A projekt az Európai Unio támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A projekt az Európai Unio támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg."

Átírás

1 A környezeti címkézés és a zöld közbeszerzés Új Magyarország Fejlesztési Terv Komplex népszerűsítő kampány a magyar Környezetbarát Termék és az Európai Unió ökocímke rendszerek ismertségének és elismertségének növelése érdekében, II. ütem A projekt az Európai Unio támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ÚMFT infovonal:

2 Részletes tájékoztató és konzultáció: KÖRNYEZETBARÁT TERMÉK NONPROFIT KFT Budapest, Lipthay u. 5. Telefon: (36-1) Fax: (36-1) EU ökocímke honlap:

3 A KÖRNYEZETI CÍMKÉZÉS ÉS A ZÖLD KÖZBESZERZÉS október hó

4

5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 5 A környezeti címkézés célja és jellemzői 6 A környezeti jelölések típusai 6 A környezeti címkék szabványai 8 A környezeti címkézés jogi szabályozása 16 A környezeti címkézés illeszkedése az EU környezetvédelmi politikájába 18 I. típusú, nemzetközi és nemzeti környezeti címkék 19 Néhány környezetvédelemmel kapcsolatos vagy annak vélt címke 26 Az Európai Unió öko-címke rendszere 36 Tájékoztató pályázók számára az EU Öko-címke elnyerésének feltételeiről 40 A magyar nemzeti Környezetbarát Termék minősítő rendszer 42 Tájékoztató pályázók számára a Környezetbarát Termék védjegy használati jogának megszerzéséről 48 A környezeti címkék minősítési követelményeinek felhasználása zöld közbeszerzési feltételek meghatározásához 52 A zöld közbeszerzés célja és helye a magyar és az Európai Uniós jogszabályokban 54 Nemzeti Cselekvési Terv a zöld közbeszerzések előmozdításáért célkitűzései 55 Zöld követelmények beépítése a közbeszerzési ajánlati felhívásba 57

6 4

7 Bevezetés A környezeti célok elérése érdekében született jogszabályok és hatósági intézkedések mellett hazánkban is egyre nagyobb szerephez jutnak az önkéntes kezdeményezések és vállalások. Önkéntes környezetvédelmi tevékenységet főleg a civil szervezetek, helyi közösségek és maguk a polgárok végeznek, de kialakultak olyan nemzeti vagy nemzetközi rendszerek, amelyeket a gazdálkodó vállalkozások bevonására alapítottak. Ez utóbbiaknál az önkéntesség elve abban nyilvánul meg, hogy a gyártó, forgalmazó, szolgáltató vállalatok maguk dönthetik el, hogy részt vesznek egy akcióban, és ha igen melyikben. A vállalatok számára kidolgozott, rendszerbe foglalt, önkéntes környezetvédelmi tevékenységek: a környezetközpontú irányítási rendszerek bevezetése, működtetése és tanúsítása, a környezeti nyilatkozat kibocsátása, a környezeti címkézés. A környezetvédelem önkéntes, indirekt módszerei szigorú, következetesen alkalmazott követelmények teljesülése esetén pozitív megkülönböztető jelzés feltüntetését engedélyezik a rendszerben sikeresen résztvevőknek. 5 A kiadvány célja, hogy megkönnyítsük a különböző környezeti jelölési rendszerek közötti eligazodást, bemutassuk az egyes típusok főbb jellemzőit, valamint a környezeti címkézés és a zöld közbeszerzés összefüggéseit.

8 A környezeti címkézés célja és jellemzői 6 Valamennyi hiteles környezeti jelölés célja a vásárlók figyelmének felhívása a termék vagy szolgáltatás környezeti előnyeire. Ezáltal a fogyasztó számára lehetővé válik, hogy vásárláskor a környezetet kímélő megoldást válassza, és ezzel hozzájáruljon környezetünk megóvásához. A vevők igénye a gyártókat is a környezetbarát termékek előállítására, a kevésbé káros megoldások keresésére ösztönzi. A környezetet kevésbé terhelő termékek kifejlesztői, gyártói és forgalmazói a megkülönböztető jelzés feltüntetésével társadalmi elismerést szerezhetnek, amelyet beépíthetnek marketing stratégiájukba. A termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban használt megkülönböztető jelzés ezzel forgalomnövelő verseny eszközzé válik. A környezeti jelölések típusai A termékek, illetve a szolgáltatások környezetre gyakorolt hatásáról számos eltérő elven alapuló jelzéssel tájékoztathatják a vállalatok a fogyasztót. Ismertek: önkéntes és kötelező címkék, pozitív, negatív vagy semleges tartalmú jelek, egy követelményen alapuló vagy életciklus elemzést igénylő minősítések, termékre/szolgáltatásra vagy a gyártás/szolgáltatás folyamatára vonatkozó jelölések, fogyasztók vagy üzleti partnerek számára szánt jelölések,

9 első fél által kibocsátott vagy harmadik fél által igazolt minősítések, államilag elismert, jogszabállyal létrehozott vagy a piac által szabályozott magán jelölési programok. Ha a termelő, forgalmazó az önkéntes rendszer használata mellett dönt, a program előírásait be kell tartania. Ilyen típusú rendszerek a környezetközpontú irányítási rendszerek tanúsítása (ISO vagy EMAS szerint), valamint a környezeti címkézés (az ISO szabványsorozat alapján). Az önkéntes jelölések rendszerint pozitív vagy semleges tartamúak. Kötelező jelölések pl. az energia címke háztartási gépeken, személygépkocsik CO 2 kibocsátásának feltüntetése, valamint a veszélyes anyagok jelölése a kémiai biztonságról szóló törvény alapján. A veszélyre figyelmeztető kötelező jelölések negatív tartalmat hordoznak. Egy követelmény alapján ad minősítést például az Amerikai Egyesült Államokban alapított nemzetközi Energy Star tanúsító rendszer. Több követelmény alapján történik a minősítés az ISO szabvány szerinti I. típusú környezeti címke rendszerekben, vagyis valamennyi nemzetközi és nemzeti öko-címke használati jogának elnyerésének feltétele, hogy több előre meghatározott követelmény teljesüljön. A fogyasztók tájékoztatására dolgozták ki a legtöbb jelölést, így az ISO szabványsorozatban ismertetett címketípusokat is. Ezért alapvető, hogy a jelölés tömören, egyszerűen, közérthetően közvetítse a megfelelő információt. Az ISO szabvány szerinti, III. típusú környezeti nyilatkozat célja az üzleti partnerek tájékoztatása. E nyilatkozat több kritériumot tekint át, és számszerű adatokat szolgáltat a termék/szolgáltatás környezeti teljesítményéről. Terjedelmessége miatt nem alkalmas a gyors napi bevásárlások befolyásolására, de meggyőző lehet képzett, szakmai-üzleti partner számára. Termékek, szolgáltatások minősítésére létrehozott rendszerek a környezeti címkék, az energiacímkék stb. A gyártás/szolgáltatás folyamatára vonatkoznak az un. rendszerszabványok alapján végzett tanúsítások, mint a minőségirányítási rendszer tanúsítása az ISO 9001 szabvány alapján, a környezetközpontú irányítási rendszer tanúsítása az ISO szabvány vagy az EMAS (környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer, Environmental Management and Auditing Scheme) rendszer szerint. Első fél az a gyártó vagy a forgalmazó, aki független szervezet igazolása nélkül 7

10 nyilatkozhat terméke környezeti előnyeiről. A harmadik fél egy független, e célra létrejött testület, amely a megfelelő bizonyítékok ismeretében hitelesen tanúsítja a termék környezetkímélő tulajdonságait. Államilag elismert, jogszabály által szabályozott programok a nemzeti- és néhány regionális környezeti címke rendszer. Az Amerikai Egyesült Államok Környezetvédelmi Hivatalának 1998-as tanulmányában (Environmental Labelling Issues, Policies and Practices Worldwide, EPA 742-R ) megvizsgálták a címkéző programokat működtető szervezeteket is. Vizsgálataik szerint a programok túlnyomó többségét kormányzati, vagy kormányzati felhatalmazással rendelkező szervezet működteti. Magán vállalkozás által kidolgozott címke pl. a svéd öko-címke vagy a RICOH cég újrahasznosító programjának jele. 8 A fogyasztók védelmét szolgálja, hogy a vásárlók megtévesztését rendszerint jogszabály tiltja. Hazánkban a reklám törvény és a fogyasztóvédelmi törvény e tilalma kiterjed a nem alátámasztott környezetvédelmi kijelentésekre is. A környezeti címkék szabványai A környezeti címkézés hitelességére, minőségére vonatkozó pontos rendszerezett ismereteket nyerhetünk nemzetközi szabványokból is. A Nemzetközi Szabványosítási Szervezet (International Standard Organisation, ISO) a termékek és eljárások szabványosítása mellet kiterjesztette tevékenységi körét a vállalatirányítási rendszerek (ISO 9000 sorozat) és a környezetvédelem (ISO sorozat) területére is. A termékekre vonatkozó, a termék/szolgáltatás teljes életciklusa alatt várható környezeti hatások értékelésén alapuló minősítéseket az MSZ EN ISO szabványsorozat foglalja keretbe. A hármas jelölés mutatja, hogy a sorozat elemei azonos formában részei a nemzetközi, az európai és a magyar szabványrendszernek.

11 1. táblázat Az MSZ EN ISO szabványsorozat elemei Szabvány száma A szabvány címe Meghatározás MSZ EN ISO (ISO 14020: 2000) MSZ EN ISO (ISO 14024: 1999) MSZ EN ISO (ISO 14021: 1999) ISO (ISO 14025: 2006) Környezeti címkék és nyilatkozatok Általános elvek I. típus Környezeti címkézési program II. típus Első fél általi környezeti közlemény III. típus Környezeti nyilatkozat Önkéntes, több kritériumon alapuló, harmadik fél által működtetett program, amely felhatalmazást ad az környezeti címke megjelenítésére olyan termékeken, amelyek életciklus elemzés alapján környezeti előnyökkel rendelkeznek az adott termékcsoporton belül. Környezeti közlemény, amelyet független harmadik fél bevonása nélkül a gyártó, forgalmazó vagy más olyan fél tesz, akinek feltehetően előnye származik a nyilatkozat megtételéből. A termék számszerű környezeti adatai minősített harmadik fél által előre megállapított kategóriákban. 9 A bevezető szabvány, (ISO 14020) kilenc pontban foglalja össze a címkézés alapelveit: A címkék és nyilatkozatok legyenek pontosak, hitelesek, indokoltak és nem félrevezetők; Ne okozzanak szükségtelen akadályt a nemzetközi kereskedelemben; Alapjuk a legújabb, kellően megalapozott, pontos és reprodukálható tudományos módszerek legyenek; Minden vonatkozó információt hozzáférhetővé kell tenni az érdekelt felek számára; Figyelembe kell venni a termék életciklusát;

12 Ne gátolja az innovációt; Minimális adminisztrációval járjon; Az érdekelt felek szabad konzultációja után konszenzusra törekedve működtessék; Hiteles információt szolgáltassanak a fogyasztóknak. I. típus: Környezeti címkéző program A sorozat elemei közül ez a legismertebb módszer. Számos regionális és nemzeti címkéző rendszert alapítottak már a szabvány elfogadása előtt is. Ezért, noha az említett programok megfelelnek az ISO szabvány előírásainak, alapító okirataikban általában még nem szerepel a szabványnak való megfelelés követelménye. 10 Ez a típus szolgáltatja a legmegbízhatóbb információt a vevő számára, hiszen a sikeres pályázathoz a termékcsoportra jellemző, előre meghatározott követelményeket kell teljesíteni, amelyet független, államilag elismert illetékes testület ellenőriz. A vásárlók érdekeit szolgálja, hogy nemcsak környezetvédelemmel kapcsolatos követelményeket, hanem a termék használhatóságára vonatkozó feltételeket is teljesíteni kell. Csak kiváló minőségű termék nyerheti el a környezeti címkét. A szabvány 5. fejezetében található a program létrehozásának és működésének 18 alapelve: önkéntesség, az ISO szabvánnyal való összhang, összhang a vonatkozó jogszabályokkal, teljes életciklus figyelembe vétele, szelektivitás, előre meghatározott követelmények, jó alkalmazhatósági tulajdonságok (jó minőség), a követelmények rendszeres felülvizsgálata, konzultáció az érdekelt felekkel, megfelelőség tanúsítás, átláthatóság, szükségtelen kereskedelmi akadályok elkerülése,

13 hozzáférhetőség, a követelmények tudományos megalapozottsága, érdekütközések elkerülése, díjak, bizalmas ügykezelés, kölcsönös elismerés. Környezetvédelmi szempontból a 4. elv a legfontosabb, amely előírja, hogy a követelményeket a termék/szolgáltatás teljes életciklusának figyelembevételével kell meghatározni. Az életciklus áttekintését az alábbi mátrix használata segíti (2. táblázat). 2. táblázat Környezetvédelmi követelmények kiválasztásának tipikus mátrixa (ISO szabvány alapján) Környezeti indikátor Életciklus szakasza Energia Megújuló/ nem megújuló Erőforrások Megújuló/ nem megújuló Vízbe Kibocsátások Levegőbe Talajba Egyéb 11 Nyersanyag kitermelés Gyártás Forgalmazás Használat Hulladékos szakasz A feltételek meghatározásakor mindig a legújabb tudományos ismereteket kell alapul venni. A követelmények kidolgozásakor az érdekelt felek közreműködése a biztosíték arra, hogy a kritériumok ne legyenek egyoldalúak, vagy diszkri-

14 minatívak. Az ismeretek fejlődése miatt a követelményeket rendszeresen (3-5 évenként) felülvizsgálják, és szükség esetén módosítják. II. típus: Első fél általi környezeti közlemény A szabvány célja, hogy a gyártó, forgalmazó, szolgáltató által a vásárlónak nyújtott környezetvédelmi információnak valódi tartalma legyen, elősegítve a fogyasztók pontosabb tájékoztatását. Meghatározza azokat a feltételeket, amelyek teljesülése esetén jogos a terméken feltüntetni környezetvédelmi kijelentést. Útmutatást ad a konkrét előnyök helyes bemutatására. Nem felel meg például a szabványnak az olyan általános kijelentés, mint környezetkímélő, zöld, környezetbarát, nem szennyező, stb. 12 Az ábrán látható Möbius hurok szimbólumot több újrahasznosítással kapcsolatos jelölés használja, azonban e jelölések szám, vagy rövidítés formájában hordozzák a hiteles információt (papíripari terméken az újrahasznosítás arányát, műanyag terméken a műanyag típusát). Kiegészítés nélkül azonban önkényes, félrevezető jel. A szabvány szerint a megfelelő közlemény fő jellemzői: pontos és nem félrevezető, számszerű és bizonyítható, nem félreértelmezhető, jellemző az adott termékcsoportra, egyértelmű, bemutatja, hogy a termék egészére, vagy annak csak egy részére (pl. a csomagolásra) vonatkozik, specifikus, mentes olyan ismétlésektől, ami több előny látszatát kelti, nem sugallja, hogy független harmadik fél igazolta, nem hangsúlyozza olyan összetevő mentességét, amelyet sohasem alkalmaztak a termékcsoportban.

15 Részletes útmutató is található a leírásban arra vonatkozóan, hogy milyen esetekben tüntethetők fel (és mikor nem!) egy terméken az alábbi kijelentések: komposztálható, lebomló, könnyen szétszerelhető, megnövelt élettartamú, visszanyert energia, újrahasznosítható, újrahasznosított tartalom, csökkentett energiaigényű, csökkentett nyersanyag felhasználású, csökkentett víz felhasználású, újrahasználható és utántölthető, hulladékszegény. A vevő számára a környezeti közlemény kevésbé megbízható, hiszen maga a gyártó, forgalmazó vagy szolgáltató, tehát az érdekelt fél állítja a termék kedvező környezeti tulajdonságait, mégis nagy előnye a szabványnak, hogy előírásait követve az önkényes, tartalom nélküli kijelentéseket hitelesebb információ váltja fel. A szabványnak való megfelelés azonban nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a gyártó, forgalmazó a termék életciklusának egy olyan szakaszát emeli ki, amelynek elenyésző a környezeti hatása, az életciklus további, jelentős környezeti terhelést okozó szakaszaival szemben. 13 III. típus: Környezeti nyilatkozat Az ISO 14025:2006 szabványban leírt dokumentum egyesíti a két korábbi módszer elemeit. A gyártó, forgalmazó, felhasználó nyilatkozik a termék környezeti hatásáról, amelyet az ISO szabványsorozat alapján végzett életciklus elemzéssel határozott meg. A nyilatkozat hitelét független, harmadik fél által kiadott tanúsítvány biztosítja. A részletes és alapos nyilatkozat főleg a megfelelő szakértelemmel rendelkező üzletfelek számára készül, de hasznos lehet az érdeklődő vásárló számára is, ha döntése előtt (pl. az internetről letöltve a nyilatkozatokat) össze tudja hasonlítani a választható termékek környezeti tulaj-

16 donságait. Nagy értékű fogyasztási cikkek internetes kereskedelmének fejlődésével nő a jelentősége ennek a lehetőségnek. A rendszer további előnye, hogy alkalmazását nem korlátozza, hogy milyen termékekre van már meghatározott követelménysor az adott címkézési programban. A környezeti nyilatkozat alapelvei: 14 érvényesek rá az ISO szabványsorozatban lefektetett alapelvek, önkéntes rendszer, életciklus elemzésen alapul, modulos felépítésű, az érdekelt felek bevonásával kell kialakítani, a termékek összehasonlítására ad lehetőséget, tanúsított, rugalmas, átlátható. Az alapelveknek megfelelően a környezeti nyilatkozat érvényességi körének, a termékekre vonatkozó követelmények kidolgozása és a tanúsítás rendszert alkot, amelyet az un. program operátor szervezet működtet. E szervezet az érdekelt felek bevonásával, átlátható módon meghatározza a program célját, érvényességi körét, az érdekelt felek részvételének módját, a termékcsoportok meghatározásának eljárását, az egyes termékcsoportra vonatkozó szabályokat (product category rules, PCR), a tanúsítás eljárásrendjét, valamint a pénzügyi kérdéseket.

17 A program operator az érdekelt felek bevonásával kialakít egy PCR dokumentumot, amely a következőkre tér ki: termékcsoport meghatározása, az életciklus elemzéshez a cél és az érvényességi kör meghatározása (a működési egység, szükséges adatok, mértékegységek stb. megadásával), leltáranalízis (adatgyűjtési és feldolgozási eljárás, anyagáram), hatás kategóriák kiválasztása és számítási módszere, ha alkalmazható, az életciklus elemzéshez előre meghatározott paraméterek, becslési szabályok és további környezeti információ, jelentésköteles anyagok, adatfeldolgozási tájékoztató, tájékoztatás a jelentés elkészítésének formai és tartalmi szabályairól, közlemény az elhanyagolt életciklus szakaszról, ha nem teljes az életciklus elemzés. Figyelemre méltó, hogy a hangsúly nem annyira a határértékek túllépésének elkerülésén, mint inkább a termékek környezeti teljesítményének összehasonlíthatóságán van. Ennek megfelelően nem szükséges minden követelménynek megfelelni ahhoz, hogy a nyilatkozat tanúsítható legyen. Így a vállalatok rugalmasan alkalmazhatják a követelményeket saját termékeikre. A környezeti nyilatkozat kibocsátása még kevésbé elterjedt a vállalatok körében, néhány multinacionális vállalat azonban (például a Hewlett Packard) már kibocsátja termékeiről a III. típusú környezeti nyilatkozatot. Németországban építőanyagokra vonatkozó környezeti nyilatkozatokat tettek közzé. 15

18 A környezeti címkézés jogi szabályozása Az államilag elismert I. típusú környezeti címkék alapítását és működési formáját általában jogszabály rögzíti. A magyar rendszerről a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 84. (3) és 86. (1), (2) rendelkezik; a 110. (8) c felhatalmazza a környezetvédelmi minisztert a rendszer szabályozására, amely alapján született a környezetbarát, környezetkímélő megkülönböztető jelzés használatáról szóló 29/1997. (VIII.29.) számú KTM rendelet. 16 Az Európai Unió környezeti címke rendszerét 1992-ben a 880/1992 Tanácsi rendelettel alapították meg. (Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1992 március 23-i 880/92/EGK RENDELETE a közösségi öko-címke odaítélési rendszeréről) A Tanácsi rendeleteket minden tagország változtatás nélkül beépíti saját jogrendjébe. A magas szintű jogszabállyal való szabályozás azt jelenti, hogy valamennyi tagországban azonos módon bevezették az öko-címkézés rendszerét ferbruár 20-ától a 66/2010/EK rendelet lépett hatályba. (Az Európai Parlament és a Tanács 66/2010/EK rendelete (2009. november 25.) az unios ökocimkéről). Az alaprendelet általános elveket fogalmaz meg, a részletes szabályozás Bizottsági határozatok formájában jelent meg. Valamennyi minősítési követelményrendszert is bizottsági határozatként hozzák nyilvánosságra, így részévé válik az EU jogrendjének. A csatlakozást követően Magyarországon hatályba léptek az öko-címkére vonatkozó Európai Uniós jogszabályok, és megjelent a magyarországi működést szabályozó rendelet is, a 83/2003. (VI. 7.) Kormányrendelet a közösségi öko-címke odaítélését ellátó szerv kijelöléséről. A környezeti címkézést szabályozó jogszabályok a környezetvédelmi jog rendszerébe tartoznak, de kölcsönhatásban állnak a kereskedelmi joggal is. A kereskedelem szabályozásának un. PPM csoportjához sorolják. A PPM (processes and production methods) rövidítés olyan jogi szabályozást jelent, amely a termékek előállításának eljárásaira tartalmaz előírásokat a környezet megóvása érdekében.

19 Két altípusát különböztetjük meg: a termékkel kapcsolatos PPM esetén maga a termék használata vagy fogyasztása okoz kedvezőtlen környezeti hatást, a nem termékkel kapcsolatos PPM esetében a termék előállítása során következik be a környezetterhelés (pl. káros anyag kibocsátások). A PPM típusú kereskedelem-szabályozás nemzeti szinten igen hatékony környezetvédelmi eszköz, nemzetközi szinten viszont a szabad kereskedelem akadályának tekintik, mivel diszkriminálnak termékeket előállítási módjuk alapján. Az életciklus elemzésen alapuló szemlélet környezetvédelmi szempontból igen előnyös és kívánatos, mivel a káros hatások megelőzését teszi lehetővé, szemben az u.n. csővégi megoldásokkal, amelyek a kialakult környezet terhelés enyhítésére hivatottak. A PPM csoportból az önkéntes környezeti címkéket tekinthetjük a szabad kereskedelmet legkevésbé akadályozó megoldásnak, összehasonlítva a kötelező címkékkel, illetve a korlátozásokkal. 1 A legtöbb környezteti címke nemzeti jellegű, így alkalmas lehet a hazai termelők védelmére, de a nagy regionális rendszereket is támadják bizonyos érdekcsoportok, nem ritkán téves információkon alapuló érvekkel. A jelzések megtévesztő hatását általában törvény tiltja. A 66/2010/EK rendelet kimondlja: Tilos minden olyan címke vagy logó használata, illetve valótlan tartalmú vagy megtévesztő reklámozása, amely az úniós ökocímkével való összetévesztéshez vezethet. Az Európai Parlament és a Tanács 2006/114/EK irányelve a megtévesztő reklám kategóriájába sorolja a reklámban foglalt olyan tájékoztatást, amely tévesen adja meg az áru jellemző tulajdonságait, beleértve környezeti hatásait és energiafelhasználási ismérveit. A környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény Anyagok, termékek és technológiák környezetvédelmi minősítése című fejezetében rögzíti az alábbiakat: 86. (1) A környezetbarát vagy környezetkímélő termékekre és technológiákra, amelyek a hagyományos, azonos vagy hasonló funkciójú termékeknél és technológiáknál bizonyítottan kisebb környezet-igénybevételt, illetve környezetterhelést okoznak, környezetkímélő termék vagy technológia megkülönböztető jelzés alkalmazható. (2) Megkülönböztető jelzés jogosulatlan használata külön jogszabályban meghatározott környezetvédelmi bírságot von maga után forrás: Environment and Trade A Handbook 2nd Edition UNEP International Institute for Sustainable Development ISBN

20 A környezeti címkézés illeszkedése az EU környezetvédelmi politikájába A környezeti címkézés része az Európai Unió számos környezetvédelmi intézkedési tervének, stratégiájának, így az Integrált Termék Politikának (Green paper on Integrated Product Policy) a Fenntartható Fejlődésre irányuló stratégiájának is. Az EMAS (a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer, Environmental Management and Auditing Scheme) ajánlásaiban szerepel a lehetőség, hogy a környezetirányítási rendszer céljait az öko-címkézés követelményeit alapul véve határozzák meg. A kötelező és az önkéntes környezetvédelmi eszközök egymásra épülésének jó példája az öko-címke és az energia felhasználó termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények összefüggése (2005/32/EK (2005. július 6.) számú u.n. öko-design irányelv). 18 Ez az irányelv eleve úgy készült, hogy kiegészítse a meglevő közösségi eszközöket, így a háztartási készülékek energia- és egyéb erőforrás fogyasztásának címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő feltüntetéséről szóló, szeptember 22-i 92/75/EGK tanácsi irányelvet (kötelező energiacímke), és a közösségi öko-cimke rendeletet. Az irányelv szerint közösségi öko-címkével ellátott energia-felhasználó termékekről vélelmezni kell, hogy azok megfelelnek az alkalmazandó végrehajtási intézkedésben meghatározott környezetbarát tervezési követelményeknek, amennyiben az öko-címke megfelel ezeknek a követelményeknek.

21 I. típusú, nemzetközi és nemzeti környezeti címkék Nemzetközi környezeti címkéző programok A Virág Európai Unió környezeti címkéje Alapítási éve: júliusi adatok szerint 26 termékcsoportban 1073 cég több mint termékét minősítették. ecolabel NORDIC ECOLABEL Északi Hattyú Dánia, Finnország, Izland, Norvégia, Svédország közösen működtetett környezeti címke 1989-ben alapította az Északi Miniszterek Tanácsa márciusában ünnepelték a kétezredik védjegyhasználati szerződés megkötését áprilisi adatok szerint 71 termékcsoportban lehet pályázni, mintegy 1300 cég rendelkezik védjegyhasználati joggal kb termékre. 19

22 Európai nemzeti környezeti címkéző programok Ausztria 1990-ben alapította a Környezetvédelmi Minisztérium májusi adatok szerint 36 termékcsoportban 163 cég mintegy 300 terméke rendelkezett minősítéssel. A minősítéssel rendelkező cégek száma 2 év alatt 60 %-kal nőtt. További sikeres minősítési rendszer vonatkozik iskolákra és kereskedelmi szálláshelyekre is. 200 szálláshely és 79 iskola rendelkezik minősítéssel. 20 Csehország 1994-ben alapították a 159/1993. IV. 7. számú kormányrendelet alapján. 64 termékcsoportra dolgoztak ki követelményeket. 96 cég 187 terméke nyerte el a minősítést 2010 májusi adatok szerint. Franciaország 1992-ben alapították. 17 termékcsoportra dolgoztak ki követelményeket. A minősített termékek száma 2009 őszén 9 termékcsoportban 55 vállalat mintegy 750 terméke viselhette a jelölést. Hollandia 1995-ben alapította a Mezőgazdasági Természetvédelmi és Élelmiszer-minőségügyi Minisztérium. 104 termékcsoportra dolgoztak ki követelményeket őszén 97 vállalat 343 terméke rendelkezett minősítéssel. Ezek közül 65 vállalat 89 ipari terméke, illetve szolgáltatása volt jogosult e jel használatára.

23 Horvátország 1993-ban alapították a Környezetvédelmi Törvény (Off. Gazette No. 82/94 128/99), Környezeti címke szabálykönyve (Off. Gazette No.64/96) alapján. 38 termékcsoportra dolgoztak ki követelményeket, 18 vállalat termékeit minősítették. ZNAK EKO Lengyelország 1998-ban alapította a Környezetvédelmi Minisztérium májusában 26 termécsoportra volt érvényes követelményrendszer, 46 vállalat termékeit minősítették. Magyarország 1994-ben alapította a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium. A környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény, és a 29/1997. (VIII. 29.) számú KTM. rendelet szabályozza júniusi adatok szerint 54 termékcsoportra volt kidolgozott követelményrendszer, 47 cég 333 terméke rendelkezett minősítéssel. 21 Németország Az első államilag elismert környezeti címke rendszer Alapítva 1978-ben májusi adatok szerint 222 termékcsoportra van kidolgozott követelmény, 153 termékcsoportban mintegy 9000 minősített termék volt.

24 Oroszország 1991-ben alapított non profit szervezet Saint- Petersburg Ecological Union (SPEU) címkéje, amely 2007-ben csatlakozott a GEN-hez Bio termékek és management tanúsításával is foglalkozik nyaráig 5 termékcsoportban 36 terméket minősítettek, ezek közül 19 élelmiszert. Szlovákia 1996-ban alapították 2009 szeptemberben 20 termékcsoportra voltak kidolgozott követelmények, 10 cég 91 termékét minősítették. 22 Spanyolország 1993-ban alapították 11 termékcsoportra dolgoztak ki követelményeket 1999-ig, újabb adatot nem közöltek a honlapon Katalónia El Distintiu 1994 novemberében alapították a katalán kormány 316/1994 számú rendeletével termékek jelölésére a 2009/1998 számú rendelet kiterjesztette a minősítést szolgáltatásokra is májusi adatok szerint 27 termékcsoportra határoztak meg követelményeket, 233 vállalat 1274 termékét és 188 szolgáltatást minősítettek.

25 Ukrajna 2002-ben alapított állami környezeti címkéző program. 22 termékcsoportra dolgoztak ki követelményeket, többek között élelmiszerekre is nyaráig 31 cég 210 terméke nyerte el a minősítést Svédország A Svéd Természetvédelmi Társaság 1987-ben indított mozgalma a tengeri élőlények védelmére, a papíripari kibocsátásokból származó tengeri klorid szennyezés csökkentésére ben vezették be a vándor sólymot ábrázoló címkét. 12 termékcsoportban lehet pályázni. A minősítés célja a vízszennyezés csökkentése. 23

26 Néhány Európán kívüli nemzeti környezeti címkéző program Ausztrália 2001-ben alapították, bejegyzett védjegyként. Az ISO szabványnak megfelelően működik szeptemberi adatok szerint 44 termékcsoportra dolgoztak ki követelményeket, több mint 100 cég mintegy 1600 termékeit minősítették, melyek éves forgalma elérte a 1.5 milliárd $-t Hong Kong 2000-ben alapították, nyaráig 56 termékcsoportra dolgoztak ki követelményeket nyaráig 13 termékcsoportban 32 cég 78 termékét minősítettek. 24 Japán 1989-óta működik nyarán 43 termékcsoportra volt érvényes követelményrendszer cég 4617 termékét minősítették Kanada EcoLogo Program 1988-ban alapították. Az ISO szabványnak megfelelően működik. Közel 170termékcsoportra dolgoztak ki követelményeket, 120 termékcsoportban, mintegy 7000 terméket minősítettek nyaráig. Sikeres termékcsoport a megújuló energián alapuló elektromos áramtermelés

27 Kína 1994-ben alapították. Az alapítás óta őszéig 56 termékcsoportra dolgoztak ki követelményeket ig 800 cég termékét minősítették. Korea 1992-ben alapították, működése megfelel az ISO szabvány előírásainak szeptemberi adatok szerint 159 termékcsoportra dolgoztak ki követelményeket cég 129 termékcsoportba tartozó 5450 termékét minősítették júliusáig. Új-Zéland 1989-ben alapították. 26 termékcsoportra dolgoztak ki követelményeket nyaráig 23 termékcsoportban 48 cég közel 1000 termékét minősítették. Legsikeresebb termékcsoportok: festékek és lakkok, padlóburkolatok, másolók, nyomtatók 25 USA 1989-ben alapították a rendszert, működtetésére 1990-ben hoztak létre non-profit szervezetet. A honlap nyilatkozatot tartalmaz, hogy a rendszer az ISO szabványnak megfelelően működik es adatok szerint 41 termékcsoportra dolgoztak ki követelményeket. 420 cég közel 1500 terméke/szolgáltatása nyerte el a minősítést. Sikeres termékcsoportok: idegenforgalmi szálláshelyek, tisztítószerek, festékek, papíripari termékek.

Ökocímkék. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatójának kivonata

Ökocímkék. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatójának kivonata zöld beszerzé s ökocímkék környezetmene dzsment zöld rendezvény Ökocímkék A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatójának kivonata Hogyan bizonyítható egy vállalat

Részletesebben

http://www.nordic-ecolabel.org/

http://www.nordic-ecolabel.org/ I. típusú, nemzetközi és nemzeti környezeti címkék Nemzetközi környezeti címkézı programok A Virág Európai Unió környezeti címkéje Alapítási éve: 1992 2010. év végi adatok szerint 26 termékcsoportban 1150

Részletesebben

29/1997. (VIII. 29.) KTM rendelet a környezetbarát, környezetkímélő megkülönböztető jelzés használatának feltételrendszeréről

29/1997. (VIII. 29.) KTM rendelet a környezetbarát, környezetkímélő megkülönböztető jelzés használatának feltételrendszeréről 29/1997. (VIII. 29.) KTM rendelet a környezetbarát, környezetkímélő megkülönböztető jelzés használatának feltételrendszeréről A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény

Részletesebben

20 éves az EU Margaréta, az Európai Unió ökocímkéje

20 éves az EU Margaréta, az Európai Unió ökocímkéje 20 éves az EU Margaréta, az Európai Unió ökocímkéje A cikk a www.ecolabel.eu honlapon megjelenő News Alert January alapján készült. 20 éves az EU ökocímke Az Európai Uniós címke 20. évfordulójának tiszteletére,

Részletesebben

Fenntartható fejlődés szakkör

Fenntartható fejlődés szakkör Fenntartható fejlődés szakkör Környezetbarát termékek Az újrahasznosítás lehetőségei 3-4. foglalkozás 2010.03.11. 2 1.Mit értünk környezetbarát terméken? Környezetbarát Termék védjegy Környezetbarát Termék

Részletesebben

KT 16. Rendszeres takarítási szolgáltatás mikroszálakból készült textiliák alkalmazásával. Érvényes: december 6-ától 2014.

KT 16. Rendszeres takarítási szolgáltatás mikroszálakból készült textiliák alkalmazásával. Érvényes: december 6-ától 2014. Környezetbarát Termék Nonprofit Kft. 1027 Budapest, Lipthay utca 5. Telefon: (+36-1) 336-1156, fax: (+36-1) 336-1157 E-mail: kornyezetbarat.termek@t-online.hu http: //www.kornyezetbarat-termek.hu KT 16

Részletesebben

A Csomagolási hulladékokról

A Csomagolási hulladékokról A Csomagolási hulladékokról Fıbb elıírásai: 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról Alapfogalmak (hulladék, gyártó újrahasználat stb.) Hulladékgazdálkodási alapelvek (gyártói felelısség, szennyezı

Részletesebben

Tájékoztató és minősítő rendszerek. Összeállította: Sallai András

Tájékoztató és minősítő rendszerek. Összeállította: Sallai András Tájékoztató és minősítő rendszerek Összeállította: Sallai András Tanúsítás olyan eljárás, amellyel egy független fél írásban igazolja, hogy egy termék, egy folyamat, egy szolgáltatás megfelel az előírt

Részletesebben

PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ. A környezetbarát, környezetkímélő megkülönböztető jelzés minőségtanúsítási rendszeréről és a védjegyhasználat feltételeiről

PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ. A környezetbarát, környezetkímélő megkülönböztető jelzés minőségtanúsítási rendszeréről és a védjegyhasználat feltételeiről PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ A környezetbarát, környezetkímélő megkülönböztető jelzés minőségtanúsítási rendszeréről és a védjegyhasználat feltételeiről A Környezetbarát Termék Nonprofit Kft. (a Társaság jogelődje

Részletesebben

Termikus napenergia-hasznosító rendszerek, napkollektorok KT 57. Érvényes: március 28-tól március 28-ig

Termikus napenergia-hasznosító rendszerek, napkollektorok KT 57. Érvényes: március 28-tól március 28-ig Környezetbarát Termék Nonprofit Kft. 1027 Budapest, Lipthay utca 5. Telefon: (+36-1) 336-1156, fax: (+36-1) 336-1157 E-mail: kornyezetbarat.termek@t-online.hu http: //www.kornyezetbarat-termek.hu KT 57

Részletesebben

Környezeti elemek védelme II. Talajvédelem

Környezeti elemek védelme II. Talajvédelem Globális környezeti problémák és fenntartható fejlődés modul Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdasá Környezeti elemek védelme II. Talajvédelem KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI

Részletesebben

TisztaShow SZAKMAI NAP. Van más választás: pozícionálja újra szolgáltatását a piacon. Budapest, október

TisztaShow SZAKMAI NAP. Van más választás: pozícionálja újra szolgáltatását a piacon. Budapest, október TisztaShow SZAKMAI NAP Budapest, 2016. október 21-22. Van más választás: pozícionálja újra szolgáltatását a piacon Barta Géza Róbert ügyvezető Környezetbarát Termék Nonprofit Kft. Csak egy módon indulhatunk

Részletesebben

A környezetbarát címkék szerepe a zöld beszerzésekben

A környezetbarát címkék szerepe a zöld beszerzésekben BuySmart+ Amit a zöld beszerzésről tudni kell Budapest, 2013. december 11. A környezetbarát címkék szerepe a zöld beszerzésekben Barta Géza Róbert ügyvezető igazgató Haladni csak úgy lehet, ha míg az egyik

Részletesebben

Mi a tudatos vásárlás? Ki a tudatos vásárló? Fogyasztóvédelem Környezet, etika. Döntéseink alapvető értékeket tükröznek.

Mi a tudatos vásárlás? Ki a tudatos vásárló? Fogyasztóvédelem Környezet, etika. Döntéseink alapvető értékeket tükröznek. Tudatos vásárlás Mi a tudatos vásárlás? Ki a tudatos vásárló? Fogyasztóvédelem Környezet, etika Döntéseink alapvető értékeket tükröznek. Ökológiai lábnyom Egy ember ökológiai lábnyoma hektárban számítva

Részletesebben

Kiváló Építési Termék 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 99/92/EK számú Bizottsági Határozat (hőszigetelő anyagok) 89/106/EGK Építési Termé

Kiváló Építési Termék 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 99/92/EK számú Bizottsági Határozat (hőszigetelő anyagok) 89/106/EGK Építési Termé I. Termékjellemzők Vonatkozó jogszabályok: 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 99/92/EK számú Bizottsági Határozat (hőszigetelő anyagok) 89/106/EGK Építési Termék Irányelv A műszaki specifikáció:

Részletesebben

KÖZBESZERZÉS ZÖLDEBBEN

KÖZBESZERZÉS ZÖLDEBBEN KÖZBESZERZÉS ZÖLDEBBEN Baumgartner Ida hivatalos közbeszerzési tanácsadó HAB 749 Mérnöki Tanácsadó Kft. Tartalom Zöld közbeszerzés (Green Public Procurement) Zöld közbeszerzés a gyakorlatban Jogszabályi

Részletesebben

2 CE minõsítés megléte (amennyiben ezt harmonizált EU direktíva megköveteli)

2 CE minõsítés megléte (amennyiben ezt harmonizált EU direktíva megköveteli) Elõre gyártott építészeti hõ(hang)szigetelõ anyagok I. Termékjellemzõk Vonatkozó jogszabályok: 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet A mûszaki specifikáció: MSZ EN ÉME Egyéb A megfelelõség-igazolás

Részletesebben

Szövetség az Italoskartonért és a Környezetvédelemért (The Alliance for Beverage Cartons & the Environment)

Szövetség az Italoskartonért és a Környezetvédelemért (The Alliance for Beverage Cartons & the Environment) Szövetség az Italoskartonért és a Környezetvédelemért (The Alliance for Beverage Cartons & the Environment) - Az italoskarton gyűjtés és újrahasznosítás európai perspektívája Katarina Molin Főigazgató

Részletesebben

PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ. Az európai uniós ökocímke terméktanúsítási rendszeréről és az ökocímke használat feltételeiről 2013.

PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ. Az európai uniós ökocímke terméktanúsítási rendszeréről és az ökocímke használat feltételeiről 2013. PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ Az európai uniós ökocímke terméktanúsítási rendszeréről és az ökocímke használat feltételeiről 2013. MÁRCIUS A Környezetbarát Termék Nonprofit Kft. (a Társaság jogelődje Környezetbarát

Részletesebben

Jogszabály-alkotási tervek - a melléktermékkel és a hulladékstátusz megszűnésével kapcsolatosan

Jogszabály-alkotási tervek - a melléktermékkel és a hulladékstátusz megszűnésével kapcsolatosan Jogszabály-alkotási tervek - a melléktermékkel és a hulladékstátusz megszűnésével kapcsolatosan László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes Környezetügyért, Agrárfejlesztésért és Hungarikumokért felelős

Részletesebben

Közbeszerzés zöldebben

Közbeszerzés zöldebben Közbeszerzés zöldebben Budapest, 2015. február 12. Baumgartner Ida idab@t-online.hu HAB-749 Mérnöki Tanácsadó Kft. Zöld közbeszerzés Zöld közbeszerzésnek nevezzük az olyan közbeszerzést, amely során az

Részletesebben

Buy Smart+ A zöld beszerzés előnyei

Buy Smart+ A zöld beszerzés előnyei Buy Smart+ A zöld beszerzés előnyei Budapest, 2013. október 30. Zöld beszerzés villásreggeli Varga Katalin, Energiaklub Tartalom Az Energiaklubról A zöld beszerzés definíciója A zöld beszerzés előnyei

Részletesebben

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra Dióssy László KvVM szakállamtitkár A fenntartható fejlődés és hulladékgazdálkodás A fenntartható fejlődés biztosításának

Részletesebben

Amit a zöld beszerzésről tudni kell. Bevezetés. Varga Katalin Energiaklub Budapest, 2013. december 11.

Amit a zöld beszerzésről tudni kell. Bevezetés. Varga Katalin Energiaklub Budapest, 2013. december 11. Amit a zöld beszerzésről tudni kell Bevezetés Varga Katalin Energiaklub Budapest, 2013. december 11. Tartalom Az Energiaklubról A zöld beszerzés definíciója A zöld beszerzés előnyei Buy Smart+ projekt

Részletesebben

az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel

az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel Megjelent az energiával kapcsolatos termékek kötelező címkézésére vonatkozó kormányrendelet, mely alapján energiával kapcsolatos termék akkor hozható forgalomba vagy helyezhető üzembe, ha megfelel az adott

Részletesebben

Vidékfejlesztési Minisztérium

Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési Minisztérium Mezőgazdasági termékek (EU) belső piacon és harmadik országokban történő megismertetése és promóciója Pályázók köre: Szakmai és szakmaközi szervezetek PR tevékenység, promóció

Részletesebben

Ökocímkék. Környezetvédelmi jelölések, a jó választásért. Kattintson rájuk, hogy többet tudhasson meg róluk!

Ökocímkék. Környezetvédelmi jelölések, a jó választásért. Kattintson rájuk, hogy többet tudhasson meg róluk! Ökocímkék Környezetvédelmi jelölések, a jó választásért. Kattintson rájuk, hogy többet tudhasson meg róluk! I-es típusú ökocímkék- komplex a termék minden tulajdonságára vonatkozóan környezetbarát A termék

Részletesebben

Komposztálással és biológiai lebomlással hasznosítható hajlékonyfalú műanyag csomagolások KT 58. Érvényes: július 11-étől 2015.

Komposztálással és biológiai lebomlással hasznosítható hajlékonyfalú műanyag csomagolások KT 58. Érvényes: július 11-étől 2015. Környezetbarát Termék Nonprofit Kft. 1027 Budapest, Lipthay utca 5. Telefon: (+36-1) 336-1156, fax: (+36-1) 336-1157 E-mail: kornyezetbarat.termek@t-online.hu http: //www.kornyezetbarat-termek.hu KT 58

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

KT 13. Kőszerű építőanyagok és építőelemek kiegészítő követelményei pórusbeton termékekhez. Érvényes: december 31-ig

KT 13. Kőszerű építőanyagok és építőelemek kiegészítő követelményei pórusbeton termékekhez. Érvényes: december 31-ig Környezetbarát Termék Nonprofit Kft. 1027 Budapest, Lipthay utca 5. Telefon: (+36-1) 336-1156, fax: (+36-1) 336-1157 E-mail: kornyezetbarat.termek@t-online.hu http: //www.kornyezetbarat-termek.hu KT 13

Részletesebben

A Hagyományok Ízek Régiók (HÍR) védjegyprogram eredményei és fejlesztési irányai

A Hagyományok Ízek Régiók (HÍR) védjegyprogram eredményei és fejlesztési irányai A Hagyományok Ízek Régiók (HÍR) védjegyprogram eredményei és fejlesztési irányai Pallóné Dr. Kisérdi Imola osztályvezető HÍR BB elnök FM Eredetvédelmi Főosztály OMÉK - HÍR Gála 2015. szeptember 24. Védjegyek

Részletesebben

Új utakon a hazai hulladékgazdálkodás Gödöllő, június Fenntartható termelés és fogyasztás

Új utakon a hazai hulladékgazdálkodás Gödöllő, június Fenntartható termelés és fogyasztás Új utakon a hazai hulladékgazdálkodás Gödöllő, 2012. június 13-14. Fenntartható termelés és fogyasztás Szuppinger Péter Kállay Tamás szakértők Regionális Környezetvédelmi Központ Regional Environmental

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 21.6.2012 2012/0049(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET az irodai berendezésekre vonatkozó európai uniós energiahatékonysági címkézési programról

Részletesebben

AZ ISO 50001 ÉS AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGI DIREKTÍVA KAPCSOLATA

AZ ISO 50001 ÉS AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGI DIREKTÍVA KAPCSOLATA AZ ISO 50001 ÉS AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGI DIREKTÍVA KAPCSOLATA BÁRCZI ISTVÁN A FENNTARTHATÓSÁGI DIVÍZIÓ VEZETŐJE XXII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT 2013.11.05-06. Világszerte Magyarországon AZ SGS Genfi központ 140

Részletesebben

A környezetbarát közbeszerzés jogi lehetőségei. Dr. Kovács László jogi tanácsadó Közbeszerzések Tanácsa

A környezetbarát közbeszerzés jogi lehetőségei. Dr. Kovács László jogi tanácsadó Közbeszerzések Tanácsa A környezetbarát közbeszerzés jogi lehetőségei Dr. Kovács László jogi tanácsadó Közbeszerzések Tanácsa A zöld közbeszerzés jogi feltételei az Unióban 1997. Európai Unió elkötelezte magát a fenntartható

Részletesebben

EU Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszer (EMAS III.) 3. EMAS KEREKASZTAL (2009. május 29.) EMAS EMAS I. rendelet (1993.) Új szabályozási megközelítés: önkéntes eszköz Alternativa a szokásos

Részletesebben

A Nemzeti Parki Termék védjegy minősítési rendszere és követelményei az élelmiszerszabályozásban.

A Nemzeti Parki Termék védjegy minősítési rendszere és követelményei az élelmiszerszabályozásban. A Nemzeti Parki Termék védjegy minősítési rendszere és követelményei az élelmiszerszabályozásban. Pest megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala

Részletesebben

MÉKISZ tanúsító védjegy: A független tanúsító szervezet első tapasztalatai

MÉKISZ tanúsító védjegy: A független tanúsító szervezet első tapasztalatai MÉKISZ tanúsító védjegy: A független tanúsító szervezet első tapasztalatai MÉKISZ konferencia 2012. november 8. Kovács Dóra Hungária Öko Garancia Kft. H-1033 Budapest, Miklós tér 1. Tel.: +36-1/336-0533;

Részletesebben

KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS 04

KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS 04 KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS 04 SZE, KÖRNYEZETMÉRNÖKI TANSZÉK DR. TORMA ANDRÁS AUDI HUNGARIA MOTOR KFT. FELÜLVIZSGÁLAT SZÜKSÉGESSÉGE A RENDELET NEM FELHASZNÁLÓBARÁT NEM ELÉG VONZÓ A SZERVEZETEK SZÁMÁRA

Részletesebben

20 hullámpapírlemez (PAP) 21 nem hullámpapírlemez jellegű karton (PAP) 22 papír (PAP) 29 külföldről behozott csomagolás papír, karton összetevője

20 hullámpapírlemez (PAP) 21 nem hullámpapírlemez jellegű karton (PAP) 22 papír (PAP) 29 külföldről behozott csomagolás papír, karton összetevője II. Csomagolószer Katalógus kódjai (CsK kódok) A CsK kód felépítése: 1. karakter: csomagolóeszközként, csomagolóanyagként, csomagolási segédanyagként is felhasználható terméket jelölő kód 2 3. karakter:

Részletesebben

A terméktanúsítás mint hozzáadott érték WESSLING Hungary Kft.

A terméktanúsítás mint hozzáadott érték WESSLING Hungary Kft. A terméktanúsítás mint hozzáadott érték WESSLING Hungary Kft. Dr. Martin Andrea vezető tanácsadó és szakértő A cím értelmezése Kinek az érdeke? - Szolgáltató tanúsítóé? - Gyártóé? - Forgalmazóé? Megalapozott?

Részletesebben

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás 2009 Dr Farkas Hilda Főosztályvezető, címzetes egyetemi docens KÖRNYEZETVÉDELEM A környezet védelme egyre inkább gazdasági szükségszerűség. Stern Jelentés Környezetvédelem

Részletesebben

Könczey Réka, KvVMFI III. EMAS-Kerekasztal, Budapest

Könczey Réka, KvVMFI III. EMAS-Kerekasztal, Budapest Az ÚMFT eszközei, lehetőségei az EMAS terjedésében Könczey Réka, KvVMFI III. EMAS-Kerekasztal, 2009.05.29 Budapest ÚMFT forrásai Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) beruházási jellegű fejlesztések

Részletesebben

Kémiailag stabilizált gumibitumen termékek KT 62. Érvényes: december 6-ától december 31-éig

Kémiailag stabilizált gumibitumen termékek KT 62. Érvényes: december 6-ától december 31-éig Környezetbarát Termék Nonprofit Kft. 1027 Budapest, Lipthay utca 5. Telefon: (+36-1) 336-1156, fax: (+36-1) 336-1157 E-mail: info@kornyezetbarat.termek.hu http: //www.kornyezetbarat-termek.hu KT 62 Kémiailag

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról 1 A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.

Részletesebben

Minőségpolitika az Európai Unióban

Minőségpolitika az Európai Unióban Terra Madre A HAGYOMÁNYOS TERMÉKEKET ELŐÁLLÍTÓ KÖZÖSSÉGEK VILÁGNAPJA Budapest, 2009. december 10. Minőségpolitika az Európai Unióban Zobor Enikő vezető-tanácsos FVM Élelmiszerlánc-elemzési Főosztály 1

Részletesebben

RENDELETEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 106/2008/EK RENDELETE. (2008. január 15.)

RENDELETEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 106/2008/EK RENDELETE. (2008. január 15.) 2008.2.13. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 39/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 106/2008/EK

Részletesebben

A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. zöld közbeszerzésről szóló tájékoztatójának kivonata

A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. zöld közbeszerzésről szóló tájékoztatójának kivonata A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. zöld közbeszerzésről szóló tájékoztatójának kivonata A zöld közbeszerzésről néhány szóban Mit jelent a zöld közbeszerzés? A zöld közbeszerzés a közszféra olyan beszerzési

Részletesebben

Hulladékgazdálkodási tervezési rendszer elemeinek összeillesztése OHT, OGYHT, OHKT

Hulladékgazdálkodási tervezési rendszer elemeinek összeillesztése OHT, OGYHT, OHKT Hulladékgazdálkodási tervezési rendszer elemeinek összeillesztése OHT, OGYHT, OHKT Dr. Petrus József Csaba vezető-tanácsos Környezetügyért, Agrárfejlesztésért és Hungarikumokért felelős Államtitkárság

Részletesebben

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Hatókör Folyamatos kiterjesztés földrajzi és tartalmi értelemben: Adott helyszíntől

Részletesebben

MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÉKELY TERMÉK/PRODUS SECUIESC/SEKLER PRODUKT védjegy tanusítási rendszer MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. A védjegytulajdonos: HARGITA MEGYE TANÁCSA RO 530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, Tel.: +4 0266

Részletesebben

Tóth Zoltán z.toth@electro-coord.hu 1

Tóth Zoltán z.toth@electro-coord.hu 1 Elektronikai hulladékok kezelése XVII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás Szombathely, 2007. április 24-25-26. Tóth Zoltán z.toth@electro-coord.hu 1 Háztartási gépek mennyisége a háztartásokban

Részletesebben

HATÓSÁGI TAPASZTALATOK A VM MAGYAR TERMÉK RENDELETE KAPCSÁN

HATÓSÁGI TAPASZTALATOK A VM MAGYAR TERMÉK RENDELETE KAPCSÁN HATÓSÁGI TAPASZTALATOK A VM MAGYAR TERMÉK RENDELETE KAPCSÁN DR. ORAVECZ MÁRTON elnök Sárváriné Lakatos Éva 2014. május 20. Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság Genealógia (származástan) 74/2012.

Részletesebben

I/VI A termék tervezett felhasználási területe: I. Termékjellemzők Azon termékjellemzők bemutatása, amelyeket műszaki specifikáció (harmonizált európai szabvány vagy ÉME) előír. Abban az esetben, ha a

Részletesebben

A Hagyományok-Ízek-Régiók (HÍR) védjegy program a földrajzi árujelzők előiskolája

A Hagyományok-Ízek-Régiók (HÍR) védjegy program a földrajzi árujelzők előiskolája A Hagyományok-Ízek-Régiók (HÍR) védjegy program a földrajzi árujelzők előiskolája PALLÓNÉ DR. KISÉRDI IMOLA osztályvezető, a HÍR BB elnöke FM Eredetvédelmi Főosztály EREDETVÉDELMI FÓRUM 2016. november

Részletesebben

Buy Smart+ tréning eszköz

Buy Smart+ tréning eszköz Buy Smart+ tréning eszköz Zöld Beszerzés - Bevezetés - 1. Mi az első lépése a zöld beszerzési folyamatnak? - a) Odaítélési feltételek kialakítása - b) Igény/szükséglet felmérés - c) Ajánlattételi felhívás

Részletesebben

10 éves az Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés

10 éves az Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés Értékteremtés szelektív hulladékgyűjtéssel 10 éves az Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés Baka Éva Ügyvezető igazgató Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés Az előadás tartalma Honnan indultunk?

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

AZ ISO SZABVÁNY ÉLETCIKLUS KÖVETELMÉNYEI ÉS A TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK ÖSSZEFÜGGÉSEI. Bárczi István divízió vezető, SGS Hungária Kft.

AZ ISO SZABVÁNY ÉLETCIKLUS KÖVETELMÉNYEI ÉS A TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK ÖSSZEFÜGGÉSEI. Bárczi István divízió vezető, SGS Hungária Kft. AZ ISO 14001 SZABVÁNY ÉLETCIKLUS KÖVETELMÉNYEI ÉS A TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK ÖSSZEFÜGGÉSEI Bárczi István divízió vezető, SGS Hungária Kft. AZ ÚJ SZABVÁNY SZERINTI KIR ELVÁRT EREDMÉNYEI körülmények A szervezet

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete. egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete. egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.

Részletesebben

Somberek Község Önkormányzatának ZÖLD KÖZBESZERZÉSI KÉZIKÖNYVE

Somberek Község Önkormányzatának ZÖLD KÖZBESZERZÉSI KÉZIKÖNYVE Somberek Község Önkormányzatának ZÖLD KÖZBESZERZÉSI KÉZIKÖNYVE 2010 Tartalomjegyzék I. A Kézikönyv célja II. A zöld közbeszerzés fogalma III. Környezetbarát szempontok a közbeszerzésekben IV. Környezetbarát

Részletesebben

Merre halad a világ? ügyvezető. Gyula, 2014. szeptember 18-19.

Merre halad a világ? ügyvezető. Gyula, 2014. szeptember 18-19. Merre halad a világ? XVI. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA Farkas Hilda PhD ügyvezető Gyula, 2014. szeptember 18-19. Merre halad a világ? Gyula, 2014. szeptember 18-19. 2 Az EU szabályozó rendszere Hulladék

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Környezetgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Környezetgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. Környezetgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Környezetvédelmi akcióprogramok az Európai Unióban (1-5. akcióprogramok)

Részletesebben

HITA roadshow 2012.05.8-10.

HITA roadshow 2012.05.8-10. HITA roadshow 2012.05.8-10. Széleskörű kétoldalú gazdasági kapcsolatok Áru és szolgáltatás kereskedelem Kétoldalú tőkekapcsolatok Közös infrastruktúra fejlesztések Határ menti, regionális együttműködés

Részletesebben

MÁSODLAGOS NYERSANYAGOK ÉPÍTŐIPARI

MÁSODLAGOS NYERSANYAGOK ÉPÍTŐIPARI 1 Pataki Erika Megfelelőségértékelő Központ vezetője Nyiri Szabolcs Műszaki igazgató MÁSODLAGOS NYERSANYAGOK ÉPÍTŐIPARI TELJESÍTMÉNYIGAZOLÁSA ÉPÍTÉSI TERMÉKEK TELJESÍTMÉNYIGAZOLÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

Részletesebben

EuCertPlast. Újrahasznosított műanyag eredetigazolási rendszer

EuCertPlast. Újrahasznosított műanyag eredetigazolási rendszer EuCertPlast Újrahasznosított műanyag eredetigazolási rendszer A tanúsítás célja Kék Angyal Környezetbarát védjegy 125 termékcsoport, 11700 termék RAL Német Minőségbiztosítási és Címkézési Intézet Műanyag

Részletesebben

Környezeti fenntarthatóság

Környezeti fenntarthatóság Környezeti fenntarthatóság Cél: konkrét, mérhető fenntarthatósági szempontok vállalása, és/vagy meglévő jó gyakorlatok fenntartása. 5 FŐ CÉLKITŰZÉS I. A környezeti követelmények elfogadása és megtartása

Részletesebben

Az acél- és az alumíniumhulladék hulladékstátuszának megszűnése

Az acél- és az alumíniumhulladék hulladékstátuszának megszűnése Az acél- és az alumíniumhulladék hulladékstátuszának megszűnése Tájékoztató workshop Sárosi Eszter, Héjja Eszter Budapest, 2011. szeptember 27. Tartalom 1. A koncepció 2. Kritériumok 3. Alkalmazási kérdések

Részletesebben

A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.)

A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.) A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.) Mit jelent a CE jelölés? A CE (Conformité Européenne = európai megfelelőség) jelölés tulajdonképpen

Részletesebben

Környezetmenedzsment

Környezetmenedzsment zöld beszerzé s ökocímkék környezetmene dzsment zöld rendezvény Környezetmenedzsment ISO 14001 és EMAS A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatójának kivonata

Részletesebben

Nemzeti Élelmiszer Nyomonkövetési Platform

Nemzeti Élelmiszer Nyomonkövetési Platform Nemzeti Élelmiszer Nyomonkövetési Platform Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Laszlovszky Gábor főosztályvezető Előzmények 1990- BSE Reformok az Európai Unió élelmiszer politikájában egyik alappillér a

Részletesebben

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT 3. számú melléklet VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT Jelen nyilatkozat alapján a Duna Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 2509 Esztergom, Strázsa-hegy) mint védjegyjogosult Duna Ipoly Nemzeti

Részletesebben

Telefon: +36 66441536

Telefon: +36 66441536 13. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu

Részletesebben

á Eszter EMAS Nyilvántartó Hivatal Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

á Eszter EMAS Nyilvántartó Hivatal Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Nyári á Eszter EMAS Nyilvántartó Hivatal Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Új szervezeteink HU-000016: Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. HU-000017:

Részletesebben

Magyar Termék Nonprofit Kft. szakmai nap 2013.11.07.

Magyar Termék Nonprofit Kft. szakmai nap 2013.11.07. Magyar Termék Nonprofit Kft. szakmai nap 2013.11.07. Tanúsítási eljárás: gyakorlati tapasztalatok Ősz Katalin Élelmiszerek bírálati tapasztalatai A tanúsítási eljárásrend nevezési lap beküldése nevezési

Részletesebben

ULT Magyarország Zrt.

ULT Magyarország Zrt. ULT Magyarország Zrt. Tisztelt Dohánytermelő! Magyarországon jelenleg közel 300 környezetvédelemhez kapcsolódó jogszabály van érvényben Ezek közül az Alkotmány után a törvények (és azok végrehajtási utasításai)

Részletesebben

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Az EU hulladékpolitikája EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Hulladékgazd kgazdálkodási alapelvek szennyező fizet gyártói felelősség ( számonkérhetőség)

Részletesebben

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság)

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A fenntarthatóságot segítő regionális támogatási rendszer jelene és jövője ÉMOP - jelen ROP ÁPU Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A környezeti fenntarthatóság érvényesítése A környezeti

Részletesebben

Az ISO-szabványok 3.1 Az ISO minőségügyi szabványai 3.2 Az ISO 9000 szabványsorozat elemei

Az ISO-szabványok 3.1 Az ISO minőségügyi szabványai 3.2 Az ISO 9000 szabványsorozat elemei 3. Az ISO-szabványok 3.1 Az ISO minőségügyi szabványai A minőségügyi szabványokat az ISO egyik bizottsága, az ISO/TC 176 alkotta, ez a bizottság végzi, a továbbfejlesztés munkáját is. A szabványsorozat

Részletesebben

Háztartási hűtőgépek életciklus vizsgálata - Esettanulmány

Háztartási hűtőgépek életciklus vizsgálata - Esettanulmány Háztartási hűtőgépek életciklus vizsgálata - Esettanulmány Dr. Tóthné dr. Szita Klára Miskolci Egyetem regszita@gold.uni-miskolc.hu Főbb témakörök Az elemzés célja Miért a hűtőgép? Az Electrolux környezeti

Részletesebben

Egy tanúsító, megfelelőségértékelő rendszer legfontosabb követelményei WESSLING Hungary Kft.

Egy tanúsító, megfelelőségértékelő rendszer legfontosabb követelményei WESSLING Hungary Kft. Egy tanúsító, megfelelőségértékelő rendszer legfontosabb követelményei WESSLING Hungary Kft. Dr. Martin Andrea vezető tanácsadó és szakértő A megfelelőségértékelő rendszer Kinek az érdeke? - Szolgáltató

Részletesebben

A GreenLabelsPurchase projekt keretében készült beszerzési útmutatók

A GreenLabelsPurchase projekt keretében készült beszerzési útmutatók A GreenLabelsPurchase projekt keretében készült beszerzési útmutatók Éri Vilma, Környezettudományi Központ Energiatudatos beszerzés szakmai fórum 2008. február 14., Budapest Az környezettudatos/energiatudatos

Részletesebben

Gumibitumennel készült környezetbarát burkolati réteg KT 63. Érvényes: december 31.

Gumibitumennel készült környezetbarát burkolati réteg KT 63. Érvényes: december 31. Környezetbarát Termék Nonprofit Kft. 1027 Budapest, Lipthay utca 5. Telefon: (+36-1) 336-1156, fax: (+36-1) 336-1157 E-mail: info@okocimke.hu www.okocimke.hu KT 63 Gumibitumennel készült környezetbarát

Részletesebben

Tippek a Zöld Iroda Program megv g aló l s ó ít í ásho h z o 2009. szeptember 30.

Tippek a Zöld Iroda Program megv g aló l s ó ít í ásho h z o 2009. szeptember 30. Tippek a Zöld Iroda Program megvalósításhoz 2009. szeptember 30. A KÖVET dióhéjban Kiemelkedően közhasznú egyesület Tudatformálás: képzések, céglátogatások, tapasztalatcserék, kiállítások; EU-s és magyar

Részletesebben

ISO 14000-es szabványrendszer

ISO 14000-es szabványrendszer ISO 14000-es szabványrendszer Szabvány Jele Hazai jelzet Szabvány címe ISO 14001 MSZ EN ISO 14001:2005 Környezetközpontú irányítási rendszerek. Követelmények és alkalmazási irányelvek ISO 14004 MSZ EN

Részletesebben

1. Mit takar a használt elektromos és elektronikus berendezés és az ebből keletkező e- hulladék?

1. Mit takar a használt elektromos és elektronikus berendezés és az ebből keletkező e- hulladék? Kedves Vásárlóink! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés (ehulladék) a kommunális hulladéktól elkülönítetten gyűjtendő, települési hulladékként nem ártalmatlanítható!

Részletesebben

ECONATURAL. Mérföldkő a papírgyártás történetében

ECONATURAL. Mérföldkő a papírgyártás történetében ECONATURAL Mérföldkő a papírgyártás történetében Lucart Professional EcoNatural: a környezettudatos papír új generációja. Az újrafelhasznált italos kartondobozokból készült EcoNatural a 100%-osan környezetbarát

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.7.17. C(2014) 4580 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.) az EN14342 szabvány hatálya alá tartozó bizonyos, bevonat nélküli fa padlóburkolatok

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. forgalomból történő kivonását.

H A T Á R O Z A T. forgalomból történő kivonását. Iktatószám: Tárgy: KE/001/00038-0004/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A SMART DONGFANG Kft. (székhelye: 1083 Budapest, Losonci tér 2-4., adószám: 14595798-2-42)

Részletesebben

Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya

Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya Vándorffy István:Logisztikai és a környezet 2011. március Logisztikai területek Raktározás és a környezet Szállítás és környezet Inverz logisztika

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az IPPC irányelv, Integrált szennyezés-megelőzés és csökkentés. 113.lecke

Részletesebben

Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés

Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés Őri István GREENFLOW CORPORATION Zrt. Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés Fenntarthatóság-fenntartható fejlődés Megelőzés-prevenció Tisztább

Részletesebben

MAGYAR KÖZBESZERZÉSI INTÉZET

MAGYAR KÖZBESZERZÉSI INTÉZET MAGYAR KÖZBESZERZÉSI INTÉZET WWW.KOZBESZERZESIINTEZET.HU A KAMARÁK ÚJ SZEREPKÖRE, ZÖLD KÖZBESZERZÉS A GYAKORLATBAN ELŐADÓ: DR. BARNA ORSOLYA FÜGGETLEN HIVATALOS KÖZBESZERZK ZBESZERZÉSI SI TANÁCSAD CSADÓ

Részletesebben

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Államreform Operatív Program ÁROP-1.1.19 Amiről szó lesz. Az ÁROP-1.1.19 pályázati

Részletesebben

KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS 03

KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS 03 KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS 03 SZE, KÖRNYEZETMÉRNÖKI TANSZÉK DR. TORMA ANDRÁS AUDI HUNGARIA MOTOR KFT. KMR RENDSZEREK KIALAKULÁSA 2/100 KMR RENDSZEREK KIALAKULÁSA KIALAKULÁSUK HÁTTERE SÚLYOSBODÓ KÖRNYEZETI

Részletesebben

Gazdasági ösztönzőkközgazdasági. környezetvédelemben

Gazdasági ösztönzőkközgazdasági. környezetvédelemben Gazdasági ösztönzőkközgazdasági eszközök a környezetvédelemben Ökoadók Célok: Környezetvédelmi célok: Szennyezés elkerülés, károk csökkentése Környezetbarátabb megoldások felé terelés Forrásteremtés Károk/intézkedések

Részletesebben

regisztrációs szám szerződés érvényesség 33/ / csomagolóanyagok 2 23/ csomagolóanyagok 47

regisztrációs szám szerződés érvényesség 33/ / csomagolóanyagok 2 23/ csomagolóanyagok 47 # cégnév termék típus, megnevezés regisztrációs szám szerződés érvényesség termékcsoport felt rsz száma felt rsz neve felt.rsz érvényesség 1 ACO Magyarország Építőelemeket forgalmazó Bt. Polimerbeton vízelvezető

Részletesebben

Az ECOSE Technológia rövid bemutatása

Az ECOSE Technológia rövid bemutatása Az ECOSE Technológia rövid bemutatása Mi az ECOSE Technológia? egy forradalmian új, természetes, formaldehid-mentes kötőanyagtechnológia, mely üveg-, kőzetgyapot és számos más termék gyártásakor biztosítja

Részletesebben

I. Termékjellemzők Vonatkozó jogszabályok: 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet, Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) Vonatkozó szabványok: MSZ 9333: 2011 A műszaki

Részletesebben

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL 2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL MI SZEREPEL AZ ÉTLAPON EURÓPÁBAN? AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉS

Részletesebben