MOKÉP-PANNÓNIA Kft Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7."

Átírás

1 Adószám: Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, Cégjegyzék szám: MOKÉP-PANNÓNIA Kft Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7. Kiegészítő melléklet 2013 Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január december 31. Budapest, április 01. A gazdálkodó képviselője Mokép-Pannónia Kft. kiegészítő melléklet P.h.

2 -1-1. A társaság bemutatása Általános Információk A cég elnevezése. MOKÉP-PANNÓNIA Filmgyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszám: Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság Bejegyezve: 1995/11/16 A cég elnevezése MOKÉP-PANNÓNIA Filmgyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság A változás időpontja: 2008/05/ Alakulás, célok, küldetés A Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács, mint az egyszemélyes állami tulajdonban lévő Pannóniafilm KFT., valamint a Mozgóképforgalmazási ZRT. tulajdonosi joggyakorlója, 161/2008. (IV.30.) számú Alapítói Határozatával döntött. A Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság szeptember 3-án bejegyezte a MOKÉP-Pannónia Kft.-t. A céget az alapító azzal a céllal hozta létre, hogy a gazdálkodási anomáliákkal küzdő Pannónia Kft. és a filmforgalmazási piacon viszonylag kiegyensúlyozott pozícióval rendelkező MOKÉP ZRT. erőforrásainak egyesítésével, az állami tulajdonban lévő filmforgalmazó társaság megőrizhesse filmpiaci stabilitását. 1.2 Szervezeti változások A cég székhelye: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 7. A változás időpontja: 2008/05/28 A cég telephelye(i) 1102 Budapest, Algyógyi utca 6-8. A változás időpontja: 2008/05/28 A cég jegyzett tőkéje Összesen HUF azaz kettőszáznyolcvanmillió HUF. A tulajdonos adatai: A társaság 100 %-os tulajdonosa a mérleg fordulónapján a Magyar Állam.

3 -2- Képviseli: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság HU-1133 Budapest, Pozsonyi út 56. A társaság képviseletére kinevezett cégvezető Csunderlik Ferenc Önálló képviseleti joggal A beszámoló összeállításáért felelős regisztrált mérlegképes könyvelő neve: Szandrik Gyula Regisztrációs száma: A cég könyvvizsgálatra kötelezett Tevékenységi kör A MOKÉP-PANNÓNIA Kft. üzleti tevékenységei: film- és videó- és televízió program terjesztése (főtevékenység) tárolás, raktározás egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás egyéb sokszorosítás saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemletetése A filmforgalmazás felöleli a mozgókép valamennyi felhasználási módját (mozi, videó, DVD, kábeltelevízió, szatellit, VOD stb.) A társaság a filmforgalmazás valamennyi területén kereskedelmi tevékenységet is folytat. A gyártótól vagy jogtulajdonostól a filmek magyarországi forgalmazási jogait a MOKÉP-Pannónia Kft. megvásárolja, majd ezt követően forgalmazza. A tevékenységi kör részeként a társaság elkészítteti a magyar nyelvű (szinkron vagy felirat) filmkópiákat, amelyeket kölcsöndíj ellenében a moziknak kikölcsönöz. A DVD filmeket az erre szakosodott külső céggel gyártatja a MOKÉP-Pannónia Kft. Filmforgalmazó társaságok részére a filmkópiák bértárolását, szállítmányozását bonyolítja a társaság. A telephelyen végzett tevékenységek: filmforgalmazáshoz szükséges kópiák tárolása, VHS és DVD készletek raktározása, bértárolás, ingatlan bérbeadás. A Társaság 2013 évben DVD kiskereskedelmi forgalmazást a székhelyen és a telephelyen lévő kereskedelmi egységben végezte Beszámoló nyilvánossága

4 -3- A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a jogszabályok által előírt nyilvánosságon túl a MOKÉP-PANNÓNIA Kft. munkavállalói számára a székhelyen is megtekinthetők, azokról az érintettek teljes vagy részleges másolatot készíthetnek. Jelen kiegészítő melléklet a Sztv. 16. (5) bekezdése szerint azokat az információkat tartalmazza, melyek a nyilvánosságra hozatal szempontjából fontosak. A fontosságot a haszon-ráfordítás elve alapján határoztuk meg Alkalmazott számviteli szabályok Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel. 2. A számviteli politika alkalmazása 2.1. A könyvvezetés módja A könyveit magyar nyelven, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti. A könyvelésre kiadott számlacsoportokat, számlákat, al- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörbe fogja össze. A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a számviteli törvény előírásai szerint vezesse Könyvvezetés pénzneme A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre Könyvvizsgálat A gazdálkodási formához előírt, vagy más jogszabályi kötelezettség alapján a tárgyévi beszámoló szabályszerűségét, megbízhatóságát és valódiságát könyvvizsgáló ellenőrizte. A könyvvizsgáló adatai: Profitaudit Könyvvizsgáló, Számviteli és Adótanácsadó Kft, kamarai regisztrációs szám: , székhelye: 1026 Budapest, Gábor Áron u. 68/b. A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai: Németh Tibor. MKVK száma: Az üzleti évről szóló beszámoló könyvvizsgálatáért a könyvvizsgáló 600 E Ft + ÁFA díjat számít fel. A könyvvizsgáló részére az üzleti évben egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásért, adótanácsadói szolgáltatásért, és egyéb nem könyvvizsgálói szolgáltatásért díj kifizetése nem történt A számviteli rend további sajátosságai Az üzleti tevékenység eredményét a társaság összköltség eljárással állapítja meg és ennek megfelelő "A" típusú eredmény kimutatást készít. A tevékenységek közvetlen költségét analitikus nyilvántartásra alapozva mutatja ki. A költségek felosztásának gyakorlatát a MOKÉP-PANNÓNIA Kft. nem alkalmazza. A társaság a Számviteli törvény szerinti meghatározásokból az "A" változatot alkalmazza a Mérleg - eszközök és források - összeállításánál. A mérlegkészítés időpontja április 01.

5 -4- A társaság konszolidált beszámoló készítésére a számvitelről szóló évi C. tv. Szabályai szerint nem kötelezett. A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban tartja nyilván. Az 5. számlaosztály megfelelő tagolásával biztosítja, hogy mind a külső, mind a belső információk rendelkezésre álljanak. A 6-7. számlaosztályokat nem nyitotta meg. A MOKÉP-PANNÓNIA Kft. a számviteli törvényben előírtak szerint alakította ki a számviteli politikáját, állította össze pénzkezelési, leltározási, valamint az önköltség számítási szabályzatait. Az eszközök és források értékelési szabályait a számviteli politika rögzíti. A számviteli politika aktualizálása a képviseleti joggal rendelkezők felelőssége. Ennek értelmében a felsorolt nyilvántartási értékeken kerültek a főkönyvi nyilvántartásokba: 1.) Immateriális javak: vagyoni értékű jogok, szellemi termékek - tényleges beszerzési áron, az elszámolt értékcsökkenéssel csökkentve (nettó érték). 2.) Tárgyi eszközök: tényleges beszerzési áron, az elszámolt értékcsökkenéssel csökkentve (nettó érték). A maradványérték meghatározása aktiváláskor, egyedileg történik. 3.) A befektetett pénzügyi eszközök: tényleges bekerülési értékben 4.) Anyagok: elszámoló ár alkalmazásával - tényleges beszerzési áron. 5.) Áruk: tényleges beszerzési áron- súlyozott átlagár alkalmazásával A tényleges beszerzési érték a vásárolt készletek vételárát, továbbá a beszerzéssel szoros kapcsolatban lévő, egyedileg hozzárendelhető mellékköltségeket is tartalmazza, Szállítást, csomagolást, stb. A gyártatott DVD-ket áruként kezeli a társaság. 6.) Készletre adott előlegek: tényleges bekerülési értékben. 7.) Késztermékek: közvetlen önköltségi áron. 8.) Követelések: tényleges bekerülési értékben. Éven túli követelésekre, valamint a behajthatatlan, de még le nem írható követelésekre a MOKÉP-PANNÓNIA Kft. értékvesztést számol el. 9.) Pénzeszközök: tényleges bekerülési értéken. 10.) Aktív időbeli elhatárolások: tényleges bekerülési értéken. 11.) Céltartalék: egyedi értékelés alapján. 12.) A vevőktől kapott előlegek tényleges értékben. 13.) Szállítókkal szembeni kötelezettségek tényleges értékben. 14.) Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek: tényleges értékben. 15.) Passzív időbeli elhatárolások: tényleges értékben. A MOKÉP-PANNÓNIA Kft-nél jelentős hibának minősül, ha a hiba összegszerűségét tekintve, feltárásának évében a mérleg főösszeg 2%-át meghaladja.

6 -5- Év végén a Társaság devizában keletkezett követeléseket, kötelezettségeket az MNB. által közzétett devizavételi és deviza-eladási árfolyam átlaga alapján értékeli a társaság, és könyveiben elszámolja. Kiemelt számviteli teendők Teendő Főkönyvi kivonat készítése Értékvesztések elszámolása Céltartalék képzés és megszüntetése Időbeli elhatárolások elszámolása Értékelési különbözetek elszámolása Kerekítési különbözetek elszámolása Értékhelyesbítések elszámolása Éves elszámolású adók előírása Analitika-főkönyv egyeztetése Leltár-analitika egyeztetése Ütemezés Adatszolgáltatáskor vagy negyedévente értékeléskor vagy eseménykor Évente évente vagy azonnal Évente Évente Évente Évente Negyedévente minden leltározásnál 2.5. Beszámoló formája és típusa A MOKÉP-PANNÓNIA Kft. a tárgyidőszakra az előző üzleti évhez hasonlóan éves beszámolót készít. Az eredmény megállapításának választott módja az előző üzleti évhez hasonlóan: összköltség eljárás. A MOKÉP-PANNÓNIA Kft. az előző üzleti évhez hasonlóan a beszámolóban mind a mérleget, mind az eredmény kimutatást A változatban állította össze Üzleti év Jelen beszámoló a január december 31. időszakot öleli fel. A mérleg fordulónapja Értékcsökkenési leírás elszámolása Értékcsökkenési leírás módja Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése és az értékcsökkenési leírás elszámolása - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - egyedileg, az eszköz avulását leginkább követő módszerrel történik. Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága Az értékcsökkenési leírás elszámolására - mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikákban - negyedévente kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi értékcsökkenését, mely a kivezetéskor elszámolásra kerül. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolás az azt megalapozó eseménnyel egyidejűleg vagy a fordulónapi értékelés keretében történik.

7 -6- Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása A 100 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell. Nem jelentős maradványérték A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 ezer Ft-ot. A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor (üzembe helyezésekor) megtervezett várható maradványértékben változás nem történt. Terven felüli értékcsökkenés elszámolása Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor haladja meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet meghaladja a 100 E Ft-ot. Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már leírt, illetve a tervezett maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél. Értékcsökkenési leírás elszámolásának változása Az értékcsökkenési leírás elszámolásának módjában, az alkalmazott eljárásokban a jogszabályi változásokon túl további változások az előző üzleti évhez képest nem történtek. Immateriális javak a.) Vagyoni értékű jogokba tartoznak a filmek és a szoftverek felhasználási jogai. b.) A filmek értékcsökkenésének elszámolása egyedi értékelés alapján, megkülönböztetve a felhasználás módját, a bevételekkel összhangban- mozifilm jogok esetében a filmek moziból történő kifutási ideje alatt történik meg. A DVD megjelentetésekor a bemutatás évében az értékesített mennyiség arányában kerül elszámolásra a jogdíj, mint értékcsökkenés. Ha az adott filmhez több jog tapad, akkor a leírás a különböző jogfelhasználások használatba vételekor történik meg. c.) A szoftver termékek leírását évi 20%-ban állapította meg a számviteli politika, abból a megfontolásból, hogy azok 5 év alatt elévülnek, elhasználódnak.. d.) Az immateriális javakra adott előlegek között tartja nyilván a társaság a külföldi filmekre fizetett előlegeket. e.) Üzleti és cégértéket a társaság nem tart nyilván. f.) A Szellemi termékek között olyan filmek tulajdonjogát regisztrálja a társaság, amelynek gyártási költségeihez a MOKÉP-Pannónia KFt, illetve jogelődje hozzájárult.

8 Vásárolt készletek értékelése A vásárolt készletek - az előző üzleti évhez hasonlóan - a mérlegben a tényleges bekerülési értékben jelennek meg Saját termelésű készletek értékelése A saját termelésű készletek a mérlegben évben nem voltak Ki nem emelt tételek értékelése Mérlegen kívüli egyéb tételek külföldi filmforgalmazási jogok vásárlására aláírt szerződések, melyek díjai az eladók részéről évig sem kerültek kiszámlázásra, a forgalmazás sem kezdődött meg. A szerződések összege összesen E Ft Leltározási szabályok Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az általános szabályoknak megfelelően történik, a leltározás szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak Össze nem hasonlítható tételek A társaság évben az alkotói díjakat a személyi jellegű ráfordítások között számolta el, a megelőző években igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások között tartotta nyilván. A személyi jellegű költségek közé kerültek a telefon vélelmezett magáncélú használata után számított adó alapok.

9 -8-3. A mérleg tartalma Adatok E Ft-ban 3.1. Összehasonlítás a bázis évvel

10 -9- BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Az immateriális javak és a tárgyi eszközök mozgásait az 1 sz. melléklet tartalmazza Immateriális javak alakulása Az immateriális javak között nyilvántartott filmforgalmazási jogok közül a lejártakra a Társaság terven felüli értékcsökkenést számolt el évben összesen E Ft értékben, ezek a jogok nulla értéken a 0 -ás számlaosztályba kerültek A tárgyi eszközök alakulása A beruházások záró állománya 0. Beruházásként nyilvántartott DVD kölcsönző automata évi beszerzési értéke ezer Ft. A kölcsönző automata után 2009-ben ezer Ft terven felüli értékcsökkenés lett elszámolva. Az aktiválásra évben sem került sor, a Társaság a maradék E Ft értékre terven felüli értékcsökkenést számolt el év végén. Befektetett pénzügyi eszközök A Társaságnak nincsenek befektetett pénzügyi eszközei. FORGÓESZKÖZÖK Készletek Követelések

11 -10- Követelések alakulása Vevőkre számított értékvesztés alakulása Az egy éven túli vevőkövetések esetében a üzleti év végéig elszámolt értékvesztések E Ft összegben, behajthatatlanként leírásra kerültek év végén 100% értékvesztés került elszámolásra összesen 98 E Ft összegben. Egyéb követelések Munkavállalóval szembeni követelés évben Gulyás Balázs, volt ügyvezető túlfizetése. Aktív időbeli elhatárolások:

12 -11- Források Saját tőke A lekötött tartalék és évi pótbefizetésből származik. Eredmény hatása a saját tőke alakulására A társaság évi eredménye eft. Ebből adódóan a saját vagyon értéke eft ra csökkent. Ez a jegyzett tőke 27,6 %-a, ami a törvényi előírás szerint tulajdonosi beavatkozást tesz szükségessé 90 napon belül a tőkehelyzet rendezésére. Céltartalék Céltartalékot a Társaság évben forgalmazási jog eladása kapcsán képzett. Kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek A Társaság bérleti szerződésre átvett kauciót tart nyilván. Rövid lejáratú kötelezettségek

13 -12- Szállítók Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek megoszlása:

14 -13- Passzív időbeli elhatárolások

15 Az eredmény kimutatás tartalma Adatok E Ft-ban

16 -15- Nettó árbevétel részletezése Export árbevétel teljes egészében szolgáltatásból származik, ebből nem EU országból 297 E Ft. Egyéb bevételek részletezése Anyagköltségek részletezése

17 -16- Igénybe vett szolgáltatások részletezése Egyéb szolgáltatások részletezése

18 -17- Személyi jellegű ráfordítások részletezése

19 -18- Egyéb ráfordítások Rendkívüli eredmény A társaság rendkívüli bevételként számolta három meghiúsult, külföldi forgalmazási szerződésből származó kötelezettsége elengedését, összesen E Ft. Pénzügyi műveletek eredménye

20 Pénzügyi helyzet bemutatása Az 2. számú mellékletben a Társaság cash-flow kimutatása A 3. számú mellékletben a Társaság pénzügyi helyzetének jellemző mutatói. 6. Tájékoztató adatok A vállalkozás exporttámogatásban nem részesült. Kapcsolt vállalkozástól származó bevétel nem volt. Tárgyévben kutatási, kísérleti fejlesztési költség nem volt. Társasági adó számítása A társaság adóbevallásában nyilatkozik a minimum adó nem fizetéséről

21 -20- Létszám és bér információk A társaság korábbi ügyvezetőivel szemben fennálló nyugdíjfizetési kötelezettség nincs. A társaság a vezető tisztségviselők részére sem előleget, sem kölcsönt nem folyósított. Környezetvédelem: A vállalkozás tevékenységéből veszélyes hulladék nem keletkezett. A mérlegben nem szereplő környezetvédelmi károk, kötelezettségek nem várhatók. Budapest, április 1. Csunderlik Ferenc ügyvezető igazgató

22 Befektetett eszközök állományának változása Nettó érték Nettó érték Fksz. Megjegyzés Bruttó érték Értékcsökkenés Változás Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Nyitó Terv. Felül Tervsz. Csökkenés Záró 111 Alapítás-átszerv. Aktívált értéke Film jogok Szoftverek Saját film jogok Adott előleg Összesen Immateriális javak Telek Épületek Építmények Összesen Ingatlanok Termelő gépek Összesen Műszaki gép, berend Üzemi gépek berendezések 145 Kis értékű tárgyi eszközök Összesen Egyéb berendezés Állatok Összesen Állatok Beruházás Összesen Beruházás Adott előleg Összesen Beruházásra adott előlegek Ft Összesen Összesen Tárgyi eszközök Tárgyi esz.+ Immat. Javak számú melléklet

23 Cash-flow 2.sz melléklet CASH FLOW-KIMUTATÁS december 31. Sorszám A tétel megnevezése Előző év Tárgy év a b d 1 I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, sorok) Adózás előtti eredmény ± Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás ± 5 4 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ± Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ± Szállítói kötelezettség változása ± 8 7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ± 9 8 Passzív időbeli elhatárolások változása ± 10 9 Vevőkövetelés változása ± Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ± Aktív időbeli elhatárolások változása ± Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés II Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék, részesedés + 19 III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, sorok) Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele Hitel és kölcsön felvétele Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, sorok) Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása Véglegesen kapott pénzeszköz Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) Vevőtől kapott előleg változása Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek Véglegesen átadott pénzeszköz Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 31 IV. Pénzeszközök változása ± változása (±I±II±III. sorok) ± Oldal 1

24 3. sz. melléklet Pénzügyi, vagyoni helyzetet jellemző mutatók Bázis évre Tárgy évre Befektetett eszközök aránya = Forgóeszközök aránya = Tőkeerősség (saját tőke aránya) = Mérleg szerinti eredmény aránya a saját tőkéhez viszonyítva = Kötelezettségek aránya = Likviditási mutató = Árbevétel arányos űzleti eredmény = Árbevétel arányos adózás előtti eredmény = Eszköz arányos jövedelmezőség = Befektetett eszközök x ,81% 22,57% Összes eszköz Forgóeszközök+aktív időbeli elhatárolás x ,19% 77,43% Összes eszköz Saját tőke 47,53% 29,97% Mérleg főösszege Mérleg szerinti eredmény x ,83% -26,69% Saját tőke Kötelezettségek x ,29% 52,92% Mérleg főösszeg Forgóeszközök x ,41% 146,31% Rövid lejáratú kötelezettségek Üzemi(üzleti) tevékenység eredmény x ,25% -229,29% Értékesítés nettó árbevétele Adózás előtti eredmény x ,07% -142,81% Összes árbevétel + összes bevétel Adózás előtti eredmény x100 54,43% -26,69% Eszközök összesen

25 A Mokép-Pannónia Kft tulajdonosának Az éves beszámolóról készült jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Elvégeztük a Mokép-Pannónia Kft mellékelt évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből melyben az eszközök és források egyező végösszege E Ft, a mérleg szerinti eredmény E Ft veszteség, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll. A vezetés felelőssége az éves beszámolóért A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése. A könyvvizsgáló felelőssége A mi felelősségünk az éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól. A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményünk megadásához. Vélemény Véleményünk szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a gazdálkodó Mokép-Pannónia Kft december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban. Figyelemfelhívás Véleményünk korlátozása nélkül felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Társaságnak a december 31-ével végződő üzleti évben eft vesztesége keletkezett, a Társaság saját tőkéje a jegyzett tőke fele alá csökkent. A Társaságnak a Ptk-ban előírt határidőn belül gondoskodnia kell a tőkekövetelmény rendezése érdekében szükséges intézkedések megtételéről. Egyéb jelentéstételi kötelezettség: az üzleti jelentésről készült jelentés Elvégeztük a Mokép-Pannónia Kft mellékelt évi éves beszámolójához kapcsolódó, december 31-i fordulónapra vonatkozó évi üzleti jelentésének a vizsgálatát. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért.

26 A mi felelősségünk az üzleti jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó éves beszámoló összhangjának megítélése. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a gazdálkodó nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Véleményünk szerint a Mokép-Pannónia Kft évi üzleti jelentése a Mokép-Pannónia Kft évi éves beszámolójának adataival összhangban van. Budapest, 2014.április. 01. Németh Tibor Németh Tibor ügyvezető igazgató kamarai tag könyvvizsgáló Profitaudit Kft kamarai tagsági szám: Budapest, Gábor Áron u. 68/b nyilvántartásba-vételi szám:

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság I. Általános rész 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1.01. A részvénytársaság bemutatása A MECSEKÉRC Környezetvédelmi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2011. évi. éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2011. évi. éves beszámolóhoz 1065 Budapest Nagymező utca 22-24. Adószám: 21114146-2-42 Társaságjegyzékszám: 01-09-917942 KSH: 21114146900157101 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2012. február 29. Általános

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 11960245-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-685303 PartnerGroup Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2040 Budaörs, Gyár utca 2. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A MECSEKKÖRNYÉK HITELSZÖVETKEZET PÉCS 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁRÓL. Készítette:

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A MECSEKKÖRNYÉK HITELSZÖVETKEZET PÉCS 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁRÓL. Készítette: PAGATOR Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 7100 Szekszárd Táncsics Mihály u. 32. Tel./ Fax: 74/319-615 Kamarai bejegyzési szám: 000708 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2014. évi. Egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2014. évi. Egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1. 2118 Dány, Pesti út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. évi Egyszerűsített éves beszámolóhoz Dány, 2015. április 10.......... Czininé Tóth Mária I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A társaság bemutatása A cég neve: A társaság

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi beszámolójának részét képező Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. A gazdálkodó bemutatása A Pannon-Váltó

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2013. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2013. évi beszámolója 1 1 6 0 0 1 9 2-6 6 1 2-1 1 4-01 Statisztikai számjel Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefonszáma: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Regia Civitas Szálloda és Fürdő Beruházó és Üzemeltető Kft 2008. évi Egyszerűsített Éves Beszámolójához - 1 I. Általános rész 1. Vállalkozás bemutatása A társaság 2007. szeptember

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási

Részletesebben

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások a független könyvvizsgálói jelentéssel

Részletesebben

ü ves beszæmolü 2013.

ü ves beszæmolü 2013. 1 1 0 4 3 8I8 3419 3 9 1 l 40 4 statisztikai szamjel 4 cøgjegyzøk szæma a vællalkozæs megnevezøse Kü rü s VolÆn Autü buszkü zlekedøsi Zrt. a vællalkozæs cüme,telefonszæma 5600 BØkØscsaba Szarvasi ü t 103.

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése 14125979-9603-113-18 1/2. oldal Statisztikai számjel 18-09-107574 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző

Részletesebben

VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2014. január 1-től 2014. december 31. időszakára vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás kiegészítő melléklete

Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2014. január 1-től 2014. december 31. időszakára vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás kiegészítő melléklete Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2014. január 1-től 2014. december 31. időszakára vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás kiegészítő melléklete I. ÁLTALÁNOS RÉSZ a) A társaság rövid bemutatása 1) A Szabad

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. -------------------------------------------------- 1033. Budapest, Polgár u. 8-10. Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2007.

Részletesebben

APPENINN HOLDING NYRT.

APPENINN HOLDING NYRT. APPENINN HOLDING NYRT. KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK a 2013. december 31-én végződő évre a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint Általános információk Igazgatótanács tagjai Károly

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

A legjobbat vagy semmit. Gottlieb Daimler

A legjobbat vagy semmit. Gottlieb Daimler Éves beszámoló 2013 Tartalomjegyzék 1. 2. 3. 4. 5. Független könyvvizsgálói jelentés Üzleti jelentés 2.1 Áttekintés 2.2 Duális képzés 2.3 Társadalmi felelősségvállalás 2.4 Környezetvédelem 2.5 Pénzügyi

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés 3

Független könyvvizsgálói jelentés 3 MVM CSOPORT KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 Független könyvvizsgálói jelentés 3 ÖSSZEVONT (Konszolidált) mérleg 6 ÖSSZEVONT (Konszolidált) eredménykimutatás 8 ÖSSZEVONT (Konszolidált) melléklet 9 ÖSSZEVONT

Részletesebben

Kiegészitő melléklet. a CORVINUS Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. 2014.évi. éves beszámolójához Beszámolási időszak: 2014.01.01.-2014.12.31.

Kiegészitő melléklet. a CORVINUS Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. 2014.évi. éves beszámolójához Beszámolási időszak: 2014.01.01.-2014.12.31. Általános kiegészitések: 1. A vállalkozás bemutatása: Kiegészitő melléklet a CORVINUS Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. 2014.évi éves beszámolójához Beszámolási időszak: 2014.01.01.-2014.12.31. A Fővárosi

Részletesebben

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához I. Általános tudnivalók A kiegészítő melléklet a Re-Kom Nonprofit Kft 2012. január 01.-től 2012.

Részletesebben

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel. (36 1) 457 3860 Fax. (36 1) 367 2800 E-mail: info@bif.hu 1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. május 14. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető 9 3 toy/i

Részletesebben