VISZOCKIJ VARSÓBAN. Bárdok versengése Olbrychskiéknél

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VISZOCKIJ VARSÓBAN. Bárdok versengése Olbrychskiéknél"

Átírás

1 PAP PÁL VISZOCKIJ VARSÓBAN Bárdok versengése Olbrychskiéknél A legutóbbi hazai Viszockij megemlékezések során matyóföldi földimmel, Cseh Károllyal Viszockij versek egyik fordítójával beszélgetve szóba került, hogy sokéves lengyelországi munkámnak a 70-es évekre esı szakaszában volt szerencsém Varsóban részt venni egy kis énekversennyel gazdagított szők körő baráti találkozón Daniel Olbrychskiéknél, ahol a lengyelek akkor már csúcson lévı fiatal filmsztárja is kezébe vette a gitárt, ı is énekelt Viszockij dalokat. De még hogy! Csaknem úgy tépték mind a ketten a húrokat, mint mostanában Lojko Félix szokta nyúzni a vonót. Ennek a kis workshop-nak a hangulata erıs nyomokat hagyott bennem. Hogy miért, ahhoz egy kis kitérıt kell tennem a lengyel-magyar kulturális kapcsolatok akkori hétköznapjairól. A Viszockij-jelenséget, és a mővész varsói megjelenéseit ugyanis a magyar-lengyel kulturális kapcsolatok alakulásának folyamatából tudtam csak szemlélni, mert a magyar kultúra lengyelországi megmutatásának szervezése töltötte ki Varsóban néhány évig minden idımet. Ekkor a magyar alkotók java is szívesen járt már Varsóba, és a legnagyobb lengyel mővészek is gyakori vendégek lettek a Magyar Kulturális Intézetben elsısorban a filmrendezık, színészek (Wajda, Kawalerowicz, Zanussi, Kieślowski, Piwowski, Kutz és még sokan, a legjobb színészek pedig szívesen mőködtek közre irodalmi esteken, örömmel szavalták a magyar költık verseit. Olbrychskit például Petıfi nyőgözte le ( Szabadság, szerelem ), de Mieczyslaw Voit (a Máter Johanna megszállott szerzetese), Leszek Herdegen, (a Fáraó fıpapja, akinek egyébként szintén volt egy emlékezetes legendás Hamlet-je 1956-ban a krakkói Teatr Stary-ban: az elıadás egy mondata évtizedekig jelen volt a köztudatban: Dánia egy nagy börtön! ), Jerzy Zelnik (maga a fáraó Kawalerowicz filmjébıl) Zbigniew Zapasiewicz (többek között Zanussi kedvenc színésze), Zygmunt Malanowicz pedig Polanski és Wajda filmjeibıl, és még nagyon sokan mások. A lengyel szellemi élet képviselıi igazán komolyan vették jelenlétünket Lengyelországban, hálásak voltak, hogy közelebbrıl találkozhatnak a magyar kultúrával és alkotóival. A magyarok pedig szívesen jöttek: a mővészek közül sokan saját bevallásuk szerint sokszor izgalmasabbnak találtak egy varsói bemutatkozást, egy utazást, mint egy párizsit. Igényelték ugyanis a velünk sorsközösségben élı, valóban baráti lengyelek szakmai és ıszinte véleményét, az eszmecseréket, és kíváncsiak voltak egymás alkotásaira. Nagy örömet jelentett nekik, ha mőveikkel jelen lehettek Lengyelországban: a fiatalok között, a szakma elıtt, sokszor igazán nagy nyilvánosság elıtt. Jerzy Kawalerowicz fogalmazta meg vagy 35 évvel ezelıtt talán kis túlzással, hogy Varsóban egyetlen hely a Magyar Intézet, ahol komoly dolgokról ıszinte eszmecserét lehet folytatni. Ez sokat idézett mondata volt késıbb, és ezek a kapcsolatok nagy segítséget jelentettek az intézeti munkában. Magyarországon pedig azt vették észre a moziba járók (akkor még sokan voltak olyanok), hogy rengeteg (több tucat) lengyel színész játszik magyar filmekben, és a legnagyobbak is a magyar rendezık nagy örömére. Ugyanis remek színészekkel dolgozhattak nyugodtan és gazdaságosan, a színházi és egyéb elfoglaltságok miatti egyeztetéseket elkerülve. Érdemes néhány nevet felidézni a magyar filmek fıcímlistájáról: Olbrychski mellett Franciszek Pieczka, Bogusław Linda, Maja Komorowska, Zbigniew Zapasiewicz, Krzysztof Kolberger, Jadwiga Jankowska Cieślak, GraŜyna Szapołowska, Mirosław Baka, Pola Raksa, Alicja Jachewicz, Zygmunt Malanowicz, Aleksander Bardini, Beata Tyszkiewicz, no meg természetesen Jan Nowicki. Divattá vált lengyel színészeket szerepeltetni. Néhány hazai színésznek nem is tetszett, hogy elveszik a munkát elılük.

2 Hasonló volt a helyzet a mővészetek egyéb területein is. Amikor Viszockij Varsón keresztül utazgatott Párizsba feleségéhez (a KGB vigyázó tekintetétıl kísérve), és olykor Olbrychskiék lakásán vodkázás közben énekelt néhány barátnak, a Sztalin ajándékaként Varsó közepébe éktelenített Kultúra és Tudomány Palotájának hatalmas kongresszusi termében és más óriás mérető helyszíneken Kovács Kati, Koncz Zsuzsa, a Locomotív GT, Omega, Fonográf koncertezett. Az igen fiatal Kocsis Zoltán, Schiff András és a többi zenei kiválóság (mai világhírő mővészek, professzorok) szintén gyakori vendégek voltak csakúgy, mint a képzımővészek, írók, költık is Sok érdekes dolog történt a kapcsolatokban, egy példa: Bereményi Géza akkoriban készített bravúros fordítást Wajda Menyegzı c. filmjéhez (Wyspianski nehéz, és a filmhez rövidített szövegébıl, és a szinkronstúdióban akkor vették a bátorságot amint kiderült, helyesen, hogy Czesław Niemen utánozhatatlan énekhangját Berki Tamással szinkronizálják. Igazi sztár volt Czesław Niemen (Czesław Juliusz Wydrzycki ), egész Lengyelország szerette és énekelte dalait. Temetésének órájában jan órakor az összes lengyel rádióadó játszotta legendás protest song-ját a 60-as évekbıl: Furcsa ez a világ (Dziwny jest ten swiat ). Furcsa volt a világ az ı egész életében közötti II. repatriálások során került Grodno környékérıl vissza Lengyelországba, hogy protest song -okban fejezze ki több nemzedék tömegeinek érzéseit és megidézze énekével a legnagyobb költık üzeneteit Az élet zajlott, sokan megfordultak Varsóban. Antonionit a Mőszaki Egyetem filmklubjának a vezetıje, Andrzej Słowicki hívta meg találkozókra, de a magyar filmesek is jártak ki csapatostól. A Varsón keresztül utazgató Viszockijról Rasid Tugusev az Édeni almák c. darabjában leír egy epizódot: amikor Viszockij Marina Vladyval elıször mehetett ki a Szovjetunióból, Varsón keresztül vezetett az útjuk. Amikor a Visztula partra érkeztek, megkérte Marinát, hogy álljon meg a kocsival, majd hosszú sétát tett a folyó partján. Ott sétált, ahol az orosz tankok álltak tétlenül a varsói felkelés idején, és nem segítettek a lengyeleknek a németek elleni reménytelen élet-halál harcukban. Viszockij azért szakította meg itt az utazását, mert tisztelegni és emlékezni akart a varsói felkelés mintegy kétszázezer többségében civil áldozatára, akikbıl sokat megmenthettek volna a Vörös Hadseregnek a parton állomásozó egységei, ha átkelnek a folyón, és folytatják a harcot ellenségükkel, az éppen lengyeleket gyilkoló németekkel késı nyarán Sztalin nem engedélyezte, hogy átmenjenek a túlpartra, és segítsenek a felkelıknek. Volt olyan nap, amikor 20 ezer embert lıttek agyon a németek (azért nem többet, mert elfogyott a lıszerük ), további hatalmas rombolást szenvedett el a város, gyakorlatilag befejezték Varsó földig rombolását. Csak ezek után kelt át a Vörös Hadsereg a Visztulán. Ezeknek a tényeknek az ismeretében írta meg Viszockij a Visztula-parti sétája nyomán Daniel Olbrychskinek dedikált döbbenetes erejő versét. Lengyelország Viszockij számára Moszkva-Párizs közötti utazásai során igen barátságos terep volt. Itt barátokra talált, olyanokra, akik értették és szerették mővészetét. Stílusát, életmódját rokonlélekkel, nagy megértéssel fogadták. Elıtte Oroszországból csak Okudzsava ért el akkora népszerőséget Lengyelországban, mint otthoni közönsége körében. Egyik interjújában így fogalmazott: Oroszország nélkül senki vagyok. Azok nélkül, akiknek írok, nem létezem. Közönségem nélkül nem tudok élni. Szeretet nélkül fulladok, szabadság nélkül pedig meghalok. Ez a szenvedélyesség, ezek az elkötelezettségek közel állnak a lengyel mentalitáshoz. Emellett a nyelvi közeg is adott neki szabadságérzést, hiszen könnyen kommunikálhatott: egy lengyel és egy orosz, még ha nem is ismeri a másik nyelvét, tud tolmács nélkül beszélgetni egymással. Moszkva és Párizs között tehát Varsó lett az orosz francia mővész pár találkahelye, pihenıhelye, ahol rá lehetett hangolódni a mindkét irányba történı utazásokra, felkészülni az intellektuális zónaváltásra. És bármelyik irányból érkezett is ide az utazó 2

3 néhány évtizede akár tetszett, akár nem Varsóban rácsodálkozhatott a lengyelországi mővészeti élet csodáira. Voltak sokan olyanok, akiknek az érdeklıdését éppen a létezı szocializmusnak az egzotikumai keltették fel, illetve az, hogy micsoda találékonysággal élték túl a lengyelek a hihetetlen tragédiákat, történelmi és geopolitikai sorscsapásokat. Viszockij számára többet jelentett Varsó: Moszkván és Párizson kívül állítása szerint csak itt tudott volna élni kedve szerint. Ehhez a véleményéhez bizonyára többek között az is hozzájárult, hogy a lengyelek rendkívül érzékenyen fogadtak mindenféle lázadást az ellen a rendszer ellen, amely az embereknek sem szabadságot, sem méltó életkörülményeket nem biztosított. A forradalmi hevület, a folytonos lázadások mellett (és közben) Varsó, ez a szívszorítóan szeretnivaló város meghatározó európai kultúrák találkozásának rendkívül is izgalmas ütközıpontja volt. De ez a vidék a történelmi küzdelmek, hódítások, élet-halál harcok évszázadainak ide-oda tologatott határmezsgyéje is. Ez benne volt a levegıben, a kultúrák, a hétköznapok levegıjében, és benne van ma is a szeretve győlölı és győlölve szeretı misztikus szláv összetartozás, a szláv lélek olykor (csaknem) mindent kibékítı hangulatában. De a birodalmi diktatúra emberellenességét nem viselték el, és ennek a mővészek adtak hangot leghamarabb a régebbi múltban is, és az ún. szocializmus évtizedei alatt is. A lengyelek és a magyarok kapcsolatait, véleményalkotásukat, érzéseiket nem a magyarországi szocializmus eredményei befolyásolták, hanem egy évezred története: Báthory István, Szent Hedvig, Szent Kinga, a Krakkóban tanuló magyar diákok, Balassi Bálint, 1848, Bem apó, id. Antall József lengyelmentése, 1956 magyar csodája, a kölcsönös rokonszenv ezeréves hagyománya, és a lengyel és magyar emberek sokaságának közvetlen tapasztalatai. Ezt a viszonyt nem árnyékolták be tragikus történelmi konfliktusok. A lengyel-orosz kultúrtörténeti és mővészeti kapcsolatok értékei mellett a súlyos történelmi konfliktusok óhatatlanul rátelepednek egy olyan nagy orosz patrióta érzelmeire, mint Viszockij, aki képtelen felmenteni szeretett hazáját és népét a Szovjetunió és vezetıi viselkedésének, politikájának következményei alól. A diktatórikus rendszerek elleni lengyel tiltakozásoknak a legkülönbözıbb formái lenyőgözık, magukkal ragadók és tiszteletet ébresztık voltak. Viszockij utolsó varsói útja során, az 1980-as Hamlet elıadás idején már a küzdelem eredményességének, a gyızelemnek is komoly esélyei voltak. Ezt azonban ı már nem tapasztalhatta meg. A Szolidaritás lázas, szabadságot ígérı forrongó világában, ami a szovjet rendszer megszőnéséhez vezetett épp a lengyelek hathatós közremőködésével, különös erıvel szólt Hamlet monológja, amit a nyitott sír és a félelmetesen gyönyörő függöny elıtt mondott el, amint a sors lassan lesöpörte a történelem színpadáról a darab összes hısét. Döbbenetes jelkép volt, nem egészen két hónap múlva az élet színpadáról magát a mővészt is írta Adam Ciesielski a śycie Warszawy 2003 július 23-i számában. Az már titok marad, hogy vajon mirıl énekelt volna késıbb Viszockij, vajon mirıl énekelne ma? Érdekes tapasztalatként az egykori mővész-barát, az idısödı Olbrychski néhány gondolata álljon itt Barbara Hollender interjújából (Rzeczpospolita augusztus 18): Elkeserítınek tartom, hogy a lengyel színészek legjava ma Janda, Frączewski, Zapasiewicz, Zamachowski, Linda szinte csak TV sorozatokban kapnak munkát. Én jól vagyok, telefonálnak hozzám Schlöndorff, Mihalkov, Jose Dayan. Ha arra volnék szorulva csupán, amit az én országom tud ajánlani nekem, még a lovaim etetésére se telne Ez rossz érzés. Ugyanis legjobban mégiscsak lengyelül tudok játszani. De nincs bennem keserőség. Csak csodálkozom. Mert mit tehetek? Én írjak magamnak, és rendezzek, mint Clint Eastwood? Nem színészkén, hanem mint ember sajnálom, hogy az idı olyan gyorsan múlik. Az élet minden következı évtizede egyre rövidebbnek tőnik. Szeretek falun lakni, lovat pucolni, hétköznapi dolgokkal foglalkozni, 3

4 nézni, hogy nınek az unokák. Ilyenkor van olyan csalóka érzésem, hogy fékezem az idı tempóját. Mert amikor egyik fesztiválról a másikra, egyik forgatásról a másik forgatásra, egyik repülıgéprıl a másikra rohanok, minden összemosódik. Azonban ez a fajta élet nyugodt, hétköznapi, földközeli az én koromban nem állítja meg az idıt. Egy ötévesnek egy év életének 1/5 része. A gimnáziumban eltöltött négy év egy korszak volt. Ma mit jelent 4 év? Olyan, mintha tegnap léptünk volna át a harmadik évezredbe. És ennek már hat éve. Ez a szomorúság azonban létezésünk része. Nincs ezen mit sajnálkozni.! Visszatérve a 35 évvel ezelıtti Varsóba, akkor a lengyel kapcsolatokban az foglalkoztatott leginkább, hogy jelen van-e a magyar kultúra a hozzá méltó súllyal a lengyel szellemi életben? Ez persze nagyrészt rajtunk, magyarokon múlott: mennyit, mit és hogyan kínáltunk Daniel Olbrychski, aki pályája csúcsa közelében volt a 70-es évek elsı felében már komoly magyar múlttal is rendelkezett: Jancsó Égi bárány -ában, meg olasz filmjeiben is játszott. A forgatásokon jól érezte magát, szeretett a magyarokkal dolgozni. Jó személyes kapcsolat alakult ki velük. Egy este Monika Dzienisiewicz Daniel akkori (elsı) felesége telefonált, hogy holnap náluk lesz Viszockij és Marina Vlady, menjek el, mert ez ritka alkalom, Vologya ugyanis megígérte, hogy énekelni is fog. Ez még 73-ban történt (ekkor játszotta Olbrychski a Menyegzı, a következı évben pedig az Ígéret földje fıszerepét). Kisfia, Rafał pedig akkoriban kezdett járni, igen eleven kisgyerek volt: elején született (ma a népszerő Reds rock együttes vezetıje, ismert színész). Az est hangulata máig megmaradt bennem: mosolygós-sírós, éneklıs, lengyel és orosz virtussal versengıs, a rítushoz tartozó módon sok vodkával, Marina Vlady állandó mosolyával kísért este. Sok mindenrıl szólt: mővészbarátságról, az életrıl a szocializmusban, sıt a szovjet kommunizmusban, lengyel-orosz dialógus dalban és vodkával, csillagok háborúja, illetve testvéri dalverseny és vodkaivó verseny (lengyel vodkával és nem féldecis pohárból, hanem söröspohárból). İk voltak az est hısei hárman: Viszockij, Marina és Daniel. Marina is láthatóan otthon érezte magát, és örült a két férfi barátságának, és állta a sarat. Az egész estének a hangulata a hetvenes évek lengyel mővész-magánéleti idıtöltését, Olbrychski óriási ambícióit, szenvedélyes mindentakarását idézte. Mindketten a szinte robbanni készülı fizikai erıkifejtéssel is értelmezték a dalokat, és egyfajta verseny is volt: Viszockij, a nagy orosz bárd, a szakma legjobbja megmutatja fiatalabb filmsztár barátjának, hogy kell elıadni ilyen dalokat. Daniel pedig a hírneves és tehetséges, igen népszerő filmszínész felveszi a kesztyőt: ezt én is tudom! És szinte tökéletesen megcsinálta. Azután ittunk rá egyet. Danielt ekkor már nagy, népszerő kosztümös filmek hıseként sokmilliós nézıtábor látta (csak a Kislovag -nak 11 millió nézıje volt), és az intellektuális hısök (fıleg Wajda filmjeiben) megformálójaként is kedvelt mővészt a hirtelen halála után gyorsan legendává vált Zbigniew Cybulski utódjának tekintették. A varsói Nemzeti Színházban 1970-ben huszonötévesen ı is játszotta Hamletet, egy tépett bırdzsekis Hamlet Adam Hanuszkiewicz rendezésében. Példátlan és emlékezetes sikert aratott vele, fıleg a fiatalok körében. Erre nemrég így emlékezett: Amikor én játszottam 1970-ben Hamletet, a kritikusok azt írták, hogy az én interpretálásomból kihallatszottak Dylan balladái, és a párizsi Latin Negyed elektromos gitárjainak zakatolása. Mert ez 1968 márciusa után volt, és az én nemzedékem a dán herceg lázadásában a saját lázadását találta meg Más történet ez, mint a Viszockijé, akit hivatalosan életében nem ismertek el. Hogy is tehették volna, hiszen ı reménytelen, egyszemélyes szabadságharcot folytatott. Olbrychskit pedig, akit lengyel testvérének nevezett, lengyel közönsége tekintette a szabadság bajnokának, miközben ünnepelt, mindenki által kedvelt, elismert mővész volt. A hatalom számára azonban gyakran vált ı is 4

5 kellemetlenné. Részt vett a munkások különbözı megmozdulásaiban, a KOR (Munkásvédelmi Bizottság) tevékenységében, a Szolidaritás mozgalomban, tiltakozott a hadiállapot bevezetése ellen, adta a nevét és arcát, mert úgy érezte, hogy szükség van rá. Segítség volt ez a tette, mert jelképezte a nagy irodalmi hısök igazságát, mítoszát is, olyanokét, mint Kmicic (az Özönvíz-bı,) és Rafał Olbromski (Wajda Légió c. filmjébıl) ban már nem szerepelhetett a TV-ben. İ azonban a tévés jelenlétnél fontosabbnak tartotta, hogy a munkások tudták: mellettük van az ı színészük, Kmicic és Rafał Olbromski filmbéli megformálója. Mert ezeket a filmeket Lengyelországban szinte mindenki látta és szerette augusztusában ott volt a gdanski hajógyárban, emiatt nagyon nehezen kapott útlevelet a Szovjetunióba. Amikor Gdanskban felállították az 1970-es munkásáldozatok emlékmővét, Wałęsa ıt kérte meg, hogy olvassa fel a Felhívás az áldozatokhoz! szövegét, és nem csupán a jó orgánuma miatt kérte erre. Az a furcsa helyzet állt elı, hogy a II. világháborúból gyıztesen kikerült Lengyelország éppen a szocializmust kellet, hogy építse Sztalin ajándékaként csakúgy, mint mi, akik nem voltunk gyıztesek, mégis megkaptuk ugyanazt az ajándékot. A lengyeleknek sem sikerült felépíteni a népboldogító társadalmat, sıt: ık lettek legtevékenyebb sírásói a rendszernek. Valamirevaló értelmiségi, mővész becsületbeli feladatának is tartotta, hogy tevıleg is részt vegyen ebben, és hangoztassa meggyızıdését, véleményét amennyire csak a cenzúra engedte. És azon túl is. Külföldrıl, vagy földalatti kiadványokban, mőveikben, de lehetıség szerint élıszóval is. Ezeken a pontokon találkozott Viszockij lázadása, küldetéses mővészi hitvallása sok lengyel vágyával, érzelmeivel és rokonszenvével. A keleti blokk mővészeinek a sztársága persze meglehetısen sajátos dolog volt. Lengyel sztárok ugyan voltak korábban, a háború elıtt például Pola Negri, a némafilmek hollywoodi sztárja. A szocialista mővészeti életben sztároknak nem volt igazán helyük. Mégis helyet csináltak nekik maguk a nézık. Cybulskinak elsısorban, a Hamu és gyémánt Maciek-jének, aki Wajda híres filmjében is, meg majd a valóságban is túl hamar elment. A 60-as évek Lengyelországában Zbyszek Cybulski volt az, aki egyéniségével, színészi képességeivel, óriási hatást gyakorolt nemzedékekre, fiataloknak stílust, viselkedésmintát adott, a háború utáni nemzedéki korszakváltás megtestesítıje, ugyanakkor a második világháborús hısi múlt megidézésének is legendás megszemélyesítıje. Sorsát, színészalakját James Dean-hez hasonlították. Andrzej Wajda avatta fel azt a fém emléktáblát, amelyet a wroclawi pályaudvar harmadik peronjának a járófelületén helyeztek el január 8-án, Cybulski halálának 30. évfordulóján. Polanski ezt mondta akkor: Szia Öreg! Ide nézz, táblát falaztak ide neked! Látod, hogy szeret a nép? Nagy kár, hogy nem vagy itt, nem láthatod ezt És minden év január nyolcadikán egyre többen jönnek el, a régi tisztelıi, a lengyel film barátai, és egyre több fiatal, akiknek a szívében él Zbyszek. És utána jött azonnal Olbrychski, aki nyomdokaiba lépett legalábbis a filmsikerek, a népszerőség, a sztár-lét útján. Még életében. És meg lehetett figyelni, hogyan élte, éli meg ezt a sorsot, most már hatvanon túl. Így nyilatkozott errıl nemrég: Kódolva volt a vérembe, hogy híresnek kell lennem. Minden sportolónak, mővésznek akarni kell ezt Ha valaki eljátszik néhány fıszerepet, és nem ismerik fel az utcán, az azt jelenti, hogy nem való erre a pályára. Nekem gyerekkoromtól kezdve imponáltak a sportolók, akiknek köszönhetıen egész Lengyelország hallgathatta a szovjet-kommunizmus szomorú idején a Dąbrowski indulót (lengyel himnusz). Amikor pedig a kerékpárosaink gyıztek a szovjetekkel szemben, mérhetetlen volt a boldogság. Példaképeim a Kerékpáros Békeverseny, az olimpiák, Európa Bajnokságok gyıztesei voltak. Arról álmodoztam, hogy olyan leszek, mint ık. A legjobb, népszerő, és akit szeretnek az emberek. És mit adott a sztárság a népi Lengyelországban? Úgy éltem, mint a többiek Kétszobás lakótelepi lakásban laktam, és talán könnyebben jutottam WC-papírhoz. A sztárok ugyanannyit kerestek, sıt ha fiatalok voltak még kevesebbet, mint az ismeretlen színészek, 5

6 6 akik 60 filmben statisztáltak. Mert igazságosságnak kellett lenni! Fıszerepeket játszottam, Hamletet, Benyovszkit stb., és a fizetési ranglétra legalján voltam. A Lenni vagy nem lenni monológgal mérkıztem, a gázsim meg alacsonyabb volt, mint a harmadik alabárdosé aki már 30 éve dolgozik. Kmicic szerepéért, ami másfél évre lefoglalt, dollárt kaptam. Éltünk valahogy és jártam az országot, kultúrházakat, sajtóklubokat. Ott másfél óra alatt megkerestem a havi színházi fizetésemet Az nem haknizás volt. Elmondtam, hogyan húztak karóba a Kislovag -ban, de mindig voltak elıkészítve Norwid versek is. Soha nem felejtem el azt a minden szóra csendben figyelı közönséget... A kommunizmusban a rendszer rabszolgái voltunk. Útlevelemet a Film Polsi vagy a PAGART irodájában ırizték. Nem voltam ura a saját életemnek. Ha kaptam egy nyugati felkérést, mindig elıször valamelyik belügyes olvasta el a forgatókönyvet és ı döntötte el, hogy eljátszhatom-e a szerepet A 70-es évek elsı felében, amikor Wajda filmjeiben megjelentem Nyugaton, az európai rendezık keresni kezdtek. És falakba ütköztek. Évek múlva tudtam meg, hogy például Bertolucci fel akart kérni a XX. század egyik szerepére De Niro mellé. Nem engedtek Schlöndorff-hoz, a szerepemet Mathias Habis játszotta el. Nem engedtek játszani a Vörösek -ben, boby nem tetszett az oroszoknak. A Bádogdob -hoz sem akartak kiengedni, de akkor már annyira elszánt voltam, hogy képes lettem volna a zöld határon is kimenni Pedig igen népszerő volt már tízmilliók nézték filmjeit. Viszockijt és Okudzsavát nagy orosz bárdként szokták együtt emlegetni Lengyelországban is, akik a tömegek szabadságvágyát, lázadását úgy tudták megfogalmazni, ahogy mindenki érezte de kifejezni csak ık tudták. A viharos, és a lengyelek számára sokszor tragikus, rossz szomszédi viszony a hódító birodalommal szemben ezt a fajta lázadó, ellenálló mentalitást pedig rendkívül vonzóvá tette. Mert a lengyelek is úgy éreztek, mint az oroszok bárdjai: sok bajuk volt a szabadság hiányával Az a bizonyos bárd szerep (vagy mőfaj) maga egyébként valóban közel áll a lengyelekhez: költıi eszközökkel, dallal, zenével kifejezni azt, amit másképp nem lehet. A lengyel történelemben ennek nagy hagyományai vannak. Ha csak a II. világháborúig nézünk vissza, az ún. tiltott dallamok szóltak a német megszállás alatt: gúnydalok, balladák, dalok a szabadságról, a szenvedélyes hazaszeretetrıl... Az elsı háború utáni lengyel játékfilm, a Zakazane piosenki hısei is maguk is a címbéli Tiltott dallamok voltak (15 millió nézı). A mai napig élı hagyománya van az ilyen zenét játszó, éneklı zenekaroknak, akik a háború alatt énekelt dalokat idézik Varsó és más városok utcáin. Örömüket, bánatukat mindig szívesen fejezik ki dalban. A Szolidaritás idején is születtek dalok, amelyek a sztrájkokról szóltak, és szívesen énekelték azokat. De megénekelték az 1970-es munkásáldozatok egyikének halálát is Janek Wisniewski balladájában ezzel fejezıdik be Wajda Vasember c. filmje. A lengyel kabarékban pedig gyilkos humorú, szellemes dalok születtek minden korszakban. Ezek az élmények és reagálások a lengyel fıvárosban zajló különbözı izgalmas kulturális eseményekre, akár Viszockij házi koncertjére is segítettek tisztázni, megfogalmazni akkori munkám lényegét, módszereit is: legyen ereje, igazsága, szépsége, gondolati tartalma az alkotásnak, akkor van értelme, illetve hatása kultúránk, az ország népszerősítésének. Mert ott akkor lenyőgözte a jelenlévı néhány embert, majd Olbrychski tette ezt, mint kiváló színész tökéletesen és hatalmas szenvedéllyel interpretálta ugyanezt a maga stílusában, ott, azonnal. A mőalkotás, produkció szögezze oda a befogadót, nyissa meg elıtte a mővész legihletettebb pillanatában megformált gondolatait, érzéseit. Ezt a hatást kell, és lehet elérni, hiszen Filmsztár, az Énekes, a Filmrendezı (!), az Író (akkor még) ugyanolyan erıvel szólt az emberekhez (ha igazán tehetséges volt, és intellektuálisan lázba tudta hozni ıket), mint a gondolatait, érzelmeit dalban közlı Bárd. Amikor az embernek hosszú évekig külföldön csak az a feladata, hogy a lehetı legeredményesebben készítse elı a terepet a magyar kultúra bemutatásához ideális esetben

7 beillesztéséhez a helyi kultúrába, ilyenkor élményeit ennek rendeli alá, mindent, ami ezzel összefüggésbe hozható, azt hasznosítani igyekszik. Más szemmel figyeltem a lengyelek érdeklıdési körét, a mővészetét, a közönségét, a sajtóét mi az, ami leginkább érdekelheti ıket éppen az adott helyzetben, közegben. Tehát a régi barátságról ne csak beszéljünk, szóljanak a mővek, az alkotók. Jöttek a Balázs Béla Stúdió minden generációjának a rendezıi, jártak színészek irodalmi szövegeket elıadni, filmbemutatók utáni találkozókra (meg a világhíres lengyel színházi produkciókat megnézni). Az Omega, Fonográf, Lokomotív GT Kovács Kati, Koncz Zsuzsa igen népszerő és ismert sztárok voltak (amikor dedikáltak az Intézetben, az utcán is hosszú sorban álltak a fiatalok ) Örkény (Macskajáték), Csurka (Házmestersirató) darabok mentek nagy sikerrel a színházakban. Jöttek az írók költık: Nagy László, Sánta Ferenc, Konrád György, Csoóri Sándor barátságok alakultak, új fordítások születtek, tájékozódtak, eszmét cseréltek. A lengyeleknél volt mőködı cenzúra hivatal, nálunk meg talán rosszabb: csak cenzúra volt. Az ún. öncenzúra. Hogy lehet ennek ellenére alkotni, publikálni, filmet készíteni A lengyelek ezt a rendszert nehezen értették. Persze a sajátjukat is... A diktatúrákban a mőködı cenzúra mellett ellenére mikor, mennyi, milyen kritikát sugallhattak mőalkotások, mővészi produkciók? Hogyan szólalhat meg tiltakozás a diktatúra ellen, a szabadságjogokért, szólásszabadságért, emberi jogokért, az emberhez méltó életért? Miért énekelhettek Bródyék a sárga rózsáról? Illyés Gyula leírhatott egy hosszú mondatot a zsarnokságról, de mikor adhatta közre? Bacsó filmjében megszólalhatott a tanú, megjelenhetett nevetségesen Bástya elvtárs, a Bástyasétány 74-ben Gazdag Gyula bemutathatta (?) a szocializmus groteszk, ostoba, hazug operettvilágát. Kósa megszólaltathatta a Küldetés -ben hite, meggyızıdése, tisztessége mellett makacsul kiálló sokszoros világ és olimpiai bajnok Balczó Andrást, a Béres csepp megalkotójáról készült filmje pedig soha nem látott mozivásznat. Csurka Házmestersiratójának a végén a lengyelországi színházakban is elénekelték a Kossuth nótát (ha jön a hívó szó, mindnyájunknak el kell menni,) mégpedig a Szolidaritás mozgalom kialakulásának idején. El is mentek, az egész ország! Huszárik szépséglázadása a lovaktól való búcsúzás megrázó, kegyetlen pillanataival, az öregasszonyokról, a tavaszi olvadásról, a halálról, a szerelemrıl, nıkrıl, a múló idırıl az emberi érzelmek szabadságáról szólt megrázó erıvel és mindig csodálatos szépségő eszközökkel. İ is ugyanolyan önpusztító szenvedéllyel járta a maga útját, mint Viszockij. Sokan lettek fanatikus Huszárik rajongók a lengyel filmklubokban. (Egy tavalyi országos filmklubos rendezvényen Wrocławban az Elégiát vetítették, és megemlékeztek róla!) A BBS-nek félig jutott a szabadságból: Esetleg elkészítheted, de meg nem mutathatod filmedet! De megtalálták a módját sokszor: hogyan, mirıl szóljanak, és mégis megnézhessék legalább az igazán elkötelezett érdeklıdık, akik hírét viszik, éltetik a gondolatokat. Sokszor persze csapdába kerültek: ma már tudjuk, olykor felülrıl irányították lázadásukat, bátran megfogalmazott kritikáikat A ravasz filmesek kényszerő képes beszédét szerették a lengyelek, a fent említett mővekrıl, és mővészekkel találkoztak, vitatkoztak szívesen, egyetemi klubokban, fiatalok, érett mővészek, kritikusok. Zbyszek is, Daniel is kifejeztek, képviseltek valami nagyon fontosat a lengyel sors, lengyel történelem, lengyel mentalitás és ambíciók tárházából. Talán ezért találtak egymásra Viszockijjal, ezért választotta lengyel testvérének Danielt Viszockij. Mivel Lengyelországban az orosz kultúra nagy értékeit mindig tisztelték, és szláv lelkük érzékenységével, viharos történelmi kapcsolataik évszázadainak emlékével igazán érttették és becsülték. Viszockijnak Lengyelországban sem voltak koncertirodák által szervezett fellépései, viszont igen sok a híve, lázadó és tehetséges egyéniségének a tisztelıje. 7

8 Viszockij is vágyott azonban hivatalosan is elismert és hivatalosan is kifejezett sikerekre. Harmadik házassága Marina Vlady ebbıl a hiányérzetébıl igen sokat kárpótolt. Egy igazi nyugati filmsztár a szerelme, társa. Barátja, Daniel pedig ugyancsak egy igen látványos és nyilvános sikereket élvezı lengyel filmsztár. Marina Vlady utal könyvében rá, hogy férje túl akart lépni a bárd szerepkörön. Ebbe az irányba legmesszebbre a Hamlet alakításával jutott el Ljubimov segítségével. Mint ahogy Olbrychski tehetségének a megmutatásához is kellett egy méltó hordozó, amit Andrzej Wajda tett hozzá. 8

9 9 Viszockij lengyelországi utóéletérıl Ma az új európai perspektívákkal elárasztott számos lengyel számára Viszockij kiáltása kevésbé lehet érthetı. Amikor azonban az ember igazán átérzi a maga totális tanácstalanságát és tehetetlenségét, akkor kezd el kiabálni és megérti Vlagyimir Viszockij kiáltását. Vajon mindannyiunk számár eljön ez az idı? Inkább ne! Prof. Henryk Łatyszew, Słupsk Viszockij halálának évében már lehetett tudni de sejteni és bízni benne mindenképpen, hogy véget ér a szocializmus építése. Csak azt nem lehetett tudni, hogy milyen hosszú lesz az agóniája. A lengyel hadiállapot nem kedvezett a kultúrának (sem). Viszockij dalait azonban többen is énekelték. Paweł Orkisz például 1987 óta énekli dalait, azonban lemez kiadására csak a közelmúltan került sor. Másik tehetséges követıje Jerzy Kaczmarski ( ) volt, aki Epitaphium Viszockij emlékére) címmel könyvet is írt róla, és 1981-ben megszervezte az Igazi Dalok I. Fesztiválját. Az egyik legnépszerőbb pop-sztár, Maryla Rodowicz is felvette mősorára néhány dalát. Könyvek, életrajzi kötetek jelentek meg róla, mint pl. Przemysław Słowinski: Nem kedvez az élet a farkasoknak (Nie usmiecha sie zycie do wilków) címő munkája. Olbrychski számos alkalommal beszélt rádióban, televízióban Viszockijról, barátságukról. Saját bevallása szerint a közönség reakcióiból úgy érezte, hogy amit tud róla, azt tovább kell adnia azoknak, akik Viszockij rajongói voltak. Könyve Emlékek Vlagyimir Viszockijról (Wspominki o Włodzimierzu Wysockim) jelent meg 1990-ben. Többek között így ír: Ritka tünemény volt, sok lengyel fiatal az ı dalaiból tanulta, gyakorolta az orosz nyelvet Mindenki hallgatta akkoriban ezeket a dalokat, sokszor meg se értették igazán a szövegeket Viszockij költıi nyelve szerintem a nem orosz hallgatójának nehezebb, mint Okudzsava nyelve, amelybıl az én nemzedékem oroszul tanult Viszockij hírneve késıbb jött meg, de nagy erıvel robbant. Varsó egyik vezetı színházában, a Teatr Polóniában januárjában bemutatták az Édeni almák c. darabot Viszockij emlékére. Zsanna Geraszimova, a darab rendezıje és egyik fıszereplıje a bemutató másnapján Gazeta Wyborczának többek között a következıket nyilatkozta: Senki nem tudja már ıt eljátszani. Moszkvában van egy színész, aki énekli dalait, de teljesen új felfogásban. Halála után Viszockij még egy ideig népszerő volt. Ma múzeumot, emlékmővet csinálnak belıle. Olyan, mint egy szép, XIX. századi ruha: utcára már nem veszed fel, vigyázol rá, néha megmutatod, hogy létezik Hogy vannak-e folytatói? A bárd mozgalom létezik továbbra is, de már nincs divatban. Nincs új Galics, Viszockij, Vertinszkij. Egyetlen népszerő bárd Rosenbaum, az afganisztáni. İ az afgán háborúról énekel, szerelmes dalokat, a társadalom alján élıkrıl, kubai dalokat, kozák, fehérgárdista dalokat énekel. Ez azonban már nem stílus, nem egy ember a gitárral, hanem nagy show, zenekar, fények, hangtechnika. Én is énekelek a mősorából. Viszockijt már nem. Viszockij nem nıknek való Amikor fiatal voltam, énekeltem dalait lépten-nyomon, téptem a torkomat, a lelkemet és a gitárt. Még szoknyás Viszockijnak is hívtak. Kollektív ırület volt akkor. Dalai be voltak tiltva, de mindenki ismerte azokat. Lemezei kézrıl-kézre jártak kéz alatt, a találkozókról szóló hírek pedig szájról szájra terjedtek. Éjszakánként lakásokban találkoztunk, a padlón ültünk és énekeltünk reggelig. Igazi orosz underground. Aztán arra gondoltam, hogy ez talán mégse a legjobb elfoglaltság egy nınek

10 10 Zsanna Geraszimova (sz ) sok évig volt a híres moszkvai Sztanyiszlavszkij Színház mővésze. Énekes, festı, tanulmányait kijevi színházi studiókban végezte. Verseket fordít, lemezeket ad ki. Hat éve költözött Varsóba, különbözı varsói (Teatr Ateneum, Teatr Mały, Teatr Rampa, Centrum Sztuki Teatr Studio) és más lengyelországi színházakban lépett fel, valamint lengyel filmekben, televíziós darabokban szerepelt. Krystyna Janda lengyel színésznı, az elıadás mővészeti vezetıje a Gazeta Wyborcza jnauár 24-i számában Dorota WyŜyńska kérdésére, hogy Viszockij dalai miért kerültek a Polónia Színházba, Janda többek között ezeket mondta: Mindig meghatódom, amikor ıt hallom İ a mi történelmünknek is egy darabja, a leginkább emocionális történelmünknek. Az ágyam mellett a polcon van egy halom lemeze Úgy gondolom, hogy Viszockij sorsának és dalainak megidézése, és hogy megajándékozzuk velük a fiatalokat, megéri a fáradtságot. Rettenetesek a kapcsolataink Oroszországgal, miközben valójában russzofilok vagyunk, mint egész Európa, és szeretjük kultúrájukat İ a mi mővészünk is bizonyos értelemben. Amikor meghallottuk ıt egy adott pillanatban, hangja és lázadása nekünk itt Lengyelországban nagyon sokat segített Viszockij Múzeum, fesztiválok Az észak-lengyelországi Koszalin városában van az egyetlen, Oroszországon kívüli Viszockij Múzeum, méghozzá magán múzeum, ahol idıszaki kiállításokkal, elıadói estekkel, baráti összejöveteleken emlékeznek meg Viszockijról. A múzeum igazgatója, alapítója dr Marlena Zimna. A január között került megrendezésre hatodik alkalommal a Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál Vlagyimir Viszockijról: Szent Vlagyimir Passiója címmel, amelynek ismertetıjében így írnak: Minden évben több mint tucatnyi országból érkeznek Viszockij életérıl, munkásságáról, több nemzedék példaképérıl, a múzsák választottjáról és a közönség kedvencérıl, számos botrány hısérıl, a költırıl, énekesrıl, színházi és filmszínészrıl, zeneszerzırıl, forgatókönyvíróról, az idı elıtt távozott karizmatikus mővészrıl szóló dokumentumfilmek Ez egy egyedülálló, baráti, mondhatni családias légkörben, sznob külsıségek nélkül zajló fesztivál. A zsőrizést is maga a közönség végzi. A résztvevık a költı megszállott hívei, akik munkásságát kiválóan ismerik, és azonnal megtalálják egymás között a közös nyelvet és közös témákat függetlenül attól, hogy a fesztiválvendég Varsóból, Krakkóból, Białystokból, Arhangelszkból, Várnából Los Angelesbıl vagy Tel-Avivból érkezett. A programban versenyfilmek vetítése, kiállítás, könyvbemutatók szerepelnek, legutóbb pl. Przemysław Słowiński: Nem mosolyog az élet a farkasokra (Nie uśmiecha się Ŝycie do wilków) c. könyvét mutatták be, CD, DVD vásár, lemezbemutatók, kerekasztal viták, hangversenyek, színházi bemutató, hangosított némafilm, találkozók alkotókkal, szerzıkkel, fotósokkal, énekesekkel, színészekkel, TV film a koszalini fesztiválról, a városról Bemutatták a fesztivál idején például a Moszkvai Hamlet Varsóban 1980 c. fotókiállítást, valamint Irena Viszockaja: Testrvérem Vologya c. könyvének lengyel kiadását. Legutóbb a fesztiválon játszották a Belgiumban, Ukrajnában, Kazahsztánban róla készült filmeket, lengyel, francia, amerikai, svéd és norvég filmeket is. Elıször hallhatott a közönség Viszockij mőveket flamand nyelven. A fesztivál egyik szenzációja a Szamarai sorsok. Vlagyimir Viszockij, amely a Viszockij 1967-es legendás szamarai (akkor még Kujbisev)

11 11 koncertjeinek kulisszatitkairól szól. Egyébként Szamara az egyetlen város a világon, ahol 2 Viszockij Múzeum is mőködik. Hét ország (Lengyelország, Oroszország, Franciaország, Olaszország, Izrael, Csehország és Montenegro) 13 filmje vesz részt a fesztiválon. Ezek a filmek nem csak Viszockijról és legendájáról szólnak, hanem jelentıs irodalmi mővekbıl készült alkotások, nagy filmek, filmek a világ színházainak legjobb eredményeirıl, de a történelemrıl is, a totalitárius államban élık életérıl, az egyén küzdelmérıl a rendszerrel. Az emberi méltóságért folytatott harcról, amirıl oly gyakran megfeledkezünk. Az igazságra törekvésrıl, az igazságosságról, a szabadságról. Minden áron. Még az élet árán is. (in.: Russzkij Jazik szegodnya, a Régiók Interkulturális és Orosz Nyelvi Egyesületének folyóirata, XV. Évfolyam, 2008/ szám, old.)

Jerzy Hoffman. A történelem vonzásában

Jerzy Hoffman. A történelem vonzásában Jerzy Hoffman. A történelem vonzásában Jerzy Hoffman rendező születésének 80. évfordulója alkalmából Életmű-kiállítás nyílt a Lengyel Intézetben (Budapest 1065, Nagymező u. 15.). A kiállítás 2012. november

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl 562-4/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Az ülésen jelen vannak: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

oral history Változatok az identitásra SÁRAI SZABÓ KATALIN

oral history Változatok az identitásra SÁRAI SZABÓ KATALIN oral history 186 [ ] SÁRAI SZABÓ KATALIN Változatok az identitásra Az utóbbi években Magyarországon is egyre több kutató fordul a nôtörténet (gender) felé, és szaporodik az egyes nôi csoportok vizsgálatával

Részletesebben

56-os menekültek: `ez a legjobb bevándorló csoport, amely valaha az USA-ba érkezett

56-os menekültek: `ez a legjobb bevándorló csoport, amely valaha az USA-ba érkezett 1 / 7 2010.11.08. 14:25 Kisalföld, www.kisalfold.hu Minden jog fenntartva. 56-os menekültek: `ez a legjobb bevándorló csoport, amely valaha az USA-ba érkezett SZEGHALMI BALÁZS 2010.11.08. 04:07 Hegyeshalomtól

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Kilencvenöt éves korában elhunyt Robert Merle

Kilencvenöt éves korában elhunyt Robert Merle 3. szint Március-április Kilencvenöt éves korában elhunyt Robert Merle Kilencvenöt éves korában elhunyt Robert Merle, jelentette be kedd este a francia író lánya. Kilencvenöt éves korában Párizs környéki

Részletesebben

SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015.

SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015. SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015. Készült az Underground Kiadó és Terjesztő Kft. támogatásával, magánkiadásban BEVEZETŐ Történetünk 2005-ben kezdődött.

Részletesebben

Egy kollégista lány gondolata

Egy kollégista lány gondolata Egy kollégista lány gondolata bíztatni a gyengét s még bátrabb tettre bírni az erıset, de nem mások ellen, bajszítóként, hanem mindig testvérként, másokért. Kiss József: Kós Károlyhoz A vidéki általános

Részletesebben

Szlovákia Magyarország két hangra

Szlovákia Magyarország két hangra dunatáj Szlovákia Magyarország két hangra anuár elsején ünnepelhette önálló államiságának huszadik évfordulóját északi szomszédunk. A Týždeň című pozsonyi hetilap tavalyi évet záró számában olvashattuk:

Részletesebben

A KOR GYERMEKE A beszélgetésünk rendhagyó, mint ahogy Sas István személye és pályája is. Az interjú során önmagát, mint individuumot folyamatosan háttérbe szorítja. Nem önmagáról, hanem a reklámról akar

Részletesebben

VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN

VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN Készítette: Dr. Balatoni Ildikó doktorjelölt Témavezetı: Prof. dr. Baranyi Béla az MTA

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 20 Elõszó A román és a magyar életkörülmények alakulása a dualizmus korabeli Magyarországon és Nagy-Romániában (1867-1940) A kézirat szerzõje a fenti kérdés áttekintésével olyan

Részletesebben

Wesselényi Miklós Mőszaki Szakközépiskola. Kiskırösi Négyek

Wesselényi Miklós Mőszaki Szakközépiskola. Kiskırösi Négyek Petıfi SándorS Wesselényi Miklós Mőszaki Szakközépiskola Kiskırösi Négyek Apja: Petrovics István mészáros mester volt. Anyja: Hrúz Mária, szlovák anya nyelvő volt. Petıfinek volt egy fiú öccse, akit Istvánnak

Részletesebben

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt,

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt, II. fejezet [...] Legyél az esernyőm, Óvj a széltől, és ha mégis elázom, Te legyél az égen a Nap, Te melegíts át, ha néha fázom! Én meg olyan leszek hozzád, mint a gazdájához a véreb Amikor először láttam

Részletesebben

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról?

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról? (Interjú 2.) Pleskonics Istvánné 2014. január 4-én, egy esős, borongós szombat délutánon három órát beszélgettünk Irénke nénivel előzetes egyeztetés után Alkotmány utcai lakásában. Délután kettőtől délután

Részletesebben

Böröcz Zsófi vagyok, a Bogyiszlói Hagyományırzı Egyesület tagja.

Böröcz Zsófi vagyok, a Bogyiszlói Hagyományırzı Egyesület tagja. Böröcz Zsófi vagyok, a Bogyiszlói Hagyományırzı Egyesület tagja. A családunkban több, a falu által is elismert táncos volt. Az elsı az üknagymamám testvére, Szente Béniné Bárdos Zsófi nénasszony, aki szerepel

Részletesebben

Történelem 3 földrészen - 1956

Történelem 3 földrészen - 1956 1956, Melbourne Az 1956. december 6-ai melbourne-i vérfürdő legendájával az olimpiatörténet egyik legismertebb fejezetének főszereplője lett a magyar vízilabda csapat. Történelem 3 földrészen - 1956 Három,

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS Magyar vagyok. Természetem komoly, Mint hegedűink első hangjai; Ajkamra fel-felröppen a mosoly, De nevetésem ritkán hallani. Ha az öröm legjobban festi képem: Magas kedvemben

Részletesebben

Orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak 2013 elsı félévében. Mit ér az irodalom, ha magyar és oroszul szólal meg?

Orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak 2013 elsı félévében. Mit ér az irodalom, ha magyar és oroszul szólal meg? Orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak 2013 elsı félévében 2013 elsı felében folytatódtak az ingyenes orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak az ELTE Ruszisztikai Központjában. 2013 januári metodikai

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. Út a gyızelemhez 9. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) A hetedik pecsét

ALAPTANÍTÁSOK. Út a gyızelemhez 9. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) A hetedik pecsét ALAPTANÍTÁSOK Út a gyızelemhez 9. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) A hetedik pecsét Jelenések 8:1 És mikor felnyitotta a hetedik pecsétet, lett nagy csendesség a mennyben, mintegy fél óráig. Itt

Részletesebben

PAPÍRSZELETEK. LXVI. évfolyam, 8-9. szám 2002. augusztus szeptember NÉMETH ISTVÁN

PAPÍRSZELETEK. LXVI. évfolyam, 8-9. szám 2002. augusztus szeptember NÉMETH ISTVÁN LXVI. évfolyam, 8-9. szám 2002. augusztus szeptember PAPÍRSZELETEK NÉMETH ISTVÁN Milyen lehetett a bujdosó pohár, amely Gyulai Pál szerint a sarkantyúnál is jobban csengett? Ha bujdosott, hát miért, kit

Részletesebben

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori színész- és énekesnő. A Krétakör Színháznak, majd 2008-tól Alföldi menesztéséig a Nemzeti Színház társulatának

Részletesebben

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI OTTHON LENNI Révkomárom után Pomogáts Bélával, az Anyanyelvi Konferencia elnökével, Sárközy Péter római, Péntek János kolozsvári és Bányai János újvidéki egyetemi tanárral, valamint Göncz Lászlóval, a

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

Lev Tolsztoj. Anna Karenina

Lev Tolsztoj. Anna Karenina Lev Tolsztoj Anna Karenina Lev Tolsztoj Az orosz irodalomnak kiemelkedő nagysága, regényeinek nagy részét megfilmesítették. Úgy gondolom, hogy az erkölcsi világszemléletéről, a tolsztojánizmusról is muszáj

Részletesebben

LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG

LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG Várszegi Asztrik OSB LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG Az oblátusintézmény végigkíséri a szerzetesség történetét, korszakonként más és más hagyományt alakítva ki magának. Az obláció Istennek adott

Részletesebben

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek?

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? 1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? a). b) 2.) Az 1956 os forradalom és szabadságharc miniszterelnöke látható a képen. Ki ő? Életrajzi adatainak nézzetek utána! Neve Születési helye,

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLAT BESZÁMOLÓ LUKÁCS ZSÓFIA 2015/2016 MÁLTA

SZAKMAI GYAKORLAT BESZÁMOLÓ LUKÁCS ZSÓFIA 2015/2016 MÁLTA SZAKMAI GYAKORLAT BESZÁMOLÓ LUKÁCS ZSÓFIA 2015/2016 MÁLTA Szakmai gyakorlatomat Máltán, a Vera Sant Fournier Interior Design Studionál végeztem. Ez a csupán három főből álló cég elsősorban magánlakások

Részletesebben

A szlovákok elszakadása a Magyar Királyságtól és Csehszlovákia megalakulása

A szlovákok elszakadása a Magyar Királyságtól és Csehszlovákia megalakulása A szlovákok elszakadása a Magyar Királyságtól és Csehszlovákia megalakulása A szlovák politikusok figyelemmel követték a hadi és a politikai történéseket, ugyanis tisztában voltak vele, hogy ez a háború

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

A legnagyobb cél pedig itt, e földi létben ember lenni mindég, minden körülményben (Arany János) Az igazat mondd, ne csak a valódit.

A legnagyobb cél pedig itt, e földi létben ember lenni mindég, minden körülményben (Arany János) Az igazat mondd, ne csak a valódit. FÜGGETLEN MAGYARORSZÁG A legnagyobb cél pedig itt, e földi létben ember lenni mindég, minden körülményben (Arany János) Az igazat mondd, ne csak a valódit. (József Attila) A rendszerváltozás veszteseinek

Részletesebben

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett 2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett... és mi csak vétkeztünk és te szenvedtél egyre, mentünk vakon az ösztöneink után de te felnéztél az égre. mentünk a gyehenna égő szennyhalmazán, égett a testünk,gőzölgött

Részletesebben

MagyarOK A2+ munkalapok 1

MagyarOK A2+ munkalapok 1 1. Ismerkedünk munkalap / Kérdés Válasz 1. Jól hallom, hogy nem vagy magyar? Jól hallom, hogy nem magyar? 2. Hol dolgozol? Hol dolgozik? 3. Hol élsz? Hol él? 4. Mivel foglalkozol / foglalkozik? Milyen

Részletesebben

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett 16 Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett mást is felfedezni vélt. Dühöt, talán. Kétségbeesést.

Részletesebben

Lelkészi jelentés a 2012. évről

Lelkészi jelentés a 2012. évről Lelkészi jelentés a 2012. évről Egy idős néni a gyülekezetből azt mondta- szinte csak magának félhangosan- hogy nem jó már ez a világ ahol mindenkinek olyan sok dolga van hogy nincs már ideje az embereknek.

Részletesebben

avagy a repedt nád és a pislogó gyertya

avagy a repedt nád és a pislogó gyertya avagy a repedt nád és a pislogó gyertya E Megrepedt nádat nem tör el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki (Ésa 42:3) redetileg ezt a fejezetet nem akartam megírni, illetve hozzácsatolni a könyvhöz. Ercsi

Részletesebben

LÁSS! Perıcsény Projekt

LÁSS! Perıcsény Projekt LÁSS! A mai napon, pénteken (december 11-én) projektnap volt a Raoul Wallenberg iskolában, ahol a 11.-es osztályokból a diákok választhattak, hogy milyen programon vesznek részt. Mi a vakfocira jelentkeztünk,

Részletesebben

Van egy. Géber László

Van egy. Géber László Géber László Van egy Van egy különleges jógagyakorlat, a beszédszünet. Néhány órától egykét napig tarthat, és jelentős idegenergia felhalmozódásával jár. Az utóbbi időben gyakran próbálom alkalmazni, illetve

Részletesebben

Simon Böske, az első európai szépségkirálynő

Simon Böske, az első európai szépségkirálynő 2010 október 21. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Simon értékelve Böske, az első Mérték 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Ma már csak kevesen tudják, hogy Magyarország és egyben Európa első je Simon Böske

Részletesebben

rend. Ha nincs értékrend, akkor nincs kultúra. A kultúra nem más, Meg kell õrizni az európai kultúra sokféleségét, és benne a magyar

rend. Ha nincs értékrend, akkor nincs kultúra. A kultúra nem más, Meg kell õrizni az európai kultúra sokféleségét, és benne a magyar Orwell, a testvér 59 rend. Ha nincs értékrend, akkor nincs kultúra. A kultúra nem más, mint az értékrend megteremtése és kifejezése, tudatosítása és örökítése. Meg kell õrizni az európai kultúra sokféleségét,

Részletesebben

Hírlevél. Közel a csillag

Hírlevél. Közel a csillag RÉPCESZEMEREI Hírlevél IV. évfolyam, 2. szám 2008. December Közel a csillag A csillag közelít. Lángoló csóvája fényesen hasítja az égbolt fekete palástját. A világ, mint forró nyáron tikkadt föld az esıt,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2011. május 24-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2011. május 24-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2011. május 24-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke

Részletesebben

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista '56-os terem a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista vidéki nagyvárosokban. rendszer bűneit. c) Magyarország felmondta

Részletesebben

A BESZÉDZAVAROK ÉS A TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ÖSSZEFÜGGÉSE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

A BESZÉDZAVAROK ÉS A TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ÖSSZEFÜGGÉSE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Bartusné Major Ágnes A BESZÉDZAVAROK ÉS A TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ÖSSZEFÜGGÉSE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Az iskolaérettségrıl Az utóbbi évek iskolaérettségi vizsgálatai folyamán tapasztalom, hogy néhány szülı

Részletesebben

,,Tele vagyunk fiatallal,,

,,Tele vagyunk fiatallal,, t a v a s z t ó l õ s z i g,,tele vagyunk fiatallal,, Vakáció, szabadidõ: mindannyiunk iskolája! A nyári, a családi, közösségi idõtöltés, a táborok, minden, ami nem az iskolában, nem a televízióban, nem

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV 2009. MÁRCIUS 15-ÉN MEGTARTOTT ÜNNEPI ÜLÉSÉRİL

JEGYZİKÖNYV 2009. MÁRCIUS 15-ÉN MEGTARTOTT ÜNNEPI ÜLÉSÉRİL Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. 6771-2/2009. JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2009. MÁRCIUS 15-ÉN MEGTARTOTT ÜNNEPI ÜLÉSÉRİL

Részletesebben

1 / :05

1 / :05 1 / 5 2012.03.08. 11:05 2 / 5 2012.03.08. 11:05 Angol tanfolyam Fehérvár Reggeltıl estig bármikor Tanulhat Feleannyiért mint a Magántanárnál! www.helloenglish.hu/angol-tanfolyam Felsıbb osztályban, mikor

Részletesebben

NÉHÁNY GONDOLAT AZ ELMÚLT KÉT ÉVTIZED ALFÖLDI VÁLTOZÁSAIRÓL

NÉHÁNY GONDOLAT AZ ELMÚLT KÉT ÉVTIZED ALFÖLDI VÁLTOZÁSAIRÓL NÉHÁNY GONDOLAT AZ ELMÚLT KÉT ÉVTIZED ALFÖLDI VÁLTOZÁSAIRÓL Csatári Bálint * 1. Bevezetı Kétségtelenül izgalmas szellemi kihívás és vállalkozás egy viszonylag rövid, esszészerő tanulmányban összegezni

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és Dénes Zsófia Úgy ahogy volt és DÉNES ZSÓFIA Úgy ahogy volt és 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Dénes Zsófia jogutódja Az én nyelvem a tükrözések nyelve. Nyelv, amelyen fehér kőtükrömmel lemásolom a láthatót.

Részletesebben

Kapásod van! Figyelj! Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket.

Kapásod van! Figyelj! Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Kapásod van! Figyelj! Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. János 15,16 Jézus Péter bárkáját választja, a mélyre küldi, és olyan döntést kíván tőle, amely egyedül személyes hitén

Részletesebben

ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK. 2013. márciusi kiadás

ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK. 2013. márciusi kiadás ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK 2013. márciusi kiadás MéTa kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Fotók: Qaradah Szimonetta Nyomtatás: Nemzeti Védelmi Szolgálat Tartalomjegyzék: Szerintük mit jelent. Szerinted mit

Részletesebben

Hogyan kezelj érzékeny embereket? 2. rész

Hogyan kezelj érzékeny embereket? 2. rész Hogyan kezelj érzékeny embereket? 2. rész írta: Rue Ann Hass Tegyél fel olyan kérdéseket, amelyek erıs érzéseket, képeket, emlékeket idéznek fel és kopogtass a kapott válaszokra Munkám során hasznosnak

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

Médiahatás-vizsgálat. A médiumok teljes mértékig átitatják mindennapi életünket. A modern társadalmakban élık számára a média megkerülhetetlen

Médiahatás-vizsgálat. A médiumok teljes mértékig átitatják mindennapi életünket. A modern társadalmakban élık számára a média megkerülhetetlen Médiahatás-vizsgálat. A médiumok teljes mértékig átitatják mindennapi életünket. A modern társadalmakban élık számára a média megkerülhetetlen szocializációs tényezıként van jelen. A kereskedelmi televíziók

Részletesebben

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be!

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be! Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! -

Részletesebben

-2- Felsorolta az esemény kapcsán felmerült költségeket, amelyek kifizetését kérte a képviselıktıl elfogadásra. H A T Á R O Z A T

-2- Felsorolta az esemény kapcsán felmerült költségeket, amelyek kifizetését kérte a képviselıktıl elfogadásra. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: I. 290-10/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére,

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

A zenekarnak köztartozása nincs, pályázataival elszámol. Köszönettel és Tisztelettel: Kovács Zsolt karnagy. Szekszárd, 2011. január 30.

A zenekarnak köztartozása nincs, pályázataival elszámol. Köszönettel és Tisztelettel: Kovács Zsolt karnagy. Szekszárd, 2011. január 30. SZ M J V Önkormányzata Mővelıdési Osztály 7100 Szekszárd, Béla tér 8. Majnay Gábor Osztályvezetı Úr részére Tisztelt Osztályvezetı Úr! Bemutatás: A zenekar 1988-ban alakult az akkori Liszt Ferenc Zeneiskola

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzat. ülésérıl 2010. december 14. Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Lajosmizse Város Önkormányzat. ülésérıl 2010. december 14. Város Önkormányzata Képviselı-testületének Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága I/3/42/2010. Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága ülésérıl 2010. december 14. Az ülésen

Részletesebben

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

OLVASÁSI VERSENY II. FORDULÓ

OLVASÁSI VERSENY II. FORDULÓ a csapat/ osztály neve: OLVASÁSI VERSENY II. FORDULÓ LÁZÁR ERVIN: HÉT SZERETİM I. A BŐVÉSZ 1. Magyarázd meg az alábbi kifejezések jelentését! - fekete kalapos lámpák: - optimális : - kommentár: - az amik

Részletesebben

Mátészalka Kossuth tér, 2011.03.13. Böjt Azért vannak a jó barátok. Becseiné Kató Anikó

Mátészalka Kossuth tér, 2011.03.13. Böjt Azért vannak a jó barátok. Becseiné Kató Anikó Mátészalka Kossuth tér, 2011.03.13. Böjt Azért vannak a jó barátok Becseiné Kató Anikó Jézus mondja: "Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa." Imádkozzunk: Az Úr az én pásztorom, nem szőkölködöm.

Részletesebben

Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban. 2009. október 1.- 2009. november 15.

Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban. 2009. október 1.- 2009. november 15. Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban 2009. október 1.- 2009. november 15. Programjaink: Október 1. (csütörtök) 17 óra Múzeumok İszi Fesztiváljának megnyitója és a Zene világnapja alkalmából

Részletesebben

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ MÉDIANÉZŐ KFT. -NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGA 1 A tartalom Felfüggesztett büntetést kapott Biszku Béla Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték nem jogerősen

Részletesebben

VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM 7-8. OSZTÁLY

VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM 7-8. OSZTÁLY Monorierdei Fekete István Általános Iskola 2213 Monorierdő, Szabadság u. 43. Tel./Fax: 06-29-419-113 www.fekete-merdo.sulinet.hu VIII. TOLLFORGATÓ 2. forduló VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM

Részletesebben

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST 2012. május 8., 18 óra, Bécs Tisztelt (az eseményen jelenlévők függvénye). Különleges és talán minden másnál alkalmasabb két egymáshoz ezernyi szállal kötődő nemzet kapcsolatainak

Részletesebben

A PAD. mint. Szekszárd Megyei Jogú Város. 2014. évre vonatkozó pénzügyi és szakmai tájékoztatója, 2015. évre vonatkozó szakmai és pénzügyi terve

A PAD. mint. Szekszárd Megyei Jogú Város. 2014. évre vonatkozó pénzügyi és szakmai tájékoztatója, 2015. évre vonatkozó szakmai és pénzügyi terve A PAD Irodalmi, Mővészeti és Kulturális Egyesületnek, mint Szekszárd Megyei Jogú Város Kiemelkedı Mővészeti Egyesületének 2014. évre vonatkozó pénzügyi és szakmai tájékoztatója, 2015. évre vonatkozó szakmai

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 10. A segítı szolgálata 2.

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 10. A segítı szolgálata 2. ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 10. A segítı szolgálata 2. Apostolok Cselekedetei 6:1-7 Azokban a napokban pedig, mikor a tanítványok sokasodának, a görög zsidók közt panaszkodás támada a héberek ellen,

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Ha a gyógyítás nem mőködik

Ha a gyógyítás nem mőködik Ha a gyógyítás nem mőködik 2009 Rue Anne Hass, M.A., Intuitive Mentoring és I-Mentoring, www.intuitivementoring.com. Látogasd meg Rue honlapját, ahol további cikkeket találsz Az EFT-rıl és az érzékeny

Részletesebben

Tantárgyi koncentráció: Rajz, magyar, matematika, környezetismeret

Tantárgyi koncentráció: Rajz, magyar, matematika, környezetismeret 1. Térbeli ábrázolás Témakör: Paint Tananyag: Térbeli viszonyok ábrázolása Állandó melléktéma: Képek szerzıi joga, vágólapmőveletek, transzformációs mőveletek Az óra típusa: Gyakorló óra Tantárgyi koncentráció:

Részletesebben

SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ

SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ Támogatási szerződés száma: KKETTKK-56P-04-0116 Támogatott: Marcali Város Önkormányzata Támogatás tárgya: Emlékezzünk együtt 1956-ra megemlékezés hónapja Marcaliban című program

Részletesebben

Tisztelt Képviselı Testület!

Tisztelt Képviselı Testület! Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey út 30. Ü.szám: /2009. Aszód Város Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tisztelt Képviselı Testület! Az Aszódi Csengey Gusztáv Általános

Részletesebben

Andrew Nagorski: A legnagyobb csata. Sztálin, Hitler és a küzdelem Moszkváért. Park Könyvkiadó. Budapest, 2009. 410 p.

Andrew Nagorski: A legnagyobb csata. Sztálin, Hitler és a küzdelem Moszkváért. Park Könyvkiadó. Budapest, 2009. 410 p. Andrew Nagorski: A legnagyobb csata. Sztálin, Hitler és a küzdelem Moszkváért. Park Könyvkiadó. Budapest, 2009. 410 p. mellett. Amikor a második világháború szovjet-földön vívott legnagyobb csatájáról

Részletesebben

SZERELMES ÜZEMMÉRNÖK LÓDENBEN SZUROVY ATTILA ÓSZERES

SZERELMES ÜZEMMÉRNÖK LÓDENBEN SZUROVY ATTILA ÓSZERES festményeket pedig kevés kivétellel mindig megsiratom. De csapodár fajta az ószeres, szerelmes lesz néhány tárgyba, de aztán eladja, utána meg kesereg, miért tette. SZERELMES ÜZEMMÉRNÖK LÓDENBEN SZUROVY

Részletesebben

IRA világkongresszus Budapesten 2006. augusztus 7-10. Gyermekkönyvtár, gyermekolvasó ma

IRA világkongresszus Budapesten 2006. augusztus 7-10. Gyermekkönyvtár, gyermekolvasó ma IRA világkongresszus Budapesten 2006. augusztus 7-10. Gyermekkönyvtár, gyermekolvasó ma Engedjék meg, hogy elıször egy pár mondatot mondjak magamról. Pályaelhagyó pedagógusból váltam könyvtárossá. Nem

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának. kulturális stratégiája 2008 2015.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának. kulturális stratégiája 2008 2015. 1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának kulturális stratégiája 2008 2015. Tartalomjegyzék Bevezetés Az országos kulturális stratégia fontosabb célkitőzései 3 A helyi kulturális stratégia elvei

Részletesebben

isteve Szerkesztette George Beahm Steve Jobs egy az egyben Kukkants bele egy zseni agyába!

isteve Szerkesztette George Beahm Steve Jobs egy az egyben Kukkants bele egy zseni agyába! isteve Szerkesztette George Beahm Steve Jobs egy az egyben Kukkants bele egy zseni agyába! Az Apple tehetségekre épül, olyan tehetségekre, akik, azt hiszem, képesek jó hardvert tervezni, erősek az ipari

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

Azurák Csaba a TV2 Aktuális mősorainak fıszerkesztıje

Azurák Csaba a TV2 Aktuális mősorainak fıszerkesztıje 1 / 5 2015.03.25. 10:08 Azurák Csaba a TV2 Aktuális mősorainak fıszerkesztıje 2015. március 25-tıl a Tények mősorvezetıjét, Azurák Csabát nevezték ki a TV2 Aktuális mősorainak fıszerkesztıjévé - közölte

Részletesebben

Önmeghaladás, életcélok, jóllét

Önmeghaladás, életcélok, jóllét PÁL FERENC Önmeghaladás, életcélok, jóllét A lélektani és spirituális dimenziók összefüggései Néhány alkalommal találkoztam Gyökössy Bandi bácsival. Többek között, amikor a papnevelõ intézetbe jártam,

Részletesebben

ÜNNEPI KIADÁS SZLOVÉNIA FÜGGETLENSÉGÉNEK HUSZADIK ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL

ÜNNEPI KIADÁS SZLOVÉNIA FÜGGETLENSÉGÉNEK HUSZADIK ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL TARTALOM NÉPSZAVAZÁS A FÜGGETLENSÉGRİL 1990, december 23 Hazai archív sajtó- a szlovén függetlenségi folyamatokról 1990-1991 MI TÖRTÉNT? A TÖRTÉNELMI ESEMÉNYEK ÁTTEKINTÉSE ÉVES PROGRAMOK 2010-11 A 'PICTURE

Részletesebben

KRISZTUS ÉS EGYHÁZA PÁZMÁNY PÉTER ÉLETMŐVÉBEN

KRISZTUS ÉS EGYHÁZA PÁZMÁNY PÉTER ÉLETMŐVÉBEN SZABÓ FERENC SJ KRISZTUS ÉS EGYHÁZA PÁZMÁNY PÉTER ÉLETMŐVÉBEN Budapest, Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya, L Harmattan Kiadó, 2012 (Jezsuita Könyvek Isten és Tudomány; PPKE BTK, Pázmány Irodalmi

Részletesebben

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR:

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Települési adottságok, helyi igények felmérése (mérlegelés). Tantestületi döntés. Felkészülés, elıkészítés.

Részletesebben

Értô közönséget sikerült kialakítani Erdôs Jenôvel Olajos Gábor beszélget

Értô közönséget sikerült kialakítani Erdôs Jenôvel Olajos Gábor beszélget 2008 / Tavasz F o g a d ó a K a r n a g y o k h o z Értô közönséget sikerült kialakítani Erdôs Jenôvel Olajos Gábor beszélget Ki ne ismerné Erdôs Jenôt, a népmûvelô pedagógust, karnagyot, a hangversenyélet

Részletesebben

Grilla Stúdiója - gyógytorna, szülésfelkészítés

Grilla Stúdiója - gyógytorna, szülésfelkészítés Az ikrek nevelése R.: - Önt talán azért is érdekli az ikerkutatás, az ikergyerekek világa és élete, mert Ön is egy iker, ikerpár egyik tagja. Önök egypetéjû ikrek, vagy kétpetéjû ikrek? Métneki Júlia,

Részletesebben

Rákosligeti Magyar-Lengyel Baráti Kör 2009. évi beszámolója

Rákosligeti Magyar-Lengyel Baráti Kör 2009. évi beszámolója BUDAPEST FİVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1173. Budapest, XVII., Pesti út 165. Rákosligeti Magyar-Lengyel Baráti Kör 2009.

Részletesebben

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen?

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Természetesen minden szülő a legjobbat akarja a gyerekének, de sajnos a hétköznapok taposómalmában nem mindig veszi észre az ember, hogy bizonyos reakciókkal

Részletesebben

K AMASZKOROMBAN OLVASTAM elıször Villon Apró képek balladája címő versét. Hobó, azaz Földes László adta a kezembe. No, nem személyesen, csak úgy közvetve, énekesként a színpadról, mint a Hobo Blues Band

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

HÁZIDOLGOZAT KÖNYVKIADÁS TÖRTÉNETE

HÁZIDOLGOZAT KÖNYVKIADÁS TÖRTÉNETE HÁZIDOLGOZAT KÖNYVKIADÁS TÖRTÉNETE Két mővészeti album összehasonlító elemzése Készítette: Koronczai-Fekete Viktória Konzulens: Buda Attila PPKE Könyvkiadói szakember képzés 2011. május hó BEVEZETÉS Feladtomnak

Részletesebben

Szia René! Kriszti. Szia René!

Szia René! Kriszti. Szia René! Én örömmel leírom a véleményemet, mert imádtam ezeket a foglalkozásokat. Bár lehet, pont rajtam láttad, hogy álmos vagyok és ezt esetleg unalom jeleként érthetted, de nem így volt. Egész nap ügyfelezek,

Részletesebben