BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány"

Átírás

1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK A GYSEV ZRT. GYAKORLATÁBAN GYENGEPONTOK ÉS FEJLESZTÉSI JAVASLATOK Készítette: Gősi Adrienn Budapest, 2009

2 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 3 BEVEZETÉS A LOGISZTIKA JELENTŐSÉGE A LOGISZTIKAI KÖZPONTOK TÉRHÓDÍTÁSA Kialakulásuk háttere Jelentőségük, hatásuk a gazdasági környezetre A logisztikai központok változatai LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTOK Fogalma, feladatai A szolgáltatási paletta Magyarországi logisztikai szolgáltató központok GYSEV ZRT A kezdetektől napjainkig Tulajdonosi struktúra Szervezeti felépítés A GYSEV STRATÉGIÁJA Stratégiai célok A jövőképet befolyásoló tényezők Az uniós tagság A Fehér Könyv javaslatai A hazai szabályozás Jelentősebb projektek

3 6. GYSEV ZRT. RAABERLAG LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Általános jellemzők Az LSZK szolgáltatásai Kitekintés a vasúti árufuvarozásra LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK A RAABERLAGNÁL Alapszolgáltatások Raktárlogisztika Rakodási szolgáltatások Kiegészítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások GYENGEPONTOK ÉS FEJLESZTÉSI JAVASLATOK A gazdasági válság adta nehézségek és alternatívák Gyengepontok és javaslatok Egyéb kitörési pontok ÖSSZEFOGLALÁS IRODALOMJEGYZÉK ÁBRA- ÉS TÁBLÁZATJEGYZÉK MELLÉKLETEK sz. melléklet sz. melléklet

4 Bevezetés A globalizáció megjelenésével új irányvonalak mutatkoztak meg a világgazdaságban. Nemcsak új piacok jelentek meg, hanem a vevőközpontú piacok kerültek előtérbe. A termelés és a gazdálkodó vállalatok is nemzetközivé váltak. Számukra újabb lehetőségek adódtak arra, hogy korszerű és hatékony eljárások alkalmazásával költségeiket csökkentsék. A világkereskedelem bővülése az áruszállítás jelentőségének növekedését hordozza magában, mely Magyarországra is igaz. E tekintetben hazánk gazdasági fejlődésében meghatározó szerepet játszanak a logisztikai szolgáltató központok. Fontos, hogy minél nagyobb mértékben ki tudják venni a részüket az európai áruforgalomból, és ez által szerves részét képezzék az eurologisztikai rendszernek. Hiszen a logisztikai szolgáltató központok nívójának uniós szintre emelése jelentős mértékben hozzájárul Magyarország gazdasági fejlődéséhez, a versenyképesség javításához. Milyen feltételek szükségesek ahhoz, hogy egy gazdálkodó szervezetet logisztikai szolgáltatónak nevezzünk, és milyen út vezet odáig? Milyen logisztikai lehetőségek állnak jelenleg rendelkezésre, illetve miben lehetne fejlődni, hogy a logisztikai szolgáltató tevékenység nemzetközi szinten minél jobban kiszélesedjen? Többek között ezen kérdésekre keresem a választ szakdolgozatomban a GySEV Zrt. Raaberlag Logisztikai Szolgáltató Központjának példáján keresztül. Az itt eltöltött szakmai gyakorlatom alatt megszerzett információk és tapasztalatok alapján átfogó képet szeretnék adni általánosságban a logisztikai szolgáltató központokról, térhódításukról és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatásokról. A diplomamunka meghatározó részét képezi majd a nyugatdunántúli régió kiemelt központjának, a Raaberlag Logisztikai Szolgáltató Központ tevékenységének vizsgálata. Ezen belül rávilágítanék azokra a tényezőkre, melyek a fejlődés lehetőségét hordozzák magukban, hiszen a GySEV Zrt-nek is szüksége van fejlesztésekre annak érdekében, hogy tudja tartani a versenyt a kelet-közép-európai országok logisztikai központjaival. Nagy hangsúlyt fektetek majd a jelenlegi nehézségekre és problémákra, illetve javaslatokat adnék a problémák kiküszöbölésére. 5

5 1. A logisztika jelentősége E fejezet célja néhány fontos alapfogalom pontos meghatározása, melyek ismerete feltétlenül szükséges a további értelmezéshez, illetve a logisztika jelentőségére hívnám fel a figyelmet. Logisztika: A logisztika ókori eredetű szó, a görög logosz szóból alakult ki, akkoriban katonai területen alkalmazták. A hadsereg ellátását és megfelelő felszereltségét célozta meg. A II. világháború utáni újjáépítés során átkerült a gazdaságba. Ma egyfajta versenyképességi tényezőként értelmezzük. Olyan menedzsment szemlélet és módszer, amely a különböző áramlási folyamatokra koncentrál, legyen az energia, pénz információ vagy anyag. Megtervezi, előkészíti, működteti és ellenőrzi egyes rendszereken belüli és rendszerek közötti áramlásokat. Ennek célja az, hogy optimális költségek mellett a lehető legmagasabb vevő kiszolgálási színvonalat érje el. Napjainkban a logisztika célja leginkább az egyedi igények kielégítésére irányul illetve az ellátási hálózatokra. Tehát összességében megállapíthatjuk, hogy a logisztika nem más, mint az erőforrások integrált tudománya, melynek elsőrendű célja a vevői igények kielégítése. A logisztika küldetése: A magas színvonalú vevő kiszolgálás kulcsa röviden a 7M: megfelelő terméket megfelelő mennyiségben és minőségben megfelelő helyen megfelelő időben megfelelő állapotban megfelelő felhasználónak megfelelő költségek mellett rendelkezésre bocsátani.

6 A logisztika jelentősége A logisztika meghatározásából is látszik, hogy nagy jelentőséggel bír napjainkban. Állításomat az is igazolja, hogy a világ GDP-jének 14%-át teszik ki a logisztikai kiadások világszerte. ( Navigátor, p31.) A gazdaság legfontosabb összetevői között van tehát jelen, és Magyarország számára is stratégiai jelentőségű több szempontot tekintve. Hazánkban működő logisztikai szolgáltatók nagy száma és a logisztika gyors fejlődése lehetővé tette a as időszakra szóló Logisztikai Akcióterv elkészítését, melyet a kormány június 17-én fogadott el. Alapvető célkitűzés, hogy Magyarország a középkelet-európai régió meghatározó logisztikai szolgáltató központjává váljon ra. Az ehhez szükséges intézkedéseket tartalmazza az akcióterv, melyek több területre is kiterjednek. A programban helyet kaptak a beruházásösztönző intézkedések, melyek a logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztését célozzák meg többek között. Kiemelt szerepet tulajdonítanak a különböző marketingakcióknak és a logisztikai szempontból meghatározó részstratégiáknak. Az akcióterv 9 intézkedésének megvalósulásától több pozitív tényezőt várnak. Elsősorban hazánk kiemelt központtá alakulását. Hogy ennek mekkora a valószínűsége, most még nem tudni igazán. Az viszont biztos, hogy egy tanácsadó cég Magyarországot 3. helyre sorolta a logisztikai központok létrehozási feltételeinek európai ranglistáján. (Navigátor, p31-32.) 7

7 2. A logisztikai központok térhódítása 2.1 Kialakulásuk háttere A logisztikai központok létrehozása abból a megfontolásból fakadt, hogy a termelő vállalatoknak feladatuk volt a termék előállításán, gyártásán kívül a legyártott áru eljuttatása egészen a felhasználóig, ami külön terhet rótt rájuk. Hiszen meg kellett szervezni az áru eljuttatását és a termeléshez közvetlenül nem kapcsolódó tevékenységeket, mint például a csomagolást, az egységrakomány képzést. Emellett különböző beruházásokat kellett végrehajtaniuk. Ezért a termelésidegen feladatokat kihelyezték egy olyan csomópontra, ahol a szolgáltató vállalatok és a szállítmányozók térbeli koncentrációja kialakult. Kihelyezett raktárak épültek itt, kezdetben csak tárolási, raktározási funkcióval. Az idő folyamán a raktárak önállósodtak és további fejlesztések eredményeképpen további szolgáltatásokat kínáltak, összekapcsolódásukból pedig létrejöttek a logisztikai központok. Felismerve a szolgáltató vállalatok koncentrációjából származó előnyöket Nyugat-Európában már a 80-as években megkezdték a logisztikai központok kialakítását. Telepítésüknek kedveznek az európai integrációs folyamatok áruszállításra gyakorolt hatásai, hiszen az áruszállítás felés lerakóhelyei nagy forgalmú csomópontokban koncentrálódnak, az egyes központok közötti szállítás lebonyolítására környezetbarát közlekedési alágazatok bevonására van lehetőség. Ezen felül van igény jól tervezhető kapcsolatok kialakítására is. 2.2 Jelentőségük, hatásuk a gazdasági környezetre A bevezetőben már utaltam arra, hogy a logisztikai központoknak milyen fontos szerepük van az ország gazdasági fejlődésében. Jelentősek ugyanis a központban kialakított raktárak és az áru előkészítő bázisok tranzitforgalmi szerepe miatt, mely azért meghatározó, mert az itt elvégzett tevékenységek növelik az áru értékét. 8

8 Csak kedvező gazdasági helyzet mellett van értelme logisztikai központ létesítésének, ellenkező esetben nagy valószínűséggel a nyújtott szolgáltatások kihasználtsága el fog maradni az elvárt szinttől. Nem beszélve arról, hogy kedvezőtlen gazdasági körülmények mellett az adott térség áruforgalma sem lesz kielégítő. A következőkben megvizsgálom, hogy milyen hatást gyakorolnak környezetükre a logisztikai centrumok. Pozitív hatásuk elsősorban abban mutatkozik meg, hogy egy adott régióba telepített központok hozzájárulnak a régió gazdasági teljesítményének fokozásához, segítik az áruellátás javulását. Munkalehetőséget teremtenek a környékbeli lakosság számára. A logisztikai központokban működő szakosodott társaságokra a vállalatok rábízhatják a logisztikai tevékenységek elvégzését, így az ezzel járó szervezési feladatok nem jelentenek nekik külön terhet. További előny a közlekedés területén mutatkozik meg, hiszen a központok elősegítik az alágazatok közötti munkamegosztás kialakítását és optimális arányának biztosítását. A települések közlekedésszervezésében is kiemelt jelentőségük van, hiszen külterületi jellegükből adódóan csökkenthető a városok útjainak igénybevétele, forgalma. Természetesen a negatív hatásokat is figyelembe kell vennünk. A helyhezkötöttség jelenti talán a legnagyobb hátrányt. A logisztikai központok kialakítása magas beruházási igénnyel jár, de a megtérülése is elég hosszú, kb év. Viszont ahhoz, hogy a létesített központ meg tudja tartani versenypozícióját, folyamatos fejlesztésekre van szükség, ami szintén beruházással jár. 2.3 A logisztikai központok változatai A logisztikai központoknak az alábbi kialakult változatait különböztetjük meg: Áruelosztó központok Termelési logisztikai központok Áruforgalmi központok Logisztikai szolgáltató központok 9

9 Az áruelosztó és a termelési logisztikai központokat tisztaprofilú központoknak is nevezik, ugyanis a feladatuk egy-egy nagyobb vállalat gyáregységeinek kiszolgálására, illetve a megtermelt áruk térbeli elosztására irányul. Az áruforgalmi központok különböző közlekedési, termelő, kereskedelmi vállalatok együttműködését jelentik közlekedési szempontból kedvező telephelyen. Így az áruforgalmi központok egyben kapcsolódási helyek több közlekedési alágazat között, logisztikai csomópontok, anyagáramlási kapcsolódási helyek, valamint gyűjtési és/vagy elosztási és /vagy tranzithelyek is. A logisztikai szolgáltató központok meghatározása a következő fejezet célja. 10

10 3. Logisztikai szolgáltató központok 3.1 Fogalma, feladatai A logisztikai szolgáltató központok (továbbiakban: LSZK) szolgáltató vállalkozások illetve szervezetek összessége, melyek zártan, telepszerűen helyezkednek el. Áruforgalmi szolgáltatásokon túlmenően itt történik a beszerzés, az értékesítés, valamint az értéknövelő tevékenységek. Mivel a vállalatok egymáshoz térben közel helyezkednek el, kiváló lehetőség adódik a tevékenységek összehangolásásra és az együttműködés szorosabbá tételére. Egyaránt logisztikai szolgáltató központnak nevezik: a logisztikai szolgáltatóvállalatok központi telephelyeit az ipari parkok kiszolgálására létesült logisztikai központokat az országos jelentőségű áruforgalmi/logisztikai szolgáltató központokat az áruforgalmi/logisztikai szolgáltató központok alközpontjaiként (szatellitjeiként) működő áruforgalmi alközpontokat a virtuális logisztikai szolgáltató központokat (Tarnai, 2004, p36.) A logisztikai szolgáltató központ az alábbi fő feladatokat látja el: összekapcsolja a közlekedési alágazatokat, az egyes alágazatok között megteremti a fordítókorong jellegű kapcsolatot a termelőtől eljuttatja az árut a fogyasztóig, ellátó és elosztó rendszereket szervez kapcsolódó logisztikai feladatokat lát el, mint például üzemen belüli szállítás, raktározás kiépíti és rendelkezésre állítja a megfelelő információs és kommunikációs rendszereket az együttműködő partnerek számára készenlétben tartja az üzemi követelményekhez szükséges infrastruktúrát az együttműködő partnerek részére (Csaba-Zsirai, 1999, p21-29.) 11

11 3.2 A szolgáltatási paletta Az alfejezet célja a logisztikai szolgáltató központok által nyújtott szolgáltatások csoportosítása. Az egyes központok szolgáltatási kínálatát a következőképpen osztályozhatjuk: Logisztikai alapszolgáltatások: szállítás-előkészítés (ide sorolhatjuk a járművek megrendelését, a fuvarajánlatok beszerzését, stb.) szállítás (gyűjtés, elosztás, belföldi és nemzetközi szállítás) rakodási szolgáltatások, melyek magukban foglalják az egységrakományok képzését és bontását, a járművek ki-és berakását, valamint a járművek közötti átrakásokat raktározással összefüggő szolgáltatások (például átmeneti tárolás, vámáru tárolása, komissiózás) ún. finishing (befejező jellegű) szolgáltatások, mint a csomagolás, a címkézés vagy a szerelés kombitermináli szolgáltatások Logisztikai kiegészítő szolgáltatások: szállítójárművek, anyagmozgató gépek, szállítási segédeszközök karbantartása, javítása, bérbeadása különböző területeken biztosított szaktanácsadás (adóügyi, szállítási, stb.) üzemanyag-ellátás (Csaba-Zsirai, 1994, p21-25.) vámkezeltetés Egyéb logisztikai szolgáltatások: biztonsági, rendészeti szolgáltatások: őrzés, vagyonvédelem, rendőrségi és közlekedésfelügyeleti szolgáltatások, tűzoltósági és elsősegély-nyújtási szolgáltatások ügyviteli szolgáltatások: banki, postai, biztosítási, vámkezeléssel, illetve kommunikációval és számítógépes adatátvitellel kapcsolatos szolgáltatások nyomda, reklám, konferencia-és kiállítás szervezés 12

12 3.3 Magyarországi logisztikai szolgáltató központok Magyarországon a kedvező földrajzi elhelyezkedés révén adott a közlekedési infrastruktúra, illetve megtalálhatók mind az import, mind pedig az export forgalmak irányai is. Annak érdekében, hogy az országban a fuvaroztatók növekvő igényei a logisztikai szolgáltatások iránt minél hatékonyabban kielégíthetővé váljanak, és hogy minél hamarabb be tudjunk kapcsolódni az eurologisztikai rendszerbe, már 1991-ben megkezdődtek a logisztikai szolgáltató központok fejlesztésére irányuló kutatások. Ennek eredményeként elkészült egy országos koncepció a magyar LSZK-ok hálózatáról. Kijelölte azokat az országrészeket, melyek alkalmasak lehetnek logisztikai szolgáltató központok eredményes üzemeltetésére. Vajon milyen céljai lehetnek a LSZK-ok létesítésének Magyarországon? Elsősorban - ahogy már említettem - hazánk részese lehet egy komplex európai logisztikai hálózatnak, mely a hazai iparnak, kereskedelemnek, mezőgazdaságnak nagyobb teret adhat. Másodsorban a tranzit áruforgalom jelentősége felértékelődhet, mely elősegíti az adott régiók gazdasági növekedését, fejlődését. Ezen kívül a magyarországi központok eredményes gyűjtő-elosztó központokként működhetnek majd Kelet-Európa irányába, (Mondovics, 2004, p32-33.) egyfajta hidat képezve a nyugat-európai központok számára. E szerepükkel kapcsolatosan alkalmasak lehetnek a környezetszennyezés csökkentésére azzal, hogy a viszonylag nagy távolságokat a közút helyett vasúton teszik majd meg. Az Országgyűlés 68/1996. számú határozata a magyar közlekedéspolitikáról szükségesnek tartotta a logisztikai szolgáltató központok fejlesztését, hiszen a hazai régiók jelentő áruforgalmi csomópontokat fednek le, fejlődő iparral és gazdasággal ban fogadták el a magyar logisztikai szolgáltató központok hálózatának országos koncepcióját, mely 10 fejlesztési térséget határozott meg, később 11-re módosult. Ez 13 országos jelentőségű központ létesítését tartalmazta, mindegyike rendelkezik közúti és vasúti kapcsolattal. A logisztikai szolgáltató centrumok nagyságrendjüket és funkciójukat tekintve eltérőek. Közülük néhánynak viszont a nemzetközi áruszállítási tevékenységek lebonyolításában is kiemelt jelentősége van. 13

13 Az országos hálózatba tartozó logisztikai szolgáltató központok 1. ábra forrás: Az ábrán található központok és a hozzájuk tartozó körzetek a következők: Soroksár Budapesti Intermodális Logisztikai Központ (BILK) a budapesti körzteben Nagytétény (Harbor Park) a budapesti körzetben Csepel (MAHART Szabadkikötő) a budapesti körzetben Sopron (GySEV Zrt.) a nyugat-dunántúli körzetben Nagykanizsa a dél-dunántúli körzetben Győr az észak-dunántúli körzetben Székesfehérvár a közép-dunántúli körzetben Baja a dél-magyarországi körzetben Szolnok a közép-alföldi körzetben Szeged a dél-alföldi körzetben Debrecen a dél-keleti körzetben Miskolc és Tiszaújváros az észak-keleti körzetben Záhony az észak-tiszántúli körzetben ( 14

14 4. GySEV Zrt. A Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. Magyarország és Ausztria területén működő közforgalmú közlekedési vállalat, amely személyszállítási és vasúti árufuvarozási feladatokat lát el, illetve egyéb kiegészítő tevékenységeket. Az alábbi ábra a GySEV Zrt. vonalait mutatja, mely 230 km-et jelent, ebből 51 km Ausztriában van üzemben. A GySEV Zrt. vonalai 2. ábra forrás: A kezdetektől napjainkig A GySEV Zrt. kis vasúttársaságból vált regionális vállalattá. Kialakulása egy 1870-ben körvonalazódott tervhez kapcsolódik, melynek célja volt a magyar gabona raktárhelyéül szolgáló Győr és Európa összekötése Bécs kikapcsolásával. E terv része volt a Győrt Sopronnal összekötő vasútvonal megépítése, melyet Erlanger Viktor báró dolgozott ki október 15-én az Országgyűlés mindkét 15

15 háza engedélyt adott neki terve végrehajtásához, és ezzel kezdetét vette a GySEV története. Azonban a munkálatok megkezdését késleltette az 1873-as pénzügyiés hitelválság. Hogy a báró a befektetett tőkéjét megmentse, engedélyesi jogait és kötelességeit átruházta az 1875-ben Budapesten létrehozott Győr-Sopron- Ebenfurti Vasút részvénytársaságra. Az első Győr és Sopron közötti 84,5 km-es szakasz megnyitására január 2-án került sor, a Sopron Ebenfurt vonalon pedig 1879.október 28-án indult meg a vasúti közlekedés. Fő bevételi forrást mezőgazdasági termékek szállítása jelentette, helyzetét tovább javította a cukorgyári iparvágányok (Petőháza, Nagycenk) kiépítése. Az I. világháború utáni békeszerződések viszont megrázták a vállalatot. A vasútvonal egyharmad része osztrák területre került, de ugyanakkor a cégnek ez jelentette a jövőt is, hiszen 1923-ban az Osztrák Állam belépett a koncesszióba. A GySEV-nek ezután a II.világháború okozta pusztításokkal kellett szembenéznie. A magyar állam segítséget nyújtott az újjáépítéshez, ennek köszönhetően megindult a forgalom, a teljesítménynövekedés különösen a személyszállítás területén volt jelentős. Az 1970-es években az erősödő közúti verseny és a motorizáció miatt a forgalom csökkent. A rendszerváltozás után viszont újra lendületet vett, olyannyira, hogy Sopron Szombathellyel együtt a Dunántúlon elsőként kapcsolódott be a belföldi Intercity forgalomba. A terület dinamikus fejlődését mutatja az is, hogy a vállalat a Sopron-Harka, 2001-ben pedig a Sopron-Szombathely vasúti vonalat átvette üzemeltetésre a MÁV-tól ban sor került a Szombathely-Körmend- Szentgotthárd vonal átvételére is. A GySEV jelenléte ezt megelőzően már a nemzetközi személyszállításban is meghatározó lett, ugyanis Sopron és Bécs, illetve Sopron és Wiener Neustadt között közvetlen vonatforgalom alakult ki. Az áruszállítás területén 1955-ig nem számolhatunk be jelentős tranzitforgalomról. Az 1950-es évek második felétől azonban bekapcsolódott az élénkülő nemzetközi áruforgalomba, kihasználva speciális helyzetéből fakadó lehetőségeit - Sopron nemcsak közös magyar-osztrák határállomás, hanem mindkét országban díjszabásilag belföldi állomás is, illetve Magyarországon és Ausztriában is belföldi magánvasútként működik. A vasúttársaság tevékenységi körét kiegészítette különböző szolgáltatások nyújtásával, első jelentősnek mondható szolgáltatása a vasúti forgalomban lebonyolított szállítmányozás volt. Később már közkedveltté vált az áruk Sopronban történő vámkezeltetése is. Olyannyira megnőtt az igény e szolgáltatás 16

16 iránt, hogy külön vámrészleget alakított ki a GySEV től a konténeres áruk nemzetközi szállítmányozási tevékenységét is ellátta, melyet Raabersped néven folytatott. Az Európai Unióhoz való csatlakozás fontos változásokat hozott a GySEV számára is. Igazodni kellett és meg kellett felelni az uniós normatíváknak, szabad pályahasználatot kellett biztosítani minden résztvevő számára. A GySEV sikereit figyelembe véve a koncessziót többször meghosszabbították, legutóbb 2007-ben, a Magyar Állam területén december 31-ig, míg az Osztrák Állam területén december 18-ig. Ennek birtokában végzi mind a mai napig színvonalas személy-és áruszállítási tevékenységét, alkalmazkodva az Unió által elvárt normákhoz. Szállítási tevékenységére megszerezte az EU- előírások szerinti és az Unió egész területére érvényes engedélyeket. Napjainkban a GySEV 7 millió tonna árut fuvaroz és 4 millió utast szállít évente vonalain. 4.2 Tulajdonosi struktúra A Győr-Sopron-Ebenfurt Vasút zárt részvénytársaság formájában működő gazdasági társaság tól folyamatosan finanszírozta az Osztrák Állam Sopron csomópont vasúti kombinált fuvarozási központtá történő átépítését, így jelentős tulajdoni hányaddal rendelkezik. A részvények többsége a Magyar Köztársaság tulajdonában van. A társaságban tulajdont szerzett 1997-ben a HHLA AG (Hamburgi Kikötő és Raktárház Rt), melyet később eladott a Speditions Holding AG-nak. A GySEV Zrt. tulajdonosi struktúrája 1. táblázat Tulajdonosok Tulajdonosi hányad (%) Magyar Állam 59,62 Osztrák Államszövetség 34,48 Speditions Holding AG 5,9 forrás: GySEV Rt. Éves jelentés (2007) Tulajdonosi struktúra 17

17 A GySEV Zrt. lapja, a Vasutunk arról számolt be júliusában, hogy a Speditions Holding AG részvénypakettjét az osztrák Strabag AG vette meg, ezzel új tulajdonos jelent meg a társaságban. A több mint 951 millió forint értékű tőkeemelés után - melyet a GySEV végrehajtott - a magyar állam tulajdoni hányada 61% lett. A jelenlegi tulajdonosi struktúrát a következő diagram szemlélteti. A jelenlegi tulajdonosi struktúra 3. ábra 6% 33% 61% Magyar Álam Osztrák Állam StrabAg AG forrás: saját diagram GySEV adatok alapján 4.3 Szervezeti felépítés A társaságot testületi szerveken keresztül az operatív menedzsment irányítja, melyet a vezérigazgató és három helyettese alkot. A vezérigazgató eredményfelelősséggel bír és képviseli a vállalatot. Közvetlenül irányítja a jogi, igazgatási, stratégiai, nemzetközi kapcsolati és humán erőforrás fejlesztési területeket ben váltotta fel a korábbi, többszintű vezetési struktúrát a jelenlegi, 3 szintű üzletági tagolás. Mindhárom üzletág élén a társaság vezérigazgatóhelyettesei állnak. Vállalkozó Vasúti Üzletág: A vezérigazgató-helyettes irányítja a kereskedelmi munkát a társaság székhelyén, telephelyén és fióktelephelyein. Feladatai közé tartozik a vállalat szakmai megjelenítése a külvilág felé a kereskedelmi területen, a kereskedelem-stratégia 18

18 kidolgozása és az operatív működés felügyelete. Mindezek mellett felel a személyszállítás működtetéséért, gondoskodik az áruszállítási tevékenység bővítéséről és a logisztikai feladatok elláttatásáról. Az általa irányított szervezeti egységek a következők: Titkárság Árufuvarozási Osztály Marketing- Értékesítési Osztály Személyfuvarozási Osztály Logisztikai Iroda Pályavasúti Üzletág: A pályavasúti vezérigazgató-helyettes irányítja az infrastruktúra működtetését, fejlesztését. Irányítása alá tartozik a forgalmi szolgálat a vonatközlekedés lebonyolítása, a műszaki szolgálat a vontközlekedés lebonyolításához szükséges feltételrendszer kialakítása mindkét üzemben. Képviseli a vállalatot kifelé a szakmai területen. Addicionális feladata az osztrák üzem képviselete. (GySEV Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata, p28.) Gazdasági és Társasági Szolgáltató Üzletág: A gazdasági és befektetési vezérigazgató áll az élén, akinek a feladata a vállalat működésének, gazdálkodási hátterének biztosítása. Irányítja a vállalat pénzügyiszámviteli, humán-erőforrás gazdálkodási, kontrolling, anyag- és készletgazdálkodási, informatikai feladatait, valamint gondoskodik a befektetések (belső és külső) működtetéséről. Szakmai kompetenciája alapján képviseli a vállalatot harmadik személyekkel szemben. (GySEV Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata, p50.) A szervezeti átalakítás révén létrehozták azt a munkaszervezetet, amely képes a vállalati stratégiának megfelelő hatékonysággal biztosítani a megfogalmazott célok elérést. Nemcsak a szervezeti átalakítás, hanem a gazdálkodást érintő intézkedések is megfelelő alapot nyújthatnak a társaság stabil működéséhez. A GySEV Zrt. szervezeti felépítése az 1.számú mellékletben található. 19

19 5. A GySEV stratégiája 5.1 A stratégiai célok A GySEV Zrt. a jövőben is Magyarországon és Ausztriában működő, egységes társaságként fog tevékenykedni. Célkitűzései között prioritást élvez - a kedvező földrajzi elhelyezkedésből adódóan az a cél, miszerint a vállalat a nyugat-magyarországi és a kelet-ausztriai régió legjelentősebb szolgáltatójává kíván válni. Székely Csaba, a GySEV Zrt. vezérigazgatója következőképpen látja a társaság céljait: GySEV-ünk célja: az európai vasúti piac meghatározó szereplőjévé válni. Erre most minden lehetőségünk megvan. Nagy, európai vasúttársaságok érdeklődnek irántunk, és a velünk kialakítandó partneri együttműködésre is tettek már javaslatot. A piac azonban folyamatosan változik, és erre ösztönzi GySEV-ünket is, mert így tudjuk megőrizni vonzerőnket. A megújulás és a versenyképességünk folyamatos fenntartása akkor lehet igazán sikeres, ha a GySEV összes szakterülete egy közös jövőben gondolkodik és egy közös célért dolgozik, ez áll stratégiai törekvéseink középpontjában. (Vasutunk, 2009) A vasúttársaság jövőbeli eredményes működésében szerepet játszhat a következő lehetőség: Európában várhatóan a nagyobb vasúttársaságok által létrehozott szövetségek kapnak nagyobb hangsúlyt a korábbi monopóliumok helyett. A GySEV az ÖBB-vel, az Osztrák Vasúttal kötött megállapodást, de a MÁV-val való együttműködés szorosabbá fűzése is várható a továbbiakban, illetve megállapodás a német, a szlovén, a szlovák és a horvát vasutakkal. A jövőbeli célokat illetően megállapíthatjuk tehát, hogy a vállalat aktív szereplőként kíván az európai vasúti verseny részese lenni, miközben a tevékenységei fejlődnek, a szolgáltatások minősége nő és az erőforrásai a lehető leghatékonyabban hasznosulnak. A GySEV rendelkezik az ehhez szükséges feltételekkel (személyi és szervezeti), és a lehető legoptimálisabban működtesse ezeket. Mivel dolgozatom témája a logisztikával van összefüggésben, e terület stratégiai céljait is fel kell vázolni. Közülük talán a legfontosabb a jövőbeli terveket illetően egy új raktárcsarnok építése, melyet 2010-ben adnak majd át. E 20

20 célkitűzéssel a vállalat nagy lépést tesz előre a logisztikai szolgáltatók versenyében, új ügyfelek szerzésével és a logisztikai teljesítmény növelésével. 5.2 A jövőképet befolyásoló tényezők Melyek azok a tényezők, amelyek hatással vannak a vasúttársaság jövőbeli célkitűzéseire? Ebben az alfejezetben erre a kérdésre keresem a választ, különös tekintettel az Európai Unióhoz való csatlakozás következményeire Az uniós tagság Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz nagy jelentőséggel bírt a GySEV számára is. Mint már említettem számos irányelvnek meg kellett felelni, alkalmazkodni a megváltozott piaci körülményekhez. A direktíváknak megfelelően biztosítani kellett a diszkriminációmentességet, vagyis a szabad pályahasználatot minden résztvevőnek. Ezen felül külön kellett választani a pályaés a vállalkozó vasutat, és rendezni a költségviselési elvet. Uniós tagságunk tehát magában hordozza az említett irányelvek átvételét. Így van ez a európai közlekedéspolitikáról szóló Fehér Könyvvel is, mely konkrét intézkedésekre tesz javaslatokat, amelyeket közösségi szinten kell végrehajtani. A Fehér Könyv megszületése hatással volt a GySEV-re is, hiszen a benne foglalt irányelvek a vasúti közlekedési ágazat jövőjére vonatkoznak. A következőkben vizsgáljuk meg, hogy miért is volt szükség e dokumentum kidolgozására és milyen javaslatokat fogalmaz meg A Fehér Könyv javaslatai 1994-re a vasút részesedése az áruszállításban jelentős hanyatlásnak indult, ezzel szemben a közúti árufuvarozás nagyobb hangsúlyt kapott. Állításomat a 4.számú ábra támasztja alá. A grafikon egyértelműen mutatja a vasúti árufuvarozás hanyatlását és a közút térnyerését. 21

21 4. ábra forrás: Annak érdekében, hogy a további visszaesés súlyos következményeit elkerüljék, 1996-ban az Európai Bizottság kidolgozta a vasút újjáélesztése koncepció köré épülő Fehér Könyvet. Az első Fehér Könyvet több módosítás követte, a továbbiakban a legújabb változatról lesz szó. Tartalmaz egy cselekvési programot, mely 2010-ig felvázolja a végrehajtandó részcélokat, javaslatot téve mintegy 60 konkrét intézkedésre. Elsődleges cél tehát a közlekedési ágak színvonalának javítása Európában, ezért valamennyi ágazat fejlesztésére ad javaslatot. A Fehér Könyv által javasolt, vasútra vonatkozó intézkedések az alábbiak: A vasút újjáélesztése: A koncepció szerint a vasúti szállítás kereskedelmi alapokra helyezése elengedhetetlen követelmény a túlélés és a növekedés érdekében. Ezért az ágazat újjáélesztése a vasúttársaságok közötti versenyhelyzet létrehozását jelenti. (Az Európai Közösségek Bizottsága, 2001, p13.) E témában a Bizottság különböző intézkedésekre tett javaslatot, elsősorban az áruszállítás megbízhatóságának helyreállítása érdekében, mely a pontosságra és a menetrendszerűségre irányul. A koncepció kiemelt részét képezi az a javaslat, miszerint ugyanakkora prioritást élvezzen az áru-és a személyszállítás, azáltal, ha kialakítanának egy csakis áruszállításra szolgáló vonalakból álló hálózatot. (Az Európai Közösségek Bizottsága, 2001, p13.) 22

22 Transz-európai közlekedési hálózat kiépítése: Az Unióban fontos követelmény a határokon átnyúló közlekedés zökkenőmentes lebonyolítása és az ehhez szükséges feltételek megteremtése. Ennek érdekében támogatja a transz-európai hálózat kiépítését. A javaslatban szerepelt egy 9000 km hosszú új, és egy km hosszú módosított nagy sebességű vasúthálózat létrehozása is A hazai szabályozás óta Magyarországon is elvárás az uniós irányelvek átvétele. Ebből kifolyólag hazánkban is szükségessé vált az EU 2010-ig meghatározott közlekedéspolitikájához való alkalmazkodás, így az óta hatályos magyar közlekedéspolitikát meg kellett újítani, összhangban az uniós célkitűzésekkel. A magyar közlekedéspolitika célja a társadalmi igényeknek megfelelő, hatékony, korszerű és biztonságos közlekedés megteremtése, mely a környezetet kevésbé terheli. A következőkben a vasúti közlekedésre vonatkozó hazai szabályozást vázolom fel, mely hozzájárul a GySEV jövőképének pozitív alakulásához. Jelenleg a 2015-ig szóló magyar vasúthálózat fejlesztésének programja van érvényben. A vasúti közlekedés környezetkímélő mivoltja előnyt jelent a közúttal szemben, ez az előny még fokozható egy fejlett vasúti hálózattal. A programban megfogalmazott fejlesztések célja elsősorban a magyar vasúti közlekedés színvonalának emelése, gyorsabb és megbízhatóbb vasúti árutovábbítás, illetve az EU konform vasúti közlekedés kialakítása. E célkitűzések eléréséhez a kormány többek között az alábbi fejlesztéseket javasolja: a magas igénybevétel alatt álló vasúti vonalak mihamarabbi fejlesztése az elavult járműállomány modernizálása a vágányok teherbírásának növelése 2015-re az EU nagysebességű vasúti hálózatához való csatlakozás óta működő liberalizált forgalom további működtetése, azaz szabad pályahasználat biztosítása (Magyar Közlekedéspolitika , p6.) 23

23 5.2.4 Jelentősebb projektek Mintegy 50 milliárd forint érékű beruházással a Sopron- Szombathely- Szentgotthárd vonal korszerűsítése a GySEV jelentősebb projektjei közé tartozik A vonal fejlesztése több szempontból is szükségszerűvé vált. Az alacsony átlagsebesség miatt hosszú menetidővel kell számolni, problémát jelent az állomások hossza is, nem beszélve a dízelmozdonyok okozta környezeti terhelésről. A vonal korszerűsítését követően e problémák megszűnnek majd, csökken a menetidő, biztonságosabbá válik a közlekedés. Az utasok és az áruszállítás igényeinek költséghatékony módon meg lehet majd felelni, a szolgáltatás minőségének javítása és a szállítási biztonság növelése mind a projekt céljai között szerepel. A fejlesztési célok között jelenik meg Sopron északi vasúti kapcsolatának és Sopron csomópont kiszolgáló létesítményeinek fejlesztése. A projekt elképzeléseinek megfelelően koncentrálni kívánják a vasútvonalakat a városon belül, ezért az osztrák-magyar határtól egy deltavágányt építenének, amely az ipari területek felé viszi a forgalmat. A projekthez kapcsolódik Sopron személypályaudvarának korszerűsítése is. Azért fontos ez, mert itt zajlik a nyugati régió határon átmenő vasúti forgalmának döntő többsége, a fejlesztés révén pedig biztosítani tudnák az utasok jobb átszállási lehetőségeit. A tervek között szerepel a kiszolgáló létesítmények fejlesztése is között lezajló fejlesztések között célként szerepel a Körmend Zalalövő vasútvonal rehabilitációja. A fejlesztendő vasútvonal kapcsolatot termet az V. korridor és a Szombathely- Szentgotthárd vasútvonal között. A vonalat be lehetne illeszteni az észak-déli irányú áruszállítási tengelybe, a Bécs- Graz- Koper/Trieszt/Rijeka vonal jó alternatívája lehet. Egy másik, nagy jelentőségű projekt is kapcsolható a GySEV nevéhez, mégpedig a transzkontinentális vasúti árufuvarozás Kína és Európa között. A rendszerváltás előtt még működött a vasúti kapcsolat a Távol-Kelettel, de azt követően a forgalom vízi útra terelődött. A kínai gazdaság manapság egyre dinamikusabban fejlődik, nagy mennyiségű árut exportál Európába, termékeinek legnagyobb felvevőpiaca az Európai Unió lett. Az állandó gazdasági kapcsolatból 24

24 kiindulva a vasúti fuvarozás előnyei a vízi úttal szemben felértékelődtek. Európa és Kína közötti árufuvarozás alternatíváit a következő ábra mutatja. Az árufuvarozás alternatívái Európa és Kína között 5. ábra km VASÚT km HAJÓ Forrás: Márta Gábor: Transzkontinentális vasúti árufuvarozás, XXIII. Nemzeti Közlekedéslogisztikai Szakkonferencia, Balatonvilágos, okt A vasúti összeköttetés legfőbb előnye a rövidebb menetidő, a projekt célja épp a rövidebb menetidővel van összefüggésben, hiszen felére kívánják csökkenteni a szállítási időt. Míg hajóval kb. egy hónap alatt jut el az áru Európába, vasúton ez nap alatt kivitelezhető lenne. További előnyt jelent az, hogy az árut kevesebbszer kell átrakni, Európában csak egyszer, Záhonynál. A vasúti továbbítás rugalmassága és hatékonysága is fontos szempont, ugyanis ez esetben a rendeltetési állomást útközben változtatni lehet. E projektben a GySEV-nek meghatározó szerepe van a Sopron és Záhony közötti vasúti árutovábbításban, illetve a soproni konténerterminál elosztó szerepe is érvényesülhetne a kívánt célpiacok elérésében. Ezen kívül a vasúttársaság részt vesz a projekt értékesítésében is. Fontos azonban leszögezni, hogy az említett stratégiai célok megvalósulására több tényező is hatással lehet, többek között a külső és a belső környezet is. 25

Árufuvarozó vasútvállalatok 2013

Árufuvarozó vasútvállalatok 2013 NEWS - V0 elkerülő 1968 óta a második tervezett új vasútvonal (Őriszentpéter) Budapest tehermentesítés Fejlődés az építőiparban Finanszírozás: Kínai Fejlesztési Bank és Uniós források Tervezett vonalátadás:

Részletesebben

A GYSEV és a GYSEV CARGO szerepe és tervei a közép-európai vasúti áruszállításban

A GYSEV és a GYSEV CARGO szerepe és tervei a közép-európai vasúti áruszállításban A GYSEV és a GYSEV CARGO szerepe és tervei a közép-európai vasúti áruszállításban Kövesdi Szilárd vezérigazgató GYSEV Zrt. 2012.11.08. Kőrös Norbert vezérigazgató GYSEV CARGO Zrt. 1. GYSEV általános bemutatása

Részletesebben

A nemzetközi fuvarozási útvonalak vonatkozásában felmerülő főbb problémák, különös tekintettel azok jogi vetületeire

A nemzetközi fuvarozási útvonalak vonatkozásában felmerülő főbb problémák, különös tekintettel azok jogi vetületeire A nemzetközi fuvarozási útvonalak vonatkozásában felmerülő főbb problémák, különös tekintettel azok jogi vetületeire Gábor Dénes Főiskola 2010. november 8. Magyar Tudomány Ünnepe 2010 Dr. Gubán Miklós

Részletesebben

Záhony térsége komplex gazdaságfejlesztési program ZÁHONY: STRATÉGIAI PONT AZ ÚJ

Záhony térsége komplex gazdaságfejlesztési program ZÁHONY: STRATÉGIAI PONT AZ ÚJ térsége komplex gazdaságfejlesztési program Előadás: Kálnoki Kis Sándor 2008. május 14. ZÁHONY: STRATÉGIAI PONT AZ ÚJ EURÓPÁBAN : Stratégiai pont az új j Európában 1 : Straté Stratégiai pont az új Euró

Részletesebben

Hamburgi Kikötő Budapesti Képviselete. Dr. Péchy László. H-1052 Bp., Apáczai Csere János utca 11. Telefon: +36 1 266 2039

Hamburgi Kikötő Budapesti Képviselete. Dr. Péchy László. H-1052 Bp., Apáczai Csere János utca 11. Telefon: +36 1 266 2039 A vasúti infrastruktúra és a kikötői forgalmakban rejlő adottságok lehetőséget adnak arra, hogy az árufuvarozó cégek szövetségre lépjenek egymással, és közös termékekkel jelenjenek meg a piacon. A különféle

Részletesebben

GYSEV CARGO ZRT. KOMPLEX TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSE

GYSEV CARGO ZRT. KOMPLEX TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSE GYSEV CARGO ZRT. KOMPLEX TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSE TARTALOM GYSEV CARGO Zrt. Rövid cégbemutatás, fő tevékenységek Konténerterminál, szolgáltatások, előző projekt tartalma Projekt bemutatása Célja, részletek

Részletesebben

TANULMÁNYOK A KÖZLEKEDÉS ÉS AZ

TANULMÁNYOK A KÖZLEKEDÉS ÉS AZ Európai Tükör Műhelytanulmányok, 85. sz. Miniszterelnöki Hivatal Integrációs Stratégiai Munkacsoportjának kiadványa TANULMÁNYOK A KÖZLEKEDÉS ÉS AZ INFOKOMMUNIKÁCIÓ TÉMAKÖRÉBŐL Tartalomjegyzék ELŐSZÓ A

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) 1.1 Közlekedési alapfogalmak 1.2 Közúti közlekedés technikai elemei KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

Részletesebben

Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya

Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya Vándorffy István:Logisztikai és a környezet 2011. március Logisztikai területek Raktározás és a környezet Szállítás és környezet Inverz logisztika

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

Az infrastruktúra alapjai 9. előadás. A logisztika szerepe a gazdasági és területi fejlődésben

Az infrastruktúra alapjai 9. előadás. A logisztika szerepe a gazdasági és területi fejlődésben Az infrastruktúra alapjai 9. előadás A logisztika szerepe a gazdasági és területi fejlődésben A logisztika fogalma A logisztika görög eredetű szó (logo = gondolkodni, logos = értelem, logisticos = logikusan

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

EURÓPAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTOK ÉS FELADATAIK

EURÓPAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTOK ÉS FELADATAIK 14. ELŐADÁS EURÓPAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTOK ÉS FELADATAIK Logisztikai szolgáltató központok A Logisztikai Szolgáltató Központok (LSZK-k) közlekedési szempontból kedvező helyen telepített, a termelő

Részletesebben

Cégtörténet. Célkitűzésünk. Transemex Kft. fejlődésének főbb állomásai:

Cégtörténet. Célkitűzésünk. Transemex Kft. fejlődésének főbb állomásai: Rólunk A TRANSEMEX Kft 1989-ben azzal a céllal alakult, hogy a hagyományos európai közúti szállítmányozási tevékenység mellett, megbízható szakmai hátteret biztosítson partnereinek a Törökország és Magyarország

Részletesebben

A GYSEV Zrt. küldetése megvalósult és tervezett fejlesztései. Előadó: Kövesdi Szilárd vezérigazgató

A GYSEV Zrt. küldetése megvalósult és tervezett fejlesztései. Előadó: Kövesdi Szilárd vezérigazgató A GYSEV Zrt. küldetése megvalósult és tervezett fejlesztései Előadó: Kövesdi Szilárd vezérigazgató Az előadás témakörei A GYSEV Zrt. Stratégiájának alapjai, jelenünk és céljaink Az elmúlt évben lezárt,

Részletesebben

Szállítási rendszerek. Áruszállítás

Szállítási rendszerek. Áruszállítás Szállítási rendszerek Áruszállítás Áruszállítási rendszerek jellemzése 1)Az áruszállítási rendszerek feladatai 1)Általános megfogalmazásban: anyagok, áruk, termékek helyváltoztatása az értékteremtő lánc

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

A GYSEV Zrt. mint régiós vasúttársaság

A GYSEV Zrt. mint régiós vasúttársaság A GYSEV Zrt. mint régiós vasúttársaság A GYSEV születése 1872. okt. 15. Koncesszió a Győr (Raab) Sopron (Oedenburg) - Neufeld/Leitha vonal építésére Victor von Erlanger báró részére -az állam részéről

Részletesebben

ÚTON, VÍZEN, VASÚTON A 21. SZÁZAD LOGISZTIKÁJA Rugalmas ingatlanfejlesztés, bérbeadás, értékesítés a város központjában BUDAPEST DOC

ÚTON, VÍZEN, VASÚTON A 21. SZÁZAD LOGISZTIKÁJA Rugalmas ingatlanfejlesztés, bérbeadás, értékesítés a város központjában BUDAPEST DOC ÚTON, VÍZEN, VASÚTON A 21. SZÁZAD LOGISZTIKÁJA Rugalmas ingatlanfejlesztés, bérbeadás, értékesítés a város központjában BUDAPEST DOC MEGVALÓSULT FEJLESZTÉS CITY LOGISZTIKA LOGISZTIKA, EGYBEN. A Budapest

Részletesebben

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben

BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program. Logisztika alapjai. 4. Nemzetközi szállítmányozás

BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program. Logisztika alapjai. 4. Nemzetközi szállítmányozás BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program Logisztika alapjai 4. Nemzetközi szállítmányozás dr. Tóth Lajos egyetemi docens dr.. Tóth Lajos: Logisztika alapjai - 4. Nemzetközi

Részletesebben

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban?

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? 1 fólia Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? A termelés globalizációja következtében teljesen átalakul a termelő vállalatok struktúrálódása.

Részletesebben

Nemzetközi korridorok a GYSEV Zrt. hálózatán Villamosítás és további fejlesztések a vasúti árufuvarozás ösztönzése érdekében

Nemzetközi korridorok a GYSEV Zrt. hálózatán Villamosítás és további fejlesztések a vasúti árufuvarozás ösztönzése érdekében Nemzetközi korridorok a GYSEV Zrt. hálózatán Villamosítás és további fejlesztések a vasúti árufuvarozás ösztönzése érdekében Előadó: Kövesdi Szilárd Vezérigazgató Az árufuvarozás jelentősége a GYSEV stratégiájában,

Részletesebben

A logisztika feladata, célja, területei

A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata: Anyagok és információk rendszereken belüli és rendszerek közötti áramlásának tervezése, irányítása és ellenőrzése, valamint a vizsgált rendszerben

Részletesebben

A TransHUSK Plus projekt

A TransHUSK Plus projekt A TransHUSK Plus projekt dr. Siska Miklós KTI Zárókonferencia Győr, 2015. június 17. A projekt keretében vizsgált térségek A két projekt néhány jellemző adata 680 km közös határ; 22 (TransHUSK) + 18 (TransHUSK

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 2. Előadás A beszerzési logisztika alapjai Beszerzési logisztika feladata/1 a termeléshez szükséges: alapanyagok

Részletesebben

ÁTI DEPO Zrt. A Logisztika Napja Miskolc Miskolc régió vezető logisztikai cége mára már több, mint logisztika.

ÁTI DEPO Zrt. A Logisztika Napja Miskolc Miskolc régió vezető logisztikai cége mára már több, mint logisztika. ÁTI DEPO Zrt. A Logisztika Napja Miskolc 2017.04.27. Miskolc régió vezető logisztikai cége mára már több, mint logisztika Vojdyla Judit Bevezetés Cégnév: ÁTI DEPO Zrt. Cím: 1131 Budapest Pannónia út 11.

Részletesebben

1. ábra Termelő vállalat logisztikai rendszerének kapcsolatai

1. ábra Termelő vállalat logisztikai rendszerének kapcsolatai Elosztó raktár Bank Logisztikai vállalat VÁM Adó, Tbj Felhasználók Vállalat Vállalati m enedzsm ent (Logisztikai menedzsment Tulajdonosok Pénzügyszámvitel Termelési rendszer (Term elés tervezés és irányítás)

Részletesebben

Modern logisztika a Debreceni Repülőtéren A logisztika szent triumvirátusa. Készítette: SAIGO Logistic Kft XANGA Group

Modern logisztika a Debreceni Repülőtéren A logisztika szent triumvirátusa. Készítette: SAIGO Logistic Kft XANGA Group Modern logisztika a Debreceni Repülőtéren A logisztika szent triumvirátusa Készítette: SAIGO Logistic Kft XANGA Group 2016 Miért pont Debrecen? Kik vagyunk? A XANGA Investment & Development Group Debrecen

Részletesebben

KÖZOP Kormánystratégia 2007. július 04. szerda, 08:10

KÖZOP Kormánystratégia 2007. július 04. szerda, 08:10 2006. december 6-án fogadta el a Kormány a Közlekedés Operatív Programot (KÖZOP), amely tartalmazza azokat a közlekedésre vonatkozó fejlesztéseket, amelyek az elérhetőség javítását és a versenyképesség

Részletesebben

A közlekedésfejlesztés országos céljai. Fónagy János parlamenti államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Balatonfenyves, szeptember 10.

A közlekedésfejlesztés országos céljai. Fónagy János parlamenti államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Balatonfenyves, szeptember 10. A közlekedésfejlesztés országos céljai Fónagy János parlamenti államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Balatonfenyves, 2015. szeptember 10. A hazai közlekedésfejlesztés három pillére Nemzeti Közlekedési

Részletesebben

GYSEV Zrt. eredmények és fejlesztések a nyugat-dunántúli vasúti közlekedés elmúlt három évéből. Előadó: Kövesdi Szilárd vezérigazgató

GYSEV Zrt. eredmények és fejlesztések a nyugat-dunántúli vasúti közlekedés elmúlt három évéből. Előadó: Kövesdi Szilárd vezérigazgató GYSEV Zrt. eredmények és fejlesztések a nyugat-dunántúli vasúti közlekedés elmúlt három évéből Előadó: Kövesdi Szilárd vezérigazgató A GYSEV ZRT. Elmúlt 3 évének történései Miről is lesz szó A működést

Részletesebben

Vernes András Kereskedelmi igazgató MÁV Cargo Zrt.

Vernes András Kereskedelmi igazgató MÁV Cargo Zrt. Vasúti szállítás Magyarországon Vernes András Kereskedelmi igazgató MÁV Cargo Zrt. Magyarországi áruszállítás helyzete és kilátásai Nemzetközi kitekintés vasúti árufuvarozás Versenytársak Gazdasági válság

Részletesebben

Ügyfél-információs rendszerek a MÁV Zrt-nél Molnár Róza

Ügyfél-információs rendszerek a MÁV Zrt-nél Molnár Róza Ügyfél-információs rendszerek a MÁV Zrt-nél Molnár Róza Időutazás Budapest, 2000. június 1 Információs szolgáltatások Fuvarozás előtt árufuvarozási és díjszabási felvilágosítás fuvarajánlatok készítése

Részletesebben

a) Mutassa be az európai integráció kibővülésének folyamatát (fontos dátumok, csatlakozó országok, a csatlakozás okai)!

a) Mutassa be az európai integráció kibővülésének folyamatát (fontos dátumok, csatlakozó országok, a csatlakozás okai)! 1. a) Mutassa be az európai integráció kibővülésének folyamatát (fontos dátumok, csatlakozó országok, a csatlakozás okai)! b) Határozza meg a logisztika fogalmát, és mutassa be a vállalati logisztikai

Részletesebben

A MÁV-START Zrt. nemzetközi kapcsolatai, innovatív infrastruktúra fejlesztés Lóczi Csaba MÁV-START Zrt.

A MÁV-START Zrt. nemzetközi kapcsolatai, innovatív infrastruktúra fejlesztés Lóczi Csaba MÁV-START Zrt. A MÁV-START Zrt. nemzetközi kapcsolatai, innovatív infrastruktúra fejlesztés Lóczi Csaba MÁV-START Zrt. Előadó: KTE Határok Kozák nélküli Tamás partnerség konferencia, 2016. október 6-7. A MÁV-START stratégiája

Részletesebben

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése Budapest, 2010. március 25. XV. LOGISZTIKAI FÓRUM 1 ChemLog küldetése Regionális hatóságok,

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés

Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. március 28. Az EU közlekedéspolitikájának prioritásai Cél: gazdasági, társadalmi

Részletesebben

Fejlesztésekről és beruházásokról üzemeltetői szemmel

Fejlesztésekről és beruházásokról üzemeltetői szemmel Fejlesztésekről és beruházásokról üzemeltetői szemmel A MÁV Zrt. Pályavasúti üzemeltetési főigazgatóság működése napjainkban XVI. Közlekedésfejlesztési és beruházási konferencia BÜKFÜRDŐ 2015.04.15-17.

Részletesebben

Áruszállítási módok részaránya az Európai Unión belül (1990): Közúti szállítás 75%, Vasúti szállítás 17%, Vízi szállítás 8%.

Áruszállítási módok részaránya az Európai Unión belül (1990): Közúti szállítás 75%, Vasúti szállítás 17%, Vízi szállítás 8%. 5. ELŐADÁS ÁRUSZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN Áruszállítási módok: Közúti áruszállítás, Vasúti áruszállítás, Vízi áruszállítás, Légi áruszállítás, Csővezetékes áruszállítás, Kombinált áruszállítás.

Részletesebben

Lehet-e gyorsan haladni az ország útján?

Lehet-e gyorsan haladni az ország útján? Lehet-e gyorsan haladni az ország útján? Lehet-e gyorsan haladni az ország útján? Az Uniós csatlakozást megelőző helyzet főbb jellemzői A tevékenységi környezet újdonságai A csatlakozás nyomán bekövetkezett

Részletesebben

A Duna Stratégia közlekedési

A Duna Stratégia közlekedési Dr. Pál Ernő A Duna Stratégia közlekedési vonatkozásai Közlekedéstudományi Konferencia Széchenyi Egyetem, Győr 2011 március 24-25 Tartalom Bevezetés Kiemelt témakörök A Duna, mint vízi út jelentősége Európában

Részletesebben

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATKOZÁS Iparágtól függetlenül három egymással szorosan összefüggő terület játszik komoly szerepet a vállalatok sikerességében:az

Részletesebben

Határon átnyúló logisztikai kapcsolatok, különös tekintettel Miskolc térségére

Határon átnyúló logisztikai kapcsolatok, különös tekintettel Miskolc térségére Magyar Közgazdasági Társaság 53. Közgazdász-vándorgyűlése XII. Szekció: Logisztika Miskolc, 2015. szeptember 3-5. Határon átnyúló logisztikai kapcsolatok, különös tekintettel Miskolc térségére Berényi

Részletesebben

ÚJ SZEREP: LOGISZTIKAI MEDIÁTOR A VEVŐI IGÉNYEKRE ÉPÜLŐ FOLYAMATOK

ÚJ SZEREP: LOGISZTIKAI MEDIÁTOR A VEVŐI IGÉNYEKRE ÉPÜLŐ FOLYAMATOK a a aa. ÚJ SZEREP: LOGISZTIKAI MEDIÁTOR A VEVŐI IGÉNYEKRE ÉPÜLŐ FOLYAMATOK Fuvarozási vegyes vállalat Vámügynökség, LSZK, ISO 9001 Raktározás Önálló fuvarozás Romániai leányvállalat Polimer Logisztika

Részletesebben

Kombinált szállítási lehetőségek

Kombinált szállítási lehetőségek 8. ELŐADÁS KOMBINÁLT SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN A kombinált (multimodális) szállítás esetén egy szerződés keretében két vagy több szállítási alágazat vesz részt egy adott szállítási feladat megoldásában,

Részletesebben

Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság. VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23.

Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság. VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23. Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23. Állandó és ideiglenes sebességkorlátozások alakulása A pályafelügyeleti

Részletesebben

HajózásVilág konferencia

HajózásVilág konferencia HajózásVilág konferencia Vasúti és folyami árufuvarozás: együttműködési lehetőség vagy konkurenciaharc? Vernes András ügyvezető igazgató Budapest, 2017. 03. 30. 1 Fejlesztéspolitikai célkitűzések Cél:

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

Közlekedési hálózatok. Összeállította: Sallai András

Közlekedési hálózatok. Összeállította: Sallai András Közlekedési hálózatok Összeállította: Sallai András Korridorok Közlekedési folyosó fogalom Modális közlekedési csatorna Egy fajta közlekedési csatorna fogalom Dimodális Két fajta közlekedési csatorna Közúti

Részletesebben

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban?

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? A termelés globalizációja következtében teljesen átalakul a termelő vállalatok struktúrálódása. Ennek következtében

Részletesebben

A magyar vasúti árufuvarozás aktuális kérdései

A magyar vasúti árufuvarozás aktuális kérdései A magyar vasúti árufuvarozás aktuális kérdései Dr. Kovács Imre Az Igazgatóság elnöke, CEO Zrt. A magyarországi szállítási piac stagnál 2008 = 100% 103,2% 104,9% 100% 100,0% 93,9% 94,5% 95,3% 94,2% 97,9%

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTOK PÁLYÁZATI ÉS CÍMELNYERÉSI RENDSZERE

A MAGYARORSZÁGI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTOK PÁLYÁZATI ÉS CÍMELNYERÉSI RENDSZERE A MAGYARORSZÁGI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTOK PÁLYÁZATI ÉS CÍMELNYERÉSI RENDSZERE Az anyagot készítette: Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége Jóváhagyta a Logisztikai Egyeztető

Részletesebben

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság DÍJSZABÁS

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság DÍJSZABÁS MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság DÍJSZABÁS Budapest, 2014. január 27. Kalmár István vezérigazgató 1 Bevezetés Az MTMG Logisztikai Zrt. (továbbiakban: MTMG Zrt.) Díjszabása az Árufuvarozás

Részletesebben

Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag

Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag 2015. Március 25. Vámeljárások Szabad forgalomba bocsátás Árutovábbítás Vámraktározás Aktív feldolgozás Vámfelügyelet melletti

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére 2013. OM azonosító: FI47616

Részletesebben

GLOBÁLIZÁLT BESZERZÉS ÉS ELOSZTÁS A LOGISZTIKÁBAN

GLOBÁLIZÁLT BESZERZÉS ÉS ELOSZTÁS A LOGISZTIKÁBAN GOBÁIZÁT BESZERZÉS ÉS EOSZTÁS A OGISZTIKÁBAN A globalizációjának, a késleltetett következménye, hogy két kapcsolódó láncszem a beszerzés és elosztás is globalizálódik. A globalizált beszerzésnek és elosztásnak

Részletesebben

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Ügyfelünk a Grundfos Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Összefoglalás A Grundfos globális viszonylatban vezető szerepet tölt be a szivattyúágazatban. A dán vállalat jelenléte Magyarországon

Részletesebben

A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE,

A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE, PÁL LÁSZLÓ PÁLYAMŰKÖDTETÉSI ÉS ÜZLETFEJLESZTÉSI ÁLTALÁNOS VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTES MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE, ÁTALAKULÁS 1 A VASÚTI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON ÁLLAMI SZERVEZETEK

Részletesebben

Sopron és Ebenfurth közötti kétvágányúsítás területfejlesztési hatásai (különös kitekintéssel a Sopron-Győr vasútvonal fejlesztésére)

Sopron és Ebenfurth közötti kétvágányúsítás területfejlesztési hatásai (különös kitekintéssel a Sopron-Győr vasútvonal fejlesztésére) Sopron és Ebenfurth közötti kétvágányúsítás területfejlesztési hatásai (különös kitekintéssel a Sopron-Győr vasútvonal fejlesztésére) 2015. 02. 05. Szombathely Készítette: Deák Máté A tanulmányról Vezetői

Részletesebben

Vasúti Erősáramú Konferencia

Vasúti Erősáramú Konferencia Vasúti Erősáramú Konferencia 2015. NOVEMBER 17-19. Pál László általános vezérigazgatóhelyettes MÁV Zrt. Pályaműködtetési szerződés a Magyar Állam és a MÁV Zrt. között 2016-2025 A MÁV Zrt. 2016-ra tervezett

Részletesebben

Infrastruktúra fejlesztés és regionális fejlődés

Infrastruktúra fejlesztés és regionális fejlődés Infrastruktúra fejlesztés és regionális fejlődés Az infrastruktúra fogalmi megközelítés Eredet és jelentés: latin -- alapszerkezet, alépítmény Tartalma: Hálózatok, objektumok, létesítmények, berendezések,

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 5. Előadás Elosztási folyamat A klasszikus elosztási logisztikai rendszer Az elosztási logisztikai rendszer:

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

VASÚTI ERŐSÁRAMÚ KONFERENCIA Nyitás, átjárhatóság, megújulás

VASÚTI ERŐSÁRAMÚ KONFERENCIA Nyitás, átjárhatóság, megújulás VASÚTI ERŐSÁRAMÚ KONFERENCIA Nyitás, átjárhatóság, megújulás A MÁV Zrt. Pályavasúti Üzemeltetési Főigazgatóság szervezeti és működési jellemzői a változások tükrében Vólentné Sárvári Piroska pályavasúti

Részletesebben

A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai

A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai Tóth Péter, főosztályvezető-helyettes Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Balatonföldvár, 2012.

Részletesebben

Konténer termináli díjak

Konténer termináli díjak Konténer termináli díjak A konténer termináli díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák! 1. Tárolási díjak 1.1 Leadási forgalomban érkező (import) konténerek tárolási díja: A kombináltfuvarozási küldeményt szállító

Részletesebben

IPARI PARK VAGY LOGISZTIKAI KÖZPONT? Debreceni Logisztikai Konferencia október 02.

IPARI PARK VAGY LOGISZTIKAI KÖZPONT? Debreceni Logisztikai Konferencia október 02. IPARI PARK VAGY LOGISZTIKAI KÖZPONT? Debreceni Logisztikai Konferencia 2009. október 02. Ipari parkok ahogy kezdődött Első hazai IP-k: 90-es évek Jellemzők: Spontaneitás Multinacionális vállalatok + HÖK

Részletesebben

k i e g é s z í t ő a j á n l á s a

k i e g é s z í t ő a j á n l á s a H/6195/60. Az Országgyűlés Gazdasági bizottságának Idegenforgalmi bizottságának Környezetvédelmi bizottságának Önkormányzati bizottságának Területfejlesztési bizottságának Tisztelt Országgyűlés! k i e

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. április 18. Városi közlekedési módok Vasúti közlekedés Közúti közlekedés Közösségi

Részletesebben

4. FUVARLEVÉL KEZELÉS

4. FUVARLEVÉL KEZELÉS - 1 - OKJ 52 841 04 Vasútüzemvitel-ellátó elágazás OKJ 52 841 04 0010 52 02 Vasúti árufuvarozási pénztáros Tananyag és heti óraszámok (elmélet + elméletigényes gyakorlat + gyakorlat Sz. TANTÁRGYAK Tananyagegység

Részletesebben

Osztrák vasutak a közép-európai környezetben

Osztrák vasutak a közép-európai környezetben SZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKA Osztrák vasutak a közép-európai környezetben Az európai teherszállításban mindinkább háttérbe szorulni látszik a vasúti közlekedés. Az európai fejlesztési programok talán térségünkben

Részletesebben

3. A logisztikai szemlélet jellemzői. Készítette: Juhász Ildikó Gabriella

3. A logisztikai szemlélet jellemzői. Készítette: Juhász Ildikó Gabriella 3. A logisztikai szemlélet jellemzői 1 A logisztika új menedzsment szemléletet jelent a gazdaságban. Kialakulásának oka: élesedő versenyhelyzet a piacon A termék minőség mellett a kapcsolódó szolgáltatás

Részletesebben

CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások

CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások RÖVID CÉGISMERTETŐ SZÁMOKBAN - 20 éve vagyunk jelen szállítmányozás, raktározás,

Részletesebben

A vasúti közlekedés jogi szabályozásának jelenlegi és tervezett rendelkezései KTE XIX. A magyar közlekedés helyzete az EU-ban, február 26.

A vasúti közlekedés jogi szabályozásának jelenlegi és tervezett rendelkezései KTE XIX. A magyar közlekedés helyzete az EU-ban, február 26. A vasúti közlekedés jogi szabályozásának jelenlegi és tervezett rendelkezései KTE XIX. A magyar közlekedés helyzete az EU-ban, 2015. február 26. Dr. Rácz Gábor, NFM Az előkészületben lévő jogszabályok

Részletesebben

A közlekedés helyzete és az állami költségvetés

A közlekedés helyzete és az állami költségvetés KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON AKTUALITÁSOK Balatonföldvár, 2012. május 15-17. A közlekedés helyzete és az állami költségvetés Dr. Kovács Árpád Elnök Költségvetési Tanács Múltidézés A rendszerváltozás

Részletesebben

Ügyfelünk a Knorr-Bremse. Központilag szervezett európai disztribúció

Ügyfelünk a Knorr-Bremse. Központilag szervezett európai disztribúció Ügyfelünk a Knorr-Bremse Központilag szervezett európai disztribúció Copyright Knorr-Bremse AG Közös növekedés lépésről lépésre A stabil kapcsolatok kialakulásához idő kell. Idő kell a kölcsönös bizalom

Részletesebben

Közép és Kelet-Európa gázellátása

Közép és Kelet-Európa gázellátása Közép és Kelet-Európa gázellátása Előadó: Csallóközi Zoltán Magyar Mérnöki Kamara Gáz- és Olajipari Tagozat elnöke Budapest, 2012. október 4. Földgázenergia felhasználás jellemző adatai A földgáz a világ

Részletesebben

A logisztika a nemzeti fejlesztés kulcseleme

A logisztika a nemzeti fejlesztés kulcseleme Szolgáltatóközpont vagy átjáróház A logisztika jelentősége a magyar gazdaság számára A logisztika a nemzeti fejlesztés kulcseleme Chikán Attila az MLBKT társelnöke, egyetemi tanár Budapesti Corvinus Egyetem

Részletesebben

Virtuális vállalatok logisztikai nézőpontból. Virtuális vállalat 2014/15 1. félév 6. Előadás Dr. Kulcsár Gyula

Virtuális vállalatok logisztikai nézőpontból. Virtuális vállalat 2014/15 1. félév 6. Előadás Dr. Kulcsár Gyula Virtuális vállalatok logisztikai nézőpontból Virtuális vállalat 2014/15 1. félév 6. Előadás Dr. Kulcsár Gyula Logisztikai alapok Logisztika A termelési és szolgáltatási folyamatok elemeinek megvalósításához

Részletesebben

SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS FUVAROZÁSI ISMERETEK

SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS FUVAROZÁSI ISMERETEK SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS FUVAROZÁSI ISMERETEK A KÉPZÉSRŐL Képzésünk során a szükséges elméleti ismeretek átadásán kívül az alkalmazott esettanulmányokkal, példákkal és csoportos gyakorlatokkal tesszük képessé

Részletesebben

Statikus funkcionális (működési) modell (szervezetek csoportosítása, szervezeti felépítés, tevékenységi szerkezet)

Statikus funkcionális (működési) modell (szervezetek csoportosítása, szervezeti felépítés, tevékenységi szerkezet) Statikus funkcionális (működési) modell (szervezetek csoportosítása, szervezeti felépítés, tevékenységi szerkezet) Szervezeti felépítés Tevékenységi (funkció) szerkezet A rendszer adaptivitása funkcionális

Részletesebben

UKRAJNA SZEREPE A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIÁBAN MISKOLC, MÁJUS 19.

UKRAJNA SZEREPE A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIÁBAN MISKOLC, MÁJUS 19. UKRAJNA SZEREPE A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIÁBAN MISKOLC, 2009. MÁJUS 19. A magyar külgazdasági stratégia alapkérdései Az EU csatlakozás, a közös kereskedelempolitika átvétele módosította a magyar külgazdasági

Részletesebben

egy átfogó országos vasútfejlesztési koncepció keretében - Országos vasútfejlesztési koncepció ELŐKÉSZÍTÉS Dr. Tóth János BME Közlekedésüzemi Tanszék

egy átfogó országos vasútfejlesztési koncepció keretében - Országos vasútfejlesztési koncepció ELŐKÉSZÍTÉS Dr. Tóth János BME Közlekedésüzemi Tanszék A 2014 2020 közötti EU-s költségvetési ciklusban megvalósítandó és a 2021 2027 közötti ciklusra előkészítendő vasútfejlesztési projektek meghatározása és elő-megvalósíthatósági tanulmányaik elkészítése.

Részletesebben

A közlekedés ágazati szerkezete és nemzetgazdasági súlya

A közlekedés ágazati szerkezete és nemzetgazdasági súlya A közlekedés ágazati szerkezete és nemzetgazdasági súlya Dr. Horváth Balázs tanszékvezető, egyetemi docens Széchenyi István Egyetem Közlekedési Tanszék 1 Nemzetgazdasági ágak besorolása Primerszektor kitermelő

Részletesebben

LOGISZTIKAI PÁLYÁZATOK HASZNOSULÁSA Eddigi tapasztalatok (2007-2013)

LOGISZTIKAI PÁLYÁZATOK HASZNOSULÁSA Eddigi tapasztalatok (2007-2013) LOGISZTIKAI PÁLYÁZATOK HASZNOSULÁSA Eddigi tapasztalatok (2007-2013) Budapest 2014 október 16 Némon Zoltán LEF főtitkár Rész ciklusok: LOGISZTIKAI 2007-2012 LOGISZTIKAI PÁLYÁZATOK 1, 2007-2008 Támogatási

Részletesebben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben A múlt EU Távlatok, lehetőségek, feladatok A múlt Kapcsolt energia termelés előnyei, hátrányai 2 30-45 % -al kevesebb primerenergia felhasználás

Részletesebben

LOGISZTIKA. Áruszállítás. Az áruszállítás. Szakálosné Mátyás Katalin

LOGISZTIKA. Áruszállítás. Az áruszállítás. Szakálosné Mátyás Katalin LOGISZTIKA Áruszállítás Szakálosné Mátyás Katalin Az áruszállítás Anyagok, termékek (áruk) helyváltoztató mozgatása, térbeli áthelyezése, rendeltetési helyre juttatása. A faanyag nagyobb távolságra, zömében

Részletesebben

Gelei Andrea Halászné Sipos Erzsébet: Átjáróház vagy logisztikai központ?

Gelei Andrea Halászné Sipos Erzsébet: Átjáróház vagy logisztikai központ? Gelei Andrea Halászné Sipos Erzsébet: Átjáróház vagy logisztikai központ? 1. Bevezetés A szakmai közélet képviselőinek gondolatai között évek óta érlelődik az elképzelés, mely szerint az Európai Unió bővülésével

Részletesebben

A TÉRSÉGI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS ÁTALAKÍTÁSA.

A TÉRSÉGI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS ÁTALAKÍTÁSA. Települési Önkormányzatok Szövetsége. A TÉRSÉGI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS ÁTALAKÍTÁSA. Integrációs, Szervezeti és Finanszírozási lehetőségek. Budapest 2012. Szeptember 26. Danka Lajos TÖOSZ Közlekedéspolitikai

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP I. tengely A minőség és a hozzáadott érték növelése a mezőés erdőgazdaságban,

Részletesebben

Közúti pályák (BMEKOEAA213)

Közúti pályák (BMEKOEAA213) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék Közúti pályák (BMEKOEAA213) Közlekedéspolitika Dr. Juhász János egyetemi docens Közlekedéspolitika az Európai

Részletesebben

Nyugat-Balkán, logisztikai megoldások a Schenker Kft. szemszögéből

Nyugat-Balkán, logisztikai megoldások a Schenker Kft. szemszögéből Fotos: Rüdiger Nehmzow Nyugat-Balkán, logisztikai megoldások a Schenker Kft. szemszögéből Dr. Kopp Kristóf 2016. március 2. Kereskedelmi és Iparkamara Nyugat-Balkáni Tagozata Schenker Kft. Az első budapesti

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

The possibility of complex transport-logistic chains

The possibility of complex transport-logistic chains 1. Nemzetközi Logisztikai Nap Debreceni Egyetem 2009. október 2. Komplex közlekedéslogisztikai láncok lehetőségei The possibility of complex transport-logistic chains Dr. BERÉNYI János tudományos tanácsadó

Részletesebben

EU közlekedéspolitika, Fehér Könyv (2011)

EU közlekedéspolitika, Fehér Könyv (2011) Esztergom, 2015. szeptember hó Molnár László EU közlekedéspolitika, Fehér Könyv (2011) A következő évtizedben az a cél, hogy a közlekedési módok és az országok között még meglevő akadályok leépítésével,

Részletesebben

LOGISZTIKA. Logisztikai rendszerek. Szakálosné Dr. Mátyás Katalin

LOGISZTIKA. Logisztikai rendszerek. Szakálosné Dr. Mátyás Katalin LOGISZTIKA Logisztikai rendszerek Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A rendszer Felföldi L.: A rendszer valamely meghatározott cél elérése, vagy valamely feladat megoldására tudatosan kiválasztott, meghatározott

Részletesebben

Logisztika A. 2. témakör

Logisztika A. 2. témakör Logisztika A tantárgy 2. témakör Beszerzési-, termelési-, elosztási-, újrahasznosítási logisztika feladata MISKOLCI EGYETEM Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék Beszerzési logisztika Beszállító Vevõ Áruátvétel

Részletesebben

2013/2014. Veszprém vasúti szolgáltatásfejlesztés. Értékesítési szervezet MÁV-START Zrt

2013/2014. Veszprém vasúti szolgáltatásfejlesztés. Értékesítési szervezet MÁV-START Zrt MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ Zrt. 1087 Budapest, Könyves K. krt. 54-60. Postacím: 1940 Budapest Telefon (1) 511-5032 Mobil: 30 / 87 03 519 Fax: (1) 511-1001 Webcím: www.mav-start.hu Veszprém vasúti

Részletesebben

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ. Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ. Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban 2014-2020 Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató Budapest, 2014. március 26. Tartalom 1. Jövőkép 2. Gazdaságfejlesztési

Részletesebben