Cionizmus a lokális térben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Cionizmus a lokális térben"

Átírás

1 Végjegyzetek 1 A hazatérés szimbólumaként már a babiloni fogság idején is a Sionhegy (Templom-hegy, tágabb értelmezésben Jeruzsálem, illetve a zsidó állam) szerepelt, miként az a Zsoltárok könyvében (137:1) megénekelve vagyon: Babilon folyóvizeinél, ott ültünk és sírtunk, mikor Sionról megemlékzénk tól a folyóirat alcímében is megjelent a cionizmus kifejezés. Apró érdekesség, hogy Natan Birnbaum később az anticionista Agudat Izrael vallásos mozgalom prominens tagjává lett. Rose: The Question of Zion. 3 Fontos hangsúlyozni, hogy a történelem nem minden önjelölt Messiása volt egyúttal ösztönző képviselője a zsidók hazatérésének. 4 Greenstone: The Messiah Idea in Jewish History. 5 Graetz: History of the Jews. (Vol. IV-V.) 6 A Boszporusznál fekvő nagyvárost számos nevén ismerték ahogy azt Bernard Lewis hangsúlyozza egyik könyvében. A szlávok Cágrádnak, Császárvárosnak nevezték; a vikingeknél Myklagaard, Hatalmas Város volt a neve. A görögök és rómaiak Byzantium, az ottani ősi település nevén ismerték; volt Új Róma, de mindenekelőtt Constatinupolis, azaz Konstantinápoly, Konstantin városa, aki új birodalmi székhelyéül tette meg i. sz. 330-ban. Az Isztambul név vitatott eredetű: a legáltalánosabban elfogadott magyarázat szerint az eisz tén polin, a városba kifejezésből ered, amelyet a mohamedánok kizsázsiai görög szomszédaiktól hallhattak. Bár a törökök és más mohemedánok körében az Isztambul elnevezés széles körben elterjedt, a hivatalos oszmán nyelvhasználat nem vette át. Török pénzeken és dokumentumokban rövid időre megjelenik ennek ötletes változata: Isztambol, iszlámmal teli ; de a legtöbb török szultán ragaszkodott a Konsztantinijja névhez Lewis: Isztambul és az oszmán civilizáció. 5. o. 7 Scholem: Sabbatai Sevi: The Mystical Messiah, Lásd részletesebben: Dauber: Antonio s Devils: Writers of the Jewish Enlightenment and the Birth of Modern Hebrew and Yiddish Literature. 9 Cohn-Sherbok, D. Cohn-Sherbok, L.: A judaizmus rövid története. 10 Pietsch: Hátám Szófértől Teodor Herzlig. 11 Azous: In the Plains of the Wilderness. 12 Patai: The Jews of Hungary: History, Culture, Psychology o. 149

2 Cionizmus a lokális térben 13 Alkalai a kettős-megváltás tanát hirdette, vagyis arra a vitatottan értelmezett rabbinikus álláspontra helyezkedett, miszerint a valós Messiást, Dávid Fiát, megelőzi József Fia, aki igazából nem ember, hanem egy folyamat, minek eredményeként kialakul a zsidóság politikai elitrétege, a nép visszavándorol Palesztinába, benépesíti annak földjét, s ily módon elősegíti a Megváltó tényleges eljövetelét. 14 Patai: The Jews of Hungary i.m. 15 Graetz: The Jews of 19th France. 16 Frenkel: Natonek József, az első politikai cionista élete és művei. Válogatott fejezetek a Messiás című művéből. 11. o. 17 Patai: The Jews of Hungary i.m. 18 Avineri: A modern cionizmus kialakulása; Johnson: A zsidók története. 19 Avineri: A modern cionizmus i.m. 24. o. 20 Krochmal három főbb történeti szakaszt különít el, melyeken belül a nemzeti felemelkedés, virágkor és hanyatlás egyaránt lejátszódik. A kezdeti periódus Ábrahámtól az Első Templom lerombolásáig tart; a második a babiloni fogságtól a Bar Kochba felkelés leveréséig; a harmadik pedig a Misna összeállításától Chmielnicki es ukrajnai pogromjáig. Krochmal saját korát a negyedik történeti periódus felemelkedő szakaszaként fogta fel. 21 Lásd részletesebben: Avineri: A modern cionizmus i.m o. 22 Koltun-Fromm: Moses Hess and Modern Jewish Identity 23 Silberner: The Works of Moses Hess. 24 Waxman (ed.): Rome and Jerusalem: A Study in Jewish Nationalism. 25 Avineri: A modern cionizmus i.m. 26 Lilienblumot idézi Avineri: A modern cionizmus i.m. 86. o. 27 Avineri: A modern cionizmus i.m. 28 Dawidowicz: The Golden Tradition: Jewish Life and Thought in Eastern Europe 29 Avineri: A modern cionizmus i.m. 30 Pinsker: Auto-Emancipation. Jewish Virtual Library. 31 Cohn-Sherbok: Fifty Key Jewish Thinkers. 32 Avineri: A modern cionizmus i.m o. 33 Johnson: A zsidók története; Halász: Herzl. 34 Prior: Zionism and the State of Israel. 35 Kornberg: Herzl. From Assimilation to Zionism. 36 Stein: The Hope Fulfilled: The Rise of Modern Israel. 37 Halász: Herzl i.m o. 38 Herzl: A zsidó állam. A zsidó-kérdés modern megoldásának kísérlete o. 150

3 Az államalapításhoz vezető út 39 Uo. 7. o. 40 Uo. 8. o. 41 Uo. 9. o. 42 Uo. 10. o. 43 Uo. 15. o. 44 Uo. 17. o. 45 Az Allgemeine Zeitung des Judentumsban megjelenő cikket idézi Halász: Herzl i.m o. 46 Chouraqui: A Man Alone: The Life of Theodor Herzl. 47 Stein: The Hope Fulfilled i.m. 48 Birnbaum: In the Shadow of the Struggle. 49 Halász: Herzl i.m o. 50 Theodor Herzl Address to the First Zionist Congress. August 29th Zionism Israel. 51 Speech of Max Nordau at the First Zionist Congress. August 29th Mideastweb. 52 Simon (ed.): Selected Essays by Ahad Ha am. 53 The First Zionist Congress and the Basel Program. Jewish Virtual Library. 54 Hazony: The Jewish State: The Struggle for Israel s Soul o. 55 Röhl: Wilhelm II: The Kaiser s Personal Monarchy, Halász: Herzl i.m o. 57 Uo o. 58 Uo o. 59 Friedman: Germany, Turkey, and Zionism Vital: Zionism: The Formative Years. 61 Fellman: The Revival of a Classical Tongue: Eliezer Ben Yehuda and the modern Hebrew Language. 62 Lehn Davis: The Jewish National Fund. 63 Sicker: Reshaping Palestine: From Muhammad Ali to the British Mandate, Laqueur: A History of Zionism. 65 Dubnow (et al.): History of the Jews in Russia and Poland. 66 Heymann (ed.): The Uganda Controversy: Minutes of the Zionist General Council. 67 Birnbaum: In the Shadow of i.m. 68 Chouraqui: A Man Alone i.m. 69 Pappé: A History of Modern Palestine: One Land, Two Peoples; McCarthy: The Population of Palestine Population History and Statistics of the Late Ottoman Period and the Mandate. 151

4 Cionizmus a lokális térben 70 Pappé: A History of Modern Palestine i.m; Beinin Hajjar: A Primer Palestine, Israel and the Arab-Israeli Conflict. 71 Fattah: Sultan Abdul-Hamid and the Zionist Colonization of Palestine: A Case Study from Jerusalem. 72 Iseroff: Population of Ottoman and Mandate Palestine Statistical and Demographic Considerations. 73 Fassed Irani: There was no such thing as Palestinians. 74 Cohen: Studies on Ottoman Palestine. 75 A későbbiek folyamán még egy közigazgatási szintet kialakítottak, az ún. kazák rendszerét, mely a szandzsákok és a nahiják közötti területi egységnek számított, s főként a sejkek befolyásának megtörésére szolgált. 76 Shaw, S. J. Shaw, E. K.: History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, Vol A sejkek befolyásának növekedését mutatta, hogy saját körzeteikben igyekeztek irányításuk alá vonni a közbiztonság fenntartását is, minek jegyében gyakorta megadóztatták a földjeiken áthaladó zarándokokat és kereskedelmi karavánokat. Sicker: Reshaping Palestine: From Muhammad Ali to the British Mandate, Farsoun Aruri: Palestine and the Palestinians: A Social and Political History. 79 Hanioglu: A Brief History of the Late Ottoman Empire. 80 Shafir: Land, Labor and the Origins of the Israeli Palestinian Conflict Firestone: The Land-equalizing Musha Village: A Reassessment. In: Gilbar (ed.): Ottoman Palestine, : Studies in Economic and Social History. 82 Farsoun Aruri: Palestine and the Palestinians i.m. 83 Stein: The Land Question in Palestine, E főutca nagyobbik része ma is létezik (Ben Gurion sugárút), míg a lankás gyümölcsösök helyén a mesés szépségű Bahai szentély és kert áll. 85 Glenk et al.: From Desert Sands to Golden Oranges: The History of the German Templer Settlement of Sarona in Palestine Eredetileg Wilhelma-Hamidje volt a település neve, utóbbi toldalék II. Abdul Hamid török szultánra utalt. Wilhelma határában 1936 folyamán repülőteret létesítettek, a mai Ben Gurion légikikötő elődjét. 87 A Café Lorenz később a palesztinai nácik egyik kedvelt találkozóhelyévé vált. Paraszczuk: Reviving Tel Aviv s Valhalla. 88 Faroqhi: The Ottoman Empire: A Short History. 89 Friedman: Germany, Turkey and Zionism i.m. 152

5 Az államalapításhoz vezető út 90 Sicker: Reshaping Palestine i.m. 91 Pappé: A History of Modern Palestine i.m 92 A török hadak bevonulásukkor sok helyütt így például Hebronban erőszakosan léptek fel a fegyvertelen, ellenállást nem tanúsító zsidókkal szemben, így a hatalomváltás kezdeti időszaka nem sok reménnyel kecsegtetett a palesztinai közösség számára. 93 Részletesen lásd az alábbi művekben: Marcus: The Jew in the Medieval World; Benbassa De Bevoise: The Jews of France: A History from Antiquity to the Present. Montefiore Hyamson: A History of the Jews in England; Mundill: England s Jewish Solution: Experiment and Expulsion, ; Roth: Conversos, Inquisition, and the Expulsion of the Jews from Spain. 94 Friedman: Germany, Turkey and Zionism i.m. 95 Lindo: The History of the Jews of Spain and Portugal. 96 Sharkansky: Governing Jerusalem: Again on the World s Agenda. 97 Friedman: Germany, Turkey and Zionism i.m. 98 Vilnay: A Guide to Israel. 99 Részletes formában lásd: Késmárki: Kabbala. 100 Rossoff: Safed: the Mystical City. 101 Friedman: Germany, Turkey and Zionism i.m. 102 Eisen: Miraculous Journey: a Complete History of the Jewish People from Creation to the Present. Nasi fellépése vita tárgyát képezi a történészek körében: egyesek szerint csak otthont akart az Ibériából kiűzött zsidók számára, mások azonban azt állítják, egyfajta kezdetleges cionista eszmeiségtől vezérelve szembeszállt a közösséget passzivitásban tartó vallási tanokkal a Megváltó eljövetele tekintetében, s zsidó államot akart létrehozni Palesztinában. Stillman: Sephardi Religious Responses to Modernity. 103 Quataert: The Ottoman Empire, Friedman: Germany, Turkey and Zionism i.m. 105 Rossoff: Safed: the Mystical City i.m. 106 Firro: A History of the Druzes. 107 Atashe: Druze and Jews in Israel: A Shared Destiny? 108 Friedman: Germany, Turkey and Zionism i.m. 109 Barnai: The Jews of Palestine in the 18th Century. Under the Patronage of the Istanbul Committee of Officials for Palestine. 110 Bostom: The Legacy of Islamic Antisemitism: From Sacred Texts to Solemn History. 111 Henty: At Aboukir and Acre: A Story of Napoleon s Invasion of Egypt. 153

6 Cionizmus a lokális térben 112 Friedman: Germany, Turkey and Zionism i.m. 113 Krämer: A History of Palestine: From the Ottoman Conquest to the Founding of the State of Israel. 114 Johnson: A zsidók története i.m o. 115 A vérvád azt követően robbant ki, hogy eltűnt egy francia kapucinus szerzetes és muzulmán segítője, akiket az abszurd és gyűlöletes gyanúsítgatás szerint a damaszkuszi zsidók peszahi áldozatként gyilkoltak meg. 116 Green: Moses Montefiore: Jewish Liberator, Imperial Hero. 117 Armstrong: Jeruzsálem. Egy város három vallás. 118 Sicker: Reshaping Palestine i.m. 119 Kildani: Modern Christianity in the Holy Land; Faroqhi: The Ottoman Empire and the World Around it; Reid: Crisis of the Ottoman Empire: Prelude to Collapse A törökök elsősorban a kiéleződő palesztinai körülményeket akarták stabilizálni a rendelkezéssel, merthogy közben ugyanezen jogszabályban térítésmentes földtulajdont, adózási kedvezményeket és a katonai szolgálat alóli részleges felmentést kínáltak mindazon zsidó betelepülőknek, akik Palesztina helyett a birodalom valamelyik másik térségét választják, továbbá eskütétellel felveszik az ottomán állampolgárságot. Friedman: Germany, Turkey and Zionism i.m. 121 Even-Or Orenstein: A Crown for Jerusalem. 122 A bibliai eredetű elnevezést (Jeremiás 14:8 és 17:13) az egyik első diák, későbbi oktató, Wolf Grinstein vetette fel ban Herzl Mikve Jiszrael kapuinál találkozott a Palesztinában utazgató II. Vilmos német császárral. Stein: The Hope Fulfilled: The Rise of Modern Israel. 123 Uo. 124 Vital: The Origins of Zionism. 125 Az oroszországi pogromok idején tömegessé váló zsidó kivándorlás mindössze 2%-a irányult Palesztina felé, az emigrálók többsége Nyugat-Európába, Dél-Afrikába és az Egyesült Államokba akart eljutni. Uo. 126 Aharonson: Rothschild and Early Jewish Colonization in Palestine ben pár kilométerrel arrébb létrehozták Bat Slomót, mely a báró nagyapjáról kapta nevét, s főként jemeni és erdélyi zsidók költöztek oda. Uo. 128 Az 1929-es arab lázadássorozat idején földig rombolták Hartuvot, lakosait elűzték. Egy évvel később néhány telepes visszatért, s újraépítették a falut. Kark Oren-Nordheim: Jerusalem and its Environs: Quarters, Neighbo-urhoods, Villages,

7 Az államalapításhoz vezető út 129 Később körzeti rendőrparancsnokságot alakítottak ki a településen, mely gondoskodott a tengerpart és Jeruzsálem közötti útszakasz biztonságáról. 130 Nem sokkal később Ness Ciona lett a ma közel 40 ezres város hivatalos elnevezése. Mint ismeretes, a Zsidó Világkongresszus első ülésén fogadta fel Cion zászlaját, mely a Helperin által kifeszítettekhez hasonlóan kék-fehér lett, közepén Dávid-csillaggal. Young: Ness Ziona The Flag of Zion! 131 Amzalak brit alattvalóként tudott földeket vásárolni Palesztinában, mely a kelet-európai zsidóknak akkoriban tilos volt. 132 Gedera földjein később nemcsak ókori, de bronz- és vaskori emlékeket is találtak. Aharonson: Rothschild and Early Jewish Colonization i.m ben az Izraeli Légierő leszerelt katonái, valamint nukleáris kutatók, illetve családjaik alapítottak hasonló néven települést ugyanitt. Sicker: Reshaping Palestine i.m ban aztán egy szomszédos faluból érkeztek zsidó családok, akiket az 1929-es arab lázadás során űztek el. Shilony: Ideology and Settlement: The Jewish National Fund, ben lengyel zsidók alapították az Észak-Galileában, a Hula-tó közelében fekvő Jeszod Hamale falut is. 136 Gilbert: Izrael története. 137 A héberül sátrakat jelentő elnevezés a Bibliából eredt, a történet szerint Jákob látta ehelyütt az angyalok sátrait, amikor Gileádból távozván Ézsauval készült találkozni. 138 Mahanajimot aztán harmadszor is benépesítették, ám ez is csak ig tartott, mígnem 1939-ben létrejött a ma is e néven létező kibuc. A másik, 1892-ben vásárolt földdarab egészen 1915-ig lakatlan maradt, akkor alapították meg ott Ajelet HaShahart, ahol manapság Izrael Állam egyik legjelentősebb gyümölcstermesztő ültetvényes gazdasága működik. 139 Aharonson: Rothschild and Early Jewish Colonization i.m. 140 Avneri: The Claim of Dispossession; Gorney: Zionism and the Arabs, : A Study of Ideology ban újabb betelepítési kísérlet kezdődött, mely szintúgy eredménytelen maradt, s csak tizenegy évvel később népesedett be a falu. Az 1929-es arab lázadássorozat idején súlyos támadások érték Kfar Hittimet, sokakat meggyilkoltak, az életben maradottak pedig menekülni kényszerültek, így a harmincas évtized elején megint üresen álltak a házak decemberében aztán tucatnyi pionír visszatért, cö- 155

8 Cionizmus a lokális térben löpkerítést építettek a falu köré, őrtornyot állítottak fel, s elhivatott fáradozások eredményeként, lassan élettel töltötték meg a települést. 142 Gilbert: Izrael története i.m. 143 A porig égetett Tel Hai romjain 1916-ban falut alapítottak ugyanolyan elhivatott földművelő és katonáskodó pionírok, otthonuknak a Kfar Giladi nevet adva, majd évtizedekkel később Tel Hai hőseire emlékezve egy nagyobb települést is létrehoztak Észak-Galileában Kirjat Smona (a nyolcak városa) néven. Zerubavel: Recovered Roots: Collective Memory and the Making of Israeli National Tradition. 144 Schlör: Tel Aviv: From Dream to City. 145 Neves gazdálkodási szakiskola alakult a 20. század második évtizedében a Názáret mellett fekvő Tel Adasim-ban (korábbi nevén Tel Adasban) is, ahol eleinte fegyveres őrszolgálatosok éltek, akik az iraki Moszul és a palesztinai kikötőváros, Haifa közötti olajvezeték galileai szakaszát ellenőrizték. 146 Degania mellett egy évtizeddel később egy újabb kibuc jött létre, mely a Degania Bet nevet kapta, s az ország egyik legmodernebb tejgazdaságát működtette. A két faluhoz számos neves személyiség, így például Aharon D. Gordon, Mose Dajan és Levi Eskol életének egy-egy szakasza kapcsolódik. Gilbert: Izrael története i.m ban aztán újabb betelepülés kezdődött a cionista Gordania mozgalom szervezésében, mely már eredményesnek bizonyult, miképpen a második világháború végére a település lakosainak többségét már zsidók alkották. Grossman: Rural Arab Demography and Early Jewish Setllement in Palestine. 148 Iseroff: Population of Ottoman and Mandate Palestine i.m. 149 Husszein levele McMahonhoz. In: Lugosi: Dokumentumok a Közel-Kelet XX. századi történetéhez. 29. o. 150 Uo. 151 Ez utóbbit a Török Porta egyébként már megtette az első világháború kirobbanásakor. 152 McMahon levele Husszeinhez. In: Lugosi (szerk.): Dokumentumok a Közel-Kelet i.m. 30. o. 153 Nem sokkal a Sykes Picot megállapodás előtt a britek megegyezést kötöttek Abdelaziz Ibn Szaúddal, ígéretet téve az emír számára, hogy nemcsak az Arab-félszigeten, de a későbbi Transzjordániában, Szíriában és Irakban is rokonait segítik majdan hatalomba. 154 Balfour-nyilatkozat. In: Lugosi (szerk.): Dokumentumok a Közel-Kelet i.m. 46. o. 156

9 Az államalapításhoz vezető út 155 A Balfour-deklaráció elfogadása részben politikai okokkal magyarázható: az egyre nehezebb helyzetbe kerülő antant erők részéről a brit kabinet így próbálta rábírni az amerikai zsidóságot, hogy nyerjék meg a washingtoni kormányzatot a háborúba való belépésre. Amiként ezt Lloyd George brit miniszterelnök később a Peel-bizottság előtt elmondta: A cionista vezetők egy határozott ígéretet tettek számunkra, miszerint ha a szövetségesek elkötelezik magukat egy, a zsidók számára alapítandó nemzeti otthon mellett Palesztinában, akkor ők megteszik a tőlük telhető legtöbbet annak érdekében, hogy támogassák a szövetségesek ügyét világszerte. Ők megtartották a szavukat. Palestine Royal Commision Report o. 156 Fejszál emír memoranduma a Párizsi Békekonferencia Főtanácsához. In: Lugosi (szerk.): Dokumentumok a Közel-Kelet i.m. 53. o. 157 Uo. 158 Uo. 54. o. 159 Uo. 160 The Weizmann Faisal Agreement. In: Antonius: The Arab Awakening o. 161 A Cionista Világszervezet memoranduma. In: Lugosi (szerk.): Dokumentumok a Közel-Kelet i.m. 162 Resolution of the General Syrian Congress The King Crane Commission Report. 28th August Pár hónappal korábban, március 3-án Wilson elnök még úgy nyilatkozott, hogy Palesztinában egy zsidó nemzetközösség alapjait kell lerakni. Idézve: Palestine Royal Commision Report i.m. 24. o. 164 A Clemenceau Fejszál ideiglenes megállapodás. In: Lugosi (szerk.): Dokumentumok a Közel-Kelet i.m. 165 Békeszerződés az Ottomán Birodalommal. In: Lugosi (szerk.): Dokumentumok a Közel-Kelet i.m. 84. o. 166 Uo. 167 E hatalmi felosztást a sévres-i békeszerződést megelőző, a győztes hatalmak közötti, 1920 áprilisában megrendezett San Remo-i Konferencia is előrevetítette már, mely tanácskozás tulajdonképpen megszövegezési előkészítése volt az augusztusban aláírt egyezménynek. 168 The Palestine Mandate of the League of Nations. 24th July, Idézve: Palestine Royal Commision Report i.m. 44. o. 170 The White Paper of Ahmed: The Tanzeemat of the Ottoman Empire. 172 Shahwan: Public Administration in Palestine: Past and Present. 157

10 Cionizmus a lokális térben 173 A választói jog adófizetéshez volt kötve. 174 A palesztinai sejkek hatalmát jól tükrözte, hogy a nahiják konzultációs testületei jórészt nem álltak fel, a helyi méltóságok nem működtek együtt az adott közigazgatási szint felelős vezetői posztját betöltő mudirokkal, miközben a falvak ügyeit irányító muktárok többségét pedig saját döntés alapján nevezték ki. Elazar: The Local Dimension in Israeli Government and Politics. In: Elazar (ed.): Local Government in Israel. 175 Uo. 176 A tanácsok nem a helyi demokrácia megteremtését szolgálták. Egyfelől a jelölési kritériumok és a jutalmazás megtagadása a lakosság több mint 99%-át kizárta az aktív politizálásból, másrészt a hatásköreikkel döntési túlsúlyba hozott, de még így is utasítható muktár és tanácselnök mindig a kormányzat lojális embere volt. 177 Shahwan: Public Administration in Palestine i.m. 178 Elazar: The Local Dimension i.m. 179 Grünhut: Az izraeli önkormányzati rendszer kialakulásáról. 180 Elazar: The Local Dimension i.m. 181 Penslar: Zionism and Technocracy... i.m. 182 Palestine Royal Commision Report i.m. 183 Uo. 184 Uo ben állított fel először a palesztinai zsidóság olyan, összesen harminctagú intézményt (Vaad Zmani), mely a több települést átfogó, a közösség egészét érintő kérdéseket lett hivatott megvitatni. Később e szervezetet állt szándékukban alkotmányozó nagytanáccsá formálni, amikor 1920 áprilisában létrehozták a Képviselői Gyűlést. Caplan: Palestine Jewry and the Arab Question, Az 1920-as voksoláson körülbelül 20 ezer zsidó választópolgár, a közösség majdnem 70%-a vett részt. Bregman: A History of Israel. 187 Elazar Cohen: The Jewish Polity: Jewish Political Organization from Biblical Times to the Present. 188 Maor: Developments in Israeli Public Administration. 189 Sternhell: The Founding Myths of Israel. 190 Avishai: The Tragedy of Zionism: How its Revolutionary Past Haunts Israeli Democracy. 191 Lásd erről első hivatalos álláspontként a Churchill-féle Fehér könyvet 1922-ből. The White Paper of Shahwan: Public Administration in Palestine i.m. 158

11 Az államalapításhoz vezető út 193 Palestine Royal Commision Report i.m. 194 Uo. (részletes leírás a oldalakon) 195 Uo. 196 A főkormányzót és a főtitkár, majd a főtitkár-helyettes által vezetett Központi Várostervezési Bizottságot egy szakavatott területfejlesztő látta el tanácsokkal. Idővel létrejött egy Várostervezési Tanácsadó Hivatal is, nem sokkal a mandátumi rendszer összeomlása előtt pedig egy külön ügyosztály. 197 Elazar: The Local Dimension i.m. The Town Planning Ordinance, Alexander: Planning, Policy and the Public Interest: Planning Regimes and Planners Ethics and Practices. 199 The Local Council Ordinance, Palestine Royal Commision Report i.m. 201 Nakhleh: Encyclopedia of the Palestine Problem végén összesen harminchét városnak nem minősülő települési önkormányzat működött Palesztinában: huszonöt zsidó, tizenegy arab és egyetlen templomos-keresztény (Sarona). 203 The Municipal Corporations Ordinance, Shahwan: Public Administration in Palestine i.m. 205 Palestine Royal Commision Report i.m. 206 Uo. 207 Az arab kistelepülések jogállását a falusi tanácsokról szóló 1944-es rendelet tisztázta (jószerivel a török időkben elfogadott vilajet törvény vonatkozó passzusait átvéve, aktualizálva). Elazar: The Local Dimension i.m. 208 Local Authorities (Business Tax) Ordinance, The Palestine Mandate of the League of Nations. 24th July, Valójában az elnököt soha nem választották meg az előírt módon, hanem mindig a legbefolyásosabb arab család vezetője ragadta magához a hatalmat. 211 Hadzs Amin al-husszeini a második világháború idején a nácikkal kollaborált, olyannyira, hogy hónapokig Berlinben tartózkodott Hitlernél, járt az auschwitzi haláltáborban és iszlám halálbrigádokat szervezett a boszniai muzulmánok körében. Lásd erről: Meir-Levi: The Nazi Roots of Palestinian Nationalism and Islamic Jihad; Küntzel: Hitler s Legacy: Islamic Antisemitism and the Impact of the Muslim Brotherhood; Küntzel: Hitler s Legacy: Islamic Antisemitism in the Middle East. 159

12 Cionizmus a lokális térben 212 Shafir különböző adatokat vizsgálva arra a megállapításra jut, hogy a 19. század első feléhez képest a mandátumi rendszer intézményesedéséig eltelt hetven esztendő alatt legalább 300 ezer fővel gyarapodott Palesztina lakossága, mely népességnövekedés legfeljebb 35%-ban következett zsidó bevándorlásból. Shafir: Land, Labor and the Origins of the Israeli-Palestinian Conflict i.m. 213 Reid: Crisis of the Ottoman Empire i.m. 214 Huneidi: A Broken Trust... i.m. 215 Caplan: Palestine Jewry and the Arab Question... i.m. 216 Huneidi: A Broken Trust... i.m. 217 Morris: Righteous Victims. 218 A Palin-jelentést idézi Huneidi: A Broken Trust... i.m. 35. o. 219 Uo. 36. o. 220 Ennek ellenére a jeruzsálemi zsidó áldozatok többsége ortodox, illetve anticionista volt. Segev: One Palestine, Complete: Jews and Arabs Under the British Mandate. 221 Huneidi: A Broken Trust... i.m. 222 Uo. A zavargások végeztével a hivatalos brit jelentés 47 zsidó áldozatról és 146 sebesültről írt, miközben az arab oldalon 48 halottat és 73 sérültet regisztráltak. Report of the Commission of Enquiry into the Disturbances in Palestine in May, Segev: One Palestine, Complete i.m. Omissi: Air Power and Colonial Control: The Royal Air Force, Huneidi: A Broken Trust... i.m. 225 A beutazási engedélyt csak olyanoknak adták ki, akik 1) zarándokok voltak, s nem szándékoztak három hónapnál tovább maradni; 2) kellő vagyonnal rendelkeztek, hogy önellátóak legyenek, s hozzájáruljanak a gazdasági fejlődéshez; 3) szakembernek számítottak, s kifejezett érdeke fűződött az országnak a letelepítésükhöz; 4) palesztinai lakosok házastársai és gyerekei voltak; 5) meghívóval rendelkeztek, s biztosított volt a foglalkoztatásuk. A Samuel által felvázolt korlátozásokat az arab közösség inkább liberális, kötelmek nélküli szabályozásként értelmezte. Uo. 226 Wasserstein: The British in Palestine: The Mandatory Government and the Arab Jewish Conflict, Huneidi: A Broken Trust... i.m. 228 Knox: The Making of a New Eastern Question: British Palestine Policy and the Origins of Israel, novemberében, a Balfour-nyilatkozat negyedik évfordulója alkalmából aztán újabb öszszecsapásokra került sor, minek hatására egyes mandátumi tisztviselők 160

13 Az államalapításhoz vezető út felvetették a Cionista Bizottság politikai jogosítványainak megvonását, illetve ezáltal a szervezet közéleti befolyásának jelentős szűkítését. Huneidi: A Broken Trust... i.m. 229 Dershowitz: The Case for Israel. 230 Segev: One Palestine, Complete i.m. 231 Report of the Commission on the Palestine Disturbances of August, 1929, Cmd Stein: The Land Question in Palestine... i.m. 233 Cohen: The Year After the Riots: American Responses to the Palestine Crisis of A cionista tisztviselők nem örültek Hope Simpson kinevezésnek, mivel a palesztinai körülményekben járatlan, a brit érdekeket mindenek elébe helyező politikusként tartották számon. Az egyetlen aspektus, amelynek kapcsán voltak pozitív reményeik Hope Simpson mandátuma tekintetében, az a megbízotthoz köthető makedóniai lakosság-áttelepítési javaslat volt úgy vélték a cionisták, talán Palesztinában majd hasonló következtetésre jut a brit képviselő, s kezdeményezni fogja az arab népesség egy részének átköltöztetését a Jordánon túlra. Stein: The Land Question in Palestine... i.m. 235 Report on Immigration, Land Settlement and Development. Cmd Palestine. Statement of Policy by His Majesty s Government in the United Kingdom. Cmd Isseroff: The Passfield White Paper, Repost of the Commission appointed by His Majesty s Government in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, with the approval of the Council of the League of Nations, to determine the rights and claims of Moslems and Jews in connection with the Western or Wailing Wall at Jerusalem. December, Iseroff: Population of Ottoman and Mandate Palestine i.m. 240 Kanafani: The Revolt in Palestine. 241 Iseroff: Arab Revolt in Palestine or The Great Uprising Definition. 242 Swedenburg: Memories of Revolt: The Rebellion and the Palestinian National Past. 243 Egyes kutatások szerint a három évig tartó harcok nyomán meghalt körül belül ötezer arab származású személy egynegyedét különböző arab fegyveres csoportok ölték meg, miközben maradék háromnegyed 95%-át pedig a brit katonai erők. Hughes: The Banality of Brutality: British Armed Forces and the Repression of the Arab Revolt in Palestine,

14 Cionizmus a lokális térben 244 Segev: One Palestine, Complete i.m. 245 Shapira: Land and Power: The Zionist Resort to Force, G. S. Mahler A. R. W. Mahler: The Arab Israeli Conflict: An Introduction and Documentary Reader. 247 Palestine Royal Commision Report i.m. 248 Ovendale: The Origins of the Arab Israeli Wars. 249 A bizottság előirányozta, hogy a területfelosztás nyomán mind a zsidó állam kormányzata, mind a brit mandátum fizessen évenkénti szubvenciót (tulajdonképpeni kárpótlást) a palesztinai arab államnak. Summary section of the Report of the Palestine Royal Commission 250 Az esetleges lakosságcsere-művelet tekintetében való hasznos tapasztalatként hozta fel a Peel-bizottság a görög török határrendezés keretében történt áttelepítéseket. Palestine Royal Commision Report i.m. 251 Ben Gurion, bár tudatában volt annak, nagyon nehéz lesz meggyőzni a cionistákat arról, hogy a zsidó állam Jeruzsálem elragadása ellenére is megalapítható, mégis hatékonyan érvelt amellett: egy kiterjedésében korlátozott, ugyanakkor szuverenitását tekintve független nemzeti otthon azonnali létrejötte kedvezőbb, mint a történelmi haza újraalapításának irreális vágyakozása. Sinanoglou: The Peel Commission and Partition, In: Miller (ed.): Britain, Palestine, and Empire: The Mandate Years. 252 Rabinovich Reinharz (eds): Israel in the Middle East: Documents and Readings on Society, Politics and Foreign Relations, pre-1948 to Present. 253 Galnoor: The Partition of Palestine: Decision Crossroads in the Zionist Movement. 254 El-Eini: Mandated Landscape: British Imperial Rule in Palestine, Rose: The Gentile Zionists: A Study in Anglo Zionist Diplomacy, Weizmann Litvinoff: The Letters and Papers of Chaim Weizmann: December 1931 April Caplan: The Israel Palestine Conflict: Contested Histories. 258 Fehér könyv Nagy-Britannia palesztinai politikájáról. In: Lugosi (szerk.): Dokumentumok a Közel-Kelet i.m o. 259 Uo. Párhuzamosan a mandátumi hatalom elkötelezettjévé vált az illegális bevándorlás megakadályozásának, minek jegyében zsidó menekültekkel teli hajókat süllyesztettek el, illetve irányították vissza Európába. 260 A nevezett szervezetek többek között merényletet hajtottak végre a jeruzsálemi Dávid király hotelben, Deir Jasszin arab falu lakossága el- 162

15 Az államalapításhoz vezető út len, Folke Bernadotte svéd és Lord Moyne angol diplomaták ellen, valamint egyéb civil és katonai célpontokat támadva. Részletesen lásd: Begin: The Revolt Memoirs of the Leader of the Irgun; Lapidot: The History of Irgun; Heller: The Stern Gang: Ideology, Politics and Terror Aronson: David Ben-Gurion and the Jewish Renaissance. 262 A cionista Biltmore -program. In: Lugosi (szerk.): Dokumentumok a Közel-Kelet i.m o. 263 Berkowitz: The Crime of My Very Existence: Nazism and the Myth of Jewish Criminality. A szövetségesek oldalán harcoló Zsidó Légió többek között bevetésre került Észak-Afrikában, Görögországban és Olaszországban, miközben a félig legális palesztinai zsidó önvédelmi erők (Hagana, Palmah) pedig Libanonban és Szíriában. 264 Kochavi: Post-Holocaust Politics: Britain, the United States & Jewish Refugees, Nachmani: Great Power Discord in Palestine: The Anglo-American Committee of Inquiry Into the Problems of European Jewry and Palestine, Louis: The British Empire in the Middle East, : Arab Nationalism, the United States, and the Post-war Imperialism. 267 Anglo American Committee of Inquiry. Report to the United States Government and His Majesty s Govern-ment in the United Kingdom. 268 Louis: Ends of British Imperialism: The Scramble for Empire, Suez and Decolonization; Khalaf: Politics in Palestine: Arab Factionalism and Social Disintegration, Iseroff: President Harry S. Truman and US Support for Israeli Statehood. 270 Thomas: How Israel Was Won: A Concise History of the Arab Israeli Conflict. 271 Svédország mellett Ausztrália, Kanada, Csehszlovákia, Guatemala, India, Irán, Hollandia, Peru, Uruguay és Jugoszlávia két-két képviselőjét kérték fel a különbizottsági tagságra. 272 Pappé: The Making of the Arab Israeli Conflict, Heller: The Birth of Israel, : Ben-Gurion and his Critics. 274 Halamish: The Exodus Affair: Holocaust Survivors and the Struggle for Palestine. 275 United Nations Special Committee on Palestine. A/364, 3 September Grief: The Legal Foundation and Borders of Israel Under International Law. 163

16 Cionizmus a lokális térben 277 Miután a határvonalakat nagyjából kijelölték, két alkalommal is komoly fennakadás alakult ki a tervezet véglegesítése vonatkozásában. Először annak nyomán, amikor a biztosok rádöbbentek, Nyugat- Szamáriában közel ötven arab falu mezőgazdasági hasznosítású földterületeit a zsidó entitáshoz rendelték, másodszor pedig mikor szembesültek azzal, hogy a sivatagbeli beduinok szinte szabadon ki-bevándorolnak a Sínai-félsziget és a Negev-között, fittyet hányva bármiféle formálódó politikai határszakaszra. 278 Kats: Partner to Partition: The Jewish Agency s Partition Plan in the Mandate Era. 279 Milton-Edwards: The Israeli-Palestinian Conflict: A People s War. A végeredményt 33 igen, 13 nem és 10 tartózkodás mellett hitelesítették. Az Egyesült Államok és a Szovjetunió is igennel szavazott, az ellenzők között tíz muzulmán ország mellett Kuba, Görögország és India szerepelt, míg Jugoszlávia, amely az UNSCOP-ban tiltakozott a felosztás ellen, végül tartózkodott. 280 Az ENSZ Közgyűlésének 181 (II.) számú határozata Palesztina felosztásáról. In: Lugosi (szerk.): Dokumentumok a Közel-Kelet i.m. 281 Az Arab Liga Tanácsának határozata Palesztina védelméről. In: Lugosi (szerk.): Dokumentumok a Közel-Kelet i.m o. 282 Az arab államok küldöttségeinek az ENSZ Közgyűlése elé terjesztett javaslata a palesztinai probléma kompromisszumos rendezésére. In: Lugosi (szerk.): Dokumentumok a Közel-Kelet i.m. 283 Az Egyesült Államok javaslata Palesztina ideiglenes ENSZ-gyámság alá helyezéséről. In: Lugosi (szerk.): Dokumentumok a Közel-Kelet i.m. 284 The Declaration of the Establishment of the State of Israel. May 14, (szerzői fordítás) 164

A palesztin-izraeli konfliktus

A palesztin-izraeli konfliktus A palesztin-izraeli konfliktus Palesztina története Ábrahám Sára: Izsák - Jákob (Izrael) Hágár: Izmáel (Iszmáíl) sémi eredet őslakók: kánaániták, hettiták, amoriták I.e. 2. évezred: semita törzsek beáramlása

Részletesebben

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30. Irodalomjegyzék ENSZ (hivatalos) dokumentumok Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.} Polgári és Politikai Jogok Egyezségokmánya

Részletesebben

Az izraeli-palesztin konfliktus alapkérdései

Az izraeli-palesztin konfliktus alapkérdései A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosítószámú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című

Részletesebben

Oktatói adatlap Dr. Csicsmann László

Oktatói adatlap Dr. Csicsmann László egyetemi docens Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1994-1998 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, közgazdász kereskedelmi szakon 1995-2000 BKÁE,

Részletesebben

1. A szak tantervét táblázatban összefoglaló, krediteket is megadó, óra és vizsgaterv és a szakirányok bemutatása, kredit-tartalommal is.

1. A szak tantervét táblázatban összefoglaló, krediteket is megadó, óra és vizsgaterv és a szakirányok bemutatása, kredit-tartalommal is. III. Az SZTE ANGLISZTIKA mesterképzési szak tanterve és a tantárgyi programok leírása. A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása 1. A szak tantervét táblázatban öefoglaló, eket

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Zsámba Renáta

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Zsámba Renáta SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Zsámba Renáta Személyi adatok Név: Munkahely címe: Zsámba Renáta Eszterházy Károly Főiskola Amerikanisztika Tanszék 3300 Eger, Egészségház u. 4. Telefon: munkahely: 36/ 520 400/3131

Részletesebben

Fulbright Bizottság Budapest

Fulbright Bizottság Budapest Fulbright Bizottság Budapest Budapest Tel.: 462-8040 Fax: 252-0266 Baross u. 62. info@fulbright.hu H-1082 www.fulbright.hu Híd emberek és kultúrák között: A Fulbright Program Magyarországon Dr. Brückner

Részletesebben

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 5. A NATO Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. Vázlat 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 1 1. A NATO létrejötte Vörös hadsereg Európa katonailag (+ gazdaságilag) gyenge USA-t

Részletesebben

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944 Családfa Apai nagyapa Lazarovits József 1860-as évek 1944 Apai nagyanya Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943 Anyai nagyapa Fülöp Jakab 1860-as évek 1939 Anyai nagyanya Fülöp Jakabné

Részletesebben

Schweitzer András AZ ÁTALAKULÓ IZRAEL/PALESZTINA-KONFLIKTUS ÉS A JERUZSÁLEM-KÉRDÉS

Schweitzer András AZ ÁTALAKULÓ IZRAEL/PALESZTINA-KONFLIKTUS ÉS A JERUZSÁLEM-KÉRDÉS Schweitzer András AZ ÁTALAKULÓ IZRAEL/PALESZTINA-KONFLIKTUS ÉS A JERUZSÁLEM-KÉRDÉS NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK TANSZÉK Témavezető: Dr. Rostoványi Zsolt Bíráló Bizottság: SCHWEITZER ANDRÁS Budapesti Corvinus

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2011. április 11. (11.04) (OR. en) 8890/11 ECOFIN 191 STATIS 32

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2011. április 11. (11.04) (OR. en) 8890/11 ECOFIN 191 STATIS 32 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. április 11. (11.04) (OR. en) 8890/11 ECOFIN 191 STATIS 32 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2011. április 1. Címzett: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

Impresszum: A könyv tulajdonosa:

Impresszum: A könyv tulajdonosa: Impresszum: Kiadó: Izrael Állam Nagykövetsége 1026 Budapest, Fullánk utca 8. Telefon: +36-1-392-6200 Fax: +36-1-200-0783 E-mail: info@budapest.mfa.gov.il Honlap: http://budapest.mfa.gov.il Facebook: Izrael

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 2

MagyarOK 1.: munkalapok 2 1. Bemutatkozás munkalap Egészítse ki a szavakat! Maria Fernandes v _. Portugál vagyok. Portugáliában é _. Portói vagyok, de Lisszabonban é _. 54 (Ötvennégy) é _ vagyok. Spanyolul és portugálul b _. Most

Részletesebben

Szentföldi anziksz. Egy megoldatlan probléma a Közel-Keleten

Szentföldi anziksz. Egy megoldatlan probléma a Közel-Keleten Szentföldi anziksz Egy megoldatlan probléma a Közel-Keleten Izrael-zsidóság Zsidóság: kötelességekkel teli élet 1) Tanulás 2) Élet 3) Étel 4) Ruházat 5) Üzlet 6) Család és szexualitás 7) Spiritualitás

Részletesebben

Önkormányzás és telepítéspolitika Izraelben

Önkormányzás és telepítéspolitika Izraelben PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR INTERDISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLA A KORMÁNYZÁS TERÜLETI, TÖRTÉNETI ÉS TÁRSADALMI DIMENZIÓI POLITIKATUDOMÁNYI DOKTORI PROGRAM Programvezető: Pálné Dr. Kovács

Részletesebben

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1 History 1893 National Ornithological Centre (Ottó Herman) New ways of breeding and use of laboratory animals (Dr.Kállai László A laboratoriumiállat-tenyésztés és felhasználás új útjai. In: A biológia aktuális

Részletesebben

ELEMZÉS. A Genfi Egyezmény 1D cikkének alkalmazása Libanonban regisztrált palesztin menedékkérő esetében. Készítette: Gyulai Gábor 2006.

ELEMZÉS. A Genfi Egyezmény 1D cikkének alkalmazása Libanonban regisztrált palesztin menedékkérő esetében. Készítette: Gyulai Gábor 2006. ELEMZÉS A Genfi Egyezmény 1D cikkének alkalmazása Libanonban regisztrált palesztin menedékkérő esetében Készítette: Gyulai Gábor 2006. január Rövid esetleírás: A kérelmező libanoni UNRWA kártyával rendelkező

Részletesebben

8. Születési hely (ország, város) / Place of birth (country, town) 10. Szolgálati igazolvány / Útlevél száma / Military ID Card / Passport No.

8. Születési hely (ország, város) / Place of birth (country, town) 10. Szolgálati igazolvány / Útlevél száma / Military ID Card / Passport No. MAGYARORSZÁG HUNGARY Adatbekérő lap természetes személy részére / Datasheet for personnel of foreign armed forces or international military headquarters 1. Adatközlés célja / Purpose of form Új regisztrációs

Részletesebben

AZ ISZLÁM ÁLLAM. Tálas Péter NKE NIT SVKK talas.peter@uni-nke.hu

AZ ISZLÁM ÁLLAM. Tálas Péter NKE NIT SVKK talas.peter@uni-nke.hu AZ ISZLÁM ÁLLAM Tálas Péter NKE NIT SVKK talas.peter@uni-nke.hu Az iszlám állam 2003-2011 iraki háború Ellenállás 2003-tól különböző csoportok/milíciák Paul Bremer Baásztalanítás programja Szunnita és

Részletesebben

Európai szakszervezet fordul a miniszterelnökhöz

Európai szakszervezet fordul a miniszterelnökhöz Magyarországon sérülnek a szakszervezeti jogok - állítja az UFE http://nol.hu/belfold/magyarorszagon_serulnek_a_szakszervezeti_jogok_-_allitja_az_ufe (UFE) a magyarországi szakszervezeti jogok sérülése

Részletesebben

NEMZETKÖZI MAGÁNJOG 1. J1:NMJ (1)

NEMZETKÖZI MAGÁNJOG 1. J1:NMJ (1) NEMZETKÖZI MAGÁNJOG 1. J1:NMJ (1) Az előadások tematikája 1. A nemzetközi elemmel rendelkező tényállások elbírálásának különböző módszerei. Nemzeti jogok és nemzetközi jogviszonyok. 2. A nemzetközi kollíziós

Részletesebben

Dr. Frojimovics Kinga A HOLOKAUSZT KUTATÁS TÖRTÉNETE ÉS PROBLEMATIKÁJA (K, 3 KR.)

Dr. Frojimovics Kinga A HOLOKAUSZT KUTATÁS TÖRTÉNETE ÉS PROBLEMATIKÁJA (K, 3 KR.) Dr. Frojimovics Kinga A HOLOKAUSZT KUTATÁS TÖRTÉNETE ÉS PROBLEMATIKÁJA (K, 3 KR.) Az óra elsődleges célja a Holokauszt kutatás elhelyezése a modernkori történelem kutatásában a Holokausztról írt átfogó

Részletesebben

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado Mangalica: The VM-MOE Treaty The agreement 2013 the Goverment of Hungary decided to launch a strategic cooperation with the MOE. The deal is based in the Hungarian Pig Development Strategy (3 to 6 millon

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Családfa. Klein Salamonné (szül.schwartz Fáni)? 1944. Keller??- 1944. Keller? Klein Salamon?- 1941. Anya. Apa. Keller Chájá (Helén) 1889-1976

Családfa. Klein Salamonné (szül.schwartz Fáni)? 1944. Keller??- 1944. Keller? Klein Salamon?- 1941. Anya. Apa. Keller Chájá (Helén) 1889-1976 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Klein Salamon?- 1941 Klein Salamonné (szül.schwartz Fáni)? 1944 Keller??- 1944 Keller??- 1944 Apa Klein Élijahu (Éliás) 1890-1980 Anya Keller

Részletesebben

Hazai jelen és jövő az uniós szerzői jogi fejlemények tükrében Dr. LÁBODY Péter, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Hazai jelen és jövő az uniós szerzői jogi fejlemények tükrében Dr. LÁBODY Péter, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Hazai jelen és jövő az uniós szerzői jogi fejlemények tükrében Dr. LÁBODY Péter, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala MIE Konferencia Debrecen 2014. november 20-21. Az uniós szerzői jog fejleményei Jogalkotási

Részletesebben

Higher Education Degree Programmes. Offered in Foreign Languages in Hungary

Higher Education Degree Programmes. Offered in Foreign Languages in Hungary Higher Education Degree Programmes Offered in Foreign Languages in Hungary Higher Education Programmes Offered in Foreign Languages in Hungary The programmes offered in this brochure are taught in English,

Részletesebben

Az MNB által előfizetett bel- és külföldi lapok, folyóiratok, adatbázisok listája - 2011

Az MNB által előfizetett bel- és külföldi lapok, folyóiratok, adatbázisok listája - 2011 Belföldi lapok Külföldi lapok Acta Oeconomica Állam- és Jogtudomány Chip Számítógép Magazin (DVD melléklettel) Élet és Irodalom Figyelő /Profit plusz csomag: Figyelő TOP 200; Figyelő Trend Figyelő /plusz

Részletesebben

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg:

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg: PONTOS IDŐ MEGADÁSA EGÉSZ ÓRÁK MEGADÁSA ( óra van. ) Az óra száma után tesszük az o clock kifejezést. pl. It s 7 o clock. (7 óra van.) A britek az órák számát csak 12-ig mérik. Náluk nincs pl. 22 óra!

Részletesebben

Nemzetközi turizmus Szerkezet (1) Világ (2004): 763,2 mil. turista Európa 431,3 mil. Ázsia és Csendes Óceán 151,2 mil. Amerika 127,7 mil. Közel-Kelet Kelet 22 mil. Afrika 18,2 mil. Ismeretlen 12,8 mil.

Részletesebben

Az elnevezés. 11. A nem kormányzati nemzetközi szervezetek. Nemzetközi szervezetek joga 2010. November 18. Nemzetközi szervezetek

Az elnevezés. 11. A nem kormányzati nemzetközi szervezetek. Nemzetközi szervezetek joga 2010. November 18. Nemzetközi szervezetek 11. A nem kormányzati nemzetközi Nemzetközi joga 2010. November 18. Az elnevezés Nemzetközi Kormányközi Nem kormányzati NGO INGO NGO-k Nemzetközi Kormányközi Nem kormányzati 1 A jóslat : a XXI. század

Részletesebben

ROYAL CARIBBEAN CRUISE LINE

ROYAL CARIBBEAN CRUISE LINE Gyermekek ingyen Utazni jó, pláne, ha együtt a család! Hogy semmi jóról ne kelljen lemondani, a Royal Caribbean International és idén már a Celebrity Cruises is kifejezetten a gyermekes családoknak szóló

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA JANY JÁNOS

BIBLIOGRÁFIA JANY JÁNOS BIBLIOGRÁFIA JANY JÁNOS KÖNYV, MONOGRÁFIA 2000 Jany János: A Szaszanida birodalom magánjogának rendszere és továbbélése a 1 Közel-Keleten. Bibliotheca Facultatis Iuris Universitas Catholicae De Petro Pázmány

Részletesebben

A világnépesség térbeli eloszlása, a népsûrûség

A világnépesség térbeli eloszlása, a népsûrûség A világn gnépesség g térbeli t eloszlása, sa, a népsûrûség 60 30 0 Fõ/km 2 < 1 30 1-10 11-25 26-50 51-100 101-200 > 200 A világn gnépesség g rasszok, nyelvek és s vallások szerinti megoszlása sa Rassz

Részletesebben

Nagyvárosi térségek és regionalizmus Izraelben

Nagyvárosi térségek és regionalizmus Izraelben A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 aznsítószámú Nemzeti Kiválóság Prgram Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támgatást biztsító rendszer kidlgzása és működtetése rszágs prgram című kiemelt

Részletesebben

Public. Nyilvános. Resolution No. 20/2014 of the Board of Directors of the Budapest Stock Exchange Ltd.

Public. Nyilvános. Resolution No. 20/2014 of the Board of Directors of the Budapest Stock Exchange Ltd. Nyilvános A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának 20/2014. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága A Budapesti Értéktőzsde

Részletesebben

Bank adatok: Számlatulajdonos neve: Aviation Links ltd. V.A.T. No. 520039009-2, Nirim St., 67060 Tel Aviv, Israel

Bank adatok: Számlatulajdonos neve: Aviation Links ltd. V.A.T. No. 520039009-2, Nirim St., 67060 Tel Aviv, Israel Érkezés Tel Avivba a Barátság Hét kezdete előtt szállás lehetőségek Hotelek Tel Avivban: City Hotel kétágyas szobában 1 éjszakára 100 $ / fő Metropolitan Hotel kétágyas szobában 1 éjszakára 90 $ / fő Imperial

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Lakosság. Komanovics Adrienne, 2013. Komanovics Adrienne, 2013 1

Lakosság. Komanovics Adrienne, 2013. Komanovics Adrienne, 2013 1 Lakosság Komanovics Adrienne, 2013 Komanovics Adrienne, 2013 1 Áttekintés Az állampolgárság és a honosság A nemzetközi kisebbségi jog Az emberi jogok nemzetközi rendszere A külföldiek jogállása A menekültek

Részletesebben

Angol B2 prezentáció - English B2 presentation Témák - Topics

Angol B2 prezentáció - English B2 presentation Témák - Topics Angol B2 prezentáció - English B2 presentation Témák - Topics Az angol B2 prezentáció során a vizsgázó egy rövid összefoglalást ad vizsgázópárja részére a félkészülés alatt kapott témából. A konkrét feladat

Részletesebben

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting 02-03-04. November 2014 MEGHÍVÓ/ INVITATION 1 2014 November 3 (Hétfő) Gödöllő Helyszín: Szent István Egyetem: 2100 Gödöllő,

Részletesebben

Befektetési lehetőségek Investment schemes

Befektetési lehetőségek Investment schemes letenye és vidéke LETENYE AND ITS REGION Befektetési lehetőségek Investment schemes Letenye Helyrajzi szám 1793 Terület nagyság 10278 m 2 Épület nagyság 2830 m 2 Víz, gáz, villany, telefon Felhasználhatóság

Részletesebben

FOKOZATOS ELSZIGETELŐDÉS

FOKOZATOS ELSZIGETELŐDÉS BEVEZETÉS A Gázai övezet története - A blokád bevezetése - Fokozatos elszigetelődés A gázai segélyflottilla-incidens - Mi is történt? - Következmények Törökország és Izrael - Jó gazdasági kapcsolatok -

Részletesebben

JORDES+ REPORT - HUNGARY

JORDES+ REPORT - HUNGARY JORDES+ REPORT - HUNGARY Dr. Mihály Lados MTA RKK NYUTI, Gyor Rust 21-22 November, 2002 JORDES+ MAGYARORSZÁG PROJEKT MENEDZSMENT JORDES+ HUNGARY PROJECT MANAGEMENT Projekt vezetés MTA RKK NYUTI Dr. Lados

Részletesebben

Családfa. Mundszer Hedvig (szül.? Hedvig)?? Brandl Júlia (szül.? Júlia)? 1944. Mundszer??-? Brandl Heinrich? 1928 vagy 1929. Apa.

Családfa. Mundszer Hedvig (szül.? Hedvig)?? Brandl Júlia (szül.? Júlia)? 1944. Mundszer??-? Brandl Heinrich? 1928 vagy 1929. Apa. Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Brandl Heinrich? 1928 vagy 1929 Brandl Júlia (szül.? Júlia)? 1944 Mundszer??-? Mundszer Hedvig (szül.? Hedvig)?? Apa Brandl Ferenc 1895

Részletesebben

Thékes István. Publikációs lista. Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test.

Thékes István. Publikációs lista. Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test. Thékes István Publikációs lista Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test. (submitted to Journal of Linguistics and Language Teaching). Vígh Tibor, Sominé

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Révai Miklós Gimnázium Gyır. 1984-1990 Semmelweis Orvostudományi Egyetem Budapest. 1990-1994 Magyar Honvédség 6 sz.

ÖNÉLETRAJZ. Révai Miklós Gimnázium Gyır. 1984-1990 Semmelweis Orvostudományi Egyetem Budapest. 1990-1994 Magyar Honvédség 6 sz. 1 ÖNÉLETRAJZ Név: Rendfokozat: Dr.Pellek Sándor hivatásos állományú orvos alezredes Születési idı: 1964.10.05.. Állampolgárság: Lakcím: E-mail: Születési hely: Magyar Gyır-Ménfıcsanak. Szellı u.2/e. pellekdoktor@freemail.hu

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V.

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa V. Ignác (? 1944) V. Ignácné (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: V. Ignácné (szül.? Éva) (? 1944) Anyai nagyapa R. Lipót (1883 1944) Anyai nagyanya R. Lipótné (szül. D. Cecília)

Részletesebben

TÖRTÉNELEM DOKTORI PROGRAM. Kutatási Füzetek 12. Ünnepi szám Ormos Mária 75. születésnapjára

TÖRTÉNELEM DOKTORI PROGRAM. Kutatási Füzetek 12. Ünnepi szám Ormos Mária 75. születésnapjára TÖRTÉNELEM DOKTORI PROGRAM Kutatási Füzetek 12. Ünnepi szám Ormos Mária 75. születésnapjára A Kutatási Füzetek a Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskolája Európa és a magyarság a 18 20.

Részletesebben

dr. Lattmann Tamás 1

dr. Lattmann Tamás 1 Erő alkalmazása a nemzetközi jog területén önvédelem és csatlakozó kérdések Nemzetközi jog 2013. tavasz Lattmann Tamás ELTE ÁJK, Nemzetközi Jogi Tanszék Ius ad bellum ENSZ rendszere előtt Összességében:

Részletesebben

A vesztfáliai béke SZKA_210_15

A vesztfáliai béke SZKA_210_15 A vesztfáliai béke SZKA_210_15 TANULÓI A VESZTFÁLIAI BÉKE 10. ÉVFOLYAM 173 15/1 ORSZÁGKÁRTYÁK Lengyelország Lengyelország Lengyelország Hollandia Portugália Hollandia Erdély Hollandia Csehország Hollandia

Részletesebben

Állampolgárság a nemzetközi jogban

Állampolgárság a nemzetközi jogban Állampolgárság a nemzetközi jogban Komanovics Adrienne A kisebbségvédelem Európában Nyári egyetem Piliscsaba, 2012. július I. Az állampolgárság fogalma A nemzetközi jogban nincs általánosan elfogadott

Részletesebben

Értékek és értékközvetítés a közszolgálati képzésben

Értékek és értékközvetítés a közszolgálati képzésben Értékek és értékközvetítés a közszolgálati képzésben Values, Value-transfer and Education in the Public Service Dr. Norbert KIS Vice Rector National University of Public Service 2010 előtt: politikai válság,

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

I. 6. Önigazgatás, államszervezés, államépítés

I. 6. Önigazgatás, államszervezés, államépítés I. 6. Önigazgatás, államszervezés, államépítés Miként az már szóba került, közigazgatási értelemben Palesztina soha nem volt egységes tartomány a Török Birodalmon belül. Előbb az összesen tíz szandzsákból

Részletesebben

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén VÁZLATOK II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai Népek, nyelvek, vallások Európa benépesedésének irányai: Ázsia, Afrika alpi típusú emberek közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában:

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. Békés Csaba Ph.D.

CURRICULUM VITAE. Békés Csaba Ph.D. CURRICULUM VITAE Békés Csaba Ph.D. Születési idő, hely 1957. február 3. Nyírbátor, Tanulmányok 1978 1983 József Attila Tudományegyetem, Szeged, történelem angol szak 1983 Diploma (MA) 1971 1975 Táncsics

Részletesebben

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság Alapítás: 1991-2014: 23. év A Keresztény-Zsidó Társaság a Nemzetközi Keresztény-Zsidó Tanács tagszervezete 2014. november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest,

Részletesebben

Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban

Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban 21/63 Összeállította: Központi Statisztikai hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam 63. szám 21. május 26. Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban A tartalomból 1 Bevezetõ 1 Az Európai Unió országaiban

Részletesebben

I. 2. Palesztina a 19. század második felében

I. 2. Palesztina a 19. század második felében I. 2. Palesztina a 19. század második felében Igen vitatott annak megítélése, hogy az egy évtizednyi megszakítással, a nagy egyiptomi reformer, Mohamed Ali, illetve mostohafia, Ibrahim országlását (1832

Részletesebben

Curriculum Vitae. 2003-2006 University of Kaposvár, Faculty of Economics, Doctoral School for Management and Business Administration

Curriculum Vitae. 2003-2006 University of Kaposvár, Faculty of Economics, Doctoral School for Management and Business Administration Curriculum Vitae 1 Personal Information: Name: Anett, Parádi-Dolgos Anett Academic Position: MA Sex: female Date of birth: 02. 07. 1979. Address (in school with room number): University of Kaposvár, Faculty

Részletesebben

Történelmi tanulmányi verseny

Történelmi tanulmányi verseny Kováts Mihály Emléknapok Történelmi tanulmányi verseny 8. évfolyam 2006 1. Válaszd ki az idırendileg helyes sort! A. Károlyi M. kormányt alakít A Monarchia aláírja a fegyverszünetet Megalakul a Magyar

Részletesebben

Családfa. Lunczer Gyuláné (szül.?)?? Krausz Adolfné (szül.?)?? Krausz Adolf 1836 1928. Lunczer Gyula? 1925/26. Apa. Anya. Lunczer Lipót 1871 1930

Családfa. Lunczer Gyuláné (szül.?)?? Krausz Adolfné (szül.?)?? Krausz Adolf 1836 1928. Lunczer Gyula? 1925/26. Apa. Anya. Lunczer Lipót 1871 1930 Családfa Apai nagyapa Lunczer Gyula? 1925/26 Apai nagyanya Lunczer Gyuláné (szül.?)?? Anyai nagyapa Krausz Adolf 1836 1928 Anyai nagyanya Krausz Adolfné (szül.?)?? Apa Lunczer Lipót 1871 1930 Anya Lunczer

Részletesebben

Szakszolgálati engedély formátumok A gyakornok légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély formátuma

Szakszolgálati engedély formátumok A gyakornok légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély formátuma 2. sz. melléklet a./2006. (.) HM rendelethez Szakszolgálati engedély formátumok A gyakornok légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély formátuma Előlap 2. oldal Honvédelmi Minisztérium Katonai Légügyi

Részletesebben

1. Nemzetközi Munkaügyi Hivatal (International Labour Office)

1. Nemzetközi Munkaügyi Hivatal (International Labour Office) A NEMZETKÖZI MUNKAÜGYI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE Az ILO tripartit felépítése egyedülálló az ENSZ rendszerében, hiszen a munkaadók és munkavállalók szervezetei egyenlő partnerként vesznek részt az

Részletesebben

TÖRTÉNELMI TÉRKÉPEK. Magyarország honismereti térképe (fóliázva, fa lécezéssel)

TÖRTÉNELMI TÉRKÉPEK. Magyarország honismereti térképe (fóliázva, fa lécezéssel) TÖRTÉNELMI TÉRKÉPEK Kódszám Megnevezés Méret 1314 Európai Unió 160 x 115 Z 055 Magyarország honismereti térképe (fóliázva, fa lécezéssel) 100 x 70 6 145 Ft MT1 Az ókori keleti birodalmak MT2 Az ókori Görögország

Részletesebben

www.asylumlawdatabase.eu

www.asylumlawdatabase.eu Funded by the European Commission Háttér A Menekültjog Európai Adatbázisa (European Database of Asylum Law, EDAL) egy 11 EU tagállam menekültjogi esetjogát tartalmazó online adatbázis. Az EDAL összefoglalja

Részletesebben

HÍREK, KÖZLEMÉN Y EK. Tudományos élet

HÍREK, KÖZLEMÉN Y EK. Tudományos élet Please note that the usual s section, aimed at providing information for the members of the Hungarian Michael Polanyi Liberal Philosophical Association is in Hungarian in the following pages. As required

Részletesebben

Állami vezetők és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek költsége és témája

Állami vezetők és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek költsége és témája Állami vezetők és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek e és témája Intézet neve:gottsegen GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET 2004.jan.febr.márc. Napidíj USA 1 2004.01.12.-2004.01.25. 14 105 131

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 160 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 160 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926 Családfa Apai nagyapa Kauders Dávid 1854 1926 Apai nagyanya Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Anyai nagyapa Freiberger Mór? 1904/05 Anyai nagyanya Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937

Részletesebben

A Vodafone beszerzési etikai kódexe

A Vodafone beszerzési etikai kódexe A Vodafone beszerzési etikai kódexe A Vodafone a világ egyik legnagyobb mobil távközlési szolgáltató vállalataként jelentős szerepet játszik az emberek életminőségének javításában. Tudjuk, hogy vállalatunk

Részletesebben

Újabb versenyjogi követelmények magyar és európai fejlemények, valamint azok gyakorlati jelentősége a vállalatok számára

Újabb versenyjogi követelmények magyar és európai fejlemények, valamint azok gyakorlati jelentősége a vállalatok számára Újabb versenyjogi követelmények magyar és európai fejlemények, valamint azok gyakorlati jelentősége a vállalatok számára New antitrust challenges for companies recent Hungarian and European developments

Részletesebben

Zsidó kultúra az Európai Kulturális örökségben. www.judaica-europeana.eu

Zsidó kultúra az Európai Kulturális örökségben. www.judaica-europeana.eu Zsidó kultúra az Európai Kulturális örökségben www.judaica-europeana.eu Europeana A vízió Európai digitális könyvtárak, archívumok és online múzeumok Bemutató az Európai kulturális és tudományos örökségről

Részletesebben

Harmadik országbeli állampolgárok Európai Unión belüli mobilitása. Intra-EU Mobility of third country national

Harmadik országbeli állampolgárok Európai Unión belüli mobilitása. Intra-EU Mobility of third country national Harmadik országbeli állampolgárok Európai Unión belüli mobilitása Intra-EU Mobility of third country national Európai Migrációs Hálózat Magyarország X. Nemzeti Ülés és Képzés a Migráció és a Menekültügy

Részletesebben

Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, metszet. Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, metszet.

Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, metszet. Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, metszet. Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, 2.4.3. A Kaukázus-vidék középkori építészete Chronologia Grúzia i.e. 500 k.:

Részletesebben

A minőségügyi szakfőorvosi és a szakfelügyelő főorvosi rendszer felépítése

A minőségügyi szakfőorvosi és a szakfelügyelő főorvosi rendszer felépítése Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet igazgató: Dr. Kivovics Péter egyetemi docens http://semmelweis-egyetem.hu/fszoi/ https://www.facebook.com/fszoi A minőségügyi

Részletesebben

Munkahely: Cím: Collegium Budapest (Szentháromság u.2., Budapest, Hungary, 1014) Tel: 36-1-224-8312 Fax: 36-1-224-8328 e-mail: kornai@colbud.

Munkahely: Cím: Collegium Budapest (Szentháromság u.2., Budapest, Hungary, 1014) Tel: 36-1-224-8312 Fax: 36-1-224-8328 e-mail: kornai@colbud. Kornai János akadémikus. Munkahely: Cím: Collegium Budapest (Szentháromság u.2., Budapest, Hungary, 1014) Tel: 36-1-224-8312 Fax: 36-1-224-8328 e-mail: kornai@colbud.hu Kutatási témák Kornai János a szocialista

Részletesebben

Családfa. Schillinger Lipótné (szül. Keppich Róza) 1874 1944. Steinberger Dávidné (szül. Czinner Jozefa)? 1944. Schillinger Lipót 1864 1944

Családfa. Schillinger Lipótné (szül. Keppich Róza) 1874 1944. Steinberger Dávidné (szül. Czinner Jozefa)? 1944. Schillinger Lipót 1864 1944 Családfa Apai nagyapa Steinberger Dávid?? Apai nagyanya Steinberger Dávidné (szül. Czinner Jozefa)? 1944 Anyai nagyapa Schillinger Lipót 1864 1944 Anyai nagyanya Schillinger Lipótné (szül. Keppich Róza)

Részletesebben

Magen Politikai, közéleti portál Izrael Államról

Magen Politikai, közéleti portál Izrael Államról Grünhut Zoltán Innovációra ösztönző tradíció? A közigazgatási körzetek szerepe az izraeli területfejlesztés és helyi hatalomgyakorlás modernizálásában A kelet-nyugati irányban a Jordán folyótól a Földközi-tengerig,

Részletesebben

Sajtóközlemény: Világsiker a szentendrei temető magyar terve

Sajtóközlemény: Világsiker a szentendrei temető magyar terve Sajtóközlemény: Világsiker a szentendrei temető magyar terve Közel ezerötszáz, a világ minden pontjáról beérkező építészeti alkotás közül a legjobbak közé sorolta a World Architecture Festival neves zsűrije

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003.

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa Göndör (Grünwald) Jakab Bauman?-né (Göndör /Grünwald/ Jakabné) (szül. Heimovics Regina) 1850-es évek 1940-es évek Anyai nagyapa Friedrich Vilmos Anyai nagyanya Friedrich

Részletesebben

Curriculum Vitae. 2001- present Guest Lecturer, Department of Social Work, Széchenyi István University

Curriculum Vitae. 2001- present Guest Lecturer, Department of Social Work, Széchenyi István University Curriculum Vitae First name: Zoltán Last name: Csorba Date and place of birth: 27.03.1964, Budapest Address: H-1084 Budapest, 3 Déri Miksa Street E-mail: csorbazoltaan@freemail.hu Tel: +36-30-755-3545

Részletesebben

RPM International Inc. Utasítások a hotline szolgáltatás használatához

RPM International Inc. Utasítások a hotline szolgáltatás használatához RPM International Inc. Utasítások a hotline szolgáltatás használatához A megfelelőséggel kapcsolatos problémák többnyire helyi szinten kerülnek megoldásra, az RPM International Inc. ( RPM ) Hotline szolgáltatása

Részletesebben

Ami úgy van, nem úgy van 1 Az ENSZ Biztonsági Tanács 242-es (1967) sz. határozatának vitatott értelmezése

Ami úgy van, nem úgy van 1 Az ENSZ Biztonsági Tanács 242-es (1967) sz. határozatának vitatott értelmezése Grünhut Zoltán tudományos munkatárs, VIII. évfolyam Vol. VIII Magyar Tudományos Akadémia 2014/2. szám No. 2/2014 Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Tanulmány Article www.dieip.hu 1 Az ENSZ

Részletesebben

MULTI-ÁGENS SZIMULÁCIÓK

MULTI-ÁGENS SZIMULÁCIÓK KMOP-1.1.2-08/1-2008-0002 pályázat A kutatás-fejlesztési központok fejlesztése és megerősítése Záró rendezvény Budapest, MULTI-ÁGENS SZIMULÁCIÓK Gulyás László, AITIA International Zrt. Szimuláció 2 Nagy

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

2015. július 26 31. Európai válságkezelés Európa szomszédságában? 30 órás képzés

2015. július 26 31. Európai válságkezelés Európa szomszédságában? 30 órás képzés 2015. július 26 31. Európai válságkezelés Európa szomszédságában? 30 órás képzés Az elmúlt öt évben dinamikusan átalakuló i környezetünkből egyre több és intenzívebb kihívás éri az Európai Uniót és a NATO-t,

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Szuchy Róbert PhD egyetemi adjunktus Tudományos minősítés PhD 2010 Állam- és jogtudományok Summa cum laude A disszertáció címe: Az összefonódás-ellenőrzés európai uniós szabályai a

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

FÖLDRAJZI FELFEDEZÉSEK A XVI-XVIII. SZÁZADBAN

FÖLDRAJZI FELFEDEZÉSEK A XVI-XVIII. SZÁZADBAN Petőfi-pályázat 2013 Történelem FÖLDRAJZI FELFEDEZÉSEK A XVI-XVIII. SZÁZADBAN 1) Ismert és ismeretlen felfedezők Kire ismersz rá? Portugál herceg, támogatott minden felfedező utat, bár ő maga ritkán szállt

Részletesebben

EGY MINDENKIÉRT, MINDENKI EGYÉRT OD WORLD SUMMIT 2010. a 2010-es év szervezetfejlesztői világtalálkozója

EGY MINDENKIÉRT, MINDENKI EGYÉRT OD WORLD SUMMIT 2010. a 2010-es év szervezetfejlesztői világtalálkozója EGY MINDENKIÉRT, MINDENKI EGYÉRT OD WORLD SUMMIT 2010 a 2010-es év szervezetfejlesztői világtalálkozója Miről is szól a mai előadás? Kísérleti projektmenedzsment? Virtuális gigateam? Energiamenedzsment?

Részletesebben

A mozgássérült személyek többszintű érdekképviselete a helyi szintektől az Európai szintig. Földesi Erzsébet. MEOSZ, alelnök EDF, alelnök

A mozgássérült személyek többszintű érdekképviselete a helyi szintektől az Európai szintig. Földesi Erzsébet. MEOSZ, alelnök EDF, alelnök A mozgássérült személyek többszintű érdekképviselete a helyi szintektől az Európai szintig Földesi Erzsébet MEOSZ, alelnök EDF, alelnök Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) számokban

Részletesebben

A MAGYAR KKV SZEKTOR NEMZETKÖZI KITEKINTÉSBEN összehasonlítás V4-ekkel és Szlovéniával

A MAGYAR KKV SZEKTOR NEMZETKÖZI KITEKINTÉSBEN összehasonlítás V4-ekkel és Szlovéniával A MAGYAR KKV SZEKTOR NEMZETKÖZI KITEKINTÉSBEN összehasonlítás V4-ekkel és Szlovéniával Dr. Szabó Antal Nyug. ENSZ Regionális Tanácsos az ERENET Igazgatója ORSZÁG Ország Adatok NÉPESSÉG [ millió ] TERÜLET

Részletesebben