Magyar joganyagok - 10/2015. (VII. 30.) HM rendelet - a katonai szolgálatra való egé 2. oldal g) a Másodfokú Repülőorvosi Bizottság (a továbbiakban: M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar joganyagok - 10/2015. (VII. 30.) HM rendelet - a katonai szolgálatra való egé 2. oldal g) a Másodfokú Repülőorvosi Bizottság (a továbbiakban: M"

Átírás

1 Magyar joganyagok - 10/2015. (VII. 30.) HM rendelet - a katonai szolgálatra való egé 1. oldal 10/2015. (VII. 30.) HM rendelet a katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati eljárásról A honvédek jogállásáról szóló évi CCV. törvény 238. (2) bekezdés 15., 16. és 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. -ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET 1. A rendelet hatálya 1. 1 (1) A rendelet hatálya a) a katonai szolgálatra jelentkezőkre, b) a honvédekre, c) a honvéd tisztjelöltnek, honvéd altiszt-jelöltnek jelentkezőre, d) a honvédségi ösztöndíjasnak jelentkezőre, és e) - a (2) bekezdésben meghatározott eltéréssel - az önkéntes tartalékos katonákra terjed ki. (2) E rendelet rendelkezéseit a honvédek jogállásáról szóló évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet (a továbbiakban: Hjt. vhr.) szerinti önkéntes területvédelmi tartalékos katonák esetében abban az esetben kell alkalmazni, ha azt e rendelet kifejezetten elrendeli. 2. Értelmező rendelkezések 2. E rendelet alkalmazásában 1. bizottságok: a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) központi egészségügyi szervezeténél működő, a katonai szolgálatra való alkalmasság megállapítását és minősítését végző bizottságok a következők: a) az MH Elsőfokú Pályaalkalmasság-vizsgáló Bizottság (a továbbiakban: EPAB), b) a Másodfokú Alkalmasság-vizsgáló Bizottság (a továbbiakban: MAV), c) az Elsőfokú Felülvizsgáló Bizottság (a továbbiakban: EFÜV), d) a Másodfokú Felülvizsgáló Bizottság (a továbbiakban: MFÜV), e) a Központi Felülvizsgáló Bizottság (a továbbiakban: KFÜV), f) az Elsőfokú Repülőorvosi Bizottság (a továbbiakban: EROB), 1 Megállapította: 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 93.. Hatályos: I. 1-től.

2 Magyar joganyagok - 10/2015. (VII. 30.) HM rendelet - a katonai szolgálatra való egé 2. oldal g) a Másodfokú Repülőorvosi Bizottság (a továbbiakban: MROB), 2. egészségi alkalmasság-vizsgálat: olyan egészségi szakorvosi alkalmasság-vizsgálat, mely az általános feladatoknak, illetve az egyes beosztások ellátásához szükséges kiemelt egészségi alkalmassági követelményeknek való megfelelést vizsgálja, 3. egészségügyi mentesség: a katonai szolgálati kötelezettségek alóli teljes felmentés, amely a katonai szolgálatra való alkalmatlanság megállapítása céljából indult felülvizsgálati eljárás jogerős Katonai szolgálatra alkalmatlan döntés hatálybalépésétől a személyügyi eljárás lefolytatásának végéig tart, 4. életkor: a tárgyévben betöltött életkor, 5. fizikai alkalmasság-vizsgálat: olyan teljesítmény-élettani vizsgáló eljárások összessége, amely a katonai szolgálat ellátásához szükséges fizikai adottságok és képességek, fizikai teljesítőképesség meglétét vizsgálja, 6. felülvizsgálati eljárás: a megváltozott egészségi, fizikai vagy pszichés állapotú honvéd katonai szolgálatra való alkalmasságának minősítése, 7. fegyvernemi korlátozás: az egyes katonai munkakörcsaládokba tartozó munkakörök betöltésére vonatkozó korlátozás, kizárás, 8. fizikai állapotfelmérés: a fizikai alkalmasság évenkénti ellenőrzése a honvédségi szervezeteknél, 9. időszakos alkalmassági vizsgálat: korcsoportonként meghatározott gyakorisággal történő vizsgálat annak megállapítására, hogy a honvéd egészségi, fizikai vagy pszichés állapotában történt-e olyan változás, ami befolyásolhatja a további katonai szolgálat ellátását a beosztásához tartozó megterhelések és egészségkárosító tényezők figyelembevételével, 10. kiemelt egészségi alkalmassági követelmények: olyan alkalmassági követelmények, amelyek életkortól függetlenül szükségesek a 6. mellékletben meghatározott beosztások ellátásához, 11. különleges elbírálás: egyénileg mérlegelhető minősítési változatok, amelyek választási lehetőséget biztosítanak az 5. (1) bekezdés minősítései között, 12. munkaköri alkalmassági vizsgálat: azt állapítja meg, hogy a meghatározott katonai munkakörben végzett szolgálati tevékenység által okozott megterhelés a vizsgált személy számára milyen igénybevételt jelent, és annak képes-e megfelelni, 13. munkaköri korlátozás: egy adott beosztásra, munkakörre való korlátozás, kizárás a beosztásba helyezés előtt, 14. pszichikai alkalmasság-vizsgálat: olyan vizsgálat, amely az általános pszichés státusznak, illetve az egyes beosztások ellátásához szükséges különleges követelményeknek megfelelő képességek, készségek összességének meglétét vizsgálja, 15. részleges egészségügyi szolgálatmentesség: az egyes szolgálati kötelezettségek alóli részleges felmentés, amely a mentesség időszakára vonatkozik, 16. soron kívüli alkalmasság-vizsgálat: olyan alkalmasság-vizsgálat, melynek alapján eldönthető, hogy a honvéd egészségi, pszichés állapotában észlelt változás érdemben befolyásolja-e a korábban megállapított alkalmasságot, 17. vezető állomány tagja: az a személy, aki ezredesi vagy annál magasabb rendfokozatot visel, illetve ezredesi vagy annál magasabb rendfokozattal rendszeresített beosztást lát el, 18. záró vizsgálat: a honvéd szolgálati viszonyának megszűnésekor, megszüntetésekor történő egészségi, szükség esetén pszichés vizsgálata, mely csak az adott állapot rögzítésére irányul.

3 Magyar joganyagok - 10/2015. (VII. 30.) HM rendelet - a katonai szolgálatra való egé 3. oldal II. FEJEZET A KATONAI SZOLGÁLATRA VALÓ ALKALMASSÁG ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 3. A katonai szolgálatra való alkalmasság 3. (1)1 Hivatásos, szerződéses, önkéntes tartalékos, honvéd-tisztjelölti vagy honvéd altiszt-jelölti katonai szolgálatra (a továbbiakban együtt: katonai szolgálat) egészségileg, pszichikailag és fizikailag az alkalmas, akinek nincs olyan egészségi, pszichés elváltozása, betegsége vagy fogyatékossága, amely a katonai szolgálat teljesítését kizárná, fizikai állapota megfelel e rendelet szerinti követelményeknek, illetve a katonai szolgálat teljesítése során egészségi, pszichés és fizikai állapota jelentős rosszabbodásának kockázata nem várható. Honvédségi ösztöndíjasnak egészségileg és pszichikailag az alkalmas, akinek nincs olyan egészségi, pszichés elváltozása, betegsége vagy fogyatékossága, amely a katonai szolgálat teljesítését kizárná, illetve a katonai szolgálat teljesítése során egészségi, pszichés állapota jelentős rosszabbodásának kockázata nem várható. (2) A katonai szolgálatra való alkalmasság a) teljes, ha a vizsgált személy egészségi, pszichés és fizikai állapota az általános követelményeknek teljesen megfelel, b) kiemelt, ha a vizsgált személy egészségi, pszichés és fizikai állapota egyes kiemelt katonai tevékenység sajátosságaiból adódó speciális követelményeknek is megfelel, vagy c) korlátozott, ha a vizsgált személy az általános egészségi követelményeknek teljesen nem felel meg, de az elváltozás a katonai szolgálatra való alkalmasságot minden beosztás tekintetében nem zárja ki. (3) A korlátozott alkalmasság egyes betöltött beosztás, munkakör, fegyvernemi szolgálat ellátására való alkalmatlanságot jelent, amely tartalmazza a speciális elbírálású kategóriát is. 4. Az alkalmasság-vizsgálatok 4. (1)2 A katonai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság-vizsgálatokat, felülvizsgálatokat és repülőorvosi vizsgálatokat az MH központi egészségügyi szerve végzi. A katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai, fizikai alkalmasságot és annak minősítését az MH központi egészségügyi szervezete kijelölt bizottságai állapítják meg. Az önkéntes területvédelmi tartalékos katonák estén a kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról szóló 22/1991. (XI. 15.) NM rendelet szerinti II. típusú alkalmasság-vizsgálatot a vizsgált személy háziorvosa végzi. A háziorvos által kiállított alkalmassági vélemény alapján az önkéntes területvédelmi tartalékos katona szolgálatra való alkalmasság megállapítását az MH központi egészségügyi szervezete kijelölt bizottságai végzik. 1 Megállapította: 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 94.. Hatályos: I. 1-től. 2 Megállapította: 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 95. (1). Hatályos: I. 1-től.

4 Magyar joganyagok - 10/2015. (VII. 30.) HM rendelet - a katonai szolgálatra való egé 4. oldal (2) Alkalmasság-vizsgálatokat kell végezni az 1. hatálya alá tartozó személyek alkalmasságának elbírálása, megállapítása, illetve felülvizsgálata és az alkalmasság ellenőrzése céljából a)1 a szolgálati viszony 24/A. (2) bekezdésére figyelemmel történő létesítését követően 14 napon belül, b) időszakosan az alkalmasság ellenőrzése céljából, c) soron kívül az alkalmasság ellenőrzése céljából, d)2 a külföldi katonai szolgálat teljesítése előtt, ha a betöltött és tervezett beosztási követelmények eltérőek, valamint a Hjt. vhr pont i) alpontja alapján, ha az a képzésen való részvétel feltétele, e) a külföldi katonai szolgálat teljesítése után, kivéve a Hjt. vhr pont i), j) és n) alpontja szerinti eseteket, f) a honvédek jogállásáról szóló évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 83. (2) bekezdése szerinti új beosztásba történő kinevezést megelőzően, ha az új beosztására meghatározott követelmények a betöltött beosztására meghatározott követelményektől eltérőek, g) 365 napot elérő vagy azt meghaladó időtartamú rendelkezési állományt vagy távollétet követő újbóli beosztásba helyezést megelőzően, h) az állományilletékes parancsnok tekintetében, vezető beosztásba történő kiválasztása előtt, i) a hivatásos állományba történő visszavételt megelőzően, j)3 a honvéd tisztjelöltnek vagy honvéd altiszt-jelöltnek jelentkezővel a felvétele, valamint a hivatásos vagy szerződéses állományba vétele előtt, a honvédségi ösztöndíjassal hivatásos vagy szerződéses állományba vétele előtt, k) az önkéntes tartalékos katonai szolgálati viszony létesítése előtt, l)4 a honvéd tisztjelöltek esetén a szakirányba helyezés, illetve a szak- vagy szakirányváltás előtt, m)5 a honvéd altiszt-jelöltek esetében ágazatba vagy szakmairányba helyezés előtt, ha az ágazat vagy szakmairány előírja, és n)6 a honvédségi ösztöndíjasnak jelentkezővel a honvédségi ösztöndíj szerződés megkötése előtt, o)7 a szolgálati viszony létesítése előtt, ha a katonai szolgálatra jelentkező oa) a Honvédség személyi állományába tartozik, vagy ob) a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ) állományába jelentkezik. 1 Megállapította: 6/2017. (VI. 8.) HM rendelet 2. (1). Hatályos: VI. 9-től. 2 Módosította: 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 110. a). 3 Megállapította: 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 95. (2). Hatályos: I. 1-től. 4 Megállapította: 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 95. (3). Hatályos: I. 1-től. 5 Megállapította: 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 95. (3). Hatályos: I. 1-től. 6 Beiktatta: 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 95. (3). Hatályos: I. 1-től. 7 Beiktatta: 6/2017. (VI. 8.) HM rendelet 2. (2). Hatályos: VI. 9-től.

5 Magyar joganyagok - 10/2015. (VII. 30.) HM rendelet - a katonai szolgálatra való egé 5. oldal (3)1 A (2) bekezdésben meghatározott esetekben - a (2) bekezdés d), e), h), l), m) és n) pontjában szereplők kivételével - az egészségi, a pszichikai és a fizikai alkalmasságot is minősíteni kell. A (2) bekezdés h) pontja esetén csak a pszichés, a (2) bekezdés d) pontja esetén a pszichés és szükség esetén az egészségi alkalmasságot, a (2) bekezdés l) és m) pontja esetén szükség esetén az egészségi és a pszichés alkalmasságot is minősíteni kell. A (2) bekezdés g) pontjában foglalt esetben az egészségi, szükség esetén a pszichés és legfeljebb 180 napos felkészülési időt követően a fizikai alkalmasságot is minősíteni kell. A (2) bekezdés n) pontja esetén csak az egészségi és a pszichés állapotot kell minősíteni, továbbá - tájékoztatás céljából - a fizikai állapotfelmérést kell elvégezni. (4) Az egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság minősítése a minősítést közvetlenül megelőzően végzett vizsgálat eredményén, illetve a korábban végzett, de még érvényes és a minősítés céljával egyező követelményszintű vizsgálat eredményén alapulhat. (5) Az egészségi alkalmasságot üzemorvos, foglalkozás-egészségügyi, vagy alkalmasság-vizsgálatban szakmai gyakorlattal rendelkező szakorvos, repülőorvosi vizsgálatok esetén repülőorvos vagy repülőorvosi vizsgálatokban szakmai gyakorlattal rendelkező szakorvos, a pszichikai alkalmasságot pszichológus, a fizikai alkalmasságot sportélettani szakmai gyakorlattal rendelkező szakorvos, illetve a fizikai felkészítésre és a terheléses sportélettani vizsgálatok végzésére képesítéssel rendelkező szakember véleményezheti, illetve minősítheti. 5. Az egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági minősítések 5. (1) Az egészségi szakorvosi vizsgálat alapján megállapítható alkalmassági minősítések: a) Egészségileg alkalmas, b) Egészségileg korlátozással alkalmas, c) Egészségileg ideiglenesen alkalmatlan...-ig vagy d) Egészségileg alkalmatlan. (2) A pszichológiai vizsgálatok alapján megállapítható alkalmassági minősítések: a) Pszichésen alkalmas, b) Pszichésen ideiglenesen alkalmatlan...-ig vagy c) A pszichikai követelményeknek nem felelt meg. (3) A fizikai alkalmassági vizsgálatok alapján megállapítható minősítések: a) Fizikailag alkalmas vagy b) Fizikailag alkalmatlan. (4) Az (1)-(3) bekezdés szerinti minősítések a betöltött, illetve a tervezett beosztásra vonatkoznak. 6. Az összesített alkalmassági minősítések és értelmezésük 6. (1)2 Az összesített alkalmassági minősítést az e rendelet szerinti egészségi, pszichikai és fizikai vizsgálatok eredményére alapozva kell megállapítani. Önkéntes területvédelmi tartalékos katona esetén a minősítést a 4. (1) bekezdésében meghatározott, háziorvosi alkalmassági vélemény alapján kell megállapítani. 1 Megállapította: 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 95. (4). Hatályos: I. 1-től. 2 Megállapította: 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 96.. Hatályos: I. 1-től.

6 Magyar joganyagok - 10/2015. (VII. 30.) HM rendelet - a katonai szolgálatra való egé 6. oldal (2) Az összesített alkalmassági minősítés utal a vizsgálat céljára, valamint tartalmazza az alkalmasság, korlátozott alkalmasság, alkalmatlanság vagy ideiglenes alkalmatlanság minősítését is. 7. (1) Az elvégzett vizsgálatok alapján a) Katonai szolgálatra alkalmas, b) Beosztásában szolgálatra alkalmas, c) Honvéd tisztjelöltnek alkalmas, d) Honvéd altiszt-jelöltnek alkalmas, e) Önkéntes tartalékos katonai szolgálatra alkalmas, f)1 Tervezett beosztásra alkalmas g)2 Honvédségi ösztöndíjasnak alkalmas, vagy h)3 Önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálatra alkalmas minősítés adható a 3. szerinti követelményekre és a vizsgálat céljára figyelemmel. (2) Az elvégzett vizsgálatok alapján, a vizsgálat céljával összhangban adható Beosztásában korlátozással alkalmas, Tervezett beosztásában korlátozással alkalmas minősítés - pszichésen és fizikailag alkalmas személy esetében - az egészségi alkalmasság minősítésén, illetve - pszichésen alkalmas, fizikailag alkalmatlan személy esetében - az egészségi alkalmasság minősítésére visszavezethető fizikai alkalmasságot befolyásoló okon alapulhat. E minősítés csak meghatározott beosztások, munkakörök betöltését teszi lehetővé. (3) Az elvégzett vizsgálatok alapján, a vizsgálat céljával összhangban adható a) A jelenlegi beosztásban alkalmatlan, és b) A tervezett beosztásra alkalmatlan minősítés az egészségi, és a pszichikai alkalmasság minősítésén egyaránt alapulhat, ha a vizsgált személy az adott beosztáson kívül más beosztásra alkalmas lehet. (4) Az elvégzett vizsgálatok alapján legfeljebb 1 évre adható a) A jelenlegi beosztásában ideiglenesen alkalmatlan...-ig, b) A tervezett beosztásra ideiglenesen alkalmatlan...-ig, és c) a Honvédségi ösztöndíjasnak ideiglenesen alkalmatlan...-ig minősítés az egészségi, és a pszichikai alkalmasság minősítésén egyaránt alapulhat. (5) Az elvégzett vizsgálatok alapján adható a) Katonai szolgálatra alkalmatlan, b) Honvéd tisztjelöltnek alkalmatlan, c) Honvéd altiszt-jelölti szolgálatra alkalmatlan, d) Önkéntes tartalékos katonai szolgálatra alkalmatlan, és e) Honvédségi ösztöndíjasnak alkalmatlan minősítés valamennyi beosztásra való alkalmatlanságot jelent, és az alkalmassági összetevők bármelyikén alapulhat. (6) Az összesített alkalmassági minősítéseket az EPAB, a MAV, MFÜV és KFÜV, a speciális fegyvernemi összesített alkalmassági minősítést az EROB állapítják meg. Az összesített alkalmassági minősítések érvényességét a személy aktuális egészségi, pszichés és fizikai állapotát figyelembe véve az EPAB, MAV, MFÜV és KFÜV szakmai döntése határozza meg. (7) A Katonai szolgálatra alkalmatlan minősítést első fokon a katonai szolgálatra jelentkezőkre az EPAB, honvédek esetében csak az MH egészségügyi szervezete MFÜV, másodfokon a KFÜV hozhat. 1 Megállapította: 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 97. (1). Hatályos: I. 1-től. 2 Megállapította: 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 97. (1). Hatályos: I. 1-től. 3 Beiktatta: 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 97. (2). Hatályos: I. 1-től.

7 Magyar joganyagok - 10/2015. (VII. 30.) HM rendelet - a katonai szolgálatra való egé 7. oldal 7. Az alkalmassági minősítések érvényessége 8. (1) A 7. (1) bekezdés a) pontja szerinti alkalmas minősítés a a) katonai szolgálatra jelentkezők esetében legfeljebb 1 évre, b) hivatásos és szerződéses katonák esetében ba) a honvéd 35 éves életkoráig legfeljebb 5 évre, bb) éves életkor között legfeljebb 3 évre, bc) 44 éves életkor felett legfeljebb 1 évre, c) 365 napot meghaladó külföldi katonai szolgálat esetén a kiküldetés időtartamára, de legfeljebb 5 évre, d) önkéntes tartalékos katonák esetében da) 45 éves életkor felett 2 évre, db) 45 éves életkorig 5 évre, e) honvéd tisztjelölti és honvéd altiszt-jelölti katonai szolgálatra jelentkezők esetében legfeljebb 1 évre, f) honvédségi ösztöndíjasnak jelentkezettek esetében a tanulmányok időtartamára, g)1 önkéntes területvédelmi tartalékos katonák esetében a 4. (1) bekezdésben meghatározott alkalmassági vélemény érvényességi idejéig adható. (2) Az alkalmas minősítés érvényességét a honvéd aktuális egészségi, pszichés és fizikai állapotát figyelembe véve az (1) bekezdésben rögzített időtartamon belül az EPAB vagy a MAV szakmai döntése határozza meg. A minősítés érvényességét a pályaalkalmasság-vizsgálati lapon (a továbbiakban: PAV lap) fel kell tüntetni. (3) A minősítés érvényességének letelte után az alkalmasságot ismételten minősíteni kell. 9. A 7. (2) bekezdése szerinti korlátozottan alkalmas minősítés legfeljebb 1 évre, vagy ha az egészségi állapot változása nem várható, véglegesen adható. 10. (1) Ha az alkalmas minősítés érvényessége alatt a honvéd betegségen, gyógykezelésen esett át, az ezzel kapcsolatos egészségi dokumentációját az utaltsági rend szerinti egészségügyi központban minden esetben be kell mutatni. Ha a betegség, vagy az állapotváltozás az egészségügyi központ vezetője szerint érdemben befolyásolja a minősítést, az orvosi dokumentációt meg kell küldeni az EPAB részére a további alkalmasság megítélése céljából. Az EPAB a kiadott minősítésének a honvéd megváltozott egészségi, pszichés állapota, vagy a fizikai követelmények nem teljesítése esetén felülvizsgálatát kezdeményezheti. (2) Külföldi szolgálatteljesítés során bekövetkezett betegség, gyógykezelés esetén, ha a honvéd vizsgálatát, kezelését végző egészségügyi létesítmény a honvéd egészségügyi repatriálását nem javasolja, a honvéd a kontingensparancsnok és az MH Összhaderőnemi Parancsnokság Egészségügyi Koordinációs Részleg javaslata alapján folytathatja missziós szolgálatát. Ebben az esetben a honvéd köteles bemutatni a betegségével, sérülésével kapcsolatosan keletkezett egészségügyi dokumentációt a missziós visszaszűrés során. Az alkalmasságot érdemben befolyásoló egészségi elváltozás esetén az EPAB a minősítés felülvizsgálatát kezdeményezi. 1 Beiktatta: 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 98.. Hatályos: I. 1-től.

8 Magyar joganyagok - 10/2015. (VII. 30.) HM rendelet - a katonai szolgálatra való egé 8. oldal MÁSODIK RÉSZ A HONVÉDEK ALK ALMASSÁGA MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI III. FEJEZET AZ EGÉSZSÉGI ALKALMASSÁG 8. Az egészségi alkalmassági követelmények és alkalmazásuk 11. (1) Az egészségi alkalmasság minősítése az 1. melléklet szerinti Táblázat és magyarázat a betegségek és fogyatékosságok egészségi alkalmassági fokozatának megállapításához (a továbbiakban: Táblázat) alapján, valamint a Táblázatban a betegségek és a fogyatékosságok felsorolása a Betegségek Nemzetközi Osztályozása (a továbbiakban: BNO) című kiadvány figyelembevételével szakaszok és alszakaszok szerint történik. (2) A Táblázat rovatai az alszakaszoknak megfelelően az egészségi alkalmassági fokozatokat nyomtatott nagybetűkkel jelölik a következők szerint: a) Egészségileg alkalmas ( A ), b) Egészségileg korlátozással alkalmas ( K ), c) Egészségileg ideiglenesen alkalmatlan...-ig ( I ), d) Egészségileg alkalmatlan ( E ). (3) A Táblázat szakaszainak a), b) és c) pontja sorolja fel az adott szakasz szerint minősítendő elváltozásokat és a kórisme tisztázásához szükséges kiegészítő és speciális szakvizsgálatokat, valamint meghatározza az eltérő, illetve mérlegelhető minősítési változatokat az elváltozás súlyossága, a beosztás, az életkor és a fegyvernem szerint. (4) A Táblázat szakaszainak d) pontja betű- és számjelekkel fejez ki az Egészségileg korlátozással alkalmas ( K ) minősítés esetén alkalmazandó beosztási, munkaköri, fegyvernemi korlátozásokat. A betű- és számjelek jelentését - a szolgálatok megterhelés jellege szerinti csoportosításával együtt - a 2. melléklet tartalmazza. A minősítésben a korlátozásokat minden esetben meg kell jeleníteni. A felsorolt korlátozások közül a szakorvosok az elváltozás jellegének és súlyosságának mérlegelésével választhatnak. (5) Az Egészségileg korlátozással alkalmas minősítés kiemelt esete az F9-Speciális elbírálás, amely csak a honvéd állományilletékes parancsnokának javaslatára és az alkalmasságot elbíráló bizottság orvosi véleménye alapján adható. Ebben az esetben a honvéd alkalmasságát évente minősíteni kell. A fizikai alkalmasság vizsgálatát és ellenőrzését nem kell végrehajtani. Ebben az esetben a honvéd előmenetelre, külföldi szolgálatra nem tervezhető. (6) A Táblázat szakaszainak e) pontja az adott betegség szolgálati kötelmekkel való összefüggésének a szakmai lehetőségét határozza meg. (7) Ha a vizsgálatkor olyan megbetegedés észlelhető, amely a Táblázatban nem szerepel, a vizsgált személyt az adott betegséget orvosilag, kórtanilag leginkább megközelítő kórformára vonatkozó rendelkezések szerint kell minősíteni.

9 Magyar joganyagok - 10/2015. (VII. 30.) HM rendelet - a katonai szolgálatra való egé 9. oldal 12. (1) Az egészségi alkalmassági vizsgálat során a testtömeget, a testmagasságot és a testzsír-százalékot a 3. melléklet N), O) és P) pontja szerint mérni kell. (2) Ha a honvéd nem a 3. melléklet N), O) és P) pontjában meghatározott testalkati mutatókkal rendelkezik, fel kell hívni a figyelmét a Honvéd Testalkati Programban (a továbbiakban: Program) való részvétel lehetőségére. (3) A Program az MH központi egészségügyi szervezete egészségfejlesztésért felelős szerve irányításával kerül végrehajtásra. (4) A nem, életkor és testmagasság szerint differenciált testalkati ajánlást a 3. melléklet N), O), P) pontja, a Program szabályait a 4. melléklet tartalmazza. 9. Különleges elbírálás 13. (1) A Táblázat az egyes szakaszokban szereplő betegségekhez kapcsolódva Különleges elbírálás (a továbbiakban: KLGS ) megjelölést tartalmazhat. A KLGS megjelölés az 5. (1) bekezdése szerinti minősítések között választási lehetőséget biztosít. (2) A KLGS elbírálás esetén az alkalmasság minősítése nem lehet enyhébb, mint a Táblázat ugyanazon betegségre vonatkozó megelőző alszakasza szerinti minősítés. (3) A különleges elbíráláskor a következőket kell figyelembe venni: a) a betegség súlyosságának fokát és a vele együtt járó működési zavarokat, rendellenességeket, b) a szervezet kompenzálóképességét, az elváltozások kiegyenlítődésének, regenerálódásának lehetőségét, a gyógykezelés hatását a szolgálatképes állapot fenntartására, c) a megbetegedésnek a szolgálat teljesítésében rejlő, reális súlyosbodási lehetőségét, d) az egészségi állapot befolyását az adott beosztás ellátására, a beosztás jellegének és sajátosságainak figyelembevételével, e) az 5. melléklet szerinti Munkaköri térkép -ben szereplő fegyvernemi, munkaköri szolgálati tevékenység munkaegészségügyi jellemzőit, f) a már megszerzett szolgálati tapasztalatokat, képzettséget, az eltelt szolgálati időt, és g) a más beosztásban további egészségkárosodás vagy állapotromlás nélkül való foglalkoztatás, rehabilitáció lehetőségét. 10. Az egészségi követelményeknek megfelelő minősítések 14. (1) A Táblázat szakaszaihoz, alszakaszaihoz kapcsoltan a részletes egészségi követelményeknek megfelelő minősítéseket a Táblázat A3-A6 jelű rovatai állapítják meg. (2) A katonai szolgálatra jelentkezők és a honvéd egészségi alkalmasságát a következők szerint kell minősíteni: a) az A3 rovat szerint a honvéd és a katonai szolgálatra jelentkező és önkéntes tartalékos állományt 34 éves életkorig, b) az A4 rovat szerint a honvéd és a katonai szolgálatra jelentkező és önkéntes tartalékos állományt éves életkor között, c) az A5 rovat szerint a honvéd és a katonai szolgálatra jelentkező és önkéntes tartalékos állományt 44 éves életkor felett, továbbá d) az A6 rovat szerint az F9 Korlátozással alkalmas minősítéssel ellátható beosztásra tervezetteket, valamint az önkéntes tartalékos IV-et.

10 Magyar joganyagok - 10/2015. (VII. 30.) HM rendelet - a katonai szolgálatra való egé 10. oldal (3) A 6. mellékletben megjelölt beosztást betöltő, vagy arra tervezett állomány esetében az abban meghatározott speciális követelményeket is figyelembe kell venni. (4) A légi közlekedési szakszemélyzet, az MH központi egészségügyi szervezete repülőorvosi vizsgálati szervének EROB hatáskörébe tartozó egyéb beosztott, valamint a felsorolt feladatkör ellátására jelentkező alkalmasságának elbírálása az állami célú légiközlekedésben folytatott szakszolgálati tevékenység repülőegészségi feltételeiről szóló rendelet (a továbbiakban: repülőegészségi rendelet) szerint történik. IV. FEJEZET A PSZICHIKAI ALKALMASSÁG 15. (1) Katonai szolgálatra pszichikailag az a személy alkalmas, aki megfelel a katonai szolgálat által támasztott szellemi, érzékelési, személyiségbeli, értékrendi és pályamotivációs követelményeknek. (2) A honvédnek a következő pszichikai alkalmassági követelményeknek kell megfelelnie: a) valamennyi beosztásban, rendfokozatban a pszichés alapkövetelményeknek - jelölése: Pa, b) az egyes fegyvernemi munkakörökben az A9 pont szerinti követelményeken túl az adott munkakörre jellemző pszichés készségeknek is - jelölése: Pm, c) az átlagos megterheléstől lényegesen eltérő beosztásokban különleges pszichés elvárásoknak is - jelölése: Pk, valamint d) a vezető beosztásokban az átlagot meghaladó vezetői, szervezői készségeknek is - jelölése: Pv. (3) A (2) bekezdésben meghatározott követelményeknek megfelelő pszichés funkciócsoportokat Részletes pszichikai alkalmassági követelmények címmel a 7. melléklet tartalmazza. Az egyes pszichés funkciócsoportok vizsgálata és értékelése tesztvizsgálatokkal, kérdőívekkel, pszichológiai műszerek alkalmazásával és célzott beszélgetéssel történik. (4) A pszichikai alkalmasság elbírálásakor a 7. melléklet szerinti részletes pszichés követelményeket és a Hjt. vhr. 2. mellékletének pszichikai követelményekre vonatkozó előírásait kell alkalmazni. (5) A vizsgálatok alapján megállapított pszichés teljesítmények értékelése és jelölése az egyes pszichés funkciócsoportokban optimálisan elérhető összteljesítmény százalékos arányában a) % esetén Kiemelkedő (V.), b) 76-90% esetén Jó (IV.), c) 46-75% esetén Közepes (III.), d) 31-45% esetén Megfelelő (II.), vagy e) 0-30% esetén Nem megfelelő (I.). (6) Az (5) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott összteljesítmény esetén, a 7. melléklet szerinti munkaköri követelményekkel összhangban a vizsgált személy tervezett, illetve betöltött beosztásától, feladatától függően a minősítés a) Pszichikailag alkalmas, b) Pszichikai követelményeknek nem felelt meg,vagy

11 Magyar joganyagok - 10/2015. (VII. 30.) HM rendelet - a katonai szolgálatra való egé 11. oldal c) Pszichikailag ideiglenesen alkalmatlan...-ig, ha a vizsgált személy átmeneti élethelyzete, aktuális pszichés állapota nem teszi lehetővé képességei, személyiségjegyei megbízható értékelését. (7) Pszichikailag ideiglenesen alkalmatlan...-ig minősítés legfeljebb egy évre adható. (8) A pszichikai alkalmasság ismételt vizsgálatát egy éven belül csak akkor kell elvégezni, ha az érvényes minősítés vizsgálati céljától eltérő vizsgálati célú vagy szigorúbb követelményszintű alkalmassági minősítésre kerül sor. V. FEJEZET A FIZIKAI ALKALMASSÁG 16. (1) A fizikai alkalmasság-vizsgálatot az MH központi egészségügyi szervezete alkalmasság-vizsgálatot végző szervezetének vezetője által kijelölt bizottság hajtja végre. A bizottság összetételét és a vizsgálat végrehajtásának szabályait a 8. melléklet A) pontja határozza meg. (2) A fizikai alkalmasság-vizsgálat a fizikai kondicionális képességi követelmény teljesítésének vizsgálatából áll. (3) Ha a honvéd a fizikai kondicionális képességi követelményt nem teljesíti, fizikailag alkalmatlan minősítést kap. (4) A fizikai kondicionális képességi követelmények teljesítése attól az évtől nem kötelező, amikor a honvéd betölti az 55. életévét. 17. (1) A fizikai kondicionális képességi követelmény egy keringésrendszeri állóképességet, egy kar-vállöv erő-állóképességet és egy törzs erő-állóképességet mérő mozgásformát tartalmaz. (2) A fizikai kondicionális képességi követelmény vizsgálatára szolgáló állóképességi mozgásformák a)1 44 éves korig 3200 méter síkfutás, b) éves kor között, illetve választható mozgásformaként 50 éves kortól 2000 méter síkfutás, vagy c) 50 éves kortól, illetve az önkéntes tartalékosok esetében 1600 méter menet sík terepen. (3) A fizikai kondicionális képességi követelmény vizsgálatára szolgáló kar erő-állóképességi mozgásformák: a) férfiak esetében fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás, vagy b) nők esetében térdelő-fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás, c) húzódzkodás. (4) A fizikai kondicionális képességi követelmény vizsgálatára szolgáló törzs erő-állóképességi mozgásforma a hanyattfekvésből felülés. (5) Ha a honvéd huzamosabb ideig tartó, illetve maradandó egészségkárosodása következményeként a fizikai kondicionális képességi követelményeket nem képes teljesíteni a (2)-(4) bekezdésben felsorolt mozgásformákkal, az MFÜV a módosult fizikai terhelhetőségre figyelemmel a (6)-(8) bekezdésben szereplő könnyített mozgásformák alkalmazását írhatja elő határozott időre vagy véglegesen. (6) A fizikai kondicionális képességi követelmény vizsgálatára szolgáló könnyített állóképességi mozgásforma 1600 méter menet sík terepen. 1 Megállapította: 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 99.. Hatályos: I. 1-től. 2 Megállapította: 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 99.. Hatályos: I. 1-től.

12 Magyar joganyagok - 10/2015. (VII. 30.) HM rendelet - a katonai szolgálatra való egé 12. oldal (7) A fizikai kondicionális képességi követelmény vizsgálatára szolgáló könnyített kar erő-állóképességi mozgásforma a hajlított karú függés. (8) A fizikai kondicionális képességi követelmény vizsgálatára szolgáló könnyített törzs erő-állóképességi mozgásformák: a) függésben lábemelés és b) hanyattfekvésből lapockaemelés. (9) A fizikai alkalmasság-vizsgálat során a fizikai kondicionális képességi követelmény vizsgálatára szolgáló állóképességi mozgásformák helyett az időjárási körülmények figyelembe vételével, a vizsgálat vezetőjének döntése alapján alkalmazható mozgásformák: a) kerékpár-ergometria vagy b) futószalag-ergometria. (10) A fizikai kondicionális képességi követelmény vizsgálata hőségriadó elrendelése esetén csak zárt, megfelelően temperált helyiségben végezhető. 18. (1) Katonai szolgálatra fizikailag az a katonai szolgálatra jelentkező, illetve honvéd alkalmas, aki a részére előírt fizikai kondicionális követelmény mozgásformáiból a minimális pontszámot, és a három mozgásformából összesen legalább 220 pontot elér. (2) A mozgásformánként elérendő minimális pontszám: a) állóképességi mozgásformák esetén 60 pont, b) kar és törzs erő-állóképességi mozgásformák esetén mozgásformánként pont. (3) Ha a honvéd egészségi állapota a 17. (3) és (7) bekezdése szerinti egyik kar erő-állóképességet mérő mozgásforma végrehajtását sem teszi lehetővé, akkor a 17. (4) és (8) bekezdése szerinti törzs erő-állóképességét mérő mozgásformában szerzett pontszám 50%-a kerül beszámításra. (4) Ha a honvéd egészségi állapota a 17. (4) és (8) bekezdése szerinti egyik törzs erő-állóképességét mérő mozgásforma végrehajtását sem teszi lehetővé, akkor a 17. (3) és (7) bekezdése szerinti kar erő-állóképességét mérő mozgásformában szerzett pontszám 50%-a kerül beszámításra. (5) A 17. -ban felsorolt mozgásformák szabályos végrehajtását a 8. melléklet A) pontja tartalmazza. (6) A mozgásformák nem és életkor szerint differenciált értékelési táblázatait a 3. melléklet tartalmazza. (7) A fizikai alkalmasság-vizsgálatok előtt a terhelhetőség elbírálása céljából orvosi, szükség esetén szakorvosi vizsgálatot kell végezni. A vizsgálatok eredményét a 9. melléklet A) pontja szerinti Fizikai alkalmasság-vizsgálati lap -on kell feljegyezni. (8) Az MH központi egészségügyi szervezete alkalmasság-vizsgálatot végző szerve a fizikai alkalmasság-vizsgálat minősítését tartalmazó kivonatot jogerős Fizikailag alkalmatlan minősítés esetén azonnal, Fizikailag alkalmas minősítés esetén 30 napon belül megküldi az állományilletékes parancsnoknak. Ha a honvéd fizikai alkalmasság-vizsgálatának eredménye Fizikailag alkalmas, az eredményt a honvéd kérésére az éves fizikai állapotfelmérésbe be kell számítani.

13 Magyar joganyagok - 10/2015. (VII. 30.) HM rendelet - a katonai szolgálatra való egé 13. oldal (9)1 A fizikai alkalmasság-vizsgálatot végző szakorvos egyetértésével a katonai szervezeteknél elvégzett éves fizikai állapotfelmérés eredményét a tárgyévet követő év június 30-ig el kell fogadni a fizikai alkalmasság-vizsgálat eredményének, ha a honvéd állapotában nem következett be olyan változás, amely új fizikai alkalmasság-vizsgálat elvégzését teszi szükségessé. Ebben az esetben az EPAB által kiadott minősítés csak az egészségi és a pszichikai alkalmasság-vizsgálat eredményén alapul. A fizikai állapotfelmérést végző szervezet vezetője a fizikai állapotfelmérés eredményéről szóló, 9. melléklet B) pontja szerinti Teljesítmény felmérő lap a fizikai állapotfelméréshez adatlapot a felmérést végző bizottság vezetőjének aláírásával, körbélyegzővel hitelesített formában haladéktalanul megküldi az MH központi egészségügyi szervezete alkalmasság-vizsgálatot végző szerve részére. A minősítést az EPAB által kiadott PAV lap kivonat, valamint a felmérést végző bizottság vezetője által aláírt adatlap együttesen képezik. 19. Fizikailag alkalmatlan minősítés esetén, a) ha a fizikai alkalmasság-vizsgálatra a 4. (2) bekezdés b), f), h) pontja alapján került sor, és a honvéd a kondicionális képességi követelményt nem teljesítette, az egészségügyi ok kivételével, számára az MH központi egészségügyi szerve alkalmasság-vizsgálatot végző szerve 6 hónapon belül újabb időpontot határoz meg a fizikai alkalmasság-vizsgálatra, és azonnal értesíti az állományilletékes parancsnokot a vizsgálat eredményéről. A honvéd addig nem tervezhető előmenetelre, külszolgálatra, amíg Fizikailag alkalmas minősítést nem szerez, b) ha a honvéd a fizikai kondicionális képességi követelményeket 18 hónapot meghaladó időtartamban nem teljesíti, katonai szolgálatra való alkalmasságát az MH központi egészségügyi szerve - az állományilletékes parancsnok kezdeményezésére - 30 napon belül elbírálja, c) ha a honvéd a megismételt fizikai alkalmasság-vizsgálaton sem teljesíti a fizikai kondicionális képességi követelményt, a Hjt. 79. (4) bekezdése szerint kell eljárni, vagy d) ha a fizikai alkalmasság-vizsgálatra a 4. (2) bekezdés c) pontja alapján kerül sor és a honvéd a fizikai kondicionális képességi követelményeket nem tudja teljesíteni, a Hjt. 79. (4) bekezdés szerint kell eljárni. VI. FEJEZET AZ ALKALMASSÁG MINŐSÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES VIZSGÁLATOK, LELETEK ÉS OKMÁNYOK 20. (1) Az egészségi alkalmasság minősítéséhez szükségesek a) a következő szakorvosi vizsgálatok: belgyógyászati, sebészeti és mozgásszervi, ideggyógyászati és pszichiátriai, szemészeti, fül-orr-gégészeti, fogászati, szükség esetén kiegészítő vizsgálatok, b) a következő laboratóriumi vizsgálatok: klinikai, szerológiai, a HIV, hepatitis B és C vírus fertőzés vizsgálata, vércsoport meghatározása, EKG, műszeres hallásvizsgálat, nők esetében terhességvizsgálati teszt, továbbá c) mintavétel kábítószerszűréshez, valamint laboratóriumi vizsgálat során mért emelkedett májenzim értékek esetében krónikus alkoholfogyasztás vizsgálatához. 1 Megállapította: 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet Hatályos: I. 1-től.

14 Magyar joganyagok - 10/2015. (VII. 30.) HM rendelet - a katonai szolgálatra való egé 14. oldal (2) A fogászati vizsgálatokat a NATO STANAG 2466 szabvány szerint kell értékelni. A fogstátuszt a NATO szabvány szerint kell rögzíteni a PAV lapon. (3) Az egészségi alkalmasság minősítéséhez a következő leleteket, valamint okmányokat kell benyújtani: a) leletek: 1 éven belüli mellkasröntgen lelet, nők esetében 3 hónapon belüli nőgyógyászati és 1 éven belüli citológiai lelet, továbbá b)1 okmányok: Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány (a továbbiakban: TAJ kártya), a 10. melléklet szerinti, a háziorvosi, alapellátást végző orvos által kiadott tájékoztatás (a továbbiakban: Háziorvosi tájékoztatás), továbbá c)2 kiegészítő okmányok: a vizsgálat időpontjában betöltött vagy a tervezett beosztáshoz kapcsolódó munkaköri leírás, a 11. melléklet szerinti Prevenciós adatlap, a 12. melléklet szerinti Egészségügyi adatlap és nyilatkozat, ha a külföldi beosztás betöltéséhez szükséges, miniszteri utasításban kiadott minta szerinti Entry Medical Examination nevű dokumentum kitöltött és aláírt 1. és 2. oldala. 21. (1) A pszichikai alkalmasság-vizsgálat a 15. rendelkezései szerint pályaalkalmassági és a munkapszichológiai vizsgálatok körében használatos eljárásokkal történik. (2) A 4. (2) bekezdés b) és d) pontjaiban meghatározott esetekben a pszichikai alkalmasság megállapításához parancsnoki vélemény szükséges. 22. A fizikai alkalmasság-vizsgálatot a rendelkezései szerint kell elvégezni, és a 3. mellékletben foglaltak szerint kell értékelni. 23. (1)3 A 20. (3) bekezdés a) és b) pontjában felsorolt leletek és okmányok bármelyikének hiányában az alkalmasság nem minősíthető, illetve a 4. (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben a jelentkezővel szolgálati viszony nem létesíthető. (2) Ha a vizsgált személy mulasztása folytán valamely vizsgálat az EPAB vagy az EROB által előírt határidőben nem kerül elvégzésre, vagy a vizsgálat valamely lelet hiányában nem zárható le, és a mulasztást a vizsgált személy a határidő lejártát követő 15 napon belül alapos indokkal nem menti ki, az EPAB vagy az EROB a Minősítés nélkül lezárva jelzést tünteti fel. (3) Ha a honvéd PAV lapja a (2) bekezdés alapján Minősítés nélkül lezárva jelzést kap, a vizsgált személy fegyelmi felelősségre vonását kell kezdeményezni. Ha a honvéd a hiányzó leletét 60 napon belül pótolja, alkalmassága újra minősíthető. Igazolt esetben a leletpótlásra nyitva álló határidő 30 nappal meghosszabbítható. Érvényes minősítés hiányában a honvéd szolgálati viszonyának megszüntetését kell kezdeményezni. (4) A vizsgálatok eredményét a PAV lapon kell feljegyezni, amelynek eredeti példányát a leletekkel együtt, ha van, a korábbi PAV laphoz csatoltan, az MH központi egészségügyi szervezete irattárazásra kijelölt, alkalmasság-vizsgálatot végző szervének irattárában kell elhelyezni. A vizsgálatot kérő honvédségi szervezet a PAV lap alkalmasságra vonatkozó - csak a minősítést tartalmazó - kivonatát kapja. (5) A PAV lapot Orvosi titoktartásra kötelezett jelzéssel kell ellátni, arról másolatot az érintett személy kérésére vagy törvényben meghatározott szervezet részére a fellebbezéssel nem támadott döntést hozó bizottság vagy a fellebbezéssel már nem támadható döntést hozó bizottság készít és ad ki. 1 Megállapította: 6/2017. (VI. 8.) HM rendelet 3.. Hatályos: VI. 9-től. 2 Megállapította: 6/2017. (VI. 8.) HM rendelet 3.. Hatályos: VI. 9-től. 3 Megállapította: 6/2017. (VI. 8.) HM rendelet 4. (1). Hatályos: VI. 9-től.

15 Magyar joganyagok - 10/2015. (VII. 30.) HM rendelet - a katonai szolgálatra való egé 15. oldal (6)1 Az összesített alkalmassági minősítést - a 4. (2) bekezdés a) pontja kivételével - az EPAB vagy az EROB a vizsgálatok megkezdésétől számított 30 napon belül hozza meg. A 4. (2) bekezdés a) pontja esetén legkésőbb a szolgálati viszony létesítésétől számított 14 napon belül kell az összesített alkalmassági minősítést meghozni. (7)2 Az EPAB vagy az EROB a (6) bekezdés szerinti határidőt - a 4. (2) bekezdés a) pontja esetében alkalmazott határidő kivételével - egy alkalommal, legfeljebb 60 nappal meghosszabbíthatja. 24. (1) Az EPAB vagy az EROB által megállapított minősítés ellen a vizsgált személy a minősítés közlésétől számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet. A fellebbezést a MAV-nak vagy az MROB-nak címezve, a döntést hozó EPAB-nak vagy EROB-nak kell benyújtani. Az EPAB vagy az EROB elnöke a fellebbezést a PAV lappal együtt haladéktalanul továbbítja a MAV-hoz vagy az MROB-hoz. A másodfokú eljárást követően a PAV lap kivonatát a MAV vagy az MROB elnöke megküldi a vizsgálatot kezdeményező szerv részére, a PAV lapot pedig visszaküldi az EPAB-nak vagy az EROB-nak irattárazás céljából. (2) Az EPAB vagy az EROB minősítése elleni fellebbezéskor a katonai szolgálatra jelentkező esetén a másodfokon hozott alkalmas minősítés, valamint a nem megfellebbezett elsőfokú alkalmatlan minősítés egy évig érvényes. A másodfokon hozott alkalmatlan minősítés végleges vagy határozott időre szól, ellene további fellebbezésnek helye nincs. (3) Az alkalmasságot véleményező szakorvos, pszichológus döntése alapján az alkalmasság minősítéséhez az MH központi egészségügyi szervezete alkalmasság-vizsgálatot végző szervénél, illetve járóbeteg-szakellátást végző szervénél végzett, 6 hónapon belüli egészségügyi és pszichológiai részvizsgálatok eredményei is elfogadhatók. HARMADIK RÉSZ A HONVÉDEK ALK ALMASSÁGA MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI VII. FEJEZET A KATONAI SZOLGÁLATRA JELENTKEZŐK ALKALMASSÁGÁNAK VIZSGÁLATA ÉS MINŐSÍTÉSE 24/A. 3 (1) A Háziorvosi tájékoztatást a katonai szolgálatra jelentkező az illetékes katonai igazgatási szerv részére leadja, amely szerv legkésőbb a leadást követő munkanapon megküldi azt az MH központi egészségügyi szervezete alkalmasságvizsgálatot végző szerve részére. Az EPAB a 19. melléklet szerinti dokumentumot a Háziorvosi tájékoztatásban közölt adatok alapján javasolom, vagy nem javasolom jelzéssel állítja ki és haladéktalanul, de legkésőbb a leadást követő 5 munkanapon belül megküldi az illetékes katonai igazgatási szerv részére. 1 Megállapította: 6/2017. (VI. 8.) HM rendelet 4. (2). Hatályos: VI. 9-től. 2 Megállapította: 6/2017. (VI. 8.) HM rendelet 4. (2). Hatályos: VI. 9-től. 3 Beiktatta: 6/2017. (VI. 8.) HM rendelet 5.. Hatályos: VI. 9-től.

16 Magyar joganyagok - 10/2015. (VII. 30.) HM rendelet - a katonai szolgálatra való egé 16. oldal (2) A katonai szolgálatra jelentkezők esetében a szolgálati viszony létesítésére irányuló szerződés csak abban az esetben köthető meg, ha a katonai szolgálatra jelentkező által az illetékes katonai igazgatási szervnél leadott, kitöltött Háziorvosi tájékoztatás alapján az EPAB a 19. melléklet szerinti dokumentumot javasolom jelzéssel állítja ki. (3) A (2) bekezdés szerinti dokumentum alapján a katonai szolgálatra jelentkező és a szolgálati viszonyt létesített honvéd egészségi, pszichikai alkalmasságát az alkalmasság minősítésének 26. szerinti megállapításáig, de legfeljebb a szolgálati viszony létesítését követő 14. napig vélelmezni kell azzal, hogy az alapkiképzés gyakorlati szakasza csak az érvényes alkalmassági minősítéssel rendelkező honvéddel kezdhető meg. (4)1 Az (1)-(3) bekezdés nem alkalmazható a KNBSZ állományába jelentkező, valamint a Honvédség személyi állományába tartozó és katonai szolgálatra jelentkező személy esetében, továbbá a Honvédség személyi állományába nem tartozó és katonai szolgálatra jelentkező személy esetében sem, ha a jelentkezéskor az egészségi, pszichikai alkalmasságának vizsgálatát és az alkalmasságának minősítését a szolgálati viszony létesítése előtti időpontra kéri. 25. (1)2 A katonai szolgálatra jelentkezők alkalmasság-vizsgálatát - a KNBSZ-hez jelentkezők kivételével - az illetékes katonai igazgatási vagy személyügyi szerv kezdeményezi. (2) A jelentkező állományba vételének szándékáról az alkalmasság-vizsgálatot kezdeményező szerv az MH központi egészségügyi szervezet alkalmasság-vizsgálatot végző szerve részére beosztási tervezési lap -ot ad, amely tartalmazza a katonai szolgálatra jelentkező által betöltendő beosztást, illetve a Hjt. vhr. szerinti beosztási rovatokat, amely alapján az alkalmasság-vizsgálatok elvégzését kérik. (3)3 A KNBSZ főigazgatója által meghatározott szervezeti egység vezetője által az állományába jelentkezőről készített beosztási tervezési lap -on csak a Hjt. vhr. szerinti beosztási rovatot kell megjelölni, az alkalmasság elbírálásához nem kell benyújtani a beosztáshoz kapcsolódó munkaköri leírást. 26. (1) Az alkalmasság-vizsgálat minősítését első fokon az MH központi egészségügyi szervezete alkalmasság-vizsgálatot végző szervének EPAB-ja, EROB-ja, másodfokon az MH központi egészségügyi szervezete felülvizsgáló szervének MAV-ja, MROB-ja végzi. (2) Az (1) bekezdés szerinti rendelkezéseket kell alkalmazni a hivatásos állományba történő visszavételét kérő személy esetében is. (3) Ha a katonai szolgálatra jelentkező a 23. (2) bekezdése szerinti esetben Minősítés nélkül lezárva jelzést kap, vele szolgálati viszony nem létesíthető, és a vizsgálati lap lezárásától számított egy éven belül újabb alkalmasság-vizsgálatra nem jelentkezhet. 27. (1) A katonai szolgálatra jelentkezők egészségi alkalmasságának minősítését a 14. (2) bekezdése alapján kell végezni. (2) A katonai szolgálatra jelentkezők esetében a Katonai szolgálatra alkalmas minősítés érvényessége egy év. A Katonai szolgálatra alkalmatlan döntés végleges, vagy meghatározott időre szól. 1 Megállapította: 1/2018. (I. 26.) HM rendelet 43.. Hatályos: I. 27-től. 2 Módosította: 6/2017. (VI. 8.) HM rendelet 11. a). 3 Megállapította: 6/2017. (VI. 8.) HM rendelet 6.. Hatályos: VI. 9-től.

17 Magyar joganyagok - 10/2015. (VII. 30.) HM rendelet - a katonai szolgálatra való egé 17. oldal (3) A szolgálati viszony létrejöttét követően - az állományilletékes parancsnok kérésére - az MH központi egészségügyi szervezete alkalmasság-vizsgálatot végző szerve a minősítés alapjául szolgáló dokumentumok értékelése után - újabb érdemi vizsgálat nélkül - a 8. (2) bekezdés szerinti időtartamra érvényes minősítést kiadja. 28. (1) Az EPAB az összesített alkalmassági minősítés meghozatala helyett tájékoztatja a vizsgálatot kezdeményező honvédségi szervezetet a katonai szolgálatra jelentkező egészségi, pszichikai alkalmassági minősítéséről, ha az érintett megfelel az alábbi követelményeknek: a) az egészségi vizsgálatok alapján Egészségileg alkalmas, b) a pszichológiai vizsgálatok alapján Pszichikailag alkalmas, valamint c) az egészségi vizsgálatok alapján a felkészítés során a fizikai követelményeket várhatóan képes teljesíteni. (2) A szolgálati viszony létesítésére irányuló szerződésben a próbaidő kikötése mellett rögzíteni kell, hogy a fizikai alkalmassági követelményeket legkésőbb a próbaidő leteltéig kell teljesíteni, amelynek elmaradása esetén a honvéd szolgálati viszonya a Hjt. 68. (1) bekezdés j) pontja alapján megszűnik. (3) Ha hivatásos állományba vétel a Hjt. 32. (2) bekezdése alapján történik, az (1) és (2) bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni, azzal, hogy a fizikai alkalmassági követelményeket legkésőbb hat hónapon belül kell teljesíteni. (4)1 (5) Az alapkiképzés záróvizsgáján kell elvégezni a honvéd fizikai állapotfelmérését. Az alapkiképzést végző katonai szervezet a záróvizsga időpontja előtt 30 nappal értesíti az MH központi egészségügyi szervezete alkalmasság-vizsgálatot végző szervét, aki egy főt delegálhat a fizikai állapotfelmérést végrehajtó bizottságba. Az eredményt az alapkiképzést végrehajtó szerv megküldi az állományilletékes parancsnoknak és az EPAB-nak. (6) Ha az (5) bekezdés szerinti vizsgálaton a honvéd fizikailag nem megfelelő eredményt ér el, az állományilletékes parancsnok a próbaidő letelte előtt kezdeményezheti a honvéd ismételt fizikai alkalmasság-vizsgálatát. (7)2 (8) Ha az érintett személy a 25. szerinti alkalmasság-vizsgálat alapján a fizikai követelményeket várhatóan a próbaidő végére sem képes teljesíteni, akkor az (1) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettség teljesítése helyett minősíteni kell a katonai szolgálatra való alkalmasságot. VIII. FEJEZET A HONVÉDEK ALKALMASSÁGÁNAK VIZSGÁLATA ÉS MINŐSÍTÉSE 29. (1) A honvédek alkalmasság-vizsgálatát a 4. (2) bekezdés, b), d), e), f), h) és j) pontja szerinti esetekben a honvéd állományilletékes személyügyi szervének vezetője írásban kezdeményezi az esedékességet megelőzően legalább 3 hónappal. 1 Hatályon kívül helyezte: 6/2017. (VI. 8.) HM rendelet 12.. Hatálytalan: VI. 9-től. 2 Hatályon kívül helyezte: 6/2017. (VI. 8.) HM rendelet 12.. Hatálytalan: VI. 9-től.

18 Magyar joganyagok - 10/2015. (VII. 30.) HM rendelet - a katonai szolgálatra való egé 18. oldal (2) A beosztás követelményeiről az illetékes személyügyi szervezet az MH központi egészségügyi szervezete alkalmasság-vizsgálatot végző szerve részére beosztás tervezési lap -ot ad, amely tartalmazza a honvéd által betöltött vagy betöltendő beosztást, valamint a Hjt. vhr. szerinti beosztási rovatokat, amely alapján az alkalmasság-vizsgálatok elvégzését kérik. (3) A beosztás tervezési lapon jelölni kell, ha a beosztás korlátozással alkalmas minősítéssel nem tölthető be. (4) Az alkalmasság-vizsgálat konkrét időpontját a vizsgálatot kezdeményező személyügyi szerv egyezteti az MH központi egészségügyi szervezete alkalmasság-vizsgálatot végző szervénél. A vizsgálatra jelentkezők névsorát a vizsgálat megkezdése előtt legalább egy héttel megküldi az MH központi egészségügyi szervezete alkalmasság-vizsgálatot végző szervének. 30. Az alkalmasság-vizsgálat minősítését első fokon az MH központi egészségügyi szervezetének alkalmasság-vizsgálatot végző szervének EPAB-ja, EROB-ja, másodfokon az MH központi egészségügyi szervezete felülvizsgáló szervének MAV-ja, MROB-ja végzi. 31. (1) A honvédek egészségi alkalmasságának minősítését a 14. (2) alapján kell végezni. (2) Az alkalmas minősítés érvényességét a honvéd aktuális egészségi, pszichikai és fizikai állapotát figyelembe véve a 8. -ban rögzített időtartamokon belül az EPAB vagy a MAV szakmai döntése határozza meg. A minősítés érvényességét a PAV lapon, valamint az állományilletékes személyügyi szerv részére megküldött kivonaton fel kell tüntetni. (3) A 4. (2) bekezdés c) pontja alá tartozók esetében az összesített minősítés meghozatalánál az öt éven belül elvégzett pszichikai alkalmasság-vizsgálat eredménye beszámítható. Ha a honvéd egészségi állapota vagy tervezett eltérő követelményű beosztása indokolja, pszichikai alkalmasság-vizsgálatát el kell végezni. 32. (1) Az alkalmasság-vizsgálat során az MH központi egészségügyi szervezete alkalmasság-vizsgálatot végző szervénél levett vizeletmintából az MH központi egészségügyi szervezete kábítószer-vizsgálati akkreditációval rendelkező szervezeti eleménél végzett kábítószer-szűrés pozitív eredménye esetén a levett vizeletminta ellenmintájából a vizsgálatot az MH központi egészségügyi szervezete kábítószer-vizsgálati akkreditációval rendelkező szervezeti egységénél meg kell ismételni. Megerősített pozitív eredmény esetén az eredményről az MH egészségügyi szervezete kábítószer-vizsgálati akkreditációval rendelkező szervezeti egysége írásban értesíti az állományilletékes parancsnokot. (2) Ha az alkalmasság-vizsgálat során az MH egészségügyi szervezete alkalmasság-vizsgálatot végző szervénél levett vérmintában emelkedett májenzim értéket mér, a vizsgált vizeletmintájából az MH egészségügyi szervezete alkohol-vizsgálati akkreditációval rendelkező szervezeti egységénél végzett krónikus alkoholfogyasztást ellenőrző szűrést hajt végre. Pozitív eredmény esetén erről az MH egészségügyi szervezete az állományilletékes egészségügyi szolgálatot értesíti, amely szolgálat a vizsgált személy egészségi állapotának változását a továbbiakban fokozott figyelemmel kíséri és rögzíti. 33. (1) A Beosztásában szolgálatra alkalmas minősítés érvényessége alatt a honvéd - ha a beosztási követelmények azonosak napot meg nem haladó külföldi katonai szolgálatra vezényelhető az állományilletékes parancsnok döntése alapján, ha a minősítés érvényessége alatt egészségkárosodás nem lép fel, a minősítés kiadását követő 365 napig.