Hagyomány és megújulás konferenciafüzet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hagyomány és megújulás konferenciafüzet"

Átírás

1 M A P E Hagyomány és megújulás konferenciafüzet szeptember 27. szombat Kossuth Klub, 1088 Budapest, Múzeum utca 7.

2 PROGRAMTÁBLA 08:30-09:00 Regisztráció Hadik terem 09:00-09:30 Szautner Erika, MAPE elnök: Megnyitó PLENÁRIS Hadik terem 09:30-10:15 PLENÁRIS Tom Kelly, IAAP elnök: A transzcendens funkció és az analitikus kapcsolat Hadik terem 10:15-11:00 PLENÁRIS Marianne Müller, IAAP következő elnök: Az IAAP, a Fejlesztési Csoportok és Jung örökségének terjesztése világszerte 11:00-11:15 Kávé szünet Hadik terem 11:15-11:45 Havasréti József: Jung-inspirációk és párhuzamok Szerb Antal munkásságában PLENÁRIS Hadik terem 11:45-12:45 PLENÁRIS Kerekasztal beszélgetés a magyar jungi hagyományokról: Dr. Koronkai Bertalan, Dr. Paneth Gábor, Dr. Süle Ferenc Moderátor: Zay Balázs 12:45-14:00 Ebédszünet (előzetes rendelés esetén helyben a Muzikum étteremben) Hadik terem 14:00-15:30 Jungi elmélet. Moderátor: Dr. Szényei Gábor 1. SZEKCIÓ 14:00-14:30 Lukács Orsolya: Az analitikus pszichológia kezdete Jung Zo ngia előadásai ( ) 14:30-15:00 Narancsik Gabriella: A Vörös könyv aktív imaginációi Egy avantgarde kísérlet 15:00-15:30 Dr. Szőnyi Magda: Lelki örökségvédelem, mint a személyiség magtára

3 Klub terem 14:00-15:30 Jungi inspirációk. Moderátor: Dr. Unger Klára 2. SZEKCIÓ 14:00-14:30 Orosz Katalin: Sebzett közösségek újjáéledése 14:30-15:00 Tornyossy Mária: Az Ödipusz és a Sz nx találkozásának jungi értelmezése 15:00-15:30 Dr. Süle Ferenc: A spiritualitás, mint az emberi speci kum és a vallások közös nevezője 15:30-15:45 Kávé szünet Hadik terem 15:45-17:15 Klinikai alkalmazás. Moderátor: Deák Zsolt 3. SZEKCIÓ 15:45-16:15 Molnár Judit: "Mindenki pólyás volt rég."új hajtás a pszichoterápiában 16:15-16:45 Dr. Tóth Zoltán: Nagy apának nagy az árnyéka 16:45-17:15 Majoros Andrea: Végtelen történet a gyermek trauma feldolgozásának folyamata és szimbólumai Nemerkényi terem 15:45-17:15 MŰHELY Dr. Antalfai Márta: Meseterápiás műhely Minden megvolt, mielőtt meg lett volna. Kibontakozás és megújulás az achetípusok mesebeli útján Hadik terem 17:15-17:30 Szautner Erika, MAPE elnök: Konferencia zárás 17:30-18:00 Regisztráció 18:00-20:00 Állófogadás (előzetes rendelés esetén helyben a Muzikum étteremben)

4 DR. ANTALFAI MÁRTA: Minden megvolt, mielőtt meg lett volna. Kibontakozás és megújulás az archetípusok mesebéli útján - Meseterápiás műhely A mesék életünket segítő szerepe ősidőkbe nyúlik vissza, mint ahogy maga a mese is. Eszközvilága, a szimbólum, a kollektív lélek húrjait szólaltatja meg, melynek dallamára életre kelnek a tudattalan változhatatlan struktúrái, az archetípusok. Ezek az ősképek egyszerre képviselik az állandóságot és a változást. Utóbbit azáltal, hogy mindig új és új köntösben jelennek meg. A szimbólumokban rejlő üzenet is koronként mindig új jelentést hordoz, így nem veszít értékéből és fontosságából. A mesék szimbolikus képei olyan archetipikus kapcsolatokat mintáznak, amelyekben felfedezhetjük hétköznapi működésmódunk gyökerét. Segítségükkel ráláthatunk az itt és most lelkiállapotunk, viselkedésünk, személyközi kapcsolataink mozgatórugóira. A rálátás és tudatosulás által pedig nyitva áll előttünk az út a változtatásra, megújulásra. A mesék útmutató, egyensúlyteremtő hatására épül a meseterápia, az egyik leg atalabb pszichoterápiás módszer. Ebből kaphatnak ízelítőt a műhely résztvevői, ahol a terapeuta által hozott mesét sajátélmény szinten közösen elemezzük, kiemelve és alkotásban is megelevenítve azt az archetípust, amelyik megszólít bennünket. Résztvevők száma: 10 fő Dr. Antalfai Márta PhD, ECP, gyógypedagógus, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, jungi analitikus, művészet- és meseterapeuta. A MAPE Tanulmányi Bizottság tagja. Több évtizedes klinikai pszichológusi tapasztalattal rendelkezik, amit pszichiátria osztályon, ideggondozó szakrendelőben és alkoholgondozóban szerzett. 14 évig tanított az ELTE Pszichológiai Intézetében adjunktusként klinikai pszichológiát, pszichoterápiát, vezetett művészet és meseterápiás foglalkozást, valamint Rorschach-teszt kurzusokat. Az utóbbi másfél évtizedben fejlesztette ki, és nemrégen akkreditálták saját művészetterápiás módszerét, amit Katarzisz Komplex Művészetterápiának nevezett el. Alapítása, 1993 óta a Lelki Egészségvédő Alapítvány elnöke és szakmai vezetője. Dr. Antalfai Márta PhDdolgozatában a női személyiségfejlődést tárgyalja, az analitikus pszichológiára épülő meseelemezések tükrében, mely témában azóta több tanulmánya és könyve is megjelent óta vezet művészet- és meseterápiás csoportokat. Telefon: DEÁK ZSOLT Moderátor: Klinikai alkalmazás, 3. Szekció Deák Zsolt PhD az ELTE-n végzett pszichológus és tibeti nyelv és kultúra szakon 1991-ben, majd PhD-t szerzett a kaliforniai Transzperszonális Pszichológia Intézetben (ITP, Palo Alto, CA) 2011-ben. A MAPE Elnökségi tagja. Jungi analitikus kiképzését 1988-ban Budapesten kezdte, majd 2005 és 2007 között San Francisco-ban a Jung Intézet analitikus kiképzésében vett részt, jelenleg a Nemzetközi Analitikus Pszichológia Egyesület (IAAP) keretei között folytatja. Budapesten él és magánpraxisban dolgozik. Levelezési cím: 1026 Budapest, Pasaréti út 116. Telefon:

5 DR. HAVASRÉTI JÓZSEF: Jung-inspirációk és párhuzamok Szerb Antal munkásságában Az előadás bevezetésként áttekinti, hogy Szerb életműve milyen szálakon keresztül kapcsolódik Jung valláslélektani és irodalompszichológiai koncepcióihoz, illetve kitér Szerb mítoszfelfogásának harmincas-évekbeli kontextusaira. Ilyen az ókortudomány vallástörténeti megújulása, az okkultizmus újraértékelése, a kulturális antropológia hatása a vallástudományra, a mítoszregény térhódítása, a neohumanizmus. Ezt követően két kérdéskört szeretnék elemezni, az egyik Szerb és Jung egybehangzóan és karakteresen elutasító kritikai állásfoglalása James Joyce Ulysess című regényét illetően, a másik Szerb Antal törekvése arra, hogy Freud, Kerényi Károly, valamint Jung mitológiai és valláslélektani elképzeléseit összhangba hozza saját írásaiban. Havasréti József PhD, a Janus Pannonius Tudományegyetem magyar szakán végzett, jelenleg a PTE BTK Kommunikáció és Médiatudományi Tanszéken egyetemi oktató, emellett irodalom-kritikai, nyelvészeti és művészettörténeti írások szerzője. Szerb Antal monográ ája 2013-ban jelent meg, és ebben az évben az első önálló regényével is jelentkezett. Levelezési cím: 7633 Pécs, Hajnóczy út 19/C. Telefonszám: TOM KELLY: A transzcendens funkció és az analitikus kapcsolat Jung felfogása a transzcendens funkcióról a tudattalannal való aktív foglalkozás fontosságára utal, ami az ellentétek feszültségének megtartását jelenti, annak érdekében, hogy egy váratlan és korábban elképzelhetetlen harmadik megjelenjen. Az előadás fő témája, hogy miként lehet biztosítani az ellentétek megtartást az analitikus kapcsolatban, és az analitikus és páciens közötti áttétel hogyan segítheti elő a megfelelő körülményeket a szimbolikus megjelenésére, ami új értelmet hozhat és meghaladja a korábbi ellentétes polaritásokat. Tom Kelly jungi analitikus, képzését 1986-ban fejezte be a CG Jung Institute-ban, Zürichben. A Journal of Analytical Psychology szerkesztőbizottsági tagja. Az USA-ban a Jungi Analitikusok Régiók Közötti Társaságának volt az elnöke, és sok éven át ő hívta össze a Jungi Analitikusok Észak-amerikai Társaságainak (CNASJA) Tanácsának megbízásából a Kiképző Igazgatók találkozóit óta tagja a Nemzetközi Analitikus Pszichológia Szövetség (IAAP) Végrehajtó Bizottságának, és jelenleg az IAAP elnöke. Tom Kelly Montrealban, Kanadában él és magánpraxist folytat.

6 DR. KORONKAI BERTALAN Kerekasztal beszélgetés a magyar jungi hagyományokról - moderátor: Zay Balázs Résztvevők: Dr. Koronkai Bertalan, Dr. Paneth Gábor, Dr. Süle Ferenc Dr. Koronkai Bertalan pszichiáter, neurológus, pszichoterapeuta, jungi módszerspeci kus kiképző analitikus. Többek között a Magyar Pszichiátriai Társaság, a Magyar Pszichológiai Társaság és a Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület tagja. A C.G. Jung Komplex-Pszichoterápiás Egyesület alapító (MAPE jogelődje) tagja és a MAPE tiszteletbeli elnöke. Mesterei a magyar pszichiátria és pszichoanalízis olyan meghatározó alakjai voltak, mint Hermann Imre, Gimesné Hajdú Lili, Gartner Pál, Klimes Károly. Jung munkásságának és pszichoterápiás szemléletének tolmácsolásával töltött termékeny évtizedei alatt tanítványok és páciensek százai tapasztalhatták az általa oly hitelesen képviselt jungi pszichoterápia hatékonyságát. Kiképző pszichoterapeutaként közel két évtizedig oktatott a VIKOTE és SE Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika programjaiban. Telefon: LUKÁCS ORSOLYA: Jung Zo ngia Előadásai ( ): Az analitikus pszichológia kezdete MAJOROS ANDREA: Végtelen történet A gyermek traumafeldolgozásának folyamata és szimbólumai Michael Ende nagysikerű könyve sokaknak jelenthetett meghatározó élményt. Előadásomban azt szeretném bemutatni, hogy a tudattalannal való munka hogyan gyógyítja a gyermeki pszichét. Egy veszteséget átélt gyermek számára, ha nem kapja meg a környezettől a megfelelő támogatást, akkor sokszor csak a fantázia világba menekülés marad. Ezen az úton is több ponton el lehet akadni és nem egyszerű a megküzdés és visszatérés. A feldolgozás állomásainak bemutatásához a könyv igen gazdag szimbolikájából merítek. Gyakorlati példaként a gyermek játék-drámában szerzett tapasztalataimat használom. Majoros Andrea gyermek- és serdülő klinikai szakpszichológus, a MAPE tagja, Budai Gyermekkórház Neurológia Osztályán dolgozik. Levelezési címe: 1046 Budapest, Munkácsy M. u. 36. Telefon: Habár a megjelenése óta többen is elemezték Jung ifjúkori írásait, az ezekben fellelhető örökség fontosságát az analitikus pszichológia számára kevesen hangsúlyozzák. Jung, a folyamatos szellemi és intellektuális megújulás ellenére is megőrizte életszemlélete kardinális sajátosságait, melyek fellelhetőek már ezekben a korai írásokban. Egyetemista évei alatt Jung tagja volt a Zo ngia Diákszövetségnek a Bazel-i egyetemen. E diákszövetség berkeiben összesen öt előadást tartott, melyeket először 1983-ban publikáltak, The Zo ngia Lectures címen, az angol nyelven megjelent Összegyűjtött Munkái kiegészítéseként. Előadásomban amellett érvelek, hogy Jung ezen korai esszéi az analitikus pszichológia alapkövének, kiindulópontjának tekinthetőek. Elemzem e korai írásokban már tisztán fellelhető, az analitikus pszichológiát meghatározó, Jung élete végéig kitartó ismeretelméleteket, metodológiákat, hitrendszert, valamint előadói/írói stílust. Ugyanakkor kitérek azokra a személyekre/ideológiákra is, akik/amelyek hatása Jungra már ezen esszékben nyomon követhető és amelyek nagymértekben formálták Jung világképét, az analitikus pszichológia felépítését. Ezen hatások elemzése sejtetni engedi, hogy Jung számára a Freuddal való találkozás egyfajta kitérőnek számított, a mindennemű ráhatás ellenére is, ugyanis a Zo ngia Előadásokban már egy jól körvonalazódott szemléletrendszer mutatkozik meg, melyhez Freud ugyan hozzátesz és melyet kis időre háttérbe szorít, ám nem változtat meg, és, amelyhez Jung, a Freuddal való szakítás után visszatér. Lukács Orsolya doktorandusz hallgató az Essex-i Egyetem Pszichoanalitikus Tanulmányok Központjában Levelezési cím: Centre for Psychoanalytic Studies, University of Essex, Wivenhoe Park, Colchester, CO4 3SQ, UK, Telefon: ,

7 MARIANNE MÜLLER: Az IAAP, a Fejlesztési Csoportok és Jung örökségének terjesztése világszerte Az Analitikus Pszichológia Nemzetközi Egyesülete (International Association of Analytical Psychology, röviden IAAP) a jungi analitikusok közösségét fogja össze világszerte ben alapították európai és amerikai analitikusok, amely un. esernyőszervezetként összefogja a világ különböző kontinenséről a csoportokat és analitikusokat. A Fejlesztési Csoportokat az IAAP hozta létre és az elmúlt 25 évben képzési lehetőséget biztosított olyan szakemberek számára, akik más módon nem érnék el az Analitikus Pszichológia hivatalosan elismert képzési intézményeit. Az analitikus pszichológia a kulturális hatásoknak és az egyéni különbségeknek megfelelően eltérően fejlődött a világkülönböző részein. Jung öröksége szerteágazó és olyan víziót ajánl számunkra, ami összhangban van nemcsak a különböző kultúrákkal, hanem megfelel a legújabb tudományos eredményeknek és napjaink pszichológiai és spirituális igényeinek is. Marianne Müller először jogi MSc. diplomát, majd klinikai pszichológus végzettséget szerzett a svájci University of Bern-ben. Jungi analitikus kiképzését a CG Jung Intézetben, Zürichben végezte el. Az Analitikus Pszichológia Svájci Társaságának volt elnöke, és 2004 óta az IAAP Végrehajtó Bizottságának tagja. Többek között, az Alkotmányos Felülvizsgálati Munkacsoport elnöke és a Közép-Európai Fejlesztési Csoport regionális szervezője. Az IAAP őt választotta következő elnökének. Marianne Müller magánpraxisban dolgozik Bernben és Zürichben, mint analitikus és mediátor. MOLNÁR JUDIT: Mindenki pólyás volt rég. Új hajtás a pszichoterápiában A 70-es években szárnyait bontogató perinatális tudomány új teret nyitott a pszichoterápiában is. A születés körüli időszak tapasztalatát, és ezzel az élménnyel való foglalkozás terápiás hatásait azóta is kutatjuk, használjuk. Hogyan dolgozhatunk a preverbális tartományban, időben, 3 éves kor alatti gyermekekkel? Stern tanításai az anyasági konstellációról és csecsemő személyközi világáról vezettek a szülő-csecsemő konzultációs gyakorlathoz, míg Jung felismerése a korai gyermeki neurózis és a szülők tudattalan élményeinek kapcsolódásáról inspirált a saját csecsemő terápiás módszerem kialakításában, melyet esetismertetéseken keresztül szeretnék bemutatni. Molnár Judit Eszter klinikai szakpszichológus, kiképző pszichoterapeuta, jungi analitikus, hipnoterapeuta, meditáció-szimbólumterapeuta, Hellinger családállító, a MAPE tagja. Fő szakmai területe a születés-halál témája. Perinatális tudománnyal 20 éve foglalkozik, és 15 év tapasztalattal rendelkezik szülő-csecsemő terápiában. A Vadaskerti Gyermekkórházban és a Rakodópart rendelőben praktizál, az ELTE perinatális szaktanácsadó képzés egyik alapítója, posztgraduális képzésekben oktat. Levelezési cím: 2092 Budakeszi, Fő u Telefon:

8 NARANCSIK GABRIELLA: A Vörös könyv aktív imaginációi - Egy avantgarde kísérlet Előadásomban Jung 1913 és 1916 között lejegyzett, az ún. Vörös könyvben 2009-ben közreadott aktív imaginációinak történeti előzményeit és párhuzamait azonosítom. Az aktív imagináció gyakorlatát a n de siécle (századvég) modernitás identitáskeresésének, az önmegismerést és öntranszformációt célzó kortárs vállalkozásokkal összevetve értelmezem. Narancsik Gabriella klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, jungi analitikus, a MAPE tagja, az OORI, Tündérhegyi Pszichoszomatikus és Pszichoterápiás Osztályán dolgozik. Levelezési cím: 1121 Budapest, Remete út 4. Telefonszám: DR. PANETH GÁBOR Kerekasztal beszélgetés a magyar jungi hagyományokról - moderátor: Zay Balázs Résztvevők: Dr. Koronkai Bertalan, Dr. Paneth Gábor, Dr. Süle Ferenc Dr. Paneth Gábor idegorvos és pszichiáter. Medikus kora óta, 1948-tól kezdve foglalkozik a mélylélektan különböző irányzataival, így a Freud és a Jung-féle pszichoanalízissel. A magyar Pszichiátriai Társaság pszichoterápiás szekciójának volt elnöke, majd alapító tagja a II. világháború után újjáéledő Magyar Pszichoanalitikus Egyesületnek óta tagja a Magyar C. G. Jung Komplex-pszichoterápiás Egyesületnek, melynek konferenciáin és referáló ülésein számos előadást tartott. Telefon: OROSZ KATALIN: Sebzett közösségek újjáéledése Előadásomban magyar közösségeink, elsősorban a civil szféra sorsát, megsebzettségét és regenerálódását vizsgálom, a szervezetek változásai mentén. Személyes és nemzetközi tapasztalatok alapján bemutatom, hogy a közösség maga is sebzett gyógyítóként működhet, együttérző légkörével, tisztázott határaival, átlátható funkcionálással tagjai számára az átalakulás katalizátorává válhat. Kiemelem az analitikus pszichológia néhány alapvető szempontját, ami segíthet megérteni a szervezetek és közösségek helyzetét és lehetőségeit. Feltételezem, hogy a közösségre, mint élőlényre is érvényesek ezek, és az individuációs processzus mintájára a csoport maga is fejlődik. Szimbolikus párhuzamokat elevenítek fel az egyiptomi, a sumér és a görög mitológiában, mitológiában, hogy bemutassam, miként kulcsolódik össze a személyes sors a történelmi viharokkal, követve az örök emberit. A közösség gyógyulásában, új értékeket létbe teremtve, a személyek dinamikus és harmonikus összekapcsolódása segít, amit a tudatos önkorlátozás és a felelős párbeszéd tesz lehetővé. Orosz Katalin matematika- zika tanárszakon végzett 1973-ban az ELTE-n, majd 1987-ben pszichológia szakon. Klinikai szakpszichológus, transzperszonális terapeuta (Hollandia) tanulmányokat folytatott, és képzésekben vett részt a jungi analízis, a hipnoterápia, a relaxáció, a szimbólumterápia és a mozgásterápia területén óta aktív tagja a hazai jungi analitikus pszichológiai szakmai közösségnek. Alapító elnöke a (1994) a Magyar Transzperszonális Egyesületnek. Pszichoterapeutaként szakmai vezetője a Kheiron Központnak (2003) és Perinatus Alapítványnak (2007). Személyes kutatási témája jelenleg a különleges tudatállapotok és a születés pszichológiája. Számos közösséget és szervezetet hívott életre, vagy mediátorként részt vett átalakulásukban a pszichológia, a gyógyítás, a spiritualitás és az ökológia témájában. Levelezési cím: 1061 Budapest, Hegedű u. 9. Telefon:

9 DR. SÜLE FERENC: A spiritualitás, mint az emberi speci kum és a vallások közös nevezője A különböző vallású és spirituális irányzathoz tartozó közösségek, pszichiátriailag megbetegedett tagjainak gyógyítását vállalta fel osztályunk. A korszerű pszichiátria három dimenziója biológiai, szocioterápiás, pszichoterápiás mellé negyedikként a betegek spirituális ellátását is hozzávettük. Az osztály terápiás közösség formájában működött és a munkáját a jungi pszichoterápia szemléletével integráltuk. Tevékenységünket leginkább az a fogalmi és életfelfogásbeli zűrzavar akadályozta, ami az osztályon kialakult és lehetetlenné tette az érdemi kommunikációt. Kikerülhetetlen feladatunkká vált így egy közös nyelv és értékrend alapjainak kimunkálása. Ezt a közös nevezők keresésének módszerével értük el. Két fő gyökértényezőt találtuk: az egyik az emberképünk lényegére, a minket mozgató fő törekvésre vonatkozott, a másik a cselekedeteink minősítésének alapjára, értékrendünkre. Az elsőt az ember belső és külső életében egyaránt megjelenő fejlődésvágyában és közösségérzés szükségletében találtuk meg. A másikat, értékrendünk alapját, viselkedésünk értékmérőjét a segítésben, a fejlesztésben, a közösségi hasznosságban. A továbbiakban ezek lettek megbeszéléseink viszonyítási koordinátái, melyek a pszichoterápiás munkát is lehetővé tették. Tapasztalataink szerint a spiritualitás alapjainak bevonása a gyógyító munkánkba egy egyszerű, kreatív közös alapot teremtett az osztályon mely gyógyító munkánk hatását rövid, de főként hosszútávon jelentősen segítette. Módszerünket összhangban lévőnek találtuk a keresztény spiritualitás lényegével. Dr. Süle Ferenc pszichiáter, jungi módszerspeci kus kiképző pszichoterapeuta, addiktológus, csoportanalitikus. A C.G. Jung Komplex-pszichoterápiás Egyesület alapítója, 20 évig elnöke. Jelenleg tiszteletbeli elnök és a MAPE Tanulmányi Bizottságának elnöke ben lett tagja az Amerikai Csoport Pszichoterápiás Egyesületnek (AGPA) és az Öngyilkosság Megelőzés Nemzetközi Egyesületének (IASP), továbbá 1989 óta tagja a Londoni Csoport Analitikusok Társaságának (GASL). Több alkalommal vett részt a küsnachti Jung Intézet intenzív nyári szemináriumain között az OPNI első Valláspatológiai Osztályának megalapítója és vezetője ig a Magyar Pszichiátriai Társaság vezetőségi tagja, ig a Magyar Pszichoterápiás Tanács tagja. Több, mint170 pszichoterápiás tudományos cikk, könyv szerzője. Fő érdeklődési területe a valláslélektan, a családterápia és az interperszonális kommunikáció jungi nézőpontból. Jelenleg saját praxisban dolgozik. SZAUTNER ERIKA Nyitóbeszéd és a konferencia vezetése Szautner Erika az ELTE-n szerzett pszichológus diplomát 1986-ban. Klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, jungi módszerspeci kus kiképző pszichoterapeuta, hipnoterapeuta. Pszichoanalitikusan orientált és csoportanalitikusi tanulmányai után fordult a jungi analízis felé óta a MAPE elnöke. A Magyar Pszichológiai Társaság, a Magyar Pszichiátriai Társaság és a Magyar Hipnoterápiás Társaság tagja. Egyetemi oktatói (SOTE, ELTE, PPKE) és az OPNI Tündérhegyi Pszichoszomatikus és Pszichoterápiás Rehabilitációs Osztályán eltöltött klinikusi, pszichoterápiás tevékenysége után jelenleg magánpraxisban dolgozik. Fő érdeklődési területe a pszichoszomatikus és a nárcisztikus zavarok terápiája. Levelezési cím: 1012 Budapest Várfok u Telefon: Levelezési cím: 2094 Nagykovácsi, Puskin köz 6., Telefon/Fax: E- mail:

10 DR. SZÉNYEI GÁBOR Moderátor: Jungi elmélet, 1. Szekció Dr. Szényei Gábor András pszichiáter szakorvos, pszichoterapeuta (SOTE - VIKOTE) 1991 óta. Jungi analitikus képzésben vesz részt 1989-től. Pszichodráma kiképzésben vett részt 1991 és 2013 között PIfE, MPdE keretében, Kende Hanna és Max Clayton vezetésével. Kontemplatív és imaginatív meditációs képzések Mustó Péter SJ irányítása alatt 1992-től, valamint az AMM Buddhista Misszió keretében 2000 és 2013 között. MPT tag, a CG Jung Komplex Pszichoterápiás Egyesület, majd MAPE tag, jelenleg MAPE Felügyelő Bizottság elnöke. Dr. Szényei Gábor PhD kutatási területe a magyarországi pszichiáterek életminőségének és pályaképének vizsgálata, pszichoszomatikus zavarok és stressz orvosok körében, és a kiégési szindróma megelőzése. Pszichoterápiás irányultságai a valláslélektan területe, továbbá a pszichoszomatikus megbetegedések kezelése. A vallásközi párbeszéd szakértőjeként megbízásokat kapott a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumától 1998 és 2002 között, továbbá az Országgyűléstől 2010 óta. Főbb társadalmi tevékenységei: Jung életmű magyar nyelvű kiadásának szervezése, Barankovics István Alapítvány alelnöke, hospice csoport támogatása. Elérhetősége: a MAPE-n keresztül. DR. SZŐNYI MAGDA: Lelki örökségvédelem, mint a személyiség magtára Az emberek, ha csak tehetik, útra kelnek, hogy gyönyörködjenek régen volt emberek alkotásaiban. Földi létünk nyomai, maradványai csodálatot váltanak ki, az is, ami épen maradt, és az is, amit helyreállítottak. Ha valami rákerül a világörökségi listára, az egész emberiség büszkeségévé válik. Vajon a külső világban megvalósult értékőrzés jelensége és megoldásmódja miképp valósítható meg lelkiszellemi világunkban? A telő-múló időben örökké tenni, örökíteni, örömmé váltani? Ehhez gondolkodásunkban, hozzáállásunkban, életalakításunkban dimenzió-váltást kell végrehajtanunk. A lelkünkben felhalmozott élmények, tapasztalatok, történések vajon csak romok, eldobható lomok, eltemetendő veszteségek, vagy felismerjük-e bennük a lehetőségeket, a tanulságokat, vagyis az elvetendő, s a jövőben életre keltendő magokat? A jungiánus szimbolikus-analógiás körbetekintő kitágító értelmezés, az AT felsőfoka, a szimbólumterápia folyamata hozzásegít lelki magtárunk feltöltéséhez, a leendő saját vetőmagjaink összeszedéséhez és a vetőmagokat megillető lelki munka elvégzéséhez (mint készenlétben tartás, tisztítás, kártevő mentesítés, nemesítés). Dr. Szőnyi Magda klinikai és pedagógiai szakpszichológus, szupervízor, pszichoterapeuta, kiképző pszichoterapeuta, a Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület tanulmányi felelőse. Levelezési cím: 1119 Budapest, Mohai út 35. Telefon: címe:

11 TORNYOSSY MÁRIA: Az Ödipusz és a Sz nx találkozásának jungi értelmezése Az előadás Ödipusz a 21. századi pszichológiák tükrében címmel a Pszichoterápia 2010/5. számában megjelent írásomból indul ki, és képek segítségével tovább elemzi az Ödipusz-Sz nx kapcsolat szimbolikáját. Röviden összefoglalom az Ödipusz alakjához kapcsolódó pszichológiai ismereteket, kiindulva a freudi felfogásból, és ezt összevetem az evolúciós pszichológia ismeretanyagával, valamint gyermekpszichoterápiás területen szerzett tapasztalataimmal. A Thorwald Dethlefsen által adott jungiánus értelmezés továbbgondolásával eljutok a magam integratív felfogásához. A mítosz pszichológiai jelentésrétegének elemzésében részt kap a görög ethosz, ahogyan az tovább él a kollektív tudattalanban. Az evolúciós pszichológiai adalék amely szintén a kollektív pszichét írja le a saját nézőpontjából ellene szól a freudi elképzelésnek. A pszichoanalitikus irodalom lényegében még mindig ragaszkodik a hagyományos freudi felfogáshoz, és evidenciának veszi, hogy az ödipális vágyak a gyermekből erednek. Az ödipális problematikát Jung már a szülő-komplexum részeként tárgyalja. Magam azt a posztjungiánus magyarázatot vallom, miszerint a fejlődésnek ebben a szenvedélyes fázisában a szülő-gyermek kapcsolat szexualizálását a szülőtől elinduló impulzus generálja - mind az átlagos, mind a patológiás esetekben. Az előadás centrumában a mítosznak egy eleme áll, az Ödipusz és a Sz nx találkozása. Leírja a Sz nx sokoldalú jelentését, és hatását a atal fér életútjára. Ezen belül értelmezi a fér személyiség-fejlődésének azt a szakaszát, amelyben ő beavatódást nyer a fér - létbe a Nőiség Szelleme által. A Sz nx alakja amely nem kap szerepet Erich Neumann-nak a nőiségről alkotott sémájában továbbra is megőrzi titokzatosságát, besorolhatatlanságát. Tornyossy Mária klinikai szakpszichológus, jungiánus szemléletű pszichoterapeuta, a MAPE Felügyelő Bizottság tagja, az Eszterlánc Pszichoterápiás Rendelőben dolgozik. Levelezési címe: 2310 Szigetszentmiklós, Szent Miklós útja 14.B. fsz.2. Telefonszám: cím:

12 DR. UNGER KLÁRA Moderátor: Jungi inspirációk, 2. Szekció Dr. Unger Klára pszichiáter, pszichoterapeuta, adiktológus, jungi kiképző terapeuta. A Magyar Pszichiátriai Társaság tagja óta a C. G. Jung Komplex-pszichoterápiás Egyesület, később MAPE aktív tagja. Jelenleg a MAPE Etikai Bizottságának elnöke ig az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet Valláspatológiai Osztályának egyik alapítója és munkatársa. A jungi pszichoterápia mellett családterápiával is foglalkozik, jelenleg magánpraxisban. Levelezési cím: 2094 Nagykovácsi Puskin köz 6. Telefon: DR. TÓTH ZOLTÁN: Nagy apának nagy az árnyéka Jung szellemi örökségével kapcsolatban közismert, hogy a maszkulin oldal kevésbé kidolgozott, mint a feminin. Az apa archetípusáról szóló írások, szinte teljesen hiányoznak. Ez a hiány jórészt a követőinél is megjelenik. Az előadás röviden ismertetni kívánja a kortárs jungi irodalomban ennek a hiánynak a magyarázatát megkísérlő elméleteket, amelyek három nagy csoportba oszthatók. Jung a keresztény kultúra maszkulinitására és a freudi tanokban az apa szerepének a túlhangsúlyozására kompenzatorikusan reagált; apakomplexusát nem sikerült feldolgoznia. Majd a szerző igyekszik bevilágítani erre az árnyékos oldalra, hogy a görög mitológia alapján felderengjenek a különböző apaarchetípusok: Uránusz, Kronosz, Zeusz, Poszeidón, Hadész és Dionüszosz. Dr. Tóth, Zoltán pszichiáter, pszichoterapeuta, jungi analitikus, a MAPE Elnökségi tagja, jelenleg magánpraxisban dolgozik. Levelezési cím: 4026 Debrecen Jókai u. 20. Telefon: DR. ZAY BALÁZS Kerekasztal beszélgetés a magyar jungi hagyományokról - moderátor: Zay Balázs Résztvevők: Dr. Koronkai Bertalan, Dr. Paneth Gábor, Dr. Süle Ferenc Dr. Zay Balázs művészettörténész, evangélikus lelkész, mediátor. A C.G. Jung Komplex-pszichoterápiás Egyesület elnökségi tagja volt 12 évig. Jelenleg az SBGK Ügyvédi Iroda munkatársa és az Evangélikus Hittudományi Egyetem előadója. Szakterülete műalkotások analitikus elemzése, művészet, vallás és mélylélektan kapcsolata, a jungi szemlélet és más irányzatok integrálása. Levelezési cím: 1095 Budapest, Dandár u. 22/C. Telefon:

13 Magyar C. G. Jung Analitikus Pszichológiai Egyesület Hungarian C. G. Jung Analytical Psychological Association M A P E TAGFELVÉTEL A Magyar Analitikus Pszichológiai Egyesület korábbi néven C. G. Jung Komplex-pszichoterápiás Egyesület Carl Gustav Jung ( ) nevéhez fűződő mélylélektani irányzat tudományos igényű magyarországi képviseletét tűzte ki céljául. Egyesületünk a Magyar Pszichiátriai Társaság és az Európai Pszichoterápiás Társaság tagjaként a pszichoterápiás képzésen belül a jungi analitikus pszichológia módszerspeci kus képzőhelye. A MAPE egyesületi tagságot ajánljuk mindazok számára, akik a jungi analitikus pszichológia és pszichoterápia iránt érdeklődnek és támogatják az egyesület célkitűzéseit. Egyesületünk rendes tagjai lehetnek pszichológusok, orvosok és azok a nem pszichológus vagy orvosi diplomával rendelkező szakemberek is, akik sikeresen elvégzik az Analitikus pszichológia alapjai című 4 féléves jungi analitikus elméleti alapképzést. Várjuk minden kedves érdeklődő jelentkezését. Jelentkezés és információ: vagy JUNGI ANALITIKUS ELMÉLETI KÉPZÉS Kétévenként indítjuk az Analitikus pszichológia alapjai című 4 féléves jungi analitikus elméleti alapképzést, amelynek sikeres elvégzése után a MAPE tagságát lehet kérvényezni. A tanfolyamon havonta egy szombaton (10-18 óráig) az egyesület jungi kiképző pszichoterapeutái tartanak előadásokat az analitikus pszichológia legfontosabb alapfogalmairól, personáról, árnyékról, animáról és animusról, kollektív tudattalanról, komplexusokról és a jungi álomértelmezésről. A os évfolyamra írásban lehet jelentkezni az egyesületünk címén: Helyszín: MPT Székház Bp. Versec sor 5. SZUPERVÍZIÓS ESETMEGBESZÉLŐ CSOPORT OKT. DEC. Szupervíziós esetmegbeszélő őszi csoportunkba még lehet jelentkezni jungi szemléletű kollégáknak. Időpontjai: ; ; ; (szombatok), 10 h h-ig. Az esetmegbeszélő akkreditált klinikai szakpszichológusok, pszichiáterek, pszichoterapeuták számára. CME: 40 pont. Jelentkezés és információ a honlapunkon: Helyszín: 1012 Budapest Várfok u Programjainkról, képzéseinkről a honlapunkon és a facebook oldalunkon tájékozódhat és sok hasznos információhoz juthat a C.G. Jung Baráti Kör facebook csoport tagjaként:

Tartalom. Eseménynaptár 10 MCSE pontszerzõ alkalmai a 2010-es évben: 10

Tartalom. Eseménynaptár 10 MCSE pontszerzõ alkalmai a 2010-es évben: 10 Tartalom Beköszöntõ 3 Elnöki beszámoló 4 A Tanulmányi Bizottság beszámolója 7 Eseménynaptár 10 MCSE pontszerzõ alkalmai a 2010-es évben: 10 Vándorgyûlés, 2009, Sopron 11 Csigó Katalin: A visszajelzések

Részletesebben

Program és Absztraktok

Program és Absztraktok Program és Absztraktok Szorongás és agresszió Tisztelt Kolléganők, Kollégák! Örömmel értesítünk Benneteket, hogy a sikeres kezdet után megrendezzük a Konferenciát Szorongás és agresszió címmel. Várjuk

Részletesebben

A BÁLINT-MÓDSZER FEJLÕDÉSTÖRTÉNETE Csoportok, mozgalom, perspektívák. Harrach Andor

A BÁLINT-MÓDSZER FEJLÕDÉSTÖRTÉNETE Csoportok, mozgalom, perspektívák. Harrach Andor Thalassa (21) 2010, 3: 29 50 A BÁLINT-MÓDSZER FEJLÕDÉSTÖRTÉNETE Csoportok, mozgalom, perspektívák Harrach Andor I. A Bálint-csoport módszerének kialakulása és nemzetközi elterjedése Korai magyarországi

Részletesebben

INTEGRÁL AKADÉMIA INTEGRÁL PSZICHOLÓGIA SZAK

INTEGRÁL AKADÉMIA INTEGRÁL PSZICHOLÓGIA SZAK 1 INTEGRÁL AKADÉMIA INTEGRÁL PSZICHOLÓGIA SZAK SZAKDOLGOZAT Integrál tanácsadói hálózat mûködési modellje Név: Bedõ Eleonóra Telefon: 06 30 2013333 E-mail: bedo.nora@sciamus.hu Konzulens: Franczia Ágnes

Részletesebben

A tanácsadás és konfliktuskezelés elmélete és gyakorlata Dávid Mária

A tanácsadás és konfliktuskezelés elmélete és gyakorlata Dávid Mária A tanácsadás és konfliktuskezelés elmélete és gyakorlata Dávid Mária A tanácsadás és konfliktuskezelés elmélete és gyakorlata Dávid Mária Publication date ESZTERGOM, 2012 Tartalom BEVEZETÉS... 1 A TANÁCSADÁS

Részletesebben

Pszichoterápiás Módszerek Protokollja

Pszichoterápiás Módszerek Protokollja Pszichoterápiás Módszerek Protokollja Korszerűsített pszichoterápiás szakmai protokoll A szakmai protokoll a szakmai közgondolkodás összehangolásának és minőségbiztosításának fontos eszköze. A hazai pszichoterápiás

Részletesebben

PSZIESZTA - PÉCSI PSZICHOLÓGUS NAPOK

PSZIESZTA - PÉCSI PSZICHOLÓGUS NAPOK PSZIESZTA - PÉCSI PSZICHOLÓGUS NAPOK 2013. március 28-30. Helyszín: PTE BTK Ifjúság útja 6. B épület, Pszichológia Intézet. PROGRAMTÁBLÁZAT: 1 ELŐADÁSOK: Csütörtök 13.30 - Prof. Dr. Bereczkei Tamás PTE-BTK

Részletesebben

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Dr. Juhász Erika Pete Nikoletta (szerk.) CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Szeged Debrecen, 2013 Kiadói adatok: Felelős kiadó: Belvedere Meridionale Kiadó (www.belvedere.meridionale.hu)

Részletesebben

Medis Hungary Kft. a kongresszus kiemelt szponzora. Immunal Kft. a kongresszus kiemelt szponzora

Medis Hungary Kft. a kongresszus kiemelt szponzora. Immunal Kft. a kongresszus kiemelt szponzora A KONGRESSZUS KIÁLLÍTÓI ÉS TÁMOGATÓI Medis Hungary Kft. a kongresszus kiemelt szponzora Immunal Kft. a kongresszus kiemelt szponzora Salus Kft. Novotrading-Medical Kft. Zafír Press Richter Gedeon Mediq

Részletesebben

Andorka Rudolf: Aronson, Elliot: Aszmann Anna Bácskai Erika -

Andorka Rudolf: Aronson, Elliot: Aszmann Anna Bácskai Erika - 1. Andorka Rudolf: Merre tart a magyar társadalom? Szociológiai tanulmányok a magyar társadalom változásairól és problémáiról. Lakitelek, Antológia 1996. 238 p. A tanulmánykötetben a rendszerváltás után

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR NŐK, SZEREPEK, FILMEK A FILMKLUB MENTÁLHIGIÉNÉS HATÁSAI. Dr. Révész György, egyetemi docens

SZAKDOLGOZAT PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR NŐK, SZEREPEK, FILMEK A FILMKLUB MENTÁLHIGIÉNÉS HATÁSAI. Dr. Révész György, egyetemi docens PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR NŐK, SZEREPEK, FILMEK A FILMKLUB MENTÁLHIGIÉNÉS HATÁSAI SZAKDOLGOZAT Konzulens: Dr. Révész György, egyetemi docens PTE BTK Pszichológia Intézet Intézetigazgató

Részletesebben

LÉLEK-NET A LÉLEKNEK: Az ember a változó technikai közegek világában

LÉLEK-NET A LÉLEKNEK: Az ember a változó technikai közegek világában LÉLEK-NET A LÉLEKNEK: Az ember a változó technikai közegek világában A Magyar Pszichológiai Társaság XXIV. Országos Tudományos Nagygyűlése KIVONATKÖTET 2015. május 28-30. Eger, Eszterházy Károly Főiskola,

Részletesebben

Az individuálpszichológiáról röviden

Az individuálpszichológiáról röviden Az individuálpszichológiáról röviden Az individuálpszichológia mélylélektani irányzat, mely az emberi psziché tudattalan régiójának szerepét elismeri. E mellett a személyiség társadalmi-lény voltát helyezi

Részletesebben

XI. CSALÁDBARÁT KONFERENCIA. Mit tehetünk? Pszichés zavarok a perinatális időszakban

XI. CSALÁDBARÁT KONFERENCIA. Mit tehetünk? Pszichés zavarok a perinatális időszakban XI. CSALÁDBARÁT KONFERENCIA Mit tehetünk? Pszichés zavarok a perinatális időszakban 2 0 0 9 X I. C s a l á d b a r á t k o n f e r e n c i a 2 0 0 9 Mens sana in corpore sano! A RENDEZVÉNY VÉDNÖKE Magyar

Részletesebben

MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26.

MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26. MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26. ELTE Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Hilscher Rezsô Szociálpolitikai Egyesület Gyerekparadicsom Alapítvány MindenGyerek Konferencia 2005

Részletesebben

LÉLEK-NET A LÉLEKNEK: Az ember a változó technikai közegek világában

LÉLEK-NET A LÉLEKNEK: Az ember a változó technikai közegek világában LÉLEK-NET A LÉLEKNEK: Az ember a változó technikai közegek világában A Magyar Pszichológiai Társaság XXIV. Országos Tudományos Nagygyűlése KIVONATKÖTET 2015. május 28-30. Eger, Eszterházy Károly Főiskola,

Részletesebben

Programfüzet. Kultúrák Közötti Kommunikáció Találkozó 2013. Kultúrák közötti kommunikáció

Programfüzet. Kultúrák Közötti Kommunikáció Találkozó 2013. Kultúrák közötti kommunikáció Kultúrák Közötti Kommunikáció Találkozó 2013 Programfüzet Kultúrák közötti kommunikáció A világ tele van ellentétekkel: szegények és gazdagok, jobboldaliak és baloldaliak, magyarok és pirézek, mi és ti

Részletesebben

A Magyar Individuálpszichológiai Egyesület XV. Vándorgyőlése

A Magyar Individuálpszichológiai Egyesület XV. Vándorgyőlése SÉRÜLÉS, TRAUMA, KRÍZIS JÓVÁTÉTEL, TERÁPIA A Magyar Individuálpszichológiai Egyesület XV. Vándorgyőlése Helyszín: Vakok Általános Iskolája és Diákotthona - Nádor terem (1146 Budapest XIV. kerület, Ajtósi

Részletesebben

MAGYAR GERONTOLÓGIA. 2. évfolyam 6. szám 2010. április

MAGYAR GERONTOLÓGIA. 2. évfolyam 6. szám 2010. április MAGYAR GERONTOLÓGIA 2. évfolyam 6. szám 2010. április Szerkesztőbizottság: MAGYAR GERONTOLÓGIA Főszerkesztő: Dr. Semsei Imre, MTA doktor Rovatvezetők: Biogerontológia: Geriátria: Szociális gerontológia:

Részletesebben

Közös utak - új dimenziók a gyermekek mentális egészségéért

Közös utak - új dimenziók a gyermekek mentális egészségéért V 0 éves a Vadaskert V Vadaskert Kórház 0 Budapest, Lipótmezei út -5. Közös utak - új dimenziók a gyermekek mentális egészségéért A Magyar Gyermekés Ifjúságpszichiátria és Társszakmák Társaságának XXXVII.

Részletesebben

Kovács Győző: A segítő kapcsolatok pszichológiája

Kovács Győző: A segítő kapcsolatok pszichológiája Kovács Győző: A segítő kapcsolatok pszichológiája E munka megírásáért köszönettel tartozom mindazoknak, akikhez társul szegődhettem, akik megtiszteltek bizalmukkal, és a kölcsönös tanulás segítése által

Részletesebben

2003. 3. szám. Tartalom:

2003. 3. szám. Tartalom: "Segítőkéz" Lelkisegély Telefonszolgálat, Debrecen Tartalom: Bevezetés Rövid hírek, információk Konferenciák Délkeleti Régió hírei Tanulmányok az önkéntességről Mindentudás Egyeteme Könyvajánlat Idézetek

Részletesebben

Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége

Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége www.tehetsegpont.hu Bemutatkozás A Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetségét azok a magyarországi és határon túli magyar tehetséggondozó kezdeményezések

Részletesebben

Metszetek, ahol gondolataink összeérnek

Metszetek, ahol gondolataink összeérnek A Lakitelek Népfőiskola Szent-Györgyi Albert Kollégiumának végzős hallgatói: Bacskai Katinka Bodor Mónika Bóka Zsolt dr. Bóta András Böröcz Miklós dr. Burus Tünde Csedreki László Dobján Tibor Fábián Margit

Részletesebben

Az evolúció árnyoldala

Az evolúció árnyoldala Az evolúció árnyoldala A lelki betegségek és az alternatív szexualitás darwini elemzése Szerkesztette Gyuris Petra Meskó Norbert Tisljár Roland AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST A kiadvány a Magyar Tudományos

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében

SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Doktori és Továbbképzési Osztály Budapest SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében Irányító tanár: Tölgyszéky Papp Gyuláné Készítette:

Részletesebben

A HÁZ ELHAGYÁSA A SZOCIÁLIS MUNKÁS SZEMÉLYISÉGÉNEK KIBONTAKOZÁSA - Jelige: napraforgó

A HÁZ ELHAGYÁSA A SZOCIÁLIS MUNKÁS SZEMÉLYISÉGÉNEK KIBONTAKOZÁSA - Jelige: napraforgó A HÁZ ELHAGYÁSA A SZOCIÁLIS MUNKÁS SZEMÉLYISÉGÉNEK KIBONTAKOZÁSA - Jelige: napraforgó 1. BEVEZETÉS 2 1.1 A szociális munkás saját személyiségével dolgozik. 2 1.2 A személyiség kibontakoztatásának lehetősége

Részletesebben

Zeneterápiás foglalkozások a Pécsi Gyermekklinika Neuro-pszichiátriai osztályán

Zeneterápiás foglalkozások a Pécsi Gyermekklinika Neuro-pszichiátriai osztályán Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar, Általános Orvostudományi Kar Művészetterápia szak Zeneterápia specializáció Zeneterápiás foglalkozások a Pécsi Gyermekklinika Neuro-pszichiátriai osztályán Készítette:

Részletesebben

9. KONKLÚZIÓ... 38 9.1. SZAKMAI JAVASLAT... 39 IRODALOMJEGYZÉK... 41 IDÉZETEK JEGYZÉKE... 43 MELLÉKLETEK... 44

9. KONKLÚZIÓ... 38 9.1. SZAKMAI JAVASLAT... 39 IRODALOMJEGYZÉK... 41 IDÉZETEK JEGYZÉKE... 43 MELLÉKLETEK... 44 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...3 1.1 TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA...4 1.2 HIPOTÉZIS...4 2. MENTÁLHIGIÉNÉ TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS...5 2.1 A MENTÁLHIGIÉNÉ FOGALMA...6 2.2 LELKI EGÉSZSÉGPROMÓCIÓ...6 2.3 POZITÍV MENTÁLHIGIÉNÉ...7

Részletesebben

A Magyar Pszichiátriai Társaság VIII. Nemzeti Kongresszusa

A Magyar Pszichiátriai Társaság VIII. Nemzeti Kongresszusa A Magyar Pszichiátriai Társaság VIII. Nemzeti Kongresszusa, 2014. január 22-25. Ép lélekben ép test Corpus sanum in mente sana ABSZTRAKT KÖTET A problémamegoldó megküzdési stratégiák kapcsolata a hallgatói

Részletesebben