Cionizmus a lokális térben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Cionizmus a lokális térben"

Átírás

1 Végjegyzetek 1 A hazatérés szimbólumaként már a babiloni fogság idején is a Sionhegy (Templom-hegy, tágabb értelmezésben Jeruzsálem, illetve a zsidó állam) szerepelt, miként az a Zsoltárok könyvében (137:1) megénekelve vagyon: Babilon folyóvizeinél, ott ültünk és sírtunk, mikor Sionról megemlékzénk tól a folyóirat alcímében is megjelent a cionizmus kifejezés. Apró érdekesség, hogy Natan Birnbaum később az anticionista Agudat Izrael vallásos mozgalom prominens tagjává lett. Rose: The Question of Zion. 3 Fontos hangsúlyozni, hogy a történelem nem minden önjelölt Messiása volt egyúttal ösztönző képviselője a zsidók hazatérésének. 4 Greenstone: The Messiah Idea in Jewish History. 5 Graetz: History of the Jews. (Vol. IV-V.) 6 A Boszporusznál fekvő nagyvárost számos nevén ismerték ahogy azt Bernard Lewis hangsúlyozza egyik könyvében. A szlávok Cágrádnak, Császárvárosnak nevezték; a vikingeknél Myklagaard, Hatalmas Város volt a neve. A görögök és rómaiak Byzantium, az ottani ősi település nevén ismerték; volt Új Róma, de mindenekelőtt Constatinupolis, azaz Konstantinápoly, Konstantin városa, aki új birodalmi székhelyéül tette meg i. sz. 330-ban. Az Isztambul név vitatott eredetű: a legáltalánosabban elfogadott magyarázat szerint az eisz tén polin, a városba kifejezésből ered, amelyet a mohamedánok kizsázsiai görög szomszédaiktól hallhattak. Bár a törökök és más mohemedánok körében az Isztambul elnevezés széles körben elterjedt, a hivatalos oszmán nyelvhasználat nem vette át. Török pénzeken és dokumentumokban rövid időre megjelenik ennek ötletes változata: Isztambol, iszlámmal teli ; de a legtöbb török szultán ragaszkodott a Konsztantinijja névhez Lewis: Isztambul és az oszmán civilizáció. 5. o. 7 Scholem: Sabbatai Sevi: The Mystical Messiah, Lásd részletesebben: Dauber: Antonio s Devils: Writers of the Jewish Enlightenment and the Birth of Modern Hebrew and Yiddish Literature. 9 Cohn-Sherbok, D. Cohn-Sherbok, L.: A judaizmus rövid története. 10 Pietsch: Hátám Szófértől Teodor Herzlig. 11 Azous: In the Plains of the Wilderness. 12 Patai: The Jews of Hungary: History, Culture, Psychology o. 149

2 Cionizmus a lokális térben 13 Alkalai a kettős-megváltás tanát hirdette, vagyis arra a vitatottan értelmezett rabbinikus álláspontra helyezkedett, miszerint a valós Messiást, Dávid Fiát, megelőzi József Fia, aki igazából nem ember, hanem egy folyamat, minek eredményeként kialakul a zsidóság politikai elitrétege, a nép visszavándorol Palesztinába, benépesíti annak földjét, s ily módon elősegíti a Megváltó tényleges eljövetelét. 14 Patai: The Jews of Hungary i.m. 15 Graetz: The Jews of 19th France. 16 Frenkel: Natonek József, az első politikai cionista élete és művei. Válogatott fejezetek a Messiás című művéből. 11. o. 17 Patai: The Jews of Hungary i.m. 18 Avineri: A modern cionizmus kialakulása; Johnson: A zsidók története. 19 Avineri: A modern cionizmus i.m. 24. o. 20 Krochmal három főbb történeti szakaszt különít el, melyeken belül a nemzeti felemelkedés, virágkor és hanyatlás egyaránt lejátszódik. A kezdeti periódus Ábrahámtól az Első Templom lerombolásáig tart; a második a babiloni fogságtól a Bar Kochba felkelés leveréséig; a harmadik pedig a Misna összeállításától Chmielnicki es ukrajnai pogromjáig. Krochmal saját korát a negyedik történeti periódus felemelkedő szakaszaként fogta fel. 21 Lásd részletesebben: Avineri: A modern cionizmus i.m o. 22 Koltun-Fromm: Moses Hess and Modern Jewish Identity 23 Silberner: The Works of Moses Hess. 24 Waxman (ed.): Rome and Jerusalem: A Study in Jewish Nationalism. 25 Avineri: A modern cionizmus i.m. 26 Lilienblumot idézi Avineri: A modern cionizmus i.m. 86. o. 27 Avineri: A modern cionizmus i.m. 28 Dawidowicz: The Golden Tradition: Jewish Life and Thought in Eastern Europe 29 Avineri: A modern cionizmus i.m. 30 Pinsker: Auto-Emancipation. Jewish Virtual Library. 31 Cohn-Sherbok: Fifty Key Jewish Thinkers. 32 Avineri: A modern cionizmus i.m o. 33 Johnson: A zsidók története; Halász: Herzl. 34 Prior: Zionism and the State of Israel. 35 Kornberg: Herzl. From Assimilation to Zionism. 36 Stein: The Hope Fulfilled: The Rise of Modern Israel. 37 Halász: Herzl i.m o. 38 Herzl: A zsidó állam. A zsidó-kérdés modern megoldásának kísérlete o. 150

3 Az államalapításhoz vezető út 39 Uo. 7. o. 40 Uo. 8. o. 41 Uo. 9. o. 42 Uo. 10. o. 43 Uo. 15. o. 44 Uo. 17. o. 45 Az Allgemeine Zeitung des Judentumsban megjelenő cikket idézi Halász: Herzl i.m o. 46 Chouraqui: A Man Alone: The Life of Theodor Herzl. 47 Stein: The Hope Fulfilled i.m. 48 Birnbaum: In the Shadow of the Struggle. 49 Halász: Herzl i.m o. 50 Theodor Herzl Address to the First Zionist Congress. August 29th Zionism Israel. 51 Speech of Max Nordau at the First Zionist Congress. August 29th Mideastweb. 52 Simon (ed.): Selected Essays by Ahad Ha am. 53 The First Zionist Congress and the Basel Program. Jewish Virtual Library. 54 Hazony: The Jewish State: The Struggle for Israel s Soul o. 55 Röhl: Wilhelm II: The Kaiser s Personal Monarchy, Halász: Herzl i.m o. 57 Uo o. 58 Uo o. 59 Friedman: Germany, Turkey, and Zionism Vital: Zionism: The Formative Years. 61 Fellman: The Revival of a Classical Tongue: Eliezer Ben Yehuda and the modern Hebrew Language. 62 Lehn Davis: The Jewish National Fund. 63 Sicker: Reshaping Palestine: From Muhammad Ali to the British Mandate, Laqueur: A History of Zionism. 65 Dubnow (et al.): History of the Jews in Russia and Poland. 66 Heymann (ed.): The Uganda Controversy: Minutes of the Zionist General Council. 67 Birnbaum: In the Shadow of i.m. 68 Chouraqui: A Man Alone i.m. 69 Pappé: A History of Modern Palestine: One Land, Two Peoples; McCarthy: The Population of Palestine Population History and Statistics of the Late Ottoman Period and the Mandate. 151

4 Cionizmus a lokális térben 70 Pappé: A History of Modern Palestine i.m; Beinin Hajjar: A Primer Palestine, Israel and the Arab-Israeli Conflict. 71 Fattah: Sultan Abdul-Hamid and the Zionist Colonization of Palestine: A Case Study from Jerusalem. 72 Iseroff: Population of Ottoman and Mandate Palestine Statistical and Demographic Considerations. 73 Fassed Irani: There was no such thing as Palestinians. 74 Cohen: Studies on Ottoman Palestine. 75 A későbbiek folyamán még egy közigazgatási szintet kialakítottak, az ún. kazák rendszerét, mely a szandzsákok és a nahiják közötti területi egységnek számított, s főként a sejkek befolyásának megtörésére szolgált. 76 Shaw, S. J. Shaw, E. K.: History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, Vol A sejkek befolyásának növekedését mutatta, hogy saját körzeteikben igyekeztek irányításuk alá vonni a közbiztonság fenntartását is, minek jegyében gyakorta megadóztatták a földjeiken áthaladó zarándokokat és kereskedelmi karavánokat. Sicker: Reshaping Palestine: From Muhammad Ali to the British Mandate, Farsoun Aruri: Palestine and the Palestinians: A Social and Political History. 79 Hanioglu: A Brief History of the Late Ottoman Empire. 80 Shafir: Land, Labor and the Origins of the Israeli Palestinian Conflict Firestone: The Land-equalizing Musha Village: A Reassessment. In: Gilbar (ed.): Ottoman Palestine, : Studies in Economic and Social History. 82 Farsoun Aruri: Palestine and the Palestinians i.m. 83 Stein: The Land Question in Palestine, E főutca nagyobbik része ma is létezik (Ben Gurion sugárút), míg a lankás gyümölcsösök helyén a mesés szépségű Bahai szentély és kert áll. 85 Glenk et al.: From Desert Sands to Golden Oranges: The History of the German Templer Settlement of Sarona in Palestine Eredetileg Wilhelma-Hamidje volt a település neve, utóbbi toldalék II. Abdul Hamid török szultánra utalt. Wilhelma határában 1936 folyamán repülőteret létesítettek, a mai Ben Gurion légikikötő elődjét. 87 A Café Lorenz később a palesztinai nácik egyik kedvelt találkozóhelyévé vált. Paraszczuk: Reviving Tel Aviv s Valhalla. 88 Faroqhi: The Ottoman Empire: A Short History. 89 Friedman: Germany, Turkey and Zionism i.m. 152

5 Az államalapításhoz vezető út 90 Sicker: Reshaping Palestine i.m. 91 Pappé: A History of Modern Palestine i.m 92 A török hadak bevonulásukkor sok helyütt így például Hebronban erőszakosan léptek fel a fegyvertelen, ellenállást nem tanúsító zsidókkal szemben, így a hatalomváltás kezdeti időszaka nem sok reménnyel kecsegtetett a palesztinai közösség számára. 93 Részletesen lásd az alábbi művekben: Marcus: The Jew in the Medieval World; Benbassa De Bevoise: The Jews of France: A History from Antiquity to the Present. Montefiore Hyamson: A History of the Jews in England; Mundill: England s Jewish Solution: Experiment and Expulsion, ; Roth: Conversos, Inquisition, and the Expulsion of the Jews from Spain. 94 Friedman: Germany, Turkey and Zionism i.m. 95 Lindo: The History of the Jews of Spain and Portugal. 96 Sharkansky: Governing Jerusalem: Again on the World s Agenda. 97 Friedman: Germany, Turkey and Zionism i.m. 98 Vilnay: A Guide to Israel. 99 Részletes formában lásd: Késmárki: Kabbala. 100 Rossoff: Safed: the Mystical City. 101 Friedman: Germany, Turkey and Zionism i.m. 102 Eisen: Miraculous Journey: a Complete History of the Jewish People from Creation to the Present. Nasi fellépése vita tárgyát képezi a történészek körében: egyesek szerint csak otthont akart az Ibériából kiűzött zsidók számára, mások azonban azt állítják, egyfajta kezdetleges cionista eszmeiségtől vezérelve szembeszállt a közösséget passzivitásban tartó vallási tanokkal a Megváltó eljövetele tekintetében, s zsidó államot akart létrehozni Palesztinában. Stillman: Sephardi Religious Responses to Modernity. 103 Quataert: The Ottoman Empire, Friedman: Germany, Turkey and Zionism i.m. 105 Rossoff: Safed: the Mystical City i.m. 106 Firro: A History of the Druzes. 107 Atashe: Druze and Jews in Israel: A Shared Destiny? 108 Friedman: Germany, Turkey and Zionism i.m. 109 Barnai: The Jews of Palestine in the 18th Century. Under the Patronage of the Istanbul Committee of Officials for Palestine. 110 Bostom: The Legacy of Islamic Antisemitism: From Sacred Texts to Solemn History. 111 Henty: At Aboukir and Acre: A Story of Napoleon s Invasion of Egypt. 153

6 Cionizmus a lokális térben 112 Friedman: Germany, Turkey and Zionism i.m. 113 Krämer: A History of Palestine: From the Ottoman Conquest to the Founding of the State of Israel. 114 Johnson: A zsidók története i.m o. 115 A vérvád azt követően robbant ki, hogy eltűnt egy francia kapucinus szerzetes és muzulmán segítője, akiket az abszurd és gyűlöletes gyanúsítgatás szerint a damaszkuszi zsidók peszahi áldozatként gyilkoltak meg. 116 Green: Moses Montefiore: Jewish Liberator, Imperial Hero. 117 Armstrong: Jeruzsálem. Egy város három vallás. 118 Sicker: Reshaping Palestine i.m. 119 Kildani: Modern Christianity in the Holy Land; Faroqhi: The Ottoman Empire and the World Around it; Reid: Crisis of the Ottoman Empire: Prelude to Collapse A törökök elsősorban a kiéleződő palesztinai körülményeket akarták stabilizálni a rendelkezéssel, merthogy közben ugyanezen jogszabályban térítésmentes földtulajdont, adózási kedvezményeket és a katonai szolgálat alóli részleges felmentést kínáltak mindazon zsidó betelepülőknek, akik Palesztina helyett a birodalom valamelyik másik térségét választják, továbbá eskütétellel felveszik az ottomán állampolgárságot. Friedman: Germany, Turkey and Zionism i.m. 121 Even-Or Orenstein: A Crown for Jerusalem. 122 A bibliai eredetű elnevezést (Jeremiás 14:8 és 17:13) az egyik első diák, későbbi oktató, Wolf Grinstein vetette fel ban Herzl Mikve Jiszrael kapuinál találkozott a Palesztinában utazgató II. Vilmos német császárral. Stein: The Hope Fulfilled: The Rise of Modern Israel. 123 Uo. 124 Vital: The Origins of Zionism. 125 Az oroszországi pogromok idején tömegessé váló zsidó kivándorlás mindössze 2%-a irányult Palesztina felé, az emigrálók többsége Nyugat-Európába, Dél-Afrikába és az Egyesült Államokba akart eljutni. Uo. 126 Aharonson: Rothschild and Early Jewish Colonization in Palestine ben pár kilométerrel arrébb létrehozták Bat Slomót, mely a báró nagyapjáról kapta nevét, s főként jemeni és erdélyi zsidók költöztek oda. Uo. 128 Az 1929-es arab lázadássorozat idején földig rombolták Hartuvot, lakosait elűzték. Egy évvel később néhány telepes visszatért, s újraépítették a falut. Kark Oren-Nordheim: Jerusalem and its Environs: Quarters, Neighbo-urhoods, Villages,

7 Az államalapításhoz vezető út 129 Később körzeti rendőrparancsnokságot alakítottak ki a településen, mely gondoskodott a tengerpart és Jeruzsálem közötti útszakasz biztonságáról. 130 Nem sokkal később Ness Ciona lett a ma közel 40 ezres város hivatalos elnevezése. Mint ismeretes, a Zsidó Világkongresszus első ülésén fogadta fel Cion zászlaját, mely a Helperin által kifeszítettekhez hasonlóan kék-fehér lett, közepén Dávid-csillaggal. Young: Ness Ziona The Flag of Zion! 131 Amzalak brit alattvalóként tudott földeket vásárolni Palesztinában, mely a kelet-európai zsidóknak akkoriban tilos volt. 132 Gedera földjein később nemcsak ókori, de bronz- és vaskori emlékeket is találtak. Aharonson: Rothschild and Early Jewish Colonization i.m ben az Izraeli Légierő leszerelt katonái, valamint nukleáris kutatók, illetve családjaik alapítottak hasonló néven települést ugyanitt. Sicker: Reshaping Palestine i.m ban aztán egy szomszédos faluból érkeztek zsidó családok, akiket az 1929-es arab lázadás során űztek el. Shilony: Ideology and Settlement: The Jewish National Fund, ben lengyel zsidók alapították az Észak-Galileában, a Hula-tó közelében fekvő Jeszod Hamale falut is. 136 Gilbert: Izrael története. 137 A héberül sátrakat jelentő elnevezés a Bibliából eredt, a történet szerint Jákob látta ehelyütt az angyalok sátrait, amikor Gileádból távozván Ézsauval készült találkozni. 138 Mahanajimot aztán harmadszor is benépesítették, ám ez is csak ig tartott, mígnem 1939-ben létrejött a ma is e néven létező kibuc. A másik, 1892-ben vásárolt földdarab egészen 1915-ig lakatlan maradt, akkor alapították meg ott Ajelet HaShahart, ahol manapság Izrael Állam egyik legjelentősebb gyümölcstermesztő ültetvényes gazdasága működik. 139 Aharonson: Rothschild and Early Jewish Colonization i.m. 140 Avneri: The Claim of Dispossession; Gorney: Zionism and the Arabs, : A Study of Ideology ban újabb betelepítési kísérlet kezdődött, mely szintúgy eredménytelen maradt, s csak tizenegy évvel később népesedett be a falu. Az 1929-es arab lázadássorozat idején súlyos támadások érték Kfar Hittimet, sokakat meggyilkoltak, az életben maradottak pedig menekülni kényszerültek, így a harmincas évtized elején megint üresen álltak a házak decemberében aztán tucatnyi pionír visszatért, cö- 155

8 Cionizmus a lokális térben löpkerítést építettek a falu köré, őrtornyot állítottak fel, s elhivatott fáradozások eredményeként, lassan élettel töltötték meg a települést. 142 Gilbert: Izrael története i.m. 143 A porig égetett Tel Hai romjain 1916-ban falut alapítottak ugyanolyan elhivatott földművelő és katonáskodó pionírok, otthonuknak a Kfar Giladi nevet adva, majd évtizedekkel később Tel Hai hőseire emlékezve egy nagyobb települést is létrehoztak Észak-Galileában Kirjat Smona (a nyolcak városa) néven. Zerubavel: Recovered Roots: Collective Memory and the Making of Israeli National Tradition. 144 Schlör: Tel Aviv: From Dream to City. 145 Neves gazdálkodási szakiskola alakult a 20. század második évtizedében a Názáret mellett fekvő Tel Adasim-ban (korábbi nevén Tel Adasban) is, ahol eleinte fegyveres őrszolgálatosok éltek, akik az iraki Moszul és a palesztinai kikötőváros, Haifa közötti olajvezeték galileai szakaszát ellenőrizték. 146 Degania mellett egy évtizeddel később egy újabb kibuc jött létre, mely a Degania Bet nevet kapta, s az ország egyik legmodernebb tejgazdaságát működtette. A két faluhoz számos neves személyiség, így például Aharon D. Gordon, Mose Dajan és Levi Eskol életének egy-egy szakasza kapcsolódik. Gilbert: Izrael története i.m ban aztán újabb betelepülés kezdődött a cionista Gordania mozgalom szervezésében, mely már eredményesnek bizonyult, miképpen a második világháború végére a település lakosainak többségét már zsidók alkották. Grossman: Rural Arab Demography and Early Jewish Setllement in Palestine. 148 Iseroff: Population of Ottoman and Mandate Palestine i.m. 149 Husszein levele McMahonhoz. In: Lugosi: Dokumentumok a Közel-Kelet XX. századi történetéhez. 29. o. 150 Uo. 151 Ez utóbbit a Török Porta egyébként már megtette az első világháború kirobbanásakor. 152 McMahon levele Husszeinhez. In: Lugosi (szerk.): Dokumentumok a Közel-Kelet i.m. 30. o. 153 Nem sokkal a Sykes Picot megállapodás előtt a britek megegyezést kötöttek Abdelaziz Ibn Szaúddal, ígéretet téve az emír számára, hogy nemcsak az Arab-félszigeten, de a későbbi Transzjordániában, Szíriában és Irakban is rokonait segítik majdan hatalomba. 154 Balfour-nyilatkozat. In: Lugosi (szerk.): Dokumentumok a Közel-Kelet i.m. 46. o. 156

9 Az államalapításhoz vezető út 155 A Balfour-deklaráció elfogadása részben politikai okokkal magyarázható: az egyre nehezebb helyzetbe kerülő antant erők részéről a brit kabinet így próbálta rábírni az amerikai zsidóságot, hogy nyerjék meg a washingtoni kormányzatot a háborúba való belépésre. Amiként ezt Lloyd George brit miniszterelnök később a Peel-bizottság előtt elmondta: A cionista vezetők egy határozott ígéretet tettek számunkra, miszerint ha a szövetségesek elkötelezik magukat egy, a zsidók számára alapítandó nemzeti otthon mellett Palesztinában, akkor ők megteszik a tőlük telhető legtöbbet annak érdekében, hogy támogassák a szövetségesek ügyét világszerte. Ők megtartották a szavukat. Palestine Royal Commision Report o. 156 Fejszál emír memoranduma a Párizsi Békekonferencia Főtanácsához. In: Lugosi (szerk.): Dokumentumok a Közel-Kelet i.m. 53. o. 157 Uo. 158 Uo. 54. o. 159 Uo. 160 The Weizmann Faisal Agreement. In: Antonius: The Arab Awakening o. 161 A Cionista Világszervezet memoranduma. In: Lugosi (szerk.): Dokumentumok a Közel-Kelet i.m. 162 Resolution of the General Syrian Congress The King Crane Commission Report. 28th August Pár hónappal korábban, március 3-án Wilson elnök még úgy nyilatkozott, hogy Palesztinában egy zsidó nemzetközösség alapjait kell lerakni. Idézve: Palestine Royal Commision Report i.m. 24. o. 164 A Clemenceau Fejszál ideiglenes megállapodás. In: Lugosi (szerk.): Dokumentumok a Közel-Kelet i.m. 165 Békeszerződés az Ottomán Birodalommal. In: Lugosi (szerk.): Dokumentumok a Közel-Kelet i.m. 84. o. 166 Uo. 167 E hatalmi felosztást a sévres-i békeszerződést megelőző, a győztes hatalmak közötti, 1920 áprilisában megrendezett San Remo-i Konferencia is előrevetítette már, mely tanácskozás tulajdonképpen megszövegezési előkészítése volt az augusztusban aláírt egyezménynek. 168 The Palestine Mandate of the League of Nations. 24th July, Idézve: Palestine Royal Commision Report i.m. 44. o. 170 The White Paper of Ahmed: The Tanzeemat of the Ottoman Empire. 172 Shahwan: Public Administration in Palestine: Past and Present. 157

10 Cionizmus a lokális térben 173 A választói jog adófizetéshez volt kötve. 174 A palesztinai sejkek hatalmát jól tükrözte, hogy a nahiják konzultációs testületei jórészt nem álltak fel, a helyi méltóságok nem működtek együtt az adott közigazgatási szint felelős vezetői posztját betöltő mudirokkal, miközben a falvak ügyeit irányító muktárok többségét pedig saját döntés alapján nevezték ki. Elazar: The Local Dimension in Israeli Government and Politics. In: Elazar (ed.): Local Government in Israel. 175 Uo. 176 A tanácsok nem a helyi demokrácia megteremtését szolgálták. Egyfelől a jelölési kritériumok és a jutalmazás megtagadása a lakosság több mint 99%-át kizárta az aktív politizálásból, másrészt a hatásköreikkel döntési túlsúlyba hozott, de még így is utasítható muktár és tanácselnök mindig a kormányzat lojális embere volt. 177 Shahwan: Public Administration in Palestine i.m. 178 Elazar: The Local Dimension i.m. 179 Grünhut: Az izraeli önkormányzati rendszer kialakulásáról. 180 Elazar: The Local Dimension i.m. 181 Penslar: Zionism and Technocracy... i.m. 182 Palestine Royal Commision Report i.m. 183 Uo. 184 Uo ben állított fel először a palesztinai zsidóság olyan, összesen harminctagú intézményt (Vaad Zmani), mely a több települést átfogó, a közösség egészét érintő kérdéseket lett hivatott megvitatni. Később e szervezetet állt szándékukban alkotmányozó nagytanáccsá formálni, amikor 1920 áprilisában létrehozták a Képviselői Gyűlést. Caplan: Palestine Jewry and the Arab Question, Az 1920-as voksoláson körülbelül 20 ezer zsidó választópolgár, a közösség majdnem 70%-a vett részt. Bregman: A History of Israel. 187 Elazar Cohen: The Jewish Polity: Jewish Political Organization from Biblical Times to the Present. 188 Maor: Developments in Israeli Public Administration. 189 Sternhell: The Founding Myths of Israel. 190 Avishai: The Tragedy of Zionism: How its Revolutionary Past Haunts Israeli Democracy. 191 Lásd erről első hivatalos álláspontként a Churchill-féle Fehér könyvet 1922-ből. The White Paper of Shahwan: Public Administration in Palestine i.m. 158

11 Az államalapításhoz vezető út 193 Palestine Royal Commision Report i.m. 194 Uo. (részletes leírás a oldalakon) 195 Uo. 196 A főkormányzót és a főtitkár, majd a főtitkár-helyettes által vezetett Központi Várostervezési Bizottságot egy szakavatott területfejlesztő látta el tanácsokkal. Idővel létrejött egy Várostervezési Tanácsadó Hivatal is, nem sokkal a mandátumi rendszer összeomlása előtt pedig egy külön ügyosztály. 197 Elazar: The Local Dimension i.m. The Town Planning Ordinance, Alexander: Planning, Policy and the Public Interest: Planning Regimes and Planners Ethics and Practices. 199 The Local Council Ordinance, Palestine Royal Commision Report i.m. 201 Nakhleh: Encyclopedia of the Palestine Problem végén összesen harminchét városnak nem minősülő települési önkormányzat működött Palesztinában: huszonöt zsidó, tizenegy arab és egyetlen templomos-keresztény (Sarona). 203 The Municipal Corporations Ordinance, Shahwan: Public Administration in Palestine i.m. 205 Palestine Royal Commision Report i.m. 206 Uo. 207 Az arab kistelepülések jogállását a falusi tanácsokról szóló 1944-es rendelet tisztázta (jószerivel a török időkben elfogadott vilajet törvény vonatkozó passzusait átvéve, aktualizálva). Elazar: The Local Dimension i.m. 208 Local Authorities (Business Tax) Ordinance, The Palestine Mandate of the League of Nations. 24th July, Valójában az elnököt soha nem választották meg az előírt módon, hanem mindig a legbefolyásosabb arab család vezetője ragadta magához a hatalmat. 211 Hadzs Amin al-husszeini a második világháború idején a nácikkal kollaborált, olyannyira, hogy hónapokig Berlinben tartózkodott Hitlernél, járt az auschwitzi haláltáborban és iszlám halálbrigádokat szervezett a boszniai muzulmánok körében. Lásd erről: Meir-Levi: The Nazi Roots of Palestinian Nationalism and Islamic Jihad; Küntzel: Hitler s Legacy: Islamic Antisemitism and the Impact of the Muslim Brotherhood; Küntzel: Hitler s Legacy: Islamic Antisemitism in the Middle East. 159

12 Cionizmus a lokális térben 212 Shafir különböző adatokat vizsgálva arra a megállapításra jut, hogy a 19. század első feléhez képest a mandátumi rendszer intézményesedéséig eltelt hetven esztendő alatt legalább 300 ezer fővel gyarapodott Palesztina lakossága, mely népességnövekedés legfeljebb 35%-ban következett zsidó bevándorlásból. Shafir: Land, Labor and the Origins of the Israeli-Palestinian Conflict i.m. 213 Reid: Crisis of the Ottoman Empire i.m. 214 Huneidi: A Broken Trust... i.m. 215 Caplan: Palestine Jewry and the Arab Question... i.m. 216 Huneidi: A Broken Trust... i.m. 217 Morris: Righteous Victims. 218 A Palin-jelentést idézi Huneidi: A Broken Trust... i.m. 35. o. 219 Uo. 36. o. 220 Ennek ellenére a jeruzsálemi zsidó áldozatok többsége ortodox, illetve anticionista volt. Segev: One Palestine, Complete: Jews and Arabs Under the British Mandate. 221 Huneidi: A Broken Trust... i.m. 222 Uo. A zavargások végeztével a hivatalos brit jelentés 47 zsidó áldozatról és 146 sebesültről írt, miközben az arab oldalon 48 halottat és 73 sérültet regisztráltak. Report of the Commission of Enquiry into the Disturbances in Palestine in May, Segev: One Palestine, Complete i.m. Omissi: Air Power and Colonial Control: The Royal Air Force, Huneidi: A Broken Trust... i.m. 225 A beutazási engedélyt csak olyanoknak adták ki, akik 1) zarándokok voltak, s nem szándékoztak három hónapnál tovább maradni; 2) kellő vagyonnal rendelkeztek, hogy önellátóak legyenek, s hozzájáruljanak a gazdasági fejlődéshez; 3) szakembernek számítottak, s kifejezett érdeke fűződött az országnak a letelepítésükhöz; 4) palesztinai lakosok házastársai és gyerekei voltak; 5) meghívóval rendelkeztek, s biztosított volt a foglalkoztatásuk. A Samuel által felvázolt korlátozásokat az arab közösség inkább liberális, kötelmek nélküli szabályozásként értelmezte. Uo. 226 Wasserstein: The British in Palestine: The Mandatory Government and the Arab Jewish Conflict, Huneidi: A Broken Trust... i.m. 228 Knox: The Making of a New Eastern Question: British Palestine Policy and the Origins of Israel, novemberében, a Balfour-nyilatkozat negyedik évfordulója alkalmából aztán újabb öszszecsapásokra került sor, minek hatására egyes mandátumi tisztviselők 160

13 Az államalapításhoz vezető út felvetették a Cionista Bizottság politikai jogosítványainak megvonását, illetve ezáltal a szervezet közéleti befolyásának jelentős szűkítését. Huneidi: A Broken Trust... i.m. 229 Dershowitz: The Case for Israel. 230 Segev: One Palestine, Complete i.m. 231 Report of the Commission on the Palestine Disturbances of August, 1929, Cmd Stein: The Land Question in Palestine... i.m. 233 Cohen: The Year After the Riots: American Responses to the Palestine Crisis of A cionista tisztviselők nem örültek Hope Simpson kinevezésnek, mivel a palesztinai körülményekben járatlan, a brit érdekeket mindenek elébe helyező politikusként tartották számon. Az egyetlen aspektus, amelynek kapcsán voltak pozitív reményeik Hope Simpson mandátuma tekintetében, az a megbízotthoz köthető makedóniai lakosság-áttelepítési javaslat volt úgy vélték a cionisták, talán Palesztinában majd hasonló következtetésre jut a brit képviselő, s kezdeményezni fogja az arab népesség egy részének átköltöztetését a Jordánon túlra. Stein: The Land Question in Palestine... i.m. 235 Report on Immigration, Land Settlement and Development. Cmd Palestine. Statement of Policy by His Majesty s Government in the United Kingdom. Cmd Isseroff: The Passfield White Paper, Repost of the Commission appointed by His Majesty s Government in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, with the approval of the Council of the League of Nations, to determine the rights and claims of Moslems and Jews in connection with the Western or Wailing Wall at Jerusalem. December, Iseroff: Population of Ottoman and Mandate Palestine i.m. 240 Kanafani: The Revolt in Palestine. 241 Iseroff: Arab Revolt in Palestine or The Great Uprising Definition. 242 Swedenburg: Memories of Revolt: The Rebellion and the Palestinian National Past. 243 Egyes kutatások szerint a három évig tartó harcok nyomán meghalt körül belül ötezer arab származású személy egynegyedét különböző arab fegyveres csoportok ölték meg, miközben maradék háromnegyed 95%-át pedig a brit katonai erők. Hughes: The Banality of Brutality: British Armed Forces and the Repression of the Arab Revolt in Palestine,

14 Cionizmus a lokális térben 244 Segev: One Palestine, Complete i.m. 245 Shapira: Land and Power: The Zionist Resort to Force, G. S. Mahler A. R. W. Mahler: The Arab Israeli Conflict: An Introduction and Documentary Reader. 247 Palestine Royal Commision Report i.m. 248 Ovendale: The Origins of the Arab Israeli Wars. 249 A bizottság előirányozta, hogy a területfelosztás nyomán mind a zsidó állam kormányzata, mind a brit mandátum fizessen évenkénti szubvenciót (tulajdonképpeni kárpótlást) a palesztinai arab államnak. Summary section of the Report of the Palestine Royal Commission 250 Az esetleges lakosságcsere-művelet tekintetében való hasznos tapasztalatként hozta fel a Peel-bizottság a görög török határrendezés keretében történt áttelepítéseket. Palestine Royal Commision Report i.m. 251 Ben Gurion, bár tudatában volt annak, nagyon nehéz lesz meggyőzni a cionistákat arról, hogy a zsidó állam Jeruzsálem elragadása ellenére is megalapítható, mégis hatékonyan érvelt amellett: egy kiterjedésében korlátozott, ugyanakkor szuverenitását tekintve független nemzeti otthon azonnali létrejötte kedvezőbb, mint a történelmi haza újraalapításának irreális vágyakozása. Sinanoglou: The Peel Commission and Partition, In: Miller (ed.): Britain, Palestine, and Empire: The Mandate Years. 252 Rabinovich Reinharz (eds): Israel in the Middle East: Documents and Readings on Society, Politics and Foreign Relations, pre-1948 to Present. 253 Galnoor: The Partition of Palestine: Decision Crossroads in the Zionist Movement. 254 El-Eini: Mandated Landscape: British Imperial Rule in Palestine, Rose: The Gentile Zionists: A Study in Anglo Zionist Diplomacy, Weizmann Litvinoff: The Letters and Papers of Chaim Weizmann: December 1931 April Caplan: The Israel Palestine Conflict: Contested Histories. 258 Fehér könyv Nagy-Britannia palesztinai politikájáról. In: Lugosi (szerk.): Dokumentumok a Közel-Kelet i.m o. 259 Uo. Párhuzamosan a mandátumi hatalom elkötelezettjévé vált az illegális bevándorlás megakadályozásának, minek jegyében zsidó menekültekkel teli hajókat süllyesztettek el, illetve irányították vissza Európába. 260 A nevezett szervezetek többek között merényletet hajtottak végre a jeruzsálemi Dávid király hotelben, Deir Jasszin arab falu lakossága el- 162

15 Az államalapításhoz vezető út len, Folke Bernadotte svéd és Lord Moyne angol diplomaták ellen, valamint egyéb civil és katonai célpontokat támadva. Részletesen lásd: Begin: The Revolt Memoirs of the Leader of the Irgun; Lapidot: The History of Irgun; Heller: The Stern Gang: Ideology, Politics and Terror Aronson: David Ben-Gurion and the Jewish Renaissance. 262 A cionista Biltmore -program. In: Lugosi (szerk.): Dokumentumok a Közel-Kelet i.m o. 263 Berkowitz: The Crime of My Very Existence: Nazism and the Myth of Jewish Criminality. A szövetségesek oldalán harcoló Zsidó Légió többek között bevetésre került Észak-Afrikában, Görögországban és Olaszországban, miközben a félig legális palesztinai zsidó önvédelmi erők (Hagana, Palmah) pedig Libanonban és Szíriában. 264 Kochavi: Post-Holocaust Politics: Britain, the United States & Jewish Refugees, Nachmani: Great Power Discord in Palestine: The Anglo-American Committee of Inquiry Into the Problems of European Jewry and Palestine, Louis: The British Empire in the Middle East, : Arab Nationalism, the United States, and the Post-war Imperialism. 267 Anglo American Committee of Inquiry. Report to the United States Government and His Majesty s Govern-ment in the United Kingdom. 268 Louis: Ends of British Imperialism: The Scramble for Empire, Suez and Decolonization; Khalaf: Politics in Palestine: Arab Factionalism and Social Disintegration, Iseroff: President Harry S. Truman and US Support for Israeli Statehood. 270 Thomas: How Israel Was Won: A Concise History of the Arab Israeli Conflict. 271 Svédország mellett Ausztrália, Kanada, Csehszlovákia, Guatemala, India, Irán, Hollandia, Peru, Uruguay és Jugoszlávia két-két képviselőjét kérték fel a különbizottsági tagságra. 272 Pappé: The Making of the Arab Israeli Conflict, Heller: The Birth of Israel, : Ben-Gurion and his Critics. 274 Halamish: The Exodus Affair: Holocaust Survivors and the Struggle for Palestine. 275 United Nations Special Committee on Palestine. A/364, 3 September Grief: The Legal Foundation and Borders of Israel Under International Law. 163

16 Cionizmus a lokális térben 277 Miután a határvonalakat nagyjából kijelölték, két alkalommal is komoly fennakadás alakult ki a tervezet véglegesítése vonatkozásában. Először annak nyomán, amikor a biztosok rádöbbentek, Nyugat- Szamáriában közel ötven arab falu mezőgazdasági hasznosítású földterületeit a zsidó entitáshoz rendelték, másodszor pedig mikor szembesültek azzal, hogy a sivatagbeli beduinok szinte szabadon ki-bevándorolnak a Sínai-félsziget és a Negev-között, fittyet hányva bármiféle formálódó politikai határszakaszra. 278 Kats: Partner to Partition: The Jewish Agency s Partition Plan in the Mandate Era. 279 Milton-Edwards: The Israeli-Palestinian Conflict: A People s War. A végeredményt 33 igen, 13 nem és 10 tartózkodás mellett hitelesítették. Az Egyesült Államok és a Szovjetunió is igennel szavazott, az ellenzők között tíz muzulmán ország mellett Kuba, Görögország és India szerepelt, míg Jugoszlávia, amely az UNSCOP-ban tiltakozott a felosztás ellen, végül tartózkodott. 280 Az ENSZ Közgyűlésének 181 (II.) számú határozata Palesztina felosztásáról. In: Lugosi (szerk.): Dokumentumok a Közel-Kelet i.m. 281 Az Arab Liga Tanácsának határozata Palesztina védelméről. In: Lugosi (szerk.): Dokumentumok a Közel-Kelet i.m o. 282 Az arab államok küldöttségeinek az ENSZ Közgyűlése elé terjesztett javaslata a palesztinai probléma kompromisszumos rendezésére. In: Lugosi (szerk.): Dokumentumok a Közel-Kelet i.m. 283 Az Egyesült Államok javaslata Palesztina ideiglenes ENSZ-gyámság alá helyezéséről. In: Lugosi (szerk.): Dokumentumok a Közel-Kelet i.m. 284 The Declaration of the Establishment of the State of Israel. May 14, (szerzői fordítás) 164

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosítószámú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című

Részletesebben

Önéletrajz. Novák Attila PhD. Telefon: Történész. Tanulmányok

Önéletrajz. Novák Attila PhD. Telefon: Történész. Tanulmányok Önéletrajz Novák Attila PhD anovak@t-email.hu Telefon: +36 70 9491 733 Történész Születési hely és idő: Budapest, 1967. május 17. Tanulmányok 1998 2002: PhD hallgató az Eötvös Loránd Tudományegyetemen

Részletesebben

Zárthelyi 1 (2009. március 18.) Összesen: 40 pont, elért:

Zárthelyi 1 (2009. március 18.) Összesen: 40 pont, elért: Zárthelyi 1 (2009. március 18.) Név: A tesztek (0318, 0408) megírása fakultatív, de aki évközi munkájára szeretne jegyet kapni, annak meg kell írnia mindkettőt legalább 75%-os eredménnyel. A két teszt

Részletesebben

I. 3. A palesztinai zsidó közösség a cionista bevándorlást megelőzően

I. 3. A palesztinai zsidó közösség a cionista bevándorlást megelőzően I. 3. A palesztinai zsidó közösség a cionista bevándorlást megelőzően A szétszóródás és a diaszpórába kényszerülés ellenére soha nem szűnt meg a zsidó jelenlét az óhazában. Úgy a római és a bizánci, mind

Részletesebben

1. Demográfiai trendek, humántőke, etnikai és vallási konfliktusok

1. Demográfiai trendek, humántőke, etnikai és vallási konfliktusok Szigetvári Tamás: Migrációt befolyásoló tényezők a Közel-Keleten 1. Demográfiai trendek, humántőke, etnikai és vallási konfliktusok Az elmúlt évtizedekben a régió rendelkezett a legmagasabb népességnövekedési

Részletesebben

I. 5. Átalakuló nemzetközi erőviszonyok Palesztinában

I. 5. Átalakuló nemzetközi erőviszonyok Palesztinában I. 5. Átalakuló nemzetközi erőviszonyok Palesztinában Az első világháború kirobbanását követően hatalmi átrendeződés kezdődött el a közel-keleti status quo tekintetében. A tengelyhatalmak oldalán harcoló,

Részletesebben

Téma Megjegyzés Tanszék Konzulens Fogyasztóvédelem az Európai Unióban Alapszakosoknak. Európai Köz- és Magánjogi Tanszék Dr. Bóka János Az Európai

Téma Megjegyzés Tanszék Konzulens Fogyasztóvédelem az Európai Unióban Alapszakosoknak. Európai Köz- és Magánjogi Tanszék Dr. Bóka János Az Európai Téma Megjegyzés Tanszék Konzulens Fogyasztóvédelem az Európai Unióban Alapszakosoknak. Európai Köz- és Magánjogi Tanszék Dr. Bóka János Az Európai Unió intézmény- és döntéshozatali rendszere Alapszakosoknak.

Részletesebben

30. évfolyam 2015. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN

30. évfolyam 2015. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN 30. évfolyam 2015. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN Tartalom Tanulmányok TAKÁCS TIBOR A Weidemann-ügy, 1961. Sport, hatalom és állambiztonság a korai Kádár-korszakban...

Részletesebben

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30. Irodalomjegyzék ENSZ (hivatalos) dokumentumok Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.} Polgári és Politikai Jogok Egyezségokmánya

Részletesebben

A palesztin-izraeli konfliktus

A palesztin-izraeli konfliktus A palesztin-izraeli konfliktus Palesztina története Ábrahám Sára: Izsák - Jákob (Izrael) Hágár: Izmáel (Iszmáíl) sémi eredet őslakók: kánaániták, hettiták, amoriták I.e. 2. évezred: semita törzsek beáramlása

Részletesebben

Oktatói adatlap Dr. Csicsmann László

Oktatói adatlap Dr. Csicsmann László egyetemi docens Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1994-1998 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, közgazdász kereskedelmi szakon 1995-2000 BKÁE,

Részletesebben

Tudományos önéletrajz. József Attila Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged Ideje 1985-1990 Diploma. Jogász

Tudományos önéletrajz. József Attila Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged Ideje 1985-1990 Diploma. Jogász Tudományos önéletrajz 1. Név: Dr. Szente Zoltán Zsolt 2. Születési idő: 1966. március 16. 3. Állampolgárság: magyar 4. Családi állapot: nős 5. Felsőfokú végzettség: Intézmény József Attila Tudományegyetem,

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Zsámba Renáta

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Zsámba Renáta SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Zsámba Renáta Személyi adatok Név: Zsámba Renáta Munkahely címe: Eszterházy Károly Főiskola Amerikanisztika Tanszék 3300 Eger, Egészségház u. 4. Telefon: 36/ 520 400/3131 E-mail: zsamba.renata@ektf.hu

Részletesebben

Az izraeli-palesztin konfliktus alapkérdései

Az izraeli-palesztin konfliktus alapkérdései A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosítószámú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című

Részletesebben

Hardi Tamás: Duna-stratégia és területi fejlődés (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2012. 293 o.)

Hardi Tamás: Duna-stratégia és területi fejlődés (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2012. 293 o.) Tér és Társadalom / Space and Society 27. évf., 3. szám, 2013 Hardi Tamás: Duna-stratégia és területi fejlődés (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2012. 293 o.) GÁL ZOLTÁN Hardi Tamás könyve az Európai Unió Duna-stratégiája

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Csicsmann László

Oktatói önéletrajz Dr. Csicsmann László egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1994-1998 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, közgazdász kereskedelmi

Részletesebben

A javaslatról általában

A javaslatról általában A TASZ VÉLEMÉNYE A 2013. ÉVI... TÖRVÉNY A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁSRÓL SZÓLÓ 2013. ÉVI XXXVI. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ T/11200. TÖRVÉNYJAVASLAT 2. -ÁRÓL 2013. május 18-án dr. Cser-Palkovics András, Gulyás

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER CATHOLIC UNIVERSITY FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES. The European Citizen from the Perspectives of the Humanities

PÁZMÁNY PÉTER CATHOLIC UNIVERSITY FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES. The European Citizen from the Perspectives of the Humanities The European Citizen from the Perspectives of the Humanities Workshop Program 16, 19-20 Nov, 2012 Part I. Reconceptualising the European Citizen: Identity, Culture, Religion 16 Nov 2012, Friday Budapest,

Részletesebben

YAD VASHEM The Holocaust Martyrs and Heroes Remembrance Authority

YAD VASHEM The Holocaust Martyrs and Heroes Remembrance Authority YAD VASHEM The Holocaust Martyrs and Heroes Remembrance Authority The International School for Holocaust Studies ביה"ס המרכזי להוראת השואה יד ושם רשות הזיכרון לשואה ולגבורה MAGYAR PEDAGÓGUSOK SZEMINÁRIUMA

Részletesebben

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E IZRAELI TELEPÍTÉS- ÉS TELEPÜLÉSPOLITIKA JÚDEÁBAN ÉS SZAMÁRIÁBAN 1967 ÉS 1990 KÖZÖTT 1 ISRAELI SETTLEMENT AND URBAN POLICY IN JUDEA AND SAMARIA BETWEEN 1967 AND 1990 A nemzetközi közösség rendszeresen elítéli

Részletesebben

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian PERSONAL INFORMATION Dr. János Szlávik 3300 Eger, Tompa Mihály u. 8. +36-36-520-400/3082 +36-30-4365-541 szlavik@ektf.hu www.gti.ektf.hu Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian WORK

Részletesebben

HELYI KONFLIKTUSOK AZ ÍROTT MÉDIÁBAN

HELYI KONFLIKTUSOK AZ ÍROTT MÉDIÁBAN SZAK Andrea HELYI KONFLIKTUSOK AZ ÍROTT MÉDIÁBAN LOCAL CONFLICTS IN THE PRESS A tanulmány a tartalomelemzés módszertanával vizsgálja az írott sajtóban megjelent 2004-es koszovói konfliktus, s egyben vizsgálja

Részletesebben

ARAB, BEDUIN, DRÚZ ÉS CSERKESZ TELEPÜLÉSEK IZRAELBEN*

ARAB, BEDUIN, DRÚZ ÉS CSERKESZ TELEPÜLÉSEK IZRAELBEN* KISEBBSÉGEK A TÁVOLBAN 5 GRÜNHUT ZOLTÁN ARAB, BEDUIN, DRÚZ ÉS CSERKESZ TELEPÜLÉSEK IZRAELBEN* Az évtizedek óta húzódó izraeli palesztin konfliktus egyértelműen árnyékot vet a zsidó állam nemzetközileg

Részletesebben

Szomália az iszlamisták után

Szomália az iszlamisták után In Somalia, two things never change clan identity and the smell of money. 1 Szomália az iszlamisták után Hettyey András Amikor 1991 januárjában az ellenzéki USC (United Somali Congress) katonái Mohamed

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Bódi Ferenc

Tudományos életrajz Dr. Bódi Ferenc Tudományos életrajz Dr. Bódi Ferenc Születési hely és idő: Mezőkövesd, 1963. április 14. Cím: 2120 Dunakeszi Béke u. 3/a Telefon munkahelyi: (1) 375 90 11/307, (30) 476 82 91 Fax: (1) 224 67 25 E-mail:

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

Az Amerikai Egyesült Államok

Az Amerikai Egyesült Államok Az amerikai külpolitika Az Amerikai Egyesült Államok Fehér Zoltán Zsigmond Király Főiskola Nemzetközi kapcsolatok szak III. évf. 2004. tavaszi félév Amerika mint kísérlet Perception Kivételesség-tudat

Részletesebben

A GLOBÁLIS MILITARIZÁCIÓS INDEX

A GLOBÁLIS MILITARIZÁCIÓS INDEX A GLOBÁLIS MILITARIZÁCIÓS INDEX Mikor tekinthetjük egy ország társadalmát alapvetően militarizáltnak? Mely okok játszanak közre a világ egyes régióiban a militarizáció szintjének emelkedésében, csökkenésében?

Részletesebben

Publikációs lista. 3) Economic Reforms and Some Issues of International Trade Policy (Business Partner Hungary, September 1986)

Publikációs lista. 3) Economic Reforms and Some Issues of International Trade Policy (Business Partner Hungary, September 1986) Publikációs lista Angol nyelven 1) Joint Ventures in Hungary (The Legal Structure of the Enterprise, International Civil Law Conference, Budapest, August 1985, Vol.2) 2) World Trading System and Socialist

Részletesebben

Oktatói önéletrajz. Dr. Rostoványi Zsolt. Karrier. egyetemi tanár. Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet

Oktatói önéletrajz. Dr. Rostoványi Zsolt. Karrier. egyetemi tanár. Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Dr. Rostoványi Zsolt egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1971-1975 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem,

Részletesebben

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Indiai titkaim 32 Két világ határán

Indiai titkaim 32 Két világ határán 2011 május 12. Flag 0 Értékelés kiválasztása nincs Give Indiai értékelve titkaim 32 Give Indiai titkaim 32 Give Indiai titkaim 32 Mérték Give Indiai titkaim 32 Give Indiai titkaim 32 Még 1/5 2/5 3/5 4/5

Részletesebben

Magen Politikai, közéleti portál Izrael Államról

Magen Politikai, közéleti portál Izrael Államról Grünhut Zoltán Arányosság versus stabilitás - Izrael Állam választási rendszeréről és annak reformlehetőségeiről - Több mint hatvanéves, tragikus háborúkkal, a fennmaradásért folytatott állandó küzdelemmel

Részletesebben

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei Valki László 2011. szeptember A nemzetközi jog létrejöttének előfeltételei 1. Tartósan elkülönült politikai entitások 2. Tényleges, intenzív kapcsolatok

Részletesebben

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944 Családfa Apai nagyapa Lazarovits József 1860-as évek 1944 Apai nagyanya Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943 Anyai nagyapa Fülöp Jakab 1860-as évek 1939 Anyai nagyanya Fülöp Jakabné

Részletesebben

A túlnépesedés és globális biztonsági kihívásai

A túlnépesedés és globális biztonsági kihívásai BIZTONSÁGPOLITIKA 27 Kaiser Ferenc A túlnépesedés és globális biztonsági kihívásai Kétrészes tanulmányában a szerzõ a túlnépesedés problémáját és az ezzel összefüggõ olyan biztonságpolitikai kihívásokat

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2011. április 11. (11.04) (OR. en) 8890/11 ECOFIN 191 STATIS 32

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2011. április 11. (11.04) (OR. en) 8890/11 ECOFIN 191 STATIS 32 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. április 11. (11.04) (OR. en) 8890/11 ECOFIN 191 STATIS 32 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2011. április 1. Címzett: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány HUNGARY - Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány (Blue booklet form or card format issued for permanent residents - from 1 January 2000 a new card format has been introduced and issued)

Részletesebben

Skills Development at the National University of Public Service

Skills Development at the National University of Public Service Skills Development at the National University of Public Service Presented by Ágnes Jenei National University of Public Service Faculty of Public Administration Public Ethics and Communication 13. 12. 2013

Részletesebben

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 5. A NATO Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. Vázlat 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 1 1. A NATO létrejötte Vörös hadsereg Európa katonailag (+ gazdaságilag) gyenge USA-t

Részletesebben

1. A szak tantervét táblázatban összefoglaló, krediteket is megadó, óra és vizsgaterv és a szakirányok bemutatása, kredit-tartalommal is.

1. A szak tantervét táblázatban összefoglaló, krediteket is megadó, óra és vizsgaterv és a szakirányok bemutatása, kredit-tartalommal is. III. Az SZTE ANGLISZTIKA mesterképzési szak tanterve és a tantárgyi programok leírása. A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása 1. A szak tantervét táblázatban öefoglaló, eket

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 1996-2000 Texas Christian University, Fort Worth, Texas, USA

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 1996-2000 Texas Christian University, Fort Worth, Texas, USA SZISZKOSZNÉ DR. HALÁSZ DOROTTYA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZÜLETÉSI ÉV 1973 TANULMÁNYOK 1996-2000 Texas Christian University, Fort Worth, Texas, USA Ph.D. fokozat, 2000 (Honosítva: Debreceni Egyetem, 2001) Főtárgy:

Részletesebben

Közel-és Távol-Kelet gazdasága Gazdasági átalakulás tanúságai közel sem távolról

Közel-és Távol-Kelet gazdasága Gazdasági átalakulás tanúságai közel sem távolról Közel-és Távol-Kelet gazdasága Gazdasági átalakulás tanúságai közel sem távolról Tárgyjegyző: Dr. Nagy Zoltán tanszékvezető, egyetemi docens (A/4 ép. 11.sz.) Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet Világgazdaságtani

Részletesebben

10 OLD BOOKS (published before World War Two) AND 10 CONTEMPORARY BOOKS (published after 2000)

10 OLD BOOKS (published before World War Two) AND 10 CONTEMPORARY BOOKS (published after 2000) 10 OLD BOOKS (published before World War Two) AND 10 CONTEMPORARY BOOKS (published after 2000) ON THE GREAT WAR in Hungarian A Selected Bibliography September 2015 O L D B O O K S Old/1. Ajtay, Endre.

Részletesebben

Családfa. Eisdorfer Róza (szül.?) 1860-as évek Név ismeretlen 1860-as évek Eisdorfer Kaszke 1850-es évek 1942

Családfa. Eisdorfer Róza (szül.?) 1860-as évek Név ismeretlen 1860-as évek Eisdorfer Kaszke 1850-es évek 1942 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Stern Nuhim 1860-as évek 1940 Név ismeretlen 1860-as évek 1939 Eisdorfer Kaszke 1850-es évek 1942 Eisdorfer Róza (szül.?) 1860-as évek 1942

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kobzai önkormányzat Képviselő-testület ulese

Budapest Főváros X. kerület Kobzai önkormányzat Képviselő-testület ulese Budapest Főváros X. kerület Kobzai önkormányzat Képviselő-testület ulese Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinet Tárgy: Javaslat a Hagar országa" című

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Egyesült Királyság politikai pártjai

Egyesült Királyság politikai pártjai Egyesült Királyság politikai pártjai Az Egyesült Királyság alkotmányos monarchia, parlamentje két kamarából áll: a Lordok Házából és a választott képviselők által alkotott Alsóházból. Három párt dominanciája

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

A politika egyre inkább a látszatok világa. Semmi sem az, aminek mutatja magát.

A politika egyre inkább a látszatok világa. Semmi sem az, aminek mutatja magát. Ilkei Csaba: Titkos szervezetek a nemzetközi magántőke globális rendszerében A politika egyre inkább a látszatok világa. Semmi sem az, aminek mutatja magát. A világot ma egészen mások irányítják, mint

Részletesebben

Type of activity Field or subject Target group Number of participants

Type of activity Field or subject Target group Number of participants Date/Duration/ Venue 7th of January 10-11th of January 14-18th of January 22th of January 22th of January 4-8th of February 27th of February February Type of activity Field or subject Target group Number

Részletesebben

A zsidóság nyelvei. Biró Tamás március 10.

A zsidóság nyelvei. Biró Tamás március 10. A zsidóság nyelvei Biró Tamás biro.tamas@btk.elte.hu, http://birot.web.elte.hu 2015. március 10. Praktikus dolgok: A kurzus honlapja: http://birot.web.elte.hu/orzse/ http://birot.web.elte.hu/courses/2015-orzse/

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Zsámba Renáta

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Zsámba Renáta SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Zsámba Renáta Személyi adatok Név: Munkahely címe: Zsámba Renáta Eszterházy Károly Főiskola Amerikanisztika Tanszék 3300 Eger, Egészségház u. 4. Telefon: munkahely: 36/ 520 400/3131

Részletesebben

Kovács Lajos. A közigazgatás egyes elemeinek összehasonlítása a magyar és az azeri államberendezkedésben

Kovács Lajos. A közigazgatás egyes elemeinek összehasonlítása a magyar és az azeri államberendezkedésben Kovács Lajos A közigazgatás egyes elemeinek összehasonlítása a magyar és az azeri államberendezkedésben A demokrácia szintjei Rezümé A szerző a tanulmányban Magyarországot és Azerbajdzsán közigazgatási,

Részletesebben

Tudományos munkatárs (MTA TK PTI)

Tudományos munkatárs (MTA TK PTI) Papp Zsófia Tudományos munkatárs (MTA TK PTI) Osztály: Politikai Viselkedés Osztály Tudományos cím vagy fokozat: PhD E-mail: papp.zsofia@tk.mta.hu Telefonszám: +36 1 224-6700 / 211 Épület: PTI (Emelet,

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 2

MagyarOK 1.: munkalapok 2 1. Bemutatkozás munkalap Egészítse ki a szavakat! Maria Fernandes v _. Portugál vagyok. Portugáliában é _. Portói vagyok, de Lisszabonban é _. 54 (Ötvennégy) é _ vagyok. Spanyolul és portugálul b _. Most

Részletesebben

A NÉPESSÉG VÁNDORMOZGALMA

A NÉPESSÉG VÁNDORMOZGALMA A NÉPESSÉG VÁNDORMOZGALMA A népesség mobilitása (példa: egyetlen személy pozícióváltása ) térbeli vagy földrajzi mobilitás társadalmi mobilitás (vándorlás vagy migráció) lakóhelyváltoztatással lakóhelyváltoztatás

Részletesebben

Ciprus rendhagyó csatlakozása az Európai Unióhoz DOI: 10.17047/HADTUD.2015.25.E.129

Ciprus rendhagyó csatlakozása az Európai Unióhoz DOI: 10.17047/HADTUD.2015.25.E.129 Sáska Zoltán Attila Ciprus rendhagyó csatlakozása az Európai Unióhoz DOI: 10.17047/HADTUD.2015.25.E.129 Rezümé: Egy az Annan-terv szerinti Ciprusi Államszövetség 2004. május 1-jén föderatív államként csatlakozhatotott

Részletesebben

A PISA 2003 vizsgálat eredményei. Értékelési Központ december

A PISA 2003 vizsgálat eredményei. Értékelési Központ december A PISA 2003 vizsgálat eredményei Értékelési Központ 2004. december PISA Programme for International Students Assessment Monitorozó jellegű felmérés-sorozat Három felmért terület Szövegértés, matematika,

Részletesebben

Vukovich Gabriella: Népesedési folyamataink uniós összehasonlításban

Vukovich Gabriella: Népesedési folyamataink uniós összehasonlításban Vukovich Gabriella: Népesedési folyamataink uniós összehasonlításban (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Vukovich Gabriella (2004) Népesedési folyamataink

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

Szerda. 06:00 A Denevér titka: Bacardi Rum és forradalom (Secret of the Bat: Bacardi Between Rum and Revolution) Német dokumentumfilm, 2003

Szerda. 06:00 A Denevér titka: Bacardi Rum és forradalom (Secret of the Bat: Bacardi Between Rum and Revolution) Német dokumentumfilm, 2003 Szerda Szerzõ Administrator 2008.04.30. Frissítve 2008.04.27. 06:00 A Denevér titka: Bacardi Rum és forradalom (Secret of the Bat: Bacardi Between Rum and Revolution) Német dokumentumfilm, 2003 07:00 Adidas

Részletesebben

IZRAELI HÍRLEVÉL. Szerkeszti: Halmos László makojeruzsalem@gmail.com SKYPE: halmos.laszlo

IZRAELI HÍRLEVÉL. Szerkeszti: Halmos László makojeruzsalem@gmail.com SKYPE: halmos.laszlo IZRAELI HÍRLEVÉL א גּ ר ת מ י ש ר א ל Newsletter Israeli Szerkeszti: Halmos László makojeruzsalem@gmail.com SKYPE: halmos.laszlo 2009. január 5, hétfő A friss információk az izraeli televízió- és rádióállomásoktól,

Részletesebben

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ------------------------------------------------------------------------------------ KUN

Részletesebben

Pestisjárványok a késő középkorban: Vallási és orvosi reakciók (PD 75642)

Pestisjárványok a késő középkorban: Vallási és orvosi reakciók (PD 75642) Pestisjárványok a késő középkorban: Vallási és orvosi reakciók (PD 75642) Gecser Ottó A 14. századi, Fekete Halálként ismert nagy pestisjárvánnyal kezdődően az orvosi és vallási betegségfelfogás, illetve

Részletesebben

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április Közzététel: 2014. június 10. Következik: 2014. június 11. Fogyasztói árak, 2014. május Sorszám: 77. Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Részletesebben

Breitner Igor. A Chatham House

Breitner Igor. A Chatham House Breitner Igor A Chatham House Amennyiben létezne az agytrösztöknek ideáltípusa, a brit Chatham House jó eséllyel pályázhatna e szerepre. Nem pusztán a világ egyik első think tank-je ugyanis a londoni kutatóintézet,

Részletesebben

A háború, amely megszüntet minden háborút

A háború, amely megszüntet minden háborút Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának vezetése megbízásából az Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék 2014. május 8-9-én tudományos konferenciát szervez az első világháború

Részletesebben

Célnyelvi civilizáció

Célnyelvi civilizáció tantárgy 5-8. évfolyam 2013. Bevezetés Az idegen nyelv tanulása együtt jár egy új kultúra megismerésével, ezért a célnyelvi kultúra nem választható el az idegen nyelv oktatásától. A célnyelvi civilizáció

Részletesebben

Balogh András publikációs listája

Balogh András publikációs listája Balogh András publikációs listája BALOGH A. 2001. Gazdaságfejlesztési elképzelések a Dél-alföldi Régióban. I. Magyar Földrajzi Konferencia, Szeged (CD-ROM kiadvány). BAJMÓCY P.- BALOGH A. 2002. Az aprófalvak

Részletesebben

2012. szeptembertől. Meghirdeté Heti kontakt. Tantárgyfelelős s ajánlott óraszám Félévi Kredit szervezet Tantárgyfelelős oktató neve Előfeltétel

2012. szeptembertől. Meghirdeté Heti kontakt. Tantárgyfelelős s ajánlott óraszám Félévi Kredit szervezet Tantárgyfelelős oktató neve Előfeltétel Tanári mesterszak történelemtanár szakképzettség mintatanterve (2 féléves, 60 kredit) Történelemtanár szakmai diszciplináris egység tantárgyai (40 kredit) 2012. szeptembertől Tantárgy neve Műveltségterületi/szakterületi

Részletesebben

Fulbright Bizottság Budapest

Fulbright Bizottság Budapest Fulbright Bizottság Budapest Budapest Tel.: 462-8040 Fax: 252-0266 Baross u. 62. info@fulbright.hu H-1082 www.fulbright.hu Híd emberek és kultúrák között: A Fulbright Program Magyarországon Dr. Brückner

Részletesebben

IZRAEL. A bevándorlók országa

IZRAEL. A bevándorlók országa IZRAEL A bevándorlók országa Fekvés A Földközi-tenger partján az arab világ afrikai és ázsiai része közé ékelődő kis ország kiterjedése kevesebb, mint 22 ezer km 2. Palesztin autonóm területe 5997 km

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ------------------------------------------------------------------------------------ VOJNITS

Részletesebben

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Mottó: A kollektív felelősség elvével és a kollektív megtorlás gyakorlatával a magyar nemzet sem most, sem a jövőben sohasem azonosíthatja

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ---------------------------------------------------------------------------- OROMA, Fiona

Részletesebben

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market 24th October, 2005 Budapest, Hungary Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok With Equal Opportunities on the Labour Market Equal Opportunities for the Roma Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok The government

Részletesebben

Észak Dél ellen Published on www.flagmagazin.hu (http://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Észak Dél ellen Published on www.flagmagazin.hu (http://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2011 április 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Furcsa ezt itt és most kimondani, de az egyenlőtlen fejlődés tézise

Részletesebben

Felhívás. érted is amit olvasol? (Apostolok Cselekedetei 8:30)

Felhívás. érted is amit olvasol? (Apostolok Cselekedetei 8:30) Felhívás Valamennyi Tiszáninneni református általános iskola és a miskolci egyházi iskolák 7-8. osztályosai részére meghirdetett Biblia-értő angol nyelvi versenyen való részvételre. érted is amit olvasol?

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

Revenue Stamp Album for Hungary Magyar illetékbélyeg album. Content (tartalom) Documentary Stamps (okmánybélyegek)

Revenue Stamp Album for Hungary Magyar illetékbélyeg album. Content (tartalom) Documentary Stamps (okmánybélyegek) Revenue Stamp Album for Hungary Magyar illetékbélyeg album Content (tartalom) Documentary Stamps (okmánybélyegek) I. OPM Austrian Financial Administration in Hungary (osztrák pénzügyigazgatás) 2 II. Currency:

Részletesebben

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1 History 1893 National Ornithological Centre (Ottó Herman) New ways of breeding and use of laboratory animals (Dr.Kállai László A laboratoriumiállat-tenyésztés és felhasználás új útjai. In: A biológia aktuális

Részletesebben

AETAS 23. évf. 2008. 4. szám 257

AETAS 23. évf. 2008. 4. szám 257 AETAS 23. évf. 2008. 4. szám 257 Számunk szerzői ALBERT ANDRÁS ALMÁSI GÁBOR BAGI ZOLTÁN BENDA BORBÁLA BOLGÁR DÁNIEL CZIRÁKI ZSUZSANNA DÁVID PÉTER DEMMELNÉ KISS CSILLA ERDAL ÇOBAN KÁRMÁN GÁBOR KEREKES DÓRA

Részletesebben

Mit nehezebb találni: munkahelyet vagy munkaerőt? A munkaerőpiaci helyzet alakulása Romániában

Mit nehezebb találni: munkahelyet vagy munkaerőt? A munkaerőpiaci helyzet alakulása Romániában Mit nehezebb találni: munkahelyet vagy munkaerőt? A munkaerőpiaci helyzet alakulása Romániában Dr. Kerekes Kinga egyetemi docens abeș- olyai Tudományegyetem, Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Magyar

Részletesebben

DIASZPÓRÁBAN ÉLŐ MAGYAROK

DIASZPÓRÁBAN ÉLŐ MAGYAROK DIASZPÓRÁBAN ÉLŐ MAGYAROK TARTALOM. A diaszpórakutatás módszerei és alapfogalmai I. A magyar diaszpóra fejlődéstörténete II. A magyar diaszpóra felé irányuló anyaország-politikák I. A diaszpórakutatás

Részletesebben

Egyidejûleg a nemzeti delegációk titkárainak tanácskozása a CLRAE Titkárságával, majd ezt követõen. PLENÁRIS ÜLÉS(Hemicycle- Körterem)

Egyidejûleg a nemzeti delegációk titkárainak tanácskozása a CLRAE Titkárságával, majd ezt követõen. PLENÁRIS ÜLÉS(Hemicycle- Körterem) 3. számú melléklet Az Európa Tanács Helyi és Regionális Hatóságok Kongresszusa 11. plenáris ülésszakának(, 2004 május 25-27) napirend-tervezetének (2004. 05 20 -.ai verzió)magyar nyelvü összefoglalója

Részletesebben

Heritage Foundation a konzervatív agytröszt

Heritage Foundation a konzervatív agytröszt Varga Bálint Heritage Foundation a konzervatív agytröszt A washingtoni székhelyű Heritage Foundation az egyik legbefolyásosabb amerikai agytröszt, ezernyi szállal kötődik a Republikánus Párthoz. A Heritage-t

Részletesebben

Molnár Eleonóra Orosz Ildikó KÁRPÁT PANEL KÁRPÁTALJA GYORSJELENTÉS 2007. 1. A mintáról Kárpátalja

Molnár Eleonóra Orosz Ildikó KÁRPÁT PANEL KÁRPÁTALJA GYORSJELENTÉS 2007. 1. A mintáról Kárpátalja Molnár Eleonóra Orosz Ildikó KÁRPÁT PANEL KÁRPÁTALJA GYORSJELENTÉS 2007 1. A mintáról Kárpátalja Kárpátalján a Kárpát Panel kutatás keretében 350 fős mintát vettünk a háztartások szintjén többlépcsős véletlen

Részletesebben

Külföldi munkavállalók Japánban *

Külföldi munkavállalók Japánban * DUX LÁSZLÓ Külföldi munkavállalók Japánban * Bevezetés A japán társadalom egyre gyorsabb elöregedése miatt az ország lakossága és ezzel együtt munkaereje lassan, de folyamatosan csökken. A folyamatnak

Részletesebben

8. Regionális nemzetközi szervezetek II.: Az Arab Liga, az Iszlám Konferencia Szervezete és az ASEAN

8. Regionális nemzetközi szervezetek II.: Az Arab Liga, az Iszlám Konferencia Szervezete és az ASEAN 8. Regionális nemzetközi szervezetek II.: Az Arab Liga, az Iszlám Konferencia Szervezete és az ASEAN Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 28. 1. Az Arab Liga Vázlat 2. Az Iszlám Konferencia Szervezete

Részletesebben

MARKETINGTERV 2014 mellékletek

MARKETINGTERV 2014 mellékletek Magyar turizmus zrt. MARKETINGTERV 2014 mellékletek Tartalom 1. Részletes helyzetelemzés 2 1.1. A turizmus jelentősége Magyarországon...................................................................

Részletesebben

A kisiskoláskori nyelvoktatás módszertani alapelvei s ezek bemutatása konkrét példákon

A kisiskoláskori nyelvoktatás módszertani alapelvei s ezek bemutatása konkrét példákon Nyelvi és Irodalmi Tanszék szakdolgozati témajegyzéke Konzulens Téma Szak Nyelvelsajátítás 3-12 éves korban (különös tekintettel a sajátos nevelési igényű gyermekekre, Petőcz Jánosné dr. A kisiskoláskori

Részletesebben

A Zsidó (nevén nevezve: Cionista) Világkongresszus http://youtu.be/ua1s53tj0lq

A Zsidó (nevén nevezve: Cionista) Világkongresszus http://youtu.be/ua1s53tj0lq A Zsidó (nevén nevezve: Cionista) Világkongresszus http://youtu.be/ua1s53tj0lq Az idei Zsidó (Cionista) Világkongresszussal új korszak kezdődött a Cionista Világbirodalom építésében. A helyszín megválasztásával

Részletesebben

Szatmári László alezredes, a ZMNE doktorandusza

Szatmári László alezredes, a ZMNE doktorandusza Szatmári László alezredes, a ZMNE doktorandusza A NATO-OROSZORSZÁG TANÁCS A hidegháború után alakult NATO-Orosz Tanács olyan tárgyalási fórum, amelynek keretében a Szövetség tagjai és Oroszország a közös

Részletesebben

A fehér világ jövője a XXI. században

A fehér világ jövője a XXI. században Guillaume Faye: A fehér világ jövője a XXI. században Gazdag István forditása Megjelent, többek között: a Demokrata, 2007 január 18.-i számában Európa a Római Birodalom bukása óta sohasem volt ilyen drámai

Részletesebben

A 21. század hadviselésének néhány fõbb jellemzõje

A 21. század hadviselésének néhány fõbb jellemzõje Ronkovics József A 21. század hadviselésének néhány fõbb jellemzõje A szerzõ rövid cikkében, kiindulva a 21. század valószínû kihívásaiból, felvázolja a jövõ hadviselésének lehetséges formáit, fontosabb

Részletesebben

DEMOGRÁFIA 3. ÉVF. 2. S Z Á M BUDAPEST

DEMOGRÁFIA 3. ÉVF. 2. S Z Á M BUDAPEST DEMOGRÁFIA N É P E S S É G T U D O M Á N Y I F O L Y Ó I R A T 3. ÉVF. 2. S Z Á M BUDAPEST 19 6 0 A SZE R K E SZ TŐ B IZ O T T S Á G TAGJAI: ACSÁDI GYÖRGY, BARS Y GYULA, ERD EI FERENC, HAH N GÉZA, HUSZÁR

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE -------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben