J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati hivatal Kissomlyó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati hivatal Kissomlyó"

Átírás

1 KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete október 11-én megtartott ünnepélyes a l a k u l ó ülésén. Az ülés helye: Önkormányzati hivatal Kissomlyó Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester, Banyóné Hajdu Krisztina képviselő, Garai Gábor képviselő, Gulyás Zsanett képviselő, Szántó Lászlóné képviselő (5 fő) Meghívottak közül jelen van: Dr. Balás Endre megbízott jegyző Kiss Dezső a Helyi Választási Bizottság elnökhelyettese Szántó Lászlóné korelnök: Köszönti a képviselő-testület tagjait, a meghívott vendégeket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület létszáma 5 fő, megjelent 5 fő, a képviselő-testület határozatképes, az alakuló testületi ülést megnyitja. Javaslatot tesz a napirendre: 1./ Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről Előadó: Helyi Választási Bizottság Elnöke 2./ Polgármester eskütétele Előadó: Korelnök 3./ Képviselők eskütétele 4./ Polgármester és képviselők megbízólevelének átadása Átadja: Helyi Választási Bizottság Elnöke 5./ A polgármester bemutatkozása, program ismertetése 6./ Polgármester tiszteletdíjának megállapítása Előadó: Korelnök

2 2 7./ a., Alpolgármester választásra Szavazatszámláló Bizottság megválasztása b., Alpolgármester választása Javaslattevő: Polgármester Titkos szavazást lebonyolítja: Szavazatszámláló Bizottság 8./ Alpolgármester eskütétele Esküvevő: Polgármester 9./ Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 10./ Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 11./ Rendelet a képviselők tiszteletdíjáról 12./ Vagyonnyilatkozatot Kezelő Bizottság tagjainak és elnökének megválasztása 13./ Egyebek A Képviselő-testület a javasolt napirendi pontokat 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadja. I. NAPIRENDI PONT: Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről Előadó: Helyi Választási Bizottság elnökhelyettese Kiss Dezső Helyi Választási Bizottság elnökhelyettese: Köszönti a polgármester urat, a képviselő-testület tagjait. Tájékoztatójában elmondja, hogy az előkészületek során 2 fő polgármester jelöltet vettek nyilvántartásba, valamint 7 fő képviselőjelöltet. Részletesen ismerteti a választás összesített adatait (jegyzőkönyv mellékelve). Elmondja, hogy Gulyás Zsanett és Kiss Lajosné független jelöltek a negyedik mandátumhoz szükséges egyenlő számú szavazatot kaptak, ezért, sorsolással döntöttek. A sorsolás után a negyedik mandátumot Gulyás Zsanett független jelölt szerezte meg. II. NAPIRENDI PONT: Polgármester eskütétele: Esküvevő: Korelnök Szántó Lászlóné korelnök:

3 3 Megköszöni a Helyi Választási Bizottság elnökhelyettesének a beszámolót. Felkéri a polgármester urat, tegye le az esküt. /Korelnök mondja előre az eskü szövegét, utána mondja a polgármester. Eskü szövege mellékelve./ A polgármester leteszi az esküt. Ezután gratulál a beiktatott polgármesternek. III. NAPIRENDI PONT: A képviselők eskütétele Esküvevő: Polgármester Szántó Lászlóné korelnök: Felkéri a Polgármester urat, hogy a képviselő-testülettel tetesse le az esküt. /A polgármester úr mondja elő az eskü szövegét, a képviselők mondják utána. Eskü szövege mellékelve./ A képviselők leteszik az esküt a polgármester gratulál a képviselőknek. IV. NAPIRENDI PONT: Polgármester és képviselők megbízólevelének átadása Átadja: Helyi Választási Bizottság Elnöke Szántó Lászlóné korelnök: Felkéri a Helyi Választási Bizottság elnökhelyettesét, adja át a polgármester és a képviselő-testület tagjai részére a megbízólevelet. Kiss Dezső Helyi Választási Bizottság elnökhelyettese átadja a megbízólevelet a polgármester és a képviselő-testület tagjai részére. Gratulál, jó egészséget kíván munkájukhoz. V. NAPIRENDI PONT: A polgármester bemutatkozása, program ismertetése Gratulál minden megválasztott képviselőnek. Bemutatkoznia nagyon nem kell, sem a képviselők előtt, sem a településen. Annyit mindenkinek elmond, hogy a választások előtti kampánynak már vége, együtt kell húzni ezt a szekeret a falu érdekében. Szeretné, ha mindenki részéről előrelátó, érdemi munka következne. Együtt kell, hogy dolgozzunk, megválasztott, már megesketett képviselők vagyunk. Úgy a nyílt ülésekre, mint a zárt ülésekre vonatkozóan az SZMSZ-ben le van szabályozva, melyikre mi vonatkozik. Ismertetni szeretné a lekötött feladataikat, amelyek már az önkormányzatnak szerződések által le vannak kötve. Ez leegyszerűsítve olyan, mint a torna-gyakorlat, először jönnek a lekötött gyakorlatok, utána, ha lesz rá a képviselő-testületnek kerete, a szabadon választott gyakorlatok. Legelőször jön a szennyvíz-beruházás, önerő és a lakossági hozzájárulás minimiálisra való csökkentése. Minden képviselő tudja, hogy mennyi tartaléka van a kissomlyói képviselő-testületnek, 13,8 millió forint. Az előző képviselő-testület ezt szem előtt tartva, okos előrelátó gazdálkodás eredménye, ez lekötött pénz, Optima értékjegyben tartva, ezt csatorna-beruházás nyertes pályázata után a lakosság zsebébe akarta

4 4 visszacsorgatni. A mostani képviselő-testületnek nem tudja mi lesz a felállása. Azt szerették volna, hogy ne 345 ezer forintot kelljen fizetni a lakosságnak bekötésenként, vagy szociális alapon, vagy egyedileg leosztva, ezer forinttal támogatnák a családokat. Nyertes pályázat esetén természetesen. Településünk útjainak a rendbetétele a következő, természetesen nem megfeledkezve olyan utakról, melyek a csatornázás miatt felbontásra kerülnek. Tervezi, hogy felveszi a kapcsolatot a Sümegi bazaltbányával Jókai utca, Petőfi utca összekötőjére gondol, az tűrhetetlen amilyen kátyúk vannak ott, nem várják meg a csatornát. Kötelező feladattal összefügg az összes közösen működtetett intézményünk, iskolákat, óvodát, népjóléti szolgálatot. Kötelező feladat még a temető, közterületek, közutak, járdák folyamatos karbantartása, fejlesztése, stb. A hegyi utakat is a befolyt adóból folyamatosan rendezik. Ezek után, ha lesz pályázati forrás, vagy pályázati önerő része, amit hozzá tudnak tenni, akkor mindenki részéről elindított, bármilyen pályázattal kapcsolatban nyitott azok beadására. Azt még elmondja a pályázatíró cégekkel kapcsolatban, hogy szerződésük van egy Budapesti pályázatíró céggel, amíg velük nem bontanak szerződést, addig velük készíttetik a pályázatot. A szabadon választott gyakorlat, állami támogatással összhangban működik a közmunka-program. Arra szeretne több hangsúlyt fektetni, ha jövő év tavaszán több létszámra kapnak pénzt, természetesen ezeket az embereket vissza kell hozni, be kell vonni a munka világába, hogy milyen felügyelettel, nem ennek a testületi ülésnek a témája, majd kialakítják a feltételeket. Szociálisan rászorultak segítéséről elmondja, nagyon jól tudják, Kissomlyón nagyon sok család van, aki szociálisan rászorult. Ha lesz rá pénz és úgy ítélik meg, akkor elsősorban természeti juttatás formájában, energiaszolgáltató felé történő utalással, vagy anyagi juttatással támogatják. Iskolások, óvodások, nyugdíjasok támogatását mindenki ismeri. Mikulás-ünnepség, karácsony, idősek napja rendezvények megtartását szeretné, ha továbbiakban is támogatnák. Virágos Magyarország pályázatot minden évben ki szokták írni, vagy pályázat nélkül is összefogva falukép javítás ráfér a településre, utcák, terek, parkok. A meglévő parkban is kezdenek kipusztulni a fák, lehetne olyan kezdeményezés, hogy utcánkénti faültetés, az utca lakói gondoznák tovább. Helybeli vállalkozóknak munkaadás, amennyiben olyan árajánlatot ad be helyi vállalkozó, kedvezőnek látja a testület, támogatják azokat. Még ezidáig nem foglalkozott érdemben a testület iskola-busszal, minden gyermeknek ingyen utaztatást eddig is vállalta a képviselőtestület, ezután is javasolja átvállalni ezt a költséget. A választásokban hajlott rá, igényfelmérés után nyugdíjas-klub létrehozása. Ezt a kezdeményezést is támogatja maximálisan, helyiséget, fűtést tudnak biztosítani hozzá. Továbbiakban is szeretné az anyagi háttér biztosítását a Kissomlyói önkormányzat vonatkozásában. Elmondja, hogy eddig a Kissomlyói önkormányzatnak, ezt büszkén állíthatja, sosem kellett spórolni, holott nagy pénzeket nem osztogat a kormány. Azért nem kellett spórolni, mert mindig előrelátó, takarékos gazdálkodás hívei voltak. Ezt szeretné, ha továbbra is ez jellemezné a most felállt testületet. Az ő polgármestersége alatt ezt ígéri mindenkinek, ha rajta múlik, ez a takarékos, okos gazdálkodás biztos így fog menni, de neki is csak egy szavazata van mindenféle témában. Ha a képviselők, vele együtt a faluért közösen gondolkodnak, akkor rugalmas, kicsit megmozgató, rendezvényekkel feldúsítható, szervezettebb település lehet négy évig. Ennyi volt a rövid bemutatkozása. VI. NAPIRENDI PONT: Polgármester tiszteletdíjának megállapítása Előadó: Korelnök Szántó Lászlóné korelnök: Javasolja a polgármester tiszteletdíját a törvény által előírt minimum

5 5 összegben Ft-ban megállapítani. Dr. Balás Endre megbízott jegyző: A polgármesteri tisztség ellátás egyes kérdéseiről szóló törvény szabályozza a polgármesteri tiszteletdíjat. E szerint 1000 főnél kevesebb lakosú település esetén, társadalmi megbízatású polgármesternek a köztisztviselői illetményalap 2,5 szeresétől 4,5 szereséig terjedhet, azaz Ft és Ft között lehet. A törvény előírja, hogy a polgármesternek ez a tiszteletdíj jár, ezt kötelező megszavazni, illetve nem lehet kevesebb a tiszteletdíja a korábbi négy évben meghatározott tiszteletdíjnál sem. Szántó Lászlóné korelnök: Szavazásra teszi fel, aki egyetért a polgármester tiszteletdíját Ft-ban állapítsák meg, kézfeltartással jelezze. A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza: 153/2010.(X.11.) számú Képviselő-testületi határozat: Tóth Ferenc polgármester tiszteletdíját havi Ft-ban állapítja meg október 3. napjától. Felelős: Alpolgármester, Jegyző VII. NAPIRENDI PONT: a./ Alpolgármester választásra Szavazatszámláló Bizottság megválasztása Javaslatot tesz az alpolgármester választás lebonyolításához 3 fős Szavazatszámláló bizottság megválasztására. A bizottság elnökének javasolja Szántó Lászlóné képviselőt. A bizottság tagjainak javasolja Banyóné Hajdu Krisztina és Gulyás Zsanett képviselőket. Kéri fogadják el a javaslatot. /A jelöltek a nyílt ülési tárgyalásba, nyílt szavazásba beleegyeznek, bejelentik a személyes érintettséget, nem kívánnak részt venni a szavazásban./ A Képviselő-testület Szántó Lászlóné elnök személyére vonatkozóan 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, Banyóné Hajdu Krisztina tag személyéra vonatkozóan 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, Gulyás Zsanett tag személyére vonatkozóan 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozza: 154/2010.(X.11.) számú Képviselő-testületi határozat:

6 6 Szántó Lászlóné képviselőt a Szavazatszámláló bizottság elnökének, Banyóné Hajdu Krisztina és Gulyás Zsanett képviselőket a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztja. b./ Alpolgármester választás Javaslattevő: Polgármester Titkos szavazást lebonyolítja: Szavazatszámláló bizottság Polgármester segítésére a törvény biztosítja, hogy alpolgármestert jelöljön. Javaslatot tesz az alpolgármester személyére, Garai Gábor képviselőt javasolja titkos szavazással megválasztani. /Az érintett egyetért a nyílt ülési tárgyalással, bejelenti a személyes érintettséget, nem kíván részt venni a szavazásban./ A szavazás idejére szünetet rendel el. Szünetben a Szavazatszámláló Bizottság elnöke ismerteti a szavazás módját. A szavazás után a Szavazatszámláló Bizottság összeszámlálja a szavazatokat. Szünet után: eredményét. Felkéri a Szavazatszámláló Bizottság elnökét, ismertesse a titkos szavazás Szántó Lászlóné Szavazatszámláló Bizottság elnöke: Ismerteti a titkos szavazásról készület jegyzőkönyvet. /Mellékelve/. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 érvénytelen szavazattal a következő határozatot hozza: 155/2010.(X.11.) számú Képviselő-testületi határozat: Garai Gábor képviselőt alpolgármesterré választotta. VIII. NAPIRENDI PONT: Alpolgármester eskütétele Esküvevő: Polgármester

7 7 Gratulál az alpolgármester úrnak. Az alpolgármester eskütétele következik. Felkéri az alpolgármester urat az eskü letételére /Polgármester mondja elő az eskü szövegét, az alpolgármester mondja utána. Eskü szövege mellékelve./ Az alpolgármester leteszi az esküt. Garai Gábor alpolgármester: Megköszöni a testület bizalmát és a gratulációkat. IX. NAPIRENDI PONT: Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása Javaslatot tesz az alpolgármester tiszteletdíjára. El szeretné mondani, amióta Kissomlyón Képviselő-testület van, nem volt olyan polgármester, alpolgármester, képviselő, aki ne kapott volna tiszteletdíjat. Az alpolgármester részére ugyanazt az összeget fogja javasolni, mint négy évvel ezelőtt, a képviselőknek is szintén a négy évvel ezelőtti összeget fogja javasolni. Kissomlyó történetében 20 év elmúlt az önkormányzatiságban, látják, hogy nem csődös önkormányzat. Takarékosan gazdálkodtak, ez a közel 14 millió forint, abból ha leveszik a 6 milliós ingatlan eladást, még akkor is több mint fele megvan. Minden évben pályázatok útján (4 milliós, 8 milliós) tudott ez a testület párt-állástól függetlenül pénzeket tudtak hozni közös gondolkodással. Nem kell megijedni, hogy szavazásra teszi fel az alpolgármester, képviselők tiszteletdíját. Nem kötelező, csak a tapasztalata azt diktálja, fogadják el. Egyénileg mindig bármikor, akár havi rendszerességgel le lehet mondani. Volt már erre példa, egyszer próbálkoztak balatoni utazással, stb. Javasolja az alpolgármester tiszteletdíját Ft/hó bruttó összegben állapítsák meg, aki ezzel egyetért kézfeltartással jelezze. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 156/2010.(X.11.) számú Képviselő-testületi határozat: Garai Gábor alpolgármester tiszteletdíját Ft/hó bruttó összegben állapítja meg október 3. napjától. X. NAPIRENDI PONT: Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása

8 8 Mindenki megkapta a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának tervezetét (mellékelve). Lényege, hogy a képviselő-testület tagjainak számát az Országgyűlés lecsökkentette 4 főre, ezt kell beletenni, mert eddig 5 fő volt. Szavazásra teszi fel, aki elfogadja, kézfeltartással szavazzon. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő rendeletet alkotja R E N D E L E T : 8/2010.(X.12.) Képviselő-testületi rendelet: a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló2/2007.(ii.14.) rendelet módosítását a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. XI. NAPIRENDI PONT: Rendelet a képviselők tiszteletdíjáról A rendelet tervezetet mindenki megkapta (mellékelve), itt a törvény nem határoz meg, itt a képviselők határoznak meg tiszteletdíjat, ez adható, javasolja havi Ft-ban megállapítani. Felteszi szavazásra, amennyiben egyetértenek ezzel, kézfeltartással jelezzék. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő rendeletet alkotja R E N D E L E T : 9/2010.(X.12.) Képviselő-testületi rendelet: a helyi képviselők tiszteletdíjáról szóló rendeletet a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. Kérdése lenne. Az nem világos, mivel még nem volt ilyen ülésen, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása a későbbiekben lehetséges-e?

9 9 Dr. Balás Endre megbízott jegyző: Igen, felül is kell vizsgálni a Szervezeti és Működési Szabályzatot az alakuló ülést követő fél éven belül. Azért tették bele ezt a módosítást, mert lecsökkent a képviselők száma, de módosítani is kell majd. XII. NAPIRENDI PONT: Vagyonnyilatkozatot Kezelő Bizottság tagjainak és elnökének megválasztása Erre a bizottságra azért van szükség, mert minden megválasztott polgármesternek, képviselőnek 30 napon belül és minden évben január végéig vagyonnyilatkozatot kell tenni. Egyetért-e a testület azzal, hogy a bizottság tagjait nyílt ülésen, nyílt szavazással válasszák meg? A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül egyetért azzal, hogy a bizottság tagjait nyílt ülésen, nyílt szavazással válasszák meg. /A jelöltek nem szavaznak, egyetértenek a nyílt ülés tartásával./ Vagyonnyilatkozatot Kezelő Bizottság elnökének javasolja Szántó Lászlóné képviselőt, tagnak Banyóné Hajdu Krisztina és Gulyás Zsanett képviselőt. Kéri személyekre külön-külön szavazzon a testület. A Képviselő-testület Szántó Lászlóné bizottsági elnök személyére vonatkozóan 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, Banyóné Hajdu Krisztina bizottsági tag személyére 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, Gulyás Zsanett bizottsági tag személyére vonatkozóan 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 157/2010.(X.11.) számú Képviselő-testületi határozat: a Vagyonnyilatkozatot Kezelő Bizottság Elnökének: Szántó Lászlóné képviselőt, Tagjainak: Banyóné Hajdu Krisztina képviselőt, Gulyás Zsanett képviselőt megválasztja.

10 10 XIII. NAPIRENDI PONT: Egyebek Gulyás Zsanett képviselő: Szeretne mindenkinek gratulálni. Mivel választások előtt nem volt alkalma mindenkivel beszélni és elmondani, hogy miért is mérettette meg magát, ezért nagyon röviden szeretné elmondani. Örömmel hallotta, melyek polgármester úr jövőbeli törekvései a faluban. Ezek, ha valóban megvalósulnak, akkor nem lesz semmifajta olyan probléma, amit a beszédében sugallt. (Írásban mellékelve a bemutatkozás.) Bemutatkozik ő is. (Írásos anyag mellékelve.) A két képviselő hölgy bemutatkozására nem kíván reagálni. Közös erővel természetesen amit tudnak, együtt karöltve kell, hogy megoldják. Milyen pályázatok voltak, miről maradt le a képviselő-testület. A régi képviselő-testület nem szándékozott foglalkozni ilyen jellegű pályázattal. Nem azt jelenti, hogy a jövőben nem adnak majd be ilyen jellegű pályázatot. Azt kérné, ahhoz azért ragaszkodni fog, törvény adta lehetőség folytán, hogy szavazásra csak olyan jellegű, az adott testületi ülésen feltett javaslatokat fogja feltenni, amit nem kell megbeszélni a pénzügyesekkel, nem kell átrágni, a többi testülettel egyeztetni. A javaslatokat, indítványokat természetesen feljegyzik, a következő testületi ülésre előterjesztik. Olyan ne legyen, ami nincs benn a kiküldött anyagban, valami eszébe jut. Nem rossz szándékból mondja, de nem tudnak rá felkészülni. Kíváncsian várja, mi lesz a két téma, lehet, hogy egyből választ is tudnak rá adni. Nem fog problémát okozni. Átadja a képviselőknek, polgármesternek, megbízott jegyzőnek a mellékelt előterjesztéseket. (2 db. előterjesztés mellékelve.) Az első előterjesztés javaslat weboldal készítésére vonatkozik. Ezt már támogatták korábban, hogy honlapot készítessenek. A határozati javaslatot felteszi szavazásra. A közeljövőben fel fogja kérni a Botos Alex kultúrfelelőst, hogy elkészíti-e a weboldalt, a következő ülésen dönteni tudnak róla, hogy elfogadják-e vagy mást bíznak meg. Javasolja, bízzák meg Botos Alex kultúrfelelőst. Számítógépes ismeretei lehetővé teszik ezt, akár holnap el tudja kezdeni a munkát, két hónap múlva már lesz egy kész honlapunk. Miközben készül a honlap, aközben meg lehet találni a szolgáltatókat is. Amikor kész a végleges tervezet, meg lehet szavazni, melyik szolgáltatóhoz kössük hozzá a honlapot, amire feltöltik. Ezt a gép előtt meg lehet csinálni, ezzel semmi plusz költség nem

11 11 merül fel. Egy honlap működés úgy történik, hogy otthon a számítógéppel megcsinálják egy programmal, kb féle sablon van Amikor már konkrétan az anyagi részéről van szó, a Domain név költséget, konkrétan feltöltjük a weblapot, ahonnan majd mindenki eléri. Azt kell megszavazni majd december 12-i határidővel, addig plusz költséggel nem jár. Addig csak találnak valakit, akihez korrekt összegért fel lehet tölteni. Felteszi szavazásra a kérdést, először azt, hogy megkérdezi hétvégén Botos Alexet, megtárgyalja vele, hogy elkészíti-e a honlapot. A következő testületi ülésre előterjesztik. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 158/2010.(X.11.) számú Képviselő-testületi határozat: felkéri Tóth Ferenc polgármestert, hogy bízza meg Botos Alex kultúrfelelőst Kissomlyó község honlapjának megszerkesztésével. Határidő: december 15. a honlap megszerkesztésére A másik előterjesztés, mely a pályázatíró cégre vonatkozik, elmondja, hogy nemcsak a kissomlyói testület van vele szerződésben. Dr. Balás Endre megbízott jegyző: Ezt a szerződést már felbontották a pályázatíró céggel. A csatornára vonatkozó pályázat írásával másik cég van megbízva, csak arra a pályázatra vonatkozóan. A pályázatíró céget akkor kérnek fel, amikor akarnak valahova pályázni. Csak azért, hogy folyamatosan figyelje a pályázatokat és esetleg a településnek nincs rá pénze, tehát ilyen pályázatíró céget addig ne bízzanak meg. Rengeteg helyen vannak kiírva pályázatok, a pályázatíró cégek úgy működnek, hogy nem kérnek semmi juttatást ahhoz, hogy figyeljenek településeknek, civil szervezeteknek pályázatokat. Ők javaslatot tesznek arra, hogy kiírás történt egy adott pályázatra, ezt közlik a megbízójukkal, aki eldönti, hogy a pályázatra van-e igény vagy sem. A sikeres pályázat megírás és elnyerés után bizonyos százalékos pénzösszeget kérnek a nyertes pályázat után.

12 12 Érti, amit mond a képviselő hölgy, ezek nem új dolgok. Minden egyes beruházásnak a forrását pályázat útján nyerték. Azt kéri, legyen összeírva egy-pár dolog, mert vannak szakosodott pályázatíró cégek, példaként említi, hogy játszótér megújítást nem fog a csatorna-pályázatot író cég készíteni. A határozati javaslatban arra kérik fel a polgármestert, hogy keressen több pályázatok figyelésére alkalmas társaságot. Azt kérdezi, milyen jellegűt? Mire akarunk pályázni. Van biztos a régióban pályázatíró cég, aki önkormányzatokra szakosodott. Felsorolta, hét vagy nyolc olyan kicsi pályázat volt, amire nem lehet azt mondani, hogy nem pályázhattuk volna meg. Milyen pályázatfigyelő cég az, akikkel szerződést kötöttek, akik nem hívták fel erre a figyelmet. Felhívták sok mindenre a figyelmet, de a képviselő-testület nem kívánt vele foglalkozni, önerőt nem akarták mellétenni. Hat darab pályázatot talált negyedóra alatt, ami csak és kizárólag önerő nélküli kistelepülések fejlesztésével foglalkozik. Szerinte a pályázatíró cég nem volt megfelelő, keresni kell egy másikat, hogy tavasszal úgy lehessen indítani, aki adja az információt, megírja a pályázatot. Garai Gábor alpolgármester: Véleménye szerint is kell keresni másik pályázatíró céget, aki nemcsak a többi településnek, hanem csak nekünk néz pályázatokat. Gulyás Zsanett képviselő: Nagyon sok emberrel beszélt, különböző helyeken pályázatíró cégekkel van kapcsolatban, próbálta körbejárni a témát, nem szaktudója ennek. De azt gondolja, nagyon fontos egy ekkora településen, hogy minden lehetőséget meg kell ragadni. Minden egyes pályázatírás előtt meg kell majd vitatni, hogy belevágunk-e vagy sem. Csak olyan dolgokat szabad elfogadni, amivel egyetértünk és előrevisz.

13 13 A határozati javaslatot úgy teszi fel, türelmet kérne, hogy határidőt kitolva, mert azonnal nem biztos, hogy találnak megfelelő céget. Szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy felkérik a polgármestert, keressen több meglelő referenciákkal rendelkező pályázatok figyelésére és írására alkalmas társaságot a régióban, kézfeltartással jelezze. Határidő: december 31. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 159/2010.(X.11.) számú Képviselő-testületi határozat: felkéri a polgármestert, hogy keressen több megfelelő referenciával rendelkező pályázatíró céget és kérjen ajánlatot pályázat figyelésre és írásra. Határidő: december 31. bezárja. Mivel több napirend, hozzászólás nincs Tóth Ferenc az ülést órakor K. m. f. Tóth Ferenc dr.balás Endre polgármester megbízott jegyző

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. október 31-én megtartott alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2011. október 18-án megtartott ülésén Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó Jelen

Részletesebben

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE ALAKULÓ NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE ALAKULÓ NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Szám: 01-96/2010-8 BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE ALAKULÓ NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 2010. október 13. 9. számú jegyzőkönyv N a p i r e n d i p o n t o k : 1. A HVB elnökének tájékoztatója

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2011. március 9-én megtartott testületi ülésén Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010.10.13-i alakuló üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010.10.13-i alakuló üléséről Hajós Város Önkormányzata Képviselőtestülete 6/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010.10.13-i alakuló üléséről Hajós Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről. Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ 20-37 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről. Jelen voltak: Mlinkó

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y Az Adászteveli Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 14-én, 18,00 órai kezdettel tartott ü l é s é r ő l

J E G Y Z Õ K Ö N Y Az Adászteveli Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 14-én, 18,00 órai kezdettel tartott ü l é s é r ő l Szám: 118-2/7/2010. J E G Y Z Õ K Ö N Y 2010. október 14-én, 18,00 órai kezdettel tartott ü l é s é r ő l Adászteveli Német Kisebbségi Önkormányzat 8561 Adásztevel, Árpád u. 22. Szám: 118-2/7/2010 Jegyzőkönyv

Részletesebben

Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8582 Farkasgyepű, Petőfi S.u.42. Szám:8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Jegyzőkönyv. Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Jegyzőkönyv. Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Vámosszabadi Község Önkormányzat Jegyzőkönyv Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27-én (hétfő) 18.00 órakor tartott alakuló üléséről Az ülés helye: Vámosszabadi

Részletesebben

Szám: 93/2014. BAKONYKOPPÁNY. Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. január 13. napján 15 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Szám: 93/2014. BAKONYKOPPÁNY. Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. január 13. napján 15 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 93/2014. BAKONYKOPPÁNY Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. január 13. napján 15 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Német Nemzetiségi Önkormányzat 8571 Bakonykoppány, Petőfi u.

Részletesebben

Milota község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.október 22-én tartott alakuló ülésének: TÁRGYSOROZAT

Milota község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.október 22-én tartott alakuló ülésének: TÁRGYSOROZAT 2014.október 22-én tartott alakuló ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 44-54., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) A helyi választási bizottság tájékoztatója a 2014.október 12.napjára kitűzött

Részletesebben

11/2010 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. OKTÓBER 13. NAPJÁN MEGTARTOTT XI. NYÍLT ALAKULÓ TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

11/2010 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. OKTÓBER 13. NAPJÁN MEGTARTOTT XI. NYÍLT ALAKULÓ TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 11/2010 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. OKTÓBER 13. NAPJÁN MEGTARTOTT XI. NYÍLT ALAKULÓ TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1 Napirendi pontok: 1. napirendi pontok elfogadása 2. ügyrendi bizottság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK JEGYZŐKÖNYV Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. augusztus 12-én megtartott nyilvános, alakuló üléséről Szám: 1395/2013/ANA. 1/2013. (VIII.12.) határozat Társulási Tanács elnökének megválasztásáról

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen vannak: Bakai Károly

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

Jelen vannak: a Roma Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott képviselői - Botos Ferenc - Gulyás Ferenc - Lakatos Ernő - Váradi Gábor Elemér

Jelen vannak: a Roma Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott képviselői - Botos Ferenc - Gulyás Ferenc - Lakatos Ernő - Váradi Gábor Elemér Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata JK: 80.055-21/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. október 21-én

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 23- án megtartott

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 24. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 24. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 24. sz. JEGYZİKÖNYV Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Bér Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 268-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. november 20-án 10,00 órai kezdettel

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 3.-án 16 óra 30 perckor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. december 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila. dr.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. december 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila. dr. Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/20- /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. december 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V ikt.szám: 78-3/2013. Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27-én 18 óra 00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2/2015. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. február 16-án megtartott nyilvános testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011.

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011. Iktatószám: 1236-4/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29. napján 13:00 órakor, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (8123 Soponya,

Részletesebben

Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) 541-022; Fax: (94) 541-022 KIVONAT

Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) 541-022; Fax: (94) 541-022 KIVONAT Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) 541-022; Fax: (94) 541-022 KIVONAT A képviselő-testület október 20-i nyílt üléséről 1. 81/ (X. 20.) Kt. határozat Csörötnek

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott rendes ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 39/2011.(V. 30.) d, rendeletei: Iktatószáma: 1-30/2011.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. október 21-én 16,30 órakor tartott alakuló üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. október 21-én 16,30 órakor tartott alakuló üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. október 21-én 16,30 órakor tartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás Zoltán polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. április 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. április 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi Fő utca 19. Szám:7-7 /2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. április 17-én 18.00 órakor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Óvoda zárva tartása tavaszi a szünetben - Autóbusz menetrend módosítása

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA. 1/2014. sz. Jegyzőkönyve. a 2014. március 7-én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA. 1/2014. sz. Jegyzőkönyve. a 2014. március 7-én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 1/2014. sz. Jegyzőkönyve a 2014. március 7-én megtartott ülésről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1./ A Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a választás eredményéről.

Jegyzőkönyv. 1./ A Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a választás eredményéről. Jegyzőkönyv Készült: a 2014. október 20. napján du. 17.00 órakor megkezdett alakuló nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testülete ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testülete ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. december 4. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. december 4-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 20.-án 17 óra 30

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2011/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. február 12-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. október 22-én 17,00 órakor tartott alakuló üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. október 22-én 17,00 órakor tartott alakuló üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. október 22-én 17,00 órakor tartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné polgármester,

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. július 31-i rendkívüli nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. július 31-i rendkívüli nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-16/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. július 31-i rendkívüli nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 145/2012.(VII.31.) 146/2012.(VII.26.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 14.-én megtartott soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné és Major Mária

Részletesebben

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV 1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. február 2-án 14 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi üléséről. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,

Részletesebben

Kovács Sándor polgármester, Neubauer Tibor, Szanyi Lajos, Némethné Bedővári Mónika, Kovács Gábor képviselők.

Kovács Sándor polgármester, Neubauer Tibor, Szanyi Lajos, Némethné Bedővári Mónika, Kovács Gábor képviselők. Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27-én 14 órai kezdettel a Nemesvid, Rákóczi u. 2. szám alatt megtartandó alakuló ülésére Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Neubauer

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október hó 14 én 17- órakor tartott alakuló üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október hó 14 én 17- órakor tartott alakuló üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október hó 14 én 17- órakor tartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Községháza Jelen vannak: Fischer József polgármester

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. július 31.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. július 31-én 11.00 órakor megtartott

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. szeptember 12.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. szeptember 12-én 15.00 órakor

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Pereszteg Község Önkormányzati képviselő-testületének 2011. július 14-én tartott testületi ülésén. Jelen vannak: Sellei Tamás polgármester, Pinezits Tamás alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 28. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozat szám 98/2015.(V.28.) 99/2015.(V.28.) Megnevezése Napirendi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. október 12-én 15.00 órai kezdettel megtartott alakuló ülésérıl

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. október 12-én 15.00 órai kezdettel megtartott alakuló ülésérıl Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon 68/425-000 Fax: 68/526-331 13/2010 JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-18/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17. napján

Részletesebben

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek:

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek: Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv Készült: Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 6- án megtartott rendkívüli testületi üléséről Határozatok: 67-től 70-ig Határozat száma

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kovács Sándor polgármester: Tisztelettel köszönti a képviselő-testületi ülés valamennyi résztvevőjét.

Jegyzőkönyv. Kovács Sándor polgármester: Tisztelettel köszönti a képviselő-testületi ülés valamennyi résztvevőjét. Jegyzőkönyv Készült: Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 5. napján 15,30 órai kezdettel a városháza polgármesteri irodájában megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 31-én (hétfın) 14: 00 órakor tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester Fehér István

Részletesebben

Szám: 8-20/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-20/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-20/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18. napján 8 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 350/6/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26. napján Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.)

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. október 14-i ülésére. A Képviselő testület alakuló ülésén a következőkről kell döntenie :

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. október 14-i ülésére. A Képviselő testület alakuló ülésén a következőkről kell döntenie : Karancsalja község Önkormányzat Jegyzőjétől Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. október 14-i ülésére A Képviselő testület alakuló ülésén a következőkről kell döntenie

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. JANUÁR 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. JANUÁR 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. JANUÁR 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 1/2015. (I. 23.) önkormányzati rendelet Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478. Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 229-6/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. július 9-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Határozatok: Amely készült 2014.augusztus 28-i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Határozatok: Amely készült 2014.augusztus 28-i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.augusztus 28-i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésről Határozatok: 47/2014 ( VIII.28.) sz. határozat: Helyi Választási Bizottság

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 108-112 /2012. (XII. 11.) számú határozatok.

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 10/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 17-én 08.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 93-96/2013. (IX. 17.) számú határozat.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 600-19/2014. iktatószám 19. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 26.-án tartott együttes nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 5 példányban

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v N e m e s s z a l ó k K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9 5 3 3 N e m e s s z a l ó k, R á k ó c z i u. 1 5. Tel: 89/400-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Szám: 52-4/2015.

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL 2007. NOVEMBER 08.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL 2007. NOVEMBER 08. J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL 2007. NOVEMBER 08. HATÁROZATOK SZÁMA: 52, 53/2007. Jegyzőkönyv Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 15/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30- án 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. Készült: 2012. január 6-án, 14.00 15.00 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének rövid úton összehívott, n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1638/1/2015 Magyarcsanádi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 30. napján 13.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok: 1/2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1653/1/2015 Magyarcsanádi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 30. napján 9.30 órakor megtartott soros ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok : 1/2015.(I.30.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16-án 16 órakor a Szálka Petőfi u. 2. szám alatt, a Községháza tárgyalótermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

J EGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. OKTÓBER 20. NAPJÁN MEGTARTOTT, 2010

J EGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. OKTÓBER 20. NAPJÁN MEGTARTOTT, 2010 JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. OKTÓBER 20. NAPJÁN MEGTARTOTT, 2010. OKTÓBER 13-I ALAKULÓ ÜLÉSÉNEK FOLYTATÁSÁRÓL JEGYZŐKÖNYV Készült: Királyszentistván Faluház

Részletesebben

2014. május 7 én (szerda) du. 13 30 órára

2014. május 7 én (szerda) du. 13 30 órára H O S S Z Ú P Á L Y I N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 4 2 7 4 H o s s z ú p á l y i, S z a b a d s á g t é r 6. T e l : 5 2 / 3 7 5-5 1 1, 5 2 / 5 9 8-4

Részletesebben

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 68/2013. (VI 24.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 13/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 05- én 17.15 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Oroszi Községi Önkormányzat Képviselő- testülete 8458 Oroszi, Szabadság u.43. Szám: D-20-5 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 28-án 16

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 47-6/2010.

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 47-6/2010. Önkormányzat 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 47-6/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata képviselőtestülete 2010. június 28-án 16.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én 19 óra

Részletesebben

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Felsőtárkány Roma

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. május 28.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. május 28-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 6. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 6. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 6. sz. JEGYZİKÖNYV Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. február 15.én megtartott zárt ülésérıl. Az

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. június 12. 15.15 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV

VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 28-án, 21.30 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 28-án, 21.30 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 28-án, 21.30 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 52/2011. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca Maglóca Község Képviselő-testülete 2-8/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. december 1-jén tartott nyilvános üléséről, közmeghallgatásáról. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. február 23-án tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. február 23-án tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V a SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. február 23-án tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről Tartalmazza a : 10/2015.(II.23.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 14 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. október 29-i együttes üléséről Helye: Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. február 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. február 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben