2014. október új jogszabályok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014. október új jogszabályok"

Átírás

1 2014. október új jogszabályok évi LIII. törvény a tajpeji Magyar Kereskedelmi Iroda és a Magyarországi Tajpej Képviseleti Iroda között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás kihirdetésérõl MK 2014/147. (X. 30.) kivétellel évi LII. törvény a Magyarország Kormánya és a Szaúd-Arábiai Királyság Kormánya között a kettõs adóztatás elkerülésérõl és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és vagyonadók területén, Rijádban, március 23. napján aláírt Egyezmény kihirdetésérõl MK 2014/147. (X. 30.) kivétellel évi LI. törvény a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között, a magyar román államhatáron átvezetõ közúti kapcsolatokról szóló megállapodás kihirdetésérõl MK 2014/147. (X. 30.) kivétellel évi L. törvény Magyarország Kormánya és Jersey Kormánya között az adóügyi információcserérõl szóló, Londonban, január 28-án aláírt Egyezmény kihirdetésérõl MK 2014/147. (X. 30.) kivétellel évi XLIX. törvény a Magyarország Kormánya és a Bahreini Királyság Kormány között a jövedelemadók területén a kettõs adóztatás elkerülésérõl és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló, Manamában, február 24. napján aláírt Egyezmény kihirdetésérõl MK 2014/147. (X. 30.) kivétellel évi XLVIII. törvény az áruk ideiglenes behozataláról, Isztambulban, június 26-án kelt Egyezmény és mellékletei módosításának kihirdetésérõl MK 2014/147. (X. 30.) évi XLVII. törvény az áruknak TIR-igazolvánnyal történõ nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben, november 14-én kelt vámegyezmény módosításának kihirdetésérõl MK 2014/147. (X. 30.) évi XLVI. törvény a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Abaújvár és Kechnec (Kenyhec) települések közötti közúti Hernád-híd és a csatlakozó utak megépítésérõl szóló Megállapodás kihirdetésérõl kivétellel évi XLV. törvény a Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a kölcsönös vízumképviseletrõl szóló Megállapodás kihirdetésérõl kivétellel évi XLIV. törvény a Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya közötti Légiközlekedési Megállapodás kihirdetésérõl kivétellel. Új jogszabályok 1 Hatályon kívül helyezett jogszabályok 17 Módosított jogszabályok 19 CompLex változásmutatók A CompLex MK Hírlevél a Magyar Közlöny mindenkori legfrissebb számának megjelenésével egyidejûleg ad tájékoztatást az új Magyar Közlöny tartalmáról, ben. A CompLex HÉ Hírlevél a Hivatalos Értesítõ mindenkori legfrissebb számának megjelenésével egyidejûleg, ben ad tájékoztatást az Értesítõ tartalmáról. A CompLex Tárcalap Hírlevél szintén ben hetente egyszer, hétfõnként ad összefoglaló tájékoztatót a tárcalapok tartalmáról. A CompLex EU Hírlevél az Európai Unió Hivatalos Lapja L sorozata legfrisebb számának megjelenésével egyidejûleg ad tájékoztatást az új szám tartalmáról. A térítésmentes szolgáltatások megrendelhetõk a címen. Az Internetes JogNaptár program naptárszerûen mutatja, hogy adott napon várható-e változás. A program a címen érhetõ el. A CompLex Jogtár program Idõgép/ Változásfigyelõ parancsa adott nap vagy idõszak változásairól ad tájékoztatást. A CompLex Jogtár Változásmutatók adatbázisa több mint tíz év jogi fejleményeit mutatja be, havi bontásban. A termék vírusellenõrzése a záráskor elérhetõ legfrissebb vírusadatbázissal történt, az alábbi programok felhasználásával: ESET NOD32 McAfee VirusScan Microsoft Security Essentials Ügyfélszolgálat 1117 Budapest, Prielle Kornélia u Telefon: (40) Fax: Internet: Hirdetésfelvétel Telefon:

2 2014. évi XLIII. törvény a Magyarország Kormánya és az Európai Rendõrakadémia (CEPOL) közötti Székhely-megállapodás kihirdetésérõl kivétellel évi XLII. törvény az adóügyekben történõ kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló Egyezmény és az adóügyekben történõ kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló Egyezményt módosító Jegyzõkönyv kihirdetésérõl kivétellel évi XLI. törvény egyes közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról , , , évi XL. törvény a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerzõdéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezésérõl szóló évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekrõl , /2014. (X. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról MK 2014/147. (X. 30.) /2014. (X. 21.) Korm. rendelet a Wuppermann Hungary Kft. Gyõr Gönyûi Kikötõben megvalósuló beruházásával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelölésérõl /2014. (X. 21.) Korm. rendelet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet módosításáról /2014. (X. 16.) Korm. rendelet a Fûtéstechnikai Vállalkozó Korlátolt Felelõsségû Társaság stratégiailag kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezetté minõsítésérõl MK 2014/142. (X. 16.) /2014. (X. 15.) Korm. rendelet az Európai Bizottság elsõ NER300 finanszírozási programja keretében támogatásban részesülõ GEOb Dél-magyarországi megnövelt hatékonyságú geotermikus rendszer (EGS) demonstrációs projekttel összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelölésérõl /2014. (X. 15.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek Balatonakarattya községgé nyilvánításával összefüggõ módosításáról /2014. (X. 15.) Korm. rendelet az egyes egyházi és szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról /2014. (X. 15.) Korm. rendelet egyes költségvetési és gazdasági tárgyú kormányrendeletek módosításáról , /2014. (X. 10.) Korm. rendelet az Apollo Tyres Hungary Kft. Gyöngyöshalászon megvalósuló beruházásával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelölésérõl /2014. (X. 10.) Korm. rendelet az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról /2014. (X. 10.) Korm. rendelet a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhetõ tevékenységekrõl, valamint ezen anyagok jegyzékre vételérõl és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosításáról október 31. 2

3 256/2014. (X. 10.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról /2014. (X. 10.) Korm. rendelet a programozási idõszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról /2014. (X. 2.) Korm. rendelet a Magyar Gáz Tranzit Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság társasági részesedéseinek állam javára történõ megszerzésére irányuló ügylet nemzetstratégiai jelentõségûnek minõsítésérõl /2014. (X. 2.) Korm. rendelet a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó beruházásokkal összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelölésérõl szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról /2014. (X. 2.) Korm. rendelet a szociális foglalkoztatás engedélyezésérõl és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet, valamint a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjérõl szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról /2014. (X. 2.) Korm. rendelet a külföldiek mezõ- és erdõgazdasági hasznosítású földnek nem minõsülõ ingatlanokat érintõ tulajdonszerzésérõl /2014. (X. 2.) Korm. rendelet a Közbeszerzési és Ellátási Fõigazgatóságról /2014. (X. 1.) Korm. rendelet a központi közigazgatás integrált üdültetési rendszerével összefüggõ feladatok központi költségvetési szerv által történõ átvételérõl szóló 134/2014. (IV. 18.) Korm. rendelet és a központi közigazgatás integrált üdültetési rendszerébe tartozó üdülõk igénybevételi rendjérõl és hasznosítási szabályairól szóló 20/2011. (VII. 11.) KIM rendelet hatályon kívül helyezésérõl /2014. (X. 1.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról /2014. (X. 1.) Korm. rendelet a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszerérõl /2014. (X. 29.) MNB rendelet a Magyar Nemzeti Bank elõtti egyes engedélyezési, jóváhagyási és nyilvántartásba vételi eljárásokban, valamint bejelentéseknél alkalmazandó formanyomtatványokról /2014. (X. 9.) MNB rendelet a teljesítményjavadalmazás diszkontált értékének számításával, nyilvántartásával és közzétételével összefüggõ szabályokról MK 2014/138. (X. 9.) /2014. (X. 6.) MNB rendelet a Bárány Róbert rézötvözetû emlékérme kibocsátásáról /2014. (X. 6.) MNB rendelet a Bárány Róbert ezüst emlékérme kibocsátásáról /2014. (X. 31.) BM rendelet a fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásának rendjérõl szóló 15/2013. (V. 2.) BM rendelet módosításáról /2014. (X. 13.) BM rendelet a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet módosításáról október 31. 3

4 47/2014. (X. 10.) BM rendelet a belügyminiszter hatáskörébe tartozó egyes rendeleteknek Balatonakarattya községgé nyilvánításával összefüggõ módosításáról /2014. (X. 30.) EMMI rendelet a minõsített elõadó-mûvészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendelet módosításáról MK 2014/147. (X. 30.) /2014. (X. 29.) EMMI rendelet az emberi erõforrások minisztere hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeirõl /2014. (X. 27.) EMMI rendelet a nem filmgyártási célú mozgóképszakmai tevékenységek állami támogatásának szabályairól szóló 67/2013. (X. 17.) EMMI rendelet módosításáról MK 2014/145. (X. 27.) /2014. (X. 27.) EMMI rendelet az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról MK 2014/145. (X. 27.) /2014. (X. 27.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról MK 2014/145. (X. 27.) , /2014. (X. 31.) FM rendelet a szõlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjérõl, továbbá a borászati termékek elõállításáról, forgalomba hozataláról és jelölésérõl szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet módosításáról /2014. (X. 29.) FM rendelet a mezõgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatásról /2014. (X. 29.) FM rendelet egyes agrártárgyú rendeletek módosításáról /2014. (X. 27.) FM rendelet a kaptárkövek megóvását szolgáló természeti emlékek létesítésérõl, valamint a kaptárkövek megóvását szolgáló természetvédelmi kezelési terv kihirdetésérõl MK 2014/145. (X. 27.) /2014. (X. 15.) FM rendelet a évi egységes területalapú támogatás, valamint a különleges tejtámogatás összegének megállapításáról /2014. (X. 9.) FM rendelet az Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehetõ csekély összegû támogatásról, valamint egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról MK 2014/138. (X. 9.) /2014. (X. 9.) FM rendelet a Magyar Takarmánykódex kötelezõ elõírásairól szóló 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet módosításáról MK 2014/138. (X. 9.) /2014. (X. 15.) HM rendelet a honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggõ egyes kérdések rendezésérõl szóló 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet módosításáról /2014. (X. 31.) MvM rendelet az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Elõcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttmûködéshez kapcsolódó programjai végrehajtásában magyarországi közremûködõ szervezet kijelölésérõl szóló 34/2007. (XI. 17.) ÖTM rendelet módosításáról /2014. (X. 31.) MvM rendelet a Társadalmi Megújulás Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeirõl szóló 32/2012. (VI. 8.) NFM rendelet módosításáról , október 31. 4

5 4/2014. (X. 1.) MvM rendelet az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti beruházási támogatások feltételeirõl szóló 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet módosításáról órától. 3/2014. (X. 1.) MvM rendelet a Gazdaságfejlesztési Operatív Programra és a Közép-Magyarországi Operatív Program 1. prioritására vonatkozó részletes szabályokról szóló 29/2012. (VI. 8.) NFM rendelet módosításáról /2014. (X. 31.) NFM rendelet egyes közúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról , /2014. (X. 18.) NFM rendelet az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésû földgáz mennyiségérõl és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek körérõl szóló 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelet módosításáról MK 2014/143. (X. 18.) /2014. (X. 16.) NFM rendelet az MKB Bank Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság felett az államot megilletõ tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelölésérõl MK 2014/142. (X. 16.) órától. 41/2014. (X. 15.) NFM rendelet a nemzeti fejlesztési miniszter által adományozható elismerésekrõl szóló 3/2014. (I. 31.) NFM rendelet módosításáról /2014. (X. 1.) NFM rendelet az ÉMI Építésügyi Minõségellenõrzõ Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság felett az államot megilletõ tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelölésérõl /2014. (X. 30.) NGM rendelet az aeroszol termékek és aeroszol csomagolások forgalmazásának követelményeirõl MK 2014/147. (X. 30.) /2014. (X. 30.) NGM rendelet a munkaügyi központok, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatala munkaügyi kirendeltségének illetékességérõl szóló 44/2012. (XII. 22.) NGM rendelet módosításáról MK 2014/147. (X. 30.) /2014. (X. 21.) NGM rendelet az illetékbélyegek elõállításáról, forgalomba hozataláról és forgalmazásáról /2014. (X. 18.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter által adományozható elismerésekrõl szóló 1/2013. (I. 8.) NGM rendelet módosításáról MK 2014/143. (X. 18.) /2014. (X. 9.) NGM rendelet az egyszerûsített felszámolás során a felszámolói díj kiegészítéséhez, valamint egyes végelszámolói készkiadásokhoz nyújtott költségvetési támogatás központi költségvetéssel történõ elszámolásának és folyósításának szabályairól szóló 37/2012. (XII. 17.) NGM rendelet módosításáról MK 2014/138. (X. 9.) /2014. (X. 27.) NMHH rendelet a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke által alapított elismerésekrõl és adományozásukról MK 2014/145. (X. 27.) /2014. (X. 21.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési építmények elhelyezésérõl és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet módosításáról , /2014. (X. 9.) AB határozat a Szegedi Ítélõtábla Pk.I /2014/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítésérõl MK 2014/138. (X. 9.) 1003/2014. (X. 9.) AB Tü. határozat az Alkotmánybíróság öttagú tanácsainak összetételérõl MK 2014/138. (X. 9.) október 31. 5

6 39/2014. (X. 29.) OGY határozat a Hungarikum Bizottság két tagjának delegálásáról 422/2014. (X. 31.) KE határozat bírói kinevezésrõl 421/2014. (X. 31.) KE határozat bírói kinevezésrõl 420/2014. (X. 31.) KE határozat bírói kinevezésrõl 419/2014. (X. 31.) KE határozat bírói kinevezésrõl 418/2014. (X. 31.) KE határozat bírói kinevezésrõl 417/2014. (X. 31.) KE határozat bírói kinevezésrõl 416/2014. (X. 31.) KE határozat bírói felmentésrõl 415/2014. (X. 31.) KE határozat bírói felmentésrõl 414/2014. (X. 31.) KE határozat bírói felmentésrõl 413/2014. (X. 30.) KE határozat dandártábornoki kinevezésrõl MK 2014/147. (X. 30.) 412/2014. (X. 30.) KE határozat dandártábornoki kinevezésrõl MK 2014/147. (X. 30.) 411/2014. (X. 30.) KE határozat dandártábornoki kinevezésrõl MK 2014/147. (X. 30.) 410/2014. (X. 30.) KE határozat vezérõrnagyi elõléptetésrõl MK 2014/147. (X. 30.) 409/2014. (X. 29.) KE határozat magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról 408/2014. (X. 27.) KE határozat kitüntetés adományozásáról MK 2014/145. (X. 27.) 407/2014. (X. 27.) KE határozat kitüntetés adományozásáról MK 2014/145. (X. 27.) 406/2014. (X. 21.) KE határozat államtitkári kinevezésrõl 405/2014. (X. 21.) KE határozat dandártábornoki kinevezésrõl 404/2014. (X. 21.) KE határozat dandártábornoki kinevezésrõl október 31. 6

7 403/2014. (X. 21.) KE határozat dandártábornoki kinevezésrõl 402/2014. (X. 21.) KE határozat dandártábornoki kinevezésrõl 401/2014. (X. 21.) KE határozat dandártábornoki kinevezésrõl 400/2014. (X. 21.) KE határozat dandártábornoki kinevezésrõl 399/2014. (X. 21.) KE határozat vezérõrnagyi elõléptetésrõl 398/2014. (X. 16.) KE határozat kitüntetés adományozásáról MK 2014/142. (X. 16.) 397/2014. (X. 16.) KE határozat kitüntetés adományozásáról MK 2014/142. (X. 16.) 396/2014. (X. 16.) KE határozat kitüntetés adományozásáról MK 2014/142. (X. 16.) 395/2014. (X. 16.) KE határozat kitüntetés adományozásáról MK 2014/142. (X. 16.) 394/2014. (X. 16.) KE határozat kitüntetés adományozásáról MK 2014/142. (X. 16.) 393/2014. (X. 16.) KE határozat kitüntetés adományozásáról MK 2014/142. (X. 16.) 392/2014. (X. 16.) KE határozat kitüntetés adományozásáról MK 2014/142. (X. 16.) 391/2014. (X. 16.) KE határozat kitüntetés adományozásáról MK 2014/142. (X. 16.) 390/2014. (X. 16.) KE határozat kitüntetés adományozásáról MK 2014/142. (X. 16.) 389/2014. (X. 16.) KE határozat kitüntetés adományozásáról MK 2014/142. (X. 16.) 388/2014. (X. 16.) KE határozat kitüntetés adományozásáról MK 2014/142. (X. 16.) 387/2014. (X. 16.) KE határozat kitüntetés adományozásáról MK 2014/142. (X. 16.) 386/2014. (X. 13.) KE határozat magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról 385/2014. (X. 13.) KE határozat egyetemi tanári kinevezésrõl 384/2014. (X. 13.) KE határozat egyetemi tanári kinevezésrõl október 31. 7

8 383/2014. (X. 13.) KE határozat egyetemi tanári kinevezésrõl 382/2014. (X. 13.) KE határozat egyetemi tanári kinevezésrõl 381/2014. (X. 9.) KE határozat bírói kinevezésrõl MK 2014/138. (X. 9.) 380/2014. (X. 9.) KE határozat bírói kinevezésrõl MK 2014/138. (X. 9.) 379/2014. (X. 6.) KE határozat államtitkári kinevezésrõl 378/2014. (X. 6.) KE határozat államtitkári kinevezésrõl 377/2014. (X. 6.) KE határozat államtitkári felmentésrõl 376/2014. (X. 6.) KE határozat közigazgatási államtitkári kinevezésrõl 375/2014. (X. 6.) KE határozat közigazgatási államtitkári felmentésrõl 1593/2014. (X. 30.) Korm. határozat a Rendõrség, a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ évi mûködéséhez szükséges forrás biztosítása érdekében költségvetési fejezetek közötti elõirányzat-átcsoportosításról MK 2014/147. (X. 30.) 1592/2014. (X. 21.) Korm. határozat a KEOP-1.2.0/2F azonosító számú ( Érd és térsége szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és bõvítése és szennyvízelvezetõ rendszer fejlesztése címû) nagyprojekt finanszírozásáról 1591/2014. (X. 21.) Korm. határozat a Magyar Légimentõ Nonprofit Kft. törzstõke-emeléséhez és az ehhez kapcsolódó részesedések rendezéséhez szükséges fejezetek közötti elõirányzat-átcsoportosításról 1590/2014. (X. 21.) Korm. határozat a bosznia-hercegovinai és szerbiai árvíz utáni újjáépítés támogatásának finanszírozása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történõ elõirányzat-átcsoportosításról 1589/2014. (X. 21.) Korm. határozat a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarához delegált közfeladatok ellátása érdekében szükséges forrás biztosításáról 1588/2014. (X. 21.) Korm. határozat egyes honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtása érdekében történõ költségvetési fejezetek közötti elõirányzat-átcsoportosításról 1587/2014. (X. 21.) Korm. határozat a Kõröstej Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Kft., a Caravanes Kereskedelmi Kft., a BÁBEL SAJT Kft., a Dráva Tej Tejipari Feldolgozó és Értékesítõ Korlátolt Felelõsségû Társaság és a Wassim Sajt Korlátolt Felelõsségû Társaság magyarországi nagybefektetõkkel való stratégiai együttmûködési megállapodás megkötésérõl 1586/2014. (X. 21.) Korm. határozat a Fõvárosi Gázmûvek Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság állami tulajdonú részesedésének az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság részére versenyeztetés mellõzésével történõ értékesítésérõl október 31. 8

9 1585/2014. (X. 21.) Korm. határozat a Magyarország Kormánya és Katar Állam Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról 1584/2014. (X. 16.) Korm. határozat az egységes kormányzati ügyiratkezelõ rendszer létrehozásáról MK 2014/142. (X. 16.) 1583/2014. (X. 15.) Korm. határozat az U16 Sakkolimpia megrendezésével összefüggõ feladatok támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történõ elõirányzat-átcsoportosításról 1582/2014. (X. 15.) Korm. határozat a pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk automatikus cseréjérõl szóló, illetékes hatóságok közötti többoldalú Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról 1581/2014. (X. 15.) Korm. határozat a Nemzetközi Távközlési Egyesület évi dél-koreai Meghatalmazottak Értekezletén való részvételrõl 1580/2014. (X. 13.) Korm. határozat a KÖZOP azonosító számú ( Budapest Piliscsaba Esztergom vasútvonal rekonstrukciója II/B ütem»a Budapest III. kerület Bécsi út Budapest Esztergom vasútvonal szintbeli keresztezés kiváltása II. ütem, 10. sz. fõút Bécsi út és Ürömi csomópont között, valamint az Aranyvölgy utca kiépítése«,»angyalföld Újpest között második vágány építése«,»angyalföld állomás, a 14-es villamos és a 30-as autóbusz közvetlen átszállási kapcsolatának megteremtése«és»aquincum HÉV megállóhely peronjának áthelyezése«címû) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítésérõl 1579/2014. (X. 13.) Korm. határozat a Környezet és Energia Operatív Program évekre szóló akcióterve 7. prioritásának módosításáról 1578/2014. (X. 13.) Korm. határozat a Környezet és Energia Operatív Program évekre szóló akcióterve 2. prioritásának módosításáról 1577/2014. (X. 13.) Korm. határozat az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló, a programozási idõszakban indított projektek szakaszolásával kapcsolatos egyes feladatokról 1576/2014. (X. 10.) Korm. határozat a Környezet és Energia Operatív Program, valamint a Közlekedés Operatív Program keretében megvalósuló egyes projektek költség-haszon elemzései átszámításának a támogatási intenzitásra gyakorolt hatásaival kapcsolatos feladatokról 1575/2014. (X. 10.) Korm. határozat a évi Bocuse d Or szakácsolimpia európai döntõjének budapesti megrendezésével kapcsolatos kormányzati intézkedésekrõl 1574/2014. (X. 10.) Korm. határozat a Nemzeti Sírkerttel kapcsolatos feladatok ellátása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történõ elõirányzat-átcsoportosításról 1573/2014. (X. 10.) Korm. határozat a április 1. és december 31. közötti idõszakban végzett belvízi, árvízi, vízminõségi kárelhárítási, helyi vízkárelhárítási, balatoni védekezési, az Yvette ciklonnal kapcsolatos, valamint a évben további a jogszabályokból adódó védekezési feladatok költségeinek finanszírozásáról 1572/2014. (X. 10.) Korm. határozat a Földmûvelésügyi Minisztérium és az Emberi Erõforrások Minisztériuma fejezetek közötti, a vadászható állatfajok monitoring programjainak folytatása és a vadászható állatfajok fajvédelmi terveinek kidolgozása érdekében történõ elõirányzat-átcsoportosításról október 31. 9

10 1571/2014. (X. 10.) Korm. határozat a helyi önkormányzatok adósságot keletkeztetõ, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történõ augusztusi elõzetes kormányzati hozzájárulásról 1570/2014. (X. 10.) Korm. határozat egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról 1569/2014. (X. 10.) Korm. határozat a évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezésérõl szóló 1918/2013. (XII. 11.) Korm. határozat módosításáról /2014. (X. 10.) Korm. határozat a Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya között az Európai Közösség és a Montenegrói Köztársaság között az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló Megállapodás végrehajtásáról szóló Jegyzõkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról 1567/2014. (X. 2.) Korm. határozat a Széchenyi István Emlékmúzeum mûködtetése érdekében az Emberi Erõforrások Minisztériuma és a Miniszterelnökség fejezetek közötti elõirányzat-átcsoportosításról, költségvetési maradvány felhasználásáról, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történõ elõirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1968/2013. (XII. 17.) Korm. határozat módosításáról 1566/2014. (X. 2.) Korm. határozat a tatabányai multifunkcionális csarnok beruházás egyes kérdéseirõl, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történõ elõirányzat-átcsoportosításról 1565/2014. (X. 2.) Korm. határozat a kisvárdai labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztési beruházással kapcsolatos intézkedésekrõl, valamint a Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósításához kapcsolódó további intézkedésekrõl szóló 1980/2013. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról /2014. (X. 2.) Korm. határozat a csepeli evezõs és kajak-kenu központ megvalósításához szükséges egyes kérdésekrõl, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történõ elõirányzat-átcsoportosításról 1563/2014. (X. 2.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történõ elõirányzat-átcsoportosításról, a pártalapítványok tartalékának átcsoportosításáról, egyes kormányhatározatok módosításáról, továbbá egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérõ rendelkezésekrõl 1562/2014. (X. 2.) Korm. határozat a évi költségvetési maradványok felhasználásáról 1561/2014. (X. 2.) Korm. határozat az Új Széchenyi Terv struktúraváltás támogatása az onkológiai centrumok, a járó- és fekvõbeteg ellátás fejlesztésével címû, TIOP 2.2.6/12/1/A és TIOP 2.2.6/12/1/B, valamint az egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése címû, ÉMOP 4.1.1/B-12 és NYDOP-5.2.1/A-12 konstrukciók pályázataival összefüggõ többletkapacitás kérelmek elõzetes befogadásáról 1560/2014. (X. 2.) Korm. határozat az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közremûködõ Erõk (ISAF) mûveleteiben történõ további magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról /2014. (X. 2.) Korm. határozat a Szlovén Köztársaság Kormánya, Magyarország Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között a Többnemzeti Szárazföldi Kötelékrõl szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról 1558/2014. (X. 2.) Korm. határozat a Magyar Szlovén Kisebbségi Vegyes Bizottság XIV. ülésén elfogadott és fenntartott ajánlások jóváhagyásáról október

11 1557/2014. (X. 1.) Korm. határozat a KÖZOP azonosító számú [ 51. sz. fõút kmsz. (Kalocsa M9 ap. csp.) 115 kn tengelyterhelésre történõ burkolat megerõsítése és párhuzamos kerékpárút kivitelezési munkáinak elvégzése címû] projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítésérõl 1556/2014. (X. 1.) Korm. határozat az országos közúthálózaton a nyomvályúk és felületi egyenetlenségek megszüntetését célzó, a közlekedésbiztonságot, fenntarthatóságot és térségi elérhetõséget javító program folytatásáról 1555/2014. (X. 1.) Korm. határozat az Észak-Magyarországi Operatív Program évekre szóló akcióterve 2. prioritásának módosításáról és a Magyar Nemzeti Digitális Archívum, Nemzeti Filmtörténeti Élménypark kialakítását célzó fejlesztésének támogathatósága céljából kiemelt projekt felhívás biztosításáról 1554/2014. (X. 1.) Korm. határozat az európai uniós programok végrehajtási intézményrendszerének finanszírozása a közötti tervezési idõszakban 1553/2014. (X. 1.) Korm. határozat a vízügyi ágazat irányításának átalakítása érdekében a vízgazdálkodásért való felelõsséggel összefüggõ feladatok ellátásához szükséges, a Belügyminisztérium és a Földmûvelésügyi Minisztérium fejezetek közötti elõirányzat-átcsoportosításról, valamint címrendi módosításról 1552/2014. (X. 1.) Korm. határozat a helyi önkormányzatok adósságot keletkeztetõ, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történõ elõzetes kormányzati hozzájárulásról 1551/2014. (X. 1.) Korm. határozat az Õs-Dráva Programról szóló 1242/2012. (VII. 17.) Korm. határozat módosításáról 1550/2014. (X. 1.) Korm. határozat a bakui, a kolozsvári és a ljubljanai Magyar Intézet létrehozásával összefüggõ egyes intézkedésekrõl 1549/2014. (X. 1.) Korm. határozat a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal által üzemeltetett üdülõingatlanokról /2014. (X. 1.) Korm. határozat a Nemzeti Kommunikációs Hivatal létrehozásával kapcsolatos feladatokról 126/2014. (X. 27.) ME határozat a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság tagjainak megbízásáról MK 2014/145. (X. 27.) 125/2014. (X. 21.) ME határozat Magyarország Kormánya és az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya közötti kulturális központok kölcsönös nyitásáról, mûködtetésérõl és tevékenységérõl szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról 124/2014. (X. 21.) ME határozat az egyes kétoldalú gazdasági együttmûködési kormányközi bizottságok, valamint a tartományi szintû vegyes bizottságok magyar tagozati elnökeinek felmentésérõl és kinevezésérõl /2014. (X. 16.) ME határozat az Országos Statisztikai Tanács tagjának felmentésérõl és új tag megbízásáról MK 2014/142. (X. 16.) 122/2014. (X. 15.) ME határozat helyettes államtitkárok kinevezésérõl 121/2014. (X. 13.) ME határozat a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács alelnökének kinevezésérõl október

12 120/2014. (X. 10.) ME határozat helyettes államtitkár megbízatása megszûnésének megállapításáról 119/2014. (X. 10.) ME határozat Magyarország Kormánya és a Ghánai Köztársaság Kormánya közötti Oktatási együttmûködési egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról 118/2014. (X. 6.) ME határozat helyettes államtitkárok megbízatása megszûnésének megállapításáról 117/2014. (X. 6.) ME határozat helyettes államtitkár megbízatása megszûnésének megállapításáról 116/2014. (X. 2.) ME határozat Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a közúti jármûvek vezetõi engedélyeinek kölcsönös elismerésérõl és cseréjérõl szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf. 5025/2014/4. határozata építményadó mentesség törvényes feltételeirõl Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf. 5024/2014/11. határozata Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testületének a Hungaroringen megrendezésre kerülõ alkalmi rendezvények idején jelentkezõ szolgáltatási és gazdasági tevékenységekrõl szóló 27/2013. (XII. 19.) számú önkormányzati rendelet 1. (2) bekezdés a) pont ideiglenes szálláshely-szolgáltatást, szövegrésze, pontja, 3. (1) bekezdés ideiglenes szálláshely-szolgáltatás, szövegrésze, 4. -a, 7. -a, valamint 3. számú melléklete és 4. számú melléklet I. pontja törvényellenességérõl és megsemmisítésérõl Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf. 5022/2014/4. határozata Budapest Fõváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata Képviselõ-testületének az építmény- és telekadóról szóló 34/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 7. a törvényellenességének megállapításáról MK 2014/138. (X. 9.) Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf. 5020/2014/6. határozata a Budapest fõváros közigazgatási területén a közterületek azon részének kijelölésérõl, ahol az életvitelszerûen megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenesnek minõsül megnevezésû, 77/2013. (XII. 3.) Fõv. Kgy. rendelet 1. melléklet 8. pontja törvénytelenségérõl és megsemmisítésérõl MK 2014/147. (X. 30.) Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf. 5017/2014/4. határozata Lõrinci Város Önkormányzat Képviselõ-testületének a képviselõ-testület és szervei Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 14/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 48. (1) bekezdése és 1. mellékletének 1 3. pontja megsemmisítésérõl MK 2014/138. (X. 9.) 3/2014. Polgári jogegységi határozat mérsékelt összegû felügyeleti illeték viselésére kötelezése annak a cégnek, amely a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárásában megjelölt törvénysértõ állapotot nem vitatja, határidõben megszünteti, illetve a törvényes mûködést helyreállítja 3/2014. (X. 10.) AJB utasítás az alapvetõ jogok biztosa vizsgálatának szakmai szabályairól és módszereirõl szóló 2/2012. (I. 20.) AJB utasítás módosításáról /2014. (X. 10.) AJB utasítás az Alapvetõ Jogok Biztosának Hivatala Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 1/2012. (I. 6.) AJB utasítás módosításáról /2014. (X. 17.) AJBH utasítás az Alapvetõ Jogok Biztosának Hivatala Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2012. (V. 22.) AJBH utasítás módosításáról Hivatalos Értesítõ 2014/52. (X. 17.) /2014. (X. 10.) AJBH utasítás az Alapvetõ Jogok Biztosának Hivatala Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2012. (V. 22.) AJBH utasítás módosításáról október

13 19/2014. (X. 31.) BM TNM együttes utasítás a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal szervezeti és mûködési rendjének meghatározásáról szóló 9/2010. (IX. 29.) BM KIM együttes utasítás módosításáról /2014. (X. 31.) BM utasítás a fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásának rendjérõl szóló 15/2013. (V. 2.) BM rendelet végrehajtásáról szóló 11/2013. (V. 2.) BM utasítás módosításáról /2014. (X. 22.) BM utasítás az egységes kormányzati ügyiratkezelõ rendszer feladatainak ellátására való kijelölésrõl /2014. (X. 10.) BM utasítás a Belügyminisztérium központi épületébe történõ be- és kilépés, a benntartózkodás, a csomag- és áruszállítás, a küldemények átvételének és a gépjármûvek parkolásának rendjérõl /2014. (X. 17.) EMMI utasítás a közérdekû adatok megismerésének rendjérõl szóló 17/2012. (XI. 16.) EMMI utasítás módosításáról Hivatalos Értesítõ 2014/52. (X. 17.) /2014. (X. 17.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezésérõl Hivatalos Értesítõ 2014/52. (X. 17.) /2014. (X. 17.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ szervezeti és mûködési szabályzatáról Hivatalos Értesítõ 2014/52. (X. 17.) /2014. (X. 10.) EMMI utasítás a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjprogram mûködtetésével kapcsolatos feladatokról /2014. (X. 31.) FM utasítás miniszteri biztosi kinevezés visszavonásáról /2014. (X. 31.) HM utasítás az éves és havi munkatervek összeállításával és a tervezett feladatok megvalósulásának nyomon követésével összefüggõ feladatokról szóló 2/2014. (I. 21.) HM utasítás módosításáról , /2014. (X. 31.) HM utasítás a béketámogató mûveletekben részt vevõ állomány részletes kategóriába sorolásáról szóló 58/2013. (IX. 20.) HM utasítás módosításáról /2014. (X. 31.) HM utasítás a honvédelmi szervezetek alapításáról, tevékenységérõl és szabályzatairól szóló 80/2011. (VII. 29.) HM utasítás módosításáról /2014. (X. 31.) HM utasítás a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. és a Honvédelmi Minisztérium között május 29-én megkötött Vagyonkezelési Szerzõdés ingatlanvagyonra vonatkozó rendelkezései végrehajtásának egyes szabályairól szóló 11/2010. (I. 27.) HM utasítás módosításáról /2014. (X. 31.) HM utasítás a szolgálati találmányért, illetve az alkalmazotti találmányért járó díjazásról, valamint az e találmányokkal kapcsolatos egyéb intézkedésekrõl szóló 18/1998. (HK 6.) HM utasítás módosításáról /2014. (X. 31.) HM utasítás a közalkalmazotti munkakörök betöltésének egyes szabályairól /2014. (X. 17.) HM utasítás a biztonsági ügyeleti feladatok ellátásáról és a jelentési kötelezettség körébe tartozó biztonsági kihívást jelentõ helyzetek jegyzékérõl szóló 119/2011. (XI. 10.) HM utasítás módosításáról Hivatalos Értesítõ 2014/52. (X. 17.) /2014. (X. 10.) HM utasítás a béketámogató mûveletekben részt vevõ állomány részletes kategóriába sorolásáról szóló 58/2013. (IX. 20.) HM utasítás módosításáról október

14 65/2014. (X. 10.) HM utasítás a nemzetközi gyakorlatok, rendezvények egyes költségvetési és pénzügyi kérdéseirõl szóló 98/2008. (HK 19.) HM utasítás módosításáról /2014. (X. 31.) KKM utasítás a Külgazdasági és Külügyminisztériummal jogviszonyban állók létszámcsökkentésérõl órától 10/2014. (X. 17.) KKM utasítás miniszteri biztos kinevezésérõl Hivatalos Értesítõ 2014/52. (X. 17.) /2014. (X. 17.) KKM utasítás miniszteri biztos kinevezésérõl Hivatalos Értesítõ 2014/52. (X. 17.) /2014. (X. 22.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti felügyelettel és a vádemeléssel kapcsolatos ügyészi feladatokról szóló 11/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasítás módosításáról /2014. (X. 10.) LÜ utasítás az ügyészség honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi szervezetérõl, feladatairól /2014. (X. 10.) MvM utasítás az Államreform Operatív Program és az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében végrehajtásra kerülõ projektek jogutódlásáról /2014. (X. 10.) MvM utasítás a Miniszterelnökséget vezetõ miniszter által kiadmányozott iratok felterjesztésének rendjérõl /2014. (X. 22.) NFM utasítás a Nemzeti Közlekedési Hatóság részére a fejezetet irányító szerv által a saját bevétel terhére elõírt befizetési kötelezettségekrõl /2014. (X. 10.) NFM utasítás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról /2014. (X. 22.) NIH utasítás a pénzkezelési szabályzatról /2014. (X. 10.) NIH utasítás a Nemzeti Innovációs Hivatal informatikai hálózat használatának és üzemeltetésének szabályzatáról /2014. (X. 17.) BM OKF utasítás az önkéntes tûzoltó egyesület önálló beavatkozásának feltételeirõl és a beavatkozó önkéntes tûzoltó egyesület (önkéntes tûzoltóság) tevékenységérõl szóló 2/2014. (I. 17.) BM OKF utasítás módosításáról Hivatalos Értesítõ 2014/52. (X. 17.) /2014. (X. 31.) GVH utasítás a versenykultúra és a tudatos fogyasztói döntéshozatal kultúrájának fejlesztésére irányuló tevékenységek Gazdasági Versenyhivatal általi támogatásáról és az ezzel összefüggõ pályázatokra, egyedi támogatási kérelmekre vonatkozó eljárásrendrõl /2014. (X. 22.) GVH utasítás a Gazdasági Versenyhivatal eljárásai során alkalmazandó belsõ ügyintézési rendrõl /2014. (X. 22.) GVH utasítás a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának szervezeti és mûködési szabályzatáról /2014. (X. 22.) GVH utasítás a Gazdasági Versenyhivatal szervezeti és mûködési szabályzatáról , /2014. (X. 22.) ORFK utasítás a Rendõrség Beszerzési Szabályzatáról szóló 12/2012. (VII. 30.) ORFK utasítás módosításáról október

15 36/2014. (X. 22.) ORFK utasítás a gépjármûvekkel kapcsolatos bûncselekményeket követõ rendõri intézkedésekrõl /2014. (X. 10.) ORFK utasítás a büntetõeljárások keretében lefolytatandó szemlék végrehajtásáról és a bûnügyi technikai tevékenység egységes szabályozásáról szóló 13/2012. (VII. 30.) ORFK utasítás módosításáról /2014. (X. 10.) ORFK utasítás az iratok külföldre továbbításának szabályairól /2014. (X. 17.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és Türkmenisztán Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttmûködésrõl szóló egyezmény kihirdetésérõl szóló 181/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet 2. és 3. -ának hatálybalépésérõl Hivatalos Értesítõ 2014/52. (X. 17.) MNB közlemény a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szereplõ külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól BM közlemény a belügyminiszter által felügyelt szakképesítésekre vonatkozó, az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékekbe kerülés tekintetében benyújtott pályázatokat elbíráló bizottság létrehozásáról EMMI közlemény az Idõsbarát Önkormányzat Díj pályázat évi nyerteseirõl IM közlemény jogtanácsosi igazolványok érvénytelenítésérõl Hivatalos Értesítõ 2014/52. (X. 17.) IM közlemény érvényét vesztett jogtanácsosi igazolványról NAV közlemény a november 1-je és november 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról Hivatalos Értesítõ 2014/52. (X. 17.) NFM közlemény a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedése évi támogatásának önkormányzatonként megítélt összegeirõl NGM közlemény a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó munkáltatóknál mûködõ szakszervezetek taglétszámon alapuló országos és ágazati reprezentativitásáról NVB közlemény országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyûjtõ ív hitelesítésének megtagadásáról EMMI felhívás Ápoló szakképesítés Országos Szakmai Tanulmányi Versenyre a 2014/2015. tanévre MBFH pályázati felhívás bányászati jog megszerzésére Érvénytelenítés a Hivatalos Értesítõ 2014/51. számában Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett, megsemmisült gépjármûtörzskönyvek sorszámáról Hivatalos Értesítõ 2014/52. (X. 17.) október

16 Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye a hatósági nyilvántartásban szereplõ gazdálkodó szervezetekrõl Személyi rész a Hivatalos Értesítõ 2014/53. számában a Hivatalos Értesítõ 2014/52. számában Hivatalos Értesítõ 2014/52. (X. 17.) a Hivatalos Értesítõ 2014/51. számában Fonyód Város Önkormányzata pályázati felhívása autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására Fót Város Önkormányzata pályázati felhívása autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására Kiskunhalas Város Önkormányzata pályázati felhívása autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására Sárvár Város Önkormányzata pályázati felhívása autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására Szabadságharcosokért Közalapítvány alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben Jólét és Szabadság Demokrata Közösség évi beszámolója Dr. Vancsura István képviselõjelölt beszámolója az országgyûlési képviselõk évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegérõl, forrásáról és felhasználásának módjáról Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt beszámolója az országgyûlési képviselõk évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegérõl, forrásáról és felhasználásának módjáról Hanák Róbert képviselõjelölt beszámolója az országgyûlési képviselõk évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegérõl, forrásáról és felhasználásának módjáról Horváth Péter Gábor képviselõjelölt beszámolója az országgyûlési képviselõk évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegérõl, forrásáról és felhasználásának módjáról Hutkai Anna képviselõjelölt beszámolója az országgyûlési képviselõk évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegérõl, forrásáról és felhasználásának módjáról Jobbik Magyarországért Mozgalom beszámolója az országgyûlési képviselõk évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegérõl, forrásáról és felhasználásának módjáról Jólét és Szabadság Demokrata Közösség beszámolója az országgyûlési képviselõk évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegérõl, forrásáról és felhasználásának módjáról Pásztor János Pál képviselõjelölt beszámolója az országgyûlési képviselõk évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegérõl, forrásáról és felhasználásának módjáról október

17 Piróth István képviselõjelölt beszámolója az országgyûlési képviselõk évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegérõl, forrásáról és felhasználásának módjáról Puli Diána Klaudia képviselõjelölt beszámolója az országgyûlési képviselõk évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegérõl, forrásáról és felhasználásának módjáról Székely Mihály képviselõjelölt beszámolója az országgyûlési képviselõk évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegérõl, forrásáról és felhasználásának módjáról Szilassy Gábor Cézár képviselõjelölt beszámolója az országgyûlési képviselõk évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegérõl, forrásáról és felhasználásának módjáról hatályon kívül helyezett jogszabályok 134/2014. (IV. 18.) Korm. rendelet a központi közigazgatás integrált üdültetési rendszerével összefüggõ feladatok központi költségvetési szerv által történõ átvételérõl Hatályon kívül helyezi: 249/2014. (X. 1.) Korm. r /2011. (III. 31.) Korm. rendelet a Közbeszerzési és Ellátási Fõigazgatóságról Hatályon kívül helyezi: 250/2014. (X. 2.) Korm. r /1996. (I. 18.) Korm. rendelet a külföldiek ingatlanszerzésérõl Hatályon kívül helyezi: 251/2014. (X. 2.) Korm. r /1998. (VII. 24.) EüM rendelet az ortopédiai cipész és az ortopédiai mûszerész szakképesítésekre szervezhetõ mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról Hatályon kívül helyezi: 47/2014. (X. 29.) EMMI r /2011. (VII. 11.) KIM rendelet a központi közigazgatás integrált üdültetési rendszerébe tartozó üdülõk igénybevételi rendjérõl és hasznosítási szabályairól Hatályon kívül helyezi: 249/2014. (X. 1.) Korm. r /2010. (I. 8.) NFGM rendelet az aeroszol termékek és aeroszol csomagolások forgalmazásának követelményeirõl Hatályon kívül helyezi: 34/2014. (X. 30.) NGM r MK 2014/147. (X. 30.) 33/1997. (X. 31.) NM rendelet a népjóléti ágazatba tartozó egyes szakképesítésekre szervezhetõ mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról Hatályon kívül helyezi: 47/2014. (X. 29.) EMMI r /2004. (VIII. 16.) PM rendelet az illetékbélyegek forgalomba hozataláról Hatályon kívül helyezi: 32/2014. (X. 21.) NGM r /2011. (XII. 23.) VM rendelet a mezõgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeirõl Hatályon kívül helyezi: 19/2014. (X. 29.) FM r /2013. (V. 9.) AB Tü. határozat az Alkotmánybíróság öttagú tanácsainak összetételérõl és a tanácsvezetõk személyérõl Hatályon kívül helyezi: 1003/2014. (X. 9.) AB Tü. h MK 2014/138. (X. 9.) október

18 1305/2014. (V. 5.) Korm. határozat a Környezet és Energia Operatív Program évekre szóló akcióterve 7. prioritásának módosításáról Visszavonta: 1579/2014. (X. 13.) Korm. határozat. 1191/2014. (III. 28.) Korm. határozat a KEOP-2.4.0/2F/ azonosító számú (Vörösiszap szennyezés kármentesítése címû) nagyprojekt megvalósításának elõsegítésérõl Visszavonta: 1578/2014. (X. 13.) Korm. határozat. 1958/2013. (XII. 17.) Korm. határozat a KEOP-2.4.0/2F/ azonosító számú (Vörösiszap szennyezés kármentesítése címû) nagyprojekt támogatásának jóváhagyásáról Visszavonta: 1578/2014. (X. 13.) Korm. határozat. 2128/2005. (VI. 24.) Korm. határozat a központi közigazgatás integrált üdültetési rendszerérõl Hatályon kívül helyezi: 1549/2014. (X. 1.) Korm. h /2011. (XII. 2.) BM utasítás a Belügyminisztérium központi épületébe történõ be- és kilépés, a benntartózkodás, a csomag- és áruszállítás, a küldemények átvételének és a gépjármûvek parkolásának rendjérõl Hatályon kívül helyezi: 16/2014. (X. 10.) BM ut /2013. (VIII. 16.) EMMI utasítás a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj-program mûködtetésével kapcsolatos feladatokról Hatályon kívül helyezi: 34/2014. (X. 10.) EMMI ut /2013. (III. 29.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ szervezeti és mûködési szabályzatáról Hatályon kívül helyezi: 35/2014. (X. 17.) EMMI ut Hivatalos Értesítõ 2014/52. (X. 17.) 1/2014. (VII. 11.) FM utasítás miniszteri biztosi kinevezésrõl Hatályon kívül helyezi: 5/2014. (X. 31.) FM ut /2014. (VII. 28.) KKM utasítás miniszteri biztos kinevezésérõl Hatályon kívül helyezi: 10/2014. (X. 17.) KKM ut Hivatalos Értesítõ 2014/52. (X. 17.) 1/2014. (VII. 28.) KKM utasítás miniszteri biztos kinevezésérõl Hatályon kívül helyezi: 9/2014. (X. 17.) KKM ut Hivatalos Értesítõ 2014/52. (X. 17.) 24/2013. (VII. 12.) NFM utasítás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról Hatályon kívül helyezi: 33/2014. (X. 10.) NFM ut /2013. (IV. 24.) GVH utasítás egyes utasítások módosításáról, illetve hatályon kívül helyezésérõl Hatályon kívül helyezi: 13/2014. (X. 22.) GVH ut /2011. (III. 29.) GVH utasítás a panasszal és a jogsértés miatt a Gazdasági Versenyhivatal eljárását kezdeményezõ szóbeli folyamodvánnyal, valamint a más hatóságtól vagy bíróságtól a Gazdasági Versenyhivatalhoz érkezõ vagy áttett ilyen beadvánnyal összefüggõ eljárás rendjérõl Hatályon kívül helyezi: 15/2014. (X. 22.) GVH ut október

19 módosított jogszabályok évi XXXVIII. törvény a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerzõdéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezésérõl Módosítja: évi XL. tv évi CCLII. törvény egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggõ módosításáról Megjegyzés: A törvény 39. (2) bekezdése nem lép hatályba a évi XLI. törvény 17. -a alapján évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképrõl Módosítja: évi XLI. tv évi CXIV. törvény a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésrõl, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggõ módosításáról Módosítja: évi XLI. tv Beiktatva: 1. (2) c) évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról Módosítja: évi XLI. tv Beiktatva: 7/A. Megállapítva: 4. (2), (3), 8. (1) évi CLXXXV. törvény a hulladékról Módosítja: évi XLI. tv , Beiktatva: 91. (11), 92/A. Megállapítva: 42. (1), 83. (1), 91. (5a) évi XC. törvény a kéményseprõ-ipari közszolgáltatásról Módosítja: évi XLI. tv Megállapítva: 10/B. (1), (3) évi CCIX. törvény a víziközmû-szolgáltatásról Módosítja: évi XLI. tv , Beiktatva: 63. (5), (6), (8) (14) Megállapítva: 3. (2) Hatályon kívül helyezve: 63. (7) évi LXXV. törvény a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérõl és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjérõl Módosítja: évi XL. tv Megállapítva: 5. (1) Beiktatva: 16. Megjegyzés: A törvény címe a Magyar Közlönyben tévesen jelent meg évi XL. törvény a földgázellátásról Módosítja: évi XLI. tv , , évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról Módosítja: évi XLI. tv , , október

20 2006. évi LIX. törvény az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról Módosítja: évi XL. tv Beiktatva: 4. (5a) évi XVIII. törvény a távhõszolgáltatásról Módosítja: évi XLI. tv Beiktatva: 44. (5), 57/G évi C. törvény az elektronikus hírközlésrõl Módosítja: évi XLI. tv , Beiktatva: 142. (6) (11), (12) Megállapítva: 142. (3), (4) Hatályon kívül helyezve: 142. (5) évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemrõl Módosítja: évi XLI. tv , évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról Módosítja: évi XL. tv Beiktatva: 29/ZS évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról Módosítja: évi XL. tv Beiktatva: 7. (1b) 181/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet Magyarország Kormánya és Türkmenisztán Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttmûködésrõl szóló egyezmény kihirdetésérõl Megjegyzés: A Korm. rendelet 2. és 3. -a október 22-én lép hatályba a 12/2014. (X. 17.) KKM közlemény alapján. Hivatalos Értesítõ 2014/52. (X. 17.) 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelölésérõl Módosítja: 253/2014. (X. 2.) Korm. r Módosítva: 1. melléklet Megjegyzés: A rendelet címe a Magyar Közlönyben tévesen jelent meg. 295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet az egyházi elismerésrõl és az egyházi jogi személyek jogállásának és mûködésének sajátos szabályairól Módosítja: 261/2014. (X. 15.) Korm. r Beiktatva: 18/A. (3), /2012. (XII. 18.) Korm. rendelet egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról Módosítja: 258/2014. (X. 10.) Korm. r Megállapítva: 16., 2., 3. melléklet 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességû munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról Módosítja: 261/2014. (X. 15.) Korm. r Módosítva: 27. (2) b) október

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2014. OKTÓBER VÁLOGATÁS

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2014. OKTÓBER VÁLOGATÁS VÁLTOZÁSMUTATÓ 2014. OKTÓBER VÁLOGATÁS Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpont jában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített címmutatóiban.

Részletesebben

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke 20 augusztusban megjelent csökkentett joganyag (Alaptörvény módosításai, törvények, kormányek, PSZÁF, MNB, NMHH MEKH és miniszteri, ek). *jelöltek

Részletesebben

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke 2014. januárban megjelent csökkentett joganyag (Alaptörvény módosításai, törvények, kormányrendeletek, PSZÁF, MNB, NMHH MEKH és miniszteri, rendeletek).

Részletesebben

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke 2015. augusztusban csökkentett joganyag (Alaptörvény módosításai, törvények, kormányek, PSZÁF, MNB, NMHH MEKH és miniszteri, ek). *jelöltek a weboldalról

Részletesebben

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke 2015.májusban csökkentett joganyag (Alaptörvény módosításai, törvények, kormányek, PSZÁF, MNB, NMHH MEKH és miniszteri, ek). *jelöltek a weboldalról

Részletesebben

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke 2016. januári csökkentett joganyag (Alaptörvény módosításai, törvények, kormányrendeletek, PSZÁF, MNB, NMHH MEKH és miniszteri, rendeletek). *jelöltek

Részletesebben

Változásmutató XII. 30.

Változásmutató XII. 30. Változásmutató 2016. XII. 30. 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról Hivatalos Értesítő 2016/67. (XII. 30.) 67/2016. (XII. 30.) EMMI

Részletesebben

JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ

JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ . sz. melléklet JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ Jelen ismertető a Magyar Közlöny 2014. évi 84-156. számaiban megjelent jogszabályokból tartalmaz válogatást. TÖRVÉNYEK 1. 2014. évi XXIV. törvény Az Oroszországi Föderáció

Részletesebben

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek 4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által

Részletesebben

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. Okirat száma: A 39/2015.(III.19.) határozat 1. melléklete Módosító okirat A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testülete által 2014. február 27. napján kiadott,

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2013. évi 57. szám 20401 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata Az Oktatási Hivatal Alapító Okirata (a módosításokkal egységes

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.18.) önkormányzati

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2015. január

Jogszabályváltozások 2015. január Jogszabályváltozások 2015. január MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 2012. évi XC. törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 2012. évi II. törvény

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.21.) önkormányzati

Részletesebben

CompLex Hírlevél. új jogszabályok. Tartalom. 2007. március

CompLex Hírlevél. új jogszabályok. Tartalom. 2007. március új jogszabályok 2007. évi XIX. törvény egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról 2007. 04. 01. 2007. évi XVIII. törvény a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között az egymás

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 28. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 28. szám MAGYAR KÖZLÖNY 28. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2017. február 24., péntek Tartalomjegyzék 35/2017. (II. 24.) Korm. rendelet Az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye

Részletesebben

A DEMECSERI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 105. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 18., péntek. Tartalomjegyzék. 199/2010. (VI. 18.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 105. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 18., péntek. Tartalomjegyzék. 199/2010. (VI. 18.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 18., péntek 105. szám Tartalomjegyzék 199/2010. (VI. 18.) Korm. rendelet 1/2010. (VI. 18.) NFM rendelet 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat

Részletesebben

A rendelet 2013. november 1-jén lép hatályba. A rendelet 2013. október 15-én lép hatályba

A rendelet 2013. november 1-jén lép hatályba. A rendelet 2013. október 15-én lép hatályba október 1 A Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

a 7. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. (1) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás

a 7. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. (1) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás MAGYAR KÖZLÖNY 2014. évi 39. szám 3965 A nemzeti fejlesztési miniszter 12/2014. (III. 14.) NFM rendelete egyes miniszteri rendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala >>>1145 Budapest, Pétervárad utca 2. SZMSZ BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Városépítési Osztály

Részletesebben

2. A Képviselő-testület dokumentumok aláírására felhatalmazza a

2. A Képviselő-testület dokumentumok aláírására felhatalmazza a Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 64/2015. (VII.22.)KT határozata A Kommunális Szolgáltató és Közfoglalkoztatási Intézmény alapító okiratának módosításáról Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. 6. 7. 9. 10. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja,

Részletesebben

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA 2013. február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Taksony Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat Lajosmizse Város KIVONAT a Képviselő-testület 05. április -i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 43/05. (IV..) ÖH. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása

Részletesebben

A határozat a kihirdetését követő napon szeptember 4-én lép hatályba.

A határozat a kihirdetését követő napon szeptember 4-én lép hatályba. szeptember 1 A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozatnak az oktatási, a szakképzési területen való végrehajtásáról szóló 1599/ (IX. 3.) Korm. határozat

Részletesebben

Tájékoztató a jogszabályváltozásokról

Tájékoztató a jogszabályváltozásokról Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának J E G Y Z Ő J E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Tájékoztató a jogszabályváltozásokról Előterjesztő: Az előterjesztést

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2012. (.) NFM rendelete

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2012. (.) NFM rendelete A nemzeti fejlesztési miniszter /2012. (.) NFM rendelete a járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával, a körzetközponti jegyzői hatáskörök és a többcélú kistérségi társulások megszűnésével összefüggésben

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 120. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 120. szám MAGYAR KÖZLÖNY 120. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. augusztus 19., péntek Tartalomjegyzék 288/2016. (VIII. 19.) KE határozat Egyetemi tanári kinevezésről 12128 289/2016. (VIII. 19.) KE határozat

Részletesebben

366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról

366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról 366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében,

Részletesebben

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke 2016.áprilisi csökkentett joganyag (Alaptörvény módosításai, törvények, kormányek, PSZÁF, MNB, NMHH MEKH és miniszteri, ek). *jelöltek a weboldalról

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Jogszabályfigyelés január. Jogszabály címe Megjelent Hatály Módosított jogszabály Tárgy MK 1/2013.

Jogszabályfigyelés január. Jogszabály címe Megjelent Hatály Módosított jogszabály Tárgy MK 1/2013. január 1 Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel, az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanáccsal, valamint a szakorvos jelöltek felügyelet mellett

Részletesebben

á á Ö á é ő ü é ö á á é ö é é é ő í í é é ő ü á ö é é á á á ö é í á ö á ő ó ó é ö é é é á á á ó ó ó é ö é é é á á á á á ó ó ó ö é é á í ó ő ő á é á ö í á é ö é é é őó ó é ö é é é ő ő é ö é őí á á ö é é

Részletesebben

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Módosítva a 6/2016.(X.29.) önkormányzati rendelettel. (Egységes

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 200-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre A Fejér Megyei Kormányhivatal, így a Közlekedési Felügyelőség SZMSZ-ének hatályos szövegét a 3/2013. (I.8.)

Részletesebben

2017. ÉVI FOKOZATI VIZSGA TANANYAG

2017. ÉVI FOKOZATI VIZSGA TANANYAG 22. sz. melléklet a HHK/57-1/2017. nyt. számhoz 2017. ÉVI FOKOZATI VIZSGA TANANYAG a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.)

Részletesebben

POLGÁRMESTERE Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) , Fax: (28)

POLGÁRMESTERE Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) , Fax: (28) 10 KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133, Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Városi Óvoda

Részletesebben

A Projekt Igazgatóságon alkalmazott rendeletek és jogszabályok

A Projekt Igazgatóságon alkalmazott rendeletek és jogszabályok A Projekt Igazgatóságon alkalmazott ek és jogszabályok SOR- SZÁM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. NYILV. SZÁM MEGNEVEZÉS FELLELHETŐSÉG 1959. évi IV. törvény 1988. évi I. törvény 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-55 FAX: (06-32) 460-98 Szám: -26/205. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Az Intézmények Pénzügyi

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke 2016.őktóberi csökkentett joganyag (Alaptörvény módosításai, törvények, kormányek, PSZÁF, MNB, NMHH MEKH és miniszteri, ek). *jelöltek a weboldalról

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja:- Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2. számú melléklet 1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon-

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ ALAPVETŐ JOGSZABÁLYOK

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ ALAPVETŐ JOGSZABÁLYOK JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A fogyasztóvédelmi intézményrendszer szervezeti működésének fejlesztése ÁROP-1.2.24-2014- 2014-0001 projekthez A NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ

Részletesebben

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet 91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet az M4 autópálya/autóút és a 4. számú főút fejlesztéseihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 13-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép:

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép: II-2/4262/203. határozat 2. sz. melléklet II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/016. (II.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 016. évi költségvetéséről Módosítva a 9/016.(XI.3.) önkormányzati rendelettel. (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 30. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. május 6., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 30. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. május 6., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. május 6., péntek 30. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 11/2011. (V. 6.) BM utasítás a Belügyminisztérium és szervei készenlétbe

Részletesebben

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési 1486/2015. (VII. 21.) Korm. határozat a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával kapcsolatos aktuális feladatokról, valamint egyes kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról 1. A Kormány

Részletesebben

A rendelet egyes rendelkezéseit kivéve a kihirdetését követő napon 2013. december 11-én lép hatályba. rendeletek. rendelet.

A rendelet egyes rendelkezéseit kivéve a kihirdetését követő napon 2013. december 11-én lép hatályba. rendeletek. rendelet. december 1 Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri ek módosításáról szóló 76/ (XII. 10.) EMMI 2 Az Európa Tanács egészségügyi termékek hamisításáról és hasonló, közegészségügyi veszélyt

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 165. szám 21367 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 47/2015. (XI. 2.) MvM rendelete a Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit

Részletesebben

Európai Uniós fejlesztési források intézményrendszere 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Európai Uniós fejlesztési források intézményrendszere 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Európai Uniós fejlesztési források intézményrendszere 2014-2020 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Előzmények Intézményi döntések 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozat;

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal 1. számú melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítésre vonatkozó határidő Megőrzés Adatgazda Tartalomfelelős 1. Az Egyetem hivatalos neve, székhelye, postai címe,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 163. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 163. szám MAGYAR KÖZLÖNY 163. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. október 24., hétfő Tartalomjegyzék 316/2016. (X. 24.) Korm. rendelet A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm.

Részletesebben

Változásmutató 2010. november válogatás

Változásmutató 2010. november válogatás Változásmutató 2010. november válogatás 6 Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpontjában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített címmutatóiban.

Részletesebben

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Önkormányzat bevételei és kiadásai Önkormányzat bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE eredeti módosított ssz. előirányzat előirányzat 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal I. A célok meghatározása, felsorolása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 109. (1) bekezdés 17. pontjában kapott

Részletesebben

A rendelet a kihirdetését követő napon 2014. február 4-én lép hatályba. A határozat a közzététel napján 2014. február 8- án lép hatályba.

A rendelet a kihirdetését követő napon 2014. február 4-én lép hatályba. A határozat a közzététel napján 2014. február 8- án lép hatályba. 1 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) módosításáról szóló

Részletesebben

Tájékoztató a jogszabályváltozásokról

Tájékoztató a jogszabályváltozásokról Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának J E G Y Z Ő J E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Tájékoztató a jogszabályváltozásokról Előterjesztő: Az előterjesztést

Részletesebben

Békés Város Képviselő-testületének 2015. december 2-i ülésére a fontosabb jogszabályi változásokról 1

Békés Város Képviselő-testületének 2015. december 2-i ülésére a fontosabb jogszabályi változásokról 1 Sorszám: I/2. T Á J É K O Z T A T Ó Békés Város Képviselő-testületének 2015. december 2-i ülésére a fontosabb jogszabályi változásokról 1 Tisztelt Képviselő-testület! A 2015. október 29-i testületi ülés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat megnevezése Frissítés Megőrzés adatfelelős Megjegyzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai

Részletesebben

Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,00%

Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,00% Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai ezer Ft-ban BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE Eredeti Módosított előirányzat lőirányzat Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Részletesebben

2010. évi CIII. törvény. a médiát és a hírközlést szabályozó egyes törvények módosításáról

2010. évi CIII. törvény. a médiát és a hírközlést szabályozó egyes törvények módosításáról 2010. évi CIII. törvény a médiát és a hírközlést szabályozó egyes törvények módosításáról Az Országgyűlés a hírközlési- és a médiafelügyelet integrált hatósági rendszerének kialakítása érdekében, biztosítva

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Miniszter Szám: 4740-2/2003. A Csongrád Megyei Munkaügyi Központ ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések 1. A munkaügyi központ jogállása A Csongrád

Részletesebben

A nemzetközi pénzügyi intézményektől felvett állami projektfinanszírozó hitelek (2004. január 1-től)

A nemzetközi pénzügyi intézményektől felvett állami projektfinanszírozó hitelek (2004. január 1-től) A nemzetközi pénzügyi intézményektől felvett állami projektfinanszírozó hitelek (2004. január 1-től) Program megnevezése Hitelnyújtó intézmény Szerződés száma Hitelszerződés kelte Hitelnyújtás célja Beruházás(ok)

Részletesebben

törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról

törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról Új változat a T/57 helyett 4n1v.3? 3Y T ~ G4 2006 MAJ 3 0. T/.... számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról Budapest, 2006. május 2006. évi... törvény a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft.

Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft. 1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítés Megőrzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon-

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá ./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szám: IV.57-7/ A Közgyűlés felkéri és felhatalmazza a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetőjét a szerződés megszűnésével egyidejűleg a

Szám: IV.57-7/ A Közgyűlés felkéri és felhatalmazza a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetőjét a szerződés megszűnésével egyidejűleg a Szám: IV.57-7/2015. 164/2015.(VIII.18.) határozata Szekszárd városi távfűtő rendszer folyamatos üzemeltetésére, karbantartására és fejlesztésére létrejött vállalkozási szerződés azonnali hatállyal történő

Részletesebben

1/2015. (I. 13.) Kt. határozat

1/2015. (I. 13.) Kt. határozat rendkívüli ülésének könyvéből: 1/2015. (I. 13.) Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának a DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 azonosító számú, Dél-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

H A T Á S V I Z S G Á L A T I L A P

H A T Á S V I Z S G Á L A T I L A P H A T Á S V I Z S G Á L A T I L A P I. Költségvetési hatások: Az előterjesztésben foglalt módosítás kizárólag az új tűzoltólaktanyák létrehozását és fejlesztését célzó beruházások megvalósításával összefüggő

Részletesebben

( T e r v e z e t) A rendelet 13. II. Polgármesteri Kabinet Iroda címhez tartozó g.) pont törlésre kerül.

( T e r v e z e t) A rendelet 13. II. Polgármesteri Kabinet Iroda címhez tartozó g.) pont törlésre kerül. Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének./2008. ( ) rendelete a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 43/2006. (XII.22.) rendelet

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki.

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki. HONVÉDELMI MINISZTER Nyt. szám: 154 20/2013. ALAPÍTÓ OKIRAT A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 39. (1)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2014. január 1-től hatályos alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

A Munkaanyag nem tekinthető a Minisztérium álláspontjának. A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete

A Munkaanyag nem tekinthető a Minisztérium álláspontjának. A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete 1 TERVEZET! A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv gazdasági rendszerének átalakításával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 05. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 48/05. (V. 06.) ÖH. A Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára

Részletesebben

*jelöltek a weboldalról letölthetık!

*jelöltek a weboldalról letölthetık! A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke 2013. januárban megjelent csökkentett joganyag (Alaptörvény módosításai, törvények, kormányrendeletek, PSZÁF, MNB, NMHH és miniszteri, rendeletek).

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy, október 11. Tarjáni István s.k. polgármester

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy, október 11. Tarjáni István s.k. polgármester Város Polgármestere 051 Biatorbágy, Baross Gábor utca /a. Telefon: 06 3 310-174/14, 144 Fax: 06 3 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS a Biatorbágyi Családsegítő és

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke 2015.áprilisban csökkentett joganyag (Alaptörvény módosításai, törvények, kormányek, PSZÁF, MNB, NMHH MEKH és miniszteri, ek). *jelöltek a weboldalról

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTER

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTER l ^ l l O i j BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTER Tárgy: XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata alapító okiratának módosítása Tisztelt Képviselő-testület! A dr. Tóvári István

Részletesebben

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 2194/3/2015. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki

Részletesebben

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai évi évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE előirányzat előirányzat

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai évi évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE előirányzat előirányzat Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98 433 98 433 02

Részletesebben