TAKARÉKBANK ZRT. KERESKEDŐI KÉZIKÖNYV a POS terminálon történő bankkártya elfogadásról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TAKARÉKBANK ZRT. KERESKEDŐI KÉZIKÖNYV a POS terminálon történő bankkártya elfogadásról"

Átírás

1 40/7. sz. melléklet TAKARÉKBANK ZRT. KERESKEDŐI KÉZIKÖNYV a POS terminálon történő bankkártya elfogadásról

2 Tartalom 1. Bevezetés A bankkártya elfogadáshoz kapcsolódó fogalmak A bankkártya elfogadás szabályai A POS terminálon használható funkciók A kereskedő által elfogadható kártyák, és ismertető jegyeik A bankkártya ellenőrzése A bankkártya vizsgálata A bankkártya elfogadás folyamata A leggyakrabban előforduló visszautasítási kódok Gyanús vásárlói magatartásformák A bankkártya bevonása Reklamációkezelés Kereskedői reklamációk Kártyabirtokosi reklamációk PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standards) Követelmények A bankkártya elfogadással kapcsolatos telefonszámok.. 20

3 1. Bevezetés Tisztelt Kártyaelfogadó Partnerünk! Jelen Kereskedői Kézikönyv (a továbbiakban: Kézikönyv) a Kártyaelfogadói Szerződés elválaszthatatlan részét képezi, kiadásával segíteni kívánjuk a bankkártyával történő vásárlás lehetőségének magas szintű biztosítását ügyfélkörében. A Kézikönyv olyan információkat, útmutatókat tartalmaz, amelyek betartása révén Ön a biztonságos, bankkártyával lebonyolított vásárlás előnyeit élvezheti. A POS terminál zökkenőmentes telepítése érdekében kérjük, hogy az alábbi technikai feltételeket megteremteni szíveskedjen: a kártyaelfogadáshoz szükséges kommunikációs vonal kiépítése telefon csatlakozó a telepítés helyszínétől 2 m-en belül; a POS terminál működéséhez szükséges áramellátás biztosítása elektromos (220V) csatlakozó a telepítés helyszínétől 2 m-en belül; papírszalag biztosítása; a telepítéshez szükséges környezeti feltételek kialakítása a telepítést végző személyek a vonal helyszínre történő kivezetéséhez szükséges falfúrást, kábelezést, szobák közötti elvezetést, kábelvágást és fejcsatlakozást nem tudnak elvégezni -; az üzemeltetés költségeinek fedezete. A bankkártya elfogadásból származó előnyök az Ön számára: Lehetősége nyílik a nemzetközi bankkártyák elfogadására, amelynek következtében megnő üzletének a presztízse. A kártyabirtokosok szívesen használják bankkártyájukat vásárlásra, mivel ez számunkra díjmentes, szemben a készpénzfelvéttel járó költséggel, és a felmérések szerint a bankkártyával vásárlók többet költenek, mint a készpénzzel fizetők, így az Ön forgalma is emelkedik. Csökken a készpénztartás költsége. A POS terminál segítségével, valamint a Kézikönyvben leírtak betartásával lehetősége nyílik a biztonságos fizetési forgalom lebonyolítására.

4 2. A kártya elfogadáshoz kapcsolódó fogalmak Aláírás panel: A bankkártya hátoldalán található, a Kártyabirtokos aláírására szolgáló sáv, amelyen a Kártyabirtokos aláírásának minden esetben szerepelnie kell. Közvetlen mellette keretben található a CVC2 kód, mely egy háromjegyű biztonsági kód. Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében eljáró engedélyezési központ által a tranzakciós kérésre adott válasz. Az engedélykérés papíralapú tranzakció esetén telefonon, POS terminál, illetve bankjegykiadó automata esetén automatikusan, elektronikus úton történik. Az autorizáció egyenleg, limit, és kártya státusza (tiltott, lejárt, blokkolt, stb.) alapján történik. A pozitív autorizáció egyben fizetési megbízás is a Kártyabirtokos részéről. Bankkártya: Olyan, távolról hozzáférést biztosító Készpénz-helyettesítő fizetési eszköz, amellyel birtokosa rendszerint személyazonosító kód, illetőleg más hasonló azonosító használata révén rendelkezhet a Hitelintézettel szemben fennálló fizetési számlaköveteléséről vagy a Hitelintézet által nyújtott hitellehetőségéről. BIN, Prefix szám: A Nemzetközi Kártyaszervezetek által, minden tagbanknak adott egyedi, a kártyaszámban megjelenő számsor általában a kártyaszám első 6 számjegye amely azonosítja az adott bankot és az általa kibocsátott bankkártyát. Chargeback: A kibocsátó bank által az elfogadó banknak küldött pénzügyi üzenet, amely jelzi, hogy a kibocsátó bank szerint a kérdéses tranzakció az érvényben lévő szabályok megsértésével történt és az üzenettel visszaterheli a tranzakció összegét az elfogadó bankra. Contactless fizetési eszköz: érintés nélküli vásárlásra (is) alkalmas fizetési eszköz, ide tartoznak a MasterCard PayPass, illetve a VISA paywave termékek. MasterCard PayPass, és VISA paywave Tranzakció (vagy szolgáltatás): Érintés nélküli vásárlási tranzakció, melynek során elegendő a Kártyát/Karórát az olvasó elé helyezni. PIN kód és/vagy aláírás megadása kisösszegű vásárlások (kis összegű érintés nélküli tranzakciók) esetén nem feltétlenül szükséges. MasterCard PayPass fizetési eszköz: A MasterCard PayPass Kártya, a MasterCard PayPass Karóra és a MasterCard PayPass TaPassz. MasterCard PayPass Kártya: Érintés nélküli vásárlásra is alkalmas MasterCard Unembossed típusú betéti bankkártya (bankkártya, MasterCard PayPass tranzakciót lehetővé tevő beépített antennával). MasterCard PayPass Karóra: Olyan rádiófrekvenciás kommunikációra alkalmas eszköz, mely a hozzá kapcsolódóan kibocsátott és abba beillesztett chippel együtt alkalmas MasterCard PayPass tranzakciók végrehajtására. VISA paywave Kártya: Érintés nélküli vásárlásra is alkalmas VISA típusú betéti bankkártya, érintés nélküli tranzakciót lehetővé tevő beépített antennával. Contactless Olvasó: Az érintés nélküli tranzakciók indítását lehetővé tevő elektronikus eszköz, mely a POS terminálhoz kapcsolható. A tranzakció végrehajtása rádiófrekvenciás kommunikáción keresztül történik, így teszi lehetővé az érintés nélküli vásárlást.

5 Egészségpénztári kártya: Olyan, távolról hozzáférést biztosító, Készpénz-helyettesítő fizetési eszköz, amellyel birtokosa rendelkezhet az egészségpénztárral szemben fennálló egészségpénztári számlaköveteléséről. A Kibocsátó Egészségpénztár logojával kibocsátott, - meghatározott kereskedői körben - elektronikus fizetési eszközként használható plasztik lap, amely hordozza a Kibocsátó Egészségpénztárra, a Kártyabirtokosra, valamint a kártya alapjául szolgáló számlára vonatkozó adatokat, és tartalmazza az adott kártyára vonatkozó biztonsági jegyeket. Elfogadó Bank: Az a hitelintézet, amely a bankkártyák elfogadására Kártyaelfogadói Szerződést kötött a kereskedővel. Jelen esetben elfogadó bank lehet a Takarékbank, és valamennyi erre jogosult Számlavezető Hely. Embosszálás: A bankkártya megszemélyesítése dombornyomásos eljárással. A kártya síkjából kiemelkedő betűket illetve számokat tartalmazó rész. Dombornyomással szerepelhet a Kártyaszám, a Kártyabirtokos neve, a kártya érvényességi ideje, a stilizált MasterCard illetve VISA jelek. Kártyabirtokos: Az a természetes személy, akinek a nevére a kártyát kiállították, és aki a Számlatulajdonos megbízása alapján kizárólagosan jogosult az készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatára. Olyan jogalany, aki a fizetési számla tulajdonosaként fizetési számlájáról fizetési megbízást hagy jóvá, vagy fizetési számla hiányában fizetési megbízást ad. Kártyabizonylat (slip bizonylat): A kereskedelmi elfogadóhelyen, a bankkártyás vásárlás lebonyolítása során a POS terminál által kiadott 2 példányos bizonylat. A kártyabizonylat tartalmazza a kereskedőre, a tranzakcióra és a kártyára vonatkozó adatokat. A bizonylat eredeti illetve első példányát a kereskedő köteles a Kártyabirtokossal aláíratni, az aláírást és a bizonylaton szereplő adatokat ellenőrizni abban az esetben, amikor a tranzakció nem PIN kód köteles. A bizonylat másolati, vagy második példánya a Kártyabirtokos példánya. A kereskedő köteles a bizonylatok megőrzésére vonatkozó Szerződési Feltételeket betartani. Amennyiben a tranzakció PIN kód köteles akkor a bizonylaton nem szerepel aláírósáv, az ügyfélnek nem kell aláírnia. Kártyaelfogadó: Az a jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, és egyéni vállalkozó, amely (aki) a bankkártya elfogadására a kibocsátóval vagy más hitelintézettel szerződést kötött. Kártyakibocsátó: A Takarékbank Zrt., amely a Kártyabirtokossal kötött szerződésben kötelezettséget vállal, hogy a Kártyaigénylő kérelmére Készpénz-helyettesítő fizetési eszközt (bankkártya) bocsát a rendelkezésére, és a bankkártyával fizetési műveletek végrehajtását biztosítja a Kártyabirtokos számára. Kereskedelmi elfogadóhely (kereskedő): A Takarékbank Zrt.-vel, Számlavezető Hellyel vagy más hitelintézettel szerződéses viszonyban álló kereskedelmi, illetve szolgáltatói egység, ahol a kártya elfogadás módjára vonatkozó szerződés alapján a Kártyabirtokos a kártya segítségével termék/szolgáltatás ellenértékét egyenlítheti ki. Kis összegű vásárlás: A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény meghatározása szerinti összeget meg nem haladó vásárlás.

6 Logo: Az a közös jel, embléma, amely a bankkártyákon és a kártyát elfogadó helyeken szerepel, és tájékoztatja a kártyabirtokost arról, hogy melyek azok a helyek, ahol a kártya felhasználható. PIN kód (Personal Identification Number): A kártyához tartozó, kizárólag a Kártyabirtokos által ismert 4 karakteres személyi azonosító szám, amely egyes tranzakciók tekintetében lehetővé teszi a kártya illetve MasterCard PayPass Karóra/Tapassz elektronikus berendezésekben történő használatát. A PIN a Kártyabirtokos személyi aláírása, titkos jelszava, amellyel azonosítja önmagát a bankkártya szolgáltatások igénybevételekor. PIN-PAD: A POS terminálhoz csatlakozó egység, amely lehetőséget nyújt a PIN kód megadására. PIN köteles termékek: Azok a kártyák, amelyeknél a POS terminál kéri a PIN kód beütését. POS terminál (Point of Sale Terminal): A kereskedőknél vagy egyéb elfogadóhelyeken felszerelt, a kártyával kezdeményezett tranzakciók lebonyolítására alkalmas elektronikus berendezés (elektronikus kártyaolvasó), amelyhez PIN kód beviteli billentyűzet (PIN PAD) tartozik. Reversal (Storno) tranzakció: Az a tranzakció amellyel, a hibás tranzakció törölhető. Kizárólag a legutolsó tranzakció törlésére van lehetőség. Tiltólista: Forgalomból kizárt kártyákról készült jegyzék.

7 3. A bankkártya elfogadás szabályai 3.1. A POS terminálon használható alapvető funkciók I. Vásárlási funkció II. Reversal tranzakció funkció III. Adminisztratív funkciók A Telepítés megrendelőben felsorolt további funkciók abban az esetben használhatóak, amennyiben azt a kereskedő a megrendelő lapon bejelölte, és az a bank által elfogadásra került A kereskedő által elfogadható bankkártyák és ismertető jegyeik A bankkártyák szabványos hossza 8,5 cm, szélessége 5,5 cm. A belföldön és külföldön egyaránt használható bankkártyák közül az alábbiak fogadhatók el fizetési eszközként: Maestro MasterCard MasterCard Electronic MasterCard PayPass VISA Classic VISA Electron VISA paywave Vpay Azon kereskedőknél, amelyek külön Kártyaelfogadói Szerződést kötöttek a meghatározott Egészségpénztárral/Egészségpénztárakkal lehetőség nyílik ezen Egészségpénztárak által kibocsátott bankkártyák elfogadására is. A Maestro bankkártyák előlapján szereplő ismertető jegyek: Logo - Maestro embléma. Hologram - a nemzetközi szabályok szerint nem kötelező ezeket a bankkártyákat hologrammal ellátni. Kártyaszám - bevéséses technikával készül és 6-os számjeggyel kezdődik. Kártyabirtokos neve - bevéséses technikával készül. Érvényesség - a kártya lejáratának dátuma hó/év formátumban, bevéséses technikával készül. Kibocsátó bank - a kibocsátó bank neve, illetve logoja, bevéséses technikával készül.

8 A Maestro bankkártyák hátlapján szereplő ismertető jegyek: Mágnescsík - a kártya felső részén. Aláírás panel: - a kártyabirtokos aláírását tartalmazza, a mágnescsík alatt található sáv. Logo - cirrus embléma szerepelhet a kártya alján. A dombornyomott MasterCard bankkártyák előlapján szereplő ismertető jegyek: Logo - MasterCard embléma. Hologram - két, a földrészeket síkban ábrázoló földteke, amelyek részben fedik egymást. A kártya mozgatásával a háttérben, bordó-kék, sárga-kék színváltozással a MasterCard felírat tűnik elő. Kártyaszám - minden esetben 5-ös számmal kezdődő, 4X4-es tagolású, 16 karakter hosszú, dombornyomott számsor. A kártyaszám első 4 számjegye nyomtatva, kicsinyítve megjelenik a dombornyomott szám fölött vagy alatt. Az utolsó karakterek (általában az utolsó 4 karakter) a hologramban jelennek meg. Kártyabirtokos neve - dombornyomással, Érvényesség - dombornyomással, hónap/év formátumban. Kibocsátó bank - a kibocsátó bank neve, illetve logoja. A dombornyomott MasterCard bankkártyák hátlapján szereplő ismertető jegyek: Mágnecsík - a kártya felső részén. Aláírás panel - 45 O -os szögben jobbra dőlő vörös, kék, és sárga folyamatosan ismétlődő MasterCard feliratokból álló alnyomaton szerepel a kártyabirtokos aláírása. Tartalmazza a kártyaszámot vagy annak utolsó négy számjegyét, és a CVC2 kódot, melyet az aláírás panelt követő kis fehér panel tartalmaz. A MasterCard Electronic bankkártyák előlapján szereplő ismertető jegyek: Logo - a MasterCard embléma közepén sötétkék dőlt betűkkel szerepel az Electronic felirat.

9 Felirat - a kártya előlapján a következő felirat szerepel: 100% on-line. Csak MasterCard Electronic elfogadóhelyeken érvényes. Hologram - két, a földrészeket síkban ábrázoló földteke, amelyek részben fedik egymást. A kártya mozgatásával a háttérben, bordó-kék, sárga-kék színváltozással a MasterCard felirat tűnik elő. Kártyaszám - bevéséses technikával készült, minden esetben 5-ös számmal kezdődik. A kártyaszám első 4 számjegye nyomtatva, kicsinyítve megjelenik a bevésett kártyaszám alatt vagy fölött. Kártyabirtokos neve - bevéséses technikával. Érvényesség - bevéséses technikával, hónap/év formátumban. Kibocsátó bank - a kibocsátó bank neve, illetve logoja. A MasterCard Electronic bankkártyák hátlapján szereplő ismertető jegyek: Mágnescsík - a kártya felső részén. Aláírás panel - 45º-os szögben jobbra dőlő vörös, kék, és sárga folyamatosan ismétlődő MasterCard feliratokból álló alnyomaton szerepel a kártyabirtokos aláírása, illetve szerepelhet a CVC2 kód is az aláíráspanelt követő kis fehér panelben. Dombornyomott VISA bankkártyák előlapján szereplő ismertető jegyek: Logo - VISA embléma Hologram - három dimenziós repülő galamb, a kártya jobb oldalán. (a kártya hátoldalán is előfordulhat) A madár háttere egyszínű, sötét, tükröződő. A kártyaszám utolsó karakterei a hologramba vannak nyomva. Kártyaszám - 4-es számjeggyel kezdődő dombornyomott számsor. A kártyaszám első 4 számjegye nyomtatva megismétlődik a dombornyomott kártyaszám alatt vagy fölött. Kártyabirtokos neve - dombornyomással. Érvényesség - dombornyomással, hónap/év formátumban.

10 Kibocsátó bank - a kibocsátó bank neve, illetve logoja. Dombornyomott VISA bankkártyák hátlapján szereplő ismertető jegyek: Mágnecsík - a kártya felső részén. Aláírás panel - 45 O -os szögben jobbra dőlő, több színnel nyomtatott formában feliratozott folyamatos VISA alnyomat. Tartalmazza a Kártyabirtokos aláírásán kívül a kártyaszámot vagy annak utolsó négy számjegyét, és a CVC2 kódot, melyet az aláírás panelt követő kis fehér panel tartalmaz. VISA Electron bankkártyák előlapján szereplő ismertető jegyek: Logo - VISA Electron embléma, amely arra utal, hogy a kártya csak elektronikus használatra alkalmas. Hologram - a nemzetközi szabályok szerint, nem kötelező ezeket a bankkártyákat hologrammal ellátni. Kártyaszám - 4-es számjeggyel kezdődő bevéséssel készült számsor. A kártyaszám első 4 számjegye nyomtatással megismétlődik a bevésett kártyaszám alatt vagy fölött. Kártyabirtokos neve - bevéséssel. Érvényesség - bevéséssel, hónap/év formátumban. Kibocsátó bank - a kibocsátó bank neve, illetve logoja. VISA Electron bankkártyák hátlapján szereplő ismertető jegyek: Mágnecsík - a kártya felső részén. Aláírás panel - 45 O -os szögben jobbra dőlő, több színnel nyomtatott formában feliratozott folyamatos VISA alnyomat, amelyen a kártyabirtokos aláírása szerepel. A fentiekben felsorolt ismertető jegyek, biztonsági elemek az adott kártyatípusok közös jellemzői, amelyek az adott kártyatípushoz tartozó valamennyi kártyán meg kell, hogy jelenjenek. Ezeken az ismertető jegyeken kívül, az adott bankkártya, egyéb ismertető jegyet is tartalmazhat.

11 3.3. A bankkártya ellenőrzése Fehér színű, felírat nélküli plasztik lapot fizetési eszközként elfogadni tilos, az ilyen plasztik bevonását meg kell kísérelni. A bankkártyával történő fizetés lebonyolítása előtt az elfogadó kereskedőnek az alábbi ellenőrzéseket kell végrehajtania. Meg kell győződnie arról, hogy az adott bankkártya az általa elfogadható bankkártyák körébe tartozik-e. A nem elfogadható bankkártya elfogadásából eredő károkért a Hitelintézet nem vállal felelősséget. A bankkártyát az alábbi szempontok szerint meg kell vizsgálnia. 1, A bankkártya mérete megegyezik-e a szabványossal? 2, Az adott bankkártyán megtalálhatóak-e a kártyatípusra jellemző kötelező ismertető jegyek, biztonsági elemek? 3, A kártyabirtokos aláírása szerepel-e a bankkártyán? 4, A kártyán vannak-e sérülésre, manipulálásra utaló nyomok? 5, A bankkártya érvényességi ideje még nem járt-e le? A kártya vizsgálata Elfogadás előtt minden esetben meg kell győződni az adott bankkártya sértetlenségéről. Fizetési eszközként nem fogadható el olyan bankkártya amelynek mérete eltér a szabványostól, illetve amely nem sértetlen, manipulációra utaló nyom található rajta. A hologram vizsgálata A hologram az egyik legfontosabb biztonsági eleme azoknak a bankkártyáknak, amelyeknek - a nemzetközi szabályok szerint - kötelező kellékük. Olyan bankkártya nem fogadható el amelyen nincs hologram, pedig az adott kártyatípus kötelező kellékei között szerepel. A hologram háromdimenziós, a kártya mozgatásával mozgó kép, az ettől eltérő hologram manipulálásra utal. A hologram vizsgálata során meg kell győződni arról, hogy a hologram nem emelkedik-e ki a kártya síkjából. Manipulálásra utal, ha a hologram kiemelkedik, esetleg utólag ragasztották a kártyára. A kártyaszám utolsó karaktereinek (általában az utolsó 4 karakter) a hologramban kell megjelenniük. Hiányzó, hamisított, vagy a leírtaktól eltérő hologrammal rendelkező bankkártyát fizetési eszközként elfogadni tilos, az adott bankkártya bevonását meg kell kísérelni.

12 A kártyaszám vizsgálata A kártyaszám általában 13, 16, vagy 19 karakter hosszú, dombornyomással vagy bevéséses technikával készül. A kártyaszámnak egyvonalban kell megjelennie, a karaktereknek azonos típusúnak és méretűnek kell lenniük. Dombornyomott bankkártya esetén a kártyaszám kiemelkedik a kártya síkjából (kézzel kitapintható), a kártyaszám első 4 karaktere a kártyaszám alatt vagy fölött, nyomtatott formában megjelenik. A VISA bankkártyák minden esetben 4-es számjeggyel kezdődnek. A MasterCard bankkártyák minden esetben 5-ös számjeggyel kezdődnek. A Cirrus/Maestro bankkártyák 6-os számmal kezdődnek. Fontos meggyőződni arról, hogy az adott kártyatípushoz tartozó ismertető jegyek, biztonsági elemek, valamint a kártyaszám kezdő számjegye összhangban vannak-e. Szellemképes, elmosódott, sérült, átütött, illetve a leírtaktól eltérő kártyaszámmal rendelkező bankkártyát fizetési eszközként elfogadni tilos, az adott bankkártya bevonását meg kell kísérelni! A kártya érvényességi idejének vizsgálata A bankkártya érvényessége nemzetközi bankkártyák esetén hó/év formátumban, dombornyomással vagy bevéséssel szerepel a bankkártya előlapján. Az érvényesség azt jelenti, hogy adott bankkártya a kártyán szereplő év adott hónapja utolsó napján óráig érvényes. Egyes bankkártyáknál nemcsak a lejárati időt tüntetik fel, hanem a bankkártya érvényességének kezdő dátumát is. Például ha a bankkártyán az szerepel, hogy 08/10 THRU 08/13 az azt jelenti, hogy az adott bankkártya augusztus órától augusztus óráig érvényes. Olyan bankkártyát amelynek az érvényessége lejárt, illetve még nem kezdődött meg, fizetési eszközként elfogadni nem lehet. Az érvénytelen bankkártya elfogadásából eredő károkért a Hitelintézet nem vállal felelősséget. A Kártyabirtokos nevének vizsgálata A kártyabirtokos nevének egyvonalban kell megjelennie, a karaktereknek azonos típusúnak és méretűnek kell lenniük. Dombornyomott bankkártya esetén a kártyabirtokos neve kiemelkedik a kártya síkjából, kézzel kitapintható a kártyabirtokos neve. A bankkártya használata nem ruházható át, tehát a bankkártyát csak az a természetes személy használhatja akinek a nevére azt kiállították. A karakterek nem lehetnek sérültek, átütöttek, tisztán kell látszódniuk. Amennyiben a név szellemképes, elmosódott, sérült, átütött, illetve egyéb manipulációra utaló jel látható rajta, a bankkártyát fizetési eszközként elfogadni tilos, az adott bankkártya bevonását meg kell kísérelni! A mágnescsík vizsgálata Meg kell győződni arról, hogy a mágnescsík sértetlen, nincs kilyukasztva vagy átvágva. Az aláíráspanel vizsgálata Kizárólag a kártyabirtokos által aláírt bankkártya fogadható el fizetési eszközként. Az aláíráspanelen ellenőrizni kell a kártyabirtokos aláírásának meglétén kívül, hogy tartalmazza-e azokat az adott kártyatípusra jellemző közös ismertető jegyeket,

13 amelyeket a 3.2. pontban részletesen ismertettünk. A kereskedőnek meg kell győződnie arról, hogy az aláíráspanel nincs leragasztva, a kártyabirtokos aláírása nincs kiradírozva, átfestve. Manipulálásra utal, ha az aláíráspanelen megjelenik a VOID felírat. Olyan bankkártyát, amelyen nem szerepel a kártyabirtokos aláírása, illetve bármilyen manipulációra utaló jel található, fizetési eszközként elfogadni tilos, az adott bankkártya bevonását meg kell kísérelni. 4. A bankkártya elfogadás folyamata Amennyiben a fent leírt ellenőrzéseket elvégezte, és a bankkártyával kapcsolatban mindent rendben talált, megkezdheti a tranzakció lebonyolítását a bankkártya POS terminálon történő áthúzásával és a tranzakciós összeg beütésével. A vásárlás illetve szolgáltatás összegét egy összegben kell beütni. A tranzakciós összeget, a vásárló kérése ellenére sem lehet megbontani, vagyis a kártyát többször lehúzni. Érintés nélküli tranzakció esetén az összeg beütésre kerül a POS terminálba, ez után kerül sor a MasterCard PayPass, illetve VISA paywave fizetési eszköz használatára. PIN köteles bankkártya esetén, a Kártyabirtokosnak meg kell adnia a PIN kódot. A POS terminálon, az autorizációs választól függően megjelenik az elfogadva vagy az elutasítva felírat. A terminál az engedélyezés után két példányban kinyomtatja a tranzakciós bizonylatot. A bizonylaton szereplő adatokat össze kell hasonlítani a kártyán szereplő adatokkal, különös tekintettel a kártyaszám valamint a lejárati idő egyezőségére. A bizonylaton szereplő háromjegyű válaszkód a tranzakció sikerességére illetve sikertelenségére utal. A tranzakció sikeres ha a válaszkód elfogadva, valamint szerepel a bizonylaton az engedélyszám. A POS terminál által kinyomtatott bizonylat első illetve eredeti példánya az elfogadó kereskedőé, amelyet alá kell íratnia a kártyabirtokossal abban az esetben, ha a tranzakció nem PIN kód köteles. A kártyabirtokos a bizonylat aláírásával ismeri el a terhelés jogosságát. A kártyabirtokos aláírását minden esetben össze kell hasonlítani a bankkártya aláírás paneljén található aláírással. Amennyiben a két aláírás között eltérés mutatkozik, jogában áll a kártyabirtokost felkérni személyazonosságának igazolására. Ha a kártyabirtokos ennek a felkérésnek nem tesz eleget, illetve nem állapítható meg egyértelműen a személyazonossága, vagy az aláírások egyezősége, abban az esetben a már engedélyezett tranzakcióra reversal (storno) tranzakciót kell indítania, amellyel visszafordítja az eredeti tranzakciót. Amennyiben a tranzakció PIN kód köteles a bizonylaton nem szerepel alárósáv, az ügyfélnek nem kell aláírnia. Érintés nélküli tranzakció esetében az ügyfél kérésére bizonylat nyomtatható. Javasoljuk, hogy ha Ön tartós fogyasztási cikkek, nagy értékű műszaki cikkek, ékszerek, luxus cikkek értékesítésével, illetve nagy értékű szolgáltatások nyújtásával foglalkozik, minden esetben kérje fel a vásárlót személyazonosságának igazolására.

14 Szintén javasoljuk a vásárló személyazonosságának ellenőrzését abban az esetben, ha a vásárlás összege jelentősen meghaladja az átlagos vásárlási összeget, illetve ha a vásárló viselkedése gyanús, szokatlan, azonban az ügyfélről bármilyen személyes illetve kártyaadat tárolása tilos! A gyanús vásárlói magatartásformák leggyakrabban előforduló változatait a későbbiekben részletesen ismertetjük. Amennyiben az aláírások megegyeznek, a bankkártyát és a kártyabirtokos bizonylatát át kell adni a kártyabirtokosnak. A POS bizonylatokat az elfogadó kereskedő a Szerződésben meghatározott ideig köteles megőrizni, és szükség esetén a Hitelintézet rendelkezésére bocsátani. Elutasított tranzakció esetén köteles a terminál által kiírt utasításokat végrehajtani. A terminál által kiadott utasítás be nem tartása miatt bekövetkező károkért a kereskedő teljes anyagi felelősséggel tartozik. 5. A leggyakrabban előforduló visszautasítási kódok Kód: 051 Lejárt kártya. Amennyiben a kártya előlapján szereplő érvényességi idő valóban lejárt a kártya nem érvényes. Ebben az esetben a kereskedő nem kellő körültekintéssel végezte el a tranzakció lebonyolítása előtti kötelező ellenőrzéseket. A kártya előlapján szereplő érvényességi dátum és a POS terminál által, a mágnescsíkról leolvasott érvényességi dátum eltérést mutat. Ebben az esetben joggal lehet gyanakodni arra, hogy a kártyát manipulálták. A kártya bevonását meg kell kísérelni! Kód: 052 Napi PIN próbálkozás túllépése. A vásárló, a kibocsátó által meghatározottnál több alkalommal használt rossz PIN kódot. Ebben az esetben fel kell kérni a vásárlót személyazonosságának igazolására. Amennyiben erre nem hajlandó, meg kell kísérelni a kártya bevonását. Kód: 057 Vesztett vagy lopott kártya. A kártya lopás vagy elvesztés miatt tiltólistán van. A kártya bevonását meg kell kísérelni! Kód: 076 Nincs elegendő fedezet. A bankkártyához kapcsolódó számlán nincs a tranzakció végrehajtásához elegendő fedezet. Javasolni lehet, hogy a vásárló más módon fizesse ki a vásárlás ellenértékét. Kód: 101 Hívja a kibocsátót. Többnyire technikai hiba okozza. Ebben az esetben a bankkártya kibocsátóját, illetve a Szolgáltatót kell felhívni, és a kapott utasításnak megfelelően kell eljárni.

15 Kód: 107 Napi limit feletti tranzakció. Az adott tranzakció sikeres végrehatásával a kártyabirtokos túllépné a számára engedélyezett időszaki limitet. Javasolni lehet, hogy a vásárló más módon fizesse ki a vásárlás ellenértékét. Kód: 201 Rossz PIN kód. A vásárló rossz PIN kódot ütött be. Ebben az esetben kétszer meg lehet ismételni a tranzakciót. Amennyiben ez a tranzakció is elutasításra kerül, fel kell kérni a vásárlót személyazonossága igazolására. Amennyiben erre nem hajlandó, meg kell kísérelni a kártya bevonását. Kód: 903 Zárolt kártya. Valamilyen okból a kártya használata meg van tiltva. A kártya bevonását meg kell kísérelni! Kód: 909 Kártyabevonás Az utasításnak megfelelően a kártya bevonását meg kell kísérelni. Amennyiben kérdés merülne fel Önben a visszautasítási kódokkal kapcsolatban, kérjük hívja a Takarékbank Zrt. Bankkártya Osztályát, illetve Szolgáltatót. 6. Gyanús vásárlói magatartásformák - A vásárló ebédidő körüli időpontban, illetve zárás előtt lép az üzletbe, feltételezve, hogy ilyenkor kevés eladó tartózkodik az üzletben, és/vagy feltűnően gyorsan szeretnék lebonyolítani a tranzakciót, így feltételezhetően nem járnak el kellő körültekintéssel a kártyaelfogadás során. - Határozott a vásárló, egy bizonyos drága terméket kíván megvásárolni anélkül, hogy érdekelnék a termék paraméterei, jellemzői. - A vásárló előzetesen érdeklődik a bankkártyával történő vásárlás lehetőségéről, és nyitvatartási időn kívül szeretné a vásárlást lebonyolítani. - Több nagy értékű és nagy terjedelmű cikket vásárol, de nem kér házhozszállítást, azonnal el kívánja vinni a vásárolt árut. - Nem megfontoltan, össze-vissza vásárol. - Igyekszik elterelni az eladó figyelmét. - A fizetendő összeget több kártya felhasználásával szeretné kiegyenlíteni. - Mielőtt vásárol ki szeretné próbálni a kártyát, esetleg egy minimális összegű tranzakcióval. - Többen mennek be egyszerre az üzletbe, és megpróbálnak zavart kelteni. - A vásárló irányítani próbálja a tranzakció lebonyolítását. - A vevő feltűnően sok bankkártyával rendelkezik. - A vásárló a nap folyamán már vásárolt, és ismét vásárolni szándékozik ugyanazzal a kártyával, illetve már másik kártyával. Amennyiben Önben bármilyen gyanú merül fel, jogában áll felkérni a vásárlót személyazonosságának igazolására.

16 7. A bankkártya bevonása Azokat a bankkártyákat, amelyek a fentiekben ismertetett szempontok szerint bevonandónak minősülnek, meg kell kísérelni bevonni. Az ilyen bankkártyák visszatartását csak saját illetve munkatársai testi épségének veszélyeztetése nélkül kísérelje meg. Amennyiben a bankkártya használója agresszív fellépésű, a bankkártyát adja vissza, de az esetről haladéktalanul értesítenie kell a Takarékbank Zrt, Bankkártya Osztályát. Törekedjen arra, hogy minél alaposabban megfigyelje a vásárlót, hogy pontos személyleírást tudjon adni róla. Amennyiben a bankkártyát sikerül bevonnia, az alábbi teendői vannak: - A 1. sz. mellékletben szereplő Bankkártya bevonási jegyzőkönyv -et két példányban ki kell töltenie. - A bevont bankkártyát a mágnescsík átvágásával illetve átlyukasztásával érvénytelenítenie kell. - Az érvénytelenített bankkártyát a bevonási jegyzőkönyv eredeti példányával együtt, tértivevényes küldeményként az alábbi címre kell eljuttatnia. Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Takarékbank Zrt.) Bankkártya Osztály 1122 Budapest Pethényi köz A jegyzőkönyv másolati példányát meg kell őriznie. Amennyiben egy vásárló az üzletében felejti kártyáját, kérjük, hogy 3 munkanapig őrizze biztonságos helyen. Ha ezen időszak alatt a kártyabirtokos visszatér kártyájáért és személyazonosító okmánya segítségével minden kétséget kizáróan igazolja magát, a kártya visszaadható. A bankkártya átvételéről a kártyabirtokosnak nyilatkoznia kell, amely nyilatkozatot a kereskedőnek meg kell őriznie. Amennyiben a kártyabirtokos nem jelentkezik a bankkártyáért 3 munkanap elteltével a bevont kártyák esetén leírtak szerint el kell juttatnia a kártyát a Takarékbank Zrt.-hez. A jogosan bevont és a Takarékbank Zrt.-hez eljuttatott bankkártyáért, a Takarékbank Zrt. jutalmat fizet a bankkártyát bevonó személynek. A jutalom összege kártyánként bruttó Ft. 8. Reklamációkezelés 8.1. Kereskedői reklamációk Amennyiben a kártyaforgalom elszámolásával kapcsolatban probléma merül fel, kérjük írásban jelezze annak a Számlavezető Helynek, amellyel Kártyaelfogadói Szerződést kötött, csatolva a reklamációt alátámasztó dokumentumokat is.

KÁRTYAELFOGADÓI SZERZŐDÉS

KÁRTYAELFOGADÓI SZERZŐDÉS 40.sz. melléklet Hitelintézet tölti ki! Szerződés szám:... Elfogadóhelyi azonosító:. KÁRTYAELFOGADÓI SZERZŐDÉS mely egyrészről a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt (székhelye: 1122 Budapest, Pethényi

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Vállalkozói számlavezetéshez kapcsolódó bankkártyák kondíciói Kiadás időpontja: 2014.08.22. Hatályos: 2014.08.25-től Hpt. 210.. 13. bekezdés értelmében tájékoztatjuk

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE PAYPASS FIZETÉSI ESZKÖZÖKHÖZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE PAYPASS FIZETÉSI ESZKÖZÖKHÖZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE PAYPASS FIZETÉSI ESZKÖZÖKHÖZ Érvényes: 2011. augusztus 1-től 1. Kiegészítő fogalmi meghatározások

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK POS-TERMINÁLON KERESZTÜL TÖRTÉNŐ BANKKÁRTYA-ELFOGADÁSHOZ ÉS INTERNETES BANKKÁRTYA-ELFOGADÁSHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK POS-TERMINÁLON KERESZTÜL TÖRTÉNŐ BANKKÁRTYA-ELFOGADÁSHOZ ÉS INTERNETES BANKKÁRTYA-ELFOGADÁSHOZ 6. sz. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK POS-TERMINÁLON KERESZTÜL TÖRTÉNŐ BANKKÁRTYA-ELFOGADÁSHOZ ÉS INTERNETES BANKKÁRTYA-ELFOGADÁSHOZ Érvényes: 2016. július 1-től Tartalomjegyzék 1. Fogalmi meghatározások...

Részletesebben

1. Kiegészítő fogalmi meghatározások (kizárólag a MasterCard PayPass fizetési eszközök vonatkozásában értendők)

1. Kiegészítő fogalmi meghatározások (kizárólag a MasterCard PayPass fizetési eszközök vonatkozásában értendők) BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE MASTERCARD PAYPASS FIZETÉSI ESZKÖZÖKHÖZ Érvényes: 2014. március 15-től 1. Kiegészítő fogalmi

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE MASTERCARD PAYPASS FIZETÉSI ESZKÖZÖKHÖZ Közzététel napja: 2015. május 25. Hatályos: 2015.

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2010. szeptember 1-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Takarékpont Lakossági számlacsomagokhoz kapcsolódó bankkártyák kondíciói Kiadás időpontja: 2015.02.02. Hatályos: 2015.02.02-től Hpt. 279.. 15. bekezdés értelmében

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Élő, de már nem nyitható Lakossági bankszámlákhoz kapcsolódó bankkártyák kondíciói Kiadás időpontja: 2015.02.05. Hatályos: 2015.04.15.-től Hpt. 279.. 15. bekezdés

Részletesebben

Bankkártya Szolgáltatás: MasterCard PayPass fizetési eszközhöz kapcsolódó szolgáltatás.

Bankkártya Szolgáltatás: MasterCard PayPass fizetési eszközhöz kapcsolódó szolgáltatás. BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE MASTERCARD PAYPASS FIZETÉSI ESZKÖZÖKHÖZ Érvényes: 2012. január 1-tıl 1. Kiegészítı fogalmi

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági és vállalkozói bankkártyák kondíciói. A hirdetmény módosításának oka: bankkártyával történő vásárlás kondícióinak módosítása.

Hirdetmény. Lakossági és vállalkozói bankkártyák kondíciói. A hirdetmény módosításának oka: bankkártyával történő vásárlás kondícióinak módosítása. Hirdetmény Lakossági és vállalkozói bankkártyák kondíciói A hirdetmény módosításának oka: bankkártyával történő vásárlás kondícióinak módosítása. 7/2015. számú Ügyvezetői Testületi határozattal elfogadva

Részletesebben

1/13 Hirdetmény Lakossági és vállalkozói bankkártyák kondíciói A hirdetmény módosításának oka: PayPass TaPassz termék értékesítésének megszüntetése. Hatályos 2015. február 02-től. Tájékoztatjuk Ügyfeleinket,

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes: 2012.január 1-től ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK, DEFINÍCIÓK Authorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében eljáró

Részletesebben

1/23. 42/2016. számú ülés nélküli Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes től.

1/23. 42/2016. számú ülés nélküli Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes től. 1/23 Hirdetmény Lakossági és vállalkozói bankkártyák kondíciói A hirdetmény módosításának oka: a Lakiteleki, a Nemesnádudvar és Vidéke, valamint a Tompa és Vidéke Takarékszövetkezettel történt egyesülés

Részletesebben

Kérdések és válaszok internetes kártyás fizetésről KÁRTYAELFOGADÁS

Kérdések és válaszok internetes kártyás fizetésről KÁRTYAELFOGADÁS Kérdések és válaszok internetes kártyás fizetésről KÁRTYAELFOGADÁS Milyen típusú kártyákkal lehet fizetni? A VISA és az Mastercard dombornyomott kártyáival, ill. egyes VISA Electron kártyákkal. A VISA

Részletesebben

Bankkártya hirdetmény

Bankkártya hirdetmény Bankkártya hirdetmény 4.sz. melléklet Érvényes: 2014. augusztus 25-től Kártyatermékek: Kölyökkártya Maestro Ifjúsági Maestro MC Standard MC Business MC Electronic Business VISA Online Kártyadíjak Éves

Részletesebben

Hirdetmény. a Bak és Vidéke Takarékszövetkezet. Kártyaelfogadásra vonatkozó díjai és költségei. Érvényes: 2013. április 01-től

Hirdetmény. a Bak és Vidéke Takarékszövetkezet. Kártyaelfogadásra vonatkozó díjai és költségei. Érvényes: 2013. április 01-től Hirdetmény a Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Kártyaelfogadásra vonatkozó díjai és költségei Közzététel: 2013.03.14 Takarékszövetkezetünk vállalati ügyfelei részére Kártyaelfogadói Szerződés alapján bankkártya

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.10.01-től érvényes kondícióiról

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.10.01-től érvényes kondícióiról III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak vállalkozások részére Mastercard Business 5 000,00 Ft 5 000,00 Ft Pótkártya díja (kártyaletiltást követően) 5 000,00 Ft Pótkártya díja (újragyártási díj sérülés

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2014. augusztus 25-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

Fizetési Kártya Elfogadói Kézikönyv

Fizetési Kártya Elfogadói Kézikönyv Fizetési Kártya Elfogadói Kézikönyv Elfogadás napja: 2015. január 05. Hatályos Új Elfogadók részére: 2015. január 06. Hatályos Meglévő Elfogadók részére: 2015. március 07. Tartalom: 1. Bevezető 2. Definíciók

Részletesebben

Kérdések és válaszok internetes kártyás fizetésről

Kérdések és válaszok internetes kártyás fizetésről Kérdések és válaszok internetes kártyás fizetésről KÁRTYAELFOGADÁS Milyen típusú kártyákkal lehet fizetni? A VISA és az Mastercard dombornyomott kártyáival, ill. egyes VISA Electron kártyákkal. A VISA

Részletesebben

III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére

III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére VISA Electron² Cirrus/Maestro Kártya kibocsátáshoz kapcsolódó díjak¹ Főkártya éves díja * 1 500,00 Ft 1 500,00 Ft Társkártya éves díja 1 500,00

Részletesebben

Eurocard/MasterCard Business konvertibilis forintkártya

Eurocard/MasterCard Business konvertibilis forintkártya Eurocard/MasterCard Business konvertibilis forintkártya Célcsoport Definíció Előnye az ügyfél számára A 18. életévüket betöltött, a Takarékbanknál illetve a Takarékszövetkezeteknél pénzforgalmi bankszámlával

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2012. január 1. 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

Bankkártya hirdetmény

Bankkártya hirdetmény Bankkártya hirdetmény Kártyatermékek: Kölyökkártya Maestro Ifjúsági Maestro MC Standard MC Electronic Hitelkártya MC Business MC Electronic Business VISA Online 4.sz. melléklet Érvényes: 2013. szeptember

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE PAYPASS FIZETÉSI ESZKÖZÖKHÖZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE PAYPASS FIZETÉSI ESZKÖZÖKHÖZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE PAYPASS FIZETÉSI ESZKÖZÖKHÖZ 1. Kiegészítı fogalmi meghatározások (kizárólag a PayPass

Részletesebben

1. A bankkártya-elfogadás elônyei

1. A bankkártya-elfogadás elônyei Tartalomjegyzék 1. A bankkártya-elfogadás elônyei 2. A kártyaelfogadás szabályai 3. Tranzakciót megelôzô segítség a Bank részérôl 3.1 Mikor kérjünk tízes kódú engedélyt? 3.2 Tízes kódú engedélyezés folyamata

Részletesebben

használata és kockázatai A bankkártya A bankkártyahasználat a kényelmen túl számos kockázatot is rejthet.

használata és kockázatai A bankkártya A bankkártyahasználat a kényelmen túl számos kockázatot is rejthet. A bankkártya használata és kockázatai A bankkártyahasználat a kényelmen túl számos kockázatot is rejthet. Olvassa el tájékoztatónkat, és kezelje körültekintően bankkártyáját! MINDENNAPI PÉNZÜGYEIM 12 Milyen

Részletesebben

Fizetőkártya-elfogadói szerződés kiegészítése autókölcsönző partnereink részére

Fizetőkártya-elfogadói szerződés kiegészítése autókölcsönző partnereink részére K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Fizetőkártya-elfogadói szerződés kiegészítése autókölcsönző partnereink

Részletesebben

Fontos tudnivaló Fizetés emelt díjas SMS-sel Bankkártyás fizetés

Fontos tudnivaló Fizetés emelt díjas SMS-sel Bankkártyás fizetés Fontos tudnivaló Ha a fizetés nem teljesül, következménye sincs. Ha például az ügyfél elindítja bankkártyás fizetést, de nem adja meg a kártyaadatait, visszalép, nem utal vagy bármi egyéb módon megszakítja

Részletesebben

1/13. A hirdetmény módosításának oka: MasterCard PayPass TaPassz éves díjának változása.

1/13. A hirdetmény módosításának oka: MasterCard PayPass TaPassz éves díjának változása. 1/13 Hirdetmény Lakossági és vállalkozói bankkártyák kondíciói A hirdetmény módosításának oka: PayPass TaPassz éves díjának változása. 45/2013.10.15. számú ülés nélküli Eszköz Forrás Bizottsági határozattal

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.07.01-től érvényes kondícióiról

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.07.01-től érvényes kondícióiról III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak vállalkozások részére Mastercard Business 5 000,00 Ft 5 000,00 Ft Pótkártya díja (kártyaletiltást követően) 5 000,00 Ft Pótkártya díja (újragyártási díj sérülés

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.06.01-től érvényes kondícióiról III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.06.01-től érvényes kondícióiról III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére Cirrus/Maestro Főkártya éves díja * 1 500,0 Társkártya éves díja 1 500,0 Pótkártya díja (kártyaletiltást követően) 1 500,0 Pótkártya díja (újragyártási

Részletesebben

HIRDETMÉNY 1 A KÁRTYAALAPÚ FIZETÉSI MŰVELETEKKEL KAPCSOLATOS DÍJAZÁST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOKRÓL 2

HIRDETMÉNY 1 A KÁRTYAALAPÚ FIZETÉSI MŰVELETEKKEL KAPCSOLATOS DÍJAZÁST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOKRÓL 2 HIRDETMÉNY 1 A KÁRTYAALAPÚ FIZETÉSI MŰVELETEKKEL KAPCSOLATOS DÍJAZÁST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOKRÓL 2 Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kártyaalapú fizetési műveletek bankközi jutalékairól szóló, kötelezően

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2011. augusztus 1-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A kártyakibocsátó vagy

Részletesebben

MasterCard Unembossed PayPass bankkártya 4. VISA Online bankkártya

MasterCard Unembossed PayPass bankkártya 4. VISA Online bankkártya TAKARÉKPONT BANKKÁRTYA II. HIRDETMÉNY Hatályos: 2014. szeptember 22-től HUNGÁRIA TAKARÉK Kártyatermékek: TakarékPont Ugródeszka, Hagyományos, Újító, Pezsdítő és Komplex számlacsomagokhoz és a CSAK számlához

Részletesebben

OPTISOFT NYRT. UTALVÁNYHASZNÁLATI ÉS ELFOGADÁSI SZABÁLYZAT

OPTISOFT NYRT. UTALVÁNYHASZNÁLATI ÉS ELFOGADÁSI SZABÁLYZAT OPTISOFT NYRT. UTALVÁNYHASZNÁLATI ÉS ELFOGADÁSI SZABÁLYZAT 2010. június 1. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 2. Az elfogadás szabályai... 3 3. Az utalványok átvétele, érvényessége... 4 4. Az utalvány igénybevételének

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁK

VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁK Eurocard/Mastercard Business Bankkártya pénzforgalmi számlához kapcsolódik társkártya nem lehetséges, de kettő vagy több főkártya igen engedélyezett limit: max.: 1.000.00 Jogi személyiséggel

Részletesebben

www.szigetvaritakarek.hu

www.szigetvaritakarek.hu BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2012. január 1. 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

POS terminál és PayPass adapter igénylése esetén

POS terminál és PayPass adapter igénylése esetén AJÁNLAT BANKKÁRTYA-ELFOGADÓI SZOLGÁLTATÁSOKRA POS terminál és PayPass adapter igénylése esetén TARTALOMJEGYZÉK Bankkártya-elfogadásról általában...3 Kereskedői előnyök...3 Terminál típusok...3 Telepítés...4

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2012. január 1-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2012. január 1. 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁK

VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁK dombornyomott kártya pénzforgalmi számlához kapcsolódik társkártya nem lehetséges, de kettő vagy több főkártya igen engedélyezett limit: max.: 1.000.00 VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁK Eurocard/Mastercard Business

Részletesebben

Hirdetmény. Már nem forgalmazott Takarékpont számlacsomagokhoz kapcsolódó bankkártyák kondíciói

Hirdetmény. Már nem forgalmazott Takarékpont számlacsomagokhoz kapcsolódó bankkártyák kondíciói Hirdetmény Már nem forgalmazott Takarékpont számlacsomagokhoz kapcsolódó bankkártyák kondíciói A hirdetmény módosításának oka: bankkártyával történő vásárlás kondícióinak módosítása. 7/2015 számú Ügyvezetői

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes: 2014. július 15-től 1. A Szerződő felek kötelezettségei ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Kártyaelfogadó a Szerződés alapján az alábbiakat vállalja: 1.1. A Hitelintézet által a Kereskedői Adatlapon

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.03.01-től érvényes kondícióiról III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak vállalkozások részére

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.03.01-től érvényes kondícióiról III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak vállalkozások részére III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak vállalkozások részére Mastercard Business 5 000,00 Ft 5 000,00 Ft Pótkártya díja (kártyaletiltást követően) 5 000,00 Ft Pótkártya díja (újragyártási díj sérülés

Részletesebben

KÁRTYAELFOGADÓI SZERZDÉS

KÁRTYAELFOGADÓI SZERZDÉS KÁRTYAELFOGADÓI SZERZDÉS Érvényes: 2013. március 15-tl 1. A Szerzd felek kötelezettségei ÁLTALÁNOS SZERZDÉSI FELTÉTELEK A Kártyaelfogadó a Szerzdés alapján az alábbiakat vállalja: 1.1. A Hitelintézet által

Részletesebben

TakarékPont Számlacsomagokhoz kapcsolódó bankkártyák. TakarékPont Haladás Maestro. TakarékPont Lazítás Maestro

TakarékPont Számlacsomagokhoz kapcsolódó bankkártyák. TakarékPont Haladás Maestro. TakarékPont Lazítás Maestro NEM FORGALMAZOTT TAKARÉKPONT BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY 2014. szeptember 22-től 1. oldal A Hirdetményben szereplő termékek értékesítése 2014.09.22-től megszűnt. Kártyatermékek: TakarékPont Számlacsomagokhoz

Részletesebben

BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY

BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY Természetes és nem természetes személyek részére TARTALOMJEGYZÉK Tartalom 1. BANKKÁRTYA LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAGHOZ...3 2. BANKKÁRTYA VÁLLALKOZÓI SZÁMLACSOMAGOKHOZ, pénzforgalmi számlákhoz...4

Részletesebben

A LAKOSSÁGI ÉS VÁLLALATI BANKKÁRTYÁK ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2016. július 1-től TARTALOMJEGYZÉK

A LAKOSSÁGI ÉS VÁLLALATI BANKKÁRTYÁK ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2016. július 1-től TARTALOMJEGYZÉK A LAKOSSÁGI ÉS VÁLLALATI BANKKÁRTYÁK ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2016. július 1-től TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 2 1.1. A Bankkártya ÁSZF hatálya... 2

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2010. szeptember 1-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

Fizetőkártya-elfogadói szerződés kiegészítése szállodai elfogadás esetén

Fizetőkártya-elfogadói szerződés kiegészítése szállodai elfogadás esetén K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Fizetőkártya-elfogadói szerződés kiegészítése szállodai elfogadás esetén

Részletesebben

Mi a PayPass? Hogyan működik a PayPass?

Mi a PayPass? Hogyan működik a PayPass? A PayPass kártya jellemzői: Lakossági, betéti bankkártya Nem dombornyomott Internetes fizetésre alkalmas A beépített antenna segítségével PayPass fizetési eszközként funkcionál A PayPass kártya chipet

Részletesebben

TAKARÉKPONT BANKKÁRTYÁK F BB KONDÍCIÓI. Hatályos: 2013. szeptember 1-jét l. Éves díj 330 Ft 330 Ft. Társkártya éves díja nem lehetséges nem lehetséges

TAKARÉKPONT BANKKÁRTYÁK F BB KONDÍCIÓI. Hatályos: 2013. szeptember 1-jét l. Éves díj 330 Ft 330 Ft. Társkártya éves díja nem lehetséges nem lehetséges TAKARÉKPONT BANKKÁRTYÁK F BB KONDÍCIÓI Kártyatermékek: Csemete számlacsomaghoz kapcsolódó bankkártya Kölyökkártya Nebuló számlacsomaghoz kapcsolódó bankkártya Maestro bankkártya Éves díj 330 Ft 330 Ft

Részletesebben

FONTANA Credit Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA KONDÍCIÓI. Érvényes: október 31-ig.

FONTANA Credit Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA KONDÍCIÓI. Érvényes: október 31-ig. HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA KONDÍCIÓI Érvényes: 2015. október 31-ig. Kártyatermékek: Kölyökkártya Maestro Ifjúsági kártya Maestro MC Standard Kártyadíjak Éves díj 0 500 1 000 2 500 Társkártya éves

Részletesebben

Bankkártya Plasztik lap, bank által kibocsátott készpénz-helyettesítő fizetési eszköz, amely készpénzfelvételre, vásárlás, illetve szolgáltatás

Bankkártya Plasztik lap, bank által kibocsátott készpénz-helyettesítő fizetési eszköz, amely készpénzfelvételre, vásárlás, illetve szolgáltatás MAGYAR BANKSZÖVETSÉG Bankkártya Bankkártya-típusok Bankkártya Plasztik lap, bank által kibocsátott készpénz-helyettesítő fizetési eszköz, amely készpénzfelvételre, vásárlás, illetve szolgáltatás ellenértékének

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2011. augusztus 1-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2012. január 1-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

www.szigetvaritakarek.hu

www.szigetvaritakarek.hu BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKVÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2012. január 1-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

SODEXO MINDENNAPOK KÁRTYA ELFOGADÁSI TÁJÉKOZTATÓ

SODEXO MINDENNAPOK KÁRTYA ELFOGADÁSI TÁJÉKOZTATÓ SODEXO MINDENNAPOK KÁRTYA ELFOGADÁSI TÁJÉKOZTATÓ Sodexo MINDENNAPOK kártya A Sodexo kártya a céges juttatások egy új, modern formája, melynek segítségével a munkáltatók vagy üzleti partnerek által biztosított

Részletesebben

Tisztelt Felhasználó!

Tisztelt Felhasználó! Tisztelt Felhasználó! A csoportos beszedési megbízáson, a Szerződő fél azonosítója a kedvezményezetnél rovatban a számlán szereplő, szerződéses folyószámla számot kell megadnia. Az azonosító 12 számjegyből

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2010. szeptember 1-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A kártyakibocsátó vagy

Részletesebben

Tájékoztató a CIB Bank által biztosított biztonságos bankkártyás fizetésről.

Tájékoztató a CIB Bank által biztosított biztonságos bankkártyás fizetésről. Tájékoztató a CIB Bank által biztosított biztonságos bankkártyás fizetésről. A VisData Ltd. foglalási weboldalunkon a CIB Bank által biztosított biztonságos bankkártyás fizetési megoldást nyújtjuk vásárlóinknak.

Részletesebben

PAYU Hungary Kft. PayU Mobil fizetés

PAYU Hungary Kft. PayU Mobil fizetés PAYU Hungary Kft. PayU Mobil fizetés Felhasználói Dokumentáció 2014.01.08. Tartalomjegyzék Tájékoztató a PayU Mobil fizetési módról... 3 Az alkalmazás aktiválása... 3 Bankkártya regisztráció folyamata...

Részletesebben

TakarékPont Ugródeszka, Hagyományos, Újító, Pezsdítő és Komplex számlacsomagokhoz kapcsolódó bankkártyák

TakarékPont Ugródeszka, Hagyományos, Újító, Pezsdítő és Komplex számlacsomagokhoz kapcsolódó bankkártyák TAKARÉKPONT LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA II. HIRDETMÉNY Hatályos: 2016. január 1-től HUNGÁRIA TAKARÉK TakarékPont Ugródeszka, Hagyományos, Újító, Pezsdítő és Komplex számlacsomagokhoz kapcsolódó bankkártyák Kártyatermékek:

Részletesebben

NHB Növekedési Hitel Bank. Bankkártya Hirdetmény

NHB Növekedési Hitel Bank. Bankkártya Hirdetmény NHB Növekedési Hitel Bank Bankkártya Hirdetmény Hatályos: 2016. október 17. 1 Tartalom 1. MASTERCARD LAKOSSÁGI ELEKTRONIKUS BETÉTI BANKKÁRTYA KONDÍCIÓK... 3 1.1. BANKKÁRTYA IGÉNYLÉS FELTÉTELEI... 3 1.2.

Részletesebben

TAKARÉKPONT LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA II.

TAKARÉKPONT LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA II. TAKARÉKPONT LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA II. és Üdvözlő számlacsomag HIRDETMÉNY Hatályos: 2016. novemver 09-től HUNGÁRIA TAKARÉK TakarékPont Ugródeszka, Hagyományos, Újító, Pezsdítő és Komplex, valamint Üdvözlő

Részletesebben

Banki Fizetési Tájékoztató

Banki Fizetési Tájékoztató Banki Fizetési Tájékoztató Tudnivalók internetes kártyás fizetésről A BIZTONSÁGOS KÁRTYÁS FIZETÉSRŐL Az alábbiakban röviden ismertetjük, hogy miképp intézheti biztonságos módon internetes kártyás fizetését:

Részletesebben

TakarékPont Ugródeszka, Hagyományos, Újító, Pezsdítő és Komplex számlacsomagokhoz és a CSAK számlához kapcsolódó bankkártyák

TakarékPont Ugródeszka, Hagyományos, Újító, Pezsdítő és Komplex számlacsomagokhoz és a CSAK számlához kapcsolódó bankkártyák TAKARÉKPONT LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA II. HIRDETMÉNY Hatályos: 2014. szeptember 22-től HUNGÁRIA TAKARÉK TakarékPont Ugródeszka, Hagyományos, Újító, Pezsdítő és Komplex számlacsomagokhoz és a CSAK számlához

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2013.09.01-től érvényes kondícióiról

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2013.09.01-től érvényes kondícióiról III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére Főkártya éves díja * Társkártya éves díja Cirrus/Maestro 1,500.00 Ft 1,500.00 Ft Pótkártya díja (kártyaletiltást követően) 1,500.00 Ft Pótkártya

Részletesebben

TAKARÉKPONT LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA II. és Üdvözlő számlacsomag HIRDETMÉNY Hatályos: novemver 09-től HUNGÁRIA TAKARÉK

TAKARÉKPONT LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA II. és Üdvözlő számlacsomag HIRDETMÉNY Hatályos: novemver 09-től HUNGÁRIA TAKARÉK Kártyatermékek: TAKARÉKPONT LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA II. és Üdvözlő számlacsomag HIRDETMÉNY Hatályos: 2016. novemver 09-től HUNGÁRIA TAKARÉK TakarékPont Ugródeszka, Hagyományos, Újító, Pezsdítő és Komplex,

Részletesebben

NHB Növekedési Hitel Bank. Bankkártya Hirdetmény

NHB Növekedési Hitel Bank. Bankkártya Hirdetmény NHB Növekedési Hitel Bank Bankkártya Hirdetmény Hatályos: 2016. december 13. 1 Tartalom 1. MASTERCARD LAKOSSÁGI ELEKTRONIKUS BETÉTI BANKKÁRTYA KONDÍCIÓK... 3 1.1. BANKKÁRTYA IGÉNYLÉS FELTÉTELEI... 3 1.2.

Részletesebben

PAYU HUNGARY KFT. FIZETÉSI TÁJÉKOZTATÓ. PayU Hungary Kft. T: +36 1 510 0707 1074 Budapest, F: +36 1 336 0345

PAYU HUNGARY KFT. FIZETÉSI TÁJÉKOZTATÓ. PayU Hungary Kft. T: +36 1 510 0707 1074 Budapest, F: +36 1 336 0345 PAYU HUNGARY KFT. FIZETÉSI TÁJÉKOZTATÓ MIT ÉRDEMES TUDNI A PAYU-RÓL? A PayU Magyarországon az internetes kártyás fizetési lehetőséget biztosító stabil banki háttérrel, kártyatársasági biztonsági szabványokat

Részletesebben

Bankkártya hirdetmény Érvényes 2014. augusztus 25-től

Bankkártya hirdetmény Érvényes 2014. augusztus 25-től Bankkártya hirdetmény Érvényes 2014. augusztus 25-től 2015.11.02-TŐL NEM FORGALMAZOTT BANKKÁRTYÁK 2014.08.25-től az MTB 302/2014 sz. hitelintézeti körlevele alapján a bankpénztári POS felvétek díjainál

Részletesebben

HIRDETMÉNY A BANKKÁRTYÁS TRANZAKCIÓK DÍJAIRÓL

HIRDETMÉNY A BANKKÁRTYÁS TRANZAKCIÓK DÍJAIRÓL HIRDETMÉNY A BANKKÁRTYÁS TRANZAKCIÓK DÍJAIRÓL Kihirdetve: 2015.07.16. Hatályos: 2015.07.16. Bizonyos termékek érvényességének kezdete a fenti érvényességi időponttól eltérő lehet. Ez esetben mindig az

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

Tudnivalók a bankkártyás fizetésről

Tudnivalók a bankkártyás fizetésről Tudnivalók a bankkártyás fizetésről A Sportgroup Kft és az OTP Bank által biztosított biztonságos bankkártyás fizetési megoldást nyújtja a streetball nevezési díj kiegyenlítéséhez. A biztonságot az adatok

Részletesebben

III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak vállalkozások részére VISA Business Főkártya díja (éves részlete: 8,000.00 Ft) 16 000,00 Ft Társkártya díja (éves részlete: 8,000.00 Ft) 16 000,00 Ft Pótkártya

Részletesebben

É r v é n y e s : 2 0 1 3. s z e p t e m b e r 1 6 - t ó l. Badacsonytomaj, 2013. július 15.

É r v é n y e s : 2 0 1 3. s z e p t e m b e r 1 6 - t ó l. Badacsonytomaj, 2013. július 15. Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet 8 2 5 8 B a d a c s o n y t o m a j K e r t u. 1 2. T e l. / F a x. : 8 7 / 4 7 1-6 1 1 E m a i l : k o z p o n t @ b f e l v i d e k. t k s z. h u HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2013.01.05-től érvényes kondícióiról

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2013.01.05-től érvényes kondícióiról III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére Főkártya éves díja * Cirrus/Maestro 1,500.00 Ft 1,500.00 Ft Pótkártya díja (kártyaletiltást követően) 1,500.00 Ft Pótkártya díja (újragyártási

Részletesebben

Fizetési Kártya Elfogadói Kézikönyv

Fizetési Kártya Elfogadói Kézikönyv Fizetési Kártya Elfogadói Kézikönyv Elfogadás napja: 2015. február 11. Hatályos Új Elfogadók részére: 2015. február 12. Hatályos Meglévő Elfogadók részére: 2015. április 13. Tartalom: 1. Bevezető 2. Definíciók

Részletesebben

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT B3 TAKARÉK SZÖVETKEZETI JOGELŐD ÁLTAL 2015. AUGUSZTUS 31-IG FORGALMAZOTT TERMÉKEK HIRDETMÉNYEI

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT B3 TAKARÉK SZÖVETKEZETI JOGELŐD ÁLTAL 2015. AUGUSZTUS 31-IG FORGALMAZOTT TERMÉKEK HIRDETMÉNYEI A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT B3 TAKARÉK SZÖVETKEZETI JOGELŐD ÁLTAL 2015. AUGUSZTUS 31-IG FORGALMAZOTT TERMÉKEK HIRDETMÉNYEI Kártyagyártás + PIN pótlás Kártyagyártás pótlólag PIN pótlás

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2013.06.01-től érvényes kondícióiról III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2013.06.01-től érvényes kondícióiról III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére Cirrus/Maestro Főkártya éves díja * 1 500,00 Ft Társkártya éves díja 1 500,00 Ft Pótkártya díja (kártyaletiltást követően) 1 500,00 Ft Pótkártya

Részletesebben

A BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT KIEGÉSZÍTÉSE LAKOSSÁGI MASTERCARD DEVIZAKÁRTYÁHOZ

A BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT KIEGÉSZÍTÉSE LAKOSSÁGI MASTERCARD DEVIZAKÁRTYÁHOZ A BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT KIEGÉSZÍTÉSE LAKOSSÁGI MASTERCARD DEVIZAKÁRTYÁHOZ Hatályos: 2009. augusztus 1. OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat (1997. november

Részletesebben

KÁRTYAELFOGADÓI SZERZŐDÉS

KÁRTYAELFOGADÓI SZERZŐDÉS KÁRTYAELFOGADÓI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. A Szerződő felek kötelezettségei A Kártyaelfogadó a Szerződés alapján az alábbiakat vállalja: 1.1. A Hitelintézet által a Kereskedői Adatlapon

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/4. Bankkártya szolgáltatás üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/4. Bankkártya szolgáltatás üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/4. Bankkártya szolgáltatás üzletszabályzata 1 Bankkártya szolgáltatás A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. számára a Pénzügyi

Részletesebben

Mielőtt a weben keresztüli elfogadást alkalmazza, kérjük, hogy győződjön meg az alábbiakról:

Mielőtt a weben keresztüli elfogadást alkalmazza, kérjük, hogy győződjön meg az alábbiakról: K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: 06 1 / 20 / 30 / 70 / 335 3355 www.szepkartya.hu K&H SZÉP KÁRTYA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ELFOGADÓHELYEK RÉSZÉRE Kedves Ügyfelünk! Nagy örömünkre

Részletesebben

SIMPLEPAY ONLINE FIZETÉSI RENDSZER Fizetési tájékoztató

SIMPLEPAY ONLINE FIZETÉSI RENDSZER Fizetési tájékoztató SIMPLEPAY ONLINE FIZETÉSI RENDSZER Fizetési tájékoztató MIT ÉRDEMES TUDNI A SIMPLEPAY FIZETÉSI RENDSZERRŐL? A SimplePay Online Fizetési Rendszert az OTP Mobil Kft. fejleszti és üzemelteti. Az OTP Mobil

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. A Kártyaelfogadó a Szerződés alapján az alábbiakat vállalja:

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. A Kártyaelfogadó a Szerződés alapján az alábbiakat vállalja: 34/5. sz. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. A Szerződő felek kötelezettségei A Kártyaelfogadó a Szerződés alapján az alábbiakat vállalja: 1.1. A Hitelintézet által a Kereskedői Adatlapon (továbbiakban:

Részletesebben

A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL

A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL C) A bankkártyákra vonatkozóan Magánszemély számlatulajdonos esetén igényelhető chip kártyákra vonatkozóan

Részletesebben

Fizetőkártya-elfogadói kézikönyv

Fizetőkártya-elfogadói kézikönyv K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Fizetőkártya-elfogadói kézikönyv hatályos 2015. március 1-től tartalom

Részletesebben

Virtuális POS szolgáltatás Tájékoztató

Virtuális POS szolgáltatás Tájékoztató Virtuális POS szolgáltatás Tájékoztató Tisztelt Érdeklődő! Az UniCredit Bank kiemelt szerepet tulajdonít a bankkártyás szolgáltatások folyamatos fejlesztésének. Ennek köszönhetően a különböző típusú bankkártyák

Részletesebben

I. A bankkártyák használatáról. Szépkorúak Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Oktatása MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával

I. A bankkártyák használatáról. Szépkorúak Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Oktatása MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával I. A bankkártyák használatáról A pénzügyi ügyintézéshez kapcsolódó jogszabályok 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység feltételeiről és korlátairól 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Üzleti hitelkártya. Hatályos: 2009. november 1.

ÜZLETSZABÁLYZAT. Üzleti hitelkártya. Hatályos: 2009. november 1. ÜZLETSZABÁLYZAT Üzleti hitelkártya Hatályos: 2009. november 1. OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat (1997. november 27.) Nyilvántartásba vette a Fővárosi Bíróság mint

Részletesebben

A BANKKÁRTYA SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A BANKKÁRTYA SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A BANKKÁRTYA SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-008/2010 Jóváhagyó határozat száma: 1/2015 (2015.09.21.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos: 2015. szeptember 22.. I.

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

Hibridlevél Bankkártyás fizetés tájékoztató

Hibridlevél Bankkártyás fizetés tájékoztató Hibridlevél Bankkártyás fizetés tájékoztató 1 / 5 Tartalomjegyzék 1. A szolgáltatás általános ismertetése... 3 2. Fizetés menete... 3 3. Elfogadott kártyatípusok... 3 4. Megrendelés lemondása, reklamáció...

Részletesebben

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY Lakossági fizetési számla, bankkártya és elektronikus banki szolgáltatások jutalék és költség kondícióiról valamint a os fizetési számlák jutalék és költség

Részletesebben

TEMPO ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KÁRTYAHASZNÁLATI SZABÁLYZAT. 2015. július 01.

TEMPO ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KÁRTYAHASZNÁLATI SZABÁLYZAT. 2015. július 01. TEMPO ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KÁRTYAHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 2015. július 01. 1 1. Bevezető... 4 1.1 Jogszabályi hivatkozások:... 4 1.2 Általános összefoglaló... 4 2. Egészségpénztári

Részletesebben