ABB megoldások a fotovillamos energiaellátási rendszerekhez Moduláris védelmi és szakaszoló készülékek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ABB megoldások a fotovillamos energiaellátási rendszerekhez Moduláris védelmi és szakaszoló készülékek"

Átírás

1 ABB megoldások a fotovillamos energiaellátási rendszerekhez Moduláris védelmi és szakaszoló készülékek

2

3 ABB Komponensek szállítója lakosságiés erômûvi fotovillamos alkalmazásokhoz Mind gyártóként, mind szállítóként, az ABB hosszú ideje olyan termékeket és megoldásokat kínál, amelyek csökkentik az energiarendszerek környezetre gyakorolt hatásait. Az egyre csökkenô erôforrások és az egyre növekvô energiaigény által jellemzett világunkban az ABB által folytatott - a villamos energia elôállításával, továbbításával, elosztásával és felhasználásával kapcsolatos - kutatások hatékony és fenntartható módszerek kidolgozására összpontosítanak. Az automatizálási termékek terén szerzett széleskörû tapasztalat birtokában az ABB szüntelenül új utakat keres annak érdekében, hogy bôvítse és továbbfejlessze meglévô technológiáit ügyfelei igényeinek kielégítése céljából. Egy olyan társadalomban, ahol a klímaváltozás, mint érv, egyre fontosabb szerepet játszik a tiszta energiafajták, például a szél-, illetve napenergia egyre nagyobb mérvû felhasználása vonatkozásában, az ABB teljes termékportfoliót biztosít a megújuló energia piac fejlesztéséhez, támogatásához, szakmai szállítóként a beruházók, a gyártók, a telepítôk, a vállalkozók számára. A fotovillamos technológiák piacán az ABB gyakorlatilag minden lakossági, közületi és erômûvi alkalmazáshoz high-tech termékek átfogó skáláját kínálja, annak érdekében, hogy ügyfelei megbízhatóan hozzáférhessenek a megújuló energiaforrásokhoz. Ezen a területen az ABB mûszaki támogatást és tanfolyamokat is biztosít. Az innováció, a csúcsminôség és a termékek tartóssága képviseli mindazon alapvetô tényezôket, melyek következtében az ABB a világpiacon a legsokoldalúbb vállalatok egyikévé vált. ABB komponens szállító 3

4 Hogyan segíthetik az ABB termékei a fotovillamos berendezések védelmét? Minden beruházás egy fotovillamos rendszerbe, egyúttal befektetés a jövôbe, egy élhetôbb jövô érdekében. Egy fotovillamos rendszer nyereségességének számítása olyan tényezôkön alapul, mint a beépített komponensek minôsége, megbízhatósága, a rendszer mérete és teljesítôképessége, az éghajlati viszonyok, valamint a földrajzi/regionális telepítési helybôl eredô általános feltételek. A befektetésre szánt összeg, a finanszírozási idôtartam és az amortizáció ezen adatok alapján végzett elemzéssel számítható. A tervezés során a rendszernél felmerülô veszélyek statisztikailag meghatározhatók, de ennek ellenére mindig akadnak bizonytalansági tényezôk, ezért az ABB abszolút elôfeltételnek tekinti a fotovillamos rendszerek túlfeszültség védelemének integrált megoldásainak alkalmazását, ezzel csökkentve a villámlás, a túláramok és visszáramok, valamint a túlfeszültség általi kockázatok valószínûségét. Ezek az integrált megoldások kipróbált és tesztelt szolár komponensek formájában biztosítják, hogy a rendszer üzemeltetésébôl származó bevétel szintje megfeleljen a Beruházó fejlesztéssel kapcsolatos becsült elôrejelzéseinek. A következô kapcsolási sémarajz egy teljes fotovillamos rendszer integrált védelmi koncepciójának alapvetô, elvi felépítését ábrázolja. A DC és AC hálózatok, a napelem paneles berendezés védelmét biztosító kismegszakítók, túlfeszültség védelmi eszközök, terhelés szakaszolók, túlterhelés és zárlatvédelemre kiválasztott funkciói egymásra épülve, együttmûködnek egymással, és együttesen áthatolhatatlan gátat képeznek mindennemû hiba számára. A termékek mindegyike szabványos 7x35 mm méretû DN sínre szerelhetô, amely az elosztókban a leghatékonyabb elrendezést biztosítja. A megfelelô megoldások kialakításához a vonatkozó MSZ HD szabvány Napelemes rendszerek elôírásait kell alapul venni. Az alábbiakban az egyes komponensek alapvetô mûködési módjait ismertetjük. Készülékek fotovillamos alkalmazásokhoz Kismegszakítók (MCB = Miniature Circuit Breaker) A kismegszakítók az egyes áramköröket, berendezéseket és készülékeket védik a túlterheléssel és zárlattal szemben. Az alapvédelem kialakítása érdekében az MSZ-HD szabvány általános elôírásait kell alapul venni. A fotovillamos rendszerekben feladatuk az egyenáramú (DC) oldalon az ép napelem fûzérektôl (strang, string) a meghibásodott (vagy leárnyékolt) napelem fûzérek felé folyó visszáramok elleni védelem, valamint váltakozó áramú (AC) komponensek visszatáplálásának megakadályozása egy inverter meghibásodás esetén. Minden napelem panel fûzért külön DC oldali védelemmel kell ellátni. Ez biztosítja, hogy bármely hiba esetén csak az érintett fûzér kerül kikapcsolásra, a többi fûzér folytatja az energia szolgáltatását. A kismegszakító - ha kioldott, a hiba kiküszöbölése után egyszerûen visszakapcsolható. Az az egyszerûség, amellyel a fotovillamos berendezés valamely része kikapcsolható, leválasztható karbantartás, vagy rendszerbôvítés céljából, jelentôsen növeli a rendszer rendelkezésre állását is. Túlfeszültség védelmi eszközök (SPD = Surge Protection Device) A napelem-panelek és az inverterek nagyon érzékenyek túlfeszültséggel és áramlökéssel szemben, mint például a kapcsoláskor létrejövô áramlökések és villámlás által okozott feszültséglökések. Az ABB speciális egyenfeszültségû (DC) túlfeszültségvédelmi készülék családja a túlfeszültséget a védendô berendezésre vonatkozóan egy biztonságos, megengedett szintre korlátozza és megakadályozza a rendszerelemek károsodását. A túlfeszültség védelmi eszközök alkalmazásának biztos elônye a hibáktól mentes, kedvezôbb beruházási megtérülés, ezért a pénzügyi veszteségekkel kapcsolatos kockázatot is figyelembe kell venni a fotovillamos rendszerekbe történô készülékek kiválasztásának megfontolása során. Terhelés szakaszoló Terhelés alatti biztonságos kapcsolások céljára, egyenáramú (DC) alkalmazásokhoz kifejlesztett terhelés szakaszolók használatosak. Készülékek egyenáramú (DC) alkalmazásokhoz Fotovillamos generátor DC oldali védelmek tokozatai (fûzér- string - elosztók) DC kismegszakító (túlterhelés és zárlatvédelem) DC túlfeszültség védelmi eszközök DC terhelés szakaszolók = ~ DC/AC váltó (nverter) 4 Áttekintés

5 Ezek a terhelés szakaszolók rendelkeznek az EC szerint szükséges szakaszolási jellemzôkkel 1200 V DC feszültségig, fotovillamos alkalmazásokhoz tesztelve. (automatikusan kielégítik az MSZ HD hazai elôírásokat is ) A készülékek egyszerû kezelhetôsége a rutinszerû karbantartási és bôvítési munkák könnyû elvégzését teszik lehetôvé, ami növeli az energia termelésre kialakított berendezés rendelkezésre állását. Kapcsolók Váltakozó áramú (AC) kapcsolók szolgálnak a terhelés alatti biztonságos leválasztások, kapcsolások céljára. A készülékek megbízható, egyszerû kezelhetôsége a váltakozó áramú berendezésen belüli rutinszerû karbantartási és bôvítési munkák könnyû elvégzését teszi lehetôvé. Áramvédô kapcsolók, kioldók - ÁVK, F-relé. (RCD = Residual Current Device, RCCD, RCBO) Az áramvédô kapcsolónak a legkisebb hibaáramot is fel kell ismernie, a hibás áramköri szakaszt ki kell kapcsolnia olyan gyorsan,hogy a fellépô hiba ne veszélyeztesse sem az emberi életet, sem anyagi kár (tûzvédelem) ne keletkezzen. Ezek a védelmi készülékek normál esetben csak hiba fellépése esetén mûködnek. (MSZ EN termékszabvány) A személyek és berendezések földzárlati áram és tûzveszéllyel szembeni védelme alapvetô fontosságú. Az ABB B jellegû (EC szerint) áramvédô kapcsoló családja kiemelkedôen rövid reakcióidôkkel biztosítja ezt a védelmet, az EC szabványnak megfelelôen. Elszámolási fogyasztásmérô Kompakt mûszerek (EN 50470, EC 6202) mérik a fotovillamos berendezésekben elôállított villamos energiát. Az ABB moduláris mérômûszerei DN sínre szerelhetôk és könnyen integrálhatók mérési adatgyûjtô rendszerekbe (M-Bus, RS232 soros, impulzus, KNX, Ethernet, LON, GSM/GPRS stb.) kommunikációs adapterek segítségével. A mûszerek MD, 2004/22/EC számú EU direktíva szerinti /mérômûszerekre vonatkozó direktíva/ és EC 62052, valamint EC szerinti jóváhagyással rendelkeznek. DC és AC oldali védelmek tokozatai (fûzér- és fôelosztó) A tokozások felhasználhatók DC fûzér és DC kombi elosztóként (egyenáramú oldal), valamint AC al- és fôelosztó panelként (váltakozó áramú oldal) is. Magasfokú védettségüknek (P66) köszönhetôen ideálisnak bizonyulnak kültéri alkalmazás céljára. Az ABB széles és sokoldalú választékát kínálja a csavarozható, illetve nyitható fedéllel ellátott dobozoknak és elosztóknak. Az elosztókban a kapcsoló és védelmi készülékek DN sínre, vagy szerelôlapra szerelhetôk. Készülékek váltakozó áramú (AC) alkalmazásokhoz AC leválasztó szakaszoló AC túlfeszültség védelmi eszközök AC kismegszakító (túlterhelés és zárlatvédelem) Áramvédô kapcsolók (ÁVK/F-relé) Elszámolási fogyasztásmérô AC oldali védelmek tokozatai (al-, és fôelosztók) Fogyasztó Áttekintés 5

6 Nagy zárlati teljesítményû egyenáramú (DC) kismegszakító S800PV-S és S280 UC Az S800PV-S és S280 UC kismegszakitók az ép napelem panel fûzérek felôl a meghibásodott fûzérek felé folyó visszáramok ellen nyújtanak védelmet, valamint inverter meghibásodás esetén megakadályozzák váltakozó áram betáplálását a DC oldalra. Zárlat esetén, vagy karbantartás céljából szelektíven kapcsolhatók, még terhelés alatt is. Ezek a kismegszakítók a költséges rendszerkomponensek optimális védelmét biztosítják. A mindenkori megbízhatóság legmagasabb fokát a 100%-os gyártómûvi tesztelés garantálja, ugyanakkor alapállapotba állításuk (reset) minimális állásidôt (rendszerkiesés) biztosít. A vizuális kioldásjelzés pontos információt nyújt a kismegszakító kioldásának okáról. A nagy zárlati teljesítményû egyenáramú készülékcsaládot a tartozékok széles választéka teszi teljessé. S800PV-S deális a költséges, nehezen kezelhetô, biztosítós fûzér védelmek kiváltására. Az S800PV-S sorozat maximális biztonságot nyújt még fordított polaritás esetén is, és nagy DC oldali zárlati teljesítmények (cu=5ka) megszakítását biztosítja, kompakt kialakításban. A csereszabatos csatlakozó felületek (szemes saru vezeték csatlakozó, kengyeles kábel-bekötô) a készülék szerelését még kényelmesebbé teszik. Ezen kívül kiegészítô elemek és gyûjtôsínek is rendelkezésre állnak a vezetékek gyors és egyszerû soros felfûzésére, csatlakoztatására. S280 UC A kismegszakítók az egyes DC áramköröket, berendezéseket és készülékeket védik a túlterheléssel és zárlattal szemben az EC/EN szerint, 1 pólusú kivitelben 220V DC, ill. 2,3,4 pólusú kivitelben 440V DC feszültségû rendszerekben. Speciális gyorsrögzítés jellemzi, melynek segítségével a készülék csavarhúzó nélkül, könnyen eltávolítható a részegységbôl. Betáplálás lehetséges felülrôl, illetve alulról, a kettôs csatlakozásoknak köszönhetôen, gyûjtôsínek beépítése esetén is. S800PV-S Mûszaki adatok Névleges üzemi áram: Névleges zárlati megszakítóképesség Névleges üzemi feszültség Üzemi hômérséklettartomány Szabványok: A 5,0 ka 2-pólusú kivitel: max. 800 V DC (földelt, és földfüggetlen rendszer esetén) 3-pólusú kivitel: max V DC (földelt rendszer esetén) 4-pólusú kivitel: max V DC (föld független rendszer esetén) C EC/EN szerinti leválasztási tulajdonságokkal! S280 UC Mûszaki adatok Névleges üzemi áram: 0,5 A - 40 A, 50 A - 63 A Névleges zárlati megszakítóképesség: 6,0 ka 4,5 ka, Névleges üzemi feszültség: 1-pólusú kivitel: 12 V V DC 2-, 3- és 4-pólusú kivitel: 12 V V DC Üzemi hômérséklettartomány: C Szabványok: EC , EC 60898, UL 489, UL Nagy zárlati teljesítményû egyenáramú (DC) kismegszakító

7 Egyenáramú (DC) túlfeszültség védelmi eszközök OVR PV és E90 PV Ezek a készülékek két fontos feladatot látnak el, egyrészt védik a napelem paneleket és az invertereket túlfeszültségekkel és áramlökésekkel kapcsolásokból eredô áramlökések és villámáramok által okozott feszültséglökések - szemben, másrészt a védendô berendezésben a hálózati túlfeszültségeket a megengedett, elfogadható szintre korlátozzák. OVR PV 40.xx P (TS) Alkalmas szigetüzemû (off-grid) és hálózatra csatlakoztatott (on-grid) fotovillamos energia elôállító rendszerekben való telepítésre (EC szerint). Hálózati oldali védelme automatikusan biztosított 25 A-ig, a teljes élettartama végéig. A készülék dugaszolható, kétlépcsôs betétekkel rendelkezik, így az egyszerû karbantarthatóság (csere) érdekében nem igényli a hálózatról való leválasztást. A távfelügyeleti feladatokhoz kiegészíthetô távjelzéssel van ellátva (TS). E90/32 PV(s) biztosítós terhelés szakaszoló Kimondottan fotovillamos rendszerekhez fejlesztették, 1000V DC hálózatokra, DC-20B típusú alkalmazásokhoz. Egy, ill. kétpólusú kivitelben a DC hálózatokra rendszeresített 10,3 x 38,0 mm betétek megfelelô, biztonságos védelmet garantálnak. Szállítható a betétek állapotának kijelzésére szolgáló optikai jelzôvel is (s). Az OVR PV számára 25A névleges hálózati áram felett fedôvédelmet biztosíthat. Nyitott helyzetben lelakatolható. OVR PV 40.xx P (TS) túlfeszültség védelmi modul - Mûszaki adatok Névleges üzemi feszültség: 600 V, 1000 V Feszültség korlátozási szint: - 2,8-1,4 kv: 600 V DC alatt - 3,8 kv: 1120 V DC alatt Max. levezetési határ áram (8/20): 40 ka pólusonként Névleges levezetési határ áram (8/20): 20 ka pólusonként Szabványok: EC /EN Az élettartam biztosításához a 25 A-nél nagyobb névleges áramok esetén, 1000 V DC feszültségig, kötelezô a 4,0A Gr típusú biztosító betéttel ellátott E90 PV biztosítós terhelésszakaszoló használata. E90/32 PV(s) biztosítós terhelés szakaszoló - Mûszaki adatok Névleges üzemi feszültség: 1000 V Alkalmazási besorolás: DC-20B Névleges üzemi áram: max.32 A Biztosító betét mérete: hengeres, 10,3 x 38,0 mm DC jelleggörbével Egyenáram oldali (DC) túlfeszültség védelmi eszközök 7

8 Egyenáramú (DC) terhelés kapcsoló (S800PV-M xx.) A terhelés kapcsoló a fotovillamos rendszerek fôkapcsolójaként használatos, lehetôvé téve a teljes egyenáramú (DC) oldal biztonságos leválasztását akár helyileg, akár távmûködtetéssel. A készülék az EC szabvány szerinti biztonság-releváns leválasztási tulajdonságokkal rendelkezik. S800 PV-M xx A terhelés kapcsoló leválasztási jellemzôi minden nemzetközi elôírásnak megfelelnek max V DC feszültség határig, az S800PV-M a névleges terhelés teljes tartományában biztonságos lekapcsolást tesz lehetôvé. A biztonságos leválasztás garantált 125 A max. névleges áramig, max. 60 C környezeti hômérséklet mellett. S800PV-M xx. terheléskapcsoló - Mûszaki adatok Névleges üzemi áram: 32A, 63A, 125 A Névleges üzemi feszültség: 2-pólusú kivitel: 800 V DC (földelt, és földfüggetlen rendszer esetén) 3-pólusú kivitel: 1200 V DC (földelt rendszer esetén) 4-pólusú kivitel: 1200 V DC (földfüggetlen rendszer esetén) Szabványok: EC Egyenáramú (DC) terhelés kapcsoló

9 Váltakozó áramú (AC) moduláris kapcsolók (E200/xx.) A kapcsoló a váltakozó áramú oldalon kisebb fotovillamos rendszereknél leválasztó fôkapcsolóként használatos az EN elôírásainak megfelelôen. Megbízható és biztonságos kapcsolást tesz lehetôvé terhelés alatti állapotban is. Zárlatállóság 25 ka, NH00 típusú gg jelleggörbéjû, biztosítós elôtét esetén. E200/xx. Moduláris kapcsolók- Mûszaki adatok Névleges üzemi áram: A Névleges üzemi feszültség: 230/400V AC Üzemi hômérséklettartomány: C Szabványok: EC 947-3, EN E 200/xx A DN sínre szerelést és karbantartás egyszerûségét speciális rögzítés biztosítja, amely lehetôvé teszi a készülék egyszerû eltávolítását az aktuális berendezésbôl. A tartozékok széles skálája teszi rugalmassá a felhasználást mindenfajta alkalmazás esetén. Váltakozó áramú (AC) moduláris kapcsolók 9

10 Váltakozó áramú (AC) túlfeszültség védelmi eszközök OVR T2 xx 275(s) P TS A moduláris T2 osztályú 8/20 hullámáram álló varisztor technológiás egység, védi az AC oldalon az invertereket és a kapcsoló berendezéseket a kapcsolásokból eredô áramlökések és villámáramok által okozott feszültséglökésekkel szemben, ill. a védendô berendezésben a hálózati túlfeszültséget a megengedett, elfogadható szintre korlátozza. OVR T2 xx 275(s) P TS túlfeszültség védelmi modul- Mûszaki adatok Névleges üzemi feszültség: 230 V, 400 V Pólusszám: 1, 2, 3 és 4 pólus Max. levezetési áram: 16, 40, 70 ka Feszültségvédelmi szint: 1,2...3,8 kv Szabványok: EC , EN OVR T2 xx 275(s) P TS A készülékek TNS, TNC hálózatokban az egyszerû karbantarthatóság érdekében dugaszolható betétekkel rendelkeznek, így csere esetén nem igényli a hálózatról való leválasztást. A távfelügyeleti feladatokhoz kiegészíthetô távjelzéssel van ellátva (TS). A biztonságos tartalék tartomány kijelzése (s=safety reserve) tovább növeli az üzembiztonságot. OVR TC xxv P (C) telecom/dataline túlfeszültség védelmi modul- Mûszaki adatok Névleges üzemi feszültség: 6V V Névleges üzemi áram: 140 ma Pólusszám: 1 pólus pár Max. levezetési áram: 10 ka Szabványok: EC OVR TC xx V P (C) Adatátviteli gyengeáramú hálózatok számára fejlesztették ki az OVR TC xxv P (C) típusú egységeket, soros vagy párhuzamos érpár bekötéssel, RJ45 aljzattal a 6V-220V tartományban. 10 Váltakozó áramú (AC) túlfeszültség védelmi eszközök

11 Váltakozó áramú (AC) kismegszakítók S200, S200 M, S200 P, S800 Az S200 és S800 típusú kismegszakítók védik a berendezéseket túlterheléssel és rövidzárlattal szemben, ezáltal megbízható és biztonságos mûködést biztosítanak. Szelektív lekapcsolást biztosítanak zárlat esetén, távüzemben lekapcsolhatók, terhelés alatt is, illetve karbantartás céljából. Az energiahálózati állásidô, hiba esetén minimális a készülékek gyors viszszakapcsolása következtében. Ezek a készülékek 100%-os gyártómûvi tesztelésüknek köszönhetôen a felhasználók bizalmát élvezik, és a tartozékok széles skálája következtében nemzetközi felhasználásra alkalmasak. S200, S200 M, S200 P kismegszakítók Könnyû karbantarthatóságukról ismertek, amit speciális rögzítés biztosít, amely lehetôvé teszi a készülék egyszerû eltávolítását az aktuális berendezésbôl. Betáplálás lehetséges felülrôl, illetve alulról, a kettôs csatlakozásoknak köszönhetôen gyûjtôsínek beépítése esetén is. Gyûjtôsínek nélküli felfûzéshez két kapocsszekció használható. A kioldási jelleggörbék a változatos igényekhez igazodnak (B, C, D, K és Z, jelleggörbék), kielégítve mind az EC/EN 60898, mind az EC/EN szabványok elôírásait is. S800 nagy zárlati teljesítményû kismegszakítók Nagy, AC oldali zárlati teljesítmények (cu=50ka) megszakítását biztosítja, kompakt kialakításban. A jelleggörbék széles skálája (B, C, D, K, KM, UCB, UCK) teszi teljessé az S800 család portfolióját. A készülék szerelését a csereszabatos csatlakozó felületek (szemes saru vezeték csatlakozó, kengyeles kábel-bekötô) még kényelmesebbé teszik. Ezen kívül kiegészítô elemek és gyûjtôsínek is rendelkezésre állnak a vezetékek gyors és egyszerû soros felfûzésére, csatlakoztatására. S200, S200 M, S200 P kismegszakítók- Mûszaki adatok Névleges üzemi áram: 0,5A 63,0 A Maximális zárlati megszakító képesség: 6, 10, 15, 25 ka Névleges üzemi feszültség - 1-pólusú kivitel esetén: V AC - 2, 3, 4 -pólusú kivitel esetén: V AC Motoros mûködtetésû készülék: opció mûködtetô egység Szabványok: EC/EN 60898, EC/EN S800 kismegszakítók - Mûszaki adatok Névleges üzemi áram: A Maximális zárlati megszakító képesség: ka, ill. 50 ka Pólusszám: Névleges üzemi feszültség: max. 690 V AC Szabványok: EC/EN , EC/EN 60898, Váltakozó áramú (AC) kismegszakítók 11

12 Váltakozó áramú (AC) áramvédô kapcsolók, kioldók -ÁVK, F-relé F202 PV B, F204 B, DDA204 B Az áramvédô kapcsolók személyek és berendezések védelmét biztosítják, csak földzárlati hiba áramok ellen és tûzveszéllyel szemben. Az ABB B jellegû (EC szerint) áramvédô kapcsoló családja kiemelkedôen rövid reakcióidôkkel biztosítja ezt a védelmet, az EC szabványnak megfelelôen. A készülék telepítése, a váltakozó áramú oldalon, minden esetben kötelezô, ha a váltakozó áramú és egyenáramú oldal nincs villamosan elválasztva egymástól (inverter felépítésétôl függ). túláramokkal szemben. F202 PV B-xx/0,03 és F204 B-xx/xx áramvédô kapcsolók Egy- és háromfázisú inverteres hálózatok védelmére szolgálnak. Védelmet nyújtanak a színuszos és lüktetô egyenáramú földzárlati eseményekkel szemben, csökkentve a tûzveszélyt és a személyi sérüléseket. DDA204 B(S) 63/xx áramvédô kapcsoló blokkok 3-fázisú inverterek alkalmazásakor kerülnek telepítésre, az ABB S200-as sorozatú, kisebb, vagy egyenlô névleges áram értékû kismegszakítókkal kombinálva, személyek és berendezések védelmét biztosítják tûzveszély, szivárgási hibaáramokkal és F202 PV B-xx/0,03 és F204 B-xx/xx áramvédô kapcsolók - Mûszaki adatok Névleges üzemi áram: 25, 63A, ill. 40, 63, 125 A Névleges üzemi feszültség: V AC Névleges hibaáram küszöb: 30, 300, 500 ma Pólusszám: 2, ill. 4 Típus: B, BS (szelektív változat) Szabványok: EC/EN 61008, EC DDA204 B (S) 63/xx áramvédô kapcsoló blokkok - Mûszaki adatok Névleges üzemi áram: 63 A-ig Névleges üzemi feszültség: V AC Névleges hibaáram küszöb: 30 ma, ill. 300 ma Pólusszám: 4 Típus: B, BS (szelektív változat) Szabványok: EC/EN Annex. G, EC Váltakozó áramú (AC) áramvédô kapcsolók

13 Váltakozó áramú (AC) elszámolási fogyasztásmérô (ODNsingle, DELTAplus) Kompakt mûszerek (EN 50470, EC 6202) mérik a fotovillamos berendezésekben elôállított villamos energiát. Az ABB moduláris fogyasztás mérôi és mérômûszerei DN sínre szerelhetôk, könnyen integrálhatók mérési adatgyûjtô rendszerekbe (M-Bus, RS232 soros, impulzus, KNX, Ethernet, LON, GSM/GPRS stb.) kommunikációs adapterek segítségével. A mûszerek MD, 2004/22/EC számú EU direktíva szerinti /mérômûszerekre vonatkozó direktíva/ és EC 62052, valamint EC szerinti jóváhagyással is rendelkeznek. ODNsingle fogyasztásmérôk Aktív energia méréséhez, direkt bekötéssel 65A méréshatárig. Szélességük csak két DN modul (36mm), LCD kijelzôvel, könnyen kezelhetôk (nem igényelnek konfigurálást). Soros kommunikációs adapterükön (SCA) keresztül történô külsô kommunikációs képességgel kerültek kialakításra. Opcióként egy további, reset lehetôséggel (OD1365) rendelkezô számláló is rendelkezésre áll. DELTAplus fogyasztásmérôk 3-fázisú aktív ill. reaktív energia mérésre alkalmas kivitelben állnak rendelkezésre. Lehetôvé tesznek hatásos, illetve kombinált (hatásos és meddô) teljesítmény mérést direkt bekötéssel 80A méréshatárig, e felett az áramváltós modelleket kell telepíteni. A mûszerek a saját beépített kommunikációs interfészükön, vagy soros kommunikációs adapteren (SCA) keresztül történô külsô kommunikációs képességgel kerültek kialakításra. Opcióként /O funkciók, valamint adatnaplózásra és vezérlésre szolgáló beépített óra-funkció áll rendelkezésre. ODNsingle - Mûszaki adatok Egyfázisú váltakozó áramú mérés: 230V, -20%, +15% Hatásos teljesítmény, pontossági osztály: B ( 1 osztály MD szerint) Közvetlen mérés: 20 ma - 65 A-ig mpulzus kimenet (EC ): / OPCÓ / 100 ma, 5-40 V DC tápfeszülltség kell R kommunikáció: SCA Communikációs Adapter esetén Tartalékmemória (EPROM): tartalék a belsô óra számára (48 óra) Szabványok: EC , EC , EN , EN DELTAplus - Mûszaki adatok Teljesítmény pontossági osztály: A és B ( 2 és 1, MD szerint) Közvetlen mérés: 20mA - 80 A-ig Mérôváltós mérés: 1, 2, vagy 5 A Széles feszültségtartomány: V mpulzus kimenet (EC ): 100 ma, 5-40 V DC tápfeszülltség kell Tarifa változatok: 1, 2, vagy 4 Szabványok: EC , EC , EC ,(reaktív mérôk) EN , EN Váltakozó áramú (AC) fogyasztásmérô 13

14 DC és AC oldali védelmek tokozatai (fûzér és fôelosztó) Kötôdobozok, Europa P65 védettségû szigetelt tokozat és Gemini P66 kültéri elosztók A tokozatok felhasználhatók DC fûzér és DC kombi elosztóként (egyenáramú oldal), valamint AC al- és fôelosztó panelként (váltakozó áramú oldal) is. Magasfokú védettségüknek (P66) köszönhetôen ideálisnak bizonyulnak kültéri alkalmazás céljára. Az elosztókban a kapcsoló és védelmi készülékek DN sínre, vagy szerelôlapra szerelhetôk. A fotovillamos rendszerek hálózati kiépítéséhez csavarozható, illetve csuklós fedéllel ellátott kötôdobozok széles és sokoldalú választéka áll rendelkezésre. Kötôdobozok Jellemzôjük az 1000 V AC V DC szigetelési feszültség. Megfeleltek az EC szerinti 960 C izzóhuzalos vizsgálatnak (GWT). Funkciómegtartásuk a DN 4102 szerint E30 osztálynak megfelelô Europa P65 védettségû szigetelt tokozatok Megfeleltek az EC szerinti 650 C (lakossági berendezések), illetve 960 C (többcélú csatlakozó dobozok) izzóhuzalos vizsgálatnak. Kötôdobozok - Mûszaki adatok Szigetelési osztály:. Telepítési hômérséklet: C Ütésállóság: 20 Joule (K10) Anyag: Polikarbonát Csavaros fedél Gyors kábel/védôcsô bevezetés gumikarimás csatlakozás segítségével Szabványok: CE 23-48, EC 60670, EN Europa P65 védettségû szigetelt tokozat - Mûszaki adatok Szigetelési osztály:. Telepítési hômérséklet: C Ütésállóság: Lakossági egységek: 6 Joule (K09) Többcélú dobozok: 20 Joule (K10) Anyag: Hôre lágyuló mûanyag Csuklós, nyitható fedél Gyors kábel/védôcsô bevezetés gumikarimás csatlakozás segítségével Szabványok: CE 23-48, EC Tokozatok

15 A GEMN kültéri elosztó család ideális megoldás mind beltéri, mind kültéri telepítéshez, valamint közületi és ipari alkalmazások céljára. A GEMN elosztók mostoha üzemi körülmények között is megfelelô szilárdsággal rendelkeznek. A GEMN kültéri elosztó speciális jellemzôi P66 védettség, 1000 V AC V DC szigetelési feszültség és 750 C izzóhuzalos teszten (GWT) való megfelelôség. A elosztók hosszú idôn át változatlan mechanikai jellemzôket biztosítanak, anyaguk 100%-ban újrahasznosítható, nem tartalmaznak üvegszál erôsítést. A kiváló UV álló jellemzôket a kettôs szigetelés, valamint sûrû esôvel szembeni járulékos védelmet biztosító, ráépíthetô tetô egészíti ki. GEMN kültéri elosztó- Mûszaki adatok Névleges üzemi feszültség: Ue 690 V Névleges max. üzemi áram: u 400 A Méretek (6 méret): 24modul (2x12) 216 modul (6x36) 335x400x210mm 840x1005x360mm Szigetelési osztály:. Védettség: P 66 az EC EN szerint Telepítési hômérséklet: C Ütésállóság: 20 Joule (K10) termoplasztik anyag Ellenállás környezeti hatásokra: UV sugárzás, savas, sós, olajos oldatok izzóhuzalos vizsgálat: 750 C az EC szabvány szerint Anyaga: Hôre lágyuló mûanyag (ko-injektálás) Szabványok: EC 62208, EC 60529, EN 50298, EC 60670, EC Tokozatok 15

16 Segédelemek és tartozékok Jelzés, távvezérlés, szerelési anyagok és rotációs hajtás A kiegészítô- és segédelemek széles tárháza áll rendelkezésre, ezek számtalan telepítési változat megvalósítását teszik lehetôvé. A csatlakoztatásra szolgáló tartozékok skálája (gyûjtôsínek, csatlakozó kapcsok, betáp sorkapcsok) több fajta kábelezést tesznek lehetôvé. A segédérintkezôk és jelzô érintkezôk hidat képeznek a fotovillamos rendszer felügyeleti elemei és a védelmi eszközök között. Elôsegítik a legmagasabb fokú üzembiztonságot, a hatékony üzemeltetés biztosítását minden fotovillamos alkalmazásnál. Jelzések Segéd érintkezôk Készülékeke telepített homlok-vagy oldal érintkezôk a kapcsoló elemek állását jelzik. Hibajelzô- / segéd érintkezôk A felhasználó választ az alkalmazásukat illetôen. Eldöntheti, hogy a készülék érintkezôinek állásjelzését, vagy a zárlat kioldásjelzését választja-e. Homlok-szerelésû segédérintkezô modul Meglévô beépített kismegszakítókra utólag, könnyen felszerelhetô, a felügyeletbe illesztési igény kiegészítésének céljából. Távvezérlés Mechanikus kioldó egység A panel, illetve az elektromos kapcsolószekrény ajtajának nyitásakor automatikusan lekapcsolja azt a megszakítót, amelyhez hozzá van rendelve, kielégítve a munka- és érintésvédelmi elôírásokat. Munkaáramú kioldó egység A vezérlô feszültség kapcsolásakor, távolról a beavatkozási készülék (pl.: megszakító, szakaszoló, stb.) nyitását teszi lehetôvé. Feszültségcsökkenési kioldó A terhelés biztonságos védelmére szolgál feszültségesés, kényszerített biztonság és nyomógomb segítségével való vészleállítás esetén. Motoros mûködtetô egység A csatlakoztatott készülék távvezérlésének végrehajtását (nyitás, vagy zárás) teszi lehetôvé. 16 Segédelemek és tartozékok

17 Szerelési anyagok Dugaszolható aljzatok védelmi készülékekhez Lehetôvé teszik a kompakt megszakítók olyan, dugaszolható készülékké való átalakítását, amely a szerelés megbontása nélkül kihúzható abból az áramkörbôl, amelybe egyetlen mûvelettel beszerelésre került. Gyûjtôsínek Egyszerû kereszt-huzalozásos soros csatlakozást biztosító elemek, idôtakarékos és költséghatékony huzalozást tesznek lehetôvé. Kétfajta kialakításban - fix és egyedi igény szerinti hosszúságú gyûjtôsín elemeket kínálunk. Rotációs kézi hajtás Az elosztók vagy a vezérlôpanel ajtajára való felszereléshez: az ergonómiailag kiváló kialakítás következtében a kapcsolás szinte egyáltalán nem igényel erôkifejtést. A fogantyú kikapcsolt /OFF/ helyzetben lezárható, lakatolható, ami megakadályozza a kapcsoló illetéktelen bekapcsolását. Segédelemek és tartozékok 17

18 További részletes információk Az ABB fotovillamos alkalmazásokhoz kifejlesztett termékeivel kapcsolatban, teljeskörû információt tartalmaznak a speciális katalógusok. Legyen szó akár védelmi diagramról, mérési értékekrôl, mûszaki adatokról, akár bármi egyéb más adatról, amit tudni szeretne, kérjük, forduljon hozzánk telefonon, vagy segítségével. Elérhetôségeink az utolsó oldalon szerepelnek. Mûszaki katalógus Technical Application Papers # 10. Photovoltaic Plants. ABB honlap az aktuális termékek katalôgusaival és tájékoztató szórólapokkal Kisfeszültségû termékek/ Fotovillamosság és Solar rendszerek. Mûszaki katalógus System pro M compact moduláris készülékek kisfeszültségû berendezésekhez. Mûszaki katalógus Gemini, kültéri kisfeszültségû villamos kapcsoló berendezések és elosztók. 18 További információk

19 A fotovillamos alkalmazásokat szolgáló termékek teljes skálája Az ABB a high tech termékek teljes skáláját kínálja, mind lakossági mind közületi fotovillamos energia rendszerek építéséhez ill. egyedi erômûvi alkalmazásokhoz. Kompakt-öntöttházas megszakítók Tmax család Kompakt-öntöttházas szakaszoló kapcsolók Tmax /D család Terhelés-szakaszolók terhelés-kapcsolók biztosítós terheléskapcsolók terhelés-kapcsolók tokozott terhelés-kapcsolók - OT sorozat - OS sorozat - OTM sorozat - OTP sorozat Moduláris sorkapcsok Csavaros rögzítésû sorkapcsok Rugós rögzítésû sorkapcsok ADO rendszerû sorkapcsok fotovillamos rendszerekhez ADO csavaros sorkapcsok ADO-ADO speciális sorkapcsok Kisfeszültségû motorok Általános célú motorok pari célú motorok, alumíniumházas, öntöttvas házas és acélházas motorok Fotovillamos panel állításhoz EC-63 tól EC-80-as méretû fékmotorok Kisfeszültségû váltakozó áramú hajtások, szolár inverterek ACS55 - Kompakt hajtások ACS150 - HVAC és Gépészeti hajtások ACS350 - Általános gépészeti hajtások ACSM1 - Nagy teljesítményû gépészeti hajtások PVS Fotovillamos inverterek 100kW, 250kW, 500kW PVS Fotovillamos inverterek 3,3kW, 5,0kW, 8,0kW Szórólap Fotovillamos és napkollektoros erômûvek Rendszerek és alkotóelemek Automatizálási termékek AC500 - Moduláris PLC család KÖF rendszerek és termékek CSS - Kompakt alállomás, moduláris kialakítással A fotovillamos alkalmazásokat szolgáló termékek teljes skálája 19

Gazsó András, Kisfeszültségű készülékek és berendezések, Solar bemutató Kisfeszültségű elemek. ABB April 11, 2014 Slide 1

Gazsó András, Kisfeszültségű készülékek és berendezések, Solar bemutató Kisfeszültségű elemek. ABB April 11, 2014 Slide 1 Gazsó András, Kisfeszültségű készülékek és berendezések, 2014.04.11. Solar bemutató Kisfeszültségű elemek April 11, 2014 Slide 1 Szolár erőművek fajtái Lakossági AC elosztó String elosztó Napelemek Inverter

Részletesebben

HÁLÓZATI INSTALLÁCIÓS KÉSZÜLÉKEK Segéd és hibajelző érintkező 500 V C (A) 230 V AC 3 A 6 A 1 A 2 A 4 A

HÁLÓZATI INSTALLÁCIÓS KÉSZÜLÉKEK Segéd és hibajelző érintkező 500 V C (A) 230 V AC 3 A 6 A 1 A 2 A 4 A HÁLÓZATI INSTALLÁIÓS KÉSZÜLÉKEK Segéd és hibajelző érintkező 20/400 V A 5.000 20 5 7.5 4.000 0,5-4 -25..+55 Piktogramok F/0 -AUX11 EVOH-AUX11 EVOTDA-AUX11 -AL EVOH-AL EVOTDA-AL EVOH EVOTDA EVOH EVOTDA

Részletesebben

Kismegszakítók ETIMAT

Kismegszakítók ETIMAT Kismegszakítók ETIMAT Plombálható Az ETIMAT 6 kismegszakítók előnyei ON/OFF jelölés a kapcsoló karon Felszerelhető kiegészítő eszközökkel (segédérintkező,munkaáramú kioldó,feszültségcsökkenési kioldó)

Részletesebben

MPX 3 motorvédő kismegszakítók

MPX 3 motorvédő kismegszakítók MPX 3 motorvédő kismegszakítók műszaki jellemzők MOTORVÉDŐ KISMEGSZAKÍTÓK MPX 3 32S MPX 3 32H Méret 1 2 Típus termikus-mágneses termikus-mágneses Zárlati megszakítóképesség normál kiemelt Kar típusa billenőkaros

Részletesebben

BIZTOSÍTÓS KÉSZÜLÉKEK, GYŰJTŐSÍN RENDSZEREK

BIZTOSÍTÓS KÉSZÜLÉKEK, GYŰJTŐSÍN RENDSZEREK W TYTAN R BIZTOSÍTÓS KAPCSOLÓ 60 mm-es SÍNRENDSZERRE IS504851 Biztosító betéttartóval (villogó kiolvadásjelző) Szűkitő betéttel D01 és 10x38 mm cilinder betétekhez 400 V AC, 63 A, 50 ka, AC22B, lakatolható,

Részletesebben

KISMEGSZAKÍTÓK, 6kA. W BMS6 KISMEGSZAKÍTÓ 6kA ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK W SCHRACK INFO W ÖTLETEK ÉS TANÁCSOK W TARTOZÉKOK W MEGJEGYZÉS W MŰSZAKI ADATOK

KISMEGSZAKÍTÓK, 6kA. W BMS6 KISMEGSZAKÍTÓ 6kA ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK W SCHRACK INFO W ÖTLETEK ÉS TANÁCSOK W TARTOZÉKOK W MEGJEGYZÉS W MŰSZAKI ADATOK W BMS6 KISMEGSZAKÍTÓ 6kA ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 9 BM617110 BM617210 BM617310 BM617410 Szigetelt kialakítású vezetékcsatlakoztatási hiba elleni védelem Vezeték és soroló sín csatlakozási lehetőség alul és

Részletesebben

MOTORVÉDÕ KAPCSOLÓK MOTORVÉDÕ KAPCSOLÓK, BE5, BE6 SOROZAT KIOLDÁSI JELLEGGÖRBÉK SCHRACK INFO MÛSZAKI ADATOK

MOTORVÉDÕ KAPCSOLÓK MOTORVÉDÕ KAPCSOLÓK, BE5, BE6 SOROZAT KIOLDÁSI JELLEGGÖRBÉK SCHRACK INFO MÛSZAKI ADATOK BE500400 MOTORVÉDÕ KAPCSOLÓK, BE5, BE6 SOROZAT BE5 BE632000 Névleges áram BE5 max. 32A, beállítható BE6 max. 63A, beállítható Túlterhelés és zárlatvédelemmel ellátva Zárlatálló 10A-es kapcsolóig elõtétbiztosító

Részletesebben

Háztartási Méretű KisErőművek

Háztartási Méretű KisErőművek Pásztohy Tamás. @hensel.hu Napelemes rendszerek érintés-, villám-, és s túlfeszt lfeszültségvédelme Háztartási Méretű KisErőművek Hálózatra visszatápláló (ON-GRID) rendszerek Napelemek Inverter Elszámolási

Részletesebben

KISMEGSZAKÍTÓK, 4,5kA

KISMEGSZAKÍTÓK, 4,5kA KISMEGSZAKÍTÓK, 4,5kA 6 W BMS4 KISMEGSZAKÍTÓ, 1 PÓLUSÚ KAPCSOLT NULLAVEZETŐVEL, 4,5kA 4 BM417610 3 CIRCUIT KAPCSOLÁSI DIAGRAM RAJZ Sínezés 10 mm 2 / N BS990115 Sínezés 16 mm 2 / 1N, 2N, 3N BS900123 Sínezés

Részletesebben

TGV-2 típusú kéziműködtetésű motorvédő kapcsoló Műszaki ismertető

TGV-2 típusú kéziműködtetésű motorvédő kapcsoló Műszaki ismertető TGV-2 típusú kéziműködtetésű motorvédő kapcsoló Műszaki ismertető A motorvédőkapcsoló olyan mechanikai kapcsolókészülék, amely hárompólusú érintkezőrendszerből, kéziműködtetésű mechanizmusból, termikus

Részletesebben

hengeres biztosító betétek

hengeres biztosító betétek Hengeres biztosító betétek Biztosítós szakaszolók hengeres biztosító betétekkel A és D rendszerekben Műszaki adatok 148 150 360 hengeres biztosító betétek Az erő felügyeletet igényel 147 Hengeres biztosító

Részletesebben

BIZTOSÍTÓS KÉSZÜLÉKEK, GYŰJTŐSÍN RENDSZEREK

BIZTOSÍTÓS KÉSZÜLÉKEK, GYŰJTŐSÍN RENDSZEREK W QUADRON CrossLinkBreaker ÉS VolBreaker NH BIZTOSÍTÓS KAPCSOLÓK SZERELŐLAPRA ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK QUADRON KAPCSOLÓK Biztosítós kapcsoló NH betétekhez Építési nagyság: 000, 00, 1, 2, 3, 4a Szerelőlapra

Részletesebben

C60PV-DC kismegszakító C karakterisztika

C60PV-DC kismegszakító C karakterisztika DC áramkörök védelme C60PV-DC kismegszakító C karakterisztika A C60PV-DC egy DC kismegszakító többfüzéres (multi string). PB105200-50 Kiegészítve csatlakozódoboz kapcsolókkal (pl: C60NA-DC), a C60PV-DC

Részletesebben

BIZTOSÍTÓK, BIZTOSÍTÓS KAPCSOLÓK

BIZTOSÍTÓK, BIZTOSÍTÓS KAPCSOLÓK NEOZED (DO) BIZTOSÍTÓS KÉSZÜLÉKEK BIZTOSÍTÓALJZAT SI330 IS50433 Terhelhetõség: max. 00A-ig Beköthetõ vezeték:,5-35mm 2 Névleges feszültség: 400V AC, 250V DC A fedél tartozék (kivétel IS 504 33) DIN sínre

Részletesebben

VEZETÉKVÉDÕ KAPCSOLÓK HIBAÁRAM KIOLDÁSSAL

VEZETÉKVÉDÕ KAPCSOLÓK HIBAÁRAM KIOLDÁSSAL VEZETÉKVÉDÕ KAPCSOLÓK HIBAÁRAM KIOLDÁSSAL, BOLF SOROZAT BO66756 30 MÛSZAKI ADATOK Jelleggörbe: B,C EN 60898 szerint Névleges feszültség. 230V, 50/60Hz Mûködési fesz. tartomány: 96-253V Zárlati megszakítóképesség:

Részletesebben

SORBAÉPÍTHETÕ KÉSZÜLÉKEK

SORBAÉPÍTHETÕ KÉSZÜLÉKEK SORBAÉPÍTHETÕ KÉSZÜLÉKEK KISMEGSZAKÍTÓK BMS6 6kA (0kA)... 2 SI-E KESKENY KIVITEL (+N) 6kA... 0 BMS0-DC EGYENÁRAMÚ KIVITEL 7,5kA... BMS0 0kA (5kA)... 2 BMS0-H VEZÉRLÕKÖRI KISMEGSZAKÍTÓ 0kA (5kA)... 22 BMS

Részletesebben

0,16A, kioldási osztály 10 0,11-0,16A / 0,04kW BES ,20A, kioldási osztály 10 0,14-0,20A / 0,06kW BES00020

0,16A, kioldási osztály 10 0,11-0,16A / 0,04kW BES ,20A, kioldási osztály 10 0,14-0,20A / 0,06kW BES00020 W BES MOTORVÉDŐKAPCSOLÓ NAGYSÁG 0 Összeépíthető 0 nagyságú mágneskapcsolóval az LSZ0D002 mechanikus összekötővel (AC tekercs) vagy az LSZ0D004-gyel (DC tekercs) Összeépíthető 00 nagyságú mágneskapcsolóval

Részletesebben

Táblázat fejlécek piktogramjai IP65 / C. Hőmérsékleti együttható IEC 60947-3. L-N 8/20μs. Névleges szigetelési feszültség. mod

Táblázat fejlécek piktogramjai IP65 / C. Hőmérsékleti együttható IEC 60947-3. L-N 8/20μs. Névleges szigetelési feszültség. mod Táblázat fejlécek piktogramjai Ajtókupplungos Alapkivitel IP65 Tokozva IP65 Isc Rövidzárási áram Umpp Névleges feszültség Impp Névleges áram % Hatásfok Pmax Névleges teljesítmény max Teljesítmény-tolerancia

Részletesebben

ASTI. Kismegszakítók és áram-védő eszközök. Az erő felügyeletet igényel ASTI. Kismegszakítók. Beállítható/határoló megszakítók. Áram-védőkapcsolók

ASTI. Kismegszakítók és áram-védő eszközök. Az erő felügyeletet igényel ASTI. Kismegszakítók. Beállítható/határoló megszakítók. Áram-védőkapcsolók Kismegszakítók Beállítható/határoló megszakítók Áram-védőkapcsolók Áram-védő kismegszakítók Műszaki adatok 12 21 24 27 146 Kismegszakítók és áram-védő eszközök Az erő felügyeletet igényel Kismegszakítók

Részletesebben

MY kompakt megszakítók

MY kompakt megszakítók w, rögzített kivitel MY132138B MY110838B MY220438 MY340238 Kompakt megszakítók rögzített értékű termomágneses védelemmel, max. 125A, MY1..838B 18kA, MY1..138B 25kA, szorítókapoccsal Kompakt megszakítók

Részletesebben

Sorbaépíthető védelmi készülékek

Sorbaépíthető védelmi készülékek w Állás/hibajelző segédérintkező BD-HR, B-HR, kioldás jelzéssel BM900022 1 váltóérintkező mindig állásjelző, 1 váltóérintkező pedig átkapcsolható hibajelző segédérintkezőnek BD900022 felszerelhető a PRIORI

Részletesebben

KISFESZÜLTSÉGŰ KÉSZÜLÉKEK ÉS ALKATRÉSZEK MEGBÍZHATÓ ALAPOKON, IDŐTÁLLÓ MEGOLDÁSOK

KISFESZÜLTSÉGŰ KÉSZÜLÉKEK ÉS ALKATRÉSZEK MEGBÍZHATÓ ALAPOKON, IDŐTÁLLÓ MEGOLDÁSOK KISFESZÜLTSÉGŰ KÉSZÜLÉKEK ÉS ALKATRÉSZEK MEGBÍZHATÓ ALAPOKON, IDŐTÁLLÓ MEGOLDÁSOK MÁGNESKAPCSOLÓ: NC1 sorozat Motorok (45 kw-ig) védelmére és távműködtetésére, hőkioldókkal kombinálva. Uszig.: 690 V AC-ig,

Részletesebben

Oldalra szerelhető, 1 z + 1 ny 00/0/2/ BEZ Mellső beépítésű, 1 z + 1 ny 00/0/2/ BEZ00003

Oldalra szerelhető, 1 z + 1 ny 00/0/2/ BEZ Mellső beépítésű, 1 z + 1 ny 00/0/2/ BEZ00003 W SEGÉDÉRINTKEZŐ Be- és kikapcsolt állapot jelzése A motorvédőkapcsoló bal oldalára vagy elejére pattintható építési változatok Minden építési nagysághoz BEZ00001 Oldalra szerelhető, 1 z + 1 ny 00/0/2/3

Részletesebben

Állásjelzés Érzékenység: váltakozó áram (AC) és lüktető egyenáram (A) Tetszés szerint hálózat csatlakoztatási irány Univerzális beépítési pozíció

Állásjelzés Érzékenység: váltakozó áram (AC) és lüktető egyenáram (A) Tetszés szerint hálózat csatlakoztatási irány Univerzális beépítési pozíció W HIBAÁRAM KAPCSOLÓ BCF0 SOROZAT ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 80 BC004103 Állásjelzés Érzékenység: váltakozó áram (AC) és lüktető egyenáram (A) Tetszés szerint hálózat csatlakoztatási irány Univerzális beépítési

Részletesebben

130 mm (W3, W3-U típus) max. 2,5 mm 2 (W3, W3-U) Névleges kioldó hibaáram: (A)

130 mm (W3, W3-U típus) max. 2,5 mm 2 (W3, W3-U) Névleges kioldó hibaáram: (A) HIBAÁRAM KAPCSOLÓK HIBAÁRAM KIOLDÓ RELÉ KÜLSŐ ÁRAMVÁLTÓVAL, BCFR. SOROZAT 100 Kioldó relé: Kivitel: szelektív leoldás, 40 ms késleltetés Lökőáramállóság: 5 ka (8/20 μs) Lüktető egyenáram érzékeny Max.

Részletesebben

Épületinformatika â 1880 Edison

Épületinformatika â 1880 Edison â 1880 Edison levego ben kifeszített fém szál zárlati áram korlátozásra csak kis zárlati teljesítmény esetén használható Iváncsy Tamás Villamos Energetika Tanszék Nagyfeszültségu Technika és Berendezések

Részletesebben

Siemens Zrt 2011. 5SL Kismegszakítók. Az 5SL kismegszakítók használhatók főkapcsolóként,

Siemens Zrt 2011. 5SL Kismegszakítók. Az 5SL kismegszakítók használhatók főkapcsolóként, 5SL Kismegszakítók BET Kisfeszültségű áramkör védelem z új 5SL kismegszakító 6 k-ig terjedő alkalmazáshoz. készülék rendelkezik az összes Siemens kismegszakítónál megszokott szolgáltatási jellemzővel.

Részletesebben

Épületautomatizálás. Fôkatalógus. Kismegszakítók. Érvényes: augusztustól. Think future. Switch to green.

Épületautomatizálás. Fôkatalógus. Kismegszakítók. Érvényes: augusztustól. Think future. Switch to green. Épületautomatizálás Ipari automatizálás Rendszerek Fôkatalógus Kismegszakítók Érvényes: 03. augusztustól Think future. Switch to green. Tartalomjegyzék Kismegszakítók PLSM Kismegszakítók PLS-DC Kismegszakítók

Részletesebben

Védelmi kapcsolókészülékek

Védelmi kapcsolókészülékek Motorvédő kapcsoló Z-MS Megbízható védelem termikus túlterhelés és zárlat esetén. Alkalmas kiselosztókba történő beépítéshez. Érinkezőállás-kijelző piros - zöld. Fő alkalmazási terület: max. 15 kw (380/400

Részletesebben

Beltéri szekrények és moduláris elosztók

Beltéri szekrények és moduláris elosztók eltéri szekrények és moduláris elosztók.3.47.60.68.102.108.150 Életvédelem Kiegészítő berendezések Kényelmi funkciók Gyűjtősínek Szekrények Record Plus ( keret 160 ) eltéri szekrények és moduláris elosztók

Részletesebben

általános felhasználású dc kismegszakítók szabványi megfelelőség iec / en névleges üzemi feszültség u e 220 v dc pólusonként

általános felhasználású dc kismegszakítók szabványi megfelelőség iec / en névleges üzemi feszültség u e 220 v dc pólusonként általános felhasználású dc kismegszakítók szabványi megfelelőség iec / en 60947-2 névleges üzemi feszültség u e 220 v dc pólusonként névleges áram 1 63 a névleges zárlati határ-megszakítóképesség I cu

Részletesebben

Kisfeszültségű termékek. Termékválaszték 2014

Kisfeszültségű termékek. Termékválaszték 2014 Kisfeszültségű termékek Termékválaszték 2014 Megbízható minőség Tartalom Moduláris alkatrészek 01-09 Kismegszakítók és moduláris kapcsolók Életvédelmi relék Időzítő relék és moduláris mágneskapcsolók Túlfeszültség

Részletesebben

LEÍRÁS NÉVLEGES ÁRAM A / KW* EAN-CODE SZÁLLÍTÁS STORE RENDELÉSI SZÁM. Motorvédő relé 0,11...0,16 A / 0,04 kw 9004840541731 LSTD0016

LEÍRÁS NÉVLEGES ÁRAM A / KW* EAN-CODE SZÁLLÍTÁS STORE RENDELÉSI SZÁM. Motorvédő relé 0,11...0,16 A / 0,04 kw 9004840541731 LSTD0016 W LST MOTORVÉDŐ RELÉ NAGYSÁG 00 LSTD0032 Jellemző tulajdonságok: - Túlterhelés és fáziskiesés védelem - 1 záró + 1 nyitó segédérintkező - Kézi és automatikus visszaállítás - Állásjelzés - Teszt funkció

Részletesebben

Késes biztosítók G/8. Késes biztosítók MSZ EN 60269-1 MSZ EN 60269-2 MSZ HD 60269-2-1

Késes biztosítók G/8. Késes biztosítók MSZ EN 60269-1 MSZ EN 60269-2 MSZ HD 60269-2-1 Késes biztosítók A késes biztosító túlterhelés vagy zárlat esetén - a létrejövő hő hatására történő kiolvadás útján - nyitja az áramkört, ezáltal a mögötte lévő vezetékrészt és fogyasztókészülékeket megóvja.

Részletesebben

(PV) Fotovillamos rendszerek Védelmi-és kapcsolási elemek tervezése

(PV) Fotovillamos rendszerek Védelmi-és kapcsolási elemek tervezése (PV) Fotovillamos rendszerek Védelmi-és kapcsolási elemek tervezése M E E 60. Vándorgyűlés és Konferencia A1 Szekció: - Új utakon az energiatermelés Darvas István Kft. 30kWp teljesítményű PV - fotovillamos

Részletesebben

SPX vízszintes késes szakaszolókapcsoló kalapsínre, szerelőlapra vagy 600mm-es gyűjtősínrendszerre

SPX vízszintes késes szakaszolókapcsoló kalapsínre, szerelőlapra vagy 600mm-es gyűjtősínrendszerre SPX vízszintes késes szakaszolókapcsoló kalapsínre, szerelőlapra vagy mm-es gyűjtősínrendszerre SPX-V függőleges késes szakaszolókapcsoló 0, vagy 85 mm-es gyűjtősínrendszerre 052 052 02 052 04 052 0 052

Részletesebben

Naperőművi megoldások Termékek és szolgáltatások

Naperőművi megoldások Termékek és szolgáltatások MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK Naperőművi megoldások Termékek és szolgáltatások Az ABB kimagasló minőségű termékeket és megoldásokat gyárt és szállít a napenergia-piac számára, melyek a legkisebb lakóépületektől

Részletesebben

ÜZLETKÖTŐI ÉRTEKEZLET 2012-01-13 DUNAKESZI

ÜZLETKÖTŐI ÉRTEKEZLET 2012-01-13 DUNAKESZI ÜZLETKÖTŐI ÉRTEKEZLET 2012-01-13 DUNAKESZI ÉS MOTORVÉDŐ KAPCSOLÓK KONTAKTOROK Kontaktor definíció: Olyan gyakori működésre alkalmas elektromágneses elven működtetett mechanikus kapcsolókészülék,

Részletesebben

Napenergia-hasznosító photovotaikus rendszerek egyes biztonsági kérdései Bottka László okl. villamosmérnök műszaki igazgató Eaton Industries Kft.

Napenergia-hasznosító photovotaikus rendszerek egyes biztonsági kérdései Bottka László okl. villamosmérnök műszaki igazgató Eaton Industries Kft. Napenergia-hasznosító photovotaikus rendszerek egyes biztonsági kérdései Bottka László okl. villamosmérnök műszaki igazgató Eaton Industries Kft. 1 09.2012 Eaton Corporation. All rights reserved. EATON

Részletesebben

l i CSATLAKOZÓ-KOMBINÁCIÓK

l i CSATLAKOZÓ-KOMBINÁCIÓK r e GANZ KK Kft n ISO 9001 d s z e rb a en t l tá i d u CSATLAKOZÓKOMBINÁCIÓK A ház különlegesen erõs, ütésálló könnyen nyitható, ezáltal komfortos szerelést biztosít tömszelencén át csatlakoztatható 35

Részletesebben

MaxiCont. Mauell gyártmányú hibajelző relék MR 12 MR 22

MaxiCont. Mauell gyártmányú hibajelző relék MR 12 MR 22 Mauell gyártmányú hibajelző relék A hibajelző relék különböző villamos eszközök (pl. magszakító, szakaszoló, transzformátor, generátor stb.) rendellenes üzemállapotainak, mechanikai, fény és villamos távjelzéseire

Részletesebben

Korszerű túlfeszültség-védelem napelemes rendszerekhez Növelje erőműve hatékonyságát VARITECTOR túlfeszültség-védelemmel Let s connect.

Korszerű túlfeszültség-védelem napelemes rendszerekhez Növelje erőműve hatékonyságát VARITECTOR túlfeszültség-védelemmel Let s connect. Korszerű túlfeszültség-védelem napelemes rendszerekhez Növelje erőműve hatékonyságát VARITECTOR túlfeszültség-védelemmel Let s connect. 2020-ra a világ napenergia-termelése elérheti a 700 GW-ot* (GLOBÁLIS

Részletesebben

2. Mágneskapcsolók: NC1-es sorozat

2. Mágneskapcsolók: NC1-es sorozat 2. Mágneskapcsolók: NC1-es sorozat Alkalmazási terület: A mágneskapcsolót egyen- vagy váltakozó feszültséggel vezérelve kapcsolhatunk max. 6VAC névleges feszültségű és 95A névleges áramú áramkört. A készülék

Részletesebben

DUGASZOLHATÓ RELÉK ÉS FOGLALATOK

DUGASZOLHATÓ RELÉK ÉS FOGLALATOK W MINATÜR RELÉ PT PT 2 pólusú 12 A, 3 pólusú 10 A, vagy 4 pólusú 6 A DC és AC tekercsműködtetés 2,3 vagy 4 váltóérintkező 3000 VA kapcsolási teljesítményig Magasság 29 mm Kadmiummentes érintkező Mechanikus

Részletesebben

Installációs készülékek

Installációs készülékek www.moeller.hu Főkatalógus érvényes: 2008. januártól Installációs készülékek Új generációs installációs készülékek, amelyek világszerte gondoskodnak a biztonságos villamos szerelésről létrehozva a személyek

Részletesebben

FŐ- ÉS VEZÉRLŐKAPCSOLÓK, MŰKÖDTETŐ ÉS JELZŐ KÉSZÜLÉKEK

FŐ- ÉS VEZÉRLŐKAPCSOLÓK, MŰKÖDTETŐ ÉS JELZŐ KÉSZÜLÉKEK W TERHELÉSKAPCSOLÓK ÉPÍTÉSI FORMA LEÍRÁS W KAPCSOLÓ PROGRAM W RENDELÉSI SZÁM KIALAKÍTÁSA 862 Előlapra szerelhető E 2 20A Központi rögzítésű Z 3 25A Szerelőlapra szerelhető V A 4 32A Szerelőlapra szerelhető

Részletesebben

HIBAÁRAM KAPCSOLÓK 25-100A, BCF SOROZAT

HIBAÁRAM KAPCSOLÓK 25-100A, BCF SOROZAT HIBAÁRAM KAPCSOLÓK 25-00A, BCF SOROZAT HIBAÁRAM KAPCSOLÓK 25-00A, BCF SOROZAT BC60203 Mûködés áramiránytól független, elektromechanikus kioldás Tartozékok: segédérintkezõ, sínezés A sínezést l. a Sínzés

Részletesebben

Műszaki leírás. Budapesti Vendéglátóipari és Humán SZC Szamos Mátyás Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Budapest, XXI. kerület, Petőfi tér 1

Műszaki leírás. Budapesti Vendéglátóipari és Humán SZC Szamos Mátyás Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Budapest, XXI. kerület, Petőfi tér 1 Műszaki leírás Budapesti Vendéglátóipari és Humán SZC Szamos Mátyás Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 1212 Budapest, XXI. kerület, Petőfi tér 1 40, 04 kwp teljesítményű háztartási méretű kiserőmű Felhasználó

Részletesebben

Motorvédő relé 1,8...2,5 A / 0,75 kw LST Motorvédő relé 2,2...3,2 A / 1,1 kw LST00320

Motorvédő relé 1,8...2,5 A / 0,75 kw LST Motorvédő relé 2,2...3,2 A / 1,1 kw LST00320 W LST MOTORVÉDŐ RELÉ NAGYSÁG 0 LST0... Jellemző tulajdonságok: - Túlterhelés és fáziskiesés védelem - 1 záró + 1 nyitó segédérintkező - Kézi és automatikus visszaállítás - Állásjelzés - Teszt funkció és

Részletesebben

Táblázat fejlécek piktogramjai IP65 / C. Hőmérsékleti együttható IEC L-N 8/20μs. Névleges szigetelési feszültség. mod

Táblázat fejlécek piktogramjai IP65 / C. Hőmérsékleti együttható IEC L-N 8/20μs. Névleges szigetelési feszültség. mod Táblázat fejlécek piktogramjai Ajtókupplungos Alapkivitel IP65 Tokozva IP65 Isc Rövidzárási áram Umpp Névleges feszültség Impp Névleges áram % Hatásfok Pmax Névleges teljesítmény max Teljesítmény-tolerancia

Részletesebben

VX 3 függőleges optimalizált elosztási rendszerek

VX 3 függőleges optimalizált elosztási rendszerek VX 3 optimalizált elosztási rendszerek VX 3 elosztási rendszerek I max (A) Szerelés Kat. szám lexo³ XL³ 125 XL³ 160 Elosztószekrények XL³ 400 XL³ 800 XL³ 4000 Elosztók mérete alapján: VX 3 4 rugós elosztóblokk

Részletesebben

LEÍRÁS NÉVLEGES ÁRAM A / KW* EAN-CODE SZÁLLÍTÁS STORE RENDELÉSI SZÁM. Motorvédő relé A / 18,5 kw LST34000

LEÍRÁS NÉVLEGES ÁRAM A / KW* EAN-CODE SZÁLLÍTÁS STORE RENDELÉSI SZÁM. Motorvédő relé A / 18,5 kw LST34000 W LST MOTORVÉDŐ RELÉ NAGYSÁG 3 LST2... W SCHRACK INFO Jellemző tulajdonságok: - Túlterhelés és fáziskiesés védelem - 1 záró + 1 nyitó segédérintkező - Kézi és automatikus visszaállítás - Állásjelzés -

Részletesebben

HÁLÓZATI INSTALLÁCIÓS KÉSZÜLÉKEK Falon kívüli kapcsolók és csatlakozóaljzatok Falon kívüli kapcsolók és csatlakozóaljzatok, TR-PH típus

HÁLÓZATI INSTALLÁCIÓS KÉSZÜLÉKEK Falon kívüli kapcsolók és csatlakozóaljzatok Falon kívüli kapcsolók és csatlakozóaljzatok, TR-PH típus HÁLÓZATI INSTALLÁCIÓS KÉSZÜLÉKEK Falon kívüli kapcsolók és csatlakozóaljzatok Falon kívüli kapcsolók és csatlakozóaljzatok, TR-PH típus UL94 54 1-2,5 TR-PH02 TR-PH01 TR-PH08 TR-PH01 1 - - TR-PHF01-1 -

Részletesebben

CTX 3 ipari mágneskapcsolók 3P

CTX 3 ipari mágneskapcsolók 3P CTX 3 ipari mágneskapcsolók 3P 9 és 100 A között 4 160 96 4 161 26 4 161 46 4 161 56 4 161 86 4 161 96 Műszaki jellemzők (60. oldal) Geometriai méretek és koordinációs táblázatok, e-katalógusban Megfelel

Részletesebben

I/2 I/0. Uimp ENERGIAELOSZTÁS KÉSZÜLÉKEI. Kompakt megszakítók

I/2 I/0. Uimp ENERGIAELOSZTÁS KÉSZÜLÉKEI. Kompakt megszakítók ENERGIAELOSZTÁS KÉSZÜLÉKEI 230/400 V AC 50/60 Hz Ui 690 V Uimp 6 kv 3P To -5..+40 C -5..+55 C 2000 m Piktogramok I/0 Termikus túlterhelési kioldó adatai Ith max. Ie KM1 63 A 32 A; 40 A; 50 A; 63 A KM2

Részletesebben

Egyenfeszültségű leválasztó kapcsolók

Egyenfeszültségű leválasztó kapcsolók Egyenfeszültségű leválasztó kapcsolók A GANZ Kapcsoló- és Készülékgyártó Kft. és a Kraus & Naimer Produktion GmbH. együttműködése három évtizedre nyúlik vissza. Választékunkban szerepelnek a Kraus & Naimer

Részletesebben

CSATLAKOZÁSI DOKUMENTÁCIÓ

CSATLAKOZÁSI DOKUMENTÁCIÓ CSATLAKOZÁSI DOKUMENTÁCIÓ Felhasználó és felhasználási hely adatai magánszemély esetén Partnerszám: Felhasználási hely címe: Szerződésszám: Érintett elszámolási mérő gyári száma: Felhasználó neve: Születési

Részletesebben

66 W SCHRACK INFO W KOCSIZÓ SZERKEZET, MC4 MEGSZAKÍTÓHOZ W MŰSZAKI ADATOK. 3 és 4 pólusú kivitel MC4 megszakítókhoz és MC4-N terheléskapcsolókhoz

66 W SCHRACK INFO W KOCSIZÓ SZERKEZET, MC4 MEGSZAKÍTÓHOZ W MŰSZAKI ADATOK. 3 és 4 pólusú kivitel MC4 megszakítókhoz és MC4-N terheléskapcsolókhoz W KOCSIZÓ SZERKEZET, MC4 MEGSZAKÍTÓHOZ 66 3 és 4 pólusú kivitel MC4 megszakítókhoz és MC4-N terheléskapcsolókhoz MC496713 MC496713 Kocsizó szerkezet vezérlőáramköri csatlakozóval In max. 20 0 C-nál 1600

Részletesebben

csatlakozó-kombinációk

csatlakozó-kombinációk csatlakozó-kombinációk Az ablak 6 modul szélességű (12 db kitörhető lamella) átlátszó csapófedeles lakatolható A ház különlegesen erős, ütésálló könnyen nyitható, ezáltal komfortos szerelést biztosít tömszelencén

Részletesebben

EVO MODULÁRIS TERMÉKCSALÁD

EVO MODULÁRIS TERMÉKCSALÁD HÁLÓZATI INSTALLÁIÓS KÉSZÜLÉKEK Kiválasztási segédlet EVO MODULÁRIS TERMÉKSALÁD Kismegszakítók, 6 ka-0 ka Kismegszakítók, +N F/ F/5 Kombinált védőkapcsolók Áram-védőkapcsolók F/5 F/7 Leválasztó kapcsolók

Részletesebben

Műszaki adatok. ASTI ETIMAT 6 kismegszakító

Műszaki adatok. ASTI ETIMAT 6 kismegszakító ETIMAT kismegszakító 7,7 5 0.5 Névleges feszültség Névleges áram Névleges frekvencia Zárlati megszakítóképesség Energia korlátozási osztály ási karakterisztika Sínreszerelhetőség 0/00 V AC, max. 0 V DC

Részletesebben

Kisfeszültségű termékek. Termékválaszték 2014

Kisfeszültségű termékek. Termékválaszték 2014 Kisfeszültségű termékek Termékválaszték 2014 Megbízható minőség Tartalom Moduláris alkatrészek 01-09 Kismegszakítók és moduláris kapcsolók Életvédelmi relék Időzítő relék és moduláris mágneskapcsolók Túlfeszültség

Részletesebben

VISSZAKAPCSOLÓ ÉS TÁVKAPCSOLÓ KÉSZÜLÉKEK

VISSZAKAPCSOLÓ ÉS TÁVKAPCSOLÓ KÉSZÜLÉKEK A1 A VISSZAKAPCSOLÓ ÉS TÁVKAPCSOLÓ KÉSZÜLÉKEK VISSZAKAPCSOLÓ AUTOMATIKA ÉS FSE TÁVKAPCSOLÓ KÉSZÜLÉK ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 5,5 11, 8 SCHRACK INFO Mechanikus készülék, motoros működtetéssel Oldal 133 18,

Részletesebben

RED A típus. Védelem Szivárgóáram-védelem Automatikusan önvisszazáró áram-védőkapcsoló. 30 ma MSZ EN 61008

RED A típus. Védelem Szivárgóáram-védelem Automatikusan önvisszazáró áram-védőkapcsoló. 30 ma MSZ EN 61008 RED 3 ma DB669 MSZ E 68 PB779_SE-5 Tanúsítványok A RED automatikusan önvisszazáró készülék egy ból és egy automatikus önvisszazáró egységből áll. b emberi védelem feszültség alatt álló részek közvetlen

Részletesebben

LÉPCSŐHÁZI AUTOMATÁK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON W SCHRACK INFO W FUNKCIÓK W MŰSZAKI ADATOK

LÉPCSŐHÁZI AUTOMATÁK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON W SCHRACK INFO W FUNKCIÓK W MŰSZAKI ADATOK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON 150 BZ327210-A W FUNKCIÓK Energiamegtakarítás funkció Beállíthatóság 0,5 30 perc Halk működés Nagy bekapcsoló képesség, 80 A max / 20 ms 3 vagy 4 vezetékes bekötés Glimmlámpaállóság:

Részletesebben

ETICON. Kisfeszültségű mágneskapcsolók ETICON. Moduláris mágneskapcsolók. Miniatűr mágneskapcsolók, kontaktorok,

ETICON. Kisfeszültségű mágneskapcsolók ETICON. Moduláris mágneskapcsolók. Miniatűr mágneskapcsolók, kontaktorok, Moduláris mágneskapcsolók 56 Miniatűr mágneskapcsolók, kontaktorok, kondenzátorkapcsoló és segédkontaktorok, hőkioldó relék Műszaki adatok 58 271 Kisfeszültségű mágneskapcsolók Az erő felügyeletet igényel

Részletesebben

Nyugodt érzés a biztonságos otthon

Nyugodt érzés a biztonságos otthon Nyugodt érzés a biztonságos otthon Ezt biztosítja az Ön villanyszerelője Válaszok az infrastruktúrának. Megfelelő elektromos installációval gondtalan az élet A legjobb minőség és megbízhatóság a Siemenstől

Részletesebben

Modulkészülékek. Védő- és. kapcsolókészülékek

Modulkészülékek. Védő- és. kapcsolókészülékek Modulkészülékek Modulkészülékek Védő - és 5.04 Vezetékvédő kismegszakító 5.07 Áram-védőkapcsolók 5.07 Kombinált áramvédő-kapcsoló vezetékvédő kismegszakítók 5.08 Fázissínek 5.10 Motorvédő kapcsolók 5.11

Részletesebben

Táblázat fejlécek piktogramjai. Áram-védőkapcsoló. Csapos vedőérintkezős (FRENCH) Műszaki adatok piktogramjai. tbatt h. 1,5 kv 100.

Táblázat fejlécek piktogramjai. Áram-védőkapcsoló. Csapos vedőérintkezős (FRENCH) Műszaki adatok piktogramjai. tbatt h. 1,5 kv 100. Táblázat fejlécek piktogramjai évleges feszültség (V) + - évleges áram Védettségi fokozat Járattartalék tbatt Pmax Maximális terhelhetőség Kapcsoló nélkül 0 Kapcsolóval 0 Kapcsoló PC Imax> Védelem - számítógép

Részletesebben

GANZ KK Kft GANZ KK Kf ISO 9001 ISO rendszezrbenauditált ben auditá HÕRELÉK

GANZ KK Kft GANZ KK Kf ISO 9001 ISO rendszezrbenauditált ben auditá HÕRELÉK Kft KK GNZ riso 900 rendszerben auditált ÕRELÉK 00.0.6 õrelék háromfázisú termobimetállos hõrelék különféle villamos fogyasztók elsõsorban motorok túlterhelés elleni védelmére szolgálnak. típusváltozatok

Részletesebben

F/2. 2-es típusú túlfeszültség levezető. 3-as típusú túlfeszültség levezető HÁLÓZATI INSTALLÁCIÓS KÉSZÜLÉKEK. túlfeszültséglevezető

F/2. 2-es típusú túlfeszültség levezető. 3-as típusú túlfeszültség levezető HÁLÓZATI INSTALLÁCIÓS KÉSZÜLÉKEK. túlfeszültséglevezető HÁLÓZATI INSTALLÁCIÓS KÉSZÜLÉKEK Túlfeszültséglevezetők A létesítés helye: telepszerűen sorban álló, vagy házak közé zárt épület A létesítés helye: egyedül álló, önálló épület Az épület rendelkezik-e külső

Részletesebben

kistranszformátorok egyfázisú csavaros csatlakozókkal lágyindító Vezérlő és biztonsági (24 V) vagy vezérlő és leválasztó (48 V) transzformátorok

kistranszformátorok egyfázisú csavaros csatlakozókkal lágyindító Vezérlő és biztonsági (24 V) vagy vezérlő és leválasztó (48 V) transzformátorok kistranszformátorok egyfázisú csatlakozókkal 0 442 4 0 442 68 0 442 7 0 442 96 Műszaki jellemzők, (xxx. e-katalógusban oldal) Védelem (xxx. oldal) IP 2X vagy IPxxB 400 VA teljesítményig - IPxxA 400 VA

Részletesebben

SYS700-PLM Power Line Monitor modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család

SYS700-PLM Power Line Monitor modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család DDC rendszerelemek, DIALOG-III család KIVITEL ALKALMAZÁS A az energiaellátás minőségi jellemzőinek mérésére szolgáló szabadon programozható készülék. Épületfelügyeleti rendszerben (BMS), valamint önállóan

Részletesebben

P25M. Motorvédelem. MSZ EN és MSZ EN (kombinációban) Rendelési szám. Névleges megszakítóképesség az MSZ EN szabvány szerint

P25M. Motorvédelem. MSZ EN és MSZ EN (kombinációban) Rendelési szám. Névleges megszakítóképesség az MSZ EN szabvány szerint Terhelésvédelem P25M 045666_SE DB669 Tanúsítványok () MSZ EN 60947-2 és MSZ EN 60947-4- (kombinációban) Védelmet nyújt egyfázisú és háromfázisú motorokhoz, kézi vezérléssel. A védelem tartalmaz: b leválasztást

Részletesebben

Sorbaépíthető jelző, működtető és vezérlőkészülékek

Sorbaépíthető jelző, működtető és vezérlőkészülékek w Lépcsőházi automaták w Schrack-Info Lépcsőházi automaták TIMON, VOWA, BZ BZ327350 w Lépcsőházi automata TIMON w Schrack-Info Energiamegtakarítási funkció Beállítható kapcsolási idő 0,5-30 perc Alacsony

Részletesebben

Egy viharos nap margójára VII. MNNSZ Szolár Konf., április 25., Bugyi. Varga Zsolt

Egy viharos nap margójára VII. MNNSZ Szolár Konf., április 25., Bugyi. Varga Zsolt Egy viharos nap margójára VII. MNNSZ Szolár Konf., 2018. április 25., Bugyi Varga Zsolt Hatékony védelmi kör Antenna Adatok, telekommunikáció PLC Mérés-, vezérlés-, szabályozástechnika Tápellátás Villámsűrűség

Részletesebben

34-es sorozat - Ultravékony print-/dugaszolható relék 6 A

34-es sorozat - Ultravékony print-/dugaszolható relék 6 A -es sorozat - Ultravékony print-/dugaszolható relék 6 A - 5 mm széles, ultravékony relé - Érzékeny DC tekercs, 170 mw - Biztonsági elválasztás VDE 0160/EN 50178 szerint a tekercs és az érintkezõk között

Részletesebben

fűtőteljesítmény 10 W ventilátor nélkül névleges üzemi feszültség ( )V AC/DC

fűtőteljesítmény 10 W ventilátor nélkül névleges üzemi feszültség ( )V AC/DC 7H 7H- Kapcsolószekrények fűtőegységei Fűtőteljesítmény (10 550)W Tápfeszültség vagy Légbefúvással vagy anélkül Kettős szigetelésű műanyag készülékház Alacsony felületi hőmérséklet Dinamikus felfűtés a

Részletesebben

Válasszon az ABB kisfeszültségű sorozattermékeiből! A termékek egész évben kedvező áron elérhetők partnereinknél

Válasszon az ABB kisfeszültségű sorozattermékeiből! A termékek egész évben kedvező áron elérhetők partnereinknél Válasszon az ABB kisfeszültségű sorozattermékeiből! A termékek egész évben kedvező áron elérhetők partnereinknél Az árak 2016. december 31-ig érvényesek. Megnevezés Rendelési kód Típus Nettó Listaár/db

Részletesebben

80 mm min. Fűtésvezérlés: Forrasztástechnika Műanyag ipar Galvanazilás Csomagolás Gumi ipar

80 mm min. Fűtésvezérlés: Forrasztástechnika Műanyag ipar Galvanazilás Csomagolás Gumi ipar W EGY-, KETTŐ ÉS HÁROMFÁZISÚ VEZÉRLÉSŰ FÉLVEZETŐ-KAPCSOLÓK - ÁLTALÁNOS ADATOK FÉLVEZETŐ-KAPCSOLÓK 30 mm min. (LAS1, LAW, LAK 15 A, LAD, LAA 30 A) 80 mm min. 30 mm min. 90 mm széles kapcsoló méretek (LAS2

Részletesebben

3-as típusú túlfeszültség levezető

3-as típusú túlfeszültség levezető Kiválasztási segédlet A létesítés helye: telepszerűen sorban álló, vagy házak közé zárt épület A létesítés helye: egyedül álló, önálló épület Az épület rendelkezik-e külső villámvédelemmel? Villámáram-levezető

Részletesebben

DUGASZOLHATÓ RELÉK ÉS FOGLALATOK

DUGASZOLHATÓ RELÉK ÉS FOGLALATOK W TÖBBFUNKCIÓS RELÉ MT MT W SCHRACK INFO 2/3 pólusú 10 A 2 vagy 3 váltóérintkező Kadmiummentes érintkező DC és AC tekercsműködtetés A mechanikus állásjelzés alapkivitel Opcionális villamos állásjelzés

Részletesebben

Hőhatások és túláramvédelem

Hőhatások és túláramvédelem Hőhatások és túláramvédelem 2018. 06. 07. https://admittancia.wordpress.com 1 tartalom MSZ HD 60364-4.41. Érintésvédelem A táplálás önműködő lekapcsolása MSZ HD 60364-4.42. Hőhatások elleni védelem MSZ

Részletesebben

RCA távműködtető segédrelé

RCA távműködtető segédrelé távműködtető segédrelé ic60 kismegszakítókhoz PB10653-40 távműködtető rendszer lehetővé teszi: b Kismegszakító villamos távműködtetése (nyitás és zárás) Vigi áram-védőkioldóval vagy anélkül, villamos kioldótekercsekkel

Részletesebben

Napelemes Rendszerek a GIENGER-től

Napelemes Rendszerek a GIENGER-től Napelemes Rendszerek a GIENGER-től Előadó: Laszkovszky Csaba 1 Naperőmű kapacitás Világviszonylatban (2011) 2 Naperőmű kapacitás Európai viszonylatban (2011) 3 Kínai Gyártók Prognosztizált Napelem árai

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Villanyszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

TERMOPTO. Mechanikus relék helyett potenciál-leválasztás sorkapocs formájában PUSH IN csatlakozástechnikával. Funkcionális elektronika TERMOPTO

TERMOPTO. Mechanikus relék helyett potenciál-leválasztás sorkapocs formájában PUSH IN csatlakozástechnikával. Funkcionális elektronika TERMOPTO Funkcionális elektronika TERMOPTO TERMOPTO A LED-es állapotjelzés a kapcsolási állapotról ad információt. Mechanikus relék helyett potenciál-leválasztás sorkapocs formájában PUSH IN csatlakozástechnikával

Részletesebben

S Z O L Á R E N E R G I A F O R R Á S O K SZOLÁR ENERGIAFORRÁSOK VÉDELME 11-01/11-1. A következõ kérdés a túlfeszültség- és másodlagos

S Z O L Á R E N E R G I A F O R R Á S O K SZOLÁR ENERGIAFORRÁSOK VÉDELME 11-01/11-1. A következõ kérdés a túlfeszültség- és másodlagos SZOLÁR ENERGIAFORRÁSOK VÉDELME A DS 60 PV típusú védõkészülék az elsõ villámáram levezetõképes túlfeszültségvédelem, mely a szolár rendszerek védelmére lett kifejlesztve. Ez a "B-C" (1, 2 típ.) kombivédelem

Részletesebben

OMRON FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓK E3NT

OMRON FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓK E3NT E3NT Tárgyreflexiós érzékelõ háttér- és elõtér elnyomással 3 m-es érzékelési távolság (tárgyreflexiós) 16 m-es érzékelési távolság (prizmás) Analóg kimenetes típusok Homloklapfûtéssel ellátott kivitelek

Részletesebben

DMX³ légmegszakítók és terheléskapcsolók

DMX³ légmegszakítók és terheléskapcsolók DMX³ légmegszakítók és terheléskapcsolók kiválasztási tábla LÉGMEGSZAKÍTÓK TERHELÉSKAPCSOLÓK 0286 56 + 288 02 0286 74 + 288 02 0286 96 Megszakítók DMX³ 2500 DMX³ 4000 DMX³-I 50 ka 65 ka 100 ka 50 ka 65

Részletesebben

Telemecanique Phaseo. Tápegységek 0,3 A-tôl 40 A-ig

Telemecanique Phaseo. Tápegységek 0,3 A-tôl 40 A-ig Telemecanique Phaseo Tápegységek 0,3 A-tôl 40 A-ig Egyfázisú Univerzális kínálat b Kettôs LED-es kijelzés: U be /U ki. b EN 61000-3-2 megfelôség a beépített felharmonikus szûrônek köszönhetôen. b B osztályú,

Részletesebben

TELE - Referenciák. A TELE Vásárlói

TELE - Referenciák. A TELE Vásárlói TELE - Referenciák A TELE Vásárlói Az ipar valamennyi területén elégedett vásárlói kapcsolatok Ipari automatizálás Ermvek Vízkezelés Berendezésgyártók Bányászat Termelipar Élelmiszeripar Htkocsik Ftés,

Részletesebben

CTX-1 ipari mágneskapcsoló

CTX-1 ipari mágneskapcsoló Te CTX-1 ipari mágneskapcsoló műszaki jellemzők Szabványok Megfelel az alábbi előírásoknak: - IEC/EN 60947-1 - IEC/EN 60947-4-1 - IEC/EN 60947-5-1 - UL 508 Környezeti feltételek Tárolási hőmérséklet: -

Részletesebben

Kaméleon K860. IAS Automatika Kft www.iasautomatika.hu

Kaméleon K860. IAS Automatika Kft www.iasautomatika.hu Kaméleon K860 Univerzális Digitális Szabályozó A K860 szabályozók általános automatizálási feladatokra kifejlesztett digitális szabályozók. Épületgépészeti alkalmazásokra kiválóan alkalmasak, gazdaságos

Részletesebben

40-es sorozat - Miniatűr print-/ dugaszolható relék A

40-es sorozat - Miniatűr print-/ dugaszolható relék A Standard teljesítményrelé, dugaszolható és NYÁK-ba szerelhető, a legtöbb nemzeti tanúsítvánnyal A választható érintkező anyagok és tekercsek sokoldalú felhasználást tesznek lehetővé AC, DC, érzékeny DC

Részletesebben

MaxiCont. MOM690 Mikroohm mérő

MaxiCont. MOM690 Mikroohm mérő MOM690 Mikroohm mérő A nagyfeszültségű megszakítók és szakaszolók karbantartásának fontos része az ellenállás mérése. A nagy áramú kontaktusok és egyéb átviteli elemek ellenállásának mérésére szolgáló

Részletesebben

váltóérintkező Rögzítőfu les szereléshez Faston 250 (6,3x0,8 mm) kivezetések

váltóérintkező Rögzítőfu les szereléshez Faston 250 (6,3x0,8 mm) kivezetések 66- - Teljesítményrelék 30 66-30 -es teljesítményrelék NYÁK-ba szereléshez vagy csúszósarus csatlakozással, a 25 -es robbanásbiztos Ex kivitelben is 2 váltóérintkező vagy 2 záróérintkező vagy 2 záróérintkező,

Részletesebben

2-3 OLVASSA BE A KÓDOT! Megújuló energia. Napelem panelek. Egyenáramú terheléskapcsolók. Egyenáramú kapcsolók. DC túlfeszültség levezetők

2-3 OLVASSA BE A KÓDOT! Megújuló energia. Napelem panelek. Egyenáramú terheléskapcsolók. Egyenáramú kapcsolók. DC túlfeszültség levezetők 2-3 Napelem panelek 4 Egyenáramú terheléskapcsolók 5 Egyenáramú kapcsolók 6 DC túlfeszültség levezetők 7 DC kismegszakítók 9 8 Műanyag elosztószekrények Tartozékok OVASSA BE A KÓDOT! Nézze meg újdonságainkat

Részletesebben

80 mm min. Fűtésvezérlés: Forrasztástechnika Műanyag ipar Galvanazilás Csomagolás Gumi ipar

80 mm min. Fűtésvezérlés: Forrasztástechnika Műanyag ipar Galvanazilás Csomagolás Gumi ipar W EGY-, KETTŐ ÉS HÁROMFÁZISÚ VEZÉRLÉSŰ FÉLVEZETŐ-KAPCSOLÓK - ÁLTALÁNOS ADATOK FÉLVEZETŐ-KAPCSOLÓK 30 mm min. 45 mm széles kapcsoló méretek (LAS1, LAW, LAK 15 A, LAD, LAA 30 A) 80 mm min. 30 mm min. 90

Részletesebben

Alacsony kapcsolási zaj Energiamegtakarítási funkció 0,5-30 perc Nagy kapcsolási képesség, 80 A bekapcsolási áramlökési csúcs LED-es kijelzés

Alacsony kapcsolási zaj Energiamegtakarítási funkció 0,5-30 perc Nagy kapcsolási képesség, 80 A bekapcsolási áramlökési csúcs LED-es kijelzés W IMPULZUSKAPCSOLÓ STELLA W SCHRACK INFO Alacsony kapcsolási zaj Energiamegtakarítási funkció 0,5-30 perc Nagy kapcsolási képesség, 80 A bekapcsolási áramlökési csúcs LED-es kijelzés 142 LQ540000 W FUNKCIÓK

Részletesebben