Budapest Bank Törõdés Napja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest Bank Törõdés Napja"

Átírás

1

2 Budapest Bank Törõdés Napja Vállalat neve: Budapest Bank Zrt. Vállalat bemutatása: A Budapest Bank az egyik legelsõ hazai kereskedelmi bankként 1987-ben jött létre. A magyar bankpiac egyik meghatározó szereplõje, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által nyilvántartott nyolc hazai nagybank egyike. A Budapest Bank teljes körû pénzügyi szolgáltatásokat nyújt a lakosság, valamint a gazdaság fontos mozgatóerejét jelentõ kis- és középvállalkozások számára. Szolgáltatásainak egy részét 100%-os tulajdonú leányvállalatain keresztül biztosítja, többek között a Budapest Alapkezelõ, a Budapest Autófinanszírozási Zrt., a Budapest Lízing Zrt. és a Budapest Eszközfinanszírozó Zrt. révén. Magyarországon 101 bankfiókjuk van. Miközben a bankszektor egésze veszteségesen mûködött, a Budapest Bank 2011-ben és 2012-ben is nyereséges tudott maradni, fenntartva erõs likviditását, stabilitását és profitabilitását.

3 A program bemutatása: A Törõdés Napja több mint tíz éve kerül megrendezésre évente kétszer, tavasszal és õsszel. A program keretében munkatársaik családtagjaikkal együtt országszerte önkéntes munkájukkal járulnak hozzá gyermek- és ifjúsági, valamint oktatási és egészségügyi intézmények felújításához, rendbetételéhez. A programban résztvevõ bankfiókok választják ki azt a helyi intézményt, amelynek önkéntes munkájukkal segítséget nyújtanak. A különbözõ munkálatok elvégzését a Budapest Bank minden bankfiók esetében 100 ezer forinttal támogatja, amelybõl a szükséges eszközöket beszerezhetik. A budapesti és a békéscsabai központok közremûködésével évente egyszer megvalósuló nagy akciókban alkalmanként és helyszínenként több száz fõ vesz részt. Az akciósorozat során minden évben több száz munkatárs, összesen körülbelül 2600 önkéntes órával nyújt segítséget országszerte különbözõ helyi intézményeknek. Program kezdete: Interjúalany/megvalósító: Rolek Ferenc Rolek Ferenc, közgazdász, 1998 óta a Budapest Bank vezérigazgatóhelyettese, a Magyar Munkaadók és Gyáriparosok Szövetségének alelnöke, a Nemzeti ILO Tanács alelnöke, a Nemzetközi Vállalatok Magyarországi Társaságának vezetõségi tagja, valamint több alapítvány kuratóriumának tagja, elnöke. Munkájával nagymértékben hozzájárult a Budapest Bank társadalmi felelõsségvállalás terén elért kiemelkedõ eredményeihez. Személyes elkötelezettségének is köszönhetõen az önkéntesség a pénzintézet CSR stratégiájának egyik legerõsebb elemévé vált.

4 Személyes élmény: Emlékezetes minden egyes mosoly, amelyet azok arcán látunk, akiknek segítünk önkéntes munkánkkal, támogatásunkkal. Mióta van Önkéntes program a vállalatnál? Az önkéntességnek évtizedes hagyománya van a Budapest Banknál, több mint 10 éve rendezzük meg minden évben kétszer a Törõdés Napja nevû önkéntes akciósorozatot budapesti és békéscsabai központunk, valamint országos fiókhálózatunk részvételével. A kollégáink önkéntes szerepvállalásán alapuló, illetve kezdeményezésük nyomán létrejövõ egyéb programjaink (pl. véradás, adománygyûjtés) is hosszú évek óta mûködnek. Milyen megfontolásból kezdték el az Önkéntes Programokat? Anyavállalatunk, a General Electric (GE) vállalati kultúrájának már több mint egy évszázada meghatározó eleme az önkéntesség. A Budapest Bank-csoport számára anyavállalatához hasonlóan fontos, hogy a civil társadalom életének aktív részesévé váljon, és segítséget nyújtson a rászorulóknak. Összhangban van-e az önkéntes program a vállalat CSR stratégiájával? Ki dönt a VÖP irányairól? Társadalmi felelõsségvállalási stratégiánkat a teljes mûködési környezetünket érintõ felelõs magatartás, a munkatársaink iránti felelõsség és a civil társadalom iránti elkötelezettség határozzák meg. CSR stratégiánk fókuszterületei az önkéntesség, a pénzügyi kultúra fejlesztése, az esélyegyenlõség elõmozdítása és a helyi közösségek támogatása. Támogatási rendszerünkben hosszú távú együttmûködésekre törekszünk, szem elõtt tartva a rendszerességet és a hitelességet, de igyekszünk reagálni az aktuális problémákra is. A vállalati önkéntes programokban teret adunk munkatársaink kezdeményezéseinek, és támogatást biztosítunk ezek

5 megvalósításához. Az önkéntes tevékenységet a Budapest Bank kommunikációs osztálya irányítja. Van-e önkéntes program stratégiája a vállalatnak? A Budapest Bank önkéntes stratégiájának célja a tágabb mûködési környezetünkben élõk kiemelten a gyermekek életkörülményeinek javítása legyen szó iskola-felújításról, jó célok érdekében rendezett adománygyûjtõ akciókról vagy akár a pénzügyi kultúra fejlesztésérõl. Célunk, hogy munkatársainkban is tudatosítsuk ezt az értékrendet, ezért arra ösztönözzük õket, hogy személyes elkötelezõdéssel, önkéntes szerepvállalással vegyék ki részüket a közösségek fejlõdését célzó akciókból. Önkéntes stratégiánk meghatározó eleme a Törõdés Napja akciósorozatunk, amelynek keretében munkatársaink és családtagjaik országszerte önkéntes munkájukkal járulnak hozzá helyi intézmények felújításához, rendbetételéhez. Rendszeresen szervezünk adománygyûjtéseket pl. jótékonysági süteményvásár keretében budapesti székházunkban és 800 fõs békéscsabai Bankmûveleti Központunkban. Munkatársaink önkéntesen vesznek részt a pénzügyi kultúra fejlesztésére irányuló több kezdeményezésben is, például Dobbantó, Budapest Bank pénzügyekrõl nõknek programunk pénzügyi modulját kisvállalati szakértõnk tartja. A Pénziránytû Alapítvány Pénzügyi Iránytû (korábban Mindennapi Pénzügyeink) programjának keretében megjelenõ cikkekhez pedig munkatársaink rendszeresen biztosítanak szakértõi segítséget. Kollégáink gyakran kapnak megkereséseket oktatási és nonprofit szervezetektõl, illetve proaktívan lehetõséget teremtenek arra, hogy helyi oktatási intézményekben pénzügyi ismeretterjesztõ elõadásokat tartsanak. Használja-e a cég HR eszközként a dolgozói önkéntességet? (Ideértve a dolgozók értékelésében (készségek, kompetenciák) játszott szerepét is.) Az önkéntes programok nemcsak a kedvezményezett szervezetek, intézmények vagy egyének szempontjából fontosak, de meghatározó HR eszközt is jelentenek, hiszen a munkatársi

6 kezdeményezések felkarolása és a kollégák mozgósítása növeli a vállalat iránti elkötelezettséget, és hozzájárul a csapatszellem fejlõdéséhez. Milyen eszközöket használnak a munkatársak motiválására? Munkatársaink keresik az önkéntes lehetõségeket, és javaslatokat is tesznek erre, több programunk az õ kezdeményezésükre valósul meg. Pl. a Törõdés Napja esetében a résztvevõ fiók munkatársai együtt választják ki azt a helyi intézményt vagy célt, amelyet önkéntes munkájukkal támogatni kívánnak. Az önkéntes akciókról és az elért eredményekrõl a belsõ kommunikációs csatornáink mellett a külsõ kommunikációban (pl. sajtóközleményekben) is beszámolunk, és felhívjuk a figyelmet az önkéntesség fontosságára, és a közös célok megvalósításának módjára, eredményeire. Milyen erõforrások álltak és állnak most rendelkezésre, ki hogyan és miért döntött ezek rendelkezésre bocsájtása tekintetében? Az önkéntes programokba a Budapest Bank valamennyi munkatársát igyekszünk bevonni. Az akciók megvalósításához szükséges pénzügyi forrásokat a kommunikációs osztály tervezi, és belsõ pályázat keretében osztja el. Az önkéntes programokba bevonódnak-e vállalat érintettjei? (pl.: beszállítók, alvállalkozók) A Budapest Bank vállalati önkéntes akcióiban nemcsak a kollégák, de családtagjaik és a támogatott intézmények dolgozói is részt vesznek, és gyakran szerepet vállalnak ezek megvalósításában a GE többi leányvállalatának munkatársai. Emellett alkalmanként a bank vállalati ügyfeleit, illetve a helyi önkormányzatokat is bevonjuk az akciókba. Például a budapesti

7 Lázár Ervin Általános Iskola (korábban Erzsébet Utcai Általános Iskola) 2010 és 2012 között a Törõdés Napja keretében végzett felújításakor budapesti székházunk munkatársai családtagjaikkal, az iskola dolgozóival, valamint a Magyar Vöröskereszt Budapesti Fõvárosi Szervezete Szolgáltatóházának közremûködésével kifestették a folyosókat, fapáccal idõtállóvá tették az iskolapadokat, lefestették a kerítéseket, padokat készítettek, és felépítettek egy udvari pagodát is. A munkálatok befejezésére 2012 szeptemberében került sor, amikor anyavállaltunk alapítványától, a GE Foundation-tõl elnyert támogatásnak köszönhetõen lehetõségünk nyílt egy új játszóvár felépítésére is között az önkéntes akciók során mintegy 3 millió forinttal támogattuk az intézményt, a 200 önkéntes résztvevõ pedig közel 800 munkaórával járult hozzá az iskola felújításához. Részletezze a vállalat önkéntes programját, beleértve a személyenként a munkaidõbõl ráfordítható idõt, a vállalat által a programhoz biztosított büdzsét is. A Törõdés Napját több mint tíz éve rendezzük meg minden évben kétszer, tavasszal és õsszel. A program keretében munkatársaink és családtagjaik országszerte önkéntes munkájukkal járulnak hozzá gyermek- és ifjúsági, valamint oktatási és egészségügyi intézmények felújításához, rendbetételéhez. A programban résztvevõ bankfiókok választják ki azt a helyi intézményt, amelynek önkéntes munkájukkal segítséget nyújtanak. A különbözõ munkálatok elvégzését a Budapest Bank minden bankfiók esetében 100 ezer forinttal támogatja, amelybõl a szükséges eszközöket beszerezhetik. A budapesti és a békéscsabai központok közremûködésével évente egyszer megvalósuló nagy akciókban alkalmanként és helyszínenként több száz fõ vesz részt. Az akciósorozat során minden évben több száz munkatárs, összesen körülbelül 2600 önkéntes órával nyújt segítséget országszerte különbözõ helyi intézményeknek. Emellett a Magyar Vöröskereszttel együttmûködve évente 4-4 alkalommal szervezünk önkéntes véradást budapesti és békéscsabai központunkban, amelyeken alkalmanként mintegy 100 munkatársunk jelentkezik önkéntes véradónak.

8 Tágabb mûködési környezetünk problémáira reagálva számos alkalommal szerveztünk adománygyûjtéseket az elmúlt évek során, amelyeket kollégáink önkéntes munkájukkal támogattak. Így például a Budapest Bank Women s Network (Nõk a Nõkért) hálózata minden decemberben jótékonysági süteményvásárt szervez budapesti és békéscsabai központunkban, és a befolyó összeget gyermekekkel foglalkozó civil szervezeteknek adjuk át. A Women s Network tagjai évente több alkalommal rendeznek ruha-, játék- és tartós élelmiszergyûjtést is. Az elmúlt évek során számos szervezetnek jutattuk el kollégáink adományait. A munkatársak elkötelezettségét jól mutatja az idén júniusban a Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központnak átadott ruha- és pénzadomány: a Budapest Bank Women s Network csapata tavasszal jótékonysági ruhagyûjtést szervezett budapesti és békéscsabai központunkban, valamint a ruhagyûjtéshez kapcsolódóan jótékonysági futást is rendeztünk Budapesten és Békéscsabán. A Futunk segíteni! akció nevezési díjaiból a munkatársaknak köszönhetõen közel fél millió forint gyûlt össze, amelyet bankunk egymillió forintra egészített ki. A Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ az anyagi támogatást halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek nyári étkeztetésére és iskolakezdési költségeikre fordítja, a ruhákat pedig a térségben élõ rászoruló családoknak és hajléktalanoknak juttatja el ben csatlakoztunk az AmCham Nyelvi Nagykövet Programjához, amelynek keretében idegen nyelvek tanulására ösztönözzük a középiskolásokat, elõsegítve késõbbi sikeres érvényesülésüket a munkaerõpiacon. Munkatársaink a tavalyi év során 17 alkalommal látogattak el nyelvi nagykövetként különbözõ középiskolákba, hogy egy-egy tanóra keretében személyesen, saját példájukkal hívják fel a figyelmet az idegen nyelvek ismeretének fontosságára. Milyen kézzelfogható sikereket tudtak a VÖP kapcsán elérni? Milyen fejlõdési potenciált lát a cég esetében a VÖP kapcsán? 2009-ben hirdetette meg elsõ alkalommal az Önkéntes Központ Alapítvány az Önkéntességértdíjat, amelyet elsõként a Budapest Bank nyert el nagyvállalati kategóriában ben és ben támogatóként csatlakoztunk a kezdeményezéshez: az anyagi és szakmai hozzájáruláson túl

9 különdíjat alapítottunk, amellyel azt a magányszemélyt ismertük el, aki a legtöbbet tette az esélyegyenlõségért önkéntes munkája során. Önkéntes véradó programjaink nyomán a Magyar Vöröskereszt 2012-ben Véradóbarát Munkahely díjban részesítette a békéscsabai Bankmûveleti Központunkat ben elindultunk a KÖVET Egyesület Zöld Iroda Versenyén, és a közel fél éven át tartó megmérettetés eredményeként elnyertük a Legnagyobb Hatású Zöld Iroda Kampány különdíjat, amelyben nagy szerepe volt annak, hogy Women s Network hálózatunk Zöld Iroda csapata önkéntes szerepvállalásával ösztönözte munkatársainkat a versenyben való eredményes szereplésre. A környezettudatos mûködés elõsegítése érdekében a Zöld Iroda csapat dolgozói versenyt hirdetett, amelynek résztvevõi szelektív hulladékgyûjtéssel, a számítógépek munkaidõ utáni kikapcsolásával és a tudatosabb nyomtatóhasználattal csökkentették irodáink ökológiai lábnyomát. A versenyben mintegy 475 munkatársunk vett részt. A Törõdés Napja programunkban évente több száz munkatárs, összesen körülbelül 2600 önkéntes órával nyújt segítséget országszerte különbözõ helyi intézményeknek. Milyen a belsõ és külsõ kommunikációja a programnak? (milyen eszközöket használnak a vállalati önkéntes programok kommunikálására? Vállalati önkéntes programjainkról mind belsõ kommunikációs felületeinken (Intranet, hírlevelek), mind a külsõ kommunikációban beszámolunk. Törõdés Napja akcióinkról minden fiók esetében sajtóközleményt küldünk ki, amelyet eljuttatunk a helyi médiának. Az adománygyûjtések eredményérõl Facebook oldalunkon is számot adunk, emellett a bankfiókjainkban elérhetõ Most! magazinunkban rendszeresen beszámolunk ezekrõl. Rendszeres résztvevõi vagyunk a KÖVET Egyesület kétévente megrendezésre kerülõ CSR Piac kiállításának, amely kiváló lehetõséget teremt a társadalmi felelõsségvállalás terén elért eredményeink köztük az önkéntes programok bemutatására. A rendezvényre fõbb programjainkat bemutató leafleteket is készítünk. Igyekszünk minden lehetséges fórumon szakmai rendezvényeken, konferenciákon - felhívni a figyelmet a bankunknál mûködõ jó gyakorlatokra, példát mutatva más nagyvállatok, valamint a számunkra kiemelten fontos kis- és középvállalkozások számára.

10 Milyen anyagok, riportok állnak rendelkezésre a VÖP-rõl? Az önkéntes programokról kétévenként megjelenõ, nemzetközileg elfogadott standardok (GRI) szerint készített CSR Jelentésünkben számolunk be, amely lapozható könyv formájában honlapunkon is elérhetõ: Milyen tapasztalataik vannak a fogadó és közvetítõ szervezetek kapcsán? Tapasztalataink szerint a fogadó és közvetítõ szervezetek minden esetben igyekeznek támogatni a munka megvalósulását, és örömmel vesznek minden segítséget. A szervezés során arra törekszünk, hogy a kedvezményezett szervezetekkel együtt dolgozzunk a kívánt cél elérésének érdekében, így a programok sikeréhez jelentõs mértékben hozzájárul a munkálatok összehangolt mûködése. Van e valami, amit elmondana azon vállalatok vezetõinek, akik még nem mûködtetnek vállalati önkéntes programokat azért, hogy náluk is legyen? Milyen eszközökkel biztatná a még nem elkötelezett cégeket? Az önkéntes programoknak nemcsak a fogadó szervezetekre van pozitív hatása, hanem hozzájárulnak a munkatársak motiváltságához, lojalitásához és a csapatszellem kialakulásához is. Jót tenni alapvetõen mindenki szeret, és ha a vállalat gondoskodik ennek megszervezésérõl, a megfelelõ célok és keretek, valamint a szükséges anyagi feltételek biztosításáról, akkor biztos lehet benne, hogy számos munkatárs vesz majd részt az önkéntes akciókban. Az önkéntes segítségnyújtás nem utolsósorban a vállalat jó hírnevéhez is hozzájárul.

11 Mennyire látják a befektetés megtérülését a dolgozók és az ügyfelek, fogyasztók körében? A Budapest Bank vállalati kultúrájában az önkéntesség hagyomány, amely szervesen beépült a vállalati kultúrába. Ezt támasztja alá az is, hogy számos akció munkatársaink kezdeményezésére indul. Az önkéntes programok szervezésének és felkarolásának elsõsorban humán hozadéka van: építi a szervezeti kultúrát, elõsegíti a dolgozói elkötelezettséget, és erõsíti a lojalitást. A kedvezményezett szervezeten, az akciókban érintett civil partnereken, valamint az önkéntes tevékenységbe bevont ügyfeleken és a nyilvánosságon keresztül az önkéntesség hozzájárul a bank jó hírnevének növeléséhez is, így végsõ soron ügyfélkapcsolataink erõsítését is segíti. Milyen lehetõséget lát a pro bono, szakmai önkéntesség vállalaton belüli fejlesztésére? A Budapest Bank a hazai pénzintézetek közül elsõként kezdett el foglalkozni a lakosság pénzügyi kultúrájának fejlesztésével. Törekszünk rá, hogy a vállalati kezdeményezéseinket úgy alakítsuk, hogy teret adjanak a szakmai önkéntességnek is. Kollégáink gyakran kapnak megkereséseket oktatási és nonprofit szervezetektõl, illetve teremtenek proaktívan lehetõséget arra, hogy pénzügyi ismeretterjesztõ elõadásokat tartsanak helyi oktatási intézményekben. Dobbantó, Budapest Bank pénzügyekrõl nõknek programunk célja, hogy a nõk pénzügyi ismereteinek bõvítésével, vállalkozói tudatosságuk fejlesztésével segítsük érvényesülésüket az üzleti életben. A program fõ elemét jelentõ 6 hetes, 12 napos kompetenciafejlesztõ tréning pénzügyi modulját önkéntesként kisvállalati szakértõnk tartja, és további szemináriumokon is elõadnak vállalkozási pénzügyi szakértõink. A Magyar Nemzeti Bank, a Gazdasági Versenyhivatal és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által életre hívott Pénziránytû Alapítvány és a hazai pénzügyi szektor összefogásával megvalósuló Pénzügyi Iránytû program keretében megjelenõ cikkekhez munkatársaink

12 rendszeresen biztosítanak szakértõi hozzászólásokat, amellyel hozzájárulnak a lakosság pénzügyi tudatosságának fejlõdéséhez. A jövõben is aktívan törekszünk arra, hogy szakmai tudásunkkal hozzájáruljunk a környezetünkben élõk segítéséhez. KÖSZÖNJÜK!

13 Coca-Cola Önként Teszem Önkéntes Nap Vállalat neve: Coca-Cola HBC Magyarország Kft. Vállalat bemutatása: A Coca-Cola HBC Magyarország Kft. az athéni központú, 28 országot átfogó Coca-Cola Hellenic csoport tagja. A dunaharaszti székhelyû, Magyarországon két palackozó üzemet és hét regionális elosztó központot mûködtetõ vállalat 1200 dolgozót foglalkoztat, teljes tevékenysége során pedig közel embernek biztosít munkát. A társaság az egyik legjelentõsebb magyar élelmiszer-feldolgozó, termékeit 22 országba exportálja, és 2012-ben mintegy 17 milliárd forint adót fizetett Magyarországon. Az üdítõitalok elõállításához használt alapanyagok közel kétharmadát belföldi szállítók biztosítják. A vállalat eddig 110 milliárd forintot meghaladó összeget fordított magyarországi gyártókapacitásának kialakítására és fejlesztésére. A cég az alkoholmentes italok széles választékát kínálja a természetes ásványvizek (NaturAqua csendes, enyhe, szénsavas és ízesített), buborékos üdítõitalok (Coca-Cola, Coca-Cola Light, Coca-Cola Zero, Fanta, Sprite, Lift, Kinley), gyümölcslevek, nektárok és gyümölcsitalok (Cappy, Cappy Ice Fruit), jeges teák (Nestea), sportitalok (Powerade), valamint energia italok (Burn, Monster) egyaránt részét képezik a választéknak. A vállalat üzemelteti a Vendit forróitalok (kávé, cappuccino) kiszolgálására alkalmas ital-automatákat is.

14 A program bemutatása: Önkéntes programok megvalósulása kétféleképpen lehetséges a vállalatnál: egyrészt évente kétszer szerveznek programokat központilag. Ezek egy-egy napos önkéntes lehetõségek, amelyekre a vállalat vezetése munkaidõ kedvezményt biztosít a résztvevõ dolgozóknak. Másrészt a munkatársak is kezdeményezhetnek programokat egy pályázati rendszeren keresztül, amelyeket a vállalat pénzügyileg az Önkéntes Klub pedig munkájával támogat. Program kezdete: Interjúalany/megvalósító bemutatása: Mészáros Zsuzsanna A program bevezetése óta foglalkozik a cég vállalati önkéntes programjával. Kezdetben a vállalati önkéntes napok szervezési, lebonyolítási munkáiban, a Dolgozói Alap mûködtetésében vett részt, majd 2011-ben elkészítette a vállalat addigi önkéntes programjait bemutató Önkéntes Kiadványt, az idei évtõl pedig õ vezeti a vállalati önkéntes programot. 10 éve dolgozik a Coca-Cola magyarországi palackozójának kommunikációs osztályán, az elmúlt években számtalan feladatban kipróbálhatta magát. A legkedvesebb munkák számára a vállalat aktív, egészséges életmódot népszerûsítõ Coca-Cola Testébresztõ programja, az adományozás és az önkéntes programok. Személyes élmény: Az eddigi összes vállalati önkéntes napon részt vettem. Minden programról haza viszek valami személyes élményt, legyen az iskolafelújítás Dunavarsányban és budapesti iskolákban, a Tisza partján jókedvû szemétszedés, vagy Visegrádon a szakadó esõben tornapálya építése. Emlékezetes marad számomra az is, amikor az idei tavaszi vállalati önkéntes napon egy kismarosi gyermektábor rendbetételében, felújításában vettünk részt. Az egyik, csak férfiakból álló értékesítési csapatunk teljes létszámban jelentkezett a programra, azzal a kéréssel, hogy õk egy csoportba szeretnének kerülni. A létszám miatt csak egy kreatívabb festést, dekorálást igénylõ csoportba tudtam beosztani õket, kicsit tartva attól, hogy hogyan fogják megoldani a feladatot. Csodálatos képeket festettek, nagyon élvezték a feladatot, büszkék voltak az elvégzett csapatmunkájukra. Nagyon jó érzés volt látni õket, ahogy teljes kreativitásukat beleadták a munkába, hogy örömet okozzanak a táborba látogató gyerekeknek.

15 Mióta van Önkéntes program a vállalatnál? Vállalati önkéntes programokon keresztül 2008 óta adományozunk munkát a szûkebb és tágabb értelemben vett közösségeinknek. A program CSR stratégiánk kiemelt része. Milyen megfontolásból kezdték el az Önkéntes Programokat? Azzal a céllal hívtuk életre az önkéntes programokat, hogy aktívan részt vegyünk közösségeink életében. Tudásunkkal, erõnkkel, tapasztalatainkkal olyan civil szervezeteknek, oktatási intézményeknek, közösségeknek lehetünk segítségére, akik nem rendelkeznek minden szükséges erõforrással, képességgel, valamint, hogy növeljük a dolgozóink közösségért érzett felelõsségét. Összhangban van-e az önkéntes program a vállalat CSR stratégiájával? Ki dönt a VÖP irányairól? Az önkéntes programjaink szoros összhangban vannak a CSR stratégiánkkal, jellemzõen környezetvédelmi, vizes élõhelyekhez vagy aktív életmóddal kapcsolatos programokról van szó. A Dolgozói Alap létrehozásával vállalatunknál ugyanakkor arra is van lehetõség, hogy a CSR stratégiához közvetlenül nem kapcsolódva munkatársak kezdeményezzenek önkéntes programokat saját közvetlen környezetük javítására, fejlesztésére. Ezen kezdeményezések esetében amelyeket egy pályázati rendszer keretein belül a vállalat pénzzel, az Önkéntes Klub pedig munkájával támogat - többnyire a kedvezményezett szervezet határozza meg a tevékenység jellegét, így ennek megfelelõen munkatársaink részt vettek már gyermekotthon belsõ terének átalakításában, iskola-, óvodaudvar felújításban, vízpart-tisztításban is. Van-e önkéntes program stratégiája a vállalatnak?

16 A vállalati önkéntes stratégia az évente két alkalommal megrendezésre kerülõ központi programokból valamint a Dolgozói Alapból áll. A központi programokat évente kétszer jellemzõen tavasszal és õsszel - a PR csapat szervezi és ezek szorosan támogatják a vállalat CSR stratégiáját, rendszerint már meglévõ programokhoz vagy civil partnerszervezeteinkkel meglévõ együttmûködéshez kapcsolódnak. A programokon való részvételt munkaidõ kedvezménnyel támogatjuk, segítjük: ez azt jelenti, hogy a programok lebonyolítására hétköznap, munkaidõben kerül sor vagyis ezen a napokon munkatársaink nem az irodában, gyárban vagy a boltokban, vendéglátóhelyeken végzik hétköznapi teendõiket, hanem az önkéntes napon keresztül a tágabb értelembe vett közösség javára dolgoznak. Az utazás, étkezés, eszközök és minden egyéb szervezéssel kapcsolatos költséget a vállalat finanszíroz. Önkéntes programokat a Dolgozói Alap révén munkatársaink is kezdeményezhetnek. E mögött az az elgondolás rejlik, hogy biztosan mindenkinek van a környezetében egy olyan civil szervezet, alapítvány vagy egy kis közösség, akiknek hasznára tudunk lenni. A pályázati rendszeren keresztül a munkatársainkat biztatjuk arra, hogy találják meg ezek a kis közösségeket és valósítsanak meg kisebb projekteket együtt. A közösségért érzett felelõsség növelése és az önkéntesség eszméjének hirdetése érdekében arra ösztönözzük munkatársainkat, hogy a szûkebb és tágabb környezetükben kezdeményezzenek közcélú, a közösség hasznára váló programokat. Kezdeményezéseik jellegét többnyire az határozza meg, hogy közvetlen környezetükben milyen szervezetet, közösséget ismernek, amelyet tudásukkal, munkaerejükkel, tapasztalatukkal támogatni szeretnének. A programok megvalósulásához a vállalat anyagi hozzájárulást nyújt és azok megvalósulását belsõ kommunikációval is támogatjuk, ha erre munkatársaink igényt tartanak: meghirdetjük a programot a szokásos belsõ kommunikációs csatornákon keresztül is, majd bemutatjuk a programokat, és ezáltal másokat is hasonló programok kezdeményezésére ösztönzünk.

17 Használja-e a cég HR eszközként a dolgozói önkéntességet? (ideértve a dolgozók értékelésében (készségek, kompetenciák) játszott szerepét is. A munkatársak teljesítménytervébe felvehetõ az önkéntes tevékenység végzése. Milyen eszközöket használnak a munkatársak motiválására? Belsõ PR eszközök állnak rendelkezésre, többek között a Palack Posta hírlevél valamint a személyes motivációk: az önkéntes bizottság, valamint az önkéntes klub tagjai. Az önkéntes programokon minden részt vevõ kap pólót. Az önkéntesség az elmúlt évek során olyan mélyen épült be a vállalat életébe, hogy már nem kell olyan nagy hangsúlyt fektetni a bevonásba, sokkal inkább megjelenik a munkatársak felõli érdeklõdés az önkéntes lehetõségek iránt. Milyen erõforrások álltak és állnak most rendelkezésre, ki hogyan és miért döntött ezek rendelkezésre bocsájtása tekintetében? Legfontosabb a humán erõforrás, a vállalatnál van deklarált személy, aki az önkéntességgel, az önkéntes programokkal is foglalkozik. Erõs cégcsoporti támogatásban részesül és nagyfokú az elkötelezõdés a vállalat legfelsõbb vezetése részérõl is. Természetesen a programok nem lennének végrehajthatóak anyagi erõforrás nélkül. Minden évben egy elõre meghatározott összeg áll az önkéntes programok lebonyolítására. Az önkéntes programokba bevonódnak-e vállalat érintettjei? (pl.: beszállítók, alvállalkozók) A központi programokra minden alkalommal meghívást kapnak a vállalattal stratégiai kapcsolatban álló civil szervezetek, reklámügynökségek munkatársai.

18 Részletezze a vállalat önkéntes programját, beleértve a személyenként a munkaidõbõl ráfordítható idõt, a vállalat által a programhoz biztosított büdzsét is. Önkéntes programok szervezése vállalatunknál Önkéntes programok megvalósulása kétféleképpen lehetséges vállalatunknál: egyrészt évente kétszer szervezünk programokat központilag. Ezek egy-egy napos önkéntes lehetõségek, amelyekre a vállalat vezetése munkaidõ kedvezményt biztosít a résztvevõ dolgozóknak. Másrészt munkatársak is kezdeményezhetnek programokat egy pályázati rendszeren keresztül, amelyeket a vállalat pénzügyileg az Önkéntes Klub pedig munkájával támogat. Központi programok A központi programokat évente kétszer jellemzõen tavasszal és õsszel - a PR csapat szervezi, és ezek szorosan támogatják a vállalat CSR stratégiáját, rendszerint már meglévõ programokhoz vagy civil partnerszervezeteinkkel meglévõ együttmûködéshez kapcsolódnak. Jellemzõen környezetvédelmi, vizes élõhelyekhez vagy aktív életmóddal kapcsolatos programokról van szó. A programokon való részvételt munkaidõ kedvezménnyel támogatjuk, segítjük: ez azt jelenti, hogy a programok lebonyolítására hétköznap, munkaidõben kerül sor, vagyis ezen a napokon munkatársaink nem az irodában, gyárban vagy a boltokban, vendéglátóhelyeken végzik hétköznapi teendõiket, hanem az önkéntes napon keresztül a tágabb értelembe vett közösség javára dolgoznak. Az utazás, étkezés, eszközök és minden egyéb szervezéssel kapcsolatos költséget a vállalat finanszíroz. Munkatársaink kezdeményezései Önkéntes programokat a Dolgozói Alap révén munkatársaink is kezdeményezhetnek. E mögött az az elgondolás rejlik, hogy biztosan mindenkinek van a környezetében egy olyan civil szervezet, alapítvány vagy egy kis közösség, akiknek hasznára tudunk lenni. A pályázati rendszeren keresztül

19 a munkatársainkat biztatjuk arra, hogy találják meg ezek a kis közösségeket és valósítsanak meg kisebb projekteket együtt. A közösségért érzett felelõsség növelése és az önkéntesség eszméjének hirdetése érdekében arra ösztönözzük munkatársainkat, hogy az szûkebb és tágabb környezetükben kezdeményezzenek közcélú, a közösség hasznára váló programokat. Kezdeményezéseik jellegét többnyire az határozza meg, hogy közvetlen környezetükben milyen szervezetet, közösséget ismernek, amelyet tudásukkal, munkaerejükkel, tapasztalatukkal támogatni szeretnének. A programok megvalósulásához a vállalat anyagi támogatást nyújt és azok megvalósulását belsõ kommunikációval is támogatjuk, ha erre munkatársaink igényt tartanak: meghirdetjük a programot a szokásos belsõ kommunikációs csatornákon keresztül is, majd bemutatjuk a programokat és ezáltal másokat is hasonló programok kezdeményezésére ösztönzünk. Az évente kétszeri központi programra mindig hétköznap kerül sor ez azt jelenti, hogy munkavállalónként 16 óra áll a munkaidõbõl rendelkezésre önkéntes programon való részvételre. Milyen kézzelfogható sikereket tudtak a VÖP kapcsán elérni? Milyen fejlõdési potenciált lát a cég esetében a VÖP kapcsán? 2011-ben a vállalati önkéntes programja nyerte az Önkéntes Központ Alapítvány - Az Év Vállalati Önkéntes Programja Díját, a Magyar PR Szövetség CSR Best Practice díját, valamint a CSR piac - Önkéntesség Különdíját. Egyre több munkatárs vesz részt az önkéntes napokon ahol a munkatársaknak lehetõségük nyílik olyan kollégákkal találkozni, akikkel egyébként a napi munkavégzés során nincs kapcsolata. Ezek a személyes találkozások könnyebbé teszik, tehetik a közös munkát a mindennapokban. Tovább fejlõdési lehetõség az önkéntesek létszámának és a dolgozói kezdeményezésekbõl megvalósuló programok számának növekedésében lehetséges.

20 Milyen a belsõ és külsõ kommunikációja a programnak? (milyen eszközöket használnak a vállalati önkéntes programok kommunikálására)? A programokon fotók és filmek készülnek, melyek mind a belsõ mind a külsõ kommunikációban felhasználásra kerülnek. Az évente elkészülõ CSR riportnak része az önkéntes program is. Valamint szakmai rendezvényeken, konferenciákon igyekszünk bemutatni programjainkat valamint arra is hangsúlyt fektetünk, hogy egy-egy sikeres program után rádióinterjúkon keresztül is megmutassuk a jó gyakorlatunkat. Milyen anyagok, riportok állnak rendelkezésre a VÖP-rõl? Filmek, fotók, kiadvány, rádióinterjúk. Milyen tapasztalataik vannak a fogadó és közvetítõ szervezetek kapcsán? Az önkéntes stratégia és a vállalati önkéntes programok kidolgozásában kezdetektõl az Önkéntes Központ Alapítvánnyal dolgozunk együtt, akik szakértelmükkel, hozzáállásukkal, munkatársaik elkötelezettségével egyaránt hozzájárulnak a sikeres programok lebonyolításához. Eddig minden vállalati önkéntes program kivitelezése során hatékonyan tudtunk együtt dolgozni a fogadó szervezetekkel, amelyek kiválasztásában szintén az ÖKA van segítségünkre. Van e valami, amit elmondana azon vállalatok vezetõinek, akik még nem mûködtetnek vállalati önkéntes programokat azért, hogy náluk is legyen? Milyen eszközökkel biztatná a még nem elkötelezett cégeket? Például egy ilyen Jó gyakorlatokat bemutató kiadvánnyal, személyes példákkal, munkacsoportokkal, ahol a tudás a saját elhivatottság közvetlenül átjön a jelenlévõknek, konferenciákon való részvétellel.

21 Mennyire látják a befektetés megtérülését a dolgozók és az ügyfelek, fogyasztók körében? Az ügyfelek és a fogyasztók körében sajnos ez nem mérhetõ. A dolgozók körében nõttek a személyes ismeretségek, amik az egymás közötti jobb munkakapcsolatokat is elõsegítik, például a vezetõk részvétele a programokon a vezetõkkel kialakítható személyesebb kapcsolatokban vehetõ észre. Milyen lehetõséget lát a pro bono, szakmai önkéntesség vállalaton belüli fejlesztésére? Munkatársaink szakmai önkéntes munkával elsõsorban olyan stratégiai civil partnereink munkájában vennének részt szívesebben, amelyeknek tevékenységét, mûködését, esetleg egy önkéntes nap kapcsán munkatársaikat személyesen ismerik. Ezért is szorgalmazzuk, hogy egy-egy önkéntes nap kapcsán a civil partnereink együtt dolgozzanak munkatársainkkal. Esetleg rendszeres hírlevelekkel, amelyek a szakmai önkéntes munkát igénylõ szervezetek igényeit gyûjti össze, meg lehetne szólítani a munkatársakat. KÖSZÖNJÜK!

22 KMPG a Felelõs Társadalomért Program Vállalat neve: KPMG Hungária Kft. Vállalat bemutatása: A KPMG szakmai szolgáltatást nyújtó társaságok globális hálózata. A világszerte munkatársat alkalmazó KPMG-tagirodák 156 országban nyújtanak könyvvizsgálati, adó- és üzleti tanácsadási szolgáltatásokat. A független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat a KPMG International Cooperative-hez ( KPMG International ), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Mindegyik tagtársaság saját hatáskörben eljáró önálló jogi személy. Globális erõforrás- és tudásbázisukra, valamint a helyi gazdasági környezet pontos ismeretére alapozva magas színvonalú szolgáltatásokat nyújtanak ügyfeleik számára a világ bármely pontján, és támogatja õket nemzetközi megbízások esetén is. Átfogó, testre szabott, iparág-specifikus szakmai szolgáltatásokat kínál helyi és multinacionális társaságok számára.

23 A program bemutatása: A KPMG Felelõs Társadalomért Programja (FTP) 2009-ben indult azzal a céllal, hogy két alapvetõ hazai problémára adjon hathatós választ: A magyarországi non-profit szervezetek forrásai (állami, vállalati, magánadományok) az elmúlt években jelentõsen beszûkültek, azok is elsõdlegesen projektekre irányulnak. Ezáltal a szervezetek eredeti missziójának elérése, cél szerinti mûködése, alapmûködésének finanszírozása, fenntartása különösen nehéz helyzetbe került. A másik jelentõs probléma a non-profit szervezetek átláthatóságának és menedzsment ismereteinek hiányossága, ami különösen fontos problémává vált a kialakult gazdasági és társadalmi helyzetben. Meggyõzõdésük, hogy azáltal tudják a legnagyobb társadalmi hatást elérni, ha egy civil szervezetet segítenek küldetésének megvalósításában és hosszú távú fenntartható mûködésének erõsítésében (multiplikátor hatás) a vállalatuk alaptevékenységhez illeszkedõ, munkatársaik szaktudására épülõ önkéntesség keretében. Ezek a szolgáltatások a szervezetek számára piaci viszonyok között nem lennének elérhetõek. Program kezdete: Interjúalany/megvalósító: Szabó István 2005 óta dolgozik a KPMG Tanácsadó Kft. munkatársaként, jelenleg menedzserként vezeti a KPMG CSR/fenntarthatósági szolgáltatási területét, valamint ellátja a KPMG társadalmi felelõsségvállalási stratégiájának és annak végrehajtásának menedzseri feladatait is. Elsõdlegesen szolgáltatási iparágakban,

24 valamint a kormányzati szektorban rendelkezik átfogó ismeretekkel és gyakorlati tapasztalatokkal. A KPMG-nél és más szervezeteknél szerzett sokrétû munkatapasztalatát belsõ üzlet- és termékfejlesztési kezdeményezések során is kamatoztatja ban elnyerte a KPMG Way Award díjat a Társadalmi Felelõsségvállalás terén nyújtott tevékenységéért tõl az AmCham CSR Advisory Board tagja januárjától regionális szinten felel a Vállalati Felelõsségvállalás és HR folyamatok összekapcsolásának koordinációjáért a KPMG Európa, Közel-Kelet és Afrika régiójában. Egyetemi tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetemen folytatta nemzetközi tanulmányok szakon, átfogó management ismereteit Franciaországban, a Bordeaux Business School nemzetközi programjában szerezte. Angol nyelven tárgyalóképes, valamint német és francia nyelven beszél. Személyes élmény: A Gézengúz Alapítvány pro bono projektjének záró workshop-ján mondta Schultheisz Judit, hogy a KPMG-seknek sikerült megszelídíteniük számukra a pénzügyi, gazdasági dolgokat. A KPMG megpróbálta megmutatni, hogy ezt hogyan lehet közérthetõvé tenni és leegyszerûsíteni. Mióta van Önkéntes program a vállalatnál? 8. éve dolgozom a KPMG-nél tanácsadóként, emellett kezdtem el foglalkozni CR menedzserként a vállalati felelõsségvállalás belsõ koordinációjával. Munkámat 3 évvel ezelõtt a vállalati felelõsségvállalás területén már meglévõ tapasztalatok áttekintésével és a fejlesztendõ területek kijelölésével kezdtem. A CR stratégia kialakítását megelõzõen is valósultak meg önkéntes programok a cégnél, azonban ezek a programok nem stratégiai irányok mentén, hanem egymástól függetlenül kerültek megrendezésre, és nem voltak mérhetõek az eredmények. Milyen megfontolásból kezdték el az Önkéntes Programokat? A KPMG 2011-ben meghirdette 5 éves vállalati felelõsségvállalási stratégiát, melynek távlati célkitûzése, hogy a vállalati felelõsségvállalást ne az adományozás és a klasszikus kétkezi önkéntes programok (kerítésfestés, kertépítés) jelentsék, hanem hatással legyen minden a cégben történõ döntésre, cselekvésre. A vállalati felelõsség így mára a KPMG-ben áthatja a cég stratégiáját, mûködését. Van-e önkéntes program stratégiája a vállalatnak?

25 A stratégiát külsõ és belsõ érintettek bevonásával alakította ki a cég, majd az irányító bizottság, amelynek tagja volt az ügyvezetõ igazgató, valamint további felsõ vezetõk, döntött a stratégia elfogadásáról. Vállalati felelõsségvállalási (Corporate Responsibility, CR) stratégiánk általános célkitûzése, hogy minden üzleti döntésünket és tevékenységünket áthassa a felelõs gondolkodás. Meggyõzõdésünk, hogy az általunk elérhetõ társadalmi és környezeti hatást ennek a szemléletnek a vállalati kultúránkba való beépítésével tudjuk maximalizálni. Irányítási struktúránk biztosítja, hogy a vállalati felelõsségvállalás stratégiai szintre kerüljön és áthassa a vállalat teljes mûködését. A Vállalati Felelõsségvállalási stratégia kialakításáért és megvalósításáért a CR-menedzser felel, aki közvetlenül az elsõ számú vezetõnek jelent, és átfogja annak a belsõ munkacsoportnak a munkáját, amelyben minden szakterület és szint képviselteti magát. 1 A éves stratégia négy irányt tûzött ki: 1. Munkatársak támogatása: A cég a munkatársak sokszínûségét, egészségmegõrzését támogatja különbözõ programokkal, mint például sportprogramok, szûrõ programok, kismama programok. 2. Társadalmi befektetések: Itt elsõsorban a szaktudáson alapuló önkéntesség (skill based volunteering) van fókuszban. Ennek egyik zászlóshajója a Felelõs társadalomért program, mely negyedik éve mûködik a cégnél. 3. Környezettudatosság: A KPMG 150 országban van jelen, nagyságrendileg munkatárssal. Magyarországon a KPMG az iparág legnagyobb szereplõje több mint 600 fõvel mérik, kommunikálják, ösztönzik a környezetvédelmet ben BREEAM very good minõsítési irodába költöznek, ahol a fenntarthatósági szemléletet az ingatlan fejlesztésétõl figyelembe veszik, a mûködés során minimalizálják a környezeti hatást, ami az épület üzemeltetésével jár együtt. 4. Üzleti partnerek bevonása: Cél vállalatokkal, intézményekkel vállalati felelõsség területén együttmûködések kialakítása és szemléletformálásuk. 1 forrás:

26 A vállalati felelõsségvállalás programjai a cégnél két horizontális témához, az oktatáshoz - különös tekintettel gazdasági és pénzügyi oktatásra - valamint az egészségügyhöz, egészségmegõrzéshez kapcsolódnak. Az oktatás és egészségügy minden felelõsségvállalás programban, akcióban megjelenik, így egy intézmény felújítás esetén gazdasági iskolára esik a választás, és ezt a szemléletet tükrözik a sport napok, egészségnapok is. A 4 irányvonalból kiemelkedõ jelentõségû a Társadalmi befektetések irány, mely további három alprogramra épül: a csapatépítések önkéntes tevékenységgel történõ kisegészítése, a CReators programok és a Pro Bono, azaz szaktudás alapú önkéntes programok. Az önkéntes programok kialakításakor a legfõbb mérce az volt, hogy milyen változást lehet egy társadalomban elérni. Míg egy csapatépítésben megjelenhetnek karitatív elemek, ez továbbra is csak a csapatépítésrõl szól. A KPMG-nél is megjelennek önkéntes elemek a csapatépítésekben, de ennek társadalmi hatása jóval kisebb, mint amikor egy 600 fõs cég minden egyes munkatársa egy-egy órát arra áldoz, hogy a szaktudásával segítse egy civil szervezet mûködését. A KPMG-ben a szaktudáson alapuló idõbefektetést sokkal értékesebbnek tekintik, mint a csupán kétkezi munkán alapuló önkénteskedést. A csapatépítésekrõl: A csapatépítõ tevékenység jellemzõen egy-egy szakterület csapatának játékos, ismerkedõs, irodán kívüli programja. Az ilyen összejöveteleken is megjelenik a felelõsségvállalás karitatív, önkéntes tevékenységként, de a három említett program közül ez még a legkevésbé kiforrott felelõsségvállalási módszer. A Pro Bonoról: 2010-tõl mûködik a szaktudás típusú önkénteskedés a cégnél. A Pro Bono projekteknek mindig van egy-egy szakmai felsõ vezetõje és operatív menedzsere. Õk biztosítják a munka minõségét és a projektekhez szükséges erõforrások hatékony kezelését. A projektek elõrehaladását a vállalati felelõsségvállalási menedzser havi szinten nyomon követi és jelentést küld az ügyvezetõ igazgató számára.

27 A Pro Bono alprogram kiemelkedõ programja a Felelõs Társadalomért Program, mely nem profitorientált szervezetek kapacitásfejlesztését célozza évenként meghirdetett pályázati rendszeren keresztül. A pályázatok, mely az elmúlt 4 évben éves szinten pályázat jelent, különbözõ tevékenységû civil szervezetektõl érkeznek. A nonprofit szervezetek különféle típusú támogatásra tudnak pályázni, pro bono szakmai segítség (stratégiafejlesztés, folyamatfejlesztés, belsõ kontrollfejlesztés, számviteli- és adó tanácsadás, könyvvizsgálat), tárgyi (leselejtezett, de még jól használható számítógépek) és pénzbeli támogatásra (mûködési támogatás). A pályázatok beérkezése után a munkatársak bevonásával történik a pályázatértékelés, a legjobb 6-10 pályázat kiválasztása. A zsûrizést egy interaktív folyamat követi, ahol a pályázók és a KPMG munkatársai egyeztetik a szervezeti igényeket és a pro bonoban kínált szolgáltatásokat, melyek lefedik a KMPG összes kínált szolgáltatását. A folyamat végére 3-4 gyõztes pályázat kerül kiválasztásra. A nyertes szervezetek így kézzelfogható támogatást és a hosszú távú fenntarthatóságot segítõ tudás és készség csomagot kapnak. A CR menedzser segít a KPMG részérõl a megfelelõ pro bono csapat biztosításában, a munkatársak számára bekapcsolódási lehetõség nyújtásában. A munkatársak részt vehetnek a projektben pl. egy félnapos tréning tartásával, tudásmegosztással, vagy akár üzleti terv készítésérõl szóló tanácsadással is. Pro bono szolgáltatások: könyvvizsgálat számviteli tanácsadás adótanácsadás társasági adóval kapcsolatos tanácsadás személyi jövedelemadóval és tb-vel kapcsolatos tanácsadás átvilágítási és adóvizsgálati tanácsadás tanácsadás a közvetett adózás terén informatikai tanácsadás informatikai rendszertervezési és fejlesztési projektterv

28 projektmegvalósítási terv és annak áttekintése információkockázat-menedzsment a belsõ rendszerek és folyamatok informatikai kontrollpontjainak ellenõrzése a hálózat és belsõ rendszerek technikai értékelése üzleti tanácsadás üzleti stratégia áttekintése és fejlesztése szervezeti struktúra áttekintése és fejlesztése folyamatfejlesztés (elsõdlegesen támogató területeken) HR-tanácsadás költségmonitor és - csökkentési javaslat belsõ ellenõrzési és megfelelõségi szolgáltatás GRI fenntarthatósági jelentés elkészítésének támogatása oktatás/tréning a KPMG Akadémia nyitott képzésén 2 A 2013-as év projektjei: Magyar Vöröskereszt: tagnyilvántartási, informatikai biztonsági vizsgálat Csodalámpa Alapítvány: CRM rendszer kiépítése Studium Generale Alapítvány: e-learning program Pénziránytû Alapítvány: pénzügy oktatási program keretében adóismeretek átadása Minden projektnek van egy szakmai vezetõje a KPMG-n elül, a teljes programért a CR menedzser felel. A Pro bono projektek sikerének a kulcsa, hogy egy fontos társadalmi ügyet támogatnak, és hogy a munkatársak szaktudásán és lelkesedésén alapszik. A CReators programról: 2 forrás:

29 A CReators program célja, hogy a KPMG munkatársai az általuk választott, felkeresett ügyeket támogathassák önkéntes segítséggel. A munkatársak maguk kezdeményezhetnek önkéntes programokat oktatás és egészségügy témájában. Az ötletgazda pénzbeli támogatást és munkaidõt kap az önkéntes nap megvalósításához a cégtõl. Részletezze a vállalat önkéntes programját, beleértve a személyenként a munkaidõbõl ráfordítható idõt, a vállalat által a programhoz biztosított büdzsét is. Online felületen lehet regisztrálni az ötletet, és választ adni az ötletet ismertetõ kérdésekre (mi az ügy, mi a megoldás, milyen erõforrásokra van szükség, mely menedzser támogatja az ötletet, kik a csatlakozó munkatársak). Folyamatosan be lehet nyújtani az önkéntes program ötleteket az év során, és sorban megvalósulhatnak jóváhagyás esetén. Ahhoz, hogy egy program megvalósuljon minimum 5 munkatársnak kell összegyûlnie, lehetõleg más munkaterületekrõl. Ezek a programok általában klasszikus vállalati önkéntes programok (kerítésfestés, kertépítés, stb.) A KPMG a munkatársaknak 3 napot ad éves szinten, melyet munkaidejük bármelyik bemutatott felelõsségvállalás program megvalósítására szánhatnak. Emellett menedzseri szintem születhet arról döntés, hogy egy-egy munkatárs több napot is tölthet önkéntes, pro bono tevékenységgel. Ilyenkor az adott terület vezetõje mérlegeli, hogy az extra munkaerõ kiesés a termelõ tevékenységbõl vállalható-e. A KPMG-nél minden évben meghatározzák a vállalati felelõsségvállalásra fordítható költségkeretet, melyre támaszkodva megvalósulhatnak a programok. Milyen a belsõ és külsõ kommunikációja a programnak? (Milyen eszközöket használnak a vállalati önkéntes programok kommunikálására?)

30 Van egy rendszeres hírlevél: élménybeszámoló, képek. Van egy negyedéves hírlevél, ott élményszerûen megosztanak élményeket és meginterjúvolják azokat a kulcs embereket, akik valamilyen szempontból még hozzá tudnak tenni valamit az élménybeszámolóhoz. Külsõ kommunikációnkban is a megfontoltság vezérel, nem akarunk többet kommunikálni, mint amennyit csinálunk, viszont amit csinálunk, azt kommunikáljuk, a kommunikáció inkább beszámoló jellegû. Használja-e a cég HR eszközként a dolgozói önkéntességet? (ideértve a dolgozók értékelésében (készségek, kompetenciák) játszott szerepét is). Van egy teljesítményértékelési, teljesítményfejlesztési rendszerünk, ezt a HR kezeli, mint egy rendszert üzemelteti. Minden egyes munkatársnak meg van a saját szakterületén belül a performance managere, aki azért felel, hogy az éves célkitûzések megtörténjenek minden év elején és ezek a célkitûzések meg is valósuljanak. A performance managernek a felelõssége, hogy lássa, hogy miben kell fejlõdnie egy munkatársnak és ehhez megfelelõ eszközöket rendeljen hozzá. Az én szerepem, amit próbálok átadni, hogy a CR eszközöket használják, például képesség fejlesztésre. Milyen eszközöket használnak a munkatársak motiválására? Éves szinten 3 munkanapot ad a KPMG a munkatársainak önkéntes munkára. Milyen erõforrások álltak és állnak most rendelkezésre, ki hogyan és miért döntött ezek rendelkezésre bocsájtása tekintetében? A stratégiánál meghatározzuk a keretösszeget. Az önkéntes programokba bevonódnak-e vállalat érintettjei? (pl.: beszállítók, alvállalkozók). Az AdásNap volt az elsõ olyan kezdeményezés,

31 amikor volt egy kifelé nyitás. A CReators-be. kifejezetten van lehetõség non-profit szervezetet bevonni, vagy ügyfelet, vagy partnert. Milyen anyagok, riportok állnak rendelkezésre a VÖP-rõl? A KPMG vállalati felelõsségvállalás eredményeit, a bekapcsolódási lehetõségeket és a megvalósult projektek élménybeszámolóit, az interjúkat, beszélgetéseket a CR menedzser havi rendszerességgel megosztja a munkatársakkal, valamint negyedéves hírlevélben a külsõ partnereivel, megrendelõivel. Az Év munkatársa díjazott kiválasztásánál a társadalmi felelõsségvállalás is szempont, így a kitüntetett munkatársak ebben is jó példát mutatnak a többieknek. Elmondható, hogy a KPMG számára a társadalmi felelõsségvállalásban valóban az ügy támogatása a fontos, nem brandépítésrõl, vagy értékesítési módszerrõl van szó, hiszen a KPMG business to business beszállítóként nem a fogyasztókat kívánja CSR programjával bevonzani. Milyen tapasztalataik vannak a fogadó és közvetítõ szervezetek kapcsán? Az ÖKA-val elégedettek vagyunk. Úgy gondoljuk nagy segítség az, hogy van egy olyan szervezet, aki az önkéntes munkák megszervezésére specializálódik. Olyan is volt, hogy becsatlakoztunk egy más által szervezett önkéntes munkába, olyan is volt, hogy mi szerveztük. A tapasztalatok esetlegesek. Egy-egy emberen múlik. A KPMG próbálja elõkészíteni, hogy pontosan mi az igény, ki mire képes, mik a lehetõségek. Milyen kézzelfogható sikereket tudtak a VÖP kapcsán elérni? Milyen fejlõdési potenciált lát a cég esetében a VÖP kapcsán? Bár látható, hogy a KPMG felelõsségvállalási stratégiája és az ahhoz kapcsolódó projektek nagyon sikeresek, a program még a növekedés elsõ szakaszában tart, a munkatársak még nem

32 használják ki az abban rejlõ lehetõségeket. A jövõ lehetõségei és kihívásai majd a program házon belüli népszerûsítése, a megvalósuló akciók és projektek mennyiség növelése lesz. KÖSZÖNJÜK!

33 Magyar Telekom Digitális Híd, Jövõ Menõ, hello holnap! Program Vállalat neve: Magyar Telekom Nyrt. Vállalat bemutatása: A Magyar Telekom Magyarország legnagyobb távközlési szolgáltatója, amely a telekommunikációs és infokommunikációs (ICT) szolgáltatások teljes skáláját nyújtja, beleértve a vezetékes és mobiltelefonos, az adatátviteli és nem hangalapú, valamint az informatikai és rendszerintegrációs szolgáltatásokat. Az 1991-ben (Matáv néven) alapított Magyar Telekomot 1993-ban privatizálták. A Magyar Telekomrészvények hazai és nemzetközi tõzsdei bevezetésére Budapesten és New Yorkban került sor 1997-ben. A Magyar Telekom többségi tulajdonosa (59,21%) a MagyarCom Holding GmbH, amely a Deutsche Telekom AG kizárólagos tulajdona. Program bemutatása: A vállalat önkéntes programja többféle területre terjed ki, szellemi és fizikai segítségnyújtásra egyaránt lehetõséget ad. A Digitális Híd célja hátrányos helyzetben lévõ kistelepülések támogatása informatikai képzéssel, a stratégiai partnerségi programok a kistelepülések fenntartható fejlõdését segítik pl. kerékpárutak rendbetételével, valamint évente megrendezésre kerülõ nagyszabású, több helyszínen zajló programhoz is lehet csatlakozni, melynek keretében intézmények felújításban, megszépítésében lehet részt venni. Program kezdete: 2004

34 Interjúalany/megvalósító bemutatása: Szomolányi Katalin A Magyar Telekom Vállalati fenntarthatósági osztályának vezetõje, melynek keretében a vállalat fenntarthatósági stratégiájának kidolgozásáért és koordinálásáért felel, beleértve a környezetvédelmi és társadalmi feladatokat. Az ETNO keretében az európai klímavédelmi projektet menedzselte a WWF-fel közösen. Itthon több mint négy évig szerkesztõmûsorvezetõje volt a Radiocafé 98.6 Holnapután földközpontú magazinjának, illetve alapító tagja a Vegyél Vissza! klímavédelmi programnak. Több civil kezdeményezés segítõje, így a Jövõ/Menõ program egyik kitalálója és szakmai támogatója, valamint az Energia Klub felügyelõbizottsági tagja. Mindezeken túl a Fenntarthatósági Nap egyik kitalálója, illetve a kezdetek óta szervezõje. Szabadidejében blogját a Fenntartható Fejlövés-t szerkeszti. Személyes élmény: A több mint 100 Digitális Híd rendezvény során számos látogató mindennapi problémája lett megoldva az internet segítségével, így került már sor kombájnalkatrész keresésére ami hosszas utazgatástól kímélte meg az illetõt, búzaárfolyam megtekintésére amivel a helyi termelõ kideríthette, hogy mi legyen a sorsa a betakarított terménynek, de a legkedvesebb élmény a bakonszegi nyugdíjasklub éves programjának közös megszervezése volt. Milyen megfontolásból kezdték el az Önkéntes Programokat? A Magyar Telekomon belül a munkatársak már 1999-tõl folyamatosan részt vettek játszóterek és madármegfigyelõ állomások építésében. Az elsõ nagyobb lélegzetvételû önkéntes programhoz az ihlet külföldrõl, egy másik telekommunikációs cég, a British Telecom saját programjából származik, ahol a vállalat dolgozói önkéntes alapon nyújtottak egyénre szabott ismeretterjesztést az internetrõl és informatikai tanácsadást A Magyar Telekom 2004-ben ezt az ötletet emelte át a magyar viszonyok közé és 2 pilot program sikere után döntött, úgy hogy a cég mûszaki területein dolgozó alkalmazottak bevonásával

35 programsorozatot indít el Digitális Híd néven. A képzések helyszínei, olyan 3000 fõnél kevesebb lakosú, elmaradott, hátrányos helyzetben lévõ kistelepülések, ahol a digitális írástudatlanság jelen van, és ez tovább súlyosbíthatja az ott élõk társadalmi helyzetét. A kitûzött cél az információs és kommunikációs technológia eredményeinek bemutatása volt, valamint annak bemutatása, hogy ez a tudás hogyan teheti könnyebbé mindennapi életüket. Ez a cél a több mint 170 sikeresen lezajlott program során sem változott, csak tovább bõvült kulturális elemekkel, ezzel is erõsítve a kapcsolattartást az érdeklõdõkkel. Az önkéntes program kialakításánál végig szempont volt, hogy az üzleti szempont ne írja felül a program társadalmi hatását, és az érdeklõdõk ezt ne direkt piacszerzésként értsék a Telekom részérõl, a késõbb lefolytatott kutatások visszaigazolták, hogy ez sikerült elérni. Összhangban van-e az önkéntes program a vállalat CSR stratégiájával? Ki dönt a VÖP irányairól? A Magyar Telekomnál nincs CSR stratégia, de a CSR-hoz kapcsolódó elemeket is tartalmazza a vállalat fenntarthatósági stratégiája. Jelenleg már a harmadik fenntarthatósági stratégia van érvényben, amely 2011-ben lépett életbe és 2015 végéig szabályozza a fenntarthatósági célkitûzéseink megvalósítását. hosszú távú A stratégia a célokhoz indikátorokat és mérõszámokat (KPI, key performance indicator) rendel, a vállalati önkéntes programok tekintetében a cél az, hogy a cégcsoporton belül 2015 végre minden második csapatépítés karitatív vagy szociális alapon valósuljon meg, és így az önkéntes munka elvi értéke éves szinten elérje az 50 milliós szintet. (2012-ben ez az összeg 22 millió forint volt, ld. 1. ábra)

36 1. ábra: Telekom fenntarthatósági infógrafika 2012 (részlet) Az önkéntes programok irányáról a megrendelõ szervezeti egység dönt, ez legtöbbször a képesítõ központ. Az önkéntes programok szervezésénél törekszenek a helyi adottságokhoz alkalmazkodni, ahol ez megoldható. Ezeken túl vannak szempontok, amiket minden programnak figyelembe kell vennie: kötõdjön az infokommunikációhoz, vegye figyelembe a régió értékesítési stratégiáját, valamint érvényesüljenek a stratégiában lefektetett fenntarthatósági szempontok. Használja-e a cég HR eszközként a dolgozói önkéntességet? (ideértve a dolgozók értékelésében (készségek, kompetenciák) játszott szerepét is. A cég képzési és kompetenciaközpontja HR eszközként is alkalmazza a dolgozói önkéntességet, ezt szolgálja többek között a korábban már bemutatott mérõszám, valamint az hogy az önkéntes munka be van építve a szervezetfejlesztésbe. Milyen eszközöket használnak a munkatársak motiválására? A munkatársak motiválására a hello holnap! pontok kerültek bevezetésre, minden munkavállaló pontot kap, ha vállalati fenntarthatósági eseményen vesz részt, például a Telekom által szponzorált Vivicittá városvédõ futáson, használja a cégen belül elérhetõ biciklikölcsönzõ rendszert, vagy önkéntes munkát végez. A hello holnap! pontok integrálva lettek a cég belsõ

37 webalapú HR felületére, így a munkavállalók a juttatásaik mellett a pontszámaikat is könnyen ellenõrizhetik. Az önkéntes programokba bevonódnak-e a vállalat érintettjei? (pl.: beszállítók, alvállalkozók) A Magyar Telekom beszállítóival és alvállalkozóival szoros kapcsolatot tart fent, a 12 legnagyobb beszállítót fenntarthatósági szempontból is értékeli, valamint díjazza azon beszállítóit, amelyek mûködésében kiemelkedõ szerepet játszik a fenntarthatóság. De mivel a cégcsoport jelenleg több mint 9000 fõt foglalkoztat, ezért külsõs személyek nem vesznek részt önkéntes programokon, mivel az túl nagy terhet róna a szervezetre. Részletezze a vállalat önkéntes programját, beleértve a személyenként a munkaidõbõl ráfordítható idõt, a vállalat által a programhoz biztosított büdzsét is. A vállalat önkéntes programja keretében a munkavállalók különbözõ helyeken a vállalaton belül és kívül -, különbözõ idõpontokban munkaidõn belül és kívül nyílik alkalmuk önkénteskedésre. Az alábbiakban röviden bemutatásra kerülnek a legfõbb vállalati önkéntes programok: Önkénteskedés a stratégiai partnerségi program keretében: A program hátrányos helyzetû kistérségek fenntartható fejlõdésének elõmozdítását tûzte ki célul; elsõ helyszíne Mezõcsát kistérség. Célunk egy mintaprojekt kialakítása, ami késõbb alkalmazható az ország más kistérségeiben is. A program keretében számos önkéntes program önkéntes program valósult meg; ezekben a munkatársak szervezetten és nagy számban vettek részt. A vállalati önkéntes programok egyik legfontosabb eleme a kistérségben futó kerékpárút rendbetétele, valamint a kerékpárutat kísérõ táblák kihelyezése volt. A program stratégiai partnere a Szívlapát Alapítvány volt.

38 Vállalaton belüli önkéntesség a T pontokban: A vállalaton belüli önkéntesség keretében az irodában dolgozó munkatársak az értékesítés szempontjából egyik legzsúfoltabb idõpontban, decemberben, önkéntes munkát végezhetnek a T-pontokban. Az önkéntes munka során az ügyfeleket segítik, akiktõl olyan közvetlen visszajelzéseket is kaphatnak, amelyek segíthetik õket a mindennapi munkájukban. Ezeken túl a vállalaton belüli önkéntesség célja a belsõ érzékenyítés és tudatformálás azon munkatársak körében, akik napi szinten nincsenek kapcsolatban az ügyfelekkel. Országos hello holnap! program: Évente egyszer egy nagyszabású program keretében a Magyar Telekom az ország több helyszínén (több budapesti kerület mellett, Pécsett, Sopronban, Székesfehérváron, Debrecenben, Szegeden) szervez önkéntes programokat mintegy 300 fõ részvételével. hello holnap! Kiegészített önkéntes felajánlások program: A program célja, hogy a munkatársak körében fejlessze a társadalmi felelõsségvállalás kultúráját, segítse az egyén és a civil szervezetek kapcsolatának fejlõdését, elõsegítse a Magyar Telekom támogatási céljainak tudatosítását, A program kötelezõ eleme a dolgozó munkaidõn kívül zajló önkéntes munkavégzése az általa támogatni kívánt szervezetnél. Az önkéntes munka lehet fizikai vagy szellemi felajánlás, azonban az önkéntes munkára vonatkozó igénynek dokumentáltan a támogatott féltõl kell érkeznie. Az önkéntes munkán felüli pénzügyi támogatás tekintetében két kategóriát hoztak létre. A dolgozó egyéni kezdeményezése ebben az esetben a vállalati támogatás összege maximum Ft. Munkatársi csoportok együttes kezdeményezése ebben az esetben a vállalati támogatás összege maximum forint.

39 Digitális Híd Kistelepüléseken programsorozat: A Magyar Telekom legrégebben futó vállalati önkéntes programsorozata. A program keretében a vállalat munkatársai hétvégéken olyan elmaradott, hátrányos helyzetben lévõ kistelepüléseken tartanak informatikai tanácsadást, ahol a digitális írástudatlanság jelen van. Az elmúlt 9 évben már több mint 180 vidéki helyszínen valósult meg ilyen képzés. Karitatív csapatépítések: A jelenleg érvényben levõ fenntarthatósági stratégia értelmében 2015 végére minden második csapatépítés a vállalaton belül karitatív csapatépítés lesz. Mindez azt jelenti, hogy a fenti önkéntes programokon túl minden második munkatárs munkaidõben évi 8 óra önkéntes munkát végez. Milyen kézzelfogható sikereket tudtak a VÖP kapcsán elérni? Milyen fejlõdési potenciált lát a cég esetében a VÖP kapcsán? Az önkéntes programok szervezésével a vállalat növelte a munkavállalói társadalmi érzékenységét, befogadókészségét, valamint olyan közösségek épültek a vállalaton belül, amelyek a mindennapi céges életben is hasznosan tudnak mûködni (pl. a Digitális Híd programon önkénteskedõ kollégák között). A céges önkéntes program egy élményterápiává tudott válni, ahol a részvevõk az elvégzett munka során tudnak szembesülni a cég és saját maguk társadalmi hasznosságával. A fenntarthatósági stratégiában megfogalmazott értékek életre tudtak kelni, például az idei Gyereksziget rendezvényen a résztvevõ gyerekek önkéntes munkában virágládákat készítettek egy közeli nyugdíjas otthon lakóinak. További látványos siker volt a december 5-én, az Önkéntesség Világnapján elsõ ízben megszervezett Adni jó! Sütiakció. Az eseményt 2012-ben újabb követte; a házi készítésû finomságok eladásából befolyt több mint forintos dolgozói adományt a Telekom

40 kiegészítette a karácsonyi képeslapküldõ alkalmazáshoz kapcsolt adományozás összegével, valamint további 5 millió forinttal, így az Adni jó! Sütiakció 2012-es kedvezményezettje összesen több mint 6 millió forint adományban részesült. A fejlõdési potenciált a fenntarthatósági stratégia 50%-os kitûzése is kiaknázza, ebben a tekintetben a legnagyobb kihívás az, hogy a felépített vállalati kultúra mögé egy struktúra is felépüljön, ami hatékonyan tudja kezelni a szerteágazó önkéntes lehetõségeket. Milyen a belsõ és külsõ kommunikációja a programnak? (Milyen eszközöket használnak a vállalati önkéntes programok kommunikálására?) A kommunikáció legnagyobb része a belsõ vállalati oldalon zajlik, ezen kívül a különbözõ programok felhívásai és beszámolói megjelennek a belsõ hírlevelekben, valamint a kollégák megoszthatják személyes élményeiket a Telekom belsõ, saját fejlesztésû közösségi oldalán a TESN-en is, a program kommunikációját a HR felület is szolgálja, ahol elérhetõek a hello holnap! pontszámok. A külsõ kommunikáció minden program esetében más, bizonyos nagyszabású eseményekrõl ún. eseményoldalakról lehet tájékozódni (pl. vagy facebook oldalról (pl. esetleg sajtóközlemény formájában. A Magyar Telekom által kiadott éves Fenntarthatósági Jelentés is tartalmazza a legfontosabb adatokat a cégnél zajló önkéntes programokról. Milyen tapasztalataik vannak a fogadó és közvetítõ szervezetek kapcsán? A Magyar Telekom az elmúlt évek során számos fogadó szervezettel került kapcsolatba. Ezek a szervezetek garantálják a program sikerét, ezért már a program megszervezésének kezdetétõl aktív közremûködést vár el tõlük a cég. A Digitális Híd programsorozat esetében csakis olyan településeken valósul meg a program, ahol fellelhetõ egy aktív közösségformáló szervezet

41 (legyen az nyugdíjasklub vagy mûvelõdési ház), ugyanis az õ közremûködésük nélkül az érintettek nem szereznek tudomást az eseményrõl. A Jövõ-Menõ program keretében fontos volt a megalapozottság, így a program egy olyan kistérségben került lebonyolításra, ahol a gödöllõi egyetem egyik mûhelye már több mint 10 éve végez kutatómunkát. De azok a kollegák is, akik terepen dolgoznak a Telekom 112 telephellyel rendelkezik az egész ország területén számos alkalommal betöltik a közvetítõ szerepét, hiszen helyismereti tudásuk jól kamatoztatható az önkéntes programokban. Van e valami, amit elmondana azon vállalatok vezetõinek, akik még nem mûködtetnek vállalati önkéntes programokat azért, hogy náluk is legyen? Milyen eszközökkel biztatná a még nem elkötelezett cégeket? Az önkéntes programoknak rendkívül nagy mobilizációs képességgel rendelkeznek, olyan programok, amelyek energiát termelnek, mind az egyén, mind a szervezet számára. Az önkéntes munka erõsíti a munkavállalók lojalitását, javítja a vállalat imidzsét, valamint nagy segítség lehet a toborzásnál, mivel a tanulmányait most befejezõ fiatal generáció a karriertervezésnél elõnyben részesíti a társadalmilag felelõs vállalatokat. Mennyire látják a befektetés megtérülését a dolgozók és az ügyfelek, fogyasztók körében? A Magyar Telekom fenntarthatósági stratégiájának része, hogy a fenntarthatóság az identitás részévé váljon, amelyet többek között az önkéntes munkán keresztül lehet elérni. A dolgozóknál egyértelmû a megtérülés, amit a növekvõ lojalitás és az a tény is alátámaszt, hogy egyre több esetben elvárásként támasztják a cég felé, ha probléma merül fel (pl. árvíz).

42 Milyen lehetõséget lát a pro bono, szakmai önkéntesség vállalaton belüli fejlesztésére? A vállalaton belül már régóta mûködik a szakmai önkéntesség; a korábban már bemutatott Digitális Híd program mellett az EGÁLNET program keretében kerül kiaknázásra a Magyar Telekomnál felhalmozott tudás és kompetencia. Az EGÁLNET program keretében a különbözõ hátrányos helyzetû csoportokkal foglalkozó szervezetek részére készítettek honlapot pro bono a Telekom munkatársai. A fenti két programon túl a vállalaton belül számos területen zajlik szakmai önkéntesség, bár sok esetben ez tudat alatti, a munkatársak nem tudják, hogy ez önkéntesség, például: szakmai elõadások megtartása, ismeretterjesztõ elõadások oktatási intézményekben, gyakorlati lehetõség biztosítása, szakdolgozó mentorálása. A cégnél fontos célkitûzés a jövõre, hogy készüljön el egy tudástérkép, amely láthatóvá teszi az alkalmas tudásbázisokat, ez további lendületet adhat a cégen beüli szakmai önkéntességnek. KÖSZÖNJÜK! Felhasznált irodalom: - Telekom fenntarthatósági infógrafika - Telekom fenntarthatósági jelentés, 2012

43 Morgan Stanley Önkéntes Hónap Vállalat neve: Morgan Stanley Magyarország Elemzõ kft. Vállalat bemutatása: A Morgan Stanley a nemzetközi pénzpiaci tanácsadás és végrehajtás terén világszerte elismert pénzintézeteként évtizedek óta nyújt kimagasló színvonalú szolgáltatásokat ügyfeleinek. A cég munkatársai negyvenhárom országban, több mint ezerkétszáz irodában segítik az ügyfeleket világszerte, köztük vállalatokat, kormányokat, intézményeket és magánszemélyeket. A Morgan Stanley Magyarországon Magyarországon a cég már 1993-tól kezdve, magyar partnerekkel együttmûködve részt vett tõkepiaci tranzakciókban, majd 2005-ben megnyitotta elsõ budapesti irodáját, a Matematikai Modellezõ Központot. A magyar fõvárosra jellemzõ kiváló pénzügyi és informatikai felsõoktatásnak, a helyi munkaerõ kimagasló teljesítményének, szakmai felkészültségének és nyelvtudásának köszönhetõ, hogy 2006-ban ügyviteli és technológiai szolgáltató központtá bõvült az iroda. A jelenleg több mint 900 fõvel mûködõ magyar leányvállalat fõ feladata az anyacég üzleti tevékenységének támogatása a pénzügy, informatika, matematikai modellezés, hitelkockázat- és piacelemzés és az értékpapír-kereskedés jogi dokumentációja területén.

44 A program bemutatása: A minden év júniusában megrendezett önkéntes hónap szinte tradícióvá nõtte ki magát a cégen belül, ezért annak folytatása a következõ években magától értetõdõ. Az önkéntes hónap során számos programot szerveznek a munkavállalók részére, hogy a környezõ, vagy akár az ország más pontjain mûködõ alapítványoknak, kórházaknak, óvodáknak és iskoláknak segíthessenek. A vállalat felsõ vezetése az önkéntes munkákban is aktívan közremûködik, de azzal is támogatják a programot, hogy lehetõséget biztosítanak arra, hogy kollégáik munkaidõn belül, napi munkájuk és feladataik mellett részt vehessenek a hónap eseményein. A management felõl érkezõ üzenet az önkéntes hónap idején és az év többi részében is, egyöntetû: idõnket, szaktudásunkat, munkánkat felajánlva önkéntes tevékenységgel is segítsük, támogassuk a minket befogadó közösségeket. Program kezdete: Interjúalany/megvalósító bemutatása: Vrancsik Judit Vice President a pénzügyi kontroller csoportban. Három éve a befektetési banki kontroller csapatot vezeti, emellett a budapesti Morgan Stanley iroda Jótékonysági Bizottságának vezetõje. Judit 2007 óta a vállalat dolgozója, korábban az Operációs divízióban töltött be manageri feladatot. Ezt megelõzõen pénzügyi elemzõként a GM és a Ford Motor, illetve a Procter&Gamble regionális irodáiban dolgozott Budapesten és rövid ideig Prágában. Közgazdasági tanulmányait a Pénzügyi és Számviteli Fõiskolán, a Miskolci Egyetem Gazdálkodási karán, illetve Hollandiában, Utrechtben végezte. Személyes élmény: Az egyik kedvenc példám az SOS Gyermekotthon Alapítvány gyerekei kapcsán fogalmazódott meg: ha jól tanulnak, nyelveket beszélnek olyan tudásra tesznek szert, ami azután a munkában is jól hasznosítható, ezáltal más életszínvonalat vagy más életformát tudnak elérni. Ennek volt

45 számos konkrét megnyilvánulása a gyerekek részérõl, hogy itt olyan élmények érik õket, ami lehet, hogy akár már másnap, vagy akár a következõ hónapokban, években is ösztönzõ erõt ad és bennük marad a pozitív hatása, amivel nagy változást érhetünk el. Ezeket az erõfeszítéséket és eredményeket belülrõl látni és megérteni nagyon értékes hozadéka ennek a munkának. Mióta van Önkéntes program a vállalatnál? A Morgan Stanley több mint 6 éve nyitotta meg budapesti irodáját, és szinte azonnal létrejött a Jótékonysági Bizottság (Charity Committee), azzal a céllal, hogy lehetõséget teremtsen a munkavállalóknak az önkéntes tevékenységekbe való bekapcsolódásra, ilyen irányú elkötelezõdésük növelésére. Ezen tevékenységek szervezése a munkacsoport egyik alapvetõ feladata. Milyen megfontolásból kezdték el az Önkéntes Programokat? A cég stratégiájában megfogalmazott egyik alapértékünk a közösségnek való segítségnyújtás, visszaadás azoknak, akik befogadtak bennünket (Giving back to the community). Ezt sokféle módon próbáljuk elérni, például adományozással és önkéntes munkával is, és e törekvéseinket a felsõvezetõktõl a junior munkatársakig minden szinten támogatják. Összhangban van-e az önkéntes program a Vállalat CSR stratégiájával? Ki dönt a VÖP irányairól? Ahogy említettük, a közösségnek való segítségnyújtás a cég egyik alapértéke. Budapesten annak érdekében, hogy tevékenységünk a helyi közösségnek érzékelhetõ eredményt hozzon, elõször a 9. kerülettel és intézményeivel kezdtük a kapcsolatépítést. Késõbb, amikor itt már kiépítettük az együttmûködést, ezt kiterjesztettük egész Budapestre. A budapesti iroda vezetõsége részt vesz a közösséggel kapcsolatos kezdeményezésekben, és emellett szorosan együttmûködünk a londoni

46 iroda közösségi ügyekkel foglalkozó csapatával annak érdekében, hogy biztosítsuk, megfelelünk a cég által globálisan meghatározott céloknak a jótékonykodás, segítségnyújtás terén. Számos különbözõ önkéntes programon dolgozunk, de a Morgan Stanley globálisan a gyermekek egészségével és oktatásával, nevelésével kapcsolatos témaköröknek fordít kiemelt figyelmet. Van-e önkéntes program stratégiája a vállalatnak? Annak érdekében, hogy bátorítsuk a munkavállalókat az önkéntességre, a londoni Morgan Stanley Nemzetközi Alapítvány (Morgan Stanley International Foundation, MSIF) munkavállalói önkéntességet ösztönzõ programján keresztül ismerjük el az ilyen tevékenységet. Ebben a programban azok az alapítványok, jótékony szervezetek kaphatnak adományt, akiknél az alkalmazottaink szabadidejükben önkéntes munkát végeznek. Az MSIF filantróp adományozási kritériumai között szerepel az is, hogy amikor nagyobb támogatást nyújt szervezeteknek, azok projekttervének része legyen az önkéntesség is. Ezzel ezeket a szervezeteket az anyagi támogatás mellett önkéntes munkával is segítjük. Ilyen támogatást kaptak magyarországi alapítványok is, például az SOS Gyermekfalvak vagy a Gyermekétkeztetési Alapítvány. Az önkéntes tevékenység lehet sporttevékenységek során, gyermeknapon történõ segítés, vagy akár pro bono támogatás nyújtása is. Használja-e a cég HR eszközként a dolgozói önkéntességet? (Ideértve a dolgozók értékelésésben (készségek, kompetenciák) játszott szerepét is.) Azt látjuk, hogy az önkéntes programok erõsítik a dolgozói motivációt. Sokan értékelik, hogy részt vehetnek a cég által szervezett és támogatott programokon, és ezek az események nagyon jó csapatépítési lehetõséget is nyújtanak. Mindezeket figyelembe véve az önkéntes tevékenység elsõdleges funkciója, hogy visszaadjunk a környezetünkben élõ közösségeknek: a HR szempont egy pozitív mellékhatás. Milyen eszközöket használnak a munkatársak motiválására?

47 Úgy látjuk, hogy a nagyobb, ismertebb önkéntes projektek és jótékonysági programok befolyásolják a jelentkezõk rólunk kialakított képét, és ösztönzi õket az, hogy ezek a lehetõségek rendelkezésükre állnak. Milyen erõforrások álltak és állnak most rendelkezésre, ki hogyan és miért döntött ezek rendelkezésre bocsájtása tekintetében? Számos módja van, hogy a munkavállalók elkötelezettebbé váljanak a közösséggel kapcsolatos munkánkban. Egyfelõl van az éves Globális Önkéntes Hónap, mely során bíztatjuk a munkavállalókat, hogy ajánljanak fel az idejükbõl azoknak a közösségeknek, melyekben élnek és dolgoznak. Ezen felül az önkéntes tevékenység vállalását egész évben támogatjuk. A Bizottság folyamatosan dolgozik azon, hogy újabb önkéntes munkalehetõségeket biztosítson a dolgozóknak, és miközben a cég által támogatott önkéntes projektek a munkavállalók elkötelezõdésének jelentõs részét képezik, arra is igyekszünk ösztönözni õket, hogy saját maguk is találjanak olyan lehetõségeket, ahol idejüket és szakértelmüket egy jó cél érdekében ajánlhatják fel. Az elmúlt 6-7 évben nagyon sokat fejlõdtünk ebben a tekintetben: így ma már kevésbé van szükség arra, hogy külön ösztönözzük a kollégákat a részvételre, most már inkább õk jönnek ötletekkel, javaslatokkal, kérésekkel, hogy hova összpontosítsuk az erõforrásainkat. Milyen eszközöket használnak a munkatársak motiválására? Az önkéntes programok egy része, például a Globális Önkéntes Hónap java része, munkaidõben történik. Vállalatunk ezzel is támogatja a rászoruló egyéneket és közösségeket. Természetesen az önkéntesek saját szabadidejükbõl is sokat áldoznak a programokon való részvételre, szervezésre.

48 Milyen erõforrások álltak és állnak most rendelkezésre, ki hogyan és miért döntött ezek rendelkezésre bocsájtása tekintetében? Az önkéntes programok általában a Morgan Stanley alkalmazottakra fókuszálnak, mivel az õ direkt bevonásuk a cél. Az önkéntes programokba bevonódnak-e vállalat érintettjei? (pl.: beszállítók, alvállalkozók) Önkéntes programjainkban igyekszünk hosszú távú kapcsolatokat kialakítani, igyekszünk a cég globális filantróp stratégiájába illeszthetõ tevékenységeket végezni Budapesten, mint például gyerekekkel, fiatalokkal dolgozni, de természetesen nem korlátozzuk az önkéntes munkát ezekre a területekre. Az önkénteseink által végzett feladatok sokrétûek, örülünk, ha dolgozóink sokszínû tudását is hasznosítani tudjuk: weboldalak fordítása, informatikai rendszerek javítása, nyelvi és más tantárgyi oktatás és korrepetálás, mentorálás, vagy például a mindennapi élethez szükséges pénzügyi ismeretek oktatása, de emellett természetesen fizikai munkát igénylõ feladatok pl. festés, kertrendezés is szerepel a listán. A cég a munkavállalók munkaidõben és munkaidõn kívül végzett önkéntes munkáját is támogatja. Többféle programot kínálunk, hogy mindenki a neki megfelelõt, a munkarendjébe legjobban illeszkedõt választhassa. Részletezze a vállalat önkéntes programját, beleértve a személyenként a munkaidõbõl ráfordítható idõt, a vállalat által a programhoz biztosított büdzsét is. A Morgan Stanley dolgozói évrõl-évre egyre elkötelezettebbek, erõs kötelék alakul ki a különbözõ szervezetekkel az önkéntes munkán keresztül ez egy jelentõségteljes módja azon közösségek segítésének, melyekben dolgoznak. A munkavállalók gyakran saját kapcsolatokat alakítanak ki alapítványokkal, és megszervezik, hogyan vonják be a saját önkéntes törekvéseikbe a kollégákat is. Mára van egy csapat, amely elkezdte szervezni ezeket a programokat 6 évvel ezelõtt, akik sokat tanultak a külföldi kollégáktól arról, hogy miképp érdemes elkezdeni és ez a csapat folyamatosan bõvül. Új munkatársak jönnek, új lehetõségeket hoznak és szép lassan szervezõkké

49 és koordinátorrá vállnak, átvesznek sok feladatot és nem csak egyszerû résztvevõként tevékenykednek. Folyamatosan erõsödik a bekapcsolódás szintje? Igen. Ez évrõl-évre eszkalálódik, egyre jobban bõvül a bekapcsolódok köre és a munkatársak keresik ezeket a lehetõségeket. Ha valahol látnak egy lehetõséget, akkor megpróbálják szélesíteni a szervezetek körét, melyekkel együtt dolgoznak. A cég mennyire határozza meg, hogy melyek azok a fõ területek ahova ezek a programok be kell, hogy illeszkedjenek? Ahogy fentebb már említettük, a Morgan Stanley filantróp tevékenységében a gyermekek, az egészségügy és az oktatás van a fókuszban. Az adománygyûjtéssel felajánlott anyagi támogatással párhuzamosan többféle önkéntes tevékenységgel is igyekszünk segíteni a támogatott partnerszervezeteket. Milyen kézzelfogható sikereket tudtak a VÖP kapcsán elérni? Milyen fejlõdési potenciált lát a cég esetében a VÖP kapcsán? Ez nagyban függ a szervezetektõl, melyekkel együttmûködünk. A Morgan Stanley sokszínû és tehetséges munkaerõvel rendelkezik, sok különféle készséggel, képességgel, így igyekszünk ezeket a képességeket az adott alapítvány, szervezet problémájának, feladatának megoldásához rendelni, hogy az anyagi támogatás mellett így a cég szakértelmét is felhasználhassuk. Egy jó példa erre a Romaster Program, melyben a munkatársaink két tehetséges, rászoruló roma diákot mentorálnak, szakmai tantárgyakban, nyelvtanulásban és gyakorlati szakmai tapasztalatokkal segítünk nekik. Ez a támogatás több éven keresztül folyik. A fordítói segítségen keresztül is alakulnak a hosszú távú kapcsolatok. A munkatársak például a nyelvtudásukkal segítettek egy alapítványnak a honlapját többnyelvûvé tenni. Ez nagyon hasznosnak bizonyult az alapítvány számára az adománygyûjtési tevékenységében és önkéntesek toborzásánál.

50 Milyen a belsõ és külsõ kommunikációja a programnak? (milyen eszközöket használnak a vállalati önkéntes programok kommunikálására? A belsõ kommunikációt azzal kezdjük, hogy a lehetõségeket eljuttatjuk a dolgozókhoz az intranet rendszer és ek segítségével. Van dedikált regionális és magyarországi honlapunk is, melyen közzétesszük a beszámolókat, felhívásokat, fotókat. Globális vállalat lévén lehetõségünk van bemutatni a kollégáink által a világ más országaiban, mint pl. Mexikóban, Szingapúrban vagy Londonban végzett jó gyakorlatokat is. Külsõ kommunikációban számunkra a legfontosabb, hogy jó példát mutathassunk itthon. A legkisebb cég, csapat vagy akár egy-egy család, magánszemély is szánhat pár órát az életébõl arra, hogy másoknak segítsen, és törekszünk is arra, hogy bemutassuk, nagyon sokféle lehetõség van erre. Milyen anyagok, riportok állnak rendelkezésre a VÖP-rõl? Igyekszünk dolgozóinkat tájékoztatni az önkéntesség területén végzett erõfeszítéseinkrõl, részletes számadatokkal ellátott beszámolókkal látjuk el õket, például az önkéntes hónap folyamán intraneten és ben is tájékoztatást kapnak hétrõl hétre. Ezekben a hírlevelekben részletezzük a dolgozói önkéntes munkaórák alakulását, az elérhetõ önkéntes programokat, a részt vevõ alapítványokat, helyszíneket. Próbáljuk beszámolóinkat színesíteni fotókkal és a világ különbözõ pontjairól érkezõ önkéntes beszámolókkal. Milyen tapasztalataik vannak a fogadó és közvetítõ szervezetek kapcsán? Azt látjuk, hogy szívesen fogadják az önkénteseinket, nagyon sok helyen ez állandó kapcsolattá alakul, így az önkéntes hónapon kívül is visszatérünk. A kapcsolat folyamatos tanulási lehetõséget biztosít mindkét fél számára. A megfelelõ alapokra helyezett együttmûködés nagyon fontos. Az, hogy ismerjük az adott alapítványt, sokat segít abban, hogy ezeket az önkéntes munkákat minél jobban tudjuk szervezni, mert mi ismerjük a saját képességeinket, és azt, hogy a dolgozók mit tudnak elvégezni.

51 Van bármilyen kritérium rendszer arra vonatkozóan, hogy ki léphet be a Morgan Stanley támogatottai köreibe? (pl. minimum költségvetés, alkalmazottak minimális száma) A fent említett alapelveken túl az számít, hogy megbízható és jól mûködõ legyen a szervezet. Van, hogy dolgozói ajánlásra egy szervezetet támogatunk, ilyenkor van egy háttérellenõrzésünk, hogy bizonyítható legyen, hogy az adott cél érdekében tevékenykednek. Van rá példa, hogy egy dolgozónk, vagy maga a Bizottság ellenõrzi ezt, és utánajár a szervezetnek. Az önkéntes tevékenységnél az is fontos, hogy a dolgozók épsége ne legyen veszélyeztetve, tehát a szigorú egészségügyi és biztonsági elõírásoknak megfeleljünk. Csak olyan munkákat vállalunk el, amiben tudjuk, hogy nincsenek ilyen kockázatok. A programot megelõzheti egy látogatás, mely eredményeit elemezve elõfordulhat, hogy nemet mondunk egy kockázatos kezdeményezésre. Ebben a cégvezetés is dönthet, illetve a munkabiztonságot és védelmet felügyelõ csapat véleménye is fontos, amennyiben kétség merül fel, akkor komolyan megvizsgáljuk a megvalósíthatóságot. Vett-e igénybe a cég bármikor közvetítõt? Régen még elõfordult, de most már igyekszünk magunk felkutatni a lehetõségeket. A munkánk elején, amikor még nem ismertük a lehetõségeket, és még nem volt benne gyakorlatunk, kértünk külsõ segítséget a programok elõkészítésében és lebonyolításában, de az eltelt pár év tapasztalata azt mutatja, hogy amennyi kapacitásra szükség van, annyit a saját önkénteseinkkel és a Bizottság révén elõ tudunk teremteni. Inkább hosszú távú kapcsolatokat építünk az alapítványokkal, mely révén kialakul a szükséges személyes kötõdés, mely sokszor a kiszámítható elõkészítés alapja. Van e valami, amit elmondana azon vállalatok vezetõinek, akik még nem mûködtetnek vállalati önkéntes programokat azért, hogy náluk is legyen? Milyen eszközökkel biztatná a még nem elkötelezett cégeket? Ez a közösségnek való visszaadás által nyert jó érzés, hogy van rá lehetõségünk és tudunk is segíteni. A Morgan Stanleyben sok tehetséges ember dolgozik együtt, csapatban még nagyobb

52 hatást tudunk kifejteni, mint egyénileg, ez egy jó ösztönzõ erõ arra, hogy együtt cselekedjünk. A befektetett munka megtérülése a dolgozói motiváció. A programoknak csapatformáló ereje van, az együtt elvégzett munka, a közös sikerélmény pozitív hatását sokszor látjuk. Az is komoly motiváció, hogy együtt csinálunk valami olyat, amit egyébként a hétköznapi munkánk során nem tapasztalhatunk meg. A csapat formálásban is van szerepe az önkéntességnek, a résztvevõk gyakorolhatják a feladatok felosztását. A csapatépítésben is sokat segít, hogy jobban megismerik egymást munkán kívül is a kollégák. KÖSZÖNJÜK!

53 Prezi Boost Vállalat neve: Prezi.com Vállalat bemutatása A Prezi olyan prezentációs szoftver, mely a hagyományos diavetítés helyett egyetlen virtuálisan bejárható és zoomolható felületet kínál. A látványos dinamikájú prezentációk segítik az ötletek és összefüggések megragadását és közös továbbgondolását. Ma már a 30 millió fõt is meghaladja azok száma, akik Prezit használnak a világ több mint 190 országában desktop vagy webes verzióban, illetve ipad vagy iphone eszközökrõl. A vállalatot 2008-ban alapította Somlai Fischer Szabolcs, Halácsy Péter és Árvai Péter Budapesten és van irodájuk San Francisco-ban is. A program bemutatása: A Prezi 2008-as alakulása óta évente egyszer szervez munkatársainak önkéntes programokat, évrõl évre egyre nagyobb résztvevõi létszámmal. Az önkéntes programot általában minden év elején szervezik úgy, hogy akkor mind a San Fransiscoban, mind a Budapesten dolgozó munkatársak részt vesznek a kétnapos önkéntes programon. A Prezi számára fontos, hogy olyan szervezeteket, civil kezdeményezéseket támogassanak önkéntes tevékenységükkel, amelyek a segítségük által új lendületet kapnak mindennapi munkájukhoz. Program kezdete: 2008.

54 Interjúalany/megvalósító bemutatása: Pécsi Juli több éves HR és PR területén eltöltött multinacionális tapasztalattal a háta mögött csatlakozott a Prezi 2008-ban induló csapatához. Azóta többek között a vállalat külsõ és belsõ társadalmi életének és kapcsolatainak szervezéséért felelõs. Személyes élmény: Az idei program elsõ estéjén derült ki, hogy a két raklapnyi samott téglát, amibõl tömegkályhát terveztünk építeni, rossz helyre szállították, a konténer helyett az utcára, 15 házzal odébb rakták le. Már besötétedett, egy busznyi ember már visszaindult, de végül sikerült összetrombitálni annyi embert, hogy egy élõláncot alkossunk a kerítéstõl a konténerig, ami nagyon jól nézett ki, és ripsz-ropsz átraktuk a 2 raklapnyi téglát. Milyen megfontolásból kezdték el az Önkéntes Programokat? 2008 decemberében, a Prezi indulásának évében úgy döntöttünk, hogy a céges karácsonyi csapatépítésre szánt idõnket és pénzünket arra szánjuk, hogy szebbé varázsoljuk egy rászoruló család ünnepét. A segítségre szoruló családot a IX. kerületi Gyermekjóléti Szolgálat segítségével találtuk meg. Nagyon sokat tanultunk az elsõ program alatt arról, hogy mennyire nagyon fontos az együttmûködés, hiszen két teljesen különbözõ világ ért össze, mivel nem volt közvetítõ. Amikor elõször megérkeztünk a kiválasztott családhoz az összes, a felújításhoz szükséges eszközzel felszerelve, akkor a család közölte, hogy õk mégsem szeretnék ezt, mivel a felújítás alatt nem tudnak az ismerõsök által felajánlott helyre átköltözni. Ennek köszönhetõen az utolsó pillanatban kellett szereznünk egy hotelt, ahova átküldhetjük õket. Ekkor pedig kiderült, hogy ez a család még soha nem járt ilyen helyen, ezért a hotelban mindenkivel beszélni kellett, hogy segítse õket. Ezen kívül azt gondoltuk, hogy az egész házat meg fogjuk csinálni, de másfél nap után igazából annak örültünk, hogy nem tettünk helyrehozhatatlan kárt. Ettõl függetlenül jó lett az eredmény, csak a hálószobát újítottuk fel, de azt nagyon szépen. Rájöttünk arra, hogy kinek,

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Érkezett adományok áttekintés... 2 Könyvvizsgálat adomány... 2 Adhat Vonal támogatása...

Részletesebben

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Érkezett adományok áttekintés... 2 Könyvvizsgálat adomány... 2 Adhat Vonal támogatása...

Részletesebben

Magyar Public Relations Szövetség Employer Branding Award 2015 pályázat

Magyar Public Relations Szövetség Employer Branding Award 2015 pályázat Magyar Public Relations Szövetség Employer Branding Award 2015 pályázat Példaértékű Employer Branding gyakorlatok a Budapest Banknál 2016. január 22. Pályázott kategória: Nagyvállalat Név: Budapest Bank

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2015. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Érkezett adományok áttekintés... 2 Könyvvizsgálat adomány... 2 Adhat Vonal támogatása...

Részletesebben

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC Martin János Szakképző Iskola A Martin János Szakképző Iskola felvállalta a sajátos nevelési igényű fiatalok speciális képzését és számtalan új ötlettel, differenciált

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata Csenger Város Önkormányzatt Pollgármestterii Hiivattalla Csenger Város Önkormányzat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program, keretén belül, A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

Részletesebben

Vállalati felelősségvállalás TÜV Rheinland InterCert Kft.

Vállalati felelősségvállalás TÜV Rheinland InterCert Kft. Vállalati felelősségvállalás TÜV Rheinland InterCert Kft. Küldetés Víziónk Elkötelezettek vagyunk egy olyan jövő iránt, melyben az emberiség és a környezet érdekei hosszú távon is egyaránt érvényesülnek.

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Danks Emese

Danks Emese Danks Emese +3630-4996358 danksmse@gmail.com Szakmai tapasztalat 2013 november UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgató A világ legnagyobb, gyermekekkel foglalkozó humanitárius szervezetének

Részletesebben

Magyar Public Relations Szövetség CSR Best Practice 2015 pályázat

Magyar Public Relations Szövetség CSR Best Practice 2015 pályázat Magyar Public Relations Szövetség CSR Best Practice 2015 pályázat A helyi közösségek támogatása a Budapest Banknál 2015. július 29. A pályázott kategória: Magyar nagyvállalat Pályázati anyag címe: A helyi

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalás. Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot?

Társadalmi felelősségvállalás. Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot? Társadalmi felelősségvállalás Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot? Mi a társadalmi szerepvállalás? ALAPGONDOLAT Nem elég kiemelkedő gazdasági teljesítményt nyújtani, meg kell találnunk

Részletesebben

ADOMÁNYOZÁS CÉGES SZEMMEL AVAGY KIVEL? MIKOR? MIÉRT? HOGYAN? Budapest, 2014. március 20.

ADOMÁNYOZÁS CÉGES SZEMMEL AVAGY KIVEL? MIKOR? MIÉRT? HOGYAN? Budapest, 2014. március 20. ADOMÁNYOZÁS CÉGES SZEMMEL AVAGY KIVEL? MIKOR? MIÉRT? HOGYAN? Budapest, 2014. március 20. Vállalatokkal szembeni percepciók 2 OK, de túl kell élni 3 TARTALOM 1. Percepciók 2. Túlélés 3. Keretek, amik között

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi

Részletesebben

NIOK Alapítvány a civil partner

NIOK Alapítvány a civil partner NIOK Alapítvány a civil partner Tudás, tapasztalat, infrastruktúra, szolgáltatások Egyre több vállalat fordít figyelmet a társadalmi felelősségvállalásra (CSR) és azon belül is a jótékonyságra, az adományozásra,

Részletesebben

A Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség évi munkaterve

A Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség évi munkaterve A Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség 2009. évi munkaterve Az alábbiakban foglaljuk össze az elnökség 2009. január 9-10-i ülésén megfogalmazott javaslatokat a Szövetség 2009 évi programjához,

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Céges farsang - re-krea stílusban

Céges farsang - re-krea stílusban Céges farsang - re-krea stílusban Humusz Szövetség A Humusz Szövetség mint országos civil szervezet célja, hogy Magyarországon a fenntartható, a természeti erőforrásokkal takarékosan bánó fogyasztás és

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA Ügyiratszám: szoc-8266-1/2016. Ügyintéző: Dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez - "Gyermekeinkért 16" Alapítvány által benyújtani kívánt a "Társadalmi szerepvállalás erősítése a

Részletesebben

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája 3060 Pásztó, Nagymező út 36. 1 124/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Részletesebben

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok Ref # 1 Kapacitásépítő támogatási program az 5 950 000 USD 212 088 USD fő / önkormányzat ok Az 5.000 USD támogatással indított Kapacitásépítő támogatási program célja a demokrácia és civil társadalom eszményeinek

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 Alapvető célok: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött a Rábaközi Tájtermék Klaszter tagjai között (a továbbiakban Tagok) az alábbi feltételekkel: Az együttműködési megállapodás megkötésének célja, hogy a klaszter

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 10. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 10. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 10. sz. napirendi pontja Javaslat együttműködési megállapodás elfogadására a Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezetével

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program Időtartam: 2007-2013 Célja: Fiatalok tapasztalati tanulása nem-formális tanulási közegben a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítése

Részletesebben

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Desztinációs Menedzsment Nemzetközi Konferencia Budapest, 2007. Február 7-9. Desztinációs Menedzsment Koncepció és Magyarország esete Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Koncepció Desztinációs

Részletesebben

Kormányzati CSR Prioritások és Cselekvési Terv Magyarországon Amit mérünk javulni fog MAF Konferencia, október 02.

Kormányzati CSR Prioritások és Cselekvési Terv Magyarországon Amit mérünk javulni fog MAF Konferencia, október 02. Kormányzati CSR Prioritások és Cselekvési Terv Magyarországon Amit mérünk javulni fog MAF Konferencia, 2014. október 02. Tölgyes Gabriella Vezető főtanácsos, CSR koordinátor Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára Pályázati Hírlevél RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. 2015. június Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára 2015. június 9-én megjelent két új GINOP pályázat KKV-k kapacitásbővítésének

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Pro Bono platform és hatásmérés Lévai Gábor Civil Support Nonprofit Kft.

Pro Bono platform és hatásmérés Lévai Gábor Civil Support Nonprofit Kft. Pro Bono platform és hatásmérés Lévai Gábor Civil Support Nonprofit Kft. Társadalmi hatás logikája Models of Impact by Verynice.co - Termék www.modelsofimpact.co Models of Impact by Verynice.co - Szolgáltatás

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI EREDMÉNYEINK 2013

FENNTARTHATÓSÁGI EREDMÉNYEINK 2013 FENNTARTHATÓSÁGI EREDMÉNYEINK 2013 XV. FENNTARTHATÓSÁGI KEREKASZTAL -BESZÉLGETÉS SZOMOLÁNYI KATALIN BUDAPEST, 2014. SZEPTEMBER 3. MAGYAR TELEKOM ÜGYFÉLSZÁMAI ~ ~ Energia 175 000 TV 900 000 ~ Internet 850

Részletesebben

BESZÁMOLÓ TEVÉKENYSÉGRŐL 2012. ÉV

BESZÁMOLÓ TEVÉKENYSÉGRŐL 2012. ÉV BESZÁMOLÓ TEVÉKENYSÉGRŐL 2012. ÉV VitaFutura az életért, a jövőért Közhasznú Alapítvány 1139 Budapest, Teve u. 9/c 3/15. Budapest, 2013. április 24. képviselő www.vitafutura.hu * info@vitafutura.hu * Tel.:

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS

ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS Neumayer Éva http://www.ofi.hu/sh45 A Zöld Óvoda céljai Fenntarthatóságra nevelés Környezettudatos szemlélet kialakítása Egészséges életmód Természettel való kapcsolat

Részletesebben

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon Veszprém, 2011. szeptember 30. Tóth Laura Vállalkozásfejlesztési munkatárs NESsT ltoth@nesst.org 1 A NESsT küldetése és tevékenységei A NESsT a feltörekvő

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

Bevezető kérdés. Mitől felelős egy vállalat, egy vállalkozás? Mi jut eszükbe, ha meghallják a felelős vállalat kifejezést? 2013.09.23.

Bevezető kérdés. Mitől felelős egy vállalat, egy vállalkozás? Mi jut eszükbe, ha meghallják a felelős vállalat kifejezést? 2013.09.23. Mitől felelős egy vállalat, egy vállalkozás? dr. Győri Zsuzsanna KÖVET Egyesület 2013. szeptember 19. Bevezető kérdés Mi jut eszükbe, ha meghallják a felelős vállalat kifejezést? 1 Felelősség a közjóért

Részletesebben

North Hungarian Automotive Cluster

North Hungarian Automotive Cluster North Hungarian Automotive Cluster Alapítók Miskolci Egyetem Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Pannon Autóipari Klaszter 2 Az ImKKK

Részletesebben

Tájékoztató. a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről

Tájékoztató. a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről Ikt. szám: 49-28/2015/222 Ügyintéző: Macz Orsolya Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Helyben Tájékoztató a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről

Részletesebben

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével.

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével. HONLAP tartalom Előzmények: Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

Esélyegyenlőség támogatása, diszkriminációmentesség segítése vállalaton belül és kívül

Esélyegyenlőség támogatása, diszkriminációmentesség segítése vállalaton belül és kívül Esélyegyenlőség támogatása, diszkriminációmentesség segítése vállalaton belül és kívül Delfin Díj 2013 mit tesz a Fogyatékosügyi Kommunikációs Intézet az esélyegyenlőség érdekében? A Fogyatékosügyi Kommunikációs

Részletesebben

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. A Balatoni Integrációs Kft. fő feladatai a régió jövőjét szolgáló fejlesztési dokumentumok elkészítése, megvalósulásukat segítő projektfejlesztési,

Részletesebben

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV A Sefta-Ker Kft. felismerve a fenntartható fejlődés jelentőségét, egyúttal mélyítve munkatársainak e szemlélet iránti elkötelezettségét megalkotja fenntarthatósági

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi vállalkozások fejlesztése,

Részletesebben

KÖNYVVIZSGÁLAT Fontos Önnek cége piaci megítélése? A valóság a számokban rejlik!

KÖNYVVIZSGÁLAT Fontos Önnek cége piaci megítélése? A valóság a számokban rejlik! The Leader for Exceptional Client Service KÖNYVVIZSGÁLAT Fontos Önnek cége piaci megítélése? A valóság a számokban rejlik! A BDO világszerte... A BDO a világ ötödik legnagyobb könyvelő, könyvvizsgáló,

Részletesebben

Szomolányi Katalin. Csoport Környezetvédelmi Koordinációs Osztály. VII. Környezetvédelmi kerekasztal-beszélgetés Budapest, 2004. március 30.

Szomolányi Katalin. Csoport Környezetvédelmi Koordinációs Osztály. VII. Környezetvédelmi kerekasztal-beszélgetés Budapest, 2004. március 30. Szomolányi Katalin Csoport Környezetvédelmi Koordinációs Osztály Tartalom Csoport Működés Környezetvédelmi Stratégiai eredmények Csoport Környezetvédelmi Politika Csoport Környezetvédelmi Stratégia Csoport

Részletesebben

Impact fókusz hogyan változik valójában az érintettek élete a hétköznapokban? Theory of change

Impact fókusz hogyan változik valójában az érintettek élete a hétköznapokban? Theory of change Impact fókusz hogyan változik valójában az érintettek élete a hétköznapokban? Theory of change Civil Support Nonprofit Kft. Társadalmi vállalkozásként civilek, társadalmi vállalkozások hatásnövelésén dolgozunk

Részletesebben

Vidék Minősége közösségi és turisztikai kártya kialakítása

Vidék Minősége közösségi és turisztikai kártya kialakítása Vidék Minősége közösségi és turisztikai kártya kialakítása Több, mint turizmus I Mehr, als Tourismus nemzetközi tanácskozás I Internationale Konferenz 2015. február 12. Hegykő, Tornácos Panzió Kártyarendszerek

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

VI. Magyar Privátbankári Konferencia 2015. július 9.

VI. Magyar Privátbankári Konferencia 2015. július 9. VI. Magyar Privátbankári Konferencia 2015. július 9. A Blochamps Capital Kft. megalakulása óta igyekszik kiemelkedő szakértelmével és hozzáértésével támogatni, működésében segíteni a magyar privátbanki

Részletesebben

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön 2 Tartalomjegyzék 1) Forrásbevonás stratégia megvalósításához 2) Piaci megjelenés támogatása (GOP 3.3.3) 3) Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás

Részletesebben

Fehérvári Civil Központ Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.

Fehérvári Civil Központ Székesfehérvár, Rákóczi u. 25. 2012-2014 Fehérvári Civil Központ Székesfehérvár, Rákóczi u. 25. -Iroda - Tanácsadó tér - Térítésmentesen használható számítógépes állomások - Heti 40 órában nyitva tartó szolgáltató iroda Információs

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4.

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4. OTP Consulting Romania OTP Bank Romania Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, 2008. április 4. A Nemzeti Stratégiai Referencia Kerethez kapcsolódó Operatív Programok Humánerőforrás-fejlesztési Operatív

Részletesebben

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez.

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. 2 l Schindler Útmutató Kötelezettségvállalásunk Kedves Kollégák,

Részletesebben

Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen. 2013. június

Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen. 2013. június Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen 2013. június Üzletágaink, tevékenységünk www.job.hu www.rehabjob.hu www.tele-scope.hu www.brandjob.hu

Részletesebben

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24.

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24. Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP-1.4.2-16 kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, 2016. június 24. Előterjesztő: Társulás Elnöke Előkészítő: Munkaszervezet Hatósági

Részletesebben

JVSZ CSR szakszeminárium, 2009.05.21.

JVSZ CSR szakszeminárium, 2009.05.21. CSR az érdekképviseleti szervezeteknél Fertetics Mandy ügyvezető, vezető tanácsadó Urbán Katalin ügyvezető, vezető tanácsadó Alternate Kft. Mai program Délelőtt: Alternate Kft. bemutatása Mi fán terem

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József Tervezet Magyar Elektrotechnikai Egyesület Program 2013-2016 Béres József Budapest, 2013. március 8. 2. oldal Bevezetés A MEE Alapszabályának 11 11.4. Jelölés pontjának értelmében a Jelölő Bizottság által

Részletesebben

2. Sikeres CSR kommunikáció. 3. Hogyan? 4. Alap 1. 6. Alap 2. 5. Alap 1 2014.02.17. Jót, s jól - CSR kommunikáció hitelesen. Sikeres CSR kommunikáció:

2. Sikeres CSR kommunikáció. 3. Hogyan? 4. Alap 1. 6. Alap 2. 5. Alap 1 2014.02.17. Jót, s jól - CSR kommunikáció hitelesen. Sikeres CSR kommunikáció: 2. Sikeres CSR kommunikáció Jót, s jól - CSR kommunikáció hitelesen 2014. 02. 15. Sikeres CSR kommunikáció: megfelelő üzenet megfelelő mennyiségű információ megfelelő eszköz (mindig a média???) 3. Hogyan?

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Szigetiné Mészáros Zsuzsanna

Szentes Város Polgármesterétől Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Szigetiné Mészáros Zsuzsanna Szentes Város Polgármesterétől Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Szigetiné Mészáros Zsuzsanna Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének Székhelyén Tárgy: Dél-Alföldi Turisztikai Klaszterbe

Részletesebben

kapcsolatok erősítése Vácott

kapcsolatok erősítése Vácott Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Vácott ÁROP 1.A.6 2013 2013 0017 0017 A pályázati konstrukció A Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése elnevezésű pályázat célja a közigazgatási

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

Sajtóközlemény. FŐGÁZ Kártyával a 6%-kal olcsóbb gázért! Hat százalék kedvezményt ad a FŐGÁZ fogyasztóinak a Budapest Bankkal közös FŐGÁZ Kártya!

Sajtóközlemény. FŐGÁZ Kártyával a 6%-kal olcsóbb gázért! Hat százalék kedvezményt ad a FŐGÁZ fogyasztóinak a Budapest Bankkal közös FŐGÁZ Kártya! Sajtóközlemény FŐGÁZ Kártyával a 6%-kal olcsóbb gázért! Hat százalék kedvezményt ad a FŐGÁZ fogyasztóinak a Budapest Bankkal közös FŐGÁZ Kártya! Budapest, 2009. június 10. A legnagyobb fővárosi gázszolgáltató

Részletesebben

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület A szervezet célja A Dél-Zalai civil szektor tevékenységének, érdekvédelmének, forrásteremtésének és környezetvédelmi,- karitatív akcióinak koordinálása. Térségfejlesztési

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28.

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28. Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram Bernáth

Részletesebben

The Leader for Exceptional Client Service SZERVEZETFEJLESZTÉS. Less Myths more Practice

The Leader for Exceptional Client Service SZERVEZETFEJLESZTÉS. Less Myths more Practice The Leader for Exceptional Client Service SZERVEZETFEJLESZTÉS Less Myths more Practice A BDO VILÁGSZERTE A BDO a világ ötödik legnagyobb könyvelő, könyvvizsgáló, profeszszionális tanácsadó hálózata. A

Részletesebben

AJÁNLAT. 2013. I. negyedévében civil szervezetek számára kínált lehetőségek

AJÁNLAT. 2013. I. negyedévében civil szervezetek számára kínált lehetőségek AJÁNLAT 2013. I. negyedévében civil szervezetek számára kínált lehetőségek IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária sgt. 88-90. Telefon/Telefax: 62-444-188 Mobil: 0630-9381-702

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

Család velem, karrier előttem projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest

Család velem, karrier előttem projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest Jól- Lét Közhasznú Alapítvány, Első Hazai Anyabarát Munkaközvetítő és Tanácsadó Műhely tevékenysége és tapasztalatai a reintegrációban Keveházi Katalin Az

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 11275/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása érdekében a 2015-2016.

Részletesebben

Átláthatósági jelentés 2014.

Átláthatósági jelentés 2014. Átláthatósági jelentés 2014. a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 55. (1) bekezdése alapján Tartalomjegyzék

Részletesebben

Gyakornoki képzési program

Gyakornoki képzési program Gyakornoki képzési program A a MediaGo Holding független érdekszövetség tagjaként jött létre 2009-ben. Missziónk a pályája elején lévő fiatal munkaerő elhelyezkedésének segítése, ezen keresztül a strukturális

Részletesebben

Átláthatósági jelentés 2015.

Átláthatósági jelentés 2015. Átláthatósági jelentés 2015. a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 55. (1) bekezdése alapján Tartalomjegyzék

Részletesebben

' ' KIIRAS BEKULDENDO MUNKAK: PRIZMA KREATÍV PR DÍJ

' ' KIIRAS BEKULDENDO MUNKAK: PRIZMA KREATÍV PR DÍJ KIIRAS PRIZMA KREATÍV PR DÍJ A verseny kiírója, a Kreatív Csoport termékeinek kiadója, a Professional Publishing Hungary Kft. A verseny célja, hogy megtaláljuk a legjobb hazai pr-projekteket és ügynökségeket,

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Mintacím szerkesztése

Mintacím szerkesztése Mintacím szerkesztése Mintacím szerkesztése Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (OHÜ) bemutatása Budapest, 2012. május 16. Az Mintacím OHÜ külső szerkesztése működési modellje Nemzetgazdasági

Részletesebben

Átláthatósági jelentés

Átláthatósági jelentés Átláthatósági jelentés a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 55. (1) bekezdése alapján Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

Kulcs a helyi önkormányzatok számára az éghajlatváltozáshoz való eredményes alkalmazkodás érdekében

Kulcs a helyi önkormányzatok számára az éghajlatváltozáshoz való eredményes alkalmazkodás érdekében Welcome! This is an online publication within the CHAMP-project with virtual pages that can be turned with the mouse or by clicking on the navigation bar Az éghajlatváltozáshoz való hatékony alkalmazkodáshoz

Részletesebben

innovációra és nemzetközi együttműködések

innovációra és nemzetközi együttműködések Tények és adatok Alapítás 1993 Tulajdonosok 100%-ban magyar tulajdonosi kör Éves forgalom 300 millió Forint C é g p r o fi l A 1993-ban alapított vállalkozás, fő profilja üzleti informatikai megoldások

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

NÖVEKEDÉS A TŐZSDÉVEL

NÖVEKEDÉS A TŐZSDÉVEL NÖVEKEDÉS A TŐZSDÉVEL ELITE Program, együttműködésben a BÉT-tel VÉGH RICHÁRD vezérigazgató BÉT A SIKERES HAZAI VÁLLALKOZÁSOKÉRT 2016. november 16. A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE STRATÉGIÁJA Főbb stratégiai célok

Részletesebben

A Magyar Telekom legutóbbi fenntarthatósági eredményei

A Magyar Telekom legutóbbi fenntarthatósági eredményei A Magyar Telekom legutóbbi fenntarthatósági eredményei Szomolányi Katalin Vállalati Fenntarthatósági Osztály, osztályvezető 2009.06.25. 1 Tartalom 1. Vállalati fenntarthatóság 2. Magyar Telekom gyakorlat

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés A Lét Teljessége Egyesület 2010. január 01-jétől 2010. december 31-éig folytatott tevékenységéről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Alkalmazott könyvelés: egyszeres könyvvitel. Az Egyesület

Részletesebben

Könczey Réka, KvVMFI III. EMAS-Kerekasztal, Budapest

Könczey Réka, KvVMFI III. EMAS-Kerekasztal, Budapest Az ÚMFT eszközei, lehetőségei az EMAS terjedésében Könczey Réka, KvVMFI III. EMAS-Kerekasztal, 2009.05.29 Budapest ÚMFT forrásai Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) beruházási jellegű fejlesztések

Részletesebben

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton...

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... emagyarország Hálózat Az emagyarország Pontok hálózata: Közel 2000 emagyarország Ponttal, ahol az eközszolgáltatások igénybevételéhez az internet

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

Építs teljesítmény-központú kultúrát!

Építs teljesítmény-központú kultúrát! Építs teljesítmény-központú kultúrát! A Terra Nova egy interaktív, saját élményű szimulációs játék, amely valós szervezetek működését modellezi. A szimuláció minimum tíz, de akár több száz fős csoportoknak

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben