ABB megoldások a fotovillamos energiaellátási rendszerekhez Moduláris védelmi és szakaszoló készülékek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ABB megoldások a fotovillamos energiaellátási rendszerekhez Moduláris védelmi és szakaszoló készülékek"

Átírás

1 ABB megoldások a fotovillamos energiaellátási rendszerekhez Moduláris védelmi és szakaszoló készülékek

2

3 ABB Komponensek szállítója lakosságiés erômûvi fotovillamos alkalmazásokhoz Mind gyártóként, mind szállítóként, az ABB hosszú ideje olyan termékeket és megoldásokat kínál, amelyek csökkentik az energiarendszerek környezetre gyakorolt hatásait. Az egyre csökkenô erôforrások és az egyre növekvô energiaigény által jellemzett világunkban az ABB által folytatott - a villamos energia elôállításával, továbbításával, elosztásával és felhasználásával kapcsolatos - kutatások hatékony és fenntartható módszerek kidolgozására összpontosítanak. Az automatizálási termékek terén szerzett széleskörû tapasztalat birtokában az ABB szüntelenül új utakat keres annak érdekében, hogy bôvítse és továbbfejlessze meglévô technológiáit ügyfelei igényeinek kielégítése céljából. Egy olyan társadalomban, ahol a klímaváltozás, mint érv, egyre fontosabb szerepet játszik a tiszta energiafajták, például a szél-, illetve napenergia egyre nagyobb mérvû felhasználása vonatkozásában, az ABB teljes termékportfoliót biztosít a megújuló energia piac fejlesztéséhez, támogatásához, szakmai szállítóként a beruházók, a gyártók, a telepítôk, a vállalkozók számára. A fotovillamos technológiák piacán az ABB gyakorlatilag minden lakossági, közületi és erômûvi alkalmazáshoz high-tech termékek átfogó skáláját kínálja, annak érdekében, hogy ügyfelei megbízhatóan hozzáférhessenek a megújuló energiaforrásokhoz. Ezen a területen az ABB mûszaki támogatást és tanfolyamokat is biztosít. Az innováció, a csúcsminôség és a termékek tartóssága képviseli mindazon alapvetô tényezôket, melyek következtében az ABB a világpiacon a legsokoldalúbb vállalatok egyikévé vált. ABB komponens szállító 3

4 Hogyan segíthetik az ABB termékei a fotovillamos berendezések védelmét? Minden beruházás egy fotovillamos rendszerbe, egyúttal befektetés a jövôbe, egy élhetôbb jövô érdekében. Egy fotovillamos rendszer nyereségességének számítása olyan tényezôkön alapul, mint a beépített komponensek minôsége, megbízhatósága, a rendszer mérete és teljesítôképessége, az éghajlati viszonyok, valamint a földrajzi/regionális telepítési helybôl eredô általános feltételek. A befektetésre szánt összeg, a finanszírozási idôtartam és az amortizáció ezen adatok alapján végzett elemzéssel számítható. A tervezés során a rendszernél felmerülô veszélyek statisztikailag meghatározhatók, de ennek ellenére mindig akadnak bizonytalansági tényezôk, ezért az ABB abszolút elôfeltételnek tekinti a fotovillamos rendszerek túlfeszültség védelemének integrált megoldásainak alkalmazását, ezzel csökkentve a villámlás, a túláramok és visszáramok, valamint a túlfeszültség általi kockázatok valószínûségét. Ezek az integrált megoldások kipróbált és tesztelt szolár komponensek formájában biztosítják, hogy a rendszer üzemeltetésébôl származó bevétel szintje megfeleljen a Beruházó fejlesztéssel kapcsolatos becsült elôrejelzéseinek. A következô kapcsolási sémarajz egy teljes fotovillamos rendszer integrált védelmi koncepciójának alapvetô, elvi felépítését ábrázolja. A DC és AC hálózatok, a napelem paneles berendezés védelmét biztosító kismegszakítók, túlfeszültség védelmi eszközök, terhelés szakaszolók, túlterhelés és zárlatvédelemre kiválasztott funkciói egymásra épülve, együttmûködnek egymással, és együttesen áthatolhatatlan gátat képeznek mindennemû hiba számára. A termékek mindegyike szabványos 7x35 mm méretû DN sínre szerelhetô, amely az elosztókban a leghatékonyabb elrendezést biztosítja. A megfelelô megoldások kialakításához a vonatkozó MSZ HD szabvány Napelemes rendszerek elôírásait kell alapul venni. Az alábbiakban az egyes komponensek alapvetô mûködési módjait ismertetjük. Készülékek fotovillamos alkalmazásokhoz Kismegszakítók (MCB = Miniature Circuit Breaker) A kismegszakítók az egyes áramköröket, berendezéseket és készülékeket védik a túlterheléssel és zárlattal szemben. Az alapvédelem kialakítása érdekében az MSZ-HD szabvány általános elôírásait kell alapul venni. A fotovillamos rendszerekben feladatuk az egyenáramú (DC) oldalon az ép napelem fûzérektôl (strang, string) a meghibásodott (vagy leárnyékolt) napelem fûzérek felé folyó visszáramok elleni védelem, valamint váltakozó áramú (AC) komponensek visszatáplálásának megakadályozása egy inverter meghibásodás esetén. Minden napelem panel fûzért külön DC oldali védelemmel kell ellátni. Ez biztosítja, hogy bármely hiba esetén csak az érintett fûzér kerül kikapcsolásra, a többi fûzér folytatja az energia szolgáltatását. A kismegszakító - ha kioldott, a hiba kiküszöbölése után egyszerûen visszakapcsolható. Az az egyszerûség, amellyel a fotovillamos berendezés valamely része kikapcsolható, leválasztható karbantartás, vagy rendszerbôvítés céljából, jelentôsen növeli a rendszer rendelkezésre állását is. Túlfeszültség védelmi eszközök (SPD = Surge Protection Device) A napelem-panelek és az inverterek nagyon érzékenyek túlfeszültséggel és áramlökéssel szemben, mint például a kapcsoláskor létrejövô áramlökések és villámlás által okozott feszültséglökések. Az ABB speciális egyenfeszültségû (DC) túlfeszültségvédelmi készülék családja a túlfeszültséget a védendô berendezésre vonatkozóan egy biztonságos, megengedett szintre korlátozza és megakadályozza a rendszerelemek károsodását. A túlfeszültség védelmi eszközök alkalmazásának biztos elônye a hibáktól mentes, kedvezôbb beruházási megtérülés, ezért a pénzügyi veszteségekkel kapcsolatos kockázatot is figyelembe kell venni a fotovillamos rendszerekbe történô készülékek kiválasztásának megfontolása során. Terhelés szakaszoló Terhelés alatti biztonságos kapcsolások céljára, egyenáramú (DC) alkalmazásokhoz kifejlesztett terhelés szakaszolók használatosak. Készülékek egyenáramú (DC) alkalmazásokhoz Fotovillamos generátor DC oldali védelmek tokozatai (fûzér- string - elosztók) DC kismegszakító (túlterhelés és zárlatvédelem) DC túlfeszültség védelmi eszközök DC terhelés szakaszolók = ~ DC/AC váltó (nverter) 4 Áttekintés

5 Ezek a terhelés szakaszolók rendelkeznek az EC szerint szükséges szakaszolási jellemzôkkel 1200 V DC feszültségig, fotovillamos alkalmazásokhoz tesztelve. (automatikusan kielégítik az MSZ HD hazai elôírásokat is ) A készülékek egyszerû kezelhetôsége a rutinszerû karbantartási és bôvítési munkák könnyû elvégzését teszik lehetôvé, ami növeli az energia termelésre kialakított berendezés rendelkezésre állását. Kapcsolók Váltakozó áramú (AC) kapcsolók szolgálnak a terhelés alatti biztonságos leválasztások, kapcsolások céljára. A készülékek megbízható, egyszerû kezelhetôsége a váltakozó áramú berendezésen belüli rutinszerû karbantartási és bôvítési munkák könnyû elvégzését teszi lehetôvé. Áramvédô kapcsolók, kioldók - ÁVK, F-relé. (RCD = Residual Current Device, RCCD, RCBO) Az áramvédô kapcsolónak a legkisebb hibaáramot is fel kell ismernie, a hibás áramköri szakaszt ki kell kapcsolnia olyan gyorsan,hogy a fellépô hiba ne veszélyeztesse sem az emberi életet, sem anyagi kár (tûzvédelem) ne keletkezzen. Ezek a védelmi készülékek normál esetben csak hiba fellépése esetén mûködnek. (MSZ EN termékszabvány) A személyek és berendezések földzárlati áram és tûzveszéllyel szembeni védelme alapvetô fontosságú. Az ABB B jellegû (EC szerint) áramvédô kapcsoló családja kiemelkedôen rövid reakcióidôkkel biztosítja ezt a védelmet, az EC szabványnak megfelelôen. Elszámolási fogyasztásmérô Kompakt mûszerek (EN 50470, EC 6202) mérik a fotovillamos berendezésekben elôállított villamos energiát. Az ABB moduláris mérômûszerei DN sínre szerelhetôk és könnyen integrálhatók mérési adatgyûjtô rendszerekbe (M-Bus, RS232 soros, impulzus, KNX, Ethernet, LON, GSM/GPRS stb.) kommunikációs adapterek segítségével. A mûszerek MD, 2004/22/EC számú EU direktíva szerinti /mérômûszerekre vonatkozó direktíva/ és EC 62052, valamint EC szerinti jóváhagyással rendelkeznek. DC és AC oldali védelmek tokozatai (fûzér- és fôelosztó) A tokozások felhasználhatók DC fûzér és DC kombi elosztóként (egyenáramú oldal), valamint AC al- és fôelosztó panelként (váltakozó áramú oldal) is. Magasfokú védettségüknek (P66) köszönhetôen ideálisnak bizonyulnak kültéri alkalmazás céljára. Az ABB széles és sokoldalú választékát kínálja a csavarozható, illetve nyitható fedéllel ellátott dobozoknak és elosztóknak. Az elosztókban a kapcsoló és védelmi készülékek DN sínre, vagy szerelôlapra szerelhetôk. Készülékek váltakozó áramú (AC) alkalmazásokhoz AC leválasztó szakaszoló AC túlfeszültség védelmi eszközök AC kismegszakító (túlterhelés és zárlatvédelem) Áramvédô kapcsolók (ÁVK/F-relé) Elszámolási fogyasztásmérô AC oldali védelmek tokozatai (al-, és fôelosztók) Fogyasztó Áttekintés 5

6 Nagy zárlati teljesítményû egyenáramú (DC) kismegszakító S800PV-S és S280 UC Az S800PV-S és S280 UC kismegszakitók az ép napelem panel fûzérek felôl a meghibásodott fûzérek felé folyó visszáramok ellen nyújtanak védelmet, valamint inverter meghibásodás esetén megakadályozzák váltakozó áram betáplálását a DC oldalra. Zárlat esetén, vagy karbantartás céljából szelektíven kapcsolhatók, még terhelés alatt is. Ezek a kismegszakítók a költséges rendszerkomponensek optimális védelmét biztosítják. A mindenkori megbízhatóság legmagasabb fokát a 100%-os gyártómûvi tesztelés garantálja, ugyanakkor alapállapotba állításuk (reset) minimális állásidôt (rendszerkiesés) biztosít. A vizuális kioldásjelzés pontos információt nyújt a kismegszakító kioldásának okáról. A nagy zárlati teljesítményû egyenáramú készülékcsaládot a tartozékok széles választéka teszi teljessé. S800PV-S deális a költséges, nehezen kezelhetô, biztosítós fûzér védelmek kiváltására. Az S800PV-S sorozat maximális biztonságot nyújt még fordított polaritás esetén is, és nagy DC oldali zárlati teljesítmények (cu=5ka) megszakítását biztosítja, kompakt kialakításban. A csereszabatos csatlakozó felületek (szemes saru vezeték csatlakozó, kengyeles kábel-bekötô) a készülék szerelését még kényelmesebbé teszik. Ezen kívül kiegészítô elemek és gyûjtôsínek is rendelkezésre állnak a vezetékek gyors és egyszerû soros felfûzésére, csatlakoztatására. S280 UC A kismegszakítók az egyes DC áramköröket, berendezéseket és készülékeket védik a túlterheléssel és zárlattal szemben az EC/EN szerint, 1 pólusú kivitelben 220V DC, ill. 2,3,4 pólusú kivitelben 440V DC feszültségû rendszerekben. Speciális gyorsrögzítés jellemzi, melynek segítségével a készülék csavarhúzó nélkül, könnyen eltávolítható a részegységbôl. Betáplálás lehetséges felülrôl, illetve alulról, a kettôs csatlakozásoknak köszönhetôen, gyûjtôsínek beépítése esetén is. S800PV-S Mûszaki adatok Névleges üzemi áram: Névleges zárlati megszakítóképesség Névleges üzemi feszültség Üzemi hômérséklettartomány Szabványok: A 5,0 ka 2-pólusú kivitel: max. 800 V DC (földelt, és földfüggetlen rendszer esetén) 3-pólusú kivitel: max V DC (földelt rendszer esetén) 4-pólusú kivitel: max V DC (föld független rendszer esetén) C EC/EN szerinti leválasztási tulajdonságokkal! S280 UC Mûszaki adatok Névleges üzemi áram: 0,5 A - 40 A, 50 A - 63 A Névleges zárlati megszakítóképesség: 6,0 ka 4,5 ka, Névleges üzemi feszültség: 1-pólusú kivitel: 12 V V DC 2-, 3- és 4-pólusú kivitel: 12 V V DC Üzemi hômérséklettartomány: C Szabványok: EC , EC 60898, UL 489, UL Nagy zárlati teljesítményû egyenáramú (DC) kismegszakító

7 Egyenáramú (DC) túlfeszültség védelmi eszközök OVR PV és E90 PV Ezek a készülékek két fontos feladatot látnak el, egyrészt védik a napelem paneleket és az invertereket túlfeszültségekkel és áramlökésekkel kapcsolásokból eredô áramlökések és villámáramok által okozott feszültséglökések - szemben, másrészt a védendô berendezésben a hálózati túlfeszültségeket a megengedett, elfogadható szintre korlátozzák. OVR PV 40.xx P (TS) Alkalmas szigetüzemû (off-grid) és hálózatra csatlakoztatott (on-grid) fotovillamos energia elôállító rendszerekben való telepítésre (EC szerint). Hálózati oldali védelme automatikusan biztosított 25 A-ig, a teljes élettartama végéig. A készülék dugaszolható, kétlépcsôs betétekkel rendelkezik, így az egyszerû karbantarthatóság (csere) érdekében nem igényli a hálózatról való leválasztást. A távfelügyeleti feladatokhoz kiegészíthetô távjelzéssel van ellátva (TS). E90/32 PV(s) biztosítós terhelés szakaszoló Kimondottan fotovillamos rendszerekhez fejlesztették, 1000V DC hálózatokra, DC-20B típusú alkalmazásokhoz. Egy, ill. kétpólusú kivitelben a DC hálózatokra rendszeresített 10,3 x 38,0 mm betétek megfelelô, biztonságos védelmet garantálnak. Szállítható a betétek állapotának kijelzésére szolgáló optikai jelzôvel is (s). Az OVR PV számára 25A névleges hálózati áram felett fedôvédelmet biztosíthat. Nyitott helyzetben lelakatolható. OVR PV 40.xx P (TS) túlfeszültség védelmi modul - Mûszaki adatok Névleges üzemi feszültség: 600 V, 1000 V Feszültség korlátozási szint: - 2,8-1,4 kv: 600 V DC alatt - 3,8 kv: 1120 V DC alatt Max. levezetési határ áram (8/20): 40 ka pólusonként Névleges levezetési határ áram (8/20): 20 ka pólusonként Szabványok: EC /EN Az élettartam biztosításához a 25 A-nél nagyobb névleges áramok esetén, 1000 V DC feszültségig, kötelezô a 4,0A Gr típusú biztosító betéttel ellátott E90 PV biztosítós terhelésszakaszoló használata. E90/32 PV(s) biztosítós terhelés szakaszoló - Mûszaki adatok Névleges üzemi feszültség: 1000 V Alkalmazási besorolás: DC-20B Névleges üzemi áram: max.32 A Biztosító betét mérete: hengeres, 10,3 x 38,0 mm DC jelleggörbével Egyenáram oldali (DC) túlfeszültség védelmi eszközök 7

8 Egyenáramú (DC) terhelés kapcsoló (S800PV-M xx.) A terhelés kapcsoló a fotovillamos rendszerek fôkapcsolójaként használatos, lehetôvé téve a teljes egyenáramú (DC) oldal biztonságos leválasztását akár helyileg, akár távmûködtetéssel. A készülék az EC szabvány szerinti biztonság-releváns leválasztási tulajdonságokkal rendelkezik. S800 PV-M xx A terhelés kapcsoló leválasztási jellemzôi minden nemzetközi elôírásnak megfelelnek max V DC feszültség határig, az S800PV-M a névleges terhelés teljes tartományában biztonságos lekapcsolást tesz lehetôvé. A biztonságos leválasztás garantált 125 A max. névleges áramig, max. 60 C környezeti hômérséklet mellett. S800PV-M xx. terheléskapcsoló - Mûszaki adatok Névleges üzemi áram: 32A, 63A, 125 A Névleges üzemi feszültség: 2-pólusú kivitel: 800 V DC (földelt, és földfüggetlen rendszer esetén) 3-pólusú kivitel: 1200 V DC (földelt rendszer esetén) 4-pólusú kivitel: 1200 V DC (földfüggetlen rendszer esetén) Szabványok: EC Egyenáramú (DC) terhelés kapcsoló

9 Váltakozó áramú (AC) moduláris kapcsolók (E200/xx.) A kapcsoló a váltakozó áramú oldalon kisebb fotovillamos rendszereknél leválasztó fôkapcsolóként használatos az EN elôírásainak megfelelôen. Megbízható és biztonságos kapcsolást tesz lehetôvé terhelés alatti állapotban is. Zárlatállóság 25 ka, NH00 típusú gg jelleggörbéjû, biztosítós elôtét esetén. E200/xx. Moduláris kapcsolók- Mûszaki adatok Névleges üzemi áram: A Névleges üzemi feszültség: 230/400V AC Üzemi hômérséklettartomány: C Szabványok: EC 947-3, EN E 200/xx A DN sínre szerelést és karbantartás egyszerûségét speciális rögzítés biztosítja, amely lehetôvé teszi a készülék egyszerû eltávolítását az aktuális berendezésbôl. A tartozékok széles skálája teszi rugalmassá a felhasználást mindenfajta alkalmazás esetén. Váltakozó áramú (AC) moduláris kapcsolók 9

10 Váltakozó áramú (AC) túlfeszültség védelmi eszközök OVR T2 xx 275(s) P TS A moduláris T2 osztályú 8/20 hullámáram álló varisztor technológiás egység, védi az AC oldalon az invertereket és a kapcsoló berendezéseket a kapcsolásokból eredô áramlökések és villámáramok által okozott feszültséglökésekkel szemben, ill. a védendô berendezésben a hálózati túlfeszültséget a megengedett, elfogadható szintre korlátozza. OVR T2 xx 275(s) P TS túlfeszültség védelmi modul- Mûszaki adatok Névleges üzemi feszültség: 230 V, 400 V Pólusszám: 1, 2, 3 és 4 pólus Max. levezetési áram: 16, 40, 70 ka Feszültségvédelmi szint: 1,2...3,8 kv Szabványok: EC , EN OVR T2 xx 275(s) P TS A készülékek TNS, TNC hálózatokban az egyszerû karbantarthatóság érdekében dugaszolható betétekkel rendelkeznek, így csere esetén nem igényli a hálózatról való leválasztást. A távfelügyeleti feladatokhoz kiegészíthetô távjelzéssel van ellátva (TS). A biztonságos tartalék tartomány kijelzése (s=safety reserve) tovább növeli az üzembiztonságot. OVR TC xxv P (C) telecom/dataline túlfeszültség védelmi modul- Mûszaki adatok Névleges üzemi feszültség: 6V V Névleges üzemi áram: 140 ma Pólusszám: 1 pólus pár Max. levezetési áram: 10 ka Szabványok: EC OVR TC xx V P (C) Adatátviteli gyengeáramú hálózatok számára fejlesztették ki az OVR TC xxv P (C) típusú egységeket, soros vagy párhuzamos érpár bekötéssel, RJ45 aljzattal a 6V-220V tartományban. 10 Váltakozó áramú (AC) túlfeszültség védelmi eszközök

11 Váltakozó áramú (AC) kismegszakítók S200, S200 M, S200 P, S800 Az S200 és S800 típusú kismegszakítók védik a berendezéseket túlterheléssel és rövidzárlattal szemben, ezáltal megbízható és biztonságos mûködést biztosítanak. Szelektív lekapcsolást biztosítanak zárlat esetén, távüzemben lekapcsolhatók, terhelés alatt is, illetve karbantartás céljából. Az energiahálózati állásidô, hiba esetén minimális a készülékek gyors viszszakapcsolása következtében. Ezek a készülékek 100%-os gyártómûvi tesztelésüknek köszönhetôen a felhasználók bizalmát élvezik, és a tartozékok széles skálája következtében nemzetközi felhasználásra alkalmasak. S200, S200 M, S200 P kismegszakítók Könnyû karbantarthatóságukról ismertek, amit speciális rögzítés biztosít, amely lehetôvé teszi a készülék egyszerû eltávolítását az aktuális berendezésbôl. Betáplálás lehetséges felülrôl, illetve alulról, a kettôs csatlakozásoknak köszönhetôen gyûjtôsínek beépítése esetén is. Gyûjtôsínek nélküli felfûzéshez két kapocsszekció használható. A kioldási jelleggörbék a változatos igényekhez igazodnak (B, C, D, K és Z, jelleggörbék), kielégítve mind az EC/EN 60898, mind az EC/EN szabványok elôírásait is. S800 nagy zárlati teljesítményû kismegszakítók Nagy, AC oldali zárlati teljesítmények (cu=50ka) megszakítását biztosítja, kompakt kialakításban. A jelleggörbék széles skálája (B, C, D, K, KM, UCB, UCK) teszi teljessé az S800 család portfolióját. A készülék szerelését a csereszabatos csatlakozó felületek (szemes saru vezeték csatlakozó, kengyeles kábel-bekötô) még kényelmesebbé teszik. Ezen kívül kiegészítô elemek és gyûjtôsínek is rendelkezésre állnak a vezetékek gyors és egyszerû soros felfûzésére, csatlakoztatására. S200, S200 M, S200 P kismegszakítók- Mûszaki adatok Névleges üzemi áram: 0,5A 63,0 A Maximális zárlati megszakító képesség: 6, 10, 15, 25 ka Névleges üzemi feszültség - 1-pólusú kivitel esetén: V AC - 2, 3, 4 -pólusú kivitel esetén: V AC Motoros mûködtetésû készülék: opció mûködtetô egység Szabványok: EC/EN 60898, EC/EN S800 kismegszakítók - Mûszaki adatok Névleges üzemi áram: A Maximális zárlati megszakító képesség: ka, ill. 50 ka Pólusszám: Névleges üzemi feszültség: max. 690 V AC Szabványok: EC/EN , EC/EN 60898, Váltakozó áramú (AC) kismegszakítók 11

12 Váltakozó áramú (AC) áramvédô kapcsolók, kioldók -ÁVK, F-relé F202 PV B, F204 B, DDA204 B Az áramvédô kapcsolók személyek és berendezések védelmét biztosítják, csak földzárlati hiba áramok ellen és tûzveszéllyel szemben. Az ABB B jellegû (EC szerint) áramvédô kapcsoló családja kiemelkedôen rövid reakcióidôkkel biztosítja ezt a védelmet, az EC szabványnak megfelelôen. A készülék telepítése, a váltakozó áramú oldalon, minden esetben kötelezô, ha a váltakozó áramú és egyenáramú oldal nincs villamosan elválasztva egymástól (inverter felépítésétôl függ). túláramokkal szemben. F202 PV B-xx/0,03 és F204 B-xx/xx áramvédô kapcsolók Egy- és háromfázisú inverteres hálózatok védelmére szolgálnak. Védelmet nyújtanak a színuszos és lüktetô egyenáramú földzárlati eseményekkel szemben, csökkentve a tûzveszélyt és a személyi sérüléseket. DDA204 B(S) 63/xx áramvédô kapcsoló blokkok 3-fázisú inverterek alkalmazásakor kerülnek telepítésre, az ABB S200-as sorozatú, kisebb, vagy egyenlô névleges áram értékû kismegszakítókkal kombinálva, személyek és berendezések védelmét biztosítják tûzveszély, szivárgási hibaáramokkal és F202 PV B-xx/0,03 és F204 B-xx/xx áramvédô kapcsolók - Mûszaki adatok Névleges üzemi áram: 25, 63A, ill. 40, 63, 125 A Névleges üzemi feszültség: V AC Névleges hibaáram küszöb: 30, 300, 500 ma Pólusszám: 2, ill. 4 Típus: B, BS (szelektív változat) Szabványok: EC/EN 61008, EC DDA204 B (S) 63/xx áramvédô kapcsoló blokkok - Mûszaki adatok Névleges üzemi áram: 63 A-ig Névleges üzemi feszültség: V AC Névleges hibaáram küszöb: 30 ma, ill. 300 ma Pólusszám: 4 Típus: B, BS (szelektív változat) Szabványok: EC/EN Annex. G, EC Váltakozó áramú (AC) áramvédô kapcsolók

13 Váltakozó áramú (AC) elszámolási fogyasztásmérô (ODNsingle, DELTAplus) Kompakt mûszerek (EN 50470, EC 6202) mérik a fotovillamos berendezésekben elôállított villamos energiát. Az ABB moduláris fogyasztás mérôi és mérômûszerei DN sínre szerelhetôk, könnyen integrálhatók mérési adatgyûjtô rendszerekbe (M-Bus, RS232 soros, impulzus, KNX, Ethernet, LON, GSM/GPRS stb.) kommunikációs adapterek segítségével. A mûszerek MD, 2004/22/EC számú EU direktíva szerinti /mérômûszerekre vonatkozó direktíva/ és EC 62052, valamint EC szerinti jóváhagyással is rendelkeznek. ODNsingle fogyasztásmérôk Aktív energia méréséhez, direkt bekötéssel 65A méréshatárig. Szélességük csak két DN modul (36mm), LCD kijelzôvel, könnyen kezelhetôk (nem igényelnek konfigurálást). Soros kommunikációs adapterükön (SCA) keresztül történô külsô kommunikációs képességgel kerültek kialakításra. Opcióként egy további, reset lehetôséggel (OD1365) rendelkezô számláló is rendelkezésre áll. DELTAplus fogyasztásmérôk 3-fázisú aktív ill. reaktív energia mérésre alkalmas kivitelben állnak rendelkezésre. Lehetôvé tesznek hatásos, illetve kombinált (hatásos és meddô) teljesítmény mérést direkt bekötéssel 80A méréshatárig, e felett az áramváltós modelleket kell telepíteni. A mûszerek a saját beépített kommunikációs interfészükön, vagy soros kommunikációs adapteren (SCA) keresztül történô külsô kommunikációs képességgel kerültek kialakításra. Opcióként /O funkciók, valamint adatnaplózásra és vezérlésre szolgáló beépített óra-funkció áll rendelkezésre. ODNsingle - Mûszaki adatok Egyfázisú váltakozó áramú mérés: 230V, -20%, +15% Hatásos teljesítmény, pontossági osztály: B ( 1 osztály MD szerint) Közvetlen mérés: 20 ma - 65 A-ig mpulzus kimenet (EC ): / OPCÓ / 100 ma, 5-40 V DC tápfeszülltség kell R kommunikáció: SCA Communikációs Adapter esetén Tartalékmemória (EPROM): tartalék a belsô óra számára (48 óra) Szabványok: EC , EC , EN , EN DELTAplus - Mûszaki adatok Teljesítmény pontossági osztály: A és B ( 2 és 1, MD szerint) Közvetlen mérés: 20mA - 80 A-ig Mérôváltós mérés: 1, 2, vagy 5 A Széles feszültségtartomány: V mpulzus kimenet (EC ): 100 ma, 5-40 V DC tápfeszülltség kell Tarifa változatok: 1, 2, vagy 4 Szabványok: EC , EC , EC ,(reaktív mérôk) EN , EN Váltakozó áramú (AC) fogyasztásmérô 13

14 DC és AC oldali védelmek tokozatai (fûzér és fôelosztó) Kötôdobozok, Europa P65 védettségû szigetelt tokozat és Gemini P66 kültéri elosztók A tokozatok felhasználhatók DC fûzér és DC kombi elosztóként (egyenáramú oldal), valamint AC al- és fôelosztó panelként (váltakozó áramú oldal) is. Magasfokú védettségüknek (P66) köszönhetôen ideálisnak bizonyulnak kültéri alkalmazás céljára. Az elosztókban a kapcsoló és védelmi készülékek DN sínre, vagy szerelôlapra szerelhetôk. A fotovillamos rendszerek hálózati kiépítéséhez csavarozható, illetve csuklós fedéllel ellátott kötôdobozok széles és sokoldalú választéka áll rendelkezésre. Kötôdobozok Jellemzôjük az 1000 V AC V DC szigetelési feszültség. Megfeleltek az EC szerinti 960 C izzóhuzalos vizsgálatnak (GWT). Funkciómegtartásuk a DN 4102 szerint E30 osztálynak megfelelô Europa P65 védettségû szigetelt tokozatok Megfeleltek az EC szerinti 650 C (lakossági berendezések), illetve 960 C (többcélú csatlakozó dobozok) izzóhuzalos vizsgálatnak. Kötôdobozok - Mûszaki adatok Szigetelési osztály:. Telepítési hômérséklet: C Ütésállóság: 20 Joule (K10) Anyag: Polikarbonát Csavaros fedél Gyors kábel/védôcsô bevezetés gumikarimás csatlakozás segítségével Szabványok: CE 23-48, EC 60670, EN Europa P65 védettségû szigetelt tokozat - Mûszaki adatok Szigetelési osztály:. Telepítési hômérséklet: C Ütésállóság: Lakossági egységek: 6 Joule (K09) Többcélú dobozok: 20 Joule (K10) Anyag: Hôre lágyuló mûanyag Csuklós, nyitható fedél Gyors kábel/védôcsô bevezetés gumikarimás csatlakozás segítségével Szabványok: CE 23-48, EC Tokozatok

15 A GEMN kültéri elosztó család ideális megoldás mind beltéri, mind kültéri telepítéshez, valamint közületi és ipari alkalmazások céljára. A GEMN elosztók mostoha üzemi körülmények között is megfelelô szilárdsággal rendelkeznek. A GEMN kültéri elosztó speciális jellemzôi P66 védettség, 1000 V AC V DC szigetelési feszültség és 750 C izzóhuzalos teszten (GWT) való megfelelôség. A elosztók hosszú idôn át változatlan mechanikai jellemzôket biztosítanak, anyaguk 100%-ban újrahasznosítható, nem tartalmaznak üvegszál erôsítést. A kiváló UV álló jellemzôket a kettôs szigetelés, valamint sûrû esôvel szembeni járulékos védelmet biztosító, ráépíthetô tetô egészíti ki. GEMN kültéri elosztó- Mûszaki adatok Névleges üzemi feszültség: Ue 690 V Névleges max. üzemi áram: u 400 A Méretek (6 méret): 24modul (2x12) 216 modul (6x36) 335x400x210mm 840x1005x360mm Szigetelési osztály:. Védettség: P 66 az EC EN szerint Telepítési hômérséklet: C Ütésállóság: 20 Joule (K10) termoplasztik anyag Ellenállás környezeti hatásokra: UV sugárzás, savas, sós, olajos oldatok izzóhuzalos vizsgálat: 750 C az EC szabvány szerint Anyaga: Hôre lágyuló mûanyag (ko-injektálás) Szabványok: EC 62208, EC 60529, EN 50298, EC 60670, EC Tokozatok 15

16 Segédelemek és tartozékok Jelzés, távvezérlés, szerelési anyagok és rotációs hajtás A kiegészítô- és segédelemek széles tárháza áll rendelkezésre, ezek számtalan telepítési változat megvalósítását teszik lehetôvé. A csatlakoztatásra szolgáló tartozékok skálája (gyûjtôsínek, csatlakozó kapcsok, betáp sorkapcsok) több fajta kábelezést tesznek lehetôvé. A segédérintkezôk és jelzô érintkezôk hidat képeznek a fotovillamos rendszer felügyeleti elemei és a védelmi eszközök között. Elôsegítik a legmagasabb fokú üzembiztonságot, a hatékony üzemeltetés biztosítását minden fotovillamos alkalmazásnál. Jelzések Segéd érintkezôk Készülékeke telepített homlok-vagy oldal érintkezôk a kapcsoló elemek állását jelzik. Hibajelzô- / segéd érintkezôk A felhasználó választ az alkalmazásukat illetôen. Eldöntheti, hogy a készülék érintkezôinek állásjelzését, vagy a zárlat kioldásjelzését választja-e. Homlok-szerelésû segédérintkezô modul Meglévô beépített kismegszakítókra utólag, könnyen felszerelhetô, a felügyeletbe illesztési igény kiegészítésének céljából. Távvezérlés Mechanikus kioldó egység A panel, illetve az elektromos kapcsolószekrény ajtajának nyitásakor automatikusan lekapcsolja azt a megszakítót, amelyhez hozzá van rendelve, kielégítve a munka- és érintésvédelmi elôírásokat. Munkaáramú kioldó egység A vezérlô feszültség kapcsolásakor, távolról a beavatkozási készülék (pl.: megszakító, szakaszoló, stb.) nyitását teszi lehetôvé. Feszültségcsökkenési kioldó A terhelés biztonságos védelmére szolgál feszültségesés, kényszerített biztonság és nyomógomb segítségével való vészleállítás esetén. Motoros mûködtetô egység A csatlakoztatott készülék távvezérlésének végrehajtását (nyitás, vagy zárás) teszi lehetôvé. 16 Segédelemek és tartozékok

17 Szerelési anyagok Dugaszolható aljzatok védelmi készülékekhez Lehetôvé teszik a kompakt megszakítók olyan, dugaszolható készülékké való átalakítását, amely a szerelés megbontása nélkül kihúzható abból az áramkörbôl, amelybe egyetlen mûvelettel beszerelésre került. Gyûjtôsínek Egyszerû kereszt-huzalozásos soros csatlakozást biztosító elemek, idôtakarékos és költséghatékony huzalozást tesznek lehetôvé. Kétfajta kialakításban - fix és egyedi igény szerinti hosszúságú gyûjtôsín elemeket kínálunk. Rotációs kézi hajtás Az elosztók vagy a vezérlôpanel ajtajára való felszereléshez: az ergonómiailag kiváló kialakítás következtében a kapcsolás szinte egyáltalán nem igényel erôkifejtést. A fogantyú kikapcsolt /OFF/ helyzetben lezárható, lakatolható, ami megakadályozza a kapcsoló illetéktelen bekapcsolását. Segédelemek és tartozékok 17

18 További részletes információk Az ABB fotovillamos alkalmazásokhoz kifejlesztett termékeivel kapcsolatban, teljeskörû információt tartalmaznak a speciális katalógusok. Legyen szó akár védelmi diagramról, mérési értékekrôl, mûszaki adatokról, akár bármi egyéb más adatról, amit tudni szeretne, kérjük, forduljon hozzánk telefonon, vagy segítségével. Elérhetôségeink az utolsó oldalon szerepelnek. Mûszaki katalógus Technical Application Papers # 10. Photovoltaic Plants. ABB honlap az aktuális termékek katalôgusaival és tájékoztató szórólapokkal Kisfeszültségû termékek/ Fotovillamosság és Solar rendszerek. Mûszaki katalógus System pro M compact moduláris készülékek kisfeszültségû berendezésekhez. Mûszaki katalógus Gemini, kültéri kisfeszültségû villamos kapcsoló berendezések és elosztók. 18 További információk

19 A fotovillamos alkalmazásokat szolgáló termékek teljes skálája Az ABB a high tech termékek teljes skáláját kínálja, mind lakossági mind közületi fotovillamos energia rendszerek építéséhez ill. egyedi erômûvi alkalmazásokhoz. Kompakt-öntöttházas megszakítók Tmax család Kompakt-öntöttházas szakaszoló kapcsolók Tmax /D család Terhelés-szakaszolók terhelés-kapcsolók biztosítós terheléskapcsolók terhelés-kapcsolók tokozott terhelés-kapcsolók - OT sorozat - OS sorozat - OTM sorozat - OTP sorozat Moduláris sorkapcsok Csavaros rögzítésû sorkapcsok Rugós rögzítésû sorkapcsok ADO rendszerû sorkapcsok fotovillamos rendszerekhez ADO csavaros sorkapcsok ADO-ADO speciális sorkapcsok Kisfeszültségû motorok Általános célú motorok pari célú motorok, alumíniumházas, öntöttvas házas és acélházas motorok Fotovillamos panel állításhoz EC-63 tól EC-80-as méretû fékmotorok Kisfeszültségû váltakozó áramú hajtások, szolár inverterek ACS55 - Kompakt hajtások ACS150 - HVAC és Gépészeti hajtások ACS350 - Általános gépészeti hajtások ACSM1 - Nagy teljesítményû gépészeti hajtások PVS Fotovillamos inverterek 100kW, 250kW, 500kW PVS Fotovillamos inverterek 3,3kW, 5,0kW, 8,0kW Szórólap Fotovillamos és napkollektoros erômûvek Rendszerek és alkotóelemek Automatizálási termékek AC500 - Moduláris PLC család KÖF rendszerek és termékek CSS - Kompakt alállomás, moduláris kialakítással A fotovillamos alkalmazásokat szolgáló termékek teljes skálája 19

BIZTOSÍTÓS KÉSZÜLÉKEK, GYŰJTŐSÍN RENDSZEREK

BIZTOSÍTÓS KÉSZÜLÉKEK, GYŰJTŐSÍN RENDSZEREK W QUADRON CrossLinkBreaker ÉS VolBreaker NH BIZTOSÍTÓS KAPCSOLÓK SZERELŐLAPRA ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK QUADRON KAPCSOLÓK Biztosítós kapcsoló NH betétekhez Építési nagyság: 000, 00, 1, 2, 3, 4a Szerelőlapra

Részletesebben

BIZTOSÍTÓK, BIZTOSÍTÓS KAPCSOLÓK

BIZTOSÍTÓK, BIZTOSÍTÓS KAPCSOLÓK NEOZED (DO) BIZTOSÍTÓS KÉSZÜLÉKEK BIZTOSÍTÓALJZAT SI330 IS50433 Terhelhetõség: max. 00A-ig Beköthetõ vezeték:,5-35mm 2 Névleges feszültség: 400V AC, 250V DC A fedél tartozék (kivétel IS 504 33) DIN sínre

Részletesebben

VEZETÉKVÉDÕ KAPCSOLÓK HIBAÁRAM KIOLDÁSSAL

VEZETÉKVÉDÕ KAPCSOLÓK HIBAÁRAM KIOLDÁSSAL VEZETÉKVÉDÕ KAPCSOLÓK HIBAÁRAM KIOLDÁSSAL, BOLF SOROZAT BO66756 30 MÛSZAKI ADATOK Jelleggörbe: B,C EN 60898 szerint Névleges feszültség. 230V, 50/60Hz Mûködési fesz. tartomány: 96-253V Zárlati megszakítóképesség:

Részletesebben

hengeres biztosító betétek

hengeres biztosító betétek Hengeres biztosító betétek Biztosítós szakaszolók hengeres biztosító betétekkel A és D rendszerekben Műszaki adatok 148 150 360 hengeres biztosító betétek Az erő felügyeletet igényel 147 Hengeres biztosító

Részletesebben

HIBAÁRAM KAPCSOLÓK 25-100A, BCF SOROZAT

HIBAÁRAM KAPCSOLÓK 25-100A, BCF SOROZAT HIBAÁRAM KAPCSOLÓK 25-00A, BCF SOROZAT HIBAÁRAM KAPCSOLÓK 25-00A, BCF SOROZAT BC60203 Mûködés áramiránytól független, elektromechanikus kioldás Tartozékok: segédérintkezõ, sínezés A sínezést l. a Sínzés

Részletesebben

CSATLAKOZÁSI DOKUMENTÁCIÓ

CSATLAKOZÁSI DOKUMENTÁCIÓ CSATLAKOZÁSI DOKUMENTÁCIÓ Felhasználó és felhasználási hely adatai magánszemély esetén Partnerszám: Felhasználási hely címe: Szerződésszám: Érintett elszámolási mérő gyári száma: Felhasználó neve: Születési

Részletesebben

FŐ- ÉS VEZÉRLŐKAPCSOLÓK, MŰKÖDTETŐ ÉS JELZŐ KÉSZÜLÉKEK

FŐ- ÉS VEZÉRLŐKAPCSOLÓK, MŰKÖDTETŐ ÉS JELZŐ KÉSZÜLÉKEK W TERHELÉSKAPCSOLÓK ÉPÍTÉSI FORMA LEÍRÁS W KAPCSOLÓ PROGRAM W RENDELÉSI SZÁM KIALAKÍTÁSA 862 Előlapra szerelhető E 2 20A Központi rögzítésű Z 3 25A Szerelőlapra szerelhető V A 4 32A Szerelőlapra szerelhető

Részletesebben

l i CSATLAKOZÓ-KOMBINÁCIÓK

l i CSATLAKOZÓ-KOMBINÁCIÓK r e GANZ KK Kft n ISO 9001 d s z e rb a en t l tá i d u CSATLAKOZÓKOMBINÁCIÓK A ház különlegesen erõs, ütésálló könnyen nyitható, ezáltal komfortos szerelést biztosít tömszelencén át csatlakoztatható 35

Részletesebben

Késes biztosítók G/8. Késes biztosítók MSZ EN 60269-1 MSZ EN 60269-2 MSZ HD 60269-2-1

Késes biztosítók G/8. Késes biztosítók MSZ EN 60269-1 MSZ EN 60269-2 MSZ HD 60269-2-1 Késes biztosítók A késes biztosító túlterhelés vagy zárlat esetén - a létrejövő hő hatására történő kiolvadás útján - nyitja az áramkört, ezáltal a mögötte lévő vezetékrészt és fogyasztókészülékeket megóvja.

Részletesebben

S Z O L Á R E N E R G I A F O R R Á S O K SZOLÁR ENERGIAFORRÁSOK VÉDELME 11-01/11-1. A következõ kérdés a túlfeszültség- és másodlagos

S Z O L Á R E N E R G I A F O R R Á S O K SZOLÁR ENERGIAFORRÁSOK VÉDELME 11-01/11-1. A következõ kérdés a túlfeszültség- és másodlagos SZOLÁR ENERGIAFORRÁSOK VÉDELME A DS 60 PV típusú védõkészülék az elsõ villámáram levezetõképes túlfeszültségvédelem, mely a szolár rendszerek védelmére lett kifejlesztve. Ez a "B-C" (1, 2 típ.) kombivédelem

Részletesebben

3-as típusú túlfeszültség levezető

3-as típusú túlfeszültség levezető Kiválasztási segédlet A létesítés helye: telepszerűen sorban álló, vagy házak közé zárt épület A létesítés helye: egyedül álló, önálló épület Az épület rendelkezik-e külső villámvédelemmel? Villámáram-levezető

Részletesebben

2-3 OLVASSA BE A KÓDOT! Megújuló energia. Napelem panelek. Egyenáramú terheléskapcsolók. Egyenáramú kapcsolók. DC túlfeszültség levezetők

2-3 OLVASSA BE A KÓDOT! Megújuló energia. Napelem panelek. Egyenáramú terheléskapcsolók. Egyenáramú kapcsolók. DC túlfeszültség levezetők 2-3 Napelem panelek 4 Egyenáramú terheléskapcsolók 5 Egyenáramú kapcsolók 6 DC túlfeszültség levezetők 7 DC kismegszakítók 9 8 Műanyag elosztószekrények Tartozékok OVASSA BE A KÓDOT! Nézze meg újdonságainkat

Részletesebben

LÉPCSŐHÁZI AUTOMATÁK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON W SCHRACK INFO W FUNKCIÓK W MŰSZAKI ADATOK

LÉPCSŐHÁZI AUTOMATÁK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON W SCHRACK INFO W FUNKCIÓK W MŰSZAKI ADATOK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON 150 BZ327210-A W FUNKCIÓK Energiamegtakarítás funkció Beállíthatóság 0,5 30 perc Halk működés Nagy bekapcsoló képesség, 80 A max / 20 ms 3 vagy 4 vezetékes bekötés Glimmlámpaállóság:

Részletesebben

34-es sorozat - Ultravékony print-/dugaszolható relék 6 A

34-es sorozat - Ultravékony print-/dugaszolható relék 6 A -es sorozat - Ultravékony print-/dugaszolható relék 6 A - 5 mm széles, ultravékony relé - Érzékeny DC tekercs, 170 mw - Biztonsági elválasztás VDE 0160/EN 50178 szerint a tekercs és az érintkezõk között

Részletesebben

Kisfeszültségű energiaelosztás

Kisfeszültségű energiaelosztás A Fupact készülékek általános bemutatása Fupact termékcsalád leírása és működési módja A Fupact termékcsalád egy készülékbe integrálja a kapcsolás, a szakaszolás és a biztosítófoglalat funkciókat. Ezeket

Részletesebben

Új 3VT kompaktmegszakítók 1600 A-ig

Új 3VT kompaktmegszakítók 1600 A-ig Új 3VT kompaktmegszakítók 1600 A-ig Termékelőnyök Rugalmasság Minden egység kombinálható a moduláris rendszerben Rendelhető 3- vagy 4-pólusú, fix építésű, dugaszolható vagy kikocsizható kivitelben Könnyű

Részletesebben

A napelemes - fotovillamos rendszerekről

A napelemes - fotovillamos rendszerekről A napelemes - fotovillamos rendszerekről A fotovillamos (PV) rendszerek a napsugárzást alakítják át közvetlenül környezetbarát elektromos energiává. Az energia termelő rendszer általában az áramszolgáltatói

Részletesebben

Napelemes Rendszerek a GIENGER-től

Napelemes Rendszerek a GIENGER-től Napelemes Rendszerek a GIENGER-től Előadó: Laszkovszky Csaba 1 Naperőmű kapacitás Világviszonylatban (2011) 2 Naperőmű kapacitás Európai viszonylatban (2011) 3 Kínai Gyártók Prognosztizált Napelem árai

Részletesebben

Védelem, kapcsolás és leválasztás napelemes berendezésekben

Védelem, kapcsolás és leválasztás napelemes berendezésekben Védelem, kapcsolás és leválasztás napelemes berendezésekben www.moeller.hu Termékinformáció AC/DC kapcsoló- és védelmi készülékek Kapcsolókészülékek napelemes technológiához, a családi házaktól kezdve

Részletesebben

/ A kisméretű háromfázisú inverter a maximális rugalmasság biztosításához. / SuperFlex Design. / Dynamic Peak Manager

/ A kisméretű háromfázisú inverter a maximális rugalmasság biztosításához. / SuperFlex Design. / Dynamic Peak Manager / Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging FRONIUS SYMO / A kisméretű háromfázisú inverter a maximális rugalmasság biztosításához. N W E S / NYÁK csere koncepció / SnapINverter technológia / Integrált

Részletesebben

04.09.0. Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező szakmai továbbképzés 04 Villámvédelem #5. Napelemes rendszerek villám- és túlfeszültség-védelme II. Túlfeszültség-védelem 04. szeptember

Részletesebben

DUGASZOLHATÓ RELÉK ÉS FOGLALATOK

DUGASZOLHATÓ RELÉK ÉS FOGLALATOK W TELJESÍTMÉNYRELÉ RT1 RT1 1 pólusú, 12/16 A, egyen- és váltakozó áramú tekercs változat 1 váltó vagy 1 záró érintkező Érzékeny tekercs 400 mw / 0,75 A 5 kv / 10 mm tekercs-érintkező átütési szilárdság

Részletesebben

J7KNA. Engedélyezések. Rendelési információ. Mini motorindító mágneskapcsoló. A típusszámok magyarázata. A mágneskapcsolóról.

J7KNA. Engedélyezések. Rendelési információ. Mini motorindító mágneskapcsoló. A típusszámok magyarázata. A mágneskapcsolóról. Mini motorindító mágneskapcsoló J7KNA ) A mágneskapcsolóról áltóáramú és egyenáramú működés Integrált segédérintkezők Csavaros rögzítés és bepattintható kivitel (35 mm-es DIN-sín) 4 5,5 -os (AC 3, 380/415)

Részletesebben

CSATLAKOZÁSI DOKUMENTÁCIÓ

CSATLAKOZÁSI DOKUMENTÁCIÓ CSATLAKOZÁSI DOKUMENTÁCIÓ Felhasználási hely adatai Partnerszám: --- Felhasználási hely címe: --- Felhasználó/fogyasztó neve: --- Felhasználó/fogyasztó elérhetısége: --- Felhasználási helyen rendelkezésre

Részletesebben

PV GUARD P P. Használati - kezelési útmutató. PV-DC-AM-02-04 és PV-DC-AM-02-04-ext. típusú készülékekhez

PV GUARD P P. Használati - kezelési útmutató. PV-DC-AM-02-04 és PV-DC-AM-02-04-ext. típusú készülékekhez P P P enta P ort Mérnöki, Elektronikai és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2440 Százhalombatta, Asztalos u. 5. Tel./Fax.: 23 355-701 e-mail: mail@pentaport.hu PV GUARD Használati - kezelési

Részletesebben

Érintésvédelem alapfogalmak

Érintésvédelem alapfogalmak Érintésvédelem alapfogalmak Horváth Zoltán Villamos üzemmérnök T: 06 20 9 284 299, E mail: horvath.z@clh.hu Miért fontos az ÉV ellenőrzése? Munkánk során felelősek vagyunk azért, amit teszünk DE: felelősek

Részletesebben

Compact NS, még több alkalmazási lehetôség

Compact NS, még több alkalmazási lehetôség push to trip Compact NS, még több alkalmazási lehetôség Kisfeszültségû elosztóhálózatok védelme 14. oldal E20999 Védelem: c a transzformátorral táplált elosztóhálózatokhoz, c a generátorral táplált elosztóhálózatokhoz,

Részletesebben

TeSys motorindítók 65 A-ig motorvédı kapcsolók (13-65A), mágneskapcsolók (40, 50, 65A) és hırelék (13-65A) Összefoglaló

TeSys motorindítók 65 A-ig motorvédı kapcsolók (13-65A), mágneskapcsolók (40, 50, 65A) és hırelék (13-65A) Összefoglaló TeSys motorindítók 65 A-ig motorvédı kapcsolók (13-65A), mágneskapcsolók (40, 50, 65A) és hırelék (13-65A) Összefoglaló Motorindítók 65A-ig Mágneses-termikus motorvédık GV2P GV2ME GV3P 2-darabból 0 Mágneskapcsolók

Részletesebben

Automatikus hálózati átkapcsoló készülék. www.eaton.hu ATS-C. Hálózati átkapcsoló készülék ATS-C 96 és C 144

Automatikus hálózati átkapcsoló készülék. www.eaton.hu ATS-C. Hálózati átkapcsoló készülék ATS-C 96 és C 144 Automatikus hálózati átkapcsoló készülék www.eaton.hu ATS-C Hálózati átkapcsoló készülék ATS-C 96 és C 144 Kisfeszültségű szünetmentes ellátás ATS-C típusú automatikus átkapcsoló készülékek az Eatontól

Részletesebben

60-as sorozat - Ipari relék 6-10 A

60-as sorozat - Ipari relék 6-10 A Dugaszolható ipari relék AC vagy DC kivitelű tekercsek Zárható teszt nyomógomb és mechanikus Választható kettős érintkezők a 60.12 és 60.13 típusoknál Multifunkciós időrelévé alakítható (a 86.00 típusú

Részletesebben

Tartalom. Túlfeszültség-védelem fényelektromos berendezésekhez. Túlfeszültség-védelem fényelektromos berendezésekhez F.1

Tartalom. Túlfeszültség-védelem fényelektromos berendezésekhez. Túlfeszültség-védelem fényelektromos berendezésekhez F.1 Tartalom ényelektromos alkalmazási példa.2.1 ényelektromos alkalmazási példa A károk megelőzését a túlfeszültség-védelem jelenti A megújuló energia felhasználását szolgáló fényelektromos berendezések elhelyezésük

Részletesebben

túlfeszültség-levezetők kiválasztási táblázat

túlfeszültség-levezetők kiválasztási táblázat túlfeszültséglevezetők kiválasztási táblázat 3. és 4. LÉPÉS válassza ki a megfelelő túlfeszültséglevezetőt és a hozzá tartozó zárlatvédelmi készüléket 1. SZINT FŐELOSZTÓ VÉDELME 2. SZINT ALELOSZTÓ VÉDELME

Részletesebben

MULTISERVICERXA MI 3321 Multifunkcionális PAT műszer

MULTISERVICERXA MI 3321 Multifunkcionális PAT műszer A Multiservicer XA egy multifunkcionális hordozható mérőeszköz a hordozható villamos berendezések, gépek és kapcsoló berendezések villamos biztonságának ellenőrzésére, kiegészítve hurokimpedancia, RCD

Részletesebben

Roger UT-2. Kommunikációs interfész V3.0

Roger UT-2. Kommunikációs interfész V3.0 ROGER UT-2 1 Roger UT-2 Kommunikációs interfész V3.0 TELEPÍTŐI KÉZIKÖNYV ROGER UT-2 2 ÁLTALÁNOS LEÍRÁS Az UT-2 elektromos átalakítóként funkcionál az RS232 és az RS485 kommunikációs interfész-ek között.

Részletesebben

Kisfeszültségű energiaelosztás

Kisfeszültségű energiaelosztás Általános tulajdonságok Ith: Ui: Uimp: Ue: Ie: Maximálisan megengedett állandósult áram Névleges szigetelési feszültség Névleges lökőfeszültség állóság Névleges üzemi feszültség Névleges üzemi áram Leválasztásra

Részletesebben

Kitzinger Zsolt Áramtermelés nap- és szélenergiával Felhasználási területek Tetszőleges céllal felhasználható elektromos áram előállítása Tanyavillamosítás, hétvégi házak villamosítása Egyedi vízellátás

Részletesebben

Relék H/2. TSSR típusú szilárdtest relék. A szilárdtest relék működési jellemzői: A szilárdtest relék hűtéséről

Relék H/2. TSSR típusú szilárdtest relék. A szilárdtest relék működési jellemzői: A szilárdtest relék hűtéséről TSSR típusú szilárdtest relék A szilárdtest relék az automatizálás modern elektronikus eszközei. A kapcsolási folyamat kontaktusok nélkül valósul meg. Leválasztásra nem alkalmasak. A szilárdtest relék

Részletesebben

60-as sorozat - Ipari relék 6-10 A

60-as sorozat - Ipari relék 6-10 A 60-as sorozat - Ipari relék 6-10 A Dugaszolható ipari relék AC vagy DC kivitelű tekercsek Zárható teszt nyomógomb és mechanikus kapcsolási állapot látjelzés Választható kettős érintkezők a 60.12 és 60.13

Részletesebben

len RPO DS www.kiwa.sk 24/2013

len RPO DS www.kiwa.sk 24/2013 ELOSZTÓK TÚLFESZÜLTSÉGVÉDELEM RPO D, RPO DS 3. szintű túlfeszültség védelemként használatos ( T3, finom védelem) a túlfeszültségvédelem 3 fokozatú koncepciója szerint Csökkenti az alacsonyfeszültségű táphálózatban

Részletesebben

Toolless-Connection Szerszám nélküli csatlakozás

Toolless-Connection Szerszám nélküli csatlakozás Toolless-Connection Szerszám nélküli csatlakozás MOBIL ÉS ONLINE VÁSÁRLÁS! Mobil App: ios, Android Webáruház: www.schrack.hu SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK Raktárról Store www.schrack.hu ENERGIA IPAR Get Ready.

Részletesebben

Hometronic golyóscsap HAV 20, 25, 32. Szerelés és működtetés

Hometronic golyóscsap HAV 20, 25, 32. Szerelés és működtetés Hometronic golyóscsap HAV 20, 25, 32 Szerelés és működtetés Alkalmazás Alkalmazás A HAV típusú motoros mozgatású Hometronic golyóscsap ivóvíz vezetékek nyitására zárására szolgál. Vezérlését a Hometronic

Részletesebben

EUROTEST XA UNIVERZÁLIS ÉRINTÉSVÉDELMI MŰSZER

EUROTEST XA UNIVERZÁLIS ÉRINTÉSVÉDELMI MŰSZER Az EurotestAT, a szlovén METREL-től az új sorozatú automatikus vizsgálatra alkalmas ÉV műszercsalád erős képviselője. Előnyös megoldás érintésvédelmi ellenőrzésekre, kis méretekkel rendelkező, könnyű kivitel,

Részletesebben

Felhasználói Gépkönyv

Felhasználói Gépkönyv Felhasználói Gépkönyv a KLX-KT, KLX-IT, KLX-FT Ágylámpasáv rendszerekhez Verzió: 1.0 Tartalomjegyzék 1. Általános ismertető...3 2. A rendszer felépítése, működése...4 3. Karbantartás...5 4. Használati

Részletesebben

Kéziműszerek. 4-állású kézikapcsoló: V AC / V DC / DC A / Ω. DC árammérés: Pontosság feszültség: ±(1,2%+10d)

Kéziműszerek. 4-állású kézikapcsoló: V AC / V DC / DC A / Ω. DC árammérés: Pontosság feszültség: ±(1,2%+10d) A zsebméretű multiméter egy es kijelzővel rendelkező univerzális mérőműszer, amely forgókapcsolóval és 4-állású kézikapcsolóval rendelkezik. Alkalmas feszültség, ellenállás, egyenáram, dióda és folytonosság

Részletesebben

Villám és túlfeszültség védelemre van szüksége? Védje meg üzemét, berendezéseit az új IEC/EN 61643-11:2012 szabványnak megfelelően Let s connect.

Villám és túlfeszültség védelemre van szüksége? Védje meg üzemét, berendezéseit az új IEC/EN 61643-11:2012 szabványnak megfelelően Let s connect. Villám és túlfeszültség védelemre van szüksége? Védje meg üzemét, berendezéseit az új IEC/EN 6643-:202 szabványnak megfelelően Let s connect. Elektronika IEC/EN 6643-:202 Fontos Önnek a védelem és a biztonság?

Részletesebben

1. VEZÉRLŐSZEKRÉNY ISMERTETŐ

1. VEZÉRLŐSZEKRÉNY ISMERTETŐ Elektromos Vezérlőszekrények EQ.M típuscsalád EQ.M- x xxx - xx - x... Opciók: "O 1 -O 10" Belső kód Kimenetek terhelhetősége: "06 "- 6A "10 "- 10A "14 "- 14A "18 "- 18A Doboz kivitel: "M"- PVC Villamos

Részletesebben

Mérés és kommunikáció az energiaelosztásban

Mérés és kommunikáció az energiaelosztásban Kisfeszültség Mérés és kommunikáció az energiaelosztásban Energiahatékonysági segédlet Compact NSX Compact NS 630A felett Masterpact Energiamérés és vezérlés Megnövelt energia rendelkezésre-állás Biztonság

Részletesebben

Kézi- és villamos működtető mechanizmusok (hajtások) a KM-típusú kompakt megszakítókhoz. Műszaki ismertető

Kézi- és villamos működtető mechanizmusok (hajtások) a KM-típusú kompakt megszakítókhoz. Műszaki ismertető Kézi- és villamos működtető mechanizmusok (hajtások) a KM-típusú kompakt megszakítókhoz Műszaki ismertető TRCON udapest Kft. KM-típusú megszakító-sorozata által nyújtott műszaki szolgáltatások körét bővítik

Részletesebben

OLVASSA BE A KÓDOT! Hosszabbítók, elosztóeszközök E/34. Kábeldobos hosszabbítók MSZ EN 61242 D0344V061 M1 27920930 01

OLVASSA BE A KÓDOT! Hosszabbítók, elosztóeszközök E/34. Kábeldobos hosszabbítók MSZ EN 61242 D0344V061 M1 27920930 01 Kábeldobos hosszabbítók Csatlakozóaljzatok: 4 db védőérintkezős Védelem: túlterhelés ellen védett max. 16 A, 230 V AC (1,5 mm 2 ), max. 10 A, 230 V AC (1,0 mm 2 ) MSZ EN 61242 TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION

Részletesebben

Nagyteljesítményû. kapcsolás és védelem 4000 A-ig. MP18 és MP20 Elektronikus védelmi egységek (35. old)

Nagyteljesítményû. kapcsolás és védelem 4000 A-ig. MP18 és MP20 Elektronikus védelmi egységek (35. old) DMX légmegszakítók 32. old. DMX védelmi és kapcsolókészülék DPX kompakt megszakítók 68527a.eps 45. old. DPX kompakt megszakító kíválasztási táblázat ÚJDONSÁG 54. old. DPX 630 kompakt megszakítók és terheléskapcsolók

Részletesebben

Felépítés. Fogantyú és rögzít heveder Egyszer kezelés, biztonságos, a szabványoknak megfelel rögzítés.

Felépítés. Fogantyú és rögzít heveder Egyszer kezelés, biztonságos, a szabványoknak megfelel rögzítés. cat_drain_c3 01_0609_HU.book Page 36 Thursday, July 5, 007 9:40 AM sorozat leírás Felépítés Nemesacél motor Jól bevált felépítés modern INOX & kompozit kialakítás, optimalizált hatásfokú szabad örvénykerékkel.

Részletesebben

Regisztrált vállalkozók és az ELMŰ-ÉMÁSZ Régióközpontok kapcsolata. Szolgáltatáskoordinációs osztály: Kisari Róbert Palicska Zoltán 1

Regisztrált vállalkozók és az ELMŰ-ÉMÁSZ Régióközpontok kapcsolata. Szolgáltatáskoordinációs osztály: Kisari Róbert Palicska Zoltán 1 Regisztrált vállalkozók és az ELMŰ-ÉMÁSZ Régióközpontok kapcsolata Szolgáltatáskoordinációs osztály: Kisari Róbert Palicska Zoltán 1 Az ELMŰ-ÉMÁSZ csoport vállalati struktúrája és engedélyesei 10 Régióközpont

Részletesebben

Megbízhatóság Felhasználóbarát megoldások Környezetbarát kivitel. EL-ngn A fény motorja. P e o p l e I n n o v a t i o n s S o l u t i o n s

Megbízhatóság Felhasználóbarát megoldások Környezetbarát kivitel. EL-ngn A fény motorja. P e o p l e I n n o v a t i o n s S o l u t i o n s Megbízhatóság Felhasználóbarát megoldások Környezetbarát kivitel EL-ngn A fény motorja P e o p l e I n n o v a t i o n s S o l u t i o n s Next GeNeration A világítás energiahatékonyságát célzó piaci elvárások

Részletesebben

Egy könnyed mozdulat...

Egy könnyed mozdulat... Egy könnyed mozdulat... ÚJ MŰANYAG/GUMI CSATLAKOZÓ- ÉS ELOSZTÓDUGÓK LEGRAND ELOSZTÓSOROK ÚJ MŰANYAG CSATLAKOZÓ- ÉS ELOSZTÓDUGÓK KIEMELŐKAROS CSATLAKOZÓDUGÓ Húzza ki a csatlakozódugót egy egyszerű mozdulattal,

Részletesebben

SOLART-SYSTEM KFT. Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése. 1112 Budapest XI. Gulyás u. 20 Telefon: 2461783 Telefax: 2461783

SOLART-SYSTEM KFT. Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése. 1112 Budapest XI. Gulyás u. 20 Telefon: 2461783 Telefax: 2461783 30 ÉV Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése Több napelem, több energia Csak egyszer kell megvenni, utána a villany ingyen van! 1m 2 jóminőségű napelem egy évben akár 150 kwh villamos energiát

Részletesebben

Napelemre pályázunk -

Napelemre pályázunk - Napelemre pályázunk - Napelemes rendszerek hálózati csatlakozási kérdései Harsányi Zoltán E.ON Műszaki Stratégiai Osztály 1 Erőmű kategóriák Háztartási méretű kiserőmű P

Részletesebben

FRONIUS IG PLUS TRANSZFORMÁTOROS INVERTER

FRONIUS IG PLUS TRANSZFORMÁTOROS INVERTER / Akkumulátortöltő berendezések / Hegesztéstechnika / Napenergia hasznosító berendezések FRONIUS IG PLUS TRANSZFORMÁTOROS INVERTER A maximális hozambiztonsággal mindenre képes. / Fronius MIX -koncepció

Részletesebben

J7TKN. Engedélyezések. Rendelési információ. Hőkioldó. A típusszámok magyarázata. Hőkioldó. Tartozékok. Hőkioldó J7TKN 1

J7TKN. Engedélyezések. Rendelési információ. Hőkioldó. A típusszámok magyarázata. Hőkioldó. Tartozékok. Hőkioldó J7TKN 1 Hőkioldó J7TKN ) Hőkioldó Közvetlen és különálló felszerelés Egyfázisú érzékenység az IEC 947-4-1-nek megfelelően Érintésbiztos (VBG 4) Tartozékok Gyűjtősín-készletek Egyetlen felszereléshez tartozó készlet

Részletesebben

NAPELEMES ERŐMŰVEK ÁRAMÜTÉS ELLENI VÉDELME

NAPELEMES ERŐMŰVEK ÁRAMÜTÉS ELLENI VÉDELME NAPELEMES ERŐMŰVEK ÁRAMÜTÉS ELLENI VÉDELME Dr. Novothny Ferenc ( PhD) Egyetemi docens Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Villamosenergetikai Intézet V. Energetikai konferencia 2010.11.25.

Részletesebben

Elektromos szelepállító

Elektromos szelepállító 4 865 Elektromos szelepállító Kis szelepekhez VVP47, VVI47..., VXP47..., VMP47... SFP21/18 SFP21/18 AC 230 V működtető feszültség, 2-pont vezérlőjel AC 24 V működtető feszültség, 2- pont vezérlőjel 105

Részletesebben

1 NO (záróérintkező) 1 NO (záróérintkező) 1 NO (záróérintkező) Tartós határáram / max. bekapcs. áram

1 NO (záróérintkező) 1 NO (záróérintkező) 1 NO (záróérintkező) Tartós határáram / max. bekapcs. áram 18- - Kombinált kapcsolók (fénykapcsoló + mozgásérzékelő) 10 A 18- Mozgás- és jelenlétérzékelők Érzékelési teru let max. 120 m 2 A 18.51-es típusnál két érzékelési teru let: - Belső (4 x 4) m-es teru let:

Részletesebben

Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333

Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333 Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333 1/6 Jellemzők Az univerzális mérőkészülék alkalmas villamos hálózat elektromos mennyiségeinek mérésére, megjelenítésére és tárolására. A megjelenített

Részletesebben

Trimo EcoSolutions Trimo EcoSolar PV Integrált fotovoltaikus rendszer

Trimo EcoSolutions Trimo EcoSolar PV Integrált fotovoltaikus rendszer Trimo EcoSolutions Trimo EcoSolar PV Integrált fotovoltaikus rendszer Környezetbarát Esztétikus Könnyű Takarékos Időtálló Trimo EcoSolutions Trimo EcoSolar PV Innovatív gondolkodásmód, folyamatos fejlesztés,

Részletesebben

J7KNA-AR. Engedélyezések. Rendelési információ. Négypólusú mini mágneskapcsolók. A típusszámok magyarázata. Fő mágneskapcsoló.

J7KNA-AR. Engedélyezések. Rendelési információ. Négypólusú mini mágneskapcsolók. A típusszámok magyarázata. Fő mágneskapcsoló. Négypólusú mini mágneskapcsolók J7KN-R Fő mágneskapcsoló áltóáramú és egyenáramú működés Négy-, hat- és nyolcpólusú változatok különböző konfigurációkban áltóérintkezők Csavaros rögzítés és bepattintható

Részletesebben

Nyomáskapcsolók Áttekintés

Nyomáskapcsolók Áttekintés Áttekintés Termék Alkalmazás Beállítási Max. Védettség Oldal neve tartomány nyomás RT Általános célra -1-30 bar 42 bar IP66 36-37 KPS Nehézipari környezetben 0-60 bar 120 bar IP67 38-39 KPI/KP Könnyû ipari

Részletesebben

Az eszköz sérülésének veszélye Ellenőrizze a következőket : a tartalék áramforrás feszültsége az tápellátó rendszer frekvenciája (50 vagy 60 Hz)

Az eszköz sérülésének veszélye Ellenőrizze a következőket : a tartalék áramforrás feszültsége az tápellátó rendszer frekvenciája (50 vagy 60 Hz) Veszély és figyelmeztetés Az eszközt csak szakember szerelheti be. A gyártó nem vállal felelősséget a használati útmutató elolvasásának elmulasztásából bekövetkező hibákért. Áramütés veszélye, égés vagy

Részletesebben

Helyesbítés a kézikönyvhöz

Helyesbítés a kézikönyvhöz Hajtástechnika \ Hajtásautomatizálás \ Rendszerintegráció \ Szolgáltatások Helyesbítés a kézikönyvhöz MOVIMOT MM..D Funkcionális biztonság A megengedett készülékkombinációk bővítése Kiadás: 2013. 11. 20258291

Részletesebben

80-as sorozat - Idõrelék 16 A

80-as sorozat - Idõrelék 16 A 80-as sorozat - Idõrelék A Egy vagy többfunkciós idõrelék 80.01 80.11 öbbfunkciós idõrelé: 6 mûködési funkcióval öbbfeszültségû kivitel: (12...240) V AC/DC vagy (24...240) V AC/DC, a feszültség automatikus

Részletesebben

Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások

Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások - - Az összefüggő szakmai gyakorlatról hiányozni nem lehet. Rendkívüli, nem tervezhető esemény esetén az igazgatóhelyettest kell értesíteni. - A tanulók

Részletesebben

Szabó Mihály. ABB Kft., 2013/05/09 Energiahatékonyság és termelékenység a hálózati csatlakozástól a gyártási folyamatokig

Szabó Mihály. ABB Kft., 2013/05/09 Energiahatékonyság és termelékenység a hálózati csatlakozástól a gyártási folyamatokig Szabó Mihály. ABB Kft., 2013/05/09 Energiahatékonyság és termelékenység a hálózati csatlakozástól a gyártási folyamatokig May 15, 2013 Slide 1 Tartalomjegyzék Energiahatékonyság Termelés és átvitel Smart

Részletesebben

Túlfeszültség-védelem villámcsapások ellen

Túlfeszültség-védelem villámcsapások ellen Túlfeszültség-korlátozók lakossági, kereskedelmi és ipari épületek védelmére Katalógus, kiválasztási és felhasználási útmutató, valamint alkalmazási példák Tartalomjegyzék Kiválasztási útmutató és műszaki

Részletesebben

P17 Tempra ipari csatlakozórendszer normál ipari csatlakozódugók és -aljzatok, normál érintkezőcsap-elrendezés (6h)

P17 Tempra ipari csatlakozórendszer normál ipari csatlakozódugók és -aljzatok, normál érintkezőcsap-elrendezés (6h) P17 Tempra ipari csatlakozórendszer normál ipari csatlakozódugók és -aljzatok, normál érintkezőcsap-elrendezés (6h) KISSZÜLTSÉ, IP 44 Normál (6h) Záródugóval szállítva! eépíthető Névleges Névleges Pólusszám

Részletesebben

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérés megnevezése: A laboratórium rendje, munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás, villamos biztonságtechnika, szabványismeret

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérés megnevezése: A laboratórium rendje, munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás, villamos biztonságtechnika, szabványismeret MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV A mérés megnevezése: A laboratórium rendje, munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás, villamos biztonságtechnika, szabványismeret A mérés helye: Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium 156-os

Részletesebben

Ipari vezérlés és automatizálás

Ipari vezérlés és automatizálás Twido programozható vezérlő Kompakt felépítésű vezérlők TWD 10DRF/16DRF Be- és kimenetek Nyelő- vagy forrás bemenetek Kompakt vezérlők, a táplálással 10 db I/O 6 c 24 V-os bemenet 4 db relékimenet 16 db

Részletesebben

SZABVÁNYOK. 2009-tõl hatályban lévõ szabványok jegyzéke (forrás MSZT)

SZABVÁNYOK. 2009-tõl hatályban lévõ szabványok jegyzéke (forrás MSZT) SZABVÁNYOK 2009-tõl hatályban lévõ szabványok jegyzéke (forrás MSZT) Sorszám Hivatkozási szám Szabványcím 1 MSZ 1:2002 Szabványos villamos feszültségek 2 MSZ 10900:1970 Az 1000 V-nál nem nagyobb feszültségû

Részletesebben

SCHRACK ELEKTROMOS TÖLTŐÁLLOMÁSOK ZÖLDENERGIA A KÖRNYEZETVÉDELEM JEGYÉBEN

SCHRACK ELEKTROMOS TÖLTŐÁLLOMÁSOK ZÖLDENERGIA A KÖRNYEZETVÉDELEM JEGYÉBEN SCHRACK ELEKTROMOS TÖLTŐÁLLOMÁSOK ZÖLDENERGIA A KÖRNYEZETVÉDELEM JEGYÉBEN SCHRACK ELEKTROMOS TÖLTŐÁLLOMÁSOK Általános leírás Az éghajlatváltozás, a környezeti katasztrófák és ehhez kapcsolódóan az egészségünk

Részletesebben

Digitális hőmérő Modell DM-300

Digitális hőmérő Modell DM-300 Digitális hőmérő Modell DM-300 Használati útmutató Ennek a használati útmutatónak a másolásához, terjesztéséhez, a Transfer Multisort Elektronik cég írásbeli hozzájárulása szükséges. Bevezetés Ez a készülék

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Villanyszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és értékelése

Részletesebben

Érintésvédelem alapfogalmak. Vaszil Norbert Villamos biztonságtechnikai felülvizsgáló Tel: 20/969-6182 Email: vaszilnorbi@freemail.

Érintésvédelem alapfogalmak. Vaszil Norbert Villamos biztonságtechnikai felülvizsgáló Tel: 20/969-6182 Email: vaszilnorbi@freemail. Érintésvédelem alapfogalmak Vaszil Norbert Villamos biztonságtechnikai felülvizsgáló Tel: 20/969-6182 Email: vaszilnorbi@freemail.hu Mi az érintésvédelem? Az érintésvédelem tulajdonképpen a villamos áramütéses

Részletesebben

222-1. SYS700-DIDO Digitális szabadon programozható szabályozó (Digitális be- és kimenettel) Szabályozók és vezérlõk. 2010.

222-1. SYS700-DIDO Digitális szabadon programozható szabályozó (Digitális be- és kimenettel) Szabályozók és vezérlõk. 2010. SYS700-DIDO KIVITEL ALKALMAZÁS, ILLESZTHETÕSÉG A SYS700-DIDO a Dialog-III készülékcsalád digitális jelek kezelésére alkalmas tagja, amely kifejezetten épületgépészeti vezérlési feladatok ellátására lett

Részletesebben

Tartalom. Port átalakítók, AD/DA átalakítók. Port átalakítók, AD/DA átalakítók H.1. Port átalakítók, AD/DA átalakítók Áttekintés H.

Tartalom. Port átalakítók, AD/DA átalakítók. Port átalakítók, AD/DA átalakítók H.1. Port átalakítók, AD/DA átalakítók Áttekintés H. Tartalom Port átalakítók, Port átalakítók, Port átalakítók, Port átalakítók, Áttekintés.2 Soros port átalakítók.4.6.1 Port átalakítók, Áttekintés Port átalakítók, Soros port jelátalakítók és /RS485/422

Részletesebben

Telemecanique Mini-VARIO és VARIO fôkapcsolók 12 175 A.

Telemecanique Mini-VARIO és VARIO fôkapcsolók 12 175 A. Telemeanique MiniVARIO és VARIO fôkapsolók 12 175 A. 99 Merlin Gerin Modion Telemeanique Vertesz MiniVARIO fôkapsolók 12 20 A Komplett kapsolók, IP65 Fô és vészleállító kapsolók Fôkapsolók Ajtóra szerelhetô

Részletesebben

Tökéletes védelem villámcsapás és hálózati túlfeszültségek

Tökéletes védelem villámcsapás és hálózati túlfeszültségek TÚLFESZÜLTSÉG LEVEZETŐ >>> túlfeszültséglevezetők és a hozzájuk tartozó védelmi készülékek kiválasztása Tökéletes védelem villámcsapás és hálózati túlfeszültségek esetén A túlfeszültség levezetők kötelezőek

Részletesebben

TERMÉK INFORMÁCIÓ DT-sorozatú DEUTSCH csatlakozók

TERMÉK INFORMÁCIÓ DT-sorozatú DEUTSCH csatlakozók TERMÉK INFORMÁCIÓ DT-sorozatú DEUTSCH csatlakozók Környezeti behatások Maximális védettség külső tényezők ellen TERMÉKJELLEMZŐK A koncepcióval kiváló minőségű anyagokból olyan csatlakozórendszer jön létre,

Részletesebben

- igények feltérképezése kérdések alapján (pl. Milyen célra tervezi

- igények feltérképezése kérdések alapján (pl. Milyen célra tervezi - igények feltérképezése kérdések alapján (pl. Milyen célra tervezi a rendszert? Sziget- vagy hálózatra visszatápláló üzemű lesz? Mekkora a villamos-energia felhasználása? Hol van alkalmas terület ingatlanán

Részletesebben

THE GREEN LIGHT. falco +ando

THE GREEN LIGHT. falco +ando 79 THE GREEN LIGHT falco +ando 85 ISMERTETŐ falco A LÁMPATESTEK JELLEMZŐI Tervező: Michel Tortel Védettség Optikai tér IP 66 Sealsafe (*) Szerelvénytér IP 66 (*) Törési szilárdság IK 08 (**) Névleges feszültség

Részletesebben

12-es sorozat - Kapcsolóórák 16 A

12-es sorozat - Kapcsolóórák 16 A api vagy heti programozású mechanikus kapcsolóórák Működési tartalék 70h áramkimaradás esetére 35 mm-es (E 60715 TH35) szerelősínre szerelhető a - 12.01 típus: 35,8 mm széles - 12.11 típus: 17,6 mm széles

Részletesebben

Motorok és vezérlések árnyékolókhoz. Minden, amire Önnek az automatizáláshoz szüksége van

Motorok és vezérlések árnyékolókhoz. Minden, amire Önnek az automatizáláshoz szüksége van 0 4 060 0409 05 Motorok és vezérlések árnyékolókhoz Minden, amire Önnek az automatizáláshoz szüksége van Rádiós technológia PSF Csőmotor integrált rádióvevővel PSF(+) - Sorozat A kezelőszervhez kötésnek

Részletesebben

Mérés és adatgyűjtés

Mérés és adatgyűjtés Mérés és adatgyűjtés 5. óra - levelező Mingesz Róbert Szegedi Tudományegyetem 2011. március 18. MA lev - 5. óra Verzió: 1.1 Utolsó frissítés: 2011. április 12. 1/20 Tartalom I 1 Demók 2 Digitális multiméterek

Részletesebben

Közművek. Villamos művek

Közművek. Villamos művek Közművek Villamos művek MFKZM35S04 Közművek 2 MFKZM35S04 Közművek 3 MFKZM35S04 Közművek 4 MFKZM35S04 Közművek 5 MFKZM35S04 Közművek 6 MFKZM35S04 Közművek 7 MFKZM35S04 Közművek 8 MFKZM35S04 Közművek 9 MFKZM35S04

Részletesebben

Fényforrások. 8000 h. 8000 h

Fényforrások. 8000 h. 8000 h Kompakt fénycsövek Az energiatakarékos kompakt fénycsövekbe gyárilag be vannak építve a működtető elemek. Időkapcsolóról való működtetésük és a sűrűn kapcsolt lámpatestekben történő felhasználásuk az élettartam

Részletesebben

Intégro CLIA. A klímavezérlő számítógép általános ismertetése

Intégro CLIA. A klímavezérlő számítógép általános ismertetése BRINKMAN HUNGARY KFT. Hódmezővásárhely 6800 Szántó K. J. u. 180. Tel.: (62) 533-260 Fax.: (62) 243-254 Intégro CLIA A klímavezérlő számítógép általános ismertetése Az Integro Clia növényházakban alkalmazható

Részletesebben

Épületvillamosság. Robbanásbiztos villamos gyártmányok. Gyújtószikramentes védelem "i" MSZ EN 50020:2003

Épületvillamosság. Robbanásbiztos villamos gyártmányok. Gyújtószikramentes védelem i MSZ EN 50020:2003 Épületvillamosság Robbanásbiztos villamos gyártmányok. I-es alkalmazási csoport. Gyújtószikramentes rendszerek. 1. rész: Szerkezet és vizsgálatok MSZ EN 50394-1:2004* Villamos gyártmányok robbanóképes

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM HTTP://UNI.SZE.HU AUTOMATIZÁLÁSI TANSZÉK HTTP://AUTOMATIZALAS.SZE.HU HÁLÓZATOK MÉRETEZÉSE

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM HTTP://UNI.SZE.HU AUTOMATIZÁLÁSI TANSZÉK HTTP://AUTOMATIZALAS.SZE.HU HÁLÓZATOK MÉRETEZÉSE SZÉCHENY STÁN EGYETEM HTT://N.SZE.H HÁLÓZATOK MÉRETEZÉSE Marcsa Dániel illamos gépek és energetika 2013/2014 - őszi szemeszter Kisfeszültségű hálózatok méretezése A leggyakrabban kisfeszültségű vezetékek

Részletesebben

Holec Xiria 24 kv körhálózati elosztóberendezés

Holec Xiria 24 kv körhálózati elosztóberendezés Holec Xiria 24 kv körhálózati elosztóberendezés Termékismertető Magas üzembiztonság Karbantartásmentes Biztonságos, látható földelés és állásjelzés Környezetbarát Kompakt Alkalmas alállomás automatizálására

Részletesebben

Kváziautonóm napelemes demonstrációs áramforrás SOLART-SYSTEM KFT. Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése

Kváziautonóm napelemes demonstrációs áramforrás SOLART-SYSTEM KFT. Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése SOLART-SYSTEM KFT. Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése 1112 Budapest XI. Gulyás u 20. Telefon : 246-1783 Telefax : 246-1783 e-mail: mail@solart-system.hu web: www.solart-system.hu KVÁZIAUTONÓM

Részletesebben

A 18142 típusú tápegység felhasználható minden olyan esetben, ahol 0-30V egyenfeszültségre van szükség maximálisan 2,5 A terhelıáram mellett.

A 18142 típusú tápegység felhasználható minden olyan esetben, ahol 0-30V egyenfeszültségre van szükség maximálisan 2,5 A terhelıáram mellett. Analóg DC tápegységek: 18141 típ. DC tápegység, 30V/1,2A Kijelzı: 1 db mőszer A 18141 típusú tápegység elektronikus készülékek tápfeszültség ellátására alkalmas, de felhasználható minden olyan esetben,

Részletesebben

Napenergia hasznosítás

Napenergia hasznosítás Fókusztéma - üzemeltetőknek Napenergia hasznosítás Szoláris potenciál (éves szoláris hozam) Fa Lignit Földgáz Tüzelőolaj A tájolás és a meredekség hatása az energiahozamra Tájolás (fok) Nyugat Kelet Délnyugat

Részletesebben

Nagyépületek nagy megbízhatóságú villamos energiaellátása

Nagyépületek nagy megbízhatóságú villamos energiaellátása Nagyépületek nagy megbízhatóságú villamos energiaellátása Dr. Szandtner Károly BME Villamos Energetika Tanszék Novotel 2010. november 10. Előadás vázlat: Megbízhatósági igény villamos energiaellátó rendszerekben

Részletesebben

Kisfeszültségű energiaelosztás

Kisfeszültségű energiaelosztás Prisma Plus Pack elosztószekrények 160 A Alkalmazási javaslat Kis és közepes tercier (szállodák, irodák üzletek ) épületeknél, 160 A-ig. Összeépítve a Compact NR, és Multi9 termékcsaládokkal költséghatékony

Részletesebben