- Jó napot kívánok, Szőllős István vagyok, a DÉLI KRÓNIKA műsorvezetője.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "- Jó napot kívánok, Szőllős István vagyok, a DÉLI KRÓNIKA műsorvezetője."

Átírás

1 1700 Hung. Monitoring, c KOSSUTH_adó 11 h 45 - Jó napot kívánok, Szőllős István vagyok, a DÉLI KRÓNIKA műsorvezetője. Megkezdjük ÉLŐ KÖZVETÍTÉSÜNKET AZ ORSZÁGHÁZ ELŐTTI KOSSUTH TÉRRŐL, ahol délben ünnepélyesen kikiáltják a köztársaságot. A tudósító Bánkúti Gábor és Kerekes András: (vezényszavak: vigyázz! Díszzászlóalj, fogadás balról! Történelmi zászlót... Tiszte-legj! ) - Történelmi zászlóinkat hozzák most honvédeink itt a Kossuth téren, ahonnan jelentkezünk. Arról a sok történelmi eseményt megért térről, melyet az első magyar kormányzó elnökről neveztek el. Ott áll az ő szobra is átér egyik oldalán, vele szemben II. Rákóczi Ferenc.A történelmi folyamatosságot fejezik ki ők, hiszen e két szobor között gyülekezik időről-időre nagy magyar történelmi pillanatok, események alkalmával több tízezer vagy éppen több százezer ember. - Itt kiáltották ki 1918 nov. 16-án az őszirózsás forradalom részvevői az első köztársaságot, a melynek hivatalos neve Magyar Népköztársaság volt. Az állami főhatalmat a népkormány gyakorolta, az ország forradalmi vezérének, Károlyi Mihálynak elnökletével, akinek szobra szintén itt áll néhány méternyire Kossuthétól ban, február elsején, amely, úgy emlékszem, ugyanilyen verőfényes nap volt, talán csak a hőmérséklet volt kicsit alacsonyabb, ezekről a lépcsőkről jelentette be Nagy Ferenc, a nemzetgyűlés akkori elnöke, h ogy Magyarország köztársaság és elnökévé Tildy Zoltánt választották. Az elnökön kívül akkor beszédet mondtak a koalíciós pártok vezetői.t - Pártok vezetőit most nem halljuk, bár jelenlétükkel természetesen megtisztelik ők is a Magyar Köztársaság kikiáltásának ünnepét.- Azét a köztársaságét, amelynek minap elfogadott alkotmányában immár hivatalosan is ott áll az a paragrafus, amely kimondja, hogy szabadon alakulhatnak és szabadon tevékenykedhetnek a pártok, persze, az alkotmány és az alkotmányos jogszabályok tiszteletben tartása mellett. - Nem volnánk hívek a történelem mindig megváltoztathatatlan tényeihez, ha nem mondanók el, hog yl919 márc.21-én itt kiáltották ki a tanácsköztársaságot. És talán mondhatjuk, hogy ha nem is itt kezdődött, de ide futott be a szabadságot, demokráciát és emberi méltóságot követelő felvonulók hada 33 évvel ezelőtt, tehát itt kezdődött a népfelkelés. Ide érkezett és itt mondott beszédet Nagy Imre, aki akkor még nem volt miniszterelnök. (j^f

2 (DK, Kossuth tér) 1701 Hung. Monitoring, c" - Sokan érzik úgy, hogy történelmi elégtételnek is fölfogható, de mindenképpen jelképes, hogy éppen okt. 23-án születik meg az a Magyar Köztársaság, amely a harmadik évezred küszöbén határkő Magyarország számára a jogállamiság felé vezető úton az európai értékek tudatos megőrzéséért és továbbfejlesztéséért folytatott küzdelemben. Hogyha sorszámot nem adnak is a köztársaságnak, hiszen ez a mi történetírásunkban nem vált hagyománnyá, még ha gyakorta halljuk is, hogy éppen hányadik köztársaság következnék, szóval ennyiben mindenképpen egészen pontosan megkülönböztethető ez a mostani, hogy éppen 33 évet kellett várni fogantatásától megszületéséig. - Még nem is 33 évet. Nehéz.ma kimérni, hogy ez az új köztársaság melyik korhoz kötődik leginkább, honnan folytatja törteénelmünket. - Ez az utókor dolga lesz,. - Tanuja voltam 43 éve, 12 éves koromban a februári köztársaásg kikiáltásának. Életreszóló élmény volt és tudom, ma, amikor fölcsendült reggel a rádióban újra a Köztársasági induló, a francia Méhule? szerzeménye, amelynek Rajcs István készítette magyar szövegét betiltották, sokak szíve megdobbant, hiszen - hallottuk SZŰRÖS Mátyástól - a'tényes szellők nemzedéek" emlékszik e dalra és szövegére is. Munkára, harcra hív ma minket, életünknek új értelmet ád, milliók ajka zengi bízón, hogy éljen a köztársaság! (folytatás a következő oldalon)

3 » (DK - Kossuth-tér) 1702 Hung.Monitoring, 23.1o/89-s - Az ünnepség, amelynek közvetitését hallják, pontosan fél 12-kor őrségváltással kezdődött. A téren létszámát tekintve most már fölbecsülhetet tömeg, tiz és tizezrek, zászlókkal,föliratokkal. Éltetik a köztársaságot, de magasba emelkedik egy-egy csoportból időnként egy-egy 1956-ra emlékeztető újság vagy éppen fölirat. a Parlament főlépcsőjén pedig magasba emelkedik a következő tábla: Szabadságot, védelmet TŐKÉS László temesvári református lelkésznek. A fő esemény természetesen a köztársaság kikiáltása. Ennek tiszteletére lobog reggel óta, mint nemzeti ünnepeinketn az Államizászló. - Mint a közvetités kezdetén emiitettük, háromnegyed 12-kor vonultak be honvédeink, hogy felsorakozzanak az állami lobogó előtt történelmi zászlainkkal. Itt an a honfoglaláskori fejedelmi zászló, I.István k: zászlaja, Szent Istváné. Az Árpádházi-királyok zászlaja, az Anjoukirályok zászlaja. - És ahogy közeledünk a történelemben a mához, itt látható Hunyadi Jánc zászlaja - a fekete sereg zászlaja, Mátyás királyé. Dózsa György kereszteseinek zászlaja. Itt látható a szigetvári hős Zrinyi Miklós zászlaja. Vagy itt van Bocskay István hajdúinak zászlaja, Bethlen Gábc: erdélyi fedejem, Thököly Imre zászlaja, a kuruc kovassági zászló, Rákóc kuricainak zászlaja. - (a háttérben indulót játszik a katonazenekar) - És természetesen itt látható az 1848/49-es szabadságharc honvédségi, gyalogsági zászlóaljának zészlaja. Aztán egy ugrás az időben előre, Zászlók között vonult be a 31.vörös gyalogezred zászlaja. Egyujabb ugrás a történelemben, a végtelen folyamatban a nógrádi partizánegység zászlaja. Majd pedig egy 1945-ös zászló, júniusi eredeti, az első hadosztályok első gyalogezredének zászlaja. - A tömeg nő, duzzad, sokasodik, néhány perce még a pártok képviselői álltak itt előttünk, most már kissé beljebb sodorták őket. Erre a kikiáltási ünnepségre meghivást kaptak az országgyűlés tisztségviselői, képviselői, a minisztertanács tagjai, az egyházak képviselői, a pártok, társadalmi és tömegszervezetek képviselői és a Budapestre akkreditált diplomőciai képvisetelek vezetői. - És ha már kollegám néhány perccel ezelőtt egy személyes élményét is emiitette, nos a Fényes szellők néhány évvel később bizony családnö kényszerült nemzedékét követő fiatalok egyikeként gimnazistaként magam már az 56-os tömegben szorongtam október 23-án a téren. Ám ha igazi tanulságot kellene keresni, leginkább talán arra emlékezhetem és emlékezkezhetek, hogy a történelem a leghatározottabb cezúrák

4 (DK - Kossuth-tér) 17o3 Hung.Monitoring, 23.1o/89-s a leghatározottabban kimondott uj kezdet pillanatában is mindig egészen messzire nyúlik vissza az időben, a régi kezdetekrt. Jogfolytonos az egész magyar történelem, minden pillanata, amely e nemmzet megtartásáért, független államiságáért, folytonos emelkedéséért tűnt tova az időben ugy, hogy eközben mindig velünk maradt. Hőseivel és névtelen szerelőivel együtt. - A történelem hű önmagához, de mégsem ismétli önmagát. Hisz mindig jön József Attila szavaiaval "uj nép, másfajta raj,"mely másként ejti a szót, fején másként fakad a haj és Ady Endrével vallja önmagáról "Röpülj hajó, rajtad a holnap hőse". ( folytatás a következő oldalon )

5 f (DK, Kossuth tér) 1704 Hung. Monitoring, c. - H ál' Istennek az egész magyar irodalmat bőségesen idézhetnénk és történelmiszemélyiségeink mindegyikénél találnánk kiemelkedő, idézhető gondolatokat, Szent Istvántól egészen a maiakig. És a következőkig, hiszen egykor mi is, ők is majd az idézhető és mindannyiunk reménységével mondjuk, az emelt fővel vállalható múltat jelentik majd, jelentjük majd és minden jelen ebben a folytonosságban, persze természetsen hoz valami újat. Most pl. a frissen kikiáltandó magyar köztársaságnak egy ideig,még nem tudhatjuk, néhány hétig vagy néhány hónapig, ideiglenes köztársasági elnöke lesz, az országgyűlés elnökének, SZŰRŐS Mátyásnak személyében,. - Ha már bennünket is elsodort az imént a nagyszerű pillanat heve, félek, hogy nemsokára mikrofonjainkat is elsodorja, térjünk vissza ide a térre. - Nő a sokaság, sokasodnak a vendégek, bár úgy látom, mint nóvum, «i körülállnák bennünket, még látunk is. Ezekben az órákban az ország és talán a mikrofon, a tv-kamerák segítségével a világ figyelmének kö zéppontjában áll a Kossuth Lajos tér Budapesten. - De legalábbis Magyarországénak és a magyarságénak minden bizonnyal. - Az érdeklődés, a rádiónkhoz érkező telefonokból tudjuk, rendkívüli. Biztosak vagyunk benne, hogy aki teheti, tanuja lesz majd az ünnepélye pillanatoknak. Egy nagykörűi tanító, ez a kis település Szolnok mellet van, tehát...tanító úr fölhívással fordult hazánk minden iskolájához tegyék lehetővé, hogy a tévén vagy ahol nincs, a rádióban a tanuló ifjúság is nyomon követhesse az eseményeket. A tanító úr fölhívását mi közreadtuk és most is csak azért ismétlem meg, hogy igen, ki-ki ossza meg az élményt minél több honfitársával. - Ahogy az órámra nézek, a déli harangszóig még három és fél perc van. Azt hiszem, már előtte megjelneik majd az országgyűlés! erkélyén SZŰRÖS Mátyás, az országgyűlés elnöke. - Itt most kezemben tartom a MAGYAR KÖZLÖNY legfrissebb, nyomdából ma reggel kikerült számát, melynek dátuma: Budapest, október 23-a. És a címlapon nemzetiszínű keretben az évi 31. törvény az alkotmány módosításáról.azelső fejezetben az általános rendelkezések között adja hírül: Magyarország köztársaság. A Magyar Köztársaság függ étlen, demokratikus jogállam, amelyben a polgári demokrácia és a demokratikus szocializmus értékei egyaránt érvényesülnek. - Második bekezdés: A Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé, amely a népszuverenitást választott képviselői útján, valamint köz-

6 (DK, Kossuth tér) 1705 Hung. Monitoring, d vétlenül gyakorolja. - A társadalom egyetlen szervezetének, egyetlen állami szervezetnek, állampolgárnak a tevékenysége sem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésé re vagy gyakorlására, illetőleg kizárólagos birtoklására. És azt hiszem, a következő mondatot sokan várták, sok-sok millió magyar: Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult és egyben köteles föllépni. - Harmadik paragrafus. A Magyar Köztársaságban a pártok, az alkotmány és az alkotmányos jogszabályok tiszteletben tartása mellett szabadon alakulhatnak és szabadon tevékenykedhetnek. A párto k közreműködnek a népakarat kialakításában és kinyilvánításában. - És azt hiszem, mielőtt folytatnánk az egész módosított alkotmány, a szinte teljesen új szövegű alkotmány - immár köztársasági alkotmány fölolvasását, adjuk át magunkat az időne k, hiszen egy perc múlva 12 óra és a program szerint most nemsokára megjelenik a Parlament erkélyén SZŰRÖS Mátyás, majd együtt fogjuk meghallgatni a déli harangszót és utána veszi kezdetét az ünnepélyes aktus, a Magyar Köztársaság kikiáltása. (csend) - Csendes a tér, amagyar Rádióban közvetített déli harangszót együtt fogja hallgatni a Kossuth tér közönsége az egész országgal. (déli harangszó) (folytatás a következő oldalon)

7 17 6 (DK - Kossuth-tér) - SZŰRÖS Mátyás: Hung.Monitori ng, 23.1o/89-s. «- Honfitársaim, magyarok a nagyvilágban, külföldi barátaink! Az Országházból szólók hazánk lakosaihoz, mindazokhoz, akik szivükön viselik Magyarország sorsát. Azokhoz fordulok, akik határainkon tul megértéssel és rokonszenvvel követik emelkedő utunkat, támogatják népünket a gyökeres változtatásokat eredményező erőfeszítéseiben. A köztársaság ideiglenes elnökeként e helyről köszöntöm országunk polgárait, külföldi barátainkat. ünnepélyesen bejelentem, hogy az Országgyűlés által módositott alkotmány kihirdetésével a mai nappal, 1989 október 23-ától országunk államformája és neve MAGYAR KÖZTÁRSASÁG. - (nagy taps, kiabálás és harsonaszó) - - (tudósitó) A hatalmas tapsviharban szinte alig hallottuk a fanfarok szavát, a harsonákét, amelyek köszöntötték a Magyar Köztársaságot. Legalább mi itt a mikrofon mellett a nagy tömegben. SZŰRÖS Mátyás a Magyar Köztársaság ideiglenes elnökemeg nem fejezte be - (állandó taps hallatszik) Végig hallgattuk tegnap a magyar köztársaság kikiáltását 46-ban. Most nagyobb a tapsvihar. Ha mérni lehetne talán decibelben és időben is. -- Egymást köszöntik a résztvevők.-- - (SZŰRÖS) Honfitársaim! Tisztelt ünneplő közönség! Most, a XX.század végefelé közeledvén, a szabad demokratikus Magyarország megteremtésében a Kossuth Lajos, Károlyi Mihály és a Tildy ^^ Zoltán nevével összekapcsolódó előző magyar köztársaságok nyomdokain haladunk, amikor azok demokratikus és nemzeti hagyományainak szellemében és az utóbbi 4o esztendő különösen az 1956-os októberi népfelkelés és nemzeti függetlenségi megmozdulás történelmi tanulságaitól is indittatva -(taps) - megalkottuk az uj köztársaság törvényes alapjait. Ujabb történelmi szakasz nyitánya ez és államunk demokratikus átalakításának utján miközben feltárjuk és bevalljuk a multat tekintetünket határozottan a jövő felé kell forditanunk. Eltökélt szándékunk, hogy népünk akarata szerint, amit nemsokára szabad demokra tikus választásokon nyilvánithat ki, végigmegyünk - (taps) - végigmegyünk megkezdett utunkon. ( folytatás a következő oldalon )

8 (DK, Kossuth tér) Hung. Monitoring, d (Szűrös folytatás) Eltökélt szándékunk, hogy népünk akarata szerint, amit nemsokára szabad, demokratikus választásokon nyilváníthat ki, végig megyünk - (taps szakítja félbe) - végigmegyünk megkezdett utunkon. A Magyar Köztársaság független, demokratikus jogállam lesz, amelyben (taps)(a háttérben kiáltások) a polgári demokrácia és a demokratikus szocializmus értékei egyaránt érvényesülnek, amelyben magyar és más nemzetiségű honfitársaink megtalálják számításukat, boldogulásukat és amelyet biztonságos otthonuknak tekinthetnek, (kiáltás...)(taps) Az új köztársaság felelősséget érez a határainkon kívül élő magyarok sorsáért (tömeges éljenzés?, taps) és előmozdítja a Magyarországgal való kapcsolataik ápolását. A világ haladó és demokratikus vonulatának részeként kívánunk fellépni a nemzetközi színtéren, meggyorsítani hazánk felzárkózását a fejlett országok sorába, (éljenzés, taps) Egyszerre fejlesztjük keleti és nyugati kapcsolatainkat, hozzájárulva. Európa egységesüléséhez, biztonságának megteremtéséhez és a világ egyetemes problémáinak megoldásához, (taps) Változatlanul hazánk nemzeti érdekének tekintjük nagy szomszédunkhoz, a SzU-hoz fűződő kapcsolataink zavartalan és kiegyensúlyozott fejlesztését.(erős fütyülés) Egyidejűleg a másik vezető világhatalommal, az Amer.Egy. Államokkal is jó (helyeslő kiabálás, taps) együttműködésre törekszünk. (taps) Alapvető nemzeti érdekünknek tartjuk a jószomszédi viszony ápolását a környező országokkal, (taps) Erősíteni kívánjuk a Duna-ment: népek összefogását és barátságát a kölcsönös tisztelet és megbecsülés jegéyben. (taps) Folytatjuk a nyitás külpolitikáját, aktív részvevői kívánunk lenni a nemzetközi cserének és együttműködésnek a gazdaságban és a tudományban, a kultúrában és az emberi jogok érvényesítésében. (taps) Tisztelt ünneplő közönség, honfitársaim! A hazához, a haladáshoz, a nemzeti összefogáshoz és a demokráciához, a humanizmushoz fűződő gondolatok és törekvések jegyében mindenkit következetes cselekvésre, kitartó munkára hívok fel az ország jobb jövője érdekében. (taps) Csak közös erővel emelhetjük ki az országot a mélyre süllyedésből és teremthetjük meg a szabadság, a demokrácia és a jólét anyagi, szellemi feltételeit. Megérdemelné már a nép,hogy végre legyen a Duna-Tisza táján. (taps) Legyen hosszú életű az új magyar köztársaság és boldogabb elődeinél, (taps) Honfitársaim, magyarok, külföldi vendégeink! Végül pedig és legfőképpen azt kívánom e jeles napon is r legyen béke a földön és legyen békesség az emberek között! (taps)

9 (DK, Kossuth tér) Hung. Monitoring, d (Tudósító:) - SZŰRÖS Mátyást, a Magyar Köztársaság ideiglenes elnökét hallottuk. - SZŰRÖS Mátyás a parlament elnöke a Parlamentnek arról az erkélyéről beszélt, amelyik a miniszterelnöki dolgozószobából nyílik. Közben vezényszót hallunk. (Himnusz, éneklik, több helyen hamisan) (taps) - Hatalmas tapsvihar, tényleg azt mondhatjuk, milliók hangja zengi bízón, hogy Éljen a Köztársaság! SZŰRÖS Mátyás integet a tömegnek az erkélyről, a program szerint néhány perc múlva lejön ide a Kossuth Lajos térre, ahol a budapesti helyőrség díszalakulata tiszteleg majd. (ütemes taps) - Azután SZŰRÖS Mátyás a honvédelmi miniszter kíséretében ellép a díszegység előtt, a csapatzászló előtt fogadja majd a díszegység parancsnokának jelentését, jelentik majd,h ogy fölsorakozott a díszzászlóalj, mint mondtam, ellépnek arcvonala előtt, köszöntik majd a katonákat, azután a Magyar Köztársaság ideiglenes elnöke a magyar meghívottakat üdvözli,kézfogással köszönti őket, majd a diplomáciai testület misszióvezetőivel fog kezet és ő is elfoglalja helyét a dobogón. Én azt hiszem, hogyha nagyon szeretnénk is közvetíteni mindazt, nehezen tudjuk, hiszen ezt a hatalmas tömegtől már látni sem tudjuk. Most visszaadjuk a szót a stúdiónak. - Bánkúti Gábort és Kerekes Andrást hallották. A mai DÉLI KRÓNIKA a szokásosnál tovább, 13 óráig tart. ^^ - Most stúdiónk vendége SZABAD György történész, a Magyar Demokrata Fórum elnökségének tagja és VITÁNYI Iván szociológus, amagyar Szocialista Párt elnökségének tagja. Rapcsányi Lászlóval a nap nagy eseményéről, a köztársaság kikiáltásáról beszélg étnek. - Még szemünk előtt van a TV képernyőjéről a budapesti Kossuth Lajos tér embertömege, ez a nagy történelmi színpad, a zászlók lobogása, dalfoszlányok vannak a fülünkben, Szűrös Mátyás szavai. Nem tagadhatjuk, h ogy e pillanat nagyszerűsége az embert érzelmileg is roppant megragadja. Hát ime, kedves SZABAD György történész professzor úr, a történelem reprezentatív pillanata. SZABAD: - Valóban így van. Történészként és történelmi események részvevőjeként az emberben felidéződnek a rég múltak történései és a

10 1732. Hung.Monitoring z KOSSUTH _ adó KÖZVETÍTÉS A KOSSUTH TÉRI ÜNNEPSÉGRŐL h Az Országház előtti térről Kerekes András tudósít. - (A riport alatt a Székely Himnuszt hallani.-) - Az Országház elől, a Kossuth térről jelentkezem. Hat és egynegyed órával ezelőtt már elhangzott ez a mondat innen; szinte négyzetméterre erről a helyről. Helyszíni közvetítésben számoltunk be ugyanis a Magyar Köztársaság kikiáltásáról. Most az 1956 október 23-i megemlékezések központi eseménye kezdődik néhány perc múlva, az a nagygyűlés, amelyet az Október 23-a Bizottságban képviselt, éppen 23 ellenzéki szervezet hívott össze. Hatalmas gyűlt itt a Kossuth téren egybe fölhívásukra. Sok tízezer,talán százezer ember is lehet. Zászlóerdő lobog, nemzeti színű és pártlobogók. Most éppen a Székely Himnuszt hallhatják. A lobogókon különféle, és a transzparenseken különféle fölirások: "Döntsön a nép!" "Szabad Demokraták Szövetsége", "Bajcsy Zsilinszky Endre Társaság", aztán egy másik hatalmas transzparensen: "Soha többé kommunizmust 1",ám éppen az imént figyelmeztette a műsorközlő az egybe gyűlt tömeget, hogy az erkélynek megjelent annak a kommunista férfinek az arcképe, aki 33 évvel ezelőtt erről az erkélyről köszöntötte az egybegyűlteket. Azé a kommunistáé, - mondta a műsorközlő - aki a forradalom hatására emberré tudott válni. Délután 6 óra van (érthetetlen.) 33 évvel ezelőtt körülbelül ebben az órában érkezett ide az a hatalmas tömeg, amely a Petőfi szobortól a Bem szobor érintésével jutott el a Parlament előtti térre. Különösen enyhe idő volt aznap is, mint ma. Amíg megkezdődik az ünnepség, amely a Himnusz hangjaival veszi kezdetét, idézzük föl azokat a 33 évvel ezelőtti órákat. - Előző este éjszakába nyúló nagygyűlés volt a Budapesti Műszaki Egyetemen. Többezer diák tanáraik jóváhagyásáv? csatlakozott a szegedi egyetem határozatához és megalakították a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szervezetét, a METESZ-t. 14 pontot fogadtak el. Elhatározták, hogy a demokráciáért és függetlenségért küzdő lengyel nép iránti szolidaritásuk kifejezésül, október 23-án délutánra békés, - ahogy ők mondták - néma, rendezett tüntetést hívnak össze. A fölhíváshoz gyorsan más egyetemek és főiskolák is csatlakoztak. A sokszorosított 14 pont eljutott az üzemekbe is. A tütnetést először betiltották. Az ország akkori vezetője a Rákosi-utód GERŐ Ernő MDP főtitkár aznap délelőtt érkezett vissza belgrádi tárgyalásairól és első reagálása az

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

CSELEKVÉSI TERV 2013. /tervezet/

CSELEKVÉSI TERV 2013. /tervezet/ HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete - közhasznú szervezet- 8000 Székesfehérvár, Malom u. 2. Tel./ Fax: 00-36-22 311-255 E-mail: htbk.szfvár@regiment.hu CSELEKVÉSI TERV 2013. /tervezet/

Részletesebben

2015. JÚLIUS 1. Semmelweis Napi Ünnepi Nagygyűlés Tudósítás percről percre

2015. JÚLIUS 1. Semmelweis Napi Ünnepi Nagygyűlés Tudósítás percről percre 2015. JÚLIUS 1. Semmelweis Napi Ünnepi Nagygyűlés Tudósítás percről percre 12:00 A szervezők zöld műtős köpenyben gyülekeznek a Jászai Mari téren, izzítjuk a molinókat, a zászlókat, a kémcsöveket a Kossuth

Részletesebben

233. ülésnap, 34. felszólalás

233. ülésnap, 34. felszólalás Felszólalás ideje 3:02 233. ülésnap, 34. felszólalás Dr. Dávid Ibolya (MDF) elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés Felszólalások: > Ülésnap adatai DR. DÁVID IBOLYA (MDF): Tisztelt Elnök

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000 Dátum : 2005.12.07. - 2000 Adó : ATV Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Credit: 0000 - A mûsorvezetõ következõ vendége, Szolnoki Andrea fõpolgármester-helyettes. Öt budapesti kórház indít egy programot, méghozzá

Részletesebben

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia.

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia. Éljen az ifjú pár! Ő és senki más. Ő az én társam. Felem. Feleségem. Férjem és uram. Ő lesz a jobbik felem. Nélküle már nem érezném egész embernek magam. (Gyökössy Endre) A boldogító IGEN-t korunkban sajnos

Részletesebben

P r o g r a m: Közremûködik: Bárdosi Ildikó népdalénekes, a Népmûvészet Ifjú Mestere Péntek Mátyás a Bányai J. Általános Iskola diákja

P r o g r a m: Közremûködik: Bárdosi Ildikó népdalénekes, a Népmûvészet Ifjú Mestere Péntek Mátyás a Bányai J. Általános Iskola diákja P r o g r a m: December 11-én 17.30 órától Ünnepélyes megnyitó a Kossuth téren Köszöntõt mond: Somogyi Béla DMJV Önkormányzata Kulturális Bizottságának elnöke Színpadra lépnek: a derecskei betlehemesek

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló 7/2000. (II.29.) önkormányzati

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

Félmilliónyi zarándok(1) Csiksomlyón(2)

Félmilliónyi zarándok(1) Csiksomlyón(2) 3. szint Június Félmilliónyi zarándok(1) Csiksomlyón(2) Már négy-öt nappal ezelőtt képtelenség volt(3) szállást kapni Csiksomlyó környékén, olyan harminc-negyven kilométeres körzetben. Nem csoda, hiszen

Részletesebben

A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában

A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában Ifjabb gróf Andrássy Gyula Kép forrása: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteménye http://bpkep.fszek.hu/webpac_kep/corvinaweb?act

Részletesebben

T Ö R T É N E L E M V E R S E N Y A Z 1 9 5 6 - O S F O R R A D A L O M É S S Z A B A D S Á G H A R C 2007. október 25. Középiskolás B feladatlap

T Ö R T É N E L E M V E R S E N Y A Z 1 9 5 6 - O S F O R R A D A L O M É S S Z A B A D S Á G H A R C 2007. október 25. Középiskolás B feladatlap T Ö R T É N E L E M V E R S E N Y A Z 1 9 5 6 - O S F O R R A D A L O M É S S Z A B A D S Á G H A R C 2007. október 25. Középiskolás B feladatlap 1. Mik voltak a Petőfi körök? Reformkommunista (a sztálinizmusból

Részletesebben

1. AZ ALKOTMÁNY ÉS ALKOTMÁNYOSSÁG

1. AZ ALKOTMÁNY ÉS ALKOTMÁNYOSSÁG Az alkotmány és alkotmányosság 1. AZ ALKOTMÁNY ÉS ALKOTMÁNYOSSÁG BEVEZETÉS A fejezet az alkotmány és alkotmányosság egyes fontosabb kérdéseivel foglalkozik. Az alkotmányosság követelményeinek megismerése

Részletesebben

AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC. 1956. október 23. november 11.

AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC. 1956. október 23. november 11. AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 1956. október 23. november 11. 1. Előzmények: 1953. március 8.: Sztálin utóda Hruscsov lesz, aki bírálja Sztálin egyes cselekedeteit (SZKP XX. Kongresszusa, 1956

Részletesebben

FOGALMAK felülről vezérelt átalakitás Római Klub Todor Zsivkov társad. növekvő ellenállása túlméretezett birodalom környezetszennyezés Nicolae

FOGALMAK felülről vezérelt átalakitás Római Klub Todor Zsivkov társad. növekvő ellenállása túlméretezett birodalom környezetszennyezés Nicolae FOGALMAK felülről vezérelt átalakitás Római Klub Todor Zsivkov társad. növekvő ellenállása túlméretezett birodalom környezetszennyezés Nicolae Ceausescu Magyar Demokrata Fórum fegyverkezési verseny korl

Részletesebben

Az Európai Biztonsági és Együttmûködési Értekezlet Záróokmánya. Az európai biztonsággal összefüggô kérdések (A Helsinki Záróokmány részletei)

Az Európai Biztonsági és Együttmûködési Értekezlet Záróokmánya. Az európai biztonsággal összefüggô kérdések (A Helsinki Záróokmány részletei) Az Európai Biztonsági és Együttmûködési Értekezlet Záróokmánya. Az európai biztonsággal összefüggô kérdések (A Helsinki Záróokmány részletei) A) Nyilatkozat a résztvevô Államok kölcsönös kapcsolatait vezérlô

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete

Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2012.(IX.11.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról

Részletesebben

Fidesz Magyar Polgári Szövetség Képvisel őcsoportja. Kereszténydemokrata Néppár t. TI... számú törvényjavasla t

Fidesz Magyar Polgári Szövetség Képvisel őcsoportja. Kereszténydemokrata Néppár t. TI... számú törvényjavasla t ORSZÁGGY ŰLÉSI KÉPVISEL Ő Képvisel őcsoportja Kereszténydemokrata Néppár t Képvisel őcsoportja Et1 eg : 1010 t4aj 17. TI... számú törvényjavasla t a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E az egészségügyi

Részletesebben

HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG

HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG A MAGYAR TANNYELVŰ KÖZÉPISKOLÁK IX. ORSZÁGOS TANTÁRGYVERSENYE HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG I.FELADAT: Magyarázd meg röviden

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szajol Község Önkormányzata Képviselőtestületének a 8/2005.(IV.21.) sz. rendeletével módosított 8/2004. (III. 25.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (Egységes

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR

HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete - közhasznú szervezet- 8000 Székesfehérvár, Malom u. 2. Tel./ Fax: 00-36-22 311-255 E-mail: htbk.szfvár@regiment.hu CSELEKVÉSI TERV 2014. /tervezet/

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.416-3/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák Lengyel Diana - kezdtek bele a lányok mosolyogva a beszélgetésbe. Nagyon kevesen tudnak rólunk, ha megmondjuk, honnan és kik vagyunk, nagy szemeket meresztenek

Részletesebben

Nemzetközi kitekintés egy alkotmány-preambulum megalkotásához

Nemzetközi kitekintés egy alkotmány-preambulum megalkotásához Illyés Gergely Nemzetközi kitekintés egy alkotmány-preambulum megalkotásához A dr. Ioan Stanomir által vezetett, a romániai politikai és alkotmányos rendszert elemző államfői bizottság számos kérdésben

Részletesebben

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet 1. melléklet a 12/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelethez Háziorvosi körzetek leírása 1. számú háziorvosi körzet Baczoni István utca Bethlen Gábor utca Blaha Lujza utca Búzavirág utca Csíktarcsa utca

Részletesebben

Még tovább mesél a 233-as parcella

Még tovább mesél a 233-as parcella Még tovább mesél a 233-as parcella Ez év elején, arról írtam, hogy megoldódni látszik a Rákoskeresztúri Köztemető 233-as parcellájában elkapart egykori 56-osok sírjainak rendszeres ápolása, mert az erre

Részletesebben

Limanowa, a magyar Monte Cassino!

Limanowa, a magyar Monte Cassino! Limanowa, a magyar Monte Cassino! Évszázada, 1914 nyarán kezdődött a Nagy Háború, amely során az orosz gőzhenger rárontott Galíciában az osztrák-magyar csapatokra. A döntően magyar katonák, huszárok, honvédek,

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 10 ÉVE VÁROS BERHIDA- SZÍNES PROGRAMOK HÁROM NAPON ÁT Berhidán az év egyik legnagyobb eseménye a Berhidai Napok rendezvénysorozat,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 6-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 6-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Bőcsi Helyi Választási Iroda Vezetőjétől 3574 Bőcs, Hősök tere 1. Tel: 46/318-009, 528-258, FAX: 528-259 E-mail: bocsph@pr.hu

Bőcsi Helyi Választási Iroda Vezetőjétől 3574 Bőcs, Hősök tere 1. Tel: 46/318-009, 528-258, FAX: 528-259 E-mail: bocsph@pr.hu Iktatószám: 16-106 /2014. Tárgy: Megbízás elfogadása A, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 32. -a Kovács Zsolt (név) 0 (személyi azonosító) 3574 Bőcs, Munkácsy u. 65. szám alatti lakosnak

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent ls/ván tér 7. NYILVIÍNOS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal egyszerű többséget igényel!

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent ls/ván tér 7. NYILVIÍNOS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal egyszerű többséget igényel! BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS POLGIÍRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent ls/ván tér 7. lk/o sz.: I. 341-812008. E/oodó: Opauszki Zoltán Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66)

Részletesebben

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA Harry Potter felnőtteknek ELŐSZÓ Sokszor tesszük fel, ha nem is hangosan, csak úgy önmagunkban a kérdést, miért tetszett egy könyv? Miért olvastuk el olyan hamar, vagy

Részletesebben

Szép Karácsonyi mûsorral ünnepeltek a derekegyháziak

Szép Karácsonyi mûsorral ünnepeltek a derekegyháziak á z h i y g e k e r e D Hírek szám. 1 am y l o vf X. é ár janu. 9 2 00 vont a h k i len Megje a! A Derekegyházi Önkormányzat megbízásából szerkesztett független információs kiadvány. Iskolások előadása

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 29/2011. (X. 28.) és a 35/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendeletekkel módosított

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 29/2011. (X. 28.) és a 35/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendeletekkel módosított Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 29/2011. (X. 28.) és a 35/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendeletekkel módosított 23/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a háziorvosi és védőnői körzetek

Részletesebben

A Miniszterelnökség a Civil Alap 2014 keretében a Magyar Holokauszt Emlékév 2014 programjaira 2013 őszén pályázatot írt ki. Egyesületünk A lapátosok

A Miniszterelnökség a Civil Alap 2014 keretében a Magyar Holokauszt Emlékév 2014 programjaira 2013 őszén pályázatot írt ki. Egyesületünk A lapátosok A Miniszterelnökség a Civil Alap 2014 keretében a Magyar Holokauszt Emlékév 2014 programjaira 2013 őszén pályázatot írt ki. Egyesületünk A lapátosok serege és az emlékezet címmel beadott pályázatára elnyert

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai

A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programok A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai 2009. december Országos Igazgatói Értekezlet Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. november 23. az

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

Feladatlap az 5-6. osztályosok részére

Feladatlap az 5-6. osztályosok részére K I S T É RSÉGI SZAKTÁRGYI TÖRTÉNELEMVERSENY Feladatlap az 5-6. osztályosok részére Az Emlékpont a magyar történelem 1945 és 1990 közötti időszakát mutatja be Hódmezővásárhely lakóinak élettörténetein

Részletesebben

ALUMNI HÍRLEVÉL. Bevezető. Tartalom. Impresszum. Szolnoki Főiskola 1. 2012. február - március. Kedves Olvasó!

ALUMNI HÍRLEVÉL. Bevezető. Tartalom. Impresszum. Szolnoki Főiskola 1. 2012. február - március. Kedves Olvasó! Bevezető Tartalom Kedves Olvasó! Tavaszköszöntő hírlevelünkkel a jó idő is megérkezett. Hírek-események - Visszatekintő rovatunkban köszöntjük az új Alumni tagokat, friss Öregdiákjainkat. Áprilisban két

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

A K.u.K. 68. Jászkun gyalogezred emlékhelyei

A K.u.K. 68. Jászkun gyalogezred emlékhelyei A K.u.K. 68. Jászkun gyalogezred emlékhelyei Az 1866-os königgrätzi csatát követően a cs. és kir. 68. gyalogezred tisztjei elhatározták, hogy a hadjáratban elesett bajtársaik számára emlékművet állítanak.

Részletesebben

Tartalom. I. kötet. Az Alkotmány kommentárjának feladata Jakab András...5 Preambulum Sulyok Márton Trócsányi László...83

Tartalom. I. kötet. Az Alkotmány kommentárjának feladata Jakab András...5 Preambulum Sulyok Márton Trócsányi László...83 Tartalom I. kötet Előszó az első kiadáshoz Jakab András........................................ IX Előszó a második kiadáshoz Jakab András...................................... X Folytonos alkotmányozás.

Részletesebben

1. Küzdelem a magyar demokráciáért - a koalíciós időszaktól az egy párt rendszer kialakulásáig 1944-1947

1. Küzdelem a magyar demokráciáért - a koalíciós időszaktól az egy párt rendszer kialakulásáig 1944-1947 1. Küzdelem a magyar demokráciáért - a koalíciós időszaktól az egy párt rendszer kialakulásáig 1944-1947 - 1944. december 2-án Szegeden megalakult a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front és december 21-re

Részletesebben

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. - és élelmiszergazdaság X kulturális örökség

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. - és élelmiszergazdaság X kulturális örökség I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Balatonfüredi Városi Értéktár 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: Név:

Részletesebben

3. (1) E rendelet 2011. július 01. napján lép hatályba.

3. (1) E rendelet 2011. július 01. napján lép hatályba. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (VII.1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetekről Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Új Köztársaságért Alapítvány 1132 Budapest, Victor Hugo u. 11-15. Kiegészítő melléklet 2015.

Új Köztársaságért Alapítvány 1132 Budapest, Victor Hugo u. 11-15. Kiegészítő melléklet 2015. -1- Adószám: 18623857-1-41 Bíróság: Fővárosi Törvényszék Bírósági végzés száma: 83.Pk.60.1479/2014/5-I. 1132 Budapest, Victor Hugo u. 11-15. 2015. Beszámolási időszak: 2015.április 01. - 2014. június 30.

Részletesebben

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 1. nap (2015. 04. 08.) 34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 2015. április 8-án megkezdődött a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 14. szekciójának háromnapos ülése. Az esemény főszereplői

Részletesebben

D-DAY Technikai tájékoztató. Fontos tudnivalók

D-DAY Technikai tájékoztató. Fontos tudnivalók D-DAY Technikai tájékoztató Fontos tudnivalók Budapest, Clark Ádám tér, ülősztrájk 1. 2011. szeptember 29-én 15.00 órától 2011. október 1-én 12.00 óráig. 2. 2011. október 1-én 17.00 órától 2011. október

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Dr. Szél Bernadett LMP

Dr. Szél Bernadett LMP otn ;»z 14 1ZgU Az Országgy űlés Ér!-;ez.«'.: 20 1.4 NOV 2 C..../2014 (...) OGY határozata a családbarát parlamenti m űködéshez szükséges intézkedésekr ől 1. Az Országgyűlés kifejezi elkötelezettségét

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

FORGATÓKÖNYV Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola FORGATÓKÖNYV Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola tiszteletére rendezett akadályverseny feladatai (közös játék) 12 fős csapatokkal Az iskolai verseny ideje: 2015. március 10. kedd 9 óra Szervező:

Részletesebben

REGIMENT VETERÁNOK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ÉS A MAGYAR HONVÉDSÉG BUDAPESTI NYUGÁLLOMÁNYÚAK KLUBJA NEMZETBIZTONSÁGI TAGOZAT PROGRAM

REGIMENT VETERÁNOK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ÉS A MAGYAR HONVÉDSÉG BUDAPESTI NYUGÁLLOMÁNYÚAK KLUBJA NEMZETBIZTONSÁGI TAGOZAT PROGRAM REGIMENT VETERÁNOK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ÉS A MAGYAR HONVÉDSÉG BUDAPESTI NYUGÁLLOMÁNYÚAK KLUBJA NEMZETBIZTONSÁGI TAGOZAT PROGRAM 2014. január 1. december 31. BUDAPEST Békés, boldog Eredményekben gazdag Új

Részletesebben

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint Szelektív szigetek megoszlása 1 Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint ED71 Változat: 2 Oldal: 1/1 Készítette: Kissné Kiss Anita Jóváhagyta:

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI dr. SPENIK SÁNDOR, Ungvári Nemzeti Egyetem Kárpátalja SZOLNOK - 2014 Kárpátalja

Részletesebben

Magyarország jelképeirıl l és ünnepeirıl szóló 3. fıtörvény

Magyarország jelképeirıl l és ünnepeirıl szóló 3. fıtörvény Magyarország jelképeirıl l és ünnepeirıl szóló 3. fıtörvény - 2 - Magyarország jelképeirıl és ünnepeirıl szóló 3. fıtörvény tartalomjegyzéke I. szakasz Általános rendelkezés. 3. oldal 1. II. szakasz Magyarország

Részletesebben

CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BALATONFÜRED Szám: 1054- /2008. Előkészítő: Horváth József E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2008. március 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Részletesebben

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint Szelektív szigetek megoszlása 1 Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint ED71 Változat: 3 Oldal: 1/1 Készítette: Kissné Kiss Anita Jóváhagyta:

Részletesebben

Alba Radar. 25. hullám

Alba Radar. 25. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 25. hullám Népszavazással kapcsolatos lakossági attitűdök 2014. december 17. Készítette: Macher Judit, Bokros Hajnalka macherjudit@echomail.hu

Részletesebben

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (VIII. 1.) önkormányzati rendelete a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Felsőpakony Község Önkormányzatának 11/2009. (IX. 30.) sz. rendelete az Önkormányzat jelképeiről, és használatuk rendjéről

Felsőpakony Község Önkormányzatának 11/2009. (IX. 30.) sz. rendelete az Önkormányzat jelképeiről, és használatuk rendjéről Felsőpakony Község Önkormányzatának 11/2009. (IX. 30.) sz. rendelete az Önkormányzat jelképeiről, és használatuk rendjéről Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

HÍREK, KÖZÉLET I. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM - 2007. NOVEMBER 8. CSÜTÖRTÖK

HÍREK, KÖZÉLET I. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM - 2007. NOVEMBER 8. CSÜTÖRTÖK I. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2007. NOVEMBER 8. Fotóminőségű nyomtatás (2400x1200 dpi) papírfélékre, fóliára, textíliára, stb., óriásplakát méretben vagy akár 25 méter hosszan. Időjárásálló nyomtatás kültérre is.

Részletesebben

HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR

HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Nyt.szám: HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete - Közhasznú társadalmi szervezet - 8000. Székesfehérvár, Malom utca 2. Tel./ Fax: 00-36-22-503-186, 503-187.email htbk.szfvar@regiment.hu,

Részletesebben

HÁTTÉRANYAG a 2013. június 26-i Választmányi ülés napirendjéhez

HÁTTÉRANYAG a 2013. június 26-i Választmányi ülés napirendjéhez HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete - közhasznú szervezet- 8000 Székesfehérvár, Malom u. 2. Tel./ Fax: 00-36-22 311-255 E-mail: htbk.szfvár@regiment.hu HÁTTÉRANYAG a 2013. június

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

Tisztelt Bihar megyei és nagyváradi magyarok!

Tisztelt Bihar megyei és nagyváradi magyarok! Tisztelt Bihar megyei és nagyváradi magyarok! Eltelt 20 év közösségünk és nyilván szervezetünk életében is. Saját szülőföldünkön való megmaradásunkért küzdöttünk és küzdünk ma is. Ezen küzdelmeinkhez számítottunk,

Részletesebben

ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány

ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány Mottó LÁTNI ÉS HALLANI azt, ami bennem van, és nem azt, aminek lennie kellene; ELMONDANI azt, ami érzek

Részletesebben

1. Az Önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára utaló díszítő szimbólumok a címer, a zászló és a Romtemplom.

1. Az Önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára utaló díszítő szimbólumok a címer, a zászló és a Romtemplom. Zsámbék Város Képviselő-testületének 10/2006. (VI.28.) Ö.K. számú R E N D E L E T E * Zsámbék Város címerérő1, zászlajáról, jelképeiről és ezek használatáról Zsámbék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL (A MÓDOSÍTÁSOK A TAGOK 2014/3., 2014/4., 2014/6. ÉS 2014/7.SZÁMÚ HATÁROZATAIN ALAPULNAK. A MÓDOSÍTÁSOKAT DŐLT BETŰS SZEDÉS JELZI.) Franciaországi Ösztöndíjasok

Részletesebben

Országos Lotz János szövegértési és helyesírási verseny

Országos Lotz János szövegértési és helyesírási verseny Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium 7150 Bonyhád, Kossuth Lajos utca 4. Országos Lotz János szövegértési és helyesírási verseny Megyei forduló 2015. január 21. 8. osztály tanuló neve

Részletesebben

TEMESVÁR. Emlékhét a temesvári forradalom kitörésének 25. évfordulóján 2014. december 15 21.

TEMESVÁR. Emlékhét a temesvári forradalom kitörésének 25. évfordulóján 2014. december 15 21. TEMESVÁR 2 1989 5 2014 Emlékhét a temesvári forradalom kitörésének 25. évfordulóján 2014. december 15 21. Az 1989-es temesvári népfelkelésnek és a romániai kommunista diktatúra bukásának 25. évfordulóján

Részletesebben

12/2009.(V.20.) 55/2005. (XI.17.)

12/2009.(V.20.) 55/2005. (XI.17.) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 12/2009.(V.20.) Kgy. rendelete Szeged város helyi építészeti örökségének védelméről szóló 55/2005. (XI.17.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Dr. André László m. kir. csendőr százados

Dr. André László m. kir. csendőr százados Dr. André László m. kir. csendőr százados Budapesten született 1915. január 16-án köztisztiviselői családban. Nagyapja a Belügyminisztériumban dolgozott a Csendőrgazdászati Osztály irányításában, így már

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Balatonkenese: 2014 május 1

Balatonkenese: 2014 május 1 2014 Figyelem! Iskolánkban az idei nyáron is szeretettel várjuk azokat a kutyás gazdikat, aki a Balaton parton töltik a nyarat kedvencükkel! A hétvégi szabadidejüket szeretnék együtt eltölteni, kutyaiskolai

Részletesebben

Tompaháti lovas nap 2011

Tompaháti lovas nap 2011 á z h i y g e k e r e D Hírek szám. I -V m a y fol. év I I X. 2011 us uszt Aug er emb t p e Sz t a! n o v i k ha n e l e j Meg A Derekegyházi Önkormányzat megbízásából szerkesztett független információs

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 16/2012. (III.01.), valamint a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 16/2012. (III.01.), valamint a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 16/2012. (III.01.), valamint a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított 16/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az állattartásról 2 Lenti

Részletesebben

Döntés a hó eltakarítására kötendő szolgáltatási szerződésről

Döntés a hó eltakarítására kötendő szolgáltatási szerződésről Az előterjesztés száma: 172/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 3-án 18-órakor megtartandó ülésére Döntés a hó eltakarítására

Részletesebben

Feladatok a múzeumi kiállításban

Feladatok a múzeumi kiállításban 1., Kiss Bálint református lelkész fia, ifj. Kiss Bálint, festımővész lett. Egyik, 1836-ban alkotott képét megtalálod a kiállítás elsı, történeti részében, azt a személyt ábrázolja, akit késıbb a város

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottság JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült: A Humánszolgáltatási Bizottság 2012. február 29-én (szerdán) 15,00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

MAGYARSÁG HÁZA. www.magyarsaghaza.net

MAGYARSÁG HÁZA. www.magyarsaghaza.net www.magyarsaghaza.net MAGYARSÁG HÁZA AZ ÉPÜLET TÖRTÉNETE A Magyarság Háza a Budai Vár szívében, a Mátyás templom szomszédságában, a Szentháromság téren álló műemlék épület. A hatalmas épületegyüttes története

Részletesebben

Kimutatás az önkormányzati vagyonról a vagyonkataszter alapján. Forgalomképesség szerinti bontásban. Forgalomképtelen

Kimutatás az önkormányzati vagyonról a vagyonkataszter alapján. Forgalomképesség szerinti bontásban. Forgalomképtelen Kimutatás az önkormányzati vagyonról a vagyonkataszter alapján Forgalomképesség szerinti bontásban Forgalomképtelen 16/ / / Közterület MIRHÓ KÖZ 16 1993 39/ / / KÖZTERÜLET KIS-ÉR 39 6188 46/ / / KÖZTERÜLET

Részletesebben

Gondolatok a DEKA-ról 1. Ferge Zsuzsa feljegyzése az Egyesület (KARD) alakuló ülésének.

Gondolatok a DEKA-ról 1. Ferge Zsuzsa feljegyzése az Egyesület (KARD) alakuló ülésének. Gondolatok a DEKA-ról 1 Ferge Zsuzsa feljegyzése az Egyesület (KARD) alakuló ülésének. 1. A DEKA (Demokratikus Kerekasztal) társadalmi mozgalom Magyarország újrademokratizálásáért, a társadalmi párbeszéd

Részletesebben

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

Paks Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX. 12.) számú rendelete. Az egészségügyi alapellátások körzethatárainak megállapításáról.

Paks Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX. 12.) számú rendelete. Az egészségügyi alapellátások körzethatárainak megállapításáról. Paks Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX. 12.) számú rendelete Az egészségügyi alapellátások körzethatárainak megállapításáról.* Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. számú törvény

Részletesebben

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület FAKULT Egyesület 2023 Dunabogdány, Hegy u.7. Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület 2008. ÉVI K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 1 Dunabogdány, 2009. május 20. Tóth László FAKULT Egyesület

Részletesebben

Kereszténydemokrata tömörülés- CDA (Christen Democratisch Appèl)

Kereszténydemokrata tömörülés- CDA (Christen Democratisch Appèl) Hollandia politikai pártjai Hollandia (hivatalos nevén Holland Királyság) 1815-ben nyerte el függetlenségét, az ország államformája ekkortól kezdve alkotmányos monarchia. Az 1814-ben elfogadott alkotmány

Részletesebben