Szim Salom Hírlevél HANUKA PARTI ÁLLÁSFOGLALÁS. December 26-án, pénteken tól. Hozzatok december január / 5769 kiszlév - tevet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szim Salom Hírlevél HANUKA PARTI ÁLLÁSFOGLALÁS. December 26-án, pénteken 16.30-tól. Hozzatok. 2008 december - 2009 január / 5769 kiszlév - tevet"

Átírás

1 Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa 2008 december január / 5769 kiszlév - tevet ÁLLÁSFOGLALÁS MIÉRT ALKALMATLAN A MAZSIHISZ ÁLTAL ÖSSZEHÍVOTT MAGYAR ZSIDÓ KONGRESSZUS A MAGYAR ZSIDÓSÁG DEMOKRATIKUS KÉPVISELETÉRE? Alulírott szervezetek és magánszemélyek megbeszélést tartottunk a MAZSIHISZ által november 16-ára meghirdetett Magyar Zsidó Kongresszus ügyében. Egyetértettünk abban, hogy a MAZSIHISZ-nek a kongresszuson való részvételre vonatkozó feltételei számunkra nem elfogadhatóak. A MAZSIHISZ érdekképviseleti monopóliumának megszüntetésére, más anomáliák fölszámolására, a valóságot jobban tükröző keretek kialakítására a kongresszus alkalmatlan. Egyetértünk abban, hogy a MAZSIHISZ jelenlegi öndefiníciója, mely szerint ő a honi zsidóság általános képviselője, nem felel meg a valóságnak. A MAZSIHISZ jelenlegi szervezeti formájában nem alkalmas arra, hogy hitelesen és átfogóan képviselje akár a szekuláris, akár a vallásos hazai zsidóságot. Ezen a tényen a Magyar Zsidó Kongresszus sem változtat, hiszen a fölhívás szerint a résztvevők évente egyszer, jogi vagy intézményi következmények nélkül elmondhatnák ugyan észrevételeiket, ám a kongresszus tényleges döntési jogkör és fölhatalmazás híján a plurális érdekképviselet ellátására alkalmatlan volna. Alulírottak ezért úgy döntöttünk, hogy kerekasztalt hívunk össze, melyen a magyarországi zsidó közösség ismert képviselői és szakemberek kifejthetik, mik egy valóban demokratikus képviselet ismérvei és működési feltételei. Az ott megfogalmazott álláspontokat ismertetni fogjuk a nyilvánossággal és a MAZSIHISZ-szel is, utóbbit arra bíztatva, hogy a kerekesztal munkájából a maga részét kivéve a demokrácia látszatának fönntartása helyett a valódi, plurális demokrácia megteremtésén munkálkodjék. A kerekasztalon folytatott párbeszéd nyitott, minden zsidó szervezet és magánszemély aktív részvételére számítunk. Budapest, november 14. ALÁÍRÓK: Bét Orim Reform Zsidó Hitközség (a World Union for Progressive Judaism tagszervezete) Kálmán Gábor elnök Dr. Raj Ferenc rabbi HANUKA PARTI December 26-án, pénteken tól gyerekprogrammal, hanukai és sábáti gyertyagyújtással, rövidített sábáti istentisztelettel, piknik vacsorával, látkesszal és fánkkal, hanukai tanulással, játékkal, énekkel-tánccal (DJ President). Hozzatok hanukiát, hozzá 7 gyertyát, olajos ételeket, egyéb húsmentes ételeket, szeszes és szeszmentes italokat! Marom Klub Egyesület (a Maszorti Olami tagszervezete) Bende Gábor elnök Szim Salom Progresszív Zsidó Hitközség (a World Union for Progressive Judaism tagszervezete) Radvánszki Gábor elnök Kelemen Katalin rabbi (Kapcsolódó cikk a 3. oldalon!)

2 Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa Rabbi: Kelemen Katalin , Szim Salom Progresszív Zsidó Hitközség Szim Salom Egyesület Tiszteletbeli elnökök: Jeffery Rose, Ernest Bello Elnök: Radvánszki Gábor Vezetőség: Budai Miklós, Gárdos Bernadett, Guba Gergő, László Klári, Rákosi Éva Gazdasági vezető: Jesse Weil Ügyvezető: Szabados Judit Szerkesztőség: Szerkesztő: Budai Miklós Szakmai konzulens: Kelemen Katalin , Honlap: Radvánszki Gábor Írásokat elektronikus formában a szerkesztő címén, kéziratban a Szim Salom levelezési címén, vagy az irodán keresztül fogadunk és várunk. Következő lapzárta december 31-én! Levelezési cím: 1125 Bp., György A. u. 19/A Tel./Fax/Üzenet: Web: Egyesületi adószám: Egyesületi HUF számla: UniCredit Bank Egyesületi USD számla: UniCredit Bank Hitközségi technikai szám: 1373 Hitközségi HUF számla: UniCredit Bank Hitközségi USD számla: UniCredit Bank Irodavezető: Szabados Judit Titkárság: V. kerület, Tüköry u. 3., II. emelet Irodai órák: hétfő, csütörtök: kedd: szerda: péntek: Oneg Sábát koordinátor telefon: Köszönet Gárdos Detti, Guba Gergő, Hemera Ákos, Kelemen Kata, Köteles Zsuzsa, Köves Kati, Németh Zsuzsa, Iris Shrigley, Sós Kati, Radvánszki Gábor, Szabados Juci és Jesse Weil pénzadománnyal segítette közösségünket szívből köszönjük! Köszönjük Radvánszki Gábornak és csapatának: Köteles Zsuzsának, Guba Yvettnek és Gergőnek, Rákosi Évának, Orosz Eszternek és Bojtor Johannának, hogy megszervezték és sikeresen lebonyolították a Gefen kórus adománygyűjtő koncertjét. Köszönet Rákosi Évának, hogy zseniális süteményeivel és a Kreatív Műhely selyemfestményeivel hírét vitte közösségünknek a Judafesten. Mazal tov S z í v b ő l g r a t u l á l u n k P e r c z e l A n n á n a k a b b ó l a z a l k a l o m b ó l, h o g y a z i d é n ő n y e r t e e l a M a g y a r Z s i d ó K u l t u r á l i s E g y e s ü l e t A M a g y a r Z s i d ó K u l t ú r á é r t d í j á t. A n n a t e l j e s í t m é n y é t é s a z e l i s m e r é s s ú l y á t j e l z i, h o g y a d í j a t e z e l m ú l t é v e k b e n o l y a n k i v á l ó s á g o k k a p t á k, m i n t K e r t é s z I m r e, J a n c s ó M i k l ó s, K o m o r ó c z i G é z a é s S z a b ó I s t v á n. A z ü n n e p é l y e s d í j á t a d á s a d e c e m b e r é n a G u n d e l É t t e r e m b e n r e n d e z e n d ő M A Z S I K E H a n u k a b á l o n l e s z. Mázl tov Kepecs Ferinek Linda nevű unokája megszületése alkalmából! Hetiszakaszok December 6. Vájéce, 1. Mózes 28:10-32:3 December 13. Vájislách, 1. Mózes 32:4-36 December 20. Tevet hó megáldása Vájésev, 1. Mózes December 27. Sábát Hanuka, Ros Chódes Mikéc, 1. Mózes 41-44:17 Január 3. Vájigás, 1. Mózes 44:18-47:27 Január 10. Vájéchi, 1. Mózes 47:28-50:26 Január 17. S mot, 2. Mózes 1-6:1 Január 24. S vát hó megáldása Vá éra, 2. Mózes 6:2-9 Január 31. Bo, 2. Mózes 10-13:16 2

3 A szekesztőtől Egyet előre, kettőt hátra November 16 án megalakult a Magyar Zsidó Kongresszus A MAZSIHISZ márciusi közgyűlésén döntött arról, hogy saját konzultatív testületeként évente legalább egyszer összehívja a magyar zsidó szervezeteket. A MAZSIHISZ szerint a Kongresszus célja, hogy biztosítsa a zsidóságot érintő valamennyi kérdés széleskörű és demokratikus megvitatását. Ezzel szemben már a kongresszusnak a MAZSIHISZ alapszabályában lefektetett egyes működési szabályai és létrehozásának indoklása is alig leplezték, hogy a lépéssel a MAZSIHISZ saját, megingott legitimizációját igyekszik megerősíteni a nyilvánosság előtt. Az alapszabály gondoskodik ugyanis arról, hogy a kongresszust a MAZSIHISZ vezetői vezessék, és a testület ne hozhasson a résztvevő szervezetekre így a MAZSIHISZ-re nézve kötelező határozatokat. Amit természetesen senki nem kifogásolna, sőt igen helyénvalónak találna, ha rendelkezésre állnának valódi demokratikus struktúrák a MAZSIHISZ-en kívüli vallásos és szekuláris zsidóság reprezentációjára és érdekérvényesítésére. Ettől azonban igen távol állunk. Az alternatív zsidó csoportok, hitközségek és világi szervezetek egyre határozottabban követelik: a MAZSIHISZ ne lépjen fel többé a a honi zsidóság általános képviselője -ként, és sürgetik a hiányzó demokratikus struktúrák kialakítását. (Tudjuk, ennek jelentősége nem csak szimbolikus: az alternatív szervezetek többsége részesülni szeretne abból, a magyarországi zsidóság egészét megillető diplomáciai és anyagi támogatásból, amit a Magyar Állam a ma kizárólag a MAZSIHISZ-nek juttat.) Erre válaszul a MAZSIHISZ olyan tanácskozást hívott össze, amely legjobb esetben is csak arra alkalmas, hogy a MAZSIHISZ-ből kirekesztett vagy oda belépni nem kívánó elégedetlenek aprósütemény mellett újra elmondhassák azt, amit már számos alkalommal elmondtak és leírtak, s amit a MAZSIHISZ is pontosan tud. Ugyanakkor a minden, magát magyar zsidóként meghatározó, önálló jogi személyiségű vagy jogi személyiség nélküli csoport részvételét megengedő tanácskozás arra is alkalmas lehet, hogy a kívülálló vagy felületes szemlélő számára a demokrácia látszatát keltse, a MAZSIHISZ-t pedig befogadó ernyőszervezetként láttassa. Mint arról korábban hírt adtunk, a Szim Salom vezetősége a MAZSIHISZ vezetői részéről érkezett meghívásra nyílt levélben válaszolt, melyben üdvözölte a nyitás gesztusát, ugyanakkor jelezte a kezdeményezés nyilvánvaló demokrácia-deficitjéből adódó aggályait, és kijelentette, hogy a fennálló feltételek mellett nem vesz részt a kongresszuson. Egyben felvetette egy egyenrangú partnerek együttműködésén alapuló kerekasztal lehetőségét, melynek célja a magyarországi zsidóság előtt álló közös kihívások megvitatása volna. A kongresszus előtt néhány nappal a Szim Salom, a Bét Orim és a Marom a jelen hírlevél címoldalán is olvasható közös állásfoglalásban indokolta távolmaradását. Radvánszki Gábor, hitközségünk elnöke a szombat.org honlapon fórumozók kérdéseire válaszolva kifejtette: Maga az alapgondolat, hogy párbeszédet kell indítani helyes, de a formáját nagyon eltévesztették. Csak meg kell nézni a felhívást és az ideiglenes működési szabályzatot melyet előzékenyen megírtak előre. A «bizottságozásosdi» szintén álságos, amikor alapvető kérdések tisztázására lenne szükség. Radvánszki Gábor leszögezte: A Szim Salom nem a neológ kiléket, rabbijaikat vagy világi vezetőiket kritizálja. A MAZSIHISZ olyan jellegű fellépését tartjuk alapvetően problémásnak, ahol a teljes magyar zsidóság nevében lépnek fel. Hogyan is képviselnék, hiszen legalább ötfajta zsidó vallási irányzat van jelen Magyarországon, és ők ebből maximum kettőt képviselnek? Raj Ferenc rabbi ennél tovább ment a kritikában. A kongresszust előkészítő bizottságban részt vevő, majd onnan kilépő Bét Orim hitközség rabbija kemény hangú levelében úgy fogalmazott: a MAZSIHISZ folytatja a rosszemlékű Magyar Izraeliták Országos Képviselete (MIOK) politikáját, diktatórikus módszereket alkalmaz. Az EMIH, melyről egy darabig úgy tűnt, kész a nem ortodox hitközségekkel együtt aláírni az állásfoglalást, végül mégse tette. Ehelyett a kongresszussal egyidőben sajtótájékoztatón fejtette ki a MAZSIHISZszel szemben érveit. A kongresszuson mintegy hetven szervezet vett részt, elsősorban természetesen a MAZSIHISZ taghitközségei és templomkörzetei, akik ily módon többszörösen is képviseltetve voltak. Részt vett továbá számos civil szervezet a MAZSIKE-től a Szenvedélybetegeket a Leszokásban Támogatók Egyesületetének zsidó lisztopiát-érzékenyek csoportjáig. A parttalanná váló vitákkal és személyeskedésekkel tarkított, kádári időket idéző kongresszust leginkább saját tisztségviselőinek megválsztása és működési szabályainak megalkotása kötötte le. A tanácskozás eredménye, hogy döntöttek hat bizottság megalakításáról, és megválasztották azok elnökeit. A bizottságoknak tagsága, hatásköre, eszközei egyelőre nincsenek, mint ahogy azt sem sikerült megfogalmazni, mivégre is ült össze a testület. Talán majd a következő, február 22-re kitűzött ülésen. 3

4 (A kongresszusról videobeszámoló látható a mr nem szakadtovbb.html oldalon.) A MAZSIHISZ természetesen sikerként értékelte a kongresszust, és saját szempontjából ez így is van: a civilek megjelenésükkel megteremtették a legitimitás valamilyen szintű látszatát. A demokratizálódás megindítása helyett tehát aligha meglepően annak elodázását, a status quo megerősítétését hozta a rendezvény. Ráadásul a kongresszust követő napokban az Alkotmánybíróság elutasította az EMIHnek a Magyar Állam és a MAZSIHISZ mint a honi zsidóság általános képviselője közötti megállapodások alkotmányosságát firtató beadványát. Az AB-határozatot lobogtatva a MAZSIHISZ azonnal erős ellenkampányba kezdett, s a nagy lendületben még arról is megfeledkezett, hogy visszautasítsa Sólyom László meghívását a történelmi egyházak vezetőinek rendezett államfői fogadásra. Tudják, a flódnisra. Pedig a köztársasági elnök újra normakontrollra küldte a gyűlöletbeszéd-törvény legújabb, az Országgyűlésben már jóváhagyott változatát. Hová is? Az Alkotmánybírósághoz. Budai Miklós A rabbi tollából Az Európai Rotary Konferencia meghívására december 7-én részt vettem bécsi rendezvényükön. Ez úton is nagyon köszönöm Szim Salom tagtársunknak, dr. Berend Richárdnak, a Rotary Klub Budapest volt elnökének, és feleségének, Juditnak nagylelkű, segítő közreműködését és kitüntetően kedves, figyelmes vendéglátását utunkon. A konferencia vallásközi istentiszteletén egy református, egy katolikus és egy muszlim kollégával osztottam meg a szószéket. A Lukács evangéliumában idézett tórai mondatok a dróséinkhoz egyéni reflektálásra ajánlott közös szöveg részét képezik. Az egységről és a másságról Elhangzott a Rotary Európai Konferenciája vallásközi istentiszteletén Bécsben, december 7 én Mi az az út, amely az örök élethez vezet? fogalmazza meg univerzális spirituális kérdésünket egy törvénytudó Lukács Evangéliumában. A válasz rá a Tórából (az Ószövetségből), közös örökségünkből érkezik: két híres tórai mondat (5 Mózes 5:6; 3 Mózes 19:18) összekapcsolásával és együttes felidézésével. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből és minden erődből és teljes elmédből; és a te felebarátodat, mint magadat. (Lukács 10:27) és minden erődből, héberül uv chol m odechá fordítható úgy is: minden tehetségeddel; képességeddel; lehetőségeddel - s ugyanez a szó azt is jelenti: nagyon. Mindez azt sugallja, hogy ez a feladat nem könnyű. Vajon miért nem? Az ok a tórai kontextusban: az ezt a parancsot megelőző versben rejlik: Halljad Izrael, az Örökkévaló a mi Istenünk, az Örökkévaló egy! A kulcsszó itt az echad : az 'egy', az 'egyetlen'. A zsidó gondolkodásban Isten egy-ségének fogalma nem mennyiségi jellegű, és nem kizáró. Ellenkezőleg, Isten egy-sége a teljességet hordozza, egy olyan egységet, amely magába foglalja a világ minden különbözőségét, az igazság sokszínűségét. Például a Tóra 70 (azaz végtelen számú) arcá -ról beszélünk szép példa isteni ihletésű Szentírásunk sokféleségének kifejezésére. Egy ilyen komplex Isten elfogadása és szeretése azonban nehéz. Egy híres midrás (zsidó legenda) elmeséli, hogy hogyan keletkezhetett a monoteizmus e deklarációja. Jákob haldoklik. Halálos ágya körül összegyűlnek a fiai, hogy búcsút vegyenek apjuktól. Az idős ember, aki élethosszig tartó szellemi útkeresése egy meghatározó pontján az Izrael nevet nyerte el, most aggódik. Vajon túléli-e őt majd hite? Vagy halálával elenyészik legdrágább kincse? Szorongását, kételyeit megosztja gyermekeivel. S amit a fiúk kórusban válaszolnak erre: Halljad Izrael, az Örökkévaló a mi Istenünk, az Örökkévaló egy. 12 erős egyéniség; 12 egymástól markánsan különböző személyiség: a majdani 12 törzs, s egy jövendő nemzet ősatyjai mégis készek arra, hogy egyéni különbözőségeiket integrálják az Egy Isten szolgálatában. A Lukács szöveg Isten szeretetének parancsát összeköti a Tóra u.n. aranyszabályával: az emberek szeretetének parancsával. V áhávtá l réáchá kámochá Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat. E mondat hagyományos zsidó értelmezése: Viselkedj másokkal úgy, ahogyan te szeretnéd, hogy mások viselkedjenek veled. A felebarátod vonatkozhat egyénekre, társadalmi osztályokra, vallásokra, nemzetekre Ez a mindenkori másság kezelésére vonatkozó örök aranyszabály. 4

5 Könnyű szeretnünk a hozzánk hasonlókat. Sokkal nehezebb olyan valakit szeretnünk, aki nem olyan, mint mi vagyunk pl. a feketéket, a szegényeket, a betegeket, az áldozatokat stb. mert erőfeszítést kell tennünk a köztünk lévő távolság áthidalására. A Tóra így folytatja a tanítást: mert ti magatok jövevények voltatok Egyiptomban. Együttérzés amely saját tapasztalaton alapul. A Rotary mozgalom tevékenységét megismerve, és néhány Rotary klubbal személyesen is kapcsolatban lévén az az érzésem, mintha a Rotary tagok mind jövevények lettek volna Egyiptomban. Az Önök együttérzése a szükséget szenvedőkkel feketékkel, szegényekkel, betegekkel, áldozatokkal, az Önök aktív támogatása és gondoskodása szép példája a másság -gal való helyes és követendő bánásmódnak. Ez a konferencia a Rotary közép- és kelet-európai megújulásának 20. évfordulóját ünnepli. Büszke vagyok arra, hogy épp abból az országból jöttem, amelyben a poszt-kommunista államok közül elsőként született újjá a Rotary mozgalom a II. világháború után. A magyar Rotary Klub Budapestet éppen 20 évvel ezelőtt alakította meg az alakítás napjaiban elhunyt dr. Dán Jenő nemzetközi jogász, zichrono livráchá, emléke váljék áldássá. Alig tudok elképzelni fontosabb dolgot a mai világban, mint olyan tevékenységet, amely a másságot integrálva dolgozik a világ jobbá tételén. Isten áldja a Rotary klubok vezetőit és tagjait. Kelemen Katalin Élmény Az alábbiakban két Szim Salom tag, László Klári és Jesse Weil próbálta meg néhány bekezdésbe sűríteni három igencsak tartalmas nap élményeit: mindketten a november elején megtartott Keset zsidó közösségi és kulturális fesztivál egy-egy metsztét mutatják be. Amíg el nem felejtem... Szubjektív beszámoló a Kesetről November Három nap zsidó kavalkád, zsidó kavargás a Budai Sport Hotelben. Sajátos építészeti alkotás ez a szálló, a hatvanas-hetvenes évekből. Megkopott, valaha volt eleganciáját barátságossággal ellensúlyozza. Egybeolvad itt vendég és vendéglátó, önkéntes és résztvevő, kondért húzó szakács és Tóratekercset cipelő bóher. Babák totyognak, babakocsik ütköznek a földszinti folyosón, konyhazajos aláfestés mellett üldögélünk jéghideg teremben, majd melegünk lesz kicsi szobákban. Az emeletekről lenézve alant középen a piactér, az agóra, a nyüzsgés. Programidőben és nem programidőben telve álldogáló, üldögélő, beszélgető, vagy csak nézelődő kesetnyikekkel. Néha valaki áthalad a színen fürdőruhában, teniszruhás kisasszony igyekszik szobájába, azt mondja kapuéráról jön. Hát viccesen jó ez a tér. És mi itt a komoly? Mert az is akad. A program kínálata sokat ígérő, izgalmas, néha meglepő, ritkábban mulatságos. Beszámolóm nem lehet más, mint szubjektív, hisz a magam választotta programokról számolok be, és ez csak egy kis szelete a nagy tortának. Talán más fogyasztók, résztvevők is írnak még a Kesetről. Igy lenne teljes a kép. Péntek délelőtt kalácssütés. Korban, nemben, nációban vegyes társaság. A leglelkesebbek a gyerekek, de még férfiakat is odacsalunk, majd nagy társalgás indul ki honnan jött, közös nyelvünk a tradíció, a múlt, neveinket magyarázzuk, felidézzük hogy volt ez nagyanyánknál, mit tudott anyánk, én lányommal dicsekszem, minden pénteken barcheszt süt s beszélgetésünk gazdagságától már kinyílik a tér, Európa, a nagyvilág felé. Vándorló zsidók kalácsot sütnek, együtt, péntek délelőtt Ebédnél már megérint Izrael is, humusz, thina, szezámos pirítós, ízek, illatok. S ez így lesz végig. Kora délután filmet nézünk. Rékai Miklós vetíti a Hanukarácsonyt. A Dunatáj Alapítvány dokumentumfilmje azt vizsgálja, hogy a szimbolikus jelentésű közterek birtoklásáért folyó háború keretében a lubavicsi közösség nyilvános hanuka ünnepe milyen politikai reakciót váltott ki, hogy a liturgikus ünneplés szövegei akár a párbeszéd elemeit is képezhetnék zsidók és keresztények között, valamint hogy a családokban hogyan valósul meg az együttélés. (Nézzétek meg, nézzük meg együtt, a Szim Salom is benne van a filmben.) A Szim Salom szombatfogadása délután négykor meleg otthonosságot sugároz, befogadó, nyitott, hívogató. Üvegfalú földszinti termünkbe benézve néhányan nem is állnak ellen, s bejönnek. Jó érzés hogy ismerősen együtt vagyunk, s jó érzés, hogy mások is kíváncsiak ránk. Néhányan három napra barátainkká szegődnek, talán később is eljönnek közénk. 5

6 Mit is lehetne csinálni még szombati vacsora előtt, kicsit korgó gyomorral, mint Hegedűs Pál és a mi Radvánszki Péterünk havrutáján, közös tanuláson résztvenni. A cím csábító: Elfeledteti-e az új szerelem a régit? A Babilóni Talmud egy részét tanulmányozzuk. Bepillantunk a talmudtanulás hagyományos módszertanába, a módszer felépítésébe. Azt hiszem, van még mit tanulnunk, tanulnom.. A pompás szombati díszvacsora fénypontja, hogy nagy kosarakban előkerülnek magunk készítette kalácsaink, mindenki boldogan viszi asztalához. Én is megérzek most valamit az asszonyok szombati öröméből. Félálomban is kacagtató a Tabuk nélkül címet viselő, humorban tobzódó zsidó Heti hetes. Nagy hírek kis világunkból. Hírolvasás, kommentálás. Borgula András a legtöbb nyíltszini tapsot kapja frenetikus, nemcsak kommentál, játszik, rögtönöz, kis színházat ad elő. A többiek: Heisler András, Balázs Gábor, Vadász Éva és Katz Petra méltó társak, ugyancsak kiváló a moderátor Vermes Gábor. (És még szebb is, mint a Jáksó!) Egy ilyen nap után édes a pihenés. És volt este és lett reggel. Sabbat. Pompás reggeli, halvával, édes túróval, sok földi jóval. Kicsit Ági-nénis-Szarvasos, de mégis más. A Szim Salom istentisztelet házhoz jön, mert csak ki kell lépnünk szobánkból és átsétálni a szemben lévő ajtóhoz. Haláchikusan rendben a távolság, biztosan nem szegem meg a szombati határt. Tagjaink és néhány vendég, új barát a résztvevők. S élmény a heti szidra, a Lech lecha megbeszélése rabbink vezetésével. A kávészünet után ortodox és reform párbeszédben folytatódik a hetiszakasz-magyarázat. Raj Ferenc és Dov Levi párbeszélnek. Nem vagyunk sokan, de nagyon figyelünk. Két rabbi, két különböző felfogás a zsidóságról. De barátságban megférnek egymás mellett, még egymás hátát is meglapogatják a végén. A következő programom? Restelkedve, de bevallom egy jóféle délutáni alvás. A szombat öröme. Hogy mit hagytam ki? Programfüzetemben bejelölve: Mandl Péter: Elrendeltetés és saját választás. Hőseink mítoszai. Noé, Mózes, Sámson. Remélem, jövőre is lehet velük találkozni. A Szim Salom havdala, a szombat immáron számunkra hagyományos búcsúztatása ismét új embereket vonz közénk. Egymást átkarolva búcsúztatjuk a hetet, elmondjuk és elénekeljük a jó hetet. mondatot a világ sok nyelvén. Én közben az ezeken a nyelveken szóló barátaimra gondolok, s megint kitágul a tér Európa és a világ felé. Immáron elválasztottuk a szentet a profántól, az ünnepet a hétköznapoktól. De hét nap múlva majd újra énekeljük: Jó hetet. Jó hetet. S következik Kertész Péter beszélgetése Vitray Tamással, ami a szerző most megjelent könyvének címét viseli: Kiképzés. Megtudjuk azt is, hogy ők ketten unokatestvérek, Vitray nagyszülei is a Kertész nevet viselték. Vitray a könyvében születéskor kapott nevén, Kisneufeldnek hívja magát, ez arra utal, hogy, zsidóságát amit ugyan soha nem tagadott, de nem is hangsúlyozott különösen mostantól nyíltan vállalja. A beszélgetésben meg is indokolja ezt a vállalást: ami most Magyarországon történik, rasszizmus, Gárda, cigányok gyilkolása arra indította, hogy kilépjen a származását diszkréten elfedő félhomályból és megírja gyerekkorának, egy budapesti zsidó kisfiú gyerekkorának történetét. A beszélgetés katartikus pillanatában az Auschwitzban maradt anyát, Annust kereső kisfiú könnyeit látjuk. S a várva-várt, igazi szellemi élmény is eljön. Rejtélyes a cím: Vallási hős erkölcsi tabu. Hárman Gyenge Zoltán, szegedi egyetemi tanár, Balázs Gábor, az Amerikai Alapítványi iskola igazgatója és Dov Levi, rabbi és ugyanott vallási igazgató beszélgetnek. A tárgy Kierkegard Félelem és reszketés című írása, melyben igen részletesen és a keresztény tradíciótól némileg eltérően foglalkozik az ábrahámi áldozathozatal kérdésével. A probléma középpontjában két kérdés áll: lehetséges-e, hogy egy etikailag, jogilag elítélendő tett vallási értelemben igazolást nyerjen? Azaz az etikai, teleológiai felfüggeszthető-e az isteni parancs alapján? Illetve lehetséges-e a tettet megalapozni azzal, hogy az abszurd erejénél fogva minden lehetséges? A beszélgetés során Kierkegard mellett két 20. századi, kiemelkedő zsidó filozófus, Soloveitchik és Leibowitz gondolatait is megismerjük Izsák megkötözéséről. Késő este fergeteges koncert, zsidó zene, klezmer, népszerű dallamok jazz beütéssel, magas szinten. Az együttes neve: Shkayach. Vasárnapra is maradt még látni-hallanivaló. A piactér addigra igazi hirdetőközponttá vált, szellemes cédulákkal, feliratokkal, a Szim Salom szépséges selyemfestéseivel, a mindig teli székekkel körbevett, sütit, kávét, teát, ásványvizet kínáló bárpulttal. Délelőttre két program ígérkezik számomra érdekesnek. Az egyik Wattamány Gyula teológus előadása ami a Miért utáljuk egymást? izgalmas címet viseli. Tárgya az egyházközi gyűlölködés története. Megtudjuk, hogy bár gyakran hallunk közös zsidókeresztény erkölcsi hagyományról, sokkal kevesebb szó esik a zsidó és keresztény vallás közötti ellenségeskedésről, ami pedig ennek a közös múltnak a megkerülhetetlen részét képezi. Pataki Éva Unokák című filmjét sok kritika éri, heves vita bontakozik ki a vetítés után. A film arra a kérdésre keres választ, hogy lehet-e párbeszéd zsidó identitású és jobboldali felfogású fiatalok között? S feltesz egy újabb kérdést: milyen mértékben áldozatai a fiatalok a szüleik, nagyszüleik által megélt traumáknak (Trianon, Holokauszt, ötvenes évek terrorja ), s azok elhallgatásának? A felkért hozzászólók, két fiatal szakember, Vince Kata Zsófia 6

7 antropológus és Gellér-Varga Zsuzsa, bár nem egyforma hevességgel, de bírálják a filmet. Felületesnek, túl sokat markolónak, s a rendezői szándékokból keveset láttatónak tartják. Érzéseim hasonlóak. De megfontolandó a rendező közlése is, mely szerint a színvonalas jobboldali fiatalok nem voltak hajlandóak kamera előtt nyilatkozni. Vasárnap délután van. Lassan vége a Kesetnek, de még vár egy kerekasztal beszélgetés. A Vér Tisztátalan némber című programban nők beszélgetnek az egyik legintimebb zsidó női kérdésről, a tisztátalanság kérdéséről. ( Héberül: nidda, a szexuális érintkezés tilalma a nők havi vérzési periódusában, a tilalom feloldása és a mikve rituális fürdő szerepe.) Három nő, három irányzat képviselője, Kelemen Katalin rabbi a reform irányzat, Peresztegi Ágnes a modern ortodoxia, Margit Patricia a maszorti (konzervativ) irányzat álláspontjáról beszél, egy negyedik nő, Toronyi Zsuzsa moderálásával. Néhány férfi is idemerészkedett, a kissé hűvös, konyha meletti terembe. A beszélgetés izgalmas kezdete egy hosszabb, mélyebb, elemző gondolatsornak, talán egy sorozatnak, melyben a zsidó nőt érintő ebben a beszélgetésben is felmerülő kérdésekre kapunk majd választ. Most látom, hogy öntudatlanul is áttértem a jövő időre. Mert november 9-én délután, a köszönetek és az elköszönések sietős délutánján már a jövő évi Keset homályos képe derengett fel a sötétedő ég horizontján. Jövőre, veletek valahol. László Klári Keset-Limmud A Jewish Culture Feast in Budapest The 2008 Keset/Limmud Conference on the weekend of Nov. 7-9 was a tremendous success. About 20% of the programs were given in English, and I can only report on that part, which itself was a great experience. The main themes of the weekend were Taboos, Blood, Journey and Heros. For me the highlight of the weekend were two programs led by Dr. Edward Breuer, professor of medieval and modern Jewish history at Hebrew University in Jerusalem. His guidance through a study on the changing interpretations of the Akkeda (the binding of Issac) story from the Torah was very enlightening and also very informative about the study methods of traditional Jewish scholars. The opening question was, Who is the hero of the story? The discussion started with some comments on the Torah text itself; what conclusions we might draw from what is written and what is omitted. This was followed by a commentary by Philo on the story with emphasis on it's hellenistic attitudes on the roles of Abraham and Issac, and a conclusion that Abraham is the hero. Next came a look at a text called Midrash Rabbah from about the 7 th century CE, wherein both Abraham and Issac can be regarded as heros, with the help of many retroactive textual justifications.this was followed by the Hasidic interpretation of Rabbi Mordechai Leiner of Izbica that God did not really ask Abraham to sacrifice Issac, but only to place him on the altar. Abraham had faith that God would not let him kill his son because of the earlier promise that Issac would be his seed to populate the earth. The last texts studied were three modern Israeli poems, all looking with horror on the thought that God could ask for such a sacrifice, even as a test of faith. One of them suggests that the real hero was the ram, which did lose its life. But there many other highlights to the weekend. Konstantin Akinsha gave a very interesting introduction to the Supremacist artistic movement led by Kazimir Malevic in Vitebsk in the 1920's. This was a group of Russian Jewish artists who were more interested in ideological and abstract aspects of art than in expressing their Jewishness, contrary to Chagall, who did spend a short time in Vitebsk with them. For the theme of Blood, Christiana Facchini from Bologna and Agi Peresztegi from Budapest gave interesting insights into the possible interpretations of the life of Zipporah, wife of Moses, about whom the Torah says surprisingly little. It included speculations on the story of Moses circumcision by his wife. The theme of circumcision and blood was discussed much more fully in a round table where proponents and opponents argued medical, sexual, and traditional reasons for whether the practice should be kept or discontinued in the Jewish community. Surprisingly to me, the reluctance to circumsize among Hungarian Jew in recent decades did not get mentioned. On the lighter side, and returning to the theme of Heroes, Frank Stern, from Vienna, showed hilarious bits of movies about politically incorrect Jewish heros, and also about women in Israeli society. Michael Miller made a light/serious presentation about Jewish beauty queens, going back to Queen Esther, and ending up with the Queen Esther beauty contests in Tel Aviv in modern times. But he concentrated on Boske Simon, the Miss Hungary of 1929, who went on to become Miss Europa, and then competed for Miss Universe in Hollywood, and on a Jewish beauty queen pageant in Poland where most of the contestants didn't look particularly Jewish. Finally Eran El-Bar from the Szochnut in B.P. gave a very interesting demonstration lecture on how he composed music on Jewish musical themes, ending with a beautiful recording of poem by Primo Levi that he had set to music that used the first theme he introduced. Jesse Weil 7

8 SZIM SALOM PROGRAMNAPTÁR 2008 december január / 5769 kiszlév - tevet Rendezvényeinket a BÁLINT HÁZBAN (VI. ker., Révay u. 16) tartjuk. Ha egy rendezvény nem ott lesz, az adott program mellett feltüntetjük. Tel.: vasárnap Talmud Tóra kita alef / első osztály péntek Kábálát Sábát istentisztelet piknik vacsorával szombat A zsidó imakönyv liturgia haladóknak Tóra-kör péntek Hanuka parti Hanukai és sábáti gyertyagyújtással, rövidített istentisztelettel, gyerekprogrammal, hanukai tanulással, fánkkal, piknik vacsorával, trenderlivel, énekkel és tánccal szombat A zsidó imakönyv liturgia haladóknak Sáhárit istentisztelet kidussal péntek Kábálát Sábát istentisztelet piknik vacsorával szombat A zsidó imakönyv liturgia haladóknak Tóra-kör vasárnap Talmud Tóra kita alef/ első osztály csütörtök Identitás csoport péntek Oneg sábát est piknik vacsorával szombat A zsidó imakönyv liturgia haladóknak Sáhárit istentisztelet kidussal péntek Kábálát Sábát istentisztelet piknik vacsorával szombat A zsidó imakönyv liturgia haladóknak Tóra-kör vasárnap Talmud Tóra kita alef/ első osztály péntek Oneg sábát est piknik vacsorával szombat A zsidó imakönyv liturgia haladóknak Sáhárit istentisztelet kidussal péntek Kábálát Sábát istentisztelet piknik vacsorával szombat A zsidó imakönyv liturgia haladóknak Tóra-kör 8

Szim Salom Hírlevél. Sikeres sütizés a Hospice Házért HANUKAI FÉNYEK A SZIM SALOMBAN

Szim Salom Hírlevél. Sikeres sütizés a Hospice Házért HANUKAI FÉNYEK A SZIM SALOMBAN Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa 2010 december / 5771 kiszlév-tevet HANUKAI FÉNYEK A SZIM SALOMBAN ÖSSZ SZIM SALOM HANUKA ÜNNEPSÉG December 3-án,

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Szim Salom Hírlevél. Jom Hásoá. Jom Háácmáut. Szim Salom Családi Tábor

Szim Salom Hírlevél. Jom Hásoá. Jom Háácmáut. Szim Salom Családi Tábor Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa 2010 április / 5770 niszán-ijár Jom Hásoá Április 12 én, hétfőn 18 órakor emlékezzünk együtt a Soában meggyilkoltakra,

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság Alapítás: 1991-2014: 23. év A Keresztény-Zsidó Társaság a Nemzetközi Keresztény-Zsidó Tanács tagszervezete 2014. november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest,

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

Lesson 1 On the train

Lesson 1 On the train Let's Learn Hungarian! Lesson notes Lesson 1 On the train Dialogue for Lesson 1 (formal speech): Guard: Jó napot kívánok. Jó napot. Guard: Az útlevelét, kérem. Tessék. Guard: Köszönöm. Hmmmm, amerikai?

Részletesebben

Szim Salom Hírlevél. Van helyünk a nap alatt! Hanuka utolsó estéje az összes fényekkel a Szim Salomban

Szim Salom Hírlevél. Van helyünk a nap alatt! Hanuka utolsó estéje az összes fényekkel a Szim Salomban Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa 2009 december / 5770 kiszlév tévét Hanuka utolsó estéje az összes fényekkel a Szim Salomban December 18., péntek

Részletesebben

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944 Családfa Apai nagyapa Lazarovits József 1860-as évek 1944 Apai nagyanya Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943 Anyai nagyapa Fülöp Jakab 1860-as évek 1939 Anyai nagyanya Fülöp Jakabné

Részletesebben

Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben. Dés, Transilvania Camping

Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben. Dés, Transilvania Camping Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben Dés, Transilvania Camping Szervező - Ábrok László - Debrecen - tel.:06 20 939 0271 Társszervező - Transilvania Camping - Erdélyi Lakókocsisok - Peti tel 0040 722 509492

Részletesebben

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg:

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg: PONTOS IDŐ MEGADÁSA EGÉSZ ÓRÁK MEGADÁSA ( óra van. ) Az óra száma után tesszük az o clock kifejezést. pl. It s 7 o clock. (7 óra van.) A britek az órák számát csak 12-ig mérik. Náluk nincs pl. 22 óra!

Részletesebben

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25.

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. First experiences with Gd fuel assemblies in the Paks NPP Tams Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. Introduction From 2006 we increased the heat power of our units by 8% For reaching this

Részletesebben

Angelina Jolie a legnépszerűbb(1) az Egyesült Államokban

Angelina Jolie a legnépszerűbb(1) az Egyesült Államokban 1. szint December Angelina Jolie a legnépszerűbb(1) az Egyesült Államokban Angelina Jolie-val szilveszterezne(2) a legtöbb(3) amerikai férfi. A 28 éves Angelina Jolie a Tomb Rider hősnőjét(4), Lara Croftot

Részletesebben

Szatírikus film készül Ceausescu életéről

Szatírikus film készül Ceausescu életéről Szatírikus film készül Ceausescu életéről Szatírikus film készül romániai magyar színészekkel Nicolae Ceausescu néhai(1) román diktátor és felesége, Elena Ceausescu életéről. A román magyar koprodukciót

Részletesebben

KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS ZENÉBEN

KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS ZENÉBEN Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődéstörténeti tudományok besorolású doktori iskola KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

2013/3. 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.

2013/3. 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. 2013/3 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. Lectori salutem! Új élményeket ígér a 2013/2014-es szezon is az Akadémiai Klub tagjai és vendégei számára. Az ismert szereplôk különleges programokkal lépnek

Részletesebben

Európai szakszervezet fordul a miniszterelnökhöz

Európai szakszervezet fordul a miniszterelnökhöz Magyarországon sérülnek a szakszervezeti jogok - állítja az UFE http://nol.hu/belfold/magyarorszagon_serulnek_a_szakszervezeti_jogok_-_allitja_az_ufe (UFE) a magyarországi szakszervezeti jogok sérülése

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

Üdv. a 21 napos Hallás utáni szövegértés online tréning 2. napján!

Üdv. a 21 napos Hallás utáni szövegértés online tréning 2. napján! Szia! Üdv. a 21 napos Hallás utáni szövegértés online tréning 2. napján! Mivel nyakunkon a májusi nyelvvizsga-időszak, ez a tréning azoknak nyújt segítséget, akik már középfok környékén vannak, és szeretnének

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Budai ófár. Háztáji Hírek. pítvány igazgatója, akivel elbeszélgettünk az alapítvány munkájáról.

Budai ófár. Háztáji Hírek. pítvány igazgatója, akivel elbeszélgettünk az alapítvány munkájáról. Budai ófár 2014. május KÉRJÜK, TÁMOGASSA ADÓJA 1%VAL A FRANKEL ZSINAGÓGA ALAPÍTVÁNYT! ADÓSZÁM: 18114878-1-41 MAZSIHISZ TECHNIKAI SZÁMA: 0358 KÖSZÖNJÜK! Nagy örömünkre szolgált, hogy az idén is több, mint

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Húsvét_Témahét. Készítette: Szabó Ildikó

Húsvét_Témahét. Készítette: Szabó Ildikó Húsvét_Témahét Készítette: Szabó Ildikó Projektleírás Kiemelt téma Évfolyam Cél Értékek Ismeretek Attitűdök Kiemelt fejlesztési területek Partnerek Konkrét lépések Felhasználható források Húsvéti ünnepkör

Részletesebben

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V.

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa V. Ignác (? 1944) V. Ignácné (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: V. Ignácné (szül.? Éva) (? 1944) Anyai nagyapa R. Lipót (1883 1944) Anyai nagyanya R. Lipótné (szül. D. Cecília)

Részletesebben

Meghívó 2012. november 20.

Meghívó 2012. november 20. Meghívó Tisztelt Természetjáró, Erdész, Vadász Kolléga! A következő oldalakon olvasható címmel és programmal a TESZ-TeSz 50 éves jubileumát üljük 2012. november 24-25- én. Hívunk, vegyél részt ennek a

Részletesebben

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 AZ IT SZEMÉLYES NÉVMÁS NYELVPICIK 9 1. Alapvető különbség az it semleges nemű személyes névmás és a this mutató névmás között: What is this / that? This

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

Reported Speech Függő beszéd

Reported Speech Függő beszéd ~ T u d á s N y e l v i s k o l a ~ 4027 Debrecen, Lóverseny u. 22047/8. Fszt./2. Tel: +36 20 266 1989 www.tudasnyelviskola.hu tudas@tudasnyelviskola.hu Felnőttképzési nyilvántartási szám: 09-0018-06 Reported

Részletesebben

EUTE 2002 - ESS ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV

EUTE 2002 - ESS ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV sorszám EUTE 2002 - ESS ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV A válaszadás önkéntes! Tisztelt Asszonyom! Tisztelt Uram! Kérjük, válaszolja meg ezeket a kérdéseket is. Munkatársunk megvárja, amig Ön befejezi a válaszadást.

Részletesebben

A M A G Y A R T R A N S Z P L A N T Á C I Ó S T Á R S A S Á G I X. K O N G R E S S Z U SA

A M A G Y A R T R A N S Z P L A N T Á C I Ó S T Á R S A S Á G I X. K O N G R E S S Z U SA A M A G Y A R T R A N S Z P L A N T Á C I Ó S T Á R S A S Á G I X. K O N G R E S S Z U SA TARTALOM ELNÖKI KÖSZÖNTŐ 2 A kongresszus elnöke 2 A kongresszus tudományos bizottsága 2 A kongresszus szervező

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

Köszönt titeket a DE-GYTK Hallgatói Önkormányzat!

Köszönt titeket a DE-GYTK Hallgatói Önkormányzat! TÁMOGATÓINK: Köszönt titeket a DE-GYTK Hallgatói Önkormányzat! Kedves Résztvevők! Nagy örömünkre szolgál, hogy idén Debrecen ad otthont a "Gyógyszerészhallgatók Országos Találkozója és Börze" eseménynek.

Részletesebben

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa 2008 április/ 5768 ádár II. - niszán

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa 2008 április/ 5768 ádár II. - niszán Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa 2008 április/ 5768 ádár II. - niszán 2 x 1 % j ö v ő Ajánlja a Szim Salomnak személyi jövedelemadója akár 2x1%-át!

Részletesebben

Szim Salom Hírlevél. Karmó Gábor bár micvá SZIMCHÁT TÓRA A TÓRA ÖRÖMÜNNEPE KÜLÖNLEGES SÁBÁTON

Szim Salom Hírlevél. Karmó Gábor bár micvá SZIMCHÁT TÓRA A TÓRA ÖRÖMÜNNEPE KÜLÖNLEGES SÁBÁTON Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa KÜLÖNLEGES SÁBÁTON 2009 október / 5770 tisri chesván Vendégeink az amerikai Jewish Renewal szellemi irányzat tagjai:

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Az írásbeli szóbeli vizsga 50-50 %-os arányban számítanak be a vizsga eredményébe. Tanév végi osztályozó vizsgán az éves munka és a vizsgaeredmény 75-25 %-ban

Részletesebben

Hazánkban hozzávetõleg 30-40 ezer hallássérült ember használ anyanyelvként

Hazánkban hozzávetõleg 30-40 ezer hallássérült ember használ anyanyelvként Dialektusok a siketek jelnyelvében A Szociális és Munkaügyi Minisztérium által elõterjesztett, a magyar jelnyelvrõl és a magyar jelnyelv használatáról szóló törvényben az EU tagországai közül Finnország

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Egyházi Könyvtárak Egyesülése 1085 Budapest, Üllői út 24. 20/824 38 81 gabriella.hubert@lutheran.hu Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Örökségünk jövője - A 21. század kihívásai a muzeális

Részletesebben

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. november

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. november Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

DISTRICT KONFERENCIA ÉS ROTARYS CSALÁDI HÉTVÉGE PÉCSETT

DISTRICT KONFERENCIA ÉS ROTARYS CSALÁDI HÉTVÉGE PÉCSETT DISTRICT KONFERENCIA ÉS ROTARYS CSALÁDI HÉTVÉGE PÉCSETT 2015.05.29-05.31. PROGRAM 2015.05.29. Kodály Központ (PÉNTEK DÉLELŐTT) 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4. 09.30 10.45 4. sz. Kormányzó Tanács ülés

Részletesebben

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia.

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia. Éljen az ifjú pár! Ő és senki más. Ő az én társam. Felem. Feleségem. Férjem és uram. Ő lesz a jobbik felem. Nélküle már nem érezném egész embernek magam. (Gyökössy Endre) A boldogító IGEN-t korunkban sajnos

Részletesebben

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting 02-03-04. November 2014 MEGHÍVÓ/ INVITATION 1 2014 November 3 (Hétfő) Gödöllő Helyszín: Szent István Egyetem: 2100 Gödöllő,

Részletesebben

MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY

MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY A MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1/10 TARTALOM 1. Általános rendelkezések... 3 2. A Villamos Hálózat Tervező, Szerelő és Üzemeltető Szakosztály

Részletesebben

DEVIZANEM AUD CAD CHF CNY CZK DKK EUR GBP HKD HRK HUF JPY NOK PLN RON RUB SEK TRY USD 2015. január 1. csütörtök X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

DEVIZANEM AUD CAD CHF CNY CZK DKK EUR GBP HKD HRK HUF JPY NOK PLN RON RUB SEK TRY USD 2015. január 1. csütörtök X X X X X X X X X X X X X X X X X X X AUD CAD CHF CNY CZK DKK EUR GBP HKD HRK HUF JPY NOK PLN RON RUB SEK TRY USD 2015. január 1. csütörtök X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 2015. január 2. péntek X X X X X X 2015. január 3. szombat 2015.

Részletesebben

AZ ANGOLOK CSAK SZÍVATNAK MINKET!

AZ ANGOLOK CSAK SZÍVATNAK MINKET! AZ ANGOLOK CSAK SZÍVATNAK MINKET! Gááááábooor, az angolban miért van mindenre 10 szó? Gááááábooor, az angolban miért jelent egy szó 10 félét? Gááááábooor, az angolban miért hasonlítanak ennyire a szavak?

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

Alföldi. Legendás Túracsomag NYÍRBÁTOR. Ahol magad is legendára találsz

Alföldi. Legendás Túracsomag NYÍRBÁTOR. Ahol magad is legendára találsz Alföldi %egendárium Legendás Túracsomag NYÍRBÁTOR Ahol magad is legendára találsz Nyírbátor, mint Legendás Helyszín bemutatása: Nyírbátor legendás múltja nagyban köthető a sárkányokhoz, mivel a Sárkány

Részletesebben

Név 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 2 836 815 021 498 267 2. 0066 MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 971 096 107 162 978

Név 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 2 836 815 021 498 267 2. 0066 MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 971 096 107 162 978 2. ú melléklet Kimutatás a 2007. évi Szja 1 %-ának adózói rendelkezéséről az egyházak és a kiemelt költségvetési előirányzatok ára a felajánlott összeg szerint csökkenő sorrendben Sor 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS

Részletesebben

Budai ófár. szült, akárcsak a padok. Külön érdemes szólni a csillárokról. Egyszerűségükbe is feltűnően szépek.

Budai ófár. szült, akárcsak a padok. Külön érdemes szólni a csillárokról. Egyszerűségükbe is feltűnően szépek. Budai ófár 2013. november bet jelent. A kerek évfordulót köszöntő sorokkal szubjektív érzéseinket kívánjuk közreadni. A Duna felől nézve alig-alig lehet észrevenni, pedig naponta tízezrek pillantanak rá

Részletesebben

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa 2008 március / 5768 ádár I. - ádár II.

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa 2008 március / 5768 ádár I. - ádár II. Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa 2008 március / 5768 ádár I. - ádár II. 1 % j ö v ő Ajánlja a Szim Salomnak személyi jövedelemadója akár 2x1%-át!

Részletesebben

Ez úgy igaz, ahogy hiszitek

Ez úgy igaz, ahogy hiszitek Ez úgy igaz, ahogy hiszitek a mese vers szerepe a személyiségfejlődésben, a társas kapcsolatok alakulásában Játékkal, Mesével Nevelő Óvónők XXII. Országos Szakmai Konferenciája DEBRECEN, 04. 06. 9-. P

Részletesebben

Ark of Inquiry Nemzetközi kísérlet a felfedeztető tanulás tanulókhoz juttatására, digitális és kevert tanulási környezetben

Ark of Inquiry Nemzetközi kísérlet a felfedeztető tanulás tanulókhoz juttatására, digitális és kevert tanulási környezetben Ark of Inquiry Nemzetközi kísérlet a felfedeztető tanulás tanulókhoz juttatására, digitális és kevert tanulási környezetben Réti Mónika Kutató Tanárok Országos Szövetsége reti.kuttanar@gmail.com Mottó

Részletesebben

2012. Augusztus 10. FŐSÁTOR: KIKÖTŐPLACC: P R O G R A M O K. ( Akasztó dombi - Piac tér / Parkoló)

2012. Augusztus 10. FŐSÁTOR: KIKÖTŐPLACC: P R O G R A M O K. ( Akasztó dombi - Piac tér / Parkoló) P R O G R A M O K 2012. Augusztus 10. FŐSÁTOR: ( Akasztó dombi - Piac tér / Parkoló) 17.00 Sajtótájékoztató 18.00 Tárlatvezetés a fősátorban 19.00 Ünnepélyes megnyitó Trailer Galéria performance 20.00

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

EGY FÖLÖSLEGES ÖÖ EMBER ÉLETE

EGY FÖLÖSLEGES ÖÖ EMBER ÉLETE Hadas Miklós-Zeke Gyula EGY FÖLÖSLEGES ÖÖ EMBER ÉLETE BESZÉLGETÉSEK VAZSONYI VILMOSSAL BALASSI KIADÓ BUDAPEST TARTALOM KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 5 AZ OLVASÓHOZ 7 REZEDA KAZMER ES OBLOMOV Ötvenhat őszén : 15

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 9/2013 szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! ,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub 7144 Decs, Rákóczi u 2-8. Tisztelt Képviselő Testület! Az,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub pénzügyi nehézségei ellenére 2014 évben is folytatta tevékenységét, és az alapszabályban

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. január

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. január Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. január Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja 2015. január hónapra

Részletesebben

There is/are/were/was/will be

There is/are/were/was/will be There is/are/were/was/will be Forms - Képzése: [There + to be] [There + létige ragozott alakja] USE - HASZNÁLAT If you simply want to say that something exists or somebody is doing something then you start

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926 Családfa Apai nagyapa Kauders Dávid 1854 1926 Apai nagyanya Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Anyai nagyapa Freiberger Mór? 1904/05 Anyai nagyanya Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937

Részletesebben

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A MEGHÍVÓ A Hypertonia Világnapja alkalmából rendezett II. Tavaszi Kongresszusunk idején, a Magyar Hypertonia Társaság 2015. május 17 én 10.00 órára Közgyűlést hív össze. A Közgyűlés helye: Mercure Budapest

Részletesebben

Középméretű énekeskönyv

Középméretű énekeskönyv Az egyházi ének tanításához ajánlott énekeskönyvek és kórusgyűjtemények 1./ A Református énekeskönyv Magyarországon, 1948- ban jelent meg. Kiadja a Magyarországi Református Egyház. Több kiadást ért meg.

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

I. SÁRVÁRI FÚVÓSZENEKARI VERSENY 2008. JÚNIUS 27-28. - SÁRVÁR, NÁDASDY-VÁR SZABADTÉRI SZÍNPADA In memoriam Hidas Frigyes

I. SÁRVÁRI FÚVÓSZENEKARI VERSENY 2008. JÚNIUS 27-28. - SÁRVÁR, NÁDASDY-VÁR SZABADTÉRI SZÍNPADA In memoriam Hidas Frigyes A verseny programja 2008. június 27. Péntek Szabadtéri koncertek a városban - A Sárvári Termál és Wellnessfürd ben: 15.15 Bicske Koncert Fúvószenekara 16.00 Tamási Koncert Fúvószenekar Szabadtéri koncertek

Részletesebben

Lenni vagy nem lenni?

Lenni vagy nem lenni? Lenni vagy nem lenni? nyelvtani feladatok Alapszabályok / Basic Rules o A mondatban van olyan szó, amelyik a Hol? kérdésre válaszol van, vannak When there is a word in the sentence that responds to the

Részletesebben

Top tippek az Euroexam nyelvvizsgákra készül diákoknak. Rádai Péter Euroexam Nyelvvizsga Központ peter.radai@euroexam.org

Top tippek az Euroexam nyelvvizsgákra készül diákoknak. Rádai Péter Euroexam Nyelvvizsga Központ peter.radai@euroexam.org Top tippek az Euroexam nyelvvizsgákra készül diákoknak Rádai Péter Euroexam Nyelvvizsga Központ peter.radai@euroexam.org Mit l jó egy nyelvvizsga? Nemzetközi közegben értelmezhet követelmények Valódi autentikus

Részletesebben

AKIKET NEM HORDOTT TENYERÉN A SORS. MAGYAR KULTÚRA ALAPÍTVÁNY CORVIN TEREM I. ker. Szentháromság tér 6. VÉDNÖKÖK

AKIKET NEM HORDOTT TENYERÉN A SORS. MAGYAR KULTÚRA ALAPÍTVÁNY CORVIN TEREM I. ker. Szentháromság tér 6. VÉDNÖKÖK XX. NEMZETKÖZI JUBILEUMI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA AKIKET NEM HORDOTT TENYERÉN A SORS R ÉS ZL ET ES P ROGRAMT ERVEZET IDŐ: 2010. október 26-27. HELYSZÍN: MAGYAR KULTÚRA ALAPÍTVÁNY CORVIN TEREM I. ker. Szentháromság

Részletesebben

RENDEZVÉNYTERMEK / EVENT VENUE

RENDEZVÉNYTERMEK / EVENT VENUE RENDEZVÉNYTERMEK / EVENT VENUE A tökéletes választás rendezvények, csapatépítő tréningek, konferenciák és üzleti találkozók számára. Az épület a város szívében helyezkedik el kiváló tömegközlekedési csatlakozással,

Részletesebben

Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia

Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia Munka és család összeegyeztethetősége A 20. Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia a család és munka összeegyeztethetőségének országonkénti és Európában létező modelljeit,

Részletesebben

Gazdagodó, fogyatkozó zsidóság

Gazdagodó, fogyatkozó zsidóság Gazdagodó, fogyatkozó zsidóság Az egyszázalékos felajánlások és a zsidó felekezetek 2008 Az egyházak illetve a civil szervezetek számára felajánlott egy százalékok terén a már tavaly is észlelt tendenciák

Részletesebben

Alba Radar. 11. hullám

Alba Radar. 11. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 11. hullám A Videoton labdarúgócsapat megítélése a székesfehérvári lakosok körében 2012. január 25. Készítette: Németh A. Violetta nemetha.violetta@echomail.hu

Részletesebben

Youth Waterpolo Festival

Youth Waterpolo Festival 2015 Youth Waterpolo Festival 19 25 July 2015 Kaposvár, Hungary Youth Waterpolo Festival HUNGARY 2 0 1 5 19 25 JULY www.youthwaterpolofestival.org 2015 Üdvözlünk minden sportbarátot az INTERSPORT Youth

Részletesebben

Bank adatok: Számlatulajdonos neve: Aviation Links ltd. V.A.T. No. 520039009-2, Nirim St., 67060 Tel Aviv, Israel

Bank adatok: Számlatulajdonos neve: Aviation Links ltd. V.A.T. No. 520039009-2, Nirim St., 67060 Tel Aviv, Israel Érkezés Tel Avivba a Barátság Hét kezdete előtt szállás lehetőségek Hotelek Tel Avivban: City Hotel kétágyas szobában 1 éjszakára 100 $ / fő Metropolitan Hotel kétágyas szobában 1 éjszakára 90 $ / fő Imperial

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Cégek árusítása SZLOVAKIA Úniós adószámmal rendelkező cégek Ár 1499, székhely és könyvelés www.cegekalapitasa.hu

Cégek árusítása SZLOVAKIA Úniós adószámmal rendelkező cégek Ár 1499, székhely és könyvelés www.cegekalapitasa.hu 1 / 5 2011.11.03. 10:40 Keresett kifejezés Mindenben KRSÉS Főoldal Rólunk Vendégkönyv Menü Rovataink Horoszkóp Partnerek Impresszum Nyereményjáték 2011. 11. 03 AKOONŐK.HU >> NŐKRŐ NŐKNK AZ SÉYGYNŐSÉG JGYÉBN

Részletesebben

Get Instant Access to ebook Karjaidban PDF at Our Huge Library KARJAIDBAN PDF. ==> Download: KARJAIDBAN PDF

Get Instant Access to ebook Karjaidban PDF at Our Huge Library KARJAIDBAN PDF. ==> Download: KARJAIDBAN PDF KARJAIDBAN PDF ==> Download: KARJAIDBAN PDF KARJAIDBAN PDF - Are you searching for Karjaidban Books? Now, you will be happy that at this time Karjaidban PDF is available at our online library. With our

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

A SZERVEZET BEMUTATÁSA

A SZERVEZET BEMUTATÁSA A SZERVEZET BEMUTATÁSA Simontornya 2013. október 17-19. Történelme I. 1931-ben alakult, önkéntes társuláson alapuló független politikamentes társadalmi szervezetként. Akkori neve: Magyarország Klinikáinak

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003.

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa Göndör (Grünwald) Jakab Bauman?-né (Göndör /Grünwald/ Jakabné) (szül. Heimovics Regina) 1850-es évek 1940-es évek Anyai nagyapa Friedrich Vilmos Anyai nagyanya Friedrich

Részletesebben

Partnering ÜgyfélkaPcsolati konferencia. Főtámogatók: Médiapartnerek: Támogatók: Szakmai partnerek, kiállítók:

Partnering ÜgyfélkaPcsolati konferencia. Főtámogatók: Médiapartnerek: Támogatók: Szakmai partnerek, kiállítók: Partnering ÜgyfélkaPcsolati konferencia HUMÁN E ALAPÍTVÁNY Főtámogatók: Médiapartnerek: Támogatók: Szakmai partnerek, kiállítók: 2 Időpont: 2011. február 16 18. Helyszín: A konferencia elnöke: Konferencia

Részletesebben

XVII. ÔSZI SZIMPÓZIUM

XVII. ÔSZI SZIMPÓZIUM XVII. ÔSZI SZIMPÓZIUM A Magyar Oxyologiai Társaság Tudományos Ülése és az Országos Mentôszolgálat Értekezlete Bük, Konferenciaközpont 2011. október 6-7. 2011. OKTÓBER 6. 10.00 10.30 MEGNYITÓ Németh Sándor

Részletesebben

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2012.november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

11. 02. 2008. A városi logisztika aktuális kérdései Magyarországon. Közlekedési Múzeum Városligeti krt. 11. Budapest

11. 02. 2008. A városi logisztika aktuális kérdései Magyarországon. Közlekedési Múzeum Városligeti krt. 11. Budapest Summary BESTUFS II national seminar in Hungary 11. 02. 2008. A városi logisztika aktuális kérdései Magyarországon Közlekedési Múzeum Városligeti krt. 11. Budapest At the seminar were 42 participants from

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 3-án kezdődik a korcsolya. Középső csoportos kortól (aki 2014. augusztus 31- ig betölti az 5 évet) lehet korcsolyázni. Az első turnus nyolc alkalom, ez január közepéig

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/339-1/2015/I. Ea: Paksi Pauletta Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár

Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár Rendezvény megnevezése Időpontja Helyszíne Szervezője 2015.01.109:00-13:00 Harsányi Zsuzsa grafikus kiállítása 2015.01.16-02.23 Háza és Magyar Kultúra

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

Bevezető film. Vallásos családban nőttem fel. Három generáció, hat esküvő (Koltai Panni története) (Galpert Ernő története)

Bevezető film. Vallásos családban nőttem fel. Három generáció, hat esküvő (Koltai Panni története) (Galpert Ernő története) Bevezető film http://www.centropastudent.org/?typ=sprache&flang=eng&movid=34&nid=78&q=m Vallásos családban nőttem fel (Galpert Ernő története) http://centropastudent.org/?typ=sprache&flang=hu&movid=13&nid=43&q=m

Részletesebben

Családfa. Schultheisz Kálmánné (szül. Weiner Róza) 1880 1958. Angyalosi?-né (szül.? )?? Schultheisz Kálmán 1877 1945. Angyalosi??? Apa.

Családfa. Schultheisz Kálmánné (szül. Weiner Róza) 1880 1958. Angyalosi?-né (szül.? )?? Schultheisz Kálmán 1877 1945. Angyalosi??? Apa. Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Angyalosi??? Angyalosi?-né (szül.? )?? Schultheisz Kálmán 1877 1945 Schultheisz Kálmánné (szül. Weiner Róza) 1880 1958 Apa Angyalosi Béla

Részletesebben