A projekt az Európai Unio támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A projekt az Európai Unio támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg."

Átírás

1 A környezeti címkézés és a zöld közbeszerzés Új Magyarország Fejlesztési Terv Komplex népszerűsítő kampány a magyar Környezetbarát Termék és az Európai Unió ökocímke rendszerek ismertségének és elismertségének növelése érdekében, II. ütem A projekt az Európai Unio támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ÚMFT infovonal:

2 Részletes tájékoztató és konzultáció: KÖRNYEZETBARÁT TERMÉK NONPROFIT KFT Budapest, Lipthay u. 5. Telefon: (36-1) Fax: (36-1) EU ökocímke honlap:

3 A KÖRNYEZETI CÍMKÉZÉS ÉS A ZÖLD KÖZBESZERZÉS október hó

4

5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 5 A környezeti címkézés célja és jellemzői 6 A környezeti jelölések típusai 6 A környezeti címkék szabványai 8 A környezeti címkézés jogi szabályozása 16 A környezeti címkézés illeszkedése az EU környezetvédelmi politikájába 18 I. típusú, nemzetközi és nemzeti környezeti címkék 19 Néhány környezetvédelemmel kapcsolatos vagy annak vélt címke 26 Az Európai Unió öko-címke rendszere 36 Tájékoztató pályázók számára az EU Öko-címke elnyerésének feltételeiről 40 A magyar nemzeti Környezetbarát Termék minősítő rendszer 42 Tájékoztató pályázók számára a Környezetbarát Termék védjegy használati jogának megszerzéséről 48 A környezeti címkék minősítési követelményeinek felhasználása zöld közbeszerzési feltételek meghatározásához 52 A zöld közbeszerzés célja és helye a magyar és az Európai Uniós jogszabályokban 54 Nemzeti Cselekvési Terv a zöld közbeszerzések előmozdításáért célkitűzései 55 Zöld követelmények beépítése a közbeszerzési ajánlati felhívásba 57

6 4

7 Bevezetés A környezeti célok elérése érdekében született jogszabályok és hatósági intézkedések mellett hazánkban is egyre nagyobb szerephez jutnak az önkéntes kezdeményezések és vállalások. Önkéntes környezetvédelmi tevékenységet főleg a civil szervezetek, helyi közösségek és maguk a polgárok végeznek, de kialakultak olyan nemzeti vagy nemzetközi rendszerek, amelyeket a gazdálkodó vállalkozások bevonására alapítottak. Ez utóbbiaknál az önkéntesség elve abban nyilvánul meg, hogy a gyártó, forgalmazó, szolgáltató vállalatok maguk dönthetik el, hogy részt vesznek egy akcióban, és ha igen melyikben. A vállalatok számára kidolgozott, rendszerbe foglalt, önkéntes környezetvédelmi tevékenységek: a környezetközpontú irányítási rendszerek bevezetése, működtetése és tanúsítása, a környezeti nyilatkozat kibocsátása, a környezeti címkézés. A környezetvédelem önkéntes, indirekt módszerei szigorú, következetesen alkalmazott követelmények teljesülése esetén pozitív megkülönböztető jelzés feltüntetését engedélyezik a rendszerben sikeresen résztvevőknek. 5 A kiadvány célja, hogy megkönnyítsük a különböző környezeti jelölési rendszerek közötti eligazodást, bemutassuk az egyes típusok főbb jellemzőit, valamint a környezeti címkézés és a zöld közbeszerzés összefüggéseit.

8 A környezeti címkézés célja és jellemzői 6 Valamennyi hiteles környezeti jelölés célja a vásárlók figyelmének felhívása a termék vagy szolgáltatás környezeti előnyeire. Ezáltal a fogyasztó számára lehetővé válik, hogy vásárláskor a környezetet kímélő megoldást válassza, és ezzel hozzájáruljon környezetünk megóvásához. A vevők igénye a gyártókat is a környezetbarát termékek előállítására, a kevésbé káros megoldások keresésére ösztönzi. A környezetet kevésbé terhelő termékek kifejlesztői, gyártói és forgalmazói a megkülönböztető jelzés feltüntetésével társadalmi elismerést szerezhetnek, amelyet beépíthetnek marketing stratégiájukba. A termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban használt megkülönböztető jelzés ezzel forgalomnövelő verseny eszközzé válik. A környezeti jelölések típusai A termékek, illetve a szolgáltatások környezetre gyakorolt hatásáról számos eltérő elven alapuló jelzéssel tájékoztathatják a vállalatok a fogyasztót. Ismertek: önkéntes és kötelező címkék, pozitív, negatív vagy semleges tartalmú jelek, egy követelményen alapuló vagy életciklus elemzést igénylő minősítések, termékre/szolgáltatásra vagy a gyártás/szolgáltatás folyamatára vonatkozó jelölések, fogyasztók vagy üzleti partnerek számára szánt jelölések,

9 első fél által kibocsátott vagy harmadik fél által igazolt minősítések, államilag elismert, jogszabállyal létrehozott vagy a piac által szabályozott magán jelölési programok. Ha a termelő, forgalmazó az önkéntes rendszer használata mellett dönt, a program előírásait be kell tartania. Ilyen típusú rendszerek a környezetközpontú irányítási rendszerek tanúsítása (ISO vagy EMAS szerint), valamint a környezeti címkézés (az ISO szabványsorozat alapján). Az önkéntes jelölések rendszerint pozitív vagy semleges tartamúak. Kötelező jelölések pl. az energia címke háztartási gépeken, személygépkocsik CO 2 kibocsátásának feltüntetése, valamint a veszélyes anyagok jelölése a kémiai biztonságról szóló törvény alapján. A veszélyre figyelmeztető kötelező jelölések negatív tartalmat hordoznak. Egy követelmény alapján ad minősítést például az Amerikai Egyesült Államokban alapított nemzetközi Energy Star tanúsító rendszer. Több követelmény alapján történik a minősítés az ISO szabvány szerinti I. típusú környezeti címke rendszerekben, vagyis valamennyi nemzetközi és nemzeti öko-címke használati jogának elnyerésének feltétele, hogy több előre meghatározott követelmény teljesüljön. A fogyasztók tájékoztatására dolgozták ki a legtöbb jelölést, így az ISO szabványsorozatban ismertetett címketípusokat is. Ezért alapvető, hogy a jelölés tömören, egyszerűen, közérthetően közvetítse a megfelelő információt. Az ISO szabvány szerinti, III. típusú környezeti nyilatkozat célja az üzleti partnerek tájékoztatása. E nyilatkozat több kritériumot tekint át, és számszerű adatokat szolgáltat a termék/szolgáltatás környezeti teljesítményéről. Terjedelmessége miatt nem alkalmas a gyors napi bevásárlások befolyásolására, de meggyőző lehet képzett, szakmai-üzleti partner számára. Termékek, szolgáltatások minősítésére létrehozott rendszerek a környezeti címkék, az energiacímkék stb. A gyártás/szolgáltatás folyamatára vonatkoznak az un. rendszerszabványok alapján végzett tanúsítások, mint a minőségirányítási rendszer tanúsítása az ISO 9001 szabvány alapján, a környezetközpontú irányítási rendszer tanúsítása az ISO szabvány vagy az EMAS (környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer, Environmental Management and Auditing Scheme) rendszer szerint. Első fél az a gyártó vagy a forgalmazó, aki független szervezet igazolása nélkül 7

10 nyilatkozhat terméke környezeti előnyeiről. A harmadik fél egy független, e célra létrejött testület, amely a megfelelő bizonyítékok ismeretében hitelesen tanúsítja a termék környezetkímélő tulajdonságait. Államilag elismert, jogszabály által szabályozott programok a nemzeti- és néhány regionális környezeti címke rendszer. Az Amerikai Egyesült Államok Környezetvédelmi Hivatalának 1998-as tanulmányában (Environmental Labelling Issues, Policies and Practices Worldwide, EPA 742-R ) megvizsgálták a címkéző programokat működtető szervezeteket is. Vizsgálataik szerint a programok túlnyomó többségét kormányzati, vagy kormányzati felhatalmazással rendelkező szervezet működteti. Magán vállalkozás által kidolgozott címke pl. a svéd öko-címke vagy a RICOH cég újrahasznosító programjának jele. 8 A fogyasztók védelmét szolgálja, hogy a vásárlók megtévesztését rendszerint jogszabály tiltja. Hazánkban a reklám törvény és a fogyasztóvédelmi törvény e tilalma kiterjed a nem alátámasztott környezetvédelmi kijelentésekre is. A környezeti címkék szabványai A környezeti címkézés hitelességére, minőségére vonatkozó pontos rendszerezett ismereteket nyerhetünk nemzetközi szabványokból is. A Nemzetközi Szabványosítási Szervezet (International Standard Organisation, ISO) a termékek és eljárások szabványosítása mellet kiterjesztette tevékenységi körét a vállalatirányítási rendszerek (ISO 9000 sorozat) és a környezetvédelem (ISO sorozat) területére is. A termékekre vonatkozó, a termék/szolgáltatás teljes életciklusa alatt várható környezeti hatások értékelésén alapuló minősítéseket az MSZ EN ISO szabványsorozat foglalja keretbe. A hármas jelölés mutatja, hogy a sorozat elemei azonos formában részei a nemzetközi, az európai és a magyar szabványrendszernek.

11 1. táblázat Az MSZ EN ISO szabványsorozat elemei Szabvány száma A szabvány címe Meghatározás MSZ EN ISO (ISO 14020: 2000) MSZ EN ISO (ISO 14024: 1999) MSZ EN ISO (ISO 14021: 1999) ISO (ISO 14025: 2006) Környezeti címkék és nyilatkozatok Általános elvek I. típus Környezeti címkézési program II. típus Első fél általi környezeti közlemény III. típus Környezeti nyilatkozat Önkéntes, több kritériumon alapuló, harmadik fél által működtetett program, amely felhatalmazást ad az környezeti címke megjelenítésére olyan termékeken, amelyek életciklus elemzés alapján környezeti előnyökkel rendelkeznek az adott termékcsoporton belül. Környezeti közlemény, amelyet független harmadik fél bevonása nélkül a gyártó, forgalmazó vagy más olyan fél tesz, akinek feltehetően előnye származik a nyilatkozat megtételéből. A termék számszerű környezeti adatai minősített harmadik fél által előre megállapított kategóriákban. 9 A bevezető szabvány, (ISO 14020) kilenc pontban foglalja össze a címkézés alapelveit: A címkék és nyilatkozatok legyenek pontosak, hitelesek, indokoltak és nem félrevezetők; Ne okozzanak szükségtelen akadályt a nemzetközi kereskedelemben; Alapjuk a legújabb, kellően megalapozott, pontos és reprodukálható tudományos módszerek legyenek; Minden vonatkozó információt hozzáférhetővé kell tenni az érdekelt felek számára; Figyelembe kell venni a termék életciklusát;

12 Ne gátolja az innovációt; Minimális adminisztrációval járjon; Az érdekelt felek szabad konzultációja után konszenzusra törekedve működtessék; Hiteles információt szolgáltassanak a fogyasztóknak. I. típus: Környezeti címkéző program A sorozat elemei közül ez a legismertebb módszer. Számos regionális és nemzeti címkéző rendszert alapítottak már a szabvány elfogadása előtt is. Ezért, noha az említett programok megfelelnek az ISO szabvány előírásainak, alapító okirataikban általában még nem szerepel a szabványnak való megfelelés követelménye. 10 Ez a típus szolgáltatja a legmegbízhatóbb információt a vevő számára, hiszen a sikeres pályázathoz a termékcsoportra jellemző, előre meghatározott követelményeket kell teljesíteni, amelyet független, államilag elismert illetékes testület ellenőriz. A vásárlók érdekeit szolgálja, hogy nemcsak környezetvédelemmel kapcsolatos követelményeket, hanem a termék használhatóságára vonatkozó feltételeket is teljesíteni kell. Csak kiváló minőségű termék nyerheti el a környezeti címkét. A szabvány 5. fejezetében található a program létrehozásának és működésének 18 alapelve: önkéntesség, az ISO szabvánnyal való összhang, összhang a vonatkozó jogszabályokkal, teljes életciklus figyelembe vétele, szelektivitás, előre meghatározott követelmények, jó alkalmazhatósági tulajdonságok (jó minőség), a követelmények rendszeres felülvizsgálata, konzultáció az érdekelt felekkel, megfelelőség tanúsítás, átláthatóság, szükségtelen kereskedelmi akadályok elkerülése,

13 hozzáférhetőség, a követelmények tudományos megalapozottsága, érdekütközések elkerülése, díjak, bizalmas ügykezelés, kölcsönös elismerés. Környezetvédelmi szempontból a 4. elv a legfontosabb, amely előírja, hogy a követelményeket a termék/szolgáltatás teljes életciklusának figyelembevételével kell meghatározni. Az életciklus áttekintését az alábbi mátrix használata segíti (2. táblázat). 2. táblázat Környezetvédelmi követelmények kiválasztásának tipikus mátrixa (ISO szabvány alapján) Környezeti indikátor Életciklus szakasza Energia Megújuló/ nem megújuló Erőforrások Megújuló/ nem megújuló Vízbe Kibocsátások Levegőbe Talajba Egyéb 11 Nyersanyag kitermelés Gyártás Forgalmazás Használat Hulladékos szakasz A feltételek meghatározásakor mindig a legújabb tudományos ismereteket kell alapul venni. A követelmények kidolgozásakor az érdekelt felek közreműködése a biztosíték arra, hogy a kritériumok ne legyenek egyoldalúak, vagy diszkri-

14 minatívak. Az ismeretek fejlődése miatt a követelményeket rendszeresen (3-5 évenként) felülvizsgálják, és szükség esetén módosítják. II. típus: Első fél általi környezeti közlemény A szabvány célja, hogy a gyártó, forgalmazó, szolgáltató által a vásárlónak nyújtott környezetvédelmi információnak valódi tartalma legyen, elősegítve a fogyasztók pontosabb tájékoztatását. Meghatározza azokat a feltételeket, amelyek teljesülése esetén jogos a terméken feltüntetni környezetvédelmi kijelentést. Útmutatást ad a konkrét előnyök helyes bemutatására. Nem felel meg például a szabványnak az olyan általános kijelentés, mint környezetkímélő, zöld, környezetbarát, nem szennyező, stb. 12 Az ábrán látható Möbius hurok szimbólumot több újrahasznosítással kapcsolatos jelölés használja, azonban e jelölések szám, vagy rövidítés formájában hordozzák a hiteles információt (papíripari terméken az újrahasznosítás arányát, műanyag terméken a műanyag típusát). Kiegészítés nélkül azonban önkényes, félrevezető jel. A szabvány szerint a megfelelő közlemény fő jellemzői: pontos és nem félrevezető, számszerű és bizonyítható, nem félreértelmezhető, jellemző az adott termékcsoportra, egyértelmű, bemutatja, hogy a termék egészére, vagy annak csak egy részére (pl. a csomagolásra) vonatkozik, specifikus, mentes olyan ismétlésektől, ami több előny látszatát kelti, nem sugallja, hogy független harmadik fél igazolta, nem hangsúlyozza olyan összetevő mentességét, amelyet sohasem alkalmaztak a termékcsoportban.

15 Részletes útmutató is található a leírásban arra vonatkozóan, hogy milyen esetekben tüntethetők fel (és mikor nem!) egy terméken az alábbi kijelentések: komposztálható, lebomló, könnyen szétszerelhető, megnövelt élettartamú, visszanyert energia, újrahasznosítható, újrahasznosított tartalom, csökkentett energiaigényű, csökkentett nyersanyag felhasználású, csökkentett víz felhasználású, újrahasználható és utántölthető, hulladékszegény. A vevő számára a környezeti közlemény kevésbé megbízható, hiszen maga a gyártó, forgalmazó vagy szolgáltató, tehát az érdekelt fél állítja a termék kedvező környezeti tulajdonságait, mégis nagy előnye a szabványnak, hogy előírásait követve az önkényes, tartalom nélküli kijelentéseket hitelesebb információ váltja fel. A szabványnak való megfelelés azonban nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a gyártó, forgalmazó a termék életciklusának egy olyan szakaszát emeli ki, amelynek elenyésző a környezeti hatása, az életciklus további, jelentős környezeti terhelést okozó szakaszaival szemben. 13 III. típus: Környezeti nyilatkozat Az ISO 14025:2006 szabványban leírt dokumentum egyesíti a két korábbi módszer elemeit. A gyártó, forgalmazó, felhasználó nyilatkozik a termék környezeti hatásáról, amelyet az ISO szabványsorozat alapján végzett életciklus elemzéssel határozott meg. A nyilatkozat hitelét független, harmadik fél által kiadott tanúsítvány biztosítja. A részletes és alapos nyilatkozat főleg a megfelelő szakértelemmel rendelkező üzletfelek számára készül, de hasznos lehet az érdeklődő vásárló számára is, ha döntése előtt (pl. az internetről letöltve a nyilatkozatokat) össze tudja hasonlítani a választható termékek környezeti tulaj-

16 donságait. Nagy értékű fogyasztási cikkek internetes kereskedelmének fejlődésével nő a jelentősége ennek a lehetőségnek. A rendszer további előnye, hogy alkalmazását nem korlátozza, hogy milyen termékekre van már meghatározott követelménysor az adott címkézési programban. A környezeti nyilatkozat alapelvei: 14 érvényesek rá az ISO szabványsorozatban lefektetett alapelvek, önkéntes rendszer, életciklus elemzésen alapul, modulos felépítésű, az érdekelt felek bevonásával kell kialakítani, a termékek összehasonlítására ad lehetőséget, tanúsított, rugalmas, átlátható. Az alapelveknek megfelelően a környezeti nyilatkozat érvényességi körének, a termékekre vonatkozó követelmények kidolgozása és a tanúsítás rendszert alkot, amelyet az un. program operátor szervezet működtet. E szervezet az érdekelt felek bevonásával, átlátható módon meghatározza a program célját, érvényességi körét, az érdekelt felek részvételének módját, a termékcsoportok meghatározásának eljárását, az egyes termékcsoportra vonatkozó szabályokat (product category rules, PCR), a tanúsítás eljárásrendjét, valamint a pénzügyi kérdéseket.

17 A program operator az érdekelt felek bevonásával kialakít egy PCR dokumentumot, amely a következőkre tér ki: termékcsoport meghatározása, az életciklus elemzéshez a cél és az érvényességi kör meghatározása (a működési egység, szükséges adatok, mértékegységek stb. megadásával), leltáranalízis (adatgyűjtési és feldolgozási eljárás, anyagáram), hatás kategóriák kiválasztása és számítási módszere, ha alkalmazható, az életciklus elemzéshez előre meghatározott paraméterek, becslési szabályok és további környezeti információ, jelentésköteles anyagok, adatfeldolgozási tájékoztató, tájékoztatás a jelentés elkészítésének formai és tartalmi szabályairól, közlemény az elhanyagolt életciklus szakaszról, ha nem teljes az életciklus elemzés. Figyelemre méltó, hogy a hangsúly nem annyira a határértékek túllépésének elkerülésén, mint inkább a termékek környezeti teljesítményének összehasonlíthatóságán van. Ennek megfelelően nem szükséges minden követelménynek megfelelni ahhoz, hogy a nyilatkozat tanúsítható legyen. Így a vállalatok rugalmasan alkalmazhatják a követelményeket saját termékeikre. A környezeti nyilatkozat kibocsátása még kevésbé elterjedt a vállalatok körében, néhány multinacionális vállalat azonban (például a Hewlett Packard) már kibocsátja termékeiről a III. típusú környezeti nyilatkozatot. Németországban építőanyagokra vonatkozó környezeti nyilatkozatokat tettek közzé. 15

18 A környezeti címkézés jogi szabályozása Az államilag elismert I. típusú környezeti címkék alapítását és működési formáját általában jogszabály rögzíti. A magyar rendszerről a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 84. (3) és 86. (1), (2) rendelkezik; a 110. (8) c felhatalmazza a környezetvédelmi minisztert a rendszer szabályozására, amely alapján született a környezetbarát, környezetkímélő megkülönböztető jelzés használatáról szóló 29/1997. (VIII.29.) számú KTM rendelet. 16 Az Európai Unió környezeti címke rendszerét 1992-ben a 880/1992 Tanácsi rendelettel alapították meg. (Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1992 március 23-i 880/92/EGK RENDELETE a közösségi öko-címke odaítélési rendszeréről) A Tanácsi rendeleteket minden tagország változtatás nélkül beépíti saját jogrendjébe. A magas szintű jogszabállyal való szabályozás azt jelenti, hogy valamennyi tagországban azonos módon bevezették az öko-címkézés rendszerét ferbruár 20-ától a 66/2010/EK rendelet lépett hatályba. (Az Európai Parlament és a Tanács 66/2010/EK rendelete (2009. november 25.) az unios ökocimkéről). Az alaprendelet általános elveket fogalmaz meg, a részletes szabályozás Bizottsági határozatok formájában jelent meg. Valamennyi minősítési követelményrendszert is bizottsági határozatként hozzák nyilvánosságra, így részévé válik az EU jogrendjének. A csatlakozást követően Magyarországon hatályba léptek az öko-címkére vonatkozó Európai Uniós jogszabályok, és megjelent a magyarországi működést szabályozó rendelet is, a 83/2003. (VI. 7.) Kormányrendelet a közösségi öko-címke odaítélését ellátó szerv kijelöléséről. A környezeti címkézést szabályozó jogszabályok a környezetvédelmi jog rendszerébe tartoznak, de kölcsönhatásban állnak a kereskedelmi joggal is. A kereskedelem szabályozásának un. PPM csoportjához sorolják. A PPM (processes and production methods) rövidítés olyan jogi szabályozást jelent, amely a termékek előállításának eljárásaira tartalmaz előírásokat a környezet megóvása érdekében.

19 Két altípusát különböztetjük meg: a termékkel kapcsolatos PPM esetén maga a termék használata vagy fogyasztása okoz kedvezőtlen környezeti hatást, a nem termékkel kapcsolatos PPM esetében a termék előállítása során következik be a környezetterhelés (pl. káros anyag kibocsátások). A PPM típusú kereskedelem-szabályozás nemzeti szinten igen hatékony környezetvédelmi eszköz, nemzetközi szinten viszont a szabad kereskedelem akadályának tekintik, mivel diszkriminálnak termékeket előállítási módjuk alapján. Az életciklus elemzésen alapuló szemlélet környezetvédelmi szempontból igen előnyös és kívánatos, mivel a káros hatások megelőzését teszi lehetővé, szemben az u.n. csővégi megoldásokkal, amelyek a kialakult környezet terhelés enyhítésére hivatottak. A PPM csoportból az önkéntes környezeti címkéket tekinthetjük a szabad kereskedelmet legkevésbé akadályozó megoldásnak, összehasonlítva a kötelező címkékkel, illetve a korlátozásokkal. 1 A legtöbb környezteti címke nemzeti jellegű, így alkalmas lehet a hazai termelők védelmére, de a nagy regionális rendszereket is támadják bizonyos érdekcsoportok, nem ritkán téves információkon alapuló érvekkel. A jelzések megtévesztő hatását általában törvény tiltja. A 66/2010/EK rendelet kimondlja: Tilos minden olyan címke vagy logó használata, illetve valótlan tartalmú vagy megtévesztő reklámozása, amely az úniós ökocímkével való összetévesztéshez vezethet. Az Európai Parlament és a Tanács 2006/114/EK irányelve a megtévesztő reklám kategóriájába sorolja a reklámban foglalt olyan tájékoztatást, amely tévesen adja meg az áru jellemző tulajdonságait, beleértve környezeti hatásait és energiafelhasználási ismérveit. A környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény Anyagok, termékek és technológiák környezetvédelmi minősítése című fejezetében rögzíti az alábbiakat: 86. (1) A környezetbarát vagy környezetkímélő termékekre és technológiákra, amelyek a hagyományos, azonos vagy hasonló funkciójú termékeknél és technológiáknál bizonyítottan kisebb környezet-igénybevételt, illetve környezetterhelést okoznak, környezetkímélő termék vagy technológia megkülönböztető jelzés alkalmazható. (2) Megkülönböztető jelzés jogosulatlan használata külön jogszabályban meghatározott környezetvédelmi bírságot von maga után forrás: Environment and Trade A Handbook 2nd Edition UNEP International Institute for Sustainable Development ISBN

20 A környezeti címkézés illeszkedése az EU környezetvédelmi politikájába A környezeti címkézés része az Európai Unió számos környezetvédelmi intézkedési tervének, stratégiájának, így az Integrált Termék Politikának (Green paper on Integrated Product Policy) a Fenntartható Fejlődésre irányuló stratégiájának is. Az EMAS (a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer, Environmental Management and Auditing Scheme) ajánlásaiban szerepel a lehetőség, hogy a környezetirányítási rendszer céljait az öko-címkézés követelményeit alapul véve határozzák meg. A kötelező és az önkéntes környezetvédelmi eszközök egymásra épülésének jó példája az öko-címke és az energia felhasználó termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények összefüggése (2005/32/EK (2005. július 6.) számú u.n. öko-design irányelv). 18 Ez az irányelv eleve úgy készült, hogy kiegészítse a meglevő közösségi eszközöket, így a háztartási készülékek energia- és egyéb erőforrás fogyasztásának címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő feltüntetéséről szóló, szeptember 22-i 92/75/EGK tanácsi irányelvet (kötelező energiacímke), és a közösségi öko-cimke rendeletet. Az irányelv szerint közösségi öko-címkével ellátott energia-felhasználó termékekről vélelmezni kell, hogy azok megfelelnek az alkalmazandó végrehajtási intézkedésben meghatározott környezetbarát tervezési követelményeknek, amennyiben az öko-címke megfelel ezeknek a követelményeknek.

21 I. típusú, nemzetközi és nemzeti környezeti címkék Nemzetközi környezeti címkéző programok A Virág Európai Unió környezeti címkéje Alapítási éve: júliusi adatok szerint 26 termékcsoportban 1073 cég több mint termékét minősítették. ecolabel NORDIC ECOLABEL Északi Hattyú Dánia, Finnország, Izland, Norvégia, Svédország közösen működtetett környezeti címke 1989-ben alapította az Északi Miniszterek Tanácsa márciusában ünnepelték a kétezredik védjegyhasználati szerződés megkötését áprilisi adatok szerint 71 termékcsoportban lehet pályázni, mintegy 1300 cég rendelkezik védjegyhasználati joggal kb termékre. 19

22 Európai nemzeti környezeti címkéző programok Ausztria 1990-ben alapította a Környezetvédelmi Minisztérium májusi adatok szerint 36 termékcsoportban 163 cég mintegy 300 terméke rendelkezett minősítéssel. A minősítéssel rendelkező cégek száma 2 év alatt 60 %-kal nőtt. További sikeres minősítési rendszer vonatkozik iskolákra és kereskedelmi szálláshelyekre is. 200 szálláshely és 79 iskola rendelkezik minősítéssel. 20 Csehország 1994-ben alapították a 159/1993. IV. 7. számú kormányrendelet alapján. 64 termékcsoportra dolgoztak ki követelményeket. 96 cég 187 terméke nyerte el a minősítést 2010 májusi adatok szerint. Franciaország 1992-ben alapították. 17 termékcsoportra dolgoztak ki követelményeket. A minősített termékek száma 2009 őszén 9 termékcsoportban 55 vállalat mintegy 750 terméke viselhette a jelölést. Hollandia 1995-ben alapította a Mezőgazdasági Természetvédelmi és Élelmiszer-minőségügyi Minisztérium. 104 termékcsoportra dolgoztak ki követelményeket őszén 97 vállalat 343 terméke rendelkezett minősítéssel. Ezek közül 65 vállalat 89 ipari terméke, illetve szolgáltatása volt jogosult e jel használatára.

23 Horvátország 1993-ban alapították a Környezetvédelmi Törvény (Off. Gazette No. 82/94 128/99), Környezeti címke szabálykönyve (Off. Gazette No.64/96) alapján. 38 termékcsoportra dolgoztak ki követelményeket, 18 vállalat termékeit minősítették. ZNAK EKO Lengyelország 1998-ban alapította a Környezetvédelmi Minisztérium májusában 26 termécsoportra volt érvényes követelményrendszer, 46 vállalat termékeit minősítették. Magyarország 1994-ben alapította a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium. A környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény, és a 29/1997. (VIII. 29.) számú KTM. rendelet szabályozza júniusi adatok szerint 54 termékcsoportra volt kidolgozott követelményrendszer, 47 cég 333 terméke rendelkezett minősítéssel. 21 Németország Az első államilag elismert környezeti címke rendszer Alapítva 1978-ben májusi adatok szerint 222 termékcsoportra van kidolgozott követelmény, 153 termékcsoportban mintegy 9000 minősített termék volt.

24 Oroszország 1991-ben alapított non profit szervezet Saint- Petersburg Ecological Union (SPEU) címkéje, amely 2007-ben csatlakozott a GEN-hez Bio termékek és management tanúsításával is foglalkozik nyaráig 5 termékcsoportban 36 terméket minősítettek, ezek közül 19 élelmiszert. Szlovákia 1996-ban alapították 2009 szeptemberben 20 termékcsoportra voltak kidolgozott követelmények, 10 cég 91 termékét minősítették. 22 Spanyolország 1993-ban alapították 11 termékcsoportra dolgoztak ki követelményeket 1999-ig, újabb adatot nem közöltek a honlapon Katalónia El Distintiu 1994 novemberében alapították a katalán kormány 316/1994 számú rendeletével termékek jelölésére a 2009/1998 számú rendelet kiterjesztette a minősítést szolgáltatásokra is májusi adatok szerint 27 termékcsoportra határoztak meg követelményeket, 233 vállalat 1274 termékét és 188 szolgáltatást minősítettek.

25 Ukrajna 2002-ben alapított állami környezeti címkéző program. 22 termékcsoportra dolgoztak ki követelményeket, többek között élelmiszerekre is nyaráig 31 cég 210 terméke nyerte el a minősítést Svédország A Svéd Természetvédelmi Társaság 1987-ben indított mozgalma a tengeri élőlények védelmére, a papíripari kibocsátásokból származó tengeri klorid szennyezés csökkentésére ben vezették be a vándor sólymot ábrázoló címkét. 12 termékcsoportban lehet pályázni. A minősítés célja a vízszennyezés csökkentése. 23

26 Néhány Európán kívüli nemzeti környezeti címkéző program Ausztrália 2001-ben alapították, bejegyzett védjegyként. Az ISO szabványnak megfelelően működik szeptemberi adatok szerint 44 termékcsoportra dolgoztak ki követelményeket, több mint 100 cég mintegy 1600 termékeit minősítették, melyek éves forgalma elérte a 1.5 milliárd $-t Hong Kong 2000-ben alapították, nyaráig 56 termékcsoportra dolgoztak ki követelményeket nyaráig 13 termékcsoportban 32 cég 78 termékét minősítettek. 24 Japán 1989-óta működik nyarán 43 termékcsoportra volt érvényes követelményrendszer cég 4617 termékét minősítették Kanada EcoLogo Program 1988-ban alapították. Az ISO szabványnak megfelelően működik. Közel 170termékcsoportra dolgoztak ki követelményeket, 120 termékcsoportban, mintegy 7000 terméket minősítettek nyaráig. Sikeres termékcsoport a megújuló energián alapuló elektromos áramtermelés

27 Kína 1994-ben alapították. Az alapítás óta őszéig 56 termékcsoportra dolgoztak ki követelményeket ig 800 cég termékét minősítették. Korea 1992-ben alapították, működése megfelel az ISO szabvány előírásainak szeptemberi adatok szerint 159 termékcsoportra dolgoztak ki követelményeket cég 129 termékcsoportba tartozó 5450 termékét minősítették júliusáig. Új-Zéland 1989-ben alapították. 26 termékcsoportra dolgoztak ki követelményeket nyaráig 23 termékcsoportban 48 cég közel 1000 termékét minősítették. Legsikeresebb termékcsoportok: festékek és lakkok, padlóburkolatok, másolók, nyomtatók 25 USA 1989-ben alapították a rendszert, működtetésére 1990-ben hoztak létre non-profit szervezetet. A honlap nyilatkozatot tartalmaz, hogy a rendszer az ISO szabványnak megfelelően működik es adatok szerint 41 termékcsoportra dolgoztak ki követelményeket. 420 cég közel 1500 terméke/szolgáltatása nyerte el a minősítést. Sikeres termékcsoportok: idegenforgalmi szálláshelyek, tisztítószerek, festékek, papíripari termékek.

http://www.nordic-ecolabel.org/

http://www.nordic-ecolabel.org/ I. típusú, nemzetközi és nemzeti környezeti címkék Nemzetközi környezeti címkézı programok A Virág Európai Unió környezeti címkéje Alapítási éve: 1992 2010. év végi adatok szerint 26 termékcsoportban 1150

Részletesebben

Ökocímkék. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatójának kivonata

Ökocímkék. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatójának kivonata zöld beszerzé s ökocímkék környezetmene dzsment zöld rendezvény Ökocímkék A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatójának kivonata Hogyan bizonyítható egy vállalat

Részletesebben

Fenntartható fejlődés szakkör

Fenntartható fejlődés szakkör Fenntartható fejlődés szakkör Környezetbarát termékek Az újrahasznosítás lehetőségei 3-4. foglalkozás 2010.03.11. 2 1.Mit értünk környezetbarát terméken? Környezetbarát Termék védjegy Környezetbarát Termék

Részletesebben

Tájékoztató és minősítő rendszerek. Összeállította: Sallai András

Tájékoztató és minősítő rendszerek. Összeállította: Sallai András Tájékoztató és minősítő rendszerek Összeállította: Sallai András Tanúsítás olyan eljárás, amellyel egy független fél írásban igazolja, hogy egy termék, egy folyamat, egy szolgáltatás megfelel az előírt

Részletesebben

A Csomagolási hulladékokról

A Csomagolási hulladékokról A Csomagolási hulladékokról Fıbb elıírásai: 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról Alapfogalmak (hulladék, gyártó újrahasználat stb.) Hulladékgazdálkodási alapelvek (gyártói felelısség, szennyezı

Részletesebben

A környezetbarát címkék szerepe a zöld beszerzésekben

A környezetbarát címkék szerepe a zöld beszerzésekben BuySmart+ Amit a zöld beszerzésről tudni kell Budapest, 2013. december 11. A környezetbarát címkék szerepe a zöld beszerzésekben Barta Géza Róbert ügyvezető igazgató Haladni csak úgy lehet, ha míg az egyik

Részletesebben

Közbeszerzés zöldebben

Közbeszerzés zöldebben Közbeszerzés zöldebben Budapest, 2015. február 12. Baumgartner Ida idab@t-online.hu HAB-749 Mérnöki Tanácsadó Kft. Zöld közbeszerzés Zöld közbeszerzésnek nevezzük az olyan közbeszerzést, amely során az

Részletesebben

KÖZBESZERZÉS ZÖLDEBBEN

KÖZBESZERZÉS ZÖLDEBBEN KÖZBESZERZÉS ZÖLDEBBEN Baumgartner Ida hivatalos közbeszerzési tanácsadó HAB 749 Mérnöki Tanácsadó Kft. Tartalom Zöld közbeszerzés (Green Public Procurement) Zöld közbeszerzés a gyakorlatban Jogszabályi

Részletesebben

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra Dióssy László KvVM szakállamtitkár A fenntartható fejlődés és hulladékgazdálkodás A fenntartható fejlődés biztosításának

Részletesebben

Szövetség az Italoskartonért és a Környezetvédelemért (The Alliance for Beverage Cartons & the Environment)

Szövetség az Italoskartonért és a Környezetvédelemért (The Alliance for Beverage Cartons & the Environment) Szövetség az Italoskartonért és a Környezetvédelemért (The Alliance for Beverage Cartons & the Environment) - Az italoskarton gyűjtés és újrahasznosítás európai perspektívája Katarina Molin Főigazgató

Részletesebben

20 hullámpapírlemez (PAP) 21 nem hullámpapírlemez jellegű karton (PAP) 22 papír (PAP) 29 külföldről behozott csomagolás papír, karton összetevője

20 hullámpapírlemez (PAP) 21 nem hullámpapírlemez jellegű karton (PAP) 22 papír (PAP) 29 külföldről behozott csomagolás papír, karton összetevője II. Csomagolószer Katalógus kódjai (CsK kódok) A CsK kód felépítése: 1. karakter: csomagolóeszközként, csomagolóanyagként, csomagolási segédanyagként is felhasználható terméket jelölő kód 2 3. karakter:

Részletesebben

Somberek Község Önkormányzatának ZÖLD KÖZBESZERZÉSI KÉZIKÖNYVE

Somberek Község Önkormányzatának ZÖLD KÖZBESZERZÉSI KÉZIKÖNYVE Somberek Község Önkormányzatának ZÖLD KÖZBESZERZÉSI KÉZIKÖNYVE 2010 Tartalomjegyzék I. A Kézikönyv célja II. A zöld közbeszerzés fogalma III. Környezetbarát szempontok a közbeszerzésekben IV. Környezetbarát

Részletesebben

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT 2. sz. melléklet VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT Jelen nyilatkozat alapján a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 7624 Pécs, Tettye tér 9.) mint védjegyjogosult Duna-Dráva Nemzeti Parki

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

Pályázati feltételek és bírálati szempontok a Duna-Dráva Nemzeti Parki Termék védjegy használatához

Pályázati feltételek és bírálati szempontok a Duna-Dráva Nemzeti Parki Termék védjegy használatához Pályázati feltételek és bírálati szempontok a Duna-Dráva Nemzeti Parki Termék védjegy használatához 1. A védjegy A Duna-Dráva Nemzeti Parki Termék védjegyet az 1. számú melléklet tartalmazza. 2. A védjegy

Részletesebben

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás 2009 Dr Farkas Hilda Főosztályvezető, címzetes egyetemi docens KÖRNYEZETVÉDELEM A környezet védelme egyre inkább gazdasági szükségszerűség. Stern Jelentés Környezetvédelem

Részletesebben

KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS 04

KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS 04 KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS 04 SZE, KÖRNYEZETMÉRNÖKI TANSZÉK DR. TORMA ANDRÁS AUDI HUNGARIA MOTOR KFT. FELÜLVIZSGÁLAT SZÜKSÉGESSÉGE A RENDELET NEM FELHASZNÁLÓBARÁT NEM ELÉG VONZÓ A SZERVEZETEK SZÁMÁRA

Részletesebben

Buy Smart+ A zöld beszerzés előnyei

Buy Smart+ A zöld beszerzés előnyei Buy Smart+ A zöld beszerzés előnyei Budapest, 2013. október 30. Zöld beszerzés villásreggeli Varga Katalin, Energiaklub Tartalom Az Energiaklubról A zöld beszerzés definíciója A zöld beszerzés előnyei

Részletesebben

ÉLELMISZERBIZTONSÁG 8.

ÉLELMISZERBIZTONSÁG 8. ÉLELMISZERBIZTONSÁG 8. Élelmiszerbiztonsági irányítási rendszerek szabványai MSZ EN ISO 22000 szabványcsalád Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola Az élelmiszerbiztonsági szabványok jelentősége

Részletesebben

Pályázati feltételek és bírálati szempontok A Duna-Ipoly Nemzeti Parki Termék védjegy használatához

Pályázati feltételek és bírálati szempontok A Duna-Ipoly Nemzeti Parki Termék védjegy használatához Pályázati feltételek és bírálati szempontok A Duna-Ipoly Nemzeti Parki Termék védjegy használatához A védjegy A Duna-Ipoly nemzeti parki védjegyet az 1. számú melléklet tartalmazza. A védjegy célja (1)

Részletesebben

EU Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszer (EMAS III.) 3. EMAS KEREKASZTAL (2009. május 29.) EMAS EMAS I. rendelet (1993.) Új szabályozási megközelítés: önkéntes eszköz Alternativa a szokásos

Részletesebben

Tóth Zoltán z.toth@electro-coord.hu 1

Tóth Zoltán z.toth@electro-coord.hu 1 Elektronikai hulladékok kezelése XVII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás Szombathely, 2007. április 24-25-26. Tóth Zoltán z.toth@electro-coord.hu 1 Háztartási gépek mennyisége a háztartásokban

Részletesebben

I/VI A termék tervezett felhasználási területe: I. Termékjellemzők Azon termékjellemzők bemutatása, amelyeket műszaki specifikáció (harmonizált európai szabvány vagy ÉME) előír. Abban az esetben, ha a

Részletesebben

Buy Smart+ Zöld közbeszerzés Európában. Place, Date Event Name and company of speaker

Buy Smart+ Zöld közbeszerzés Európában. Place, Date Event Name and company of speaker Buy Smart+ Zöld közbeszerzés Európában Place, Date Event Name and company of speaker Tartalom Zöld közbeszerzés (GPP) Zöld közbeszerzés a gyakorlatban Életciklus-költség Buy Smart+ Zöld közbeszerzés Zöld

Részletesebben

Vidékfejlesztési Minisztérium

Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési Minisztérium Mezőgazdasági termékek (EU) belső piacon és harmadik országokban történő megismertetése és promóciója Pályázók köre: Szakmai és szakmaközi szervezetek PR tevékenység, promóció

Részletesebben

A környezetbarát közbeszerzés jogi lehetőségei. Dr. Kovács László jogi tanácsadó Közbeszerzések Tanácsa

A környezetbarát közbeszerzés jogi lehetőségei. Dr. Kovács László jogi tanácsadó Közbeszerzések Tanácsa A környezetbarát közbeszerzés jogi lehetőségei Dr. Kovács László jogi tanácsadó Közbeszerzések Tanácsa A zöld közbeszerzés jogi feltételei az Unióban 1997. Európai Unió elkötelezte magát a fenntartható

Részletesebben

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT 3. számú melléklet VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT Jelen nyilatkozat alapján a Duna Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 2509 Esztergom, Strázsa-hegy) mint védjegyjogosult Duna Ipoly nemzeti

Részletesebben

10 éves az Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés

10 éves az Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés Értékteremtés szelektív hulladékgyűjtéssel 10 éves az Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés Baka Éva Ügyvezető igazgató Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés Az előadás tartalma Honnan indultunk?

Részletesebben

Hulladékgazdálkodási dilemmák az EU-ban és Magyarországon

Hulladékgazdálkodási dilemmák az EU-ban és Magyarországon Hulladékgazdálkodási dilemmák az EU-ban és Magyarországon Közbeszerzések a fenntartható és innovatív fejlődés szolgálatában Pázmány Péter Katolikus Egyetem Markó Csaba 2013. November 21-22. Hulladékgazdálkodás

Részletesebben

PÁLYÁZATI NYOMTATVÁNY

PÁLYÁZATI NYOMTATVÁNY 1. sz. melléklet PÁLYÁZATI NYOMTATVÁNY a Váci Egyházmegye Elismert Személye minősítést tanúsító védjegyének elnyerése céljából Jelen nyilatkozat alapján a Váci Egyházmegye (székhely: 2600 Vác, Migazzi

Részletesebben

A Nemzeti Parki Termék védjegy minősítési rendszere és követelményei az élelmiszerszabályozásban.

A Nemzeti Parki Termék védjegy minősítési rendszere és követelményei az élelmiszerszabályozásban. A Nemzeti Parki Termék védjegy minősítési rendszere és követelményei az élelmiszerszabályozásban. Pest megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala

Részletesebben

A MÓRAHALMI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS HÁZA

A MÓRAHALMI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS HÁZA A MÓRAHALMI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS HÁZA A mórahalmi Fenntartható Fejlődés Háza Pályázati azonosító: KEOP-6.2.0/B-2008-0007 Projekt gazda: Mórahalom Város Önkormányzata A fenntartható életmódot és az ehhez

Részletesebben

Tippek a Zöld Iroda Program megv g aló l s ó ít í ásho h z o 2009. szeptember 30.

Tippek a Zöld Iroda Program megv g aló l s ó ít í ásho h z o 2009. szeptember 30. Tippek a Zöld Iroda Program megvalósításhoz 2009. szeptember 30. A KÖVET dióhéjban Kiemelkedően közhasznú egyesület Tudatformálás: képzések, céglátogatások, tapasztalatcserék, kiállítások; EU-s és magyar

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 21/2008. (VIII. 30.) KvVM rendelete az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezeléséről

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 21/2008. (VIII. 30.) KvVM rendelete az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezeléséről A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 21/2008. (VIII. 30.) KvVM rendelete az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezeléséről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. (2) bekezdés

Részletesebben

ULT Magyarország Zrt.

ULT Magyarország Zrt. ULT Magyarország Zrt. Tisztelt Dohánytermelő! Magyarországon jelenleg közel 300 környezetvédelemhez kapcsolódó jogszabály van érvényben Ezek közül az Alkotmány után a törvények (és azok végrehajtási utasításai)

Részletesebben

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT 3. számú melléklet VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT Jelen nyilatkozat alapján a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 4024 Debrecen, Sumen u. 2) mint védjegyjogosult Hortobágyi Nemzeti Parki

Részletesebben

AZ ISO 50001 ÉS AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGI DIREKTÍVA KAPCSOLATA

AZ ISO 50001 ÉS AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGI DIREKTÍVA KAPCSOLATA AZ ISO 50001 ÉS AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGI DIREKTÍVA KAPCSOLATA BÁRCZI ISTVÁN A FENNTARTHATÓSÁGI DIVÍZIÓ VEZETŐJE XXII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT 2013.11.05-06. Világszerte Magyarországon AZ SGS Genfi központ 140

Részletesebben

EU AGRÁR JOGSZABÁLY VÁLTOZÁSOK, BIOSZÉN JOGHARMÓNIZÁCIÓ

EU AGRÁR JOGSZABÁLY VÁLTOZÁSOK, BIOSZÉN JOGHARMÓNIZÁCIÓ Bioszén, a mezőgazdaság új csodafegyvere EU agrár jogszabály változások a bioszén és komposzt termékek vonatkozásában EU AGRÁR JOGSZABÁLY VÁLTOZÁSOK, BIOSZÉN JOGHARMÓNIZÁCIÓ A REFERTIL projekt az Európai

Részletesebben

Pályázati feltételek és bírálati szempontok A Duna-Ipoly Nemzeti Parki Termék védjegy használatához. A védjegy

Pályázati feltételek és bírálati szempontok A Duna-Ipoly Nemzeti Parki Termék védjegy használatához. A védjegy Pályázati feltételek és bírálati szempontok A Duna-Ipoly Nemzeti Parki Termék védjegy használatához A védjegy A Duna-Ipoly Nemzeti Parki Termék védjegyet az 1. számú melléklet tartalmazza. A védjegy célja

Részletesebben

tapasztalatai Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1

tapasztalatai Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1 Tűzoltó készülék k tanúsítás s folyamata, tapasztalatai a vizsgáló intézet szemével Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1 Tűzvédelmi Megfelelőségi gi Tanúsítv tvány szerepe

Részletesebben

HATÓSÁGI TAPASZTALATOK A VM MAGYAR TERMÉK RENDELETE KAPCSÁN

HATÓSÁGI TAPASZTALATOK A VM MAGYAR TERMÉK RENDELETE KAPCSÁN HATÓSÁGI TAPASZTALATOK A VM MAGYAR TERMÉK RENDELETE KAPCSÁN DR. ORAVECZ MÁRTON elnök Sárváriné Lakatos Éva 2014. május 20. Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság Genealógia (származástan) 74/2012.

Részletesebben

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Az EU hulladékpolitikája EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Hulladékgazd kgazdálkodási alapelvek szennyező fizet gyártói felelősség ( számonkérhetőség)

Részletesebben

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT 3. számú melléklet VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT Jelen nyilatkozat alapján a Duna Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 2509 Esztergom, Strázsa-hegy) mint védjegyjogosult Duna Ipoly Nemzeti

Részletesebben

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT 3. számú melléklet VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT Jelen nyilatkozat alapján a Duna Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 2509 Esztergom, Strázsa-hegy) mint védjegyjogosult Duna Ipoly Nemzeti

Részletesebben

Adjon zöld utat irodai megtakarításainak!

Adjon zöld utat irodai megtakarításainak! Adjon zöld utat irodai megtakarításainak! - Zöld Iroda Program - Lontayné Gulyás Mónika Green IT konferencia 2010. szeptember 22. A KÖVET dióhéjban Kiemelkedően közhasznú egyesület Tudatformálás: képzések,

Részletesebben

ÉMI100% VÉDJEGY ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

ÉMI100% VÉDJEGY ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ ÉMI100% VÉDJEGY ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ ÉMI 100 % MINŐSÉGJEL, MINT MINŐSÉGI VÉDJEGY Az ÉMI 100% jel bemutatása Az ÉMI 100% jel egy termék minőségjel, amely jelzi a jelet viselő építési termék tartósan jó

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10/A

Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10/A Jelen pályázat célja: Vissza nem térítendő támogatás formájában támogatni a következő technológiáknak az épületek

Részletesebben

Az elektronikai hulladékok hasznosítása, változások az elektromos és elektronikai hulladékok szabályozásában

Az elektronikai hulladékok hasznosítása, változások az elektromos és elektronikai hulladékok szabályozásában Az elektronikai hulladékok hasznosítása, változások az elektromos és elektronikai hulladékok szabályozásában Palotai Zoltán osztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Környezeti Fejlesztéspolitikai Főosztály

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról 1 A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.

Részletesebben

124/2007. (V. 31.) Korm. rendelet

124/2007. (V. 31.) Korm. rendelet 124/2007. (V. 31.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára és a termékek ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról A védjegyek és a földrajzi árujelzők

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6.

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Kiss Ferenc Ikt.sz.: E-3802/2014. Tárgy: hulladékgazdákodási közszolgáltatási szerződés megkötése a Szentes Városellátó Nonprofit

Részletesebben

A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. zöld közbeszerzésről szóló tájékoztatójának kivonata

A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. zöld közbeszerzésről szóló tájékoztatójának kivonata A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. zöld közbeszerzésről szóló tájékoztatójának kivonata A zöld közbeszerzésről néhány szóban Mit jelent a zöld közbeszerzés? A zöld közbeszerzés a közszféra olyan beszerzési

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete. egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete. egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.

Részletesebben

Tudnivalók az építési termék rendeletről

Tudnivalók az építési termék rendeletről Tudnivalók az építési termék rendeletről 1 Bevezetés Az Európai Unió egy lényeges célja a szabad áruforgalom biztosítása és a kereskedelem műszaki akadályainak leépítése Európán belül. Az építési termék

Részletesebben

Az eredetvédelem aktuális kérdései

Az eredetvédelem aktuális kérdései Az eredetvédelem aktuális kérdései XVI. Szőlészeti, Borászati és Bormarketing Konferencia Lakitelek 2015. január 28. Kókai-Kunné Dr. Szabó Ágnes A bor és a szellemi tulajdonvédelem Szabadalom Növényfajta-oltalom

Részletesebben

I. Lajkó József egyéni vállalkozó (székhely: 8100 Várpalota, Árpád u. 41., adószám: 61006081-2-39) által az

I. Lajkó József egyéni vállalkozó (székhely: 8100 Várpalota, Árpád u. 41., adószám: 61006081-2-39) által az Iktatószám: Tárgy: VEO/001/00397-0005/2014 Határozat H A T Á R O Z A T I. Lajkó József egyéni vállalkozó (székhely: 8100 Várpalota, Árpád u. 41., adószám: 61006081-2-39) által az - ADLER EUROPE márkanevű,

Részletesebben

Zöldülnek a Királyok Környezettudatos üzlet mintaprojekt és a folytatás...

Zöldülnek a Királyok Környezettudatos üzlet mintaprojekt és a folytatás... Zöldülnek a Királyok Környezettudatos üzlet mintaprojekt és a folytatás... Diófási-Kovács Orsolya ügyvezető okleveles műszaki menedzser környezetmenedzsment szaktanácsadó SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft Bemutatkozó

Részletesebben

Az acél- és az alumíniumhulladék hulladékstátuszának megszűnése

Az acél- és az alumíniumhulladék hulladékstátuszának megszűnése Az acél- és az alumíniumhulladék hulladékstátuszának megszűnése Tájékoztató workshop Sárosi Eszter, Héjja Eszter Budapest, 2011. szeptember 27. Tartalom 1. A koncepció 2. Kritériumok 3. Alkalmazási kérdések

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatásával

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatásával 1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatásával Közlekedésbiztonsági ötlet pályázatot hirdet a közúti közlekedésben résztvevők biztonságának

Részletesebben

WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2008-2012

WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2008-2012 WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 28-212 Mosonmagyaróvár, 27.november 22. 1. A Kft. általános leírása Neve és címe : WAHL Hungária Finommechanikai Kft. 92 Mosonmagyaróvár Barátság

Részletesebben

A Westel Mobil Rt. környezetvédelmi tevékenysége és eredményei

A Westel Mobil Rt. környezetvédelmi tevékenysége és eredményei A Westel Mobil Rt. környezetvédelmi tevékenysége és eredményei Pónya Gábor TQM menedzser (000) 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 124 225 Westel: A piacvezető Előfizetők számának alakulása 363 547

Részletesebben

Norvég Alap Zöld ipari innováció

Norvég Alap Zöld ipari innováció Norvég Alap Zöld ipari innováció Célok Zöld ipari innováció Zöld vállalkozások versenyképességének erősítése, meglévő iparágak zöldebbé tétele, zöld innovációk hulladék mennyiségének és a levegő, víz,

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az IPPC irányelv, Integrált szennyezés-megelőzés és csökkentés. 113.lecke

Részletesebben

26/2001. (X. 4.) GM rendelet

26/2001. (X. 4.) GM rendelet - 1-26/2001. (X. 4.) GM rendelet a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló 4/1999. (II. 24.) GM rendelet módosításáról A műszaki

Részletesebben

Az ISO-szabványok 3.1 Az ISO minőségügyi szabványai 3.2 Az ISO 9000 szabványsorozat elemei

Az ISO-szabványok 3.1 Az ISO minőségügyi szabványai 3.2 Az ISO 9000 szabványsorozat elemei 3. Az ISO-szabványok 3.1 Az ISO minőségügyi szabványai A minőségügyi szabványokat az ISO egyik bizottsága, az ISO/TC 176 alkotta, ez a bizottság végzi, a továbbfejlesztés munkáját is. A szabványsorozat

Részletesebben

A környezeti szabályozás célja, feladatai. A szabályozás alapkövetelményei. A szabályozás alapkövetelményei 2. A közvetlen szabályozás eszközei

A környezeti szabályozás célja, feladatai. A szabályozás alapkövetelményei. A szabályozás alapkövetelményei 2. A közvetlen szabályozás eszközei ELÕADÁS ÁTTEKINTÉSE Környezeti szabályozás, környezetvédelmi stratégiák A környezeti szabályozás célja, feladatai Közvetett vagy gazdasági szabályozás A környezetvédelem térnyerése a vállalati gyakorlatban

Részletesebben

Zöldülnek a Királyok Környezettudatos üzlet mintaprojekt és a folytatás...

Zöldülnek a Királyok Környezettudatos üzlet mintaprojekt és a folytatás... Zöldülnek a Királyok Környezettudatos üzlet mintaprojekt és a folytatás... Diófási Orsolya ügyvezető okleveles műszaki menedzser környezetmenedzsment szaktanácsadó SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft Bemutatkozó

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP Huba Bence igazgató KvVM Fejlesztési Igazgatóság KEOP Operatív Program szintű forrásallokációja Természetvédelem 3% Energiahatékonyság 3% MEF 4% Fenntartható

Részletesebben

MAGYAR KÖZBESZERZÉSI INTÉZET

MAGYAR KÖZBESZERZÉSI INTÉZET MAGYAR KÖZBESZERZÉSI INTÉZET WWW.KOZBESZERZESIINTEZET.HU A KAMARÁK ÚJ SZEREPKÖRE, ZÖLD KÖZBESZERZÉS A GYAKORLATBAN ELŐADÓ: DR. BARNA ORSOLYA FÜGGETLEN HIVATALOS KÖZBESZERZK ZBESZERZÉSI SI TANÁCSAD CSADÓ

Részletesebben

Világgazdaság 2012.11.13-5. oldal - [4920640]

Világgazdaság 2012.11.13-5. oldal - [4920640] Világgazdaság 2012.11.13-5. oldal - [4920640] Hulladéktörvény: halasztást kér a zöldipar A közleményt jegyző három szervezet által november 12-én megrendezett konferencián Nagy György, a - települési hulladékgazdálkodási

Részletesebben

ZÖLD IRODA VERSENY 2012-2013

ZÖLD IRODA VERSENY 2012-2013 ZÖLD IRODA VERSENY 2012-2013 USLP UNILEVER SUSTAINABLE LIVING PLAN GREEN OFFICE PROGRAM USLP - 3 CÉLKITŰZÉS 2020-IG 1 milliárd fogyasztó egészségének és jólétének segítése Termékeink ökológiai lábnyomának

Részletesebben

Aktualitások a körkörös gazdasági programban. Jeffrey D. Kimball elnökségi tag, EuRIC

Aktualitások a körkörös gazdasági programban. Jeffrey D. Kimball elnökségi tag, EuRIC Aktualitások a körkörös gazdasági programban Jeffrey D. Kimball elnökségi tag, EuRIC European Recycling Industries Confederation (EuRIC) 18 ORSZÁG az EuRIC által képviselt országos szervezetek (Magyarországon:

Részletesebben

Az eredetvédelem szerepe és jelentősége. TERRA MADRE 2014. december 9. Kókai Kunné Dr. Szabó Ágnes

Az eredetvédelem szerepe és jelentősége. TERRA MADRE 2014. december 9. Kókai Kunné Dr. Szabó Ágnes Az eredetvédelem szerepe és jelentősége TERRA MADRE 2014. december 9. Kókai Kunné Dr. Szabó Ágnes TERRA MADRE Slow Food (komótos étkezés) (1986) Biológiai Sokféleség Egyezmény A tagállamok nemzeti jogalkotásukban

Részletesebben

Energia menedzsment tanúsítói szemmel

Energia menedzsment tanúsítói szemmel Energia menedzsment tanúsítói szemmel Bárczi István Környezetvédelmi divízióvezető 2012. november 7. XXI. Magyar Minőség Hét Cégünkről Vizsgálat, ellenőrzés és tanúsítás 140 országban, kb. 60.000 munkatárssal,

Részletesebben

Környezetmenedzsment

Környezetmenedzsment zöld beszerzé s ökocímkék környezetmene dzsment zöld rendezvény Környezetmenedzsment ISO 14001 és EMAS A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatójának kivonata

Részletesebben

Magyar Termék Nonprofit Kft. szakmai nap 2013.11.07.

Magyar Termék Nonprofit Kft. szakmai nap 2013.11.07. Magyar Termék Nonprofit Kft. szakmai nap 2013.11.07. Tanúsítási eljárás: gyakorlati tapasztalatok Ősz Katalin Élelmiszerek bírálati tapasztalatai A tanúsítási eljárásrend nevezési lap beküldése nevezési

Részletesebben

Műanyag hulladékok hasznosítása

Műanyag hulladékok hasznosítása Műanyag hulladékok hasznosítása Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (OHÜ) Magyar Állam kizárólagos tulajdonában lévő nonprofit Kft. (Vidékfejlesztési Minisztériumban) 2011-ben indult

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! A változásokról 2013. január 30-án küldtünk tájékoztatót Önöknek e-mail-ben.

Tisztelt Partnerünk! A változásokról 2013. január 30-án küldtünk tájékoztatót Önöknek e-mail-ben. Tisztelt Partnerünk! 2012. december 29-én életbe lépett a 443/2012. (XII. 29.) számú Korm. rendelet az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről. A változásokról

Részletesebben

Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya

Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya Vándorffy István:Logisztikai és a környezet 2011. március Logisztikai területek Raktározás és a környezet Szállítás és környezet Inverz logisztika

Részletesebben

Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés

Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés Őri István GREENFLOW CORPORATION Zrt. Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés Fenntarthatóság-fenntartható fejlődés Megelőzés-prevenció Tisztább

Részletesebben

P03. Épületenergetikai tanúsítás módszerei, a jelenlegi helyzet. [Épületenergetikai tanúsítás] 15-06-2006

P03. Épületenergetikai tanúsítás módszerei, a jelenlegi helyzet. [Épületenergetikai tanúsítás] 15-06-2006 [Épületenergetikai tanúsítás] P03 15-06-2006 Jean Christophe Visier Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, CSTB Franciaország www.buildingsplatform.eu Épületenergetikai tanúsítás módszerei, a jelenlegi

Részletesebben

Új követelmények a hőtermelők energiahatékonyságával szemben

Új követelmények a hőtermelők energiahatékonyságával szemben Új követelmények a hőtermelők energiahatékonyságával szemben Az Európai Unió előírása szerint 2015 szeptember 26-ától a fűtőberendezéseknek és tárolóknak meg kell felelniük bizonyos energiahatékonysági

Részletesebben

á Eszter EMAS Nyilvántartó Hivatal Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

á Eszter EMAS Nyilvántartó Hivatal Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Nyári á Eszter EMAS Nyilvántartó Hivatal Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Új szervezeteink HU-000016: Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. HU-000017:

Részletesebben

A megújuló energiaforrásokhoz, illetve energiahatékonysági fejlesztésekhez kapcsolódó zöld beszerzések

A megújuló energiaforrásokhoz, illetve energiahatékonysági fejlesztésekhez kapcsolódó zöld beszerzések A megújuló energiaforrásokhoz, illetve energiahatékonysági fejlesztésekhez kapcsolódó zöld beszerzések Győr, 2010. május 18. Dr. Éri Vilma 1094 Budapest, Angyal u. 17/b. Tel.: 1/455-0223, fax: 1/216-0911

Részletesebben

Intézményrendszernek végzett munkák

Intézményrendszernek végzett munkák Boza Pál HDI Consulting Kft. 2013. október 29. Budapest HDI Consulting Kft. Intézményrendszernek végzett munkák KEOP IH számára pályázati konstrukciók előkészítése pl. KEOP 4.3.1 Norvég Alap energiahatékonysági

Részletesebben

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM. Budapest, 2014. június 17.

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM. Budapest, 2014. június 17. HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM Budapest, 2014. június 17. Bevezetés A szervezetek mőködésük és szolgáltatásaik révén felelısek

Részletesebben

I. Termékjellemzők Vonatkozó jogszabályok: 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet, Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) Vonatkozó szabványok: MSZ 9333: 2011 A műszaki

Részletesebben

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőség fogalma (ISO 9000:2000 szabvány szerint): A minőség annak mértéke, hogy mennyire teljesíti a saját jellemzők egy csoportja a követelményeket". 1. Fogalom

Részletesebben

Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök

Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök 2013.12.20. dr. Lukács Andrea, 1 A közbeszerzési irányelvek lehetőséget adnak a szociális

Részletesebben

Gazdasági szabályozás 13. hét A szabályozás hatékonysága

Gazdasági szabályozás 13. hét A szabályozás hatékonysága Gazdasági szabályozás 13. hét A szabályozás hatékonysága ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Készítette: Valentiny Pál A tananyag a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja és a Tudás-Ökonómia

Részletesebben

Összeállította: Sallai András. Fogyasztóvédelem

Összeállította: Sallai András. Fogyasztóvédelem Összeállította: Sallai András Fogyasztóvédelem A fogyasztóvédelem szereplői Állam Szabályozás Finanszírozás Ellenőrzés Jogok Ha a termék megfelel CE jelölést kap CE jelöléssel kell ellátni az EU-ban a

Részletesebben

ZÖLD KÖZBESZERZÉS RENDSZERÉNEK BEVEZETÉSÉT ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÉT CÉLZÓ RÉSZTANULMÁNY

ZÖLD KÖZBESZERZÉS RENDSZERÉNEK BEVEZETÉSÉT ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÉT CÉLZÓ RÉSZTANULMÁNY ÁROP-1.A.2/A-2008-0146 ZÖLD KÖZBESZERZÉS RENDSZERÉNEK BEVEZETÉSÉT ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÉT CÉLZÓ RÉSZTANULMÁNY Készült az Alsózsolca város közigazgatási rendszerének a fejlesztése, a polgármesteri hivatal szervezeti

Részletesebben

A hulladék alapjellemzés során nyert vizsgálati eredmények értelmezési kérdései Dr. Ágoston Csaba

A hulladék alapjellemzés során nyert vizsgálati eredmények értelmezési kérdései Dr. Ágoston Csaba A hulladék alapjellemzés során nyert vizsgálati eredmények értelmezési kérdései Dr. Ágoston Csaba 1 Hulladékvizsgálatok 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet 20/2006 (IV. 5.) KvVM rendelet Hulladék minősítés

Részletesebben

A HULLADÉKHASZNOSÍTÁS MŰVELETEI Fűtőanyagként történő felhasználás vagy más módon energia előállítása Oldószerek visszanyerése, regenerálása

A HULLADÉKHASZNOSÍTÁS MŰVELETEI Fűtőanyagként történő felhasználás vagy más módon energia előállítása Oldószerek visszanyerése, regenerálása R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 A HULLADÉKHASZNOSÍTÁS MŰVELETEI Fűtőanyagként történő felhasználás vagy más módon energia előállítása Oldószerek visszanyerése, regenerálása Oldószerként nem használatos szerves anyagok

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 01. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 01. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 01 dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék Tematika Készítette: dr. Torma A. Készült: 2012.09. 2» Termelési hulladékok jelentősége» Programok, policyk a

Részletesebben

Bogár a fülbe avagy Mitől gyűlik szelektíven a hulladék. Czippán Katalin Budapest, 2010. február 4.

Bogár a fülbe avagy Mitől gyűlik szelektíven a hulladék. Czippán Katalin Budapest, 2010. február 4. Bogár a fülbe avagy Mitől gyűlik szelektíven a hulladék Czippán Katalin Budapest, 2010. február 4. Miről lesz szó avagy a bogarak Honnan jöttem? a JNOI Földi gondok EU megoldások felvillantás A jó kommunikáció

Részletesebben

HU0201-04 sz. Phare projekt. Segítség a program lebonyolításához: beszerzési szabályok

HU0201-04 sz. Phare projekt. Segítség a program lebonyolításához: beszerzési szabályok HU0201-04 sz. Phare projekt Segítség a program lebonyolításához: beszerzési szabályok Bevezetés Grant projektek: a Kedvezményezettek alkalmazzák a Phare szabályait 2002. tavasza óta új szabályozás: könnyítések

Részletesebben

3.1.3. Kapcsolattartó neve, elérhetősége, telefon/faxszáma, e mail címe:

3.1.3. Kapcsolattartó neve, elérhetősége, telefon/faxszáma, e mail címe: Kérelem az orvostechnikai eszközökről szóló miniszteri rendelet (R.) szerint forgalmazott eszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásához a 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet 1. számú mellékletében

Részletesebben

2011. ÉVI DÉL-ALFÖLDI INNOVÁCIÓS DÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Szeged, 2011. április 15.

2011. ÉVI DÉL-ALFÖLDI INNOVÁCIÓS DÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Szeged, 2011. április 15. 2011. ÉVI DÉL-ALFÖLDI INNOVÁCIÓS DÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Szeged, 2011. április 15. A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottság szakmai közreműködésével a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi

Részletesebben