Alsózsolca Város Önkormányzata Óvoda energiaellátásának korszerősítése napelemes, illetve napkollektoros rendszerek kiépítésével

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alsózsolca Város Önkormányzata Óvoda energiaellátásának korszerősítése napelemes, illetve napkollektoros rendszerek kiépítésével"

Átírás

1 Alsózsolca Város Önkormányzata Óvoda energiaellátásának korszerősítése napelemes, illetve napkollektoros rendszerek kiépítésével Javaslatok Zsíros Sándorné Alsózsolca Város Polgármestere Készítette: Tıkés Ernı szeptember Bizalmas 1

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Bevezetı... 3 Cél 3 Projekt leírása... 3 Jogi háttér... 3 Napenergia forrás Projekt javaslatok leírása Csak napelemes rendszer telepítése 12kWp beépített teljesítmény... 6 A projekt üzleti terve kWp napelemes rendszer telepítése, 7kW teljesítményő gépjármő töltıvel... 8 A projekt üzleti terve Napelemes rendszer és napkollektoros rendszer telepítése

3 1. Bevezetı Cél A javaslat célja, hogy megfelelı információval lássa el Alsózsolca Város Önkormányzata Polgármesterét, illetve Képviselı Testületét a Bükk-MAK Leader Nonprofit Kft. által kiírt Közösségi Energiaudvarok Fejlesztése címő pályázat keretében megvalósítható rendszerek jogi, mőszaki, pénzügyi és gazdasági körülményeivel kapcsolatban. Projekt leírása Alsózsolca Város Önkormányzata a 3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos u szám alatti Óvoda ingatlan lapos tetıszerkezetére napelemes és napkollektoros rendszerek kiépítését tervezi. A megvalósulás a Bükk-MAK Leader Nonprofit Kft. által kiírt Közösségi Energiaudvarok Fejlesztése címő pályázat keretében valósul meg, vissza nem térítendı 100% intenzitású pályázati forrás felhasználásával. A projekt javaslatok összeállításánál figyelembe vettük a maximálisan igénybe vehetı támogatás mértékét, mely jelen pályázatban bruttó ,- Ft. Elızetes egyeztetés alapján, 3 különbözı javaslatot fogalmazunk meg, a pályázati konstrukció ajánlásai és pontozásának figyelembe vételével. Jogi háttér A projekt kiindulópontja az Európai Unió 2001/77/EC a Magyar Köztársaság által is ratifikált direktívája adja, mely a fenntartható fejlıdés irányelvei alapján az üvegházhatású gázok csökkentése érdekében megfogalmazza az unióra vonatkozó megújulóból termelt villamos energia részarányát. A villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény (VET) valamint a 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (Vhr) rendelkezései alapján a napelemes háztartási mérető kiserımő által hálózatra táplált villamos energia a kötelezı átvétel alá esik, így azt a hálózati engedélyes kötelezıen átveszi és úgynevezett ad-vesz mérıóra felszerelésével szaldós elszámolást alkalamaz. A többletként hálózatra táplált villamos energia az ÉMÁSZ Nyrt-vel kötött hosszú távú kereskedelmi megállapodás keretében kerülhet értékesítésre a mindenkori vételezési ár 85%-án. A közcélú hálózatra 10 kv kisfeszültségen csatlakozik az ÉMÁSZ Hálózati Kft., mint hálózati engedélyes szolgáltatási területén. A Hálózati csatlakoztatás feltétele az ÉMÁSZ Hálózati Kft. által jóváhagyott Hálózati Csatlakozási Terv. A tervdokumentáció elkészítését vállaljuk. A 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 1. számú melléklete szerint, illetve a VET alapján a napelemes rendszerek kiépítése nem építési engedély köteles tevékenység, mindenesetre javasoljuk az ere vonatkozó nyilatkozat pályázathoz történı csatolását, az MVH sok esetben kéri azt. 3

4 Napenergia forrás A megújuló energiaforrások alkalmazása a fejlett és a fejlıdı országok politikai és gazdasági célkitőzési közé került. A különbözı technológiák közül a napenergia felhasználásának lényegesebb elınyei a következık: nincs káros anyag kibocsátás nem okoz függıséget a fosszilis tüzelı anyagoktól ill. a külföldrıl beszerezhetı energiaforrásoktól önálló rendszerként is és más energiaforrásokkal kombináltan is használható épületekre, szabad földterületre is installálható napelemek alapanyagai bıségesen megtalálhatók a természetben minimális a hálózati hibák lehetısége, mert ott termel energiát, ahol a használat is van. A napsugárzás átlagos intenzitása a Föld légkörének szélén 1370 W/m2 (napállandó). Tiszta nyári napos idıben a földfelszínt érı napsugárzás max W/m2, Magyarországon ez átlagosan 800 W/m2, a napsugárzás átlagos évi összegének maximális értéke 1400 kwh/m2, az évi napfénytartam sokévi átlaga óra között változik területenként. (forrás: Terra-Solar 2003) A legújabb mérések szerint a hazai napsugárzási szinteket a következı ábra mutatja: A következı ábrák a évi napsugárzás adatait tartalmazzák. Mindezen részletes, kimondottan a Magyarországi napsugárzási szintek mérési eredményei rendelkezésre állnak 2004-ig viszszamenıen, illetve az Országos Meteorológiai intézet korábbi, nem annyira részletes mérési eredményeire is támaszkodhatunk: évi sugárzásösszeg: Wh/m2 Átlagos napi sugárzás: Wh/m2 A legmagasabb napsugárzás április 21-én: Wh/m2 A legalacsonyabb napsugárzás december 28-án: 121 Wh/m2 4

5 Napi besugárzás 2007-ben 30 napi átlagos besugárzás 2007-ben Havi átlagos értékek 2007-ben A következı ábrán vízszintes felületre érkezı napsugárzás éves hımennyiségei láthatók 1967-tıl 2005-ig. A trendvonalból egyértelmően kiolvasható, hogy a földfelszínt elérı napsugárzás menynyisége növekszik, látható, hogy a Nap energiájára egyre nagyobb mértékben számíthatunk. Ez a tendencia persze lehet véletlen is, de sokkal valószínőbb, hogy mindez az üvegház hatás miatti globális felmelegedés következménye. 5

6 2. Projekt javaslatok leírása 2.1 Csak napelemes rendszer telepítése 12kWp beépített teljesítmény A háztartási mérető kiserımő a hálózatra csatlakozik, ad-vesz mérıóra segítségével. A megtermelt energia elszámolása évi szaldós elszámolással történik, azaz az egy év alatt elfogyasztott és egy év alatt megtermelt energia különbségét kell az áramszolgáltatónak megfizetni. Ebben a megoldásban nincs energiatároló és elosztó rendszer, így a pályázatban adható maximális pontnál 15 ponttal kevesebbet lehet elérni. Elınye viszont, hogy a teljes beruházás áramtermelésre, így költségcsökkentésre fordítódik. További 5 pontot azonban kaphatunk, ha normál fali elektromos aljzatot szerelünk az épület külsı falára, ahol elektromos kerékpárt, elektromosan mőködı tolószéket tölthetnek vele az ilyen eszközöket használók. Ezzel a töltési lehetıség közösségi alkalmazása a pályázat kiírásának megfelelıen megvalósul. Mőszaki adatok: - 60db 200Wp teljesítményő napelem (12 kwp) - 1 db 3 fázisú inverter (12kWp AC teljesítmény) - Horganyzott acél, illetve alumínium elemekbıl álló lapos tetıre szerelt tartószerkezet - Kábelezés, védelmek. A rendszer energia hozama: Fixed system: inclination=35, orientation=0 Month E d E m H d H m Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Yearly average Total for year

7 E d : Átlagos napi villamos energiatermelés (kwh) E m : Átlagos havi villamos energiatermelés (kwh) H d : Átlagos napi napsugárzás egy négyzetméter napelem felületre (kwh/m 2 ) H m : Átlagos havi napsugárzás egy négyzetméter napelem felületre (kwh/m 2 ) Forrás: PVGIS A projekt üzleti terve 1. Pénzügyi terv Támogatás 100 % Saját erı 0 % Termelt éves energia Rendszer kulcsrakész ára Projekt elkészítés, mőszaki tanácsadás Összesen: kwh Ft Ft Ft + ÁFA Összesen bruttó (25% ÁFA-val) Ft Megjegyzés: a tervek elkészítése a kivitelezés árába került beszámításra. 2. Mőködési költségek Éves karbantartási díj: Ft + ÁFA 7

8 A naperımő üzemeltetése minimális költséget jelent, hisz primer energiahordozóra nincs szükség a villamos energia elıállításához. Forgó-, kopó alkatrészek sincsenek, a karbantartás elsısorban az inverterek karbantartását jelenti. Az erımő távfelügyelettel mőködik, napi aktív dolgozói jelenlétet az ırzés-védelem feladatainak ellátása igényli. 3. Megtakarítás 13700kWh x 56,925 Ft/kWh = ,- Ft / év (2010.évi villamos energia díjakkal számolva: 56,925 Ft/kWh) 2.2 9kWp napelemes rendszer telepítése, 7kW teljesítményő gépjármő töltıvel Ebben az esetben egy elektromos autó töltésére alkalmas töltı állomás kerül az Óvoda épülete mellé, késıbbiekben megállapított helyszínre, így 10 ponttal kaphat a pályázat kevesebbet a maximálisan adható pontszámnál. Mőszaki adatok: - 45db 200Wp teljesítményő napelem (9 kwp) - 1 db 3 fázisú inverter (8kWp AC teljesítmény) - Horganyzott acél, illetve alumínium elemekbıl álló lapos tetıre szerelt tartószerkezet - Kábelezés, védelmek - 7 kw teljesítményő töltıállomás és annak kiépítése A rendszer energia hozama: Fixed system: inclination=35, orientation=0 Month E d E m H d H m Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep

9 Oct Nov Dec Yearly average Total for year E d : Átlagos napi villamos energiatermelés (kwh) E m : Átlagos havi villamos energiatermelés (kwh) H d : Átlagos napi napsugárzás egy négyzetméter napelem felületre (kwh/m 2 ) H m : Átlagos havi napsugárzás egy négyzetméter napelem felületre (kwh/m 2 ) A projekt üzleti terve 1. Pénzügyi terv Támogatás 100 % Saját erı 0 % Termelt éves energia kwh Rendszer kulcsrakész ára Ft Töltıállomás és telepítése Ft Projekt elkészítés, mőszaki tanácsadás Ft Összesen: Ft + ÁFA Összesen bruttó: Ft 9

10 Megjegyzés: a tervek elkészítése a kivitelezés árába került beszámításra. 2. Mőködési költségek Éves karbantartási díj: Ft + ÁFA A naperımő üzemeltetése minimális költséget jelent, hisz primer energiahordozóra nincs szükség a villamos energia elıállításához. Forgó-, kopó alkatrészek sincsenek, a karbantartás elsısorban az inverterek karbantartását jelenti. Az erımő távfelügyelettel mőködik, napi aktív dolgozói jelenlétet az ırzés-védelem feladatainak ellátása igényli. 3. Megtakarítás 10300kWh x 56,925 Ft/kWh = ,- Ft / év (2010.évi villamos energia díjakkal számolva: 56,925 Ft/kWh) Villamos autó töltése esetén a töltésbıl származó árbevétel az önkormányzaté. Amíg nincs ilyen autó a környéken, addig ez passzív beruházás marad. 2.3 Napelemes rendszer és napkollektoros rendszer telepítése A konyhában található villanybojlereket napkollektoros rendszerekkel váltanánk fel. Egy 200literes bojler helyébe 2 db síkkollektort és egy 200 literes szolár hıtároló tartályt szerelünk be elektromos főtıpatronnal ellátva. Ebben az esetben a napkollektorokkal elıállított meleg vizet tároljuk, igény esetén pedig elektromos főtéssel elıállítjuk a szükséges hımennyiséget. Mőszaki adatok: - 2 db 2m 2 felülető napkollektor - 1 db 200 literes hıtároló tartály elektromos főtıpatronnal - szabályozó szelepek, csövezés, tágulási tartály Egy kollektoros egység ára: ,- Ft + ÁFA Négy rendszerre vonatkozóan: ,- FT + ÁFA Négy kollektoros rendszer esetén 6 kwp teljesítményő napelemes rendszer fér bele. - 30db 200Wp teljesítményő napelem (9 kwp) - 2 db 1 fázisú inverter (6kWp AC teljesítmény) - Horganyzott acél, illetve alumínium elemekbıl álló lapos tetıre szerelt tartószerkezet - Kábelezés, védelmek 10

11 Pénzügyi terv: Termelt éves energia Napelemes rendszer kulcsrakész ára Napkollektoros rendszer Projekt elkészítés, mőszaki tanácsadás Összesen: Összesen bruttó: kwh Ft Ft Ft Ft + ÁFA Ft Kérdés esetén kérem keressenek: Tıkés Ernı Solar Solutions Bt Szentendre, Barackos köz 4. Tel:

ENERGETIKAI HATÁSTANULMÁNY KÁL NAGYKÖZSÉG INTÉZMÉNYEIRE

ENERGETIKAI HATÁSTANULMÁNY KÁL NAGYKÖZSÉG INTÉZMÉNYEIRE 1 ENERGETIKAI HATÁSTANULMÁNY KÁL NAGYKÖZSÉG INTÉZMÉNYEIRE Vereb János 3368. Boconád, Lenin utca 6/a. 2012 június 2 Tartalomjegyzék oldal Bevezetés 4 1. Energetikában megjelent hatályos irányelvek, rendeletek,

Részletesebben

Energiagazdálkodás Környezetbarát fejlesztése címő intézkedés értékelése

Energiagazdálkodás Környezetbarát fejlesztése címő intézkedés értékelése Energiagazdálkodás Környezetbarát fejlesztése címő intézkedés értékelése 2008. augusztus Korzó-Szeged Kft. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3. oldal 2. Vezetıi összefoglaló 5.oldal 3. Alkalmazott módszertan

Részletesebben

Bicskei Oroszlán Patika Bt 22076423-2-07

Bicskei Oroszlán Patika Bt 22076423-2-07 MVM Partner - a vállalkozások energiatudatosságáért pályázat 2. rész A pályázó által megvalósított, energiahatékonyságot növelő beruházás és/vagy fejlesztés bemutatása A napelem a Napból érkező sugarak

Részletesebben

Európa - Magyarország 2014. Napenergia-hasznosítás iparági helyzetkép. Varga Pál elnök MÉGNAP

Európa - Magyarország 2014. Napenergia-hasznosítás iparági helyzetkép. Varga Pál elnök MÉGNAP Varga Pál elnök MÉGNAP Fototermikus napenergia-hasznosítás Napkollektoros hőtermelés Fotovoltaikus napenergia-hasznosítás Napelemes áramtermelés I. Napenergia konferencia 2010. Növekedési terv 2020-ig

Részletesebben

Energiahatékonysági Alprogram

Energiahatékonysági Alprogram Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram Pályázat kódszáma: ZBR-EH-09 Elızmények Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hı és hőtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/A Érvényes:

Részletesebben

ENERGETIKAI KONCEPCIÓ

ENERGETIKAI KONCEPCIÓ ENERGETIKAI KONCEPCIÓ 2014.12.15. KÖRÖS CONSULT KFT. - készült a Városliget Zrt. számára- Készítette: KÖRÖS CONSULT KFT. 1113, BUDAPEST KAROLINA U. 17/B. TEL: 365-1656 FAX: 365-1659 2 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó

P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó SEGÉDLET Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram AZ IPAROSÍTOTT TECHNOLÓGIÁVAL ÉPÜLT LAKÓÉPÜLETEK SZÉNDIOXID-KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉST ÉS ENERGIA- MEGTAKARÍTÁST

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2015. június

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2015. június Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

Közösségi energia szabályozása Magyarországon

Közösségi energia szabályozása Magyarországon Közösségi energia szabályozása Magyarországon -a helyi, közösségi energiahatékonysági beruházások és a megújuló energiaforrásokból történő decentralizált energiatermelés szabályozási környezete dr. Gajdics

Részletesebben

LÉTESÍTÉSI SZÁNDÉK BEJELENTÉSE**: egy új atomerımő a hollandiai Zeeland tartományban, Borssele településen, az Energy Resources Holding B.V.

LÉTESÍTÉSI SZÁNDÉK BEJELENTÉSE**: egy új atomerımő a hollandiai Zeeland tartományban, Borssele településen, az Energy Resources Holding B.V. LÉTESÍTÉSI SZÁNDÉK BEJELENTÉSE**: egy új atomerımő a hollandiai Zeeland tartományban, Borssele településen, az Energy Resources Holding B.V. számára ** Jogilag nem kötelezı érvényő angol nyelvő fordítás.

Részletesebben

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FOGLALKOZTATÁSI HATÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA MAGYARORSZÁGON Negyedik, átdolgozott változat

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FOGLALKOZTATÁSI HATÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA MAGYARORSZÁGON Negyedik, átdolgozott változat A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FOGLALKOZTATÁSI HATÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA MAGYARORSZÁGON Negyedik, átdolgozott változat Készítette: Kohlheb Norbert Pataki György Porteleki Anna Szabó Barbara ESSRG Kft. Budapest,

Részletesebben

Éves Jelentés 2012. Tartalom

Éves Jelentés 2012. Tartalom Tartalom A társaságcsoport 4 Az ELMŐ-ÉMÁSZ Társaságcsoportról röviden 5 Az ELMŐ-ÉMÁSZ Társaságcsoport felépítése 6 Értékeink és jövıképünk 7 Éves jelentés 2012 10 Igazgatóság és Felügyelıbizottság 11 Az

Részletesebben

Beszámoló a megújuló alapú villamosenergia-termelés, valamint a kötelező átvételi rendszer 2012. évi alakulásáról

Beszámoló a megújuló alapú villamosenergia-termelés, valamint a kötelező átvételi rendszer 2012. évi alakulásáról Beszámoló a megújuló alapú villamosenergia-termelés, valamint a kötelező átvételi rendszer 212. évi alakulásáról Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 213. Tartalomjegyzék Ábra-és táblázatjegyzék...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.2.0-A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.2.0-A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.2.0-A Helyi hő, hűtési és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal című konstrukcióhoz Érvényes: 2011. február

Részletesebben

Útmutató a 2000 lakosegyenérték szennyezıanyagterhelés. szennyvízelvezetési és tisztítási megoldásainak kialakításához

Útmutató a 2000 lakosegyenérték szennyezıanyagterhelés. szennyvízelvezetési és tisztítási megoldásainak kialakításához Magyar Köztársaság Vidékfejlesztési Minisztérium Útmutató a 2000 lakosegyenérték szennyezıanyagterhelés alatti települések szennyvízelvezetési és tisztítási megoldásainak kialakításához 2010. június TARTALOM

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Készült 2011. 04.13.-én 17 órától megtartott rendkívüli Képviselı-testületi ülésen

J e g y z ı k ö n y v. Készült 2011. 04.13.-én 17 órától megtartott rendkívüli Képviselı-testületi ülésen Kecskéd Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2852. Kecskéd, Vasút u. 105. J e g y z ı k ö n y v Készült 2011. 04.13.-én 17 órától megtartott rendkívüli Képviselı-testületi ülésen Jelen van: Mellékelt

Részletesebben

Beszámoló a megújuló alapú villamosenergiatermelés, valamint a kötelező átvételi rendszer 2013. évi alakulásáról

Beszámoló a megújuló alapú villamosenergiatermelés, valamint a kötelező átvételi rendszer 2013. évi alakulásáról Beszámoló a megújuló alapú villamosenergiatermelés, valamint a kötelező átvételi rendszer 2013. évi alakulásáról 2014 MEKH Megújuló alapú villamosenergia-termelés, KÁT rendszer 2013 A Magyar Energetikai

Részletesebben

GYAKORI KÉRDÉSEK, INFORMÁCIÓK PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Otthon Melege Program

GYAKORI KÉRDÉSEK, INFORMÁCIÓK PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Otthon Melege Program Otthon Melege Program Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram Otthon Melege Program Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének,

Részletesebben

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014 Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014 Háttéranyag 2010. február 09. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Települési környezetminőség... 3 II. Hulladékgazdálkodás...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N. Fotovoltaikus rendszerek kialakítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N. Fotovoltaikus rendszerek kialakítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című konstrukcióhoz Érvényes: 2014. júniustól Tartalom A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

(TERVEZET) TOP 3 Alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságokra való áttérés, kiemelten a városi területeken

(TERVEZET) TOP 3 Alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságokra való áttérés, kiemelten a városi területeken 1 TOP - 3.2 ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS HASZNÁLAT FOKOZÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL C. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ (TERVEZET) Prioritási tengely: Egyedi célkitűzés: Intézkedés: Konstrukció kód:

Részletesebben

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet 1. oldal 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritástengely Akcióterv

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritástengely Akcióterv KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritástengely Akcióterv 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma KEOP 4. A megújuló

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERV háttértanulmánya B kötet Végleges anyag MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 1 A. ALAPVETİ

Részletesebben

Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez

Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez 1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez KEOP támogatáshoz 2009. március Készítette: a COWI Magyarország Kft. Módszertani

Részletesebben

Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat

Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat TET_IL PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ 2011 Tartalomjegyzék Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési

Részletesebben

A szerződés 2014. januári felülvizsgálata során kiderült, hogy a havi számlázott díj 450.154,- Ft, ami az indulási díj: 193,2 százaléka.

A szerződés 2014. januári felülvizsgálata során kiderült, hogy a havi számlázott díj 450.154,- Ft, ami az indulási díj: 193,2 százaléka. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. augusztus 14-én tartandó rendkívüli ülésére. Tárgy: Izsák város közvilágításának fejlesztése. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Villamos energiatermelés nap - és szélenergiával

Villamos energiatermelés nap - és szélenergiával Villamos energiatermelés nap - és szélenergiával Szemlélet és technológiai-alap formáló TANANYAG Magyarország- Szlovákia a Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Megújuló Szakképzés-

Részletesebben