Remeczkiné Toma Kornélia főiskolai docens

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Remeczkiné Toma Kornélia főiskolai docens"

Átírás

1 Remeczkiné Toma Kornélia főiskolai docens Elérhetőség: 30/ , 47/ Tanulmányok: Bábszínész / bizonyítvány (2013) Kulturális projekt ciklus menedzsment / tanúsítvány (2011) érettségi vizsga vizsgaelnök; emelt szintű érettségi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke, tagja: magyar nyelv és irodalom / tanúsítvány és igazolás (2010) minőségügyi referens / kompetencia bizonyítvány (2008) minőségirányítási vállalati auditor (2003) szervezett PhD-képzésben megszerzett abszolutórium ( ) és doktori szigorlat ( ) sikeresen elvégezte az Alternatívák az erőszakkal Szemben alaptréningjét, a nemzetközi AVP hálózat tagja (1995) magyar nyelvészet speciális képzés (1998) okleveles magyar nyelv és irodalom szakos tanár (1998) okleveles történelem szakos tanár (1998) Munkahelyek: 2013-tól jelenleg is: Eszterházy Károly Főiskola Comenius Kar (Sárospatak) : Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar (Sárospatak) Nyelvismeret: angol középfokú állami nyelvvizsga (2001) latin alapfokú egyetemi záróvizsga (1995) német középfokú állami nyelvvizsga (1992) Fő kutatási terület: névtan retorika anyanyelvi tantárgy-pedagógia

2 I. Oktatási tevékenység Alapképzésben és felsőoktatási szakképzésben (FOSZ), nappali és levelező tagozaton egyaránt tanítok magyar nyelv és irodalom, valamint társadalomtudományi tárgyakat. Óraterhelésem óra között mozog az őszi-tavaszi félévek átlagában. Vizsgaterhelésem az őszi szemeszterben magasabb, ugyanis elnökként évek óta részt veszek az óvodapedagógus és tanító szakos hallgatók anyanyelvi szigorlatán. A pályakezdéstől az alábbi tantárgyakat oktattam: Magyar nyelv és irodalom és tantárgy-pedagógiája 1-5., Nyelvtudományi alapfogalmak, Irodalomtudományi alapfogalmak, Mai magyar nyelv 1-4., Mai magyar társadalom, Filozófia és nevelés, Irodalmi műelemzés, Óvodai anyanyelvi módszertan 1-2., Művészeti nevelés 3. - Bábjáték, Bevezetés az irodalomtörténetbe, Beszédművelés, Helyesírás, Kommunikáció, Kommunikáció, retorika, Bevezetés a nyelvtudományba, A mese világképe, Magyar nyelvtörténet, Játékok az anyanyelvi órákon, Kommunikációs képességfejlesztés az óvodában, Szóbeli és írott szövegek értelmezése, Beszélgetésvezetési technikák, Személyközi kommunikáció. Tanítási gyakorlaton ( ) és óvodai gyakorlaton (2009-től) anyanyelvi módszertanosként veszek részt. Szakdolgozóim száma az utóbbi években évente 3-6 fő. Államvizsgán magyar nyelv és irodalom tételekből vizsgáztatom a tanító szakos hallgatókat. Több tantárgy felelőse vagyok magyar nyelv és irodalom tudományterületen. A mintatanterv magyar nyelv és irodalom tantárgyainak gondozásában folyamatosan részt veszek. Hallgatóim anyanyelvi, tudományos versenyekre való felkészítését, benevezését, publikálását, megjelent kötetének bemutatását rendszeresen segítem, végzem. Kari anyanyelvi versenyeket szervezek (pl. szép magyar beszéd verseny, mesemondóverseny). Országos versenyre benevező hallgatóimat elkísérem a versenyekre, és részt veszek a szakmai konferenciákon. A kari házi TDKversenyen zsűri elnöki teendőket láttam el (2012. december 3) ben elindítottam a Kihívások az óvodai nyelvi-kommunikációs nevelésben című konferenciasorozatot. Minden évben tanulmányi kirándulást szervezek magyar nyelv és irodalom választott műveltségi területre járó hallgatói számára a Petőfi Irodalmi Múzeum A Magyar Nyelv Múzeumába, Széphalomba április 18-án Dr. Minya Károly Kazinczy lábnyomán című előadásán hallgatóim látták el a házigazda szerepét. I.1. Versenyfelkészítés 1999-ben I. helyezett lett az általam felkészített főiskolai hallgató (Földesi Norbert) a 2. Kossuth-szónokversenyen ben III. helyezett lett a tanítványom (Lukács Ákos) a 6. Kossuth-szónokversenyen.

3 A évi Tudományos és Művészeti Tehetséggondozó Műhelyben az általam mentorált Gáborfi Balázs tanító szakos hallgató Az irodalmi agglegény Németh Andor poézisa című munkájával I. helyezést ért el és ösztöndíjat kapott április én Kajati István és Gáborfi Balázs hallgatók képviselték a főiskolai kart az Eszterházy Károly Főiskola I. Kálnoky László Regionális Nemzetközi egyetemi-főiskolai versmondó versenyén, Egerben. A 13. Kossuth-szónokversenyen, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen az általam felkészített Gáborfi Balázs tanító szakos hallgató képviselte a Comenius Kart (2011. november). A felsőoktatási intézmények Kazinczy Ferenc Szép magyar beszéd versenyének 39. országos döntőjén, a Károli Gáspár Református Egyetemen az általam felkészített Gáborfi Balázs tanító szakos hallgató képviselte a Comenius Kart (2012. március 30). A felsőoktatási intézmények Kazinczy Ferenc Szép magyar beszéd versenyének 40. országos döntőjén, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen az általam patronált Szendrei Gábor tanító szakos hallgató képviselte a Comenius Kart (2013. április 12-13). A 15. országos Kossuth-szónokversenyen, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen az általam felkészített Szendrei Gábor tanító szakos hallgató képviselte a Comenius Kart (2013. november). II. Tudományos tevékenység II.1. Publikációk (MTMT) II.2. Előadások Tudományos dolgozat bemutatása a XXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia humán szekciójának névtan alszekciójában. Országos III. helyezés elnyerése. (Miskolc, március 26). Aktuális teendők a magyar nyelv ügyében (1999. tavasz, a sátoraljaújhelyi Petőfi Sándor Általános Iskola rendezésében a magyar nyelv hete ünnepségsorozat keretében, a sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatalban) Ómagyar kori településnevek névrendszertani vizsgálata különös tekintettel a névváltozatokra poszter bemutatása ( Tavaszi Szél 99 Tudomány és etika című világtalálkozó, fiatal magyar tudományos kutatók és doktoranduszok III. világtalálkozója, Budapest) A szókészlet változásának tendenciái a Magyar helyesírási szótár tükrében (2000. október 20, Beszédkutatás 2000 tudományos ülésszak Beszéd és társadalom, MTA Nyelvtudományi Intézet Kempelen Farkas Beszédkutató Laboratóriuma, Budapest) Emberszeretetbe mártott tollal címmel Kossuth Lajos egy szónoki beszédének elemzése (2002. szeptember, Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar, Sárospatak)

4 Mutatvány az Árpád-kori Bács és Csanád vármegye helyneveinek készülő történetietimológiai szótárából (2002. november, a Magyar Tudomány Napja, Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar, Sárospatak) Megújuló szótáraink (2003. április 23, A magyar nyelv hete alkalmából, Miskolci Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar, Sárospatak) Számítógépes oktatóprogramok az olvasástanítás szolgálatában (2003. november 10, Jót s jól konferencia, Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar, Sárospatak) Gondolatok Balassi szerelmi lírájáról egy híressé vált Júlia-vers kapcsán (2004. október 18, Balassi Bálint és kora című tudományos felolvasó ülés, Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar, Sárospatak) Csokonai nyelvújító munkásága (2005. február, Csokonai-konferencia, Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar, Sárospatak) Az anyanyelvi nevelés aktuális feladatai, különös tekintettel a szövegértő olvasásra címmel (2005. április 20, pedagógus-továbbképzés, Ózd). Oktatóprogramok az olvasástanítás szolgálatában (2005. november 11, informatikai nap, Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar, Sárospatak) Bács vármegye ómagyar kori településneveinek jelentéstani vizsgálata (2008. november 5, a Magyar Tudomány Napja alkalmából rendezett tudományos felolvasó ülés, Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar, Sárospatak) A módszertani megújulás igénye a XXI. században (2009. november 6, 50 éves a sárospataki felsőfokú pedagógusképzés című ünnepi konferencia, Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar, Sárospatak) Módszertani megújulás igénye a XXI. században (2009. november 11, Tudománynapi rendezvény, Alkalmazott pedagógiai és andragógiai kutatások, fejlesztések, jó gyakorlatok szekció, Eszterházy Károly Főiskola, Eger) Nyelvtantanítás kooperatív módszerrel a módszertani megújulás jegyében (2010. január 30, III. Miskolci Taní-tani Konferencia, Módszertan, didaktika szekció) Településnév-változások Bács vármegyében között (2010. február 17, doktoranduszok és doktorjelöltek bemutatkozó előadása, Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kara Kutatásfejlesztési és Tudományos Bizottságának rendezvénye, Sárospatak) A Hunyadi-drámák értékvilága a felvilágosodásban és a romantikában (2011. szeptember, Sárospataki Irodalmi Olvasókör) A szónok választási lehetőségei (2012. április 28, szakmai továbbképzés az Eötvös József Országos Középiskolai Szónokverseny északkelet-magyarországi regionális fordulóján, Miskolc) Az -i képzős helynevek az Árpád-kori Délvidéken (2012. november 27, a Magyar Tudomány Napján, Miskolci Egyetem Comenius Főiskolai Kar, Sárospatak) Kihívások az óvodapedagógus szakos hallgatók anyanyelvi módszertani képzésében (2012. április 19, A magyar nyelv hete alkalmából megrendezett Kihívások az óvodai nyelvikommunikációs nevelésben - Az óvodáskorú gyermekek beszéde és beszédértése című szakmai-nevelési konferencia, Miskolci Egyetem Comenius Főiskolai Kar, Sárospatak) Az emlékképek szerepe a helyesírási teljesítményfokban (2013. szeptember 27, Nagy J. Béla helyesírási verseny, Eszterházy Károly Főiskola, Eger) Gönczy Ákos Dénes ( ) laudáció (2013. november 6, a Magyar Comenius Társaság tudományos felolvasó ülése, Eszterházy Károly Főiskola Comenius Kar, Sárospatak) Rendhagyó irodalomóra Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából (2013. november 26, Zrínyi Ilona Városi Könyvtár, Sárospatak)

5 III. Művészeti tevékenység 2011 októberében bábszínész képzésre jelentkezett, amelyet 2013-ban sikeres vizsgával lezárt. Az eltelt időszakban a sárospataki Huncutka Bábszínház szervezésében több fellépése is volt. Okleveles bábszínész végzettsége megszerzése után a Huncutka Bábszínház állandóan foglalkoztatott bábszínésze lett. Hallgatóit is bevonja a bábjátékba (pl. bábelőadások megtekintése, a II. évf. nappali tagozatos csecsemő- és kisgyermeknevelő szakos hallgatóknak betanított bábelőadás A kis fenyő címmel. Előadás december 6. Carolina Óvoda, Sárospatak). A sárospataki A Művelődés Háza és Könyvtárában május 17-én megnyílt bábkiállításon kiállították az általa készített marionett bábot (Szávitri). IV. Közéleti és kulturális tevékenység Több rendezvény megszervezésében és lebonyolításában is részt vett, pl. a Magyar Olimpiai Akadémia 35. vándorgyűlése Sárospatakon, a Kossuth-bicentenárium és a magyar nyelv hete alkalmából. Felkérésre többször mondott ünnepi beszédet (pl március 15-én, szalagavatón stb.). Zsűri elnök (2004. május 28, 2009 ősze) és zsűritag (2005. április 29, április 7) a sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium által meghirdetett nemzetközi szavalóversenyen. Zsűritag az Apáczai Kiadó által meghirdetett országos anyanyelvi tanítási versenyen (2005. április 12-13, Sárospatak, ME CTFK Árvay József Gyakorló Általános Iskolája) Az írásbeli feladatokat javító bírálóbizottság tagja az Édes Anyanyelvünk nyelvhasználati verseny országos, Kárpát-medencei döntőjében (2008 októberétől) Zsűri elnök mesemondóversenyen, szavalóversenyen (Zrínyi Ilona Városi Könyvtár, Sárospatak), a felső tagozatosok olvasottsági versenyén, (Szerencs), a Lorántffy szavalóversenyen (Györgytarló), az Eötvös József Országos Középiskolai Szónokverseny északkelet-magyarországi regionális fordulóján (Miskolc). Zsűritag a Teremtő anyanyelv szavalóversenyen a felső tagozatosok korosztályában (2013. április 23, Széphalom). Zsűritag a Nagy J. Béla helyesírási versenyen (2013. szeptember 28, Eszterházy Károly Főiskola, Eger) Szekcióvezető a Magyar Comenius Társaság tudományos felolvasó ülésén (2013. november 6). IV.1. Tagság a Magyar Comenius Társaság tagja (200-től), titkára (2013-tól) az Anyanyelvápolók Szövetségének tagja a Magyar Bábjátékos Egyesület tagja (2013-tól)

6 V. Egyéb tevékenység Projektmunkát készítettem a minőségügyireferens-képzés vizsgafeladataként Nyelvvizsgá(lódás) nyelvvizsga kell a diplomához! címmel (2008. szeptember) től érettségi vizsgaelnöki és tantárgyi bizottsági elnök vagyok. 2010/2011 folyamán részt vettem a TÁMOP /1/b projekt szakmai területeinek kidolgozásában, munkacsoport vezetője voltam és monitoringoztam. A TÁMOP B.2-13/ az Együttműködés az észak-magyarországi pedagógusképzés minőségi megújításáért elnevezésű programban szakmai megvalósító tevékenységet látok el ( ) A kari nyelvi-irodalmi vonatkozású történéseket rendszeresen publikálom a kari és a városi honlapon. Rajzversenyt hirdettem Sárospatak gyermekei, fiataljai számára a magyar nyelv szépsége a szépirodalomban címmel. A Kutatók éjszakája rendezvényen a sárospataki főiskolai karon évek óta képviselem a magyar nyelv és irodalom tudományterületet egy-egy programmal ban a Miskolci Egyetem rektorának felkérésére a Comenius Főiskolai Kar dékánjának tevékenységét minősítő bizottságnak voltam a tagja nyarán egyéni vállalkozást indítottam. VI. Elismerések június 20-án főigazgatói dicséretet kaptam a Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Karának főigazgatójától. A PlusTvNews július 29-én Videó Portrét készített rólam a Krausz Palotában, Budapesten. Az elkészült film megtekinthető az erre a célra létrehozott közös platformon.

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p.

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p. Dr. Tusnády László Dr. Tusnády László (1940) Elérhetőségek: ME-CTFK, 47/513-000/28-59 Iskolák, végzettség: József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar magyar-olasz szak (1966). Az irodalomtudomány

Részletesebben

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE Készítette: Széles Imre igazgató Győr, 2014. február 1. Helyzetelemzés, 2013. évi beszámoló Szakmai beszámolónk a 2013-as évben végzett

Részletesebben

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Dr. Juhász Erika Pete Nikoletta (szerk.) CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Szeged Debrecen, 2013 Kiadói adatok: Felelős kiadó: Belvedere Meridionale Kiadó (www.belvedere.meridionale.hu)

Részletesebben

BELÜGYMINISZTÉRIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG KATASZTRÓFAVÉDELMI TUDOMÁNYOS TANÁCS BESZÁMOLÓ

BELÜGYMINISZTÉRIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG KATASZTRÓFAVÉDELMI TUDOMÁNYOS TANÁCS BESZÁMOLÓ BELÜGYMINISZTÉRIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG KATASZTRÓFAVÉDELMI TUDOMÁNYOS TANÁCS Jóváhagyom! Budapest, 2015. -n... Dr. Bakondi György tű. altábornagy főigazgató BESZÁMOLÓ a BM OKF Katasztrófavédelmi

Részletesebben

2013.június HÍREK. Négy BGF-es csapat az országos statisztika verseny döntőjében

2013.június HÍREK. Négy BGF-es csapat az országos statisztika verseny döntőjében Négy BGF-es csapat az országos statisztika verseny döntőjében Az ENSZ Statisztikai Bizottsága 2013-at a Statisztika Évének nyilvánította. A Magyar Statisztikai Társaság csatlakozva a tematikus rendezvényekhez

Részletesebben

A Magyar Család és Nővédelmi Tudományos Társaság Békés Megyei Szervezete

A Magyar Család és Nővédelmi Tudományos Társaság Békés Megyei Szervezete A Magyar Család és Nővédelmi Tudományos Társaság Békés Megyei Szervezete Elnök: Név: Dr. Párducz László Születési idő: 1955. szeptember 23. Születési hely: Ada nős két gyermekünk van Foglalkozás: orvos,

Részletesebben

Szakmai közéleti tevékenység, elismerések

Szakmai közéleti tevékenység, elismerések Szakmai közéleti tevékenység, elismerések Tanárképző Intézet Neveléstudományi Intézeti Tanszék DR. BREZSNYÁNSZKY LÁSZLÓ MTA Pedagógiai Bizottsága tagja (2002-től); Országos Köznevelési Tanács tagja (2001-2006);

Részletesebben

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A MAGYAR AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA 9. évfolyam 2. szám 2004. szeptember Kiadja a MAB Titkársága 2 AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTŐ 2004. szeptember A Magyar

Részletesebben

DRÁMAPEDAGÓGUS ADATTÁR

DRÁMAPEDAGÓGUS ADATTÁR DRÁMAPEDAGÓGUS ADATTÁR SZEMÉLYES ADATOK Név Püspöki Péter Születési név Születési dátum 1967. 05. 24. Születési hely Debrecen TANULMÁNYOK Középfokú iskola (iskolák) 1. Tóth Árpád Gimnázium megnevezése

Részletesebben

L i s z t F e r e n c Z e n e m ű v é s z e t i E g y e t e m 2014. évi intézményi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

L i s z t F e r e n c Z e n e m ű v é s z e t i E g y e t e m 2014. évi intézményi költségvetési beszámoló szöveges indoklása L i s z t F e r e n c Z e n e m ű v é s z e t i E g y e t e m 2014. évi intézményi költségvetési beszámoló szöveges indoklása Budapest, 2015. április 28. Dr. Kupper András kancellár Szabó Ágnes pénzügyi

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA NEMZETKÖZI TÁRSASÁGA ANYANYELVI KONFERENCIA

MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA NEMZETKÖZI TÁRSASÁGA ANYANYELVI KONFERENCIA 212. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA NEMZETKÖZI TÁRSASÁGA ANYANYELVI KONFERENCIA Budapest, 213. május 5. 1. A szervezet alapadatai: Neve: Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága Anyanyelvi

Részletesebben

I. Közvetlen kapcsolatok megújítása az ELTE és a közoktatás között az MTMI-életpályák népszerûsítésére

I. Közvetlen kapcsolatok megújítása az ELTE és a közoktatás között az MTMI-életpályák népszerûsítésére A tudományos délután programjainak elõadói között szerepelnek: 8 A KAROKON MEGVALÓSÍTANDÓ-, VAGY FEJLESZTENDÕ TEVÉKENYSÉGEK I. Közvetlen kapcsolatok megújítása az ELTE és a közoktatás között az MTMI-életpályák

Részletesebben

TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514

TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514 TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514 2012. évi beszámoló Ez a beszámoló a TIT SE Elnöksége, Ellenőrző

Részletesebben

nagyító Kedvezmények, támogatások a hallgatóknak 7 Mang Béla, a hallgatóknak juttatott különbözõ támogatásokról és kedvezményekrõl.

nagyító Kedvezmények, támogatások a hallgatóknak 7 Mang Béla, a hallgatóknak juttatott különbözõ támogatásokról és kedvezményekrõl. tartalom impresszum országos felsõoktatási magazin Megjelenik havonta az egyetemi és fõiskolai lapok terjesztési pontjain, országosan. Online-megjelenés: www.edupress.hu Kiadja: az SSH Kft. Felelõs kiadó:

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN

A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN ISBN 978-615-5391-32-3 CD melléklete Tartalom Dobó Marianna: A tehetségfejlesztés lehetőségei a formális kereteken

Részletesebben

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ CEGLÉD, 2012 A kiadványt támogatták Ceglédi Kossuth Gimnazisták

Részletesebben

I. Szervezeti kérdések

I. Szervezeti kérdések Tartalomjegyzék I. Szervezeti kérdések... 3 TÁMOP 3.2.12-12/1 Kulturális szakemberek továbbképzése... 4 II. Szakmai működés... 5 1. Alapító okiratban megfogalmazott feladatok tervezése... 5 2. Intézményi

Részletesebben

Felsőoktatási Tájékoztató

Felsőoktatási Tájékoztató Debreceni Református Hittudományi Egyetem Károli Gáspár Református Egyetem Pápai Református Teológiai Akadémia Sárospataki Református Teológiai Akadémia Magyarországi Református Felsőoktatási Tájékoztató

Részletesebben

RÁKÓCZI SZÖVETSÉG BESZÁMOLÓ 2012

RÁKÓCZI SZÖVETSÉG BESZÁMOLÓ 2012 TARTALOMJEGYZÉK SZERVEZETI ÉLET 2 TÁRSADALMI- ÉS MÉDIAKAPCSOLATOK 9 A RÁKÓCZI SZÖVETSÉG 2012-BEN MEGVALÓSULT KÖZPONTI RENDEZVÉNYEI 16 A 2012. ÉVI DIÁKUTAZTATÁSI PROGRAMOK BEMUTATÁSA 41 A RÁKÓCZI SZÖVETSÉG

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...

Részletesebben

Magyar 2010/2011. felsőoktatási intézmények. Magyar Rektori Konferencia

Magyar 2010/2011. felsőoktatási intézmények. Magyar Rektori Konferencia Magyar felsőoktatási intézmények 2010/2011 Magyar Rektori Konferencia Bevezető Kedves Olvasók! Mikor jelen kiadványunkat közrebocsátom kétféle érzés tölt el, a büszkeség és némi hiányérzet. Egyfelől büszke

Részletesebben

III. évfolyam 3. szám 2012. január 16 2012. január 29.

III. évfolyam 3. szám 2012. január 16 2012. január 29. III. évfolyam 3. szám 2012. január 16 2012. január 29. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Új kiírások I.1. Pályázat Ökoiskola és Örökös Ökoiskola cím elnyerésére...3.oldal I.2. Pályázat

Részletesebben

Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány 2012. évi szakmai beszámolója 2011. évi áthúzódó, folyamatos programjai

Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány 2012. évi szakmai beszámolója 2011. évi áthúzódó, folyamatos programjai Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány Bírósági bejegyzés száma: 15.Pk.60.069/2010/2. 3526 Miskolc, Eperjesi u. 5. Tel.: 06-20-4312806 e-mail: lano@chello.hu Honlap: www.harmadikkoregyeteme.hu

Részletesebben

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010.

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. VÁLASZTÁSI FÜZETEK 170. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. Képviselői Almanach Budapest, 2010. A Választási füzetek című sorozat szerkesztője: DR. VIRÁG RUDOLF az Országos Választási Iroda vezetője ÖSSZEÁLLÍTÁS

Részletesebben

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK b MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 2015 Bevezető Kedves Olvasó! Büszkeséggel tölt el, hogy én mutathatom be Önnek a magyar felsőoktatás 2015-ös kiadványát, amelynek célja egy átfogó kép kialakítása a Magyarországon

Részletesebben

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig)

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) I. ÖNÁLLÓ KIADVÁNYOK I. 1. TUDOMÁNYOS SZAKMUNKÁK, FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYVEK 1. A halmozás alakzata. Akadémiai Kiadó. Budapest. Nyelvtudományi

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály BUDAPESTI MOZAIK. 1. szám. Oktatás Kultúra Kutatás-fejlesztés

Központi Statisztikai Hivatal. Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály BUDAPESTI MOZAIK. 1. szám. Oktatás Kultúra Kutatás-fejlesztés Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály BUDAPESTI MOZAIK 1. szám Oktatás Kultúra Kutatás-fejlesztés Budapest, 2006. március Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási

Részletesebben

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 2011/2012-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXIII. ÉVE

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 2011/2012-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXIII. ÉVE A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 2011/2012-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXIII. ÉVE CEGLÉD, 2013 A kiadványt támogatták Ceglédi Kossuth Gimnazisták Öregdiák Egyesülete Ceglédi Gyógyfürdő

Részletesebben

Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL

Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL 1 Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem Budapest 2004 Magyar Akkreditációs Bizottság Kiadja: a Magyar Akkreditációs Bizottság Budapest, Ajtósi Dürer

Részletesebben

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN HEVES I NTÉZET PEDAGÓGI AI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN A 2014/2015-ÖS TANÉVBEN PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ Általános

Részletesebben