Mveletek a relációs modellben. A felhasználónak szinte állandó jelleggel szüksége van az adatbázisban eltárolt adatok egy részére.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mveletek a relációs modellben. A felhasználónak szinte állandó jelleggel szüksége van az adatbázisban eltárolt adatok egy részére."

Átírás

1 Mveletek a relációs modellben A felhasználónak szinte állandó jelleggel szüksége van az adatbázisban eltárolt adatok egy részére. Megfogalmaz egy kérést, amelyben leírja, milyen adatokra van szüksége, az adatbázis nyelvezetében ezt lekérdezésnek nevezzük.

2 A relációs adatmodell mveleteire kétféle jelölést használunk: relációs algebra, mely algebrai jelölést használ, a lekérdezéseket algebrai operátorok segítségével adja meg; relációs kalkulus, mely matematikai logikán alapul, a lekérdezést logikai formulák segítségével adja meg. A relációs algebra és a relációs kalkulus ekvivalens: o egy relációs algebrai lekérdezés átalakítható egy relációs kalkulusbeli lekérdezéssé és fordítva (lásd [Ul89]).

3 Relációs algebra A relációs algebrai mveletek operandusai a relációk. A relációt a nevével szokták megadni, például R vagy Alkalmazottak. Az operátorokat alkalmazva a relációkra, eredményként szintén relációkat kapunk, ezekre ismét alkalmazhatunk relációs algebrai operátorokat, így egyre bonyolultabb kifejezésekhez jutunk. Egy lekérdezés tulajdonképpen egy relációs algebrai kifejezés.

4 A relációs algebrai mveletek esetén szükségünk lesz feltételekre. A feltételek a következ típusúak lehetnek: <attribútum_név> = <> < <attribútum_név> <= <konstans> > >=

5 <attribútum_név> IS IN <konstans> IS NOT IN <reláció> (melynek egy attribútuma van) NOT <feltétel> OR <feltétel> <feltétel> AND

6 Relációs algebra mveletei Az els öt az alapvet mvelet, a következket ki tudjuk fejezni az els öt segítségével. 1) Kiválasztás (Selection): Az R relációra alkalmazott kiválasztás operátor f feltétellel olyan új relációt hoz létre, melynek sorai teljesítik az f feltételt. Az eredmény reláció attribútumainak a száma megegyezik az R reláció attribútumainak a számával. Jelölés: σ f (R).

7 Grafikusan ábrázolva, ha az R reláció a nagy téglalap, a kiválasztás eredménye a befestett rész.

8 példa: Keressük a kis kereset alkalmazottakat (akinek kisebb, vagy egyenl a fizetése 500 euró-val). A lekérdezés a következ: σ Fizetés <= 500 (Alkalmazottak) A lekérdezés eredménye: SzemSzám Név RészlegID Fizetés Nagy Éva Kiss Csaba Kovács István 2 500

9 példa: Keressük a 9-es részleg nagy fizetés alkalmazottait (akinek 500 euró-nál nagyobb a fizetése). A lekérdezés: σ Fizetés > 500 AND RészlegID = 9 (Alkalmazottak) Az eredmény: SzemSzám Név RészlegID Fizetés Szabó János 9 900

10 2) Vetítés (Projection): Adott R egy reláció A 1, A 2,..., A n attribútumokkal. A vetítés eredménye: reláció, mely R-nek csak bizonyos attribútumait tartalmazza. Ha kiválasztunk k attribútumot az n-bl: A, A,, A -et, és ha i1 i2 i k esetleg a sorrendet is megváltoztatjuk, az eredmény reláció a kiválasztott k attribútumhoz tartozó oszlopokat fogja tartalmazni, viszont az összes sorból. az eredmény is egy reláció, nem lehet két azonos sor a vetítés eredményében, az azonos sorokból csak egy marad az eredmény relációban. Jelölés: π A A A R,,, ( ) i1 i2 i k

11 Grafikusan ábrázolva, ha az R reláció a nagy téglalap, a vetítés eredménye a befestett rész.

12 példa: Ha az Alkalmazottak relációból csak az alkalmazott neve és fizetése érdekel, akkor a következ mvelet eredménye a kért reláció: Az eredmény: π (Alkalmazottak) Név, Fizetés Név Fizetés (euró) Nagy Éva 300 Kiss Csaba 400 Szabó János 900 Szilágyi Pál 700 Vincze Ildikó 800 Kovács István 500

13 példa: CREATE TABLE Diákok ( BeiktatásiSzám INT PRIMARY KEY, Név VARCHAR(50), Cím VARCHAR(100), SzületésiDatum DATE, CsopKod CHAR(3) REFERENCES Csoportok (CsopKod), Átlag REAL ); π (Diákok) CsopKod

14 3) Descartes szorzat. adottak az R 1 és R 2 relációk a két reláció Descartes szorzata (R 1 R 2 ) azon párok halmaza, amelyeknek els eleme az R 1 tetszleges eleme, a második pedig az R 2 egy eleme. az eredményreláció sémája az R 1 és R 2 sémájának egyesítése.

15 R 1 A B R 1 R 2 eredménye: R 2 B C D A R 1.B R 2.B C D

16 4) Egyesítés. adottak az R 1 és R 2 relációk, R 1 és R 2 attribútumainak a száma megegyezik, ugyanabban a pozícióban lev attribútumnak ugyanaz az értékhalmaza, a két reláció egyesítése tartalmazni fogja R 1 és R 2 sorait, az egyesítésben egy elem csak egyszer szerepel, jelölés: R 1 U R 2

17

18 5) Különbség. adottak az R 1 és R 2 relációk, R 1 és R 2 attribútumainak a száma megegyezik ugyanabban a pozícióban lev attribútumnak ugyanaz az értékhalmaza a két reláció különbsége azon sorok halmaza, amelyek R 1 -ben szerepelnek és R 2 -ben nem jelölés: R 1 R 2

19 R 1 R 2 Szem Szám Név RészlegID Fizetés (euró) Kiss Csaba Szabó János Szilágyi Pál Kovács István Szem Szám Név RészlegID Fizetés (euró) Nagy Éva Szabó János Vincze Ildikó 1 800

20 R 1 U R 2 : Szem Szám Név Részleg ID Fizetés (euró) Kiss Csaba Szabó János Szilágyi Pál Kovács István Nagy Éva Vincze Ildikó 1 800

21 R 1 - R 2 : Szem Szám Név Részleg ID Fizetés (euró) Kiss Csaba Szilágyi Pál Kovács István Még vannak hasznos mveletek: ezek az öt alapvet mvelettel kifejezhetek.

22 6) Metszet: adottak az R 1 és R 2 relációk, R 1 és R 2 attribútumainak a száma megegyezik ugyanabban a pozícióban lev attribútumnak ugyanaz az értékhalmaza a két reláció metszete: R R = R R ) ( 1 R2

23 7) Théta-összekapcsolás (-Join): adottak az R 1 és R 2 relációk, R 1 és R 2 relációk Descartes szorzatából kiválasztjuk azon sorokat, melyek eleget tesznek a feltételnek: R 1 R2 = ( R1 R2 ) σ θ

24 példa: számítsuk ki: R 1 R 2 R 1 A B C R 2 B C D A R 1.B R 1.C R 2.B R 2.C D

25 8) Természetes összekapcsolás (Natural join): legyenek az R 1 és R 2 relációk az R 1 és R 2 relációknak egy vagy több közös attribútuma van. legyen B az R 1, illetve C azr 2 reláció attribútumainak a halmaza, a közös attribútumok: B C = {A 1, A 2,, A p }. A természetes összekapcsolás: R 1 R 2 = π B C ( R 1 R ( R. A = R. A ) ( R. A = R. A ) ( R. A = R. A ) 2, p 2 R i.a j jelöli az A j attribútumot az R i relációból, i{1,2}, j {1,2,, p}. p

26 R 1 A B C R 2 B C D R 1 R 2 A B C D

27 R 1 és R 2 relációk természetes összekapcsolása esetén azokat a sorokat párosítjuk össze, amelyek értékei az R 1 és R 2 összes közös attribútumán megegyeznek, legyen r 1 az R 1 egy sora és r 2 az R 2 egy sora, ekkor az r 1 és r 2 párosítása akkor sikeres, ha az r 1 és r 2 megfelel értékei megegyeznek az összes A 1, A 2,, A p közös attribútumon. ha az r 1 és r 2 sorok párosítása sikeres, akkor a párosítás eredményét összekapcsolt sornak nevezzük, az összekapcsolt sor megegyezik az r 1 sorral az R 1 összes attribútumán és r 2 sorral az R 2 összes attribútumán, az R 1 R 2 eredményében R 1 és R 2 közös attribútumai csak egyszer szerepelnek.

28 példa: Szállít Szállítók Áruk Szállítók: Áruk: SzállID SzállNév SzállCím 111 Rolicom A.Iancu Sorex 22 dec. 6 ÁruID ÁruNév MértEgys 45 Milka csoki tábla 67 Heidi csoki tábla 56 Milky way rúd

29 Szállít: SzállID ÁruID Ár

30 Szállít Szállítók eredménye: SzállID SzállNév SzállCím ÁruID Ár 111 Rolicom A.Iancu Sorex 22 dec Rolicom A.Iancu Rolicom A.Iancu Sorex 22 dec Sorex 22 dec

31 Szállít Szállítók Áruk eredménye: SzállID SzállNév SzállCím Áru ÁruNév Mért Ár ID Egys 111 Rolicom A.Iancu Milka csoki Tábla Sorex 22 dec Milka csoki Tábla Rolicom A.Iancu Heidi csoki Tábla Rolicom A.Iancu Milky way Rúd Sorex 22 dec Heidi csoki Tábla Sorex 22 dec Milky way Rúd 2.2

32 relációs algebrai mveletek alkalmazásával újabb relációkat kapunk, szükséges egy olyan operátor, amelyik átnevezi a relációkat. 9) Átnevezés: R(A 1, A 2,, A n ) egy reláció, ρ ( ) S ( B1, B2,, Bn ) R az átnevezés operátor az R relációt S relációvá nevezi át, az attribútumokat pedig balról jobbra B 1, B 2,, B n -né, ha az attribútum neveket nem akarjuk megváltoztatni, akkor ρ S ( R ) operátort használunk.

33 10) Hányados (Quotient): R 1 reláció sémája: {X 1, X 2,, X m, Y 1,Y 2,,Y n }, R 2 reláció sémája pedig: {Y 1, Y 2,, Y n }, R 1 az osztandó, R 2 az osztó. Jelölés: X = {X 1, X 2,, X m }, Y = {Y 1,Y 2,,Y n }. R 1 (X, Y), R 2 (Y) hányadosát jelöljük: R 1 DIVIDE BY R 2 (X)-el a hányados reláció sémája {X 1, X 2,, X m }. A hányados relációban megjelenik egy x sor, ha minden y sorra az R 2 - bl az R 1 -ben megjelenik egy r 1 sor, melyet az x és y sorok összeragasztásából kapunk.

34 példa: A = π (Áruk), ÁruID S = π (Szállít) SzállID, ÁruID a következ sorok az S relációban:

35 SzállID ÁruID S1 A1 S1 A2 S1 A3 S1 A4 S1 A5 S1 A6 S2 A1 S2 A2 S3 A2 S4 A2 S4 A4 S4 A5

36 a) A reláció: ÁruID A1 S DIVIDE A(SzállID) eredménye: SzállID S1 S2

37 b) A reláció: ÁruID A2 A4 S DIVIDE A(SzállID): SzállID S1 S4

38 c) A reláció: S DIVIDE A(SzállID): ÁruID A1 A2 A3 A4 A5 A6 SzállID S1

39 Lekérdezések megfogalmazása relációs algebrai mveletek segítségével relációs algebra segítségével tetszleges bonyolultságú kifejezéseket képezhetünk. az operátorokat alkalmazhatjuk adott relációkra, illetve más operátorok alkalmazásának eredményeként kapott relációkra. relációs algebrai mveletek megfogalmazásakor zárójeleket használhatunk az operándusok csoportosítása érdekében. relációs algebrai kifejezéseket megadhatunk kifejezésfával is

40 példa: Legyenek a Szállítók, Áruk, Szállít relációk lekérdezés: Keressük a Milka csoki -t szállító cégek nevét. A: lépésekre felbontva: MCsokiIDk = π ( σ (Áruk)) ÁruID ÁruNév = 'Milka csoki' MCsokiAjánlatok = σ (Szállít) ÁruID IN MCsokiIDk MCsokiSzállítóIDk = π (MCsokiAjánlatok) SzállID McsokiSzállítóNevek = π ( σ (Szállítók)) SzállNév SzállID IN MCsokiSzállítóIDk B: π SzállNév ( σ (SzállítSzállítókÁruk)) ÁruNév = 'Milka csoki'

41 Keressük azon szállítókat, akik nem szállítják a 67-es ID-j árut. Száll67 = π SzállID ( σ (Szállít)) ÁruID = 67 NemSzáll67 = π (Szállítók) Száll67 SzállID Nem2Száll67 = π SzállID ( σ (Szállít)) ÁruID <> 67 Kérdés: Mi a különbség NemSzáll67 és Nem2Száll67? Ahhoz, hogy megkapjuk a szállító nevét: π ( SzállNév NemSzáll67 Szállítók)

42 példa: Keressük azon szállítókat, kik szállítják az összes árut. π ( SzállNév (( π (Szállít) SzállID, ÁruID ) DIVIDE BY ( π (Áruk)))Szállítók) ÁruID Osztáshoz egy bináris és egy unáris relációra van szükség. a bináris reláció: π (Szállít) SzállID, ÁruID az unáris pedig: π (Áruk). ÁruID Az osztás eredménye tartalmazni fogja azon szállítók ID-jét, akik az összes árut szállítják.

43 példa: Keressük azon szállítókat, akik legalább azon árukat szállítják, melyeket az 111 ID-jú szállító szállít. π (( π (Szállít) ) DIVIDE BY SzállID, ÁruID SzállNév ( ( π ( σ (Szállít)) ÁruID SzállID= 111 )Szállítók) 1. áru ID-k, melyeket szállít a 111-es ID-j szállító: π σ = ÁruID ( SzállID 111 (Szállít)) 2. az osztás segítségével meghatározzuk azon szállító ID-kat, akik szállítják legalább az elz lekérdezésben megkapott árukat.

44 példa: Keressük azon szállítókat, akik csak a 67-es ID-j árut szállítják. π ( (( SzállNév π SzállID ( σ (Szállít)) ) ÁruID= 67 ( π SzállID ( σ (Szállít)) )Szállítók) ÁruID<> szállítók, akik a 67-es ID-j árut szállítják: π SzállID ( σ (Szállít)) ÁruID= 67 ezek között azok is szerepelnek, akik a 67-es ID-j árun kívül még más árukat is szállítanak.

45 2. π SzállID ( σ (Szállít)) megadja azokat a szállítókat, akik a 67-esen ÁruID<> 67 kívül akármi más árut szállítanak. Ezek között a szállítók között szerepelnek azok: akik a 67-est és mást is szállítanak akik nem szállítják a 67-es árut, de szállítanak mást. A különbség segítségével kiküszöböljük azokat a szállítókat, akik a 67- est és mást is szállítanak. Azok, akik nem szállítják a 67-est, de mást igen a különbség eredményében nem fognak szerepelni. Ebben azok a szállítók fognak szerepelni, akik csak a 67-est szállítják.

46 Lekérdezések optimalizálása minden ABKR-nek van lekérdezés feldolgozó rendszere, mely a lekérdezést relációs algebrai mveletek sorozatává alakítja, egy lekérdezést több relációs algebrai kifejezéssé is alakíthatjuk, amelyek ugyanazt az eredményt adják, ezeket ekvivalens kifejezéseknek nevezzük, a lekérdezés optimalizáló feladata, hogy az ekvivalens kifejezések közül kiválassza a leggyorsabban kiértékelhet kifejezést, a relációs algebrai mveletek tulajdonságait felhasználva a kifejezéseket átalakíthatjuk.

47 Relációs algebrai mveletek algebrai tulajdonságai Ekvivalencia jele: R reláció sémája A= { A1, A2,..., A n }, S sémája B = {B 1, B 2,, B m } T sémája C = {C 1, C 2,, C k }, ahol n, m, k N az attribútumok száma. Join kommutatív: R S S R Bináris mveletek asszociatívak: ( R S) T R ( S T ) (RS ) T R ( S T )

48 Unáris mveletek idempotensek: Ha ugyanarra a relációra több vetítést alkalmazunk, ezeket csoportosíthatjuk, ha A ' A, A ' Ai A ' A ', akkor: π ( π ( R)) π ( R) A ' A ' A ' Ha több kiválasztást ( σ p i ( A i )) ugyanarra a relációra vonatkozik, ezeket csoportosíthatjuk, ahol p i az A i attribútumra alkalmazott feltétel: σ p ( A )( σ p ( A )( R)) σ p ( A ) p ( A )( R)

49 - Vetítés és kiválasztás sorrendje felcserélhet: π ( σ ( R)) π ( σ ( π ( R))) A,..., A p( A ) A,..., A p( A ) A,..., A, A 1 n p 1 n p 1 n p ha a vetítést a kiválasztás eltt akarjuk végrehajtani, akkor az A p attribútumnak kell szerepelnie a vetítés attribútumai között. ha Ap{ A 1,..., A n }, akkor az utolsó vetítés az { A1,..., A n } attribútumokra jobb oldalon fölösleges.

50 Kiválasztás és bináris mveletek sorrendje felcserélhet: (Emlékeztet: A i az R reláció attribútuma). σ ( R S) ( σ ( R)) S p( A ) p( A ) i σ ( p( Ai ) R p ( A, ) ) ( ) ( ) j B S σ k p A R S i p ( Aj, Bk ) A kiválasztás és egyesítés sorrendje felcserélhet, ha az R és T relációk sémája ugyanaz: σ ( R T ) σ ( R) σ ( T ) p( A ) p( A ) p( A ) i i i i

51 - Vetítés és bináris mveletek sorrendje felcserélhet: Legyen ahol Ai A ' A, B ' B, C = A ' B ', akkor: ( R S) ( R) ( S) π π π C ' ' A B π ( R p( A, B ) S) π '( R) π p( A, B ) '( S ) B C i A ' és B ' j B. π ( R S) π ( R) π ( S) j C C C A i j

52 A gyakorlatban a Descartes szorzatot nem célszer használni, mivel ez a legköltségesebb mvelet. A természetes összekapcsolás is drága mvelet, a gyakran használatosak közül a legdrágább. Az ABKR lekérdezés optimalizálója a join-t nem úgy végzi, hogy Descartes szorzatot elkészíti és abból kiválogatja az összepárosítható sorokat. Több algoritmus is létezik a join végrehajtására, egyik az ún. merge-join, mely a közös attribútum szerint rendezett összekapcsolandó relációt egy új relációba fésüli össze.

53 Keressük a Milka csoki -t szállító cégek nevét. más megoldás: π C: SzállNév σ Áruk) SzállítSzállítók) ÁruNév='Milka csoki' A relációs algebrai kifejezéseket kifejezésfával is megadhatjuk. Az elbbi relációs algebrai kifejezés kifejezésfája a következ ábrán látható. A lekérdezés végrehajtását, illetve optimalizálását lásd részletesebben a [MoUlWi00]-ben.

54 π SzállNév Szállítók σ AruNev='Milka csoki' Szállít Áruk

55

ADATBÁZIS-KEZELÉS. Relációalgebra, 5NF

ADATBÁZIS-KEZELÉS. Relációalgebra, 5NF ADATBÁZIS-KEZELÉS Relációalgebra, 5NF ABSZTRAKT LEKÉRDEZŐ NYELVEK relációalgebra relációkalkulus rekord alapú tartomány alapú Relációalgebra a matematikai halmazelméleten alapuló lekérdező nyelv a lekérdezés

Részletesebben

ABR ( Adatbázisrendszerek) 1. Előadás : Műveletek a relációs medellben

ABR ( Adatbázisrendszerek) 1. Előadás : Műveletek a relációs medellben Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem (EMTE) ABR ( Adatbázisrendszerek) 1. Előadás : Műveletek a relációs medellben 1.0 Bevezetés. A relációs adatmodell. 1.1 Relációs algebra 1.2 Műveletek a relációs

Részletesebben

Ellenőrző kérdések. 36. Ha t szintű indexet használunk, mennyi a keresési költség blokkműveletek számában mérve? (1 pont) log 2 (B(I (t) )) + t

Ellenőrző kérdések. 36. Ha t szintű indexet használunk, mennyi a keresési költség blokkműveletek számában mérve? (1 pont) log 2 (B(I (t) )) + t Ellenőrző kérdések 2. Kis dolgozat kérdései 36. Ha t szintű indexet használunk, mennyi a keresési költség blokkműveletek számában mérve? (1 pont) log 2 (B(I (t) )) + t 37. Ha t szintű indexet használunk,

Részletesebben

Relációsémák létrehozása SQL nyelvben

Relációsémák létrehozása SQL nyelvben Relációsémák létrehozása SQL nyelvben SQL (Structured Query Language) lekérdezés módosítás relációséma leírására alkalmas utasítások: attribútumnevek, attribútumok adattípusa megszorításokat is megadhatunk,

Részletesebben

A relációs adatmodell

A relációs adatmodell A relációs adatmodell E. Codd vezette be: 1970 A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks. Communications of ACM, 13(6). 377-387. 1982 Relational Databases: A Practical Foundation for Productivity.

Részletesebben

Az SQL lekérdeznyelv

Az SQL lekérdeznyelv Az SQL lekérdeznyelv A legtöbb relációs ABKR az adatbázist az SQL-nek (Structured Query Language) nevezett lekérdeznyelv segítségével kérdezi le és módosítja. Az SQL központi magja ekvivalens a relációs

Részletesebben

4. Előadás Az SQL adatbázisnyelv

4. Előadás Az SQL adatbázisnyelv 4. Előadás Az SQL adatbázisnyelv Sorváltozók Alkérdések Ismétlődő sorok Összesítések 1 Sorváltozók Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem (EMTE) Olyan lekérdezéseknél, amelyik UGYANAZON reláció két

Részletesebben

Adatbázisok I. Jánosi-Rancz Katalin Tünde tsuto@ms.sapientia.ro 327A 1-1

Adatbázisok I. Jánosi-Rancz Katalin Tünde tsuto@ms.sapientia.ro 327A 1-1 Adatbázisok I. 4 Jánosi-Rancz Katalin Tünde tsuto@ms.sapientia.ro 327A 1-1 Relációs algebra alapja a konkrét lekérdez nyelveknek ő egy speciális algebra, egy halmazorientált nyelv, amely a lekérdezéseket

Részletesebben

Adatbázisok 1. Kósa Balázs gyakorlata alapján Készítette: Nagy Krisztián. 1. gyakorlat

Adatbázisok 1. Kósa Balázs gyakorlata alapján Készítette: Nagy Krisztián. 1. gyakorlat Adatbázisok 1. Kósa Balázs gyakorlata alapján Készítette: Nagy Krisztián 1. gyakorlat Relációs adatbázis Alap fogalmak (Forrás: http://digitus.itk.ppke.hu/~fodroczi/dbs/gyak2_1/ ) A relációs algebra egy

Részletesebben

Lekérdezések az SQL-ben 1.rész

Lekérdezések az SQL-ben 1.rész Lekérdezések az SQL-ben 1.rész Tankönyv: Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek Alapvetés Második, átdolgozott kiadás, Panem, 2009 6.1. Egyszerű (egy-relációs) lekérdezések az SQL-ben - Select-From-Where utasítás

Részletesebben

Adatbázisok 1 2013-14 tavaszi félév Vizsgatételsor

Adatbázisok 1 2013-14 tavaszi félév Vizsgatételsor Adatbázisok 1 2013-14 tavaszi félév Vizsgatételsor 1. Relációs adatmodell alapjai Adatmodell: Az adatmodell egy jelölésmód egy adatbázis adatszerkezetének a leírására, beleértve az adatra vonatkozó megszorításokat

Részletesebben

Adatbázisok I A relációs algebra

Adatbázisok I A relációs algebra Adatbázisok I A relációs algebra Relációs algebra Az adatmodell műveleti része definiálja a rendelkezésre álló operátorokat. Műveletek típusai: -adat definiáló(ddl) Data DefinitionLanguage -adatkezelő(dml)

Részletesebben

Adatbázisok. 9. gyakorlat SQL: SELECT október október 26. Adatbázisok 1 / 14

Adatbázisok. 9. gyakorlat SQL: SELECT október október 26. Adatbázisok 1 / 14 Adatbázisok 9. gyakorlat SQL: SELECT 2015. október 26. 2015. október 26. Adatbázisok 1 / 14 SQL SELECT Lekérdezésre a SELECT utasítás szolgál, mely egy vagy több adattáblából egy eredménytáblát állít el

Részletesebben

ABR ( Adatbázisrendszerek) 2. Előadás : Műveletek a relációs modellben

ABR ( Adatbázisrendszerek) 2. Előadás : Műveletek a relációs modellben ABR ( Adatbázisrendszerek) 2. Előadás : Műveletek a relációs modellben 2.2 Műveletek a relációs modellben 2.2.1 Relációra vonatkozó megszorítások 2.2.2 Multihalmazon értelmezett műveletek 2.2.3 A relációs

Részletesebben

Lekérdezések az SQL-ben 1.rész

Lekérdezések az SQL-ben 1.rész Lekérdezések az SQL-ben 1.rész Tankönyv: Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek Alapvetés Második, átdolgozott kiadás, Panem, 2009 6.1. Egyszerű (egy-relációs) lekérdezések az SQL-ben - Select-From-Where utasítás

Részletesebben

Adatbázisok I. Jánosi-Rancz Katalin Tünde tsuto@ms.sapientia.ro 327A 1-1

Adatbázisok I. Jánosi-Rancz Katalin Tünde tsuto@ms.sapientia.ro 327A 1-1 Adatbázisok I. 3 Jánosi-Rancz Katalin Tünde tsuto@ms.sapientia.ro 327A 1-1 A relációs adatmodell 1970 E. Codd vezette be Adott n halmaz D 1,D 2, D n, amelyekből képzett Descartes-szorzat egy részhalmaza

Részletesebben

7. Gyakorlat A relációs adatmodell műveleti része

7. Gyakorlat A relációs adatmodell műveleti része 7. Gyakorlat A relációs adatmodell műveleti része Relációs algebra: az operandusok és az eredmények relációk; azaz a relációs algebra műveletei zártak a relációk halmazára Műveletei: Egy operandusú Két

Részletesebben

7. Előadás tartalma A relációs adatmodell

7. Előadás tartalma A relációs adatmodell 7. Előadás tartalma A relációs adatmodell 7.1 A relációs adatmodell 7.2 Relációs adatbázisséma meghatározása 7.3 E/K diagram átírása relációs modellé 7.4 Osztályhierarchia reprezentálása 1 7.1 A relációs

Részletesebben

Adatbázis-kezelés. alapfogalmak

Adatbázis-kezelés. alapfogalmak Adatbázis-kezelés alapfogalmak Témakörök Alapfogalmak Adatmodellek Relációalgebra Normalizálás VÉGE Adatbázis-kezelő rendszer Database Management System - DBMS Integrált programcsomag, melynek funkciói:

Részletesebben

Adatbázis rendszerek 2. előadás. Relációs algebra

Adatbázis rendszerek 2. előadás. Relációs algebra Adatbázis rendszerek. előadás Relációs algebra Molnár Bence Szerkesztette: Koppányi Zoltán Bevezetés Relációs algebra általában A relációs algebra néhány tulajdonsága: Matematikailag jól definiált Halmazelméletből

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA MATEmATIkA I 6 VI KOmPLEX SZÁmOk 1 A komplex SZÁmOk HALmAZA A komplex számok olyan halmazt alkotnak amelyekben elvégezhető az összeadás és a szorzás azaz két komplex szám összege és szorzata

Részletesebben

Magas szintű adatmodellek Egyed/kapcsolat modell I.

Magas szintű adatmodellek Egyed/kapcsolat modell I. Magas szintű adatmodellek Egyed/kapcsolat modell I. Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek. Alapvetés. 4.fejezet Magas szintű adatmodellek (4.1-4.3.fej.) (köv.héten folyt.köv. 4.4-4.6.fej.) Az adatbázis modellezés

Részletesebben

Relációs algebra áttekintés és egy táblára vonatkozó lekérdezések

Relációs algebra áttekintés és egy táblára vonatkozó lekérdezések Relációs algebra áttekintés és egy táblára vonatkozó lekérdezések Tankönyv: Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek Alapvetés Második, átdolgozott kiadás, Panem, 2009 2.4. Relációs algebra (áttekintés) 5.1.

Részletesebben

Adatbázis rendszerek 2. előadás. Relációs algebra

Adatbázis rendszerek 2. előadás. Relációs algebra Adatbázis rendszerek 2. előadás Relációs algebra Molnár Bence Szerkesztette: Koppányi Zoltán Bevezetés Relációs algebra általában A relációs algebra néhány tulajdonsága: Matematikailag jól definiált Halmazelméletből

Részletesebben

Lekérdezések az SQL-ben 2.rész

Lekérdezések az SQL-ben 2.rész Lekérdezések az SQL-ben 2.rész Tankönyv: Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek Alapvetés Második, átdolgozott kiadás, Panem, 2009 6.2. Több relációra vonatkozó lekérdezések az SQL-ben - Szorzat és összekapcsolás

Részletesebben

Algebrai és logikai lekérdezo nyelvek

Algebrai és logikai lekérdezo nyelvek rr, I r 5. fejezet Algebrai és logikai lekérdezo nyelvek A jelen fejezet során a relációs adatbázisok modellezése helyett a programozásra fektetjük a hangsúlyt. A tárgyalást két absztrakt programozási

Részletesebben

SQL parancsok feldolgozása

SQL parancsok feldolgozása Az SQL nyelv SQL nyelv szerepe Sequental Query Language, deklaratív nyelv Halmaz orientált megközelítés, a relációs algebra műveleteinek megvalósítására Előzménye a SEQUEL (IBM) Algoritmus szerkezeteket

Részletesebben

INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 2. Adatbáziskezelés eszközei Adatbáziskezelés feladata Adatmodell típusai Relációs adatmodell

Részletesebben

A relációs algebra egy speciális algebra, amely néhány egyszerű, de hathatós. operandusok. Egy reláció megadható a nevével vagy közvetlenül, sorainak

A relációs algebra egy speciális algebra, amely néhány egyszerű, de hathatós. operandusok. Egy reláció megadható a nevével vagy közvetlenül, sorainak Informatika szigorlat 11-es tétel: Lekérdező nyelvek 1. Relációs algebra A relációs algebra egy speciális algebra, amely néhány egyszerű, de hathatós módszert ad arra nézve, hogy miként építhetünk új relációkat

Részletesebben

Bevezetés az SQL-be. Tankönyv: Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek Alapvetés Második, átdolgozott kiadás, Panem, 2009

Bevezetés az SQL-be. Tankönyv: Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek Alapvetés Második, átdolgozott kiadás, Panem, 2009 Bevezetés az SQL-be Tankönyv: Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek Alapvetés Második, átdolgozott kiadás, Panem, 2009 2.3. Relációsémák definiálása SQL-ben Kulcsok megadása (folyt.köv.7.fej.) -- még: Relációs

Részletesebben

az Excel for Windows programban

az Excel for Windows programban az Excel for Windows táblázatkezelőblázatkezel programban Mit nevezünk nk képletnek? A táblt blázatkezelő programok nagy előnye, hogy meggyorsítj tják és könnyebbé teszik a felhasználó számára a számítási

Részletesebben

Tankönyv példák kidolgozása

Tankönyv példák kidolgozása Tankönyv példák kidolgozása Tankönyv: Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek Alapvetés Második, átdolgozott kiadás, Panem, 2009 Áttekintés: Rel.algebra és SQL Példák: Tk.2.4.14.Feladatok Tk.54-57.o. 2.4.1.feladat

Részletesebben

Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) Csíkszereda

Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) Csíkszereda Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) Csíkszereda 9. Előadás tartalma Függőségek vetítése. Normalizálás Normálformák. A relációs adatmodellt először E. F. Codd határozta (Codd 1970). Ő vezette

Részletesebben

Az SQL nyelv. SQL (Structured Query Language = Strukturált Lekérdező Nyelv).

Az SQL nyelv. SQL (Structured Query Language = Strukturált Lekérdező Nyelv). Az SQL nyelv SQL (Structured Query Language = Strukturált Lekérdező Nyelv). A lekérdezési funkciók mellett a nyelv több olyan elemmel is rendelkezik, amelyek más adatkezelési funkciók végrehajtására is

Részletesebben

Bevezetés: Relációs adatmodell

Bevezetés: Relációs adatmodell Bevezetés: Relációs adatmodell Tankönyv: Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek Alapvetés Második, átdolgozott kiadás, Panem, 2009 2.1. Adatmodellek áttekintése 2.2. A relációs modell alapjai --Megjegyzés:

Részletesebben

Adatbázisok gyakorlat

Adatbázisok gyakorlat Adatbázisok gyakorlat 4. gyakorlat Adatmodellezés II Relációs adatbázisséma készítése E-K modellből Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Antal Gábor 1 Közérdekű Honlap: http://antalgabor.hu

Részletesebben

A relációelmélet alapjai

A relációelmélet alapjai A relációelmélet alapjai A reláció latin eredet szó, jelentése kapcsolat. A reláció, két vagy több nem feltétlenül különböz halmaz elemei közötti viszonyt, kapcsolatot fejez ki. A reláció értelmezése gráffal

Részletesebben

SQL ALAPOK. Bevezetés A MYSQL szintaxisa Táblák, adatok kezelésének alapjai

SQL ALAPOK. Bevezetés A MYSQL szintaxisa Táblák, adatok kezelésének alapjai SQL ALAPOK Bevezetés A MYSQL szintaxisa Táblák, adatok kezelésének alapjai BEVEZETÉS SQL: Structured Query Language Strukturált Lekérdező Nyelv Szabvány határozza meg, azonban számos nyelvjárása létezik

Részletesebben

Redukciós műveletek. Projekció (vetítés): oszlopok kiválasztása. Jelölés: attribútumlista (tábla) Példa: Könyv

Redukciós műveletek. Projekció (vetítés): oszlopok kiválasztása. Jelölés: attribútumlista (tábla) Példa: Könyv Redukciós műveletek Projekció (vetítés): oszlopok kiválasztása Jelölés: attribútumlista (tábla) Példa: Könyv szerző,cím (Könyv) K.szám Szerző Cím Szerző Cím 1121 Sályi Adatbázisok Sályi Adatbázisok 3655

Részletesebben

Relációs algebra 1.rész

Relációs algebra 1.rész Relációs algebra 1.rész Tankönyv: Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek Alapvetés Második, átdolgozott kiadás, Panem, 2009 Lekérdezések a relációs modellben 2.4. Egy algebrai lekérdező nyelv -- 01B_RelAlg1alap:

Részletesebben

Adatbázisrendszerek megvalósítása 2

Adatbázisrendszerek megvalósítása 2 Adatbázisrendszerek megvalósítása 2 Irodalom: Hector Garcia-Molina Jeffrey D. Ullman Jennifer Widom: Adatbázisrendszerek megvalósítása, 6. és 7. fejezet Előfeltételek: Adatbázisrendszerek tárgy, SQL. Tartalom:

Részletesebben

Egyenletek, egyenlőtlenségek VII.

Egyenletek, egyenlőtlenségek VII. Egyenletek, egyenlőtlenségek VII. Magasabbfokú egyenletek: A 3, vagy annál nagyobb fokú egyenleteket magasabb fokú egyenleteknek nevezzük. Megjegyzés: Egy n - ed fokú egyenletnek legfeljebb n darab valós

Részletesebben

Adatbázisok - 1. előadás

Adatbázisok - 1. előadás Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar (AMK) Székesfehérvár 2015. október 15. Köszönet A tárgyat korábban Kottyán László tanította. Köszönöm neki, hogy az általa elkészített

Részletesebben

Intergrált Intenzív Matematika Érettségi

Intergrált Intenzív Matematika Érettségi . Adott a mátri, determináns determináns, ahol,, d Számítsd ki:. b) Igazold, hogy a b c. Adott a az 6 0 egyenlet megoldásai. a). c) Számítsd ki a d determináns értékét. d c a b determináns, ahol abc,,.

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA, MATEmATIkA I. 4 IV. FÜGGVÉNYEk 1. LEkÉPEZÉSEk, függvények Definíció Legyen és két halmaz. Egy függvény -ből -ba egy olyan szabály, amely minden elemhez pontosan egy elemet rendel hozzá. Az

Részletesebben

SQL. Táblák összekapcsolása lekérdezéskor Aliasok Allekérdezések Nézettáblák

SQL. Táblák összekapcsolása lekérdezéskor Aliasok Allekérdezések Nézettáblák SQL Táblák összekapcsolása lekérdezéskor Aliasok Allekérdezések Nézettáblák A SELECT UTASÍTÁS ÁLTALÁNOS ALAKJA (ISM.) SELECT [DISTINCT] megjelenítendő oszlopok FROM táblá(k direkt szorzata) [WHERE feltétel]

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS FÉLÉVES FELADAT

ADATBÁZIS-KEZELÉS FÉLÉVES FELADAT ÓBUDAI EGYETEM Neumann János Informatikai Kar Nappali Tagozat ADATBÁZIS-KEZELÉS FÉLÉVES FELADAT NÉV: MÁK VIRÁG NEPTUN KÓD: A DOLGOZAT CÍME: Jani bácsi székadatbázisa Beadási határidő: 14. oktatási hét

Részletesebben

Mindent olyan egyszerűvé kell tenni, amennyire csak lehet, de nem egyszerűbbé.

Mindent olyan egyszerűvé kell tenni, amennyire csak lehet, de nem egyszerűbbé. HA 1 Mindent olyan egyszerűvé kell tenni, amennyire csak lehet, de nem egyszerűbbé. (Albert Einstein) HA 2 Halmazok HA 3 Megjegyzések A halmaz, az elem és az eleme fogalmakat nem definiáljuk, hanem alapfogalmaknak

Részletesebben

1.1. Definíció. Azt mondjuk, hogy a oszója b-nek, vagy más szóval, b osztható a-val, ha létezik olyan x Z, hogy b = ax. Ennek jelölése a b.

1.1. Definíció. Azt mondjuk, hogy a oszója b-nek, vagy más szóval, b osztható a-val, ha létezik olyan x Z, hogy b = ax. Ennek jelölése a b. 1. Oszthatóság, legnagyobb közös osztó Ebben a jegyzetben minden változó egész számot jelöl. 1.1. Definíció. Azt mondjuk, hogy a oszója b-nek, vagy más szóval, b osztható a-val, ha létezik olyan x Z, hogy

Részletesebben

NT-17102 Matematika 9. (Heuréka) Tanmenetjavaslat

NT-17102 Matematika 9. (Heuréka) Tanmenetjavaslat NT-17102 Matematika 9. (Heuréka) Tanmenetjavaslat Ezzel a segédanyaggal szeretnék segítséget nyújtani a középiskolák azon matematikatanárainak, akik a matematikai oktatáshoz és neveléshez Dr. Fried Katalin

Részletesebben

Az osztályozó, javító és különbözeti vizsgák (tanulmányok alatti vizsgák) témakörei matematika tantárgyból

Az osztályozó, javító és különbözeti vizsgák (tanulmányok alatti vizsgák) témakörei matematika tantárgyból Az osztályozó, javító és különbözeti vizsgák (tanulmányok alatti vizsgák) témakörei matematika tantárgyból A vizsga formája: Feladatlap az adott évfolyam anyagából, a megoldásra fordítható idő 60 perc.

Részletesebben

HALMAZELMÉLET feladatsor 1.

HALMAZELMÉLET feladatsor 1. HALMAZELMÉLET feladatsor 1. Egy (H,, ) algebrai struktúra háló, ha (H, ) és (H, ) kommutatív félcsoport, és teljesül az ún. elnyelési tulajdonság: A, B H: A (A B) = A, A (A B) = A. A (H,, ) háló korlátos,

Részletesebben

Adatbázisrendszerek Tervezése Közgazdászoknak Munkapéldány

Adatbázisrendszerek Tervezése Közgazdászoknak Munkapéldány Adatbázisrendszerek Tervezése Közgazdászoknak Munkapéldány Illyés László 2014 Bevezető: Ez az írott anyag azt a jegyzetet szeretné helyettesíteni, amelyik a Kolozsvári Sapientia Csíkszeredai Közgazdasági-

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS Demetrovics Katalin

ADATBÁZIS-KEZELÉS Demetrovics Katalin ADATBÁZIS-KEZELÉS Demetrovics Katalin 1. Alapfogalmak...1 1.1. Adat... 1 1.2. Információ... 1 1.3. Egyed, Tulajdonság, Kapcsolat... 1 1.4. Adatmodellek... 2 1.5. Adatbázis (DATABASE, DB)... 3 2. A relációs

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA, MATEmATIkA I. 1 I. HALmAZOk 1. JELÖLÉSEk A halmaz fogalmát tulajdonságait gyakran használjuk a matematikában. A halmazt nem definiáljuk, ezt alapfogalomnak tekintjük. Ez nem szokatlan, hiszen

Részletesebben

2. Logika gyakorlat Függvények és a teljes indukció

2. Logika gyakorlat Függvények és a teljes indukció 2. Logika gyakorlat Függvények és a teljes indukció Folláth János Debreceni Egyetem - Informatika Kar 2012/13. I. félév Áttekintés 1 Függvények Relációk Halmazok 2 Természetes számok Formulák Definíció

Részletesebben

Mindent olyan egyszerűvé kell tenni, amennyire csak lehet, de nem egyszerűbbé. (Albert Einstein) Halmazok 1

Mindent olyan egyszerűvé kell tenni, amennyire csak lehet, de nem egyszerűbbé. (Albert Einstein) Halmazok 1 Halmazok 1 Mindent olyan egyszerűvé kell tenni, amennyire csak lehet, de nem egyszerűbbé. (Albert Einstein) Halmazok 2 A fejezet legfontosabb elemei Halmaz megadási módjai Halmazok közti műveletek (metszet,

Részletesebben

Programozás BMEKOKAA146. Dr. Bécsi Tamás 2. előadás

Programozás BMEKOKAA146. Dr. Bécsi Tamás 2. előadás Programozás BMEKOKAA146 Dr. Bécsi Tamás 2. előadás Szintaktikai alapok Alapvető típusok, ismétlés C# típus.net típus Méret (byte) Leírás byte System.Byte 1Előjel nélküli 8 bites egész szám (0..255) char

Részletesebben

Permutációk véges halmazon (el adásvázlat, február 12.)

Permutációk véges halmazon (el adásvázlat, február 12.) Permutációk véges halmazon el adásvázlat 2008 február 12 Maróti Miklós Ennek az el adásnak a megértéséhez a következ fogalmakat kell tudni: ismétlés nélküli variáció leképezés indulási és érkezési halmaz

Részletesebben

I.5. A LOGIKAI FÜGGVÉNYEK EGYSZERŰSÍTÉSE (MINIMALIZÁCIÓ)

I.5. A LOGIKAI FÜGGVÉNYEK EGYSZERŰSÍTÉSE (MINIMALIZÁCIÓ) I.5. LOGIKI FÜGGVÉNEK EGSERŰSÍTÉSE (MINIMLIÁCIÓ) Nem mindegy, hogy a logikai függvényeket mennyi erőforrás felhasználásával valósítjuk meg. Előnyös, ha kevesebb logikai kaput alkalmazunk ugyanarra a feladatra,

Részletesebben

Adatmodellezés. 1. Fogalmi modell

Adatmodellezés. 1. Fogalmi modell Adatmodellezés MODELL: a bonyolult (és időben változó) valóság leegyszerűsített mása, egy adott vizsgálat céljából. A modellben többnyire a vizsgálat szempontjából releváns jellemzőket (tulajdonságokat)

Részletesebben

Halmazok Halmazok, részhalmaz, halmazműveletek, halmazok elemszáma

Halmazok Halmazok, részhalmaz, halmazműveletek, halmazok elemszáma Az osztályozóvizsgák követelményrendszere 9.Ny osztály Halmazok Halmazok, részhalmaz, halmazműveletek, halmazok elemszáma Algebra és számelmélet Alapműveletek az egész és törtszámok körében Műveleti sorrend,

Részletesebben

Relációk. 1. Descartes-szorzat. 2. Relációk

Relációk. 1. Descartes-szorzat. 2. Relációk Relációk Descartes-szorzat. Relációk szorzata, inverze. Relációk tulajdonságai. Ekvivalenciareláció, osztályozás. Részbenrendezés, Hasse-diagram. 1. Descartes-szorzat 1. Deníció. Tetsz leges két a, b objektum

Részletesebben

Adatbázis, adatbázis-kezelő

Adatbázis, adatbázis-kezelő Adatbázisok I. rész Adatbázis, adatbázis-kezelő Adatbázis: Nagy adathalmaz Közvetlenül elérhető háttértárolón (pl. merevlemez) Jól szervezett Osztott Adatbázis-kezelő szoftver hozzáadás, lekérdezés, módosítás,

Részletesebben

Egész számok. pozitív egész számok: 1; 2; 3; 4;... negatív egész számok: 1; 2; 3; 4;...

Egész számok. pozitív egész számok: 1; 2; 3; 4;... negatív egész számok: 1; 2; 3; 4;... Egész számok természetes számok ( ) pozitív egész számok: 1; 2; 3; 4;... 0 negatív egész számok: 1; 2; 3; 4;... egész számok ( ) 1. Írd a következõ számokat a halmazábra megfelelõ helyére! 3; 7; +6 ; (

Részletesebben

RELÁCIÓS LEKÉRDEZÉSEK OPTIMALIZÁLÁSA. Marton József november BME TMIT

RELÁCIÓS LEKÉRDEZÉSEK OPTIMALIZÁLÁSA. Marton József november BME TMIT RELÁCIÓS LEKÉRDEZÉSEK OPTIMALIZÁLÁSA Marton József 2015. november BME TMIT ÁTTEKINTÉS lekérdezés (query) értelmező és fordító reláció algebrai kifejezés optimalizáló lekérdezés kimenet kiértékelő motor

Részletesebben

Adatbázisok. 3. gyakorlat. Adatmodellezés: E-K modellb l relációs adatbázisséma. Kötelez programok kiválasztása szeptember 21.

Adatbázisok. 3. gyakorlat. Adatmodellezés: E-K modellb l relációs adatbázisséma. Kötelez programok kiválasztása szeptember 21. Adatbázisok 3. gyakorlat Adatmodellezés: E-K modellb l relációs adatbázisséma. Kötelez programok kiválasztása 2016. szeptember 21. 2016. szeptember 21. Adatbázisok 1 / 24 Az adatbázisok szolgáltatásai

Részletesebben

Adatbázis-kezelés. 3. Ea: Viszonyított betűszámtan (2013) Relációs algebra alapok (átgondolt verzió) v: 2015.02.15 Szűcs Miklós - ME, ÁIT. 1.

Adatbázis-kezelés. 3. Ea: Viszonyított betűszámtan (2013) Relációs algebra alapok (átgondolt verzió) v: 2015.02.15 Szűcs Miklós - ME, ÁIT. 1. Adatbázis-kezelés 3. Ea: Viszonyított betűszámtan (2013) Relációs algebra alapok (átgondolt verzió) v: 2015.02.15 Szűcs Miklós - ME, ÁIT. 1.o Témakörök Relációs algebra Ellenőrző kérdések 2.o Relációs

Részletesebben

Adatbáziskezelés alapjai. jegyzet

Adatbáziskezelés alapjai. jegyzet Juhász Adrienn Adatbáziskezelés alapja 1 Adatbáziskezelés alapjai jegyzet Készítette: Juhász Adrienn Juhász Adrienn Adatbáziskezelés alapja 2 Fogalmak: Adatbázis: logikailag összefüggı információ vagy

Részletesebben

Bevezetés. 1. fejezet. Algebrai feladatok. Feladatok

Bevezetés. 1. fejezet. Algebrai feladatok. Feladatok . fejezet Bevezetés Algebrai feladatok J. A számok gyakran használt halmazaira a következ jelöléseket vezetjük be: N a nemnegatív egész számok, N + a pozitív egész számok, Z az egész számok, Q a racionális

Részletesebben

ALGEBRAI KIFEJEZÉSEK, EGYENLETEK

ALGEBRAI KIFEJEZÉSEK, EGYENLETEK ALGEBRAI KIFEJEZÉSEK, EGYENLETEK AZ ALGEBRAI KIFEJEZÉS FOGALMÁNAK KIALAKÍTÁSA (7-9. OSZTÁLY) Racionális algebrai kifejezés (betűs kifejezés): betűket és számokat a négy alapművelet véges sokszori alkalmazásával

Részletesebben

MATEMATIKA A és B variáció

MATEMATIKA A és B variáció MATEMATIKA A és B variáció A Híd 2. programban olyan fiatalok vesznek részt, akik legalább elégséges érdemjegyet kaptak matematikából a hatodik évfolyam végén. Ezzel együtt az adatok azt mutatják, hogy

Részletesebben

8. Gyakorlat SQL. DDL (Data Definition Language) adatdefiníciós nyelv utasításai:

8. Gyakorlat SQL. DDL (Data Definition Language) adatdefiníciós nyelv utasításai: 8. Gyakorlat SQL SQL: Structured Query Language; a relációs adatbáziskezelők szabványos, strukturált lekérdező nyelve SQL szabványok: SQL86, SQL89, SQL92, SQL99, SQL3 Az SQL utasításokat mindig pontosvessző

Részletesebben

Példa 2012.05.11. Többértékű függőségek, 4NF, 5NF

Példa 2012.05.11. Többértékű függőségek, 4NF, 5NF Többértékű függőségek, 4NF, 5NF Szendrői Etelka datbázisok I szendroi@pmmk.pte.hu harmadik normálformáig mindenképpen érdemes normalizálni a relációkat. Legtöbbször elegendő is az első három normálformának

Részletesebben

Normálformák Normalizálás ADATBÁZISKEZELÉS ÉS KÖNYVTÁRI RENDSZERSZERVEZÉS 1 / 2

Normálformák Normalizálás ADATBÁZISKEZELÉS ÉS KÖNYVTÁRI RENDSZERSZERVEZÉS 1 / 2 Normálformák Normalizálás ADATBÁZISKEZELÉS ÉS KÖNYVTÁRI RENDSZERSZERVEZÉS 1 / 2 Normálformák Normálforma: az egyed szerkezeti állapota NÉV SZAKKÉPZETTSÉG SZÜLETÉSI DÁTUM Nagy Zsolt Gépészmérnök közgazdász

Részletesebben

Az egyed-kapcsolat modell (E/K)

Az egyed-kapcsolat modell (E/K) Az egyed-kapcsolat modell (E/K) Tankönyv: Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek Alapvetés Második, átdolgozott kiadás, Panem, 2009 4.1. Az egyed-kapcsolat (E/K) modell 4.2. Tervezési alapelvek 4.3. Megszorítások

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli. Emelt szinten: írásbeli és szóbeli. MATEMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A matematika érettségi vizsga célja A matematika érettségi vizsga célja

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS. Relációs modell

ADATBÁZIS-KEZELÉS. Relációs modell ADATBÁZIS-KEZELÉS Relációs modell Relációséma neve attribútumok ORSZÁGOK Azon Ország Terület Lakosság Főváros Földrész 131 Magyarország 93036 10041000 Budapest Európa 3 Algéria 2381740 33769669 Algír Afrika

Részletesebben

BGF. 4. Mi tartozik az adatmodellek szerkezeti elemei

BGF. 4. Mi tartozik az adatmodellek szerkezeti elemei 1. Mi az elsődleges következménye a gyenge logikai redundanciának? inkonzisztencia veszélye felesleges tárfoglalás feltételes függés 2. Az olyan tulajdonság az egyeden belül, amelynek bármely előfordulása

Részletesebben

Lineáris algebra 2. Filip Ferdinánd december 7. siva.banki.hu/jegyzetek

Lineáris algebra 2. Filip Ferdinánd december 7. siva.banki.hu/jegyzetek Lineáris algebra 2 Filip Ferdinánd filipferdinand@bgkuni-obudahu sivabankihu/jegyzetek 2015 december 7 Filip Ferdinánd 2016 februar 9 Lineáris algebra 2 1 / 37 Az el adás vázlata Determináns Determináns

Részletesebben

ADATBÁZISOK I. ELŐADÁS ÉS GYAKORLAT JEGYZET

ADATBÁZISOK I. ELŐADÁS ÉS GYAKORLAT JEGYZET ADATBÁZISOK I. ELŐADÁS ÉS GYAKORLAT JEGYZET Szerkesztette: Balogh Tamás 2013. március 31. Ha hibát találsz, kérlek jelezd a info@baloghtamas.hu e-mail címen! Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne

Részletesebben

Általános algoritmustervezési módszerek

Általános algoritmustervezési módszerek Általános algoritmustervezési módszerek Ebben a részben arra mutatunk példát, hogy miként használhatóak olyan általános algoritmustervezési módszerek mint a dinamikus programozás és a korlátozás és szétválasztás

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA, MATEmATIkA I. 3 III. MEGFELELTETÉSEk, RELÁCIÓk 1. BEVEZETÉS Emlékeztetünk arra, hogy az rendezett párok halmazát az és halmazok Descartes-féle szorzatának nevezzük. Más szóval az és halmazok

Részletesebben

WHERE záradék (további lehetıségek) SQL specialitások, nem írhatók át relációs algebrába: LIKE. NULL értékek. Az ismeretlen (unknown) igazságérték

WHERE záradék (további lehetıségek) SQL specialitások, nem írhatók át relációs algebrába: LIKE. NULL értékek. Az ismeretlen (unknown) igazságérték WHERE záradék (további lehetıségek) SQL specialitások, amelyek könnyen átírhatóak relációs algebrai kifejezésre (összetett kiválasztási feltételre) BETWEEN.. AND.. intervallumba tartozás IN (értékhalmaz)

Részletesebben

Relációk Függvények. A diákon megjelenő szövegek és képek csak a szerző (Kocsis Imre, DE MFK) engedélyével használhatók fel!

Relációk Függvények. A diákon megjelenő szövegek és képek csak a szerző (Kocsis Imre, DE MFK) engedélyével használhatók fel! függvények RE 1 Relációk Függvények függvények RE 2 Definíció Ha A, B és ρ A B, akkor azt mondjuk, hogy ρ reláció A és B között, vagy azt, hogy ρ leképezés A-ból B-be. Ha speciálisan A=B, azaz ρ A A, akkor

Részletesebben

Az adatmodelleket többféleképpen is csoportosíthatjuk. Egyik csoportosítás:

Az adatmodelleket többféleképpen is csoportosíthatjuk. Egyik csoportosítás: Adatmodellek Minden adatbázis-kezel rendszer egy absztrakt adatmodellel dolgozik, azért, hogy az adatokat ne csak bitek sorozataként lássuk. Egy adatmodell egy matematikai formalizmus mely a következ két

Részletesebben

MATEMATIKA Emelt szint 9-12. évfolyam

MATEMATIKA Emelt szint 9-12. évfolyam MATEMATIKA Emelt szint 9-12. évfolyam évfolyam 9. 10. 11. 12. óra/tanév 216 216 216 224 óra/hét 6 6 6 7 Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről

Részletesebben

MATEMATIKA TANTERV Bevezetés Összesen: 432 óra Célok és feladatok

MATEMATIKA TANTERV Bevezetés Összesen: 432 óra Célok és feladatok MATEMATIKA TANTERV Bevezetés A matematika tanítását minden szakmacsoportban és minden évfolyamon egységesen heti három órában tervezzük Az elsı évfolyamon mindhárom órát osztálybontásban tartjuk, segítve

Részletesebben

Analízis elo adások. Vajda István. 2012. szeptember 10. Neumann János Informatika Kar Óbudai Egyetem. Vajda István (Óbudai Egyetem)

Analízis elo adások. Vajda István. 2012. szeptember 10. Neumann János Informatika Kar Óbudai Egyetem. Vajda István (Óbudai Egyetem) Vajda István Neumann János Informatika Kar Óbudai Egyetem 1 / 36 Bevezetés A komplex számok értelmezése Definíció: Tekintsük a valós számpárok R2 halmazát és értelmezzük ezen a halmazon a következo két

Részletesebben

L'Hospital-szabály. 2015. március 15. ln(x 2) x 2. ln(x 2) = ln(3 2) = ln 1 = 0. A nevez határértéke: lim. (x 2 9) = 3 2 9 = 0.

L'Hospital-szabály. 2015. március 15. ln(x 2) x 2. ln(x 2) = ln(3 2) = ln 1 = 0. A nevez határértéke: lim. (x 2 9) = 3 2 9 = 0. L'Hospital-szabály 25. március 5.. Alapfeladatok ln 2. Feladat: Határozzuk meg a határértéket! 3 2 9 Megoldás: Amint a korábbi határértékes feladatokban, els ként most is a határérték típusát kell megvizsgálnunk.

Részletesebben

Halmazok; a matematikai logika elemei 1.1. A halmaz fogalma; jelölések

Halmazok; a matematikai logika elemei 1.1. A halmaz fogalma; jelölések 1 Halmazok; a matematikai logika elemei 1.1. A halmaz fogalma; jelölések A matematikában alapfogalmaknak tekintjük azokat a fogalmakat, amelyeket nem határozunk meg, nem definiálunk más fogalmak segítségével

Részletesebben

RE 1. Relációk Függvények. A diákon megjelenő szövegek és képek csak a szerző (Kocsis Imre, DE MFK) engedélyével használhatók fel!

RE 1. Relációk Függvények. A diákon megjelenő szövegek és képek csak a szerző (Kocsis Imre, DE MFK) engedélyével használhatók fel! RE 1 Relációk Függvények RE 2 Definíció: Ha A, B és ρ A B, akkor azt mondjuk, hogy ρ reláció A és B között, vagy azt, hogy ρ leképezés A-ból B-be. Ha speciálisan A=B, azaz ρ A A, akkor azt mondjuk, hogy

Részletesebben

A gyakorlat során MySQL adatbázis szerver és a böngészőben futó phpmyadmin használata javasolt. A gyakorlat során a következőket fogjuk gyakorolni:

A gyakorlat során MySQL adatbázis szerver és a böngészőben futó phpmyadmin használata javasolt. A gyakorlat során a következőket fogjuk gyakorolni: 1 Adatbázis kezelés 3. gyakorlat A gyakorlat során MySQL adatbázis szerver és a böngészőben futó phpmyadmin használata javasolt. A gyakorlat során a következőket fogjuk gyakorolni: Tábla kapcsolatok létrehozása,

Részletesebben

Sztojka Miroszláv LINEÁRIS ALGEBRA Egyetemi jegyzet Ungvár 2013

Sztojka Miroszláv LINEÁRIS ALGEBRA Egyetemi jegyzet Ungvár 2013 UKRAJNA OKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYÜGYI MINISZTÉRIUMA ÁLLAMI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY UNGVÁRI NEMZETI EGYETEM MAGYAR TANNYELVŰ HUMÁN- ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR FIZIKA ÉS MATEMATIKA TANSZÉK Sztojka Miroszláv LINEÁRIS

Részletesebben

15. LINEÁRIS EGYENLETRENDSZEREK

15. LINEÁRIS EGYENLETRENDSZEREK 15 LINEÁRIS EGYENLETRENDSZEREK 151 Lineáris egyenletrendszer, Gauss elimináció 1 Definíció Lineáris egyenletrendszernek nevezzük az (1) a 11 x 1 + a 12 x 2 + + a 1n x n = b 1 a 21 x 1 + a 22 x 2 + + a

Részletesebben

Adattípusok. Max. 2GByte

Adattípusok. Max. 2GByte Adattípusok Típus Méret Megjegyzés Konstans BIT 1 bit TRUE/FALSE SMALLINT 2 byte -123 INTEGER 4 byte -123 COUNTER 4 byte Automatikus 123 REAL 4 byte -12.34E-2 FLOAT 8 byte -12.34E-2 CURRENCY / MONEY 8

Részletesebben

Komplex számok algebrai alakja

Komplex számok algebrai alakja Komplex számok algebrai alakja Lukács Antal 015. február 8. 1. Alapfeladatok 1. Feladat: Legyen z 1 + 3i és z 5 4i! Határozzuk meg az alábbiakat! (a) z 1 + z (b) 3z z 1 (c) z 1 z (d) Re(i z 1 ) (e) Im(z

Részletesebben

MATEMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK

MATEMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK MATEMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY Az érettségi követelményeit két szinten határozzuk meg: - középszinten a mai társadalomban tájékozódni és alkotni tudó ember matematikai ismereteit kell

Részletesebben

Adattípusok. Max. 2GByte

Adattípusok. Max. 2GByte Adattípusok Típus Méret Megjegyzés Konstans BIT 1 bit TRUE/FALSE TINIINT 1 byte 12 SMALLINT 2 byte -123 INTEGER 4 byte -123 COUNTER 4 byte Automatikus 123 REAL 4 byte -12.34E-2 FLOAT 8 byte -12.34E-2 CURRENCY

Részletesebben

OSZTHATÓSÁG. Osztók és többszörösök : a 3 többszörösei : a 4 többszörösei Ahol mindkét jel megtalálható a 12 többszöröseit találjuk.

OSZTHATÓSÁG. Osztók és többszörösök : a 3 többszörösei : a 4 többszörösei Ahol mindkét jel megtalálható a 12 többszöröseit találjuk. Osztók és többszörösök 1783. A megadott számok elsõ tíz többszöröse: 3: 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 4: 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 5: 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 6: 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 1784. :

Részletesebben