J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati hivatal Kissomlyó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati hivatal Kissomlyó"

Átírás

1 KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete október 11-én megtartott ünnepélyes a l a k u l ó ülésén. Az ülés helye: Önkormányzati hivatal Kissomlyó Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester, Banyóné Hajdu Krisztina képviselő, Garai Gábor képviselő, Gulyás Zsanett képviselő, Szántó Lászlóné képviselő (5 fő) Meghívottak közül jelen van: Dr. Balás Endre megbízott jegyző Kiss Dezső a Helyi Választási Bizottság elnökhelyettese Szántó Lászlóné korelnök: Köszönti a képviselő-testület tagjait, a meghívott vendégeket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület létszáma 5 fő, megjelent 5 fő, a képviselő-testület határozatképes, az alakuló testületi ülést megnyitja. Javaslatot tesz a napirendre: 1./ Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről Előadó: Helyi Választási Bizottság Elnöke 2./ Polgármester eskütétele Előadó: Korelnök 3./ Képviselők eskütétele 4./ Polgármester és képviselők megbízólevelének átadása Átadja: Helyi Választási Bizottság Elnöke 5./ A polgármester bemutatkozása, program ismertetése 6./ Polgármester tiszteletdíjának megállapítása Előadó: Korelnök

2 2 7./ a., Alpolgármester választásra Szavazatszámláló Bizottság megválasztása b., Alpolgármester választása Javaslattevő: Polgármester Titkos szavazást lebonyolítja: Szavazatszámláló Bizottság 8./ Alpolgármester eskütétele Esküvevő: Polgármester 9./ Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 10./ Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 11./ Rendelet a képviselők tiszteletdíjáról 12./ Vagyonnyilatkozatot Kezelő Bizottság tagjainak és elnökének megválasztása 13./ Egyebek A Képviselő-testület a javasolt napirendi pontokat 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadja. I. NAPIRENDI PONT: Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről Előadó: Helyi Választási Bizottság elnökhelyettese Kiss Dezső Helyi Választási Bizottság elnökhelyettese: Köszönti a polgármester urat, a képviselő-testület tagjait. Tájékoztatójában elmondja, hogy az előkészületek során 2 fő polgármester jelöltet vettek nyilvántartásba, valamint 7 fő képviselőjelöltet. Részletesen ismerteti a választás összesített adatait (jegyzőkönyv mellékelve). Elmondja, hogy Gulyás Zsanett és Kiss Lajosné független jelöltek a negyedik mandátumhoz szükséges egyenlő számú szavazatot kaptak, ezért, sorsolással döntöttek. A sorsolás után a negyedik mandátumot Gulyás Zsanett független jelölt szerezte meg. II. NAPIRENDI PONT: Polgármester eskütétele: Esküvevő: Korelnök Szántó Lászlóné korelnök:

3 3 Megköszöni a Helyi Választási Bizottság elnökhelyettesének a beszámolót. Felkéri a polgármester urat, tegye le az esküt. /Korelnök mondja előre az eskü szövegét, utána mondja a polgármester. Eskü szövege mellékelve./ A polgármester leteszi az esküt. Ezután gratulál a beiktatott polgármesternek. III. NAPIRENDI PONT: A képviselők eskütétele Esküvevő: Polgármester Szántó Lászlóné korelnök: Felkéri a Polgármester urat, hogy a képviselő-testülettel tetesse le az esküt. /A polgármester úr mondja elő az eskü szövegét, a képviselők mondják utána. Eskü szövege mellékelve./ A képviselők leteszik az esküt a polgármester gratulál a képviselőknek. IV. NAPIRENDI PONT: Polgármester és képviselők megbízólevelének átadása Átadja: Helyi Választási Bizottság Elnöke Szántó Lászlóné korelnök: Felkéri a Helyi Választási Bizottság elnökhelyettesét, adja át a polgármester és a képviselő-testület tagjai részére a megbízólevelet. Kiss Dezső Helyi Választási Bizottság elnökhelyettese átadja a megbízólevelet a polgármester és a képviselő-testület tagjai részére. Gratulál, jó egészséget kíván munkájukhoz. V. NAPIRENDI PONT: A polgármester bemutatkozása, program ismertetése Gratulál minden megválasztott képviselőnek. Bemutatkoznia nagyon nem kell, sem a képviselők előtt, sem a településen. Annyit mindenkinek elmond, hogy a választások előtti kampánynak már vége, együtt kell húzni ezt a szekeret a falu érdekében. Szeretné, ha mindenki részéről előrelátó, érdemi munka következne. Együtt kell, hogy dolgozzunk, megválasztott, már megesketett képviselők vagyunk. Úgy a nyílt ülésekre, mint a zárt ülésekre vonatkozóan az SZMSZ-ben le van szabályozva, melyikre mi vonatkozik. Ismertetni szeretné a lekötött feladataikat, amelyek már az önkormányzatnak szerződések által le vannak kötve. Ez leegyszerűsítve olyan, mint a torna-gyakorlat, először jönnek a lekötött gyakorlatok, utána, ha lesz rá a képviselő-testületnek kerete, a szabadon választott gyakorlatok. Legelőször jön a szennyvíz-beruházás, önerő és a lakossági hozzájárulás minimiálisra való csökkentése. Minden képviselő tudja, hogy mennyi tartaléka van a kissomlyói képviselő-testületnek, 13,8 millió forint. Az előző képviselő-testület ezt szem előtt tartva, okos előrelátó gazdálkodás eredménye, ez lekötött pénz, Optima értékjegyben tartva, ezt csatorna-beruházás nyertes pályázata után a lakosság zsebébe akarta

4 4 visszacsorgatni. A mostani képviselő-testületnek nem tudja mi lesz a felállása. Azt szerették volna, hogy ne 345 ezer forintot kelljen fizetni a lakosságnak bekötésenként, vagy szociális alapon, vagy egyedileg leosztva, ezer forinttal támogatnák a családokat. Nyertes pályázat esetén természetesen. Településünk útjainak a rendbetétele a következő, természetesen nem megfeledkezve olyan utakról, melyek a csatornázás miatt felbontásra kerülnek. Tervezi, hogy felveszi a kapcsolatot a Sümegi bazaltbányával Jókai utca, Petőfi utca összekötőjére gondol, az tűrhetetlen amilyen kátyúk vannak ott, nem várják meg a csatornát. Kötelező feladattal összefügg az összes közösen működtetett intézményünk, iskolákat, óvodát, népjóléti szolgálatot. Kötelező feladat még a temető, közterületek, közutak, járdák folyamatos karbantartása, fejlesztése, stb. A hegyi utakat is a befolyt adóból folyamatosan rendezik. Ezek után, ha lesz pályázati forrás, vagy pályázati önerő része, amit hozzá tudnak tenni, akkor mindenki részéről elindított, bármilyen pályázattal kapcsolatban nyitott azok beadására. Azt még elmondja a pályázatíró cégekkel kapcsolatban, hogy szerződésük van egy Budapesti pályázatíró céggel, amíg velük nem bontanak szerződést, addig velük készíttetik a pályázatot. A szabadon választott gyakorlat, állami támogatással összhangban működik a közmunka-program. Arra szeretne több hangsúlyt fektetni, ha jövő év tavaszán több létszámra kapnak pénzt, természetesen ezeket az embereket vissza kell hozni, be kell vonni a munka világába, hogy milyen felügyelettel, nem ennek a testületi ülésnek a témája, majd kialakítják a feltételeket. Szociálisan rászorultak segítéséről elmondja, nagyon jól tudják, Kissomlyón nagyon sok család van, aki szociálisan rászorult. Ha lesz rá pénz és úgy ítélik meg, akkor elsősorban természeti juttatás formájában, energiaszolgáltató felé történő utalással, vagy anyagi juttatással támogatják. Iskolások, óvodások, nyugdíjasok támogatását mindenki ismeri. Mikulás-ünnepség, karácsony, idősek napja rendezvények megtartását szeretné, ha továbbiakban is támogatnák. Virágos Magyarország pályázatot minden évben ki szokták írni, vagy pályázat nélkül is összefogva falukép javítás ráfér a településre, utcák, terek, parkok. A meglévő parkban is kezdenek kipusztulni a fák, lehetne olyan kezdeményezés, hogy utcánkénti faültetés, az utca lakói gondoznák tovább. Helybeli vállalkozóknak munkaadás, amennyiben olyan árajánlatot ad be helyi vállalkozó, kedvezőnek látja a testület, támogatják azokat. Még ezidáig nem foglalkozott érdemben a testület iskola-busszal, minden gyermeknek ingyen utaztatást eddig is vállalta a képviselőtestület, ezután is javasolja átvállalni ezt a költséget. A választásokban hajlott rá, igényfelmérés után nyugdíjas-klub létrehozása. Ezt a kezdeményezést is támogatja maximálisan, helyiséget, fűtést tudnak biztosítani hozzá. Továbbiakban is szeretné az anyagi háttér biztosítását a Kissomlyói önkormányzat vonatkozásában. Elmondja, hogy eddig a Kissomlyói önkormányzatnak, ezt büszkén állíthatja, sosem kellett spórolni, holott nagy pénzeket nem osztogat a kormány. Azért nem kellett spórolni, mert mindig előrelátó, takarékos gazdálkodás hívei voltak. Ezt szeretné, ha továbbra is ez jellemezné a most felállt testületet. Az ő polgármestersége alatt ezt ígéri mindenkinek, ha rajta múlik, ez a takarékos, okos gazdálkodás biztos így fog menni, de neki is csak egy szavazata van mindenféle témában. Ha a képviselők, vele együtt a faluért közösen gondolkodnak, akkor rugalmas, kicsit megmozgató, rendezvényekkel feldúsítható, szervezettebb település lehet négy évig. Ennyi volt a rövid bemutatkozása. VI. NAPIRENDI PONT: Polgármester tiszteletdíjának megállapítása Előadó: Korelnök Szántó Lászlóné korelnök: Javasolja a polgármester tiszteletdíját a törvény által előírt minimum

5 5 összegben Ft-ban megállapítani. Dr. Balás Endre megbízott jegyző: A polgármesteri tisztség ellátás egyes kérdéseiről szóló törvény szabályozza a polgármesteri tiszteletdíjat. E szerint 1000 főnél kevesebb lakosú település esetén, társadalmi megbízatású polgármesternek a köztisztviselői illetményalap 2,5 szeresétől 4,5 szereséig terjedhet, azaz Ft és Ft között lehet. A törvény előírja, hogy a polgármesternek ez a tiszteletdíj jár, ezt kötelező megszavazni, illetve nem lehet kevesebb a tiszteletdíja a korábbi négy évben meghatározott tiszteletdíjnál sem. Szántó Lászlóné korelnök: Szavazásra teszi fel, aki egyetért a polgármester tiszteletdíját Ft-ban állapítsák meg, kézfeltartással jelezze. A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza: 153/2010.(X.11.) számú Képviselő-testületi határozat: Tóth Ferenc polgármester tiszteletdíját havi Ft-ban állapítja meg október 3. napjától. Felelős: Alpolgármester, Jegyző VII. NAPIRENDI PONT: a./ Alpolgármester választásra Szavazatszámláló Bizottság megválasztása Javaslatot tesz az alpolgármester választás lebonyolításához 3 fős Szavazatszámláló bizottság megválasztására. A bizottság elnökének javasolja Szántó Lászlóné képviselőt. A bizottság tagjainak javasolja Banyóné Hajdu Krisztina és Gulyás Zsanett képviselőket. Kéri fogadják el a javaslatot. /A jelöltek a nyílt ülési tárgyalásba, nyílt szavazásba beleegyeznek, bejelentik a személyes érintettséget, nem kívánnak részt venni a szavazásban./ A Képviselő-testület Szántó Lászlóné elnök személyére vonatkozóan 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, Banyóné Hajdu Krisztina tag személyéra vonatkozóan 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, Gulyás Zsanett tag személyére vonatkozóan 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozza: 154/2010.(X.11.) számú Képviselő-testületi határozat:

6 6 Szántó Lászlóné képviselőt a Szavazatszámláló bizottság elnökének, Banyóné Hajdu Krisztina és Gulyás Zsanett képviselőket a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztja. b./ Alpolgármester választás Javaslattevő: Polgármester Titkos szavazást lebonyolítja: Szavazatszámláló bizottság Polgármester segítésére a törvény biztosítja, hogy alpolgármestert jelöljön. Javaslatot tesz az alpolgármester személyére, Garai Gábor képviselőt javasolja titkos szavazással megválasztani. /Az érintett egyetért a nyílt ülési tárgyalással, bejelenti a személyes érintettséget, nem kíván részt venni a szavazásban./ A szavazás idejére szünetet rendel el. Szünetben a Szavazatszámláló Bizottság elnöke ismerteti a szavazás módját. A szavazás után a Szavazatszámláló Bizottság összeszámlálja a szavazatokat. Szünet után: eredményét. Felkéri a Szavazatszámláló Bizottság elnökét, ismertesse a titkos szavazás Szántó Lászlóné Szavazatszámláló Bizottság elnöke: Ismerteti a titkos szavazásról készület jegyzőkönyvet. /Mellékelve/. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 érvénytelen szavazattal a következő határozatot hozza: 155/2010.(X.11.) számú Képviselő-testületi határozat: Garai Gábor képviselőt alpolgármesterré választotta. VIII. NAPIRENDI PONT: Alpolgármester eskütétele Esküvevő: Polgármester

7 7 Gratulál az alpolgármester úrnak. Az alpolgármester eskütétele következik. Felkéri az alpolgármester urat az eskü letételére /Polgármester mondja elő az eskü szövegét, az alpolgármester mondja utána. Eskü szövege mellékelve./ Az alpolgármester leteszi az esküt. Garai Gábor alpolgármester: Megköszöni a testület bizalmát és a gratulációkat. IX. NAPIRENDI PONT: Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása Javaslatot tesz az alpolgármester tiszteletdíjára. El szeretné mondani, amióta Kissomlyón Képviselő-testület van, nem volt olyan polgármester, alpolgármester, képviselő, aki ne kapott volna tiszteletdíjat. Az alpolgármester részére ugyanazt az összeget fogja javasolni, mint négy évvel ezelőtt, a képviselőknek is szintén a négy évvel ezelőtti összeget fogja javasolni. Kissomlyó történetében 20 év elmúlt az önkormányzatiságban, látják, hogy nem csődös önkormányzat. Takarékosan gazdálkodtak, ez a közel 14 millió forint, abból ha leveszik a 6 milliós ingatlan eladást, még akkor is több mint fele megvan. Minden évben pályázatok útján (4 milliós, 8 milliós) tudott ez a testület párt-állástól függetlenül pénzeket tudtak hozni közös gondolkodással. Nem kell megijedni, hogy szavazásra teszi fel az alpolgármester, képviselők tiszteletdíját. Nem kötelező, csak a tapasztalata azt diktálja, fogadják el. Egyénileg mindig bármikor, akár havi rendszerességgel le lehet mondani. Volt már erre példa, egyszer próbálkoztak balatoni utazással, stb. Javasolja az alpolgármester tiszteletdíját Ft/hó bruttó összegben állapítsák meg, aki ezzel egyetért kézfeltartással jelezze. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 156/2010.(X.11.) számú Képviselő-testületi határozat: Garai Gábor alpolgármester tiszteletdíját Ft/hó bruttó összegben állapítja meg október 3. napjától. X. NAPIRENDI PONT: Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása

8 8 Mindenki megkapta a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának tervezetét (mellékelve). Lényege, hogy a képviselő-testület tagjainak számát az Országgyűlés lecsökkentette 4 főre, ezt kell beletenni, mert eddig 5 fő volt. Szavazásra teszi fel, aki elfogadja, kézfeltartással szavazzon. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő rendeletet alkotja R E N D E L E T : 8/2010.(X.12.) Képviselő-testületi rendelet: a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló2/2007.(ii.14.) rendelet módosítását a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. XI. NAPIRENDI PONT: Rendelet a képviselők tiszteletdíjáról A rendelet tervezetet mindenki megkapta (mellékelve), itt a törvény nem határoz meg, itt a képviselők határoznak meg tiszteletdíjat, ez adható, javasolja havi Ft-ban megállapítani. Felteszi szavazásra, amennyiben egyetértenek ezzel, kézfeltartással jelezzék. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő rendeletet alkotja R E N D E L E T : 9/2010.(X.12.) Képviselő-testületi rendelet: a helyi képviselők tiszteletdíjáról szóló rendeletet a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. Kérdése lenne. Az nem világos, mivel még nem volt ilyen ülésen, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása a későbbiekben lehetséges-e?

9 9 Dr. Balás Endre megbízott jegyző: Igen, felül is kell vizsgálni a Szervezeti és Működési Szabályzatot az alakuló ülést követő fél éven belül. Azért tették bele ezt a módosítást, mert lecsökkent a képviselők száma, de módosítani is kell majd. XII. NAPIRENDI PONT: Vagyonnyilatkozatot Kezelő Bizottság tagjainak és elnökének megválasztása Erre a bizottságra azért van szükség, mert minden megválasztott polgármesternek, képviselőnek 30 napon belül és minden évben január végéig vagyonnyilatkozatot kell tenni. Egyetért-e a testület azzal, hogy a bizottság tagjait nyílt ülésen, nyílt szavazással válasszák meg? A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül egyetért azzal, hogy a bizottság tagjait nyílt ülésen, nyílt szavazással válasszák meg. /A jelöltek nem szavaznak, egyetértenek a nyílt ülés tartásával./ Vagyonnyilatkozatot Kezelő Bizottság elnökének javasolja Szántó Lászlóné képviselőt, tagnak Banyóné Hajdu Krisztina és Gulyás Zsanett képviselőt. Kéri személyekre külön-külön szavazzon a testület. A Képviselő-testület Szántó Lászlóné bizottsági elnök személyére vonatkozóan 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, Banyóné Hajdu Krisztina bizottsági tag személyére 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, Gulyás Zsanett bizottsági tag személyére vonatkozóan 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 157/2010.(X.11.) számú Képviselő-testületi határozat: a Vagyonnyilatkozatot Kezelő Bizottság Elnökének: Szántó Lászlóné képviselőt, Tagjainak: Banyóné Hajdu Krisztina képviselőt, Gulyás Zsanett képviselőt megválasztja.

10 10 XIII. NAPIRENDI PONT: Egyebek Gulyás Zsanett képviselő: Szeretne mindenkinek gratulálni. Mivel választások előtt nem volt alkalma mindenkivel beszélni és elmondani, hogy miért is mérettette meg magát, ezért nagyon röviden szeretné elmondani. Örömmel hallotta, melyek polgármester úr jövőbeli törekvései a faluban. Ezek, ha valóban megvalósulnak, akkor nem lesz semmifajta olyan probléma, amit a beszédében sugallt. (Írásban mellékelve a bemutatkozás.) Bemutatkozik ő is. (Írásos anyag mellékelve.) A két képviselő hölgy bemutatkozására nem kíván reagálni. Közös erővel természetesen amit tudnak, együtt karöltve kell, hogy megoldják. Milyen pályázatok voltak, miről maradt le a képviselő-testület. A régi képviselő-testület nem szándékozott foglalkozni ilyen jellegű pályázattal. Nem azt jelenti, hogy a jövőben nem adnak majd be ilyen jellegű pályázatot. Azt kérné, ahhoz azért ragaszkodni fog, törvény adta lehetőség folytán, hogy szavazásra csak olyan jellegű, az adott testületi ülésen feltett javaslatokat fogja feltenni, amit nem kell megbeszélni a pénzügyesekkel, nem kell átrágni, a többi testülettel egyeztetni. A javaslatokat, indítványokat természetesen feljegyzik, a következő testületi ülésre előterjesztik. Olyan ne legyen, ami nincs benn a kiküldött anyagban, valami eszébe jut. Nem rossz szándékból mondja, de nem tudnak rá felkészülni. Kíváncsian várja, mi lesz a két téma, lehet, hogy egyből választ is tudnak rá adni. Nem fog problémát okozni. Átadja a képviselőknek, polgármesternek, megbízott jegyzőnek a mellékelt előterjesztéseket. (2 db. előterjesztés mellékelve.) Az első előterjesztés javaslat weboldal készítésére vonatkozik. Ezt már támogatták korábban, hogy honlapot készítessenek. A határozati javaslatot felteszi szavazásra. A közeljövőben fel fogja kérni a Botos Alex kultúrfelelőst, hogy elkészíti-e a weboldalt, a következő ülésen dönteni tudnak róla, hogy elfogadják-e vagy mást bíznak meg. Javasolja, bízzák meg Botos Alex kultúrfelelőst. Számítógépes ismeretei lehetővé teszik ezt, akár holnap el tudja kezdeni a munkát, két hónap múlva már lesz egy kész honlapunk. Miközben készül a honlap, aközben meg lehet találni a szolgáltatókat is. Amikor kész a végleges tervezet, meg lehet szavazni, melyik szolgáltatóhoz kössük hozzá a honlapot, amire feltöltik. Ezt a gép előtt meg lehet csinálni, ezzel semmi plusz költség nem

11 11 merül fel. Egy honlap működés úgy történik, hogy otthon a számítógéppel megcsinálják egy programmal, kb féle sablon van Amikor már konkrétan az anyagi részéről van szó, a Domain név költséget, konkrétan feltöltjük a weblapot, ahonnan majd mindenki eléri. Azt kell megszavazni majd december 12-i határidővel, addig plusz költséggel nem jár. Addig csak találnak valakit, akihez korrekt összegért fel lehet tölteni. Felteszi szavazásra a kérdést, először azt, hogy megkérdezi hétvégén Botos Alexet, megtárgyalja vele, hogy elkészíti-e a honlapot. A következő testületi ülésre előterjesztik. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 158/2010.(X.11.) számú Képviselő-testületi határozat: felkéri Tóth Ferenc polgármestert, hogy bízza meg Botos Alex kultúrfelelőst Kissomlyó község honlapjának megszerkesztésével. Határidő: december 15. a honlap megszerkesztésére A másik előterjesztés, mely a pályázatíró cégre vonatkozik, elmondja, hogy nemcsak a kissomlyói testület van vele szerződésben. Dr. Balás Endre megbízott jegyző: Ezt a szerződést már felbontották a pályázatíró céggel. A csatornára vonatkozó pályázat írásával másik cég van megbízva, csak arra a pályázatra vonatkozóan. A pályázatíró céget akkor kérnek fel, amikor akarnak valahova pályázni. Csak azért, hogy folyamatosan figyelje a pályázatokat és esetleg a településnek nincs rá pénze, tehát ilyen pályázatíró céget addig ne bízzanak meg. Rengeteg helyen vannak kiírva pályázatok, a pályázatíró cégek úgy működnek, hogy nem kérnek semmi juttatást ahhoz, hogy figyeljenek településeknek, civil szervezeteknek pályázatokat. Ők javaslatot tesznek arra, hogy kiírás történt egy adott pályázatra, ezt közlik a megbízójukkal, aki eldönti, hogy a pályázatra van-e igény vagy sem. A sikeres pályázat megírás és elnyerés után bizonyos százalékos pénzösszeget kérnek a nyertes pályázat után.

12 12 Érti, amit mond a képviselő hölgy, ezek nem új dolgok. Minden egyes beruházásnak a forrását pályázat útján nyerték. Azt kéri, legyen összeírva egy-pár dolog, mert vannak szakosodott pályázatíró cégek, példaként említi, hogy játszótér megújítást nem fog a csatorna-pályázatot író cég készíteni. A határozati javaslatban arra kérik fel a polgármestert, hogy keressen több pályázatok figyelésére alkalmas társaságot. Azt kérdezi, milyen jellegűt? Mire akarunk pályázni. Van biztos a régióban pályázatíró cég, aki önkormányzatokra szakosodott. Felsorolta, hét vagy nyolc olyan kicsi pályázat volt, amire nem lehet azt mondani, hogy nem pályázhattuk volna meg. Milyen pályázatfigyelő cég az, akikkel szerződést kötöttek, akik nem hívták fel erre a figyelmet. Felhívták sok mindenre a figyelmet, de a képviselő-testület nem kívánt vele foglalkozni, önerőt nem akarták mellétenni. Hat darab pályázatot talált negyedóra alatt, ami csak és kizárólag önerő nélküli kistelepülések fejlesztésével foglalkozik. Szerinte a pályázatíró cég nem volt megfelelő, keresni kell egy másikat, hogy tavasszal úgy lehessen indítani, aki adja az információt, megírja a pályázatot. Garai Gábor alpolgármester: Véleménye szerint is kell keresni másik pályázatíró céget, aki nemcsak a többi településnek, hanem csak nekünk néz pályázatokat. Gulyás Zsanett képviselő: Nagyon sok emberrel beszélt, különböző helyeken pályázatíró cégekkel van kapcsolatban, próbálta körbejárni a témát, nem szaktudója ennek. De azt gondolja, nagyon fontos egy ekkora településen, hogy minden lehetőséget meg kell ragadni. Minden egyes pályázatírás előtt meg kell majd vitatni, hogy belevágunk-e vagy sem. Csak olyan dolgokat szabad elfogadni, amivel egyetértünk és előrevisz.

13 13 A határozati javaslatot úgy teszi fel, türelmet kérne, hogy határidőt kitolva, mert azonnal nem biztos, hogy találnak megfelelő céget. Szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy felkérik a polgármestert, keressen több meglelő referenciákkal rendelkező pályázatok figyelésére és írására alkalmas társaságot a régióban, kézfeltartással jelezze. Határidő: december 31. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 159/2010.(X.11.) számú Képviselő-testületi határozat: felkéri a polgármestert, hogy keressen több megfelelő referenciával rendelkező pályázatíró céget és kérjen ajánlatot pályázat figyelésre és írásra. Határidő: december 31. bezárja. Mivel több napirend, hozzászólás nincs Tóth Ferenc az ülést órakor K. m. f. Tóth Ferenc dr.balás Endre polgármester megbízott jegyző

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. október 31-én megtartott alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester Bujtás László képviselő Czigány István képviselő Dömsödi József

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2014./XI.26.) Az Önkormányzat 2015 évi belső ellenőrzési terve

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. április 29-i üléséről Jelen vannak: 1./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Csókás Zsolt

Részletesebben

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2007. január 22-én, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. október 21-én megtartott alakuló ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. október 21-én megtartott alakuló ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/278/68/2014. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2014. október 21-én megtartott alakuló ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 22. Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám

Részletesebben

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

2./ Beszámoló a Szöghatár Kft. 2010. III. negyedévi gazdálkodásáról Előadó: Zelei József ügyvezető igazgató (C4-426/2010.(XI.25.

2./ Beszámoló a Szöghatár Kft. 2010. III. negyedévi gazdálkodásáról Előadó: Zelei József ügyvezető igazgató (C4-426/2010.(XI.25. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 29/2010. sz. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. november 25-én 14:00 órai kezdettel tartott Képviselő-testületi ülésről. N A P I R E N D E K :

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2011. december 9-én megtartott üléséről Hozott döntések: 12/2011. (XII.10.) önkormányzati rendelet az önkormányzat ivóvíz-szolgáltatási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ügyszám: 1/8-21/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Ajkai Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153 Bp., Bocskai u. 1-3.) Díszterem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153 Bp., Bocskai u. 1-3.) Díszterem Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a képviselő-testület 2012. december 19-én 11.00 órakor kezdődő rendkívüli nyilvános üléséről Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról 588-8 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. április 24. Rendes / nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 76/2013.(IV.24.) 77/2013.(IV.24.) 78/2013.(IV.24.) 79/2013.(IV.24.) 80/2013.(IV.24.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én megtartott soros üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én megtartott soros üléséről. Jegyzőkönyv Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én megtartott soros üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Tárgyalóterme 8072 Söréd Rákóczi u. 59. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV 6/2011. amely készült a Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlésén Budapest, 2011. október 20.

JEGYZŐKÖNYV 6/2011. amely készült a Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlésén Budapest, 2011. október 20. JEGYZŐKÖNYV 6/2011. amely készült a Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlésén Budapest, 2011. október 20. Helyszíne: Szerb Országos Önkormányzat székhelye (1055 Budapest, Falk Miksa u.3.) Időpontja: 2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. október 15-én (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2011. február 17-én megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2011. február 17-én megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 50-4/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2011. február 17-én megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 / 69 > J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2003. augusztus hó 27. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 12. üléséről. Jelen vannak: Dr. Buzás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. szeptember 22-én tartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. szeptember 22-én tartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV a Pénzügyi Bizottság 2009. szeptember 22-én tartott nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Buza Lajos elnök, Kiss Norbert Ivó, Viplak

Részletesebben

Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről

Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzata Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága 57-5/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta.

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. december 15-én 14.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 18.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 16-án (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

KARDOKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁRCIUS 26. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁRCIUS 26. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁRCIUS 26. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 7/2015. ÖKÜ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. október 12-én 15.00 órai kezdettel megtartott alakuló ülésérıl

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. október 12-én 15.00 órai kezdettel megtartott alakuló ülésérıl Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon 68/425-000 Fax: 68/526-331 13/2010 JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010.

Részletesebben