J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati hivatal Kissomlyó

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati hivatal Kissomlyó"

Átírás

1 KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete október 11-én megtartott ünnepélyes a l a k u l ó ülésén. Az ülés helye: Önkormányzati hivatal Kissomlyó Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester, Banyóné Hajdu Krisztina képviselő, Garai Gábor képviselő, Gulyás Zsanett képviselő, Szántó Lászlóné képviselő (5 fő) Meghívottak közül jelen van: Dr. Balás Endre megbízott jegyző Kiss Dezső a Helyi Választási Bizottság elnökhelyettese Szántó Lászlóné korelnök: Köszönti a képviselő-testület tagjait, a meghívott vendégeket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület létszáma 5 fő, megjelent 5 fő, a képviselő-testület határozatképes, az alakuló testületi ülést megnyitja. Javaslatot tesz a napirendre: 1./ Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről Előadó: Helyi Választási Bizottság Elnöke 2./ Polgármester eskütétele Előadó: Korelnök 3./ Képviselők eskütétele 4./ Polgármester és képviselők megbízólevelének átadása Átadja: Helyi Választási Bizottság Elnöke 5./ A polgármester bemutatkozása, program ismertetése 6./ Polgármester tiszteletdíjának megállapítása Előadó: Korelnök

2 2 7./ a., Alpolgármester választásra Szavazatszámláló Bizottság megválasztása b., Alpolgármester választása Javaslattevő: Polgármester Titkos szavazást lebonyolítja: Szavazatszámláló Bizottság 8./ Alpolgármester eskütétele Esküvevő: Polgármester 9./ Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 10./ Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 11./ Rendelet a képviselők tiszteletdíjáról 12./ Vagyonnyilatkozatot Kezelő Bizottság tagjainak és elnökének megválasztása 13./ Egyebek A Képviselő-testület a javasolt napirendi pontokat 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadja. I. NAPIRENDI PONT: Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről Előadó: Helyi Választási Bizottság elnökhelyettese Kiss Dezső Helyi Választási Bizottság elnökhelyettese: Köszönti a polgármester urat, a képviselő-testület tagjait. Tájékoztatójában elmondja, hogy az előkészületek során 2 fő polgármester jelöltet vettek nyilvántartásba, valamint 7 fő képviselőjelöltet. Részletesen ismerteti a választás összesített adatait (jegyzőkönyv mellékelve). Elmondja, hogy Gulyás Zsanett és Kiss Lajosné független jelöltek a negyedik mandátumhoz szükséges egyenlő számú szavazatot kaptak, ezért, sorsolással döntöttek. A sorsolás után a negyedik mandátumot Gulyás Zsanett független jelölt szerezte meg. II. NAPIRENDI PONT: Polgármester eskütétele: Esküvevő: Korelnök Szántó Lászlóné korelnök:

3 3 Megköszöni a Helyi Választási Bizottság elnökhelyettesének a beszámolót. Felkéri a polgármester urat, tegye le az esküt. /Korelnök mondja előre az eskü szövegét, utána mondja a polgármester. Eskü szövege mellékelve./ A polgármester leteszi az esküt. Ezután gratulál a beiktatott polgármesternek. III. NAPIRENDI PONT: A képviselők eskütétele Esküvevő: Polgármester Szántó Lászlóné korelnök: Felkéri a Polgármester urat, hogy a képviselő-testülettel tetesse le az esküt. /A polgármester úr mondja elő az eskü szövegét, a képviselők mondják utána. Eskü szövege mellékelve./ A képviselők leteszik az esküt a polgármester gratulál a képviselőknek. IV. NAPIRENDI PONT: Polgármester és képviselők megbízólevelének átadása Átadja: Helyi Választási Bizottság Elnöke Szántó Lászlóné korelnök: Felkéri a Helyi Választási Bizottság elnökhelyettesét, adja át a polgármester és a képviselő-testület tagjai részére a megbízólevelet. Kiss Dezső Helyi Választási Bizottság elnökhelyettese átadja a megbízólevelet a polgármester és a képviselő-testület tagjai részére. Gratulál, jó egészséget kíván munkájukhoz. V. NAPIRENDI PONT: A polgármester bemutatkozása, program ismertetése Gratulál minden megválasztott képviselőnek. Bemutatkoznia nagyon nem kell, sem a képviselők előtt, sem a településen. Annyit mindenkinek elmond, hogy a választások előtti kampánynak már vége, együtt kell húzni ezt a szekeret a falu érdekében. Szeretné, ha mindenki részéről előrelátó, érdemi munka következne. Együtt kell, hogy dolgozzunk, megválasztott, már megesketett képviselők vagyunk. Úgy a nyílt ülésekre, mint a zárt ülésekre vonatkozóan az SZMSZ-ben le van szabályozva, melyikre mi vonatkozik. Ismertetni szeretné a lekötött feladataikat, amelyek már az önkormányzatnak szerződések által le vannak kötve. Ez leegyszerűsítve olyan, mint a torna-gyakorlat, először jönnek a lekötött gyakorlatok, utána, ha lesz rá a képviselő-testületnek kerete, a szabadon választott gyakorlatok. Legelőször jön a szennyvíz-beruházás, önerő és a lakossági hozzájárulás minimiálisra való csökkentése. Minden képviselő tudja, hogy mennyi tartaléka van a kissomlyói képviselő-testületnek, 13,8 millió forint. Az előző képviselő-testület ezt szem előtt tartva, okos előrelátó gazdálkodás eredménye, ez lekötött pénz, Optima értékjegyben tartva, ezt csatorna-beruházás nyertes pályázata után a lakosság zsebébe akarta

4 4 visszacsorgatni. A mostani képviselő-testületnek nem tudja mi lesz a felállása. Azt szerették volna, hogy ne 345 ezer forintot kelljen fizetni a lakosságnak bekötésenként, vagy szociális alapon, vagy egyedileg leosztva, ezer forinttal támogatnák a családokat. Nyertes pályázat esetén természetesen. Településünk útjainak a rendbetétele a következő, természetesen nem megfeledkezve olyan utakról, melyek a csatornázás miatt felbontásra kerülnek. Tervezi, hogy felveszi a kapcsolatot a Sümegi bazaltbányával Jókai utca, Petőfi utca összekötőjére gondol, az tűrhetetlen amilyen kátyúk vannak ott, nem várják meg a csatornát. Kötelező feladattal összefügg az összes közösen működtetett intézményünk, iskolákat, óvodát, népjóléti szolgálatot. Kötelező feladat még a temető, közterületek, közutak, járdák folyamatos karbantartása, fejlesztése, stb. A hegyi utakat is a befolyt adóból folyamatosan rendezik. Ezek után, ha lesz pályázati forrás, vagy pályázati önerő része, amit hozzá tudnak tenni, akkor mindenki részéről elindított, bármilyen pályázattal kapcsolatban nyitott azok beadására. Azt még elmondja a pályázatíró cégekkel kapcsolatban, hogy szerződésük van egy Budapesti pályázatíró céggel, amíg velük nem bontanak szerződést, addig velük készíttetik a pályázatot. A szabadon választott gyakorlat, állami támogatással összhangban működik a közmunka-program. Arra szeretne több hangsúlyt fektetni, ha jövő év tavaszán több létszámra kapnak pénzt, természetesen ezeket az embereket vissza kell hozni, be kell vonni a munka világába, hogy milyen felügyelettel, nem ennek a testületi ülésnek a témája, majd kialakítják a feltételeket. Szociálisan rászorultak segítéséről elmondja, nagyon jól tudják, Kissomlyón nagyon sok család van, aki szociálisan rászorult. Ha lesz rá pénz és úgy ítélik meg, akkor elsősorban természeti juttatás formájában, energiaszolgáltató felé történő utalással, vagy anyagi juttatással támogatják. Iskolások, óvodások, nyugdíjasok támogatását mindenki ismeri. Mikulás-ünnepség, karácsony, idősek napja rendezvények megtartását szeretné, ha továbbiakban is támogatnák. Virágos Magyarország pályázatot minden évben ki szokták írni, vagy pályázat nélkül is összefogva falukép javítás ráfér a településre, utcák, terek, parkok. A meglévő parkban is kezdenek kipusztulni a fák, lehetne olyan kezdeményezés, hogy utcánkénti faültetés, az utca lakói gondoznák tovább. Helybeli vállalkozóknak munkaadás, amennyiben olyan árajánlatot ad be helyi vállalkozó, kedvezőnek látja a testület, támogatják azokat. Még ezidáig nem foglalkozott érdemben a testület iskola-busszal, minden gyermeknek ingyen utaztatást eddig is vállalta a képviselőtestület, ezután is javasolja átvállalni ezt a költséget. A választásokban hajlott rá, igényfelmérés után nyugdíjas-klub létrehozása. Ezt a kezdeményezést is támogatja maximálisan, helyiséget, fűtést tudnak biztosítani hozzá. Továbbiakban is szeretné az anyagi háttér biztosítását a Kissomlyói önkormányzat vonatkozásában. Elmondja, hogy eddig a Kissomlyói önkormányzatnak, ezt büszkén állíthatja, sosem kellett spórolni, holott nagy pénzeket nem osztogat a kormány. Azért nem kellett spórolni, mert mindig előrelátó, takarékos gazdálkodás hívei voltak. Ezt szeretné, ha továbbra is ez jellemezné a most felállt testületet. Az ő polgármestersége alatt ezt ígéri mindenkinek, ha rajta múlik, ez a takarékos, okos gazdálkodás biztos így fog menni, de neki is csak egy szavazata van mindenféle témában. Ha a képviselők, vele együtt a faluért közösen gondolkodnak, akkor rugalmas, kicsit megmozgató, rendezvényekkel feldúsítható, szervezettebb település lehet négy évig. Ennyi volt a rövid bemutatkozása. VI. NAPIRENDI PONT: Polgármester tiszteletdíjának megállapítása Előadó: Korelnök Szántó Lászlóné korelnök: Javasolja a polgármester tiszteletdíját a törvény által előírt minimum

5 5 összegben Ft-ban megállapítani. Dr. Balás Endre megbízott jegyző: A polgármesteri tisztség ellátás egyes kérdéseiről szóló törvény szabályozza a polgármesteri tiszteletdíjat. E szerint 1000 főnél kevesebb lakosú település esetén, társadalmi megbízatású polgármesternek a köztisztviselői illetményalap 2,5 szeresétől 4,5 szereséig terjedhet, azaz Ft és Ft között lehet. A törvény előírja, hogy a polgármesternek ez a tiszteletdíj jár, ezt kötelező megszavazni, illetve nem lehet kevesebb a tiszteletdíja a korábbi négy évben meghatározott tiszteletdíjnál sem. Szántó Lászlóné korelnök: Szavazásra teszi fel, aki egyetért a polgármester tiszteletdíját Ft-ban állapítsák meg, kézfeltartással jelezze. A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza: 153/2010.(X.11.) számú Képviselő-testületi határozat: Tóth Ferenc polgármester tiszteletdíját havi Ft-ban állapítja meg október 3. napjától. Felelős: Alpolgármester, Jegyző VII. NAPIRENDI PONT: a./ Alpolgármester választásra Szavazatszámláló Bizottság megválasztása Javaslatot tesz az alpolgármester választás lebonyolításához 3 fős Szavazatszámláló bizottság megválasztására. A bizottság elnökének javasolja Szántó Lászlóné képviselőt. A bizottság tagjainak javasolja Banyóné Hajdu Krisztina és Gulyás Zsanett képviselőket. Kéri fogadják el a javaslatot. /A jelöltek a nyílt ülési tárgyalásba, nyílt szavazásba beleegyeznek, bejelentik a személyes érintettséget, nem kívánnak részt venni a szavazásban./ A Képviselő-testület Szántó Lászlóné elnök személyére vonatkozóan 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, Banyóné Hajdu Krisztina tag személyéra vonatkozóan 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, Gulyás Zsanett tag személyére vonatkozóan 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozza: 154/2010.(X.11.) számú Képviselő-testületi határozat:

6 6 Szántó Lászlóné képviselőt a Szavazatszámláló bizottság elnökének, Banyóné Hajdu Krisztina és Gulyás Zsanett képviselőket a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztja. b./ Alpolgármester választás Javaslattevő: Polgármester Titkos szavazást lebonyolítja: Szavazatszámláló bizottság Polgármester segítésére a törvény biztosítja, hogy alpolgármestert jelöljön. Javaslatot tesz az alpolgármester személyére, Garai Gábor képviselőt javasolja titkos szavazással megválasztani. /Az érintett egyetért a nyílt ülési tárgyalással, bejelenti a személyes érintettséget, nem kíván részt venni a szavazásban./ A szavazás idejére szünetet rendel el. Szünetben a Szavazatszámláló Bizottság elnöke ismerteti a szavazás módját. A szavazás után a Szavazatszámláló Bizottság összeszámlálja a szavazatokat. Szünet után: eredményét. Felkéri a Szavazatszámláló Bizottság elnökét, ismertesse a titkos szavazás Szántó Lászlóné Szavazatszámláló Bizottság elnöke: Ismerteti a titkos szavazásról készület jegyzőkönyvet. /Mellékelve/. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 érvénytelen szavazattal a következő határozatot hozza: 155/2010.(X.11.) számú Képviselő-testületi határozat: Garai Gábor képviselőt alpolgármesterré választotta. VIII. NAPIRENDI PONT: Alpolgármester eskütétele Esküvevő: Polgármester

7 7 Gratulál az alpolgármester úrnak. Az alpolgármester eskütétele következik. Felkéri az alpolgármester urat az eskü letételére /Polgármester mondja elő az eskü szövegét, az alpolgármester mondja utána. Eskü szövege mellékelve./ Az alpolgármester leteszi az esküt. Garai Gábor alpolgármester: Megköszöni a testület bizalmát és a gratulációkat. IX. NAPIRENDI PONT: Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása Javaslatot tesz az alpolgármester tiszteletdíjára. El szeretné mondani, amióta Kissomlyón Képviselő-testület van, nem volt olyan polgármester, alpolgármester, képviselő, aki ne kapott volna tiszteletdíjat. Az alpolgármester részére ugyanazt az összeget fogja javasolni, mint négy évvel ezelőtt, a képviselőknek is szintén a négy évvel ezelőtti összeget fogja javasolni. Kissomlyó történetében 20 év elmúlt az önkormányzatiságban, látják, hogy nem csődös önkormányzat. Takarékosan gazdálkodtak, ez a közel 14 millió forint, abból ha leveszik a 6 milliós ingatlan eladást, még akkor is több mint fele megvan. Minden évben pályázatok útján (4 milliós, 8 milliós) tudott ez a testület párt-állástól függetlenül pénzeket tudtak hozni közös gondolkodással. Nem kell megijedni, hogy szavazásra teszi fel az alpolgármester, képviselők tiszteletdíját. Nem kötelező, csak a tapasztalata azt diktálja, fogadják el. Egyénileg mindig bármikor, akár havi rendszerességgel le lehet mondani. Volt már erre példa, egyszer próbálkoztak balatoni utazással, stb. Javasolja az alpolgármester tiszteletdíját Ft/hó bruttó összegben állapítsák meg, aki ezzel egyetért kézfeltartással jelezze. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 156/2010.(X.11.) számú Képviselő-testületi határozat: Garai Gábor alpolgármester tiszteletdíját Ft/hó bruttó összegben állapítja meg október 3. napjától. X. NAPIRENDI PONT: Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása

8 8 Mindenki megkapta a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának tervezetét (mellékelve). Lényege, hogy a képviselő-testület tagjainak számát az Országgyűlés lecsökkentette 4 főre, ezt kell beletenni, mert eddig 5 fő volt. Szavazásra teszi fel, aki elfogadja, kézfeltartással szavazzon. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő rendeletet alkotja R E N D E L E T : 8/2010.(X.12.) Képviselő-testületi rendelet: a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló2/2007.(ii.14.) rendelet módosítását a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. XI. NAPIRENDI PONT: Rendelet a képviselők tiszteletdíjáról A rendelet tervezetet mindenki megkapta (mellékelve), itt a törvény nem határoz meg, itt a képviselők határoznak meg tiszteletdíjat, ez adható, javasolja havi Ft-ban megállapítani. Felteszi szavazásra, amennyiben egyetértenek ezzel, kézfeltartással jelezzék. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő rendeletet alkotja R E N D E L E T : 9/2010.(X.12.) Képviselő-testületi rendelet: a helyi képviselők tiszteletdíjáról szóló rendeletet a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. Kérdése lenne. Az nem világos, mivel még nem volt ilyen ülésen, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása a későbbiekben lehetséges-e?

9 9 Dr. Balás Endre megbízott jegyző: Igen, felül is kell vizsgálni a Szervezeti és Működési Szabályzatot az alakuló ülést követő fél éven belül. Azért tették bele ezt a módosítást, mert lecsökkent a képviselők száma, de módosítani is kell majd. XII. NAPIRENDI PONT: Vagyonnyilatkozatot Kezelő Bizottság tagjainak és elnökének megválasztása Erre a bizottságra azért van szükség, mert minden megválasztott polgármesternek, képviselőnek 30 napon belül és minden évben január végéig vagyonnyilatkozatot kell tenni. Egyetért-e a testület azzal, hogy a bizottság tagjait nyílt ülésen, nyílt szavazással válasszák meg? A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül egyetért azzal, hogy a bizottság tagjait nyílt ülésen, nyílt szavazással válasszák meg. /A jelöltek nem szavaznak, egyetértenek a nyílt ülés tartásával./ Vagyonnyilatkozatot Kezelő Bizottság elnökének javasolja Szántó Lászlóné képviselőt, tagnak Banyóné Hajdu Krisztina és Gulyás Zsanett képviselőt. Kéri személyekre külön-külön szavazzon a testület. A Képviselő-testület Szántó Lászlóné bizottsági elnök személyére vonatkozóan 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, Banyóné Hajdu Krisztina bizottsági tag személyére 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, Gulyás Zsanett bizottsági tag személyére vonatkozóan 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 157/2010.(X.11.) számú Képviselő-testületi határozat: a Vagyonnyilatkozatot Kezelő Bizottság Elnökének: Szántó Lászlóné képviselőt, Tagjainak: Banyóné Hajdu Krisztina képviselőt, Gulyás Zsanett képviselőt megválasztja.

10 10 XIII. NAPIRENDI PONT: Egyebek Gulyás Zsanett képviselő: Szeretne mindenkinek gratulálni. Mivel választások előtt nem volt alkalma mindenkivel beszélni és elmondani, hogy miért is mérettette meg magát, ezért nagyon röviden szeretné elmondani. Örömmel hallotta, melyek polgármester úr jövőbeli törekvései a faluban. Ezek, ha valóban megvalósulnak, akkor nem lesz semmifajta olyan probléma, amit a beszédében sugallt. (Írásban mellékelve a bemutatkozás.) Bemutatkozik ő is. (Írásos anyag mellékelve.) A két képviselő hölgy bemutatkozására nem kíván reagálni. Közös erővel természetesen amit tudnak, együtt karöltve kell, hogy megoldják. Milyen pályázatok voltak, miről maradt le a képviselő-testület. A régi képviselő-testület nem szándékozott foglalkozni ilyen jellegű pályázattal. Nem azt jelenti, hogy a jövőben nem adnak majd be ilyen jellegű pályázatot. Azt kérné, ahhoz azért ragaszkodni fog, törvény adta lehetőség folytán, hogy szavazásra csak olyan jellegű, az adott testületi ülésen feltett javaslatokat fogja feltenni, amit nem kell megbeszélni a pénzügyesekkel, nem kell átrágni, a többi testülettel egyeztetni. A javaslatokat, indítványokat természetesen feljegyzik, a következő testületi ülésre előterjesztik. Olyan ne legyen, ami nincs benn a kiküldött anyagban, valami eszébe jut. Nem rossz szándékból mondja, de nem tudnak rá felkészülni. Kíváncsian várja, mi lesz a két téma, lehet, hogy egyből választ is tudnak rá adni. Nem fog problémát okozni. Átadja a képviselőknek, polgármesternek, megbízott jegyzőnek a mellékelt előterjesztéseket. (2 db. előterjesztés mellékelve.) Az első előterjesztés javaslat weboldal készítésére vonatkozik. Ezt már támogatták korábban, hogy honlapot készítessenek. A határozati javaslatot felteszi szavazásra. A közeljövőben fel fogja kérni a Botos Alex kultúrfelelőst, hogy elkészíti-e a weboldalt, a következő ülésen dönteni tudnak róla, hogy elfogadják-e vagy mást bíznak meg. Javasolja, bízzák meg Botos Alex kultúrfelelőst. Számítógépes ismeretei lehetővé teszik ezt, akár holnap el tudja kezdeni a munkát, két hónap múlva már lesz egy kész honlapunk. Miközben készül a honlap, aközben meg lehet találni a szolgáltatókat is. Amikor kész a végleges tervezet, meg lehet szavazni, melyik szolgáltatóhoz kössük hozzá a honlapot, amire feltöltik. Ezt a gép előtt meg lehet csinálni, ezzel semmi plusz költség nem

11 11 merül fel. Egy honlap működés úgy történik, hogy otthon a számítógéppel megcsinálják egy programmal, kb féle sablon van Amikor már konkrétan az anyagi részéről van szó, a Domain név költséget, konkrétan feltöltjük a weblapot, ahonnan majd mindenki eléri. Azt kell megszavazni majd december 12-i határidővel, addig plusz költséggel nem jár. Addig csak találnak valakit, akihez korrekt összegért fel lehet tölteni. Felteszi szavazásra a kérdést, először azt, hogy megkérdezi hétvégén Botos Alexet, megtárgyalja vele, hogy elkészíti-e a honlapot. A következő testületi ülésre előterjesztik. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 158/2010.(X.11.) számú Képviselő-testületi határozat: felkéri Tóth Ferenc polgármestert, hogy bízza meg Botos Alex kultúrfelelőst Kissomlyó község honlapjának megszerkesztésével. Határidő: december 15. a honlap megszerkesztésére A másik előterjesztés, mely a pályázatíró cégre vonatkozik, elmondja, hogy nemcsak a kissomlyói testület van vele szerződésben. Dr. Balás Endre megbízott jegyző: Ezt a szerződést már felbontották a pályázatíró céggel. A csatornára vonatkozó pályázat írásával másik cég van megbízva, csak arra a pályázatra vonatkozóan. A pályázatíró céget akkor kérnek fel, amikor akarnak valahova pályázni. Csak azért, hogy folyamatosan figyelje a pályázatokat és esetleg a településnek nincs rá pénze, tehát ilyen pályázatíró céget addig ne bízzanak meg. Rengeteg helyen vannak kiírva pályázatok, a pályázatíró cégek úgy működnek, hogy nem kérnek semmi juttatást ahhoz, hogy figyeljenek településeknek, civil szervezeteknek pályázatokat. Ők javaslatot tesznek arra, hogy kiírás történt egy adott pályázatra, ezt közlik a megbízójukkal, aki eldönti, hogy a pályázatra van-e igény vagy sem. A sikeres pályázat megírás és elnyerés után bizonyos százalékos pénzösszeget kérnek a nyertes pályázat után.

12 12 Érti, amit mond a képviselő hölgy, ezek nem új dolgok. Minden egyes beruházásnak a forrását pályázat útján nyerték. Azt kéri, legyen összeírva egy-pár dolog, mert vannak szakosodott pályázatíró cégek, példaként említi, hogy játszótér megújítást nem fog a csatorna-pályázatot író cég készíteni. A határozati javaslatban arra kérik fel a polgármestert, hogy keressen több pályázatok figyelésére alkalmas társaságot. Azt kérdezi, milyen jellegűt? Mire akarunk pályázni. Van biztos a régióban pályázatíró cég, aki önkormányzatokra szakosodott. Felsorolta, hét vagy nyolc olyan kicsi pályázat volt, amire nem lehet azt mondani, hogy nem pályázhattuk volna meg. Milyen pályázatfigyelő cég az, akikkel szerződést kötöttek, akik nem hívták fel erre a figyelmet. Felhívták sok mindenre a figyelmet, de a képviselő-testület nem kívánt vele foglalkozni, önerőt nem akarták mellétenni. Hat darab pályázatot talált negyedóra alatt, ami csak és kizárólag önerő nélküli kistelepülések fejlesztésével foglalkozik. Szerinte a pályázatíró cég nem volt megfelelő, keresni kell egy másikat, hogy tavasszal úgy lehessen indítani, aki adja az információt, megírja a pályázatot. Garai Gábor alpolgármester: Véleménye szerint is kell keresni másik pályázatíró céget, aki nemcsak a többi településnek, hanem csak nekünk néz pályázatokat. Gulyás Zsanett képviselő: Nagyon sok emberrel beszélt, különböző helyeken pályázatíró cégekkel van kapcsolatban, próbálta körbejárni a témát, nem szaktudója ennek. De azt gondolja, nagyon fontos egy ekkora településen, hogy minden lehetőséget meg kell ragadni. Minden egyes pályázatírás előtt meg kell majd vitatni, hogy belevágunk-e vagy sem. Csak olyan dolgokat szabad elfogadni, amivel egyetértünk és előrevisz.

13 13 A határozati javaslatot úgy teszi fel, türelmet kérne, hogy határidőt kitolva, mert azonnal nem biztos, hogy találnak megfelelő céget. Szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy felkérik a polgármestert, keressen több meglelő referenciákkal rendelkező pályázatok figyelésére és írására alkalmas társaságot a régióban, kézfeltartással jelezze. Határidő: december 31. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 159/2010.(X.11.) számú Képviselő-testületi határozat: felkéri a polgármestert, hogy keressen több megfelelő referenciával rendelkező pályázatíró céget és kérjen ajánlatot pályázat figyelésre és írásra. Határidő: december 31. bezárja. Mivel több napirend, hozzászólás nincs Tóth Ferenc az ülést órakor K. m. f. Tóth Ferenc dr.balás Endre polgármester megbízott jegyző

Borszörcsök Község Önkormányzata 8479 Borszörcsök, Petőfi u 198.

Borszörcsök Község Önkormányzata 8479 Borszörcsök, Petőfi u 198. Borszörcsök Község Önkormányzata 8479 Borszörcsök, Petőfi u 198. Szám: Svh/79-10/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 20-án (hétfőn)

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Másolat Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2006. október 6-án megtartott ünnepélyes alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3-7/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 22-én megtartott alakuló üléséről. Határozat száma: Tárgya: 112/2014.( X.22.) Szavazatszámláló Bizottság választása titkos

Részletesebben

Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 22-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről.

Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 22-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről. Szám: 1/1337-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 22-én 17.00 órai kezdettel tartott alakuló üléséről. Jelen vannak: Ambrus Tibor polgármester, Balogh

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: polgármester, Bonyai József,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Döbörhegy Községi Önkormányzat Képviselő testületének október 15-én megtartott a l a k u l ó ü l é s é r ő l.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Döbörhegy Községi Önkormányzat Képviselő testületének október 15-én megtartott a l a k u l ó ü l é s é r ő l. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Döbörhegy Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2010. október 15-én megtartott a l a k u l ó ü l é s é r ő l. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal. Jelen vannak: Bartók

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez 161/2014.(X.21.) sz. önk.hat. 18/2014.(X.29.) önk.rend. 162/2014.(X.21.) sz. önk.hat. Napirendek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. október 31-én megtartott alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2011. július 4-én megtartott. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2011. július 4-én megtartott. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V ülésén Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2011. július 4-én megtartott Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA október 27 -i alakuló üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA október 27 -i alakuló üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. október 27 -i alakuló üléséről Önkormányzati rendelet: 10/2014.(X.27.) önkormányzati rendelet: 1 Határozat: 101-104

Részletesebben

Ikt.szám: 946-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 17-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről

Ikt.szám: 946-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 17-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről Ikt.szám: 946-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 16 30 órai kezdettel tartott alakuló üléséről A testületi ülésen meghozott száma, tárgya: HATÁROZAT

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 106-10/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vinár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 17-én 11.00 órai kezdettel megtartott nyilvános alakuló üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat

Részletesebben

Gratulál a polgármesternek és a képviselő-testület tagjainak, részükre a megbízóleveleket átadja.

Gratulál a polgármesternek és a képviselő-testület tagjainak, részükre a megbízóleveleket átadja. 11. számú Jegyzőkönyv Készült a Balatonszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. október 19-én 14,00 órakor a Községháza dísztermében (Balatonszentgyörgy, Berzsenyi D. u. 91.) megtartott

Részletesebben

Alakuló ülés. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javasolt napirendet elfogadta.

Alakuló ülés. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javasolt napirendet elfogadta. Alakuló ülés Szabó Tibor korelnök: Köszönti az alakuló ülésen megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet Ismerteti az ülés meghívó szerinti javasolt napirendjét. 1./ Választási Bizottság tájékoztatója

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2011. október 18-án megtartott ülésén Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozó terme

JEGYZŐKÖNYV. Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozó terme JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 22-i alakuló üléséről Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozó terme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 27-én, órakor megtartott alakuló ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 27-én, órakor megtartott alakuló ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én, 18.00 órakor megtartott alakuló ülésének jegyzőkönyve 140/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítő elfogadása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Papp Kriszina jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Papp Kriszina jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. október 15-én a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselőtestületének a Hubertus Bt. Vendégházában megtartott ünnepi, alakuló ülésén. Jelen vannak: Lombár Gábor polgármester

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2-7/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 16 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

10/ /2014. (X.21.) HATÁROZATA: Az Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága tagjainak megválasztására.

10/ /2014. (X.21.) HATÁROZATA: Az Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága tagjainak megválasztására. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 10/2014. 2014. október 21-én megtartott ALAKULÓ ülése jegyzőkönyve, határozatainak mutatója. 88/2014.(X.21.) HATÁROZATA: Az ülés napirendi pontjainak elfogadására.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 268-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. október 22-én 16,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv alakuló Az ülés helye Jelen vannak: Tanácskozási joggal meghívottak: Tóth János korelnök Lőrincz János HVB. elnök Oláh Krisztián.

Jegyzőkönyv alakuló Az ülés helye Jelen vannak: Tanácskozási joggal meghívottak: Tóth János korelnök Lőrincz János HVB. elnök Oláh Krisztián. Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. október 21-én 9 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester,

Részletesebben

Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/ Szám: 1-14/2010. JEGYZŐKÖNYV

Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/ Szám: 1-14/2010. JEGYZŐKÖNYV Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-14/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült 2010. október 06-án 17 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott

Részletesebben

Ikt.szám:42-46/2014. NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV

Ikt.szám:42-46/2014. NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Ikt.szám:42-46/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: : a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. október 27-én, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében tartott alakuló ülésén. Jelen vannak: Gyöngyösi Sándorné,

Részletesebben

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE ALAKULÓ NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE ALAKULÓ NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Szám: 01-96/2010-8 BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE ALAKULÓ NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 2010. október 13. 9. számú jegyzőkönyv N a p i r e n d i p o n t o k : 1. A HVB elnökének tájékoztatója

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 105-9/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én 17.00 órai kezdettel megtartott nyilvános alakuló üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: D-20-11 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Oroszi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 20-án 17 órai kezdettel megtartott nyilvános alakuló üléséről. Ülés helye: Képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Halastó Községi Önkormányzat Képviselő testületének október 18-án megtartott a l a k u l ó ü l é s é r ő l.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Halastó Községi Önkormányzat Képviselő testületének október 18-án megtartott a l a k u l ó ü l é s é r ő l. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halastó Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2010. október 18-án megtartott a l a k u l ó ü l é s é r ő l. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal. Jelen vannak: Balaskó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7838 VAJSZLÓ, SZÉCHENYI U. 13. 73/485-141. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vajszló Nagyközség Önkormányzata testületének 2013. március 14-én 17 00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 20/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 12-én (kedd) 18 00 órakor tartott

Részletesebben

Szám: EPL/57/14/2014.

Szám: EPL/57/14/2014. EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: EPL/57/14/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 22-én 17,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének október 13 -án megtartott alakuló üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének október 13 -án megtartott alakuló üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 13 -án megtartott alakuló üléséről. Határozat száma Tárgy 73/2010.(X.13.) Szavazatszámláló bizottság létrehozása az alpolgármester

Részletesebben

Deutsche Minderheitenselbstverwaltung der Stadt Miskolc mit Komitatsrecht JEGYZŐKÖNYV

Deutsche Minderheitenselbstverwaltung der Stadt Miskolc mit Komitatsrecht JEGYZŐKÖNYV Deutsche Minderheitenselbstverwaltung der Stadt Miskolc mit Komitatsrecht Német Nemzetiségi Önkormányzat Levelezési cím: 3535 Miskolc, Bartók Béla út 54 Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 21-én, 10,00 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Jelen vannak: Szobota Lajos polgármester, Veres

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. október 17-én (Péntek) 16:00 órai kezdettel megtartott ALAKULÓ képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2014. október 17. Határozat:

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 16/2014. számú JEGYZŐ KÖNYVE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 16/2014. számú JEGYZŐ KÖNYVE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. számú JEGYZŐ KÖNYVE Készült: 2014. október 21-én 17 00 órai kezdettel megtartott alakuló képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Közösségi Ház

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 4. Alpolgármester megválasztása és eskütétele (titkos szavazással) 5. Bizottságok megválasztása valamint az SZMSZ módosítására felkérés

Jegyzőkönyv. 4. Alpolgármester megválasztása és eskütétele (titkos szavazással) 5. Bizottságok megválasztása valamint az SZMSZ módosítására felkérés Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat 2006. október 16-án megtartott Alakuló Képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Nagykovácsi, Öreg Iskola Az ülés kezdete: 18.00 óra Jelen

Részletesebben

/2014. ikt.sz. 1/2014.

/2014. ikt.sz. 1/2014. Füzesgyarmati Roma Nemzetiségi Önkormányzat K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. Tel: 66/491-058, fax: 66/491-361. -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2011. március 9-én megtartott testületi ülésén Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a Görög Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott képviselői: Hegedűsné Szambanisz Zója Kiriosz Judit

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a Görög Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott képviselői: Hegedűsné Szambanisz Zója Kiriosz Judit Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata JK: 80. /2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 4. napján 09.00

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: A Görög Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott képviselői: Mokka Pinelopi Hegedűsné Szambanisz Zója Dr. Pecaszné Leskó Éva

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: A Görög Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott képviselői: Mokka Pinelopi Hegedűsné Szambanisz Zója Dr. Pecaszné Leskó Éva Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata JK: 271.020-18/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 2. napján

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: D/17-11 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 16-án 17 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Ülés helye: Képviselő-testület hivatala 8482

Részletesebben

Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8582 Farkasgyepű, Petőfi S.u.42. Szám:8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Ferenczy Lajos polgármester köszönti a képviselő-testület alakuló ülésén megjelenteket.

Ferenczy Lajos polgármester köszönti a képviselő-testület alakuló ülésén megjelenteket. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 KISBERZSENY Szám: 129-34/2014/Tv. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én (kedd) 9,00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Hunyadfalva Községi Önkormányzat október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Hunyadfalva Községi Önkormányzat október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Hunyadfalva Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. M U T A T Ó : Határozat/Rendelet: Tárgy: 54/2014. (X. 27.) Napirendi pontok elfogadása.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u.59. 10/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14-én 17. 00 órakor a Bezi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 16/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Monorierdő Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének október 22-én órai kezdettel megtartott nyilvános alakuló ülésének

Monorierdő Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének október 22-én órai kezdettel megtartott nyilvános alakuló ülésének 2014. október 22-én 15.10 órai kezdettel megtartott nyilvános alakuló ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 1-6 Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választás eredményéről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 27-én (hétfőn) 18.00 órai kezdettel tartott a l a k u l ó üléséről. Az ülés helye: Révfülöp Általános

Részletesebben

2 Jegyzőkönyv Készült, Apaj Község Képviselő-testületének október 12-én megtartott alakuló üléséről. Ülés helye: Apaj Község Polgármesteri Hivat

2 Jegyzőkönyv Készült, Apaj Község Képviselő-testületének október 12-én megtartott alakuló üléséről. Ülés helye: Apaj Község Polgármesteri Hivat Apaj Község Polgármesteri Hivatal 2345. Apaj, Fő tér 2. Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2006. október 12-én megtartott alakuló üléséről Hozott határozatok: 54/2006.(10.12.) 55/2006.(10.12.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv Önkormányzat Salköveskút Képviselőtestületének október 21-én tartott üléséről

Jegyzőkönyv Önkormányzat Salköveskút Képviselőtestületének október 21-én tartott üléséről Jegyzőkönyv Önkormányzat Salköveskút Képviselőtestületének 2014. október 21-én tartott üléséről 27./2014.számú képviselőtestületi határozat: a polgármester programjának elfogadása 28./2014.számú képviselőtestületi

Részletesebben

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 9982.Apátistvánfalva Fő út 143. Te.: 94/536-000, 94/536-001, Fax.: 94/536-011, Email: korjapif@-t-online.hu 65-9/2014.szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Apátistvánfalva, Községi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület október 12-i ALAKULÓ üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület október 12-i ALAKULÓ üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: 2006. október 12-i ALAKULÓ üléséről Jelen vannak: 1./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond képviselő 3./ Dudás Béla képviselő 4./ Kárpáti Hajnalka képviselő 5./ dr. Milvius

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről. Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ 20-37 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről. Jelen voltak: Mlinkó

Részletesebben

1./ Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről Előadó: Eisenberger Nóra HVB elnök

1./ Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről Előadó: Eisenberger Nóra HVB elnök Jegyzőkönyv Készült: 2014. október 22-én megtartott alakuló ülésén. Az ülés helye: Művelődési Ház, Alattyán Jelen vannak: Koczkás Gábor Budai Gábor Bárkányi Adrienn Ferencsik Gyula Józsáné Kovács Mónika

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kesztölc község képviselő-testületének alakuló ülésén október 10-én.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kesztölc község képviselő-testületének alakuló ülésén október 10-én. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kesztölc község képviselő-testületének alakuló ülésén 2006. október 10-én. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint Nagy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 8-án 9. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010.10.13-i alakuló üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010.10.13-i alakuló üléséről Hajós Város Önkormányzata Képviselőtestülete 6/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010.10.13-i alakuló üléséről Hajós Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Részletesebben

RÁBATAMÁSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZEPTEMBER 13. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

RÁBATAMÁSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZEPTEMBER 13. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV RÁBATAMÁSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 13. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 1. Választás eredményének ismertetése 2. Polgármester esküje 3. Polgármester tiszteletdíjának,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 14- én megtartott alakuló üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 14- én megtartott alakuló üléséről Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 14- én megtartott alakuló üléséről Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint Jelen vannak Képviselő-testület tagjai

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 20-án 10,00 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről.

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 20-án 10,00 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Szám: V/105-23/2014. Készült: 2 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 20-án 10,00 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÁTY NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÁTY NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÁTY NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. október 18-án (hétfőn) 14.00 órakor megtartott alakuló üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. október 18-én (hétfőn))

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2014. október 21-én 14 30 órai kezdettel megtartott a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Móricgát Faluház

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1636/3/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 2015. március 26. napján 14.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok :

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE október 22-én megtartott. alakuló ülés jegyzőkönyvéhez

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE október 22-én megtartott. alakuló ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. október 22-én megtartott alakuló ülés jegyzőkönyvéhez 109/2014.(X.22.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 110/2014.(X.22.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalására tett javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalására tett javaslatot egyhangúlag elfogadta. Jegyzőkönyv Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án megtartott alakuló ülésén. Jelen vannak: Dr. Lakos Roland polgármester, Bögös István, Gáspár János, Dr. Kárpáti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 11/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 4-én 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. augusztus 9. napján megtartott rendes, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozat szám 179/2013.(VIII.9.) önkormányzati 180/2013.(VIII.9.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1-17/2014. szám J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaja Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 13-án (csütörtök) 14 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Zvaráné Béres Mária polgármester. Maruzs Tamásné képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Zvaráné Béres Mária polgármester. Maruzs Tamásné képviselő 1 Határozat száma Tárgy 114/2010.(10.12.) Polgármester programjának elfogadása 115/2010.(10.12.) Polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 116/2010.(10.12.) Bizottság választása

Részletesebben

Olvasásra olvasásra olvasásra

Olvasásra olvasásra olvasásra Apaj Község Önkormányzata 2345. Apaj, Fõ tér 2. Jegyzõkönyv Készült Apaj Község Képviselõ-testületének 2010. október 14-én megtartott ALAKULÓ ülésérõl Hozott határozatok: 89/2010.(X.14.) Kt.számú határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 20. napján 16.00 órakor megtartott alakuló üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2011. szeptember 08-án megtartott ülésén Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y Az Adászteveli Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 14-én, 18,00 órai kezdettel tartott ü l é s é r ő l

J E G Y Z Õ K Ö N Y Az Adászteveli Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 14-én, 18,00 órai kezdettel tartott ü l é s é r ő l Szám: 118-2/7/2010. J E G Y Z Õ K Ö N Y 2010. október 14-én, 18,00 órai kezdettel tartott ü l é s é r ő l Adászteveli Német Kisebbségi Önkormányzat 8561 Adásztevel, Árpád u. 22. Szám: 118-2/7/2010 Jegyzőkönyv

Részletesebben

RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur.

RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur. Szám: 600/14/2015. RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur.hu JEGYZŐKÖNYV 2015. július 22. napján 18:00

Részletesebben

Etyek Község. 48/2008. (II. 8.) sz. Képvisel-testületi határozata 49/2008. (II. 8.) sz. Képvisel-testületi határozata

Etyek Község. 48/2008. (II. 8.) sz. Képvisel-testületi határozata 49/2008. (II. 8.) sz. Képvisel-testületi határozata Etyek Község 48/2008. (II. 8.) sz. Képvisel-testületi határozata 49/2008. (II. 8.) sz. Képvisel-testületi határozata 1 J E G Y Z K Ö N Y V Készült: Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 2008.

Részletesebben

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero. Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.hu Jegyzőkönyv 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 1példányban

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK JEGYZŐKÖNYV Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. augusztus 12-én megtartott nyilvános, alakuló üléséről Szám: 1395/2013/ANA. 1/2013. (VIII.12.) határozat Társulási Tanács elnökének megválasztásáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Képviselő-testület október 16-án megtartott alakuló nyílt testületi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Képviselő-testület október 16-án megtartott alakuló nyílt testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Képviselő-testület 2014. október 16-án megtartott alakuló nyílt testületi üléséről Tartalmazza: 104. 114. (X. 16.) számú határozatokat 9. számú rendelet 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

Jegyzőkönyv. II. Napirendi pont Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele, a megbízólevelek átadása

Jegyzőkönyv. II. Napirendi pont Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele, a megbízólevelek átadása Jegyzőkönyv Készült: Leányvár község Önkormányzati Képviselőtestületének 2006. október 16-án tartott alakuló ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Jelen vannak: Adamik Sándor, Csobán Zoltán, Frank

Részletesebben

Szám: 94/2014. BAKONYSZÜCS. Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. január 13. napján 16 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Szám: 94/2014. BAKONYSZÜCS. Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. január 13. napján 16 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 94/2014. BAKONYSZÜCS Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. január 13. napján 16 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Német Nemzetiségi Önkormányzat 8572 Bakonyszücs, Kossuth u. 1.

Részletesebben

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Ikt.sz.: 33-80/2014. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. november 20-án, Salgótarjánban, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében megtartott ülésén.

Részletesebben

1.) napirend A Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választás eredményéről Ea.: Kovács Tamásné a HVB elnöke

1.) napirend A Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választás eredményéről Ea.: Kovács Tamásné a HVB elnöke J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22-én 19 órakor a Vámoscsaládi Kultúrház klubhelyiségében megtartott ünnepélyes alakuló üléséről. Jelen

Részletesebben

Szám: 93/2014. BAKONYKOPPÁNY. Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. január 13. napján 15 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Szám: 93/2014. BAKONYKOPPÁNY. Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. január 13. napján 15 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 93/2014. BAKONYKOPPÁNY Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. január 13. napján 15 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Német Nemzetiségi Önkormányzat 8571 Bakonykoppány, Petőfi u.

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 13-án (szerdán) 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott alakuló ülésérıl.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat 2015. június 29-én megtartott rendkívüli üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti tanácskozó terem Mezőkövesd,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Németh Erzsébet polgármester. Makidáné Fűzi Katalin képviselő Ottlakán Roland Olivér körjegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Németh Erzsébet polgármester. Makidáné Fűzi Katalin képviselő Ottlakán Roland Olivér körjegyző Magyarkeresztúr Önkormányzat Képviselő-testülete 9346. Magyarkeresztúr, Kossuth u. 42. 11/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2010. október 14.-én (csütörtökön) 20.00 órakor megtartott nyilvános a l a

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 23- án megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Gilvánfa Község Önkormányzati Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Gilvánfa Község Önkormányzati Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről. Jegyzőkönyv Készült Gilvánfa Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. október 22-én megtartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Községháza Gilvánfa Az ülés ideje: 2014. október 22., 08.00 óra

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Jegyzőkönyv. Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Jegyzőkönyv. Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Vámosszabadi Község Önkormányzat Jegyzőkönyv Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27-én (hétfő) 18.00 órakor tartott alakuló üléséről Az ülés helye: Vámosszabadi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A polgármester ismerteti a napirendi pontokat a kiküldött meghívó szerint és elfogadásra javasolja.

Jegyzőkönyv. A polgármester ismerteti a napirendi pontokat a kiküldött meghívó szerint és elfogadásra javasolja. Jegyzőkönyv Készült: Rajka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 22. napján, 15 órakor a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében megtartott nyilvános alakuló üléséről. Jelen vannak: a jelenléti

Részletesebben

Endrefalva Cigány Kisebbségi Önkormányzata évi 2. sz. jegyzőkönyve. a május 3-án megtartott üléséről.

Endrefalva Cigány Kisebbségi Önkormányzata évi 2. sz. jegyzőkönyve. a május 3-án megtartott üléséről. Endrefalva Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2011. évi 2. sz. jegyzőkönyve a 2011. május 3-án megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Amely készült Endrefalva Szalmatercs - Szécsényfelfalu Községek Körjegyzőségének

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete június 30-án 8,00 órakor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete június 30-án 8,00 órakor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Ügyiratszám: 23-43/2009. Jegyzőkönyv Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. június 30-án 8,00 órakor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld Jelen vannak:

Részletesebben

Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1. J e g y z ő k ö n y v

Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1. J e g y z ő k ö n y v Iktatószám: II/1-12/2014. 9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1. J e g y z ő k ö n y v mely készült 2014. október 22-én 18:00 órakor a házasságkötő terem helyiségében tartott nyilvános alakuló üléséről. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND:

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND: JEGYZŐKÖNYV Készült: Monorierdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. október 11-én 17.00 órai kezdettel a Fekete István Általános iskola Monorierdő, Szabadság u. 43. épületében megtartott,

Részletesebben