ted/a V7ile//igencidfa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ted/a V7ile//igencidfa"

Átírás

1

2 ted/a V7ile//igencidfa E Q

3

4 Sácv&elle ó k / m FIESTA-SAXUM

5 S.Ui/)< //e yá'//wxa/ J i? i te/li^e/nce elet cveuw HUNGÁRIÁN TRANSLATION BALLA KATALIN, 1998 SZERKESZTŐ KISBÁN GYULA KÖNYVTERVEZÉS, TIPOGRÁFIA MARGARITA Megjelent a FIESTA és SAXUM Kft. közös kiadásában Felelős kiadó Kisbán Gyula a FIESTA Kft. ügyvezető igazgatója és Jenei Tamás a SAXUM Kft. ügyvezető igazgatója Borító FIESTA Kft. Kisbánné Meggyesi É v a Számítógépes grafika SZABADKÉZ STÚDIÓ, Aba Béla Műszaki szerkesztő Klauz Emese Szedés, tördelés Szeker Annamária ISSN ISBN ISBN Szekszárdi Nyomda Kft. Felelős vezető: Vadász József

6 Az intelligencia-tesztek iránti érdeklődés századunk első évtizedeiben kezdődött. Tüstént előtérbe került az intelligencia valódi tartalma és a tesztek által mért tulajdonságok közti feszültség. A D. Wechsler által 1939-ben összeállított, mai napig nemzetközileg elfogadott és használt teszt a racionális intelligenciát méri. Az ő megfogalmazásában: az egyénnek azt az összesített képességét, amely lehetővé teszi, hogy célszerűen cselekedjék, racionálisan gondolkodjék és eredményesen bánjék környezetével" Természetesen minden társadalom előnyben részesít bizonyos képességeket. Az intelligencia fogalma nem független egy adott korszak, társadalom, kultúra elvárásrendszerétől. Korunkban a logikai készségek mellett egyre fontosabb a szociális ügyesség (hogyan tudunk akadályokat gördülékenyen, másokitak sem sérüléseket okozva leküzdeni). A jó kommunikációs készség (mások üzeneteinek pontos értelmezése, saját közlésünk hatékonysága), az empátia (beleérzőképesség, amely segít minket, hogy megjósoljuk partnerünk cselekedeteit, megértsük és akár befolyásolni tudjuk környezetünket). Nevezhetjük az előbbieket érzelmi intelligenciának. A gazdasági életben a fenti készségeket interjúkkal, tesztekkel igyekeznek mérni, hiszen mai életünkben a szociális hatékonyság nem pusztán az egyéni érvényesülés titka, hanem a társadalmi siker elengedhetetlen kelléke is.

7 Az intelligencia - szélesebb értelemben - a környezethez való minél sikeresebb alkalmazkodást jelenti. Ehhez természetesen hozzá tartoznak a viselkedésnek a beleérző- és kifejezőkészség által befolyásolt elemei is. A szerző fontos és aktuális problémákat feszeget művében, sok érzelmi intelligenciával", sok vitát provokáló gondolattal. Az érzelmi intelligencia" iskolai taníthatósága talán éppen e képesség sajátos természete miatt kérdéses. Ezeket a készségeket nem a szokásos tanulással, sokkal inkább modellszemélyek viselkedésén keresztül lehet elsajátítani. A személy saját élményein és tanulságain (például egy ilyen mű befogadása által) fejlődhet, finomíthatja eszköztárát. Érdekes, elgondolkoztató, inspiráló olvasmány a szerző könyve. Egyszerre szórakoztató és tanulságos, ötleteket nyújtó és gondolatokat ébresztő. Remélhetőleg az olvasó racionális és érzelmi intelligenciáját egyaránt megmozgatni képes. Budapest, július Dr. Hajduska Marianna

8 barátomnak, szerelmemnek, életem társának akinek érzékeny és átütő írása hozzásegített, hogy rátaláljak az igazságra

9 d/í /öszönetet mondok mindazoknak, akik megosztották velem érzéseiket. Minden történet igaz, néha átdolgozott, a keresztnevek kitaláltak. Az Embert nagy E-vel írtam, hogy az emberiséget jelöljem vele, a férfit és a nőt egyaránt.

10 '&iiexet6> Haussmann körút, egy nagyáruház nyolcadik emelete, tizenegy óra. Zsúfolt a lift. Már csukódnak az ajtók, amikor egy férfi közeledik sietve. Egy lány megnyomja a gombot, hogy nyitva tartsa az ajtót. Valaki ingerülten rászól: Majd megy a következővel. Mi is sietünk!" A lány, ujját továbbra is a gombon tartva, nyersen visszaszól... Nő a feszültség, újabb tiltakozás készülődik az illető ajkán. Yves, feléje fordulva, mosolyogva int: Haragosnak látszik. Nagyon siet?" A férfi azonnal hangot és attitűdöt vált: Nagyon sietek, le fogom késni a találkozómat." De már elmosolyodik. A lány feszült vonásai megenyhülnek. A lift megérkezik a földszintre. A férfi kilép, s mosolyogva a többiek felé biccent: Kellemes napot!" Az iskolában tanítanak történelmet, földrajzot, matematikát, nyelvet, rajzot, testnevelést... De mit tanulunk az érzelmekről? Semmit. Semmit arról, hogyan lépjünk közbe, amikor veszekedés kezdődik a liftben. Semmit a gyászról, semmit a félelem kézben tartásáról, semmit a düh egészséges kifejeződéséről. A sikerhez az IQ (intelligencia kvóciens) nem elegendő. Mindannyian megéljük az iskolában, vagy a munkában: nem csak technikai szakértelmünk tesz különbözővé minket, hanem az a képességünk, hogyan kezeljük érzéseinket, és hogyan kommunikálunk.

11 w ttelli^ M Ía 1983-ban Howard Gardner kiadja Frames of Mind című munkáját, és elsőként beszél különböző intelligenciákról. A kifejezés megdöbbenti a szakembereket, és elkápráztatja a széles közönséget. Munkám célja, hogy kimutassam a különböző intelligencia elemeket, melyekkel a tengerészek, a sebészek és a boszorkányok dolgoznak." Hangsúlyozza az intelligencia szót; szemében ezek a képességek ugyanolyan alapvető fontosságúak, mint azok, és melyeket az IQ teszt vizsgál ben Párizsban A. Binet és T. Simon mutatja be az első intelligenciát mérő metrikus skálát (a híres Binet-Simonskálát). Célja azoknak a gyermekeknek a kiszűrése és speciális osztályokba irányítása, akik alkalmatlanok az általános iskolára. Az intelligencia kvóciens amerikai találmány*, nem sokkal az első teszt után született, és a következőképpen számítják: mentális kor/valóságos életkor x 100. Az IQ tesztek azonban iskolai és önkényes gyakorlatok. Ha mégis van jelzés értékük, az abban rejlik, hogy a nyelv ismeretét és a matematikai logikát mérik, amelyre az iskolai vizsgák is rákérdeznek. Az IQ nem az intelligenciát, hanem a társadalmi konformizmust méri. Az egyetlen vizsgán megszerzett érdemjegy nem feltétlenül jelzi az illető állandó képességeit. Ennek ellenére a közgondolkodásban az IQ és az intelligencia összekeveredik. Az eredmény: az intelligencia azt a képességet jelenti, ahogyan egy verbális és matematikai-logikai tesztnek megfelelünk. Howard Gardner elhatárolja magát az intelligencia meghatározásának ilyen leszűkítésétől. Úgy definiálja az intelligenciát, mint problémamegoldó képességet, vagy olyan javak előállítását, melyeknek értékük van egy adott kulturális vagy kol- * Az IQ fogalmát 1912-ben W. Stern javasolta az USA-ban ío

12 lektív kontextusban. A megoldandó problémák egy történet végének kitalálásától a dunna megfoltozásán át egy sakkjátszma megnyerésének előre tervezéséig terjednek. A javak sokfélék lehetnek, a tudományos elméletektől, kezdve a győztes politikai kampányokon át a zeneszerzésig." Nem egy intelligencia van, hanem több, hetet nevez meg közülük (hangsúlyozva, hogy a lista csak hozzávetőleges). A liftben Yves érzelmi és kapcsolatteremtési ismereteinek felhasználásával valódi intelligenciáról tett tanúságot, ám olyan intelligenciáról, melyet eddig félreismertek, hiszen nem mérhető az IQ teszttel. Goleman szerint az IQ uralmának át kell adnia helyét az EQ (emocionális kvóciens) korszakának. Az emocionális intelligencia Dániel Goleman szerint olyan képességeket foglal magába, mint önmagunk motiválásának és a kitartásnak képessége a csapások és a frusztrációk ellenére; az impulziók ellenőrzése, az elégedettség későbbre halasztásának képessége, az a képesség, hogy szabályozzuk hangulatunkat és nem engedjük, hogy az elkeseredés megváltoztassa szellemi képességeinket, továbbá az empátia és a remény Magába foglalja tehát Howard Gardner inter- és intraperszonális intelligenciáit. Gyakran találkozhattunk a fogalommal a szív intelligenciája" megnevezés alatt. Ezt azonban sokszor bizonyos naivsággal, a világ realitásától való elszakadással azonosították, és paradox módon az egyházi embereknek, a gyengeelméjűeknek, a nagy tudósoknak, a nőknek és a költőknek tartották fenn. Mára a boldogság és a siker egyik alapvető dimenziója lett. Hogyan határozhatjuk meg a szív intelligenciáját? Azonnal felismerjük, amint kapcsolatba hoz azzal, ami emberi csak van bennünk. Akiben megvan a szív intelligenciája, a dolgok felszíne alá lát, meghallgatja a mély motivációkat.

13 ewceéme/c- /te/ye Nem az ész irányítja a világot, hanem az érzelmek. Az érzelmek, amelyeket nem akarnak meghallgatni, átveszik a hatalmat. A fasizmus és a rasszizmus érzelmi válasz a kimondatlan félelmekre és fájdalmakra. Az ész egyedül nem képes útjukat állni. A szekták és a szélsőséges pártok kihasználják a bizonytalanságot és az érzelmi analfabetizmust. Csábítanak, mert egységet kínálnak a gonosszal szemben, testvériség érzetét valamely fekete bárány rovására, önmagunk újraértékelését valaki más leértékelésével. A külvárosok szélsőséges erőszakhullámáról beszélnek, gyerekekről, akik egy pár cipőért, vagy egy dzsekiért megölik a barátjukat. Sok szó esik a túlcsorduló indulatokról, hiszen nyugtalanítanak. Nem beszélnek azonban az érem másik oldaláról, a kifejezésre nem jutó érzelmekről, melyeket elfojtanak és befelé fordítanak. Pedig a magány, a depresszió, a szorongás sokunk mindennapi osztályrésze. Minden tizedik francia depresszióban szenved! Sürgősen meg kell tanulnunk szembenézni az érzelmeinkkel. \ J L I Q m a K n em elegendő Tegnap még az integrációra, a csoporthoz való alkalmazkodásra, a hatalomra, az önuralomra, a konformizmusra, az engedelmességre helyezték a hangsúlyt. Ezeket az értékeket ápolja továbbra is az iskola, miközben a mai világ már autonómiát, kezdeményezőkészséget, kreativitást, önmegvalósítást, szakértelmet, érzelmi kifejeződést, eredetiséget, kritikus szellemet és empátiát követel... Emocionális és racionális intelligenciát. A biztonságérzetet, amit tegnap még a hagyományokból, a csoporthoz, családhoz vagy céghez tartozásból merítettük, most már önmagunkban kell megtalálnunk. A bel

14 ső konfliktusok kereszttüzében, amelyeket tegnap még úgy oldottunk meg", hogy magunkra vettünk egy pontosan körülírt és szigorú társadalmi szerepet, ma már sokunk elbizonytalanodik az élet felvetette problémák előtt. De ki tanított volna meg rá, hogy hallgassunk a belsőnkből jövő impulzusokra? Ki tanított volna meg rá, hogy a szívünket kövessük? Egyedül a valódi érzelmeinkhez való hozzáférés teszi lehetővé, hogy megfeleljünk a mai társadalom összetettségének kihívásaira. Az autonómia fenyegetést jelent az igazságtalan alapokon álló társadalmi struktúrákra. Az autonóm egyén az, aki kialakítja saját életvezetési szabályait, aki meghallgatja a szívét. Nem lázadó. Elfogadja az egymás mellett élés szabályait... De nem viseli el az igazságtalanságot. Minél igazságtalanabb egy társadalmi struktúra, fennmaradásához annál inkább korlátoznia kell tagjai autonómiáját. Ezen a téren pedig a pszichikai korlátok sokkal hatékonyabbak, mint a fizikai korlátozás. Egy érzés nevetségessé tétele az egyik leggyakoribb módszer az érzelmek elfojtására. A világon mindenütt, minden országban az a törekvés érvényesült, hogy a tradíciók fenntartása érdekében kioltsák a személyes érzéseket és gondolatokat. A nyugati világban a hagyományok elhalványulnak, az egyén felértékelődik, ám nem mindig tudja, mit is kezdjen új szabadságával. A társadalom elkerülhetetlenül az individualizálódás felé halad, vagyis az egyének megkülönböztetése felé. A folyamat azonban összességében új keletű. Az érzelmekről az autonómia eszközei egyelőre még szemérmesen hallgatnak. Az Embernek, hogy megfeleljen a mai kor kihívásának, újra meg kell találnia a kapcsolatot az érzelmekkel,

15 amelyektől a neveltetése eltávolította, és igazi önmagává kell válnia, megismételhetetlen, senkire sem hasonlító egyénné. Ez a könyv egyszerre tudományos és hétköznapi, racionális és emocionális, s ezért a gondolat elkalandozhat... Éppen ez a cél: összefonni a fej és a szív forrásait. Valóban ki lehet fejleszteni a szív intelligenciáját? Nem vagyunk természetünkből fakadóan, vagyis eredendően gyengédek, lobbanékonyak vagy félénkek? Könnyen azt mondjuk: mindenkinek megvan a maga természete". Az ész és az érzelem sokáig szemben állt egymással. Ideje igazságot szolgáltatni az érzelemnek, ami az eszünket segíti. Látni fogjuk, milyen finoman, de elkerülhetetlenül itatják át érzelmeink a mentális életünket. Érzelmi életünk, akár tudatos, akár tudattalan szűrőként működjék is külső és belső világunk között, irányítja választásainkat, befolyásolja a realitáshoz való viszonyunkat, és éppúgy eredményezheti sikereinket, mint kudarcainkat. Azonos helyzetekben minden ember ugyanazokat a pszichológiai változásokat érzi a testében. Az érzelmek alkotják közöttünk a közös nyelvet. Ha jobban megértünk másokat, ha empátiával válaszolunk szükségleteikre és érzéseikre, kevésbé fogunk félni tőlük, közelebb érezzük magunkat hozzájuk, szolidárisabbak leszünk és megerősítjük az együttműködést. Teljes nevelési rendszerünket újra kell gondolni, mivel az az IQ-ra összpontosítva nem készíti fel gyermekeinket a holnapi életre. Helyet kell adni az érzelmeknek, számításba kell venni a szociális és érzelmi fejlődést is. A szív intelligenciájának ismeretekből, tudásból kell táplálkoznia, ugyanúgy, mint a többi intelligenciának. Az érzelmek sürgetnek. Gyermekeink számon kérik rajtunk: Hogyan szerettél?"

16 a m i éá a muv bejcát Áx>t 4. m/< á&üíeti a vewmeme/c^im/c, xemxsxü/c a xt? Ilyen vagyok." Nem a születésünk pillanatától meghatározott a jellemünk? A depresszió nem örökletes? A haragra vagy szorongásra való hajlamunk nem előre belénk programozott? A velünk születés elméletét vallók, akik szerint minden genetikai kérdés, és a környezeti hatást hangsúlyozók között, aki hajlamosak azt állítani, hogy mindent szerzünk, kezd elcsitulni a harc. Mostanra a kutatók többsége a kettő közötti álláspontra helyezkedik. A meghatározó tényezők sokféleségét figyelembe véve kauzális mezőről beszélnek. Még az egypetéjű ikrek agya is, amely azonos genetikai kóddal rendelkezik, morfológiailag nagyon eltérő. Ráadásul a kapcsolatok egyensúlya a tapasztalatok során módosul. Minden információáramlás proteinszintézist vált ki, ami szó szerint kódolja az aktivált neuron hálózatot. A gyakran használt útvonalak mélyebben érintettek, s ezeken gyorsabb az áramlás. Francois szülei nagyon parancsoló természetű emberek voltak. Megszokta, hogy egy kézmozdulatra, egy szempillantásra engedelmeskedjen. Még ma, negyvenkét évesen is nehezére esik, hogy ne engedelmeskedjék automatikusan, ha a hatalom egy képviselője, a főnöke, egy orvos, egy rendőr szól hozzá. A legapróbb tanácsot is parancsnak érzi, és a legapróbb rosszallást is eltaszításként éli meg. Minél gyakrabban lobbanunk haragra, annál inkább növeljük ennek a reakciónak a valószínűségét, vagyis a jö

17 vőben egyre gyakrabban és könnyebben dühítjük fel magunkat. A szokásaink az idegi bevésések játékával alakítják jellemünket, és megrajzolják vérmérsékletünket, azaz a haragra vagy a behódolásra, a bátorságra vagy a visszahúzódásra, a gondolkodásra vagy a félelemre való hajlamunkat. A vérmérséklet tehát az egyén született adottságainak és történetének összetett interakciójából születik, anélkül, hogy a két rész valamelyikének kizárólagos felelősséget tulajdoníthatnánk. Sajátos módunk, ahogyan érzelmileg reagálunk a világra, egyszerre velünk született és szerzett, az idő folyamán változik, minden pillanatban számtalan külső és belső esemény befolyásolja. ^ esx-emeeámáfó', /<iilön6&n nem éáá'&emí Az érzelmekről azt tartják, hogy akadályozzák a józan észt. Igaz, az érzelmek befolyásolják a gondolkodást, ezt mindannyian tapasztaljuk. Gyorsan jár az agyunk, ha boldogok vagyunk. Lelassul, amikor szomorkodunk. De vajon indokolt-e az ész és az érzelem közötti hagyományos szembenállás? 1848-ban a vasútépítési munkálatok huszonöt éves csoportvezetőjének élete egy csapásra összeomlik. Phineas Gage az aknák szakértője, és van egy speciálisan az ő tervei alapján készített, különösen hegyes aknafúrója. Egy pillanatra elkalandozik a figyelme, és bekövetkezik a baleset. Hatalmas robbanás, s a fúró ahelyett, hogy a sziklába fúródna, az ellenkező irányba fordulva átszakítja Gage bal arcát, áthatol a koponya alján, s az agy elülső részén

18 átfúródva a fejtetőn kijön. Óriási meglepetésre Phineas, a tátongó seb ellenére, felkel. Tud beszélni, járni, s elméje teljesen tiszta marad. Az ápolásnak köszönhetően életben marad, személyisége azonban drámaian megváltozik. Jelleme, Ízlése, álmai, ambíciói, minden átalakul. Nincs többé erkölcsi érzéke, nem tisztel semmit, s beteges gondolatai alapján aberrált döntéseket hoz. Képtelen bármit is előre látni, vagy felmérni tetteinek következményét. A korabeli orvosok tesztelik figyelmét, érzékelését, memóriáját, beszédét, intelligenciáját, de nem találnak magyarázatot adó elváltozást. Phineas Gage sérülése, amely a homloki agykérget érintette, szemmel láthatólag csak szociális magatartását változtatta meg. Az 1970-es években Antonio Damasio, az Iowai egyetem neurológiai tanszékének vezetője és kutató felesége, Hanna a homloki sérülések következményeit vizsgálva kerülnek kapcsolatba Elliottal. Elliotot agytumorral operálták, s a daganat nagyon közel esett ahhoz a területhez, ahol Gage sérült. A műtét következtében az ő személyisége is gyökeresen megváltozott. Minden észlelési és intelligenciabeli képességét megőrizte, mégis érdekeivel ellentétes döntéseket hoz, nem tisztel egyetlen társadalmi konvenciót sem, és társadalmilag tönkreteszi magát. Munkaképtelenné vált, de a rokkantsági segély iránti kérelmeit elutasítják, mivel olyan értelmet mutat az intelligenciatesztek során, hogy az orvosok szimulálással gyanúsítják. Magas IQ-ja ellenére mégis pszichoterápiára irányítják. Ha az intelligens képességei érintetlenek, a zavar oka csak emocionális lehet, tehát a pszichológia területére tartozik... Hacsak nem munkakerülővel állnak szemben... Damasio vállalkozik Elliot tesztelésére. Észlelési képességei hosszú és rövid távú memóriája, tanulási, számolási és beszédkészsége tökéletes. Reggel lökdösni kell, hogy felkeljen és összekészülődjön, hogy munkába menjen. Az irodába érve képtelen racionálisan kézben tartani az idejét. Ha az a dolga, hogy dokumentumokat osztályozzon, könnyen előfordul, hogy hirtelen az osztályozási feladatról 47

19 megfeledkezve valamelyik dokumentum alapos tanulmányozásába merül. Vagy esetleg az egész délutánt azzal tölti, hogy azon gondolkodik, milyen kronologikus vagy alfabetikus elv szerint rendszerezze a papírokat... Megáll egy részletnél, amit túlságosan tökéletesen akar megvalósítani, az átfogó cél kárára. Nem lehet számítani rá, hogy időben befejez egy munkát, s mivel felettesei rendreutasításai hatástalanok maradnak, a legtöbbször elbocsátják munkahelyeiről." Amikor Damasioval találkozik, éppen mindenfélét gyűjt, és kétséges - és rá nézve katasztrofális - pénzügyietekbe veti magát. Mintha minden ítélőképességét elvesztette volna. A családja nem érti, hogyan viselkedhet így egy ilyen intelligens és művelt ember. Megdöbbentő magatartása miatt felesége elhagyja. A második feleség sem bírja sokáig. A szerencsétlen férfi életkörülményei lassan drámaivá válnak, de senki nem tudja, hogyan segíthetne rajta. Teljes marad a titok. Végül Damasio figyelmét felkelti egy részlet: a beszélgetéseik során soha nem látta érzelem jelét Elliot arcán. Elliot olyan távolságtartással meséli életét, ami szöges ellentétben áll a vele történtek súlyosságával. Ekkor égő épületek, súlyosan sérült emberek képét vetítik elé... Semmi nem tudja megindítani. Bevallja, hogy nem úgy reagál, mint azelőtt. Nem érez semmit, sem pozitívan, sem negatívan. Vajon vonható-e kapcsolat az érzelemvilág változása és a helyzetek racionális megítélésben vétett hibák között? A Damasio házaspár az elkövetkező húsz évet emberek tesztelésével, mérésével, megfigyelésével és összehasonlításával, valamint majomkísérletekkel tölti. Végül arra a következtetésre jutnak, hogy az érzelmek kifejezésének és átélésének képessége része a gondolkodás gépezetének Igaz, bizonyos körülmények között az érzelmek megzavarhatják a gondolkodás folyamatát. Az érzés és a kifejezés képtelensége azonban súlyosan megváltoztathatja a gondolkodási képességet. 'J8

20 A gondolkodást lehetővé tevő mentális képzetek a testünk külső és belső érzékelései alapján épülnek fel. Képekben gondolkozunk. A legelvontabb gondolatoknak is szenzoriális tartalmuk van. Döntéseink meghozatalában gyakran az érzelmek a meghatározó tényezők, még ha tudattalanok maradnak is. Önmagában a logika nem teszi lehetővé, hogy szembenézzünk létünk összetettségével és bizonytalanságával. Figyeljük meg a döntéshozatalaink módját. Áttekintjük a jövőre vonatkozó képsorokat. Amikor így előrevetítjük magunkat a jövőbe, a testünk informál minket. Beleképzeljük magunkat az A helyzetbe, és melegség hulláma fut végig a testünkön, vagyis igen. Kivetítjük magukat a B helyzetbe, hideg áramlat halad végig a testünkön, vagyis határozottan nemi A szomatikus jelzők, a fiziológiai érzések, vagyis az érzelmek növelik a döntési folyamat hatékonyságát és pontosságát. Az érzelmek újrarendezik a memóriát. Amikor felidézünk egy emléket, nem az eredetileg érzékelt képet látjuk, hanem annak rekonstrukcióját. Idézzük emlékezetünkbe az édesanyánk arcát. Lelki szemeink előtt megjelenhet, de az arc, amit így látunk, csak a neuronjaink által rekonstruált változat. Nem édesanyánkat látjuk, hanem csak érzelmileg befolyásolt megjelenését. Minél tudatosabbak az érzelmeink, annál nagyobb szabadságot nyerünk az életünkben. Bezárhatjuk-e az érzelmeket egyetlen meghatározásba? Homo sapiens kultúránkban először is a lexikonokhoz

21 fordulunk. A legtekintélyesebb akadémikusok is beleütköztek az emóciók körülírásának hallatlan nehézségébe. A Petit Robert-ben a következő meghatározást találjuk: Intenzív érzelmi állapot, amit hirtelen fizikai és mentális zavar jellemez, s amelynek során bizonyos nagyon élénk izgalmi állapotok vagy képzetek jelenlétében megszűnnek az eseményhez való alkalmazkodás megfelelő reakciói." A Petit Larousse hozzáteszi: Múló zavar vagy izgalom, melyet az öröm, a meglepetés, a félelem, stb. vált ki." Ez a meghatározás valamivel kevésbé negatív, mint az első, mivel magába foglalja a boldog érzéseket is. Ennek ellenére a zavar" kifejezés ellentmondásos, sőt félreérthető. Igaz, létezik szerelmes zavarodottság, de általános értelemben senki nem szereti, ha megzavarják. A két definíció mintha azt állítaná, hogy az érzelem a normális gondolkodás gátlója. Sokáig úgy tartották, hogy az emocionális és a racionális agy két külön struktúrát alkot. Az érzelmeknek lenne valami közük a mentálishoz? Sokáig csak a nőknek, ezeknek a hagyományosan irracionális lényeknek tulajdonították ezt. Meggyőződés volt, hogy az érzelem és a hatékonyság hiánya egyet jelentenek. Meg kell mondani, ez a vélekedés még most is jelen van gondolatainkban. Pedig Elliot és Gage példája is megmutatta, hogy nem lehetünk ésszerűek a belső mozgások nélkül, amelyek emberségünket adják. Az érzelmek színezik ki az életet, és rajzolják meg a körvonalait. Mi tehát az emóció? Az emóció kifelé irányuló mozgás, belsőnkből születő lendület, mely a környezethez szól, egy érzés, mely megmondja, kik vagyunk, és kapcsolatot teremt köztünk és a külvilág között. Kiválthatja egy emlék, egy gondolat vagy egy külső esemény. Gyorsabban informál a minket körülvevő világról, mint a hipotetikusdeduktív gondolkodás. Irányít minket azzal, hogy eszünkbe idézi, mit szeretünk és mit utálunk. Ebben az értelemben az érzelmeink adják meg azt az érzést, hogy létezünk a világban. Egyénivé tesznek minket azzal, hogy megadják saját személyiségünk tudatát.

22 Az érzelmi élet szorosan kötődik a kapcsolattartáshoz. Az érzelmek megosztása teszi lehetővé, hogy közel érezzük magunkat egymáshoz. Az érzelmek fiziológiai paraméterei világszerte azonosak. Minden Ember, legyen fekete, sárga, fehér, piros vagy kék, ugyanazokat a gyomorösszehúzódásokat, a szívritmus gyorsulását és a száj kiszáradását érzi egy adott helyzetben. Bár az emócióink külső kifejeződése, és a név, amivel illetjük őket, kultúránként változó, ugyanazokat a belső mozgásokat érezzük. Érzelmeink, melyek viszály tényezővé válnak ha nem lehet közösen kimondani és meghallgatni őket, a kultúrák felett is összekötnek. A kutatók, akik laboratóriumi körülmények között próbálják meghatározni az emóció paramétereit, megegyeznek abban, hogy szomatikus (fáradtság, mellkasi fájdalom, libabőr) és/vagy érzelmi eseményként (pánik, hiány) írják le, amit egy érzékelés során tapasztalunk meg (elvesztés, űr...), ami egy cselekvési tervhez kapcsolódik (támadás, elrejtőzés, felfedezés...). A legtöbb szerző egyetért abban, hogy az érzelem létrejöhet tudatos gondolat hiányában is. A legtöbb érzelemhez azonban kognitív folyamat szükséges. Akár tudatában vagyunk, akár nem, az agyunknak fel kell ismernie és értelemmel kell ellátnia az érzékelést, hogy elindítson egy érzelmet. Az érzelmek szerepe az, hogy jelzik azokat az eseményeket, amelyek jelentéssel bírnak az egyén számára, és az irányításukhoz szükséges magatartásokat motiválják. Bár igaz, hogy egy nagyon intenzív érzelem megbéníthatja vagy megzavarhatja a hatékonyságunkat, a legtöbb érzelmünk nemcsak hogy nem gátló, de elősegíti az adott helyzetben a lehető legmegfelelőbb reakciót. Egy emóció néhány másodpercig, maximum néhány percig tart, állítja Paul Ekman, az egyik legnevesebb emóciókutató. Amikor órákig tartó emóciókról beszélünk, valójában hangulatokról van szó. Amikor az időtartam hetekben, esetleg hónapokban számolható, nem igazi hangulattal állunk szemben, inkább emocionális zavarral. Egy há

23 rom hónapig tartó emóció már patologikus. Ezzel ellentétben az érzelmek hosszú távúak. Hányféle emóció van? Teljes bizonyossággal öt emóciót különböztethetünk meg minden kultúrában: harag, félelem, szomorúság, öröm, undor. Fiziológiailag az idegrendszer négy specifikus reakcióját különböztethetjük meg: harag, félelem, undor és a szomorúság. Az elektroencefalográfos mérések csak a pozitív és a negatív érzelmek között tesznek különbséget. Az érzelmek agyi lokalizálását kutatva, Sam-Jacobsen apró elektródákkal kétezernyolcszázötvenkét ponton stimulálta alanyai agyát. Ezután mérleget állított fel az így nyert érzelmi állapotokból. Kilenc válasz-kategória alakult ki: jó érzés és szundikálás, mosoly és eufória, izgalom és nyugtalanság, szomorúság és depresszió, ijedtség és kiáltás, ambivalencia, undor, fájdalom, orgazmus érzete. Mindegyikük közös vonása a verbális kifejeződésük pontatlansága. Nem könnyű szavakba önteni az érzeteinket. Tapasztalatai alapján be kellett ismernie, hogy nem létezik a pontok igazán szisztematikus topográfiája. Csak annyit állapíthatunk meg, hogy egyes agyterületek inkább a negatív érzelmekben játszanak szerepet, míg mások a kellemes tónusú érzések érzékelésében és kifejezésében. De még ebben sincs semmi szisztematikus. Minden embernek sajátos agyberendezése van. Még a híres jobb és bal félteke megkülönböztetésben sem általánosítható. Ebben a könyvben a félelemmel, a haraggal, a szomorúsággal és az örömmel foglalkozunk. Ezekből az alapérzelmekből fakad a bűntudat, a kétségbeesés, a düh, az irigység, a féltékenység, a meglepetés, az izgalom, a gyengédség és a szerelem... az életünket színessé tevő érzelmek. Az érzelmek és az emóciók szoros kapcsolatban állnak egymással. Az emóciók biológiaiak. Az érzelmek úgynevezett másodlagos kidolgozások, hiszen mentálisak. A hazája iránti nosztalgia érzésének felidézésére Nádját szomorúság fogja el. Paul rögeszméje a féltékenység, ami az el

24 hagyástól való félelmét leplezi. A frusztráció érzése haragot vált ki. A szerelem emóciója gyökerezhet a szerelem érzelmében, a szerelem érzelmét pedig megelőlegezheti a találkozás vagy annak a személynek a mentális felidézése, aki iránt a szerelem érzése létezik." (Paul Ekman) A köznyelvben az érzelem és az érzés kifejezést gyakran egymás helyében használják. Könyvünben megkíséreljük megőrizni mindkettő külön helyét. Sietünk haza, szép idő van, az útpadkán lépkedve nézünk előre. Hirtelen autó zaját halljuk. Az emóció azonnal mobilizálja az izmokat, felnagyítja éberségét. Félreugrunk, és éppen sikerül elkerülnünk az addig észrevétlen autót. A félelem kiélesíti az érzékeket. Finomabbá válik a hallás, a látás pontosabbá, a szőr felmered, hogy érzékelje a legapróbb légmozgást is, az egész test riadót fúj, az agy készültségi állapotba kerül... Minden készen áll, hogy meneküljünk, vagy legyőzzük a veszélyt. A félelem segít, hogy a földhöz tapadjunk, amikor bomba robban, vagy lövések dörrennek egy merénylet során, vagy hogy félrerántsuk a kormányt, életünket mentve egy balesetben. A félelem eredeti feladata az, hogy biztosítsa védelmünket. Ha azonban szélsőséges vagy indokolatlan, a kárunkra válhat: belénk fojtja a szót, amikor fontos ügyfelek előtt kellene beszédet tartanunk, futásra késztet a néptelen metró folyosón. Pedig tudjuk, hogy az ügyfelek nem esznek meg, és a legtöbb bűntényt fényes nappal követik el, és nem a metróban, hanem otthon, és az elkövető általában közeli ismerős, akár valamelyik családtag. A félelem, a harag, a szomorúság, az öröm és minden fiziológiai reakció segíti szervezetünket mindennapi életünk irányításában.

25 A harag, reakció a frusztrációra és az igazságtalanságra. Megadja az önmagunk kifejezéséhez szükséges energiát. Testi, pszichológiai vagy szociális határaink fenntartását és jogaink védelmét szolgálja. Integritásunk legkisebb megsértésére azonnal előtűnik, egyaránt figyelmeztet fizikai és pszichikai szükségleteinkre, és lehetővé teszi, hogy harmonizáljuk másokhoz fűződő kapcsolatainkat. Igen, a harag a harmóniát szolgálja. Jusson eszünkbe, hogy a harmónia istennője Marsnak, a háború és viszály istenének, és Vénusznak, a szerelem és szépség istennőjének lánya! Vénusz az asztrológiában egyebek között a másokhoz fűződő viszony, a párbeszéd, a társkapcsolat jelképe. A harmónia a megtalált egyensúly két egymással szemben álló ember között. Fontos, hogy ne keverjük össze a haragot az erőszakkal és a mások feletti uralkodással. A szomorúság azoknak a kémiai vegyületzuhatagoknak a neve, melyek a gyász folyamatát kísérik. Valamilyen veszteség, elszakadás váltja ki, és arra indít, hogy elvonuljunk a világtól, hogy megsirassuk a szeretett lényt. Hangsúlyozza a hiányt. Elmondja, mennyire szerettünk, és időt ad a búcsúzásra. A szomorúság nem azonos a depresszióval. Az igazi szomorúság rövid és megkönnyebbülést hozó sírással jár, míg a depresszió könnyei fenntartják a beteges állapotot. Az igazi szomorúságnak pozitív funkciója van, a depresszió negatív spirálba zár. Ne feledkezzünk el az örömről sem! Jóleső melegség árad szét bennünk, mélyebbé, lassúbbá válik szívdobogásunk, áramló vérünk felpezsdíti testünket, s felszabadítja a feszültségeket. Szemünk sarkában a megjelenő könnyek az öröm, a test és a szellem ujjongását mutatják. Összeszedettnek, integráltnak, egységesnek érezzük magunkat. Összeolvadunk lényünk minden részével, karjaink kitárulnak, hogy befogadják a másikat, vagy az egész világot... Az öröm, egység a környezettel, a világegyetemmel.

Érzelmeink fogságában Dr. József István okl. szakpszichológus egyetemi docens Érzelmi intelligencia Emotional Intelligence Az érzelmi intelligencia az érzelmekkel való bánás képessége, az a képesség, amivel

Részletesebben

A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre. Magyari Judit

A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre. Magyari Judit A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre Magyari Judit A betegek és családtagjaik lelki alkalmazkodásában nagy szerepe van: a rákkal kapcsolatos mai társadalmi

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK 2 HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK AZ EMLÉKEID HATÁROZNAK MEG Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek korlátozóak, mint például «nem érdemlem meg», «nem vagyok elég művelt» vagy «szegénynek születtem,

Részletesebben

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely Az én Párom Albert-Bernáth Annamária 1 Copyright Theta Műhely Spirituálisan fejlett, fejlődni képes, és fejlődni akaró Férfi/Nő. Számomra hiteles a spirituális tudása, az Én tudásom is Neki, ezért kölcsönösen

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Milyen tényezők játszanak szerepet a család agresszív légkörének kialakulásában / Strauss-

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Pszichoszociális elméletek Jellemzői: Pszichoanalitikus gyökerek Az Ego társas aspektusát hangsúlyozzák Pszichoszociális elméletek Csoportjai: Tárgykapcsolat-elméletek:

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása Gratulálok a döntésedhez! Kalló Melinda vagyok és üdvözöllek az első leckén! Ez egy kicsit rendhagyó tanítás lesz,

Részletesebben

Hogyan kezelj érzékeny embereket? 2. rész

Hogyan kezelj érzékeny embereket? 2. rész Hogyan kezelj érzékeny embereket? 2. rész írta: Rue Ann Hass Tegyél fel olyan kérdéseket, amelyek erıs érzéseket, képeket, emlékeket idéznek fel és kopogtass a kapott válaszokra Munkám során hasznosnak

Részletesebben

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

Teszteld az érzelmi intelligenciádat!

Teszteld az érzelmi intelligenciádat! Címkék:intelligencia,teszt,érzelmi intelligencia Teszteld az érzelmi intelligenciádat! 2011. 03. 23., 10:40Oláh-Szijjártó Linda, pszichológus Címkék:intelligencia, teszt, érzelmi intelligencia eszközök:

Részletesebben

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS A szeretet mindenkié Előszó Szavakkal lefesteni a láthatatlant, megformálni az érinthetetlent A szó fogyatékos eszköz. Ahogy az öt emberi érzékszerv is. Kétséges, hogy

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja Sok szerencsét kívánok önöknek, és ne felejtsék el, hogy a beteg is ember (A Budapest

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

A kultúra szerepe a fájdalomban

A kultúra szerepe a fájdalomban A fájdalom A fájdalom nem kizárólagosan testi jelenség, hanem a test, az elme és a kultúra együttműködéseként áll elő. A fizikai élmény elválaszthatatlan kognitív és érzelmi jelentőségétől. Az egészséges

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve Kiss Ottó A nagypapa távcsöve ITT VANNAK A NAGYIÉK Itt vannak a nagyiék, megjöttek! Két hétre. Fogalmam sincs, hogy mit lehet majd velük addig csinálni. 3 A NAGYPAPA UGYANOLYAN A nagypapa ugyanolyan, mint

Részletesebben

Krízisállapotok nagykamasz- és fiatalfelnőtt-korban

Krízisállapotok nagykamasz- és fiatalfelnőtt-korban Jövőt mindenkinek! Kihívások és lehetőségek a köznevelési kollégiumok mindennapjaiban 2014 Krízisállapotok nagykamasz- és fiatalfelnőtt-korban előadó - Szőke András - krízistanácsadó szakpszichológus andrasszoke@gmail.com

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Barabás Erzsébet. Titkos igazság

Barabás Erzsébet. Titkos igazság Barabás Erzsébet Titkos igazság Tudattalanság Élet és halál! Megszületni majd meghalni. Kérdés, hogy hogyan, miként és mikor vagy esetleg miért! Még meg sem születünk, már előtte kiválasztjuk az állítólagos

Részletesebben

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett 16 Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett mást is felfedezni vélt. Dühöt, talán. Kétségbeesést.

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus Önmenedzselés, karriertervezés Lehetőségek, technikák Mit értünk karrier alatt? Karrier = gyors, sikeres előmenetel, érvényesülés; Karriert

Részletesebben

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1.

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1. Bói Anna Konfliktus? K könyvecskék sorozat 1. Tartalom: Üdvözölöm a kedves Olvasót! Nem lehetne konfliktusok nélkül élni? Lehet konfliktusokkal jól élni? Akkor miért rossz mégis annyira? Megoldás K Összegzés

Részletesebben

Ö.T.V.E.N. Tartalom. 1. fejezet Én és a külsőm Mit fogok tanulni?...1 Bevezető a fejezethez...2 A fejezet célja...3

Ö.T.V.E.N. Tartalom. 1. fejezet Én és a külsőm Mit fogok tanulni?...1 Bevezető a fejezethez...2 A fejezet célja...3 Ö.T.V.E.N. Tartalom Bevezetés...1 Autizmussal élő személyek jogi chartája...5 I. Az Ö.T.V.E.N. program bemutatása...7 II. A célcsoport bemutatása...10 III. A célcsoport pozíciója a hazai oktatási rendszerben...11

Részletesebben

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig.

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig. vezérelve döntöttek így Évezredes, ősi beidegződéseik, mélytudatuk tartalma súgta nekik, hogy a hegyes tű fegyver és nem létezik, hogy segítő szándékot, baráti érzést képvisel. Azt hiszem, az álláspontjuk

Részletesebben

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak:

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak: Buddha egy fa alatt ült, és a tanítványainak magyarázott. Odament hozzá egy férfi, és beleköpött az arcába. Buddha megtörölte az arcát, és visszakérdezett: - És most?akarsz még mondani valamit? A férfi

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

Az élet napos oldala

Az élet napos oldala Az élet napos oldala írta Mercz Tamás E-mail: mercz_tomi@hotmail.com Első rész Minden kicsiben kezdődik el A fűnyíró idegesítő berregő motorhangja teljesen betölti szobám zegzugait. Zúg a rikítóan kék

Részletesebben

Örömre ítélve. Már jön is egy hölgy, aki mint egy

Örömre ítélve. Már jön is egy hölgy, aki mint egy Örömre ítélve Fotók: Gál Efraim Ha a drog egy fallal körbezárt város, akkor ki engedélyezi vagy tiltja a kijárást? Vajon ha az embernek több száz kulcsa lenne az örömhöz, bárhova bezárhatnák? Nem tudom.

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

Szülőcsoport. Mondom és. Hallgatom a magamét..

Szülőcsoport. Mondom és. Hallgatom a magamét.. Szülőcsoport Mondom és Hallgatom a magamét.. Az elsődleges tünetek alkotják a dadogás magját hangok, szótagok, szavak gyakori ismétlődése hangok megnyújtása csendes vagy hangzó blokádok Gyerekeknél

Részletesebben

ÉRTÉKEIM - 1. 2. munkalap: Mindennapi NLP Online Célkitűző Tanfolyam 2. munkalap: Értékeim - 1. Dátum: ...

ÉRTÉKEIM - 1. 2. munkalap: Mindennapi NLP Online Célkitűző Tanfolyam 2. munkalap: Értékeim - 1. Dátum: ... 2. munkalap: ÉRTÉKEIM - 1. Dátum:... - 2. oldal - Mindennapi NLP A most következő feladattal megismerheted az alapvető értékeidet. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 3. levelét.

Részletesebben

Mars és Vénusz párkeresőben

Mars és Vénusz párkeresőben Mars és Vénusz párkeresőben 1. Bevezetés Sok férfi és nő szeretne biztonságos párkapcsolatban élni, de legtöbbjüknek fogalma sincs arról, hogyan és hol keresse az igazit. Arról pedig még kevésbé, hogy

Részletesebben

A pszichoanalízis. avagy a művészetkritikussá lett pszichológus. Művészeti kommunikáció 2008 tavasz

A pszichoanalízis. avagy a művészetkritikussá lett pszichológus. Művészeti kommunikáció 2008 tavasz A pszichoanalízis avagy a művészetkritikussá lett pszichológus Sigmund Freud (1856-1939) A freudi pszichoanalízis gyökerei - irracionalitás a misztikus tudomány; - racionalitás a racionalizált misztikum:

Részletesebben

Cigánykártya tanfolyam

Cigánykártya tanfolyam Cigánykártya tanfolyam A cigánykártya lapjainak ismertetése http://ciganykartyatanfolyam.blogspot.hu 1 Ajándék Alapállapotban az ajándékozás, a pozitív érzelmek kimutatása, az őszinte odaadás és nyitott

Részletesebben

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is.

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. Pszichológus etika I. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. I. Az etika tárgya A jó fogalma II. Ki határozza meg, mi a jó? III. A hétköznapok

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése A diszpozíciókat úgy is elképzelhetjük,

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Azonnal megkezdődtek a bejelentkezések. És szinte kizárólag férfiak hívtak.

Azonnal megkezdődtek a bejelentkezések. És szinte kizárólag férfiak hívtak. A NAPI BETEVŐ A Férfiak a díványomon egy váratlan utazás története, amely történetesen a férfiak erotikus gondolkodásába vezetett. Amit ott megtanultam pácienseim vágyairól és viselkedéséről a szex és

Részletesebben

A kompetenstől, az elkötelező vezetésig

A kompetenstől, az elkötelező vezetésig A kompetenstől, az elkötelező vezetésig Gondoljon egy eseményre az elmúlt időszakból, ami pozitív érzéseket keltett Önben! Megvan? Mi az a pozitív érzés? Ízlelgesse raktározza el! Miről fogunk beszélgetni?

Részletesebben

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit Kommunikáció az élet végén Magyari Judit A halálhoz való viszonyulás megváltozott. A múlt század elejéig nem fordulhatott elő, hogy valaki egyedül maradjon, és ne legyen mellette valaki, aki segít neki

Részletesebben

PSZICHOLÓGIAI ÚJRAHASZNOSÍTÁS AVAGY NEM MINDEN SZEMÉT, AMI HULLADÉK

PSZICHOLÓGIAI ÚJRAHASZNOSÍTÁS AVAGY NEM MINDEN SZEMÉT, AMI HULLADÉK PSZICHOLÓGIAI ÚJRAHASZNOSÍTÁS AVAGY NEM MINDEN SZEMÉT, AMI HULLADÉK Szil Péter Az Integral folyóiratban 2001. márciusában megjelent írás (fordította: Cserháti Éva) bővített változata. Erőfeszítésünk, hogy

Részletesebben

Amit magunkkal hozunk - továbbadjuk? Nevelési attitűdök, amelyekben felnövünk

Amit magunkkal hozunk - továbbadjuk? Nevelési attitűdök, amelyekben felnövünk Sági Zoltán Amit magunkkal hozunk - továbbadjuk? Nevelési attitűdök, amelyekben felnövünk A világgal való elsődleges tárgykapcsolatunknak - a szülő-gyermek kapcsolatnak - alapvető szerepe van személyiségünk

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen?

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Természetesen minden szülő a legjobbat akarja a gyerekének, de sajnos a hétköznapok taposómalmában nem mindig veszi észre az ember, hogy bizonyos reakciókkal

Részletesebben

A gyász feldolgozása gyilkosság vagy vétkes emberölés után

A gyász feldolgozása gyilkosság vagy vétkes emberölés után A gyász feldolgozása gyilkosság vagy vétkes emberölés után A gyász feldolgozása A közeli hozzátartozó halála megrázó élmény. Különösen fájdalmas, ha megölnek egy hozzánk közel álló embert. Az ily módon

Részletesebben

Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban. Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar

Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban. Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Megváltozott házasságkötési szokások Magyarországon (Ezer hajadonra

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

Én-térkép! Aki beszél, kaput nyit saját belső világára.

Én-térkép! Aki beszél, kaput nyit saját belső világára. Én-térkép! Az Én-ek, olyan állapotok, melyekkel azonosul az ember. Meg kell vizsgálni, hogy milyen viszony fűzi az embert ezekhez az állapotokhoz, illetve mi indította el az adott viszony kialakulását.

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség HÁLA KOPOGTATÁS 1. Egészség Annak ellenére, hogy nem vagyok annyira egészséges, mint szeretném, teljesen és mélységesen szeretem és elfogadom a testemet így is. Annak ellenére, hogy fizikailag nem vagyok

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára Célok Segíteni a megváltozott munkaképességű személyeket abban, hogy hatékonyan kezeljék a munkahelyi stresszt, változásokat, negatív

Részletesebben

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Szerző: Koródi Sándor 2010. Hogyan teremtheted meg életedben valóban azokat a tapasztalatokat, amikre igazán a szíved mélyén vágysz? Ebből a könyvből és a hozzá tartozó

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett 2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett... és mi csak vétkeztünk és te szenvedtél egyre, mentünk vakon az ösztöneink után de te felnéztél az égre. mentünk a gyehenna égő szennyhalmazán, égett a testünk,gőzölgött

Részletesebben

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella Legyetek nők, ha tudtok (Részlet) A szerelem misztérium a szex-szenvedély is az arról van szó mi férfiak, férfiak maradjunk, és nők a nők szabadok,

Részletesebben

12 A NYER ÉNKÉP hírneve és imázsa mi milyennek látjuk önmagunkat. képünk van saját magunkról mit gondolunk, érzünk és hiszünk

12 A NYER ÉNKÉP hírneve és imázsa mi milyennek látjuk önmagunkat. képünk van saját magunkról mit gondolunk, érzünk és hiszünk 12 A NYERŐ ÉNKÉP Egy országnak, egy iparágnak, egy cégnek, egy szervezetnek, egy terméknek, vagy egy személynek, mind van hírneve és imázsa. Nagyon fontos az, hogy mint cég, vagy személy, milyennek látnak

Részletesebben

ALYSS THOMAS FONTOS KÉRDÉS, amelyet fel kell tenned. Hogy az élet neked dolgozzon

ALYSS THOMAS FONTOS KÉRDÉS, amelyet fel kell tenned. Hogy az élet neked dolgozzon ALYSS THOMAS FONTOS KÉRDÉS, amelyet fel kell tenned Hogy az élet neked dolgozzon ALYSS THOMAS FONTOS KÉRDÉS, amelyet fel kell tenned Hogy az élet neked dolgozzon A könyvben előforduló magyar hivatkozásokat

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 Tartalom BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 1. fejezet AZ ISKOLAFÓBIÁRÓL 19 Iskolakerülésrôl van-e szó? 19 Az iskolafóbia típusai 20 Az iskolafóbia szempontjából fontos három korcsoport 21 Szorongásos

Részletesebben

Jobb önismeret, avagy a 3 énállapot. Meggyőződések, a világról és az életről alkotott elképzelések. Szülő. Felnőtt A realizmus

Jobb önismeret, avagy a 3 énállapot. Meggyőződések, a világról és az életről alkotott elképzelések. Szülő. Felnőtt A realizmus Tranzakció Analízis 1 l'iedrs. www.iedrs.com - Ce document est notre propriété. Il ne peut ni être copié, ni communiqué à des tiers sans autorisation expresse de Jobb önismeret, avagy a 3 énállapot Szülő

Részletesebben

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje 173 Ecsédi Edit A diákok megismerése Az Egyéni Fejlődési Terv alkalmazásának tapasztalatai A Dobbantó program egyik fontos

Részletesebben

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet Tartalom Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet 1. fejezet: Egy új szemlélet Minden vágyad meghallgatásra talál, és

Részletesebben

Szita Szilvia - www.magyarora.com 2004. II. Biztatás, bátorítás

Szita Szilvia - www.magyarora.com 2004. II. Biztatás, bátorítás I Biztatás, bátorítás I Biztatás, bátorítás Beszédpanelek és mintadialógusok - Ne izgulj, menni / sikerülni fog! - Ne butáskodj, menni / sikerülni fog! - Ne hülyéskedj, menni / sikerülni fog! - Ne félj,

Részletesebben

Szolgáló. Szabadságra születve

Szolgáló. Szabadságra születve Szabadságra születve A szabadság, mint fogalom, mint emberi érték él évezredek óta társfogalmakkal egyetemben ereinkben. A szabadság önmagában hordoz minden igaz értéket, így a békességet, szeretetet,

Részletesebben

30. Lecke: Engedd el és Következtetés

30. Lecke: Engedd el és Következtetés 30. Lecke: Engedd el és Következtetés 30. Lecke : Engedd el és Következtetés Fogalmak: Engedd el Az eredmény az univerzum felelőssége. Határozd meg, hogy mit akarsz megvalósítani, hogy mi a célod, majd

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET gyerekeknek Ferrádi Hádi, a kis versenyautó Ismersz olyan meséket, amiben versenyautók vagy sportkocsik szerepelnek? Ismered például Villám McQueent?

Részletesebben

Deviancia Bánlaki Ildikó 2010

Deviancia Bánlaki Ildikó 2010 Deviancia Bánlaki Ildikó 2010 Deviancia Elhajlás, (helyes) úttól való eltérés. Deviáns viselkedés Olyan viselkedésforma, amely a társadalom többsége által elfogadott normát, normákat sért. Társas együttélésünket

Részletesebben

Lodzsong gyakorlatok 2 5. Küldés szeretet

Lodzsong gyakorlatok 2 5. Küldés szeretet Potova Lodzsong gyakorlatok 2 5 Küldés szeretet Amikor a meditációt végezzük, üljünk nyugodtan és lélegezzünk nyugodtan. Minden kilégzés alatt gondoljuk a következőt: A kilégzésünk olyan energia, amely

Részletesebben

BEVEZETÉS MIÉRT ÉS HOGYAN BESZÉL(HET)ÜNK FEMINIZMUS ÉS ANTROPOLÓGIA VISZONYÁRÓL

BEVEZETÉS MIÉRT ÉS HOGYAN BESZÉL(HET)ÜNK FEMINIZMUS ÉS ANTROPOLÓGIA VISZONYÁRÓL BEVEZETÉS MIÉRT ÉS HOGYAN BESZÉL(HET)ÜNK FEMINIZMUS ÉS ANTROPOLÓGIA VISZONYÁRÓL Sokak számára furcsán hangozhat a feminizmusnak valamilyen tudományággal való összekapcsolása. Feminizmus és antropológia

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Szégyen (60x40 cm, vászon, vegyes technika) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉRZELEM és ÉRTELEM Nem értem, mit jelent ez az érzés! (Golán Angéla

Részletesebben

Kötődés és párkapcsolat. Nistor Mihaela

Kötődés és párkapcsolat. Nistor Mihaela Kötődés és párkapcsolat Nistor Mihaela 2010 Gyerekkori kötődés I. Érzelmileg kapcsolódni valaki máshoz Alapgondolat: biztos alapot nyújtani a másik számára A kötődési kapcsolatban a gyerek, majd a felnőtt

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Channának.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Channának. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Channának. 1 2 Nagyon régen, mielőtt megszülettél, 'Abdu'lBahá ellátogatott Amerikába. Az utazás alatt Amerikában

Részletesebben

Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele?

Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele? Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele? Kérdések elitista megközelítés egyenlőség elv? ritka, mint a fehér holló nekem minden tanítványom tehetséges valamiben mi legyen a fejlesztés iránya? vertikális

Részletesebben

13 JÓ SZOKÁSOK KIFEJLESZTÉSE

13 JÓ SZOKÁSOK KIFEJLESZTÉSE 13 JÓ SZOKÁSOK KIFEJLESZTÉSE Mindegyikünknek kétféle szokásai vannak: jók és rosszak. A jó szokásaink közelebb visznek minket álmaink földjére, és a rosszak távolabb visznek álmaink földjétől. A jó szokások

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

A szülés utáni depresszióról. Várnai Dóra Genium Med Egészségügyi Központ (Országos Gyermekegészségügyi Intézet) varnai.dora.eszter@gmail.

A szülés utáni depresszióról. Várnai Dóra Genium Med Egészségügyi Központ (Országos Gyermekegészségügyi Intézet) varnai.dora.eszter@gmail. A szülés utáni depresszióról Várnai Dóra Genium Med Egészségügyi Központ (Országos Gyermekegészségügyi Intézet) varnai.dora.eszter@gmail.com Szülés után lehetséges. Poszt partum blue Poszt partum depresszió

Részletesebben

Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai

Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai III. LÉTKÉRDÉS KONFERENCIA EGYÜTT-LÉT. A kapcsolatok természetrajza Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai Sivaráma Szvámi vaisnava teológus - Mit nevezünk kapcsolatnak? - Azt a közös alapot,

Részletesebben

Stressz, szorongás, megküzdés a 12-15 éves korosztálynál. Dr. Járai Róbert Zánka 2006.

Stressz, szorongás, megküzdés a 12-15 éves korosztálynál. Dr. Járai Róbert Zánka 2006. Stressz, szorongás, megküzdés a 12-15 éves korosztálynál Dr. Járai Róbert Zánka 2006. lőadás vázlata Stressz fogalma Szorongás és félelem Megküzdés Önbizalom és képesség 2 tressz A szervezet egészséges

Részletesebben

A Halál antropológiája című egyetemi kurzus létjogosultsága. Egy fogorvos találkozása a halállal

A Halál antropológiája című egyetemi kurzus létjogosultsága. Egy fogorvos találkozása a halállal SZLEPÁK BÁLINT A Halál antropológiája című egyetemi kurzus létjogosultsága. Egy fogorvos találkozása a halállal SZEMLE Összefoglalás Tanulmányom témája az általános fogászati ellátásban résztvevő fogorvosok

Részletesebben

Nehézségek a kommunikációban. Bán Ildikó 2016

Nehézségek a kommunikációban. Bán Ildikó 2016 Nehézségek a kommunikációban Bán Ildikó 2016 MILYEN A JÓ ORVOS? a beteg szemszögéből Mi teszi az orvost jó orvossá? 72% - jó személyes viszony a beteg és az orvosa között (empátia, figyelem, meghallgatja

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben