Orvosok Lapja vagy szakvezető érdeke is a nemzetközi eredményesség, és ezért nyomás nehezedhet az orvosra, ha a sportoló egészségi állapota

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Orvosok Lapja 2013 5. vagy szakvezető érdeke is a nemzetközi eredményesség, és ezért nyomás nehezedhet az orvosra, ha a sportoló egészségi állapota"

Átírás

1 JOG ÉS ETIK A A sportorvoslás etikai dilemmái hogyan érvényesíthető a MOK Etikai Kódexe A Magyar Orvosi Kamara Etikai Kollégiuma és a Magyar Sportorvos Társaság Állásfoglalása Az orvos betegével kapcsolatos döntését a klinikai medicinában csak a beteg érdeke határozza meg, külső tényezők ezt a legritkábban befolyásolják. A sport sajátos világában gyakran kerül sor érdekek ütközésére: a sportoló érdeke ütközhet a szakvezető (edző), sportvezető, vagy akár saját családja érdekeivel, de eredményessége érdekében akár saját egészségét is veszélyeztetheti. Ezekben a konfliktusokban az orvosra akár egzisztenciáját is fenyegető nyomás nehezedhet. Világszerte több nemzeti és nemzetközi szervezet, elsősorban sportorvos-társaság adott ki a sportorvoslásra vonatkozó etikai kódexet. Hazai vonatkozásban célszerűbb a Magyar Orvosi Kamara (MOK) Etikai Kódexére alapozva vizsgálni azokat a kritikus pontokat, amelyek elsősorban jelentenek dilemmát a sportorvos számára. Ez annál is inkább célravezető megoldás, mert (1) az Etikai Kódex szabályai minden kérdésre kellő választ adnak és (2) megszegésük szankcionálható. A sportorvos döntését tehát alapvetően az orvosi etika kell, hogy meghatározza, azonban számára nem mindig világos, hogyan alkalmazhatja ennek általános szabályait ebben a környezetben. Állásfoglalásunk ebben kíván segítséget nyújtani. Salus aegroti suprema lex esto A sportoló egészségét, de akár életét is veszélyeztetheti, ha nem megfelelő egészségi állapotban végzi edzését, vagy versenyez (pl. nem kellően rehabilitálva betegséget vagy sérülést követően). A versenyek kihagyása jelentős anyagi veszteséget is jelenthet a sportoló számára. Nem ritka, hogy a szülő a siker érdekében minden más szempontot elfelejtve hajszolja gyermekét, követelve a versenyzés engedélyezését olyan sportágban, amely egészségi állapota miatt annak számára veszélyt jelent (pl. küzdősport egyik vese hiányában). Az edző vagy szakvezető érdeke is a nemzetközi eredményesség, és ezért nyomás nehezedhet az orvosra, ha a sportoló egészségi állapota A sportoláshoz megfelelő egészségi állapot szükséges miatt nem javasolja a versenyzést. Nyilvánvaló, hogy csak a sportoló egészségvédelmének szempontjai érvényesülhetnek, más megközelítés elvetendő. Különösen igaz ez olyan elsősorban szív és érrendszeri kóros állapotokban, amelyekben a nagy intenzitású fizikai terhelés akár az életet is veszélyeztetheti, amint erre már nem egy példa van. MOK Etikai Kódex II (5) és II (13) A beteg jóléte mindenekelőtt: ezt az elvet sem a társadalmi, sem politikai nyomás, sem az adminisztrációs kötelezettségek, sem kereskedelmi érdekek nem sérthetik. Az orvosoknak szakmai tevékenységük során meg kell őrizniük szakmai függetlenségüket, egyéni haszon vagy bármely személyes előnyszerzés nem ütközhet a szakmai függetlenséggel. Az esetleges összeférhetetlenség tényét a beteggel közölniük kell, illetve nyilvánosságra kell hozniuk, vagy ki kell azt küszöbölniük; ideértve a tudományos és szakmai vezetői munkával kapcsolatos tevékenységet is. A sportolók azonos elbírálása A sportorvos szempontjából azonos elbírálás illeti meg a sport hierarchiájában különböző pozíciót elfoglaló sportolókat. Vagyis: alacsonyabb minősítésű sportoló ugyanolyan figyelmet érdemel, mint az olimpikon, de az olimpi- 36

2 JOG ÉS ETIK A kon esetében sem helyes állapotának lazább elbírálása, esetleges gondos kivizsgálásának mellőzése, időhiányra hivatkozva. MOK Etikai Kódex II (8) Az orvosoknak az egészségügyi ellátás nyújtása során az igazságosság, az egyenlő elbánás elvét kell követniük, ideértve azt is, hogy a rendelkezésre álló források elosztásában a hozzáférés egyenlő esélyének kell érvényesülnie. El kell kerülniük a diszkrimináció minden formáját. Orvosi titoktartás Helytelen a sportoló egészségi állapotával kapcsolatos adatok, információk mások számára történő közlése, mégis gyakori a sportszervek részéről a sportoló egészségi állapotáról való tájékoztatás megkövetelése. Napjainkban még nagyobb kihívást jelent a média információéhsége, amely minél bizalmasabb értesülésekkel elégíthető ki. Ebben az aspektusban a sportorvosnak az önreklámozás veszélyét is el kell kerülnie. MOK Etikai Kódex II (11), II. 3. és II (5) A titoktartás elvének érvényesítése során a formális jogszabályi kötelezettségek betartásán túl az orvosoknak tiszteletben kell tartaniuk a betegek magánéletét is, továbbá mindenkor alkalmazkodniuk kell a tudomány és technika fejlődése miatt fellépő új követelményekhez, különös tekintettel az elektronikus információs rendszerekre és a genetikai információk hozzáférhetőségére. Az adatkezelésre, a titoktartásra és az egészségügyi dokumentáció vezetésére, kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések vétkes megszegése egyben etikai vétség is. Tilos a burkolt reklám, ilyen lehet gyógyító eljárások, ki nem próbált vagy el nem fogadott A sportorvos szempontjából azonos elbírálás illeti meg a sport hierarchiájában különböző pozíciót elfoglaló sportolókat gyógymódok ismertetése, viták, köszönetnyilvánítások közlése. Ha az orvos úgy ítéli meg, hogy nem rendelkezik megfelelő szakmai képességekkel vagy a szükséges lehetőségekkel ahhoz, hogy elvállalja, vagy folytassa a beteg kezelését, akkor erről megfelelő időben tájékoztatnia kell a beteget és más, megfelelő orvoshoz kell irányítania. Szakmai kompetencia betartása A sportorvoslás multidiszciplináris jellege miatt csábíthat a szakmai kompetencia határainak átlépésére. Ráépített szakképesítésként meghatározó az alap-szakképesítés jellege. A sportoló mégis gyakran fordul sportorvosához olyan panasszal, amelynek diagnosztikai és terápiás vonatkozásai meghaladják ismereteit (pl. belgyógyász alapszakvizsgával rendelkező sportorvosnak sérülés esetén tudnia kell mikor szükséges szakorvosi ellátás/konzílium, illetve mikor elégséges néhány nap pihenő, konzervatív kezelés). A sportorvosnak ezért ismernie kell, melyek kompetenciájának határai, s tudnia kell, hogy ezek átlépése etikai vétséget jelent. MOK Etikai Kódex II. 2. (3) és (12), II. 17. (1) Az orvos a hatályos jogszabályok rendelkezéseire figyelemmel vállalhatja el tudásának és tapasztalatának megfelelően, illetve tagadhatja meg az adott beteg ellátását azzal, hogy az ellátás megtagadása kizárólag valós, nyomós okon alapulhat. A vonatkozó jogszabályokba foglalt rendelkezések vétkes megszegése egyben etikai vétségnek is minősül. Az orvos nem állíthatja magáról és nem kelthet olyan látszatot, hogy olyan szakismeretek, kezelési lehetőségek birtokában van, amelyekkel valójában nem rendelkezik. Ha az orvos úgy ítéli meg, hogy nem rendelkezik megfelelő szakmai képességekkel 37

3 JOG ÉS ETIK A vagy a szükséges lehetőségekkel ahhoz, hogy elvállalja, vagy folytassa a beteg kezelését, akkor erről megfelelő időben tájékoztatnia kell a beteget és más, megfelelő orvoshoz kell irányítania, ideértve a progresszív kórlefolyású eseteket is. A diagnosztika és gyógyítás folyamatában szükséges az egyes szakterületeket jól ismerő kollégák segítsége és tanácsa. Az orvos kötelessége, hogy tanácsaival segítséget adjon kollégáinak. Ugyanakkor kötelessége a kollégák tanácsainak figyelembe vétele. Szakmailag megalapozatlan módszerek alkalmazása A sportolók körében széles körben elterjedt olyan módszerek elsősorban a regeneráció elősegítését célzó italok, tápszerek stb., vagy a sérülések rehabilitációját meggyorsító eljárások alkalmazása, amelyek hatékonysága tudományos módon nem igazolt. Ennek ellenére mind a sportolók, mind a sportszervezetek jelentős összegeket biztosítanak ilyen célokra, s eljárásuk igazolását várják el a sportorvostól. A készítmények többnyire ártalmatlanok, csak az anyagi forrásokat vonják el hasznosabb céloktól, de némelyik esetében egészséget károsító mellékhatás sem zárható ki. A teljesítmény hajszolásának terméke a doppingolás elterjedése az elmúlt évtizedekben. Ebben sajnálatos módon kezdettől fogva szerepük volt a sportolókkal foglalkozó orvosoknak, akár önként, anyagi előnyök érdekében, akár államilag szervezett formában. A doppingolás elterjedése a teljesítmény hajszolásának terméke MOK Etikai Kódex II. 22. (3), (4) és (5) Kirívóan súlyos etikai vétséget követ el az az orvos, aki szakmai tekintélyével fedez és népszerűsít általa nem ismert hatással és mellékhatásokkal rendelkező gyógymódot, tudományosan nem megalapozott gyógymódokat végző személyekkel közvetlen vagy közvetett üzleti kapcsolatot létesít. (Kizárással büntethető etikai vétség.) Az orvos alapvető érdeke, hogy megismerjen minden tudományosan megalapozott diagnosztikai és terápiás módszert a betegségek elleni küzdelemben. Felhasználni ezek közül azonban csak azokat lehet, amelyek megfelelnek a szakmai evidenciáknak. Az orvosnak a nem konvencionális gyógyító eljárások alkalmazásakor is be kell tartania az Etikai Kódexben foglalt etikai magatartási szabályokat. E körben is etikai vétség felügyeletet vállalni olyan tevékenység felett, amelyet az orvos pontosan nem ismer, ellenőrzését ellátni nem tudja. Doppingellenes szabályok betartása A teljesítmény hajszolásának terméke a doppingolás elterjedése az elmúlt évtizedekben. Ebben sajnálatos módon kezdettől fogva szerepük volt a sportolókkal foglalkozó orvosoknak, akár önként, anyagi előnyök érdekében, akár államilag szervezett formában. A magyar sportolók olimpiai szereplését is beárnyékolta 1988-ban és ben a doppingvétség. Jelek utalnak arra, hogy mindmáig érzékelhetők elvárások egyes sportágakban ilyen jellegű orvosi segítség iránt. MOK Etikai Kódex II (4) Az orvosnak meg kell tagadnia olyan kezelést, amelyet jogszabály tilt. A sportoló tájékoztatása állapotáról Főként magasan kvalifikált sportolók esetében diagnosztizált betegség, vagy sérülés esetében fontos a megfelelő tájékoztatás állapotáról, a javasolt terápiáról, időtartamáról, annak várható eredményéről. Sportolóknál nem csupán az egészségi állapotot érintő következmények fontosak, de az is, milyen szinten lesz képes sportolói pályafutásának folytatása, ha egyáltalán ez lehetséges lesz. Ahhoz, hogy dönteni tudjon a kezelési alternatívákról (pl. műtét, vagy konzervatív kezelés) megfelelő tájékoztatásban kell részesülnie. A sportoló leginkább a vele szoros kapcsolatban lévő sportorvostól várja az egészségi állapotról való tájékoztatást, akinek ez etikai szabályok által előírt kötelessége. MOK Etikai Kódex II. 5. (1) és (3) Az orvosnak kötelessége a beteget a betegségével, állapotával kapcsolatos tényekről, adatokról tájékoztatni a jogszabályokban előírt módon. A tájékoztatás legyen a valóságnak megfelelő, tárgyilagos és őszinte. Az orvos törekedjék arra, hogy a tájékoztatás a betegben ne váltson ki káros hatást, és lehetőség szerint ne rendítse meg a kezelésbe vetett bizalmat. Szükségesnek véljük hangsúlyozni, hogy az etikai szabályok ismerete a sportorvosok védelmét szolgálja, csak erős etikai kötelmek segíthetik az orvost abban, hogy ellenálljon bármilyen etikátlan kérelemnek vagy követelésnek. 38

4 medicin a Gyógyszerekkel szembeni bizalmatlanság Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) másfél éve vezette be az úgynevezett vaklicites eljárást, amelyet eddig négy alkalommal, sikerrel rendeztek meg. A vaklicit lényege, hogy az OEP versenyt hirdet az azonos hatóanyagot tartalmazó gyógyszerek között, és arra kéri a gyógyszergyártó vállalatokat, hogy tegyenek ajánlatot saját készítményük árára. Az ajánlattételkor a gyógyszergyártók nem ismerik a versenytársaik által kínált árakat. Az egészségbiztosító célja a legolcsóbb ajánlatot kiválasztani, amit azután a megfelelő ellátásbiztonsági garanciák figyelembevételével referenciatermékként kezel, és a többi azonos hatóanyagot tartalmazó készítmények számára is azonos összegű támogatást nyújt. Mindenesetre egy tavalyi véleményezés szerint azon szerekre, amelyeknek nincsen lejárt szabadalmú generikus másolata, a gyártóknak 15 százalékos árengedményt kell adnia abban az esetben, ha 8 éve már versenytárs nélkül vannak a piacon. A Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetségének elnöke, Ilku Lívia a hvg.hu-nak azt mondta: az elmúlt év kormányzati intézkedései (főleg a vaklicit bevezetése, a forszírozott árcsökkentés és a 20 százalékkal emelkedett gyártói befizetések) miatt összesen 188 készítményt nem tart tovább a gyártó a támogatotti körben, mert nem éri meg neki. Összesen 89 olyan terápiás terület van, ahol csupán egyetlen szer maradt a vaklicit miatt a preferált sávban. Azaz: ha a gyártó valamilyen módon nem tudja szállítani az adott készítményt, a betegek nem kapják meg az orvosságukat. Ez az intézkedés jelentősen rontott a betegbiztonságon. A vaklicit eredményeképpen 2012-ben 7 milliárd forinttal költött kevesebbet a lakosság folyamatosan szedett, receptköteles gyógyszerekre, mint az azt megelőző évben. Szemléltetésképpen ez az összeg általános iskolás gyermek éves közétkeztetését fedezi. Ráadásul a vaklicitnek köszönhetően az OEP 28 milliárd forinttal tudta csökkenteni a gyógyszerár-támogatásra fordított kiadásait a tavalyi év során, amely az országos mentőszolgálat éves működési költségével egyezik meg. mondta dr. Sélleiné Márki Mária, az OEP főigazgatója. Vaklicit a gyógyszergyártóknak ki nyer ma? A vaklicitbe legnagyobbrészt olyan hatóanyagok tartoznak, amelyek a lakosság nagy részét érintik, és a betegek naponta szedik. 2,5 millió beteg számára csökkentek például a vérnyomáscsökkentő gyógyszerek árai. Lényegesen kedvezőbb áron lehet hozzájutni többek között a koleszterincsökkentő készítményekhez, valamint az asztma vagy a depresszió elleni gyógyszerekhez. Van példa arra is, hogy egyes készítmények ára több, egymást követő liciten is csökkent. A vaklicit sikerét és hatékonyságát bizonyítják az eredmények és a statisztikai adatok. Az eddigi vaklicites eljárásokban 1305 gyógyszer ára csökkent, átlagosan 35%-kal, de volt példa 79,3%-os csökkenésre is. Az intézkedésnek köszönhetően tehát a betegek terhei jelentős mértékben csökkentek. nyilatkozta Bidló Judit, az OEP Ártámogatási Főosztályának vezetője. * És itt most engedtessék meg egy laikus, ám aktív gyógyszerszedő néhány gondolata. Előre is leszögezem, hogy a pilulákat nem jókedvemben, dagadó pénztárcám súlyát csökkentendő szedem. Az orvos a bajaimra felírja azokat a készítményeket, amikkel szinten tarthatom a krónikus betegségeimet. Bár fegyelmezetlen kliens vagyok, a gyógyszerszedésben nálam működik a compliance. Tiszta szívemből örülök, hogy az OEP a vaklicitnek köszönhetően oly sok milliárdot képes megtakarítani a szűkös kasszájában. Annak kevésbé, hogy bár még nem vagyok teljesen demens, de szinte 39

5 medicin a havonta más és más nevű, formájú és színű, azonos hatóanyagú szert adnak a patikában. Már éppen megszokom az egyik fazonját, amikor a következő vény kiváltásánál rá sem ismerek az addig bevett készítményre. A neve emlékeztet a korábbira, de nem ugyanaz, és semmi sem egyezik Ugye azt senki sem gondolja komolyan, hogy a hatóanyag azonosságát vizsgálni tudom? Több helyen olvastam, hogy nemcsak az orvosban kell bíznia a betegnek, hanem az általa rendelt gyógyszerek gyógyító erejében is, különben nem váltja ki a készítményt, nem hiszi el, hogy az a bajára hatásos lehet. Igen, igen, a bizalom vész el, s vele a gyógyulás gyorsasága, a krónikus betegnél az állapot szinten tartása, jobbulása. Már ne tessenek haragudni, képtelen vagyok a vaklicit mellett ilyen körülmények között zászlót lengetni nemcsak az orvosban kell bíznia a betegnek, hanem az általa rendelt gyógyszerek gyógyító erejében is, különben nem váltja ki a készítményt, nem hiszi el, hogy az a bajára hatásos lehet. Igen, igen, a bizalom vész el, s vele a gyógyulás gyorsasága, a krónikus betegnél az állapot szinten tartása, jobbulása. Megyek én a patikába. Kedves a gyógyszerész, tudja, visszajáró kuncsaft vagyok, nem kevés adózott forintot hagyok a pénztárban. Mindig meglepődöm, hogy annyi vevő közül is tudja, mit szedek bajaimra. De hiába mosolyog szegény én, a beteg egyre barátságtalanabb vagyok. Mert nyújtom a patikus felé a vényeket, aki vállát vonogatva, az orvos által felírt készítményekkel nem rendelkezik. Hiába írtam bizonyos szerekhez, hogy abból a generikus helyett vállalom a többletköltséget, de az originális gyógyszert szedném be, azt nem tartják, az nincs, de tud mást adni Puffogva megyek haza a zsáknyi pirulával, amik közül szinte egy sincs olyan az altatón kívül, amit a doktor bácsi felírt nekem, melyeknek nagy nehezen megjegyeztem a nevét, formáját, színét. A sok gyógyszert korábban rutinosan szedtem be, mert ismertem a kiszerelésüket. Ma meg? Kellő értelemmel gondolom én, bizonytalankodom. Félek, nehogy valamit össze, vagy felcseréljek. És mit csinál a sok-sok idős ember, a rengeteg krónikus beteg? Biztosan ráérő idejükben a vaklicitnek örvendenek. Krasznai Éva Derűlátóan távozik a posztjáról Leitner György 1987-ben diplomázott a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen, majd az MBA-fokozatot négy évvel később, az Egyesült Államokban szerezte meg. A gyógyszeriparba 1992-ben került, három esztendő múlva már a GlaxoSmithKline első számú vezetője volt. Éveken keresztül kettős posztot töltött be, ugyanis egyúttal a lengyelországi GSK-t is vezette. A magyar vállalat ügyvezetői teendői mellett a GSK Közép-európai üzletfejlesztési tevékenységéért felelt, a cég regionális értékesítési hatékonysági programját vezette. Részt vett a vállalat európai termék és portfólió stratégiai bizottságának munkájában, valamint a késői fázisú termékekkel foglalkozó központot is vezette. Ahogy mondta, távozását hosszú gondolkodás előzte meg. Ez nem az utóbbi néhány hét, mint inkább az elmúlt 1-2 esztendő alatt folytatott gondolkodási folyamat eredménye. Óhatatlan, ha valaki bizonyos pozícióban hosszú időt eltölt, számvetést kell készítenie. Több éven keresztül sok új és érdekes feladat Leitner György adatott meg neki a hazai ügyvezető igazgatói poszton. Sok egyéb között a különböző nemzetközi európai projektek vezetése, a közép-európai 40

6 medicin a projektek szponzorálása, az európai kereskedelmi vezetőségi tagság. Mindegyik a fejlődését segítette. A számtalan megújulási lehetőség ellenére merült fel benne, hogy meddig lehet ezt a feladatkört újra és újra megújulva végezni. Eddig mindig visszahúzott a sok fejlődési lehetőség és a GSK hozzám nagyon közel álló, bevonó vállalati kultúrája mondta. Mindenesetre irányítása alatt a Legjobb Munkahely felmérés eredményei alapján 2005 és 2006 után 2008-ban is a GlaxoSmithKline Pharma lett Az év legjobb munkahelye a nagyvállalatok kategóriában.. Akkor a felmérésben 141 vállalat munkavállalója vett részt, majd azt követően e címre már nem pályáztak. Mindenesetre az eredmények, a csapatszellem eddig maradásra ösztökélte. Mi történt, hogy most mégis a távozás mellett döntött? Erről így beszél: Nem hazai, hanem a cég európai struktúráját érintő változtatás miatt mondok nehéz búcsút a vállalattól. A GSK anyavállalatánál az elmúlt hetekben olyan átszervezésről határoztak, amihez újfajta működési modellt állítanak fel. Ennek keretében az eddigiektől eltérő munkamegosztás zajlik majd az egyes országokban tevékenykedő cégek és a központ között. Az egymáshoz földrajzilag és egyéb szempontból is viszonylag közel álló országokat egy-egy szubrégióba csoportosítják. Az így kialakított régiókban megváltozik a munkamegosztás. Míg a mai struktúrában kb. 80%-ban helyi, és 20%-ban a központi akarat érvényesül, a jövőben ez megfordul, és mondjuk a tevékenységek 60%-a lesz a központi, s csak 40%-a a helyi kompetencia. Az utóbbi pedig inkább implementációt jelent, vagyis egy adott terv végrehajtását várják el, mintsem a terv létrejöttét, a tervezési folyamatot. Másként fogalmazva, a stratégiaalkotás az egyes országok feletti szintre kerül. Vezetői szempontból úgy érzem, hogy az új modellben helyi szinten az eddigiekhez képest kevésbé komplex vezetői feladat jön létre. Az új feladatkörben én már nem tudok megújulni, mint ahogy nagyon sokszor tehettem az elmúlt több mint 20 év során. Tehát eljött az idő, amikor már nem akar maradni. Az újfajta feladat nem áll közel hozzá, az kevésbé stratégiai, sokkal inkább helyi taktikai végrehajtásról szól. Hogyan éli meg a történetet? Azt mondja, a lelkem egyik fele nagyon szomorú. Fáj, hogy elmegyek attól a cégtől, amit gyakorlatilag az utóbbi 17 esztendőben az itt dolgozó csapattal együtt építettünk fel. Mindenképpen erősen kötődöm a vállalathoz, és talán a GSK is hozzám. Ez egyfajta lelki kapocs, hiszen máig GSK-s szív dobog bennem. A másik oldalról pedig bizonyos felszabadultság-érzésem Erősen kötődöm a vállalathoz, és talán a GSK is hozzám. Ez egyfajta lelki kapocs, hiszen máig GSK-s szív dobog bennem. A másik oldalról pedig bizonyos felszabadultság-érzésem is van. Az ismeretlen izgalmát élem meg. A 2006-ban felavatott GSK-üzem amikor még a legjobb munkahely volt is van. Az ismeretlen izgalmát élem meg. Nagyon szeretem azt, ha újat csinálhatok, valami olyat, amiben kiélhetem az alkotási vágyamat, és ennek az izgalma egyre inkább elhatalmasodik rajtam. Ugyanakkor a szomorúság az egészen május 31-ig bennem lesz, sőt talán még tovább is. Egyelőre megkértek, hogy maradjak még, és segítsem az elkövetkező hónapokban történő változási folyamatokat legalább elindítani. Ami biztos, az az, hogy most szükségem van egy kicsi pihenésre Nagyon nyitottan tekintek a holnap felé. Szektoron kívül is szívesen keresgélek. Aki egyszer megszokta, hogy első számú vezetőként dolgozik, legalábbis így gondolom, nehéz lenne más pozícióba beülnie. Ebben a pillanatban tehát prioritásként ezt tartom szem előtt. Ám azt, hogy ezt milyen iparágban érem el, az nem tölt el szorongással, nyitott vagyok. Az biztos, hogy a vállalati kultúra nagyon fontos számomra, amellett, hogy a választott iparág igazi hozzáadott értéket tudjon teremteni. Mindenesetre a jövőmet illetően derűlátó vagyok! Krasznai Éva 41

7 ORVOSTÖRTÉNET Aki íróként is gyógyított Németh László-portré Életünk olyan, amilyenné gondolataink teszik! (Marcus Aurelius) A nagybányai születésű magyar-francia szakos bölcsész, Németh László apja nyomdokaiba lépve tanárnak készül. A természettudományok iránti rajongása később mégis a medikusi pálya felé tereli ben végzi el az orvosi egyetemet, majd a Szent János Kórház cselédkönyves orvosa lesz. Később fogorvosi szakképesítést szerezve fogászként, iskolaorvosként dolgozik, tanít a hódmezővásárhelyi gimnáziumban. Életműve tükrében azonban leszögezhetjük: Németh Lászlónál az orvoslás, az írás, a pedagógia sosem volt élesen elválasztható egymástól, hiszen íróként is azt tette, amit orvosként: gyógyított! Freud mélylélektani felfedezései a gátlás, a tudattalan, a testi-lelki folyamatok összefüggései a szépirodalomban is megjelentek. A lelki élet kóros jelenségeinek oka egyre több írót foglalkoztatott. Németh László mindössze 24 éves, amikor a Horváthné meghal c. művével megnyeri a Nyugat novellapályázatát. Közben publikál a Napkelet, a Tükör, a Híd, és a Magyar Csillag hasábjain. Legjelentősebb iskolaorvosi munkája A Medve utcai polgári (1937) legelőször az Iskola és Egészség c. szakmai folyóirat különszámaként jelenik meg. Németh László azon kiváló tollforgatók sorába tartozik, aki orvosi ismeretekkel, tapasztalatokkal felvértezve a magyar A hiteles művészi elemzéshez a természettudományos műveltsége mellett természetesen esztétikai, filozófiai, történelmi, néprajzi ismerete és nyelvtudása is hozzájárult. írók sorában talán a legprecízebben tárja az olvasó elé az emberi lét sorskérdéseit. Novelláiban, lélektani-tudatregényeiben (Gyász, 1935; Bűn, 1936) és drámáiban (Bodnárné, 1931; Papucshős, 1934; Széchenyi, 1946; Szörnyeteg, 1963) pontos képet ad az emberi tudat és érzelemvilágról. A emberi lélek bugyrait az Iszony c. művében láttatja a legplasztikusabban. Talán nem véletlenül, hisz e művén melyet Móricz biztatására kezdett el 1942-től 1947-ig dolgozott. Ezen írásában tökélyre fejlesztette a lélekábrázolást. A hiteles művészi elemzéshez a természettudományos műveltsége mellett természetesen esztétikai, filozófiai, történelmi, néprajzi ismerete és nyelvtudása is hozzájárult. Ez utóbbit 1948 és 1953 közötti műfordításaiban csillogtatta meg, amikor is némaságra ítéltetvén neves regény- és drámaírók (Gorkij, Puskin, Kleist, Ibsen, Shakespeare) műveit tolmácsolta magyar nyelven. Első műfordítása 1948-ban Thornton Wilder Caesarja volt. Bár az irodalomtörténet főként esszéistaként tartja számon Németh Lászlót, azért ha kellett a jambusokkal is megbirkózott. Egyébként éppen két műfordításáért (Tolsztoj: Anna Karenina, Zakrutyikin: Az úszó 42

8 ORVOSTÖRTÉNET Az író és orvos emléktáblája falu) kapott József Attila-díjat 1952-ben. Hegedűs Géza egy alkalommal így írt Németh Lászlóról:... semmit sem szeretett fordításban olvasni, inkább megtanult még egy nyelvet, hogy az elébe kerülő könyvet eredetiben értse. De térjünk vissza az író drámáihoz, a történelmi darabokhoz: Széchenyi (1946), Husz János (1948), Galilei (1953). Ez utóbbi drámája hódmezővásárhelyi tanítóként, óráira készülve született meg, amelyet három nappal az 1956-os forradalom előtt mutatott be a Katona József Színház. A jellemeknek nálunk jobbnak, rosszabbnak, vagy hozzánk hasonlónak kell lenniük írta Arisztotelész akit nem véletlenül említettem hiszen Németh László aki 1931-ben kiegészítő érettségit tesz görög nyelvből nemcsak e nagy gondolkodót, de a görög drámairodalom csínját-bínját is jól ismerte. Drámái talán ezért is oly lényegre törekvőek, feszesek, amelyeknek hősei, ahogy ő maga fogalmazott:... nemcsak aránytalan feladatba vágó, de korral, Mesteri regénye a tökélyre fejlesztett lélekábrázolás... soha nem tudta a műveltséget két részre, természettudományos és humán műveltségre osztani, számára mindegyik egyformán hozzátartozott a megismerendő és érdekes világhoz Első színházi bemutatója március 30-án a Nemzeti kamaraszínházában volt, utolsó drámáját pedig 1970-ben vitték színpadra Hódmezővásárhelyen és Szegeden. betegséggel, szívós vonzalmakkal gúzsba kötött emberek, akik mégsem képesek föladni a maguk lelkiben s a világában a jobb kicsikarását. Németh Lászlóra ha mondhatjuk így ugyanez igaz! Műveit sűrűn átszövik az életrajzi elemek. A gyermekkort a Kocsik szeptemberben (1937), a gimnáziumi és egyetemi éveket az Alsóvárosi búcsú (1938) és a Szerdai fogadónap (1939), a pályakezdést pedig A másik mester (1941) c. írásaiban is felfedezhetjük. Gondolat- és érzelemgazdag írásai az általános emberi problémákra világítanak rá. Az író munkáinak témája, hangulata a klasszikus tragédiákhoz hasonlóan kissé komor, sötét de ez így is van jól, hisz az igazi katarzis ez által születhet meg az értő olvasó (és néző) számára! Első színházi bemutatója (Villámfénynél) március 30-án a Nemzeti kamaraszínházában volt, utolsó drámáját (Az írás ördöge) pedig 1970-ben vitték színpadra Hódmezővásárhelyen és Szegeden. Azért két írásában fanyar humora is felfedezhető (Pusztuló magyarok, 1936; Utazás, 1962). Előbbi egy falukutatás dilettánsait figurázza ki, míg utóbbi az es Szovjetunióban tett utazása emlékeit idézi fel. A Kanadában élő legidősebb Németh-lány, Magda (aki egyébként elsőként olvashatta, majd gépelte le apja írásait) egy tavaly májusi gyöngyösi író-olvasó találkozón, ahol Mélységből, mélységbe c. könyvét bemutatta, elmondta: nem véletlen, hogy három testvérével természettudományi végzettséget szereztek. Az iskolákban egykor nagyon eltorzították a tananyagot, az írót sokszor piszkálták az egyetemi előadásokon, ezért apjuk lebeszélte őket arról, hogy humán tárgyakat tanuljanak húzta alá Németh Magda, aki az Égető Eszter-t (1956) tartja édesapja legszebb alkotásának. Németh László ezen regényéért (valamint Galilei c. drámájáért) 1957-ben kapta meg a Kossuth-díjat. Az Égető Eszter egy vidéki értelmiségi család három generációjáról szól, film is készült belőle 1989-ben. Az író másik lánya, Judit így vallott édesapjáról:... soha nem tudta a műveltséget két részre, természettudományos és humán műveltségre osztani, számára mindegyik egyformán hozzátartozott a megismerendő és érdekes világhoz. Valószínűleg orvosi tanulmányai is hozzásegítették ehhez az egyetemes érdeklődéshez. A munka nála elválaszthatatlan volt az élettől. Életének nyolcadik évtizedében magas vérnyomása miatt Németh László egyre többet szenvedett. Orvos lévén figyelte egészségét, állapotának minden mozzanatáról naplót vezetett, mely Levelek a hipertóniáról címmel jelent meg. A családjáért, lányaiért és talán nem túlzás az emberiségért aggódó, fáradozó író nagyszerű pályaívének az 1971-es agyvérzés vet véget, március 3-án hal meg Budapesten. Czompó Judit 43

9 KULTÚR A Új színek, új terek, új színterek Bár úgy tűnik, egyre kevesebb pénz jut a kultúrára, mégis újabb és újabb üres iskolákat, elhagyott épületeket találnak, alakítanak át játszóhellyé a leleményes alkotók. Az utóbbi fél évben a fővárosban nemcsak a kultúrának hagyományosan otthont adó pesti, hanem a budai oldalon is több ilyen színtér nyílt. Ha hagyományos helyszíneken is, de a tavaszi zsongás vidéken is elkezdődött a kultúrában: májusban-júniusban már több nagyvárosban kezdődik a fesztiválszezon. Budapest Music Center Maga a miniszterelnök avatta fel márciusban a Budapest Music Centert (BMC) a főváros IX. kerületében. A Mátyás utcai zenei központban koncertterem, több stúdió, zenei könyvtár, információs központ, tanterem, kétszintes dzsesszklub és étterem is helyet kapott. A BMC a kulturális rendezvényeken kívül képzőhelye is lesz a fiatal művészeknek, alkotóknak. A központ koncertterme elsőként a fővárosban kifejezetten kamarazenei produkciók számára készült, befogadóképessége 350 fő. A BMC 2,5 milliárd forintba került, a magánberuházáshoz a kormány 500 millió forintot adott hozzá. A májusi programok közül néhány ízelítő: Con Tempo a Bartók Rádió kortárs hangversenyciklusa: a Qaartsiluni Ensemble hangversenye (május 23.) Modern Art Orchestra Exkluzív : Népzenei feldolgozások; Vendég: Szirtes Edina Mókus (május 25.) Concerto Budapest Schubert-Haydn ciklus 4. koncert (május 30.) Átrium Film-Színház Pestről a Margit körútra, a több mint 10 éve bezárt Átrium moziba költözött a Merlin Színház. A néhány hónapja Átrium Film-Színház néven megnyitott új kulturális központ azonban nemcsak a Merlin utóda, több annál, befogadó hely, ahol színvonalas befutott és még az előtt álló társulatok sikeres produkcióit mutatják be a 300 férőhelyes teremben. A Merlin hagyományaihoz híven angol nyelvű előadásokat, külföldi társulatokat is láthat itt a közönség. Az előadásokon kívül van itt film, kortárs tánc és cirkusz, kamarazene, jazz, hétvégén pedig gyerekprogramok is. Az előcsarnokban hatalmas kávézó várja a vendégeket, amely akár törzshellyé is válhat, nem csak a belbudai lakosoknak. Néhány május program: Kafka and Son külföldi vendégjáték (május 18.) Nemzetközi táncest (május 21.) Heti Válasz Filmklub premier: Szabadság-különjárat (május 22.) Pintér Béla és Társulata: Parasztopera (május ) Hátsó Kapu Új kulturális tér nyílt februárban a budapesti Dohány utcában Hátsó Kapu néven. A 237 négyzetméteres belső tér színházi előadásokra, koncertekre, gyerekprogramok szervezésére alkalmas. A mobil nézőtéren néző, hallgató ültethető le kényelmesen. Az új színtéren helyet kapnak kortárs zenei koncertek, dzsessz- és más improvizációs programok, színházi és táncelőadások. Bár nyaranta nem lesznek előadások, a turisták filmes aláfestéssel a negyed történelmi és kulturális hagyományaival ismerkedhetnek meg itt. Addig is májusban megrendezik a már hagyományos Fringe Fesztivált, amelynek keretében tehetséges kezdő előadókat és alkotókat bemutató sorozatot indítanak. Meghirdették az Antré pályázatot, amelyre kis költségvetésű, új utakat kereső előadásokat várnak, a nyer- 44

10 KULTÚR A tesek május végén az Antré Fesztiválon mutatkozhatnak be. További májusi programok: Bridge Beszélgetés szakemberekkel arról, hogy milyen mindenki számára elfogadható megegyezéseket lehet kötni a társadalmi környezetünk jobbítása céljából. A sorozat szerkesztője: Csigó Péter szociológus (május 20.) Nyitrai László Máthé Zsolt: Ibusár-állomás Parti Nagy Lajos Ibusár című művének felhasználásával (május 22.) Jurányi Inkubátorház Az Átriumon kívül a színházi élet budai térnyerésének másik bizonyítéka a Budapest II. kerületében fél éve megnyílt Jurányi Inkubátorház. Az egykori Földes Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola épületének négy szintjén, 6 ezer négyzetméter össz-alapterületű összművészeti központban a tervek szerint független művészek, a MOME frissen végzett hallgatói, stúdiók, táncosok, és egyéb társulatok, produkciók kapnak lehetőséget az alkotásra és a bemutatkozásra. Nyáron szabadtéri előadásokra is mód nyílik a kertben. A házban elsősorban a gyártásra helyezik a hangsúlyt: irodákat, próbatermeket, raktárakat biztosítanak a független alkotóknak, és ezzel egy szellemi műhelyt is létrehoznak. Néhány májusi program: GAP - The Soloist (táncjáték) a Nemzeti Táncszínház előadása (május 16.) A Dohány utcai seriff (dráma) a FÜGE Produkció előadása (május 20.) Repülés lecke kezdőknek (bábjáték) A győri Vaskakas Bábszínház előadása (május 25.) Szeged: Dejà Vu Fesztivál A Szegedi Ifjúsági Napok mellett idén júniustól egy új zenei fesztivállal is találkozhat a szegedi közönség: indul a Dejà Vu Fesztivál. A rendezvényt június között rendezik meg az Etelka sori sportpályán. A fesztivál a 80-as évek végén és a 90-es években virágzó hazai zenei élet szereplőit vonultatja majd fel. Láthatjuk majd az egykor Trabanton szálló Sipos F. Tamást, az Első Emeletet, de jön Zoltán Erika, az újjászerveződött UFO, a Kozmix, és persze nem maradhat ki a házibulik máig nagy kedvenc zenekara, a Hip Hop Boyz sem. Az egyik legkülönlegesebb koncertet minden bizonnyal a Balázs Fecó Horváth Charlie Somló Tamás trió adja majd, ami csak erre a fesztiválra áll így össze. Pécs: Zsolnay Fesztivál Már másodszor rendezik meg májusban a Zsolnay Fesztivált, a szintén nem túl régi pécsi Zsolnay Kulturális Negyedben. Öt nap alatt 143 zenei, színházi, irodalmi és képzőművészeti programon vehetnek részt a látogatók az egykori Zsolnay Porcelángyár öthektáros területén. Jönnek művészek a világ minden területéről, például az Egyesült Királyságból, Franciaországból, a Kongói Demokratikus Köztársaságból, Örményországból, Spanyolországból és Romániából. De természetesen neves hazai alkotók is fellépnek, többek között koncertet adnak a Budapesti Vonósok zenészei, a Magyar Zeneművészeti Társaság Kamaraegyüttese és Palya Bea is. A fesztivál vendége lesz például Jókai Anna írónő, Parti Nagy Lajos író, a budapesti Színművészeti Egyetem hallgatói idén Molière-variációkkal mutatkoznak be. Franciaországból egy óriás kaleidoszkóp érkezik, hogy próbára tegye a látogatók tér- és valóságérzékét. Az érdeklődők kipróbálhatják a játékkészítést, üvegfestést, a vállalkozó szelleműek mesehőssé változhatnak. Debrecen: Országos Gyermekszínjátszó Fesztivál Több helyszín közül is válogathatnak a kultúrára éhes debreceniek. Hagyományos színtér például a Csokonai Színház, ahol június 7-e és 9-e között rendhagyó módon nem a felnőttek, hanem a gyerekek koptatják majd a világot jelentő deszkákat. Az április eleje óta tartó Országos Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Találkozó záróprogramjára, az országos fesztiválra ugyanis itt kerül sor. Debrecen másik kulturális központja a Vasutas Egyetértés Művelődési Központ. Itt játssza el május közepén a Pódium Színház Bengt Ahlfors: Színházkomédia Avagy mi történik hátul? című vígjátékát. Debrecen szívében a Református Nagytemplom mellett a Grand Hotel Aranybikában található a 460 férőhelyes Bartók-terem. Itt lép fel május 24-én a Nemzeti Filharmonikus Zenekar. A koncerten G. Mahler, A. Berg, és I. Sztravinszkij műveiből adnak elő részleteket. Bernáth Bea Információ a MOK-tagdíj befizetéséről Tisztelettel tájékoztatjuk a kedves Kollégákat, hogy a MOK éves tagdíja január 1-jétől Ft. A Magyar Orvosi Kamara közös tagdíjszámlája: CIB Bank: A közleményben kérjük feltüntetni a tagdíjfizető orvos nevét és pecsétszámát! A tagok a tagdíjat a MOK közös tagdíjszámlájára fizethetik be havonta átutalással vagy bérlevonással, havi egyenlő részletekben az esedékes hónap 10. napjáig félévente átutalással, két egyenlő részletben a tárgyév március 31. és szeptember 30. napjáig évente egy összegben átutalással, a tárgyév március 31. napjáig 45

11 a nno Anno Májusban történt 153 éve, május 21-én Semarangban (Jáva szigete) hatgyermekes holland családban megszületett Willem Einthoven, aki az angol kutató, Augustus Waller felismerését miszerint a szívben gerjesztett elektromospotenciál-változások a test felületén is mérhetők továbbfejlesztve elsőként készített (1903) húros galvanométert. Bár a szívbetegségek diagnosztizálásának eszköze sokat fejlődött az elmúlt századok során, a leideni egyetem élettanprofesszorának találmánya, az elektrokardiográfia (EKG), mérföldkő volt a kardiológiai történetében, amelynek felfedezéséért 1924-ben vette át az orvostudományi és fiziológiai Nobel-díjat. A neves belgyógyász professzor aki 1885-ben kapta meg diplomáját az utrechti egyetemen a tanítás mellett családjára is szakított időt, feleségével (Frédérique Jeanne Louise de Vogel) négy gyermeket (Augusta, Louise, Willem, Johanna) nevelt fel, és nagy sportemberként egyike volt az utrechti diák-evezősklub megalapítóinak. A kardiológia atyja hosszú betegség után szeptember 29-én hunyt el. 193 éve, május 12-én Firenzében megszületett Florence Nightingale. Születésnapja az Ápolók Világnapja, amelynek nemzetközi jelképe a lámpás. A nemesi családból származó Florence a görög, latin, francia, német, olasz nyelv mellett bankár apjának köszönhetően brit nőként az elsők közt tanulhatott filozófiát, történelmet és matematikát. (Ez utóbbi tantárgynak későbbiekben nagy hasznát vette, tanulmányaiban rózsadiagramot használt a gyógyellátás és a köz- 46 egészségügy adatait, a hadikórház halálozási arányait bemutatandó.) Florence aki szülővárosáról kapta a nevét otthonosan mozgott az úri társaságokban, művelt, kedves és humoros volt, mégis úgy érezte, a hagyományos angol életforma (család) nem neki való, ezért felbontotta közel hétéves jegyességét Richard M. Milnes báróval (1849). Szülei abban bíztak, hogy egy Egyiptomban, Olaszországban és Görögországban tett utazás megváltoztatja lányuk döntését. Ő azonban tudta, az ápolásban megtalálta életcélját nyarán szülei tiltakozása ellenére a németországi, Düsseldorf melletti Kaiserswerth protestáns diakonissza nővérei között tanulmányozta az ápolás alapjait. 1853ban már fizetés nélküli felügyelő nővérként dolgozik a londoni Harley Street-i női kórházban. Megélhetését szülei 500 fontos havi apanázsa biztosította, akik beletörődtek lányuk választásába. Ugyanebben az évben a betegápolás és sebkezelés fortélyait tanulmányozza Szent Vince Irgalmas Nővéreinél ben barátja Sidney Herbert külügyminiszter közbenjárása révén 38 ápolónőt felügyel Konstantinápoly egyik ázsiai kerületében, Üsküdarban (Scutari), ahol hihetetlenül rossz körülmények fogadták. Nemcsak kötszerekből, gyógyszerekből volt kevés, de élelem, tiszta víz, szappan, törölköző, edény, továbbá világítás és fűtés sem volt. Az orvosok érzéstelenítés nélkül amputáltak (ugyanis a közkatonáknak nem járt kloroform), így a szörnyű higiéniai körülmények miatt a krími háború sebesültjeinek állapota csak tovább romlott a kórházban, ahol Florence napi 20 órát volt talpon, éjszaka lámpás- sal a kezében járkált. (Az 1855 februárjában megjelent Illustrated London News őt ábrázoló metszete nyomán, illetve Henry W. Longfellow Santa Filomena c verséből ragadt rá A lámpás hölgy elnevezés. E címmel egyébként Kertész Erzsébet is írt életrajzi könyvet a híres ápolónőről, akiről számos film is készült.) Florence irányította a kórházat, a nővéreket, olykor saját pénzéből rendelt élelmiszert, kötszert, és olyan újításokat vezetett be, mint például a szobaszámot jelző csengő, az emeletekre beosztott ápolók, vagy az ételhordó lift. Anglia hazatérésekor, 1856ben nemzeti hősként fogadta. Viktória királynőnek személyesen számolt be tapasztalatairól és az általa javasolt reformokról (katonai egészségügy pontos elszámolási rendszere, bábaasszonyok és dologházi ápolók képzése, látogató-ápolói szervezetek, prevenció), amelyekből ezer oldalas jelentést készített. Ezeket később ki is adták, illetve ezen ajánlások alapján szerveződött meg a Katonai Orvosi Iskola 1859-ben. Ugyanebben az évben Florence alapítványt tett. A közadakozásból 45 ezer font gyűlt össze, így július 9-én megnyílt a londoni Szent Tamás Kórház, ahol a nővérképzés Nightingale felügyelete alatt folyt, aki bár látása egyre romlott (1901-re meg is vakult) rengeteg levelet, naplót, tanulmányt és könyvet írt (The Finest Art, Notes on Hospitals, Notes on Nursing for the Labouring Classes). Az ápolói szakma alapjait lerakó Florence Nightingale aki első nőként a királytól 1907-ben megkapta az angol becsületrend érdemrendet Londonban halt meg, augusztus 13-án. Végrendeletében kikötötte, hogy ne díszesen temessék el. Így nem a Westminster apátságban, hanem a St. Margaret templom sírkertjében helyezték örök nyugalomra. Czompó Judit

12 A PRÓHIRDET ÉS Dél-Pesten házi gyermekorvosi praxis eladó Háziorvosi praxisba, német nyelvtudással orvost keres. Dr. A. Stadtmüller. Tel: Északnémet kisvárosi klinikára keresünk belgyógyász szakorvost. Főorvosi státusz, kiemelt bérezés, hangulatos kisvárosi családbarát környezet. Jelentkezés: veronika. Üzemorvosi rendelő Budán teljes berendezéssel kiküldetés miatt sürgősen, 1,9 M-ért eladó Angol 4xgyorsabban, beszédcentrikus Callan-módszer, anyanyelvi tanárok, Skype-on is, www. ilc.hu, A budai és pesti oldalon, igényesen berendezett orvosi rendelő, kedvezményes áron KIADÓ. Érdeklődni: +36/30/ telefonszámon Bőrgyógyász szakorvost (nyugdíjast, szakvizsga előtt állót is) keresünk teljes- vagy részállásban XI. kerületi szakrendelőbe. Önéletrajzot az hu címre kérünk. Érdeklődés: 06/30/ vagy Finnországi álláslehetőség orvosok, fogorvosok számára! Nyugodt munkakörülményt, korszerű orvosi eszközöket és versenyképes EU-s fizetést biztosít Finnország egészség- ügyi központjaiban a finn Mediconnection cég. Amennyiben érdekli a lehetőség, írjon nekünk a címre Az ajkai Kórház állást hirdet az alábbi osztályokra: sürgősségi betegellátó osztály, csecsemő-gyermekgyógyászati osztály, mozgásszervi rehabilitációs osztály, belgyógyászati osztályra orvosi állás betöltésre. Az állás azonnal betölthető. Érdeklődni: Dr. Nyári Ildikó főigazgatónál a telefonon. Pályázathoz csatolandó: részletes szakmai önéletrajz, végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolatai, MOK tagságot igazoló kártya másolata, hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a pályázati eljárással összefüggésben kezeljék. Pályázatot a Magyar Imre Kórház (8400 Ajka, Korányi F. u. 1.) Dr. Nyári Ildikó főigazgatóhoz lehet benyújtani. Felnőtt háziorvosi körzetbe keresek helyettes orvost Budapesten. Telefon: (16 óra után) A Budapesti Rendőr-főkapitányság a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény rendelkezései alapján felvételt hirdet a BRFK Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi Osztály állományába, teljes munkaidejű, orvos munkakör betöltésére. Az alkalmazás feltételeivel kapcsolatban érdeklődni lehet a 06/1/ vagy 06/20/ számon. Az 1978-ban Szegeden orvosdoktorrá avatottak évfolyam-találkozója június 8-án kerül megrendezésre Prof. Dr. Dux László szervezésében. Bővebb információ: Sürgősen keresünk német egyetemi oktatókórházba gasztroenterológus szakorvosokat kiemelt fizetéssel. Teljes körű ingyenes ügyintézés jelentős költségvállalással. Telefonszám: , cím: Franciaországi ÜZEMORVOS és SZEMÉSZ állás Szép Ferenc , Újbuda centrumában eladó orvosi rendelőnek kialakított 81 nm-es lakás: A Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház főigazgatója pályázatot hirdet Rehabilitációs fekvőbeteg osztályon osztályvezető főorvos beosztás ellátására. Bővebb információ olvasható az intézet honlapján: A pályázat benyújtásának határideje: május 31. A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet a /1340-es melléken. Pályázat benyújtása: 2026 Visegrád, Gizella-telep. A Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház főigazgatója orvosi csapatába felvételt hirdet orvos, szakorvos munkakör betöltésére. Bővebb információ olvasható az intézet honlapján. Várjuk orvos házaspár jelentkezését is, szolgálati lakást biztosítunk. A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet a /1340-es melléken. Pályázat benyújtása: 2026, Visegrád, Gizella telep. Budapest XI. kerületében, a Gazdagréti téren MAGÁNORVOSI RENDELŐ kiadó. Érdeklődni a es telefonszámon lehet. Hyundai tavaszi raktári akció a Magyar Orvosi Kamara tagjai részére 2013 I. félév i30/i30 Wagon Elantra i40 ix35 (kivéve: Life) ix CRDi HP 4WD M/T ix CRDi HP 4WD A/T ix35 Premium Limited Edition 2.0 CRDi HP A/T 15,5% 20,5% 23% 10% 12% 14% 15,5% Kitételek: - Egyedi ajánlatunk és kedvezményeink kizárólag a magyarországi készleten lévő itt felsorolt modellekre érvényesek! - Elantra esetén kedvezményeink Life és Comfort felszereltségű manuális váltóval szerelt modellekre érvényesek - a feltételek változtatásának jogát a Hyundai Holding Hungary Kft fenntartja magának - kedvezmények a MOK igazolvány felmutatásával vehetők igénybe - kedvezményeink az aktuális bruttó Listaárból számolva érvényesek - az itt megadott kedvezmények más akciókkal illetve limitált modellekkel (pl.: i20 Color Limited Edition ) nem vonhatók össze. 47

13 SPORT ORVOS Munka, család, sport Gondolom, számos kollégában felvetődött élete folyamán a kérdés, hogyan lehet a hivatás a családi élet és a rendszeres testmozgás között az egyensúlyt megteremteni. A szakmában eltöltött közel 45 év és a veterán atlétikában edzésekkel és versenyzéssel eltelt csaknem 27 év lehetőséget adhat arra, hogy a tapasztalatom megosztásával az érdeklődő kollégák körében a rendszeres testmozgásra és a veterán versenyeken való részvételre buzdítsak. A Veterán Atlétikai Európa-bajnokságon, Anconában Fiatalkoromban a labdarúgás volt a nagy szerelem, 16 évesen már lehetőséget kaptam MB III-as felnőtt csapatban szerepelni. Az 1950-es évek végén egy-egy rangadót néző előtt játszottunk. A megyei ifjúsági válogatottban nyújtott jó teljesítményem alapján meghívást kaptam a Magyar Ifjúsági Válogatott bővebb keretébe. Itt lehetőségem nyílt többek között Dunai II Antallal és Varga Zoltánnal is játszani. Az érettségi nagy választóvíz volt az életemben, választanom kellett a továbbtanulás és a labdarúgás között. Édesapám tanácsára a továbbtanulást választottam. A Szegedi Orvostudományi Egyetemen eltöltött hat év alatt a rendszeres testmozgást nem hagytam abba. Két éven át az orvostudományi egyetem sportfelelőse voltam, labdarúgásban, kosárlabdában és atlétikában megszerveztük a kari és az egyetemek közötti bajnokságot. Dr. Szontágh Ferenc rektor úr aktív támogatásával sportkapcsolatot alakítottunk ki és ápoltunk a Krakkói Orvostudományi Egyetemmel. Az egyetem elvégzése után a kiskunhalasi Semmelweis Kórház szülészeti osztályára kerültem, ahol megszakítás nélkül 38 évet dolgoztam dr. Makay László igazgató főorvos úr mellett igyekeztem elsajátítani a szülészet és nőgyógyászat tudományát. Hét éve a kalocsai Szent Kereszt Kórház szülészeti osztályára kerültem, ahol dr. Molnár Gábor főorvos úr mellett nyugdíjasként dolgozom. Kezdő orvosként az osztályon végzett munka és az ügyeleti szolgálatok mellett a rendszeres sportolásra nem jutott idő. 43 éves koromban úgy éreztem, hogy az egészségem megőrzése érdekében szükségem van a rendszeres sportolásra. A kiszámíthatatlan időbeosztás miatt csapatsportra nem gondolhattam, így az érdeklődésem az atlétika felé fordult, elsősorban a súlylökés és a diszkoszvetés érdekelt. Az atlétikát autodidakta módon tudtam elsajátítani, mivel egy-egy szabad délutánon és szabad hétvégén tudtam gyakorolni, ilyenkor edzőre nem számíthattam. Segítőim azért voltak elsőként dr. Lengyel Gáspár főorvos úrra számíthattam, aki közös versenyeink alkalmával igyekezett csiszolni a technikámon. Dr. Bácsalmási Antal főorvos úrral viszont Kiskunhalason készülünk a közös versenyekre. Az Orvosi Világjátékokra dr. Kasza Géza kollégám hívta fel a figyelmemet. Az Evianban ben rendezett viadalt szinte egy időben tartották a Svájci Veterán Atlétikai Bajnoksággal. Bern és Evian között csupán kb. 160 km volt a távolság, így adódott a lehetőség, hogy az Orvosi Világjátékok színvonaláról és hangulatáról személyesen meggyőződjek. Anynyira érdekesnek találtam, hogy azóta szinte mindegyik versenyen indultam. Atlétikában és erőemelésben a 17 év alatt 46 arany, 11 ezüst és 6 bronzérmet nyertem. Aminek nagyon örülök, hogy az egyes versenyszámokban elért eredményeim a Veterán Világ- és Európa-bajnokságon is jó eredménynek számítottak. A veterán atlétika színvonala azért magasabb, mivel ott korábbi válogatott sportolók és volt olimpikonok is indulnak. Egy-egy korcsoportban versenyző is van. Veterán Világbajnokságokon 2 arany-, 2 ezüst- és 1 bronzérmet, míg Veterán Európa-bajnokságokon 2 arany-, 1 ezüst- és 1 bronzérmet nyertem ben, Szlovákiában kipróbáltam az erőmet az Erőemelő Világbajnoksá- 48

14 SPORT ORVOS gon, ahol korcsoportomban 132,5 kg-mal 69 évesen aranyérmet nyertem. A két fiam közül egyik sem választotta az atlétikát, de mindketten rendszeresen sportolnak, fallabdában vesznek részt versenyeken is. Nagy örömömre mind a négy unokám rendszeresen sportol, közülük a 12 éves fiúunokám úgy tűnik, az atlétikában találta meg az igazi sportágát. Korosztályában 60 m-es gátfutásban, távolugrásban és 300 m-es síkfutásban korosztályos csúcstartó. Nagyon büszke vagyok rá. A sportolás és a munka mellett a sport szervezésében is részt veszek. Nyolc éve a Magyar Orvosi Kamarán belül létrehozott Magyar Orvosok Sportegyesületében munkálkodom. Sportegyesületünk létrehozásában nagy segítségünkre volt dr. Éger István elnök úr, valamint dr. Gyenes Géza és dr. Huszágh Hedvig orvoskamarai vezetők. 15 éve a Szenior Magyar Atléták Országos Szövetségében a vezetőség munkáját segítem. A szenior atléták meghirdették a Sport egy életen át mozgalmat, A dobogó legmagasabb fokán, 2010-ben, Nyiregyhazán Sikeresek, érmesek melyhez egyesületünk is csatlakozott. A versenyeken való részvételt azért tartom fontosnak, mivel így lehetőség nyílik a hasonló korú versenyzőkkel a teljesítményt összemérni. Mindig nem lehet győzni, de a második és a harmadik helyezés is ösztönző hatású, azt sugallja, hogy több és igényesebb edzéssel a következő évben jobb helyezést lehet elérni. Arra a kérdésre, hogy a veterán sportot meddig lehet csinálni, egy osztrák veterán atléta véleményét szeretném idézni. 100 éves korában Nyíregyházán, a Veterán Atlétikai Európa-bajnokságon interjút kértek tőle, s arra a kérdésre, hogy meddig folytatja a rendszeres sportolást, ezt a választ adta: Már kissé fáradtabbnak érzem magam, így lehet, hogy hamarosan abbahagyom a versenyeken való részvételt. Amíg a rendszeres sportolás örömet okoz, és segít a betegségek megelőzésében, én sem szeretném abbahagyni. Dr. Jerémiás Attila OPTIMUM LÁTÁSJAVÍTÓ LÉZERKÖZPONT Lézeres látásjavítás MOK-tagoknak 30% kedvezménynyel! Nálunk az orvosi garancia nem extra szolgáltatás, hanem a kezelések természetes velejárója! Kérje ingyenes tájékoztatónkat a rövidlátás, távollátás és astigmia megszüntetéséről a (06-1) es telefonszámon vagy látogasson el a hu weboldalra. Optimum Látásjavító Lézerközpont. Az éleslátás helye: 1124 Budapest, Fodor u. 77. Telefon: (06-1) ; web: JOGI TANÁCSADÁS Értesítjük kamarai tagjainkat, hogy szakmai szabályszegés miatt indított polgári és büntetőjogi ügyekben díjmentes tanácsadást biztosítunk erre a jogterületre szakosodott jogász kolléga közreműködésével. Előzetes bejelentkezés a Magyar Orvosi Kamara titkárságán, a (06-1) es telefonszámon. OPEL MAGYARORSZÁG KFT. A márkakereskedések az Opel modellekre az alábbi kedvezményeket adják: Corsa Essintia, kivétel Corsa Essentia 1.0 légkondicionálóval 15,5%, Corsa Essentia, kivétel Corsa Essentia 1.0 AC és Essentia plusz csomaggal 17,5%, Corsa Color Edition metál fénnyel 15,5%, Corsa Enjoy/Cosmo légkondicionálóval 17,5%; NG Meriva Selection 2 helyi csomaggal 10,5%; NG Meriva Enjoy/Cosmo légkondicionálóval 13,5%; Astra Classic III. légkondicionálóval 20,5%; Astra Classic III. Business Edition légkondicionálóval 25%; NG Astra 15%; Zafira Essentia légkondicionálóval 23,5%; Zafira Enjoy 25,5%; Zafira Cosmo 27,5%; Insignia 20,5%; Corsa Van légkondicionálóval 12,5%; Corsa Van Business Edition 16,5%; Combo légkondicionálóval 17,5%; Combo Business Edition 20,5%; Vivaro 15,5%; Movano 14%. Az ügyfélkedvezmények visszavonásig érvényesek, valamint az Opel Magyarország Kft. fenntartja a jogot, hogy árfolyamváltozás esetén és üzletpolitikájának megfelelően listaárain és kedvezményein változtasson. HONDA ÉLES KFT. Új gépkocsi vásárlása esetén kérje egyedi akciós ajánlatunkat. Szervizmunkáknál az alkatrészekből 10%, a munkadíjból 15% engedmény, kivéve a biztosítási káresemények (1106 Budapest, Jászberényi út 38., telefon: (06-1) , (06-1) ; HONDA ALBA KFT. Honda Alba Kft. a MOK-tagoknak új gépkocsi vásárlásakor egyedi kedvezményt, a gyári kiegészítők árából 10% engedményt biztosít. Várjuk megtisztelő érdeklődésüket: 8000 Székesfehérvár, Kadocsa utca 59. Telefon: (06-22) , fax: (06-22) , T-Mobile exkluzív ajánlata a MOK-tagoknak A Magyar Telekom a MOK kamarai tagjainak nyújtott szolgáltatási kedvezményeket 2012 júniusától kiterjesztette a T-Home szolgáltatásokra is. A részletek megismerhetőek a mok.hu-n, és a Magyar Telekom és partnerei üzleteiben. Vodafone egyéni ajánlata a MOK-tagoknak. Részleteket a oldalon talál. Az IBUSZ vállalja, hogy a Magyar Orvosi Kamara tagsági igazolvánnyal igazolt munkatársai, valamint velük azonos foglalásban szereplő hozzátartozóik (házas- vagy élettárs, gyermek, szülő) részére 5 10% kedvezményt biztosít. Részletek a oldalon. Soproni Hotel Fagus**** szálloda a MOK tagjai részére 10% kedvezményt biztosít a mindenkori csomagárból (ünnepi és last minute ajánlatokra is). A részletek megtalálhatóak a oldalon. SZAKFORDÍTÁS A LinguaMED Egészségügyi Fordító Iroda 10% kedvezménnyel vállalja a külföldi munkavállaláshoz szükséges dokumentumok szakfordítási feladatainak elvégzését. Felvilágosítás és megrendelés: LinguaMED 2001 Kft Budapest, Árpád út Telefon, fax: (06-27) , (06-20) , hu, honlap: FIAT MAGYARORSZÁG KFT. 6 10% kedvezmény (modellenként változó) az ország területén bármelyik Fiat márkakereskedésben Budapest, Alkotás utca 53. MOM Park. Telefon: ; internet: MOK-megállapodások 49

15 Itt élünk. Itt kutatunk. Itt fejlesztünk. Évszázados felelősséggel az egészségért

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2484-06 Sürgősségi ellátás szervezése követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2484-06 Sürgősségi ellátás szervezése követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Az intézetbe érkező külföldi ápoló tanulóknak mutassa be a sürgősségi betegellátás magyarországi rendszerét, ismertesse a progresszív ellátás elméletét! Az ismertetés során az alábbi szempontokra

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

Phoenix Fireball Sport Egyesület

Phoenix Fireball Sport Egyesület Phoenix Fireball Sport Egyesület Egyesületünk 2005 júliusában alakult meg. Fő célunk, melyet az elkövetkezendő években is szeretnénk képviselni, hogy egy Európa-szerte igen népszerű sportágat, a FLOORBALL*-t

Részletesebben

A Consort Zenei Alapítvány közhasznúsági jelentése

A Consort Zenei Alapítvány közhasznúsági jelentése A Consort Zenei Alapítvány közhasznúsági jelentése 2011. évre CONSORT ZENEI ALAPÍTVÁNY 1. Az Alapítvány adatai Az alapítvány nyilvántartási száma: AM 2417 Az alapítvány neve: Consort Zenei Alapítvány Az

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi beszámolóhoz A közhasznú minősítésű Fészek Művészklub már 112 éve az országban, de a világban is egyedülálló összművészeti művelődési központként és most már befogadó színházként

Részletesebben

Streetball challenge. Tájékoztató anyag

Streetball challenge. Tájékoztató anyag Streetball challenge Tájékoztató anyag 2011 Adidas Streetball Challenge 2011. Néhány szó a játékról, amely rövid idő alatt meghódította a világot és Magyarországot is. A Streetball, a kosárlabdázás őshazájából,

Részletesebben

Váci Dunakanyar Színház Nonprofit KFT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013

Váci Dunakanyar Színház Nonprofit KFT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013 Váci Dunakanyar Színház Nonprofit KFT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013 Vác, 2014. április Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről

Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről Szám: 07-7/ /200_.. Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről 1. számú melléklet amely létrejött egyrészről

Részletesebben

Érettségi utáni képzések nappali képzés. Gyakorló ápoló (52 723 01)

Érettségi utáni képzések nappali képzés. Gyakorló ápoló (52 723 01) Érettségi utáni képzések nappali képzés 1. Gyakorló ápoló 2. Egészségügyi asszisztens A szakképesítés alapadatai Gyakorló ápoló (52 723 01) A szakképesítés azonosító száma: 52 723 01 A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

A FELNŐTT MAGYAR KUMITE VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI TERVE

A FELNŐTT MAGYAR KUMITE VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI TERVE 2014. ELŐSZÓ Bátran állíthatjuk, hogy 2013. a magyar karate egyik legsikeresebb éve volt. A korosztályos Európa- és világbajnokságokról rendre 4-5 éremmel térhetett haza csapatunk, a főiskolás Eb-n négyen

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a 2013. december 11-i képviselő-testületi ülésre! Készítette: dr. Varga Dorina önkormányzati referens

POLGÁRMESTERE. Készült a 2013. december 11-i képviselő-testületi ülésre! Készítette: dr. Varga Dorina önkormányzati referens BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁYZAT Készült a 2013. december 11-i képviselő-testületi ülésre! Készítette: dr. Varga Dorina önkormányzati referens Tárgy: Javaslat az Összefüggések Alapítvány

Részletesebben

DR. KÁRPÁTI ISTVÁN. (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. KÁRPÁTI ISTVÁN. (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. KÁRPÁTI ISTVÁN (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Kárpáti István a Korányi-díj magyar kitüntetettje 2005-ben Orvosdoktori diplomáját a debreceni OTE-en 1981-ben szerezte meg. Az egyetem elvégzése

Részletesebben

Tájékoztató az egészségügyben dolgozókat érintő szabályozások gyakorlati alkalmazásával kapcsolatban Az elmúlt hónapokban több olyan új szabályozás jelent meg, amely nagymértékben megváltoztatja az egészségügyben

Részletesebben

Tagfelvételi kérelem a Magyar Orvosi Kamarába

Tagfelvételi kérelem a Magyar Orvosi Kamarába www.mok.hu Tagfelvételi kérelem a Magyar Orvosi Kamarába Személyazonosító adatok Prefix: Dr. Családi név (vezetéknév): Milassin-Bárdos Utónév (keresztnév): Anna Születési családi és utónév Bárdos Anna

Részletesebben

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 7. melléklet a 2010. évi. törvényhez Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 Felnőttképzési akkreditációs szám: 01056-2008 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: miok@mail.datanet.hu

Részletesebben

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Kádár Tünde (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. június 18. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ

Részletesebben

Fogászati Turizmus Európában

Fogászati Turizmus Európában Fogászati Turizmus mint a egészségügyi turizmus húzóága Fogászati Turizmus Európában DR. KÁMÁN ATTILA - ELNÖK VEZETŐ MAGYAR FOGÁSZATI RENDELŐK EGYESÜLETE Magyarország fogászati turizmus bemutatása 1981-ben

Részletesebben

Az egészség nem várhat!

Az egészség nem várhat! Az egészség nem várhat! UNIQA Európai értékek Európa szívéből Az UNIQA Ausztria vezető betegségbiztosítója 8,2 millió osztrák negyedének van betegségbiztosítása Minden 2. biztosított így több mint 1 millió

Részletesebben

Egészség csak egy van! MediQa betegségbiztosítás

Egészség csak egy van! MediQa betegségbiztosítás Egészség csak egy van! MediQa betegségbiztosítás Az egészség nem várhat! Hajlamosak vagyunk elfeledkezni arról, hogy az egészség értéke felbecsülhetetlen. Nem pótolható. Nem megvásárolható. Odafigyeléssel,

Részletesebben

A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 7. melléklet a 2011. évi. törvényhez A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Német-magyar iskola a találkozások iskolája. 2015 március

Audi Hungaria Iskola. Német-magyar iskola a találkozások iskolája. 2015 március Német-magyar iskola a találkozások iskolája 2015 március Iskolánk fekvése 9026 Győr, Bácsai út 55. 47.701426, 17.638167 2 Magyarország egy ország európa szívében Ukrajna Szlovákia Ausztria Szlovénia Régió

Részletesebben

Felelősséggel. szellemi kincseinkért. az E.ON vállalati mecenatúrája kulturális és oktatási területen

Felelősséggel. szellemi kincseinkért. az E.ON vállalati mecenatúrája kulturális és oktatási területen Felelősséggel szellemi kincseinkért az E.ON vállalati mecenatúrája kulturális és oktatási területen A magyarországi E.ON vállalatcsoport elkötelezetten támogat kulturális eseményeket, oktatási és kulturális

Részletesebben

Speciális Olimpia Nyári Európa Játékok Antwerpen, Belgium 2014

Speciális Olimpia Nyári Európa Játékok Antwerpen, Belgium 2014 Speciális Olimpia Nyári Európa Játékok Antwerpen, Belgium 2014 1 2 / Special Olympics Általános ismertető A Speciális Olimpia Nyári Európai Játéka Antwerpen városában, Belgiumban került megrendezésre 2014.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

Higgy abban, hogy EGÉSZSÉG csak egy van. Higgy magadban. Egészségbiztosítás

Higgy abban, hogy EGÉSZSÉG csak egy van. Higgy magadban. Egészségbiztosítás Higgy abban, hogy EGÉSZSÉG csak egy van. Egészségbiztosítás MediQa Higgy magadban. Hajlamosak vagyunk elfeledkezni arról, hogy az egészség értéke felbecsülhetetlen. Nem pótolható. Nem megvásárolható. Odafigyeléssel,

Részletesebben

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 1/5 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club (a továbbiakban: sportegyesület) az

Részletesebben

OLIMPIAI KVÍZ. Athéntól Londonig. A helyes megfejtők között értékes ajándékokat sorsolunk ki. A pályázó adatai. Név:.. E-mail cím:... Postacím:...

OLIMPIAI KVÍZ. Athéntól Londonig. A helyes megfejtők között értékes ajándékokat sorsolunk ki. A pályázó adatai. Név:.. E-mail cím:... Postacím:... OLIMPIAI KVÍZ Athéntól Londonig Kérdések az újkori olimpiák magyar vonatkozású eseményeiről Jelölje meg a helyes válaszokat, majd 2012. augusztus 3-án, pénteken 16 óráig dobja be a kölcsönzőpultnál elhelyezett

Részletesebben

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest:

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest: 2010. június 1. TÁJÉKOZTATÓ a Magyarországon 2010 első negyedévében megrendezett nemzetközi rendezvényekről A Magyar Turizmus Zrt. Magyar Kongresszusi Irodája 2010-ben is kiemelt feladatának tartja, hogy

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGYETEMI OKTATÓI, ILLETVE EGYETEMI INTÉZMÉNYEKBEN BETÖLTHETŐ EGYÉB ÁLLÁSOKRA. 2015. EÜK 12. szám pályázati felhívás

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGYETEMI OKTATÓI, ILLETVE EGYETEMI INTÉZMÉNYEKBEN BETÖLTHETŐ EGYÉB ÁLLÁSOKRA. 2015. EÜK 12. szám pályázati felhívás PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGYETEMI OKTATÓI, ILLETVE EGYETEMI INTÉZMÉNYEKBEN BETÖLTHETŐ EGYÉB ÁLLÁSOKRA 2015. EÜK 12. szám pályázati felhívás hatályos: 2015.07.27 - Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz)

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító:

Részletesebben

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm.

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm. KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező adatai: családi és utóneve:... születési neve:... anyja neve:... születési helye, ideje:..., év... hó... nap... családi állapota:... személyi ig. száma:...

Részletesebben

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra. hatályos: 2015.08.04

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra. hatályos: 2015.08.04 2015. EüK. 13. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Tisztelt Hirdetők, Olvasók! Pályázati hirdetmény betölthető állásokra hatályos: 2015.08.04 A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

A H i p H o p I n t e r n a t i o n a l H u n g a r y

A H i p H o p I n t e r n a t i o n a l H u n g a r y BEMUTATKOZÁS A H i p H o p I n t e r n a t i o n a l H u n g a r y A Hip Hop International Hungary alapítóinak sikerült először megszerezniük az MTV zenés tv-csatornán közelmúltban futott, népszerű America

Részletesebben

Pontszámítás egyetemi felvételihez

Pontszámítás egyetemi felvételihez Pontszámítás egyetemi felvételihez A felvételi összpontszám, vagyis a rangsorolás alapjául szolgáló eredmény 400+100 pontos pontszámítási rendszerben kerül kiszámításra. A pontszámítás alapját a tanulmányi

Részletesebben

MEGHÍVÓ Határtalan elme Téma I.: Kardiológia és Pszichiátria Téma II.: Irodalom és Pszichiátria Mentális Egészség Tanévzáró Konferenciájára

MEGHÍVÓ Határtalan elme Téma I.: Kardiológia és Pszichiátria Téma II.: Irodalom és Pszichiátria Mentális Egészség Tanévzáró Konferenciájára MEGHÍVÓ Az Országos Pszichiátriai Központ, a Debreceni Egyetem Pszichiátriai Klinika, és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Holding Zrt. Határtalan elme címmel konferenciát szervez Téma I.: Kardiológia

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2363-06 Jogi-, kereskedelmi és vállalkozási ismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatok

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2363-06 Jogi-, kereskedelmi és vállalkozási ismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatok 1. feladat Barátja megkéri, adjon segítséget egyéni vállalkozása beindításához. Tájékoztassa barátját az egyéni vállalkozás beindításával kapcsolatos tudnivalókról! - az egyéni vállalkozásokra vonatkozó

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály Osztályozó vizsga követelmények Angol nyelv 2. idegen nyelv 9. osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. Személyes tervek. Családi élet,

Részletesebben

A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG (MOB) AZ EDZŐKÉRT DR. BARTHA CSABA SPORTIGAZGATÓ-HELYETTES

A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG (MOB) AZ EDZŐKÉRT DR. BARTHA CSABA SPORTIGAZGATÓ-HELYETTES A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG (MOB) AZ EDZŐKÉRT DR. BARTHA CSABA SPORTIGAZGATÓ-HELYETTES A XXX. nyári Olimpiai Játékok nemzetek közötti összesített éremtáblázata LONDON 2012 / Éremtáblázat Aranyérem Ezüstérem

Részletesebben

Sebészet-Traumatológia- Traumatológia 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Budapest Szent Imre Kórház Gyermekgyógyászat 1115 Budapest, Tétényi út 12-16.

Sebészet-Traumatológia- Traumatológia 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Budapest Szent Imre Kórház Gyermekgyógyászat 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Gyermekgyógyászat 6500 Baja, Rókus u. 10. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Belgyógyászat 6500 Baja, Rókus u. 10. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Pszichiátria 6500 Baja, Rókus u.

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A legalább 12 hónapja betöltetlen

Részletesebben

Phoenix Fireball Sport Egyesület

Phoenix Fireball Sport Egyesület Phoenix Fireball Sport Egyesület Egyesületünk 2005 júliusában alakult meg. Fő célunk, melyet az elkövetkezendő években is szeretnénk képviselni, hogy egy Európa-szerte igen népszerű sportágat, a FLOORBALL*-t

Részletesebben

1. Neve:... neme:... születési neve:... anyja születési neve:... születési helye:...ideje:... év...hó...nap. állampolgársága:... családi állapota:...

1. Neve:... neme:... születési neve:... anyja születési neve:... születési helye:...ideje:... év...hó...nap. állampolgársága:... családi állapota:... Beérkezés időpontja: 2015/2 Szám: JELENTKEZÉSI LAP RENDŐR SZAKKÉPESÍTÉS megszerzésére irányuló képzésre A jelentkezési lapot az érvényes okmányok alapján, olvashatóan, nyomtatott nagybetűvel, írógéppel

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ- és PROGRAMFÜZET

TÁJÉKOZTATÓ- és PROGRAMFÜZET FMFSN VÁNDORSERLEG XII. Székesfehérvár, 2011. április 13. TÁJÉKOZTATÓ- és PROGRAMFÜZET Fejér Megyei Felsőoktatási Sportnap Rendező: Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Pannon Egyetem Székesfehérvári

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása A székesfehérvári sportélet kiemelt területei Iskolai sport Szabadidősport Fogyatékkal élők sportja Idősek sportja Utánpótlás-nevelés Verseny-

Részletesebben

R E G Y H Á Z A. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ... ~... Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014.

R E G Y H Á Z A. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ... ~... Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Tisztelt Sportvezető!

Tisztelt Sportvezető! Tisztelt Sportvezető! Bizonyára Ön is jól ismeri a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló 157/2004. (V. 18.) Korm. rendeletet, mely alapján

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/458-1/2011/I. Tárgy: VII. számú fogorvosi körzet működtetése Üi.: Csomor Ágnes Melléklet: 2 db megbízási szerződés tervezet,

Részletesebben

Higgy abban, hogy. Higgy magadban.

Higgy abban, hogy. Higgy magadban. Higgy abban, hogy azegészség a legdrágábbértéked. Egészségbiztosítás MedHelp II. Higgy magadban. Higgy abban, hogy stressz nélkül gyorsabb a GYÓGYULÁS Az egészség a legfontosabb értékünk és egyben felelősségünk

Részletesebben

FKM-13-01. Az adóhatóság tölti ki! Az űrlap mezőit kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitöltetni! 1. Adózó azonosító adatai:

FKM-13-01. Az adóhatóság tölti ki! Az űrlap mezőit kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitöltetni! 1. Adózó azonosító adatai: ADATLAP magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre, illetve mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Főosztály Adóügyi Osztály Pécs,

Részletesebben

A BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGEK UNIÓJA 2015 ŐSZÉN ISMÉT ELINDÍTJA KÉPZÉSÉT.

A BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGEK UNIÓJA 2015 ŐSZÉN ISMÉT ELINDÍTJA KÉPZÉSÉT. A BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGEK UNIÓJA 2015 ŐSZÉN ISMÉT ELINDÍTJA SPORTSZERVEZŐ, -MENEDZSER KÉPZÉSÉT. Szakképzés azonosítószáma: OKJ 52 813 01 Szakképesítés szintje: felső középfokú szakképesítés A JELENTKEZÉS

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Jogszabályi háttér: 229/2012 (VIII.28.) Kormány rendelet Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2400 Dunaújváros, Március 15.tér

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 135. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás működésének 2012. évi tapasztalatairól E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

MINDEN, A BAJNOKSÁGRA NEVEZNI KÍVÁNÓ SPORTSZERVEZET RÉSZÉRE KÖTELEZŐ A KITÖLTÉS ÉS ADATSZOLGÁLTATÁS. MINDEN PONTOT KÖTELEZŐ KITÖLTENI!

MINDEN, A BAJNOKSÁGRA NEVEZNI KÍVÁNÓ SPORTSZERVEZET RÉSZÉRE KÖTELEZŐ A KITÖLTÉS ÉS ADATSZOLGÁLTATÁS. MINDEN PONTOT KÖTELEZŐ KITÖLTENI! Kitöltési útmutató Sz-Sz-B. Megyei Igazgatóság Bajnokságaira való nevezés feltételeinek teljesítéséhez (Hivatkozási szám a versenykiírásban szereplővel azonos) MINDEN, A BAJNOKSÁGRA NEVEZNI KÍVÁNÓ SPORTSZERVEZET

Részletesebben

Magyar Úszó Szövetség. Képesítési Szabályzat

Magyar Úszó Szövetség. Képesítési Szabályzat Magyar Úszó Szövetség Képesítési Szabályzat A Magyar Úszó Szövetség (a továbbiakban: Szakszövetség) elnöksége a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. (1) bekezdésének f) pontja, a 77. p) pontja, a sport

Részletesebben

GYULAI LÁTNIVALÓK. Gyulai vár

GYULAI LÁTNIVALÓK. Gyulai vár GYULAI LÁTNIVALÓK Az árak és a nyitva tartás a leírásban csak tájékoztató jellegűek, kérlek benneteket, hogy mindig kérjetek friss információt ez ügyben! Gyulai vár A gyulai vár a 15.század első felében

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 246/2012.(IX.27.) számú határozata a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A humánerőforrás gazdálkodás több területén magas szintű, korszerű és komplex szolgáltatás nyújtását célul kitűző

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A humánerőforrás gazdálkodás több területén magas szintű, korszerű és komplex szolgáltatás nyújtását célul kitűző PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A humánerőforrás gazdálkodás több területén magas szintű, korszerű és komplex szolgáltatás nyújtását célul kitűző KORMÁNYZATI SZEMÉLYÜGYI SZOLGÁLTATÓ ÉS KÖZIGAZGATÁSI KÉPZÉSI KÖZPONT

Részletesebben

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010-2020 Beszámoló értékelés. 2012. július 2013. július

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010-2020 Beszámoló értékelés. 2012. július 2013. július Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010-2020 Beszámoló értékelés 2012. július 2013. július A Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja projekt keretében szakemberek 2010 és 2020

Részletesebben

Radnóti-nap 2014. Rajz pályázatot Meseíró pályázatot.

Radnóti-nap 2014. Rajz pályázatot Meseíró pályázatot. Radnóti-nap 2014 Mit is jelenthet húsz, vagy ötven év? múlt és jövendő századok sora? A költő oly idős, amennyi a világ, ( Radnóti Miklós: Köszöntő) A Városközponti Tulipános Általános Iskola Radnóti Miklós

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/21-28/2007. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Dobrovitz József NÉGYESFOGATHAJTÁS

Dobrovitz József NÉGYESFOGATHAJTÁS Dobrovitz József 2009 NÉGYESFOGATHAJTÁS LEGEREDMÉNYESEBB HAJTÓINK A Magyar Lovassport kétségkívül legeredményesebb szakága évtizedek óta a fogathajtóké, hisz sikert sikerre halmoztak az egykori szövetségi

Részletesebben

A III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál 2014 Budapest.

A III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál 2014 Budapest. A III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál 2014 Budapest. Bevezetés III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivált a III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál Szervezőbizottság rendezi meg

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 2014. október 17-én került sor a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetségben rendkívüli tisztújításra. A korábbi elnök, Birta

Részletesebben

Kőbánya Sport Club 1105 Budapest Ihász utca 24.

Kőbánya Sport Club 1105 Budapest Ihász utca 24. ,!!.-. \, Ktruict Kőbányai,. ' v.:\!,cki-testület ülése Kőbánya Sport Club 1105 Budapest Ihász utca 24. Tel/Fax: 2616710, Mobü: +36305269214 ' m QÁWA SPORT eü* www.kobanvasc.hu ksc@3cobanvasc.hu 1367 Versenysport:

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 7. számú melléklet a 2009. évi. törvényhez Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási

Részletesebben

2015. MÁRCIUS HAVI MŰSORA

2015. MÁRCIUS HAVI MŰSORA 2015. MÁRCIUS HAVI MŰSORA NAP 1 Vas. 2 Hétfő Németh László bérlet 3 Kedd 4 Szerda Universitas bérlet 18:00 Kálmán Imre: MARICA egyesített Ady Endre bérlet 19:00 Katona Gábor Zombola Péter: CSIKÓINK 10:00

Részletesebben

Daganatos Gyermekek Gyógyítását Segítő Szakemberek Országos Konferenciája Kiskőrös, 2009. április 23-25.

Daganatos Gyermekek Gyógyítását Segítő Szakemberek Országos Konferenciája Kiskőrös, 2009. április 23-25. Daganatos Gyermekek Gyógyítását Segítő Szakemberek Országos Konferenciája Kiskőrös, 2009. április 23-25. Alapítványunk szervezésében került megrendezésre a daganatos gyermekek gyógyítását Segítő Szakemberek

Részletesebben

Dr. Letenyei Róbert jegyző

Dr. Letenyei Róbert jegyző 9. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 215. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató a lakosság Művelődési Házzal szemben elvárt igényeiről

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL A tevékenység meghatározása 2012. évben az Oktatási, Kulturális és sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése Sport

Részletesebben

Campus Hungary. Hallgatói szakmai gyakorlati pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére

Campus Hungary. Hallgatói szakmai gyakorlati pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére Campus Hungary Hallgatói szakmai gyakorlati pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére az intézményi ERASMUS+ pályázaton pályázatot benyújtott vagy benyújtani szándékozó hallgatóknak.

Részletesebben

Gyermek-háziorvosok. Védőnői Szolgálat

Gyermek-háziorvosok. Védőnői Szolgálat Háziorvosok Dr. Csók László Tel.: 424-126 hétfőtől - péntekig: 9.30-12.00; 14.30-16.00 Rendelési időn kívül 8 órától 16 óráig sürgős, életveszélyes esetekben hívható: 06/20/9830-222 Helyettesítő orvos:

Részletesebben

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések Bereczki Máté Kertészeti, Élelmiszeripari és Mezőgazdasági - Gépészeti Szakképző Iskola 6500 Baja, Szent Antal u. 96. OM azonosító: 027975 Honlap: www.bereczki-baja.hu Telefon: (79) 423-744 Igazgató: Horváth

Részletesebben

LXXII. Egészségbiztosítási Alap

LXXII. Egészségbiztosítási Alap LXXII. Egészségbiztosítási Alap I. Az Egészségbiztosítási Alap 2016. évi költségvetését megalapozó főbb tényezők Az Egészségbiztosítási Alap 2016. évi költségvetésének előirányzott bevételi főösszege

Részletesebben

A munkahelyvédelmi akcióterv

A munkahelyvédelmi akcióterv A munkahelyvédelmi akcióterv Kapcsolattartás s a NAV-al Telefonos kapcsolattartás Tájékoztatási Call Center /TCC/ 06-40/42-42-42 Mobilhálózatokból a kék szám: 06-20/33-95-888 06-30/33-95-888 06-70/33-95-888

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

ÚSZÁS Budapesti Diákolimpia Döntő. III., IV., V-VI. korcsoport B kategória

ÚSZÁS Budapesti Diákolimpia Döntő. III., IV., V-VI. korcsoport B kategória ÚSZÁS Budapesti Diákolimpia Döntő III., IV., V-VI. korcsoport B kategória 1. A verseny helye: (BVSC) Laky Károly Uszoda (1142 Budapest, Szőnyi út 2.) 2. A verseny időpontja: 2013. január 13., vasárnap,

Részletesebben

jankó ablak www.jankokft.hu A biztos megoldás

jankó ablak www.jankokft.hu A biztos megoldás Referencia Album WARD MÁRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉLETÖRÖM IDoSEK OTTHONA ÉS GIMNÁZIUM Veszprém, Sólyi utca 20. Budapest, V. ker., Molnár utca 4. 2005-ben Dinamikusan nyitotta fejlődő meg iskola, kapuit melyet

Részletesebben

Sporttáplálkozás. Tanfolyami tájékoztató. IWI Fitnesz Wellness Oktatási Központ. akkreditált felnőttképzési intézmény

Sporttáplálkozás. Tanfolyami tájékoztató. IWI Fitnesz Wellness Oktatási Központ. akkreditált felnőttképzési intézmény Sporttáplálkozás Tanfolyami tájékoztató IWI Fitnesz Wellness Oktatási Központ akkreditált felnőttképzési intézmény Adminisztrációs iroda: 2600 Vác Zrínyi utca 39/B. +36 27 502-505 +36 30 683-5145 info@iwi.hu

Részletesebben

A NEM BIZTOSÍTOTT BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA

A NEM BIZTOSÍTOTT BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA A NEM BIZTOSÍTOTT BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta: Dr. Kovács Gábor mb. főigazgató Kiadás dátuma Változás helye 2004. 01. 01. Bevezetés 2008. 01. 31. módosítása 2012. 09. 30. Finanszírozási-Kontrolling-és

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003.

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa Göndör (Grünwald) Jakab Bauman?-né (Göndör /Grünwald/ Jakabné) (szül. Heimovics Regina) 1850-es évek 1940-es évek Anyai nagyapa Friedrich Vilmos Anyai nagyanya Friedrich

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a jogviszony-ellenőrzés változásairól, és a külföldön biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátásáról

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a jogviszony-ellenőrzés változásairól, és a külföldön biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátásáról Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatója a jogviszony-ellenőrzés változásairól, és a külföldön biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátásáról (Sajtóanyag 2009. június 25.) A kötelező

Részletesebben

Webáruház nyitás és üzemeltetés törvényi előírások és szabályozások

Webáruház nyitás és üzemeltetés törvényi előírások és szabályozások törvényi előírások és szabályozások 2011 Ez a kiadvány szabadon másolható és terjeszthető a forrás () megjelölésével. Bevezető helyett... rögtön tisztázzunk egy tévhitet: Az e-kereskedelemben történő értékesítés

Részletesebben

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY 2008.

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY 2008. POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. A dokumentumot átvettem: Pogány, 2009. február 5. Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Pogányért Alapítvány Számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A MEGHÍVÓ A Hypertonia Világnapja alkalmából rendezett II. Tavaszi Kongresszusunk idején, a Magyar Hypertonia Társaság 2015. május 17 én 10.00 órára Közgyűlést hív össze. A Közgyűlés helye: Mercure Budapest

Részletesebben

NTP-EFP-14. A tehetséges tanulók/fiatalok számára 30 illetve 60 órás egyéni fejlesztő programok megvalósításának támogatása

NTP-EFP-14. A tehetséges tanulók/fiatalok számára 30 illetve 60 órás egyéni fejlesztő programok megvalósításának támogatása NTP-EFP-14 A tehetséges tanulók/fiatalok számára 30 illetve 60 órás egyéni fejlesztő programok megvalósításának támogatása Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetés az

Részletesebben

AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. AJÁNLATA SZÁMLAVEZETÉSI ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA. a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara tagjai

AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. AJÁNLATA SZÁMLAVEZETÉSI ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA. a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara tagjai AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. AJÁNLATA SZÁMLAVEZETÉSI ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara tagjai részére Az UniCredit Csoport Az UniCredit Csoport vezető

Részletesebben

Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 1102 Budapest Endre u. 10.

Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 1102 Budapest Endre u. 10. Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 1102 Budapest Endre u. 10. :; v.;.w l-vnáros X. kerület Kőbányai 'í.ik írn'únw.t Képviselő-testület ülése Tárgy: javaslat területi ellátásról szóló szerződés kötésére Dr.

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: hatályos: 2015.08.18 - A legalább

Részletesebben

JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL

JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1036 JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL

Részletesebben

POLGÁRMESTERI PROGRAM

POLGÁRMESTERI PROGRAM POLGÁRMESTERI PROGRAM Készült a 2010. október 3-i önkormányzati választásra B e m u t a t k o z o m: Kalmár Tibornak hívnak. Születésem óta, 48 éve élek Sárszentmihályon. A t a r t a l o m b ó l: 1998-ig

Részletesebben