Turizmus menedzsment mesterképzés (MA) JAVASOLT ZÁRÓDOLGOZATI TÉMÁK JEGYZÉKE október hó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Turizmus menedzsment mesterképzés (MA) JAVASOLT ZÁRÓDOLGOZATI TÉMÁK JEGYZÉKE 2013. október hó"

Átírás

1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI KAR TURIZMUS VENDÉGLÁTÁS INTÉZET Turizmus menedzsment mesterképzés (MA) JAVASOLT ZÁRÓDOLGOZATI TÉMÁK JEGYZÉKE október hó Tisztelt Hallgatók! Az eddigi gyakorlatot némileg elhagyva, a mellékelt listán két csoportban találnak záródolgozati témaválasztásukat remélhetően segítő javaslatokat. 1. Az egyik listán olyan témákat találnak, melyeket a Turizmus-Vendéglátás Intézet kidolgozásra érdemesnek gondolt, ill. orientálhatja Önöket hasonló jellegű témák kidolgozásában. Örömmel vennénk, ha minél többen választanának témát ebből a körből. 2. Anonim, kizárólag tájékoztató jelleggel, közzé tesszük az elmúlt egy-két évben született (már megvédett, ill. kidolgozás alatt álló) mesterdolgozati témák címjegyzékét is, annak érdekében, hogy ebből is ötleteket meríthessenek, ill. jelezzük Önök felé a már foglalt témákat is. Felhívjuk figyelmüket, hogy a közölt témakörök javaslatot jelentenek, természetesen ezektől eltérő egyéni témaválasztásra is van lehetőségük. Az alábbiakban megadott határidőig a konkrét témacímet kell majd leadni az itt közölt módon: Maximum 3 téma adható le a jelentkezési lapon, az elfogadásnál figyelembe vesszük a megjelölt téma-sorrendet és a beérkezési időt. Kérjük, hogy a záródolgozati jelentkezési lapot teljes körűen töltsék ki. 1

2 A Turizmus-Vendéglátás Intézet az Önök által leadott címek alapján dönt: a választott téma elfogadásáról, és a főiskolai belső konzulens (témavezető) kijelöléséről. A záródolgozati témaválasztás leadása: MA záródolgozat választási formanyomtatvány-t kitöltve, ben címre) elküldve történik! A határidők a következők: Szakdolgozati témajegyzék kiírása: október 10. Hallgatók témaválasztása: október 25. Témák jóváhagyása, belső konzulens kijelölése november 19. Szakdolgozat leadási határidő: május 05. Budapest, október 4. Mellékletek: Turizmus-Vendéglátás Intézet Tóth Zoltán PhD intézetvezető 2 db témaköri lista 2

3 Melléklet 1: ZÁRÓDOLGOZATI FELDOLGOZÁSRA JAVASOLT TÉMÁK ősz (Turizmus menedzsment mesterszak, BGF KVIK) 1. A fogyasztói értékmenedzsment szerepe a turisztikai célterületek versenyképességének alakításában (Magyarországon) 2. A gazdasági, politikai trendek hatásainak vizsgálata a turizmusra. 3. A hazai gyógyhelyek fejlődésének és piaci helyzetének ismertetése és összevetése az európai gyógyhelyekkel, az ott lévő szállodákkal és azok szolgáltatásaival. A nemzetközi gyógy- és wellness szállodák üzemeltetésének, piaci helyzetének összevetése a hazai lehetőségekkel. 4. A helyi önkormányzatok lehetőségei kistérségi törekvések a turizmusban 5. A Kárpát-medence idegenforgalmi kínálatának fejlesztése, együttműködés az érintett országok, ill. régiók között. 6. A klimatikus gyógyturizmus helyzete és fejlesztési lehetőségei Magyarország valamely üdülőterületén. 7. A közösségi közlekedés hatása a turizmusra (egy adott térség példáján keresztül) 8. A magyar és egy (több) külföldi ország természetvédelmének összehasonlítása a turizmus szempontjából. 9. A magyarországi beutazó turizmusban nagy fejlődési potenciállal jellemezhető küldő piacok vizsgálata, lehetséges marketing stratégiák kialakítása 10. A magyarországi egészségturisztikai fejlesztések komplex, szakmai hatáselemzése. 11. A magyarországi kereskedelmi szálláshelyi vendégforgalom növekedési tényezői. 12. A marketing szerepe a vidéki turizmus működtetésében. 13. A másodlakások szerepe a hazai turizmusban, különös tekintettel a (kereskedelmi jellegű) vendégforgalom által kevésbé érintett területekre (szakirodalmi áttekintés, felmérés, egyéni kutatás). 14. A minőségmenedzsment feladatai a turisztikai, és vendéglátó vállalkozásokban. Minőségkép, minőségdimenziók, minőségparaméterek mérhetősége, a minőség és a marketing kapcsolata, minőségügyi módszerek 15. A múlt szakmai értékeire épülő innovatív jövőkép megfogalmazása az egészségipar területére, kiemelten szállodai szálláshelyekre, vendéglátó egységekre és szabadidős szolgáltatásokra. 3

4 16. A pályakezdő fiatalok munkaerő-piaci integrációjának segítése különös tekintettel a magyar oktatási és szakképzési rendszer programjaiban 17. A szálláshely-szolgáltatás és a vendéglátás igazgatási jogi szabályozása. 18. A szálláshely-szolgáltatás fogyasztóvédelmi jogi szabályozása. A szálláshelyszolgáltatás jogi szabályozásának története. A fogyasztóvédelmi jog fejlődése a szálláshely-szolgáltatás területén. 19. A teljes idegenforgalmi egyenleg tényezői - az idegenforgalom makrohatásainak mérése. 20. A turisztikai alágazatok marketingkommunikációjának tartalomelemzése. Turisztikai szolgáltatók, fogadóterületek marketing hatékonyságának elemzése. Benchmarking és marketing audit a turisztikai szolgáltatóknál. 21. A turisztikai stratégiai és operatív programok szerepe és hozzájárulása a tervezési régiók turisztikai fejlődéséhez. 22. A turisztikai, és vendéglátó vállalkozás stratégiai döntéseit előkészítő pénzügyi számítások. Számviteli, pénzügyi és likviditási terv készítése, Cash-flow elemzés. 23. A turizmus GDP-re gyakorolt hatásának elemzése. Nemzetközi kitekintés. 24. A turizmus, mint növekedési tényező és foglalkoztatás-generátor egy ország gazdaságában 25. A turizmus/vendéglátás/szállodaipar területén való továbbtanulás motivációi nemzetközi kitekintéssel! 26. A vendéglátás fogyasztóvédelmi jogi szabályozása. A fogyasztóvédelmi jog fejlődése a vendéglátás területén. A vendéglátás jogi szabályozásának története. 27. Adatelemző módszerek alkalmazása az idegenforgalomban, vendéglátásban. 28. Az állam szerepvállalása a turizmusban a jelenlegi gazdasági helyzetben. Elemzés, javaslatok. 29. Az egészségturizmusra szakosodott szállodák és vendéglátóhelyek piaci és jövedelmezőségi helyzetének és trendjeinek bemutatása, különös tekintettel a gyógy- és wellness szállodákra Budapesten, kiemelt gyógyhelyeken és turisztikai desztinációkban. 30. Az élelmezéstudományok szerepe a gasztronómiában. Élelmiszerek összetevői, élelmiszerek konyhatechnológiai felhasználásának értékelése, étel és italválaszték szakmai elemzése. 4

5 31. Az értékrend változása az idegenforgalomból élő települések lakói körében. Hazai és nemzetközi kitekintés. 32. Az idegenforgalom és a mezőgazdaság kapcsolata Magyarországon. 33. Belső városrészek rehabilitációja: szabályozási terv és építészeti javaslatok 34. Beruházáspolitika a hazai szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás ágazatban. 35. Döntéselemzési és módszertani, elemzési eljárások alkalmazási lehetőségei a turizmusban. (Példák.) Kutatás-módszertan a turizmusban és a vendéglátásban. 36. Egészségturisztikai vendégek ellátására specializálódott szállodák, vendéglátóhelyek, vállalkozások és gyógyhelyek elemzése, vizsgálata; fejlődési lehetőségek bemutatása az Új Széchenyi Terv, a Gyógyító Magyarország Egészségipari Program figyelembe vételével. 37. Egy egy turisztikai nagyprojekt hatásvizsgálata a megvalósulás térségében 38. Egy magyar és egy (több) külföldi nemzeti park turisztikai hasznosításának összehasonlítása 39. Elmaradott térségek felzárkózását segítő idegenforgalmi beruházások lehetőségei az EU-ban, ill. Magyarországon. 40. Eltérő specializációjú szállodák (üzleti-, butik-, konferencia-, városi-, gyógy-, wellness-, üdülő-, sport-, kastély-) és különböző vendéglátóhelyek jövedelmezőségi vizsgálata és a trendek bemutatása. Az elért teljesítmények, eredmények és legjobb gyakorlatok bemutatása, a múltban elért eredményekre épülő innovatív jövőképek megfogalmazása. 41. Energiagazdálkodás és környezetvédelem a vendéglátásban. Felhasznált energiahordozók, fogyasztói szerződések, energiatakarékossági lehetőségek, hulladékenergiák és megújuló energiák felhasználási lehetőségei, hulladék- és szemétkezelés. 42. Etika a vendéglátásban. Hazai és nemzetközi kitekintés. 43. Falusi és agrárturizmus fejlesztésének motivációi Magyarországon 44. Fenntartható gazdálkodás elmélete a nemzetközi szállodagazdálkodásban 45. Fenntartható turizmus védett területeken (lehetőségek és korlátok) 46. Információkeresési szokások és vásárlói tulajdonságok a turizmusban 47. Infrastrukturális lehetőségek és változások a turizmusban (alternatív energia, közlekedés, szálláshelyek) 5

6 48. Jellemző szervezeti kultúrák a turizmusban a német nyelvű országokban és Magyarországon. Összehasonlító elemzés. 49. Jövedelemtermelő képesség vizsgálatok között, hazai és külföldi szállodák, vendéglátóhelyek, vállalkozások trendjeinek elemzése és bemutatása. A vizsgált szervezetek jövedelemtermelő képességének változásai, a változások okai és lehetséges kiutak. 50. Költséggazdálkodás és költséghatékonyság, jövedelmezőségi és üzletpolitikai szempontok érvényesítése a magyarországi vendéglátó vállalkozásoknál a változó gazdasági környezetben. Nemzetközi kitekintés. 51. Környezetterhelés fogalmi jellemzői, a környezetvédelmi jog fő alkotóelemei Magyarországon. A Magyar Köztársaság Kormányának főbb környezetvédelmi feladatai. Elsődleges, és másodlagos környezetjogi szabályozás. Közgazdasági eszközök a környezet védelmével kapcsolatban. 52. Környezettudatosság, környezeti nevelés védett területeken hazai és külföldi példák elemzése 53. Magyarország versenyképességének alakulása a nemzetközi aktív turizmusban. Összehasonlító vizsgálat. 54. Magyarországi üdülőhelyek (azonos tematikájú nevezetességek) nyelvi tájképe. 55. Magyarországi üdülőterületek életciklusa és stratégiái 56. Nemzetközi szállodavállalatok stratégiáinak összehasonlító elemzése 57. Növekedési dinamika-elemek a magyar vendégforgalomban. Nemzetközi kitekintés. 58. Pénzügyi kockázatok a magyarországi szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás ágazatban. 59. Speciális marketing eszközök az idegenforgalom és a vendéglátás területén. A marketingkoncepciót megalapozó piaci helyzetfelmérés és arculatkialakítás. 60. Szállodák teljesítményeinek komplex értékelési módszertana a nemzetközi piacon 61. Szállodavállalatok vezetési és irányítási rendszereinek elemző értékelése 62. Szezonalitás és mérséklésének lehetőségei a magyar turizmusban és vendéglátásban. 63. Táplálkozás, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés és egészségturizmus. Hazai és nemzetközi kitekintés. 64. Természetvédelmi területek idegenforgalmi hasznosításának összehasonlító vizsgálata. 6

7 65. Tőzsdén jegyzett szállodavállatok összehasonlító értékelése a részvényértékek elemzésének felhasználásával 66. Turisztikai célú stratégiai és operatív programok megvalósítása egy adott régióban (kistérségben) elemzés, értékelés 67. Turisztikai imázs vizsgálatok egy-egy régióban, vagy tájegységben, településen 68. Turisztikai kínálat és gyakorlat az EU tagországok védett területein (összehasonlító elemzés) 69. Turizmus attitűd vizsgálat: a helyi lakosok turizmushoz való hozzáállása és a turizmus fejlődése közötti kapcsolat 70. Turizmus és vidékfejlesztés összefüggése egy választott hazai földrajzi terület alapján. 71. Turizmus, vidékfejlesztés, agrár-környezetgazdálkodás, oktatás és természetvédelem összefüggései. A jogi és közgazdasági környezet. (Konkrét példa feldolgozásával - esettanulmány) 72. Turizmusfejlesztés és támogatási rendszerek. (Pályázatok, projektek. Finanszírozási lehetőségek.) A turisztikai célra allokált európai uniós források felhasználásának hatékonysága. 73. Turizmuspolitika a fejlett és felzárkózó nemzetgazdaságokban, Európában. A turisztikai növekedés stratégiái. Összehasonlító elemzés. 74. Választott területi példán bemutatva: hazánk egyes korszakaiban (és a választott, meghatározó országrészben) a legjellemzőbbnek mondható szellemföldrajzi jelenségek és folyamatok. A magyar művelődéstörténeti emlékek hasznosulása a vendégforgalomban. Nemzetközi kitekintés. 75. Versenyképesség vizsgálati módszerek alkalmazási lehetőségei a szállodaiparban 7

8 Melléklet 2: AZ ELMÚLT ÉVEKBEN KIDOLGOZOTT MESTERDOLGOZATI TÉMÁK JEGYZÉKE (tájékoztató jelleggel) 1. A marketing szerepe az ökoturisztikai termékfejlesztésben és desztinációs menedzsmentben 2. A vendéglátó vállalaton belüli etikai kérdések létjogosultsága 3. A branding szerepe az Accor vállalat tevékenységében az Ibis rebranding példával szemléltetve 4. A dél-dunántúli gasztronómiai hagyományok bemutatása, és hatásuk napjaink turisztikai értékeire, valamint a jövőbeli fejlesztési lehetőségek 5. A dohányzási tilalom gazdasági hatása a vendéglátóiparban Magyarországon és az Európai Unió tagállamaiban 6. A fogyasztóvédelm története, jogi szabályozása a minőség kapcsolata a szálláshely-szolgáltatásterületén. A fogyasztóvédelmi jog fejlődése a szálláshely-szolgáltatás területén. 7. A főváros turisztikai szolgáltatásainak elemzése és összehasonlítása a gyógyfürdők és gyógyszállodák tükrében 8. A helyi önkormányzatok lehetőségei- kistérségi törekvések a turizmusban. 9. A Hortobágyi Nemzeti Park jelenlegi helyzete a belföldi turizmus piacán, látogatottsága a hazai lakosság körében, kitörési lehetőségek a turisztikai szolgáltatásai területén 10. A kapcsolatok szerepe a kereskedelmi vendéglátásban 11. A klimatikus gyógyturizmus helyzete és fejlesztése Észak-Magyarországon, nemzetközi példák bemutatásán keresztül 12. A Közel-Kelet és a fenntartható fejlődés a turizmussal összehangoltan, a megújuló energiaforrások használata a térségben 13. A Közel-Keleti régió gazdasági és turisztikai elemzése - és jövője az "arab tavasz" fényében 14. A low-cost légitársaságok kialakulása és hatásuk a légi közlekedésre, a repülőterek fejlesztésére; valamint kölcsönhatásuk az utazási szokások változásával; különös tekintettel a magyarországi viszonyokra 8

9 15. A magyar egészségturizmus keresleti és kínálati oldalának elemzése és jövőbeli fejlődési lehetősége a Gyógyító Magyarország- Egészségipari Program figyelembevételével 16. A magyar felsőoktatási intézmények idegen nyelvű képzésein tanuló külföldi diákokban kialakult Magyarország- kép összehasonlító elemzése, a tapasztalatok hasznosíthatósága a turizmus területén. 17. A magyar turisztikai szakemberek ausztriai migrációjának motiváció-vizsgálata Burgenland esetében 18. A magyar vadászati turizmus jelene a gazdasági világválság hatásainak tükrében, kiemelten a Napkori Erdészeten 19. A magyarországi orvosi tevékenységen alapuló gyógyturizmus helyzete és lehetséges fejlesztési irányai 20. A marketing eszközök ereje egy budapesti fürdő (Széchenyi Fürdő) újrapozícionálásában az egészségturisztikai piacon. Vendégskála szélesítése, fiatalok fürdőbe vonzásának lehetőségei. 21. A mentori rendszer hatásának elemzése a munkavállalók fejlődésére a szállodaiparban 22. A mindennapi vezetői kihívások és feladatok elemzése a vendéglátásban 23. A minőségmenedzsment feladatai a turisztikai, és vendéglátó vállalkozásokban. Minőségkép, minőségdimenziók, minőségparaméterek mérhetősége, a minőség és a marketing kapcsolata, minőségügyi módszerek 24. A Mosonmagyaróvári Kistérség egészségturisztikai helyzetelemzése 25. A nemzetközi turizmus tendenciái és a fejlődő országok turizmusa 26. A Szent Lukács Gyógyfürdő fejlesztési stratégiájának kialakítása vendégelvárások felmérése alapján 27. A szombathelyi turizmus versenyképességének vizsgálata a kockázati tényezők tükrében 28. A Szt. Gellért Gyógyfürdő és Szálloda jelentősége Budapest és Magyarország egészségturisztikai piacán, az inhalatórium fenntartható fejlesztési lehetőségének kutatása 29. A termálvízkincsre épülő hazai gyógyhelyek elemzése, vizsgálata, fejlődési lehetőségek bemutatása, és kapcsolata az egészségturizmussal 30. A tranzíciós válság, és a 2008-as gazdasági világválság hatása a hazai turizmusra 9

10 31. A turisztikai célra allokált európai uniós források felhasználásának hatékonysága az észak-magyarországi régióban 32. A turisztikai növekedés stratégiája Franciaország és Magyarország politikájában. 33. A turizmus szerepe az elmaradott térségek felzárkóztatásában: Kárpátalja és Szabolcs- Szatmár-Bereg megye példáján. 34. A turizmus, vendéglátás, szállodaipar területén való továbbtanulás motivációi nemzetközi kitekintéssel 35. A Velencei-tó turizmusának fejlesztése, az egészségturizmus irányába. (A tó társadalom-egészségpolitikai jelentősége Magyarországon.) 36. A Viharsarok, különösképpen Makó és Gyula fürdőinek és egészségturisztikai fejlesztéseinek vizsgálata, ezek határon túli idegenforgalomra gyakorolt hatásainak elemzése 37. A XXI. század új marketingkommunikációs eszközei és lehetőségei a turizmusban - avagy az internet hódítása 38. Az Accor és Intercontinental Hotels Group szállodacsoportok stratégiájának összehasonlító elemzése 39. Az Alföld, mint turisztikai desztináció fürdőlétesítményeinek fejlődési lehetőségei az újrahasznosuló geotermikus energia segítségével, társadalmi hatások, jogi háttér és akadályok bemutatása, kereslet elemzése, árképzésre gyakorolt pozitív-negatív hatás 40. Az egészség érték - megjelenése az egészségturizmusban (Táplálkozás, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés). Hazai viszonylatok vizsgálata nemzetközi kitekintéssel. 41. Az egészségturizmusra szakosodott szállodák piaci és jövedelmezőségi helyzetének és trendjeinek bemutatása, különös tekintettel a gyógy- és wellness szállodákra Budapesten, kiemelt gyógyhelyeken és turisztikai desztinációkban. 42. Az élelmezéstudományok szerepe a gasztronómiában. Élelmiszerek összetevői, élelmiszerek konyhatechnológiai felhasználásának értékelése, étel- és italválaszték szakmai elemzése. 43. Az energiaköltség és a környezeti terhelés csökkentése innovatív megoldásokkal a szállodaiparban. 44. Az Észak-Alföld régió egészségturisztikai jellemzői a jelentősebb gyógyfürdők kritikai elemzése alapján 10

11 45. Az észak-magyarországi fürdők szerepe a régiós és a határon átnyúló gyógyturisztikai piacon 46. Az észak-magyarországi gyógy-és termálfürdők népszerűségének növelése marketing eszközökkel, a bel- és külföldi vendégkör bővítése, a fiatalítás lehetőségének kutatása 47. Az Európa Diploma turisztikai jelentősége 48. Az idegen nyelvű képzéseken tanuló külföldi diákokban az országba érkezés előtt kialakult Magyarország-képnek és az itt szerzett tapasztalataiknak az összehasonlítása, az országimázsra vonatkozó hatásainak vizsgálata, valamint az információkeresési szokások feltárása 49. Az okostelefonok terjedésének a turizmus ágazatra gyakorolt hatásai illetve az ebben rejlő lehetőségek bemutatása 50. Az operációkutatás gyakorlati alkalmazását bemutató munkafolyamatokat optimalizáló modell elkészítése a Gundel Étterem példáján 51. Az országmárka-építés és a nemzeti turizmus promóciós lehetőségei hazánkban az eseménymarketing és kultúrturizmus segítségével 52. Az Országos Területfejlesztési Koncepció (97/2005. Ogy. Hat.) főbb prioritásai, a turizmus lehetséges szerepe a területfejlesztési prioritások megvalósításában, figyelemmel a hazai vendégforgalom területi és időbeli alakulására. Kistérségi, illetve régiós 53. Az urbanizáció hatása Budapest turizmusára 54. Balaton Kiemelt üdülőkörzet egészségturisztikai fogadóterületeinek piaci pozícionálása 55. Belföldi vendégek információkeresési és fogyasztói szokásaik a szállodaiparban 56. Egészség- és gyógyturisztikai fejlesztések Budapesten a fenntarthatóság jegyében 57. Egészségturizmusra szakosodott szállodák és fürdők piaci, jövedelmezőségi helyzetének és trendjének bemutatása továbbá stratégiai döntéseit előkészítő pénzügyi számításainak elemzése 58. Egy-egy turisztikai nagyprojekt hatásvizsgálata a megvalósulás térségében 59. Élelmiszerbiztonság jelentősége és az ellenőrzés fontossága a vendéglátásban 60. Energiagazdálkodás és környezetvédelem a vendéglátásban 11

12 61. Fogyasztói magatartás, motiváció és preferenciavizsgálat conjoint analízis alkalmazásával a magyarországi Danubius-gyógyszállodák belföldi vendégkörében 62. Információkeresési szokások és vásárlói tulajdonságok a turizmusban 63. Kiemelt turisztikai vonzerővel rendelkező rendezvények/rendezvénysorozatok hozzájárulása az idegenforgalmi bevételekhez, ismertséghez a Balaton üdülőkörzetben 64. Kistérségi turizmus stratégiák az Észak- Magyarország régióban 65. Költséggazdálkodás és költséghatékonyság, jövedelmezőségi és üzletpolitikai koncepciók érvényesítése a magyarországi vendéglátó vállalkozásoknál a változó gazdasági környezetben. 66. Környezettudatosság, környezeti nevelés védett területeken - a Fertő-Hanság Nemzeti Park és a Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel 67. Kultúrák találkozása Magyarországon. Az arab küldőpiac vizsgálata, fókuszban az Öböl-menti országok 68. Magyarországi természetes gyógytényezők bemutatása, gyógyhelyek vendéglátóhelyeinek fejlesztési irányai az egészséges étkeztetés tükrében. Különleges étrendkínálat bevezetésének lehetséges megoldásai 69. Marketing fejlesztési lehetőségek a hazai egészségturisztikai kínálatban 70. Minőség, elégedettség, lojalitás a kereskedelmi vendéglátásban 71. Minősítési rendszerek kialakulása, különös tekintettel a fürdőkben és a magánszálláshelyeken végbemenő változásokra 72. Natúrparkok szerepe az oktatásban, képzésben és a turisztikai szolgáltatásokban 73. Nemzetközi szállodavállalatok információs technológiai stratégiáinak összehasonlító elemzése 74. Ökoturizmus helye, szerepe és fejlesztésének lehetőségei a táj és környezetvédelemben 75. Speciális marketing eszközök az idegenforgalom és a vendéglátás területén. A marketingkoncepciót megalapozó piaci helyzetfelmérés és arculatkialakítás 76. Turisztikai célú beruházások gazdaságossági összefüggései a Zalaszentgróti kistérségben 77. Turisztikai célú stratégiai és operatív programok megvalósítása a Békési Kistérségben, elemzés, értékelés 12

13 78. Turisztikai célú stratégiai programok megvalósításának jelentősége a Ráckevei kistérségben 79. Turisztikai potenciál-vizsgálat magyar- és németországi geoparkok példáján keresztül 80. Turisztikai termékfejlesztés lehetőségei és pozícionálás a celldömölki kistérségben 81. Új szállodai szegmensek piacra lépésének és a stratégia-alkotás kérdéseinek vizsgálata Budapesten 82. USP-k a budapesti boutique hotelek piacán (A dolgozat két fő része: az egyediség kifejezőeszközei, valamint a stratégia alkotás ezzel kapcsolatos kérdései egy konkrét szállodai példán keresztül) 83. Védett területek turisztikai hasznosítása 84. Versenyképességi vizsgálati módszerek alkalmazási lehetőségei a szállodaiparban a Corinthia Hotel Budapest példáján keresztül 85. Vidékfejlesztés, agrárgazdálkodás és turisztikai szolgáltatásfejlesztés szerepe és lehetőségeinek vizsgálata a Szatmári térségben 86. Világörökségek turisztikai hasznosításának összehasonlítása a Budai Várnegyed és a Granadai Alhambra példája alapján 87. Vizes élőhelyek a fenntartható turisztikai hasznosítás jegyében 13

A tételek nappali és levelező tagozaton

A tételek nappali és levelező tagozaton ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK Turizmus-vendéglátás BA alapszak 2013/2014. tanév I. félév A tételek 1. A turizmus fogalmi meghatározása és fejlődéstörténete. A turizmus legfontosabb világtendenciái, Európa turizmusának

Részletesebben

Egyéni kutatási témát minden kutatóműhely tagnak választania kell, amelyet feldolgozás után prezentál a kutatóműhelyi foglakozás keretében.

Egyéni kutatási témát minden kutatóműhely tagnak választania kell, amelyet feldolgozás után prezentál a kutatóműhelyi foglakozás keretében. A kutatóműhely egyik legfontosabb tevékenysége az egyéni kutatások segítése, megfelelő szakmai alap nyújtása egy tudományos igényű dolgozat elkészítéséhez. Egyéni kutatási témát minden kutatóműhely tagnak

Részletesebben

A ZÁRÓDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK FŐBB SZEMPONTJAI

A ZÁRÓDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK FŐBB SZEMPONTJAI 0002-06 Marketing tevékenység A piackutatás módszereinek és a marketing tevékenység eszközeinek bemutatása megadott célok és feltételek alapján A ZÁRÓDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK FŐBB SZEMPONTJAI 1. A záródolgozat

Részletesebben

Turizmus társadalmigazdasági

Turizmus társadalmigazdasági 1 Turizmus társadalmigazdasági alapjai 9. téma: Turizmuspolitika és területfejlesztés 2 A turizmuspolitika fogalma A turizmus fejlesztésével kapcsolatos távlati célok összessége; A közösség tevékenysége

Részletesebben

Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése

Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése 2013. június 7. Dr. Nemes Andrea főosztályvezető NGM Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály

Részletesebben

Neptun Szakkód Tantárgyi kód Tantárgy neve kód 8LBTUVB A5H25F 8LBTUVB SGIQCF

Neptun Szakkód Tantárgyi kód Tantárgy neve kód 8LBTUVB A5H25F                8LBTUVB SGIQCF Szakkód Neptun kód Tantárgyi kód Tantárgy neve 8LBTUVB A5H25F 3.félév Szab.vál 3.félév Társ.tud.köt.vál. 4.félév Társ.tud.köt.vál. 5. félév Szaki választható KJBLKT015B Adózási ismeretek KJBLKT016B Emberi

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI Balaton számokban I. A Balaton Régió szálláshely forgalmának alakulása 1998 és 2004 között vendégéjszakák száma 1998. 2004. változás% Kereskedelmi szálláshelyek:

Részletesebben

2013.02.02. Master of Art. Spa Management. Gyógy-szálláshely története, jelen helyzete és trendjei

2013.02.02. Master of Art. Spa Management. Gyógy-szálláshely története, jelen helyzete és trendjei Master of Art Spa Management Gyógy-szálláshely története, jelen helyzete és trendjei (Spa, health, wellness, spring, thermal, medical, clinic, health care) Sun, Sea, Sand, Surgery Termál az ige termel,

Részletesebben

Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében

Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében 2014. február 12. Dr. Nemes Andrea főosztályvezető NGM Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály Válság

Részletesebben

2013.08.19. 4.15. Szállodák gazdálkodási környezete Környezet. 2. Turizmus belső környezete Szálloda és Turizmus

2013.08.19. 4.15. Szállodák gazdálkodási környezete Környezet. 2. Turizmus belső környezete Szálloda és Turizmus Szállodavezetés és gazdálkodás I. Szállodák e 1 4.15. Szállodák gazdálkodási e Környezet 1. Környezet és szállodavezetés Vezetés és Külső Gazdasági 2. Turizmus belső e Szálloda és Turizmus 3. Gazdálkodó

Részletesebben

ÉAOP-1.1.2-2008 - 0009 TERMÁL-INNOVÁCIÓ AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN

ÉAOP-1.1.2-2008 - 0009 TERMÁL-INNOVÁCIÓ AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN ÉAOP-1.1.2-2008 - 0009 TERMÁL-INNOVÁCIÓ AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN KÉPZÉSEK A TERMÁLTURIZMUS TERÜLETÉN Dr. habil. Könyves Erika Ph.D tanszékvezetı egyetemi docens Debreceni Egyetem AMTC GVK Turizmus vendéglátásmenedzsment

Részletesebben

Az orosz piacban rejlő turisztikai lehetőségek Szegedi Andrea képviselet-vezető Magyar Turizmus Zrt. moszkvai képviselete

Az orosz piacban rejlő turisztikai lehetőségek Szegedi Andrea képviselet-vezető Magyar Turizmus Zrt. moszkvai képviselete Az orosz piacban rejlő turisztikai lehetőségek Szegedi Andrea képviselet-vezető Magyar Turizmus Zrt. moszkvai képviselete Oroszország! A gazdasági növekedés a válságig az orosz középosztály megerősödését

Részletesebben

Regionális szervezetek közötti együttműködés a Balaton régió egységes turisztikai desztinációként kezelése és pozicionálása során

Regionális szervezetek közötti együttműködés a Balaton régió egységes turisztikai desztinációként kezelése és pozicionálása során Regionális szervezetek közötti együttműködés a Balaton régió egységes turisztikai desztinációként kezelése és pozicionálása során Varga-Dani Barbara Regionális marketing igazgató Országos TDM Konferencia

Részletesebben

5. Szállodák gazdálkodási környezete Környezet

5. Szállodák gazdálkodási környezete Környezet 5. Szállodák gazdálkodási környezete Környezet 1 1. Környezet és szállodavezetés Vezetés és környezet Makró környezet Gazdasági környezet 2. Turizmus globális környezete Szálloda és Turizmus Turizmus lokális

Részletesebben

Nemzeti Fejlesztési si Terv turisztikai vonatkozásai, aktualitások. elnökhelyettes

Nemzeti Fejlesztési si Terv turisztikai vonatkozásai, aktualitások. elnökhelyettes Nemzeti Fejlesztési si Terv turisztikai vonatkozásai, aktualitások dr. Kovács Miklós elnökhelyettes Veszprém, 2006. április 07. A vendégéjszakák száma először haladta meg a 19 milliót 25 000 20 000 15

Részletesebben

S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z

S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z Név: DR. MOLNÁR CSILLA PhD telefon (munkahelyi): +36 46 565 197 fax: +36 46 565 196 E-mail: marmcs@uni-miskolc.hu, csilmo@t-online.hu TANULMÁNYOK: 2006 2009: Széchenyi

Részletesebben

Turizmus. Fogalmak. Ki számít turistának? Belföldi és nemzetközi turizmus. Adatforrások meghízhatósága?

Turizmus. Fogalmak. Ki számít turistának? Belföldi és nemzetközi turizmus. Adatforrások meghízhatósága? Ki számít turistának? Fogalmak Turizmus Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza előadás 2009. március 23. Belföldi és nemzetközi turizmus Adatforrások meghízhatósága? Bevételek-kiadások Kereskedelmi

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a turizmusban

Támogatási lehetőségek a turizmusban Támogatási lehetőségek a turizmusban Hévíz 2015. május 28. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Lehetőségek az operatív programokban 2014-2020 1. Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP)

Részletesebben

Regionális gazdaságtan 11. elıadás

Regionális gazdaságtan 11. elıadás 1 Regionális gazdaságtan 11. elıadás Turizmus és regionális fejlesztés A TURIZMUS szerepe a regionális fejlesztésben 2 Gazdasági jelentısége: A turisztikai ágazatok GDP-je multiplikátor hatásaival együtt

Részletesebben

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsga központilag összeállított kérdései az alábbi témaköröket foglalják magukba: A turizmus rendszere, működése, szereplői, fajtái A magyar és a nemzetközi gasztronómia

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi

Részletesebben

Az egészségturizmus szerepe az önkormányzatok életében

Az egészségturizmus szerepe az önkormányzatok életében A KÖZSZFÉRA VERSENYKÉPESSÉGE KÖZPÉNZÜGYEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Az egészségturizmus szerepe az önkormányzatok életében Tapolczai Tímea PhD. hallgató Kaposvári Egyetem Bodrogai László Magyar Turizmus Zrt. Közép-Dunántúli

Részletesebben

A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14.

A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár Bevezető gondolatok A kultúra

Részletesebben

Budai és Társa TANÁCSADÓ KFT.

Budai és Társa TANÁCSADÓ KFT. Budai és Társa TANÁCSADÓ KFT. Az Ön partnere a turizmusfejlesztésben A magyar gazdaság az Európai Unió országainak gazdaságához hasonlóan átalakulóban van. A hagyományos ágazatok, így az ipar és a mezőgazdaság

Részletesebben

A TURISZTIKAI TERMÉKFEJLESZTÉS HELYI SAJÁTOSSÁGAI VÍZPARTI TELEPÜLÉSEKEN

A TURISZTIKAI TERMÉKFEJLESZTÉS HELYI SAJÁTOSSÁGAI VÍZPARTI TELEPÜLÉSEKEN A TURISZTIKAI TERMÉKFEJLESZTÉS HELYI SAJÁTOSSÁGAI VÍZPARTI TELEPÜLÉSEKEN Sulyok Judit (vezető kutató, Magyar Turizmus Zrt. / doktorjelölt, SZE Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola) Turizmus

Részletesebben

A turizmuspolitika aktuális kérdései és a 2014-20-as uniós programtervezés

A turizmuspolitika aktuális kérdései és a 2014-20-as uniós programtervezés A turizmuspolitika aktuális kérdései és a 2014-20-as uniós programtervezés Tourinform 2014. május 13. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Rekordok és problémák 2 A SZÉP Kártya a belföldi turizmus motorja

Részletesebben

A 2014-2020 időszak turizmusfejlesztési tervei. 2014. június 30. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály

A 2014-2020 időszak turizmusfejlesztési tervei. 2014. június 30. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály A 2014-2020 időszak turizmusfejlesztési tervei 2014. június 30. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály 130 Rekordok és kihívások 125 120 Vendégéjszaka % 115 110 105

Részletesebben

2010-2012. évi marketingstratégiája

2010-2012. évi marketingstratégiája A Magyar Turizmus Zrt. 2010-2012. évi marketingstratégiája Gulyás Péter igazgató Dél-alföldi RMI Békéscsaba, 2010. február 11. A stratégiaalkotás előzményei Nemzeti turizmusfejlesztési stratégia (NTS)

Részletesebben

Kerékpáros fejlesztési lehetőségek a Széchenyi 2020 Programban

Kerékpáros fejlesztési lehetőségek a Széchenyi 2020 Programban Kerékpáros fejlesztési lehetőségek a Széchenyi 2020 Programban A kerékpáros turisztikai támogatási lehetőségeket megalapozó fejlesztéspolitikai háttér Zala két keréken záró konferencia 2015. március 12.

Részletesebben

Egészségturizmus és egészségügyi turizmus új iparág alakul?

Egészségturizmus és egészségügyi turizmus új iparág alakul? Egészségturizmus és egészségügyi turizmus új iparág alakul? Dr. Ruszinkó Ádám elnök Magyar Egészségturizmus Marketing Egyesület SPA 2009 A magyar egészségturizmus jövője szezonnyitó egészségturisztikai

Részletesebben

Turizmusfejlesztés, turizmuspolitika: eredmények és kihívások

Turizmusfejlesztés, turizmuspolitika: eredmények és kihívások Turizmusfejlesztés, turizmuspolitika: eredmények és kihívások Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége közgyűlése, Debrecen, 2014. november 13. Dr. Nemes Andrea főosztályvezető Kereskedelmi szálláshelyek

Részletesebben

Üdülőkörzetek és nemzeti parkok Magyarországon, 2004. Jelmagyarázat. Nemzeti Park Kiemelt üdülőkörzet Üdülőkörzet. szállodák 19%

Üdülőkörzetek és nemzeti parkok Magyarországon, 2004. Jelmagyarázat. Nemzeti Park Kiemelt üdülőkörzet Üdülőkörzet. szállodák 19% 1.5.4 Turizmus Annak ellenére, hogy nemzetközi összehasonlításban jelenlegi turisztikai kínálatával, vendégforgalmával és bevételeivel Magyarország nem tartozik Európa kiemelkedő turisztikai célterületei

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

A székelyföldi turizmus helyzete és lehetőségei

A székelyföldi turizmus helyzete és lehetőségei Székelyföldi Akadémia A székelyföldi turizmus helyzete és lehetőségei Dr. Horváth Alpár Babes-Bolyai Tudományegyetem Gyergyószentmiklósi Kirendeltség Székelyföld vagy Hargita megye? Románia tervezési-statisztikai

Részletesebben

A magyar és nemzetközi turizmus jelenlegi trendjei és hatásai a hazai idegenforgalmi szegmensben

A magyar és nemzetközi turizmus jelenlegi trendjei és hatásai a hazai idegenforgalmi szegmensben A magyar és nemzetközi turizmus jelenlegi trendjei és hatásai a hazai idegenforgalmi szegmensben Turizmus Akadémia, Sopron Glázer Tamás vezérigazgató-helyettes 2015. szeptember 9. Trendek és tendenciák

Részletesebben

Balatonfüred és környéke gyöngyszemei

Balatonfüred és környéke gyöngyszemei Balatonfüred és környéke gyöngyszemei azaz Balatonfüred és a Kelet-balatoni Kistérség mikro-régiójának összefogása az egész éves kulturális, egészség- és borturizmus fenntartható fejlôdéséért. Balatonfüred

Részletesebben

Balatoni RMI 2012. évi marketing terve. Magyar Turizmus Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság Benkő Krisztina mb.

Balatoni RMI 2012. évi marketing terve. Magyar Turizmus Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság Benkő Krisztina mb. Balatoni RMI 2012. évi marketing terve Magyar Turizmus Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság Benkő Krisztina mb. igazgató Helyzetelemzés Balaton régió erősségei: A Balaton régió hazánk legjelentősebb

Részletesebben

MUE Konferencia Construma, 2011. április 6.

MUE Konferencia Construma, 2011. április 6. MUE Konferencia Construma, 2011. április 6. Az Új Széchenyi Terv Termál- Egészségipart érintő pályázati lehetőségei. A humán erőforrás fejlesztési irányai egy munkaerő-piaci kutatás eredményei alapján

Részletesebben

Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt.

Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt. A főbb küldőterületek előrejelzései, piaci várakozások 2006. Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt. A nemzetközi turizmus középtávú tendenciái 2005-ben minden korábbinál szívesebben

Részletesebben

Egy még vonzóbb Budapestért

Egy még vonzóbb Budapestért Egy még vonzóbb Budapestért Dudás Krisztina marketingigazgató Magyar Turizmus Zrt. 2011. május 4. Kedvező piaci trendek A trendek nekünk dolgoznak Növekvő népszerűségnek örvendenek Rövid utazások Közeli

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

HVS felülvizsgálati űrlapok 2. Jegyzőkönyv

HVS felülvizsgálati űrlapok 2. Jegyzőkönyv Hozzászólások összefoglalója A tervezői csoport tagjait munkaszervezet vezető köszöntötte, majd ismertette az ülés témáit: - stratégia jövőképének, fő célkitűzéseinek megerősítése és konkretizálása - a

Részletesebben

A TDM Szervezetek szerepe a Közép- dunántúli Régió turizmusában

A TDM Szervezetek szerepe a Közép- dunántúli Régió turizmusában A TDM Szervezetek szerepe a Közép- dunántúli Régió turizmusában A Magyar Regionális Tudományi Társaság XII. Vándorgyűlése Veszprém, 2014. 11. 27-28. A turizmus, mint helyi fejlesztés eszköze szekció Vargáné

Részletesebben

A turizmus fejlesztésének aktuális kérdései. 2014. november 20. dr. Ruszinkó Ádám helyettes államtitkár

A turizmus fejlesztésének aktuális kérdései. 2014. november 20. dr. Ruszinkó Ádám helyettes államtitkár A turizmus fejlesztésének aktuális kérdései 2014. november 20. dr. Ruszinkó Ádám helyettes államtitkár A turizmus nemzetgazdasági jelentősége A 2009. évi adatokon alapuló turizmus szatellit számla szerint:

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

2013.02.02. Master of Art. Spa Management. Gyógy-szálláshely története, jelen helyzete és trendjei

2013.02.02. Master of Art. Spa Management. Gyógy-szálláshely története, jelen helyzete és trendjei Master of Art Spa Management Gyógy-szálláshely története, jelen helyzete és trendjei (Spa, health, wellness, spring, thermal, medical, clinic, health care) Sun, Sea, Sand, Surgery Dr. Juhász László PhD,

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! NÓGRÁD MEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAMOK TERVEZÉSE (előzetes) ELŐZETES RÉSZPROGRAM TERVEK 1. Vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési program 2. Ipari hagyományokon

Részletesebben

A megújuló energia-felhasználás kommunikálása a hazai gyógy- és wellness szállodák marketing tevékenységében

A megújuló energia-felhasználás kommunikálása a hazai gyógy- és wellness szállodák marketing tevékenységében GYÓGY- ÉS WELLNESS SZÁLLODÁK MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓJA II. ORSZÁGOS KONFERENCIA 2015. 03. 04. A megújuló energia-felhasználás kommunikálása a hazai gyógy- és wellness szállodák marketing tevékenységében

Részletesebben

Veszprémi Turisztikai Konferencia 2008. április 11.

Veszprémi Turisztikai Konferencia 2008. április 11. Veszprémi Turisztikai Konferencia 2008. április 11. Újvári Ágnes Magyar Turizmus ZRt.- Hálózati Igazgató Előadás tematikája 2008. évi marketingmunkánk hangsúlyai Beutazó turizmusunk 2008. trendjei Legfőbb

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák Dr. Viski József főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Stratégiai Főosztály Hatásvizsgálatok

Részletesebben

Tájékoztató. Borsod-Abaúj-Zemplén megye turisztikai helyzetértékeléséről

Tájékoztató. Borsod-Abaúj-Zemplén megye turisztikai helyzetértékeléséről Előterjesztő: Molnár Anita Magyar Turizmus Zrt. Észak-magyarországi Regionális Marketing Igazgatóság igazgatója Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye turisztikai helyzetértékeléséről Miskolc, 2014. február

Részletesebben

4.5. Az egy napra külföldre látogatók tartózkodási ideje és ezek megoszlása összevont motivációs célok és határszakaszok szerint, 2008...36 4.6.

4.5. Az egy napra külföldre látogatók tartózkodási ideje és ezek megoszlása összevont motivációs célok és határszakaszok szerint, 2008...36 4.6. TÁBLAMELLÉKLET 1.1. A magyar gazdaság és a turizmus főbb mutatói, 2004 2008...3 1.2. Regisztrált vállalkozások száma a vállalkozások mérete szerint, 2008. december 31...4 1.3. Regisztrált vállalkozások

Részletesebben

Sió-Kanál Fesztivál. A Balaton Régió és a Siócsatorna. versenyképes turizmusáért!

Sió-Kanál Fesztivál. A Balaton Régió és a Siócsatorna. versenyképes turizmusáért! Sió-Kanál Fesztivál A Balaton Régió és a Siócsatorna fenntartható és versenyképes turizmusáért! A Balaton Turisztikai Régió, a Siócsatorna településeinek kulturális bemutatkozási lehetősége, turisztikai

Részletesebben

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság)

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A fenntarthatóságot segítő regionális támogatási rendszer jelene és jövője ÉMOP - jelen ROP ÁPU Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A környezeti fenntarthatóság érvényesítése A környezeti

Részletesebben

A Magyar Szállodaszövetség javaslatai Budapest turizmusának fejlesztéséhez

A Magyar Szállodaszövetség javaslatai Budapest turizmusának fejlesztéséhez Budapest turizmusának, szállodai teljesítményének értékelése. Hogyan tovább? A Magyar Szállodaszövetség javaslatai Budapest turizmusának fejlesztéséhez Dr. Niklai Ákos 2011. május 4. BGF KVIFK Vállalkozásbarát

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

Molnár Csilla: Health tourism in Hungary: history, its revaluation and tendencies Journal of Tourism Changes and Trends 3.2.2010. pp. 101-114.

Molnár Csilla: Health tourism in Hungary: history, its revaluation and tendencies Journal of Tourism Changes and Trends 3.2.2010. pp. 101-114. PUBLIKÁCIÓS LISTA I. FOLYÓIRATCIKK: I/1. Magyar nyelvű hazai lapban: Molnár, Cs. Tóth, G. Kincses, Á.: A fürdőfejlesztések hatásai Kelet-: Hajdúszoboszló, Mezőkövesd és Orosháza összehasonlítása. Turizmus

Részletesebben

megyei fejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció (munkaanyag) 2.0 2013. szeptember

megyei fejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció (munkaanyag) 2.0 2013. szeptember megyei fejlesztés 2.0 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció (munkaanyag) 2013. szeptember meghatározottság Megyei fejlesztés 2.0 Megyei helyzet Nemzeti stratégia EU tematikus célok

Részletesebben

VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. 2015. május

VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. 2015. május VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Emberi erőforrások: 2015. május 1. Toborzási és kiválasztási stratégiák, eljárások, módszerek elmélete és gyakorlata, a hatékonyság,

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Nagy István épületenergetikai szakértő T: +36-20-9519904 info@adaptiv.eu A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

VERSENYKÉPESSÉG és MŰKÖDŐKÉPESSÉG a KÉPZÉS tükrében. Nyirádi Ágnes TDM Consulting Kft.

VERSENYKÉPESSÉG és MŰKÖDŐKÉPESSÉG a KÉPZÉS tükrében. Nyirádi Ágnes TDM Consulting Kft. VERSENYKÉPESSÉG és MŰKÖDŐKÉPESSÉG a KÉPZÉS tükrében Nyirádi Ágnes TDM Consulting Kft. T a r t a l o m Van-e összefüggés: versenyképesség és képzés? Nemzetközi összehasonlításban hogy állunk?!? Desztináció

Részletesebben

Hazánk idegenforgalma

Hazánk idegenforgalma Hazánk idegenforgalma (Turizmusunk földrajzi alapjai) 8.évfolyam Választható tantárgy Helyi tanterv Célok és feladatok: A tantárgy célja, hogy megismertesse a tanulókat ezzel az új tudományterülettel.

Részletesebben

Földrajz alapszak záróvizsga törzstételek

Földrajz alapszak záróvizsga törzstételek Földrajz alapszak záróvizsga törzstételek 1. A Föld mozgásai, következményei és a pályaelemek szekuláris változásai. Az árapály jelenség természeti- és társadalmi következményei 2. A tematikus térképek

Részletesebben

Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája 2.sz.MELLÉKLET

Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája 2.sz.MELLÉKLET Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája 2.sz.MELLÉKLET EUROPE - Best practice áttekintés Kijelöltünk 4 régiót, hogy Erdélyt, Kovászna megyét összehasonlítsuk velük mindegyik közülük hasonló imázzsal

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A BFT 2012. ÁPRILIS 20-I ÜLÉSÉRE A BALATON RÉGIÓ 2012. ÉVI TURISZTIKAI MARKETING FELADATAI ÉS A 2011. ÉVI TURISZTIKAI EREDMÉNYEK

TÁJÉKOZTATÓ A BFT 2012. ÁPRILIS 20-I ÜLÉSÉRE A BALATON RÉGIÓ 2012. ÉVI TURISZTIKAI MARKETING FELADATAI ÉS A 2011. ÉVI TURISZTIKAI EREDMÉNYEK TÁJÉKOZTATÓ A BFT 2012. ÁPRILIS 20-I ÜLÉSÉRE A BALATON RÉGIÓ 2012. ÉVI TURISZTIKAI MARKETING FELADATAI ÉS A 2011. ÉVI TURISZTIKAI EREDMÉNYEK 2011. ÉV BALATONI VENDÉGFORGALMA A SZÁMOK TÜKRÉBEN A Központi

Részletesebben

Egészségügyi turizmus Nógrádgárdonyban

Egészségügyi turizmus Nógrádgárdonyban Egészségügyi turizmus Nógrádgárdonyban Vágyak realitások víziók Dr. Takács Zoltán Főnix-MED Zrt. 2014. április 3. Egészségügyi turizmus Az emberek egyik országból egy másikba utaznak (belföldi turizmus?)

Részletesebben

TURIZMUS 2014-2020. 2014. május 28. Nyíregyháza. Deák Attila

TURIZMUS 2014-2020. 2014. május 28. Nyíregyháza. Deák Attila A projekt a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Elnökségének értékelése és javaslata alapján, az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában, a Nemzeti Vidékfejlesztési Program Irányító

Részletesebben

nappali tagozat Kötelező tárgyak

nappali tagozat Kötelező tárgyak Edutus Főiskola A 2014/2015. tanévtől beiratkozók számára. Turizmus és vendéglátás alapszak nappali és levelező tagozat nappali tagozat Kötelező tárgyak Minden hallgatónak kötelező teljesítenie e tantárgycsoport

Részletesebben

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont, 2632 Letkés Dózsa György út 22. IDŐ ELŐADÁS SZAKTANÁCSADÁS KÉPZÉS 2014.09.27 Innováció a helyi gazdaság integrált

Részletesebben

KÖT ekvivalencia tábla

KÖT ekvivalencia tábla KÖT ekvivalencia tábla Mikroökonómia 5 kr Makroökonómia 5 kr Pénzügyek alapjai 3 kr Menedzsment alapjai 3 kr Vállalkozások pénzügyi alapjai 3 kr Közgazdaságtan 1. 5 kr Közgazdaságtan 2. 5 kr Pénzügyek

Részletesebben

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁS 1.1 Kiemelt növekedési ágazatok és iparágak célzott,

Részletesebben

Turisztikai Konferencia Veszprém. Újvári Ágnes, hálózati igazgató Magyar Turizmus Zrt. 2007. április 13.

Turisztikai Konferencia Veszprém. Újvári Ágnes, hálózati igazgató Magyar Turizmus Zrt. 2007. április 13. Turisztikai Konferencia Veszprém Újvári Ágnes, hálózati igazgató Magyar Turizmus Zrt. 2007. április 13. VILÁGTURIZMUS 2006-ban NEMZETKÖZI TURISTAÉRKEZÉS: 842 millió + 4,5%, 36 milliós növekedés, elsősorban

Részletesebben

2013.10.15. 2. Szállodagazdálkodás és tervezés Gazdálkodás és Tervezés. 1. Szállodagazdálkodás fogalma Gazdálkodás

2013.10.15. 2. Szállodagazdálkodás és tervezés Gazdálkodás és Tervezés. 1. Szállodagazdálkodás fogalma Gazdálkodás 2. Szállodagazdálkodás és tervezés Gazdálkodás és Tervezés 1 1. Szállodagazdálkodás fogalma Gazdálkodás 2. Szervezetek gazdálkodási céljai Szállodák céljai 3. Tervezés és tervek Tervezés 4. Szállodai megvalósíthatósági

Részletesebben

47. Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem Turisztikai desztináció menedzsment Vas megyében és Magyarországon A hazai turizmus kihívásai

47. Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem Turisztikai desztináció menedzsment Vas megyében és Magyarországon A hazai turizmus kihívásai 47. Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem Turisztikai desztináció menedzsment Vas megyében és Magyarországon A hazai turizmus kihívásai Balogh Károly Zsolt Szombathely, 2014. július 2. A turizmusgazdaság

Részletesebben

A turizmus szerepe a Mátravidéken

A turizmus szerepe a Mátravidéken gazdálkodás 53. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 460 A turizmus szerepe a vidéken DÁVID LÓRÁNT TÓTH GÉZA Kulcsszavak: turizmus,, idegenforgalmi statisztika. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A településeinek

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6.

Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6. Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6. A tanulmány az NFGM megbízásából készült Miért? (NFFT Jövőkereső) Mindezekre tekintettel halaszthatatlan, hogy a magyar társadalom körében széleskörű

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

A fapados légitársaságok térnyerésének és a MALÉV megszűnésének hatása turizmusunkra

A fapados légitársaságok térnyerésének és a MALÉV megszűnésének hatása turizmusunkra A fapados légitársaságok térnyerésének és a MALÉV megszűnésének hatása turizmusunkra Dr. Jandala Csilla rektor-helyettes, Turizmus Tanszék vezetője MSZÉSZ Közgyűlés Eger, 2012. november 22. Világ Európa

Részletesebben

Versenyképesség és egészségnyereség

Versenyképesség és egészségnyereség Versenyképesség és egészségnyereség A munkahelyi egészségfejlesztés értéknövelő alternatív megoldásai HR-megoldások a XXI. században - fókuszban a közszféra és a magánszféra nemzetközi tudományos konferencia

Részletesebben

Területi tervezés tájékoztató. Pécs. 2012.december.

Területi tervezés tájékoztató. Pécs. 2012.december. Területi tervezés tájékoztató Pécs. 2012.december. Újszerű megyei területfejlesztési tervezés 1. A területfejlesztés a megyék (megyei önkormányzatok) egyik legfontosabb feladata. 2011. évi CLXXXIX. Törvény

Részletesebben

A kulturális turizmus jellemzői a hazai történelmi városokban Az előadás felépítése JAVASLATOK Vonzerőfejlesztés, fogadóképesség Térségi turizmusirányítás Marketingkommunikáció Veszprémi esettanulmány

Részletesebben

Az egészségturizmus és az egészségügy kapcsolata

Az egészségturizmus és az egészségügy kapcsolata Az egészségturizmus és az egészségügy kapcsolata Dr. Ruszinkó Ádám elnök, Magyar Egészségturizmus Marketing Egyesület főiskolai docens, Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Egészségturizmus Az egészséggel

Részletesebben

Az online, mobilmegoldások lehetséges hatásai az orvosi és egészségturizmus fejlesztésére

Az online, mobilmegoldások lehetséges hatásai az orvosi és egészségturizmus fejlesztésére Az online, mobilmegoldások lehetséges hatásai az orvosi és egészségturizmus fejlesztésére Budapest, 2015. március 24. Guba Tamás Az egészségturizmus gazdasági jelentősége Statisztikai mutatók az elmúlt

Részletesebben

MUNKA MELLETT SZERETNÉL DIPLOMÁT? TANULJ A KVIK TÁVOKTATÁSON!

MUNKA MELLETT SZERETNÉL DIPLOMÁT? TANULJ A KVIK TÁVOKTATÁSON! MUNKA MELLETT SZERETNÉL DIPLOMÁT? TANULJ A KVIK TÁVOKTATÁSON! Kereskedelem és marketing alapképzési szak (KVIK) Távoktatás munkarendű közgazdász alapképzés Önköltséges képzési formában A szerezhető végzettség

Részletesebben

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Ezek a témakörök a Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek szakmai előkészítő tantárgy érettségivizsgakövetelményeinek

Részletesebben

Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban

Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség közép-magyarországi műhelytalálkozója, Budapest, 2010. május 20. Tartalomjegyzék

Részletesebben

AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ TURIZMUSÁRÓL

AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ TURIZMUSÁRÓL AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ TURIZMUSÁRÓL Katona Ilona marketing igazgató Magyar Turizmus Rt. Észak-alföldi Regionális Marketing Igazgatóság Veszprém, 2005. április 08. Az Észak-alföldi régió kiemelt turisztikai

Részletesebben

47. SAVARIA URBANISZTIKAI NYÁRI EGYETEM ÉS TERVEZŐ TÁBOR

47. SAVARIA URBANISZTIKAI NYÁRI EGYETEM ÉS TERVEZŐ TÁBOR 47. SAVARIA URBANISZTIKAI NYÁRI EGYETEM ÉS TERVEZŐ TÁBOR A turizmus szerepe az ország, egyes országrészek, tájegységek és a települések életében és fejlődésében Országos, térségi és települési áttekintés

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Dr. Szalók Csilla: Települések turisztikai potenciáljának mérése Turisztikai Komplex Mutató

Budapesti Gazdasági Főiskola Dr. Szalók Csilla: Települések turisztikai potenciáljának mérése Turisztikai Komplex Mutató Budapesti Gazdasági Főiskola Dr. Szalók Csilla: Települések turisztikai potenciáljának mérése Turisztikai Komplex Mutató A turizmus ipar fejlődési pályája Makrogazdasági teljesítmény vizsgálatok A turisztikai

Részletesebben

Magyarország régióinak földrajza

Magyarország régióinak földrajza Magyarország régióinak földrajza szerkesztette: Dr. Szabó Géza tanszékvezető egyetemi docens A régiók felépítése A régiók földrajzi jellemzői: A történelmi múltban kiformálódott közösség adja alapját (történelmi

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető témakörök megegyeznek a kerettantervek témaköreire és fogalmaira vonatkozó

Részletesebben

Egészségturizmus, mint a turizmus marketing stratégiai pillére

Egészségturizmus, mint a turizmus marketing stratégiai pillére Egészségturizmus, mint a turizmus marketing stratégiai pillére MSZÉSZ XXXVII. Közgyűlés 2012. május 10. Maráczi Gábor Stratégiai igazgató Marketing terv 2012 - Egészségturizmus Tények: az egészségmegőrzés

Részletesebben

DATOURWAY A Duna mente fenntartható nemzetközi stratégiája, különös tekintettel a turizmus fejlesztésére

DATOURWAY A Duna mente fenntartható nemzetközi stratégiája, különös tekintettel a turizmus fejlesztésére DATOURWAY A Duna mente fenntartható nemzetközi stratégiája, különös tekintettel a turizmus fejlesztésére Majorné Vén Mariann - projektmenedzser Sárdi Anna szakmai vezető VÁTI Nonprofit Kft. 47. Savaria

Részletesebben

Turisztikai konferencia VESZPRÉM, 2008.04.11.

Turisztikai konferencia VESZPRÉM, 2008.04.11. Turisztikai konferencia VESZPRÉM, 2008.04.11. A legnagyobb küldőpiac: NÉMETORSZÁG Pap Mária Magyar Turizmus Zrt. BERLIN VÁZLAT 1.) Piacelemzés 2.) Versenytársak tanuljunk tőlük! 3.) Termékalapú országmarketing

Részletesebben

Kulturális lis örökségvédelem szerepe a Közép-K dunánt ntúli régir gióban Közép-Dunántúli Operatív Program és s a Regionális Akcióterv pályázati lehetőségei 2007.10.04. Akcióterv (AT) Részletes programozási

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Ezek a témakörök a Vendéglátás-idegenforgalom

Részletesebben

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Dr. Szaló Péter szakállamtitkár 2008. Március 20.. Lisszaboni szerzıdés az EU-ról 2007 december 13 aláírják az Európai Alkotmányt Az Európai Unióról és az Európai

Részletesebben