7. fejezet Kulcsok és idegen kulcsok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "7. fejezet. 7.1. Kulcsok és idegen kulcsok"

Átírás

1 7. fejezet Megszorítások és triggerek Ebben a fejezetben az SQL-nek azokat a sajátosságait tekintjük át, amelyek az aktív elemek létrehozásával kapcsolatosak. Egy aktív elem olyan kifejezés vagy utasítás, amelyet egyszer megírunk, eltárolunk az adatbázisban, és azt várjuk el tole, hogy a megfelelo idopillanatokban lefusson. Ez az idopont lehet egy esemény bekövetkezése, mint például egy adott relációba való beszúrás, vagy lehet az adatbázisnak olyan megváltozása, amikor egy logikai értéku feltétel igazzá válik. Az egyik komoly nehézség, amivel az alkalmazásfejlesztok szembe találják magukat, hogy az adatbázis módosításakor az új információ nagyon sokféleképpen lehet hibás. Kézzel bevitt adatok esetén például gyakran fordul elo elírás vagy másolási hiba. Az alkalmazásokat megírhatjuk úgy is, hogy minden beszúrást, törlést és módosító utasítást a szükséges, helyességet biztosító ellenorzésekhez rendelünk hozzá. A legjobb ezeket az ellenorzéseket az adatbázisban tárolni, és az ABKR-re bízni az ellenorzést. Ekkor ugyanis biztosan nem felejtodik el egyetlen ellenorzés sem, sot így a felesleges munkát is elkerülhetjük. Az SQL számos lehetoséget kínál arra, hogy az épségi megszorításokat az adatbázisséma részeként adjuk meg. Ebben a fejezetben a legfontosabb módszereket fogjuk áttekinteni. Korábban már foglalkoztunk a kulcsmegszorításokkal, amelyeknél egy attribútum vagy egy attribútumhalmaz a reláció kulcsaként van megadva. Az SQL lehetové teszi az attribútumokra, a sorokra vonatkozó megszorításokat és a több relációt érinto megszorításokat is. Ez utóbbiakat önálló megszorításoknak nevezzük. Végül pedig a fejezet végén a "triggereket" fogjuk bemutatni. Ezek olyan aktív elemek, amelyek bizonyos események hatására jönnek muködésbe. Ilyen esemény lehet például egy adott relációba való beszúrás. Emlékezzünk vissza a alfejezetre, amelyben láthattuk, hogy az SQL lehetové teszi a PRIMARYKEY,illetve UNIQUEkulcsszó használatával azt, hogy egy vagy több attribútum a reláció kulcsa legyen. Az SQL nyelv a,,kulcs" kifejezést

2 Megszorftások és triggerek 331 használja bizonyos hivatkozásiépség-megszorítások esetén is. Ezek a megszorítások, amelyeket idegenkulcs-megszorításoknak hívunk, azt mondják ki, hogy egy relációban eloforduló értéknek szerepelnie kell egy másik reláció elsodleges kulcsoszlopában vagy oszlopaiban is Idegen kulcsok megadása Az idegenkulcs-megszorítás bizonyos attribútumok értékeinek jelentésére eloírt követelmény. Vegyük például a példát, amelyben azt néztük meg, hogyan fejezheto ki a relációs algebrában az a megszorítás, hogy a filmeknek a producer "azonosító szám" értéke néhány gyártásirányítónak is azonosító száma lesz a GyártásIrányító relációban. Az SQL-ben egy reláció azon attribútumát vagy attribútumait idegen kulcsnak deklarálhat juk, amelyek egy másik reláció (ez lehet akár ugyanaz a reláció is) bizonyos attribútumaira hivatkoznak. Ez a deklaráció két dolgot jelent egyszerre. 1. A másik reláció azon attribútumait, amelyekre hivatkozunk, elsodleges kulcsként vagy UNIQUEkulcsként kell deklarálni abban a relációban. Enélkül nem adhatjuk meg az idegenkulcs-deklarációt. 2. Az idegen kulcs értékeinek, amelyek elofordulnak az elso relációban, elo kell fordulniuk a hivatkozott attribútumokban is a másik reláció valamelyik sorában. Még pontosabban kifejezve, legyen F egy idegen kulcs, amely egy másik reláció G attribútumhalmazára hivatkozik. Tegyük fel, hogy az elso relációnak egy t sora az F attribútumaiban csupa nem NULLértékkel rendelkezik. Jelöljük t-nek ezen attribútumokon felvett értékeit t[f]-fel. Ekkor a hivatkozott relációnak kell hogy legyen olyan s sora, amelyik a G attribútumainmegegyezikt[f]-fel,vagyiss[g]= t[f].. Az idegen kulcsot is kétféleképpen deklarálhat juk ugyanúgy, ahogyan azt az elsodleges kulcsok esetében láttuk. a) Ha az idegen kulcs egyetlen attribútum, akkor az attribútum neve és típusa után adhatjuk meg, hogy az egy másik tábla egy attribútumára hivatkozik. (Annak az attribútumnak ott elsodleges kulcsnak vagy unique-nak kell lennie. ) A deklaráció formája a következo: REFERENCES<tábla> «attribútum» b) A másik lehetoség, hogya CREATETABLEutasításban az attribútumok listája után egy külön deklarációban adjuk meg, hogy bizonyos attribútumok idegen kulcsot alkotnak. Itt kell megadnunk azt a táblát és azokat az attribútumokat, amelyekre az idegen kulcs hivatkozik. (Ezeknek az attribútumoknak ez esetben is elsodleges vagy unique kulcsnak kell lenniük. ) A deklaráció formája ekkor a következo: FOREIGNKEY «attribútumok» REFERENCES <tábla> «attribútumok> ) 7.1. példa. Tegyük fel, hogy a következo relációt szeretnénk deklarálni: Stúdió (név, cím, elnökazon) Ennek az elsodleges kulcsa a név, az elnökazon attribútuma pedig idegen kulcs, amelyik a GyártásIrányító(név, cím, azonosító, nettóbevétel) reláció azonosító attribútumára hivatkozik. Az elnökazon közvetlenül deklarálható az azonosító attribútumra történo hivatkozással a következo módon: CREATETABLE Stúdió ( cím VARCHAR(255), elnökazon INT REFERENCES GyártásIrányító(azonosító) Vagy megadhatjuk úgy is, hogy az idegen kulcsot külön deklaráljuk: CREATETABLE Stúdió ( cím VARCHAR(255), elnökazon INT, FOREIGN KEYelnökAzon REFERENCES GyártásIrányító(azonosító) Figyeljük meg, hogy a hivatkozott azonosító attribútum a GyártásIrányító táblának valóban kulcsa, ahogyan az szükséges. Mindkét fenti deklarációnak az a jelentése, hogy ha egy érték szerepel a Stúdió tábla egy sorának elnökazon oszlopában, akkor ennek az értéknek szerepelnie kell a GyártásIrányítótábla valamely sorának azonosító oszlopában is. Kivétel az az eset, ha a Stúdió tábla egy sorában az elnökazon oszlopban NULLérték szerepel. Ilyenkor nem követelmény, hogy a NULLérték szerepeljen a másik tábla azonosító oszlopában. Valójában az azonosító elsodleges kulcs, és így nem is szerepelhet benne NULL érték. O Hivatkozási épség fenntartása A séma tervezoje három lehetoség közül választhat az idegenkulcs-megszorítás kikényszerítésére. Az általános megközelítéseket megfigyelhettük a 7.1. példa vizsgálatánál, amelyben elvárás volt, hogy a Stúdióreláció elnökazonértéke egyben a GyártásIrányító reláció azonosító értéke is legyen. A következo muveleteket az ABKR visszautasítja, vagyis egy futási hibát generál:

3 Megszorítások és triggerek a) Ha megpróbálunk egy olyan sort beszúrni a Stúdió táblába, amelyben az elnökazon értéke nem NULL,és nem egyezik meg a GyártásIrányító táblabeli azonosító-hoz tartozó egyik értékével sem. b) Ha megpróbáljuk módosítani a Stúdió tábla egy sorát, és az elnökazon attribútumot egy olyan nem NULLértékre változtatjuk, amelyik nem egyezik meg a GyártásIrányító táblabeli egyik azonosító értékkel sem. e) Ha megpróbálunk kitörölni egy sort a GyártásIrányító táblából, amelyben az azonosító értéke nem NULLés szerepel a Stúdió tábla elnökazon oszlopában. d) Ha megpróbáljuk módosítani a GyártásIrányító tábla egy sorát oly módon, hogy az azonosító értékét is megváltoztatjuk és a régi azonosító értéke szerepel a Stúdió tábla elnökazon oszlopában. Az elso két módosítás esetén, amelyek az idegenkulcs-megszorítással deklarált relációt akarták megváltoztatni, nincs választási lehetoségünk. A rendszer egyszeruen visszautasítja a megszorítást sérto módosítást. A hivatkozott relációra vonatkozó módosításoknál (vagyis az utolsó kettonél) viszont a tervezo három lehetoség közül választhat: 1. Alapértelmezés szerinti eljárás (Megszorítást sérto módosítások visszautasítása). Az SQL-ben az alapértelmezés szerinti eljárás minden olyan módosítást, amely megsérti a hivatkozásiépség-megszorítást, visszautasít. 2. Továbbgyuruzo eljárás. Ezzel az eljárással az idegen kulcsok hivatkozott attribútuma(i) is megváltoznak. Ha például a továbbgyuruzo eljárással egy stúdió elnökéhez tartozó GyártásIrányító sort törlünk, akkor a rendszer a hivatkozási épség megorzéséhez a Stúdió reláció hivatkozott sorait is törli. Ha ci-rol C2-re változtatjuk egy gyártásirányító azonosítóját, és van olyan sora a Stúdió táblának, amelyben az elnökazon értéke CI, akkor a rendszer ezt az értéket is C2-remódosítja. 3. A NULLértékre állítás módszere. Itt a hivatkozott reláció egy idegen kulcsának értékét érinto módosításánál a hivatkozott reláció megfelelo értékeit NULLértékre változtatjuk. Ha például a GyártásIrányító reláció az egyik stúdió elnökéhez tartozó sorát töröljük, akkor a rendszer a szóban forgó stúdió elnökazon értékeit NULLértékre kell állítsa. Ha ennek az elnöknek az azonosító számát a GyártásIrányító relációban megváltoztatjuk, akkor a Stúdió reláció elnökazon értékét NULLértékre kell változtassuk. A fenti módszerek közül az alkalmazni kívántat a törlés és módosítás esetére külön-külön, egymástól függetlenül megadhatjuk, amikor az idegen kulcsot deklaráljuk. A megadásuk úgy történik, hogy a törlés esetén használandó módszert az ONDELETE,a módosítás esetén alkalmazandót pedig az ONUPDATEkulcsszó után adjuk meg. A módszerekre vonatkozó kulcsszavak pedig NULLértékre állítás esetén SET NULL,továbbgyuruzo módszer esetén pedig CASCADE példa. Nézzük meg, hogyan kell módosítanunk a Stúdió(név, cím, elnökazon) reláció 7.1. példában szereplo deklarációját, hogy a Gyártás Irányító (név, cím, azonosító, nettóbevétel) relációra vonatkozó törlések és módosítások esetén az általunk kívánt módszert alkalmazzaa rendszer. A 7.1. ábrán az említett példában szereplo elso CREATE TABLEutasítást láthatjuk az ONDELETEés ONUPDATEzáradékkal kiegészítve. Az 5. sor azt adja meg, hogy ha a GyártásIrányító táblából kitörlünk egy sort, akkor az összes Stúdió-beli sorban, amelyekben az éppen törölt gyártásirányító volt az elnök, az elnökazon értékét NULL-rakell változtatni. A 6. sor azt mondja meg, hogy ha a GyártásIrányító tábla egy sorában megváltoztatjuk az azonosító-t, akkor a Stúdió tábla megfelelo soraiban ugyanarra az értékre kell változtatni az elnökazon értékét. 1) CREATE TABLE Stúdió ( 2) 3) cím VARCHAR(255), 4) elnökazon INT REFERENCES GyártásIrányító(azonosító) 5) ON DELETE SET NULL 6) ON UPDATECASCADE 7.1. ábra. Módszer megadása a hivatkozási épség megorzésére Figyeljük meg, hogy a példában a törlés esetén a nullértékre állítás tunik értelmes megoldásnak, míg a módosítás esetén a továbbgyuruzo módszer a logikus. Ha ugyanis egy stúdió elnöke visszavonul, attól még a stúdió tovább muködik, egy darabig esetleg elnök nélkül. Ha azonban egy stúdió elnökének megváltozik az azonosítója, az valószínuleg csak valamilyen adminisztratív változást jelent. Valószínuleg az illeto továbbra is elnöke marad a stúdiónak, és ezért ezt a változást abban a relációban is követni kellene. D Megszorítások ellenörzésének késleltetése Vegyük a 7.1. példában említett' szituációt, ahol a Stúdióreláció elnökazon attribútuma idegen kulcs, amely a GyártásIrányító tábla azonosító oszlopára hivatkozik. Tegyük fel, hogy Arnold Schwarzenegger Kalifornia kormányzójaként visszavonul, és elhatározza, hogy egy filmstúdiót alapít, amelynek neve La Vista Studios lesz. A stúdió elnöke természetesen o lesz. Ha végrehajtjuk a következo beszúrást, akkor gondban leszünk.

4 Megszorítások és triggerek 335 Lógó sorok és módosítási eljárások Azokat a sorokat, amelyekben olyan idegen kulcs értéke szerepel, amely nincs benne a hivatkozott táblában, lógó soroknak nevezzük. Emlékezzünk rá, hogy azokat a sorokat is lógó soroknak neveztük, amelyek egy összekapcsolás esetén kimaradtak az eredménybol. A fenti két dolog szoros kapcsolatban áll egymással. Ha egy sorb eli idegen kulcs értéke hiányzik a hivatkozott táblából, akkor az adott sor nem lesz benne a relációnak a hivatkozott relációval vett összekapcsolásában. Ha az összekapcsolás az idegen kulcs, illetve a hivatkozott kulcs egyenloségén alapul, akkor az összekapcsolást idegenkulcs-összekapcsolásnak nevezzük. A lógó sorok pontosan azok a sorok lesznek, amelyek megsértik az idegenkulcs-megszorítás hivatkozásiépség-elvárását. INSERT INTO Stúdió VALUES('La Vista', 'New York', 23456); Az lesz a probléma, hogy nincs a GyártásIrányító táblának azonosítójú sora (feltételezzük, hogy ez lesz Arnold Schwarzenegger új azonosítója), és így nyilvánvaló módon megsért jük az idegenkulcs-megszorítást. Az egyik lehetséges megoldás, hogy eloször szúrjuk be a La Vista stúdióra vonatkozó sort az elnök azonosítója nélkül: INSERT INTO Stúdió(név, cím) VALUES('La Vista', 'New York'); Ez a módosítás már nem sérti meg a megszorítást, mivel a La Vistára vonatkozó sorban NULLérték kerül az elnökazon oszlopba, és ez nem követeli meg semmilyen érték meglétét a hivatkozott oszlopban. Mielott azonban módosítani tudnánk az értéket az alábbi utasítással, eloször be kell szúrnunk egy Arnold Schwarzeneggerre vonatkozó sort a GyártásIrányító táblába a megfelelo azonosítóval. UPDATE Stúdió SET elnökazon = WHERE név = 'La Vista'; Ha nem szúrjuk be elozoleg a megfelelo sort a GyártásIrányító táblába, akkor a fenti módosítás is meg fogja sérteni az idegenkulcs-megszorítást. A jelen példában, ha eloször beszúrjuk Arnold Schwarzeneggert és az o azonosítóját a GyártásIrányító táblába, mielott a La Vistát is beszúrnánk, ezzel biztosan elkerülhetjük az idegen kulcs megsértését. Vannak azonban olyan esetek, amikor a körkörös megszorítások miatt még az adatbázis-módosítások sorrendjének megfontolt megválasztásával sem tudjuk orvosolni a problémát példa. Ha a gyártásirányítók csak stúdióelnökök lehetnének, akkor az azonosítóoszlopot idegen kulcsként kellene deklarálnunk, ami a Stúdió (elnökazon) -ra hivatkozik. Ez esetben az elnökazon oszlopot UNIQUEnak kellene deklarálnunk, aminek akkor van értelme, ha feltesszük, hogy egy ember nem lehet egyidejuleg két stúdiónak az elnöke. Ebben az esetben lehetetlen új stúdiókat és elnököket felvinni. Nem tudunk új elnökazon értékkel rendelkezo sort beszúrni a Stúdió táblába, mert ez a sor megsértené azt az idegen kulcsot, ami az elnökazon-ról a GyártásIrányító(azonosító)-ra mutat. Új azonosító értékkel rendelkezo sort sem tudunk beszúrni a GyártásIrányító táblába, mert az pedig azt az idegen kulcsot sérti meg, amely az azonosító-ról a Stúdió (elnökazon)-ra mutat. O A 7.3. példában szereplo probléma másképp is megoldható: 1. Eloször is szükségünk van arra, hogy a két beszúrást (az egyiket a Stúdió, a másikat a GyártásIrányító táblába) egyetlen tranzakcióba foglaljunk. 2. Másrészt valahogy meg kell mondanunk az ABKR-nek, hogy a megszorításokat ne ellenorizze, amíg az egész tranzakció be nem fejezodött. A tranzakciók nyelvén ezt a befejezodést jóváhagyásnak nevezzük. Ahhoz hogy a 2. pontban az ABKR-t informáljuk, bármelyik megszorítás (kulcs, idegen kulcs vagy a fejezetben késobb eloforduló megszorítástípusok) deklarációját egydeferrable(késleltetheto) vagy egynot DEFERRABLEkulcsszó kell kövesse. Az utóbbi az alapértelmezés, és ez azt jelenti, hogy minden adatbázis-módosításkor a megszorítás közvetlenül utána ellenorzésre kerül, ha a módosítás egyáltalán megsértheti az idegenkulcs-megszorítást. Ha azonban a megszorítást DEFERRABLE-ként deklaráljuk, akkor lehetoségünk van arra, hogy azt mondjuk a rendszernek, hogy a megszorítás ellenorzésével várjon a tranzakció végéig. A DEFERRABLE kulcsszót követhet egy INITIALL Y DEFERRED vagy egy INITIALLYIMMEDIATEkiegészítés is. Az elso esetben az ellenorzés a tranzakció jóváhagyásáig késleltetve lesz. A második esetben az ellenorzés minden egyes utasítás után azonnal megtörténik példa. A 7.2. ábra a Stúdióreláció módosított deklarációját mutatja. A módosítás az idegen kulcs késleltetését teszi lehetové a tranzakció végéig. Az elnökazon oszlopot UNIQUE-nakdeklaráltuk, hogy más relációk idegenkulcsmegszorításai hivatkozhassanak rá. Ha a 7.3. példában szereplo másik idegenkulcs-deklarációt is megadtuk volna a Gyártáslrányító(azonosító)-ról a Stúdió(elnökAzon)-ra, akkor olyan tranzakciókat írhatnánk, amelyek két sort szúrnak be (mindegyik táblába), és a két idegen kulcs csak a két beszúrás után kerül ellenorzésre. Így ha egy új stúdiót és az új elnököt is beszúrjuk ugyanazzal az azonosítóval-;-akkor nem sérül meg egyik megszorítás sem. D

5 Megszorítások és triggerek 337 CREATE TABLE Stúdió ( cím VARCHAR(255), elnökazon INT UNIQUE REFERENCES GyártásIrányító(azonosító) DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED 7.2. ábra. Az elnökazon egyedisége és a megszorítás késleltetése e) A feltétel legyen ugyanaz, mint a)-ban, de a megszorítást megsérto törlések vagy módosítások esetén törölje vagy módosítsa a rendszer a Filmek reláció megfelelo sorait is. d) A SzerepelBennerelációban lévo filmeknekbenne kell lenniük a Filmek táblában is. A megszorítást megsérto utasításokat a rendszer utasítsa vissza. e) A SzerepelBenne relációban levo színészeknek benne kell lenniük a FilmSzínész táblában is. A megszorítást megsérto utasításokat a rendszer kezelje le a megfelelo sorok törlésével. csolatban: Két további dolgot kell megemlítenünk a megszorítások késleltetésévei kap- Bármelyikfajta megszorításnak nevet adhatunk. Hogy ezt hogyan tehetjük, arról majd a alfejezetben szólunk bovebben. Ha egy megszorításnak nevet adtunk (például saját), akkor egy késleltethet o megszorítást azonnaliról késleltetettre változtathatunk a következo SQL-utasítással: SET CONSTRAINT saját DEFERRED; Ennek a fordítottját kulcsszót használjuk Feladatok is megtehetjük, ha a DEFERRED helyett az IMMEDIATE feladat. A alfejezetben bevezetett filmes adatbázisban minden relációhozadtunk meg kulcsot. Filmek(filmcím, év, hossz, mufaj, stúdiónév, producerazon) SzerepelBenne(filmCím, filmév, színésznév) FilmSzínész(~, cím, nem, születésidátum) GyártásIrányító(név, cím, azonosító, nettóbevétel) Stúdió(név, cím, elnökazon) deklarációit a filmadatbázisra: Adjuk meg a következo hivatkozásiépség-megszorítások aj Egy film producerének szerepelnie kell a gyártásirányítók között. A GyártásIrányító tábla olyan módosításait, amelyek ezt a megszorítást megsértenék, utasítsa vissza a rendszer. bj A feltétel legyen ugyanaz, mint az elobb, de a megszorítást megsért o módosítások esetén a Filmekreláció producerazon oszlopát változtassa a rendszer NULL-ra.! feladat. Azt a megszorítást szeretnénk megadni, hogy minden filmnek, amely a Filmek relációban szerepel, legalább egy színésszel benne kell lennie a SzerepelBenne relációban is. Megadhatjuk-eezt egy idegen kulcs segítségével? Indokoljuk meg a választ! feladat. Javasoljunk megfelelo kulcsokat és idegen kulcsokat a feladat PC-adatbázisának relációihoz. Módosítsuk a feladatban szereplo SQL-sémát úgy, hogy az tartalmazza ezeknek a kulcsoknak a deklarációját. Termék (gyártó, modell, típus) PC (modell, sebesség, memória, merevlemez, cd, Laptop(modell, sebesség, memória, merevlemez, Nyomtató (modell, színes, típus, ár) ár) képernyö, feladat. Javasoljunk megfelelo kulcsokat a feladatban szereplo Csatahaj ók adatbázis relációihoz. Módosítsuk a feladatban szereplo SQLsémát úgy, hogy az tartalmazza ezeknek a kulcsoknak a deklarációját. Haj óosztályok (hajóosztály, típus, ország, ágyúkszáma, kaliber, vízkiszorítás) Hajók(név, hajóosztály, felavatva) Csaták (név, dátum) Kimenetelek(hajó, csata, eredmény) feladat. Adjuk meg a következo hivatkozásiépség-megszorításokat az elozo feladatban szereplo adatbázissémára vonatkozóan. Az ott általunk megadott kulcsokat használjuk, és a megszorításokat megsérto utasításokat kezeljük le úgy, hogy a megfelelo értékeket NULL-raváltoztatjuk. a) Minden Hajók táblabeli hajóosztálynak szerepelniekell a Hajóosztályok táblában is. b) Minden Kimenetelektáblabeli csatának szerepelnie kell a CsatáktáblábaB is. ej Minden Kimenetelek is. táblabeli hajónak szerepelnie kell a Hajóktáblában ár)

Adatbázis I. 11. előadás. Kulcsok az SQL ben. Hivatkozásépségi megszorítások és idegen kulcsok.

Adatbázis I. 11. előadás. Kulcsok az SQL ben. Hivatkozásépségi megszorítások és idegen kulcsok. Adatbázis I. 11. előadás Kulcsok az SQL ben. Hivatkozásépségi megszorítások és idegen kulcsok. 1 1. Kulcsok az SQL-ben 2. Hivatkozási épség és idegen kulcsok 3. Attribútum értékre vonatk. megszorítások

Részletesebben

Megszorítások. AB1_06A_Megszorítások - Adatbázisok-1 EA (Hajas Csilla, ELTE IK) - J.D. Ullman elıadásai alapján

Megszorítások. AB1_06A_Megszorítások - Adatbázisok-1 EA (Hajas Csilla, ELTE IK) - J.D. Ullman elıadásai alapján Megszorítások Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek Alapvetés Második, átdolgozott kiadás, Panem, 2009 7.1. Kulcsok és idegen kulcsok 7.2. Attribútumra vonatkozó megszorítások 7.3. Megszorítások módosítása

Részletesebben

Adatbázis tartalmának módosítása

Adatbázis tartalmának módosítása Adatbázis tartalmának módosítása Tankönyv 6.5. Változtatások az adatbázisban A módosító utasítások nem adnak vissza eredményt, mint a lekérdezések, hanem az adatbázis tartalmát változtatják meg. 3-féle

Részletesebben

Nézetek és indexek. 8. fejezet Nézettáblák

Nézetek és indexek. 8. fejezet Nézettáblák 1 ~... lk 8. fejezet Nézetek és indexek Ezt a fejezetet a nézettáblák ismertetésével kezdjük. A nézettábla olyan reláció, melyet más relációkra vonatkozó lekérdezésekkel definiálunk. A nézettáblák az adatbázisban

Részletesebben

Az SQL adatbázisnyelv: DML

Az SQL adatbázisnyelv: DML Az SQL adatbázisnyelv: DML Tankönyv: Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek Alapvetés Második, átdolgozott kiadás, Panem, 2009 6.5. Az adatbázis tartalmának módosítása (DML utasítások) INSERT, DELETE, UPDATE

Részletesebben

Relációsémák létrehozása SQL nyelvben

Relációsémák létrehozása SQL nyelvben Relációsémák létrehozása SQL nyelvben SQL (Structured Query Language) lekérdezés módosítás relációséma leírására alkalmas utasítások: attribútumnevek, attribútumok adattípusa megszorításokat is megadhatunk,

Részletesebben

ABR ( Adatbázisrendszerek) 2. Előadás : Műveletek a relációs modellben

ABR ( Adatbázisrendszerek) 2. Előadás : Műveletek a relációs modellben ABR ( Adatbázisrendszerek) 2. Előadás : Műveletek a relációs modellben 2.2 Műveletek a relációs modellben 2.2.1 Relációra vonatkozó megszorítások 2.2.2 Multihalmazon értelmezett műveletek 2.2.3 A relációs

Részletesebben

Bevezetés az SQL-be. Tankönyv: Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek Alapvetés Második, átdolgozott kiadás, Panem, 2009

Bevezetés az SQL-be. Tankönyv: Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek Alapvetés Második, átdolgozott kiadás, Panem, 2009 Bevezetés az SQL-be Tankönyv: Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek Alapvetés Második, átdolgozott kiadás, Panem, 2009 2.3. Relációsémák definiálása SQL-ben Kulcsok megadása (folyt.köv.7.fej.) -- még: Relációs

Részletesebben

ABR ( Adatbázisrendszerek) 1. Előadás : Műveletek a relációs medellben

ABR ( Adatbázisrendszerek) 1. Előadás : Műveletek a relációs medellben Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem (EMTE) ABR ( Adatbázisrendszerek) 1. Előadás : Műveletek a relációs medellben 1.0 Bevezetés. A relációs adatmodell. 1.1 Relációs algebra 1.2 Műveletek a relációs

Részletesebben

SQL ALAPOK. Bevezetés A MYSQL szintaxisa Táblák, adatok kezelésének alapjai

SQL ALAPOK. Bevezetés A MYSQL szintaxisa Táblák, adatok kezelésének alapjai SQL ALAPOK Bevezetés A MYSQL szintaxisa Táblák, adatok kezelésének alapjai BEVEZETÉS SQL: Structured Query Language Strukturált Lekérdező Nyelv Szabvány határozza meg, azonban számos nyelvjárása létezik

Részletesebben

Magas szintű adatmodellek Egyed/kapcsolat modell I.

Magas szintű adatmodellek Egyed/kapcsolat modell I. Magas szintű adatmodellek Egyed/kapcsolat modell I. Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek. Alapvetés. 4.fejezet Magas szintű adatmodellek (4.1-4.3.fej.) (köv.héten folyt.köv. 4.4-4.6.fej.) Az adatbázis modellezés

Részletesebben

A gyakorlat során MySQL adatbázis szerver és a böngészőben futó phpmyadmin használata javasolt. A gyakorlat során a következőket fogjuk gyakorolni:

A gyakorlat során MySQL adatbázis szerver és a böngészőben futó phpmyadmin használata javasolt. A gyakorlat során a következőket fogjuk gyakorolni: 1 Adatbázis kezelés 2. gyakorlat A gyakorlat során MySQL adatbázis szerver és a böngészőben futó phpmyadmin használata javasolt. A gyakorlat során a következőket fogjuk gyakorolni: Táblák létrehozása,

Részletesebben

7. Előadás tartalma A relációs adatmodell

7. Előadás tartalma A relációs adatmodell 7. Előadás tartalma A relációs adatmodell 7.1 A relációs adatmodell 7.2 Relációs adatbázisséma meghatározása 7.3 E/K diagram átírása relációs modellé 7.4 Osztályhierarchia reprezentálása 1 7.1 A relációs

Részletesebben

A relációs adatbáziskezelés szabványos nyelve Két fő csoportba sorolhatók az utasításai

A relációs adatbáziskezelés szabványos nyelve Két fő csoportba sorolhatók az utasításai 8. gyakorlat Structured Query Language Struktúrált lekérdező nyelv A relációs adatbáziskezelés szabványos nyelve Két fő csoportba sorolhatók az utasításai DDL (Data Definition Language) adatstruktúra definiáló

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS FÉLÉVES FELADAT

ADATBÁZIS-KEZELÉS FÉLÉVES FELADAT ÓBUDAI EGYETEM Neumann János Informatikai Kar Nappali Tagozat ADATBÁZIS-KEZELÉS FÉLÉVES FELADAT NÉV: MÁK VIRÁG NEPTUN KÓD: A DOLGOZAT CÍME: Jani bácsi székadatbázisa Beadási határidő: 14. oktatási hét

Részletesebben

4. Előadás Az SQL adatbázisnyelv

4. Előadás Az SQL adatbázisnyelv 4. Előadás Az SQL adatbázisnyelv Sorváltozók Alkérdések Ismétlődő sorok Összesítések 1 Sorváltozók Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem (EMTE) Olyan lekérdezéseknél, amelyik UGYANAZON reláció két

Részletesebben

Adatbázisok 1 2013-14 tavaszi félév Vizsgatételsor

Adatbázisok 1 2013-14 tavaszi félév Vizsgatételsor Adatbázisok 1 2013-14 tavaszi félév Vizsgatételsor 1. Relációs adatmodell alapjai Adatmodell: Az adatmodell egy jelölésmód egy adatbázis adatszerkezetének a leírására, beleértve az adatra vonatkozó megszorításokat

Részletesebben

Adatbázisok elmélete 6. előadás

Adatbázisok elmélete 6. előadás Adatbázisok elmélete 6. előadás Katona Gyula Y. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Számítástudományi Tsz. I. B. 137/b kiskat@cs.bme.hu http://www.cs.bme.hu/ kiskat 2004 ADATBÁZISOK ELMÉLETE

Részletesebben

Mveletek a relációs modellben. A felhasználónak szinte állandó jelleggel szüksége van az adatbázisban eltárolt adatok egy részére.

Mveletek a relációs modellben. A felhasználónak szinte állandó jelleggel szüksége van az adatbázisban eltárolt adatok egy részére. Mveletek a relációs modellben A felhasználónak szinte állandó jelleggel szüksége van az adatbázisban eltárolt adatok egy részére. Megfogalmaz egy kérést, amelyben leírja, milyen adatokra van szüksége,

Részletesebben

SQL. Táblák összekapcsolása lekérdezéskor Aliasok Allekérdezések Nézettáblák

SQL. Táblák összekapcsolása lekérdezéskor Aliasok Allekérdezések Nézettáblák SQL Táblák összekapcsolása lekérdezéskor Aliasok Allekérdezések Nézettáblák A SELECT UTASÍTÁS ÁLTALÁNOS ALAKJA (ISM.) SELECT [DISTINCT] megjelenítendő oszlopok FROM táblá(k direkt szorzata) [WHERE feltétel]

Részletesebben

WHERE záradék (további lehetıségek) SQL specialitások, nem írhatók át relációs algebrába: LIKE. NULL értékek. Az ismeretlen (unknown) igazságérték

WHERE záradék (további lehetıségek) SQL specialitások, nem írhatók át relációs algebrába: LIKE. NULL értékek. Az ismeretlen (unknown) igazságérték WHERE záradék (további lehetıségek) SQL specialitások, amelyek könnyen átírhatóak relációs algebrai kifejezésre (összetett kiválasztási feltételre) BETWEEN.. AND.. intervallumba tartozás IN (értékhalmaz)

Részletesebben

A triggerek tárolt eljárások, melyek elsüt események hatására indulnak. Ilyen elsüt esemény lehet egy táblára vonatkozó INSERT parancs DELETE parancs

A triggerek tárolt eljárások, melyek elsüt események hatására indulnak. Ilyen elsüt esemény lehet egy táblára vonatkozó INSERT parancs DELETE parancs Triggerek A megszorítások által kért ellenrzést a rendszer akkor hajtja végre, ha az adat, melyre a megszorítás vonatkozik megváltozik. (SQL2) Az SQL3 további lehetségeket ad az adatbázisba tárolásra kerül

Részletesebben

7. előadás. Karbantartási anomáliák, 1NF, 2NF, 3NF, BCNF. Adatbázisrendszerek előadás november 3.

7. előadás. Karbantartási anomáliák, 1NF, 2NF, 3NF, BCNF. Adatbázisrendszerek előadás november 3. 7. előadás,,,, Adatbázisrendszerek előadás 2008. november 3. és Debreceni Egyetem Informatikai Kar 7.1 relációs adatbázisokhoz Mit jelent a relációs adatbázis-tervezés? Az csoportosítását, hogy jó relációsémákat

Részletesebben

RELÁCIÓS ADATBÁZISSÉMÁK. Egyed-kapcsolat modellről átírás

RELÁCIÓS ADATBÁZISSÉMÁK. Egyed-kapcsolat modellről átírás RELÁCIÓS ADATBÁZISSÉMÁK Egyed-kapcsolat modellről átírás A RELÁCIÓS ADATMODELL Az adatokat egyszerűen reprezentálja: kétdimenziós adattáblákban Minden sor azonos számú oszlopból áll; egy sor egy rekord,

Részletesebben

Adatbázisok 1. Kósa Balázs gyakorlata alapján Készítette: Nagy Krisztián. 1. gyakorlat

Adatbázisok 1. Kósa Balázs gyakorlata alapján Készítette: Nagy Krisztián. 1. gyakorlat Adatbázisok 1. Kósa Balázs gyakorlata alapján Készítette: Nagy Krisztián 1. gyakorlat Relációs adatbázis Alap fogalmak (Forrás: http://digitus.itk.ppke.hu/~fodroczi/dbs/gyak2_1/ ) A relációs algebra egy

Részletesebben

Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem (EMTE) Marosvásárhely. ABR ( Adatbázisrendszerek) 12. Előadás:

Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem (EMTE) Marosvásárhely. ABR ( Adatbázisrendszerek) 12. Előadás: Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem (EMTE) Marosvásárhely ABR ( Adatbázisrendszerek) 12. Előadás: 0. Egyes érdekesebb lekérdezésekről 1. NULL értékek használata alkérdésekben 2. Számlanyilvántartási

Részletesebben

Az SQL nyelv. SQL (Structured Query Language = Strukturált Lekérdező Nyelv).

Az SQL nyelv. SQL (Structured Query Language = Strukturált Lekérdező Nyelv). Az SQL nyelv SQL (Structured Query Language = Strukturált Lekérdező Nyelv). A lekérdezési funkciók mellett a nyelv több olyan elemmel is rendelkezik, amelyek más adatkezelési funkciók végrehajtására is

Részletesebben

Adatbázis kezelés Delphiben. SQL lekérdezések

Adatbázis kezelés Delphiben. SQL lekérdezések Adatbázis kezelés Delphiben. SQL lekérdezések Structured Query Language adatbázisok kezelésére szolgáló lekérdező nyelv Szabályok: Utasítások tetszés szerint tördelhetők Utasítások végét pontosvessző zárja

Részletesebben

A gyakorlat során MySQL adatbázis szerver és a böngészőben futó phpmyadmin használata javasolt. A gyakorlat során a következőket fogjuk gyakorolni:

A gyakorlat során MySQL adatbázis szerver és a böngészőben futó phpmyadmin használata javasolt. A gyakorlat során a következőket fogjuk gyakorolni: 1 Adatbázis kezelés 3. gyakorlat A gyakorlat során MySQL adatbázis szerver és a böngészőben futó phpmyadmin használata javasolt. A gyakorlat során a következőket fogjuk gyakorolni: Tábla kapcsolatok létrehozása,

Részletesebben

Adatbázisok gyakorlat

Adatbázisok gyakorlat Adatbázisok gyakorlat 4. gyakorlat Adatmodellezés II Relációs adatbázisséma készítése E-K modellből Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Antal Gábor 1 Közérdekű Honlap: http://antalgabor.hu

Részletesebben

Adatbázisok* tulajdonságai

Adatbázisok* tulajdonságai Gazdasági folyamatok térbeli elemzése 4. előadás 2010. 10. 05. Adatbázisok* tulajdonságai Rendezett, logikailag összefüggő és meghatározott szempont szerint tárolt adatok és/vagy információk halmaza Az

Részletesebben

Tankönyv példák kidolgozása

Tankönyv példák kidolgozása Tankönyv példák kidolgozása Tankönyv: Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek Alapvetés Második, átdolgozott kiadás, Panem, 2009 Áttekintés: Rel.algebra és SQL Példák: Tk.2.4.14.Feladatok Tk.54-57.o. 2.4.1.feladat

Részletesebben

SQL- Utasítások csoportosítása Definíció: DDL: - objektum létrehozás CREATE - objektum megszüntetés DROP - objektum módosítás ALTER

SQL- Utasítások csoportosítása Definíció: DDL: - objektum létrehozás CREATE - objektum megszüntetés DROP - objektum módosítás ALTER Adatbázisok I SQL- Utasítások csoportosítása Definíció: DDL: - objektum létrehozás CREATE - objektum megszüntetés DROP - objektum módosítás ALTER Módosítás: DML: - rekord felvitel INSERT - rekord törlés

Részletesebben

Lekérdezések az SQL-ben 1.rész

Lekérdezések az SQL-ben 1.rész Lekérdezések az SQL-ben 1.rész Tankönyv: Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek Alapvetés Második, átdolgozott kiadás, Panem, 2009 6.1. Egyszerű (egy-relációs) lekérdezések az SQL-ben - Select-From-Where utasítás

Részletesebben

Adatbázisok. 9. gyakorlat SQL: SELECT október október 26. Adatbázisok 1 / 14

Adatbázisok. 9. gyakorlat SQL: SELECT október október 26. Adatbázisok 1 / 14 Adatbázisok 9. gyakorlat SQL: SELECT 2015. október 26. 2015. október 26. Adatbázisok 1 / 14 SQL SELECT Lekérdezésre a SELECT utasítás szolgál, mely egy vagy több adattáblából egy eredménytáblát állít el

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS. Relációs modell

ADATBÁZIS-KEZELÉS. Relációs modell ADATBÁZIS-KEZELÉS Relációs modell Relációséma neve attribútumok ORSZÁGOK Azon Ország Terület Lakosság Főváros Földrész 131 Magyarország 93036 10041000 Budapest Európa 3 Algéria 2381740 33769669 Algír Afrika

Részletesebben

BEVEZETÉS Az objektum fogalma

BEVEZETÉS Az objektum fogalma BEVEZETÉS Az objektum fogalma Program (1) Adat (2) Objektum Kiadványszerkesztés Word Táblázatkezelés Excel CAD AutoCad Adatbáziskezelés Access 1 Program (1) Adat (2) Objektum Adatmodell (2) A valós világ

Részletesebben

Az SQL lekérdeznyelv

Az SQL lekérdeznyelv Az SQL lekérdeznyelv A legtöbb relációs ABKR az adatbázist az SQL-nek (Structured Query Language) nevezett lekérdeznyelv segítségével kérdezi le és módosítja. Az SQL központi magja ekvivalens a relációs

Részletesebben

B I T M A N B I v: T 2015.03.01 M A N

B I T M A N B I v: T 2015.03.01 M A N Adatbázis Rendszerek MSc 2. Gy: MySQL Táblák, adatok B I v: T 2015.03.01 M A N 1/41 Témakörök SQL alapok DDL utasítások DML utasítások DQL utasítások DCL utasítások 2/41 Az SQL jellemzése Az SQL a relációs

Részletesebben

ADATBÁZIS RENDSZEREK I BEADANDÓ

ADATBÁZIS RENDSZEREK I BEADANDÓ ADATBÁZIS RENDSZEREK I BEADANDÓ n é v : H u zynets Erik n e p t un: BJ8BDJ t a n k ö r: G2-BGI G y a k. v ezető: Smid László G y a k. időpontja: Szerda 16-18 Feladat megfogalmazása Beadandóm főként számítógépes

Részletesebben

Relációs algebra áttekintés és egy táblára vonatkozó lekérdezések

Relációs algebra áttekintés és egy táblára vonatkozó lekérdezések Relációs algebra áttekintés és egy táblára vonatkozó lekérdezések Tankönyv: Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek Alapvetés Második, átdolgozott kiadás, Panem, 2009 2.4. Relációs algebra (áttekintés) 5.1.

Részletesebben

Az SQL nyelv Structured Query Language (Struktúrált lekérdező nyelv)

Az SQL nyelv Structured Query Language (Struktúrált lekérdező nyelv) Az SQL nyelv Structured Query Language (Struktúrált lekérdező nyelv) Az SQL a relációs adatbázis-kezelő rendszerek ma legelterjedtebb szabványosított adatbáziskezelő nyelve. Az IBM dolgozta ki 1983-ban,

Részletesebben

Lekérdezések az SQL-ben 1.rész

Lekérdezések az SQL-ben 1.rész Lekérdezések az SQL-ben 1.rész Tankönyv: Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek Alapvetés Második, átdolgozott kiadás, Panem, 2009 6.1. Egyszerű (egy-relációs) lekérdezések az SQL-ben - Select-From-Where utasítás

Részletesebben

Adatbázis rendszerek. Molnár Bence. Szerkesztette: Koppányi Zoltán

Adatbázis rendszerek. Molnár Bence. Szerkesztette: Koppányi Zoltán Adatbázis rendszerek Molnár Bence Szerkesztette: Koppányi Zoltán A mai órán A mai órán SQL (és ami mögötte van) Mi lesz a ZH-ban? SQL Történet 1970-es évek eleje IBM SEQUEL (Structured English QUery Languge)

Részletesebben

Adatbázisok biztonsága

Adatbázisok biztonsága Adatbázisok biztonsága 13 1 Célkitőzések 1. Titoktartás (Secrecy): olyan felhasználó, akinek nincs joga, ne férjen hozzá az információkhoz. pl. egy diák ne láthassa más diák kreditjeit. 2. Sértetlenség

Részletesebben

A relációs adatmodell

A relációs adatmodell A relációs adatmodell E. Codd vezette be: 1970 A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks. Communications of ACM, 13(6). 377-387. 1982 Relational Databases: A Practical Foundation for Productivity.

Részletesebben

Bevezetés: Relációs adatmodell

Bevezetés: Relációs adatmodell Bevezetés: Relációs adatmodell Tankönyv: Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek Alapvetés Második, átdolgozott kiadás, Panem, 2009 2.1. Adatmodellek áttekintése 2.2. A relációs modell alapjai --Megjegyzés:

Részletesebben

8. Gyakorlat SQL. DDL (Data Definition Language) adatdefiníciós nyelv utasításai:

8. Gyakorlat SQL. DDL (Data Definition Language) adatdefiníciós nyelv utasításai: 8. Gyakorlat SQL SQL: Structured Query Language; a relációs adatbáziskezelők szabványos, strukturált lekérdező nyelve SQL szabványok: SQL86, SQL89, SQL92, SQL99, SQL3 Az SQL utasításokat mindig pontosvessző

Részletesebben

SQL*Plus. Felhasználók: SYS: rendszergazda SCOTT: demonstrációs adatbázis, táblái: EMP (dolgozó), DEPT (osztály) "közönséges" felhasználók

SQL*Plus. Felhasználók: SYS: rendszergazda SCOTT: demonstrációs adatbázis, táblái: EMP (dolgozó), DEPT (osztály) közönséges felhasználók SQL*Plus Felhasználók: SYS: rendszergazda SCOTT: demonstrációs adatbázis, táblái: EMP dolgozó), DEPT osztály) "közönséges" felhasználók Adatszótár: metaadatokat tartalmazó, csak olvasható táblák táblanév-prefixek:

Részletesebben

Adattípusok. Max. 2GByte

Adattípusok. Max. 2GByte Adattípusok Típus Méret Megjegyzés Konstans BIT 1 bit TRUE/FALSE SMALLINT 2 byte -123 INTEGER 4 byte -123 COUNTER 4 byte Automatikus 123 REAL 4 byte -12.34E-2 FLOAT 8 byte -12.34E-2 CURRENCY / MONEY 8

Részletesebben

Adatbázis tartalmának módosítása (DML), az adatbázis-kezelı rendszerek felépítése,

Adatbázis tartalmának módosítása (DML), az adatbázis-kezelı rendszerek felépítése, Adatbázis tartalmának módosítása (DML), az adatbázis-kezelı rendszerek felépítése, Tankönyv: Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek Alapvetés Második, átdolgozott kiadás, Panem, 2009 6.5. Változtatások az adatbázisban:

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék 1. Az SQL nyelv 1 Az SQL DDL alapjai 2

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék 1. Az SQL nyelv 1 Az SQL DDL alapjai 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Az SQL nyelv 1 Az SQL DDL alapjai 2 Adatbázis parancsok 2 Táblaparancsok 2 A táblázat létrehozása 2 A táblázat módosítása 3 A tábla törlése 3 Indextábla létrehozása 3

Részletesebben

Adattípusok. Max. 2GByte

Adattípusok. Max. 2GByte Adattípusok Típus Méret Megjegyzés Konstans BIT 1 bit TRUE/FALSE TINIINT 1 byte 12 SMALLINT 2 byte -123 INTEGER 4 byte -123 COUNTER 4 byte Automatikus 123 REAL 4 byte -12.34E-2 FLOAT 8 byte -12.34E-2 CURRENCY

Részletesebben

BGF. 4. Mi tartozik az adatmodellek szerkezeti elemei

BGF. 4. Mi tartozik az adatmodellek szerkezeti elemei 1. Mi az elsődleges következménye a gyenge logikai redundanciának? inkonzisztencia veszélye felesleges tárfoglalás feltételes függés 2. Az olyan tulajdonság az egyeden belül, amelynek bármely előfordulása

Részletesebben

Adatbázis használat I. 5. gyakorlat

Adatbázis használat I. 5. gyakorlat Adatbázis használat I. 5. gyakorlat Tudnivalók Jövő hétre a normalizálást hozni vagy e- mailben beküldeni! 7. héten (= két hét múlva!) nagyzh + FF checkpoint: adattáblák feltöltése, megszorítások 2010.

Részletesebben

Adatbázis-kezelés. Harmadik előadás

Adatbázis-kezelés. Harmadik előadás Adatbázis-kezelés Harmadik előadás 39 Műveletek csoportosítása DDL adat definiálás Objektum létrehozás CREATE Objektum törlés DROP Objektum módosítás ALTER DML adat módosítás Rekord felvitel INSERT Rekord

Részletesebben

IBM WebSphere Adapters 7. változat 5. alváltozat. IBM WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite felhasználói kézikönyv 7. változat 5.

IBM WebSphere Adapters 7. változat 5. alváltozat. IBM WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite felhasználói kézikönyv 7. változat 5. IBM WebSphere Adapters 7. változat 5. alváltozat IBM WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite felhasználói kézikönyv 7. változat 5.kiadás IBM WebSphere Adapters 7. változat 5. alváltozat IBM WebSphere

Részletesebben

. A SELECTzáradék megadja a feltételeknek megfelelo sorok azon attribútumait,

. A SELECTzáradék megadja a feltételeknek megfelelo sorok azon attribútumait, 258 6. Az SQL adatbázisnyelv 6.1. Egyszeru lekérdezések az SQL-ben 259 nálatával foglalkozik. E programok olyan nagy rendszerek részei, mint például a weben közösen használt nagy (szerver) kiszolgáló rendszerek.

Részletesebben

Adatbázisok I. Definíció: DDL: - objektum létrehozás CREATE - objektum megszüntetés DROP - objektum módosítás ALTER

Adatbázisok I. Definíció: DDL: - objektum létrehozás CREATE - objektum megszüntetés DROP - objektum módosítás ALTER Adatbázisok I 1 SQL- Utasítások csoportosítása Definíció: DDL: - objektum létrehozás CREATE - objektum megszüntetés DROP - objektum módosítás ALTER Módosítás: DML: - rekord felvitel INSERT - rekord törlés

Részletesebben

Tábla létrehozása: CREATE TABLE alma( ID INT( 3 ) NOT NULL PRIMARY KEY, Leiras VARCHAR( 100 ) );

Tábla létrehozása: CREATE TABLE alma( ID INT( 3 ) NOT NULL PRIMARY KEY, Leiras VARCHAR( 100 ) ); Tábla létrehozása: CREATE TABLE alma( ID INT( 3 ) NOT NULL PRIMARY KEY, Leiras VARCHAR( 100 ) ); CREATE TABLE `dihunor`.`csapat` ( `ID` INT( 4 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY COMMENT 'A csapat azonositoja',

Részletesebben

Adatbázisrendszerek Tervezése Közgazdászoknak Munkapéldány

Adatbázisrendszerek Tervezése Közgazdászoknak Munkapéldány Adatbázisrendszerek Tervezése Közgazdászoknak Munkapéldány Illyés László 2014 Bevezető: Ez az írott anyag azt a jegyzetet szeretné helyettesíteni, amelyik a Kolozsvári Sapientia Csíkszeredai Közgazdasági-

Részletesebben

Felhasználói dokumentáció. a TávTagTár programhoz. Készítette: Nyíri Gábor, hdd@nc-studio.com GDF Abakusz regisztrációs kód: GDFAba43

Felhasználói dokumentáció. a TávTagTár programhoz. Készítette: Nyíri Gábor, hdd@nc-studio.com GDF Abakusz regisztrációs kód: GDFAba43 a TávTagTár programhoz Készítette: Nyíri Gábor, hdd@nc-studio.com GDF Abakusz regisztrációs kód: GDFAba43 Tartalomjegyzék Futási feltételek... 3 Telepítés... 3 Indítás... 3 Főablak... 4 Új személy felvétele...

Részletesebben

SQL parancsok feldolgozása

SQL parancsok feldolgozása Az SQL nyelv SQL nyelv szerepe Sequental Query Language, deklaratív nyelv Halmaz orientált megközelítés, a relációs algebra műveleteinek megvalósítására Előzménye a SEQUEL (IBM) Algoritmus szerkezeteket

Részletesebben

Adatbázis rendszerek 2. előadás. Relációs algebra

Adatbázis rendszerek 2. előadás. Relációs algebra Adatbázis rendszerek. előadás Relációs algebra Molnár Bence Szerkesztette: Koppányi Zoltán Bevezetés Relációs algebra általában A relációs algebra néhány tulajdonsága: Matematikailag jól definiált Halmazelméletből

Részletesebben

Adatbázis Rendszerek II. 3. SQL alapok

Adatbázis Rendszerek II. 3. SQL alapok Adatbázis Rendszerek II. 3. SQL alapok 22/1 B IT v: 2016.10.20 MAN Oracle adattípusok Szöveges adattípusok CHAR (1-2000) VARCHAR (1-4000) VARCHAR2 (1-4000, nemzeti karakterekhez) CLOB (max. 8 TB) NCLOB

Részletesebben

A d m i n i s z t r á c i ó s f e l a d a t o k a I n t e g r á l t K ö n y v t á r i R e n d s z e r b e n

A d m i n i s z t r á c i ó s f e l a d a t o k a I n t e g r á l t K ö n y v t á r i R e n d s z e r b e n A d m i n i s z t r á c i ó s f e l a d a t o k a I n t e g r á l t K ö n y v t á r i R e n d s z e r b e n JavaADM Kézikönyv Tartalomjegyzék 1 PROGRAMLEÍRÁS... 3 1.1 A PROGRAM ÁLTALÁNOS HASZNÁLATA...

Részletesebben

Adatbázisok elmélete 6. előadás

Adatbázisok elmélete 6. előadás Adatbázisok elmélete 6. előadás Katona Gyula Y. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Számítástudományi Tsz. I. B. 137/b kiskat@cs.bme.hu http://www.cs.bme.hu/ kiskat 2005 ADATBÁZISOK ELMÉLETE

Részletesebben

Adatbázisok elmélete 6. előadás

Adatbázisok elmélete 6. előadás Adatbázisok elmélete 6. előadás Katona Gyula Y. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Számítástudományi Tsz. I. B. 137/b kiskat@cs.bme.hu http://www.cs.bme.hu/ kiskat 2005 ADATBÁZISOK ELMÉLETE

Részletesebben

Adatbázis rendszerek. Molnár Bence. Szerkesztette: Koppányi Zoltán

Adatbázis rendszerek. Molnár Bence. Szerkesztette: Koppányi Zoltán Adatbázis rendszerek Molnár Bence Szerkesztette: Koppányi Zoltán A mai órán A mai órán Házi tapasztalatok SQL (és ami mögötte van) Házi tapasztalatok Házi tapasztalatok Házik besorolása megtörtént Oktatói

Részletesebben

az Excel for Windows programban

az Excel for Windows programban az Excel for Windows táblázatkezelőblázatkezel programban Mit nevezünk nk képletnek? A táblt blázatkezelő programok nagy előnye, hogy meggyorsítj tják és könnyebbé teszik a felhasználó számára a számítási

Részletesebben

8. Előadás tartalma. Funkcionális függőségek

8. Előadás tartalma. Funkcionális függőségek 8. Előadás tartalma Funkcionális függőségek 8.1 Funkcionális függőségek és kulcsok 8.2 Relációk felbontása 1 Funkcionális függőségek Definíció: A funkcionális függőség egy n attribútumú R reláción a következő

Részletesebben

A legfontosabb DOS parancsok

A legfontosabb DOS parancsok A legfontosabb DOS parancsok A DOS parancsok általános formája: KULCSSZÓ paraméterek Az utasítások akár kis-, akár nagybetűkkel is írhatók, a DOS nem tesz köztük különbséget. A kulcsszó és az első paraméter

Részletesebben

ADATBÁZISOK I. ELŐADÁS ÉS GYAKORLAT JEGYZET

ADATBÁZISOK I. ELŐADÁS ÉS GYAKORLAT JEGYZET ADATBÁZISOK I. ELŐADÁS ÉS GYAKORLAT JEGYZET Szerkesztette: Balogh Tamás 2013. március 31. Ha hibát találsz, kérlek jelezd a info@baloghtamas.hu e-mail címen! Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne

Részletesebben

Lekérdezések az SQL-ben 2.rész

Lekérdezések az SQL-ben 2.rész Lekérdezések az SQL-ben 2.rész Tankönyv: Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek Alapvetés Második, átdolgozott kiadás, Panem, 2009 6.2. Több relációra vonatkozó lekérdezések az SQL-ben - Szorzat és összekapcsolás

Részletesebben

Adatbázis rendszerek 2. előadás. Relációs algebra

Adatbázis rendszerek 2. előadás. Relációs algebra Adatbázis rendszerek 2. előadás Relációs algebra Molnár Bence Szerkesztette: Koppányi Zoltán Bevezetés Relációs algebra általában A relációs algebra néhány tulajdonsága: Matematikailag jól definiált Halmazelméletből

Részletesebben

1. Origin telepítése. A telepítő első képernyőjén kattintson a Next gombra:

1. Origin telepítése. A telepítő első képernyőjén kattintson a Next gombra: 1. Origin telepítése Az Origin telepítéséhez tegye be az Origin CD-t a CDROM-ba, majd kattintson az Origin 7.5 hivatkozásra, miután elindult a CD behelyezésekor a telepítő program. Ha nem indulna el a

Részletesebben

Függőségek felismerése és attribútum halmazok lezártja

Függőségek felismerése és attribútum halmazok lezártja Függőségek felismerése és attribútum halmazok lezártja Elméleti összefoglaló Függőségek: mezők közötti érték kapcsolatok leírása. A Funkcionális függőség (FD=Functional Dependency): Ha R két sora megegyezik

Részletesebben

Ellenőrző kérdések. 36. Ha t szintű indexet használunk, mennyi a keresési költség blokkműveletek számában mérve? (1 pont) log 2 (B(I (t) )) + t

Ellenőrző kérdések. 36. Ha t szintű indexet használunk, mennyi a keresési költség blokkműveletek számában mérve? (1 pont) log 2 (B(I (t) )) + t Ellenőrző kérdések 2. Kis dolgozat kérdései 36. Ha t szintű indexet használunk, mennyi a keresési költség blokkműveletek számában mérve? (1 pont) log 2 (B(I (t) )) + t 37. Ha t szintű indexet használunk,

Részletesebben

5. SOR. Üres: S Sorba: S E S Sorból: S S E Első: S E

5. SOR. Üres: S Sorba: S E S Sorból: S S E Első: S E 5. SOR A sor adatszerkezet is ismerős a mindennapokból, például a várakozási sornak számos előfordulásával van dolgunk, akár emberekről akár tárgyakról (pl. munkadarabokról) legyen szó. A sor adattípus

Részletesebben

Választó lekérdezés létrehozása

Választó lekérdezés létrehozása Választó lekérdezés létrehozása A választó lekérdezés egy vagy több rekordforrásból származó adatokat jelenít meg. A választó lekérdezések a táblák, illetve az adatbázis tartalmát nem változtatják meg,

Részletesebben

A trigger egy aktualizálási művelet esetén végrehajtandó programrészletet definiál. Alakja:

A trigger egy aktualizálási művelet esetén végrehajtandó programrészletet definiál. Alakja: ORACLE TRIGGEREK A trigger egy aktualizálási művelet esetén végrehajtandó programrészletet definiál. Alakja: CREATE [OR REPLACE] TRIGGER név { BEFORE AFTER INSTEAD OF } { DELETE INSERT UPDATE [OF oszlopok]

Részletesebben

Adatbázis rendszerek tervezése

Adatbázis rendszerek tervezése Sapientia - Erdélyi Magyar Tudomány Egyetem Csíkszereda Adatbázis rendszerek tervezése A Ditrói Önkormányzat könyvvitele Varga Orsolya Könyvelés és gazdálkodási informatika II. év 2014.04.30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Programozási technikák Pál László. Sapientia EMTE, Csíkszereda, 2009/2010

Programozási technikák Pál László. Sapientia EMTE, Csíkszereda, 2009/2010 Programozási technikák Pál László Sapientia EMTE, Csíkszereda, 2009/2010 12. ELŐADÁS Adatbázis-kezelés Delphiben 2 Adatmegjelenítés lekérdezés segítségével A táblákhoz hasonlóan a lekérdezések is az adatbázis

Részletesebben

Adatmodellezés. 1. Fogalmi modell

Adatmodellezés. 1. Fogalmi modell Adatmodellezés MODELL: a bonyolult (és időben változó) valóság leegyszerűsített mása, egy adott vizsgálat céljából. A modellben többnyire a vizsgálat szempontjából releváns jellemzőket (tulajdonságokat)

Részletesebben

Tömbök kezelése. Példa: Vonalkód ellenőrzőjegyének kiszámítása

Tömbök kezelése. Példa: Vonalkód ellenőrzőjegyének kiszámítása Tömbök kezelése Példa: Vonalkód ellenőrzőjegyének kiszámítása A számokkal jellemzett adatok, pl. személyi szám, adószám, taj-szám, vonalkód, bankszámlaszám esetében az elírásból származó hibát ún. ellenőrző

Részletesebben

Az egyed-kapcsolat modell (E/K)

Az egyed-kapcsolat modell (E/K) Az egyed-kapcsolat modell (E/K) Tankönyv: Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek Alapvetés Második, átdolgozott kiadás, Panem, 2009 4.1. Az egyed-kapcsolat (E/K) modell 4.2. Tervezési alapelvek 4.3. Megszorítások

Részletesebben

Készítette: Nagy Tibor István

Készítette: Nagy Tibor István Készítette: Nagy Tibor István A változó Egy memóriában elhelyezkedő rekesz Egy értéket tárol Van azonosítója (vagyis neve) Van típusa (milyen értéket tárolhat) Az értéke értékadással módosítható Az értéke

Részletesebben

Programozás. Adatbázis-kezelés (alapok) Fodor Attila

Programozás. Adatbázis-kezelés (alapok) Fodor Attila Programozás Adatbázis-kezelés (alapok) Fodor Attila Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék foa@almos.vein.hu 2010. április 22. Bevezetés Adatbáziskezelés

Részletesebben

1.1.1 Dátum és idő függvények

1.1.1 Dátum és idő függvények 1.1.1 Dátum és idő függvények Azt már tudjuk, hogy két dátum különbsége az eltelt napok számát adja meg, köszönhetően a dátum tárolási módjának az Excel-ben. Azt is tudjuk a korábbiakból, hogy a MA() függvény

Részletesebben

Home movie database. Specifikáció. Verzió: 1.0. Dátum: 2008.03.18. Státusz: Released. Készítette: Farkas Róbert. Kulcsár Orsolya.

Home movie database. Specifikáció. Verzió: 1.0. Dátum: 2008.03.18. Státusz: Released. Készítette: Farkas Róbert. Kulcsár Orsolya. Dátum: 20080318 Státusz: Released Készítette: Farkas Róbert Kulcsár Orsolya Molnár Andrea Készítette Név: Farkas Róbert Kulcsár Orsolya Molnár Andrea Jóváhagyta Név: Dátum: 20080318 Dátum: Aláírás: Aláírás:

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS. Relációalgebra, 5NF

ADATBÁZIS-KEZELÉS. Relációalgebra, 5NF ADATBÁZIS-KEZELÉS Relációalgebra, 5NF ABSZTRAKT LEKÉRDEZŐ NYELVEK relációalgebra relációkalkulus rekord alapú tartomány alapú Relációalgebra a matematikai halmazelméleten alapuló lekérdező nyelv a lekérdezés

Részletesebben

LBRA6i integrált rendszer

LBRA6i integrált rendszer LBRA6i integrált rendszer LIBRA 6i logolás és a log megtekintése Készítette: Libra Szoftver Zrt. Létrehozás dátuma: 2005.12.15. Utolsó módosítás: 2014.10.30. Referencia szám: LIBRA6i_UZEM_V_1.5 Verzió:

Részletesebben

Az SQL*Plus használata

Az SQL*Plus használata Az SQL*Plus használata Célkitűzés Bejelentkezés az SQL*Plus-ba SQL utasítások szerkesztése Az eredmény formázása SQL*Plus utasításokkal Szkriptfájlok használata Az SQL és az SQL*Plus kapcsolata SQL*Plus

Részletesebben

1. Jelölje meg az összes igaz állítást a következők közül!

1. Jelölje meg az összes igaz állítást a következők közül! 1. Jelölje meg az összes igaz állítást a következők közül! a) A while ciklusban a feltétel teljesülése esetén végrehajtódik a ciklusmag. b) A do while ciklusban a ciklusmag után egy kilépési feltétel van.

Részletesebben

Adatbázis, adatbázis-kezelő

Adatbázis, adatbázis-kezelő Adatbázisok I. rész Adatbázis, adatbázis-kezelő Adatbázis: Nagy adathalmaz Közvetlenül elérhető háttértárolón (pl. merevlemez) Jól szervezett Osztott Adatbázis-kezelő szoftver hozzáadás, lekérdezés, módosítás,

Részletesebben

Access XP alapokon Tartalomjegyzék

Access XP alapokon Tartalomjegyzék Access XP alapokon Tartalomjegyzék Kapcsolódhat a fejezetben elkészítendő raktárrendszerhez egy számlázó program?...4 1. Az Access eszközigénye, telepítése...4 Az én Office programom nem tartalmazza az

Részletesebben

Gyakorlás: Hozzunk létre egy Alkalmazottak táblát AZO szám, Részleg szöveg, Munkakör szöveg és BelépésDátuma dátum típussal.

Gyakorlás: Hozzunk létre egy Alkalmazottak táblát AZO szám, Részleg szöveg, Munkakör szöveg és BelépésDátuma dátum típussal. Adatbázis létrehozása Adatleíró műveletek CREATE DATABASE "tan1" WITH ENCODING= LATIN2 ; vagy parancssorból a terminál alatt $ createdb tan1 E=latin2 Kapcsolódás az adatbázishoz $ psql tan1 Adattábla létrehozása

Részletesebben

B-fa. Felépítés, alapvető műveletek. Programozás II. előadás. Szénási Sándor.

B-fa. Felépítés, alapvető műveletek. Programozás II. előadás.  Szénási Sándor. B-fa Felépítés, alapvető műveletek előadás http://nik.uni-obuda.hu/prog2 Szénási Sándor szenasi.sandor@nik.uni-obuda.hu Óbudai Egyetem,Neumann János Informatikai Kar B-fa Felépítése Beszúrás művelete Törlés

Részletesebben

Vizuális programozás gyakorlat

Vizuális programozás gyakorlat Vizuális programozás gyakorlat A gyakorlat célja az entitás modell készítésének és az MS SQLEXPRESS használatának gyakorlása. A gyakorlat során egy könyvtári szoftver adatmodelljét tervezzük meg, valamint

Részletesebben

InCash számlázó program és a Webshop Hun rendszer összekötése

InCash számlázó program és a Webshop Hun rendszer összekötése InCash számlázó program és a Webshop Hun rendszer összekötése Az InCash számlázó programkészítő cég, egy köztes programot hozott létre, amely segítségével webáruházakban generálódó megrendeléseket képes

Részletesebben