Szim Salom Hírlevél HANUKA PARTI ÁLLÁSFOGLALÁS. December 26-án, pénteken tól. Hozzatok december január / 5769 kiszlév - tevet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szim Salom Hírlevél HANUKA PARTI ÁLLÁSFOGLALÁS. December 26-án, pénteken 16.30-tól. Hozzatok. 2008 december - 2009 január / 5769 kiszlév - tevet"

Átírás

1 Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa 2008 december január / 5769 kiszlév - tevet ÁLLÁSFOGLALÁS MIÉRT ALKALMATLAN A MAZSIHISZ ÁLTAL ÖSSZEHÍVOTT MAGYAR ZSIDÓ KONGRESSZUS A MAGYAR ZSIDÓSÁG DEMOKRATIKUS KÉPVISELETÉRE? Alulírott szervezetek és magánszemélyek megbeszélést tartottunk a MAZSIHISZ által november 16-ára meghirdetett Magyar Zsidó Kongresszus ügyében. Egyetértettünk abban, hogy a MAZSIHISZ-nek a kongresszuson való részvételre vonatkozó feltételei számunkra nem elfogadhatóak. A MAZSIHISZ érdekképviseleti monopóliumának megszüntetésére, más anomáliák fölszámolására, a valóságot jobban tükröző keretek kialakítására a kongresszus alkalmatlan. Egyetértünk abban, hogy a MAZSIHISZ jelenlegi öndefiníciója, mely szerint ő a honi zsidóság általános képviselője, nem felel meg a valóságnak. A MAZSIHISZ jelenlegi szervezeti formájában nem alkalmas arra, hogy hitelesen és átfogóan képviselje akár a szekuláris, akár a vallásos hazai zsidóságot. Ezen a tényen a Magyar Zsidó Kongresszus sem változtat, hiszen a fölhívás szerint a résztvevők évente egyszer, jogi vagy intézményi következmények nélkül elmondhatnák ugyan észrevételeiket, ám a kongresszus tényleges döntési jogkör és fölhatalmazás híján a plurális érdekképviselet ellátására alkalmatlan volna. Alulírottak ezért úgy döntöttünk, hogy kerekasztalt hívunk össze, melyen a magyarországi zsidó közösség ismert képviselői és szakemberek kifejthetik, mik egy valóban demokratikus képviselet ismérvei és működési feltételei. Az ott megfogalmazott álláspontokat ismertetni fogjuk a nyilvánossággal és a MAZSIHISZ-szel is, utóbbit arra bíztatva, hogy a kerekesztal munkájából a maga részét kivéve a demokrácia látszatának fönntartása helyett a valódi, plurális demokrácia megteremtésén munkálkodjék. A kerekasztalon folytatott párbeszéd nyitott, minden zsidó szervezet és magánszemély aktív részvételére számítunk. Budapest, november 14. ALÁÍRÓK: Bét Orim Reform Zsidó Hitközség (a World Union for Progressive Judaism tagszervezete) Kálmán Gábor elnök Dr. Raj Ferenc rabbi HANUKA PARTI December 26-án, pénteken tól gyerekprogrammal, hanukai és sábáti gyertyagyújtással, rövidített sábáti istentisztelettel, piknik vacsorával, látkesszal és fánkkal, hanukai tanulással, játékkal, énekkel-tánccal (DJ President). Hozzatok hanukiát, hozzá 7 gyertyát, olajos ételeket, egyéb húsmentes ételeket, szeszes és szeszmentes italokat! Marom Klub Egyesület (a Maszorti Olami tagszervezete) Bende Gábor elnök Szim Salom Progresszív Zsidó Hitközség (a World Union for Progressive Judaism tagszervezete) Radvánszki Gábor elnök Kelemen Katalin rabbi (Kapcsolódó cikk a 3. oldalon!)

2 Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa Rabbi: Kelemen Katalin , Szim Salom Progresszív Zsidó Hitközség Szim Salom Egyesület Tiszteletbeli elnökök: Jeffery Rose, Ernest Bello Elnök: Radvánszki Gábor Vezetőség: Budai Miklós, Gárdos Bernadett, Guba Gergő, László Klári, Rákosi Éva Gazdasági vezető: Jesse Weil Ügyvezető: Szabados Judit Szerkesztőség: Szerkesztő: Budai Miklós Szakmai konzulens: Kelemen Katalin , Honlap: Radvánszki Gábor Írásokat elektronikus formában a szerkesztő címén, kéziratban a Szim Salom levelezési címén, vagy az irodán keresztül fogadunk és várunk. Következő lapzárta december 31-én! Levelezési cím: 1125 Bp., György A. u. 19/A Tel./Fax/Üzenet: Web: Egyesületi adószám: Egyesületi HUF számla: UniCredit Bank Egyesületi USD számla: UniCredit Bank Hitközségi technikai szám: 1373 Hitközségi HUF számla: UniCredit Bank Hitközségi USD számla: UniCredit Bank Irodavezető: Szabados Judit Titkárság: V. kerület, Tüköry u. 3., II. emelet Irodai órák: hétfő, csütörtök: kedd: szerda: péntek: Oneg Sábát koordinátor telefon: Köszönet Gárdos Detti, Guba Gergő, Hemera Ákos, Kelemen Kata, Köteles Zsuzsa, Köves Kati, Németh Zsuzsa, Iris Shrigley, Sós Kati, Radvánszki Gábor, Szabados Juci és Jesse Weil pénzadománnyal segítette közösségünket szívből köszönjük! Köszönjük Radvánszki Gábornak és csapatának: Köteles Zsuzsának, Guba Yvettnek és Gergőnek, Rákosi Évának, Orosz Eszternek és Bojtor Johannának, hogy megszervezték és sikeresen lebonyolították a Gefen kórus adománygyűjtő koncertjét. Köszönet Rákosi Évának, hogy zseniális süteményeivel és a Kreatív Műhely selyemfestményeivel hírét vitte közösségünknek a Judafesten. Mazal tov S z í v b ő l g r a t u l á l u n k P e r c z e l A n n á n a k a b b ó l a z a l k a l o m b ó l, h o g y a z i d é n ő n y e r t e e l a M a g y a r Z s i d ó K u l t u r á l i s E g y e s ü l e t A M a g y a r Z s i d ó K u l t ú r á é r t d í j á t. A n n a t e l j e s í t m é n y é t é s a z e l i s m e r é s s ú l y á t j e l z i, h o g y a d í j a t e z e l m ú l t é v e k b e n o l y a n k i v á l ó s á g o k k a p t á k, m i n t K e r t é s z I m r e, J a n c s ó M i k l ó s, K o m o r ó c z i G é z a é s S z a b ó I s t v á n. A z ü n n e p é l y e s d í j á t a d á s a d e c e m b e r é n a G u n d e l É t t e r e m b e n r e n d e z e n d ő M A Z S I K E H a n u k a b á l o n l e s z. Mázl tov Kepecs Ferinek Linda nevű unokája megszületése alkalmából! Hetiszakaszok December 6. Vájéce, 1. Mózes 28:10-32:3 December 13. Vájislách, 1. Mózes 32:4-36 December 20. Tevet hó megáldása Vájésev, 1. Mózes December 27. Sábát Hanuka, Ros Chódes Mikéc, 1. Mózes 41-44:17 Január 3. Vájigás, 1. Mózes 44:18-47:27 Január 10. Vájéchi, 1. Mózes 47:28-50:26 Január 17. S mot, 2. Mózes 1-6:1 Január 24. S vát hó megáldása Vá éra, 2. Mózes 6:2-9 Január 31. Bo, 2. Mózes 10-13:16 2

3 A szekesztőtől Egyet előre, kettőt hátra November 16 án megalakult a Magyar Zsidó Kongresszus A MAZSIHISZ márciusi közgyűlésén döntött arról, hogy saját konzultatív testületeként évente legalább egyszer összehívja a magyar zsidó szervezeteket. A MAZSIHISZ szerint a Kongresszus célja, hogy biztosítsa a zsidóságot érintő valamennyi kérdés széleskörű és demokratikus megvitatását. Ezzel szemben már a kongresszusnak a MAZSIHISZ alapszabályában lefektetett egyes működési szabályai és létrehozásának indoklása is alig leplezték, hogy a lépéssel a MAZSIHISZ saját, megingott legitimizációját igyekszik megerősíteni a nyilvánosság előtt. Az alapszabály gondoskodik ugyanis arról, hogy a kongresszust a MAZSIHISZ vezetői vezessék, és a testület ne hozhasson a résztvevő szervezetekre így a MAZSIHISZ-re nézve kötelező határozatokat. Amit természetesen senki nem kifogásolna, sőt igen helyénvalónak találna, ha rendelkezésre állnának valódi demokratikus struktúrák a MAZSIHISZ-en kívüli vallásos és szekuláris zsidóság reprezentációjára és érdekérvényesítésére. Ettől azonban igen távol állunk. Az alternatív zsidó csoportok, hitközségek és világi szervezetek egyre határozottabban követelik: a MAZSIHISZ ne lépjen fel többé a a honi zsidóság általános képviselője -ként, és sürgetik a hiányzó demokratikus struktúrák kialakítását. (Tudjuk, ennek jelentősége nem csak szimbolikus: az alternatív szervezetek többsége részesülni szeretne abból, a magyarországi zsidóság egészét megillető diplomáciai és anyagi támogatásból, amit a Magyar Állam a ma kizárólag a MAZSIHISZ-nek juttat.) Erre válaszul a MAZSIHISZ olyan tanácskozást hívott össze, amely legjobb esetben is csak arra alkalmas, hogy a MAZSIHISZ-ből kirekesztett vagy oda belépni nem kívánó elégedetlenek aprósütemény mellett újra elmondhassák azt, amit már számos alkalommal elmondtak és leírtak, s amit a MAZSIHISZ is pontosan tud. Ugyanakkor a minden, magát magyar zsidóként meghatározó, önálló jogi személyiségű vagy jogi személyiség nélküli csoport részvételét megengedő tanácskozás arra is alkalmas lehet, hogy a kívülálló vagy felületes szemlélő számára a demokrácia látszatát keltse, a MAZSIHISZ-t pedig befogadó ernyőszervezetként láttassa. Mint arról korábban hírt adtunk, a Szim Salom vezetősége a MAZSIHISZ vezetői részéről érkezett meghívásra nyílt levélben válaszolt, melyben üdvözölte a nyitás gesztusát, ugyanakkor jelezte a kezdeményezés nyilvánvaló demokrácia-deficitjéből adódó aggályait, és kijelentette, hogy a fennálló feltételek mellett nem vesz részt a kongresszuson. Egyben felvetette egy egyenrangú partnerek együttműködésén alapuló kerekasztal lehetőségét, melynek célja a magyarországi zsidóság előtt álló közös kihívások megvitatása volna. A kongresszus előtt néhány nappal a Szim Salom, a Bét Orim és a Marom a jelen hírlevél címoldalán is olvasható közös állásfoglalásban indokolta távolmaradását. Radvánszki Gábor, hitközségünk elnöke a szombat.org honlapon fórumozók kérdéseire válaszolva kifejtette: Maga az alapgondolat, hogy párbeszédet kell indítani helyes, de a formáját nagyon eltévesztették. Csak meg kell nézni a felhívást és az ideiglenes működési szabályzatot melyet előzékenyen megírtak előre. A «bizottságozásosdi» szintén álságos, amikor alapvető kérdések tisztázására lenne szükség. Radvánszki Gábor leszögezte: A Szim Salom nem a neológ kiléket, rabbijaikat vagy világi vezetőiket kritizálja. A MAZSIHISZ olyan jellegű fellépését tartjuk alapvetően problémásnak, ahol a teljes magyar zsidóság nevében lépnek fel. Hogyan is képviselnék, hiszen legalább ötfajta zsidó vallási irányzat van jelen Magyarországon, és ők ebből maximum kettőt képviselnek? Raj Ferenc rabbi ennél tovább ment a kritikában. A kongresszust előkészítő bizottságban részt vevő, majd onnan kilépő Bét Orim hitközség rabbija kemény hangú levelében úgy fogalmazott: a MAZSIHISZ folytatja a rosszemlékű Magyar Izraeliták Országos Képviselete (MIOK) politikáját, diktatórikus módszereket alkalmaz. Az EMIH, melyről egy darabig úgy tűnt, kész a nem ortodox hitközségekkel együtt aláírni az állásfoglalást, végül mégse tette. Ehelyett a kongresszussal egyidőben sajtótájékoztatón fejtette ki a MAZSIHISZszel szemben érveit. A kongresszuson mintegy hetven szervezet vett részt, elsősorban természetesen a MAZSIHISZ taghitközségei és templomkörzetei, akik ily módon többszörösen is képviseltetve voltak. Részt vett továbá számos civil szervezet a MAZSIKE-től a Szenvedélybetegeket a Leszokásban Támogatók Egyesületetének zsidó lisztopiát-érzékenyek csoportjáig. A parttalanná váló vitákkal és személyeskedésekkel tarkított, kádári időket idéző kongresszust leginkább saját tisztségviselőinek megválsztása és működési szabályainak megalkotása kötötte le. A tanácskozás eredménye, hogy döntöttek hat bizottság megalakításáról, és megválasztották azok elnökeit. A bizottságoknak tagsága, hatásköre, eszközei egyelőre nincsenek, mint ahogy azt sem sikerült megfogalmazni, mivégre is ült össze a testület. Talán majd a következő, február 22-re kitűzött ülésen. 3

4 (A kongresszusról videobeszámoló látható a mr nem szakadtovbb.html oldalon.) A MAZSIHISZ természetesen sikerként értékelte a kongresszust, és saját szempontjából ez így is van: a civilek megjelenésükkel megteremtették a legitimitás valamilyen szintű látszatát. A demokratizálódás megindítása helyett tehát aligha meglepően annak elodázását, a status quo megerősítétését hozta a rendezvény. Ráadásul a kongresszust követő napokban az Alkotmánybíróság elutasította az EMIHnek a Magyar Állam és a MAZSIHISZ mint a honi zsidóság általános képviselője közötti megállapodások alkotmányosságát firtató beadványát. Az AB-határozatot lobogtatva a MAZSIHISZ azonnal erős ellenkampányba kezdett, s a nagy lendületben még arról is megfeledkezett, hogy visszautasítsa Sólyom László meghívását a történelmi egyházak vezetőinek rendezett államfői fogadásra. Tudják, a flódnisra. Pedig a köztársasági elnök újra normakontrollra küldte a gyűlöletbeszéd-törvény legújabb, az Országgyűlésben már jóváhagyott változatát. Hová is? Az Alkotmánybírósághoz. Budai Miklós A rabbi tollából Az Európai Rotary Konferencia meghívására december 7-én részt vettem bécsi rendezvényükön. Ez úton is nagyon köszönöm Szim Salom tagtársunknak, dr. Berend Richárdnak, a Rotary Klub Budapest volt elnökének, és feleségének, Juditnak nagylelkű, segítő közreműködését és kitüntetően kedves, figyelmes vendéglátását utunkon. A konferencia vallásközi istentiszteletén egy református, egy katolikus és egy muszlim kollégával osztottam meg a szószéket. A Lukács evangéliumában idézett tórai mondatok a dróséinkhoz egyéni reflektálásra ajánlott közös szöveg részét képezik. Az egységről és a másságról Elhangzott a Rotary Európai Konferenciája vallásközi istentiszteletén Bécsben, december 7 én Mi az az út, amely az örök élethez vezet? fogalmazza meg univerzális spirituális kérdésünket egy törvénytudó Lukács Evangéliumában. A válasz rá a Tórából (az Ószövetségből), közös örökségünkből érkezik: két híres tórai mondat (5 Mózes 5:6; 3 Mózes 19:18) összekapcsolásával és együttes felidézésével. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből és minden erődből és teljes elmédből; és a te felebarátodat, mint magadat. (Lukács 10:27) és minden erődből, héberül uv chol m odechá fordítható úgy is: minden tehetségeddel; képességeddel; lehetőségeddel - s ugyanez a szó azt is jelenti: nagyon. Mindez azt sugallja, hogy ez a feladat nem könnyű. Vajon miért nem? Az ok a tórai kontextusban: az ezt a parancsot megelőző versben rejlik: Halljad Izrael, az Örökkévaló a mi Istenünk, az Örökkévaló egy! A kulcsszó itt az echad : az 'egy', az 'egyetlen'. A zsidó gondolkodásban Isten egy-ségének fogalma nem mennyiségi jellegű, és nem kizáró. Ellenkezőleg, Isten egy-sége a teljességet hordozza, egy olyan egységet, amely magába foglalja a világ minden különbözőségét, az igazság sokszínűségét. Például a Tóra 70 (azaz végtelen számú) arcá -ról beszélünk szép példa isteni ihletésű Szentírásunk sokféleségének kifejezésére. Egy ilyen komplex Isten elfogadása és szeretése azonban nehéz. Egy híres midrás (zsidó legenda) elmeséli, hogy hogyan keletkezhetett a monoteizmus e deklarációja. Jákob haldoklik. Halálos ágya körül összegyűlnek a fiai, hogy búcsút vegyenek apjuktól. Az idős ember, aki élethosszig tartó szellemi útkeresése egy meghatározó pontján az Izrael nevet nyerte el, most aggódik. Vajon túléli-e őt majd hite? Vagy halálával elenyészik legdrágább kincse? Szorongását, kételyeit megosztja gyermekeivel. S amit a fiúk kórusban válaszolnak erre: Halljad Izrael, az Örökkévaló a mi Istenünk, az Örökkévaló egy. 12 erős egyéniség; 12 egymástól markánsan különböző személyiség: a majdani 12 törzs, s egy jövendő nemzet ősatyjai mégis készek arra, hogy egyéni különbözőségeiket integrálják az Egy Isten szolgálatában. A Lukács szöveg Isten szeretetének parancsát összeköti a Tóra u.n. aranyszabályával: az emberek szeretetének parancsával. V áhávtá l réáchá kámochá Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat. E mondat hagyományos zsidó értelmezése: Viselkedj másokkal úgy, ahogyan te szeretnéd, hogy mások viselkedjenek veled. A felebarátod vonatkozhat egyénekre, társadalmi osztályokra, vallásokra, nemzetekre Ez a mindenkori másság kezelésére vonatkozó örök aranyszabály. 4

5 Könnyű szeretnünk a hozzánk hasonlókat. Sokkal nehezebb olyan valakit szeretnünk, aki nem olyan, mint mi vagyunk pl. a feketéket, a szegényeket, a betegeket, az áldozatokat stb. mert erőfeszítést kell tennünk a köztünk lévő távolság áthidalására. A Tóra így folytatja a tanítást: mert ti magatok jövevények voltatok Egyiptomban. Együttérzés amely saját tapasztalaton alapul. A Rotary mozgalom tevékenységét megismerve, és néhány Rotary klubbal személyesen is kapcsolatban lévén az az érzésem, mintha a Rotary tagok mind jövevények lettek volna Egyiptomban. Az Önök együttérzése a szükséget szenvedőkkel feketékkel, szegényekkel, betegekkel, áldozatokkal, az Önök aktív támogatása és gondoskodása szép példája a másság -gal való helyes és követendő bánásmódnak. Ez a konferencia a Rotary közép- és kelet-európai megújulásának 20. évfordulóját ünnepli. Büszke vagyok arra, hogy épp abból az országból jöttem, amelyben a poszt-kommunista államok közül elsőként született újjá a Rotary mozgalom a II. világháború után. A magyar Rotary Klub Budapestet éppen 20 évvel ezelőtt alakította meg az alakítás napjaiban elhunyt dr. Dán Jenő nemzetközi jogász, zichrono livráchá, emléke váljék áldássá. Alig tudok elképzelni fontosabb dolgot a mai világban, mint olyan tevékenységet, amely a másságot integrálva dolgozik a világ jobbá tételén. Isten áldja a Rotary klubok vezetőit és tagjait. Kelemen Katalin Élmény Az alábbiakban két Szim Salom tag, László Klári és Jesse Weil próbálta meg néhány bekezdésbe sűríteni három igencsak tartalmas nap élményeit: mindketten a november elején megtartott Keset zsidó közösségi és kulturális fesztivál egy-egy metsztét mutatják be. Amíg el nem felejtem... Szubjektív beszámoló a Kesetről November Három nap zsidó kavalkád, zsidó kavargás a Budai Sport Hotelben. Sajátos építészeti alkotás ez a szálló, a hatvanas-hetvenes évekből. Megkopott, valaha volt eleganciáját barátságossággal ellensúlyozza. Egybeolvad itt vendég és vendéglátó, önkéntes és résztvevő, kondért húzó szakács és Tóratekercset cipelő bóher. Babák totyognak, babakocsik ütköznek a földszinti folyosón, konyhazajos aláfestés mellett üldögélünk jéghideg teremben, majd melegünk lesz kicsi szobákban. Az emeletekről lenézve alant középen a piactér, az agóra, a nyüzsgés. Programidőben és nem programidőben telve álldogáló, üldögélő, beszélgető, vagy csak nézelődő kesetnyikekkel. Néha valaki áthalad a színen fürdőruhában, teniszruhás kisasszony igyekszik szobájába, azt mondja kapuéráról jön. Hát viccesen jó ez a tér. És mi itt a komoly? Mert az is akad. A program kínálata sokat ígérő, izgalmas, néha meglepő, ritkábban mulatságos. Beszámolóm nem lehet más, mint szubjektív, hisz a magam választotta programokról számolok be, és ez csak egy kis szelete a nagy tortának. Talán más fogyasztók, résztvevők is írnak még a Kesetről. Igy lenne teljes a kép. Péntek délelőtt kalácssütés. Korban, nemben, nációban vegyes társaság. A leglelkesebbek a gyerekek, de még férfiakat is odacsalunk, majd nagy társalgás indul ki honnan jött, közös nyelvünk a tradíció, a múlt, neveinket magyarázzuk, felidézzük hogy volt ez nagyanyánknál, mit tudott anyánk, én lányommal dicsekszem, minden pénteken barcheszt süt s beszélgetésünk gazdagságától már kinyílik a tér, Európa, a nagyvilág felé. Vándorló zsidók kalácsot sütnek, együtt, péntek délelőtt Ebédnél már megérint Izrael is, humusz, thina, szezámos pirítós, ízek, illatok. S ez így lesz végig. Kora délután filmet nézünk. Rékai Miklós vetíti a Hanukarácsonyt. A Dunatáj Alapítvány dokumentumfilmje azt vizsgálja, hogy a szimbolikus jelentésű közterek birtoklásáért folyó háború keretében a lubavicsi közösség nyilvános hanuka ünnepe milyen politikai reakciót váltott ki, hogy a liturgikus ünneplés szövegei akár a párbeszéd elemeit is képezhetnék zsidók és keresztények között, valamint hogy a családokban hogyan valósul meg az együttélés. (Nézzétek meg, nézzük meg együtt, a Szim Salom is benne van a filmben.) A Szim Salom szombatfogadása délután négykor meleg otthonosságot sugároz, befogadó, nyitott, hívogató. Üvegfalú földszinti termünkbe benézve néhányan nem is állnak ellen, s bejönnek. Jó érzés hogy ismerősen együtt vagyunk, s jó érzés, hogy mások is kíváncsiak ránk. Néhányan három napra barátainkká szegődnek, talán később is eljönnek közénk. 5

6 Mit is lehetne csinálni még szombati vacsora előtt, kicsit korgó gyomorral, mint Hegedűs Pál és a mi Radvánszki Péterünk havrutáján, közös tanuláson résztvenni. A cím csábító: Elfeledteti-e az új szerelem a régit? A Babilóni Talmud egy részét tanulmányozzuk. Bepillantunk a talmudtanulás hagyományos módszertanába, a módszer felépítésébe. Azt hiszem, van még mit tanulnunk, tanulnom.. A pompás szombati díszvacsora fénypontja, hogy nagy kosarakban előkerülnek magunk készítette kalácsaink, mindenki boldogan viszi asztalához. Én is megérzek most valamit az asszonyok szombati öröméből. Félálomban is kacagtató a Tabuk nélkül címet viselő, humorban tobzódó zsidó Heti hetes. Nagy hírek kis világunkból. Hírolvasás, kommentálás. Borgula András a legtöbb nyíltszini tapsot kapja frenetikus, nemcsak kommentál, játszik, rögtönöz, kis színházat ad elő. A többiek: Heisler András, Balázs Gábor, Vadász Éva és Katz Petra méltó társak, ugyancsak kiváló a moderátor Vermes Gábor. (És még szebb is, mint a Jáksó!) Egy ilyen nap után édes a pihenés. És volt este és lett reggel. Sabbat. Pompás reggeli, halvával, édes túróval, sok földi jóval. Kicsit Ági-nénis-Szarvasos, de mégis más. A Szim Salom istentisztelet házhoz jön, mert csak ki kell lépnünk szobánkból és átsétálni a szemben lévő ajtóhoz. Haláchikusan rendben a távolság, biztosan nem szegem meg a szombati határt. Tagjaink és néhány vendég, új barát a résztvevők. S élmény a heti szidra, a Lech lecha megbeszélése rabbink vezetésével. A kávészünet után ortodox és reform párbeszédben folytatódik a hetiszakasz-magyarázat. Raj Ferenc és Dov Levi párbeszélnek. Nem vagyunk sokan, de nagyon figyelünk. Két rabbi, két különböző felfogás a zsidóságról. De barátságban megférnek egymás mellett, még egymás hátát is meglapogatják a végén. A következő programom? Restelkedve, de bevallom egy jóféle délutáni alvás. A szombat öröme. Hogy mit hagytam ki? Programfüzetemben bejelölve: Mandl Péter: Elrendeltetés és saját választás. Hőseink mítoszai. Noé, Mózes, Sámson. Remélem, jövőre is lehet velük találkozni. A Szim Salom havdala, a szombat immáron számunkra hagyományos búcsúztatása ismét új embereket vonz közénk. Egymást átkarolva búcsúztatjuk a hetet, elmondjuk és elénekeljük a jó hetet. mondatot a világ sok nyelvén. Én közben az ezeken a nyelveken szóló barátaimra gondolok, s megint kitágul a tér Európa és a világ felé. Immáron elválasztottuk a szentet a profántól, az ünnepet a hétköznapoktól. De hét nap múlva majd újra énekeljük: Jó hetet. Jó hetet. S következik Kertész Péter beszélgetése Vitray Tamással, ami a szerző most megjelent könyvének címét viseli: Kiképzés. Megtudjuk azt is, hogy ők ketten unokatestvérek, Vitray nagyszülei is a Kertész nevet viselték. Vitray a könyvében születéskor kapott nevén, Kisneufeldnek hívja magát, ez arra utal, hogy, zsidóságát amit ugyan soha nem tagadott, de nem is hangsúlyozott különösen mostantól nyíltan vállalja. A beszélgetésben meg is indokolja ezt a vállalást: ami most Magyarországon történik, rasszizmus, Gárda, cigányok gyilkolása arra indította, hogy kilépjen a származását diszkréten elfedő félhomályból és megírja gyerekkorának, egy budapesti zsidó kisfiú gyerekkorának történetét. A beszélgetés katartikus pillanatában az Auschwitzban maradt anyát, Annust kereső kisfiú könnyeit látjuk. S a várva-várt, igazi szellemi élmény is eljön. Rejtélyes a cím: Vallási hős erkölcsi tabu. Hárman Gyenge Zoltán, szegedi egyetemi tanár, Balázs Gábor, az Amerikai Alapítványi iskola igazgatója és Dov Levi, rabbi és ugyanott vallási igazgató beszélgetnek. A tárgy Kierkegard Félelem és reszketés című írása, melyben igen részletesen és a keresztény tradíciótól némileg eltérően foglalkozik az ábrahámi áldozathozatal kérdésével. A probléma középpontjában két kérdés áll: lehetséges-e, hogy egy etikailag, jogilag elítélendő tett vallási értelemben igazolást nyerjen? Azaz az etikai, teleológiai felfüggeszthető-e az isteni parancs alapján? Illetve lehetséges-e a tettet megalapozni azzal, hogy az abszurd erejénél fogva minden lehetséges? A beszélgetés során Kierkegard mellett két 20. századi, kiemelkedő zsidó filozófus, Soloveitchik és Leibowitz gondolatait is megismerjük Izsák megkötözéséről. Késő este fergeteges koncert, zsidó zene, klezmer, népszerű dallamok jazz beütéssel, magas szinten. Az együttes neve: Shkayach. Vasárnapra is maradt még látni-hallanivaló. A piactér addigra igazi hirdetőközponttá vált, szellemes cédulákkal, feliratokkal, a Szim Salom szépséges selyemfestéseivel, a mindig teli székekkel körbevett, sütit, kávét, teát, ásványvizet kínáló bárpulttal. Délelőttre két program ígérkezik számomra érdekesnek. Az egyik Wattamány Gyula teológus előadása ami a Miért utáljuk egymást? izgalmas címet viseli. Tárgya az egyházközi gyűlölködés története. Megtudjuk, hogy bár gyakran hallunk közös zsidókeresztény erkölcsi hagyományról, sokkal kevesebb szó esik a zsidó és keresztény vallás közötti ellenségeskedésről, ami pedig ennek a közös múltnak a megkerülhetetlen részét képezi. Pataki Éva Unokák című filmjét sok kritika éri, heves vita bontakozik ki a vetítés után. A film arra a kérdésre keres választ, hogy lehet-e párbeszéd zsidó identitású és jobboldali felfogású fiatalok között? S feltesz egy újabb kérdést: milyen mértékben áldozatai a fiatalok a szüleik, nagyszüleik által megélt traumáknak (Trianon, Holokauszt, ötvenes évek terrorja ), s azok elhallgatásának? A felkért hozzászólók, két fiatal szakember, Vince Kata Zsófia 6

7 antropológus és Gellér-Varga Zsuzsa, bár nem egyforma hevességgel, de bírálják a filmet. Felületesnek, túl sokat markolónak, s a rendezői szándékokból keveset láttatónak tartják. Érzéseim hasonlóak. De megfontolandó a rendező közlése is, mely szerint a színvonalas jobboldali fiatalok nem voltak hajlandóak kamera előtt nyilatkozni. Vasárnap délután van. Lassan vége a Kesetnek, de még vár egy kerekasztal beszélgetés. A Vér Tisztátalan némber című programban nők beszélgetnek az egyik legintimebb zsidó női kérdésről, a tisztátalanság kérdéséről. ( Héberül: nidda, a szexuális érintkezés tilalma a nők havi vérzési periódusában, a tilalom feloldása és a mikve rituális fürdő szerepe.) Három nő, három irányzat képviselője, Kelemen Katalin rabbi a reform irányzat, Peresztegi Ágnes a modern ortodoxia, Margit Patricia a maszorti (konzervativ) irányzat álláspontjáról beszél, egy negyedik nő, Toronyi Zsuzsa moderálásával. Néhány férfi is idemerészkedett, a kissé hűvös, konyha meletti terembe. A beszélgetés izgalmas kezdete egy hosszabb, mélyebb, elemző gondolatsornak, talán egy sorozatnak, melyben a zsidó nőt érintő ebben a beszélgetésben is felmerülő kérdésekre kapunk majd választ. Most látom, hogy öntudatlanul is áttértem a jövő időre. Mert november 9-én délután, a köszönetek és az elköszönések sietős délutánján már a jövő évi Keset homályos képe derengett fel a sötétedő ég horizontján. Jövőre, veletek valahol. László Klári Keset-Limmud A Jewish Culture Feast in Budapest The 2008 Keset/Limmud Conference on the weekend of Nov. 7-9 was a tremendous success. About 20% of the programs were given in English, and I can only report on that part, which itself was a great experience. The main themes of the weekend were Taboos, Blood, Journey and Heros. For me the highlight of the weekend were two programs led by Dr. Edward Breuer, professor of medieval and modern Jewish history at Hebrew University in Jerusalem. His guidance through a study on the changing interpretations of the Akkeda (the binding of Issac) story from the Torah was very enlightening and also very informative about the study methods of traditional Jewish scholars. The opening question was, Who is the hero of the story? The discussion started with some comments on the Torah text itself; what conclusions we might draw from what is written and what is omitted. This was followed by a commentary by Philo on the story with emphasis on it's hellenistic attitudes on the roles of Abraham and Issac, and a conclusion that Abraham is the hero. Next came a look at a text called Midrash Rabbah from about the 7 th century CE, wherein both Abraham and Issac can be regarded as heros, with the help of many retroactive textual justifications.this was followed by the Hasidic interpretation of Rabbi Mordechai Leiner of Izbica that God did not really ask Abraham to sacrifice Issac, but only to place him on the altar. Abraham had faith that God would not let him kill his son because of the earlier promise that Issac would be his seed to populate the earth. The last texts studied were three modern Israeli poems, all looking with horror on the thought that God could ask for such a sacrifice, even as a test of faith. One of them suggests that the real hero was the ram, which did lose its life. But there many other highlights to the weekend. Konstantin Akinsha gave a very interesting introduction to the Supremacist artistic movement led by Kazimir Malevic in Vitebsk in the 1920's. This was a group of Russian Jewish artists who were more interested in ideological and abstract aspects of art than in expressing their Jewishness, contrary to Chagall, who did spend a short time in Vitebsk with them. For the theme of Blood, Christiana Facchini from Bologna and Agi Peresztegi from Budapest gave interesting insights into the possible interpretations of the life of Zipporah, wife of Moses, about whom the Torah says surprisingly little. It included speculations on the story of Moses circumcision by his wife. The theme of circumcision and blood was discussed much more fully in a round table where proponents and opponents argued medical, sexual, and traditional reasons for whether the practice should be kept or discontinued in the Jewish community. Surprisingly to me, the reluctance to circumsize among Hungarian Jew in recent decades did not get mentioned. On the lighter side, and returning to the theme of Heroes, Frank Stern, from Vienna, showed hilarious bits of movies about politically incorrect Jewish heros, and also about women in Israeli society. Michael Miller made a light/serious presentation about Jewish beauty queens, going back to Queen Esther, and ending up with the Queen Esther beauty contests in Tel Aviv in modern times. But he concentrated on Boske Simon, the Miss Hungary of 1929, who went on to become Miss Europa, and then competed for Miss Universe in Hollywood, and on a Jewish beauty queen pageant in Poland where most of the contestants didn't look particularly Jewish. Finally Eran El-Bar from the Szochnut in B.P. gave a very interesting demonstration lecture on how he composed music on Jewish musical themes, ending with a beautiful recording of poem by Primo Levi that he had set to music that used the first theme he introduced. Jesse Weil 7

Szim Salom Hírlevél. Jom Hásoá. Jom Háácmáut. Szim Salom Családi Tábor

Szim Salom Hírlevél. Jom Hásoá. Jom Háácmáut. Szim Salom Családi Tábor Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa 2010 április / 5770 niszán-ijár Jom Hásoá Április 12 én, hétfőn 18 órakor emlékezzünk együtt a Soában meggyilkoltakra,

Részletesebben

EGY PALETTA SOK KONCERTTEL

EGY PALETTA SOK KONCERTTEL EGY PALETTA SOK KONCERTTEL GÖDÖR I SZEPTEMBER 9. I VASÁRNAP 16:00 I ELŐADÁS A MODERN ZSIDÓ ZENÉRŐL 17:30 I SLAM POETRY BACKDOOR ÉS AKKEZDET PHIAI 19:00 I TRITON 20:30 I CHALABAN 22:00 I COOLOOLOOSH 24:00

Részletesebben

RID 2011 nyertese: A kis kavics, Lovas Ildikó regénye. Hobo is segít, hogy legyen passzív háza a fogyatékosoknak

RID 2011 nyertese: A kis kavics, Lovas Ildikó regénye. Hobo is segít, hogy legyen passzív háza a fogyatékosoknak 4. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM 2011. DECEMBER ÁRA: 1500 FT; 7 EUR RID 2011 nyertese: A kis kavics, Lovas Ildikó regénye Hobo is segít, hogy legyen passzív háza a fogyatékosoknak Fiatal rotarysok játszóteret építettek

Részletesebben

Tartalom. Eseménynaptár 10 MCSE pontszerzõ alkalmai a 2010-es évben: 10

Tartalom. Eseménynaptár 10 MCSE pontszerzõ alkalmai a 2010-es évben: 10 Tartalom Beköszöntõ 3 Elnöki beszámoló 4 A Tanulmányi Bizottság beszámolója 7 Eseménynaptár 10 MCSE pontszerzõ alkalmai a 2010-es évben: 10 Vándorgyûlés, 2009, Sopron 11 Csigó Katalin: A visszajelzések

Részletesebben

A színfalak mögött: bemutatkoznak az Alef Kids madrichképzősei

A színfalak mögött: bemutatkoznak az Alef Kids madrichképzősei 2015. április 24. ה' אייר תשע"ה 17. évfolyam 31. szám SÁBESZ Kiadja: Chabad-Lubavics zsidó nevelési és oktatási egyesület Gyertyagyújtás Budapesten: 19.27 פרשת תזריע-מצורע Szombat kimenetele: 20.37 A színfalak

Részletesebben

Városszépító programok a szekszárdi klubban. RID 2010 gyôzetes Szilasi László: Szentek hárfája. Életet ajándékba Gift of Life Magyarország

Városszépító programok a szekszárdi klubban. RID 2010 gyôzetes Szilasi László: Szentek hárfája. Életet ajándékba Gift of Life Magyarország rotary címlap nov:layout 1 12/2/10 7:34 AM Page 1 3. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM 2010. DECEMBER ÁRA: 1500 FT; 7 EUR Városszépító programok a szekszárdi klubban RID 2010 gyôzetes Szilasi László: Szentek hárfája Életet

Részletesebben

jpr / kutatási beszámoló

jpr / kutatási beszámoló jpr / kutatási beszámoló Institute for Jewish Policy Research 2011 Szeptember Zsidó élet Magyarországon: Eredmények, kihívások és célok a kommunista rendszer bukása óta Kovács András és Forrás-Biró Aletta

Részletesebben

A NYUGATI PART EGYETLEN MAGYAR NYELVŰ HETILAPJA ENGLISH PAGE - pg. 6 FÜGGETLEN KÖZÉLETI HÍRÚJSÁG. 21. század tiszta energiáinak szuperhatalmává

A NYUGATI PART EGYETLEN MAGYAR NYELVŰ HETILAPJA ENGLISH PAGE - pg. 6 FÜGGETLEN KÖZÉLETI HÍRÚJSÁG. 21. század tiszta energiáinak szuperhatalmává Vol. 27, Issue 25. Price $ 2.00 A NYUGATI PART EGYETLEN MAGYAR NYELVŰ HETILAPJA ENGLISH PAGE - pg. 6 FÜGGETLEN KÖZÉLETI HÍRÚJSÁG AMHIR.COM AMERICAN HUNGARIAN JOURNAL WEEKLY NEWSPAPER Mailed from Los Angeles,

Részletesebben

Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről. (1Kor 2,2)

Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről. (1Kor 2,2) 2013. ősz XVII. évfolyam 3. szám Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről. (1Kor 2,2) Mi lenne, ha? Mi lenne, ha? egy társasjáték neve.

Részletesebben

dpm drámapedagógiai magazin TARTALOM a Magyar Drámapedagógiai Társaság periodikája DPM 45 2013/1. szám

dpm drámapedagógiai magazin TARTALOM a Magyar Drámapedagógiai Társaság periodikája DPM 45 2013/1. szám dpm drámapedagógiai magazin a Magyar Drámapedagógiai Társaság periodikája DPM 45 2013/1. szám TARTALOM IDEA, Párizs 2 beszámoló Vatai Éva szerkesztésében Emberiskola interjú Jonothan Neelands professzorral

Részletesebben

Világtalálkozó Nyíregyházán - 2005. november 17-19.

Világtalálkozó Nyíregyházán - 2005. november 17-19. תשס"ו חודש כ סלו - sz. 5766. Kiszlév - IX. évf. 1. S ó f ár ב ה 2005. 12. 22. - a Nyíregyházi Zsidó Hitközség lapja עתון של הקהילה היהודית בנירעגיהאזא Világtalálkozó Nyíregyházán - 2005. november 17-19.

Részletesebben

Mártír-istentiszteletek 2010

Mártír-istentiszteletek 2010 Ára: 130 FORINT 65. évf. 14. szám 2010. augusztus 1. Áv 21. 5770. A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA Deutsch Gábor, Giora Sharon, Magén István, Schnapp Lea, Spánn Gábor írásai Ne tégy

Részletesebben

A TARTALOMBÓL SZERKESZTŐSÉGI HÍREK NAGY GÁSPÁR: ZÖLDELL A FŰ IN MEMORIAM NAGY GÁSPÁR (1949-2007)

A TARTALOMBÓL SZERKESZTŐSÉGI HÍREK NAGY GÁSPÁR: ZÖLDELL A FŰ IN MEMORIAM NAGY GÁSPÁR (1949-2007) 8. évfolyam 1. szám NAGY GÁSPÁR: ZÖLDELL A FŰ Barátkozom a temetővel mint madár a levegővel onnan is idejutunk levegőből egy levéllel zuhanunk szerelempilóta sejthetetlen kezdet óta csak szállunk ringva

Részletesebben

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2014. ÁPRILIS JÚNIUS XIV. ÉVFOLYAM, 2.

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2014. ÁPRILIS JÚNIUS XIV. ÉVFOLYAM, 2. BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2014. ÁPRILIS JÚNIUS XIV. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Fiatalok ünnepi konfirmációja (2014. június 22. vasárnap) Egyházközségünk

Részletesebben

FÓKUSZ. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet

FÓKUSZ. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet 2 FÓKUSZ a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet oktatási-nevelési és közművelődési szakmai folyóirata XV. évfolyam 2013. 1.szám 3 Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

Gyermekében él a nemzet

Gyermekében él a nemzet A PANORÁMA AJÁNLATA Világklub-vezetõnk kitüntetése Teheránban Nemrégiben dr. Latorcai János, az Országgyûlés alelnöke vezetésével parlamenti delegáció járt Iránban, ahol Varga Sinai Gizella festõmûvész,

Részletesebben

VOLUNTAS. Nikolett egy magántanuló Párizsban 24-25. Matekos sikerek a határon innen és a határon túl. 3-5. oldal. 6. oldal. Vendéglátó franciások

VOLUNTAS. Nikolett egy magántanuló Párizsban 24-25. Matekos sikerek a határon innen és a határon túl. 3-5. oldal. 6. oldal. Vendéglátó franciások VOLUNTAS A KAPOSVÁRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM LAPJA 7 XLIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 7 2011. március Nikolett egy magántanuló Párizsban 24-25. oldal Matekos sikerek a határon innen és a határon túl 3-5. oldal

Részletesebben

BENJAMIN GERRITSZ CUYP: AZ ANGYAL MEGNYITJA KRISZTUS SÍRJÁT (1640 KÖRÜL)

BENJAMIN GERRITSZ CUYP: AZ ANGYAL MEGNYITJA KRISZTUS SÍRJÁT (1640 KÖRÜL) evangélikus hetilap 72. évfolyam, 14. szám 2007. április 8. Húsvét ünnepe Ára: 180 Ft SEMPER REFORMANDA Itt is, másutt is azt hallom, hogy Krisztus minden igéje engem akar vigasztalni. Minden szava, tette

Részletesebben

Megszentelt várakozás

Megszentelt várakozás CIII. évfolyam, 42. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Szeretetbõl segítenek Az önkéntességnek számtalan példája ismert világszerte. De nem kell olyan messzire

Részletesebben

KALEIDOSCOPE ALEJDOSZKÓP. Nincs más haza, csak az anyanyelv... (Márai) Gulácsy Lajos: Egynapos hó UNGARIAN-E MAGAZINE 1.

KALEIDOSCOPE ALEJDOSZKÓP. Nincs más haza, csak az anyanyelv... (Márai) Gulácsy Lajos: Egynapos hó UNGARIAN-E MAGAZINE 1. YÓIRAT 2013. 1-2. 2012. HUNGARIAN -E MAGY GYAR AR-ANGOL ANGOL KUL ULTURÁLIS FOL OLYÓIRA UNGARIAN-E -ENGLISH CUL ULTURAL MAGAZINE XI. ÉVFOL VFOLYAM 1. VOLUME XI. ISSUE 1 ALEJDOSZKÓP KALEIDOSCOPE Nincs más

Részletesebben

A DEVECSERI ROTARY HÁZ

A DEVECSERI ROTARY HÁZ 4. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM 2011. OKTÓBER ÁRA: 1500 FT; 7 EUR AZ ÉV PROJEKTJE: A DEVECSERI ROTARY HÁZ Rotarys licitálás a Facebookon A Rotary nyit a fiatalok felé Gyôri fröccsnapok biztos siker K Ö S Z Ö N T

Részletesebben

2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA

2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG 1052 Budapest, Piarista köz 1. KÉSZPÉNZZEL BÉRMENTESÍTVE BP. 72. 1426. A MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG LAPJA 72. szám 2011. március 2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA

Részletesebben

Színház- és Filmművészeti Egyetem Doktori Iskola

Színház- és Filmművészeti Egyetem Doktori Iskola Színház- és Filmművészeti Egyetem Doktori Iskola A magyarországi gyerekszínház története Doktori disszertáció tézisei Cseke Péter 2011. Témavezető: Fábri Péter DLA Disszertációmban a gyerekszínház témájának

Részletesebben

Kettõs ünnep Badacsonyban

Kettõs ünnep Badacsonyban XVIII. évfolyam 7. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 100 Ft Kettõs ünnep Badacsonyban A háromnapos Kéknyelû ünnep június elsõ hétvégéjén, a Dísztéren zajlott, ahol a hagyományoknak

Részletesebben

EGYHÁZ ÉS (ÁLLAM) POLITIKA

EGYHÁZ ÉS (ÁLLAM) POLITIKA Dr. FISCHL Vilmos EGYHÁZ ÉS (ÁLLAM) POLITIKA THE CHURCH AND (STATE) POLITICS Fischl Vilmos evangélikus lelkész, külügyi szakértő, a hadtudomány (PhD) doktora, a Magyarországi Evangélikus Egyház alkalmazottja.

Részletesebben

Magyar Polgármesterek X. Világtalálkozója A Gödöllői Királyi Kastély adott otthont június 28-29-én a Magyar Polgármesterek X. Világtalálkozójának,

Magyar Polgármesterek X. Világtalálkozója A Gödöllői Királyi Kastély adott otthont június 28-29-én a Magyar Polgármesterek X. Világtalálkozójának, XXIII. évf. 24. szám 2014. július 1. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 Nagy sikert aratott a POSZT-on a Club Színház Svejk előadása, amit nemrég láthatott a gödöllői

Részletesebben

BENCÉS HÍRLEVÉL. Saját történelmünk a remény távlatában SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

BENCÉS HÍRLEVÉL. Saját történelmünk a remény távlatában SZÁMUNK TARTALMÁBÓL BENCÉS HÍRLEVÉL XII. évfolyam 4. szám A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2010. tél Saját történelmünk a remény távlatában Pietro Vittorelli montecassinoi fõapát homíliája 2010. november 11-én,

Részletesebben

Szolgáló Szeretet. Õsz Ingyenes lap. A karitász munkatársak imája SZOLGÁLÓ SZERETET * INGYENES FOLYÓIRAT

Szolgáló Szeretet. Õsz Ingyenes lap. A karitász munkatársak imája SZOLGÁLÓ SZERETET * INGYENES FOLYÓIRAT A karitász munkatársak imája Köszönöm, Uram, hogy ma is szerettél engem. Lehetõvé tetted, hogy viszontszeresselek. Elém hoztad embertestvéreimet, akikben felismerhettelek Téged, és jót tehettem velük.

Részletesebben

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. december de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Sehol nem ártanak, és nem pusztítanak mert a föld tele lesz az Úr ismeretével (Iz 11,9 ) Sötétben járunk, hajnalra várunk! szól a Szent

Részletesebben

100% original lauder-joint summer camp SPIRIT. Dobro utro Sofia! negev melléklettel! az élet, az univerzum, meg szarvas. szarvas, leicester,

100% original lauder-joint summer camp SPIRIT. Dobro utro Sofia! negev melléklettel! az élet, az univerzum, meg szarvas. szarvas, leicester, 2013. nyár 100% original lauder-joint summer camp SPIRIT ZSIDÓK A VILÁG KÖRÜL Dobro utro Sofia! negev melléklettel! zsidó útikalauz stopposoknak az élet, az univerzum, meg szarvas szarvas, leicester, utcai

Részletesebben