1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Varga & Family Kft. (székhelye: 8759 Zalakaros, Üdülő sor 4., cégjegyzékszám: Cg: , adószáma: , elérhetőségek: , mint a Belenus Thermalhotel Zalakaros üzemeltetője, továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). 1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte 1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre A Szolgáltató honlapján keresztül történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon A Szolgáltató szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon a kért adatokkal érvényesen azonosítja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, a teljesítésig (azaz a megvásárolt utalvány kézhez vételéig) szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre írásban és elektronikus levélben van lehetőség. A Felek közötti szerződés az utalvány megvásárlása során a rendeléshez tartozó számla nyomtatásával és az utalvány kiállításával jön létre. Az Ügyfél által leadott elektronikus megrendelés valamint a fenti dokumentumok kiállítása a Felek között írásba foglalt szerződésnek minősül. 2. Ügyfelek azonosítása 2.1. A weboldalon történő megrendelés kizárólag azon felhasználók számára lehetséges, akik az adatlap kitöltésekor valós személyi adatokkal, továbbá néhány a megrendelések teljesítéséhez szükséges egyéb adattal ellátott megrendelést küldenek. 3. Megrendelés 3.1. A vételár mindig a kiválasztott szolgáltatás (utalvány) mellett feltüntetett összeg, amely, az általános forgalmi adót tartalmazza A weboldalról megrendelhető szolgáltatások árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt szolgáltatások vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

2 3.3. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ftos vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles az utalványt hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától A megrendelést a Szolgáltató weboldalán keresztül csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli Az Ügyfél a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton ( ben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik. 4. Szállítási és fizetési feltételek 4.1. A szállodai utalvány értékcikk, amivel a rajta feltüntetett szolgáltatásokat lehetséges kedvezményesen igénybe venni. Az utalványon minden esetben szerepel annak sorszáma, a szolgáltatási csomag tartalma, lejárati ideje és a beváltással kapcsolatos egyéb információk tudnivalók. Az utalvány lejártát követően annak beváltására nincsen mód, az érvényesség hosszabbítása a Szolgáltatóval folytatott előzetes egyeztetés alapján felár ellenében történhet A vásárlás menete 1. Akciós utalvány vásárlása esetén Az adott utalvány felhasználhatóságának időintervallumát az akciós ajánlat tartalmazza.

3 2. Állandó csomag vásárlása esetén Az adott utalvány felhasználhatóságának időintervallumát az ajánlat tartalmazza. Külön időponti kikötés hiányában a vásárlás időpontjától számított egy évig érvényes. 3. Egyedi csomag vásárlása esetén Az adott utalvány felhasználhatóságának időintervalluma külön időponti kikötés hiányában a vásárlás időpontjától számított egy év. Elsőként állítsa össze az igényeinek megfelelő időtartamú és összetételű üdülését csomag kalkulátorunk segítségével. A félpanziós alapellátáshoz rendelje hozzá az Önnek tetsző egyéb szolgáltatásokat és rögzítse azokat csomagjában.

4 4.3. A felhasználás menete Az utalvány kézhezvételét követően van lehetősége rendelést leadni az utalvány felhasználásának konkrét időpontjára vonatkozóan. Rendeléseket írásban (levél vagy fax) vagy interneten ( vagy közvetlen rendelés a honlapunkról) keresztül lehet küldeni szállodánknak. Internetes foglalás esetén csak kizárólag közvetlenül a mail címünkre írt vagy saját honlapunk (www.belenushotel.hu) foglalási menüpontjának használatával elküldött rendeléseket fogadunk el. Más szállásközvetítő oldalak közbeiktatásával továbbított rendelések automatikusan elutasításra kerülnek, függetlenül attól, hogy az adott időpontra a szálloda rendelkezik szabad kapacitással vagy sem. A rendelések leadásakor minden esetben közölni kell az utalvány azonosításához szükséges sorszámot. A beérkező rendeléseket a Szolgáltató érkezési sorrendben, az utalványok felhasználására elkülönített szabad kapacitásainak függvényében fogadja és igazolja vissza. Az utalvány felhasználása csak a visszaigazolást követően válik lehetővé a kért időpontban. A szálloda telítettsége miatt elutasított rendelések esetén Szolgáltató köteles az ügyfél számára legalább 3 alternatív időpontot felajánlani. Érvényes és már visszaigazolt foglalások időpontjának módosítására csak a Szolgáltató jóváhagyásával van lehetőség az alábbi feltételek mellett: o Érkezés előtt 7 nappal költségmentesen o Érkezés előtt 7-2 nappal 20 % felár ellenében o Érkezést megelőző 2 napon belüli visszalépés esetén az utalványt felhasználtnak tekintjük és érvénytelenítjük A szolgáltatások igénybe vétele esetén az utalvány eredeti példányát a Szolgáltatónak a helyszínen át kell adni. 5. Garancia, szavatosság 5.1. A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló, többször módosított évi IV. törvény mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók Szolgáltató felelősséget vállal azért, hogy a voucher a meghatározott feltételekkel és módon beváltható, az adott szálláshelyen felhasználható. 6. Elállás, visszatérítés 6.1. Az utalvány átvétele után az Ügyfél köteles annak tartalmát leellenőrizni és haladéktalanul jelezni Szolgáltató felé, amennyiben valami hiányzik, vagy bármilyen eltérést tapasztal az eredeti meghirdetett feltételektől. A szerződéstől az Ügyfél az utalvány átvételét követő 24 órán belül elállhat. Ebben az esetben a kifogásolt utalvány(ok) vételárát legkésőbb az elállást és az utalvány visszaszolgáltatását követő 15 napon belül visszatérítjük. Az elállási jog gyakorlása során az utalvány visszaszolgáltatásáról az Ügyfél gondoskodik, az ezzel kapcsolatban felmerült költségeket az Ügyfél viseli. Szolgáltató jogosult a kiállításhoz illetve visszafizetéshez kapcsolódó kiadásai kompenzálásaként 1000 Ft/utalvány kezelési költség felszámítására és levonására Amennyiben az utalvány beváltása bármilyen Ügyfélen kívül álló okból nem lenne lehetséges (a Szolgáltató megszűnt, az utalványt nem fogadták el stb ) a Szolgáltató teljes

5 felelősséget vállal, és jogos reklamáció esetén az utalvány teljes vételárát visszafizeti Ügyfélnek, ezen túlmenően azonban kártalanítási kötelezettség nem terheli Az utalvány visszaküldése a weblapon található címre történhet. A Szolgáltató utánvétes postai küldeményt, technikai okokból nem tud fogadni. Az utalvány vételárának visszafizetése csak a visszafizetési kötelezettség kivizsgálása után utólag, banki átutalással vagy postai csekken történő visszafizetéssel történik. 6.4 Szolgáltató a vételárat nem köteles visszatéríteni, ha az utalvány nem eredeti, vagy nem sértetlen állapotban kerül visszaszolgáltatásra (pl. sérült, szakadt, gyűrött, olvashatatlan stb.). 6.5 A lejárt határidejű utalványokat a Szolgáltató nem köteles visszaváltani. 7. Egyebek 7.1. A Szolgáltató által üzemeltetett weblap biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent az Internet általános, mindennapos használatánál nagyobb kockázatot. A weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfélt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató az Ügyfél adatait harmadik félnek nem adja ki. A Szolgáltató az Ügyfél adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek értékhatártól függően kikötik a Szolgáltató székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét. Az Általános Szerződési Feltételek az alábbi linken tölthető le: Zalakaros, április 11.

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a JKH Kft. (székhelye: 8600 Siófok, Honvéd u. 1/C.; cégjegyzékszám: 14-09-301285; adószáma: 11231271-2-14;

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Sárvári Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szolgáltató ) által a www.sarvarfurdo.hu

Részletesebben

Általános szerződési feltétel

Általános szerződési feltétel Általános szerződési feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Photoline Csomag pontok Kft. (székhelye: 1211 Budapest, Mansfeld p. u. 27.; cégjegyzékszám: 0109977205 és

Részletesebben

A www.rollupcentrum.hu oldalon kizárólag érvényes adószámmal rendelkező cégek, vállalkozások vásárolhatnak, akik elfogadják üzletszabályzatunkat.

A www.rollupcentrum.hu oldalon kizárólag érvényes adószámmal rendelkező cégek, vállalkozások vásárolhatnak, akik elfogadják üzletszabályzatunkat. Felhasználási feltételek Webáruházunkban a vásárláshoz nem szükséges regisztrálni. A www.rollupcentrum.hu oldalon kizárólag érvényes adószámmal rendelkező cégek, vállalkozások vásárolhatnak, akik elfogadják

Részletesebben

Kérjük, ügyeljen az adatok pontosságára, mert a megadott információ alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék.

Kérjük, ügyeljen az adatok pontosságára, mert a megadott információ alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Felhasználási feltételek Webáruházunkban a vásárláshoz nem szükséges regisztrálni. Kérjük, ügyeljen az adatok pontosságára, mert a megadott információ alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a Tanpálya Vezetéstechnikai Centrum Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által a www.odaerek.hu weboldalon keresztül

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek (ÁSZF)

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek (ÁSZF) Felhívom szíves figyelmét, ha vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a Cumóka Ruházati Bababolt Webáruházának, figyelmesen olvassa el az alábbi Általános Szerződési Feltételeket és kizárólag

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szerződési feltételek alapfogalmai: Szolgáltató adatai ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Cég neve: TELMEX NOWY STYL ZRT. Cég képviselő neve: Wasilewski Maciej elnök-vezérigazgató Cég székhelye: H-2000 Szentendre,

Részletesebben

Általános szerződési feltételek A. Általános rész 1) A jelen Általános Szerződési Feltételek az ELIT-Sportszer Kft. (Név: ELIT-Sportszer Kereskedelmi

Általános szerződési feltételek A. Általános rész 1) A jelen Általános Szerződési Feltételek az ELIT-Sportszer Kft. (Név: ELIT-Sportszer Kereskedelmi Általános szerződési feltételek A. Általános rész 1) A jelen Általános Szerződési Feltételek az ELIT-Sportszer Kft. (Név: ELIT-Sportszer Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Székhely:

Részletesebben

Kérjük, ügyeljen az adatok pontosságára, mert a megadott információ alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék.

Kérjük, ügyeljen az adatok pontosságára, mert a megadott információ alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Felhasználási feltételek Webáruházunkban a vásárláshoz nem szükséges regisztrálni. Kérjük, ügyeljen az adatok pontosságára, mert a megadott információ alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék.

Részletesebben

1. Általános tudnivalók

1. Általános tudnivalók ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A www.rpibolt.hu (továbbiakban webáruház) online áruházat az rpi Bolt" egyéni vállalkozás üzemelteti. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a "rpi

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETŐ

SZOLGÁLTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETŐ SZOLGÁLTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETŐ Kérünk mindenkit, amennyiben Résztvevőja kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el jelen tájékoztató anyagunkat, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe

Részletesebben

Az olahgumi.hu által nyújtott szolgáltatások általános szerződési feltételei

Az olahgumi.hu által nyújtott szolgáltatások általános szerződési feltételei Az olahgumi.hu által nyújtott szolgáltatások általános szerződési feltételei 1. Az ÁSZF hatálya 1.1. Jelen szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az olahgumi.hu domain név alatt működő szolgáltatások

Részletesebben

SynergoLAB. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) SynergoLAB Kft. Székhely: 1119. Budapest, Andor u. 24-28.

SynergoLAB. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) SynergoLAB Kft. Székhely: 1119. Budapest, Andor u. 24-28. SynergoLAB Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) SynergoLAB Kft. Székhely: 1119. Budapest, Andor u. 24-28. Telephely: 1012. Budapest, Logodi u. 9. 1.em. 7. Cégjegyzékszám: 01-09-184915 Adószám: 24834128-2-43

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Diamondnails.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Masszazsolajok.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Jelen ÁSZF hatálybalépésének ideje: 2013. október 20.

Általános Szerződési Feltételek. Jelen ÁSZF hatálybalépésének ideje: 2013. október 20. Általános Szerződési Feltételek Jelen ÁSZF hatálybalépésének ideje: 2013. október 20. Jelen dokumentum tartalmazza a Nettrade Szolgáltató és Tanácsadó Kft., mint szolgáltató által üzemeltetett www.kreativjatek.hu

Részletesebben

PRAKTIKER ONLINE ÜZLETSZABÁLYZAT

PRAKTIKER ONLINE ÜZLETSZABÁLYZAT PRAKTIKER ONLINE ÜZLETSZABÁLYZAT Bevezető rendelkezések Ezen Üzletszabályzat feltételei lépnek hatályba a Praktiker Magyarország Építési- Barkácspiacok Kft. terméksorából kiválasztott árucikknek a) a www.praktikerwebshop.hu

Részletesebben

megrendelés) elfogadja az ÁSZF-ben leírt szerződési feltételeinket és adatkezelési elveinket.

megrendelés) elfogadja az ÁSZF-ben leírt szerződési feltételeinket és adatkezelési elveinket. ÁSZF Általános szerződési Feltételek - Vásárlási tájékoztató. Köszöntjük vásárlóink körében! Kérjük, figyelmesen olvassa el Általános Szerződési Feltételeinket (továbbiakban ÁSZF). Felhívjuk szíves figyelmét,

Részletesebben

Általános Rendelési, Szerződési és Felhasználási feltételek (ÁSZF):

Általános Rendelési, Szerződési és Felhasználási feltételek (ÁSZF): Általános Rendelési, Szerződési és Felhasználási feltételek (ÁSZF): Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) alkalmazása a Schiller Autóház Kft. álzal üzemeltetett webshop (továbbiakban: Webshop) vonatkozásában: Amennyiben a

Részletesebben

Nyilvántartó bíróság: Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala. Csomagküldő kereskedelmi tevékenység nyilvántartási száma: 4081/2014

Nyilvántartó bíróság: Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala. Csomagküldő kereskedelmi tevékenység nyilvántartási száma: 4081/2014 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. A Szolgáltató adatai Cégnév: Tanó Mónika egyéni vállalkozó Székhely: 7635 Pécs, Csortos Gy. u. 25. Telefonszám: +3630 5735 097 E-mail cím: tanomoni.webshop@gmail.com

Részletesebben

www.aco-shop.hu Ön mint felhasználó a www.aco-shop.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

www.aco-shop.hu Ön mint felhasználó a www.aco-shop.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.aco-shop.hu Ön mint felhasználó a www.aco-shop.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat: 1. A Honlapon folytatott

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.burkolo-shop.hu

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.burkolo-shop.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.burkolo-shop.hu Ön mint felhasználó a www.burkolo-shop.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat: 1. A Honlapon folytatott

Részletesebben

HATÁLYOS: 2015.08.10.-től visszavonásig

HATÁLYOS: 2015.08.10.-től visszavonásig HATÁLYOS: 2015.08.10.-től visszavonásig Felhívjuk kedves Vásárlóink figyelmét, hogy áruházunkban csak és kizárólag 18. életévüket betöltött személyek vásárolhatnak! Árak Áraink a rendelés időpontjában

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Hatály, fogalmak 1. Jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) 2014. szeptember 1. napján lép hatályba és visszavonásig hatályban marad. 2. Jelen ÁSZF-ben

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Bevezetés, cégadatok Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a www.mybabyhug.com webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) elérhető szolgáltatás igénybe vevő (továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Amely a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által nyilvántartott HHP Trade Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Vállalkozás), illetve a

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2. 1 VÁLLALKOZÓ CIRKON LABOR Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 2142 Nagytarcsa, Ady Endre u. 36/A. Cégjegyzékszám:

Részletesebben