ABB megoldások a fotovillamos energiaellátási rendszerekhez Moduláris védelmi és szakaszoló készülékek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ABB megoldások a fotovillamos energiaellátási rendszerekhez Moduláris védelmi és szakaszoló készülékek"

Átírás

1 ABB megoldások a fotovillamos energiaellátási rendszerekhez Moduláris védelmi és szakaszoló készülékek

2

3 ABB Komponensek szállítója lakosságiés erômûvi fotovillamos alkalmazásokhoz Mind gyártóként, mind szállítóként, az ABB hosszú ideje olyan termékeket és megoldásokat kínál, amelyek csökkentik az energiarendszerek környezetre gyakorolt hatásait. Az egyre csökkenô erôforrások és az egyre növekvô energiaigény által jellemzett világunkban az ABB által folytatott - a villamos energia elôállításával, továbbításával, elosztásával és felhasználásával kapcsolatos - kutatások hatékony és fenntartható módszerek kidolgozására összpontosítanak. Az automatizálási termékek terén szerzett széleskörû tapasztalat birtokában az ABB szüntelenül új utakat keres annak érdekében, hogy bôvítse és továbbfejlessze meglévô technológiáit ügyfelei igényeinek kielégítése céljából. Egy olyan társadalomban, ahol a klímaváltozás, mint érv, egyre fontosabb szerepet játszik a tiszta energiafajták, például a szél-, illetve napenergia egyre nagyobb mérvû felhasználása vonatkozásában, az ABB teljes termékportfoliót biztosít a megújuló energia piac fejlesztéséhez, támogatásához, szakmai szállítóként a beruházók, a gyártók, a telepítôk, a vállalkozók számára. A fotovillamos technológiák piacán az ABB gyakorlatilag minden lakossági, közületi és erômûvi alkalmazáshoz high-tech termékek átfogó skáláját kínálja, annak érdekében, hogy ügyfelei megbízhatóan hozzáférhessenek a megújuló energiaforrásokhoz. Ezen a területen az ABB mûszaki támogatást és tanfolyamokat is biztosít. Az innováció, a csúcsminôség és a termékek tartóssága képviseli mindazon alapvetô tényezôket, melyek következtében az ABB a világpiacon a legsokoldalúbb vállalatok egyikévé vált. ABB komponens szállító 3

4 Hogyan segíthetik az ABB termékei a fotovillamos berendezések védelmét? Minden beruházás egy fotovillamos rendszerbe, egyúttal befektetés a jövôbe, egy élhetôbb jövô érdekében. Egy fotovillamos rendszer nyereségességének számítása olyan tényezôkön alapul, mint a beépített komponensek minôsége, megbízhatósága, a rendszer mérete és teljesítôképessége, az éghajlati viszonyok, valamint a földrajzi/regionális telepítési helybôl eredô általános feltételek. A befektetésre szánt összeg, a finanszírozási idôtartam és az amortizáció ezen adatok alapján végzett elemzéssel számítható. A tervezés során a rendszernél felmerülô veszélyek statisztikailag meghatározhatók, de ennek ellenére mindig akadnak bizonytalansági tényezôk, ezért az ABB abszolút elôfeltételnek tekinti a fotovillamos rendszerek túlfeszültség védelemének integrált megoldásainak alkalmazását, ezzel csökkentve a villámlás, a túláramok és visszáramok, valamint a túlfeszültség általi kockázatok valószínûségét. Ezek az integrált megoldások kipróbált és tesztelt szolár komponensek formájában biztosítják, hogy a rendszer üzemeltetésébôl származó bevétel szintje megfeleljen a Beruházó fejlesztéssel kapcsolatos becsült elôrejelzéseinek. A következô kapcsolási sémarajz egy teljes fotovillamos rendszer integrált védelmi koncepciójának alapvetô, elvi felépítését ábrázolja. A DC és AC hálózatok, a napelem paneles berendezés védelmét biztosító kismegszakítók, túlfeszültség védelmi eszközök, terhelés szakaszolók, túlterhelés és zárlatvédelemre kiválasztott funkciói egymásra épülve, együttmûködnek egymással, és együttesen áthatolhatatlan gátat képeznek mindennemû hiba számára. A termékek mindegyike szabványos 7x35 mm méretû DN sínre szerelhetô, amely az elosztókban a leghatékonyabb elrendezést biztosítja. A megfelelô megoldások kialakításához a vonatkozó MSZ HD szabvány Napelemes rendszerek elôírásait kell alapul venni. Az alábbiakban az egyes komponensek alapvetô mûködési módjait ismertetjük. Készülékek fotovillamos alkalmazásokhoz Kismegszakítók (MCB = Miniature Circuit Breaker) A kismegszakítók az egyes áramköröket, berendezéseket és készülékeket védik a túlterheléssel és zárlattal szemben. Az alapvédelem kialakítása érdekében az MSZ-HD szabvány általános elôírásait kell alapul venni. A fotovillamos rendszerekben feladatuk az egyenáramú (DC) oldalon az ép napelem fûzérektôl (strang, string) a meghibásodott (vagy leárnyékolt) napelem fûzérek felé folyó visszáramok elleni védelem, valamint váltakozó áramú (AC) komponensek visszatáplálásának megakadályozása egy inverter meghibásodás esetén. Minden napelem panel fûzért külön DC oldali védelemmel kell ellátni. Ez biztosítja, hogy bármely hiba esetén csak az érintett fûzér kerül kikapcsolásra, a többi fûzér folytatja az energia szolgáltatását. A kismegszakító - ha kioldott, a hiba kiküszöbölése után egyszerûen visszakapcsolható. Az az egyszerûség, amellyel a fotovillamos berendezés valamely része kikapcsolható, leválasztható karbantartás, vagy rendszerbôvítés céljából, jelentôsen növeli a rendszer rendelkezésre állását is. Túlfeszültség védelmi eszközök (SPD = Surge Protection Device) A napelem-panelek és az inverterek nagyon érzékenyek túlfeszültséggel és áramlökéssel szemben, mint például a kapcsoláskor létrejövô áramlökések és villámlás által okozott feszültséglökések. Az ABB speciális egyenfeszültségû (DC) túlfeszültségvédelmi készülék családja a túlfeszültséget a védendô berendezésre vonatkozóan egy biztonságos, megengedett szintre korlátozza és megakadályozza a rendszerelemek károsodását. A túlfeszültség védelmi eszközök alkalmazásának biztos elônye a hibáktól mentes, kedvezôbb beruházási megtérülés, ezért a pénzügyi veszteségekkel kapcsolatos kockázatot is figyelembe kell venni a fotovillamos rendszerekbe történô készülékek kiválasztásának megfontolása során. Terhelés szakaszoló Terhelés alatti biztonságos kapcsolások céljára, egyenáramú (DC) alkalmazásokhoz kifejlesztett terhelés szakaszolók használatosak. Készülékek egyenáramú (DC) alkalmazásokhoz Fotovillamos generátor DC oldali védelmek tokozatai (fûzér- string - elosztók) DC kismegszakító (túlterhelés és zárlatvédelem) DC túlfeszültség védelmi eszközök DC terhelés szakaszolók = ~ DC/AC váltó (nverter) 4 Áttekintés

5 Ezek a terhelés szakaszolók rendelkeznek az EC szerint szükséges szakaszolási jellemzôkkel 1200 V DC feszültségig, fotovillamos alkalmazásokhoz tesztelve. (automatikusan kielégítik az MSZ HD hazai elôírásokat is ) A készülékek egyszerû kezelhetôsége a rutinszerû karbantartási és bôvítési munkák könnyû elvégzését teszik lehetôvé, ami növeli az energia termelésre kialakított berendezés rendelkezésre állását. Kapcsolók Váltakozó áramú (AC) kapcsolók szolgálnak a terhelés alatti biztonságos leválasztások, kapcsolások céljára. A készülékek megbízható, egyszerû kezelhetôsége a váltakozó áramú berendezésen belüli rutinszerû karbantartási és bôvítési munkák könnyû elvégzését teszi lehetôvé. Áramvédô kapcsolók, kioldók - ÁVK, F-relé. (RCD = Residual Current Device, RCCD, RCBO) Az áramvédô kapcsolónak a legkisebb hibaáramot is fel kell ismernie, a hibás áramköri szakaszt ki kell kapcsolnia olyan gyorsan,hogy a fellépô hiba ne veszélyeztesse sem az emberi életet, sem anyagi kár (tûzvédelem) ne keletkezzen. Ezek a védelmi készülékek normál esetben csak hiba fellépése esetén mûködnek. (MSZ EN termékszabvány) A személyek és berendezések földzárlati áram és tûzveszéllyel szembeni védelme alapvetô fontosságú. Az ABB B jellegû (EC szerint) áramvédô kapcsoló családja kiemelkedôen rövid reakcióidôkkel biztosítja ezt a védelmet, az EC szabványnak megfelelôen. Elszámolási fogyasztásmérô Kompakt mûszerek (EN 50470, EC 6202) mérik a fotovillamos berendezésekben elôállított villamos energiát. Az ABB moduláris mérômûszerei DN sínre szerelhetôk és könnyen integrálhatók mérési adatgyûjtô rendszerekbe (M-Bus, RS232 soros, impulzus, KNX, Ethernet, LON, GSM/GPRS stb.) kommunikációs adapterek segítségével. A mûszerek MD, 2004/22/EC számú EU direktíva szerinti /mérômûszerekre vonatkozó direktíva/ és EC 62052, valamint EC szerinti jóváhagyással rendelkeznek. DC és AC oldali védelmek tokozatai (fûzér- és fôelosztó) A tokozások felhasználhatók DC fûzér és DC kombi elosztóként (egyenáramú oldal), valamint AC al- és fôelosztó panelként (váltakozó áramú oldal) is. Magasfokú védettségüknek (P66) köszönhetôen ideálisnak bizonyulnak kültéri alkalmazás céljára. Az ABB széles és sokoldalú választékát kínálja a csavarozható, illetve nyitható fedéllel ellátott dobozoknak és elosztóknak. Az elosztókban a kapcsoló és védelmi készülékek DN sínre, vagy szerelôlapra szerelhetôk. Készülékek váltakozó áramú (AC) alkalmazásokhoz AC leválasztó szakaszoló AC túlfeszültség védelmi eszközök AC kismegszakító (túlterhelés és zárlatvédelem) Áramvédô kapcsolók (ÁVK/F-relé) Elszámolási fogyasztásmérô AC oldali védelmek tokozatai (al-, és fôelosztók) Fogyasztó Áttekintés 5

6 Nagy zárlati teljesítményû egyenáramú (DC) kismegszakító S800PV-S és S280 UC Az S800PV-S és S280 UC kismegszakitók az ép napelem panel fûzérek felôl a meghibásodott fûzérek felé folyó visszáramok ellen nyújtanak védelmet, valamint inverter meghibásodás esetén megakadályozzák váltakozó áram betáplálását a DC oldalra. Zárlat esetén, vagy karbantartás céljából szelektíven kapcsolhatók, még terhelés alatt is. Ezek a kismegszakítók a költséges rendszerkomponensek optimális védelmét biztosítják. A mindenkori megbízhatóság legmagasabb fokát a 100%-os gyártómûvi tesztelés garantálja, ugyanakkor alapállapotba állításuk (reset) minimális állásidôt (rendszerkiesés) biztosít. A vizuális kioldásjelzés pontos információt nyújt a kismegszakító kioldásának okáról. A nagy zárlati teljesítményû egyenáramú készülékcsaládot a tartozékok széles választéka teszi teljessé. S800PV-S deális a költséges, nehezen kezelhetô, biztosítós fûzér védelmek kiváltására. Az S800PV-S sorozat maximális biztonságot nyújt még fordított polaritás esetén is, és nagy DC oldali zárlati teljesítmények (cu=5ka) megszakítását biztosítja, kompakt kialakításban. A csereszabatos csatlakozó felületek (szemes saru vezeték csatlakozó, kengyeles kábel-bekötô) a készülék szerelését még kényelmesebbé teszik. Ezen kívül kiegészítô elemek és gyûjtôsínek is rendelkezésre állnak a vezetékek gyors és egyszerû soros felfûzésére, csatlakoztatására. S280 UC A kismegszakítók az egyes DC áramköröket, berendezéseket és készülékeket védik a túlterheléssel és zárlattal szemben az EC/EN szerint, 1 pólusú kivitelben 220V DC, ill. 2,3,4 pólusú kivitelben 440V DC feszültségû rendszerekben. Speciális gyorsrögzítés jellemzi, melynek segítségével a készülék csavarhúzó nélkül, könnyen eltávolítható a részegységbôl. Betáplálás lehetséges felülrôl, illetve alulról, a kettôs csatlakozásoknak köszönhetôen, gyûjtôsínek beépítése esetén is. S800PV-S Mûszaki adatok Névleges üzemi áram: Névleges zárlati megszakítóképesség Névleges üzemi feszültség Üzemi hômérséklettartomány Szabványok: A 5,0 ka 2-pólusú kivitel: max. 800 V DC (földelt, és földfüggetlen rendszer esetén) 3-pólusú kivitel: max V DC (földelt rendszer esetén) 4-pólusú kivitel: max V DC (föld független rendszer esetén) C EC/EN szerinti leválasztási tulajdonságokkal! S280 UC Mûszaki adatok Névleges üzemi áram: 0,5 A - 40 A, 50 A - 63 A Névleges zárlati megszakítóképesség: 6,0 ka 4,5 ka, Névleges üzemi feszültség: 1-pólusú kivitel: 12 V V DC 2-, 3- és 4-pólusú kivitel: 12 V V DC Üzemi hômérséklettartomány: C Szabványok: EC , EC 60898, UL 489, UL Nagy zárlati teljesítményû egyenáramú (DC) kismegszakító

7 Egyenáramú (DC) túlfeszültség védelmi eszközök OVR PV és E90 PV Ezek a készülékek két fontos feladatot látnak el, egyrészt védik a napelem paneleket és az invertereket túlfeszültségekkel és áramlökésekkel kapcsolásokból eredô áramlökések és villámáramok által okozott feszültséglökések - szemben, másrészt a védendô berendezésben a hálózati túlfeszültségeket a megengedett, elfogadható szintre korlátozzák. OVR PV 40.xx P (TS) Alkalmas szigetüzemû (off-grid) és hálózatra csatlakoztatott (on-grid) fotovillamos energia elôállító rendszerekben való telepítésre (EC szerint). Hálózati oldali védelme automatikusan biztosított 25 A-ig, a teljes élettartama végéig. A készülék dugaszolható, kétlépcsôs betétekkel rendelkezik, így az egyszerû karbantarthatóság (csere) érdekében nem igényli a hálózatról való leválasztást. A távfelügyeleti feladatokhoz kiegészíthetô távjelzéssel van ellátva (TS). E90/32 PV(s) biztosítós terhelés szakaszoló Kimondottan fotovillamos rendszerekhez fejlesztették, 1000V DC hálózatokra, DC-20B típusú alkalmazásokhoz. Egy, ill. kétpólusú kivitelben a DC hálózatokra rendszeresített 10,3 x 38,0 mm betétek megfelelô, biztonságos védelmet garantálnak. Szállítható a betétek állapotának kijelzésére szolgáló optikai jelzôvel is (s). Az OVR PV számára 25A névleges hálózati áram felett fedôvédelmet biztosíthat. Nyitott helyzetben lelakatolható. OVR PV 40.xx P (TS) túlfeszültség védelmi modul - Mûszaki adatok Névleges üzemi feszültség: 600 V, 1000 V Feszültség korlátozási szint: - 2,8-1,4 kv: 600 V DC alatt - 3,8 kv: 1120 V DC alatt Max. levezetési határ áram (8/20): 40 ka pólusonként Névleges levezetési határ áram (8/20): 20 ka pólusonként Szabványok: EC /EN Az élettartam biztosításához a 25 A-nél nagyobb névleges áramok esetén, 1000 V DC feszültségig, kötelezô a 4,0A Gr típusú biztosító betéttel ellátott E90 PV biztosítós terhelésszakaszoló használata. E90/32 PV(s) biztosítós terhelés szakaszoló - Mûszaki adatok Névleges üzemi feszültség: 1000 V Alkalmazási besorolás: DC-20B Névleges üzemi áram: max.32 A Biztosító betét mérete: hengeres, 10,3 x 38,0 mm DC jelleggörbével Egyenáram oldali (DC) túlfeszültség védelmi eszközök 7

8 Egyenáramú (DC) terhelés kapcsoló (S800PV-M xx.) A terhelés kapcsoló a fotovillamos rendszerek fôkapcsolójaként használatos, lehetôvé téve a teljes egyenáramú (DC) oldal biztonságos leválasztását akár helyileg, akár távmûködtetéssel. A készülék az EC szabvány szerinti biztonság-releváns leválasztási tulajdonságokkal rendelkezik. S800 PV-M xx A terhelés kapcsoló leválasztási jellemzôi minden nemzetközi elôírásnak megfelelnek max V DC feszültség határig, az S800PV-M a névleges terhelés teljes tartományában biztonságos lekapcsolást tesz lehetôvé. A biztonságos leválasztás garantált 125 A max. névleges áramig, max. 60 C környezeti hômérséklet mellett. S800PV-M xx. terheléskapcsoló - Mûszaki adatok Névleges üzemi áram: 32A, 63A, 125 A Névleges üzemi feszültség: 2-pólusú kivitel: 800 V DC (földelt, és földfüggetlen rendszer esetén) 3-pólusú kivitel: 1200 V DC (földelt rendszer esetén) 4-pólusú kivitel: 1200 V DC (földfüggetlen rendszer esetén) Szabványok: EC Egyenáramú (DC) terhelés kapcsoló

9 Váltakozó áramú (AC) moduláris kapcsolók (E200/xx.) A kapcsoló a váltakozó áramú oldalon kisebb fotovillamos rendszereknél leválasztó fôkapcsolóként használatos az EN elôírásainak megfelelôen. Megbízható és biztonságos kapcsolást tesz lehetôvé terhelés alatti állapotban is. Zárlatállóság 25 ka, NH00 típusú gg jelleggörbéjû, biztosítós elôtét esetén. E200/xx. Moduláris kapcsolók- Mûszaki adatok Névleges üzemi áram: A Névleges üzemi feszültség: 230/400V AC Üzemi hômérséklettartomány: C Szabványok: EC 947-3, EN E 200/xx A DN sínre szerelést és karbantartás egyszerûségét speciális rögzítés biztosítja, amely lehetôvé teszi a készülék egyszerû eltávolítását az aktuális berendezésbôl. A tartozékok széles skálája teszi rugalmassá a felhasználást mindenfajta alkalmazás esetén. Váltakozó áramú (AC) moduláris kapcsolók 9

10 Váltakozó áramú (AC) túlfeszültség védelmi eszközök OVR T2 xx 275(s) P TS A moduláris T2 osztályú 8/20 hullámáram álló varisztor technológiás egység, védi az AC oldalon az invertereket és a kapcsoló berendezéseket a kapcsolásokból eredô áramlökések és villámáramok által okozott feszültséglökésekkel szemben, ill. a védendô berendezésben a hálózati túlfeszültséget a megengedett, elfogadható szintre korlátozza. OVR T2 xx 275(s) P TS túlfeszültség védelmi modul- Mûszaki adatok Névleges üzemi feszültség: 230 V, 400 V Pólusszám: 1, 2, 3 és 4 pólus Max. levezetési áram: 16, 40, 70 ka Feszültségvédelmi szint: 1,2...3,8 kv Szabványok: EC , EN OVR T2 xx 275(s) P TS A készülékek TNS, TNC hálózatokban az egyszerû karbantarthatóság érdekében dugaszolható betétekkel rendelkeznek, így csere esetén nem igényli a hálózatról való leválasztást. A távfelügyeleti feladatokhoz kiegészíthetô távjelzéssel van ellátva (TS). A biztonságos tartalék tartomány kijelzése (s=safety reserve) tovább növeli az üzembiztonságot. OVR TC xxv P (C) telecom/dataline túlfeszültség védelmi modul- Mûszaki adatok Névleges üzemi feszültség: 6V V Névleges üzemi áram: 140 ma Pólusszám: 1 pólus pár Max. levezetési áram: 10 ka Szabványok: EC OVR TC xx V P (C) Adatátviteli gyengeáramú hálózatok számára fejlesztették ki az OVR TC xxv P (C) típusú egységeket, soros vagy párhuzamos érpár bekötéssel, RJ45 aljzattal a 6V-220V tartományban. 10 Váltakozó áramú (AC) túlfeszültség védelmi eszközök

11 Váltakozó áramú (AC) kismegszakítók S200, S200 M, S200 P, S800 Az S200 és S800 típusú kismegszakítók védik a berendezéseket túlterheléssel és rövidzárlattal szemben, ezáltal megbízható és biztonságos mûködést biztosítanak. Szelektív lekapcsolást biztosítanak zárlat esetén, távüzemben lekapcsolhatók, terhelés alatt is, illetve karbantartás céljából. Az energiahálózati állásidô, hiba esetén minimális a készülékek gyors viszszakapcsolása következtében. Ezek a készülékek 100%-os gyártómûvi tesztelésüknek köszönhetôen a felhasználók bizalmát élvezik, és a tartozékok széles skálája következtében nemzetközi felhasználásra alkalmasak. S200, S200 M, S200 P kismegszakítók Könnyû karbantarthatóságukról ismertek, amit speciális rögzítés biztosít, amely lehetôvé teszi a készülék egyszerû eltávolítását az aktuális berendezésbôl. Betáplálás lehetséges felülrôl, illetve alulról, a kettôs csatlakozásoknak köszönhetôen gyûjtôsínek beépítése esetén is. Gyûjtôsínek nélküli felfûzéshez két kapocsszekció használható. A kioldási jelleggörbék a változatos igényekhez igazodnak (B, C, D, K és Z, jelleggörbék), kielégítve mind az EC/EN 60898, mind az EC/EN szabványok elôírásait is. S800 nagy zárlati teljesítményû kismegszakítók Nagy, AC oldali zárlati teljesítmények (cu=50ka) megszakítását biztosítja, kompakt kialakításban. A jelleggörbék széles skálája (B, C, D, K, KM, UCB, UCK) teszi teljessé az S800 család portfolióját. A készülék szerelését a csereszabatos csatlakozó felületek (szemes saru vezeték csatlakozó, kengyeles kábel-bekötô) még kényelmesebbé teszik. Ezen kívül kiegészítô elemek és gyûjtôsínek is rendelkezésre állnak a vezetékek gyors és egyszerû soros felfûzésére, csatlakoztatására. S200, S200 M, S200 P kismegszakítók- Mûszaki adatok Névleges üzemi áram: 0,5A 63,0 A Maximális zárlati megszakító képesség: 6, 10, 15, 25 ka Névleges üzemi feszültség - 1-pólusú kivitel esetén: V AC - 2, 3, 4 -pólusú kivitel esetén: V AC Motoros mûködtetésû készülék: opció mûködtetô egység Szabványok: EC/EN 60898, EC/EN S800 kismegszakítók - Mûszaki adatok Névleges üzemi áram: A Maximális zárlati megszakító képesség: ka, ill. 50 ka Pólusszám: Névleges üzemi feszültség: max. 690 V AC Szabványok: EC/EN , EC/EN 60898, Váltakozó áramú (AC) kismegszakítók 11

12 Váltakozó áramú (AC) áramvédô kapcsolók, kioldók -ÁVK, F-relé F202 PV B, F204 B, DDA204 B Az áramvédô kapcsolók személyek és berendezések védelmét biztosítják, csak földzárlati hiba áramok ellen és tûzveszéllyel szemben. Az ABB B jellegû (EC szerint) áramvédô kapcsoló családja kiemelkedôen rövid reakcióidôkkel biztosítja ezt a védelmet, az EC szabványnak megfelelôen. A készülék telepítése, a váltakozó áramú oldalon, minden esetben kötelezô, ha a váltakozó áramú és egyenáramú oldal nincs villamosan elválasztva egymástól (inverter felépítésétôl függ). túláramokkal szemben. F202 PV B-xx/0,03 és F204 B-xx/xx áramvédô kapcsolók Egy- és háromfázisú inverteres hálózatok védelmére szolgálnak. Védelmet nyújtanak a színuszos és lüktetô egyenáramú földzárlati eseményekkel szemben, csökkentve a tûzveszélyt és a személyi sérüléseket. DDA204 B(S) 63/xx áramvédô kapcsoló blokkok 3-fázisú inverterek alkalmazásakor kerülnek telepítésre, az ABB S200-as sorozatú, kisebb, vagy egyenlô névleges áram értékû kismegszakítókkal kombinálva, személyek és berendezések védelmét biztosítják tûzveszély, szivárgási hibaáramokkal és F202 PV B-xx/0,03 és F204 B-xx/xx áramvédô kapcsolók - Mûszaki adatok Névleges üzemi áram: 25, 63A, ill. 40, 63, 125 A Névleges üzemi feszültség: V AC Névleges hibaáram küszöb: 30, 300, 500 ma Pólusszám: 2, ill. 4 Típus: B, BS (szelektív változat) Szabványok: EC/EN 61008, EC DDA204 B (S) 63/xx áramvédô kapcsoló blokkok - Mûszaki adatok Névleges üzemi áram: 63 A-ig Névleges üzemi feszültség: V AC Névleges hibaáram küszöb: 30 ma, ill. 300 ma Pólusszám: 4 Típus: B, BS (szelektív változat) Szabványok: EC/EN Annex. G, EC Váltakozó áramú (AC) áramvédô kapcsolók

13 Váltakozó áramú (AC) elszámolási fogyasztásmérô (ODNsingle, DELTAplus) Kompakt mûszerek (EN 50470, EC 6202) mérik a fotovillamos berendezésekben elôállított villamos energiát. Az ABB moduláris fogyasztás mérôi és mérômûszerei DN sínre szerelhetôk, könnyen integrálhatók mérési adatgyûjtô rendszerekbe (M-Bus, RS232 soros, impulzus, KNX, Ethernet, LON, GSM/GPRS stb.) kommunikációs adapterek segítségével. A mûszerek MD, 2004/22/EC számú EU direktíva szerinti /mérômûszerekre vonatkozó direktíva/ és EC 62052, valamint EC szerinti jóváhagyással is rendelkeznek. ODNsingle fogyasztásmérôk Aktív energia méréséhez, direkt bekötéssel 65A méréshatárig. Szélességük csak két DN modul (36mm), LCD kijelzôvel, könnyen kezelhetôk (nem igényelnek konfigurálást). Soros kommunikációs adapterükön (SCA) keresztül történô külsô kommunikációs képességgel kerültek kialakításra. Opcióként egy további, reset lehetôséggel (OD1365) rendelkezô számláló is rendelkezésre áll. DELTAplus fogyasztásmérôk 3-fázisú aktív ill. reaktív energia mérésre alkalmas kivitelben állnak rendelkezésre. Lehetôvé tesznek hatásos, illetve kombinált (hatásos és meddô) teljesítmény mérést direkt bekötéssel 80A méréshatárig, e felett az áramváltós modelleket kell telepíteni. A mûszerek a saját beépített kommunikációs interfészükön, vagy soros kommunikációs adapteren (SCA) keresztül történô külsô kommunikációs képességgel kerültek kialakításra. Opcióként /O funkciók, valamint adatnaplózásra és vezérlésre szolgáló beépített óra-funkció áll rendelkezésre. ODNsingle - Mûszaki adatok Egyfázisú váltakozó áramú mérés: 230V, -20%, +15% Hatásos teljesítmény, pontossági osztály: B ( 1 osztály MD szerint) Közvetlen mérés: 20 ma - 65 A-ig mpulzus kimenet (EC ): / OPCÓ / 100 ma, 5-40 V DC tápfeszülltség kell R kommunikáció: SCA Communikációs Adapter esetén Tartalékmemória (EPROM): tartalék a belsô óra számára (48 óra) Szabványok: EC , EC , EN , EN DELTAplus - Mûszaki adatok Teljesítmény pontossági osztály: A és B ( 2 és 1, MD szerint) Közvetlen mérés: 20mA - 80 A-ig Mérôváltós mérés: 1, 2, vagy 5 A Széles feszültségtartomány: V mpulzus kimenet (EC ): 100 ma, 5-40 V DC tápfeszülltség kell Tarifa változatok: 1, 2, vagy 4 Szabványok: EC , EC , EC ,(reaktív mérôk) EN , EN Váltakozó áramú (AC) fogyasztásmérô 13

14 DC és AC oldali védelmek tokozatai (fûzér és fôelosztó) Kötôdobozok, Europa P65 védettségû szigetelt tokozat és Gemini P66 kültéri elosztók A tokozatok felhasználhatók DC fûzér és DC kombi elosztóként (egyenáramú oldal), valamint AC al- és fôelosztó panelként (váltakozó áramú oldal) is. Magasfokú védettségüknek (P66) köszönhetôen ideálisnak bizonyulnak kültéri alkalmazás céljára. Az elosztókban a kapcsoló és védelmi készülékek DN sínre, vagy szerelôlapra szerelhetôk. A fotovillamos rendszerek hálózati kiépítéséhez csavarozható, illetve csuklós fedéllel ellátott kötôdobozok széles és sokoldalú választéka áll rendelkezésre. Kötôdobozok Jellemzôjük az 1000 V AC V DC szigetelési feszültség. Megfeleltek az EC szerinti 960 C izzóhuzalos vizsgálatnak (GWT). Funkciómegtartásuk a DN 4102 szerint E30 osztálynak megfelelô Europa P65 védettségû szigetelt tokozatok Megfeleltek az EC szerinti 650 C (lakossági berendezések), illetve 960 C (többcélú csatlakozó dobozok) izzóhuzalos vizsgálatnak. Kötôdobozok - Mûszaki adatok Szigetelési osztály:. Telepítési hômérséklet: C Ütésállóság: 20 Joule (K10) Anyag: Polikarbonát Csavaros fedél Gyors kábel/védôcsô bevezetés gumikarimás csatlakozás segítségével Szabványok: CE 23-48, EC 60670, EN Europa P65 védettségû szigetelt tokozat - Mûszaki adatok Szigetelési osztály:. Telepítési hômérséklet: C Ütésállóság: Lakossági egységek: 6 Joule (K09) Többcélú dobozok: 20 Joule (K10) Anyag: Hôre lágyuló mûanyag Csuklós, nyitható fedél Gyors kábel/védôcsô bevezetés gumikarimás csatlakozás segítségével Szabványok: CE 23-48, EC Tokozatok

15 A GEMN kültéri elosztó család ideális megoldás mind beltéri, mind kültéri telepítéshez, valamint közületi és ipari alkalmazások céljára. A GEMN elosztók mostoha üzemi körülmények között is megfelelô szilárdsággal rendelkeznek. A GEMN kültéri elosztó speciális jellemzôi P66 védettség, 1000 V AC V DC szigetelési feszültség és 750 C izzóhuzalos teszten (GWT) való megfelelôség. A elosztók hosszú idôn át változatlan mechanikai jellemzôket biztosítanak, anyaguk 100%-ban újrahasznosítható, nem tartalmaznak üvegszál erôsítést. A kiváló UV álló jellemzôket a kettôs szigetelés, valamint sûrû esôvel szembeni járulékos védelmet biztosító, ráépíthetô tetô egészíti ki. GEMN kültéri elosztó- Mûszaki adatok Névleges üzemi feszültség: Ue 690 V Névleges max. üzemi áram: u 400 A Méretek (6 méret): 24modul (2x12) 216 modul (6x36) 335x400x210mm 840x1005x360mm Szigetelési osztály:. Védettség: P 66 az EC EN szerint Telepítési hômérséklet: C Ütésállóság: 20 Joule (K10) termoplasztik anyag Ellenállás környezeti hatásokra: UV sugárzás, savas, sós, olajos oldatok izzóhuzalos vizsgálat: 750 C az EC szabvány szerint Anyaga: Hôre lágyuló mûanyag (ko-injektálás) Szabványok: EC 62208, EC 60529, EN 50298, EC 60670, EC Tokozatok 15

16 Segédelemek és tartozékok Jelzés, távvezérlés, szerelési anyagok és rotációs hajtás A kiegészítô- és segédelemek széles tárháza áll rendelkezésre, ezek számtalan telepítési változat megvalósítását teszik lehetôvé. A csatlakoztatásra szolgáló tartozékok skálája (gyûjtôsínek, csatlakozó kapcsok, betáp sorkapcsok) több fajta kábelezést tesznek lehetôvé. A segédérintkezôk és jelzô érintkezôk hidat képeznek a fotovillamos rendszer felügyeleti elemei és a védelmi eszközök között. Elôsegítik a legmagasabb fokú üzembiztonságot, a hatékony üzemeltetés biztosítását minden fotovillamos alkalmazásnál. Jelzések Segéd érintkezôk Készülékeke telepített homlok-vagy oldal érintkezôk a kapcsoló elemek állását jelzik. Hibajelzô- / segéd érintkezôk A felhasználó választ az alkalmazásukat illetôen. Eldöntheti, hogy a készülék érintkezôinek állásjelzését, vagy a zárlat kioldásjelzését választja-e. Homlok-szerelésû segédérintkezô modul Meglévô beépített kismegszakítókra utólag, könnyen felszerelhetô, a felügyeletbe illesztési igény kiegészítésének céljából. Távvezérlés Mechanikus kioldó egység A panel, illetve az elektromos kapcsolószekrény ajtajának nyitásakor automatikusan lekapcsolja azt a megszakítót, amelyhez hozzá van rendelve, kielégítve a munka- és érintésvédelmi elôírásokat. Munkaáramú kioldó egység A vezérlô feszültség kapcsolásakor, távolról a beavatkozási készülék (pl.: megszakító, szakaszoló, stb.) nyitását teszi lehetôvé. Feszültségcsökkenési kioldó A terhelés biztonságos védelmére szolgál feszültségesés, kényszerített biztonság és nyomógomb segítségével való vészleállítás esetén. Motoros mûködtetô egység A csatlakoztatott készülék távvezérlésének végrehajtását (nyitás, vagy zárás) teszi lehetôvé. 16 Segédelemek és tartozékok

17 Szerelési anyagok Dugaszolható aljzatok védelmi készülékekhez Lehetôvé teszik a kompakt megszakítók olyan, dugaszolható készülékké való átalakítását, amely a szerelés megbontása nélkül kihúzható abból az áramkörbôl, amelybe egyetlen mûvelettel beszerelésre került. Gyûjtôsínek Egyszerû kereszt-huzalozásos soros csatlakozást biztosító elemek, idôtakarékos és költséghatékony huzalozást tesznek lehetôvé. Kétfajta kialakításban - fix és egyedi igény szerinti hosszúságú gyûjtôsín elemeket kínálunk. Rotációs kézi hajtás Az elosztók vagy a vezérlôpanel ajtajára való felszereléshez: az ergonómiailag kiváló kialakítás következtében a kapcsolás szinte egyáltalán nem igényel erôkifejtést. A fogantyú kikapcsolt /OFF/ helyzetben lezárható, lakatolható, ami megakadályozza a kapcsoló illetéktelen bekapcsolását. Segédelemek és tartozékok 17

18 További részletes információk Az ABB fotovillamos alkalmazásokhoz kifejlesztett termékeivel kapcsolatban, teljeskörû információt tartalmaznak a speciális katalógusok. Legyen szó akár védelmi diagramról, mérési értékekrôl, mûszaki adatokról, akár bármi egyéb más adatról, amit tudni szeretne, kérjük, forduljon hozzánk telefonon, vagy segítségével. Elérhetôségeink az utolsó oldalon szerepelnek. Mûszaki katalógus Technical Application Papers # 10. Photovoltaic Plants. ABB honlap az aktuális termékek katalôgusaival és tájékoztató szórólapokkal Kisfeszültségû termékek/ Fotovillamosság és Solar rendszerek. Mûszaki katalógus System pro M compact moduláris készülékek kisfeszültségû berendezésekhez. Mûszaki katalógus Gemini, kültéri kisfeszültségû villamos kapcsoló berendezések és elosztók. 18 További információk

19 A fotovillamos alkalmazásokat szolgáló termékek teljes skálája Az ABB a high tech termékek teljes skáláját kínálja, mind lakossági mind közületi fotovillamos energia rendszerek építéséhez ill. egyedi erômûvi alkalmazásokhoz. Kompakt-öntöttházas megszakítók Tmax család Kompakt-öntöttházas szakaszoló kapcsolók Tmax /D család Terhelés-szakaszolók terhelés-kapcsolók biztosítós terheléskapcsolók terhelés-kapcsolók tokozott terhelés-kapcsolók - OT sorozat - OS sorozat - OTM sorozat - OTP sorozat Moduláris sorkapcsok Csavaros rögzítésû sorkapcsok Rugós rögzítésû sorkapcsok ADO rendszerû sorkapcsok fotovillamos rendszerekhez ADO csavaros sorkapcsok ADO-ADO speciális sorkapcsok Kisfeszültségû motorok Általános célú motorok pari célú motorok, alumíniumházas, öntöttvas házas és acélházas motorok Fotovillamos panel állításhoz EC-63 tól EC-80-as méretû fékmotorok Kisfeszültségû váltakozó áramú hajtások, szolár inverterek ACS55 - Kompakt hajtások ACS150 - HVAC és Gépészeti hajtások ACS350 - Általános gépészeti hajtások ACSM1 - Nagy teljesítményû gépészeti hajtások PVS Fotovillamos inverterek 100kW, 250kW, 500kW PVS Fotovillamos inverterek 3,3kW, 5,0kW, 8,0kW Szórólap Fotovillamos és napkollektoros erômûvek Rendszerek és alkotóelemek Automatizálási termékek AC500 - Moduláris PLC család KÖF rendszerek és termékek CSS - Kompakt alállomás, moduláris kialakítással A fotovillamos alkalmazásokat szolgáló termékek teljes skálája 19

MEGSZAKÍTÓK 6300A-IG MC KOMPAKT MEGSZAKÍTÓK 2000A-IG MO LÉGMEGSZAKÍTÓK 6300A-IG

MEGSZAKÍTÓK 6300A-IG MC KOMPAKT MEGSZAKÍTÓK 2000A-IG MO LÉGMEGSZAKÍTÓK 6300A-IG MEGSZAKÍTÓK 6300A-IG MC KOMPAKT MEGSZAKÍTÓK 2000A-IG MO LÉGMEGSZAKÍTÓK 6300A-IG E N E R G I A I P A R É P Ü L E T B E R E N D E Z É S I T K Á B E L V I L Á G Í T Á S ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK MEGSZAKÍTÓ KÍNÁLAT

Részletesebben

Általános műszaki információk

Általános műszaki információk Általános műszaki információk II Tartalomjegyzék Villamos kifejezések és szabványok......................................................... H2. oldal Kaszkádolás..................................................................................

Részletesebben

Sorolható, SF 6 -szigetelésû középfeszültségû kapcsolóberendezés

Sorolható, SF 6 -szigetelésû középfeszültségû kapcsolóberendezés Épületautomatizálás Ipari automatizálás Rendszerek Sorolható, SF 6 -szigetelésû középfeszültségû kapcsolóberendezés 24 kv-ig GAE típus Tartalomjegyzék Általános rész / leírás 4 Jellemzők 4 Hálózati biztonság

Részletesebben

Képes árjegyzék. Kisfeszültségû termékek. Energia és termelékenység egy jobb világért TM

Képes árjegyzék. Kisfeszültségû termékek. Energia és termelékenység egy jobb világért TM Képes árjegyzék Kisfeszültségû termékek 2 Képes árjegyzék Bevezetô Tisztelt Partnereink és Leendô Ügyfelünk! Az ABB Kft a Szerzôdött Kereskedô Partnereivel együttmûködve kereskedelmi akciót irdet 2010.

Részletesebben

Védelmi javaslat. Tetőre telepített napelemes rendszerek villám- és túlfeszültség-védelme. www.dehn.hu. Tartalom

Védelmi javaslat. Tetőre telepített napelemes rendszerek villám- és túlfeszültség-védelme. www.dehn.hu. Tartalom Tartalom Vezetéknyomvonal és földelés napelemes rendszereknél "s" biztonsági távolság az MSZ EN 62305-3 szabvány szerint Magárnyék a napelem cellákon Speciális védőkészülékek napelemes rendszerek egyenáramú

Részletesebben

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Harmonikus csökkentés. Követelmények és a Danfoss megoldásai

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Harmonikus csökkentés. Követelmények és a Danfoss megoldásai MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Harmonikus csökkentés Követelmények és a Danfoss megoldásai 2 Harmonikus torzítás egy folyton növekvő probléma Az áramszolgáltatók által a háztartások, vállalkozások és az

Részletesebben

Rendszerinformáció. Energia biztonságos kézben tartása, kapcsolása és vezérlése

Rendszerinformáció. Energia biztonságos kézben tartása, kapcsolása és vezérlése Épületautomatizálás Ipari automatizálás Rendszerek Rendszerinformáció Energia biztonságos kézben tartása, kapcsolása és vezérlése MODAN ARCON Installációs elosztók Hálózatba kapcsolt energia- és motorelosztók

Részletesebben

Hálózatra tápláló napelemes inverterek HASZNÁLATI ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓ EHE-N1K5TL EHE-N2KTL EHE-N3KTL EHE-N4KTL EHE-N4K6TL

Hálózatra tápláló napelemes inverterek HASZNÁLATI ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓ EHE-N1K5TL EHE-N2KTL EHE-N3KTL EHE-N4KTL EHE-N4K6TL Hálózatra tápláló napelemes inverterek HASZNÁLATI ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓ A szerzői jog az Anhui EHE Energy Tech. Ltd. cégé. EHE-N1K5TL EHE-N2KTL EHE-N3KTL EHE-N4KTL EHE-N4K6TL Ez a dokumentáció védett és

Részletesebben

Fronius IG-TL 3.0 / 3.6 / 4.0 / 4.6 / 5.0

Fronius IG-TL 3.0 / 3.6 / 4.0 / 4.6 / 5.0 / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics Fronius IG-TL 3.0 / 3.6 / 4.0 / 4.6 / 5.0 HU Kezelési útmutató Hálózati inverter 4,046,0074,HU 005-6050 0 Igen tisztelt olvasó HU Bevezetés

Részletesebben

MSZ EN 61439-1 és 2 szabvány. A biztonságos és megbízható kisfeszültségű kapcsolóberendezés

MSZ EN 61439-1 és 2 szabvány. A biztonságos és megbízható kisfeszültségű kapcsolóberendezés MSZ EN 61439-1 és 2 szabvány A biztonságos és megbízható kisfeszültségű kapcsolóberendezés alapkövetelményei MSZ EN 61439-1 és 2 Egy szabvány, mely igazodik igényeihez Az IEC/MSZ EN szabványokat ma már

Részletesebben

Compact NS, még több alkalmazási lehetôség

Compact NS, még több alkalmazási lehetôség push to trip Compact NS, még több alkalmazási lehetôség Kisfeszültségû elosztóhálózatok védelme 14. oldal E20999 Védelem: c a transzformátorral táplált elosztóhálózatokhoz, c a generátorral táplált elosztóhálózatokhoz,

Részletesebben

ea y, ea ycontrol, ea yhmi vezérlések, kezelés és felügyelet az ea ysoft Pro / CoDeSys segítségével

ea y, ea ycontrol, ea yhmi vezérlések, kezelés és felügyelet az ea ysoft Pro / CoDeSys segítségével www.moeller.hu s ea y, ea ycontrol, ea yhmi vezérlések, kezelés és felügyelet az ea ysoft Pro / CoDeSys segítségével s s s Innovatív automatizálási termékek gépek és villamos létesítmények vezérléséhez,

Részletesebben

90+ A gyors munkavégzés kulcsa az alkalmazás könnyű kiválasztása. Felhasználási útmutató az ECL Comfort szabályozókhoz

90+ A gyors munkavégzés kulcsa az alkalmazás könnyű kiválasztása. Felhasználási útmutató az ECL Comfort szabályozókhoz MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Felhasználási útmutató az ECL Comfort szabályozókhoz A gyors munkavégzés kulcsa az alkalmazás könnyű kiválasztása Az ECL Comfort termékcsaláddal elektronikus szabályozók optimális

Részletesebben

98% VLT nagy teljesítményű frekvenciaváltók az Ön alkalmazási igényeinek figyelembevételével. Kiválasztási útmutató. www.danfoss.hu/vlt.

98% VLT nagy teljesítményű frekvenciaváltók az Ön alkalmazási igényeinek figyelembevételével. Kiválasztási útmutató. www.danfoss.hu/vlt. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kiválasztási útmutató VLT nagy teljesítményű frekvenciaváltók az Ön alkalmazási igényeinek figyelembevételével 98% Hatásfok Jobb energiafelhasználás és csökkenő költségek

Részletesebben

NT.. típusú nagyteljesítményű késes biztosító gyártmánycsalád

NT.. típusú nagyteljesítményű késes biztosító gyártmánycsalád NT.. típusú nagyteljesítményű késes biztosító gyártmánycsalád Műszaki ismertető A biztosító olyan készülék, amely az erre a célra tervezett és méretezett alkatrészének túláram vagy zárlat esetén a létrejövő

Részletesebben

Prolan Energiamenedzsment Rendszer. Rendszerleírás

Prolan Energiamenedzsment Rendszer. Rendszerleírás Prolan Energiamenedzsment Rendszer Rendszerleírás Prolan Energiamenedzsment Rendszer Verzió: 2011.09.13. Szerkesztette: Menyes Roland, Salacz Ágoston, Szabó Ervin PROLAN Irányítástechnikai Zrt. 2011 Budakalász

Részletesebben

a. Az elosztói engedélyesek által elfogadott villamosipari termékek felhasználásával létesített berendezések.

a. Az elosztói engedélyesek által elfogadott villamosipari termékek felhasználásával létesített berendezések. 1. Mely esetben jogosult a regisztrált villanyszerelő földkábeles csatlakozóvezeték kivitelezésére? (2 pont) a. Amikor a felhasználó megbízza. b. Minden esetben. c. Ideiglenes vételezés kialakítása esetén.

Részletesebben

VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I

VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I Használati útmutató figyelmeztetések HU VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I *1.036116ITA* Kedves Vásárlónk! Gratulálunk, hogy egy csúcsminőségű Immergas terméket választott, amely hosszú ideig fogja az Ön kényelmét

Részletesebben

Villamos energiatermelés nap - és szélenergiával

Villamos energiatermelés nap - és szélenergiával Villamos energiatermelés nap - és szélenergiával Szemlélet és technológiai-alap formáló TANANYAG Magyarország- Szlovákia a Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Megújuló Szakképzés-

Részletesebben

Napelemes rendszerek. 1. számú fólia 2010.06. hó. Buderus Akadémia 2011: Napelemes rendszerek. Buderus Fűtéstechnika Kft. Minden jog fenntartva!

Napelemes rendszerek. 1. számú fólia 2010.06. hó. Buderus Akadémia 2011: Napelemes rendszerek. Buderus Fűtéstechnika Kft. Minden jog fenntartva! Napelemes rendszerek 1. számú fólia Indokok Miért? A tető, a homlokzat vagy a nyílászárók részeként használható Új funkciót ad az épületek határoló szerkezeteinek Mikor? Épületszerkezetek, például a tető

Részletesebben

Használati útmutató. TRI gázüzemű hőlégbefúvók

Használati útmutató. TRI gázüzemű hőlégbefúvók Használati útmutató TRI gázüzemű hőlégbefúvók Kedves Vásárló! Gratulálunk, hogy egy, a csúcsminőséget képviselő Immergas terméket vásárolt, amely hosszú ideig és biztonságosan fogja az Ön kényelmét szolgálni.

Részletesebben

Leibig, B, Strangfeld, U, Kovács K. PhD www.dehn.de

Leibig, B, Strangfeld, U, Kovács K. PhD www.dehn.de 1. típusú túlfeszültségvédelmi készülék szikraköz vagy varisztor? Leibig, B, Strangfeld, U, Kovács K. PhD www.dehn.de A modern elektrotechnika különböző területein az elektronikus építőelemek széleskörű

Részletesebben

Megoldások a gáz- és olajipar számára

Megoldások a gáz- és olajipar számára Megoldások a gáz- és olajipar számára THINK CONNECTED. Megoldások a gáz- és olajipar számára Az OBO termékrendszerei világszerte a hosszú élettartam és a kiváló minőség szimbólumai, és ezen jó tulajdonságaik

Részletesebben

3.15. Műszerek és mérések. 3.15.1. A mérés fogalma

3.15. Műszerek és mérések. 3.15.1. A mérés fogalma 3.15. Műszerek és mérések 3.15.1. A mérés fogalma Hagyományos értelmezés szerint a mérés egy fizikai mennyiség nagyságának meghatározása a választott mértékegységben kifejezett számértékével. A mérési

Részletesebben

EN 60335-2-76 EURÓPAI SZABVÁNY

EN 60335-2-76 EURÓPAI SZABVÁNY EN 60335-2-76 EURÓPAI SZABVÁNY 1999. augusztus Háztartási és hasonló elektromos készülékek biztonsága 2. rész: Elektromos kerítés energia ellátók speciális követelményei (IEC 60335-2-76:1997, módosítva)

Részletesebben

Használati útmutató VICTRIX 26 2 I *1.031272HU*

Használati útmutató VICTRIX 26 2 I *1.031272HU* Használati útmutató HU VICTRIX 26 2 I *1.031272HU* Kedves Vásárlónk! Gratulálunk, hogy egy csúcsminőségű Immergas terméket választott, amely hosszú ideig fogja az Ön kényelmét és biztonságát szolgálni.

Részletesebben

Beépítési útmutató. ECL Comfort 210 / 310, alkalmazás A266. 1.0 Tartalomjegyzék

Beépítési útmutató. ECL Comfort 210 / 310, alkalmazás A266. 1.0 Tartalomjegyzék Beépítési útmutató ECL Comfort 210 / 310, alkalmazás A266 1.0 Tartalomjegyzék 1.0 Tartalomjegyzék... 1 1.1 Fontos biztonsági és termékinformációk....................... 2 2.0 Beépítés... 5 2.1 Mielőtt

Részletesebben

Hegesztő és plazmavágó berendezések. 6. kiadás

Hegesztő és plazmavágó berendezések. 6. kiadás Hegesztő és plazmavágó berendezések 6. kiadás 2 Hegesztés- és vágástechnológia Az ESAB több mint 100 éve vezető szerepet játszik a hegesztés- és vágástechnológiák megújításában. Folyamatosan dolgozunk

Részletesebben