MUNKATERV évre

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKATERV. 2014. évre"

Átírás

1 MUNKATERV évre 1

2 - 2 - T a r t a l o m 1. Programszerkezet 3. oldal 1.1. Kulturális értékek megismertetése és ápolása, hagyományteremtés, település-imázs 3. oldal 1.2. Közösségi értékek támogatása, társadalmi események és programok befogadása 5. oldal 1.3. Készségfejlesztés, tehetséggondozás, nevelési és oktatási feladatok segítése, ismeretterjesztés 8. oldal 1.4. Prevenciós és ifjúsági programok 12. oldal 1.5. Életminőség javítása 14. oldal 1.6. Életesély-növelő és önsegítő lehetőségek 16. oldal 1.7. Egészségmegőrzés, mozgáskultúra 18. oldal 2. Szolgáltatások 20. oldal 3. Támogatások, reklám- és médiatevékenység 22. oldal 4. Szervezeti, gazdasági feladatok 24. oldal 5. Üzemeltetési feladatok 25. oldal 2

3 Programszerkezet 1.1. Kulturális értékek megismertetése és ápolása, hagyományteremtés, település-imázs Törökbálinti Értéktár Cél: helyi értékeink gyűjtése, rendszerezése, bemutatása Célcsoport: törökbálinti lakosság, civilszervezetek, intézmények és egyéb szervezetek Tematika: szellemi, tárgyi értékeink tematikus gyűjtése, feldolgozása, bemutatása önkéntesek közreműködésével Felelősök: Szabó Éva, Bicsár Noémi, Szabados Zoltán (feladatmegosztás szerint) Határidők: - munkaindító, figyelemfelhívó kiállítás: január önkéntesek toborzása, tematikus munkacsoportok létrehozása: március tematikus gyűjtőmunka: március 21-től folyamatos - a gyűjtemény fejlődésének bemutatása különböző eszközökkel: októbetől folyamatos Kiállítások Cél: értékközvetítés, tehetséggondozás Célcsoport: Törökbálint lakossága Tematika: közösségi és lokális értékek bemutatása, bemutatkozási lehetőség biztosítása elsősorban törökbálinti és Törökbálinthoz kötődő művészek számára, településünket érintő események bemutatása Tervezett tárlatok: a Törökbálinti Értéktár kiállításai, a Munkácsy Rajzstúdió kiállítása, Tóth József fotókiállítása, Gvadrián Ferenc szobrászművész tárlata, P. Boros Ilona matematika és képzőművészet kapcsolatát bemutató kiállítása, civilszervezetek és kisközösségek bemutató Felelős: Szabados Zoltán Határidő: januártól májusig és szeptembertől decemberig havonta Magyar Kultúra Napja Cél: a magyar és lokális kulturális értékek ápolása Célcsoport: Törökbálint lakossága Tematika: Törökbálinti Értéktár figyelemfelhívó kiállításának megnyitója, gálaműsor a törökbálinti énekkarok és Tóth Auguszta, színművész részvételével, a Törökbálint Kultúrájáért Díj átadása Felelős: Szabó Éva Határidő: január 31. Magyar Költészet Napja Cél: a magyar irodalom értékeinek népszerűsítése Célcsoport: Törökbálint lakossága Tematika: versolvasás a résztvevők aktív közreműködésével Partner: Volf György Könyvtár Felelős: Szabó Éva Határidő: április 11. Szent Iván Éji Mulatság Cél: hagyományápolás, értékközvetítés Célcsoport: Törökbálint lakossága 3

4 - 4 - Tematika: magyar táncház, tűzugrás, koszorúkészítés Felelős: Szabó Éva Határidő: június 24. Nyárindító rendezvénysorozat Cél: település-imázs és közösségépítés, a lokálpatriotizmus erősítése Célcsoport: törökbálinti, környékbeli és budapesti lakosság Tematika: az egykori üdülőfalu hangulatának felidézése az Ófaluban, különböző szabad- és zárt téri helyszíneken megrendezett tematikus programokkal, lakossági, intézményi és civilszervezeti együttműködésével Felelős: Szabó Éva, Szabados Zoltán, Bicsár Noémi (feladatmegosztás szerint) Határidő: június Államalapításunk Ünnepe Cél: állami ünnepünk méltó ünneplése, hagyományápolás Célcsoport: Törökbálinton és a környéken élők Tematika: délelőtt ünnepi beszéd, kenyérszentelés, koszorúzás a Szent István szobornál, délután önkormányzati ünnepség a művelődési házban, este szabadtéri koncert Felelős: Szabó Éva (önkormányzati rendezvények), Szabados Zoltán (szabadtéri programok) Határidő: augusztus 20. Kiskarácsony Cél: karácsonyi ünnepkör hagyományainak ápolása Célcsoport: Törökbálint és környéke lakossága Tematika: koncert, gyertyagyújtás, közös éneklés, játszóház, gyermekjátékok, karácsonyi vásár, karácsonyi kézműves foglalkozások szabad- és zárttérben Felelősök: Szabó Éva, Szabados Zoltán, Bicsár Noémi (feladatmegosztás szerint) Határidő: december 8. Önkormányzati ünnepségek Cél: állami és városi ünnepségek méltó megünneplése, az ünnepség szervezésével megbízottak tevékenységének segítése Célcsoport: Törökbálint és a régió lakossága Tematika: részvétel az önkormányzati ünnepségek lebonyolításában; meghívók, plakátok készítése Felelős: Szabó Éva (ünnepségek lebonyolítása), Székely Karola (meghívók, plakátok) Testvérvárosi együttműködések Cél: testvérvárosi kapcsolatok erősítése Célcsoport: Bük, Nagytárkány, Soroksár, Süssen, Székelyudvarhely, és Törökbálint intézményei, szervezetei, lakossága Tematika: együttműködés a társintézményekkel, a települések civilszervezeteivel, a meglévő kapcsolatok ápolása, kapcsolatfelvétel Felelős: Szabó Éva Közép-magyarországi, regionális és kistérségi rendezvények, szakmai együttműködések Cél: települési és intézményi image építése, valamint kistérségi, regionális, közép-magyarországi 4

5 - 5 - szakmai kapcsolatok ápolása Célcsoport: az érintett területek intézményei, szervezetei, lakossága Tematika: rendezvények szervezése, részvétel kistérségi és regionális rendezvényeken, szakmai kapcsolatok és együttműködések létrehozása ill. fejlesztése Felelős: Szabó Éva (regionális, közép-magyarországi, szakmai), Bicsár Noémi (kistérségi feladatok és szakmai tematikus programok) Törökbálinti táncház-sorozat Cél: népi hagyományok őrzése, értékközvetítés Célcsoport: törökbálinti családok, 3-10 éves gyermekek és szüleik Tematika: különböző tájegységek táncainak oktatása, az évszakokhoz kötött szokások és a jeles napok megismertetése; népi énekek és játékok csokorba gyűjtése; hangszerekkel való ismerkedés; a Törökbálinti Hagyományőrző Tánccsoport, valamint Nemecsek Levente, a Dr. Pesovár Ernő Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanárának, törökbálinti, diósdi és százhalombattai néptánccsoportok vezetőjének közreműködésével; közben kézműves foglalkozás természetes anyagok felhasználásával, Szinkulics Ágnes vezetésével; reményeink szerint a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával Határidő: áprilisban, júniusban, szeptemberben és decemberben Gyermek néptánccsoportok Cél: magyar néptánc hagyományainak ápolása Célcsoport: 3-9 éves gyermekek Tematika: népi játékok, különböző tájegységek táncainak elsajátítása Foglalkozásvezető: Mayer Orsolya, táncpedagógus (Csillagszemű Táncegyüttes) Határidő: januártól júniusig, majd szeptembertől decemberig, hétfőnként ig 1.2. Közösségi értékek támogatása, társadalmi események és programok befogadása Kulturális és sportszervezetek, önszerveződő csoportok befogadása Cél: közösségi értékek támogatása Célcsoport: civilszervezetek Felelős: Tóth Rita, lebonyolító a rendezvényszolgálat Határidő: januártól júniusig és augusztustól decemberig folyamatos Grossturwaller Musikanten Próbák: kedden óráig Hagyományőrző Sördélután 9 alkalommal, a hónap utolsó vasárnapján óráig Zenekarvezető: Bán László Lendvai Károly Férfikórus 5

6 - 6 - Próbák: csütörtökön óráig, szólampróbákkal Kóruselnök: Nagy József Munkácsy Mihály Nyugdíjas Klub Klubnapok: kéthetente szerdánként óráig Teadélutánok: ősztől nyárig minden hónap első vasárnapján óráig Klubvezető: Páczi Sándorné, majd Békefi Jánosné Napsugaras Ősz Ének- és Tánccsoport Próbák: péntekenként ig Csoportvezető: Békefi Jánosné Nótakör Foglalkozások: hétfőnként ig Foglalkozásvezető: Mester Sándor Törökbálinti Cantabile Kórus Próbák: kedden óráig szólampróbákkal, alkalmanként más napokon is Kórusvezető: Vékey Marianna Hagyományőrző Tánccsoport Próbák: kedden óráig, pénteken ig Csoportvezető: Fekete Mária Törökbálinti Kamarakórus Próbák: keddenként óráig, szólampróbákkal Kóruselnök: Weiler Róbert Törökbálinti Mozgáskorlátozottak Egyesülete Klubnapok: kéthetente szerdánként ig Zenés délutánok: 4 alkalommal, vasárnap óráig Elnök: Soltész Gyuláné Törökbálinti Shaolin Kung Fu Egyesület: Foglalkozások: Kung Fu kedden óráig, pénteken óráig Női Kung Fu péntek óráig Sanda hétfőn és szerdán óráig Tai-chi szerdán óráig Foglalkozásvezetők: Major Sándor, Bóta Ilona és Balogh Péter TTC Sakkszakosztály: Foglalkozások: péntekenként óráig Versenyek: kéthetente, havonta vasárnaponként óráig Foglalkozásvezető: Pilis Péter TTC Yama Karate Egyesület: 6

7 - 7 - Foglalkozások: keddenként ig Foglalkozásvezető: Husi Richárd Együttműködés civilszervezetekkel, közösségi események befogadása Cél: a törökbálinti közösségi élet, közösségi kezdeményezések és közösségi művelődés támogatása Célcsoport: önszerveződő csoportok Tematika: tárgyi környezet biztosítása találkozók, megbeszélések, fórumok, baráti, családi és egyéb események szervevezéséhez, valamint pályázatfigyelés, kapcsolattartás társszervezetekkel és a rendezvények lebonyolításában való részvétel Felelősök: Szabó Éva (pályázatok, szakmai kapcsolattartás), Tóth Rita (civilszervezetek programjai, lakossági igények), rendezvényügyeletes (lebonyolítás) Kulturális, oktatási és sportrendezvények befogadása Cél: a törökbálinti közösségi élet, az oktatási intézmények, amatőr művészeti csoportok, képzések, egészséges életmód támogatása Célcsoport: intézmények, civilszervezetek, önszerveződő csoportok Tematika: tárgyi környezet, technika, szolgáltatások biztosítása előadó-művészeti eseményekhez, közösségi rendezvényekhez, iskolarendszerű és azon kívüli oktatáshoz Felelősök: Tóth Rita (alkalmi programok), Bicsár Noémi (folyamatos foglalkozási formák) Önkormányzati események, pártok rendezvényei Cél: települési érdekek szolgálata Célcsoport: törökbálinti önkormányzat, politikai szervezetek Tematika: megbeszélésekhez, egyeztetésekhez, lakossági fórumokhoz, egyéb összejövetelekhez tárgyi környezet és technikai berendezések biztosítása díjmentesen Felelősök: Szabó Éva, rendezvényügyeletes (lebonyolítás) Törökbálinti Civilegyetem Cél: törökbálinti önszerveződő csoportok és az önkormányzat együttműködéseinek támogatása Célcsoport: törökbálinti civil szervezetek Tematika: hasznos ismeretek átadása Felelős: Szabó Éva Civil iroda Cél: önszerveződő helyi közösségek támogatása, kapcsolatépítés Célcsoport: törökbálinti civilszervezetek Tematika: tárgyaló biztosítása, információs szolgálat Felelős: Tóth Rita, rendezvényügyeletes (teremhasználat) Cigány Nemzetiségi Önkormányzat befogadása 7

8 - 8 - Cél: az önkormányzat segítése Célcsoport: törökbálinti romák Tematika: nyitva tartási idő alatt irodahelyiség, iskolarendszerű oktatáshoz tanterem, alkalmi programokhoz rendezvényterem biztosítása, plakátok, meghívók készítése Felelősök: Szabó Éva (együttműködési keretek), Tóth Rita és a rendezvényügyeletes (teremhasználat), Székely Karola (reklámeszközök) Zeneiskolai oktatás befogadása Cél: a Szőnyi Erzsébet Zeneiskola teremhiányának megszüntetése Célcsoport: a zeneiskola diákjai Tematika: hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken terem biztosítása hegedű- és gitárórák lebonyolítására, rendezvényügyeletes (lebonyolítás) Együttműködés a Kaposvári Egyetem Törökbálinti Módszertani Központjával Cél: az intézmény munkájának segítése Tematika: irodahelyiség és a bölcsődei képzések lebonyolításához tanterem biztosítása, alkalmi rendezvények kiszolgálása Felelős: Szabó Éva, rendezvényügyeletes (lebonyolítás) Együttműködés az Érdi Járási Hivatal Törökbálinti Kirendeltségével Cél: lakossági szolgáltatás Célcsoport: Törökbálint lakossága Tematika: a járási hivatal ügyfélfogadási tevékenységének támogatása Felelős: Tóth Rita 1.3. Készségfejlesztés, tehetséggondozás, nevelési és oktatási feladatok segítése, ismeretterjesztés Gyermek- és ifjúsági színházi előadások Cél: színházkedvelők kinevelése, színházi élmény teremtése helyben, komplex vizuális nevelés Célcsoport: törökbálinti óvodások, általános és középiskolások Tematika: bábszínház, meseelőadás, klasszikus színházi produkciók, koncertek bérleti konstrukcióban Felelős: Szabados Zoltán Határidő: januártól áprilisig, októbertől decemberig folyamatos Volf György Vetélkedő Cél: magyar nyelvünk ápolása Célcsoport: törökbálinti általános és középiskolások Tematika: nyelvtani feladatlapok készíttetése, kitöltése korosztályi megoszlásban, a legjobb eredményt elérők részére kirándulás szervezése 8

9 - 9 - Partner: Volf György Könyvtár Felelős: Szabó Éva Határidő: október Hétköznapi ügyeink előadássorozat Cél: hasznos, praktikus ismereteket közvetítsünk, mely segíti az embereket, hogy kiigazodjanak a rengeteg információ között, melyet oly sok csatornán zúdítanak ránk. Célcsoport: Törökbálint és környékének felnőtt lakossága Tematika: hétköznapi praktikus ismeretek az élet különféle területeiről pl.: nevelés, mentálhigiéné, pénzügy, családvezetés,. Felelős: Szabados Zoltán Határidő: januártól májusig és szeptembertől decemberig havonta Grafológia tanfolyam Cél: önismereti alapok átadása Célcsoport: törökbálinti és környéke felnőtt lakossága Tematika: a kézíráselemzés tudományának elsajátítása Foglalkozásvezető: Seprődi Ildikó, grafológus Határidő: márciustól májusig, majd októbertől decemberig, időpont egyeztetés alatt Gasztroklub Cél: közösségteremtés a gasztronómia segítségével, közben a konyhavilág legkülönbözőbb szegmenseinek a bebarangolása Célcsoport: Törökbálinton és a környéken élők Tematika: a konyhavilág legkülönbözőbb szegmenseinek bebarangolása (alapanyagok, hagyományok, készítési eljárások, nemzetek konyhája stb.) Partner: Saláta Sára Vendéglő Felelős: Szabados Zoltán Határidő: januártól júniusig, szeptembertől decemberig folyamatos Görbebögre kerámia klub Cél: az agyagozás, fazekasság iránt érdeklődők összefogása, készségfejlesztés Célcsoport: 6 év feletti gyermekek és felnőttek Tematika: agyagozás, fazekas mesterség megismerése, kézi és korongos technikák, kiállítások az elkészült művekből Foglalkozásvezető: Zámbó Krisztina Határidő: januártól júniusig, majd szeptembertől decemberig, szerdán ig Rajzstúdió Cél: rajztanulás, készségfejlesztés Célcsoport: 10 év feletti gyermekek és felnőttek Tematika: kreativitás, alkotóképesség fejlesztése, új technikák megismerése, művészi látásmód kialakítása, kiállítások rendezése Foglalkozásvezető: Szilágyi János, festőművész, grafikus 9

10 Határidő: januártól júniusig, majd szeptembertől decemberig, péntekenként óráig TÁ-TI-KA Cél: a kicsik olyan tevékenységeken keresztül fejlődnek leginkább, amikben örömüket lelik, így a zene észrevétlenül tökéletesít számos képességet Célcsoport: babák 0-4 éves korig és szüleik Tematika: A babazene foglalkozáson különleges hangszerek szólalnak meg, bábok, kreatív eszközök kerülnek elő, a résztvevők ismert és elfeledett mondókákat tanulnak, énekelnek, játszanak. A felszabadító, vidám légkörben a babák és a mamák kinyílnak, ismerkednek, élményekkel gazdagodnak. Foglalkozásvezető: Vassné Varga Ágnes, diplomás zeneterapeuta Együttműködési forma: terembérlet Határidő: januártól júniusig, majd szeptembertől decemberig, csütörtökön ig Fiatal Tehetségek Pódiuma Cél: tehetséggondozás Célcsoport: Törökbálinti lakosság Tematika: pályakezdő amatőr és profi előadók műsorai, igény esetén a próbafolyamatra tárgyi környezet és technikai berendezések biztosítása Határidő: februártól májusig, szeptembertől decemberig folyamatos Érzékenyítő Cél: a látássérültek mindennapjainak, hétköznapi nehézségeinek megismertetése, elfogadtatása Célcsoport: törökbálinti diákok Tematika: interaktív játékos feladatpálya felállítása Partner: Buda-Környéki Látássérültek Közhasznú Egyesülete Határidő: február 4-7. és szeptember október 3. Húsvétváró kézműves tábor Cél: húsvéti készülődés, szünidő értékes eltöltése Célcsoport: 6-14 éves gyermekek Tematika: asztal- és ablakdíszek, képeslapok, s különféle ajándékok készítése a családnak, a locsolóknak, húsvéti népszokásokkal való ismerkedés, táncok, mondókák, locsolóversek tanulása Határidő: április Állat- és természetbarát tábor Cél: több állatfaj megismerése, ismeretek bővítése, felelős állattartásra nevelés, természet szeretetére és óvására nevelés Célcsoport: 7-12 éves gyermekek Tematika: A mi állatparkunk - állatok készítése különféle kézműves technikákkal 10

11 Háztáji Nap - egy lovastanya meglátogatása, lovaglás Irány a Zoo - Budapesti Állat- és Növénykert Mesél az erdő Budakeszi Vadaspark lakói Táborvezetők: Bicsár Noémi, Bálint Emese és Tóth Éva Határidő: június Tánc- és mozgásművészeti tábor Cél: latin táncok, kortárs- és modern táncstílusok elsajátítása Célcsoport: 6-12 éves gyermekek Tematika: balett, jazzbalett, mazsorett, hip-hop, kortárstánc, moderntánc, dance-aerobik, alkalmanként kirándulás és kézműves foglalkozás Táborvezető: Takácsné Papp Edit, Misáczi Mónika, Kósa Zita, Sessi Krisztina, Varga Vivien Határidő: június Görbebögre fazekas és kreatív alkotótábor Cél: fazekasság, kézművesség iránt érdeklődő gyermekek összefogása Célcsoport: 7-14 éves gyermekek Tematika: délelőttönként ismerkedés a természetes anyagokkal és mesterkedés az agyaggal, a koronggal; edények, bögrék, szobrok készítése, nemezelés, gyöngyfűzés, délután kirándulás, alkotás a szabadban és sok-sok játék Táborvezető: Szinkulics Ágnes, Zámbó Krisztina és Zámbó Bianka Határidő: június 30-július 4. TÁBORKA a legkisebbeknek Cél: szünidő értékes eltöltése Célcsoport: 3-6 éves gyermekek Tematika: félnapos tábor a legkisebbeknek, táncok, mondókák tanulása, népi játékok, mesehallgatás, kézműves foglalkozások Táborvezető: Szinkulics Ágnes, Paluska Gyuláné Határidő: július Egyszer volt Mesetábor Cél: kreativitás- és önkifejezés fejlesztése Célcsoport: 7-14 éves gyermekek Tematika: a gyerekek a mesefeldolgozások, drámajátékok és kreatív foglalkozások során megálmodják, s az utolsó napra elkészítik saját meséjüket Táborvezető: Tóth Krisztina Határidő: július Alkotótábor felnőtteknek Cél: kreativitás és kézügyesség fejlesztése, természetes anyagok megismertetése 11

12 Célcsoport: Törökbálint és környéke alkotni vágyó felnőtt lakossága Tematika: ismerkedés népi mesterségekkel, természetes anyagokkal, csuhézás, nemezelés, textilfestés, gyöngyfűzés, agyagozás Táborvezetők: Szinkulics Ágnes Határidő: augusztus A művelődési ház csoportjainak és társcsoportjainak gálaműsorai Cél: tehetséggondozás Célcsoport: Törökbálint és környéke lakossága, illetve a régióban működő tánciskolák tanítványai Tematika: a házban működő csoportok és társcsoportjainak évzáró gálaműsorai Partnerek és határidők: - Erica C. Dance School: június és december - Gyémántkút Kulturális Egyesület: június - Marcipán Fitnesz SE: június és december 1.4. Prevenciós és ifjúsági programok Kispéntek ifjúsági rock klub Cél: az ifjúság megszólítása a rock zenén keresztül, és kulturált szórakozási alternatíva felkínálása Célcsoport: Törökbálinton és a környéken élő fiatalok Tematika: helyi zenekaroknak bemutatkozási lehetőség biztosítása, koncertfilmek vetítés, szakmai tanácsadás, hangfelvétel készítés, tehetségkutatás Felelős: Szabados Zoltán, Strasszer György Határidő: havi rendszerességgel, csütörtökönként Ifjúsági Klub Cél: prevenció, összetartó, kultúrára, szórakozásra, játékra fogékony fiatal korosztály segítése Célcsoport: évesek Tematika: animált foglalkozások meghatározott témavázlat alapján Felelős: Szabados Zoltán Határidő: áprilistól júniusig és szeptembertől decemberig csütörtökönként, egy hónapban egyszer péntekenként Tehetségkutató Cél: amatőr zenekarok szakmai támogatása és fejlődésének elősegítése, az érintett korosztály elérése Célcsoport: év közötti fiatalok Törökbálintról és környékéről Tematika: 5 törökbálinti ill. kistérségi érdekeltségű zenekar fellépése szakmai találkozóval egybekötve Felelős: Szabados Zoltán Határidő: május Második itt lesz Feszt Cél: az érintett korosztály megnyerése 12

13 Célcsoport: év közötti fiatalok Törökbálintról és környékéről Tematika: amatőr és profi zenekarok koncertjei Felelős: Szabados Zoltán Határidő: június Egészségnap Cél: táplálkozás, mozgás, lelki egészség középpontba helyezése, dohányzás- és drogmegelőzés Célcsoport: törökbálinti és környéki iskolások Tematika: előadások, kiállítások, játékok és bemutatók Felelős: Szabados Zoltán Határidő: november Ifjúsági zenekarok támogatása Cél: tehetséggondozás és prevenció Célcsoport: törökbálinti zenélő fiatalok Tematika: próbahelyiség biztosítása, zenei fejlődésük érdekében felvételek készítése Felelős: Szabados Zoltán (koordinálás), Strasser György (hangfelvételek) Filmkészítő Műhely Cél: film iránt érdeklődő tizenévesek összefogása Célcsoport: törökbálinti és környéki tizenéves fiatalok Tematika: a résztvevők a foglalkozások alkalmával elkészíthetik a kiválasztott műfaj kereteinek megfelelő filmjüket, munka közben pedig elsajátíthatják azokat a filmes alapismereteket, amelyek nem csak az alkotófolyamatban, hanem a filmművészet befogadásakor is segítségükre lesznek Foglalkozásvezető: Kresalek Gábor, dokumentumfilm-rendező, művészetpedagógus Határidő: márciustól júniusig, majd szeptembertől decemberig, pénteken óráig Korrepetálás Cél: tanulás segítése Célcsoport: középiskolások, főiskolások Tematika: önkéntes korrepetálás tantárgyi felosztásban Felelős: Szabados Zoltán Határidő: áprilistól májusig, októbertől decemberig Ifjúsági Információs Pont Cél: fiatal korosztály támogatása, értékközvetítés, prevenció Célcsoport: éves fiatalok Tematika: önálló interaktív honlap üzemeltetése, ezen keresztül felelősségteljes társaság létrehozása, a célcsoportot érintő rendezvények irányvonalának kialakítása, programok lebonyolítása Felelős: Szabados Zoltán Határidő: szeptembertől folyamatos 1.5. Életminőség javítása 13

14 Törökbálinti Színház Turay Ida Bérlet Cél: színházi élmények biztosítása, helyben Célcsoport: Törökbálint és környéke felnőtt lakossága Tematika: könnyed, vidám, zenés és prózai előadások és művészeti produkciók Partner: Turay Ida Színház Felelősök: Szabados Zoltán (előadások egyeztetése), Tóth Rita (bérletek és jegyek értékesítése) Határidő: januártól áprilisig és októbertől decemberig havonta Családi napok Cél: gyerekek színvonalas szórakoztatása, Törökbálinthoz szervesen nem kötődő családoknak a város életébe történő beintegrálása Célcsoport: Törökbálinti és környékbeli családok Tematika: színházi társulatok, együttesek meghívása, kézműves foglalkozás, játszóház komplex program keretében Felelős: Szabados Zoltán, Bicsár Noémi Határidő: február (farsangi), április (húsvéti) Ficánkoló családi délutánok Cél: hétvégi családi igényes kikapcsolódása helyben Célcsoport: Törökbálinton élő kisgyermekes családok Tematika: bábszínházi előadás vagy koncert, kézműves foglalkozás, diafilm-vetítés Partner: színházi-, alternatív-, és zenei társulatok Határidő: havonta egy szombaton Felelősök: Bicsár Noémi Baba-Mama klub Cél: információszerzés, tapasztalatcsere Célcsoport: Törökbálinton élő anyukák és babáik Tematika: A szülők a foglalkozás alatt kicserélhetik tapasztalataikat a gyermeknevelés örömeiről és nehézségeiről, a számunkra fontos kérdéseket megbeszélhetik egymással, meghallgathatják egymás ötleteit, módszereit, vagy éppen problémáit, miközben gyermekeik egymással játszanak, ami fontos a szocializációjuk szempontjából. Foglalkozások, előadások havi tematika alapján. Foglalkozásvezető: Pintér Katalin Határidő: januártól júniusig és szeptembertől decemberig, pénteken óráig Felelősök: Bicsár Noémi Gyermeknap Cél: gyermekek színvonalas szórakoztatása Célcsoport: Törökbálinton élő kisgyermekes családok Tematika: gyermekszínházi előadás, koncert, törökbálinti ifjúsági csoportok bemutatói, játszóház, vidámpark, állatsimogató, kézműves foglalkozások Határidő: május 25., Szabados Zoltán (feladatmegosztás szerint) Népek Estje Cél: kultúrák, népek, tájak megismertetése 14

15 Célcsoport: Törökbálint és környékének lakossága Tematika: különböző kultúrák, népek, tájak megismertetése a zene, a tánc, a képzőművészet, a gasztronómia közreműködésével Felelős: Szabados Zoltán Határidő: áprilisban és novemberben egy-egy alkalom Stand up comedy Cél: szórakoztatás, bevételteremtés Célcsoport: Törökbálint és környékének felnőtt lakossága Tematika: a stand up comedy műfaj népszerű képviselőinek meghívása Határidő: áprilisban és októberben egy-egy alkalom Koncertek a Munkácsy udvarban Cél: igényes szórakoztatás Tematika: jazz és társműfajú koncertek szabadtéren Felelősök: Szabó Éva, Szabados Zoltán (feladatmegosztás szerint) Határidő: júniusban, augusztusban, szeptemberben egy-egy alkalom Koprodukciós előadások Cél: értékközvetítés v. szórakoztatás, pénzügyi kockázat nélkül megvalósuló előadások bemutatása Célcsoport: Törökbálint és környéke Tematika: színházi, táncszínházi, zenei produkciók bemutatása, százalékos formában Felelős: Szabó Éva, Szabados Zoltán (feladatmegosztás szerint) Klubkoncertek, oldies estek Cél: tartalmas szórakoztatás Célcsoport: Törökbálint és környékének év közötti felnőtt lakossága Tematika: komolyzenei, jazz, népzenei és könnyűzenei műfajú élő klubkoncertek befogadása Felelős: Szabados Zoltán Délután a nőkért Cél: egy délután a nőkért az egészségvédelem és szépségápolás jegyében, egészséges életmódra nevelés, ismeretterjesztés Célcsoport: Törökbálint és környékének női lakossága Tematika: előadások, ingyenes szűrővizsgálatok, állapotfelmérések, smink- és kozmetikai tanácsadás, fodrászati- és öltözködési tanácsadás, előtte-utána fotó készítése, diétás tanácsok, fogyasztó és alakformáló praktikák, bemutatók, nyílt órák Határidő: március 22. Családi Szilveszter 15

16 Cél: a családok igényes szórakoztatása, az év utolsó napjának családi körben történő megünneplése Célcsoport: Törökbálint lakosai Tematika: koncert gyermekeknek, közös játék, éjféli koccintás délben Felelős: Szabados Zoltán Határidő: december Életesély-növelő és önsegítő lehetőségek Oktatásszervező cégek kihelyezett képzései Cél: életesély-növelő alkalmakkal bevételteremtés, délelőtt és koradélután kihasználatlan helyiségek hasznosítása Célcsoport: budapesti és pest megyei oktatásszervező cégek Tematika: az oktatási időszakban folyamatos terembérleti szerződések, szakmai együttműködések létrehozása Nyelvtanfolyamok felnőtteknek Cél: nyelvtanulás Célcsoport: Törökbálint és környéke felnőtt lakossága Tematika: angol nyelv elsajátítása, gyakorlása Határidők: időpont és igényfelmérés alapján Helen Doron - Early English - Angol nyelvtanfolyam gyerekeknek Cél: első találkozás az angol nyelvvel Célcsoport: 3-10 éves korig Tematika: angol nyelv elsajátítása, gyakorlása kis csoportban, anyanyelvi módszerrel, játékos formában Partner: Helen Doron Képzőközpont (Szabó-Mészáros Annamária) Határidők: januártól júniusig és szeptembertől decemberig, több csoportban: Fun with Flupe tanfolyam 3-5 éveseknek: hétfőn ig és pénteken ig, English for All Children gyorsított alapozó tanfolyam 6-10 éveseknek: szerdán ig Angol teadélután Cél: nyelvtanulás, nyelvgyakorlás Célcsoport: Törökbálint és környéke felnőtt lakossága Tematika: 16 órás angol tréning családias hangulatban, angol anyanyelvű klubvezető közreműködésével, azoknak, akik középhaladóként már ismernek annyi szót és nyelvtant, hogy egyszerű dolgokról képesek beszélgetni, vagy magasabb szinten lévő haladókat, hogy még természetesebbé tegyék angol nyelvi készségeiket, vagy aki külföldi munkavállalás vagy tanulás előtt áll, s egy kis segítségre lenne szüksége. Klubvezető: Dee Rüshe 16

17 Határidők: márciustól és szeptembertől, választható délelőtti vagy délutáni időpontban Kihelyezett képzések Cél: életesély-növelő alkalmakkal bevételteremtés, délelőtt és koradélután kihasználatlan helyiségek hasznosítása Célcsoport: budapesti és pest megyei oktatásszervező cégek Tematika: az oktatási időszakban folyamatos terembérleti szerződések, szakmai együttműködések létrehozása Felelősök: Bicsár Noémi (szakmai együttműködések), Tóth Rita (terembérlet) Születés Hete - a családdá válás ünnepe Cél: A látogatók minél szélesebb körben való hiteles tájékoztatása szakemberek, védőnők, szülésznők, tanácsadók, pedagógusok, alternatív gyógyászati központok közreműködésével Célcsoport: Törökbálint és környéki párok, családok Tematika: A programok színes és tartalmas szabadidős elfoglaltságot ígérnek a párkapcsolat, szexualitás, családtervezés, anyává-apává válás, várandósság, szülés-születés, szoptatás/táplálás, csecsemőgondozás, hordozás, női szerepek megélése, gyermekvállalás és karrier egyeztetése témakörökben. Szervező partner: Zsohár Zsuzsanna Határidő: február Bálinti Bolhapiac Cél: családok segítése, kedvezményes vásárlási lehetőség Célcsoport: Törökbálint és környéke lakossága Tematika: babaruhák, gyermekruhák, felnőtt holmik, felszerelések, műszaki cikkek, ajándéktárgyak, játékok, használati tárgyak vására, hobby-kézművesek bemutatkozása Határidő: március 8., május 18., november 16., december 14. Kincstár Cél: kikapcsolódás, kedvezményes vásárlási lehetőség Célcsoport: Törökbálint és környékének női lakossága Tematika: a program lényege, hogy a résztvevők elhozzák az otthon már feleslegessé vált ruhákat, cipőket, egyéb holmikat, amiket itt eladhatnak vagy elcserélhetnek. Mindezt jó hangulatú beszélgetések, közös teázás, filmvetítés, zenehallgatás közepette. Határidő: március

18 1.7. Egészségmegőrzés, mozgáskultúra T á n c k u l t ú r a Country formatánc Cél: tánckultúra, a country táncstílus megismerése, szórakozás Célcsoport: Törökbálint és környéke, valamit Budapest felnőtt lakossága Tematika: formatánc sorokba rendeződve, country zenére, egyszerű lépések, kellemes szórakozás a country zenét kedvelőknek Klubvezető: Seprődi Ildikó Határidő: januártól júniusig, majd szeptembertől decemberig, kéthetente szombaton óráig Hip-Hop az Erica C. Dance School közreműködésével Cél: tánckultúra, a hip-hop táncstílus alapelemeinek elsajátítása Célcsoport: Törökbálint és környékén élő, 5-20 éves fiatalok Tematika: hip-hop táncstílus és divatos koreográfiák megtanulása Foglalkozásvezető: Brackó Csilla és Varga Vivien (az Erica C. Dance School oktatói) Határidő: januártól júniusig és szeptembertől decemberig, ovis csoport: kedden és csütörtökön óráig, junior csoport: kedden és csütörtökön óráig, tini csoport: kedden és csütörtökön ig Klasszikus balett Cél: tartásjavítás, tánctanulás Célcsoport: Törökbálint és környékén élő, 3-12 éves fiatalok Tematika: óvodásoknak balett előkészítő, játékos, fejlesztő, balett-megszerettető metodikával, kisebb lépesekben haladva, míg iskolásoknak klasszikus balett kisebb lépesekben haladva, kreatív elemekkel Foglalkozásvezető: Nagy-Hegyi Menta, balett mester Határidő: januártól júniusig és szeptembertől decemberig, Petit csoport (3-6 évesek): hétfőn ig, Developpé csoport (6 év felettiek): hétfőn óráig Társastánc Cél: a világtánc programban szereplő táncok és normák megismerése Célcsoport: Törökbálint lakossága Tematika: standard és latin táncok elsajátítása Foglalkozásvezetők: Klinda Dénes, táncpedagógus Határidő: januártól júniusig, majd szeptembertől decemberig: gyermek utánpótlás csoport: hétfőn óráig, gyermek haladó csoport: hétfőnként óráig, felnőtt haladó táncklub csoport: hétfőnként óráig, felnőtt és ifjúsági kezdő csoport: hétfőn óráig 18

2014 ÔSZ TÉL PROGRAMAJÁNLÓ KULTURÁLIS KÖZPONT ÚJPESTI

2014 ÔSZ TÉL PROGRAMAJÁNLÓ KULTURÁLIS KÖZPONT ÚJPESTI 2014 ÔSZ TÉL ÚJPESTI KULTURÁLIS KÖZPONT PROGRAMAJÁNLÓ PROGRAMNAPTÁR 2014. szeptember 2015. január facebook.com/ujkk.hu ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 1043 Budapest, Tavasz utca 4. Telefon: 1-231-6000, e-mail:

Részletesebben

2014. március április. programfüzet. www.kulturkozpont.hu Hallgasson minket: www.radiopro.hu

2014. március április. programfüzet. www.kulturkozpont.hu Hallgasson minket: www.radiopro.hu 2014. március április programfüzet www.kulturkozpont.hu Hallgasson minket: www.radiopro.hu Boldog húsvéti ünnepeket kívánunk! 3K 1033 Budapest, Pethe Ferenc tér 2. tel.: 247-3604 www.kulturkozpont.hu kulturkozpont@kulturkozpont.hu

Részletesebben

2015. március-április. programfüzet. www.kulturkozpont.hu Hallgasson minket: www.radiopro.hu

2015. március-április. programfüzet. www.kulturkozpont.hu Hallgasson minket: www.radiopro.hu 2015. március-április programfüzet www.kulturkozpont.hu Hallgasson minket: www.radiopro.hu 1032 Budapest, San Marco utca 81. tel.: 388-2373 388-7370 40 éves a kultúra háza Óbudán Az Óbudai Kulturális Központ

Részletesebben

Boldogabb jövő reményében A gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelése az Abaúj-Hegyközi kistérségben

Boldogabb jövő reményében A gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelése az Abaúj-Hegyközi kistérségben Az Abaúj-Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás pályázatot nyert a TÁMOP 5.2.3 12/1-2012-0004,,Boldogabb jövő reményében a gyerekek és családjaik felzárkóztatási esélyeinek növelése az Abaúj Hegyközi Kistérségben

Részletesebben

Tartalomjegyzék ... 5 1.2. Ismeretterjesztés... 6 1.3. Képzés... 7 1.5. Művelődő közösségek...

Tartalomjegyzék ... 5 1.2. Ismeretterjesztés... 6 1.3. Képzés... 7 1.5. Művelődő közösségek... Nagy Gáspár Kulturális Kulturális Központ 2015. évi munkaterv Barátaim! Itt az ideje, hogy összeszámláljuk a hűségeseket, h ségeseket, a még nyitott lélekkel és emberi arccal tüntetőket. őket. /Nagy Gáspár/

Részletesebben

2014. november-december. programfüzet. www.kulturkozpont.hu Hallgasson minket: www.radiopro.hu

2014. november-december. programfüzet. www.kulturkozpont.hu Hallgasson minket: www.radiopro.hu 2014. november-december programfüzet www.kulturkozpont.hu Hallgasson minket: www.radiopro.hu Kedves Látogatóink! Az Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft. házai a kerület hat pontján várják a szabadidős

Részletesebben

Jókai Mór Művelődési Központ és a Közösségi Ház. 2014. évi munkaterve. 2013. október 29.

Jókai Mór Művelődési Központ és a Közösségi Ház. 2014. évi munkaterve. 2013. október 29. Jókai Mór Művelődési Központ és a Közösségi Ház 2014. évi munkaterve 2013. október 29. Általános adatok: Intézmény neve: JÓKAI MÓR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Intézmény címe: 2040 BUDAÖRS, SZABADSÁG ÚT 26. Intézmény

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2011

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2011 SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2011 1. Intézményi alapadatok... 1 1.1. Általános alapadatok... 1 1.2. Az intézmény szervezeti felépítése... 1 2. Személyi alapadatok, feltételek... 2 2.1. Személyi alapadatok... 2 2.2.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. az Ózdi Művelődési Intézmények szakmai és pénzügyi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. az Ózdi Művelődési Intézmények szakmai és pénzügyi tevékenységéről BESZÁMOLÓ az Ózdi Művelődési Intézmények szakmai és pénzügyi tevékenységéről Ózd, 2013. március 28. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke Előkészítő: Ózdi Művelődési Intézmények

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Várjuk önöket szeretettel az őszi-téli szezonban is! a WKK munkatársai. Hétvégi rendezvények. Programok hétköznapra

TARTALOMJEGYZÉK. Várjuk önöket szeretettel az őszi-téli szezonban is! a WKK munkatársai. Hétvégi rendezvények. Programok hétköznapra Bevezető TARTALOM Kedves Látogatóink! A kultúrház őszi-téli programkínálatában a már közkedveltté vált hétköznapi foglalkozások mellett sok újdonságot is találhatnak. Ilyen a Pliccs-placcs klub, ahová

Részletesebben

I. Szervezeti kérdések

I. Szervezeti kérdések Tartalomjegyzék I. Szervezeti kérdések... 3 TÁMOP 3.2.12-12/1 Kulturális szakemberek továbbképzése... 4 II. Szakmai működés... 5 1. Alapító okiratban megfogalmazott feladatok tervezése... 5 2. Intézményi

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre

Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre 1 I. Az intézmény jellemző adatai: Intézmény neve: Százszorszép Művészeti Bázisóvoda Székhely címe: Békéscsaba Wlassics sétány 4/1. Telephely: Békéscsaba Pásztor u.

Részletesebben

Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról

Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról Szolnok Lászlóné Nagy Ilona 2015. február 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1 Az év során történt meghatározó jelentőségű

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. december 21-i ülésére Tárgy: Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc beszámolója tevékenységéről Előadó

Részletesebben

node Oldal 1 Szervezet neve Település Cím Képviselő Képviselő elérhetősége E-mail Célok Tevékenység

node Oldal 1 Szervezet neve Település Cím Képviselő Képviselő elérhetősége E-mail Célok Tevékenység Szervezet neve Település Cím Képviselő Képviselő elérhetősége E-mail Célok Tevékenység " Nő az Erő " Közhasznú Egyesület Eger Bajcsy Zs. út 9. Csallány Gézáné noazero@index.hu 30/431-4863 "Az Önkéntesség

Részletesebben

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be.

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. Tisztelt Pályázatértékelő Bizottság! Tisztelt Döntéshozók! I. Személyes bevezető Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. 1983 óta dolgozom az intézményben

Részletesebben

Óbudai Információs Füzetek. Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi ellátások, szolgáltatások

Óbudai Információs Füzetek. Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi ellátások, szolgáltatások Óbudai Információs Füzetek Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi ellátások, szolgáltatások Óbudai Információs Füzetek Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi ellátások, szolgáltatások Tisztelt Olvasó!

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár. 2012/2013. évi munkájáról

BESZÁMOLÓ. A Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár. 2012/2013. évi munkájáról BESZÁMOLÓ A Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár 2012/2013. évi munkájáról Tartalom - 2012/2013 évi beszámoló - 2012/2013. évi nagyrendezvények (1. számú melléklet) - 2013. évi munkaterv (2. számú

Részletesebben

Kecskeméti. Kínáló. ingyenes. 2012. október. A város kulturális. iránytűje

Kecskeméti. Kínáló. ingyenes. 2012. október. A város kulturális. iránytűje Kecskeméti Kínáló 2012. október ingyenes A város kulturális iránytűje Tartalom 1 Kecskeméti Kulturális és Konferencia központ nonprofit kft. klubok, körök tanfolyamok sajtóközlemény a tanulás új élménye

Részletesebben

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. munkaterve 2013/2014

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. munkaterve 2013/2014 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 03/04 Készítette: Földesi Judit A munkatervet elfogadta: Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 03-04. tanév munkaterve

Részletesebben

FOGALOMTÁR. a Minősített Közművelődési Intézmény Cím és a Közművelődési Minőség Díj elnyerésére benyújtott pályázatokhoz

FOGALOMTÁR. a Minősített Közművelődési Intézmény Cím és a Közművelődési Minőség Díj elnyerésére benyújtott pályázatokhoz FOGALOMTÁR a Minősített Közművelődési Intézmény Cím és a Közművelődési Minőség Díj elnyerésére benyújtott pályázatokhoz elektronikus változat Készült a Nemzeti Művelődési Intézetben az Országos Minőségfejlesztési

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Babits Mihály Kulturális Központ. Készítette Halmai-Nagy Róbert Szekszárd, 2015. március 9. Ik.sz.: 148/2015

BESZÁMOLÓ. Babits Mihály Kulturális Központ. Készítette Halmai-Nagy Róbert Szekszárd, 2015. március 9. Ik.sz.: 148/2015 BESZÁMOLÓ Központ 2014 Készítette Halmai-Nagy Róbert Szekszárd, 2015. március 9. Ik.sz.: 148/2015 Tartalom BEVEZETÉS... 4 SZAKMAI PROGRAM 2014... 5 AGÓRA FUNKCIÓK... 8 HELYSZÍNEK...10 KÜLSŐ SZERVEZETEK

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

"Hangyanyom idővel megtetszik a kövön..."

Hangyanyom idővel megtetszik a kövön... "Hangyanyom idővel megtetszik a kövön..." KECSKEMÉTI IFJÚSÁGI OTTHON Kik vagyunk mi, akik napról napra kitárjuk az egykori Iparos Otthon szecessziós épületének hatalmas ajtaját, hogy gyermekeknek és fiataloknak

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére Tárgy: A közművelődési feladatokat ellátó intézmények pénzügyi és szakmai beszámolója a megvalósult programjaik,

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA

Pásztó Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA Pásztó Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA A civil koncepció célja: A Civil Koncepció célja az önkormányzat és a civil szervezetek kapcsolatának szabályozása. A kapcsolat jellemzője a kölcsönösség

Részletesebben

Baross Péter Közösségi Ház és Könyvtár. 2013. évi SZAKMAI MUNKATERV

Baross Péter Közösségi Ház és Könyvtár. 2013. évi SZAKMAI MUNKATERV Baross Péter Közösségi Ház és Könyvtár 2013. évi SZAKMAI MUNKATERV A Közösségi Ház munkaterve Csobánka község Önkormányzata Képviselő testületének 14/2011. (III.25.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési

Részletesebben

KULTURÁLIS KONCEPCIÓ EMJV Közgyűlése a 692/2012.(XI.29.) határozatával hagyott jóvá

KULTURÁLIS KONCEPCIÓ EMJV Közgyűlése a 692/2012.(XI.29.) határozatával hagyott jóvá 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 I. Törvényi, jogszabályi, szakpolitikai háttér... 4 II. Koncepcionális célok és eszközök... 7 A célok elérésének legfontosabb eszközei:... 8 III. A koncepció célkitűzéseinek

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az SZMSZ célja, hatálya, módosítása 2. Az intézmény legfontosabb adatai 3. Illetékességi területe 4.

Részletesebben

Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar ZÁRÓDOLGOZAT

Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar ZÁRÓDOLGOZAT Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar ZÁRÓDOLGOZAT A GYAKORLAT SORÁN MEGISMERT IFJÚSÁGI KÖZÖSSÉG SAJÁTOSSÁGAI, FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI Konzulens: Szebeni Rita Készítette:

Részletesebben