Kószó József CSERÉPKÁLYHÁK ÉS CSEMPEKANDALLÓK SZUKÍTS KÖNYVKIADÓ ALAPÍTVA 1929

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kószó József CSERÉPKÁLYHÁK ÉS CSEMPEKANDALLÓK SZUKÍTS KÖNYVKIADÓ ALAPÍTVA 1929"

Átírás

1 * Kószó József CSERÉPKÁLYHÁK ÉS CSEMPEKANDALLÓK SZUKÍTS KÖNYVKIADÓ ALAPÍTVA 1929

2

3 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 6 JELÖLÉSEK 7 1. A CSERÉPKÁLYHÁK ÉS CSEMPEKANDALLÓK ISMERTETÉSE Hagyományos cserépkályhák Korszerű cserépkályhák Csempekandallók Cserépkályha és csempekandalló mint belsőépítészeti formaelem A CSERÉPKÁLYHÁK ÉS CSEMPEKANDALLÓK SZERKEZETI FELÉPÍTÉSE Tűztér Rostély Hamutér Tűztér- és hamuzóajtó Tűztérfalak Füstjáratok Füstjáratfalak A füstjáratok összekapcsolása Köpenyfal Takaróburkolatok Légfűtő járatok A CSERÉPKÁLYHÁK ÉS CSEMPEKANDALLÓK FŐBB FAJTÁI Hagyományos üzemelésű cserépkályhák 47 Egyjáratú cserépkályhák 47 Kétjáratú cserépkályhák 48 Háromjáratú cserépkályhák 48 Négyjáratú cserépkályhák 50 Ötjáratú cserépkályhák 52 Függőleges és vízszintes járatú cserépkályhák 53 Fekvő járatú cserépkályhák 55 Töltő rendszerű cserépkályhák 55 Alsó égésű, széntüzelésű cserépkályhák 55 Felső égésű, széntüzelésű cserépkályhák 57 Folytonégő termokoksz-cserépkályhák 57 Gáztüzelésű cserépkályhák 58 Elektromos üzemű cserépkályhák 60 Hőtároló cserépkályhák 61 Konvekciós cserépkályhák Konvekciós hőleadású légfűtő cserépkályhák 63 Előre gyártott elemekből épülő konvekciós légfűtő cserépkályhák 64 Hagyományos építésű konvekciós légfűtő cserépkályhák 66 Hagyományos építésű, füstgázhasznosítóval kombinált konvekciós légfűtő cserépkályhák Központi fűtés kazánjaként működő cserépkályhák 69 Meleg vizes központi fűtési cserépkályhák 69 Központi fűtési kazán konvekciós kályhacsempe köpenyfallal 71 Melegvíz-fűtés kandallóval 71 Központi fűtési kazán konvekciós kályhacsempe köpenyfallal 82 Meleg vizes központi fűtési csempekandallók Többcélú cserépkályhák 82 Cserépkályha sütővel 83 Cserépkályha tűzhellyel 84 Cserépkályha kandallóval Hordozható cserépkályhák Csempekandallók 87 Nyitott tűzterű csempekandallók 87 Zárt tűzterű csempekandallók 91 Hordozható csempekandallók Kályhacsempével burkolt beépített fűtőtestek Hagyományőrző épített kályhák 93 Vályog kemence-kályhák 93 Vályogkályhák 94 Csempeszemes kemencék 94 Fekvő járatú kemencék Búbos kemence 96 A CSEREPKÁLYHÁK ÉS CSEMPEKANDALLÓK MÉRETEZÉSE ÉS TERVEZÉSE A méretezéshez és tervezéshez szükséges alapismeretek 99 Hővezetés, hőáramlás, hősugárzás 99 Tüzelőanyagok és fűtőértékük 102 Az égéshez szükséges levegőmennyiség 102 Az égés során keletkező füstgázok 103 A kályhák hatásfoka 103 A kályhák fajlagos hőleadása 103 Fűtőfelületek Cserépkályhák és zárt tűzterű csempekandallók méretezése 104 A cserépkályhák hőleadásának meghatározása és méretezése 104 A rostélyok méretezése 104 A tűztér méretezése 105 A hamutér méretezése 106 A füstjáratok méretezése 106 A kiegészítő berendezések méretezése 106

4 4.3. Kémények és méretezésük 108 Általános előírások Falazott kémények 109 Gyűjtőkémények 110 Fémlemez kémények 110 Huzatnövelők 111 Kéménykürtők méretezése 122 Külső kémény, kéményfej A Schiedel kéményrendszerek 124 Samott béléscsőrendszer (RR) 124 Egyszerűsített hőszigetelésű kémény (SR) 125 Hátsó szellőzésű hőszigetelt kémények (SIH) 126 A hátsó szellőzés működése 127 Schiedel kémény keresztmetszeti méretezése Schiedel Quadro levegő- és füstgázgyűjtő kémény A CSERÉPKÁLYHÁK ÉS CSEMPEKANDALLÓK ÉPÍTÉSE A cserépkályhák és csempekandallók építési anyagai 131 Kályhacsempék 131 Kiegészítő és szerkezeti elemek 136 Építési kötőanyagok 136 Habarcsok és betonok Hagyományos szerkezeti rendszerű cserépkályhák és csempekandallók építése Konvekciós hőleadású cserépkályhák és csempekandallók építése SZERELVÉNYEK ÉS FELSZERELÉSI TÁRGYAK Kéménybélelő és légfűtő elemek, idomok Tüzelőrostélyok Köpenyfalajtók Tűzhelylapok Konvekciós hőleadású cserépkályhák és csempekandallók betételemei 146 Acél cserépkályha-fűtőbetét 147 Hőálló beton vagy samott cserépkályha-fűtőbetétidomok 147 A kandallóbetét 148 Állványos tűztérelem 148 Füstkamra 149 Kandallóbetétek a fűtési levegő előmelegítéséhez 150 Nyitott tűzterű kandallóbetétek 150 Zárt tűzterű kandallók betételemei 150 Tűztér- és hamuzóajtók AJÁNLOTT MEGOLDÁSOK ÉS TERVEK Hagyományos felépítésű cserépkályhák és csempekandallók Konvekciós hőleadású, korszerű fűtőbetétes cserépkályhák Előre gyártott elemes cserépkályhák Hordozható cserépkályhák Részben és teljesen előre gyártott csempekandallók 172 ph 5

5 Előszó Kedves Olvasóm! Felmerülhet Önben a kérdés, hogy egy alig több mint tíz éve megjelent könyvet, melynek témája és annak szakmai tartalma száz év alatt mit sem változott, miért kell átdolgozva" kiadni. A vá- Kályha, szobák fölmelegitésére szolgáló csukott tüzelő helyiség, melynek belülről megmelegített fala v. köpenye közvetíti a szobával a meleget. Minél jobb meleget vezető és meleget megtartó anyagból van tehát a K. szerkesztve, melegítési célokra annál tökéletesebb. A K.-k különböző nemeit és szerkezetét 1. Fűtés; itt inkább csak a cserépkályhának mint a K. legrégibb és máig is a legelterjedtebb nemének külső alakjáról és annak fejlődéséről, valamint gyártásáról lesz szó. Az őskor népei, melegebb éghajlat alatt is i. ábra. Német cserép-kályha a XVI. századból. élvén, inkább kandallóval (1. o.) fűtötték lakosztályaikat. Ez azonban csak nagyon tökéletlenül melegít s azért a hidegebb éghajlatok lakói minden bizonyára már nagyon korán találhatták fel a K.-kat; irott bizonyítékok azonban csak a Kr. u év körül kezdenek létezésükről tanúskodni, mig kályhafiókok csak a XIV. sz.-ból, egész K.-k pedig a XV. sz.-tól kezdve maradtak reánk. Ezek a K.-k mind mázas v. mázatlan, dombom v. festett díszítésű, égetett agyaglemezekböl a kályhafiókokból (1. o.) vannak szerkesztve és kívülről fűthetők. Alakjuk rendesen négyszögletes, sokszor az egész magasságban egyforma szélességű, sokszor egy szélesebb alsó és egy keskenyebb felső építményre oszlik. Talapzatuk lábakon nyugszik; fölül, néha középütt is, többé-kevésbbé díszes párkánynyal birnak. Formailag és díszítésükben legtökéletesebbek e korban a svájci ós német K.-k (1. 1. ábrát); ezeket utánozzák a többi országok, köztük Magyarország is, ez utóbbi inkább csak a Külön említést és köszönetet érdemelnek azok az európai cégek, melyek szakmai fejlesztésük eredményeit és sok-sok fotót bocsátottak rendelkezésemre e kötet átdolgozásához és tökéletesítéséhez. Köszölasz ugyan egyszerű, mert tényleg úgy tűnik, minden maradt a régiben, de azért ha fellapozzuk e kötetet, és néhány órára elmélyülünk a dolgok" sűrűjében, akkor megtapasztaljuk, hogy a technika e tekintetben is fejlődik, még ha a lépések nem ölesek is, mint az űrhajózásban, hanem csak hangyányiak. Összehasonlításként idézünk egy közel másfél száz évvel ezelőtti szakmai kályhafiókok díszítésében, mint a K. architektúrájában alkalmazván nemzeti motívumokat. A barokk és rokokó korszakban az előbb testes K.-k megnyúlnak; nem fiókokból, hanem nagyobb darabokból (sokszor az egész kályha csak 2 darabból áll) szerkesztik és vagy polikrom dlszítésüek, vagy egészen fehérek, néha aranyozott részletekkel. E korszakban már a francia K.-k lépnek előtérbe (1. 2. ábrát). A vas- és porcellán-k.-k használata a XVIII. sz.-ban kezdődik. Magyarországban a XV. sz. közepén kezd a K. használata szélesebb körökben elterjedni. Vajda-Hunyad várából töredékek maradtak fenn egy liliomos díszitményű fiókos és főpárkányu, háromszínű mázos K-ból. 2. ábra. FraDCia rokokó-kályha. Nálunk a K.-t általában a szoba sarkába tették és melléje néha padokat helyeztek. A legrégibb reánk maradt magyar K.-k a XVII. sz.-ból valók. Ilyen több van Felső-Magyarországon, p. egy igen szép Krasznahorkán, azonkívül kettő az orsz. m. iparművészeti múzeumban. Az utóbbiak közül az egyik kisebb embermagasságú, polikrom díszítésű, a másik óriási nagy Besztercebányáról származik; ennek igen gazdag szőllöfürtös, baluszteres főpárkánya van, fiókjainak ónzománcos, fehér és kobaltkék tulipános díszítése pedig tipikus magyar ízlésre vall. leírást, és már szembe is tűnik sok minden abból, ami körülvesz minket szűkebb környezetünkben, a lakásban. Az idézet egyik megállapításához - mely szerint formailag és díszítésükben legtökéletesebbek a svájci és német kályhák" - néhány gondolatot fűzve kijelenthetjük, hogy ez az állítás ma is helyénvaló, mert a fejlesztések, az újító szellem bázisa - a földrajzilag e területeken honos népeket tekintve - mit sem változott. A régies szöveg megértéséhez ugyanakkor egy kis tolmácsolás is szükséges, hisz pl. az abban említett kályhafiók" nem valami bútordarab tartozékához vagy éppen a kályha hamufiókjához hasonló alkalmatosságot jelenti, hanem azon magát a kályhacsempét mint a köpenyfal burkolóelemét kell értenünk. Több mint egy évszázadot ugorva az időben persze nyilvánvaló, hogy szakmailag a kályhák külső megjelenésében, a belsőépítészeti szempontokban és - a hatásfoknövelő technika alkalmazásának következtében - a tűzterek kiképzésében is jelentős változások történtek. Ezek tették indokolttá a kötet átdolgozását, melynek fotói hűen tükrözik a fejlődést. Ezúton mondok köszönetet a könyv megjelenésében közreműködőknek és azoknak, akik segítették munkámat létrehozásában: T.-né Pördi Etelnek, K.-né Csányi Eszternek, Kószó Tamásnak, valamint a Géja Kft.-nek, a Godin Kft.-nek, a Mullit Kft.-nek, a Schiedel Kft.-nek, a Váll Ker. Kft.-nek és az Edil Kamm Kft.-nek. 6 netemet fejezem ki a fotókért a Hagos,Rösler, Keramik Art, Krog Iversen, Atelie Ara, Buderus, Attika, Sommerhuber, Gutbrod, Live, Poli Keramik, Rembser hof Keramik, Hase, Rink Kacherlofen, ADK, Hilpert Wodke, Koppe, Olsberg, Biotherm Superfire Dovre, Ton Art, Kago cégeknek. Kelt Szegeden, 2001 boldogasszony havában Kószó József

6 Jelölések a b B c f b f cs f 1 f n F n F k F r F rsz h H a K a K h I L L o m Q Q n Sz b t t f T V V h tűztér mérete abszolút nyomás óránkénti tüzelőanyag-szükséglet füstgáz áramlási sebessége beégő keresztmetszete füstcső keresztmetszete első füstjárat keresztmetszete az n-edik füstjárat keresztmetszete helyiség fűtésére szükséges fűtőfelület tüzelőberendezés (betéttel) névleges fűtőfelülete teljes rostélyfelület rostély szabad keresztmetszete tűztér magassága tüzelőanyag fűtőértéke kémény és a konvekciós tér keresztmetszete kémény magassága füstjáratok hossza fajlagos tényleges levegőmennyiség 0 C hőmérséklet és 1013 mbar barométerállás esetén fajlagos elméleti levegőszükséglet 0 C hőmérséklet és 1013 mbar barométerállás esetén légfelesleg-tényező a fűtendő helyiség hőszükséglete tüzelőberendezések fajlagos hőleadása konvekciós tér magassága füstgáz hőmérséklete fűtőfelület közepes hőmérséklete tüzelőberendezésben tárolt hőmennyiség fajlagos tényleges füstgázmennyiség 0 C hőmérséklet és 1013 mbar barométerállás esetén hamutér térfogata Régi SI m m mm Hg N/m 2 kg/h kg/h m/s m/s m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 cm m kcal/kg J/kg cm 2 cm 2 m m m 3 /Vkg m 3 /Vkg kcal/h m m m 3 /Vkg m 3 /kg W kcal/(h-m 2 ) W/m 2 m m C K C K kcal J m 3 /kg m 3 /kg dm 3 dm 3

7 1. A cserépkályhák és csempekandallók ismertetése A zárt tűzterű kályhák, amelyeket már szinte kizárólag fűtésre használnak, régen még többcélú kemencékre hasonlítottak, azokat utánozták formájukat, felépítésük anyagait illetően is. Mivel a kályháknak később csak fűtőfunkciója volt, ezért igyekeztek minél jobb hatásfokot elérni. Kezdetben a kemencékhez hasonlóan agyagból készült kályhák falába cseréptányérokat tapasztottak, amelyek megtartották a meleget, tárolták és fokozták a kisugárzását is. Később azután külön erre a célra készítették az ún. kályhaszemet, egy befelé mélyülő négyszögletes tálat, amely a későbbi kályhacsempék közvetlen őse. Ezeknek a ház rangjától, gazdagságától függően hihetetlenül változatos forma- és színvilága alakult ki (1.1. ábra). A cserépkályhák alkalmazásának jelentős visszaesését a háború utáni formai szegényedésük és a különböző új fűtési módok megjelenése okozta. Sajnos ennek a folyamatnak nemcsak az aránytalan, dísztelen, rossz hatásfokú cserépkályhák estek áldozatul, hanem a korszerűsítés ürügyén a gyönyörű formájú, szép színű, értékes csempéjű cserépkályhák tömege is összetörve, visszahozhatatlanul a szeméttelepekre került. Ma már tudjuk, hogy nemcsak szép formájuk, lakást díszítő hatásuk miatt kár a kidobott cserépkályhákért, hanem - ahogy azt a későbbiekben látni fogjuk - kedvező fűtési tulajdonságaik miatt is sajnálhatjuk elvesztésüket. Szerencsére nem mindenhol vetették el a cserépkályhák alkalmazását, sőt - a mai kor technikai lehetőségeinek és követelményeinek megfelelően - megkezdték, ill. folytatják műszaki fejlesztésüket, ha úgy tetszik, korszerűsítésüket is (1.2. ábra) Hagyományos cserépkályhák A cserépkályhák felépítése és működése egyszerűen megfogalmazható: a helyiségben rakott tüzet olyan fallal veszik körül, amelynek a hőtárolását és hőleadását mázas kerámialapokkal növelik, majd az így kialakult zárt térből az égés során keletkező füstgázokat a kéménybe vezetik. A hagyományos építésű cserépkályhák ezen az elven működnek. Az egy füstjáratú, vagy régi szakmai kifejezéssel élve járat nélküli cserépkályhák fejlődése során a különböző típusok egymástól csak annyiban különböznek, hogy a kályhások olyan szerkezeti megoldásokra törekedtek, amelyekkel a kéményen át távozó füstgáz hőjét előzőleg minél jobban elvonják. Ehhez a füstgáz útját a kályhán belül ún. füstjáratokkal, füstjáratrendszerekkel mind bonyolultabbá, hosszabbá kellett tenni. Persze minden esetben meg kellett találni az optimális egyensúlyt a füstjáratok hossza, bonyolultsága és a kémény huzata között. Ezt - amint a későbbiekben majd látni fogjuk - csak sok évtizedes kísérletezés után sikerült megfelelően megoldani. A hazánkban leggyakrabban előforduló, legelterjedtebb hagyományos cserépkályhák azonos működési rendszeren 1.1. ábra. A fűtés és a főzés funkcióját történelmi időkben mindig más és más alkalmatosság töltötte be a lakásban a) a szabadtűzön való főzés látta el a fűtés szerepét; b) a középkori időkben már a tűzhely fölé kéményt vezettek le", ehhez építették a mai kandalló ősét; c) az elmúlt fél évszázadban a kandalló a rang és a gazdagság kifejezője lett ábra. Mindannyiunk álma - télen - egy meleg kályha 1.3. ábra. Hagyományos cserépkályha

8 1.4. ábra. Hagyományos tüzelésmódra épített, kiemelt lábazatú sarokkályha külső fűtéssel belül természetesen számos formai változatban készültek. A leggyakoribb az 1.3. ábrán látható sima, dísztelen csempékből hálósan rakott, hasáb alakú cserépkályha ( ábra). A hagyományos cserépkályhák azonos működés mellett lehetnek sokszög vagy kör alakúak is, de akár térplasztikaszerűen is megépíthetők, és így díszévé válhatnak egy otthonnak vagy egy közösségi térnek. Az 1.7. ábrán látható kályha füstjáratai úgy vannak kialakítva, hogy a füstgáz a kályhát körülvevő padkát is felmelegíti. Hasonló példa látható az 1.8. ábrán is, azzal a különbséggel, hogy a kályha tüzelése és hamuzása egy szomszédos, alárendeltebb helyiségből végezhető, így nem láthatók az ajtók. Ez a megoldás nemcsak esztétikai előnyökkel jár, hanem a fűtéssel és a hamuzással járó szemetelést is kizárja a tiszta helyiségből. A félreértések elkerülése végett felhívjuk a figyelmet arra, hogy az előző ábrákon bemutatott kályhák csak egyedi kályhacsempe-idomdarabokból építhetők fel. Hagyományos üzemű cserépkályha erdei pihenőház nappalijában 1.5. ábra. A cserépkályhák formavilágát a kályhatest karaktere (tömege) és felületi struktúrája nagymértékben befolyásolja 1.6. ábra. Modern, hagyományos tűztem cserépkályha az ezredforduló éveiből

9 Hagyományos külső fűtésű lábas" cserépkályha falifülkében építve A hagyományos cserépkályháknak - az általános elterjedésüket magyarázó előnyös tulajdonságaikon kívül - van egy hátrányos tulajdonságuk is. A kályha épített falai és füstjáratai közvetlenül érintkeznek a tűzzel és a forró füstgázokkal, így - mivel a fűtés szakaszos - a hőtágulásból adódó mozgások az épített falak elhasználódásához vezetnek. Ezért a hagyományos építésű cserépkályhákat viszonylag gyakran kell átépíteni, átrakni. Ezt a hátrányt nem csökkentették jelentősen az ún. folytonégő vagy töltőkályhák sem, bár működésük a tüzelőanyag minőségétől és fajtájától függően többé-kevésbé folyamatos, azonban az épített falakkal közvetlenül érintkező tűz, ill. forró füstgázok az előbbiekhez hasonló módon csökkentik az épített szerkezetek élettartamát. Ezért a még hagyományos cserépkályhának minősülő töltő rendszerű cserépkályhák átrakási periódusa is közel azonos a klasszikus cserépkályhákéval. Ebben a kérdésben lényeges változást csak a korszerű cserépkályhák hoztak (1.9. ábra) Korszerű cserépkályhák A cserépkályhák fejlesztése során elsősorban azt a problémát kellett megoldani, hogy a tűz és a forró füstgázok ne érintkezzenek közvetlenül az épített szerkezetekkel, amelyek érzékenyen reagálnak a hőtágulásra, és hamar elhasználódnak (1.10. ábra). A megoldást az jelentette, hogy hőtágulásra kevésbé érzékeny anyagokból (acéllemezből, öntöttvasból, tűzálló betonból stb.) a cserépkályhában elhelyezhető tűztérbetéteket készítettek. Mivel a tűz és a forró füstgázok a tűztérbetéten belül vannak, közvetlen érintkezésük megszűnik az épített szerkezetekkel. A tűztérbetétek alkalmazása további előnyökkel járt: - a hagyományos építésű cserépkályhákhoz képest az új megoldás ugyanakkora teljesítményű, de kisebb és könnyebb cserépkályhák építését teszi lehetővé; -a cserépkályhák építése ezzel a megoldással lényegesen egyszerűbbé vált, mert a füstgázok az épített szerkezetektől független, zárt térben haladnak; - mivel a füstjáratok kialakítása független a cserépkályha épített szerkezeteitől, az ilyen cserépkályhák kötetlenebb formájúak is lehetnek; - a fűtőbetétes cserépkályhák lényegében a felmelegedett épített csempefal sugárzó hatásán kívül a fűtőbetét és az épített fal közötti levegő felmelegítésével légfűtéssel, vagyis konvekciós hőleadással is működnek. A korszerű cserépkályháknak számos változata készíthető. Fokozatosan elterjedő előre gyártott változatuk egy példája látható az ábrán. Ha a 1.9. ábra. A korszerű cserépkályha talpkeretre építve, belső légfűtő járattal már sokkal felülmúlja a hagyományos változatokat úgy hatásfokában, mint élettartamában ábra. Korszerű üzemű cserépkályha kiemelt padkafalra építve ábra. Elemeiben kapcsolt korszerű cserépkályha 1 padkaelem; 2 falelem; 3 fémanyagú tűzszekrény; 4 füstelvezető cső, hatásfoknövelő kapcsolattal; 5 légfűtő zsaluziák

10 1.12. ábra. Korszerű cserépkályha alátételemmel a) hálós, normál; b) süllyesztett; c) kiemelt szegővel; d), e) kötésben, íves búbbal; f) ferde; g) kúpos; h) egysoros; i) kétsoros záróépítménnyel Korszerű üzemű cserépkályha padkával ábra. Szerelt cserépkályha hálós és kötésben épített formaváltozatai a)...d) cserépkályhát hagyományosan falazzák a fűtőbetét körül, akkor is számos formai változat képzelhető el, mint ahogy az az ábrán is látható. A formai változatosság így is szembetűnő, holott a bemutatott kályhák talpazata és teste azonos térfogatú, csak a felső lezárásuk különböző. Vannak olyan próbálkozások is, hogy a cserépkályha egyes elemeit előre gyártják, és a helyszínen összeépítik. Ilyenkor elsősorban a csempék különböző változatai adnak lehetőséget az egyedi kialakításra ( ábra). A korszerű kandallók valamennyi itt bemutatott változata lábakon áll. Ezt az indokolja, hogy a konvekciós hőátadáshoz a szoba nehezebb hideg levegője alulról áramlik a kályhába, és felmelegedve vagy a kályha tetején, vagy pedig a kályha felső részén lévő zsalukon át áramlik vissza a szobába ( ábra) ábra. Korszerű légfűtő cserépkályha külső fűtéssel; padkafal nyíláson keresztüli hőleadó légjárat bevezetéssel a) felső kivezetővel; b) oldalsó kivezető csempeelemekkel 11

11 1.15. ábra. Korszerű, ún. emeletes" vagy lépcsőzött falú cserépkályha, padkafallal ábra. Korszerű légfűtő cserépkályhák magasító padkaelemmel Nyitott tűzterű csempekandalló előre gyártott, égetett kerámiaanyagú elemekből építve, falazott tűztérrel ábra. Korszerű légfűtő cserépkályhák a talpkeretestől a magasító padkaelemesig 12

12 Zárt tűzterű csempekandalló falazott padkával ábra. Korszerű légfűtő cserépkályhák kapcsolt - faanyagú - padkával ábra. Nyitott tűzterű csempekandalló falazott fölső burkolati fallal és fapadkával 1.3. Csempekandallók ábra. Hagyományos építésű, nyitott tűzterű csempekandalló a századfordulóról a) elölnézet; b) oldalnézet Nagyon nehéz éles határvonalat vonni a cserépkályhák és a csempekandallók között. A zárt tűztér sem lehet a cserépkályhák kizárólagos jellemzője, mert ismeretesek zárt tűzterű kandallók, csempekandallók is. Lényegesebb különbség talán, hogy a kandallók tűztere általában nagyobb a kályhákénál, és a füstgázokat az előbbiekből rendszerint füstjáratok nélkül, közvetlenül a kéménybe vezetik. A csempekandallók annyiban térnek el a többi kandallótól, hogy felületük jelentős mértékben csempével, kályhacsempével borított, és felépítésük ennek folytán olyan, hogy ábra. Hagyományos építésű, nyitott tűzterű csempekandalló sarokelhelyezéssel 13

13 1.22. ábra. Zárt tűzterű, vegyes burkolati felületű (csempe/vakolat) falikandalló ábra. Zárt tűzterű, balos sarok-csem ábra. Zárt tűzterű fali csempekandal ábra. Zárt tűzterű, jobbos sarok-csempekandallók padkával lók padkával pekandallók padkával a) azonos burkolatú felső résszel; b) vakolt a) azonos burkolatú felső résszel; b) vakolt a) azonos burkolatú felső résszel; b) vakolt felső burkolati fallal felső burkolati fallal felső burkolati fallal 14

14 1.26. ábra. Légfűtő falikandalló Zárt tűzterű csempekandalló többoldali padkával mint belső térelválasztó is a) ábra. Falikandalló a nappali tér közepén, ülőbútorokkal szemben elhelyezve a) fotó; b) alaprajzi részlet ábra. Zárt tűzterű kandalló padkával 1.4. Cserépkályha és csempekandalló mint belsőépítészeti formaelem a tűztérben égő tűz közvetlenül vagy közvetve fel is melegíti a csempével borított falakat. Ezért a csempekandallók építése közel azonos a cserépkályhák építésével ( ábra). A csempekandallók nyitott és zárt tűztérrel készülhetnek és - ahogy az az ábrákon látható - rendkívül változatos kialakításúak. A változatos formájú és többféle anyag felhasználásával épülő csempekandallók esetében ügyelni kell arra, hogy az egyes alkalmazott anyagok fizikai és kémiai tulajdonságai ne okozzanak idő előtti elhasználódást. A csempekandallók a cserépkályháknál kevésbé alkalmasak fűtésre, ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül hagyni azt a hangulati hatást, amelyet a tűz közvetlen élménye okozhat. Mint már az előzőekben tárgyaltuk, a házak, az épületek fűtésére valamely fűtési technikát mindenképpen szükséges betervezni, ill. megépíteni. Évezredekkel ezelőtt az egyszerű nyitott tűz jelentette a szükségletek megoldását, legyen az akár az élelem főzése vagy a fűtés. Mára ez teljesen átalakult, mert a főzés (és sütés) funkciója a legtöbb esetben külön van választva a fűtési szükséglet kielégítését biztosító kályhától, ill. kandallótól. A belső terek berendezésénél - ha elegáns külföldi vagy hazai lakáskultúrával foglalkozó lapokat forgatunk - megállapíthatjuk, hogy a fűtést biztosító cserépkályha vagy kandalló a fűtött tér fókuszában van. Ugyanez viszont nem mondható el a központi fűtés hőleadójául szolgáló radiátorokról, és nem utolsósorban a padlófűtésről sem, hisz az utóbbit nem is látjuk. Visszatérve az épített fűtési eszközökre, a cserépkályhákra és a kandallókra, ezek rendkívül jelentős hangulatteremtő erővel bírnak úgy az alaprajzi elhelyezésben, mint megjelenésükben ( ábra). Óriási változások mennek végbe a csempeelemek gyártási méretében, mértani formájában és a belőlük létrehozott belsőépítészeti térelemekben egyaránt. A burkolat, ill. a köpenyfal 15

15 sővel felöltöztetett" alkalmatosságok bekerülési költsége, ami egyben meg is határozza ezek alkalmazását ( ábra). Cserépkályháknál azonkívül, hogy jól illeszkedjenek a belső tér architektonikus képébe, fontos tényező, hogy kívülről vagy a fűtött tér felől üzemeltethetők legyenek. A kályhatestnek - külső fűtés esetén - teljesen falhoz simulónak kell lennie az üzemi kap- a) ábra. Falikandalló belső térelválasztó falhoz kapcsolva a) fotó; b) alaprajzi részlet ábra. Sarokkandalló a lakás nappali terében, átlós elhelyezéssel a) alaprajzi részlet; b) fotó négyzetes (szokványos) elemeit nagymértékben felváltják a speciális, arra az egy karakterre szabott változatos méretű kályha, ill. kandallókomponensek. Ezt lehetővé teszi a leegyszerűsödő gyári termelés, valamint az azt felváltó ún. formatervezett egyedek megjelenése és megjelenítése különböző formákban ( ábra). A karakter kialakításában az igényességen - és az anyagi ráfordításon - túl legtöbbször az egyediség a meghatározó. Egy előre gyártott légfűtő cserépkályha árának sokszorosa lehet egy hasonló hőleadású, de egyedi kül 16 b)

16 1.31. ábra. Légfűtő cserépkályha mint belső térelválasztó, mely azonban mégsem elválaszt, hanem összeköt, és átöleli" a lakószint kapcsolt terét, valamint az ebédlőt és a nappali pihenés helyéül szolgáló teret is Külső vagyis hátsó fűtésű légfűtő cserépkályha íves alakú kerámiaelemekből, pihenőpadkával ábra. Hagyományos kályhacsempék, változatos felületi kidolgozással ábra. Több évszázaddal ezelőtti stílusokból kölcsönvett motívumok és kályhaelemek kezdik újból reneszánszukat élni az ezredfordulón ábra. Domború hajlítású" kályhacsempéből bármely kályhatestkarakter megformálható könnyed technikával

17 1.35. ábra. Kemence alakú, külső fűtésű cserépkályha. Elemeinek típusa soronként változik ábra. Különleges alakú légfűtő cserépkályha csempeburkolt és vakolt fallal a) oldalnézet; b) elölnézet, tüzelőajtóval ábra. ívelt vetületi és magassági tö megkarakterű cserépkályha padkávai ábra. A szórt vagy absztrakt felületi tagolást biztosító csempeelemek gyártása szigorúan" egyedi módon történhet ábra. Változatos vagy különleges (belső téri) térplasztika cserépkályhából T ábra. Különleges, egyediséget sugárzó külső fűtésű légfűtő cserépkályha ábra. Cserépkályhák tömege a (kéményes) falhoz viszonyítva a) szabadon álló; b) egyoldalt falhoz simulóan; c) falhoz kapcsolva, hátsó konvekciós légréssel; d) sarokelhelyezéssel, falhoz kapcsoltan, hátsó konvekciós légréssel 18 a) b) c) d)

18 csolat miatt, míg belső fűtésnél a faltól kijjebb nyerhet elhelyezést, természetesen mindig a kapcsolódó kémény közelében. A formameghatározásnál az elhelyezés és a hőleadó felület mérete fontos tényező a kályha hatásfokának javításában ( ábra). b) ábra. Külső fűtésű cserépkályha kiemelhető (deszka) padkával a) nézet; b) felülnézet Sarokkandalló falazott köpenyfallal és kiegészítő kerámiaburkolattal ábra. Előre gyártott talpelemre ültetett 3x3-as elemméretű ábra. Előre gyártott padkaelemre ültetett 3x4-es elemmécserépkályha retű cserépkályha a) normál; b) kiemelt középpel; c) félgömb (búbbal) a) normál; b) kiemelt középpel; c) fali kapcsolással, külső fűtéshez 19

19 1.45. ábra. Előre gyártott padkaelemre épített 3 x 5-ös egységméretű cserépkályha a) normál; b) középmagasítással; c) fali kapcsolással, külső fűtéshez ábra. Előre gyártott elemű légfűtő cserépkályha konvekciós fűtéshez a) normál; b) kiemelt középpel; c) kapcsolt deszkapadkával ábra. Előre gyártott padkaelemre épített 4x4-es egységméretű cserépkályha a) normál; b) kiemelt középpel; c) fölső búb" záradékkal Gazdaságossági kérdéseket alapul véve legelterjedtebbek a részben előre gyártott, talpelemre épített egyszerű, de az átlagosnál nagyobb hatásfokkal bíró cserépkályhák. Ezek elnevezésüknél fogva elemszámmérettel vannak meghatározva (pl. 3x3 vagy 4x4 elem vetületi méretű), valamint felső lezárással és nem utolsósorban a hagyományos falazott tűzterű vagy légfűtő betéttel vannak ellátva ( ábra). Egyszerűségük miatt különösen elterjedtek az előre gyártott talp- és burkolati elemes légfűtő cserépkályhák, melyek fűtési hőleadója egy fémszekrényű belső kályha, és erre kerül a konvekciós burkolat, mely kielégíti a ábra. Hagyományos samott tűzterű cserépkályha-technológiával épülő tüzelőberendezés, tapasztott felülettel a) nézet; b) alaprajz ábra. Cserépkályha építése hagyományos falazott (kemence)padkával a) nézet; b) alaprajz ábra. Cserépkályha és kandalló kombinált együttépítése külön-külön kéménykapcsolattal. Egyidejű kettős fűtésre is alkalmas a) nézet; b) alaprajz

20 1.51. ábra. Zárt tűzterű kandalló ülőpadkával könnyen kapcsolható bármely bútorozási módhoz ábra. Zárt tűzterű csempekandalló változatos térplasztikája" ábra. Zárt tűztem kandalló kiegészítő sütőszekrénnyel és kapcsolt bukójáratos kiegészítő hőleadóval ábra. Hordozható csempekandalló kapcsolt sütővel Lépcsős tömegkarakterű, külső fűtésű légfűtő cserépkályha. A nem szokványos lépcsőzetű karakter befolyásolja az egész helyiség (vagy) fűtött tér belsőépítészeti kialakítását belsőépítészeti igények követelményszintjét. Lehetnek úgy belső, mint külső fűtésűek (1.47. ábra). Hazánkban éppúgy, mint szerte Európában, kezd elterjedni a paraszti" építészet (szerk.: szótárban ne keresd!), mely az újraéledő külterületi épületfelújításoknál és házépítéseknél nyer alkalmazást. Lényege abban van, hogy a modern technika jelenlétével a lakásbelsőt a hagyományőrző ősi" építészet formaelemeivel öltöztetik fel ( ábra). A zárt tűzterű kandallók formavilága mára már mindent felülmúl. Változatosságuk akkora szegmenst foglal magában a belső tér képzésének lehetőségeiből, hogy még évszázadok múlva is felbukkanhat valami új, az emberek legnagyobb örömére ( ábra). 21

21 2. A cserépkályhák és csempekandallók szerkezeti felépítése A cserépkályhák és csempekandallók funkciójuk betöltéséhez teljesen meg kell, hogy feleljenek az alapvető szakmai követelményeknek és előírásoknak. Mindezek mellett fontos ismerni főbb részeiket, működési folyamatukat, és ami a lényeg, az egymásra hatást. A tüzelőberendezések legfőbb része a tűz helye, de éppúgy fontos az égéstermék elvezetése, a hamuzó vagy a burkolati köpeny is. Az egymásra hatás tulajdonképpen nem kézzel fogható fogalom, ám mégis lényeges. A kályhák üzemeltetése során a hőleadás és a hőmérséklet-változás miatti hőtágulás az elsődleges szempont. A hagyományos építésű cserépkályhák többszöri átrakása az egyenetlen hőtágulás miatt szükséges. Ezért fontos, hogy az eltérő rétegezésű és anyagú szerkezetet mindig ún. dilatációs réssel kell megépíteni ( ábra) ábra. Különleges füstjáratú kandallókemence 1 kandallóbetét; 2 füstsisak; 3 váltócsappantyú; 4 fekvő járat; 5 emelkedő járat; 6 bukójárat; 7 kémény 2.5. ábra. Hagyományos üzemű cserépkályha (kiemelt) falazott tűztérrel a) hosszmetszet; b) keresztmetszet; c) nézetrajz 2.3. ábra. Különleges füstjáratú kandalló kemence 2.1. ábra. Hagyományos tűztem cserépkályha fő részei (az ábra bal oldalán a szerkezeti, jobb oldalán a működési egységek láthatók) 1 tűztér; 2 beégő; 3 biztonsági átégő; 4 bukó füstjárat; 5 emelkedő füstjárat; 6 talpazati átégő; 7 fekvő füstjárat; 8 fekvő átégő; 9 kéménycsatlakozás; 10 tűztérnyílás; 11 hamutér; 12 rostély; 13 talpazati kitöltés; 14 csempe köpenyfal; 15 takaróburkolat; 16 tűzbiztonsági gátfal; 17 tisztitódugó; 18 tűztér hátfala; 19 tűztér hőleadó fala; 20 füstjárati belső fal; 21 bélés; 22 tűztér takarófala', 23 párkányelem; 24 füstcső; 25 talpazat (baloldalt a rusztikus, jobboldalt a hagyományos megoldás); 26 padka ábra. Többjáratú kandalló-kemence közvetlen kéménycsatlakoztatáshoz 2.6. ábra. Hagyományos építésű cserépkályha kiemelt tűztérrel, falazott rendszerben építve a) metszet; b) alaprajz; c) nézet

Magyarszombatfai előadás 2015. Július 11. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: LIBIK ANDRÁS

Magyarszombatfai előadás 2015. Július 11. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: LIBIK ANDRÁS Magyarszombatfai előadás 2015. Július 11. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: LIBIK ANDRÁS a kályhák mint rendszerelemek A hazánkban is érvényes 305/2011 EU rendelet értelmében az épületszerkezeteknek, így a kályháknak is

Részletesebben

GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán

GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv A tiszta égboltért Magyarországi képviselő és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy, Felvég u. 3. Tel/fax: (23) 530-570,

Részletesebben

Az alacsony ökolábnyomú, korszerű. cserépkályha

Az alacsony ökolábnyomú, korszerű. cserépkályha Az alacsony ökolábnyomú, korszerű cserépkályha Nagy Zoltán, okleveles mérnök, kályha tervező, építő 2014 június 25. Emoton öko-vályogépítészet találkozó és workshop Bemutatkozás Külföldi, első sorban osztrák

Részletesebben

MŰSZAKI LEIRÁS LÉTESITENDŐ KÉMÉNYEKRŐL, ÉGÉSTERMÉK ELVEZETŐ BERENDEZÉSEKRŐL

MŰSZAKI LEIRÁS LÉTESITENDŐ KÉMÉNYEKRŐL, ÉGÉSTERMÉK ELVEZETŐ BERENDEZÉSEKRŐL MŰSZAKI LEIRÁS LÉTESITENDŐ KÉMÉNYEKRŐL, ÉGÉSTERMÉK ELVEZETŐ BERENDEZÉSEKRŐL A használatbavételi eljárást megelőző kéményvizsgálatkor jelen egyeztetett műszaki leírás szerinti kivitelezést vizsgáljuk, ezért

Részletesebben

Szabadonálló gázüzemű főzőüst

Szabadonálló gázüzemű főzőüst A 700XP sorozat több, mint 100 modellt foglal magába. Minden készülékek nagy teljesítményű, megbízható, energiatakarékos, biztonságos és ergonómikus. A modul rendszer megszámlálhatatlan konfigurációban

Részletesebben

Tűzterjedés és ellenük történő védekezés az épített környezetben IV.

Tűzterjedés és ellenük történő védekezés az épített környezetben IV. Veres György Tűzterjedés és ellenük történő védekezés az épített környezetben IV. A tűzterjedés módjai és a tűzgátlást biztosító épületszerkezetek, a tűzszakaszolás lehetőségei és a kivitelezés során betartandó

Részletesebben

Kéményt OKOSAN! www.leier.eu. Költséghatékony és biztonságos kéményrendszerek a LEIER-től, minden fűtésrendszerhez

Kéményt OKOSAN! www.leier.eu. Költséghatékony és biztonságos kéményrendszerek a LEIER-től, minden fűtésrendszerhez Kéményt OKOSAN! Hogyan válasszuk ki a megfelelő kéményünket? Költséghatékony és biztonságos kéményrendszerek a LEIER-től, minden fűtésrendszerhez www.leier.eu Kéményrendszerek TartalomJEGYZÉK Fontos a

Részletesebben

AZ ÉPÜLETEK ENERGETIKAI JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSA ENERGETIKAI SZÁMÍTÁS A HŐMÉRSÉKLETELOSZLÁS JELENTŐSÉGE

AZ ÉPÜLETEK ENERGETIKAI JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSA ENERGETIKAI SZÁMÍTÁS A HŐMÉRSÉKLETELOSZLÁS JELENTŐSÉGE AZ ÉPÜLETEK ENERGETIKAI JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSA Három követelményszint: az épületek összesített energetikai jellemzője E p = összesített energetikai jellemző a geometriai viszonyok függvénye (kwh/m

Részletesebben

Környezetbarát, energiahatékony külső falszerkezetek. YTONG és YTONG MULTIPOR

Környezetbarát, energiahatékony külső falszerkezetek. YTONG és YTONG MULTIPOR Környezetbarát, energiahatékony külső falszerkezetek YTONG és YTONG MULTIPOR anyagok használatával Környezetbarát, energiahatékony külső falszerkezetek Tartalomjegyzék: 1) Környezetbarát termék 2) Hőtechnika:

Részletesebben

+ + + Blanke DIBA-LINE + lineáris lefolyórendszer. Blanke DIBA-LINE + lineáris lefolyórendszer elônyei

+ + + Blanke DIBA-LINE + lineáris lefolyórendszer. Blanke DIBA-LINE + lineáris lefolyórendszer elônyei Lineáris lefolyórendszer 80 80 + lineáris lefolyórendszer A + a tökéletes megoldás épített zuhanyzók vízelvezetésének megoldására. A lefolyórendszer beépítése gyors és egyszerû. Beépítési magassága igen

Részletesebben

AZONOSSÁGI NYILATKOZAT WE nr 24/R 1/01/2014

AZONOSSÁGI NYILATKOZAT WE nr 24/R 1/01/2014 AZONOSSÁGI NYILATKOZAT WE nr 4/R 1/01/4 PROUCENT KOTŁÓW C.O. I BETONIAREK EFRO Robert ziubeła Vegyesprofilú vállalat 6 067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A NYILATKOZZA kizárólagos felelősséggel, hogy

Részletesebben

ASTER motorok. Felszerelési és használati utasítás

ASTER motorok. Felszerelési és használati utasítás 1. oldal ASTER motorok Felszerelési és használati utasítás A leírás fontossági és bonyolultsági sorrendben tartalmazza a készülékre vonatkozó elméleti és gyakorlati ismereteket. A gyakorlati lépések képpel

Részletesebben

VAKOLT FALFŰTÉS/FALHŰTÉS SystemWand. EasyFlexWand.

VAKOLT FALFŰTÉS/FALHŰTÉS SystemWand. EasyFlexWand. www.variotherm.hu VAKOLT FALFŰTÉS/FALHŰTÉS SystemWand. EasyFlexWand. FŰTÉS. HŰTÉS. KOMFORT. VAKOLT FALFŰTÉS FALHŰTÉS Kiváló komfort? Gyerekjáték! Mint felületfűtések, a SystemWand és az EasyFlexWand rendszerek

Részletesebben

Az égéstermék-elvezető hő- és áramlástechnikai méretezése során figyelembe kell venni a szélnyomás értékét.

Az égéstermék-elvezető hő- és áramlástechnikai méretezése során figyelembe kell venni a szélnyomás értékét. A 2010. december 01.-én hatályba lépett MSZ 845:2010 szabvány 11. fejezete az égéstermék elvezető berendezések kitorkollásával kapcsolatban az alábbi előírásokat tartalmazza: Kitorkollás Építmény létesítése

Részletesebben

Vízmelegítő készülékek

Vízmelegítő készülékek Vízmelegítő készülékek Helyi vízmelegítő készülékek a fogyasztás közvetlen közelében melegítik a vizet. Vízmelegítők csoportosítása Energiaforrás alapján: Fürdőkályhák (szilárd v. cseppfolyós) Elavult.

Részletesebben

VOGEL&NOOT. Radiátorok. heatingthroughinnovation. Árlista 09/2008 U

VOGEL&NOOT. Radiátorok. heatingthroughinnovation. Árlista 09/2008 U VOGEL&NOOT Árlista 09/2008 U Radiátorok heatingthroughinnovation. 02 Bordázott radiátorok - Magas fűtőteljesítmény, takarékos energiafelhasználás kényelme és visszafogott, letisztult design. Sík radiátorok

Részletesebben

Előadó neve Xella Magyarország Kft.

Előadó neve Xella Magyarország Kft. ORSZÁGOS KONFERENCIASOROZAT Főtámogató Szervezők Homlokzati falszerkezetek belső oldali hőszigetelése ásványi hőszigetelő lapokkal Előadó neve Xella Magyarország Kft. hőszigetelő lapok anyag jellemzők

Részletesebben

ADVANCE 0989-CPD-0522 0989-CPD-0521 0989-CPD-0523 0989-CPD-0524. Lapok címei SCHIEDEL ADVANCE INNOVÁCIÓ ÉS TRADÍCIÓ ÖSSZHANGBAN ADVANCE

ADVANCE 0989-CPD-0522 0989-CPD-0521 0989-CPD-0523 0989-CPD-0524. Lapok címei SCHIEDEL ADVANCE INNOVÁCIÓ ÉS TRADÍCIÓ ÖSSZHANGBAN ADVANCE Lapok címei ADVANCE SCHIEDEL ADVANCE INNOVÁCIÓ ÉS TRADÍCIÓ ÖSSZHANGBAN ADVANCE CE 0989-CPD-0522 0989-CPD-0521 0989-CPD-0523 0989-CPD-0524 1 SCHIEDEL ADVANCE Bevezetés Leírás Az ADVANCE egy átgondolt, értékelemzés

Részletesebben

FŰTÉSTECHNIKA, NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS

FŰTÉSTECHNIKA, NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS 6209-11 FŰTÉSTECHNIKA, NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS Tartalomjegyzéke Jegyzet a következő szakképesítések tananyaga: 31 582 21 0010 31 02 Központifűtés - és gázhálózat-rendszerszerelő 54 582 06 0010 54 01 Épületgépész

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 9/2013. (VI.7.) Önkormányzati rendelete. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 9/2013. (VI.7.) Önkormányzati rendelete. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (VI.7.) Önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról / egységes szerkezetben / Hatályon kívül helyezve: 2014. január 1.-től

Részletesebben

Firestone TPO tetőszigetelési rendszerek

Firestone TPO tetőszigetelési rendszerek 1 Annak érdekében, hogy tartós és megbízható tetőszigetelés készülhessen, nem elegendő csak egy jó szigetelőlemezt gyártani. A tapasztalat azt bizonyítja, hogy a szigetelőlemeznek más termékekkel összeférhetőnek

Részletesebben

LOGITEX MÁRKÁJÚ HIBRID VÍZMELEGÍTŐK

LOGITEX MÁRKÁJÚ HIBRID VÍZMELEGÍTŐK VÍZMELEGÍTÉS FOTOVOLTAIKUS PANELEKKEL SZABADALMAZOTT SZLOVÁK TERMÉK LOGITEX MÁRKÁJÚ HIBRID VÍZMELEGÍTŐK TERMÉKKATALÓGUS A LOGITEX márkájú vízmelegítők egy új műszaki megoldást képviselnek a vízmelegítés

Részletesebben

Austrotherm Kft. AMITŐL A VÍZ A LEFOLYÓBA TALÁL. ALAPRAJZ Építész tervezői napok Budapest 2006. Június 8.

Austrotherm Kft. AMITŐL A VÍZ A LEFOLYÓBA TALÁL. ALAPRAJZ Építész tervezői napok Budapest 2006. Június 8. AMITŐL A VÍZ A LEFOLYÓBA TALÁL ALAPRAJZ Építész tervezői napok Budapest 2006. Június 8. Egyhéjú melegtetők elvi rétegfelépítése Használatot biztosító réteg Csapadékvíz elleni szigetelés Gőznyomás kiegyenlítő

Részletesebben

Ökotec 25. Telepítési és kezelési útmutató. Termék információ

Ökotec 25. Telepítési és kezelési útmutató. Termék információ Ökotec 25 Telepítési és kezelési útmutató Termék információ Tartalomjegyzék Típus leírás............................................3 Jellemzők.............................................3 Méretek...............................................3

Részletesebben

Csőbe integrált rács KG-RR

Csőbe integrált rács KG-RR Csőbe integrált rács KG-RR Ferdinand Schad KG Steigstraße 25-27 D-78600 Kolbingen Telefon +49 (0) 74 63-980 - 0 Telefax +49 (0) 74 63-980 - 200 info@schako.de www.schako.de Tartalom Leírás... 3 Kialakítás...

Részletesebben

Különböző burkolóanyagok biztonságos és deformálódás mentes fektetése 1.6. Csempék és lapok burkolása homlokzatokra

Különböző burkolóanyagok biztonságos és deformálódás mentes fektetése 1.6. Csempék és lapok burkolása homlokzatokra .6 Külső homlokzatok burkolatai. rész Mindig felmerül az építtetők és tervezők arra vonatkozó kívánsága, hogy a legújabb építészeti elképzeléseik homlokzatát kerámia csempével burkolják. Az előnyök kézenfekvők:

Részletesebben

Felülvilágító kupolák BITTERMANN DAYLIGHT 07

Felülvilágító kupolák BITTERMANN DAYLIGHT 07 Napi szellőzés Természetes bevilágítás EN 12101-2 : 2003-09 szerint bevizsgálva és tanúsítva Felülvilágító, szellőztető kupolák A kupolák bevilágító felülete készülhet 2 illetve 3 rétegű PET-G anyagból

Részletesebben

6,10 0,65 1,79 0,18 0,90 0,10 1,24 0,18 2,16 0,10 5,36 0,55 2,30 0,55 2,30 +0,17. pm 0,72. pm 0,72. pm 0,72 FÜRDÖ. 4,82 m 2 SZOBA.

6,10 0,65 1,79 0,18 0,90 0,10 1,24 0,18 2,16 0,10 5,36 0,55 2,30 0,55 2,30 +0,17. pm 0,72. pm 0,72. pm 0,72 FÜRDÖ. 4,82 m 2 SZOBA. 2,58 0,15 3,39 2,11 0,47 0,15 0,92 1,22 2,02 0,10 2,29 0,15 2,42 1,08 2,21 pm 0,76 pm 0,72 2,30 2,30 pm 0,72 1,14 0,62 1,14 3,84 4,98 1,75 1,59 0,05 2,23 cserépkályha (gázos) 6,10 0,65 1,79 0,18 0,10 1,24

Részletesebben

LEÍRÁS A WEBINSULATION SZIGETELÉSI RENDSZERHEZ KETTŐS HÉJALÁSÚ LAPOSTETŐK PROFESSZIONÁLIS HŐSZIGETELÉSE KŐZETGYAPOT GRANULÁTUMMAL

LEÍRÁS A WEBINSULATION SZIGETELÉSI RENDSZERHEZ KETTŐS HÉJALÁSÚ LAPOSTETŐK PROFESSZIONÁLIS HŐSZIGETELÉSE KŐZETGYAPOT GRANULÁTUMMAL LEÍRÁS A WEBINSULATION SZIGETELÉSI RENDSZERHEZ KETTŐS HÉJALÁSÚ LAPOSTETŐK PROFESSZIONÁLIS HŐSZIGETELÉSE KŐZETGYAPOT GRANULÁTUMMAL Tartalom 1. Üzemi adatok..3 2. Tervezési tanácsok, a., a befújás vastagsága..4

Részletesebben

MB 45 Alumínium ablak

MB 45 Alumínium ablak MB 45 Alumínium ablak Az MB-45 elnevezésű ablak a legkorszerűbb technológiára épülő, hőszigetelést nem igénylő alumínium rendszerű ablakok egyik kiemelkedő tagja. Egyaránt felhasználható kültéri és beltéri

Részletesebben

Szilárdtüzelésű kazánok puffertárolóinak méretezése

Szilárdtüzelésű kazánok puffertárolóinak méretezése Buderus Tervezői Akadémia 2010 Szilárdtüzelésű kazánok puffertárolóinak méretezése 1. számú fólia Szilárdtüzelésű kazánok a múlt Nyílt, gravitációs fűtési rendszer villanybojlerrel. Aztán jött a gázprogram,

Részletesebben

A falazat, a födém és a padozat a legalább 6 cm vastagságú tömör téglafal szilárdsági mutatóival

A falazat, a födém és a padozat a legalább 6 cm vastagságú tömör téglafal szilárdsági mutatóival I. Mechanikai védelem 1. mechanikai védelmi szint alkalmazása A falazat, a födém és a padozat a legalább 6 cm vastagságú tömör téglafal szilárdsági mutatóival egyenértékű áthatolás elleni védelmet nyújt.

Részletesebben

GÁZKÉSZÜLÉK GYÁRTÁS PARAPETES MINI CIRKO (MIKA-6E) GÁZKONVEKTOR (TGF.5 TGK.5) www.technorgaz.hu PARAPETES ÉS KÉMÉNYES.

GÁZKÉSZÜLÉK GYÁRTÁS PARAPETES MINI CIRKO (MIKA-6E) GÁZKONVEKTOR (TGF.5 TGK.5) www.technorgaz.hu PARAPETES ÉS KÉMÉNYES. GÁZKÉSZÜLÉK GYÁRTÁS PARAPETES MINI CIRKO (MIKA-6E) GÁZKONVEKTOR (TGF.5 TGK.5) PARAPETES ÉS KÉMÉNYES Magyar Termék www.technorgaz.hu MIKA-6E A Technorgáz Energiaipari Kft-t több mint 30 éves gázkészülékgyártói

Részletesebben

Ajtók, ablakok épületfizikai jellemzői

Ajtók, ablakok épületfizikai jellemzői Termékek Műszaki Tervezése Ajtók, ablakok épületfizikai jellemzői Dr. Kovács Zsolt egyetemi tanár Ablakok vízzárásának osztályozása az MSZ EN 12208:2001 szabvány szerint a próbatestek vízzárási határának

Részletesebben

Déri Múzeum Debrecen. Kolozs megye

Déri Múzeum Debrecen. Kolozs megye V.2008.3.1. 1. Ruhásszekrény sifon 2. Fenyőfából készített, gazdagon díszített asztalos munka. A bútor egész felületét beborítják a sárga és a szürkésfehér alapozásra festett növényi indákkal összekötött

Részletesebben

Kandalló és tűzterek kialakításához. Építő és szigetelő anyag egyben. szigetelő lemez

Kandalló és tűzterek kialakításához. Építő és szigetelő anyag egyben. szigetelő lemez szigetelő lemez Kandalló és tűzterek kialakításához Építő és szigetelő anyag egyben Szerviz ajtó Szerelő ajtó tisztításhoz és karbantartáshoz Azonos megjelenésben mint a kandalló burkolat! Felületi bevonat

Részletesebben

I. Az építési engedélyezési eljárásról

I. Az építési engedélyezési eljárásról 1 I. Az építési engedélyezési eljárásról A 37/2007 (XII.13.) ÖTM rendelet (az építési engedélyezési eljárásról) 19. (1) b) pontja értelmében a tervezőnek egyeztetnie kell a területileg illetékes kéményseprő

Részletesebben

A.. rendelete az épületenergetikai követelményekről, az épületek energiatanúsítványáról és a légkondicionáló rendszerek időszakos felülvizsgálatáról

A.. rendelete az épületenergetikai követelményekről, az épületek energiatanúsítványáról és a légkondicionáló rendszerek időszakos felülvizsgálatáról A.. rendelete az épületenergetikai követelményekről, az épületek energiatanúsítványáról és a légkondicionáló rendszerek időszakos felülvizsgálatáról 3.sz Melléklet Követelményértékek 1 1. A határoló-és

Részletesebben

LÍRA COMPACT SYSTEM HŐKÖZPONT A JÖVŐ MEGOLDÁSA MÁR MA

LÍRA COMPACT SYSTEM HŐKÖZPONT A JÖVŐ MEGOLDÁSA MÁR MA LÍRA COMPACT SYSTEM HŐKÖZPONT A JÖVŐ MEGOLDÁSA MÁR MA KORSZERŰ, MÉRHETŐ FŰTÉS ÉS MELEGVÍZ SZOLGÁLTATÁS TULAJDONI EGYSÉGENKÉNTI / LAKÁSONKÉNTI HŐMENNYISÉG MÉRÉSSEL TÁVFŰTÉS VAGY KÖZPONTI KAZÁNHÁZ ALKALAMZÁSA

Részletesebben

A kazánokról: Nagy víztér, stabil égés 2 KOCKA BÁLA 3 KOCKA BÁLA 1 KÖR BÁLA. ALTHERM KFT H-6800 Hódmezővásárhely Andrássy út 29

A kazánokról: Nagy víztér, stabil égés 2 KOCKA BÁLA 3 KOCKA BÁLA 1 KÖR BÁLA. ALTHERM KFT H-6800 Hódmezővásárhely Andrássy út 29 ALTHERM KFT H-6800 Hódmezővásárhely Andrássy út 29 T +36 62 533 227 T +36 30 9551317 F +36 62 533 228 E jozsef.sarusi-kiss@altherm.hu W www.altherm.hu W www.szalmatuzeles.hu 2 KOCKA 3 KOCKA 1 KÖR A kazánokról:

Részletesebben

Rövidített szabadalmi leírás. Szélkerék pneumatikus erőátvitelű szélgéphez

Rövidített szabadalmi leírás. Szélkerék pneumatikus erőátvitelű szélgéphez Rövidített szabadalmi leírás Szélkerék pneumatikus erőátvitelű szélgéphez A találmány tárgya szélkerék pneumatikus erőátvitelű szélgéphez, amely egy vízszintes tengely körül elforgathatóan ágyazott agyával

Részletesebben

Kiváló energetikai minőség okostéglával! OKOSTÉGLA A+++

Kiváló energetikai minőség okostéglával! OKOSTÉGLA A+++ Kiváló energetikai minőség okostéglával! A+++ Megoldás falazatra Miért fontos a megfelelő téglaválasztás? Amikor téglaválasztás előtt állunk, gyakran nem is tudatosul bennünk, milyen fontos döntést kell

Részletesebben

Műszaki tervek, dokumentációk gyakorlat

Műszaki tervek, dokumentációk gyakorlat Műszaki tervek, dokumentációk gyakorlat 1. számú fűtéstechnika házi feladat Feladat tárgya: Hőszükséglet számítás, radiátor kiosztás Egy többszintes lakóépület hőszükséglet számítása és 70/50 C-os hőfoklépcsőjű

Részletesebben

e 4 TÉGLAHÁZ 2020 Ház a jövőből Vidóczi Árpád műszaki szaktanácsadó

e 4 TÉGLAHÁZ 2020 Ház a jövőből Vidóczi Árpád műszaki szaktanácsadó Ház a jövőből Vidóczi Árpád műszaki szaktanácsadó TARTALOM: Az e 4 koncepció Passzívház egy rétegű monolit tégla falazattal Energia hatékony téglaház modell = a jövő háza? Az egész több, mint a részek

Részletesebben

3. előadás: Épületszerkezettani ismeretek (alapozás, építési módok, falszerkezetek, áthidalások, födémek)

3. előadás: Épületszerkezettani ismeretek (alapozás, építési módok, falszerkezetek, áthidalások, födémek) 3. előadás: Épületszerkezettani ismeretek 3. előadás: Épületszerkezettani ismeretek (alapozás, építési módok, falszerkezetek, áthidalások, födémek) Alapozási módok a) sík alapozás; b) mély alapozás. Síkalapozásnak

Részletesebben

Használati utasítás HARD SURFACE. Transzferpapírok. CL Hard Surface I CL Hard Surface II SIGNDEPOT.EU

Használati utasítás HARD SURFACE. Transzferpapírok. CL Hard Surface I CL Hard Surface II SIGNDEPOT.EU Használati utasítás HARD SURFACE Transzferpapírok I Megnevezés Paropy...2 Paropy I...3 Akril...4 Karton Papírok......5 Kerámia Bögrék...6 Kerámia Csempék...7 Kristály/Üveg...8 Bőr...9 Oldal Mágnes...10

Részletesebben

Milyen döntések meghozatalában segít az energetikai számítás? Vértesy Mónika energetikai tanúsító é z s é kft

Milyen döntések meghozatalában segít az energetikai számítás? Vértesy Mónika energetikai tanúsító é z s é kft Milyen döntések meghozatalában segít az energetikai számítás? Rendelet írja elő a tanúsítást 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról Új épületeknél már kötelező

Részletesebben

ÁRLISTA HASZONGÉPJÁRMŰVEKRE ÉPÍTHETŐ FELÉPÍTMÉNYEKRE

ÁRLISTA HASZONGÉPJÁRMŰVEKRE ÉPÍTHETŐ FELÉPÍTMÉNYEKRE ÁRLISTA HASZONGÉPJÁRMŰVEKRE ÉPÍTHETŐ FELÉPÍTMÉNYEKRE Az árlista nem teljes körű, az átalakításokkal kapcsolatos információkért keressen bennünket elérhetőségeinken! ZÁRT FURGONOK UTÓLAGOS HŐSZIGETELÉSE

Részletesebben

ISOVER Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft.

ISOVER Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft. ISOVER Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft. TETŐ ÉPÍTŐK EGYESÜLETE Székesfehérvár 2014. 02. 13. Tetőterek, padlásfödémek hőszigetelése Dr. Laczkovits Zoltán okl. épületszigetelő szakmérnök HŐSZIGETELÉS

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő . Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Megrendelő: Tanúsító: Konceptum bérház FEP-Konceptum Kft 1116. Budapest, Vasvirágsor 72. Az épület(rész) fajlagos primer

Részletesebben

A TERMÉSZETES HŰTÉS. Gépek vesznek körül bennünket. egyre bonyolultabbak, egyre több energiát emésztenek

A TERMÉSZETES HŰTÉS. Gépek vesznek körül bennünket. egyre bonyolultabbak, egyre több energiát emésztenek Gépek vesznek körül bennünket. Egyre több van belőlük, egyre bonyolultabbak, egyre több energiát emésztenek fel. Már el is felejtettük, hogy az emberek már akkor is tudtak hűvös környezetet teremteni maguk

Részletesebben

Típus PS 500/1R PS 800/1R PS 1000-S/1R

Típus PS 500/1R PS 800/1R PS 1000-S/1R S/1 UFFEÁOLÓ EMÉKLEÍÁS S/1 Napkollektoros puffertároló regiszterrel frissvíz-modullal történő üzemhez előkészítve Acélból (S2J) készült kiváló minőségű puffertároló fűtésüzemhez napkollektoros berendezéssel

Részletesebben

Hő- és füstelvezetés, elmélet-gyakorlat

Hő- és füstelvezetés, elmélet-gyakorlat Hő- és füstelvezetés, elmélet-gyakorlat Mérnöki módszerek alkalmazásának lehetőségei Szikra Csaba tudományos munkatárs BME Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék szikra@egt.bme.hu

Részletesebben

EXTRUDÁLT POLISZTIROL

EXTRUDÁLT POLISZTIROL EXTRUDÁLT POLISZTIROL A Fibrotermica SpA társaság extrudált polisztirol lemezt gyárt, melynek neve FIBROSTIR. A FIBROSTIR egyrétegû, kiváló hõszigetelõ képességû sárga színû lemez, alkalmazható mind egyéni

Részletesebben

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009 IpP-CsP2 Baromfi jelölı berendezés általános leírás Típuskód: IpP-CsP2 Tartalomjegyzék 1. Készülék felhasználási területe 2. Mőszaki adatok 3. Mőszaki leírás 3.1 Állvány 3.2 Burkolat 3.3 Pneumatikus elemek

Részletesebben

Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő. 31 582 09 0010 31 01 Energiahasznosító berendezés szerelője É 1/5

Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő. 31 582 09 0010 31 01 Energiahasznosító berendezés szerelője É 1/5 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

TAKARÍTSA MEG EGY NYARALÁS ÁRÁT MINDEN ÉVBEN!

TAKARÍTSA MEG EGY NYARALÁS ÁRÁT MINDEN ÉVBEN! A napkollektor TAKARÍTSA MEG EGY NYARALÁS ÁRÁT MINDEN ÉVBEN! A meleg víz előállítása az egyik legállandóbb háztartási kiadás. Ez a költség az egyetlen amelyet ellentétben a fűtéssel és a légkondicionálással-

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 582 09 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

VOLVO B9L ALFA CIVIS 12 típusú autóbusz részletes műszaki leírása: 12m-es városi, szóló, alacsonypadlós autóbusz [Alváz típusa: B9L]

VOLVO B9L ALFA CIVIS 12 típusú autóbusz részletes műszaki leírása: 12m-es városi, szóló, alacsonypadlós autóbusz [Alváz típusa: B9L] SAJTÓANYAG 2008. március 19-én írta ki a pályázatot a Debreceni Megyei Jogú Város az autóbusz helyi közösségi közlekedés menetrend szerinti személyszállításra. A pályázat kapcsán a DKV Zrt. és az INTER

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Épületrész (lakás): 1. em. 12. lakás Megrendelő: Tanúsító: Vértesy Mónika TÉ-01-63747 Az épület(rész) fajlagos primer energiafogyasztása:

Részletesebben

Energiahatékony gépészeti rendszerek

Energiahatékony gépészeti rendszerek Energiahatékony gépészeti rendszerek Benkő László okl. gépészmérnök épületgépész tervező épületenergetikai szakértő Az előadás mottója: A legjobb energiamegtakarítás az, amikor nem használunk fel energiát.

Részletesebben

Általános termékismertető - Garancia

Általános termékismertető - Garancia Általános termékismertető - Garancia A következő adatok a Delta-Therm 68 mm-es EURO falcos egyszeres gumi tömítéses profilrendszerre vonatkoznak, minden szerkezetre érvényes, ahol ezt külön nem jelezzük.

Részletesebben

Otthonunk, jól megszokott környezetünk átalakítása gonddal, kiadással jár együtt.

Otthonunk, jól megszokott környezetünk átalakítása gonddal, kiadással jár együtt. Otthonunk, jól megszokott környezetünk átalakítása gonddal, kiadással jár együtt. A nyílászárók felújítása, cseréje azonban megéri ezt a fáradságot, hiszen melegebb, energiatakarékos, környezet barát helyet

Részletesebben

É P Í T É S Z TERVDOKUMENTÁCIÓ CSALÁDI HÁZ ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVE

É P Í T É S Z TERVDOKUMENTÁCIÓ CSALÁDI HÁZ ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVE É P Í T É S Z TERVDOKUMENTÁCIÓ CSALÁDI HÁZ ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVE 6551 É 6519 6577 A L A P A D A T O K : 6517 6518 21,18 5,86 13,42 1, 7,36 7,92 3, 2,00 Tass vezér utca +7,10 6560 Ond vezér utca 6578

Részletesebben

Tipikus fa kapcsolatok

Tipikus fa kapcsolatok Tipikus fa kapcsolatok Dr. Koris Kálmán, Dr. Bódi István BME Hidak és Szerkezetek Tanszék 1 Gerenda fal kapcsolatok Gerenda feltámaszkodás 1 Vízszintes és (lefelé vagy fölfelé irányuló) függőleges terhek

Részletesebben

Kezelési útmutató. Helyiséghőmérsékletszabályozó. 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393..

Kezelési útmutató. Helyiséghőmérsékletszabályozó. 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393.. Kezelési útmutató Helyiséghőmérsékletszabályozó 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393.. Tartalom Kezelési útmutató Helyiséghőmérséklet-szabályozó 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 2 A

Részletesebben

III. emeleti lakás Bp, XIII. Terveket és kiirást készitette: GAIGAZA Kft. www.epulszepul.hu T: 06-20/526-2225 iroda@epulszepul.hu

III. emeleti lakás Bp, XIII. Terveket és kiirást készitette: GAIGAZA Kft. www.epulszepul.hu T: 06-20/526-2225 iroda@epulszepul.hu III. emeleti lakás Terveket és kiirást készitette: GAIGAZA Kft. www.epulszepul.hu T: 06-20/526-2225 iroda@epulszepul.hu Kőműves Bontás (elvileg a társasház udvarán lehet depózni a sittet amig egy konténernyi

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Családi ház Törökbálint Balassi Bálint u. 4424 HRSZ Megrendelő: Fenyvesi Attila Tanúsító: Scholtz Gábor okleveles építészmérnök

Részletesebben

Folyamatos bővítés alatt

Folyamatos bővítés alatt KEZELÉSI UTASÍTÁS Folyamatos bővítés alatt Calor AP-20 Típusú melegvízes kazánokról Tartalomjegyzék 1. Általános ismertetés, termékleírás... 3 2. Szállítási specifikáció... 3 3. Műszaki adatok... 4 4.

Részletesebben

Ipari kapuk fontos tulajdonságai. Fülöp-Mészáros Katalin Hörmann Hungária Kft.

Ipari kapuk fontos tulajdonságai. Fülöp-Mészáros Katalin Hörmann Hungária Kft. Ipari kapuk fontos tulajdonságai Fülöp-Mészáros Katalin Hörmann Hungária Kft. Üzletágak Lakossági kapuk Ajtók Ipari kapuk Szerviz Garázskapuk Mellékajtók Meghajtások Bejárati ajtók Tűz- és füstgátló ajtók

Részletesebben

Új építésű szigeteletlen Ytong ház

Új építésű szigeteletlen Ytong ház Cég KucsaKer Kft. Fő út 154 Veresegyház Mérést végezte: Kovács Balázs Készülék testo 8801 Gyártási 1691207 szám: Megbízó Lénárt Imre Erkel Ferenc utca 36/a Veresegyház Mérés napja: 2011.02.01 Megbízás

Részletesebben

AZ ELŐRETOLT CSŐTÁMOGATÁS GYORS TELEPÍTÉST ÉS KONDENZÁCIÓ- MEGELŐZÉST TESZ LEHETŐVÉ AZ AF/ARMAFLEX -SZEL

AZ ELŐRETOLT CSŐTÁMOGATÁS GYORS TELEPÍTÉST ÉS KONDENZÁCIÓ- MEGELŐZÉST TESZ LEHETŐVÉ AZ AF/ARMAFLEX -SZEL Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) AZ ELŐRETOLT CSŐTÁMOGATÁS GYORS TELEPÍTÉST ÉS KONDENZÁCIÓ- MEGELŐZÉST TESZ LEHETŐVÉ AZ AF/ARMAFLEX -SZEL Biztonságos Euroclass B/ L B,

Részletesebben

Passzív házak. Ni-How Kft. 8200 Veszprém Rozmaring u.1/1. Tel.: 3670-253-8749 nyilaszarocentrum.com@gmail.com www.nyilaszaro-centrum.

Passzív házak. Ni-How Kft. 8200 Veszprém Rozmaring u.1/1. Tel.: 3670-253-8749 nyilaszarocentrum.com@gmail.com www.nyilaszaro-centrum. Passzív házak Ni-How Kft. 8200 Veszprém Rozmaring u.1/1. Tel.: 3670-253-8749 nyilaszarocentrum.com@gmail.com www.nyilaszaro-centrum.com 2014.08.12. 1 Passzív ház Olyan épület, amelyben a kényelmes hőmérséklet

Részletesebben

www.leier.hu Kéményrendszerek INNOVÁCIÓ ENERGIAHATÉKONYSÁG BIZTONSÁG www.leier.hu 1

www.leier.hu Kéményrendszerek INNOVÁCIÓ ENERGIAHATÉKONYSÁG BIZTONSÁG www.leier.hu 1 www.leier.hu Kéményrendszerek INNOVÁCIÓ ENERGIAHATÉKONYSÁG BIZTONSÁG www.leier.hu 1 Otthonunk melege, családunk biztonsága, kényelme elsődleges szempontok lakóhelyünk kialakításakor. A jól szigetelő falazat

Részletesebben

Biztonsági szekrények

Biztonsági szekrények Biztonsági szekrények Az igazi megoldás A biztonság a legfőbb szabály Egészségre és a környezetre ártalmas anyagok tárolása és készenlétben tartása a laboratóriumban vagy a tanteremben a legnagyobb gondosságot

Részletesebben

Tervezett konkáv mosdó Tervezett dönthető tükör 004 MS WC. greslap. 5,26 m 2 3,00 70 12 2,00 3,00 2,50 2,10. greslap.

Tervezett konkáv mosdó Tervezett dönthető tükör 004 MS WC. greslap. 5,26 m 2 3,00 70 12 2,00 3,00 2,50 2,10. greslap. ,0 0,0 0,0,0,00,00 0,00,0,,,6,0, db I kiváltó acél gerenda rabichálós vakolattal, as.:,m Tervezett konkáv mosdó Tervezett dönthető tükör Tervezett vészjelző Tervezett normál WC, MS. kiegészítő ülőkével

Részletesebben

Direct Line Kft...közvetlen út a nemesacélhoz!

Direct Line Kft...közvetlen út a nemesacélhoz! Direct Line Kft......közvetlen út a nemesacélhoz! R O Z S D A ME N T E S K O R L ÁT KO Á TO K / K O R L Á T RE R EN D S Z E R E K Rozsdamentes korlátok a funkció és a design egysége Korlátokkal életünk

Részletesebben

REIS FRIGYES: HANGSZIGETELÉSI MEGOLDÁSOK A VALÓSÁG TÜKRÉBEN

REIS FRIGYES: HANGSZIGETELÉSI MEGOLDÁSOK A VALÓSÁG TÜKRÉBEN MTA AKUSZTIKAI OSZTÁLYKÖZI ÁLLANDÓ BIZOTTSÁG ÜLÉSE A ZENEAKADÉMIÁN 2014.04.01. AKUSZTIKAI KUTATÁS-TERVEZÉS A ZENEAKADÉMIA TÖRTÉNELMI ÉPÜLETÉNEK MEGÚJÍTÁSA SORÁN TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS AKUSZTIKAI TERVEZÉS

Részletesebben

Név Magasság Szintmagasság tető 2,700 koszorú 0,300 térdfal 1,000 födém 0,300 Fsz. alaprajz 2,700 Alap -0,800

Név Magasság Szintmagasság tető 2,700 koszorú 0,300 térdfal 1,000 födém 0,300 Fsz. alaprajz 2,700 Alap -0,800 Építész Informatika Batyu Előveszünk egy Új lapot 1. Szintek beállítása Lenullázzuk!!!!! A táblázat kitöltését az Alap szinten kezdjük az alap alsó síkjának megadásával. (-0,800) Beírni csak a táblázatba

Részletesebben

összeállította: Nagy Árpád kotv. HM HH KÉÉHO építésfelügyelő

összeállította: Nagy Árpád kotv. HM HH KÉÉHO építésfelügyelő összeállította: Nagy Árpád d kotv. HM HH KÉÉK ÉÉHO építésfelügyelő Az emberiség energiafelhasználása: 1900-ig 11.000 exaj 1900-2000 15.000 exaj!!! ebből: 1901-ben 25 exaj 2000-ben 400 exaj!!! Dr. Gács

Részletesebben

Árnyékolásmódok hatása az épített környezetre

Árnyékolásmódok hatása az épített környezetre Árnyékolásmódok hatása az épített környezetre I. Árnyékolásmódok szerkezeti szempontból II. Nyári passzív szolárvédelem módszerei III. Beépítés kérdései IV. Összefoglalás I.a Árnyékolásmódok 1. Makroklíma

Részletesebben

JÉGKOCKA, JÉGPEHELY KÉSZÍTÕK ÉS ADAGOLÓK

JÉGKOCKA, JÉGPEHELY KÉSZÍTÕK ÉS ADAGOLÓK JÉGKOCKA, JÉGPEHELY KÉSZÍTÕK ÉS ADAGOLÓK JÉGKOCKA KÉSZÍTÕK JÉGKOCKA KÉSZÍTÕGÉPEK BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL Az ICE-O-Matic Önálló Jégkocka Készítõgép több méret / teljesítmény választékot kínál a Kis Irodai /

Részletesebben

Egy főállás keresztmetszete

Egy főállás keresztmetszete Pápai Nagytemplom Pápa város nevezetességei közé tartozik a Szent István Plébánia Templom. A helyiek által katolikus nagytemplom nevezett templomot 1774-ben gróf Eszterházy Károly egri püspök, pápai földesúr

Részletesebben

A mérnöki módszerek alkalmazásának lehetőségei a hő- és füstelvezetésben

A mérnöki módszerek alkalmazásának lehetőségei a hő- és füstelvezetésben A mérnöki módszerek alkalmazásának lehetőségei a hő- és füstelvezetésben Szikra Csaba tudományos munkatárs BME Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék szikra@egt.bme.hu, 2013. Zárt

Részletesebben

Fotó-stúdió elfekvő bútorai, mintabútorok

Fotó-stúdió elfekvő bútorai, mintabútorok Fotó-stúdió elfekvő bútorai, mintabútorok 1. Vezetői íróasztal CHS 1db Asztallap: Juhar furnéros Váz: Platina metál Íves vonalú asztal design lábakkal, kábelcsatornával, kábelátvezetővel, bőr betéttel.

Részletesebben

A készítmény leírása

A készítmény leírása A készítmény leírása Bevezetõ A sablon a postforming lapok eredményes összekapcsolására szolgál. Az áttetsző műanyag szerkezete, az egyes elemek egyértelmű leírása a sablonba vésve, több összefüggő ütköző,

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Megrendelő: Minta Project 6500 Baja Minta u 42 HRSZ: 456/456 Gipsz Jakab 6500 Baja Minta u 42 Tanúsító: Épületgépész Szakmérnök

Részletesebben

KS-407-H / KS-107-H BELSŐTÉRI KIVITELŰ, TÖBB CÉLÚ, LÉGFŰTÉSES/-HŰTÉSES SZŰRŐHÁZ, SZONDASZÁR IZOKINETIKUS AEROSZOL - PORMINTAVEVŐ MÉRŐKÖRHÖZ

KS-407-H / KS-107-H BELSŐTÉRI KIVITELŰ, TÖBB CÉLÚ, LÉGFŰTÉSES/-HŰTÉSES SZŰRŐHÁZ, SZONDASZÁR IZOKINETIKUS AEROSZOL - PORMINTAVEVŐ MÉRŐKÖRHÖZ KS-407-H / KS-107-H BELSŐTÉRI KIVITELŰ, TÖBB CÉLÚ, LÉGFŰTÉSES/-HŰTÉSES SZŰRŐHÁZ, SZONDASZÁR IZOKINETIKUS AEROSZOL - PORMINTAVEVŐ MÉRŐKÖRHÖZ ELŐNYPONTOK Nagy nedvességtartalmú gázban is alkalmazható fűtött,

Részletesebben

RA típusú IPARI BEFÚVÓ ELEM

RA típusú IPARI BEFÚVÓ ELEM R típusú IPRI EFÚVÓ ELEM radel & hahn zrt 1/9 IPRI EFÚVÓ ELEM R típus z ipari befúvó elem alkalmas hideg vagy meleg levegő radiális és/vagy axiális befúvására. radiálisból axiális irányváltoztatás fokozatmentesen

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Többlakásos lakóház (zártsorú) Épületrész (lakás): Hrsz.: III. emeleti lakás Tulajdoni lapszám: Megrendelő: em. Tanúsító:

Részletesebben

Szelektív hulladékgyűjtő szigetek

Szelektív hulladékgyűjtő szigetek Szelektív hulladékgyűjtő szigetek Fotó: Bese E. 1. kép: A szelektív hulladékgyűjtés érdekében létesített úgynevezett gyűjtőszigetek különböző színű konténerek sorozata, amelyek bedobónyílásai igazodnak

Részletesebben

PlaySafe ütéscsillapító

PlaySafe ütéscsillapító CLIMBERNET KFT Tel.: +36-70-9417362 6722 Szeged, Vitéz u. 26. Tel.:+36-30-9372950 E-mail: info@climbernet.hu fax:+36-62-313591 http://www.climbernet.hu Tisztelt játszótér gyártó, építő, forgalmazó! Ezúton

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Általános ismertető...1.oldal A tűzterek fontosabb tulajdonságai és jellemzői...1.oldal

Tartalomjegyzék. 1. Általános ismertető...1.oldal A tűzterek fontosabb tulajdonságai és jellemzői...1.oldal Tartalomjegyzék 1. Általános ismertető...1.oldal A tűzterek fontosabb tulajdonságai és jellemzői...1.oldal 2. Jogi nyilatkozatok.1.oldal 2.1 Szellemi tulajdonjog.1.oldal 2.2. Jótállási (garanciális) kikötések...

Részletesebben

1. BEVEZETŐ 2. FŐ TULAJDONSÁGOK

1. BEVEZETŐ 2. FŐ TULAJDONSÁGOK 1. BEVEZETŐ Az IB aktív infravörös mozgásérzékelő szenzorok különböző magasságban és szélességben védik az átjárókat, beltéri és kültéri ablakokat. Az eszközök két darabos, adó és vevő kiszerelésben készülnek,

Részletesebben

HARTAI ÉVA, GEOLÓGIA 3

HARTAI ÉVA, GEOLÓGIA 3 HARTAI ÉVA, GEOLÓgIA 3 ALaPISMERETEK III. ENERgIA és A VÁLTOZÓ FÖLD 1. Külső és belső erők A geológiai folyamatokat eredetük, illetve megjelenésük helye alapján két nagy csoportra oszthatjuk. Az egyik

Részletesebben

...otthona melegéért!

...otthona melegéért! ...otthona melegéért! Kandalló Kályhacsempegyártás Kõ- és csempekandallók, cserépkályhák tervezése, építése, kivitelezése Hordozható csempekandallók Látványkandallók, konyhai tűzhelyek Tûztérbetétek széles

Részletesebben

Termékek. Vázlatrajzok BETONMEGOLDÁSOK

Termékek. Vázlatrajzok BETONMEGOLDÁSOK Termékek Vázlatrajzok BETONMEGOLDÁSOK Betonszerkezetek vízszigetelése kristályos technológiával Betonszerkezetek vízszigetelése kristályos technológiával Tartalomjegyzék BETONMEGOLDÁSOK Szabványos szerkezeti

Részletesebben

KOZMETIKAI ÜZEM BELSŐÉPÍTESZETI MUNKÁINAK BEMUTATÁSA LÉPÉSRŐL-LÉPÉSRE

KOZMETIKAI ÜZEM BELSŐÉPÍTESZETI MUNKÁINAK BEMUTATÁSA LÉPÉSRŐL-LÉPÉSRE KOZMETIKAI ÜZEM BELSŐÉPÍTESZETI MUNKÁINAK BEMUTATÁSA LÉPÉSRŐL-LÉPÉSRE 1. Üzemi bejáratok (teherforgalom és kompresszor helyiség): A jobboldali ajtó a készáru és csomagolóanyag raktár bejárata. A középső

Részletesebben

watec Pneumatikus zsaluzás www.watec.at Polimerbeton és helyszíni betonozás alkalmazásával készített monolit rendszerkivitelű tojásszelvényű csatornák

watec Pneumatikus zsaluzás www.watec.at Polimerbeton és helyszíni betonozás alkalmazásával készített monolit rendszerkivitelű tojásszelvényű csatornák watec Polimerbeton és helyszíni betonozás alkalmazásával készített monolit rendszerkivitelű tojásszelvényű csatornák 2012 Watec Vertriebs GmbH Helyszíni betonozást alkalmazó korszerű kivitel www.watec.at

Részletesebben

Elektromos és indirekt fűtésű, zártrendszerű forróvíztárolók Z.., AQ.., IND/IDE.., ID.., HR-N/HR-T.., STA.., HB..

Elektromos és indirekt fűtésű, zártrendszerű forróvíztárolók Z.., AQ.., IND/IDE.., ID.., HR-N/HR-T.., STA.., HB.. Elektromos és indirekt fűtésű, zártrendszerű forróvíztárolók Z.., AQ.., IND/IDE.., ID.., HR-N/HR-T.., STA.., HB.. A HAJDU elektromos, zártrendszerű forróvíztárolók háztartási, kommunális, ipari használati

Részletesebben