BALATONKENESEI (SZÍNESBEN IS!) HÍRLAP OKTÓBER 15. XIX. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) HÍRLAP 2007. OKTÓBER 15. XIX. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM"

Átírás

1 (SZÍNESBEN IS!) BALATONKENESEI OKTÓBER 15. XIX. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM HÍRLAP

2 2 Tisztelt Újságolvasók! Kedves kenesei, akarattyai polgárok! EU Élelmiszerprogram Balatonkenesén Festékes palettájával beköszöntött az õsz, ecsetjével csodálatos színeket varázsolva a bennünket körülölelõ bokrokra, fákra. Folyik a munka gyümölcseinek betakarítása, a nyári sommázás. Az elmúlt havi testületi ülésnek egyik fõ témája: a nyári szezonról szerzett tapasztalatok összegzése, értékelése volt. Kelemen Zoltán falugondnok beszámolójában kitért a strandok üzemeltetésére, emellett felsorolt az õ februári munkába állása óta a Falugondnokság elvégzett munkákat, amelyek a szokásos napi tevékenységen kívül a strandok, sétányok, parkok, közintézmények körüli felújításokat, rendbetételeket jelentették. Említésre méltó a Rendõrõrs felújításában való aktív közremûködésük is. Elmondta, hogy a nyár folyamán több elismerést kaptak szóban és írásban is. Felhívta a figyelmet a strandokkal kapcsolatos problémákra, hiányosságokra. A strandok bevétele a tavalyi kb. 32 helyett az idén csaknem 39 millió Ft volt. A testület határozatban köszönte meg mind a strandokon, mind a településüzemeltetés egyéb pontjain dolgozóknak a munkáját. Ezúton fogadják köszönetünket. Vargha Tamásné kezdeményezésére a jövõ évi szezonra való felkészüléssel kapcsolatos javaslatokat (egyéb aktuális javaslatokat) egy, a hivatalban elhelyezett dobozban fogjuk gyûjteni. Kérjük, éljenek a lehetõséggel, segítsenek a tervezésben. Továbbiakban a testület határozathozatal nélkül tudomásul vette a vízmûbõl szolgáltatott ivóvíz és a közüzemû csatornamû használatáért fizetendõ díjról szóló rendeletmódosítást. Elfogadta a testület a Kipp-Kopp Óvoda és Bölcsõde 2007/2008. évi munkatervét. A vegyes ügyek keretében ingatlanmegközelítési, elõvásárlási jogról való lemondás, villanyoszlop áthelyezés, forgalomkorlátozást kérõ, útépítésre vonatkozó, csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos, övezeti besorolást érintõ, rendezési tervmódosítást kérõ, vízisí pályával kapcsolatos, kalandpark és játszóterek építésérõl szóló ügyeket tárgyalt. Sajnálattal közlöm, a Szent István utca és környéke útépítésre és csapadékvíz elvezetésre beadott pályázatunkat nem fogadták be. Célunk megvalósításáról nem mondunk le, újabb pályázati lehetõségeket fogunk keresni a megoldás érdekében. Az Aligai úti ingatlanunk értékesítése érdekében megtesszük a szükséges lépéseket, hogy az értékesítésbõl származó összeget fel tudjuk használni a Bercsényi strand felújításánál. Köszönöm azoknak, akik eljuttatták javaslataikat a díszpolgári cím és a Balatonkeneséért kitüntetésre vonatkozóan. A testületi döntést követõen október 23- án kerülhet sor a kitüntetés átadására. Tájékoztatom Önöket, hogy néhai Põcz Márta Edit végrendeletében értékeibõl önkormányzatunkra hagyományozott faliképeket, festményeket, próza, vers, naplótöredékeket, tanulmányokat. Az örökhagyó kérése szerint a fenti mûvekrõl posztumusz kiállítás megrendezésére kerül majd sor. Szeptember között került sor a Zoboralji és a Kelet-Balatoni kistérség jubileumi rendezvényére. Településünk és a szlovákiai Nagykér közötti hivatalos testvértelepülési szerzõdés aláírására 2005-ben került sor Kürthy Lajos volt polgármester, valamint Kottlík László, Nagykér polgármestere által. Az idei találkozón nem a protokolláris találkozó volt a centrumban, hanem a fiatalabb korosztályú mûvészeti csoportok és amatõr mûvészek találkoztak egymással. Hisz az a cél, hogy az a kapcsolat, melyet a települések önkormányzatai és polgármesterei létrehoztak, tevõdjön át a civil- és különösképpen az ifjúsági kapcsolatokra. A program megvalósításának gesztorságára és irányítására Balatonkenese önkormányzata nevében Gyõrfi Károlyné közmûvelõdési intézményvezetõnket kérték fel. A találkozót pályázati pénzek felhasználásával sikerült megvalósítani, melynek során 12 magyarországi és 12 szlovákiai település találkozójának 3 napos programját koordináltuk. Az elsõ napon Balatonfûzfõn, a következõ napon nálunk, a szüreti vigadalmunkkal együtt, vasárnap pedig Balatonalmádiban zajlottak színes események. Az Idõsek Világnapja alkalmából rendezett ünnepségünkön vendégül láttuk településünk idõs lakóit, ahol az óvodások és iskolások kedves mûsorát nagysikerû operett mûsor követte, majd némi meleg vacsorával, süteménnyel és itallal kedveskedtünk a meghívott korosztálynak. A településünkön élõ 90 év felettiek száma 12 fõ. Õket idén is felkerestük otthonukban Horváth Attiláné szociális ügyintézõ kolléganõmmel együtt. Nagyon örültek a látogatásunknak, annak, hogy a falu gondol rájuk, számon tartja õket. Településünk legidõsebb embere a lakótelepen élõ Ónody Jenõné, Ilonka néni, aki idén a 101. életévébe lépett. Isten éltesse õt és a többi idõs embert sokáig, hogy bölcsességükre, tapasztalataikra továbbra is számíthassunk mi, a fiatalabbak. A falu lakói nevében kívánom, hogy találják meg az ebben az életkorban fellelhetõ örömöket, célokat. Tisztelettel: Sörédi Györgyné polgármester A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal és a Magyarországon mûködõ és együttmûködést vállaló segélyszervezetek között megállapodás született az intervenziós termékek szétosztásáról az EU Élelmiszerprogram keretein belül A Katolikus Karitasz révén a Veszprém- Fõházmegyei Karitász is bekapcsolódott a programba. A megyében 27 település bevonásával indult meg a segélyprogram. Öt rászorultsági kategóriában lehetett jogosultságot szerezni: 1. létminimum alatt vagy annak közelében élõ, 2. munkanélküli, 3. hajléktalan, 4. kisnyugdíjas, 5. hátrányos szociális helyzetû gyermek. A támogatás odaítélésénél tehát szigorúan objektív szempontokat kellett figyelembe venni. Örömünkre szolgál, hogy Balatonkenesén is lehetõségünk volt a programot megvalósítani, melynek köszönhetõen ezidáig két alkalommal tudtunk élelmiszercsomagot biztosítani az arra rászoruló családoknak, magánszemélyeknek. Karitasz Balatonkenesei Szervezete Gulyás Gergõ kitûnõ eredményei A Sanghajban zajló speciális olimpiai nyári világjátékokon újabb érmet szerzett Gulyás Gergõ. A 4X50 méteres úszóváltó tagjaként felállhatott a dobogó második fokára, majd az 50 méteres gyorsúszásban ötödikként ért célba, a 25 méteres hátúszásban pedig bronzérmet szerzett. Gratulálunk a remek eredményekhez!

3 3 A Balatonkenesei Hírlap védelmében Sokan, sokféleképpen, többféle érzéssel fogják kezükbe lapunkat, tudom. Egyszer, néhány évvel ezelõtt, amikor még reklám kellett újságunknak, azt kértük ha jól emlékszem, karácsonyi, ünnepi lapszámunkban, becsüljük meg, mert a mienk, a mi lapunk, hiszen a mi közösségi életünk hordozója, értékmegõrzõje. Én azt hiszem, azt a lapszámot és remélem, minden egyes újságunkkal így van, velünk együtt mások is eltették, elraktározták. S ha van alkalmunk idõnként visszalapozgatni akár néhány hónappal korábbi újságokat, nem túlzás, az bizony már az írásos történelem. Ha gondos háziasszonyok/gazdák vagyunk, eltesszük, és így a többi féltve õrzött értékeink, emléktárgyaink között majd a Balatonkenesei Hírlap is mesél. Mesél az egykorvolt történésekrõl. Mesél majd 2007-rõl is Tagadhatatlan: az éppen aktuális történések határozzák meg jelenünket. A helyi közéleti szereplõk formálják a közhangulatot. Középpontban állnak a helyi események, melyeket természetesen megörökít a helyi újság is. A helyi újság- a régi zöldújság, mely most nem véletlenül fehér-, de lehet(ne) akár rózsaszín is, ha mindent megmutat, ami pozitív, ami jó. Ez a célja. De lássuk be, nem mindig csak a pozitív történések jellemzõek. Mit tegyünk, hová tegyük azokat a híreket, melyek hozzátartoznak a helyi valósághoz, a helyi közélethez, de visszatérve az elõzõleg használt jelzõhöz, nem rózsaszínûek? Az nem célja a helyi újságnak, hogy mindezekrõl is tájékoztasson? Ki dönti el, melyik hír hová való? A mi újságunk a mi hétköznapjaink és a mi ünnepeink. Cenzúrázni kell? Válogatni? Visszautasítani? Megfelelni bizonyos körök elvárásainak? Ha így tennénk, az eddig hiteles Balatonkenesei Hírlap hogyan mesél majd 2007-rõl? A helyi demokráciáról, a szólásszabadságról, mindennapjainkról. Most így élünk, ahogyan ez az újság hasábjain keresztül az olvasók elé kerül. Jól vagy rosszul, jobban vagy roszszabbul. Többféleképpen lehet megítélni, természetesen többféle módon lehet véleményt alkotni. Döntsenek Önök, kedves Olvasóink! Késztessen az újság gondolkodásra, tájékoztasson hitelesen, láttassa a problémákat is. Nem így lehet tanító célzattal mindig elõbbre jutni? Csak ez lehet a célunk! Sokat dolgoztunk azért a jó tollú segítõtársainkkal, hogy a régi 6 8 oldalas kisújság mára rendszerint 16 oldalas, tartalmas, sokak által kedvelt olvasnivalóvá válhasson. Ígérjük ha rajtunk múlik, pontosabban: amíg rajtunk múlik, nem változtatunk profilt, nem közelítünk a bulvárújságok felé, nem magánéleti vájkálásokról adunk híreket, mint ahogy eddig sem tettük, így a szennylap kifejezést, melyet itt-ott hallunk újságunkkal kapcsolatban, máris töröljük a szótárunkból, sõt, visszautasítjuk. Tudják: vagyunk jó néhányan, akik magunk is látjuk településünkön a rossz utcákat, a gödröket, dühöngünk, hogy nincsen járda, vagy nem tudunk Veszprémbõl buszszal hazajönni, mintha a világ végén laknánk. Felháborít bennünket, hogy drágaság van a boltokban, gyûlöljük, hogy kamionok dübörögnek, nem szeretjük a nyári sorban állást, ha fúj a szél, büdös van, a szomszéd fájától nem látjuk a Balatont, és véget nem érõen sorolhatnám, mégis: itt vagyunk, mert itt szeretünk élni. És sokan vagyunk, akik lokálpatrióta módon teszünk is azért, hogy jobb legyen. Szólhatnának a cikkek az ilyen jellegû történésekrõl, feltéve, ha közösen, mindnyájan ezeket tartjuk értékesnek, ha ezeket akarjuk észrevenni. Rajtunk, szerkesztõkön nem múlik. A mi újságunk sajátossága ugyanis, hogy érkeznek az írások az Önök jóvoltából. Így tisztán a közélet letükrözõdése mondhatnánk, hiszen, szeretném kihangsúlyozni, nem irányítjuk, és nem befolyásoljuk! Itt, a mi szerkesztõségünkben nincsenek fizetett újságírók, nincsenek rovatszerkesztõk. Eddig sosem került szóba, most fontosnak érzem elmondani, hogy néhányan kedvtelésbõl, elhivatottságból, bérezés nélkül, ismerve a helyi újság jelentõségét, meg mert szeretjük, hónapról- hónapra vállaljuk, hogy összerendezzük, formába öntjük az aktuális híreket. Ezúton is köszönöm mindenkinek önkéntes munkáját. A vezetõ hírek, mint minden médiában a helyi közéleten alapulnak, a lakosok, az itt élõk, a választópolgárok s a választottak befolyásolják! Ha így, ahogy mostanában, akkor így. Ha nem tetszik, ne az újságot tegyük felelõssé! Az újság csak tükröz. Tegyünk inkább azért mindnyájan, hogy értékes híreink legyenek, hiszen akkor a történések, az események, s a benne szereplõk is értéket hordoznak magukban. Ezt javaslom mindenkinek. Higgyék el lehet, hogy nem könnyebb, de sokkal nemesebb és felemelõbb, mint kritizálni, vádaskodni, a rosszat keresni. Még hátravan két és fél hónap bõl. Javítsunk a mérlegen! Több jóról számolhasson be újságunk, a Balatonkenesei Hírlap! Gyõrfi H. Marianna szerkesztõ Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és kedves családját az október 23-i forradalom és a Köztársaság kikiáltásának évfordulója tiszteletére rendezett megemlékezésre október 22-én, az ünnep elõestéjén kor tisztelettel hívunk minden érdeklõdõt a Rákóczi parkba az 1956-os emlékkõ elõtt tartandó fõhajtásra, megemlékezésre és gyertyagyújtásra. Október óra: Ünnepi megemlékezés Helyszín: Balatonkenese, 56-os emlékmû Ünnepi köszöntõt mond: Sörédi Györgyné polgármester Díszpolgári cím átadása Koszorúzás Ünnepi koncert Megtisztelõ jelentére számítunk!

4 4 Tájékoztatás Balatonkenese Nagyközség Önkormányzatának hitelállományáról A hitel megítélése napjainkban változó. Közigazgatási szakemberek szerint elfogadható kockázatok vállalása mellett a költségvetés finanszírozási szükségletét hivatott szolgálni minimális költséggel. A nyilvánosság elvét követve szeretnék információt szolgáltatni a kedves Olvasóknak, hogy az önkormányzati hitel fogalma mit is jelent, illetve hogyan alakult és alakul önkormányzatunk hitelállománya. A helyi önkormányzat bevételei kiegészítésére hitelt vehet fel, aminek fedezeteként az önkormányzati törzsvagyon és a likvid hitel kivételével a normatív állami hozzájárulás, az állami támogatás, a személyi jövedelemadó, valamint az államháztartáson belülrõl mûködési célra átvett bevételei nem használhatók fel. Balatonkenese Önkormányzata december 31-én az alábbi hitelállománnyal rendelkezett: felhalmozási (fejlesztési) hitelek összesen Ft rövid lejáratú hitelek: Ft. Vannak tervek, jöhetnek az ötletek Készül a évi költségvetés tervezete A jegyzõ által elkészített, a következõ évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester november 30-ig nyújtja be a képviselõ-testületnek. A tervezéskor nem csak a kormány gazdaságpolitikai céljait és cselekvési irányelveit, a makrogazdasági mutatókat szem elõtt tartva kell, hogy dolgozzunk, hanem kíváncsiak vagyunk polgáraink véleményére és javaslatára is. Vannak tervek, jöhetnek az ötletek címmel ötletbörzét hirdetünk! Fejlesztési feladatai megvalósításához önkormányzatunk hosszú lejáratú hiteleket vett fel az elmúlt év(ek)ben a következõ beruházások miatt: közvilágítás korszerûsítése ( Ft), a beltéri világítás (önkormányzati intézmények) korszerûsítéséhez ( Ft), a Vak Bottyán strand épületének beruházásához ( Ft), a Vak Bottyán strand mederkotrás II. ütem fejlesztéséhez ( Ft), a Vak Bottyán strand partkorrekció II. üteméhez ( Ft), a Parti sétány arculatfejlesztéséhez ( Ft), a Vízmûtársulat garancia és kezességvállalás miatt ( Ft) és a Rákóczi park fejlesztésére ( Ft) évben fejlesztési hitel felvételére nem került sor. Ezen hitelekbõl a szeptember 30- ig (a hitelszerzõdéseknek megfelelõ ütemezésben) Ft-ot törlesztettünk a következõk szerint: közvilágítás korszerûsítése fejlesztési hitelbõl Ft-ot (a hitel lejárata ) beltéri világítás korszerûsítés hitelébõl Ft-ot (a hitel lejárata ) Vak Bottyán strand mederkotrás II. ütem fejlesztési célhitelbõl: Ft-ot (a hitelt teljes egészében visszafizettük) Parti sétány arculatfejlesztés hitelbõl Ft-ot (a hitel lejárata ) Vízmûtársulat garancia és kezességvállalás miatti hitelbõl Ft-ot (a hitelt teljes egészében visszafizettük) Rákóczi park fejlesztéséhez kapcsolódó hitelbõl Ft-ot (a hitelt teljes egészében visszafizettük) harmadik negyedévében a Parti sétány arculatfejlesztés hitelbõl még Ft törlesztésére van kötelezettségünk. Várhatóan a fennmaradó, hosszú lejáratú felhalmozási hitelállományunk január 1-tõl Ft. Tisztelt Polgáraink! Szeretnénk jobban megismerni problémáikat, gondjaikat, oszszák meg velünk gondolataikat, fejlesztési elképzeléseiket! Lépjük át közösen a 2008-as év küszöbét a tartós költségvetési egyensúly megteremtése mellett és annak érdekében. Javaslataikat a Polgármesteri Hivatal titkárságára várjuk október 25-ig. Közremûködésüket köszönjük. Wolf Viktória jegyzõ Rövid lejáratú hiteleinkrõl: A hitelek többsége az önkormányzatnál a likviditási gondok enyhítésére szolgál. A likvidhitel az éven belül felvett és visszafizetett, a közszolgáltatási és államigazgatási feladatok folyamatos ellátását szolgáló hitel. A rövidlejáratú hitel az egy évet meg nem haladó lejáratra felvett mûködési vagy felhalmozási célú hitel január 1-jén Ft összegû likvid hitelünk volt. A képviselõtestület június 20-i ülésén az önkormányzat likviditásának megõrzése céljából Ft egyösszegû hitelre vonatkozóan hatalmazta fel a polgármestert a hitelszerzõdés megkötésére. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy ezen összeg keretein belül folyhat a gazdálkodás. Megnyugtató számunkra, hogy a féléves költségvetés elfogadásakor a hitelállomány összege Ft volt, a szeptember 30-i állapot, tehát a harmadik negyedév végén pedig Ft ben egy alkalommal vált szükségessé a bérhitel igénybevétele, január hónapban, amelynek összegét, Ft-ot visszafizettünk. Gazdálkodói szemmel nézve kijelenthetjük, hogy várhatóan ez évben ilyen jellegû hitelfelvételre többet nem kerül sor. A Tátorján Játékvár beruházási számláinak kifizetése miatt a képviselõ-testület két esetben külön-külön döntött úgy, hogy rövidlejáratú hitelfelvételt engedélyez. Az elsõ esetben az intézményvezetõ kérésének helyt adva a keretet Ft-ban határozta meg, melybõl Ft került felhasználásra és visszafizetésre. A második esetben Ft összegéig engedélyezte az egyösszegû hitelfelvételt, melybõl ez idáig Ft vett igénybe az intézmény. Utóbbi hitel lejárata án esedékes, ami azt jelenti, hogy ezen idõpontig kell az önkormányzatnak azt visszafizetnie. Wolf Viktória jegyzõ Mikor lehet a vizitdíjat visszaigényelni? Vizitdíjat visszaigényelni akkor lehet, ha az adott naptári évben igénybe vett háziorvosi ellátásért, illetve járóbeteg-szakellátásért a beteg vizitdíjat legalább már alkalommal fizetett (a 20 alkalmat külön-külön kell érteni). Ez esetben a 20 alkalom feletti ellátások után fizetett vizitdíjak összegét lehet visszaigényelni. Visszaigényelhetõ a 20 alkalom felett fizetett, nem emelt összegû, 300 Ft-os vizitdíj. A kérelem szóban vagy írásban a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási idõben beterjeszthetõ, melyhez csatolni kell az adott naptári évben igénybe vett ellátásokért fizetett vizitdíjakról kiállított, a vizitdíj visszaigénylésére feljogosító nyugtákat, számlákat (minimum 20 db), illetve a visszaigényelt vizitdíjak befizetését igazoló nyugtát, számlát (20 db felettit). Visszatérítés iránti kérelmet legkésõbb a tárgyévet követõ 60 napon belül lehet benyújtani, a döntéssel szembeni jogorvoslatot az Egészségbiztosítási Felügyelet bírálja el. W.V.

5 5 Tisztelt Lakosság! Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata testületi ülés keretén belül döntött a településrendezési terv egy részének módosításáról, egy jelenleg változtatási tilalommal terhelt terület szabályozási tervének elkészítésérõl. Tehát jelenleg nem Településrendezési terv készül, csak beruházói kérésre, a beruházó tulajdonában lévõ területre, a beruházó költségén Szabályozási terv egy konkrét területre. Balatonkenese közigazgatási területén 2 változtatási tilalommal terhelt terület található: - Az egyik terület az Akarattya-puszta Gáspár-telep Bercsényi-lejáró Ságvári-telep által lehatárolt Kajári-háromszög néven is ismert kb 40 hektáros külterületi rész. - A másik a Soós-hegy Romantic-camping balatonfûzfõi Máma-tetõ által körülzárt Sándor-hegy és Bögre-hegy néven is ismert 48 hektáros külterület. Ezekre a területekre kell a jelenleg érvényben lévõ Településrendezési terv szerint Szabályozási tervet készíteni, amelynek végrehajtásaként készített Sándor-hegy és Bögre-hegy Szabályozási tervét jelen levelemmel kihirdetem. Az SzT. térképi és szöveges dokumentumai megtekinthetõk 30 napon át ügyfélfogadási idõben (hétfõ: 8 16; szerda: 8 16; és péntek: 8 12 h közötti idõben) a Polgármesteri Hivatal Mûszaki Csoportjánál. (Balatonkenese, Béri- Balogh Ádám tér 1. szám.) A készülõ módosítás a Sándor-hegy Bögre-hegy területén (a Balaton törvény által) kijelölt Ü-1 minõségi fejlesztési terület Szabályozási terve. A Szabályozási terv elkészítésére azért van szükség, mert a beruházó a fenti területen és a hozzá nyugati irányba csatlakozó 90 hektáros, jelenleg mezõgazdasági és erdõ használatú és besorolású területen, egy 18 lyukas nemzetközi versenyek megrendezésére is alkalmas, körülbelül 100 hektáron elhelyezkedõ nyitott golfpályát kíván megvalósítani. Ehhez csatlakozva a fennmaradó területen villaparkot, konferenciaközpontot, szállodát, wellness- és élményfürdõt; valamint a Balaton-felvidéki borvidék adta lehetõséget kihasználva, a hazai borturizmus fejlesztésére látványpincészetet kíván létrehozni. A beruházás jelenleg tervezési fázisban van. - Az államigazgatási, önkormányzati szervekkel és egyéb érdekeltekkel való elõzetes egyeztetések lezajlottak. Az illetékes szervek megküldték elõzetes véleményüket. - Jelenleg e vélemények tervezõi feldolgozása van soron. - Ezt követõen elkészül a közbensõ véleményezés anyaga, melyet újra meg kell küldeni a törvényi elõírások szerinti illetékeseknek, valamint véleményeztetni kell a területileg illetékes Tervtanáccsal. - A véleményezési szakasz lezárásaként az eltérõ észrevételek tisztázására kerül sor. - A véleményezési eljárás befejezése után a testületi elfogadás elõtt a szükséges mellékletekkel a terv 1 hónapra kifüggesztésre kerül, majd testületi elfogadásra. - A Településrendezési terv módosításának hatálybalépését követõen lehet megkezdeni és lefolytatni az építéshatósági és még szükséges egyéb hatósági engedélyezéseket. - A beruházás megvalósítására csak ezek után van lehetõség. A beruházó szándéka alapján 2008 tavaszán kezdõdne meg a kivitelezés. Sörédi Györgyné polgármester A képviselõ-testületi ülés jellegének (nyílt/zárt) megítélése Kedves Olvasónk furcsállotta, hogy önkormányzatunknál gyakran vannak zárt ülések. Feltételezte, hogy polgáraink ki vannak rekesztve, illetve nem kapnak kellõ mértékben felvilágosítást. Tájékoztatni szeretném a Tisztelt Lakosságot, hogy a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény részletesen szabályozza a képviselõ-testületi ülések rendjét. A képviselõ-testület szükség szerint, a szervezeti és mûködési szabályzatban meghatározott számú, de évente legalább hat ülést tart. (Ötv. 12. (1) bek.) A képviselõ-testület ülése nyilvános. A képviselõ-testület a) zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetõi megbízatás adása, illetõleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylõ személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele; továbbá önkormányzati, hatósági, összeférhetetlenségi és kitüntetési ügy, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás tárgyalásakor; b) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene. (Ötv. 12. (4) bek.) A zárt ülésen a képviselõ-testület tagjai, a kisebbségi szószóló és a jegyzõ, továbbá meghívása esetén az érintett és a szakértõ vesz részt. Törvény elõírhatja, mely esetben kötelezõ az érintett meghívása. (Ötv. 12. (5) bek.) A képviselõ-testület ülésérõl jegyzõkönyvet kell készíteni, a jegyzõkönyv elkészítésérõl a jegyzõ gondoskodik. A képviselõ-testület ülésének jegyzõkönyvét a polgármester és a jegyzõ írja alá. A jegyzõkönyvet az ülést követõ tizenöt napon belül a jegyzõ köteles megküldeni a kormány által rendeletben kijelölt szervnek (közigazgatási hivatalnak). A választópolgárok a zárt ülés kivételével betekinthetnek a képviselõ-testület elõterjesztésébe és ülésének jegyzõkönyvébe. A zárt ülésrõl külön jegyzõkönyvet kell készíteni. A külön törvény szerinti közérdekû adat és közérdekbõl nyilvános adat megismerésének lehetõségét zárt ülés tartása esetén is biztosítani kell. Fontos! A nyilvános ülésekrõl készített jegyzõkönyvek és elõterjesztési anyagok a Polgármesteri Hivatalban és a Könyvtárban (Balatonkenesén és Balatonakarattyán is) megtekinthetõek. A helyi önkormányzat gazdálkodásának elsõ félévi helyzetérõl szeptember 15-ig a polgármester tájékoztatja a képviselõ-testületet. A tájékoztató tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési elõirányzatainak idõarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány (többlet) összegének alakulását, valamint a helyi önkormányzat költségvetése teljesülésének alakulását. Polgármester asszony felkérésének eleget téve a Balatonkenesei Hírlap 9. számában tettük közre az önkormányzat elsõ félévi helyzetérõl szóló tájékoztató anyagot, amirõl a elsõsorban a lakosságot szerettük volna informálni. Az önkormányzat költségvetési koncepciójáról és háromnegyedéves gazdálkodásának alakulásáról az újság decemberi számában adunk hírt. Wolf Viktória jegyzõ

6 6 Értesítés Értesítem a lakosságot,hogy a rókák és egyéb vadon élõ ragadozok veszettség elleni orális immunizálása folytatódik Veszprém megye egész területén a 13/2002. (I.30.) FVM rendelet szerint. A vakcina kihelyezési módja repülõgépes kiszórás, valamint a Balaton partján kézi kihelyezés. Az immunizálás várható idõpontja: október Az immunizálás idejére, valamint azt követõ 21 napig október 23-tól november 13-ig Balatonkenese területére az Állategészségügyi hatóság ebzárlatot rendel el. Ezen idõ alatt tilos a sertésállományok (kondák) kihajtása, a legeltetés! A vakcinázás során esetleg bekövetkezett balesetekrõl, rendkívüli eseményekrõl haladéktalanul a Veszprém Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenõrzõ Állomást értesíteni kell. A csalétekben elhelyezett oltóanyag olyan élõ vírust tartalmaz, mely emberre, állatra ártalmatlan, veszélyt nem jelent. Kérjük, hogy : - ne nyúljon a kihelyezett csalétekhez - a kutyákat ne engedje szabadon, és tartsa távol a csalétektõl - a vakcinával történõ közvetlen érintkezésrõl a háziorvost haladéktalanul értesíteni kell! Felhívás Wolf Viktória jegyzõ Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata képviselõ-testülete idén is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, melyre pályázhatnak felsõoktatási hallgatók, illetve felsõoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok. Benyújtási határidõ: október 31. További részletek a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási idõben. Nagy György Tisztelt Olvasók! A szeptemberi Balatonkenesei Hírlapban megjelent nyílt levélre válaszolva a következõket szeretném elmondani. Elnézést kérek azoktól, akik eljöttek a képviselõi fogadóórára, de nem voltam ott. Hibáztam, illetve hibáztunk akarattyai képviselõk, hogy helyettünk nem kértük fel képviselõ-társainkat helyettesítésünkre. Azon leszek, hogy ne forduljon elõ többet ilyen eset, mely vonatkozik az állami ünnepekre is. Megjegyzem, a hónap második hétfõjén képviselõi fogadóóra, minden hónap utolsó csütörtökön testületi ülés, elõtte hétfõn 12 óra 30 perckor Akarattyán részönkormányzati ülés. Mindkét ülés nyilvános, bárki részt vehet rajta, ahol várunk minden kedves érdeklõdõt és napirenden kívüli ügyeket, kérdéseket is meg tudunk beszélni. Június 28-án Balatonakarattyán tartottuk a soros testületi ülést. Mint írtam, minden testületi ülés, részönkormányzati ülés és bizottsági ülések nyilvánosak. Törvény írja elõ, milyen ügyeket kell kötelezõen zárt ülésen tárgyalni, tanúsíthatom zárt ülésen csak ilyen ügyeket tárgyaltunk. A képviselõ-testület mindkét akarattyai tagja vállalkozó, és nagyon fontos számukra (számomra) a balatoni nyár, munkájuk és vállalkozásuk miatt. Nem tisztem a részönkormányzat- vezetõ helyett, de a senki jelszónak elõzményei is voltak, nem kellene kiragadott szavakat ismételgetni. testületünk munkáját meghatározza a szigorú költségvetés teljesítésének számonkérése, sokszor feszült légkörben vitatkozunk, próbáljuk meggyõzni egymást. Higgyék el nem egyszerû feladat egy eladósodott falu költségvetését rendbe tenni, ami az elsõszámú feladatunk, Jegyzõasszony a szeptemberi számában részletesen megírt. Az ún. Kovi telek értékesítésével kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy Tájékoztató AZ között társadalmi munkában épült református és katolikus temetõkben lévõ ravatalozók építésében részt vett személyekrõl emléktabló készült. Megtekinthetõ a kenesei könyvtárban november 10-ig. Kérjük, hogy akik részt vettek a társadalmi munkában akár saját maguk vagy rokonuk, ismerõsük részvételérõl tudomásuk van jelezzék a tabló mellett elhelyezett füzetben. Tudomásunk szerint a felsorolás hiányos, ezt szeretnénk kiegészíteni. Segítségüket köszönjük, várjuk az érdeklõdõket! megtörtént a terület földhivatali rendezése, értékesíthetõ ajánlat is van rá. A Balatonakarattyai Részönkormányzat döntése alapján a Kovi telek eladásából származó bevételt kizárólag a Bercsényi strandunk felújítása pályázati önrészének tartja fenn. Megtörtént a strandépület statikai vizsgálata, most várjuk a felújítás tervezetét, elvi építési engedélyét, mellyel pályázni tudunk. Testületi ülésen szó volt a falu üdülõövezetté nyilvánításáról, melyet az elkerülõ út átadása után megvitatunk, a hivatal addig megvizsgálja a lehetõségeket. Hosszan sorolhatnám az Akarattyán elvégzett munkákat, feladatokat, de a nyílt levelükben felsorakoztatott gondokra, problémákra válaszolva néhány példa: a kifogásolt strandlejárók, szerpentinek mindegyikét folyamatosan karbantartják a Falugondnokság dolgozói, az alagút mellõl induló lejáró épülete fel lett újítva, kilátóink, sétányaink takarítása, fûnyírása folyamatosan megtörtént. A szerpentinek karbantartásához szükséges anyagokat a Falugondnokság megvásárolta, beépítése folyamatos. Régen kész lehetne, de a vandálok miatt rendkívül nehéz naprakész lenni. Az alagútnál induló lejárót ismeretlen személyek teljesen szétszedték, a korlátokat letörték, a lépcsõelemeket ledobálták a vasúttöltésre. Az üdülõi alagútnál felszerelt közlekedési tükröt szinte azonnal összetörték, a volt Szépkilátás étterem elõtt lévõ két felújított padot felszakították, ellopták. Bízom benne, hogy a rendõrséggel és a polgárõrséggel közösen gátat tudunk szabni a vandalizmusnak. Levélírók kifogásolják, hogy a Balaton megközelíthetetlen. Ha arra gondolnak, valóban nincs sétányunk, de Akarattyán két szabadstrand mûködik, a két fizetõs strandunk 19 óra után ingyenesen látogatható. A forgalom a 71- es fõutat tekintve remélhetõleg az elkerülõ út átadása után csökkenni fog, a parti útjaink, parkolóink zsúfoltságának csökkentése érdekében megoldást kell találnunk. Egyik legnagyobb gondunk az utak állapota. A Falugondnokság most õsszel beszerzett egy olyan teherautót, mellyel hatékonyabban tudjuk karbantartani utcáinkat. Elkezdtük megtisztítani a Rákóczi út járdáját, remélem, az újság megjelenéséig befejezõdik. A pénzautomaták problémájáról nem tudtam, jeleztem az illetékeseknek, remélem, hamarosan megoldódik. Lengyel János képviselõ részönkormányzat

7 7 Képviselõi fogadóórák Minden hónap elsõ hétfõjén a Faluházban, 17 és 18 óra között, minden hónap második hétfõjén pedig az akarattyai könyvtárban 17 és 18 óra között! A képviselõk várják a lakossági kérdéseket, véleményeket! Menetrend változások 2008-ban Kistérségünk lakóinak jelentõs része tömegközlekedési eszközzel közlekedik hoszszabb-rövidebb távon. Évtizede gondot jelent a munkába, iskolába járás, napi ügyintézés, bevásárlás, egészségügyi szolgáltatás igénybevétele, színházi, kulturális és sport rendezvényekre való eljutás és fõleg a hazaérkezés azoknak, akik nem közlekednek személyautóval. Az idegenforgalmi, területfejlesztési célok között is szerepel a közlekedési infrastruktúra minõségi javítása, az itt élõk, és idelátogatók életminõségének növelése. Az érintett lakosság egy része eljuttatta javaslatát, véleményét a Szállásadók Egyesületéhez, mi pedig továbbitottuk azt a kistérségi polgármesterek szövetségéhez. Örömmel tapasztaltuk, hogy Sörédi Györgyné polgármester asszony és a környezõ települések polgármesterei azonosan képviselik javaslataink megvalósitását. Reméljük, hogy a közeljövõben sorra kerülõ menetrend alakítások, a vasúti és autóbusz járatok évben kedvezõbb lehetõséget nyújtanak számunkra. A konkrét eredményekrõl a javaslattevõ lakosokat tájékoztatni fogjuk. Meghívó V.Tné Szeretettel meghívjuk a Magyar Közút Kht. megyei igazgatósága által október 20-a, szombat, 8 14 óra között szervezett szemétgyûjtésre. A kezdeményezés akkor lehet igazán sikeres, ha minél többen bekapcsolódnak. Töltsük együtt ezt a pár órát településünk tisztaságáért! Nyemcsok Györgyné, Kelemen Viktória szervezõk Anyakönyvi hírek Születtek: Albert Dominika április 4. Mentsikov Liza április 11. Besenyi Gergely László április 26. Ginál Maja május 1. Szalay Milán május 5. Tasi Alexander Adrián május 11. Andrássy Réka június 1. Andrássy Bercel június 1. Kulics Dániel június 2. Nagy Veronika Judit június 13. Simon Regina június 23. Bödör Boglárka augusztus 6. Takács Gergõ augusztus 9. Szandi Liliána Fruzsina augusztus 20. Kiss Bálint augusztus 23. Erdei Keve Balázs augusztus 27. Vass Ádám augusztus 29. Varga Botond szeptember 11. Sárosdi Bertalan szeptember 12. Házasságot kötöttek: Zsirai István-Herceg Bernadett április 14. Kiss György-Kocsis Anita április 21. Szalkai Zsolt-Vollár Ágnes május 5. Mozgay Balázs-Kiss Renáta május 12. Tóth Szabolcs-Vági Lilla május 19. Kubinszky Péter-Grosser Beatrix Viktória május 19. Horváth Róbert Attila-Völgyi Zsuzsanna július 7. Kovács István-Fischer Roberta július 7. Kondor Péter József-Pék Zsuzsanna július 14. Rózsa Miklós-Kaponyás Brigitta július 21. Vajger Péter-Zeke Lídia július 28. Kup László Péter-dr. Fiser Andrea Valéria augusztus 4. Németh János Sámuel-Lakó Éva augusztus 4. dr. Hajnal László Balázs-Morvay Zsuzsanna augusztus 17. Benkõ Péter-Kelemen Mónika Ilona szeptember 1. Tichy Balázs-Tóth Zsófia szeptember 8. Bajnok Balázs-Sümegi Tímea szeptember 15. Pethõ Krisztián Mátyás-Gilián Judit szeptember 22. Földesi András László-Jungbluth Márta szeptember 22. Károlyi Csaba-Kollár Nóra október 6. Elhaláloztak: Kiss Pál április 24. Bátai Lászlóné ln. Parragh Vilma április 25. Tokaji Béla április 30. Pekó Lászlón ln. Kálóczi Sarolta május 3. Sági Lászlóné ln. Kárász Ilona május 5. Vér Klára május 5. Szecsõdi Károlyné ln. Valiskó Erika május 13 Koller Jánosné ln. Kötél Irén Ilona május 28. Keresztes János május 31. Monostory Zoltánné ln. Molnár Petronella június 10. Illés Sándor június 13. Cserna Jánosné ln. Kátai Eszter június 22. Bakos József július 10. Hatos István július 18. Viola Gyuláné ln. Kulcsár Karolin július 21. Borda Róbert július 22. Borda Ferenc július 23. Kátai Gyuláné ln. Eleven Etelka július 26. Csonka Sándor július 30. Brotesser János augusztus 1. Pintér György szeptember 11. Kocsi Józsefné ln. Szóládi Mária szeptember 11.

8 8 Idõsek napja, 2007 Szeptember utolsó péntekjén verõfényes, szép õszi idõben nagyközségünk intézményeinek sok dolgozója serénykedett azért, hogy idõs korú lakosaink jól érezzék magukat a számukra kijelölt napon. Kedves szóval, ünnepi mûsorral és szerény vendéglátással kedveskedtek nekik. Polgármester asszonyunk, miután meleg szeretettel köszöntötte az egybegyûlteket, ismertette azt a 12 nevet, melynek idõs viselõi számára korábban a saját otthonukban kívántak további jó erõt, egészséget, s némi ajándékot nyújtottak át nekik. Mindenekelõtt Ónody Jenõné Ilonka néni neve hangzott el, aki immár a 101. évébe lépett. Õt Kovács Lászlóné Julianna követi a sorban a maga 99 évével. Rácz Mihályné Anna és Sörös Géza 95, Lõrincz Józsefné Ottilia, Álich Jánosné Ilonka, valamint Somogyi Károlyné Róza asszony 93, a többiek: Vajda Gyuláné Etelka, Liga Jánosné Ilonka, Ruszkay Endre, Zóka Lászlóné Irén, valamint Öcsi János egyaránt 92 évesek. Az Isten éltesse õket jó erõben, egészségben! Bevezetõjében Sörédi Györgyné Sütõ András szavait idézte: Önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal, hogy tudomásul veszi, a világ nem vele kezdõdött. Önök építették számunkra ezt a jelent, amelyben a mi generációnk egy újabb nemzedék jövõjét alapozza meg. Mindennapi munkánkhoz az elõdök példájából merítünk erõt, hitet és bátorságot hangzott. Ezután a nemzedékek életével kapcsolatban szép hasonlat hangzott el a homokóra mûködésérõl, majd egy helyi erõfeszítés ismertetése következett. A nemrégiben létesített Idõsek Klubja máris betölti hivatását, hisz találkozhatnak benne a magányos vagy idõlegesen egyedül lévõ emberek, és elbeszélgetnek, társalognak. Majd Szent Istvánnak fiához, Szent Imréhez intézett soraiból idézett elöljárónk, miszerint: Ki-ki életkorának megfelelõ dologban forgolódjék, tudniillik ifjak a fegyverben, vének a tanácsban! Persze ennek a mai vetületére gondolunk. Ezt követõen a nemzedékek szoros egymásra utaltságának szükségességére figyelmeztetett a köszöntés. Sörédi Györgyné arra kérte a jelenlévõket: gazdag tapasztalataikat adják át a fiataloknak, hogy azok okulásául szolgáljanak. Buzdította õket az elmulasztottak lehetõség szerinti pótlására. Elkezdhetnek olyasmit, amire azelõtt nem volt merszük, idejük, lehetõségük vagy indíttatásuk. Sohasem lehetnek túl korosak ahhoz, hogy ne állítsanak fel egy új célt, esetleg megálmodhatnak egy álmot. Végül jókívánságait fejezte ki polgármesterünk. Kívánom mondta-, hogy valamennyien adják át a jövõbe vetett hitüket a fiataloknak, hogy tudásuk elõbb-utóbb az önök bölcs hitévé tudjon átalakulni. Isten éltesse mindnyájukat, adjon erõt és egészséget valamennyiüknek! Ónody Jenõné Óvodásaink és iskolásaink szinte minden ünnepségünkön szerepelnek, de sehol sem fontosabbak, mint a legidõsebbek köszöntésén. Vargáné Dobó Katalin és Mórocz Csabáné óvónõk vezetésével a csinos népviseletbe bújtatott kicsik a nagymamák és nagypapák gyermekkorát idézték táncaikkal, dalaikkal, ám bizonyára kisebb pompa ékesítette õket, mint unokáikat. A hangulat fokozása céljából szerencsés választás volt a felsõörsi Vivát Ének- és Táncegyüttes mûsora, amely nem elõször ragadtatta elismerésre a kenesei közönséget. Márkus Zoltán Szemelvények a szociális gondoskodás történetébõl Egyik szemünk a szent kenyéren, a másik a szegényen. P. Oslay Oswald egri ferences házfõnök Kezdetektõl fogva az egyházak jelentõs szerepet foglaltak el a szociális gondoskodás területén. Természetesen az egyéni gondoskodás is jelen volt a köztudatban a XVII. században a megalakuló alapítványok képében. Mindez igazából a XIX. században szilárdult meg, mivel ekkora erõsödött meg a polgári réteg, mely képes volt a szociális feladatokat felvállalni. A XIX. század végére már sajnos nem mûködött a rendszer, azaz sem az egyház, sem a magánszemélyek, alapítványok nem tudták maradéktalanul ellátni a szegénygondozást az árvák, öregek, fogyatékosok kérdésében. Ekkor az állam lépett újabb szereplõként a rendszerbe ben megalkották azt a törvényt, hogy a szegények csak a lakóhelyükön lévõ települési vezetéshez fordulhattak támogatásért. Ennek következtében a vándorló szegények sorsa ismételten csak az egyházi szerep vállaláson múlott, azaz az ilyen személyek csak az egyháztól várhattak segítséget ben rendezte az állam a mai társadalombiztosítás elõdjéhez rendelt juttatásokat az ipari munkások számára. Ilyenek voltak: betegségi, baleseti és az öregségi juttatások köre ben a második szegényügyi törvény, mely már megszüntette az illetõségi község feladatát, és helyébe lépett a lakóhelyi tartózkodási segélyezés. Idõvel már súlyos problémát jelentett a városokban a szegénygondozás és a koldusok helyzete. A városi hatóságok rákényszerültek arra, hogy megkeressék a probléma kezelésének lehetõségét. Ezért ben indult el az Egri norma, a szegénygondozás új formája. Az Egri norma megalkotója P. Oslay Oswald egri ferences házfõnök volt, aki 18 évig tanulmányozta a szegénykérdést. Be kell vallanom, hogy az Egri normát a modern szociális jótékonysággal szemben érzett és most már nyíltan bevallott elégedetlenségem szülte írta Oslay Oswald egyik tanulmányában. A ferences pap egyesítette egy személyben az egyházat és a közhatalmat. Az Egri norma alapja, hogy otthonában karitatív formában gondozzák a rászoruló elaggott, állandó ápolásra szoruló szegényeket. Az egészséges szegények számára megengedi a szabadlevegõn való járást. Az Egri norma három felépítésbõl állt: Elsõ: A Szegénygondozói Hivatal képviselte hatóságot és adminisztrációs feladatokat látott el. Második: A Szegényügyi Bizottság összefogta a hatóságot, a civil társadalmat és a felekezeteket. Feladata az általános irányelvek, programok kidolgozása és az adakozás megszervezése volt. Harmadik: A begyûjtött adományok szétosztását a szemérmes szegények felkutatását a Szegénygondozó Nõvérek rendje látta el ban vezették be országosan az Egri normát Magyar norma néven. P. Oslay Oswald egri ferences korának kiemelkedõ szociális, szerzetes pap szakembere jelentõs normarendszerével hírnevet szerzett hazánknak a nemzetközi szociális gondoskodás-szociálpolitika területén. Varga Ákos

9 9 Október: A bölcsesség hava Gyakran lehet hallani idõs emberektõl, hogy bizony õk legjobban az õszi idõt kedvelik, mert akkorra már megnyugszik a természet, nagyon kellemes az idõ, a táj érett színeit pasztell patinával vonják be a nap sugarai, sok a gyümölcs, és mintha az emberek is barátságosabbak lennének egymáshoz. Talán nem véletlen ama történelmi tény, hogy e hónapban, október 3-án érett be sok más kiválóság társaságában egy csodálatos személyiség, akit azóta Assisi Szent Ferencnek hív a világ. Mindössze 44 évet élt, és eme rövid élet nagyobbik részét a világ szemében kimondhatatlan szegénységben, az õ megfogalmazásában azonban evangéliumi szegénységben, a Szegénység Úrnõ szolgálatában élte, ami a világ szegényeinek, leprásainak és kitaszítottainak szolgálatát jelentette; és mindezt micsoda magával ragadó derûvel, boldog örömmel és teljes ragaszkodásból életformaként élte meg. Nyomában béke és jóság termett, és követõk sokezres tömege sereglett mind a mai napig, itt Magyarországon is. Az olasz nemzet Primo Italiano-nak, az Elsõ Olasz-nak titulálja, s hogy ez nemcsak egy felületes kifejezés a számukra, azt jól kifejezte Szent Ferenc születésének 800. évfordulójának megünneplése 1982-ben. A nagy jubileumra egy egész éves programmal készültek. Elzarándokolt Assisibe Alessandro Pertini köztársasági elnök és az egész olasz kormány, a sajtó, a rádióállomások és a TV társaságok élénk érdeklõdésének kíséretében, és természetesen a zarándokok végelláthatatlan sora a világ minden részébõl. Ez a tapasztalat megállítja az embert, s gondolkodóba ejti, majd fölteszi a kérdést: Mi lehet ennek a nyolcszáz éven át napjainkig elhúzódó varázslatnak a titka? Miért van az, hogy a világ jól szervezett és gazdag karitatív intézményei és szociális hálói nem képesek annyi embert reményteljessé és boldoggá tenni, mint õ, akinek még annyi tulajdona sem volt, mint a rajta lévõ elnyûtt csuha? - Nagy hiba lenne a válasz megfogalmazására nekünk magunknak vállalkoznunk. Hallgassuk inkább Szent Ferencet, s közben gondoljunk arra, hogy milyen súlyos testi szenvedések közepette szól hozzánk: 1224-ben kezein és lábain meg a szíve táján megjelentek a stigmák. Ezek ugyanolyan sebek voltak, amilyeneket Jézus a kereszten szenvedett el. Közben fájdalmas szenvedések kíséretében megvakult, de a belsõ fény és a lélek ereje sugárzik belõle: Mindenható, fölséges és jóságos Úr, Tiéd a dicséret, dicsõség és imádás és minden áldás. Mindez egyedül téged illet, Fölség, és nem méltó az ember, hogy nevedet kimondja. Áldott lény, Uram, és minden alkotásod. Legfõképpen Urunk-bátyánk a Nap, aki a nappalt adja és ránk deríti a te világosságod. És szép õ, és sugárzó nagy ragyogással ékes: a te képed, Fölséges. Áldott lény, Uram, Hold-nénénkért és minden csillagaiért az égnek. Õket az égen alkotta kezed fényesnek, drága szépnek. Áldott légy, Uram, Szél-öcsénkért, levegõért, felhõért, minden jó és rút idõért. Kik által élteted minden te alkotásod. Áldott légy, Uram, Víz-húgunkért, Oly nagyon hasznos õ, oly drága tiszta és alázatos. Áldott légy, Uram, Tûz-bátyánkért. Vele gyújtasz világot éjszakán. És szép õ és erõs, hatalmas és vidám. Áldott légy, Uram, Földanya-nénénkért, ki minket hord és enni ad, és mindennemû gyümölcsöt terem, füveket és színes virágokat. Áldott légy, Uram, minden emberért, ki szerelmedért másnak megbocsát. És aki tûr gyötrelmet, nyavalyát. Boldogok, kik tûrnek békességgel, mert tõled nyernek majd, Fölséges, koronát. Áldott lény Uram, a testi Halálért, mi testvérünkért, akitõl élõ ember el nem futhat. Akik halálos bûnben halnak meg, jaj azoknak! De boldogok, kik magukat megadták Te szent akaratodnak. A második halál nem fog fájni azoknak. Dicsérjétek az Urat és áldjátok, és mondjatok hálát neki, és nagy alázatossággal szolgáljátok. (Nap Himnusz) Uram, tégy engem békéd eszközévé, hogy szeressek ott, ahol gyûlölnek, hogy megbocsássak ott, ahol megbántanak, hogy összekössek ott, ahol széthúzás van, hogy reménységet keltsek ott, ahol kétségbeesés kínoz, hogy fényt gyújtsak ott, ahol sötétség uralkodik, hogy örömet hozzak oda, ahol gond tanyázik. Ó Uram, segíts meg, hogy törekedjem nem arra, hogy megvigasztaljanak, hanem hogy én vigasztaljak, nem arra, hogy megértsenek, hanem arra, hogy én megértsek, nem arra hogy szeressenek, hanem arra, hogy én szeressek. Mert aki így ad, az kapni fog, Aki elveszíti magát, az talál, aki megbocsát, annak megbocsátanak, aki meghal, az fölébred az örök életre. Amen. A lélek az ami éltet... - elgondolkodtató bölcsesség, nemcsak októberben.! dr. Balázs Pál Vendégünk a Mária Rádió október 16-án, kedden településünkre látogat a Nemzetközi Mária Rádió család magyar szerkesztõsége. A tervezett program: 10 órakor az idõsek számára szentmisét celebrál dr. Balázs Pál címzetes apátplébános. Ezt követõen az Idõsek Klubjában 11 órától a rádió munkatársai mutatják be a szerkesztõséget és tevékenységüket. A szentmisét a rádió is közvetíti. Vételkörzetünkben a weboldalon hallható. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk! Szervezõk Örökfogadalom Végzéseid útját futva járom, Mert szívemet kitágítottad (118. zsoltár) Október 8-án hármas ünnepet tartottak Balatonkenesén a római katolikus templomban. Magyarok Nagyaszonya napján ellátogatott, Márfi Gyula veszprémi érsek, akit a hívek nevében Ambrus György az egyházközség képviselõ-testületének világi elnöke köszöntötte. Az érsek a szentmise elején megáldotta a 10 éves rekonstrukció befejeztével birtokba vett templomot. 10 év, kívül-belül megújult az épület és közvetlen környezete. Ennek eredményeképpen többek között egy új harang került a toronyba. Megújult a belsõ világítás, a templomfûtés hálózata, a sekrestye, hangosítás korszerûsítésre került, újfajta technológia keretében a vizesedést szüntették meg, a közösségi ház teljes felújítása is lezajlott. Ezen az estén került sor az Assziszi Szent Ferenc Segítõ Nõvérei Közössége egyik tagjának M. Teréz nõvér örökfogadalmára is. Az Isten jegyesévé válás jelképeként az érsek egy karikagyûrût húzott fel a nõvér kezére. A szertartást követõen a rendház udvarán dr. Balázs Pál köszöntötte az érseket, a rekonstrukcióban részt vett minden érdekeltet. Ezek után a hívek egy csoportja, gyerekek, a balatonvilágosi általános Iskola nevében Pernecker Antalné, valamint Sörédi Györgyné, településünk polgármestere is csatlakoztak a köszöntéshez. Az ünnepi alkalom szeretetvendégséggel folytatódott. Varga Ákos

10 10 A Tátorján Játékvár hírei Októberi programok épületünk játéktárában: Hétköznap délelõttönként óráig különféle, naponta ismétlõdõ tevékenységekkel várjuk a szülõvel otthon lévõ gyermekeket. Az alkotó tevékenységeken kívül dalos, verses, mesés kezdeményezéseket és tízperces tornát tartunk. Hangszereket és bábokat használunk. Mulató óra: szerdánként órakor (Bejelentkezés legkésõbb a foglalkozást megelõzõ napon szükséges!) Dalos, zenés, táncos foglalkozás alkalmanként vendégmûvészekkel, amely egyben az Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény zenei elõképzõjének elõkészítõje. 2 3 éven felüli gyermekeknek ajánljuk. Különösen hívjuk a következõ 1 2 évben zenemûvészeti tanszakra beiratkozni vágyó, óvodás gyermekeket. Alkotó óra: Hétköznap délelõttönként a legkisebbeknek, délutánonként a nagyobb gyermekeknek szervezünk különféle alkotó tevékenységet. A délelõtti alkalmakkor a szülõk és gyermekek választása szerint például ujjfestésre, só-liszt gyurmázásra, nyomdázásra, mozaikkép készítésre adunk lehetõséget a 3 év alatti gyermekeknek is. A délutánok programja októberben: 15. (hétfõ)-tõl 19 (péntek)-ig: távcsõ készítés papírból 22-tõl 26-ig: origami A helyi óvodások és iskolások alkalmanként vendégeink, hírlevelünket minden hónapban eljuttatjuk hozzájuk. Mesés szombat délután: Szombat délutánonként óráig különleges programokat szervezünk. Báb- vagy dramatikus játékkal, arcfestéssel, bohócokkal, szervezett játékkal és egyéb meglepetésekkel kedveskedünk a gyermekeknek. Október 20-án 16 órai kezdettel A három pillangó címû bábjáték 2 éven felüli gyermekeknek, majd pillangó készítés. 17 órától zártkörû születésnapi zsúr. 27-én: Jelmezes játék, arcfestés Szeretettel várjuk azokat a 6 10 éves gyermekeket, akik szívesen megtanulnának meditálni. A meditáció számos jótéteményt nyújt: - ellazítja, nyugtatja a testet, a pontosan végzett meditáció egyenértékû az alvással. - segít a tökéletes koncentráció, az egyhegyû figyelem elsajátításában, ezáltal lényegesen könnyebbé válik a tanulás - táplálék a léleknek, hiszen közelebb jutunk valódi lényünkhöz, szeretetteljesebb és jobb emberré formálódunk. A foglalkozások játékos formában történnek mesékkel, versekkel gazdagítva. Ez a meditációs technika könnyen elsajátítható, semmilyen kötelezettséggel nem jár. A meditációs technikáról részletesen tájékoztatjuk az érdeklõdõ szülõket. A kéthetente vasárnap délután 15,00 órai kezdettel megtartott foglalkozások ingyenesek. Októberben 14-én és 28-án találkozunk. Születésnapi zsúrok: Szabadon választott helyszínen rendezünk születésnapi zsúrokat animációval vagy helyben animáció nélküli terembérlettel is, zártkörû rendezvényként. Az animációt az egyéni igényekhez igazítjuk, a jó hangulatot garantáljuk. Klubok: Életadó Kismamaklub minden hónap elsõ hétfõjén óráig. A következõ alkalom november 5. Tipegõ klub: minden hónap elsõ szerdáján óráig tartjuk összejöveteleinket a 0 3 éves, bölcsõdét, óvodát még nem látogató gyermekeknek. A következõ összejövetel idõpontja: november 7. A klubtagság és a klubnapok természetesen térítési díjmentesen élvezhetõek. Gyermekfelügyelet - Játéktárunkban nyitvatartási idõ alatt. - Házi gyermekfelügyeletet igényelhetnek intézményünkben személyesen, intézményünk telefonszámán vagy nyitvatartási idõnkön kívül a 70/ mobilszámon. - A helyi általános iskola, óvoda és bölcsõde gyermekeinek kedvezõ ajánlattal szolgálunk: Ha a szülõk elfoglaltságuk, programjuk vagy egyéb ok miatt nem tudnak gyermekükért a szokásos idõpontban odaérni, mi a gyermeket az óvodából, iskolából intézményünk játéktárába kísérjük, és ott 18 óráig ellátásáról gondoskodunk, mindössze alkalmanként 600 Ft vagy heti 2000 Ft térítési díjért. 18 óra után a gyermek további ellátása házi gyermekfelügyelet szolgáltatásunkkal helyben vagy a gyermek otthonában megoldható. A szolgáltatás az óvónõknél vagy intézményünkben, akár az aktuális napon is igényelhetõ a gyermekfelügyeleti adatlap kitöltésével. Szakembereink Gyógypedagógusunk Banka Beáta, konduktorunk Tanai Judit (kismama torna, babamama torna, gyógytorna, kondícionáló torna), angol nyelvû animátorunk Burlák Zsófia, kiknek foglalkozásairól intézményünkben, hírlevelünkbõl vagy weboldalunkon kaphatnak tájékoztatást. Babaápolási cikkek (pelenka, popsitörlõ, stb.) bébiételek, -italok, tejpépek, babadeszertek vásárolhatóak rendkívül kedvezõ áron intézményünk elõterében. Intézményünk címe: Balatonkenese, Dózsa György tér 1. Telefonszáma: 06/ Web: Nyitvatartási idõ: H. P.: és óráig SZO. V.: óráig Népdalkörünk világosi fellépésérõl Ezúttal nem helyi ünnepség színesítése érdekében toboroztak dalosokat és zenészeket Balatonvilágosra, hanem egy a 3200 magyar településbõl ez a szép Balaton-menti község is stílszerûen kívánt adózni születésének 125. valamint halálának 40. évfordulója alkalmából a világhírû zenész, zeneszerzõ és népdalgyûjtõ Kodály Zoltán emlékének. A szeptemberi rendezvény létrehozója a világosi népdalkör volt, amely egy hónappal korábban a XI. Egri Népzenei Gálára kapott meghívást, ahol átadták nekik a Besnyõi XIV. Országos Minõsítõn elért Aranypáva-díj díszoklevelét. Már régóta eltervezték, hogy népzenei találkozót rendeznek községükben azon körök részvételével, amelyeknél korábban vendégszerepeltek. Balatonkenese, Csajág, Dég népdalosainak és a váchartyáni Cansonetta Nõi Kar mûsorát a szabadhídvégi Molnár Boglárka szólóéneke, a lajoskomáromi Dömány Krisztián virtuóz citerajátéka, valamint a Batthyány Néptánc Együttes programja egészítette ki. A mûsor elején Kodályra emlékeztek, aki Bartók Bélával együtt mintegy népdalt gyûjtött össze. A másfél órás rendezvény végén Fekete Barnabás polgármester (a helyi kórus tagjaként) megható szavakkal emlékezett meg a nemrégiben elhunyt Sovány Dénes dalostársukról. Az estet emléklapok, emléktárgyak, virágok adományozása, valamint nagyszerû vendéglátás és közös éneklés zárta. Szeptember 22-én a helyiek tolnai és hajdúsági népdalcsokrot adtak elõ nagy sikerrel. Az együttesben szerencsére ezúttal is szépen énekelt a 87 esztendõs Fekete Józsefné, akinek szereplés közben vidám mosolyra is tellett derûjébõl. Szivárvány Népdalkörünk büszkén hallhatta a bemutató szavakat, hogy az 1990-es alakulás óta a megmérettetések során két ezüst és három arany díjban részesítették õket. A világosi találkozón Kodály- gyûjtötte népdalokat és kórusmûvet adtak elõ a tõlük megszokott fegyelmezettséggel és lelkesedéssel. A kör vezetõje ezúttal is Séri Márta volt. Mint más években, idén is sokszor szerepelt már együttesünk. Ezáltal folyamatosan bõvül ismeretségi körük, és növekszik elismertségük. A közönség tapsaiból ítélve elmondhatjuk, hogy népdalkörünk tovább fokozta népszerûségét, amely nem elbizakodottságra, hanem további szép fejlõdésre ösztönzi tagjait. Fekete Barnabásné, Márkus Zoltán

11 11 Idõsek Klubja programja Október 18 csütörtök óra: Brezai János elõadása az Õssejt terápia témakörében Október 19. péntek óra: Az én 56-om Szabó Károly élménybeszámolója óra: Az én hitem Oláh Ferencné vallási foglalkozása Október 24. szerda óra: Németh Gyula nyugalmazott esperes református lelkész foglalkozása Október 29 hétfõ óra: Dr. Balázs Pál plébános vallási foglalkozása Október 31.szerda óra: Gyertyagyújtás és emlékezés elhunyt szeretteinkre November 7.szerda óra: Ismét! Vendégünk Kerényi Ildikó állatvédõ Tervezés alatt Németi Sándor háziorvos újabb elõadása. Folytatjuk szerdai napokon videonap programunkat, ezen foglalkozásunk is órakor kezdõdik. Megemlékezünk az aktuális eseményekrõl is. Minden hónap elsõ keddi napján 9.00 órától ingyenes ruhabörzét tartunk. Várjuk ötleteiket, javaslataikat, hogy színesebbé tehessük a programjainkat! Meghívó A könyvet mindig ketten alkotják: az író, aki írta, az olvasó, aki olvassa. (Kosztolányi Dezsõ) Tisztelettel meghívjuk és szeretettel várjuk Önt, családját és barátait október 26-án pénteken 16 órakor a kerek évforduló tiszteletére rendezendõ ünnepségünkre. Helyszín: Könyvtár, Balatonkenese (Táncsics M. u. 22.) Információ: Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtár Balatonkenese, Táncsics M. u éves a kenesei könyvtár I. rész Visszatekintve az elmúlt fél évszázadra egy kis könyvtártörténelemmel szolgálunk: Makai Ferenc Mencseli József Völgyesi Mihályné Kocsis Józsefné 1997 jelenleg Györgydeákné Takács Hajnalka Felkérésünkre Makai Ferenc tanár úr, egyik volt könyvtárosunk elkészítette az alábbi visszaemlékezést. 50 éves a kenesei könyvtár Kenesén a legrégibb idõktõl fogva mûködött könyvtárszolgálat. Ezt a tevékenységet korábban a felekezetek és felügyeletük alá tartozó egyesületek látták el. (Kis András: Az ezer éves Kenese 122. oldal) Sajnos, mikor én bekapcsolódtam a könyvtári munkába, olyan állapotokat találtam, ami nem igazolta a fenti állítást. A könyvtár ún. letéti állománnyal rendelkezett, melyet idõközönként a járási könyvtár alkalmazottai cseréltek. Az állomány, amikor én átvettem, 150 db volt. A törzsanyagot zömmel politikai és aktuálpolitikai könyvek, leginkább brosúrák jelentették. Egy szekrényben a régi községházán akkori napközi otthon épületében heti egy alkalommal volt kölcsönzés, péntekenként délután egy órán át. Még tábla sem jelezte, hogy itt könyvet lehet kölcsönözni. Megnevezése: Népkönyvtár volt. Hogy a könyvcsere gyakoribb legyen, selejtezõ leltárt kértem, így lehetõvé vált a propagandisztikus könyvek állományból való kivonása, helyettük közérdeklõdésre számot tartó irodalmi értékeket hordozó könyveket adhattunk az egyre nagyobb számban jelentkezõ olvasóknak. Hogy kielégíthessem az érdeklõdést, hetenként hátizsákba raktam a sokat olvasott köteteket, és hoztam helyette másikakat, de még mindig a veszprémi állományból, tehát letétbe. A fordulat, mely a könyvtár életét nagyban befolyásolta, 1957-ben következett, amikor a járási könyvtár javaslatára önálló, községi kezelésbe, tulajdonba került a könyvtár. A letéti könyveket átadták, teljesen kicserélték az állományt. Induláskor 558 kötet, év végén 126 fõ regisztrált olvasó volt, az éves forgalom 1271 kötet. A VB új könyvek beszerzésére 500 forintot adott. Új helyre költöztünk, önálló helyiségbe, az akkor kialakított kultúrházba (egykori Kurucz vendéglõ). Itt már tábla is jelezte, hogy ebben az épületben van a könyvtár! Kölcsönzés továbbra is csak heti egy alkalommal történt. Elsõ rendezvényünket is ebben az évben tartottuk: Gyarmati Tibor (az iskola tanára) Szentiványi Kálmán: A völgy emberei c. mûvét ismertette. A könyvtár életében az újabb fordulat 1960-ban következett be, amikor önálló községi tulajdonba, ill. kezelésbe került önálló költségvetéssel. A kötetek száma folyamatosan gyarapodott, s az év végi tanácsülési beszámolóban már arról lehetett számot adni, hogy 1200 kötet áll az olvasók rendelkezésére. A következõ év költségvetésében már 4000 forint szerepelt új könyvek beszerzésére, és szerzõdést köthettem a könyvtárellátó vállalattal is április 29-én a VB foglalkozott a könyvtár helyzetével. Ekkor határoztak arról, hogy rendelhetünk irodalmi, társadalomtudományos folyóiratokat is, melyre külön 2000 forintot szavaztak meg. Az szeptemberi tanácsülésen javasoltam, hogy tegyék lehetõvé a szabadpolcos rendszerre való áttérést, mert a szekrényes rendszer már nem gyarapítható tovább. Ekkor a kötetek száma Rohamosan emelkedett az olvasók száma, ezért, hogy a zsúfoltságot enyhítsük, létrehoztuk Balatonakarattyán a fiókkönyvtárat. Éves gyarapodás 365 új kötet volt, és 11 napi, heti, havi folyóirat közül válogathattak a látogatók. A kölcsönzési idõ a minden várakozást felülmúló igények okán napi négy órára emelkedett. Rendszeressé váltak az író-olvasó találkozók. A könyvtár vendégei voltak: Csoóri Sándor, Szentiványi Kálmán, Mesterházi Lajos, Kodolányi János ben a könyvállomány 4074 kötetre emelkedett, a fontosabb folyóiratokat (Új Írás, Élet és Irodalom, Valóság) évenként beköttettem. Én a könyvtárosságot 1968-ban adtam át Mencseli Józsefnek. Makai Ferenc tanár Az érdekes idõutazás során a könyvtár jelenlegi állapotáról olvashatnak következõ, novemberi számunkban.

12 12 Számháború a Berekben Az õszi hadszíntérrõl haditudósítónk jelenti: Balatonkenesén, a Berekben idén is megmérkõztek egymással a pirosak és a kékek. A védõ csapat tagjai, fejükön kék számmal korábban birtokba vették a csata helyszínét, hogy elrejtsék a zászlót és körülötte védõállásba helyezkedjenek. A piros számú támadók hangos csatakiáltással indultak az erdõ felé. A cél minél több ellenség leolvasása és a zászló megszerzése volt. A harcoló csapatok tagjai (30 iskolás gyerek) hamar eltûntek a sûrûben a hadszíntéri megfigyelõk (5 anyuka) szeme elõl. Akinek a számát leolvasták, az kiesett a versenybõl, de nem kellett szomorkodnia, mert nekiállhatott szalonnát vagy virslit sütni a tábortûz mellett. A háború vége felé már kevesebb résztvevõvel, de annál ádázabb tusa alakult ki egy régi pince elõtt, ahová a zászlót elrejtették. A már kiesettek és a szülõk is hangosan bíztatták a résztvevõket. Végül egy lehengerlõ támadó roham során Németh Kitti ragadta magához a gyõzelem jelképét, a zászlót, a többi támadó ujjongva követte. A gyõztes csapat jutalma egy torta, a veszteseké egy doboz sütemény volt. A számháború során készített fotók megtekinthetõek Balatonkenese internetes oldalán. Nyemcsok Györgyné Nagycsaládosok Csoportja Visszaemlékezés Márton-napi libaságok Nyolcvanadik életévemhez közeledve a régi dolgok egyre elevenebben élnek bennem. Az õsszel tömött iskolatáskával tanulni induló gyermekek látványa eszembe juttatta iskolás koromat. Az elsõ osztályt egy palatáblával és egy palavesszõvel kezdtem, ami ki is szolgálta az elemi iskolás létemet. Minden nap délelõtt és délután is jártunk iskolába osztálytársaimmal. A reggeli elfoglaltság templomba menéssel, imával kezdõdött, utána átmentünk az iskolába. Két katolikus és két református tanító volt községünkben ezekben az években. Tiszteletadásra, jó erkölcsre oktattak. A különbözõ korú gyermekek együtt tanulták az olvasást, írást, gyakorlati tudnivalókat. Gyakran dolgoztunk a tanító úr háza táján a konyhakertben és az állatok körül. Az idõsebb gyermekek a tanító úrnak segítettek, felvigyázók voltak, a kisebbeket kikérdezték, együtt mondtuk a szorzótáblát, verseket. Ebédre mindenki hazament. Hazafelé egymás kezét fogva, kettes sorban mentünk, mindenkinek egyhangúlag kórusban köszöntünk. Aki nem így viselkedett, a tanító úr megbüntette, tenyeressel, körmössel, fenékbe csapással. Hat elemi osztály volt, majd két évig felsõbb, ismétlõ osztályba jártunk, az 1-es osztályzat jelentett kitûnõt. A nagyobb gyermekeknek leventefoglalkozások voltak, itt hazaszeretetre, a természet, állatok, növények, a szülõföld megbecsülésére oktattak. A templomba járás kötelezõ volt. Aki nem ment el a templomba, a csendõrök figyelmeztették. Aki megfelelt katonának, 21 éves korától besorozták. Szégyen volt, aki nem vált be. Itt váltunk komoly emberré, férfivá. A falu vezetõi a tanító és papon kívül két jegyzõ és titkára volt. Segítõjük a két kisbíró, akik kézbesítettek, és dobolással összecsõdítették a falu lakosságát, így tájékoztattak a közügyekrõl és a különbözõ eseményekrõl. Aki bûnt követett el és rábizonyították, vagy tetten érték, a vasárnapi templomból kijövés idején megszégyenítették, pl. nyakukba akasztották a lopott holmit, a csendõrök akkor hajtották végig az utcán. Ez annyira visszatartotta a lopást, hogy csak ritkán fordult elõ. Az elöljárók nem kaptak fizetést, az iskolában úgy hordtuk össze a tûzre valót Napjainkban a rendszerváltás után 17 évvel mintha újra érezném a régi szegénység már egyszer megtapasztalt szelét. Környezetünkben egyre több a beteg, munkanélküli ember. Tartalékainkat mind a családok, mind a község lassan feléli. Az állam egyre kevésbé gondoskodik. Remélem, a mai fiatal családoknak nem kell megtapasztalniuk, hogy iskolás gyermekeiknek a mai tömött táskák mellet tüzelõt is vinni kell, ha tanulni akarnak. Szabó Károly A balatonkenesei NABE csoport ez évben is szeretettel vár mindenkit november 11-én (vasárnap) délután 14 órától a Faluházba a Márton-napi rendezvényére. Az iskolások elõadásában részletet láthatunk a Nils Holgerson címû meséfilmbõl. Libás jelenetek az óvodások elõadásában. Játszóház: papírhajtogatás, lufihajtogatás, tréfás vetélkedõk, játékos totók, nyeremények. Felnõtteknek: Tanuljon lúdgége tésztát készíteni! Finom falatok: libatepertõ, libazsíros kenyér, ludas-káposzta. Márton- napi újborkóstoló. Márton- napi sütemények. Mindenkit szeretettel várunk, szomszédot, barátot hozzon magával! NABE csoport Október 20.: Vendel napja. A juhászok védõszentje. Hozzáfordultak, hogy védje meg nyájaikat aszály, villámcsapás, birkavész és farkas ellen. Október 21.: Orsolya napja. A kerti vetemények betakarításának napja. Október 23.: János napja. Sok helyen elõször gyújtottak lámpát. Október 26.: Dömötör napja. Vendel és Mihály mellett fontos õszi pásztorünnep. A dömötörözés juhászbál. Csízió október 15 november 15. Október 28.: Simon, Júdás napja. Sok helyen télkezdõ napnak tartják. Itt vagyon már Simon, Júdás Jaj tenéked, inges, gatyás. Október 31.: Farkas napja. A facsemetét ezen a napon kell elültetni, a gyümölcsfák kérgét bekötni vagy bemeszelni, hogy a nyúl ne rágja meg. November 1.: Mindenszentek napja. November 2.: Halottak napja. November 11.: Márton napja. A gazdasági év záróünnepe. Ekkor vágják Márton lúdját és a lakomán megkóstolják az új bort, mert: Az új bornak Márton a bírája. Idõjóslások: Ha Márton lúdja jégen áll, Karácsonykor sárban botorkál. Ha a Márton napi lúd mellcsontja áttetszõ, tiszta, fehér, száraz, akkor kemény tél várható. Ha homályos, sötét a csontlap, akkor enyhe idõt jelez. Pulai Istvánné

13 13 A T-uránia gyógymód Az új évezred gyógymódja, amely már fõ gerincében ma is elérhetõ. Nem hagyományos nyugati orvoslás, nem komplementer medicina, de nem is természetgyógyászat. Mégis azt kell mondani, hogy a jövõ tendenciájaként meg fogja mindezen gyógymódokat is újítani. Gyógymódként írjuk le, de egyszersmind új életformát is jelent, amely egyre magasabb potenciálra emeli az egészséget. A fenti kijelentések megértéséhez újra kell fogalmazni az egészség, illetve a betegség fogalmát, mert végig kell gondolni, hogy hol és mikor kezdõdik a betegség, illetve mikor nem beszélhetünk már egészségrõl. A gyógyítás kulcsa a diagnosztikában rejlik. Minél korábban tudjuk kimutatni a szervezet egyensúlyának felbomlását, annál könnyebben tudjuk helyreállítani a harmóniát és akkor nem is kell betegségrõl beszélnünk. Az emberi szervezet alapvetõen egy öngyógyulásra képes, dinamikus önszabályozó rendszer. Öngyógyulási képessége pedig összefügg a Föld lüktetésével. A T-uránia gyógymód annyiban új módszer, hogy olyan lehetõségeket tár fel, amelyek elõsegítik a Föld rezgéseire történõ ráhangolódásunkat. Azt szinte mindenki érzi, hogy valami végérvényesen megváltozott a Földön. Történt valami a Földdel és az emberiséggel. Ennek oka egy folyamat, ami Sószoba Lassan újból beköszönt a borongós, nyirkos õszi idõjárás. Ez pedig azt is jelenti, hogy gyermekeink nemcsak az óvodában, iskolában találkoznak egymással, hanem sajnos egyre többet az orvosi várószobában is. A szülõk pedig amellett, hogy aggódnak gyermekükért, aggódnak azért is, vajon mit szól a táppénzhez a munkaadó. A Kippkopp Óvoda szeretne segíteni nekünk, s egy nagyszerû lehetõséget kínál óvodásainak a betegségek megelõzésére, az immunrendszer erõsítésére.egy vállalkozó nagyvonalú felajánlásának köszönhetõen óvodánk kialakít egy sószobát, melyet az ovis gyermekek rendszeresen használni fognak. A sószoba elõnyeirõl, a só szerepérõl a szeptemberi Kenesei Hírlapban olvashattunk, Thury Attiláné cikkében (A só védi a sejteket, csökkenti a szívritmuszavarokat, segít az emésztésben, tisztítja a tüdõt, erõsíti a csontokat, segít a bõrproblémákon,...). Az óvodai Szülõk Szervezete arra kéri nemcsak az óvodás szülõket, hanem mindenkit, akinek lehetõsége van arra, hogy a Föld világkorszak-váltásaként írható le. Véget ért egy 2160 éves világciklus, a Halak -korszaka, elkezdõdött ugyanakkor egy, történelmileg nem túl hosszú folyamat, a Föld áthangolódása az új világkorszakra, a Vízöntõ korára. Zsigereiben minden ember érzi a változást, de az alapokat nem ismeri. A Föld mára olyan belsõ energetikai átalakulási folyamaton ment át, hogy mi emberek egyre kevésbé tudunk harmóniába kerülni a Föld lüktetésével. Az egyén életében jelentkezõ egészségi problémák, belsõ feszültségek, félelmek, de az egész emberiséget tekintve a társadalmi feszültségek mind az alkalmazkodás hiányát jelzik. A T-uránia gyógymód olyan lehetõséget kínál, amely hatékonyan, természetes módon és módszerekkel segíti az egyénre szabott egészség visszaállítását vagy visszaszerzését. Harsányi László Az Egészséges Életért Baráti Társaság nyitott minden új gyógymódról tájékoztatást is adni, ezért szeretettel várjuk a téma iránt érdeklõdõket Harsányi László és Harsányi-Molnár Norbert elõadására, melyet október 19-én 17 órai kezdéssel tartunk a Faluházban. Házigazda a Társaság részérõl Monostori Mariann. anyagi támogatásával hozzájáruljon a sószoba kialakításához, segítse az óvodát, s ezen keresztül a kisgyerekeket is ennek a nagyszerû tervnek a megvalósításában! A támogatás módjai: Ft-os sózsákjegyek vásárlása az óvó néniknél - címzett befizetés a Balatonkenese Nagyközségért Közalapítványhoz, mely összegrõl az Alapítvány igazolást ad ki, így erre adókedvezmény jár. Kérjük a csekken tüntessék fel: kippkoppsó! Bízunk benne, hogy a támogatóknak köszönhetõen novembertõl minden óvodás élvezheti a sószoba elõnyeit! Mi szülõk pedig boldogan állapíthatjuk meg, hogy kevesebb gyógyszerrel, kevesebb táppénzen töltött idõvel, s ami a fõ: egészségesebb gyermekekkel vészeltük át a bacilusgazda idõszakot. Köszönjük a segítséget: a Kippkopp Óvoda Szülõi Szervezete A Tipegõ klubról Újra elindult a Tipegõ klub. Szeptember 16-án, vasárnap délután 16 órakor egy rendezvényszerû alkalom keretében találkoztunk a Tátorján Játékvárban. Egyeztettük tapasztalatainkat, elképzeléseinket, terveinket, amikbõl az elkövetkezõ idõszakban meríthetünk. A gyermekeket bohóc várta és szórakoztatta, búcsúzóul pedig lufit hajtogatott számukra. Ezt követõen október 3-án tartottuk szokásos klubnapunkat, ahová most már nem csak helybeliek érkeztek. Gyógytornász vendégünktõl hasznos tanácsokat kaptunk gyermekeink számára, amit ezúton is köszönünk. A klub tagjai szinte teljesen kicserélõdtek. Az elmúlt idõszak kis tipegõseinek nagy része szeptembertõl bölcsõdébe, óvodába jár. Továbbra is sok szép napot, felhõtlen játékot kívánunk nekik! A Tipegõ klub viszont hagyományait megõrizve várja új tagjait minden hónap elsõ szerdáján óráig a Tátorján Játékvárban (Balatonkenese, Dózsa György tér 1.). Következõ alkalmunk november 7. szerda, 10 óra. Ezen a napon vendégünk gyógypedagógus szakember lesz, akivel a kisgyermekek korai fejlesztésérõl beszélgethetünk. Ide várjuk a 0 3 éves, bölcsõdét, óvodát még nem látogató gyermekeket nem csak Balatonkenesérõl, Balatonakarattyáról, hanem a térségbõl egyaránt. Ebéd rendelhetõ az intézmény telefonján, elõzõ nap óráig a gyermekeknek 224, a felnõtteknek 521 Ft-os áron. Igaz, klubnapjainkat csak havonta egy alkalommal tartjuk, de a Tátorján Játékvár a Tipegõ klub tagjai számára kedvezõ havi bérletet (3000 Ft/hó) biztosít, ami a hétköznap délelõttökre (10 12 óráig) szól. Itt a gyermekek az alkotó tevékenységen (ujjfestés, só-liszt gyurma, nyomda, mozaik stb.) kívül dalos, mesés kezdeményezéseken és naponta játékos tornán vehetnek részt. A foglalkozások plusz költséget nem jelentenek. Ebédet a gyermekek és felnõttek számára is a fent leírt feltételekkel rendelhetnek. Szeretettel várunk minden gyermeket és szülõt klubnapunkra és a gyermekek, anyukák mindennapjait színesítõ délelõttökre. Farkasné Galántai Krisztina, a klub szervezõje

14 14 Öntsünk tiszta vizet a pohárba! Válasz Braccini Éva plakátokon közzétett gondolataira A ma (okt. 11.) reggelre falragaszokon megjelentekre kénytelenek vagyunk reagálni hiszen valóban, ahogyan Ön ezt sejti, tájékozatlanságról árulkodnak az információk az Idõsek Klubjával kapcsolatban. Ezúton szeretnénk felhívni az Ön és a hasonló kérdésekben információra váró olvasók figyelmét, hogy intézményünk szakmai programjában bárki megnézheti az Idõsek Klubjának mint szolgáltatásnak céljait, feladatait. Ez az irat tartalmazza az ellátottak körét, az ellátás igénybe vételének módját, a térítési díj megállapításának feltételeit, az ellátás szakmai tartalmát, a biztosított szolgáltatások módját, rendszerességét, élelmezési, gondozási feladatok jellegét, stb. Biztosan tudom, eddig Ön nem vett részt rendezvényeinken, munkánkba semmilyen módon nem kapcsolódott be. Kérjük, ismerkedjen meg velünk, nagyon szívesen állunk rendelkezésére, fáradjon be hozzánk! Mi imádkozunk Önért: áldja meg és világosítsa meg a jó Isten! A Területi Szociális Szolgáltató Intézmény munkatársai Tiltakozás Közlemény/tájékoztatás Alulírottak tiltakozunk és felháborítónak tartjuk Braccini Éva plakátokon megjelent gondolatait az Idõsek Klubjával kapcsolatban. Nevezett valótlanságokat állít írásában. Kérjük, nyilvánosan kérjen bocsánatot a klub tagjaitól. A klub tagjai: A balatonalmádi kistérségben szerdánként 9-13 óra között közös fogadónapot tartanak három kistérségi hálózat munkatársai a Balatonalmádi, Rákóczi út 43. sz. alatti, kistérségi iroda melletti tanácsteremben. Dobos Tamás, UMFT tanácsadót (Tel: 30/ , pályázati kérdésekben, Gróf Tibor HVI irodavezetõt (Tel: 20/ , Leader és vidékfejlesztés témában, dr. Szebényi Noémi önkormányzati és térségi koordinátort (Tel: 30/ , szebenyi. pedig projektek, programok, fejlesztési elképzelésekkel kapcsolatos konzultáció érdekében kereshetik meg a kistérség önkormányzatai, vállalkozásai, civil szervezetei, lakosai, telefonon vagy -en történõ elõzetes idõpont egyeztetéssel. Az MDF helyi szervezetének elnökeként tiltakozom a falragaszokon elhelyezett írással kapcsolatban. Magát jobb oldalinak tartott egyéntõl eza magatartás nem elvárható. Írása vitatható, hiányos és bántó. Kérem, mielõtt valamit leír, szíveskedjék tájékozódni! Lengyel András Alakuló Kismamaklub! Kedves kismamák, kisgyermekes anyukák, és mindazok, akiket a téma érint! Szeretnék hírt adni arról, hogy megalakult a Lélek Éled Kör Veszprémben A kör alapítói veszprémi és környékbeli édesanyák, akik megtapasztalva a várandósság, szülés, szoptatás élményét, szeretnék, ha ez az idõszak minden nõnek-kismamának különleges és szép élmény lehessen, még a nehezebb pillanatok ellenére is. Szeretnénk lehetõséget biztosítani arra, hogy az édesanyák megosszák élményeiket, tapasztalataikat, ezzel egymást támogassák, ahogy régen is a nõk egymásnak adták át a megszerzett tudást. Továbbá szakmai elõadások, tréningek megszervezésével szeretnénk minél szélesebb körben informálni a nõket, várandós párokat a szülés különbözõ lehetõségeirõl, hogy minden család a neki legmegfelelõbb döntését hozhassa meg. Célunk még a szülés körüli dolgozókkal való kapcsolatfelvétel és a többoldalú kommunikáció elindítása szeretnénk megteremteni az alapot a párbeszédhez, hogy a kismamák igényei és a kórházi rend még inkább összeegyeztethetõvé váljon. A kör programjairól, tevékenységérõl további információt kérhettek: 70/ telefonszámon Ujszászi Petránál, illetve figyeld a oldalt! Ugyanakkor adott a lehetõség a beszélgetésre, ötletelésre, információcserére itt, Kenesén is. Alakulóban van egy helyi Kismamaklub (nem csak kismamáknak), ahol szeretettel várunk minden érdeklõdõt. Ahhoz, hogy a mûködésünket, tevékenységünket a helyi igényeknek megfelelõen tudjuk kialakítani, összeállítottunk egy kérdõívet. Ha a kérdõívet kitöltöd, és eljuttatod a Tátorján Játékvárba november 2-ig, aztán eljössz a következõ klubtalálkozóra, nyerhetsz egy féléves Kismama magazin elõfizetést. (sorsolás nov. 5-én a klubban). A kérdõívet keresd a Tátorján Játékvár honlapján, illetve a védõnõnél vagy a gyermekorvosnál. Ha fontos neked, hogy gyermekeink méltó módon születhessenek, vagy csak információkat szeretnél várandósságról, szülésrõl, szoptatásról, közöttünk a helyed. Gyertek, beszélgessünk! A következõ találkozóra a Lélek Éled Kör koordinátorát is meghívjuk. Újszászi Petra pszichológus, õ szervezte a Születés Hetét Veszprémben, két kisgyermek édesanyja, és számos tapasztalattal bír a témában. Kérésünkre szívesen bemutatja az egyre népszerûbb hordozókendõ megkötési módjait is. Következõ találkozó idõpontja: November 5. hétfõ Helyszín: Tátorján Játékvár, Dózsa György tér 1. (volt mélyárok) További információk: Németh Judit 20/ Banka Beáta 30/

15 15 Kecskés József Jelentés Jelent és elfordul, Gerince csikordul. Átázott aggyal nem lehet Etetni, csak falra mázolni: Az iskolát, a kultúrát Meg kell menteni! Széttépett madarak Nyugalmát elvenni? Sutba a stafétát bevágni? S büszkén dicsekedni? Jelentést a kirakatba Belehazudni lehet, Mert félelem az ura Nappalnak s éjeknek. Kõbe vésni a milesz-t: Hiszi, hogy hiszed! Nehéz a kereszted, Rádszakad a mennyezet. Jelentsd ki bátran: Elég volt! Ne tovább! Kirojtosodott hazád. Oda huszonharmadikád Rády kardja 2007 Ötven év után is Villant a kardod. Rády Józsefre emlékezünk Meghívó A Magyar Olimpiai Akadémia és a MOB Emlék és Hagyományõrzõ Albizottsága megemlékezést tart október 11-én (csütörtökön) l5 órakor a Rákoskeresztúri Új Köztemetõben Rády József olimpiai bajnok vívó halálának 50. évfordulója alkalmából A megemlékezésünkre tisztelettel meghívjuk. Október 11-én a Pilinszky Iskola tanulói Rády Józsefre, iskolán sportcsarnokának névadójára emlékeztek. Halálának 50. évfordulóján felelevenítettük sportpályafutásának fontosabb állomásait. Rády József: olimpiai bajnok vívó, honvéd vezérõrnagy Szekszárdon született szeptember 22- én tõl a Magyar Atlétikai Club színeiben kezdett versenyszerûen vívni. Kard- és tõrvívásban is versenyzett. Mindkét fegyvernemben ért el jelentõs eredményeket, 1923-tól 1932-ig a kardvívó és a tõrvívó válogatottnak is tagja volt. Jelentõsebb eredményeit a magyar csapat tagjaként érte el. Az évi nyári olimpiai játékokon Amszterdamban a magyar kardcsapat tagjaként olimpiai aranyérmet nyert. Az újkori olimpiák történetében ez volt a magyar csapat tizenötödik, a magyar kardvívás hatodik csapatban harmadik aranyérme. Legjobb egyéni eredménye az évi budapesti Európa- bajnokságon kardvívásban elért negyedik helyezés. Az aktív sportolást 1933-ban fejezte be. Kötõdése Balatonkeneséhez 1938-ra tehetõ, amikor a család jelenlegi Kikötõ utcai nyaralóját megvásárolta. Visszavonulása után a Magyar Vívószövetség vezetõje volt. Úttörõmunkát végzett a párbajtõrvívás hazai meghonosításában október 11-én Balatonkenesén hunyt el ben iskolánk sportcsarnokának bejárata falán Kecskés József kezdeményezésére nyert elhelyezést Fésûs Károly Rády Józsefet ábrázoló dombormûve. A Magyar Olimpiai Akadémia az évfordulón országos megemlékezést tartott Budapesten a Rákoskeresztúri új köztemetõben, ahova iskolánk koszorúját Vági Károlyné vitte el. Dukon Béláné A béke vagy te, Sport! a népeket egymáshoz fûzõ szép szalag: és testvérré lesznek mind általad, önuralomban, rendben és erõben. Mert önbecsülést tanulnak az ifjak tõled, s más népek jellemét is éppúgy megértik, s nagyra tartják, hogyha te tanítod õket túlszárnyalni egymást: mert versenyed a béke versenye. (Pierre de Coubertin) Találkozó perckor a temetõ bejáratánál található parkolóban. Budapest, szeptember 13. Üdvözlettel és tisztelettel: dr. Jakabháziné Mezõ Mária MOA fõtitkár Gyõr Béla Albizottság vezetõ Fiatal mûvészek szeptemberi gálakoncertje Fényes még a penge: Példaként ragyog. Nemzetiszín alatt Gyõztesen álltál, Hazádért vívtál. Kenese sem felejt: Erõt adsz, mert ez kell! (Kecskés József) Az Európa Kulturális Mûsorszervezõ Iroda fiatal mûvészeknek nyújt lehetõséget a nagyközönség elõtti bemutatkozásra szeptember 14-én Budapesten, a Marczibányi téri Mûvelõdési Központ színháztermében tartott gálakoncerten Magyarország városaiból vártuk azon tehetséges mûvészeket, melyeket a település vezetõsége javasolt a fellépésre. Nagy örömmel fogadtuk a Balatonkenese részérõl érkezõ két fiatal mûvészt, akik nagymértékben emelték az est színvonalát. Tóth Sára Rebeka a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem fagott szakán Lakatos György és Keszler György tanítványa. Braun: Barokk szólódarab fagottra címû mûvét adta elõ, Sipos Csaba Gyõrben a Széchenyi István Egyetem és Zenemûvészeti Intézet halgatója vibrafonon játszotta David Friedman: Midnight Star címû mûvét. A hallgatóság a fiatal mûvészek visszatapsolásával fejezte ki tetszését. Ezúton szeretném kifejezni köszönetemet a polgármester asszonynak, aki lehetõvé tette eme kiváló mûvészek színpadi szereplését. Remélem, a jövõ évi koncerten ismét gyönyörködhetünk a zenészek produkciójában. Berki Ibolya Az Európa Kulturális Mûsorszervezõ Iroda vezetõje

16 16 Kukucska Ferenc A múzsa Utálom ezt a kánikulát! dohogott János a leendõ irodalmár. Összeráncolt homlokkal szippantott egy hatalmasat az illatos erdei levegõbõl, mert agyát szellõztetendõ, a fák nyújtotta hûvösben kóborolt. Valójában nem is a magas temperatúrával akadt gondja. Ezt megelõzte a lelke mélyébõl fakadó szerelmi bánat. Az a bú, ami az újdonság hatásával, és eddig nem ismert fájdalmával terítette le János még makulátlanul tiszta szívét. A búbánat okozóját egyébként Olgának hívták. Szõke, csinos gimnazista volt, aki a nyári szünetet leginkább biciklije nyergében töltötte. A balatoni utakon cikázott autók és motorok veszélyes forgatagában, félelmetes virtuozitással. Arcán gyõztes mosoly. És ez a mosoly lett hogy csekély költõi túlzással éljünk János végzete. Hõsünk nyaralójuk elõtt az árok partján üldögélt, mélyen elmerülve a versírás szépséges gyötrelmeiben. Több órányi kemény lírai küzdelme eredményeként már megszületett a remekmû címe: A múzsa. János feltekintett a papírjaiból az égre némi ihletért. Mivel az ihlet egyre csak késlekedett, János tekintete az utat kezdte jobb híján kémlelni. Olga ekkor elõzött meg biciklijével egy piros Opelt. Arcán gyõztes mosoly. János megdöbbent a mosoly láttán. Olyan vonzónak találta most a lányt pedig már látásból ismerte, hallotta is a nevét valakitõl, tudta azonnal, csak õ lehet a múzsája. Tizenhat éves kamasz hõsünknek e pillanattól kezdõdõen férfias gondokat kellett a vállára vennie. Ugyanis egy múzsát illik megismerni, beszélni vele. Ezen tevékenységek mellõzésével a múzsa nem igazi múzsa. Igen ám, de hogyan ismerkedjenek meg? Gyalogosan ismerte be János magának semmi esély nincs a közeledésre. Olga még az autókat is leelõzi bringájával. Jogosítványom még nincs, így apa kocsija sem jöhet számításba. Majdani költõnk gondjai bizonyára tovább szaporodtak volna, ha nem toppan elé Olga, heves fékcsikorgás kíséretében. Szia! Ugye nem haragszol, ha kételkedem a memóriámban? Téged láttalak már itt a felhõket lesni? Olyan vagy, mint egy komor meteorológus! A leendõ múzsa hangja csilingelt, arcán a már megcsodált mosollyal, és ahogy János szemeibe túrt pillantásával, az ifjú titánnak a meglepetéstõl elállt a lélegzete. Sajnos ez a légszomj rányomta bélyegét a beszélgetésükre. Még egy múzsának sem egyszerû a társalgás, ha jövõbeni koszorús költõje csak tátott szájjal bámul rá. Olga rosszat sejtett. Mi van, lenyeltél valamit? Apa orvos, szóljak neki? János elõbb le-fel, utóbb jobbra-balra kezdte ingatni a fejét. Olga homlokán ráncok bújtak elõ hirtelen, letámasztotta a kerékpárját, és nemes egyszerûséggel hátba vágta a hangját vesztett poétát. Ezt miért kaptam? tért vissza János sértõdéstõl elcsukló hangja. Hogy meg ne fulladj, te pupák! Miért nem mozogsz valamit? Olga felpattant a jármûvére, és elviharzott. János bensõjét eddig nem tapasztalt érzések kezdték feszíteni, miután találkozott Olgával. Fejében nagy ívû tervek születtek a lány mosolyának meghódítására. Gyönyörû versekkel fogja elkápráztatni, és megkéri, olvassa fel azokat csengettyû hangján. Hogy sikerüljön mindez, János délelõttönként az erdõben sétált ihletet gyûjteni, este a tó partján idézte fel emlékeibõl a szõke lányt. Poétánk még nem tudta, Ámor nyílt sebet nem belsõ fájdalmat annál inkább okozó lövése találta. A Balaton-parti község fõutcáján eközben a kiszemelt mosoly gazdája keményen taposta bringája pedáljait. A vendéglõnél elfordult jobbra, a kis emelkedõvel felfelé tartó utcára. Kíváncsi volt, ott ül-e most is az a méla-málé srác az árok partján, aki már napok óta bámulja õt. Bizony hõsünk hazaérvén erdei sétájáról, kiült az árok partjára. Két napja nem sikerült egyetlen csodás sort sem írnia, nem hogy gyönyörû verseket Olgához. És pont azért, mert állandóan Olgára gondolt. Erõsen tûzött a délelõtti nap János fejére, ezért odábbült a szomszéd cipész Gerzson bácsi terebélyes platánfája alá. Zsivajt hallott a háta mögül. Gerzson bácsi két rosszcsont unokája játszott bent az udvaron. János megdermedt. Olga húzott el sebesen mellette. Egy villanásra ránézett, tekert is tovább. A fiú most átérezte a vértanúk kínjait a Colosseumban. Tudta, soha nem áll vele szóba Olga. Ha együtt bicikliznének, talán akkor De János nem tudott biciklizni! Szörnyû mulasztás, de igaz. Gyermekkorában félt a számára riasztó géptõl, most felnõtten szégyell megtanulni. Kárpótolja ezért az irodalom és a zongora. FINIS! Nincs többé mosoly, nincs többé csilingelõ hang. János felnézett a dombra, ahonnan õrült tempóban zúgott le bringájával Olga. Mindegy! sóhajtott a megfáradt poéta, és egy vértanú beletörõdésével felnézett az égre. A föld felõl a felhõkbe tartó két sámfa meredek röppályájára lett figyelmes. A sámfák Gerzson bácsi udvarából indultak a kerítésen át a magasba, És Tunguzmeteorként készültek landolni az úttesten. A két rosszcsont unoka egyszerre kiáltotta vidáman: Az enyém szállt magasabbra! Jézus kiáltott fel hõsünk, Olgát eltalálják! Átugrott az árkon, és a két zuhanó sámfa alá állt, hogy testével védje múzsáját. A hõsök élete már csak ilyen! Szerencse és szerencsétlenség kíséri egymást. A két sámfa elkerülte Jánost, Olga viszont telibe találta. Már nem tudott megállni, és kerékpárjával a földre küldte a magát nem kímélõ hõst. Mikor Jánost szülei és Olga betámogatták a nyaralóba, és lefektették ágyára, Olga óvatosan megtörölte imádója felrepedt homlokát. János pedig arra gondolt boldogan, mennyire jó lett volna, ha a sámfák is megsebzik! Sík Sándor A Hargitán Bolyongok a Hargita gerincén. Köröttem az élet megint szép. Nevet rám a zöld hegykoszorú, Alszik bennem ami szomorú. Állok, mint az Isten fenyõje, Nem gondolok múltra, jövõre. Elcsituló kisgyerek szívemmel Békességet kötök a jelennel. Fejem fölött sasmadár kerengél. Te madár, ha értem lejönnél! Megtanítnál szárnyat bontani! Most kellene ament mondani. (1941. július)

17 Kombinált átlagfogyasztás: 6,8 l / 100 km, CO2 kibocsátás: 165 g/km Manikûr, mûkörömépítés Balatonkenesén! Tip+zselé, tip+porcelán, épített zselé, épített porcelán, kombinált technika! Szolíd árakon, sokfajta díszítõanyaggal dolgozok. Próbálja ki! SZEZONNYITÓ AKCIÓ! Vásároljon új autót a Suzuki Bartánál Székesfehérváron vagy akár Ft kedvezménnyel! Használt autóját akár Ft-tal többért beszámítjuk Kedvezményes hitellehetõség: Swift 1.3 GC Ft/hó* SX4 1.5 GC Ft/hó* (THM: 8%) + RÁADÁS AJÁNDÉK: 4 DB TÉLIGUMI FELNIVEL! * A havi törlesztõrészlet 120 hónapos futamidõ elsõ 36 hónapjára értendõ 20%-os befizetéssel.. Az ajánlat október 31-ig, illetve az akciós készlet erejéig érvényes, minimum 2 M Ft hitel felvétele esetén! A kedvezmények nem összevonhatóak! Fogyasztás /kombinált/: 6,3-7,6 l/100 km, CO2-kibocsátás /kombinált/: g/km. Keresse, hívja a Suzuki Bartát a legjobb ajánlatot tõlünk kapják! Bejelentkezés, idõpont egyeztetés: 06/70/ Füredi Vera SZÉKESFEHÉRVÁR: 22/ , 22/ SÁRBOGÁRD: 25/ , 25/

18 forintos hirdetések Régi, megunt, kidobásra szánt sci-fi könyvekért jelképes összegért szívesen házhoz is megyek! Ivanics Ferenc, 88/ vagy 30/ vagy Betörés ellen felsõfokon! Korszerû vezeték nélküli digitális riasztó rendszer eladó. Telefonra küld üzenetet. Nyaraló, lakás, családi ház, üzlet, iroda, raktár, mûhely, garázs, melléképület stb. védelmére kiváló. Tel: 06/30/ ; Web: VAGYONVÉDELEM. Szabad Felhasználású Jelzáloghitel! Jövedelemigazolás és értékbecslési díj nélkül. Akciós kamat. Meglepõen alacsony (1 millió forintonként havi 5798 Ft.) törlesztõ részlet. Személyi kölcsön, Lakáshitel, Folyószámlahitel, Hitelkártya. Tel: 06/30/ ; Web: MOBILBANKÁR. Szieszta gázkályha 2 db gázpalackkal együtt eladó. Tel.: Régi íróasztalt, írószekrényt, régi karosszéket vennék. Tel: Balatonkenesén eladó 2 szobás összkomfortos családi ház 320 négyszögöles telekkel. Irányár: Ft. Ugyanott építési telek eladó! Mûvelt terület, víz-szennyvíz van. Irányár: Ft. Tel.: Balatonkenesén a Tiker völgyben (Margit utcában) 2351 m 2 -es, osztható építési telek eladó! Irányár: forint. Érd: BÉLYEG! Tel.: ; VITORLÁSHAJÓ! Felújításra szoruló 25-ös JOLLE típusú vitorláshajó (1972) felszereléssel olcsón eladó. Érd.: 88/ Belsõ gáz-, központi fûtés, víz- csatornaszerelés - tervezése - engedélyeztetése - kivitelezési munkák szervezése (referenciákkal) tel.: ORVOSI ÜGYELET: BALATONALMÁDI, BAROSS G. U. 32. TEL.: 88/ Következõ számunk lapzártája: november 5. BALATONKENESEI HÍRLAP Balatonkenese és Balatonakarattya községek önkormányzatának havilapja Alapító szerkesztõk: 1913: Czakó Gyula; 1990: Taródi Flink Kornél Felelõs szerkesztõ: Gyõrfi Károlyné Kiadja: Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtár 8174 Balatonkenese, Táncsics Mihály u. 24. Tel./ fax: 88/ Szerkeszti a Szerkesztõbizottság Olvasószerkesztõ: Márkus Zoltán Tördelõszerkesztõ: Ilyés Ádám Készült: Zepetnek Nyomda, 8171 Balatonvilágos Közérdekû információk Dr. Zoltán Levente (88) Hétfõ-péntek: Területi Szociális Szolgáltató: Balatonkenese, Fõ u. 43. (88) Szakápolói szolgálat Balatonkenese, Kossuth u. 42. (88) Falugondnokság Balatonkenese, Fõ u. 43. (88) Óvoda Balatonkenese, Balatoni u. 63. (88) Balatonakarattya, Bakony u. 7. (88) Iskola Balatonkenese, Bajcsy Zsilinszky u. 10. (88) Faluház: Balatonkenese, Táncsics M. u. 24. (88) Tourinform iroda: Balatonkenese, Táncsics M. u. 24. (88) Nyitva tartás: Hétfõ-péntek: Könyvtár: Balatonkenese, Táncsics M. u. 22. (88) Nyitva tartás: Hétfõ: Kedd, csütörtök: Péntek: 10 14; Szerda: zárva Tájház: Balatonkenese, Kossuth u. 6. (88) Nyitva tartás: keddtõl szombatig: 10 12; Könyvtár, Közösségi Ház: Balatonakarattya, Iskola u. 6. (88) Nyitva tartás: Hétfõ-kedd: Szerda-csütörtök-péntek: Idõsek Klubja: Balatonkenese, Táncsics M. u. 20. Elérhetõség: Szabóné Öcsi Mónika: Varga Ákos: Nyitva tartás: Hétfõtõl péntekig Sportcsarnok: (88) Rendõrség: Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u (88) , Polgárõrség: Balatonkenese, Parti sétány 16. (30) , (88) Vízirendõrség: Siófok, (84) Vasútállomás: (88) (akarattyai vonatközlekedésrõl is információ itt) EON: Veszprém, Radnóti tér 1. (40) Mûszaki hibabejelentés: (40) Mérõóra-állás bejelentés: (40) Víz és Csatornamû Társulat: Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. (88) Vízmû: Balatonakarattya, Rákóczi u. 2. (88) Gázmûvek: Veszprém, Mártírok útja 9. (88) A Polgármesteri Hivatal címe: Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. web: (88) , (88) Fax: (88) Az Igazgatási Csoport és a Pénzügyi Csoport ügyfélfogadási ideje: Hétfõ: Szerda: Péntek: 8 12 A Mûszaki Csoport ügyfélfogadási ideje: Hétfõ: 8 12 Szerda: Péntek: 8 12 A polgármester ügyfélfogadási ideje: Hétfõ: 8 12 A jegyzõ ügyfélfogadási ideje: Szerda: 8 12 A Küngösi kirendeltségen: Kedd: 8 12 A Pénzügyi Csoportnál a pénztári órák idõpontja: Hétfõ: és Szerda: és Háziorvosi ellátás: Balatonkenese, Táncsics u sz. körzet: Dr. Németi Sándor (30) Rendelõ tel.: (88) Rendelési idõ: Hétfõ: Kedd: Szerda, csütörtök, péntek: sz. körzet: Dr. Détár Bianka (30) Rendelõ tel.: (88) Rendelési idõ: Hétfõ: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: Balatonakarattya, Szent I. tér 1. Dr. Détár Bianka (30) Rendelõ tel.: (88) Rendelési idõ: Hétfõ: Kedd: Szerda: Csütörtök: 8 10 Péntek: 8 10 Gyermekorvosi körzet: Balatonkenese, Óvoda u. 8. Dr. Horváth Mária (30) (88) Rendelési idõ: Hétfõ: Kedd, szerda, csütörtök, péntek: Balatonakarattya, Szent I. tér 1. Dr. Horváth Mária (30) (88) Rendelési idõ: Hétfõ, kedd, szerda, csütörtök: 8 9 Péntek: 8 10 Fogorvosi körzet: Balatonkenese, Óvoda u. 8. Dr. Sebõk Judit (88) Rendelési idõ: Hétfõ, csütörtök: Kedd, szerda, péntek: 8 12 Tátorján Gyógyszertár: Balatonkenese, Balaton u. 57. (88) Hétfõ-péntek: 8 17 Állatorvos: Balatonkenese, Gyógyszertár u. 2.

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 27-én 8,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 27-én 8,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 21/2013. Ö.ü. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 5 példányban Készült: Az ülés helye: 2013. szeptember 27-én 8,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonkenese Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Balatonkenese,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 14/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 28-án 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án, 18 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án, 18 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-4/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án,

Részletesebben

Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének. 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete

Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének. 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2007.(X.01.) számú rendeletének módosítása Bag

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-6/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

10,10% 24,56% 45,07% 3,97% 26,40%

10,10% 24,56% 45,07% 3,97% 26,40% Balatonkenese Város Önkormányzatának 2010. évi beruházási kiadásainak a feladatonként 2. sz. melléklet Beruházás megnevezése Teljes ktg önrész Kivitelezés tervezett kezdési éve Kivitelezés tervezett befejezési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 932-18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én (Csütörtökön) 14,00 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 30-án

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között A helyi cigány kisebbség közösségi jogainak érvényesítése érdekében a Dunaföldvári

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-7/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 17-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Legénd Községi Önkormányzat 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Készült: 2012. március 22-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott rendkívüli -testületi ülésről 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Bíró

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Jelen vannak: Meghívottak: Kereki Község Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről. Marton Lajos polgármester, továbbá Balogh Gyuláné, Csicsai László Viktor, Vinkler

Részletesebben

../2009. Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 12-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyve

../2009. Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 12-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyve ../2009. Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 12-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyve J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült Szalmatercs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A 2012. I. FÉLÉV MUNKATERVÉT PAPKESZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 277/2011. (XII. 14.) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én 8,00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2016. sz. jegyzőkönyve. a augusztus 9 én megtartott rendes üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2016. sz. jegyzőkönyve. a augusztus 9 én megtartott rendes üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10/2016. sz. jegyzőkönyve a 2016. augusztus 9 én megtartott rendes üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016.

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. június. 30.-án (csütörtök) 19.00 órai kezdettel tartott ülésén. HATÁROZATOK:

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete 9/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete június 18-i rendkívüli ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete június 18-i rendkívüli ülésén JEGYZŐKÖNYV Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2008. június 18-i rendkívüli ülésén Jelen vannak: Csép Györgyné alpolgármester Bor József Dezső, Farkas Károly, Horváth István, Kasó László, Mercsek

Részletesebben

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 139/2014. (XI. 25.) HATÁROZATA. A salföldi honlap megújításának tervéről

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 139/2014. (XI. 25.) HATÁROZATA. A salföldi honlap megújításának tervéről J e l e n t é s Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 31-i nyilvános ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról. Előterjesztő:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 370/21/2016 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2016. szeptember 15. napján 16.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének Határozatok: J E G Y Z Ő K ÖN Y V E 366/2016.

Részletesebben

VESZPRÉMI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8200 Veszprém, Szabadság tér 15.

VESZPRÉMI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8200 Veszprém, Szabadság tér 15. VESZPRÉMI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8200 Veszprém, Szabadság tér 15. Szám: KOZP/921/5/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Veszprémi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2016.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Zagyva Jánosné

JEGYZŐKÖNYV. Zagyva Jánosné 2965-10/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 2010. augusztus 18-án megtartott Pénzügyi Bizottsági ülésen elhangzottakról. Jelen vannak: Orosz Lászlóné Kiss Barnabás

Részletesebben

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009.(III.18.) rendelete falugondnoki szolgálatról (A 2/2010. (II.24.) rendelettel módosított szöveg.) Kihirdetve: 2009. március 18. Vadas László

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

1. Tájékoztató az előző időszak óta eltelt eseményekről

1. Tájékoztató az előző időszak óta eltelt eseményekről Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. december 28-án,

Részletesebben

Módosító indítványok a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslatához

Módosító indítványok a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslatához 1. 2. 3. 4. Módosító indítványok a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslatához Javaslattevő Javaslat tartalma Javaslat összege Forrás megjelölés Megjegyzés GPB Szász

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök Magyarszentmiklós község Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke M E G H Í V Ó 2009. szeptember 8-án (kedden)17.30 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Tervezett napirend: 1.) A 2009. I. félévi

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Egészségügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-án 14 30 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme. Jelen van: Pőcze Levente,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010. november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Balogh András képviselő Csatlós Csaba képviselő

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 9-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 18-án, 9:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácsterme

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. július 11-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Molnár György igazgató

Jegyzőkönyv. Molnár György igazgató Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. II/12. sz. alatti székhelyén 2014. december 1-én 10.30-kor megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata és intézményei, valamint a lakosság civil szerveződéseinek 2012. évi kulturális és rendezvényi

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Képviselő-testület új i és

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Képviselő-testületeinek 2015. szeptember 7.-én 17 órai kezdettel Segesd községben, a Segesd-Taranyi IV. Béla Király Általános Iskola

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető Jegyzőkönyv Készült: 2010.július 29-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós Csaba

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 12/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2012. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2012. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2012. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Oszvald József elnökhelyettes Babits Emil képviselő Ruppert Béláné képviselő Scheer József képviselő Tihanyiné Baki Zsuzsanna képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Oszvald József elnökhelyettes Babits Emil képviselő Ruppert Béláné képviselő Scheer József képviselő Tihanyiné Baki Zsuzsanna képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2009. november 6-án 15 00 órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vámoscsalád Község Képviselő-testületének 2015. február 18-án 18 óra 30 perckor a Vámoscsaládi Kultúrház klubhelyiségében megtartott közmeghallgatásáról Jelen vannak: Németh

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2015. évben 9 ülést tart.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k:

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k: J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. április 18-án megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Balkány Város Polgármesteri Hivatala 4233 Balkány Rákóczi

Részletesebben

Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete november 29-én órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete november 29-én órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. NÓRÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8591 Nóráp Kossuth u 48. Szám: 9-12/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete 2011. november 29-én 18.00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2016. február 16. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 TÜSKEVÁR Szám: 125-36/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 15-én (kedden) 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról

Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról Vilonya Község Önkormányzat Polgármesterétől 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tisztelt Képviselő-testület! Beszámoló a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény

Részletesebben

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 7/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. szeptember 13- án 17. 00 órakor a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u. 11., emeleti nagyterem)

Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u. 11., emeleti nagyterem) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének és Kelevíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 20-i együttes üléséről. Helyszín: Marcali Közös

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 98 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 18-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 42/2014.

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 12-én (csütörtök), 17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál, Bocskayné Tóth Katalin,

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 3 án 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásáról. I k l ó d b ö r d ő c e

Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 3 án 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásáról. I k l ó d b ö r d ő c e J e g y z ők ö n y v : K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 3 án 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásáról Az ülés helye: IKSZT épület I k l ó d b ö

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 31-én 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 31-én 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 17/2012. Ö. ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 31-én 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

Napirendi pontok: 1.) Beszámoló az önkormányzat év I. félévi költségvetésének végrehajtásáról Előadó: Novák Jenőné pénzügyi csoportvezető

Napirendi pontok: 1.) Beszámoló az önkormányzat év I. félévi költségvetésének végrehajtásáról Előadó: Novák Jenőné pénzügyi csoportvezető Vásárosfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a vásárosfalui polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. szeptember 13-án (kedden) 19,00 órakor megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÁPTALANTÓTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 286/7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 15-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. alatti székhelyén 2014. február 25-én 17.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének január 29. napján megtartott soros, nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének január 29. napján megtartott soros, nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2014. január 29. napján megtartott soros, nyilvános testületi üléséről. Jelen voltak: Búza Zsolt polgármester Lépné Soós Anita Kecskeméti

Részletesebben

a Képviselő-testülethez a települési önkormányzatok rendkívüli költségvetési támogatása iránti igény benyújtására

a Képviselő-testülethez a települési önkormányzatok rendkívüli költségvetési támogatása iránti igény benyújtására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2329/2015. 5. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a települési

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés 66-10./2015. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 53./2015. (IV.27.) önkormányzati határozata Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben