Valentin napi promóció

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Valentin napi promóció"

Átírás

1 Valentin napi promóció A Gastroyal Product Kft. nyereményakciójának részvételi, játék- és adatvédelmi szabályzata Játékszabályzat 1. Az akció szervezője Gastroyal Product Kft. székhely: 1211 Budapest, Színesfém u. 9. cégjegyzékszám: adószám: a továbbiakban Szervező. A Szervező Valentin napi akció elnevezéssel ajándékakciót (továbbiakban Akció) szervez a játékszabályzatban található feltételekkel. 2. Az Akcióban részt vevő személyek Az Akcióban kizárólag magyarországi lakcímmel rendelkező, 18. életévét betöltött, természetes személy vehet részt. 3. Az Akcióban részt vevő termékek Az Akcióban Szervező által forgalomba hozott interneten, képviselőnél, faxon, ben vagy telefonon rendelt Gastroyal Turbó Fogyókúra elnevezésű egésznapos étrendek (ZS121, ZS122) vesznek részt. Az Akcióban részt vevő termékek a Szervező étlapjában és honlapján (www.gastroyal.hu) megtalálhatók. 4. Az akció időtartama Az akció időtartama: óra (10 nap). 5. Az akció menete 1

2 A Szervező által az akcióba bevont 2-féle étrend bármelyikének vásárlásával automatikusan részt vesz a Megrendelő (továbbiakban Játékos) az Akcióban. A meghatározott akciós időszak (4. pont szerinti kiszállítási időszak) 10, azaz tíz napjára történő megrendelés és az ellenérték megfizetése a feltétele az ajándéksorsoláson való részvételnek. A díj átvételével Játékos hozzájárulását adja, hogy Szervező a Játékos részére reklám és direkt marketing anyagokat küldjön postai és elektronikus formában. Egy Játékos csak a meghatározott 10, azaz tíz napra szóló, kifizetett rendeléssel (4. pont szerinti időszakban kiszállított) vesz részt a játékban. A többszörös mennyiségben történő megrendeléssel nem többszörözhető meg a nyerési esély. 6. Nyeremények Az akciót követően az alábbi ajándékok kerülnek kisorsolásra. Ajándékok: - 1 db 3 napos, 2 fő részére szóló, wellness pihenés a Hotel Fagus**** Sopron Hotelbe, félpanziós ellátással (felhasználható a foglaltságtól függően ig és től ig, kivéve ünnepnapok). - 1 db Nicol Angel Karcsúsító Krémgél - 1 doboz Gastroyal Zsírfaló Kapszula - 1 doboz Gastroyal Alga kapszula A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a nyereményeket hasonló értékű és rendeltetésű nyereménnyel pótolja. A Szervező a nyeremények hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. 7. Nyereménysorsolás A díj kisorsolásában minden a Játékszabályban foglaltaknak megfelelő megrendeléssel rendelkező játékos részt vesz. A sorsolás időpontja: szerda óra. Sorsolási helyszíne: a Szervező székhelye. A sorsolást zártkörű gépi sorsolással Szervező egy 3 tagból álló sorsolási bizottsággal végzi. A sorsolás során a Szervező által nyilvántartott, díjra jogosult Játékosok nevét és lakcímét tartalmazó adatok kerülnek kisorsolásra. A nyerteseknek történő 3. átadási kísérlet után, a sorsolt díjak át nem vétele esetén azok Szervező tulajdonában maradnak. A nyertesek listája név és településnév megjelöléssel legkésőbb a sorsolást követő 2. munkanapon felkerül a weboldalra. 2

3 Szervező vállalja, hogy kifizeti a nyereményre (esetlegesen) közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is. Az ezeken felül esetlegesen jelentkező más adó, díj- és illetékkötelezettség, illetve minden kapcsolódó költség a nyertest terheli. Az Akcióban a díjátvétellel a Játékos személyiségi jogait érintően feltétel nélküli és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Akcióhoz tartozó Nyereményjátékban való nyertessége esetén neve, a helység neve, ahol él, valamint fényképe, videofelvétele melyek a nyereményjátékkal kapcsolatosan készülnek, korlátozás nélkül bármely médiumban és formában nyilvánosságra kerüljön, időbeli korlátozás nélkül Szervező által. 8. Nyeremények átadása Szervező a nyerteseket a sorsolást követően haladéktalanul (legkésőbb 3 napon belül), elektronikus levélben és telefonon is értesíti a nyeremény átvételének részleteiről. A Szervező vállalja a nyeremények igénybevételéhez szükséges dokumentumok kijuttatását a nyertesek részére, a sorsolást követő 30 napon belül, de legkésőbb ig. A nyertes Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremények átadása megtörténhessen. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét az előírt határidőn belül tudja biztosítani. A nyeremények igénybevételéhez szükséges dokumentumok szállítási költségét a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek a Játékost terhelik. A nyeremények készpénzre nem válthatók be. 9. Információ a Nyereményjátékról A Játékosok az Akció tartama alatt az Akcióval és a nyereményekkel kapcsolatos további információért: hívhatják az 1/ telefonszámot hétfőtől péntekig 9.00 és óra között, valamint kérdéseiket beküldhetik a oldalon, a Kapcsolat menüpont alatt található címre. Az Akció játékszabálya, valamint további információk elérhetők a címen. 10. Adatkezelés 3

4 Azáltal, hogy a Játékos az adatait tartalmazó Regisztrációs adatlapot beküldi Szervező részére, a Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek, és azokat a Szervező esetleges tiltási nyilatkozatig minden további engedélyezés nélkül, saját marketingtevékenysége céljából felhasználhassa. Az a Játékos, aki nem kíván a jövőben névre szóló kereskedelmi ajánlatot kapni, adatai törlését kérheti postai úton az Gastroyal Product Kft., 1211 Budapest, Színesfém u. 9. címre írt levélben. Szervező az alábbi célokból tartja nyilván a rendeléskor megadott adatokat: a Játékos beazonosíthatósága, ajándék/nyeremény kiszállítása, a Játékos tájékoztatása, a Játékos részére reklám és direkt marketing anyagok küldése, az Akció működtetése. Az Akcióban való részvétellel Játékos hozzájárul ahhoz, hogy személyes adataira vonatkozóan Szervező a fent leírt célból, a cél megvalósításához szükséges adatkezelést, - rögzítést és -feldolgozást végrehajtsa, valamint az adatok tárolásához és feldolgozásához, továbbá az ajándékok kiszállításához alvállalkozót vegyen igénybe. A díj elfogadásával Játékos hozzájárul ahhoz, hogy Szervező az ajándékok kiszállítását végző alvállalkozójának átadja a tevékenység ellátásához szükséges személyes adatokat. A személyes adatok kezelésére, lekérdezésére, továbbítására, módosítására, töröltetésére a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezései az irányadók. 11. Vegyes rendelkezések A nyeremények kereskedelmi forgalomba nem hozhatók, és semmilyen módon nem értékesíthetők tovább. A Játékosok a díjátvétellel automatikusan elfogadják a jelen hivatalos Játékszabályt. A Szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabály módosítására, ill. kiegészítésére a játék során. A Játékos által történt rendelésre vonatkozóan Szervező nyilvántartása kerül elfogadásra vitás esetekben. A 18. életévüket be nem töltött személyek az Akcióban nem vehetnek részt. Gastroyal Product Kft. Budapest,

5 Adatkezelési szabályzat. A Szervező garantálja, hogy a Játékosok személyes és egyéb adatait bizalmasan, a hatályos magyar jogszabályokat és ajánlásokat maradéktalanul betartva kezeli, különös tekintettel az alábbiakra: az információs önrendelkezési és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló évi CXIX. törvény, a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről szóló évi VI. törvény, az elektronikus kereskedelmi, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló évi CVIII. törvény. I. ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI ELVEK 1. A Szervező által szervezett játékban való részvétellel a Játékos egyúttal tudomásul veszi, hogy a részvétellel aláveti magát az információs önrendelkezési és az információszabadságról szóló törvényi és egyéb vonatkozó szabályozásnak, és egyben fenntartás nélkül elfogadja jelen adatvédelmi nyilatkozatban rögzített feltételeket. 2. Jelen adatvédelmi nyilatkozat részletezi a Játékos által a játékban való részvétel során a Szervező részére átadott információk kezelését, felhasználását és karbantartását. A Játékos elfogadja jelen adatvédelmi nyilatkozat rendelkezéseit és aláveti magát hatályának. Amennyiben a Játékos nem ért egyet jelen adatvédelmi nyilatkozat rendelkezéseivel részben vagy teljes egészében, akkor mellőzze játékban való részvételt. 3. A játék során a Játékos egyidejűleg adatot is szolgáltat. Az adatszolgáltatás részben automatikusan, részben űrlapok, formanyomtatványok kitöltésével, esetlegesen hírleveleken át történő megrendelés útján történik. 4. A Játékos egyetért azzal, hogy adatokat szolgáltasson a Szervező számára, és tudomásul veszi, hogy a játékban való részvétel feltétele egyes személyes adatok (név, cím, telefonszám, cím) önkéntes szolgáltatása. Amennyiben a Játékos akként dönt, hogy a kért személyes információt nem adja meg, úgy nem vehet részt a játékban, továbbá nem kaphat hírleveleket. 5. A Szervező kijelenti, hogy a Játékos által nyújtott személyes adatokat, információkat az adatvédelmi szabályok tiszteletben tartásával adatkezelőként saját maga, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó kezeli. 6. A Szervező a Játékos személyes adatait kizárólag azon időtartamig őrzi, kezeli, tárolja, amíg az megfelel a hivatkozott jogszabályi előírásoknak. Az adatkezelés során a Játékos által önként szolgáltatott adatokhoz kizárólag a Szervező olyan alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek az munkaköri kötelezettsége. 7. A Szervező a Játékos személyes adatait - az adatvédelmi szabályokban biztosított kivételektől eltekintve - nem hozza harmadik, illetéktelen személy tudomására, míg az egyéb személyesnek nem minősülő adatait szabadon használhatja fel. 8. Az adatvédelmi törvénnyel összhangban a Játékos tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről. A Játékos jogosult arra, hogy személyes adatait frissítse, módosítsa, illetve kérje azok törlését. 9. A Szervező nem kíván helyt adni a kéretlen leveleknek, ugyanakkor fenn kívánja tartani a saját maga számára azt a lehetőséget, hogy az a Játékos számára fontosnak tartott információról a Játékost ben értesítse, egyúttal biztosítja az a Játékos részére a visszautasítás lehetőségét. 10. A Játékos továbbá tudomásul veszi, hogy a személyes és egyéb adataihoz való jogosulatlan hozzáféréssel, azok megsemmisítésével vagy nyilvánosságra hozatalával okozott vagy azokkal összefüggésben keletkezett vagy azzal kapcsolatba hozható bármely hibáért, hátrányért, kárért Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. 11. A Játékostól összegyűjtött, illetőleg a Játékostól kapott adatok a jogellenes tevékenység kivizsgálására és megakadályozására is felhasználhatók. 12. A Szolgáltató szolgáltatásaiban keletkező személyes adatokat semmilyen módon nem kapcsolja össze az általa kezelt személyes adatokkal. 13. A Szolgáltató a felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatokat kizárólag akkor gyűjt, ha az adott szolgáltatás jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi. 5

6 Az így gyűjtött adatokat - a törvényben előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja át. 14. A játékban való részvételhez szükség lehet regisztrációs formanyomtatványok kitöltésére. 15. A Szolgáltató által szervezett játékban a Játékosok a regisztráció során a valóságnak, illetve a tényleges állapotnak megfelelő adatokat kötelesek szolgáltatni. A Szolgáltatót a regisztráció során történt személyes adatok jogtalan felhasználásával kapcsolatban felelősség nem terheli. 16. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a személyes adatokat ellenőrizze, és amennyiben a Játékos az általa megadott helytelen, pontatlan adatot meghatározott időn belül felhívásra nem pontosítja, úgy a Szolgáltató jogosult az érintett felhasználó regisztrációját törölni. 17. A Szolgáltató a fentieken túlmenően olykor kérhet egyéb adatokat is, de arra mindvégig törekszik, hogy a kért többletinformáció mértéke és mélysége arányban álljon a játék igénybevételével szerezhető előnyök mértékével. 18. A Játékos kötelezi magát arra, hogy a játékban való részvétel során nem küld olyan adatot, üzenetet, amely ellentétes bármely jogszabállyal, nemzetközi egyezménnyel, az Internet-szolgáltató hálózati visszaélések tilalmáról rendelkező irányelvében foglaltakkal, bármilyen általánosan elfogadott Internet-szabállyal, a jó erkölcs követelményeivel. 19. A Játékos továbbá kötelezi magát arra, hogy a játékban való részvétellel tudomására jutott személyes adatokat jogosulatlanul harmadik személynek nem hozza tudomására. Tudomásul veszi, hogy ezen kötelezettségek megszegéséből eredő kárért felelősséggel tartozik. II. A REGISZTRÁLT FELHASZNÁLÓKRÓL NYILVÁNTARTOTT ADATOK 1. A játékban való részvételhez szükséges lehet a regisztráció. A regisztráció során a következő személyes adatok megadása kérhető: cím lakcím teljes név telefonszám 2. A díjat átvevőknek a megadott címre és telefonszámra a Szolgáltató a következő célból küldhet értesítést a felhasználóknak: játék részét képező rendszerüzenetek küldése válaszok kért információkra, napi hírlevél promóciós ajánlatok reklám és direkt marketing anyagok küldése 3. A Szolgáltató minden reklámcélú esetén biztosítja az ezekről történő leiratkozást, így a későbbiekben ezeket a felhasználó már nem kapja meg. 4. A fenti adatok kizárólag a Játékos által előzetesen jóváhagyott célra kerülnek igénybevételre, azok előzetes írásbeli engedély nélkül (a törvényben előírt kivételektől eltekintve) harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem kerülnek átadásra. 5. A Szolgáltató nem gyűjt olyan adatokat, amelyek a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, valamint a bűnügyi személyes adatra vonatkoznak. 6. Amennyiben a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy bármely Játékos a fentiekben részletezett különleges adatot adott meg a játékra regisztrálás során, azon Játékos regisztrációja haladéktalanul törlésre kerül. 7. A Játékos kötelezi magát arra, hogy az adatbázisba kizárólag saját adatait rögzíti, valamint hogy azok a valóságnak megfelelnek. 8. Kérdések és problémák esetén a Szolgáltató felkereshető a játékszabályzatban megadott elérhetőségek bármelyikén. 9. Az adatkezelés minden estben hozzájáruláson alapul, az nem kötelező. 6

Johnson & Johnson/FIFA promóció az Aldi-ban Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat

Johnson & Johnson/FIFA promóció az Aldi-ban Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat Johnson & Johnson/FIFA promóció az Aldi-ban Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat 1. A Johnson & Johnson Kft. (1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.) (továbbiakban: Szervező) sorsolásos nyereményjátékot

Részletesebben

Arasd le a nyereményeket! elnevezésű Győri Édes nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzata

Arasd le a nyereményeket! elnevezésű Győri Édes nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzata Arasd le a nyereményeket! elnevezésű Győri Édes nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzata 1. A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE 1.1. Az Arasd le a nyereményeket! nyereményjáték (a továbbiakban: Nyereményjáték

Részletesebben

Játékszabályzat és részvételi feltételek Nézz a kupak alá és nyerj! alkalmazás

Játékszabályzat és részvételi feltételek Nézz a kupak alá és nyerj! alkalmazás Játékszabályzat és részvételi feltételek Nézz a kupak alá és nyerj! alkalmazás A játékba történő belépéssel automatikusan elfogadod a Részvételi feltételeket és tudomásul veszed a játékszabályzatban írt

Részletesebben

MASTERCARD PRICELESS SPECIALS KEDVEZMÉNYPROGRAM ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MASTERCARD PRICELESS SPECIALS KEDVEZMÉNYPROGRAM ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA MASTERCARD PRICELESS SPECIALS KEDVEZMÉNYPROGRAM ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A Szervező A nyereményjáték ( Játék ) szervezője a MasterCard Europe Sprl (székhely: Chaussee de

Részletesebben

Részvételi feltételek és játékszabályzat NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték

Részvételi feltételek és játékszabályzat NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték Részvételi feltételek és játékszabályzat NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték A NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője és lebonyolítója: Nestlé Hungária Kft.

Részletesebben

2. A Játékban az alábbi típusú kódotokat lehet feltölteni:

2. A Játékban az alábbi típusú kódotokat lehet feltölteni: NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA egységes szerkezetbe foglalva a 2014.10.10. napján módosított rendelkezésekkel (a módosított rendelkezések vastag dőlt betűvel kerültek szedésre) 1. A Dreher

Részletesebben

A Libero weboldal és a Libero Klub felhasználási feltételei érvényes 2014. június 1-től visszavonásig

A Libero weboldal és a Libero Klub felhasználási feltételei érvényes 2014. június 1-től visszavonásig A Libero weboldal és a Libero Klub felhasználási feltételei érvényes 2014. június 1-től visszavonásig A Libero weboldal és a Libero Klub (valamint a fórumok) használatára vonatkozó szabályok Az alábbiakban

Részletesebben

Nyereményjáték szabályzat

Nyereményjáték szabályzat 1. A Játék leírása 1.1. Az Aqua Danubius 2000 Kft (1126 Budapest, Böszörményi út 3/A., továbbiakban: Szervező) a jelen szabályzatban részletezett nyereményjátékot szervezi bármely megjelölt és résztvevő

Részletesebben

2.2.1. Biztosítja az internetes portálon keresztül történő rendelést a Vevő részére a rendszerében lévő választékból.

2.2.1. Biztosítja az internetes portálon keresztül történő rendelést a Vevő részére a rendszerében lévő választékból. A www.szazadik.hu honlap Felhasználási Szabályzata I. A FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZAT TÁRGYA 1.1. Jelen Felhasználási Szabályzat szabályozza a K & P 2005. Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1085 Budapest,

Részletesebben

MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a MasterCard Europe Sprl

Részletesebben

Őszi Pöttyös nyereményeső a LIDL-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata

Őszi Pöttyös nyereményeső a LIDL-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata Őszi Pöttyös nyereményeső a LIDL-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata 1. Részvételi feltételek 1.1. A FrieslandCampina Hungária zrt. (1134 Budapest Váci út 33.) továbbiakban: Szervező) ajándéksorsolásos

Részletesebben

NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI

NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ.

Részletesebben

(c) megtippeli az oldalon feltüntetett kérdésre a választ,

(c) megtippeli az oldalon feltüntetett kérdésre a választ, Az Energizer Group Polska Sp. Z.o.o. által szervezett Teljes energiával a nyereményekért fogyasztói nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Adatkezelési szabályzata 1. Az Energizer Group Polska Sp. Z.o.o.(székhely:

Részletesebben

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. MIRE ELÉG 2 NAP ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Mire elég 2 nap elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ) szervezője: Sony Mobile Hungary

Részletesebben

A businesswine.eu és businesswine.org tulajdonosa: GM Komplex Stúdió Kft.

A businesswine.eu és businesswine.org tulajdonosa: GM Komplex Stúdió Kft. Business Wine borkóstoló és üzletember találkozó rendezvények www.businesswine.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ADATVÉDELMI NYILATKOZAT A businesswine.hu weboldal üzemeltetőjének adatai: Cégnév: GM

Részletesebben

Adatkezelés és adatvédelem

Adatkezelés és adatvédelem Adatkezelés és adatvédelem I. Az adatkezelés és az adatvédelem jogszabályi háttere és célja 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1995. évi CXIX. törvény

Részletesebben

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN,

Részletesebben

Köpönyeg.hu. nyereményjáték szabályzat. Észlelési villámjáték

Köpönyeg.hu. nyereményjáték szabályzat. Észlelési villámjáték Köpönyeg.hu nyereményjáték szabályzat Észlelési villámjáték 1 1. Játék szervezője és a játék rövid leírása 1.1. Jelen nyereményjáték (a továbbiakban "Játék") szervezője, a továbbiakban "Szervező". 1.2.

Részletesebben

Adatkezelési Szabályzat

Adatkezelési Szabályzat Adatkezelési Szabályzat A jelen Adatkezelési Szabályzat az IZINTA Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29/33; Cg.: 01-09-261813) által üzemeltetett http://www.izinta.hu

Részletesebben

JÉGRESZÁLLÁS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

JÉGRESZÁLLÁS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA JÉGRESZÁLLÁS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A játék szervezője 1.1 A Jégreszállás elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a MasterCard Europe Sprl (székhely: Chaussée de Tervuren

Részletesebben

2. A Játékban kizárólag azon személy vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel (továbbiakban: Játékos ):

2. A Játékban kizárólag azon személy vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel (továbbiakban: Játékos ): A "Nestlé Minyon" nyereményjáték hivatalos játékszabálya I. A nyereményjátékban való részvétel feltételei 1. A "Nestlé Minyon" nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezője a Cereal Partners Hungária

Részletesebben

Az FSG Hungaria Kft. 2012. novemberi nyereményjátékának részvételi, adatkezelési és játékszabályzata

Az FSG Hungaria Kft. 2012. novemberi nyereményjátékának részvételi, adatkezelési és játékszabályzata Az FSG Hungaria Kft. 2012. novemberi nyereményjátékának részvételi, adatkezelési és játékszabályzata 1. Az FSG Hungaria Kft. (a továbbiakban: Szervező) a jelen részvételi, adatkezelési és játékszabályzatban

Részletesebben

1. Szervező OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor u. 16. Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041585

1. Szervező OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor u. 16. Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041585 A Kártyanaptár nyereményjátékához kapcsolódó OTP Bank Facebook oldalán elérhető alkalmazás Részvételi és Játékszabályzata (a továbbiakban: Szabályzat). 1. Szervező OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor u.

Részletesebben

Energetikai Tanúsítvány Korlátolt Felelősségű Társaság ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2012. január

Energetikai Tanúsítvány Korlátolt Felelősségű Társaság ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2012. január Energetikai Tanúsítvány Korlátolt Felelősségű Társaság ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2012. január BEVEZETÉS 3. FOGALMAK 3-5. ALAPELVEK AZ ADATKEZELÉS SORÁN, SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME

Részletesebben

FalForgatók Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek (továbbiakban: Szabályzat)

FalForgatók Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek (továbbiakban: Szabályzat) FalForgatók Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek (továbbiakban: Szabályzat) 1. Szervező OTP Lakástakarék Zrt. székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 21. cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043407 A promóció

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Adatvédelmi tájékoztató 1. Bevezető CELAN Kft., 2120 Dunakeszi, Tavasz u. 1/b (a továbbiakban: Szolgáltató, Adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi jogi tájékoztató

Részletesebben

A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata

A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata 1. A Játék szervezője A Nagy Diák IQ-teszt nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a Diákhitel Központ Zrt. (székhelye: 1027

Részletesebben

Adatvédelem Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat (Érvényes: 2014. június 26-tól visszavonásig)

Adatvédelem Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat (Érvényes: 2014. június 26-tól visszavonásig) Adatvédelem Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat (Érvényes: 2014. június 26-tól visszavonásig) 1. A Szabályzat célja 2. Fogalom meghatározások a 2011. évi CXII. törvény (az információs önrendelkezési

Részletesebben