- Jó napot kívánok, Szőllős István vagyok, a DÉLI KRÓNIKA műsorvezetője.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "- Jó napot kívánok, Szőllős István vagyok, a DÉLI KRÓNIKA műsorvezetője."

Átírás

1 1700 Hung. Monitoring, c KOSSUTH_adó 11 h 45 - Jó napot kívánok, Szőllős István vagyok, a DÉLI KRÓNIKA műsorvezetője. Megkezdjük ÉLŐ KÖZVETÍTÉSÜNKET AZ ORSZÁGHÁZ ELŐTTI KOSSUTH TÉRRŐL, ahol délben ünnepélyesen kikiáltják a köztársaságot. A tudósító Bánkúti Gábor és Kerekes András: (vezényszavak: vigyázz! Díszzászlóalj, fogadás balról! Történelmi zászlót... Tiszte-legj! ) - Történelmi zászlóinkat hozzák most honvédeink itt a Kossuth téren, ahonnan jelentkezünk. Arról a sok történelmi eseményt megért térről, melyet az első magyar kormányzó elnökről neveztek el. Ott áll az ő szobra is átér egyik oldalán, vele szemben II. Rákóczi Ferenc.A történelmi folyamatosságot fejezik ki ők, hiszen e két szobor között gyülekezik időről-időre nagy magyar történelmi pillanatok, események alkalmával több tízezer vagy éppen több százezer ember. - Itt kiáltották ki 1918 nov. 16-án az őszirózsás forradalom részvevői az első köztársaságot, a melynek hivatalos neve Magyar Népköztársaság volt. Az állami főhatalmat a népkormány gyakorolta, az ország forradalmi vezérének, Károlyi Mihálynak elnökletével, akinek szobra szintén itt áll néhány méternyire Kossuthétól ban, február elsején, amely, úgy emlékszem, ugyanilyen verőfényes nap volt, talán csak a hőmérséklet volt kicsit alacsonyabb, ezekről a lépcsőkről jelentette be Nagy Ferenc, a nemzetgyűlés akkori elnöke, h ogy Magyarország köztársaság és elnökévé Tildy Zoltánt választották. Az elnökön kívül akkor beszédet mondtak a koalíciós pártok vezetői.t - Pártok vezetőit most nem halljuk, bár jelenlétükkel természetesen megtisztelik ők is a Magyar Köztársaság kikiáltásának ünnepét.- Azét a köztársaságét, amelynek minap elfogadott alkotmányában immár hivatalosan is ott áll az a paragrafus, amely kimondja, hogy szabadon alakulhatnak és szabadon tevékenykedhetnek a pártok, persze, az alkotmány és az alkotmányos jogszabályok tiszteletben tartása mellett. - Nem volnánk hívek a történelem mindig megváltoztathatatlan tényeihez, ha nem mondanók el, hog yl919 márc.21-én itt kiáltották ki a tanácsköztársaságot. És talán mondhatjuk, hogy ha nem is itt kezdődött, de ide futott be a szabadságot, demokráciát és emberi méltóságot követelő felvonulók hada 33 évvel ezelőtt, tehát itt kezdődött a népfelkelés. Ide érkezett és itt mondott beszédet Nagy Imre, aki akkor még nem volt miniszterelnök. (j^f

2 (DK, Kossuth tér) 1701 Hung. Monitoring, c" - Sokan érzik úgy, hogy történelmi elégtételnek is fölfogható, de mindenképpen jelképes, hogy éppen okt. 23-án születik meg az a Magyar Köztársaság, amely a harmadik évezred küszöbén határkő Magyarország számára a jogállamiság felé vezető úton az európai értékek tudatos megőrzéséért és továbbfejlesztéséért folytatott küzdelemben. Hogyha sorszámot nem adnak is a köztársaságnak, hiszen ez a mi történetírásunkban nem vált hagyománnyá, még ha gyakorta halljuk is, hogy éppen hányadik köztársaság következnék, szóval ennyiben mindenképpen egészen pontosan megkülönböztethető ez a mostani, hogy éppen 33 évet kellett várni fogantatásától megszületéséig. - Még nem is 33 évet. Nehéz.ma kimérni, hogy ez az új köztársaság melyik korhoz kötődik leginkább, honnan folytatja törteénelmünket. - Ez az utókor dolga lesz,. - Tanuja voltam 43 éve, 12 éves koromban a februári köztársaásg kikiáltásának. Életreszóló élmény volt és tudom, ma, amikor fölcsendült reggel a rádióban újra a Köztársasági induló, a francia Méhule? szerzeménye, amelynek Rajcs István készítette magyar szövegét betiltották, sokak szíve megdobbant, hiszen - hallottuk SZŰRÖS Mátyástól - a'tényes szellők nemzedéek" emlékszik e dalra és szövegére is. Munkára, harcra hív ma minket, életünknek új értelmet ád, milliók ajka zengi bízón, hogy éljen a köztársaság! (folytatás a következő oldalon)

3 » (DK - Kossuth-tér) 1702 Hung.Monitoring, 23.1o/89-s - Az ünnepség, amelynek közvetitését hallják, pontosan fél 12-kor őrségváltással kezdődött. A téren létszámát tekintve most már fölbecsülhetet tömeg, tiz és tizezrek, zászlókkal,föliratokkal. Éltetik a köztársaságot, de magasba emelkedik egy-egy csoportból időnként egy-egy 1956-ra emlékeztető újság vagy éppen fölirat. a Parlament főlépcsőjén pedig magasba emelkedik a következő tábla: Szabadságot, védelmet TŐKÉS László temesvári református lelkésznek. A fő esemény természetesen a köztársaság kikiáltása. Ennek tiszteletére lobog reggel óta, mint nemzeti ünnepeinketn az Államizászló. - Mint a közvetités kezdetén emiitettük, háromnegyed 12-kor vonultak be honvédeink, hogy felsorakozzanak az állami lobogó előtt történelmi zászlainkkal. Itt an a honfoglaláskori fejedelmi zászló, I.István k: zászlaja, Szent Istváné. Az Árpádházi-királyok zászlaja, az Anjoukirályok zászlaja. - És ahogy közeledünk a történelemben a mához, itt látható Hunyadi Jánc zászlaja - a fekete sereg zászlaja, Mátyás királyé. Dózsa György kereszteseinek zászlaja. Itt látható a szigetvári hős Zrinyi Miklós zászlaja. Vagy itt van Bocskay István hajdúinak zászlaja, Bethlen Gábc: erdélyi fedejem, Thököly Imre zászlaja, a kuruc kovassági zászló, Rákóc kuricainak zászlaja. - (a háttérben indulót játszik a katonazenekar) - És természetesen itt látható az 1848/49-es szabadságharc honvédségi, gyalogsági zászlóaljának zészlaja. Aztán egy ugrás az időben előre, Zászlók között vonult be a 31.vörös gyalogezred zászlaja. Egyujabb ugrás a történelemben, a végtelen folyamatban a nógrádi partizánegység zászlaja. Majd pedig egy 1945-ös zászló, júniusi eredeti, az első hadosztályok első gyalogezredének zászlaja. - A tömeg nő, duzzad, sokasodik, néhány perce még a pártok képviselői álltak itt előttünk, most már kissé beljebb sodorták őket. Erre a kikiáltási ünnepségre meghivást kaptak az országgyűlés tisztségviselői, képviselői, a minisztertanács tagjai, az egyházak képviselői, a pártok, társadalmi és tömegszervezetek képviselői és a Budapestre akkreditált diplomőciai képvisetelek vezetői. - És ha már kollegám néhány perccel ezelőtt egy személyes élményét is emiitette, nos a Fényes szellők néhány évvel később bizony családnö kényszerült nemzedékét követő fiatalok egyikeként gimnazistaként magam már az 56-os tömegben szorongtam október 23-án a téren. Ám ha igazi tanulságot kellene keresni, leginkább talán arra emlékezhetem és emlékezkezhetek, hogy a történelem a leghatározottabb cezúrák

4 (DK - Kossuth-tér) 17o3 Hung.Monitoring, 23.1o/89-s a leghatározottabban kimondott uj kezdet pillanatában is mindig egészen messzire nyúlik vissza az időben, a régi kezdetekrt. Jogfolytonos az egész magyar történelem, minden pillanata, amely e nemmzet megtartásáért, független államiságáért, folytonos emelkedéséért tűnt tova az időben ugy, hogy eközben mindig velünk maradt. Hőseivel és névtelen szerelőivel együtt. - A történelem hű önmagához, de mégsem ismétli önmagát. Hisz mindig jön József Attila szavaiaval "uj nép, másfajta raj,"mely másként ejti a szót, fején másként fakad a haj és Ady Endrével vallja önmagáról "Röpülj hajó, rajtad a holnap hőse". ( folytatás a következő oldalon )

5 f (DK, Kossuth tér) 1704 Hung. Monitoring, c. - H ál' Istennek az egész magyar irodalmat bőségesen idézhetnénk és történelmiszemélyiségeink mindegyikénél találnánk kiemelkedő, idézhető gondolatokat, Szent Istvántól egészen a maiakig. És a következőkig, hiszen egykor mi is, ők is majd az idézhető és mindannyiunk reménységével mondjuk, az emelt fővel vállalható múltat jelentik majd, jelentjük majd és minden jelen ebben a folytonosságban, persze természetsen hoz valami újat. Most pl. a frissen kikiáltandó magyar köztársaságnak egy ideig,még nem tudhatjuk, néhány hétig vagy néhány hónapig, ideiglenes köztársasági elnöke lesz, az országgyűlés elnökének, SZŰRŐS Mátyásnak személyében,. - Ha már bennünket is elsodort az imént a nagyszerű pillanat heve, félek, hogy nemsokára mikrofonjainkat is elsodorja, térjünk vissza ide a térre. - Nő a sokaság, sokasodnak a vendégek, bár úgy látom, mint nóvum, «i körülállnák bennünket, még látunk is. Ezekben az órákban az ország és talán a mikrofon, a tv-kamerák segítségével a világ figyelmének kö zéppontjában áll a Kossuth Lajos tér Budapesten. - De legalábbis Magyarországénak és a magyarságénak minden bizonnyal. - Az érdeklődés, a rádiónkhoz érkező telefonokból tudjuk, rendkívüli. Biztosak vagyunk benne, hogy aki teheti, tanuja lesz majd az ünnepélye pillanatoknak. Egy nagykörűi tanító, ez a kis település Szolnok mellet van, tehát...tanító úr fölhívással fordult hazánk minden iskolájához tegyék lehetővé, hogy a tévén vagy ahol nincs, a rádióban a tanuló ifjúság is nyomon követhesse az eseményeket. A tanító úr fölhívását mi közreadtuk és most is csak azért ismétlem meg, hogy igen, ki-ki ossza meg az élményt minél több honfitársával. - Ahogy az órámra nézek, a déli harangszóig még három és fél perc van. Azt hiszem, már előtte megjelneik majd az országgyűlés! erkélyén SZŰRÖS Mátyás, az országgyűlés elnöke. - Itt most kezemben tartom a MAGYAR KÖZLÖNY legfrissebb, nyomdából ma reggel kikerült számát, melynek dátuma: Budapest, október 23-a. És a címlapon nemzetiszínű keretben az évi 31. törvény az alkotmány módosításáról.azelső fejezetben az általános rendelkezések között adja hírül: Magyarország köztársaság. A Magyar Köztársaság függ étlen, demokratikus jogállam, amelyben a polgári demokrácia és a demokratikus szocializmus értékei egyaránt érvényesülnek. - Második bekezdés: A Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé, amely a népszuverenitást választott képviselői útján, valamint köz-

6 (DK, Kossuth tér) 1705 Hung. Monitoring, d vétlenül gyakorolja. - A társadalom egyetlen szervezetének, egyetlen állami szervezetnek, állampolgárnak a tevékenysége sem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésé re vagy gyakorlására, illetőleg kizárólagos birtoklására. És azt hiszem, a következő mondatot sokan várták, sok-sok millió magyar: Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult és egyben köteles föllépni. - Harmadik paragrafus. A Magyar Köztársaságban a pártok, az alkotmány és az alkotmányos jogszabályok tiszteletben tartása mellett szabadon alakulhatnak és szabadon tevékenykedhetnek. A párto k közreműködnek a népakarat kialakításában és kinyilvánításában. - És azt hiszem, mielőtt folytatnánk az egész módosított alkotmány, a szinte teljesen új szövegű alkotmány - immár köztársasági alkotmány fölolvasását, adjuk át magunkat az időne k, hiszen egy perc múlva 12 óra és a program szerint most nemsokára megjelenik a Parlament erkélyén SZŰRÖS Mátyás, majd együtt fogjuk meghallgatni a déli harangszót és utána veszi kezdetét az ünnepélyes aktus, a Magyar Köztársaság kikiáltása. (csend) - Csendes a tér, amagyar Rádióban közvetített déli harangszót együtt fogja hallgatni a Kossuth tér közönsége az egész országgal. (déli harangszó) (folytatás a következő oldalon)

7 17 6 (DK - Kossuth-tér) - SZŰRÖS Mátyás: Hung.Monitori ng, 23.1o/89-s. «- Honfitársaim, magyarok a nagyvilágban, külföldi barátaink! Az Országházból szólók hazánk lakosaihoz, mindazokhoz, akik szivükön viselik Magyarország sorsát. Azokhoz fordulok, akik határainkon tul megértéssel és rokonszenvvel követik emelkedő utunkat, támogatják népünket a gyökeres változtatásokat eredményező erőfeszítéseiben. A köztársaság ideiglenes elnökeként e helyről köszöntöm országunk polgárait, külföldi barátainkat. ünnepélyesen bejelentem, hogy az Országgyűlés által módositott alkotmány kihirdetésével a mai nappal, 1989 október 23-ától országunk államformája és neve MAGYAR KÖZTÁRSASÁG. - (nagy taps, kiabálás és harsonaszó) - - (tudósitó) A hatalmas tapsviharban szinte alig hallottuk a fanfarok szavát, a harsonákét, amelyek köszöntötték a Magyar Köztársaságot. Legalább mi itt a mikrofon mellett a nagy tömegben. SZŰRÖS Mátyás a Magyar Köztársaság ideiglenes elnökemeg nem fejezte be - (állandó taps hallatszik) Végig hallgattuk tegnap a magyar köztársaság kikiáltását 46-ban. Most nagyobb a tapsvihar. Ha mérni lehetne talán decibelben és időben is. -- Egymást köszöntik a résztvevők.-- - (SZŰRÖS) Honfitársaim! Tisztelt ünneplő közönség! Most, a XX.század végefelé közeledvén, a szabad demokratikus Magyarország megteremtésében a Kossuth Lajos, Károlyi Mihály és a Tildy ^^ Zoltán nevével összekapcsolódó előző magyar köztársaságok nyomdokain haladunk, amikor azok demokratikus és nemzeti hagyományainak szellemében és az utóbbi 4o esztendő különösen az 1956-os októberi népfelkelés és nemzeti függetlenségi megmozdulás történelmi tanulságaitól is indittatva -(taps) - megalkottuk az uj köztársaság törvényes alapjait. Ujabb történelmi szakasz nyitánya ez és államunk demokratikus átalakításának utján miközben feltárjuk és bevalljuk a multat tekintetünket határozottan a jövő felé kell forditanunk. Eltökélt szándékunk, hogy népünk akarata szerint, amit nemsokára szabad demokra tikus választásokon nyilvánithat ki, végigmegyünk - (taps) - végigmegyünk megkezdett utunkon. ( folytatás a következő oldalon )

8 (DK, Kossuth tér) Hung. Monitoring, d (Szűrös folytatás) Eltökélt szándékunk, hogy népünk akarata szerint, amit nemsokára szabad, demokratikus választásokon nyilváníthat ki, végig megyünk - (taps szakítja félbe) - végigmegyünk megkezdett utunkon. A Magyar Köztársaság független, demokratikus jogállam lesz, amelyben (taps)(a háttérben kiáltások) a polgári demokrácia és a demokratikus szocializmus értékei egyaránt érvényesülnek, amelyben magyar és más nemzetiségű honfitársaink megtalálják számításukat, boldogulásukat és amelyet biztonságos otthonuknak tekinthetnek, (kiáltás...)(taps) Az új köztársaság felelősséget érez a határainkon kívül élő magyarok sorsáért (tömeges éljenzés?, taps) és előmozdítja a Magyarországgal való kapcsolataik ápolását. A világ haladó és demokratikus vonulatának részeként kívánunk fellépni a nemzetközi színtéren, meggyorsítani hazánk felzárkózását a fejlett országok sorába, (éljenzés, taps) Egyszerre fejlesztjük keleti és nyugati kapcsolatainkat, hozzájárulva. Európa egységesüléséhez, biztonságának megteremtéséhez és a világ egyetemes problémáinak megoldásához, (taps) Változatlanul hazánk nemzeti érdekének tekintjük nagy szomszédunkhoz, a SzU-hoz fűződő kapcsolataink zavartalan és kiegyensúlyozott fejlesztését.(erős fütyülés) Egyidejűleg a másik vezető világhatalommal, az Amer.Egy. Államokkal is jó (helyeslő kiabálás, taps) együttműködésre törekszünk. (taps) Alapvető nemzeti érdekünknek tartjuk a jószomszédi viszony ápolását a környező országokkal, (taps) Erősíteni kívánjuk a Duna-ment: népek összefogását és barátságát a kölcsönös tisztelet és megbecsülés jegéyben. (taps) Folytatjuk a nyitás külpolitikáját, aktív részvevői kívánunk lenni a nemzetközi cserének és együttműködésnek a gazdaságban és a tudományban, a kultúrában és az emberi jogok érvényesítésében. (taps) Tisztelt ünneplő közönség, honfitársaim! A hazához, a haladáshoz, a nemzeti összefogáshoz és a demokráciához, a humanizmushoz fűződő gondolatok és törekvések jegyében mindenkit következetes cselekvésre, kitartó munkára hívok fel az ország jobb jövője érdekében. (taps) Csak közös erővel emelhetjük ki az országot a mélyre süllyedésből és teremthetjük meg a szabadság, a demokrácia és a jólét anyagi, szellemi feltételeit. Megérdemelné már a nép,hogy végre legyen a Duna-Tisza táján. (taps) Legyen hosszú életű az új magyar köztársaság és boldogabb elődeinél, (taps) Honfitársaim, magyarok, külföldi vendégeink! Végül pedig és legfőképpen azt kívánom e jeles napon is r legyen béke a földön és legyen békesség az emberek között! (taps)

9 (DK, Kossuth tér) Hung. Monitoring, d (Tudósító:) - SZŰRÖS Mátyást, a Magyar Köztársaság ideiglenes elnökét hallottuk. - SZŰRÖS Mátyás a parlament elnöke a Parlamentnek arról az erkélyéről beszélt, amelyik a miniszterelnöki dolgozószobából nyílik. Közben vezényszót hallunk. (Himnusz, éneklik, több helyen hamisan) (taps) - Hatalmas tapsvihar, tényleg azt mondhatjuk, milliók hangja zengi bízón, hogy Éljen a Köztársaság! SZŰRÖS Mátyás integet a tömegnek az erkélyről, a program szerint néhány perc múlva lejön ide a Kossuth Lajos térre, ahol a budapesti helyőrség díszalakulata tiszteleg majd. (ütemes taps) - Azután SZŰRÖS Mátyás a honvédelmi miniszter kíséretében ellép a díszegység előtt, a csapatzászló előtt fogadja majd a díszegység parancsnokának jelentését, jelentik majd,h ogy fölsorakozott a díszzászlóalj, mint mondtam, ellépnek arcvonala előtt, köszöntik majd a katonákat, azután a Magyar Köztársaság ideiglenes elnöke a magyar meghívottakat üdvözli,kézfogással köszönti őket, majd a diplomáciai testület misszióvezetőivel fog kezet és ő is elfoglalja helyét a dobogón. Én azt hiszem, hogyha nagyon szeretnénk is közvetíteni mindazt, nehezen tudjuk, hiszen ezt a hatalmas tömegtől már látni sem tudjuk. Most visszaadjuk a szót a stúdiónak. - Bánkúti Gábort és Kerekes Andrást hallották. A mai DÉLI KRÓNIKA a szokásosnál tovább, 13 óráig tart. ^^ - Most stúdiónk vendége SZABAD György történész, a Magyar Demokrata Fórum elnökségének tagja és VITÁNYI Iván szociológus, amagyar Szocialista Párt elnökségének tagja. Rapcsányi Lászlóval a nap nagy eseményéről, a köztársaság kikiáltásáról beszélg étnek. - Még szemünk előtt van a TV képernyőjéről a budapesti Kossuth Lajos tér embertömege, ez a nagy történelmi színpad, a zászlók lobogása, dalfoszlányok vannak a fülünkben, Szűrös Mátyás szavai. Nem tagadhatjuk, h ogy e pillanat nagyszerűsége az embert érzelmileg is roppant megragadja. Hát ime, kedves SZABAD György történész professzor úr, a történelem reprezentatív pillanata. SZABAD: - Valóban így van. Történészként és történelmi események részvevőjeként az emberben felidéződnek a rég múltak történései és a

10 1732. Hung.Monitoring z KOSSUTH _ adó KÖZVETÍTÉS A KOSSUTH TÉRI ÜNNEPSÉGRŐL h Az Országház előtti térről Kerekes András tudósít. - (A riport alatt a Székely Himnuszt hallani.-) - Az Országház elől, a Kossuth térről jelentkezem. Hat és egynegyed órával ezelőtt már elhangzott ez a mondat innen; szinte négyzetméterre erről a helyről. Helyszíni közvetítésben számoltunk be ugyanis a Magyar Köztársaság kikiáltásáról. Most az 1956 október 23-i megemlékezések központi eseménye kezdődik néhány perc múlva, az a nagygyűlés, amelyet az Október 23-a Bizottságban képviselt, éppen 23 ellenzéki szervezet hívott össze. Hatalmas gyűlt itt a Kossuth téren egybe fölhívásukra. Sok tízezer,talán százezer ember is lehet. Zászlóerdő lobog, nemzeti színű és pártlobogók. Most éppen a Székely Himnuszt hallhatják. A lobogókon különféle, és a transzparenseken különféle fölirások: "Döntsön a nép!" "Szabad Demokraták Szövetsége", "Bajcsy Zsilinszky Endre Társaság", aztán egy másik hatalmas transzparensen: "Soha többé kommunizmust 1",ám éppen az imént figyelmeztette a műsorközlő az egybe gyűlt tömeget, hogy az erkélynek megjelent annak a kommunista férfinek az arcképe, aki 33 évvel ezelőtt erről az erkélyről köszöntötte az egybegyűlteket. Azé a kommunistáé, - mondta a műsorközlő - aki a forradalom hatására emberré tudott válni. Délután 6 óra van (érthetetlen.) 33 évvel ezelőtt körülbelül ebben az órában érkezett ide az a hatalmas tömeg, amely a Petőfi szobortól a Bem szobor érintésével jutott el a Parlament előtti térre. Különösen enyhe idő volt aznap is, mint ma. Amíg megkezdődik az ünnepség, amely a Himnusz hangjaival veszi kezdetét, idézzük föl azokat a 33 évvel ezelőtti órákat. - Előző este éjszakába nyúló nagygyűlés volt a Budapesti Műszaki Egyetemen. Többezer diák tanáraik jóváhagyásáv? csatlakozott a szegedi egyetem határozatához és megalakították a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szervezetét, a METESZ-t. 14 pontot fogadtak el. Elhatározták, hogy a demokráciáért és függetlenségért küzdő lengyel nép iránti szolidaritásuk kifejezésül, október 23-án délutánra békés, - ahogy ők mondták - néma, rendezett tüntetést hívnak össze. A fölhíváshoz gyorsan más egyetemek és főiskolák is csatlakoztak. A sokszorosított 14 pont eljutott az üzemekbe is. A tütnetést először betiltották. Az ország akkori vezetője a Rákosi-utód GERŐ Ernő MDP főtitkár aznap délelőtt érkezett vissza belgrádi tárgyalásairól és első reagálása az

(vezényszavak: vigyázz! Díszzászlóalj, fogadás balról! Történelmi zászlót... Tiszte-legj! )

(vezényszavak: vigyázz! Díszzászlóalj, fogadás balról! Történelmi zászlót... Tiszte-legj! ) Hung. Monitoring, 23.10.89. (KOSSUTH_Rádió, 11.45 h) - Jó napot kívánok, Szőllő s István vagyok, a Déli Krónika műsorvezetője. Megkezdjük ÉL Ő KÖZVETÍTÉSÜNKET AZ ORSZÁGHÁZ ELŐ TTI KOSSUTH TÉRRŐ L, ahol

Részletesebben

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések 1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések Alkotmány: constitutio közös állapot, közös megegyezés, hogy milyen szabályok

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE ÚJSÁGCIKKEK 1956. OKTÓBER 23. - NOVEMBER 4. A KÖTETET SZERKESZTETTE, AZ ELŐSZÓT ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA SZIGETHY GÁBOR HOLNAP KIADÓ TARTALOM Szigethy Gábor: IDŐRENDBEN / 5

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

Interjú Gecsényi Lajossal, a Magyar Országos Levéltár fõigazgatójával

Interjú Gecsényi Lajossal, a Magyar Országos Levéltár fõigazgatójával JELENIDÕBEN Május vége és június eleje között felbolydult a magyar média, az írott sajtótól a tévécsatornákon keresztül az internetes portálokig. Bár az adatvédelem jogi témája látszólag unalmas és érdektelen,

Részletesebben

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22.

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Hunyadi János és Kapisztrán János seregei 558 évvel ezelőtt, 1456. július 22-én állították meg a Nándorfehérvárt ostromló oszmán hadat. A győztes csata emlékére

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ MÉDIANÉZŐ KFT. -NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGA 1 A tartalom Felfüggesztett büntetést kapott Biszku Béla Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték nem jogerősen

Részletesebben

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ MÉDIANÉZŐ KFT. -NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGA 1 A tartalom Meghalt Biszku Béla-TV2 Elhunyt Biszku Béla- RTL II Meghalt Biszku Béla- DUNA TV Meghalt Biszku

Részletesebben

FOGALMAK felülről vezérelt átalakitás Római Klub Todor Zsivkov társad. növekvő ellenállása túlméretezett birodalom környezetszennyezés Nicolae

FOGALMAK felülről vezérelt átalakitás Római Klub Todor Zsivkov társad. növekvő ellenállása túlméretezett birodalom környezetszennyezés Nicolae FOGALMAK felülről vezérelt átalakitás Római Klub Todor Zsivkov társad. növekvő ellenállása túlméretezett birodalom környezetszennyezés Nicolae Ceausescu Magyar Demokrata Fórum fegyverkezési verseny korl

Részletesebben

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista '56-os terem a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista vidéki nagyvárosokban. rendszer bűneit. c) Magyarország felmondta

Részletesebben

Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2.

Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2. Helyszín: az Országház 55. sz. tanácsterme. Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2. Résztvevők: Keresztes Sándor soros elnök Kereszténydemokrata Néppárt Antall József Magyar Demokrata Fórum Balsai

Részletesebben

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését;

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését; Magyarország 1944/45 és 1989 között Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc főbb eseményei, célkitűzése, nemzetközi jelentősége Az 1956-os forradalom 1956 őszén megélénkülő politikai élet: felújítja

Részletesebben

2010. június 13 Trianon 90 év 2010. június 4-én délután fél ötkor országszerte megkondultak a harangok. Megkondultak, mert 90 évvel ezelőtt ezen a napon írták alá azt a békeszerződést, mellyel Magyarországot

Részletesebben

6. A Magyar Alkotmány (Alaptörvény) szerepe és tartalma, módosításai, az Alkotmánybíróság feladata, működése

6. A Magyar Alkotmány (Alaptörvény) szerepe és tartalma, módosításai, az Alkotmánybíróság feladata, működése 6. A Magyar Alkotmány (Alaptörvény) szerepe és tartalma, módosításai, az Alkotmánybíróság feladata, működése Magyarország alkotmányjogi berendezkedése parlamentáris demokrácia. A legfőbb törvényhozó szerv

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének. 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete. az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról

Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének. 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete. az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő- testülete a helyi

Részletesebben

Beszéd a Zrínyi szoboravatón és laktanya névadáson

Beszéd a Zrínyi szoboravatón és laktanya névadáson Beszéd a Zrínyi szoboravatón és laktanya névadáson Tisztelt Ünneplő Közösség! Különös súlya van annak, hogy most a honvédelem rendszerének és benne a honvédtisztképzésnek a megújításakor újra gróf Zrínyi

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Washington, 1989 július 17. (Amerika Hangja, Esti híradó)

Washington, 1989 július 17. (Amerika Hangja, Esti híradó) Item: 2461 Kiad sor: 07/17/1989 17:33:45 Om Fejléc: kiad rvk1002 4 nem/pol krf/bma/bmb/srf Szolgálati használatra! Rövid Cím: Interjú Mark Palmerrel Washington, 1989 július 17. (Amerika Hangja, Esti híradó)

Részletesebben

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én is elhittem mindazt, amit előtte 8 éven át hirdettél.

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

és s feladatrendszere (tervezet)

és s feladatrendszere (tervezet) Az MH Műveleti M Parancsnokság rendeltetése és s feladatrendszere (tervezet) Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy HM HVK MFCSF 2006. Szeptember 16. I. Az MH Műveleti Parancsnokság rendeltetése Az MH katonai

Részletesebben

KÉT ZACSKÓVAL KEZÉBEN MAGYARÁZOTT FODOR GÁBOR...19

KÉT ZACSKÓVAL KEZÉBEN MAGYARÁZOTT FODOR GÁBOR...19 1 A Magyar Országgyűlés Sajtószolgálata SAJTÓSZEMLE FODOR GÁBOR MINISZTERJELÖLT MEGHALLGATÁSA A KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG ÜLÉSÉN (A hírügynökségek, napilapok, elektronikus média alapján) 2007. április

Részletesebben

Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán

Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán 20 2006/XVIII. 5 6. e z e r k i l e n c s z á z ö t v e n h a t Cora Zoltán Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán 1989 után az -os események újra- és átértékelése lehetségessé vált a korábbi egységes nézettel

Részletesebben

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval Lehet-e? ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN Hiteles tanúk cáfolata Interjú Horthy Istvánnéval A közelmúltban a Jobbik néven ismert, de általam kezdettől ártalmas és értelmetlen képződménynek nevezett

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS Magyar vagyok. Természetem komoly, Mint hegedűink első hangjai; Ajkamra fel-felröppen a mosoly, De nevetésem ritkán hallani. Ha az öröm legjobban festi képem: Magas kedvemben

Részletesebben

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat. Bányászat, 67 kötet, (2004) p. 99-103 S E L M E C I Asz

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.416-3/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között Rövid áttekintés Ez a bő három évtized különleges helyet foglal el a magyar orosz kapcsolatok ezeréves történetében. Drámai és tragikus volt a kezdet.

Részletesebben

Mi újság. a PADOSZ - nál? Eredményes az üzemi tanács és munkavédelmi képviselő választás a Partner Kft-nél

Mi újság. a PADOSZ - nál? Eredményes az üzemi tanács és munkavédelmi képviselő választás a Partner Kft-nél Mi újság 2016. január P A K S I A T O M E R Ő M Ű D O L G O Z Ó I N A K S Z A K S Z E R V E Z E T E a PADOSZ - nál? X X. É V F O L Y A M 1. S Z Á M I N F O R M Á C I Ó S K I A D V Á N Y Legalább egymilliárd

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA *

AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA * Sólyom László AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA * 1. Ha már ombudsman, akkor rendes közjogi ombudsman legyen mondta Tölgyessy Péter az Ellenzéki Kerekasztal 1989. szeptember 18-i drámai

Részletesebben

Én ezt nem így látom. Minden választás szól valamiről. Mindegyiknek saját tétje van.

Én ezt nem így látom. Minden választás szól valamiről. Mindegyiknek saját tétje van. KELEMEN HUNOR: Az erős közösség hangja! Kampányindító beszéd Hölgyeim és uraim, tisztelt kollegák, kedves barátaim! Három év alatt immár ötödször járulnak az urnákhoz Románia választói. Négy választás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottság JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült: A Humánszolgáltatási Bizottság 2012. február 29-én (szerdán) 15,00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

KÖZELKÉP. Segitő jogász. Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel

KÖZELKÉP. Segitő jogász. Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel Segitő jogász Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel Dr. Mészáros József nyugalmazott ezredes hetven esztendősen is aktívan dolgozik. 1958 óta vesz részt a büntetés-végrehajtásra vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

Karácsony máshol, máshogyan

Karácsony máshol, máshogyan Karácsony máshol, máshogyan A karácsonyt sokféleképpen lehet ünnepelni, s mivel a téma nem is oly régen még aktuális volt, gondoltam, pár újonnan szerzett információt közölnék iskolánk szorgalmas diákjaival:

Részletesebben

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról?

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról? (Interjú 2.) Pleskonics Istvánné 2014. január 4-én, egy esős, borongós szombat délutánon három órát beszélgettünk Irénke nénivel előzetes egyeztetés után Alkotmány utcai lakásában. Délután kettőtől délután

Részletesebben

Orbán Viktor beszéde a Magyar Rektori Konferencia plenáris ülésén

Orbán Viktor beszéde a Magyar Rektori Konferencia plenáris ülésén Orbán Viktor beszéde a Magyar Rektori Konferencia plenáris ülésén 2012. október 16. Debrecen Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Házigazdák! Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Rektori Konferencia! Hölgyeim és Uraim!

Részletesebben

A Lánchíd Rádió 2011. április 15-én elhangzott műsora

A Lánchíd Rádió 2011. április 15-én elhangzott műsora A Lánchíd Rádió 2011. április 15-én elhangzott műsora Kovács Anita (felvezető női hang): Az Irhás árok Budapest egyik szép kirándulóhelye, de azoknak, akik ott laknak, bizony okoz bizonyos problémákat

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept.

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. Tartalom Dr. Bajnok István: Az elmúlt 25 év 1 Dr. Bajnok István: Nemzeti dal 3 Szeptember azt iskolai

Részletesebben

J e g y zőkönyv A356-5/2010. (A356-5/2010-2014.)

J e g y zőkönyv A356-5/2010. (A356-5/2010-2014.) A356-5/2010. (A356-5/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság7nak A 2002 és 2010 között és különösen 2006 őszén az állam részéről a politikai

Részletesebben

Népakarat kinyilvánítása

Népakarat kinyilvánítása Tolmács Önkormányzata Hajnis Ferenc Polgármester Úr részére Tisztelt Polgármester Úr! Ezzel a levéllel Nógrád megye 88, Magyarország hozzávetőlegesen 2500 polgármesterét keresem meg. A levelet tájékoztatásul

Részletesebben

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI OTTHON LENNI Révkomárom után Pomogáts Bélával, az Anyanyelvi Konferencia elnökével, Sárközy Péter római, Péntek János kolozsvári és Bányai János újvidéki egyetemi tanárral, valamint Göncz Lászlóval, a

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

Szakolczai György Szabó Róbert KÉT KÍSÉRLET A PROLETÁRDIKTATÚRA ELHÁRÍTÁSÁRA

Szakolczai György Szabó Róbert KÉT KÍSÉRLET A PROLETÁRDIKTATÚRA ELHÁRÍTÁSÁRA TÖRTÉNETI IRODALOM 249 csak elismeri Bangha emberi nagyságát, hanem abbéli meggyõzõdésének is hangot ad, hogy Bangha nagyobb volt legtöbb bírálójánál is. A kötet használatát számos függelék segíti. Ezek

Részletesebben

http://mszp.hu/calendar

http://mszp.hu/calendar 2012.06.22. péntek A miskolci rendőrség előtt demonstráltak helyi szocialisták Emberközelibb politikát Európában! A költség el van vétve Fenyegető igazságtalanság Széll-el szemben Kaposváron Nagykátán

Részletesebben

2014.szeptember 22. hétfő Bábolnai gyógyszergyár avató ünnepség

2014.szeptember 22. hétfő Bábolnai gyógyszergyár avató ünnepség 2014.szeptember 22. hétfő Bábolnai gyógyszergyár avató ünnepség Dr. Móré Attila beszéde Tisztelt Miniszterelnök Úr! Tisztelt Vendégeink! Egy több mint 100 évet átívelő időutazásra hívom Önöket. Miről is

Részletesebben

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2014. 52. hét

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2014. 52. hét Nemzetpolitikai összefoglaló 2014. 52. hét Erdély Magyarország Stratégiai fontosságú a szakképzés Fel kell hívni a figyelmet, hogy a szakképző intézmények stratégiai fontosságúak, meg kell alapozni a magyar

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE. (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART. Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE. (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART. Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat Mi, a magyar nemzet tagjai, az új évezred kezdetén, felelőséggel minden magyarért,

Részletesebben

Erdélyi körutazás. 2011. július 31. - augusztus 05.

Erdélyi körutazás. 2011. július 31. - augusztus 05. Erdélyi körutazás 2011. július 31. - augusztus 05. Indulás: 2011. július 31-én, az iskola elől, az esti órákban (1192 Gutenberg krt. 6. kb. 21.00) Érkezés: 2011. augusztus 05-én az esti órákban, az iskola

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

FORGATÓKÖNYV Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola FORGATÓKÖNYV Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola tiszteletére rendezett akadályverseny feladatai (közös játék) 12 fős csapatokkal Az iskolai verseny ideje: 2015. március 10. kedd 9 óra Szervező:

Részletesebben

Kései szembenézés egy meggyalázott utópiával?

Kései szembenézés egy meggyalázott utópiával? Mit jelent számomra a kommunizmus? Kései szembenézés egy meggyalázott utópiával? Az Aranykorszak emlékei Akkoriban minden fiatalnak az volt az álma, hogy megszabaduljon a kommunista rezsimtõl, és elhagyhassa

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2012.(IX.11.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról

Részletesebben

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt.

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt. csendes óráimban, vagy álmatlan éjszakáimon át kirajzolódtak előttem a mélytitkú tárnák s gyakran hallani véltem a gépek zakatolását s a verejtékhúzó csákányok döngését a rózsafáim alatt, vagy a templomunk

Részletesebben

Tegezés, magázás. Tegeződés: a beszélgetőpartnerünknek azt mondjuk, hogy te. Tegezünk: barátokat családtagokat gyerekeket és (legtöbbször) kollégákat

Tegezés, magázás. Tegeződés: a beszélgetőpartnerünknek azt mondjuk, hogy te. Tegezünk: barátokat családtagokat gyerekeket és (legtöbbször) kollégákat Tegezés, magázás 1 ) Alapszabályok Tegeződés: a beszélgetőpartnerünknek azt mondjuk, hogy te. Tegezünk: barátokat családtagokat gyerekeket és (legtöbbször) kollégákat Magázódás: a beszélgetőpartnerünknek

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal 23. Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal Egység a sokféleségben - 2008 a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve A KultúrPont Iroda munkatársa a 2008: a Kultúrák Közötti Párbeszéd

Részletesebben

Van egy. Géber László

Van egy. Géber László Géber László Van egy Van egy különleges jógagyakorlat, a beszédszünet. Néhány órától egykét napig tarthat, és jelentős idegenergia felhalmozódásával jár. Az utóbbi időben gyakran próbálom alkalmazni, illetve

Részletesebben

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése, szervezeti egységei és ezek feladatai.

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése, szervezeti egységei és ezek feladatai. Hőgyész Nagyközség Önkormányzata és a Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatal - mint közfeladatot ellátó szerv KÖZÉRDEKŰ ADATAI az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény és a végrehajtására

Részletesebben

IZSÁK LAJOS: A polgári ellenzék kiszorítása a politikai életből Magyarországon 1947 1949 História, 1981/3. szám

IZSÁK LAJOS: A polgári ellenzék kiszorítása a politikai életből Magyarországon 1947 1949 História, 1981/3. szám IZSÁK LAJOS: A polgári ellenzék kiszorítása a politikai életből Magyarországon 1947 1949 História, 1981/3. szám Az 1947. augusztus 31-i országgyűlési választásokon a választási szövetség négy pártja, a

Részletesebben

3.984/2014 Tárgy: egyéni választókerületek kialakítása. H a t á r o z a t

3.984/2014 Tárgy: egyéni választókerületek kialakítása. H a t á r o z a t Nyírbátori Helyi Választási Iroda Vezetője 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7. Tel.: 42/281-042 Fax: 42/281-311 3.984/2014 Tárgy: egyéni választókerületek kialakítása H a t á r o z a t Nyírbátor település

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 4 tematikája

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 4 tematikája Múzeumi nap 4 tematikája Múzeumi nap helye és ideje: Sárospatak, 2013. április 26. Címe: Résztvevők: Szakirodalom: Segédanyag: Oktatási, nevelési célok: Föl a hazáért és szabadságért A Túrkevei Kaszap

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. napirend: Előterjesztés a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző kérelme tárgyában.

Jegyzőkönyv. 1. napirend: Előterjesztés a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző kérelme tárgyában. Jegyzőkönyv Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságának 2012. április 23-i nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról,

Részletesebben

8. A TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS 2015.MÁJ 21-22-23.

8. A TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS 2015.MÁJ 21-22-23. 8. A TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS 2015.MÁJ 21-22-23. Kísérő tanárok: Lipcsei Anna Mária projektfelelős (osztályfőnök, pedagógia ) Buzás Klára tanító, gyógypedagógus) Rabóczki Ottó osztályfőnök ( testnevelés-biológia

Részletesebben

13/2002. (VI. 28.) sz.

13/2002. (VI. 28.) sz. MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a területi ellátási kötelezettség szerint megállapított háziorvosi körzetekről 13/2002. (VI. 28.) sz. R E N D E L E T E Egységes szerkezetben:

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

CSELEKVÉSI TERV 2013. /tervezet/

CSELEKVÉSI TERV 2013. /tervezet/ HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete - közhasznú szervezet- 8000 Székesfehérvár, Malom u. 2. Tel./ Fax: 00-36-22 311-255 E-mail: htbk.szfvár@regiment.hu CSELEKVÉSI TERV 2013. /tervezet/

Részletesebben

Félmilliónyi zarándok(1) Csiksomlyón(2)

Félmilliónyi zarándok(1) Csiksomlyón(2) 3. szint Június Félmilliónyi zarándok(1) Csiksomlyón(2) Már négy-öt nappal ezelőtt képtelenség volt(3) szállást kapni Csiksomlyó környékén, olyan harminc-negyven kilométeres körzetben. Nem csoda, hiszen

Részletesebben

J e g y zőkönyv AIÜB-V-1/2010. AIÜB-V-1/2010-2014.

J e g y zőkönyv AIÜB-V-1/2010. AIÜB-V-1/2010-2014. AIÜB-V-1/2010. AIÜB-V-1/2010-2014. J e g y zőkönyv az Országgyűlés az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága az országgyűlési képviselők számának csökkentéséhez szükséges választójogi reformot

Részletesebben

2013. július 5. Kiegyensúlyozott tájékoztatás az EP plenáris üléséről.

2013. július 5. Kiegyensúlyozott tájékoztatás az EP plenáris üléséről. 2013. július 5. Kiegyensúlyozott tájékoztatás az EP plenáris üléséről. Kedves Olvasó! Tavares konyec! - Ezt mondta volna legszívesebben a magyar kormánytöbbség. E helyett azonban ennél sokkal keményebbeket

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról MeH-et vezető miniszter Iktatószám:MEH/ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról Budapest, 2008. május Melléklet A Kormány./2008.

Részletesebben

tovább örökítő város legyen!

tovább örökítő város legyen! K Ö R M E N D I F Ó R U M 3 tovább örökítő város legyen! kampányról, tervekről, a város jövőjéről hogy milyen szakokra lenne még szükség a mezőgazdasági képzések mellett, így például a fémipari szakmák

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyről szóló

Részletesebben

A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA

A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA Azokról, akik elmentek, akiket a kilencvenes évek kilátástalansága arra kényszerített, hogy máshol próbáljanak szerencsét, azokról általában gyorsan megfeledkezünk. Valahogy ezt

Részletesebben

2008. Templombúcsú. 6. szám A Miskolc-Diósgyőri Görög Katolikus Egyházközség értesítője

2008. Templombúcsú. 6. szám A Miskolc-Diósgyőri Görög Katolikus Egyházközség értesítője 2008. Templombúcsú 6. szám A Miskolc-Diósgyőri Görög Katolikus Egyházközség értesítője Búcsúnk a Biblia évében Templomunk patrónusának, Lisieux-i Kis Szent Teréznek közismert életprogramja, a kis út szervesen

Részletesebben

Államfői látogatás Bogyiszlón

Államfői látogatás Bogyiszlón VII.ÉVFOLYAM 4. SZÁM Bogyiszló község polgárainak lapja 2016. április Államfői látogatás Bogyiszlón Áder János köztársasági elnök a Víz Világnapján március 22-én a dunai jeges árvíz 60. évfordulójának

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. h e l y t a d o k.

H A T Á R O Z A T. h e l y t a d o k. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Telefon: (06-1) 443-5573, Telefax: (06-1) 443-5733 BM telefon: 33-104, 33-140, BM telefax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu

Részletesebben

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2002. (VI. 27.) ÖR sz. rendelete. A háziorvosi körzetekről

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2002. (VI. 27.) ÖR sz. rendelete. A háziorvosi körzetekről Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2002. (VI. 27.) ÖR sz. rendelete A háziorvosi körzetekről Módosítva: 8/2004. (III. 04.) ÖR sz. rendelet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Hung. Monitoring, 29.3.89. (Kossuth Rádió, Esti Magazin, 18.30 h)

Hung. Monitoring, 29.3.89. (Kossuth Rádió, Esti Magazin, 18.30 h) Hung. Monitoring, 29.3.89. (Kossuth Rádió, Esti Magazin, 18.30 h) A MSZMP Központi Bizottsága ma ülést tartott, kapcsoljuk Domány Andrást és Tóth Pált. - A KB jelenleg zárt ülését tartja, vagyis be fog

Részletesebben

Reformkor, forradalom és szabadságharc

Reformkor, forradalom és szabadságharc Hallássérültek XXXII Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye 2014 május 15-16 Országos forduló a komplex történelmi, társadalmi ismeretek tantárgyból Reformkor, forradalom és szabadságharc 1 Írd a

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában

A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában Ifjabb gróf Andrássy Gyula Kép forrása: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteménye http://bpkep.fszek.hu/webpac_kep/corvinaweb?act

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV 2009. MÁRCIUS 15-ÉN MEGTARTOTT ÜNNEPI ÜLÉSÉRİL

JEGYZİKÖNYV 2009. MÁRCIUS 15-ÉN MEGTARTOTT ÜNNEPI ÜLÉSÉRİL Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. 6771-2/2009. JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2009. MÁRCIUS 15-ÉN MEGTARTOTT ÜNNEPI ÜLÉSÉRİL

Részletesebben

ב"ה. Éves jelentés 2011

בה. Éves jelentés 2011 Bét Sálom Éves jelentés 2011 A Bét Sálom Zsinagóga Budapest egyik leggyorsabban növekvő zsidó közössége, ahol minden generáció számára biztosított a zsidó vallás, tradíció és kultúra megismerése, valamint

Részletesebben

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének../2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet tervezete

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének../2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet tervezete Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet tervezete Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Elıszó 1 ELİSZÓ A könyv, amit a Tisztelt Olvasó a kezében tart, az új Országgyőlés alakuló ülésére készült. Elsısorban az Országgyőlés tagjainak, különösen a most elıször megválasztott képviselıknek a

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV a Hajdu szobor avatására 2015. május 9. szombat 15 óra

FORGATÓKÖNYV a Hajdu szobor avatására 2015. május 9. szombat 15 óra Moderátor: Dr. Cser János c. egyetemi tanár 1 FORGATÓKÖNYV a Hajdu szobor avatására 2015. május 9. szombat 15 óra KATONAI FELHÍVÓJEL! Vámos Gábor koncertmester Tisztelt Óvári Gazdászok, Kedves Kollegák,

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben