Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV"

Átírás

1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének március 26-án megtartott üléséről

2 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének március 26-án megtartott üléséről a Polgármesteri Hivatal tanácskozó helyiségében Jelen vannak: Tóth István polgármester Bodnár Jánosné jegyző Békiné Péter Emese Dávidházi Ferenc Eremiás József Falussy Józsefné Gáspár József Hubainé Trembinszki Katalin Körömi János Somogyvári Gyuláné képviselők Szegedi Sándor a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott közhasznú, illetve közcélú munkások vezetője Jelen van továbbá Encsi Istvánné a MKDSZ és Fecsó István az MSZP helyi szervezetének képviseletében. Tóth István polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 10 fő települési képviselőből 9 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Javaslatot tesz az ülés jegyzőkönyvének hitelesítőire, mely javaslat alapján a képviselőtestület 9 igen szavazattal, egyhangúlag Dávidházi Ferenc és Körömi János képviselőket választotta meg. Javaslatot tesz továbbá az ülés napirendi pontjaira, mely megegyezik a meghívóban kiadottakkal. Az eltérés mindössze annyi, hogy az első napirendhez meghívott Dr. Honti Judit foglalkoztatás egészségügyi szakorvos egyéb elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni, de levélben kéri a Tisztelt képviselő-testületet, hogy tegyék fel kérdéseiket melyeket természetesen a jegyzőkönyv rögzít és a következő ülésen szívesen megválaszolja azokat. A javaslatot a képviselő-testület elfogadta, 9 egybehangzó igen szavazattal az alábbi napirendet állapította meg: 2

3 N A P I R E N D : 1. Tájékoztató a foglalkozás egészségügyi szolgálat tevékenységéről, a Bekecsi Községi Önkormányzattal megkötött szerződésben foglaltak megvalósulásáról Előadó: Bodnár Jánosné jegyző 2. Tájékoztató a évre tervezett közhasznú és közcélú munkások által elvégzendő feladatokról Előadó: Tóth István polgármester 3. Alapító okiratok felülvizsgálata Eladó: Bodnár Jánosné jegyző 4. Előterjesztés a köztisztviselők egyéni munkateljesítmény értékelését megalapozó kiemelt célok meghatározásához Előadó: Bodnár Jánosné jegyző 5. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok és rendeletek végrehajtásáról, a két ülés között tett intézkedésekről Előadó: Tóth István polgármester 6. Egyéb kérelmek, bejelentések 1.napirendi pont keretében Bodnár Jánosné jegyző felolvassa az önkormányzattal szerződésben lévő Dr. Honti Judit levelét a foglalkoztatás egészségüggyel kapcsolatban. A levél a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Falussy Józsefné képviselőasszony kérdezi, hogy nem lenne-e olcsóbb az önkormányzatnak, ha egyenként kifizetné az adott vizsgálatokat, mit negyedévi rendszerességgel szerződés szerinti összeget átutalni? Hisz még soha el nem jött az intézményekbe, nem szorgalmazza a kötelező szűréseket, nem ellenőrzi évi rendszerességgel a dolgozókat. Mi egyáltalán a feladata? Bodnár Jánosné jegyző elémondja, hogy a jogszabályok szerint nem feladata a kötelező szűrések koordinálása, sem az évi kivizsgálások szorgalmazása. Csak a munka-alkalmassági vizsgálatok elvégzésére köteles, ezt takarja maga a foglalkozás-egészségügy megfogalmazás. A mi esetünkben ez gyakorlatilag a közhasznú, illetve a közcélú munkások felvételénél jelentkezik zömmel, hiszen ott elég nagy év közben a fluktuáció. Gáspár József képviselő úrnak az a véleménye, hogy a törvény szerint üzemorvosi feladatokat is el kell látnia a foglalkozás-egészségügy keretei közt, vagyis legalább félévenként el kellene jönnie a helyszínen megtekinteni a dolgozók munkakörülményeit. 3

4 Bodnár Jánosné jegyző elmondja, hogy ezt a munkáltató külön kérheti is a szakorvostól. Körömi János képviselő az iránt érdeklődik, hogy Dr. Honti Judit az egész ESZEI-t vezeti-e, vagy csak a foglalkozás-egészségügyet, mert neki az ESZEI vezetőjéhez lenne kérdése. Bodnár Jánosné jegyző elmondja, hogy a Szerencs Városi Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet (ESZEI) vezetője Dr. Bobkó Géza. Mint körzeti feladatokat ellátó szerv valószínűleg a Legyesbénye - Bekecs - Szerencs települések immár hagyományos közös képviselőtestületi ülésén fog a tevékenységéről beszámolni, akkor lesz lehetőség az ESZEI működésére vonatkozó kérdéseket tárgyalni. Tóth István polgármester megköszöni a hozzászólásokat, az elhangzottakat továbbítja majd Dr. Honti Juditnak és a következő ülésen megkapja a válaszokat a felvetéseire a képviselőtestület. A napirendet határozathozatal nélkül lezárta. 2. napirendi pont keretében Tóth István polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet a évre tervezett közhasznú és közcélú munkavégzésről. A tájékoztató írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Falussy Józsefné képviselőasszony szerint hasznos, hogy mindent rendbe raknak és ott segítenek be ahol szükséges, de egy kicsivel figyelmesebb munkavégzést kellene kérni tőlük. konkrétan a hétvégi iskolai festésre gondol, amikor is nyitva felejtettek egy ablakot és a vihar emiatt több ablak és ajtó üvegét törte be. A Monok községből Bekecsre járó iskolás gyermekek egy osztálynyian a buszmegállóban huzatban állva és a földön ülve várják a buszt. Valamilyen ülő alkalmatosságot kellene ott elhelyezni, meg fedél kéne a fejük felé. Tóth István polgármester a felvetésre reagálva elmondja, hogy jobban oda fognak figyelni a közhasznú munkásokra. A buszmegállóról annyit, hogy a régi községháza előtti északi buszmegállónak az áthelyezése is szóba került már, mert az ott építkezők írásban kérték. Béki József műszaki ügyintézőt fogja kérni, hogy járjon utána a lehetséges megoldásoknak. Békiné Péter Emese képviselőasszony megemlíti, hogy a Polgármesteri Hivatalban szép rend és tisztaság van, észrevehető a változás, mióta a hivatalsegéd mellé közhasznú munkaerőt is foglalkoztat az önkormányzat. Nagy szükség volt rá, hiszen nagy a hivatal épülete. Kérdezi továbbá, hogy a temető előtti parkolót nem lehetne-e tovább építeni az orvosi rendelő kapujáig. Az árok kimélyítése óta ugyanis túl nagy a rezonancia benn a rendelőben, ami az árok befedésével valószínűleg megszűnne. 4

5 Tóth István polgármester elmondja, hogy túl nagy összeg ez ahhoz, hogy most könnyelműen ígéretet tegyen. Ezt a költségvetés tárgyalásakor kellett volna tervezni, jövőre visszatérhetünk rá. Fecsó István bekecsi lakos szerint az is megoldás lehetne, ha a parkolóban táblával tiltanák meg a kamionok parkolását. Bodnár Jánosné jegyző viszont elmondja, hogy KPM útra az önkormányzat semmilyen táblát nem helyezhet el. Somogyvári Gyuláné képviselőasszony a közhasznú munkavégzésre reagálva elmondja a képviselőtársainak, hogy az Idősek Klubjának hátsó kertjét és az utcai átereszt tették rendbe és nagyon jó munkát végeztek. Szófogadóan, illemtudóan tették a dolgukat, meg van velük elégedve. Tóth István polgármester is elmondja, hogy a minimálbér megemelése óta sokat javult a munkamorál a közhasznú dolgozók körében. Már nem kell könyörögni, hogy jöjjenek dolgozni, ők maguk jelentkeznek, hogy dolgozni szeretnének. Körömi János képviselő arra hívja fel a figyelmet, hogy ha a Marx Károly utcában a tervezett szennyvízcsatorna a járda oldalán lesz, akkor nem aktuális még ott a járda felújítása, csak a beruházás után. Tóth István polgármester azért is merte betervezni az évre a Marx utcai járda-rekonstrukciót, mert a víz, a gáz és a telefonközmű miatt a szennyvíz csak a járda nélküli oldalon fér el, így nincs akadálya a beruházás előtti járdafelújításnak. Hubainé Trembinszki Katalin képviselőasszony ismét a tél folyamán a hamuval kiszórt szögekre emlékeztet, még a mai napig találni az úttesten szöget, ami az autókra nézve veszélyes. Azért említi újra, mert jelen van Szegedi Sándor, a munkavezető, tőle kér nagyobb odafigyelést. A Szabadság utcai lapokból kirakott járdát is meg kellene vizsgálni, elég rossz állapotban van. Egyébként a közhasznúak munkáját szükségesnek is és jónak is tartja. Más hozzászólás a napirendhez nem volt, a tájékoztatást a képviselő-testület határozathozatal nélkül elfogadta. 3. napirendi pont: az önkormányzati intézmények alapító okiratainak felülvizsgálata. Bodnár Jánosné jegyző tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az államháztartásról szóló törvény módosításai miatt szükségessé vált az intézmények alapító okiratainak felülvizsgálata. 5

6 A felülvizsgálat során fény derült egyéb, logikai ellentmondásra is az iskola és az óvoda alapító okiratában a vezetői kinevezések és a tagintézményi önállóság terén. Az önkormányzat gazdálkodó szerve a Polgármesteri Hivatal, amely önállóan gazdálkodik, ezt törvény szabályozza. Felügyeleti szervként nem a Polgármesteri Hivatalt kell szerepeltetni, hanem a Képviselőtestületet. A háziorvosi szolgálat alapító okiratát vissza kell vonni, mert már magánpraxisként működik, a védőnői szolgálatét és a Polgármesteri Hivatalét meg kell alkotni, mert ezek hiányoznak. A művelődési ház esetében sem egyértelmű a gazdálkodási forma és a vezető kinevezésének módja. Az óvodánál időközben névváltozás is történt, mely nincs átvezetve az alapító okiraton. Falussy Józsefné képviselő asszony szerint az óvoda már régen olyan komoly intézmény, hogy lehetne teljesen önálló. Körömi János képviselő szerint az évre már nem esedékes az önállósodás, mert a költségvetés elkészült, kezdhetnénk előről az elosztást. Hubainé Trembinszki Katalin képviselő asszony szerint a vezető óvónő munkája is nagy mértékben megnőne, mert a munkáltatói hatáskör most az iskola igazgatójáé. Bodnár Jánosné jegyző elmondja, hogy erről nem most kell dönteni, alapító okiratot módosítani bármikor lehet. Most a Polgármesteri Hivatal hiányzó alapító okiratát kellene határozattal megalkotni, a többi alapos előkészítést igényel. Ismerteti a képviselő-testülettel a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának tervezetét. A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúan meghozta a 20/2002.(III.26.) számú önkormányzati határozatát a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról. Tóth István polgármester javasolja, hogy a többi alapító okiratot a Jegyzőasszony az Ügyrendi Bizottsággal és az érintett intézmények vezetőivel vizsgálja felül és a következő ülésen terjessze módosító javaslatait a képviselő-testület elé. A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúan hozta meg a 21/2002.(III.26.) számú határozatát, melyben az intézmények alapító okiratainak felülvizsgálatával bízza meg a jegyzőt. 6

7 4.napirendi pont: Előterjesztés a köztisztviselők egyéni munkateljesítmény értékelését megalapozó kiemelt célok meghatározásához. Bodnár Jánosné jegyző előterjesztése írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Falussy Józsefné képviselőasszony kérdezi, hogy a hivatal melyik minőségbiztosítási rendszerbe van besorolva? Bodnár Jánosné jegyző elmondja, hogy a Polgármesteri Hivatalra csak ez a most jóváhagyandó szabályozás vonatkozik, nincs más minőségbiztosítási rendszerbe besorolva. Az előterjesztés alapján a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag hozta meg a 22/2002.(III.26.) számú határozatát a köztisztviselők munkateljesítmény értékelését megalapozó kiemelt célokról. 5. napirendi pont keretében Tóth István polgármester adott jelentést a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról és a két ülés között tett intézkedésekről. A jelentés írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Gáspár József képviselő úr szerint annak ellenére, hogy olyan jól sikerült a lomtalanítás, elképesztően sok szemét van az utak mentén. A pályázaton nyert összegből, ha megvásároljuk a kisbuszt és már a tulajdonunkban lesz, arra külön sofőr kell majd. Nagyon nagy felelősség lesz (idősek, gyermekek élete) ezért körültekintően kell a sofőrt megválasztani. Dávidházi Ferenc képviselő úr hallotta, hogy a budapesti agglomerációban és több helyen is az országban hasonló iskola gondokkal küzdenek önkormányzatok, ezért elképzelhető, hogy központilag is fognak segíteni a problémán, tehát mindenképpen meg kell próbálnunk az iskolabővítést, mert van esélyünk. Hubainé Trembinszki Katalin képviselő asszony a Gaál László telekeladásához fűz hozzá annyit, hogy ha eddig nem jött megkötni az adás-vételi szerződést, akkor már ne is jöjjön: Ne csináljunk Tsz-tanyát a lakóövezetben! Ha legközelebb bárki mezőgazdasági célra kér ott telket, azt eleve utasítsuk el. 7

8 Tóth István polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy az urnafalban lévő urnahelyekre tegyen ár javaslatot a következő ülésre, mert a kialakított vételár miatt a temetőrendeletünket kell majd módosítanunk. Kér továbbá utcanévre is javaslatot, hogy a jelenleg névtelen -ként emlegetett utcánkat hivatalosan is névvel lássuk el. A jelentést a képviselőtestület határozathozatal nélkül egyhangúlag elfogadta. 6. napirend: bejelentések, egyéb indítványok Turbucz György művelődésszervező a Kulturális Célú Mecénás Alaphoz szeretne pályázatot benyújtani a testvérközség küldötteinek vendégül látásához. Az iskolánk testvérközsége az erdélyi Nagykapus küldötteit szeretné a falunapunk alkalmával vendégül látni, az ő ellátásukra a szerencsi Bocskai István Gimnázium Kollégiumában kerülne sor. Ennek teljes költsége (szállás és étkezés) 85 eft. Ebből a összegből 65 ezer forint nyerhető el támogatás formájában, a 20 ezer forint önrész biztosításáról testületi határozatot kell a pályázati anyaghoz mellékelni. Kéri a tisztelt képviselő-testületet, hogy amennyiben egyetértenek a pályázat benyújtásával és az önrész összegével akkor hozzanak határozatot a tárgyban. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta a 23/2002.(III.26.) számú határozatát a testvérközségbeliek vendéglátásához benyújtandó pályázat támogatásáról. Bodnár Jánosné jegyző előterjeszti Juhász János szerencsi lakos, kőfaragó kérelmét, melyben a 880-as helyrajzi számú, az önkormányzat tulajdonát képező építési telket kéri megvételre. Kérelmében leírta, hogy családi házat szeretne építeni és a kőfaragó ipari telephelyét is ide helyezné át, itt folytatná a vállalkozását. Dávidházi Ferenc képviselő úr szerint az nem lesz jó, az ottlakók nem fognak örülni a kőfaragással járó zajnak, pornak. Körömi János képviselő szerint előbb az árat kell meghatároznunk. Tóth István polgármester emlékezteti a képviselő-testületet egy korábbi döntésükre, mely szerint a telkek vételára 450 ezer forint. Hubainé Trembinszki Katalin képviselő asszony megjegyzi, hogy ha Czina Györgynek és Kedves Bélának adtuk féláron, adjuk ennek a vállalkozónak is fele áron a telket. 8

9 A képviselő-testület a 24/2002.(III.26.) számú határozatát 9 egyhangú igen szavazattal hozta meg, melyben a 880 hrsz-ú telkét Juhász János szerencsi lakos részére értékesíti. Bodnár Jánosné jegyző a képviselőtestület elé terjeszti a Tiszta Szívvel A Beteg gyermekekért Alapítvány levelét, melyben anyagi támogatást kér az önkormányzattól. A Képviselőtestület 9 egyhangú igen szavazattal meghozta a 25/2002.(III.26.) számú határozatát a Tiszta Szívvel A Beteg gyermekekért Alapítvány támogatásáról. Tóth István polgármester elmondja a képviselő-testületnek, hogy testvérközségünkben Torboszlón templomfelújítást végeznek, melyhez 30 eft támogatást javasol a mi önkormányzatunk részéről. Az idén nyáron ha utazik az önkormányzat küldöttsége, akkor ez lenne az ajándék. Ezen felül természetesen mindenki maga tudja, hogy a vendéglátójának vagy a templomuk javára milyen személyes ajándékot, vagy támogatást nyújt majd. Kérdi a képviselő-testületet, hogy egyetértenek-e a javaslatával? A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúan meghozta a 26/2002.(III.26.) számú határozatát a testvérközség támogatásáról. Falussy Józsefné képviselőasszony elmondja, hogy az Igazság utcában nagy gondok vannak. Tóth Gézáék kérték Őt meg, hogy szóljon ez ügyben, de az Orgona-féle ház lakói folyton randalíroznak, egyre újabb és újabb lakók költöznek be hozzájuk, felháborító módon laknak és élnek. Tóth István polgármester szerint nincs ugyan sok pénze az önkormányzatnak, de ha jónak látják a képviselők, akkor meg is vehetjük azt a házat. Bodnár Jánosné jegyző elmondja, hogy nem vásárolható meg az ingatlan, amíg bírósági per folyik a tulajdonjog körül. Nincs ráhatásunk a dologra, hiszen Tamás Gézáék jóhiszemű lakásfoglalók, csak nem jelentkeznek be amíg a bíróság el nem dönti, hogy kié a lakás. De ha a tulajdonjog tisztázódik is, akkor sem szólhat bele az önkormányzat magánszemélyek jogi ügyleteibe. 9

10 Dávidházi Ferenc képviselő úr az Albert Ferike esetét említi: köztudottan renitens a gyerek, újabban már szipuzik is. Ezt az ügyet helyre kell tenni. Bodnár Jánosné jegyző megnyugtatja a képviselőtestületet, hogy már történt lépés az ügyben: védelembe vétel és az intézeti elhelyezését is kezdeményezte a szociális ügyintéző. Hubainé Trembinszki Katalin képviselő kérdezi, hogy mi lesz a stranddal az idén? Bodnár Jánosné jegyző szerint nem sok remény van az üzemeltetésére, mert ez évtől már csak vízvisszaforgató berendezéssel üzemelhetnek a strandok, ennek hiányában az ÁNTSZ nem fogja engedni a működését. Más hozzászólás, észrevétel nem volt, Tóth István polgármester megköszöni a jelenlévőknek az aktivitást, és az ülést bezárja. K.m.f. Tóth István polgármester Bodnár Jánosné jegyző Jegyzőkönyv hitelesítők: Dávidházi Ferenc alpolgármester Körömi János képviselő 10

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. október 31-én megtartott alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007. szeptember 25-én (Kedd) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Medgyaszay Ház Nagykanizsa,

Részletesebben

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2007. január 22-én, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2011. december 9-én megtartott üléséről Hozott döntések: 12/2011. (XII.10.) önkormányzati rendelet az önkormányzat ivóvíz-szolgáltatási

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4-1/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Vörös Sándor

Részletesebben

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. május 27-én tartott n y í l t üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester, Bíró Attila,

Részletesebben

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 7- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 7- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 1/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 7- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 1/2013. (II.11.) önkormányzati rendeletet a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjának

Részletesebben

Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő

Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 20. napján 18 órától megtartott rendes üléséről Helyszín: Művelődési Ház és Könyvtár 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 4/2015.(II.11.) Hort Község Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. március 20-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. március 20-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének nagytermében. 1 PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/1-82/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. március 20-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2010. május 27-én tartott képviselő-testületi ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2010. május 27-én tartott képviselő-testületi ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2010. május 27-én tartott képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme Jelen vannak: Gyuricza László, dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. október 15-én (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

J E G Z Ő K Ö N Y V. Az ülésről archív hangfelvétel készült.

J E G Z Ő K Ö N Y V. Az ülésről archív hangfelvétel készült. 1 J E G Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Képviselő-testületének, 2009. április 28-án 15. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerinti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 16-án (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült Jelen vannak Hiányzik Meghívott Tanácskozási joggal részt vesz 73/2013. (VI. 27.) határozata

Jegyzőkönyv Készült Jelen vannak Hiányzik Meghívott Tanácskozási joggal részt vesz 73/2013. (VI. 27.) határozata Jegyzőkönyv Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-én, a községházán tartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án (szerdán) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén. HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati hivatal Kissomlyó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati hivatal Kissomlyó KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2010. október 11-én megtartott ünnepélyes a l a k u l ó ülésén. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta.

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. december 15-én 14.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 18.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. január 23-án 16,00 órakor tartott rendes üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. január 23-án 16,00 órakor tartott rendes üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. január 23-án 16,00 órakor tartott rendes üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás Zoltán polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

117-122, 135-159/2011. sz. határozat 13-14/2011. sz. rendelet

117-122, 135-159/2011. sz. határozat 13-14/2011. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-8/2011/JT. 117-122, 135-159/2011. sz. határozat 13-14/2011. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2012. október 25-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról 588-8 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. április 24. Rendes / nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 76/2013.(IV.24.) 77/2013.(IV.24.) 78/2013.(IV.24.) 79/2013.(IV.24.) 80/2013.(IV.24.)

Részletesebben

Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről

Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzata Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága 57-5/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. március 27.

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága 2012. május 2-án 14.00 órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága 2012. május 2-án 14.00 órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága 2012. május 2-án 14.00 órakor megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Illyés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. szeptember 22-én tartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. szeptember 22-én tartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV a Pénzügyi Bizottság 2009. szeptember 22-én tartott nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Buza Lajos elnök, Kiss Norbert Ivó, Viplak

Részletesebben

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2008. március 20-án tartott üléséről

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2008. március 20-án tartott üléséről Szerencs Város Képviselő-testülete Szám: 31-4/2008. Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2008. március 20-án tartott üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, Dr. Gál András, Heves

Részletesebben