VISZOCKIJ VARSÓBAN. Bárdok versengése Olbrychskiéknél

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VISZOCKIJ VARSÓBAN. Bárdok versengése Olbrychskiéknél"

Átírás

1 PAP PÁL VISZOCKIJ VARSÓBAN Bárdok versengése Olbrychskiéknél A legutóbbi hazai Viszockij megemlékezések során matyóföldi földimmel, Cseh Károllyal Viszockij versek egyik fordítójával beszélgetve szóba került, hogy sokéves lengyelországi munkámnak a 70-es évekre esı szakaszában volt szerencsém Varsóban részt venni egy kis énekversennyel gazdagított szők körő baráti találkozón Daniel Olbrychskiéknél, ahol a lengyelek akkor már csúcson lévı fiatal filmsztárja is kezébe vette a gitárt, ı is énekelt Viszockij dalokat. De még hogy! Csaknem úgy tépték mind a ketten a húrokat, mint mostanában Lojko Félix szokta nyúzni a vonót. Ennek a kis workshop-nak a hangulata erıs nyomokat hagyott bennem. Hogy miért, ahhoz egy kis kitérıt kell tennem a lengyel-magyar kulturális kapcsolatok akkori hétköznapjairól. A Viszockij-jelenséget, és a mővész varsói megjelenéseit ugyanis a magyar-lengyel kulturális kapcsolatok alakulásának folyamatából tudtam csak szemlélni, mert a magyar kultúra lengyelországi megmutatásának szervezése töltötte ki Varsóban néhány évig minden idımet. Ekkor a magyar alkotók java is szívesen járt már Varsóba, és a legnagyobb lengyel mővészek is gyakori vendégek lettek a Magyar Kulturális Intézetben elsısorban a filmrendezık, színészek (Wajda, Kawalerowicz, Zanussi, Kieślowski, Piwowski, Kutz és még sokan, a legjobb színészek pedig szívesen mőködtek közre irodalmi esteken, örömmel szavalták a magyar költık verseit. Olbrychskit például Petıfi nyőgözte le ( Szabadság, szerelem ), de Mieczyslaw Voit (a Máter Johanna megszállott szerzetese), Leszek Herdegen, (a Fáraó fıpapja, akinek egyébként szintén volt egy emlékezetes legendás Hamlet-je 1956-ban a krakkói Teatr Stary-ban: az elıadás egy mondata évtizedekig jelen volt a köztudatban: Dánia egy nagy börtön! ), Jerzy Zelnik (maga a fáraó Kawalerowicz filmjébıl) Zbigniew Zapasiewicz (többek között Zanussi kedvenc színésze), Zygmunt Malanowicz pedig Polanski és Wajda filmjeibıl, és még nagyon sokan mások. A lengyel szellemi élet képviselıi igazán komolyan vették jelenlétünket Lengyelországban, hálásak voltak, hogy közelebbrıl találkozhatnak a magyar kultúrával és alkotóival. A magyarok pedig szívesen jöttek: a mővészek közül sokan saját bevallásuk szerint sokszor izgalmasabbnak találtak egy varsói bemutatkozást, egy utazást, mint egy párizsit. Igényelték ugyanis a velünk sorsközösségben élı, valóban baráti lengyelek szakmai és ıszinte véleményét, az eszmecseréket, és kíváncsiak voltak egymás alkotásaira. Nagy örömet jelentett nekik, ha mőveikkel jelen lehettek Lengyelországban: a fiatalok között, a szakma elıtt, sokszor igazán nagy nyilvánosság elıtt. Jerzy Kawalerowicz fogalmazta meg vagy 35 évvel ezelıtt talán kis túlzással, hogy Varsóban egyetlen hely a Magyar Intézet, ahol komoly dolgokról ıszinte eszmecserét lehet folytatni. Ez sokat idézett mondata volt késıbb, és ezek a kapcsolatok nagy segítséget jelentettek az intézeti munkában. Magyarországon pedig azt vették észre a moziba járók (akkor még sokan voltak olyanok), hogy rengeteg (több tucat) lengyel színész játszik magyar filmekben, és a legnagyobbak is a magyar rendezık nagy örömére. Ugyanis remek színészekkel dolgozhattak nyugodtan és gazdaságosan, a színházi és egyéb elfoglaltságok miatti egyeztetéseket elkerülve. Érdemes néhány nevet felidézni a magyar filmek fıcímlistájáról: Olbrychski mellett Franciszek Pieczka, Bogusław Linda, Maja Komorowska, Zbigniew Zapasiewicz, Krzysztof Kolberger, Jadwiga Jankowska Cieślak, GraŜyna Szapołowska, Mirosław Baka, Pola Raksa, Alicja Jachewicz, Zygmunt Malanowicz, Aleksander Bardini, Beata Tyszkiewicz, no meg természetesen Jan Nowicki. Divattá vált lengyel színészeket szerepeltetni. Néhány hazai színésznek nem is tetszett, hogy elveszik a munkát elılük.

2 Hasonló volt a helyzet a mővészetek egyéb területein is. Amikor Viszockij Varsón keresztül utazgatott Párizsba feleségéhez (a KGB vigyázó tekintetétıl kísérve), és olykor Olbrychskiék lakásán vodkázás közben énekelt néhány barátnak, a Sztalin ajándékaként Varsó közepébe éktelenített Kultúra és Tudomány Palotájának hatalmas kongresszusi termében és más óriás mérető helyszíneken Kovács Kati, Koncz Zsuzsa, a Locomotív GT, Omega, Fonográf koncertezett. Az igen fiatal Kocsis Zoltán, Schiff András és a többi zenei kiválóság (mai világhírő mővészek, professzorok) szintén gyakori vendégek voltak csakúgy, mint a képzımővészek, írók, költık is Sok érdekes dolog történt a kapcsolatokban, egy példa: Bereményi Géza akkoriban készített bravúros fordítást Wajda Menyegzı c. filmjéhez (Wyspianski nehéz, és a filmhez rövidített szövegébıl, és a szinkronstúdióban akkor vették a bátorságot amint kiderült, helyesen, hogy Czesław Niemen utánozhatatlan énekhangját Berki Tamással szinkronizálják. Igazi sztár volt Czesław Niemen (Czesław Juliusz Wydrzycki ), egész Lengyelország szerette és énekelte dalait. Temetésének órájában jan órakor az összes lengyel rádióadó játszotta legendás protest song-ját a 60-as évekbıl: Furcsa ez a világ (Dziwny jest ten swiat ). Furcsa volt a világ az ı egész életében közötti II. repatriálások során került Grodno környékérıl vissza Lengyelországba, hogy protest song -okban fejezze ki több nemzedék tömegeinek érzéseit és megidézze énekével a legnagyobb költık üzeneteit Az élet zajlott, sokan megfordultak Varsóban. Antonionit a Mőszaki Egyetem filmklubjának a vezetıje, Andrzej Słowicki hívta meg találkozókra, de a magyar filmesek is jártak ki csapatostól. A Varsón keresztül utazgató Viszockijról Rasid Tugusev az Édeni almák c. darabjában leír egy epizódot: amikor Viszockij Marina Vladyval elıször mehetett ki a Szovjetunióból, Varsón keresztül vezetett az útjuk. Amikor a Visztula partra érkeztek, megkérte Marinát, hogy álljon meg a kocsival, majd hosszú sétát tett a folyó partján. Ott sétált, ahol az orosz tankok álltak tétlenül a varsói felkelés idején, és nem segítettek a lengyeleknek a németek elleni reménytelen élet-halál harcukban. Viszockij azért szakította meg itt az utazását, mert tisztelegni és emlékezni akart a varsói felkelés mintegy kétszázezer többségében civil áldozatára, akikbıl sokat megmenthettek volna a Vörös Hadseregnek a parton állomásozó egységei, ha átkelnek a folyón, és folytatják a harcot ellenségükkel, az éppen lengyeleket gyilkoló németekkel késı nyarán Sztalin nem engedélyezte, hogy átmenjenek a túlpartra, és segítsenek a felkelıknek. Volt olyan nap, amikor 20 ezer embert lıttek agyon a németek (azért nem többet, mert elfogyott a lıszerük ), további hatalmas rombolást szenvedett el a város, gyakorlatilag befejezték Varsó földig rombolását. Csak ezek után kelt át a Vörös Hadsereg a Visztulán. Ezeknek a tényeknek az ismeretében írta meg Viszockij a Visztula-parti sétája nyomán Daniel Olbrychskinek dedikált döbbenetes erejő versét. Lengyelország Viszockij számára Moszkva-Párizs közötti utazásai során igen barátságos terep volt. Itt barátokra talált, olyanokra, akik értették és szerették mővészetét. Stílusát, életmódját rokonlélekkel, nagy megértéssel fogadták. Elıtte Oroszországból csak Okudzsava ért el akkora népszerőséget Lengyelországban, mint otthoni közönsége körében. Egyik interjújában így fogalmazott: Oroszország nélkül senki vagyok. Azok nélkül, akiknek írok, nem létezem. Közönségem nélkül nem tudok élni. Szeretet nélkül fulladok, szabadság nélkül pedig meghalok. Ez a szenvedélyesség, ezek az elkötelezettségek közel állnak a lengyel mentalitáshoz. Emellett a nyelvi közeg is adott neki szabadságérzést, hiszen könnyen kommunikálhatott: egy lengyel és egy orosz, még ha nem is ismeri a másik nyelvét, tud tolmács nélkül beszélgetni egymással. Moszkva és Párizs között tehát Varsó lett az orosz francia mővész pár találkahelye, pihenıhelye, ahol rá lehetett hangolódni a mindkét irányba történı utazásokra, felkészülni az intellektuális zónaváltásra. És bármelyik irányból érkezett is ide az utazó 2

3 néhány évtizede akár tetszett, akár nem Varsóban rácsodálkozhatott a lengyelországi mővészeti élet csodáira. Voltak sokan olyanok, akiknek az érdeklıdését éppen a létezı szocializmusnak az egzotikumai keltették fel, illetve az, hogy micsoda találékonysággal élték túl a lengyelek a hihetetlen tragédiákat, történelmi és geopolitikai sorscsapásokat. Viszockij számára többet jelentett Varsó: Moszkván és Párizson kívül állítása szerint csak itt tudott volna élni kedve szerint. Ehhez a véleményéhez bizonyára többek között az is hozzájárult, hogy a lengyelek rendkívül érzékenyen fogadtak mindenféle lázadást az ellen a rendszer ellen, amely az embereknek sem szabadságot, sem méltó életkörülményeket nem biztosított. A forradalmi hevület, a folytonos lázadások mellett (és közben) Varsó, ez a szívszorítóan szeretnivaló város meghatározó európai kultúrák találkozásának rendkívül is izgalmas ütközıpontja volt. De ez a vidék a történelmi küzdelmek, hódítások, élet-halál harcok évszázadainak ide-oda tologatott határmezsgyéje is. Ez benne volt a levegıben, a kultúrák, a hétköznapok levegıjében, és benne van ma is a szeretve győlölı és győlölve szeretı misztikus szláv összetartozás, a szláv lélek olykor (csaknem) mindent kibékítı hangulatában. De a birodalmi diktatúra emberellenességét nem viselték el, és ennek a mővészek adtak hangot leghamarabb a régebbi múltban is, és az ún. szocializmus évtizedei alatt is. A lengyelek és a magyarok kapcsolatait, véleményalkotásukat, érzéseiket nem a magyarországi szocializmus eredményei befolyásolták, hanem egy évezred története: Báthory István, Szent Hedvig, Szent Kinga, a Krakkóban tanuló magyar diákok, Balassi Bálint, 1848, Bem apó, id. Antall József lengyelmentése, 1956 magyar csodája, a kölcsönös rokonszenv ezeréves hagyománya, és a lengyel és magyar emberek sokaságának közvetlen tapasztalatai. Ezt a viszonyt nem árnyékolták be tragikus történelmi konfliktusok. A lengyel-orosz kultúrtörténeti és mővészeti kapcsolatok értékei mellett a súlyos történelmi konfliktusok óhatatlanul rátelepednek egy olyan nagy orosz patrióta érzelmeire, mint Viszockij, aki képtelen felmenteni szeretett hazáját és népét a Szovjetunió és vezetıi viselkedésének, politikájának következményei alól. A diktatórikus rendszerek elleni lengyel tiltakozásoknak a legkülönbözıbb formái lenyőgözık, magukkal ragadók és tiszteletet ébresztık voltak. Viszockij utolsó varsói útja során, az 1980-as Hamlet elıadás idején már a küzdelem eredményességének, a gyızelemnek is komoly esélyei voltak. Ezt azonban ı már nem tapasztalhatta meg. A Szolidaritás lázas, szabadságot ígérı forrongó világában, ami a szovjet rendszer megszőnéséhez vezetett épp a lengyelek hathatós közremőködésével, különös erıvel szólt Hamlet monológja, amit a nyitott sír és a félelmetesen gyönyörő függöny elıtt mondott el, amint a sors lassan lesöpörte a történelem színpadáról a darab összes hısét. Döbbenetes jelkép volt, nem egészen két hónap múlva az élet színpadáról magát a mővészt is írta Adam Ciesielski a śycie Warszawy 2003 július 23-i számában. Az már titok marad, hogy vajon mirıl énekelt volna késıbb Viszockij, vajon mirıl énekelne ma? Érdekes tapasztalatként az egykori mővész-barát, az idısödı Olbrychski néhány gondolata álljon itt Barbara Hollender interjújából (Rzeczpospolita augusztus 18): Elkeserítınek tartom, hogy a lengyel színészek legjava ma Janda, Frączewski, Zapasiewicz, Zamachowski, Linda szinte csak TV sorozatokban kapnak munkát. Én jól vagyok, telefonálnak hozzám Schlöndorff, Mihalkov, Jose Dayan. Ha arra volnék szorulva csupán, amit az én országom tud ajánlani nekem, még a lovaim etetésére se telne Ez rossz érzés. Ugyanis legjobban mégiscsak lengyelül tudok játszani. De nincs bennem keserőség. Csak csodálkozom. Mert mit tehetek? Én írjak magamnak, és rendezzek, mint Clint Eastwood? Nem színészkén, hanem mint ember sajnálom, hogy az idı olyan gyorsan múlik. Az élet minden következı évtizede egyre rövidebbnek tőnik. Szeretek falun lakni, lovat pucolni, hétköznapi dolgokkal foglalkozni, 3

4 nézni, hogy nınek az unokák. Ilyenkor van olyan csalóka érzésem, hogy fékezem az idı tempóját. Mert amikor egyik fesztiválról a másikra, egyik forgatásról a másik forgatásra, egyik repülıgéprıl a másikra rohanok, minden összemosódik. Azonban ez a fajta élet nyugodt, hétköznapi, földközeli az én koromban nem állítja meg az idıt. Egy ötévesnek egy év életének 1/5 része. A gimnáziumban eltöltött négy év egy korszak volt. Ma mit jelent 4 év? Olyan, mintha tegnap léptünk volna át a harmadik évezredbe. És ennek már hat éve. Ez a szomorúság azonban létezésünk része. Nincs ezen mit sajnálkozni.! Visszatérve a 35 évvel ezelıtti Varsóba, akkor a lengyel kapcsolatokban az foglalkoztatott leginkább, hogy jelen van-e a magyar kultúra a hozzá méltó súllyal a lengyel szellemi életben? Ez persze nagyrészt rajtunk, magyarokon múlott: mennyit, mit és hogyan kínáltunk Daniel Olbrychski, aki pályája csúcsa közelében volt a 70-es évek elsı felében már komoly magyar múlttal is rendelkezett: Jancsó Égi bárány -ában, meg olasz filmjeiben is játszott. A forgatásokon jól érezte magát, szeretett a magyarokkal dolgozni. Jó személyes kapcsolat alakult ki velük. Egy este Monika Dzienisiewicz Daniel akkori (elsı) felesége telefonált, hogy holnap náluk lesz Viszockij és Marina Vlady, menjek el, mert ez ritka alkalom, Vologya ugyanis megígérte, hogy énekelni is fog. Ez még 73-ban történt (ekkor játszotta Olbrychski a Menyegzı, a következı évben pedig az Ígéret földje fıszerepét). Kisfia, Rafał pedig akkoriban kezdett járni, igen eleven kisgyerek volt: elején született (ma a népszerő Reds rock együttes vezetıje, ismert színész). Az est hangulata máig megmaradt bennem: mosolygós-sírós, éneklıs, lengyel és orosz virtussal versengıs, a rítushoz tartozó módon sok vodkával, Marina Vlady állandó mosolyával kísért este. Sok mindenrıl szólt: mővészbarátságról, az életrıl a szocializmusban, sıt a szovjet kommunizmusban, lengyel-orosz dialógus dalban és vodkával, csillagok háborúja, illetve testvéri dalverseny és vodkaivó verseny (lengyel vodkával és nem féldecis pohárból, hanem söröspohárból). İk voltak az est hısei hárman: Viszockij, Marina és Daniel. Marina is láthatóan otthon érezte magát, és örült a két férfi barátságának, és állta a sarat. Az egész estének a hangulata a hetvenes évek lengyel mővész-magánéleti idıtöltését, Olbrychski óriási ambícióit, szenvedélyes mindentakarását idézte. Mindketten a szinte robbanni készülı fizikai erıkifejtéssel is értelmezték a dalokat, és egyfajta verseny is volt: Viszockij, a nagy orosz bárd, a szakma legjobbja megmutatja fiatalabb filmsztár barátjának, hogy kell elıadni ilyen dalokat. Daniel pedig a hírneves és tehetséges, igen népszerő filmszínész felveszi a kesztyőt: ezt én is tudom! És szinte tökéletesen megcsinálta. Azután ittunk rá egyet. Danielt ekkor már nagy, népszerő kosztümös filmek hıseként sokmilliós nézıtábor látta (csak a Kislovag -nak 11 millió nézıje volt), és az intellektuális hısök (fıleg Wajda filmjeiben) megformálójaként is kedvelt mővészt a hirtelen halála után gyorsan legendává vált Zbigniew Cybulski utódjának tekintették. A varsói Nemzeti Színházban 1970-ben huszonötévesen ı is játszotta Hamletet, egy tépett bırdzsekis Hamlet Adam Hanuszkiewicz rendezésében. Példátlan és emlékezetes sikert aratott vele, fıleg a fiatalok körében. Erre nemrég így emlékezett: Amikor én játszottam 1970-ben Hamletet, a kritikusok azt írták, hogy az én interpretálásomból kihallatszottak Dylan balladái, és a párizsi Latin Negyed elektromos gitárjainak zakatolása. Mert ez 1968 márciusa után volt, és az én nemzedékem a dán herceg lázadásában a saját lázadását találta meg Más történet ez, mint a Viszockijé, akit hivatalosan életében nem ismertek el. Hogy is tehették volna, hiszen ı reménytelen, egyszemélyes szabadságharcot folytatott. Olbrychskit pedig, akit lengyel testvérének nevezett, lengyel közönsége tekintette a szabadság bajnokának, miközben ünnepelt, mindenki által kedvelt, elismert mővész volt. A hatalom számára azonban gyakran vált ı is 4

5 kellemetlenné. Részt vett a munkások különbözı megmozdulásaiban, a KOR (Munkásvédelmi Bizottság) tevékenységében, a Szolidaritás mozgalomban, tiltakozott a hadiállapot bevezetése ellen, adta a nevét és arcát, mert úgy érezte, hogy szükség van rá. Segítség volt ez a tette, mert jelképezte a nagy irodalmi hısök igazságát, mítoszát is, olyanokét, mint Kmicic (az Özönvíz-bı,) és Rafał Olbromski (Wajda Légió c. filmjébıl) ban már nem szerepelhetett a TV-ben. İ azonban a tévés jelenlétnél fontosabbnak tartotta, hogy a munkások tudták: mellettük van az ı színészük, Kmicic és Rafał Olbromski filmbéli megformálója. Mert ezeket a filmeket Lengyelországban szinte mindenki látta és szerette augusztusában ott volt a gdanski hajógyárban, emiatt nagyon nehezen kapott útlevelet a Szovjetunióba. Amikor Gdanskban felállították az 1970-es munkásáldozatok emlékmővét, Wałęsa ıt kérte meg, hogy olvassa fel a Felhívás az áldozatokhoz! szövegét, és nem csupán a jó orgánuma miatt kérte erre. Az a furcsa helyzet állt elı, hogy a II. világháborúból gyıztesen kikerült Lengyelország éppen a szocializmust kellet, hogy építse Sztalin ajándékaként csakúgy, mint mi, akik nem voltunk gyıztesek, mégis megkaptuk ugyanazt az ajándékot. A lengyeleknek sem sikerült felépíteni a népboldogító társadalmat, sıt: ık lettek legtevékenyebb sírásói a rendszernek. Valamirevaló értelmiségi, mővész becsületbeli feladatának is tartotta, hogy tevıleg is részt vegyen ebben, és hangoztassa meggyızıdését, véleményét amennyire csak a cenzúra engedte. És azon túl is. Külföldrıl, vagy földalatti kiadványokban, mőveikben, de lehetıség szerint élıszóval is. Ezeken a pontokon találkozott Viszockij lázadása, küldetéses mővészi hitvallása sok lengyel vágyával, érzelmeivel és rokonszenvével. A keleti blokk mővészeinek a sztársága persze meglehetısen sajátos dolog volt. Lengyel sztárok ugyan voltak korábban, a háború elıtt például Pola Negri, a némafilmek hollywoodi sztárja. A szocialista mővészeti életben sztároknak nem volt igazán helyük. Mégis helyet csináltak nekik maguk a nézık. Cybulskinak elsısorban, a Hamu és gyémánt Maciek-jének, aki Wajda híres filmjében is, meg majd a valóságban is túl hamar elment. A 60-as évek Lengyelországában Zbyszek Cybulski volt az, aki egyéniségével, színészi képességeivel, óriási hatást gyakorolt nemzedékekre, fiataloknak stílust, viselkedésmintát adott, a háború utáni nemzedéki korszakváltás megtestesítıje, ugyanakkor a második világháborús hısi múlt megidézésének is legendás megszemélyesítıje. Sorsát, színészalakját James Dean-hez hasonlították. Andrzej Wajda avatta fel azt a fém emléktáblát, amelyet a wroclawi pályaudvar harmadik peronjának a járófelületén helyeztek el január 8-án, Cybulski halálának 30. évfordulóján. Polanski ezt mondta akkor: Szia Öreg! Ide nézz, táblát falaztak ide neked! Látod, hogy szeret a nép? Nagy kár, hogy nem vagy itt, nem láthatod ezt És minden év január nyolcadikán egyre többen jönnek el, a régi tisztelıi, a lengyel film barátai, és egyre több fiatal, akiknek a szívében él Zbyszek. És utána jött azonnal Olbrychski, aki nyomdokaiba lépett legalábbis a filmsikerek, a népszerőség, a sztár-lét útján. Még életében. És meg lehetett figyelni, hogyan élte, éli meg ezt a sorsot, most már hatvanon túl. Így nyilatkozott errıl nemrég: Kódolva volt a vérembe, hogy híresnek kell lennem. Minden sportolónak, mővésznek akarni kell ezt Ha valaki eljátszik néhány fıszerepet, és nem ismerik fel az utcán, az azt jelenti, hogy nem való erre a pályára. Nekem gyerekkoromtól kezdve imponáltak a sportolók, akiknek köszönhetıen egész Lengyelország hallgathatta a szovjet-kommunizmus szomorú idején a Dąbrowski indulót (lengyel himnusz). Amikor pedig a kerékpárosaink gyıztek a szovjetekkel szemben, mérhetetlen volt a boldogság. Példaképeim a Kerékpáros Békeverseny, az olimpiák, Európa Bajnokságok gyıztesei voltak. Arról álmodoztam, hogy olyan leszek, mint ık. A legjobb, népszerő, és akit szeretnek az emberek. És mit adott a sztárság a népi Lengyelországban? Úgy éltem, mint a többiek Kétszobás lakótelepi lakásban laktam, és talán könnyebben jutottam WC-papírhoz. A sztárok ugyanannyit kerestek, sıt ha fiatalok voltak még kevesebbet, mint az ismeretlen színészek, 5

6 6 akik 60 filmben statisztáltak. Mert igazságosságnak kellett lenni! Fıszerepeket játszottam, Hamletet, Benyovszkit stb., és a fizetési ranglétra legalján voltam. A Lenni vagy nem lenni monológgal mérkıztem, a gázsim meg alacsonyabb volt, mint a harmadik alabárdosé aki már 30 éve dolgozik. Kmicic szerepéért, ami másfél évre lefoglalt, dollárt kaptam. Éltünk valahogy és jártam az országot, kultúrházakat, sajtóklubokat. Ott másfél óra alatt megkerestem a havi színházi fizetésemet Az nem haknizás volt. Elmondtam, hogyan húztak karóba a Kislovag -ban, de mindig voltak elıkészítve Norwid versek is. Soha nem felejtem el azt a minden szóra csendben figyelı közönséget... A kommunizmusban a rendszer rabszolgái voltunk. Útlevelemet a Film Polsi vagy a PAGART irodájában ırizték. Nem voltam ura a saját életemnek. Ha kaptam egy nyugati felkérést, mindig elıször valamelyik belügyes olvasta el a forgatókönyvet és ı döntötte el, hogy eljátszhatom-e a szerepet A 70-es évek elsı felében, amikor Wajda filmjeiben megjelentem Nyugaton, az európai rendezık keresni kezdtek. És falakba ütköztek. Évek múlva tudtam meg, hogy például Bertolucci fel akart kérni a XX. század egyik szerepére De Niro mellé. Nem engedtek Schlöndorff-hoz, a szerepemet Mathias Habis játszotta el. Nem engedtek játszani a Vörösek -ben, boby nem tetszett az oroszoknak. A Bádogdob -hoz sem akartak kiengedni, de akkor már annyira elszánt voltam, hogy képes lettem volna a zöld határon is kimenni Pedig igen népszerő volt már tízmilliók nézték filmjeit. Viszockijt és Okudzsavát nagy orosz bárdként szokták együtt emlegetni Lengyelországban is, akik a tömegek szabadságvágyát, lázadását úgy tudták megfogalmazni, ahogy mindenki érezte de kifejezni csak ık tudták. A viharos, és a lengyelek számára sokszor tragikus, rossz szomszédi viszony a hódító birodalommal szemben ezt a fajta lázadó, ellenálló mentalitást pedig rendkívül vonzóvá tette. Mert a lengyelek is úgy éreztek, mint az oroszok bárdjai: sok bajuk volt a szabadság hiányával Az a bizonyos bárd szerep (vagy mőfaj) maga egyébként valóban közel áll a lengyelekhez: költıi eszközökkel, dallal, zenével kifejezni azt, amit másképp nem lehet. A lengyel történelemben ennek nagy hagyományai vannak. Ha csak a II. világháborúig nézünk vissza, az ún. tiltott dallamok szóltak a német megszállás alatt: gúnydalok, balladák, dalok a szabadságról, a szenvedélyes hazaszeretetrıl... Az elsı háború utáni lengyel játékfilm, a Zakazane piosenki hısei is maguk is a címbéli Tiltott dallamok voltak (15 millió nézı). A mai napig élı hagyománya van az ilyen zenét játszó, éneklı zenekaroknak, akik a háború alatt énekelt dalokat idézik Varsó és más városok utcáin. Örömüket, bánatukat mindig szívesen fejezik ki dalban. A Szolidaritás idején is születtek dalok, amelyek a sztrájkokról szóltak, és szívesen énekelték azokat. De megénekelték az 1970-es munkásáldozatok egyikének halálát is Janek Wisniewski balladájában ezzel fejezıdik be Wajda Vasember c. filmje. A lengyel kabarékban pedig gyilkos humorú, szellemes dalok születtek minden korszakban. Ezek az élmények és reagálások a lengyel fıvárosban zajló különbözı izgalmas kulturális eseményekre, akár Viszockij házi koncertjére is segítettek tisztázni, megfogalmazni akkori munkám lényegét, módszereit is: legyen ereje, igazsága, szépsége, gondolati tartalma az alkotásnak, akkor van értelme, illetve hatása kultúránk, az ország népszerősítésének. Mert ott akkor lenyőgözte a jelenlévı néhány embert, majd Olbrychski tette ezt, mint kiváló színész tökéletesen és hatalmas szenvedéllyel interpretálta ugyanezt a maga stílusában, ott, azonnal. A mőalkotás, produkció szögezze oda a befogadót, nyissa meg elıtte a mővész legihletettebb pillanatában megformált gondolatait, érzéseit. Ezt a hatást kell, és lehet elérni, hiszen Filmsztár, az Énekes, a Filmrendezı (!), az Író (akkor még) ugyanolyan erıvel szólt az emberekhez (ha igazán tehetséges volt, és intellektuálisan lázba tudta hozni ıket), mint a gondolatait, érzelmeit dalban közlı Bárd. Amikor az embernek hosszú évekig külföldön csak az a feladata, hogy a lehetı legeredményesebben készítse elı a terepet a magyar kultúra bemutatásához ideális esetben

7 beillesztéséhez a helyi kultúrába, ilyenkor élményeit ennek rendeli alá, mindent, ami ezzel összefüggésbe hozható, azt hasznosítani igyekszik. Más szemmel figyeltem a lengyelek érdeklıdési körét, a mővészetét, a közönségét, a sajtóét mi az, ami leginkább érdekelheti ıket éppen az adott helyzetben, közegben. Tehát a régi barátságról ne csak beszéljünk, szóljanak a mővek, az alkotók. Jöttek a Balázs Béla Stúdió minden generációjának a rendezıi, jártak színészek irodalmi szövegeket elıadni, filmbemutatók utáni találkozókra (meg a világhíres lengyel színházi produkciókat megnézni). Az Omega, Fonográf, Lokomotív GT Kovács Kati, Koncz Zsuzsa igen népszerő és ismert sztárok voltak (amikor dedikáltak az Intézetben, az utcán is hosszú sorban álltak a fiatalok ) Örkény (Macskajáték), Csurka (Házmestersirató) darabok mentek nagy sikerrel a színházakban. Jöttek az írók költık: Nagy László, Sánta Ferenc, Konrád György, Csoóri Sándor barátságok alakultak, új fordítások születtek, tájékozódtak, eszmét cseréltek. A lengyeleknél volt mőködı cenzúra hivatal, nálunk meg talán rosszabb: csak cenzúra volt. Az ún. öncenzúra. Hogy lehet ennek ellenére alkotni, publikálni, filmet készíteni A lengyelek ezt a rendszert nehezen értették. Persze a sajátjukat is... A diktatúrákban a mőködı cenzúra mellett ellenére mikor, mennyi, milyen kritikát sugallhattak mőalkotások, mővészi produkciók? Hogyan szólalhat meg tiltakozás a diktatúra ellen, a szabadságjogokért, szólásszabadságért, emberi jogokért, az emberhez méltó életért? Miért énekelhettek Bródyék a sárga rózsáról? Illyés Gyula leírhatott egy hosszú mondatot a zsarnokságról, de mikor adhatta közre? Bacsó filmjében megszólalhatott a tanú, megjelenhetett nevetségesen Bástya elvtárs, a Bástyasétány 74-ben Gazdag Gyula bemutathatta (?) a szocializmus groteszk, ostoba, hazug operettvilágát. Kósa megszólaltathatta a Küldetés -ben hite, meggyızıdése, tisztessége mellett makacsul kiálló sokszoros világ és olimpiai bajnok Balczó Andrást, a Béres csepp megalkotójáról készült filmje pedig soha nem látott mozivásznat. Csurka Házmestersiratójának a végén a lengyelországi színházakban is elénekelték a Kossuth nótát (ha jön a hívó szó, mindnyájunknak el kell menni,) mégpedig a Szolidaritás mozgalom kialakulásának idején. El is mentek, az egész ország! Huszárik szépséglázadása a lovaktól való búcsúzás megrázó, kegyetlen pillanataival, az öregasszonyokról, a tavaszi olvadásról, a halálról, a szerelemrıl, nıkrıl, a múló idırıl az emberi érzelmek szabadságáról szólt megrázó erıvel és mindig csodálatos szépségő eszközökkel. İ is ugyanolyan önpusztító szenvedéllyel járta a maga útját, mint Viszockij. Sokan lettek fanatikus Huszárik rajongók a lengyel filmklubokban. (Egy tavalyi országos filmklubos rendezvényen Wrocławban az Elégiát vetítették, és megemlékeztek róla!) A BBS-nek félig jutott a szabadságból: Esetleg elkészítheted, de meg nem mutathatod filmedet! De megtalálták a módját sokszor: hogyan, mirıl szóljanak, és mégis megnézhessék legalább az igazán elkötelezett érdeklıdık, akik hírét viszik, éltetik a gondolatokat. Sokszor persze csapdába kerültek: ma már tudjuk, olykor felülrıl irányították lázadásukat, bátran megfogalmazott kritikáikat A ravasz filmesek kényszerő képes beszédét szerették a lengyelek, a fent említett mővekrıl, és mővészekkel találkoztak, vitatkoztak szívesen, egyetemi klubokban, fiatalok, érett mővészek, kritikusok. Zbyszek is, Daniel is kifejeztek, képviseltek valami nagyon fontosat a lengyel sors, lengyel történelem, lengyel mentalitás és ambíciók tárházából. Talán ezért találtak egymásra Viszockijjal, ezért választotta lengyel testvérének Danielt Viszockij. Mivel Lengyelországban az orosz kultúra nagy értékeit mindig tisztelték, és szláv lelkük érzékenységével, viharos történelmi kapcsolataik évszázadainak emlékével igazán érttették és becsülték. Viszockijnak Lengyelországban sem voltak koncertirodák által szervezett fellépései, viszont igen sok a híve, lázadó és tehetséges egyéniségének a tisztelıje. 7

8 Viszockij is vágyott azonban hivatalosan is elismert és hivatalosan is kifejezett sikerekre. Harmadik házassága Marina Vlady ebbıl a hiányérzetébıl igen sokat kárpótolt. Egy igazi nyugati filmsztár a szerelme, társa. Barátja, Daniel pedig ugyancsak egy igen látványos és nyilvános sikereket élvezı lengyel filmsztár. Marina Vlady utal könyvében rá, hogy férje túl akart lépni a bárd szerepkörön. Ebbe az irányba legmesszebbre a Hamlet alakításával jutott el Ljubimov segítségével. Mint ahogy Olbrychski tehetségének a megmutatásához is kellett egy méltó hordozó, amit Andrzej Wajda tett hozzá. 8

9 9 Viszockij lengyelországi utóéletérıl Ma az új európai perspektívákkal elárasztott számos lengyel számára Viszockij kiáltása kevésbé lehet érthetı. Amikor azonban az ember igazán átérzi a maga totális tanácstalanságát és tehetetlenségét, akkor kezd el kiabálni és megérti Vlagyimir Viszockij kiáltását. Vajon mindannyiunk számár eljön ez az idı? Inkább ne! Prof. Henryk Łatyszew, Słupsk Viszockij halálának évében már lehetett tudni de sejteni és bízni benne mindenképpen, hogy véget ér a szocializmus építése. Csak azt nem lehetett tudni, hogy milyen hosszú lesz az agóniája. A lengyel hadiállapot nem kedvezett a kultúrának (sem). Viszockij dalait azonban többen is énekelték. Paweł Orkisz például 1987 óta énekli dalait, azonban lemez kiadására csak a közelmúltan került sor. Másik tehetséges követıje Jerzy Kaczmarski ( ) volt, aki Epitaphium Viszockij emlékére) címmel könyvet is írt róla, és 1981-ben megszervezte az Igazi Dalok I. Fesztiválját. Az egyik legnépszerőbb pop-sztár, Maryla Rodowicz is felvette mősorára néhány dalát. Könyvek, életrajzi kötetek jelentek meg róla, mint pl. Przemysław Słowinski: Nem kedvez az élet a farkasoknak (Nie usmiecha sie zycie do wilków) címő munkája. Olbrychski számos alkalommal beszélt rádióban, televízióban Viszockijról, barátságukról. Saját bevallása szerint a közönség reakcióiból úgy érezte, hogy amit tud róla, azt tovább kell adnia azoknak, akik Viszockij rajongói voltak. Könyve Emlékek Vlagyimir Viszockijról (Wspominki o Włodzimierzu Wysockim) jelent meg 1990-ben. Többek között így ír: Ritka tünemény volt, sok lengyel fiatal az ı dalaiból tanulta, gyakorolta az orosz nyelvet Mindenki hallgatta akkoriban ezeket a dalokat, sokszor meg se értették igazán a szövegeket Viszockij költıi nyelve szerintem a nem orosz hallgatójának nehezebb, mint Okudzsava nyelve, amelybıl az én nemzedékem oroszul tanult Viszockij hírneve késıbb jött meg, de nagy erıvel robbant. Varsó egyik vezetı színházában, a Teatr Polóniában januárjában bemutatták az Édeni almák c. darabot Viszockij emlékére. Zsanna Geraszimova, a darab rendezıje és egyik fıszereplıje a bemutató másnapján Gazeta Wyborczának többek között a következıket nyilatkozta: Senki nem tudja már ıt eljátszani. Moszkvában van egy színész, aki énekli dalait, de teljesen új felfogásban. Halála után Viszockij még egy ideig népszerő volt. Ma múzeumot, emlékmővet csinálnak belıle. Olyan, mint egy szép, XIX. századi ruha: utcára már nem veszed fel, vigyázol rá, néha megmutatod, hogy létezik Hogy vannak-e folytatói? A bárd mozgalom létezik továbbra is, de már nincs divatban. Nincs új Galics, Viszockij, Vertinszkij. Egyetlen népszerő bárd Rosenbaum, az afganisztáni. İ az afgán háborúról énekel, szerelmes dalokat, a társadalom alján élıkrıl, kubai dalokat, kozák, fehérgárdista dalokat énekel. Ez azonban már nem stílus, nem egy ember a gitárral, hanem nagy show, zenekar, fények, hangtechnika. Én is énekelek a mősorából. Viszockijt már nem. Viszockij nem nıknek való Amikor fiatal voltam, énekeltem dalait lépten-nyomon, téptem a torkomat, a lelkemet és a gitárt. Még szoknyás Viszockijnak is hívtak. Kollektív ırület volt akkor. Dalai be voltak tiltva, de mindenki ismerte azokat. Lemezei kézrıl-kézre jártak kéz alatt, a találkozókról szóló hírek pedig szájról szájra terjedtek. Éjszakánként lakásokban találkoztunk, a padlón ültünk és énekeltünk reggelig. Igazi orosz underground. Aztán arra gondoltam, hogy ez talán mégse a legjobb elfoglaltság egy nınek

10 10 Zsanna Geraszimova (sz ) sok évig volt a híres moszkvai Sztanyiszlavszkij Színház mővésze. Énekes, festı, tanulmányait kijevi színházi studiókban végezte. Verseket fordít, lemezeket ad ki. Hat éve költözött Varsóba, különbözı varsói (Teatr Ateneum, Teatr Mały, Teatr Rampa, Centrum Sztuki Teatr Studio) és más lengyelországi színházakban lépett fel, valamint lengyel filmekben, televíziós darabokban szerepelt. Krystyna Janda lengyel színésznı, az elıadás mővészeti vezetıje a Gazeta Wyborcza jnauár 24-i számában Dorota WyŜyńska kérdésére, hogy Viszockij dalai miért kerültek a Polónia Színházba, Janda többek között ezeket mondta: Mindig meghatódom, amikor ıt hallom İ a mi történelmünknek is egy darabja, a leginkább emocionális történelmünknek. Az ágyam mellett a polcon van egy halom lemeze Úgy gondolom, hogy Viszockij sorsának és dalainak megidézése, és hogy megajándékozzuk velük a fiatalokat, megéri a fáradtságot. Rettenetesek a kapcsolataink Oroszországgal, miközben valójában russzofilok vagyunk, mint egész Európa, és szeretjük kultúrájukat İ a mi mővészünk is bizonyos értelemben. Amikor meghallottuk ıt egy adott pillanatban, hangja és lázadása nekünk itt Lengyelországban nagyon sokat segített Viszockij Múzeum, fesztiválok Az észak-lengyelországi Koszalin városában van az egyetlen, Oroszországon kívüli Viszockij Múzeum, méghozzá magán múzeum, ahol idıszaki kiállításokkal, elıadói estekkel, baráti összejöveteleken emlékeznek meg Viszockijról. A múzeum igazgatója, alapítója dr Marlena Zimna. A január között került megrendezésre hatodik alkalommal a Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál Vlagyimir Viszockijról: Szent Vlagyimir Passiója címmel, amelynek ismertetıjében így írnak: Minden évben több mint tucatnyi országból érkeznek Viszockij életérıl, munkásságáról, több nemzedék példaképérıl, a múzsák választottjáról és a közönség kedvencérıl, számos botrány hısérıl, a költırıl, énekesrıl, színházi és filmszínészrıl, zeneszerzırıl, forgatókönyvíróról, az idı elıtt távozott karizmatikus mővészrıl szóló dokumentumfilmek Ez egy egyedülálló, baráti, mondhatni családias légkörben, sznob külsıségek nélkül zajló fesztivál. A zsőrizést is maga a közönség végzi. A résztvevık a költı megszállott hívei, akik munkásságát kiválóan ismerik, és azonnal megtalálják egymás között a közös nyelvet és közös témákat függetlenül attól, hogy a fesztiválvendég Varsóból, Krakkóból, Białystokból, Arhangelszkból, Várnából Los Angelesbıl vagy Tel-Avivból érkezett. A programban versenyfilmek vetítése, kiállítás, könyvbemutatók szerepelnek, legutóbb pl. Przemysław Słowiński: Nem mosolyog az élet a farkasokra (Nie uśmiecha się Ŝycie do wilków) c. könyvét mutatták be, CD, DVD vásár, lemezbemutatók, kerekasztal viták, hangversenyek, színházi bemutató, hangosított némafilm, találkozók alkotókkal, szerzıkkel, fotósokkal, énekesekkel, színészekkel, TV film a koszalini fesztiválról, a városról Bemutatták a fesztivál idején például a Moszkvai Hamlet Varsóban 1980 c. fotókiállítást, valamint Irena Viszockaja: Testrvérem Vologya c. könyvének lengyel kiadását. Legutóbb a fesztiválon játszották a Belgiumban, Ukrajnában, Kazahsztánban róla készült filmeket, lengyel, francia, amerikai, svéd és norvég filmeket is. Elıször hallhatott a közönség Viszockij mőveket flamand nyelven. A fesztivál egyik szenzációja a Szamarai sorsok. Vlagyimir Viszockij, amely a Viszockij 1967-es legendás szamarai (akkor még Kujbisev)

11 11 koncertjeinek kulisszatitkairól szól. Egyébként Szamara az egyetlen város a világon, ahol 2 Viszockij Múzeum is mőködik. Hét ország (Lengyelország, Oroszország, Franciaország, Olaszország, Izrael, Csehország és Montenegro) 13 filmje vesz részt a fesztiválon. Ezek a filmek nem csak Viszockijról és legendájáról szólnak, hanem jelentıs irodalmi mővekbıl készült alkotások, nagy filmek, filmek a világ színházainak legjobb eredményeirıl, de a történelemrıl is, a totalitárius államban élık életérıl, az egyén küzdelmérıl a rendszerrel. Az emberi méltóságért folytatott harcról, amirıl oly gyakran megfeledkezünk. Az igazságra törekvésrıl, az igazságosságról, a szabadságról. Minden áron. Még az élet árán is. (in.: Russzkij Jazik szegodnya, a Régiók Interkulturális és Orosz Nyelvi Egyesületének folyóirata, XV. Évfolyam, 2008/ szám, old.)

A KOR GYERMEKE A beszélgetésünk rendhagyó, mint ahogy Sas István személye és pályája is. Az interjú során önmagát, mint individuumot folyamatosan háttérbe szorítja. Nem önmagáról, hanem a reklámról akar

Részletesebben

Feri rágja a térdét. Rónási Márton

Feri rágja a térdét. Rónási Márton Feri rágja a térdét Rónási Márton Tavasz volt, amikor beköltöztünk abba a házba, ahol kamaszkoromat éltem meg, abba a házba, ahol a legjobb barátom lett Láncos, a hatalmas fekete kutya, akit tíz éve temettem

Részletesebben

Tisztelt Képviselı Testület!

Tisztelt Képviselı Testület! Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey út 30. Ü.szám: /2009. Aszód Város Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tisztelt Képviselı Testület! Az Aszódi Csengey Gusztáv Általános

Részletesebben

Orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak 2013 elsı félévében. Mit ér az irodalom, ha magyar és oroszul szólal meg?

Orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak 2013 elsı félévében. Mit ér az irodalom, ha magyar és oroszul szólal meg? Orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak 2013 elsı félévében 2013 elsı felében folytatódtak az ingyenes orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak az ELTE Ruszisztikai Központjában. 2013 januári metodikai

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Médiahatás-vizsgálat. A médiumok teljes mértékig átitatják mindennapi életünket. A modern társadalmakban élık számára a média megkerülhetetlen

Médiahatás-vizsgálat. A médiumok teljes mértékig átitatják mindennapi életünket. A modern társadalmakban élık számára a média megkerülhetetlen Médiahatás-vizsgálat. A médiumok teljes mértékig átitatják mindennapi életünket. A modern társadalmakban élık számára a média megkerülhetetlen szocializációs tényezıként van jelen. A kereskedelmi televíziók

Részletesebben

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! 2

Részletesebben

Kedves Olvasó, hogy a jövıbeni felhasználók befolyásolhassák

Kedves Olvasó, hogy a jövıbeni felhasználók befolyásolhassák Kedves Olvasó, Ön most az Intercultool projektünk elsı magyar nyelvő hírlevelét olvassa, A projekt célja egy olyan értékelési módszertan valamint mérıeszköz kifejlesztése, amely valós visszajelzést ad

Részletesebben

Homonyik Sándor. ünnepi műsora. Adventi koncert 2014. NOVEMBER - DECEMBER

Homonyik Sándor. ünnepi műsora. Adventi koncert 2014. NOVEMBER - DECEMBER Homonyik Sándor ünnepi műsora Adventi koncert 2014. NOVEMBER - DECEMBER ADVENTI KONCERT- 2014. NOVEMBER - DECEMBER 1 A műsorról Ünnepi dalok akusztikus köntösben ADVENT - a felkészülés időszaka. Ezekben

Részletesebben

A tinik a valóságshow-kat kedvelik a legjobban

A tinik a valóságshow-kat kedvelik a legjobban A tinik a valóságshow-kat kedvelik a legjobban Baranyai Eszter Budapest, 2015. május 20. 1 Az elmúlt tizenöt évben - a kiskorúak szabadidejükből naponta legalább három órát szentelnek tévénézésre. A magyar

Részletesebben

7 dolog, amire a vevıdnek biztosan szüksége van Tıled!

7 dolog, amire a vevıdnek biztosan szüksége van Tıled! 7 dolog, amire a vevıdnek biztosan szüksége van Tıled! Elıszó Amikor egy érdeklıdı, vagy akár egy visszatérı vevınk ismét felkeres minket, ezt azért teszi meg, mert szüksége van tılünk valamire, de minimum

Részletesebben

Szekszárd Béla király tér 8. 7100 Tisztelt Humán Osztály!

Szekszárd Béla király tér 8. 7100 Tisztelt Humán Osztály! Tárgy: Kérvény Kiemelkedı mővészeti együttes tájékoztatója és 214. évi támogatásának elıkészítése. Megyei Jogú Város Polgármester Hivatala Humánszolgáltatási Igazgatóság Humán Osztály Béla király tér 8.

Részletesebben

EGY FÖLÖSLEGES ÖÖ EMBER ÉLETE

EGY FÖLÖSLEGES ÖÖ EMBER ÉLETE Hadas Miklós-Zeke Gyula EGY FÖLÖSLEGES ÖÖ EMBER ÉLETE BESZÉLGETÉSEK VAZSONYI VILMOSSAL BALASSI KIADÓ BUDAPEST TARTALOM KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 5 AZ OLVASÓHOZ 7 REZEDA KAZMER ES OBLOMOV Ötvenhat őszén : 15

Részletesebben

Hallottalak sírni téged

Hallottalak sírni téged Haza melyik út vezet A szívem égtıl elzárt madár De érzem egyszer hazatalál Karodon vittél évekig És most is énrám vársz Már érzem haza melyik út vezet Nélküled minden nagyvárosban Az utcán kígyók közt

Részletesebben

Gárdonyi Géza. A zeneszerzı és a zenész. Keller Péter

Gárdonyi Géza. A zeneszerzı és a zenész. Keller Péter Gárdonyi Géza A zeneszerzı és a zenész Tanárai Édesapja citerázott, fuvolázott, gitározott Egerben Zsasskovszky Ferenc és Endre tanítják Hegedútanára: Ferenc karnagy, a Prágai Egyházi Zeneegylet, a Zsófia

Részletesebben

Tartalomelemzés Érzelmi kifejeződés Demjén Ferenc dalszövegeiben

Tartalomelemzés Érzelmi kifejeződés Demjén Ferenc dalszövegeiben 2008. Tartalomelemzés Érzelmi kifejeződés Demjén Ferenc dalszövegeiben Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Tanszék Szak Vista 2008.12.31. Tartalomelemzés 2 Érzelmi kifejeződés Demjén Ferenc dalszövegeiben

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása

A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása A Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes 1994-ben alakult. Az énekkart Nagytisztelető Lemle Zoltán Csokonai Vitéz Mihály

Részletesebben

Program- és feladatterv 2014. évre

Program- és feladatterv 2014. évre HONVÉD BAJTÁRSI EGYESÜLET SÁRBOGÁRD Program- és feladatterv 201 évre Fsz. Központilag szervezett rendezvények: 1. BEOSZ küldöttgyőlés, választmányi ülés 201 április 2. BEOSZ-KDR tagegyesületi ök értekezlete

Részletesebben

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák Lengyel Diana - kezdtek bele a lányok mosolyogva a beszélgetésbe. Nagyon kevesen tudnak rólunk, ha megmondjuk, honnan és kik vagyunk, nagy szemeket meresztenek

Részletesebben

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és Dénes Zsófia Úgy ahogy volt és DÉNES ZSÓFIA Úgy ahogy volt és 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Dénes Zsófia jogutódja Az én nyelvem a tükrözések nyelve. Nyelv, amelyen fehér kőtükrömmel lemásolom a láthatót.

Részletesebben

I2010IjúliusIaugusztusI

I2010IjúliusIaugusztusI I2010IjúliusIaugusztusI 06.28. 07.21. Nyári, intenzív nyelvtanfolyam kezdőknek engyel Intézet Bp., VI. Nagymező u. 15. 07.16-ig engyelországból jöttünk! Fiatal lengyelek Budapesten fotókiállítás engyel

Részletesebben

Még tovább mesél a 233-as parcella

Még tovább mesél a 233-as parcella Még tovább mesél a 233-as parcella Ez év elején, arról írtam, hogy megoldódni látszik a Rákoskeresztúri Köztemető 233-as parcellájában elkapart egykori 56-osok sírjainak rendszeres ápolása, mert az erre

Részletesebben

Lesz-e Tarlós-bringa Budapesten?

Lesz-e Tarlós-bringa Budapesten? Lesz-e Tarlós-bringa Budapesten? Október vége van, 2013 októberéé, és jövő tavasszal, ha igaz, Budapesten is beindul a közbicikli rendszer, BUBI néven. Tud róla? Tudja, hogy mi is ez? Érdekli? Szeretné

Részletesebben

Ő is móriczos diák volt

Ő is móriczos diák volt Ő is móriczos diák volt 107 Az idén évkönyvünk vendége Gryllus Dorka színésznő, aki 1987 és 1991 között volt iskolánk diákja. Vöröslő arccal, zihálva rohantam be egy magyar népmese címére hallgató pesti

Részletesebben

TÁRSAS JÁTÉK 2. ÉVAD 1. EPIZÓD A BALESET. Írta: Vészits Andrea. Vezeto író: Vészits Andrea. Dalit Kahan karakterei alapján. 8.

TÁRSAS JÁTÉK 2. ÉVAD 1. EPIZÓD A BALESET. Írta: Vészits Andrea. Vezeto író: Vészits Andrea. Dalit Kahan karakterei alapján. 8. TÁRSAS JÁTÉK 2. ÉVAD 1. EPIZÓD A BALESET Írta: Vészits Andrea Vezeto író: Vészits Andrea Dalit Kahan karakterei alapján 8. változat 2013. április 18. Pre-clearance Shooting Draft HBO Holding Zrt. H: 1026

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8 2013_02_23_Focigala_beszamolo Beszámoló az I. Kiskunlacházi Focigáláról, a Kun László Kupáról 2013. február 23. Egy nappal a Focigála után bizonyossággal kijelenthetjük, érdemes volt az eseményt megrendezni.

Részletesebben

A tévénézés individualizálódása Magyarországon I. 1997-2006

A tévénézés individualizálódása Magyarországon I. 1997-2006 I. 1997-2006 1997-ben Magyarországon a csatorna- és mősorkínálat gyökeres változásnak indult, elsısorban az idén 10 éves jubileumát ünneplı RTL Klub és a TV2, majd késıbb számos új kábelcsatorna megjelenésével.

Részletesebben

Történelmi tanulmányi verseny

Történelmi tanulmányi verseny Kováts Mihály Emléknapok Történelmi tanulmányi verseny 8. évfolyam 2006 1. Válaszd ki az idırendileg helyes sort! A. Károlyi M. kormányt alakít A Monarchia aláírja a fegyverszünetet Megalakul a Magyar

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

Nemzetközi Tánc Fesztivál Versenyprogram. Nemzetközi Tánc Fesztivál Gálaest. ISO 800. Pawe³ Karnowski fotókiállítása. Cselek

Nemzetközi Tánc Fesztivál Versenyprogram. Nemzetközi Tánc Fesztivál Gálaest. ISO 800. Pawe³ Karnowski fotókiállítása. Cselek [01.09] [01.11] TÁNC SzólóDuó 2009 Nemzetközi Tánc Fesztivál Versenyprogram MU Színház Bp., XI., Kõrösy J. u. 17. [01.13] 20.00h TÁNC SzólóDuó 2009 Nemzetközi Tánc Fesztivál Gálaest Millenáris - Teátrum

Részletesebben

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82.

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Tisztelt Kuratórium! Tárgy: A 7. Con Spirito Egyházzenei Fesztivál megrendezésére szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3707/12072 A Filharmónia

Részletesebben

MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter)

MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter) MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Név Telefon E-mail Név Telefon E-mail Budapesti Történeti Múzeum Budapest

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a megyei önkormányzat közmővelıdési szakmai tanácsadási és

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 194. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének./2009. (.) rendelete a helyi építészeti értékek védelmérıl szóló 19/1996.(VI.5.)KT rendelet módosításáról

Részletesebben

XXXII. Kodály Mővészeti Fesztivál beszámoló (2012. 12. 08. és 2012. 12. 16.)

XXXII. Kodály Mővészeti Fesztivál beszámoló (2012. 12. 08. és 2012. 12. 16.) XXXII. Kodály Mővészeti Fesztivál beszámoló (2012. 12. 08. és 2012. 12. 16.) A 2012. évi Kodály Mővészeti Fesztivált Kodály Zoltán születésnapja (december 16.) köré szerveztük, a Mester születésének 130.

Részletesebben

Zene (Előzetes kérés szerint: pop, rock, ballada, afrikai zene. Tőlünk a fiúk a pop1, a lányok a ballada csoportban voltak) Számítógépes játékok

Zene (Előzetes kérés szerint: pop, rock, ballada, afrikai zene. Tőlünk a fiúk a pop1, a lányok a ballada csoportban voltak) Számítógépes játékok Kedves Barátaink! Mint Ti is tudjátok, idén nyáron is megrendezésre került a nemzetközi tábor Williams-szindrómás fiatalok számára. Ebben az évben Svédország adott otthont ennek a nagyszabású programnak

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Kategorizálva RÖVID HÍREK

Kategorizálva RÖVID HÍREK Nyitott kapuk a Kodolányin 203-ban is! www.varpalotaihirek.hu / 7 203.0.4. 2:33 KEZDİLAP Karrier Ajándék Impresszum APRÓ KEZDİLAP RÖVID HÍREK HELYI HÍREK» NEWS/ HÍREK PROGRAMAJÁNLÓ» Életmód» SPORT» Kategorizálva

Részletesebben

L u c a D i F u l v i o ALMOʍ ʍANDAʎA

L u c a D i F u l v i o ALMOʍ ʍANDAʎA Luca Di Fulvio ALMO ANDA A Cetta és fia, Christmas Olaszországból menekült az erőszak és a viszontagságok elől Amerikába, a remények országába. A nő egyetlen vágya, hogy a kisfia igazi amerikai legyen:

Részletesebben

Varga Patrícia. Félig megvalósult álom

Varga Patrícia. Félig megvalósult álom Varga Patrícia Félig megvalósult álom Marina két gyermekes boldog, vagy boldognak hitt családanya volt. Férjével sokat dolgoztak, hogy középszinten tudjanak élni. Ezért meg is volt szinte mindenük. Ahogy

Részletesebben

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl A Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány és kuratóriuma elsısorban pályázati támogatások

Részletesebben

A nem valós idejő tévénézés hazánkban és külföldön

A nem valós idejő tévénézés hazánkban és külföldön A nem valós idejő tévénézés hazánkban és külföldön www.agbnielsen.hu A nem valós idejő tévénézés hazánkban és külföldön A digitális mősorszórás beindításával, illetve az ehhez kapcsolódó idıeltolásos tévénézést

Részletesebben

Mindennapi EFT, hogy csodálatos életet teremts: az Érzelmi Öröm Technikája

Mindennapi EFT, hogy csodálatos életet teremts: az Érzelmi Öröm Technikája Mindennapi EFT, hogy csodálatos életet teremts: az Érzelmi Öröm Technikája Carol Tuttle gyakorlott EFT terapeuta, szerzı, elıadó, és rendszeres TV és rádió szereplı. Ebben a cikkben felfedi sokrétő képességeit

Részletesebben

ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ - Egy mindenkiért, mindenki egyért

ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ - Egy mindenkiért, mindenki egyért Feladatellátási hely: alapfokú mővészetoktatási intézmény Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság u. 1-3. Pf. 23. / : (27) 532-115 TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0006

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Karácsony elõtt kilenc napon át, kilenc család viszi egymáshoz a Szent Család képét vagy szobrát. A szobrot vagy képet a földíszített házioltárra tesszük.

Részletesebben

Beszámoló a 2008-as év képzési tevékenységérıl

Beszámoló a 2008-as év képzési tevékenységérıl Beszámoló a 2008-as év képzési tevékenységérıl A 2008-as évre tervezett képzések a következıképpen alakultak: I.) Megvalósult képzések 1. Képzési tervben szerepeltek: - A MeXX által támogatott 2 napos

Részletesebben

Nyelvtanulási napló. és ezzel kicsit mindig rövidítsd le a célodhoz vezetı utat.

Nyelvtanulási napló. és ezzel kicsit mindig rövidítsd le a célodhoz vezetı utat. Nyelvtanulási napló avagy tervezz, kövesd a haladásod, vond le a következtetéseket, majd módosítsd a terved ezek alapján és ezzel kicsit mindig rövidítsd le a célodhoz vezetı utat. Egy új nyelvtanulási

Részletesebben

II. WATT OPEN 2010 Vegyes páros tenisz verseny

II. WATT OPEN 2010 Vegyes páros tenisz verseny II. WATT OPEN 2010 Vegyes páros tenisz verseny A WATT- Erısáramú Tervezı, Szerelı és Szolgáltató Kft. második alkalommal rendezte meg a II. WATT-ETA Kupa Vegyes Páros Tenisz Versenyt Pécs Városi teniszélet

Részletesebben

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése Készítették: Galli Tamás Nater Ulrike Dátum: 2011. 04. 01. 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETİ 3 PÁRATLANKLUB KÉRDİÍV 4 Elıadás

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

Hol szeretnél továbbtanulni? A Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki szakán. Mik a céljaid a közeljövőre nézve?

Hol szeretnél továbbtanulni? A Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki szakán. Mik a céljaid a közeljövőre nézve? Gulyás Eszter iskolánk hatosztályos képzésben tanuló végzős, speciális matematika tagozatos diákja. Számos országos matematikai verseny előkelő helyezettje, az idei Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen

Részletesebben

Hogyan cseszte el a feminizmus a magánéletemet?

Hogyan cseszte el a feminizmus a magánéletemet? 3 Hogyan cseszte el a feminizmus a magánéletemet? Tudom, hogy manapság nem osztanak piros pontot annak, aki ilyeneket mond, de a feminizmus teljesen elcseszte a magánéletemet. Hozzátartozik az igazsághoz,

Részletesebben

A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása

A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása Három hetet meghaladó projekt szakmai beszámol molója A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása A projekt címe: Zenetörténeti áttekintés a kezdetektıl a XX. századig. A projekt megvalósításának

Részletesebben

Rendezvényismertető prospektus. w w w. m e n t o o v. c o m

Rendezvényismertető prospektus. w w w. m e n t o o v. c o m Szegedi Sürgősségi Napok Rendezvényismertető prospektus w w w. m e n t o o v. c o m SZEGEDI SÜRGŐSSÉGI NAPOK RENDEZVÉNYISMERTETŐ PROSPEKTUS Készült A Szegedi Sürgősségi Napok Szervezői Bizottság megbízásából

Részletesebben

A táborozás hétfın Gyırújbaráton kezdıdött. A heti illetve a napi program ismertetése után a gyerekek egy rövid reggeli tornával kezdték a napot:

A táborozás hétfın Gyırújbaráton kezdıdött. A heti illetve a napi program ismertetése után a gyerekek egy rövid reggeli tornával kezdték a napot: Intézményünk a pályázat útján nyert összegbıl táboroztatott hátrányos helyzető gyermekeket. A hét minden napján 16 gyermek és 4 családgondozó vett részt a programokon. Az Intézményünkhöz tartozó 6 település

Részletesebben

EMMI - színházak és táncegyüttesek működési és programtámogatása 2013.

EMMI - színházak és táncegyüttesek működési és programtámogatása 2013. EMMI - színházak és táncegyüttesek működési és programtámogatása 2013. I. Pályázó neve: Kerekasztal Társulás II. Önbesorolás alapján választott kategória (jelölje "X" -szel) 1. kategória: Alkotómőhely

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926 Családfa Apai nagyapa Kauders Dávid 1854 1926 Apai nagyanya Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Anyai nagyapa Freiberger Mór? 1904/05 Anyai nagyanya Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937

Részletesebben

Béresné Kollár Éva mővészeti vezetı egyesületi titkár. Szekszárd, 2009. január 30.

Béresné Kollár Éva mővészeti vezetı egyesületi titkár. Szekszárd, 2009. január 30. A Tücsök Zenés Színpad Egyesület, mint kiemelkedı mővészeti együttes 2008. évi rövidített beszámolója a 81/2001. (V. 29.) MB határozat szempontjai szerint a) az együttes 1995 óta, 14. éve mőködik folyamatosan,

Részletesebben

Sasvári Sándor. otthonában

Sasvári Sándor. otthonában Sasvári Sándor otthonában A természettõl körülölelve A legfoglalkoztatottabb musical énekes, kivételes hangadottsággal megáldott, népszerű zenész, boldog családapa, természetszerető állatbarát és még folytathatnánk

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Elemzés. A gyalogosátkelıhelyek elé felfestett Nézz körül járdagrafikák észlelése és hatása. Készítette: Gold Communications Kft. 2009.

Elemzés. A gyalogosátkelıhelyek elé felfestett Nézz körül járdagrafikák észlelése és hatása. Készítette: Gold Communications Kft. 2009. Elemzés A gyalogosátkelıhelyek elé felfestett Nézz körül járdagrafikák észlelése és hatása Készítette: Gold Communications Kft. 2009. február Felmérés a GRSP Magyarország Egyesület által felfestett járdagrafikák

Részletesebben

A Közlekedési Emléktár Alapítvány 2011. évi feladatterve

A Közlekedési Emléktár Alapítvány 2011. évi feladatterve A Közlekedési Emléktár Alapítvány 2011. évi feladatterve 1. Általános célkitőzések A Közlekedési Emléktár Alapítvány (továbbiakban: alapítvány) Alapító Okiratához hően 2011-ben is a közösségi közlekedés

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009.

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. Esemény Időpont Helyszín Szervező Újévi Koncert január 3. Ritmus zenekar, Évnyitó túra Január 3. Ökumenikus imahét Január 14. Mesevetélkedő Január 19. Jókai

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

HÍRLEVÉL MEGHÍVÓ VARSÓI MAGYAR HÍREK NEMZETI ÜNNEPI

HÍRLEVÉL MEGHÍVÓ VARSÓI MAGYAR HÍREK NEMZETI ÜNNEPI VARSÓI MAGYAR HÍRLEVÉL XXII. szám 2011. január - február NEMZETI ÜNNEPI MEGHÍVÓ Minden kedves honfitársunkat szeretettel várjuk a március 15-i nemzeti ünnephez kötıdı alábbi rendezvényekre: Március 12.,

Részletesebben

Liszt Ferenc Pedagógus Kórus S z e k s z á r d Szent István tér 10. Tárgy: 2012.évi szakmai és pü. beszámoló. 2013.évi szakmai és pü. terv.

Liszt Ferenc Pedagógus Kórus S z e k s z á r d Szent István tér 10. Tárgy: 2012.évi szakmai és pü. beszámoló. 2013.évi szakmai és pü. terv. Liszt Ferenc Pedagógus Kórus S z e k s z á r d Szent István tér 10. Tárgy: 2012.évi szakmai és pü. beszámoló. 2013.évi szakmai és pü. terv. Majnay Gábor Mővelıdési és Sport Osztály Osztályvezetı úr részére

Részletesebben

Jelentkezési lap 2010-2012

Jelentkezési lap 2010-2012 1 / 13-2010 / 790 Jelentkezési lap 2010-2012 Iktatási szám 2010 / 790 A PÁLYÁZATI ŐRLAP KITÖLTÉSE ELİTT KÉRJUK, FIGYELMESEN TANULMÁNYOZD ÁT A KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓT! ADATLAP - A JELENTKEZİ TÖLTI KI Név Évfolyam

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 20-I ÜLÉSÉRE DR. HOPPÁL PÉTER BIZOTTSÁGI ELNÖK

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 20-I ÜLÉSÉRE DR. HOPPÁL PÉTER BIZOTTSÁGI ELNÖK IKTATÓSZÁM: 08-8/145-37/2013. TÁRGY: KÖZMŐVELİDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE MELLÉKLET: 2 DB E LİTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 20-I ÜLÉSÉRE ELİTERJESZTİ: DR.

Részletesebben

2009ben Mátyás László a Szolgáltató segítségével, emlékfalat, é s-táblát helyezett el a volt uradalmi nagymagtár helyén, mely leégett..

2009ben Mátyás László a Szolgáltató segítségével, emlékfalat, é s-táblát helyezett el a volt uradalmi nagymagtár helyén, mely leégett.. Beszámoló az Enyingi Városvédı-Szépítı és Hagyományırzı Egyesület eddig végzett, és a jövıben tervbe vett munkásságáról: Egyesületünk 2006 évben alakult. Az Egyesület vezetıje Barabics Elemér alsótekeresi

Részletesebben

Közhasznú jelentés! 2008.

Közhasznú jelentés! 2008. Az egyesület nyilvántartási száma: 2045 Közhasznú jelentés! 2008. Az egyesületet Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság a következı adatokkal, mint közhasznú szervezetet 2005 Február 14-én a Kny.63.404/2004/6

Részletesebben

A zivataros századokban is talpra tudtunk állni

A zivataros századokban is talpra tudtunk állni Jójárt Alexandra: A zivataros századokban is talpra tudtunk állni Kölcsey Ferenc Himnusz címő alkotásában megemlíti a törököket: Most rabló mongol nyilát Zúgattad felettünk, Majd töröktıl rabigát Vállainkra

Részletesebben

A H i p H o p I n t e r n a t i o n a l H u n g a r y

A H i p H o p I n t e r n a t i o n a l H u n g a r y BEMUTATKOZÁS A H i p H o p I n t e r n a t i o n a l H u n g a r y A Hip Hop International Hungary alapítóinak sikerült először megszerezniük az MTV zenés tv-csatornán közelmúltban futott, népszerű America

Részletesebben

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Kádár Tünde (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. június 18. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ

Részletesebben

*Magas szinten biztos nyelvtudás Tar Dorina 12.H nagyon sokat tanulhatok mindenki a felsőfokúra hajt Horváth Dia

*Magas szinten biztos nyelvtudás Tar Dorina 12.H nagyon sokat tanulhatok mindenki a felsőfokúra hajt Horváth Dia *Magas szinten és érdekesen sajátíthatom el a német nyelvet. Ezen kívül gondolkodás nélkül tanulhatok külföldön, hiszen biztos nyelvtudás a végeredmény. (Tar Dorina 12.H Goethe Intézet Projektverseny,

Részletesebben

ERASMUS beszámoló. Varsóból

ERASMUS beszámoló. Varsóból ERASMUS beszámoló Varsóból 1 Megérkezés: Mivel én EILC programmal Łodzban voltam szeptemberben és onnan jöttem át Varsóba, ezért nem repülővel érkeztem, hanem vonattal. De a legolcsóbb, ha a Wizzairrel

Részletesebben

Igazgyöngy Alapítvány. Berettyóújfalu -Told

Igazgyöngy Alapítvány. Berettyóújfalu -Told Igazgyöngy Alapítvány Berettyóújfalu -Told (http://igazgyongy-alapitvany.hu/) Az országban közel 1 millió ember él a szegénységi határ alatt. A Dél- Baranyában, valamint az ország északi és keleti területeinek

Részletesebben

MENTÉS MÁSKÉNT Huszti János és Szalay Péter kiállítása az OFF-Biennále Budapest keretében

MENTÉS MÁSKÉNT Huszti János és Szalay Péter kiállítása az OFF-Biennále Budapest keretében 2015. MÁJUS-JÚNIUS május 2. 22:00 május 3. 16:00 20:00 május 9. 18:45 DIKANDA 25. MEDIAWAVE Nemzetközi Film és Zenei Együttlét Andrzej Saramonowicz: TESZTOSZTERON A temesvári Csiky Gergely Színház vendégjátéka

Részletesebben

A birtokos szerkezet

A birtokos szerkezet A birtokos szerkezet Ha kérdése van, használja nonstop segélyvonalunkat: www.magyarora.com/grammar/birtokos_tablazat.pdf 1 ) Lássunk munkához Kezdjük megint a novellával Húzza alá a példákban az egyes

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 2

MagyarOK 1.: munkalapok 2 1. Bemutatkozás munkalap Egészítse ki a szavakat! Maria Fernandes v _. Portugál vagyok. Portugáliában é _. Portói vagyok, de Lisszabonban é _. 54 (Ötvennégy) é _ vagyok. Spanyolul és portugálul b _. Most

Részletesebben

A fesztiválok szerepe a Balaton régió turizmusában. Rosta Sándor

A fesztiválok szerepe a Balaton régió turizmusában. Rosta Sándor A fesztiválok szerepe a Balaton régió turizmusában Rosta Sándor Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság Balatonfüred, 2007. szeptember 26. Kulturális rendezvény, mint turisztikai termék Kiemelkedı

Részletesebben

Találkozzunk a könyvtárban!

Találkozzunk a könyvtárban! Találkozzunk a könyvtárban! Országos Könyvtári Napok 2014. október 13-19. A Berzsenyi Dániel Könyvtár megvalósult programjai Életkortól és lakóhelytől függetlenül, minden korcsoport számára állítottunk

Részletesebben

A kompetenstől, az elkötelező vezetésig

A kompetenstől, az elkötelező vezetésig A kompetenstől, az elkötelező vezetésig Gondoljon egy eseményre az elmúlt időszakból, ami pozitív érzéseket keltett Önben! Megvan? Mi az a pozitív érzés? Ízlelgesse raktározza el! Miről fogunk beszélgetni?

Részletesebben

H A M B U R G I M A G Y A R O K E G Y E S Ü L E T E E. V. V E R E I N I G U N G D E R H A M B U R G E R U N G A R N E. V.

H A M B U R G I M A G Y A R O K E G Y E S Ü L E T E E. V. V E R E I N I G U N G D E R H A M B U R G E R U N G A R N E. V. H A M B U R G I M A G Y A R O K E G Y E S Ü L E T E E. V. V E R E I N I G U N G D E R H A M B U R G E R U N G A R N E. V. Kedves Barátaink, legutóbb a tagság nagyobbik részével igen régen - 2008 november

Részletesebben

A Miniszterelnökség a Civil Alap 2014 keretében a Magyar Holokauszt Emlékév 2014 programjaira 2013 őszén pályázatot írt ki. Egyesületünk A lapátosok

A Miniszterelnökség a Civil Alap 2014 keretében a Magyar Holokauszt Emlékév 2014 programjaira 2013 őszén pályázatot írt ki. Egyesületünk A lapátosok A Miniszterelnökség a Civil Alap 2014 keretében a Magyar Holokauszt Emlékév 2014 programjaira 2013 őszén pályázatot írt ki. Egyesületünk A lapátosok serege és az emlékezet címmel beadott pályázatára elnyert

Részletesebben

Akárki volt, Te voltál!

Akárki volt, Te voltál! Mindenkinek annyi baja van, az annyi bajnak annyi baja van, hogy annyi baj legyen. A. E. Bizottság: Vaníliaálomkeksz Előszövegelés De sok gyerekfilmet meg kellett néznem a gyerekeimmel! Micsoda időpocsékolás

Részletesebben

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE irodalom, filozófia PROLÓGUS A tisztelt Olvasó egy név- és címjegyzéket tart a kezében. 4363 év legjelentősebb bölcsészeti és irodalmi alkotásainak jegyzékét, a szerzők

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Tisztelt Képviselı-testület! Az intézmény kulturális tevékenysége:

Tisztelt Képviselı-testület! Az intézmény kulturális tevékenysége: OM azonosító: 10 24 02 Tárgy: Tájékoztató a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet utóbbi 5 évben végzett kulturális tevékenységérıl és az elért eredményekrıl. Tisztelt Képviselı-testület! A Pesterzsébeti Pedagógiai

Részletesebben

Christian Jahl: A bécsi fıkönyvtár feladatai, különös tekintettel a felhasználóknak nyújtott szolgáltatásokra

Christian Jahl: A bécsi fıkönyvtár feladatai, különös tekintettel a felhasználóknak nyújtott szolgáltatásokra Christian Jahl: A bécsi fıkönyvtár feladatai, különös tekintettel a felhasználóknak nyújtott szolgáltatásokra Szolgáltatások, Siker és koncepciók a jövıre : A könyvtár, mint a tanulás színhelye A Fıkönyvtárat

Részletesebben

Név Telefon E-mail. Lengyelné Kurucz Katalin 1/250-1650, 1/430-1081. MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás

Név Telefon E-mail. Lengyelné Kurucz Katalin 1/250-1650, 1/430-1081. MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Név Telefon E-mail Név Megrendelés Telefon E-mail Aquincumi Múzeum Budapest Budapest

Részletesebben

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja Sok szerencsét kívánok önöknek, és ne felejtsék el, hogy a beteg is ember (A Budapest

Részletesebben

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA Harry Potter felnőtteknek ELŐSZÓ Sokszor tesszük fel, ha nem is hangosan, csak úgy önmagunkban a kérdést, miért tetszett egy könyv? Miért olvastuk el olyan hamar, vagy

Részletesebben

Memory XL Róma (2013.10.11-10.14.) Készítették: Balog Éva, Juratovics Zoltánné (Emilia), Csúriné Juratovics Rita A projektet az Európai Bizottság támogatta. A kiadványban (közleményben) megjelentek nem

Részletesebben