7. fejezet Kulcsok és idegen kulcsok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "7. fejezet. 7.1. Kulcsok és idegen kulcsok"

Átírás

1 7. fejezet Megszorítások és triggerek Ebben a fejezetben az SQL-nek azokat a sajátosságait tekintjük át, amelyek az aktív elemek létrehozásával kapcsolatosak. Egy aktív elem olyan kifejezés vagy utasítás, amelyet egyszer megírunk, eltárolunk az adatbázisban, és azt várjuk el tole, hogy a megfelelo idopillanatokban lefusson. Ez az idopont lehet egy esemény bekövetkezése, mint például egy adott relációba való beszúrás, vagy lehet az adatbázisnak olyan megváltozása, amikor egy logikai értéku feltétel igazzá válik. Az egyik komoly nehézség, amivel az alkalmazásfejlesztok szembe találják magukat, hogy az adatbázis módosításakor az új információ nagyon sokféleképpen lehet hibás. Kézzel bevitt adatok esetén például gyakran fordul elo elírás vagy másolási hiba. Az alkalmazásokat megírhatjuk úgy is, hogy minden beszúrást, törlést és módosító utasítást a szükséges, helyességet biztosító ellenorzésekhez rendelünk hozzá. A legjobb ezeket az ellenorzéseket az adatbázisban tárolni, és az ABKR-re bízni az ellenorzést. Ekkor ugyanis biztosan nem felejtodik el egyetlen ellenorzés sem, sot így a felesleges munkát is elkerülhetjük. Az SQL számos lehetoséget kínál arra, hogy az épségi megszorításokat az adatbázisséma részeként adjuk meg. Ebben a fejezetben a legfontosabb módszereket fogjuk áttekinteni. Korábban már foglalkoztunk a kulcsmegszorításokkal, amelyeknél egy attribútum vagy egy attribútumhalmaz a reláció kulcsaként van megadva. Az SQL lehetové teszi az attribútumokra, a sorokra vonatkozó megszorításokat és a több relációt érinto megszorításokat is. Ez utóbbiakat önálló megszorításoknak nevezzük. Végül pedig a fejezet végén a "triggereket" fogjuk bemutatni. Ezek olyan aktív elemek, amelyek bizonyos események hatására jönnek muködésbe. Ilyen esemény lehet például egy adott relációba való beszúrás. Emlékezzünk vissza a alfejezetre, amelyben láthattuk, hogy az SQL lehetové teszi a PRIMARYKEY,illetve UNIQUEkulcsszó használatával azt, hogy egy vagy több attribútum a reláció kulcsa legyen. Az SQL nyelv a,,kulcs" kifejezést

2 Megszorftások és triggerek 331 használja bizonyos hivatkozásiépség-megszorítások esetén is. Ezek a megszorítások, amelyeket idegenkulcs-megszorításoknak hívunk, azt mondják ki, hogy egy relációban eloforduló értéknek szerepelnie kell egy másik reláció elsodleges kulcsoszlopában vagy oszlopaiban is Idegen kulcsok megadása Az idegenkulcs-megszorítás bizonyos attribútumok értékeinek jelentésére eloírt követelmény. Vegyük például a példát, amelyben azt néztük meg, hogyan fejezheto ki a relációs algebrában az a megszorítás, hogy a filmeknek a producer "azonosító szám" értéke néhány gyártásirányítónak is azonosító száma lesz a GyártásIrányító relációban. Az SQL-ben egy reláció azon attribútumát vagy attribútumait idegen kulcsnak deklarálhat juk, amelyek egy másik reláció (ez lehet akár ugyanaz a reláció is) bizonyos attribútumaira hivatkoznak. Ez a deklaráció két dolgot jelent egyszerre. 1. A másik reláció azon attribútumait, amelyekre hivatkozunk, elsodleges kulcsként vagy UNIQUEkulcsként kell deklarálni abban a relációban. Enélkül nem adhatjuk meg az idegenkulcs-deklarációt. 2. Az idegen kulcs értékeinek, amelyek elofordulnak az elso relációban, elo kell fordulniuk a hivatkozott attribútumokban is a másik reláció valamelyik sorában. Még pontosabban kifejezve, legyen F egy idegen kulcs, amely egy másik reláció G attribútumhalmazára hivatkozik. Tegyük fel, hogy az elso relációnak egy t sora az F attribútumaiban csupa nem NULLértékkel rendelkezik. Jelöljük t-nek ezen attribútumokon felvett értékeit t[f]-fel. Ekkor a hivatkozott relációnak kell hogy legyen olyan s sora, amelyik a G attribútumainmegegyezikt[f]-fel,vagyiss[g]= t[f].. Az idegen kulcsot is kétféleképpen deklarálhat juk ugyanúgy, ahogyan azt az elsodleges kulcsok esetében láttuk. a) Ha az idegen kulcs egyetlen attribútum, akkor az attribútum neve és típusa után adhatjuk meg, hogy az egy másik tábla egy attribútumára hivatkozik. (Annak az attribútumnak ott elsodleges kulcsnak vagy unique-nak kell lennie. ) A deklaráció formája a következo: REFERENCES<tábla> «attribútum» b) A másik lehetoség, hogya CREATETABLEutasításban az attribútumok listája után egy külön deklarációban adjuk meg, hogy bizonyos attribútumok idegen kulcsot alkotnak. Itt kell megadnunk azt a táblát és azokat az attribútumokat, amelyekre az idegen kulcs hivatkozik. (Ezeknek az attribútumoknak ez esetben is elsodleges vagy unique kulcsnak kell lenniük. ) A deklaráció formája ekkor a következo: FOREIGNKEY «attribútumok» REFERENCES <tábla> «attribútumok> ) 7.1. példa. Tegyük fel, hogy a következo relációt szeretnénk deklarálni: Stúdió (név, cím, elnökazon) Ennek az elsodleges kulcsa a név, az elnökazon attribútuma pedig idegen kulcs, amelyik a GyártásIrányító(név, cím, azonosító, nettóbevétel) reláció azonosító attribútumára hivatkozik. Az elnökazon közvetlenül deklarálható az azonosító attribútumra történo hivatkozással a következo módon: CREATETABLE Stúdió ( cím VARCHAR(255), elnökazon INT REFERENCES GyártásIrányító(azonosító) Vagy megadhatjuk úgy is, hogy az idegen kulcsot külön deklaráljuk: CREATETABLE Stúdió ( cím VARCHAR(255), elnökazon INT, FOREIGN KEYelnökAzon REFERENCES GyártásIrányító(azonosító) Figyeljük meg, hogy a hivatkozott azonosító attribútum a GyártásIrányító táblának valóban kulcsa, ahogyan az szükséges. Mindkét fenti deklarációnak az a jelentése, hogy ha egy érték szerepel a Stúdió tábla egy sorának elnökazon oszlopában, akkor ennek az értéknek szerepelnie kell a GyártásIrányítótábla valamely sorának azonosító oszlopában is. Kivétel az az eset, ha a Stúdió tábla egy sorában az elnökazon oszlopban NULLérték szerepel. Ilyenkor nem követelmény, hogy a NULLérték szerepeljen a másik tábla azonosító oszlopában. Valójában az azonosító elsodleges kulcs, és így nem is szerepelhet benne NULL érték. O Hivatkozási épség fenntartása A séma tervezoje három lehetoség közül választhat az idegenkulcs-megszorítás kikényszerítésére. Az általános megközelítéseket megfigyelhettük a 7.1. példa vizsgálatánál, amelyben elvárás volt, hogy a Stúdióreláció elnökazonértéke egyben a GyártásIrányító reláció azonosító értéke is legyen. A következo muveleteket az ABKR visszautasítja, vagyis egy futási hibát generál:

3 Megszorítások és triggerek a) Ha megpróbálunk egy olyan sort beszúrni a Stúdió táblába, amelyben az elnökazon értéke nem NULL,és nem egyezik meg a GyártásIrányító táblabeli azonosító-hoz tartozó egyik értékével sem. b) Ha megpróbáljuk módosítani a Stúdió tábla egy sorát, és az elnökazon attribútumot egy olyan nem NULLértékre változtatjuk, amelyik nem egyezik meg a GyártásIrányító táblabeli egyik azonosító értékkel sem. e) Ha megpróbálunk kitörölni egy sort a GyártásIrányító táblából, amelyben az azonosító értéke nem NULLés szerepel a Stúdió tábla elnökazon oszlopában. d) Ha megpróbáljuk módosítani a GyártásIrányító tábla egy sorát oly módon, hogy az azonosító értékét is megváltoztatjuk és a régi azonosító értéke szerepel a Stúdió tábla elnökazon oszlopában. Az elso két módosítás esetén, amelyek az idegenkulcs-megszorítással deklarált relációt akarták megváltoztatni, nincs választási lehetoségünk. A rendszer egyszeruen visszautasítja a megszorítást sérto módosítást. A hivatkozott relációra vonatkozó módosításoknál (vagyis az utolsó kettonél) viszont a tervezo három lehetoség közül választhat: 1. Alapértelmezés szerinti eljárás (Megszorítást sérto módosítások visszautasítása). Az SQL-ben az alapértelmezés szerinti eljárás minden olyan módosítást, amely megsérti a hivatkozásiépség-megszorítást, visszautasít. 2. Továbbgyuruzo eljárás. Ezzel az eljárással az idegen kulcsok hivatkozott attribútuma(i) is megváltoznak. Ha például a továbbgyuruzo eljárással egy stúdió elnökéhez tartozó GyártásIrányító sort törlünk, akkor a rendszer a hivatkozási épség megorzéséhez a Stúdió reláció hivatkozott sorait is törli. Ha ci-rol C2-re változtatjuk egy gyártásirányító azonosítóját, és van olyan sora a Stúdió táblának, amelyben az elnökazon értéke CI, akkor a rendszer ezt az értéket is C2-remódosítja. 3. A NULLértékre állítás módszere. Itt a hivatkozott reláció egy idegen kulcsának értékét érinto módosításánál a hivatkozott reláció megfelelo értékeit NULLértékre változtatjuk. Ha például a GyártásIrányító reláció az egyik stúdió elnökéhez tartozó sorát töröljük, akkor a rendszer a szóban forgó stúdió elnökazon értékeit NULLértékre kell állítsa. Ha ennek az elnöknek az azonosító számát a GyártásIrányító relációban megváltoztatjuk, akkor a Stúdió reláció elnökazon értékét NULLértékre kell változtassuk. A fenti módszerek közül az alkalmazni kívántat a törlés és módosítás esetére külön-külön, egymástól függetlenül megadhatjuk, amikor az idegen kulcsot deklaráljuk. A megadásuk úgy történik, hogy a törlés esetén használandó módszert az ONDELETE,a módosítás esetén alkalmazandót pedig az ONUPDATEkulcsszó után adjuk meg. A módszerekre vonatkozó kulcsszavak pedig NULLértékre állítás esetén SET NULL,továbbgyuruzo módszer esetén pedig CASCADE példa. Nézzük meg, hogyan kell módosítanunk a Stúdió(név, cím, elnökazon) reláció 7.1. példában szereplo deklarációját, hogy a Gyártás Irányító (név, cím, azonosító, nettóbevétel) relációra vonatkozó törlések és módosítások esetén az általunk kívánt módszert alkalmazzaa rendszer. A 7.1. ábrán az említett példában szereplo elso CREATE TABLEutasítást láthatjuk az ONDELETEés ONUPDATEzáradékkal kiegészítve. Az 5. sor azt adja meg, hogy ha a GyártásIrányító táblából kitörlünk egy sort, akkor az összes Stúdió-beli sorban, amelyekben az éppen törölt gyártásirányító volt az elnök, az elnökazon értékét NULL-rakell változtatni. A 6. sor azt mondja meg, hogy ha a GyártásIrányító tábla egy sorában megváltoztatjuk az azonosító-t, akkor a Stúdió tábla megfelelo soraiban ugyanarra az értékre kell változtatni az elnökazon értékét. 1) CREATE TABLE Stúdió ( 2) 3) cím VARCHAR(255), 4) elnökazon INT REFERENCES GyártásIrányító(azonosító) 5) ON DELETE SET NULL 6) ON UPDATECASCADE 7.1. ábra. Módszer megadása a hivatkozási épség megorzésére Figyeljük meg, hogy a példában a törlés esetén a nullértékre állítás tunik értelmes megoldásnak, míg a módosítás esetén a továbbgyuruzo módszer a logikus. Ha ugyanis egy stúdió elnöke visszavonul, attól még a stúdió tovább muködik, egy darabig esetleg elnök nélkül. Ha azonban egy stúdió elnökének megváltozik az azonosítója, az valószínuleg csak valamilyen adminisztratív változást jelent. Valószínuleg az illeto továbbra is elnöke marad a stúdiónak, és ezért ezt a változást abban a relációban is követni kellene. D Megszorítások ellenörzésének késleltetése Vegyük a 7.1. példában említett' szituációt, ahol a Stúdióreláció elnökazon attribútuma idegen kulcs, amely a GyártásIrányító tábla azonosító oszlopára hivatkozik. Tegyük fel, hogy Arnold Schwarzenegger Kalifornia kormányzójaként visszavonul, és elhatározza, hogy egy filmstúdiót alapít, amelynek neve La Vista Studios lesz. A stúdió elnöke természetesen o lesz. Ha végrehajtjuk a következo beszúrást, akkor gondban leszünk.

4 Megszorítások és triggerek 335 Lógó sorok és módosítási eljárások Azokat a sorokat, amelyekben olyan idegen kulcs értéke szerepel, amely nincs benne a hivatkozott táblában, lógó soroknak nevezzük. Emlékezzünk rá, hogy azokat a sorokat is lógó soroknak neveztük, amelyek egy összekapcsolás esetén kimaradtak az eredménybol. A fenti két dolog szoros kapcsolatban áll egymással. Ha egy sorb eli idegen kulcs értéke hiányzik a hivatkozott táblából, akkor az adott sor nem lesz benne a relációnak a hivatkozott relációval vett összekapcsolásában. Ha az összekapcsolás az idegen kulcs, illetve a hivatkozott kulcs egyenloségén alapul, akkor az összekapcsolást idegenkulcs-összekapcsolásnak nevezzük. A lógó sorok pontosan azok a sorok lesznek, amelyek megsértik az idegenkulcs-megszorítás hivatkozásiépség-elvárását. INSERT INTO Stúdió VALUES('La Vista', 'New York', 23456); Az lesz a probléma, hogy nincs a GyártásIrányító táblának azonosítójú sora (feltételezzük, hogy ez lesz Arnold Schwarzenegger új azonosítója), és így nyilvánvaló módon megsért jük az idegenkulcs-megszorítást. Az egyik lehetséges megoldás, hogy eloször szúrjuk be a La Vista stúdióra vonatkozó sort az elnök azonosítója nélkül: INSERT INTO Stúdió(név, cím) VALUES('La Vista', 'New York'); Ez a módosítás már nem sérti meg a megszorítást, mivel a La Vistára vonatkozó sorban NULLérték kerül az elnökazon oszlopba, és ez nem követeli meg semmilyen érték meglétét a hivatkozott oszlopban. Mielott azonban módosítani tudnánk az értéket az alábbi utasítással, eloször be kell szúrnunk egy Arnold Schwarzeneggerre vonatkozó sort a GyártásIrányító táblába a megfelelo azonosítóval. UPDATE Stúdió SET elnökazon = WHERE név = 'La Vista'; Ha nem szúrjuk be elozoleg a megfelelo sort a GyártásIrányító táblába, akkor a fenti módosítás is meg fogja sérteni az idegenkulcs-megszorítást. A jelen példában, ha eloször beszúrjuk Arnold Schwarzeneggert és az o azonosítóját a GyártásIrányító táblába, mielott a La Vistát is beszúrnánk, ezzel biztosan elkerülhetjük az idegen kulcs megsértését. Vannak azonban olyan esetek, amikor a körkörös megszorítások miatt még az adatbázis-módosítások sorrendjének megfontolt megválasztásával sem tudjuk orvosolni a problémát példa. Ha a gyártásirányítók csak stúdióelnökök lehetnének, akkor az azonosítóoszlopot idegen kulcsként kellene deklarálnunk, ami a Stúdió (elnökazon) -ra hivatkozik. Ez esetben az elnökazon oszlopot UNIQUEnak kellene deklarálnunk, aminek akkor van értelme, ha feltesszük, hogy egy ember nem lehet egyidejuleg két stúdiónak az elnöke. Ebben az esetben lehetetlen új stúdiókat és elnököket felvinni. Nem tudunk új elnökazon értékkel rendelkezo sort beszúrni a Stúdió táblába, mert ez a sor megsértené azt az idegen kulcsot, ami az elnökazon-ról a GyártásIrányító(azonosító)-ra mutat. Új azonosító értékkel rendelkezo sort sem tudunk beszúrni a GyártásIrányító táblába, mert az pedig azt az idegen kulcsot sérti meg, amely az azonosító-ról a Stúdió (elnökazon)-ra mutat. O A 7.3. példában szereplo probléma másképp is megoldható: 1. Eloször is szükségünk van arra, hogy a két beszúrást (az egyiket a Stúdió, a másikat a GyártásIrányító táblába) egyetlen tranzakcióba foglaljunk. 2. Másrészt valahogy meg kell mondanunk az ABKR-nek, hogy a megszorításokat ne ellenorizze, amíg az egész tranzakció be nem fejezodött. A tranzakciók nyelvén ezt a befejezodést jóváhagyásnak nevezzük. Ahhoz hogy a 2. pontban az ABKR-t informáljuk, bármelyik megszorítás (kulcs, idegen kulcs vagy a fejezetben késobb eloforduló megszorítástípusok) deklarációját egydeferrable(késleltetheto) vagy egynot DEFERRABLEkulcsszó kell kövesse. Az utóbbi az alapértelmezés, és ez azt jelenti, hogy minden adatbázis-módosításkor a megszorítás közvetlenül utána ellenorzésre kerül, ha a módosítás egyáltalán megsértheti az idegenkulcs-megszorítást. Ha azonban a megszorítást DEFERRABLE-ként deklaráljuk, akkor lehetoségünk van arra, hogy azt mondjuk a rendszernek, hogy a megszorítás ellenorzésével várjon a tranzakció végéig. A DEFERRABLE kulcsszót követhet egy INITIALL Y DEFERRED vagy egy INITIALLYIMMEDIATEkiegészítés is. Az elso esetben az ellenorzés a tranzakció jóváhagyásáig késleltetve lesz. A második esetben az ellenorzés minden egyes utasítás után azonnal megtörténik példa. A 7.2. ábra a Stúdióreláció módosított deklarációját mutatja. A módosítás az idegen kulcs késleltetését teszi lehetové a tranzakció végéig. Az elnökazon oszlopot UNIQUE-nakdeklaráltuk, hogy más relációk idegenkulcsmegszorításai hivatkozhassanak rá. Ha a 7.3. példában szereplo másik idegenkulcs-deklarációt is megadtuk volna a Gyártáslrányító(azonosító)-ról a Stúdió(elnökAzon)-ra, akkor olyan tranzakciókat írhatnánk, amelyek két sort szúrnak be (mindegyik táblába), és a két idegen kulcs csak a két beszúrás után kerül ellenorzésre. Így ha egy új stúdiót és az új elnököt is beszúrjuk ugyanazzal az azonosítóval-;-akkor nem sérül meg egyik megszorítás sem. D

5 Megszorítások és triggerek 337 CREATE TABLE Stúdió ( cím VARCHAR(255), elnökazon INT UNIQUE REFERENCES GyártásIrányító(azonosító) DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED 7.2. ábra. Az elnökazon egyedisége és a megszorítás késleltetése e) A feltétel legyen ugyanaz, mint a)-ban, de a megszorítást megsérto törlések vagy módosítások esetén törölje vagy módosítsa a rendszer a Filmek reláció megfelelo sorait is. d) A SzerepelBennerelációban lévo filmeknekbenne kell lenniük a Filmek táblában is. A megszorítást megsérto utasításokat a rendszer utasítsa vissza. e) A SzerepelBenne relációban levo színészeknek benne kell lenniük a FilmSzínész táblában is. A megszorítást megsérto utasításokat a rendszer kezelje le a megfelelo sorok törlésével. csolatban: Két további dolgot kell megemlítenünk a megszorítások késleltetésévei kap- Bármelyikfajta megszorításnak nevet adhatunk. Hogy ezt hogyan tehetjük, arról majd a alfejezetben szólunk bovebben. Ha egy megszorításnak nevet adtunk (például saját), akkor egy késleltethet o megszorítást azonnaliról késleltetettre változtathatunk a következo SQL-utasítással: SET CONSTRAINT saját DEFERRED; Ennek a fordítottját kulcsszót használjuk Feladatok is megtehetjük, ha a DEFERRED helyett az IMMEDIATE feladat. A alfejezetben bevezetett filmes adatbázisban minden relációhozadtunk meg kulcsot. Filmek(filmcím, év, hossz, mufaj, stúdiónév, producerazon) SzerepelBenne(filmCím, filmév, színésznév) FilmSzínész(~, cím, nem, születésidátum) GyártásIrányító(név, cím, azonosító, nettóbevétel) Stúdió(név, cím, elnökazon) deklarációit a filmadatbázisra: Adjuk meg a következo hivatkozásiépség-megszorítások aj Egy film producerének szerepelnie kell a gyártásirányítók között. A GyártásIrányító tábla olyan módosításait, amelyek ezt a megszorítást megsértenék, utasítsa vissza a rendszer. bj A feltétel legyen ugyanaz, mint az elobb, de a megszorítást megsért o módosítások esetén a Filmekreláció producerazon oszlopát változtassa a rendszer NULL-ra.! feladat. Azt a megszorítást szeretnénk megadni, hogy minden filmnek, amely a Filmek relációban szerepel, legalább egy színésszel benne kell lennie a SzerepelBenne relációban is. Megadhatjuk-eezt egy idegen kulcs segítségével? Indokoljuk meg a választ! feladat. Javasoljunk megfelelo kulcsokat és idegen kulcsokat a feladat PC-adatbázisának relációihoz. Módosítsuk a feladatban szereplo SQL-sémát úgy, hogy az tartalmazza ezeknek a kulcsoknak a deklarációját. Termék (gyártó, modell, típus) PC (modell, sebesség, memória, merevlemez, cd, Laptop(modell, sebesség, memória, merevlemez, Nyomtató (modell, színes, típus, ár) ár) képernyö, feladat. Javasoljunk megfelelo kulcsokat a feladatban szereplo Csatahaj ók adatbázis relációihoz. Módosítsuk a feladatban szereplo SQLsémát úgy, hogy az tartalmazza ezeknek a kulcsoknak a deklarációját. Haj óosztályok (hajóosztály, típus, ország, ágyúkszáma, kaliber, vízkiszorítás) Hajók(név, hajóosztály, felavatva) Csaták (név, dátum) Kimenetelek(hajó, csata, eredmény) feladat. Adjuk meg a következo hivatkozásiépség-megszorításokat az elozo feladatban szereplo adatbázissémára vonatkozóan. Az ott általunk megadott kulcsokat használjuk, és a megszorításokat megsérto utasításokat kezeljük le úgy, hogy a megfelelo értékeket NULL-raváltoztatjuk. a) Minden Hajók táblabeli hajóosztálynak szerepelniekell a Hajóosztályok táblában is. b) Minden Kimenetelektáblabeli csatának szerepelnie kell a CsatáktáblábaB is. ej Minden Kimenetelek is. táblabeli hajónak szerepelnie kell a Hajóktáblában ár)

Adatbázis I. 11. előadás. Kulcsok az SQL ben. Hivatkozásépségi megszorítások és idegen kulcsok.

Adatbázis I. 11. előadás. Kulcsok az SQL ben. Hivatkozásépségi megszorítások és idegen kulcsok. Adatbázis I. 11. előadás Kulcsok az SQL ben. Hivatkozásépségi megszorítások és idegen kulcsok. 1 1. Kulcsok az SQL-ben 2. Hivatkozási épség és idegen kulcsok 3. Attribútum értékre vonatk. megszorítások

Részletesebben

Relációsémák létrehozása SQL nyelvben

Relációsémák létrehozása SQL nyelvben Relációsémák létrehozása SQL nyelvben SQL (Structured Query Language) lekérdezés módosítás relációséma leírására alkalmas utasítások: attribútumnevek, attribútumok adattípusa megszorításokat is megadhatunk,

Részletesebben

ABR ( Adatbázisrendszerek) 1. Előadás : Műveletek a relációs medellben

ABR ( Adatbázisrendszerek) 1. Előadás : Műveletek a relációs medellben Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem (EMTE) ABR ( Adatbázisrendszerek) 1. Előadás : Műveletek a relációs medellben 1.0 Bevezetés. A relációs adatmodell. 1.1 Relációs algebra 1.2 Műveletek a relációs

Részletesebben

SQL ALAPOK. Bevezetés A MYSQL szintaxisa Táblák, adatok kezelésének alapjai

SQL ALAPOK. Bevezetés A MYSQL szintaxisa Táblák, adatok kezelésének alapjai SQL ALAPOK Bevezetés A MYSQL szintaxisa Táblák, adatok kezelésének alapjai BEVEZETÉS SQL: Structured Query Language Strukturált Lekérdező Nyelv Szabvány határozza meg, azonban számos nyelvjárása létezik

Részletesebben

4. Előadás Az SQL adatbázisnyelv

4. Előadás Az SQL adatbázisnyelv 4. Előadás Az SQL adatbázisnyelv Sorváltozók Alkérdések Ismétlődő sorok Összesítések 1 Sorváltozók Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem (EMTE) Olyan lekérdezéseknél, amelyik UGYANAZON reláció két

Részletesebben

7. Előadás tartalma A relációs adatmodell

7. Előadás tartalma A relációs adatmodell 7. Előadás tartalma A relációs adatmodell 7.1 A relációs adatmodell 7.2 Relációs adatbázisséma meghatározása 7.3 E/K diagram átírása relációs modellé 7.4 Osztályhierarchia reprezentálása 1 7.1 A relációs

Részletesebben

Magas szintű adatmodellek Egyed/kapcsolat modell I.

Magas szintű adatmodellek Egyed/kapcsolat modell I. Magas szintű adatmodellek Egyed/kapcsolat modell I. Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek. Alapvetés. 4.fejezet Magas szintű adatmodellek (4.1-4.3.fej.) (köv.héten folyt.köv. 4.4-4.6.fej.) Az adatbázis modellezés

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS FÉLÉVES FELADAT

ADATBÁZIS-KEZELÉS FÉLÉVES FELADAT ÓBUDAI EGYETEM Neumann János Informatikai Kar Nappali Tagozat ADATBÁZIS-KEZELÉS FÉLÉVES FELADAT NÉV: MÁK VIRÁG NEPTUN KÓD: A DOLGOZAT CÍME: Jani bácsi székadatbázisa Beadási határidő: 14. oktatási hét

Részletesebben

Adatbázisok 1 2013-14 tavaszi félév Vizsgatételsor

Adatbázisok 1 2013-14 tavaszi félév Vizsgatételsor Adatbázisok 1 2013-14 tavaszi félév Vizsgatételsor 1. Relációs adatmodell alapjai Adatmodell: Az adatmodell egy jelölésmód egy adatbázis adatszerkezetének a leírására, beleértve az adatra vonatkozó megszorításokat

Részletesebben

Adatbázisok elmélete 6. előadás

Adatbázisok elmélete 6. előadás Adatbázisok elmélete 6. előadás Katona Gyula Y. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Számítástudományi Tsz. I. B. 137/b kiskat@cs.bme.hu http://www.cs.bme.hu/ kiskat 2004 ADATBÁZISOK ELMÉLETE

Részletesebben

Mveletek a relációs modellben. A felhasználónak szinte állandó jelleggel szüksége van az adatbázisban eltárolt adatok egy részére.

Mveletek a relációs modellben. A felhasználónak szinte állandó jelleggel szüksége van az adatbázisban eltárolt adatok egy részére. Mveletek a relációs modellben A felhasználónak szinte állandó jelleggel szüksége van az adatbázisban eltárolt adatok egy részére. Megfogalmaz egy kérést, amelyben leírja, milyen adatokra van szüksége,

Részletesebben

Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem (EMTE) Marosvásárhely. ABR ( Adatbázisrendszerek) 12. Előadás:

Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem (EMTE) Marosvásárhely. ABR ( Adatbázisrendszerek) 12. Előadás: Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem (EMTE) Marosvásárhely ABR ( Adatbázisrendszerek) 12. Előadás: 0. Egyes érdekesebb lekérdezésekről 1. NULL értékek használata alkérdésekben 2. Számlanyilvántartási

Részletesebben

A gyakorlat során MySQL adatbázis szerver és a böngészőben futó phpmyadmin használata javasolt. A gyakorlat során a következőket fogjuk gyakorolni:

A gyakorlat során MySQL adatbázis szerver és a böngészőben futó phpmyadmin használata javasolt. A gyakorlat során a következőket fogjuk gyakorolni: 1 Adatbázis kezelés 3. gyakorlat A gyakorlat során MySQL adatbázis szerver és a böngészőben futó phpmyadmin használata javasolt. A gyakorlat során a következőket fogjuk gyakorolni: Tábla kapcsolatok létrehozása,

Részletesebben

Adatbázis kezelés Delphiben. SQL lekérdezések

Adatbázis kezelés Delphiben. SQL lekérdezések Adatbázis kezelés Delphiben. SQL lekérdezések Structured Query Language adatbázisok kezelésére szolgáló lekérdező nyelv Szabályok: Utasítások tetszés szerint tördelhetők Utasítások végét pontosvessző zárja

Részletesebben

Az SQL lekérdeznyelv

Az SQL lekérdeznyelv Az SQL lekérdeznyelv A legtöbb relációs ABKR az adatbázist az SQL-nek (Structured Query Language) nevezett lekérdeznyelv segítségével kérdezi le és módosítja. Az SQL központi magja ekvivalens a relációs

Részletesebben

Tankönyv példák kidolgozása

Tankönyv példák kidolgozása Tankönyv példák kidolgozása Tankönyv: Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek Alapvetés Második, átdolgozott kiadás, Panem, 2009 Áttekintés: Rel.algebra és SQL Példák: Tk.2.4.14.Feladatok Tk.54-57.o. 2.4.1.feladat

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék 1. Az SQL nyelv 1 Az SQL DDL alapjai 2

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék 1. Az SQL nyelv 1 Az SQL DDL alapjai 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Az SQL nyelv 1 Az SQL DDL alapjai 2 Adatbázis parancsok 2 Táblaparancsok 2 A táblázat létrehozása 2 A táblázat módosítása 3 A tábla törlése 3 Indextábla létrehozása 3

Részletesebben

ADATBÁZIS RENDSZEREK I BEADANDÓ

ADATBÁZIS RENDSZEREK I BEADANDÓ ADATBÁZIS RENDSZEREK I BEADANDÓ n é v : H u zynets Erik n e p t un: BJ8BDJ t a n k ö r: G2-BGI G y a k. v ezető: Smid László G y a k. időpontja: Szerda 16-18 Feladat megfogalmazása Beadandóm főként számítógépes

Részletesebben

Bevezetés: Relációs adatmodell

Bevezetés: Relációs adatmodell Bevezetés: Relációs adatmodell Tankönyv: Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek Alapvetés Második, átdolgozott kiadás, Panem, 2009 2.1. Adatmodellek áttekintése 2.2. A relációs modell alapjai --Megjegyzés:

Részletesebben

Adatbázisrendszerek Tervezése Közgazdászoknak Munkapéldány

Adatbázisrendszerek Tervezése Közgazdászoknak Munkapéldány Adatbázisrendszerek Tervezése Közgazdászoknak Munkapéldány Illyés László 2014 Bevezető: Ez az írott anyag azt a jegyzetet szeretné helyettesíteni, amelyik a Kolozsvári Sapientia Csíkszeredai Közgazdasági-

Részletesebben

Tábla létrehozása: CREATE TABLE alma( ID INT( 3 ) NOT NULL PRIMARY KEY, Leiras VARCHAR( 100 ) );

Tábla létrehozása: CREATE TABLE alma( ID INT( 3 ) NOT NULL PRIMARY KEY, Leiras VARCHAR( 100 ) ); Tábla létrehozása: CREATE TABLE alma( ID INT( 3 ) NOT NULL PRIMARY KEY, Leiras VARCHAR( 100 ) ); CREATE TABLE `dihunor`.`csapat` ( `ID` INT( 4 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY COMMENT 'A csapat azonositoja',

Részletesebben

Felhasználói dokumentáció. a TávTagTár programhoz. Készítette: Nyíri Gábor, hdd@nc-studio.com GDF Abakusz regisztrációs kód: GDFAba43

Felhasználói dokumentáció. a TávTagTár programhoz. Készítette: Nyíri Gábor, hdd@nc-studio.com GDF Abakusz regisztrációs kód: GDFAba43 a TávTagTár programhoz Készítette: Nyíri Gábor, hdd@nc-studio.com GDF Abakusz regisztrációs kód: GDFAba43 Tartalomjegyzék Futási feltételek... 3 Telepítés... 3 Indítás... 3 Főablak... 4 Új személy felvétele...

Részletesebben

Adatbázis rendszerek tervezése

Adatbázis rendszerek tervezése Sapientia - Erdélyi Magyar Tudomány Egyetem Csíkszereda Adatbázis rendszerek tervezése A Ditrói Önkormányzat könyvvitele Varga Orsolya Könyvelés és gazdálkodási informatika II. év 2014.04.30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

az Excel for Windows programban

az Excel for Windows programban az Excel for Windows táblázatkezelőblázatkezel programban Mit nevezünk nk képletnek? A táblt blázatkezelő programok nagy előnye, hogy meggyorsítj tják és könnyebbé teszik a felhasználó számára a számítási

Részletesebben

A legfontosabb DOS parancsok

A legfontosabb DOS parancsok A legfontosabb DOS parancsok A DOS parancsok általános formája: KULCSSZÓ paraméterek Az utasítások akár kis-, akár nagybetűkkel is írhatók, a DOS nem tesz köztük különbséget. A kulcsszó és az első paraméter

Részletesebben

Programozás. Adatbázis-kezelés (alapok) Fodor Attila

Programozás. Adatbázis-kezelés (alapok) Fodor Attila Programozás Adatbázis-kezelés (alapok) Fodor Attila Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék foa@almos.vein.hu 2010. április 22. Bevezetés Adatbáziskezelés

Részletesebben

SQL parancsok feldolgozása

SQL parancsok feldolgozása Az SQL nyelv SQL nyelv szerepe Sequental Query Language, deklaratív nyelv Halmaz orientált megközelítés, a relációs algebra műveleteinek megvalósítására Előzménye a SEQUEL (IBM) Algoritmus szerkezeteket

Részletesebben

Tömbök kezelése. Példa: Vonalkód ellenőrzőjegyének kiszámítása

Tömbök kezelése. Példa: Vonalkód ellenőrzőjegyének kiszámítása Tömbök kezelése Példa: Vonalkód ellenőrzőjegyének kiszámítása A számokkal jellemzett adatok, pl. személyi szám, adószám, taj-szám, vonalkód, bankszámlaszám esetében az elírásból származó hibát ún. ellenőrző

Részletesebben

Készítette: Nagy Tibor István

Készítette: Nagy Tibor István Készítette: Nagy Tibor István A változó Egy memóriában elhelyezkedő rekesz Egy értéket tárol Van azonosítója (vagyis neve) Van típusa (milyen értéket tárolhat) Az értéke értékadással módosítható Az értéke

Részletesebben

1. Origin telepítése. A telepítő első képernyőjén kattintson a Next gombra:

1. Origin telepítése. A telepítő első képernyőjén kattintson a Next gombra: 1. Origin telepítése Az Origin telepítéséhez tegye be az Origin CD-t a CDROM-ba, majd kattintson az Origin 7.5 hivatkozásra, miután elindult a CD behelyezésekor a telepítő program. Ha nem indulna el a

Részletesebben

Kidolgozott példák. E-K diagram. Tánc egyednek csak egyetlen attribútuma van. Most a megoldás úgy is helyes lenne,

Kidolgozott példák. E-K diagram. Tánc egyednek csak egyetlen attribútuma van. Most a megoldás úgy is helyes lenne, Kidolgozott példák E-K diagram 1.1. példa Nemzetközi táncverseny: Feladat: Olyan relációs adatbázist szeretnénk létrehozni, amely a Kék Osztriga Nemzetközi Táncversenyen résztvevő csoportok adatait tartalmazza.

Részletesebben

Access XP alapokon Tartalomjegyzék

Access XP alapokon Tartalomjegyzék Access XP alapokon Tartalomjegyzék Kapcsolódhat a fejezetben elkészítendő raktárrendszerhez egy számlázó program?...4 1. Az Access eszközigénye, telepítése...4 Az én Office programom nem tartalmazza az

Részletesebben

MySQL. Elektronikus jegyzet Széchenyi István Egyetem Távközlési tanszék

MySQL. Elektronikus jegyzet Széchenyi István Egyetem Távközlési tanszék MySQL Elektronikus jegyzet Széchenyi István Egyetem Távközlési tanszék Távközlés-informatika szakirány Protokollok és Szoftverek I. Zsiga Bálint Kovács Ákos Az relációs adatbázis-kezelő rendszerekről Kis

Részletesebben

1. Alapok. #!/bin/bash

1. Alapok. #!/bin/bash 1. oldal 1.1. A programfájlok szerkezete 1. Alapok A bash programok tulajnképpen egyszerű szöveges fájlok, amelyeket bármely szövegszerkesztő programmal megírhatunk. Alapvetően ugyanazokat a at használhatjuk

Részletesebben

Home movie database. Specifikáció. Verzió: 1.0. Dátum: 2008.03.18. Státusz: Released. Készítette: Farkas Róbert. Kulcsár Orsolya.

Home movie database. Specifikáció. Verzió: 1.0. Dátum: 2008.03.18. Státusz: Released. Készítette: Farkas Róbert. Kulcsár Orsolya. Dátum: 20080318 Státusz: Released Készítette: Farkas Róbert Kulcsár Orsolya Molnár Andrea Készítette Név: Farkas Róbert Kulcsár Orsolya Molnár Andrea Jóváhagyta Név: Dátum: 20080318 Dátum: Aláírás: Aláírás:

Részletesebben

Vizuális programozás gyakorlat

Vizuális programozás gyakorlat Vizuális programozás gyakorlat A gyakorlat célja az entitás modell készítésének és az MS SQLEXPRESS használatának gyakorlása. A gyakorlat során egy könyvtári szoftver adatmodelljét tervezzük meg, valamint

Részletesebben

3. Előadás. Az SQL adatbázisnyelv (Tartalom) Az SQL története. Az SQL felépítése. Adattípúsok. SQL utasítások

3. Előadás. Az SQL adatbázisnyelv (Tartalom) Az SQL története. Az SQL felépítése. Adattípúsok. SQL utasítások Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem (EMTE) Csíkszereda 3. Előadás Az SQL adatbázisnyelv (Tartalom) Az SQL története Az SQL felépítése Adattípúsok SQL utasítások 1 Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem

Részletesebben

1. Jelölje meg az összes igaz állítást a következők közül!

1. Jelölje meg az összes igaz állítást a következők közül! 1. Jelölje meg az összes igaz állítást a következők közül! a) A while ciklusban a feltétel teljesülése esetén végrehajtódik a ciklusmag. b) A do while ciklusban a ciklusmag után egy kilépési feltétel van.

Részletesebben

InCash számlázó program és a Webshop Hun rendszer összekötése

InCash számlázó program és a Webshop Hun rendszer összekötése InCash számlázó program és a Webshop Hun rendszer összekötése Az InCash számlázó programkészítő cég, egy köztes programot hozott létre, amely segítségével webáruházakban generálódó megrendeléseket képes

Részletesebben

Adatbázis rendszerek. dr. Siki Zoltán

Adatbázis rendszerek. dr. Siki Zoltán Adatbázis rendszerek I. dr. Siki Zoltán Adatbázis fogalma adatok valamely célszerűen rendezett, szisztéma szerinti tárolása Az informatika elterjedése előtt is számos adatbázis létezett pl. Vállalati személyzeti

Részletesebben

Többtáblás lekérdezések megjelenítése

Többtáblás lekérdezések megjelenítése Többtáblás lekérdezések megjelenítése Célkitűzés Egynél több táblának egyenlőségen vagy nem-egyenlőségen alapuló összekapcsolást végző SELECT utasítások írása. Egy táblának önmagával történő összekapcsolása.

Részletesebben

Az ER modell ÁBRÁZOLÁS. többértékű. gyenge egyedtípus. tulajdonság típus. származtatott. kapcsolat típus. tulajdonság típus

Az ER modell ÁBRÁZOLÁS. többértékű. gyenge egyedtípus. tulajdonság típus. származtatott. kapcsolat típus. tulajdonság típus Az ER modell Az ER modell komponensei (típus + előfordulás) 1. Egyed 2. Tulajdonság (Attribútum) egyértékű többértékű egyszerű összetett forrás származtatott kulcs attribútum (gyenge egyed) 3. Kapcsolat

Részletesebben

1.1.1 Dátum és idő függvények

1.1.1 Dátum és idő függvények 1.1.1 Dátum és idő függvények Azt már tudjuk, hogy két dátum különbsége az eltelt napok számát adja meg, köszönhetően a dátum tárolási módjának az Excel-ben. Azt is tudjuk a korábbiakból, hogy a MA() függvény

Részletesebben

Kézikönyv Sarzs (LOT) kezelés - alapok

Kézikönyv Sarzs (LOT) kezelés - alapok Kézikönyv Sarzs (LOT) kezelés - alapok 1 4 Tartalomjegyzék 2 ÁRUCIKK - ÜRES... 10 3 ÁRUCIKK - MEGJELENÍTÉS [10035 BE_S_ANYAG SARZSOS ALAPANYAG]... 12 4 ÁRUCIKK - VÁLTOZTATÁS [10035 BE_S_ANYAG SARZSOS ALAPANYAG]13

Részletesebben

Adatbázis rendszerek 6.. 6. 1.1. Definíciók:

Adatbázis rendszerek 6.. 6. 1.1. Definíciók: Adatbázis Rendszerek Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fotogrammetria és Térinformatika 6.1. Egyed relációs modell lényegi jellemzői 6.2. Egyed relációs ábrázolás 6.3. Az egyedtípus 6.4. A

Részletesebben

SQL összefoglaló. dbase, Clipper, FoxBase, FoxPro, Access (nem tesz eleget pl. a 3.pontnak)

SQL összefoglaló. dbase, Clipper, FoxBase, FoxPro, Access (nem tesz eleget pl. a 3.pontnak) 1-2. óra Adatbázis-kezelőkről A felhasználó adatbázis-kezelőn keresztül éri el az adatokat. Egy adatbázis-kezelő rendszerrel szemben a következő elvárásaink vannak: 1. Tegye lehetővé a felhasználók számára,

Részletesebben

Spatial a gyakorlatban

Spatial a gyakorlatban Spatial a gyakorlatban A korábban összefoglalt elméleti ismeretanyagot mindenképpen szerettem volna kipróbálni a gyakorlatban is. Sajnos az időm rövidsége és beállítási problémák miatt nem tudtam megoldani,

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Adatbáziskezelés III. (elmélet+gyakorlat) Készítette: Kupcsikné Fitus Ilona

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Adatbáziskezelés III. (elmélet+gyakorlat) Készítette: Kupcsikné Fitus Ilona Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Adatbáziskezelés III. (elmélet+gyakorlat) Készítette:

Részletesebben

Ellenőrző kérdések. 36. Ha t szintű indexet használunk, mennyi a keresési költség blokkműveletek számában mérve? (1 pont) log 2 (B(I (t) )) + t

Ellenőrző kérdések. 36. Ha t szintű indexet használunk, mennyi a keresési költség blokkműveletek számában mérve? (1 pont) log 2 (B(I (t) )) + t Ellenőrző kérdések 2. Kis dolgozat kérdései 36. Ha t szintű indexet használunk, mennyi a keresési költség blokkműveletek számában mérve? (1 pont) log 2 (B(I (t) )) + t 37. Ha t szintű indexet használunk,

Részletesebben

INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 2. Adatbáziskezelés eszközei Adatbáziskezelés feladata Adatmodell típusai Relációs adatmodell

Részletesebben

Függőségek felismerése és attribútum halmazok lezártja

Függőségek felismerése és attribútum halmazok lezártja Függőségek felismerése és attribútum halmazok lezártja Elméleti összefoglaló Függőségek: mezők közötti érték kapcsolatok leírása. A Funkcionális függőség (FD=Functional Dependency): Ha R két sora megegyezik

Részletesebben

Adatbázisok I. Jánosi-Rancz Katalin Tünde tsuto@ms.sapientia.ro 327A 1-1

Adatbázisok I. Jánosi-Rancz Katalin Tünde tsuto@ms.sapientia.ro 327A 1-1 Adatbázisok I. 3 Jánosi-Rancz Katalin Tünde tsuto@ms.sapientia.ro 327A 1-1 A relációs adatmodell 1970 E. Codd vezette be Adott n halmaz D 1,D 2, D n, amelyekből képzett Descartes-szorzat egy részhalmaza

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS - BEVEZETŐ - Tarcsi Ádám, ade@inf.elte.hu

ADATBÁZIS-KEZELÉS - BEVEZETŐ - Tarcsi Ádám, ade@inf.elte.hu ADATBÁZIS-KEZELÉS - BEVEZETŐ - Tarcsi Ádám, ade@inf.elte.hu Számonkérés 2 Papíros (90 perces) zh az utolsó gyakorlaton. Segédanyag nem használható Tematika 1. félév 3 Óra Dátum Gyakorlat 1. 2010.09.28.

Részletesebben

A Szoftvert a Start menü Programok QGSM7 mappából lehet elindítani.

A Szoftvert a Start menü Programok QGSM7 mappából lehet elindítani. Telepítés A programot a letöltött telepítőprogrammal lehet telepíteni. A telepítést a mappában lévő setup.exe fájlra kattintva lehet elindítani. A telepítő a meglévő QGSM7 szoftver adatbázisát törli. Ezután

Részletesebben

Alapok (a K2D rendszer alapjai)

Alapok (a K2D rendszer alapjai) Alapok (a K2D rendszer alapjai) 1 1. Bevezetés... 3 2. Fastruktúra... 3 2.1. Nyitása, zárása... 3 2.2. Fülek... 5 2.3. Licence kulcs érvényesítése... 9 2.4. Új elem felvitele... 10 2.5. Elem törlése...

Részletesebben

Elmib Önkormányzati hibabejelentő. Felhasználói kézikönyv v1.0

Elmib Önkormányzati hibabejelentő. Felhasználói kézikönyv v1.0 Elmib Önkormányzati hibabejelentő Felhasználói kézikönyv v1.0 Tartalom Az első belépés... 3 Regisztráció utáni első lépések... 4 Kezdő képernyő felépítése... 5 A hibabejelentő menü... 7 Új hiba bejelentése...

Részletesebben

Adatbáziskezelı-szerver SQL. Relációs adatbázis-kezelık. Relációs adatszerkezet. Házi feladat 2012.03.05.

Adatbáziskezelı-szerver SQL. Relációs adatbázis-kezelık. Relációs adatszerkezet. Házi feladat 2012.03.05. 1 2 Adatbáziskezelı-szerver Általában dedikált szerver Optimalizált háttértár konfiguráció Csak OS + adatbázis-kezelő szoftver Teljes memória az adatbázisoké Fő funkciók: Adatok rendezett tárolása a háttértárolón

Részletesebben

VEGA ÚJ FUNKCIÓK. 1 Karton áthelyezés a Vegában. 1.1 Követelmények, megszorítások. VEGA v2.0.1.1085-1 - LeloSoft Kft.

VEGA ÚJ FUNKCIÓK. 1 Karton áthelyezés a Vegában. 1.1 Követelmények, megszorítások. VEGA v2.0.1.1085-1 - LeloSoft Kft. VEGA v2.0.1.1085-1 - LeloSoft Kft. VEGA ÚJ FUNKCIÓK 1 Karton áthelyezés a Vegában A karton áthelyezés azt jelenti, hogy a Vegában lévő eszközt vagy anyag karton mennyiséget másik tárolóhelyre helyezünk

Részletesebben

Tranzakció-kezelés, alapfogalmak. Vassányi István, 2012.

Tranzakció-kezelés, alapfogalmak. Vassányi István, 2012. Tranzakció-kezelés, alapfogalmak Vassányi István, 2012. ACID tulajdonságok Tranzakció: az üzleti folyamat egy logikailag összetartozó lépéssorozata atomicity: nem valósulhat meg részlegesen consistency:

Részletesebben

Adatbázis-kezelés az Excel 2013-ban

Adatbázis-kezelés az Excel 2013-ban Molnár Mátyás Adatbázis-kezelés az Excel 2013-ban Magyar nyelvi verzió Csak a lényeg érthetően! www.csakalenyeg.hu Csak a lényeg érthetően! Microsoft Excel 2013 Kimutatás készítés relációs adatmodell alapján

Részletesebben

5. Gyakorlat. struct diak {

5. Gyakorlat. struct diak { Rövid elméleti összefoglaló 5. Gyakorlat Felhasználó által definiált adattípusok: A typedef egy speciális tárolási osztály, mellyel érvényes típusokhoz szinonim nevet rendelhetünk. typedef létező_típus

Részletesebben

CÍMLISTA HASZNÁLATA. Címlista alapok

CÍMLISTA HASZNÁLATA. Címlista alapok CÍMLISTA HASZNÁLATA Címlista alapok Címlista elemnek hívunk minden személyt és céget amit a címlista modulban tárolunk. Két típusát különböztetjük meg: cég és személy. Személyekhez és a cégekhez különböző

Részletesebben

TERKA Törvényességi Ellenőrzési Rendszer Kiegészítő Alkalmazás

TERKA Törvényességi Ellenőrzési Rendszer Kiegészítő Alkalmazás TERKA Törvényességi Ellenőrzési Rendszer Kiegészítő Alkalmazás Felhasználói kézikönyv 1.0.0.8 verzió A dokumentum készült: 2004. május 28. Utolsó módosítás időpontja: 2005. június. 21. E-Group Magyarország

Részletesebben

Kiskunmajsa és környéke turisztikai térinformatikai alkalmazás

Kiskunmajsa és környéke turisztikai térinformatikai alkalmazás Kiskunmajsa és környéke turisztikai térinformatikai alkalmazás Tartalomjegyzék 1. A RENDSZER RÖVID LEÍRÁSA...3 1.1. Elvárt funkciók:...3 1.2. Specifikáció...3 1.3. Funkciók ismertetése...3 2. RÉSZLETES

Részletesebben

Oracle Audit Vault and Database Firewall. Gecseg Gyula Oracle DBA

Oracle Audit Vault and Database Firewall. Gecseg Gyula Oracle DBA Oracle Audit Vault and Database Firewall Gecseg Gyula Oracle DBA TÖBB FENYEGETETTSÉG MINT VALAHA TÖBB FENYEGETETTSÉG MINT VALAHA A támadások 70%-a tűzfalon belülről jön A támadások 90%-át hozzáféréssel

Részletesebben

PHP-MySQL. Adatbázisok gyakorlat

PHP-MySQL. Adatbázisok gyakorlat PHP-MySQL Adatbázisok gyakorlat Weboldalak és adatbázisok Az eddigiek során megismertük, hogyan lehet a PHP segítségével dinamikus weblapokat készíteni. A dinamikus weboldalak az esetek többségében valamilyen

Részletesebben

Gyári alkatrészek rendelése modul

Gyári alkatrészek rendelése modul Gyári alkatrészek rendelése modul 1. Bevezetés... 2 2. Menüpontok... 3 2.1. Törölhető tételek... 3 2.2. Szűrések... 4 3. Új megrendelés felvitele... 5 3.1. Rendelés készletfoglalásból... 6 3.2. Készletfeltöltő

Részletesebben

A Microsoft OFFICE. EXCEL táblázatkezelő. program alapjai. 2013-as verzió használatával

A Microsoft OFFICE. EXCEL táblázatkezelő. program alapjai. 2013-as verzió használatával A Microsoft OFFICE EXCEL táblázatkezelő program alapjai 2013-as verzió használatával A Microsoft Office programcsomag táblázatkezelő alkalmazása az EXCEL! Aktív táblázatok készítésére használjuk! Képletekkel,

Részletesebben

NEPTUN_GOLYA. (Felvételi konvertáló modul) Budapest, 2002

NEPTUN_GOLYA. (Felvételi konvertáló modul) Budapest, 2002 (Felvételi konvertáló modul) S Budapest, 2002 TARTALOM TARTALOM 2 1. BEVEZETÉS 3 2. HASZNÁLAT 4 2.1. Bejelentkezés adatáttöltéshez 5 2.1.1. Státusz információk 8 2.1.2. Módosítás véglegesítése 12 2.2.

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS Demetrovics Katalin

ADATBÁZIS-KEZELÉS Demetrovics Katalin ADATBÁZIS-KEZELÉS Demetrovics Katalin 1. Alapfogalmak...1 1.1. Adat... 1 1.2. Információ... 1 1.3. Egyed, Tulajdonság, Kapcsolat... 1 1.4. Adatmodellek... 2 1.5. Adatbázis (DATABASE, DB)... 3 2. A relációs

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv

Felhasználói Kézikönyv Felhasználói Kézikönyv Az eforte 5.0 e-időpont Modul használatához 1 T a r talomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 1.1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A KÉZIKÖNYVRŐL... 3 1.2. SZÜKSÉGES TECHNIKAI KÖRNYEZET A RENDSZER HASZNÁLATÁHOZ...

Részletesebben

GráfRajz fejlesztői dokumentáció

GráfRajz fejlesztői dokumentáció GráfRajz Követelmények: A GráfRajz gráfokat jelenít meg grafikus eszközökkel. A gráfot többféleképpen lehet a programba betölteni. A program a gráfokat egyedi fájl szerkezetben tárolja. A fájlokból betölthetőek

Részletesebben

WEBFEJLESZTÉS 2. ADATBÁZIS-KEZELÉS, OSZTÁLYOK

WEBFEJLESZTÉS 2. ADATBÁZIS-KEZELÉS, OSZTÁLYOK WEBFEJLESZTÉS 2. ADATBÁZIS-KEZELÉS, OSZTÁLYOK Horváth Győző Egyetemi adjunktus 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C, 2.420 Tel: (1) 372-2500/1816 2 Ismétlés Ismétlés 3 Fájl/Adatbázis 3 4 Szerver 2 CGI

Részletesebben

MÉRY Android Alkalmazás

MÉRY Android Alkalmazás MÉRY Android Alkalmazás Felhasználói kézikönyv Di-Care Zrt. Utolsó módosítás: 2014.06.12 Oldal: 1 / 7 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1. MÉRY Android alkalmazás 3 1.2. A MÉRY Android alkalmazás funkciói

Részletesebben

MKB epénzügyes v1.0 felhasználói kéziköny rögzít jogú felhasználók részére MKB BANK Zrt.

MKB epénzügyes v1.0 felhasználói kéziköny rögzít jogú felhasználók részére MKB BANK Zrt. MKB epénzügyes v1.0 felhasználói kéziköny rögzítı jogú felhasználók részére MKB BANK Zrt. H-1056 Budapest, Váci u. 38. Tel: +36 1 269-0922 www.mkb.hu Tartalom Belépés az epénzügyesbe...3 Az epénzügyes

Részletesebben

Excel Hivatkozások, függvények használata

Excel Hivatkozások, függvények használata Excel Hivatkozások, függvények használata 1. Fejezet Adatok, képletek, függvények Adatok táblázat celláiba írjuk, egy cellába egy adat kerül lehet szám, vagy szöveg * szám esetén a tizedes jegyek elválasztásához

Részletesebben

1. Bevezetés. Főkönyv ablakon (1. ábra) az Új rekord felvitele ( vegyes tétel rögzítése (2. ábra).

1. Bevezetés. Főkönyv ablakon (1. ábra) az Új rekord felvitele ( vegyes tétel rögzítése (2. ábra). Vegyes tételek 1. Bevezetés... 2 2. Vegyes tétel rögzítése... 3 2.1. 1 Tartozik-1 Követel főkönyvi szám... 5 2.2. Sok Tartozik 1 Követel vagy 1 Tartozik Sok Követel főkönyvi szám... 6 2.3. Sok Tartozik

Részletesebben

PL/SQL (folytatás) Kurzorok, függvények, eljárások

PL/SQL (folytatás) Kurzorok, függvények, eljárások PL/SQL (folytatás) Kurzorok, függvények, eljárások Kurzorok Adattábla soronkénti feldolgozására szolgál A memóriában egy munkaterületen tárolódik a kurzorhoz tartozó tábla A kurzor az eredményhalmazban

Részletesebben

Adatbázis alapú rendszerek

Adatbázis alapú rendszerek Adatbázis alapú rendszerek BookIt projekt dokumentáció Kotosz Tibor, Krajcsovszki Gergely, Seres Regina 2011 Tartalomjegyzék Jelenlegi rendszer... 2 Jelenlegi rendszer fizikai AFD-je... 2 Jelenlegi rendszer

Részletesebben

ASTER motorok. Felszerelési és használati utasítás

ASTER motorok. Felszerelési és használati utasítás 1. oldal ASTER motorok Felszerelési és használati utasítás A leírás fontossági és bonyolultsági sorrendben tartalmazza a készülékre vonatkozó elméleti és gyakorlati ismereteket. A gyakorlati lépések képpel

Részletesebben

Ügyviteli rendszerek hatékony fejlesztése Magic Xpa-val mobilos funkciókkal kiegészítve. Oktatók: Fülöp József, Smohai Ferenc, Nagy Csaba

Ügyviteli rendszerek hatékony fejlesztése Magic Xpa-val mobilos funkciókkal kiegészítve. Oktatók: Fülöp József, Smohai Ferenc, Nagy Csaba Ügyviteli rendszerek hatékony fejlesztése Magic Xpa-val mobilos funkciókkal kiegészítve Oktatók: Fülöp József, Smohai Ferenc, Nagy Csaba Inheritance beállítás Ez egy olyan beállítás, amely a modell alapján

Részletesebben

JOGSISZOFT TESZTLAPNYOMTATÓ PROGRAM. A program az egyszer elkészített teszt feladatokat eltárolja, így azok később is kinyomtathatóak.

JOGSISZOFT TESZTLAPNYOMTATÓ PROGRAM. A program az egyszer elkészített teszt feladatokat eltárolja, így azok később is kinyomtathatóak. JOGSISZOFT TESZTLAPNYOMTATÓ PROGRAM Használati utasítás A program segítségével korlátlan számú hagyományos B kategóriás tesztlap nyomtatható, valamint 2345 kérdésből tetszőleges összeállítású tematikus

Részletesebben

MARKETING ELEMZÉS TERVEZÉS PROGRAM ISMERTETİ

MARKETING ELEMZÉS TERVEZÉS PROGRAM ISMERTETİ MARKETING ELEMZÉS TERVEZÉS PROGRAM ISMERTETİ 1 Marketing elemzés tervezés program ismertetı A Marketing elemzés tervezés Microsoft Excel munkafüzet 27-27 egymásba ágyazott Excel táblázatot tartalmaz, amelyeket

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Matematika és Informatika 1.3 Intézet Magyar Matematika és Informatika 1.4 Szakterület

Részletesebben

ELTE SAP Excellence Center Oktatóanyag 1

ELTE SAP Excellence Center Oktatóanyag 1 ELTE SAP Excellence Center Oktatóanyag 1 ELTE SAP Excellence Center Oktatóanyag 2 ELTE SAP Excellence Center Oktatóanyag 3 A felhasználók három különböző képernyővel találkoznak Listák az adatmegjelenítéshez

Részletesebben

Tantárgyfelosztás. I. Ellenőrzés. Mielőtt hozzákezd a tantárgyfelosztás tervezéséhez, ellenőrizze le, illetve állítsa be a következőket:

Tantárgyfelosztás. I. Ellenőrzés. Mielőtt hozzákezd a tantárgyfelosztás tervezéséhez, ellenőrizze le, illetve állítsa be a következőket: Tantárgyfelosztás I. Ellenőrzés Mielőtt hozzákezd a tantárgyfelosztás tervezéséhez, ellenőrizze le, illetve állítsa be a következőket: Alkalmazott képes menü > alkalmazottak alapadatai - Alkalmazottak

Részletesebben

Java programozási nyelv 11. rész Adatbázis-programozás

Java programozási nyelv 11. rész Adatbázis-programozás Java programozási nyelv 11. rész Adatbázis-programozás Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Informatikai Intézet Soós Sándor 2005. szeptember A Java programozási nyelv Soós Sándor 1/20 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Felhasználói leírás: STAHL Ex-Tool v1.0 rev101-2 -

Felhasználói leírás: STAHL Ex-Tool v1.0 rev101-2 - Felhasználói leírás: STAHL Ex-Tool v1.0 rev101-1 - Kezelési útmutató Tartalomjegyzék: Kezelési útmutató... 1 Tartalomjegyzék:... 1 Szoftver feladata:... 2 Szoftver telepítése:... 2 Els használat:... 3

Részletesebben

8. Mezőutasítások. Schulcz Róbert schulcz@hit.bme.hu. 8. Mezőutasítások. v2013.10.24.

8. Mezőutasítások. Schulcz Róbert schulcz@hit.bme.hu. 8. Mezőutasítások. v2013.10.24. Schulcz Róbert schulcz@hit.bme.hu A tananyagot kizárólag a BME hallgatói használhatják fel tanulási céllal. Minden egyéb felhasználáshoz a szerző engedélye szükséges! 1 Mezőutasítások (1) A Word lehetőségeit

Részletesebben

Csoportos beszedési megbízások kezelése a Raiffeisen Expressz programban

Csoportos beszedési megbízások kezelése a Raiffeisen Expressz programban Csoportos beszedési megbízások kezelése a Raiffeisen Expressz programban Csoportos beszedés 1 Raiffeisen Expressz program keretében lehetőség van csoportos beszedési megbízások kézi rögzítésére, importálására

Részletesebben

Informatikus informatikus 54 481 04 0010 54 07 Térinformatikus Informatikus É 1/6

Informatikus informatikus 54 481 04 0010 54 07 Térinformatikus Informatikus É 1/6 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

INTRASHIP FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

INTRASHIP FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV INTRASHIP FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV TARTALOMJEGYZÉK I. BELÉPÉS ÉS ELŐZETES TEENDŐK... 2 II. KÜLDEMÉNY LÉTREHOZÁSA... 4 1. CÍMEK... 4 2. CSOMAG... 5 3. SZOLGÁLTATÁS... 8 4. DOKUMENTUMOK (KIZÁRÓLAG VÁMÁRU ESETÉN)...

Részletesebben

Expressz Import rendszer

Expressz Import rendszer Expressz Import rendszer Útmutató a Címzettek részére TNT Expressz Import rendszer A TNT Expressz Import rendszerével a világ 168 országából egyszerűen szervezheti dokumentumai és áruküldeményei felvételét

Részletesebben

PwC EKAER Tool felhasználói leírás. 2015. május

PwC EKAER Tool felhasználói leírás. 2015. május www.pwc.com/hu/ekaer PwC EKAER Tool felhasználói leírás 2015. május Tartalom Bejelentések létrehozása 3 1. A forrás Excel állomány kitöltése 3 2. A forrás Excel állomány mentése 4 A szükséges mezők kitöltését

Részletesebben

Szövegek C++ -ban, a string osztály

Szövegek C++ -ban, a string osztály Szövegek C++ -ban, a string osztály A string osztály a Szabványos C++ könyvtár (Standard Template Library) része és bár az objektum-orientált programozásról, az osztályokról, csak később esik szó, a string

Részletesebben

Számítások, hivatkozások

Számítások, hivatkozások Bevezetés Ebben a fejezetben megismerkedünk az Excel programban alkalmazható különböző hivatkozásokkal (relatív, vegyes, abszolút). Képesek leszünk különböző alapszintű számítások elvégzésére, képletek

Részletesebben

4. Laborgyakorlat. A fájlokról ezeket az adatokat, a fájlrendszer tárolja. Számunkra az 1, 3, 4. oszlopok lesznek az érdekesek.

4. Laborgyakorlat. A fájlokról ezeket az adatokat, a fájlrendszer tárolja. Számunkra az 1, 3, 4. oszlopok lesznek az érdekesek. Linux fájlrendszerek. 4. Laborgyakorlat Előző gyakorlaton, már volt szó a fájlrendszerekről, mikor a mount parancs -t kapcsolójáról volt szó. Linux alatt, az egyes fájlokhoz való hozzáférések miatt, a

Részletesebben

Hálózati adminisztráció Linux (Ubuntu 8.04) 7. gyakorlat

Hálózati adminisztráció Linux (Ubuntu 8.04) 7. gyakorlat Hálózati adminisztráció Linux (Ubuntu 8.04) 7. gyakorlat Johanyák Zsolt Csaba 1 1. Belépés és fájlkezelés Azonosító: hallgato Jelszó: hallgato Átváltás karakteres konzolra: Ctrl+Alt+F1.. Visszaváltás grafikus

Részletesebben

J-N-SZ Megyei Hámori András SZKI és SZI 1168 - szóbeli

J-N-SZ Megyei Hámori András SZKI és SZI 1168 - szóbeli Tétel_13 vállalatánál adatbiztonsági okokból biztonsági mentések alkalmazását veszik fontolóra. Az Ön feladata, hogy a döntéshozók számára ismertesse a különböző biztonsági mentéseket, azok előnyeit és

Részletesebben

Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul

Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul 1. Új betárolás felvitele... 3 2.1. Megrendelés alapján történő betárolás... 4 2.2. Belső betárolás típusú betárolás... 7 2.3. Raktárközi mozgás típusú betárolás...

Részletesebben