pusztavámi krónika II. évfolyam 9. szám Idôszaki havilap Ingyenes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "pusztavámi krónika II. évfolyam 9. szám Idôszaki havilap Ingyenes"

Átírás

1 pusztavámi krónika II. évfolyam 9. szám Idôszaki havilap Ingyenes A pusztavámi kitelepítések emlékére állított emlékkô A Szovjetunió, Jugoszlávia, Lengyelország és Csehszlovákia, a németség sorsa szempontjából legfontosabb kitelepítô országok. A második világháború gyôztesei közé tartoztak. Velük ellentétben Magyarország egyike volt a veszteseknek. Magyarország a német nemzetiségû lakosság kitelepítése a törvényesség látszatával, pontosabban a törvénytelenségek és embertelenségek jogi elleplezésére való törekvéssel párosult. Ez elsôsorban azzal függött össze, hogy a Szövetséges Ellenôrzô Bizottság (SZEB) ellenôrzése alatt álló Magyarország nem kívánt precedenst teremteni, tekintettel a szomszédos országokban élô, kitelepítéssel fenyegetett magyar lakosságra. A Szövetséges Ellenôrzô Bizottság (SZEB) eredetileg nem tervezte a magyarországi németek tömeges kitelepítését, ezt Magyarország Ideiglenes Nemzeti Kormánya kezdeményezte. A magyar kormány valójában olyan csodaszernek tekintette a németek kitelepítését, amely a világháború utáni Magyarország összes kül- és belpolitikai gondját enyhítheti. A hazai németek ingatlanaival kívánta a földnélküli magyar lakosság földéhségét csillapítani. Mivel ugyanakkor a szomszédos országokban már folyt a magyarság üldözése (lásd például Beneš-dekrétum), a magyar kormánynak német ingatlanokra volt szüksége ahhoz is, hogy a Csehszlovákia, Románia és Jugoszláviából tömegesen érkezô magyar menekülteket le tudja telepíteni. Abban is reménykedett, hogy ha a gyôztesekkel elfogadtatja A német kitelepítések a hazai német lakosság kollektív bûnösségét, Magyarországot saját német lakossága áldozatának tüntetheti fel. A kollektív bûnösség elvével akarta Magyarországot kivezetni a nemzetközi elszigeteltségbôl. A minisztertanács december 22-i ülésén Nagy Imre belügyminiszter (Magyar Kommunista Párt) terjesztette elô a kitelepítési alaprendelet tervezetét, amely a hazai németség kollektív bûnösségén alapult. Nagy Imre kommunista belügyminiszter január 15-én adta ki a kitelepítés végrehajtását szabályozó / 1946 BM. számú rendeletet. Ebben az állt, hogy a kitelepítés alól mentesítettek aránya nem haladhatja meg a járás, a megyei jogú város, vagy a megye német lakosságának a 10%- át. Az ártatlanok számát abszurd módon, adminisztratív úton korlátozta. Nem szolgálta a személyes politikai felelôsség tényleges vizsgálatát. A német nemzetiségûeket kiszolgáltatta egy belügyminiszteri biztos által vezetett bizottságnak, amely helyben, kénye-kedve szerint dönthetett, elismeri-e az ártatlanságot vagy sem. Ez az önkényes szabályozás újabb hatalmi csatározásokhoz is vezetett a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt és a Magyar Kommunista Párt között. Sok helyütt a kommunista tagsági könyv lett az egyetlen hatásos érv a mentesítéshez. A magyarországi németek kitelepítése a magyar kormányok várakozásával ellentétben nem lett kül- és belpolitikai csodaszer. Mint Kaltenecker Krisztina írja, a kitelepítéssel járó jogtalanságok, törvénytelenségek és embertelenségek megrázkódtatták az alkotmányosságot, kikezdték a jogállamiság alapjait. A magyarországi németek kollektív bûnösségen alapuló kitelepítése ráadásul tovább gyengítette a magyar kormány pozícióit a szomszédos gyôztes államokkal, különösen Csehszlovákiával szemben. A határon túli magyarok sorsát meghatározta a továbbiakban, hogy a szomszédos országok a magyarországi németek kitelepítését precedensnek tekinthették. Csehszlovákia például egy úgynevezett kölcsönös szlovák-magyar lakosságcsere kikényszerítésére használta fel a magyar kormánnyal szemben. A hazai németek kitelepítése tömeges, ám részleges lett. Balogh Sándor (történész) publikálta elôször, hogy a Népgondozó Hivatal adatai szerint a magyar kormány 1946 és 1948 között legalább 185 ezer német nemzetiségit fosztott meg állampolgárságától, valamint ingó és ingatlan vagyonától, s telepített ki az éhezô és romokban heverô Németországba: 1946 és 1947 közt kb. 135 ezer fôt az Amerikai Egyesült Államok által megszállt övezetbe, majd 1948 végéig kb. 50 ezer fôt a Szovjetunió által megszállt A hazai németek ingatlanaival kívánta a földnélküli magyar lakosság földéhségét csillapítani. övezetbe. Ez alatt összesen mintegy kataszter hold föld került a magyarországi németektôl a magyar állam tulajdonába. A magyarországi németeknek összesen kb háza volt. Ebbôl 1945 és 1948 közt ingatlant (azaz 74,1%-ot) vett el tôlük a magyar állam. A magyarországi németek magalázó és sorsromboló kitelepítésére január 19-én országosan kegyelettel megemlékeztek. 2. oldal Tartalom: Nem zárják be a Móri Kórházat A küszöbön álló intézményi integrációról tartott dolgozói tájékoztatót január 14-én Dr. Csernavölgyi István, a Fejér Megyei Szent György Kórház fôigazgatója és Dr. Balika Zoltán, a Mór Városi Kórház- és Rendelôintézet fôigazgatója. 3. oldal Mi lesz veled Márkus-hegyi bánya? A kormány megnyugtatóan tudja rendezni 2018-ig a Vértesi Erômû által üzemeltetett Márkus-hegyi bánya rekultivációját és az ott dolgozó több mint 800 ember sorsát, miután az Európai Bizottság január 23-án jóváhagyta, hogy az állam mintegy 42 milliárd forinttal járuljon hozzá a versenyképtelennek ítélt szénbánya bezárásának költségeihez. 3. oldal Disznókodtak a bányász-nyugdíjasok A Mór-Pusztavám Nyugdíjas Bányász Szakszervezet tagjai immár III. alkalommal tartottak Pusztavámon a helyi mûvelôdési házban egy disznótoros ebédet. 5. oldal Új alapokon a hegyközségi szervezet Az Országgyûlés nemrégiben elfogadta a Hegyközségekrôl szóló évi CCXIX. törvényt, amely január 1-tôl hatályos. 6. oldal február Táncosaink a sváb bálban A Pusztavámi Német Nemzetiségi Tánccsoportnak nem maradt sok ideje a pihenôre, mert már január 4-én elkezdtük a próbákat.

2 Tisztelgés a magyarországi németek elhurcolása emlékének Az Országgyûlés 88/2012. országgyûlési határozata a magyarországi németek elhurcolásának emléknapjáról. A Magyar Országgyûlés január 19-ét, az elûzetés kezdetének évfordulóját a magyarországi németek elhurcolásának emléknapjává nyilvánítja. Az Országgyûlés: Szükségesnek tartja méltóképpen megemlékezni a II. világháború végén, valamint az azt követô idôszakban a Szövetséges Ellenôrzô Tanács november 20-i határozatának végrehajtásával a kollektív bûnösség igaztalan vádja, és elve alapján üldöztetést, kisemmizést elszenvedô magyarországi német közösség emberi jogokat súlyosan sértô és igaztalan elhurcolásáról; Tisztelettel adózik mindazok elôtt, akik a megaláztatások, elhurcolások áldozatai voltak, különös tekintettel azon egyházi, illetve világi személyekre, akik sokszor önként vállalták az üldöztetést és akár a halált is a rájuk bízott közösségek iránti felelôsségvállalásból és szolidaritásból fakadóan; Támogatja és szorgalmazza olyan megemlékezések szervezését, oktatási anyagok készítését, amelyek a magyarországi német közösség meghurcolásával, üldöztetésével, elûzésével kapcsolatosak. Ez a határozat a közzétételt követô napon lép hatályba. Tisztelt Pusztavámiak! Bizonyára sokan emlékeznek a évi Falunapokon történtekre június 15-én Németh Zsolt államtitkár itt, Pusztavámon jelentette be elôször, hogy a magyarországi németek elhurcolásának emlékét az Országgyûlés megörökíti. Államtitkár úr állta szavát, itt olvasható a határozat az emléknapról! Tisztelegjünk mi, ma élô Pusztavámiak is ezen szörnyûséget elviselt, átélt közösség minden tagja elôtt! Várjuk el magunktól, iskolásainktól, hogy évente méltó módon emlékezhetünk meg falunkban a jövôben, minden év januárjában, tisztelettel és megindultsággal a szenvedôk elôtt, és szívünkben a megbocsátással a bûnösök felé! Merkatz László polgármester Fôigazgatói tájékoztató a Móri Kórházról A küszöbön álló intézményi integrációról tartott dolgozói tájékoztatót január 14-én Dr. Csernavölgyi István, a Fejér Megyei Szent György Kórház fôigazgatója és Dr. Balika Zoltán, a Mór Városi Kórház- és Rendelôintézet fôigazgatója. Az eseményen részt vett Pleizer Lajos, a Fejér Megyei Közgyûlés alelnöke és Molnár Krisztián, a megye fôjegyzôje is. Lapunk elsôsorban azért foglalkozik e kérdéssel, mert mint köztudott térségünk egészségügyi ellátásában döntô módon vesz részt a Móri Kórház, de a székesfehérvári is. Nem mindegy tehát, hogy milyen valóságalapja van a szóbeszédnek! Dr. Csernavölgyi István a Fejér Megyei Szent György Kórház fôigazgatója: A betegellátás fejlesztésére irányuló törekvésünk töretlen. A Móri Kórház nem szûnik meg, és az ott dolgozókat tovább foglalkoztatjuk Igen komoly érdeklôdést váltott ki a január 12-én megtartott demonstráció, amelyet a Móri Kórház Szakrendelôje elôtti téren rendeztek. A móri kórháznak a Fejér Megyei Szent György Kórházba integrálása ellen tüntetett az MSZP, a Demokratikus Koalíció, a Szolidaritás és a Mór Város Jövôjéért Egyesület. A Móri Kórház - Rendelôintézetnél összegyûlt mintegy kétszáz ember elôtt Horváth András szocialista országgyûlési képviselô elmondta,hogy nem értik az összevonás indokait. Úgy véli, hogy az uniós forrásokból teljesen felújított intézményt egyszerû kórházi osztállyá silányítják. Emlékeztetett arra, hogy az évekkel ezelôtt elindított struktúraváltás veszteségekkel járt ugyan, de azóta stabil, biztonságos betegellátás alakult ki ban a móri önkormányzat mintegy 700 millió forintot nyert el struktúraváltásra, így egymilliárd forintos fejlesztés valósult meg az intézményben. Horváth András szerint az integráció miatt veszélybe kerülhet az akkor vállalt ötéves fenntartási kötelezettség is, például az informatikai rendszer tekintetében. Kijelentette, hogy a móri kórház országosan egyedülálló módon önfenntartó, nem szorul sem önkormányzati, sem állami támogatásra. Éppen ezért szeretnénk tudni, mi lesz a dolgozókkal, mi lesz a szakrendelésekkel, szûnnek-e meg rendelések, illetve a gazdaságosan mûködô intézményt miért kell egy veszteséges kórházba beolvasztani mondta a szocialista képviselô. Elmondta véleményét dr. Sirály Péter reumatológus fôorvos is, aki azt hangsúlyozta, hogy a Móri Kórház önfenntartó Törô Gábor országgyûlési képviselô: Hisztériakeltés zajlik intézmény lett. Iván János móri helyi szocialista képviselô kifejtette: z állam tavaly adósság nélkül vette át a kórházat. Azon, ami jól mûködik, miért kell változtatni? tette fel a kérdést ban a móri önkormányzat mintegy 700 millió forintot nyert el struktúraváltásra Meglehet, hogy a január 12-i móri demonstráció híre eljutott dr. Csernavölgyi Istvánhoz, aki úgy ítélte meg, hogy a móri kórház dolgozóit nem szabad bizonytalanságban tartani. Hétfôn, január 14-én személyesen találkozott az érintettekkel. Dr. Csernavölgyi István ismertette az integráció jogi hátterét és szakmai vonatkozásait, kihangsúlyozva a betegellátás fejlesztésére irányuló törekvéseket, egyértelmûvé téve a Móri Kórház megtartását és az ott dolgozók továbbfoglalkoztatását. Dr. Balika Zoltán az egészségügy reformját képviselô, Semmelweis tervhez kapcsolódó intézményi integrációk szükségességét támogatja. A miniszteri döntésre épülô, a szakmai racionalizációt szem elôtt tartó, gazdasági elônyöket magában hordozó átalakulást jónak tartja és szükségszerûségét hangsúlyozta. Az integrációban rejlô pályázati fejlesztések tovább erôsítik a Móri Kórházés Rendelôintézet egészségügyben betöltött szerepét, együttmûködve a Fejér Megyei Szent György Kórházzal, amely már napjainkban is jelentôs szolgáltatási körben, illetve háttérintézményként mûködik közre a Móri Kórházban. * Fenyves Péter Mór polgármestere lapunknak elmondta, hogy a Móri Kórház feletti ellenôrzésük 2012 tavaszán megszûnt, mivel a kórház visszakerül állami irányítás alá. Így annak integrációját sem megakadályozni, sem támogatni nem áll módjukban. A demonstrációt a szabad véleménynyilvánításnak tekinti. Törô Gábor a térség egyéni országgyûlési képviselôje a Fejér Megyei Hírlapnak nyilatkozva elmondta, hogy szerinte hisztériakeltés zajlik. A Pusztavámi Krónikának röviden ennyit mondott: Elindult a 2014-es kampány! (forrás: MTI, Fejér Megyei Hírlap, Pusztavámi Krónika) 2 Pusztavámi Krónika február

3 Mi lesz veled Márkus-hegyi bánya? A kormány megnyugtatóan tudja rendezni 2018-ig a Vértesi Erômû által üzemeltetett Márkus-hegyi bánya rekultivációját és az ott dolgozó több mint 800 ember sorsát, miután az Európai Bizottság január 23-án jóváhagyta, hogy az állam mintegy 42 milliárd forinttal járuljon hozzá a versenyképtelennek ítélt szénbánya bezárásának költségeihez. Hegmanné Nemes Sára a fejlesztési minisztérium vagyonpolitikáért felelôs államtitkára a csütörtöki kormányszóvivôi tájékoztatón kiemelte: az állam a több mint 42 milliárd forintból 2018-ig fôként a bánya rekultivációját és az ott dolgozók átképzését támogatja majd. Hozzáfûzte, hogy a Vértesi Erômû nem zár be 2014 után, amikor már a Márkus-hegyi bánya nem szállít szenet az erômûnek, hanem biomassza erômûvé alakul át, és legalább annyi embert foglalkoztat majd, mint jelenleg. Czunyiné dr. Bertalan Judit, a térség országgyûlési képviselôje a kormányszóvivôi tájékoztatón elmondta: Mivel a bánya a térség legnagyobb foglalkoztatója, kiemelten fontos annak sorsa. Hozzáfûzte: A Márkus-hegyi bánya Magyarország egyetlen, még mûködô mélymûvelésû bányája. A képviselô kifejtette: 2010-ben veszélybe került a Márkus-hegyi bánya, mert a Vértesi Erômû korábban megkötött kétes áramvásárlási szerzôdései miatt a cég egy közel 40 milliárd forintos követelésállománnyal nézett szembe; ettôl csôdvédelemmel megszabadították az erômûvet. A szénfillér további igénybe vételével kiszámítható és tervezhetô a bánya további sorsa mondta Czunyiné dr. Bertalan Judit. Az uniós döntés fontossága abban is megmutatkozik, hogy a 800 munkavállaló 2014-ig biztosan tud dolgozni a bányában, illetve 2018-ig átképzésben vehet részt, és biztos munkahelyre számíthat. Hozzáfûzte: Beszállítókkal együtt jóval több család sorsát rendezi a döntés. Czunyiné dr. Bertalan Judit szólt arról is, hogy - mivel a bányászokat megilletô korkedvezményes nyugdíj átmeneti bányászjáradék néven megmarad - így 25 év vagy 5000 mûszak után a jelenleg a mélymûvelésû bányában dolgozók jelentôs része igénybe fogja tudni venni ezt az ellátást 2014-ig vagy 2018-ig. Pusztavámi Krónika február Disznókodtak a bányász-nyugdíjasok A Mór-Pusztavám Nyugdíjas Bányász Szakszervezet tagjai immár III. alkalommal tartottak Pusztavámon a helyi mûvelôdési házban egy disznótoros ebédet. A jó hangulatú összejövetel célja, hogy a volt bányászok találkozhassanak és megoszthassák egymással régi emlékeiket. Grell Károly a Mór-Pusztavám Nyugdíjas Bányász Szakszervezet elnöke irányításával sikeres találkozót szerveztek Pusztavámon Kaiser Zoltán 30 évig bányász volt, de eredeti mestersége hentes. Az ô irányításával készült a konyhában a finom ebéd. Gratulálunk neki! Kaiser Zoltán irányítása mellett, több volt kollégája is besegített a fôzésbe. A várva várt esemény már január 11- én elkezdôdött. Ekkor vágták le külön erre az alkalomra vásárolt több mint 100 kg-os sertést, amelyet még aznap a pusztavámi mûvelôdési ház konyhájában feldolgoztak. Grell Károly a nyugdíjas bányászok elnöke elmondta, hogy húst a meglévô mellé még vásároltak, hogy a több mint 200 fô ne szûkölködjön. Másnap reggel aztán elindult a sütés-fôzés. Jóféle orjaleves, székelykáposzta, pecsenye, hurka, kolbász várta a vendégeket. Jöttek Oroszlányból, Vértessomlyóról, Mórról, Pusztavámról a régi cimborák, akik nagy örömmel ölelték át egymást. Elôkerült a butykos, s az idei pálinkát tesztelték nagy szakértelemmel. Az ételek elfogyasztása után a bor is elôkerült, s a vidám beszélgetés a késô délutáni órákban ért véget. A bányászok szokásos köszönéssel búcsúztak: Jó szerencsét! A pusztavámi születésû Fördôs József szobrászmûvész és párja, Krisztina is hivatalos volt a disznótoros ebédre. A mûvész édesapja is bányász volt. Lepsényi Bálint költô édesapja 25 évig volt bányász a Márkushegyi Bányában. Édesanyja is eltöltött ott néhány évet, aki elmondta: Nagy tisztelet a bányászoknak, akik életük kockáztatásával keresik napi betevôjüket. 3

4 Huszárok a Vértesben (1945. január 15 március 18.) A második világháború magyarországi hadszínterén kevés olyan terepszakasz adódott, ahol a magyar királyi Honvédség alakulatai huzamosabb ideig eredményes harcot folytattak a megszálló szovjet Vörös Hadsereg alakulatai ellen. Ilyen terepszakasznak számított a Vértes hegység is, melynek területén a magyar királyi 1. Huszárhadosztály, mint az egyetlen magyar lovas seregtest több mint két hónapig tartotta állásait a túlerôben levô ellenséges csapatokkal szemben. A fôs, kilenc zászlóaljnyi erôt és kilenc tábori tüzérüteget számláló 1. Huszárhadosztály rövid csallóközi újjászervezését követôen, január 10-tôl kapott ismét hadmûveleti feladatokat. ( ) A Vértes hegység keleti részérôl visszaszorított 1. Huszárhadosztály alakulatai még február elsô felében is eredményes harcot folytattak a szovjet csapatok Emlékmûállítás az elesett doni katonák tiszteletére A Vértesi Erdô Zrt. emlékmûvet állított azoknak a magyar honvédeknek, akik a Vértesben saját hazájukért harcolva vesztették életüket 1945 januárjában az oroszokkal vívott harcokban. A II. világháború doni áldozataira emlékeztek január 22-én Vérteskozma határában. Az emlékmû avatása idején, a helyszínen állomásozott a 13. Doni Emlékmenet egykori résztvevôi is, katonai ruhákban és felszerelésben. Az emlékmenet fôvédnöke dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter volt. A Vértesi Erdô Zrt. emlékmûvét felavatta dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. Az emlékmûvet Ugrits Tamás szentelte fel, a Székesfehérvár Egyházmegyei Püspöki Iroda igazgatója. ellen. Korlátozott célú támadásaik során február 5-én ismét elfoglalták Körtvélyes-pusztát, február 6-án pedig Tamás-pusztát. E harcoknál elsôsorban a 15. Kerékpáros zászlóalj és a 2/II. Huszárosztály tüntette ki Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Kocsis Mihály vezérigazgató avatta fel az emlékmûvet magát. Február 6-án a 4/I. Huszárosztály Kapberek-pusztát is birtokba vette, az I. önálló Huszárosztály pedig február 9-én több erôs ellenséges támadást hárított el és védôállását 1942-tôl Magyarország jelképesnek induló második világháború katonai részvétele nagyobb méreteket kezdett ölteni. A Szovjetunió elleni német hadjáratba való nagyobb arányú bekapcsolódása már Hitler határozott követelésére történt. A Barbarossa-terv meghiúsulása, valamint az es téli szovjet ellentámadás során elszenvedett pótolhatatlan személyi és anyagi veszteségek arra kényszerítették a német hadvezetést, hogy az 1942-re tervezett hadmûveletekben nagyobb arányban vegye igénybe szövetséges hadseregeinek erejét. A teljes magyar hadsereget, majd annak felét követelve január 6 9. között Ribbentrop német külügyminiszter, január között pedig Keitel vezértábornagy, a Wehrmacht fôparancsnokságának fônöke folytatott Budapesten tárgyalásokat a magyar vezetôkkel. A visszacsatolt területeket, az önálló magyar államiságot, hadsereget féltve, s valamiféle német retorziótól tartva a magyar politikai és katonai vezetés csupán a követelések mérséklésére törekedett. Az január 22-én született, és írásba nem foglalt döntés értelmében a magyar hadvezetésnek kilenc gyalogdandárt, egy páncélos-dandárt és egy repülôköteléket kellett a 2. hadsereg-parancsnokság alárendeltségében kivezényelni a keleti hadszíntérre. A gyalogdandárok február 17-én általánosan a könnyû hadosztály elnevezést vették fel. A tárgyalások során nem tisztázták a kiküldendô hadsereg várható alkalmazási módját, annak területi és idôhatárait, veszteségeinek pótlását, s Keitel vezértábornagy csupán fegyverzeti és felszerelési kiegészítésekre adott szóbeli ígéretet. Horthy a hadsereg parancsnokságával egyik legmegbízhatóbb tábornokát, a 26. tényleges szolgálati évét betöltött Jány Gusztáv vezérezredest bízta meg. Önkéntesek Fejér megyében Az önkéntes értékrendszer kialakítása iránti igény is megfogalmazódott azon a Civil Központban megrendezett kerekasztal beszélgetésen, melyet széles körben rendezett a Fejér Megyei Esélyteremtési Iroda. Önkénteseket fogadó szervezetek kapacitásfejlesztése Fejér megyében címmel az önkéntesség aktuális helyzetét vitatták meg a civil szervezetek, az intézményvezetôk önkéntesek bevonásával. Fülöp Judit a Fejér Megyei Esélyteremtési Iroda irodavezetôje, a program szervezôje köszöntötte a megjelenteket. Bevezetôjében elmondta: A Fejér Megyei Esélyteremtési Iroda az Emberi Erôforrás Minisztérium megbízásából a Család - Esélyteremtés és Önkéntes Házak Hálózata keretében mûködik. Az iroda szerepe a megyében lévô egyesületek, önkormányzati és civil szervezetek közötti koordináció mellett az aktuális és sokakat foglalkoztató témákhoz kapcsolódó programok szervezése tette hozzá. ellentámadással vette vissza. Február 22. és 29. között az 1. Huszárhadosztályt megerôsítették, és részben felváltották védôállásaiból, majd többszöri átcsoportosítással újból meg kellett szervezni védelmét a nagykiterjedésû erdôs-hegyes területen. A szovjet Vörös Hadsereg március 18-i nagyarányú támadó hadmûvelete vetett véget a Vértes hegységben folytatott további ellenállásnak, s az 1. Huszárhadosztály megmaradt állományával a Kisalföld irányában szorult ki az ország területérôl. * A Vértesi Erdô Zrt január 22-én emlékmûvet állított azoknak a magyar honvédeknek, akik a Vértesben saját hazájukért harcolva vesztették életüket januárjában az oroszokkal vívott harcokban. Ebbôl az alkalomból a Tata-Csákvár fôútról Vérteskozma irányába haladva, a fôúttól 2 km-re a hôsök tiszteletére emlékmûvet avattak január 22-én. Az emlékmû avatásán, a helyszínen állomásoztak a 13. Doni Emlékmenet tagjai, egykori katonai ruhákban és felszerelésben. Az emlékmenet fôvédnöke dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter, az emlékmenet vezetôje pedig Jásdi Balázs hagyományôrzô fôhadnagy volt. A Vértesi Erdô Zrt. A Vértesi Erdô Zrt. emlékmûve emlékmûvét felavatta dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. Az emlékmûvet felszentelte Ugrits Tamás, a Székesfehérvár Egyházmegyei Püspöki Iroda igazgatója. Sárainé Illés Edina A fotókat készítette: Mudrák Attila A mai kerekasztal beszélgetésükön az önkéntesség témáját járjuk körül, vitatjuk meg. Arra törekedtünk, hogy kifejezetten olyan vendégek üljék körül az asztalt, akik mindennapi munkájuk során szerzett tapasztalataikat is meg tudják osztani a hallgatósággal hangsúlyozta Fülöp Judit. Berdó Erika, a Fejér Megyei Önkéntes Pontok szakmai vezetôje elôadást tartott az önkéntességrôl, melyben beszélt az önkéntesség feltételeirôl, az Önkéntes Pontok létrehozásáról. Elmondta, a megyében Iszkaszentgyörgy, Polgárdi és Kôszárhegy településeken már mûködnek az Önkéntes Pontok. Kitért a középiskolákat érintô közösségi szolgáltatás 2016-ra tervezett bevezetésére is, mint az érettségi egyik elôfeltételére. Ebben az esetben az önkéntes szolgálat megszervezése minden esetben az iskola feladata lesz. Az önkéntes tanulókat fogadó szervezeteknek pedig szigorú feltételeknek és elôírásoknak kell majd megfelelnie hangsúlyozta a vezetô. 4 Pusztavámi Krónika február

5 Új alapokon a hegyközségi szervezet Az Országgyûlés nemrégiben elfogadta a Hegyközségekrôl szóló évi CCXIX. törvényt, amely január 1-tôl hatályos. Ezáltal a Magyarországon a II. világháborúig mûködött és a rendszerváltást követôen az évi hegyközségi törvénnyel újraélesztett szervezet mûködése a mai kor követelményeinek megfelelôen teljesen új alapokra helyezôdött. Rövid összefoglalómban a törvényben megjelenô új elemekrôl szeretnék tájékoztatást adni. 1. A szôlô-és a bor továbbértékesítését végzô felvásárló kikerült a kötelezô hegyközségi tagság hatálya alól, a hegyközség döntési mechanizmusában sincs szerepe. A törvény szavazati jogot csak a termelésben közvetlenül résztvevôknek, a szôlészeti és borászati termelôknek ad. Változik a hegyközségi járulék kivetésének rendszere: megszûnik a minimum járulék 2. önálló hegyközség fenntartásához elôírás az összesen legalább 300 hektár szôlôültetvény nagyság. A Móri Borvidék elején már megérezte az új törvény szelét, hiszen a Vértesalja Közös Hegyközségnek a Mór és Pusztavám Közös Hegyközségbe történô beolvadásával a törvényi kötelezettségnek elejét vettük. A beolvadást követôen nevünk Móri Borvidék Hegyközségére változott. A borvidék mind a hat településének (Csákberény, Csókakô, Mór, Pusztavám, Söréd, Zámoly) közel 800 szôlészeti és borászati termelôjét tömörítô hegyközség Frey Szabolcs a Móri Borvidék Hegyközségének hegybírája jelenleg 640 hektár szôlôültetvénnyel mûködik. 3. A törvény megváltoztatta a korábbi egy-tag egy szavazat elvét és a nagyobb gazdasági kockázatot vállalóknak nagyobb beleszólást enged a testületi döntésekbe, mivel a termelés alapját jelentô szôlészeti termelô esetében minden megkezdett hektár után 1 szavazatot biztosít, azzal hogy egy tag az összes szavazat maximum 10 %-át birtokolhatja. A szôlôültetvénnyel nem rendelkezô borászati termelôt 1 szavazat illeti meg. 4. A Hegyközségek Nemzeti Tanácsában (HNT) a borvidéket a jövôben egy a szôlészeti és egy a borászati szekcióba tartozó küldött fogja képviselni. A küldötteket az ôket delegáló borvidék által nyilvántartott minden megkezdett hektár szôlôterület után egy-egy szavazat illeti meg, szintén azzal a korlátozással, hogy egy küldött az összes szavazat maximum 10 %-át birtokolhatja. A döntéshozatalhoz a küldöttek szavazattöbbsége szükséges azzal, hogy azt mindkét szekció tagjai szavazatának többségével is támogatni kell. Utóbbi rendelkezés megteremti az alapját annak, hogy a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa szakmaközi szervezetként elismertesse magát. Ez EU-s rendelkezés értelmében ezáltal megnyílik a lehetôsége annak, hogy a HNT-nek kizárólagos javaslattételi joga legyen a tagállami ágazati szabályozásokba. 5. Változik a hegyközségi járulék kivetésének rendszere: megszûnik a minimum járulék, a szôlôterület után fizetendô járulék mellett pedig bevezetésre kerül az elôállított bor mennyisége alapján meghatározott hozzájárulás. 6. Az új szabályozás teljesen szétválasztja a hegyközségi szervezeten belül a közigazgatási és az önigazgatási (érdekvédelem, eredetvédelem stb.) feladatokat. A hegybíró, mint hatósági feladatokat ellátó személy tevékenysége a közigazgatásra szûkül, akinek határozata ellen a HNT-hez lehet fellebbezni. Az elnök feladatköre jelentôsen kibôvül, igaz ugyan, hogy az elnöki feladatok részben a hegybíróra átruházhatóak. 7. A hegyközségi szervezetnek a hatályba lépett törvényre épülô átalakítása érdekében minden hegyközségnél teljes tisztújítást kell tartani. A testületek (választmány, ellenôrzô bizottság) tagjait, illetve tisztségviselôit (elnök, alelnök, küldöttek, EB elnök) legkésôbb március 31-ig meg kell választani. A hegybírói tisztség betöltésére a pályázatot az újonnan felálló választmány írja ki, majd a beérkezô pályázatok alapján javaslatot tesz a hegybíró személyére a HNT felé. A hegybírót július 15-ig a munkáltató Hegyközségek Nemzeti Tanácsának fôtitkára nevezi ki határozatlan idôre. 8. Végül pedig augusztus 1-tôl a hegybírók feladatköre jelentôsen kibôvül, átveszik a kivágási és telepítési engedélyek kiadását és az újratelepítési jogok nyilvántartását a Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól. Frey Szabolcs hegybíró Móri Borvidék Hegyközsége Anyakönyvi hírek Házasságkötés: nem volt. Halálozások: Január 7. Kluber Antal Január 14. Bauer Mihály Január 19. Fett Ferencné (született: Hungler Anna) Január 19. Leitner József Január 20. Róth István Január 28. Balogh Dezsô Születések: Január 28. Simon Boglárka (édesanyja: Agg Enikô) Önkormányzatunk I. félévi munkaterve A következô év elsô félévi munkatervét a megszokott szerkezetben terjesztem a Képviselô-testület elé. A tervezet tartalmazza a kötelezôen tárgyalandó napirendeket, a korábban, helyben kialakult sajátosságokat február szerda évi költségvetés Elôzetesen tárgyalja: pénzügyi bizottság Elôadó: polgármester 2. Beszámoló a évi falunapok elôkészületeirôl Elôadó: mûvelôdésszervezô 3. Beszámoló a képviselôk vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségérôl Elôzetesen tárgyalja: ügyrendi bizottság Elôadó: ügyrendi bizottság elnöke 4. Egyebek április 24. szerda 1. Beszámoló a település közbiztonsági helyzetérôl Elôadó: Móri Rendôrkapitányság képviselôje Pusztavámi Polgárôr Egyesület képviselôje 2. Nyelvoktatás Fejlesztéséért Közalapítvány beszámolója évrôl Elôadó: Kuratórium elnöke 3. Pusztavám Község évi költségvetésének végrehajtása (zárszámadás) Elôzetesen tárgyalja: pénzügyi bizottság Elôadó: polgármester 4. Egyebek május 29. szerda 1. Beszámoló a évi gyámügyi és szociális tevékenységrôl Elôadó: jegyzô, szociális társulás képviselôje, családgondozó 2. Beszámoló a többcélú társulás évi tevékenységérôl Elôadó: társulás munkaszervezet vezetôje évi önkormányzati kitüntetô cím és díjak odaítélése Elôzetesen tárgyalja: ügyrendi bizottság Elôadó: polgármester Zárt ülés 4. Egyebek június 26. szerda 1. Beszámoló az óvoda-iskola tanévérôl Elôadó: intézményvezetôk tagintézmény-vezetôk második féléves munkaterv Elôadó: polgármester 3. Egyebek Állandó napirendi pontok: beszámoló a két ülés közötti idôszak eseményeirôl, tájékoztatók, képviselôk bejelentései Merkatz László polgármester Pusztavámi Krónika február 5

6 ugyanis január 12-én Budapesten a Margitszigeti Danubius Hotelban Nemzetközi Sváb bálon léptünk fel. Rajtunk kívül még a Pusztavámi Német Nemzetiségi énekkar és a szigetszentmártoni kórus adott egy igen színvonalas mûsort. Mi három táncot adtunk elô, egyet-egyet idôsebbek és fiatalok, egyet pedig közösen, ami látványos volt, hiszen 14 párral táncoltuk úgy, ahogy tettük ezt a Falu napon itthon is. Ezek után készülhettünk a táncosaink Pusztavámi Sváb bálra. El ne feledkezzünk a kicsikrôl! Ôk is elkezdték a próbákat, minden szombaton 9 órától próbálnak. Február 2-án fellépésük nagy sikert aratott a Nyugdíjas Bálon. örömömre szolgál, hogy már van fiú is közöttük, remélem, lesznek még többen is, akik kedvet kapnak a tánchoz! Minden jót kívánok az olvasóknak és bízom benne, hogy akik eljöttek a Sváb bálba, jól érezték magukat! Stettner Attila Táncosaink január 12-én Budapesten a Margitszigeti Danubius Hotelban Nemzetközi Sváb bálon léptek fel. hirdessen lapunkban! Tisztelt Olvasók! A Pusztavámi Krónika szívesen fogad hirdetéseket. Tarifáink alacsonyak, kérjük, éljenek vele! A hirdetésekben (kérésre) emblémát is feltüntetünk. A hirdetések szövegét leadhatják a lap fôszerkesztôjénél, telefon: 30/ A hirdetések kifizetése az önkormányzati hivatalban lehetséges, minden esetben a megjelenés utáni napok egyikén. Áraink (megjelenésenként): 5x5 cm-es felület 3000 forint, 5x10 cm-es 6000 forint, 10x10 cm-es forint, fél oldal forint, 1 oldal forint. Hirdetéseikkel támogatják községünk lapjának, a Pusztavámi Krónikának a költségeit. Várjuk jelentkezésüket! Nédó Géza fôszerkesztô a mûvelôdési ház következô idôszakot érintô eseményei Február 9. Sváb bál Március 8. Nônapi ünnepi köszöntô Március 15. ünnepi mûsor, koszorúzás Március 16. vagy 17. Nickelsdorfi koszorúzás Március 23. Falutakarítás Március 27. Színházi világnap Március 31. Polgárôr Locsolóbál Április 8. Véradás Április 11. Költészet napja Április 13. Országos énekkari Minôsítô rendezvény * A betervezett programok mellett a Mûvelôdési Házban a civil szervezeteink és csoportjaink folyamatosan próbálnak és csoportfoglalkozásokat tartanak. A csoportok az idôpontokat elôzetesen egyeztetik. A folyamatos és zökkenômentes mûködés érdekében a civil szervezetek és csoportok részérôl toleranciát és az idôpontok betartását kérem! Leitner Andrea itt a FarsaNg áll a bál Ovis életünkben nagyon vidám, mókával és kacagással teli idôszakhoz érkeztünk, ami nem más, mint a farsang! 2013-ban a farsangi bálunkat január 23-án délelôtt tartottuk, ki-ki a maga csoportjában! A farsang megünneplése évtizedek óta hagyomány az óvodában. Biztosan állítom, hogy a gyermekek egész személyiségére pozitívan hat a farsangi népszokások és hagyományok közvetítése. Az ovi folyosóját és szobáit ebben az idôszakban még színesebbé varázsolják az óvó nénik és a dajka nénik, természetesen a gyerekek segítségével. Szebbnél szebb álarcok, kalapok, lamellák, papírkígyók és mindenféle szépségek készültek, amik ennek az idôszaknak elengedhetetlen kellékei. A farsangi bálon mindenki jelmezbe öltözve tapasztalhatta meg, milyen érzés az éppen aktuális kedvenc bôrébe bújni! A mulatságot megelôzô készülôdéssel ovisaink érzelmileg feltöltôdve várták az ovis farsangot. Ennek az élménynek a kiteljesedéséhez minden évben nagy segítséget kapunk a kedves szülôktôl, akik a farsangi idô kezdetétôl nagy gondot fordítanak arra, hogy a gyerkôc a lehetô legötletesebb jelmezben jelenhessen meg azon a bizonyos napon! Köszönet és hála az otthoni felkészítésért mindenkinek! Brücklné Staudt Mónika Nyugdíjas bál pusztavámon Petrovics Istvánné (Gabika) a Pusztavámi Nyugdíjas Klub báljának fôszervezôje (egyben a klub vezetôje), február 2-ára mulatni, szórakozni hívta a szépkorúakat, no meg azok unokáit. A bál kitûnôen sikerült, köszönhetôe ez az alapos elôkészületeknek. Gabika lapunk kérdésére elmondta, hogy a Nyugdíjas Klub 17 éve mûködik a településen. Szinte a kezdetektôl fogva, minden évben egy farsangi bált rendeznek. Mivel a nagymamáknak, nagyapáknak az unoka a legkedvesebb, az idei bálra elhozhatták magukkal. Együtt szórakozott a család. Harmadik éve látják vendégül a Móri Nyugdíjas Klub tagjait, akik nagyon jól szokták érezni magukat Pusztavámon. Ilyenkor hangsúlyozta Gabika meghívják a község elöljáróit, a civil szervezetek tagjait, akik szívesen részt vesznek a nyugdíjasok bálján. Az esten Krebszné Szlávik Zsuzsanna irányításával, táncos diákok léptek fel, nagy sikert aratva. Az idei bál rendhagyó volt, ugyanis a gyermekeknek külön rendeztek tombolát. Egy-egy szelvényt ingyen kaptak és akinek a számát kihúzták, az egy letakart kendô alatt azt a tárgyat választhatta ki magának, amit éppen akart. Petrovics Istvánné külön kiemelte, hogy az ilyen rendezvényeknek, közösségépítô szerepe is van. Greskó Gáborné a Móri Nyugdíjas Klub vezetôje többedmagával érkezett Pusztavámra. Elmondta: évek óta visszajáró vendégek vagyunk. Több szálon is kapcsolódunk a helyiekhez. Rokonok, volt munkatársak találkoznak, van közös témánk. Ami még nagyon fontos, hogy együtt táncolunk, énekelünk, emlékezünk a szép régi idôkre. érezzük a pusztavámiakon a szeretetet, de így van ez akkor is, amikor mi hívjuk meg ôket. Nagyon remélem, hogy ez a barátság, ami a két klub között kialakult, tartós lesz és hosszú idôre szól. Jól szórakoztak a móri és a pusztavámi nyugdíjasok, de a meghívott vendégek is 6 pusztavámi krónika február

7 Új jegyzô Pusztavámon Dr. Légrádi Gábor Pusztavám új jegyzôje hivatalosan január 2-án lépett munkába. Korábban 15 évig ügyvédként dolgozott, új beosztását pályázat útján nyerte el. A korábbi jegyzô Wachtlerné Brückli Anna Móron, az újonnan felállított Járási Hivatalban folytatja munkáját. Dr. Légrádi Gábor Pusztavámra kerülésérôl nyilatkozott a Krónikának. Dr. Légrádi Gábor Pusztavám új jegyzôje Dr. Légrádi Gábor Csepelen született, Ürömön élt, Budapesten végezte el a jogi egyetemet, majd házassága okán került Mórra. Szíve vágya teljesült akkor, amikor diplomáját a kezébe vehette. Mindig vonzotta a jogi pálya. Nem régóta dolgozom Pusztavámon fogalmazott az új jegyzô, nagy áttekintéseim a helyi ügyekben még nem lehetnek. Annyit azonban már érzékelek, hogy a feladat sokrétû, de ez nem baj, szeretem a kihívásokat. A precizitásban itt nagyobb a felelôsség, mint az ügyvédi hivatásban, bár ott sem volt szabad tévedni. De nem kívánom a két feladatkört összehasonlítani. Jegyzôi hivatást sokan felcserélnek ügyvédi hivatással, fordítva azonban ritkábban Ez egy érdekes felvetés döntési helyzetben voltam. Mint említettem, Budapesten voltam ügyvéd, és Mórról jártam fel a fôvárosba. Ingáztam naponta! Ez sok volt! Korábban elhatároztam, hogy az életformámon változtatok. A lakásom közelében szerettem volna munkát találni. Szerencsém volt, hogy a járási hivatalokat visszaállították, mert így státuszok üresedtek meg a közigazgatásban. Kizárólag Pusztavámra nyújtottam be a pályázatomat. Miért pont ide? Talán a jó emberi kapcsolatok játszották ebben szerepet, de az a családias légkör, amely már korábban is jellemezte Pusztavámot. Számomra nagyon fontos, hogy az emberek ismerjék egymást, hogy az utcán elbeszélgessenek és egy bizonyos közösségi életet éljenek barát és nem ellenségként. Nem idegen terület önnek a közigazgatás? Nem, hiszen a jogi egyetemen mindenki kap egy általános képzést bármilyen jogterületrôl. Az volt a szerencsém, hogy ügyvédi tevékenységem során, nagyon sok közigazgatás-jellegû ügyeket is vittem. Másrészt a Magyar Gyógyszerészkamara Etikai Bizottságának voltam az ügyvédje. Tehát a közigazgatás nem idegen számomra. Úgy hallottam, borászkodik. Igen, apósom révén csöppentem bele ebbe a szép munkába. Még tanulom a borkészítés csínját-bínját, de azt mondják rólam, tehetséges segédmunkás vagyok. Egy nyugodtabb idôszak következik az életében? Remélem, igen. Nagyon jól fog esni! Tizenöt évi mozgalmas élet után, jól jön egy csendesebb szakasz. Nem állítom, hogy itt unalmasan fog telni az élet, hiszen azért bôségesen lesznek feladatok. Talán úgy fogalmazhatnék: az itteni munka, másabb lesz, mint a korábbi. Isten hozta új állomás helyén. Köszönöm, és kérem a pusztavámi lakosokat, ügyeik elintézése érdekében, forduljanak hozzám is bizalommal, ahogy tették elôdömmel is. N. G. Egy százalék a Bice-Bóca Egyesületnek Kérjük olvasóinkat, hogy adójuk 1 százalékát szíveskedjenek felajánlani a hátrányos helyzetû Bice-Bóca Egyesület javára. Számlaszámuk: Rendelkezése csak akkor érvényes és teljesíthetô, ha a nyilatkozaton a kedvezményezett adószámát, a borítékon pedig az Ön nevét, lakcímét és az adóazonosító jelét pontosan tüntette fel. Orvosi rendelés Hétfôtôl péntekig: de. 8-tól 12-ig, hétfôn és csütörtökön: délután 15-tôl 16-ig (kizárólag iskolából és munkából hazatérôknek). Gyermekek: elôjegyzés nélkül 8-tól 9-ig, elôjegyzéssel (!) 9 óra után. Keddenként 14-tôl 16-ig várandós- és gyermektanácsadás. Az orvosi rendelô telefonszáma: 22/ Dr. Csillag Márta mobiltelefonszáma: 30/ Házhoz hívás bejelentése: 8 és 11 óra között. A gyógyszertár nyitva tartása Hétfôn: 13:30 15 óráig Kedd: óráig Szerda: 8 11 óráig Csütörtök: 13:30 17 óráig Péntek: 8 11 óráig * Patikai ügyelet Móron: Hétköznap: ig Ünnepnapokon: 8 22 óráig Éjszaka: Székesfehérvár, Viktória Gyógyszertár Móron a négy patika (hétfôtôl vasárnap estig) heti bontásban egymást váltja. Téli örömök és gondok A januárban lesett hó sok embernek (fôleg a fiataloknak) örömet okozott. Kétségtelen tény, hogy a közlekedôknek inkább a gondot jelentette. Az idôsebb embereknek nagy-nagy fáradtságot, hiszen a ház elôtti utakat le kellett takarítani a hótól. A Máhr család tagjai a friss hóból házuk elé egy kispadot készítettek és egy férfi figurát, amolyan hóember-félét. A két leány (Evelin és Klaudia) a remekmû elkészítése után ki is használta a hópadot, ráültek és a fényképet készítô apukára (Máhr Zoltánra) mosolyogtak. Máhr Zoltánnéról tudjuk, hogy ragyogó zöldségszobrász, a lányairól most kiderült, hogy kiváló hószobrászok. Gratulálunk az ötletes hó építményhez! Hópadon is lehet üldögélni, ha csontkeménnyé fagyott Pusztavámi Krónika február 7

8 Gyakori probléma a bélhurut, pedig sokszor megelôzhetô lenne az alapos kézmosással, valamint azzal,hogy a kezünkkel ne érjünk az arcunkhoz. A kéztörlôt is gyakrabban kell cserélni. Ha beteg van a családban, akkor papírtörlôt használjon mindenki. A legtöbb gyomorbélhurutot otthon is ki lehet kezelni, ha a következô recept nélkül kapható gyógyszereket tartunk a házi gyógyszerkészletben: DAEDALON tabletta: felnôtt 3x1, 6 év feletti gyermek 2x1/2, vagy 3x1/2, 6 év alatt Daedalonetta kúpot adjunk. ( Ez sajnos receptes) SMECTA por: pl. felnôttnek 3x1 (fél liter teában 1 port elkeverve). A Smecta por minden korosztálynak jó, mert csak a bélfal gyulladását csökkenti, de nem szívódik fel a szervezetbe, még a várandós anyák is kaphatják. A hatása révén a bél vissza tudja szívni a folyadékot, és így a hasmenés megszûnik. PROBIOTIKUM: azoknak a jótékony Lactobacillusoknak a tömege (tejsav baktériumok), amik az emésztôtraktusunkban élnek, védelmet adnak a kórokozókkal szemben, a szervezet számára fontos vitaminokat termelnek. Fertôzés, antibiotikum szedés következtében ha számuk lecsökken, hasmenés, hasi görcs, hányás alakulhat ki. Minél többféle tejsavbaktériumot tartalmaznak, annál erélyesebb a hatásuk. Iritábilis bélbetegségben (IBS) is enyhítheti a tüneteket. Fontos lenne több élôflórás készítményt fogyasztanunk! Otthon is készíthetô, de a bolti hô-kezelt tej nem alszik meg, be kell oltani bolti élôflórás kefirrel. A legolcsóbb probiotikum 800 forinttól a több ezer forintig kaphatóak. Nem csak vírus, v. baktérium okozta hasmenésre jók, hanem megfázás kapcsán kapott antibiotikumok okozta hasmenésekre is jók. Az antibiotikumok sajnos kipusztítják a jótékony bélbaktériumokat is, és az egyensúly felbomlik a bélben a hasmenést okozó baktériumok javára. Ezért fontos az antibiotikum szedés befejezése után még 5 napig adni a probiotikimokat. A legújabb kutatások kiderítették, hogy a jótékony bélbaktériumok hiánya okoz olyan bélgyulladást, ami maradandó károsodáshoz vezethet az idült vékonybél vagy vastagbélhurutot okozva. (Crohn betegség, colitis ulcerosa). Ha ez még sincs otthon, akkor Actimel, natúr Danone Activai is sokat segíthet, persze apránként egy-egy kávéskanállal, A gyomorbélhurut kezelése otthon hiszen gyógyítani akarjuk magunkat és nem enni. Hányinger esetén, hogy elkerüljük a hányást, próbáljunk meg koplalni és egy korty vízzel a Daedalon tablettát bevenni. Ha elmúlik a hányinger, véletlenül se kezdjünk el enni!a gyomor ilyenkor beteg, ne terheljük! Ha már nincs hányinger, kortyonként lehet inni a halvány teát, amibe cukrot és bögrénként egy csipet sót tegyünk! Hányásnál ez igen fontos, mert a hányadékkal igen nagy a szervezet só vesztesége, ami a hányinger-hányást tovább fokozza. Gyomorhurutnál is fontos a probiotikum! Ha a hányást hasmenés is kíséri, akkor még nagyobb a szervezet só-víz vesztesége. A hurutos bél nem emészt, csak a kórokozó baktériumokat táplálja. Tehát koplalás az egyik leghatásosabb módszer. Itt is a halvány tea, kevés cukorral és sóval alkalmazandó. Ezt házi infúziónak szoktam nevezni, mert a kórházban is ez folyik a beteg vénájába. Glükóz, sók és víz! A víz, cukor, só pótlásával a hányáscsökkentôvel, a Smectával, a lakto-bacilus pótlásával lassan jobban fogjuk érezni magunkat. Ez az a kritikus pont, amikor kezdünk éhesek lenni, de még a gyomor-bélrendszerünk nem jött teljesen rendbe. Na ez a diéta ideje! Az italt már kifejtettem, de mit ehetünk? Mindenképpen egy napig csak igyunk és ne együnk, de legalább fél napig. A sárgarépából készült püré és a sós vízben fôtt rizs a legjobb székletfogó! Utána jöhet a fôtt rizsbe fôtt alma. Második- harmadik nap jöhet a keksz, pirítós, fôtt krumpli. Ezt követôen lassan a zöldségleves, élôflórás tejtermékek, fôzelékek. A zsiradékokat, minél késôbb. Fôleg vírusfertôzéseknél és a diéta alatt a C-vitamin pótlásról gondoskodjunk. Az idôsek, a csecsemôk, a gyermekek gyomorbélhurutban hamar kiszáradnak, ezért ha az otthoni kezelés csôdöt mond, ne várjunk, hívjunk orvosi segítséget. A magas lázzal járó gyomorbélhurut ételmérgezést jelenthet, ez semmiképpen sem az otthoni kezelésre gyógyuló eset. Hívjunk orvost! Még egy gondolat. A húsleves fogyasztása tilos ezekben a hurutos napokban, a kórokozóknak a legjobb táptalaj a szaporodásra, csak ront az állapoton. Dr. Csillag Márta, háziorvos Edzôi értékelés A tavalyi szezon után a felnôtt csapatunk nem fejezte be teljesen munkáját, hisz beneveztünk Móron egy teremtorna bajnokságra, ami hétfônként, illetve szerdánként zajlik. Mi ezt egy edzés részeként fogjuk fel. Tizenöt mérkôzésünk van még hátra, de a héten elkezdtük az alapozást is, amivel még erôsebben felkészülünk a közelgô bajnokságra. Karácsonyi kupán is részt vett az elsô csapatunk, ahol sajnálatos módon Emmerling Balázs játékosunkat úgy lerúgták, hogy azonnali mûtétre került sor, sôt, valószínû újabb operáció is vár még rá. Ezért ebben a szezonban sajnos nem tudunk rá számítani. Ezúton is szeretnénk az egész csapat és vezetôség nevében kívánni neki kitartást a gyógyulásához. Felnôtt csapatunkból Mórra igazolt Hadnagy András, akinek köszönjük itteni tevékenységét, külön kiemelve édesapját, aki a pálya gondozásában óriási szerepet vállalt. A vezetôség nevében köszönjük az eddigi segítô munkáját. Én a felnôtt csapat keretében nem tervezek igazolásokat, nincs szükségünk idegen légiósokra. Mi, pusztavámi fiatal játékosainkat szeretnénk kinevelni a felnôtt korosztály közé. Már a tavalyi szezonban elkezdtem beépíteni az ifiben kiemelkedôen játszó Molnár Richárdot, Kocsis Dominikot, Fûrész Gergôt. Számítok még kitartó munkájuk miatt az ifjúsági csapatból Fehérvári Bencére, Fülöp Richárdra, Molnár Attilára és Fülöp Ádámra. Természetesen munkájuk és eredményük alapján fogom felhozni ôket a nagyok közé. Szokniuk kell az iramosabb, erôsebb játékot, mert véleményem szerint, ha ráébrednek saját erejükre, képességükre és hisznek is magukban, egy-két éven belül bajnok aspiráns csapat tagjai lehetnek belôlük. Az ifjúsági csapatban 1 év után visszatért Katóka Milán és Horváth Márk. Jöttek még a csapathoz Kovács Norbert (Császár), Ritter Zoltán (Mórról). Nem számolunk több igazolással, a mi pusztavámi fiataljaink bizonyítottak már, hogy megállják a helyüket a bajnokságban. Az edzô továbbra is Járóka Rudolf maradt. A 2013-as évben, indítani szeretnénk az U-13-as korosztályt bajnoki mérkôzéseken. Kérném a pusztavámi focit szeretô fiúkat és lányokat, akik január 1-je után születtek, jelentkezzenek, ha kedvük lenne egy ilyen lehetôségben részt venni. Az U-13 as korosztály edzôje Kiss Viktor (a nagy csapat kapusa). Akit érdekel, hívhatja Magda Györgyöt a 20/ es telefonszámon, illetve Kocsis Jenôt a 30/ es telefonszámon. Járóka Rudolf telefonszáma: 30/ Kiss Viktoré pedig: 20/ Pályázatot nyújtottak be a sportlétesítmény vizesblokk felújítására, illetve a szabadidô szoba helyiségének átalakítására, valamint az elôtér fedett részének kialakítására. Bozsik pályázaton nyert pénzünket a gyermekek és a felnôtt csapat melegítô felszereléseire,illetve két alumínium kapu vásárlására költhetjük el. Nyáron a gyermekeknek, illetve a felnôtt csapatnak is lesz lehetôsége egy nyári felkészítô táborra. Külön köszönetet érdemel Pratsler János, aki pályázatok írásával és a szorgalmas munkájával hasznos és eredményes dogokat ér el a pusztavámi sportegyesület javára. Bozsikos gyermekeink karácsonyi szünet után, igen hamar jelezték, hogy már szeretnének újból edzésre járni. Heti két alkalommal szerdán és pénteken tartunk edzéseket a pusztavámi tornateremben, de ahogy az idôjárás engedi, megyünk ki a szabadba. Nekik is lesz rendezve egy farsangi torna, amit február 16-án tervezünk a pusztavámi tornateremben, a korosztályos bajnokság jegyében. Minden focit szeretô iskolás gyermeket szívesen látunk. A Polgármesteri Hivatal dolgozói szendviccsel, üdítôvel támogatják a rendezvényt. A nyerteseknek, a legkiemelkedôbb játékosoknak az okleveleket maga a polgármester úr, Merkatz László adja át. Szerencsére a tehetséges gyerekekbôl nincs hiány február 10-én az U-11 es korosztály egy jótékonysági labdarúgó tornán vesz részt, ahol egy bokodi focista kisfiú édesanyjának a megsegítésére jótékonysági tornát szerveznek. Tízezer forinttal támogatja minden résztvevô csapat az édesanya gyógykezelését. Kocsis Jenô Pusztavámi Krónika ISSN Szerkeszti a szerkesztőbizottság. Tagjai: Kubinyi Balázs alpolgármester, Nédó Géza főszerkesztő, Leitner Andrea művelődésszervező, Brücklné Staudt Mónika óvodavezető, Visztné Kemele Szilvia iskolaigazgató. Műszaki szerkesztő: Losjak László, A szerkesztőség telefonszáma: 30/ Kiadó: Pusztavámi Községi Művelődési Ház A szerkesztőség címe: Nyomdai munka: ALTO Nyomda Kft. Székesfehérvár, Irinyi Dániel u. 6. sz. Telefon: 22/ , címe: 8 Pusztavámi Krónika február

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pusztavám Község Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. Tel, Fax: 22/417-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pusztavám Község Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013.

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pusztavám Község Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. Tel, Fax: 22/417-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pusztavám Község Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve.

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve. 3./ Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve Előterjesztő: Tóth János polgármester Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi ülésterve. Határozati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szociális és gyámügyi előadó

JEGYZŐKÖNYV. Szociális és gyámügyi előadó JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. április 28-án Hort Község Önkormányzat hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Horváth Sándor Brunner Istvánné Köles Ferenc Sánta Mátyás Kormos Gábor Kiss Edit Rendik Anita Kerek

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének május 29. (csütörtök) napján órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének május 29. (csütörtök) napján órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2014. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2014. május 29. (csütörtök) napján 16 30 órai

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

ÁTÁNY KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉV MUNKATERVE

ÁTÁNY KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉV MUNKATERVE ÁTÁNY KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2017. ÉV MUNKATERVE Tartalom: I. U.. Ülésterv Együttes Képviselő-testületi ülések terve Rendezvények, ünnepsége Jóváhagyta Átány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28.

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28. KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. május. 12. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 11-én 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 12-én (csütörtök), 17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál, Bocskayné Tóth Katalin,

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 9-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

kereplõ III. évfolyam 3. szám - 2014. március

kereplõ III. évfolyam 3. szám - 2014. március Ifi kereplõ III. évfolyam 3. szám - 2014. március www.shipsarmellek.hu ship.sarmellek@gmail.com 2014. április 11-én, pénteken 19 órától Öbölből vödörbe színházi előadás Nyertes Zsuzsával és Heller Tamással

Részletesebben

Dabasi. helyzet. Dabason az U-11, U-13 megyeválogatott. A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehető séget kínál.

Dabasi. helyzet. Dabason az U-11, U-13 megyeválogatott. A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehető séget kínál. Dabasi - helyzet Az FC Dabas rendszeresen megjelenő kiadványa I. évfolyam. 16. szám Dabason az U-11, U-13 megyeválogatott A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehető séget kínál. Csapataink,

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

A Gazdasági Bizottság 192/2014. számú határozatával az előterjesztést 11 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett támogatta.

A Gazdasági Bizottság 192/2014. számú határozatával az előterjesztést 11 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett támogatta. 2 Tisztelt Közgyűlés! Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SzMSz) 9. -a értelmében a közgyűlés féléves

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve 12. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzata képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2013.

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: Réti Alfréd polgármester,

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület évi munkaterve 9. Napirend 2017. évi munkaterv 9. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2017. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzata képviselő-testületének a Szervezeti és Működési

Részletesebben

Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem!

Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem! 2015-02-15 12:00:00 Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem! Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem! Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán!

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 4 példányban! /2013 1. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 12-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 12-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 12-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-33/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK A MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUMMAL AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁHOZ szervezet/intézmény/egyesület tevékenység honlap Bice-bóca Hátrányos Helyzetűek Nagycsaládosok

Részletesebben

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Honvédelmi tárgyi emlékek, harcjárművek, fegyverek és megannyi érdekes program várta a családokat június 10-12. között a Nyilastáblán. Az V. Rákosmenti

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Gazdasági, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság 2004. december 13. (hétfő) 17 óra Oktatási, Kulturális és Közművelődési Bizottság 2004. december 14. (kedd) 15,30 óra

Részletesebben

1. Napirend Beszámoló a Sportegyesület 2013/2014. évi tevékenységéről, és elszámolás a 2013. évi önkormányzati támogatással

1. Napirend Beszámoló a Sportegyesület 2013/2014. évi tevékenységéről, és elszámolás a 2013. évi önkormányzati támogatással Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2014. július 22-én 15 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta.

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta. Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. II/12. sz. alatti székhelyén 2013. február 19-én 10.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 4/2011. jkv.. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 9/2013 szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni

Részletesebben

Középpontban a fejlesztések

Középpontban a fejlesztések V I Z I V Á R O S t V Á R t K R I S Z T I N A V Á R O S t N A P H E G Y t T A B Á N t G E L L É R T H E G Y A BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI Ö NKORMÁNYZAT LAPJA l WWW. BUDAVAR. HU l XX. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM,

Részletesebben

V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január-február

V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január-február Pontot TETT-ek az alszerzõdések végére 3. oldal TETT HÍRLAP BÁTASZÉK BÁTAAPÁTI CIKÓ FEKED MÓRÁGY MÕCSÉNY VÉMÉND V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január-február EZÉRT TET(T)SZIK NEKEM A TELEPÜLÉSEM... Fogalmazásíró

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai 1/2012. (I.13.) SZKT határozat 4 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. KOVÁCS GYULA a Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011-es évre

MUNKATERV. a 2011-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2011-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v KUNSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10.. sz.. jjegyzőkönyve 2013.. VI.. 27-én megtartott rendkíívüllii nyííllt üllésérőll J e g y z ő k ö n y v Készült a Kunszállás Község Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

Felkészülve a belvízre

Felkészülve a belvízre Alapítva 2011. FELGYŐI HÍREK KIADJA: FELGYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Felgyő, Széchenyi út 1. 2013. Február-Március III. évfolyam 2-3. szám felgyo.hu/felgyoihirek TELEFON/FAX: 06-63/580-061 FELELŐS KIADÓ: HORVÁTH

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Felsőtárkány Roma

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális Bizottságának Elnöke 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója.

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. 2012. január: Iskolai csoportedzések, István Király ált iskola, minden hétfő 14 órától Gyolcsos Ferenc vezetésével 15 fő. Táncsics Mihály Általános iskola kedd

Részletesebben

LAKITELEK POLGÁRMESTERE

LAKITELEK POLGÁRMESTERE LAKITELEK POLGÁRMESTERE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 12. E L Ő T E R J E S Z T É S 2016. december 8-i rendes, nyílt ülésére Iktatószám:

Részletesebben

Hárskút község Önkormányzata. : Hárskút, Fő utca 10. /fax: 06/88/ Jegyzőkönyv

Hárskút község Önkormányzata. : Hárskút, Fő utca 10. /fax: 06/88/ Jegyzőkönyv Hárskút község Önkormányzata : 8442. Hárskút, Fő utca 10. /fax: 06/88/272-916 e-mail: harskutonkor@invitel.hu Jegyzőkönyv Készült Hárskút Község Önkormányzat képviselő-testületi ülésén, 2013. október 10-én,

Részletesebben

2009. évi munkaterv.

2009. évi munkaterv. 2009. évi munkaterv. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2008. évi munkaterve alapján napirendre tűzte a 2009. évi munkaterv elfogadását. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 12/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. október 24-én 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E

Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E Január 31. Február 14. 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között 2. Önkormányzat 2007.

Részletesebben

A kiirtott magyar szellemfalura emlékeztek

A kiirtott magyar szellemfalura emlékeztek 2014 március 18. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs A kiirtott értékelve magyar szellemfalura Mérték 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Megemlékezést tartottak vasárnap délelőtt a Gánt község közelében található

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.február 25. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.február 25. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.február 25. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Stolár Mihály Ferenc Indítványozta, hogy a tanács az ülés napirendjét a kiküldött meghívóban foglaltak szerint fogadja el.

Jegyzőkönyv. Stolár Mihály Ferenc Indítványozta, hogy a tanács az ülés napirendjét a kiküldött meghívóban foglaltak szerint fogadja el. Szám: 08/8-6/2014 Jegyzőkönyv Készült: 2014. május 14-én 10.00 órai kezdettel a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanácsnak a Veszprém Megyei Önkormányzat elnöki irodájában megtartott üléséről. Jelen van a

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK A MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUMMAL AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁHOZ szervezet/intézmény/egyesüle t Bice-bóca Hátrányos Helyzetűek Nagycsaládosok e tevékenység

Részletesebben

Köröstarcsa Labdarúgó Szakosztály évi beszámolója

Köröstarcsa Labdarúgó Szakosztály évi beszámolója Köröstarcsa Labdarúgó Szakosztály 2013-2014. évi beszámolója Szakosztályunkat 2013-2014 évben a nyugodt, kiegyensúlyozott szakmai munka jellemezte. Egy felnőtt csapat és hat utánpótlás csapat versenyeztetését

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 2014. október 17-én került sor a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetségben rendkívüli tisztújításra. A korábbi elnök, Birta

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vámoscsalád Község Képviselő-testületének 2015. február 18-án 18 óra 30 perckor a Vámoscsaládi Kultúrház klubhelyiségében megtartott közmeghallgatásáról Jelen vannak: Németh

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve 4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2013. (I.31.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánd Község Önkormányzata, Hárskút Község Önkormányzata, Márkó Község Önkormányzata közös képviselő-testületi ülésén, 2013. november 20-án, szerdán, 17 óra 30 perc kezdettel,

Részletesebben

Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. JEGYZŐKÖNYV

Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. JEGYZŐKÖNYV Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. 6/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 14-én

Részletesebben

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2016. évi Munkaterv és jogalkotási program

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. alatti székhelyén 2014. február 25-én 17.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Torony és Dozmat községek Önkormányzatai képviselőtestületeinek 2012.szeptember 12-én megtartott együttes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Torony és Dozmat községek Önkormányzatai képviselőtestületeinek 2012.szeptember 12-én megtartott együttes üléséről. Torony község Önkormányzata T o r o n y Dozmat község Önkormányzata D o z m a t 5/2012. jkv. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Torony és Dozmat községek Önkormányzatai képviselőtestületeinek 2012.szeptember

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

http://mszp.hu/calendar

http://mszp.hu/calendar 2012.06.22. péntek A miskolci rendőrség előtt demonstráltak helyi szocialisták Emberközelibb politikát Európában! A költség el van vétve Fenyegető igazságtalanság Széll-el szemben Kaposváron Nagykátán

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Polgármesteri Iroda Apátistvánfalva, Fő út 107.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Polgármesteri Iroda Apátistvánfalva, Fő út 107. Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Apátistvánfalva 71-13/2015.Apát szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. december 18- án 16:10 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár megjelenése a helyi nyomtatott és elektronikus médiában Előterjesztő:

Részletesebben

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015 Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk az Államreform Operatív Program keretében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én megtartott rendes, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én megtartott rendes, nyilvános üléséről Psz/51/7/2015.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 39/2015. (V.27.) sz. Képviselőtestületi Határozat 40/2015.

Részletesebben

FALU - KÉP. Falunap 2008 2008 JÚNIUS C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

FALU - KÉP. Falunap 2008 2008 JÚNIUS C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA FALU - KÉP C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008 JÚNIUS Falunap 2008 2 OLDAL FALU - KÉP Az alábbi névsor két helybéli, egykori urán kutatása alapján készült úgy, hogy alapját még az azóta elhunyt

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének a) jegyzıkönyve b) határozata : 9/2013 Napirendi pontok: 1.

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2016

HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2016 HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2016 Időpont Helyszín Megnevezés Közreműködik Koordinálja Január 19. Vasúti emlékmű A németek kiűzésének napja, megemlékezés Német Nemzetiségi Január

Részletesebben

Előterjesztés. Berente Község Önkormányzat Képvsielő-Testületének 2014. május 29-ei rendes ülésére

Előterjesztés. Berente Község Önkormányzat Képvsielő-Testületének 2014. május 29-ei rendes ülésére Előterjesztés Berente Község Önkormányzat Képvsielő-Testületének 2014. május 29-ei rendes ülésére Tárgy: közalkalmazottak és közfoglalkoztatottak kétheti jutalma Előterjesztő: Borza Bertalan intézményvezető

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014.november 27-én tartandó ülésének 9. számú A 2015. évre vonatkozó munkatervének jóváhagyása tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kamond község képviselő-testületének 2013. október 29-én 18 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kamond község képviselő-testületének 2013. október 29-én 18 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről. Község képviselő-testület Kamond Szám: 372-14/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kamond község képviselő-testületének 2013. október 29-én 18 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Molnár György igazgató

Jegyzőkönyv. Molnár György igazgató Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. II/12. sz. alatti székhelyén 2014. december 1-én 10.30-kor megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1424-2/2012. 2. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben