A Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola képzési terve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola képzési terve"

Átírás

1 A Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola képzési terve A doktori iskola képzési programja magyar és angol nyelven is folyik. A doktori iskola a doktori iskolák kreditrendszerű tanulmányi szabályzatának megfelelően a tanulmányi kötelezettségeket a következőkben szabályozza: A doktori képzés 8 félévből áll, amely alatt 20 kreditet kell teljesíteni. A 20 kredit a következő kredit értékű tanulmányi munkaegységekkel teljesíthető: A) Képzési (tanulmányi) kredit B) Kutatási (kutatói) kredit A képzés során legalább 66 kreditet A típusú tanegységgel; 17 kreditet B típusú tanegységgel kell teljesíteni. A félév elismeréséhez legalább kreditet kell (A, B) összesen szerezni. A doktori iskola tanterve hármas struktúrában épül fel. Alapja a minden doktorandusz számára kötelező tantárgyak köre, ezt egészíti ki az alprogramnak megfelelő kötelező tantárgy. A második tantárgycsoport a kötelezően választandó tantárgyak (5 tantárgy), amelyet kiegészít az alprogram kötelezően választandó tantárgy (1 tantárgy). A harmadik tantárgycsoport a szabadon választható tantárgyak ( tantárgy). A szabadon választható tantárgyak körét a doktorandusz egyéni kutatási témájának megfelelően tovább lehet bővíteni más doktori iskolák tantárgyainak felvételével. A hallgató a többi alprogram részére előírt tárgyakból is választhat. Erre szolgál az egyéb képzési tevékenységhez kapcsolódó kredit (7 kredit). A PhD hallgatók a képzési kredit összeg 10%- áig (7 kredit) többlet tantárgyakat is felvehetnek, e feletti kreditért költségtérítést kell fizetni (5000 Ft/kredit). Ezt előzetesen a doktori iskola vezetőjével vagy titkárával egyeztetni kell. Külföldön lehallgatott és teljesített tantárgyak esetén az elfogadásról a doktori iskola tanácsa a doktori iskola tantervében szereplő tantárgyfelelős nyilatkozata alapján dönt. A tantárgyfelelős mind a nappali, mind a levelező hallgatók számára elkészíti a tantárgyi leírást és az időütemezést. Ez az alapja a hallgató időbeosztásának. A tantárgyfelelős a tantárgyi leírás során éljen a team-jellegű oktatás lehetőségével, egy-egy fontosabb tantárgyi rész oktatását más egyetem ismert oktatójának, illetve külső szakemberek meghívásával szervezze meg. A tantárgyak minimum 5 fő jelentkezése után indíthatók, a képzési idő 12 hét/félév. 1

2 Modell-tanterv Képzési szakasz 1-. szemeszter Kötelező tantárgy szemeszter Összes óraszám Kredit 1. Haladó mikro- és makroökonómia Gazdaságelemzési módszerek 0 5. Kutatásmódszertan 0 5. Vezetői üzleti gazdaságtan Alprogram kötelező tantárgy Kötelezően választandó tantárgy I Kötelezően választandó tantárgy II Kötelezően választandó tantárgy III Kötelezően választandó tantárgy IV Kötelezően választandó tantárgy V Alprogram kötelezően választandó 2 tantárgy VI. 12. Szabadon választható tantárgy I. 1. Szabadon választható tantárgy II. 1. Szabadon választható tantárgy III. 15. Egyéb képzési kreditek 7 Összes óra és képzési kreditszám Kutatási kreditek száma 78/1+2 x 1 10/ / / /66 5 x : Megjegyzés a + kreditek az egyéb képzési krediteket jelentik, amelyek szorosan nem kapcsolódnak félévekhez Modell-tanterv Disszertációs szakasz 5-8. szemeszter Kötelező tantárgy Kre szemeszter dit összes kreditszám Kutatás és disszertáció készítés Kutatási kreditek száma Komplex vizsga Jelentkezés feltételei: Az idegen nyelvi követelmények teljesítése és képzési és kutatási szakaszban megszerzett 1 kredit. Komplex vizsga ideje: június vége július eleje. Komplex vizsga tantárgyai: 1. Elméleti rész: (az adott vizsgaidőszakban egyszer megismételhető a sikertelen tantárgyból, a vizsga formája írásbeli és szóbeli.) Általános kutatásmódszertan, Gazdaságelemzési módszerek. 2

3 2. Disszertációs rész: (az adott vizsgaidőszakban nem ismételhető): oldalas kutatási összefoglaló, amely tartalmazza a szakirodalmi kutatás eredményeit, a hipotéziseket és az alkalmazni kívánt kutatási modellt. Komplex vizsga értékelése: megfelelt vagy nem megfelelt. A tantárgyi leírásokat a kötelező tantárgyak esetében a GSZDI Működési Szabályzatának 5. melléklete tartalmazza: Külföldi, vagy hazai társintézmény doktori képzésében felvett és teljesített tantárgyak elfogadásáról az illetékes tantárgyfelelős szignálása után, a doktori iskola tanácsa dönt. A PhD kutatási témának megfelelő, más intézményben felvett tantárgy elfogadása és kreditálása egyedileg kerül elbírálásra. Kötelezően választandó tantárgy I.: 1. Makrokörnyezet tantárgylista Kötelezően választandó tantárgy II.: Ugyanaz mint az előző. Kötelezően választandó tantárgy III.: 2. Szekunder statisztikai és könyvtári adatbázisok tantárgylista. Kötelezően választandó tantárgy IV.:. Primerkutatási módszerek tantárgylista. Kötelezően választandó tantárgy V.:. Szekunder és primer adatfeldolgozási módszerek tantárgylista. Alprogram kötelezően választandó tantárgy VI.: 6. Alprogram kötelezően választandó tantárgy tantárgylista. Szabadon választható tantárgy I.: Szabadon választható tantárgyak listája Szabadon választható tantárgy II.: Ugyanaz, mint az előző. Szabadon választható tantárgy III.: Ugyanaz, mint az előző. TANTÁRGYAK félév kredit óra/félév KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK 1. Haladó mikro- és makroökonómia Gazdaságelemzési módszerek Kutatásmódszertan Vezetői üzleti gazdaságtan AZ 5 ALPROGRAM KÖTELEZŐ TANTÁRGYAI Élelmiszer- és környezetgazdaságtan Körkörös gazdaság 5.2. Vállalkozásmenedzsment és stratégiai vállalatfejlesztés alprogram Kis- és közép vállalkozások menedzsmentje 5.. Pénzügy és számvitel alprogram Makro és nemzetközi pénzügyek 5.. Vezetés és szervezés alprogram Szervezés és vezetés nemzetközi és globális trendjei 5.5. Marketing és logisztikai menedzsment alprogram Stratégiai marketing menedzsment KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ÖSSZESEN

4 KÖTELEZŐEN VÁLASZTANDÓ TANTÁRGYAK 1. Makro-környezet, tantárgyból, 2 tantárgy o Közpolitika és üzleti környezet o Komparatív és intézményi közgazdaságtan o Természeti erőforrások o Vállalkozások a globális gazdaságban 2. Szekunder statisztikai és könyvtári adatbázisok (KSH-val közösen) 2 tantárgyból 1 tantárgy. o Nemzetközi és hazai statisztikai adatbázisok o Tudományos könyvtári adatbázisok Primerkutatási módszerek: 2 tantárgyból, 1 tantárgy.. 2 o Kvalitatív kutatási módszerek o Kvantitatív kutatási módszerek. Szekunder és primer adatfeldolgozási módszerek 2 tantárgyból, 1 tantárgy. o Adatbányászat o Idősor-elemzés és előrejelzés Alprogram kötelezően választandó tantárgy 2 tantárgyból, 1. 2 tantárgy Élelmiszer és környezetgazdaságtan alprogram Innováció és kreativitás menedzsment Agrár és élelmiszergazdaságtan 6.2. Vállalkozásmenedzsment és stratégiai vállalatfejlesztés alprogram Innováció menedzsment Haladó projektmenedzsment 6. Pénzügy és számvitel alprogram 6..1 Controlling módszer és rendszertan 6..2 Vállalati pénzügyek: Elmélet és gyakorlat 6. Vezetés és szervezés alprogram 6..1 Stratégiai humán erőforrás menedzsment 6..2 Vezetés és szervezetelmélet 6.5 Marketing és logisztikai menedzsment alprogram Fogyasztói és szervezeti piaci magatartás Ellátási lánc menedzsment KÖTELEZŐEN VÁLASZTANDÓ TANTÁRGYAK ÖSSZ: 2 1 SZABADON VÁLASZTANDÓ TANTÁRGYAK 1. Szabadon választható tantárgy I Szabadon választható tantárgy II.. Szabadon választható tantárgy III. SZABADON VÁLASZTANDÓ TANTÁRGYAK ÖSSZ.: 9 60 SZABADON VÁLASZTANDÓ TANTÁRGYAK A gazdaságpolitika közkiadási szabályzási kérdései Beruházások gazdaságtana Bevezetés a játékelméletben és alkalmazások Farm menedzsment Haladó pénzügytan Kontrolling módszertan..

5 Nemzetközi marketing Marketing kommunikáció Menedzsment tanácsadás Módszertani eljárások és elemzések a vállalatértékelésben Népesedési folyamatok Európában Pénzintézeti számvitel és elemzés Sokszínűség (esélyegyenlőség) a munkahelyen Statisztikai programcsomagok alkalmazása Számviteli rendszerek Tanuló gazdaság és innováció Üzleti tervezés Vállalkozási jog Válságok, rendszerek és intézmények Vezetés és szervezetelmélet 5