A Magyar Állami Operaház által értékesített jegyek és bérletek adásvételére vonatkozó ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. (rövidítés: Vásárlói ÁSZF)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Magyar Állami Operaház által értékesített jegyek és bérletek adásvételére vonatkozó ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. (rövidítés: Vásárlói ÁSZF)"

Átírás

1 Magyar Állami Operaház H-1061 Budapest, Andrássy út 22. adószám: telefon:1/ A Magyar Állami Operaház által értékesített jegyek és bérletek adásvételére vonatkozó ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (rövidítés: Vásárlói ÁSZF) Hatályos március 9. napjától

2 TARTALOM 1. Általános rendelkezések Értelmező rendelkezések A szerződés tárgya Vételár és fizetési feltételek Vevő és Látogató jogai és kötelezettségei Bérletekre vonatkozó speciális szabályok Kedvezmények Az elállás joga Adatvédelem Panaszkezelés Egyéb

3 1. Általános rendelkezések Jelen Vásárlói ÁSZF tartalmazza a Magyar Állami Operaház (továbbiakban: MÁO) által a játszóhelyein bemutatásra kerülő produkciókra érvényes jegyeinek és bérleteinek értékesítésére, valamint a jegyekkel és bérletekkel kapcsolatos jogokra és kötelezettségekre, illetve az igénybe vehető kedvezményekre vonatkozó általános feltételeket. A MÁO által eladásra kínált jegyek és bérletek vételárának teljesítésével a MÁO és a vevő (továbbiakban: Vevő) között a Vásárlói ÁSZF-ben leírt feltételek szerinti adásvételi szerződés jön létre. Jelen Vásárlói ÁSZF kiterjed a MÁO által értékesített valamennyi jegyre és bérletre. A Vásárlói ÁSZF értékesítésre vonatkozó rendelkezései nem vonatkoznak azokra az esetekre, amikor Vevő értékesítési bizományi szerződés alapján harmadik féltől (így különösen Jegymester Kft.) vásárol jegyet vagy bérletet. 2. Értelmező rendelkezések 2.1. ÁSZF: azon általános szerződési feltételek, melyeket MÁO a produkcióira érvényes jegyek és bérletek megvásárlása és felhasználása vonatkozásában, általánosságban jelen dokumentumban rögzít, és amely feltételek betartása a vásárló részéről kötelező Jegy, bérlet: a MÁO által vagy MÁO szervezésében megvalósuló produkció megtekintésére feljogosító dokumentum, a vásárlás módjától és a fizikai megjelenéstől függetlenül Produkció: a MÁO által vagy MÁO szervezésében megvalósuló előadás, ideértve az opera- és balett előadásokat, a zeneirodalom más színpadi műveinek bemutatását, zenekari koncerteket és egyéb művészeti rendezvényeket Előadás: prózai, zenés, táncos színpadi művek személyes előadóművészi teljesítménnyel, közönség jelenlétében történő nyilvános bemutatása Játszóhely: a MÁO által előre megjelölt és közzétett helyszín, ahol a produkcióra vonatkozó jegy vagy bérlet érvényesítésével a produkció megtekinthető Vevő: a MÁO által értékesített jegyet vagy bérletet megvásárló természetes vagy jogi személy Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy Látogató: az érvényes jegyet vagy bérletet előadás megtekintése céljából felhasználó természetes személy. 3. A szerződés tárgya A MÁO által értékesítési helyein vásárlásra felkínált jegyek és bérletek, melyek tulajdonságai és jellemzői a jegyen vagy bérleten olvashatók, továbbá melynek vásárlás feltételei a Vásárlói ÁSZF-ben találhatók. A MÁO által vagy a MÁO szervezésében megvalósuló produkciók előadásaira a MÁO érintett szervezeti egységeinél, jegypénztárainál, valamint szerződéses partnereknél vagy interneten keresztül lehet jegyeket vagy bérleteket vásárolni. 4. Vételár és fizetési feltételek 4.1. A jegyeken és bérleteken, valamint az ezekre vonatkozó közleményeken feltüntetett ár azok vételára, amely tartalmazza a hatályos jogszabályokban megjelölt mértékű általános forgalmi adót is. A MÁO minden évadban közzéteszi a játszóhelyeire vonatkozó jegyárakat, melyet jogosult egyoldalúan módosítani Vevő az aktuális jegyárakról az alábbi helyeken tájékozódhat: MÁO honlapja, az Opera Értékesítési Centrum, az Operaház Szervezési Osztálya, a kijelölt jegypénztárak, továbbá a MÁO javára jegy- és bérletértékesítést végző harmadik személynél A fizetendő végösszeg kiegyenlítése a vásárlás végén kézpénzzel, utalvánnyal vagy bankkártyával történhet, melyek közül Vevőnek lehetősége van választani. A Vevő a vásárlás végén papír alapú 3

4 jegyet vagy 6. pont szerinti bérletet kap, melyet a Vásárlói ÁSZF szabályai szerint jogosult felhasználni A MÁO által fizetésre elfogadott utalványokról a Vevő a MÁO honlapján vagy személyesen tájékozódhat. 5. Vevő és Látogató jogai és kötelezettségei 5.1. A produkció előadásának megtekintéséhez a Látogatónak az előadás kezdetekor a megtekinteni kívánt előadásra érvényes jeggyel vagy bérlettel (jelen 5. pont vonatkozásában a továbbiakban: jegy) kell rendelkeznie. A Látogató a jegyét köteles a jegy érvényességének megvizsgálása céljából az erre feljogosított személynek bemutatni Az érvényes jeggyel rendelkező Látogató jogosult az adott előadás játszóhelyén tartózkodni, a kiszolgáló létesítményeket, berendezéseket használni, az előadáshoz kapcsolódó szolgáltatásokat igénybe venni. A MÁO az egyes szolgáltatások igénybe vételét jogosult díjazáshoz kötni A Látogató a jegyén feltüntetett sor és székszámnak megfelelő helyen köteles helyet foglalni. A jegynek megfelelő ülőhely elfoglalásában ültetők segítik a Látogatók eligazodását Az előadásra késve érkező Látogató a helyét a megkezdődött előadás zavarása nélkül, kizárólag a ültető irányításával vagy kíséretében, vagy pedig a szünetben foglalhatja el A MÁO előadásait minden Látogató a saját felelősségére tekintheti meg. A Látogató köteles a játszóhelyek különösen a műemléki védelem alatt álló Magyar Állami Operaház helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően használni és a környezetet rendben tartani, továbbá óvni és az előírásoknak megfelelően kezelni az épületben található eszközöket, berendezéseket és magát az épületet A MÁO előadásain bármilyen eszközzel történő kép- vagy hangrögzítés tilos. Kép- és hangfelvétel készítése és felhasználása szerzői jogi jogkövetkezményeket von maga után. Amennyiben a Látogató felszólítás ellenére sem hagy fel a rögzítéssel, a Látogatót a nézőtéri felügyeletnek vagy a biztonsági szolgálatnak jogában áll távozásra felszólítani A játszóhelyek területén elhagyott értéktárgyakért a MÁO nem vállal felelősséget. A Látogató köteles a játszóhelyen rendelkezésre álló ruhatárat igénybe venni. Amennyiben a Látogató olyan értékes tárggyal érkezik, melyet nem kíván elhelyezni a ruhatárban, és méreténél fogva a nézőtéri biztonságos elhelyezés megoldható (pld. a szék alatt), úgy annak leadása nem kötelező. A ruhatár díjazás (készpénz) ellenében vehető igénybe. (Operaházi páholyba szóló jegy esetén a Látogató a ruhatár igénybevételére nem köteles.) 5.8. Az adott előadás játszóhelyei vonatkozásában a MÁO fenntartja magának a jogot, hogy az általában elvárt magatartási szabályoknak meg nem felelő személyeket ne engedjen be, vagy bármikor onnan kizárhasson. A játszóhelyekre a biztonságra veszélyes, és/vagy a közönséget zavaró tárgyat, ételt, illetve italt tilos bevinni. A rendbontó, a közönség élményét bármilyen módon zavaró Látogatót a nézőtéri felügyeletnek vagy a biztonsági szolgálatnak jogában áll távozásra felszólítani A Vásárlói ÁSZF rendelkezéseit be nem tartó, az előadást zavaró Látogatót a nézőtéri felügyelet vagy a biztonsági szolgálat munkatársai felszólítás után jogosultak kikísérni a játszóhelyről, szükség esetén a kivezetés iránt intézkedni. Az önhibára visszavezethető távozás vagy eltávolítás miatt a jegy árát a MÁO nem köteles visszatéríteni Rendkívüli esemény (pl. tűz, bombariadó) esetén a Látogató köteles betartani a MÁO dolgozóinak utasításait, valamint a játszóhely kiürítési tervében szereplő előírások szerint viselkedni. Mindenki köteles megtenni minden tőle elvárhatót, a saját és mások életének, testi épségének, valamint a MÁO és mások vagyonának, a MÁO épületének, játszóhelyének, berendezéseinek, és eszközeinek védelme, illetve veszélyeztetésének elkerülése érdekében. A MÁO dolgozóinak intézkedése a Látogatóra nézve kötelező érvényűek A jelen pontban foglalt rendelkezések a MÁO házirendjének szabályai. Az a Látogató, aki ezen szabályokat megsérti, figyelmeztetés után meghatározott időre vagy véglegesen kitiltható az épületből, és ellene hatósági eljárás is indítható. A Vásárlói ÁSZF-be foglalt szabályok megszegéséből fakadó károkért a szabályokat megszegő, vagy a szabályokat megszegő személyért felelős személy felel. Amennyiben a Vásárlói ÁSZF megszegése egyben jogszabálysértést is jelent, a szabálysértő Látogató viseli a jogszabályi felelősséget, és őt terhelik az egyes jogszabályi szankciók. 4

5 6. Bérletekre vonatkozó speciális szabályok 6.1. A jegyek felhasználására vonatkozó feltételeket megfelelően alkalmazni kell a bérletekre is A bérletek vonatkozásában a MÁO minden évadot megelőzően Bérleti tájékoztató útján ad tájékoztatást az adott évadban esedékes bérletkonstrukciókról A MÁO előadásaira érvényes bérlet névre szóló, egyedi tervezésű plasztikkártya, mellyel a Bérleti tájékoztatóban meghatározott operaházi és Erkel színházi előadásokra kedvezményesen jegyek válthatók Egy bérlettel (plasztikkártyával) csak egy kedvezményes jegy vásárolható. A névre szóló bérlettel személyesen megváltott jegyek átruházhatók A bérletértékesítésre jogosult harmadik féltől vásárolt, nem névre szóló bérletet a Vevő köteles az első előadást megelőzően a MÁO Operaház Értékesítési Centrumában regisztráltatni. A regisztrálással a bérletre felvezetésre kerül a jogosult neve. 7. Kedvezmények 7.1. Kedvezményes jegyek vagy bérletek vásárlásakor a MÁO azok értékesítését meghatározott feltételek teljesítéséhez kötheti (pld. kérdőív kitöltése, adott helyszínen történő jegy- vagy bérletvásárlás) BÓNUSZ elnevezésű kedvezmény keretében minden bérlettel rendelkező Látogató jogosult további, a bérletében meghatározott számú operaházi előadásra 30%-os kedvezménnyel jegyet váltani (pld. egy 5 előadásos operaházi vagy Erkel színházi bérlet tulajdonosa a kártyája felhasználásával további 5 operaházi előadásra válthat kedvezményes jegyet) BÓNUSZ+ elnevezésű kedvezmény keretében valamennyi bérletkonstrukció összekapcsolásra került egy-egy különleges, MÁO által szervezett rendezvénnyel, melyekre a bérlet tulajdonosai 50%- os kedvezményes árú jegyek megvásárlása érdekében regisztrálhatnak. Korlátozott számú jegyek esetében (pld. kamaratermi előadások) a regisztrációval leadott igényeket a MÁO a beérkezés sorrendjében teljesíti. A különleges eseményekkel kapcsolatos információk a Bérlet tájékoztatóban, valamint a MÁO műsorában találhatók. A regisztrációt legalább két héttel az érintett rendezvényt megelőzően kell elküldeni, melynek sikerességéről a MÁO visszaigazolást ad SZABAD BÉRLET elnevezésű kedvezmény keretében valamennyi, az előre meghatározott bérletértékesítési időszakban nem értékesített bérlet az alábbiak szerint kerül eladásra: a Szabad bérletet vásárló Vevő 6 előadásra válogathat össze jegyeket a saját igényei alapján, mely listaáras jegyek árából 15%-os kedvezményre lesz jogosult. A Szabad bérlet vonatkozásában is érvényesíthető a Bónusz kedvezmény HATOS KÁRTYA elnevezésű kedvezmény keretében a július 1. napjától megvásárolható plasztikkártya birtokában a Vevő 6 teljes árú operaházi vagy Erkel színházi előadásra szóló jegy megvásárlását követően a teljes évad vonatkozásában az operaházi előadásokra 30%-os kedvezménnyel vásárolhat jegyet. 8. Az elállás joga A MÁO a megvásárolt jegyeket és bérleteket visszaváltani nem köteles. Amennyiben Vevő a jegyet online felületen vásárolta meg, úgy az elállásra az online felületet üzemeltető harmadik személy üzletszabályzata irányadó. 9. Adatvédelem A MÁO az értékesítés során birtokába jutott adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény előírásai szerint bizalmasan kezeli, kizárólag a vásárlások teljesítéséhez használja fel, azokat harmadik személynek semmilyen formában tovább nem adja. A Vevő és/vagy Látogató által MÁO rendelkezésére bocsátott személyes adatokra MÁO Adatkezelési Szabályzata irányadó, mely a oldalon hozzáférhető. 10. Panaszkezelés 5

6 A jegy- és bérletértékesítéssel kapcsolatos problémáit Vevő a címen jelezheti. 11. Egyéb A MÁO a műsor- és szereplőváltozás jogát fenntartja. Elmaradt előadás esetén a MÁO a megvásárolt jegy árát visszatéríti, vagy más előadásra beváltja. 6

Párom.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Párom.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Párom.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Párom.hu online társkereső és közösségi szolgáltatást nyújtó weboldal, amelyen keresztül a regisztrált tagok bemutathatják magukat, egymással kapcsolatot teremthetnek

Részletesebben

Adatkezelési Nyilatkozat

Adatkezelési Nyilatkozat Adatkezelési Nyilatkozat Ezennel hozzájárulok, hogy a regisztráció, illetve a megbízási szerződés során megadott személyes adataimat a TRIMEX TRADE Kft. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok

Részletesebben

Az olahgumi.hu által nyújtott szolgáltatások általános szerződési feltételei

Az olahgumi.hu által nyújtott szolgáltatások általános szerződési feltételei Az olahgumi.hu által nyújtott szolgáltatások általános szerződési feltételei 1. Az ÁSZF hatálya 1.1. Jelen szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az olahgumi.hu domain név alatt működő szolgáltatások

Részletesebben

(a továbbiakban: Bank),

(a továbbiakban: Bank), Szolgáltatási szerződés Takarék NetBróker szolgáltatás nyújtásáról Amely létrejött a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.; Cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság mint

Részletesebben

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) WNETWORK.HU Matkó Attila egyéni vállalkozó Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Utolsó módosítás dátuma: 2014. 02. 20. Hatályos: 2014. 03. 20. napjától.

Részletesebben

Az Olympus Online Áruház Általános Szerződési Feltételei

Az Olympus Online Áruház Általános Szerződési Feltételei Az Olympus Online Áruház Általános Szerződési Feltételei 1 Hatály 2 Szerződéskötés 3 A vevő visszaküldési joga 4 Árak 5 Szállítás 6 Fizetési határidő, fizetés, fizetési késedelem 7 Beszámítás, visszatartás

Részletesebben

3.1.Regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

3.1.Regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat: 1. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Pannora Kft (székhely: 4034 Debrecen, Vágóhíd u. 2 4/14, cégjegyzékszám: 09 09 016831, nyilvántartó hatóság: Debreceni Járásbíróság mint

Részletesebben

A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T I. A szabályzat célja, általános rendelkezések A jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy rögzítse a G-Build kft. (székhelye: 4400, Nyı regyháza,

Részletesebben

GIRO Zrt. nem minősített. Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF)

GIRO Zrt. nem minősített. Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GIRO Zrt. nem minősített Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) NHH regisztrációs szám: FA 7717-1/2001 Verzió: 2.3 Biztonsági besorolás: Nyilvános Jóváhagyta:

Részletesebben

2015. február 25- március 3-ig Teljes versenyszabályzat. Párizsi Kaszinó

2015. február 25- március 3-ig Teljes versenyszabályzat. Párizsi Kaszinó 2015. február 25- március 3-ig Teljes versenyszabályzat Párizsi Kaszinó 1. PONT: A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Air France SA (a továbbiakban: a Szervező ; 126 748 775 euró törzstőkével, a Bobigny Cég- és Kereskedelmi

Részletesebben

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. MIRE ELÉG 2 NAP ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Mire elég 2 nap elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ) szervezője: Sony Mobile Hungary

Részletesebben

Kérünk mindenkit, figyelmesen olvassa el a lent felsoroltakat, mielőtt webáruházunkban vásárolna.

Kérünk mindenkit, figyelmesen olvassa el a lent felsoroltakat, mielőtt webáruházunkban vásárolna. BEVEZETŐ Kérünk mindenkit, figyelmesen olvassa el a lent felsoroltakat, mielőtt webáruházunkban vásárolna. Amennyiben vásárlója, aktív felhasználója kíván lenni a www.groupamaarena.com webáruháznak, az

Részletesebben

NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI

NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ.

Részletesebben

Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu

Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu Az Általános Szerzôdési Feltételek teljes szövege a Pannon GSM Távközlési Zrt. bemutatótermeiben és internetes

Részletesebben

IPLUS INTERNET. Általános Szerződési Feltételek

IPLUS INTERNET. Általános Szerződési Feltételek Csalló Roland ev. szolgáltató internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015.01.10. Utolsó módosítás kelte: 2015.01.10. Készült: 2015.01.09. Csalló Roland ügyvezető Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

Vásárlási feltételek. Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek:

Vásárlási feltételek. Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek: Vásárlási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek: Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési

Részletesebben

Behring Balázs e.v. adatvédelmi nyilatkozata

Behring Balázs e.v. adatvédelmi nyilatkozata Behring Balázs e.v. adatvédelmi nyilatkozata 1. BEVEZETÉS Behring Balázs (8220 Balatonalmádi, Kazinczy u. 8.) (a továbbiakban Behring Balázs, szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek

Részletesebben

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*]

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] amely létrejött egyrészről a BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1036 Budapest, Pacsirtamező

Részletesebben

SZŰCS IMRE EV. szolgáltató. MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén

SZŰCS IMRE EV. szolgáltató. MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén SZŰCS IMRE EV. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatáshoz MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén Hatályba lépés kelte: 2014. október 1. Utolsó módosítás

Részletesebben

revol EXPRESS TERMÉKCSALÁD SZOFTVER ENGEDÉLYEZÉSI ÉS TERMÉKTÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSE

revol EXPRESS TERMÉKCSALÁD SZOFTVER ENGEDÉLYEZÉSI ÉS TERMÉKTÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSE revol EXPRESS TERMÉKCSALÁD SZOFTVER ENGEDÉLYEZÉSI ÉS TERMÉKTÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSE Ez egy speciális SZERZŐDÉS Ön, mint Felhasználó (akár magánszemély, gazdálkodó-, vagy egyéb szerv) és a revolution Software

Részletesebben

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN,

Részletesebben

A SZIGET KULTURÁLIS MENEDZSER IRODA KFT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT UTALVÁNYKÁRTYA (FESTIPAY KÁRTYA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A SZIGET KULTURÁLIS MENEDZSER IRODA KFT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT UTALVÁNYKÁRTYA (FESTIPAY KÁRTYA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A SZIGET KULTURÁLIS MENEDZSER IRODA KFT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT UTALVÁNYKÁRTYA (FESTIPAY KÁRTYA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) határozza meg

Részletesebben

Beszeda Zoltán ev. adatkezelési tájékoztatója az adatvédelmi és adatkezelési elvekről, gyakorlatról

Beszeda Zoltán ev. adatkezelési tájékoztatója az adatvédelmi és adatkezelési elvekről, gyakorlatról ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Beszeda Zoltán ev. adatkezelési tájékoztatója az adatvédelmi és adatkezelési elvekről, gyakorlatról Beszeda Zoltán ev. mint a www.otthonbarat.hu weboldal ( Weboldal ) üzemeltetője

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA Szerződésszám: Hatályos: 2015. február 1.-től Ingatlan jelzálogjoggal és készfizető kezességvállalással biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS TERVEZET Jelen okirat a megkötendő kölcsönszerződés

Részletesebben

ÉRVÉNYES 2015.02.11.-től. Felhívjuk kedves Vásárlóink figyelmét, hogy áruházunkban csak és kizárólag 18. életévüket betöltött személyek vásárolhatnak!

ÉRVÉNYES 2015.02.11.-től. Felhívjuk kedves Vásárlóink figyelmét, hogy áruházunkban csak és kizárólag 18. életévüket betöltött személyek vásárolhatnak! ÉRVÉNYES 2015.02.11.-től Felhívjuk kedves Vásárlóink figyelmét, hogy áruházunkban csak és kizárólag 18. életévüket betöltött személyek vásárolhatnak! Árak Áraink a rendelés időpontjában érvényes listaárak,

Részletesebben

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: Az Új Pajtakert Kft. adatvédelmi nyilatkozata 1. BEVEZETÉS Az Új Pajtakert Kft. (8200 Veszprém, Fenyves u. 15.) (a továbbiakban Új Pajtakert Kft., szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve

Részletesebben

RCI tagsági feltételek

RCI tagsági feltételek RCI tagsági feltételek 1. BEVEZETŐ 1.1 Jelen Tagsági Feltételek kötelező erejű szerződést keletkeztetnek az RCI Europe (továbbiakban: RCI vagy mi) és minden olyan személy között, aki tulajdonjoggal, birtokjoggal

Részletesebben