Otthonok és megoldások - Nyerj a FundaHome alkalmazással! bloggereknek szóló nyereményjáték Felhasználói- és Részvételi Feltételek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Otthonok és megoldások - Nyerj a FundaHome alkalmazással! bloggereknek szóló nyereményjáték Felhasználói- és Részvételi Feltételek"

Átírás

1 Bevezetés Otthonok és megoldások - Nyerj a FundaHome alkalmazással! bloggereknek szóló nyereményjáték Felhasználói- és Részvételi Feltételek Az alábbi Felhasználói- és Részvételi Feltételek (továbbiakban: Feltételek) szabályozzák a jogi viszonyt, mint a https://www.nyeremenyjatek.otthonokesmegoldasok.hu online felület (továbbiakban: online felület) felhasználója (továbbiakban: Pályázó), illetve az Otthonok és megoldások - Nyerj a FundaHome alkalmazással! bloggereknek szóló nyereményjáték (továbbiakban: Pályázat), és a kampány létrehozója, a Fundamenta-Lakáskassza Kft. (székhely: 1052 Budapest, Váci utca ) (továbbiakban: Fundamenta), illetve a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. (székhely: 1052 Budapest, Váci utca ) között. A Pályázat a Nyerj a FundaHome alkalmazással nyereményjáték keretében működik, így a Nyerj a Fundahome alkalmazással nyereményjáték Adatvédelmi Szabályzatában, illetve a Játékszabályzatában foglalt rendelkezések vonatkoznak rá, illetve a jelen Feltételekben meghatározott speciális rendelkezések. Részletes felhasználói- és részvételi feltételek 1. Bevezetés: A regisztrált felhasználók számára a Fundamenta lehetőséget kínál arra, hogy az Otthonok&Megoldások online felületén található Nyerj a FundaHome alkalmazással nyereményjátékban a montázskészítő alkalmazással pályázati anyagot készítsenek, mely anyagot felhasználva a jelentkezők cikket/cikkeket írhatnak az általuk készített pályázati anyagról. (Részletesen a Feltételek 2. pontjában: Részvételi/Regisztráció) (1) A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, a Nyerj a FundaHome alkalmazással nyereményjáték Játékszabályzat 2.7 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy ( Játékos ) vehet részt, a Játék időtartama alatt. (2) A részvétel előfeltétele a Nyerj a FundaHome alkalmazással nyereményjátékban való részvétel. (A Pályázó a nyereményjátékról részletesen a Nyerj a FundaHome alkalmazással nyereményjáték Adatvédelmi Szabályzatában, illetve Játékszabályzatában olvashat.) A pályázatra való jelentkezéssel a Pályázó vállalja azt, hogy betartja a felhasználási feltételeket az előírtaknak megfelelően. A pályázat május :00 órától június 14.23:59 percig tart. 2. Jelentkezés / Regisztráció

2 (1) A Pályázaton való részvétel menete és együttes feltételei: o Regisztráció a Nyerj a Fundahome alkalmazással nyereményjátékban (nyeremenyjatek.otthonokesmegoldasok.hu oldalon) során a tippre adott válasz, történő regisztráció, (Első szint), a gazdasági kérdőív kitöltése gazdasági és egyéb adatokkal (Második szint); o a pályázó a FundaHome nevű alkalmazással elkészíti a montázsát (Harmadik szint); o a pályázó lementi saját gépére a montázskészítővel készített képet; o a pályázó elkészít a pályázati kép mellé egy blog posztot és/vagy cikket, amiben megtalálható a nyereményjáték linkje és a montázskészítővel készített kép is o o a blog posztot megosztja Facebook közösségében vagy Facebook oldalán a pályázati anyag (elkészített cikk, valamint montázskép) elküldéséhez rákattint a blogger verseny felületre a nyeremenyjatek.otthonokesmegoldasok.hu oldalon. A Sikeres részvételhez szükséges, hogy a fent megnevezett összes feltétel teljesüljön. (2) Minden jelentkező köteles valós adatokat és információkat megadni. A jelentkezést követően a felhasználó címének ellenőrzése céljából, minden esetben kap egy -t. A nyeremenyjatek.otthonokesmegoldasok.hu semmilyen felelősséget nem vállal az abból eredő igényekért, hogy a Pályázó felhasználónevét vagy jelszavát kiszolgáltatja 3. személynek. 3. Adatvédelem/Személyes adatok A Fundamenta tisztában van a személyes adatok védelmének fontosságával, és a felhasználók személyes adatainak gyűjtésekor, kezelésekor és feldolgozásakor kiemelten figyel a magánszféra megőrzésére. A személyes adatok gyűjtése, feldolgozása és tárolása a vonatkozó, hatályos jogszabályokban előírtaknak megfelelően történik, így különösen megfelel az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló a évi CXII. törvény, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló évi XLVIII. törvény rendelkezéseinek. A Pályázattal kapcsolatos adatkezelés tekintetében az adatkezelő a Fundamenta-Lakáskassza Kft. és a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából a HPS Experience Kft., mint adatfeldolgozó végzi. A Pályázó önkéntes hozzájárulása alapján vesz részt a pályázaton. A kezelt adatok köre: a pályázó által a regisztráció során megadott személyes adatai (név, cím, lakcím, születési dátum, telefonszám, nem), a gazdasági kérdőívre adott gazdasági és egyéb adatok, az elkészített montázs (jelen szabályzat 6. pontját figyelembe véve), a pályázó által megadott link. Az adatkezelés időtartama: a Nyerj a FundaHome alkalmazással nyereményjátékban történő regisztrációtól számított 5 év. A Fundamenta bármikor lehetőséget biztosít a Pályázónak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését. A Pályázó bármikor tiltakozhat az adatai kezelése ellen, illetve jogában áll adatai helyesbítését, kezelésének kötelező adatkezelés körét kivéve törlését és zárolását, a jövőbeni reklámküldés megtiltását kérni írásban nyeremenyjatek.fundamenta.hu/leiratkozas oldalon, vagy a Fundamenta-Lakáskassza Kft. (1052 Budapest, Váci utca ) címen vagy az vagy az

3 címen. A Pályázó a törlés során csak összes adatának törlését kérheti, nincs lehetőség adatainak részleges törlésére. Amennyiben a Pályázó leiratkozik a FundaHome játékból, azzal a jelen pályázatról is leiratkozik. A Pályázó tudomásul veszi, hogy a Pályázatból való kizáráshoz vezet, ha a Pályázat lebonyolításához szükséges adatok törlését a Nyeremény átadása előtt kérelmezi. Ezenkívül a Pályázót megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Pályázó bírósághoz fordulhat. A Pályázó az adatkezeléssel összefüggő panaszok esetén jogosult továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni, valamint bírósághoz fordulni. A Pályázó az adatkezeléssel kapcsolatos további részleteket az Adatvédelmi Szabályzatban, illetve a Játékszabályzatban találhat. Amennyiben a jelen Feltételek és a FundaHome nyereményjáték adatkezelési szabályzata között eltérés van vagy adott rendelkezések hiányosak, akkor a jelen Feltételekre is a FundaHome nyereményjáték adatkezelési szabályzata az irányadó. Adatkezelési nyilvántartási számok: Fundamenta-Lakáskassza Zrt. : Nyereményjátékhoz kapcsolódó direkt marketing adatbázis építése, nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelés NAIH-85567/2015. Fundamenta-Lakáskassza Kft. : Nyereményjátékhoz kapcsolódó direkt marketing adatbázis építése, nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelés NAIH / Felhasználási szabályok (1) A kampány résztvevői a Fundamenta online felületén a Blogger kampány regisztrációs rendszerén keresztül regisztrál, ezzel kapcsolatban a Fundamenta bárminemű igényérvényesítés kizárt. (2) A Fundamenta fenntartja a jogot a jelentkező kampányból történő kizárására, ha a jelen Feltételekben, vagy a program speciális részvételi feltételeiben foglaltakat nem tartja be. (3) A Fundamenta kizárja a felelősségét bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett Pályázatokért. A Pályázat elküldésének bizonyítását a Fundamenta nem fogadja el a Pályázat beérkezésének bizonyítékaként (4) A Pályázat nyertese a következő nyereményekben részesül: 2 fős londoni utazás (repülőjegy oda-vissza + szállás) 2 db belépőjegy a Decorex International 2015 nevű rendezvényre (5) A nyeremények másra át nem ruházhatók, és pénzre át nem válthatók. A nyereményhez tartozó SZJA fizetési kötelezettséget a Fundamenta viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Pályázat nyertesét terhelik. (6) A Fundamenta a nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával/gyártójával/forgalmazójával

4 szemben érvényesítheti, akit a Szervezők a nyeremény átadásakor a nyertes számára megjelölnek. (7) A Játékból ki vannak zárva a Fundamenta, a HPS Experience Kft. és a Mediátor Group Kft. alkalmazottai mint a nyereményjáték és a blogger verseny média megjelenéseinek szervezői és ezen személyek pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. (8) A nyertes kiválasztását a szakmai zsűri végzi. A zsűri tagjai: Eöry Szilvia Felegyi Tímea Kitzinger Szonja A zsűri az alkotás esztétikai értéke és funkcionalitása alapján hozza meg döntését. A nyertes pályázata kerül kihirdetésre 2015.június 22-én hétfőn. A nyertest a megadott adatai alapján levélben és telefonon értesítik. A nyereményre jogosító voucherek a személyes átadást követően kerülnek átadásra. 5. Felhasználói feltételek módosítása (1) A Fundamenta fenntartja magának a jogot, hogy jelen Feltételekben foglaltakat módosítsa, illetve megváltoztassa. Az esetleges módosításokat a https://www.nyeremenyjatek.otthonokesmegoldasok.hu oldalon a felhasználókkal az interneten keresztül, a belépést követően tájékoztatja. (2) A Fundamenta fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Játékszabályzatban meghatározott nyereményt (ajándékot/díjat) másik nyereménnyel (ajándékkal/díjjal) helyettesítse a jelen Játékszabályzatban meghatározottal azonos vagy annál magasabb értékben. A Fundamenta ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el. 6. Szerzői jog (1) Azok a felhasználók, akik internetes blogokon, illetve platformon tartalmakat hoznak létre, illetve nyújtanak be, engedélyezik a létrehozott tartalmak időbeli- és térbeli-korlátozás nélküli, ingyenes használati jogát a Fundamentának (különösen blogbejegyzések és hozzászólások esetében, valamint beküldött cikkek, képek, illetve videók esetében), így a Fundamentának jogában áll ezeket a tartalmakat terjeszteni, sokszorosítani és nyilvánosságra hozni a szerző nevének feltüntetésével. (2) A https://www.nyeremenyjatek.otthonokesmegoldasok.hu felé történő tartalom szolgáltatására vonatkozóan Pályázó kijelenti és szavatolja a következőket: Ő az egyedüli szerzője és tulajdonosa a szellemi tulajdonjogoknak, mely a tartalomhoz kapcsolódik; az általa szolgáltatott tartalom nem sérti jelen Feltételekben leírtakat. Fentieken túl elfogadja, hogy, és nem nyújt be olyan tartalmakat: melyekről tudja, hogy valótlanok, pontatlanok vagy félrevezetőek;

5 melyek szerzői jogot vagy más harmadik fél által gyakorolt jogot sértenek; melyek jogszabályt, nemzetközi egyezményt, illetve alacsonyabb szintű rendelkezést sértenek; melyek ellentétesek az Internet-szolgáltató hálózati visszaélések tilalmáról rendelkező irányelvében foglaltakkal; melyek ellentétesek bármilyen általánosan elfogadott Internet-szabállyal; melyek bármely magánszemély, gazdálkodó szervezet, vagy bárki más számára gyalázkodóak, rágalmazóak, sértőek vagy diszkriminálóak lehetnek; melyek ellentétesek a jó erkölcs követelményével; melyekért pénzt vagy egyéb ellenszolgáltatást kap harmadik féltől; melyek információkat tartalmaznak más weboldalakra, címekre, címekre, elérhetőségekre vagy telefonszámokra vonatkozóan. (3) Nem támaszt kártérítési, vagy bármely más igényt, illetve követelést a FundamentávaL szemben beleértve az esetlegesen felmerülő ügyvédi- és bírósági költségeket, melyek fenti (4. pont) jogok sérülése következtében esetlegesen felmerülnek. (4) Az Pályázó által készített cikkek tartalmáért teljes egészében a Pályázó felel. (5) (5) Pályázó vállalja, hogy a pályázatba benevezett cikkét a pályázat ideje alatt, illetve az azt követő egy éves időszakban nem törli a blogjáról, illetve nem módosítja annak tartalmát. 7. A felelősség korlátozása (1) A Blogger kampányban való részvételből eredő költségek, illetve károk mindennemű kártérítési igénye kizárt a Pályázó rérszéről. 8. Záró rendelkezések (1) Jelen Feltételek egyes rendelkezései részbeni, vagy teljes érvénytelensége, illetve hatálytalansága, valamint a Feltételek hiányossága, a Feltételek egyéb rendelkezéseinek érvényességét, illetve hatálytalanságát nem érintik. (2) Az egyedi felhasználói szerződésekben, valamint a jelen Feltételekben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv (Ptk.), valamint a vonatkozó jogszabályok irányadóak. A Pályázó kijelenti, hogy olyan természetes személy, aki a felhasználói szerződést szakmai és kereskedelmi tevékenységén kívüli okból köti meg.

Álomotthon teszt NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA

Álomotthon teszt NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA Álomotthon teszt NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZ ÁTÉK SZERVEZŐJE A Álomotthon teszt elnevezésű nyereményjáték ( Játék Játék ) szervezője a Fundamenta-Lakáskassza Kft. (székhely: 1052

Részletesebben

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN,

Részletesebben

MASTERCARD PRICELESS SPECIALS KEDVEZMÉNYPROGRAM ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MASTERCARD PRICELESS SPECIALS KEDVEZMÉNYPROGRAM ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA MASTERCARD PRICELESS SPECIALS KEDVEZMÉNYPROGRAM ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A Szervező A nyereményjáték ( Játék ) szervezője a MasterCard Europe Sprl (székhely: Chaussee de

Részletesebben

Részvételi feltételek és játékszabályzat NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték

Részvételi feltételek és játékszabályzat NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték Részvételi feltételek és játékszabályzat NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték A NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője és lebonyolítója: Nestlé Hungária Kft.

Részletesebben

2. A Játékban az alábbi típusú kódotokat lehet feltölteni:

2. A Játékban az alábbi típusú kódotokat lehet feltölteni: NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA egységes szerkezetbe foglalva a 2014.10.10. napján módosított rendelkezésekkel (a módosított rendelkezések vastag dőlt betűvel kerültek szedésre) 1. A Dreher

Részletesebben

ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ!

Részletesebben

NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI

NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ.

Részletesebben

JÉGRESZÁLLÁS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

JÉGRESZÁLLÁS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA JÉGRESZÁLLÁS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A játék szervezője 1.1 A Jégreszállás elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a MasterCard Europe Sprl (székhely: Chaussée de Tervuren

Részletesebben

MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a MasterCard Europe Sprl

Részletesebben

Johnson & Johnson/FIFA promóció az Aldi-ban Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat

Johnson & Johnson/FIFA promóció az Aldi-ban Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat Johnson & Johnson/FIFA promóció az Aldi-ban Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat 1. A Johnson & Johnson Kft. (1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.) (továbbiakban: Szervező) sorsolásos nyereményjátékot

Részletesebben

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. MIRE ELÉG 2 NAP ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Mire elég 2 nap elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ) szervezője: Sony Mobile Hungary

Részletesebben

Nyereményjáték szabályzat

Nyereményjáték szabályzat 1. A Játék leírása 1.1. Az Aqua Danubius 2000 Kft (1126 Budapest, Böszörményi út 3/A., továbbiakban: Szervező) a jelen szabályzatban részletezett nyereményjátékot szervezi bármely megjelölt és résztvevő

Részletesebben

Játékszabályzat és részvételi feltételek Nézz a kupak alá és nyerj! alkalmazás

Játékszabályzat és részvételi feltételek Nézz a kupak alá és nyerj! alkalmazás Játékszabályzat és részvételi feltételek Nézz a kupak alá és nyerj! alkalmazás A játékba történő belépéssel automatikusan elfogadod a Részvételi feltételeket és tudomásul veszed a játékszabályzatban írt

Részletesebben

FalForgatók Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek (továbbiakban: Szabályzat)

FalForgatók Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek (továbbiakban: Szabályzat) FalForgatók Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek (továbbiakban: Szabályzat) 1. Szervező OTP Lakástakarék Zrt. székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 21. cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043407 A promóció

Részletesebben

Őszi Pöttyös nyereményeső a LIDL-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata

Őszi Pöttyös nyereményeső a LIDL-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata Őszi Pöttyös nyereményeső a LIDL-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata 1. Részvételi feltételek 1.1. A FrieslandCampina Hungária zrt. (1134 Budapest Váci út 33.) továbbiakban: Szervező) ajándéksorsolásos

Részletesebben

A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata

A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata 1. A Játék szervezője A Nagy Diák IQ-teszt nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a Diákhitel Központ Zrt. (székhelye: 1027

Részletesebben

1. Szervező OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor u. 16. Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041585

1. Szervező OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor u. 16. Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041585 A Kártyanaptár nyereményjátékához kapcsolódó OTP Bank Facebook oldalán elérhető alkalmazás Részvételi és Játékszabályzata (a továbbiakban: Szabályzat). 1. Szervező OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor u.

Részletesebben

Arasd le a nyereményeket! elnevezésű Győri Édes nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzata

Arasd le a nyereményeket! elnevezésű Győri Édes nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzata Arasd le a nyereményeket! elnevezésű Győri Édes nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzata 1. A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE 1.1. Az Arasd le a nyereményeket! nyereményjáték (a továbbiakban: Nyereményjáték

Részletesebben

2. A Játékban kizárólag azon személy vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel (továbbiakban: Játékos ):

2. A Játékban kizárólag azon személy vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel (továbbiakban: Játékos ): A "Nestlé Minyon" nyereményjáték hivatalos játékszabálya I. A nyereményjátékban való részvétel feltételei 1. A "Nestlé Minyon" nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezője a Cereal Partners Hungária

Részletesebben

A businesswine.eu és businesswine.org tulajdonosa: GM Komplex Stúdió Kft.

A businesswine.eu és businesswine.org tulajdonosa: GM Komplex Stúdió Kft. Business Wine borkóstoló és üzletember találkozó rendezvények www.businesswine.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ADATVÉDELMI NYILATKOZAT A businesswine.hu weboldal üzemeltetőjének adatai: Cégnév: GM

Részletesebben

AZ ALKALMAZÁST ÉS A RAJTA KERESZTÜL ELÉRHETŐ NYEREMÉNYJÁTÉKOT NEM A FACEBOOK SZERVEZI, ILLETVE AZT SEMMILYEN MÓDON NEM SZPONZORÁLJA, TÁMOGATJA.

AZ ALKALMAZÁST ÉS A RAJTA KERESZTÜL ELÉRHETŐ NYEREMÉNYJÁTÉKOT NEM A FACEBOOK SZERVEZI, ILLETVE AZT SEMMILYEN MÓDON NEM SZPONZORÁLJA, TÁMOGATJA. AZ ALKALMAZÁST ÉS A RAJTA KERESZTÜL ELÉRHETŐ NYEREMÉNYJÁTÉKOT NEM A FACEBOOK SZERVEZI, ILLETVE AZT SEMMILYEN MÓDON NEM SZPONZORÁLJA, TÁMOGATJA. E.ON Közös nevező! Facebook aktivitáshoz kötött nyereményjáték

Részletesebben

A Libero weboldal és a Libero Klub felhasználási feltételei érvényes 2014. június 1-től visszavonásig

A Libero weboldal és a Libero Klub felhasználási feltételei érvényes 2014. június 1-től visszavonásig A Libero weboldal és a Libero Klub felhasználási feltételei érvényes 2014. június 1-től visszavonásig A Libero weboldal és a Libero Klub (valamint a fórumok) használatára vonatkozó szabályok Az alábbiakban

Részletesebben

A Magyar Cukor Zrt. által szervezet A legcukibb jelmezverseny elnevezésű nyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzata

A Magyar Cukor Zrt. által szervezet A legcukibb jelmezverseny elnevezésű nyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzata A Magyar Cukor Zrt. által szervezet A legcukibb jelmezverseny elnevezésű nyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzata 1. A Magyar Cukor Zrt. (a továbbiakban: Szervező) a jelen részvételi, adatkezelési

Részletesebben

(c) megtippeli az oldalon feltüntetett kérdésre a választ,

(c) megtippeli az oldalon feltüntetett kérdésre a választ, Az Energizer Group Polska Sp. Z.o.o. által szervezett Teljes energiával a nyereményekért fogyasztói nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Adatkezelési szabályzata 1. Az Energizer Group Polska Sp. Z.o.o.(székhely:

Részletesebben

Johnson & Johnson/FIFA promóció a DM(2)-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat

Johnson & Johnson/FIFA promóció a DM(2)-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat Johnson & Johnson/FIFA promóció a DM(2)-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat 1. A Johnson & Johnson Kft. (1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.) (továbbiakban: Szervező) sorsolásos nyereményjátékot

Részletesebben

A nyeremények pénzre át nem válthatóak. A sorsoláson felül minden regisztráló 6 év kiterjesztett garanciát kap összesen a készülékére.

A nyeremények pénzre át nem válthatóak. A sorsoláson felül minden regisztráló 6 év kiterjesztett garanciát kap összesen a készülékére. Nyerőklíma.hu játékszabályzat I. A játék szervezője, időtartama, nyeremény A Nyerőklíma.hu játékában (továbbiakban: játék) való részvétel ingyenes, és önkéntes, de vásárláshoz és szolgáltatás igénybevételéhez

Részletesebben

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT I. EGYEDI FELTÉTELEK

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT I. EGYEDI FELTÉTELEK NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT I. EGYEDI FELTÉTELEK Szervező: A Nyeremény felajánlója: A jelen játékszabályzattal érintett nyereményjáték megnevezése: A jelen játékszabályzat közzétételének helye: A Nyereményjáték

Részletesebben

A Duplán jó elnevezésű nyereményjáték részvételi, adatkezelési és játékszabályzata

A Duplán jó elnevezésű nyereményjáték részvételi, adatkezelési és játékszabályzata A Duplán jó elnevezésű nyereményjáték részvételi, adatkezelési és játékszabályzata 1. A Nyereményjáték szervezője Bayer Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1123

Részletesebben