Turizmus menedzsment mesterképzés (MA) JAVASOLT ZÁRÓDOLGOZATI TÉMÁK JEGYZÉKE október hó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Turizmus menedzsment mesterképzés (MA) JAVASOLT ZÁRÓDOLGOZATI TÉMÁK JEGYZÉKE 2013. október hó"

Átírás

1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI KAR TURIZMUS VENDÉGLÁTÁS INTÉZET Turizmus menedzsment mesterképzés (MA) JAVASOLT ZÁRÓDOLGOZATI TÉMÁK JEGYZÉKE október hó Tisztelt Hallgatók! Az eddigi gyakorlatot némileg elhagyva, a mellékelt listán két csoportban találnak záródolgozati témaválasztásukat remélhetően segítő javaslatokat. 1. Az egyik listán olyan témákat találnak, melyeket a Turizmus-Vendéglátás Intézet kidolgozásra érdemesnek gondolt, ill. orientálhatja Önöket hasonló jellegű témák kidolgozásában. Örömmel vennénk, ha minél többen választanának témát ebből a körből. 2. Anonim, kizárólag tájékoztató jelleggel, közzé tesszük az elmúlt egy-két évben született (már megvédett, ill. kidolgozás alatt álló) mesterdolgozati témák címjegyzékét is, annak érdekében, hogy ebből is ötleteket meríthessenek, ill. jelezzük Önök felé a már foglalt témákat is. Felhívjuk figyelmüket, hogy a közölt témakörök javaslatot jelentenek, természetesen ezektől eltérő egyéni témaválasztásra is van lehetőségük. Az alábbiakban megadott határidőig a konkrét témacímet kell majd leadni az itt közölt módon: Maximum 3 téma adható le a jelentkezési lapon, az elfogadásnál figyelembe vesszük a megjelölt téma-sorrendet és a beérkezési időt. Kérjük, hogy a záródolgozati jelentkezési lapot teljes körűen töltsék ki. 1

2 A Turizmus-Vendéglátás Intézet az Önök által leadott címek alapján dönt: a választott téma elfogadásáról, és a főiskolai belső konzulens (témavezető) kijelöléséről. A záródolgozati témaválasztás leadása: MA záródolgozat választási formanyomtatvány-t kitöltve, ben címre) elküldve történik! A határidők a következők: Szakdolgozati témajegyzék kiírása: október 10. Hallgatók témaválasztása: október 25. Témák jóváhagyása, belső konzulens kijelölése november 19. Szakdolgozat leadási határidő: május 05. Budapest, október 4. Mellékletek: Turizmus-Vendéglátás Intézet Tóth Zoltán PhD intézetvezető 2 db témaköri lista 2

3 Melléklet 1: ZÁRÓDOLGOZATI FELDOLGOZÁSRA JAVASOLT TÉMÁK ősz (Turizmus menedzsment mesterszak, BGF KVIK) 1. A fogyasztói értékmenedzsment szerepe a turisztikai célterületek versenyképességének alakításában (Magyarországon) 2. A gazdasági, politikai trendek hatásainak vizsgálata a turizmusra. 3. A hazai gyógyhelyek fejlődésének és piaci helyzetének ismertetése és összevetése az európai gyógyhelyekkel, az ott lévő szállodákkal és azok szolgáltatásaival. A nemzetközi gyógy- és wellness szállodák üzemeltetésének, piaci helyzetének összevetése a hazai lehetőségekkel. 4. A helyi önkormányzatok lehetőségei kistérségi törekvések a turizmusban 5. A Kárpát-medence idegenforgalmi kínálatának fejlesztése, együttműködés az érintett országok, ill. régiók között. 6. A klimatikus gyógyturizmus helyzete és fejlesztési lehetőségei Magyarország valamely üdülőterületén. 7. A közösségi közlekedés hatása a turizmusra (egy adott térség példáján keresztül) 8. A magyar és egy (több) külföldi ország természetvédelmének összehasonlítása a turizmus szempontjából. 9. A magyarországi beutazó turizmusban nagy fejlődési potenciállal jellemezhető küldő piacok vizsgálata, lehetséges marketing stratégiák kialakítása 10. A magyarországi egészségturisztikai fejlesztések komplex, szakmai hatáselemzése. 11. A magyarországi kereskedelmi szálláshelyi vendégforgalom növekedési tényezői. 12. A marketing szerepe a vidéki turizmus működtetésében. 13. A másodlakások szerepe a hazai turizmusban, különös tekintettel a (kereskedelmi jellegű) vendégforgalom által kevésbé érintett területekre (szakirodalmi áttekintés, felmérés, egyéni kutatás). 14. A minőségmenedzsment feladatai a turisztikai, és vendéglátó vállalkozásokban. Minőségkép, minőségdimenziók, minőségparaméterek mérhetősége, a minőség és a marketing kapcsolata, minőségügyi módszerek 15. A múlt szakmai értékeire épülő innovatív jövőkép megfogalmazása az egészségipar területére, kiemelten szállodai szálláshelyekre, vendéglátó egységekre és szabadidős szolgáltatásokra. 3

4 16. A pályakezdő fiatalok munkaerő-piaci integrációjának segítése különös tekintettel a magyar oktatási és szakképzési rendszer programjaiban 17. A szálláshely-szolgáltatás és a vendéglátás igazgatási jogi szabályozása. 18. A szálláshely-szolgáltatás fogyasztóvédelmi jogi szabályozása. A szálláshelyszolgáltatás jogi szabályozásának története. A fogyasztóvédelmi jog fejlődése a szálláshely-szolgáltatás területén. 19. A teljes idegenforgalmi egyenleg tényezői - az idegenforgalom makrohatásainak mérése. 20. A turisztikai alágazatok marketingkommunikációjának tartalomelemzése. Turisztikai szolgáltatók, fogadóterületek marketing hatékonyságának elemzése. Benchmarking és marketing audit a turisztikai szolgáltatóknál. 21. A turisztikai stratégiai és operatív programok szerepe és hozzájárulása a tervezési régiók turisztikai fejlődéséhez. 22. A turisztikai, és vendéglátó vállalkozás stratégiai döntéseit előkészítő pénzügyi számítások. Számviteli, pénzügyi és likviditási terv készítése, Cash-flow elemzés. 23. A turizmus GDP-re gyakorolt hatásának elemzése. Nemzetközi kitekintés. 24. A turizmus, mint növekedési tényező és foglalkoztatás-generátor egy ország gazdaságában 25. A turizmus/vendéglátás/szállodaipar területén való továbbtanulás motivációi nemzetközi kitekintéssel! 26. A vendéglátás fogyasztóvédelmi jogi szabályozása. A fogyasztóvédelmi jog fejlődése a vendéglátás területén. A vendéglátás jogi szabályozásának története. 27. Adatelemző módszerek alkalmazása az idegenforgalomban, vendéglátásban. 28. Az állam szerepvállalása a turizmusban a jelenlegi gazdasági helyzetben. Elemzés, javaslatok. 29. Az egészségturizmusra szakosodott szállodák és vendéglátóhelyek piaci és jövedelmezőségi helyzetének és trendjeinek bemutatása, különös tekintettel a gyógy- és wellness szállodákra Budapesten, kiemelt gyógyhelyeken és turisztikai desztinációkban. 30. Az élelmezéstudományok szerepe a gasztronómiában. Élelmiszerek összetevői, élelmiszerek konyhatechnológiai felhasználásának értékelése, étel és italválaszték szakmai elemzése. 4

5 31. Az értékrend változása az idegenforgalomból élő települések lakói körében. Hazai és nemzetközi kitekintés. 32. Az idegenforgalom és a mezőgazdaság kapcsolata Magyarországon. 33. Belső városrészek rehabilitációja: szabályozási terv és építészeti javaslatok 34. Beruházáspolitika a hazai szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás ágazatban. 35. Döntéselemzési és módszertani, elemzési eljárások alkalmazási lehetőségei a turizmusban. (Példák.) Kutatás-módszertan a turizmusban és a vendéglátásban. 36. Egészségturisztikai vendégek ellátására specializálódott szállodák, vendéglátóhelyek, vállalkozások és gyógyhelyek elemzése, vizsgálata; fejlődési lehetőségek bemutatása az Új Széchenyi Terv, a Gyógyító Magyarország Egészségipari Program figyelembe vételével. 37. Egy egy turisztikai nagyprojekt hatásvizsgálata a megvalósulás térségében 38. Egy magyar és egy (több) külföldi nemzeti park turisztikai hasznosításának összehasonlítása 39. Elmaradott térségek felzárkózását segítő idegenforgalmi beruházások lehetőségei az EU-ban, ill. Magyarországon. 40. Eltérő specializációjú szállodák (üzleti-, butik-, konferencia-, városi-, gyógy-, wellness-, üdülő-, sport-, kastély-) és különböző vendéglátóhelyek jövedelmezőségi vizsgálata és a trendek bemutatása. Az elért teljesítmények, eredmények és legjobb gyakorlatok bemutatása, a múltban elért eredményekre épülő innovatív jövőképek megfogalmazása. 41. Energiagazdálkodás és környezetvédelem a vendéglátásban. Felhasznált energiahordozók, fogyasztói szerződések, energiatakarékossági lehetőségek, hulladékenergiák és megújuló energiák felhasználási lehetőségei, hulladék- és szemétkezelés. 42. Etika a vendéglátásban. Hazai és nemzetközi kitekintés. 43. Falusi és agrárturizmus fejlesztésének motivációi Magyarországon 44. Fenntartható gazdálkodás elmélete a nemzetközi szállodagazdálkodásban 45. Fenntartható turizmus védett területeken (lehetőségek és korlátok) 46. Információkeresési szokások és vásárlói tulajdonságok a turizmusban 47. Infrastrukturális lehetőségek és változások a turizmusban (alternatív energia, közlekedés, szálláshelyek) 5

6 48. Jellemző szervezeti kultúrák a turizmusban a német nyelvű országokban és Magyarországon. Összehasonlító elemzés. 49. Jövedelemtermelő képesség vizsgálatok között, hazai és külföldi szállodák, vendéglátóhelyek, vállalkozások trendjeinek elemzése és bemutatása. A vizsgált szervezetek jövedelemtermelő képességének változásai, a változások okai és lehetséges kiutak. 50. Költséggazdálkodás és költséghatékonyság, jövedelmezőségi és üzletpolitikai szempontok érvényesítése a magyarországi vendéglátó vállalkozásoknál a változó gazdasági környezetben. Nemzetközi kitekintés. 51. Környezetterhelés fogalmi jellemzői, a környezetvédelmi jog fő alkotóelemei Magyarországon. A Magyar Köztársaság Kormányának főbb környezetvédelmi feladatai. Elsődleges, és másodlagos környezetjogi szabályozás. Közgazdasági eszközök a környezet védelmével kapcsolatban. 52. Környezettudatosság, környezeti nevelés védett területeken hazai és külföldi példák elemzése 53. Magyarország versenyképességének alakulása a nemzetközi aktív turizmusban. Összehasonlító vizsgálat. 54. Magyarországi üdülőhelyek (azonos tematikájú nevezetességek) nyelvi tájképe. 55. Magyarországi üdülőterületek életciklusa és stratégiái 56. Nemzetközi szállodavállalatok stratégiáinak összehasonlító elemzése 57. Növekedési dinamika-elemek a magyar vendégforgalomban. Nemzetközi kitekintés. 58. Pénzügyi kockázatok a magyarországi szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás ágazatban. 59. Speciális marketing eszközök az idegenforgalom és a vendéglátás területén. A marketingkoncepciót megalapozó piaci helyzetfelmérés és arculatkialakítás. 60. Szállodák teljesítményeinek komplex értékelési módszertana a nemzetközi piacon 61. Szállodavállalatok vezetési és irányítási rendszereinek elemző értékelése 62. Szezonalitás és mérséklésének lehetőségei a magyar turizmusban és vendéglátásban. 63. Táplálkozás, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés és egészségturizmus. Hazai és nemzetközi kitekintés. 64. Természetvédelmi területek idegenforgalmi hasznosításának összehasonlító vizsgálata. 6

7 65. Tőzsdén jegyzett szállodavállatok összehasonlító értékelése a részvényértékek elemzésének felhasználásával 66. Turisztikai célú stratégiai és operatív programok megvalósítása egy adott régióban (kistérségben) elemzés, értékelés 67. Turisztikai imázs vizsgálatok egy-egy régióban, vagy tájegységben, településen 68. Turisztikai kínálat és gyakorlat az EU tagországok védett területein (összehasonlító elemzés) 69. Turizmus attitűd vizsgálat: a helyi lakosok turizmushoz való hozzáállása és a turizmus fejlődése közötti kapcsolat 70. Turizmus és vidékfejlesztés összefüggése egy választott hazai földrajzi terület alapján. 71. Turizmus, vidékfejlesztés, agrár-környezetgazdálkodás, oktatás és természetvédelem összefüggései. A jogi és közgazdasági környezet. (Konkrét példa feldolgozásával - esettanulmány) 72. Turizmusfejlesztés és támogatási rendszerek. (Pályázatok, projektek. Finanszírozási lehetőségek.) A turisztikai célra allokált európai uniós források felhasználásának hatékonysága. 73. Turizmuspolitika a fejlett és felzárkózó nemzetgazdaságokban, Európában. A turisztikai növekedés stratégiái. Összehasonlító elemzés. 74. Választott területi példán bemutatva: hazánk egyes korszakaiban (és a választott, meghatározó országrészben) a legjellemzőbbnek mondható szellemföldrajzi jelenségek és folyamatok. A magyar művelődéstörténeti emlékek hasznosulása a vendégforgalomban. Nemzetközi kitekintés. 75. Versenyképesség vizsgálati módszerek alkalmazási lehetőségei a szállodaiparban 7

8 Melléklet 2: AZ ELMÚLT ÉVEKBEN KIDOLGOZOTT MESTERDOLGOZATI TÉMÁK JEGYZÉKE (tájékoztató jelleggel) 1. A marketing szerepe az ökoturisztikai termékfejlesztésben és desztinációs menedzsmentben 2. A vendéglátó vállalaton belüli etikai kérdések létjogosultsága 3. A branding szerepe az Accor vállalat tevékenységében az Ibis rebranding példával szemléltetve 4. A dél-dunántúli gasztronómiai hagyományok bemutatása, és hatásuk napjaink turisztikai értékeire, valamint a jövőbeli fejlesztési lehetőségek 5. A dohányzási tilalom gazdasági hatása a vendéglátóiparban Magyarországon és az Európai Unió tagállamaiban 6. A fogyasztóvédelm története, jogi szabályozása a minőség kapcsolata a szálláshely-szolgáltatásterületén. A fogyasztóvédelmi jog fejlődése a szálláshely-szolgáltatás területén. 7. A főváros turisztikai szolgáltatásainak elemzése és összehasonlítása a gyógyfürdők és gyógyszállodák tükrében 8. A helyi önkormányzatok lehetőségei- kistérségi törekvések a turizmusban. 9. A Hortobágyi Nemzeti Park jelenlegi helyzete a belföldi turizmus piacán, látogatottsága a hazai lakosság körében, kitörési lehetőségek a turisztikai szolgáltatásai területén 10. A kapcsolatok szerepe a kereskedelmi vendéglátásban 11. A klimatikus gyógyturizmus helyzete és fejlesztése Észak-Magyarországon, nemzetközi példák bemutatásán keresztül 12. A Közel-Kelet és a fenntartható fejlődés a turizmussal összehangoltan, a megújuló energiaforrások használata a térségben 13. A Közel-Keleti régió gazdasági és turisztikai elemzése - és jövője az "arab tavasz" fényében 14. A low-cost légitársaságok kialakulása és hatásuk a légi közlekedésre, a repülőterek fejlesztésére; valamint kölcsönhatásuk az utazási szokások változásával; különös tekintettel a magyarországi viszonyokra 8

9 15. A magyar egészségturizmus keresleti és kínálati oldalának elemzése és jövőbeli fejlődési lehetősége a Gyógyító Magyarország- Egészségipari Program figyelembevételével 16. A magyar felsőoktatási intézmények idegen nyelvű képzésein tanuló külföldi diákokban kialakult Magyarország- kép összehasonlító elemzése, a tapasztalatok hasznosíthatósága a turizmus területén. 17. A magyar turisztikai szakemberek ausztriai migrációjának motiváció-vizsgálata Burgenland esetében 18. A magyar vadászati turizmus jelene a gazdasági világválság hatásainak tükrében, kiemelten a Napkori Erdészeten 19. A magyarországi orvosi tevékenységen alapuló gyógyturizmus helyzete és lehetséges fejlesztési irányai 20. A marketing eszközök ereje egy budapesti fürdő (Széchenyi Fürdő) újrapozícionálásában az egészségturisztikai piacon. Vendégskála szélesítése, fiatalok fürdőbe vonzásának lehetőségei. 21. A mentori rendszer hatásának elemzése a munkavállalók fejlődésére a szállodaiparban 22. A mindennapi vezetői kihívások és feladatok elemzése a vendéglátásban 23. A minőségmenedzsment feladatai a turisztikai, és vendéglátó vállalkozásokban. Minőségkép, minőségdimenziók, minőségparaméterek mérhetősége, a minőség és a marketing kapcsolata, minőségügyi módszerek 24. A Mosonmagyaróvári Kistérség egészségturisztikai helyzetelemzése 25. A nemzetközi turizmus tendenciái és a fejlődő országok turizmusa 26. A Szent Lukács Gyógyfürdő fejlesztési stratégiájának kialakítása vendégelvárások felmérése alapján 27. A szombathelyi turizmus versenyképességének vizsgálata a kockázati tényezők tükrében 28. A Szt. Gellért Gyógyfürdő és Szálloda jelentősége Budapest és Magyarország egészségturisztikai piacán, az inhalatórium fenntartható fejlesztési lehetőségének kutatása 29. A termálvízkincsre épülő hazai gyógyhelyek elemzése, vizsgálata, fejlődési lehetőségek bemutatása, és kapcsolata az egészségturizmussal 30. A tranzíciós válság, és a 2008-as gazdasági világválság hatása a hazai turizmusra 9

10 31. A turisztikai célra allokált európai uniós források felhasználásának hatékonysága az észak-magyarországi régióban 32. A turisztikai növekedés stratégiája Franciaország és Magyarország politikájában. 33. A turizmus szerepe az elmaradott térségek felzárkóztatásában: Kárpátalja és Szabolcs- Szatmár-Bereg megye példáján. 34. A turizmus, vendéglátás, szállodaipar területén való továbbtanulás motivációi nemzetközi kitekintéssel 35. A Velencei-tó turizmusának fejlesztése, az egészségturizmus irányába. (A tó társadalom-egészségpolitikai jelentősége Magyarországon.) 36. A Viharsarok, különösképpen Makó és Gyula fürdőinek és egészségturisztikai fejlesztéseinek vizsgálata, ezek határon túli idegenforgalomra gyakorolt hatásainak elemzése 37. A XXI. század új marketingkommunikációs eszközei és lehetőségei a turizmusban - avagy az internet hódítása 38. Az Accor és Intercontinental Hotels Group szállodacsoportok stratégiájának összehasonlító elemzése 39. Az Alföld, mint turisztikai desztináció fürdőlétesítményeinek fejlődési lehetőségei az újrahasznosuló geotermikus energia segítségével, társadalmi hatások, jogi háttér és akadályok bemutatása, kereslet elemzése, árképzésre gyakorolt pozitív-negatív hatás 40. Az egészség érték - megjelenése az egészségturizmusban (Táplálkozás, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés). Hazai viszonylatok vizsgálata nemzetközi kitekintéssel. 41. Az egészségturizmusra szakosodott szállodák piaci és jövedelmezőségi helyzetének és trendjeinek bemutatása, különös tekintettel a gyógy- és wellness szállodákra Budapesten, kiemelt gyógyhelyeken és turisztikai desztinációkban. 42. Az élelmezéstudományok szerepe a gasztronómiában. Élelmiszerek összetevői, élelmiszerek konyhatechnológiai felhasználásának értékelése, étel- és italválaszték szakmai elemzése. 43. Az energiaköltség és a környezeti terhelés csökkentése innovatív megoldásokkal a szállodaiparban. 44. Az Észak-Alföld régió egészségturisztikai jellemzői a jelentősebb gyógyfürdők kritikai elemzése alapján 10

11 45. Az észak-magyarországi fürdők szerepe a régiós és a határon átnyúló gyógyturisztikai piacon 46. Az észak-magyarországi gyógy-és termálfürdők népszerűségének növelése marketing eszközökkel, a bel- és külföldi vendégkör bővítése, a fiatalítás lehetőségének kutatása 47. Az Európa Diploma turisztikai jelentősége 48. Az idegen nyelvű képzéseken tanuló külföldi diákokban az országba érkezés előtt kialakult Magyarország-képnek és az itt szerzett tapasztalataiknak az összehasonlítása, az országimázsra vonatkozó hatásainak vizsgálata, valamint az információkeresési szokások feltárása 49. Az okostelefonok terjedésének a turizmus ágazatra gyakorolt hatásai illetve az ebben rejlő lehetőségek bemutatása 50. Az operációkutatás gyakorlati alkalmazását bemutató munkafolyamatokat optimalizáló modell elkészítése a Gundel Étterem példáján 51. Az országmárka-építés és a nemzeti turizmus promóciós lehetőségei hazánkban az eseménymarketing és kultúrturizmus segítségével 52. Az Országos Területfejlesztési Koncepció (97/2005. Ogy. Hat.) főbb prioritásai, a turizmus lehetséges szerepe a területfejlesztési prioritások megvalósításában, figyelemmel a hazai vendégforgalom területi és időbeli alakulására. Kistérségi, illetve régiós 53. Az urbanizáció hatása Budapest turizmusára 54. Balaton Kiemelt üdülőkörzet egészségturisztikai fogadóterületeinek piaci pozícionálása 55. Belföldi vendégek információkeresési és fogyasztói szokásaik a szállodaiparban 56. Egészség- és gyógyturisztikai fejlesztések Budapesten a fenntarthatóság jegyében 57. Egészségturizmusra szakosodott szállodák és fürdők piaci, jövedelmezőségi helyzetének és trendjének bemutatása továbbá stratégiai döntéseit előkészítő pénzügyi számításainak elemzése 58. Egy-egy turisztikai nagyprojekt hatásvizsgálata a megvalósulás térségében 59. Élelmiszerbiztonság jelentősége és az ellenőrzés fontossága a vendéglátásban 60. Energiagazdálkodás és környezetvédelem a vendéglátásban 11

12 61. Fogyasztói magatartás, motiváció és preferenciavizsgálat conjoint analízis alkalmazásával a magyarországi Danubius-gyógyszállodák belföldi vendégkörében 62. Információkeresési szokások és vásárlói tulajdonságok a turizmusban 63. Kiemelt turisztikai vonzerővel rendelkező rendezvények/rendezvénysorozatok hozzájárulása az idegenforgalmi bevételekhez, ismertséghez a Balaton üdülőkörzetben 64. Kistérségi turizmus stratégiák az Észak- Magyarország régióban 65. Költséggazdálkodás és költséghatékonyság, jövedelmezőségi és üzletpolitikai koncepciók érvényesítése a magyarországi vendéglátó vállalkozásoknál a változó gazdasági környezetben. 66. Környezettudatosság, környezeti nevelés védett területeken - a Fertő-Hanság Nemzeti Park és a Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel 67. Kultúrák találkozása Magyarországon. Az arab küldőpiac vizsgálata, fókuszban az Öböl-menti országok 68. Magyarországi természetes gyógytényezők bemutatása, gyógyhelyek vendéglátóhelyeinek fejlesztési irányai az egészséges étkeztetés tükrében. Különleges étrendkínálat bevezetésének lehetséges megoldásai 69. Marketing fejlesztési lehetőségek a hazai egészségturisztikai kínálatban 70. Minőség, elégedettség, lojalitás a kereskedelmi vendéglátásban 71. Minősítési rendszerek kialakulása, különös tekintettel a fürdőkben és a magánszálláshelyeken végbemenő változásokra 72. Natúrparkok szerepe az oktatásban, képzésben és a turisztikai szolgáltatásokban 73. Nemzetközi szállodavállalatok információs technológiai stratégiáinak összehasonlító elemzése 74. Ökoturizmus helye, szerepe és fejlesztésének lehetőségei a táj és környezetvédelemben 75. Speciális marketing eszközök az idegenforgalom és a vendéglátás területén. A marketingkoncepciót megalapozó piaci helyzetfelmérés és arculatkialakítás 76. Turisztikai célú beruházások gazdaságossági összefüggései a Zalaszentgróti kistérségben 77. Turisztikai célú stratégiai és operatív programok megvalósítása a Békési Kistérségben, elemzés, értékelés 12

13 78. Turisztikai célú stratégiai programok megvalósításának jelentősége a Ráckevei kistérségben 79. Turisztikai potenciál-vizsgálat magyar- és németországi geoparkok példáján keresztül 80. Turisztikai termékfejlesztés lehetőségei és pozícionálás a celldömölki kistérségben 81. Új szállodai szegmensek piacra lépésének és a stratégia-alkotás kérdéseinek vizsgálata Budapesten 82. USP-k a budapesti boutique hotelek piacán (A dolgozat két fő része: az egyediség kifejezőeszközei, valamint a stratégia alkotás ezzel kapcsolatos kérdései egy konkrét szállodai példán keresztül) 83. Védett területek turisztikai hasznosítása 84. Versenyképességi vizsgálati módszerek alkalmazási lehetőségei a szállodaiparban a Corinthia Hotel Budapest példáján keresztül 85. Vidékfejlesztés, agrárgazdálkodás és turisztikai szolgáltatásfejlesztés szerepe és lehetőségeinek vizsgálata a Szatmári térségben 86. Világörökségek turisztikai hasznosításának összehasonlítása a Budai Várnegyed és a Granadai Alhambra példája alapján 87. Vizes élőhelyek a fenntartható turisztikai hasznosítás jegyében 13

Egyéni kutatási témát minden kutatóműhely tagnak választania kell, amelyet feldolgozás után prezentál a kutatóműhelyi foglakozás keretében.

Egyéni kutatási témát minden kutatóműhely tagnak választania kell, amelyet feldolgozás után prezentál a kutatóműhelyi foglakozás keretében. A kutatóműhely egyik legfontosabb tevékenysége az egyéni kutatások segítése, megfelelő szakmai alap nyújtása egy tudományos igényű dolgozat elkészítéséhez. Egyéni kutatási témát minden kutatóműhely tagnak

Részletesebben

Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT

Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT 2011. május Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 3. DEFINICIÓK, MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ... 9 3.1. Definíciók... 9 3.2. A koncepció

Részletesebben

2005-2013 2 0 0 5. J A N U Á R MAGYAR TURISZTIKAI HIVATAL ÖSSZEGZÉS

2005-2013 2 0 0 5. J A N U Á R MAGYAR TURISZTIKAI HIVATAL ÖSSZEGZÉS MAGYAR TURISZTIKAI HIVATAL 2005-2013 ÖSSZEGZÉS 2 0 0 5. J A N U Á R A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter felügyelete alá tartozó kormányhivatal 1012 BUDAPEST,

Részletesebben

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA Helyzetfeltárás 1. verzió 2009. Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. MÓDSZERTAN... 4 3. HELYZETFELTÁRÁS... 7 3.1. KÜLSŐ KÖRNYEZET

Részletesebben

Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja

Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja Balaton Fejlesztési Tanács Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja Koncepció 2014-2030 II. kötet 2014. szeptember Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1. A térség jövőképe... 6 2. A térség célrendszerének

Részletesebben

Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója

Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója Készítette: Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Rt. 2006. április 30. TARTALOMJEGYZÉK NYILATKOZAT... 3 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

A turizmus az Európai Unióban és Magyarországon

A turizmus az Európai Unióban és Magyarországon Vállalkozók Európában 1 A turizmus az Európai Unióban és Magyarországon Szerző: Dr.Tasnádi József 2 A turizmus az EU-ban és Magyarországon Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék Bevezetés...6 1. A turizmus

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. május

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. május Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Kecskemét 2014. május Tartalom I. STRATÉGIAI PROGRAM... 5 1. A TERVEZÉSI FOLYAMAT ELJÁRÁSAINAK, A TERVEZÉS TÁRGYKÖRÉNEK ÉS KÖRÜLMÉNYEINEK

Részletesebben

ECONOMICA KÜLÖNSZÁM 2009.

ECONOMICA KÜLÖNSZÁM 2009. ECONOMICA KÜLÖNSZÁM 2009. A Szolnoki Főiskola Tudományos Közleményei Különszám, 2009. december Dr. Nagy Rózsa főszerkesztő Dr. Fülöp Tamás felelős szerkesztő A különszám szakmai szerkesztője Dr. Várhelyi

Részletesebben

Országos egészségturizmus fejlesztési stratégia

Országos egészségturizmus fejlesztési stratégia AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TURISZTIKAI SZAKÁLLAMTITKÁRSÁGA MEGBÍZÁSÁBÓL Országos egészségturizmus fejlesztési stratégia A stratégia elkészítésben részt vevő szakértők Aquaprofit

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT HELYZETFELTÁRÁS, HELYZETELEMZÉS ÉS HELYZETÉRTÉKELÉS TOKAJ VÁROS INTEGRTÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT HELYZETFELTÁRÁS, HELYZETELEMZÉS ÉS HELYZETÉRTÉKELÉS TOKAJ VÁROS INTEGRTÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT HELYZETFELTÁRÁS, HELYZETELEMZÉS ÉS HELYZETÉRTÉKELÉS TOKAJ VÁROS INTEGRTÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ Projekt azonosító: ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Észak-Magyarországi Operatív

Részletesebben

Törvénytervezet a turizmusról SZAKMAI VITAIRAT

Törvénytervezet a turizmusról SZAKMAI VITAIRAT Törvénytervezet a turizmusról SZAKMAI VITAIRAT 2011. május 1. számú melléklet az NGM/ 4927/ /2011. számú kormány-előterjesztéshez 2011. évi törvény a turizmusról Az Országgyűlés, elismerve a turizmus nemzetgazdasági

Részletesebben

VÉGSŐ JÓVÁHAGYÁSRA 1 SZÁNT VERZIÓ

VÉGSŐ JÓVÁHAGYÁSRA 1 SZÁNT VERZIÓ VÉGSŐ JÓVÁHAGYÁSRA 1 SZÁNT VERZIÓ KÉSZÍTETTÉKK MEGBÍZÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2. GENERÁLTERVEZŐ FÜLÖP ÉPÍTÉSZIRODA BT. 1033 Budapest, Zab utca 12. 1 Fülöp Péter Fülöp Judit

Részletesebben

365 nap turizmus Nyugat-Dunántúlon. Nyugat-Dunántúl Turisztikai Régió szezonon túli turizmusfejlesztési programja

365 nap turizmus Nyugat-Dunántúlon. Nyugat-Dunántúl Turisztikai Régió szezonon túli turizmusfejlesztési programja 365 nap turizmus Nyugat-Dunántúlon Nyugat-Dunántúl Turisztikai Régió szezonon túli turizmusfejlesztési programja Nyugat-Dunántúl Turisztikai Régió szezonon túli turizmusfejlesztési programja 3 365 nap

Részletesebben

Tisza-tó marketingkommunikációja

Tisza-tó marketingkommunikációja Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Tisza-tó marketingkommunikációja Készítette: Kiss Éva Budapest, 2006 3 Tartalomjegyzék Bevezető A Tisza-tó bemutatása Primer Kutatás Területi

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet. Szakdolgozat

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet. Szakdolgozat Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Szakdolgozat A Mórahalmi egészségturizmus kialakulása, fejlődése és fejlesztési lehetőségei

Részletesebben

MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA KÉSZÍTETTE: Tér és Terület BT. Gyula, Hajnal utca 25. Demográfia, munkanélküliség-foglalkoztatás, oktatás -nevelés, szociális ellátás, városrészi

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. június

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IGAL 2012.

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IGAL 2012. INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IGAL 2012. Elfogadta: Igal Város Önkormányzata Képviselő-testületi határozat száma: 144/2012. (X/26.) 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 5 1.1.

Részletesebben

Turizmus rendszere előadás 7.

Turizmus rendszere előadás 7. A turizmus tervezési rendszere a nemzeti turizmusfejlesztési koncepció 2014-24 Turizmus rendszere előadás 7. Készítette: Dr. Piskóti István intézetigazgató A tervezés szintjei Országos Regionális KONCEPCIÓ

Részletesebben

A Közép-Magyarországi Régió Turizmusának automatizált stratégiai elemzése

A Közép-Magyarországi Régió Turizmusának automatizált stratégiai elemzése Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tudományos Diákköri Konferencia 2011. november 23. A Közép-Magyarországi Régió Turizmusának automatizált stratégiai elemzése Készítette: Gál Alexandra,

Részletesebben

A Palóc Út Klaszter. Középtávú marketingstratégiája. és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve

A Palóc Út Klaszter. Középtávú marketingstratégiája. és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve A Palóc Út Klaszter Középtávú marketingstratégiája és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve A Palóc Út Klaszter létrehozása - Néprajzi értékekre épülő tematikus út, turisztikai célterületté alakítása

Részletesebben

GYŐRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

GYŐRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS GYŐRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS IDEGENFORGALMI KONCEPCIÓJA Készítette Pannon Projekt Kft Lektorálta Dr. Palancsa Attila, PhD. Nyugat-Magyarországi Egyetem 2008 1 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun megyei területfejlesztési koncepció környezeti vizsgálata

Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun megyei területfejlesztési koncepció környezeti vizsgálata Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun megyei területfejlesztési koncepció környezeti vizsgálata 2013. november Készült az ÁROP-1.2.11/A-2013-A kódszámű Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban

Részletesebben

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLATA

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLATA ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLATA 214. OKTÓBER 1. Készítette: a forprojekt Kft, a Városfejlesztés Zrt és a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

TANULMÁNY. Végső teljesítés. Tartalom:

TANULMÁNY. Végső teljesítés. Tartalom: TANULMÁNY a Joint Planning CODE Közös Tervezés és Együttműködés a Határmenti Térség Hosszútávú Fejlesztéséért elnevezésű (HUHR/1101/2.1.4/0013) projekt keretein belül Zala megye Turisztikai Desztinációs

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának Készült Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának megbízásából II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM (2005-2008) Egyeztetési anyag PESTTERV Pest Megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft. 1085

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM 2007HU161PO003 2007-2013 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1. HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 1.1 A régió általános jellemzői...

Részletesebben

LEADER Helyi Akciócsoport

LEADER Helyi Akciócsoport Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2011 Otthonunk a napsugaras Nyugat-Balaton A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia az alábbi településekre

Részletesebben