Ingatlantulajdonosok képviselete. a távközlési piacon. a távközlési állomások adatbázisa

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ingatlantulajdonosok képviselete. a távközlési piacon. a távközlési állomások adatbázisa"

Átírás

1 Ingatlantulajdonosok képviselete a távközlési piacon a távközlési állomások adatbázisa

2 Napjaink aranya: az információ Köztudott, hogy a XXI. század elején a fejlett társadalmakban, a kellõ idõben és helyen megszerzett információ minden eddiginél nagyobb értéket képvisel. Nem véletlen tehát, hogy a távközlés rohamosan és visszafordíthatatlanul fejlõdik, melynek eredményeképpen egyre több különféle szolgáltatócég jelenik meg, és ér el látványos üzleti sikereket. A mobiltelefon-társaságok, az új internetszolgáltatók, a kábeltelevíziós cégek, sôt újabban a vezetékes szolgáltatók szintén, egymással versengve válnak hazánkban is mindennapjaink nélkülözhetetlen elemévé. A távközlési cégek térhódításának egyik jellemzõ velejárója, hogy a mind újabb összeköttetések vagy akár teljes hálózatok kiépítéséhez, valamint a már meglévõ rendszerek tökéletesítéséhez és a kapacitások bõvítéséhez a szolgáltatók folyamatosan újabb és újabb távközlési berendezéseket, antennákat és más eszközöket telepítenek hazánk egész területén a legkülönfélébb helyekre.

3 Kiaknázható lehetôségek: AntennaBank Cégünk, a SINDEQ-Spitzer Telecom, Magyarországon elsõként egy merõben új feladatot vállalt fel. Az AntennaBank egy olyan új szolgáltatásunk, amelynek segítségével az ingatlantulajdonosok az ingatlanjaikban rejlõ, eddig ismeretlen lehetõségeket aknázhatnak ki. Ez a szolgáltatás mely az Egyesült Államokban és az Európai Unió néhány tagállamában már régóta eredményesen, és bizonyítottan jól mûködik az ingatlantulajdonosok képviselete az ingatlanjaik távközlési célokra történõ bérbeadásában. Vagyis A SINDEQ-Spitzer, a legkülönfélébb ingatlanok (pl.: társasházak, családi házak, illetve más lakóingatlanok, irodaházak, ipari ingatlanok, raktárcsarnokok, középületek, kémények, víztornyok és egyéb építmények stb., valamint beépítetlen területek) távközlési célokra történô hasznosításában nyújt segítséget az ingatlantulajdonosoknak, és képviseli azok érdekeit. Cégünk tehát az ingatlantulajdonosok számára eddig ismeretlen bevételi lehetõségeket tár fel. Az ingatlanok távközlési célra történõ bérbeadásának egyik nagy elõnye, hogy a távközlési berendezések általában az épületeknek nem a klasszikus értelemben használt területeire kerülnek, hanem az egyéb célra hasznosíthatatlan részeit foglalják el, ezért azok az ingatlan mindennapos használata során szinte észrevétlenül maradnak, és az épület eredeti funkciójának megfelelõ mûködését nem befolyásolják. Mindamellett, az ilyen berendezések által termelt jövedelmek miatt az érintett ingatlanok piaci értéke is emelkedik, hiszen a bérletidíj-bevételek hosszú távon csökkentik a tulajdonosok számára az épületek üzemeltetési, felújítási stb. költségeit, mely egyben az ingatlantulajdonos vagyonának gyarapodását is jelenti.

4 Amibôl Ön profitál Piacismeretünk Munkatársaink, távközlési szakértôink folyamatosan nyomon követik a piac alakulását, változásait, ezáltal mindig naprakész információkkal rendelkeznek mind a piacra frissen belépô cégekrôl, szolgáltatókról, és azok ingatlanigényeirôl, mind a már jelenleg is mûködô társaságok fejlesztési irányairól, elképzeléseirôl. Ennek köszönhetõen cégünk azonnal felismeri, és az ingatlantulajdonosok számára is elérhetõvé teszi az új jövedelemszerzési lehetôségeket. Szakértelmünk Ismerjük azokat a speciális módszereket, technikákat, amelyekkel a különféle ingatlanok ilyen típusú hasznosítása a leggyorsabban megvalósítható. Tudjuk, hogy a sikeres bérbeadás érdekében kinek, mit, mikor és milyen formában kell ajánlani. Kapcsolataink Távközlési és ingatlanpiaci ismereteink, tapasztalataink, kapcsolataink révén mindig a tulajdonosok számára legkedvezôbb feltételeket érjük el. Ismerve az egyes távközlési cégek ingatlanbérléssel kapcsolatos különbözô stratégiáit, preferenciáit, döntési mechanizmusait, illetve az általuk az egyes ingatlantípusokra kifizethetô bérleti díjak maximális összegét, a közremûködésünkkel létrejött szerzôdések feltételei sokkal kedvezôbbek a tulajdonosok számára, mintha a közremûködésünk nélkül kötötték volna meg azokat. Értéket teremtünk mindenki számára Mind a távközlési cégeknek, mind az ingatlantulajdonosnak elônyösebb a szerzôdéseket a SINDEQ-Spitzer közremûködésével megkötni. Egyrészrõl, pontosan ismerjük a távközlési cégeknek az egyes ingatlanokkal kapcsolatos elvárásait, a kiválasztás szempontjait, ezért ajánlatainkat strukturáltan, az egyes cégek különbözô igényei alapján személyre szabottan, feldolgozva, döntésre elôkészített formában tudjuk megküldeni, ezáltal idôt és költséget takarítunk meg nekik és az ingatlantulajdonosoknak egyaránt. Másrészrôl, keretmegállapodásunk van a távközlési szolgáltatókkal, mely minden, általunk kínált ingatlanra egységesen érvényes. Így nem kell minden alkalommal a szerzôdéseket más-más partnerekkel végigtárgyalniuk, értelmezniük, mely procedúra hosszú és költséges. Tapasztaltuk azt, hogy két egymás közelében lévô, nagyon hasonló adottságú ingatlan közül a távközlési cégek még akkor is az általunk ajánlottat választják, ha annak az éves bérleti díja magasabb, mint a másiké. Az ingatlanok eredeti funkciója Ingatlanpiaci ismereteinknek, szakértôi hátterünknek köszönhetôen nem feledjük, hogy az egyes felajánlott ingatlanok eredetileg NEM telekommunikációs célokra jöttek létre, mindegyiküknek van egy ELSôDLEGES FUNKCIÓJA. Szerzôdéseink megkötése során különös figyelmet fordítunk arra, hogy az ingatlanok eredeti funkcióikban történô használata a telepítések során és után is változatlanul folyhasson.

5 A közös siker érdekében Szolgáltatásaink Az ingatlanokat: számítógépes nyilvántartásba vesszük; meghirdetjük, valamint elkészítjük a bemutatásukra szolgáló tájékoztató anyagokat; havi rendszerességgel kiajánljuk a velünk kapcsolatban álló távközlési társaságoknak, és ügyfélszolgálati irodánkban tájékoztatjuk ôket a hasznosítás feltételeirôl; részletesen bemutatjuk internetes oldalainkon. A hasznosítás iránt érdeklôdôkrôl ben, faxon vagy levélben rendszeres tájékoztatást adunk a tulajdonosoknak. A bérleti szerzôdések megkötése érdekében szükséges tárgyalásokat megszervezzük és lebonyolítjuk. Elkészítjük, véglegesítjük és megkötjük a szerzôdéseket a távközlési cégekkel. A tárgyalások során cégünk a legjobb tudása szerint törekedik arra, hogy a tulajdonosok számára a szerzôdésekben a lehetô legkedvezôbb feltételeket érje el tekintve, hogy ez kölcsönös érdekünk. Beszerezzük a megállapodások megkötéséhez szükséges engedélyeket és nyilatkozatokat. Megszervezzük és lebonyolítjuk a szerzõdések módosítása vagy meghosszabbítása érdekében szükséges tárgyalásokat, illetve elkészítjük a szükséges szerzôdésmódosításokat, majd véglegesítjük és aláírjuk azokat a távközlési cégekkel. A szerzôdések megkötését követôen biztosítjuk a hasznosítók bejutását az ingatlanokba, szerzôdéses kapcsolattartóként intézzük a hasznosítás során felmerülô ügyeket, amennyiben azok saját hatáskörben az Önök közremûködése nélkül megoldhatóak.

6 Sokan kérdezik Kik a potenciális bérlôk? Mobiltelefon-szolgáltatók Internetszolgáltatók Biztonságtechnikai cégek (pl. lopásvédelem) Adatátviteli szolgáltatók Kábeltévé-szolgáltató cégek Vezetékes telefonszolgáltató cégek Még a piacon nem lévô szolgáltatók, új technikai megoldásokkal Miért van szükség új távközlési állomásokra, berendezésekre? Köztudott, hogy a távközlési szolgáltató cégek elõfizetõinek száma napról napra emelkedik. Tekintettel arra, hogy egyegy állomás kapacitása véges, s azok egy idõben csak meghatározott számú elõfizetõt tudnak kiszolgálni, a folyamatosan növekvõ kapacitásigények újabb és újabb állomások üzembe helyezését teszik szükségessé. Egyes szolgáltatókat a megnövekedett igények megfelelõ minõségû kiszolgálására a magyar állammal kötött koncessziós szerzõdések is kötelezik. Ezenkívül, új szolgáltatók vagy a jelenlegi vállalatok újabb szolgáltatásainak megjelenése szintén további berendezések telepítését teszik szükségessé. Mibôl áll egy távközlési állomás? Magyarországon a szolgáltatók általában csupán egy kb. 15 m 2 -es távközlési berendezéshelyiséget alakítanak ki, melyben minden szükséges eszközüket el tudják helyezni. Az iparág fejlõdésével egyre gyakrabban fordul elõ, hogy berendezéshelyiségek kialakítása helyett csak néhány (kül- vagy beltéri) falra szerelhetõ (kb.: 80x40x20 cm méretû és néhányszor 10 kg tömegû) dobozt telepítenek. Mobiltelefon-állomások esetén, a legáltalánosabban alkalmazott kiépítés a fentieken kívül tartalmaz még 3 vagy 4 db csõárbocot (mely 4 méternél nem magasabb, ezért nem építési engedély köteles), melyekre 3-6 db a mobiltelefonokkal (900 és 1800 Mhz-en) kommunikáló kb. 130x30x15 cm méretû antennák, valamint 2 db, az adatoknak a központba történõ továbbításáért felelõs, kb. 30 cm átmérõjû parabolaantenna kerül. Az állomás részei ilyen esetben még a berendezéseket az antennákkal összekötõ kábelek. Természetesen az egyes konfigurációk a helyszín egyedi adottságaitól függõen változhatnak. Ártalmas az egészségre a rádióeszközök által kibocsátott sugárzás? Mivel a bázisállomások teljesítménye néhányszor 10 watt, így a sugárzás szintje még az antenna magasságában is, attól már néhány méterre olyan alacsony, hogy az egészségügyi határértéket nem éri el. A bázisállomásoknál használt mikroantennák a sugárzást irányítottan bocsátják ki. Az antenna vízszintes irányítottságából adódóan közvetlenül az antenna alatti területeken a sugárzás nagysága rendkívül csekély, intenzitása pedig egyébként is a távolsággal négyzetes arányban csökken. Az ENSZ Egészségügyi Világszervezetének (WHO) egyértelmû állásfoglalása az, hogy a bázisállomások lakosságot érintô sugárzása elhanyagolható, ezért az abból adódó egészségkárosodással nem kell számolni.

7 Hogy néz ki az antenna? Sokféle antenna létezik. Ma már Magyarországon is a legkorszerûbb típusokat alkalmazzák, melyek méretüknél, formájuknál fogva könnyebben beleilleszthetôek környezetükbe, mint néhány évvel korábban. Milyen kötelezettségei vannak az ingatlantulajdonosoknak? Csupán annyi, mint egy általános albérlet esetén, azaz gondoskodni kell arról, hogy a szolgáltató képviselôi a bérleménybe bejuthassanak hibaelhárítás vagy karbantartás céljából, illetve a bérleti idôtartam alatt végig biztosítani kell az elhelyezett eszközök megközelíthetôségét. Milyen gyakran mennek a bérlô képviselôi a helyszínre? Hibaelhárítás és karbantartás esetén szükséges a bérleménybe való bejutás, az elmúlt évek tapasztalata alapján évente egy, de maximum két-három alkalommal. Mivel jár az eszköz felszerelése? Az eszközök telepítése általában egy hét alatt lezajlik. Ez a berendezések rendeltetési helyére való szállítását, illetve mobiltelefon-állomások esetén az antennák felszerelését jelenti. A szakemberek igyekeznek kerülni a falbontással vagy födémáttöréssel járó megoldásokat, erre általában nem kerül sor. A szakipari munkáknak a lakók által észlelhetô hatása nem haladja meg a kisebb kopogás, fúrás megszokott szintjét. A telepítôk maximálisan figyelembe veszik a tulajdonosok igényeit, pl. irodaházak esetében csak este, társasházak esetében csak napközben dolgoznak. Statikai problémák adódhatnak-e? Nem, mert csak elôzetesen, szakember által megvizsgált, épületszerkezetileg biztos helyre helyezik az eszközöket. Nem sérül az ingatlan tetôszigetelése? Nem, mert a szigetelést érintõ munkálatokat szintén szakemberek közremûködésével végzik. Az esetleges garanciavesztés elkerülése érdekében felveszik a kapcsolatot a tetõszigetelésre jótállást vállaló cégekkel, és csak általuk is jóváhagyott megoldásokat választanak, vagy õket is bevonják a kivitelezésbe. Lehet a szolgáltatókkal a telepítés részleteirôl egyeztetni? Természetesen igen. A szolgáltatók elemi érdeke a hosszú távú problémamentes együttmûködés. Ezért, mind a tervezési, mind a kivitelezési munkák során különös gondot fordítanak arra, hogy lehetõleg a tulajdonosok elképzeléseivel, kéréseivel összhangban telepítsék a berendezéseket. Hogyan értelmezzem a cég kizárólagosságát a telepítések tekintetében? A kizárólagosság értelmében azt kérjük az ingatlan tulajdonosától, hogy egyrészt hozzánk hasonló más cégekkel, másrészt egyes szolgáltatókkal közvetlenül ne kössön ilyen célú hasznosításra vonatkozó megállapodást. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy csak egy szolgáltató állomása vagy antennái kerülhetnek a tulajdonosok ingatlanára. Mivel a SINDEQ-Spitzer kapcsolatban van a távközlési szolgáltatók szinte mindegyikével, ezért egységesen és széles körben tudja az ingatlanok érdekeit képviselni. A kizárólagosság tehát nem zárja ki éppen ellenkezôleg, még elô is segíti annak a lehetôségét, hogy a SINDEQ-Spitzer több távközlési cégnek is bérbe adja az ingatlanok alkalmas területeit, így több bevételi forrást is biztosítson a tulajdonos számára. Miért jó a hosszú lejáratú szerzôdés? Az ingatlantulajdonosnak azért kedvezô a hosszú szerzôdési idô, mert hosszú távon biztosítja a bérleti díj jelentette bevételt számukra. A szolgáltatónak azért, mert az adja meg hosszú távon az üzembiztonságát, ha nem kell a helyszín megváltozása miatt távközlési eszközeit gyakran áttelepítenie.

8 SINDEQ-Spitzer Telecom Solutions Kft. Rubin Hotel & Business Center 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3. Tel.: (+36-1) Fax: (+36-1) Ez a kiadvány általános ismertetésre szolgál, nem része semmilyen szerzôdésnek vagy megállapodásnak. A SINDEQ-Spitzer Kft. nem vállal felelôsséget az esetleges félreértésekért vagy félreértelmezésekért jelen dokumentummal kapcsolatban.

Jogi háttér. Az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 7-i 2002/21/EK irányelve 5. pont

Jogi háttér. Az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 7-i 2002/21/EK irányelve 5. pont 1. EU irányelvek és a hatályos magyar jogszabály Jogi háttér "... lisszaboni európai tanács kiemelte a digitális, tudás alapú gazdaság felé történő elmozdulásban rejlő növekedési, versenyképességi és munkahelyteremtési

Részletesebben

Miskolci Egyetem. Gazdaságtudományi Kar. Vállalkozási Szak. Kiskereskedelmi vállalat áruforgalmi tevékenységének értékelése

Miskolci Egyetem. Gazdaságtudományi Kar. Vállalkozási Szak. Kiskereskedelmi vállalat áruforgalmi tevékenységének értékelése Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vállalkozási Szak Kiskereskedelmi vállalat áruforgalmi tevékenységének értékelése Készítette: Kerekes Bernadett 2013 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. Kereskedelmi tevékenység

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Köles Gergely 2010

SZAKDOLGOZAT Köles Gergely 2010 SZAKDOLGOZAT Köles Gergely 2010 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Műszaki menedzser alapszak Online marketingkampány kisvállalati közegben Készítette:

Részletesebben

Technológiai javaslat a magyarországi gyorsforgalmú úthálózaton hosszú távon érvényesítendő - és részben az Európai Unióhoz való csatlakozással

Technológiai javaslat a magyarországi gyorsforgalmú úthálózaton hosszú távon érvényesítendő - és részben az Európai Unióhoz való csatlakozással Technológiai javaslat a magyarországi gyorsforgalmú úthálózaton hosszú távon érvényesítendő - és részben az Európai Unióhoz való csatlakozással összefüggésben is szükségessé váló díjszedés megoldására

Részletesebben

Vállalati K+F Jelentés 2013

Vállalati K+F Jelentés 2013 Vállalati K+F Jelentés 2013 Magyarország, 2013. június 2 Eloszó Örömmel mutatom be a Deloitte Magyarország K+F és Állami Támogatások üzletágának Vállalati K+F Jelentését. A közép- és nagyvállalatok körében

Részletesebben

AZ INGATLANPIAC PÉNZÜGYI SZEMMEL

AZ INGATLANPIAC PÉNZÜGYI SZEMMEL BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT KÜLGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁS SZAKIRÁNY AZ INGATLANPIAC PÉNZÜGYI SZEMMEL Készítette: Kocsis Erika Budapest,

Részletesebben

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérelt vonali előfizetői szolgáltatás Helyhez kötött internet hozzáférési szolgáltatás Helyhez kötött adatátviteli

Részletesebben

DIGI TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. TELEVÍZIÓS, INTERNETES ÉS HELYHEZ KÖTÖTT TELEFONOS SZOLGÁLTATÁSAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

DIGI TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. TELEVÍZIÓS, INTERNETES ÉS HELYHEZ KÖTÖTT TELEFONOS SZOLGÁLTATÁSAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2014. augusztus 1. DIGI TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. TELEVÍZIÓS, INTERNETES ÉS HELYHEZ KÖTÖTT TELEFONOS SZOLGÁLTATÁSAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános adatok,

Részletesebben

Europ Assistance Magyarország Kft. tevékenységének és piacának bemutatása, stratégiai elemzése

Europ Assistance Magyarország Kft. tevékenységének és piacának bemutatása, stratégiai elemzése BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Külgazdasági szak Nappali tagozat Nemzetközi marketing szakirány Europ Assistance Magyarország Kft. tevékenységének és piacának bemutatása, stratégiai

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK HELYZETE A HAZAI GAZDASÁGBAN, TÁMOGATÁSUK

Részletesebben

Környezetvédelmi stratégiák

Környezetvédelmi stratégiák Környezetvédelmi stratégiák A környezet védelmével kapcsolatban a nemzetközi és hazai szakirodalomban egyaránt az egyik leggyakrabban alkalmazott elképzelés a fenntartható fejlodés gondolata, melynek elveit

Részletesebben

Új infrastruktúrán az oktatási szektor központi adatbázisa

Új infrastruktúrán az oktatási szektor központi adatbázisa Új infrastruktúrán az oktatási szektor központi adatbázisa A Hatékony informatikai infrastruktúra a közoktatásban projekt (TIOP 1.1.2) fejlesztéseit bemutató kiadvány Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit

Részletesebben

A KIS- ÉS NAGY SZÁLLÍTMÁNYOZÓ CÉGEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A JELENLEGI PIACI HELYZET ALAPJÁN

A KIS- ÉS NAGY SZÁLLÍTMÁNYOZÓ CÉGEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A JELENLEGI PIACI HELYZET ALAPJÁN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány A KIS- ÉS NAGY SZÁLLÍTMÁNYOZÓ CÉGEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A JELENLEGI PIACI HELYZET ALAPJÁN

Részletesebben

EGY MINDENKIÉRT, EGY AKIT MINDENKI ÉRT KATALÓGUS

EGY MINDENKIÉRT, EGY AKIT MINDENKI ÉRT KATALÓGUS EGY MINDENKIÉRT, EGY AKIT MINDENKI ÉRT KATALÓGUS F E D E Z Z E F E L A K E D V E Z M É N Y E K E T! 2 Ha lenne egy olyan cég, amely több, mint 20 év szakmai tapasztalattal, több, mint 20 év gyakorlattal

Részletesebben

www.hungarocontrol.hu

www.hungarocontrol.hu www.hungarocontrol.hu A HungaroControl Zrt. Társadalmi Felelősségvállalási Programja 3 A HungaroControl Zrt. társadalmi felelőssége Vezérigazgatói köszöntő 2 1 HungaroControl Zrt. 4 2 A HungaroControl

Részletesebben

Végre választottak a civilek

Végre választottak a civilek Végre választottak a civilek A Nemzeti Civil Alapprogram Tanácsa civil delegáltjai a hét régiós, és az öt országos, szakmai elektori gyűlésen 2004. január 24-én megválasztásra kerültek, kezdődhet az érdemi

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Szentgotthárd és Térsége Széchenyi István 5-8. Évfolyamos Általános Iskolájának kérelme. 2. Kérelem a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2011 CÉGBEMUTATÓ GAZDASÁGI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS KÖRNYEZETI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2011 ÁLLAMI AUTÓPÁLYA KEZELŐ ZRT. 2 TARTALOM

Részletesebben

Múlt, jelen, jövő 5 Így történt 5 Stratégia, fejlesztés, rekonstrukció 6

Múlt, jelen, jövő 5 Így történt 5 Stratégia, fejlesztés, rekonstrukció 6 T artalom Bevezetõ 3 Múlt, jelen, jövő 5 Így történt 5 Stratégia, fejlesztés, rekonstrukció 6 Víz, természetesen 9 Ahonnan a víz ered 9 A víz útja 10 A mi dolgunk 12 Fővárosi Vízművek az agglomerációban

Részletesebben

2010-12. Telenor Magyarország Zrt. fenntarthatósági jelentés

2010-12. Telenor Magyarország Zrt. fenntarthatósági jelentés 2010-12 Telenor Magyarország Zrt. fenntarthatósági jelentés tartalomjegyzék 1. Vezérigazgatói köszöntő 4 2. A jelentésről 6 3. Cégbemutatás 7 3.1. Telenor Magyarország 8 3.2. Irányító testületek 10 3.3.

Részletesebben

MUNKAANYAG. Novák Nándor. Információ és minőségmenedzsment. A követelménymodul megnevezése: A logisztikai ügyintéző speciális feladatai

MUNKAANYAG. Novák Nándor. Információ és minőségmenedzsment. A követelménymodul megnevezése: A logisztikai ügyintéző speciális feladatai Novák Nándor Információ és minőségmenedzsment A követelménymodul megnevezése: A logisztikai ügyintéző speciális feladatai A követelménymodul száma: 0391-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat. EU-Üzleti szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat. EU-Üzleti szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat EU-Üzleti szakirány KATASZTRÓFATURIZMUS, VALAMINT A NEMZETKÖZI KATASZTRÓFA-SEGÍTSÉGNYÚJTÁS RENDSZERE

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

Innovatív megoldások infrastruktúrák, közszolgáltatások, hatékony irányítási rendszereinek kidolgozására Közép-Európa csökkenő népességű régióiban

Innovatív megoldások infrastruktúrák, közszolgáltatások, hatékony irányítási rendszereinek kidolgozására Közép-Európa csökkenő népességű régióiban Innovatív megoldások infrastruktúrák, közszolgáltatások, hatékony irányítási rendszereinek kidolgozására Közép-Európa csökkenő népességű régióiban Eredmények és tapasztalatok A projekt az Európai Unió

Részletesebben

Geoinformatika menedzsment

Geoinformatika menedzsment Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Földmérő- és Térinformatikai mérnök mesterszak Geoinformatika menedzsment BMEEOAFMFT4 Oktatási segédlet Tantárgyfelelős: Dr. Rózsa Szabolcs

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR ZALAEGERSZEGI INTÉZETE. Pataki Klaudia Pénzügy szak 2009.

SZAKDOLGOZAT BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR ZALAEGERSZEGI INTÉZETE. Pataki Klaudia Pénzügy szak 2009. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR ZALAEGERSZEGI INTÉZETE SZAKDOLGOZAT Pataki Klaudia Pénzügy szak 2009. 1 BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Zalaegerszegi Intézete

Részletesebben

A vállalkozások átadásának megkönnyítése

A vállalkozások átadásának megkönnyítése Útmutató-sorozat A kkv-fejlesztési politika támogatása a strukturális alapokból A vállalkozások átadásának megkönnyítése Enterprise and Industry 3 3 Útmutató-sorozat A kkv-fejlesztési politika támogatása

Részletesebben

Kutatás és üzlet az ELTE-n

Kutatás és üzlet az ELTE-n Kutatás és üzlet az ELTE-n Gyakorlati tanácsok kutatók számára Készítette: Az ELTE Rektori Hivatal Pályázati és Innovációs Központ a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala közreműködésével és lektorálásával

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Idősügyi és Idősellátási Koncepció 2013-2018

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Idősügyi és Idősellátási Koncepció 2013-2018 A világ népességének elöregedése az egyik legnagyobb kihívás, ugyanakkor óriási lehetőség is, ugyanis az idősek sok mindenben lehetnek mindannyiunk szolgálatára, segítségére. Gro Harlem Brundtland (WHO

Részletesebben

NET-TV Zrt. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz

NET-TV Zrt. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz NET-TV Zrt. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz Budajenő Budapest XXI. kerület Páty Szigetszentmiklós Telki települések területén Utolsó módosítás

Részletesebben