Orvosok Lapja vagy szakvezető érdeke is a nemzetközi eredményesség, és ezért nyomás nehezedhet az orvosra, ha a sportoló egészségi állapota

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Orvosok Lapja 2013 5. vagy szakvezető érdeke is a nemzetközi eredményesség, és ezért nyomás nehezedhet az orvosra, ha a sportoló egészségi állapota"

Átírás

1 JOG ÉS ETIK A A sportorvoslás etikai dilemmái hogyan érvényesíthető a MOK Etikai Kódexe A Magyar Orvosi Kamara Etikai Kollégiuma és a Magyar Sportorvos Társaság Állásfoglalása Az orvos betegével kapcsolatos döntését a klinikai medicinában csak a beteg érdeke határozza meg, külső tényezők ezt a legritkábban befolyásolják. A sport sajátos világában gyakran kerül sor érdekek ütközésére: a sportoló érdeke ütközhet a szakvezető (edző), sportvezető, vagy akár saját családja érdekeivel, de eredményessége érdekében akár saját egészségét is veszélyeztetheti. Ezekben a konfliktusokban az orvosra akár egzisztenciáját is fenyegető nyomás nehezedhet. Világszerte több nemzeti és nemzetközi szervezet, elsősorban sportorvos-társaság adott ki a sportorvoslásra vonatkozó etikai kódexet. Hazai vonatkozásban célszerűbb a Magyar Orvosi Kamara (MOK) Etikai Kódexére alapozva vizsgálni azokat a kritikus pontokat, amelyek elsősorban jelentenek dilemmát a sportorvos számára. Ez annál is inkább célravezető megoldás, mert (1) az Etikai Kódex szabályai minden kérdésre kellő választ adnak és (2) megszegésük szankcionálható. A sportorvos döntését tehát alapvetően az orvosi etika kell, hogy meghatározza, azonban számára nem mindig világos, hogyan alkalmazhatja ennek általános szabályait ebben a környezetben. Állásfoglalásunk ebben kíván segítséget nyújtani. Salus aegroti suprema lex esto A sportoló egészségét, de akár életét is veszélyeztetheti, ha nem megfelelő egészségi állapotban végzi edzését, vagy versenyez (pl. nem kellően rehabilitálva betegséget vagy sérülést követően). A versenyek kihagyása jelentős anyagi veszteséget is jelenthet a sportoló számára. Nem ritka, hogy a szülő a siker érdekében minden más szempontot elfelejtve hajszolja gyermekét, követelve a versenyzés engedélyezését olyan sportágban, amely egészségi állapota miatt annak számára veszélyt jelent (pl. küzdősport egyik vese hiányában). Az edző vagy szakvezető érdeke is a nemzetközi eredményesség, és ezért nyomás nehezedhet az orvosra, ha a sportoló egészségi állapota A sportoláshoz megfelelő egészségi állapot szükséges miatt nem javasolja a versenyzést. Nyilvánvaló, hogy csak a sportoló egészségvédelmének szempontjai érvényesülhetnek, más megközelítés elvetendő. Különösen igaz ez olyan elsősorban szív és érrendszeri kóros állapotokban, amelyekben a nagy intenzitású fizikai terhelés akár az életet is veszélyeztetheti, amint erre már nem egy példa van. MOK Etikai Kódex II (5) és II (13) A beteg jóléte mindenekelőtt: ezt az elvet sem a társadalmi, sem politikai nyomás, sem az adminisztrációs kötelezettségek, sem kereskedelmi érdekek nem sérthetik. Az orvosoknak szakmai tevékenységük során meg kell őrizniük szakmai függetlenségüket, egyéni haszon vagy bármely személyes előnyszerzés nem ütközhet a szakmai függetlenséggel. Az esetleges összeférhetetlenség tényét a beteggel közölniük kell, illetve nyilvánosságra kell hozniuk, vagy ki kell azt küszöbölniük; ideértve a tudományos és szakmai vezetői munkával kapcsolatos tevékenységet is. A sportolók azonos elbírálása A sportorvos szempontjából azonos elbírálás illeti meg a sport hierarchiájában különböző pozíciót elfoglaló sportolókat. Vagyis: alacsonyabb minősítésű sportoló ugyanolyan figyelmet érdemel, mint az olimpikon, de az olimpi- 36

2 JOG ÉS ETIK A kon esetében sem helyes állapotának lazább elbírálása, esetleges gondos kivizsgálásának mellőzése, időhiányra hivatkozva. MOK Etikai Kódex II (8) Az orvosoknak az egészségügyi ellátás nyújtása során az igazságosság, az egyenlő elbánás elvét kell követniük, ideértve azt is, hogy a rendelkezésre álló források elosztásában a hozzáférés egyenlő esélyének kell érvényesülnie. El kell kerülniük a diszkrimináció minden formáját. Orvosi titoktartás Helytelen a sportoló egészségi állapotával kapcsolatos adatok, információk mások számára történő közlése, mégis gyakori a sportszervek részéről a sportoló egészségi állapotáról való tájékoztatás megkövetelése. Napjainkban még nagyobb kihívást jelent a média információéhsége, amely minél bizalmasabb értesülésekkel elégíthető ki. Ebben az aspektusban a sportorvosnak az önreklámozás veszélyét is el kell kerülnie. MOK Etikai Kódex II (11), II. 3. és II (5) A titoktartás elvének érvényesítése során a formális jogszabályi kötelezettségek betartásán túl az orvosoknak tiszteletben kell tartaniuk a betegek magánéletét is, továbbá mindenkor alkalmazkodniuk kell a tudomány és technika fejlődése miatt fellépő új követelményekhez, különös tekintettel az elektronikus információs rendszerekre és a genetikai információk hozzáférhetőségére. Az adatkezelésre, a titoktartásra és az egészségügyi dokumentáció vezetésére, kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések vétkes megszegése egyben etikai vétség is. Tilos a burkolt reklám, ilyen lehet gyógyító eljárások, ki nem próbált vagy el nem fogadott A sportorvos szempontjából azonos elbírálás illeti meg a sport hierarchiájában különböző pozíciót elfoglaló sportolókat gyógymódok ismertetése, viták, köszönetnyilvánítások közlése. Ha az orvos úgy ítéli meg, hogy nem rendelkezik megfelelő szakmai képességekkel vagy a szükséges lehetőségekkel ahhoz, hogy elvállalja, vagy folytassa a beteg kezelését, akkor erről megfelelő időben tájékoztatnia kell a beteget és más, megfelelő orvoshoz kell irányítania. Szakmai kompetencia betartása A sportorvoslás multidiszciplináris jellege miatt csábíthat a szakmai kompetencia határainak átlépésére. Ráépített szakképesítésként meghatározó az alap-szakképesítés jellege. A sportoló mégis gyakran fordul sportorvosához olyan panasszal, amelynek diagnosztikai és terápiás vonatkozásai meghaladják ismereteit (pl. belgyógyász alapszakvizsgával rendelkező sportorvosnak sérülés esetén tudnia kell mikor szükséges szakorvosi ellátás/konzílium, illetve mikor elégséges néhány nap pihenő, konzervatív kezelés). A sportorvosnak ezért ismernie kell, melyek kompetenciájának határai, s tudnia kell, hogy ezek átlépése etikai vétséget jelent. MOK Etikai Kódex II. 2. (3) és (12), II. 17. (1) Az orvos a hatályos jogszabályok rendelkezéseire figyelemmel vállalhatja el tudásának és tapasztalatának megfelelően, illetve tagadhatja meg az adott beteg ellátását azzal, hogy az ellátás megtagadása kizárólag valós, nyomós okon alapulhat. A vonatkozó jogszabályokba foglalt rendelkezések vétkes megszegése egyben etikai vétségnek is minősül. Az orvos nem állíthatja magáról és nem kelthet olyan látszatot, hogy olyan szakismeretek, kezelési lehetőségek birtokában van, amelyekkel valójában nem rendelkezik. Ha az orvos úgy ítéli meg, hogy nem rendelkezik megfelelő szakmai képességekkel 37

3 JOG ÉS ETIK A vagy a szükséges lehetőségekkel ahhoz, hogy elvállalja, vagy folytassa a beteg kezelését, akkor erről megfelelő időben tájékoztatnia kell a beteget és más, megfelelő orvoshoz kell irányítania, ideértve a progresszív kórlefolyású eseteket is. A diagnosztika és gyógyítás folyamatában szükséges az egyes szakterületeket jól ismerő kollégák segítsége és tanácsa. Az orvos kötelessége, hogy tanácsaival segítséget adjon kollégáinak. Ugyanakkor kötelessége a kollégák tanácsainak figyelembe vétele. Szakmailag megalapozatlan módszerek alkalmazása A sportolók körében széles körben elterjedt olyan módszerek elsősorban a regeneráció elősegítését célzó italok, tápszerek stb., vagy a sérülések rehabilitációját meggyorsító eljárások alkalmazása, amelyek hatékonysága tudományos módon nem igazolt. Ennek ellenére mind a sportolók, mind a sportszervezetek jelentős összegeket biztosítanak ilyen célokra, s eljárásuk igazolását várják el a sportorvostól. A készítmények többnyire ártalmatlanok, csak az anyagi forrásokat vonják el hasznosabb céloktól, de némelyik esetében egészséget károsító mellékhatás sem zárható ki. A teljesítmény hajszolásának terméke a doppingolás elterjedése az elmúlt évtizedekben. Ebben sajnálatos módon kezdettől fogva szerepük volt a sportolókkal foglalkozó orvosoknak, akár önként, anyagi előnyök érdekében, akár államilag szervezett formában. A doppingolás elterjedése a teljesítmény hajszolásának terméke MOK Etikai Kódex II. 22. (3), (4) és (5) Kirívóan súlyos etikai vétséget követ el az az orvos, aki szakmai tekintélyével fedez és népszerűsít általa nem ismert hatással és mellékhatásokkal rendelkező gyógymódot, tudományosan nem megalapozott gyógymódokat végző személyekkel közvetlen vagy közvetett üzleti kapcsolatot létesít. (Kizárással büntethető etikai vétség.) Az orvos alapvető érdeke, hogy megismerjen minden tudományosan megalapozott diagnosztikai és terápiás módszert a betegségek elleni küzdelemben. Felhasználni ezek közül azonban csak azokat lehet, amelyek megfelelnek a szakmai evidenciáknak. Az orvosnak a nem konvencionális gyógyító eljárások alkalmazásakor is be kell tartania az Etikai Kódexben foglalt etikai magatartási szabályokat. E körben is etikai vétség felügyeletet vállalni olyan tevékenység felett, amelyet az orvos pontosan nem ismer, ellenőrzését ellátni nem tudja. Doppingellenes szabályok betartása A teljesítmény hajszolásának terméke a doppingolás elterjedése az elmúlt évtizedekben. Ebben sajnálatos módon kezdettől fogva szerepük volt a sportolókkal foglalkozó orvosoknak, akár önként, anyagi előnyök érdekében, akár államilag szervezett formában. A magyar sportolók olimpiai szereplését is beárnyékolta 1988-ban és ben a doppingvétség. Jelek utalnak arra, hogy mindmáig érzékelhetők elvárások egyes sportágakban ilyen jellegű orvosi segítség iránt. MOK Etikai Kódex II (4) Az orvosnak meg kell tagadnia olyan kezelést, amelyet jogszabály tilt. A sportoló tájékoztatása állapotáról Főként magasan kvalifikált sportolók esetében diagnosztizált betegség, vagy sérülés esetében fontos a megfelelő tájékoztatás állapotáról, a javasolt terápiáról, időtartamáról, annak várható eredményéről. Sportolóknál nem csupán az egészségi állapotot érintő következmények fontosak, de az is, milyen szinten lesz képes sportolói pályafutásának folytatása, ha egyáltalán ez lehetséges lesz. Ahhoz, hogy dönteni tudjon a kezelési alternatívákról (pl. műtét, vagy konzervatív kezelés) megfelelő tájékoztatásban kell részesülnie. A sportoló leginkább a vele szoros kapcsolatban lévő sportorvostól várja az egészségi állapotról való tájékoztatást, akinek ez etikai szabályok által előírt kötelessége. MOK Etikai Kódex II. 5. (1) és (3) Az orvosnak kötelessége a beteget a betegségével, állapotával kapcsolatos tényekről, adatokról tájékoztatni a jogszabályokban előírt módon. A tájékoztatás legyen a valóságnak megfelelő, tárgyilagos és őszinte. Az orvos törekedjék arra, hogy a tájékoztatás a betegben ne váltson ki káros hatást, és lehetőség szerint ne rendítse meg a kezelésbe vetett bizalmat. Szükségesnek véljük hangsúlyozni, hogy az etikai szabályok ismerete a sportorvosok védelmét szolgálja, csak erős etikai kötelmek segíthetik az orvost abban, hogy ellenálljon bármilyen etikátlan kérelemnek vagy követelésnek. 38

4 medicin a Gyógyszerekkel szembeni bizalmatlanság Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) másfél éve vezette be az úgynevezett vaklicites eljárást, amelyet eddig négy alkalommal, sikerrel rendeztek meg. A vaklicit lényege, hogy az OEP versenyt hirdet az azonos hatóanyagot tartalmazó gyógyszerek között, és arra kéri a gyógyszergyártó vállalatokat, hogy tegyenek ajánlatot saját készítményük árára. Az ajánlattételkor a gyógyszergyártók nem ismerik a versenytársaik által kínált árakat. Az egészségbiztosító célja a legolcsóbb ajánlatot kiválasztani, amit azután a megfelelő ellátásbiztonsági garanciák figyelembevételével referenciatermékként kezel, és a többi azonos hatóanyagot tartalmazó készítmények számára is azonos összegű támogatást nyújt. Mindenesetre egy tavalyi véleményezés szerint azon szerekre, amelyeknek nincsen lejárt szabadalmú generikus másolata, a gyártóknak 15 százalékos árengedményt kell adnia abban az esetben, ha 8 éve már versenytárs nélkül vannak a piacon. A Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetségének elnöke, Ilku Lívia a hvg.hu-nak azt mondta: az elmúlt év kormányzati intézkedései (főleg a vaklicit bevezetése, a forszírozott árcsökkentés és a 20 százalékkal emelkedett gyártói befizetések) miatt összesen 188 készítményt nem tart tovább a gyártó a támogatotti körben, mert nem éri meg neki. Összesen 89 olyan terápiás terület van, ahol csupán egyetlen szer maradt a vaklicit miatt a preferált sávban. Azaz: ha a gyártó valamilyen módon nem tudja szállítani az adott készítményt, a betegek nem kapják meg az orvosságukat. Ez az intézkedés jelentősen rontott a betegbiztonságon. A vaklicit eredményeképpen 2012-ben 7 milliárd forinttal költött kevesebbet a lakosság folyamatosan szedett, receptköteles gyógyszerekre, mint az azt megelőző évben. Szemléltetésképpen ez az összeg általános iskolás gyermek éves közétkeztetését fedezi. Ráadásul a vaklicitnek köszönhetően az OEP 28 milliárd forinttal tudta csökkenteni a gyógyszerár-támogatásra fordított kiadásait a tavalyi év során, amely az országos mentőszolgálat éves működési költségével egyezik meg. mondta dr. Sélleiné Márki Mária, az OEP főigazgatója. Vaklicit a gyógyszergyártóknak ki nyer ma? A vaklicitbe legnagyobbrészt olyan hatóanyagok tartoznak, amelyek a lakosság nagy részét érintik, és a betegek naponta szedik. 2,5 millió beteg számára csökkentek például a vérnyomáscsökkentő gyógyszerek árai. Lényegesen kedvezőbb áron lehet hozzájutni többek között a koleszterincsökkentő készítményekhez, valamint az asztma vagy a depresszió elleni gyógyszerekhez. Van példa arra is, hogy egyes készítmények ára több, egymást követő liciten is csökkent. A vaklicit sikerét és hatékonyságát bizonyítják az eredmények és a statisztikai adatok. Az eddigi vaklicites eljárásokban 1305 gyógyszer ára csökkent, átlagosan 35%-kal, de volt példa 79,3%-os csökkenésre is. Az intézkedésnek köszönhetően tehát a betegek terhei jelentős mértékben csökkentek. nyilatkozta Bidló Judit, az OEP Ártámogatási Főosztályának vezetője. * És itt most engedtessék meg egy laikus, ám aktív gyógyszerszedő néhány gondolata. Előre is leszögezem, hogy a pilulákat nem jókedvemben, dagadó pénztárcám súlyát csökkentendő szedem. Az orvos a bajaimra felírja azokat a készítményeket, amikkel szinten tarthatom a krónikus betegségeimet. Bár fegyelmezetlen kliens vagyok, a gyógyszerszedésben nálam működik a compliance. Tiszta szívemből örülök, hogy az OEP a vaklicitnek köszönhetően oly sok milliárdot képes megtakarítani a szűkös kasszájában. Annak kevésbé, hogy bár még nem vagyok teljesen demens, de szinte 39

5 medicin a havonta más és más nevű, formájú és színű, azonos hatóanyagú szert adnak a patikában. Már éppen megszokom az egyik fazonját, amikor a következő vény kiváltásánál rá sem ismerek az addig bevett készítményre. A neve emlékeztet a korábbira, de nem ugyanaz, és semmi sem egyezik Ugye azt senki sem gondolja komolyan, hogy a hatóanyag azonosságát vizsgálni tudom? Több helyen olvastam, hogy nemcsak az orvosban kell bíznia a betegnek, hanem az általa rendelt gyógyszerek gyógyító erejében is, különben nem váltja ki a készítményt, nem hiszi el, hogy az a bajára hatásos lehet. Igen, igen, a bizalom vész el, s vele a gyógyulás gyorsasága, a krónikus betegnél az állapot szinten tartása, jobbulása. Már ne tessenek haragudni, képtelen vagyok a vaklicit mellett ilyen körülmények között zászlót lengetni nemcsak az orvosban kell bíznia a betegnek, hanem az általa rendelt gyógyszerek gyógyító erejében is, különben nem váltja ki a készítményt, nem hiszi el, hogy az a bajára hatásos lehet. Igen, igen, a bizalom vész el, s vele a gyógyulás gyorsasága, a krónikus betegnél az állapot szinten tartása, jobbulása. Megyek én a patikába. Kedves a gyógyszerész, tudja, visszajáró kuncsaft vagyok, nem kevés adózott forintot hagyok a pénztárban. Mindig meglepődöm, hogy annyi vevő közül is tudja, mit szedek bajaimra. De hiába mosolyog szegény én, a beteg egyre barátságtalanabb vagyok. Mert nyújtom a patikus felé a vényeket, aki vállát vonogatva, az orvos által felírt készítményekkel nem rendelkezik. Hiába írtam bizonyos szerekhez, hogy abból a generikus helyett vállalom a többletköltséget, de az originális gyógyszert szedném be, azt nem tartják, az nincs, de tud mást adni Puffogva megyek haza a zsáknyi pirulával, amik közül szinte egy sincs olyan az altatón kívül, amit a doktor bácsi felírt nekem, melyeknek nagy nehezen megjegyeztem a nevét, formáját, színét. A sok gyógyszert korábban rutinosan szedtem be, mert ismertem a kiszerelésüket. Ma meg? Kellő értelemmel gondolom én, bizonytalankodom. Félek, nehogy valamit össze, vagy felcseréljek. És mit csinál a sok-sok idős ember, a rengeteg krónikus beteg? Biztosan ráérő idejükben a vaklicitnek örvendenek. Krasznai Éva Derűlátóan távozik a posztjáról Leitner György 1987-ben diplomázott a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen, majd az MBA-fokozatot négy évvel később, az Egyesült Államokban szerezte meg. A gyógyszeriparba 1992-ben került, három esztendő múlva már a GlaxoSmithKline első számú vezetője volt. Éveken keresztül kettős posztot töltött be, ugyanis egyúttal a lengyelországi GSK-t is vezette. A magyar vállalat ügyvezetői teendői mellett a GSK Közép-európai üzletfejlesztési tevékenységéért felelt, a cég regionális értékesítési hatékonysági programját vezette. Részt vett a vállalat európai termék és portfólió stratégiai bizottságának munkájában, valamint a késői fázisú termékekkel foglalkozó központot is vezette. Ahogy mondta, távozását hosszú gondolkodás előzte meg. Ez nem az utóbbi néhány hét, mint inkább az elmúlt 1-2 esztendő alatt folytatott gondolkodási folyamat eredménye. Óhatatlan, ha valaki bizonyos pozícióban hosszú időt eltölt, számvetést kell készítenie. Több éven keresztül sok új és érdekes feladat Leitner György adatott meg neki a hazai ügyvezető igazgatói poszton. Sok egyéb között a különböző nemzetközi európai projektek vezetése, a közép-európai 40

6 medicin a projektek szponzorálása, az európai kereskedelmi vezetőségi tagság. Mindegyik a fejlődését segítette. A számtalan megújulási lehetőség ellenére merült fel benne, hogy meddig lehet ezt a feladatkört újra és újra megújulva végezni. Eddig mindig visszahúzott a sok fejlődési lehetőség és a GSK hozzám nagyon közel álló, bevonó vállalati kultúrája mondta. Mindenesetre irányítása alatt a Legjobb Munkahely felmérés eredményei alapján 2005 és 2006 után 2008-ban is a GlaxoSmithKline Pharma lett Az év legjobb munkahelye a nagyvállalatok kategóriában.. Akkor a felmérésben 141 vállalat munkavállalója vett részt, majd azt követően e címre már nem pályáztak. Mindenesetre az eredmények, a csapatszellem eddig maradásra ösztökélte. Mi történt, hogy most mégis a távozás mellett döntött? Erről így beszél: Nem hazai, hanem a cég európai struktúráját érintő változtatás miatt mondok nehéz búcsút a vállalattól. A GSK anyavállalatánál az elmúlt hetekben olyan átszervezésről határoztak, amihez újfajta működési modellt állítanak fel. Ennek keretében az eddigiektől eltérő munkamegosztás zajlik majd az egyes országokban tevékenykedő cégek és a központ között. Az egymáshoz földrajzilag és egyéb szempontból is viszonylag közel álló országokat egy-egy szubrégióba csoportosítják. Az így kialakított régiókban megváltozik a munkamegosztás. Míg a mai struktúrában kb. 80%-ban helyi, és 20%-ban a központi akarat érvényesül, a jövőben ez megfordul, és mondjuk a tevékenységek 60%-a lesz a központi, s csak 40%-a a helyi kompetencia. Az utóbbi pedig inkább implementációt jelent, vagyis egy adott terv végrehajtását várják el, mintsem a terv létrejöttét, a tervezési folyamatot. Másként fogalmazva, a stratégiaalkotás az egyes országok feletti szintre kerül. Vezetői szempontból úgy érzem, hogy az új modellben helyi szinten az eddigiekhez képest kevésbé komplex vezetői feladat jön létre. Az új feladatkörben én már nem tudok megújulni, mint ahogy nagyon sokszor tehettem az elmúlt több mint 20 év során. Tehát eljött az idő, amikor már nem akar maradni. Az újfajta feladat nem áll közel hozzá, az kevésbé stratégiai, sokkal inkább helyi taktikai végrehajtásról szól. Hogyan éli meg a történetet? Azt mondja, a lelkem egyik fele nagyon szomorú. Fáj, hogy elmegyek attól a cégtől, amit gyakorlatilag az utóbbi 17 esztendőben az itt dolgozó csapattal együtt építettünk fel. Mindenképpen erősen kötődöm a vállalathoz, és talán a GSK is hozzám. Ez egyfajta lelki kapocs, hiszen máig GSK-s szív dobog bennem. A másik oldalról pedig bizonyos felszabadultság-érzésem Erősen kötődöm a vállalathoz, és talán a GSK is hozzám. Ez egyfajta lelki kapocs, hiszen máig GSK-s szív dobog bennem. A másik oldalról pedig bizonyos felszabadultság-érzésem is van. Az ismeretlen izgalmát élem meg. A 2006-ban felavatott GSK-üzem amikor még a legjobb munkahely volt is van. Az ismeretlen izgalmát élem meg. Nagyon szeretem azt, ha újat csinálhatok, valami olyat, amiben kiélhetem az alkotási vágyamat, és ennek az izgalma egyre inkább elhatalmasodik rajtam. Ugyanakkor a szomorúság az egészen május 31-ig bennem lesz, sőt talán még tovább is. Egyelőre megkértek, hogy maradjak még, és segítsem az elkövetkező hónapokban történő változási folyamatokat legalább elindítani. Ami biztos, az az, hogy most szükségem van egy kicsi pihenésre Nagyon nyitottan tekintek a holnap felé. Szektoron kívül is szívesen keresgélek. Aki egyszer megszokta, hogy első számú vezetőként dolgozik, legalábbis így gondolom, nehéz lenne más pozícióba beülnie. Ebben a pillanatban tehát prioritásként ezt tartom szem előtt. Ám azt, hogy ezt milyen iparágban érem el, az nem tölt el szorongással, nyitott vagyok. Az biztos, hogy a vállalati kultúra nagyon fontos számomra, amellett, hogy a választott iparág igazi hozzáadott értéket tudjon teremteni. Mindenesetre a jövőmet illetően derűlátó vagyok! Krasznai Éva 41

7 ORVOSTÖRTÉNET Aki íróként is gyógyított Németh László-portré Életünk olyan, amilyenné gondolataink teszik! (Marcus Aurelius) A nagybányai születésű magyar-francia szakos bölcsész, Németh László apja nyomdokaiba lépve tanárnak készül. A természettudományok iránti rajongása később mégis a medikusi pálya felé tereli ben végzi el az orvosi egyetemet, majd a Szent János Kórház cselédkönyves orvosa lesz. Később fogorvosi szakképesítést szerezve fogászként, iskolaorvosként dolgozik, tanít a hódmezővásárhelyi gimnáziumban. Életműve tükrében azonban leszögezhetjük: Németh Lászlónál az orvoslás, az írás, a pedagógia sosem volt élesen elválasztható egymástól, hiszen íróként is azt tette, amit orvosként: gyógyított! Freud mélylélektani felfedezései a gátlás, a tudattalan, a testi-lelki folyamatok összefüggései a szépirodalomban is megjelentek. A lelki élet kóros jelenségeinek oka egyre több írót foglalkoztatott. Németh László mindössze 24 éves, amikor a Horváthné meghal c. művével megnyeri a Nyugat novellapályázatát. Közben publikál a Napkelet, a Tükör, a Híd, és a Magyar Csillag hasábjain. Legjelentősebb iskolaorvosi munkája A Medve utcai polgári (1937) legelőször az Iskola és Egészség c. szakmai folyóirat különszámaként jelenik meg. Németh László azon kiváló tollforgatók sorába tartozik, aki orvosi ismeretekkel, tapasztalatokkal felvértezve a magyar A hiteles művészi elemzéshez a természettudományos műveltsége mellett természetesen esztétikai, filozófiai, történelmi, néprajzi ismerete és nyelvtudása is hozzájárult. írók sorában talán a legprecízebben tárja az olvasó elé az emberi lét sorskérdéseit. Novelláiban, lélektani-tudatregényeiben (Gyász, 1935; Bűn, 1936) és drámáiban (Bodnárné, 1931; Papucshős, 1934; Széchenyi, 1946; Szörnyeteg, 1963) pontos képet ad az emberi tudat és érzelemvilágról. A emberi lélek bugyrait az Iszony c. művében láttatja a legplasztikusabban. Talán nem véletlenül, hisz e művén melyet Móricz biztatására kezdett el 1942-től 1947-ig dolgozott. Ezen írásában tökélyre fejlesztette a lélekábrázolást. A hiteles művészi elemzéshez a természettudományos műveltsége mellett természetesen esztétikai, filozófiai, történelmi, néprajzi ismerete és nyelvtudása is hozzájárult. Ez utóbbit 1948 és 1953 közötti műfordításaiban csillogtatta meg, amikor is némaságra ítéltetvén neves regény- és drámaírók (Gorkij, Puskin, Kleist, Ibsen, Shakespeare) műveit tolmácsolta magyar nyelven. Első műfordítása 1948-ban Thornton Wilder Caesarja volt. Bár az irodalomtörténet főként esszéistaként tartja számon Németh Lászlót, azért ha kellett a jambusokkal is megbirkózott. Egyébként éppen két műfordításáért (Tolsztoj: Anna Karenina, Zakrutyikin: Az úszó 42

8 ORVOSTÖRTÉNET Az író és orvos emléktáblája falu) kapott József Attila-díjat 1952-ben. Hegedűs Géza egy alkalommal így írt Németh Lászlóról:... semmit sem szeretett fordításban olvasni, inkább megtanult még egy nyelvet, hogy az elébe kerülő könyvet eredetiben értse. De térjünk vissza az író drámáihoz, a történelmi darabokhoz: Széchenyi (1946), Husz János (1948), Galilei (1953). Ez utóbbi drámája hódmezővásárhelyi tanítóként, óráira készülve született meg, amelyet három nappal az 1956-os forradalom előtt mutatott be a Katona József Színház. A jellemeknek nálunk jobbnak, rosszabbnak, vagy hozzánk hasonlónak kell lenniük írta Arisztotelész akit nem véletlenül említettem hiszen Németh László aki 1931-ben kiegészítő érettségit tesz görög nyelvből nemcsak e nagy gondolkodót, de a görög drámairodalom csínját-bínját is jól ismerte. Drámái talán ezért is oly lényegre törekvőek, feszesek, amelyeknek hősei, ahogy ő maga fogalmazott:... nemcsak aránytalan feladatba vágó, de korral, Mesteri regénye a tökélyre fejlesztett lélekábrázolás... soha nem tudta a műveltséget két részre, természettudományos és humán műveltségre osztani, számára mindegyik egyformán hozzátartozott a megismerendő és érdekes világhoz Első színházi bemutatója március 30-án a Nemzeti kamaraszínházában volt, utolsó drámáját pedig 1970-ben vitték színpadra Hódmezővásárhelyen és Szegeden. betegséggel, szívós vonzalmakkal gúzsba kötött emberek, akik mégsem képesek föladni a maguk lelkiben s a világában a jobb kicsikarását. Németh Lászlóra ha mondhatjuk így ugyanez igaz! Műveit sűrűn átszövik az életrajzi elemek. A gyermekkort a Kocsik szeptemberben (1937), a gimnáziumi és egyetemi éveket az Alsóvárosi búcsú (1938) és a Szerdai fogadónap (1939), a pályakezdést pedig A másik mester (1941) c. írásaiban is felfedezhetjük. Gondolat- és érzelemgazdag írásai az általános emberi problémákra világítanak rá. Az író munkáinak témája, hangulata a klasszikus tragédiákhoz hasonlóan kissé komor, sötét de ez így is van jól, hisz az igazi katarzis ez által születhet meg az értő olvasó (és néző) számára! Első színházi bemutatója (Villámfénynél) március 30-án a Nemzeti kamaraszínházában volt, utolsó drámáját (Az írás ördöge) pedig 1970-ben vitték színpadra Hódmezővásárhelyen és Szegeden. Azért két írásában fanyar humora is felfedezhető (Pusztuló magyarok, 1936; Utazás, 1962). Előbbi egy falukutatás dilettánsait figurázza ki, míg utóbbi az es Szovjetunióban tett utazása emlékeit idézi fel. A Kanadában élő legidősebb Németh-lány, Magda (aki egyébként elsőként olvashatta, majd gépelte le apja írásait) egy tavaly májusi gyöngyösi író-olvasó találkozón, ahol Mélységből, mélységbe c. könyvét bemutatta, elmondta: nem véletlen, hogy három testvérével természettudományi végzettséget szereztek. Az iskolákban egykor nagyon eltorzították a tananyagot, az írót sokszor piszkálták az egyetemi előadásokon, ezért apjuk lebeszélte őket arról, hogy humán tárgyakat tanuljanak húzta alá Németh Magda, aki az Égető Eszter-t (1956) tartja édesapja legszebb alkotásának. Németh László ezen regényéért (valamint Galilei c. drámájáért) 1957-ben kapta meg a Kossuth-díjat. Az Égető Eszter egy vidéki értelmiségi család három generációjáról szól, film is készült belőle 1989-ben. Az író másik lánya, Judit így vallott édesapjáról:... soha nem tudta a műveltséget két részre, természettudományos és humán műveltségre osztani, számára mindegyik egyformán hozzátartozott a megismerendő és érdekes világhoz. Valószínűleg orvosi tanulmányai is hozzásegítették ehhez az egyetemes érdeklődéshez. A munka nála elválaszthatatlan volt az élettől. Életének nyolcadik évtizedében magas vérnyomása miatt Németh László egyre többet szenvedett. Orvos lévén figyelte egészségét, állapotának minden mozzanatáról naplót vezetett, mely Levelek a hipertóniáról címmel jelent meg. A családjáért, lányaiért és talán nem túlzás az emberiségért aggódó, fáradozó író nagyszerű pályaívének az 1971-es agyvérzés vet véget, március 3-án hal meg Budapesten. Czompó Judit 43

9 KULTÚR A Új színek, új terek, új színterek Bár úgy tűnik, egyre kevesebb pénz jut a kultúrára, mégis újabb és újabb üres iskolákat, elhagyott épületeket találnak, alakítanak át játszóhellyé a leleményes alkotók. Az utóbbi fél évben a fővárosban nemcsak a kultúrának hagyományosan otthont adó pesti, hanem a budai oldalon is több ilyen színtér nyílt. Ha hagyományos helyszíneken is, de a tavaszi zsongás vidéken is elkezdődött a kultúrában: májusban-júniusban már több nagyvárosban kezdődik a fesztiválszezon. Budapest Music Center Maga a miniszterelnök avatta fel márciusban a Budapest Music Centert (BMC) a főváros IX. kerületében. A Mátyás utcai zenei központban koncertterem, több stúdió, zenei könyvtár, információs központ, tanterem, kétszintes dzsesszklub és étterem is helyet kapott. A BMC a kulturális rendezvényeken kívül képzőhelye is lesz a fiatal művészeknek, alkotóknak. A központ koncertterme elsőként a fővárosban kifejezetten kamarazenei produkciók számára készült, befogadóképessége 350 fő. A BMC 2,5 milliárd forintba került, a magánberuházáshoz a kormány 500 millió forintot adott hozzá. A májusi programok közül néhány ízelítő: Con Tempo a Bartók Rádió kortárs hangversenyciklusa: a Qaartsiluni Ensemble hangversenye (május 23.) Modern Art Orchestra Exkluzív : Népzenei feldolgozások; Vendég: Szirtes Edina Mókus (május 25.) Concerto Budapest Schubert-Haydn ciklus 4. koncert (május 30.) Átrium Film-Színház Pestről a Margit körútra, a több mint 10 éve bezárt Átrium moziba költözött a Merlin Színház. A néhány hónapja Átrium Film-Színház néven megnyitott új kulturális központ azonban nemcsak a Merlin utóda, több annál, befogadó hely, ahol színvonalas befutott és még az előtt álló társulatok sikeres produkcióit mutatják be a 300 férőhelyes teremben. A Merlin hagyományaihoz híven angol nyelvű előadásokat, külföldi társulatokat is láthat itt a közönség. Az előadásokon kívül van itt film, kortárs tánc és cirkusz, kamarazene, jazz, hétvégén pedig gyerekprogramok is. Az előcsarnokban hatalmas kávézó várja a vendégeket, amely akár törzshellyé is válhat, nem csak a belbudai lakosoknak. Néhány május program: Kafka and Son külföldi vendégjáték (május 18.) Nemzetközi táncest (május 21.) Heti Válasz Filmklub premier: Szabadság-különjárat (május 22.) Pintér Béla és Társulata: Parasztopera (május ) Hátsó Kapu Új kulturális tér nyílt februárban a budapesti Dohány utcában Hátsó Kapu néven. A 237 négyzetméteres belső tér színházi előadásokra, koncertekre, gyerekprogramok szervezésére alkalmas. A mobil nézőtéren néző, hallgató ültethető le kényelmesen. Az új színtéren helyet kapnak kortárs zenei koncertek, dzsessz- és más improvizációs programok, színházi és táncelőadások. Bár nyaranta nem lesznek előadások, a turisták filmes aláfestéssel a negyed történelmi és kulturális hagyományaival ismerkedhetnek meg itt. Addig is májusban megrendezik a már hagyományos Fringe Fesztivált, amelynek keretében tehetséges kezdő előadókat és alkotókat bemutató sorozatot indítanak. Meghirdették az Antré pályázatot, amelyre kis költségvetésű, új utakat kereső előadásokat várnak, a nyer- 44

10 KULTÚR A tesek május végén az Antré Fesztiválon mutatkozhatnak be. További májusi programok: Bridge Beszélgetés szakemberekkel arról, hogy milyen mindenki számára elfogadható megegyezéseket lehet kötni a társadalmi környezetünk jobbítása céljából. A sorozat szerkesztője: Csigó Péter szociológus (május 20.) Nyitrai László Máthé Zsolt: Ibusár-állomás Parti Nagy Lajos Ibusár című művének felhasználásával (május 22.) Jurányi Inkubátorház Az Átriumon kívül a színházi élet budai térnyerésének másik bizonyítéka a Budapest II. kerületében fél éve megnyílt Jurányi Inkubátorház. Az egykori Földes Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola épületének négy szintjén, 6 ezer négyzetméter össz-alapterületű összművészeti központban a tervek szerint független művészek, a MOME frissen végzett hallgatói, stúdiók, táncosok, és egyéb társulatok, produkciók kapnak lehetőséget az alkotásra és a bemutatkozásra. Nyáron szabadtéri előadásokra is mód nyílik a kertben. A házban elsősorban a gyártásra helyezik a hangsúlyt: irodákat, próbatermeket, raktárakat biztosítanak a független alkotóknak, és ezzel egy szellemi műhelyt is létrehoznak. Néhány májusi program: GAP - The Soloist (táncjáték) a Nemzeti Táncszínház előadása (május 16.) A Dohány utcai seriff (dráma) a FÜGE Produkció előadása (május 20.) Repülés lecke kezdőknek (bábjáték) A győri Vaskakas Bábszínház előadása (május 25.) Szeged: Dejà Vu Fesztivál A Szegedi Ifjúsági Napok mellett idén júniustól egy új zenei fesztivállal is találkozhat a szegedi közönség: indul a Dejà Vu Fesztivál. A rendezvényt június között rendezik meg az Etelka sori sportpályán. A fesztivál a 80-as évek végén és a 90-es években virágzó hazai zenei élet szereplőit vonultatja majd fel. Láthatjuk majd az egykor Trabanton szálló Sipos F. Tamást, az Első Emeletet, de jön Zoltán Erika, az újjászerveződött UFO, a Kozmix, és persze nem maradhat ki a házibulik máig nagy kedvenc zenekara, a Hip Hop Boyz sem. Az egyik legkülönlegesebb koncertet minden bizonnyal a Balázs Fecó Horváth Charlie Somló Tamás trió adja majd, ami csak erre a fesztiválra áll így össze. Pécs: Zsolnay Fesztivál Már másodszor rendezik meg májusban a Zsolnay Fesztivált, a szintén nem túl régi pécsi Zsolnay Kulturális Negyedben. Öt nap alatt 143 zenei, színházi, irodalmi és képzőművészeti programon vehetnek részt a látogatók az egykori Zsolnay Porcelángyár öthektáros területén. Jönnek művészek a világ minden területéről, például az Egyesült Királyságból, Franciaországból, a Kongói Demokratikus Köztársaságból, Örményországból, Spanyolországból és Romániából. De természetesen neves hazai alkotók is fellépnek, többek között koncertet adnak a Budapesti Vonósok zenészei, a Magyar Zeneművészeti Társaság Kamaraegyüttese és Palya Bea is. A fesztivál vendége lesz például Jókai Anna írónő, Parti Nagy Lajos író, a budapesti Színművészeti Egyetem hallgatói idén Molière-variációkkal mutatkoznak be. Franciaországból egy óriás kaleidoszkóp érkezik, hogy próbára tegye a látogatók tér- és valóságérzékét. Az érdeklődők kipróbálhatják a játékkészítést, üvegfestést, a vállalkozó szelleműek mesehőssé változhatnak. Debrecen: Országos Gyermekszínjátszó Fesztivál Több helyszín közül is válogathatnak a kultúrára éhes debreceniek. Hagyományos színtér például a Csokonai Színház, ahol június 7-e és 9-e között rendhagyó módon nem a felnőttek, hanem a gyerekek koptatják majd a világot jelentő deszkákat. Az április eleje óta tartó Országos Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Találkozó záróprogramjára, az országos fesztiválra ugyanis itt kerül sor. Debrecen másik kulturális központja a Vasutas Egyetértés Művelődési Központ. Itt játssza el május közepén a Pódium Színház Bengt Ahlfors: Színházkomédia Avagy mi történik hátul? című vígjátékát. Debrecen szívében a Református Nagytemplom mellett a Grand Hotel Aranybikában található a 460 férőhelyes Bartók-terem. Itt lép fel május 24-én a Nemzeti Filharmonikus Zenekar. A koncerten G. Mahler, A. Berg, és I. Sztravinszkij műveiből adnak elő részleteket. Bernáth Bea Információ a MOK-tagdíj befizetéséről Tisztelettel tájékoztatjuk a kedves Kollégákat, hogy a MOK éves tagdíja január 1-jétől Ft. A Magyar Orvosi Kamara közös tagdíjszámlája: CIB Bank: A közleményben kérjük feltüntetni a tagdíjfizető orvos nevét és pecsétszámát! A tagok a tagdíjat a MOK közös tagdíjszámlájára fizethetik be havonta átutalással vagy bérlevonással, havi egyenlő részletekben az esedékes hónap 10. napjáig félévente átutalással, két egyenlő részletben a tárgyév március 31. és szeptember 30. napjáig évente egy összegben átutalással, a tárgyév március 31. napjáig 45

11 a nno Anno Májusban történt 153 éve, május 21-én Semarangban (Jáva szigete) hatgyermekes holland családban megszületett Willem Einthoven, aki az angol kutató, Augustus Waller felismerését miszerint a szívben gerjesztett elektromospotenciál-változások a test felületén is mérhetők továbbfejlesztve elsőként készített (1903) húros galvanométert. Bár a szívbetegségek diagnosztizálásának eszköze sokat fejlődött az elmúlt századok során, a leideni egyetem élettanprofesszorának találmánya, az elektrokardiográfia (EKG), mérföldkő volt a kardiológiai történetében, amelynek felfedezéséért 1924-ben vette át az orvostudományi és fiziológiai Nobel-díjat. A neves belgyógyász professzor aki 1885-ben kapta meg diplomáját az utrechti egyetemen a tanítás mellett családjára is szakított időt, feleségével (Frédérique Jeanne Louise de Vogel) négy gyermeket (Augusta, Louise, Willem, Johanna) nevelt fel, és nagy sportemberként egyike volt az utrechti diák-evezősklub megalapítóinak. A kardiológia atyja hosszú betegség után szeptember 29-én hunyt el. 193 éve, május 12-én Firenzében megszületett Florence Nightingale. Születésnapja az Ápolók Világnapja, amelynek nemzetközi jelképe a lámpás. A nemesi családból származó Florence a görög, latin, francia, német, olasz nyelv mellett bankár apjának köszönhetően brit nőként az elsők közt tanulhatott filozófiát, történelmet és matematikát. (Ez utóbbi tantárgynak későbbiekben nagy hasznát vette, tanulmányaiban rózsadiagramot használt a gyógyellátás és a köz- 46 egészségügy adatait, a hadikórház halálozási arányait bemutatandó.) Florence aki szülővárosáról kapta a nevét otthonosan mozgott az úri társaságokban, művelt, kedves és humoros volt, mégis úgy érezte, a hagyományos angol életforma (család) nem neki való, ezért felbontotta közel hétéves jegyességét Richard M. Milnes báróval (1849). Szülei abban bíztak, hogy egy Egyiptomban, Olaszországban és Görögországban tett utazás megváltoztatja lányuk döntését. Ő azonban tudta, az ápolásban megtalálta életcélját nyarán szülei tiltakozása ellenére a németországi, Düsseldorf melletti Kaiserswerth protestáns diakonissza nővérei között tanulmányozta az ápolás alapjait. 1853ban már fizetés nélküli felügyelő nővérként dolgozik a londoni Harley Street-i női kórházban. Megélhetését szülei 500 fontos havi apanázsa biztosította, akik beletörődtek lányuk választásába. Ugyanebben az évben a betegápolás és sebkezelés fortélyait tanulmányozza Szent Vince Irgalmas Nővéreinél ben barátja Sidney Herbert külügyminiszter közbenjárása révén 38 ápolónőt felügyel Konstantinápoly egyik ázsiai kerületében, Üsküdarban (Scutari), ahol hihetetlenül rossz körülmények fogadták. Nemcsak kötszerekből, gyógyszerekből volt kevés, de élelem, tiszta víz, szappan, törölköző, edény, továbbá világítás és fűtés sem volt. Az orvosok érzéstelenítés nélkül amputáltak (ugyanis a közkatonáknak nem járt kloroform), így a szörnyű higiéniai körülmények miatt a krími háború sebesültjeinek állapota csak tovább romlott a kórházban, ahol Florence napi 20 órát volt talpon, éjszaka lámpás- sal a kezében járkált. (Az 1855 februárjában megjelent Illustrated London News őt ábrázoló metszete nyomán, illetve Henry W. Longfellow Santa Filomena c verséből ragadt rá A lámpás hölgy elnevezés. E címmel egyébként Kertész Erzsébet is írt életrajzi könyvet a híres ápolónőről, akiről számos film is készült.) Florence irányította a kórházat, a nővéreket, olykor saját pénzéből rendelt élelmiszert, kötszert, és olyan újításokat vezetett be, mint például a szobaszámot jelző csengő, az emeletekre beosztott ápolók, vagy az ételhordó lift. Anglia hazatérésekor, 1856ben nemzeti hősként fogadta. Viktória királynőnek személyesen számolt be tapasztalatairól és az általa javasolt reformokról (katonai egészségügy pontos elszámolási rendszere, bábaasszonyok és dologházi ápolók képzése, látogató-ápolói szervezetek, prevenció), amelyekből ezer oldalas jelentést készített. Ezeket később ki is adták, illetve ezen ajánlások alapján szerveződött meg a Katonai Orvosi Iskola 1859-ben. Ugyanebben az évben Florence alapítványt tett. A közadakozásból 45 ezer font gyűlt össze, így július 9-én megnyílt a londoni Szent Tamás Kórház, ahol a nővérképzés Nightingale felügyelete alatt folyt, aki bár látása egyre romlott (1901-re meg is vakult) rengeteg levelet, naplót, tanulmányt és könyvet írt (The Finest Art, Notes on Hospitals, Notes on Nursing for the Labouring Classes). Az ápolói szakma alapjait lerakó Florence Nightingale aki első nőként a királytól 1907-ben megkapta az angol becsületrend érdemrendet Londonban halt meg, augusztus 13-án. Végrendeletében kikötötte, hogy ne díszesen temessék el. Így nem a Westminster apátságban, hanem a St. Margaret templom sírkertjében helyezték örök nyugalomra. Czompó Judit

12 A PRÓHIRDET ÉS Dél-Pesten házi gyermekorvosi praxis eladó Háziorvosi praxisba, német nyelvtudással orvost keres. Dr. A. Stadtmüller. Tel: Északnémet kisvárosi klinikára keresünk belgyógyász szakorvost. Főorvosi státusz, kiemelt bérezés, hangulatos kisvárosi családbarát környezet. Jelentkezés: veronika. Üzemorvosi rendelő Budán teljes berendezéssel kiküldetés miatt sürgősen, 1,9 M-ért eladó Angol 4xgyorsabban, beszédcentrikus Callan-módszer, anyanyelvi tanárok, Skype-on is, www. ilc.hu, A budai és pesti oldalon, igényesen berendezett orvosi rendelő, kedvezményes áron KIADÓ. Érdeklődni: +36/30/ telefonszámon Bőrgyógyász szakorvost (nyugdíjast, szakvizsga előtt állót is) keresünk teljes- vagy részállásban XI. kerületi szakrendelőbe. Önéletrajzot az hu címre kérünk. Érdeklődés: 06/30/ vagy Finnországi álláslehetőség orvosok, fogorvosok számára! Nyugodt munkakörülményt, korszerű orvosi eszközöket és versenyképes EU-s fizetést biztosít Finnország egészség- ügyi központjaiban a finn Mediconnection cég. Amennyiben érdekli a lehetőség, írjon nekünk a címre Az ajkai Kórház állást hirdet az alábbi osztályokra: sürgősségi betegellátó osztály, csecsemő-gyermekgyógyászati osztály, mozgásszervi rehabilitációs osztály, belgyógyászati osztályra orvosi állás betöltésre. Az állás azonnal betölthető. Érdeklődni: Dr. Nyári Ildikó főigazgatónál a telefonon. Pályázathoz csatolandó: részletes szakmai önéletrajz, végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolatai, MOK tagságot igazoló kártya másolata, hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a pályázati eljárással összefüggésben kezeljék. Pályázatot a Magyar Imre Kórház (8400 Ajka, Korányi F. u. 1.) Dr. Nyári Ildikó főigazgatóhoz lehet benyújtani. Felnőtt háziorvosi körzetbe keresek helyettes orvost Budapesten. Telefon: (16 óra után) A Budapesti Rendőr-főkapitányság a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény rendelkezései alapján felvételt hirdet a BRFK Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi Osztály állományába, teljes munkaidejű, orvos munkakör betöltésére. Az alkalmazás feltételeivel kapcsolatban érdeklődni lehet a 06/1/ vagy 06/20/ számon. Az 1978-ban Szegeden orvosdoktorrá avatottak évfolyam-találkozója június 8-án kerül megrendezésre Prof. Dr. Dux László szervezésében. Bővebb információ: Sürgősen keresünk német egyetemi oktatókórházba gasztroenterológus szakorvosokat kiemelt fizetéssel. Teljes körű ingyenes ügyintézés jelentős költségvállalással. Telefonszám: , cím: Franciaországi ÜZEMORVOS és SZEMÉSZ állás Szép Ferenc , Újbuda centrumában eladó orvosi rendelőnek kialakított 81 nm-es lakás: A Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház főigazgatója pályázatot hirdet Rehabilitációs fekvőbeteg osztályon osztályvezető főorvos beosztás ellátására. Bővebb információ olvasható az intézet honlapján: A pályázat benyújtásának határideje: május 31. A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet a /1340-es melléken. Pályázat benyújtása: 2026 Visegrád, Gizella-telep. A Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház főigazgatója orvosi csapatába felvételt hirdet orvos, szakorvos munkakör betöltésére. Bővebb információ olvasható az intézet honlapján. Várjuk orvos házaspár jelentkezését is, szolgálati lakást biztosítunk. A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet a /1340-es melléken. Pályázat benyújtása: 2026, Visegrád, Gizella telep. Budapest XI. kerületében, a Gazdagréti téren MAGÁNORVOSI RENDELŐ kiadó. Érdeklődni a es telefonszámon lehet. Hyundai tavaszi raktári akció a Magyar Orvosi Kamara tagjai részére 2013 I. félév i30/i30 Wagon Elantra i40 ix35 (kivéve: Life) ix CRDi HP 4WD M/T ix CRDi HP 4WD A/T ix35 Premium Limited Edition 2.0 CRDi HP A/T 15,5% 20,5% 23% 10% 12% 14% 15,5% Kitételek: - Egyedi ajánlatunk és kedvezményeink kizárólag a magyarországi készleten lévő itt felsorolt modellekre érvényesek! - Elantra esetén kedvezményeink Life és Comfort felszereltségű manuális váltóval szerelt modellekre érvényesek - a feltételek változtatásának jogát a Hyundai Holding Hungary Kft fenntartja magának - kedvezmények a MOK igazolvány felmutatásával vehetők igénybe - kedvezményeink az aktuális bruttó Listaárból számolva érvényesek - az itt megadott kedvezmények más akciókkal illetve limitált modellekkel (pl.: i20 Color Limited Edition ) nem vonhatók össze. 47

13 SPORT ORVOS Munka, család, sport Gondolom, számos kollégában felvetődött élete folyamán a kérdés, hogyan lehet a hivatás a családi élet és a rendszeres testmozgás között az egyensúlyt megteremteni. A szakmában eltöltött közel 45 év és a veterán atlétikában edzésekkel és versenyzéssel eltelt csaknem 27 év lehetőséget adhat arra, hogy a tapasztalatom megosztásával az érdeklődő kollégák körében a rendszeres testmozgásra és a veterán versenyeken való részvételre buzdítsak. A Veterán Atlétikai Európa-bajnokságon, Anconában Fiatalkoromban a labdarúgás volt a nagy szerelem, 16 évesen már lehetőséget kaptam MB III-as felnőtt csapatban szerepelni. Az 1950-es évek végén egy-egy rangadót néző előtt játszottunk. A megyei ifjúsági válogatottban nyújtott jó teljesítményem alapján meghívást kaptam a Magyar Ifjúsági Válogatott bővebb keretébe. Itt lehetőségem nyílt többek között Dunai II Antallal és Varga Zoltánnal is játszani. Az érettségi nagy választóvíz volt az életemben, választanom kellett a továbbtanulás és a labdarúgás között. Édesapám tanácsára a továbbtanulást választottam. A Szegedi Orvostudományi Egyetemen eltöltött hat év alatt a rendszeres testmozgást nem hagytam abba. Két éven át az orvostudományi egyetem sportfelelőse voltam, labdarúgásban, kosárlabdában és atlétikában megszerveztük a kari és az egyetemek közötti bajnokságot. Dr. Szontágh Ferenc rektor úr aktív támogatásával sportkapcsolatot alakítottunk ki és ápoltunk a Krakkói Orvostudományi Egyetemmel. Az egyetem elvégzése után a kiskunhalasi Semmelweis Kórház szülészeti osztályára kerültem, ahol megszakítás nélkül 38 évet dolgoztam dr. Makay László igazgató főorvos úr mellett igyekeztem elsajátítani a szülészet és nőgyógyászat tudományát. Hét éve a kalocsai Szent Kereszt Kórház szülészeti osztályára kerültem, ahol dr. Molnár Gábor főorvos úr mellett nyugdíjasként dolgozom. Kezdő orvosként az osztályon végzett munka és az ügyeleti szolgálatok mellett a rendszeres sportolásra nem jutott idő. 43 éves koromban úgy éreztem, hogy az egészségem megőrzése érdekében szükségem van a rendszeres sportolásra. A kiszámíthatatlan időbeosztás miatt csapatsportra nem gondolhattam, így az érdeklődésem az atlétika felé fordult, elsősorban a súlylökés és a diszkoszvetés érdekelt. Az atlétikát autodidakta módon tudtam elsajátítani, mivel egy-egy szabad délutánon és szabad hétvégén tudtam gyakorolni, ilyenkor edzőre nem számíthattam. Segítőim azért voltak elsőként dr. Lengyel Gáspár főorvos úrra számíthattam, aki közös versenyeink alkalmával igyekezett csiszolni a technikámon. Dr. Bácsalmási Antal főorvos úrral viszont Kiskunhalason készülünk a közös versenyekre. Az Orvosi Világjátékokra dr. Kasza Géza kollégám hívta fel a figyelmemet. Az Evianban ben rendezett viadalt szinte egy időben tartották a Svájci Veterán Atlétikai Bajnoksággal. Bern és Evian között csupán kb. 160 km volt a távolság, így adódott a lehetőség, hogy az Orvosi Világjátékok színvonaláról és hangulatáról személyesen meggyőződjek. Anynyira érdekesnek találtam, hogy azóta szinte mindegyik versenyen indultam. Atlétikában és erőemelésben a 17 év alatt 46 arany, 11 ezüst és 6 bronzérmet nyertem. Aminek nagyon örülök, hogy az egyes versenyszámokban elért eredményeim a Veterán Világ- és Európa-bajnokságon is jó eredménynek számítottak. A veterán atlétika színvonala azért magasabb, mivel ott korábbi válogatott sportolók és volt olimpikonok is indulnak. Egy-egy korcsoportban versenyző is van. Veterán Világbajnokságokon 2 arany-, 2 ezüst- és 1 bronzérmet, míg Veterán Európa-bajnokságokon 2 arany-, 1 ezüst- és 1 bronzérmet nyertem ben, Szlovákiában kipróbáltam az erőmet az Erőemelő Világbajnoksá- 48

14 SPORT ORVOS gon, ahol korcsoportomban 132,5 kg-mal 69 évesen aranyérmet nyertem. A két fiam közül egyik sem választotta az atlétikát, de mindketten rendszeresen sportolnak, fallabdában vesznek részt versenyeken is. Nagy örömömre mind a négy unokám rendszeresen sportol, közülük a 12 éves fiúunokám úgy tűnik, az atlétikában találta meg az igazi sportágát. Korosztályában 60 m-es gátfutásban, távolugrásban és 300 m-es síkfutásban korosztályos csúcstartó. Nagyon büszke vagyok rá. A sportolás és a munka mellett a sport szervezésében is részt veszek. Nyolc éve a Magyar Orvosi Kamarán belül létrehozott Magyar Orvosok Sportegyesületében munkálkodom. Sportegyesületünk létrehozásában nagy segítségünkre volt dr. Éger István elnök úr, valamint dr. Gyenes Géza és dr. Huszágh Hedvig orvoskamarai vezetők. 15 éve a Szenior Magyar Atléták Országos Szövetségében a vezetőség munkáját segítem. A szenior atléták meghirdették a Sport egy életen át mozgalmat, A dobogó legmagasabb fokán, 2010-ben, Nyiregyhazán Sikeresek, érmesek melyhez egyesületünk is csatlakozott. A versenyeken való részvételt azért tartom fontosnak, mivel így lehetőség nyílik a hasonló korú versenyzőkkel a teljesítményt összemérni. Mindig nem lehet győzni, de a második és a harmadik helyezés is ösztönző hatású, azt sugallja, hogy több és igényesebb edzéssel a következő évben jobb helyezést lehet elérni. Arra a kérdésre, hogy a veterán sportot meddig lehet csinálni, egy osztrák veterán atléta véleményét szeretném idézni. 100 éves korában Nyíregyházán, a Veterán Atlétikai Európa-bajnokságon interjút kértek tőle, s arra a kérdésre, hogy meddig folytatja a rendszeres sportolást, ezt a választ adta: Már kissé fáradtabbnak érzem magam, így lehet, hogy hamarosan abbahagyom a versenyeken való részvételt. Amíg a rendszeres sportolás örömet okoz, és segít a betegségek megelőzésében, én sem szeretném abbahagyni. Dr. Jerémiás Attila OPTIMUM LÁTÁSJAVÍTÓ LÉZERKÖZPONT Lézeres látásjavítás MOK-tagoknak 30% kedvezménynyel! Nálunk az orvosi garancia nem extra szolgáltatás, hanem a kezelések természetes velejárója! Kérje ingyenes tájékoztatónkat a rövidlátás, távollátás és astigmia megszüntetéséről a (06-1) es telefonszámon vagy látogasson el a hu weboldalra. Optimum Látásjavító Lézerközpont. Az éleslátás helye: 1124 Budapest, Fodor u. 77. Telefon: (06-1) ; web: JOGI TANÁCSADÁS Értesítjük kamarai tagjainkat, hogy szakmai szabályszegés miatt indított polgári és büntetőjogi ügyekben díjmentes tanácsadást biztosítunk erre a jogterületre szakosodott jogász kolléga közreműködésével. Előzetes bejelentkezés a Magyar Orvosi Kamara titkárságán, a (06-1) es telefonszámon. OPEL MAGYARORSZÁG KFT. A márkakereskedések az Opel modellekre az alábbi kedvezményeket adják: Corsa Essintia, kivétel Corsa Essentia 1.0 légkondicionálóval 15,5%, Corsa Essentia, kivétel Corsa Essentia 1.0 AC és Essentia plusz csomaggal 17,5%, Corsa Color Edition metál fénnyel 15,5%, Corsa Enjoy/Cosmo légkondicionálóval 17,5%; NG Meriva Selection 2 helyi csomaggal 10,5%; NG Meriva Enjoy/Cosmo légkondicionálóval 13,5%; Astra Classic III. légkondicionálóval 20,5%; Astra Classic III. Business Edition légkondicionálóval 25%; NG Astra 15%; Zafira Essentia légkondicionálóval 23,5%; Zafira Enjoy 25,5%; Zafira Cosmo 27,5%; Insignia 20,5%; Corsa Van légkondicionálóval 12,5%; Corsa Van Business Edition 16,5%; Combo légkondicionálóval 17,5%; Combo Business Edition 20,5%; Vivaro 15,5%; Movano 14%. Az ügyfélkedvezmények visszavonásig érvényesek, valamint az Opel Magyarország Kft. fenntartja a jogot, hogy árfolyamváltozás esetén és üzletpolitikájának megfelelően listaárain és kedvezményein változtasson. HONDA ÉLES KFT. Új gépkocsi vásárlása esetén kérje egyedi akciós ajánlatunkat. Szervizmunkáknál az alkatrészekből 10%, a munkadíjból 15% engedmény, kivéve a biztosítási káresemények (1106 Budapest, Jászberényi út 38., telefon: (06-1) , (06-1) ; HONDA ALBA KFT. Honda Alba Kft. a MOK-tagoknak új gépkocsi vásárlásakor egyedi kedvezményt, a gyári kiegészítők árából 10% engedményt biztosít. Várjuk megtisztelő érdeklődésüket: 8000 Székesfehérvár, Kadocsa utca 59. Telefon: (06-22) , fax: (06-22) , T-Mobile exkluzív ajánlata a MOK-tagoknak A Magyar Telekom a MOK kamarai tagjainak nyújtott szolgáltatási kedvezményeket 2012 júniusától kiterjesztette a T-Home szolgáltatásokra is. A részletek megismerhetőek a mok.hu-n, és a Magyar Telekom és partnerei üzleteiben. Vodafone egyéni ajánlata a MOK-tagoknak. Részleteket a oldalon talál. Az IBUSZ vállalja, hogy a Magyar Orvosi Kamara tagsági igazolvánnyal igazolt munkatársai, valamint velük azonos foglalásban szereplő hozzátartozóik (házas- vagy élettárs, gyermek, szülő) részére 5 10% kedvezményt biztosít. Részletek a oldalon. Soproni Hotel Fagus**** szálloda a MOK tagjai részére 10% kedvezményt biztosít a mindenkori csomagárból (ünnepi és last minute ajánlatokra is). A részletek megtalálhatóak a oldalon. SZAKFORDÍTÁS A LinguaMED Egészségügyi Fordító Iroda 10% kedvezménnyel vállalja a külföldi munkavállaláshoz szükséges dokumentumok szakfordítási feladatainak elvégzését. Felvilágosítás és megrendelés: LinguaMED 2001 Kft Budapest, Árpád út Telefon, fax: (06-27) , (06-20) , hu, honlap: FIAT MAGYARORSZÁG KFT. 6 10% kedvezmény (modellenként változó) az ország területén bármelyik Fiat márkakereskedésben Budapest, Alkotás utca 53. MOM Park. Telefon: ; internet: MOK-megállapodások 49

15 Itt élünk. Itt kutatunk. Itt fejlesztünk. Évszázados felelősséggel az egészségért

50ETI-BEN. Köszöntő. Tartalom. øtinfo 2012. június 1. Köszöntõ

50ETI-BEN. Köszöntő. Tartalom. øtinfo 2012. június 1. Köszöntõ Köszöntő Köszöntõ Tartalom ÉV AZ Kedves Olvasók! A múlt utat mutat a jövő felé indítják gondolataikat a Szerkesztők az ETI 50. évfordulójának alkalmából soron következő cikkben. Nagy elődeinkre Deme Saroltára

Részletesebben

MINÕSÍTETT SZÁLLÁSHELY ÉLÕ KULTÚRCENTRUM. MEGÚJULÓ ARCULATÚ www.nyiregyhaza.hu

MINÕSÍTETT SZÁLLÁSHELY ÉLÕ KULTÚRCENTRUM. MEGÚJULÓ ARCULATÚ www.nyiregyhaza.hu 2 ÉPÜL A KÖRFORGALOM 3 FELNÕTTKORBA ÉRTEK. Nyíregyházi Sportcentrum néven mûködik tovább az önkormányzat tulajdonában nonprofit kft. formában a cég, amely az ügyvezetõ szerint felnõttkorba ért. 4 MINÕSÍTETT

Részletesebben

Megszentelt várakozás

Megszentelt várakozás CIII. évfolyam, 42. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Szeretetbõl segítenek Az önkéntességnek számtalan példája ismert világszerte. De nem kell olyan messzire

Részletesebben

A VÁROS LAPJA. Miskolci Napló. esti meccs a hőség miatt

A VÁROS LAPJA. Miskolci Napló. esti meccs a hőség miatt A VÁROS LAPJA Miskolci Napló Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében, 85 000 példányban sörfesztivál helyi értékkel Magyarország legnagyobb sörfesztiválja lesz szeptember 6 9. között Miskolcon, a népkertben.

Részletesebben

Kőbányai. Segítség percek alatt. Hírek. Egyedülálló mentőállomás Kőbányán 6. old. 4. 7. 16. Új fogorvosi székek. Iskolakezdési támogatás

Kőbányai. Segítség percek alatt. Hírek. Egyedülálló mentőállomás Kőbányán 6. old. 4. 7. 16. Új fogorvosi székek. Iskolakezdési támogatás Új Kőbányai XXIV/8. 2014. augusztus A X. kerület közérdekû magazinja Hírek Segítség percek alatt Egyedülálló mentőállomás Kőbányán 6. old. A tervek szerint halad a Zsivaj utcai rendelő 100 milliót is meghaladó

Részletesebben

Ingyenes jégpálya a Fõ téren

Ingyenes jégpálya a Fõ téren XVI. évfolyam 23. szám Megjelenik kéthetente 2010. december 2. Közmeghallgatás a környezetvédelemrõl Az önkormányzat képviselõ-testülete december 21-én tartja az idei közmeghallgatást a Békásmegyeri Közösségi

Részletesebben

közéleti lap xvi/15. 2008. augusztus 13. Hol vannak a régi nagy fogások? Nyári egyetem Keszthelyen Jól áll Keszthelynek Shakespeare Kocsis Miklós

közéleti lap xvi/15. 2008. augusztus 13. Hol vannak a régi nagy fogások? Nyári egyetem Keszthelyen Jól áll Keszthelynek Shakespeare Kocsis Miklós közéleti lap xvi/15. 2008. augusztus 13. Hol vannak a régi nagy fogások? Nyári egyetem Keszthelyen Jól áll Keszthelynek Shakespeare Kocsis Miklós mosó- és szárítógépek, hűtőgépek, fagyasztók, sütők a liget

Részletesebben

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 34. szám 2006. szeptember 21. Terjesztői ára: 75 Ft Megkezdi működését az ipari park Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Új munkahelyek, beruházások Szeptember 19-én, kedden délelőtt Gödöllő szempontjából

Részletesebben

Tartalom. Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk valamennyi olvasónknak! Emberségbõl példát Kitüntetettjeink. Interjú:

Tartalom. Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk valamennyi olvasónknak! Emberségbõl példát Kitüntetettjeink. Interjú: XVII. évfolyam 1. szám 2011 ÁPRILIS Tartalom Emberségbõl példát Kitüntetettjeink Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk valamennyi olvasónknak! Interjú: Dr. Szûcs Ildikó osztályvezetõ fõorvos Csillagpont Rádió

Részletesebben

FÉLÉVZÁRÁS A SZERENCSI ISKOLÁKBAN

FÉLÉVZÁRÁS A SZERENCSI ISKOLÁKBAN XXVI. év fo lyam 2. szám 2011. január 28. Ára: 150 fo rint www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 KÖZ ÉLE TI LAP MEG JE LE NIK KÉT HE TEN TE SZERENCSEN ÉS KÖR NYÉ KÉN FÉLÉVZÁRÁS A SZERENCSI ISKOLÁKBAN

Részletesebben

Van-e recept a sikerre? És

Van-e recept a sikerre? És Konkrétumok 80 70 60 50 40 30 20 10 0 27 Magyarországon minden századik embernek van patikakártyája, minden második gyógyszertárban és magán egészségügyi intézményben lehet fizetni patikakártyával, minden

Részletesebben

EGRI MAGAZIN. a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. április 5. évfolyam 4. szám

EGRI MAGAZIN. a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. április 5. évfolyam 4. szám EGRI MAGAZIN a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. április 5. évfolyam 4. szám Márciusi közgyűlés Több önkormányzati adórendelet is megváltozik a jogszabály-szerkesztési követelmények módosulása

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja VIII. évfolyam 2. szám 2011. nyár Ingyenes kiadvány

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja VIII. évfolyam 2. szám 2011. nyár Ingyenes kiadvány A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja VIII. évfolyam 2. szám 2011. nyár Ingyenes kiadvány A TARTALOMBÓL: Együttműködés a borsodi kórházakkal Betegutak a legmagasabb

Részletesebben

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 1. szám január 17.

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 1. szám január 17. ÁRPÁDFÖLD CINKOTA MÁTYÁSFÖLD RÁKOSSZENTMIHÁLY SASHALOM KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 1. szám január 17. www.budapest16.hu 4 Jól jártak az autogramgyűjtők 5 Szunyi bácsi,

Részletesebben

Tartalom. a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége hivatalos lapja. A Fõszerkesztõ Levele Tudomány az orvoslásban (Dr. Vécsei László)...

Tartalom. a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége hivatalos lapja. A Fõszerkesztõ Levele Tudomány az orvoslásban (Dr. Vécsei László)... a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége hivatalos lapja Tartalom A Fõszerkesztõ Levele Tudomány az orvoslásban (Dr. Vécsei László)............................................2 Szövetségi Tanácsülés

Részletesebben

Pohl Anette. Hyundai ix35. Mammutok és titánok. Discount coupons HEVES MEGYEI PORTRÉ TESZT KÁVÉHÁZI KEREKASZTAL IN THE MAGAZINE

Pohl Anette. Hyundai ix35. Mammutok és titánok. Discount coupons HEVES MEGYEI PORTRÉ TESZT KÁVÉHÁZI KEREKASZTAL IN THE MAGAZINE HEVES MEGYEI 2012. augusztus Üzleti Magazin Pohl Anette PORTRÉ Hyundai ix35 TESZT Mammutok és titánok KÁVÉHÁZI KEREKASZTAL Discount coupons IN THE MAGAZINE www.volkswagen.hu Most valóra válthatja régi

Részletesebben

NEMZETI TÁNCPROGRAM - helyzetfelmérés, új irányok, megoldási javaslatok -

NEMZETI TÁNCPROGRAM - helyzetfelmérés, új irányok, megoldási javaslatok - NEMZETI TÁNCPROGRAM - helyzetfelmérés, új irányok, megoldási javaslatok - 2014. MÁJUS 2015. MÁRCIUS 1 TARTALOMJEGYZÉK OLDALSZÁM Bevezető 3 1. Oktatás 1.1. Középfokú oktatás 4 1.2. Felsőfokú oktatás 7 2.

Részletesebben

ÁpolásÜgy. 2009. 23. évf. 3. szám Minden tagunkhoz eljutunk! Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. Feladó:

ÁpolásÜgy. 2009. 23. évf. 3. szám Minden tagunkhoz eljutunk! Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. Feladó: ÁpolásÜgy TARTALOMBÓL: KÉPZETT ÁPOLÓ MINÕSÉGI SZOLGÁLTATÓ MÁE REGIONÁLIS KONFERENCIA SZOMBATHELYEN Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. TISZTELETBELI ÁPOLÓT AVATTUNK Minden tagunkhoz

Részletesebben

Aláírták az uniós szerződést

Aláírták az uniós szerződést KÖZBIZTONSÁG Térfigyelő-kamerák 2010-ben is tovább bővül a kispesti térfigyelő-kamerák száma, az önkormányzat Városüzemeltetési és Közbiztonsági Bizottsága januári ülésén újabb elektronikus szemek felszereléséről

Részletesebben

IV. Ceglédi Menyegző Fesztivál. 2014. február 8. (szombat) Kossuth Étterem

IV. Ceglédi Menyegző Fesztivál. 2014. február 8. (szombat) Kossuth Étterem VIII. évfolyam, 2. szám 2014. január 31. Fotó: Hartyányi Norbert P A A N O R Á M cegledipanorama.huanno 2007 IV. Ceglédi Menyegző Fesztivál 2014. február 8. (szombat) Kossuth Étterem

Részletesebben

11 óra körül magától megindult a jég. A hírre a templomokban megszólaltak a harangok.

11 óra körül magától megindult a jég. A hírre a templomokban megszólaltak a harangok. XIV. évfolyam 2. szám, 2010. február 195 Ft KÖZÉLETI LAP Dunaföldvár fekvésénél fogva viszonylag védett; árvízkor a város legnagyobb része nincs veszélyben. A Duna legutóbbi igen magas vízállásakor a vízparti

Részletesebben

KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. XX. évfolyam 2. szám I 2012. január 31. I Megjelenik: kéthetente. Polgármester: Józsefvárosban nem lesz ebadó

KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. XX. évfolyam 2. szám I 2012. január 31. I Megjelenik: kéthetente. Polgármester: Józsefvárosban nem lesz ebadó A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. évfolyam 2. szám I 2012. január 31. I Megjelenik: kéthetente Polgármester: Józsefvárosban nem lesz ebadó ÖNKORMÁNYZAT Újabb 150 millió forint Józsefvárosnak

Részletesebben

Házasság hete Talpra állhat a Styl Ünnepeltek a tévések A szombathelyi virtuóz

Házasság hete Talpra állhat a Styl Ünnepeltek a tévések A szombathelyi virtuóz ÖNKORMÁNYZATI HETILAP III. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2015. február 14. Házasság hete Talpra állhat a Styl Ünnepeltek a tévések A szombathelyi virtuóz Önkormányzati hírek 2 2015. február 14. SZOMBATHELYI 7 FOGADÓÓRA»»

Részletesebben

Váci Napló. XVII/17 2008. február 29. péntek. Tomori Pál a Magyar Nemzet cikkével. Az ügyészségtõl várja az ügy tisztázást

Váci Napló. XVII/17 2008. február 29. péntek. Tomori Pál a Magyar Nemzet cikkével. Az ügyészségtõl várja az ügy tisztázást The House of Cornelius-Hungary Kft KÖNYVELÕ IRODA SZJA (személyi jövedelemadó) bevallását elkészítjük, 800,- Ft+áfa egységáron! Tel.: 06-20/579-4280, 06-20/447-4342 Szerkesztõség: Vác, Csányi körút 45.

Részletesebben

Segítõ kéznyújtás a Gyimesekben

Segítõ kéznyújtás a Gyimesekben 2011. április Katasztrófavédõk vizsgáztak Főútvonalra figyelmetlenül felhajtó traktor veszélyes anyagot szállító kamionnal ütközött. A traktor felborult, kigyulladt, közben átsodródott a szemközti sávba,

Részletesebben

Keress minket a VDSZ honlapján!

Keress minket a VDSZ honlapján! Ne morgolódj, mozgolódj! ALAPÍTVA 1906-ban LI. ÉVFOLYAM 2008. szeptember IX. 6. szám 2008. szeptember A 100 éves VDSZ Ifjúsági Tagozatának idôszakos kiadványa Mozgásban az ifjúsági tagozat A VDSZ Ifjúsági

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

Orosházi. volt váratlan a felmondás. Két évvel ezelõtt megegyeztünk

Orosházi. volt váratlan a felmondás. Két évvel ezelõtt megegyeztünk Élet Orosházi XIV. évfolyam. szám INGYENES VÁROSI HETILAP 9. február., péntek Kitartani a végek ekenen Az idei évi költségvetési rendeletet mutatta be dr. Dancsó József alpolgármester csütörtök reggel.

Részletesebben

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2011. május 1. Köszöntõ

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2011. május 1. Köszöntõ Köszöntő Köszöntõ Tartalom Kedves Olvasó! Ez a hónap sem volt eseménytelen, 2011. május 1-jén megalakult az Egészségügyi Szakmai Kollégium. Ehhez kapcsolódóan egy interjút olvashatnak az Aktuális hírek

Részletesebben

Apáink jönnek velünk szembe Titoknyitogató A Semmelweis Kiadó életmű-sorozata már 20 kötetes lett!

Apáink jönnek velünk szembe Titoknyitogató A Semmelweis Kiadó életmű-sorozata már 20 kötetes lett! Apáink jönnek velünk szembe Titoknyitogató A Semmelweis Kiadó életmű-sorozata már 20 kötetes lett! IX. évfolyam 9. szám 2008. október 12. 3 tartalomból Semmelweis Egyetem Az Orvosegyetem és a TF-Fórum

Részletesebben