hírmondó JANUÁR

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "hírmondó 2013. JANUÁR"

Átírás

1 HALÁSZTELKI 2013 januárjától országszerte 175 járási, a fővárosban pedig 23 kerületi kormányhivatal kezdte meg a működését. Az ügyintézés sokkal korszerűbb és hatékonyabb lett közölte Szigetszentmiklóson a Járási Hivatalban és a helyi okmányirodában tett látogatásán Dr. Szabó Erika területi közigazgatásért és választásokért felelős államtitkár. Dr. Bekk Mária, a hivatal vezetője a Halásztelki Hírmondónak a korábban felröppent információkat cáfolta: egyelőre nem lesz Halásztelken kirendeltségük, városunk polgárai az ügyeiket Szigetszentmiklóson intézhetik. járások kialakításának elveiről és A az előkészítés feladatairól tavaly szeptember 1-jén döntött a kormány, 2013 januárjától országszerte 175 járási, a fővárosban pedig 23 kerületi kormányhivatal kezdte meg működését. A nagyobb településeken ügyintézésre a járási hivatalok részeként működő, hétfőtől péntekig 8 órától 20 óráig nyitva tartó kormányablakokban lesz lehetőség, amennyiben a kormányablakok az átalakítások során majd kiépülnek mindenhol. Az átállás folyamatosan történik hangsúlyozta Dr. Szabó Erika területi közigazgatásért és választásokért felelős államtitkár. Minden egyes járásszékhelyen már van járási hivatal, amely a megyei kormányhivatalok szervezeti egységeként működik majd. A kormányrendelet tételesen rögzíti az egyes járási hivatalok székhelyéhez tartozó településeket is. Budapesten nem járási, hanem kerületi hivatalok alakultak minden kerületben, szintén a fővárosi kormányhivatal részeként közölte dr. Tarnai Richárd, Pest megyei kormánymegbízott. Ami a halásztelkieket is érinti: Szigetszentmiklósi Járási Hivatalhoz tartozó települések: Délegyháza, Dunaharaszti, Dunavarsány, Halásztelek, Majosháza, Szigethalom, Szigetszentmiklós, Taksony és Tököl. A járási hivatalhoz kerülő ügyek legnagyobb részét az okmányirodai feladatok jelentik: személyi adat- és hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Járás változik ügyintézésünk rendje lakcímnyilvántartással, útlevél-igazgatással és közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok. Szigetszentmiklóson a halásztelkiek továbbra is intézhetik okmányirodai ügyeiket. A változás csupán annyi, hogy a korábban a miklósi Polgármesteri Hivatalhoz tartozó okmányiroda a járási hivatalok törzshivatalának szervezeti egységeként működik tovább változatlan helyszínen (Szigetszentmiklós, Ifjúság tér 4.). Tel.: 24/ , 24/ Mit intézhetünk a miklósi járási hivatalban? A járási hivatal az okmányirodai feladatokon felüli ügyintézést az ÁTI-Sziget Ipari Park 1/A. szám alatt látja el (Szigetszentmiklós-Gyártelep, volt Csepel Autógyár területe). A járási hivatal hatáskörébe kerültek a jegyzői feladatok közül: Egyes gyámhatósági ügyek (teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele, gyámhivatali felkérésre gyámhatósági és gondnoksági ügyekben leltározási feladatok dokumentálása, igazolatlan hiányzás, és az iskolai támogatás folyósításának felfüggesztésével kapcsolatos feladatok, ideiglenes hatályú elhelyezés, védelembe vétel.) Gyámhivatali terület (családi jogállás rendezése, gondnoksági ügyek, gyámsági ügyek, kiskorúak Szigetszentmiklósi Járási Hivatal címe: ÁTI-Sziget Ipari Park 1/A. (Gyártelep, volt Csepel Autógyár területe). Telefonszám: 24/ Ügyfélfogadási idő: Hétfőn Szerdán Pénteken házasságának engedélyezése, szülői ház elhagyásának engedélyezése, családba fogadás engedélyezése, eseti- illetve ügygondnok kirendelése, átmeneti nevelésbe vétellel kapcsolatos döntések, tartós neveltek ügyei, utógondozottak ügyeiben való eljárás, kiskorúak vagyoni ügyei, örökbefogadás, otthonteremtési támogatás, gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése). Egyes szociális igazgatási ügyek (alanyi jogú ápolási díj és fokozott ápolási szükségletre tekintettel megállapított ápolási díj (méltányosság kivételével), alanyi és normatív jogcímen megállapított közgyógyellátás, időskorúak járadéka, hadigondozottak ellátása, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság). Családtámogatási ügyek. Köznevelési feladatok. Egyéni vállalkozói tevékenység engedélyezése. Menedékjogi ügyek. Egyes kommunális típusú ügyek (pl. temetőengedélyezés). Egyes állategészségügyi feladatok (pl. állatotthon engedélyezés). Szabálysértési feladatok. Vízügyi hatáskörök. Idegenrendészeti, honvédelmi ügyek. SZIGETSZENTMIKLÓS - GYÁRTELEP Helyi védelmi bizottsággal kapcsolatos feladatok és egyes speciális építéshatósági ügyek. Szabálysértési hatáskörben április 15-étől már a Pest Megyei Kormányhivatal járt el, január 1-jétől a járási hivatalhoz kerültek a szabálysértési ügyintézők. Halásztelken nem lesz kirendeltség Dr. Bekk Mária, a hivatal vezetője a Halásztelki Hírmondónak a korábban felröppent információkat cáfolta: egyelőre nem lesz Halásztelken kirendeltségük, városunk polgárai az ügyeiket Szigetszentmiklóson intézhetik. Mint látható, nagy változások léptek érvénybe az év elejétől a közigazgatásban, hiszen a kormány úgy döntött, hogy az önkormányzatok feladatainak jelentős részét az újra felállított járások veszik át. A járások kialakításánál figyelembe vették, hogy főként a vidéki emberek ügymeneteit megkönnyítsék. Az ígéretek szerint az ügymenet gyorsabb lesz a járási hivatalokban. A több száz jegyzői hatáskörből közel 80 került a járási hivatalokhoz Bódy Géza JÁRÁSI HIVATAL

2 2 HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ ÖNKORMÁNYZAT Tájékoztató a Képviselő-testület üléséről Munkaterv szerinti rendes ülését december 13-án tartotta meg a Képviselő-testület. Hálás kötelezettségének tett eleget Szentgyörgyi József polgármester úr, amikor átadta Hárai Balázs magyar válogatatott vízilabdázó részére az augusztus 20-ai ünnepi testületi ülésen odaítélt Halásztelekért érdemérmet Papp Kornél képviselő úr méltatását követően. Elsőként a képviselő-testület, mint az önkormányzat 100%-os tulajdonát képező HATE Kft. tulajdonosi jogait gyakorló taggyűlés döntött a gazdasági társaság átszervezéséről. A városüzemeltetési feladatokat a HATE Kft.-től január 1-től a Polgármesteri Hivatal veszi át. Polgármester úr elmondta, hogy, a csatorna-működtetés törvényi előírás szerinti átalakítása miatt, szükséges a városüzemeltetés centralizálása. Célszerű az összes közterület és az öszszes intézmény működtetését egy gazdasági irodába koordinálni figyelemmel arra is, hogy a műszaki iroda tevékenysége is változik az építésügyi hatósági tevékenység megszűnésével. Egy út véget ért Futótűzként terjedt a hír újév napján, Kiss Józsefné Ica a Halásztelki Nyugdíjas Egyesület vezetője hoszszú szenvedés után elhunyt. Hét éve vezette klubunkat a tagság megelégedésére. Segítőkész volt, bármilyen kéréssel lehetett hozzá fordulni, amiben tudott segített. Csodáltuk azt az energiát, ami benne volt, mindig tettre kész, mivel családjában is voltak komoly problémák, ahol neki kellett helytállni két beteg gyermeke mellett. Mindez nem szegte kedvét, 100%-osan Ezt követően teljesítette a képviselő-testület rábízott feladatát. a szokásos Távozása forgatókönyv nagy űrt hagyott szerint ülése folytatódott. maga után. Polgármester Emlékét örökre úr megőrizzük. a két testületi ülés közötti ese- beszámolményekről A Halásztelki és a lejárt Nyugdíjas határidejű Egyesület határozatok teljesítéséről, majd következtek az egyes napirendek. Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az ARIES Kft. 4,2 %-os díjemelését január 1-től érvényes díjak áfával: 60 literes edényzet esetén 431,42 Ft/hét/háztartás 110 literes edényzet esetén 500,38 Ft/hét/háztartás 120 literes edényzet esetén 513,46 Ft/hét/háztartás 120 literes plusz huladék zsák 516,10 Ft A évi költségvetés V. számú módosítása, valamint az Önkormányzat évi költségvetési előirányzatainak teljesítéséről szóló beszámoló nem kapta meg a minősített többséghez szükséges szavazatot, így ismét nem került elfogadásra. A évi költségvetés IV. számú módosítását a képviselők egyhangúlag támogatták, de elegendő szavazat hiányában nem fogadták el az önkormányzat évi I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót, ahogyan a központosított állami támogatások és egyéb bevételek miatti V. számú költségvetési módosítást sem. Az ülés további részében több önkormányzati rendelet módosításáról született döntés. Ezek többségét a jogszabályok megváltozása tette szükségessé, ahogyan az állattartásról szóló 7/2004.(III.24.) számú önkormányzati rendelet módosítást is október 1-től mezőgazdasági haszonállat tartása önkormányzati rendeletben nem korlátozható. Módosította a képviselő-testület a köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 1/2009.(II.13.) számú, az anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló 2/2011.(II.16) számú, a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 23/2003.(XI.19. )számú önkormányzati rendeleteket, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2003. (V. 28.)számú rendeletet, a gépjármű elhelyezés és parkolás rendjéről szóló 9/2010.(IV.30.)számú rendeletet továbbá közterület-használat rendjéről szóló többször módosított 22/2006 (VI. 28.) számú önkormányzati rendeletet. Felülvizsgálta a helyi adókról szóló többször módosított 20/2002. (XII.11.) számú rendeletét a Képviselő-testület és megalkotta a helyi adókról szóló 25/2012.(XII.14.) számú rendeletét. Az adónemek, és az adó mértéke nem változott. A rendeletek a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, az önkormányzat hivatalos honlapján megtekinthetők. Megtörtént az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok bérleti díjának éves felülvizsgálata. A csökkent munkaképességű dolgozókat foglalkoztató GLOBÁL SANSZ Kft. bérleti díját ,- Ft/hó összegre mérsékelte a testület, elfogadva kérelmük indokait. Az egyéb bérleti díjak inflációval arányosan emelkednek. Nem változtatott a képviselő testület az iskolai-óvodai étkeztetésért fizetendő térítési díjakon, valamint a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló rendeleteiben meghatározott térítési díjakon. Felhatalmazta a Képviselő-testület a Polgármestert a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadásátvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról szóló megállapodás aláírására. Döntés született, a március 31-én lejáró központi orvosi ügyeleti szolgáltatás közbeszerzési eljárásának megindításáról. Újra pályáztatja a Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár intézményvezetői álláshelyét a testület, és ezzel egyidejűleg az intézményvezetői feladatokat július 1. napjától ellátó Véghné Bágya Ildikó vezetői megbízását február 15. napjáig meghoszszabbította. Elfogadták a képviselők a Képviselő-testület évi munkatervét. Döntés született arról is, hogy támogatják Gomba Község Önkormányzatának kezdeményezését arra vonatkozóan, hogy a jelenlegi Közép-magyarországi Régió az Európai Unió közötti programozási időszakában két NUTS 2 szintű területi egységet alkosson: Budapestet és Pest megyét. Ismét tárgyalta a testület a Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői megbízását. Sem Perecsényi Zsuzsanna jelenlegi zeneiskolai igazgató, sem a korább intézményvezető Juhász Zoltánné nem kapott elegendő szavazatot, így bizalmat sem. Decemberben még egy alkalommal, az év utolsó napján ülésezett a Képviselő-testület. A rendkívüli testületi ülésnek egyetlen napirendi pontja volt, az ÖKOVÍZ Kft.-vel a csatornahálózat üzemeltetésére kötött üzemeltetési megállapodás felülvizsgálata. Szentgyörgyi József polgármester úr azért kezdeményezte az ülést, mert álláspontja szerint a működéshez szükséges megállapodások határidőig nem jöttek létre, ezért Halásztelek Város Önkormányzatának érdekei nem érvényesülnek megfelelően. A Képviselő-testület a júniusi ülésén hozott döntést arról, hogy az Önkormányzat tagként belép az ÖKOVÍZ Kft.-be és január 1-ével megbízza a Város csatornahálózatának üzemeltetésével. Erre a döntésre a Viziközmű szolgáltatásról szóló december 30-án az Országgyűlés által elfogadott törvényből adódó üzemeltetői feladatok miatt került sor. A törvény jelentősen átalakította az önkormányzatok víziközművekkel kapcsolatos feladatait, az üzemeltetési struktúrát, a szolgáltatási jogviszonyokat. Hosszas mérlegelés után meghozta a Képviselő-testület a korábbi határozatát módosító döntését, amely szerint január 1. helyett április 1-jével bízza meg az ÖKOVÍZ Kft.-t a Város csatornahálózatának üzemeltetésével. Ennek megfelelően az első negyedéves csatornadíjszámlát a HATE Kft. fogja kiállítani és a csatornával kapcsolatos ügyintézés a HATE Kft. irodájában a Rákóczi Ferenc utca szám alatti szolgáltatóház emeleti irodájában történik. A telefonos és elektronikus elérhetőség nem változott: 06-24/ Baloghné Dr. Nagy Edit jegyző

3 ÖNKORMÁNYZAT HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ 3 Háttér a víziközmű-szolgáltatásról A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011/CCIX. törvény értelmében Halásztelek városa 2012 nyarán egy olyan gazdasági társaságot választott, a ceglédi székhelyű ÖKOVÍZ Kft.-t, amely Pest megye egyik legnagyobb szolgáltatója. A Ceglédtől Százhalombattáig terjedő rendszer okán méltán bízhattunk a terhek nagyarányú csökkenésében, a hatékonyság növekedésében. A kialakuló szervezeti keretek azonban nem biztosították dinamikusan fejlődő térségünk érdekeit. Az agglomeráció települései ráadásul az elmúlt két évtizedben sokat áldoztak a korszerű rendszerek kiépítésére. Nagy lélekszámú közösségek élnek egymás közelében, több mint ötvenezer bekötés található csupán Halásztelek, Szigetszentmiklós és Tököl területén, azonban a közeli településekkel együtt ez a szám pedig eléri a százezret is. Az érintett települések összefogásában jelentős erő rejlik. Bízunk abban, hogy sikerül egy olyan együttműködést kialakítani, amely a térségben (ide számítva a Duna bal és jobb partját is) rejlő potenciált jól kamatoztatja a lakosság, a háztartások érdekében, s a kialakult szennyvízelvezetési rendszereket műszakilag is összetartja. A szolgáltatás színvonalának fenntartása az átmeneti időszakban is biztosított. Az összefogásra a magunk részéről készen állunk. A Képviselő-testület FIDESZ-tagjai Az első negyedéves csatornadíjszámlát a HATE Kft. fogja kiállítani és a csatornával kapcsolatos ügyintézés a HATE Kft. irodájában a Rákóczi Ferenc utca szám alatti szolgáltatóház emeleti irodájában történik. A telefonos és elektronikus elérhetőség nem változott: 06-24/ (szerk.) Vízmű területi belépési engedélyek érvényesítése Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Fővárosi Vízművek védőterületére szóló TERÜLETI BELÉ- PÉSI ENGEDÉLYEK évre történő érvényesítését hivatalunk vállalja. Az érvényesítés menete, hogy a polgármesteri titkárságon le kell adniuk a már esetlegesen korábban kiállított szigorú számadású fényképes igazolványukat. Amennyiben az igazolványon szereplő valamely személyes adat változott (pl. lakcím, személyi igazolvány szám, stb.), akkor új igénylőlap kitöltése és leadása is szükséges az igazolvány leadása mellett. A már meglévő igazolványokon az esetben is meghosszabbítja belépési engedélyüket a Vízművek, ha már betelt az érvényesítési bélyegző részére létrehozott rubrika az igazolványok hátoldalán. Amennyiben újonnan szeretnének belépési engedélyt igényelni, úgy a szükséges formanyomtatvány leadásánál le kell adniuk egy három hónapnál nem régebbi igazolványképet is. A szükséges dokumentumok, esetleges fényképek leadását követően a hivatal továbbítja az igényléseket a Fővárosi Vízművek Zrt. felé az érvényesség meghosszabítása, vagy az újonnan kiállított igazolványok elkészíttetése céljából. A belépéshez szükséges igényléseket február 28-ig tudjuk elfogadni. Az igénylési formanyomtatvány személyesen átvehető ügyfélfogadási időben a polgármesteri titkárságon vagy letölthető városunk hivatalos honlapjáról (www.halasztelek.hu). A Sporthorgász Egyesület közleménye Halásztelki Sporthorgász Egyesület február 23-án 9.00 órától tartja az éves Közgyűlését a Márai Sándor Közösségi Házban (Szent László tér). Jegykiadás a évre vonatkozóan június 30-ig folyamatos. Mindenkit szeretettel vár a Vezetőség! Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár 2314 Halásztelek, Posta köz 1. Programajánló (Közösségi Ház): január 22-én (kedden) 17 órakor A MAGYAR KULTÚRA NAPJA A Szabadötletek Színház előadása Az ünnepséget megnyitja: Szentgyörgyi József polgármester január 25. (szombaton) 10 órától NÉPI JÁTSZÓHÁZ Belépődíj: 500 Ft február ig (keddtől-vasárnapig) HÜLLŐ-KIÁLLÍTÁS Kisállat- és ásványbörze Nyitva tartás: naponta 9-18 óra között Új induló tánctanfolyamok: február 21-én (csütörtökön) között OVIS TÁNC Részvételi díj: 5000 Ft/ hó (heti 1 alkalom) február 21-én (csütörtökön) között KUBAI SALSA Részvételi díj: 5000 Ft/hó (heti 1 alkalom) február 24-én (vasárnap) óra közt TÁNCISKOLA Részvételi díj: 5000 Ft/hó (heti 1 alkalom) február 24-én (vasárnap) óra közt DÉLSZLÁV TÁNCHÁZ Bolgár és délszláv táncok tanítása Vezeti: Halász László Belépődíj: 500 Ft Lányok-asszonyok kézimunkaklub következtő időpontjai: január 23., február 6., február 20. Csere-bere börze Van olyan holmid ami feleslegessé vált, meguntad, kinőtte a gyerek vagy csak a helyet foglalja? Akkor új gazdára lelhet és hazavihetsz olyan holmikat amiknek hasznát látod! Helyszín: Halásztelek, Márai Sándor Közösségi Ház (a posta mellett). Időpont: január 27., vasárnap, Információ: Amit lehet cserélni: ruhák (főleg téli - női, férfi, gyerek), kiegészítők, bizsuk, táskák, könyvek, cd, dvd, játék. Ez egy pénz nélküli áruforgalom, csak csere-bere! A behozott holmikat átnézzük, átvesszük és kupont adunk érte, amit becserélhetsz bármi más dologra a börzén. Amennyit hozol, annyit lehet vinni! Csak olyat hozz, amit te is vinnél! Nem fogadunk el piszkos, szakadt, törött dolgokat! A megmarad tárgyakat felajánljuk a halásztelki Családsegítő Szolgálatnak Mindenkit szeretettel várunk!

4 4 HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ ÜNNEP Városi karácsonyi gála a Hunyadiban december 20-án tartották a városi karácsonyi ünnepséget a Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény aulájában. A gálaműsor keretében adták át Halásztelek Leg díjait is. Az ünnepi műsor első részében a vendégek a Betlehemi történet című darabot láthatták a Szolfézs előképző, alapfok első, második és harmadik évfolyam tanulóiból alakult kórus, Dovgomelja Miroszlav és Hujber Tibor tanárok tolmácsolásában. Az első felvonás végén osztotta ki Szentgyörgyi József városunk polgármestere a Leg díjakat. Az idén Kecskésné Szöts Annamária, Deák Istvánné és Prodán Gáborné részesült az elismerésben. (Méltatásukat a keretes részben olvashatják) A gála második részében szintén a zeneiskolások szórakoztatták a közönséget. Tudásukat bemutatták az ütősök, a furulyások, a hegedűsök, a gitárosok és a zongorások. Repertoárjukban többek között Vivaldi, Mozart, Bach és Beethoven művek csendültek fel. A koncertet Szécsi Attila (zenetanár) darabja zárta igen nagy sikerrel, Kecskésné Szöts Annamária amely egy Márai Sándor mű (A karácsonyfa éneke) megzenésített változata volt. Az énekre, vonós zenekarra, nagybőgőre és zongorára komponált alkotás méltóképpen zárta a zenei műsort. Természetesen az ünnepi vacsora (töltött káposzta és bejgli formájában) most sem maradhatott el, amelyet az ÁMK konyhai dolgozói ezúttal is remek színvonalon készítettek el. Külön köszönet illeti még a Bel Canto kórus tagjait akik a gála kez Leg-díjasai 1997 óta dolgozik a Hunyadi Mátyás Általános Iskolában. Szorgalma és kitartó munkája eredményeként már több osztály gazdagodott tudásában, emberségében. Tanulói eddig számos megmérettetésen az élvonalban végeztek. Népi Játékvezető képesítését megszerezve, kézműves foglalkozásain lelkesen adja át a népi kézműves hagyományok alapjait az iskola diákjainak. Tudását munkahelyén kívül is már többször városunk javára fordította, hiszen éveken keresztül a Városi Karácsony kézműves foglalkozásaiból több napot is elvállalt, ahogyan az idén a Halásztelki Művészek Egyesületének francia napján is az első hívó szóra lelkesen adta át tudását a rendezvényhez. A város mesenapjaira minden évben osztályával mesejátékkal készült, 2012-ben pedig már Mesemátkaként a szervezés és lebonyolítás folyamatában is részt vett. Köszönjük sok munkáját és áldozatos tevékenységét, mellyel bár nem a rivaldafényben, de Halásztelekért dolgozik. Deák Istvánné Kimagasló szakmai munkája és gyermekközpontú nézete alapján választotta a Tündérkert óvoda nevelőtestülete a díjra. Sok éve nevelgeti Halásztelek gyermekeit, pályája elején a volt csemetéi ma már saját gyermekeiket viszik hozzá. Ha néha egészsége nem is 100 százalékos, csoportjába lépve kivirul, mindent elfelejt és csak a kicsik érdekeit tartja szem előtt. A dalokból ki sem fogy, a mondókákat hosszasan sorolja, igazodva az éppen aktuális évszakhoz, ünnephez, alkalomhoz. Fáradhatatlanul kézműveskedik, fontos számára az esztétikus, igényes környezet és a rend, így csoportszobája példamutató. Kollégái szeretik és tisztelik, bizonyíték erre dete előtt énekeltek, illetve Perecsényi Zsuzsanna felkészítő tanárt a zeneiskola vezetőjét a színvonalas műsor betanításáért. Bódy Géza ez a díj, melyet a Halacska csoport óvónénije, titkos szavazás alapján kapott a nevelőtestülettől. Prodán Gáborné Ő az, akire a csendesen teszi a dolgát olyannyira jellemző. Számtalan kötelezettsége mellett mindig, mindenkire jut ideje: meghallgat, segít, vigasztal és megszépíti a vele találkozók napját. Emese számtalan egyházi vállalása, munkahelyi feladata és népes családja mellett immár ötödik éve a Mesenapok megszervezésében, lebonyolításában elévülhetetlen érdemeket szerzett. Külön köszönjük, hogy évek óta a szívén viselte a mesenapi pályázók és fellépő gyerekek méltó megjutalmazását és ahhoz rengeteg adományt gyűjtött. Áldozatos munkájával, türelmével és emberszeretetével városunk lakóinak összetartozását, közösséggé válását építi.

5 HITÉLET A HÁZSZENTELÉS Január hatodikát, a vízszentelést követően várják többen a hívek közül papjukat, hogy megszentelje a lakóházakat, vagy a lakásokat. A házszentelési szertartás rövid. A szenteltvízzel való meghintés után imádságban kéri a pap a Teremtőt, hogy ahogyan a hajlékot, úgy az abban lakókat is áldja meg, adjon békességet lelki és testi egészséget. A házszentelés egyúttal családlátogatás is. Ilyenkor az egyházközség dolgairól, a család terveiről, az elmúlt esztendőről és főképpen lelki dolgokról szoktunk beszélgetni. Gyakran szóba kerül a görögkatolikus templomunk bővítésének szükségessége, a nagyobb befogadóképesség kialakítása. Reményeink szerint ebben az évben végre sikerülni fog. Az építkezésben jelentős részt vállal egyházközségünk alapítványa, a Krétai Szent András Alapítvány (adószáma: ), amely alapítványt mindenki segíthet adójának 1%-val, amit előre is köszön a halásztelki görögkatolikus egyházközség. Gábor atya Megújulás HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ Új év. Új célkitűzések. Új remények. Sok törekvés és sok kudarc után, sokan már nem így indulnak az új évnek. A pozitív változást valóban nem egy naptárforduló hozza el, de sokat elárul a ma emberéről, hogy mennyire lemondó, és nem mer bízni abban, hogy valami jobbra fordulhat az életében. Szükségünk van arra és jó, ha el merjük hinni, hogy az életünkben bekövetkezhet a megújulás, a pozitív fordulat. A megújulásra mindig szükség van. Szükség van arra, hogy erőnk, örömünk, szeretetünk, családi kapcsolataink megújuljanak. A megújulást várjuk attól, hogy a körülményeink, vagy éppen a körülöttünk élők megváltozzanak, és akkor nekünk is több lesz az örömünk, akkor mi is boldogabbak leszünk és akkor nagyobb erővel, nagyobb lelkesedéssel éljük a mindennapjainkat és őszintébb szeretettel éljük meg kapcsolatainkat. Azonban van, ami felett nincs hatalmunk, és nem tudunk rajta változtatni sem, vagy legalábbis nem úgy és nem annyira, hogy attól valóban boldogabbak lehessünk. Ezek pedig éppen a körülményeink, és a körülöttünk élők. Jézus a megújulást másképp kínálja. János evangéliumában egy kétségekkel teli embernek ezt mondta: szükség néktek újonnan születnetek. Szükséges nekünk újonnan születnünk. A megújulást nem a körülményeink és a körülöttünk élők változása hozza el, hanem ha mi magunk újulunk meg. Lehet, hogy sok minden nem változik meg körülöttem és sokan nem változnak meg körülöttem, de már nem húz le, már van erőm hordozni, és türelemmel, erővel, békességgel megélni, és végül én lehetek az, akin keresztül akinek a türelmén, világosságán, szeretetén keresztül a körülményeimet és a körülöttem élőket is megújítja az Úr. Szükség néktek újonnan születnetek. Szükséges ahhoz, hogy üdvösségünk legyen, és ahhoz is, hogy az 5 életünk megújuljon. A kettő egymás nélkül nem lehetséges, mert az üdvösség is, és a szívünk, életünk megújulásának is a kulcsa az újjászületés. Szükséges nekünk újonnan születnünk. Jézusnak a kereszten történt váltságának, a bűnbocsánatnak a csodája az, hogy újjászülethetünk, más szóval Istentől kapunk új életet: örökéletet, és a Vele való helyreállt közösségben, élő kapcsolatban, megtisztított és új tartalommal megtelt szívet, megújult életet. Jézus váltsága, bűnbocsánata által van üdvösségünk, és ebben van az újrakezdés, a megújulás lehetősége is: mert miközben a bennünket lehúzó, magával sodró, és másokat bántó indulatoktól, érzésektől, gondolatoktól szabadok leszünk, közben a Vele való közösségben telhet meg a szívünk, életünk és rajtunk keresztül a családunk, környezetünk is új erővel, örömmel és a szükséges szeretettel. Legyen Általa boldog az új évünk és egész életünk, mert Általa lehet. Jelényi László beosztott lelkész az ÖkUmenikus Imahét eseménye Időpont: január 24. (csütörtök) 18 óra Helyszín: református templom Karácsonyi pásztorjáték a római katolikus templomban TÖRTÉNET - MESE MIZSEI ZSUZSANNA: A NAGY SZIGET MEGYERJEI... iii. rész (Folytatás az októberi számból) A lovak csendesen ropogtatták a harsogó zöldet, a sülő hal és fácánpecsenye illata lágyan lengte be a környéket. Füstök szálldostak fel a magosba, később a zsarátnok az esti csillagokkal ragyogott és amikor az éjjeli harmat ráült a nagy szigetre mindenki aludt, csak a tüzek őrizői róttak egy újabb vonást a botokra, hogy újra estébe simult a világ. Tanácsot tartottak új nap virulásakor és úgy határoztak, az állatokkal itt jó helyen, bőséges élelemmel, vaddal, hallal a folyóban, fű selymével az ég kékjével, sátrak védelmében itt lészen maradásuk. S mire a nap újra lenyugo- dott a hegyen túl, tudták ez a csepelyes halászó vadászó tanyájuk, nyári szállásuk már az övék, nem keresnek tovább. A hírvivők vitték és hozták a gyors üzenetet. Maradhatnak. Biztonságot ad a sziget, védelme vízzel kerített, a legelői bőséges zölddel bírnak. Állataiknak van elegendő rét. A nagy folyó szövevényes, ligetes, ezer faágán madárdalos, sűrűjében bújó prémes állatok tanyája, a vezér lovainak, turuinak jó nyári szállása került. Hajtották a jószágot, terelték a barmokat, racka és mangalica túrta a földet errearra, puli és komondor szaladgált a tekergők körül, gulyások és lovászok vigyáztak a rendre. Földanya havára új tanyájukra értek, s a szabadon legelésző állatok otthonosan mozogtak, az ősi sztyeppei élet szabadsága rövid kóborlásokat is megengedett. Az állatok gondozója egy kun ember lett, aki ott élt már jó ideje, messzi puszták edzett embere, kiváló lovasa. Mokány, lóra termett, napbarnított, hosszú fekete haját varkocsba fonó vidám ember. Zümmögte magában az ősi imákat. Hej, regő rejtem... Hamarosan Magvető havában aszszony került a sátorba és nemsokára gyereksírás zavarta az éjjeleket. Ha keresték őket, már csak így a csepelyben lakó embert keressük mondták. Belakták a szigetet, asszonyokat hoztak kun ember népétől; szerették a napsütötte, homokfútta nyarakat, hófalas teleket, aranyló füsttel szálló estéket, esőtől csepegő ligeteseket. Sátraik, verem és paticsházaik, télen prémekkel bélelt alvóhelyeik, mindenkit maradásra bírtak. Kezdtek kialakulni a tanyák, vízparti telepek. Vesszőkből fontak őseik tanítása után, halat merni a nagy folyóból egy kast, gyereket ringatni hűs árnyékban tekenyőt; később még a lovak karámját is ezekből a vesszőkből hajlítgatták, bogozták, ne menjen, ne bitangoljon el az állat, búzába, szőlő közibe. A vízparti agyagból edényeiket formázták, földbe vájt gödrökben tűzzel égették és tárolták benne a hűs forrásvizet meg füvek kalászából a magokat, télen farkasok ordító vonyításakor a kifagyott, füstön érlelt húst. (Folytatjuk.)

6 6 HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ KULTÚRA CIVIL Szárnyaljon a halásztelki kultúra! Tavaly bebizonyítottuk, hogy legcsekélyebb anyagi forrásból is lehet értéket létrehozni. Az elmúlt év kulturális eseményekben bővelkedő időszakára így emlékeznek a halásztelki művészek. Mint köztudott, egy kis csapat 2012 februárjában nagy dolgokról álmodott. Céljuk egy volt, hogy az érdeket félretéve, a halásztelki közösségi élet kulturális palettája színesedjen, hiszen sok professzionális alkotó él itt. Kilenc hónap alatt sokan mentek, akik a kezdet kezdetén jöttek, de a mag mégis maradt. Közben vártuk, hogy az egyesületünket bejegyezze a bíróság. Mit tettünk a 2012-ben? Június 23-án Francia bonbon magyar módra» címmel a sportcentrumban egész napos családi napon főzéssel-sütéssel, gyermek és felnőtt programokkal készültünk. Ezzel a város által szervezett Szent László napi búcsúba csatlakoztunk. Márciustól adományt gyűjtöttünk Szakácsi a statisztikai adatok alapján a legszegényebb magyar falu részére, melyet ünnepélyesen június 23-án adtunk át a falu delegációjának, óriási sikerrel. Ezen az estén egy fergeteges kiállítás-megnyitót a halásztelki festőművészekkel, és egy színházi előadást is szerveztünk a halásztelki színészekkel, Makay Sándor rendezésében. Ekkor Papp János, Pápai Erika, Kállai Bori és sok ismert művész jött el hozzánk. Augusztus 6-10 között Gyerkőc alkotónapokat tartottunk, óriási sikerrel. Fotósok foglalkoztak a gyerekekkel. Augusztus között az 1. Halásztelki Művésztelepnek adtunk életet, végül 17 hazai és külföldi alkotó részvételével megalapoztuk a halásztelki galériát. A gyűjtemény még helyet keres magának. Augusztus 28-án a Duna-menti tévé interjút készített velünk, a mi kis közösségünkről. Ebben a hónapban több kiállítást szerveztünk a művésztelep alkotásaiból. Októberben elültettük a Halásztelki Művészek fáját a Petőfi kertben az Öszszefogás napján, melyet az Összefogás Halásztelekért Egyesület szervezett. Október 18-án megünnepeltük először a városban a Magyar Festészet Napját. Méltó módon átadtuk a Bocskai Református Oktatási Központnak és a városnak a felajánlott képeket. A Márai Sándor Közösségi Házzal karöltve, Makay Sándor színművész tagunk életmű kiállítását is megszerveztük. Decemberben két, gyermekszínházi előadást hoztunk a Közösségi Házba Mészáros László halásztelki művész rendezésében, városi támogatással. Panka és az Álommanó négyszer került színpadra telt házzal. December 7-én pedig a felnőttekre gondoltunk, és megrendeztük szintén Mészáros László rendezésével az első Operett Musical Show-t, a publikum nagy örömére. Megnyílt a Studió Art Cafe is, amely alternatív kulturális-, színház-, táncközponttá fejlődik. Szintén ebben a hónapban megkaptuk a bírósági végzést, bejegyezték az egyesületünket! Nagyon örülünk, hisz így civil szervezetként magánemberek is támogathatnak, illetve pályázatokon indulva anyagi forrásokhoz is jutunk majd. Nem semmi pénz nélkül ennyi mindent létrehozni, de adjon erőt mindenkinek a fenti felsorolás, meg lehet csinálni, csak akarni kell! nagyszerű év volt! Érdemes logónkat, a kis piros szívet I LOVE Halásztelek ART! felirattal figyelni. Köszönet a legapróbb támogatásért is, amit kaptunk munkánk során! A városnak, Szentgyörgyi József polgármesternek, Papp Kornélnak a Bocskai Református Oktatási Központ főigazgatójának és a többi képviselőnek, Véghné Bágya Ildikó közművelődési előadónak, Bódy Géza újságírónak, a Facepress hírügynökségnek, a Halásztelki Hírmondónak és a Lakihegy rádiónak és minden helyi vállalkozónak, akik ott álltak mögöttünk! Azt gondoljuk, hogy valami megmozdult a múlt évben. Ez mindenképpen figyelemre méltó változás, és ez még csak a jéghegy csúcsa, további gyors fejlődés várható Halásztelken a kulturális életben. Bagaméry Ábelné Halásztelek Összművészeti és Kulturális Egyesület elnöke Karácsonyi ajándékosztás Az Összefogás Halásztelekért Egyesület az idei karácsonyi ünnep előtt az Összefogás Napján befolyt adományokból négy rászoruló családnak KÖNYVTÁRI HÍREK, PROGRAMOK KIÁLLÍTÁS Halásztelken élő Süliné Almás Rózsa horgolt csipkéiből nyílik kiállítás február 5-én, 17 órakor a Városi Könyvtárban. Rózsika terítőket, karácsonyfadíszeket, szalvétagyűrűket és más gyönyörű kézimunkákat készít. Önálló és csoportos kiállításai voltak Szigetszentmiklóson, a Fővárosi Művelődési Házban, a Budai Várban ben az országos csipkekiállításon megkapta A legszebb horgolt terítő díjat, valamint a közönségdíjat is. A most megrendezett kiállításon legszebb munkáiból válogatott darabokat tekinthetnek meg az érdeklődők. Egy csipketerítőt licitálásra bocsát készítője, melynek bevételét az Együtt a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány javára fordít. Az árverés február 28-án 17 órakor lesz a könyvtárban. OLVASÓSAROK január 31-én, csütörtökön 17 órától olvasóklub az irodalombarátoknak. Minden érdeklődő számára szabadon látogatható! (Lásd keretes cikkünket!) KÖNYVBESZERZÉSEK A megjelent újdonságok közül már sok könyv olvasható a könyvtárban. Gazdagítsa olvasmányélményeit új könyvekkel! J. K. Rowling: Átmeneti üresedés L. Pearse: Árnyak J. Gribbin: Egyedül vagyunk! A földi élet csodája D. Keaton: Játszd újra, Diane Ördög N.- Törköly E.: Angyalműhely Vámos M.: Szitakötő Oravecz I.: Kaliforniai fürj OlvasóKlub alakult Halásztelken Kedves könyvbarátok! Megalakítottuk Olvasósarok csoportunkat a Facebookon, amelyet ezúton szeretnénk a halásztelki könyvkedvelők körében tovább szélesíteni. Azokat várjuk az Olvasósarokba, akik szeretik és értékelik a tartalmas és igényes, jó könyveket és szívesen megosztanák gondolataikat a kedvenc könyveikről, ezáltal kedvet csinálva a klubtársaknak az olvasásához. Popper Péter írja A 33 kedvenc könyvemben : egy sokat olvasó ember egy hét alatt tud elolvasni egy könyvet, ez 52 könyv egy év alatt, ha 40 évig ilyen kitartóan olvas, az mindössze 2080 könyv. Ezzel szemben évente több mint egymillió könyv jelenik meg világszerte, tehát egyenesen következik, képtelenség mindent elolvasni, így nagyon meg kell válogatni, hogy mire jut időnk. Kedves halásztelki könyvbarát! Ha van lehetősége csatlakozzon hozzánk a Facebookon, vagy találkozzunk személyesen a helyi könyvtárban, ahová Szabóné Léces Katalin könyvtárvezető invitál bennünket január 31- én csütörtök délután 17 órára. Az Olvasósarok tagjai mindenkit várnak! osztott ki tartós élelmiszereket, egyenként 20 ezer forint értékben. A családoknak ez igen nagy segítség volt, így az ünnepi asztalukra ezúttal számos finomság kerülhetett. Az egyesület december 23-án szintén adományokat osztott a Márai Sándor közösségi házban. A közel száz doboznyi díszcsomagot nagy örömmel vették át kicsik és nagyok, ugyanis a korábban meghirdetett felhívásra több tucatnyi család adott le könyveket, játékokat és ruhákat. Az Összefogás Halásztelekért Egyesület köszöni az önzetlen segítséget! Bódy Géza

7 NYUGDÍJASOK HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ 7 Nálunk is ünnep volt December 22-én tartotta a Halásztelek Mozgáskorlátozottak- Nyugdíjasok Egyesülete a karácsonyi díszbe öltöztetett Márai Sándor közművelődési házban az év végi közgyűlését és a negyedéves rendezvényét. Megtiszteltetés volt, hogy a tagságon kívül (108 fő) a város vezetése is képviseltette magát. Az ünnepi eseményen részt vett a polgármester, az alpolgármester és a jegyző, de jelen volt több képviselő is. Királyné Vaskó Erzsébet elnök és Szentgyörgyi József polgármester köszöntése után a közgyűlési napirendek következtek, így a gazdasági vezető (Erdődi Sándorné) beszámolt a es év gazdálkodását érintő ügyekben, megjelölve a bevételi forrásokat és a kiadásokat. A taglétszám alakulását kedvezőnek minősítette, köszönetét fejezte ki az önkormányzatnak illetve a képviselőknek a 2012 évre nyújtott szép öszszegű támogatásért, amely nagyban hozzájárult az egyesület problémamentes és folyamatos működéséhez. A gazdasági vezető a legnagyobb eseményként említette a 2012 februárjában történt vezetőségi választást, amely a megváltozott törvény szerint, az egyesület életében is változást hozott. Az alapító okirat a törvényben foglaltak szerint módosult, amit a Budapest Környéki Törvényszék augusztus elsejei végzésével jogerőre emelt. A továbbiakban a közgyűlés meghatározta a évre fizetendő tagdíj összegét, amely nem emelkedett a tavalyihoz képest. Az idén is az önkormányzati pályázati összeg igénylésére felhatalmazták a gazdasági vezetőt és egyhangúan elfogadták a beszámolót. Ezzel a közgyűlés bezárult. Az ünnepség második része, Ady Endre: Tán a béke című versével kezdődött. Majd az énekkar ünnepi nótával, száz piros rózsával köszöntötte azon tagtársainkat, akik névnapjukat, illetve, akik az 50, 60, 65 és 70 éves születésnapjukat ünnepelték. Unokáink sem maradtak tétlenek, gitár kísérettel Oláh Ádám és Vukov Dani karácsonyi dalokat adott elő, majd Oláh Panna és Gyüge Virág karácsonyi énekét hallgattuk. Donászi Magda Fenyőköszöntő című versét Kun Bence szavalta. Király Karolina saját versét Karácsony mondta el. Szóló énekesként szórakoztatott Harsányiné Annuska és Kiss Pál Jolika. A saját színjátszó csapatunk, Szabó Gyula, Péter Ferenc és Sipos Sándor alakították a Betlehemi Három Királyokat. Kandiné Margitka Csillagporos éjszakába című versével a lelkünk mélyére hatott. Igazán ünnepi hangulatot teremtett a Pittyendáré zenekar hegedűseinek vidám ünnepi műsora. A karácsony köszöntése az énekkar Gyertyaláng című énekével zárult. Ez idő alatt készült az ünnepi vacsora. Két nagy kondérban főzték a szakácsaink a karácsonykor szokásos húsos káposztát, kiegészítve azzal a vaddisznó húsból készített pörkölttel, amit egy 70. születés napját ünneplő tagtársunk ajándékozott. Természetesen a kondér most is kiürült, fantasztikus ízeket csalogatva elő. Erdődi Sándorné gazdasági vezető Így mulattak nyugdíjasaink! A Halásztelki Nyugdíjas Egyesület fergeteges szilveszteri bált rendezett a Márai Közösségi Házban. Közel százharmincan szórakoztak önfeledten. A bált táncverseny, lábszépség-verseny és a sebtében össze állt cselsztonos tánckar műsora színesítette. A talp alá valót mindenki Gyurija szolgáltatta kifáradhatatlanul. Víg hangulatban, kellemes ételekkel és italokkal köszöntött be az új év.

8 8 HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ VILÁGREKORD Halásztelki világrekord Mindig öröm, ha halásztelkiek világelsők valamiben, legyen az sportsiker vagy akár kulturális eredmény. Ezúttal egy műszaki bravúrról számolhatunk be, amely a városunkban tevékenykedő, Rákóczi úti székhelyű Interspect Kutató Csoport nevéhez fűződik. Január 13-án a Honvédség és Társadalom Baráti Kör és az Interspect Kutató Csoport bemutatta a világ legnagyobb részletességű légifotó-érképét, amely a Pákozdi Katonai Emlékparkot ábrázolja. Az eseményt az MTI és a vezető internetes hírportálok is közzétették. A felvétel tulajdonképpen még a nyáron készült, csak a Honvédség kérte, hogy tartsuk titokban a mai napig, amikor is a doni katasztrófa 70. évfordulójának emlékére nemzeti emlékhely lett az emlékparkból magyarázta a közzététel után Bakó Gábor környezetmérnök, az Interspect vezetője. A felvételünk olyan részletes, hogy a parkban sétáló és a repülőgépre felnéző látogatók arca is felismerhető, ezért adatvédelmi okokból olyan iskolás csoportok látogatásakor készítettük, akik beleegyeztek a fényképezésbe. De mitől is egyedülálló ez a légifelvétel? A saját fejlesztésű, több találmányt tartalmazó, titokban tartott szerkezetű és működésű kamerával készített majd több hetes munkával szoftveresen összerakott mozaikkép felbontása negyvenszeresen előzi meg a kémműholdak felvételeiét és háromszázszorosan szárnyalja túl a legjobb földmegfigyelő szatellitek felbontását. Repülőgépekről persze elvileg élesebb képet lehetne készíteni, mint egy műholdról, de itt a repülő gyors haladása okoz életlenséget, az Interspectnek ezt is sikerült kiküszöbölni és az eddigi ortofotókénál sokszorosan nagyobb élességet elérni. Tulajdonképpen a korábbi rekordot is ők tartották a Budapesti Állat- és Növénykertről készített, az interneten azóta is látható Zoomy nevű ortofotójukkal, amelyen egy pixel 1,8 cm-nek felel meg. Az új légitérkép ennél is csaknem négyszer nagyobb felbontású, mert öt milliméteres részletek is kivehetők rajta. Az emlékparki, állatkerti és hasonló felvételeknél persze jóval komolyabb alkalmazások állnak a fejlesztők fókuszában. Magától értetődik, hogy a katonai felderítés az új technikának nagy hasznát veheti, önkormányzatok az ingatlanvagyon felmérésénél használhatják. Ennél is hasznosabb lehet azonban, hogy az új felvételezési eljárás teljesen átértékeli a tudományos célú felszínkutatást, például szennyezett talajok, élővizek, fertőzött lombkoronájú erdők esetében eddig ismeretlen részletességű kiértékelésre nyílik mód. H. L. Sikeres félév A DanceEarth Tse a második félévet is kitűnő eredményekkel zárta. Egyesületünk a rangos versenyeken is remekül megállta a helyét november 24-én egy utánpótlás és junior Magyar Bajnoksággal lezárult az akrobatikus rock and roll idei versenyszezonja. Két területi bajnokságon, két országos bajnokságon és egy magyar bajnokságon, illetve számos Kick Dance illetve klubközi versenyen vagyunk túl, melyeken táncosaink ebben a szezonban is remekül szerepeltek. A területi bajnokságokon a legtöbb formációnk döntőben táncolhatott, illetve számos csapat dobogós lett. Children kisformációban a Bueno 5. helyen végzett, míg nagyformációban a Krokodili a 4. helyet szerezte meg. Serdülő Páros Kategóriában Uj Marcell és Ocskó Evelin a 8. lett. Junior kategóriában: kisformációban a A fotó itt tekinthető meg: A világrekorder felvétel készítésében az Interspect részéről Bakó Gábor projektvezető, Molnár Zsolt műszaki vezető, Góber Eszter geodéziai felmérésvezető és Arday András pilóta vettek részt. A Back in time Goldenek illetve a Back in time versenyzett. A Goldenek a 4. míg a Back in time a 9. helyet hozhatták el. Nagyformációban pedig az Evidance az előkelő 2. helyen végzett. Felnőtt kisformációs kategóriában, az idén már két csapatunk is rajthoz állhatott, a MeXi és a Deja Vu. Ez a mezőny igen erős Budapesten, így a két csapatunk a döntőről éppen csak lemaradva a 7. illetve a 8. helyet hozhatta el. Felnőtt nagyformációban a Remix csapatunk két kategóriában is versenyzik az egyik a felnőtt női nemzetközi nagyformáció, ahol a szabályoknak megfelelően (Folytatás a 11. oldalon)

9 KUTYA-CHIP Tavaly nyártól jogszabály teszi kötelezővé a kutyák mikrochipes megjelölését a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló Kormányrendelet értelmében. A türelmi idő januárban lejárt mondta a Halásztelki Hírmondónak Dr. Szakács Endre állatorvos. rendelet szerint Ebet forgalmazni, illetve tulajdonjogát forgal- A mazásnak nem minősülő más módon átruházni kizárólag az állatot azonosító elektronikus transzponderrel (bőr alá ültetett mikrochip) történő megjelölése után lehet. Szakács Endre hozzátette: a türelmi idő 2013 januárig tartott, utána ellenőrzések várhatók, fajtától függetlenül, legyen az keverék, vagy fajtatiszta eb. Hozzátette: az ebtartás felelősséggel jár, csupán a jogszabályt kell betartani az állampolgároknak, ide tartozik a kutyák azonosíthatósága is. Az önkormányzatok részére a törvény háromévente írja elő az ebek összeírását, így célszerű, ha ezt a területileg illetékes önkormányzat a törvény megjelenése után elvégezteti. Ez Halásztelken mielőbb meg is történik. HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ Kötelező a kutyák chip-beültetése! Az első és legfontosabb kérdés az összeírás. Ez egy hosszadalmas folyamat, de városunk abban a szerencsés Figyelem! Közérdekű közlemény Ebösszeírás! Az állatok védelméről és kíméletéről szóló évi XXVIII. Törvény január 1. napjától hatályos 42/B (1) bekezdése szerint a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez, amelyről elektronikus nyilvántartást végez. Az eb tulajdonosának és tartójának a kötelessége a jogszabályban meghatározott következő adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani: az eb tulajdonosának nevét, címét, az ebtartó nevét, lakcímét, telefonszámát, elektronikus levélcímét, az eb fajtáját, nemét, születési idejét, színét, hívónevét, az eb tartási helyét, a beültetett transzponder sorszámát, a beültetés időpontját, a beültetést végző szolgáltató állatorvos nevét, kamarai bélyegzője számát, ivartalanított eb esetén az ivartalanítás időpontját, az ivartalanítást végző szolgáltató állatorvos nevét, kamarai bélyegzője számát, az eb oltási könyvének számát, az azt kiadó szolgáltató állatorvos nevét, kamarai bélyegzője számát, az eb veszettség elleni védőoltásainak időpontját. A bejelentő nyomtatvány elérhető a polgármesteri hivatal honlapján vagy nyomtatott formában az Ügyfélszolgálaton. A bejelentő lapok leadhatóak a Közterület-felügyelőnél vagy a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán. Együttműködésüket köszönjük! Halásztelek Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala helyzetben van, hogy a közterület-felügyelőnél döntő többségben már rendelkezésre állnak a kutyákról a fényképes lajstromok a korábbi eboltások következtében. Így a lista az önkormányzat rendelkezésére áll. Ami a lakosság költségét illeti, a törvény szerint a chip árát 3500 forintban határozták meg. A Magyar Állatorvosi Kamara 6000 és 9500 forint közötti összeget állapított meg a chip beültetésére. Ebben az összegben természetesen a chip ára és az állat vizsgálati díja is benne van, amely minden esetben kötelező. Figyelembe kell vennünk a munkaidőn túli tevékenységet és a kiszállás árát is, így az ár változhat mondta az állatorvos. Aki a chipeltetést nem végezteti el, arra bizony sok tízezer forintnyi öszszeg is kiróható, melyet figyelmeztetés előzhet meg. A büntetést a jegyző kezdeményezheti, melyet a járási fő állatorvosnál kell jeleznie és megindulhat a szabálysértési eljárás. Arra a kérdésre, mi van abban az esetben, ha valaki nem tudja kifizetni a chippeltetés összegét, a szakember azt mondta, sok helyen az önkormányzat erre külön összeget különített el, mellyel segítséget nyújthat szociális juttatásként a rászorulóknak. Az állatorvos hangsúlyozta: az állatvilágból a kutya az emberek legkedvesebb és leghűségesebb társa, A chip egy rizsszemnyi méretű állatazonosító eszköz, melyet tűszúrással juttatnak az állat testébe, a nyak bal oldalába. A művelet nem jár nagyobb fájdalommal, mint az oltás. A kis eszköz egy apró szénszál, amibe egy 15 jegyű számot kódoltak. A kapszula anyaga nem vált ki az állat szervezetében ellenreakciót, így az a beültetés helyén megtapad. A mikrochip önmagában nem sugároz jeleket, egy speciális leolvasó rádiójeleire válaszolva adja vissza a chipben tárolt számsort. A mikrochip a tévhittel ellentétben nem alkalmas az eb helyének meghatározására! A chipleolvasó 3-8 cm távolságról képes a chipet leolvasni. A legegyszerűbb típusok csak egy szabványt olvasnak, a profi szerkezetekkel szinte minden, az állatok azonosítására bevezetett szabvány chipje leolvasható. A Magyar Állatorvosi Kamara rendelkezik online adatbázissal, melyhez minden veszettség oltásra jogosult állatorvos hozzáfér. Az Európai Unióban a kutyák gazdival történő utazásához vagy kereskedelméhez az állatútlevél mellett elengedhetetlen a chip megléte is. Az állatvédők becslése szerint ma nagyjából 1,5 millióra tehető a Magyarországon élő ebek száma, ebből csaknem százezer gazdátlanul kóborol az utcákon. Kutyachip és leolvasó 9 tartásáról lelkiismeretesen kell gondoskodni. A kötelező chipeltetéssel a törvény segítséget kíván nyújtani beazonosíthatóság miatt az állattartóknak, de az állatoknak is. Szakács Endre felhívta a figyelmet: gondoljunk csak olyan esetre, amikor például a gyermekünket a játszótéren megharapja egy beazonosíthatatlan kutya, vagy a kóbor kutyák miatt nem érezzük magunkat biztonságban, vagy elveszítjük kedvenc kutyánkat. Érdemes tehát elgondolkodni, bizony ez a törvény kellő védelmet nyújt mindenkinek. Bódy Géza

10 10 HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ OKTATÁS HUNYADI kezdődik a második félév A Bocskai István Református Oktatási Központ 2013/14. tanévben induló középiskolai képzései Gimnázium előkészítő nyelvi évfolyam (1+4 évf.) A téli szüneti pihenés, feltöltődés után sok programmal, erőpróbával indul a 2013-as év a diákok számára. A félévi bizi ismeretében sokan tesznek ilyenkor fogadalmat, hogy az igazi, az év végi majd sokkal jobb lesz...a javításhoz most kell hozzákezdeni. A közelgő napokban, hetekben több tanulmányi versenyen is összemérhetik a tudásukat a diákok, és egy-egy sikeres szereplésből újabb erőt lehet meríteni, tovább erősödhet a tanulási kedv. Többek között az alábbi országos tanulmány versenyek I. fordulóján indulhatnak a Hunyadi általános iskolája felső tagozatának illetve gimnáziumának tanulói: Szép Magyar Beszéd verseny: január 16., 14 óra Zrínyi Ilona matematikaverseny: február 15., 14 óra Simonyi Zsigmond helyesírási verseny : február 21., 14 óra (A magyar tanulmányi versenyek a Hunyadiban kerülnek megszervezésre.) A 8.-osokra pedig most vár a tanév legfontosabb megmérettetése: kezdődnek a középiskolai felvételik. Emlékeztető a 4 évfolyamos középiskolába jelentkezésről: a Hunyadi gimnáziumában is szervezésre kerülő egységes középiskolai írásbeli felvételi időpontja: , 10 óra. Jelentkezés a középfokú iskolákba február 15-ig. Az intézményünk gimnáziumában 2013/14-es tanévben induló 9. osztályról: A tanítás általános tanterv szerint folyik, kiemelt óraszámban az idegen nyelv és az informatika. Első idegen nyelv: angol, második idegen nyelv: német vagy orosz vagy francia nyelv. Sajátos nevelési igényű tanulókat is fogadunk. (Intézménynév:Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola, tantárgyi kód: 01) A dolgos napok közben persze kell egy kis kikapcsolódás is. A báli szezonról mi sem felejtkezünk meg. Február 9-én szervezzük a hunyadis farsangot, hagyományainkhoz híven az alsósok kezdenek, aztán a nagyobbaké a mulatsághoz feldíszített aula. Előre is köszönjük a szülőknek a már megszokott segítséget: a büfénk számára készített finom falatokat,sütiket, a felajánlásokat a tombolához. Március 1-jén pedig természetesen az idén sem maradhat el a Hunyadi Gála, amelyre minden érdeklődőt szeretettel várunk. A részletes programról a következő számban, illetve a honlapunkon fogunk hírt adni. A BOCSKAI ISTVÁN REFORMÁTUS OKTATÁSI KÖZPONT ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA A leendő első évfolyamosok 2013/14. tanévre történő beiskolázásának főbb időpontjai: (KEDD-SZERDA) 9.00 ÓRA NYÍLT NAPOK a leendő első osztályosoknak és szüleiknek. Az első két (iskolaotthonos) évfolyamon várjuk az érdeklődő szülőket a gyermekekkel együtt. Ezt követően tájékoztatót és szülői fórumot tartunk intézményünkről, és a beiskolázás részleteiről. Ekkor lehet elvinni a beíratási szándékot megerősítő nyilatkozatot is. Pót nyílt nap február 5. (kedd) 9.00 óra FEBRUÁR 28- MÁRCIUS 13. Családi beszélgetések. Találkozás a leendő elsősök családjaival az iskolához visszajuttatott szándéknyilatkozatok alapján. Ez idő alatt a Református Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai egyenként felmérik, hogy a gyermekek számára várhatóan milyen tanulást segítő szakmai háttér biztosítása szükséges MÁRCIUS (CSÜTÖRTÖK-PÉNTEK) Beiratkozás a Bocskai István Református Oktatási Központ Általános Iskolájába. Minden érdeklődő szülőt szeretettel várunk! Kovács István igazgató A gimnáziumi képzés keretében a 2013/14. tanévben egy általános tantervű angol-német nyelvi előkészítő évfolyamos (tagozatkód: 11) és egy emelt szintű természettudományos képzést biztosító angol-német nyelvi előkészítő évfolyamos (12) csoport indul. A kor követelményeinek megfelelően emelt óraszámban történik az idegen nyelv és az informatika oktatása. Mivel a magasabb óraszám a nyelvekből felsőbb évfolyamokon is megmarad, a 13. évfolyam végéig két nyelvből is teljesíthetik a tanulók a nyelvvizsga és az emelt szintű érettségi vizsga követelményeit, amellyel megalapozhatják a sikeres felsőoktatási felvételt. A gimnázium biztosítja a felkészülést az emelt és a középszintű érettségi vizsgára, az érettségi utáni továbbtanulásra. Egyes tantárgyak (idegen nyelvek, matematika) tanulása valamennyi évfolyamon kiscsoportos foglalkozás keretében történik. Szakközépiskola (4+2 évf.) Az agrárorientációs (21), valamint az informatikai, ügyviteli szakirány (22) keretében négy évig a gimnáziumi képzéssel közel azonos követelményszintű közismereti oktatás folyik, emellett a tanulók a négy év során az orientációs és szakmai alapozó oktatás keretében a szakma alapjait is elsajátítják. Új képzés a rendészeti pályára előkészítő képzés (23), melynek célja a rendészeti szakmákra (rendőr, határőr, tűzoltó, katasztrófavédelmi szakember) felkészítés belügyi rendészeti ismeret, speciális társadalomismeret és kommunikáció tantárgyak keretein belül. (Az érettségire épülő képzések Magyarországon az erre a célra létrehozott intézményekben történik.) A rendészeti képzés indítását a szigetszentmiklósi rendőrkapitányság és a Bocskai együttműködése tette lehetővé. Szakiskola (3 évf.) Magyarországon az új köznevelési rendszer keretében a szakiskolai képzés a 2013/14. tanévben induló évfolyammal jelentősen megújul. A három évfolyamos, gyakorlatorientáltabb szakképzés már a 9. évfolyamon megkezdődik. A Bocskai a következő szakmák területén várja a nyolcadikosok jelentkezését: virágkötő és virágkereskedő (31), dísznövénykertész (32), számítógép-szerelő, karbantartó (33) és elektronikai műszerész (34). Jelentkezés és felvételi A Bocskai István Református Oktatási Központba 8. évfolyamos diákok számára a jelentkezési határidő: február 15. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 32. (1) bekezdés a) pontja alapján leendő diákokkal február között szóbeli felvételi beszélgetésen találkoznak az iskola pedagógusai. A szóbeli felvételi beszélgetésen biológiából emelt szintű képzésre (12) jelentkezők számot adnak általános iskolában tanult biológiai ismereteikről, az informatikai, ügyviteli szakirányra (22) jelentkezők pedig informatikai ismereteikről is. Az intézmény felekezettől függetlenül várja mindazok jelentkezését, kik a keresztyén értékek mentén működő intézmény rendjét elfogadják. A jelentkezők lelkipásztoruktól vagy plébánosuktól hozhatnak lelkipásztori ajánlást, ez azonban nem feltétele a felvételnek. REFORMÁTUS OKTATÁSI KÖZPONT Bocskai István Református Oktatási Központ Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Oktatási azonosító: Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc u. 17. Telefon: 24/

11 OKTATÁS kollégiumavató Államtitkári látogatás városunkban A Halásztelki Református Egyházközség és a Bocskai István Református Oktatási Központ meghívására Advent harmadik vasárnapján tett látogatást városunkban Hölvényi György egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára megtekintette a Bocskai főépületét, majd az új légtartásos futballpályát, s bekapcsolódott a 24 órás virágkötészeti rendezvény programjába. Látogatásának apropóját az adta, hogy az állam nevében ünnepélyesen átadja a diákságnak a Bocskai István Református Oktatási Központ új kollégiumépületét. A 232 millió Ft értékű beruházást az állam 207,1 millió Ft-tal támogatta. A támogatást a helyi református egyházközség a Széchenyi Terv keretében még 2002-ben nyerte el. A tisztán hazai forrásokra támaszkodó pályázat támogatási célként szociális elhelyezést biztosító bérlakások kialakítását, fiatalok, hallgatók részére garzonház építését, valamint nyugdíjasházak vagy idősek otthona létesítését határozta meg. A tervezett nyugdíjasház alapkövét szeptember 21-én Dr. Szabó István, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke helyezte el. Az épület használatbavételi engedélyét szeptember 6-án adta ki a helyi építési hatóság. Egy nyugdíjasház a dinamikusan fejlődő iskola kellős közepén, nem igazán volt vonzó a beköltözni vágyó idősek számára. Az igények hamar jelezték, hogy itt funkcióváltásra van szükség, amit azonban az akkori kormányzat mereven elutasított. Végezetül 2011-ben mind a Nemzetgazdasági Minisztérium, mind a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kifejezte az épület átminősítését támogató szándékát. Pest Megye Önkormányzata közgyűlésének az elnöke levélben fejezte ki támogatását, miszerint a Pest megyei gyermekek kollégiumi elhelyezését az épület hatékonyan szolgálhatja. Egy jogszabály-módosítás tette lehetővé, hogy az eredeti támogatási cél megvalósításának lehetetlenülése okán május 21-én a nemzetgazdasági miniszter engedélyezze a funkcióváltást. Ilyen előzményekkel kerülhetett sor a Bocskai István Református Oktatási Központ kollégiumának átköltöztetésére december 1-jén ben az első adventi gyertyát tehát a diákok már az új épületben gyújthatták. A hit, a remény, a szeretet és a boldogság e négy gyertya az adventi koszorún hűen jelenítette meg érzéseiket. Hölvényi György államtitkár avatóbeszédében hangsúlyozta, hogy a Bocskaiban a szeretet civilizációját a tanításon keresztül építik az elkötelezett tanárok. Beszédében felidézte a 2012-es taizéi levél gondolatát, miszerint az élet értelmét az embertársainkkal való szolidaritásban és az ezt kifejező konkrét tettekben találjuk meg. Egy ilyen szolidaritás megérezteti velünk, hogy létezik egy mindennél nagyobb szeretet és segít hinnünk Isten minden emberre kiáradó szeretetében. Az új kollégiumépület átadásakor áldást mondott a diákotthonban élők életére Takaró András református esperes, Prodán Gábor görögkatolikus c. esperes, Balázs Tibor római katolikus lelkipásztori munkatárs és Hantos Péter református lelkipásztor. Miután december 16-án Hölvényi György államtitkár és Takaró András esperes ünnepélyesen átvágták a nemzeti színű szalagot, Magyarország egyik legmodernebb diákotthonával ismerkedhettek meg a vendégek. A Bocskai István Református Oktatási Központ új kollégiumépülete 3-4 ágyas fürdőszobás apartmanokban kínál elhelyezést a a növendékek számára. Papp Kornél HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ Adventi vásár a Bocskaiban december 20-án adventi vásárt rendeztünk az általános iskola aulájában. A rendezvényt a 3.a osztály színvonalas, karácsonyi furulya-előadása nyitotta meg, majd a 6.a osztályos lányok produkciója fokozta a hangulatot. A vásáron a gyermekek saját készítésű díszeit, süteményeit, ajándéktárgyait lehetett megvásárolni. A piacot Perényi Anna tanítónő kézműves szakkörének kiállítása színesítette. Jó volt együtt lenni ebben a fahéj- és gyertyaillatú, kacagással teli délutánon. SzK (Folytatás a 8. oldalaról) A Csacsogók formáció A Remix népes csapata csak úgynevezett junioros akrobatikákat hajthatnak végre, itt a 3. helyen végeztek. A másik kategória a felnőtt női nemzeti nagyformáció, ahol szintén 4 akrobatikai elem végrehajtása a kötelező. Ebben a kategóriában a 2. helyet sikerült megszerezniük. Az akrobatikus rock and roll legrangosabb magyar versenye a Magyar Bajnokság. Az idén a felnőtt Magyar Bajnokságot Pécsett, míg az utánpótlás és junior Bajnokságot Balatonfüreden rendezték. Büszkék lehetünk táncosainkra. A balatonfüredi Junior és Utánpótlás Magyar Bajnokságon az Evidance junior nagyformációs kategóriában a 4. helyen, a Bueno Children kisformációban az 5. helyen, illetve a Krokodili children nagyformációs kategóriában szintén az 5. helyen végzett. Pécsett a felnőtt magyar bajnokságon a Remix 2 kategóriában képviselte egyesületünket. Nemzetközi nagyformációban 5. helyen míg a nemzeti nagyformációs kategóriában az előkelő 3. helyet érdemelte ki. További verseny eredményeink: a magyar bajnokság mellett rangosabb versenyek még az országos bajnokságok is. A Deja Vu Ebben a félévben október 20-án az Utánpótlás és Junior illetve a Felnőtt Országos Bajnokságot együtt rendezték. Vácon. A Krokodili a 8. helyet, a Bueno 14 csapatból az 5. helyet illetve az Evidance 15 csapatból szintén az 5. helyet hozhatta el. Felnőtt nemzeti kategóriában a 4. míg a nemzetközi kategóriában a Remix a 7. helyen végzett. November 11-én rendezték meg az idény utolsó klubközi versenyét. A Csillám Csajok formációnk arany, míg a Csacsogók ezüst minősítést szereztek. November 18-án az utolsó Kick Dance versenyen sok csapatunkkal álltunk rajthoz. Ide 5 formációval és 3 párosunkkal érkeztünk és remek eredményeket értünk el. A Los Gatos 5. helyen, a Back in time a 2. helyen, míg a Goldenek az 1. helyen végeztek Junior Kisformációs kategóriában. A Töpörödött Törpördögök csapatunk az 5. míg a Miss Bond az 1. helyet szerezte meg Children Kisfomációs Kategóriában. Junior páros kategóriában: Holczer Viktor és Szűcs Emese a 3. helyen míg Tóth Richard és Szabó Nikolett a 4. helyen végzett. Serdülő páros kategóriában pedig Uj Marcell és Ocskó Evelin a dobogó legfelső fokára álhatott. December 15-én évzáró bálunkon együtt ünnepeltünk a táncosokkal és a barátokkal. Ezen kívül köszönettel tartozunk a sok segítségért és támogatásért, amelyet az egész évben kaptunk. Nemes Betti

12 12 HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ SPORT Gratulálunk focistáinknak! Sikeres félévet zárt a HFC. A felnőtt csapat egy osztállyal feljebb lépett, így már a megyei első osztályban rúghatják a bőrt újságolta örömmel a Hírmondónak a klub elnöke, Ács Gusztáv. Ezt a sikert szinte el sem hisszük, nagy öröm ez számunkra, ezen felül pedig az őszi zárás után így már a 3. helyről várjuk az idei szezon folytatá- sát. A kihívás és a felelősség most már igen nagy. mondta Ács Gusztáv, hozzátéve: az első helyen Veresegyház, a másodikon Örkény felnőtt csapata áll. A meccsek márciusban kezdődnek, de a halásztelki fiúk már januárban elkezdték a felkészülést. A tavaly átadott műfüves focipálya is nagyban megkönnyíti az edzéseket, ez sokat segít az egyesület munkájában. Ami az utánpótlást illeti, a HFC elnöke kiemelte: a fiatalok képzése folyamatos, ősztől Szederkényi Zsolt személyében új, ambiciózus edzővel bővült a HFC stábja. Sőt, az egyesület a Bozsik Programba csatlakoztatta a Bocskai István Református Oktatási Központot is, így ez az együttműködés is sikerként könyvelhető el. Ács Gusztáv abban bízik, idén már a Hunyadi ÁMK is részt vehet ebben a programban. Az elnök megköszönte, de egyben kiemelte: az önkormányzat támogatása a siker érdekében igen fontos, így reméli, hogy ez idén sem marad el, hiszen az elmúlt években rengeteg segítséget kaptak a hivataltól csakúgy, mint a szponzoroktól. A gazdálkodásukkal kapcsolatban Ács Gusztáv megjegyezte: tavaly sikeresen pályáztak a TAO programban, így az elnyert pénzből idén további fejlesztések várhatóak. A Halásztelki Hírmondó gratulál a HFC-nek és további sikereket kíván! Bódy Géza MEGOLDÁS SZIGET SZERVÍZ ÉS ALKATRÉSZBOLT Lakásán: mosógép, bojler, tűzhely, hűtő stb. üzletünkben: mikró, porszívó stb. javítása Alkatrészcserénél 1 év garancia! Szigetszentmiklós, Tököli u. 33. Bajcsy Zs. sarok H-P 8-17, SZ , JAVÍTÁSNÁL A KISZÁLLÁS INGYENES! Minőségi szolgáltatás elérhető áron már 17 éve! Hirdetések felvétele: az Önkormányzat Polgármesteri Titkárságán. Antialkoholista csapat: szobafestést, mázolást, tapétázást, csempézést, gipszkartonozást, víz-villanyszerelést, parkettázást, fakivágást, ács, kőműves munkát vállalunk Halásztelki Hírmondó Halásztelek Város Önkormányzatának hivatalos lapja. Az Önkormányzat megbízásából kiadja a Navigar Kft. Főszerkesztő: Bódy Géza. Szerkesztőbizottság: Fekete Violetta, Holakovszky László, Papp Kornél, Prodán Gábor. Tervezőszerkesztő: Halmai Csaba. Szerkesztőség címe: 2314 Halásztelek, Posta köz 1. cím: A szerkesztőség fenntartja magának a kéziratok rövidítésének jogát, az írás tartalmáért a szerző felel. Kéziratokat nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza. A Halásztelki Hírmondó bármely részének másolásával, terjesztésével, az adatok elektronikus tárolásával és feldolgozásával kapcsolatos minden jog fenntartva. Értesüléseket átvenni csak a Halásztelki Hírmondó-ra hivatkozva lehet. Halásztelek Város Önkormányzatának elérhetősége: 2314 Halásztelek, Posta Köz 1. Tel.: , A Halásztelki Hírmondó szerkesztősége a Titkárságra várja az olvasói leveleket, megkereséseket. ISSN: Megjelenik 3500 példányban.

hírmondó 2013. OKTÓBER

hírmondó 2013. OKTÓBER HALÁSZTELKI Népünk dicsőséges felkelése lerázta a nép és az ország nyakáról a Rákosiuralmat, kivívta a nép szabadságát és az ország függetlenségét Büszkék vagyunk arra, hogy a fegyveres felkelésben és

Részletesebben

TISZTELT OLVASÓ, KEDVES DESZKIEK!

TISZTELT OLVASÓ, KEDVES DESZKIEK! Deszk Község Önkormányzatának Lapja www.deszk.hu I. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. FEBRUÁR TISZTELT OLVASÓ, KEDVES DESZKIEK! Polgármesterségem első ciklusának új éve új irányt hozott a Deszki Hírnök életében.

Részletesebben

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz Bennünket képviselnek Önkormányzati határozatok 2. oldal Portré: Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal Szenior akadémia Bicskén 10. oldal A legszebb konyhakertek jelentkezési lap 14. oldal III. évfolyam,

Részletesebben

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. FEBRUÁR havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

2014 FEBRUÁR. Díjátadások a Magyar kultúra napján. A korábbi ingatlanfejlesztések után talán sportcsarnokot is hozhat. Miért baj, hogy enyhe a telünk?

2014 FEBRUÁR. Díjátadások a Magyar kultúra napján. A korábbi ingatlanfejlesztések után talán sportcsarnokot is hozhat. Miért baj, hogy enyhe a telünk? 2014 FEBRUÁR VÁROSI KÖZÉLETI MAGAZIN 25. ÉVFOLYAM 2. SZÁM HTTP://WWW.GODITEMAK.HU Díjátadások a Magyar kultúra napján közélet 12. oldal Miért baj, hogy enyhe a telünk? környezet 20. oldal A korábbi ingatlanfejlesztések

Részletesebben

Keresztúry Dezső: papp. Az eseményről több fénykép: www.rakoczifalva. RÁKÓCZI Sírvers

Keresztúry Dezső: papp. Az eseményről több fénykép: www.rakoczifalva. RÁKÓCZI Sírvers Rákóczi 1 Keresztúry Dezső: RÁKÓCZI Sírvers Hol nyugszunk, nem tudja barát, feleség, gyerek. Elszórt Testünk nyomtalanul nyelte magába a föld. Szívetek őrizzen: milliók eleven milliókat. Áldozatunk nem

Részletesebben

Ba l á s t y a i Új s á g

Ba l á s t y a i Új s á g Ba l á s t y a i Új s á g i n g y e n e s ö n k o r m á n y z a t i h a v i l a p XX. ÉVFOLYAM 2014. MÁRCIUS Díszoklevél Balástyának A Falunapok alkalmával tartott Szent Mihály-napi tűzgyújtással csatlakozott

Részletesebben

Közhírré tétetik! Közmeghallgatás

Közhírré tétetik! Közmeghallgatás XIX. évfolyam, 2011. december 17. 10. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Közmeghallgatás Kisújszállás Város Önkormányzata 2011. december 20-án 16.00 órakor

Részletesebben

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 25. évfolyam 6. szám 2014. NOVEMBER DECEMBER Ára: 120 Ft Írjuk együtt a Kocséri Híradót! Szeretnénk, hogy ismét felálljon egy szerkesztőbizottság, amelynek tagjai rendszeresen

Részletesebben

Ebesi Hírlap. Minden forintnak hasznosulnia kell elfogadta a testület a 2014. évi költségvetést. A tartalomból...

Ebesi Hírlap. Minden forintnak hasznosulnia kell elfogadta a testület a 2014. évi költségvetést. A tartalomból... XIII. évf. 2. szám 2014. február Ingyenes kiadvány Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja A tartalomból... Szeretettel várunk mindenkit nemzeti ünnepünk alkalmából március 15-én 9.30 órától

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

Ára: 150 forint. szociális felzárkóztató program keretében

Ára: 150 forint. szociális felzárkóztató program keretében Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Így szavaztunk Jánoshalmán Június 7-én az Európai parlamenti választások során Jánoshalmán a 7617 választásra jogosult polgár közül 2609 (34,25%) élt állampolgári

Részletesebben

Üllői. Egész napos rendőri jelenlét. Jobb lesz-e a közbiztonság. Olvasni jó! a könyvtár hírei. Fehér László: Üllő története. XIII. Amatőr Sakk Kupa Ù

Üllői. Egész napos rendőri jelenlét. Jobb lesz-e a közbiztonság. Olvasni jó! a könyvtár hírei. Fehér László: Üllő története. XIII. Amatőr Sakk Kupa Ù Új évi fejlesztések Boldog új évet kíván Üllő város vezetése! Az új esztendő beköszöntével számos, a lakóközösség életét jobbító változást üdvözölhetünk. Megújul a bölcsőde, lesz ivóvízminőségjavítóprogram,

Részletesebben

A tartalomból: Kiskalendárium

A tartalomból: Kiskalendárium A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008. MÁRCIUS XVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Március 15. 2 Meghívó 3 Üllõi sport 4 Használtautó hírek 5 Ülésterembõl jelentjük 6-7 Kultúra 8-9 Báloztunk 10-11

Részletesebben

Égnek az adventi gyertyáink

Égnek az adventi gyertyáink S O R O K S Á R Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A XIX. évfolyam 11. szám 2013. december Égnek az adventi gyertyáink Sárga helyett kék lesz januártól a Soroksár-busz Hosszas egyeztető tárgyalások

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XX. évfolyam, 2010. május BALLAGÁS 2010. A Petõfi Sándor Gimnáziumban az idei tanévben 102 diák fejezte be sikeresen a középiskolát, és kezdte meg

Részletesebben

DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA. Részletek a 7. és 8. oldalon

DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA. Részletek a 7. és 8. oldalon XXIII. évfolyam 2. szám DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 2012. február VÁROSI KORIPÁLYA civil összefogással Részletek a 7. és 8. oldalon 2 Dunavarsányi Napló XXIII. évfolyam 2. szám TESTÜLETI

Részletesebben

TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 9. szám

TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 9. szám INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 9. szám 2012 NOVEMBER ÚJABB SIKERES PÁLYÁZAT! 5. oldal Az Új Széchenyi Terv Közép-Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott

Részletesebben

Sárvár tavaly is a TOP 10 tagja lett

Sárvár tavaly is a TOP 10 tagja lett www.sarvarvaros.hu facebook.com/tdmsarvar hirlap@sarvar.hu 27. évfolyam 4. szám 2015. február 27. SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Tovább épült az ötcsillagos város Kondora István polgármester

Részletesebben

2 2012. november. A Tápiószele Székhelyű Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének felújítására benyújtott pályázatunk támogatásban

2 2012. november. A Tápiószele Székhelyű Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének felújítására benyújtott pályázatunk támogatásban 2 2012. november Október 5-6-án nyolcadik alkalommal került megrendezésre a Szele Expo, amely nagyszámú érdeklődőt vonzott. Október 6-án az emlékműsort követően koszorút helyeztünk el a Kossuth parkban

Részletesebben

SAUTANZ HÍRMONDÓ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN. XXIII. évf. 2015. február. www.hirmondo.budakeszi.hu. Erzsébet-program. Részletek a. 10-11.

SAUTANZ HÍRMONDÓ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN. XXIII. évf. 2015. február. www.hirmondo.budakeszi.hu. Erzsébet-program. Részletek a. 10-11. Budakeszi www.hirmondo.budakeszi.hu HÍRMONDÓ XXIII. évf. 2015. február Részletek a 10-11. oldalon SAUTANZ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN Részletek a 12. oldalon Részletek a 9. oldalon Részletek a 16. oldalon

Részletesebben

Több programmal is készültek az ünnepekre

Több programmal is készültek az ünnepekre Sajnos egyre több családban a problémák okozója a megfelelő jövedelem hiánya, a munkalehetőségek csökkenése. Nagykállóban az elmúlt évek alatt közel ezer ember kapott esélyt a közmunkaprogram keretében,

Részletesebben

AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS!

AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! XIX. évfolyam XI. szám Előfizetve: 100 Ft Árusoknál: 150 Ft AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AZ INFLUENZA H1N1, vakcina, megelőzés, fertőzés, halljuk naponta a rádióból, televízióból és

Részletesebben

Szüreti felvonulás Újhartyánban 2012. szeptember 30.

Szüreti felvonulás Újhartyánban 2012. szeptember 30. Szüreti felvonulás Újhartyánban 2012. szeptember 30. Az Újhartyáni Önkormányzat hivatalos lapja Engedélyszám: ISSN 2062-6339 Példányszám: 1200 db Főszerkesztő: Dr Szikszay Péter Szerkesztők: Tölli Andrea,

Részletesebben

BÖNGÉSZÔ. Önkormányzati hírek. Kedves nagykovácsi lakosok! Az alábbi néhány sorral kívánok mindenkinek boldog új esztendôt!

BÖNGÉSZÔ. Önkormányzati hírek. Kedves nagykovácsi lakosok! Az alábbi néhány sorral kívánok mindenkinek boldog új esztendôt! Önkormányzati hírek BÖNGÉSZÔ N A G Y K O V Á C S I K O W A T S C H 2 0 1 0. J A N U Á R Kedves nagykovácsi lakosok! Az alábbi néhány sorral kívánok mindenkinek boldog új esztendôt! Az új kezdet valóban

Részletesebben

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének!

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! XVII. évfolyam 4. szám 2010. december Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! Az idő soha meg nem áll, és folyton-folyvást változik. Elmúlt a karácsony ünnepe, és itt az újesztendő! Engedjék meg, hogy

Részletesebben

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból:

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból: Költségvetés 2012 Nem lesz könnyű a 2012. esztendő. A nehézségek a város költségvetésén is tükröződnek. Több fronton várható szigorítás, ennek ellenére kijelenthető: a város még mindig irigylésre méltó

Részletesebben

Kisvárda. A város polgárainak közéleti folyóirata MEGKEZDŐDÖTT A TANÉV KÖZCÉLÚ- ÉS KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁS IRODAAVATÁS ZÁHONYBAN

Kisvárda. A város polgárainak közéleti folyóirata MEGKEZDŐDÖTT A TANÉV KÖZCÉLÚ- ÉS KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁS IRODAAVATÁS ZÁHONYBAN A város polgárainak közéleti folyóirata XX. évfolyam 9. szám KÖZCÉLÚ- ÉS KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁS A Polgármesteri Hivatal minden pályázati lehetőséget kihasznál, ami a foglalkoztatási lehetőségek bővítését

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben