J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati hivatal Kissomlyó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati hivatal Kissomlyó"

Átírás

1 KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete október 11-én megtartott ünnepélyes a l a k u l ó ülésén. Az ülés helye: Önkormányzati hivatal Kissomlyó Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester, Banyóné Hajdu Krisztina képviselő, Garai Gábor képviselő, Gulyás Zsanett képviselő, Szántó Lászlóné képviselő (5 fő) Meghívottak közül jelen van: Dr. Balás Endre megbízott jegyző Kiss Dezső a Helyi Választási Bizottság elnökhelyettese Szántó Lászlóné korelnök: Köszönti a képviselő-testület tagjait, a meghívott vendégeket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület létszáma 5 fő, megjelent 5 fő, a képviselő-testület határozatképes, az alakuló testületi ülést megnyitja. Javaslatot tesz a napirendre: 1./ Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről Előadó: Helyi Választási Bizottság Elnöke 2./ Polgármester eskütétele Előadó: Korelnök 3./ Képviselők eskütétele 4./ Polgármester és képviselők megbízólevelének átadása Átadja: Helyi Választási Bizottság Elnöke 5./ A polgármester bemutatkozása, program ismertetése 6./ Polgármester tiszteletdíjának megállapítása Előadó: Korelnök

2 2 7./ a., Alpolgármester választásra Szavazatszámláló Bizottság megválasztása b., Alpolgármester választása Javaslattevő: Polgármester Titkos szavazást lebonyolítja: Szavazatszámláló Bizottság 8./ Alpolgármester eskütétele Esküvevő: Polgármester 9./ Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 10./ Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 11./ Rendelet a képviselők tiszteletdíjáról 12./ Vagyonnyilatkozatot Kezelő Bizottság tagjainak és elnökének megválasztása 13./ Egyebek A Képviselő-testület a javasolt napirendi pontokat 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadja. I. NAPIRENDI PONT: Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről Előadó: Helyi Választási Bizottság elnökhelyettese Kiss Dezső Helyi Választási Bizottság elnökhelyettese: Köszönti a polgármester urat, a képviselő-testület tagjait. Tájékoztatójában elmondja, hogy az előkészületek során 2 fő polgármester jelöltet vettek nyilvántartásba, valamint 7 fő képviselőjelöltet. Részletesen ismerteti a választás összesített adatait (jegyzőkönyv mellékelve). Elmondja, hogy Gulyás Zsanett és Kiss Lajosné független jelöltek a negyedik mandátumhoz szükséges egyenlő számú szavazatot kaptak, ezért, sorsolással döntöttek. A sorsolás után a negyedik mandátumot Gulyás Zsanett független jelölt szerezte meg. II. NAPIRENDI PONT: Polgármester eskütétele: Esküvevő: Korelnök Szántó Lászlóné korelnök:

3 3 Megköszöni a Helyi Választási Bizottság elnökhelyettesének a beszámolót. Felkéri a polgármester urat, tegye le az esküt. /Korelnök mondja előre az eskü szövegét, utána mondja a polgármester. Eskü szövege mellékelve./ A polgármester leteszi az esküt. Ezután gratulál a beiktatott polgármesternek. III. NAPIRENDI PONT: A képviselők eskütétele Esküvevő: Polgármester Szántó Lászlóné korelnök: Felkéri a Polgármester urat, hogy a képviselő-testülettel tetesse le az esküt. /A polgármester úr mondja elő az eskü szövegét, a képviselők mondják utána. Eskü szövege mellékelve./ A képviselők leteszik az esküt a polgármester gratulál a képviselőknek. IV. NAPIRENDI PONT: Polgármester és képviselők megbízólevelének átadása Átadja: Helyi Választási Bizottság Elnöke Szántó Lászlóné korelnök: Felkéri a Helyi Választási Bizottság elnökhelyettesét, adja át a polgármester és a képviselő-testület tagjai részére a megbízólevelet. Kiss Dezső Helyi Választási Bizottság elnökhelyettese átadja a megbízólevelet a polgármester és a képviselő-testület tagjai részére. Gratulál, jó egészséget kíván munkájukhoz. V. NAPIRENDI PONT: A polgármester bemutatkozása, program ismertetése Gratulál minden megválasztott képviselőnek. Bemutatkoznia nagyon nem kell, sem a képviselők előtt, sem a településen. Annyit mindenkinek elmond, hogy a választások előtti kampánynak már vége, együtt kell húzni ezt a szekeret a falu érdekében. Szeretné, ha mindenki részéről előrelátó, érdemi munka következne. Együtt kell, hogy dolgozzunk, megválasztott, már megesketett képviselők vagyunk. Úgy a nyílt ülésekre, mint a zárt ülésekre vonatkozóan az SZMSZ-ben le van szabályozva, melyikre mi vonatkozik. Ismertetni szeretné a lekötött feladataikat, amelyek már az önkormányzatnak szerződések által le vannak kötve. Ez leegyszerűsítve olyan, mint a torna-gyakorlat, először jönnek a lekötött gyakorlatok, utána, ha lesz rá a képviselő-testületnek kerete, a szabadon választott gyakorlatok. Legelőször jön a szennyvíz-beruházás, önerő és a lakossági hozzájárulás minimiálisra való csökkentése. Minden képviselő tudja, hogy mennyi tartaléka van a kissomlyói képviselő-testületnek, 13,8 millió forint. Az előző képviselő-testület ezt szem előtt tartva, okos előrelátó gazdálkodás eredménye, ez lekötött pénz, Optima értékjegyben tartva, ezt csatorna-beruházás nyertes pályázata után a lakosság zsebébe akarta

4 4 visszacsorgatni. A mostani képviselő-testületnek nem tudja mi lesz a felállása. Azt szerették volna, hogy ne 345 ezer forintot kelljen fizetni a lakosságnak bekötésenként, vagy szociális alapon, vagy egyedileg leosztva, ezer forinttal támogatnák a családokat. Nyertes pályázat esetén természetesen. Településünk útjainak a rendbetétele a következő, természetesen nem megfeledkezve olyan utakról, melyek a csatornázás miatt felbontásra kerülnek. Tervezi, hogy felveszi a kapcsolatot a Sümegi bazaltbányával Jókai utca, Petőfi utca összekötőjére gondol, az tűrhetetlen amilyen kátyúk vannak ott, nem várják meg a csatornát. Kötelező feladattal összefügg az összes közösen működtetett intézményünk, iskolákat, óvodát, népjóléti szolgálatot. Kötelező feladat még a temető, közterületek, közutak, járdák folyamatos karbantartása, fejlesztése, stb. A hegyi utakat is a befolyt adóból folyamatosan rendezik. Ezek után, ha lesz pályázati forrás, vagy pályázati önerő része, amit hozzá tudnak tenni, akkor mindenki részéről elindított, bármilyen pályázattal kapcsolatban nyitott azok beadására. Azt még elmondja a pályázatíró cégekkel kapcsolatban, hogy szerződésük van egy Budapesti pályázatíró céggel, amíg velük nem bontanak szerződést, addig velük készíttetik a pályázatot. A szabadon választott gyakorlat, állami támogatással összhangban működik a közmunka-program. Arra szeretne több hangsúlyt fektetni, ha jövő év tavaszán több létszámra kapnak pénzt, természetesen ezeket az embereket vissza kell hozni, be kell vonni a munka világába, hogy milyen felügyelettel, nem ennek a testületi ülésnek a témája, majd kialakítják a feltételeket. Szociálisan rászorultak segítéséről elmondja, nagyon jól tudják, Kissomlyón nagyon sok család van, aki szociálisan rászorult. Ha lesz rá pénz és úgy ítélik meg, akkor elsősorban természeti juttatás formájában, energiaszolgáltató felé történő utalással, vagy anyagi juttatással támogatják. Iskolások, óvodások, nyugdíjasok támogatását mindenki ismeri. Mikulás-ünnepség, karácsony, idősek napja rendezvények megtartását szeretné, ha továbbiakban is támogatnák. Virágos Magyarország pályázatot minden évben ki szokták írni, vagy pályázat nélkül is összefogva falukép javítás ráfér a településre, utcák, terek, parkok. A meglévő parkban is kezdenek kipusztulni a fák, lehetne olyan kezdeményezés, hogy utcánkénti faültetés, az utca lakói gondoznák tovább. Helybeli vállalkozóknak munkaadás, amennyiben olyan árajánlatot ad be helyi vállalkozó, kedvezőnek látja a testület, támogatják azokat. Még ezidáig nem foglalkozott érdemben a testület iskola-busszal, minden gyermeknek ingyen utaztatást eddig is vállalta a képviselőtestület, ezután is javasolja átvállalni ezt a költséget. A választásokban hajlott rá, igényfelmérés után nyugdíjas-klub létrehozása. Ezt a kezdeményezést is támogatja maximálisan, helyiséget, fűtést tudnak biztosítani hozzá. Továbbiakban is szeretné az anyagi háttér biztosítását a Kissomlyói önkormányzat vonatkozásában. Elmondja, hogy eddig a Kissomlyói önkormányzatnak, ezt büszkén állíthatja, sosem kellett spórolni, holott nagy pénzeket nem osztogat a kormány. Azért nem kellett spórolni, mert mindig előrelátó, takarékos gazdálkodás hívei voltak. Ezt szeretné, ha továbbra is ez jellemezné a most felállt testületet. Az ő polgármestersége alatt ezt ígéri mindenkinek, ha rajta múlik, ez a takarékos, okos gazdálkodás biztos így fog menni, de neki is csak egy szavazata van mindenféle témában. Ha a képviselők, vele együtt a faluért közösen gondolkodnak, akkor rugalmas, kicsit megmozgató, rendezvényekkel feldúsítható, szervezettebb település lehet négy évig. Ennyi volt a rövid bemutatkozása. VI. NAPIRENDI PONT: Polgármester tiszteletdíjának megállapítása Előadó: Korelnök Szántó Lászlóné korelnök: Javasolja a polgármester tiszteletdíját a törvény által előírt minimum

5 5 összegben Ft-ban megállapítani. Dr. Balás Endre megbízott jegyző: A polgármesteri tisztség ellátás egyes kérdéseiről szóló törvény szabályozza a polgármesteri tiszteletdíjat. E szerint 1000 főnél kevesebb lakosú település esetén, társadalmi megbízatású polgármesternek a köztisztviselői illetményalap 2,5 szeresétől 4,5 szereséig terjedhet, azaz Ft és Ft között lehet. A törvény előírja, hogy a polgármesternek ez a tiszteletdíj jár, ezt kötelező megszavazni, illetve nem lehet kevesebb a tiszteletdíja a korábbi négy évben meghatározott tiszteletdíjnál sem. Szántó Lászlóné korelnök: Szavazásra teszi fel, aki egyetért a polgármester tiszteletdíját Ft-ban állapítsák meg, kézfeltartással jelezze. A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza: 153/2010.(X.11.) számú Képviselő-testületi határozat: Tóth Ferenc polgármester tiszteletdíját havi Ft-ban állapítja meg október 3. napjától. Felelős: Alpolgármester, Jegyző VII. NAPIRENDI PONT: a./ Alpolgármester választásra Szavazatszámláló Bizottság megválasztása Javaslatot tesz az alpolgármester választás lebonyolításához 3 fős Szavazatszámláló bizottság megválasztására. A bizottság elnökének javasolja Szántó Lászlóné képviselőt. A bizottság tagjainak javasolja Banyóné Hajdu Krisztina és Gulyás Zsanett képviselőket. Kéri fogadják el a javaslatot. /A jelöltek a nyílt ülési tárgyalásba, nyílt szavazásba beleegyeznek, bejelentik a személyes érintettséget, nem kívánnak részt venni a szavazásban./ A Képviselő-testület Szántó Lászlóné elnök személyére vonatkozóan 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, Banyóné Hajdu Krisztina tag személyéra vonatkozóan 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, Gulyás Zsanett tag személyére vonatkozóan 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozza: 154/2010.(X.11.) számú Képviselő-testületi határozat:

6 6 Szántó Lászlóné képviselőt a Szavazatszámláló bizottság elnökének, Banyóné Hajdu Krisztina és Gulyás Zsanett képviselőket a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztja. b./ Alpolgármester választás Javaslattevő: Polgármester Titkos szavazást lebonyolítja: Szavazatszámláló bizottság Polgármester segítésére a törvény biztosítja, hogy alpolgármestert jelöljön. Javaslatot tesz az alpolgármester személyére, Garai Gábor képviselőt javasolja titkos szavazással megválasztani. /Az érintett egyetért a nyílt ülési tárgyalással, bejelenti a személyes érintettséget, nem kíván részt venni a szavazásban./ A szavazás idejére szünetet rendel el. Szünetben a Szavazatszámláló Bizottság elnöke ismerteti a szavazás módját. A szavazás után a Szavazatszámláló Bizottság összeszámlálja a szavazatokat. Szünet után: eredményét. Felkéri a Szavazatszámláló Bizottság elnökét, ismertesse a titkos szavazás Szántó Lászlóné Szavazatszámláló Bizottság elnöke: Ismerteti a titkos szavazásról készület jegyzőkönyvet. /Mellékelve/. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 érvénytelen szavazattal a következő határozatot hozza: 155/2010.(X.11.) számú Képviselő-testületi határozat: Garai Gábor képviselőt alpolgármesterré választotta. VIII. NAPIRENDI PONT: Alpolgármester eskütétele Esküvevő: Polgármester

7 7 Gratulál az alpolgármester úrnak. Az alpolgármester eskütétele következik. Felkéri az alpolgármester urat az eskü letételére /Polgármester mondja elő az eskü szövegét, az alpolgármester mondja utána. Eskü szövege mellékelve./ Az alpolgármester leteszi az esküt. Garai Gábor alpolgármester: Megköszöni a testület bizalmát és a gratulációkat. IX. NAPIRENDI PONT: Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása Javaslatot tesz az alpolgármester tiszteletdíjára. El szeretné mondani, amióta Kissomlyón Képviselő-testület van, nem volt olyan polgármester, alpolgármester, képviselő, aki ne kapott volna tiszteletdíjat. Az alpolgármester részére ugyanazt az összeget fogja javasolni, mint négy évvel ezelőtt, a képviselőknek is szintén a négy évvel ezelőtti összeget fogja javasolni. Kissomlyó történetében 20 év elmúlt az önkormányzatiságban, látják, hogy nem csődös önkormányzat. Takarékosan gazdálkodtak, ez a közel 14 millió forint, abból ha leveszik a 6 milliós ingatlan eladást, még akkor is több mint fele megvan. Minden évben pályázatok útján (4 milliós, 8 milliós) tudott ez a testület párt-állástól függetlenül pénzeket tudtak hozni közös gondolkodással. Nem kell megijedni, hogy szavazásra teszi fel az alpolgármester, képviselők tiszteletdíját. Nem kötelező, csak a tapasztalata azt diktálja, fogadják el. Egyénileg mindig bármikor, akár havi rendszerességgel le lehet mondani. Volt már erre példa, egyszer próbálkoztak balatoni utazással, stb. Javasolja az alpolgármester tiszteletdíját Ft/hó bruttó összegben állapítsák meg, aki ezzel egyetért kézfeltartással jelezze. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 156/2010.(X.11.) számú Képviselő-testületi határozat: Garai Gábor alpolgármester tiszteletdíját Ft/hó bruttó összegben állapítja meg október 3. napjától. X. NAPIRENDI PONT: Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása

8 8 Mindenki megkapta a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának tervezetét (mellékelve). Lényege, hogy a képviselő-testület tagjainak számát az Országgyűlés lecsökkentette 4 főre, ezt kell beletenni, mert eddig 5 fő volt. Szavazásra teszi fel, aki elfogadja, kézfeltartással szavazzon. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő rendeletet alkotja R E N D E L E T : 8/2010.(X.12.) Képviselő-testületi rendelet: a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló2/2007.(ii.14.) rendelet módosítását a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. XI. NAPIRENDI PONT: Rendelet a képviselők tiszteletdíjáról A rendelet tervezetet mindenki megkapta (mellékelve), itt a törvény nem határoz meg, itt a képviselők határoznak meg tiszteletdíjat, ez adható, javasolja havi Ft-ban megállapítani. Felteszi szavazásra, amennyiben egyetértenek ezzel, kézfeltartással jelezzék. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő rendeletet alkotja R E N D E L E T : 9/2010.(X.12.) Képviselő-testületi rendelet: a helyi képviselők tiszteletdíjáról szóló rendeletet a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. Kérdése lenne. Az nem világos, mivel még nem volt ilyen ülésen, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása a későbbiekben lehetséges-e?

9 9 Dr. Balás Endre megbízott jegyző: Igen, felül is kell vizsgálni a Szervezeti és Működési Szabályzatot az alakuló ülést követő fél éven belül. Azért tették bele ezt a módosítást, mert lecsökkent a képviselők száma, de módosítani is kell majd. XII. NAPIRENDI PONT: Vagyonnyilatkozatot Kezelő Bizottság tagjainak és elnökének megválasztása Erre a bizottságra azért van szükség, mert minden megválasztott polgármesternek, képviselőnek 30 napon belül és minden évben január végéig vagyonnyilatkozatot kell tenni. Egyetért-e a testület azzal, hogy a bizottság tagjait nyílt ülésen, nyílt szavazással válasszák meg? A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül egyetért azzal, hogy a bizottság tagjait nyílt ülésen, nyílt szavazással válasszák meg. /A jelöltek nem szavaznak, egyetértenek a nyílt ülés tartásával./ Vagyonnyilatkozatot Kezelő Bizottság elnökének javasolja Szántó Lászlóné képviselőt, tagnak Banyóné Hajdu Krisztina és Gulyás Zsanett képviselőt. Kéri személyekre külön-külön szavazzon a testület. A Képviselő-testület Szántó Lászlóné bizottsági elnök személyére vonatkozóan 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, Banyóné Hajdu Krisztina bizottsági tag személyére 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, Gulyás Zsanett bizottsági tag személyére vonatkozóan 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 157/2010.(X.11.) számú Képviselő-testületi határozat: a Vagyonnyilatkozatot Kezelő Bizottság Elnökének: Szántó Lászlóné képviselőt, Tagjainak: Banyóné Hajdu Krisztina képviselőt, Gulyás Zsanett képviselőt megválasztja.

10 10 XIII. NAPIRENDI PONT: Egyebek Gulyás Zsanett képviselő: Szeretne mindenkinek gratulálni. Mivel választások előtt nem volt alkalma mindenkivel beszélni és elmondani, hogy miért is mérettette meg magát, ezért nagyon röviden szeretné elmondani. Örömmel hallotta, melyek polgármester úr jövőbeli törekvései a faluban. Ezek, ha valóban megvalósulnak, akkor nem lesz semmifajta olyan probléma, amit a beszédében sugallt. (Írásban mellékelve a bemutatkozás.) Bemutatkozik ő is. (Írásos anyag mellékelve.) A két képviselő hölgy bemutatkozására nem kíván reagálni. Közös erővel természetesen amit tudnak, együtt karöltve kell, hogy megoldják. Milyen pályázatok voltak, miről maradt le a képviselő-testület. A régi képviselő-testület nem szándékozott foglalkozni ilyen jellegű pályázattal. Nem azt jelenti, hogy a jövőben nem adnak majd be ilyen jellegű pályázatot. Azt kérné, ahhoz azért ragaszkodni fog, törvény adta lehetőség folytán, hogy szavazásra csak olyan jellegű, az adott testületi ülésen feltett javaslatokat fogja feltenni, amit nem kell megbeszélni a pénzügyesekkel, nem kell átrágni, a többi testülettel egyeztetni. A javaslatokat, indítványokat természetesen feljegyzik, a következő testületi ülésre előterjesztik. Olyan ne legyen, ami nincs benn a kiküldött anyagban, valami eszébe jut. Nem rossz szándékból mondja, de nem tudnak rá felkészülni. Kíváncsian várja, mi lesz a két téma, lehet, hogy egyből választ is tudnak rá adni. Nem fog problémát okozni. Átadja a képviselőknek, polgármesternek, megbízott jegyzőnek a mellékelt előterjesztéseket. (2 db. előterjesztés mellékelve.) Az első előterjesztés javaslat weboldal készítésére vonatkozik. Ezt már támogatták korábban, hogy honlapot készítessenek. A határozati javaslatot felteszi szavazásra. A közeljövőben fel fogja kérni a Botos Alex kultúrfelelőst, hogy elkészíti-e a weboldalt, a következő ülésen dönteni tudnak róla, hogy elfogadják-e vagy mást bíznak meg. Javasolja, bízzák meg Botos Alex kultúrfelelőst. Számítógépes ismeretei lehetővé teszik ezt, akár holnap el tudja kezdeni a munkát, két hónap múlva már lesz egy kész honlapunk. Miközben készül a honlap, aközben meg lehet találni a szolgáltatókat is. Amikor kész a végleges tervezet, meg lehet szavazni, melyik szolgáltatóhoz kössük hozzá a honlapot, amire feltöltik. Ezt a gép előtt meg lehet csinálni, ezzel semmi plusz költség nem

11 11 merül fel. Egy honlap működés úgy történik, hogy otthon a számítógéppel megcsinálják egy programmal, kb féle sablon van Amikor már konkrétan az anyagi részéről van szó, a Domain név költséget, konkrétan feltöltjük a weblapot, ahonnan majd mindenki eléri. Azt kell megszavazni majd december 12-i határidővel, addig plusz költséggel nem jár. Addig csak találnak valakit, akihez korrekt összegért fel lehet tölteni. Felteszi szavazásra a kérdést, először azt, hogy megkérdezi hétvégén Botos Alexet, megtárgyalja vele, hogy elkészíti-e a honlapot. A következő testületi ülésre előterjesztik. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 158/2010.(X.11.) számú Képviselő-testületi határozat: felkéri Tóth Ferenc polgármestert, hogy bízza meg Botos Alex kultúrfelelőst Kissomlyó község honlapjának megszerkesztésével. Határidő: december 15. a honlap megszerkesztésére A másik előterjesztés, mely a pályázatíró cégre vonatkozik, elmondja, hogy nemcsak a kissomlyói testület van vele szerződésben. Dr. Balás Endre megbízott jegyző: Ezt a szerződést már felbontották a pályázatíró céggel. A csatornára vonatkozó pályázat írásával másik cég van megbízva, csak arra a pályázatra vonatkozóan. A pályázatíró céget akkor kérnek fel, amikor akarnak valahova pályázni. Csak azért, hogy folyamatosan figyelje a pályázatokat és esetleg a településnek nincs rá pénze, tehát ilyen pályázatíró céget addig ne bízzanak meg. Rengeteg helyen vannak kiírva pályázatok, a pályázatíró cégek úgy működnek, hogy nem kérnek semmi juttatást ahhoz, hogy figyeljenek településeknek, civil szervezeteknek pályázatokat. Ők javaslatot tesznek arra, hogy kiírás történt egy adott pályázatra, ezt közlik a megbízójukkal, aki eldönti, hogy a pályázatra van-e igény vagy sem. A sikeres pályázat megírás és elnyerés után bizonyos százalékos pénzösszeget kérnek a nyertes pályázat után.

12 12 Érti, amit mond a képviselő hölgy, ezek nem új dolgok. Minden egyes beruházásnak a forrását pályázat útján nyerték. Azt kéri, legyen összeírva egy-pár dolog, mert vannak szakosodott pályázatíró cégek, példaként említi, hogy játszótér megújítást nem fog a csatorna-pályázatot író cég készíteni. A határozati javaslatban arra kérik fel a polgármestert, hogy keressen több pályázatok figyelésére alkalmas társaságot. Azt kérdezi, milyen jellegűt? Mire akarunk pályázni. Van biztos a régióban pályázatíró cég, aki önkormányzatokra szakosodott. Felsorolta, hét vagy nyolc olyan kicsi pályázat volt, amire nem lehet azt mondani, hogy nem pályázhattuk volna meg. Milyen pályázatfigyelő cég az, akikkel szerződést kötöttek, akik nem hívták fel erre a figyelmet. Felhívták sok mindenre a figyelmet, de a képviselő-testület nem kívánt vele foglalkozni, önerőt nem akarták mellétenni. Hat darab pályázatot talált negyedóra alatt, ami csak és kizárólag önerő nélküli kistelepülések fejlesztésével foglalkozik. Szerinte a pályázatíró cég nem volt megfelelő, keresni kell egy másikat, hogy tavasszal úgy lehessen indítani, aki adja az információt, megírja a pályázatot. Garai Gábor alpolgármester: Véleménye szerint is kell keresni másik pályázatíró céget, aki nemcsak a többi településnek, hanem csak nekünk néz pályázatokat. Gulyás Zsanett képviselő: Nagyon sok emberrel beszélt, különböző helyeken pályázatíró cégekkel van kapcsolatban, próbálta körbejárni a témát, nem szaktudója ennek. De azt gondolja, nagyon fontos egy ekkora településen, hogy minden lehetőséget meg kell ragadni. Minden egyes pályázatírás előtt meg kell majd vitatni, hogy belevágunk-e vagy sem. Csak olyan dolgokat szabad elfogadni, amivel egyetértünk és előrevisz.

13 13 A határozati javaslatot úgy teszi fel, türelmet kérne, hogy határidőt kitolva, mert azonnal nem biztos, hogy találnak megfelelő céget. Szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy felkérik a polgármestert, keressen több meglelő referenciákkal rendelkező pályázatok figyelésére és írására alkalmas társaságot a régióban, kézfeltartással jelezze. Határidő: december 31. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 159/2010.(X.11.) számú Képviselő-testületi határozat: felkéri a polgármestert, hogy keressen több megfelelő referenciával rendelkező pályázatíró céget és kérjen ajánlatot pályázat figyelésre és írásra. Határidő: december 31. bezárja. Mivel több napirend, hozzászólás nincs Tóth Ferenc az ülést órakor K. m. f. Tóth Ferenc dr.balás Endre polgármester megbízott jegyző

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: polgármester, Bonyai József,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2011. július 4-én megtartott. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2011. július 4-én megtartott. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V ülésén Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2011. július 4-én megtartott Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. október 31-én megtartott alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez 161/2014.(X.21.) sz. önk.hat. 18/2014.(X.29.) önk.rend. 162/2014.(X.21.) sz. önk.hat. Napirendek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2011. október 18-án megtartott ülésén Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó Jelen

Részletesebben

10/ /2014. (X.21.) HATÁROZATA: Az Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága tagjainak megválasztására.

10/ /2014. (X.21.) HATÁROZATA: Az Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága tagjainak megválasztására. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 10/2014. 2014. október 21-én megtartott ALAKULÓ ülése jegyzőkönyve, határozatainak mutatója. 88/2014.(X.21.) HATÁROZATA: Az ülés napirendi pontjainak elfogadására.

Részletesebben

Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8582 Farkasgyepű, Petőfi S.u.42. Szám:8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE ALAKULÓ NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE ALAKULÓ NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Szám: 01-96/2010-8 BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE ALAKULÓ NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 2010. október 13. 9. számú jegyzőkönyv N a p i r e n d i p o n t o k : 1. A HVB elnökének tájékoztatója

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: A Görög Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott képviselői: Mokka Pinelopi Hegedűsné Szambanisz Zója Dr. Pecaszné Leskó Éva

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: A Görög Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott képviselői: Mokka Pinelopi Hegedűsné Szambanisz Zója Dr. Pecaszné Leskó Éva Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata JK: 271.020-18/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 2. napján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2011. március 9-én megtartott testületi ülésén Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről. Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ 20-37 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről. Jelen voltak: Mlinkó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 16/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010.10.13-i alakuló üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010.10.13-i alakuló üléséről Hajós Város Önkormányzata Képviselőtestülete 6/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010.10.13-i alakuló üléséről Hajós Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK JEGYZŐKÖNYV Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. augusztus 12-én megtartott nyilvános, alakuló üléséről Szám: 1395/2013/ANA. 1/2013. (VIII.12.) határozat Társulási Tanács elnökének megválasztásáról

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 23- án megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y Az Adászteveli Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 14-én, 18,00 órai kezdettel tartott ü l é s é r ő l

J E G Y Z Õ K Ö N Y Az Adászteveli Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 14-én, 18,00 órai kezdettel tartott ü l é s é r ő l Szám: 118-2/7/2010. J E G Y Z Õ K Ö N Y 2010. október 14-én, 18,00 órai kezdettel tartott ü l é s é r ő l Adászteveli Német Kisebbségi Önkormányzat 8561 Adásztevel, Árpád u. 22. Szám: 118-2/7/2010 Jegyzőkönyv

Részletesebben

RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur.

RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur. Szám: 600/14/2015. RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur.hu JEGYZŐKÖNYV 2015. július 22. napján 18:00

Részletesebben

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Ikt.sz.: 33-80/2014. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. november 20-án, Salgótarjánban, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében megtartott ülésén.

Részletesebben

Szám: 93/2014. BAKONYKOPPÁNY. Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. január 13. napján 15 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Szám: 93/2014. BAKONYKOPPÁNY. Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. január 13. napján 15 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 93/2014. BAKONYKOPPÁNY Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. január 13. napján 15 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Német Nemzetiségi Önkormányzat 8571 Bakonykoppány, Petőfi u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 268-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. november 20-án 10,00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. augusztus 9. napján megtartott rendes, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozat szám 179/2013.(VIII.9.) önkormányzati 180/2013.(VIII.9.)

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Jegyzőkönyv. Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Jegyzőkönyv. Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Vámosszabadi Község Önkormányzat Jegyzőkönyv Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27-én (hétfő) 18.00 órakor tartott alakuló üléséről Az ülés helye: Vámosszabadi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 105-11/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 13- án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Marcalgergelyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat 2015. június 29-én megtartott rendkívüli üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti tanácskozó terem Mezőkövesd,

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 11/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 4-én 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott rendes ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 39/2011.(V. 30.) d, rendeletei: Iktatószáma: 1-30/2011.

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA. 1/2014. sz. Jegyzőkönyve. a 2014. március 7-én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA. 1/2014. sz. Jegyzőkönyve. a 2014. március 7-én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 1/2014. sz. Jegyzőkönyve a 2014. március 7-én megtartott ülésről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero. Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.hu Jegyzőkönyv 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 1példányban

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Képviselő-testületeinek 2015. szeptember 7.-én 17 órai kezdettel Segesd községben, a Segesd-Taranyi IV. Béla Király Általános Iskola

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

Szám: 94/2014. BAKONYSZÜCS. Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. január 13. napján 16 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Szám: 94/2014. BAKONYSZÜCS. Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. január 13. napján 16 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 94/2014. BAKONYSZÜCS Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. január 13. napján 16 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Német Nemzetiségi Önkormányzat 8572 Bakonyszücs, Kossuth u. 1.

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 4-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, i: 1-4/2010.(II. 4.) Iktatószáma: 1-5/2011. T á r g y s

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A lakosság részéről megjelent 3 fő érdeklődő.

Jegyzőkönyv. A lakosság részéről megjelent 3 fő érdeklődő. Jegyzőkönyv Készült Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 18-án 17.00 h kezdettel a Művelődési Ház Házasságkötő termében (Balatonberény, Kossuth tér 1.) megtartott alakuló

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen vannak: Bakai Károly

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szavazás után megállapítja, hogy a HVB tagjai. 4 igen 0 nem szavazattal szavaztak a megalakulásról. H A T Á R O Z A T

JEGYZŐKÖNYV. Szavazás után megállapítja, hogy a HVB tagjai. 4 igen 0 nem szavazattal szavaztak a megalakulásról. H A T Á R O Z A T JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. augusztus 27-én, a Makó székhelyű Helyi Választási Bizottság alakuló ülésén, a Makói Polgármesteri Hivatal emeleti kistárgyalójában Jelen vannak: Bálint József, Mátó Erzsébet,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 14.-én megtartott soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné és Major Mária

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 15/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 6-án 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 10-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 10-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-5/2013/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 10-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29.-én, a Községházán 17 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Pusztai László polgármester,

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. augusztus 15. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. augusztus 15- én 16.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. június 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E HATÁROZAT száma 130/2013. (VI.12.) önkormányzati határozat 131/2013.

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Óvoda zárva tartása tavaszi a szünetben - Autóbusz menetrend módosítása

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9184 KUNSZIGET, JÓZSEF A. U. 2. TEL.: (96) 552-003, 485-388, 485-040 FAX.

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9184 KUNSZIGET, JÓZSEF A. U. 2. TEL.: (96) 552-003, 485-388, 485-040 FAX. KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9184 KUNSZIGET, JÓZSEF A. U. 2. TEL.: (96) 552-003, 485-388, 485-040 FAX.: (96) 552-056 Sz.: III/1-27/2014. Jegyzőkönyv mely készült 2014. október

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 12-i üléséről

Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 12-i üléséről Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 12-i üléséről Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint. Jelen vannak Képviselő-testület tagjai közül: Pátrovics

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011.

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011. Iktatószám: 1236-4/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29. napján 13:00 órakor, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (8123 Soponya,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

../2009. Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 1-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyve

../2009. Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 1-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyve ../2009. Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 1-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyve J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült Szalmatercs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 14 -i rendkívüli nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 14 -i rendkívüli nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 243-4 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 14

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 3.-án 16 óra 30 perckor

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 225-7/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2015. (III.04.) számú

Részletesebben

Milota község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.október 22-én tartott alakuló ülésének: TÁRGYSOROZAT

Milota község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.október 22-én tartott alakuló ülésének: TÁRGYSOROZAT 2014.október 22-én tartott alakuló ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 44-54., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) A helyi választási bizottság tájékoztatója a 2014.október 12.napjára kitűzött

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. M U T A T Ó : Határozat/Rendelet: Tárgy: 106/2014. (X. 27.) Napirendi pontok elfogadása.

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 26.-án tartott együttes nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 5 példányban

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Somogyi Csaba István elnök, Orsós János nemzetiségi képviselő, és dr. Varga Katalin aljegyző.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Somogyi Csaba István elnök, Orsós János nemzetiségi képviselő, és dr. Varga Katalin aljegyző. Jegyzőkönyv Készült: Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2014. november 25.-én (kedden) 17 órakor a Művelődési Házban megtartott közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak: Somogyi

Részletesebben

Napirendi javaslat... 464. I. napirend Közút és óvoda felújítás pályázat beadása... 464

Napirendi javaslat... 464. I. napirend Közút és óvoda felújítás pályázat beadása... 464 462 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 08-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 41/2015.

Részletesebben

Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) 541-022; Fax: (94) 541-022 KIVONAT

Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) 541-022; Fax: (94) 541-022 KIVONAT Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) 541-022; Fax: (94) 541-022 KIVONAT A képviselő-testület október 20-i nyílt üléséről 1. 81/ (X. 20.) Kt. határozat Csörötnek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december 20- án a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. február 12-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2/2015. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. február 16-án megtartott nyilvános testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő

Részletesebben

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek:

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek: Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv Készült: Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 6- án megtartott rendkívüli testületi üléséről Határozatok: 67-től 70-ig Határozat száma

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 31-én (hétfın) 14: 00 órakor tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester Fehér István

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 15/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30- án 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Borsod Abaúj Zemplén. megye SZENDRŐLÁD. község

Borsod Abaúj Zemplén. megye SZENDRŐLÁD. község Borsod Abaúj Zemplén megye SZENDRŐLÁD község 4/2013. számú Szendrőlád, Balajt és Ládbesenyő Községek Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli közös testületi üléséről készült jegyzőkönyve Az ülés

Részletesebben

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV 1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. február 2-án 14 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi üléséről. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2015. április 23.-án (csütörtökön) 17 órakor Beleg Község Önkormányzata hivatali helyiségében megtartott nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 28. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozat szám 98/2015.(V.28.) 99/2015.(V.28.) Megnevezése Napirendi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v N e m e s s z a l ó k K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9 5 3 3 N e m e s s z a l ó k, R á k ó c z i u. 1 5. Tel: 89/400-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Szám: 52-4/2015.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 2. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről.

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 163-19/2012. 19. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én 19 óra

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3-5/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 19 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. JANUÁR 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. JANUÁR 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. JANUÁR 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 1/2015. (I. 23.) önkormányzati rendelet Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. Készült: 2012. január 6-án, 14.00 15.00 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének rövid úton összehívott, n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 79/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 13/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 05- én 17.15 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

Jelen vannak: a Roma Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott képviselői - Botos Ferenc - Gulyás Ferenc - Lakatos Ernő - Váradi Gábor Elemér

Jelen vannak: a Roma Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott képviselői - Botos Ferenc - Gulyás Ferenc - Lakatos Ernő - Váradi Gábor Elemér Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata JK: 80.055-21/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. október 21-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-18/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17. napján

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 24. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 24. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 24. sz. JEGYZİKÖNYV Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Bér Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Határozatok: Amely készült 2014.augusztus 28-i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Határozatok: Amely készült 2014.augusztus 28-i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.augusztus 28-i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésről Határozatok: 47/2014 ( VIII.28.) sz. határozat: Helyi Választási Bizottság

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 27. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 27. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 27. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 39/2014.(VIII.27.) önkormányzati határozat 40/2014.(VIII.27.)

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. április 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. április 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 225-10/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. április 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve 141/2015. (IV.10) számú határozata Nagyrév-Tiszabög működő komp viteldíjának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13.án ( szerdán ) 17.00-órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 12.-én megtartott alakuló testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 12.-én megtartott alakuló testületi üléséről. Szám: 483/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 12.-én megtartott alakuló testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív szerint. Gyúró Judit

Részletesebben

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Felsőtárkány Roma

Részletesebben