Keresem ősöm udvarát 2012 Kosztolányi Dezső és kora

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Keresem ősöm udvarát 2012 Kosztolányi Dezső és kora"

Átírás

1 1. Párosítsd az évszámokat és Kosztolányi Dezső életeseményeit! Írd az esemény számát a megfelelő évszámhoz! Keresem ősöm udvarát 2012 Kosztolányi Dezső és kora Jelige: a) 1904 b) 1906 c) d) e) ) mutatkoznak betegségének első jelei 2) beiratkozik a bécsi egyetemre 3) A Nyugat szerkesztője lesz 4) a Pesti Napló felkéri munkatársnak Ady helyére 5) házasságot köt Harmos Ilona színésznővel 2. Válaszd ki, melyik kép illeszkedik Kosztolányi Édes Anna című regényéhez! a) b) c) 1

2 3. Írd a pontsorra, hogy a megadott versek melyik Kosztolányi kötetben találhatók! a) Én nagyon sokat szerettem:.. b) Marcus Aurelius: c) Apámmal utazunk a vonaton:.. 4. Melyik eseményhez melyik ok kapcsolódik? Párosítsd össze a kártyákat! Írd a bal oldali kártyákra, hogy melyik Kosztolányi-novellából valók az események! Suhajda kétségbeesik, mert tökéletesen akar megjelenni az apja előtt a hivatalban. Az igazgató telehintette az arcát tintával, mert figyelmesek lesznek egy rabszolgalány kiabálására. Takács Pista megigazítja a külsejét egy nyitott ablaküvegben, mert a fia elmerült a tóban, és nem bukkan fel többé. Rufusz és Mutius Argentius az igazságról elmélkedik, mert a szenteltvíztartójába tintát öntöttek. 5. Összekevertük a verscímeket! A betűk felhasználásával írd a vonalakra, mely költeményekre gondoltunk! a a a á á d d d e é é é f h i k k k l m o o r s s sz a). b). c) 2

3 6. Láthatta-e Kosztolányi ilyen állapotban a budapesti nevezetességeket? Nevezd meg a nevezetességet, és húzd alá az IGEN vagy a NEM szavakat! a) Megnevezés: b) IGEN NEM c) Megnevezés:.. d) IGEN NEM e) Megnevezés:. f) IGEN NEM 7. Írj egy két versszakos verset Kosztolányi kedvelt szavainak felhasználásával! Kulcsszavak: lélek, vendég, sejtelem, lét, bús, fáradt, szegény, rég, béke, álom 3

4 8. Kilenc helyen átírtuk Kosztolányi Dezső életrajzát. Keresd meg a hibákat és javítsd is ki őket! Néhány esetben egy kortársa életrajzi adatait csempésztük bele. Ki lehet ő? március 29-én született Szekszárdon. Szülei Kosztolányi Árpád a helybeli gimnázium tanára, később igazgatója valamint Brenner Eulália voltak. Róza nevű nagymamája csak lieber Zsőke néven emlegette a gyermek Dezsőt. Tanulmányait szülővárosában kezdte. Már gimnazista korától rendszeresen írt verseket. Jó barátja volt unokatestvére, Brenner József, aki Csák Géza néven írt novellákat tól a budapesti egyetem magyar-francia szakán tanult. Egyetemi tanulmányait nem fejezte be tól a Budapesti Naplónak dolgozott, rengeteget olvasott, több nyelven folyékonyan beszélt tól a Nyugat munkatársa lett, első verseskötete 1907-ben jelent meg Levelek Irisz koszorújából címmel. Műveiről elismerő kritikák születtek, ám Ady bírálta. ( Később több cikket is ír Adyról.) Boszorkányos esték címmel 1908-ban elbeszéléskötete jelent meg. Az 1910-ben megjelenő A szegény kisgyermek siránkozásai igazi sikert hozott számára ban feleségül vette Tanner Ilona színésznőt, aki Török Sophie néven maga is írt ben megszületett fiuk, Ádám. Prózakötetei sorra láttak napvilágot, 1916-ban újabb verseskötete, a Mák is megjelent. A tanácsköztársaság bukása után az Új Nemzetek című folyóirat munkatársa lett. Nyelvművelő cikket is írt. Az 1920-as években sorra jelentek meg verseskötetei, elbeszélései, illetőleg első nagyepikai alkotásai ben a Nero, a véres költő, majd ezt követi a Pacsirta és az Aranysárkány, 1926-ban pedig az Édes Anna ban a Meztelenül című kötetében újabb versek láttak napvilágot. A húszas években kezdte írni Esti Kornél- novelláit, melyek kötetben 1933-ban jelentek meg, bár Esti alakja feltűnik még a Tengerszem novelláiban is. Az 1930-as évek elején rákbetegség támadta meg, sorozatos műtéteken esett át ben az újságírók visegrádi üdülőjében ismerkedett meg Radákovich Mártával. Szerelmes lesz a férjes asszonyba, s megírja a Szeptemberi áhítat című versét. Állapota rosszabbodott, november 3-án halt meg Budapesten. 9. Kiről írta Kosztolányi? a. << Kevés íróval találkoztam, aki annyira tisztelte volna az írást, mint az irodalomnak ez a fenegyereke. Hosszú évekig voltam vele együtt éjjel és nappal, jóban és rosszban s gyakran magam is elcsodálkoztam, mennyire meghatja a tehetség legkisebb jele, mennyire megvesztegeti, leveszi lábáról egy tűrhetőbb mondat. A féltékenységet, az irígységet, mely a mi mesterségünkben bizony eléggé honos, egyszerűen nem ismeri. Magatartása pedig nem holmi belénevelt udvariasságból, vagy türelemből folyik, hanem legbelsőbb belsejéből, abból a kamaszkori áhítatból, mellyel az írás bonyolult és kockázatos esélyeit figyeli. Van egy kötete, melynek ez a címe: Ó, nyájas olvasó..>>. 4

5 b. több mint tizenöt éve ismerem. Minden ismerősünkről él egy kép, mely leginkább beleégett emlékezetünk érzékeny lemezébe. Ha az ő alakját idézem, mindig egy tizenöt év előtti egyetemi tantermet látok magam előtt, melyben diáktársainak első kéziratban lévő verseit olvassa föl. Milyen volt ez a húszéves költő? Az arca éles és keserű. Se ifjú, se öreg, hanem időn kívüli, nem változó, akár ma. Milyenek voltak versei? Élesek és keserűek. Se ifjúak, se öregek, hanem időn kívüliek, nem változók. Nemcsak újító, hanem utód is, szervesen kapcsolódó őseivel, azokkal, kik messze évszázadokban játszottak a magyar nyelv hangszerén. Robbantó és folytató. Balassa, Gyöngyösi, Vörösmarty, Arany igéi lüktetnek verseiben, nem mert viszontlátjuk őket, hanem mert továbbnőnek itt, eleven valóságul. Minden verse ékszertokja igéinek, múltat, jelent és jövőt összefogó. Őrzője ez régi és új értékeknek, büszkesége szavaiknak és az idegennek, ki még semmit sem hallott magyarul és nem tudja, milyen átfogó szellemünk, milyen testvéri a mi bánatunk minden emberével, milyen teljes és mély rímeink zenéje, legszívesebben az ő verseit mondanám el... c. Humorista a szónak abban a legmélyebb értelmében, hogy az élet apró, jelentéktelen eseményeit tragikus figyelemmel kíséri. A flaubert-i művész, aki fiatalabb éveiben az esendő polgári társadalom képeit rajzolta, túl a negyvenen, egy állatportrét ír, oly szenvtelen tárgyilagossággal és részletező szeretettel, hogy megdöbbenünk tőle. Hőse a kutyája és ő, az úr. Már ez az összefogás is jellemző. Egy kétéves korcs kopó életét látjuk, melyet a gazdája tíz márkáért vásárolt meg, a kedvteléseit és a képességeit, szenvedését az állatklinikán és az unalmát, a végtelen, leírhatatlan, hosszú-hosszú állati unalmát... d. <<Vészi József és Kabos Ede lapjánál, a délután megjelenő Budapesti Naplónál reggelenként morcosan, idegesen leül egy íróasztalhoz, egy korsó sört hozat a szolgával, és glédába állítja maga elé a cigaretták rendjét. Megjelenésében van valami varázsos és rábeszélő. Nem túlzott gonddal, de csinosan öltözködik és sohase borotválatlan. Barna zsakettje karcsúan simul testére, sűrű haját - eltakarva vele boltozatos koponyáját- rácsapja homlokára, melyet bevilágít dióbarna szemének tüze. Ismeretlenül is fölkelti a figyelmet. Ő a költő, az új költő. Szenvedélyek áradnak belőle, melyek rokonszenvessé teszik mindenki szemében. A kézfogás, mely másoknál afféle henye társadalmi szokás, nála szertartás, mohón, kétségbeesetten nyúl a feléje nyújtott kézhez, mind a két kezével egyszerre, szinte reárogy. Perzselő melegséget tudott magából árasztani, egy-egy pillanatig. Mert ez a bűvölet azonnal eltűnt, mihelyt valaki (akárki) igazán a közelébe igyekezett férkőzni. Akkor visszavonult, elrejtőzködött, üvegfallal vette magát körül.>>.. 5

6 10. Nézz utána és döntsd el, hogy a következő állítások igazak vagy hamisak-e? 1. Kosztolányi Dezső felesége Török Ilona néven maga is írogatott. IGAZ - HAMIS 2. Kosztolányi Dezső a PEN klub magyar tagszervezetének első elnöke volt. IGAZ - HAMIS 3. Kosztolányi fordításában jelent meg 1932-ben a Kínai és japán versek című gyűjtemény. IGAZ - HAMIS 4. Kosztolányit 1929-ben A Hét című lap felkérte, hogy írjon véleményt a tíz éve elhunyt költőtárs, Ady Endre költészetéről. IGAZ - HAMIS 5. Kosztolányi Pacsirta című regényéből készült film (1963) egyik főszereplője Kabos Gyula. IGAZ - HAMIS 6. Az Édes Anna című regény alapötletét egy tökéletes cseléd, aki megöli a gazdáit az író felesége találta ki. IGAZ HAMIS 7. Karinthy Frigyes temetésén egyik legjobb barátja, Kosztolányi mondta a gyászbeszédet. IGAZ - HAMIS 8. Az Édes Anna című regényből 1958-ban Fábri Zoltán filmet rendezett, melynek főszereplője Törőcsik Mari. IGAZ - HAMIS 9. Csáth Géza Kosztolányi Dezső mostohatestvére volt. IGAZ HAMIS 10. Karinthy Ferenc fordításában jelent meg elsőként magyarul a Micimackó című mesekönyv. IGAZ HAMIS 11. Melyik magyar íróhoz/ költőhöz kapcsolódik? A duk-duk affér: Szindbád: A magyar Bovaryné: A Divina Commedia magyarra fordítása: Nakonxipán: 6

7 12. Képzeld el, hogy te vagy Édes Anna, és a börtönből édesapádnak levelet írsz, amelyben részletesen beszámolsz a kettős gyilkosságról, az oda vezető okokról! A levél terjedelme ne haladja meg az egy oldalt! 7

8 13. Készítsetek illusztrációt legfeljebb A/4-es méretben, szabadon választott technikával Karinthy Frigyes Tanár úr, kérem című kötetének egy tetszőleges jelenetéhez, a novella címének megjelölésével! Külön lapra dolgozzatok, és erre is írjátok fel a jeligét! 8

A SZEGÉNY KISGYER- MEK HOGYAN JUTOTT EL A BÚS FÉRFIVÁ VÁLÁSHOZ

A SZEGÉNY KISGYER- MEK HOGYAN JUTOTT EL A BÚS FÉRFIVÁ VÁLÁSHOZ 1 Iskolai tanulmányaim során sokat foglalkoztunk KOSZTOLÁNYI DEZSŐ munkásságával, ám az én érdeklődésemet annyira felkeltette munkássága, hogy tovább szerettem volna fejleszteni tudásomat kutatásokkal.

Részletesebben

Borsos Miklós rajzai Lipták Gáborról

Borsos Miklós rajzai Lipták Gáborról ALiptákHáz A Lipták Ház és lakói címû sorozatunk elérkezett egy olyan szakaszába, hogy most már Lipták Gábor írót, a házigazdát és a ház egykori lakóit, az azóta már nagyrészt halhatatlanná vált írókat,

Részletesebben

Szõke György. Thalassa (16) 2005, 2 3: 139 145

Szõke György. Thalassa (16) 2005, 2 3: 139 145 Thalassa (16) 2005, 2 3: 139 145 EGY KÖLTEMÉNY TÖRTÉNETE ÉS LÉLEKTANI HÁTTERE Szõke György Nagy József Attila monográfiája utolsó kötetében említi Szabolcsi Miklós, hogy a Magad emésztõ -t az interpretáció

Részletesebben

reneszánsz TARTALOM III. évfolyam 1. szám 2008. tavasz

reneszánsz TARTALOM III. évfolyam 1. szám 2008. tavasz A Páholy Irodalmi Egyesület kulturális folyóirata III. évfolyam 1. szám 2008. tavasz TARTALOM Bartusz-Dobosi László: Téli utazás Drangalagba 3 Beszélgetés a 97 éves Takáts Gyula Kossuth-díjas költővel

Részletesebben

Kosztolányi Mária levelei Kosztolányi Dezsőnének

Kosztolányi Mária levelei Kosztolányi Dezsőnének Kosztolányi Mária levelei Kosztolányi Dezsőnének (Részletek. Forrás: MTA Könyvtár Kézirattára) Ms4635/319. Szabadka, 1914. nov. 21. Szivecském nekem szükségem volna egy magyar leány öltözetre. Ugyanis

Részletesebben

Szerkesztõk: Dicsõ Zsolt, Gulya István, Jankovics Zoltán. Szerkesztõség: 7100 Szekszárd, Palánki u. 3/a Tel.: 06-74/ 414-780

Szerkesztõk: Dicsõ Zsolt, Gulya István, Jankovics Zoltán. Szerkesztõség: 7100 Szekszárd, Palánki u. 3/a Tel.: 06-74/ 414-780 p a d Irodalmi és Mûvészeti Folyóirat Szerkesztõk: Dicsõ Zsolt, Gulya István, Jankovics Zoltán Szerkesztõség: 7100 Szekszárd, Palánki u. 3/a Tel.: 06-74/ 414-780 VII. évfolyam 1. szám 2003. Lapunk megjelenését

Részletesebben

Írók a szülőföldről.. Kozma László. Ünnepi színpad

Írók a szülőföldről.. Kozma László. Ünnepi színpad Erdélyi Toll IRODALMI ÉS MŰVELŐDÉSI FOLYÓIRAT t Megjelenik negyedévente Székelyudvarhelyen IV. évfolyam 2012 4. szám T A R T A L O M ÍRÓK A SZÜLŐFÖLDRŐL Kozma László: Ünnepi színpad... 3 Fülöp Lajos: Az

Részletesebben

SZEREP: LÉNÁRD SÁNDOR

SZEREP: LÉNÁRD SÁNDOR Színház- és Filmművészeti Egyetem D.L.A. képzés Mesteri pályamunka GÁLFFI LÁSZLÓ SZEREP: LÉNÁRD SÁNDOR Témavezető: Huszti Péter egyetemi tanár Készült: 2003. január Mit hagynak ránk holtuk után az öregek?

Részletesebben

STÁDIUM. Ne légy szeles. Bár a munkádon más keres dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, ugy érdemes.

STÁDIUM. Ne légy szeles. Bár a munkádon más keres dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, ugy érdemes. STÁDIUM Stádium Társadalmi és Kulturális Hírlap II. évf. 3. szám 2013. József Attila (NE LÉGY SZELES...) Ne légy szeles. Bár a munkádon más keres dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az

Részletesebben

Ki van hol? Itt van a 40 éves, anyjától-hazájától elszakadt, környezetével

Ki van hol? Itt van a 40 éves, anyjától-hazájától elszakadt, környezetével Thalassa (20) 2009, 4: 45 74 A VÖRÖS RÓHEIM Hárs György Péter Ki van hol? Itt van a 40 éves, anyjától-hazájától elszakadt, környezetével ritkán egyetértõ, támadásra mindig kész és magabiztos (és csalódott),

Részletesebben

PoLíSz 110. Advent ereje. 2007/2008 december január. A képszerkesztő jegyzete. PoLíSz 110. 2007/2008 DECEMBER JANUÁR

PoLíSz 110. Advent ereje. 2007/2008 december január. A képszerkesztő jegyzete. PoLíSz 110. 2007/2008 DECEMBER JANUÁR A képszerkesztő jegyzete Advent ereje Karácsony. Mindannyian ismerjük e gyönyörű ünnep történetét, kulturális hagyományát. Ez a közös tudás összeköt minket, amikor ünnepelünk. Mégis, bizonyára mindenkinek

Részletesebben

Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy MH KKB parancsnok Szentendre, Kőhegy, 2010. március 15.

Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy MH KKB parancsnok Szentendre, Kőhegy, 2010. március 15. Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy MH KKB parancsnok Szentendre, Kőhegy, 2010. március 15. Az 1848 49-es forradalom és szabadságharc, Petőfi Sándor élete és szerepe a forradalomban, tanulságok és kihívások

Részletesebben

A holokauszt áldozatai a magyar irodalomban

A holokauszt áldozatai a magyar irodalomban A holokauszt áldozatai a magyar irodalomban Készítette: Lénárt Tímea 1 Előszó Eljön a nap, hogy többet nem leszek, a könyvespolcon kis kötet leszek. Mi életem volt: öröm és szenvedés, sötét sorok örök

Részletesebben

Irodalom. 11. osztály

Irodalom. 11. osztály Irodalom 11. osztály Az olvasás életforma, nem az teszi az olvasó embert olvasó emberré, hogy sok könyvet olvas hanem az a tény, hogy mindennap olvas. /Hegedűs Géza/ Eötvös Loránd Műszaki Középiskola és

Részletesebben

Babits Mihály 1925-1927. Pályarajz

Babits Mihály 1925-1927. Pályarajz Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Irodalomtudományi Doktori Iskola Vezető: Dr. prof. Szelestei Nagy László DSc. Modern irodalomtudományi doktori program Programvezető:

Részletesebben

BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV. Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5.

BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV. Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5. BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5. osztálya számára Ajánlotta Ukrajna Oktatási, Tudományos, Ifjúsági és Sportminisztériuma

Részletesebben

Saragán-gondolatok. Fény hajnala, igaz nap, kelts fényt bennem, Atyának sarja, sarjassz lelkembe értelmet, a Te örömödre.

Saragán-gondolatok. Fény hajnala, igaz nap, kelts fényt bennem, Atyának sarja, sarjassz lelkembe értelmet, a Te örömödre. f ü z e t e k Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék... (Vörösmarty Mihály) az Er dé lyi Ör mény Gyö ke rek Kul tu rá lis Egye sü let ha vonta meg je lenő ki ad vá nya XIII. év fo lyam 145. szám A Fővárosi

Részletesebben

ÉDES ANNA FILM ÉS IRODALOM KÖZÖTT FÁBIÁN LÁSZLÓ SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA TÉMAVEZETŐ: DR. BÁRON GYÖRGY, EGYETEMI TANÁR, DLA

ÉDES ANNA FILM ÉS IRODALOM KÖZÖTT FÁBIÁN LÁSZLÓ SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA TÉMAVEZETŐ: DR. BÁRON GYÖRGY, EGYETEMI TANÁR, DLA SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA ÉDES ANNA FILM ÉS IRODALOM KÖZÖTT AZ ADAPTÁCIÓ JELENSÉGÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA DOKTORI DISSZERTÁCIÓ FÁBIÁN LÁSZLÓ 2012 TÉMAVEZETŐ: DR. BÁRON GYÖRGY,

Részletesebben

Móricz Zsigmond pályaképe, elbeszélőművészete

Móricz Zsigmond pályaképe, elbeszélőművészete Móricz Zsigmond pályaképe, elbeszélőművészete DÖGÖLJ MEG, KUTYA! Javasolt feldolgozási idő: 1 óra 45 perc 1. feladat Az alábbi szövegrészlet Móricz Zsigmond életével és pályájával kapcsolatos információkat

Részletesebben

Irodalom. Tankönyv. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Irodalom. Tankönyv. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Irodalom Tankönyv Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet A kiadvány megfelel az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet 5. sz. melléklet: Kerettanterv a gimnáziumok 5 12. évfolyama számára 5.2.01. továbbá a 6. sz.

Részletesebben

Édes A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT

Édes A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT Édes I. nyelvésztábor IV. anyanyelvi juniális Sátoraljaújhely Széphalom, 2014. június 18 22. Anyanyelvünk 2014. JÚNIUS XXXVI. ÉVF. 3. SZÁM A TARTALOMBÓL:

Részletesebben

Tarján Bulvár Debreceni Boglárka Éjszakai üzenet 13

Tarján Bulvár Debreceni Boglárka Éjszakai üzenet 13 TARTALOM kávéházi szegleten... Kerber Balázs Macskakövek / Sem azé, aki fut 3 Nyerges Gábor Ádám Senki sem érkezik meg hiába (egy visszafordítógép bájai) 5 Pucher Bálint nyugi 9 Pál Sándor Attila A futó

Részletesebben

ÉLET. Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám. A tartalomból:

ÉLET. Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám. A tartalomból: UNITÁRIUS ÉLET Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám Bartók Béla síremléke a Farkasréti temetõben A tartalomból: Imádság Õszi Hálaadás ünnepén Zsoltáros hálaadás

Részletesebben

A BÁBAKÉPZŐ INTÉZET SZÜLÉSZETÉTŐL AZ EGYETEMI KATEDRÁIG

A BÁBAKÉPZŐ INTÉZET SZÜLÉSZETÉTŐL AZ EGYETEMI KATEDRÁIG BOGNÁR SÁNDOR A BÁBAKÉPZŐ INTÉZET SZÜLÉSZETÉTŐL AZ EGYETEMI KATEDRÁIG (Önéletrajzi elbeszélések) SZENT ISTVÁN TÁRSULAT az Apostoli Szentszék Könyvkiadója Budapest, 2011 SZENT ISTVÁN TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

Részletesebben

1. A népköltészet szerepe a magyar irodalomban

1. A népköltészet szerepe a magyar irodalomban 1 1. A népköltészet szerepe a magyar irodalomban I. A népköltészeti alkotások általános jellemzése: Szerzőjük ismeretlen. Évszázadokon keresztül szájhagyomány útján terjedtek. Céljuk a pihentetés, kikapcsolódás,

Részletesebben

A kiadvány a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jelent meg.

A kiadvány a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jelent meg. A kiadvány a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jelent meg. Készült a Magyar Nemzeti Galéria Szépművészeti Múzeum Derkovits-kutatócsoportja és az MTA BTK Művészettörténeti Kutatóintézet Tudománytörténeti

Részletesebben

A valódi pofon. Húsvéti hírek TARTALOM. A művészet, az értékteremtés és a jótékonyság jegyében Szent Margit Hét az óvodában

A valódi pofon. Húsvéti hírek TARTALOM. A művészet, az értékteremtés és a jótékonyság jegyében Szent Margit Hét az óvodában A KAPOSVÁRI EGYHÁZMEGYE LAPJA 17. évfolyam, 1. szám 2015. március A valódi pofon Krisztusnak valódi teste volt, ezért igazi pofont kapott. Tényleg leköpték, halálra kínozták, de neki az fájhatott a legjobban,

Részletesebben

Csokonai Vitéz Mihály 1773.november 17-én született. Apja Csokonai József borbélyseborvos,

Csokonai Vitéz Mihály 1773.november 17-én született. Apja Csokonai József borbélyseborvos, A nagy osztályteremben a légy zümmögését is meg lehetett hallani. Alig egy perce múlt, hogy a felügyelő tanár izgatottan kinyitotta a lezárt borítékot, és felírta a táblára a tételcímeket. A diákok vagy

Részletesebben

Az avantgárdtól az antropológiáig és tovább

Az avantgárdtól az antropológiáig és tovább Az avantgárdtól az antropológiáig és tovább Jól szervezett intézményt vett át, amikor 2008-ban a Miskolci Galéria és Városi Művészeti Múzeum igazgatója lett. Elismeréssel, tisztelettel beszél elődje munkájáról,

Részletesebben

Gerold László. Istenek és bérgyilkosok között. Gion Nándor, az elbeszélő

Gerold László. Istenek és bérgyilkosok között. Gion Nándor, az elbeszélő Gerold László Istenek és bérgyilkosok között Gion Nándor, az elbeszélő Irodalmi tevékenységét a hatvanas években Gion Nándor glosszaíróként, kritikusként kezdte az újvidéki Képes Ifjúság hetilap Symposion

Részletesebben