- Jó napot kívánok, Szőllős István vagyok, a DÉLI KRÓNIKA műsorvezetője.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "- Jó napot kívánok, Szőllős István vagyok, a DÉLI KRÓNIKA műsorvezetője."

Átírás

1 1700 Hung. Monitoring, c KOSSUTH_adó 11 h 45 - Jó napot kívánok, Szőllős István vagyok, a DÉLI KRÓNIKA műsorvezetője. Megkezdjük ÉLŐ KÖZVETÍTÉSÜNKET AZ ORSZÁGHÁZ ELŐTTI KOSSUTH TÉRRŐL, ahol délben ünnepélyesen kikiáltják a köztársaságot. A tudósító Bánkúti Gábor és Kerekes András: (vezényszavak: vigyázz! Díszzászlóalj, fogadás balról! Történelmi zászlót... Tiszte-legj! ) - Történelmi zászlóinkat hozzák most honvédeink itt a Kossuth téren, ahonnan jelentkezünk. Arról a sok történelmi eseményt megért térről, melyet az első magyar kormányzó elnökről neveztek el. Ott áll az ő szobra is átér egyik oldalán, vele szemben II. Rákóczi Ferenc.A történelmi folyamatosságot fejezik ki ők, hiszen e két szobor között gyülekezik időről-időre nagy magyar történelmi pillanatok, események alkalmával több tízezer vagy éppen több százezer ember. - Itt kiáltották ki 1918 nov. 16-án az őszirózsás forradalom részvevői az első köztársaságot, a melynek hivatalos neve Magyar Népköztársaság volt. Az állami főhatalmat a népkormány gyakorolta, az ország forradalmi vezérének, Károlyi Mihálynak elnökletével, akinek szobra szintén itt áll néhány méternyire Kossuthétól ban, február elsején, amely, úgy emlékszem, ugyanilyen verőfényes nap volt, talán csak a hőmérséklet volt kicsit alacsonyabb, ezekről a lépcsőkről jelentette be Nagy Ferenc, a nemzetgyűlés akkori elnöke, h ogy Magyarország köztársaság és elnökévé Tildy Zoltánt választották. Az elnökön kívül akkor beszédet mondtak a koalíciós pártok vezetői.t - Pártok vezetőit most nem halljuk, bár jelenlétükkel természetesen megtisztelik ők is a Magyar Köztársaság kikiáltásának ünnepét.- Azét a köztársaságét, amelynek minap elfogadott alkotmányában immár hivatalosan is ott áll az a paragrafus, amely kimondja, hogy szabadon alakulhatnak és szabadon tevékenykedhetnek a pártok, persze, az alkotmány és az alkotmányos jogszabályok tiszteletben tartása mellett. - Nem volnánk hívek a történelem mindig megváltoztathatatlan tényeihez, ha nem mondanók el, hog yl919 márc.21-én itt kiáltották ki a tanácsköztársaságot. És talán mondhatjuk, hogy ha nem is itt kezdődött, de ide futott be a szabadságot, demokráciát és emberi méltóságot követelő felvonulók hada 33 évvel ezelőtt, tehát itt kezdődött a népfelkelés. Ide érkezett és itt mondott beszédet Nagy Imre, aki akkor még nem volt miniszterelnök. (j^f

2 (DK, Kossuth tér) 1701 Hung. Monitoring, c" - Sokan érzik úgy, hogy történelmi elégtételnek is fölfogható, de mindenképpen jelképes, hogy éppen okt. 23-án születik meg az a Magyar Köztársaság, amely a harmadik évezred küszöbén határkő Magyarország számára a jogállamiság felé vezető úton az európai értékek tudatos megőrzéséért és továbbfejlesztéséért folytatott küzdelemben. Hogyha sorszámot nem adnak is a köztársaságnak, hiszen ez a mi történetírásunkban nem vált hagyománnyá, még ha gyakorta halljuk is, hogy éppen hányadik köztársaság következnék, szóval ennyiben mindenképpen egészen pontosan megkülönböztethető ez a mostani, hogy éppen 33 évet kellett várni fogantatásától megszületéséig. - Még nem is 33 évet. Nehéz.ma kimérni, hogy ez az új köztársaság melyik korhoz kötődik leginkább, honnan folytatja törteénelmünket. - Ez az utókor dolga lesz,. - Tanuja voltam 43 éve, 12 éves koromban a februári köztársaásg kikiáltásának. Életreszóló élmény volt és tudom, ma, amikor fölcsendült reggel a rádióban újra a Köztársasági induló, a francia Méhule? szerzeménye, amelynek Rajcs István készítette magyar szövegét betiltották, sokak szíve megdobbant, hiszen - hallottuk SZŰRÖS Mátyástól - a'tényes szellők nemzedéek" emlékszik e dalra és szövegére is. Munkára, harcra hív ma minket, életünknek új értelmet ád, milliók ajka zengi bízón, hogy éljen a köztársaság! (folytatás a következő oldalon)

3 » (DK - Kossuth-tér) 1702 Hung.Monitoring, 23.1o/89-s - Az ünnepség, amelynek közvetitését hallják, pontosan fél 12-kor őrségváltással kezdődött. A téren létszámát tekintve most már fölbecsülhetet tömeg, tiz és tizezrek, zászlókkal,föliratokkal. Éltetik a köztársaságot, de magasba emelkedik egy-egy csoportból időnként egy-egy 1956-ra emlékeztető újság vagy éppen fölirat. a Parlament főlépcsőjén pedig magasba emelkedik a következő tábla: Szabadságot, védelmet TŐKÉS László temesvári református lelkésznek. A fő esemény természetesen a köztársaság kikiáltása. Ennek tiszteletére lobog reggel óta, mint nemzeti ünnepeinketn az Államizászló. - Mint a közvetités kezdetén emiitettük, háromnegyed 12-kor vonultak be honvédeink, hogy felsorakozzanak az állami lobogó előtt történelmi zászlainkkal. Itt an a honfoglaláskori fejedelmi zászló, I.István k: zászlaja, Szent Istváné. Az Árpádházi-királyok zászlaja, az Anjoukirályok zászlaja. - És ahogy közeledünk a történelemben a mához, itt látható Hunyadi Jánc zászlaja - a fekete sereg zászlaja, Mátyás királyé. Dózsa György kereszteseinek zászlaja. Itt látható a szigetvári hős Zrinyi Miklós zászlaja. Vagy itt van Bocskay István hajdúinak zászlaja, Bethlen Gábc: erdélyi fedejem, Thököly Imre zászlaja, a kuruc kovassági zászló, Rákóc kuricainak zászlaja. - (a háttérben indulót játszik a katonazenekar) - És természetesen itt látható az 1848/49-es szabadságharc honvédségi, gyalogsági zászlóaljának zészlaja. Aztán egy ugrás az időben előre, Zászlók között vonult be a 31.vörös gyalogezred zászlaja. Egyujabb ugrás a történelemben, a végtelen folyamatban a nógrádi partizánegység zászlaja. Majd pedig egy 1945-ös zászló, júniusi eredeti, az első hadosztályok első gyalogezredének zászlaja. - A tömeg nő, duzzad, sokasodik, néhány perce még a pártok képviselői álltak itt előttünk, most már kissé beljebb sodorták őket. Erre a kikiáltási ünnepségre meghivást kaptak az országgyűlés tisztségviselői, képviselői, a minisztertanács tagjai, az egyházak képviselői, a pártok, társadalmi és tömegszervezetek képviselői és a Budapestre akkreditált diplomőciai képvisetelek vezetői. - És ha már kollegám néhány perccel ezelőtt egy személyes élményét is emiitette, nos a Fényes szellők néhány évvel később bizony családnö kényszerült nemzedékét követő fiatalok egyikeként gimnazistaként magam már az 56-os tömegben szorongtam október 23-án a téren. Ám ha igazi tanulságot kellene keresni, leginkább talán arra emlékezhetem és emlékezkezhetek, hogy a történelem a leghatározottabb cezúrák

4 (DK - Kossuth-tér) 17o3 Hung.Monitoring, 23.1o/89-s a leghatározottabban kimondott uj kezdet pillanatában is mindig egészen messzire nyúlik vissza az időben, a régi kezdetekrt. Jogfolytonos az egész magyar történelem, minden pillanata, amely e nemmzet megtartásáért, független államiságáért, folytonos emelkedéséért tűnt tova az időben ugy, hogy eközben mindig velünk maradt. Hőseivel és névtelen szerelőivel együtt. - A történelem hű önmagához, de mégsem ismétli önmagát. Hisz mindig jön József Attila szavaiaval "uj nép, másfajta raj,"mely másként ejti a szót, fején másként fakad a haj és Ady Endrével vallja önmagáról "Röpülj hajó, rajtad a holnap hőse". ( folytatás a következő oldalon )

5 f (DK, Kossuth tér) 1704 Hung. Monitoring, c. - H ál' Istennek az egész magyar irodalmat bőségesen idézhetnénk és történelmiszemélyiségeink mindegyikénél találnánk kiemelkedő, idézhető gondolatokat, Szent Istvántól egészen a maiakig. És a következőkig, hiszen egykor mi is, ők is majd az idézhető és mindannyiunk reménységével mondjuk, az emelt fővel vállalható múltat jelentik majd, jelentjük majd és minden jelen ebben a folytonosságban, persze természetsen hoz valami újat. Most pl. a frissen kikiáltandó magyar köztársaságnak egy ideig,még nem tudhatjuk, néhány hétig vagy néhány hónapig, ideiglenes köztársasági elnöke lesz, az országgyűlés elnökének, SZŰRŐS Mátyásnak személyében,. - Ha már bennünket is elsodort az imént a nagyszerű pillanat heve, félek, hogy nemsokára mikrofonjainkat is elsodorja, térjünk vissza ide a térre. - Nő a sokaság, sokasodnak a vendégek, bár úgy látom, mint nóvum, «i körülállnák bennünket, még látunk is. Ezekben az órákban az ország és talán a mikrofon, a tv-kamerák segítségével a világ figyelmének kö zéppontjában áll a Kossuth Lajos tér Budapesten. - De legalábbis Magyarországénak és a magyarságénak minden bizonnyal. - Az érdeklődés, a rádiónkhoz érkező telefonokból tudjuk, rendkívüli. Biztosak vagyunk benne, hogy aki teheti, tanuja lesz majd az ünnepélye pillanatoknak. Egy nagykörűi tanító, ez a kis település Szolnok mellet van, tehát...tanító úr fölhívással fordult hazánk minden iskolájához tegyék lehetővé, hogy a tévén vagy ahol nincs, a rádióban a tanuló ifjúság is nyomon követhesse az eseményeket. A tanító úr fölhívását mi közreadtuk és most is csak azért ismétlem meg, hogy igen, ki-ki ossza meg az élményt minél több honfitársával. - Ahogy az órámra nézek, a déli harangszóig még három és fél perc van. Azt hiszem, már előtte megjelneik majd az országgyűlés! erkélyén SZŰRÖS Mátyás, az országgyűlés elnöke. - Itt most kezemben tartom a MAGYAR KÖZLÖNY legfrissebb, nyomdából ma reggel kikerült számát, melynek dátuma: Budapest, október 23-a. És a címlapon nemzetiszínű keretben az évi 31. törvény az alkotmány módosításáról.azelső fejezetben az általános rendelkezések között adja hírül: Magyarország köztársaság. A Magyar Köztársaság függ étlen, demokratikus jogállam, amelyben a polgári demokrácia és a demokratikus szocializmus értékei egyaránt érvényesülnek. - Második bekezdés: A Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé, amely a népszuverenitást választott képviselői útján, valamint köz-

6 (DK, Kossuth tér) 1705 Hung. Monitoring, d vétlenül gyakorolja. - A társadalom egyetlen szervezetének, egyetlen állami szervezetnek, állampolgárnak a tevékenysége sem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésé re vagy gyakorlására, illetőleg kizárólagos birtoklására. És azt hiszem, a következő mondatot sokan várták, sok-sok millió magyar: Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult és egyben köteles föllépni. - Harmadik paragrafus. A Magyar Köztársaságban a pártok, az alkotmány és az alkotmányos jogszabályok tiszteletben tartása mellett szabadon alakulhatnak és szabadon tevékenykedhetnek. A párto k közreműködnek a népakarat kialakításában és kinyilvánításában. - És azt hiszem, mielőtt folytatnánk az egész módosított alkotmány, a szinte teljesen új szövegű alkotmány - immár köztársasági alkotmány fölolvasását, adjuk át magunkat az időne k, hiszen egy perc múlva 12 óra és a program szerint most nemsokára megjelenik a Parlament erkélyén SZŰRÖS Mátyás, majd együtt fogjuk meghallgatni a déli harangszót és utána veszi kezdetét az ünnepélyes aktus, a Magyar Köztársaság kikiáltása. (csend) - Csendes a tér, amagyar Rádióban közvetített déli harangszót együtt fogja hallgatni a Kossuth tér közönsége az egész országgal. (déli harangszó) (folytatás a következő oldalon)

7 17 6 (DK - Kossuth-tér) - SZŰRÖS Mátyás: Hung.Monitori ng, 23.1o/89-s. «- Honfitársaim, magyarok a nagyvilágban, külföldi barátaink! Az Országházból szólók hazánk lakosaihoz, mindazokhoz, akik szivükön viselik Magyarország sorsát. Azokhoz fordulok, akik határainkon tul megértéssel és rokonszenvvel követik emelkedő utunkat, támogatják népünket a gyökeres változtatásokat eredményező erőfeszítéseiben. A köztársaság ideiglenes elnökeként e helyről köszöntöm országunk polgárait, külföldi barátainkat. ünnepélyesen bejelentem, hogy az Országgyűlés által módositott alkotmány kihirdetésével a mai nappal, 1989 október 23-ától országunk államformája és neve MAGYAR KÖZTÁRSASÁG. - (nagy taps, kiabálás és harsonaszó) - - (tudósitó) A hatalmas tapsviharban szinte alig hallottuk a fanfarok szavát, a harsonákét, amelyek köszöntötték a Magyar Köztársaságot. Legalább mi itt a mikrofon mellett a nagy tömegben. SZŰRÖS Mátyás a Magyar Köztársaság ideiglenes elnökemeg nem fejezte be - (állandó taps hallatszik) Végig hallgattuk tegnap a magyar köztársaság kikiáltását 46-ban. Most nagyobb a tapsvihar. Ha mérni lehetne talán decibelben és időben is. -- Egymást köszöntik a résztvevők.-- - (SZŰRÖS) Honfitársaim! Tisztelt ünneplő közönség! Most, a XX.század végefelé közeledvén, a szabad demokratikus Magyarország megteremtésében a Kossuth Lajos, Károlyi Mihály és a Tildy ^^ Zoltán nevével összekapcsolódó előző magyar köztársaságok nyomdokain haladunk, amikor azok demokratikus és nemzeti hagyományainak szellemében és az utóbbi 4o esztendő különösen az 1956-os októberi népfelkelés és nemzeti függetlenségi megmozdulás történelmi tanulságaitól is indittatva -(taps) - megalkottuk az uj köztársaság törvényes alapjait. Ujabb történelmi szakasz nyitánya ez és államunk demokratikus átalakításának utján miközben feltárjuk és bevalljuk a multat tekintetünket határozottan a jövő felé kell forditanunk. Eltökélt szándékunk, hogy népünk akarata szerint, amit nemsokára szabad demokra tikus választásokon nyilvánithat ki, végigmegyünk - (taps) - végigmegyünk megkezdett utunkon. ( folytatás a következő oldalon )

8 (DK, Kossuth tér) Hung. Monitoring, d (Szűrös folytatás) Eltökélt szándékunk, hogy népünk akarata szerint, amit nemsokára szabad, demokratikus választásokon nyilváníthat ki, végig megyünk - (taps szakítja félbe) - végigmegyünk megkezdett utunkon. A Magyar Köztársaság független, demokratikus jogállam lesz, amelyben (taps)(a háttérben kiáltások) a polgári demokrácia és a demokratikus szocializmus értékei egyaránt érvényesülnek, amelyben magyar és más nemzetiségű honfitársaink megtalálják számításukat, boldogulásukat és amelyet biztonságos otthonuknak tekinthetnek, (kiáltás...)(taps) Az új köztársaság felelősséget érez a határainkon kívül élő magyarok sorsáért (tömeges éljenzés?, taps) és előmozdítja a Magyarországgal való kapcsolataik ápolását. A világ haladó és demokratikus vonulatának részeként kívánunk fellépni a nemzetközi színtéren, meggyorsítani hazánk felzárkózását a fejlett országok sorába, (éljenzés, taps) Egyszerre fejlesztjük keleti és nyugati kapcsolatainkat, hozzájárulva. Európa egységesüléséhez, biztonságának megteremtéséhez és a világ egyetemes problémáinak megoldásához, (taps) Változatlanul hazánk nemzeti érdekének tekintjük nagy szomszédunkhoz, a SzU-hoz fűződő kapcsolataink zavartalan és kiegyensúlyozott fejlesztését.(erős fütyülés) Egyidejűleg a másik vezető világhatalommal, az Amer.Egy. Államokkal is jó (helyeslő kiabálás, taps) együttműködésre törekszünk. (taps) Alapvető nemzeti érdekünknek tartjuk a jószomszédi viszony ápolását a környező országokkal, (taps) Erősíteni kívánjuk a Duna-ment: népek összefogását és barátságát a kölcsönös tisztelet és megbecsülés jegéyben. (taps) Folytatjuk a nyitás külpolitikáját, aktív részvevői kívánunk lenni a nemzetközi cserének és együttműködésnek a gazdaságban és a tudományban, a kultúrában és az emberi jogok érvényesítésében. (taps) Tisztelt ünneplő közönség, honfitársaim! A hazához, a haladáshoz, a nemzeti összefogáshoz és a demokráciához, a humanizmushoz fűződő gondolatok és törekvések jegyében mindenkit következetes cselekvésre, kitartó munkára hívok fel az ország jobb jövője érdekében. (taps) Csak közös erővel emelhetjük ki az országot a mélyre süllyedésből és teremthetjük meg a szabadság, a demokrácia és a jólét anyagi, szellemi feltételeit. Megérdemelné már a nép,hogy végre legyen a Duna-Tisza táján. (taps) Legyen hosszú életű az új magyar köztársaság és boldogabb elődeinél, (taps) Honfitársaim, magyarok, külföldi vendégeink! Végül pedig és legfőképpen azt kívánom e jeles napon is r legyen béke a földön és legyen békesség az emberek között! (taps)

9 (DK, Kossuth tér) Hung. Monitoring, d (Tudósító:) - SZŰRÖS Mátyást, a Magyar Köztársaság ideiglenes elnökét hallottuk. - SZŰRÖS Mátyás a parlament elnöke a Parlamentnek arról az erkélyéről beszélt, amelyik a miniszterelnöki dolgozószobából nyílik. Közben vezényszót hallunk. (Himnusz, éneklik, több helyen hamisan) (taps) - Hatalmas tapsvihar, tényleg azt mondhatjuk, milliók hangja zengi bízón, hogy Éljen a Köztársaság! SZŰRÖS Mátyás integet a tömegnek az erkélyről, a program szerint néhány perc múlva lejön ide a Kossuth Lajos térre, ahol a budapesti helyőrség díszalakulata tiszteleg majd. (ütemes taps) - Azután SZŰRÖS Mátyás a honvédelmi miniszter kíséretében ellép a díszegység előtt, a csapatzászló előtt fogadja majd a díszegység parancsnokának jelentését, jelentik majd,h ogy fölsorakozott a díszzászlóalj, mint mondtam, ellépnek arcvonala előtt, köszöntik majd a katonákat, azután a Magyar Köztársaság ideiglenes elnöke a magyar meghívottakat üdvözli,kézfogással köszönti őket, majd a diplomáciai testület misszióvezetőivel fog kezet és ő is elfoglalja helyét a dobogón. Én azt hiszem, hogyha nagyon szeretnénk is közvetíteni mindazt, nehezen tudjuk, hiszen ezt a hatalmas tömegtől már látni sem tudjuk. Most visszaadjuk a szót a stúdiónak. - Bánkúti Gábort és Kerekes Andrást hallották. A mai DÉLI KRÓNIKA a szokásosnál tovább, 13 óráig tart. ^^ - Most stúdiónk vendége SZABAD György történész, a Magyar Demokrata Fórum elnökségének tagja és VITÁNYI Iván szociológus, amagyar Szocialista Párt elnökségének tagja. Rapcsányi Lászlóval a nap nagy eseményéről, a köztársaság kikiáltásáról beszélg étnek. - Még szemünk előtt van a TV képernyőjéről a budapesti Kossuth Lajos tér embertömege, ez a nagy történelmi színpad, a zászlók lobogása, dalfoszlányok vannak a fülünkben, Szűrös Mátyás szavai. Nem tagadhatjuk, h ogy e pillanat nagyszerűsége az embert érzelmileg is roppant megragadja. Hát ime, kedves SZABAD György történész professzor úr, a történelem reprezentatív pillanata. SZABAD: - Valóban így van. Történészként és történelmi események részvevőjeként az emberben felidéződnek a rég múltak történései és a

10 1732. Hung.Monitoring z KOSSUTH _ adó KÖZVETÍTÉS A KOSSUTH TÉRI ÜNNEPSÉGRŐL h Az Országház előtti térről Kerekes András tudósít. - (A riport alatt a Székely Himnuszt hallani.-) - Az Országház elől, a Kossuth térről jelentkezem. Hat és egynegyed órával ezelőtt már elhangzott ez a mondat innen; szinte négyzetméterre erről a helyről. Helyszíni közvetítésben számoltunk be ugyanis a Magyar Köztársaság kikiáltásáról. Most az 1956 október 23-i megemlékezések központi eseménye kezdődik néhány perc múlva, az a nagygyűlés, amelyet az Október 23-a Bizottságban képviselt, éppen 23 ellenzéki szervezet hívott össze. Hatalmas gyűlt itt a Kossuth téren egybe fölhívásukra. Sok tízezer,talán százezer ember is lehet. Zászlóerdő lobog, nemzeti színű és pártlobogók. Most éppen a Székely Himnuszt hallhatják. A lobogókon különféle, és a transzparenseken különféle fölirások: "Döntsön a nép!" "Szabad Demokraták Szövetsége", "Bajcsy Zsilinszky Endre Társaság", aztán egy másik hatalmas transzparensen: "Soha többé kommunizmust 1",ám éppen az imént figyelmeztette a műsorközlő az egybe gyűlt tömeget, hogy az erkélynek megjelent annak a kommunista férfinek az arcképe, aki 33 évvel ezelőtt erről az erkélyről köszöntötte az egybegyűlteket. Azé a kommunistáé, - mondta a műsorközlő - aki a forradalom hatására emberré tudott válni. Délután 6 óra van (érthetetlen.) 33 évvel ezelőtt körülbelül ebben az órában érkezett ide az a hatalmas tömeg, amely a Petőfi szobortól a Bem szobor érintésével jutott el a Parlament előtti térre. Különösen enyhe idő volt aznap is, mint ma. Amíg megkezdődik az ünnepség, amely a Himnusz hangjaival veszi kezdetét, idézzük föl azokat a 33 évvel ezelőtti órákat. - Előző este éjszakába nyúló nagygyűlés volt a Budapesti Műszaki Egyetemen. Többezer diák tanáraik jóváhagyásáv? csatlakozott a szegedi egyetem határozatához és megalakították a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szervezetét, a METESZ-t. 14 pontot fogadtak el. Elhatározták, hogy a demokráciáért és függetlenségért küzdő lengyel nép iránti szolidaritásuk kifejezésül, október 23-án délutánra békés, - ahogy ők mondták - néma, rendezett tüntetést hívnak össze. A fölhíváshoz gyorsan más egyetemek és főiskolák is csatlakoztak. A sokszorosított 14 pont eljutott az üzemekbe is. A tütnetést először betiltották. Az ország akkori vezetője a Rákosi-utód GERŐ Ernő MDP főtitkár aznap délelőtt érkezett vissza belgrádi tárgyalásairól és első reagálása az

Békemenet, Éhségmenet, Hazugságmenet!

Békemenet, Éhségmenet, Hazugságmenet! 2013. FEBRUÁR 9. MUNKÁSPÁRT 2013. FEBRUÁR 9. 1 200 forint Békemenet, Éhségmenet, Hazugságmenet! A Békemenet fideszes, az Éhségmenet MSZP-s üzlet. Nem az emberekért, azok boldogulásáért vonulnak, hanem

Részletesebben

Hol vagy magyarok tündöklõ csillaga?

Hol vagy magyarok tündöklõ csillaga? 20 B e s z á m o l ó EKOSZ - EMTE Frigyesy Ágnes Hol vagy magyarok tündöklõ csillaga? A Nemzeti Jogvédõ Alapítvány tagjainak és baráti körének emberjogi megfigyelõ útja Kárpátalján Fejezzék be! (Mármint

Részletesebben

A kanadai emigráció magyarságszolgálatért

A kanadai emigráció magyarságszolgálatért A PANORÁMA AJÁNLATA IN THIS ISSUE OF PANORÁMA Elismerések külhoni honfitársainknak Magas rangú állami kitüntetéseket vehettek át külhonban élõ honfitársaink, akik közül e lapszámunkban dr. Horváth Jánost,

Részletesebben

A MAGYAR ÁLLAM ÉS A DIASZPÓRA SZERVEZETEK

A MAGYAR ÁLLAM ÉS A DIASZPÓRA SZERVEZETEK XXXV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2014. SZEPTEMBER OKTÓBER MEGJELENIK 2 HAVONTA ÁRA: 2,50 Euro Erscheinungsort Wien Österreichische Post AG 02Z032898 M P. b. b. VERLAGPOSTAMT 1010 WIEN A MAGYAR ÁLLAM ÉS A DIASZPÓRA

Részletesebben

AZ 1956-OS MAGYAR FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC KÖVETELÉSEI ÉS PROGRAMJA

AZ 1956-OS MAGYAR FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC KÖVETELÉSEI ÉS PROGRAMJA AZ 1956-OS MAGYAR FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC KÖVETELÉSEI ÉS PROGRAMJA BEVEZETÉS. ^ Ez a füzet az 1956-os forradalom és szabadságharc napjaiban, az október 23-a és november 4-e között elhangzott rádióadások,

Részletesebben

Sajtóvilág. Március 15-e a Pilvaxban Átadtuk szakszervezetünk kitüntetéseit - Szili Katalin köszöntője. Megverték a Fideszt és az MSZP-t is!

Sajtóvilág. Március 15-e a Pilvaxban Átadtuk szakszervezetünk kitüntetéseit - Szili Katalin köszöntője. Megverték a Fideszt és az MSZP-t is! Az igazság tisztelete, a nyilvánosság igazsághoz való jogának biztosítása az újságíró legfőbb kötelezettsége. (IFJ etikai kódex) az újságírók, szerkesztőségi alkalmazottak, kiadói dolgozók érdekvédelmi

Részletesebben

VIII. (XXIV.) ÉVFOLYAM, 2. SZÁM 2013. JANUÁR 12. 200 forint VIII. (XXIV.) ÉVFOLYAM, 2. SZÁM. Harc a koncért

VIII. (XXIV.) ÉVFOLYAM, 2. SZÁM 2013. JANUÁR 12. 200 forint VIII. (XXIV.) ÉVFOLYAM, 2. SZÁM. Harc a koncért 2013. JANUÁR 12. MUNKÁSPÁRT 2013. január 12. 1 200 forint Harc a koncért Sem a kormányt, sem az ellenzéket nem érdekli az emberek sorsa. Hangzatos szavakat puffognak, milliókkal-milliárdokkal parádéznak,

Részletesebben

A szeretet ünnepére S ne csak így decemberben!

A szeretet ünnepére S ne csak így decemberben! XVIII. évfolyam 4. szám 2011. december A szeretet ünnepére S ne csak így decemberben! A Karácsony, mindannyiunk családi és közösséget erősítő ünnepe. Ez az, az ünnep, amikor fázósan, kabátunkat összehúzva,

Részletesebben

SZŰZ MÁRIA, A MAGYAROK NAGYASSZONYA

SZŰZ MÁRIA, A MAGYAROK NAGYASSZONYA POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVI. évf. 10. szám (36. Jg. Nr. 10) Az európai magyar katolikusok lapja 2004. október AZ UTAT MUTATÓ KAZÁNI SZŰZANYA Augusztus 27-én pénteken este katonai különgépen érkezett

Részletesebben

Szabó Ildikó. egyetemi docens, Debreceni Egyetem

Szabó Ildikó. egyetemi docens, Debreceni Egyetem 1 A nemzeti tematikát (hasonlósan a vallási, a demokratikus és az európai alaptematikához) a politikai cselekvés diszkurzív formájának tekintem, amellyel a politikai aktorok a kollektív identitások befolyásolására

Részletesebben

MHTT-KONFERENCIA 30 év a hadtudomány szolgálatában

MHTT-KONFERENCIA 30 év a hadtudomány szolgálatában FÓRUM MHTT-KONFERENCIA 30 év a hadtudomány szolgálatában Jelentõs eseményéhez érkezett 2013. november 28-án a Napjaink hadtudománya címet viselõ konferencia-sorozat: a Magyar Hadtudományi Társaság, az

Részletesebben

Áldott húsvéti ünnepeket!

Áldott húsvéti ünnepeket! Ára: 1 hrivnya Áprilistól újra Tv-mûsor március 24 30. Részletek a 13. oldalon megnyerheti számítógépünket. 2. oldal Támad az infláció 4. oldal Megemlékezés Badalóban 5. oldal Aggódva ünnepeltünk 6. oldal

Részletesebben

Mondjunk NEM-et a szélsőjobbra! A 2012. február 1-jei Új Színház előtti antifasiszta tüntetés

Mondjunk NEM-et a szélsőjobbra! A 2012. február 1-jei Új Színház előtti antifasiszta tüntetés Tovább Évkönyv 2013 Mondjunk NEM-et a szélsőjobbra! A 2012. február 1-jei Új Színház előtti antifasiszta tüntetés KIÁLTVÁNYA Minden jó szándékú emberhez, szervezeteikhez, a demokratikus pártokhoz, az egyházakhoz,

Részletesebben

A JÖVŐ NEM JÁTÉK! X. (XXVI.) ÉVFOLYAM, 21. SZÁM 2015. MÁJUS 23.

A JÖVŐ NEM JÁTÉK! X. (XXVI.) ÉVFOLYAM, 21. SZÁM 2015. MÁJUS 23. X. (XXVI.) ÉVFOLYAM, 21. SZÁM 2015. MÁJUS 23. 200 A JÖVŐ NEM JÁTÉK! VÉGZETES RÖVIDLÁTÁS AZ ÁLLAM RÉSZÉRŐL, HOGY NEM KÖLT ELEGET AZ OKTATÁSRA. A MOSTANI RENDSZER HAMAROSAN SÚLYOS TANÁRHIÁNYHOZ FOG VEZETNI,

Részletesebben

Értékteremtõk elismerése

Értékteremtõk elismerése CIII. évfolyam, 33. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Beszédes fotók Bahget Iskander ma már nemcsak Kecskeméten, hanem országosan, sõt nemzetközileg is elismert

Részletesebben

1956 üzenete ÚJPESTI NAPLÓ. INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2010. október 29., IV. évf., 41. szám. www.ujpest.hu

1956 üzenete ÚJPESTI NAPLÓ. INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2010. október 29., IV. évf., 41. szám. www.ujpest.hu INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2010. október 29., IV. évf., 41. szám ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA www.ujpest.hu FOTÓ: HORVÁTH DÁVID 1956 üzenete Ünnepségek, megemlékezések

Részletesebben

Ikt. sz.: NOB-40/8-2/2014. NOB-2/2014. sz. ülés (NOB-2/2014-2018. sz. ülés)

Ikt. sz.: NOB-40/8-2/2014. NOB-2/2014. sz. ülés (NOB-2/2014-2018. sz. ülés) Ikt. sz.: NOB-40/8-2/2014. NOB-2/2014. sz. ülés (NOB-2/2014-2018. sz. ülés) J e g y z ő k ö n y v az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának 2014. június 3-án, kedden, 14 órakor az Országház Esterházy

Részletesebben

Újévi gondolatok. Boldog, békés új esztendôt kívánunk! Dupla szám Falinaptárral ÜGYVÉDI MUNKAKÖZÖSSÉG. Csapó Endre MAGYARUL BESZÉLÜNK

Újévi gondolatok. Boldog, békés új esztendôt kívánunk! Dupla szám Falinaptárral ÜGYVÉDI MUNKAKÖZÖSSÉG. Csapó Endre MAGYARUL BESZÉLÜNK Újévi gondolatok Dupla szám Falinaptárral Price $ 4,50 Including GST AZ AUSZTRÁLIAI MAGYARSÁG EGYETLEN HETILAPJA * THE ONLY HUNGARIAN WEEKLY IN AUSTRALIA No. 2851/2852 Printed Post approved PP 10000 2449

Részletesebben

Partnerségi Megállapodás Beaumont le Roger-val

Partnerségi Megállapodás Beaumont le Roger-val HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2012. MÁJUS HÓ, 13. ÉVFOLYAM 5. SZÁM ÁRA: 180,- FT Partnerségi Megállapodás Beaumont le Roger-val Gilbert Marvin, a Franciaországban (Normandia) található Beaumont le

Részletesebben

Közi Horváth József: Rafinált vallásüldözés Magyarországon

Közi Horváth József: Rafinált vallásüldözés Magyarországon PPEK 628 Közi Horváth József: Rafinált vallásüldözés Magyarországon Közi Horváth József Rafinált vallásüldözés Magyarországon mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom

Részletesebben

Vég-Várad. Az előadást követő vita.

Vég-Várad. Az előadást követő vita. Vég-Várad. Az előadást követő vita. Nagy Béla: Köszönjük szépen az előadást, és szokásunkhoz híven az előadással kapcsolatban várjuk a kérdéseket, hogyha vannak. X.Y.: (A hangja alapján nem azonosítható

Részletesebben

HELYTÖRTÉNETI ESETEK, ESEMÉNYEK (MORZSÁK) SZARVAS KÖZSÉGRÕL: 1945-1949

HELYTÖRTÉNETI ESETEK, ESEMÉNYEK (MORZSÁK) SZARVAS KÖZSÉGRÕL: 1945-1949 HELYTÖRTÉNETI ESETEK, ESEMÉNYEK (MORZSÁK) SZARVAS KÖZSÉGRÕL: 1945-1949 ISBN: 963 430 336 6 Kigyûjtötte és szerkesztette: Szilvássy László Szövegkivitelezõ: Pekárné Kovács Tünde Kiadó: Hidasiné Sztancsik

Részletesebben

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ VIII. évf. 1. sz. 2001. HÚSVÉT EGRI FEHÉR/FEKETE a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ tavasz te csupa zöld a föld magot ölelve

Részletesebben

Kedves Olvasó! Tartalom. Békés Karácsonyt!

Kedves Olvasó! Tartalom. Békés Karácsonyt! Kedves Olvasó! Immár az ötödik téli számot nyújtjuk át Önnek, s ez így Karácsony és az újesztendő előtt nagy felelősség. Egyrészt, mert mindannyian ilyenkor tekintjük át az egész évet, milyen eredményeket,

Részletesebben

Határon Túli Magyarok Hivatala. kívül élõ magyarság 2004. T a r t a l o m: Előszó. 2. 1. Nyugat-Európa.. 4. 2. Észak-Amerika 19. 3.

Határon Túli Magyarok Hivatala. kívül élõ magyarság 2004. T a r t a l o m: Előszó. 2. 1. Nyugat-Európa.. 4. 2. Észak-Amerika 19. 3. Jelentések a határon túli magyarság helyzetérõl Határon Túli Magyarok Hivatala A Kárpát-medencén kívül élõ magyarság 2004. T a r t a l o m: Oldal Előszó. 2 1. Nyugat-Európa.. 4 2. Észak-Amerika 19 3. Dél-Amerika

Részletesebben

KÖZÉP-EURÓPA POLITIKA OSZTRÁK MAGYAR VISZONYLATBAN Martonyi János Bécsben

KÖZÉP-EURÓPA POLITIKA OSZTRÁK MAGYAR VISZONYLATBAN Martonyi János Bécsben XXXI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. JÚLIUS AUGUSZTUS MEGJELENIK 2 HAVONTA ÁRA: 2, Euro Erscheinungsort Wien Österreichische Post AG 02Z032898 M P. b. b. VERLAGPOSTAMT 1010 WIEN KÖZÉP-EURÓPA POLITIKA OSZTRÁK MAGYAR

Részletesebben

Schmitt Pál: Magyarország többre képes

Schmitt Pál: Magyarország többre képes KÖZÉLETI ÚJSÁG XI. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2009. május 28. ingyenes FOTÓ: BÁNYAVÁRY PÁL Göncz Kinga váci látogatásáról Dr. Jakab Zoltán: Elismerés a választókerület számára Vácra látogatott Göncz Kinga, a Magyar

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 7 8. SZÁM n 2009.JÚLIUS AUGUSZTUS

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 7 8. SZÁM n 2009.JÚLIUS AUGUSZTUS E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 7 8. SZÁM n 2009.JÚLIUS AUGUSZTUS A TARTALOMBÓL n Baráti jobbot nyújtunk" Beszélgetés Balázs Péter miniszterrel hazánk külpolitikájáról

Részletesebben

Rákóczi Hírvivo 2015.

Rákóczi Hírvivo 2015. 25. évfolyam I. szám, 2015. március A Rákóczi Szövetség lapja Rákóczi Hírvivo Sikeres a Beiratkozási Program Több a gyerek a felvidéki iskolákban Gloria Victis Sikeresen zárult a vetélkedő Vezetőképző

Részletesebben

Karod erős. Végetlen a tér, mely munkára hív. szíved emelkedett: Madách Imre. A mi ügyünk Böjte Csaba Szent István-terve

Karod erős. Végetlen a tér, mely munkára hív. szíved emelkedett: Madách Imre. A mi ügyünk Böjte Csaba Szent István-terve Karod erős szíved emelkedett: mely munkára hív. Madách Imre a mi ugyunk nyomdai meretezve.indd 1 A mi ügyünk Böjte Csaba Szent István-terve Végetlen a tér, 2011.08.11. 15:19:44 A mi ügyünk Böjte Csaba

Részletesebben