ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS. A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet által nyújtott szabad felhasználású és lakáscélú jelzáloghitelekről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS. A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet által nyújtott szabad felhasználású és lakáscélú jelzáloghitelekről"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet által nyújtott szabad felhasználású és lakáscélú jelzáloghitelekről készült a Fogyasztónak nyújtott hitelről szóló évi CLXII. törvény alapján Az alábbiakban közölt általános információk mellett az Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet az ügyfél által meghatározott paraméterek és a konkrét termék alapján személyre szabott tájékoztatást is ad ügyfelei számára a jelzáloghitelről. 1. Hitelezővel kapcsolatos adatok; - A hitelező neve és címe: Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet 9090 Pannonhalma, Dózsa György út 1. cégjegyzékszám: A jelzáloghitellel kapcsolatos adatok: Felhasználási célok, amelyre a hitel fordítható Lakásépítés: lakó- és üdülőingatlan építésének finanszírozása. Építési körbe tartozik a saját kivitelezésben, illetve a megbízás alapján történő lakásépítés is. Építési célnak minősül továbbá az emeletráépítés, tetőtérbeépítés, valamint a bővítés abban az esetben, ha a lakószobák száma legalább eggyel nő. A kölcsön iroda és üzlethelyiség építésére nem igényelhető. Lakásvásárlás: használt, valamint új építésű lakó- vagy üdülőingatlan, továbbá lakó-, vagy üdülőtelek megvásárlásának finanszírozása. A kölcsön iroda és üzlethelyiség megvásárlására nem igényelhető. Lakásfelújítás/korszerűsítés: lakó- és üdülőingatlan felújításának finanszírozása. Ezen tevékenységek lehetnek építési vagy szakhatósági engedélyhez, vagy azokhoz nem kötött munkálatok. A lakásfelújítás fogalomkörbe tartozik a korszerűsítés is, A korszerűsítés része az ehhez közvetlenül kapcsolódó helyreállítási munka, a korszerűsítés közvetlen költségeinek 20%-áig. Hitelkiváltás: az ügyfél részére korábban nyújtott támogatott vagy piaci kamatozású lakáscélú kölcsön piaci kamatozású lakáscélú kölcsönnel történő kiváltása. A kiváltásra nyújtott után adókedvezmény nem érvényesíthető. Amennyiben a kölcsön szabad felhasználású, úgy célja a természetes személyek olyan jellegű kiadásainak finanszírozása, melyekre célhitelt nem tud vagy nem kivan igénybe venni. 3. Jelzálog kölcsön biztosítékai: önálló zálogjog: A Takarékszövetkezet javára a kölcsön biztosítékaként, a bank által elfogadott ingatlanra önálló zálogjog kerül alapításra. Ingatlant csak jelzálogjog alapítása útján lehet elzálogosítani, a jelzálogjog létrejöttéhez az erre vonatkozó szerződésen túl a zálogjognak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése is szükséges, (azaz a zálogjog bejegyzésére vonatkozó kérelem széljegyzésével még nem jön létre a zálogjog). Az ingatlan, amelyre a bank az önálló zálogjogot bejegyezteti, nem kerül a bank tulajdonába, továbbra is a zálogkötelezett birtokában marad. A zálogkötelezett (ingatlan tulajdonosa) jogosult a dolog rendeltetésszerű használatára, hasznosítására, köteles azonban épségét megőrizni. Amennyiben az Ügyfél nem teljesíti fizetési kötelezettségeit, a Bank, választása szerint, - az esetleges egyéb biztosítékok mellett - önálló zálogjogának érvényesítésével az ingatlanból, mint Zálogtárgyból kereshet kielégítést. magánszemélyek készfizető kezességvállalása: Készfizető kezes az a személy, aki kötelezettséget vállal arra, hogy ha az adós nem teljesít (esedékességkor hitelvagy kölcsöntartozását nem törleszti), maga fog helyette fizetni. A kölcsön igénylésének nem feltétele készfizető kezes bevonása, de esetenkénti szükségességét a Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet (továbbiakban; Takarékszövetkezet) saját mérlegelése alapján határozza meg, A kezes nem követelheti, hogy a bank a követelést először az adóstól vagy az adóstárstól hajtsa be. közjegyzői okirat: A közjegyzői okirat olyan, a közjegyző által ügykörén belül eljárva, megszabott alakban kiállított közokirat, amely tartalmazza a jogszabályban meghatározott kötelező tartalmi és formai elemeket és teljesen bizonyítja benne foglalt tényeket, illetve, hogy azok a valóságnak megfelelnek. Az okirat a hitelezéssel összefüggésben

2 lehet úgynevezett egyoldalú kötelezettség vállaló (tartozáselismerő) nyilatkozat, amely az ügyfél közjegyző előtt tett kötelezettségvállalását rögzíti a kölcsönszerződés alapján. Kétoldalú közjegyzői okirat esetén magát a kölcsönszerződést foglalják közokiratba, ebben az esetben az ügyfél és a bank a közjegyző előtt együttesen írja alá a kölcsönnyújtás/visszafizetés feltételeiről szóló közokiratot. A kölcsöntartozás meg nem fizetése esetén a közjegyzői okirat, mint végrehajtható okirat alapján a követelés végrehajtása a peres bírói út mellőzésével, közvetlenül, a közjegyzői okirat bíróság általi végrehajtási záradékkal való ellátásával lehetséges, ingatlanfedezeti vagyonbiztosítás: Jelzálog kölcsön esetén általánosan megkövetelt feltétel teljes körű vagy a Bankkal előzetesen egyeztetett módozatú, a Bankra engedményezett vagyonbiztosítás, ahol a biztosítási összeg az újjáépítési értékkel megegyező, de minimum az ingatlan felépítményére vonatkozó hitelbiztosítéki érték kell legyen. A Hitelfelvevő és/vagy Zálogkötelezett a kölcsönszerződés fennállásáig a Takarékszövetkezet hozzájárulása nélkül a biztosítási szerződést a Takarékszövetkezet számára hátrányosan nem módosíthatja, nem szüntetheti meg és köteles folyamatosan díjfizetéssel fedezni. Lakás-előtakarékossági szerződés és életbiztosítás: Laka s-e lőtakarékossági szerződés és életbiztosítási szerződés fedezete mellett nyújtott kölcsön esetén a lakástakarékpénztári szerződés illetve életbiztosítási szerződés is a kölcsön biztosítéka. 4. A Takarékszövetkezet által kínált jelzáloghitelek típusai, a rögzített és a változó kamatozású hitelek közötti különbségek rövid ismertetésével beleértve a fogyasztót érintő hatásokat A jelzálogalapú kölcsönök két fő típusa különböztethető meg: lakáscélú és szabad felhasználású kölcsön, A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet által a természetes személyek részére kínált jelzálog alapú kölcsönök mindegyike változó kamatozású (referencia kamathoz kötött). A változó kamatozású kölcsönök jellemezője, hogy egy kamatperióduson belül (a kamatperiódus hossza terméktípustól függően 6 vagy 12 hónap) a kamat nem módosul, azonban a kamatperiódus fordulónapján a Takarékszövetkezet jogosult a szerződésben rögzített feltételek bekövetkezése esetén (ok lista) - a kamatot egyoldalúan módosítani. A kölcsön kamatának változása a havi törlesztő részletek változását eredményezi. 5. A kamatozás típusai Rögzített kamatozás: a kamat a kölcsön teljes futamideje alatt állandó, azaz nem változik, Változó kamatozás: a kamat kamatperióduson belül állandó, azzal hogy a kölcsön futamideje alatt változhat, kizárólag a kamatperiódus fordulónapján. Kombinált kamatozás: a kölcsön futamideje alatt rögzített és változó kamatozású időszak is van. 6. Egy tipikus jelzáloghitel fogyasztót terhelő költsége Egy tipikus jelzáloghitelt felvétele valamint törlesztése során a fogyasztót jellemzően az alábbi költség típusok terhelhetik: - Kamat - Kezelési költség - Folyósítási jutalék A jelzáloghitelhez kapcsolódó költségek listája: Egy tipikus jelzáloghitel felvétele valamint törlesztése során a fogyasztót jellemzően az alábbi, kapcsolódó költség típusok terhelhetik: - Közjegyzői díj - Bankszámlavezetés dija - Ingatlan nyilvántartási eljárás igazgatás szolgáltatási díja - Tulajdoni lap másolat díja - Életbiztosítás - Ingatlan szakértői díj - Vagyonbiztosítás A teljes hiteldíj mutató (THM): A hitel teljes díjának aránya a hitel teljes összegéhez éves százalékban kifejezve. A hitel teljes díja a hitelező által ismert minden olyan - a teljes hiteldíj mutató számításánál a külön jogszabály szerint figyelembe veendő - ellenszolgáltatás, amelyet az Adós a hitelszerződés kapcsán megfizet. A 83/2010. Kormányrendelet alapján, a THM számításánál figyelembe kel! venni a fogyasztó által a hitelszerződés kapcsán fizetendő összes kamatot, díjat, jutalékot, költséget, valamint a hitelhez kapcsolódó

3 járulékos szolgáltatások költségeit, ha a hitelező számára ismertek, továbbá a szolgáltatás igénybevételét a hitel/kölcsön szerződés megkötéséhez a hitelező előírja, úgy mint: - hitelkamat - banki díjak, melyek a hitelhez kapcsolódnak (szerződéskötési díj,folyósítási jutalék) - értékbecslés (szükség esetén a műszaki felülvizsgálat) díját - számlavezetés költségeit, és fizetési műveletekkel kapcsolatos egyéb költségeket (mivel a számla fenntartását a bank előírja az adott kölcsön szerződéshez) - az ingatlan-nyilvántartási eljárás díját Jelzálogjog bejegyzés földhivatal díja, tulajdoni lap díja), - biztosítás díját (kockázati életbiztosítás). A THM számítása során a jogszabálynak megfelelően nem kerülnek figyelembe vételre: Bank felé fizetendő eseti jellegű költségek: - Szerződésmódosítási díj - Előtörlesztési díj - Fedezetcsere/kivonás díja - A késedelmes teljesítés esetén felszámításra kerülő késedelmi kamat o - Hiteldíj (akciós hitel feltételeinek nem teljesítése esetén) Egyéb, harmadik személynek megfizetendő költségek: - közjegyzői díj - a fedezetül elfogadott ingatlan(ok) vagyonbiztosításának költsége A hiteltermékekre vonatkozó további feltételeket, kondíciókat, a Teljes Hiteldíj Mutatóról további információkat a Takarékszövetkezet Üzletszabályzata, valamint A lakossági betétek, fizetési számlák, hitelszámlák kamat-, jutalék-, és költség kondícióiról című hirdetménye tartalmazza. 7. A Takarékszövetkezet áltat kínált törlesztési lehetőségek, beleértve a törlesztő részletek számát, összegét és a törlesztés gyakoriságát A kölcsön törlesztése minimum 2 éves, maximum 25 éves futamidő alatt, havonta történik. A Takarékszövetkezet által kínált jelzáloghitelek eltérő törlesztési mód szerint lehetnek - annuitásos törlesztésűek, - megtakarítással (lakás elő takarékossági szerződés vagy életbiztosítási szerződés) kombinált hitelek esetén a bank felé fizetendő törlesztő részlet csak kamatot tartalmaz, mert az ügyfél a tőkét a megtakarításban gyűjti, a megtakarítás betörlesztéséig. - türelmi idős hitelek: az ügyfél a türelmi időszak alatt csak kamatot fizet Annuitásos törlesztés Olyan törlesztési mód, amely lehetővé teszi, hogy az ügyfél á hitel nyilvántartási devizanemében havonta egyenlő összeget fizessen. Az annuitásos törlesztő-részlet kamatot és tőkét is tartalmaz, azonban a havonta fizetendő részletben eltérő a kamat és a tőke aránya. A törlesztő részleten belül a futamidő elején magasabb a kamat, később pedig a töke aránya. Amennyiben az esedékesség napja munkaszüneti nap vagy bankszünnap, úgy a fizetési határidő napja a munkaszüneti napot vagy bankszünnapot közvetlenül követő munkanap. Lakás előtakarékossági szerződés/ életbiztosítási szerződés fedezete mellett nyújtott hitel Amennyiben a Takarékszövetkezet a Hitelt lakás előtakarékossági szerződés vagy életbiztosítási szerződés fedezete mellett nyújtja, a törlesztő részlet az életbiztosítási / lakás elötakarékossági szerződés alapján kiutalt ősszegnek a Kölcsön törlesztésére történő fordításáig terjedő időszakban csak kamatot tartalmaz. Türelmi idő Az az időszak, amelyre az ügyfél a tőkefizetésére vonatkozóan haladékot kap, azaz nem kell a tőketartozását törlesztenie, csak kamatot kell fizetnie. A türelmi időszakot követően a hátralévő futamidő alatt a törlesztés annuitásos. 8. Előtörlesztés lehetősége és annak feltételei Az Adósnak lehetősége van a kölcsönt a Szerződésben rögzített esedékesség illetve lejárat előtt a Takarékszövetkezetnek visszafizetni. Az előtörlesztés az Adós aláírt nyilatkozata alapján történik. A nyilatkozatot az előtörlesztés értéknapját megelőző 3 banki munkanappal 12 óráig kell az Adósnak a Takarékszövetkezethez eljuttatnia. Előtörlesztés esetén a Takarékszövetkezet csökkenti a kölcsön teljes díját az előtörlesztett részlet vonatkozásában a Szerződés eredeti lejárata szerint fennmaradó időtartamára vonatkozó

4 kamattal és a kamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatással. Az előtörlesztés nem mentesíti az Adóst a szerződésben vállalt havi törlesztő részletek rendszeres megfizetése alól, kivéve, ha az Adós az előtörlesztéssel a teljes tartozását kiegyenlítette. A teljes tartozás kiegyenlítésekor a Takarékszövetkezet - az időközbeni előtörlesztések figyelembevételével - elszámol az Adóssal. Részbeni előtörlesztés esetén - a kölcsön futamideje nem változik, a Takarékszövetkezet a hátralévő futamidőre vonatkozó törlesztő részlet további havi összegéről az első esedékességet megelőzően írásban értesíti az Adóst, A többletbefizetés összegét a Bank csak az Adós írásbeli kérelme alapján írja jóvá egy összegben a hitelszámlán. 9. Szükség van-e fedezetül szolgáló ingatlan értékelésére, ha igen, ki végzi el A fedezetként felajánlott ingatlan(ok) forgalmi és hitelbiztosítéki értékének megállapítása előfeltétele a hitelkérelem elbírálásának. Az ingatlanok értékbecslését a Takarékszövetkezettel szerződéses kapcsolatban álló ingatlan értékelő végzi, melynek költsége az Ügyfelet terheli. 10. A lakáshitelek törlesztéséhez kapcsolódó adókedvezményre és egyéb állami támogatásra vonatkozó általános tájékoztatás, illetve tájékoztatás arról, hogy hol lehet további felvilágosítást kapni A lakáscélú hitelekhez kapcsolódó állami kamattámogatás részletes feltételeit a 341/2011. (XII. 29.) Kormányrendelet szabályozza. A jogszabály részletes feltételeivel kapcsolatban kérjük tanulmányozza a Kormányrendeletet, illetve az Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztató anyagait. További információt weboldalunkon (www.phalmatksz.hu) valamint a fiókhálózatban dolgozó munkatársaktól kérhet, 11. Adott esetben a hitelbírálat időtartama A hitelkérelem benyújtásának bank általi elfogadásától számítva maximum 60 banki munkanap. Amennyiben a Takarékszövetkezet a hitelbírálat során hiánypótlást rendel el, a hiánypótlásra való felszólítástól a teljesítésig eltelt idő nem számít bele a 60 napba. Megnevezés Bevezető szöveg Személyes tájékoztatás a jelzálog hitelekről készült a Fogyasztónak nyújtott hitelről szóló évi CLXII. törvény alapján Leírás Jelen tájékoztató nem minősül kötelező érvényű ajánlatnak. A tájékoztatóban szereplő adatokat a hitelező jóhiszeműen nyújtja és azon ajánlatát tükrözik, amelyet a rendelkezésre álló információk alapján a jelenlegi piaci feltételek mellett tenne. Az adatok a piaci feltételek változása esetén megváltozhatnak. A tájékoztató nem kötelezi a hitelezőt a hitel jóváhagyására. A fogyasztó kijelenti, hogy jelen tájékoztatót, valamint az MNB és a PSZÁF által közzétett túlzott eladósodottság kockázatairól szóló tájékoztatót átvette, a kölcsön fő jellemzőire, a kölcsön pénzügyi helyzetére gyakorolt hatására, a fizetés elmulasztásának következményeire (ideértve a késedelmi kamatra, a hitel felmondására és biztosítékok érvényesítésére) vonatkozó tájékoztatást megkapta. 1. Hitelező 2. A termék leírása A lakáscélú hitel célja, hogy a természetes személyek valamely ingatlannal kapcsolatos beruházását (vásárlás, építés, felújítás, korszerűsítés, lakáscélú hitel kiváltás) finanszírozza, A szabad felhasználású hitel célja a természetes személyek olyan jelegű kiadásainak finanszírozása, melyekre célhitelt nem tud vagy nem kíván igénybe venni. A hitelt jövedelem illetve fedezet alapú kategóriában kínálja a Takarékszövetkezet, amely meghatározza kölcsön kondícióit. A kölcsön biztosítéka minden esetben ingatlanon alapított jelzálogjog. A Takarékszövetkezet jogosult az ügyletbe készfizető kezes bevonását előírni, amennyiben az ügylet kockázatilag indokolja.

5 3. Kamat (feltüntetve a kamat típusát és a rögzített kamatperiódus időtartamát) 4. Teljes hiteldíj mutató 5. A hitel összege és devizaneme 6. A futamidő 7. A törlesztések száma és gyakorisága 8. Állandó (annuitásos) törlesztés esetén az egyes törlesztő részletek összege 9. Csak kamattörlesztéses, befektetéssel kombinált hitelek esetén A tőke és kamat megfizetésének módja: Türelmi idő nélküli kölcsön esetében: A hitel teljes futamideje alatta mindenkori havi esedékes törlesztő részletben töke, kamat fizetendő. Lakáscélú hitel esetében a kölcsön feltételeit befolyásolja az önerő mértéke. A kölcsön feltételei nem függnek harmadik fél által vállalt kezességtői. A kölcsön kamata: évi.%. A rögzített kamatperiódus hossza 3 hónap, amely 3 havi BUBOR-hoz történik. A Takarékszövetkezet a kölcsön ügyleti kamatlábát a kamatperiódus forduló napján jogosult egyoldalúan megváltoztatni. Az egyoldalú szerződésmódosításra kizárólag a szerződésben meghatározott esetekben kerülhet sor. Türelmi idő biztosítása esetén fel kell tüntetni: a) az egyes kamatfizetések összegét és gyakoriságát (lásd 7. pont), b) a tőketörlesztéshez igénybe vett befektetésbe történő fizetések összege és gyakorisága (lásd 7. pont) Fel kell hívni a fogyasztó figyelmét, ha előfordulhat, hogy a befektetésbe befizetett összeg nem fedezi a kölcsön összegét. Egyértelművé kell tenni, hogy az ajánlat függ-e attól, hogy a fogyasztó elfogadja-e a befektetési formát. 10. Egyéb egyszeri költségek Ingatlanszakértői díj: kb. 30,000 Ft/ingatlan (az ingatlan fekvésétől függően) Folyósítási jutalék: Tulajdoni lap díja: Hitel előkészítés díja: Közjegyzői díj (kizárólag pozitív hitelbírálat esetén kerül felszámításra) Ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatás szolgáltatási díja (kizárólag pozitív hitelbírálat esetén fizetendő) 11. Egyéb rendszeres költségek (amelyeket a 8. pont nem tartalmaz) E költségek pl.: - hitelfedezeti biztosítás díja, - tűzkár elleni biztosítás díja, - ingatlan és ingóság biztosításának díja. Jelezni kell, ha az ajánlat függ attól, hogy a kölcsönhöz kapcsolódó szolgáltatásokat a fogyasztó a hitelezőn keresztül veszi-e igénybe. 12. Előtörlesztés Általános tájékoztató 8. pont, a konkrét összeget a A lakossági betétek, fizetési számlák, hitelszámlák kamat-, jutalék-, és költség kondícióiról című hirdetménye tartalmazza. 13. Belső panaszkezelés telefonon 40/ as panasz vonalon, a hét bármely napján, a nap 24 órájában írásban: elektronikus levelezőrendszeren címen postai úton, (9090 Pannonhalma Dózsa Gy. u. 1. címen) 14. Törlesztési táblázat A hitelezőnek biztosítania kell egy szemléltető, összefoglaló törlesztési táblázatot, amely legalább a következőket tartalmazza: - a havi vagy negyedéves törlesztő részleteket (az adott esetben) az első évre vonatkozóan, - az éves törlesztéseket a kölcsön teljes futamideje alatt. A táblázatban fel kell tüntetni a következő adatokat: - visszafizetett tőke összege, - a kamat összege, - a fennmaradó tőke összege,

6 - az egyes törlesztő részletek összege, - a tőke és a kamatok összege. Egyértelműen fel kell tüntetni, hogy a táblázat szemléltetés céljából készült, továbbá fel kell hívni a figyelmet arra, ha az ajánlott hitel kamata változó. 15. Fizetési számla A Takarékszövetkezetnél nem kötelező az ügyfélnek fizetési számlával rendelkezni-e, opcionálisan nyitható. Dátum, Ügyfél születési neve: Ügyfél aláírása: Jelen tájékoztató nem minősül kötelező érvényű ajánlatnak. A tájékoztatóban szereplő adatokat a hitelező jóhiszeműen nyújtja és azon ajánlatát tükrözik, amelyet a rendelkezésre álló információk alapján a jelenlegi piaci feltételek mellett tenne. Az adatok a piaci feltételek változása esetén megváltozhatnak. A tájékoztató nem kötelezi a hitelezőt a hitel jóváhagyására. A fogyasztó kijelenti, hogy jelen tájékoztatót, valamint az MNB és a PSZÁF által közzétett túlzott eladósodottság kockázatairól szóló tájékoztatót átvette, a kölcsön fő jellemzőire, a kölcsön pénzügyi helyzetére gyakorolt hatására, a fizetés elmulasztásának következményeire (ideértve a késedelmi kamatra, a hitel felmondására és biztosítékok érvényesítésére) vonatkozó tájékoztatást megkapta.

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe OKIRAT Amely létrejött egyrészről az AXA Bank Europe SA (BE-1170 Belgium, Watermael-Boitsfort Boulevard du Souveran 25., nyilvántartási szám: RPR BE 0404 476 835 Bruxelles, nyilvántartó bíróság: Banque-carrefour

Részletesebben

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (Cégjegyzékszám: 15-02-050268, KSH szám: 10047114-6419-122-15, székhely: 4900 Fehérgyarmat, Móricz.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő hitel vagy kölcsönszerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.03.21. A jelen Általános Szerződési Feltétel (továbbiakban:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA Szerződésszám: Hatályos: 2015. február 1.-től Ingatlan jelzálogjoggal és készfizető kezességvállalással biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS TERVEZET Jelen okirat a megkötendő kölcsönszerződés

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz Kirendeltsége Szerződésszám: 1 KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2 fogyasztási kölcsönhöz Amely létrejött egyrészről: Lakiteleki Takarékszövetkezet (Székhelye: 6065 Lakitelek, Liget u. 2.; Levelezési cím: 6000 Kecskemét,

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ Szerződés száma: Hitelszámla száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ mely létrejött egyrészről, a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi

Részletesebben

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS 14.sz. melléklet FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről [ ] Hitelintézet székhely: [ ] cégjegyzékszám: [ ] tevékenységi engedély szám: [ ]) levelezési cím: mint kölcsönt

Részletesebben

HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2014. január 01. A Hirdetmény közzététele: 2014. január 01.

Részletesebben

A hitel devizaneme: HUF A kölcsön minimális összege: 500.000 Ft, maximális összege 15.000.000 Ft

A hitel devizaneme: HUF A kölcsön minimális összege: 500.000 Ft, maximális összege 15.000.000 Ft ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ A FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELRŐL KISKUN Takarékszövetkezet 6100 Kiskunfélegyháza Gorkij u. 4. Engedélyszám: APTF 795/1997/F 1997. 11.28. Jelen tájékoztató

Részletesebben

Lakossági tájékoztató kiadvány

Lakossági tájékoztató kiadvány Lakossági tájékoztató kiadvány Készítette a Gazdasági Versenyhivatal, a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete szakértőiből álló Pénzügyi Kultúra Munkacsoport 2012. szeptember

Részletesebben

Érvényes: 2014.május 1-től

Érvényes: 2014.május 1-től HIRDETMÉNY a BUDA Regionális Bank Zrt hivatalos tájékoztatója a természetes személyek részére nyújtot hitelek esetén alkalmazot kondíciókró, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*]

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] amely létrejött egyrészről a BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1036 Budapest, Pacsirtamező

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott tájékoztató az

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott tájékoztató az Copyright AXA 2014 1. oldal AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott tájékoztató az Újrakezdő tartozásrendezésre vonatkozó termék feltételeiről

Részletesebben

Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 2.

Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 2. Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 2. Ügyintéző: Hitelszám: K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S egyéb lakáscélú takarékszövetkezeti kölcsönhöz amely a Jászárokszállás

Részletesebben

- továbbiakban: Számlatulajdonos(ok) között a jelen szerződésben foglalt feltételek mellett.

- továbbiakban: Számlatulajdonos(ok) között a jelen szerződésben foglalt feltételek mellett. amely létrejött egyrészről a HITELSZERZŐDÉS lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez BRB BUDA Regionális Bank Zrt. Székhely: Cégjegyzékszáma: 13-10-041397 Adószáma: 24808833-2-44

Részletesebben

Az UniCredit Bank Hungary Zrt. által elérhető fizetéskönnyítő lehetőségek, a Hitelkönnyítő csomag

Az UniCredit Bank Hungary Zrt. által elérhető fizetéskönnyítő lehetőségek, a Hitelkönnyítő csomag Az UniCredit Bank Hungary Zrt. által elérhető fizetéskönnyítő lehetőségek, a Hitelkönnyítő csomag Tisztelt Ügyfelünk! Az UniCredit Bank célja, hogy a hiteltörlesztésükben nehézségekkel küzdő ügyfeleinek

Részletesebben

Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez

Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelszerződés száma: [*] mely létrejött egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár, Hősök

Részletesebben

K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S,

K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S, Ikt. szám: -20...- Lakossági fizetési számla száma: -.. K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S, Amely létrejött egyfelől a SAVARIA Takarékszövetkezet (cégjegyzékszáma: 18-02-000131., statisztikai jelzőszáma:

Részletesebben

EZ Az ÖN PÉLDÁNYA, őrizze meg!

EZ Az ÖN PÉLDÁNYA, őrizze meg! Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140 Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító:

Részletesebben

Az OTP Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételei. I. A lakás-előtakarékossági szerződés

Az OTP Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételei. I. A lakás-előtakarékossági szerződés Az OTP Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételei I. A lakás-előtakarékossági szerződés 1. A lakás-előtakarékossági szerződés fogalma A lakás-előtakarékossági

Részletesebben

Már nem igényelhető fogyasztói hitelek kondíciói

Már nem igényelhető fogyasztói hitelek kondíciói A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről Érvényes: 2015. január 1-től Közzététel: 2014. december 30. FIÓKJAINK

Részletesebben

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról A lakásfinanszírozási kormányrendelet (12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet) egybeszerkesztve az azt módosító 3/2005. (I. 12.) Korm. rendelettel (a módosítások idézõjelben és színnel jelölve). Az egybeszerkesztés

Részletesebben

2. Kamatok, díjak, költségek

2. Kamatok, díjak, költségek Kondíciós lista az elszámolással és forintosítással érintett KDB Bank által kezelt lakáscélú és szabadfelhasználású jelzálog kölcsönügyletekre vonatkozóan /magánszemélyek részére/ 1. A kölcsön feltételei:

Részletesebben

FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM. Személygépjármő hitel KÖLCSÖNBEVEVİ ADATAI

FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM. Személygépjármő hitel KÖLCSÖNBEVEVİ ADATAI LOMBARD Lízing Zrt. 6720 Szeged, Somogyi u. 19. Tel.:62/564-777, fax:62/564-760 FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM Személygépjármő hitel Szerzıdésszám: KÖLCSÖNBEVEVİ ADATAI Családi és utónév: Elızı (leánykori) név:

Részletesebben

A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről.

A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről. A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről. Hatályba lépés, érvényesség: 2015. február 1-től visszavonásig

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelete a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelete a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról A Magyar Nemzeti Bank elnökének 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelete a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény

Részletesebben

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről A Kormány a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 42. - ában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott. hitelkiváltási kölcsön. különös feltételei

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott. hitelkiváltási kölcsön. különös feltételei Copyright 2012 AXA csoport Magyarország Minden jog fenntartva. 1. oldal AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott hitelkiváltási kölcsön különös

Részletesebben

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez Ügyirat száma: A Vállalkozás neve (cégneve): A Vállalkozás cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: Képviseletre jogosultak neve és beosztása: A Vállalkozás székhelye: Nyilatkozat a Széchenyi Beruházási Hitel

Részletesebben