Arany János (Nagyszalonta, március 2. Budapest, október 22.) Magyar költő, irodalomtudós, akadémiai titkár, a magyar nyelv mestere.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Arany János (Nagyszalonta, 1817. március 2. Budapest, 1882. október 22.) Magyar költő, irodalomtudós, akadémiai titkár, a magyar nyelv mestere."

Átírás

1 Arany János (Nagyszalonta, március 2. Budapest, október 22.) Magyar költő, irodalomtudós, akadémiai titkár, a magyar nyelv mestere. Származása Gyermekkora Vagyontalan nemesi családban született március 2-án. Tizedik gyermek volt, de kilenc testvére közül csak a legidősebb, Sára maradt életben. Szülei, Arany György (* Nagyszalonta, 1844 január 2.) és Megyeri Sára (* november 2. - Nagyszalonta, augusztus 20.) földművelők voltak. Gyermekkora Tanulékonysága korán feltűnt Mire Szalontán iskolába került, már tökéletesen olvasott, ismert bibliai történeteket, énekeket és a ponyvairodalom termékeit. Már iskolai évei alatt közismert kis poéta Szalontán. Iskolaévei Szalontai iskolaéveinek ( ) végén, hogy szülei anyagi helyzetén könnyítsen, a tanulás mellett tanított is, és az iskolában lakott Debreceni kollégium 1834-ben Kisújszálláson egy évig tanító. Megismerkedett a német, és a francia nyelvvel, az újabb költők műveivel. Debrecenbe visszatérve kisújszállási ajánlóleveleivel és szorgalmával hamarosan az osztály élére került anyagi helyzete is tűrhetővé vált. Színészként 1836 februárjában Tanárait meglepve egy debreceni színtársulathoz csatlakozott, majd annak hirtelen távozásával őt is magukkal hívták, így vándorolni kezdett a társulattal. Nyomor. Klárcsi-kaland ( késő van instálom ) Máramarossziget, rossz álom. Halottnak látta édesanyját, gyalog hazaindul. Apja megvakult, és két héttel később anyja meghalt vezeklésként jegyzői munka. A szalontai jegyző 1840-ben feleségül vette Ercsey Juliannát ben született Juliska lánya és 1844-ben László fia. László később bankár, népköltészeti gyűjtő, költő, és irodalomtudós. Elismert költővé válása; barátsága Petőfivel 1845-ben kezdi írni az Elveszett Alkotmányt. Beküldi a Kisfaludy Társaság vígeposz-pályázatára, megnyeri. Vörösmarty bírálta hexametereit. Elismert költővé válása; barátsága Petőfivel 1846-ban a Kisfaludy Társaság újabb pályázatot írt ki. Ezt a pályázatot Erdélyi János készítette elő. A pályázat szövege: 1

2 Készítessék költői beszély, versben, melynek hőse valamely, a nép ajakain élő történeti személy, például: Mátyás király, Toldi Miklós, Kádár vitéz stb. Forma és szellem népies legyen. Beküldés határnapja: nov Jutalma 15 db arany. A Toldi már egyöntetű győzelmet aratatott február 6-án, a társaság a kitűzött 15 aranyat kivételesen húszra emelte Egyszerre ünnepelt költő lett, jeles írók figyelme fordult feléje, és Petőfi üdvözli. Egy évre rá a Kisfaludy Társaság is tagjai közé választja. Elismert költővé válása; barátsága Petőfivel 1847-ben Toldi estéje és a Murány ostroma. Petőfivel szoros barátság. Levelezésük jelentős kor- és irodalomtörténeti dokumentum. Forradalmi szereplése ben néhány közéleti helyzetdalt írt (pl. Nemzetőr dal) Világos után egy ideig bujdosik 1851-ben házitanító lett Geszten, a Tisza-családnál. Szemlélete ellentmondásos: a bukott forradalmat kétféleképpen értékeli: elégikusan és ironikusan. (Ősszel [Homér és Osszián]; A nagyidai cigányok) A nagykőrösi évek 1851-től Arany tanár a nagykőrösi református gimnáziumban. Balladákat ír, megbízatásokat vállal: a Magyar Tudományos Akadémia titkára lett. Szilágyi István biztatására, teljesen egyedül tanult meg angolul. Közben betegeskedik, gyomorbántalmai vannak. Pesti évek, akadémiai szereplése 1860-ban Pestre költözött, s a Kisfaludy Társaság titkára. Lírája ebben az évtizedben bontakozik ki legsokoldalúbban. Családi tragédiák 1865-ben leánya, Juliska, méhgyulladást kap - szervezete legyöngül. Végül tüdőbaj. Miután megszületett kislánya, Széll Piroska (a költő unokája) meghalt. Leányának váratlan halála mélyen megrendítette Arany Jánost. Több mint tíz évig nem ír verset tól Aranyék nevelik Juliska kislányát, aki 21 éves korában ugyancsak a tüdőbaj áldozata lett. Toldi szerelme 1879-ben készült el a Toldi szerelme tizenkét énekben. Óriási siker. A Magyar Tudományos Akadémia és a Kisfaludy Társaság is jutalmával tüntette ki. Betegsége és halála 1868-ban veszélyes máj- és bélgyulladást állapítottak meg nála ben megoperálták, és több epekövét távolították el. Hallása és szeme is gyöngülni kezdett. 2

3 Betegsége és halála Az 1870-es évek során befejezte a Hamlet és a János király fordítását, lefordította Arisztophanész összes műveit, elkészült a Bolond Istókkal, megírta az Őszikék című ciklusát, s bevégezte a Toldi-trilógia középső részét, a Toldi szerelmét október 10-én a Petőfi-szobor avatásán megfázott, s tüdőgyulladást kapott október 22-én hunyt el, majd 24-én temették el a Kerepesi úti Nemzeti Sírkertben Művei Pályakezdés Arany János mindenekelőtt a Toldi alkotójának látta önmagát. A bukott forradalom után minden bonyolulttá és érthetetlenné, minden bizonytalanná válik, míg a forradalom előtt, mondhatni, a forradalom előestéjén egyszerűnek és érthetőnek, sőt elrendezhetőnek látszott. Arany János a bizonytalanság költője lett. Bizonytalan a szerepben, amit vállal, bizonytalan a korban. Irodalmunkban egyedülálló formatökélye, és tiszta magyarsága. Arany epikai munkássága Toldi-trilógia Toldi (1846) Toldi estéje (1847) Toldi szerelme (1879) Eposzkísérletek Az elveszett alkotmány (1845 ) Hun eposz. Töredékekben. Csak a Buda halála (1862 ) teljes Verses mesék Juliska elbujdosása (töredék) (1850 ) Rózsa és Ibolya (1847 ) Átmenet az elbeszélő költemény és a verses regény között Bolond Istók (1850 ) Más fontos művek a negyvenes-ötvenes évek fordulóján 1847-ben Arany kísérletezik a lirizált kisepika megteremtésével is. Pl.: A rab gólya (1847) ben néhány közéleti helyzetdalt ír (pl. Nemzetőr-dal, 1848) Mérsékelt siker. 3

4 Nagykőrösi évek Elégiák: Évek, ti még jövendő évek, Letészem a lantot, Reményem, Ősszel (mind 1850-ben) Kertben (1851) Zsánerköltemények: Családi kör Nagykőrösi balladák A balladák a legjobban szerkesztett költemények Arany életművében. Az 1850-es években írt balladáit egyrészt a meg nem valósult vagy töredékben maradt nagyepikai művek pótlékának tekintette A Széptani jegyzetek: A ballada eposzi tartalom lírai alakban, mivel a végzetszerűség uralja (ez benne az eposzi), ugyanakkor nem a cselekmény adja lényegét, hanem az előadásmód (ennyiben lírai). Természete a balladának (s annál inkább, minél népiesb), hogy nem a tényeket, hanem a tények hatását az érzelem-világra, nem a szomorú történetet, hanem annak tragikumát fejezi ki, mennél erősebben. Magokból a tényekből s járulékaikból, mint idő, hely, környület, csupán annyit vesz föl, amennyi mulhatatlanul szükséges, csupán annyit a testből, mennyi a lélek feltüntetésére okvetetlenül megkivántatik. (Költemények Szász Károlytól) Hunyadi-balladakör V. László Mátyás anyja Történelmi balladák Az egri leány Zács Klára Lélektani balladák Ágnes asszony Politikai balladák Szondi két apródja A walesi bárdok A nagykőrösi korszakot lezáró költemény: Az örök zsidó (1860) Elégikus líra és tragikus ballada: Az örök zsidó a két műfaj ötvözete. 4

5 Kritikai munkássága és költészete a hatvanas évek elején 1860-ban jelentős fordulat: Pestre került, az irodalmi élet középpontjába, Deák Ferenc baráti környezetének segítségével. A nép költője helyett immár tudatosan a nemzet költője kíván lenni. Ennek jegyében írja meg Vörösmarty stílusában: Széchenyi emlékezete, 1860 Kísérletet tesz a nemzeti műeposz megteremtésére (Ennek részeként készül el 1863-ban a Buda halála). Elkezdi szervezni az irodalmi életet. Lettem éneklőből énektanár A hatvanas évek elején kritikusként működik. A műszerkezetre figyelő tárgykritika műfaját műveli. Dávidházi Péter Arany Jánost a magyar strukturalizmus atyjá -nak nevezi. Az ötvenes évek irodalmi teljesítményéről nincs túl jó véleménnyel. Harc a Petőfi-epigonok ellen. Belátja, hogy a nemzeti epika túlhaladottá vált. Petőfi-epigonok Erdélyi János kelmeiség -nek nevezi. Lisznyai Kálmán valóságos költői tehetség, a tehetség minden árnyoldalaival. Példa vagy elmélet, tapasztalás vagy tanulmányozás egyikét sem törlé el ezeknek, hogy nélkülök mindazt fölfedezhetnők, amit Isten adott. Nála a költészetnek erős ösztöne dolgozik inkább, mint művésziessége, úgy értvén e kifejezést, hogy az ösztön minden hajlandóságot föltesz ugyan, de nem a hozzávaló kiművelést, pallérozottságot is. A kelmeiség, a vidékiesség költészete mint olyan, azaz magában véve nem sokáig maradt egyedül, Lisznyai utód nélkül. A dunántúli szép magyarság kebeléből, hol Berzsenyi és Kisfaludy Sándor éltek és munkáltak az ó és új költői népek nyomain, szakadt ki a kemenesalji költészet képviselőjéül Szelestey László Holmi kukoricakákón pille, haj regürejtem, bakkom azt a hét aranyát, láncos miliom, hejedárum hejeha, diri dom, heje hüm, hej sálájdáláj-dom, hej sánáj, sánáj, sánáj, hejerintom, kanyarintom stb. szólásformák nem sokat vetnek a latba És válasszam Szelesteynek akár ideál, akár reál költészetét, egyiken sem találok szeretni, méltányolni valót. Eszményisége oly szembántó, mint Lybia sárga homokán a déli napfény; realizmusa oly kényelmetlen, mintha tulipános ládán ülnék. Kései költészete: az Őszikék 1856-ban kis bőrkötésű könyvet kapott ajándékba Gyulai Páltól, melynek kapcsos zárát kulccsal lehetett zárni ben saját kedvtelésére kezdett verseket írni Új folyam Őszikék. Ezt a ciklus címének szánta. De nem szánta műveit közlésre A ciklus csak halála után lett kinyomtatva. Arany életében mindössze tizenöt vers vált ismertté, ezeket barátai könyörögték el a költőtől. A tölgyek alatt c. versét kigúnyolták. Az Őszikék privát költészetnek készült. Naturam furcâ expellas 5

6 En philosophe. Epilogus Tamburás öreg úr Mindvégig 6

1. A népköltészet szerepe a magyar irodalomban

1. A népköltészet szerepe a magyar irodalomban 1 1. A népköltészet szerepe a magyar irodalomban I. A népköltészeti alkotások általános jellemzése: Szerzőjük ismeretlen. Évszázadokon keresztül szájhagyomány útján terjedtek. Céljuk a pihentetés, kikapcsolódás,

Részletesebben

Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy MH KKB parancsnok Szentendre, Kőhegy, 2010. március 15.

Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy MH KKB parancsnok Szentendre, Kőhegy, 2010. március 15. Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy MH KKB parancsnok Szentendre, Kőhegy, 2010. március 15. Az 1848 49-es forradalom és szabadságharc, Petőfi Sándor élete és szerepe a forradalomban, tanulságok és kihívások

Részletesebben

STÁDIUM. Ne légy szeles. Bár a munkádon más keres dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, ugy érdemes.

STÁDIUM. Ne légy szeles. Bár a munkádon más keres dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, ugy érdemes. STÁDIUM Stádium Társadalmi és Kulturális Hírlap II. évf. 3. szám 2013. József Attila (NE LÉGY SZELES...) Ne légy szeles. Bár a munkádon más keres dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az

Részletesebben

Szemerjai Szász Károly

Szemerjai Szász Károly Egyszerű gondtalan élet, s függetlenség és aztán hogy dalolhassak ez a vágyam! 1 Szemerjai Szász Károly Gyermek- és ifjúkora Szász Károly 1829. június 15-én született Nagyenyeden. Apja, id. Szász Károly,

Részletesebben

Irodalom. Tankönyv. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Irodalom. Tankönyv. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Irodalom Tankönyv Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet A kiadvány megfelel az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet 5. sz. melléklet: Kerettanterv a gimnáziumok 5 12. évfolyama számára 5.2.01. továbbá a 6. sz.

Részletesebben

A SZEGÉNY KISGYER- MEK HOGYAN JUTOTT EL A BÚS FÉRFIVÁ VÁLÁSHOZ

A SZEGÉNY KISGYER- MEK HOGYAN JUTOTT EL A BÚS FÉRFIVÁ VÁLÁSHOZ 1 Iskolai tanulmányaim során sokat foglalkoztunk KOSZTOLÁNYI DEZSŐ munkásságával, ám az én érdeklődésemet annyira felkeltette munkássága, hogy tovább szerettem volna fejleszteni tudásomat kutatásokkal.

Részletesebben

Télemakhosz-narratívumok a Németh László-életműben

Télemakhosz-narratívumok a Németh László-életműben Bálint Ágnes Télemakhosz-narratívumok a Németh László-életműben (Az Irgalom születése) Öt (plusz egy) kísérlet Télemakhoszt 1 talán nem szükséges bemutatni: Odüsszeusz és Pénelopé fia ő, aki nem szűnő

Részletesebben

JÓKAI ZSIGMOND FERENC BUDAPEST A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KIADÁSA 1924. ÍRTA

JÓKAI ZSIGMOND FERENC BUDAPEST A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KIADÁSA 1924. ÍRTA JÓKAI * ÍRTA ZSIGMOND FERENC BUDAPEST A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KIADÁSA 1924. RÊVAI TESTVÉREK IRODALMI INTÉZET R.-T. NYOMDÁJA. Élete. Jókai életírójának a feladata látszólag igen könnyű és igen hálás.

Részletesebben

KÖLCSEY FERENC EMLÉKHÁZ

KÖLCSEY FERENC EMLÉKHÁZ KÖLCSEY FERENC EMLÉKHÁZ ALMOSD KÖLCSEY FERENC EMLÉKHÁZ ÁLMOSD "boldog az, kinek sok köteléki vágynak az életben" Kölcsey Ferenc Almosdon A Kölcsey-kúria és a kiállítás előzetes bejelentés alapján látogatható.

Részletesebben

reneszánsz TARTALOM III. évfolyam 1. szám 2008. tavasz

reneszánsz TARTALOM III. évfolyam 1. szám 2008. tavasz A Páholy Irodalmi Egyesület kulturális folyóirata III. évfolyam 1. szám 2008. tavasz TARTALOM Bartusz-Dobosi László: Téli utazás Drangalagba 3 Beszélgetés a 97 éves Takáts Gyula Kossuth-díjas költővel

Részletesebben

Wass Albert erdélyi korszaka 1923-1944

Wass Albert erdélyi korszaka 1923-1944 Bölcsészdoktori értekezés Wass Albert erdélyi korszaka 1923-1944 Balázs Ildikó Debreceni Egyetem BTK 2008 1 AZ ÉRTEKEZÉS CÍME Értekezés a doktori (Ph.D.) fokozat megszerzése érdekében a... tudományágban

Részletesebben

Közlemények. Bán Imre Emlékezete

Közlemények. Bán Imre Emlékezete Közlemények Bán Imre Emlékezete KÖZLEMÉNYEK A DEBRECENI TUDOMÁNYEGYETEM TÖRTÉNETÉBŐL III. BÁN IMRE EMLÉKEZETE SOROZATSZERKESZTŐ: HOLLÓSI GÁBOR SZERKESZTETTE: FAZAKAS GERGELY TAMÁS HOLLÓSI GÁBOR TECHNIKAI

Részletesebben

RÁKOSI JENŐ IG. ÉS T. TAG E M L É KEZETE.

RÁKOSI JENŐ IG. ÉS T. TAG E M L É KEZETE. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ELHUNYT TAGJAI FÖLÖTT TARTOTT EMLÉKBESZÉDEK. SZERKESZTI A FŐTITKÁR. XXI. KÖTET. - 2. SZÁM. RÁKOSI JENŐ IG. ÉS T. TAG E M L É KEZETE. ÍRTA HEGEDŰS LÓRÁNT I. TAG. (FELOLVASTA

Részletesebben

HADOBÁS PÁL AZ EDELÉNYI FÜZETEK

HADOBÁS PÁL AZ EDELÉNYI FÜZETEK HADOBÁS PÁL AZ EDELÉNYI FÜZETEK 1987 2006 2006 Edelényi Füzetek 36. Összeállította és szerkesztette: Hadobás Pál Szöveggondozás, korrektúra: dr. M. Takács Lajos Technikai munkatárs: Slezsák Zsolt A borítón:

Részletesebben

Zsidó magyarok Szegeden, Löw Lipót és Löw Immánuel

Zsidó magyarok Szegeden, Löw Lipót és Löw Immánuel Varga Papi László 1 Zsidó magyarok Szegeden Örülök, ha használhatónak találod, s ha hivatkozol e helyre, megköszönöm! Varga Papi László Zsidó magyarok Szegeden, Löw Lipót és Löw Immánuel Bába Kiadó Szeged

Részletesebben

A klasszikus tragédia megteremtője Pierre Corneille

A klasszikus tragédia megteremtője Pierre Corneille A klasszikus tragédia megteremtője Pierre Corneille (1606 1684) Corneille a klasszikus tragédia megteremtője, a klasszicista dráma nagy alakja. Számos vígjáték és tragikomédia utáni első tragédiája, a

Részletesebben

Mindig lesz benne felfedeznivaló

Mindig lesz benne felfedeznivaló Sipos Lajos Mindig lesz benne felfedeznivaló A Babits-recepcióról Egy költő vagy író recepciójában sok mindennek lehet szerepe. Meghatározó az értelmező-befogadó korszak irodalom fogalma, a korszak értéktulajdonítási

Részletesebben

Budai FehérFekete A CISZTERC DIÁKSZÖVETSÉG BUDAI OSZTÁLYÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA GYERMEK SZÜLETETT BELEHEMBEN

Budai FehérFekete A CISZTERC DIÁKSZÖVETSÉG BUDAI OSZTÁLYÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA GYERMEK SZÜLETETT BELEHEMBEN Budai FehérFekete A CISZTERC DIÁKSZÖVETSÉG BUDAI OSZTÁLYÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA 2011 DECEMBER KARÁCSONY XVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM GYERMEK SZÜLETETT BELEHEMBEN Karácsony: születés, család, megváltás, kezdet, béke

Részletesebben

Irodalom. 11. osztály

Irodalom. 11. osztály Irodalom 11. osztály Az olvasás életforma, nem az teszi az olvasó embert olvasó emberré, hogy sok könyvet olvas hanem az a tény, hogy mindennap olvas. /Hegedűs Géza/ Eötvös Loránd Műszaki Középiskola és

Részletesebben

A holokauszt áldozatai a magyar irodalomban

A holokauszt áldozatai a magyar irodalomban A holokauszt áldozatai a magyar irodalomban Készítette: Lénárt Tímea 1 Előszó Eljön a nap, hogy többet nem leszek, a könyvespolcon kis kötet leszek. Mi életem volt: öröm és szenvedés, sötét sorok örök

Részletesebben

Gerold László. Istenek és bérgyilkosok között. Gion Nándor, az elbeszélő

Gerold László. Istenek és bérgyilkosok között. Gion Nándor, az elbeszélő Gerold László Istenek és bérgyilkosok között Gion Nándor, az elbeszélő Irodalmi tevékenységét a hatvanas években Gion Nándor glosszaíróként, kritikusként kezdte az újvidéki Képes Ifjúság hetilap Symposion

Részletesebben

Alsózsolca, 2010. novemberében. Farkas Ferenc helytörténet kutató, nyugdíjas iskolaigazgató, a Vay Miklós Egyesület tagja

Alsózsolca, 2010. novemberében. Farkas Ferenc helytörténet kutató, nyugdíjas iskolaigazgató, a Vay Miklós Egyesület tagja Ajánlás Az utóbbi húsz esztendőben helyi szerzők tollából egymás után jelentek meg olyan írások, melyek Alsózsolca település helytörténetének hosszabb-rövidebb időszakát mutatták be. Ezek alapmunkák, melyek

Részletesebben

Róbert Péter. 1938-1944 Hat év a magyar zsidóság történetéből Dokumentáció a Múlt és Jövő évfolyamainak alapján

Róbert Péter. 1938-1944 Hat év a magyar zsidóság történetéből Dokumentáció a Múlt és Jövő évfolyamainak alapján Róbert Péter 1938-1944 Hat év a magyar zsidóság történetéből Dokumentáció a Múlt és Jövő évfolyamainak alapján Ezzel a munkával egy értékes és fontos folyóirat nehéz körülmények között, szomorú időszakban

Részletesebben

Saragán-gondolatok. Fény hajnala, igaz nap, kelts fényt bennem, Atyának sarja, sarjassz lelkembe értelmet, a Te örömödre.

Saragán-gondolatok. Fény hajnala, igaz nap, kelts fényt bennem, Atyának sarja, sarjassz lelkembe értelmet, a Te örömödre. f ü z e t e k Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék... (Vörösmarty Mihály) az Er dé lyi Ör mény Gyö ke rek Kul tu rá lis Egye sü let ha vonta meg je lenő ki ad vá nya XIII. év fo lyam 145. szám A Fővárosi

Részletesebben

SZEREP: LÉNÁRD SÁNDOR

SZEREP: LÉNÁRD SÁNDOR Színház- és Filmművészeti Egyetem D.L.A. képzés Mesteri pályamunka GÁLFFI LÁSZLÓ SZEREP: LÉNÁRD SÁNDOR Témavezető: Huszti Péter egyetemi tanár Készült: 2003. január Mit hagynak ránk holtuk után az öregek?

Részletesebben

A SuliHálo.hu első digitális kiadványát tartod a kezedben!

A SuliHálo.hu első digitális kiadványát tartod a kezedben! A SuliHálo.hu első digitális kiadványát tartod a kezedben! Sok szeretettel ajándékozzuk Neked, portálunk első születésnapja alkalmából! Használd egészséggel! Ha kimaradt belőle egy általad keresett olvasónapló,

Részletesebben

Babits Mihály 1925-1927. Pályarajz

Babits Mihály 1925-1927. Pályarajz Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Irodalomtudományi Doktori Iskola Vezető: Dr. prof. Szelestei Nagy László DSc. Modern irodalomtudományi doktori program Programvezető:

Részletesebben

Levelek, nyugták, jegyzetek

Levelek, nyugták, jegyzetek Ablonczy László Levelek, nyugták, jegyzetek Tamási Áron postájából Az írónak van egy úgynevezett mindennapi sorsa, mint a többi embernek; s van egy emelkedettebb s időben is kiterjedő sorsa, melyet társtalanul

Részletesebben

1 Hajnóczy Iván, a kecskeméti Katona József-társaság alelnöke pontosan közli is

1 Hajnóczy Iván, a kecskeméti Katona József-társaság alelnöke pontosan közli is A Bánk bán nyomában Kissé szegényesen, halkan és hálátlan szerénységgel ünnepelte meg a nemzet az elmúlt november 11-én Katona Jé>zsef születésének százötvenedik évfordulóját. A budapesti Nemzeti Színház

Részletesebben

Magyar titok. De még beszélni fog!

Magyar titok. De még beszélni fog! K U L T Ú R A ÚJ EGYENLÍTÔ 79 CSÓKÁS MÁTÉ Magyar titok. De még beszélni fog! JUHÁSZ GYULA DÓZSA-CIKLUSA 1 Elöljáróban szeretném leszögezni, hogy az cím kissé megtévesztő. Dózsa György alakja, szomorú és

Részletesebben