PRIVÁT BANKI ÜGYFELEK bankszámláira, betéteire és befektetéseire vonatkozóan ÉRVÉNYBEN: JANUÁR 1-TŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PRIVÁT BANKI ÜGYFELEK bankszámláira, betéteire és befektetéseire vonatkozóan ÉRVÉNYBEN: 2014. JANUÁR 1-TŐL"

Átírás

1 K&H Bank Zrt Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) fax: (06 1) hirdetmény PRIVÁT BANKI ÜGYFELEK bankszámláira, betéteire ÉRVÉNYBEN: JANUÁR 1-TŐL K&H TeleCenter: Internet: BIC (SWIFT) kód: OKHB HUHB Jelen Hirdetményben ( Hirdetmény ) szereplő bankszámla és betéti szolgáltatások feltételei és kondíciói a K&H Bank Zrt. ( Bank ) természetes személy ügyfeleire ( Ügyfél ) érvényesek. A Bank meghatározása szerint természetes személyeknek minősülnek a devizabelföldi és devizakülföldi magánszemélyek. Amennyiben a Ügyféllel kötött egyedi a jelen Hirdetményben foglalt feltételektől eltérő feltételeket tartalmaz, akkor mindenkor a vonatkozó egyedi ( Ügyfél ) rendelkezései alkalmazandók (az Ügyfél az egyes szolgáltatások ÁFA-besorolását változtatja meg). Az alapelveket és szabályokat, amelyek szerint a Bank üzleti tevékenységet folytat az Üzletszabályzat és a vonatkozó Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák (ezek a Bank ügyfelei számára díjmentesen hozzáférhetőek). A HIRDETMÉNYI DÍJ- ÉS KÖLTSÉGTÉTELEK SZÁMÍTÁSI MÓDJA: A Hirdetmény díj- és költségtételei minden év június 1-jén legfeljebb az adott tételek legutóbbi inflációs korrigálása óta eltelt időszak összesített fogyasztói árindex (infláció) értékével módosulnak. Az inflációs módosítás szempontjából az egyes díjtételek, a díjtételek %-os, minimum és maximum értékei külön tételnek minősülnek. Az egyes tételek legutóbbi inflációs korrigálási dátumát a Hirdetmény tartalmazza. Az infláció összesített értéke a Központi Statisztikai Hivatal által az előző naptári évi hivatalos inflációs adatai (éves fogyasztói árindex) alapján kerül kiszámításra. Az egyes díjtételek inflációs módosítása során a Bank a módosuló díjakat a kerekítés általánosan elfogadott szabályai szerint, illetve %-os érték esetén 2 tizedes jegyig állapítja meg. Az inflációs számítás és a kerekítés során kapott értékek közötti különbség az előjelének megfelelően a következő évi inflációs módosítás alkalmával figyelembevételre kerül. A módosuló Hirdetményt a Bank a hatálybalépést megelőző 2 hónappal bankfiókjaiban kifüggeszti és közzéteszi internetes honlapján. A Bank a díjak jelen számítási módja tekintetében a július 31-i Hirdetményt tekinti első hirdetménynek.

2 K&H Private banking szolgáltatás Minimum nyitóösszeg: 100 millió Ft, illetve azzal megegyező értékű devizaösszeg vagy értékpapír Banknál történő elhelyezése. Tagsági díj 1 : Ft / negyedév, mely a negyedéves záráskor esedékes 1. Bankszámlavezetés Jelen hirdetményben fel tüntetett termékeket és szolgáltatásokat a Természetes személyek bankszámláira, betétszámláira és lekötött betéteire vonatkozó Hirdetmény tartalmazza K&H Privát Banki Forintszámla A bankszámla kamatozási feltételeit a természetes személyek bankszámláira, betétszámláira és lekötött betéteire vonatkozó Hirdetmény 4. számú melléklete, a Forint Kamat Hirdetmény tartalmazza. Megnevezés Mérték Árfolyam Esedékesség Számlavezetési díj Forintban végzett műveletek Készpénz kifizetése 2,3 Aznapi / határidős átutalási megbízás bankon belülre 4 és kívülre (belföldre) bankfiókban benyújtott 0,11% + 30 Ft max Ft teljesítéskor Rendszeres átutalási megbízás bankon belülre és 4 kívülre (belföldre) (minden csatornán) 0,11% + 30 Ft max Ft teljesítéskor Konverziós átvezetési megbízás saját számlák között (minden csatornán) deviza I. eladás Szolgáltatói díjterhelés (Csoportos beszedési megbízás) Egyéb kedvezmények A bankszámlához elsőként megrendelt bármely típusú főkártya mindenkori éves díja Bankkártyás forint készpénzfelvétel K&H ATM-ből Folyószámlahitel folyósítási és rendelkezésre tartási jutaléka Visszatartott számlakivonat kezelési díja K&H lakossági mobilinfo Havi díj Üzenetdíj 6 12 Ft / SMS havi záráskor Díjak esedékessége, illetve az egyéb díjak, jutalékok mértéke megegyezik a K&H Lakossági Bankszámlánál megadottakkal K&H Privát Banki Devizaszámla A bankszámla kamatozási feltételeit a természetes személyek bankszámláira, betétszámláira és lekötött betéteire vonatkozó Hirdetmény 5. számú melléklete, a Deviza Kamat Hirdetmény tartalmazza. Megnevezés Mérték Árfolyam Esedékesség Számlavezetési díj Visszatartott számlakivonat kezelési díja Forintban végzett műveletek Készpénz kifizetése 0,11% min. 200 Ft max Ft teljesítéskor Forint átvezetési megbízás saját számlák között (minden csatornán) deviza I. vétel Valutában / devizában végzett műveletek - számla devizaével megegyező és eltérő devizaben Valuta kifizetése 3 0,21% min. 200 Ft max Ft teljesítéskor Deviza átutalási megbízás bankon belülre bankfiókban benyújtott 4 0,11% min. 200 Ft max Ft deviza I. vétel/eladás teljesítéskor TeleCenteren keresztül 4 0,11% min. 200 Ft max Ft deviza I. vétel/eladás teljesítéskor e-bankon keresztül 4 0,11% min. 200 Ft max Ft deviza I. vétel/eladás teljesítéskor értékpapírszámla melletti ügyfélszámla javára - Deviza átutalási megbízás bankon kívülre (bel-és külföldre) bankfiókban benyújtott 4 0,11% min. 200 Ft max Ft deviza II. vétel/eladás teljesítéskor TeleCenteren keresztül 4 0,11% min. 200 Ft max Ft deviza II. vétel/eladás teljesítéskor e-bankon keresztül 4 0,11% min. 500 Ft max Ft deviza II. vétel/eladás teljesítéskor EU országaiba IBAN számlaszám és BIC (SWIFT) kód megadása esetén 4,5 EU-n kívüli országba BIC (SWIFT) kód megadása esetén 4,5 0,11% min. 200 Ft max Ft deviza II. vétel/eladás teljesítéskor K&H lakossági mobilinfo Havi díj Üzenetdíj 6 12 Ft / SMS havi záráskor Díjak esedékessége, illetve az egyéb díjak, jutalékok mértéke megegyezik a K&H Lakossági Devizaszámlánál megadottakkal. 1 Megkezdett negyedévenként esedékes. 2 Ideértve a K&H Megtakarítási Betétszámláról történő kifizetéseket is. 3 Címletenként 150 db feletti érme be/kifizetés esetén külön díjtétel kerül felszámításra, melynek mértéke a teljes érme darabszám után számítva 1 Ft/db. 4 A mindenkori teljesítés napján érvényes díj kerül felszámításra 5 A bank abban az esetben tekinti automatikus feldolgozásra alkalmasnak a megbízást, ha annak kitöltése teljes körű és pontos: - minden kötelezően kitöltendő mezőben megfelelő tartalmú és formátumú adat szerepel, valamint a megbízáson a bank számára szóló közlemény rovat üres. 6 Bank által kiküldött elektronikus üzenetek (SMS-ek) után kerül felszámításra. A szolgáltatásba bevont összes számlára összevontan, egy összegben kerül a havi zárás során elszámolásra. Elszámolási ciklus: tárgyhót megelőző havi zárás napján 00 óra 00 perctől tárgy havi zárást megelőző nap 24 óra 00 percig. Bankszámlavezetés 2/6

3 1.3 Fiókbérlet szolgáltatás Privát banki ügyfelek számára bankfiókban bérelt postafiók bérlet szolgáltatást a K&H Bank június 17-től nyújt. 1.4 Megbízások befogadásának és teljesítésének rendje T nap: tárgy nap, a befogadás napja, mely minden esetben csak banküzemi nap lehet. É nap: határidős átutaláskor megadott teljesítési nap (értéknap), mely ha banküzemi napra esik, akkor az azt követő első banküzemi nap. Határidős átutalás esetén a megadott értéknap legfeljebb a befogadás napjától számított 90 naptári nap lehet. nap: minden esetben banküzemi nap. Jelen pontban fel tüntetett megbízásokra vonatkozó befogadási határidőket és teljesítési rendet a Természetes személyek bankszámláira, betétszámláira és lekötött betéteire vonatkozó Hirdetmény tartalmazza Forintban vezetett számla terhére papír alapon adott megbízások esetén Aznapi forint átutalási megbízás Határidős forint átutalási megbízás megbízás benyújtás befogadás bankon kívül vezetett számla javára GIRO napközbeni többszöri elszámolás forgalomban bankon kívül vezetett számlára GIRO napközbeni többszöri elszámolás forgalomban bankfiók nyitva tartása alatt 15:30 óráig 15:30 óra után bankfiók nyitva tartása alatt T nap T+1 nap megbízás feldolgozása terhelés ügyfélszámlán T nap T+1 nap jóváírás kedvezményezett bankjának számláján T nap T+1 nap É nap É nap É nap A Bank a végső benyújtási határidőig elektronikus úton, illetve telefonon keresztül benyújtott, különböző pénzek közötti átváltást (konverziót) igénylő belföldi forint átutalási megbízásokat a GIRO napközbeni többszöri elszámolás forgalomban teljesíti és biztosítja, hogy a befogadás időpontjától számított 4 órán belül a jóváírás eljusson a kedvezményezett ügyfél pénzforgalmi szolgáltatójához. Nem vonatkozik a 4 órán belüli teljesítés a papíralapú, bankfiókban megadott átutalási megbízásokra valamint a konverziót igénylő forint átutalásokra. Bankszámlavezetés 3/6

4 2. Befektetési szolgáltatás Jelen hirdetményben fel tüntetett termékeket és szolgáltatásokat a természetes személyek és vállalati ügyfelek befektetési szolgáltatásokra és értékpapír műveletekre vonatkozó Hirdetmény tartalmazza. Megnevezés Mérték Esedékesség Értékpapír számlavezetés díja (átlagállomány névértékére vetítve) 0,008 % év végén / számlamegszűntetéskor Nyugdíj-előtakarékossági számla számlavezetési díja díjmentes év végén / (átlagállomány névértékére vetítve) ig Tartós befektetési számlák számlavezetési díja (átlagállomány névértékére vetítve) ig szolgáltatások számlamegszűntetéskor díjmentes év végén / számlamegszűntetéskor Számlanyitás (értékpapír-, letéti számla) Letéti igazolás készítése Számlakivonat készítése Számlamegszüntetés (értékpapír, letéti számla, nyugdíjelőtakarékossági számla, tartós befektetési számlák) Értékpapír transzfer fogadás Megnevezés Mérték Esedékesség Értékpapír műveletek Értékpapír transzfer kimenő 800 Ft/típus megbízáskor Értékpapír alszámla megnyitása (KELER) Ft/típus megbízáskor Értékpapír zárolás/feloldás (KELER) Egyedi megállapodás alapján megbízáskor Hazai tőzsdei részvénymegbízás - árfolyamérték 5 millió Ft alatt - árfolyamérték 5-10 millió Ft között - árfolyamérték 10 millió Ft felett 0,9 % min Ft 0,8 % min Ft 0,6 % min Ft megbízáskor Hazai állampapír aukciós megbízás 0,2 % min Ft megbízáskor Hazai állampapír másodlagos forgalmazása Díjak esedékessége, illetve az egyéb díjak, jutalékok mértéke megegyezik a Befektetések - Értékpapír műveleteknél megadottakkal. Privát banki ügyfeleknek forgalmazott Alap megnevezése Kibocsátási deviza Megbízás típusa Vételi jutalék / Esedékessége Min. vásárolható mennyiség Visszavásárlási jutalék KBC Equity Eastern Europe cap 1 EUR T+3 3% / megbízáskor 1 db KBC Equity Japan cap 1 JPY T+4 3% / megbízáskor 5 db KBC Equity Consumer Durables 1 EUR T+3 3% / megbízáskor 7 db cap KBC Equity Pharma cap 1 EUR T+3 3% / megbízáskor 3 db KBC Equity Turkey cap 1 TRY T+4 3% / megbízáskor 80 db KBC Equity Telecom cap 1 EUR T+3 3% / megbízáskor 10 db KBC Bonds Convertibles cap 1 EUR T+3 3% / megbízáskor 3 db KBC Bonds High Interest cap 1 EUR T+3 3% / megbízáskor 2 db KBC Bonds Inflation Linked cap 1 EUR T+3 3% / megbízáskor 3 db Archipel Portfolio Pro November 1 EUR T+4 2 3% / megbízáskor - T nap = Megbízás érvényességének kezdőnapja T+3, vagy T+4, vagy T+5 = Teljesítési (elszámolási) nap 1 A 12 óra után megadott megbízások elszámolási periódusa a megbízás megadását követő forgalmazási napon kezdődik. A befektetési jegyek e- bankon keresztül forgalmazhatók. 2 A megbízás teljesítése az ír, a belga, a luxemburgi és a részalap mögöttes devizapiacainak szünnapjai figyelembe vételével történik. Mind a vételi, mind a visszaváltási megbízás darabra szól. A vételi jutalék alapja a megvásárolt befektetési jegyek vételára (egy jegyre jutó nettó eszközérték x darabszám), a visszaváltási jutalék alapja a befektetési jegyek ellenértéke (egy jegyre jutó nettó eszközérték x darabszám). Vételkor biztosítandó pénzügyi fedezet teljes keretösszege: KBC Equity Japan cap, KBC Equity Turkey cap és Archipel Portfolio Pro November esetén = (T-4. napi egy jegyre jutó nettó eszközérték x darabszám + Eladási jutalék) x 1,08 Többi alap esetén = (T-3. napi egy jegyre jutó nettó eszközérték x darabszám + Eladási jutalék) x 1,05 A KBC Bonds és KBC Equity esetén a tényleges üzleti partner a KBC Asset Management. Az Archipel Portfolio Pro November részalap esetén a tényleges üzleti partner az Eperon Asset Management Limited. Befektetési szolgáltatás 4/6

5 Nem forgalmazóként értékesített KBC befektetési jegyekre adott megbízások díjai Vételi jutalék / Esedékessége Minimum vásárlási érték Visszavásárlási jutalék 3% / megbízáskor EUR Az vételi jutalék alapja a megvásárolt befektetési jegyek vételára (egy jegyre jutó nettó eszközérték x darabszám), a visszaváltási jutalék alapja a befektetési jegyek ellenértéke (egy jegyre jutó nettó eszközérték x darabszám). Vételkor biztosítandó pénzügyi fedezet: T-3. napi egy jegyre jutó nettó eszközérték x darabszám x 1,05 + vételi jutalék, ahol T nap a megbízás érvényesség kezdőnapja Mind a vételi, mind a visszaváltási megbízások darabra szólnak, a teljesítés egész darabszámú befektetési jegyre történik. A 12 óra után megadott megbízások elszámolási periódusa a megbízás megadását követő forgalmazási napon kezdődik. A befektetési jegyek e- bankon keresztül forgalmazhatók. A megbízás teljesítésére és elszámolására a megbízás érvényesség kezdőnapjára vonatkozó nettó eszközértéken kerül sor, a megbízás érvényesség kezdőnapját követő 3. illetve 4. forgalmazási napon, a KBC megbízás befogadási időponttól függően. A megbízások teljesítése és elszámolása az ír, a belga, a luxemburgi és a részalap mögöttes devizapiacainak szünnapjai figyelembe vételével történik. A teljesítés elszámolása és a jutalékok felszámítása a (rész) alap denominációjának devizájában történik. Átutalási díjak devizában kibocsátott hoz kapcsolódóan Magánszemélyek esetében: TRY - 0,2% min. 5 TRY max. 70 TRY JPY - 0,2% min. 500 JPY max JPY Jogi személyek esetében: TRY - 0,16% min. 29 TRY JPY - 0,16% min JPY A Bank a külföldi kötvényekre és részvényekre vonatkozó megbízások tekintetében a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe ügynökeként jár el. Ezen megbízásokkal kapcsolatos díjtételeket a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe Hirdetménye tartalmazza. K&H visszahívható kétdevizás befektetés A befektetés devizae (alapdeviza) A befektetett összeg visszafizetésének devizae (alapdeviza vagy mellékdeviza) A befektetés időtartama Kamatperiódusok időtartama EUR EUR vagy HUF 1 év 90 nap USD USD vagy HUF 1 év 90 nap Befektethető minimális összeg: EUR vagy azzal megegyező USD összeg (aktuális MNB árfolyamon átszámítva) Az aktuális banki ajánlatról, kamatmértékről valamint a befektetés egyéb feltételeiről a kapcsolattartók tudnak tájékoztatást adni. Az igénybevétel feltétele: a Szerződésben meghatározott alapdevizában és mellékdevizában vezetett bankszámlák megléte. A Bank a ben foglalt visszahívási feltétel teljesülése esetén az aktuális kamatperiódus végén a befektetést megszünteti, megfizeti az addig felhalmozott kamatot és jóváírja a befektetett összeget az ügyfél bankszámláján. A futamidő végével a befektetés lejár, a konverziós feltétel teljesülése esetén pedig a befektetett összeget forintban fizeti vissza a Bank az előre meghatározott konverziós árfolyamon átszámítva. A befektetés egyszeri alkalomra szól. A befektetett összeg a lejáratig, vagy bank általi visszahívásáig óvadéki betétnek minősül. A befektetés Szerződés szerinti visszafizetésének időpontja előtt ügyfél részéről mondható fel. A részletes feltételeket a vonatkozó Szerződés tartalmazza. A befektetés egyéb feltételeiről, a termék jellemzőiről, ügylet kockázatáról a bank honlapján található tájékoztatás. A K&H visszahívható kétdevizás befektetés elhelyezése, lejáratkori (alapdevizában vagy mellékdevizában történő) jóváírása a bankszámlán, betétszámlán díjmentes. A Bank a K&H visszahívható kétdevizás befektetésre szóló megbízást - banküzemi napokon hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön 10:00-16:00- ig, pénteken 10:00-15:00-ig fogad el. A Bank az ajánlat adását üzleti megfontolásból, devizaünnepre vagy kedvezőtlen piaci körülményre való tekintettel szüneteltetheti. A K&H kétdevizás befektetés OBA és BEVA által biztosított. Végrehajtási helyszín: OTC Befektetési szolgáltatás 5/6

6 Termék kockázati besorolások TERMÉKKÖRÖK VÉDEKEZŐ 1 ÓVATOS 2, 3 DINAMIKUS 4, 5 MERÉSZ 6, 7 Nyíltvégű befektetési Külföldi vállalati kötvény SHS KBC Bonds High Interest - Cap SHS KBC Bonds Convertibles - Cap SHS KBC Bonds Inflation linked bonds - Cap Részvény SHS KBC Equity Funds Vegyes Archipel Portfolio Pro November igen Strukturált befektetés Visszahívható kétdevizás befektetés igen A védekező termékek hozamai kiegyensúlyozottak, de hosszabb távon mérsékelt a hozamok éves átlagos mértéke. Tehát alacsony a megtérülés, viszont nagyon alacsony a kockázat: viszonylag kicsi a valószínűsége a veszteségnek, és a teljesítmény csak kis mértékű vagy semmilyen ingadozást mutat. Az óvatos termékek esetében a némiképp magasabb megtérüléshez enyhén magasabb kockázati szint társul: nagyobb a veszteség bekövetkezésének esélye, viszont itt még mindig csak korlátozott teljesítménybeli ingadozásról beszélhetünk. A dinamikus termékek esetében a viszonylag magas megtérüléshez relatíve magas kockázati szint társul: elég nagy a veszteség bekövetkezésének esélye és a teljesítménybeli ingadozás is növekszik. A merész termékek hozamai rövid távon jelentősen ingadoznak, de hosszabb távon magas mértéket érhetnek el éves átlagban. Tehát magas a megtérülés, amihez jelentős kockázati szint társul: nagy a veszteség bekövetkezésének esélye és jelentős teljesítménybeli ingadozás tapasztalható. Adófizetési szabályok A befektetések hozama a mindenkor hatályos személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (a továbbiakban Szja tv.) szerint adóköteles. A Szja tv. alapján a Bank, mint kifizető a törvény rendelkezései szerint a magánszemély ügyfelek befektetéseinek kamatjövedelméből kamatadót, árfolyamnyereség címén megszerzett jövedelméből árfolyamnyereség adót és a magánszemély nyilatkozatától függően, illetve nyilatkozat hiányában- egészségügyi hozzájárulást von le. A törvény rendelkezései szerint azonban az ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem adóját a Bank vonja le, azt a magánszemélynek a személyi jövedelemadó bevallásában, önadózás formájában kell bevallania és megfizetnie. A K&H visszahívható kétdevizás befektetés ellenőrzött tőkepiaci ügyletnek minősül. Az egészségügyi hozzájárulásról szóló évi LXVI. törvény rendelkezései szerint a Bank, mint kifizető a törvény 10. (8a) pontja szerint a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló tv. (Tbj. tv) szerinti belföldi minőség vizsgálata nélkül - a magánszemély ügyfelek befektetéseinek Szja tv a szerinti kamatjövedelméből egészségügyi hozzájárulást von le. Amennyiben a magánszemély az egészségügyi hozzájárulás megfizetésére köteles, a tőle levont egészségügyi hozzájárulás visszatérítését az Art. tv. 4. számú melléklet 5. pontjában meghatározott eljárásban kezdeményezheti. A én vagy azt követően nyitott tartós befektetési számlák (TBSZ) esetében, ha a számla bezárására a hároméves lekötési időszak utolsó napját megelőzően kerül sor a Bank, mint kifizető a Szja tv. 67/B -a szerint megállapított lekötési hozam után egészségügyi hozzájárulást von le. Az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró magánszemélyek részére, Az Adózás rendjéről szóló évi XCII törvény 7. számú melléklete szerint kifizetett / jóváírt kamatjövedelmekről a Bank adatot szolgáltat az adóhatóság részére. Az adatszolgáltatás hatálya alá eső kamatjövedelmet a Személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény értelmében Magyarországon kell jövedelemként figyelembe venni, így az Európai Közösség más tagállamában adóügyi illetőséggel rendelkező magánszemélyek kamatjövedelméből a Bank vonja le a kamatadót. 3. Telefonon adott megbízások teljesítésének visszaigazolása A június 15. után kötött privát banki Keretmegállapodások alapján a telefonon adott alábbi megbízások esetében a Bank a megjelölt dokumentumok aláírását kéri ügyfeleitől. Megbízás típusa Nem forgalmazóként értékesített KBC befektetési jegy adásvételi megbízások Devizás államkötvény adásvételi megbízások Vállalati kötvény adásvételi megbízások Strukturált betétek és befektetések Jegyzési megbízások Bankon kívüli átutalási megbízás Aláírandó dokumentum jegyzési ív átutalási megbízás Amennyiben K&H Private banking szolgáltatásunk felkeltette érdeklődését, kérjük, keresse fel a 1051 Budapest, Arany János utca 20. szám alatt lévő bankfiókunkat, vagy hívja a (+36 1) , (+36 1) telefonszámot. Befektetési szolgáltatás 6/6

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan ÉRVÉNYBEN: 2014.

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan ÉRVÉNYBEN: 2014. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire

Részletesebben

II. Értékpapír- és ügyfélszámla vezetési díjak

II. Értékpapír- és ügyfélszámla vezetési díjak A hirdetmény hatálya kiterjed: Takarékbank munkavállalóinak hozzátartozóira továbbá az SZHISZ, OTSZ illetve az összevont felügyelet alatt álló Szövetkezeti Hitelintézetek és Társaságok munkavállalóira

Részletesebben

2 Értékpapír- és ügyfélszámla vezetés minimum díja 200,- Ft/hó. Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és értékpapíronként

2 Értékpapír- és ügyfélszámla vezetés minimum díja 200,- Ft/hó. Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és értékpapíronként I. Számlanyitási- és vezetési díjak* 1 Értékpapír- és Ügyfélszámla megnyitásának díja 3.000,- Ft Takarék Alapkezelő Zrt. által kezelt alapok befektetési jegyeinek vásárlása 1.a. esetén 1.000,- Ft 2 Értékpapír-

Részletesebben

II. Értékpapír- és ügyfélszámla vezetési díjak

II. Értékpapír- és ügyfélszámla vezetési díjak A hirdetmény hatálya kiterjed: egyedi elbírálás alapján a Kedvezményesen Kiemelt Ügyfelekre, a Takarékbank Zrt.-vel illetve a Takarék Alapkezelő Zrt.-vel munkajogviszonyban álló munkavállalók és a bankból

Részletesebben

alapdíj 100, 150, 250 %-a 4. Ügyfélszámla vezetési díj** 200,- Ft/hó

alapdíj 100, 150, 250 %-a 4. Ügyfélszámla vezetési díj** 200,- Ft/hó I. Számlanyitási díjak* 1 Értékpapír- és Ügyfélszámla megnyitásának díja díjmentes Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és 2 1.000,- Ft értékpapíronként * Az I. pontban szereplő

Részletesebben

II. Értékpapír- és ügyfélszámla vezetési díjak

II. Értékpapír- és ügyfélszámla vezetési díjak A hirdetmény hatálya kiterjed: Takarékbank munkavállalóinak hozzátartozóira továbbá az SZHISZ, OTSZ illetve az összevont felügyelet alatt álló Szövetkezeti Hitelintézetek és Társaságok munkavállalóira

Részletesebben

Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és értékpapíronként

Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és értékpapíronként A hirdetmény hatálya kiterjed: egyedi elbírálás alapján a Kedvezményesen Kiemelt Ügyfelekre, a Takarékbank Zrt.-vel illetve a Takarék Alapkezelő Zrt.-vel munkajogviszonyban álló munkavállalók és a bankból

Részletesebben

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira és lekötött betéteire vonatkozóan Érvényben: 2010. június 1-től FORINT KAMAT HIRDETMÉNY

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira és lekötött betéteire vonatkozóan Érvényben: 2010. június 1-től FORINT KAMAT HIRDETMÉNY K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. telefon: (06 1) 328 9000, (06 70) 461 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu,, 1. Forint lekötött betétek 1.2. K&H Törzsvendég betét TERMÉSZETES SZEMÉLYEK

Részletesebben

Érvényes: 2012. december 10-tl

Érvényes: 2012. december 10-tl Érvényes: 2012. december 10-tl A befektetések kezelését a Bank a Takarékbank Zrt. ügynökeként az ügyfelei részére Ügyfél és Értékpapírszámlán végzi, amelyhez számlaszerzdés megkötése szükséges. Az ügyfélszámlán

Részletesebben

LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA HIRDETMÉNY

LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA HIRDETMÉNY Copyright 2014 AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe, az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője Minden jog 1. v/20140325 LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe

Részletesebben

HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Pénzforgalmi forint számlák díj- és jutaléktételei, valamint vállalkozói forint betétek és egyéb szolgáltatások kondíciói A Hirdetmény hatályos:

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről BETÉTEK

ÜZLETSZABÁLYZAT. a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről BETÉTEK ÜZLETSZABÁLYZAT a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről BETÉTEK Lekötött betétek, OTP Tartós Befektetési Betétszámla, OTP Takarékszámla, OTP Nyugdíj-takarékszámla, Lakossági Megtakarítási

Részletesebben

MKB Trezor Számlák ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ MKB Trezor Tartós Megtakarítási Számla MKB Trezor Tartós Befektetési Számla. Érvényes: 2015.

MKB Trezor Számlák ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ MKB Trezor Tartós Megtakarítási Számla MKB Trezor Tartós Befektetési Számla. Érvényes: 2015. MKB Trezor Számlák ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ MKB Trezor Tartós Megtakarítási Számla MKB Trezor Tartós Befektetési Számla Érvényes: 2015. március 23-ától Az MKB Trezor Számlák előnyei Az MKB Trezor Tartós Megtakarítási

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. február 16ától Közzététel napja: 2015. február 13. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános kondíciók... 3 II. Számlavezetési

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ GE Money Pénzpiaci Nyíltvégű Alap Cseh nyelven: GE Money Peněžní Otevřený Podílový Fond Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Vezető forgalmazó:

Részletesebben

HIRDETMÉNY a számlás betétekről és egyéb megtakarítási formákról

HIRDETMÉNY a számlás betétekről és egyéb megtakarítási formákról HIRDETMÉNY a számlás betétekről és egyéb megtakarítási formákról lakosság, vállalkozó, egyéb szervezetek részére Kihirdetve: 2014.06.16. Érvényes: 2014.06.16. Bizonyos termékek érvényességének kezdete

Részletesebben

Az euró alapú K&H ingatlanfedezetű személyi hitel kondícióiról Érvényes: devizabelföldi igénylők esetében Hatályos: 2015. január 1.

Az euró alapú K&H ingatlanfedezetű személyi hitel kondícióiról Érvényes: devizabelföldi igénylők esetében Hatályos: 2015. január 1. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Az euró alapú kondícióiról Érvényes: devizabelföldi igénylők esetében

Részletesebben

H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek)

H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek) -------------------------------------------------------------------- Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI Lakosság és vállalkozók

Részletesebben

[ORIGO] KLIKKBANK LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI- ÉS DIÁK SZÁMLACSOMAGOK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJTÉTELEI SZEMÉLYI KÖLCSÖN KONDÍCIÓK

[ORIGO] KLIKKBANK LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI- ÉS DIÁK SZÁMLACSOMAGOK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJTÉTELEI SZEMÉLYI KÖLCSÖN KONDÍCIÓK [ORIGO] KLIKKBANK LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI- ÉS DIÁK SZÁMLACSOMAGOK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJTÉTELEI SZEMÉLYI KÖLCSÖN KONDÍCIÓK KÖZZÉTÉTEL: 2009. 10. 16. NAPJÁN HATÁLYOS: 2009. NOVEMBER 01-JÉTŐL

Részletesebben

Az ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Zrt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag) és

Az ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Zrt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag) és Az ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Zrt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag) és az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.

Részletesebben

Lakossági Kamat- és Díjfeltételek I. Általános díjfeltételek CitiBlue-ügyfelek részére

Lakossági Kamat- és Díjfeltételek I. Általános díjfeltételek CitiBlue-ügyfelek részére Lakossági Kamat- és Díjfeltételek I. Általános díjfeltételek CitiBlue-ügyfelek részére 1 Bevezető rendelkezések Hatályos: 2015. január 1. a) A Lakossági Kamat- és Díjfeltételek irányadók a Citibank Europe

Részletesebben

HIRDETMÉNY a számlás betétekről és egyéb megtakarítási formákról

HIRDETMÉNY a számlás betétekről és egyéb megtakarítási formákról HIRDETMÉNY a számlás betétekről és egyéb megtakarítási formákról lakosság, vállalkozó, egyéb szervezetek részére Kihirdetve: 2014.06.01. Érvényes: 2014.06.01.új számlás betét, új okiratos betét) Érvényes:

Részletesebben

HIRDETMÉNY 12/2015. Magánszemélyeknek szóló kivonata

HIRDETMÉNY 12/2015. Magánszemélyeknek szóló kivonata HIRDETMÉNY 12/2015. Magánszemélyeknek szóló kivonata LAKOSSÁGI (FOGYASZTÓI) SZÁMLAVEZETÉS FORINTBAN Érvényes 2015.április 15-től Forgalmi jutalék - Külső köri papíros alapú megbízás 0,43%, min. 299 Ft,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. június 15-től

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. június 15-től Pénzforgalmi Bankszámla Hirdetmény HIRDETMÉNY az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a pénzforgalmi bankszámlák esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt.

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Zrt. 1 H I R D E T M É N Y A Zrt. (továbbiakban: Bank) a forintszámla-vezetési szolgáltatásaiért felszámított díjai, és költségei mértékét, ezek érvényesítésének és elszámolásának módját, továbbá a kamatszámítás

Részletesebben

Tájékoztató a tőkejövedelmek adózásáról

Tájékoztató a tőkejövedelmek adózásáról Szerződéskötést megelőző tájékoztató 1. sz melléklete: Tájékoztató a tőkejövedelmek adózásáról Felhívjuk figyelmét, hogy az adózás pontosan csak az ügyfél egyedi körülményei alapján ítélhető meg, továbbá

Részletesebben

ISMERTETŐ KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY PLUSZ ELNEVEZÉSŰ KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY PLUSZ ELNEVEZÉSŰ KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY PLUSZ ELNEVEZÉSŰ KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET TÁJÉKOZTASSA A FORGALOMBA

Részletesebben

1. Devizaszámlák le nem kötött egyenlegének kamatozása: A devizaszámlák le nem kötött egyenlege látra szólóan kamatozik:

1. Devizaszámlák le nem kötött egyenlegének kamatozása: A devizaszámlák le nem kötött egyenlege látra szólóan kamatozik: HIRDETMÉNY devizában és valutában végzett műveletek devizakülföldi/devizabelföldi nem természetes személy részére vezetett devizaszámlák kondícióiról. Érvényes: 2014. április 23tól I. Valuta, deviza vételi

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉSI HIRDETMÉNY érvényes: 2015.06.20-tól

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉSI HIRDETMÉNY érvényes: 2015.06.20-tól 1 Bankszámlavezetés 1.1 Számlanyitás, számlavezetés A Takarékszövetkezet forintban és az általa jegyzett devizanemekben vezet számlát. Számlanyitás Számlán elhelyezendő minimális összeg (kivéve nyugdíjas

Részletesebben

Tájékoztató és Kezelési Szabályzat

Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Pioneer Közép-Európai Részvény Alap Alapkezelő Pioneer Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1011 Budapest, Fő u. 14.) Forgalmazók UniCredit

Részletesebben