Szim Salom Hírlevél HANUKA PARTI ÁLLÁSFOGLALÁS. December 26-án, pénteken tól. Hozzatok december január / 5769 kiszlév - tevet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szim Salom Hírlevél HANUKA PARTI ÁLLÁSFOGLALÁS. December 26-án, pénteken 16.30-tól. Hozzatok. 2008 december - 2009 január / 5769 kiszlév - tevet"

Átírás

1 Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa 2008 december január / 5769 kiszlév - tevet ÁLLÁSFOGLALÁS MIÉRT ALKALMATLAN A MAZSIHISZ ÁLTAL ÖSSZEHÍVOTT MAGYAR ZSIDÓ KONGRESSZUS A MAGYAR ZSIDÓSÁG DEMOKRATIKUS KÉPVISELETÉRE? Alulírott szervezetek és magánszemélyek megbeszélést tartottunk a MAZSIHISZ által november 16-ára meghirdetett Magyar Zsidó Kongresszus ügyében. Egyetértettünk abban, hogy a MAZSIHISZ-nek a kongresszuson való részvételre vonatkozó feltételei számunkra nem elfogadhatóak. A MAZSIHISZ érdekképviseleti monopóliumának megszüntetésére, más anomáliák fölszámolására, a valóságot jobban tükröző keretek kialakítására a kongresszus alkalmatlan. Egyetértünk abban, hogy a MAZSIHISZ jelenlegi öndefiníciója, mely szerint ő a honi zsidóság általános képviselője, nem felel meg a valóságnak. A MAZSIHISZ jelenlegi szervezeti formájában nem alkalmas arra, hogy hitelesen és átfogóan képviselje akár a szekuláris, akár a vallásos hazai zsidóságot. Ezen a tényen a Magyar Zsidó Kongresszus sem változtat, hiszen a fölhívás szerint a résztvevők évente egyszer, jogi vagy intézményi következmények nélkül elmondhatnák ugyan észrevételeiket, ám a kongresszus tényleges döntési jogkör és fölhatalmazás híján a plurális érdekképviselet ellátására alkalmatlan volna. Alulírottak ezért úgy döntöttünk, hogy kerekasztalt hívunk össze, melyen a magyarországi zsidó közösség ismert képviselői és szakemberek kifejthetik, mik egy valóban demokratikus képviselet ismérvei és működési feltételei. Az ott megfogalmazott álláspontokat ismertetni fogjuk a nyilvánossággal és a MAZSIHISZ-szel is, utóbbit arra bíztatva, hogy a kerekesztal munkájából a maga részét kivéve a demokrácia látszatának fönntartása helyett a valódi, plurális demokrácia megteremtésén munkálkodjék. A kerekasztalon folytatott párbeszéd nyitott, minden zsidó szervezet és magánszemély aktív részvételére számítunk. Budapest, november 14. ALÁÍRÓK: Bét Orim Reform Zsidó Hitközség (a World Union for Progressive Judaism tagszervezete) Kálmán Gábor elnök Dr. Raj Ferenc rabbi HANUKA PARTI December 26-án, pénteken tól gyerekprogrammal, hanukai és sábáti gyertyagyújtással, rövidített sábáti istentisztelettel, piknik vacsorával, látkesszal és fánkkal, hanukai tanulással, játékkal, énekkel-tánccal (DJ President). Hozzatok hanukiát, hozzá 7 gyertyát, olajos ételeket, egyéb húsmentes ételeket, szeszes és szeszmentes italokat! Marom Klub Egyesület (a Maszorti Olami tagszervezete) Bende Gábor elnök Szim Salom Progresszív Zsidó Hitközség (a World Union for Progressive Judaism tagszervezete) Radvánszki Gábor elnök Kelemen Katalin rabbi (Kapcsolódó cikk a 3. oldalon!)

2 Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa Rabbi: Kelemen Katalin , Szim Salom Progresszív Zsidó Hitközség Szim Salom Egyesület Tiszteletbeli elnökök: Jeffery Rose, Ernest Bello Elnök: Radvánszki Gábor Vezetőség: Budai Miklós, Gárdos Bernadett, Guba Gergő, László Klári, Rákosi Éva Gazdasági vezető: Jesse Weil Ügyvezető: Szabados Judit Szerkesztőség: Szerkesztő: Budai Miklós Szakmai konzulens: Kelemen Katalin , Honlap: Radvánszki Gábor Írásokat elektronikus formában a szerkesztő címén, kéziratban a Szim Salom levelezési címén, vagy az irodán keresztül fogadunk és várunk. Következő lapzárta december 31-én! Levelezési cím: 1125 Bp., György A. u. 19/A Tel./Fax/Üzenet: Web: Egyesületi adószám: Egyesületi HUF számla: UniCredit Bank Egyesületi USD számla: UniCredit Bank Hitközségi technikai szám: 1373 Hitközségi HUF számla: UniCredit Bank Hitközségi USD számla: UniCredit Bank Irodavezető: Szabados Judit Titkárság: V. kerület, Tüköry u. 3., II. emelet Irodai órák: hétfő, csütörtök: kedd: szerda: péntek: Oneg Sábát koordinátor telefon: Köszönet Gárdos Detti, Guba Gergő, Hemera Ákos, Kelemen Kata, Köteles Zsuzsa, Köves Kati, Németh Zsuzsa, Iris Shrigley, Sós Kati, Radvánszki Gábor, Szabados Juci és Jesse Weil pénzadománnyal segítette közösségünket szívből köszönjük! Köszönjük Radvánszki Gábornak és csapatának: Köteles Zsuzsának, Guba Yvettnek és Gergőnek, Rákosi Évának, Orosz Eszternek és Bojtor Johannának, hogy megszervezték és sikeresen lebonyolították a Gefen kórus adománygyűjtő koncertjét. Köszönet Rákosi Évának, hogy zseniális süteményeivel és a Kreatív Műhely selyemfestményeivel hírét vitte közösségünknek a Judafesten. Mazal tov S z í v b ő l g r a t u l á l u n k P e r c z e l A n n á n a k a b b ó l a z a l k a l o m b ó l, h o g y a z i d é n ő n y e r t e e l a M a g y a r Z s i d ó K u l t u r á l i s E g y e s ü l e t A M a g y a r Z s i d ó K u l t ú r á é r t d í j á t. A n n a t e l j e s í t m é n y é t é s a z e l i s m e r é s s ú l y á t j e l z i, h o g y a d í j a t e z e l m ú l t é v e k b e n o l y a n k i v á l ó s á g o k k a p t á k, m i n t K e r t é s z I m r e, J a n c s ó M i k l ó s, K o m o r ó c z i G é z a é s S z a b ó I s t v á n. A z ü n n e p é l y e s d í j á t a d á s a d e c e m b e r é n a G u n d e l É t t e r e m b e n r e n d e z e n d ő M A Z S I K E H a n u k a b á l o n l e s z. Mázl tov Kepecs Ferinek Linda nevű unokája megszületése alkalmából! Hetiszakaszok December 6. Vájéce, 1. Mózes 28:10-32:3 December 13. Vájislách, 1. Mózes 32:4-36 December 20. Tevet hó megáldása Vájésev, 1. Mózes December 27. Sábát Hanuka, Ros Chódes Mikéc, 1. Mózes 41-44:17 Január 3. Vájigás, 1. Mózes 44:18-47:27 Január 10. Vájéchi, 1. Mózes 47:28-50:26 Január 17. S mot, 2. Mózes 1-6:1 Január 24. S vát hó megáldása Vá éra, 2. Mózes 6:2-9 Január 31. Bo, 2. Mózes 10-13:16 2

3 A szekesztőtől Egyet előre, kettőt hátra November 16 án megalakult a Magyar Zsidó Kongresszus A MAZSIHISZ márciusi közgyűlésén döntött arról, hogy saját konzultatív testületeként évente legalább egyszer összehívja a magyar zsidó szervezeteket. A MAZSIHISZ szerint a Kongresszus célja, hogy biztosítsa a zsidóságot érintő valamennyi kérdés széleskörű és demokratikus megvitatását. Ezzel szemben már a kongresszusnak a MAZSIHISZ alapszabályában lefektetett egyes működési szabályai és létrehozásának indoklása is alig leplezték, hogy a lépéssel a MAZSIHISZ saját, megingott legitimizációját igyekszik megerősíteni a nyilvánosság előtt. Az alapszabály gondoskodik ugyanis arról, hogy a kongresszust a MAZSIHISZ vezetői vezessék, és a testület ne hozhasson a résztvevő szervezetekre így a MAZSIHISZ-re nézve kötelező határozatokat. Amit természetesen senki nem kifogásolna, sőt igen helyénvalónak találna, ha rendelkezésre állnának valódi demokratikus struktúrák a MAZSIHISZ-en kívüli vallásos és szekuláris zsidóság reprezentációjára és érdekérvényesítésére. Ettől azonban igen távol állunk. Az alternatív zsidó csoportok, hitközségek és világi szervezetek egyre határozottabban követelik: a MAZSIHISZ ne lépjen fel többé a a honi zsidóság általános képviselője -ként, és sürgetik a hiányzó demokratikus struktúrák kialakítását. (Tudjuk, ennek jelentősége nem csak szimbolikus: az alternatív szervezetek többsége részesülni szeretne abból, a magyarországi zsidóság egészét megillető diplomáciai és anyagi támogatásból, amit a Magyar Állam a ma kizárólag a MAZSIHISZ-nek juttat.) Erre válaszul a MAZSIHISZ olyan tanácskozást hívott össze, amely legjobb esetben is csak arra alkalmas, hogy a MAZSIHISZ-ből kirekesztett vagy oda belépni nem kívánó elégedetlenek aprósütemény mellett újra elmondhassák azt, amit már számos alkalommal elmondtak és leírtak, s amit a MAZSIHISZ is pontosan tud. Ugyanakkor a minden, magát magyar zsidóként meghatározó, önálló jogi személyiségű vagy jogi személyiség nélküli csoport részvételét megengedő tanácskozás arra is alkalmas lehet, hogy a kívülálló vagy felületes szemlélő számára a demokrácia látszatát keltse, a MAZSIHISZ-t pedig befogadó ernyőszervezetként láttassa. Mint arról korábban hírt adtunk, a Szim Salom vezetősége a MAZSIHISZ vezetői részéről érkezett meghívásra nyílt levélben válaszolt, melyben üdvözölte a nyitás gesztusát, ugyanakkor jelezte a kezdeményezés nyilvánvaló demokrácia-deficitjéből adódó aggályait, és kijelentette, hogy a fennálló feltételek mellett nem vesz részt a kongresszuson. Egyben felvetette egy egyenrangú partnerek együttműködésén alapuló kerekasztal lehetőségét, melynek célja a magyarországi zsidóság előtt álló közös kihívások megvitatása volna. A kongresszus előtt néhány nappal a Szim Salom, a Bét Orim és a Marom a jelen hírlevél címoldalán is olvasható közös állásfoglalásban indokolta távolmaradását. Radvánszki Gábor, hitközségünk elnöke a szombat.org honlapon fórumozók kérdéseire válaszolva kifejtette: Maga az alapgondolat, hogy párbeszédet kell indítani helyes, de a formáját nagyon eltévesztették. Csak meg kell nézni a felhívást és az ideiglenes működési szabályzatot melyet előzékenyen megírtak előre. A «bizottságozásosdi» szintén álságos, amikor alapvető kérdések tisztázására lenne szükség. Radvánszki Gábor leszögezte: A Szim Salom nem a neológ kiléket, rabbijaikat vagy világi vezetőiket kritizálja. A MAZSIHISZ olyan jellegű fellépését tartjuk alapvetően problémásnak, ahol a teljes magyar zsidóság nevében lépnek fel. Hogyan is képviselnék, hiszen legalább ötfajta zsidó vallási irányzat van jelen Magyarországon, és ők ebből maximum kettőt képviselnek? Raj Ferenc rabbi ennél tovább ment a kritikában. A kongresszust előkészítő bizottságban részt vevő, majd onnan kilépő Bét Orim hitközség rabbija kemény hangú levelében úgy fogalmazott: a MAZSIHISZ folytatja a rosszemlékű Magyar Izraeliták Országos Képviselete (MIOK) politikáját, diktatórikus módszereket alkalmaz. Az EMIH, melyről egy darabig úgy tűnt, kész a nem ortodox hitközségekkel együtt aláírni az állásfoglalást, végül mégse tette. Ehelyett a kongresszussal egyidőben sajtótájékoztatón fejtette ki a MAZSIHISZszel szemben érveit. A kongresszuson mintegy hetven szervezet vett részt, elsősorban természetesen a MAZSIHISZ taghitközségei és templomkörzetei, akik ily módon többszörösen is képviseltetve voltak. Részt vett továbá számos civil szervezet a MAZSIKE-től a Szenvedélybetegeket a Leszokásban Támogatók Egyesületetének zsidó lisztopiát-érzékenyek csoportjáig. A parttalanná váló vitákkal és személyeskedésekkel tarkított, kádári időket idéző kongresszust leginkább saját tisztségviselőinek megválsztása és működési szabályainak megalkotása kötötte le. A tanácskozás eredménye, hogy döntöttek hat bizottság megalakításáról, és megválasztották azok elnökeit. A bizottságoknak tagsága, hatásköre, eszközei egyelőre nincsenek, mint ahogy azt sem sikerült megfogalmazni, mivégre is ült össze a testület. Talán majd a következő, február 22-re kitűzött ülésen. 3

4 (A kongresszusról videobeszámoló látható a mr nem szakadtovbb.html oldalon.) A MAZSIHISZ természetesen sikerként értékelte a kongresszust, és saját szempontjából ez így is van: a civilek megjelenésükkel megteremtették a legitimitás valamilyen szintű látszatát. A demokratizálódás megindítása helyett tehát aligha meglepően annak elodázását, a status quo megerősítétését hozta a rendezvény. Ráadásul a kongresszust követő napokban az Alkotmánybíróság elutasította az EMIHnek a Magyar Állam és a MAZSIHISZ mint a honi zsidóság általános képviselője közötti megállapodások alkotmányosságát firtató beadványát. Az AB-határozatot lobogtatva a MAZSIHISZ azonnal erős ellenkampányba kezdett, s a nagy lendületben még arról is megfeledkezett, hogy visszautasítsa Sólyom László meghívását a történelmi egyházak vezetőinek rendezett államfői fogadásra. Tudják, a flódnisra. Pedig a köztársasági elnök újra normakontrollra küldte a gyűlöletbeszéd-törvény legújabb, az Országgyűlésben már jóváhagyott változatát. Hová is? Az Alkotmánybírósághoz. Budai Miklós A rabbi tollából Az Európai Rotary Konferencia meghívására december 7-én részt vettem bécsi rendezvényükön. Ez úton is nagyon köszönöm Szim Salom tagtársunknak, dr. Berend Richárdnak, a Rotary Klub Budapest volt elnökének, és feleségének, Juditnak nagylelkű, segítő közreműködését és kitüntetően kedves, figyelmes vendéglátását utunkon. A konferencia vallásközi istentiszteletén egy református, egy katolikus és egy muszlim kollégával osztottam meg a szószéket. A Lukács evangéliumában idézett tórai mondatok a dróséinkhoz egyéni reflektálásra ajánlott közös szöveg részét képezik. Az egységről és a másságról Elhangzott a Rotary Európai Konferenciája vallásközi istentiszteletén Bécsben, december 7 én Mi az az út, amely az örök élethez vezet? fogalmazza meg univerzális spirituális kérdésünket egy törvénytudó Lukács Evangéliumában. A válasz rá a Tórából (az Ószövetségből), közös örökségünkből érkezik: két híres tórai mondat (5 Mózes 5:6; 3 Mózes 19:18) összekapcsolásával és együttes felidézésével. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből és minden erődből és teljes elmédből; és a te felebarátodat, mint magadat. (Lukács 10:27) és minden erődből, héberül uv chol m odechá fordítható úgy is: minden tehetségeddel; képességeddel; lehetőségeddel - s ugyanez a szó azt is jelenti: nagyon. Mindez azt sugallja, hogy ez a feladat nem könnyű. Vajon miért nem? Az ok a tórai kontextusban: az ezt a parancsot megelőző versben rejlik: Halljad Izrael, az Örökkévaló a mi Istenünk, az Örökkévaló egy! A kulcsszó itt az echad : az 'egy', az 'egyetlen'. A zsidó gondolkodásban Isten egy-ségének fogalma nem mennyiségi jellegű, és nem kizáró. Ellenkezőleg, Isten egy-sége a teljességet hordozza, egy olyan egységet, amely magába foglalja a világ minden különbözőségét, az igazság sokszínűségét. Például a Tóra 70 (azaz végtelen számú) arcá -ról beszélünk szép példa isteni ihletésű Szentírásunk sokféleségének kifejezésére. Egy ilyen komplex Isten elfogadása és szeretése azonban nehéz. Egy híres midrás (zsidó legenda) elmeséli, hogy hogyan keletkezhetett a monoteizmus e deklarációja. Jákob haldoklik. Halálos ágya körül összegyűlnek a fiai, hogy búcsút vegyenek apjuktól. Az idős ember, aki élethosszig tartó szellemi útkeresése egy meghatározó pontján az Izrael nevet nyerte el, most aggódik. Vajon túléli-e őt majd hite? Vagy halálával elenyészik legdrágább kincse? Szorongását, kételyeit megosztja gyermekeivel. S amit a fiúk kórusban válaszolnak erre: Halljad Izrael, az Örökkévaló a mi Istenünk, az Örökkévaló egy. 12 erős egyéniség; 12 egymástól markánsan különböző személyiség: a majdani 12 törzs, s egy jövendő nemzet ősatyjai mégis készek arra, hogy egyéni különbözőségeiket integrálják az Egy Isten szolgálatában. A Lukács szöveg Isten szeretetének parancsát összeköti a Tóra u.n. aranyszabályával: az emberek szeretetének parancsával. V áhávtá l réáchá kámochá Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat. E mondat hagyományos zsidó értelmezése: Viselkedj másokkal úgy, ahogyan te szeretnéd, hogy mások viselkedjenek veled. A felebarátod vonatkozhat egyénekre, társadalmi osztályokra, vallásokra, nemzetekre Ez a mindenkori másság kezelésére vonatkozó örök aranyszabály. 4

5 Könnyű szeretnünk a hozzánk hasonlókat. Sokkal nehezebb olyan valakit szeretnünk, aki nem olyan, mint mi vagyunk pl. a feketéket, a szegényeket, a betegeket, az áldozatokat stb. mert erőfeszítést kell tennünk a köztünk lévő távolság áthidalására. A Tóra így folytatja a tanítást: mert ti magatok jövevények voltatok Egyiptomban. Együttérzés amely saját tapasztalaton alapul. A Rotary mozgalom tevékenységét megismerve, és néhány Rotary klubbal személyesen is kapcsolatban lévén az az érzésem, mintha a Rotary tagok mind jövevények lettek volna Egyiptomban. Az Önök együttérzése a szükséget szenvedőkkel feketékkel, szegényekkel, betegekkel, áldozatokkal, az Önök aktív támogatása és gondoskodása szép példája a másság -gal való helyes és követendő bánásmódnak. Ez a konferencia a Rotary közép- és kelet-európai megújulásának 20. évfordulóját ünnepli. Büszke vagyok arra, hogy épp abból az országból jöttem, amelyben a poszt-kommunista államok közül elsőként született újjá a Rotary mozgalom a II. világháború után. A magyar Rotary Klub Budapestet éppen 20 évvel ezelőtt alakította meg az alakítás napjaiban elhunyt dr. Dán Jenő nemzetközi jogász, zichrono livráchá, emléke váljék áldássá. Alig tudok elképzelni fontosabb dolgot a mai világban, mint olyan tevékenységet, amely a másságot integrálva dolgozik a világ jobbá tételén. Isten áldja a Rotary klubok vezetőit és tagjait. Kelemen Katalin Élmény Az alábbiakban két Szim Salom tag, László Klári és Jesse Weil próbálta meg néhány bekezdésbe sűríteni három igencsak tartalmas nap élményeit: mindketten a november elején megtartott Keset zsidó közösségi és kulturális fesztivál egy-egy metsztét mutatják be. Amíg el nem felejtem... Szubjektív beszámoló a Kesetről November Három nap zsidó kavalkád, zsidó kavargás a Budai Sport Hotelben. Sajátos építészeti alkotás ez a szálló, a hatvanas-hetvenes évekből. Megkopott, valaha volt eleganciáját barátságossággal ellensúlyozza. Egybeolvad itt vendég és vendéglátó, önkéntes és résztvevő, kondért húzó szakács és Tóratekercset cipelő bóher. Babák totyognak, babakocsik ütköznek a földszinti folyosón, konyhazajos aláfestés mellett üldögélünk jéghideg teremben, majd melegünk lesz kicsi szobákban. Az emeletekről lenézve alant középen a piactér, az agóra, a nyüzsgés. Programidőben és nem programidőben telve álldogáló, üldögélő, beszélgető, vagy csak nézelődő kesetnyikekkel. Néha valaki áthalad a színen fürdőruhában, teniszruhás kisasszony igyekszik szobájába, azt mondja kapuéráról jön. Hát viccesen jó ez a tér. És mi itt a komoly? Mert az is akad. A program kínálata sokat ígérő, izgalmas, néha meglepő, ritkábban mulatságos. Beszámolóm nem lehet más, mint szubjektív, hisz a magam választotta programokról számolok be, és ez csak egy kis szelete a nagy tortának. Talán más fogyasztók, résztvevők is írnak még a Kesetről. Igy lenne teljes a kép. Péntek délelőtt kalácssütés. Korban, nemben, nációban vegyes társaság. A leglelkesebbek a gyerekek, de még férfiakat is odacsalunk, majd nagy társalgás indul ki honnan jött, közös nyelvünk a tradíció, a múlt, neveinket magyarázzuk, felidézzük hogy volt ez nagyanyánknál, mit tudott anyánk, én lányommal dicsekszem, minden pénteken barcheszt süt s beszélgetésünk gazdagságától már kinyílik a tér, Európa, a nagyvilág felé. Vándorló zsidók kalácsot sütnek, együtt, péntek délelőtt Ebédnél már megérint Izrael is, humusz, thina, szezámos pirítós, ízek, illatok. S ez így lesz végig. Kora délután filmet nézünk. Rékai Miklós vetíti a Hanukarácsonyt. A Dunatáj Alapítvány dokumentumfilmje azt vizsgálja, hogy a szimbolikus jelentésű közterek birtoklásáért folyó háború keretében a lubavicsi közösség nyilvános hanuka ünnepe milyen politikai reakciót váltott ki, hogy a liturgikus ünneplés szövegei akár a párbeszéd elemeit is képezhetnék zsidók és keresztények között, valamint hogy a családokban hogyan valósul meg az együttélés. (Nézzétek meg, nézzük meg együtt, a Szim Salom is benne van a filmben.) A Szim Salom szombatfogadása délután négykor meleg otthonosságot sugároz, befogadó, nyitott, hívogató. Üvegfalú földszinti termünkbe benézve néhányan nem is állnak ellen, s bejönnek. Jó érzés hogy ismerősen együtt vagyunk, s jó érzés, hogy mások is kíváncsiak ránk. Néhányan három napra barátainkká szegődnek, talán később is eljönnek közénk. 5

6 Mit is lehetne csinálni még szombati vacsora előtt, kicsit korgó gyomorral, mint Hegedűs Pál és a mi Radvánszki Péterünk havrutáján, közös tanuláson résztvenni. A cím csábító: Elfeledteti-e az új szerelem a régit? A Babilóni Talmud egy részét tanulmányozzuk. Bepillantunk a talmudtanulás hagyományos módszertanába, a módszer felépítésébe. Azt hiszem, van még mit tanulnunk, tanulnom.. A pompás szombati díszvacsora fénypontja, hogy nagy kosarakban előkerülnek magunk készítette kalácsaink, mindenki boldogan viszi asztalához. Én is megérzek most valamit az asszonyok szombati öröméből. Félálomban is kacagtató a Tabuk nélkül címet viselő, humorban tobzódó zsidó Heti hetes. Nagy hírek kis világunkból. Hírolvasás, kommentálás. Borgula András a legtöbb nyíltszini tapsot kapja frenetikus, nemcsak kommentál, játszik, rögtönöz, kis színházat ad elő. A többiek: Heisler András, Balázs Gábor, Vadász Éva és Katz Petra méltó társak, ugyancsak kiváló a moderátor Vermes Gábor. (És még szebb is, mint a Jáksó!) Egy ilyen nap után édes a pihenés. És volt este és lett reggel. Sabbat. Pompás reggeli, halvával, édes túróval, sok földi jóval. Kicsit Ági-nénis-Szarvasos, de mégis más. A Szim Salom istentisztelet házhoz jön, mert csak ki kell lépnünk szobánkból és átsétálni a szemben lévő ajtóhoz. Haláchikusan rendben a távolság, biztosan nem szegem meg a szombati határt. Tagjaink és néhány vendég, új barát a résztvevők. S élmény a heti szidra, a Lech lecha megbeszélése rabbink vezetésével. A kávészünet után ortodox és reform párbeszédben folytatódik a hetiszakasz-magyarázat. Raj Ferenc és Dov Levi párbeszélnek. Nem vagyunk sokan, de nagyon figyelünk. Két rabbi, két különböző felfogás a zsidóságról. De barátságban megférnek egymás mellett, még egymás hátát is meglapogatják a végén. A következő programom? Restelkedve, de bevallom egy jóféle délutáni alvás. A szombat öröme. Hogy mit hagytam ki? Programfüzetemben bejelölve: Mandl Péter: Elrendeltetés és saját választás. Hőseink mítoszai. Noé, Mózes, Sámson. Remélem, jövőre is lehet velük találkozni. A Szim Salom havdala, a szombat immáron számunkra hagyományos búcsúztatása ismét új embereket vonz közénk. Egymást átkarolva búcsúztatjuk a hetet, elmondjuk és elénekeljük a jó hetet. mondatot a világ sok nyelvén. Én közben az ezeken a nyelveken szóló barátaimra gondolok, s megint kitágul a tér Európa és a világ felé. Immáron elválasztottuk a szentet a profántól, az ünnepet a hétköznapoktól. De hét nap múlva majd újra énekeljük: Jó hetet. Jó hetet. S következik Kertész Péter beszélgetése Vitray Tamással, ami a szerző most megjelent könyvének címét viseli: Kiképzés. Megtudjuk azt is, hogy ők ketten unokatestvérek, Vitray nagyszülei is a Kertész nevet viselték. Vitray a könyvében születéskor kapott nevén, Kisneufeldnek hívja magát, ez arra utal, hogy, zsidóságát amit ugyan soha nem tagadott, de nem is hangsúlyozott különösen mostantól nyíltan vállalja. A beszélgetésben meg is indokolja ezt a vállalást: ami most Magyarországon történik, rasszizmus, Gárda, cigányok gyilkolása arra indította, hogy kilépjen a származását diszkréten elfedő félhomályból és megírja gyerekkorának, egy budapesti zsidó kisfiú gyerekkorának történetét. A beszélgetés katartikus pillanatában az Auschwitzban maradt anyát, Annust kereső kisfiú könnyeit látjuk. S a várva-várt, igazi szellemi élmény is eljön. Rejtélyes a cím: Vallási hős erkölcsi tabu. Hárman Gyenge Zoltán, szegedi egyetemi tanár, Balázs Gábor, az Amerikai Alapítványi iskola igazgatója és Dov Levi, rabbi és ugyanott vallási igazgató beszélgetnek. A tárgy Kierkegard Félelem és reszketés című írása, melyben igen részletesen és a keresztény tradíciótól némileg eltérően foglalkozik az ábrahámi áldozathozatal kérdésével. A probléma középpontjában két kérdés áll: lehetséges-e, hogy egy etikailag, jogilag elítélendő tett vallási értelemben igazolást nyerjen? Azaz az etikai, teleológiai felfüggeszthető-e az isteni parancs alapján? Illetve lehetséges-e a tettet megalapozni azzal, hogy az abszurd erejénél fogva minden lehetséges? A beszélgetés során Kierkegard mellett két 20. századi, kiemelkedő zsidó filozófus, Soloveitchik és Leibowitz gondolatait is megismerjük Izsák megkötözéséről. Késő este fergeteges koncert, zsidó zene, klezmer, népszerű dallamok jazz beütéssel, magas szinten. Az együttes neve: Shkayach. Vasárnapra is maradt még látni-hallanivaló. A piactér addigra igazi hirdetőközponttá vált, szellemes cédulákkal, feliratokkal, a Szim Salom szépséges selyemfestéseivel, a mindig teli székekkel körbevett, sütit, kávét, teát, ásványvizet kínáló bárpulttal. Délelőttre két program ígérkezik számomra érdekesnek. Az egyik Wattamány Gyula teológus előadása ami a Miért utáljuk egymást? izgalmas címet viseli. Tárgya az egyházközi gyűlölködés története. Megtudjuk, hogy bár gyakran hallunk közös zsidókeresztény erkölcsi hagyományról, sokkal kevesebb szó esik a zsidó és keresztény vallás közötti ellenségeskedésről, ami pedig ennek a közös múltnak a megkerülhetetlen részét képezi. Pataki Éva Unokák című filmjét sok kritika éri, heves vita bontakozik ki a vetítés után. A film arra a kérdésre keres választ, hogy lehet-e párbeszéd zsidó identitású és jobboldali felfogású fiatalok között? S feltesz egy újabb kérdést: milyen mértékben áldozatai a fiatalok a szüleik, nagyszüleik által megélt traumáknak (Trianon, Holokauszt, ötvenes évek terrorja ), s azok elhallgatásának? A felkért hozzászólók, két fiatal szakember, Vince Kata Zsófia 6

7 antropológus és Gellér-Varga Zsuzsa, bár nem egyforma hevességgel, de bírálják a filmet. Felületesnek, túl sokat markolónak, s a rendezői szándékokból keveset láttatónak tartják. Érzéseim hasonlóak. De megfontolandó a rendező közlése is, mely szerint a színvonalas jobboldali fiatalok nem voltak hajlandóak kamera előtt nyilatkozni. Vasárnap délután van. Lassan vége a Kesetnek, de még vár egy kerekasztal beszélgetés. A Vér Tisztátalan némber című programban nők beszélgetnek az egyik legintimebb zsidó női kérdésről, a tisztátalanság kérdéséről. ( Héberül: nidda, a szexuális érintkezés tilalma a nők havi vérzési periódusában, a tilalom feloldása és a mikve rituális fürdő szerepe.) Három nő, három irányzat képviselője, Kelemen Katalin rabbi a reform irányzat, Peresztegi Ágnes a modern ortodoxia, Margit Patricia a maszorti (konzervativ) irányzat álláspontjáról beszél, egy negyedik nő, Toronyi Zsuzsa moderálásával. Néhány férfi is idemerészkedett, a kissé hűvös, konyha meletti terembe. A beszélgetés izgalmas kezdete egy hosszabb, mélyebb, elemző gondolatsornak, talán egy sorozatnak, melyben a zsidó nőt érintő ebben a beszélgetésben is felmerülő kérdésekre kapunk majd választ. Most látom, hogy öntudatlanul is áttértem a jövő időre. Mert november 9-én délután, a köszönetek és az elköszönések sietős délutánján már a jövő évi Keset homályos képe derengett fel a sötétedő ég horizontján. Jövőre, veletek valahol. László Klári Keset-Limmud A Jewish Culture Feast in Budapest The 2008 Keset/Limmud Conference on the weekend of Nov. 7-9 was a tremendous success. About 20% of the programs were given in English, and I can only report on that part, which itself was a great experience. The main themes of the weekend were Taboos, Blood, Journey and Heros. For me the highlight of the weekend were two programs led by Dr. Edward Breuer, professor of medieval and modern Jewish history at Hebrew University in Jerusalem. His guidance through a study on the changing interpretations of the Akkeda (the binding of Issac) story from the Torah was very enlightening and also very informative about the study methods of traditional Jewish scholars. The opening question was, Who is the hero of the story? The discussion started with some comments on the Torah text itself; what conclusions we might draw from what is written and what is omitted. This was followed by a commentary by Philo on the story with emphasis on it's hellenistic attitudes on the roles of Abraham and Issac, and a conclusion that Abraham is the hero. Next came a look at a text called Midrash Rabbah from about the 7 th century CE, wherein both Abraham and Issac can be regarded as heros, with the help of many retroactive textual justifications.this was followed by the Hasidic interpretation of Rabbi Mordechai Leiner of Izbica that God did not really ask Abraham to sacrifice Issac, but only to place him on the altar. Abraham had faith that God would not let him kill his son because of the earlier promise that Issac would be his seed to populate the earth. The last texts studied were three modern Israeli poems, all looking with horror on the thought that God could ask for such a sacrifice, even as a test of faith. One of them suggests that the real hero was the ram, which did lose its life. But there many other highlights to the weekend. Konstantin Akinsha gave a very interesting introduction to the Supremacist artistic movement led by Kazimir Malevic in Vitebsk in the 1920's. This was a group of Russian Jewish artists who were more interested in ideological and abstract aspects of art than in expressing their Jewishness, contrary to Chagall, who did spend a short time in Vitebsk with them. For the theme of Blood, Christiana Facchini from Bologna and Agi Peresztegi from Budapest gave interesting insights into the possible interpretations of the life of Zipporah, wife of Moses, about whom the Torah says surprisingly little. It included speculations on the story of Moses circumcision by his wife. The theme of circumcision and blood was discussed much more fully in a round table where proponents and opponents argued medical, sexual, and traditional reasons for whether the practice should be kept or discontinued in the Jewish community. Surprisingly to me, the reluctance to circumsize among Hungarian Jew in recent decades did not get mentioned. On the lighter side, and returning to the theme of Heroes, Frank Stern, from Vienna, showed hilarious bits of movies about politically incorrect Jewish heros, and also about women in Israeli society. Michael Miller made a light/serious presentation about Jewish beauty queens, going back to Queen Esther, and ending up with the Queen Esther beauty contests in Tel Aviv in modern times. But he concentrated on Boske Simon, the Miss Hungary of 1929, who went on to become Miss Europa, and then competed for Miss Universe in Hollywood, and on a Jewish beauty queen pageant in Poland where most of the contestants didn't look particularly Jewish. Finally Eran El-Bar from the Szochnut in B.P. gave a very interesting demonstration lecture on how he composed music on Jewish musical themes, ending with a beautiful recording of poem by Primo Levi that he had set to music that used the first theme he introduced. Jesse Weil 7

8 SZIM SALOM PROGRAMNAPTÁR 2008 december január / 5769 kiszlév - tevet Rendezvényeinket a BÁLINT HÁZBAN (VI. ker., Révay u. 16) tartjuk. Ha egy rendezvény nem ott lesz, az adott program mellett feltüntetjük. Tel.: vasárnap Talmud Tóra kita alef / első osztály péntek Kábálát Sábát istentisztelet piknik vacsorával szombat A zsidó imakönyv liturgia haladóknak Tóra-kör péntek Hanuka parti Hanukai és sábáti gyertyagyújtással, rövidített istentisztelettel, gyerekprogrammal, hanukai tanulással, fánkkal, piknik vacsorával, trenderlivel, énekkel és tánccal szombat A zsidó imakönyv liturgia haladóknak Sáhárit istentisztelet kidussal péntek Kábálát Sábát istentisztelet piknik vacsorával szombat A zsidó imakönyv liturgia haladóknak Tóra-kör vasárnap Talmud Tóra kita alef/ első osztály csütörtök Identitás csoport péntek Oneg sábát est piknik vacsorával szombat A zsidó imakönyv liturgia haladóknak Sáhárit istentisztelet kidussal péntek Kábálát Sábát istentisztelet piknik vacsorával szombat A zsidó imakönyv liturgia haladóknak Tóra-kör vasárnap Talmud Tóra kita alef/ első osztály péntek Oneg sábát est piknik vacsorával szombat A zsidó imakönyv liturgia haladóknak Sáhárit istentisztelet kidussal péntek Kábálát Sábát istentisztelet piknik vacsorával szombat A zsidó imakönyv liturgia haladóknak Tóra-kör 8

Szim Salom Hírlevél. Sikeres sütizés a Hospice Házért HANUKAI FÉNYEK A SZIM SALOMBAN

Szim Salom Hírlevél. Sikeres sütizés a Hospice Házért HANUKAI FÉNYEK A SZIM SALOMBAN Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa 2010 december / 5771 kiszlév-tevet HANUKAI FÉNYEK A SZIM SALOMBAN ÖSSZ SZIM SALOM HANUKA ÜNNEPSÉG December 3-án,

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Az egyén méltósága szent és sérthetetlen

Az egyén méltósága szent és sérthetetlen Bét Orim Hírlevél XI. évfolyam 2. szám www.betorim.hu 2015. február Az egyén méltósága szent és sérthetetlen A német alkotmány első s legfontosabb kitétele az, hogy az egyén méltósága szent és sérthetetlen.

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes

Részletesebben

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. A feladatsor három részből áll VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve New York Nyelviskola Képzési és Vizsgacentrum Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi

Részletesebben

Szim Salom Hírlevél. Jom Hásoá. Jom Háácmáut. Szim Salom Családi Tábor

Szim Salom Hírlevél. Jom Hásoá. Jom Háácmáut. Szim Salom Családi Tábor Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa 2010 április / 5770 niszán-ijár Jom Hásoá Április 12 én, hétfőn 18 órakor emlékezzünk együtt a Soában meggyilkoltakra,

Részletesebben

Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz

Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz Játssz, szórakozz, tanulj! Hogyan tanulj játszva az Instant Tanulókártyákkal? Használati utasítás Az Instant Tanulókártya családhoz tartozó társasjátékkal

Részletesebben

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság Alapítás: 1991-2014: 23. év A Keresztény-Zsidó Társaság a Nemzetközi Keresztény-Zsidó Tanács tagszervezete 2014. november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest,

Részletesebben

MODÁLIS SEGÉDIGÉK (Modal Auxiliaries)

MODÁLIS SEGÉDIGÉK (Modal Auxiliaries) MODÁLIS SEGÉDIGÉK (Modal Auxiliaries) A modális segédigék olyan segítő eszközök, amelyek az ige elé téve segítenek különböző jelentésárnyalatok kifejezésében (pl. valószínűség, engedélyadás, engedélykérés,

Részletesebben

Családfa. Nincs adat. Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941. Schwartz. Nincs adat. Salamon? 1927. Apa. Anya. Kornveis Ignác 1882 1929

Családfa. Nincs adat. Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941. Schwartz. Nincs adat. Salamon? 1927. Apa. Anya. Kornveis Ignác 1882 1929 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Schwartz Salamon? 1927 Anyai nagyanya Schwartz Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941 Apa Kornveis Ignác 1882 1929 Anya Kornveis Kornélia (szül. Schwarz

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben. Dés, Transilvania Camping

Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben. Dés, Transilvania Camping Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben Dés, Transilvania Camping Szervező - Ábrok László - Debrecen - tel.:06 20 939 0271 Társszervező - Transilvania Camping - Erdélyi Lakókocsisok - Peti tel 0040 722 509492

Részletesebben

BEMELEGÍTÉS. Lecke (Kezdő 2. / 1.) MELLÉKNEVEK. Olyan mellékneveket választottunk, amelyeket a hétköznapokban remekül lehet alkalmazni.

BEMELEGÍTÉS. Lecke (Kezdő 2. / 1.) MELLÉKNEVEK. Olyan mellékneveket választottunk, amelyeket a hétköznapokban remekül lehet alkalmazni. BEMELEGÍTÉS Lecke (Kezdő 2. / 1.) MELLÉKNEVEK Olyan mellékneveket választottunk, amelyeket a hétköznapokban remekül lehet alkalmazni. Nézd át alaposan a listát! friendly fine kind great new old dry wet

Részletesebben

Lesson 1 On the train

Lesson 1 On the train Let's Learn Hungarian! Lesson notes Lesson 1 On the train Dialogue for Lesson 1 (formal speech): Guard: Jó napot kívánok. Jó napot. Guard: Az útlevelét, kérem. Tessék. Guard: Köszönöm. Hmmmm, amerikai?

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

HAGYOMÁNYOS NŐI SZEREPEK

HAGYOMÁNYOS NŐI SZEREPEK HAGYOMÁNYOS NŐI SZEREPEK Nok a populáris kultúrában és a folklórban Válogatta, a szöveget gondozta és szerkesztette KÜLLŐS IMOLA Magyar Néprajzi Társaság Szociális és Családügyi Minisztérium Nőképviseleti

Részletesebben

Csoportosítsd a szövegben található szavakat! / Group the words according to the text.

Csoportosítsd a szövegben található szavakat! / Group the words according to the text. A. V. A házunk Hol van a ház? A Petőfi utcában. Hány óra (van)? Öt óra (van). Hol vannak a gyerekek? A szobában. B. Zsuzsa: A Petőfi utcában van a házunk. A házban négy szoba van. Egy nappali, egy hálószoba

Részletesebben

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944 Családfa Apai nagyapa Lazarovits József 1860-as évek 1944 Apai nagyanya Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943 Anyai nagyapa Fülöp Jakab 1860-as évek 1939 Anyai nagyanya Fülöp Jakabné

Részletesebben

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa Szim Slom Hírlevél A Szim Slom Progresszív Zsidó Közösség hvont megjelenő kidvány 2009 július-ugusztus / 5769 tmmuz-áv Tis Beáv Idén újbb szokássl gzdgodik Szim Slom: megüljük Tis Beáv gyászünnepét. Sokunknk

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

Daloló Fülelő Halász Judit Szabó T. Anna: Tatoktatok Javasolt nyelvi szint: A2 B1 / Resommended European Language Level: A2 B1

Daloló Fülelő Halász Judit Szabó T. Anna: Tatoktatok Javasolt nyelvi szint: A2 B1 / Resommended European Language Level: A2 B1 Daloló Fülelő Halász Judit Szabó T. Anna: Tatoktatok Javasolt nyelvi szint: A2 B1 / Resommended European Language Level: A2 B1 1. Első hallgatás / First listening Hallgassa meg Halász Judit dalát a Youtube-on!

Részletesebben

Budai ófár. Háztáji Hírek. pítvány igazgatója, akivel elbeszélgettünk az alapítvány munkájáról.

Budai ófár. Háztáji Hírek. pítvány igazgatója, akivel elbeszélgettünk az alapítvány munkájáról. Budai ófár 2014. május KÉRJÜK, TÁMOGASSA ADÓJA 1%VAL A FRANKEL ZSINAGÓGA ALAPÍTVÁNYT! ADÓSZÁM: 18114878-1-41 MAZSIHISZ TECHNIKAI SZÁMA: 0358 KÖSZÖNJÜK! Nagy örömünkre szolgált, hogy az idén is több, mint

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz. Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz. Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Tisztelt Olvasó! Az önálló témakifejtés vagy más néven képleírás a

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyelviskolák Szakmai Egyesülete A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04.

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04. 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04. 2 ( C ) IPA by 1974 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné Utolsó frissítés / Last update: 2016. február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné TARTALOM / Contents BEVEZETŐ / Introduction... 2 FELNŐTT TAGBÉLYEGEK / Adult membership stamps... 3 IFJÚSÁGI TAGBÉLYEGEK

Részletesebben

Regional Expert Meeting Livestock based Geographical Indication chains as an entry point to maintain agro-biodiversity

Regional Expert Meeting Livestock based Geographical Indication chains as an entry point to maintain agro-biodiversity How Code of Practice can address the question of biodiversity (indigenous breeds, peculiarities of feeding, rearing traditional or marginalized systems)? Rendek Olga, Kerekegyháza 2009 október 20. 1 2

Részletesebben

EGY KIS ZŰRZAVAR. Lecke (Középhaladó 1. / 1.) SOMETIMES, SOMETIME VAGY SOME TIME?

EGY KIS ZŰRZAVAR. Lecke (Középhaladó 1. / 1.) SOMETIMES, SOMETIME VAGY SOME TIME? EGY KIS ZŰRZAVAR Lecke (Középhaladó 1. / 1.) SOMETIMES, SOMETIME VAGY SOME TIME? Igen hasznos adatot fogunk bemelegítésként letisztázni. Tapasztalataink alapján ez a témakör csak elméletben van meg, meglepően

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Személyes Levél. Levél - Cím. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926

Személyes Levél. Levél - Cím. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 - Cím Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Standard címzési forma: neve település és régió/állam/irányítószám Jeremy Rhodes 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikai címzés:

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

2 kultúra. Zétényi Tamás. www.nytud.hu/depts/tlp/quantification zetenyi@nytud.hu

2 kultúra. Zétényi Tamás. www.nytud.hu/depts/tlp/quantification zetenyi@nytud.hu 2 kultúra Zétényi Tamás www.nytud.hu/depts/tlp/quantification zetenyi@nytud.hu MTA Nyelvtudományi Intézet - 'Elmélet és kísérlet a nyelvészetben' Budapest, 2014. február 25 agenda: mit csinálunk? mit veszünk

Részletesebben

Meghívó 2012. november 20.

Meghívó 2012. november 20. Meghívó Tisztelt Természetjáró, Erdész, Vadász Kolléga! A következő oldalakon olvasható címmel és programmal a TESZ-TeSz 50 éves jubileumát üljük 2012. november 24-25- én. Hívunk, vegyél részt ennek a

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

XII. 2014. Az egészség és sport jegyében

XII. 2014. Az egészség és sport jegyében Á G F A L V I K R Ó N I K A XV. évfolyam 9. szám Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója 2014. SZEPTEMBER XII. 2014. Az egészség és sport jegyében Versenykiírás Az eddig megrendezett futófesztiválok sikere

Részletesebben

Angelina Jolie a legnépszerűbb(1) az Egyesült Államokban

Angelina Jolie a legnépszerűbb(1) az Egyesült Államokban 1. szint December Angelina Jolie a legnépszerűbb(1) az Egyesült Államokban Angelina Jolie-val szilveszterezne(2) a legtöbb(3) amerikai férfi. A 28 éves Angelina Jolie a Tomb Rider hősnőjét(4), Lara Croftot

Részletesebben

Családfa. Anya Klein Lázárné (szül.szalpéter Adél) (1881-1944) Apa Klein Lázár (1878-1944) Házastárs Interjúalany

Családfa. Anya Klein Lázárné (szül.szalpéter Adél) (1881-1944) Apa Klein Lázár (1878-1944) Házastárs Interjúalany Családfa Apai nagyapa Klein Mendel Wolf?-? Apai nagyanya Klein Mendelné (szül.weiser Aranka)?-1909 Anyai nagyapa Szalpéter??-? Anyai nagyanya Szalpéter?-né (szül. Holder Gizella)?-1944 Apa Klein Lázár

Részletesebben

7. osztály Angol nyelv

7. osztály Angol nyelv 7. osztály Angol nyelv I. Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Köszönés Elköszönés Good morning. Hello. Hi. Goodbye. Bye-bye. See you soon. Bemutatkozás,

Részletesebben

Köszönt titeket a DE-GYTK Hallgatói Önkormányzat!

Köszönt titeket a DE-GYTK Hallgatói Önkormányzat! TÁMOGATÓINK: Köszönt titeket a DE-GYTK Hallgatói Önkormányzat! Kedves Résztvevők! Nagy örömünkre szolgál, hogy idén Debrecen ad otthont a "Gyógyszerészhallgatók Országos Találkozója és Börze" eseménynek.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

ב"ה. Éves jelentés 2011

בה. Éves jelentés 2011 Bét Sálom Éves jelentés 2011 A Bét Sálom Zsinagóga Budapest egyik leggyorsabban növekvő zsidó közössége, ahol minden generáció számára biztosított a zsidó vallás, tradíció és kultúra megismerése, valamint

Részletesebben

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Gyülekezetünkben három ifjúsági csoport működik: Kisifi (14 18 éves korig) Nagyifi (18 25 éves korig) Fiatal

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Keller Jakab 1860-as évek 1944 Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944 Kohn Mihály 1876 1944 Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ------------------------------------------------------------------------------------ SZILASI

Részletesebben

Családfa. Moskovits Zsigmond? 1921. Katz?-né?? Moskovits Zsigmondné (szül.? Braha)? 1930-as évek. Katz??? Apa. Anya. Katz Mózes 1890 körül 1944

Családfa. Moskovits Zsigmond? 1921. Katz?-né?? Moskovits Zsigmondné (szül.? Braha)? 1930-as évek. Katz??? Apa. Anya. Katz Mózes 1890 körül 1944 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Katz??? Katz?-né?? Moskovits Zsigmond? 1921 Moskovits Zsigmondné (szül.? Braha)? 1930-as évek Apa Katz Mózes 1890 körül 1944 Anya Katz Bella

Részletesebben

EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ

EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ Lecke (Középhaladó 1. / 5.) MÉG TÖBBET A HAVE IGÉRŐL Igaz volt az előző leckére, igaz erre is. Részletes és átfogó. Kemény meló lesz ez is, de a kemény meló jellemző a profikra.

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

VI. Az iskolában. Mit csinálsz az iskolában? Írok, olvasok, rajzolok, tornázom és énekelek. Mettől meddig vagy az iskolában? 7 óra 20 perctől egyig.

VI. Az iskolában. Mit csinálsz az iskolában? Írok, olvasok, rajzolok, tornázom és énekelek. Mettől meddig vagy az iskolában? 7 óra 20 perctől egyig. VI. Az iskolában A. Mit csinálsz az iskolában? Írok, olvasok, rajzolok, tornázom és énekelek. Mettől meddig vagy az iskolában? 7 óra 20 perctől egyig. B. Zsuzsa: Reggel 7.35 perckor már az iskolában vagyok.

Részletesebben

A részletes program pedig itt következik: India Fesztivál India Festival Március Átrium Film-Színház. India Fesztivál - március 6-10.

A részletes program pedig itt következik: India Fesztivál India Festival Március Átrium Film-Színház. India Fesztivál - március 6-10. A március 6-10. között zajló Fesztivál keretében érdekes programok özöne vár titeket az Átrium Film-Színházban. Külön ajánljuk a táncoslábúak figyelmébe az Om Shanti Om utáni fergeteges Bollywood party-t

Részletesebben

XV. évfolyam - 3. szám Kezdetben sok érdeklődő volt, de sajnos csak érdeklődtek. Többen mondják ma is, hogy szeretnének jönni néptánc oktatásra. Erre én mindig felteszem a kérdést az órákon: Itt vannak,

Részletesebben

Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Smaller Pleasures. Apróbb örömök. Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor

Smaller Pleasures. Apróbb örömök. Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor Smaller Pleasures Apróbb örömök Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor Smaller Pleasures Oriental lacquer, or urushi by its frequently used

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

MY ENGLISH BOOK Class 4

MY ENGLISH BOOK Class 4 MY ENGLISH BOOK Class 4 heti 3 óra Egy leckére átlagosan 2 óra jut, de ehhez nem kell feltétlenül ragaszkodni. A leckék 2 óra alatt kényelmesen elvégezhetők, de vannak, amelyek több gyakorlást igényelhetnek

Részletesebben

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting 02-03-04. November 2014 MEGHÍVÓ/ INVITATION 1 2014 November 3 (Hétfő). Gödöllő Helyszín: Szent István Egyetem: 2100 Gödöllő,

Részletesebben

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye)

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) 2008. január 5. Egyesületünk megalakulása. Az egyesület létrehozása egy baráti társaság kezdeményezéséből jött

Részletesebben

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE 3. szám, 2015. március 3. szám - 2015. március Apró lépések a családokért Néhány évvel ezelőtt egy kolléganőm felhívott, hogy nem tudja, mit csináljon, ugyanis abortuszra

Részletesebben

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg:

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg: PONTOS IDŐ MEGADÁSA EGÉSZ ÓRÁK MEGADÁSA ( óra van. ) Az óra száma után tesszük az o clock kifejezést. pl. It s 7 o clock. (7 óra van.) A britek az órák számát csak 12-ig mérik. Náluk nincs pl. 22 óra!

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27.

Szakmai beszámoló. Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27. Szakmai beszámoló Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumának támogatásával (pályázati azonosító:

Részletesebben

A Present Perfect Tense magyar megfelelői

A Present Perfect Tense magyar megfelelői - 105 - Donga György A Present Perfect Tense magyar megfelelői Szövegelemzés közben egyik hallgatómnak szeget ütött a fejében, hogy egyik olvasmányunk két mondatát, egy jelen idejű és egy múlt idejű mondatot

Részletesebben

Biztos, hogy a narratíva közös téma?

Biztos, hogy a narratíva közös téma? VILÁGOSSÁG 2007/6. Közös témák Erdélyi Ágnes Biztos, hogy a narratíva közös téma? Annyi biztos, hogy a történelmi és az irodalmi elbeszélés közti hasonlóságok és különbségek tárgyalása régi közös témája

Részletesebben

Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e egy bizonyos nyelven

Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e egy bizonyos nyelven - Alapvető, létfontosságú dolgok Can you help me, please? Segítségkérés Tudna segíteni? Do you speak English? Beszélsz ul? Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e ul Do you speak _[language]_?

Részletesebben

Judafest Utcafesztivál

Judafest Utcafesztivál www.judafest.org DÍszvendég: NémetorszÁg \X. Judafest utcafesztivál zsidó németek- német zsidók Kazinczy utca június 5. 10:00-20:00 Judafest Utcafesztivál A nyár legzsidóbb pillanata! Annyi kulturális,

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

tűzött, (/ízen át." Felelős kiadó : Molnár Béla szds Jászberényi Nyomda 300

tűzött, (/ízen át. Felelős kiadó : Molnár Béla szds Jászberényi Nyomda 300 tűzött, (/ízen át." Felelős kiadó : Molnár Béla szds. 60-901 Jászberényi Nyomda 300 SO órától SAS TENGERALATTJÁRÓ 1939-ben a háború kitörésének napjaiban lejátszódó drámai történet, egy lengyel tengeralattjáró

Részletesebben

2013/3. 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.

2013/3. 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. 2013/3 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. Lectori salutem! Új élményeket ígér a 2013/2014-es szezon is az Akadémiai Klub tagjai és vendégei számára. Az ismert szereplôk különleges programokkal lépnek

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész FONTOS! Ha ennek az ajándékanyag sorozatnak nem láttad az 1. részét, akkor mindenképpen azzal kezdd! Fekete Gábor www.goangol.hu A sorozat 1. részét itt éred el: www.goangol.hu/ajandekok/phrasalverbs

Részletesebben

ó Ú ő ó ó ó ö ó ó ő ö ó ö ö ő ö ó ö ö ö ö ó ó ó ó ó ö ó ó ó ó Ú ö ö ó ó Ú ú ó ó ö ó Ű ő ó ó ó ő ó ó ó ó ö ó ó ó ö ő ö ó ó ó Ú ó ó ö ó ö ó ö ő ó ó ó ó Ú ö ö ő ő ó ó ö ö ó ö ó ó ó ö ö ő ö Ú ó ó ó ü ú ú ű

Részletesebben

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei)

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) Nemrég Magyarországon járt a Dalai Láma. Valaki a közönségből megkérdezte tőle, hogy tényleg Magyarországon van e a Föld gyógyító szívcsakrája, konkrétan

Részletesebben

Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban

Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban 2015. 12. 16. Idén kerültek először megrendezésre Marosvásárhelyen a Keresztyén Egyetemista Napok a Marosvásárhelyi Főiskolások Keresztyén Egyesületének

Részletesebben

PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód)

PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód) PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód) Past és Past Perfect Subjunctive formáját csak néhány esetben kell használnunk. A célhatározói mellékmondatoknál és a feltételes mondatok II. és III.

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Szatírikus film készül Ceausescu életéről

Szatírikus film készül Ceausescu életéről Szatírikus film készül Ceausescu életéről Szatírikus film készül romániai magyar színészekkel Nicolae Ceausescu néhai(1) román diktátor és felesége, Elena Ceausescu életéről. A román magyar koprodukciót

Részletesebben

A teljes 180: Andy Esche, személyes bizonyságtétele MissingPets.com alapítója 1. A nevem Andy Esche, missingpets.com alapítója. 2.

A teljes 180: Andy Esche, személyes bizonyságtétele MissingPets.com alapítója 1. A nevem Andy Esche, missingpets.com alapítója. 2. A teljes 180: Andy Esche, személyes bizonyságtétele MissingPets.com alapítója 1. A nevem Andy Esche, missingpets.com alapítója. 2. Az én-m élet folyamán Isten adta nekem két látomás, hogy segítsen az embereknek.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 9/2013 szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni

Részletesebben

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat. Bányászat, 67 kötet, (2004) p. 99-103 S E L M E C I Asz

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

USER MANUAL Guest user

USER MANUAL Guest user USER MANUAL Guest user 1 Welcome in Kutatótér (Researchroom) Top menu 1. Click on it and the left side menu will pop up 2. With the slider you can make left side menu visible 3. Font side: enlarging font

Részletesebben

Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242. Pedagógiai program

Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242. Pedagógiai program Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242 Pedagógiai program IDEGEN NYELV-ANGOL TANTÁRGY HELYI TANTERVE A nevelőtestület véleményezte:

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ---------------------------------------------------------------------------- MADAT Hírlevél,

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak!

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! 2013. tél XVII. évfolyam 4. szám Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! Gondolatok egy kiállítás képrészlete alapján 2013 Ádventjén Megfürödve lelkileg Olescher Tamás Hiszek egy Megjelent nek,

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2011 B CSOPORT. for on off by to at from

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2011 B CSOPORT. for on off by to at from ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2011 B CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! Sok

Részletesebben

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V.

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa V. Ignác (? 1944) V. Ignácné (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: V. Ignácné (szül.? Éva) (? 1944) Anyai nagyapa R. Lipót (1883 1944) Anyai nagyanya R. Lipótné (szül. D. Cecília)

Részletesebben

Identitás és attitűd, mint integrációt befolyásoló tényezők a volt Szovjetunió tagországait elhagyó bevándorlók vonatkozásában Washington Államban

Identitás és attitűd, mint integrációt befolyásoló tényezők a volt Szovjetunió tagországait elhagyó bevándorlók vonatkozásában Washington Államban Identitás és attitűd, mint integrációt befolyásoló tényezők a volt Szovjetunió tagországait elhagyó bevándorlók vonatkozásában Washington Államban VII. Magyar Politikai Földrajzi Konferencia Pécs, 2010

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

Üdv. a 21 napos Hallás utáni szövegértés online tréning 2. napján!

Üdv. a 21 napos Hallás utáni szövegértés online tréning 2. napján! Szia! Üdv. a 21 napos Hallás utáni szövegértés online tréning 2. napján! Mivel nyakunkon a májusi nyelvvizsga-időszak, ez a tréning azoknak nyújt segítséget, akik már középfok környékén vannak, és szeretnének

Részletesebben