DSA25020 PL CZ SK SL HU LV. Instrukcja Obsługi. Pokyny pro používání. Návod na použitie. Navodila za uporabo. Használati utasitás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DSA25020 PL CZ SK SL HU LV. Instrukcja Obsługi. Pokyny pro používání. Návod na použitie. Navodila za uporabo. Használati utasitás"

Átírás

1 DSA25020 PL CZ SK SL HU LV Instrukcja Obsługi Pokyny pro používání Návod na použitie Navodila za uporabo Használati utasitás Lietošanas instrukcija

2

3 UWAGA! Producent nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody wynikłe z niestosowania się do zaleceń zawartych w instrukcji obsługi. Instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu tak, aby można było z niej korzystać w razie konieczności. Może być ona przydatna również dla innego użytkownika. UPOZORNĚNÍ! Aby byl zajištěn normální provoz vaší chladničky, která používá pro životní prostředí zcela neškodné chladicí médium R600a (vznětlivé pouze za určitých podmínek), musíte dodržet následující pravidla: Nebraňte ve volné cirkulaci vzduchu kolem přístroje. Nepoužívejte mechanická zařízení pro zrychlení odmražení kromě těch, která jsou doporučená výrobcem. Nelikvidujte chladicí okruh. Nepoužívejte elektrické spotřebiče uvnitř prostoru pro potraviny kromě těch, která by mohl doporučit výrobce. VAROVANIE! Aby sa zabezpečila normálna prevádzka vašej chladničky, ktorá používa úplne ekologicky nezávadné chladivo R600a (horľavé len pri určitých podmienkach), musíte dodržiavať nasledujúce pravidlá: Nebráňte voľnej cirkulácii vzduchu okolo spotrebiča. Nepoužívajte mechanické prístroje na urýchľovanie rozmrazovacieho procesu, iné ako odporúča výrobca. Neporušujte chladiaci okruh. Nepoužívajte elektrické spotrebiče vo vnútri pípacieho priestoru potravín, iné ako tie, ktoré odporúčal výrobca. OPOZORILO! Za normalno delovanje vaše zamrzovalne naprave, ki uporablja naravi prijazno hladilno sredstvo R600a (vnetljivo samo pod določenimi pogoji), je treba upoštevati naslednja pravila: Ne zadržujte prostega pretoka zraka okoli naprave. Za hitrejše odtajanje, ne uporabljajte mehanskih naprav, ki jih ni priporočil proizvajalec. Ne uničujte hladilnega krogotoka. V prostoru za hrano ne uporabljajte električnih naprav, ki jih ni priporočil proizvajalec. FIGYELMEZTETÉS! Azl, R600a (csak bizonyos körülmények között gyúlékony) teljesen környezetberát gázzal működő hűtőberendzés normális működésének eléréséhez, kövesse a következő szabályokat: Ne gátolja a levegő keringését a készülék körül! Ne használjon más mechanikus eszközöket a gyorsabb felolvasztás érdekében, mint amit a gyártó ajánl! Ne szakítsa meg a hűtőközeg keringésirendszerét! Ne használjon más elektromos eszközöket a mélyfagyasztó részben, mint amiket a gyártó javasolhat! UZMANĪBU! Lai garantētu jūsu sasaldēšanas iekārtas (kura izmanto viedei nekaitīgu dzesēšanas vielu R 600a uzliesmojošs tikai pie noteiktiem apstākļiem), ir nepieciešams ievērot sekojošo: Netrauciet gaisa cirkulācijai ap iekārtu. Neizmantojiet nekādas mehāniskās iekārtas atkausēšanas paātrināšanai. Nesabojājiet dzesēšanas ķēdi. Nodalījumā pārtikas produktu glabāšanai neizmantojiet nekādas mehāniskās iekārtas, ja ražotājs to neiesaka.

4 PL Spis treści Bezpieczeństwo przede wszystkim /1 Podłączenie do zasilania /2 Instrukcja transportu i ustawienia /2 Montaż /2 Zapoznaj się z Twoim urządzeniem /3 Porady dotyczące przechowywania żywności /3 Regulacja temperatury /4 Uruchamianie /4 Porady dotyczące przechowywania zamrożonej żywności /4 Mrożenie świeżej żywności /5 Jak robić kostki lodu /5 Odmrażanie /5 Wymiana żarówki /6 Czyszczenie urządzenia /6 Zmiana kierunku otwierania drzwi /6 Środki ostrożności w trakcie użytkowania /6 Dźwięki wydawane podczas pracy /7 Usuwanie usterek /7 Odzysk opakowania /8 Odzysk starego urządzenia chłodniczego /8 Charakterystyka techniczna /9 Tabliczka znamionowa /9 CZ Obsah Bezpečnost především /10 Elektrické požadavky /11 Pokyny pro transport /11 Pokyny pro instalaci /11 Seznámení s vaším spotřebičem /12 Doporučené rozložení potravin ve spotřebiči /12 Kontrola a nastavení teploty /12 Před spuštěním /12 Ukládání zmrzlých potravin /13 Mražení čerstvých potravin /13 Tvorba kostek ledu /13 Odmrazování /13 Výměna vnitřní žárovky /14 Čištění a péče /14 Změna pozice dvířek /14 Co dělat a co nedělat /14 Odstraňování potíží /15 Technická data /16 SK Index Bezpečnosť nadovšetko /17 Elektrické požiadavky /18 Prepravné pokyny /18 Inštalačné pokyny /18 Poznávanie spotrebiča /19 Navrhnuté rozmiestnenie potravín v spotrebiči /19 Riadenie a nastavenie teploty /20 Pred uvedením do prevádzky /20 Skladovanie zmrazených potravín /20 Mrazenie čerstvých potravín /20 Tvorba kociek ľadu /21 Rozmrazovanie /21 Výmena žiarovky vnútorného svetla /21 Čistenie a údržba /21 Premiestňovanie dverí /22 Čo sa má a čo sa nesmie robiť /22 Riešenie problémov /23 Technické údaje /24 SL Kazalo Varnost /25 Električne zahteve /26 Navodila za prevoz /26 Navodila za namestitev /26 Spoznajte vašo napravo /27 Predlagana ureditev hrane v napravi /27 Nadzorovanje in prilagoditev temperature /27 Pred delovanjem /28 Shranjevanje zamrznjene hrane /28 Zamrzovanje sveže hrane /28 Izdelava ledenih kock /28 Odtajanje /29 Zamenjava notranje žarnice /30 Čiščenje in nega /30 Premeščanje vrat /30 Kaj lahko in kaj ne smete /31 Iskanje in odpravljanje napak /32 Tehnični podatki /32 HU Tartalomjegyzék Első a biztonság /33 Elektromos követelmények /34 Szállítási utasítások /34 Beüzemelési utasítások /34 Ismerje meg készülékét /35 Javasolt a készülékben lévő étel elrendezése /35 Hőmérséklet szabályozás és beállítás /36 Működtetés előtt /36 Fagyasztott étel tárolása /36 Friss étel fagyasztása /36 Jégkockák készítése /37 Kiolvasztás /37 Belső villanykörte cseréje /37 Tisztítás és védelem /37 Ajtó áthelyezése /38 Tegye és ne tegye /38 Problémakeresés /39 Technikai adat /40 LV Index Drošības norādījumi! /41 Elektriskās prasības /42 Transportēšana /42 Uzstādīšana /42 Apraksts /43 Pārtikas produktu izvietošana /43 Temperatūras regulēšana /43 Pirms ekspluatācijas /43 Sasaldētu produktu glabāšana /43 Sasaldēšana /43 Ledus kubiņu gatavošana /43 Tirīšana un apkalpošana /44 Traucējumu meklēšana /44 Tehniskais apraksts /44

5 1

6

7 7

8 PL Instrukcja obsługi Gratulujemy dokonania mądrego wyboru! BEKO to jedna z wiodących marek sprzętu AGD w Europie. Produkty naszej marki to dla konsumentów w ponad 100 krajach synonim funkcjonalności, niezawodności i przystępnej ceny. Obecnie już ponad 250 milionów użytkowników urządzeń BEKO potwierdza, że był to mądry wybór. Bezpieczeństwo przede wszystkim Opisana tu chłodziarko-zamrażarka jest najnowszym modelem urządzeń chłodniczych wchodzących w skład serii produktów. Została ona zaprojektowana i wyprodukowana zgodnie z międzynarodowymi normami. Przed przystąpieniem do użytkowania prosimy zapoznać się uważnie z instrukcją obsługi. Zastosowanie się do poniższych zaleceń zagwarantuje uzyskanie optymalnego zużycia energii elektrycznej i zapewnieni bezpieczeństwo eksploatacji oraz uchroni przed powstaniem przypadkowych uszkodzeń. Ostrzeżenie! Urządzenie to może być użytkowane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostało wyprodukowane. Urządzenie należy instalować w miejscu o odpowiednich wymiarach oraz nie narażonym na działanie deszczu, wilgoci itd. Ważne! Producent nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody wynikłe z niestosowania się do zaleceń zawartych w instrukcji obsługi. Instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu tak, aby można było z niej korzystać w razie konieczności. Może być ona przydatna również dla innego użytkownika. Używanie urządzenia przez osoby z fizycznymi sensorycznymi lub mentalnymi ograniczeniami powinno odbywać się tylko pod kontrolą osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo. Należy dopilnować, aby dzieci nie używały urządzenia do zabawy. 1

9 PL Podłączenie do zasilania Urządzenie jest przeznaczone do pracy przy zasilaniu ~ V, 50 Hz. Przed podłączeniem urządzenia do sieci należy upewnić się, czy napięcie, rodzaj prądu i częstotliwość w sieci są zgodne z wartościami podanymi na tabliczce znamionowej urządzenia. Nie należy podłączać urządzenia za pośrednictwem przedłużaczy elektrycznych. Zanim podłączysz kabel do gniazda elektrycznego sprawdź czy nie jest uszkodzony. Jeżeli kabel ulegnie uszkodzeniu, to powinien być on zastąpiony specjalnym kablem dostępnym w autoryzowanym serwisie Ostrzeżenie! Bezpieczeństwo elektryczne urządzenia jest gwarantowane tylko wtedy, gdy jego gniazdo zasilające jest uziemione zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podłączenie uziemiające jest obowiązkowe! Nie należy dotykać urządzenia gołymi rękoma będąc boso. Ostrzeżenie! Nie wolno nigdy próbować samemu naprawiać urządzeń elektrycznych. Wszelkie naprawy wykonywane (oprócz czynności opisanych w tabeli poniżej) przez osoby nieuprawnione są niebezpieczne dla użytkownika i powodują utratę uprawnień gwarancyjnych. W razie uszkodzenia przewodu zasilającego, aby uniknąć niebezpieczeństwa, musi go wymienić producent, jego agent serwisowy lub podobnie wykwalifikowany personel. Instrukcje transportu i ustawiania Urządzenie musi być transportowane wyłącznie w pozycji pionowej. W trakcie transportu nie wolno naruszać opakowania. Gdyby jednak zdarzyło się, iż urządzenie było transportowane w pozycji poziomej, to przed uruchomieniem należy pozostawić je w pozycji pionowej - nie uruchamiając, przez co najmniej 12 godzin. Instrukcja obsługi Niezastosowanie się do powyższej instrukcji może spowodować uszkodzenie sprężarki i nie uznanie naprawy gwarancyjnej. Przesuwając, ustawiając lub podnosząc urządzenie nie należy tego robić chwytając za rączki lub skraplacz (umieszczony z tyłu lodówki). Montaż Urządzenie będzie pracować prawidłowo w zakresie temperatur otoczenia od +10 C do +38 C. Jeżeli temperatura w pomieszczeniu przekroczy +38 C, to wtedy temperatura wewnątrz urządzenia może wzrosnąć. Urządzenie należy umieścić w odpowiedniej odległości od ściany, z dala od grzejników, kuchenek lub innych źródeł ciepła. Będą one powodować niepotrzebne uruchamianie się całego urządzenia, co prowadzi do większego zużycia energii i skrócenia jego czasu eksploatacji. Jeżeli jest to niemożliwe należy zachować następujące minimalne odległości: - od kuchni 30 mm - od grzejników 300 mm - od zamrażarek 25 mm Należy zapewnić wolną przestrzeń wokół całego urządzenia w celu uzyskania prawidłowej cyrkulacji powietrza (patrz rys. 2). Po ustawieniu urządzenia na równej powierzchni, należy je wypoziomować przez pokręcanie jego nóżek w prawo lub w lewo dotąd, aż wszystkie będą się stykać z podłogą (patrz rys. 4). Prawidłowe wyregulowanie nóżek pozwoli uniknąć wibracji i nadmiernego hałasu. Dwie poprzeczki dystansowe skraplacza umożliwiające właściwą cyrkulację powietrza należy zamontować w sposób pokazany na rysunku 3 (patrz rys 3). 2

10 PL Zapoznaj się z Twoim urządzeniem (Patrz rys. 1) 1 - Półka zamrażarki 2 - Obudowa termostatu i lampy 3 - Półka wyjmowana 4 - Półka na wino 5 - Rynienka odprowadzająca wodę z odszraniania 6 - Pokrywa pojemnika na warzywa 7 - Pojemnik na owoce i warzywa 8 - Regulowane nóżki 9 - Pojemnik na nabiał 10 - Balkonik na słoiki 11 - Balkonik na butelki Porady dotyczące przechowywania żywności Aby efekty i higiena przechowywania były najlepsze: Chłodziarka jest przeznaczona do krótkotrwałego przechowywania świeżej żywności i napoi. Zamrażarka jest przeznaczona do przechowywania żywności zamrożonej oraz do zamrażania żywności świeżej. Produkty gotowane należy przechowywać w szczelnych pojemnikach, przez okres nie dłuższy niż 2-3 dni. Produkty świeże w opakowaniach można kłaść na półkach. Świeże warzywa i owoce należy przechowywać w pojemniku na owoce i warzywa (rys. 1/7). Butelki należy przechowywać w balkoniku na butelki (rys 1/11) znajdującym się po wewnętrznej stronie drzwi. Aby zachować świeżość chłodzonego mięsa, należy zapakować je do woreczków przeznaczonych do przechowywania żywności. Nie może ono stykać się z żywnością gotową do spożycia. Świeżego mięsa nie należy przechowywać dłużej niż 2 lub 3 dni. Instrukcja obsługi Aby zapewnić optymalną wydajność chłodzenia, nie należy przykrywać półek papierem lub innym materiałem; umożliwi to swobodną cyrkulację zimnego powietrza. Całą żywność należy przechowywać zapakowaną lub przykrytą. Żywność w puszkach konserwowych należy po ich otwarciu przenieść do szczelnego pojemnika przeznaczonego do przechowywania produktów spożywczych. Gorącą żywność należy ostudzić przed włożeniem do chłodziarki. Aby uniknąć ryzyka eksplozji, napoje z dużą zwartością alkoholu należy przechowywać w pozycji pionowej, w dobrze uszczelnionych pojemnikach. Aby zamrozić świeżą żywność zaleca się zapakować ja w folię aluminiową lub plastykową, ochłodzić w komorze chłodzenia świeżej żywności i przechowywać na półce w komorze zamrażalnika. Najlepiej umieścić tę półkę w górnej części komory zamrażalnika. 3

11 PL Regulacja temperatury Chłodziarka Temperaturę wnętrza należy regulować pokrętłem termostatu. Temperatura wewnątrz urządzenia może się wahać w zależności od takich warunków jego użytkowania, jak: miejsce ustawienia, temperatura w pomieszczeniu, częstość otwierania drzwi oraz ilość przechowywanej żywności; zależnie od tych warunków należy odpowiednio ustawiać pokrętło termostatu. Przy temperaturze pomieszczenia równej 25 C zaleca się ustawienie pokrętła regulacji termostatu w pozycji środkowej. Termostat zapewnia również automatyczne odszranianie chłodziarki. Podczas odszraniania temperatura wewnątrz chłodziarki może się podnieść do +8 C, lecz w trakcie chłodzenia spada ona do 2-3 C dając średnią temperaturę całego cyklu roboczego około +5 C. Należy unikać ustawiania pokrętła termostatu na zbyt niską temperaturę, która powoduje ciągłą pracę urządzenia. Efektem tego będzie spadek temperatury poniżej 0 C, co powoduje zamarznięcie napoi i świeżej żywności oraz nadmierne gromadzenie się lodu na wewnętrznych ścianach; wszystko to prowadzi do zwiększenia zużycia energii i spadku wydajności urządzenia. Podczas pracy chłodziarki na tylnej ściance gromadzi się skroplona woda lub cząsteczki lodu. Nie jest konieczne usuwanie tego osadu, gdyż ścianka ta jest automatycznie odszraniana. Woda z odszraniania jest odprowadzana przez specjalny odpływ i zbiera się w wanience ściekowej umieszczonej na sprężarce, gdzie ulega odparowaniu. Co jakiś czas należy oczyścić odpływ, aby woda mogła swobodnie spłynąć do wanienki ściekowej. Zamrażarka Ustawienie termostatu może mieć również wpływ na temperaturę w zamrażarce. Ogólnie, temperatura ta waha się w granicach od -18 C do -28 C w trakcie całego cyklu roboczego. Uruchamianie Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem urządzenia należy wyczyścić jego wnętrze (jak podano w rozdziale "Czyszczenie urządzenia ). Do czyszczenia nie należy używać produktów ściernych i silnych detergentów. Po zakończeniu czyszczenia, urządzenie należy podłączyć do sieci zasilającej, następnie otworzyć drzwi (powinna zaświecić się lampka) i ustawić pokrętło termostatu w pozycji środkowej. Pozostawić urządzenie uruchomione, lecz puste, przez około 2 godziny. Świeżą żywność można włożyć i zacząć zamrażać po upływie minimum 16 godzin od włączenia. Porady odnośnie przechowywania zamrożonej żywności Zamrażarka jest przeznaczona do zamrażania świeżej żywności oraz do przechowywania mrożonek przez dłuższy okres czasu. Aby osiągnąć najlepsze rezultaty zamrażania, żywność należy szczelnie opakować. Materiał opakowania powinien: nie przepuszczać powietrza, być obojętny chemicznie w stosunku do opakowanej żywności, odporny na niskie temperatury, nie nasiąkać płynami, tłuszczem, parą wodną i zapachami oraz powinien być zmywalny. Na opakowania odpowiednie są takie materiały jak folie plastikowe i aluminiowe oraz pojemniki plastikowe, aluminiowe przeznaczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością. Nie należy przechowywać zamrożonej żywności w szklanych opakowaniach. W przypadku przerwy w dopływie prądu nie należy otwierać drzwi urządzenia. Jeżeli przerwa w dopływie prądu trwa krócej niż kilka godzin, to nie będzie to mieć szkodliwego wpływu na zamrożoną żywność. 4

12 PL Mrożenie świeżej żywności Do zamrażania świeżej żywności należy używać komory oznaczonej 4 gwiazdkami (czyli komory szybkiego zamrażania). Nie należy zamrażać jednocześnie dużych ilości żywności. Najlepsze rezultaty w przechowywaniu żywności są osiągane wtedy, gdy jest ona głęboko zamrażana w możliwie jak najkrótszym czasie. Dlatego nie powinno się przekraczać wydajności zamrażania, podanej w charakterystyce technicznej. Ustawienie termostatu należy wtedy tak wyregulować, aby w zamrażarce osiągnąć jak najniższą temperaturę, lecz jednocześnie żeby temperatura w chłodziarce nie spadła poniżej 0 C. Produkty spożywcze już zamrożone (gotowe mrożonki) można wkładać od razu do zamrażarki, bez potrzeby regulowania termostatu. Jeżeli na opakowaniu nie podano daty zamrożenia, to jako maksymalny okres przechowywania należy ogólnie przyjąć 3 miesiące. Nie wolno ponownie zamrażać żadnej rozmrożonej żywności, nawet, gdy jest ona tylko częściowo rozmrożona. Żywność taką należy skonsumować niezwłocznie lub ugotować i dopiero wtedy - ponownie zamrozić. Jak robić kostki lodu Napełnić wodą pojemnik na lód do 3/4 wysokości i włożyć go do zamrażarki. Kostki lodu można łatwo wyjąć wstawiając pojemnik z lodem na kilka sekund pod strumień zimnej bieżącej wody. Odmrażanie Instrukcja obsługi Chłodziarka Odmrażanie chłodziarki następuje całkowicie samoczynnie za każdym razem, gdy termostat wyłączy sprężarkę. Nie jest przy tym konieczna żadna ingerencja użytkownika. Powstała w wyniku rozmrażania woda zbiera się w wanience ściekowej umieszczonej na sprężarce (rys 5) i jest odparowywana przez ciepło wytwarzane przez sprężarkę. WAŻNE! Kolektor wodny i wąż odprowadzający należy utrzymywać w czystości, aby umożliwić swobodny odpływ wody powstałej podczas odszraniania. Należy sprawdzać, czy koniec węża odpływowego znajduje się zawsze wewnątrz wanienki ściekowej na sprężarce, aby zapobiec wylewaniu się wody na okablowanie elektryczne lub na podłogę (rys. 6). Należy regularnie sprawdzać grubość osadzonego lodu wewnątrz zamrażarki. Odszranianie należy wykonywać 2 razy w roku lub gdy grubość warstwy lodu osiągnie 6-8mm (co się zdarza raz lub dwa razy w roku); jest to konieczne, gdyż lód jest izolatorem ciepła i powoduje zmniejszenie wydajności zamrażania, a co za tym idzie zwiększenie zużycia energii elektrycznej. Przed rozpoczęciem odszraniania należy ustawić pokrętło termostatu na maksimum, w celu głębokiego zamrożenia żywności. Następnie należy wyjąć zamrożoną żywność, owinąć ją w papier i położyć w zimnym miejscu. Później wyjąć wtyczkę z gniazda sieci zasilającej. Drzwiczki zamrażarki należy pozostawić otwarte, a do jej wnętrza można wstawić pojemnik z gorącą wodą (o temperaturze maks. 80 C); przyśpieszy to proces odszraniania. Nie należy usuwać lodu przy użyciu ostrych przedmiotów metalowych aby nie uszkodzić ścianek zamrażarki. Nie należy przyspieszać odszraniania przy użyciu suszarek do włosów lub innych urządzeń elektrycznych. Wodę ze stopionego lodu należy usunąć suchą gąbką lub szmatką. 5

13 PL Wymiana żarówki Aby wymienić żarówkę należy: - wyjąć wtyczkę z gniazdka, aby odłączyć urządzenie od zasilania z sieci elektrycznej; - usunąć śrubę osłony oświetleniowej - poluzować osłonę żarówki; - wymienić żarówkę na nową o mocy maks. 15W, V prądu przemiennego, gwint żarówki E14. Czyszczenie urządzenia Czyszczenie wnętrza Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej. Czyszczenie urządzenia zaleca się wykonywać po każdym jego odmrożeniu. Wnętrze urządzenia należy czyścić letnią wodą z dodatkiem sody amoniakalnej (w stężeniu 1 łyżeczka sody na 4 litry wody); nie wolno nigdy używać mydła, detergentów, benzyny lub acetonu, gdyż mają one nieprzyjemny zapach. Do czyszczenia należy używać wilgotnej gąbki, a do suszenia - miękkiej szmatki. W trakcie czyszczenia nie należy stosować nadmiaru wody, aby nie przedostała się ona do wnętrza izolacji termicznej, gdyż może to spowodować wydzielanie nieprzyjemnego zapachu. Nie wolno dopuszczać do tego, aby do wnętrza termostatu przedostała się woda. Po zakończeniu czyszczenia należy ponownie podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej. W trakcie czyszczenia prosimy pamiętać o dokładnym wytarciu suchą szmatką uszczelek drzwi. Czyszczenie zewnętrznych powierzchni Części zewnętrzne należy czyścić gąbką nasączoną ciepłą wodą z mydłem, a następnie miękką suchą szmatką. Nie wolno nigdy używać proszków do czyszczenia, silnych detergentów lub narzędzi ściernych. Instrukcja obsługi Czyszczenie zespołu sprężarka-skraplacz Przed rozpoczęciem czyszczenia należy wyjąć wtyczkę z gniazda sieci zasilającej. Zespół sprężarki ze skraplaczem (zamontowany z tyłu urządzenia) należy czyścić z kurzu przy użyciu miękkiej szczotki lub odkurzacza. W trakcie czyszczenia należy uważać, aby nie zgiąć rurek lub nie uszkodzić przewodów elektrycznych. Po zakończeniu czyszczenia wstawić akcesoria na swoje miejsce i ponownie podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej. Zmiana kierunku otwierania drzwi Należy wykonać kolejno czynności pokazane na rysunku 7. Środki ostrożności w trakcie użytkowania Wszelkie naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis. Urządzenie należy odłączyć od źródła zasilania podczas odmrażania i czyszczenia. Urządzenie należy odłączać przez wyjęcie wtyczki z gniazdka. Nigdy nie wolno tego robić przez pociąganie za kabel. Nie należy nigdy wspinać się na urządzenie lub stawać na jego poprzeczce, drzwiach, komorach czy półkach. W urządzeniu nie wolno przechowywać produktów lub pojemników zawierających palne lub wybuchowe gazy. Nie wolno zostawiać otwartych drzwi urządzenia na dłużej, niż to jest konieczne do wyjęcia lub włożenia żywności. Gdy urządzenie nie jest używane, nie należy pozostawiać żywności w zamrażarce. Napoje gazowane (np. napoje bezalkoholowe, woda mineralna oraz szampan) nie powinny być przechowywane w zamrażarce; ich butelki mogą tam eksplodować. Nie należy zamrażać plastikowych butelek. 6

14 PL Nie wolno nigdy dawać dzieciom lodów prosto z zamrażarki; niska temperatura może spowodować urazy. Nie należy dotykać zimnych części metalowych lub wewnętrznych ścianek urządzenia, gdyż mogą one spowodować odmrożenia. Jeżeli urządzenie ma pozostać nie używane przez kilka dni, to nie ma potrzeby, żeby odłączyć je od zasilania. Jednak gdy przerwa ta ma trwać dłużej niż kilka dni, należy postępować w sposób następujący: - odłączyć urządzenie od sieci zasilającej; - opróżnić chłodziarkę i zamrażarkę; - odszronić i wyczyścić wnętrze urządzenia; - Pozostawić drzwi otwarte, aby zapobiec powstaniu nie przyjemnych zapachów. W przypadku zauważenia... Instrukcja obsługi Wibracji kratek lub półek: należy sprawdzić, czy są one wstawione całkowicie do oporu, na swoje miejsce. Hałasy powodowane przez stykające się butelki lub pojemniki; należy pozostawić między nimi niewielki odstęp. Dźwięki wydawane podczas pracy Normalne dźwięki Mruczenie sprężarki podczas pracy. Głośniejszy dźwięk może być słyszany podczas zatrzymywania i uruchamiania się sprężarki. Bulgotanie, pomruk lub trzaski - powodowane przez czynnik chłodzący przepływający przez system chłodzenia. "Kliknięcie" - może być słyszane podczas włączania lub wyłączania silnika elektrycznego przez termostat. Usuwanie usterek Problem Możliwe przyczyny Środki zaradcze 1. Lampka nie świeci podczas pracy urządzenia. Żarówka jest spalona. Wymienić żarówkę: - wyjąć wtyczkę z gniazdka, aby odłączyć urządzenie od zasilania z sieci elektrycznej; - usunąć śrubę osłony oświetleniowej - poluzować osłonę żarówki; - wymienić żarówkę na nową o mocy maks.15w, V prądu przemiennego, 2. Woda gromadzi się w dolnej części chłodziarki. 3. Urządzenie chłodnicze uruchamia się zbyt często i pracuje przez dłuższe niż normalnie okresy czasu. 4. Urządzenie nie chłodzi. Zatkany kanał odpływowy wody. - Drzwiczki urządzenia są zbyt często otwierane. - Wokół urządzenia nie ma swobodnego przepływu powietrza. - Urządzenie zostało unieruchomione lub odłączone od zasilania elektrycznego. - Termostat ustawiony w pozycji "0". gwint żarówki E14. Wyczyścić kanał i rurę odprowadzania wody. - Należy unikać niepotrzebnego otwierania drzwiczek. - Umożliwić swobodny przepływ powietrza wokół urządzenia. - Sprawdzić, czy jest prąd w sieci elektrycznej, czy nie są spalone bezpieczniki oraz czy kable wtyczki są podłączone prawidłowo. - Zmienić pozycję pokrętła termostatu z "0" na inną. 7

15 PL Odzysk opakowania Ostrzeżenie! Nie należy trzymać opakowań w zasięgu dzieci. Zabawa ze złożonymi kartonami lub arkuszami plastykowymi niesie ze sobą niebezpieczeństwo uduszenia się dziecka. Urządzenie to zostało zapakowane w sposób wystarczający na czas transportu. Wszystkie materiały pakunkowe zostały wyprodukowane zgodnie z przepisami ochrony środowiska i dlatego mogą być poddane odzyskowi. Prosimy o pomoc w ochronie środowiska naturalnego przez umożliwienie ponownego uzdatniania odpadów wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Odzysk starego urządzenia chłodniczego Jeżeli to urządzenie chłodnicze ma zastąpić urządzenie starsze, to prosimy przeczytać uważnie poniżej podane uwagi. Stare urządzenia chłodnicze nie są bezużytecznymi odpadkami; usunięcie ich zgodnie z przepisami o ochronie środowiska naturalnego pozwoli na odzyskanie wielu cenny surowców wtórnych. Z urządzeniem, którego chcemy się pozbyć należy postąpić w następujący sposób: - odłączyć je od źródła zasilania; - odciąć kabel zasilania; - wymontować wszelkie zamki drzwiowe, aby ochronić dzieci przed zatrzaśnięciem się wewnątrz. Chłodziarko-zamrażarki zawierają materiały izolacyjne i czynniki chłodnicze, które należy poddać odpowiedniej utylizacji(uzdatnieniu do ponownego użycia). Urządzenie to zawiera czynnik chłodzący R600a, który spełnia wymogi norm ochrony środowiska. Prosimy dopilnować tego, aby nie uszkodzić obiegu chłodniczego i opróżnić z niego czynnik chłodniczy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Instrukcja obsługi UWAGA! To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. 8

16 PL Instrukcja obsługi Charakterystyka techniczna Nazwa producenta lub znak firmowy Typ urządzenia CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA typu I Oznaczenie modelu DSA25020 Klasa efektywności energetycznej (1) A+ Roczne zużycie energii (kwh/rok) (2) 229 Pojemność brutto/użytkowa całkowita (l) 250/228 Pojemność użytkowa chłodziarki (l) 179 Pojemność użytkowa zamrażalki (l) 49 Czas przechowywania Z godzin bez zasilania 16 Zdolność zamrażania w (kg/24h) 3,5 Poziom hałasu w [db(a) re 1pW] (3) 40 Waga (kg) 46 Wysokość [cm] 145 Szerokość [cm] 54 Głębokość [cm] 60 Czynnik chłodniczy R600a (1) Klasa efektywności energetycznej w skali od A (bardziej efektywna) do G (mniej efektywna) (2) Rzeczywiste zużycie zależy od miejsca ustawienia urządzenia i warunków jego użytkowania (3) Pomiary zostały wykonane w warunkach laboratoryjnych Tabliczki znamionowe BEKO NUMER PRODUKTU MODEL DSA25020 CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA typu I Klasa SN-ST POJEMNOŚĆ BRUTTO/NETTO 250/228 l OBJĘTOŚĆ UŻYTKOWA CHŁODZIARKI 179 l OBJĘTOŚĆ UŻYTKOWA ZAMRAŻARKI 49 l ZDOLNOŚĆ MROŻENIA 3,5 kg/24 godz. CZYNNIK CHŁODZĄCY R600a CH(CH3)3 0,046 Kg CZYNNIK SPIENIAJĄCY C5 H10 KOMPRESOR V ~ ; 50 HZ 85 W/0,70 A WYPRODUKOWANO W RUMUNII Importer: Beko S.A. ul. Cybernetyki Warszawa Wyprodukowano w Rumunii 9

17 CZ Pokyny pro používání Blahopřejeme k výběru kvalitního spotřebiče, který je určen pro mnoho let služby. Bezpečnost především! Nezapojujte spotřebič do napájecí sítě, dokud neodstraníte všechny obalové a přepravní materiály. Před zapnutím nechte nejméně 12 hodin stát, aby se usadil olej v kompresoru po přepravě v horizontální poloze. Pokud likvidujete starý spotřebič s zámkem nebo západkou na dveřích, ujistěte se, že je v bezpečném stavu a dětem nehrozí uvíznutí uvnitř. Tento spotřebič musí být používán pro stanovený účel. Neodkládejte spotřebič do ohně. Váš spotřebič obsahuje v izolační vrstvě látky bez CFC, které jsou hořlavé. Doporučujeme kontaktovat místní úřady pro informace o likvidaci a dostupných zařízeních. Nedoporučujeme používat tento spotřebič v nevytápěné chladné místnosti. (např. garáž, sklad, přístavba, kůlna, hospodářské stavení atd.) Pro co nejlepší výkonnost a bezporuchovou službu vašeho spotřebiče je velmi důležité pozorně si přečíst tyto pokyny. Nedodržením těchto pokynů se vystavujete riziku zrušení možnosti servisu zdarma po dobu záruční lhůty. Uschovejte tyto pokyny na bezpečném místě pro snadné vyhledání. Tento spotřebič by neměly používat osoby se sníženou fyzickou, senzorickou nebo mentální způsobilostí a nebo s nedostatečnými zkušenostmi a poznatky. Tyto osoby můžou spotřebič používat jen pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost, a nebo pokud je zodpovědná osoba poučila o správném používaní spotřebiče. Děti by měly být pod dozorem, aby si nehrály se spotřebičem. 10

18 CZ Elektrické požadavky Před zasunutím zásuvky do sítě se ujistěte, že napětí a kmitočet na štítku uvnitř spotřebiče odpovídají vašemu zdroji. Doporučujeme připojit tento spotřebič do sítě přes vhodně vypínanou a zajištěnou zásuvku na snadno dostupném místě. Upozornění! Tento spotřebič musí být uzemněn. Opravy elektrického vybavení by měl provádět jen kvalifikovaný technik. Nesprávné opravy provedené nekvalifikovanou osobou představují riziko, které by mohlo mít kritické dopady pro uživatele spotřebiče. POZOR! Tento spotřebič používá R 600a, což je plyn, který je šetrný k životnímu prostředí, ale je hořlavý. Během přepravy a upevňování výrobku je třeba dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození chladicí soustavy. Pokud je chladicí soustava poškozená a ze systému uniká plyn, udržte výrobek mimo otevřený oheň a nějakou dobu v místnosti větrejte. UPOZORNĚNÍ Nepoužívejte mechanické nástroje nebo jiné prostředky k urychlení procesu odmrazení s výjimkou těch, které doporučuje výrobce. UPOZORNĚNÍ Nepoškozujte chladicí obvod. UPOZORNĚNÍ Nepoužívejte elektrické spotřebiče uvnitř prostor na skladování potravin spotřebiče, pokud se nejedná o typy doporučené výrobcem. UPOZORNĚNÍ V případě poškození napájecího kabelu je nutno jej nechat vyměnit u výrobce, jeho servisního zástupce či podobně kvalifikované osoby, aby se předešlo nebezpečí. Pokyny pro přepravu 1. Spotřebič se smí přenášet jen ve svislé pozici. Obaly musí zůstat během přepravy neporušené. 2. Pokud byl spotřebič během přepravy umístěn vodorovně, nesmí být používán po vybalení nejméně 12 hodin, aby se systém mohl ustálit. 3. Nedodržení výše uvedených pokynů by mohlo vést k poškození spotřebiče, za které výrobce nezodpovídá. Pokyny pro používání 4. Spotřebič je třeba chránit proti dešti, vlhku a jiným atmosférickým vlivům. Důležité upozornění! Při čištění/přenášení spotřebiče se nedotýkejte spodní části kovových kabelů kondenzátoru na zadní straně spotřebiče, mohlo by dojít k poranění prstů a rukou. Nepokoušejte se stoupat nebo sedat na horní okraj spotřebiče, jelikož na toto není určen. Mohli byste se zranit nebo poškodit spotřebič. Ujistěte se, že napájecí kabel není zachycen pod spotřebičem během a po přesouvání, mohlo by to poškodit kabel. Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem nebo manipulovat s ovladači. Pokyny pro instalaci 1. Nepřechovávejte spotřebič v místnosti, kde může teplota klesnout pod 10 C v noci a/nebo zejména v noci, jelikož je určen na provoz v teplotách mezi +10 a +38 stupni Celsia. Při nižších teplotách nemusí spotřebič fungovat, čímž poklesne doba skladovatelnosti potravin. 2. Neumisťujte spotřebič do blízkosti sporáků nebo radiátorů nebo na přímé sluneční světlo, dojde tím ke zvýšenému napětí funkcí spotřebiče. Při instalaci v blízkosti zdroje tepla nebo mrazničky udržujte minimální odstupy po stranách: Od sporáků 30 mm Od radiátorů 300 mm Od mrazniček 25 mm 3. Ujistěte se, že kolem spotřebiče je dostatečný odstup tak, aby se zaručil volný oběh vzduchu (Položka 2). Umístěte zadní odvětrávací víko na zadní stranu vaší chladničky, abyste viděli vzdálenost mezi chladničkou a stěnou (Položka 3). 4. Spotřebič by měl být umístěn na hladkém povrchu. Obě přední nožky lze nastavit dle potřeby. Abyste měli jistotu, že váš spotřebič stojí vzpřímeně, nastavte obě přední nožky tak, že jimi otočíte doprava nebo doleva, dokud není zajištěn pevný kontakt s podlahou. Správným nastavením nožek předejdete přílišným vibracím a hluku (Položka 4). 5. Informace pro přípravu spotřebiče na použití naleznete v oddíle Čištění a údržba. 11

19 CZ Pokyny pro používání Seznámení s vaším spotřebičem (Položka 1) 1 - Police mrazničky 2 - Umístění termostatu a světla 3 - Nastavitelné poličky 4 - Podpěra na láhve vína 5 - Kanál sběru odmražené vody - Odvodňovací trubice 6 - Kryt přihrádek na čerstvé potraviny 7 - Přihrádka na uchovávání čerstvých potravin 8 - Nastavitelné přední nožky 9 - Prostor pro mléčné výrobky 10 - Polička na sklenice 11 - Police na lahve Doporučené rozložení potravin ve spotřebiči Návody pro optimální uskladnění a hygienu: 1. Prostor chladničky je pro krátkodobé ukládání čerstvých potravin a nápojů. 2. Prostor mrazničky je vhodný a určený pro mražení a skladování předmražených potravin. Doporučení pro skladování dle informací na obalu potraviny by měly být vždy dodržovány. 3. Mléčné výrobky by měly být skladovány ve zvláštním prostoru ve dveřích. Pro uskladnění čerstvých potravin doporučujeme balit potraviny do alobalu nebo plastu, ochladit je v prostoru pro čerstvé potraviny a uskladnit je na polici mrazničky. Doporučujeme upevnit polici na horní straně mrazničky 4. Vařené potraviny by se měly skladovat ve vzduchotěsných nádobách. 5. Čerstvé balené výrobky lze skladovat na polici. Čerstvé ovoce a zeleninu je třeba očistit a skladovat v přihrádkách na čerstvou zeleninu. 6. Láhve lze uchovat ve dveřní části. 7. Chcete-li skladovat syrové maso, zabalte je do polyetylénových sáčků a umístěte na nejnižší polici. Nenechte je přijít do kontaktu s vařenými potravinami, aby nedošlo ke kontaminaci. Z bezpečnostních důvodů skladujte syrové maso jen dva až tři dny. 8. Pro maximální účinnost by se neměly výsuvné police překrývat papírem nebo jinými mateirály, aby studený vzduch mohl volně proudit Neskladujte rostlinný olej na policích ve dveřích. Potraviny uchovávejte zabalené, chráněné nebo překryté. Teplé potraviny a nápoje nechte před zchlazením vychladnout. Zbývající potraviny z konzerv by se neměly skladovat v konzervách. 10. Šumivé nápoje by se neměly zmrazovat a výrobky jako ochucený led do vody by se neměly konzumovat příliš studené. 11. Některé ovoce a zelenina se může poškodit, pokud se skladuje v teplotách kolem 0 C. Ananasy, melouny, okurky, rajčata a podobné produkty balte do polyetylénových sáčků. 12. Silný alkohol se musí skladovat ve vzpřímené pozici a pevně uzavřených nádobách. Nikdy neskladujte výrobky s obsahem vznětlivého pohonného plynu (např. šlehačku ve spreji, plechovky spreje atd.) nebo výbušné látky. Představují riziko výbuchu. Kontrola a nastavení teploty Provozní teploty kontroluje tlačítko termostatu a lze jej nastavit na jakoukoli pozici mezi 1 a 5 (nejchladnější pozice). Pokud je tlačítko termostatu v pozci 0, spotřebič je vypnutý. V tomto případě se nerozsvítí ani světlo pro vnitřní osvětlení. Průměrná teplota uvnitř chladničky by měla být kolem +5 C. Nastavte tedy termostat tak, abyste dosáhli požadované teploty. Některé části chladničky mohou být chladnější či teplejší (např. přihrádka na uchovávání čerstvého salátu a horní část chladničky), což je naprosto normální. Doporučujeme vám kontrolovat teplotu pravidelně teploměrem, abyste měli jistotu, že chladnička stále zachovává tuto teplotu. Častým otevíráním dveří stoupnou vnitřní teploty, takže doporučujeme zavírat dvířka co nejdříve po použití. Před zahájením provozu Poslední kontrola Než začnete používat spotřebič, zkontrolujte, zda: 1. Nožky byly seřízeny pro ideální rovnováhu. 2. Vnitřek je suchý a vzduch může vzadu volně cirkulovat.

20 CZ Pokyny pro používání 3. Vnitřek je čistý dle doporučení v oddíle Čištění a údržba. 4. Zásuvka byla zasunuta do sítě a elektřina je zapnutá. Po otevření dvířek se rozsvítí vnitřní osvětlení. A nezapomeňte, že: 5. Uslyšíte hluk při startování kompresoru. Kapalina a plyny uzavřené v chladicí soustavě mohou dělat další hluk, ať je kompresor v chodu, nebo není. Je to zcela normální. 6. Nepatrné zvlnění horní části chladničky je zcela normální a je způsobeno použitým výrobním procesem; nejedná se o závadu. 7. Doporučujeme nastavovat tlačítko termostatu na střed a sledovat teplotu, abyste zajistili, že spotřebič udržuje požadovanou teplotu skladování (viz oddíl Kontrola a nastavení teploty). 8. Nezaplňujte spotřebič ihned po jeho zapnutí. Počkejte na dosažení správné skladovací teploty. Doporučujeme kontrolovat teplotu přesným teploměrem (viz: Kontrola a nastavení teploty). Skladování zmražených potravin Vaše mraznička je vhodná na dlouhodobé uchovávání běžně dostupných zmražených potravin a lze ji též použít na zmražení a uskladnění čerstvých potravin. Dojde-li k výpadku elektrické energie, neotvírejte dveře. Zmrzlé potraviny by měly zůstat nepoškozeny, pokud závada trvá necelých 16 hodin. Pokud je výpadek delší, pak by měly být potraviny zkontrolovány a buď ihned upraveny, nebo uvařeny a pak znovu zmraženy. Mražení čerstvých potravin Pro dosažení nejlepších výsledků prosím dodržujte následující pokyny. Nezmrazujte příliš velké množství najednou. Množství potravin se nejlépe uchovává, pokud se zmrazí hloubkově a co nejrychleji. Nepřekračujte mrazicí kapacitu vašeho spotřebiče na 24 hodin. Umístěním teplých potravin do mrazničky uvedete chladicí zařízení do nepřetržitého chodu, dokud nejsou potraviny zcela zmrzlé. Může tím dojít k dočasnému přílišnému zchlazení chladicího prostoru. Při zmrazování čerstvých potravin nastavte tlačítko termostatu na střední pozici. Malé množství potravin až do ½ kg lze zmrazit bez nastavování ovládacího tlačítka termostatu. Dávejte zvýšený pozor, abyste nesmísili již zmrzlé a čerstvé potraviny. Tvorba ledových kostek Zaplňte podnos na kostky ledu ze ¾ vodou a umístěte jej do mrazničky. Zmrzlé podnosy uvolněte koncem lžičky nebo podobným nástrojem; nepoužívejte ostré předměty, jako jsou nože nebo vidličky. Odmrazování A) Prostor chladničky Prostor chladničky se odmrazuje automaticky. Odmražená voda stéká do odčerpávací trubice přes sběrnou nádobu na zadní straně spotřebiče (Položka 5). Během odmrazování se mohou na zadní stěně prostoru chladničky utvořit kapky vody v místech, kde je umístěn odpařovač. Několik kapek může zůstat na obvodu, ty zmrznou po skončení odmrazování. Znovu zmrzlé kapky neodstraňujte špičatými nebo ostrými předměty, jako jsou nože nebo vidličky. Pokud se kdykoli odmražená voda neodčerpává ze sběrného kanálu, zkontrolujte, zda odčerpávací trubici neblokují části potravin. Odčerpávací trubici lze vyčistit čističem potrubí nebo podobným nástrojem. Zkontrolujte, zda je hadice neustále umístěná koncem v sběrném tácu na kompresoru, aby nedošlo k rozlití vody na elektrickou instalaci nebo zem (Položka 6). B) Prostor mrazničky Odmrazování je velmi jednoduché a bez nečistot díky zvláštní nádržce pro sběr odmražené vody. Odmrazujte dvakrát ročně nebo tehdy, když se utvoří vrstva námrazy asi 7 mm. Pro spuštění procesu odmrazování vypněte přístroj ze sítě. Všechny potraviny zabalte do několika vrstev novinového papíru a uskladněte na chladném místě (např. chladnička nebo spíž). Nádoby s teplou vodou lze umístit opatrně do mrazničky, urychlí se tím odmrazování. 13

BK313.3 AA / EKGC 16177 BK313.3 FA / EKGC 16178

BK313.3 AA / EKGC 16177 BK313.3 FA / EKGC 16178 BK313.3 AA / EKGC 16177 BK313.3 FA / EKGC 16178 PL CZ SK DE HU KARTA PRODUKTU INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU INFORMAČNÍ LIST PRODUKTDATENBLATT TERMÉK ADATLAP KARTA PRODUKTU PL Nazwa dostawcy Amica Wronki S.A.

Részletesebben

SANTO K 9 12 40-7i Návod k použití Chladnička Használati útmutató Hűtőszekrény Instrukcja obsługi Chłodziarka

SANTO K 9 12 40-7i Návod k použití Chladnička Használati útmutató Hűtőszekrény Instrukcja obsługi Chłodziarka SANTO K 9 12 40-7i Návod k použití Használati útmutató Instrukcja obsługi Chladnička Hűtőszekrény Chłodziarka 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si

Részletesebben

Chladnička Hűtőszekrény Chladnička Hladilnik

Chladnička Hűtőszekrény Chladnička Hladilnik CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 13 SK Návod na používanie 26 SL Navodila za uporabo 37 Chladnička Hűtőszekrény Chladnička Hladilnik ZRA22800WA Obsah Bezpečnostní pokyny _ 2 Provoz _ 4 Při prvním

Részletesebben

Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Frigider-Congelator Chladnička s mrazničkou Hladilnik z zamrzovalnikom

Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Frigider-Congelator Chladnička s mrazničkou Hladilnik z zamrzovalnikom CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 14 RO Informaţii pentru 28 utilizator SK Návod na používanie 41 SL Navodila za uporabo 52 Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Frigider-Congelator Chladnička

Részletesebben

EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20

EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6 4.

Részletesebben

Truhlicová mraznička Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička

Truhlicová mraznička Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 12 PL Instrukcja obsługi 22 SK Návod na používanie 32 Truhlicová mraznička Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička ZFC14400WA Obsah Bezpečnostní

Részletesebben

CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou HU Használati útmutató 19 Hűtő - fagyasztó PL Instrukcja obsługi 38 Chłodziarko-zamrażarka S53620CSX2

CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou HU Használati útmutató 19 Hűtő - fagyasztó PL Instrukcja obsługi 38 Chłodziarko-zamrażarka S53620CSX2 CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou HU Használati útmutató 19 Hűtő - fagyasztó PL Instrukcja obsługi 38 Chłodziarko-zamrażarka S53620CSX2 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2.

Részletesebben

S72300DSW0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 41

S72300DSW0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 41 S72300DSW0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 41 2 www.aeg.com OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 PROVOZ

Részletesebben

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32 EUT1106AOW...... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Részletesebben

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 EUT1106AOW...... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 2 www.electrolux.com OBSAH BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...............................................................

Részletesebben

CSA31000 PL CZ SK HU SR. Instrukcja Obsługi. Pokyny pro používání. Návod na použitie. Használati utasitás. Uputstvo za upotrebu

CSA31000 PL CZ SK HU SR. Instrukcja Obsługi. Pokyny pro používání. Návod na použitie. Használati utasitás. Uputstvo za upotrebu CSA31000 PL CZ SK HU SR Instrukcja Obsługi Pokyny pro používání Návod na použitie Használati utasitás Uputstvo za upotrebu UWAGA! Producent nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody wynikłe z niestosowania

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob. Všeobecné bezpečnostní informace

Bezpečnost dětí a postižených osob. Všeobecné bezpečnostní informace CZ KYLSLAGEN HU ČESKY 4 MAGYAR 24 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Instalace 7 Popis spotřebiče 9 Provoz 10 Denní používání 11 Tipy a rady 14 Čištění a údržba 16 Odstraňování

Részletesebben

Chladnička Hűtőszekrény Frigider

Chladnička Hűtőszekrény Frigider CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 12 RO Manual de utilizare 23 Chladnička Hűtőszekrény Frigider ZRA21600WA Obsah Bezpečnostní pokyny _ 2 Provoz _ 4 Při prvním použití _ 4 Denní používání 5 Užitečné

Részletesebben

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Mraznička Fagyasztó Zamrażarka Mraznička EUP23900X 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese

Részletesebben

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie navodila za uporabo

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie navodila za uporabo návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie navodila za uporabo Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Chłodziarko-zamrażarka Chladnička s mrazničkou Hladilnik z zamrzovalnikom

Részletesebben

Chladnička s mrazničkou Hűt - fagyasztó Frigider cu congelator

Chladnička s mrazničkou Hűt - fagyasztó Frigider cu congelator CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 15 RO Manual de utilizare 29 Chladnička s mrazničkou Hűt - fagyasztó Frigider cu congelator ZRB934PWH2 Obsah Bezpečnostní informace 2 Provoz _ 5 P i prvním použití

Részletesebben

FD225.3 FD226.3 AA / KGC 15425 W FD226.3 S AA / KGC 15426 Si FD228.3 FD228.3AA

FD225.3 FD226.3 AA / KGC 15425 W FD226.3 S AA / KGC 15426 Si FD228.3 FD228.3AA AA PL CZ SK DE HU EN KARTA PRODUKTU INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU INFORMAČNÍ LIST PRODUKTDATENBLATT TERMÉK ADATLAP PRODUCT FICHE KARTA PRODUKTU PL Nazwa dostawcy Identyfikator modelu (Model) AA Kategoria modelu

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD K POUŽITÍ

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD K POUŽITÍ hűtőszekrény - fagyasztószekrény / chłodziarka - zamrażarka / chladnička - mraznička KEZELÉSI ÚTMUTATÓ INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD K POUŽITÍ ERN 29850 HU PL CS 2223 335-71 FIGYELMEZTETÉSEK Nagyon fontos,

Részletesebben

TRAKTOR S NAKLADAČEM

TRAKTOR S NAKLADAČEM TRAKTOR S NAKLADAČEM CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Dříve než si začnou Vaše děti s touto hračkou hrát, prosím přečtěte si pečlivě tento návod k použití. Dodržujte veškeré instrukce uvedené

Részletesebben

használati útmutató instrukcja obsługi

használati útmutató instrukcja obsługi használati útmutató instrukcja obsługi Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa ECN21109W 2 electrolux Tartalomjegyzék Electrolux. Thinking of you. Többet is megtudhat elképzeléseinkrol a www.electrolux.com

Részletesebben

SS229020 HU SK HR SR. Instrukcja obsługi. Pokyny pro používání. Használati útmutató. Návod na obsluhu. Upute za uporabu. Uputstvo za upotrebu

SS229020 HU SK HR SR. Instrukcja obsługi. Pokyny pro používání. Használati útmutató. Návod na obsluhu. Upute za uporabu. Uputstvo za upotrebu SS229020 CHŁODZIARKA CHLADNIČKA HŰTŐSZEKRÉNY CHLADNIČKA PL HLADNJAK CZ FRIZIDERA HU SK HR SR SS229020 Instrukcja obsługi Pokyny pro používání Használati útmutató Návod na obsluhu Upute za uporabu Uputstvo

Részletesebben

S83600CMM0 CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 20 PL Instrukcja obsługi 40

S83600CMM0 CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 20 PL Instrukcja obsługi 40 S83600CMM0 CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 20 PL Instrukcja obsługi 40 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................ 3 2. POPIS SPOTŘEBIČE....................................................

Részletesebben

FM136.3 AA / KS 15423 W

FM136.3 AA / KS 15423 W PL CZ SK DE HU KARTA PRODUKTU INFORMAČNÍ LI ÝROBKU INFORMAČNÍ LI PRODUKTDATENBLATT TERMÉK ADATLAP KARTA PRODUKTU PL Nazwa dostawcy Identyfikator modelu (Model) Kategoria modelu urządzenia chłodniczego

Részletesebben

návod k použití használati útmutató

návod k použití használati útmutató návod k použití használati útmutató Chladnička s mrazničkou Hûtõ - fagyasztó ENA34415X 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace

Részletesebben

Navod k pouziti Instrukcja obsługi Használati útmutató. chladnička chłodziarka hűtőszekrény ERN 16350

Navod k pouziti Instrukcja obsługi Használati útmutató. chladnička chłodziarka hűtőszekrény ERN 16350 Navod k pouziti Instrukcja obsługi Használati útmutató CZ PL HU chladnička chłodziarka hűtőszekrény ERN 16350 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve světě Electroluxu CZ electrolux

Részletesebben

ISTRUZIONI PER L USO AR372 FOLLETO DE INSTRUCCIONES

ISTRUZIONI PER L USO AR372 FOLLETO DE INSTRUCCIONES ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCTIONS FOR USE AR372 CAMINO ELECTRIC FIRE MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG FOLLETO DE INSTRUCCIONES HASZNÁLATI UTASÍTÁS NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA OBSLUHU CHEMINÉE ÉLECTRIQUE

Részletesebben

Navod k pouziti Instrukcja obsługi Használati útmutató. chladnička chłodziarka hűtőszekrény ERN 16350

Navod k pouziti Instrukcja obsługi Használati útmutató. chladnička chłodziarka hűtőszekrény ERN 16350 Navod k pouziti Instrukcja obsługi Használati útmutató CZ PL HU chladnička chłodziarka hűtőszekrény ERN 16350 We were thinking of you when we made this product CZ electrolux 3 Vítejte ve světě Electroluxu

Részletesebben

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX ERB34003W8 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3884923

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX ERB34003W8 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3884923 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX ERB34003W8. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Részletesebben

Üzembe helyezési útmutató

Üzembe helyezési útmutató Üzembe helyezési útmutató Az alábbi utasítások szakképzett szerelõnek szólnak, akinek biztosítania kell a beszerelés, beállítás, és mûszaki karbantartás helyes elvégzését a jelenleg érvényben lévõ elõírások

Részletesebben

Nad szufladkami na owoce i warzywa Nad szufladkami na owoce i warzywa 1DÃMDNLHMNROZLHNÃSyáFH. wyczyszczone ryby ZLH \ÃVHU

Nad szufladkami na owoce i warzywa Nad szufladkami na owoce i warzywa 1DÃMDNLHMNROZLHNÃSyáFH. wyczyszczone ryby ZLH \ÃVHU Instrukcja obs³ugi LODÓWKO ZAMRA ARKA Z 2 DRZWIAMI PL HU Polski, 1 Magyar, 9 R 24 Spis treœci Instalowanie, 2 Ustawienie i pod³¹czenie Zmiana kierunku otwierania drzwi Opis urz¹dzenia, 3 Widok ogólny Uruchomienie

Részletesebben

Sporák Tűzhely Sporák

Sporák Tűzhely Sporák CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 15 SK Návod na používanie 28 Sporák Tűzhely Sporák ZCE560N Obsah Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 5 Před prvním použitím _ 6 Varná deska Denní používání

Részletesebben

BK KARTA PRODUKTU INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU INFORMAČNÍ LIST TERMÉK ADATLAP

BK KARTA PRODUKTU INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU INFORMAČNÍ LIST TERMÉK ADATLAP BK2265.4 PL CZ SK HU KARTA PRODUKTU INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU INFORMAČNÍ LIST TERMÉK ADATLAP KARTA PRODUKTU PL Nazwa dostawcy Identyfikator modelu (Model) Amica S.A. BK2265.4 Kategoria modelu urządzenia

Részletesebben

návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie használati útmutató informaþii pentru utilizator

návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie használati útmutató informaþii pentru utilizator návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie használati útmutató informaþii pentru utilizator Chladnička Chłodziarka Chladnička Hűtőszekrény Frigider ERN15510 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking

Részletesebben

Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás

Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás 8856000 Skládací vozík-rudl / CZ Skládací vozík-rudla / SK Összehajtható kézikocsi / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru, kterou jste projevili

Részletesebben

használati útmutató instrukcja obsługi návod k použití návod na používanie

használati útmutató instrukcja obsługi návod k použití návod na používanie használati útmutató instrukcja obsługi návod k použití návod na používanie Hűtőszekrény - fagyasztószekrény Chłodziarko - zamrażarka Chladnička - mraznička Chladnička s mrazničkou ENN28600 2 electrolux

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob

Bezpečnost dětí a postižených osob CZ GRÄNSLÖS HU ČESKY 4 MAGYAR 29 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 6 Instalace 9 Popis spotřebiče 9 Před prvním použitím 10 Denní používání 11 Režim mikrovlnné trouby 13 Funkce

Részletesebben

Návod k použití 2 Használati útmutató 19 CS HU. Sporák Tűzhely ZCE540G1WA

Návod k použití 2 Használati útmutató 19 CS HU. Sporák Tűzhely ZCE540G1WA CS HU Návod k použití 2 Használati útmutató 19 Sporák Tűzhely ZCE540G1WA Obsah Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Popis spotřebiče 6 Před prvním použitím 7 Varná deska Denní používání 7 Varná

Részletesebben

CN228220 CN228220 CN228220. NO FROST CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA typu II. FROST ZDARMA CHLADNIČKA-MRAZÁK typu II. FROST ZDARMA CHLADNIČKA-MRAZNIČKA typu II

CN228220 CN228220 CN228220. NO FROST CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA typu II. FROST ZDARMA CHLADNIČKA-MRAZÁK typu II. FROST ZDARMA CHLADNIČKA-MRAZNIČKA typu II CN228220 NO FROST CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA typu II FROST ZDARMA CHLADNIČKA-MRAZÁK typu II FROST ZDARMA CHLADNIČKA-MRAZNIČKA typu II FAGYÁSMENTES HŰTŐSZEKRÉNY-FAGYASZTÓ II-es típus CN228220 CN228220 UWAGA!

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládanie dverného zámku. Základným prínosom tohto systému je zvýšenie komfortu a bezpečnosti bývania. Základné

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Uživatelské informace. Beépített sütő. Vestavná trouba ZOB 492

Felhasználói kézikönyv. Uživatelské informace. Beépített sütő. Vestavná trouba ZOB 492 Uživatelské informace Felhasználói kézikönyv Vestavná trouba Beépített sütő ZOB 492 Děkujeme vám, že jste si vybrali náš spotřebič Přejeme Vám s novým spotřebičem hodně spokojenosti a doufáme, že při dalším

Részletesebben

... HU ÁLLÓ FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 PL ZAMRAŻARKA EUX2243AOX

... HU ÁLLÓ FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 PL ZAMRAŻARKA EUX2243AOX EUX2243AOX...... HU ÁLLÓ FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 PL ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 21 SZUFLADOWA LV VERTIKĀLI NOVIETOJAMA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 40 SALDĒTAVA SK SKRIŇOVÁ MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Részletesebben

CSA24000 CSA24010 GB CZ HU SK PL. Instruction for use. Pokyny pro používání. Használati utasitás. Návod na použitie. Instrukcja Obsługi

CSA24000 CSA24010 GB CZ HU SK PL. Instruction for use. Pokyny pro používání. Használati utasitás. Návod na použitie. Instrukcja Obsługi CSA24000 CSA24010 GB CZ HU SK PL Instruction for use Pokyny pro používání Használati utasitás Návod na použitie Instrukcja Obsługi WARNING! In order to ensure a normal operation of your refrigerating appliance,

Részletesebben

WARNING! UWAGA! UPOZORNĚNÍ! VAROVANIE! FIGYELMEZTETÉS! UPOZORENJE! HOIATUS!

WARNING! UWAGA! UPOZORNĚNÍ! VAROVANIE! FIGYELMEZTETÉS! UPOZORENJE! HOIATUS! Refrigerator-Freezer Type I Chłodziarko-Zamrażarka Typu I Chladnička-Mrazák Typu I Chladnička-Mraznička Typu I Hűtő-És Fagyasztógép I-es Típusú Hladnjak-Zamrzivač Tipa I Külmik-Sügavkülmik I Tüüpi RCSA330K20W

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob. Všeobecné bezpečnostní informace

Bezpečnost dětí a postižených osob. Všeobecné bezpečnostní informace KYLD CZ HU ČESKY 4 MAGYAR 23 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Instalace 7 Popis spotřebiče 8 Provoz 9 Denní používání 10 Tipy a rady 13 Čištění a údržba 14 Odstraňování závad

Részletesebben

PL 3 6 IP 24 IP 54. Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4. Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4

PL 3 6 IP 24 IP 54. Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4. Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4 PL PL 3 6 CZ HU SK Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4 Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4 Návod na pou itie 15 18 UNIVERZÁLNY MOTOR MA II / MI 4 Pøed uvedením do provozu

Részletesebben

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX ERB36003W8 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3900693

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX ERB36003W8 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3900693 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX ERB36003W8. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Uživatelské informace. Beépített sütő. Vestavná trouba ZOB 592. http://www.markabolt.hu/

Felhasználói kézikönyv. Uživatelské informace. Beépített sütő. Vestavná trouba ZOB 592. http://www.markabolt.hu/ Uživatelské informace Felhasználói kézikönyv Vestavná trouba Beépített sütő ZOB 592 Děkujeme vám, že jste si vybrali náš spotřebič Přejeme Vám s novým spotřebičem hodně spokojenosti a doufáme, že při dalším

Részletesebben

FAVORIT 88020 VI. Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép. Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató. http://www.markabolt.

FAVORIT 88020 VI. Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép. Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató. http://www.markabolt. FAVORIT 88020 VI Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte

Részletesebben

Chłodziarka Chladnička Hűtőszekrény Chladnička Frizidera Külmik Frigorifer RSSA290M21W

Chłodziarka Chladnička Hűtőszekrény Chladnička Frizidera Külmik Frigorifer RSSA290M21W Chłodziarka Chladnička Hűtőszekrény Chladnička Frizidera Külmik Frigorifer RSSA290M21W UWAGA! Aby zapewnić prawidłową pracę twojej chłodziarki używającej przyjaznego dla środowiska czynnika chłodzącego

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1009

Systém domáceho videovrátnika H1009 SK Systém domáceho videovrátnika H1009 *H1009 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným prínosom tohto

Részletesebben

Dvojitý palivový vařič Pokyny pro používání a instalaci

Dvojitý palivový vařič Pokyny pro používání a instalaci Dvojitý palivový vařič Pokyny pro používání a instalaci Kombinált tűzhely Használati és beszerelési utasítás Kuchnia gazowo-elektryczna Instrukcja obsługi i instalacji U104700-01 CEŠTINA 4 MAGYAR 20 POLSKI

Részletesebben

S72700DSX1 CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 14 PL Instrukcja obsługi 28 SK Návod na používanie 41

S72700DSX1 CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 14 PL Instrukcja obsługi 28 SK Návod na používanie 41 S72700DSX1 CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 14 PL Instrukcja obsługi 28 SK Návod na používanie 41 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................ 3

Részletesebben

EN13455MX CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 PL CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 34

EN13455MX CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 PL CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 34 EN13455MX CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 PL CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 34 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...

Részletesebben

L 60260 TL L 60060 TL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 56

L 60260 TL L 60060 TL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 56 L 60260 TL L 60060 TL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 56 2 www.aeg.com OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 POPIS SPOTŘEBIČE 6 PŘÍSLUŠENSTVÍ 7 OVLÁDACÍ

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob. Všeobecné bezpečnostní informace

Bezpečnost dětí a postižených osob. Všeobecné bezpečnostní informace SVALKAS CZ HU ČESKY 4 MAGYAR 22 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Instalace 7 Popis spotřebiče 8 Provoz 8 Při prvním použití 9 Denní používání 9 Tipy a rady 11 Čištění a údržba

Részletesebben

Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Chladnička s mrazničkou

Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Chladnička s mrazničkou CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 15 SK Návod na používanie 29 Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Chladnička s mrazničkou ZRB33104WA ZRB33104XA Obsah Bezpečnostní pokyny _ 2 Popis spotřebiče

Részletesebben

S70368KG. mrazničkou

S70368KG. mrazničkou S70368KG Návod k použití Használati útmutató Instrukcja obsługi Návod na používanie Chladnička s mrazničkou Hûtõ - fagyasztó Chłodziarkozamrażarka Chladnička s mrazničkou 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali

Részletesebben

47745IQ CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 34

47745IQ CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 34 47745IQ CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 34 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................. 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Részletesebben

ČESKY Na poslední straně tohoto návodu je uveden úplný seznam určených servisních zástupců pro značku IKEA a příslušná vnitrostátní telefonní čísla.

ČESKY Na poslední straně tohoto návodu je uveden úplný seznam určených servisních zástupců pro značku IKEA a příslušná vnitrostátní telefonní čísla. LAGAN CZ HU ČESKY Na poslední straně tohoto návodu je uveden úplný seznam určených servisních zástupců pro značku IKEA a příslušná vnitrostátní telefonní čísla. MAGYAR Az IKEA által kijelölt vevőszolgálatok

Részletesebben

... CS CHLADNIČKA S EN4011AOX EN4011AOW

... CS CHLADNIČKA S EN4011AOX EN4011AOW EN4011AOX EN4011AOW...... CS CHLADNIČKA S NÁVOD K POUŽITÍ 2 MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 RO FRIGIDER CU CONGELATOR MANUAL DE UTILIZARE 47 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ

Részletesebben

... CS TRUHLICOVÁ MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓLÁDA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 15 PL ZAMRAŻARKA EC2233AOW1

... CS TRUHLICOVÁ MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓLÁDA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 15 PL ZAMRAŻARKA EC2233AOW1 EC2233AOW1...... CS TRUHLICOVÁ MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓLÁDA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 15 PL ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 29 SKRZYNIOWA SK TRUHLICOVÁ MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 43 2 www.electrolux.com

Részletesebben

EWF 1476 GDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23

EWF 1476 GDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 EWF 1476 GDW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ

Részletesebben

S72700DSX0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 PL CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 41

S72700DSX0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 PL CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 41 S72700DSX0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 PL CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 41 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili

Részletesebben

ČESKY 4. Obsah. Bezpečnostní pokyny

ČESKY 4. Obsah. Bezpečnostní pokyny SKINANDE CZ HU ČESKY 4 MAGYAR 20 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Popis spotřebiče 6 Ovládací panel 6 Programy 7 Funkce 8 Před prvním použitím 8 Denní používání 11 Zmĕny vyhrazeny. Bezpečnostní pokyny

Részletesebben

EN13455MX CS CHLADNIČKA S NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 18 PL CHŁODZIARKO- ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 35

EN13455MX CS CHLADNIČKA S NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 18 PL CHŁODZIARKO- ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 35 EN13455MX CS CHLADNIČKA S NÁVOD K POUŽITÍ 2 MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 18 PL CHŁODZIARKO- ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 35 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob

Bezpečnost dětí a postižených osob LAGAN CZ HU ČESKY 4 MAGYAR 24 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Instalace 7 Popis spotřebiče 9 Provoz 10 Denní používání 11 Tipy a rady 13 Čištění a údržba 15 Odstraňování závad

Részletesebben

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Chłodziarko-zamrażarka Chladnička s mrazničkou ENN28600 2 electrolux OBSAH Electrolux.

Részletesebben

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi informaţii pentru utilizator

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi informaţii pentru utilizator návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi informaţii pentru utilizator Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Chłodziarko-zamrażarka Frigider cu congelator ENB34233W 2 electrolux OBSAH Electrolux.

Részletesebben

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Chłodziarko-zamrażarka Chladnička s mrazničkou ENN28600 2 electrolux Obsah Electrolux.

Részletesebben

S75348KG2 S75388KG2. mrazničkou. Informaţii pentru utilizator. Frigider cu congelator

S75348KG2 S75388KG2. mrazničkou. Informaţii pentru utilizator. Frigider cu congelator S75348KG2 S75388KG2 Návod k použití Használati útmutató Informaţii pentru utilizator Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Frigider cu congelator 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich

Részletesebben

Popis. Pokyny pro pouïití RUS. Technické parametry

Popis. Pokyny pro pouïití RUS. Technické parametry Tef-Veille bébé CzSk 10-03 25/03/08 14:28 Page 1 Jednotlivá vyobrazení jsou urãena pouze k ilustraci vlastností va í dûtské chûviãky a neodráïejí skuteãnou realitu. Spoleãnost TEAL SAS si vyhrazuje právo

Részletesebben

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Chladnička Hűtőszekrény Chłodziarka Chladnička ERN15510 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na

Részletesebben

EWF 1476 GDW EWF 1276 GDW EWF 1076 GDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23

EWF 1476 GDW EWF 1276 GDW EWF 1076 GDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 EWF 1476 GDW EWF 1276 GDW EWF 1076 GDW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...........................................................

Részletesebben

... CS CHLADNIČKA S EN3453AOX EN3453AOW NÁVOD K POUŽITÍ 2 MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 PL CHŁODZIARKO-

... CS CHLADNIČKA S EN3453AOX EN3453AOW NÁVOD K POUŽITÍ 2 MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 PL CHŁODZIARKO- EN3453AOX EN3453AOW...... CS CHLADNIČKA S NÁVOD K POUŽITÍ 2 MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 PL CHŁODZIARKO- INSTRUKCJA OBSŁUGI 46 ZAMRAŻARKA 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ

Részletesebben

... CS CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 16 SK CHLADNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32 SL HLADILNIK NAVODILA ZA UPORABO 46

... CS CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 16 SK CHLADNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32 SL HLADILNIK NAVODILA ZA UPORABO 46 ERT1500FOW2 ERT1502FOW2...... CS CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 16 SK CHLADNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32 SL HLADILNIK NAVODILA ZA UPORABO 46 2 www.electrolux.com OBSAH

Részletesebben

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.electrolux.com/productregistration

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.electrolux.com/productregistration ESI 4610RAX...... CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 34 SL POMIVALNI STROJ NAVODILA ZA UPORABO 51 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ

Részletesebben

Truhlicová mraznička Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička

Truhlicová mraznička Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička CS HU PL SK Návod k použití 2 Használati útmutató 14 Instrukcja obsługi 27 Návod na používanie 40 Truhlicová mraznička Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička ZFC14400WA Obsah Bezpečnostní

Részletesebben

S53600CSS0 S53600CSW0. CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 22 SR Упутство за употребу 43

S53600CSS0 S53600CSW0. CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 22 SR Упутство за употребу 43 S53600CSS0 S53600CSW0 CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 22 SR Упутство за употребу 43 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................ 3 2. POPIS SPOTŘEBIČE....................................................

Részletesebben

S70368KG. mrazničkou.

S70368KG. mrazničkou. S70368KG Návod k použití Használati útmutató Instrukcja obsługi Návod na používanie Chladnička s mrazničkou Hûtõ - fagyasztó Chłodziarkozamrażarka Chladnička s mrazničkou 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali

Részletesebben

... CS CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 15 PL CHŁODZIARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 29 SK CHLADNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42

... CS CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 15 PL CHŁODZIARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 29 SK CHLADNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 ERN1305FOW ERN1300FEW ERN1302FOW ERN1300FOW...... CS CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 15 PL CHŁODZIARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 29 SK CHLADNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 2 www.electrolux.com

Részletesebben

EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 19

EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 19 EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 19 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS

Részletesebben

ČESKY Na poslední straně tohoto návodu je uveden úplný seznam určených servisních zástupců pro značku IKEA a příslušná vnitrostátní telefonní čísla.

ČESKY Na poslední straně tohoto návodu je uveden úplný seznam určených servisních zástupců pro značku IKEA a příslušná vnitrostátní telefonní čísla. FÖRKYLD CZ HU ČESKY Na poslední straně tohoto návodu je uveden úplný seznam určených servisních zástupců pro značku IKEA a příslušná vnitrostátní telefonní čísla. MAGYAR Az IKEA által kijelölt vevőszolgálatok

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 *H1018 / *H1019 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným

Részletesebben

... CS CHLADNIČKA S ENN2901ADW NÁVOD K POUŽITÍ 2 MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK CHLADNIČKA S

... CS CHLADNIČKA S ENN2901ADW NÁVOD K POUŽITÍ 2 MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK CHLADNIČKA S ENN2901ADW...... CS CHLADNIČKA S NÁVOD K POUŽITÍ 2 MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK CHLADNIČKA S NÁVOD NA POUŽÍVANIE 40 MRAZNIČKOU 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Részletesebben

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: EJ2302AOX2 CS Chladnička s mrazničkou Návod k použití 2 HU Hűtő - fagyasztó Használati útmutató 15 PL Chłodziarko-zamrażarka Instrukcja obsługi 30 SK Chladnička s mrazničkou Návod na používanie 45 2 www.electrolux.com

Részletesebben

SS PL CZ HU SK. Instrukcja obsługi. Pokyny pro používání. Használati útmutató. Návod na obsluhu

SS PL CZ HU SK. Instrukcja obsługi. Pokyny pro používání. Használati útmutató. Návod na obsluhu SS229020 PL CZ HU SK Instrukcja obsługi Pokyny pro používání Használati útmutató Návod na obsluhu UWAGA! Aby zapewnić prawidłową pracę twojej chłodziarki uŝywającej przyjaznego dla środowiska czynnika

Részletesebben

S83600CSM1 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 25

S83600CSM1 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 25 S83600CSM1 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 25 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil

Részletesebben

VII. Čištění a údržba. ES prohlášení o shodě. VIII. Skladování. IX. Záruční lhůta a podmínky

VII. Čištění a údržba. ES prohlášení o shodě. VIII. Skladování. IX. Záruční lhůta a podmínky VII. Čištění a údržba V případě potřeby štít omyjte vlahým roztokem saponátu nebo mýdlovou vodou a osušte jej měkkým hadříkem. V žádném případě k čištění nepoužívejte abrazivní čistící prostředky, např.

Részletesebben

návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie használati útmutató informaþii pentru utilizator

návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie használati útmutató informaþii pentru utilizator návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie használati útmutató informaþii pentru utilizator Chladnička Chłodziarka Chladnička Hűtőszekrény Frigider ERN16510 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking

Részletesebben

SCRUBTEC 234 C USER MANUAL 02/12 (2) 9099346000. Model: 9087133020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK

SCRUBTEC 234 C USER MANUAL 02/12 (2) 9099346000. Model: 9087133020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK 02/12 (2) 9099346000 ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENŠČINA Model: 9087133020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY SCRUBTEC 234

Részletesebben

NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 15 INSTRUKCJA OBSŁUGI 29 NÁVOD NA POUŽÍVANIE 44 NAVODILA ZA UPORABO 58

NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 15 INSTRUKCJA OBSŁUGI 29 NÁVOD NA POUŽÍVANIE 44 NAVODILA ZA UPORABO 58 EJ2301AOW2 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ PL CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU SL HLADILNIK Z ZAMRZOVALNIKOM NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 15 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Részletesebben

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi informaţii pentru utilizator

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi informaţii pentru utilizator návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi informaţii pentru utilizator Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Chłodziarko-zamrażarka Frigider-Congelator ERB36402W8 ERB40402W8 2 electrolux

Részletesebben

S70367KG. mrazničkou. Informaţii pentru utilizator. Frigider cu congelator

S70367KG. mrazničkou. Informaţii pentru utilizator. Frigider cu congelator S70367KG Návod k použití Használati útmutató Instrukcja obsługi Informaţii pentru utilizator Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Chłodziarkozamrażarka Frigider cu congelator 2 Obsah Děkujeme, že jste

Részletesebben

GETTING STARTED? EASY.

GETTING STARTED? EASY. User Manual GETTING STARTED? EASY. ZRB36104WA ZRB36104XA CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou HU Használati útmutató 14 Hűtő - fagyasztó SK Návod na používanie 27 Chladnička s mrazničkou BEZPEČNOSTNÍ

Részletesebben

CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou HU Használati útmutató 21 Hűtő - fagyasztó S53530CNX2

CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou HU Használati útmutató 21 Hűtő - fagyasztó S53530CNX2 CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou HU Használati útmutató 21 Hűtő - fagyasztó S53530CNX2 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6 4. PROVOZ...7

Részletesebben

... CS CHLADNIČKA S EJ1800ADW NÁVOD K POUŽITÍ 2 MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 18 SK CHLADNIČKA S

... CS CHLADNIČKA S EJ1800ADW NÁVOD K POUŽITÍ 2 MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 18 SK CHLADNIČKA S EJ1800ADW...... CS CHLADNIČKA S NÁVOD K POUŽITÍ 2 MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 18 SK CHLADNIČKA S NÁVOD NA POUŽÍVANIE 36 MRAZNIČKOU SL HLADILNIK Z NAVODILA ZA UPORABO 52 ZAMRZOVALNIKOM

Részletesebben

ČESKY Na poslední straně tohoto návodu je uveden úplný seznam určených servisních zástupců pro značku IKEA a příslušná vnitrostátní telefonní čísla.

ČESKY Na poslední straně tohoto návodu je uveden úplný seznam určených servisních zástupců pro značku IKEA a příslušná vnitrostátní telefonní čísla. FÖRKYLD CZ HU ČESKY Na poslední straně tohoto návodu je uveden úplný seznam určených servisních zástupců pro značku IKEA a příslušná vnitrostátní telefonní čísla. MAGYAR Az IKEA által kijelölt vevőszolgálatok

Részletesebben

ESL 8525RO CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42

ESL 8525RO CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 ESL 8525RO CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6

Részletesebben

... CS CHLADNIČKA S EJ1800AOW NÁVOD K POUŽITÍ 2 MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 13 PL CHŁODZIARKO-

... CS CHLADNIČKA S EJ1800AOW NÁVOD K POUŽITÍ 2 MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 13 PL CHŁODZIARKO- EJ1800AOW...... CS CHLADNIČKA S NÁVOD K POUŽITÍ 2 MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 13 PL CHŁODZIARKO- INSTRUKCJA OBSŁUGI 26 ZAMRAŻARKA SK CHLADNIČKA S NÁVOD NA POUŽÍVANIE 38 MRAZNIČKOU

Részletesebben

MODEL: DRY 300 & 500 PLASTIK

MODEL: DRY 300 & 500 PLASTIK SK Ďakujeme, že ste sa rozhodli zakúpiť naše zariadenie. Prosíme, aby ste si pred zapojením zariadenia pozorne prečítali tento návod. Prosíme, dodržujte pokyny v tejto praktickej príručke pre Vašu rýchlu

Részletesebben