A PAYPASS BANKKÁRTYÁS FIZETÉSI MÓDSZER BIZTONSÁGTECHNIKAI ELEMZÉSE SECURITY ANALISIS OF THE PAYPASS DEBITCARD PAYING SYSTEM İSZI ARNOLD

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A PAYPASS BANKKÁRTYÁS FIZETÉSI MÓDSZER BIZTONSÁGTECHNIKAI ELEMZÉSE SECURITY ANALISIS OF THE PAYPASS DEBITCARD PAYING SYSTEM İSZI ARNOLD"

Átírás

1 BIZTONSÁGTECHNIKA İSZI ARNOLD A PAYPASS BANKKÁRTYÁS FIZETÉSI MÓDSZER BIZTONSÁGTECHNIKAI ELEMZÉSE SECURITY ANALISIS OF THE PAYPASS DEBITCARD PAYING SYSTEM A cikk bevezetéseként PayPass bakkártyák mőködését mutatom be. Röviden vázolom a kártya lemásolhatóságának a problémáját. Végül kitérek a másolás elleni hatékony védekezés gyakorlati megvalósítására. In the introduction I write shortly how the PayPass debitcard works. I shortly present the problem of making copies of this card. Finally I make a mention of the protection device which efficiently can be used against making copies. 1 1 Az ábrát a szerzı készítette 153

2 A PAYPASS BANKKÁRTYÁS FIZETÉSI MÓDSZER BIZTONSÁGTECHNIKAI ELEMZÉSE Bevezetés A cikk célja, hogy a MasterCard PayPass ISO/IEC Implementation Specification version 1.1 rendszerő kártyákat biztonságtechnikai szempontból elemezze. A Maestro PayPass a bankkártyák legújabb generációját képviseli, amelyek a hagyományos bankkártyákkal szemben lényegesen gyorsabb vásárlást tesznek lehetıvé, hiszen csak közelítenünk kell a kártyát a leolvasóhoz és egy másodperc alatt lezajlik a fizetés. A PayPass funkcióval felruházott bankkártyák a készpénz elsıdleges versenytársává válhatnak. A PayPass kártya tökéletes fizetési alternatíva azokon a helyeken, ahol jelenleg a készpénzes fizetés dominál: gyorséttermekben, trafikokban, tömegközlekedésben, stb. Ezek a kártyák a hagyományos mágnescsíkos és chip megoldásokat egyaránt tartalmazzák, így a hagyományos bankkártya-elfogadó helyeken is lehet velük fizetni. Ezt a típusú bankkártyát 2003-ban kezdték el bevezetni Amerikában, Magyarországon pedig 2009-ben jelent meg egy hazai fiókokkal rendelkezı bank új kártyatípusaként. A PayPass érintés nélküli technológia bevezetése 2009-ben egy budapesti tesztidıszakkal indult, így Budapest belvárosában található gyorséttermekben, kávézókban, újságárusoknál lehet PayPass kártyával érintés nélküli módon fizetni. A használatát tekintve egy olyan érintés nékül használható fizetıeszközrıl van szó, amelyhez nincs szükség PIN-kód megadására, így gyorsabbá és egyszerőbbé válik a vásárlás. 2 Mivel a PayPass funkciót kifejezetten kis összegő vásárlásokra fejlesztették ki, ezért Magyarországon az érintés nélküli funkció kizárólag Ft alatti vásárlások esetében használható Ft feletti vásárlások esetén a PayPass kártya a hagyományos bankkártyákhoz hasonlóan (a terminálon lehúzva) használható vásárlásra. Ez a limit nem módosítható. Az érintés nélküli vásárlás során a kártyabirtokos a vásárlás teljes ideje alatt magánál tartja a kártyát, így kizárva a kártya átadásából származó kockázatot, például, hogy lemásolhassák a kártya bármely informatikai adatát. 2 https://www.otpbank.hu/paypass/hu/miez letöltve: hó 154

3 BIZTONSÁGTECHNIKA Természetesen, ahogy a hagyományos bankkártya használat esetében, úgy a PayPass kártya használata során is annak tulajdonosa a legfontosabb biztonsági tényezı. A bankkártya készpénzt helyettesítı fizetési eszköz, ezért legalább ugyanúgy kell vigyázni rá, mint a készpénzre! 3 A rendszer normál mőködése A PayPass megoldás alapját a Near Field Communication (NFC) alkalmazás képezi, amely a rádiófrekvenciás azonosítás (RFID) továbbfejlesztéseként jött létre. Az NFC biztonságos vezeték nélküli adatátvitelt tesz lehetıvé néhány centiméteres hatókörön belül, amely számtalan területen alkalmazható (alacsony összegő fizetések, beléptetési jogosultság igazolása, jegyvásárlás rendezvényekre, stb.) Ezek a megoldások olyan nemzetközi szabványokon alapulnak, amelyek a terminál körüli mágneses mezı által mőködésbe hozott eszközök adatátviteli képességét alkalmazzák mőködésük során. A PayPass kártya a terminál hatókörébe érve a másodperc töredéke alatt kapcsolódik az elfogadóeszközhöz, amely az ügyfél azonosítását követıen, feldolgozza a tranzakciót. 4 A kártya biztonsági hibája A következı biztonsági problémát elemeztem a rendszer mőködésével kapcsolatban: a kártya lemásolható a tulajdonosa tudta nélkül. Ehhez arra van szükség, hogy egy olvasóegységgel megközelítsük a tulajdonos kártyáját, leolvassuk a kártya adatait és már írhatjuk is az ugyanolyan adatokkal rendelkezı másolatot. Így az elkészített ál-kártyával már vásárolhatunk is az eredeti tulajdonos költségére. A másolat-chipet elkészíthetjük bakkártya-formátumban, de akár óránkba vagy kulcstartónkra is integrálhatjuk a másolatot, mivel az eredeti termék is rendelkezik ilyen opciókkal. A pénztárosnak sem fog feltőnni, hiszen már Magyarországon is lehet a karóránkba épített chip segítségével fizetni. A fizetéshez nincs szükség PIN-kód megadására, így elég magáról a kártyában 3 https://www.otpbank.hu/paypass/hu/biztonsag letöltve: hó 4 https://www.otpbank.hu/paypass/hu/mukodes letöltve: hó 155

4 A PAYPASS BANKKÁRTYÁS FIZETÉSI MÓDSZER BIZTONSÁGTECHNIKAI ELEMZÉSE található chip-rıl másolatot készíteni. 5 Természetesen amennyiben készítünk egy ilyen másolatot, akkor akár többet is tudunk készíteni, így több személy tud több helyen vásárolni a kártyával, mielıtt azt a bank letiltaná. A bankok felhívják az ilyen kártyák tulajdonosainak figyelmét, hogy a PayPass módon végrehajtott tranzakciókról nem kap SMS értesítést (kártyakontrollt), és a PayPass tranzakcióval elköltött összeg a számlaegyenlegét csak másnap csökkenti. 6 Ezáltal a másolat kártyát használva a tulajdonos nem tudhatja, hogy éppen valaki vásárol az ı kártyájáról készített másolattal. Ráadásul a tulajdonos feleslegesen ellenırzi az egyenlegét, hiszen a bank csak másnap jeleníti meg a PayPass kártyahasználatokat. A bankok úgy védekeznek az általam felvázolt probléma ellen, hogy az olvasási távolságot relatív kevésre választották. 7 A ISO/IEC Implementation Specification technology szabvány szerint a Paypass kártyának 10cm az olvasási távolsága a szabványnak megfelelı leolvasót alkalmazva. 8 Ez a távolság a gyakorlatban 4cm-t éri csak el a MasterCard mérései szerint. 9 Gyakorlati méréseim azt mutatták, hogy ez a távolság egyezik az általam végzett mérések eredményeivel is. Így valóban megnehezedik a kártya tulajdonos tudta nélküli illegális lemásolása a de nem lehetetlen és egyes emberek ezt ki is használhatják. Kész kártyaolvasó modul Olyan kártyaolvasó rendszert kell létrehozni, amely képes a kártya által tárolt digitális adatot kiolvasni. A kártya és a leolvasó 13,56Mhz-en 5 PayPass POS Host/Payment Software Implementation Guide megjelenés: szeptember, kiadó: MasterCard International Incorporated (p.35) 6 https://www.otpbank.hu/paypass/hu/biztonsag letöltve: hó 7 letöltve: hó 8 MasterCard PayPass M/Chip, Acquirer Implementation Requirements v.1-a4 6/06 PayPass ISO/IEC Implementation Specification technology, megjelenés: 2006, Kiadó: MasterCard International Incorporated (p.9) 9 MasterCard PayPass Combination Test Version megjelenés: november, Kiadó: MasterCard International Incorporated (p.93) 156

5 BIZTONSÁGTECHNIKA kommunikál egymással. 10 Így egy 13,56Mhz-en mőködı, ISO szabvány szerint megvalósított olvasóra van szükség, valamint egy adatok tárolását végzı eszközre továbbá a tápellátás megoldására. A feladat ellátásra alkalmas lehet például az Otiglobal cég egy terméke: Mifare RFID Module RFID - Mifare module (read / write) antennával egybeépítve, amely ISO Type A/B és Mifare kompatibilis és integrált antennával rendelkezik. Ez a modul képes nemcsak a PayPass kártya olvasására, de új kártyák megírására is. Hogy néz ki egy ilyen másolást végzı komplett egység? Az általam elkészített változatban a leolvasó egység a jogellenes tevékenységre készülı személy csuklójára van erısítve. A felsıruházata teljesen eltakarja azt, így az személyen nem látható semmi feltőnı vátozás. A leolvasó egység nagyságrendileg 7x4cm mérető, ez tartalmazza a leolvasó áramkört és az olvasáshoz szükséges antennát. Az áramforrás és a rögzítı egység a felsıtesthez rögzített. A rögzítı egység egy Atmega mikrovezérlıbıl áll, melynek feladata az adatkommunikáció vezérlése a leolvasó felé, a kiolvasott adatok letárolása, jelzésadás a használónak a sikeres leolvasásról és az USB interfészen keresztül az adatok PC-re való áttöltésének vezérlése. Áramforrás számára sorbakötöttem egy 9V-os elemet két AAA mérető ceruzaelemmel, amely így biztosította az eszközök mőködéséhez szükséges 12V feszültséget. Az így létrehozott áramforrás kis tömegő és gond nélkül képes a célnak megfelelı ideig mőködtetni a berendezést. A teljes egység így kényelmesen viselhetı hosszabb idın át is, ugyanis rendkívül kis tömeggel rendelkezik. Honnan tudja a jogellenes tevékenységre készülı személy, hogy hol keresse a tulajdonos PayPass kártyáját? Elıször is a másolást végzı személy megfigyeli a kártya tulajdonosát. Ha lát valamelyik zsebében pénztárca mérető dudorodást, máris próbálkozhat a leolvasással úgy, hogy a csuklóját közelíti a másik személy pénztárcát tartalmazó zsebéhez. Ez feltőnés nélkül megtehetı tömegközlekedési eszközön, tömeg MasterCard International Incorporated, PayPass M/Chip Vendor Testing Guide (Terminals) Annex D: Background information, megjelenés: március, Kiadó: MasterCard International Incorporated (p.61) 157

6 A PAYPASS BANKKÁRTYÁS FIZETÉSI MÓDSZER BIZTONSÁGTECHNIKAI ELEMZÉSE ben való áthaladáskor vagy akár sorban állás közben is. A kártyaolvasással lehet próbálkozni továbbá a nadrág elsı és hátsó zsebeinél, illetve a táskák zsebeinél, amennyiben ez kivitelezhetı, figyelve arra, hogy a kártya tulajdonosát véletlenül se érintsük. Egy kisebb embertömeg átvizsgálása után már rendelkezhet a leolvasást végzı személy néhány kártya adatával, így megkezdheti a saját kártyáinak írását is. Továbbmenve megoszthatja az általa készített kártyákat ismerıseivel, így még több vásárlást tudnak elkövetni az áldozat számlájára. Természetesen az is elegendı, ha egy karórába szerelt chip-et programoz fel, hiszen így is lehet fizetni a PayPass rendszer alkalmazásával. Megoldás a problémára A problémára egy speciális bankkártya tartó tokot javasolok. Ez egy kemény PVC tok, átlátszó fedlappal és hátlappal. A fogyasztói ára várhatóan 100Ft/darab, így gyakorlatilag fillérekbe kerül. A bankok is adhatnának ilyen típusú kártyatartó tokból a PayPass rendszert használó ügyfeleiknek. A kártyatartó tokot magam is elkészítettem és laboratóriumi méréseket végeztem vele. Magába a kártyatartó tokba egy speciális anyagból készítettem a rácsot alkotó hálót, amely Faraday-kalitka elvét alkalmazva megakadályozza a kártya jogellenes leolvasását. Mért jó ez a tok és kinek ajánlom A probléma megoldásán dolgozva fontos szempont volt számomra, hogy egy olyan eszközt és eljárást dolgozzak ki, amely az átlagos, PayPass-t használó magánszemélyek számára kényelmesen alkalmazható. Így nemcsak a biztonsági rés teljes eltüntetését jelenti, de használata könnyő és egyszerő. 158 Az általam bemutatott PVC tok elınyei A fizetés mővelete egyszerő marad a tok alkalmazásával is, hiszen egy mozdulattal kivehetjük belıle a kártyát, egy mozdulattal fizethetünk vele, és már el is tehetjük a kártyát a saját tokjába. Ez a hatalmas elınye a megoldásnak, hiszen nincs szükség semmilyen bonyolult megoldásra,

7 BIZTONSÁGTECHNIKA vagyis a használat kártyahasználat egyszerő marad. A kártyát nem takarja el az átlátszó tok, így a tulajdonos közvetlenül látja, hogy melyik kártyáját tartja a kezében. A tok a kártya méretét alig növeli meg, így ugyanúgy lehet tárolni a bankkártyát, mint tok nélkül. A PayPass megalkotásával az volt a cél, hogy egy gyors fizetési módot hozzanak létre. A kártya megfelelı védelmének megtervezésekor elsıdleges szempontom volt, a fizetés sebessége ne csökkenjen és maradjon egyszerő. Egy ilyen speciális tok alkalmazásával teljes biztonságban tudhatjuk a pénzünket miközben a PayPass redszerő fizetés minden elınyét élvezhetjük. Kísérletek a kártyatartó PVC tok elkészítéséhez A kereskedelmi forgalomban kapható PVC bankkártya tartó tokot választottam a megoldás alapjául. Erre építettem rá egy árnyékoló réteget, amellyel megakadályozható a kártyán lévı adatok kiolvasása. A háló lyukméretét úgy választottam, hogy az a hullámhossz tizedénél kisebb legyen. Tehát a PayPass rendszereknél alkalmazott 13,56Mhz-es mőködési frekvencián (2,21 cm hullámhossz) 2 mm-es lyukmérető háló már összefüggı árnyékoló lemeznek látszik, és blokkolhatja a kártya elektromos leolvasóval történı olvasását. A továbbiakban bemutatott mérések elvégzéséhez névlegesen 10cm olvasási távolsággal rendelkezı olvasót alkalmaztam. Természetesen léteznek ettıl nagyobb olvasási távolsággal rendelkezı leolvasók is. Elsı kísérletsorozatban meghatároztam a kártya normál leolvasóval történı olvashatósági távolságát. A leolvasó egységet közelítettem a kártyához, és a sikeres leolvasás pillanatában dokumentáltam a közöttük lévı távolság értékét. A mérést többször megismételtem különbözı szögbıl közelítve, az olvasót tengelyei mentén is elforgattam. Fontosnak tartom a valós illegális leolvasás pontos szimulálását, ezért néhány mérés elvégzésekor az elrendezést úgy módosítottam, hogy ruhaanyagot és pénztárcát is elhelyeztem az olvasó és a kártya között. Ezt az eljárást alkalmaztam mindegyik mérés elvégzésénél. A kísérleteim alkalmával az olvasási távolságok átlaga a speciális tok nélkül 3,7cm-re adódott. A második kísérletben a kártyatartó tok egyik oldalát 2mm-es lyukmérető vékony alumíniumszálakból készült hálóval borítottam. Így 159

8 A PAYPASS BANKKÁRTYÁS FIZETÉSI MÓDSZER BIZTONSÁGTECHNIKAI ELEMZÉSE az átlagos olvasási távolság a borított oldal felıl lecsökkent 1,4cm-re. Látjuk, hogy az olvasási távolság az eredeti érték 40%-ára csöknet, ami már sikeres mérési eredmény, de nem oldja meg a problémát. Elvben lehetséges olyan olvasót készíteni, amely nagyobb teljesítményő, így képes nagyobb távolságról is leolvasni a kártyát. A harmadik kísérletben szintén 2mm-es lyukmérető vékony alumíniumszálakból készült hálóval borítottam a kártyatartó tokot, de ezúttal annak mindkét oldalát. A tokban lévı kártyát már csak 1,1cm távolságról tudta olvasni a leolvasó. Ez az eredmény már elfogadható, de ennél a pontnál nem adtam fel a méréseket, létrehoztam egy új hálót, amely az elızıtıl néhány paraméter tekintetében eltérı volt. A negyedik mérésben egy speciális anyagból készítettem a rácsot alkotó egyedi mintázatú hálót, és csak az egyik felét borítottam be a kártyatartó toknak a hálóval. Így az átlagos érzékelési távolság a rácsot nem tartalmazó oldal felıl 1,1cm-re adódott. A rács felıli oldalon 0mm távolságra sem sikerült az olvasás. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy közvetlen fizikai érintkezés esetén sem valósult meg a sikeres leolvasás. Ötödik, záró mérés-sorozatomban a kártyatartó tok mindkét oldala be volt borítva a harmadik mérés alatt is alkalmazott speciális kialakítású ráccsal. A mérési eredmények ekkor azt mutatták, hogy az olvasás mindkét irányból gyakorlatilag lehetetlenné vált. Az olvasások átlagos sikertelensége 100%-ra adódott úgy, hogy minden olvasási kísérletben a kártya és az olvasó fizikai kapcsolatba került. Egy ilyen speciális bankkártya tartó tok alkalmazásával még növelt hatótávolságú leolvasók sem képesek a kártyát leolvasni. A speciális tokkal kártya teljes mértékben védetté vált, miközben megırizte a PayPass rendszer minden elınyét. 160 Összefoglalás A cikk megírásával az volt a célom, hogy felhívja a figyelmet a bemutatott problémára és ezzel egyidejőleg egy teljes biztonságot nyújtó védekezési lehetıséget ajánljon. Nem célom, hogy a jogellenes másolás technikai részleteit publikáljam, ezért a leolvasáshoz vagy a másoláshoz általam alkalmazott eszközök kapcsolási rajzait és programkódjait erkölcsi megfontolásból nem adom tovább bármilyen kérés is legyen az.

9 BIZTONSÁGTECHNIKA A megoldásként alkalmazott bankkártya tartó tok részleteit nem publikálom, ameddig a szabadalmazási eljárás be nem fejezıdik. Így egyelıre nem publikusak a háló pontos adatai valamint a gyártási technológia sem. Természetesen várom azokat a támogatókat, akik befektetési lehetıséget fedeznek fel a termék piacra történı bevezetésében. 161

10 A PAYPASS BANKKÁRTYÁS FIZETÉSI MÓDSZER BIZTONSÁGTECHNIKAI ELEMZÉSE Felhasznált irodalom 1. Az ábrát a szerzı készítette 2. https://www.otpbank.hu/paypass/hu/miez letöltve: hó 3. https://www.otpbank.hu/paypass/hu/biztonsag letöltve: hó 4. https://www.otpbank.hu/paypass/hu/mukodes letöltve: hó 5. PayPass POS Host/Payment Software Implementation Guide megjelenés: 2007 szeptember, kiadó: MasterCard International Incorporated (p.35) 6. https://www.otpbank.hu/paypass/hu/biztonsag letöltve: hó 7. ecurity.html letöltve: hó 8. MasterCard PayPass M/Chip, Acquirer Implementation Requirements v.1-a4 6/06 PayPass ISO/IEC Implementation Specification technology, megjelenés: 2006, Kiadó: MasterCard International Incorporated (p.9) 9. MasterCard PayPass Combination Test Version megjelenés: 2006 november, Kiadó: MasterCard International Incorporated (p.93) MasterCard International Incorporated, PayPass M/Chip Vendor Testing Guide (Terminals) Annex D: Background information, megjelenés: 2006 március, Kiadó: MasterCard International Incorporated (p.61) 162

Mi a PayPass? Hogyan működik a PayPass?

Mi a PayPass? Hogyan működik a PayPass? A PayPass kártya jellemzői: Lakossági, betéti bankkártya Nem dombornyomott Internetes fizetésre alkalmas A beépített antenna segítségével PayPass fizetési eszközként funkcionál A PayPass kártya chipet

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Információ- és Tudásmenedzsment Tanszék

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Információ- és Tudásmenedzsment Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Információ- és Tudásmenedzsment Tanszék Elektronikus fizetési csatornák alkalmazási lehetőségei az Internetes jegyzetkereskedelemben Konferencia tanulmány

Részletesebben

Logisztikai informatika Szerzı: Dr. Bikfalvi Péter Dr. Dudás László Dr. Hornyák Olivér Dr. Kulcsár Gyula Dr. Nehéz Károly Dr.

Logisztikai informatika Szerzı: Dr. Bikfalvi Péter Dr. Dudás László Dr. Hornyák Olivér Dr. Kulcsár Gyula Dr. Nehéz Károly Dr. Logisztikai informatika Szerzı: Dr. Bikfalvi Péter Dr. Dudás László Dr. Hornyák Olivér Dr. Kulcsár Gyula Dr. Nehéz Károly Dr. Tóth Tibor Lektor: Dr. Erdélyi Ferenc 1. BEVEZETÉS (Dudás László) 1.1. A mő

Részletesebben

1. Ismertesd a kommunikáció általános modelljét! Mutass be néhány kommunikációs technológiát!

1. Ismertesd a kommunikáció általános modelljét! Mutass be néhány kommunikációs technológiát! 1. Ismertesd a kommunikáció általános modelljét! Mutass be néhány kommunikációs technológiát! A kommunikációhoz legalább két szereplı szükséges. Egy adó és egy fogadó. Bármelyik fél lehet többszereplıs

Részletesebben

Bankkártya Szolgáltatás: MasterCard PayPass fizetési eszközhöz kapcsolódó szolgáltatás.

Bankkártya Szolgáltatás: MasterCard PayPass fizetési eszközhöz kapcsolódó szolgáltatás. BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE MASTERCARD PAYPASS FIZETÉSI ESZKÖZÖKHÖZ Érvényes: 2012. január 1-tıl 1. Kiegészítı fogalmi

Részletesebben

Fizetési módok és számlázás elektronikus környezetben

Fizetési módok és számlázás elektronikus környezetben Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment Intézet Műszaki menedzser szak Fizetési módok és számlázás elektronikus környezetben Daru István 2010 Tartalomjegyzék Bevezetés... 1 1.

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA)

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 25. számú Ajánlása Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) 25/1. Magyar Informatikai Biztonsági Keretrendszer (MIBIK) 25/1-2. kötet Informatikai Biztonság Irányítási

Részletesebben

Vízbiológiai Digitális Holografikus Mikroszkóp (DHM), mint korai környezeti vészjelzırendszer

Vízbiológiai Digitális Holografikus Mikroszkóp (DHM), mint korai környezeti vészjelzırendszer NEMZETI TECHNOLÓGIAI PROGRAM 2008 Vízbiológiai Digitális Holografikus Mikroszkóp (DHM), mint korai környezeti vészjelzırendszer SZAKMAI BESZÁMOLÓ MELLÉKLETEK 1/4. MUNKASZAKASZ A projekt beadásának éve

Részletesebben

Vezeték nélküli hálózat otthon - I. rész

Vezeték nélküli hálózat otthon - I. rész http://www.pdamania.hu/content/4543/ Vezeték nélküli hálózat otthon - I. rész Szerzı: Hipszki Márton Dátum: 2005-10-14 22:08 Bevezetı Manapság a "vezeték nélküli" kifejezést már szinte mindenki hallotta

Részletesebben

BANKSZÁMLÁK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK

BANKSZÁMLÁK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK BANKSZÁMLÁK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK Lakossági tájékoztató kiadvány Készítette a Gazdasági Versenyhivatal, a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete szakértőiből álló Pénzügyi

Részletesebben

TERMOELEKTROMOS-EFFEKTUS GYAKORLATI HASZNOSÍTÁSA

TERMOELEKTROMOS-EFFEKTUS GYAKORLATI HASZNOSÍTÁSA Budapesti Mőszaki Fıiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Fıiskolai Kar Villamos Energetikai Intézet TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT TERMOELEKTROMOS-EFFEKTUS GYAKORLATI HASZNOSÍTÁSA Szerzık: Konzulens: Magony

Részletesebben

Szerzıi jogok az interneten

Szerzıi jogok az interneten Szerzıi jogok az interneten Készítette: Molnár Katalin Informatikus-könyvtáros hallgató 2009.november.27 Szerzıi jog Szerzıi jog a szellemi tulajdonjog azon területe, amely a szerzıi mővek, azaz bármely,

Részletesebben

A kumulatív hatás modellezése és számítógépes szimulációja végeselem módszer felhasználásával

A kumulatív hatás modellezése és számítógépes szimulációja végeselem módszer felhasználásával ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŐSZAKI KAR Katonai Mőszaki Doktori Iskola Alapítva: 2002 évben Alapító: Prof. Solymosi József DSc. Bugyjás József A kumulatív hatás modellezése

Részletesebben

Pénzforgalomról mindenkinek 1. Bankkártyák

Pénzforgalomról mindenkinek 1. Bankkártyák Pénzforgalomról mindenkinek 1. Bankkártyák 2008 Bankkártyák 2008. január A Magyar Nemzeti Bank jelen kiadványa kizárólag tájékoztatás célját szolgálja. A jelen tájékoztató tartalma nem minõsül a jogalkotásról

Részletesebben

II. Innovációs sikertörténetek

II. Innovációs sikertörténetek Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2952 E-mail: ipargazd@t-online.hu Internet:http://www.ikt.hu II. Innovációs

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR HITELKÁRTYÁK NÉPSZERŰSÍTÉSÉRE IRÁNYULÓ MARKETING TEVÉKENYSÉGEK ELEMZÉSE A HAZAI BANKOK PIACÁN

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR HITELKÁRTYÁK NÉPSZERŰSÍTÉSÉRE IRÁNYULÓ MARKETING TEVÉKENYSÉGEK ELEMZÉSE A HAZAI BANKOK PIACÁN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK Nappali tagozat Nemzetközi marketing szakirány HITELKÁRTYÁK NÉPSZERŰSÍTÉSÉRE IRÁNYULÓ MARKETING TEVÉKENYSÉGEK ELEMZÉSE A

Részletesebben

Debreceni Egyetem Agrárgazdasági- és Vidékfejlesztési Kar

Debreceni Egyetem Agrárgazdasági- és Vidékfejlesztési Kar Debreceni Egyetem Agrárgazdasági- és Vidékfejlesztési Kar Gazdasági- és Agrárinformatikai Tanszék Tanszékvezetı: Dr. habil. Herdon Miklós, egyetemi docens ELEKTRONIKUS KERESKEDELMI MEGOLDÁSOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bevezetés 3 A tételsor jellemzıi 3 A tétel jellemzıi 3 Értékelés 3 1. Információs társadalom 4 1.

TARTALOMJEGYZÉK. Bevezetés 3 A tételsor jellemzıi 3 A tétel jellemzıi 3 Értékelés 3 1. Információs társadalom 4 1. : www.pszfsalgo.hu, : radigyorgy@gmail.com, : 30/644-5111 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 3 A tételsor jellemzıi 3 A tétel jellemzıi 3 Értékelés 3 1. Információs társadalom 4 1.1 A kommunikáció

Részletesebben

Bankkártya Elfogadói szolgáltatás. Tájékoztató

Bankkártya Elfogadói szolgáltatás. Tájékoztató Bankkártya Elfogadói szolgáltatás Tájékoztató Tisztelt Érdeklődő! Az UniCredit Bank kiemelt figyelmet fordít bankkártyás szolgáltatásai folyamatos fejlesztésére. Különböző típusú bankkártyák széles körét

Részletesebben

POS terminál és PayPass adapter igénylése esetén

POS terminál és PayPass adapter igénylése esetén AJÁNLAT BANKKÁRTYA-ELFOGADÓI SZOLGÁLTATÁSOKRA POS terminál és PayPass adapter igénylése esetén TARTALOMJEGYZÉK Bankkártya-elfogadásról általában...3 Kereskedői előnyök...3 Terminál típusok...3 Telepítés...4

Részletesebben

13. CAX RENDSZEREK INTEGRÁCIÓJA. Dr. Mikó Balázs

13. CAX RENDSZEREK INTEGRÁCIÓJA. Dr. Mikó Balázs 13. CAX RENDSZEREK INTEGRÁCIÓJA Dr. Mikó Balázs A számítógéppel segített tervezés (CAD), gyártás-elıkészítés (CAM) és mérnöki tervezés (CAE) számítógépes rendszerei nem önmagukban, elszigetelten dolgoznak,

Részletesebben

Logisztikai információs rendszerek felépítés és fejlődési tendenciái. Gelei Andrea Kétszeri Dávid

Logisztikai információs rendszerek felépítés és fejlődési tendenciái. Gelei Andrea Kétszeri Dávid Műhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1053 Budapest, Veres Pálné u. 36., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5901, fax: 482-5844, www.uni-corvinus.hu/vallgazd Vállalatgazdaságtan Intézet Logisztikai

Részletesebben

Foglalkoztatás a tudásalapú társadalomban

Foglalkoztatás a tudásalapú társadalomban Külgazdaság, L. évf., 2006. november december Foglalkoztatás a tudásalapú társadalomban SZANYI MIKLÓS A mikroelektronika vezérelte mőszaki-gazdasági paradigmaváltás megváltoztatja az alkalmazás, a munkavégzés

Részletesebben

KERESKEDŐI BANKKÁRTYA ELFOGADÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

KERESKEDŐI BANKKÁRTYA ELFOGADÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KERESKEDŐI BANKKÁRTYA ELFOGADÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék KERESKEDŐI BANKKÁRTYA ELFOGADÁSI SZOLGÁLTATÁS... 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI... 1 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

Használati útmutató. Magyarország. BRICON nv. Horizont-Alfa Kft. HU-05 verzió

Használati útmutató. Magyarország. BRICON nv. Horizont-Alfa Kft. HU-05 verzió S P E E D Y Használati útmutató Magyarország HU-05 verzió BRICON nv Europark Oost 15C, 9100 Sint-Niklaas, Belgium. Tel: +32 3 777 39 74 Fax: +32 3 778 07 35 Website: www.bricon.be email: bricon@bricon.be

Részletesebben

KISZERVEZÉSI TEVÉKENYSÉG INFORMÁCIÓ BIZTONSÁGI KÉRDÉSEINEK ELEMZÉSE

KISZERVEZÉSI TEVÉKENYSÉG INFORMÁCIÓ BIZTONSÁGI KÉRDÉSEINEK ELEMZÉSE A PÉNZINTÉZETI KISZERVEZÉSI TEVÉKENYSÉG INFORMÁCIÓ BIZTONSÁGI KÉRDÉSEINEK ELEMZÉSE A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete az általa kiszabott bírságokból befolyt Felügyeletnél maradó összeg terhére,

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Molnár Tibor

SZAKDOLGOZAT. Molnár Tibor SZAKDOLGOZAT Molnár Tibor Debrecen 2007 Debreceni Egyetem Informatika Kar AUTOMATIZÁLT KERESKEDÉS PROGRAMOZÁSA A DEVIZAPIACON Témavezetı: Dr. Kormos János Egyetemi tanár Készítette: Molnár Tibor Programozó

Részletesebben

Az Állami Nyomda Nyrt. fundamentális részvényelemzése

Az Állami Nyomda Nyrt. fundamentális részvényelemzése Kochmeister-pályázat Az Állami Nyomda Nyrt. fundamentális részvényelemzése Készítette: Szentirmai Péter V. évfolyamos hallgató Budapesti Corvinus Egyetem Tıkepiac és vállalat fıszakirány Vállalatértékelés,

Részletesebben

Bit < Byte < KB < MB < GB < TB < PB

Bit < Byte < KB < MB < GB < TB < PB SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ALAPFOGALMAK Információ Információ: valamilyen tartalommal bíró ismeret, jel. A jelek nagyon sokfélék lehetnek. Vannak olyan egyszerő jelek, amiket majdnem mindenki megért, tehát információt

Részletesebben

A GVH álláspontja a kötelezı eredetiségvizsgálat szabályozásáról, a szabályozás mőködésérıl, és a piacról

A GVH álláspontja a kötelezı eredetiségvizsgálat szabályozásáról, a szabályozás mőködésérıl, és a piacról A GVH álláspontja a kötelezı eredetiségvizsgálat szabályozásáról, a szabályozás mőködésérıl, és a piacról Vezetıi összefoglaló Az utóbbi években a közbeszéd témájává vált az állam mőködési hatékonyságának

Részletesebben