TAKARÉKBANK ZRT. KERESKEDŐI KÉZIKÖNYV a POS terminálon történő bankkártya elfogadásról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TAKARÉKBANK ZRT. KERESKEDŐI KÉZIKÖNYV a POS terminálon történő bankkártya elfogadásról"

Átírás

1 40/7. sz. melléklet TAKARÉKBANK ZRT. KERESKEDŐI KÉZIKÖNYV a POS terminálon történő bankkártya elfogadásról

2 Tartalom 1. Bevezetés A bankkártya elfogadáshoz kapcsolódó fogalmak A bankkártya elfogadás szabályai A POS terminálon használható funkciók A kereskedő által elfogadható kártyák, és ismertető jegyeik A bankkártya ellenőrzése A bankkártya vizsgálata A bankkártya elfogadás folyamata A leggyakrabban előforduló visszautasítási kódok Gyanús vásárlói magatartásformák A bankkártya bevonása Reklamációkezelés Kereskedői reklamációk Kártyabirtokosi reklamációk PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standards) Követelmények A bankkártya elfogadással kapcsolatos telefonszámok.. 20

3 1. Bevezetés Tisztelt Kártyaelfogadó Partnerünk! Jelen Kereskedői Kézikönyv (a továbbiakban: Kézikönyv) a Kártyaelfogadói Szerződés elválaszthatatlan részét képezi, kiadásával segíteni kívánjuk a bankkártyával történő vásárlás lehetőségének magas szintű biztosítását ügyfélkörében. A Kézikönyv olyan információkat, útmutatókat tartalmaz, amelyek betartása révén Ön a biztonságos, bankkártyával lebonyolított vásárlás előnyeit élvezheti. A POS terminál zökkenőmentes telepítése érdekében kérjük, hogy az alábbi technikai feltételeket megteremteni szíveskedjen: a kártyaelfogadáshoz szükséges kommunikációs vonal kiépítése telefon csatlakozó a telepítés helyszínétől 2 m-en belül; a POS terminál működéséhez szükséges áramellátás biztosítása elektromos (220V) csatlakozó a telepítés helyszínétől 2 m-en belül; papírszalag biztosítása; a telepítéshez szükséges környezeti feltételek kialakítása a telepítést végző személyek a vonal helyszínre történő kivezetéséhez szükséges falfúrást, kábelezést, szobák közötti elvezetést, kábelvágást és fejcsatlakozást nem tudnak elvégezni -; az üzemeltetés költségeinek fedezete. A bankkártya elfogadásból származó előnyök az Ön számára: Lehetősége nyílik a nemzetközi bankkártyák elfogadására, amelynek következtében megnő üzletének a presztízse. A kártyabirtokosok szívesen használják bankkártyájukat vásárlásra, mivel ez számunkra díjmentes, szemben a készpénzfelvéttel járó költséggel, és a felmérések szerint a bankkártyával vásárlók többet költenek, mint a készpénzzel fizetők, így az Ön forgalma is emelkedik. Csökken a készpénztartás költsége. A POS terminál segítségével, valamint a Kézikönyvben leírtak betartásával lehetősége nyílik a biztonságos fizetési forgalom lebonyolítására.

4 2. A kártya elfogadáshoz kapcsolódó fogalmak Aláírás panel: A bankkártya hátoldalán található, a Kártyabirtokos aláírására szolgáló sáv, amelyen a Kártyabirtokos aláírásának minden esetben szerepelnie kell. Közvetlen mellette keretben található a CVC2 kód, mely egy háromjegyű biztonsági kód. Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében eljáró engedélyezési központ által a tranzakciós kérésre adott válasz. Az engedélykérés papíralapú tranzakció esetén telefonon, POS terminál, illetve bankjegykiadó automata esetén automatikusan, elektronikus úton történik. Az autorizáció egyenleg, limit, és kártya státusza (tiltott, lejárt, blokkolt, stb.) alapján történik. A pozitív autorizáció egyben fizetési megbízás is a Kártyabirtokos részéről. Bankkártya: Olyan, távolról hozzáférést biztosító Készpénz-helyettesítő fizetési eszköz, amellyel birtokosa rendszerint személyazonosító kód, illetőleg más hasonló azonosító használata révén rendelkezhet a Hitelintézettel szemben fennálló fizetési számlaköveteléséről vagy a Hitelintézet által nyújtott hitellehetőségéről. BIN, Prefix szám: A Nemzetközi Kártyaszervezetek által, minden tagbanknak adott egyedi, a kártyaszámban megjelenő számsor általában a kártyaszám első 6 számjegye amely azonosítja az adott bankot és az általa kibocsátott bankkártyát. Chargeback: A kibocsátó bank által az elfogadó banknak küldött pénzügyi üzenet, amely jelzi, hogy a kibocsátó bank szerint a kérdéses tranzakció az érvényben lévő szabályok megsértésével történt és az üzenettel visszaterheli a tranzakció összegét az elfogadó bankra. Contactless fizetési eszköz: érintés nélküli vásárlásra (is) alkalmas fizetési eszköz, ide tartoznak a MasterCard PayPass, illetve a VISA paywave termékek. MasterCard PayPass, és VISA paywave Tranzakció (vagy szolgáltatás): Érintés nélküli vásárlási tranzakció, melynek során elegendő a Kártyát/Karórát az olvasó elé helyezni. PIN kód és/vagy aláírás megadása kisösszegű vásárlások (kis összegű érintés nélküli tranzakciók) esetén nem feltétlenül szükséges. MasterCard PayPass fizetési eszköz: A MasterCard PayPass Kártya, a MasterCard PayPass Karóra és a MasterCard PayPass TaPassz. MasterCard PayPass Kártya: Érintés nélküli vásárlásra is alkalmas MasterCard Unembossed típusú betéti bankkártya (bankkártya, MasterCard PayPass tranzakciót lehetővé tevő beépített antennával). MasterCard PayPass Karóra: Olyan rádiófrekvenciás kommunikációra alkalmas eszköz, mely a hozzá kapcsolódóan kibocsátott és abba beillesztett chippel együtt alkalmas MasterCard PayPass tranzakciók végrehajtására. VISA paywave Kártya: Érintés nélküli vásárlásra is alkalmas VISA típusú betéti bankkártya, érintés nélküli tranzakciót lehetővé tevő beépített antennával. Contactless Olvasó: Az érintés nélküli tranzakciók indítását lehetővé tevő elektronikus eszköz, mely a POS terminálhoz kapcsolható. A tranzakció végrehajtása rádiófrekvenciás kommunikáción keresztül történik, így teszi lehetővé az érintés nélküli vásárlást.

5 Egészségpénztári kártya: Olyan, távolról hozzáférést biztosító, Készpénz-helyettesítő fizetési eszköz, amellyel birtokosa rendelkezhet az egészségpénztárral szemben fennálló egészségpénztári számlaköveteléséről. A Kibocsátó Egészségpénztár logojával kibocsátott, - meghatározott kereskedői körben - elektronikus fizetési eszközként használható plasztik lap, amely hordozza a Kibocsátó Egészségpénztárra, a Kártyabirtokosra, valamint a kártya alapjául szolgáló számlára vonatkozó adatokat, és tartalmazza az adott kártyára vonatkozó biztonsági jegyeket. Elfogadó Bank: Az a hitelintézet, amely a bankkártyák elfogadására Kártyaelfogadói Szerződést kötött a kereskedővel. Jelen esetben elfogadó bank lehet a Takarékbank, és valamennyi erre jogosult Számlavezető Hely. Embosszálás: A bankkártya megszemélyesítése dombornyomásos eljárással. A kártya síkjából kiemelkedő betűket illetve számokat tartalmazó rész. Dombornyomással szerepelhet a Kártyaszám, a Kártyabirtokos neve, a kártya érvényességi ideje, a stilizált MasterCard illetve VISA jelek. Kártyabirtokos: Az a természetes személy, akinek a nevére a kártyát kiállították, és aki a Számlatulajdonos megbízása alapján kizárólagosan jogosult az készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatára. Olyan jogalany, aki a fizetési számla tulajdonosaként fizetési számlájáról fizetési megbízást hagy jóvá, vagy fizetési számla hiányában fizetési megbízást ad. Kártyabizonylat (slip bizonylat): A kereskedelmi elfogadóhelyen, a bankkártyás vásárlás lebonyolítása során a POS terminál által kiadott 2 példányos bizonylat. A kártyabizonylat tartalmazza a kereskedőre, a tranzakcióra és a kártyára vonatkozó adatokat. A bizonylat eredeti illetve első példányát a kereskedő köteles a Kártyabirtokossal aláíratni, az aláírást és a bizonylaton szereplő adatokat ellenőrizni abban az esetben, amikor a tranzakció nem PIN kód köteles. A bizonylat másolati, vagy második példánya a Kártyabirtokos példánya. A kereskedő köteles a bizonylatok megőrzésére vonatkozó Szerződési Feltételeket betartani. Amennyiben a tranzakció PIN kód köteles akkor a bizonylaton nem szerepel aláírósáv, az ügyfélnek nem kell aláírnia. Kártyaelfogadó: Az a jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, és egyéni vállalkozó, amely (aki) a bankkártya elfogadására a kibocsátóval vagy más hitelintézettel szerződést kötött. Kártyakibocsátó: A Takarékbank Zrt., amely a Kártyabirtokossal kötött szerződésben kötelezettséget vállal, hogy a Kártyaigénylő kérelmére Készpénz-helyettesítő fizetési eszközt (bankkártya) bocsát a rendelkezésére, és a bankkártyával fizetési műveletek végrehajtását biztosítja a Kártyabirtokos számára. Kereskedelmi elfogadóhely (kereskedő): A Takarékbank Zrt.-vel, Számlavezető Hellyel vagy más hitelintézettel szerződéses viszonyban álló kereskedelmi, illetve szolgáltatói egység, ahol a kártya elfogadás módjára vonatkozó szerződés alapján a Kártyabirtokos a kártya segítségével termék/szolgáltatás ellenértékét egyenlítheti ki. Kis összegű vásárlás: A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény meghatározása szerinti összeget meg nem haladó vásárlás.

6 Logo: Az a közös jel, embléma, amely a bankkártyákon és a kártyát elfogadó helyeken szerepel, és tájékoztatja a kártyabirtokost arról, hogy melyek azok a helyek, ahol a kártya felhasználható. PIN kód (Personal Identification Number): A kártyához tartozó, kizárólag a Kártyabirtokos által ismert 4 karakteres személyi azonosító szám, amely egyes tranzakciók tekintetében lehetővé teszi a kártya illetve MasterCard PayPass Karóra/Tapassz elektronikus berendezésekben történő használatát. A PIN a Kártyabirtokos személyi aláírása, titkos jelszava, amellyel azonosítja önmagát a bankkártya szolgáltatások igénybevételekor. PIN-PAD: A POS terminálhoz csatlakozó egység, amely lehetőséget nyújt a PIN kód megadására. PIN köteles termékek: Azok a kártyák, amelyeknél a POS terminál kéri a PIN kód beütését. POS terminál (Point of Sale Terminal): A kereskedőknél vagy egyéb elfogadóhelyeken felszerelt, a kártyával kezdeményezett tranzakciók lebonyolítására alkalmas elektronikus berendezés (elektronikus kártyaolvasó), amelyhez PIN kód beviteli billentyűzet (PIN PAD) tartozik. Reversal (Storno) tranzakció: Az a tranzakció amellyel, a hibás tranzakció törölhető. Kizárólag a legutolsó tranzakció törlésére van lehetőség. Tiltólista: Forgalomból kizárt kártyákról készült jegyzék.

7 3. A bankkártya elfogadás szabályai 3.1. A POS terminálon használható alapvető funkciók I. Vásárlási funkció II. Reversal tranzakció funkció III. Adminisztratív funkciók A Telepítés megrendelőben felsorolt további funkciók abban az esetben használhatóak, amennyiben azt a kereskedő a megrendelő lapon bejelölte, és az a bank által elfogadásra került A kereskedő által elfogadható bankkártyák és ismertető jegyeik A bankkártyák szabványos hossza 8,5 cm, szélessége 5,5 cm. A belföldön és külföldön egyaránt használható bankkártyák közül az alábbiak fogadhatók el fizetési eszközként: Maestro MasterCard MasterCard Electronic MasterCard PayPass VISA Classic VISA Electron VISA paywave Vpay Azon kereskedőknél, amelyek külön Kártyaelfogadói Szerződést kötöttek a meghatározott Egészségpénztárral/Egészségpénztárakkal lehetőség nyílik ezen Egészségpénztárak által kibocsátott bankkártyák elfogadására is. A Maestro bankkártyák előlapján szereplő ismertető jegyek: Logo - Maestro embléma. Hologram - a nemzetközi szabályok szerint nem kötelező ezeket a bankkártyákat hologrammal ellátni. Kártyaszám - bevéséses technikával készül és 6-os számjeggyel kezdődik. Kártyabirtokos neve - bevéséses technikával készül. Érvényesség - a kártya lejáratának dátuma hó/év formátumban, bevéséses technikával készül. Kibocsátó bank - a kibocsátó bank neve, illetve logoja, bevéséses technikával készül.

8 A Maestro bankkártyák hátlapján szereplő ismertető jegyek: Mágnescsík - a kártya felső részén. Aláírás panel: - a kártyabirtokos aláírását tartalmazza, a mágnescsík alatt található sáv. Logo - cirrus embléma szerepelhet a kártya alján. A dombornyomott MasterCard bankkártyák előlapján szereplő ismertető jegyek: Logo - MasterCard embléma. Hologram - két, a földrészeket síkban ábrázoló földteke, amelyek részben fedik egymást. A kártya mozgatásával a háttérben, bordó-kék, sárga-kék színváltozással a MasterCard felírat tűnik elő. Kártyaszám - minden esetben 5-ös számmal kezdődő, 4X4-es tagolású, 16 karakter hosszú, dombornyomott számsor. A kártyaszám első 4 számjegye nyomtatva, kicsinyítve megjelenik a dombornyomott szám fölött vagy alatt. Az utolsó karakterek (általában az utolsó 4 karakter) a hologramban jelennek meg. Kártyabirtokos neve - dombornyomással, Érvényesség - dombornyomással, hónap/év formátumban. Kibocsátó bank - a kibocsátó bank neve, illetve logoja. A dombornyomott MasterCard bankkártyák hátlapján szereplő ismertető jegyek: Mágnecsík - a kártya felső részén. Aláírás panel - 45 O -os szögben jobbra dőlő vörös, kék, és sárga folyamatosan ismétlődő MasterCard feliratokból álló alnyomaton szerepel a kártyabirtokos aláírása. Tartalmazza a kártyaszámot vagy annak utolsó négy számjegyét, és a CVC2 kódot, melyet az aláírás panelt követő kis fehér panel tartalmaz. A MasterCard Electronic bankkártyák előlapján szereplő ismertető jegyek: Logo - a MasterCard embléma közepén sötétkék dőlt betűkkel szerepel az Electronic felirat.

9 Felirat - a kártya előlapján a következő felirat szerepel: 100% on-line. Csak MasterCard Electronic elfogadóhelyeken érvényes. Hologram - két, a földrészeket síkban ábrázoló földteke, amelyek részben fedik egymást. A kártya mozgatásával a háttérben, bordó-kék, sárga-kék színváltozással a MasterCard felirat tűnik elő. Kártyaszám - bevéséses technikával készült, minden esetben 5-ös számmal kezdődik. A kártyaszám első 4 számjegye nyomtatva, kicsinyítve megjelenik a bevésett kártyaszám alatt vagy fölött. Kártyabirtokos neve - bevéséses technikával. Érvényesség - bevéséses technikával, hónap/év formátumban. Kibocsátó bank - a kibocsátó bank neve, illetve logoja. A MasterCard Electronic bankkártyák hátlapján szereplő ismertető jegyek: Mágnescsík - a kártya felső részén. Aláírás panel - 45º-os szögben jobbra dőlő vörös, kék, és sárga folyamatosan ismétlődő MasterCard feliratokból álló alnyomaton szerepel a kártyabirtokos aláírása, illetve szerepelhet a CVC2 kód is az aláíráspanelt követő kis fehér panelben. Dombornyomott VISA bankkártyák előlapján szereplő ismertető jegyek: Logo - VISA embléma Hologram - három dimenziós repülő galamb, a kártya jobb oldalán. (a kártya hátoldalán is előfordulhat) A madár háttere egyszínű, sötét, tükröződő. A kártyaszám utolsó karakterei a hologramba vannak nyomva. Kártyaszám - 4-es számjeggyel kezdődő dombornyomott számsor. A kártyaszám első 4 számjegye nyomtatva megismétlődik a dombornyomott kártyaszám alatt vagy fölött. Kártyabirtokos neve - dombornyomással. Érvényesség - dombornyomással, hónap/év formátumban.

10 Kibocsátó bank - a kibocsátó bank neve, illetve logoja. Dombornyomott VISA bankkártyák hátlapján szereplő ismertető jegyek: Mágnecsík - a kártya felső részén. Aláírás panel - 45 O -os szögben jobbra dőlő, több színnel nyomtatott formában feliratozott folyamatos VISA alnyomat. Tartalmazza a Kártyabirtokos aláírásán kívül a kártyaszámot vagy annak utolsó négy számjegyét, és a CVC2 kódot, melyet az aláírás panelt követő kis fehér panel tartalmaz. VISA Electron bankkártyák előlapján szereplő ismertető jegyek: Logo - VISA Electron embléma, amely arra utal, hogy a kártya csak elektronikus használatra alkalmas. Hologram - a nemzetközi szabályok szerint, nem kötelező ezeket a bankkártyákat hologrammal ellátni. Kártyaszám - 4-es számjeggyel kezdődő bevéséssel készült számsor. A kártyaszám első 4 számjegye nyomtatással megismétlődik a bevésett kártyaszám alatt vagy fölött. Kártyabirtokos neve - bevéséssel. Érvényesség - bevéséssel, hónap/év formátumban. Kibocsátó bank - a kibocsátó bank neve, illetve logoja. VISA Electron bankkártyák hátlapján szereplő ismertető jegyek: Mágnecsík - a kártya felső részén. Aláírás panel - 45 O -os szögben jobbra dőlő, több színnel nyomtatott formában feliratozott folyamatos VISA alnyomat, amelyen a kártyabirtokos aláírása szerepel. A fentiekben felsorolt ismertető jegyek, biztonsági elemek az adott kártyatípusok közös jellemzői, amelyek az adott kártyatípushoz tartozó valamennyi kártyán meg kell, hogy jelenjenek. Ezeken az ismertető jegyeken kívül, az adott bankkártya, egyéb ismertető jegyet is tartalmazhat.

11 3.3. A bankkártya ellenőrzése Fehér színű, felírat nélküli plasztik lapot fizetési eszközként elfogadni tilos, az ilyen plasztik bevonását meg kell kísérelni. A bankkártyával történő fizetés lebonyolítása előtt az elfogadó kereskedőnek az alábbi ellenőrzéseket kell végrehajtania. Meg kell győződnie arról, hogy az adott bankkártya az általa elfogadható bankkártyák körébe tartozik-e. A nem elfogadható bankkártya elfogadásából eredő károkért a Hitelintézet nem vállal felelősséget. A bankkártyát az alábbi szempontok szerint meg kell vizsgálnia. 1, A bankkártya mérete megegyezik-e a szabványossal? 2, Az adott bankkártyán megtalálhatóak-e a kártyatípusra jellemző kötelező ismertető jegyek, biztonsági elemek? 3, A kártyabirtokos aláírása szerepel-e a bankkártyán? 4, A kártyán vannak-e sérülésre, manipulálásra utaló nyomok? 5, A bankkártya érvényességi ideje még nem járt-e le? A kártya vizsgálata Elfogadás előtt minden esetben meg kell győződni az adott bankkártya sértetlenségéről. Fizetési eszközként nem fogadható el olyan bankkártya amelynek mérete eltér a szabványostól, illetve amely nem sértetlen, manipulációra utaló nyom található rajta. A hologram vizsgálata A hologram az egyik legfontosabb biztonsági eleme azoknak a bankkártyáknak, amelyeknek - a nemzetközi szabályok szerint - kötelező kellékük. Olyan bankkártya nem fogadható el amelyen nincs hologram, pedig az adott kártyatípus kötelező kellékei között szerepel. A hologram háromdimenziós, a kártya mozgatásával mozgó kép, az ettől eltérő hologram manipulálásra utal. A hologram vizsgálata során meg kell győződni arról, hogy a hologram nem emelkedik-e ki a kártya síkjából. Manipulálásra utal, ha a hologram kiemelkedik, esetleg utólag ragasztották a kártyára. A kártyaszám utolsó karaktereinek (általában az utolsó 4 karakter) a hologramban kell megjelenniük. Hiányzó, hamisított, vagy a leírtaktól eltérő hologrammal rendelkező bankkártyát fizetési eszközként elfogadni tilos, az adott bankkártya bevonását meg kell kísérelni.

12 A kártyaszám vizsgálata A kártyaszám általában 13, 16, vagy 19 karakter hosszú, dombornyomással vagy bevéséses technikával készül. A kártyaszámnak egyvonalban kell megjelennie, a karaktereknek azonos típusúnak és méretűnek kell lenniük. Dombornyomott bankkártya esetén a kártyaszám kiemelkedik a kártya síkjából (kézzel kitapintható), a kártyaszám első 4 karaktere a kártyaszám alatt vagy fölött, nyomtatott formában megjelenik. A VISA bankkártyák minden esetben 4-es számjeggyel kezdődnek. A MasterCard bankkártyák minden esetben 5-ös számjeggyel kezdődnek. A Cirrus/Maestro bankkártyák 6-os számmal kezdődnek. Fontos meggyőződni arról, hogy az adott kártyatípushoz tartozó ismertető jegyek, biztonsági elemek, valamint a kártyaszám kezdő számjegye összhangban vannak-e. Szellemképes, elmosódott, sérült, átütött, illetve a leírtaktól eltérő kártyaszámmal rendelkező bankkártyát fizetési eszközként elfogadni tilos, az adott bankkártya bevonását meg kell kísérelni! A kártya érvényességi idejének vizsgálata A bankkártya érvényessége nemzetközi bankkártyák esetén hó/év formátumban, dombornyomással vagy bevéséssel szerepel a bankkártya előlapján. Az érvényesség azt jelenti, hogy adott bankkártya a kártyán szereplő év adott hónapja utolsó napján óráig érvényes. Egyes bankkártyáknál nemcsak a lejárati időt tüntetik fel, hanem a bankkártya érvényességének kezdő dátumát is. Például ha a bankkártyán az szerepel, hogy 08/10 THRU 08/13 az azt jelenti, hogy az adott bankkártya augusztus órától augusztus óráig érvényes. Olyan bankkártyát amelynek az érvényessége lejárt, illetve még nem kezdődött meg, fizetési eszközként elfogadni nem lehet. Az érvénytelen bankkártya elfogadásából eredő károkért a Hitelintézet nem vállal felelősséget. A Kártyabirtokos nevének vizsgálata A kártyabirtokos nevének egyvonalban kell megjelennie, a karaktereknek azonos típusúnak és méretűnek kell lenniük. Dombornyomott bankkártya esetén a kártyabirtokos neve kiemelkedik a kártya síkjából, kézzel kitapintható a kártyabirtokos neve. A bankkártya használata nem ruházható át, tehát a bankkártyát csak az a természetes személy használhatja akinek a nevére azt kiállították. A karakterek nem lehetnek sérültek, átütöttek, tisztán kell látszódniuk. Amennyiben a név szellemképes, elmosódott, sérült, átütött, illetve egyéb manipulációra utaló jel látható rajta, a bankkártyát fizetési eszközként elfogadni tilos, az adott bankkártya bevonását meg kell kísérelni! A mágnescsík vizsgálata Meg kell győződni arról, hogy a mágnescsík sértetlen, nincs kilyukasztva vagy átvágva. Az aláíráspanel vizsgálata Kizárólag a kártyabirtokos által aláírt bankkártya fogadható el fizetési eszközként. Az aláíráspanelen ellenőrizni kell a kártyabirtokos aláírásának meglétén kívül, hogy tartalmazza-e azokat az adott kártyatípusra jellemző közös ismertető jegyeket,

13 amelyeket a 3.2. pontban részletesen ismertettünk. A kereskedőnek meg kell győződnie arról, hogy az aláíráspanel nincs leragasztva, a kártyabirtokos aláírása nincs kiradírozva, átfestve. Manipulálásra utal, ha az aláíráspanelen megjelenik a VOID felírat. Olyan bankkártyát, amelyen nem szerepel a kártyabirtokos aláírása, illetve bármilyen manipulációra utaló jel található, fizetési eszközként elfogadni tilos, az adott bankkártya bevonását meg kell kísérelni. 4. A bankkártya elfogadás folyamata Amennyiben a fent leírt ellenőrzéseket elvégezte, és a bankkártyával kapcsolatban mindent rendben talált, megkezdheti a tranzakció lebonyolítását a bankkártya POS terminálon történő áthúzásával és a tranzakciós összeg beütésével. A vásárlás illetve szolgáltatás összegét egy összegben kell beütni. A tranzakciós összeget, a vásárló kérése ellenére sem lehet megbontani, vagyis a kártyát többször lehúzni. Érintés nélküli tranzakció esetén az összeg beütésre kerül a POS terminálba, ez után kerül sor a MasterCard PayPass, illetve VISA paywave fizetési eszköz használatára. PIN köteles bankkártya esetén, a Kártyabirtokosnak meg kell adnia a PIN kódot. A POS terminálon, az autorizációs választól függően megjelenik az elfogadva vagy az elutasítva felírat. A terminál az engedélyezés után két példányban kinyomtatja a tranzakciós bizonylatot. A bizonylaton szereplő adatokat össze kell hasonlítani a kártyán szereplő adatokkal, különös tekintettel a kártyaszám valamint a lejárati idő egyezőségére. A bizonylaton szereplő háromjegyű válaszkód a tranzakció sikerességére illetve sikertelenségére utal. A tranzakció sikeres ha a válaszkód elfogadva, valamint szerepel a bizonylaton az engedélyszám. A POS terminál által kinyomtatott bizonylat első illetve eredeti példánya az elfogadó kereskedőé, amelyet alá kell íratnia a kártyabirtokossal abban az esetben, ha a tranzakció nem PIN kód köteles. A kártyabirtokos a bizonylat aláírásával ismeri el a terhelés jogosságát. A kártyabirtokos aláírását minden esetben össze kell hasonlítani a bankkártya aláírás paneljén található aláírással. Amennyiben a két aláírás között eltérés mutatkozik, jogában áll a kártyabirtokost felkérni személyazonosságának igazolására. Ha a kártyabirtokos ennek a felkérésnek nem tesz eleget, illetve nem állapítható meg egyértelműen a személyazonossága, vagy az aláírások egyezősége, abban az esetben a már engedélyezett tranzakcióra reversal (storno) tranzakciót kell indítania, amellyel visszafordítja az eredeti tranzakciót. Amennyiben a tranzakció PIN kód köteles a bizonylaton nem szerepel alárósáv, az ügyfélnek nem kell aláírnia. Érintés nélküli tranzakció esetében az ügyfél kérésére bizonylat nyomtatható. Javasoljuk, hogy ha Ön tartós fogyasztási cikkek, nagy értékű műszaki cikkek, ékszerek, luxus cikkek értékesítésével, illetve nagy értékű szolgáltatások nyújtásával foglalkozik, minden esetben kérje fel a vásárlót személyazonosságának igazolására.

14 Szintén javasoljuk a vásárló személyazonosságának ellenőrzését abban az esetben, ha a vásárlás összege jelentősen meghaladja az átlagos vásárlási összeget, illetve ha a vásárló viselkedése gyanús, szokatlan, azonban az ügyfélről bármilyen személyes illetve kártyaadat tárolása tilos! A gyanús vásárlói magatartásformák leggyakrabban előforduló változatait a későbbiekben részletesen ismertetjük. Amennyiben az aláírások megegyeznek, a bankkártyát és a kártyabirtokos bizonylatát át kell adni a kártyabirtokosnak. A POS bizonylatokat az elfogadó kereskedő a Szerződésben meghatározott ideig köteles megőrizni, és szükség esetén a Hitelintézet rendelkezésére bocsátani. Elutasított tranzakció esetén köteles a terminál által kiírt utasításokat végrehajtani. A terminál által kiadott utasítás be nem tartása miatt bekövetkező károkért a kereskedő teljes anyagi felelősséggel tartozik. 5. A leggyakrabban előforduló visszautasítási kódok Kód: 051 Lejárt kártya. Amennyiben a kártya előlapján szereplő érvényességi idő valóban lejárt a kártya nem érvényes. Ebben az esetben a kereskedő nem kellő körültekintéssel végezte el a tranzakció lebonyolítása előtti kötelező ellenőrzéseket. A kártya előlapján szereplő érvényességi dátum és a POS terminál által, a mágnescsíkról leolvasott érvényességi dátum eltérést mutat. Ebben az esetben joggal lehet gyanakodni arra, hogy a kártyát manipulálták. A kártya bevonását meg kell kísérelni! Kód: 052 Napi PIN próbálkozás túllépése. A vásárló, a kibocsátó által meghatározottnál több alkalommal használt rossz PIN kódot. Ebben az esetben fel kell kérni a vásárlót személyazonosságának igazolására. Amennyiben erre nem hajlandó, meg kell kísérelni a kártya bevonását. Kód: 057 Vesztett vagy lopott kártya. A kártya lopás vagy elvesztés miatt tiltólistán van. A kártya bevonását meg kell kísérelni! Kód: 076 Nincs elegendő fedezet. A bankkártyához kapcsolódó számlán nincs a tranzakció végrehajtásához elegendő fedezet. Javasolni lehet, hogy a vásárló más módon fizesse ki a vásárlás ellenértékét. Kód: 101 Hívja a kibocsátót. Többnyire technikai hiba okozza. Ebben az esetben a bankkártya kibocsátóját, illetve a Szolgáltatót kell felhívni, és a kapott utasításnak megfelelően kell eljárni.

15 Kód: 107 Napi limit feletti tranzakció. Az adott tranzakció sikeres végrehatásával a kártyabirtokos túllépné a számára engedélyezett időszaki limitet. Javasolni lehet, hogy a vásárló más módon fizesse ki a vásárlás ellenértékét. Kód: 201 Rossz PIN kód. A vásárló rossz PIN kódot ütött be. Ebben az esetben kétszer meg lehet ismételni a tranzakciót. Amennyiben ez a tranzakció is elutasításra kerül, fel kell kérni a vásárlót személyazonossága igazolására. Amennyiben erre nem hajlandó, meg kell kísérelni a kártya bevonását. Kód: 903 Zárolt kártya. Valamilyen okból a kártya használata meg van tiltva. A kártya bevonását meg kell kísérelni! Kód: 909 Kártyabevonás Az utasításnak megfelelően a kártya bevonását meg kell kísérelni. Amennyiben kérdés merülne fel Önben a visszautasítási kódokkal kapcsolatban, kérjük hívja a Takarékbank Zrt. Bankkártya Osztályát, illetve Szolgáltatót. 6. Gyanús vásárlói magatartásformák - A vásárló ebédidő körüli időpontban, illetve zárás előtt lép az üzletbe, feltételezve, hogy ilyenkor kevés eladó tartózkodik az üzletben, és/vagy feltűnően gyorsan szeretnék lebonyolítani a tranzakciót, így feltételezhetően nem járnak el kellő körültekintéssel a kártyaelfogadás során. - Határozott a vásárló, egy bizonyos drága terméket kíván megvásárolni anélkül, hogy érdekelnék a termék paraméterei, jellemzői. - A vásárló előzetesen érdeklődik a bankkártyával történő vásárlás lehetőségéről, és nyitvatartási időn kívül szeretné a vásárlást lebonyolítani. - Több nagy értékű és nagy terjedelmű cikket vásárol, de nem kér házhozszállítást, azonnal el kívánja vinni a vásárolt árut. - Nem megfontoltan, össze-vissza vásárol. - Igyekszik elterelni az eladó figyelmét. - A fizetendő összeget több kártya felhasználásával szeretné kiegyenlíteni. - Mielőtt vásárol ki szeretné próbálni a kártyát, esetleg egy minimális összegű tranzakcióval. - Többen mennek be egyszerre az üzletbe, és megpróbálnak zavart kelteni. - A vásárló irányítani próbálja a tranzakció lebonyolítását. - A vevő feltűnően sok bankkártyával rendelkezik. - A vásárló a nap folyamán már vásárolt, és ismét vásárolni szándékozik ugyanazzal a kártyával, illetve már másik kártyával. Amennyiben Önben bármilyen gyanú merül fel, jogában áll felkérni a vásárlót személyazonosságának igazolására.

16 7. A bankkártya bevonása Azokat a bankkártyákat, amelyek a fentiekben ismertetett szempontok szerint bevonandónak minősülnek, meg kell kísérelni bevonni. Az ilyen bankkártyák visszatartását csak saját illetve munkatársai testi épségének veszélyeztetése nélkül kísérelje meg. Amennyiben a bankkártya használója agresszív fellépésű, a bankkártyát adja vissza, de az esetről haladéktalanul értesítenie kell a Takarékbank Zrt, Bankkártya Osztályát. Törekedjen arra, hogy minél alaposabban megfigyelje a vásárlót, hogy pontos személyleírást tudjon adni róla. Amennyiben a bankkártyát sikerül bevonnia, az alábbi teendői vannak: - A 1. sz. mellékletben szereplő Bankkártya bevonási jegyzőkönyv -et két példányban ki kell töltenie. - A bevont bankkártyát a mágnescsík átvágásával illetve átlyukasztásával érvénytelenítenie kell. - Az érvénytelenített bankkártyát a bevonási jegyzőkönyv eredeti példányával együtt, tértivevényes küldeményként az alábbi címre kell eljuttatnia. Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Takarékbank Zrt.) Bankkártya Osztály 1122 Budapest Pethényi köz A jegyzőkönyv másolati példányát meg kell őriznie. Amennyiben egy vásárló az üzletében felejti kártyáját, kérjük, hogy 3 munkanapig őrizze biztonságos helyen. Ha ezen időszak alatt a kártyabirtokos visszatér kártyájáért és személyazonosító okmánya segítségével minden kétséget kizáróan igazolja magát, a kártya visszaadható. A bankkártya átvételéről a kártyabirtokosnak nyilatkoznia kell, amely nyilatkozatot a kereskedőnek meg kell őriznie. Amennyiben a kártyabirtokos nem jelentkezik a bankkártyáért 3 munkanap elteltével a bevont kártyák esetén leírtak szerint el kell juttatnia a kártyát a Takarékbank Zrt.-hez. A jogosan bevont és a Takarékbank Zrt.-hez eljuttatott bankkártyáért, a Takarékbank Zrt. jutalmat fizet a bankkártyát bevonó személynek. A jutalom összege kártyánként bruttó Ft. 8. Reklamációkezelés 8.1. Kereskedői reklamációk Amennyiben a kártyaforgalom elszámolásával kapcsolatban probléma merül fel, kérjük írásban jelezze annak a Számlavezető Helynek, amellyel Kártyaelfogadói Szerződést kötött, csatolva a reklamációt alátámasztó dokumentumokat is.

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2010. szeptember 1-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2011. augusztus 1-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2012. január 1-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

www.szigetvaritakarek.hu

www.szigetvaritakarek.hu BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKVÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2012. január 1-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes: 2010. szeptember 1-től ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK, DEFINÍCIÓK Authorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében eljáró

Részletesebben

KERESKEDŐI BANKKÁRTYA ELFOGADÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

KERESKEDŐI BANKKÁRTYA ELFOGADÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KERESKEDŐI BANKKÁRTYA ELFOGADÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék KERESKEDŐI BANKKÁRTYA ELFOGADÁSI SZOLGÁLTATÁS... 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI... 1 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan

Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan A jelen módosítással a Bankkártya Általános Szerződési Feltételek Chippel ellátott bankkártyákra vonatkozóan elnevezésű jelen üzletszabályzat

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2010. szeptember 1-tıl 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2010. szeptember 1-tıl 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

Bankkártya Szolgáltatás: MasterCard PayPass fizetési eszközhöz kapcsolódó szolgáltatás.

Bankkártya Szolgáltatás: MasterCard PayPass fizetési eszközhöz kapcsolódó szolgáltatás. BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE MASTERCARD PAYPASS FIZETÉSI ESZKÖZÖKHÖZ Érvényes: 2012. január 1-tıl 1. Kiegészítı fogalmi

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2011. augusztus 1-tıl 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2009. november 1-tıl 1. Fogalmi meghatározások BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Autorizáció (engedélyezés): A kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatályba lépés: 2015. április 27. Közzétéve: 2015. április 27.

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatályba lépés: 2015. április 27. Közzétéve: 2015. április 27. LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Hatályba lépés: 2015. április 27. Közzétéve: 2015. április 27. LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI I. A Lakossági

Részletesebben

Pénzforgalomról mindenkinek 1. Bankkártyák

Pénzforgalomról mindenkinek 1. Bankkártyák Pénzforgalomról mindenkinek 1. Bankkártyák 2008 Bankkártyák 2008. január A Magyar Nemzeti Bank jelen kiadványa kizárólag tájékoztatás célját szolgálja. A jelen tájékoztató tartalma nem minõsül a jogalkotásról

Részletesebben

BANKSZÁMLÁK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK

BANKSZÁMLÁK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK BANKSZÁMLÁK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK Lakossági tájékoztató kiadvány Készítette a Gazdasági Versenyhivatal, a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete szakértőiből álló Pénzügyi

Részletesebben

I. Fogalmak. Cb 04/47 Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Levélcím: 1367 Budapest, Pf. 123 www.citibank.hu

I. Fogalmak. Cb 04/47 Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Levélcím: 1367 Budapest, Pf. 123 www.citibank.hu A Citibank Forintalapú Egyéni Hitelkártyáról szóló Általános Szerzõdési Feltételek A 2015. június 1. napjától hatályos Általános Szerzõdési Feltételekhez képest a változások kiemelve olvashatók. I. Fogalmak

Részletesebben

EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA Általános Szerződési Feltételek

EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA Általános Szerződési Feltételek EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA Általános Szerződési Feltételek A Shell Hungary zrt. az alábbi Általános Szerződési Feltételekben állapítja meg az euroshell üzemanyagkártya és a Shell üzemanyagkártya

Részletesebben

2014.01.01-től megkötött szerződések esetén reprezentatív példa

2014.01.01-től megkötött szerződések esetén reprezentatív példa Gyakran feltett kérdések UPC PARTNERKÁRTYÁVAL 2 ELÉRHETŐ KEDVEZMÉNYEK 1) Miért hasznos nekem a upc partnerkártya 2? A upc partnerkártya 2 tudatos használatával Ön éves szinten több ezer forint megtakarítást

Részletesebben

BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT

BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT II. Lakossági betéti és Prepaid kártyák Hatályos: 2015. június 22. (a változások a szövegben dőlten szedve olvashatóak) OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F.

Részletesebben

www.aco-shop.hu Ön mint felhasználó a www.aco-shop.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

www.aco-shop.hu Ön mint felhasználó a www.aco-shop.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.aco-shop.hu Ön mint felhasználó a www.aco-shop.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat: 1. A Honlapon folytatott

Részletesebben

A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei

A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. A Szolgáltatások általános feltételei 1.1. Bevezetõ rendelkezések 1.2. Szerzõdéskötés, meghatalmazás 1.3. A Megbízások

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.burkolo-shop.hu

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.burkolo-shop.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.burkolo-shop.hu Ön mint felhasználó a www.burkolo-shop.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat: 1. A Honlapon folytatott

Részletesebben

Fogalom meghatározások

Fogalom meghatározások Általános üzletszabályzat mellékletei IV. rész ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A NYÚL ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NETB@NK SZOLGÁLTATÁSÁHOZ Fogalom meghatározások 24.sz. melléklet Bankszámla: a Nyúl és

Részletesebben

A BUDAPEST INTERNETBANK, A TRANZAKTÁLÓ TELEBANK ÉS A BUDAPEST MOBILBANK SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÁLTALÁNOS RENDELEZÉSEK

A BUDAPEST INTERNETBANK, A TRANZAKTÁLÓ TELEBANK ÉS A BUDAPEST MOBILBANK SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÁLTALÁNOS RENDELEZÉSEK A BUDAPEST INTERNETBANK, A TRANZAKTÁLÓ TELEBANK ÉS A BUDAPEST MOBILBANK SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI I. ÁLTALÁNOS RENDELEZÉSEK 1. Fogalmi meghatározások A jelen fejezetben az alábbiakban

Részletesebben

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2012. november 1. AXA Bank Europe SA Magyarországi

Részletesebben

LAKOSSÁGI NETBANK SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

LAKOSSÁGI NETBANK SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI LAKOSSÁGI NETBANK SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Jelen Általános Szerződés Feltételek Közzétételének időpontja: 2015. január 30. Hatályba lépésének időpontja: 2015. február 1. LAKOSSÁGI NETBANK

Részletesebben

K&H e-bank. felhasználói kézikönyv. legutolsó frissítés dátuma: 2014.07.15.

K&H e-bank. felhasználói kézikönyv. legutolsó frissítés dátuma: 2014.07.15. K&H e-bank felhasználói kézikönyv legutolsó frissítés dátuma: 2014.07.15. 1 Kedves Ügyfelünk! Köszöntjük Önt a K&H e-bank felhasználói között. Jelen felhasználói kézikönyvben röviden bemutatjuk a rendszer

Részletesebben

A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Hitelkártya általános igénylési feltételek A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 18 év feletti életkor; bejelentett magyarországi állandó lakóhely; MasterCard Electronic hitelkártyák esetében legalább

Részletesebben

Garanciahosszabbítás / kiterjesztett garancia vásárlás. Általános Szerződési Feltételek

Garanciahosszabbítás / kiterjesztett garancia vásárlás. Általános Szerződési Feltételek Általános rendelkezések Garanciahosszabbítás / kiterjesztett garancia vásárlás Általános Szerződési Feltételek A Samsung Electronics Magyar Zrt. ( Samsung ) által működtetett call centeren (telefonszám:

Részletesebben

Virtuális POS szolgáltatás Tájékoztató

Virtuális POS szolgáltatás Tájékoztató Virtuális POS szolgáltatás Tájékoztató Tisztelt Érdeklődő! Az UniCredit Bank kiemelt szerepet tulajdonít a bankkártyás szolgáltatások folyamatos fejlesztésének. Ennek köszönhetően a különböző típusú bankkártyák

Részletesebben