Acélok nem egyensúlyi átalakulásai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Acélok nem egyensúlyi átalakulásai"

Átírás

1 Acélok nem egyensúlyi átalakulásai

2

3 Acélok egyensúlyitól eltérő átalakulásai Az ausztenit átalakulásai lassú hűtés Perlit diffúziós átalakulás α+fe 3 C rétegek szilárdság közepes martensit bainit finom perlit durva perlit Általános tendenciák Ausztenit hűtés Bainit diffúziós átalakulás α+fe 3 C lemezek/tűk szívósság megeresztés gyors hűtés Martensit diffúzió nélküli átalakulás Szferoidit megeresztett martesit α+fe 3 C gömbök

4 A perlites átalakulás mechanizmusa DIFFÚZIÓ

5 Perlit eutektoidos acélban

6 A bénites átalakulás mechanizmusa DIFFÚZIÓ

7 A martenzites átalakulás mechanizmusa NINCS DIFFÚZIÓ

8 Martenzit polírozott felületen

9 Az átalakulási hőmérséklet meghatározása dilatometerrel

10 A dilatometer szerkezeti felépítése

11 Izotermás hűtés Eutektoidos acél Olvasás: izoterma mentén, átalakulás kezdete, átalakulás vége.

12 A perlit és a bénit időközben alakul ki. Diffúziós Ki- ne- ti- kák Diffúziómentes A martenzit hőközben alakul ki.

13 Izotermás hűtés Hipoeutektoidos acél Proeutektoidos ferrit: kialakulása megelőzi a perlites átalakulást, szemcsés szerkezetű.

14 Izotermás hűtés Hipereutektoidos acél Proeutektoidos cementit: kialakulása megelőzi a perlites átalakulást, szemcsehatáron, hálós.

15 Folyamatos hűtés Hipoeutektoidos acél Olvasás: hűlésgörbe mentén, átalakulás kezdete, átalakulás vége, fázisok és szövetek mennyisége, keménysége. Kritikus hűtési sebességek: felső, alsó.

16 Folyamatos hűtés Hipoeutektoidos acél

17 Folyamatos hűtés Hipereutektoidos acél

18 Egyensúlyi és nem egyensúlyi átalakulások közötti kapcsolat

19 Hűtési sebesség növelésének hatása a γ α átalakulásra: egyre finomabb lemezes perlit keletkezik, egyre csökken a proeutektoidos fázisok mennyisége, növekszik az eutektoidos átalakulás tartománya, egy bizonyos hűtési sebesség fölött az összes diffúziós folyamat elmarad, csak γ α rácsátrendeződés van, ez a martensites átalakulás.

20 Az izotermás és a folyamatos hűtés összehasonlítása Azonosság: Az ausztenit mindkét esetben lényegében ugyanazokká a szövetelemekké alakul át; ferrit, cementit, bénit, martenzit. Különbözőségek: A keletkezett átalakulási, bomlási termék típusa izotermás hűtésnél csak az átalakulási hőmérséklet, folyamatos hűtésnél a hűtési sebesség függvénye. Az átalakulások folyamatos hűtésnél kisebb hőmérsékleten, és hosszabb lappangási idő után játszódnak le.

21 A martenzit keménységének és képződési hőmérsékletének karbontartalom függése

22 Az edzett acél megeresztésének szükségessége Az edzett acél jellemzői a martensit nem-egyensúlyi szövet, jelentős rácstorzulás, nagy rácsfeszültség, nagy keménység. A nem-egyensúlyi állapotot eredményező rácsfeszültség egy része hasznos: ez eredményezi az edzési keménységet, más része káros: ez okozza az edzési repedékenységet; edzést követően a repedékenységet csökkentő alacsony hőmérsékletű megeresztés szükséges.

23 Megeresztés szferoidit magas hőmérsékletű megeresztés ferrit mátrix gömbös cementit

24 Megeresztés Változások ötvözetlen acéloknál három lépcsőben: I. lépcső: T < 150 o C e-karbid kiválása, martenzit karbon tartalmának csökkenése, a rács torzultságának csökkenése.

25 Megeresztés Változások ötvözetlen acéloknál három lépcsőben: II. lépcső: T = o C folytatódik a martenzit karbon tartalmának és keménységének csökkenése, a maradék ausztenit martenzitté alakul, megkezdődik az Fe 3 C karbid kialakulása.

26 Megeresztés Változások ötvözetlen acéloknál három lépcsőben: III. lépcső: T = 280 o C - A 1 a martenzit fölös karbon tartalmát elveszíti, rácstorzultság megszűnik, átalakul szabályos ferritté (TKK), a keménység jelentősen csökken, a korábban kivált Fe 3 C karbid-korongocskák gömbösödnek.

27 Megeresztés Szferoidit szerszámacélban

28 Ötvözők és szennyezők csoportosítása a hatásuk alapján Ausztenit képzők C, Cu, H, Mn, N, Ni Ferrit képzők Cr, Mo, V, W, Ti, Si, Al, P, B, Nb Karbid képzők Cr, Mo, V, W, Ti, Nb Másodlagos Karbid képzők Grafit képzők Nitrid képzők S, Mn Si, Zr Cr, Al, Mo, V, Ti

29 Ö tv ö z ő k h a tá s a E g y e n s ú ly i á lla p o t N e m e g y e n s ú ly i á lla p o t Kris tá ly o s o d á s Áta la ku lá s Áta la ku lá s ra g y a ko ro lt h a tá s gra fitos -ka rbidos gra fitos -ka rbidos e g y ü tte s h a tá s, (N i, Cr) e u te ktiku s h ő m é rs é kle t é s ka rb o n ta rta lo m cs ö kke n e u te kto id o s p o n t e lto ló d ik - d ia g ra m jo b b ra to ló d á s - p e rlit-b é n it s z é tv á lá s a - á ta l. h ő m. v á lto z á s ka rb id ké p z ő k a p e rlit ka rb id já t fin o m ítjá k m e g e re s z té s re g y a ko ro lt h a tá s ke m é n y s é g n ö v e lő ré s z fo ly a m a to k - m a ra d é k a u s z te n it á ta la ku lá s a - ö tv. ka rb id o k kiv á lá s a, s z e k. ke m a u s z te n itké p z ő kke l fin o m a b b a u s z t. s z e m cs e m é re t

30 Fe-Cr ferrit képző

31 Fe-Ni ausztenit képző

32 Az ötvözők hatása a perlit képződési hőmérsékletére, karbontartalmára

33 Edzhetőség, átedzhetőség

34 Átedzhetőség vizsgálata Jominy-próba

35 Jominy-próba kiértékelés

36 Edzés reális viszonyok között a hűtési intenzitás változása

37 Keménység-traverz

38 Nem egyensúlyi átalakulások osztályozása Hevítés során Hűtés során (ausztenitesítés) Izotermás átalakulás Izotermás átalakulás Folyamatos hevítés Folyamatos hűtés

39 Egyensúlyi átalakulási hőmérséklet Izotermás hevítés

40 Folyamatos hevítés

41 Ausztenit szemcsedurvulás Durva szemcse

42 Duplex ausztenit

43 A technológiai műveletek jellemző hőmérsékletei

Anyagtudomány2 (PhD szig) féléves házi feladat. Martenzites átalakulás és kiválásos keményítés

Anyagtudomány2 (PhD szig) féléves házi feladat. Martenzites átalakulás és kiválásos keményítés BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM Anyagtudomány és Technológia Tanszék Anyagtudomány2 (PhD szig) féléves házi feladat Martenzites átalakulás és kiválásos keményítés Thiele Ádám WTOSJ2 Budapest, 2011 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Mi az indukciós hevítés?

Mi az indukciós hevítés? Mi az indukciós hevítés? Leading Manufacturers of Melting, Thermal Processing & Production Systems for the Metals & Materials Industry Worldwide Mi az indukciós hevítés? A környezetvédelem lényegesen megnövekedett

Részletesebben

Az acélok szennyező anyagai

Az acélok szennyező anyagai BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM Anyagtudomány és Technológia Tanszék Anyag- és gyártástechnológia (PhD) féléves házi feladat Az acélok szennyező anyagai Thiele Ádám WTOSJ2 Budapest, 2011 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...3

Részletesebben

AZ ACÉLMINŐSÉGEK JELÖLÉSE AZ MSZ EN SZABVÁNY SZERINT

AZ ACÉLMINŐSÉGEK JELÖLÉSE AZ MSZ EN SZABVÁNY SZERINT AZ MSZ EN ACÉLJELÖLÉSI RENDSZER FELÉPÍTÉSE Az acélminőségek jelölésére az MSZ EN 10027-ben kétféle jelölési mód van: Az acélminőségek rövid jele az MSZ EN 10027-1:1994 szerint Az acélminőségek szám jele

Részletesebben

3515 Miskolc-Egyetemváros femvezso@uni-miskolc.hu

3515 Miskolc-Egyetemváros femvezso@uni-miskolc.hu Anyagmérnöki Tudományok, 37. kötet, 1. szám (01), pp. 435 44. ÚJ HŐKEZELÉSI LEHETŐSÉG A FÉMTANI, KÉPLÉKENYALAKÍTÁSI ÉS NANOTECHNOLÓGIAI INTÉZETBEN: GÁZNITRIDÁLÁS A NEW HEAT TREATMENT POSSIBILITY AT THE

Részletesebben

VANADIS 10 SuperClean Nagy kopásállóságú porkohászati (PM) hidegmunkaacél

VANADIS 10 SuperClean Nagy kopásállóságú porkohászati (PM) hidegmunkaacél SZERSZÁMACÉL ISMERTETÕ VANADIS 1 SuperClean Nagy kopásállóságú porkohászati (PM) hidegmunkaacél Überall, wo Werkzeuge hergestellt und verwendet werden Mértékadó szerszámacéltulajdonságok NAGY SZERSZÁMTELJESÍTMÉNYHEZ

Részletesebben

FÉMEK ÉS ÖTVÖZETEK. Az atomok elrendezıdése (a) f.k.k., (b) hex és (c) t.k.k. szerkezetben

FÉMEK ÉS ÖTVÖZETEK. Az atomok elrendezıdése (a) f.k.k., (b) hex és (c) t.k.k. szerkezetben BEVEZETİ FÉMEK ÉS ÖTVÖZETEK A fémek egy vagy több fémes elembıl állnak, de tartalmazhatnak nem-fémes elemeket (pl. C, N, O, H, P, stb.) is. A fémek általában kristályos szerkezetőek, amorf fémek csak különleges

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gubán Gyula. Aktív védőgázos ívhegesztések végzése karosszériajavításoknál. A követelménymodul megnevezése: Karosszérialakatos feladatai

MUNKAANYAG. Gubán Gyula. Aktív védőgázos ívhegesztések végzése karosszériajavításoknál. A követelménymodul megnevezése: Karosszérialakatos feladatai Gubán Gyula Aktív védőgázos ívhegesztések végzése karosszériajavításoknál A követelménymodul megnevezése: Karosszérialakatos feladatai A követelménymodul száma: 0594-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

KERÁMIÁK 1. ÁLTALÁNOS JELLEMZÉS

KERÁMIÁK 1. ÁLTALÁNOS JELLEMZÉS 1. ÁLTALÁNOS JELLEMZÉS KERÁMIÁK Ceramics are inorganic, non-metallic materials which either in their formation or in use are subjected to heat (American Ceramic Society) ionos vagy kovalens kötéső vegyületek

Részletesebben

Elõnemesített keretanyag

Elõnemesített keretanyag SZERSZÁMACÉL ISMERTETÕ HOLDAX Elõnemesített keretanyag Überall, wo Werkzeuge hergestellt und verwendet werden Általános információk A HOLDAX egy vákumkezelt króm-molibdénacél, mely edzett és megeresztett

Részletesebben

Szupravezetés Vajda István: A szupravezetők alkalmazásai "Fizikus Napok", Debrecen, 2008. március 6.

Szupravezetés Vajda István: A szupravezetők alkalmazásai Fizikus Napok, Debrecen, 2008. március 6. A szupravezetés elmélete és alkalmazásai Előadás a Fizikus napok látogatói számára Dr Vajda István egyetemi tanár Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Supertech Laboratórium vajda@supertech.vgt.bme.hu

Részletesebben

Nagyon egyszerű példák fizikai kémiából 2015. február 24.

Nagyon egyszerű példák fizikai kémiából 2015. február 24. Nagyon egyszerű példák fizikai kémiából 015. február 4. Turányi Tamás ELTE Kémiai Intézet 1. feladat Reggel azt mondta be a rádió, hogy a légnyomás 748 Hgmm, lassan emelkedik. Adja meg a reggeli légnyomást

Részletesebben

AZ ACÉL HÚZÓSZILÁRDSÁGA, ALAKVÁLTOZÁSA ÉS JELÖLÉSE

AZ ACÉL HÚZÓSZILÁRDSÁGA, ALAKVÁLTOZÁSA ÉS JELÖLÉSE 1 AZ ACÉL HÚZÓSZILÁRDSÁGA, ALAKVÁLTOZÁSA ÉS JELÖLÉSE Az acél széntartalma Acéloknak azokat a nyersvas feldolgozásával nyert kis széntartalmú vas-szén ötvözeteket tekintjük, amelyek széntartalma kevesebb,

Részletesebben

Mi a VIBER? (Valósideju Bruttó Elszámolási Rendszer)

Mi a VIBER? (Valósideju Bruttó Elszámolási Rendszer) (Valósideju Bruttó Elszámolási Rendszer) Budapest, 1999 Budapest, 1999 Készítette: a Magyar Nemzeti Bank Pénzforgalmi önálló osztálya Vezetõ: Prágay István Kiadja: a Magyar Nemzeti Bank Titkársága 1850

Részletesebben

A nôk fel vé te li je lent ke zé se i nek sa já tos sá gai

A nôk fel vé te li je lent ke zé se i nek sa já tos sá gai A nôk fel vé te li je lent ke zé se i nek sa já tos sá gai MÛHELY FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Esély la tol ga tás a fel vé te li el já rás 2012-es vál to zá sa i nyo mán Garai Or so lya Szinte már axióma, hogy

Részletesebben

RENDSZER ÉS MODELL Ujfaludi László EKF Fizika Tanszék

RENDSZER ÉS MODELL Ujfaludi László EKF Fizika Tanszék Rendszerek RENDSZER ÉS MODELL Ujfaludi László EKF Fizika Tanszék A rendszer általánosan ismert és kiterjedten használt fogalom, például a szoba, ahol tartózkodunk, rendelkezik fűtési-, esetleg légkondicionáló

Részletesebben

Elektrokémiai fémleválasztás. Fürdőkomponensek és leválasztási módok hatása a szemcseméretre

Elektrokémiai fémleválasztás. Fürdőkomponensek és leválasztási módok hatása a szemcseméretre Elektrokémiai fémleválasztás Fürdőkomponensek és leválasztási módok hatása a szemcseméretre Péter László Elektrokémiai fémleválasztás Fürdőkomponensek és leválasztási módok hatása a szemcseméretre - 1

Részletesebben

FOLYADÉK rövidtávú rend. fagyás lecsapódás

FOLYADÉK rövidtávú rend. fagyás lecsapódás Halmazállapot-változások Ha egy adott halmazállapotú testtel energiát (hőmennyiséget) közlünk, akkor a test hőmérséklete változik, melynek következtében állapotjellemzői is megváltoznak (pl. hőtágulás).

Részletesebben

Tartalomjegyzék Anatómia... 1 66

Tartalomjegyzék Anatómia... 1 66 Tartalomjegyzék Anatómia... 1 66 Az emberi test felépítése... 1 2 Az emberi test szerveződési szintjei...1 A szervek elhelyezkedése topográfiája...2 Az emberi test tengelyei és síkjai...2 Az emberi szervezet

Részletesebben

Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának bővített, szerkesztett anyaga

Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának bővített, szerkesztett anyaga Robbanásbiztos Berendezések BKI Vizsgáló Állomása Ex BKI Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Állomása Ex Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának

Részletesebben

AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS

AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS A K/Ar ÉS 40 Ar/ 39 Ar GEOKRONOLÓGIA FEJLESZTÉSE ÉS ALKALMAZÁSA I. kötet Balogh Kadosa MTA Atommagkutató Intézet Debrecen 2006 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 4 2. A K/Ar módszer

Részletesebben

1. tétel: Építsen fel egy belső túlnyomással terhelt nyomástartó edényt korrozív közeg tárolására!

1. tétel: Építsen fel egy belső túlnyomással terhelt nyomástartó edényt korrozív közeg tárolására! 1. tétel: Építsen fel egy belső túlnyomással terhelt nyomástartó edényt korrozív közeg tárolására! - Vegyipari készülékek szerkezeti kialakítása a vegyipari készülékek csoportosítása alakjuk, funkciójuk

Részletesebben

Termoelektromos jelenségek

Termoelektromos jelenségek Termoelektromos jelenségek Vezetési elektronok maguktól nem lépnek ki egy fém felületéről, ahhoz, hogy ez megtörténjen, az elektronokra a fém belseje felé irányuló erő ellenében bizonyos munkát, un. kilépési

Részletesebben

Bojlim ix ek. Akülönbözõ kiállításokon, illetve. Mi jó, és mi nem? (1. rész) HUB GENDERS ÍRÁ SA

Bojlim ix ek. Akülönbözõ kiállításokon, illetve. Mi jó, és mi nem? (1. rész) HUB GENDERS ÍRÁ SA Bojlim ix ek Mi jó, és mi nem? (1. rész) HUB GENDERS ÍRÁ SA A bojlim ix az egyik leg fi no mabb té ma kör, ha a pon tyok vi lá gá ról be szé lünk, leg alább is át vitt ér te lem ben. Szó sze rin ti ér

Részletesebben

Fekete Jenő*, Ritz Ferenc**

Fekete Jenő*, Ritz Ferenc** Olajmeghatározási módszerek 2. Rész Mintaelőkészítés és mérési módszerek összehasonlító értékelése Olajszennyezések okozta hosszútávú mérgező képesség (toxicitás) Fekete Jenő*, Ritz Ferenc** Bevezetés

Részletesebben

Ál la mi lag tá mo ga tott és költ ség té rí té ses kép zé sek je lent ke zôi szá mok, je lent ke zé si stra té gi ák

Ál la mi lag tá mo ga tott és költ ség té rí té ses kép zé sek je lent ke zôi szá mok, je lent ke zé si stra té gi ák Ál la mi lag tá mo ga tott és költ ség té rí té ses kép zé sek je lent ke zôi szá mok, je lent ke zé si stra té gi ák FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Garai Or so lya Kiss Lász ló Az el múlt évek el sô he lyes je

Részletesebben

Ultra nagy szilárdságú beton

Ultra nagy szilárdságú beton Németül: Ultrahochfester Beton (UHFB) - 1 - Ultra nagy szilárdságú beton Angolul: Franciául: Ultra high strength concrete (UHSC) Béton à ultra-hautes résistances en compression (BUHRC) Ultra nagy szilárdságúnak

Részletesebben

A HAZAI VÉGSŐ ENERGIA-FELHASZNÁLÁS ÉS A VILLAMOSENERGIA-ÁR PROGNÓZISÁNAK ELKÉSZÍTÉSE 2020-IG

A HAZAI VÉGSŐ ENERGIA-FELHASZNÁLÁS ÉS A VILLAMOSENERGIA-ÁR PROGNÓZISÁNAK ELKÉSZÍTÉSE 2020-IG A HAZAI VÉGSŐ ENERGIA-FELHASZNÁLÁS ÉS A VILLAMOSENERGIA-ÁR PROGNÓZISÁNAK ELKÉSZÍTÉSE 2020-IG Budapest 2009. november 1 Készült: a Magyar Energia Hivatal megrendelésére Készítette: Energiakutató Intézet

Részletesebben

7. Egyéb fémionok hidroxokomplexei

7. Egyéb fémionok hidroxokomplexei 7. Egyéb fémionok hidroxokomplexei Kutatásainkat az Al(III)-on kívül kiterjesztettük olyan fémionokra is, amelyek lúgos közegben számottevő oldhatóságot mutatnak és/vagy amelyek viselkedéséből az Al(III)-

Részletesebben