1. Számítógép hálózatok felépítése, alapelemei. 2. Alapfogalmak. Hálózati alapok 1 / 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Számítógép hálózatok felépítése, alapelemei. 2. Alapfogalmak. Hálózati alapok 1 / 12"

Átírás

1 Hálózati alapok 1 / Számítógép hálózatok felépítése, alapelemei A számítógép hálózatok célja a felhasználói számítógépek közötti kommunikáció megvalósítása. Ezeket a számítógépeket nevezik host-nak. A hostok úgynevezett alhálózatokon keresztül kommunikálnak egymással. Az alhálózat lehet telefonvonal, de lehet olyan áramkörök összessége, amelyek képesek tárolni az üzeneteket, és kiválasztani a legmegfelelőbb útvonalat az információ célbajuttatásához. Az információk továbbításához szükség van valamilyen átvivő közegre is, amely fizikailag továbbítja a kódolt információt. Legegyszerűbb esetben az átvivő közeg valamilyen vezeték. Az összetett hálózaton való információ továbbításhoz szükség van még kapcsoló elemekre is, amelyek két vagy több átviteli vonal kapcsolását végzik. Ezeket együttesen IMP-nek (Interface Message Processors interfész üzenet feldolgozóknak) nevezik. Az IMP lehet egy számítógép is, de lehet különálló speciális berendezés is, mint repeater, HUB, bridge, router, gateway. Ezeknek a szerepére a későbbiekben még visszatérünk. 2. Alapfogalmak Host (gazdagép): A hálózat adta lehetőségek használói, gyakorlatilag a felhasználók számítógépei, alkalmazói programok futtatására. A hálózaton váltanak üzeneteket a host-ok. Átviteli vonalak: áramkörök (circuits), csatornák (chanels) Kapcsolóelemek: Interface Message Processors (IMPs), amelyek két vagy több átviteli vonal kapcsolását végzik Kapcsoló gépek: A kapcsológép (node) olyan számítógép, amely több átviteli vonalhoz kapcsolódik. Feladata az üzenetek irányítása (forgalom irányítás) ill. csomagolt (packet) üzenet elemek továbbítása. Protokoll: Szabályok halmaza, melyek két szeparált elem (entitás) közötti adatcserét szabályozzák (2 elem társalgásához ua. a "nyelvet" használni!) Ebben konvenciók a kommunikáció tárgyáról, az időzítésekről (sebesség, sorrendiség stb.), hogyanjáról stb. A protokolloknak van szintaxisa, szemantikája. Protokoll a társ-entitások között (peer-entities) van! Interfész: Két réteg között. Leírja az alsó réteg által nyújtott szolgálatokat, az ezek kéréséhez szükséges adatokat és vezérlő információkat, a szolgálatok eredményét adó információkat, ezek "hogyanját" is. Referencia modell: A rétegek ajánlott számát, a rétegek funkcióit adja meg, de nem határoz meg konkrét protokollokat és interfészeket! => ISO/OSI Hálózati architektúra: Rétegek és protokollok halmaza, ami már elég információ az implementáláshoz. Maga az implementáció azonban nem része, még az interfészek specifikációja sem! Hálózati hardver elemek:

2 Hálózati alapok 2 / 12 Egy gazdagép a médiumra kapcsolódik Hálózati kártyák, kontrollerek (adapterek) Modemek Media Connectors (pl. UTP) Több szegmens öszekapcsolására Jelismétlők (repeaters), egyik portján jön, azt helyreállítva továbbküldi a másik portján Hubok, elosztók, többportos jelismétlők passzív (csak összeköt) aktív (összeköt és regenerálja, erősíti a jeleket) intelligens (+ még ösvényt választ. Akkor miért nem híd?) Hidak (bridges), két fizikailag, vagy topológiailag eltérő hálózat közötti összeköttetést valósítja meg. Amennyiben az egyik hálózatról a másikra szóló üzenet a bridge- re érkezik akkor átküldi a másik hálózatra. Kapcsolók (switch-ek), több portos bridge, amelyik csak a célállomás portján továbbítja a csomagokat Nyalábolók (multiplexerek) Több hálózat összekapcsolására Útvonalválszatók (routers), egy forgalomirányító csomópont, amelynek feladata, hogy meghatározza azt a csomópontot, ahová az üzenetnek kell kerülnie amennyiben a hálózat egy másik LAN-hoz, vagy WAN-hoz kapcsolódik. Mivel főleg világhálózat esetén több csomóponton halad át az üzenet, a router megpróbálja kiválasztani a legmegfelelőbb útvonalat, amin a csomag továbbmegy, ehhez két címet használ, az egyik a célcím, a másik pedig a legközelebbi csomópontcím. Brouters (router+bridge funkció is) Hálózati szoftver elemek: Firmware: Az IMP-ken futó szoftverek rendszerint firmware-ek, vagyis a PC-k BIOS-ához hasonlóan EPROMokba beégetett programok, amelyek csak lehetővé teszik a kommunikáció megvalósítását. Driver: A hálózati csatolók (hálózati kártyák) kezeleőprogramjai, enélkül nem tudná kezelni az operációs rendszer a hálózati interfészt. Operációs rendszer: Olyan szoftver gyűjtemény, amely az ember számára is kezelhetővé teszi a számítógépeket. A mai operációs rendszerek már rendelkeznek hálózati támogatással, kezelnek bizonyos elterjedt protokollokat. Alkalmazás: Az operációs rendszerek már biztosíthatnak bizonyos kommunikációs lehetőségeket, de igazából a számítógépen futtatható hálózati alkalmazások azok, amelyeken keresztül a felhasználó kihasználhatja a hálózat nyújtotta szolgáltatásokat. Szerver: Olyan számítógép, amelyik különböző hálózati szolgáltatásokat (Web szerver, FTP szerver) nyújt a hálózaton lévő többi számítógép számára. Kliens: Olyan számítógép, amely a hálózaton keresztül veszi igénybe a szerverek szolgáltatásait. Egyenrangú hálózatok: A hálózaton lévő számítógépek egyben szolgáltatásokat is nyújtanak más gépek számára, de használják is más gépek szolgáltatásait.

3 Hálózati alapok 3 / Réteges kommunikáció 4. ISO/OSI modell szabvány felépítése: Keretszabvány: bevezetés, fogalmak, interfész, primitívek meghatározása LLC szabvány (logikai kapcsolat vezérlés) LLC CSMA/CD Alapsávú koax Token Bus Szélessávú koax Sodrott érpár Token Ring Optikai kábel MAC Adatkapcsolati alrétegek Fizikai Fizikai réteg

4 Hálózati alapok 4 / Adat beágyazás/feltárás A küldő állomás adatbeágyazást végez, ami az LLC rétegtől érkező átviteli kerethez, az átviendő adatblokk elejéhez és végéhez kiegészítő információk hozzácsatolásáról gondoskodik. Ezeket az információkat a következő feladatok végrehajtására használják: A vevőállomás szinkronizálása A keret kezdetének és végének határolása A küldő- és fogadóállomások címeinek azonosítása Az átviteli hibák jelzése A keret vétele után az LLC alréteghez továbbítás előtt a vevőállomáson adatfeltárási funkció gondoskodik a rendeltetési állomás címének felismeréséről (megegyezik-e az állomás címmel), a hibaellenőrzésről, majd mindazon kiegészítő vezérlőinformáció eltávolításáról, amelyet az adatbeágyazási funkció adott hozzá a küldő állomáson. A MAC alréteg szinten lévő adatbeágyazás, az LLC adatblokkot információval egészíti ki. Ezzel egy új adatblokk jön létre, amelyet átviteli keretnek, illetve egyszerűen keretnek nevezünk, és ez jut a hálózatra. A vételi oldalon a MAC alrétegen lévő adatfeltárás funkció a keretről eltávolítja a hozzáadott információt, utána az így létrejött LLC protokoll adatblokkot (PDU) továbbítja az LLC alréteghez Közeghozzáférés szervezés A küldő állomáson a közeghozzáférés szervezés gondoskodik annak meghatározásáról, vajon az átviteli közeg használható-e (felhasználva a fizikai réteg szolgáltatásait), és ha igen, akkor inicializálja az átvitelt. Ez a funkció azt is eldönti, milyen folyamatokat működtessen, ha ütközést észlel, és ha újraindítást kísérel meg. A fogadó állomáson a közeghozzáférés szervezés ellátja a keret érvényességi ellenőrzését, mielőtt továbbadná az adatfeltárási funkciónak. A közeghozzáférés szervező a keretadás indítása után folytatja a közeg felügyeletét. Ha két állomás ugyanabban az időben kezd el adni, akkor a jelek össze fognak ütközni, összekeveredést eredményezve. Amikor az adóállomás észleli az ütközést, abbahagyja az adatküldést, és kiküld egy zavaró jelet. A zavarójel biztosítja, hogy mindegyik hálózati állomásütközést észleljen. Azok az állomások, amelyek adtak, abbahagyják az adatküldést, várnak egy ideig, és ha a közeg szabad, a keret újraadását kezdeményezik. Egy állomásnak addig kell hallgatnia, ameddig biztos nem lesz, hogy az ütközés megszűnt. Ez az időtartam változó, attól függ, hogy az alkalmazott átvitel alapsávú vagy szélessávú. Mindkét esetben arra kell figyelni, hogy a jel terjedése időt vesz igénybe, és az ütközésjelnek el kell jutnia mindkét adóállomáshoz. Az ütközés észlelését jelentő maximális idő a minimális keret méretét határozza meg, mivel egy állomásnak az ütközés észleléséhez elegendő ideig kell adnia. Az ütközés utáni várakozási időt visszatérési késleltetésnek is nevezik. Ez a késleltetés annak az időnek a véletlen számú többszöröse, amely a hálózat egyik végétől elinduló jel másik végéig és vissza haladása során telik el. A várakozási idő meghatározásához a CSMA/CD szabvány a kettes hatványa szerinti visszatérésként ismert módszert alkalmazza. Ennek lényege, hogy ütközés után minden állomás egy véletlen számot generál, amelynek értéktartománya minden ütközés után exponenciálisan nő. Vagyis az első újraadási kísérletnél 0-1, a másodiknál 0-3, a harmadiknál 0-7, stb. A 16. sikertelen adás hibafeltételt állít be. Az exponenciális visszatérés eredményeképpen, ha a hálózat forgalma kicsi, az újraadások előtt minimális késési idő lép fel. Ha a forgalom nagy, az ismételt ütközések a számtartomány növekedését okozzák, ezáltal csökkentve az újbóli ütközések esélyét. 8. Ethernet 1972-vel kezdődően a Xerox Corporation Palo Aito Research Center (PARC, Palo Alto-i Kutató Központ) elkezdte az Experimental Ethernet (kísérleti Ethernet) néven ismert LAN rendszer fejlesztését. A fejlesztés

5 Hálózati alapok 5 / 12 nagyon jól sikerült, és mára már nagyon sok Ethernet hálózatot installáltak. A korai Ethernet speciflkáció lényegesen hozzájárult az IEEE szabvánnyal kapcsolatban végzett munkájához, amely defmiálta a CSMA/CD hozzáférés-vezérlési módszert. Később a Digital Equipment Corporation, az Intel Corporation és a Xerox Corporation közösen határozta meg az Ethernet specifikációt, amely lényegében kompatibilis az IEEE as szabvánnyal. Az Ethernet az IEEE 802-hoz hasonlóan több fizikai közeget is definiál: Elnevezés Kábel fajtája Max. hossz (jelerősítés nélkül) 10Base2 Vékony koax (50 ohm) 185 m 10Base5 Vastag koax (50 ohm) 500 m 10BaseT UTP 100 m 10BaseF Üvegszál > 1000 m Az átvitel az üvegszálas kivételével alapsávú. 9. Csavart érpár A csavart, vagy más néven sodrott érpár (Unshielded Twisted Pair UTP) két szigetelt, egymásra spirálisan felcsavart rézvezeték. Ha ezt a sodrott érpárat kívülről egy árnyékoló fémszövet burokkal is körbevesszük, akkor árnyékolt sodrott érpárról (Shielded Twisted Pair STP) beszélünk. A csavarás a két ér egymásra hatását küszöböli ki, jelsugárzás nem lép fel. Általában több csavart érpárt fognak össze közös védőburkolatban. Ma már akár 100 Mbit/s adatátviteli sebességet is lehet ilyen típusú vezetékezéssel biztosítani. Alkalmasak mind analóg mind digitális jelátvitelre is, áruk viszonylag alacsony. Az UTP kábelek minősége a telefonvonalakra használtaktól a nagysebességű adatátviteli kábelekig változik. Általában egy kábel négy csavart érpárt tartalmaz közös védőburkolatban. Minden érpár eltérő számú csavarást tartalmaz méterenként, a köztük lévő áthallás csökkentése miatt. A szabványos osztályozásuk: Típus (kategória) Cat 1 Cat 2 Cat 3 Cat 4 Cat 5 Felhasználási terület Hangminőség (telefon vonalak) 4 Mbit/s-os adatvonalak (Local Talk) 10 Mbit/s-os adatvonalak (Ethernet) 20 Mbit/s-os adatvonalak (16 Mbit/s Token Ring) 100 Mbit/s-os adatvonalak (Fast Ethernet) A kategóriák közötti közötti egyetlen lényeges különbség a csavarás sűrűsége. Minél sűrűbb a csavarás, annál nagyobb az adatátviteli sebesség és a méterenkénti ár. Az UTP kábeleknél általában az RJ-45 típusjelű telefoncsatlakozót használják a csatlakoztatásra. Előnye könnyű szerelhetősége, struktúráltsága, egyszerű bővíthetősége. Hátránya zajérzékenysége, limitált sávszélessége valamint lehallgathatósága.

6 Hálózati alapok 6 / Koaxiális kábelek Középen általában tömör rézhuzal található, ezt veszi körül egy szigetelőréteg, majd erre jön az árnyékolás (tipikusan fonott rézhuzal harisnya). Jellemzője a hullámimpedancia, ezzel kell lezárni mindkét végét, hogy ne legyen jelvisszaverődés. Szabványos hullámimpedanciák az 50, 75, 93 Ohm. Lehet alapsávú és szélessávú átvitelre is használni. Az 50 Ohm-os kábel két változatban is készül, vékony és vastag kivitelben. A vékony koaxiális kábelnél rendszerint BNC csatlakozókat használnak a csatlakoztatáshoz, a vastag kábelnél pedig speciális úgynevezett vámpírcsatlakozókat. A vámpírcsatlakozó a kábelre kívülről rásajtolt csatlakozó, amely a rásajtoláskor úgy szúrja át a kábel szigetelését, hogy a külső árnyékolással és a belső vezetékkel is önálló elektromos érintkezést biztosít. Előnye nagy sávszélesség, nagy távolság, zajérzéketlenség. Hátránya lehallgathatósága valamint a kiépítési struktúrából adódó sérülékenysége és nehézkes szerelhetősége. Szélessávú átvitelnél komoly szaktudást igényel telepítése és karbantartása. 11. Üvegszálas kábelek Az információkat egy üvegszálban haladó fénysugár megléte vagy hiánya hordozza. A fény a szál belsejének és külsejének eltérő törésmutatója miatt nem tud kilépni. Előnye érzéketlen az elektromágneses zavarokra, nincs földpotenciál probléma, nagy sávszélesség, erősítés nélkül igen nagy távra vihető, nem hallgatható le. Hátránya drága, nehéz javítani és megcsapolni. 12. Vékony Ethernet hálózat jellemzői (10Base2) Az alkalmazott kábel RG58 jelű, nevét onnan kapta, hogy vékonyabb, mint a 10Base5 típusú vastag kábel. Az állomások összekapcsolására busz topológiát alkalmaznak. A felfűzés T csatlakozók segítségével történik úgy, hogy a T dugó egyik vége a hálózati kártyákra csatlakozik, a másik két végére pedig a szomszédos állomások kábelei csatlakoznak. A kábelek csatlakoztatására BNC csatlakozót alkalmaznak. A két szélső állomás után a végpontokat a kábel hullámellenállásával (50 ohm) le kell zárni. Egy ilyen lezárt kábelszakaszt neveznek egy szegmensnek, melynek maximális mérete lehet 185 m. Egy hálózaton belül 5 szegmenst alkalmazhatunk, melyek összekötése jelismétlők (repeater) segítségével valósítható meg. A repeater egy fizikai rétegbeli eszköz, amely mindkét irányból veszi, felerősíti és továbbítja a jeleket. A hálózat szemszögéből az ismétlőkkel összekötött kábelszegmensek egyetlen kábelnek tekinthetők. Egy szegmensre maximum 30 munkahely csatlakoztatható. A megengedett legrövidebb kábelhossz két pont között 0,5 m. A hálózat átviteli sebessége elméletileg 10 Mbit/s. Kialakítása egyszerű és olcsó.

7 Hálózati alapok 7 / 12 BNC connector No drop cable use for office LAN What is its benefit since length < 500m? 0.25 Coax BNC T-connector NIC maximum segment length=185m maximum number of stations per segment=30 minimum distance between two stations = 0.5 m maximum network distance between two stations = 925 m 13. Vastag Ethernet hálózat jellemzői (10Base5) Itt is busz topológiát használnak, az állomások csatlakoztatása azonban úgynevezett vámpír csatlakozók segítségével történhet. A kábelbe egy rendkívül pontos mélységű és szélességű lyukat fúrnak, melynek a rézmagban kell végződnie. Ebbe a lyukba kell becsavarni egy speciális csatlakozót (ez a vámpír csatlakozó), amelynek végül is ugyanaz a célja, mint a T csatlakozónak, csak nem kell megszakítani a kábelt. Ilyenkor a kábelre a vámpír csatlakozóhoz egy adó-vevőt (transceiver vagy MAU) is illeszteni kell, amihez csatlakoztatott kábel köti össze az adó-vevőt a számítógépben lévő illesztő kártyával. Az adó-vevő kábel (AUI) legfeljebb 50 m hosszú lehet, és öt különállóan árnyékolt sodrott érpárt tartalmaz. A MAU csatlakozója (Canon DB-15) négy szimmetrikus jeláramkört, tápellátást és földelést szolgáltató vezetéket tartalmaz. A jeláramkörök két jelvezetékből (A és B) és az árnyékolásukból (S) állnak. A szegmens hossza 500 m lehet, a kábelvégeket ebben az esetben is le kell zárni. Itt is maximum 5 szegmens alkalmazható, amelyeket repeaterek segítségével kapcsolhatunk össze. Egy szegmensre maximum 100 munkaállomás csatlakoztatható. A csatlakozások azonban csak 2,5 m-enként, úgynevezett markerekkel jelölt pontokban helyezhetők el. A munkaállomás a transceiver-ektől maximum 50 m-re lehet. A teljes hálózat hossz 2500 m lehet. A hálózat átviteli sebessége itt is elméletileg 10 Mbit/s. Kialakítása nehezebb és drágábbak az eszközök, a nagyobb kiterjedésű és bonyolultabb hálózatok építési módja volt.

8 Hálózati alapok 8 / 12 tap : cable does not need to be cut transceiver : send/receive, collision detection, electronics isolation AUI : Attachment Unit Interface Use for backbone networks maximum segment length=500m maximum number of stations per segment= Coax vampire tap BNC connector transceiver AUI cable minimum distance between two stations = 2.5 m NIC maximum network distance between two stations = 2.8km 14. UTP Ethernet hálózat jellemzői (10BaseT) Lényegében csillag alakú topológia valósul meg, mivel minden állomás a HUB-hoz (gyakorlatilag repeater) csatlakozik. A kábelek csatlakoztatására RJ45 típusjelű (telefoncsatlakozóhoz hasonló) csatlakozót alkalmaznak. Az állomás a HUB-tól maximum 100 m-re lehet. A struktúrált kábelezés ideális eszköze. Ma már az eszközök is olcsóak, így széles körben ezt a módszert alkalmazzák, Cat5 kábelen 100Mbit/s átvitel is megvalósítható. hub Medium Dependent Interface (MDI), RJ45 maximum segment length = 100m NIC

9 Hálózati alapok 9 / Többszegmenses Ethernet LAN hub 10Base2 - Thin Ethernet bridge hub router 10BaseT-Twisted pair 10Base5 - Thick Ethernet server 16. UTP Ethernet hálózatok elemei: fali kábel UTP, tipikusan CAT5, 305m-es hoszban, egy dob-ra feltekerve kapható csatornák fali kábelek elhelyezésére, ma már a tervezésnél figyelembe veszik, így sok helyen már nem a falon kívül, hanem a falon belül futnak aljzat többféle gyártó, eltér a szerelési mód (krimpel, beszúr) fali aljzat többféle gyártó, eltér a szerelési mód (krimpel, beszúr) kábelrendező panel (patch panel) fali kábelek végpontja aljzatokkal

10 Hálózati alapok 10 / 12 utp dugó RJ45 patch kábelek végén patch kábel UTP CAT5, mindkét végén beöntött UTP dugóval, különböző méretben (0,5m, 1m, 2m 3m, 5m, 10m) készen kaphatók HUB aktív elosztó eszköz, gyakorlatilag több portos jelismétlő (repeater) Switch aktív kapcsoló eszköz, kinézetre olyan, mint a HUB, csak működésben tér el egy kicsit, tipikusan 4, 5, 8, 16, 24, 48 portos kivitelben kaphatók Router aktív irányító eszköz, tipikusan 2-4 port-al rendelkezik Fali szekrény a hálózati kábelek és aktív eszközök zárható gyűjtőhelye Rack szekrény a hálózati kábelek és aktív eszközök zárható gyűjtőhelye Szerver akár egy egszerű PC is lehet, csak szerepe szerint különböztetjük meg

11 Hálózati alapok 11 / 12 Kliens felhasználók által használ gépek 17. Patch kábel készítése: A jelenlegi hálózatoknál (100BaseT) a 8 db érből csak 4-et használunk, az 1,2,3,6-os ereket. A Gigabites hálózatoknál (CAT5, CAT6) már mind a 8 érre szükség van. Kétféle patch kábelről beszélünk: Egyenes (straight) a kábel két végén ugyanolyan módon kötjük be a csatlakozóba a kábelt A A vagy B B módon. Kereszt (crossover) a kábel két végén ellentétesen kötjük be A B vagy B A módon. Általában egyenes kábeleket használunk, kivétel, ha közvetlenül két számítógépet, vagy két HUB-ot kötünk össze.

12 Hálózati alapok 12 / Kábelezés A huzalozási központ egy olyan helyiség, amit kifejezetten arra a célra terveztek, hogy egy helyi hálózatban (LAN-ban) levő eszközök összekötésére használt vezetékek és huzalozási berendezések központi kapcsolódási pontja legyen. Ez a középpontja a csillag topológiának. A huzalozási központban általában a következő berendezések találhatók: kábelrendező panelek, hubok, hidak, kapcsolók és forgalomirányítók. Nagy hálózatok esetében nem ritka, hogy több huzalozási központot használnak. Ekkor rendszerint az egyik huzalozási központ a központi kábelrendező (MDF) szerepét tölti be. Az összes többi kábelrendező, vagyis a közbülső kábelrendezők (IDF) a központi kábelrendező (MDF) alárendeltjei. Ezt a fajta topológiát nevezzük bővített csillag topológiának.

Hálózat szimuláció. Enterprise. SOHO hálózatok. Más kategória. Enterprise. Építsünk egy egyszerű hálózatot. Mi kell hozzá?

Hálózat szimuláció. Enterprise. SOHO hálózatok. Más kategória. Enterprise. Építsünk egy egyszerű hálózatot. Mi kell hozzá? Építsünk egy egyszerű hálózatot Hálózat szimuláció Mi kell hozzá? Aktív eszközök PC, HUB, switch, router Passzív eszközök Kábelek, csatlakozók UTP, RJ45 Elég ennyit tudni? SOHO hálózatok Enterprise SOHO

Részletesebben

Számítógépek, perifériák és a gépeken futó programok (hálózati szoftver) együttese, amelyek egymással összeköttetésben állnak.

Számítógépek, perifériák és a gépeken futó programok (hálózati szoftver) együttese, amelyek egymással összeköttetésben állnak. Számítógépek, perifériák és a gépeken futó programok (hálózati szoftver) együttese, amelyek egymással összeköttetésben állnak. Előnyei Közös erőforrás-használat A hálózati összeköttetés révén a gépek a

Részletesebben

Hálózatok I. (MIN3E0IN-L) ELŐADÁS CÍME. Segédlet a gyakorlati órákhoz. 2.Gyakorlat. Göcs László

Hálózatok I. (MIN3E0IN-L) ELŐADÁS CÍME. Segédlet a gyakorlati órákhoz. 2.Gyakorlat. Göcs László (MIN3E0IN-L) ELŐADÁS CÍME Segédlet a gyakorlati órákhoz 2.Gyakorlat Göcs László Manchester kódolás A Manchester kódolást (Phase Encode, PE) nagyon gyakran használják, az Ethernet hálózatok ezt a kódolási

Részletesebben

Számítógép hálózatok

Számítógép hálózatok Számítógép hálózatok Számítógép hálózat fogalma A számítógép-hálózatok alatt az egymással kapcsolatban lévő önálló számítógépek rendszerét értjük. Miért építünk hálózatot? Információ csere lehetősége Központosított

Részletesebben

Hálózati kártyák hibalehetőségei: Sínrendszerek:

Hálózati kártyák hibalehetőségei: Sínrendszerek: 8. tétel Az Ön feladata munkahelyén az újonnan vásárolt munkaállomások csatlakoztatása a cég számítógépes hálózatára, valamint az esetleges kábelezési hibák elhárítása. Törekedjen a témával kapcsolatos

Részletesebben

Számítógépes hálózatok

Számítógépes hálózatok Számítógépes hálózatok Hajdu György: A vezetékes hálózatok Hajdu Gy. (ELTE) 2005 v.1.0 1 Hálózati alapfogalmak Kettő/több tetszőleges gép kommunikál A hálózat elemeinek bonyolult együttműködése Eltérő

Részletesebben

TÁVKÖZLÉSI ISMERETEK

TÁVKÖZLÉSI ISMERETEK TÁVKÖZLÉSI ISMERETEK Varga József FÉNYVEZETŐS GYAKORLAT Elérhetőség Mail: endrei.varga@t-online.hu Mobil:30/977-4702 1 UTP kábel szerelés UTP (Unshielded Twisted Pair): Árnyékolatlan csavart érpár Külső

Részletesebben

MAC címek (fizikai címek)

MAC címek (fizikai címek) MAC címek (fizikai címek) Hálózati eszközök egyedi azonosítója, amit az adatkapcsolati réteg MAC alrétege használ Gyárilag adott, általában ROM-ban vagy firmware-ben tárolt érték (gyakorlatilag felülbírálható)

Részletesebben

- 1 - LAN (Helyi hálózti környezet)

- 1 - LAN (Helyi hálózti környezet) - 1 - LAN (Helyi hálózti környezet) A működő Helyi hálózatok legelterjedtebb típusa a SIN-topológiájú ETHERNET hálózat. A hálózat működési elvét és megvalósításának módját három intézmény dolgozta ki,

Részletesebben

Tartalom. 1. és 2. rétegű eszközök. Hálózati kábelek. Első réteg. UTP kábel. Az UTP kábel felépítése

Tartalom. 1. és 2. rétegű eszközök. Hálózati kábelek. Első réteg. UTP kábel. Az UTP kábel felépítése Tartalom 1. és 2. rétegű eszközök Kábelek és aktív eszközök első rétegű eszközök passzív eszköz: kábel és csatlakozó síntopológiás eszköz: ismétlő (repeater) csillag topológiás aktív eszköz: hub második

Részletesebben

Tartalom. 1. és 2. rétegű eszközök. Hálózati kábelek. Első réteg. UTP kábel. Az UTP kábel felépítése

Tartalom. 1. és 2. rétegű eszközök. Hálózati kábelek. Első réteg. UTP kábel. Az UTP kábel felépítése Tartalom 1. és 2. rétegű eszközök Kábelek és aktív eszközök első rétegű eszközök passzív eszköz: kábel és csatlakozó síntopológiás eszköz: ismétlő (repeater) csillag topológiás aktív eszköz: hub második

Részletesebben

Számítógép-hálózat fogalma (Network)

Számítógép-hálózat fogalma (Network) Hálózati ismeretek Két vagy több számítógép, melyek összeköttetésben állnak és kommunikálni tudnak egymással. Számítógép-hálózat fogalma (Network) A gyors adatátvitel, illetve összteljesítmény elérése

Részletesebben

Hálózatok. Alapismeretek. A hálózatok célja, építőelemei, alapfogalmak

Hálózatok. Alapismeretek. A hálózatok célja, építőelemei, alapfogalmak Hálózatok Alapismeretek A hálózatok célja, építőelemei, alapfogalmak A hálózatok célja A korai időkben terminálokat akartak használni a szabad gépidők lekötésére, erre jó lehetőség volt a megbízható és

Részletesebben

6.óra Hálózatok Hálózat - Egyedi számítógépek fizikai összekötésével kapott rendszer. A hálózat működését egy speciális operációs rendszer irányítja.

6.óra Hálózatok Hálózat - Egyedi számítógépek fizikai összekötésével kapott rendszer. A hálózat működését egy speciális operációs rendszer irányítja. 6.óra Hálózatok Hálózat - Egyedi számítógépek fizikai összekötésével kapott rendszer. A hálózat működését egy speciális operációs rendszer irányítja. Csoportosítás kiterjedés szerint PAN (Personal Area

Részletesebben

A MAC-cím (Media Access Control) egy hexadecimális számsorozat, amellyel még a gyártás során látják el a hálózati kártyákat. A hálózat többi eszköze

A MAC-cím (Media Access Control) egy hexadecimális számsorozat, amellyel még a gyártás során látják el a hálózati kártyákat. A hálózat többi eszköze A MAC-cím (Media Access Control) egy hexadecimális számsorozat, amellyel még a gyártás során látják el a hálózati kártyákat. A hálózat többi eszköze a MAC-címet használja a hálózat előre meghatározott

Részletesebben

Adatátviteli eszközök

Adatátviteli eszközök Adatátviteli eszközök Az adatátvitel közegei 1) Vezetékes adatátviteli közegek Csavart érpár Koaxiális kábelek Üvegszálas kábelek 2) Vezeték nélküli adatátviteli közegek Infravörös, lézer átvitel Rádióhullám

Részletesebben

Hálózati alapismeretek

Hálózati alapismeretek Hálózati alapismeretek Tartalom Hálózat fogalma Előnyei Csoportosítási lehetőségek, topológiák Hálózati eszközök: kártya; switch; router; AP; modem Az Internet története, legfontosabb jellemzői Internet

Részletesebben

54 481 03 0010 54 01 Informatikai hálózattelepítő és - Informatikai rendszergazda

54 481 03 0010 54 01 Informatikai hálózattelepítő és - Informatikai rendszergazda A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja.

A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja. A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja. A hálózat kettő vagy több egymással összekapcsolt számítógép, amelyek között adatforgalom

Részletesebben

A számítógépes hálózat célja

A számítógépes hálózat célja Hálózati alapok A számítógépes hálózat célja Erıforrás megosztás Adatátvitel, kommunikáció Adatvédelem, biztonság Pénzmegtakarítás Terhelésmegosztás A számítógépes hálózat osztályozása Kiterjedtség LAN

Részletesebben

HÁLÓZATOK I. Segédlet a gyakorlati órákhoz. Készítette: Göcs László mérnöktanár KF-GAMF Informatika Tanszék. 2015-16. tanév 1.

HÁLÓZATOK I. Segédlet a gyakorlati órákhoz. Készítette: Göcs László mérnöktanár KF-GAMF Informatika Tanszék. 2015-16. tanév 1. HÁLÓZATOK I. Segédlet a gyakorlati órákhoz 2. Készítette: Göcs László mérnöktanár KF-GAMF Informatika Tanszék 2015-16. tanév 1. félév Koaxiális kábel: A koaxiális kábel egy belső és egy külső vezetőből

Részletesebben

Lokális hálózatok. A lokális hálózat felépítése. Logikai felépítés

Lokális hálózatok. A lokális hálózat felépítése. Logikai felépítés Lokális hálózatok Számítógép hálózat: több számítógép összekapcsolása o üzenetküldés o adatátvitel o együttműködés céljából. Egyszerű példa: két számítógépet a párhuzamos interface csatlakozókon keresztül

Részletesebben

Számítógép-hálózat. Célok: Erőforrás megosztás. Megbízhatóság növelése. Sebességnövelés. Emberi kommunikáció.

Számítógép-hálózat. Célok: Erőforrás megosztás. Megbízhatóság növelése. Sebességnövelés. Emberi kommunikáció. Számítógép-hálózat Számítógéprendszerek valamilyen információátvitellel megvalósítható cél érdekében történő (hardveres és szoftveres) összekapcsolása. Célok: Erőforrás megosztás. Megbízhatóság növelése.

Részletesebben

Tájékoztató. Értékelés. 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%.

Tájékoztató. Értékelés. 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%. A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Hálózati ismeretek. Az együttműködés szükségessége:

Hálózati ismeretek. Az együttműködés szükségessége: Stand alone Hálózat (csoport) Az együttműködés szükségessége: közös adatok elérése párhuzamosságok elkerülése gyors eredményközlés perifériák kihasználása kommunikáció elősegítése 2010/2011. őszi félév

Részletesebben

A tananyagmodul címe Informatika hálózati ismeretek. A tananyagegység címe: Hálózati alapismeretek TÁMOP 2.2-.3-09/1-2009-0010

A tananyagmodul címe Informatika hálózati ismeretek. A tananyagegység címe: Hálózati alapismeretek TÁMOP 2.2-.3-09/1-2009-0010 A tananyagmodul címe Informatika hálózati ismeretek A tananyagegység címe: Hálózati alapismeretek TÁMOP 2.2-.3-09/1-2009-0010 Szerkesztette: Vinnai Zoltán Lektorálta: Domonkos Sándor A kiadvány a Széchenyi

Részletesebben

Hálózatok. Oktatási segédlet.

Hálózatok. Oktatási segédlet. Hálózatok Oktatási segédlet. A számítógép hálózat: A számítógép hálózat olyan függőségben lévő vagy független számítógépek egymással összekapcsolt együttese, melyek abból a célból kommunikálnak egymással,

Részletesebben

Számítógépes hálózatok

Számítógépes hálózatok 1 Számítógépes hálózatok Hálózat fogalma A hálózat a számítógépek közötti kommunikációs rendszer. Miért érdemes több számítógépet összekapcsolni? Milyen érvek szólnak a hálózat kiépítése mellett? Megoszthatók

Részletesebben

J-N-SZ Megyei Hámori András SZKI és SZI 1168 - szóbeli

J-N-SZ Megyei Hámori András SZKI és SZI 1168 - szóbeli Tétel_08: Az Ön feladata munkahelyén az újonnan vásárolt munkaállomások csatlakoztatása a cég számítógépes hálózatára, valamint az esetleges kábelezési hibák elhárítása. Törekedjen a témával kapcsolatos

Részletesebben

Hálózati architektúrák laborgyakorlat

Hálózati architektúrák laborgyakorlat Hálózati architektúrák laborgyakorlat 2. hét Dr. Orosz Péter, Skopkó Tamás 2012. szeptember Alapfogalmak Referenciamodellek Fizikai réteg Knoppix Live Linux bevezető Áttekintés Alapfogalmak Számítógép-hálózat:

Részletesebben

Programozó- készülék Kezelőkozol RT óra (pl. PC) Digitális bemenetek ROM memória Digitális kimenetek RAM memória Analóg bemenet Analóg kimenet

Programozó- készülék Kezelőkozol RT óra (pl. PC) Digitális bemenetek ROM memória Digitális kimenetek RAM memória Analóg bemenet Analóg kimenet 2. ZH A csoport 1. Hogyan adható meg egy digitális műszer pontossága? (3p) Digitális műszereknél a pontosságot két adattal lehet megadni: Az osztályjel ±%-os értékével, és a ± digit értékkel (jellemző

Részletesebben

Györgyi Tamás. Szoba: A 131 Tanári.

Györgyi Tamás. Szoba: A 131 Tanári. Györgyi Tamás Szoba: A 131 Tanári E-Mail: gyorgyit@petriktiszk.hu 2 Számítógépek megjelenésekor mindenki külön dolgozott. (Personal Computer) A fejlődéssel megjelent az igény a számítógépek összekapcsolására.

Részletesebben

Az Ethernet példája. Számítógépes Hálózatok 2012. Az Ethernet fizikai rétege. Ethernet Vezetékek

Az Ethernet példája. Számítógépes Hálózatok 2012. Az Ethernet fizikai rétege. Ethernet Vezetékek Az Ethernet példája Számítógépes Hálózatok 2012 7. Adatkapcsolati réteg, MAC Ethernet; LAN-ok összekapcsolása; Hálózati réteg Packet Forwarding, Routing Gyakorlati példa: Ethernet IEEE 802.3 standard A

Részletesebben

Szabó Richárd Számítógépes alapismeretek Első beadandó feladat

Szabó Richárd Számítógépes alapismeretek Első beadandó feladat Számítógépes alapismeretek Első beadandó feladat 2 Tartalomjegyzék 1. Fogalma 2. Rövid történeti áttekintés 3. Hálózatok csoportosítása(i) I. Területi kiterjedés alapján II. Topológia (elemek fizikai elhelyezkedése)

Részletesebben

Hálózati architektúrák laborgyakorlat

Hálózati architektúrák laborgyakorlat Hálózati architektúrák laborgyakorlat 3. hét Dr. Orosz Péter, Skopkó Tamás 2012. szeptember Adatkapcsolati réteg Közeghozzáférés (Media Access Control) Ethernet (10BASE-2/10BASE-T) Fizikai címzés Ethernet

Részletesebben

Hálózatok I. A tárgy célkitűzése

Hálózatok I. A tárgy célkitűzése Hálózatok I. A tárgy célkitűzése A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek a számítógép-hálózatok felépítésének és működésének alapelveivel. Alapvető ismereteket szereznek a TCP/IP protokollcsalád megvalósítási

Részletesebben

Autóipari beágyazott rendszerek. A kommunikáció alapjai

Autóipari beágyazott rendszerek. A kommunikáció alapjai Autóipari beágyazott rendszerek A kommunikáció alapjai 1 Alapfogalmak Hálózati kommunikáció Vezérlőegységek közötti információ továbbítás Csomópontok Kommunikációs csatornákon keresztül Terepbuszok (cluster)

Részletesebben

Számítógép hálózatok 3. gyakorlat Packet Tracer alapok M2M Statusreport 1

Számítógép hálózatok 3. gyakorlat Packet Tracer alapok M2M Statusreport 1 Számítógép hálózatok 3. gyakorlat Packet Tracer alapok 2017.02.20. M2M Statusreport 1 Mi a Packet Tracer? Regisztrációt követően ingyenes a program!!! Hálózati szimulációs program Hálózatok működésének

Részletesebben

Számítógép hálózatok gyakorlat

Számítógép hálózatok gyakorlat Számítógép hálózatok gyakorlat 5. Gyakorlat Ethernet alapok Ethernet Helyi hálózatokat leíró de facto szabvány A hálózati szabványokat az IEEE bizottságok kezelik Ezekről nevezik el őket Az Ethernet így

Részletesebben

Vezetékes átviteli közegek

Vezetékes átviteli közegek Vezetékes átviteli közegek Összekötés lehet: Fizikailag összekötött (bounded) pl.: jelvezetékek, optikai kábel o A vezetékes rendszer lehallgatás ellen védettebb; o Kis távolságra olcsóbb a létesítése;

Részletesebben

Roger UT-2. Kommunikációs interfész V3.0

Roger UT-2. Kommunikációs interfész V3.0 ROGER UT-2 1 Roger UT-2 Kommunikációs interfész V3.0 TELEPÍTŐI KÉZIKÖNYV ROGER UT-2 2 ÁLTALÁNOS LEÍRÁS Az UT-2 elektromos átalakítóként funkcionál az RS232 és az RS485 kommunikációs interfész-ek között.

Részletesebben

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János 4. HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János 2 A jelátvitel fizikai közegei Történelem 3 A hálózatok fejlődésének kezdetén különféle célorientált hálózatok jöttek létre: távközlő hálózatok műsorelosztó hálózatok

Részletesebben

HÁLÓZATOK I. Segédlet a gyakorlati órákhoz. Készítette: Göcs László mérnöktanár KF-GAMF Informatika Tanszék. 2014-15. tanév 1.

HÁLÓZATOK I. Segédlet a gyakorlati órákhoz. Készítette: Göcs László mérnöktanár KF-GAMF Informatika Tanszék. 2014-15. tanév 1. HÁLÓZATOK I. Segédlet a gyakorlati órákhoz 1. Készítette: Göcs László mérnöktanár KF-GAMF Informatika Tanszék 2014-15. tanév 1. félév Elérhetőség Göcs László Informatika Tanszék 1.emelet 116-os iroda gocs.laszlo@gamf.kefo.hu

Részletesebben

11. Tétel 5.0 Hálózatok felépítése, csoportosítása, topológiák, eszközök (pl. modem, hálókártya, router, hub stb.) Pozsonyi ; Szemenyei

11. Tétel 5.0 Hálózatok felépítése, csoportosítása, topológiák, eszközök (pl. modem, hálókártya, router, hub stb.) Pozsonyi ; Szemenyei Hálózatok felépítése, csoportosítása, topológiák, eszközök (pl. modem, hálókártya, router, hub 11. Tétel Hálózat: A hálózatok önállóan is működni képes számítógépek elektronikus összekapcsolása, ahol az

Részletesebben

Hálózati alapismeretek

Hálózati alapismeretek Hálózati alapismeretek 5. LAN-ok és WAN-ok kábelezése 1. LAN-ok kábelezése 2. A WAN-ok kábelezése A LAN-ok fizikai rétege Átviteli közeg Token Ring, FDDI, Ethernet vonal, Soros vonal Kábel, optikai szál,

Részletesebben

Rohonczy János: Hálózatok

Rohonczy János: Hálózatok Rohonczy János: Hálózatok Rohonczy János (ELTE) 2005 v.1.0 1 Topológia fa csillag gyűrű busz busz / gerinc Rohonczy János (ELTE) 2005 v.1.0 2 Kiterjedés LAN MAN WAN Rohonczy János (ELTE) 2005 v.1.0 3 Fizikai

Részletesebben

Busz... LAN. Intranet. Internet Hálózati terminológia

Busz... LAN. Intranet. Internet Hálózati terminológia M ODIC ON Busz... LAN. Intranet. Internet Hálózati terminológia HMI Internet Ethernet TCP/IP Vállalati szerver Adat Vállalati Intranet Tűzfal I/O Ethernet TCP/IP Munka állomás Switch / Router Üzemi Intranet

Részletesebben

Házi Feladat. Informatikai fels fokú szakismeretek Tantárgyból Esettanulmány

Házi Feladat. Informatikai fels fokú szakismeretek Tantárgyból Esettanulmány Házi Feladat Informatikai fels fokú szakismeretek Tantárgyból Esettanulmány Konkrét cég információs rendszerének kialakításához történ szoftver, hardver kiválasztás. Címzett: Lakatos István Móricz Zsigmond

Részletesebben

MUNKAANYAG. Vér Ferenc. Számítógép hálózatok kiépítése - Átviteli közegek: fémes vezetők. A követelménymodul megnevezése: Számítógép összeszerelése

MUNKAANYAG. Vér Ferenc. Számítógép hálózatok kiépítése - Átviteli közegek: fémes vezetők. A követelménymodul megnevezése: Számítógép összeszerelése Vér Ferenc Számítógép hálózatok kiépítése - Átviteli közegek: fémes vezetők A követelménymodul megnevezése: Számítógép összeszerelése A követelménymodul száma: 1173-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

Adatkapcsolati réteg 1

Adatkapcsolati réteg 1 Adatkapcsolati réteg 1 Főbb feladatok Jól definiált szolgáltatási interfész biztosítása a hálózati rétegnek Az átviteli hibák kezelése Az adatforgalom szabályozása, hogy a lassú vevőket ne árasszák el

Részletesebben

LOKÁLIS HÁLÓZATOK 1.RÉSZ

LOKÁLIS HÁLÓZATOK 1.RÉSZ LOKÁLIS HÁLÓZATOK 1.RÉSZ Az Ethernet (IEEE 802.3) 2014. Március 6. Dr. Simon Vilmos docens BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék svilmos@hit.bme.hu A számítógép-hálózatok klasszikus osztályozása

Részletesebben

Hálózati architektúrák és Protokollok Levelező képzés - 1. Kocsis Gergely

Hálózati architektúrák és Protokollok Levelező képzés - 1. Kocsis Gergely Hálózati architektúrák és Protokollok Levelező képzés - Kocsis Gergely 26.4.8. Számítógéphálózat Számítógéprendszerek valamilyen információátvitellel megvalósítható célért történő összekapcsolása Erőforrásmegosztás

Részletesebben

Számítógép hálózatok gyakorlat

Számítógép hálózatok gyakorlat Számítógép hálózatok gyakorlat 8. Gyakorlat Vezeték nélküli helyi hálózatok 2016.04.07. Számítógép hálózatok gyakorlat 1 Vezeték nélküli adatátvitel Infravörös technológia Még mindig sok helyen alkalmazzák

Részletesebben

HÁLÓZATOK I. Készítette: Segédlet a gyakorlati órákhoz. Göcs László mérnöktanár KF-GAMF Informatika Tanszék. 2015-16. tanév 1.

HÁLÓZATOK I. Készítette: Segédlet a gyakorlati órákhoz. Göcs László mérnöktanár KF-GAMF Informatika Tanszék. 2015-16. tanév 1. HÁLÓZATOK I. Segédlet a gyakorlati órákhoz 1. 2015-16. tanév 1. félév Készítette: Göcs László mérnöktanár KF-GAMF Informatika Tanszék Elérhetőség Göcs László Informatika Tanszék 1.emelet 116-os iroda gocs.laszlo@gamf.kefo.hu

Részletesebben

Tartalom. Router és routing. A 2. réteg és a 3. réteg működése. Forgalomirányító (router) A forgalomirányító összetevői

Tartalom. Router és routing. A 2. réteg és a 3. réteg működése. Forgalomirányító (router) A forgalomirányító összetevői Tartalom Router és routing Forgalomirányító (router) felépítésük működésük távolságvektor elv esetén Irányító protokollok autonóm rendszerek RIP IGRP DHCP 1 2 A 2. réteg és a 3. réteg működése Forgalomirányító

Részletesebben

Kommunikáció az EuroProt-IED multifunkcionális készülékekkel

Kommunikáció az EuroProt-IED multifunkcionális készülékekkel Kommunikáció az EuroProt-IED multifunkcionális készülékekkel A Protecta intelligens EuroProt készülékei a védelem-technika és a mikroprocesszoros technológia fejlődésével párhuzamosan követik a kommunikációs

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉP-HÁLÓZATOK

SZÁMÍTÓGÉP-HÁLÓZATOK SZÁMÍTÓGÉP-HÁLÓZATOK MIT NEVEZÜNK SZÁMÍTÓGÉP-HÁLÓZATNAK? Egymással összekapcsolt számítógépek és a hozzájuk kapcsolódó perifériák, valamint a gépeken futó hálózati szoftverek együttese. A hálózat elemei:

Részletesebben

3.5.2 Laborgyakorlat: IP címek és a hálózati kommunikáció

3.5.2 Laborgyakorlat: IP címek és a hálózati kommunikáció 3.5.2 Laborgyakorlat: IP címek és a hálózati kommunikáció Célkitűzések Egyszerű egyenrangú csomópontokból álló hálózat építése, és a fizikai kapcsolat ellenőrzése. Különböző IP-cím beállításoknak a hálózati

Részletesebben

Az IEC PRP & HSR protokollok használata IEC61850 kommunikációjú védelmi automatika hálózatokban

Az IEC PRP & HSR protokollok használata IEC61850 kommunikációjú védelmi automatika hálózatokban Az IEC 62439 PRP & HSR protokollok használata IEC61850 kommunikációjú védelmi automatika hálózatokban Nagy Róbert Védelmes értekezlet 2014 2014. Június 5. Ethernet az energiaelosztó hálózatokhoz Az Ethernet

Részletesebben

A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja.

A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja. A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja. A hálózat kettő vagy több egymással összekapcsolt számítógép, amelyek között adatforgalom

Részletesebben

Fejezetünk során a következõkkel foglalkozunk:

Fejezetünk során a következõkkel foglalkozunk: 3. fejezet Ethernet hálózatok Fejezetünk során a következõkkel foglalkozunk: Megismerkedünk az IEEE 802.3 CSMA/CD hálózat hardverösszetevõivel. Megtanuljuk, miként építsünk fel 10Base5, 10Base2 és 10BaseT

Részletesebben

Strukturált kábelezés

Strukturált kábelezés Strukturált kábelezés Számítógép-hálózatok Dr. Lencse Gábor egyetemi docens Széchenyi István Egyetem, Távközlési Tanszék lencse@sze.hu A strukturált kábelezés lényege Egy végpontról nem kell előre eldönteni,

Részletesebben

UTP vezeték. Helyi hálózatok tervezése és üzemeltetése 1

UTP vezeték. Helyi hálózatok tervezése és üzemeltetése 1 UTP vezeték A kábeleket kategóriákba sorolják és CAT+szám típusú jelzéssel látják el. A 10Base-T és 100Base-TX kábelek átvitelkor csak az 1, 2 (küldésre) és a 3, 6 (fogadásra) érpárokat alkalmazzák. 1000Base-TX

Részletesebben

TestLine - zsoltix83 hálozat 1 Minta feladatsor

TestLine - zsoltix83 hálozat 1 Minta feladatsor lkalom: n/a átum: 2017.01.19 10:36:08 Oktató: n/a soport: n/a Kérdések száma: 24 kérdés Kitöltési idő: 42:56 Pont egység: +1-0 Szélsőséges pontok: 0 pont +51 pont Értékelés: Pozitív szemléletű értékelés

Részletesebben

6.A. Ön egy közepes vállalat megrendelésére új informatikai hálózat kábelezési rendszerének kiépítésére kapott projektvezetői megbízást.

6.A. Ön egy közepes vállalat megrendelésére új informatikai hálózat kábelezési rendszerének kiépítésére kapott projektvezetői megbízást. 6.A. Ön egy közepes vállalat megrendelésére új informatikai hálózat kábelezési rendszerének kiépítésére kapott projektvezetői megbízást. 6.1 Mutassa be a megrendelőnek a hálózatok leggyakrabban használt

Részletesebben

LAN Technológiák. Osztott médium hálózatok. LAN-ok

LAN Technológiák. Osztott médium hálózatok. LAN-ok LAN Technológiák Osztott médium hálózatok LAN-ok 1 Fejlett pollozási megoldások pollozási időtöbblet csökkentése ütközési veszteség csökkentése szabványos megoldások IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.4 Token

Részletesebben

4. Csatlakozás az Internethez. CCNA Discovery 1 4. fejezet Csatlakozás az internethez

4. Csatlakozás az Internethez. CCNA Discovery 1 4. fejezet Csatlakozás az internethez 4. Csatlakozás az Internethez Tartalom 4.1 Az internet fogalma és miként tudunk csatlakozni 4.2 Információ küldése az interneten keresztül 4.3 Hálózati eszközök egy NOC -ban 4.4 Kábelek és csatlakozók

Részletesebben

Információátvitel Fizikai átviteli jellemzők és módszerek 1. Aktív és passzív eszközök 1.1. Hub (elosztó) 1.2. Bridge (híd)

Információátvitel Fizikai átviteli jellemzők és módszerek 1. Aktív és passzív eszközök 1.1. Hub (elosztó) 1.2. Bridge (híd) Információátvitel Fizikai átviteli jellemzők és módszerek A fizikai közeg a jelek hordozója, fémvezeték, fényvezeték vagy a puszta "éter". Attól függően, hogy vezetékes, ill. vezeték nélküli átvitelmódról

Részletesebben

Topológia USB és FireWire

Topológia USB és FireWire Topológia és 308 PHOENIX CONTACT Adatvonali csatlakozók PLUSCON data Topológia és komponensek Sz. Termékmegnevezés Cikksz. Oldal és esetében csillagtopológiát alkalmazunk. A központi készüléktől, pl. egy

Részletesebben

Address Resolution Protocol (ARP)

Address Resolution Protocol (ARP) Address Resolution Protocol (ARP) Deák Kristóf Címfeloldás ezerrel Azt eddig tudjuk, hogy egy alhálózaton belül switchekkel oldjuk meg a zavartalan kommunikációt(és a forgalomirányítás is megy, ha egy

Részletesebben

1/13. RL osztály Hálózati alapismeretek I. gyakorlat c. tantárgy Osztályozóvizsga tematika

1/13. RL osztály Hálózati alapismeretek I. gyakorlat c. tantárgy Osztályozóvizsga tematika 1/13. RL osztály Hálózati alapismeretek I. gyakorlat c. tantárgy Osztályozóvizsga tematika A vizsga leírása: A vizsga anyaga a Cisco Routing and Switching Bevezetés a hálózatok világába (1)és a Cisco R&S:

Részletesebben

(1) 10/100/1000Base-T auto-sensing Ethernet port (2) 1000Base-X SFP port (3) Konzol port (4) Port LED-ek (5) Power LED (Power)

(1) 10/100/1000Base-T auto-sensing Ethernet port (2) 1000Base-X SFP port (3) Konzol port (4) Port LED-ek (5) Power LED (Power) HP 5120-24G 1.ábra Első panel (1) 10/100/1000Base-T auto-sensing Ethernet port (2) 1000Base-X SFP port (3) Konzol port (4) Port LED-ek (5) Power LED (Power) 2.ábra Hátsó panel (1) AC-input csatlakozó (2)

Részletesebben

Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet. Jákó András goya@eik.bme.hu BME EISzK

Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet. Jákó András goya@eik.bme.hu BME EISzK Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet Jákó András goya@eik.bme.hu BME EISzK Agenda Előzmények Gigabit Ethernet 1000Base-X 1000Base-T 10 Gigabit Ethernet Networkshop 2002. Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet

Részletesebben

Hálózati Technológiák és Alkalmazások

Hálózati Technológiák és Alkalmazások Hálózati Technológiák és Alkalmazások Vida Rolland BME TMIT 2016. február 23. Bemutatkozás Vida Rolland egyetemi docens, tárgyfelelős IE 325, vida@tmit.bme.hu 2 Fóliák a neten Tárgy honlapja: http://www.tmit.bme.hu/vitma341

Részletesebben

54 481 03 0010 54 01 Informatikai hálózattelepítő és - Informatikai rendszergazda

54 481 03 0010 54 01 Informatikai hálózattelepítő és - Informatikai rendszergazda A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

1. Egy analóg vagy digitális multiméter segítségével hogyan dönthető el egy UTP kábel két végén lévő csatlakozók bekötésének helyessége?

1. Egy analóg vagy digitális multiméter segítségével hogyan dönthető el egy UTP kábel két végén lévő csatlakozók bekötésének helyessége? 1. Egy analóg vagy digitális multiméter segítségével hogyan dönthető el egy UTP kábel két végén lévő csatlakozók bekötésének helyessége? Ellenőrizzük a vezetékeket folytonosságra (szakadásra) és zárlatra.

Részletesebben

Szomolányi Tiborné 2009 november. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

Szomolányi Tiborné 2009 november. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com TERVEZÉS A GYAKORLATBAN Szomolányi Tiborné 2009 november Fejlesztés tervezés folyamata 1 Felmérési terv 3 2 Szabványok, gyártók adatai Becslések, Evolúció folyamata referenciák Üzleti terv Fejlesztéstervezés

Részletesebben

Járműfedélzeti rendszerek II. 8. előadás Dr. Bécsi Tamás

Járműfedélzeti rendszerek II. 8. előadás Dr. Bécsi Tamás Járműfedélzeti rendszerek II. 8. előadás Dr. Bécsi Tamás A FlexRay hálózat Kifejlesztésének célja: alacsony költségen, nagy megbízhatóságú, nagy teljesítményű adatátvitel járműipari környezetben. A specifikációt

Részletesebben

Tartalom. Az adatkapcsolati réteg, Ethernet, ARP. Fogalma és feladatai. Adatkapcsolati réteg. A hálókártya képe

Tartalom. Az adatkapcsolati réteg, Ethernet, ARP. Fogalma és feladatai. Adatkapcsolati réteg. A hálókártya képe Tartalom Az adatkapcsolati réteg, Ethernet, ARP Adatkapcsolati réteg A hálózati kártya (NIC-card) Ethernet ARP Az ARP protokoll Az ARP protokoll által beírt adatok Az ARP parancs Az ARP folyamat alhálózaton

Részletesebben

Intelligens biztonsági megoldások. Távfelügyelet

Intelligens biztonsági megoldások. Távfelügyelet Intelligens biztonsági megoldások A riasztást fogadó távfelügyeleti központok felelősek a felügyelt helyszínekről érkező információ hatékony feldolgozásáért, és a bejövő eseményekhez tartozó azonnali intézkedésekért.

Részletesebben

OPTIKAI HÁLÓZATSZERELÉS - ALAPTANFOLYAM - ELMÉLET

OPTIKAI HÁLÓZATSZERELÉS - ALAPTANFOLYAM - ELMÉLET OPTIKAI HÁLÓZATSZERELÉS - ALAPTANFOLYAM - ELMÉLET Optikai hálózatok és kialakításuk - hány optikai hálózattípus is van - miképp csoportosítanánk - mit kell megvalósítanunk B.L.G. 2014 nov. 5. Jellemző

Részletesebben

Számítógép hálózatok kábelezése

Számítógép hálózatok kábelezése Számítógép hálózatok kábelezése A gyakorlat célja: Megismerkedni a hálózatok komponenseivel 2 számítógép közötti fizikai kapcsolat megvalósítása Elméleti bevezető: Hosztok / csomópontok: 1. Számítógépek,

Részletesebben

Central monitoring system: rubic mini

Central monitoring system: rubic mini Central monitoring system: rubic mini rubic mini RUBIC MINI CENTRAL UNIT Azokban az épületekben, ahol nagyszámú független biztonsági lámpa beszerelésére van szükség, mindig problémát okoz az ilyen berendezések

Részletesebben

A számítógép-hálózatok. Készítette: Pető László

A számítógép-hálózatok. Készítette: Pető László A számítógép-hálózatok Készítette: Pető László A hálózatok kialakulása Kezdeti idők: Központi gép, terminálok Kettőnél több számítógép Az internet A számítógép hálózatok főbb céljai Erőforrás-megosztás

Részletesebben

Fizikai Réteg. Kábelek a hálózatban. Készítette: Várkonyi Zoltán. Szeged, 2013. március 04.

Fizikai Réteg. Kábelek a hálózatban. Készítette: Várkonyi Zoltán. Szeged, 2013. március 04. Fizikai Réteg Kábelek a hálózatban Készítette: Várkonyi Zoltán Szeged, 2013. március 04. Bevezetés 2013. március 04. [KÁBELEK A HÁLÓZATBAN] A fizikai réteg célja az, hogy egy bitfolyamot szállítson az

Részletesebben

A számítógép hálózatok kialakulásának okai:

A számítógép hálózatok kialakulásának okai: A számítógép hálózatok kialakulásának okai: Erőforrás-megosztás: Célja az, hogy a hálózatban levő programok, adatok és eszközök- az erőforrások és a felhasználók fizikai helyétől függetlenül - bárki számára

Részletesebben

Lokális hálózatok. A lokális hálózat felépítése. Logikai felépítés. Informatika alapjai-11 Lokális hálózatok 1/13

Lokális hálózatok. A lokális hálózat felépítése. Logikai felépítés. Informatika alapjai-11 Lokális hálózatok 1/13 Informatika alapjai-11 Lokális hálózatok 1/13 Lokális hálózatok Számítógép hálózat: több számítógép összekapcsolása o üzenetküldés o adatátvitel o együttműködés céljából. Egyszerű példa: két számítógépet

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉP HÁLÓZATOK: HÁLÓZATI OPERÁCIÓS RENDSZEREK A GYAKORLATBAN: ESETTANULMÁNYOK

SZÁMÍTÓGÉP HÁLÓZATOK: HÁLÓZATI OPERÁCIÓS RENDSZEREK A GYAKORLATBAN: ESETTANULMÁNYOK Esettanulmányok 1/13 START SZÁMÍTÓGÉP HÁLÓZATOK: HÁLÓZATI OPERÁCIÓS RENDSZEREK A GYAKORLATBAN: ESETTANULMÁNYOK DR. KÓNYA LÁSZLÓ http://www.aut.bmf.hu/konya konya.laszlo@kvk.bmf.hu SZERZŐI JOG DEKLARÁLÁSA:

Részletesebben

WAGO PLC-vel vezérelt hő- és füstelvezetés

WAGO PLC-vel vezérelt hő- és füstelvezetés WAGO PLC-vel vezérelt hő- és füstelvezetés Wago Hungária Kft. Cím: 2040. Budaörs, Gyár u. 2. Tel: 23 / 502 170 Fax: 23 / 502 166 E-mail: info.hu@wago.com Web: www.wago.com Készítette: Töreky Gábor Tel:

Részletesebben

3.1.5 Laborgyakorlat: Egyszerű egyenrangú hálózat építése

3.1.5 Laborgyakorlat: Egyszerű egyenrangú hálózat építése Otthoni és kisvállalati hálózatok kezelése 3.1.5 Laborgyakorlat: Egyszerű egyenrangú hálózat építése Célkitűzések Egyszerű egyenrangú hálózat tervezése és kiépítése az oktató által biztosított keresztkötésű

Részletesebben

4.C MELLÉKLET: HELYI BITFOLYAM HOZZÁFÉRÉS ÉS HOZZÁFÉRÉSI LINK SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA. Tartalom

4.C MELLÉKLET: HELYI BITFOLYAM HOZZÁFÉRÉS ÉS HOZZÁFÉRÉSI LINK SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA. Tartalom 4.C MELLÉKLET: HELYI BITFOLYAM HOZZÁFÉRÉS ÉS HOZZÁFÉRÉSI LINK SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA Tartalom 1. A Szolgáltatás leírása... 2 2. A Szolgáltatás elemei... 3 2.1 elemei... 3 2.2 Hozzáférési Link Szolgáltatás

Részletesebben

54 481 03 0010 54 01 Informatikai hálózattelepítő és - Informatikai rendszergazda

54 481 03 0010 54 01 Informatikai hálózattelepítő és - Informatikai rendszergazda A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra

Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra Pantel International Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10 Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet ra 1. sz. melléklet Az ÁSZF készítésének dátuma: 2009. január 23. Az ÁSZF utolsó

Részletesebben

Kapcsolódás a hálózathoz. 4. fejezet

Kapcsolódás a hálózathoz. 4. fejezet Kapcsolódás a hálózathoz 4. fejezet KAPCSOLÓDÁS A HÁLÓZATHOZ A fizikai réteg protokolljai 4.1 Kapcsolódjunk A fizikai kapcsolat típusa teljes mértékben a hálózat kialakításától függ. Vezetékes Vezeték

Részletesebben

Számítógép-hálózatok zárthelyi feladat. Mik az ISO-OSI hálózati referenciamodell hálózati rétegének főbb feladatai? (1 pont)

Számítógép-hálózatok zárthelyi feladat. Mik az ISO-OSI hálózati referenciamodell hálózati rétegének főbb feladatai? (1 pont) A verzió Név, tankör: 2005. május 11. Neptun kód: Számítógép-hálózatok zárthelyi feladat 1a. Feladat: Mik az ISO-OSI hálózati referenciamodell hálózati rétegének főbb feladatai? (1 pont) 2a. Feladat: Lehet-e

Részletesebben

Párhuzamos programozási platformok

Párhuzamos programozási platformok Párhuzamos programozási platformok Parallel számítógép részei Hardver Több processzor Több memória Kapcsolatot biztosító hálózat Rendszer szoftver Párhuzamos operációs rendszer Konkurenciát biztosító programozási

Részletesebben

Kapcsolás alapjai, haladó forgalomirányítás

Kapcsolás alapjai, haladó forgalomirányítás 1 Kapcsolás alapjai, haladó forgalomirányítás 4. A kapcsolás elmélete 1. Ismerkedés az Ethernet / 802.3 LAN-nal 2. Ismerkedés a LAN-kapcsolással 3. A kapcsoló működése Az Ethernet / 802.3 LAN kialakulása

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Előszó... xi. 1. Bevezetés... 1. 2. Mechanikai, elektromos és logikai jellemzők... 13

Tartalomjegyzék. Előszó... xi. 1. Bevezetés... 1. 2. Mechanikai, elektromos és logikai jellemzők... 13 Előszó... xi 1. Bevezetés... 1 1.1. Fogalmak, definíciók... 1 1.1.1. Mintapéldák... 2 1.1.1.1. Mechanikus kapcsoló illesztése... 2 1.1.1.2. Nyomtató illesztése... 3 1.1.1.3. Katódsugárcsöves kijelző (CRT)

Részletesebben

54 481 03 0010 54 01 Informatikai hálózattelepítő és - Informatikai rendszergazda

54 481 03 0010 54 01 Informatikai hálózattelepítő és - Informatikai rendszergazda A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon

Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon Németh Krisztián BME TMIT 2014. szept. 23. A tárgy felépítése 1. Bevezetés 2. IP hálózatok elérése távközlő és

Részletesebben