DSA25020 PL CZ SK SL HU LV. Instrukcja Obsługi. Pokyny pro používání. Návod na použitie. Navodila za uporabo. Használati utasitás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DSA25020 PL CZ SK SL HU LV. Instrukcja Obsługi. Pokyny pro používání. Návod na použitie. Navodila za uporabo. Használati utasitás"

Átírás

1 DSA25020 PL CZ SK SL HU LV Instrukcja Obsługi Pokyny pro používání Návod na použitie Navodila za uporabo Használati utasitás Lietošanas instrukcija

2

3 UWAGA! Producent nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody wynikłe z niestosowania się do zaleceń zawartych w instrukcji obsługi. Instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu tak, aby można było z niej korzystać w razie konieczności. Może być ona przydatna również dla innego użytkownika. UPOZORNĚNÍ! Aby byl zajištěn normální provoz vaší chladničky, která používá pro životní prostředí zcela neškodné chladicí médium R600a (vznětlivé pouze za určitých podmínek), musíte dodržet následující pravidla: Nebraňte ve volné cirkulaci vzduchu kolem přístroje. Nepoužívejte mechanická zařízení pro zrychlení odmražení kromě těch, která jsou doporučená výrobcem. Nelikvidujte chladicí okruh. Nepoužívejte elektrické spotřebiče uvnitř prostoru pro potraviny kromě těch, která by mohl doporučit výrobce. VAROVANIE! Aby sa zabezpečila normálna prevádzka vašej chladničky, ktorá používa úplne ekologicky nezávadné chladivo R600a (horľavé len pri určitých podmienkach), musíte dodržiavať nasledujúce pravidlá: Nebráňte voľnej cirkulácii vzduchu okolo spotrebiča. Nepoužívajte mechanické prístroje na urýchľovanie rozmrazovacieho procesu, iné ako odporúča výrobca. Neporušujte chladiaci okruh. Nepoužívajte elektrické spotrebiče vo vnútri pípacieho priestoru potravín, iné ako tie, ktoré odporúčal výrobca. OPOZORILO! Za normalno delovanje vaše zamrzovalne naprave, ki uporablja naravi prijazno hladilno sredstvo R600a (vnetljivo samo pod določenimi pogoji), je treba upoštevati naslednja pravila: Ne zadržujte prostega pretoka zraka okoli naprave. Za hitrejše odtajanje, ne uporabljajte mehanskih naprav, ki jih ni priporočil proizvajalec. Ne uničujte hladilnega krogotoka. V prostoru za hrano ne uporabljajte električnih naprav, ki jih ni priporočil proizvajalec. FIGYELMEZTETÉS! Azl, R600a (csak bizonyos körülmények között gyúlékony) teljesen környezetberát gázzal működő hűtőberendzés normális működésének eléréséhez, kövesse a következő szabályokat: Ne gátolja a levegő keringését a készülék körül! Ne használjon más mechanikus eszközöket a gyorsabb felolvasztás érdekében, mint amit a gyártó ajánl! Ne szakítsa meg a hűtőközeg keringésirendszerét! Ne használjon más elektromos eszközöket a mélyfagyasztó részben, mint amiket a gyártó javasolhat! UZMANĪBU! Lai garantētu jūsu sasaldēšanas iekārtas (kura izmanto viedei nekaitīgu dzesēšanas vielu R 600a uzliesmojošs tikai pie noteiktiem apstākļiem), ir nepieciešams ievērot sekojošo: Netrauciet gaisa cirkulācijai ap iekārtu. Neizmantojiet nekādas mehāniskās iekārtas atkausēšanas paātrināšanai. Nesabojājiet dzesēšanas ķēdi. Nodalījumā pārtikas produktu glabāšanai neizmantojiet nekādas mehāniskās iekārtas, ja ražotājs to neiesaka.

4 PL Spis treści Bezpieczeństwo przede wszystkim /1 Podłączenie do zasilania /2 Instrukcja transportu i ustawienia /2 Montaż /2 Zapoznaj się z Twoim urządzeniem /3 Porady dotyczące przechowywania żywności /3 Regulacja temperatury /4 Uruchamianie /4 Porady dotyczące przechowywania zamrożonej żywności /4 Mrożenie świeżej żywności /5 Jak robić kostki lodu /5 Odmrażanie /5 Wymiana żarówki /6 Czyszczenie urządzenia /6 Zmiana kierunku otwierania drzwi /6 Środki ostrożności w trakcie użytkowania /6 Dźwięki wydawane podczas pracy /7 Usuwanie usterek /7 Odzysk opakowania /8 Odzysk starego urządzenia chłodniczego /8 Charakterystyka techniczna /9 Tabliczka znamionowa /9 CZ Obsah Bezpečnost především /10 Elektrické požadavky /11 Pokyny pro transport /11 Pokyny pro instalaci /11 Seznámení s vaším spotřebičem /12 Doporučené rozložení potravin ve spotřebiči /12 Kontrola a nastavení teploty /12 Před spuštěním /12 Ukládání zmrzlých potravin /13 Mražení čerstvých potravin /13 Tvorba kostek ledu /13 Odmrazování /13 Výměna vnitřní žárovky /14 Čištění a péče /14 Změna pozice dvířek /14 Co dělat a co nedělat /14 Odstraňování potíží /15 Technická data /16 SK Index Bezpečnosť nadovšetko /17 Elektrické požiadavky /18 Prepravné pokyny /18 Inštalačné pokyny /18 Poznávanie spotrebiča /19 Navrhnuté rozmiestnenie potravín v spotrebiči /19 Riadenie a nastavenie teploty /20 Pred uvedením do prevádzky /20 Skladovanie zmrazených potravín /20 Mrazenie čerstvých potravín /20 Tvorba kociek ľadu /21 Rozmrazovanie /21 Výmena žiarovky vnútorného svetla /21 Čistenie a údržba /21 Premiestňovanie dverí /22 Čo sa má a čo sa nesmie robiť /22 Riešenie problémov /23 Technické údaje /24 SL Kazalo Varnost /25 Električne zahteve /26 Navodila za prevoz /26 Navodila za namestitev /26 Spoznajte vašo napravo /27 Predlagana ureditev hrane v napravi /27 Nadzorovanje in prilagoditev temperature /27 Pred delovanjem /28 Shranjevanje zamrznjene hrane /28 Zamrzovanje sveže hrane /28 Izdelava ledenih kock /28 Odtajanje /29 Zamenjava notranje žarnice /30 Čiščenje in nega /30 Premeščanje vrat /30 Kaj lahko in kaj ne smete /31 Iskanje in odpravljanje napak /32 Tehnični podatki /32 HU Tartalomjegyzék Első a biztonság /33 Elektromos követelmények /34 Szállítási utasítások /34 Beüzemelési utasítások /34 Ismerje meg készülékét /35 Javasolt a készülékben lévő étel elrendezése /35 Hőmérséklet szabályozás és beállítás /36 Működtetés előtt /36 Fagyasztott étel tárolása /36 Friss étel fagyasztása /36 Jégkockák készítése /37 Kiolvasztás /37 Belső villanykörte cseréje /37 Tisztítás és védelem /37 Ajtó áthelyezése /38 Tegye és ne tegye /38 Problémakeresés /39 Technikai adat /40 LV Index Drošības norādījumi! /41 Elektriskās prasības /42 Transportēšana /42 Uzstādīšana /42 Apraksts /43 Pārtikas produktu izvietošana /43 Temperatūras regulēšana /43 Pirms ekspluatācijas /43 Sasaldētu produktu glabāšana /43 Sasaldēšana /43 Ledus kubiņu gatavošana /43 Tirīšana un apkalpošana /44 Traucējumu meklēšana /44 Tehniskais apraksts /44

5 1

6

7 7

8 PL Instrukcja obsługi Gratulujemy dokonania mądrego wyboru! BEKO to jedna z wiodących marek sprzętu AGD w Europie. Produkty naszej marki to dla konsumentów w ponad 100 krajach synonim funkcjonalności, niezawodności i przystępnej ceny. Obecnie już ponad 250 milionów użytkowników urządzeń BEKO potwierdza, że był to mądry wybór. Bezpieczeństwo przede wszystkim Opisana tu chłodziarko-zamrażarka jest najnowszym modelem urządzeń chłodniczych wchodzących w skład serii produktów. Została ona zaprojektowana i wyprodukowana zgodnie z międzynarodowymi normami. Przed przystąpieniem do użytkowania prosimy zapoznać się uważnie z instrukcją obsługi. Zastosowanie się do poniższych zaleceń zagwarantuje uzyskanie optymalnego zużycia energii elektrycznej i zapewnieni bezpieczeństwo eksploatacji oraz uchroni przed powstaniem przypadkowych uszkodzeń. Ostrzeżenie! Urządzenie to może być użytkowane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostało wyprodukowane. Urządzenie należy instalować w miejscu o odpowiednich wymiarach oraz nie narażonym na działanie deszczu, wilgoci itd. Ważne! Producent nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody wynikłe z niestosowania się do zaleceń zawartych w instrukcji obsługi. Instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu tak, aby można było z niej korzystać w razie konieczności. Może być ona przydatna również dla innego użytkownika. Używanie urządzenia przez osoby z fizycznymi sensorycznymi lub mentalnymi ograniczeniami powinno odbywać się tylko pod kontrolą osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo. Należy dopilnować, aby dzieci nie używały urządzenia do zabawy. 1

9 PL Podłączenie do zasilania Urządzenie jest przeznaczone do pracy przy zasilaniu ~ V, 50 Hz. Przed podłączeniem urządzenia do sieci należy upewnić się, czy napięcie, rodzaj prądu i częstotliwość w sieci są zgodne z wartościami podanymi na tabliczce znamionowej urządzenia. Nie należy podłączać urządzenia za pośrednictwem przedłużaczy elektrycznych. Zanim podłączysz kabel do gniazda elektrycznego sprawdź czy nie jest uszkodzony. Jeżeli kabel ulegnie uszkodzeniu, to powinien być on zastąpiony specjalnym kablem dostępnym w autoryzowanym serwisie Ostrzeżenie! Bezpieczeństwo elektryczne urządzenia jest gwarantowane tylko wtedy, gdy jego gniazdo zasilające jest uziemione zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podłączenie uziemiające jest obowiązkowe! Nie należy dotykać urządzenia gołymi rękoma będąc boso. Ostrzeżenie! Nie wolno nigdy próbować samemu naprawiać urządzeń elektrycznych. Wszelkie naprawy wykonywane (oprócz czynności opisanych w tabeli poniżej) przez osoby nieuprawnione są niebezpieczne dla użytkownika i powodują utratę uprawnień gwarancyjnych. W razie uszkodzenia przewodu zasilającego, aby uniknąć niebezpieczeństwa, musi go wymienić producent, jego agent serwisowy lub podobnie wykwalifikowany personel. Instrukcje transportu i ustawiania Urządzenie musi być transportowane wyłącznie w pozycji pionowej. W trakcie transportu nie wolno naruszać opakowania. Gdyby jednak zdarzyło się, iż urządzenie było transportowane w pozycji poziomej, to przed uruchomieniem należy pozostawić je w pozycji pionowej - nie uruchamiając, przez co najmniej 12 godzin. Instrukcja obsługi Niezastosowanie się do powyższej instrukcji może spowodować uszkodzenie sprężarki i nie uznanie naprawy gwarancyjnej. Przesuwając, ustawiając lub podnosząc urządzenie nie należy tego robić chwytając za rączki lub skraplacz (umieszczony z tyłu lodówki). Montaż Urządzenie będzie pracować prawidłowo w zakresie temperatur otoczenia od +10 C do +38 C. Jeżeli temperatura w pomieszczeniu przekroczy +38 C, to wtedy temperatura wewnątrz urządzenia może wzrosnąć. Urządzenie należy umieścić w odpowiedniej odległości od ściany, z dala od grzejników, kuchenek lub innych źródeł ciepła. Będą one powodować niepotrzebne uruchamianie się całego urządzenia, co prowadzi do większego zużycia energii i skrócenia jego czasu eksploatacji. Jeżeli jest to niemożliwe należy zachować następujące minimalne odległości: - od kuchni 30 mm - od grzejników 300 mm - od zamrażarek 25 mm Należy zapewnić wolną przestrzeń wokół całego urządzenia w celu uzyskania prawidłowej cyrkulacji powietrza (patrz rys. 2). Po ustawieniu urządzenia na równej powierzchni, należy je wypoziomować przez pokręcanie jego nóżek w prawo lub w lewo dotąd, aż wszystkie będą się stykać z podłogą (patrz rys. 4). Prawidłowe wyregulowanie nóżek pozwoli uniknąć wibracji i nadmiernego hałasu. Dwie poprzeczki dystansowe skraplacza umożliwiające właściwą cyrkulację powietrza należy zamontować w sposób pokazany na rysunku 3 (patrz rys 3). 2

10 PL Zapoznaj się z Twoim urządzeniem (Patrz rys. 1) 1 - Półka zamrażarki 2 - Obudowa termostatu i lampy 3 - Półka wyjmowana 4 - Półka na wino 5 - Rynienka odprowadzająca wodę z odszraniania 6 - Pokrywa pojemnika na warzywa 7 - Pojemnik na owoce i warzywa 8 - Regulowane nóżki 9 - Pojemnik na nabiał 10 - Balkonik na słoiki 11 - Balkonik na butelki Porady dotyczące przechowywania żywności Aby efekty i higiena przechowywania były najlepsze: Chłodziarka jest przeznaczona do krótkotrwałego przechowywania świeżej żywności i napoi. Zamrażarka jest przeznaczona do przechowywania żywności zamrożonej oraz do zamrażania żywności świeżej. Produkty gotowane należy przechowywać w szczelnych pojemnikach, przez okres nie dłuższy niż 2-3 dni. Produkty świeże w opakowaniach można kłaść na półkach. Świeże warzywa i owoce należy przechowywać w pojemniku na owoce i warzywa (rys. 1/7). Butelki należy przechowywać w balkoniku na butelki (rys 1/11) znajdującym się po wewnętrznej stronie drzwi. Aby zachować świeżość chłodzonego mięsa, należy zapakować je do woreczków przeznaczonych do przechowywania żywności. Nie może ono stykać się z żywnością gotową do spożycia. Świeżego mięsa nie należy przechowywać dłużej niż 2 lub 3 dni. Instrukcja obsługi Aby zapewnić optymalną wydajność chłodzenia, nie należy przykrywać półek papierem lub innym materiałem; umożliwi to swobodną cyrkulację zimnego powietrza. Całą żywność należy przechowywać zapakowaną lub przykrytą. Żywność w puszkach konserwowych należy po ich otwarciu przenieść do szczelnego pojemnika przeznaczonego do przechowywania produktów spożywczych. Gorącą żywność należy ostudzić przed włożeniem do chłodziarki. Aby uniknąć ryzyka eksplozji, napoje z dużą zwartością alkoholu należy przechowywać w pozycji pionowej, w dobrze uszczelnionych pojemnikach. Aby zamrozić świeżą żywność zaleca się zapakować ja w folię aluminiową lub plastykową, ochłodzić w komorze chłodzenia świeżej żywności i przechowywać na półce w komorze zamrażalnika. Najlepiej umieścić tę półkę w górnej części komory zamrażalnika. 3

11 PL Regulacja temperatury Chłodziarka Temperaturę wnętrza należy regulować pokrętłem termostatu. Temperatura wewnątrz urządzenia może się wahać w zależności od takich warunków jego użytkowania, jak: miejsce ustawienia, temperatura w pomieszczeniu, częstość otwierania drzwi oraz ilość przechowywanej żywności; zależnie od tych warunków należy odpowiednio ustawiać pokrętło termostatu. Przy temperaturze pomieszczenia równej 25 C zaleca się ustawienie pokrętła regulacji termostatu w pozycji środkowej. Termostat zapewnia również automatyczne odszranianie chłodziarki. Podczas odszraniania temperatura wewnątrz chłodziarki może się podnieść do +8 C, lecz w trakcie chłodzenia spada ona do 2-3 C dając średnią temperaturę całego cyklu roboczego około +5 C. Należy unikać ustawiania pokrętła termostatu na zbyt niską temperaturę, która powoduje ciągłą pracę urządzenia. Efektem tego będzie spadek temperatury poniżej 0 C, co powoduje zamarznięcie napoi i świeżej żywności oraz nadmierne gromadzenie się lodu na wewnętrznych ścianach; wszystko to prowadzi do zwiększenia zużycia energii i spadku wydajności urządzenia. Podczas pracy chłodziarki na tylnej ściance gromadzi się skroplona woda lub cząsteczki lodu. Nie jest konieczne usuwanie tego osadu, gdyż ścianka ta jest automatycznie odszraniana. Woda z odszraniania jest odprowadzana przez specjalny odpływ i zbiera się w wanience ściekowej umieszczonej na sprężarce, gdzie ulega odparowaniu. Co jakiś czas należy oczyścić odpływ, aby woda mogła swobodnie spłynąć do wanienki ściekowej. Zamrażarka Ustawienie termostatu może mieć również wpływ na temperaturę w zamrażarce. Ogólnie, temperatura ta waha się w granicach od -18 C do -28 C w trakcie całego cyklu roboczego. Uruchamianie Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem urządzenia należy wyczyścić jego wnętrze (jak podano w rozdziale "Czyszczenie urządzenia ). Do czyszczenia nie należy używać produktów ściernych i silnych detergentów. Po zakończeniu czyszczenia, urządzenie należy podłączyć do sieci zasilającej, następnie otworzyć drzwi (powinna zaświecić się lampka) i ustawić pokrętło termostatu w pozycji środkowej. Pozostawić urządzenie uruchomione, lecz puste, przez około 2 godziny. Świeżą żywność można włożyć i zacząć zamrażać po upływie minimum 16 godzin od włączenia. Porady odnośnie przechowywania zamrożonej żywności Zamrażarka jest przeznaczona do zamrażania świeżej żywności oraz do przechowywania mrożonek przez dłuższy okres czasu. Aby osiągnąć najlepsze rezultaty zamrażania, żywność należy szczelnie opakować. Materiał opakowania powinien: nie przepuszczać powietrza, być obojętny chemicznie w stosunku do opakowanej żywności, odporny na niskie temperatury, nie nasiąkać płynami, tłuszczem, parą wodną i zapachami oraz powinien być zmywalny. Na opakowania odpowiednie są takie materiały jak folie plastikowe i aluminiowe oraz pojemniki plastikowe, aluminiowe przeznaczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością. Nie należy przechowywać zamrożonej żywności w szklanych opakowaniach. W przypadku przerwy w dopływie prądu nie należy otwierać drzwi urządzenia. Jeżeli przerwa w dopływie prądu trwa krócej niż kilka godzin, to nie będzie to mieć szkodliwego wpływu na zamrożoną żywność. 4

12 PL Mrożenie świeżej żywności Do zamrażania świeżej żywności należy używać komory oznaczonej 4 gwiazdkami (czyli komory szybkiego zamrażania). Nie należy zamrażać jednocześnie dużych ilości żywności. Najlepsze rezultaty w przechowywaniu żywności są osiągane wtedy, gdy jest ona głęboko zamrażana w możliwie jak najkrótszym czasie. Dlatego nie powinno się przekraczać wydajności zamrażania, podanej w charakterystyce technicznej. Ustawienie termostatu należy wtedy tak wyregulować, aby w zamrażarce osiągnąć jak najniższą temperaturę, lecz jednocześnie żeby temperatura w chłodziarce nie spadła poniżej 0 C. Produkty spożywcze już zamrożone (gotowe mrożonki) można wkładać od razu do zamrażarki, bez potrzeby regulowania termostatu. Jeżeli na opakowaniu nie podano daty zamrożenia, to jako maksymalny okres przechowywania należy ogólnie przyjąć 3 miesiące. Nie wolno ponownie zamrażać żadnej rozmrożonej żywności, nawet, gdy jest ona tylko częściowo rozmrożona. Żywność taką należy skonsumować niezwłocznie lub ugotować i dopiero wtedy - ponownie zamrozić. Jak robić kostki lodu Napełnić wodą pojemnik na lód do 3/4 wysokości i włożyć go do zamrażarki. Kostki lodu można łatwo wyjąć wstawiając pojemnik z lodem na kilka sekund pod strumień zimnej bieżącej wody. Odmrażanie Instrukcja obsługi Chłodziarka Odmrażanie chłodziarki następuje całkowicie samoczynnie za każdym razem, gdy termostat wyłączy sprężarkę. Nie jest przy tym konieczna żadna ingerencja użytkownika. Powstała w wyniku rozmrażania woda zbiera się w wanience ściekowej umieszczonej na sprężarce (rys 5) i jest odparowywana przez ciepło wytwarzane przez sprężarkę. WAŻNE! Kolektor wodny i wąż odprowadzający należy utrzymywać w czystości, aby umożliwić swobodny odpływ wody powstałej podczas odszraniania. Należy sprawdzać, czy koniec węża odpływowego znajduje się zawsze wewnątrz wanienki ściekowej na sprężarce, aby zapobiec wylewaniu się wody na okablowanie elektryczne lub na podłogę (rys. 6). Należy regularnie sprawdzać grubość osadzonego lodu wewnątrz zamrażarki. Odszranianie należy wykonywać 2 razy w roku lub gdy grubość warstwy lodu osiągnie 6-8mm (co się zdarza raz lub dwa razy w roku); jest to konieczne, gdyż lód jest izolatorem ciepła i powoduje zmniejszenie wydajności zamrażania, a co za tym idzie zwiększenie zużycia energii elektrycznej. Przed rozpoczęciem odszraniania należy ustawić pokrętło termostatu na maksimum, w celu głębokiego zamrożenia żywności. Następnie należy wyjąć zamrożoną żywność, owinąć ją w papier i położyć w zimnym miejscu. Później wyjąć wtyczkę z gniazda sieci zasilającej. Drzwiczki zamrażarki należy pozostawić otwarte, a do jej wnętrza można wstawić pojemnik z gorącą wodą (o temperaturze maks. 80 C); przyśpieszy to proces odszraniania. Nie należy usuwać lodu przy użyciu ostrych przedmiotów metalowych aby nie uszkodzić ścianek zamrażarki. Nie należy przyspieszać odszraniania przy użyciu suszarek do włosów lub innych urządzeń elektrycznych. Wodę ze stopionego lodu należy usunąć suchą gąbką lub szmatką. 5

13 PL Wymiana żarówki Aby wymienić żarówkę należy: - wyjąć wtyczkę z gniazdka, aby odłączyć urządzenie od zasilania z sieci elektrycznej; - usunąć śrubę osłony oświetleniowej - poluzować osłonę żarówki; - wymienić żarówkę na nową o mocy maks. 15W, V prądu przemiennego, gwint żarówki E14. Czyszczenie urządzenia Czyszczenie wnętrza Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej. Czyszczenie urządzenia zaleca się wykonywać po każdym jego odmrożeniu. Wnętrze urządzenia należy czyścić letnią wodą z dodatkiem sody amoniakalnej (w stężeniu 1 łyżeczka sody na 4 litry wody); nie wolno nigdy używać mydła, detergentów, benzyny lub acetonu, gdyż mają one nieprzyjemny zapach. Do czyszczenia należy używać wilgotnej gąbki, a do suszenia - miękkiej szmatki. W trakcie czyszczenia nie należy stosować nadmiaru wody, aby nie przedostała się ona do wnętrza izolacji termicznej, gdyż może to spowodować wydzielanie nieprzyjemnego zapachu. Nie wolno dopuszczać do tego, aby do wnętrza termostatu przedostała się woda. Po zakończeniu czyszczenia należy ponownie podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej. W trakcie czyszczenia prosimy pamiętać o dokładnym wytarciu suchą szmatką uszczelek drzwi. Czyszczenie zewnętrznych powierzchni Części zewnętrzne należy czyścić gąbką nasączoną ciepłą wodą z mydłem, a następnie miękką suchą szmatką. Nie wolno nigdy używać proszków do czyszczenia, silnych detergentów lub narzędzi ściernych. Instrukcja obsługi Czyszczenie zespołu sprężarka-skraplacz Przed rozpoczęciem czyszczenia należy wyjąć wtyczkę z gniazda sieci zasilającej. Zespół sprężarki ze skraplaczem (zamontowany z tyłu urządzenia) należy czyścić z kurzu przy użyciu miękkiej szczotki lub odkurzacza. W trakcie czyszczenia należy uważać, aby nie zgiąć rurek lub nie uszkodzić przewodów elektrycznych. Po zakończeniu czyszczenia wstawić akcesoria na swoje miejsce i ponownie podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej. Zmiana kierunku otwierania drzwi Należy wykonać kolejno czynności pokazane na rysunku 7. Środki ostrożności w trakcie użytkowania Wszelkie naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis. Urządzenie należy odłączyć od źródła zasilania podczas odmrażania i czyszczenia. Urządzenie należy odłączać przez wyjęcie wtyczki z gniazdka. Nigdy nie wolno tego robić przez pociąganie za kabel. Nie należy nigdy wspinać się na urządzenie lub stawać na jego poprzeczce, drzwiach, komorach czy półkach. W urządzeniu nie wolno przechowywać produktów lub pojemników zawierających palne lub wybuchowe gazy. Nie wolno zostawiać otwartych drzwi urządzenia na dłużej, niż to jest konieczne do wyjęcia lub włożenia żywności. Gdy urządzenie nie jest używane, nie należy pozostawiać żywności w zamrażarce. Napoje gazowane (np. napoje bezalkoholowe, woda mineralna oraz szampan) nie powinny być przechowywane w zamrażarce; ich butelki mogą tam eksplodować. Nie należy zamrażać plastikowych butelek. 6

14 PL Nie wolno nigdy dawać dzieciom lodów prosto z zamrażarki; niska temperatura może spowodować urazy. Nie należy dotykać zimnych części metalowych lub wewnętrznych ścianek urządzenia, gdyż mogą one spowodować odmrożenia. Jeżeli urządzenie ma pozostać nie używane przez kilka dni, to nie ma potrzeby, żeby odłączyć je od zasilania. Jednak gdy przerwa ta ma trwać dłużej niż kilka dni, należy postępować w sposób następujący: - odłączyć urządzenie od sieci zasilającej; - opróżnić chłodziarkę i zamrażarkę; - odszronić i wyczyścić wnętrze urządzenia; - Pozostawić drzwi otwarte, aby zapobiec powstaniu nie przyjemnych zapachów. W przypadku zauważenia... Instrukcja obsługi Wibracji kratek lub półek: należy sprawdzić, czy są one wstawione całkowicie do oporu, na swoje miejsce. Hałasy powodowane przez stykające się butelki lub pojemniki; należy pozostawić między nimi niewielki odstęp. Dźwięki wydawane podczas pracy Normalne dźwięki Mruczenie sprężarki podczas pracy. Głośniejszy dźwięk może być słyszany podczas zatrzymywania i uruchamiania się sprężarki. Bulgotanie, pomruk lub trzaski - powodowane przez czynnik chłodzący przepływający przez system chłodzenia. "Kliknięcie" - może być słyszane podczas włączania lub wyłączania silnika elektrycznego przez termostat. Usuwanie usterek Problem Możliwe przyczyny Środki zaradcze 1. Lampka nie świeci podczas pracy urządzenia. Żarówka jest spalona. Wymienić żarówkę: - wyjąć wtyczkę z gniazdka, aby odłączyć urządzenie od zasilania z sieci elektrycznej; - usunąć śrubę osłony oświetleniowej - poluzować osłonę żarówki; - wymienić żarówkę na nową o mocy maks.15w, V prądu przemiennego, 2. Woda gromadzi się w dolnej części chłodziarki. 3. Urządzenie chłodnicze uruchamia się zbyt często i pracuje przez dłuższe niż normalnie okresy czasu. 4. Urządzenie nie chłodzi. Zatkany kanał odpływowy wody. - Drzwiczki urządzenia są zbyt często otwierane. - Wokół urządzenia nie ma swobodnego przepływu powietrza. - Urządzenie zostało unieruchomione lub odłączone od zasilania elektrycznego. - Termostat ustawiony w pozycji "0". gwint żarówki E14. Wyczyścić kanał i rurę odprowadzania wody. - Należy unikać niepotrzebnego otwierania drzwiczek. - Umożliwić swobodny przepływ powietrza wokół urządzenia. - Sprawdzić, czy jest prąd w sieci elektrycznej, czy nie są spalone bezpieczniki oraz czy kable wtyczki są podłączone prawidłowo. - Zmienić pozycję pokrętła termostatu z "0" na inną. 7

15 PL Odzysk opakowania Ostrzeżenie! Nie należy trzymać opakowań w zasięgu dzieci. Zabawa ze złożonymi kartonami lub arkuszami plastykowymi niesie ze sobą niebezpieczeństwo uduszenia się dziecka. Urządzenie to zostało zapakowane w sposób wystarczający na czas transportu. Wszystkie materiały pakunkowe zostały wyprodukowane zgodnie z przepisami ochrony środowiska i dlatego mogą być poddane odzyskowi. Prosimy o pomoc w ochronie środowiska naturalnego przez umożliwienie ponownego uzdatniania odpadów wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Odzysk starego urządzenia chłodniczego Jeżeli to urządzenie chłodnicze ma zastąpić urządzenie starsze, to prosimy przeczytać uważnie poniżej podane uwagi. Stare urządzenia chłodnicze nie są bezużytecznymi odpadkami; usunięcie ich zgodnie z przepisami o ochronie środowiska naturalnego pozwoli na odzyskanie wielu cenny surowców wtórnych. Z urządzeniem, którego chcemy się pozbyć należy postąpić w następujący sposób: - odłączyć je od źródła zasilania; - odciąć kabel zasilania; - wymontować wszelkie zamki drzwiowe, aby ochronić dzieci przed zatrzaśnięciem się wewnątrz. Chłodziarko-zamrażarki zawierają materiały izolacyjne i czynniki chłodnicze, które należy poddać odpowiedniej utylizacji(uzdatnieniu do ponownego użycia). Urządzenie to zawiera czynnik chłodzący R600a, który spełnia wymogi norm ochrony środowiska. Prosimy dopilnować tego, aby nie uszkodzić obiegu chłodniczego i opróżnić z niego czynnik chłodniczy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Instrukcja obsługi UWAGA! To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. 8

16 PL Instrukcja obsługi Charakterystyka techniczna Nazwa producenta lub znak firmowy Typ urządzenia CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA typu I Oznaczenie modelu DSA25020 Klasa efektywności energetycznej (1) A+ Roczne zużycie energii (kwh/rok) (2) 229 Pojemność brutto/użytkowa całkowita (l) 250/228 Pojemność użytkowa chłodziarki (l) 179 Pojemność użytkowa zamrażalki (l) 49 Czas przechowywania Z godzin bez zasilania 16 Zdolność zamrażania w (kg/24h) 3,5 Poziom hałasu w [db(a) re 1pW] (3) 40 Waga (kg) 46 Wysokość [cm] 145 Szerokość [cm] 54 Głębokość [cm] 60 Czynnik chłodniczy R600a (1) Klasa efektywności energetycznej w skali od A (bardziej efektywna) do G (mniej efektywna) (2) Rzeczywiste zużycie zależy od miejsca ustawienia urządzenia i warunków jego użytkowania (3) Pomiary zostały wykonane w warunkach laboratoryjnych Tabliczki znamionowe BEKO NUMER PRODUKTU MODEL DSA25020 CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA typu I Klasa SN-ST POJEMNOŚĆ BRUTTO/NETTO 250/228 l OBJĘTOŚĆ UŻYTKOWA CHŁODZIARKI 179 l OBJĘTOŚĆ UŻYTKOWA ZAMRAŻARKI 49 l ZDOLNOŚĆ MROŻENIA 3,5 kg/24 godz. CZYNNIK CHŁODZĄCY R600a CH(CH3)3 0,046 Kg CZYNNIK SPIENIAJĄCY C5 H10 KOMPRESOR V ~ ; 50 HZ 85 W/0,70 A WYPRODUKOWANO W RUMUNII Importer: Beko S.A. ul. Cybernetyki Warszawa Wyprodukowano w Rumunii 9

17 CZ Pokyny pro používání Blahopřejeme k výběru kvalitního spotřebiče, který je určen pro mnoho let služby. Bezpečnost především! Nezapojujte spotřebič do napájecí sítě, dokud neodstraníte všechny obalové a přepravní materiály. Před zapnutím nechte nejméně 12 hodin stát, aby se usadil olej v kompresoru po přepravě v horizontální poloze. Pokud likvidujete starý spotřebič s zámkem nebo západkou na dveřích, ujistěte se, že je v bezpečném stavu a dětem nehrozí uvíznutí uvnitř. Tento spotřebič musí být používán pro stanovený účel. Neodkládejte spotřebič do ohně. Váš spotřebič obsahuje v izolační vrstvě látky bez CFC, které jsou hořlavé. Doporučujeme kontaktovat místní úřady pro informace o likvidaci a dostupných zařízeních. Nedoporučujeme používat tento spotřebič v nevytápěné chladné místnosti. (např. garáž, sklad, přístavba, kůlna, hospodářské stavení atd.) Pro co nejlepší výkonnost a bezporuchovou službu vašeho spotřebiče je velmi důležité pozorně si přečíst tyto pokyny. Nedodržením těchto pokynů se vystavujete riziku zrušení možnosti servisu zdarma po dobu záruční lhůty. Uschovejte tyto pokyny na bezpečném místě pro snadné vyhledání. Tento spotřebič by neměly používat osoby se sníženou fyzickou, senzorickou nebo mentální způsobilostí a nebo s nedostatečnými zkušenostmi a poznatky. Tyto osoby můžou spotřebič používat jen pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost, a nebo pokud je zodpovědná osoba poučila o správném používaní spotřebiče. Děti by měly být pod dozorem, aby si nehrály se spotřebičem. 10

18 CZ Elektrické požadavky Před zasunutím zásuvky do sítě se ujistěte, že napětí a kmitočet na štítku uvnitř spotřebiče odpovídají vašemu zdroji. Doporučujeme připojit tento spotřebič do sítě přes vhodně vypínanou a zajištěnou zásuvku na snadno dostupném místě. Upozornění! Tento spotřebič musí být uzemněn. Opravy elektrického vybavení by měl provádět jen kvalifikovaný technik. Nesprávné opravy provedené nekvalifikovanou osobou představují riziko, které by mohlo mít kritické dopady pro uživatele spotřebiče. POZOR! Tento spotřebič používá R 600a, což je plyn, který je šetrný k životnímu prostředí, ale je hořlavý. Během přepravy a upevňování výrobku je třeba dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození chladicí soustavy. Pokud je chladicí soustava poškozená a ze systému uniká plyn, udržte výrobek mimo otevřený oheň a nějakou dobu v místnosti větrejte. UPOZORNĚNÍ Nepoužívejte mechanické nástroje nebo jiné prostředky k urychlení procesu odmrazení s výjimkou těch, které doporučuje výrobce. UPOZORNĚNÍ Nepoškozujte chladicí obvod. UPOZORNĚNÍ Nepoužívejte elektrické spotřebiče uvnitř prostor na skladování potravin spotřebiče, pokud se nejedná o typy doporučené výrobcem. UPOZORNĚNÍ V případě poškození napájecího kabelu je nutno jej nechat vyměnit u výrobce, jeho servisního zástupce či podobně kvalifikované osoby, aby se předešlo nebezpečí. Pokyny pro přepravu 1. Spotřebič se smí přenášet jen ve svislé pozici. Obaly musí zůstat během přepravy neporušené. 2. Pokud byl spotřebič během přepravy umístěn vodorovně, nesmí být používán po vybalení nejméně 12 hodin, aby se systém mohl ustálit. 3. Nedodržení výše uvedených pokynů by mohlo vést k poškození spotřebiče, za které výrobce nezodpovídá. Pokyny pro používání 4. Spotřebič je třeba chránit proti dešti, vlhku a jiným atmosférickým vlivům. Důležité upozornění! Při čištění/přenášení spotřebiče se nedotýkejte spodní části kovových kabelů kondenzátoru na zadní straně spotřebiče, mohlo by dojít k poranění prstů a rukou. Nepokoušejte se stoupat nebo sedat na horní okraj spotřebiče, jelikož na toto není určen. Mohli byste se zranit nebo poškodit spotřebič. Ujistěte se, že napájecí kabel není zachycen pod spotřebičem během a po přesouvání, mohlo by to poškodit kabel. Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem nebo manipulovat s ovladači. Pokyny pro instalaci 1. Nepřechovávejte spotřebič v místnosti, kde může teplota klesnout pod 10 C v noci a/nebo zejména v noci, jelikož je určen na provoz v teplotách mezi +10 a +38 stupni Celsia. Při nižších teplotách nemusí spotřebič fungovat, čímž poklesne doba skladovatelnosti potravin. 2. Neumisťujte spotřebič do blízkosti sporáků nebo radiátorů nebo na přímé sluneční světlo, dojde tím ke zvýšenému napětí funkcí spotřebiče. Při instalaci v blízkosti zdroje tepla nebo mrazničky udržujte minimální odstupy po stranách: Od sporáků 30 mm Od radiátorů 300 mm Od mrazniček 25 mm 3. Ujistěte se, že kolem spotřebiče je dostatečný odstup tak, aby se zaručil volný oběh vzduchu (Položka 2). Umístěte zadní odvětrávací víko na zadní stranu vaší chladničky, abyste viděli vzdálenost mezi chladničkou a stěnou (Položka 3). 4. Spotřebič by měl být umístěn na hladkém povrchu. Obě přední nožky lze nastavit dle potřeby. Abyste měli jistotu, že váš spotřebič stojí vzpřímeně, nastavte obě přední nožky tak, že jimi otočíte doprava nebo doleva, dokud není zajištěn pevný kontakt s podlahou. Správným nastavením nožek předejdete přílišným vibracím a hluku (Položka 4). 5. Informace pro přípravu spotřebiče na použití naleznete v oddíle Čištění a údržba. 11

19 CZ Pokyny pro používání Seznámení s vaším spotřebičem (Položka 1) 1 - Police mrazničky 2 - Umístění termostatu a světla 3 - Nastavitelné poličky 4 - Podpěra na láhve vína 5 - Kanál sběru odmražené vody - Odvodňovací trubice 6 - Kryt přihrádek na čerstvé potraviny 7 - Přihrádka na uchovávání čerstvých potravin 8 - Nastavitelné přední nožky 9 - Prostor pro mléčné výrobky 10 - Polička na sklenice 11 - Police na lahve Doporučené rozložení potravin ve spotřebiči Návody pro optimální uskladnění a hygienu: 1. Prostor chladničky je pro krátkodobé ukládání čerstvých potravin a nápojů. 2. Prostor mrazničky je vhodný a určený pro mražení a skladování předmražených potravin. Doporučení pro skladování dle informací na obalu potraviny by měly být vždy dodržovány. 3. Mléčné výrobky by měly být skladovány ve zvláštním prostoru ve dveřích. Pro uskladnění čerstvých potravin doporučujeme balit potraviny do alobalu nebo plastu, ochladit je v prostoru pro čerstvé potraviny a uskladnit je na polici mrazničky. Doporučujeme upevnit polici na horní straně mrazničky 4. Vařené potraviny by se měly skladovat ve vzduchotěsných nádobách. 5. Čerstvé balené výrobky lze skladovat na polici. Čerstvé ovoce a zeleninu je třeba očistit a skladovat v přihrádkách na čerstvou zeleninu. 6. Láhve lze uchovat ve dveřní části. 7. Chcete-li skladovat syrové maso, zabalte je do polyetylénových sáčků a umístěte na nejnižší polici. Nenechte je přijít do kontaktu s vařenými potravinami, aby nedošlo ke kontaminaci. Z bezpečnostních důvodů skladujte syrové maso jen dva až tři dny. 8. Pro maximální účinnost by se neměly výsuvné police překrývat papírem nebo jinými mateirály, aby studený vzduch mohl volně proudit Neskladujte rostlinný olej na policích ve dveřích. Potraviny uchovávejte zabalené, chráněné nebo překryté. Teplé potraviny a nápoje nechte před zchlazením vychladnout. Zbývající potraviny z konzerv by se neměly skladovat v konzervách. 10. Šumivé nápoje by se neměly zmrazovat a výrobky jako ochucený led do vody by se neměly konzumovat příliš studené. 11. Některé ovoce a zelenina se může poškodit, pokud se skladuje v teplotách kolem 0 C. Ananasy, melouny, okurky, rajčata a podobné produkty balte do polyetylénových sáčků. 12. Silný alkohol se musí skladovat ve vzpřímené pozici a pevně uzavřených nádobách. Nikdy neskladujte výrobky s obsahem vznětlivého pohonného plynu (např. šlehačku ve spreji, plechovky spreje atd.) nebo výbušné látky. Představují riziko výbuchu. Kontrola a nastavení teploty Provozní teploty kontroluje tlačítko termostatu a lze jej nastavit na jakoukoli pozici mezi 1 a 5 (nejchladnější pozice). Pokud je tlačítko termostatu v pozci 0, spotřebič je vypnutý. V tomto případě se nerozsvítí ani světlo pro vnitřní osvětlení. Průměrná teplota uvnitř chladničky by měla být kolem +5 C. Nastavte tedy termostat tak, abyste dosáhli požadované teploty. Některé části chladničky mohou být chladnější či teplejší (např. přihrádka na uchovávání čerstvého salátu a horní část chladničky), což je naprosto normální. Doporučujeme vám kontrolovat teplotu pravidelně teploměrem, abyste měli jistotu, že chladnička stále zachovává tuto teplotu. Častým otevíráním dveří stoupnou vnitřní teploty, takže doporučujeme zavírat dvířka co nejdříve po použití. Před zahájením provozu Poslední kontrola Než začnete používat spotřebič, zkontrolujte, zda: 1. Nožky byly seřízeny pro ideální rovnováhu. 2. Vnitřek je suchý a vzduch může vzadu volně cirkulovat.

20 CZ Pokyny pro používání 3. Vnitřek je čistý dle doporučení v oddíle Čištění a údržba. 4. Zásuvka byla zasunuta do sítě a elektřina je zapnutá. Po otevření dvířek se rozsvítí vnitřní osvětlení. A nezapomeňte, že: 5. Uslyšíte hluk při startování kompresoru. Kapalina a plyny uzavřené v chladicí soustavě mohou dělat další hluk, ať je kompresor v chodu, nebo není. Je to zcela normální. 6. Nepatrné zvlnění horní části chladničky je zcela normální a je způsobeno použitým výrobním procesem; nejedná se o závadu. 7. Doporučujeme nastavovat tlačítko termostatu na střed a sledovat teplotu, abyste zajistili, že spotřebič udržuje požadovanou teplotu skladování (viz oddíl Kontrola a nastavení teploty). 8. Nezaplňujte spotřebič ihned po jeho zapnutí. Počkejte na dosažení správné skladovací teploty. Doporučujeme kontrolovat teplotu přesným teploměrem (viz: Kontrola a nastavení teploty). Skladování zmražených potravin Vaše mraznička je vhodná na dlouhodobé uchovávání běžně dostupných zmražených potravin a lze ji též použít na zmražení a uskladnění čerstvých potravin. Dojde-li k výpadku elektrické energie, neotvírejte dveře. Zmrzlé potraviny by měly zůstat nepoškozeny, pokud závada trvá necelých 16 hodin. Pokud je výpadek delší, pak by měly být potraviny zkontrolovány a buď ihned upraveny, nebo uvařeny a pak znovu zmraženy. Mražení čerstvých potravin Pro dosažení nejlepších výsledků prosím dodržujte následující pokyny. Nezmrazujte příliš velké množství najednou. Množství potravin se nejlépe uchovává, pokud se zmrazí hloubkově a co nejrychleji. Nepřekračujte mrazicí kapacitu vašeho spotřebiče na 24 hodin. Umístěním teplých potravin do mrazničky uvedete chladicí zařízení do nepřetržitého chodu, dokud nejsou potraviny zcela zmrzlé. Může tím dojít k dočasnému přílišnému zchlazení chladicího prostoru. Při zmrazování čerstvých potravin nastavte tlačítko termostatu na střední pozici. Malé množství potravin až do ½ kg lze zmrazit bez nastavování ovládacího tlačítka termostatu. Dávejte zvýšený pozor, abyste nesmísili již zmrzlé a čerstvé potraviny. Tvorba ledových kostek Zaplňte podnos na kostky ledu ze ¾ vodou a umístěte jej do mrazničky. Zmrzlé podnosy uvolněte koncem lžičky nebo podobným nástrojem; nepoužívejte ostré předměty, jako jsou nože nebo vidličky. Odmrazování A) Prostor chladničky Prostor chladničky se odmrazuje automaticky. Odmražená voda stéká do odčerpávací trubice přes sběrnou nádobu na zadní straně spotřebiče (Položka 5). Během odmrazování se mohou na zadní stěně prostoru chladničky utvořit kapky vody v místech, kde je umístěn odpařovač. Několik kapek může zůstat na obvodu, ty zmrznou po skončení odmrazování. Znovu zmrzlé kapky neodstraňujte špičatými nebo ostrými předměty, jako jsou nože nebo vidličky. Pokud se kdykoli odmražená voda neodčerpává ze sběrného kanálu, zkontrolujte, zda odčerpávací trubici neblokují části potravin. Odčerpávací trubici lze vyčistit čističem potrubí nebo podobným nástrojem. Zkontrolujte, zda je hadice neustále umístěná koncem v sběrném tácu na kompresoru, aby nedošlo k rozlití vody na elektrickou instalaci nebo zem (Položka 6). B) Prostor mrazničky Odmrazování je velmi jednoduché a bez nečistot díky zvláštní nádržce pro sběr odmražené vody. Odmrazujte dvakrát ročně nebo tehdy, když se utvoří vrstva námrazy asi 7 mm. Pro spuštění procesu odmrazování vypněte přístroj ze sítě. Všechny potraviny zabalte do několika vrstev novinového papíru a uskladněte na chladném místě (např. chladnička nebo spíž). Nádoby s teplou vodou lze umístit opatrně do mrazničky, urychlí se tím odmrazování. 13

CSA24000 CSA24010 GB CZ HU SK PL. Instruction for use. Pokyny pro používání. Használati utasitás. Návod na použitie. Instrukcja Obsługi

CSA24000 CSA24010 GB CZ HU SK PL. Instruction for use. Pokyny pro používání. Használati utasitás. Návod na použitie. Instrukcja Obsługi CSA24000 CSA24010 GB CZ HU SK PL Instruction for use Pokyny pro používání Használati utasitás Návod na použitie Instrukcja Obsługi WARNING! In order to ensure a normal operation of your refrigerating appliance,

Részletesebben

CN228220 CN228220 CN228220. NO FROST CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA typu II. FROST ZDARMA CHLADNIČKA-MRAZÁK typu II. FROST ZDARMA CHLADNIČKA-MRAZNIČKA typu II

CN228220 CN228220 CN228220. NO FROST CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA typu II. FROST ZDARMA CHLADNIČKA-MRAZÁK typu II. FROST ZDARMA CHLADNIČKA-MRAZNIČKA typu II CN228220 NO FROST CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA typu II FROST ZDARMA CHLADNIČKA-MRAZÁK typu II FROST ZDARMA CHLADNIČKA-MRAZNIČKA typu II FAGYÁSMENTES HŰTŐSZEKRÉNY-FAGYASZTÓ II-es típus CN228220 CN228220 UWAGA!

Részletesebben

CN232220X PL CZ HU. Instrukcja Obsługi. Pokyny pro používání. Használati útmutató

CN232220X PL CZ HU. Instrukcja Obsługi. Pokyny pro používání. Használati útmutató CN232220X PL CZ HU Instrukcja Obsługi Pokyny pro používání Használati útmutató UWAGA! Producent nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody wynikłe z niestosowania się do zaleceń zawartych w instrukcji

Részletesebben

EN13455MX CS CHLADNIČKA S NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 18 PL CHŁODZIARKO- ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 35

EN13455MX CS CHLADNIČKA S NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 18 PL CHŁODZIARKO- ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 35 EN13455MX CS CHLADNIČKA S NÁVOD K POUŽITÍ 2 MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 18 PL CHŁODZIARKO- ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 35 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...

Részletesebben

S53600CSS0 S53600CSW0. CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 22 SR Упутство за употребу 43

S53600CSS0 S53600CSW0. CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 22 SR Упутство за употребу 43 S53600CSS0 S53600CSW0 CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 22 SR Упутство за употребу 43 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................ 3 2. POPIS SPOTŘEBIČE....................................................

Részletesebben

használati útmutató návod k použití instrukcja obsługi brugsanvisning

használati útmutató návod k použití instrukcja obsługi brugsanvisning használati útmutató návod k použití instrukcja obsługi brugsanvisning Hűtő - fagyasztó Chladnička s mrazničkou Chłodziarko-zamrażarka Køle-/fryseskab ERB29033X ERB34033X ERB36033W ERB36033X ERB40033W ERB40033X

Részletesebben

S83600CSM1 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 25

S83600CSM1 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 25 S83600CSM1 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 25 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil

Részletesebben

S83600CMM0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 26 PL CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 51

S83600CMM0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 26 PL CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 51 S83600CMM0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 26 PL CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 51 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili

Részletesebben

EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 19

EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 19 EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 19 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS

Részletesebben

ČESKY 4. Obsah. Bezpečnostní pokyny

ČESKY 4. Obsah. Bezpečnostní pokyny SUPERBT CZ HU ČESKY 4 MAGYAR 23 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Popis spotřebiče 7 Při prvním použití 11 Denní používání 11 Užitečné rady a tipy 14 Čištění a údržba 15 Zmĕny vyhrazeny. Bezpečnostní

Részletesebben

www.eluxshop.hu EUF2241AOW EU2242AOW...

www.eluxshop.hu EUF2241AOW EU2242AOW... EUF2241AOW EU2242AOW... CS MRAZNIČKA HU FAGYASZTÓ PL ZAMRAŻARKA SL ZAMRZOVALNIK... NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 18 INSTRUKCJA OBSŁUGI 36 NAVODILA ZA UPORABO 54 2 www.electrolux.com OBSAH 1. 2.

Részletesebben

Chladnička s mrazničkou Hűt -fagyasztó

Chladnička s mrazničkou Hűt -fagyasztó CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 17 UK І 33 Chladnička s mrazničkou Hűt -fagyasztó ь - ь ZRB938FXD2 ZRB938FWD2 Obsah Bezpečnostní pokyny _ 2 Popis spot ebiče 5 Ovládací panel 5 P i prvním použití

Részletesebben

használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Hűtő - fagyasztó Chłodziarko-zamrażarka Chladnička s mrazničkou ERN29801 2 electrolux TARTALOMJEGYZÉK Electrolux. Thinking of you. Többet is megtudhat

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv Instrukcja obsługi Návod k použití

Felhasználói kézikönyv Instrukcja obsługi Návod k použití Felhasználói kézikönyv Instrukcja obsługi Návod k použití Hűtőszekrény - fagyasztószekrény Chłodziarko - zamrażarka Chladnička - mraznička ENB 43691 S Üdvözöljük az Electrolux világában electrolux 3 Köszönjük,

Részletesebben

EN3613AOX... CS CHLADNIČKA S NÁVOD K POUŽITÍ 2 MRAZNIČKOU NL KOEL-VRIESCOMBINATIE GEBRUIKSAANWIJZING 23 HU HŰTŐ-FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 48

EN3613AOX... CS CHLADNIČKA S NÁVOD K POUŽITÍ 2 MRAZNIČKOU NL KOEL-VRIESCOMBINATIE GEBRUIKSAANWIJZING 23 HU HŰTŐ-FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 48 EN3613AOX...... CS CHLADNIČKA S NÁVOD K POUŽITÍ 2 MRAZNIČKOU NL KOEL-VRIESCOMBINATIE GEBRUIKSAANWIJZING 23 HU HŰTŐ-FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 48 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Részletesebben

Keramický elektrický vařič Pokyny pro používání a instalaci

Keramický elektrický vařič Pokyny pro používání a instalaci Keramický elektrický vařič Pokyny pro používání a instalaci Üvegkerámia lapos, elektromos tűzhely Használati és beszerelési utasítás Elektryczna kuchnia ceramiczna Instrukcja obsługi i instalacji U104730-01

Részletesebben

-INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA I PRZEGLĄDOW

-INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA I PRZEGLĄDOW Szanowny Kliencie, Pragniemy podziękować,że dokonaliście Państwo zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni on Wasze oczekiwania i przez wiele lat będzie funkcjonował bez

Részletesebben

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX ERP 34901 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3925005

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX ERP 34901 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3925005 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX ERP 34901. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Részletesebben

Vzduchový kompresor / CZ Vzduchový kompresor / SK Olajkenésű légkompresszor / HU

Vzduchový kompresor / CZ Vzduchový kompresor / SK Olajkenésű légkompresszor / HU Vzduchový kompresor / CZ Vzduchový kompresor / SK Olajkenésű légkompresszor / HU Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti felhasználói kézikönyv fordítása 8 13 14 10 12 9

Részletesebben

Trouba Sütő Piekarnik Rúra Fırın

Trouba Sütő Piekarnik Rúra Fırın CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 15 PL Instrukcja obsługi 28 SK Návod na používanie 43 TR Kullanma Kılavuzu 55 Trouba Sütő Piekarnik Rúra Fırın ZOB440 Obsah Bezpečnostní informace _ 2 Před prvním

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL www.hausmeister.hu HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL Típus: HM 3000D Gőzölős Vasaló Naparovacia žehlička Napařovací žehlička Żelazko z generatorem

Részletesebben

FAVORIT 88020I. Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató. Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép

FAVORIT 88020I. Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató. Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép FAVORIT 88020I Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si

Részletesebben

MONTAGEANLEITUNG, INSTRUCTIONS DE MONTAGE, THE ASSEMBLY MANUAL, INSTRUKCIJA MONTAŽE, SZERELÉSI UTASITÁS, INSTRUCÞIUNI DE MONTAJ,

MONTAGEANLEITUNG, INSTRUCTIONS DE MONTAGE, THE ASSEMBLY MANUAL, INSTRUKCIJA MONTAŽE, SZERELÉSI UTASITÁS, INSTRUCÞIUNI DE MONTAJ, ÿ INSTRUKCJA MONTAÝU, ÈÍÑÒÐÓÊÖÈ ÇÀ ÌÎÍÒÀÆ, NÁVOD MONTÁŽE, MONTAGEANLEITUNG, INSTRUCTIONS DE MONTAGE, THE ASSEMBLY MANUAL, INSTRUKCIJA MONTAŽE, SZERELÉSI UTASITÁS, INSTRUCÞIUNI DE MONTAJ, ÈÍÑÒÐÓÊÖÈ ÌÎÍÒÀÆÀ,

Részletesebben

L 76264 ETL. CS Návod k použití HU Használati útmutató

L 76264 ETL. CS Návod k použití HU Használati útmutató L 76264 ETL CS Návod k použití HU Használati útmutató 2 30 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................. 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Részletesebben

RCSH-912. Instruction manual. Instrukcja obsługi. Návod na použití. Návod na použitie. Kezelési útmutató

RCSH-912. Instruction manual. Instrukcja obsługi. Návod na použití. Návod na použitie. Kezelési útmutató www.dyras.com Copyright 2010 The dyras wwe.factory LLC U.S.A. No part of the content (including logos, design, photos, text, colour scheme, arrangements, etc.) may be reproduced, reused or redistributed

Részletesebben

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Myčka nádobí Mosogatógép Zmywarka do naczyń Umývačka riadu ESI 47020 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás

Részletesebben

VICTRIX Zeus 26 1 I. Podręcznik obsługi wraz z instrukcjami. Návod k použití a upozornění. Használati utasítás és figyelmeztetések

VICTRIX Zeus 26 1 I. Podręcznik obsługi wraz z instrukcjami. Návod k použití a upozornění. Használati utasítás és figyelmeztetések VICTRIX Zeus 26 1 I PL IE SK Podręcznik obsługi wraz z instrukcjami Návod k použití a upozornění Használati utasítás és figyelmeztetések Instruction booklet and warning Návod na použitie a upozornenia

Részletesebben

Přímá bruska / CZ Priama brúska / SK Mini köszörűgép / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás

Přímá bruska / CZ Priama brúska / SK Mini köszörűgép / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Přímá bruska / CZ Priama brúska / SK Mini köszörűgép / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Přímá bruska Úvod Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru, kterou jste projevil značce EXTOL

Részletesebben

GENUS PREMIUM EVO SOLAR FS

GENUS PREMIUM EVO SOLAR FS GENUS PREMIUM EVO SOLAR FS PL - Instrukcje techniczne dotyczące instalacji i obsługi HU - Beszerelési kézikönyv STOJ CY POJEMNO CIOWY KONDENZÁCIÓS PADLÓKAZÁN TÁROLÓTARTÁLLYAL SZOLÁR KÖRI SZIVATTYÚVAL GENUS

Részletesebben

návod k použití használati útmutató

návod k použití használati útmutató 125986202cz_1.qxp 2007-02-12 09:41 Page 1 návod k použití használati útmutató Bubnová sušička Szárítógép EDC 46130W 125986202cz_1.qxp 2007-02-12 09:41 Page 2 125986202cz_1.qxp 2007-02-12 09:41 Page 3 Vítejte

Részletesebben

www.markabolt.hu EKC51300O...

www.markabolt.hu EKC51300O... EKC51300O...... CS SPORÁK NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU TŰZHELY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 24 2 www.electrolux.com OBSAH BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................................... 3 POPIS SPOTŘEBIČE.......................................................................

Részletesebben

Instrukcja obsługi. Használati útasítás 800/850

Instrukcja obsługi. Használati útasítás 800/850 PL H Instrukcja obsługi Használati útasítás 800/850 1. Spis treści 2 Szare pole oznacza zakres czyności użytkownika 1. Spis treści 2. Obsługa 3 3. Wskazówki instalacyjne 4 3.1 Instalacja 5 / 6 3.2 Podłączenie

Részletesebben

GENUS PREMIUM EVO FS GENUS PREMIUM EVO SOLAR FS

GENUS PREMIUM EVO FS GENUS PREMIUM EVO SOLAR FS GENUS PREMIUM EVO FS GENUS PREMIUM EVO SOLAR FS KONDENZÁCIÓS PADLÓKAZÁN TÁROLÓTARTÁLLYAL GENUS PREMIUM EVO FS 18/25/35 ZE ZINTEGROWANYM MODUŁEM SOLARNYM KONDENZÁCIÓS PADLÓKAZÁN TÁROLÓTARTÁLLYAL SZOLÁR

Részletesebben

KOMBINACE CHLADNICKA-MRAZNICKA CH ODZIARKO-ZAMRA ARKA - KOMBINOVANÁ CHLADNIÈKA HÛTÕ-FAGYASZTÓ KOMBINÁCIÓ - COMBINA FRIGORIFICA NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI - NÁVOD NA OBSLUHU KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

MIRAKULÖS GRÄNSLÖS CZ HU

MIRAKULÖS GRÄNSLÖS CZ HU MIRAKULÖS GRÄNSLÖS CZ HU ČESKY 4 MAGYAR 24 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Instalace 7 Popis spotřebiče 8 Před prvním použitím 8 Denní používání 9 Funkce hodin 12 Použití

Részletesebben

TRC 718AU3/ TRC 718AU3B/ TRC 718AU3R NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ

TRC 718AU3/ TRC 718AU3B/ TRC 718AU3R NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ TRC 718AU3/ TRC 718AU3B/ TRC 718AU3R NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ Přenosný přehrávarávač MP3/CD/Rádio Prenosný prehrávarávač MP3/CD/Rádio

Részletesebben

Trouba Sütő Cepeškrāsns

Trouba Sütő Cepeškrāsns CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 21 LV Lietošanas instrukcija 40 Trouba Sütő Cepeškrāsns ZOB35752 ZOB535752 ZOB735752 Obsah Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny _ 3 Popis spotřebiče

Részletesebben

Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 599333-72 SK. Preložené z pôvodného návodu. www.blackanddecker.eu KA89E

Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 599333-72 SK. Preložené z pôvodného návodu. www.blackanddecker.eu KA89E Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 599333-72 SK Preložené z pôvodného návodu www.blackanddecker.eu KA89E 2 3 SLOVENČINA Použitie výrobku Vaša pásová brúska Black & Decker je určená na brúsenie

Részletesebben

INSTRUCTIONS CD PORTABLE SYSTEM HORDOZHATÓ SZTEREO RÁDIÓ- MAGNÓ- CD JÁTSZÓ PRZENOŚNY SYSTEM CD RC-BX25BK RC-BX15BK INSTRUKCJA OBSŁUGI

INSTRUCTIONS CD PORTABLE SYSTEM HORDOZHATÓ SZTEREO RÁDIÓ- MAGNÓ- CD JÁTSZÓ PRZENOŚNY SYSTEM CD RC-BX25BK RC-BX15BK INSTRUKCJA OBSŁUGI -PORTABLE SYSTEM RC-BX25 STANDBY ON FMAM ONE-TOUCH OPERATION STANDBYON -PORTABLE SYSTEM RC-BX15 STANDBY ON FMAM ONE-TOUCH OPERATION STANDBYON PORTABLE SYSTEM PŘENOSNÝ SYSTÉM HORDOZHATÓ SZTEREO RÁDIÓ- MAGNÓ-

Részletesebben

2 d e f 7 3 4 5 10 1 6 8 9 d a e b f c 3 User'sManual BPSS-6129.indd 1 User'sManual BPSS-6129.indd 1 2012.10.30. 10:24:46 2012.10.30.

2 d e f 7 3 4 5 10 1 6 8 9 d a e b f c 3 User'sManual BPSS-6129.indd 1 User'sManual BPSS-6129.indd 1 2012.10.30. 10:24:46 2012.10.30. 2 d e f 7 5 4 3 10 6 1 8 9 d a e b c f 3 User'sManual.indd 1 2012.10.30. 10:24:46 www.dyras.com Instruction manual EN Instrukcja obsługi PL Copyright 2012 The dyras wwe.factory LLC U.S.A. No part of the

Részletesebben

X. Doplňkové bezpečnostní pokyny pro akušroubovák. bezpečnostní pokyny

X. Doplňkové bezpečnostní pokyny pro akušroubovák. bezpečnostní pokyny ~ Max. 50 C Zařízení je určeno pro použití pouze v interiéru Stejnosměrný proud Střídavý proud Akumulátor nevhazujte do směsného odpadu, ale odevzdejte jej k ekologické recyklaci. Zařízení obsahuje elektronické

Részletesebben

Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 511888-27 SK KD1001K

Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 511888-27 SK KD1001K www.blackanddecker.eu Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 511888-27 SK KD1001K 2 7 8 D 3 SLOVENČINA Použitie výrobku Vaše kombinované kladivo Black & Decker je určené na vŕtanie do dreva, kovov,

Részletesebben

www.markabolt.hu FAVORIT 65051 W0P CS Návod k použití FAVORIT 65051 M0P HU Használati útmutató IT Istruzioni per l uso

www.markabolt.hu FAVORIT 65051 W0P CS Návod k použití FAVORIT 65051 M0P HU Használati útmutató IT Istruzioni per l uso FAVORIT 65051 W0P CS Návod k použití FAVORIT 65051 M0P HU Használati útmutató IT Istruzioni per l uso 2 17 33 2 www.aeg.com OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Részletesebben

X. Odkazy na značky a piktogramy. bezpečnostní pokyny. 401163 550 W 230 V ~ 50 Hz n 0

X. Odkazy na značky a piktogramy. bezpečnostní pokyny. 401163 550 W 230 V ~ 50 Hz n 0 a chladničky. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem je větší, je-li vaše tělo spojené se zemí. c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti, vlhku nebo mokru. Vnikne-li do elektrického nářadí voda, zvyšuje se

Részletesebben

www.blackanddecker.eu AST7XC KS495 KS500 KS501 KS502 Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 599333-05 SK

www.blackanddecker.eu AST7XC KS495 KS500 KS501 KS502 Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 599333-05 SK www.blackanddecker.eu Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 599333-05 SK AST7XC KS495 KS500 KS501 KS502 2 SLOVENČINA Použitie výrobku Vaša priamočiara píla Black & Decker je určená na rezanie dreva,

Részletesebben

LCD Digital Colour TV Návod k použití CZ Návod na obsluhu SK HU Kezelési utasítás Kullanım klavuzu TR KDL-40ZX1 2008 Sony Corporation 4-128-850-63 (1)

LCD Digital Colour TV Návod k použití CZ Návod na obsluhu SK HU Kezelési utasítás Kullanım klavuzu TR KDL-40ZX1 2008 Sony Corporation 4-128-850-63 (1) LCD Digital Colour TV Návod k použití Návod na obsluhu Kezelési utasítás Kullanım klavuzu CZ SK HU TR KDL-40ZX1 2008 Sony Corporation 4-128-850-63(1) Úvod Děkujeme vám, že jste si vybrali tento výrobek

Részletesebben

599111-97 SK. Preložené z pôvodného návodu ASI300. www.blackanddecker.eu

599111-97 SK. Preložené z pôvodného návodu ASI300. www.blackanddecker.eu 5 599111-97 SK Preložené z pôvodného návodu www.blackanddecker.eu ASI300 2 Použitie výrobku Váš kompresor Black & Decker je určený na použitie v domácnosti s napájaním z elektrickej siete 230 V, alebo

Részletesebben

PRESSURE WASHER PHD 100 A1

PRESSURE WASHER PHD 100 A1 PRESSURE WASHER PHD 100 A1 PRESSURE WASHER Translation of original operation manual MYJKA CIŚNIENIOWA Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi MAGASNYOMÁSÚ TISZTÍTÓ Az originál használati utasítás fordítása

Részletesebben

P. 1 P. 23 P. 45 P. 69

P. 1 P. 23 P. 45 P. 69 P. 1 P. 23 P. 45 P. 69 1 Declaration of Conformity We BROTHER INDUSTRIES, LTD. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan declare that the Labelling System PT-2100 conforms with the following

Részletesebben

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents XWSE 61253

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents XWSE 61253 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 PL Polski,15 HU Magyar,29 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Részletesebben

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV LCD Digital Colour TV Návod k použití Návod na obsluhu Kezelési utasítás Kullanım klavuzu CZ SK HU TR KDL-52EX1 KDL-46EX1 KDL-40EX1 2008 Sony Corporation 4-115-568-63(1) Úvod Děkujeme vám, že jste si vybrali

Részletesebben

HR CS HU TR CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HŰTŐ - FAGYASZTÓ BUZDOLABI UPUTE ZA UPORABU 2 NÁVOD K POUŽITÍ 20 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 38 KULLANMA KILAVUZU 57

HR CS HU TR CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HŰTŐ - FAGYASZTÓ BUZDOLABI UPUTE ZA UPORABU 2 NÁVOD K POUŽITÍ 20 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 38 KULLANMA KILAVUZU 57 EN3601MOX HR CS HU TR ZAMRZIVAČ HLADNJAK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HŰTŐ - FAGYASZTÓ BUZDOLABI UPUTE ZA UPORABU 2 NÁVOD K POUŽITÍ 20 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 38 KULLANMA KILAVUZU 57 2 SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O

Részletesebben

használati útmutató návod na používanie kullanma kılavuzu

használati útmutató návod na používanie kullanma kılavuzu használati útmutató návod na používanie kullanma kılavuzu Mosogatógép Umývačka riadu Bulaşık makinesi ESF67060 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Többet is megtudhat elképzeléseinkrol a www.electrolux.com

Részletesebben

IAN 73761 PHOTO SLIDE SCANNER SND 3600 A2 PHOTO SLIDE SCANNER SKANER SLAJDÓW FILMSZKENNER SKENER DIAPOZITIVŮ DIA-SCANNER. Instrukcja obsługi

IAN 73761 PHOTO SLIDE SCANNER SND 3600 A2 PHOTO SLIDE SCANNER SKANER SLAJDÓW FILMSZKENNER SKENER DIAPOZITIVŮ DIA-SCANNER. Instrukcja obsługi PHOTO SLIDE SCANNER SND 3600 A2 PHOTO SLIDE SCANNER Operating instructions FILMSZKENNER Használati utasítás SKANER SLAJDÓW Instrukcja obsługi SKENER DIAPOZITIVŮ Návod k obsluze DIA-SCANNER Bedienungsanleitung

Részletesebben

aurocompact/2 VSC S CZ, HU

aurocompact/2 VSC S CZ, HU aurocompact/ VSC S CZ, HU Pro servisního technika Návod k instalaci a údržbě aurocompact/ Kompaktní plynový kondenzační kotel s podporou solárního ohřevu VSC S CZ Obsah Obsah Pokyny k dokumentaci...4.

Részletesebben

Obsah CZ PL HU 1 / 72

Obsah CZ PL HU 1 / 72 Obsah 1. Informace o tomto návodu... 5 1.1. Symboly a výstražné texty použité v tomto návodu... 5 1.2. Účel zařízení... 6 1.3. Informace o shodě... 6 2. Bezpečnostní pokyny... 7 2.1. Nebezpečí pro děti

Részletesebben

VAROVÁNÍ. Bezpečnostní informace. Používání vaší TV v extrémních podmínkách může způsobit poškození vašeho přístroje.

VAROVÁNÍ. Bezpečnostní informace. Používání vaší TV v extrémních podmínkách může způsobit poškození vašeho přístroje. Obsah Obsah... 1 Bezpečnostní informace... 2 Začínáme... 3 Upozornění, funkce a příslušenství... 3 Environmentální informace... 3 Pohotovostní režim... 3 Vlastnosti... 3 Příslušenství... 3 Ovládací tlačítka

Részletesebben

R-239 ČESKY 800 W (IEC 60705) Důležité Figyelem! Upozornenie Uwaga

R-239 ČESKY 800 W (IEC 60705) Důležité Figyelem! Upozornenie Uwaga Důležité Figyelem! Upozornenie Uwaga ČESKY R-239 MIKROVLNNÁ TROUBA - NÁVOD K POUŽITÍ, VČETNĚ KUCHAŘKY MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ - KEZELÉSI ÚTMUTATÓ SZAKÁCSKÖNYVVEL MIKROVLNNÁ RÚRA - NÁVOD NA OBSLUHU S KUCHÁRSKOU

Részletesebben

Kezelöi kézikönyv. Henger RD 16. 0178395hu 005 0610

Kezelöi kézikönyv. Henger RD 16. 0178395hu 005 0610 Kezelöi kézikönyv Henger RD 16 0178395hu 005 0610 Copyright üzenet Copyright 2010.; tulajdonosa a Wacker Neuson Corporation. Minden jog fenntartva, ideértve a másolási és forgalmazási jogokat is. Ezt a

Részletesebben

16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov

16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov Naše ulice naša voľba! Európsky týždeň mobility 2014 v Moldave nad Bodvou Program 16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov 17:00 4. ročník sprievodu bicyklov po trase Penzión Bodva Aréna šport centrum,

Részletesebben

Gas Alarm Operation and Safety Notes. Alarm gazowy Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa

Gas Alarm Operation and Safety Notes. Alarm gazowy Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa Gas alarm GA 617 IMPORTANT INFORMATION FOLLOWING AN ALARM If the alarm indicates a gas leak or you can smell gas: g DANGER OF EXPLOSION! Extinguish all open flames, embers and burning tobacco! h Do not

Részletesebben

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Environmentální informace... 3 Funkce TV... 3 Zahrnuté příslušenství... 3 Sledování TV... 4 Kontrolní tlačítka a obsluha... 4 Funkce tlačítek dálkového ovládání - Normální

Részletesebben

Használati útmutató TÛZHELY ÉS SÜTÕ. Tartalomjegyzék

Használati útmutató TÛZHELY ÉS SÜTÕ. Tartalomjegyzék Használati útmutató TÛZHELY ÉS SÜTÕ HU Magyar, TR CZ Cesky, SK Svenska, 5 Tartalomjegyzék Üzembe helyezés, 5 Elhelyezés és vízszintezés Elektromos csatlakoztatás Gázbekötés Átállítás más gáztípusra A gázégõk

Részletesebben

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU EGM 20 LPG (8896311) Generátor elektrického proudu / Generátor elektrického prúdu / Elektromos áramot fejlesztő generátor / Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážený zákazníku,

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER ASZALÓ FD-510. Minőségi tanúsítvány

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER ASZALÓ FD-510. Minőségi tanúsítvány HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER e l e c t r o n i c ASZALÓ FD-510 TISZTELT VÁSÁRLÓ! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye,

Részletesebben

Internal Card Reader With USB 2.0 All in 1. user s manual MODECOM

Internal Card Reader With USB 2.0 All in 1. user s manual MODECOM Internal Card Reader With USB 2.0 All in 1 user s manual MODECOM Internal Card Reader With USB 2.0 All in 1 User s manual Product introduction Thank you for purchasing the Mode Com MC-CR102 product, we

Részletesebben

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV. Před instalací a používáním si pečlivě pročtěte tento návod.

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV. Před instalací a používáním si pečlivě pročtěte tento návod. Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Informace o životním prostředí... 2 Zahrnuté příslušenství... 3 Funkce TV... 3 Sledování TV... 3 Kontrolní tlačítka a obsluha... 4 Zobrazení dálkového ovladače - TV...

Részletesebben

www.hellohd.tv 06 40 310 310 info@hellohd.tv

www.hellohd.tv 06 40 310 310 info@hellohd.tv HD Box fuzet 8 1oldal.qxp 2008.05.15. 10:16 Page 1 Hello HD Box Üzembe helyezési útmutató www.hellohd.tv 06 40 310 310 info@hellohd.tv HD Box fuzet 8 1oldal.qxp 2008.05.15. 10:16 Page 2 Rozpakowywanie

Részletesebben

"4'3.#/ *OTUSVL 6#- DKB PCT VHJ *OTUSVL /ÈWPE L

4'3.#/ *OTUSVL 6#- DKB PCT VHJ *OTUSVL /ÈWPE L CZ d a b c DVD SET Zzz % PM MON 22:58 f h e g ROC6507 1 11 dvd MON 23:58 TV DVD VCR STB AMP AUDIO 2 10 MACRO HOME CINEMA SETUP TV DVD STB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AV 0 --/- 3 4 16/9 9 VOL PROG + + OK - - VOL

Részletesebben

OBSŁUGA I INSTALACJA OBSLUHA A INSTALACE KEZELÉS ÉS TELEPÍTÉS HANDHAVANDE OCH INSTALLATION BETJENING OG INSTALLATION OBSLUHA A INŠTALÁCIA

OBSŁUGA I INSTALACJA OBSLUHA A INSTALACE KEZELÉS ÉS TELEPÍTÉS HANDHAVANDE OCH INSTALLATION BETJENING OG INSTALLATION OBSLUHA A INŠTALÁCIA OBSŁUGA I INSTALACJA OBSLUHA A INSTALACE KEZELÉS ÉS TELEPÍTÉS HANDHAVANDE OCH INSTALLATION BETJENING OG INSTALLATION OBSLUHA A INŠTALÁCIA KOMPAKTOWA INSTALACJA SOLARNA KOMPAKTNÍ SOLÁRNÍ INSTALACE SZOLÁR

Részletesebben

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWDN 61251X9

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWDN 61251X9 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 CZ Český,13 RO Română,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Részletesebben

FL40211SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

FL40211SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea FL40211SMART Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Informace o životním prostředí... 2 Zahrnuté

Részletesebben

... CS CHLADNIČKA S EN3401ADW EN13401AW EN3601ADW EN13601AW

... CS CHLADNIČKA S EN3401ADW EN13401AW EN3601ADW EN13601AW EN3401ADW EN13401AW EN3601ADW EN13601AW...... CS CHLADNIČKA S NÁVOD K POUŽITÍ 2 MRAZNIČKOU ET KÜLMIK-SÜGAVKÜLMUTI KASUTUSJUHEND 16 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 30 LV LEDUSSKAPIS AR SALDĒTAVU

Részletesebben

GSM Security Camera EYE-02. Watch your Life Anytime from Anywhere. Návod k obsluze. Návod na obsluhu. Руководство пользователя. Használati útmutató

GSM Security Camera EYE-02. Watch your Life Anytime from Anywhere. Návod k obsluze. Návod na obsluhu. Руководство пользователя. Használati útmutató GSM Security Camera EYE-02 Watch your Life Anytime from Anywhere Návod k obsluze Návod na obsluhu Руководство пользователя Használati útmutató Användarmanual SV Kasutusfuhend Návod k obsluze Návod na obsluhu

Részletesebben

SANTO 75438 KG. Hűtőszekrény - fagyasztószekrény Chłodziarko - zamrażarka. Felhasználói kézikönyv Instrukcja obsługi. http://www.markabolt.

SANTO 75438 KG. Hűtőszekrény - fagyasztószekrény Chłodziarko - zamrażarka. Felhasználói kézikönyv Instrukcja obsługi. http://www.markabolt. SANTO 75438 KG Felhasználói kézikönyv Instrukcja obsługi Hűtőszekrény - fagyasztószekrény Chłodziarko - zamrażarka Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy csúcsminőségű AEG-Electrolux készülékeink közül választott.

Részletesebben

KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER

KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER EX-A5 Sestávající z CA-EXA5 a SP-EXA5 Składa się z CA-EXA5 i SP-EXA5 Tartalma: CA-EXA5 és SP-EXA5 Česky Polski Magyar PŘÍRUČKA K OBSLUZE INSTRUKCJA

Részletesebben

Niro 41-R-GLRD Niro 41-L-GLRD Niro 41-R-DL Niro 41-L-DL HC 42-R-DL RE-PP-GLRD RE-Niro-GLRD MP-PP-GLRD MP-Niro-GLRD

Niro 41-R-GLRD Niro 41-L-GLRD Niro 41-R-DL Niro 41-L-DL HC 42-R-DL RE-PP-GLRD RE-Niro-GLRD MP-PP-GLRD MP-Niro-GLRD PL PL CZ H SK 5 12 RURA POMPY Provozní návod 13 20 ČERPADLA pro sudy a kontejnery Kezelési utasítás 21 28 Merülorészek hordó- és tartályszivattyúkhoz Návod na použitie 29 36 ČERPACIA JEDNOTKA pre sudové

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

noir vert consulter la notice

noir vert consulter la notice Instrukcja obs³ugi LODÓWKO - ZAMRA ARKA PL Polski, 1 HU Magyar, 31 RO Românã, 11 CZ Èesky, 21 Spis treœci Instalowanie, 2 Ustawienie i pod³¹czenie Zmiana kierunku otwierania drzwi Opis urz¹dzenia, 3 Widok

Részletesebben

RS 1301 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY

RS 1301 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY RS 1301 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK ZA UPORABNIKA ORIGINALNA NAVODILA Nilfisk RS 1301 by Nilfisk Advance

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

Obsah balení. Czech - 2 - Zapoj&Hraj pro Windows 98, Windows 7, ME, 2000, XP, Vista. Herní režim. LCD televizor. Baterie: 2 X AAA.

Obsah balení. Czech - 2 - Zapoj&Hraj pro Windows 98, Windows 7, ME, 2000, XP, Vista. Herní režim. LCD televizor. Baterie: 2 X AAA. OBSAH Obsah balení... 2 Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 3 Bezpečnostní opatření... 3 Zdroj energie... 3 Síťový kabel... 3 Vlhkost a voda... 3 Čištění... 3 Větrání... 3 Teplo a plameny... 3 Blýskání...

Részletesebben

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents ARTXF 109

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents ARTXF 109 Instructions for use WASHING MACHINE GB English,1 CIS PL Polski,25 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical data GB

Részletesebben

KD-PDR61 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK GET0524-007A [EY]

KD-PDR61 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK GET0524-007A [EY] ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-PDR61 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 4. Zrušení ukázkové sekvence

Részletesebben

VR 34 DK, SE, NO, EE, LT, LV, PL, HU

VR 34 DK, SE, NO, EE, LT, LV, PL, HU VR 34 DK, SE, NO, EE, LT, LV, PL, HU 7 Gwarancja i serwis 7 Gwarancja i serwis Warunki gwarancji Gwarancja jest ważna wyłącznie z dowodem zakupu 1. Niniejsze warunki gwarancji dotyczą tylko urządzeń do

Részletesebben

KD-G821 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK

KD-G821 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-G821 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 6. Zrušení ukázkové sekvence

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...2 Upozornění, funkce a příslušenství...2 Vlastnosti...2 Připojení napájení...3

Részletesebben

Telefon Euroset 5020 skrócona instrukcja obsługi

Telefon Euroset 5020 skrócona instrukcja obsługi Telefon Euroset 5020 skrócona instrukcja obsługi 8 7 6 Klawisze 1 Klawisze prostego wybierania 2 Klawisz ponownego wybierania 3 Klawisz oddzwaniania 4 Klawisz wyciszania 5 Klawisz Shift 6 Klawisz zmniejszania

Részletesebben

SEPARATE VOLUME INSTRUCTIONS FOR NETWORK FUNCTION SAMOSTATNÁ PŘÍRUČKA POKYNY PRO SÍŤOVOU FUNKCI INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA WSTĘP DO FUNKCJI SIECIOWYCH

SEPARATE VOLUME INSTRUCTIONS FOR NETWORK FUNCTION SAMOSTATNÁ PŘÍRUČKA POKYNY PRO SÍŤOVOU FUNKCI INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA WSTĘP DO FUNKCJI SIECIOWYCH Polski Česky DD-8 DD-3 Magyar This manual explains the network function of this system. V této příručce se popisuje sít ová funkce tohoto systému. Instrukcja zawiera informacje objaśniające funkcje sieciowe

Részletesebben

www.blackanddecker.eu Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. DTR1 BDS200 504999-24 SK

www.blackanddecker.eu Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. DTR1 BDS200 504999-24 SK www.blackanddecker.eu Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 504999-24 DTR1 BDS200 2 Použitie Toto náradie Black & Decker slúži na vyhľadávanie elektrických vedení pod napätím 230V a kovových potrubí

Részletesebben

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-416-299-41(1) Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. Dodatkowe informacje o tym produkcie i odpowiedzi na najczęściej zadawane

Részletesebben

Original Instructions Eredeti tájékoztató Technický popis

Original Instructions Eredeti tájékoztató Technický popis Original Instructions Eredeti tájékoztató Technický popis PLEASE READ CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE KÉRJÜK, GONDOSAN OLVASSA ÁT, A GÉP HASZNÁLATBA VÉTELE ELŐTT! PŘED POUŽITÍM STROJE PEČLIVĚ PROSTUDUJTE

Részletesebben

Multiméter szigetelési ellenállás vizsgálattal 1 kv-ig AX-TI220

Multiméter szigetelési ellenállás vizsgálattal 1 kv-ig AX-TI220 Multiméter szigetelési ellenállás vizsgálattal 1 kv-ig AX-TI220 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1. fejezet Biztonsági szabályok A multiméter tervezése és gyártása megfelel az elektronikus mérőműszerekről és kézi digitális

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG VP-MM11S http://hu.yourpdfguides.com/dref/3584896

Az Ön kézikönyve SAMSUNG VP-MM11S http://hu.yourpdfguides.com/dref/3584896 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató SAMSUNG VP-MM11S. Megtalálja a választ minden kérdésre az SAMSUNG VP-MM11S a felhasználói kézikönyv

Részletesebben

Návod k použití Kezelési útmutató

Návod k použití Kezelési útmutató Návod k použití Kezelési útmutató SD Card/Hard Disk Video Camera Model No.SDR-H280 Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod. Használat előtt kérjük, hogy teljesen olvassa el ezt a kezelési utasítást.

Részletesebben

EX-AK1 COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER

EX-AK1 COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER Česky COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER EX-AK1 Consists of CA-EXAK1 and SP-EXAK1 Sestávající z CA-EXAK1 a SP-EXAK1 Składa się z CA-EXAK1 i SP-EXAK1 Tartalma:

Részletesebben

Katalóg. Kvasená nakladaná zelenina Kvašené nakládané zeleniny Savanyúság

Katalóg. Kvasená nakladaná zelenina Kvašené nakládané zeleniny Savanyúság Katalóg Kvasená nakladaná zelenina Kvašené nakládané zeleniny Savanyúság Vážený zákazník! V tomto katalógu Vás stručne oboznámime s našimi výrobkami. Firma PICKLES s.r.o. so sídlom na Slovensku, od roku

Részletesebben

Návod k použití Kezelési utasítás

Návod k použití Kezelési utasítás Návod k použití Kezelési utasítás Digital Video Camera Model No. NV-GS320 EP Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod. Használat előtt kérjük, hogy teljesen olvassa el ezt a kezelési utasítást. Bezpečnostní

Részletesebben

ODPORÚČANIA PRE OBYVATEĽSTVO V PRÍPADE VZNIKU MIMORIADNEJ UDALOSTI AJÁNLÁSOK A LAKOSOKNAK RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK FENNÁLLÁSA IDEJÉRE.

ODPORÚČANIA PRE OBYVATEĽSTVO V PRÍPADE VZNIKU MIMORIADNEJ UDALOSTI AJÁNLÁSOK A LAKOSOKNAK RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK FENNÁLLÁSA IDEJÉRE. 1 AJÁNLÁSOK A LAKOSOKNAK RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK FENNÁLLÁSA IDEJÉRE ODPORÚČANIA PRE OBYVATEĽSTVO V PRÍPADE VZNIKU MIMORIADNEJ UDALOSTI Rendkívüli hőség 2. fokozatú hőségriasztás A levegő hőmérséklete 35 C

Részletesebben