2014. október új jogszabályok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014. október új jogszabályok"

Átírás

1 2014. október új jogszabályok évi LIII. törvény a tajpeji Magyar Kereskedelmi Iroda és a Magyarországi Tajpej Képviseleti Iroda között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás kihirdetésérõl MK 2014/147. (X. 30.) kivétellel évi LII. törvény a Magyarország Kormánya és a Szaúd-Arábiai Királyság Kormánya között a kettõs adóztatás elkerülésérõl és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és vagyonadók területén, Rijádban, március 23. napján aláírt Egyezmény kihirdetésérõl MK 2014/147. (X. 30.) kivétellel évi LI. törvény a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között, a magyar román államhatáron átvezetõ közúti kapcsolatokról szóló megállapodás kihirdetésérõl MK 2014/147. (X. 30.) kivétellel évi L. törvény Magyarország Kormánya és Jersey Kormánya között az adóügyi információcserérõl szóló, Londonban, január 28-án aláírt Egyezmény kihirdetésérõl MK 2014/147. (X. 30.) kivétellel évi XLIX. törvény a Magyarország Kormánya és a Bahreini Királyság Kormány között a jövedelemadók területén a kettõs adóztatás elkerülésérõl és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló, Manamában, február 24. napján aláírt Egyezmény kihirdetésérõl MK 2014/147. (X. 30.) kivétellel évi XLVIII. törvény az áruk ideiglenes behozataláról, Isztambulban, június 26-án kelt Egyezmény és mellékletei módosításának kihirdetésérõl MK 2014/147. (X. 30.) évi XLVII. törvény az áruknak TIR-igazolvánnyal történõ nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben, november 14-én kelt vámegyezmény módosításának kihirdetésérõl MK 2014/147. (X. 30.) évi XLVI. törvény a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Abaújvár és Kechnec (Kenyhec) települések közötti közúti Hernád-híd és a csatlakozó utak megépítésérõl szóló Megállapodás kihirdetésérõl kivétellel évi XLV. törvény a Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a kölcsönös vízumképviseletrõl szóló Megállapodás kihirdetésérõl kivétellel évi XLIV. törvény a Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya közötti Légiközlekedési Megállapodás kihirdetésérõl kivétellel. Új jogszabályok 1 Hatályon kívül helyezett jogszabályok 17 Módosított jogszabályok 19 CompLex változásmutatók A CompLex MK Hírlevél a Magyar Közlöny mindenkori legfrissebb számának megjelenésével egyidejûleg ad tájékoztatást az új Magyar Közlöny tartalmáról, ben. A CompLex HÉ Hírlevél a Hivatalos Értesítõ mindenkori legfrissebb számának megjelenésével egyidejûleg, ben ad tájékoztatást az Értesítõ tartalmáról. A CompLex Tárcalap Hírlevél szintén ben hetente egyszer, hétfõnként ad összefoglaló tájékoztatót a tárcalapok tartalmáról. A CompLex EU Hírlevél az Európai Unió Hivatalos Lapja L sorozata legfrisebb számának megjelenésével egyidejûleg ad tájékoztatást az új szám tartalmáról. A térítésmentes szolgáltatások megrendelhetõk a címen. Az Internetes JogNaptár program naptárszerûen mutatja, hogy adott napon várható-e változás. A program a címen érhetõ el. A CompLex Jogtár program Idõgép/ Változásfigyelõ parancsa adott nap vagy idõszak változásairól ad tájékoztatást. A CompLex Jogtár Változásmutatók adatbázisa több mint tíz év jogi fejleményeit mutatja be, havi bontásban. A termék vírusellenõrzése a záráskor elérhetõ legfrissebb vírusadatbázissal történt, az alábbi programok felhasználásával: ESET NOD32 McAfee VirusScan Microsoft Security Essentials Ügyfélszolgálat 1117 Budapest, Prielle Kornélia u Telefon: (40) Fax: Internet: Hirdetésfelvétel Telefon:

2 2014. évi XLIII. törvény a Magyarország Kormánya és az Európai Rendõrakadémia (CEPOL) közötti Székhely-megállapodás kihirdetésérõl kivétellel évi XLII. törvény az adóügyekben történõ kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló Egyezmény és az adóügyekben történõ kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló Egyezményt módosító Jegyzõkönyv kihirdetésérõl kivétellel évi XLI. törvény egyes közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról , , , évi XL. törvény a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerzõdéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezésérõl szóló évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekrõl , /2014. (X. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról MK 2014/147. (X. 30.) /2014. (X. 21.) Korm. rendelet a Wuppermann Hungary Kft. Gyõr Gönyûi Kikötõben megvalósuló beruházásával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelölésérõl /2014. (X. 21.) Korm. rendelet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet módosításáról /2014. (X. 16.) Korm. rendelet a Fûtéstechnikai Vállalkozó Korlátolt Felelõsségû Társaság stratégiailag kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezetté minõsítésérõl MK 2014/142. (X. 16.) /2014. (X. 15.) Korm. rendelet az Európai Bizottság elsõ NER300 finanszírozási programja keretében támogatásban részesülõ GEOb Dél-magyarországi megnövelt hatékonyságú geotermikus rendszer (EGS) demonstrációs projekttel összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelölésérõl /2014. (X. 15.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek Balatonakarattya községgé nyilvánításával összefüggõ módosításáról /2014. (X. 15.) Korm. rendelet az egyes egyházi és szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról /2014. (X. 15.) Korm. rendelet egyes költségvetési és gazdasági tárgyú kormányrendeletek módosításáról , /2014. (X. 10.) Korm. rendelet az Apollo Tyres Hungary Kft. Gyöngyöshalászon megvalósuló beruházásával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelölésérõl /2014. (X. 10.) Korm. rendelet az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról /2014. (X. 10.) Korm. rendelet a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhetõ tevékenységekrõl, valamint ezen anyagok jegyzékre vételérõl és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosításáról október 31. 2

3 256/2014. (X. 10.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról /2014. (X. 10.) Korm. rendelet a programozási idõszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról /2014. (X. 2.) Korm. rendelet a Magyar Gáz Tranzit Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság társasági részesedéseinek állam javára történõ megszerzésére irányuló ügylet nemzetstratégiai jelentõségûnek minõsítésérõl /2014. (X. 2.) Korm. rendelet a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó beruházásokkal összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelölésérõl szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról /2014. (X. 2.) Korm. rendelet a szociális foglalkoztatás engedélyezésérõl és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet, valamint a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjérõl szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról /2014. (X. 2.) Korm. rendelet a külföldiek mezõ- és erdõgazdasági hasznosítású földnek nem minõsülõ ingatlanokat érintõ tulajdonszerzésérõl /2014. (X. 2.) Korm. rendelet a Közbeszerzési és Ellátási Fõigazgatóságról /2014. (X. 1.) Korm. rendelet a központi közigazgatás integrált üdültetési rendszerével összefüggõ feladatok központi költségvetési szerv által történõ átvételérõl szóló 134/2014. (IV. 18.) Korm. rendelet és a központi közigazgatás integrált üdültetési rendszerébe tartozó üdülõk igénybevételi rendjérõl és hasznosítási szabályairól szóló 20/2011. (VII. 11.) KIM rendelet hatályon kívül helyezésérõl /2014. (X. 1.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról /2014. (X. 1.) Korm. rendelet a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszerérõl /2014. (X. 29.) MNB rendelet a Magyar Nemzeti Bank elõtti egyes engedélyezési, jóváhagyási és nyilvántartásba vételi eljárásokban, valamint bejelentéseknél alkalmazandó formanyomtatványokról /2014. (X. 9.) MNB rendelet a teljesítményjavadalmazás diszkontált értékének számításával, nyilvántartásával és közzétételével összefüggõ szabályokról MK 2014/138. (X. 9.) /2014. (X. 6.) MNB rendelet a Bárány Róbert rézötvözetû emlékérme kibocsátásáról /2014. (X. 6.) MNB rendelet a Bárány Róbert ezüst emlékérme kibocsátásáról /2014. (X. 31.) BM rendelet a fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásának rendjérõl szóló 15/2013. (V. 2.) BM rendelet módosításáról /2014. (X. 13.) BM rendelet a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet módosításáról október 31. 3

4 47/2014. (X. 10.) BM rendelet a belügyminiszter hatáskörébe tartozó egyes rendeleteknek Balatonakarattya községgé nyilvánításával összefüggõ módosításáról /2014. (X. 30.) EMMI rendelet a minõsített elõadó-mûvészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendelet módosításáról MK 2014/147. (X. 30.) /2014. (X. 29.) EMMI rendelet az emberi erõforrások minisztere hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeirõl /2014. (X. 27.) EMMI rendelet a nem filmgyártási célú mozgóképszakmai tevékenységek állami támogatásának szabályairól szóló 67/2013. (X. 17.) EMMI rendelet módosításáról MK 2014/145. (X. 27.) /2014. (X. 27.) EMMI rendelet az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról MK 2014/145. (X. 27.) /2014. (X. 27.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról MK 2014/145. (X. 27.) , /2014. (X. 31.) FM rendelet a szõlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjérõl, továbbá a borászati termékek elõállításáról, forgalomba hozataláról és jelölésérõl szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet módosításáról /2014. (X. 29.) FM rendelet a mezõgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatásról /2014. (X. 29.) FM rendelet egyes agrártárgyú rendeletek módosításáról /2014. (X. 27.) FM rendelet a kaptárkövek megóvását szolgáló természeti emlékek létesítésérõl, valamint a kaptárkövek megóvását szolgáló természetvédelmi kezelési terv kihirdetésérõl MK 2014/145. (X. 27.) /2014. (X. 15.) FM rendelet a évi egységes területalapú támogatás, valamint a különleges tejtámogatás összegének megállapításáról /2014. (X. 9.) FM rendelet az Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehetõ csekély összegû támogatásról, valamint egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról MK 2014/138. (X. 9.) /2014. (X. 9.) FM rendelet a Magyar Takarmánykódex kötelezõ elõírásairól szóló 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet módosításáról MK 2014/138. (X. 9.) /2014. (X. 15.) HM rendelet a honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggõ egyes kérdések rendezésérõl szóló 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet módosításáról /2014. (X. 31.) MvM rendelet az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Elõcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttmûködéshez kapcsolódó programjai végrehajtásában magyarországi közremûködõ szervezet kijelölésérõl szóló 34/2007. (XI. 17.) ÖTM rendelet módosításáról /2014. (X. 31.) MvM rendelet a Társadalmi Megújulás Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeirõl szóló 32/2012. (VI. 8.) NFM rendelet módosításáról , október 31. 4

5 4/2014. (X. 1.) MvM rendelet az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti beruházási támogatások feltételeirõl szóló 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet módosításáról órától. 3/2014. (X. 1.) MvM rendelet a Gazdaságfejlesztési Operatív Programra és a Közép-Magyarországi Operatív Program 1. prioritására vonatkozó részletes szabályokról szóló 29/2012. (VI. 8.) NFM rendelet módosításáról /2014. (X. 31.) NFM rendelet egyes közúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról , /2014. (X. 18.) NFM rendelet az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésû földgáz mennyiségérõl és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek körérõl szóló 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelet módosításáról MK 2014/143. (X. 18.) /2014. (X. 16.) NFM rendelet az MKB Bank Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság felett az államot megilletõ tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelölésérõl MK 2014/142. (X. 16.) órától. 41/2014. (X. 15.) NFM rendelet a nemzeti fejlesztési miniszter által adományozható elismerésekrõl szóló 3/2014. (I. 31.) NFM rendelet módosításáról /2014. (X. 1.) NFM rendelet az ÉMI Építésügyi Minõségellenõrzõ Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság felett az államot megilletõ tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelölésérõl /2014. (X. 30.) NGM rendelet az aeroszol termékek és aeroszol csomagolások forgalmazásának követelményeirõl MK 2014/147. (X. 30.) /2014. (X. 30.) NGM rendelet a munkaügyi központok, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatala munkaügyi kirendeltségének illetékességérõl szóló 44/2012. (XII. 22.) NGM rendelet módosításáról MK 2014/147. (X. 30.) /2014. (X. 21.) NGM rendelet az illetékbélyegek elõállításáról, forgalomba hozataláról és forgalmazásáról /2014. (X. 18.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter által adományozható elismerésekrõl szóló 1/2013. (I. 8.) NGM rendelet módosításáról MK 2014/143. (X. 18.) /2014. (X. 9.) NGM rendelet az egyszerûsített felszámolás során a felszámolói díj kiegészítéséhez, valamint egyes végelszámolói készkiadásokhoz nyújtott költségvetési támogatás központi költségvetéssel történõ elszámolásának és folyósításának szabályairól szóló 37/2012. (XII. 17.) NGM rendelet módosításáról MK 2014/138. (X. 9.) /2014. (X. 27.) NMHH rendelet a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke által alapított elismerésekrõl és adományozásukról MK 2014/145. (X. 27.) /2014. (X. 21.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési építmények elhelyezésérõl és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet módosításáról , /2014. (X. 9.) AB határozat a Szegedi Ítélõtábla Pk.I /2014/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítésérõl MK 2014/138. (X. 9.) 1003/2014. (X. 9.) AB Tü. határozat az Alkotmánybíróság öttagú tanácsainak összetételérõl MK 2014/138. (X. 9.) október 31. 5

6 39/2014. (X. 29.) OGY határozat a Hungarikum Bizottság két tagjának delegálásáról 422/2014. (X. 31.) KE határozat bírói kinevezésrõl 421/2014. (X. 31.) KE határozat bírói kinevezésrõl 420/2014. (X. 31.) KE határozat bírói kinevezésrõl 419/2014. (X. 31.) KE határozat bírói kinevezésrõl 418/2014. (X. 31.) KE határozat bírói kinevezésrõl 417/2014. (X. 31.) KE határozat bírói kinevezésrõl 416/2014. (X. 31.) KE határozat bírói felmentésrõl 415/2014. (X. 31.) KE határozat bírói felmentésrõl 414/2014. (X. 31.) KE határozat bírói felmentésrõl 413/2014. (X. 30.) KE határozat dandártábornoki kinevezésrõl MK 2014/147. (X. 30.) 412/2014. (X. 30.) KE határozat dandártábornoki kinevezésrõl MK 2014/147. (X. 30.) 411/2014. (X. 30.) KE határozat dandártábornoki kinevezésrõl MK 2014/147. (X. 30.) 410/2014. (X. 30.) KE határozat vezérõrnagyi elõléptetésrõl MK 2014/147. (X. 30.) 409/2014. (X. 29.) KE határozat magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról 408/2014. (X. 27.) KE határozat kitüntetés adományozásáról MK 2014/145. (X. 27.) 407/2014. (X. 27.) KE határozat kitüntetés adományozásáról MK 2014/145. (X. 27.) 406/2014. (X. 21.) KE határozat államtitkári kinevezésrõl 405/2014. (X. 21.) KE határozat dandártábornoki kinevezésrõl 404/2014. (X. 21.) KE határozat dandártábornoki kinevezésrõl október 31. 6

7 403/2014. (X. 21.) KE határozat dandártábornoki kinevezésrõl 402/2014. (X. 21.) KE határozat dandártábornoki kinevezésrõl 401/2014. (X. 21.) KE határozat dandártábornoki kinevezésrõl 400/2014. (X. 21.) KE határozat dandártábornoki kinevezésrõl 399/2014. (X. 21.) KE határozat vezérõrnagyi elõléptetésrõl 398/2014. (X. 16.) KE határozat kitüntetés adományozásáról MK 2014/142. (X. 16.) 397/2014. (X. 16.) KE határozat kitüntetés adományozásáról MK 2014/142. (X. 16.) 396/2014. (X. 16.) KE határozat kitüntetés adományozásáról MK 2014/142. (X. 16.) 395/2014. (X. 16.) KE határozat kitüntetés adományozásáról MK 2014/142. (X. 16.) 394/2014. (X. 16.) KE határozat kitüntetés adományozásáról MK 2014/142. (X. 16.) 393/2014. (X. 16.) KE határozat kitüntetés adományozásáról MK 2014/142. (X. 16.) 392/2014. (X. 16.) KE határozat kitüntetés adományozásáról MK 2014/142. (X. 16.) 391/2014. (X. 16.) KE határozat kitüntetés adományozásáról MK 2014/142. (X. 16.) 390/2014. (X. 16.) KE határozat kitüntetés adományozásáról MK 2014/142. (X. 16.) 389/2014. (X. 16.) KE határozat kitüntetés adományozásáról MK 2014/142. (X. 16.) 388/2014. (X. 16.) KE határozat kitüntetés adományozásáról MK 2014/142. (X. 16.) 387/2014. (X. 16.) KE határozat kitüntetés adományozásáról MK 2014/142. (X. 16.) 386/2014. (X. 13.) KE határozat magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról 385/2014. (X. 13.) KE határozat egyetemi tanári kinevezésrõl 384/2014. (X. 13.) KE határozat egyetemi tanári kinevezésrõl október 31. 7

8 383/2014. (X. 13.) KE határozat egyetemi tanári kinevezésrõl 382/2014. (X. 13.) KE határozat egyetemi tanári kinevezésrõl 381/2014. (X. 9.) KE határozat bírói kinevezésrõl MK 2014/138. (X. 9.) 380/2014. (X. 9.) KE határozat bírói kinevezésrõl MK 2014/138. (X. 9.) 379/2014. (X. 6.) KE határozat államtitkári kinevezésrõl 378/2014. (X. 6.) KE határozat államtitkári kinevezésrõl 377/2014. (X. 6.) KE határozat államtitkári felmentésrõl 376/2014. (X. 6.) KE határozat közigazgatási államtitkári kinevezésrõl 375/2014. (X. 6.) KE határozat közigazgatási államtitkári felmentésrõl 1593/2014. (X. 30.) Korm. határozat a Rendõrség, a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ évi mûködéséhez szükséges forrás biztosítása érdekében költségvetési fejezetek közötti elõirányzat-átcsoportosításról MK 2014/147. (X. 30.) 1592/2014. (X. 21.) Korm. határozat a KEOP-1.2.0/2F azonosító számú ( Érd és térsége szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és bõvítése és szennyvízelvezetõ rendszer fejlesztése címû) nagyprojekt finanszírozásáról 1591/2014. (X. 21.) Korm. határozat a Magyar Légimentõ Nonprofit Kft. törzstõke-emeléséhez és az ehhez kapcsolódó részesedések rendezéséhez szükséges fejezetek közötti elõirányzat-átcsoportosításról 1590/2014. (X. 21.) Korm. határozat a bosznia-hercegovinai és szerbiai árvíz utáni újjáépítés támogatásának finanszírozása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történõ elõirányzat-átcsoportosításról 1589/2014. (X. 21.) Korm. határozat a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarához delegált közfeladatok ellátása érdekében szükséges forrás biztosításáról 1588/2014. (X. 21.) Korm. határozat egyes honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtása érdekében történõ költségvetési fejezetek közötti elõirányzat-átcsoportosításról 1587/2014. (X. 21.) Korm. határozat a Kõröstej Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Kft., a Caravanes Kereskedelmi Kft., a BÁBEL SAJT Kft., a Dráva Tej Tejipari Feldolgozó és Értékesítõ Korlátolt Felelõsségû Társaság és a Wassim Sajt Korlátolt Felelõsségû Társaság magyarországi nagybefektetõkkel való stratégiai együttmûködési megállapodás megkötésérõl 1586/2014. (X. 21.) Korm. határozat a Fõvárosi Gázmûvek Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság állami tulajdonú részesedésének az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság részére versenyeztetés mellõzésével történõ értékesítésérõl október 31. 8

9 1585/2014. (X. 21.) Korm. határozat a Magyarország Kormánya és Katar Állam Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról 1584/2014. (X. 16.) Korm. határozat az egységes kormányzati ügyiratkezelõ rendszer létrehozásáról MK 2014/142. (X. 16.) 1583/2014. (X. 15.) Korm. határozat az U16 Sakkolimpia megrendezésével összefüggõ feladatok támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történõ elõirányzat-átcsoportosításról 1582/2014. (X. 15.) Korm. határozat a pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk automatikus cseréjérõl szóló, illetékes hatóságok közötti többoldalú Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról 1581/2014. (X. 15.) Korm. határozat a Nemzetközi Távközlési Egyesület évi dél-koreai Meghatalmazottak Értekezletén való részvételrõl 1580/2014. (X. 13.) Korm. határozat a KÖZOP azonosító számú ( Budapest Piliscsaba Esztergom vasútvonal rekonstrukciója II/B ütem»a Budapest III. kerület Bécsi út Budapest Esztergom vasútvonal szintbeli keresztezés kiváltása II. ütem, 10. sz. fõút Bécsi út és Ürömi csomópont között, valamint az Aranyvölgy utca kiépítése«,»angyalföld Újpest között második vágány építése«,»angyalföld állomás, a 14-es villamos és a 30-as autóbusz közvetlen átszállási kapcsolatának megteremtése«és»aquincum HÉV megállóhely peronjának áthelyezése«címû) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítésérõl 1579/2014. (X. 13.) Korm. határozat a Környezet és Energia Operatív Program évekre szóló akcióterve 7. prioritásának módosításáról 1578/2014. (X. 13.) Korm. határozat a Környezet és Energia Operatív Program évekre szóló akcióterve 2. prioritásának módosításáról 1577/2014. (X. 13.) Korm. határozat az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló, a programozási idõszakban indított projektek szakaszolásával kapcsolatos egyes feladatokról 1576/2014. (X. 10.) Korm. határozat a Környezet és Energia Operatív Program, valamint a Közlekedés Operatív Program keretében megvalósuló egyes projektek költség-haszon elemzései átszámításának a támogatási intenzitásra gyakorolt hatásaival kapcsolatos feladatokról 1575/2014. (X. 10.) Korm. határozat a évi Bocuse d Or szakácsolimpia európai döntõjének budapesti megrendezésével kapcsolatos kormányzati intézkedésekrõl 1574/2014. (X. 10.) Korm. határozat a Nemzeti Sírkerttel kapcsolatos feladatok ellátása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történõ elõirányzat-átcsoportosításról 1573/2014. (X. 10.) Korm. határozat a április 1. és december 31. közötti idõszakban végzett belvízi, árvízi, vízminõségi kárelhárítási, helyi vízkárelhárítási, balatoni védekezési, az Yvette ciklonnal kapcsolatos, valamint a évben további a jogszabályokból adódó védekezési feladatok költségeinek finanszírozásáról 1572/2014. (X. 10.) Korm. határozat a Földmûvelésügyi Minisztérium és az Emberi Erõforrások Minisztériuma fejezetek közötti, a vadászható állatfajok monitoring programjainak folytatása és a vadászható állatfajok fajvédelmi terveinek kidolgozása érdekében történõ elõirányzat-átcsoportosításról október 31. 9

10 1571/2014. (X. 10.) Korm. határozat a helyi önkormányzatok adósságot keletkeztetõ, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történõ augusztusi elõzetes kormányzati hozzájárulásról 1570/2014. (X. 10.) Korm. határozat egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról 1569/2014. (X. 10.) Korm. határozat a évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezésérõl szóló 1918/2013. (XII. 11.) Korm. határozat módosításáról /2014. (X. 10.) Korm. határozat a Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya között az Európai Közösség és a Montenegrói Köztársaság között az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló Megállapodás végrehajtásáról szóló Jegyzõkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról 1567/2014. (X. 2.) Korm. határozat a Széchenyi István Emlékmúzeum mûködtetése érdekében az Emberi Erõforrások Minisztériuma és a Miniszterelnökség fejezetek közötti elõirányzat-átcsoportosításról, költségvetési maradvány felhasználásáról, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történõ elõirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1968/2013. (XII. 17.) Korm. határozat módosításáról 1566/2014. (X. 2.) Korm. határozat a tatabányai multifunkcionális csarnok beruházás egyes kérdéseirõl, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történõ elõirányzat-átcsoportosításról 1565/2014. (X. 2.) Korm. határozat a kisvárdai labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztési beruházással kapcsolatos intézkedésekrõl, valamint a Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósításához kapcsolódó további intézkedésekrõl szóló 1980/2013. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról /2014. (X. 2.) Korm. határozat a csepeli evezõs és kajak-kenu központ megvalósításához szükséges egyes kérdésekrõl, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történõ elõirányzat-átcsoportosításról 1563/2014. (X. 2.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történõ elõirányzat-átcsoportosításról, a pártalapítványok tartalékának átcsoportosításáról, egyes kormányhatározatok módosításáról, továbbá egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérõ rendelkezésekrõl 1562/2014. (X. 2.) Korm. határozat a évi költségvetési maradványok felhasználásáról 1561/2014. (X. 2.) Korm. határozat az Új Széchenyi Terv struktúraváltás támogatása az onkológiai centrumok, a járó- és fekvõbeteg ellátás fejlesztésével címû, TIOP 2.2.6/12/1/A és TIOP 2.2.6/12/1/B, valamint az egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése címû, ÉMOP 4.1.1/B-12 és NYDOP-5.2.1/A-12 konstrukciók pályázataival összefüggõ többletkapacitás kérelmek elõzetes befogadásáról 1560/2014. (X. 2.) Korm. határozat az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közremûködõ Erõk (ISAF) mûveleteiben történõ további magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról /2014. (X. 2.) Korm. határozat a Szlovén Köztársaság Kormánya, Magyarország Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között a Többnemzeti Szárazföldi Kötelékrõl szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról 1558/2014. (X. 2.) Korm. határozat a Magyar Szlovén Kisebbségi Vegyes Bizottság XIV. ülésén elfogadott és fenntartott ajánlások jóváhagyásáról október

11 1557/2014. (X. 1.) Korm. határozat a KÖZOP azonosító számú [ 51. sz. fõút kmsz. (Kalocsa M9 ap. csp.) 115 kn tengelyterhelésre történõ burkolat megerõsítése és párhuzamos kerékpárút kivitelezési munkáinak elvégzése címû] projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítésérõl 1556/2014. (X. 1.) Korm. határozat az országos közúthálózaton a nyomvályúk és felületi egyenetlenségek megszüntetését célzó, a közlekedésbiztonságot, fenntarthatóságot és térségi elérhetõséget javító program folytatásáról 1555/2014. (X. 1.) Korm. határozat az Észak-Magyarországi Operatív Program évekre szóló akcióterve 2. prioritásának módosításáról és a Magyar Nemzeti Digitális Archívum, Nemzeti Filmtörténeti Élménypark kialakítását célzó fejlesztésének támogathatósága céljából kiemelt projekt felhívás biztosításáról 1554/2014. (X. 1.) Korm. határozat az európai uniós programok végrehajtási intézményrendszerének finanszírozása a közötti tervezési idõszakban 1553/2014. (X. 1.) Korm. határozat a vízügyi ágazat irányításának átalakítása érdekében a vízgazdálkodásért való felelõsséggel összefüggõ feladatok ellátásához szükséges, a Belügyminisztérium és a Földmûvelésügyi Minisztérium fejezetek közötti elõirányzat-átcsoportosításról, valamint címrendi módosításról 1552/2014. (X. 1.) Korm. határozat a helyi önkormányzatok adósságot keletkeztetõ, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történõ elõzetes kormányzati hozzájárulásról 1551/2014. (X. 1.) Korm. határozat az Õs-Dráva Programról szóló 1242/2012. (VII. 17.) Korm. határozat módosításáról 1550/2014. (X. 1.) Korm. határozat a bakui, a kolozsvári és a ljubljanai Magyar Intézet létrehozásával összefüggõ egyes intézkedésekrõl 1549/2014. (X. 1.) Korm. határozat a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal által üzemeltetett üdülõingatlanokról /2014. (X. 1.) Korm. határozat a Nemzeti Kommunikációs Hivatal létrehozásával kapcsolatos feladatokról 126/2014. (X. 27.) ME határozat a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság tagjainak megbízásáról MK 2014/145. (X. 27.) 125/2014. (X. 21.) ME határozat Magyarország Kormánya és az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya közötti kulturális központok kölcsönös nyitásáról, mûködtetésérõl és tevékenységérõl szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról 124/2014. (X. 21.) ME határozat az egyes kétoldalú gazdasági együttmûködési kormányközi bizottságok, valamint a tartományi szintû vegyes bizottságok magyar tagozati elnökeinek felmentésérõl és kinevezésérõl /2014. (X. 16.) ME határozat az Országos Statisztikai Tanács tagjának felmentésérõl és új tag megbízásáról MK 2014/142. (X. 16.) 122/2014. (X. 15.) ME határozat helyettes államtitkárok kinevezésérõl 121/2014. (X. 13.) ME határozat a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács alelnökének kinevezésérõl október

12 120/2014. (X. 10.) ME határozat helyettes államtitkár megbízatása megszûnésének megállapításáról 119/2014. (X. 10.) ME határozat Magyarország Kormánya és a Ghánai Köztársaság Kormánya közötti Oktatási együttmûködési egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról 118/2014. (X. 6.) ME határozat helyettes államtitkárok megbízatása megszûnésének megállapításáról 117/2014. (X. 6.) ME határozat helyettes államtitkár megbízatása megszûnésének megállapításáról 116/2014. (X. 2.) ME határozat Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a közúti jármûvek vezetõi engedélyeinek kölcsönös elismerésérõl és cseréjérõl szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf. 5025/2014/4. határozata építményadó mentesség törvényes feltételeirõl Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf. 5024/2014/11. határozata Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testületének a Hungaroringen megrendezésre kerülõ alkalmi rendezvények idején jelentkezõ szolgáltatási és gazdasági tevékenységekrõl szóló 27/2013. (XII. 19.) számú önkormányzati rendelet 1. (2) bekezdés a) pont ideiglenes szálláshely-szolgáltatást, szövegrésze, pontja, 3. (1) bekezdés ideiglenes szálláshely-szolgáltatás, szövegrésze, 4. -a, 7. -a, valamint 3. számú melléklete és 4. számú melléklet I. pontja törvényellenességérõl és megsemmisítésérõl Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf. 5022/2014/4. határozata Budapest Fõváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata Képviselõ-testületének az építmény- és telekadóról szóló 34/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 7. a törvényellenességének megállapításáról MK 2014/138. (X. 9.) Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf. 5020/2014/6. határozata a Budapest fõváros közigazgatási területén a közterületek azon részének kijelölésérõl, ahol az életvitelszerûen megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenesnek minõsül megnevezésû, 77/2013. (XII. 3.) Fõv. Kgy. rendelet 1. melléklet 8. pontja törvénytelenségérõl és megsemmisítésérõl MK 2014/147. (X. 30.) Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf. 5017/2014/4. határozata Lõrinci Város Önkormányzat Képviselõ-testületének a képviselõ-testület és szervei Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 14/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 48. (1) bekezdése és 1. mellékletének 1 3. pontja megsemmisítésérõl MK 2014/138. (X. 9.) 3/2014. Polgári jogegységi határozat mérsékelt összegû felügyeleti illeték viselésére kötelezése annak a cégnek, amely a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárásában megjelölt törvénysértõ állapotot nem vitatja, határidõben megszünteti, illetve a törvényes mûködést helyreállítja 3/2014. (X. 10.) AJB utasítás az alapvetõ jogok biztosa vizsgálatának szakmai szabályairól és módszereirõl szóló 2/2012. (I. 20.) AJB utasítás módosításáról /2014. (X. 10.) AJB utasítás az Alapvetõ Jogok Biztosának Hivatala Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 1/2012. (I. 6.) AJB utasítás módosításáról /2014. (X. 17.) AJBH utasítás az Alapvetõ Jogok Biztosának Hivatala Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2012. (V. 22.) AJBH utasítás módosításáról Hivatalos Értesítõ 2014/52. (X. 17.) /2014. (X. 10.) AJBH utasítás az Alapvetõ Jogok Biztosának Hivatala Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2012. (V. 22.) AJBH utasítás módosításáról október

13 19/2014. (X. 31.) BM TNM együttes utasítás a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal szervezeti és mûködési rendjének meghatározásáról szóló 9/2010. (IX. 29.) BM KIM együttes utasítás módosításáról /2014. (X. 31.) BM utasítás a fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásának rendjérõl szóló 15/2013. (V. 2.) BM rendelet végrehajtásáról szóló 11/2013. (V. 2.) BM utasítás módosításáról /2014. (X. 22.) BM utasítás az egységes kormányzati ügyiratkezelõ rendszer feladatainak ellátására való kijelölésrõl /2014. (X. 10.) BM utasítás a Belügyminisztérium központi épületébe történõ be- és kilépés, a benntartózkodás, a csomag- és áruszállítás, a küldemények átvételének és a gépjármûvek parkolásának rendjérõl /2014. (X. 17.) EMMI utasítás a közérdekû adatok megismerésének rendjérõl szóló 17/2012. (XI. 16.) EMMI utasítás módosításáról Hivatalos Értesítõ 2014/52. (X. 17.) /2014. (X. 17.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezésérõl Hivatalos Értesítõ 2014/52. (X. 17.) /2014. (X. 17.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ szervezeti és mûködési szabályzatáról Hivatalos Értesítõ 2014/52. (X. 17.) /2014. (X. 10.) EMMI utasítás a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjprogram mûködtetésével kapcsolatos feladatokról /2014. (X. 31.) FM utasítás miniszteri biztosi kinevezés visszavonásáról /2014. (X. 31.) HM utasítás az éves és havi munkatervek összeállításával és a tervezett feladatok megvalósulásának nyomon követésével összefüggõ feladatokról szóló 2/2014. (I. 21.) HM utasítás módosításáról , /2014. (X. 31.) HM utasítás a béketámogató mûveletekben részt vevõ állomány részletes kategóriába sorolásáról szóló 58/2013. (IX. 20.) HM utasítás módosításáról /2014. (X. 31.) HM utasítás a honvédelmi szervezetek alapításáról, tevékenységérõl és szabályzatairól szóló 80/2011. (VII. 29.) HM utasítás módosításáról /2014. (X. 31.) HM utasítás a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. és a Honvédelmi Minisztérium között május 29-én megkötött Vagyonkezelési Szerzõdés ingatlanvagyonra vonatkozó rendelkezései végrehajtásának egyes szabályairól szóló 11/2010. (I. 27.) HM utasítás módosításáról /2014. (X. 31.) HM utasítás a szolgálati találmányért, illetve az alkalmazotti találmányért járó díjazásról, valamint az e találmányokkal kapcsolatos egyéb intézkedésekrõl szóló 18/1998. (HK 6.) HM utasítás módosításáról /2014. (X. 31.) HM utasítás a közalkalmazotti munkakörök betöltésének egyes szabályairól /2014. (X. 17.) HM utasítás a biztonsági ügyeleti feladatok ellátásáról és a jelentési kötelezettség körébe tartozó biztonsági kihívást jelentõ helyzetek jegyzékérõl szóló 119/2011. (XI. 10.) HM utasítás módosításáról Hivatalos Értesítõ 2014/52. (X. 17.) /2014. (X. 10.) HM utasítás a béketámogató mûveletekben részt vevõ állomány részletes kategóriába sorolásáról szóló 58/2013. (IX. 20.) HM utasítás módosításáról október

14 65/2014. (X. 10.) HM utasítás a nemzetközi gyakorlatok, rendezvények egyes költségvetési és pénzügyi kérdéseirõl szóló 98/2008. (HK 19.) HM utasítás módosításáról /2014. (X. 31.) KKM utasítás a Külgazdasági és Külügyminisztériummal jogviszonyban állók létszámcsökkentésérõl órától 10/2014. (X. 17.) KKM utasítás miniszteri biztos kinevezésérõl Hivatalos Értesítõ 2014/52. (X. 17.) /2014. (X. 17.) KKM utasítás miniszteri biztos kinevezésérõl Hivatalos Értesítõ 2014/52. (X. 17.) /2014. (X. 22.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti felügyelettel és a vádemeléssel kapcsolatos ügyészi feladatokról szóló 11/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasítás módosításáról /2014. (X. 10.) LÜ utasítás az ügyészség honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi szervezetérõl, feladatairól /2014. (X. 10.) MvM utasítás az Államreform Operatív Program és az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében végrehajtásra kerülõ projektek jogutódlásáról /2014. (X. 10.) MvM utasítás a Miniszterelnökséget vezetõ miniszter által kiadmányozott iratok felterjesztésének rendjérõl /2014. (X. 22.) NFM utasítás a Nemzeti Közlekedési Hatóság részére a fejezetet irányító szerv által a saját bevétel terhére elõírt befizetési kötelezettségekrõl /2014. (X. 10.) NFM utasítás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról /2014. (X. 22.) NIH utasítás a pénzkezelési szabályzatról /2014. (X. 10.) NIH utasítás a Nemzeti Innovációs Hivatal informatikai hálózat használatának és üzemeltetésének szabályzatáról /2014. (X. 17.) BM OKF utasítás az önkéntes tûzoltó egyesület önálló beavatkozásának feltételeirõl és a beavatkozó önkéntes tûzoltó egyesület (önkéntes tûzoltóság) tevékenységérõl szóló 2/2014. (I. 17.) BM OKF utasítás módosításáról Hivatalos Értesítõ 2014/52. (X. 17.) /2014. (X. 31.) GVH utasítás a versenykultúra és a tudatos fogyasztói döntéshozatal kultúrájának fejlesztésére irányuló tevékenységek Gazdasági Versenyhivatal általi támogatásáról és az ezzel összefüggõ pályázatokra, egyedi támogatási kérelmekre vonatkozó eljárásrendrõl /2014. (X. 22.) GVH utasítás a Gazdasági Versenyhivatal eljárásai során alkalmazandó belsõ ügyintézési rendrõl /2014. (X. 22.) GVH utasítás a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának szervezeti és mûködési szabályzatáról /2014. (X. 22.) GVH utasítás a Gazdasági Versenyhivatal szervezeti és mûködési szabályzatáról , /2014. (X. 22.) ORFK utasítás a Rendõrség Beszerzési Szabályzatáról szóló 12/2012. (VII. 30.) ORFK utasítás módosításáról október

15 36/2014. (X. 22.) ORFK utasítás a gépjármûvekkel kapcsolatos bûncselekményeket követõ rendõri intézkedésekrõl /2014. (X. 10.) ORFK utasítás a büntetõeljárások keretében lefolytatandó szemlék végrehajtásáról és a bûnügyi technikai tevékenység egységes szabályozásáról szóló 13/2012. (VII. 30.) ORFK utasítás módosításáról /2014. (X. 10.) ORFK utasítás az iratok külföldre továbbításának szabályairól /2014. (X. 17.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és Türkmenisztán Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttmûködésrõl szóló egyezmény kihirdetésérõl szóló 181/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet 2. és 3. -ának hatálybalépésérõl Hivatalos Értesítõ 2014/52. (X. 17.) MNB közlemény a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szereplõ külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól BM közlemény a belügyminiszter által felügyelt szakképesítésekre vonatkozó, az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékekbe kerülés tekintetében benyújtott pályázatokat elbíráló bizottság létrehozásáról EMMI közlemény az Idõsbarát Önkormányzat Díj pályázat évi nyerteseirõl IM közlemény jogtanácsosi igazolványok érvénytelenítésérõl Hivatalos Értesítõ 2014/52. (X. 17.) IM közlemény érvényét vesztett jogtanácsosi igazolványról NAV közlemény a november 1-je és november 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról Hivatalos Értesítõ 2014/52. (X. 17.) NFM közlemény a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedése évi támogatásának önkormányzatonként megítélt összegeirõl NGM közlemény a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó munkáltatóknál mûködõ szakszervezetek taglétszámon alapuló országos és ágazati reprezentativitásáról NVB közlemény országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyûjtõ ív hitelesítésének megtagadásáról EMMI felhívás Ápoló szakképesítés Országos Szakmai Tanulmányi Versenyre a 2014/2015. tanévre MBFH pályázati felhívás bányászati jog megszerzésére Érvénytelenítés a Hivatalos Értesítõ 2014/51. számában Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett, megsemmisült gépjármûtörzskönyvek sorszámáról Hivatalos Értesítõ 2014/52. (X. 17.) október

16 Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye a hatósági nyilvántartásban szereplõ gazdálkodó szervezetekrõl Személyi rész a Hivatalos Értesítõ 2014/53. számában a Hivatalos Értesítõ 2014/52. számában Hivatalos Értesítõ 2014/52. (X. 17.) a Hivatalos Értesítõ 2014/51. számában Fonyód Város Önkormányzata pályázati felhívása autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására Fót Város Önkormányzata pályázati felhívása autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására Kiskunhalas Város Önkormányzata pályázati felhívása autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására Sárvár Város Önkormányzata pályázati felhívása autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására Szabadságharcosokért Közalapítvány alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben Jólét és Szabadság Demokrata Közösség évi beszámolója Dr. Vancsura István képviselõjelölt beszámolója az országgyûlési képviselõk évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegérõl, forrásáról és felhasználásának módjáról Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt beszámolója az országgyûlési képviselõk évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegérõl, forrásáról és felhasználásának módjáról Hanák Róbert képviselõjelölt beszámolója az országgyûlési képviselõk évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegérõl, forrásáról és felhasználásának módjáról Horváth Péter Gábor képviselõjelölt beszámolója az országgyûlési képviselõk évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegérõl, forrásáról és felhasználásának módjáról Hutkai Anna képviselõjelölt beszámolója az országgyûlési képviselõk évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegérõl, forrásáról és felhasználásának módjáról Jobbik Magyarországért Mozgalom beszámolója az országgyûlési képviselõk évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegérõl, forrásáról és felhasználásának módjáról Jólét és Szabadság Demokrata Közösség beszámolója az országgyûlési képviselõk évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegérõl, forrásáról és felhasználásának módjáról Pásztor János Pál képviselõjelölt beszámolója az országgyûlési képviselõk évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegérõl, forrásáról és felhasználásának módjáról október

17 Piróth István képviselõjelölt beszámolója az országgyûlési képviselõk évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegérõl, forrásáról és felhasználásának módjáról Puli Diána Klaudia képviselõjelölt beszámolója az országgyûlési képviselõk évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegérõl, forrásáról és felhasználásának módjáról Székely Mihály képviselõjelölt beszámolója az országgyûlési képviselõk évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegérõl, forrásáról és felhasználásának módjáról Szilassy Gábor Cézár képviselõjelölt beszámolója az országgyûlési képviselõk évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegérõl, forrásáról és felhasználásának módjáról hatályon kívül helyezett jogszabályok 134/2014. (IV. 18.) Korm. rendelet a központi közigazgatás integrált üdültetési rendszerével összefüggõ feladatok központi költségvetési szerv által történõ átvételérõl Hatályon kívül helyezi: 249/2014. (X. 1.) Korm. r /2011. (III. 31.) Korm. rendelet a Közbeszerzési és Ellátási Fõigazgatóságról Hatályon kívül helyezi: 250/2014. (X. 2.) Korm. r /1996. (I. 18.) Korm. rendelet a külföldiek ingatlanszerzésérõl Hatályon kívül helyezi: 251/2014. (X. 2.) Korm. r /1998. (VII. 24.) EüM rendelet az ortopédiai cipész és az ortopédiai mûszerész szakképesítésekre szervezhetõ mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról Hatályon kívül helyezi: 47/2014. (X. 29.) EMMI r /2011. (VII. 11.) KIM rendelet a központi közigazgatás integrált üdültetési rendszerébe tartozó üdülõk igénybevételi rendjérõl és hasznosítási szabályairól Hatályon kívül helyezi: 249/2014. (X. 1.) Korm. r /2010. (I. 8.) NFGM rendelet az aeroszol termékek és aeroszol csomagolások forgalmazásának követelményeirõl Hatályon kívül helyezi: 34/2014. (X. 30.) NGM r MK 2014/147. (X. 30.) 33/1997. (X. 31.) NM rendelet a népjóléti ágazatba tartozó egyes szakképesítésekre szervezhetõ mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról Hatályon kívül helyezi: 47/2014. (X. 29.) EMMI r /2004. (VIII. 16.) PM rendelet az illetékbélyegek forgalomba hozataláról Hatályon kívül helyezi: 32/2014. (X. 21.) NGM r /2011. (XII. 23.) VM rendelet a mezõgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeirõl Hatályon kívül helyezi: 19/2014. (X. 29.) FM r /2013. (V. 9.) AB Tü. határozat az Alkotmánybíróság öttagú tanácsainak összetételérõl és a tanácsvezetõk személyérõl Hatályon kívül helyezi: 1003/2014. (X. 9.) AB Tü. h MK 2014/138. (X. 9.) október

18 1305/2014. (V. 5.) Korm. határozat a Környezet és Energia Operatív Program évekre szóló akcióterve 7. prioritásának módosításáról Visszavonta: 1579/2014. (X. 13.) Korm. határozat. 1191/2014. (III. 28.) Korm. határozat a KEOP-2.4.0/2F/ azonosító számú (Vörösiszap szennyezés kármentesítése címû) nagyprojekt megvalósításának elõsegítésérõl Visszavonta: 1578/2014. (X. 13.) Korm. határozat. 1958/2013. (XII. 17.) Korm. határozat a KEOP-2.4.0/2F/ azonosító számú (Vörösiszap szennyezés kármentesítése címû) nagyprojekt támogatásának jóváhagyásáról Visszavonta: 1578/2014. (X. 13.) Korm. határozat. 2128/2005. (VI. 24.) Korm. határozat a központi közigazgatás integrált üdültetési rendszerérõl Hatályon kívül helyezi: 1549/2014. (X. 1.) Korm. h /2011. (XII. 2.) BM utasítás a Belügyminisztérium központi épületébe történõ be- és kilépés, a benntartózkodás, a csomag- és áruszállítás, a küldemények átvételének és a gépjármûvek parkolásának rendjérõl Hatályon kívül helyezi: 16/2014. (X. 10.) BM ut /2013. (VIII. 16.) EMMI utasítás a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj-program mûködtetésével kapcsolatos feladatokról Hatályon kívül helyezi: 34/2014. (X. 10.) EMMI ut /2013. (III. 29.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ szervezeti és mûködési szabályzatáról Hatályon kívül helyezi: 35/2014. (X. 17.) EMMI ut Hivatalos Értesítõ 2014/52. (X. 17.) 1/2014. (VII. 11.) FM utasítás miniszteri biztosi kinevezésrõl Hatályon kívül helyezi: 5/2014. (X. 31.) FM ut /2014. (VII. 28.) KKM utasítás miniszteri biztos kinevezésérõl Hatályon kívül helyezi: 10/2014. (X. 17.) KKM ut Hivatalos Értesítõ 2014/52. (X. 17.) 1/2014. (VII. 28.) KKM utasítás miniszteri biztos kinevezésérõl Hatályon kívül helyezi: 9/2014. (X. 17.) KKM ut Hivatalos Értesítõ 2014/52. (X. 17.) 24/2013. (VII. 12.) NFM utasítás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról Hatályon kívül helyezi: 33/2014. (X. 10.) NFM ut /2013. (IV. 24.) GVH utasítás egyes utasítások módosításáról, illetve hatályon kívül helyezésérõl Hatályon kívül helyezi: 13/2014. (X. 22.) GVH ut /2011. (III. 29.) GVH utasítás a panasszal és a jogsértés miatt a Gazdasági Versenyhivatal eljárását kezdeményezõ szóbeli folyamodvánnyal, valamint a más hatóságtól vagy bíróságtól a Gazdasági Versenyhivatalhoz érkezõ vagy áttett ilyen beadvánnyal összefüggõ eljárás rendjérõl Hatályon kívül helyezi: 15/2014. (X. 22.) GVH ut október

19 módosított jogszabályok évi XXXVIII. törvény a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerzõdéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezésérõl Módosítja: évi XL. tv évi CCLII. törvény egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggõ módosításáról Megjegyzés: A törvény 39. (2) bekezdése nem lép hatályba a évi XLI. törvény 17. -a alapján évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképrõl Módosítja: évi XLI. tv évi CXIV. törvény a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésrõl, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggõ módosításáról Módosítja: évi XLI. tv Beiktatva: 1. (2) c) évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról Módosítja: évi XLI. tv Beiktatva: 7/A. Megállapítva: 4. (2), (3), 8. (1) évi CLXXXV. törvény a hulladékról Módosítja: évi XLI. tv , Beiktatva: 91. (11), 92/A. Megállapítva: 42. (1), 83. (1), 91. (5a) évi XC. törvény a kéményseprõ-ipari közszolgáltatásról Módosítja: évi XLI. tv Megállapítva: 10/B. (1), (3) évi CCIX. törvény a víziközmû-szolgáltatásról Módosítja: évi XLI. tv , Beiktatva: 63. (5), (6), (8) (14) Megállapítva: 3. (2) Hatályon kívül helyezve: 63. (7) évi LXXV. törvény a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérõl és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjérõl Módosítja: évi XL. tv Megállapítva: 5. (1) Beiktatva: 16. Megjegyzés: A törvény címe a Magyar Közlönyben tévesen jelent meg évi XL. törvény a földgázellátásról Módosítja: évi XLI. tv , , évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról Módosítja: évi XLI. tv , , október

20 2006. évi LIX. törvény az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról Módosítja: évi XL. tv Beiktatva: 4. (5a) évi XVIII. törvény a távhõszolgáltatásról Módosítja: évi XLI. tv Beiktatva: 44. (5), 57/G évi C. törvény az elektronikus hírközlésrõl Módosítja: évi XLI. tv , Beiktatva: 142. (6) (11), (12) Megállapítva: 142. (3), (4) Hatályon kívül helyezve: 142. (5) évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemrõl Módosítja: évi XLI. tv , évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról Módosítja: évi XL. tv Beiktatva: 29/ZS évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról Módosítja: évi XL. tv Beiktatva: 7. (1b) 181/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet Magyarország Kormánya és Türkmenisztán Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttmûködésrõl szóló egyezmény kihirdetésérõl Megjegyzés: A Korm. rendelet 2. és 3. -a október 22-én lép hatályba a 12/2014. (X. 17.) KKM közlemény alapján. Hivatalos Értesítõ 2014/52. (X. 17.) 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelölésérõl Módosítja: 253/2014. (X. 2.) Korm. r Módosítva: 1. melléklet Megjegyzés: A rendelet címe a Magyar Közlönyben tévesen jelent meg. 295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet az egyházi elismerésrõl és az egyházi jogi személyek jogállásának és mûködésének sajátos szabályairól Módosítja: 261/2014. (X. 15.) Korm. r Beiktatva: 18/A. (3), /2012. (XII. 18.) Korm. rendelet egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról Módosítja: 258/2014. (X. 10.) Korm. r Megállapítva: 16., 2., 3. melléklet 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességû munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról Módosítja: 261/2014. (X. 15.) Korm. r Módosítva: 27. (2) b) október

Változásmutató 2010. Április válogatás

Változásmutató 2010. Április válogatás változásmutató Változásmutató 2010. Április válogatás Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpontjában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok

Részletesebben

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Földművelésügyi Minisztérium Környezetügyért, Agrárfejlesztésért és Hungarikumokért Felelős Államtitkárság Környezetügyért Felelős Helyettes Államtitkárság A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

Változásmutató 2013. JÚNIus válogatás

Változásmutató 2013. JÚNIus válogatás Változásmutató 2013. JÚNIus válogatás Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpont jában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített címmutatóiban.

Részletesebben

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2013. SZEPTEMBER VÁLOGATÁS

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2013. SZEPTEMBER VÁLOGATÁS VÁLTOZÁSMUTATÓ 2013. SZEPTEMBER VÁLOGATÁS Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpont jában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 122. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 18., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 122. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 18., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 122. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 18., kedd Tartalomjegyzék 2012. évi CII. törvény A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. július 18., péntek Tartalomjegyzék 175/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.)

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 12., péntek Tartalomjegyzék 142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól

Részletesebben

ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖRÉBE TARTOZÓ JOGSZABÁLYOK

ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖRÉBE TARTOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖRÉBE TARTOZÓ JOGSZABÁLYOK Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 2014. évi C. törvény Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről 2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 8. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 8. szám MAGYAR KÖZLÖNY 8. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. január 30., péntek Tartalomjegyzék 10/2015. (I. 30.) Korm. rendelet Köznevelési intézménnyel kapcsolatos fenntartói joggal összefüggő feladatok

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 37. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. április 7., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 37. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. április 7., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 37. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. április 7., csütörtök Tartalomjegyzék 54/2011. (IV. 7.) Korm. rendelet 5/2011. (IV. 7.) MNB rendelet 13/2011. (IV. 7.) NEFMI rendelet

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 52. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 28., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 52. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 28., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 52. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 28., csütörtök Tartalomjegyzék 89/2013. (III. 28.) Korm. rendelet Egyes kormányrendeleteknek a szociális alapszolgáltatások finanszírozásával

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 108. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 108. szám MAGYAR KÖZLÖNY 108. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. július 23., csütörtök Tartalomjegyzék 198/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet Egyes, a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerését szabályozó

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 66. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 66. szám MAGYAR KÖZLÖNY 66. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. május 13., szerda Tartalomjegyzék 118/2015. (V. 13.) Korm. rendelet Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 216. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 216. szám MAGYAR KÖZLÖNY 6. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 03. december., szombat Tartalomjegyzék 03. évi CCXXX. törvény Magyarország 04. évi központi költségvetéséről 8560 03. évi CCXXXI. törvény Egyes törvényeknek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 181. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 181. szám MAGYAR KÖZLÖNY 181. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 19., péntek Tartalomjegyzék 340/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 20., csütörtök Tartalomjegyzék 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 29., vasárnap Tartalomjegyzék 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. október 17., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 35/2014. (X. 17.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs

Részletesebben

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Természet- és Környezetmegőrzési Szakállamtitkárság A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Lezárva:

Részletesebben

MK 2013/189. 68/2013. (XI. 15.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

MK 2013/189. 68/2013. (XI. 15.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Tájékoztató új és módosított jogszabályokról a Magyar Közlönyben (MK) 2013. november 15. (189. szám) és 2014. március 20. (41. szám) közötti időszakban megjelent új vagy módosult jogszabályokat, amelyek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 24., szerda Tartalomjegyzék 242/2014. (IX. 24.) Korm. rendelet A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal átszervezésével összefüggő jogutódlási

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 164. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 164. szám MAGYAR KÖZLÖNY 164. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 3., szerda Tartalomjegyzék 297/2014. (XII. 3.) Korm. rendelet A nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008. (VII.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 38. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 38. szám MAGYAR KÖZLÖNY 38. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 24., kedd Tartalomjegyzék 58/2015. (III. 24.) Korm. rendelet A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról

Részletesebben

2012. évi CCVIII. törvény egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról 1

2012. évi CCVIII. törvény egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról 1 OptiJus Opten Kft. I. 2012. évi CCVIII. törvény 2012. évi CCVIII. törvény egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról 1 A 2013.1.2.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 49. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 49. szám MAGYAR KÖZLÖNY 49. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 10., péntek Tartalomjegyzék 97/2015. (IV. 10.) Korm. rendelet A nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő lényeges adatokról, valamint

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda Tartalomjegyzék 17/2013. (I. 30.) Korm. rendelet A büntetés-végrehajtási szervezet részérõl a központi államigazgatási szervek

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. december 16., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 29/2013. (XII. 16.) BM utasítás a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ Szervezeti

Részletesebben

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. -a (2) bekezdésének a)-d), f), i), k), m), q)-r), u)-x), zs)-zsa),

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. május 22., szerda Tartalomjegyzék 2013. évi LIX. törvény A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény és az erdőről, az erdő védelméről

Részletesebben

Magyarország Kormánya

Magyarország Kormánya Magyarország Kormánya T/4730. ú TÖRVÉNYJAVASLAT MAGYARORSZÁG 06. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL A TÖRVÉNYJAVASLAT A TÖRVÉNYJAVASLAT MELLÉKLETEI AZ ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS A RÉSZLETES INDOKOLÁS AZ INDOKOLÁS

Részletesebben