Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 É É Á Á ú ö ü ő í í

2 ú Ö É Á Á

3 Ö Í É ő ő ő ö Í ö í Ó ö í ö ű ö ó ő í ö í ó í ő ö ó í ő í ö ö ő í í í ő ö Í í í ő ő ó ű ő ú Í ö ö ó ö ö í ö ü ű ö ö ó í ü ö ö ö í ö ö ö ü ő ű ö í í ő ö ö ó ö ö í í ö ő ó í ö í Ó ó ó ö í í ö í ö í ö ó í ö Ó Ó ó ó ó Í

4 Ilckeve s IrsgeÖnkormdnyzati Trylcis A H e lyi H u I \ad kgazd l kods hazai hulladkgazdlkodsi polítikban az 199o-es vektől kezdődon meg a i Terve korszerű, nemzetközileg is elfogadott elvek s prioritsok erőteljesebb rvnyesülse.ennek rtelmbenaz optimlís arnyok kíalakítsval kell elrni mínden hulladkra vonatkozóan: o a hulladkkeletkezs lehetősg szerinti megelőzst, a kpződő hulladk mennyisgnek s veszlyessgnekcsökkentst,.. a keletkező hulladk minl nagyobb arnyú hasznosítst, a nem hasznosuló hulladkok kömyezetkímlő rtalmatlanítst. 2. ALTALANOS IRANYELVEK A clok elrserdekbena Hulladkgazdlkodsról szóló vi XLlll. törvny 33. S-a összhangban az Európaí Közössg hulladkra vonatkozó írnyelveivel -a - Nemzeti Környezetvdelmi Program rszekntorszgos Hulladkgazdlkodsi Terv kídolgozst írta elő. Az oht elfogadst 270 nappal követően a Környezetvdelmi FelÜgyelősgek irnyítsval terüieti tervezsí statísztikai rgíókra kíterjedő Területi Hulladkgazdlkodsi Tervek kszültek, amelyeket a környezewdelmi míníszter rendeletben hirdetett kí. A területi tervek kíhirdetst27o nappal követően a 126/2003. (Vlll. 15.) Korm. rendelet rtelmbena települsi önkormnyzatok kötelesek Helyi Hulladkgazdlkodsi Tervet kszíteni,s azt helyi rendeletben kíhirdetní. A 126/2003. (Vlll' 15.) Korm. rendelet a hulladkgazdlkodsi tervek rszletes tartalmi követel mn y eiről kímondja, hogy: A hulladkgazdlkodsi tervek szerkezeti felpítsts tartalmi elemeit e rendelet 1. szmú mel lklete tartal mazza. A rendelet 11. önkormnyzatok s (t) bek. szerint a tízezer vagy ennl nagyobb lakossgszmú települsí helyí hulladkgazdlkodsí tervt, valamínt a tízezer vagy ennl nagyobb lakossgszmú trsulsok, illetve körjegyzősgek közös helyí hulladkgazdlkodsí tervt tjkoztatsul meg kell küldení az ílletkes megyei Ónkormnyzat CONNECT 3 KÖrnyezet.zedelmi. Szolgltatc' s oktató Kff Telephely. J l00 Salgótarjn' Rkóczi út l3' 'l'el/fax:06-l 2l hu rszre.

5 Ö ő ü í í ő í ú í ö ü ő ó Í ó í ü ő ő ö í ő ó ö ö ó ó ő í Í í í ő ő ö í ű ó ö í í ö í ő ű ű í ő ó í ö ö í ó Ü ö ő ö ö í ó ö ó ó ó ó ú

6 Ö í í ö í ó í Ü ö í ü ó ó ő ö Ő ö ö Ő í í ö í ű ő í ö ó ö ó ó ó ó ú

7 Ö Á ü ü í ő ö Ü Í ö ő Ü Ü ü ö ö ó í ü óí ó ö ő ö ő ö ö ö ö í ö ö Ü ó Ü í ú ü ő ö Ü Ü ö ó ö ö ő ö Í üí ő ő ő Ü í Ü ő ö ú ő ú ö Ü ú ó ó ö ó ó ó ó ú

8 ó Ö ö ű ö ő ö ű ó ű ö í Ö í ó í ö Ü ó ó É Á Á ö í ó ó ó ő Ú ő í ő í ő Ü ő Ó ö ö ű í ü ű í í Ü ó í í Ü í í ó ő Ü í í ó Ü ó Ü í í ó ö ő í Ü ő í ő ő ó í ő í Ü ö Ö í ó Ó í ő ő í ő ö ő í ö ó ó ó ó ú

9 Ö í ó í ő Í ő í ó ű ó ó ó ö ö í ó í ó ű í Í ó ó Ü ö ö í ó í í ö ű ő í í ó ű ö ű ó í ü í ő ó ó ö í ő í ő ó í ö ű Ü ö ö ó ö ö í Ő Ü É í í É ö ó ó ó ó ú

10 Hc lyi Hu l ladkgazdalkod'si Rackel,e s Trsege onktlrmanyzati Trsulas Szigetbecse közsg ÜdÜlőterülete közműves csatornval el nem Te n'e ltott települsrsz.az üdülőterületről a szippantott szennyvíz tengeiyen törtnő elszllítst s rtalommentes elhelyezst:. r sávtmax Kommunlis s Humn Szolgltató Ktt.(2700 Cegld, Batthyny u. Tóth. nos vllalkozó (Rckeve, dr. Skultti u. 26.) szolgltatók A felsorolt szolgltatók a tevkenysghez szüksges 2.) vqzik. vllalkozóí jogosítvnnyal rendelkeznek, s tevkenysgüksorn a 16/1996. (Vll'15.) BM.-KTM. Szmr] rendeletben foglalt feltteleknek megfelelnek. A szolgltatók a szllítst a lakossgi ign1,bejelentst követó kettő munkanapon belül elvgzík.az elszllított szennyvizet a Rckevn Üzemelő szennyvíztisztító telep Íogad)a, amely befogadsról s a fogadott mennyísgtisztítsról a szolgltatók n),ilatkozattal rendelkeznek a szennyvíztisztító územeltetójtői. Szi getbecse. Ki h u l ladkgazdl kodsi.9l kitűzesei kell alakítanía vr[ban a szelektív hulladkgyrijts rendszert. A vrosnak csatlakozní kell olyan hulladkgazdlkodsi rendszerhez, ahol a szelektíven gyűjtön hulladk szelektíven kerül befogadsra s feldolgo zsra.. Az illeglis szemtleraksokat fel kell szmolni, vente legalbb egy alkalommal közsgíakarítsi napot kell szervezni a. o. civil szervezetek bevonsval A köaerületek folyamatos takarítst el kell vge.ni A köztri hulladktroló ednyek szmt növelni kell Üdr;lsíídőszakon kívül az üdülőterületen kontneres hulladkgyűjtssel s szllítssal kell megoldani a hulladkkezelst. Szigetbecse Közsg Önkormnyzata elkötelezi magt, hogy a programban szereplő feladatokat következetesen vgreha jtja. Az ves költsgvetsben forrst bíztosítszakszerű s takarkos gazdlkods mellettmegvalósítsra. Keresi a a míndenkori lehetősgek alapjn-a fenti feladatok gazdasgi s civil együttmrjködsvel, esetleg tókebevonssal törekszik szervezeti partnereket, akiknek a lehető legjobb, leghatkonyabb együttm űkodsre. Csatlakozni kívnnak a Kozp-Duna Vidki regionlís szilrdhulladk gyűjtő rendszerhez. Szelektív gyűjtst kívnnak bevezetni a települs több pontjn. CONNECT 3 Környezetvdelmi, Szolgltató s oktató Kft Telephely: 3 l00 Salgótarjn, Rkóczi út l3. Tel/Fax:06-3 2/ I hu 44

11 Ö É É Á Ű ö ő í ő ű ö ö ü Ó ö ű ö ö ó ü í ű ő ó ö őí ű ö ű ó ó ü ó ó í Í í ó ö ó ó ó ö őí ó ö ű í í í ö ó ö ö í í í Ü ö ó ö őí ó ö Ü ö í ö ó ó Ú ű ő ű í ő ó ó ó ó ú

12 ö ö ő ö ő ö ö Ü ű ó ű í ü ű ő ö ó ö Ü ö í í í ö í ű ű ő í ó ű ó Ü í ö ó Í ö Ü ö ö ő Ü í í ö ő ö ö ó í ő ó í Í Ü ő ö ó őí Ü ó ó ö ű Ü Ü ü í ö ö ó ó ó ó ú

13 Ö ü ű ő í ő ű ö ö ó Ü Í ő ö ó őí í ö ő Í ő ü ő ó í Ő ö ü ő ü í ő ö í ó ö ő í Ó í ó ö ú Ú ú í ö ü ö ó ó ű ő ö ö ö ó ő Ő ó í őí ö ő ö í ó ó ó ó ó ú

14 Ü ö ö ó ó Ú ó ő ó ü Ö ö ő ő Ó ö ő ó ö ő Ü í í ó ó Ú ő í í ö í í Ú ö í ó í í ő ó ó í ó í í ó Ó í í ö ő ő í í í ú í ö í ó ó ő ü ő ó ó ó ű ő ő í Ü ú ő ó í ú ó í ű í í í ő ő í ú ó ó ó ó ú

15 Ö ő Ü í í í í ú í í ö Ó ö í ó ü ó ó ű ó ó ö ő ö Ü ö í Ú Ü í ö ö í ű ö ő ü ö Ü í í ó ó Ü ö í ű ó ö ö í ó Ü Í ü í ó Ü ö í ű ó ó Ü ó ő í ű ö íó Ó ÍÜ Ü í ú ö ő í ö ó ő í í ő Ü ő ö ó ó ó í ó ú

16 Ö É Ő É Á Á É ö íí ü í í ő ö í í ü ő Í ó Ü Ü ö í ó í Íí í í í ö ö ö ó í í Ü í Ü í ű í ö í í í ó ö ő ö ö ó ö ű ö ő ö ó ö ö ö Ü ő í ó ö ö ö ö ö ó Ü Ő ó í Ü í Ü ő őí ö ó Ü ő ú ó í ó í ű ö ö ó ó ó ó ú

17 Ö ü ö ö ő ó í ó íó ö ö í ő Ú Í ő í í őí í ó í ó í ó ó í ü ö ö Ü ű ö ö í í í ó ó ő Ü ö í ő ö ő í ó ö ü í í í í ő ó í ó ü Ü ö í ü ő ó ó í Í í ó ő í í í Ü ö ö ó í í ó ö Ü ö ö ó í ű Ó ó ö Ó ó ö ö ö í ó ó ó ó ú

18 Ö ü ö íó ö ö ö ü ő ő ö ő ó í í ö ö ö ö í ó ő ó ú ú Íí Ü ö ő ö ó ö í ó ö ó ü ö ö ö ü ő ö ó ó ó ó ú

19 Ö í ő í ő í íí ü ő Í ü í ö Ü ő ö ü í ő í í í ő ő Ő í ö í ó í ó í ö ü í ö ó í í í í í ó í ö ő ő ö í í ó ő ó í ö Ü ó í ő ó í í ó í í í ö ő Ü ű ő ö í í ü í ü ű ő ő í Ü ö í í í ü í í í í ö í ő í Ü ö ő ö ő í í í í íó ú ö Ö ó ó ó ó ú

20 Ilackevc s Tersege onkorman-l.:ati Tr.wls H e ly i H u l l ad kgazd I ko<lsi 7b n,e Veszl1,g5 hulladknak minósülő folykony hulladkokat kíbocstó technológikhoz kezeló ltesítmnyektelepítseszüksges úgy, hogy veszlyes hulladkknti kibocstsra csak víztelenített iszap kerüíhessen. A telepítendőkezelő berendezsek hel1,nek, szmnak kijelölse a területi közcsatorna szolgltatókkal vgzett együttes felmrsalapjn kb v vgiglehetseges. AkkumuItor huiiadkok visszagyiíjtstki kell terjeszteni az 53/2003.(IV.Í1.) Korm. rendeietben eiőírt visszagy(íjtsi arny eirserdekben. Az elektroníkai hulladkok anyagban törtnő hasznosíts mellert az alkatrszknttörtnő hasznosítst kell tmogatní. Ehhez megfelelő techníkai színvonal s szakmai kpzettsgű munkahelyek teremtse szüksges. Ennek rdekben szelektív gyűjts s szervezett begyűjtsi hlózat kípítse szüksges. Az autópark fiatalodsval, gpkocsíhasznlati szoksok vltozsval vrhatóan csökken a kereslet a hasznlt alkatrszek írnt. Az autójavítsra alkatrszenknti hasznosítsra pülő gpkocsí bontsi üzletg tevkenysgeeltolódik az anyagban törtnó hulladk hasznosíts irnyba. Elrendő cl a bontók szmnak csökkentse, a hasznosítsi technológik körzetbe törtnó koncentrlsa. A korszerű bontók szmnak vgleges tervezse 20052oo6-ra tehető, amikorra vrhatóan körvonalazódnak a bontsból szrmazó hulladkok hasznosítsnak lehetősgeí. 2oo5.július 1-íg a csomagolsí hulladkok tern el kell rníaz S}7o-os hasznosítsi arn1,t tjgy, hogy az anyagban törtnó hasznosíts összessgben mínímum25% legyen. A bíológíaílag lebomló szerves anyag hasznosítsí arnyt növelni kell. 2oo3'júlíus 1-je utn a hasznlt egsz gumiabroncs leraksatilos.20o6. július ]-je utn az aprított hasznlt gumiabroncs leraksa tilos. A gumi abroncsok anyagban vagy termíkus hasznosítst kell szorga mazni a kistrsgben. A lakossgi fogyasztsban keletkező fradt olaj begyűjtő hlózat kialakítsnak elkezdse Üzemanyagtö ltő l lomsoknl. CONNECT 3 KÓrnyezetvdelmi, Szolgltató s oktató Kft Telephely: 3l00 Salgótarjn, Rkóczi út l3. Tel/Fax e-nrai I : L hu 88

21 Ö í ó ö ö ű í Ü í ő ű í ű ö ó ö ö ű ű ű ó ó Í Í í ö Í ő ó ő ó ő ó í í Ü í ű ó ö ö Ü Í ó ó í ó ő í ö ő ü ü ü ó ó Ö Í ó í ő Ö ó ó ó ó ú

Á Ú Ö É É É É Ü ü í ú í í í ü ü í ú í í ú í ü í í í í í í É í Ü ü í ü í í í í í í í í í í í ü í ü ü í í ü í Í í ü í í ü í í ü í ü í ü í í í ü ü í í í É ü í ü ü í ü ú ü í í í ü í í í ü ü í í É ú í í í Í

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2012. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2012. évi egyedi beszámolója A Pannon Vltó Nyrt. 2012. vi egyedi beszmolója ó ő ü ü ő í ő É ó Ő Á Ö ő ő ó ó É ü ö ö Á Í í Ü Í ő Á í Ö ö ű ű ú í ő ö ö í É Ü ö Ö ó ó ó ö ö ó ó ó ö ó ö ö ó ő í ú ö ó ó ö í ö í ó Ö É ő ö ó ó ö ö ó ö ö

Részletesebben

VIZSGÁLATI PROGRAM. VEGYES Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1012 Budapest, Alma utca 5.) Az eredménykimutatás ellenőrzéséről

VIZSGÁLATI PROGRAM. VEGYES Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1012 Budapest, Alma utca 5.) Az eredménykimutatás ellenőrzéséről ö ő á á Ő É Á á ő á ó á á í Ú ő Ú Í á á ü í ú á óí á í óá á á í á á á á í á á űá í á ű á í á í á á í á ü ó í ő á ó á ü á ó á á á á ő á á á í Ú ó á á á ú á ő á í á á á á á á í á í á á í ő á ó á á á Á ö

Részletesebben

Hulladékok. új utakon

Hulladékok. új utakon Hulladékok új utakon 2 Magyarország a XXI. század kezdetére a kor szellemének megfelelő színvonalú hulladékgazdálkodási rendszer kialakítását tűzte ki célul. Az új stratégia mehatározását befolyásolta

Részletesebben

á ö ő á á á á á Ö Ó Ü ű í á ő ö ő á ö ü á ő áí á á á á í í á ő ö í á ü ö ö É ö ö í ú á á á Ö á ő ő á á ö ö ú í í ő á á á á ö á á á á á ö ö ü ü ú á á ő ö ő á í á á á á á á ú á á á á ő ö á á á ú á á á á

Részletesebben

A CSOMAGOLÁSI TEMÉKDÍJ HAZAI BEVEZETÉSÉNEK ELEMZÉSE

A CSOMAGOLÁSI TEMÉKDÍJ HAZAI BEVEZETÉSÉNEK ELEMZÉSE Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Építési és Környezetmérnöki Intézet Környezetmérnöki Tanszék SZAKDOLGOZAT A CSOMAGOLÁSI TEMÉKDÍJ HAZAI BEVEZETÉSÉNEK ELEMZÉSE Készítette: Máthé Domokos környezetmérnök

Részletesebben

CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTOTT

CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTOTT Trgy: Vmosprcsi Kistrsgi Jróbeteg Szakelltó Központ csapadkvz elvezetsi terve Megrendel: Vmosprcs Kistrsgi Egszsgügyi Szakelltó Nonprofit KFT. Tervez: Lovas Pter Dtum: Debrecen, 2011. janur hó Tervszm:

Részletesebben

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli

Részletesebben

a felszíni víz minőségvédelmével kapcsolatos alap- és

a felszíni víz minőségvédelmével kapcsolatos alap- és Kitöltési útmutató a felszíni víz minőségvédelmével kapcsolatos alap- és éves adatszolgáltatáshoz (VAL-, VÉL-lap) a 25/2007. (VII. 30.) KvVM rendelettel módosított 27/2005. (XII.6.) KvVM rendelet alapján

Részletesebben

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IX.24.) Ökr. számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IX.24.) Ökr. számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IX.24.) Ökr. számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

A szakdolgozati témafoglaló lap lead{si hat{ridejét l{sd Hat{ridők c. fejezetnél.

A szakdolgozati témafoglaló lap lead{si hat{ridejét l{sd Hat{ridők c. fejezetnél. ÚTMUTATÓ a z{róvizsg{ra való felkészüléshez az alapszakokon, mesterszakokon valamint a szakir{nyú tov{bbképzésen z{róvizsg{ra készülő hallgatók részére 1. Témav{laszt{s 2. Szakdolgozati kutat{si koncepció

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

Í Á É ö ó í ü í ó ó ö í ó í ö ó ó ó ó É ó ö í ö ö í ö ű í ó ö í ó í í ó í ó í í í ö ú í É í ó í íí í ó ó í ö í ű íí ö í íí í ó ó ö í ö ű ö ó Ú ó ó ö ó í í ö í í ö ö ö ű ó ó Í ö ű í ó í ú ü ó ó ö í ó ö

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 09-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 09-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 09-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 23/2015. (IV. 09.) önkormányzati határozat Nagykereki Község Önkormányzatának

Részletesebben

A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER 25/2014. (IV. 30.) NFM RENDELETE A VESZÉLYES

A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER 25/2014. (IV. 30.) NFM RENDELETE A VESZÉLYES 1 A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER 25/2014. (IV. 30.) NFM RENDELETE A VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSI BIZTONSÁGI TANÁCSADÓRÓL (MAGYAR KÖZLÖNY, 2014. évi 61. szám, 9218 9224 oldal) A Genfben, 2000. május 26. napján

Részletesebben

Á É É ő ü Í ő ő Í ö ő ö ő ü Í ü ú É Úú ő ű ű ö ü ő Í ő ő ő ö ö ú ő Í Ü ő ö ő Í ú ü ö ő Í Í ö Í ü ö Í ő ö ü ő ö ő ü ö ő ő ö ú ü ö Í ő Í ö ö ü Ü Í ő ü ő ö ő ő ü ú ő ö ő ő ő Í Í Í ő ő ö ö ő Í Í Í ö Á ő ö

Részletesebben

4434 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám

4434 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám 4434 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám A Kormány 99/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon -Útmutató kis- és középvállalkozásoknak az előírások betartásához és a környezeti szempontok beépítéséhez a napi gyakorlatba- Szerző: Maria

Részletesebben

Áfa mentesség a könyvviteli és adótanácsadói képzéseknél

Áfa mentesség a könyvviteli és adótanácsadói képzéseknél Áfa mentesség a könyvviteli és adótanácsadói képzéseknél Adómentesnek (áfa mentesnek) tekinthető-e a könyvviteli szolgáltatást végzők, adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők kreditpontos továbbképzése.

Részletesebben

A pedagógusok munkaidejének szab{lyoz{sa

A pedagógusok munkaidejének szab{lyoz{sa A pedagógusok munkaidejének szab{lyoz{sa A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) szerint 2013. szeptember 1-jétől több olyan v{ltoz{s történik, amely alapvetően befoly{solja a pedagógusok

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2012. március 29-ei ülésére a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat elfogadásához

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2012. március 29-ei ülésére a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat elfogadásához Füzesgyarmat Város Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATALA 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. március

Részletesebben

ó ö Ö ő í í í ő ő ő ó ö Ö ő ó ő ő ó ó ö ó ó ó ó ö ó Ö ó ú ű ö ó ö ő í ö ő ö ó ó í ö í í ö ő ó ü ö Ö í í í ő í í í ő ö í í óí ó í ó ó í í í ó í í ó í í í ü í üö í í ó í ú í ő í íö ö ó ú í ü íü ő ó ü ö ö

Részletesebben

T/10746. számú törvényjavaslat. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról

T/10746. számú törvényjavaslat. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10746. számú törvényjavaslat a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020.

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020. Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 6 2. A magyarországi hulladékgazdálkodás sajátosságai... 6 2.1. Magyarországi hulladékgazdálkodás jelenlegi helyzete, előrejelzés...

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. július 4., csütörtök Tartalomjegyzék 2013. évi CXXV. törvény A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről 63448 2013. évi

Részletesebben

Kiizs6gi Onkorm6nyzat Pol96rmester6t6l 372O Saj6kaza, Pet6fi u. 2. Fax: 48 / 505-208 rmester@parisat.hu. MEGniv6. Hivatal tan6cskoz6terme

Kiizs6gi Onkorm6nyzat Pol96rmester6t6l 372O Saj6kaza, Pet6fi u. 2. Fax: 48 / 505-208 rmester@parisat.hu. MEGniv6. Hivatal tan6cskoz6terme Kiizs6gi Onkorm6nyzat Pol96rmester6t6l 372O Saj6kaza, Pet6fi u. 2. a 48 / 3ss -0o1 Fax: 48 / 505-208 rmester@parisat.hu MEGniv6 Magyarorsz5g helyi sz6l5 2011. evi CDCfiIX. torv6nyben biztosittott jogkordmben

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7.

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN. Pf. 27. E-MAIL: tiszantuli@zoldhatosag.hu TELEFON: 52-511-000 TELEFAX: 52-511-097 Tiszántúli

Részletesebben

MÓR VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

MÓR VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu MÓR VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

Felnőttképzési támogatások és a felnőttképzési rendszer működése, vagyoni biztosíték a felnőttképzésben Tananyag

Felnőttképzési támogatások és a felnőttképzési rendszer működése, vagyoni biztosíték a felnőttképzésben Tananyag Szerzők: Modláné Görgényi Ildikó, Nádráné Tóth Borbála Szakmai lektor: Dr. Zsuffa Ákos Felnőttképzési szakértők továbbképzése, az új jogforrások alkalmazására való felkészítése 2014 Felnőttképzési támogatások

Részletesebben