Turizmus menedzsment mesterképzés (MA) JAVASOLT ZÁRÓDOLGOZATI TÉMÁK JEGYZÉKE október hó

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Turizmus menedzsment mesterképzés (MA) JAVASOLT ZÁRÓDOLGOZATI TÉMÁK JEGYZÉKE 2013. október hó"

Átírás

1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI KAR TURIZMUS VENDÉGLÁTÁS INTÉZET Turizmus menedzsment mesterképzés (MA) JAVASOLT ZÁRÓDOLGOZATI TÉMÁK JEGYZÉKE október hó Tisztelt Hallgatók! Az eddigi gyakorlatot némileg elhagyva, a mellékelt listán két csoportban találnak záródolgozati témaválasztásukat remélhetően segítő javaslatokat. 1. Az egyik listán olyan témákat találnak, melyeket a Turizmus-Vendéglátás Intézet kidolgozásra érdemesnek gondolt, ill. orientálhatja Önöket hasonló jellegű témák kidolgozásában. Örömmel vennénk, ha minél többen választanának témát ebből a körből. 2. Anonim, kizárólag tájékoztató jelleggel, közzé tesszük az elmúlt egy-két évben született (már megvédett, ill. kidolgozás alatt álló) mesterdolgozati témák címjegyzékét is, annak érdekében, hogy ebből is ötleteket meríthessenek, ill. jelezzük Önök felé a már foglalt témákat is. Felhívjuk figyelmüket, hogy a közölt témakörök javaslatot jelentenek, természetesen ezektől eltérő egyéni témaválasztásra is van lehetőségük. Az alábbiakban megadott határidőig a konkrét témacímet kell majd leadni az itt közölt módon: Maximum 3 téma adható le a jelentkezési lapon, az elfogadásnál figyelembe vesszük a megjelölt téma-sorrendet és a beérkezési időt. Kérjük, hogy a záródolgozati jelentkezési lapot teljes körűen töltsék ki. 1

2 A Turizmus-Vendéglátás Intézet az Önök által leadott címek alapján dönt: a választott téma elfogadásáról, és a főiskolai belső konzulens (témavezető) kijelöléséről. A záródolgozati témaválasztás leadása: MA záródolgozat választási formanyomtatvány-t kitöltve, ben címre) elküldve történik! A határidők a következők: Szakdolgozati témajegyzék kiírása: október 10. Hallgatók témaválasztása: október 25. Témák jóváhagyása, belső konzulens kijelölése november 19. Szakdolgozat leadási határidő: május 05. Budapest, október 4. Mellékletek: Turizmus-Vendéglátás Intézet Tóth Zoltán PhD intézetvezető 2 db témaköri lista 2

3 Melléklet 1: ZÁRÓDOLGOZATI FELDOLGOZÁSRA JAVASOLT TÉMÁK ősz (Turizmus menedzsment mesterszak, BGF KVIK) 1. A fogyasztói értékmenedzsment szerepe a turisztikai célterületek versenyképességének alakításában (Magyarországon) 2. A gazdasági, politikai trendek hatásainak vizsgálata a turizmusra. 3. A hazai gyógyhelyek fejlődésének és piaci helyzetének ismertetése és összevetése az európai gyógyhelyekkel, az ott lévő szállodákkal és azok szolgáltatásaival. A nemzetközi gyógy- és wellness szállodák üzemeltetésének, piaci helyzetének összevetése a hazai lehetőségekkel. 4. A helyi önkormányzatok lehetőségei kistérségi törekvések a turizmusban 5. A Kárpát-medence idegenforgalmi kínálatának fejlesztése, együttműködés az érintett országok, ill. régiók között. 6. A klimatikus gyógyturizmus helyzete és fejlesztési lehetőségei Magyarország valamely üdülőterületén. 7. A közösségi közlekedés hatása a turizmusra (egy adott térség példáján keresztül) 8. A magyar és egy (több) külföldi ország természetvédelmének összehasonlítása a turizmus szempontjából. 9. A magyarországi beutazó turizmusban nagy fejlődési potenciállal jellemezhető küldő piacok vizsgálata, lehetséges marketing stratégiák kialakítása 10. A magyarországi egészségturisztikai fejlesztések komplex, szakmai hatáselemzése. 11. A magyarországi kereskedelmi szálláshelyi vendégforgalom növekedési tényezői. 12. A marketing szerepe a vidéki turizmus működtetésében. 13. A másodlakások szerepe a hazai turizmusban, különös tekintettel a (kereskedelmi jellegű) vendégforgalom által kevésbé érintett területekre (szakirodalmi áttekintés, felmérés, egyéni kutatás). 14. A minőségmenedzsment feladatai a turisztikai, és vendéglátó vállalkozásokban. Minőségkép, minőségdimenziók, minőségparaméterek mérhetősége, a minőség és a marketing kapcsolata, minőségügyi módszerek 15. A múlt szakmai értékeire épülő innovatív jövőkép megfogalmazása az egészségipar területére, kiemelten szállodai szálláshelyekre, vendéglátó egységekre és szabadidős szolgáltatásokra. 3

4 16. A pályakezdő fiatalok munkaerő-piaci integrációjának segítése különös tekintettel a magyar oktatási és szakképzési rendszer programjaiban 17. A szálláshely-szolgáltatás és a vendéglátás igazgatási jogi szabályozása. 18. A szálláshely-szolgáltatás fogyasztóvédelmi jogi szabályozása. A szálláshelyszolgáltatás jogi szabályozásának története. A fogyasztóvédelmi jog fejlődése a szálláshely-szolgáltatás területén. 19. A teljes idegenforgalmi egyenleg tényezői - az idegenforgalom makrohatásainak mérése. 20. A turisztikai alágazatok marketingkommunikációjának tartalomelemzése. Turisztikai szolgáltatók, fogadóterületek marketing hatékonyságának elemzése. Benchmarking és marketing audit a turisztikai szolgáltatóknál. 21. A turisztikai stratégiai és operatív programok szerepe és hozzájárulása a tervezési régiók turisztikai fejlődéséhez. 22. A turisztikai, és vendéglátó vállalkozás stratégiai döntéseit előkészítő pénzügyi számítások. Számviteli, pénzügyi és likviditási terv készítése, Cash-flow elemzés. 23. A turizmus GDP-re gyakorolt hatásának elemzése. Nemzetközi kitekintés. 24. A turizmus, mint növekedési tényező és foglalkoztatás-generátor egy ország gazdaságában 25. A turizmus/vendéglátás/szállodaipar területén való továbbtanulás motivációi nemzetközi kitekintéssel! 26. A vendéglátás fogyasztóvédelmi jogi szabályozása. A fogyasztóvédelmi jog fejlődése a vendéglátás területén. A vendéglátás jogi szabályozásának története. 27. Adatelemző módszerek alkalmazása az idegenforgalomban, vendéglátásban. 28. Az állam szerepvállalása a turizmusban a jelenlegi gazdasági helyzetben. Elemzés, javaslatok. 29. Az egészségturizmusra szakosodott szállodák és vendéglátóhelyek piaci és jövedelmezőségi helyzetének és trendjeinek bemutatása, különös tekintettel a gyógy- és wellness szállodákra Budapesten, kiemelt gyógyhelyeken és turisztikai desztinációkban. 30. Az élelmezéstudományok szerepe a gasztronómiában. Élelmiszerek összetevői, élelmiszerek konyhatechnológiai felhasználásának értékelése, étel és italválaszték szakmai elemzése. 4

5 31. Az értékrend változása az idegenforgalomból élő települések lakói körében. Hazai és nemzetközi kitekintés. 32. Az idegenforgalom és a mezőgazdaság kapcsolata Magyarországon. 33. Belső városrészek rehabilitációja: szabályozási terv és építészeti javaslatok 34. Beruházáspolitika a hazai szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás ágazatban. 35. Döntéselemzési és módszertani, elemzési eljárások alkalmazási lehetőségei a turizmusban. (Példák.) Kutatás-módszertan a turizmusban és a vendéglátásban. 36. Egészségturisztikai vendégek ellátására specializálódott szállodák, vendéglátóhelyek, vállalkozások és gyógyhelyek elemzése, vizsgálata; fejlődési lehetőségek bemutatása az Új Széchenyi Terv, a Gyógyító Magyarország Egészségipari Program figyelembe vételével. 37. Egy egy turisztikai nagyprojekt hatásvizsgálata a megvalósulás térségében 38. Egy magyar és egy (több) külföldi nemzeti park turisztikai hasznosításának összehasonlítása 39. Elmaradott térségek felzárkózását segítő idegenforgalmi beruházások lehetőségei az EU-ban, ill. Magyarországon. 40. Eltérő specializációjú szállodák (üzleti-, butik-, konferencia-, városi-, gyógy-, wellness-, üdülő-, sport-, kastély-) és különböző vendéglátóhelyek jövedelmezőségi vizsgálata és a trendek bemutatása. Az elért teljesítmények, eredmények és legjobb gyakorlatok bemutatása, a múltban elért eredményekre épülő innovatív jövőképek megfogalmazása. 41. Energiagazdálkodás és környezetvédelem a vendéglátásban. Felhasznált energiahordozók, fogyasztói szerződések, energiatakarékossági lehetőségek, hulladékenergiák és megújuló energiák felhasználási lehetőségei, hulladék- és szemétkezelés. 42. Etika a vendéglátásban. Hazai és nemzetközi kitekintés. 43. Falusi és agrárturizmus fejlesztésének motivációi Magyarországon 44. Fenntartható gazdálkodás elmélete a nemzetközi szállodagazdálkodásban 45. Fenntartható turizmus védett területeken (lehetőségek és korlátok) 46. Információkeresési szokások és vásárlói tulajdonságok a turizmusban 47. Infrastrukturális lehetőségek és változások a turizmusban (alternatív energia, közlekedés, szálláshelyek) 5

6 48. Jellemző szervezeti kultúrák a turizmusban a német nyelvű országokban és Magyarországon. Összehasonlító elemzés. 49. Jövedelemtermelő képesség vizsgálatok között, hazai és külföldi szállodák, vendéglátóhelyek, vállalkozások trendjeinek elemzése és bemutatása. A vizsgált szervezetek jövedelemtermelő képességének változásai, a változások okai és lehetséges kiutak. 50. Költséggazdálkodás és költséghatékonyság, jövedelmezőségi és üzletpolitikai szempontok érvényesítése a magyarországi vendéglátó vállalkozásoknál a változó gazdasági környezetben. Nemzetközi kitekintés. 51. Környezetterhelés fogalmi jellemzői, a környezetvédelmi jog fő alkotóelemei Magyarországon. A Magyar Köztársaság Kormányának főbb környezetvédelmi feladatai. Elsődleges, és másodlagos környezetjogi szabályozás. Közgazdasági eszközök a környezet védelmével kapcsolatban. 52. Környezettudatosság, környezeti nevelés védett területeken hazai és külföldi példák elemzése 53. Magyarország versenyképességének alakulása a nemzetközi aktív turizmusban. Összehasonlító vizsgálat. 54. Magyarországi üdülőhelyek (azonos tematikájú nevezetességek) nyelvi tájképe. 55. Magyarországi üdülőterületek életciklusa és stratégiái 56. Nemzetközi szállodavállalatok stratégiáinak összehasonlító elemzése 57. Növekedési dinamika-elemek a magyar vendégforgalomban. Nemzetközi kitekintés. 58. Pénzügyi kockázatok a magyarországi szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás ágazatban. 59. Speciális marketing eszközök az idegenforgalom és a vendéglátás területén. A marketingkoncepciót megalapozó piaci helyzetfelmérés és arculatkialakítás. 60. Szállodák teljesítményeinek komplex értékelési módszertana a nemzetközi piacon 61. Szállodavállalatok vezetési és irányítási rendszereinek elemző értékelése 62. Szezonalitás és mérséklésének lehetőségei a magyar turizmusban és vendéglátásban. 63. Táplálkozás, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés és egészségturizmus. Hazai és nemzetközi kitekintés. 64. Természetvédelmi területek idegenforgalmi hasznosításának összehasonlító vizsgálata. 6

7 65. Tőzsdén jegyzett szállodavállatok összehasonlító értékelése a részvényértékek elemzésének felhasználásával 66. Turisztikai célú stratégiai és operatív programok megvalósítása egy adott régióban (kistérségben) elemzés, értékelés 67. Turisztikai imázs vizsgálatok egy-egy régióban, vagy tájegységben, településen 68. Turisztikai kínálat és gyakorlat az EU tagországok védett területein (összehasonlító elemzés) 69. Turizmus attitűd vizsgálat: a helyi lakosok turizmushoz való hozzáállása és a turizmus fejlődése közötti kapcsolat 70. Turizmus és vidékfejlesztés összefüggése egy választott hazai földrajzi terület alapján. 71. Turizmus, vidékfejlesztés, agrár-környezetgazdálkodás, oktatás és természetvédelem összefüggései. A jogi és közgazdasági környezet. (Konkrét példa feldolgozásával - esettanulmány) 72. Turizmusfejlesztés és támogatási rendszerek. (Pályázatok, projektek. Finanszírozási lehetőségek.) A turisztikai célra allokált európai uniós források felhasználásának hatékonysága. 73. Turizmuspolitika a fejlett és felzárkózó nemzetgazdaságokban, Európában. A turisztikai növekedés stratégiái. Összehasonlító elemzés. 74. Választott területi példán bemutatva: hazánk egyes korszakaiban (és a választott, meghatározó országrészben) a legjellemzőbbnek mondható szellemföldrajzi jelenségek és folyamatok. A magyar művelődéstörténeti emlékek hasznosulása a vendégforgalomban. Nemzetközi kitekintés. 75. Versenyképesség vizsgálati módszerek alkalmazási lehetőségei a szállodaiparban 7

8 Melléklet 2: AZ ELMÚLT ÉVEKBEN KIDOLGOZOTT MESTERDOLGOZATI TÉMÁK JEGYZÉKE (tájékoztató jelleggel) 1. A marketing szerepe az ökoturisztikai termékfejlesztésben és desztinációs menedzsmentben 2. A vendéglátó vállalaton belüli etikai kérdések létjogosultsága 3. A branding szerepe az Accor vállalat tevékenységében az Ibis rebranding példával szemléltetve 4. A dél-dunántúli gasztronómiai hagyományok bemutatása, és hatásuk napjaink turisztikai értékeire, valamint a jövőbeli fejlesztési lehetőségek 5. A dohányzási tilalom gazdasági hatása a vendéglátóiparban Magyarországon és az Európai Unió tagállamaiban 6. A fogyasztóvédelm története, jogi szabályozása a minőség kapcsolata a szálláshely-szolgáltatásterületén. A fogyasztóvédelmi jog fejlődése a szálláshely-szolgáltatás területén. 7. A főváros turisztikai szolgáltatásainak elemzése és összehasonlítása a gyógyfürdők és gyógyszállodák tükrében 8. A helyi önkormányzatok lehetőségei- kistérségi törekvések a turizmusban. 9. A Hortobágyi Nemzeti Park jelenlegi helyzete a belföldi turizmus piacán, látogatottsága a hazai lakosság körében, kitörési lehetőségek a turisztikai szolgáltatásai területén 10. A kapcsolatok szerepe a kereskedelmi vendéglátásban 11. A klimatikus gyógyturizmus helyzete és fejlesztése Észak-Magyarországon, nemzetközi példák bemutatásán keresztül 12. A Közel-Kelet és a fenntartható fejlődés a turizmussal összehangoltan, a megújuló energiaforrások használata a térségben 13. A Közel-Keleti régió gazdasági és turisztikai elemzése - és jövője az "arab tavasz" fényében 14. A low-cost légitársaságok kialakulása és hatásuk a légi közlekedésre, a repülőterek fejlesztésére; valamint kölcsönhatásuk az utazási szokások változásával; különös tekintettel a magyarországi viszonyokra 8

9 15. A magyar egészségturizmus keresleti és kínálati oldalának elemzése és jövőbeli fejlődési lehetősége a Gyógyító Magyarország- Egészségipari Program figyelembevételével 16. A magyar felsőoktatási intézmények idegen nyelvű képzésein tanuló külföldi diákokban kialakult Magyarország- kép összehasonlító elemzése, a tapasztalatok hasznosíthatósága a turizmus területén. 17. A magyar turisztikai szakemberek ausztriai migrációjának motiváció-vizsgálata Burgenland esetében 18. A magyar vadászati turizmus jelene a gazdasági világválság hatásainak tükrében, kiemelten a Napkori Erdészeten 19. A magyarországi orvosi tevékenységen alapuló gyógyturizmus helyzete és lehetséges fejlesztési irányai 20. A marketing eszközök ereje egy budapesti fürdő (Széchenyi Fürdő) újrapozícionálásában az egészségturisztikai piacon. Vendégskála szélesítése, fiatalok fürdőbe vonzásának lehetőségei. 21. A mentori rendszer hatásának elemzése a munkavállalók fejlődésére a szállodaiparban 22. A mindennapi vezetői kihívások és feladatok elemzése a vendéglátásban 23. A minőségmenedzsment feladatai a turisztikai, és vendéglátó vállalkozásokban. Minőségkép, minőségdimenziók, minőségparaméterek mérhetősége, a minőség és a marketing kapcsolata, minőségügyi módszerek 24. A Mosonmagyaróvári Kistérség egészségturisztikai helyzetelemzése 25. A nemzetközi turizmus tendenciái és a fejlődő országok turizmusa 26. A Szent Lukács Gyógyfürdő fejlesztési stratégiájának kialakítása vendégelvárások felmérése alapján 27. A szombathelyi turizmus versenyképességének vizsgálata a kockázati tényezők tükrében 28. A Szt. Gellért Gyógyfürdő és Szálloda jelentősége Budapest és Magyarország egészségturisztikai piacán, az inhalatórium fenntartható fejlesztési lehetőségének kutatása 29. A termálvízkincsre épülő hazai gyógyhelyek elemzése, vizsgálata, fejlődési lehetőségek bemutatása, és kapcsolata az egészségturizmussal 30. A tranzíciós válság, és a 2008-as gazdasági világválság hatása a hazai turizmusra 9

10 31. A turisztikai célra allokált európai uniós források felhasználásának hatékonysága az észak-magyarországi régióban 32. A turisztikai növekedés stratégiája Franciaország és Magyarország politikájában. 33. A turizmus szerepe az elmaradott térségek felzárkóztatásában: Kárpátalja és Szabolcs- Szatmár-Bereg megye példáján. 34. A turizmus, vendéglátás, szállodaipar területén való továbbtanulás motivációi nemzetközi kitekintéssel 35. A Velencei-tó turizmusának fejlesztése, az egészségturizmus irányába. (A tó társadalom-egészségpolitikai jelentősége Magyarországon.) 36. A Viharsarok, különösképpen Makó és Gyula fürdőinek és egészségturisztikai fejlesztéseinek vizsgálata, ezek határon túli idegenforgalomra gyakorolt hatásainak elemzése 37. A XXI. század új marketingkommunikációs eszközei és lehetőségei a turizmusban - avagy az internet hódítása 38. Az Accor és Intercontinental Hotels Group szállodacsoportok stratégiájának összehasonlító elemzése 39. Az Alföld, mint turisztikai desztináció fürdőlétesítményeinek fejlődési lehetőségei az újrahasznosuló geotermikus energia segítségével, társadalmi hatások, jogi háttér és akadályok bemutatása, kereslet elemzése, árképzésre gyakorolt pozitív-negatív hatás 40. Az egészség érték - megjelenése az egészségturizmusban (Táplálkozás, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés). Hazai viszonylatok vizsgálata nemzetközi kitekintéssel. 41. Az egészségturizmusra szakosodott szállodák piaci és jövedelmezőségi helyzetének és trendjeinek bemutatása, különös tekintettel a gyógy- és wellness szállodákra Budapesten, kiemelt gyógyhelyeken és turisztikai desztinációkban. 42. Az élelmezéstudományok szerepe a gasztronómiában. Élelmiszerek összetevői, élelmiszerek konyhatechnológiai felhasználásának értékelése, étel- és italválaszték szakmai elemzése. 43. Az energiaköltség és a környezeti terhelés csökkentése innovatív megoldásokkal a szállodaiparban. 44. Az Észak-Alföld régió egészségturisztikai jellemzői a jelentősebb gyógyfürdők kritikai elemzése alapján 10

11 45. Az észak-magyarországi fürdők szerepe a régiós és a határon átnyúló gyógyturisztikai piacon 46. Az észak-magyarországi gyógy-és termálfürdők népszerűségének növelése marketing eszközökkel, a bel- és külföldi vendégkör bővítése, a fiatalítás lehetőségének kutatása 47. Az Európa Diploma turisztikai jelentősége 48. Az idegen nyelvű képzéseken tanuló külföldi diákokban az országba érkezés előtt kialakult Magyarország-képnek és az itt szerzett tapasztalataiknak az összehasonlítása, az országimázsra vonatkozó hatásainak vizsgálata, valamint az információkeresési szokások feltárása 49. Az okostelefonok terjedésének a turizmus ágazatra gyakorolt hatásai illetve az ebben rejlő lehetőségek bemutatása 50. Az operációkutatás gyakorlati alkalmazását bemutató munkafolyamatokat optimalizáló modell elkészítése a Gundel Étterem példáján 51. Az országmárka-építés és a nemzeti turizmus promóciós lehetőségei hazánkban az eseménymarketing és kultúrturizmus segítségével 52. Az Országos Területfejlesztési Koncepció (97/2005. Ogy. Hat.) főbb prioritásai, a turizmus lehetséges szerepe a területfejlesztési prioritások megvalósításában, figyelemmel a hazai vendégforgalom területi és időbeli alakulására. Kistérségi, illetve régiós 53. Az urbanizáció hatása Budapest turizmusára 54. Balaton Kiemelt üdülőkörzet egészségturisztikai fogadóterületeinek piaci pozícionálása 55. Belföldi vendégek információkeresési és fogyasztói szokásaik a szállodaiparban 56. Egészség- és gyógyturisztikai fejlesztések Budapesten a fenntarthatóság jegyében 57. Egészségturizmusra szakosodott szállodák és fürdők piaci, jövedelmezőségi helyzetének és trendjének bemutatása továbbá stratégiai döntéseit előkészítő pénzügyi számításainak elemzése 58. Egy-egy turisztikai nagyprojekt hatásvizsgálata a megvalósulás térségében 59. Élelmiszerbiztonság jelentősége és az ellenőrzés fontossága a vendéglátásban 60. Energiagazdálkodás és környezetvédelem a vendéglátásban 11

12 61. Fogyasztói magatartás, motiváció és preferenciavizsgálat conjoint analízis alkalmazásával a magyarországi Danubius-gyógyszállodák belföldi vendégkörében 62. Információkeresési szokások és vásárlói tulajdonságok a turizmusban 63. Kiemelt turisztikai vonzerővel rendelkező rendezvények/rendezvénysorozatok hozzájárulása az idegenforgalmi bevételekhez, ismertséghez a Balaton üdülőkörzetben 64. Kistérségi turizmus stratégiák az Észak- Magyarország régióban 65. Költséggazdálkodás és költséghatékonyság, jövedelmezőségi és üzletpolitikai koncepciók érvényesítése a magyarországi vendéglátó vállalkozásoknál a változó gazdasági környezetben. 66. Környezettudatosság, környezeti nevelés védett területeken - a Fertő-Hanság Nemzeti Park és a Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel 67. Kultúrák találkozása Magyarországon. Az arab küldőpiac vizsgálata, fókuszban az Öböl-menti országok 68. Magyarországi természetes gyógytényezők bemutatása, gyógyhelyek vendéglátóhelyeinek fejlesztési irányai az egészséges étkeztetés tükrében. Különleges étrendkínálat bevezetésének lehetséges megoldásai 69. Marketing fejlesztési lehetőségek a hazai egészségturisztikai kínálatban 70. Minőség, elégedettség, lojalitás a kereskedelmi vendéglátásban 71. Minősítési rendszerek kialakulása, különös tekintettel a fürdőkben és a magánszálláshelyeken végbemenő változásokra 72. Natúrparkok szerepe az oktatásban, képzésben és a turisztikai szolgáltatásokban 73. Nemzetközi szállodavállalatok információs technológiai stratégiáinak összehasonlító elemzése 74. Ökoturizmus helye, szerepe és fejlesztésének lehetőségei a táj és környezetvédelemben 75. Speciális marketing eszközök az idegenforgalom és a vendéglátás területén. A marketingkoncepciót megalapozó piaci helyzetfelmérés és arculatkialakítás 76. Turisztikai célú beruházások gazdaságossági összefüggései a Zalaszentgróti kistérségben 77. Turisztikai célú stratégiai és operatív programok megvalósítása a Békési Kistérségben, elemzés, értékelés 12

13 78. Turisztikai célú stratégiai programok megvalósításának jelentősége a Ráckevei kistérségben 79. Turisztikai potenciál-vizsgálat magyar- és németországi geoparkok példáján keresztül 80. Turisztikai termékfejlesztés lehetőségei és pozícionálás a celldömölki kistérségben 81. Új szállodai szegmensek piacra lépésének és a stratégia-alkotás kérdéseinek vizsgálata Budapesten 82. USP-k a budapesti boutique hotelek piacán (A dolgozat két fő része: az egyediség kifejezőeszközei, valamint a stratégia alkotás ezzel kapcsolatos kérdései egy konkrét szállodai példán keresztül) 83. Védett területek turisztikai hasznosítása 84. Versenyképességi vizsgálati módszerek alkalmazási lehetőségei a szállodaiparban a Corinthia Hotel Budapest példáján keresztül 85. Vidékfejlesztés, agrárgazdálkodás és turisztikai szolgáltatásfejlesztés szerepe és lehetőségeinek vizsgálata a Szatmári térségben 86. Világörökségek turisztikai hasznosításának összehasonlítása a Budai Várnegyed és a Granadai Alhambra példája alapján 87. Vizes élőhelyek a fenntartható turisztikai hasznosítás jegyében 13

a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban.

a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban. a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban. b) A menedzsment fogalma és feladata a turizmusban. c) A kultúrák különbözőségének jelentősége a turizmusban.

Részletesebben

A tételek nappali és levelező tagozaton

A tételek nappali és levelező tagozaton ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK Turizmus-vendéglátás BA alapszak 2013/2014. tanév I. félév A tételek 1. A turizmus fogalmi meghatározása és fejlődéstörténete. A turizmus legfontosabb világtendenciái, Európa turizmusának

Részletesebben

A ZÁRÓDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK FŐBB SZEMPONTJAI

A ZÁRÓDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK FŐBB SZEMPONTJAI 0002-06 Marketing tevékenység A piackutatás módszereinek és a marketing tevékenység eszközeinek bemutatása megadott célok és feltételek alapján A ZÁRÓDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK FŐBB SZEMPONTJAI 1. A záródolgozat

Részletesebben

Egyéni kutatási témát minden kutatóműhely tagnak választania kell, amelyet feldolgozás után prezentál a kutatóműhelyi foglakozás keretében.

Egyéni kutatási témát minden kutatóműhely tagnak választania kell, amelyet feldolgozás után prezentál a kutatóműhelyi foglakozás keretében. A kutatóműhely egyik legfontosabb tevékenysége az egyéni kutatások segítése, megfelelő szakmai alap nyújtása egy tudományos igényű dolgozat elkészítéséhez. Egyéni kutatási témát minden kutatóműhely tagnak

Részletesebben

Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése

Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése 2013. június 7. Dr. Nemes Andrea főosztályvezető NGM Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály

Részletesebben

Turizmus társadalmigazdasági

Turizmus társadalmigazdasági 1 Turizmus társadalmigazdasági alapjai 9. téma: Turizmuspolitika és területfejlesztés 2 A turizmuspolitika fogalma A turizmus fejlesztésével kapcsolatos távlati célok összessége; A közösség tevékenysége

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI Balaton számokban I. A Balaton Régió szálláshely forgalmának alakulása 1998 és 2004 között vendégéjszakák száma 1998. 2004. változás% Kereskedelmi szálláshelyek:

Részletesebben

Turizmus-vendéglátás alapképzési szak. Záróvizsga A tételek

Turizmus-vendéglátás alapképzési szak. Záróvizsga A tételek Turizmus-vendéglátás alapképzési szak Záróvizsga A tételek 1. A turizmus fogalma. A turizmus rendszere, a kereslet, kínálat elemei. A turizmus csoportosítása. A turizmus előzményei és fejlődése. A turizmus

Részletesebben

SZÓBELI VIZSGATÉTELEK. 55 7872 01 Idegenforgalmi szakmenedzser

SZÓBELI VIZSGATÉTELEK. 55 7872 01 Idegenforgalmi szakmenedzser SZÓBELI VIZSGATÉTELEK 55 7872 01 Idegenforgalmi szakmenedzser SZÁLLÁSHELY-SZERVEZŐ, MENEDZSELŐ SZAKMAI ISMERETEK 1. Ismertesse az új szállodai beruházást megelőző szakmai előkészítő, információs munkát,

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a turizmusban

Támogatási lehetőségek a turizmusban Támogatási lehetőségek a turizmusban Hévíz 2015. május 28. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Lehetőségek az operatív programokban 2014-2020 1. Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP)

Részletesebben

A turizmuspolitika aktuális kérdései

A turizmuspolitika aktuális kérdései A turizmuspolitika aktuális kérdései Jövőkép a Duna mentén, Rajka-Budapest Budapest, 2014. május 30. Fodor Olivér osztályvezető Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály Rekordok és kihívások 2 Vendégforgalom

Részletesebben

Neptun Szakkód Tantárgyi kód Tantárgy neve kód 8LBTUVB A5H25F 8LBTUVB SGIQCF

Neptun Szakkód Tantárgyi kód Tantárgy neve kód 8LBTUVB A5H25F                8LBTUVB SGIQCF Szakkód Neptun kód Tantárgyi kód Tantárgy neve 8LBTUVB A5H25F 3.félév Szab.vál 3.félév Társ.tud.köt.vál. 4.félév Társ.tud.köt.vál. 5. félév Szaki választható KJBLKT015B Adózási ismeretek KJBLKT016B Emberi

Részletesebben

Regionális szervezetek közötti együttműködés a Balaton régió egységes turisztikai desztinációként kezelése és pozicionálása során

Regionális szervezetek közötti együttműködés a Balaton régió egységes turisztikai desztinációként kezelése és pozicionálása során Regionális szervezetek közötti együttműködés a Balaton régió egységes turisztikai desztinációként kezelése és pozicionálása során Varga-Dani Barbara Regionális marketing igazgató Országos TDM Konferencia

Részletesebben

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont, 2632 Letkés Dózsa György út 22. IDŐ ELŐADÁS SZAKTANÁCSADÁS KÉPZÉS 2014.09.27 Innováció a helyi gazdaság integrált

Részletesebben

2013.02.02. Master of Art. Spa Management. Gyógy-szálláshely története, jelen helyzete és trendjei

2013.02.02. Master of Art. Spa Management. Gyógy-szálláshely története, jelen helyzete és trendjei Master of Art Spa Management Gyógy-szálláshely története, jelen helyzete és trendjei (Spa, health, wellness, spring, thermal, medical, clinic, health care) Sun, Sea, Sand, Surgery Termál az ige termel,

Részletesebben

I. KÖRLEVÉL. VIII. Országos Turisztikai Konferenciát.

I. KÖRLEVÉL. VIII. Országos Turisztikai Konferenciát. VIII. ORSZÁGOS TURISZTIKAI KONFERENCIA KÖRNYEZET BIZTONSÁG TURIZMUS 2016. OKTÓBER 14. PÉCS ZSOLNAY KULTURÁLIS NEGYED I. KÖRLEVÉL A Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar,, Turizmus Tanszéke, MTA

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében

Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében 2014. április 16. Dr. Nemes Andrea főosztályvezető Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály Rekord vendégéjszaka-szám

Részletesebben

Az orosz piacban rejlő turisztikai lehetőségek Szegedi Andrea képviselet-vezető Magyar Turizmus Zrt. moszkvai képviselete

Az orosz piacban rejlő turisztikai lehetőségek Szegedi Andrea képviselet-vezető Magyar Turizmus Zrt. moszkvai képviselete Az orosz piacban rejlő turisztikai lehetőségek Szegedi Andrea képviselet-vezető Magyar Turizmus Zrt. moszkvai képviselete Oroszország! A gazdasági növekedés a válságig az orosz középosztály megerősödését

Részletesebben

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ

Részletesebben

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS Dr. Bene Ildikó Szolnok, 2015.11.24. ÚMFT-ÚSZT projektek projektgazdák szerinti megoszlása JNSZ megyében 2007-2013 között JNSZ megye uniós támogatásai 2007-2013 ÖSSZESEN:

Részletesebben

Az egészségturizmus szerepe az önkormányzatok életében

Az egészségturizmus szerepe az önkormányzatok életében A KÖZSZFÉRA VERSENYKÉPESSÉGE KÖZPÉNZÜGYEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Az egészségturizmus szerepe az önkormányzatok életében Tapolczai Tímea PhD. hallgató Kaposvári Egyetem Bodrogai László Magyar Turizmus Zrt. Közép-Dunántúli

Részletesebben

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1.

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1. o ldal 1 Tisztelt Partnerünk! Az alábbiakban szeretném felhívni a figyelmét az Új Széchenyi Terv Gyógyító Magyarország Egészségipari Program pályázati lehetőségeire: 1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

Támogatási lehetőségek között a turisztikai piaci szereplőknek az Operatív Programokban

Támogatási lehetőségek között a turisztikai piaci szereplőknek az Operatív Programokban Támogatási lehetőségek 2014-2020 között a turisztikai piaci szereplőknek az Operatív Programokban Az alábbi összeállítás a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó azon támogatási lehetőségeket tartalmazza,

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi

Részletesebben

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Előadás- képzés-szaktanácsadás a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület szervezésében Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont (2632, Letkés

Részletesebben

2010-2012. évi marketingstratégiája

2010-2012. évi marketingstratégiája A Magyar Turizmus Zrt. 2010-2012. évi marketingstratégiája Gulyás Péter igazgató Dél-alföldi RMI Békéscsaba, 2010. február 11. A stratégiaalkotás előzményei Nemzeti turizmusfejlesztési stratégia (NTS)

Részletesebben

Turizmus. Fogalmak. Ki számít turistának? Belföldi és nemzetközi turizmus. Adatforrások meghízhatósága?

Turizmus. Fogalmak. Ki számít turistának? Belföldi és nemzetközi turizmus. Adatforrások meghízhatósága? Ki számít turistának? Fogalmak Turizmus Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza előadás 2009. március 23. Belföldi és nemzetközi turizmus Adatforrások meghízhatósága? Bevételek-kiadások Kereskedelmi

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3 Szak megnevezése: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Közgazdász turizmus-vendéglátás Tagozat: Levelező 2015 A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit

Részletesebben

Körös-völgyi Oázis Egészségturisztikai Egyesület bemutatkozása. Glózik Klára, az Egyesület elnöke

Körös-völgyi Oázis Egészségturisztikai Egyesület bemutatkozása. Glózik Klára, az Egyesület elnöke Körös-völgyi Oázis Egészségturisztikai Egyesület bemutatkozása Glózik Klára, az Egyesület elnöke 2010. augusztus 31-én alakult a Békés Megyei Egészségturisztikai Klaszter hosszú távú működtetésére 14 alapító

Részletesebben

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Desztinációs Menedzsment Nemzetközi Konferencia Budapest, 2007. Február 7-9. Desztinációs Menedzsment Koncepció és Magyarország esete Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Koncepció Desztinációs

Részletesebben

A magyar és nemzetközi turizmus jelenlegi trendjei és hatásai a hazai idegenforgalmi szegmensben

A magyar és nemzetközi turizmus jelenlegi trendjei és hatásai a hazai idegenforgalmi szegmensben A magyar és nemzetközi turizmus jelenlegi trendjei és hatásai a hazai idegenforgalmi szegmensben Turizmus Akadémia, Sopron Glázer Tamás vezérigazgató-helyettes 2015. szeptember 9. Trendek és tendenciák

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel

Részletesebben

IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. Az Idegenforgalmi szakmenedzser szakképesítés szakmai követelménymoduljai

IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. Az Idegenforgalmi szakmenedzser szakképesítés szakmai követelménymoduljai IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI Az Idegenforgalmi szakmenedzser szakképesítés szakmai követelménymoduljai modul azonosítója 2655-06 modul megnevezése Ügyviteli

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! NÓGRÁD MEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAMOK TERVEZÉSE (előzetes) ELŐZETES RÉSZPROGRAM TERVEK 1. Vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési program 2. Ipari hagyományokon

Részletesebben

Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék

Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék A vendég Otthon: rokon, barát Üzleti életben: partner, munkatárs

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Nagy István épületenergetikai szakértő T: +36-20-9519904 info@adaptiv.eu A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

5. Szállodák gazdálkodási környezete Környezet

5. Szállodák gazdálkodási környezete Környezet 5. Szállodák gazdálkodási környezete Környezet 1 1. Környezet és szállodavezetés Vezetés és környezet Makró környezet Gazdasági környezet 2. Turizmus globális környezete Szálloda és Turizmus Turizmus lokális

Részletesebben

Balatoni Turizmus Szakmai Nap

Balatoni Turizmus Szakmai Nap Balatoni Turizmus Szakmai Nap A BATUKI előzményei A Turizmus Tanszék kutatásai Dr Raffay Ágnes Turizmus Intézeti Tanszék 1996 óta működik a Pannon (Veszprémi) Egyetemen Turizmus Intézeti Tanszék Oktatás

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

2013.08.19. 4.15. Szállodák gazdálkodási környezete Környezet. 2. Turizmus belső környezete Szálloda és Turizmus

2013.08.19. 4.15. Szállodák gazdálkodási környezete Környezet. 2. Turizmus belső környezete Szálloda és Turizmus Szállodavezetés és gazdálkodás I. Szállodák e 1 4.15. Szállodák gazdálkodási e Környezet 1. Környezet és szállodavezetés Vezetés és Külső Gazdasági 2. Turizmus belső e Szálloda és Turizmus 3. Gazdálkodó

Részletesebben

ÉAOP-1.1.2-2008 - 0009 TERMÁL-INNOVÁCIÓ AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN

ÉAOP-1.1.2-2008 - 0009 TERMÁL-INNOVÁCIÓ AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN ÉAOP-1.1.2-2008 - 0009 TERMÁL-INNOVÁCIÓ AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN KÉPZÉSEK A TERMÁLTURIZMUS TERÜLETÉN Dr. habil. Könyves Erika Ph.D tanszékvezetı egyetemi docens Debreceni Egyetem AMTC GVK Turizmus vendéglátásmenedzsment

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben

A turizmuspolitika aktuális kérdései és a 2014-20-as uniós programtervezés

A turizmuspolitika aktuális kérdései és a 2014-20-as uniós programtervezés A turizmuspolitika aktuális kérdései és a 2014-20-as uniós programtervezés Tourinform 2014. május 13. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Rekordok és problémák 2 A SZÉP Kártya a belföldi turizmus motorja

Részletesebben

Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében

Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében 2014. február 12. Dr. Nemes Andrea főosztályvezető NGM Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály Válság

Részletesebben

nappali tagozat Kötelező tárgyak

nappali tagozat Kötelező tárgyak Edutus Főiskola A 2014/2015. tanévtől beiratkozók számára. Turizmus és vendéglátás alapszak nappali és levelező tagozat nappali tagozat Kötelező tárgyak Minden hallgatónak kötelező teljesítenie e tantárgycsoport

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22.

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22. Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia 2016. április 22. A FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS LEHETŐSÉGEI Galambos Annamária főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium VÁLTSUNK SZEMLÉLETET!

Részletesebben

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 A képzés során a hallgatók megismerkednek a településmenedzsment komplex szemléletmódjával, így képessé válnak a stratégiai tervezésre,

Részletesebben

Turizmus alapjai. tantárgy. helyi programja

Turizmus alapjai. tantárgy. helyi programja Turizmus alapjai tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A turizmus alapjai tantárgy oktatásának alapvető célja, hogy a tanulók elsajátítsák

Részletesebben

Hazánk idegenforgalma

Hazánk idegenforgalma Hazánk idegenforgalma (Turizmusunk földrajzi alapjai) 8.évfolyam Választható tantárgy Helyi tanterv Célok és feladatok: A tantárgy célja, hogy megismertesse a tanulókat ezzel az új tudományterülettel.

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév

MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév Dr. Bozsik Sándor Megyei jogú város gazdálkodásának bemutatása és komplex pénzügyi elemzése Adóellenőrzés egy gazdálkodási szerv esetében Nemzetközi adózási

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

A TURISZTIKAI TERMÉKFEJLESZTÉS HELYI SAJÁTOSSÁGAI VÍZPARTI TELEPÜLÉSEKEN

A TURISZTIKAI TERMÉKFEJLESZTÉS HELYI SAJÁTOSSÁGAI VÍZPARTI TELEPÜLÉSEKEN A TURISZTIKAI TERMÉKFEJLESZTÉS HELYI SAJÁTOSSÁGAI VÍZPARTI TELEPÜLÉSEKEN Sulyok Judit (vezető kutató, Magyar Turizmus Zrt. / doktorjelölt, SZE Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola) Turizmus

Részletesebben

Baranya megye kistérségi fejlesztési projektjeinek kapcsolódási lehetőségei a Pécsi fejlődési Pólushoz

Baranya megye kistérségi fejlesztési projektjeinek kapcsolódási lehetőségei a Pécsi fejlődési Pólushoz Baranya megye kistérségi fejlesztési projektjeinek kapcsolódási lehetőségei a Pécsi fejlődési Pólushoz Dr. Kékes Ferenc, a Baranya Megyei Közgyűlés elnöke A Baranya Megyei Önkormányzat a pólus stratégia

Részletesebben

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság)

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A fenntarthatóságot segítő regionális támogatási rendszer jelene és jövője ÉMOP - jelen ROP ÁPU Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A környezeti fenntarthatóság érvényesítése A környezeti

Részletesebben

Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt.

Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt. A főbb küldőterületek előrejelzései, piaci várakozások 2006. Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt. A nemzetközi turizmus középtávú tendenciái 2005-ben minden korábbinál szívesebben

Részletesebben

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsga központilag összeállított kérdései az alábbi témaköröket foglalják magukba: A turizmus rendszere, működése, szereplői, fajtái A magyar és a nemzetközi gasztronómia

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJÁNAK

HAJDÚ-BIHAR MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJÁNAK HAJDÚ-BIHAR MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJÁNAK ILLESZKEDÉSE A 2007-2013-AS IDŐSZAK NEMZETI STRATÉGIAI REFERENCIA KERET ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMJÁHOZ 2006. JÚNIUS 15. Hajdú-Bihar megye Stratégiai

Részletesebben

Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban

Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség közép-magyarországi műhelytalálkozója, Budapest, 2010. május 20. Tartalomjegyzék

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 ORSZÁGOS ÉS MEGYEI TERVEZÉSI FOLYAMATOK ÁTTEKINTÉSE Budapest új városfejlesztési koncepciója: BUDAPEST

Részletesebben

Egy még vonzóbb Budapestért

Egy még vonzóbb Budapestért Egy még vonzóbb Budapestért Dudás Krisztina marketingigazgató Magyar Turizmus Zrt. 2011. május 4. Kedvező piaci trendek A trendek nekünk dolgoznak Növekvő népszerűségnek örvendenek Rövid utazások Közeli

Részletesebben

Tantárgyi Program és követelmény 2015/2016-os tanév I. félév

Tantárgyi Program és követelmény 2015/2016-os tanév I. félév Tantárgyi Program és követelmény 2015/2016-os tanév I. félév Tantárgy megnevezése: TURIZMUS FÖLDRAJZ (Mo.) Kontaktórák száma: 2+0 Vizsgajelleg: kollokvium A tantárgy kreditértéke: 3 Tantárgy kódja: A tantárgy

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6.

Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6. Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6. A tanulmány az NFGM megbízásából készült Miért? (NFFT Jövőkereső) Mindezekre tekintettel halaszthatatlan, hogy a magyar társadalom körében széleskörű

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

NEMZETKÖZI FELSŐOKTATÁSI MARKETING ISMERETEK KÉPZÉS ÉS FELSŐOKTATÁS NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSÉÉRT DÍJ PÁLYÁZATAINAK SZAKMAI BÍRÁLATA ÖSSZEFOGLALÓ

NEMZETKÖZI FELSŐOKTATÁSI MARKETING ISMERETEK KÉPZÉS ÉS FELSŐOKTATÁS NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSÉÉRT DÍJ PÁLYÁZATAINAK SZAKMAI BÍRÁLATA ÖSSZEFOGLALÓ NEMZETKÖZI FELSŐOKTATÁSI MARKETING ISMERETEK KÉPZÉS ÉS FELSŐOKTATÁS NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSÉÉRT DÍJ PÁLYÁZATAINAK SZAKMAI BÍRÁLATA ÖSSZEFOGLALÓ Fojtik János - Kuráth Gabriella Felsőoktatás nemzetköziesítése

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali előfeltétel Kredit Kódja neve NBG_GI804G0

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A Nemzeti Agrárkörnyezetvédelmi Program (NAKP) céljának ismertetése.

Részletesebben

KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK

KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK Kedves Hallgató! Ön tanulmányainak fontos állomásához érkezett, szakdolgozati téma választása előtt áll. A helyes döntés befolyásolhatja

Részletesebben

A TDM modell A TDM modell kialakítása a Balaton régióban

A TDM modell A TDM modell kialakítása a Balaton régióban A modell A modell kialakítása a Balaton régióban A Balaton turizmusának intézményi-, szervezeti rendszerének megreformálása Szakály Szabolcs Heller Farkas Főiskola MATUR Balatoni vendégéjszaka forgalom

Részletesebben

Teacher only opens the door! Amit kérnek (What they ask ) Amit mondanak.. What they say. Kommunikáció Communications. Kommunikáció (Communications)

Teacher only opens the door! Amit kérnek (What they ask ) Amit mondanak.. What they say. Kommunikáció Communications. Kommunikáció (Communications) Amit mondanak.. What they say. Teacher only opens the door! Amit kérnek (What they ask ) 1 Kommunikáció Communications Meggyőzés Convince Problémamegoldás Problem Solving Konfliktuskezelés Conflict Managing

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14.

A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár Bevezető gondolatok A kultúra

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák Dr. Viski József főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Stratégiai Főosztály Hatásvizsgálatok

Részletesebben

MUE Konferencia Construma, 2011. április 6.

MUE Konferencia Construma, 2011. április 6. MUE Konferencia Construma, 2011. április 6. Az Új Széchenyi Terv Termál- Egészségipart érintő pályázati lehetőségei. A humán erőforrás fejlesztési irányai egy munkaerő-piaci kutatás eredményei alapján

Részletesebben

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA Dőry Tibor REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON DIALÓG CAMPUS KIADÓ Budapest-Pécs Tartalomj egy zék Ábrajegyzék 9 Táblázatok jegyzéke 10 Keretes írások jegyzéke

Részletesebben

Környezetvédelem (KM002_1)

Környezetvédelem (KM002_1) (KM002_1) 11. Fenntartható erőforrásgazdálkodás és fejlődés 2007/2008-as tanév I. félév Dr. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki Tanszék Fenntartható fejlődés a fenntartható fejlődés

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

A helyi TDM feladatai, működése

A helyi TDM feladatai, működése A helyi TDM feladatai, működése Miért kell a TDM? Az európai turisztikai térségek idestova több, mint 20 éves válasza a piaci kihívásokra: A térségi együttműködési hálózatok kooperatív alapú termék- és

Részletesebben

S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z

S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z Név: DR. MOLNÁR CSILLA PhD telefon (munkahelyi): +36 46 565 197 fax: +36 46 565 196 E-mail: marmcs@uni-miskolc.hu, csilmo@t-online.hu TANULMÁNYOK: 2006 2009: Széchenyi

Részletesebben

letfejlesztés III. Gyakorlat Tennivalók

letfejlesztés III. Gyakorlat Tennivalók Település- és s területfejleszt letfejlesztés III. Gyakorlat Célfa Tennivalók (Jövőkép, Prioritások, Intézked zkedések) 2008-2009 2009 őszi félévf Gyakorlatvezető: Mátyás Izolda matyas.izolda@kti.szie.hu

Részletesebben

A BÜKI GYÓGYFÜRDŐ FEJLESZTÉSE

A BÜKI GYÓGYFÜRDŐ FEJLESZTÉSE A BÜKI GYÓGYFÜRDŐ FEJLESZTÉSE Dr. Németh István elnök-vezérigazgató Büki Gyógyfürdő Zrt. 2011. szeptember 15. TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS 1957 szénhidrogén kutatófúrás - fúrásmélység: 1300 m 1962 fürdő megnyitása

Részletesebben

Sió-Kanál Fesztivál. A Balaton Régió és a Siócsatorna. versenyképes turizmusáért!

Sió-Kanál Fesztivál. A Balaton Régió és a Siócsatorna. versenyképes turizmusáért! Sió-Kanál Fesztivál A Balaton Régió és a Siócsatorna fenntartható és versenyképes turizmusáért! A Balaton Turisztikai Régió, a Siócsatorna településeinek kulturális bemutatkozási lehetősége, turisztikai

Részletesebben

II. Piaci-gazdálkodás a szállodaiparban. 6. Szállodaipar piaci elemei. 7. Szállodavezetés tárgya, a szálloda. 8. Szállodák tevékenységei

II. Piaci-gazdálkodás a szállodaiparban. 6. Szállodaipar piaci elemei. 7. Szállodavezetés tárgya, a szálloda. 8. Szállodák tevékenységei II. Piaci-gazdálkodás a szállodaiparban 6. Szállodaipar piaci elemei 7. Szállodavezetés tárgya, a szálloda 8. Szállodák tevékenységei 9. Szállodai árak 0. Piaci-gazdálkodás tevékenységei 6. Szálláshely

Részletesebben

Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020

Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Terület és településfejlesztési programok 2014-2020 között, különös tekintettel a Közép-magyarországi régióra JENEI Gábor Programirányító

Részletesebben

ENSZ TURISZTIKAI VILÁGSZERVEZET (UNWTO)

ENSZ TURISZTIKAI VILÁGSZERVEZET (UNWTO) A TDM RENDSZER FEJLŐDÉSE ÉS ALAPVETŐ IRÁNYELVEI ? TDM ENSZ TURISZTIKAI VILÁGSZERVEZET (UNWTO) Mi a desztináció? A desztináció egy olyan földrajzi terület, ahol a turista legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Részletesebben

Szállodai - tematizáció

Szállodai - tematizáció Szállodai - tematizáció https://www.google.hu/maps/place/the+venetian/@ 2016.05.30. 14:10 30. Minőségbiztosítás a szállodákban 2 1. Minőség elméleti megfogalmazása 2. Vendégelvárások 3. Minőségbiztosítás

Részletesebben

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Németh Mónika Miniszterelnökség Nemzetközi Főosztály 1 2012 Partnerségi

Részletesebben