KÁRTYAELFOGADÓI SZERZŐDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÁRTYAELFOGADÓI SZERZŐDÉS"

Átírás

1 40.sz. melléklet Hitelintézet tölti ki! Szerződés szám:... Elfogadóhelyi azonosító:. KÁRTYAELFOGADÓI SZERZŐDÉS mely egyrészről a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt (székhelye: 1122 Budapest, Pethényi köz 10. cégjegyzékszáma: , bejegyezve a Fővárosi Törvényszéken, mint Cégbíróságon), mint Kártyakibocsátó, a továbbiakban: Takarékbank Zrt.: jelen szerződés aláírása során, valamint a Takarékbank Zrt. szerződésben említett jognyilatkozatainak megtétele során a Takarékbank Zrt. nevében és képviseletében eljár (név, székhely, cégjegyzékszám): ; felügyeleti hatósága: Magyar Nemzeti Bank; mint a Takarékbank Zrt. kártyaforgalmazási tevékenységet végző függő kiemelt közvetítője, a továbbiakban: Hitelintézet, másrészről a Hitelintézet és a bankkártya (ide értve a MasterCard PayPass, és Visa paywave fizetési eszközöket is) elfogadó szervezet, illetve egyéni vállalkozó (továbbiakban: Kártyaelfogadó) között jött létre, az alábbi feltételek mellett: I. Szerződő felek adatai: Hitelintézet tölti ki! I/1. Szerződő Hitelintézet adatai: Szerződő Hitelintézet neve:.... Székhelye: Megye:.. Helység:.. Utca, házszám:.. Irányítószám:.. Telefonszám:. Fax szám: Hitelintézeti kapcsolattartó: Név:... Beosztás:... Munkahelyi levelezési cím:.. Munkahelyi telefonszám:. szám: Fax

2 I/2. Szerződő Kártyaelfogadó adatai: Szerződő Kártyaelfogadó neve:.. Székhelye: Megye:.. Helység:.. Utca, házszám:.. Irányítószám:.. Telefonszám:. Fax szám: Levelezési címe: Megye:.. Helység:.. Utca, házszám:.. Irányítószám:.. Telefonszám:. Fax szám: II. A Kártyaelfogadó tevékenységével kapcsolatos adatok: Tevékenységi kör:. Cégbírósági bejegyzés száma, kelte:. Vállalkozói igazolvány száma, kelte: Adószám:.. III. A cég képviseletére jogosult adatai: Név:... Születési név:.. Születési hely, idő: Anyja neve:... Személyazonosító okmány típusa, száma: Okmányt kiállító hatóság megnevezése:... Állandó lakcím:. Levelezési cím:. Telefonszám:.

3 IV. Az elszámolással kapcsolatos adatok: A Kártyaelfogadó pénzforgalmi számláját vezető Hitelintézet neve:. Pénzforgalmi számla száma: - - A Hitelintézet és a Kártyaelfogadó között létrejövő jelen Szerződés aláírása a bankkártyák Kártyaelfogadónál történő elfogadásának alapfeltétele. A Kártyaelfogadó jelen Szerződés aláírásával csatlakozik a Hitelintézet bankkártya elfogadói hálózatához. A Kártyaelfogadó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletekben kért minden információt írásban megad, valamint a meghatározott dokumentumokat a Hitelintézet rendelkezésére bocsátja. Tudomásul veszi továbbá, hogy ezen dokumentumok is a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, és benyújtásuk a Szerződés hatályba lépésének feltétele. A Kártyaelfogadó jelen Szerződés aláírásával elismeri, hogy az általa közölt adatok a valóságnak megfelelnek, valamint tudomásul veszi, hogy a közölt adatokban bekövetkező változásról a Hitelintézetet haladéktalanul értesíteni köteles. A Kártyaelfogadó elismeri, hogy a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képező Általános Szerződési Feltételeket, Nyilatkozatot a Kártyaelfogadó Szerződés megkötését megelőzően, a Központi Hitelinformációs Rendszerről szóló évi CXXII. törvény szerinti tájékoztatás tudomásulvételéről, valamint a Kereskedői Kézikönyvet átvette, tartalmát megismerte és magára nézve kötelezőnek fogadja el. A bankkártya elfogadói tevékenység során a bennük foglaltak szerint jár el, a szabályokat betartja és betartatja. A Felek megállapodnak, hogy jelen megállapodás hatályba lépésével a köztük ugyanezen tárgyban hatályban volt megállapodás megszűnik, és helyébe a már kihelyezett terminálokra vonatkozóan is jelen megállapodás lép. Jelen Szerződés a Hitelintézet és a Kártyaelfogadó között, a Szerződés aláírását, illetve a dokumentumok benyújtását követően lép hatályba. Kelt:..... a Kártyaelfogadó cégszerű aláírása... a Hitelintézet cégszerű aláírása

4 Mellékletek: 1. sz. melléklet: Kereskedői adatlap 2. sz. melléklet: A Hitelintézethez benyújtandó dokumentumok listája 3. sz. melléklet: Terminál kezelői nyilatkozat 4. sz. melléklet: Nyilatkozat termináltelepítéshez szükséges adatokról 5. sz. melléklet: Nyilatkozat a Kártyaelfogadó Szerződés megkötését megelőzően, a Központi Hitelinformációs Rendszerről szóló évi CXXII. törvény szerinti tájékoztatás tudomásulvételéről 6. sz. melléklet: Nyilatkozat bankkártya adatok tárolásáról 7. sz. melléklet: Kereskedői Kézikönyv 8. sz. melléklet: Általános Szerződési Feltételek

5 40/1. sz. melléklet Kereskedői adatlap A Kártyaelfogadó Szervezet és Tulajdonosa adatai A Kártyaelfogadó Szervezet adatai: Név: Cím:...: Levelezési cím:.... Telefonszám:... Fax szám:... cím:. Adószám:... Üzleti tevékenység adatai: Profil, üzleti tevékenység pontos leírása: Egy adott tevékenységi kör megnevezése, ami az adott terminál használatához kapcsolódik: Egyéb tevékenység megnevezése, mely szerződéses jogviszonyon alapul: Fő tevékenységnek megfelelő TEÁOR kód(ok): Tulajdonos adatai: Név: Születési név:... Anyja neve:.. Születési hely, idő:... Személyazonosító okmány típusa, száma:..

6 Okmányt kiállító hatóság megnevezése:. Állandó lakcím: Levelezési cím:.... Vezetékes telefonszám:.... Mobil telefonszám: cím:..

7 A Kártyaelfogadó-hely adatai: Az üzlet teljes neve: Az üzlet POS bizonylaton megjelenő rövid neve:... Üzlet címe: Megye:... Helység:.. Utca, házszám:... Irányítószám:... Telefonszám:.... Fax szám:... Üzlet levelezési címe Megye:... Helység:.. Utca, házszám:... Irányítószám:... Postafiók száma:... Postafiók címe:... Üzlet elhelyezkedése 1 : Utcafronti: frekventált fő utca kisebb mellékutca Üzletházban, bevásárlóközpontban van: Gyártelepen van: Egyéb helyen van, éspedig... Az üzlet nyitva tartásának ideje: Hétfő:...-tól.-ig Kedd:..-tól.-ig Szerda:..-tól.-ig Csütörtök:..-tól.-ig Péntek:..-tól.-ig Szombat:..-tól.-ig Vasárnap:..-tól.-ig Az üzlet ünnepi nyitva tartása: az üzlet ünnepnapokon nyitva tart, ha azok egyébként nyitvatartási napra esnek az üzlet ünnepnapokon nem tart nyitva, ha azok egyébként nyitvatartási napra esnek 1 Kérjük a megfelelőt X jellel megjelölni, ill. az egyéb helyen az elhelyezkedést pontosan leírni!

8 Az Üzletvezető adatai: Név: Születési név:... Cím: (ahol elérhető)... Anyja neve: Személy azonosító okmány típusa, száma: Okmányt kiállító hatóság megnevezése:.... Telefonszám: (amelyen elérhető) Forgalmi és készletadatok Az üzlet rendszerint rendelkezik raktárkészlettel: IGEN NEM Ha igen, Raktár címe:... Raktár telefonszáma:... Átlagos havi raktárkészlet értéke: Raktári árukészlet megnevezése:.... Forgalmi adatok: Átlagos forgalom értéke (eft): naponta:.... havonta: Átlagos vásárlói szám (fő): naponta:... havonta:... Legnagyobb értékű árucikk megnevezése:... ára (Ft):... Legkisebb értékű árucikk megnevezése:... ára (Ft):...

9 Elszámolásforgalommal kapcsolatos adatok Az üzlet elszámolással kapcsolatos levelezési címe (amennyiben különbözik az eddigiektől; ha az üzlet és a Kártyaelfogadó címadatai különböznek, meg kell jelölni, hogy jelen esetben melyik használatos) Megye:.... Irányítószám:... Postafiók száma:.... Helység:.... Utca, házszám:.... Postafiók címe:... Elszámolási kérdésekben kapcsolattartó személy: Neve:... Beosztása:... Telefonszáma:... Fax száma:... Elszámolás iránya: Kártyaelfogadó kereskedő központjának pénzforgalmi számlájára Kártyaelfogadó kereskedő egység önálló pénzforgalmi számlájára A vásárlási tranzakciók elszámolására megadott pénzforgalmi számla száma: - - Pénzforgalmi számlavezető hitelintézet neve:.... címe:...

10 Elfogadható bankkártyák és banki jutalékok Kártyatermékek megnevezése ELFOGADÁS X- szel jelölve (Hitelintézet tölti ki!) Jutalék mértéke I. TAKARÉKBANK ÁLTAL KIBOCSÁTOTT BANKKÁRTYÁK X [ FT/TRANZAKCIÓ] + [ %] II. BELFÖLDI ÉS KÜLFÖLDI HITELINTÉZETEK ÁLTAL KIBOCSÁTOTT BANKKÁRTYÁK II./1 MASTERCARD LOGOVAL ELLÁTOTT BANKKÁRTYÁK MAESTRO KÁRTYÁK X [ FT/TRANZAKCIÓ] + [ %] ÜZLETI KÁRTYÁK X [ FT/TRANZAKCIÓ] + [ %] LAKOSSÁGI DEBITKÁRTYÁK X [ FT/TRANZAKCIÓ] + [ %] LAKOSSÁGI CREDITKÁRTYÁK X [ FT/TRANZAKCIÓ] + [ %] II./2 VISA LOGOVAL ELLÁTOTT BANKKÁRTYÁK VISA ELECTRON KÁRTYÁK X [ FT/TRANZAKCIÓ] + [ %] ÜZLETI KÁRTYÁK X [ FT/TRANZAKCIÓ] + [ %] LAKOSSÁGI DEBITKÁRTYÁK X [ FT/TRANZAKCIÓ] + [ %] LAKOSSÁGI CREDITKÁRTYÁK X [ FT/TRANZAKCIÓ] + [ %] [Minden tranzakcióra érvényes minimum díj: [Minden tranzakcióra érvényes maximum díj: FT / tranzakció] FT / tranzakció] Érvényes:. -től Kelt,... Kártyaelfogadó cégszerű aláírása.. Hitelintézet cégszerű aláírása

11 40/2. sz. melléklet A Kártyaelfogadói Szerződés hatálybalépésének előfeltételeként a Hitelintézethez benyújtandó dokumentumok listája: A szerződéskötéskor érvényes, 30 napnál nem régebbi cégkivonat. Olyan egyéni vállalkozó, illetve magánkereskedő esetén, aki nem rendelkezik Cégbírósági bejegyzéssel a tevékenységük végzéséhez kapott önkormányzati engedély. Adóhatósági dokumentáció. Engedélyköteles, illetve valamilyen jogviszonyon alapuló tevékenység végzése esetén, a vonatkozó dokumentumok másolata. Aláírási címpéldány.

12 40/3. sz. melléklet Nyilatkozat* Alulírott..(név) a...(takarékbank/számlavezető Hely) Hitelintézettel -én/án Kártyaelfogadói Szerződést kötött..(szerződő Szervezet neve) tulajdonosa/alkalmazottja, az alábbi nyilatkozatot teszem: Tudomással bírok arról, hogy a Büntető Törvénykönyv alapján, Bankkártyával (készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel) visszaélést követ el, - aki egy vagy több olyan készpénz-helyettesítő fizetési eszközt, amely nem vagy nem kizárólag a sajátja, vagy amelynek a használatára nem vagy nem kizárólagosan jogosult, mástól, annak beleegyezése nélkül, jogtalanul elvesz vagy megszerez, - hamis vagy meghamisított, az előző pontban meghatározott módon elvett vagy megszerzett készpénz-helyettesítő fizetési eszközt, vagy az elektronikus készpénzhelyettesítő fizetési eszközön tárolt adatokat vagy az ahhoz kapcsolódó biztonsági elemeket átad, megszerez, az ország területére behoz, onnan kivisz, vagy azon átszállít, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Ezt a cselekményt a hivatkozott törvény súlyosabban rendeli büntetni, ha a készpénzhelyettesítő fizetési eszközzel visszaélést bűnszövetségben vagy üzletszerűen követik el. A külföldön kibocsátott készpénz-helyettesítő fizetési eszköz a belföldön kibocsátott készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel azonos védelemben részesül. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a Hitelintézet ilyen cselekményről szerez tudomást, haladéktalanul megteszi a büntetőeljárás megindításához szükséges lépéseket. Kelt,.. aláírás Előttünk, mint tanúk előtt: Név:. Lakcím: Aláírás: Név:. Lakcím:... Aláírás: A terminált kezelő személyek mindegyikének ki kell töltenie a Nyilatkozatot! 8

13 Nyilatkozat termináltelepítéshez szükséges adatokról 40/4.sz. melléklet Terminál beszerzése: Telepítés típusa: Vásárlás a Szolgáltatótól Normál Saját forrás Expressz Bérlet Takinfo-n keresztül Üzlet neve (Bizonylat első sora): Üzlet címe: Kereskedő címe: Kapcsolattartó elérhetősége (telefon, fax): Szerviz típusa: Minimum Normál 3h nonstop 6h nonstop 24h nonstop Terminál típusa: Asztali analóg + Különálló PinPad (contactless) Asztali internet alapú + Különálló PinPad (contactless) Beltéri GPRS (contactless) Asztali GPRS + Különálló PinPad (contactless) Szivargyújtó töltő igen nem Pénztárgépes összekötés igen nem 9

14 Nyilatkozat.. sz. szerződés 40/5. sz. melléklet Alulírott cégnév: székhely:. cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolványszám: adószám:. mint Kártyaelfogadói Szerződést megkötő Vállalkozás vagy Egyéni Vállalkozó (a továbbiakban: Ügyfél) jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a "Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerre (a továbbiakban: KHR) irányadó szabályokról, a nyilvántartás céljáról, a nyilvántartott személyt megillető jogokról, a KHR által kezelt adatok felhasználásáról, valamint az adatok átadásáról" című dokumentum tartalmát a fenti iktatószámú szerződés aláírását megelőzően megismertem, és az abban foglaltakat tudomásul veszem. Kelt... év...hó...nap.. Ügyfél Alulírottak igazoljuk, hogy az ügyfél a nyilatkozatot előttünk, mint tanúk előtt írta alá. Aláírás:.. Név:... Lakcím:.... Aláírás:... Név:.... Lakcím:... 10

15 1.TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL, VALAMINT AZ ADATOK ÁTADÁSÁRÓL A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.,,mint referenciaadat-szolgáltató (továbbiakban: Referenciaadat-szolgáltató) a központi hitelinformációs rendszerről szóló évi CXXII. (a továbbiakban: KHR tv.) alapján vállalkozásnak minősülő ügyfeleiről az alábbi tájékoztatóban ismertetett esetekben a hitelképesség megalapozottabb megítélése, valamint a felelős hitelezés feltételei teljesítésének és a hitelezési kockázat csökkentésének előmozdítása az adósok és a referenciaadat-szolgáltatók - többek között a pénzügyi intézmények - biztonságának érdekében, a jelen tájékoztatóban felsorolt, KHR tv. szerinti referenciaadatokat (továbbiakban: referenciaadat) adja át a Központi Hitelinformációs Rendszert (továbbiakban: KHR) kezelő pénzügyi vállalkozás (BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság) részére. I. Adatszolgáltatás szerződéskötésről A Referenciaadat-szolgáltató a pénzügyi szolgáltatásra - a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 3. (1) bekezdés b)-c) és f)-g) pontjában foglalt pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés, így - hitel- és pénzkölcsön-, - pénzügyi lízing-, - olyan papír alapú készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (például papír alapú utazási csekk, váltó) kibocsátása, illetve az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, amely nem minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak-, - kezesség és garancia- és egyéb bankári kötelezettség vállalás nyújtására vonatkozó szerződés (továbbiakban együtt: a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés) megkötését követően - 5 munkanapon belül - átadja a KHR részére a központi hitelinformációs rendszerről szóló évi CXXII. törvény (KHR tv.) 5. (2) bekezdés b) pontja alapján az alábbi referenciaadatokat: - azonosító adatok: cégnév, név, székhely, cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám, adószám; - szerződéses adatok: a szerződés típusa és azonosítója (száma); a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja; szerződés megszűnésének módja; a szerződés összege, és devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága; a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme. Tájékoztatjuk, hogy az adatátadási kötelezettség a már átadott referenciaadatok módosulása esetén is fennáll. Ebben az esetben a Referenciaadat-szolgáltató az adatot, az arról való tudomásszerzést követő öt munkanapon belül írásban átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére. 11

16 II. Adatszolgáltatás a tárgyhót követő hónap 5. munkanapjáig, valamint előtörlesztés esetén A Referenciaadat-szolgáltató a tárgyhót követő ötödik munkanapig átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződéssel kapcsolatosan az alábbi referenciaadatot: - Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: fennálló tőketartozás összege és pénzneme - A szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme Tájékoztatjuk, hogy amennyiben adatszolgáltatás tárgyát képező pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés hatálya alatt előtörlesztést teljesít, a Referenciaadat-szolgáltató az előtörlesztést követő öt munkanapon belül átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére az alábbi referenciaadatot: - Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: előtörlesztés ténye, ideje, az előtörlesztett összeg és a fennálló tőketartozás összege, valamint pénzneme III. Adatszolgáltatás lejárt, meg nem fizetett tartozásról A Referenciaadat-szolgáltató a Khrtv. 14. alapján a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadja annak a vállalkozásnak az alábbi referenciaadatait, aki az adatszolgáltatás tárgyát képező pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozása több mint harminc napon keresztül fennállt. - azonosító adatok: cégnév, név, székhely, cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám, adószám; - az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: a szerződés típusa és azonosítója (száma); a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja; a szerződés megszűnésének módja; a szerződés összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága; a Khrtv ban meghatározott feltételek bekövetkezésének időpontja; a Khrtv ban meghatározott feltételek bekövetkezésekor fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege; a lejárt és meg nem fizetett tartozás esedékességének időpontja és összege; a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének időpontja és módja; a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történő átruházására, perre utaló megjegyzés; előtörlesztés ténye, ideje, az előtörlesztett összeg és a fennálló tőketartozás összege, valamint pénzneme; fennálló tőketartozás összege és pénzneme; a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme. IV. Adatszolgáltatás sorba állított követelésről A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére a KHR tv. 14. /B bekezdése alapján a Referenciaadat-szolgáltató átadja annak a vállalkozásnak az alábbi referenciaadatait, amelynek fizetési számlájával szemben fedezethiány miatt harminc napot meghaladó időszak alatt, megszakítás nélkül, egy millió forintnál nagyobb összegű sorba állított követelést tartanak nyilván. 12

17 - azonosító adatok: cégnév, név, székhely, cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám, adószám; - azon pénzforgalmi számlákkal kapcsolatos adatok, amelyeken sorba állított követeléseket tartottak nyilván: a pénzforgalmi számla vezetésére vonatkozó szerződés azonosítója (száma); a sorba állított követelések összege és devizaneme; a követelések sorba állításának kezdő és megszűnési időpontja; perre utaló megjegyzés. V. Adatszolgáltatás készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel kapcsolatosan bekövetkezett eseményről A KHR-t működtető pénzügyi vállalkozás részére a KHR. tv. 14. /A bekezdése alapján a Referenciaadat-szolgáltató átadja annak a vállalkozásnak alábbi referenciaadatait, amely készpénz-helyettesítő fizetési eszköz elfogadására irányuló szerződésben vállalt kötelezettségét megszegte, és emiatt a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz elfogadására irányuló szerződését a referenciaadat-szolgáltató felmondta vagy felfüggesztette. - azonosító adatok: cégnév, név, székhely, cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám, adószám; - készpénz-helyettesítő fizetési eszköz elfogadására irányuló szerződésre vonatkozó adatok: a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének, felfüggesztésének időpontja; perre utaló megjegyzés. VI. Az adatátadás célja Tájékoztatjuk, hogy a Referenciaadat-szolgáltató által a KHR tv. alapján történő adatátadás a zárt rendszerű KHR adatbázisa részére történik, amelynek célja a hitelképesség megalapozottabb megítélése, valamint a felelős hitelezés feltételei teljesítésének és a hitelezési kockázat csökkentésének előmozdítása az adósok és a referenciaadat-szolgáltatók - többek között a pénzügyi intézmények biztonságának érdekében. Az átadott adatok a KHR tv-ben meghatározott célra, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződés megkötését megalapozó döntés meghozatalához vagy a vállalkozás által bármely referencia adatszolgáltatónál kezdeményezhető tájékoztatás megadásának céljára használhatóak fel. VII. Adatkezelés határideje A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a referenciaadatokat az alábbiakban meghatározott időponttól számított 5 évig kezeli. Az 5 év letelte után a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a referenciaadatokat véglegesen és vissza nem állítható módon törli. Az ezen 5 éves adatkezelésre meghatározott határidő számításának kezdete: a) a jelen tájékoztató III. fejezetében meghatározott esetben, ha a tartozás nem szűnt meg, az e fejezet szerinti adatátadás időpontjától számított ötödik év vége b) az adat átadásának időpontja a jelen tájékoztató V. fejezetében meghatározott esetben, c) a követelések sorba állításának megszűnési időpontja a jelen tájékoztató IV. fejezetében meghatározott esetben, d) a vállalkozásnak a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződése megszűnésének időpontja. 13

18 Ezzel összefüggésben tájékoztatjuk, hogy a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás haladéktalanul és véglegesen törli a referenciaadatot, ha a referencia-adatszolgáltató nem állapítható meg, vagy ha tudomására jut, hogy a referenciaadat jogellenesen került a KHR-be. VIII. Jogorvoslat A rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségeket a Khrtv. alábbi rendelkezései tartalmazzák: 16. (1) A nyilvántartott személy kifogást emelhet referenciaadatainak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére történt átadása, azoknak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás által történő kezelése ellen, és kérheti a referenciaadat-helyesbítését, illetve törlését. (2) A nyilvántartott személy az (1) bekezdésben foglalt kifogást a) a kifogásolt referenciaadatot a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak átadó referenciaadat-szolgáltatóhoz, vagy b) a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozáshoz írásban nyújthatja be. (3) A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a kifogást a nyilvántartott személy egyidejű értesítése mellett annak kézhezvételét követő két munkanapon belül köteles ahhoz a referenciaadat-szolgáltatóhoz megküldeni, amely a kifogásolt referenciaadatot a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak átadta, kivéve, ha a referenciaadat-szolgáltató jogutód nélkül megszűnt, és az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésből eredő követelés átruházására másik referenciaadat-szolgáltató részére nem került sor, vagy a referenciaadat-szolgáltató személye nem állapítható meg. (4) A referenciaadat-szolgáltató, illetőleg a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás köteles a kifogást annak kézhezvételét követő öt munkanapon belül kivizsgálni, és a vizsgálat eredményéről a nyilvántartott személyt írásban, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában haladéktalanul, de legkésőbb a vizsgálat lezárását követő két munkanapon belül tájékoztatni. (5) Ha a referenciaadat-szolgáltató a kifogásnak helyt ad, haladéktalanul, de legkésőbb öt munkanapon belül köteles a helyesbített vagy törlendő referenciaadatot a nyilvántartott személy egyidejû értesítése mellett a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadni, amely a változást két munkanapon belül köteles átvezetni. (6) A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás vizsgálja ki a kifogást, ha a referenciaadatszolgáltató jogutód nélkül megszűnt és az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésből eredő követelés átruházására másik referenciaadat-szolgáltató részére nem került sor, vagy a referenciaadat-szolgáltató személye nem állapítható meg. (7) A KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás a helyesbítésről vagy törlésről haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül köteles értesíteni valamennyi olyan referenciaadatszolgáltatót, amelynek a nyilvántartott személyről a helyesbítést vagy törlést megelőzően referenciaadatot továbbított. 17. (1) A nyilvántartott személy referenciaadatainak jogellenes átadása és kezelése miatt, illetőleg azok helyesbítése vagy törlése céljából a referenciaadat-szolgáltató és a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás ellen keresetet indíthat. A keresetlevelet a 16. (4) bekezdésében meghatározott tájékoztató kézhezvételét követő harminc napon belül a nyilvántartott személy lakóhelye szerint illetékes helyi bírósághoz kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. E határidő elmulasztása miatt igazolásnak van helye. (2) A nyilvántartott személyt az (1) bekezdés szerinti keresetindítási jog akkor is megilleti, ha a referenciaadat-szolgáltató, illetve a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás az e törvényben meghatározott tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget. A keresetlevél benyújtására 14

19 nyitva álló határidőt ez esetben a tájékoztatási kötelezettségre megállapított határidő leteltétől kell számítani. (3) Az (1) (2) bekezdés szerinti perre a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltéréssel kell alkalmazni. (4) A bíróság a keresetlevelet a Pp (1) bekezdésében meghatározottak tekintetében haladéktalanul, de legkésőbb a bírósághoz érkezéstől számított három munkanapon belül megvizsgálja és amennyiben a keresetlevél a tárgyalás kitűzésére alkalmas intézkedik a tárgyalási határnap kitűzéséről. A tárgyalást úgy kell kitűzni, hogy a keresetlevélnek az alperes részére történő kézbesítése a tárgyalás napját legalább három nappal megelőzze. Az első tárgyalást legkésőbb a keresetlevélnek a bírósághoz érkezésétől számított nyolcadik munkanapra kell kitűzni. Ha a keresetlevél csak a bíróság intézkedése alapján válik alkalmassá a tárgyalás kitűzésére [Pp ], a tárgyalás kitűzésére előírt határidő kezdő időpontját ettől az időponttól kell számítani. A tárgyalás elhalasztása esetén a folytatólagos tárgyalást nyolc munkanapon belül kell megtartani. 18. (1) A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a per megindítására vonatkozó adatot az eljárás jogerős befejezéséig a vitatott referenciaadattal együtt köteles nyilvántartani. (2) A bíróság végzésével már a tárgyalás előkészítése során ideiglenes intézkedésként két munkanapon belül elrendeli a referenciaadatok zárolását, ha a rendelkezésre álló adatok alapján a kereseti kérelem megalapozottsága valószínűnek mutatkozik. A végzés fellebbezésre tekintet nélkül előzetesen végrehajtható. (3) Ha a bíróság a referenciaadatok zárolását rendelte el, akkor az erre vonatkozó határozat kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül a referenciaadatokat zárolni kell. A referenciaadatok zárolása esetén azok referenciaadatszolgáltató részére nem továbbíthatók, azokat csak a bírósági eljárás lefolytatása céljából kezelheti a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás. (4) A perben a keresetet más keresettel összekapcsolni vagy a pert más perrel egyesíteni nem lehet, továbbá a perben viszontkeresetnek nincs helye. (5) A perben az eljárás szünetelésének csak a Pp (1) bekezdésének c) és d) pontja esetében van helye. 19. (1) A referenciaadat-szolgáltatót, illetve a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a referenciaadat átadásának, illetve KHR-ben történő kezelésének e törvényben meghatározott feltételei fennálltak. E körben a bizonyítás elmaradása vagy eredménytelensége a referenciaadat-szolgáltatót, illetőleg a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozást terheli. (2) Az ítélet jogerőre emelkedéséig a referenciaadatot a 18. (3) bekezdése szerint kelfl kezelni, ha az elsőfokú ítélet a referenciaadat törlését rendelte el. (3) A referenciaadat zárolását, a zárolás megszüntetését, illetve a referenciaadat helyesbítését, törlését a bíróság erre vonatkozó jogerős határozatának kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül végre kell hajtani. (4) A bíróság a referenciaadat módosítására vagy törlésére vonatkozó jogerős határozatát a Felügyeletnek is megküldi. 20. A ban foglalt rendelkezések a másodfokú eljárásban is megfelelően irányadók. 15

20 40/6. sz. melléklet Nyilatkozat Alulírott..(név) a...(takarékbank/számlavezető Hely) Hitelintézettel -én/án Kártyaelfogadói Szerződést kötött..(szerződő Szervezet neve) tulajdonosa, az alábbi nyilatkozatot teszem a bankkártya elfogadás biztonságának növelése, illetve ellenőrzése céljából: a bankkártyához kapcsolódó érzékeny adatok (CVV1, CVV2, teljes mágnescsík adat, illetve ugyanezen adatok a chipről, PIN szám) semmilyen formában nem kerülnek tárolásra az általunk alkalmazott bármely informatikai rendszerben; amennyiben az alkalmazott informatikai rendszer ügyfél adatokat (kártyabirtokosi adatok) tartalmaz (pl. vállalkozás saját menedzsment rendszere), a belépés kizárólag saját jelszóval történik, azzal a kitétellel, hogy egy jelszót csak egy ember használhat; olyan külső szolgáltatóval való együttműködés esetén, amely kártya adatokat tárol, továbbít, illetve feldolgoz a foglaláshoz, vagy a fizetési művelethez, a Szolgáltató(k) nevéről és székhelyéről kötelezően, írásban, üzenetben tájékoztatom a Hitelintézetet. Amennyiben változás következik be az adatokban (új szolgáltató/szolgáltatók igénybevétele, korábbi szolgáltatóval történő szerződésbontás) a változásról haladéktalanul tájékoztatom a Hitelintézetet. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a fentieknek nem felelek meg maradéktalanul, a további felelősség engem terhel. Kelt,.. aláírás Előttünk, mint tanúk előtt: Név:. Lakcím: Aláírás: Név:. Lakcím:... Aláírás: 16

21 40/7. sz. melléklet TAKARÉKBANK ZRT. KERESKEDŐI KÉZIKÖNYV a POS terminálon történő bankkártya elfogadásról 17

22 Tartalom 1. Bevezetés A bankkártya elfogadáshoz kapcsolódó fogalmak A bankkártya elfogadás szabályai A POS terminálon használható funkciók A kereskedő által elfogadható kártyák, és ismertető jegyeik A bankkártya ellenőrzése A bankkártya vizsgálata A bankkártya elfogadás folyamata A leggyakrabban előforduló visszautasítási kódok Gyanús vásárlói magatartásformák A bankkártya bevonása Reklamációkezelés Kereskedői reklamációk Kártyabirtokosi reklamációk PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standards) Követelmények A bankkártya elfogadással kapcsolatos telefonszámok

23 1. Bevezetés Tisztelt Kártyaelfogadó Partnerünk! Jelen Kereskedői Kézikönyv (a továbbiakban: Kézikönyv) a Kártyaelfogadói Szerződés elválaszthatatlan részét képezi, kiadásával segíteni kívánjuk a bankkártyával történő vásárlás lehetőségének magas szintű biztosítását ügyfélkörében. A Kézikönyv olyan információkat, útmutatókat tartalmaz, amelyek betartása révén Ön a biztonságos, bankkártyával lebonyolított vásárlás előnyeit élvezheti. A POS terminál zökkenőmentes telepítése érdekében kérjük, hogy az alábbi technikai feltételeket megteremteni szíveskedjen: a kártyaelfogadáshoz szükséges kommunikációs vonal kiépítése telefon csatlakozó a telepítés helyszínétől 2 m-en belül; a POS terminál működéséhez szükséges áramellátás biztosítása elektromos (220V) csatlakozó a telepítés helyszínétől 2 m-en belül; papírszalag biztosítása; a telepítéshez szükséges környezeti feltételek kialakítása a telepítést végző személyek a vonal helyszínre történő kivezetéséhez szükséges falfúrást, kábelezést, szobák közötti elvezetést, kábelvágást és fejcsatlakozást nem tudnak elvégezni -; az üzemeltetés költségeinek fedezete. A bankkártya elfogadásból származó előnyök az Ön számára: Lehetősége nyílik a nemzetközi bankkártyák elfogadására, amelynek következtében megnő üzletének a presztízse. A kártyabirtokosok szívesen használják bankkártyájukat vásárlásra, mivel ez számunkra díjmentes, szemben a készpénzfelvéttel járó költséggel, és a felmérések szerint a bankkártyával vásárlók többet költenek, mint a készpénzzel fizetők, így az Ön forgalma is emelkedik. Csökken a készpénztartás költsége. A POS terminál segítségével, valamint a Kézikönyvben leírtak betartásával lehetősége nyílik a biztonságos fizetési forgalom lebonyolítására. 19

TAKARÉKBANK ZRT. KERESKEDŐI KÉZIKÖNYV a POS terminálon történő bankkártya elfogadásról

TAKARÉKBANK ZRT. KERESKEDŐI KÉZIKÖNYV a POS terminálon történő bankkártya elfogadásról 40/7. sz. melléklet TAKARÉKBANK ZRT. KERESKEDŐI KÉZIKÖNYV a POS terminálon történő bankkártya elfogadásról Tartalom 1. Bevezetés..3 2. A bankkártya elfogadáshoz kapcsolódó fogalmak.....4 3. A bankkártya

Részletesebben

KÁRTYAELFOGADÓI SZERZŐDÉS

KÁRTYAELFOGADÓI SZERZŐDÉS KÁRTYAELFOGADÓI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. A Szerződő felek kötelezettségei A Kártyaelfogadó a Szerződés alapján az alábbiakat vállalja: 1.1. A Hitelintézet által a Kereskedői Adatlapon

Részletesebben

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadatszolgáltató

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadatszolgáltató TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

20.sz.melléklet Cenzúraszámú szerződés 1. számú függeléke Általános szerződési szabályok A szerződő felek megállapodnak, hogy a fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó szerződésük az alábbiakban

Részletesebben

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez.

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez. 22.iktatószámú szerződés 1. számú függelékének 4. számú melléklete TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT

Részletesebben

az arról való tudomásszerzést követő öt munkanapon belül írásban átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére.

az arról való tudomásszerzést követő öt munkanapon belül írásban átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére. TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

VI. Az adatátadás célja VII. Adatkezelés határideje VIII. Jogorvoslat 17. 18.

VI. Az adatátadás célja VII. Adatkezelés határideje VIII. Jogorvoslat 17. 18. TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL,

Részletesebben

A KHR olyan zárt rendszerû adatbázis, amelyben kizárólag az e törvényben meghatározott referenciaadatok kezelhetõk.

A KHR olyan zárt rendszerû adatbázis, amelyben kizárólag az e törvényben meghatározott referenciaadatok kezelhetõk. TÁJÉKOZTATÁS A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATÁTADÁS, A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERBEN TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉS SZABÁLYAIRÓL, VALAMINT A JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEKRŐL A Szarvas és Vidéke

Részletesebben

- Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: fennálló tőketartozás összege és pénzneme

- Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: fennálló tőketartozás összege és pénzneme TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: 2015. év július hó 3. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyféltájékoztató

Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyféltájékoztató Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyféltájékoztató A Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) Általános Üzletszabályzata tartalmazza a Központi Hitelinformációs

Részletesebben

2011. évi CXXII. törvény. a központi hitelinformációs rendszerről. I. Általános rendelkezések

2011. évi CXXII. törvény. a központi hitelinformációs rendszerről. I. Általános rendelkezések 2011. évi CXXII. törvény a központi hitelinformációs rendszerről Az Országgyűlés a közérdek által vezérelve a teljes körű hitelnyilvántartás - ezen belül a lakossági hitelnyilvántartás - létrehozásának,

Részletesebben

A JOKER KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK

A JOKER KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK 3561 Felsőzsolca Kassai út 28., Tel:46/584-140, Fax:46/584-141, www:felsozsolcatakarek.hu A JOKER KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK Hatályos: 2012.01.01. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések...

Részletesebben

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről Merkantil Bank Zrt. Merkantil Car Zrt. Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről A MNB TÁJÉKOZTATÓJA magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről 2011. évi CXXII. törvény a

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2012.01.01.

Hatálybalépés napja: 2012.01.01. Általános Üzletszabályzat 16. sz. melléklete A..sz. kölcsönszerződés 1. sz,. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Classic

Részletesebben

19.sz.melléklet Hitelazonosító szám: Ügyintéző:.... mely létrejött egyrészről a) társas vállalkozás esetén: Név: BANKSZÁMLA HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Kártya 2-höz Rövidített név: Székhely: Fő tevékenység

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a központi hitelinformációs rendszerbe történő adatátadásról vállalkozásokra vonatkozóan A hatályba lépés napja: 2011. október 11.

TÁJÉKOZTATÓ a központi hitelinformációs rendszerbe történő adatátadásról vállalkozásokra vonatkozóan A hatályba lépés napja: 2011. október 11. TÁJÉKOZTATÓ a központi hitelinformációs rendszerbe történő adatátadásról vállalkozásokra vonatkozóan A hatályba lépés napja: 2011. október 11. Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával

Részletesebben

KÖLCSÖNKÉRELEM LOMBARD HITELHEZ

KÖLCSÖNKÉRELEM LOMBARD HITELHEZ KÖLCSÖNKÉRELEM LOMBARD HITELHEZ A hiteligénylő neve:.. Ügyfélszáma:... Az igénylés típusa: Új igénylés, vagy Meglévő hitel módosítása: fedezetcsere fedezet kivonás Felajánlott fedezet: értékpapír betét

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes: 2010. szeptember 1-től ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK, DEFINÍCIÓK Authorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében eljáró

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2010. szeptember 1-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR)

BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) Bizalmas BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) ÜZLETSZABÁLYZAT KIVONAT KÉRELMEZŐK RÉSZÉRE Hatályos: 2013. január 1-től TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2011. augusztus 1-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2012. január 1-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

www.szigetvaritakarek.hu

www.szigetvaritakarek.hu BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKVÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2012. január 1-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános üzleti feltételek... 6 2. Bevezető rendelkezések... 6 2.1. Üzletszabályzat nyilvánossága...

Részletesebben

Mecsekvidéke Takarékszövetkezet

Mecsekvidéke Takarékszövetkezet Mecsekvidéke Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzat 1. Általános rendelkezések 1.1. Az üzletszabályzat jogi jellege, hatálya a) Az Általános Üzletszabályzat továbbiakban üzletszabályzat a Mecsekvidéke

Részletesebben

Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT

Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT S-01/2015. számú Igazgatósági Szabályzat Jóváhagyó határozat száma: 10/I/2015. számú határozat Jóváhagyó határozat kelte:

Részletesebben

S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT

S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT S-88/2014. számú szabályzat A Fókusz Takarékszövetkezet részére S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT Jelen Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 6/2015. számú határozattal elfogadta. Az Üzletszabályzat

Részletesebben

A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRŐL A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS

A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRŐL A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS Általános Üzletszabályzat a 2014. március 15-e előtt megkötött szerződésekre 4. sz. almelléklete: a központi hitelinformációs rendszerről A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRŐL A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS

Részletesebben

S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT

S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT Jelen Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága az 59/2015. számú határozattal elfogadta. Az Üzletszabályzat a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete és

Részletesebben