MUNKATERV évre

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKATERV. 2014. évre"

Átírás

1 MUNKATERV évre 1

2 - 2 - T a r t a l o m 1. Programszerkezet 3. oldal 1.1. Kulturális értékek megismertetése és ápolása, hagyományteremtés, település-imázs 3. oldal 1.2. Közösségi értékek támogatása, társadalmi események és programok befogadása 5. oldal 1.3. Készségfejlesztés, tehetséggondozás, nevelési és oktatási feladatok segítése, ismeretterjesztés 8. oldal 1.4. Prevenciós és ifjúsági programok 12. oldal 1.5. Életminőség javítása 14. oldal 1.6. Életesély-növelő és önsegítő lehetőségek 16. oldal 1.7. Egészségmegőrzés, mozgáskultúra 18. oldal 2. Szolgáltatások 20. oldal 3. Támogatások, reklám- és médiatevékenység 22. oldal 4. Szervezeti, gazdasági feladatok 24. oldal 5. Üzemeltetési feladatok 25. oldal 2

3 Programszerkezet 1.1. Kulturális értékek megismertetése és ápolása, hagyományteremtés, település-imázs Törökbálinti Értéktár Cél: helyi értékeink gyűjtése, rendszerezése, bemutatása Célcsoport: törökbálinti lakosság, civilszervezetek, intézmények és egyéb szervezetek Tematika: szellemi, tárgyi értékeink tematikus gyűjtése, feldolgozása, bemutatása önkéntesek közreműködésével Felelősök: Szabó Éva, Bicsár Noémi, Szabados Zoltán (feladatmegosztás szerint) Határidők: - munkaindító, figyelemfelhívó kiállítás: január önkéntesek toborzása, tematikus munkacsoportok létrehozása: március tematikus gyűjtőmunka: március 21-től folyamatos - a gyűjtemény fejlődésének bemutatása különböző eszközökkel: októbetől folyamatos Kiállítások Cél: értékközvetítés, tehetséggondozás Célcsoport: Törökbálint lakossága Tematika: közösségi és lokális értékek bemutatása, bemutatkozási lehetőség biztosítása elsősorban törökbálinti és Törökbálinthoz kötődő művészek számára, településünket érintő események bemutatása Tervezett tárlatok: a Törökbálinti Értéktár kiállításai, a Munkácsy Rajzstúdió kiállítása, Tóth József fotókiállítása, Gvadrián Ferenc szobrászművész tárlata, P. Boros Ilona matematika és képzőművészet kapcsolatát bemutató kiállítása, civilszervezetek és kisközösségek bemutató Felelős: Szabados Zoltán Határidő: januártól májusig és szeptembertől decemberig havonta Magyar Kultúra Napja Cél: a magyar és lokális kulturális értékek ápolása Célcsoport: Törökbálint lakossága Tematika: Törökbálinti Értéktár figyelemfelhívó kiállításának megnyitója, gálaműsor a törökbálinti énekkarok és Tóth Auguszta, színművész részvételével, a Törökbálint Kultúrájáért Díj átadása Felelős: Szabó Éva Határidő: január 31. Magyar Költészet Napja Cél: a magyar irodalom értékeinek népszerűsítése Célcsoport: Törökbálint lakossága Tematika: versolvasás a résztvevők aktív közreműködésével Partner: Volf György Könyvtár Felelős: Szabó Éva Határidő: április 11. Szent Iván Éji Mulatság Cél: hagyományápolás, értékközvetítés Célcsoport: Törökbálint lakossága 3

4 - 4 - Tematika: magyar táncház, tűzugrás, koszorúkészítés Felelős: Szabó Éva Határidő: június 24. Nyárindító rendezvénysorozat Cél: település-imázs és közösségépítés, a lokálpatriotizmus erősítése Célcsoport: törökbálinti, környékbeli és budapesti lakosság Tematika: az egykori üdülőfalu hangulatának felidézése az Ófaluban, különböző szabad- és zárt téri helyszíneken megrendezett tematikus programokkal, lakossági, intézményi és civilszervezeti együttműködésével Felelős: Szabó Éva, Szabados Zoltán, Bicsár Noémi (feladatmegosztás szerint) Határidő: június Államalapításunk Ünnepe Cél: állami ünnepünk méltó ünneplése, hagyományápolás Célcsoport: Törökbálinton és a környéken élők Tematika: délelőtt ünnepi beszéd, kenyérszentelés, koszorúzás a Szent István szobornál, délután önkormányzati ünnepség a művelődési házban, este szabadtéri koncert Felelős: Szabó Éva (önkormányzati rendezvények), Szabados Zoltán (szabadtéri programok) Határidő: augusztus 20. Kiskarácsony Cél: karácsonyi ünnepkör hagyományainak ápolása Célcsoport: Törökbálint és környéke lakossága Tematika: koncert, gyertyagyújtás, közös éneklés, játszóház, gyermekjátékok, karácsonyi vásár, karácsonyi kézműves foglalkozások szabad- és zárttérben Felelősök: Szabó Éva, Szabados Zoltán, Bicsár Noémi (feladatmegosztás szerint) Határidő: december 8. Önkormányzati ünnepségek Cél: állami és városi ünnepségek méltó megünneplése, az ünnepség szervezésével megbízottak tevékenységének segítése Célcsoport: Törökbálint és a régió lakossága Tematika: részvétel az önkormányzati ünnepségek lebonyolításában; meghívók, plakátok készítése Felelős: Szabó Éva (ünnepségek lebonyolítása), Székely Karola (meghívók, plakátok) Testvérvárosi együttműködések Cél: testvérvárosi kapcsolatok erősítése Célcsoport: Bük, Nagytárkány, Soroksár, Süssen, Székelyudvarhely, és Törökbálint intézményei, szervezetei, lakossága Tematika: együttműködés a társintézményekkel, a települések civilszervezeteivel, a meglévő kapcsolatok ápolása, kapcsolatfelvétel Felelős: Szabó Éva Közép-magyarországi, regionális és kistérségi rendezvények, szakmai együttműködések Cél: települési és intézményi image építése, valamint kistérségi, regionális, közép-magyarországi 4

5 - 5 - szakmai kapcsolatok ápolása Célcsoport: az érintett területek intézményei, szervezetei, lakossága Tematika: rendezvények szervezése, részvétel kistérségi és regionális rendezvényeken, szakmai kapcsolatok és együttműködések létrehozása ill. fejlesztése Felelős: Szabó Éva (regionális, közép-magyarországi, szakmai), Bicsár Noémi (kistérségi feladatok és szakmai tematikus programok) Törökbálinti táncház-sorozat Cél: népi hagyományok őrzése, értékközvetítés Célcsoport: törökbálinti családok, 3-10 éves gyermekek és szüleik Tematika: különböző tájegységek táncainak oktatása, az évszakokhoz kötött szokások és a jeles napok megismertetése; népi énekek és játékok csokorba gyűjtése; hangszerekkel való ismerkedés; a Törökbálinti Hagyományőrző Tánccsoport, valamint Nemecsek Levente, a Dr. Pesovár Ernő Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanárának, törökbálinti, diósdi és százhalombattai néptánccsoportok vezetőjének közreműködésével; közben kézműves foglalkozás természetes anyagok felhasználásával, Szinkulics Ágnes vezetésével; reményeink szerint a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával Határidő: áprilisban, júniusban, szeptemberben és decemberben Gyermek néptánccsoportok Cél: magyar néptánc hagyományainak ápolása Célcsoport: 3-9 éves gyermekek Tematika: népi játékok, különböző tájegységek táncainak elsajátítása Foglalkozásvezető: Mayer Orsolya, táncpedagógus (Csillagszemű Táncegyüttes) Határidő: januártól júniusig, majd szeptembertől decemberig, hétfőnként ig 1.2. Közösségi értékek támogatása, társadalmi események és programok befogadása Kulturális és sportszervezetek, önszerveződő csoportok befogadása Cél: közösségi értékek támogatása Célcsoport: civilszervezetek Felelős: Tóth Rita, lebonyolító a rendezvényszolgálat Határidő: januártól júniusig és augusztustól decemberig folyamatos Grossturwaller Musikanten Próbák: kedden óráig Hagyományőrző Sördélután 9 alkalommal, a hónap utolsó vasárnapján óráig Zenekarvezető: Bán László Lendvai Károly Férfikórus 5

6 - 6 - Próbák: csütörtökön óráig, szólampróbákkal Kóruselnök: Nagy József Munkácsy Mihály Nyugdíjas Klub Klubnapok: kéthetente szerdánként óráig Teadélutánok: ősztől nyárig minden hónap első vasárnapján óráig Klubvezető: Páczi Sándorné, majd Békefi Jánosné Napsugaras Ősz Ének- és Tánccsoport Próbák: péntekenként ig Csoportvezető: Békefi Jánosné Nótakör Foglalkozások: hétfőnként ig Foglalkozásvezető: Mester Sándor Törökbálinti Cantabile Kórus Próbák: kedden óráig szólampróbákkal, alkalmanként más napokon is Kórusvezető: Vékey Marianna Hagyományőrző Tánccsoport Próbák: kedden óráig, pénteken ig Csoportvezető: Fekete Mária Törökbálinti Kamarakórus Próbák: keddenként óráig, szólampróbákkal Kóruselnök: Weiler Róbert Törökbálinti Mozgáskorlátozottak Egyesülete Klubnapok: kéthetente szerdánként ig Zenés délutánok: 4 alkalommal, vasárnap óráig Elnök: Soltész Gyuláné Törökbálinti Shaolin Kung Fu Egyesület: Foglalkozások: Kung Fu kedden óráig, pénteken óráig Női Kung Fu péntek óráig Sanda hétfőn és szerdán óráig Tai-chi szerdán óráig Foglalkozásvezetők: Major Sándor, Bóta Ilona és Balogh Péter TTC Sakkszakosztály: Foglalkozások: péntekenként óráig Versenyek: kéthetente, havonta vasárnaponként óráig Foglalkozásvezető: Pilis Péter TTC Yama Karate Egyesület: 6

7 - 7 - Foglalkozások: keddenként ig Foglalkozásvezető: Husi Richárd Együttműködés civilszervezetekkel, közösségi események befogadása Cél: a törökbálinti közösségi élet, közösségi kezdeményezések és közösségi művelődés támogatása Célcsoport: önszerveződő csoportok Tematika: tárgyi környezet biztosítása találkozók, megbeszélések, fórumok, baráti, családi és egyéb események szervevezéséhez, valamint pályázatfigyelés, kapcsolattartás társszervezetekkel és a rendezvények lebonyolításában való részvétel Felelősök: Szabó Éva (pályázatok, szakmai kapcsolattartás), Tóth Rita (civilszervezetek programjai, lakossági igények), rendezvényügyeletes (lebonyolítás) Kulturális, oktatási és sportrendezvények befogadása Cél: a törökbálinti közösségi élet, az oktatási intézmények, amatőr művészeti csoportok, képzések, egészséges életmód támogatása Célcsoport: intézmények, civilszervezetek, önszerveződő csoportok Tematika: tárgyi környezet, technika, szolgáltatások biztosítása előadó-művészeti eseményekhez, közösségi rendezvényekhez, iskolarendszerű és azon kívüli oktatáshoz Felelősök: Tóth Rita (alkalmi programok), Bicsár Noémi (folyamatos foglalkozási formák) Önkormányzati események, pártok rendezvényei Cél: települési érdekek szolgálata Célcsoport: törökbálinti önkormányzat, politikai szervezetek Tematika: megbeszélésekhez, egyeztetésekhez, lakossági fórumokhoz, egyéb összejövetelekhez tárgyi környezet és technikai berendezések biztosítása díjmentesen Felelősök: Szabó Éva, rendezvényügyeletes (lebonyolítás) Törökbálinti Civilegyetem Cél: törökbálinti önszerveződő csoportok és az önkormányzat együttműködéseinek támogatása Célcsoport: törökbálinti civil szervezetek Tematika: hasznos ismeretek átadása Felelős: Szabó Éva Civil iroda Cél: önszerveződő helyi közösségek támogatása, kapcsolatépítés Célcsoport: törökbálinti civilszervezetek Tematika: tárgyaló biztosítása, információs szolgálat Felelős: Tóth Rita, rendezvényügyeletes (teremhasználat) Cigány Nemzetiségi Önkormányzat befogadása 7

8 - 8 - Cél: az önkormányzat segítése Célcsoport: törökbálinti romák Tematika: nyitva tartási idő alatt irodahelyiség, iskolarendszerű oktatáshoz tanterem, alkalmi programokhoz rendezvényterem biztosítása, plakátok, meghívók készítése Felelősök: Szabó Éva (együttműködési keretek), Tóth Rita és a rendezvényügyeletes (teremhasználat), Székely Karola (reklámeszközök) Zeneiskolai oktatás befogadása Cél: a Szőnyi Erzsébet Zeneiskola teremhiányának megszüntetése Célcsoport: a zeneiskola diákjai Tematika: hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken terem biztosítása hegedű- és gitárórák lebonyolítására, rendezvényügyeletes (lebonyolítás) Együttműködés a Kaposvári Egyetem Törökbálinti Módszertani Központjával Cél: az intézmény munkájának segítése Tematika: irodahelyiség és a bölcsődei képzések lebonyolításához tanterem biztosítása, alkalmi rendezvények kiszolgálása Felelős: Szabó Éva, rendezvényügyeletes (lebonyolítás) Együttműködés az Érdi Járási Hivatal Törökbálinti Kirendeltségével Cél: lakossági szolgáltatás Célcsoport: Törökbálint lakossága Tematika: a járási hivatal ügyfélfogadási tevékenységének támogatása Felelős: Tóth Rita 1.3. Készségfejlesztés, tehetséggondozás, nevelési és oktatási feladatok segítése, ismeretterjesztés Gyermek- és ifjúsági színházi előadások Cél: színházkedvelők kinevelése, színházi élmény teremtése helyben, komplex vizuális nevelés Célcsoport: törökbálinti óvodások, általános és középiskolások Tematika: bábszínház, meseelőadás, klasszikus színházi produkciók, koncertek bérleti konstrukcióban Felelős: Szabados Zoltán Határidő: januártól áprilisig, októbertől decemberig folyamatos Volf György Vetélkedő Cél: magyar nyelvünk ápolása Célcsoport: törökbálinti általános és középiskolások Tematika: nyelvtani feladatlapok készíttetése, kitöltése korosztályi megoszlásban, a legjobb eredményt elérők részére kirándulás szervezése 8

9 - 9 - Partner: Volf György Könyvtár Felelős: Szabó Éva Határidő: október Hétköznapi ügyeink előadássorozat Cél: hasznos, praktikus ismereteket közvetítsünk, mely segíti az embereket, hogy kiigazodjanak a rengeteg információ között, melyet oly sok csatornán zúdítanak ránk. Célcsoport: Törökbálint és környékének felnőtt lakossága Tematika: hétköznapi praktikus ismeretek az élet különféle területeiről pl.: nevelés, mentálhigiéné, pénzügy, családvezetés,. Felelős: Szabados Zoltán Határidő: januártól májusig és szeptembertől decemberig havonta Grafológia tanfolyam Cél: önismereti alapok átadása Célcsoport: törökbálinti és környéke felnőtt lakossága Tematika: a kézíráselemzés tudományának elsajátítása Foglalkozásvezető: Seprődi Ildikó, grafológus Határidő: márciustól májusig, majd októbertől decemberig, időpont egyeztetés alatt Gasztroklub Cél: közösségteremtés a gasztronómia segítségével, közben a konyhavilág legkülönbözőbb szegmenseinek a bebarangolása Célcsoport: Törökbálinton és a környéken élők Tematika: a konyhavilág legkülönbözőbb szegmenseinek bebarangolása (alapanyagok, hagyományok, készítési eljárások, nemzetek konyhája stb.) Partner: Saláta Sára Vendéglő Felelős: Szabados Zoltán Határidő: januártól júniusig, szeptembertől decemberig folyamatos Görbebögre kerámia klub Cél: az agyagozás, fazekasság iránt érdeklődők összefogása, készségfejlesztés Célcsoport: 6 év feletti gyermekek és felnőttek Tematika: agyagozás, fazekas mesterség megismerése, kézi és korongos technikák, kiállítások az elkészült művekből Foglalkozásvezető: Zámbó Krisztina Határidő: januártól júniusig, majd szeptembertől decemberig, szerdán ig Rajzstúdió Cél: rajztanulás, készségfejlesztés Célcsoport: 10 év feletti gyermekek és felnőttek Tematika: kreativitás, alkotóképesség fejlesztése, új technikák megismerése, művészi látásmód kialakítása, kiállítások rendezése Foglalkozásvezető: Szilágyi János, festőművész, grafikus 9

10 Határidő: januártól júniusig, majd szeptembertől decemberig, péntekenként óráig TÁ-TI-KA Cél: a kicsik olyan tevékenységeken keresztül fejlődnek leginkább, amikben örömüket lelik, így a zene észrevétlenül tökéletesít számos képességet Célcsoport: babák 0-4 éves korig és szüleik Tematika: A babazene foglalkozáson különleges hangszerek szólalnak meg, bábok, kreatív eszközök kerülnek elő, a résztvevők ismert és elfeledett mondókákat tanulnak, énekelnek, játszanak. A felszabadító, vidám légkörben a babák és a mamák kinyílnak, ismerkednek, élményekkel gazdagodnak. Foglalkozásvezető: Vassné Varga Ágnes, diplomás zeneterapeuta Együttműködési forma: terembérlet Határidő: januártól júniusig, majd szeptembertől decemberig, csütörtökön ig Fiatal Tehetségek Pódiuma Cél: tehetséggondozás Célcsoport: Törökbálinti lakosság Tematika: pályakezdő amatőr és profi előadók műsorai, igény esetén a próbafolyamatra tárgyi környezet és technikai berendezések biztosítása Határidő: februártól májusig, szeptembertől decemberig folyamatos Érzékenyítő Cél: a látássérültek mindennapjainak, hétköznapi nehézségeinek megismertetése, elfogadtatása Célcsoport: törökbálinti diákok Tematika: interaktív játékos feladatpálya felállítása Partner: Buda-Környéki Látássérültek Közhasznú Egyesülete Határidő: február 4-7. és szeptember október 3. Húsvétváró kézműves tábor Cél: húsvéti készülődés, szünidő értékes eltöltése Célcsoport: 6-14 éves gyermekek Tematika: asztal- és ablakdíszek, képeslapok, s különféle ajándékok készítése a családnak, a locsolóknak, húsvéti népszokásokkal való ismerkedés, táncok, mondókák, locsolóversek tanulása Határidő: április Állat- és természetbarát tábor Cél: több állatfaj megismerése, ismeretek bővítése, felelős állattartásra nevelés, természet szeretetére és óvására nevelés Célcsoport: 7-12 éves gyermekek Tematika: A mi állatparkunk - állatok készítése különféle kézműves technikákkal 10

11 Háztáji Nap - egy lovastanya meglátogatása, lovaglás Irány a Zoo - Budapesti Állat- és Növénykert Mesél az erdő Budakeszi Vadaspark lakói Táborvezetők: Bicsár Noémi, Bálint Emese és Tóth Éva Határidő: június Tánc- és mozgásművészeti tábor Cél: latin táncok, kortárs- és modern táncstílusok elsajátítása Célcsoport: 6-12 éves gyermekek Tematika: balett, jazzbalett, mazsorett, hip-hop, kortárstánc, moderntánc, dance-aerobik, alkalmanként kirándulás és kézműves foglalkozás Táborvezető: Takácsné Papp Edit, Misáczi Mónika, Kósa Zita, Sessi Krisztina, Varga Vivien Határidő: június Görbebögre fazekas és kreatív alkotótábor Cél: fazekasság, kézművesség iránt érdeklődő gyermekek összefogása Célcsoport: 7-14 éves gyermekek Tematika: délelőttönként ismerkedés a természetes anyagokkal és mesterkedés az agyaggal, a koronggal; edények, bögrék, szobrok készítése, nemezelés, gyöngyfűzés, délután kirándulás, alkotás a szabadban és sok-sok játék Táborvezető: Szinkulics Ágnes, Zámbó Krisztina és Zámbó Bianka Határidő: június 30-július 4. TÁBORKA a legkisebbeknek Cél: szünidő értékes eltöltése Célcsoport: 3-6 éves gyermekek Tematika: félnapos tábor a legkisebbeknek, táncok, mondókák tanulása, népi játékok, mesehallgatás, kézműves foglalkozások Táborvezető: Szinkulics Ágnes, Paluska Gyuláné Határidő: július Egyszer volt Mesetábor Cél: kreativitás- és önkifejezés fejlesztése Célcsoport: 7-14 éves gyermekek Tematika: a gyerekek a mesefeldolgozások, drámajátékok és kreatív foglalkozások során megálmodják, s az utolsó napra elkészítik saját meséjüket Táborvezető: Tóth Krisztina Határidő: július Alkotótábor felnőtteknek Cél: kreativitás és kézügyesség fejlesztése, természetes anyagok megismertetése 11

12 Célcsoport: Törökbálint és környéke alkotni vágyó felnőtt lakossága Tematika: ismerkedés népi mesterségekkel, természetes anyagokkal, csuhézás, nemezelés, textilfestés, gyöngyfűzés, agyagozás Táborvezetők: Szinkulics Ágnes Határidő: augusztus A művelődési ház csoportjainak és társcsoportjainak gálaműsorai Cél: tehetséggondozás Célcsoport: Törökbálint és környéke lakossága, illetve a régióban működő tánciskolák tanítványai Tematika: a házban működő csoportok és társcsoportjainak évzáró gálaműsorai Partnerek és határidők: - Erica C. Dance School: június és december - Gyémántkút Kulturális Egyesület: június - Marcipán Fitnesz SE: június és december 1.4. Prevenciós és ifjúsági programok Kispéntek ifjúsági rock klub Cél: az ifjúság megszólítása a rock zenén keresztül, és kulturált szórakozási alternatíva felkínálása Célcsoport: Törökbálinton és a környéken élő fiatalok Tematika: helyi zenekaroknak bemutatkozási lehetőség biztosítása, koncertfilmek vetítés, szakmai tanácsadás, hangfelvétel készítés, tehetségkutatás Felelős: Szabados Zoltán, Strasszer György Határidő: havi rendszerességgel, csütörtökönként Ifjúsági Klub Cél: prevenció, összetartó, kultúrára, szórakozásra, játékra fogékony fiatal korosztály segítése Célcsoport: évesek Tematika: animált foglalkozások meghatározott témavázlat alapján Felelős: Szabados Zoltán Határidő: áprilistól júniusig és szeptembertől decemberig csütörtökönként, egy hónapban egyszer péntekenként Tehetségkutató Cél: amatőr zenekarok szakmai támogatása és fejlődésének elősegítése, az érintett korosztály elérése Célcsoport: év közötti fiatalok Törökbálintról és környékéről Tematika: 5 törökbálinti ill. kistérségi érdekeltségű zenekar fellépése szakmai találkozóval egybekötve Felelős: Szabados Zoltán Határidő: május Második itt lesz Feszt Cél: az érintett korosztály megnyerése 12

13 Célcsoport: év közötti fiatalok Törökbálintról és környékéről Tematika: amatőr és profi zenekarok koncertjei Felelős: Szabados Zoltán Határidő: június Egészségnap Cél: táplálkozás, mozgás, lelki egészség középpontba helyezése, dohányzás- és drogmegelőzés Célcsoport: törökbálinti és környéki iskolások Tematika: előadások, kiállítások, játékok és bemutatók Felelős: Szabados Zoltán Határidő: november Ifjúsági zenekarok támogatása Cél: tehetséggondozás és prevenció Célcsoport: törökbálinti zenélő fiatalok Tematika: próbahelyiség biztosítása, zenei fejlődésük érdekében felvételek készítése Felelős: Szabados Zoltán (koordinálás), Strasser György (hangfelvételek) Filmkészítő Műhely Cél: film iránt érdeklődő tizenévesek összefogása Célcsoport: törökbálinti és környéki tizenéves fiatalok Tematika: a résztvevők a foglalkozások alkalmával elkészíthetik a kiválasztott műfaj kereteinek megfelelő filmjüket, munka közben pedig elsajátíthatják azokat a filmes alapismereteket, amelyek nem csak az alkotófolyamatban, hanem a filmművészet befogadásakor is segítségükre lesznek Foglalkozásvezető: Kresalek Gábor, dokumentumfilm-rendező, művészetpedagógus Határidő: márciustól júniusig, majd szeptembertől decemberig, pénteken óráig Korrepetálás Cél: tanulás segítése Célcsoport: középiskolások, főiskolások Tematika: önkéntes korrepetálás tantárgyi felosztásban Felelős: Szabados Zoltán Határidő: áprilistól májusig, októbertől decemberig Ifjúsági Információs Pont Cél: fiatal korosztály támogatása, értékközvetítés, prevenció Célcsoport: éves fiatalok Tematika: önálló interaktív honlap üzemeltetése, ezen keresztül felelősségteljes társaság létrehozása, a célcsoportot érintő rendezvények irányvonalának kialakítása, programok lebonyolítása Felelős: Szabados Zoltán Határidő: szeptembertől folyamatos 1.5. Életminőség javítása 13

14 Törökbálinti Színház Turay Ida Bérlet Cél: színházi élmények biztosítása, helyben Célcsoport: Törökbálint és környéke felnőtt lakossága Tematika: könnyed, vidám, zenés és prózai előadások és művészeti produkciók Partner: Turay Ida Színház Felelősök: Szabados Zoltán (előadások egyeztetése), Tóth Rita (bérletek és jegyek értékesítése) Határidő: januártól áprilisig és októbertől decemberig havonta Családi napok Cél: gyerekek színvonalas szórakoztatása, Törökbálinthoz szervesen nem kötődő családoknak a város életébe történő beintegrálása Célcsoport: Törökbálinti és környékbeli családok Tematika: színházi társulatok, együttesek meghívása, kézműves foglalkozás, játszóház komplex program keretében Felelős: Szabados Zoltán, Bicsár Noémi Határidő: február (farsangi), április (húsvéti) Ficánkoló családi délutánok Cél: hétvégi családi igényes kikapcsolódása helyben Célcsoport: Törökbálinton élő kisgyermekes családok Tematika: bábszínházi előadás vagy koncert, kézműves foglalkozás, diafilm-vetítés Partner: színházi-, alternatív-, és zenei társulatok Határidő: havonta egy szombaton Felelősök: Bicsár Noémi Baba-Mama klub Cél: információszerzés, tapasztalatcsere Célcsoport: Törökbálinton élő anyukák és babáik Tematika: A szülők a foglalkozás alatt kicserélhetik tapasztalataikat a gyermeknevelés örömeiről és nehézségeiről, a számunkra fontos kérdéseket megbeszélhetik egymással, meghallgathatják egymás ötleteit, módszereit, vagy éppen problémáit, miközben gyermekeik egymással játszanak, ami fontos a szocializációjuk szempontjából. Foglalkozások, előadások havi tematika alapján. Foglalkozásvezető: Pintér Katalin Határidő: januártól júniusig és szeptembertől decemberig, pénteken óráig Felelősök: Bicsár Noémi Gyermeknap Cél: gyermekek színvonalas szórakoztatása Célcsoport: Törökbálinton élő kisgyermekes családok Tematika: gyermekszínházi előadás, koncert, törökbálinti ifjúsági csoportok bemutatói, játszóház, vidámpark, állatsimogató, kézműves foglalkozások Határidő: május 25., Szabados Zoltán (feladatmegosztás szerint) Népek Estje Cél: kultúrák, népek, tájak megismertetése 14

15 Célcsoport: Törökbálint és környékének lakossága Tematika: különböző kultúrák, népek, tájak megismertetése a zene, a tánc, a képzőművészet, a gasztronómia közreműködésével Felelős: Szabados Zoltán Határidő: áprilisban és novemberben egy-egy alkalom Stand up comedy Cél: szórakoztatás, bevételteremtés Célcsoport: Törökbálint és környékének felnőtt lakossága Tematika: a stand up comedy műfaj népszerű képviselőinek meghívása Határidő: áprilisban és októberben egy-egy alkalom Koncertek a Munkácsy udvarban Cél: igényes szórakoztatás Tematika: jazz és társműfajú koncertek szabadtéren Felelősök: Szabó Éva, Szabados Zoltán (feladatmegosztás szerint) Határidő: júniusban, augusztusban, szeptemberben egy-egy alkalom Koprodukciós előadások Cél: értékközvetítés v. szórakoztatás, pénzügyi kockázat nélkül megvalósuló előadások bemutatása Célcsoport: Törökbálint és környéke Tematika: színházi, táncszínházi, zenei produkciók bemutatása, százalékos formában Felelős: Szabó Éva, Szabados Zoltán (feladatmegosztás szerint) Klubkoncertek, oldies estek Cél: tartalmas szórakoztatás Célcsoport: Törökbálint és környékének év közötti felnőtt lakossága Tematika: komolyzenei, jazz, népzenei és könnyűzenei műfajú élő klubkoncertek befogadása Felelős: Szabados Zoltán Délután a nőkért Cél: egy délután a nőkért az egészségvédelem és szépségápolás jegyében, egészséges életmódra nevelés, ismeretterjesztés Célcsoport: Törökbálint és környékének női lakossága Tematika: előadások, ingyenes szűrővizsgálatok, állapotfelmérések, smink- és kozmetikai tanácsadás, fodrászati- és öltözködési tanácsadás, előtte-utána fotó készítése, diétás tanácsok, fogyasztó és alakformáló praktikák, bemutatók, nyílt órák Határidő: március 22. Családi Szilveszter 15

16 Cél: a családok igényes szórakoztatása, az év utolsó napjának családi körben történő megünneplése Célcsoport: Törökbálint lakosai Tematika: koncert gyermekeknek, közös játék, éjféli koccintás délben Felelős: Szabados Zoltán Határidő: december Életesély-növelő és önsegítő lehetőségek Oktatásszervező cégek kihelyezett képzései Cél: életesély-növelő alkalmakkal bevételteremtés, délelőtt és koradélután kihasználatlan helyiségek hasznosítása Célcsoport: budapesti és pest megyei oktatásszervező cégek Tematika: az oktatási időszakban folyamatos terembérleti szerződések, szakmai együttműködések létrehozása Nyelvtanfolyamok felnőtteknek Cél: nyelvtanulás Célcsoport: Törökbálint és környéke felnőtt lakossága Tematika: angol nyelv elsajátítása, gyakorlása Határidők: időpont és igényfelmérés alapján Helen Doron - Early English - Angol nyelvtanfolyam gyerekeknek Cél: első találkozás az angol nyelvvel Célcsoport: 3-10 éves korig Tematika: angol nyelv elsajátítása, gyakorlása kis csoportban, anyanyelvi módszerrel, játékos formában Partner: Helen Doron Képzőközpont (Szabó-Mészáros Annamária) Határidők: januártól júniusig és szeptembertől decemberig, több csoportban: Fun with Flupe tanfolyam 3-5 éveseknek: hétfőn ig és pénteken ig, English for All Children gyorsított alapozó tanfolyam 6-10 éveseknek: szerdán ig Angol teadélután Cél: nyelvtanulás, nyelvgyakorlás Célcsoport: Törökbálint és környéke felnőtt lakossága Tematika: 16 órás angol tréning családias hangulatban, angol anyanyelvű klubvezető közreműködésével, azoknak, akik középhaladóként már ismernek annyi szót és nyelvtant, hogy egyszerű dolgokról képesek beszélgetni, vagy magasabb szinten lévő haladókat, hogy még természetesebbé tegyék angol nyelvi készségeiket, vagy aki külföldi munkavállalás vagy tanulás előtt áll, s egy kis segítségre lenne szüksége. Klubvezető: Dee Rüshe 16

17 Határidők: márciustól és szeptembertől, választható délelőtti vagy délutáni időpontban Kihelyezett képzések Cél: életesély-növelő alkalmakkal bevételteremtés, délelőtt és koradélután kihasználatlan helyiségek hasznosítása Célcsoport: budapesti és pest megyei oktatásszervező cégek Tematika: az oktatási időszakban folyamatos terembérleti szerződések, szakmai együttműködések létrehozása Felelősök: Bicsár Noémi (szakmai együttműködések), Tóth Rita (terembérlet) Születés Hete - a családdá válás ünnepe Cél: A látogatók minél szélesebb körben való hiteles tájékoztatása szakemberek, védőnők, szülésznők, tanácsadók, pedagógusok, alternatív gyógyászati központok közreműködésével Célcsoport: Törökbálint és környéki párok, családok Tematika: A programok színes és tartalmas szabadidős elfoglaltságot ígérnek a párkapcsolat, szexualitás, családtervezés, anyává-apává válás, várandósság, szülés-születés, szoptatás/táplálás, csecsemőgondozás, hordozás, női szerepek megélése, gyermekvállalás és karrier egyeztetése témakörökben. Szervező partner: Zsohár Zsuzsanna Határidő: február Bálinti Bolhapiac Cél: családok segítése, kedvezményes vásárlási lehetőség Célcsoport: Törökbálint és környéke lakossága Tematika: babaruhák, gyermekruhák, felnőtt holmik, felszerelések, műszaki cikkek, ajándéktárgyak, játékok, használati tárgyak vására, hobby-kézművesek bemutatkozása Határidő: március 8., május 18., november 16., december 14. Kincstár Cél: kikapcsolódás, kedvezményes vásárlási lehetőség Célcsoport: Törökbálint és környékének női lakossága Tematika: a program lényege, hogy a résztvevők elhozzák az otthon már feleslegessé vált ruhákat, cipőket, egyéb holmikat, amiket itt eladhatnak vagy elcserélhetnek. Mindezt jó hangulatú beszélgetések, közös teázás, filmvetítés, zenehallgatás közepette. Határidő: március

18 1.7. Egészségmegőrzés, mozgáskultúra T á n c k u l t ú r a Country formatánc Cél: tánckultúra, a country táncstílus megismerése, szórakozás Célcsoport: Törökbálint és környéke, valamit Budapest felnőtt lakossága Tematika: formatánc sorokba rendeződve, country zenére, egyszerű lépések, kellemes szórakozás a country zenét kedvelőknek Klubvezető: Seprődi Ildikó Határidő: januártól júniusig, majd szeptembertől decemberig, kéthetente szombaton óráig Hip-Hop az Erica C. Dance School közreműködésével Cél: tánckultúra, a hip-hop táncstílus alapelemeinek elsajátítása Célcsoport: Törökbálint és környékén élő, 5-20 éves fiatalok Tematika: hip-hop táncstílus és divatos koreográfiák megtanulása Foglalkozásvezető: Brackó Csilla és Varga Vivien (az Erica C. Dance School oktatói) Határidő: januártól júniusig és szeptembertől decemberig, ovis csoport: kedden és csütörtökön óráig, junior csoport: kedden és csütörtökön óráig, tini csoport: kedden és csütörtökön ig Klasszikus balett Cél: tartásjavítás, tánctanulás Célcsoport: Törökbálint és környékén élő, 3-12 éves fiatalok Tematika: óvodásoknak balett előkészítő, játékos, fejlesztő, balett-megszerettető metodikával, kisebb lépesekben haladva, míg iskolásoknak klasszikus balett kisebb lépesekben haladva, kreatív elemekkel Foglalkozásvezető: Nagy-Hegyi Menta, balett mester Határidő: januártól júniusig és szeptembertől decemberig, Petit csoport (3-6 évesek): hétfőn ig, Developpé csoport (6 év felettiek): hétfőn óráig Társastánc Cél: a világtánc programban szereplő táncok és normák megismerése Célcsoport: Törökbálint lakossága Tematika: standard és latin táncok elsajátítása Foglalkozásvezetők: Klinda Dénes, táncpedagógus Határidő: januártól júniusig, majd szeptembertől decemberig: gyermek utánpótlás csoport: hétfőn óráig, gyermek haladó csoport: hétfőnként óráig, felnőtt haladó táncklub csoport: hétfőnként óráig, felnőtt és ifjúsági kezdő csoport: hétfőn óráig 18

MUNKATERV. 2015. évre

MUNKATERV. 2015. évre MUNKATERV 2015. évre - 2 - T a r t a l o m 1. Programszerkezet 3. oldal 1.1. Kulturális értékek megismertetése és ápolása, hagyományteremtés, település-imázs 3. oldal 1.2. Közösségi értékek támogatása,

Részletesebben

Éjszakai Forgatag. a Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér szervezésében

Éjszakai Forgatag. a Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér szervezésében Éjszakai Forgatag a Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér szervezésében Éjszakai Forgatag Lehetőségek kiaknázása, igényfelmérés Saját tulajdonú csarnok, megfelelő infrastruktúrával Utánpótlás

Részletesebben

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete a közművelődésről szóló 45/2004.(XII.3.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek" Zm. Szövetség klubjai részére

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek Zm. Szövetség klubjai részére PROGRAMJAINK: Keresztury Dezső Általános Művelődési Központ 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21. Tel: 92/314-120, Fax: 92/815-522 E-mail: info@kereszturyamk.hu Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja

Részletesebben

községben végzett közművelődési munkáról 2014-ben

községben végzett közművelődési munkáról 2014-ben Beszámoló a községben végzett közművelődési munkáról 2014-ben Tisztelt Képviselő- Testület! Az önkormányzat a közművelődési feladatok ellátására a közművelődési tevékenységek~ folyamatos ~megval6síthat6ságára

Részletesebben

6/2001.(IV.20.) önkorm. sz. rendelete a nagyközség közművelődési feladataira és ellátásának feltételeire

6/2001.(IV.20.) önkorm. sz. rendelete a nagyközség közművelődési feladataira és ellátásának feltételeire Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 6/2001.(IV.20.) önkorm. sz. rendelete a nagyközség közművelődési feladataira és ellátásának feltételeire Taktaharkány nagyközség önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

A Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ többcélú intézmény.

A Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ többcélú intézmény. Kedves Lakók, Szülők, Gyerekek! A Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ többcélú intézmény. Alaptevékenysége az iskoláskorúak általános iskolai oktatása, napközi otthonos ellátásuk, a gyermekek, fiatalok,

Részletesebben

PROGRAMFÜZET. 2015. február június

PROGRAMFÜZET. 2015. február június PROGRAMFÜZET 2015. február június 2 www.algyokultura.hu ADATOK Faluház Búvár u. 5. Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-20 óráig, rendezvények esetén ettől eltérően. Hétvégenként a rendezvényeknek megfelelően.

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi programterve

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi programterve Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi programterve Hónap Időpont Megvalósítás Program részletei Előkészítés Január 01-31. 01. 14. 9 12.00 Szervezési munkák Munkaterv, statisztika, beszámoló készítése

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhazfoldes@freemail.hu Iktatószám: 5-11/2012. 7. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Decemberi programok Sárospatakon és Környékén

Decemberi programok Sárospatakon és Környékén Turisztikai Hírlevél Tourinform Sárospatak Decemberi programok Sárospatakon és Környékén A Művelődés Háza és Könyvtára programjai: December 01. 17.00 óra Cserepes nap Értékes fazekas hagyománnyal bír Sárospatak.

Részletesebben

Kiss Kálmán Művelődési Ház 2014. évi programterve

Kiss Kálmán Művelődési Ház 2014. évi programterve Kiss Kálmán Művelődési Ház 2014. évi programterve Hónap Időpont Megvalósítás Program részletei Előkészítés Január 01-31. Szervezési munkák Munkaterv, statisztika, beszámoló készítése Programok egyeztetése

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.) Edelény Város Önkormányzatának

Részletesebben

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BUDAPEST XXIII. KERÜLETI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYÖNGYHALÁSZOK - TEHETSÉGPONT Cím: 1237 Budapest, Soroksár-Újtelep Nyír u. 22. Tel.: 283-13-82 E-mail: fiai@feketei-bpny.sulinet.hu

Részletesebben

Pedagógusok továbbképzésére akkreditált tanfolyamaink a 2008 / 2009-es tanévben

Pedagógusok továbbképzésére akkreditált tanfolyamaink a 2008 / 2009-es tanévben Pedagógusok továbbképzésére akkreditált tanfolyamaink a 2008 / 2009-es tanévben (1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.) Ha érdeklődik valamely továbbképzésünk iránt, kérem hívjon bennünket a 210 1030-as

Részletesebben

2015. évi munkaterv. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatala által működtetett Közösségi színtér 4171 Sárrétudvari Kossuth u. 95.

2015. évi munkaterv. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatala által működtetett Közösségi színtér 4171 Sárrétudvari Kossuth u. 95. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatala által működtetett Közösségi színtér 4171 Sárrétudvari Kossuth u. 95. 2015. évi munkaterv Készítette: Guba Péterné művelődésszervező Sárrétudvari

Részletesebben

2013. június havi programtáblázat

2013. június havi programtáblázat Apáczai Csere János Városi Művelődési Központ 8900 ZALAEGERSZEG, Apáczai Csere János tér 5. Telefon: 92/511-210 Fax: 511-213, Pf.: 168 E-mail: kozmuvelodes@apaczaizeg.hu Web: www.apaczaizeg.hu 2013. június

Részletesebben

A Váci Mihály Művelődési Ház szakkörei, klubjai, kiscsoportjai

A Váci Mihály Művelődési Ház szakkörei, klubjai, kiscsoportjai Hagyományőrző Népi Együttes Művészeti vezető: Széphalmi Zoltán Váci Mihály Művelődési Ház (október 30-ig az Innovációs Centrumban) szerda 19.00-21.00 Népdalkör Vezeti: Kovács László népzenész kedd 17.00-19.00

Részletesebben

A Dr. Fél Edit Közösségi Tér 2015. évi munkaterve

A Dr. Fél Edit Közösségi Tér 2015. évi munkaterve A Dr. Fél Edit Közösségi Tér 2015. évi munkaterve Tisztelt Képviselő Testület! A Művelődési l-láz 2011-es felújítása után az intézmény IKSZT-vé vált és Dr. Fél Edit Közösségi Térként működik tovább. A

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben 3. komponens Fiatalok prevenciós és tanácsadó programja Moravcsik-Kornyicki Ágota Szakmai

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 17-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA

Részletesebben

4/2002.(II.3.) számú rendelet

4/2002.(II.3.) számú rendelet 1 5. számú melléklet 4/2002.(II.3.) számú rendelet Bekecs községi Önkormányzat Közművelődési feladatairól A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek gyakorlása közcél.

Részletesebben

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja

Részletesebben

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program 23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015 "A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet" Kántor Zoltán A kommunikációs kompetenciák fejlesztése tanórán A. Curriculáris szempontok Analitikus program 1. Tanfolyam

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea

HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea Beethoven Általános Iskola Martonvásár HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea Biró Lili Dömsödi Stella Hoffmann Balázs Hornyák

Részletesebben

Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár

Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár Rendezvény megnevezése Időpontja Helyszíne Szervezője 2015.01.109:00-13:00 Harsányi Zsuzsa grafikus kiállítása 2015.01.16-02.23 Háza és Magyar Kultúra

Részletesebben

A program megnevezése Programtípus A program céljának rövid leírása

A program megnevezése Programtípus A program céljának rövid leírása 2012. január Falugazdász Kissné Tornai Henrietta fogadóóra Aktuális helyi információk adása az érdeklődőknek Téli sportok a hegyen: túrák, kirándulások, téli sportok sportprogram Állóképesség, önismeret,

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

RENDEZVÉNYTERV- 2012.

RENDEZVÉNYTERV- 2012. RENDEZVÉNYTERV- 2012. Időpont Rendezvény megnevezése Helyszín Célok, várható eredmények Célcsoport Részt vevők várható száma Szakmai felelős Tervezett költség (nettó) JANUÁRTÓL - PÜNKÖSDIG Január 20. Magyar

Részletesebben

2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények)

2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények) 2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények) Január - Január 20. Szép magyar beszéd a Kazinczy verseny városi döntője a Városi Könyvtárban - Január 21. A Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítünk a gyermeknek valóra váltani lehetőségeit Kosztolányi Dezső 22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014 Differenciált oktatás, felzárkóztatás és tehetségápolás a A. Curriculáris

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra Január 02. 15. 19. kedd 22. 23. 30. 01. hétfő 06. 16:30 12. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 67. évfordulója alkalmából H: Kalafszky

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

20 éves Lajosmizse Város 2013. évi rendezvénynaptár

20 éves Lajosmizse Város 2013. évi rendezvénynaptár Mesemondó verseny nagycsoportos óvodásoknak - intézményi 20 éves Lajosmizse Város 2013. évi rendezvénynaptár Rendezvény megnevezése Időpontja Helyszíne Szervezője március 7. Szent Lajos u. Óvoda 14.30

Részletesebben

FEBRUÁR 2. Bolhapiac Petőfi Művelődési Ház

FEBRUÁR 2. Bolhapiac Petőfi Művelődési Ház at2013. évi rendezvénytervezet JANUÁR Helyszín 14. Doni megemlékezés Polgármesteri Hivatal 19. 22. Magyar Kultúra Napja Polgármesteri Hivatal 31. Szőlészet és borászat, Árkovics József borász előadása

Részletesebben

GYULAI LÁTNIVALÓK. Gyulai vár

GYULAI LÁTNIVALÓK. Gyulai vár GYULAI LÁTNIVALÓK Az árak és a nyitva tartás a leírásban csak tájékoztató jellegűek, kérlek benneteket, hogy mindig kérjetek friss információt ez ügyben! Gyulai vár A gyulai vár a 15.század első felében

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. (2) A 3. (1) bekezdésében meghatározott feladat ellátásának formái különösen: 4..

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. (2) A 3. (1) bekezdésében meghatározott feladat ellátásának formái különösen: 4.. TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATII KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 118/2004.. ((V.. 3..)) RENDELETE A HELYII KÖZMÜVELÖDÉSSRÖL 2 Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Módosítás: a) 21/2009. (VI. 29.) ör. /2009. VII. 1- Budapest Főváros

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére. Döntés az alapítványok 2015. évi közművelődési támogatásáról

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére. Döntés az alapítványok 2015. évi közművelődési támogatásáról 13. NAPIREND Ügyiratszám: 1/17050/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2015. április 24i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Döntés az alapítványok 2015. évi közművelődési áról Dobó

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11 Aktuális (minőség) céljaink Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 1. A jelenlegi tanulólétszám megtartása (növelése) Aktuális minőségcélok Sorszám Minőségcél Felelős, határidő Vezetők

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. január

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. január Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. január Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja 2015. január hónapra

Részletesebben

HÍV VÁR A VECSÉSI HALMI TELEPI ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÍV VÁR A VECSÉSI HALMI TELEPI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍV VÁR A VECSÉSI HALMI TELEPI ÁLTALÁNOS ISKOLA Nyílt nap a leendő elsős szülőknek március 10-én az első 3 órában, melyet a leendő elsős tanító nénik, Emese és Márti néni tartanak. Szeretettel várjuk Önöket!

Részletesebben

IKSZT Szolgáltatási és Programterv

IKSZT Szolgáltatási és Programterv Helyszín és feltételek biztosítása a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékoztatási pont működtetéséhez 1 1 Falugazdász fogadóóra fogadóóra 2013.01.08 8 Falugazdász fogadóóra fogadóóra 2013.02.05 8 Falugazdász

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

ALSÓS MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG

ALSÓS MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG ALSÓS MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG Féléves beszámolója 2014/2015-es tanév Zalaszentgrót, 2015. január 27. Készítette: Kecskésné Szaksz Judit mk. vezető Munkaközösségünk a félév elején vállalat feladatokat

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében térségében a fenntarthatóság jegyében Alapadatok TÁMOP 3.2.13/12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című felhívásra beadott pályázat. A pozitív támogatói

Részletesebben

2014. évi munkaterv. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata által működtetett Közösségi színtér 4171 Sárrétudvari Kossuth u. 95.

2014. évi munkaterv. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata által működtetett Közösségi színtér 4171 Sárrétudvari Kossuth u. 95. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata által működtetett Közösségi színtér 4171 Sárrétudvari Kossuth u. 95. 2014. évi munkaterv Készítette: Guba Péterné művelődésszervező A Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány

Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány "Ha úgy tűnik, nincs segítség, közelebb van, mint remélnéd." Unique 2010. május- június havi programajánlat 2800 Tatabánya, Kodály tér

Részletesebben

Tisztelt adózók, kedves törökbálintiak!

Tisztelt adózók, kedves törökbálintiak! Tisztelt adózók, kedves törökbálintiak! Kérjük, ebben az esztendőben is támogassák adójuk 1%-ával a törökbálinti civil és társadalmi szervezeteket! Átmeneti Gondozást Ellátók Országos Érdekvédelmi Szövetsége

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 10 ÉVE VÁROS BERHIDA- SZÍNES PROGRAMOK HÁROM NAPON ÁT Berhidán az év egyik legnagyobb eseménye a Berhidai Napok rendezvénysorozat,

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. A helyi közművelődésről

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. A helyi közművelődésről Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete A helyi közművelődésről Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

www.harufoto.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. február

www.harufoto.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. február www.harufoto.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. február Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja

Részletesebben

Komlói Kistérség 2015. évi programok. Hónap Időpont Program Település TAVASZ-NYÁR. Húsvéti készülődés

Komlói Kistérség 2015. évi programok. Hónap Időpont Program Település TAVASZ-NYÁR. Húsvéti készülődés i Kistérség 2015. évi programok Hónap Időpont Program Település TAVASZ-NYÁR 3. Húsvétváró Húsvéti készülődés 4. Húsvét vigiliája 5. Locsolóbál 8. Óvodai húsvétolás 9. A költészet napja alkalmából Regionális

Részletesebben

Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pécs Készítette: Cselikné Juhász Ildikó

Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pécs Készítette: Cselikné Juhász Ildikó MUNKA- ÉS FELADATTERV 2010-2011.tanév 2011.tanév Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pécs Készítette: Cselikné Juhász Ildikó Azért vagyunk itt a Földön, hogy egyedi

Részletesebben

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 SAJTÓMAPPA Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának ösztönzése 2013. november 20. MEGHÍVÓ Projektindító sajtóbeszélgetésre Projekt

Részletesebben

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél Hírlevél Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház 2013. Iv.Hírlevél Gyerekházunk napi szinten nyitva áll a családok számára, valamint folyamatosan próbálja programokkal, jeles napok megünneplésével színesíteni

Részletesebben

A KATLAN CSOPORT KÖZHASZNÚ KULTURÁLIS EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2009-ES ÉVRŐL

A KATLAN CSOPORT KÖZHASZNÚ KULTURÁLIS EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2009-ES ÉVRŐL A KATLAN CSOPORT KÖZHASZNÚ KULTURÁLIS EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2009-ES ÉVRŐL A jelentést az Egyesület közgyűlése, egyhangúlag elfogadta, 2010. június 10-én. 1. Tartalmi beszámoló az Egyesület

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

OKTÓBER 14. KEDD 10:00. CIRÓKA MÓKA babafoglalkozás. Helyszín: Gyermekkönyvtár 16:00 SZOLNOKI KALENDÁRIUM

OKTÓBER 14. KEDD 10:00. CIRÓKA MÓKA babafoglalkozás. Helyszín: Gyermekkönyvtár 16:00 SZOLNOKI KALENDÁRIUM OKTÓBER 14. KEDD 10:00 CIRÓKA MÓKA babafoglalkozás 16:00 SZOLNOKI KALENDÁRIUM Az induló helyismereti klub vendége a VERSEGHY KÖR HÍDVÉGI ILONA: Szemelvények a szolnoki gépipari technikum történetéből című

Részletesebben

MUSICAL-re hangolva Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2012.

MUSICAL-re hangolva Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2012. MUSICAL-re hangolva Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2012. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. A szervezet céljainak rövid leírása 3. Szöveges beszámoló a közhasznúsági tevékenységről 4. A költségvetési

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Regisztrációs adatlap

Regisztrációs adatlap Regisztrációs adatlap 1. A fesztivál hivatalos neve:.. 2. A fesztivál honlapjának címe:... 0 - nincs honlapcím 3. A fesztivál szervező hivatalos neve :.. címe: város.....utca házszám telefon száma: e-mail

Részletesebben

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén.

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. Pannon Kultúra Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2012 Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. A Pannon Kultúra Alapítvány 2012. évi tevékenysége: Általános célok, tevékenységi formák: A Pannon

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. Január: 23. Vince napi borszentelés 24. Magyar Kultúra Napja Megemlékezés osztályonként 24-28. Ökomenikus imahét Helye: a községi templomok 29. Előadássorozat

Részletesebben

Feladatterv (2011/2012. tanév): Kollégium

Feladatterv (2011/2012. tanév): Kollégium Feladatterv (2011/2012. tanév): Kollégium KIEMELT FELADAT MEGNEVEZÉSE Felkészítő foglalkozások Az AJTP foglalkozási egység TEVÉKENYSÉG Felzárkóztató foglalkozások magyarból és matematikából Idegen nyelvi

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1 BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1 A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési

Részletesebben

Forrás: www.indafoto.blog.hu. Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptára 2014. július

Forrás: www.indafoto.blog.hu. Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptára 2014. július Forrás: www.indafoto.blog.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptára 2014. július Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptára

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

Szakközépiskolai Párhuzamos Szakképzés Helyi tanterve

Szakközépiskolai Párhuzamos Szakképzés Helyi tanterve Ikt.sz: 1/c. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Időpont 2014 évi rendezvény Település Helyszín 01.17. Vállalkozók újévi fogadása Sarkad Művelődési Központ 01.22. Kultúra napja Biharugra

Időpont 2014 évi rendezvény Település Helyszín 01.17. Vállalkozók újévi fogadása Sarkad Művelődési Központ 01.22. Kultúra napja Biharugra Időpont 2014 évi rendezvény Település Helyszín 01.17. Vállalkozók újévi fogadása Sarkad Művelődési Központ 01.22. Kultúra napja Biharugra 01.22. Szép Magyar Beszéd verseny Sarkad Könyvtár 01.23. Szegedi

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2411-2/2011. 20. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a földesi

Részletesebben

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény -

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény - Január Február Március 22. Csütörtök 17 órától Ünnepi műsor a Magyar Kultúra Napja alkalmából Házasságkötő terem,, Etyeki Versmondó Kör 24. Szombat Etyeki piknik Szépvölgy, Újhegy Roxer Produkció 3. Kedd

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása Programajánló Szeptember 12-ig megtekinthető Előtéri fotókiállítás: Nyugat-nógrádi barangoló Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

I V. F E LN Ő T T O K T AT ÁS

I V. F E LN Ő T T O K T AT ÁS I V. F E LN Ő T T O K T AT ÁS 4.1. Cím: Csapatépítő és együttműködést fejlesztő tréning A csoport tagjai tudatosan foglalkoznak a csoport állapotával, fejlődésével. Megtapasztalják saját és társaik szerepét

Részletesebben

Forrás: www.starity.hu. Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptára 2014. szeptember

Forrás: www.starity.hu. Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptára 2014. szeptember Forrás: www.starity.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptára 2014. szeptember Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptára

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Visszatérő kulturális események:

Visszatérő kulturális események: Visszatérő kulturális események: Magyar Kultúra Napja: Minden év januárjában a Magyar Kultúra napja (január 22.) alkalmából egész hetes programsorozat várja Mezőberény lakosságát és az idelátogatókat.

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNY VÁROS 2015. ÉVI RENDEZVÉNY NAPTÁRA

KÖRÖSLADÁNY VÁROS 2015. ÉVI RENDEZVÉNY NAPTÁRA KÖRÖSLADÁNY VÁROS 2015. ÉVI RENDEZVÉNY NAPTÁRA Dátum óra rendezvény helyszín rendező/felelős Január 23. (péntek) 17.00 Magyar Kultúra Napja Január 28. 13.00 Csudajó játszóház könyvtár könyvtár Február

Részletesebben

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó!

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó! A pécsváradi Tourinform iroda HÍRLEVELE 2014/ÁPRILIS Tisztelt Olvasó! Ön a pécsváradi Tourinform Iroda 2014. évi negyedik hírlevelét olvassa, amellyel célunk, hogy mind partnereinket, mind pedig az érdeklődőket

Részletesebben

K I V O N A T. Tárgy: A szociális célú segítő tevékenységet végző szervezetek 2015. évi pályázatainak elbírálása

K I V O N A T. Tárgy: A szociális célú segítő tevékenységet végző szervezetek 2015. évi pályázatainak elbírálása K I V O N A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2015. június 24. napján tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: A szociális célú segítő

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

12.538-1/2010. A Katona József Művelődési Ház és Könyvtár. 2011. évi célkitűzései, munkaterve

12.538-1/2010. A Katona József Művelődési Ház és Könyvtár. 2011. évi célkitűzései, munkaterve 12.538-1/2010. A Katona József Művelődési Ház és Könyvtár 2011. évi célkitűzései, munkaterve Kerekegyháza Város Önkormányzata 16/2000. (X. 26.) ÖR sz. rendelete a helyi közművelődésről meghatározza a település

Részletesebben

Nyári napközi programterv 2011. 07. 18. - 2011. 08. 12. 1. hét 2011. 07. 18-07. 22.

Nyári napközi programterv 2011. 07. 18. - 2011. 08. 12. 1. hét 2011. 07. 18-07. 22. Nyári napközi programterv 2011. 07. 18. - 2011. 08. 12. 1. hét 2011. 07. 18-07. 22. Hétfő 07. 18. 9.15-10.00 Bemutatkozás-ismerkedés. 10.00-12.00 Zeneiskola - Fúvószenekar bemutatója, hangszerek kipróbálása

Részletesebben