"A nagy mesemondó" : Benedek Elek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""A nagy mesemondó" : Benedek Elek"

Átírás

1 "A nagy mesemondó" : Benedek Elek Benedek Elek szeptember 30-án született. Születésnapjához igazodik a Népmese Napja, amelyet az ő emlékére szeptember 30-án tartunk. Benedek Elek Kisbaconban született, Székelyföldön, ahol diákéveit is töltötte. Az anyatejjel szívta magába a népköltészetet, falusi altatódal, mondóka, gyermekjáték, nyelvtörő, közmondás, mese és monda volt a nevelője. Az édesapja Kisbacon egyik legjobb mesemondója volt, aki olyan regéket mondott el neki, amelyeknek nagy része eredeti népköltészet, de voltak olvasmányaiból eredő regéi is. Az apa, Benedek Huszár János a reális mesék mestere. A mesék, a mondák és a rege színtere Kisbacon és környéke. A reális mesék cselekménye magában a faluban, annak határában folyik, a tündérmesék színtere a havas, a végeláthatatlan rengeteg, amely a falutól nem messze emelkedik. Hazulról tehát gazdag szellemi útravalóval indult a székelyudvarhelyi kollégiumba. Ott pedig kedvező légkör fogadta, mert a kollégiumban hagyománya volt a népköltési gyűjtésnek. Ez a hagyomány általános, közös értéke a református kollégiumoknak, megtaláljuk Debrecenben, Sárospatakon és másutt is. Rendszerint egy-egy kitűnő tanár kezdeményezi és irányítja a gyűjtést, Sárospatakon például Erdélyi János nevéhez fűződik a gyűjtőmunka felvirágoztatása.

2 A székelyudvarhelyi kollégiumban Kriza János gyűjtése a Vadrózsák címmel megjelent kötet sikere keltett érdeklődést a néphagyományok iránt. Ennek hatására a kollégium pályázatot hirdet: egy arany pályadíjat tűz ki a legjobb népköltési gyűjtemény szerzőjének. Ezt a pályázatot az os tanítási évben Benedek Elek nyeri meg. A Kollégiumban divat volt a csúfolódás, hányszor hallotta Benedek Elek a kicsi varjú, kicsi varjú kiáltozást, mert rá ezt a nevet ragasztották. Onnan kapta a nevet, hogy az egyik kisbaconi fiút varjúnak nevezték, mert sokat köhögött, krákogott, ő meg együtt járt vele iskolába, hát a nagy varjú mellett most már kicsi varjú is akadt, akin gúnyolódhattak. Sebesi Jóbbal kötött barátsága, közös népköltési gyűjtőmunkája, közös tevékenysége Benedek Elek legszebb diákkori emléke. Sebesi Jób barátsága lelkesítő is Benedek Elek számára, hiszen közös célért fáradoznak: a népet akarják saját művészetének értékére ráébreszteni, az ország kultúráját kívánják a nép költészetével felfrissíteni. Érettségi után Pestre jött, ahol tanárnak készült, de igazából író szeretett volna lenni. Korábban gyűjtött népköltészeti alkotásait Gyulai Pálnak mutatja meg először, akinek tetszett a gyűjtemény. Ezután egyetemi tanulmányait félbeszakította, s újságíró lett. Az első újságírói tapasztalatokat a Budapesti Hírlapnál szerezte. Otthon érezte magát a szerkesztőségben, ő volt a társaság Benjáminja. Székely viseletét nem vetette le, erről nevezte el egyik kollégája Zekének. Benedek Elek eleinte álnéven írt a lapban: Kópé, Zeke, majd Székely Huszár volt az álneve. Innentől kezdve az írásnak élt, s folyamatosan jelentek meg művei, gyűjtései: 1885-ben jelent meg a Székely Tündérország, három évvel később pedig a Székely mesemondó. Az igazi vállalkozás azonban az öt kötetben megjelenő Magyar mese- és mondavilág, ami a millennium ünnepére készült ( ). A mesék a legszélesebb néprétegekhez vásári füzetek, nemes ponyva formájában jutottak el, melynek nyomtatását Méhner Vilmos vállalta el.

3 A Magyar mese- és mondavilág kötetkiadását pedig Ranschburg Viktor, az Athenaeum igazgatója adatta ki ban. A kiadásnak óriási közönségsikere volt. A belőle készült válogatások a Többsincs királyfi, a Világszép Nádszál Királykisasszony, a Vége jó, minden jó. A Magyar mese- és mondavilág példányszámát megsokszorozza, hogy a falusi papok, tanítók köteteit egy-egy község sok olvasója forgatta. Ezek a kötetek az iskolai, a kaszinói könyvtárak polcain is megtalálhatóak voltak, hatásuk szinte felmérhetetlenül nagy. Különböző kalendáriumokban is olvasták Benedek Elek meséit a vidéki emberek. A Magyar mese- és mondavilágban nemcsak gyűjtött, hanem költött meséket is találunk: a Gyöngyvirág Palkó, a Gyurika szerencsekrajcárja és a Kolontos Palkó címűek minden valószínűség szerint Benedek Elek saját meséi. Ezeket a meseíró népmesei elemekből maga költhette, mert változatukat a magyar népmesekincsben nem találjuk. Fontosnak tartja, hogy magyar népmesét adjanak a gyermekek kezébe, mert a mese a nép lelkét, örömét, bánatát, mindennapjait tárja a gyermekek elé. A gyermekirodalom művelése számára misszió, ő volt az első író, aki a gyermekirodalom ügyét a magyar művelődéspolitika fontos kérdésének tartotta, mint országgyűlési képviselő is. A mesemondó Benedek Elek stílusával veszi birtokba a mesét. Oldalakat tölthetnénk meg az általa használt mesei formulákkal, állandó kifejezésekkel, mint: telt múlt az idő ; mentek mendegéltek hetedhét ország ellen ; te az enyém, én a tied, ásó kapa, s a nagy harang válasszon el minket ; olyan szép volt, hogy a napra lehetett nézni, de őrá nem ; halálnak halálával halsz meg ; köszönd, hogy öreganyádnak szólítottál stb. Különösen szépek az állandó hasonlatok: hullott a könnye, mint a záporeső ; reszketett, mint a nyárfalevél; úgy eltűntek, mintha a föld nyelte volna el; magára maradott, mint az útszéli fa stb. Még jobban tükrözik az egyéni nyelvi ritmus megtartására való törekvést a mese kezdő és záró formulák. Olykor a szócsoport egyaránt utal az időbeli és a térbeli távolság bizonytalan nagyságára: Egyszer volt, hol nem volt ; volt egyszer hetedhétországon is túl ; Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás tengeren is túl Benedek Elek mindig másképp indítja a meséjét, mint ahogyan a kapott szöveg kezdődik, ezzel mintegy dokumentálva, de biztosítva is azt, hogy nem másolásról, hanem egyéni újramesélésről van szó. Ugyanezt tapasztalhatjuk a záróformuláknál is. Néhány általa is kedvelt záróformula: Itt a vége fuss el véle; aki nem hiszi, járjon utána; ma is élnek, ha meg nem haltak. Benedekek Eleket a nemzetiségek mesekultúrája is erősen foglalkoztatta. A román és a szász mesék kiadásával megszeretette a nemzetiségeket, és megismertette a gyerekekkel a mese-rokonság lényegét. A következő lépés a világirodalom mesekincsének átültetése : a Grimm testvérek meséi 31 kiadásában, az Ezeregyéjszaka legszebb regéi 18 kiadásban jelent meg. A meséket nem szóról szóra fordította, de nem is hamisította meg az eredeti mondanivalót. A magyar olvasó, aki gyermekkorában Benedek Elek fordításában ismerte meg a Hófehérkét, az eredetit olvasva, csalódva teszi le a könyvet. Az eredeti szöveg érzéketlen, rideg, mert egyszerűen közli: amikor a kislány megszületett, meghalt a királyné. Mit ír erről Benedek Elek?: De nem sokáig gyönyörködhetett a királyné Hófehérkében, attól kezdve, hogy kinyitotta az ablakot, elkezdett betegeskedni, lassankint elhervadt, s meghalt. A német eredetiben a vadász egyszerűen engedelmeskedik a parancsnak, készen áll arra, hogy Hófehérkét megölje. Nem így a magyar változatban, ott megsajdul a vadász szíve a gonosz beszédre, de nem szólhat. Kimegy nagy búsan a szobából.

4 A népmese gyűjtések mellett jelentősek Benedek Elek mesefordításai is. Angol példára színes mesekönyveket jelentetett meg. Az első a Kék mesekönyv, melyet követte a Piros, Ezüst és Arany mesekönyvek. Novellái, regényei, és a lányregényei: Katalin, Uzoni Margit, Mária, Huszár Anna, valamint a magyar nemzeti múltat népszerűsítő írásai: A magyar nép múltja és jelene, Hazánk története, Nagy magyarok élete. Mint újságíró többféle lap munkatársa, majd szerkesztője lett. (Nemzeti Iskola, Néptanítók Lapja, Az Én Újságom, Jó Pajtás, Cimbora stb.)

5 Élete alkonyán 1921-től - visszatért szülőföldjére, ahol fáradhatatlanul küzdött tovább elképzeléseinek valóra váltásáért. A Magyar mese-és mondavilág honoráriumából, a sok-sok meséből megépítheti házát, a kisbaconi meseházat. Főként azért meseház, mert olyan erkölcsi törvény uralkodik benne, mint Benedek Elek meséiben. Itt a személyválogatást nem ismerő szeretet, mely nem tesz különbséget ember és ember, gyerek és gyerek között, sem faji, sem egyházi, sem más szempontból, éppúgy íratlan törvény, mint a közös munka, melyet a nép felemelkedéséért kell végezni. Családtag és vendég, mindenki kiválasztottnak érzi magát ebben a házban, ahol az író bizalma, szeretete, hite teszi lehetetlenné, hogy bárki megtagadja az íratlan törvényeket. olvashatjuk Lengyel Dénes Benedek Elekről írt munkájában augusztus 17-én, munka közben érte a halál. Az utolsó három szó, amelyet kért, írói végrendelete: "- fő, hogy dolgozzanak." Benedek Elek sírkövére azt a rövid sírverset vésték, amelyben egész életét összefoglalta: Jézus tanítványa voltam: Gyermekekhez lehajoltam, A szívemhez fölemeltem, Szeretetre így neveltem.

6

A SZEGÉNY KISGYER- MEK HOGYAN JUTOTT EL A BÚS FÉRFIVÁ VÁLÁSHOZ

A SZEGÉNY KISGYER- MEK HOGYAN JUTOTT EL A BÚS FÉRFIVÁ VÁLÁSHOZ 1 Iskolai tanulmányaim során sokat foglalkoztunk KOSZTOLÁNYI DEZSŐ munkásságával, ám az én érdeklődésemet annyira felkeltette munkássága, hogy tovább szerettem volna fejleszteni tudásomat kutatásokkal.

Részletesebben

1. A népköltészet szerepe a magyar irodalomban

1. A népköltészet szerepe a magyar irodalomban 1 1. A népköltészet szerepe a magyar irodalomban I. A népköltészeti alkotások általános jellemzése: Szerzőjük ismeretlen. Évszázadokon keresztül szájhagyomány útján terjedtek. Céljuk a pihentetés, kikapcsolódás,

Részletesebben

Az iskola története. Nagy Adrienn Illés Ferenc Az első évtizedek

Az iskola története. Nagy Adrienn Illés Ferenc Az első évtizedek 1 A pedagógushit, mely inkább természet, mint nézet dolga, kettőt tételez fel: hogy az emberek (az eddigieknél különbbé) nevelhetők, s hogy (az eddigieknél többre) taníthatók! Németh László Kedves Olvasó!

Részletesebben

Látogatás egy nagy múltú iskola könyvtárában

Látogatás egy nagy múltú iskola könyvtárában Látogatás egy nagy múltú iskola könyvtárában A pécsi Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és könyvtára múlt és jelen Pécs a tudomány magvainak terjesztésére különösen alkalmas olvasható a Ciszterci Rend

Részletesebben

ÉLET. Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám. A tartalomból:

ÉLET. Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám. A tartalomból: UNITÁRIUS ÉLET Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám Bartók Béla síremléke a Farkasréti temetõben A tartalomból: Imádság Õszi Hálaadás ünnepén Zsoltáros hálaadás

Részletesebben

Őriné Nagy Cecília. A jó kormányos. Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás

Őriné Nagy Cecília. A jó kormányos. Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Őriné Nagy Cecília A jó kormányos Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Gödöllői Városi Múzeum 2013 1 A jó kormányos Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Gödöllői Városi Múzeum

Részletesebben

Irodalom. 11. osztály

Irodalom. 11. osztály Irodalom 11. osztály Az olvasás életforma, nem az teszi az olvasó embert olvasó emberré, hogy sok könyvet olvas hanem az a tény, hogy mindennap olvas. /Hegedűs Géza/ Eötvös Loránd Műszaki Középiskola és

Részletesebben

Akkor érzem jól magam, ha együtt a család

Akkor érzem jól magam, ha együtt a család Akkor érzem jól magam, ha együtt a család Beszélgetés Dr. Sokcsevits Dénessel Minden magyarországi nemzetiségnek, népcsoportnak vannak emblematikus személyiségei, megkerülhetetlen szakemberei, a közéletben,

Részletesebben

CSALÁD, LÉGY, AMI VAGY

CSALÁD, LÉGY, AMI VAGY Egresits Ferenc CSALÁD, LÉGY, AMI VAGY A Szent Istváni példa Ah, hol vagy magyarok tündöklő csillaga, Ki voltál valaha országunk istápja? Olvassuk, naponta a Győr-Bácsai Szent István király plébánia templom

Részletesebben

Ferenc pápa 2016-ban Szombathelyre látogat

Ferenc pápa 2016-ban Szombathelyre látogat Mozaik Magyar vagyok, magyar, magyarnak születtem 9. oldal Szent Márton földje Rumi Rajki István kútszobrának története és előzményei 11. oldal Egyházunk Gondolatok a nagy figyelmeztetésről szóló üzenetekről

Részletesebben

Azért eszünk, hogy éljünk, nem azért élünk, hogy együnk. Búzaszentelő ünnepség Táton. T. közéleti folyóirat. 2013. augusztus VIII. évfolyam, 2.

Azért eszünk, hogy éljünk, nem azért élünk, hogy együnk. Búzaszentelő ünnepség Táton. T. közéleti folyóirat. 2013. augusztus VIII. évfolyam, 2. 2013. augusztus VIII. évfolyam, 2.szám r T. közéleti folyóirat A M I R O L Azért eszünk, hogy éljünk, nem azért élünk, hogy együnk Száz év alatt. - ez alig több mint két emberöltő, - nagy változások történtek

Részletesebben

Szemerjai Szász Károly

Szemerjai Szász Károly Egyszerű gondtalan élet, s függetlenség és aztán hogy dalolhassak ez a vágyam! 1 Szemerjai Szász Károly Gyermek- és ifjúkora Szász Károly 1829. június 15-én született Nagyenyeden. Apja, id. Szász Károly,

Részletesebben

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ VIII. évf. 1. sz. 2001. HÚSVÉT EGRI FEHÉR/FEKETE a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ tavasz te csupa zöld a föld magot ölelve

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

www. gardonyi.eger-sulinet.hu/iskolaújság

www. gardonyi.eger-sulinet.hu/iskolaújság VII. évf. 4. szám 2012. december www. gardonyi.eger-sulinet.hu/iskolaújság Decemberi gondolatok Tisztelt Igazgató Úr, Igazgatóhelyettes Nő, Tisztelendő Atyák, Kedves Kollégák! Köszönöm a meghívást, hogy

Részletesebben

Máltai Hírek. A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja

Máltai Hírek. A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja Máltai Hírek A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja XII. évfolyam 2. szám 2006. június Tartalom M ÁLTAI H ÍREK 2006. június Tartalom Elnöki levél 3 Naptár mi történt,

Részletesebben

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI Szerkeszti: Márkusné Natter-Nád Klára XXXIV. évfolyam 2013/2 június Tartalom Költészet és zene 100 éve született Weöres Sándor dr. Szabó Szabolcs..........................................

Részletesebben

A Kazinczy-kutatás új eredményei

A Kazinczy-kutatás új eredményei szemle Kováts Dániel A Kazinczy-kutatás új eredményei A magyar irodalomtudomány, azon belül a Kazinczy-kutatás hasznos segédeszközt kap kezébe Busa argit Szinnyey-díjas bibliográfus új kötetének megjelenésével.

Részletesebben

A SZENTLÉLEK PLÉBÁNIA KÖZÖSSÉGI LAPJA SZATMÁRNÉMETI, 2006. HÚSVÉT

A SZENTLÉLEK PLÉBÁNIA KÖZÖSSÉGI LAPJA SZATMÁRNÉMETI, 2006. HÚSVÉT A SZENTLÉLEK PLÉBÁNIA KÖZÖSSÉGI LAPJA SZATMÁRNÉMETI, 2006. HÚSVÉT Valóban Feltámadt Az Úr! Minden esztendő húsvéti ünnepe ezzel a csodálatos örömhírrel ajándékoz meg bennünket: Valóban feltámadt az Úr!

Részletesebben

IV. (XX.) ÉVFOLYAM, 47. SZÁM 2009. DECEMBER 17. 260 FORINT

IV. (XX.) ÉVFOLYAM, 47. SZÁM 2009. DECEMBER 17. 260 FORINT 260 FORINT VOLTUNK! VAGYUNK! LESZÜNK! 2 BALSZEMMEL BALSZEMMEL Thürmer Gyula MI A BAL SZEMÜNKKEL NÉZÜNK A VILÁGRA. ÍGY SOK MINDENT ÉSZREVESZÜNK, AMIT CSAK A JOBB SZEMÜNKKEL NEM LÁTNÁNK. MÁSKÉNT IS LÁTJUK

Részletesebben

Múló szerelem volt a matematika?

Múló szerelem volt a matematika? Staar Gyula Múló szerelem volt a matematika? Beszélgetés Vekerdi Lászlóval Első rész Méltóságteljes képleteibe burkolódzva, a beavatottak kis körén kívül mindenkinek érthetetlenül, idegen és titokzatos

Részletesebben

A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014

A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014 Küldött A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014 gyertyagyújtások advent 1. vasárnapján Keszthely (Fotó: Zalai Hírlap) VeszPrém PáPa Küldött: A Veszprémi Főegyházmegye lapja. Megjelenik

Részletesebben

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból 2013. március 15. A zagyvapálfalvai Jézus Szíve Plébániatemplom lapja V. évfolyam, 5-6. szám (61-62.) Bevezetőként Kedves Olvasóink, kedves Hívek! Ahogyan azt korábban is írtuk: XVI. Benedek pápa lemondása

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat Lapja

Kenézlő Községi Önkormányzat Lapja Kenézlő Községi Önkormányzat Lapja Sok szeretettel köszöntök minden Olvasót, aki kezében tartja önkormányzatunk most megjelent számát. Nemsokára karácsony ünnepét üljük, most a várakozás az advent ideje

Részletesebben

figyel Erdõszentgyö rgyi Övéi közé jött

figyel Erdõszentgyö rgyi Övéi közé jött figyel Kiadja a Bodor Péter Mûvelõdési Egyesület Õ V. É V F O L Y A M 3 7. S Z Á M, 2 0 0 5. D E C E M B E R 10 OLDAL - ÁRA 1,5 LEJ Övéi közé jött SEBESTYÉN Péter Fotó: Kovrig Zoltán Beke Sándor Fejedre

Részletesebben

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8)

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) IV. évf. 9. szám 2013. május 19. HÍVÓ SZÓ SzigetszentmiklósKossuth utcai Református Egyházközség lapja A LÉLEK EREJE Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) Pünkösd a Szentlélek

Részletesebben

Richard Huck Scarry. Mászkál, figyel, rajzol. Budapesten. XXI. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál. Díszvendég: Törökország

Richard Huck Scarry. Mászkál, figyel, rajzol. Budapesten. XXI. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál. Díszvendég: Törökország XXI. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál WWW.KONYV7.HU XVIII. ÉVFOLYAM 2014. 1. SZÁM ELÔFIZETÔKNEK 350 Ft Díszvendég: Törökország Muhsine Helimoǧlu Yavuz a török irodalomról Závada Pál a Természetes fényrôl

Részletesebben

Dénes (Grósz) Sándor Családi események A Grószból Dénes

Dénes (Grósz) Sándor  Családi események A Grószból Dénes 1 Dénes (Grósz) Sándor Szakmája szerint jogász volt, de nem gyakorolta mesterségét. Mint újságíró, mint szerkesztő, mint író dolgozott és ezeken a területeken jelentőset alkotott. 1908-tól kötelezte el

Részletesebben

VIII. évfolyam 1. szám, Húsvét

VIII. évfolyam 1. szám, Húsvét VIII. évfolyam 1. szám, Húsvét 2011. április www.pilis.reformatus.hu Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. 2 Korintus 12,9 Biztosan sokan vannak, akik szívesen olvasnak

Részletesebben

Komáromi Öregdiák. A komáromi magyar gimnázium BARÁTI KÖRÉNEK 15. hírlevele 2008. június V. évfolyam 2. szám

Komáromi Öregdiák. A komáromi magyar gimnázium BARÁTI KÖRÉNEK 15. hírlevele 2008. június V. évfolyam 2. szám Komáromi Öregdiák A komáromi magyar gimnázium BARÁTI KÖRÉNEK 15. hírlevele 2008. június V. évfolyam 2. szám És ég az oltár. Ím, körébe gyűltünk, Szétszórt bolyongók a vész idején. Máris tüzénél szent lángra

Részletesebben