A TISZAI CIÁNSZENNYEZÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TISZAI CIÁNSZENNYEZÉS"

Átírás

1 TÓTH I. JÁNOS: A TISZAI CIÁNSZENNYEZÉS Rendszerszemléletű elemzés Szerzői kiadás, Szeged, 2002 Kocsis Tibor fotóriportjával Lektorálta: Dr. Ilosvay György A 2000 telén bekövetkező cianid- és nehézfémszennyezések sokkot okoztak a magyar társadalomban. A közvéleményben tudatosult, hogy Magyarország mint alvízi ország kiszolgáltatott helyzetben van. A könyv egyrészt áttekinti a szennyezés előzményeit, lefolyását, ökológiai és társadalmi következményeit, másrészt megfogalmazza a szennyezés általános tanulságait, különös tekintettel a társadalmi és környezetfilozófiai összefüggésekre A nagybányai szennyezéshez hasonló katasztrófák gyakran bekövetkeznek a világban. Az okok látszólag szertágazóak: piac és a modern technika kudarcai, törvényesség és környezeti tudatosság alacsony szintje, külföldi befektetők és komprádoraik korlátlan érdekérvényesítése, periféria kiszolgáltatottsága, stb. A környezeti katasztrófák mélyebb oka azonban a késő modernitás hibás értékrendje, egy hamis társadalomfilozófia, amelynek lényege a dualizmus, az indusztrializmus, a neoliberalizmus és a globalizmus. A szerző könyvét az olvasóközönség informálása mellett főként a környezet helyzetével és jövőjével foglalkozó értelmiségnek, pedagógusoknak és egyetemi hallgatóknak ajánlja.

2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 11 I. RÉSZ: TÉNYEK ÉS ESEMÉNYEK MÓDSZERTANI KÉRDÉSEK Az alkalmazott filozófiáról Nominalizmus és realizmus Indukció és dedukció Multidiszciplinaritás HASONLÓ BALESETEK Cianidszennyezések a világban Donana, Spanyolország (1998.) Nemzeti park és ipar Tragédia és zûrzavar Azonnali kárelhárítás Késõbbi események 27 (1999. december 15; március; Április 8.; Április-május; Május-június; Szeptember; Október 3.; December eleje; December 27; február; Április; Július-október; Az okozott károk) 2.3. Tanulságok AZ ERDÉLYI BÁNYAVIDÉK Nagybányai látkép Nagybányai ólomfeldolgozás Borsabánya Vaskohsziklás: bányavárosból turistaparadicsom? Rézbánya Erdőirtások és árvizek A NAGYBÁNYAI PROJEKT A cianidos lúgozá s 41 (Amalgámozás; Ciánlúgozás; Mosófolyadék/ 4.2. Az Esmeralda és az Auru 44 (Beruházás; A nemesfém mennyisége; Gazdasági háttér; Az arany és ezüst ára; Környezetvédelmi projekt) 4.3. Figyelmeztetõ jelek A január 30-i környezetszennyezés A nagybányai környezetszennyezés oka A borsabányai szennyezés A SZENNYEZÉSEK LEFOLYÁSA A nagybányai szennyezés 56 (Szamos; Tisza; Keleti-fõcsatorna; Nyugati-fõcsatorna; Kiskörei víztározó; Szolnok; Szeged; Jugoszlávia; Bulgária; Ukrajna; Románia) 5.2. A borsabányai szennyezés Egyéb romániai szennyezések A SZENNYEZÉSEK KONCENTRÁCIÓJA ÉS HATÁSA A cianid koncentrációja A cián hatása Kárelhárítás vasszulfáttal 69

3 6.4. A kiömlő nehézfémek mennyisége és koncentrációja ÖKOLÓGIAI KÖVETKEZMÉNYEK Előrejelzések és várakozások A planktonok A puhatestűek (makroszkopikus gerinctelenek) A tiszavirág A halak A kétéltűek és a hüllők A madarak A vidrák és más emlősök TÁRSADALMI KÖVETKEZMÉNYEK Egészségügyi károk Gazdasági károk Azonnal jelentkező elhárítási költségek Halászat 85 (A halászok száma; Jövedelem-kiesés; Segélyek; Halfogyasztás;) Turizmus 88 (Összegzés) 9. MAGYAR REAKCIÓK Közlemények és demonstrációk A környezetvédők reakciói Konferenciák Segítségek Pályázatok Társadalmi és kulturális programok a Tiszáért Kormányzati lépések A Környezetvédelmi Minisztérium Az Igazságügyi és más minisztériumok A kormánybiztosi hivatal A politikai pártok álláspontja ROMÁN ÉS AUSZTRÁL VONATKOZÁSOK Román vélemények és reakciók 111 (Újra nyit az Aurul; Magyar reflexiók) Ausztrál vélemények és reakciók 117 (Az Esmeralda véleménye; Ausztrál reakciók; Összefoglalás) 11. NEMZETKÖZI ERÕFESZÍTÉSEK Az EU, az USA és az ENSZ lépései Nemzetközi munkabizottságok 126 (ENS- munkacsoport; Nagybányai Munkacsoport;) Információk és jelentések 126 (ENSZ-jelentés; Nagybányai Munkacsoport;) 12. KÁRTÉRÍTÉS ÉS PERESKEDÉS A kártérítés fontossága A kártérítés elvi kérdései 130 (A kár mértéke; A károsult; A károkozó) Az érintett jogszabályok Kétoldalú egyezmények 132 (Bukaresti egyezmény; évi egyezmény; környezetvédelmi egyezmény;)

4 Többoldalú egyezmények 132 (Duna védelme; Helsinki egyezmény; 1993-as EU egyezmény; 1997-as ENSZ egyezmény; Riói Nyilatkozat) Felelõsök A kártérítéssel kapcsolatos vélemények A kártérítéssel és a perrel kapcsolatos események 137 (Magánjogi vita; Nyomozás; A ciánper elindítása) 13. KÖRNYEZETI KOCKÁZATOK A bányabiztonság megteremtése 143 (Bányabiztonság) A romániai kockázatok 144 (Korábbi szennyezések; Kockázatok) Szlovákia Ausztria Veszélyforrások a Tisza vízgyûjtõ területén REVITALIZÁCIÓ A Tisza újjáéledése A környezetvédők és a revitalizáció A jelenlegi vízgazdálkodás veszélyei 161 (Vízszennyezések) A fokgazdálkodásról 162 (Természeti állapot; a fokgazdálkodás előnyei; A fokgazdálkodás pusztulása) Az ártéri gazdálkodás lehetősége napjainkban 167 II. RÉSZ: ÖSSZEFÜGGÉSEK KÖZGAZDASÁGTANI VONATKOZÁSOK A gazdaság mint átáramlásos rendszer 171 (Input és output oldal) A víz mint szűkös jószág A természeti javakkal való gazdálkodás 175 (Nemzetközi területek; Állami területek, állami tulajdon; Állami területek, magántulajdon) Racionális környezeti kockázat A külföldi tőkebefektetés kockázatai Lobbisták vagy komprádorok? A bankok felelőssége Piaci kudarcok Externális hatások Hosszú távú hatások Magánjavak és közjavak TECHNOLÓGIAI VONATKOZÁSOK A modern technika Törvényi szabályozás a meddőhányókról Szakértői kudarcok 192 (A független szakértő mítosza; A vízügy; Meta-technika Társadalmi vita) Hiteles mérés a periférián SZOCIOLÓGIAI VONATKOZÁSOK Társadalmi sokk 200

5 17.2. Cianidszennyezés és társadalmi kár Vidék és város A környezeti tudatosság formái Centrum és periféria Területi szuverenitás A román állam felelõssége A kelet-európai mentalitás a határértékek tükrében Környezeti érdekek és konfliktusok KÖRNYEZETFILOZÓFIAI VONATKOZÁSOK Az ökológiai kár Célszerűség és környezetszennyezés A környezetszennyezés mint károkozás Természeti katasztrófa vagy környezetszennyezés? 222 (Természeti katasztrófák; Szándékos károkozás; Környezetszennyezés) Felelősség és kártérítés 223 (A normákról és a felelősségről; Az önmagában vett jó és rossz; A közmegegyezés szerint vett jó és rossz; A jogi értelemben vett rossz; Jogszerűtlen viselkedés felelősségre vonás; Az erkölcstől a jogi szabályozásig) Indusztriális és neoliberális értékrend 226 (Indusztrializmus, Neoliberalizmus;) III. RÉSZ: PARADIGMÁK A MODERN ÉS AZ ÖKOLOGIKUS VILÁGKÉP ELLENTÉTE 231 (Termelés; Láthatatlan kéz; Gazdasági ember; Technika; Növekedés; Racionalitás; Környezeti etika) BEFEJEZÉS 241 FELHASZNÁLT IRODALOM 245 NÉVMUTATÓ 255 SUMMARY 261 KOCSIS TIBOR FOTÓRIPORTJA (melléklet)

6 BEFEJEZÉS: TANULSÁGOK ÉS JAVASLATOK A 2000 telén sorozatban bekövetkező cianid- és nehézfémszennyezések sokkot okoztak a magyar társadalomban. A közvéleményben tudatosult, hogy Magyarország mint alvízi ország kiszolgáltatott helyzetben van. Az egymást követő szennyezéseknek különböző okai voltak. (i) Az okok és a feltételek tudatosítása a szükséges változtatások nélkülözhetetlen előfeltétele. A multidiszciplináris jellegű környezetszennyezés tudományos (diszciplináris) elemzése nehéz feladatot jelent. Ebben fontos szerepet játszhat a rendszerszemlélet és az alkalmazott filozófia, amely a diszciplináris határokon túlmutató összefüggéseket is képes megfogalmazni. A könyv a redukált indukció módszerének alkalmazásával keresi az egyedi esemény általános tanulságait. A katasztrófa technológiai oka az volt, hogy a tárolóba a tervezés szerint több folyadék kerülhetett, mint amennyit el lehetett belőle vezetni. Így a gátszakadás szinte előre be volt programozva. (ii) Minimális követelmény lenne egy szivárgást megakadályozó beton ülepítőmedence kialakítása, amelyet több, védőgáttal és több egymástól független szivattyúrendszerrel is el kellene látni. A fejlett országokban teljesen zárt rendszerben folyik az arany kinyerése, az ülepítést zárt, silószerű ciántornyokban végzik. Még a feldolgozó üzemben kivonják a ciánt a mosófolyadékból, és csak ciánmentes vizet szivattyúznak a nyitott ülepítő medencékbe. A környezetszennyezés gyakran tudatos költség-haszon kalkuláció következménye, hiszen a szűken értelmezett gazdasági érdek a lehető legnagyobb környezeti kockázat vállalására ösztönzi a cégeket. (iii) Ezért az államnak kényszeríteni kell a cégeket a környezeti szabályok betartására. A jelenlegi (világ)gazdasági és (nemzetközi) jogi rendszernek súlyos fogyatékossága, hogy egyértelmű helyzetekben sem lehet belátható időn belül érvényesíteni a szennyező fizet elvet. (iv) A biztosítótársaságokat bevonva kötelező felelősségbiztosítás kötésére kell kényszeríteni a környezeti szempontból veszélyes üzemeket. Így egy környezeti katasztrófa után a biztosító azonnal fizetne a károsultaknak. További előnye ennek a megoldásnak, hogy a biztosító ösztönözné ezeket a cégeket a környezeti kockázatok csökkentésére. A csődeljárás során a hitelező bankok a kártérítési rangsorban sokkal előkelőbb helyen vannak, mint a károsultak. (v) El kellene érni, hogy a hitelező bank a kártérítendők

7 rangsorában a károsult mögé kerüljön. Ez arra kényszerítené a hitelező bankot, hogy a környezetvédelmi szempontból kétes vállalkozások finanszírozását alaposabban meggondolja. Számtalan környezeti katasztrófa mutatja, hogy a periférián végrehajtott külföldi befektetések jelentős környezeti kockázattal járnak együtt. A közepes méretű vállalatok legalább olyan mértékű, ha nem nagyobb környezeti kockázatot jelentenek, mint a multinacionális cégek. (vi) Egy minimálisan kötelező nemzetközi standard alkalmazásával a környezeti kockázatot csökkenteni lehetne. A periféria gyakran nem rendelkezik azokkal a drága mérőműszerekkel, amelyekkel a környezetszennyezés tényét egy független nemzetközi bíróság előtt is bizonyítani tudná. (vii) Ezért a szükséges mérőeszközöket a befektetőnek (vagy egy nemzetközi szervezetnek) biztosítani kellene a helyi környezetvédő csoportok számára. (viii) A piac kiteljesedésével (a globalizációval) párhuzamosan a piaci kudarcok (externalitás, hosszú távú hatások, közjavak) problémáját a gondolkodás középpontjába kellene állítani. A természeti erőforrásokkal illetve a hulladékkal gazdálkodók speciális helyzetben vannak. A természeti erőforrások beszerzésének, illetve a hulladék lerakásának jelenlegi költsége független a fenntartható gazdálkodás szempontjából kívánatos ártól. (ix) A természeti javakkal való gazdálkodás szabályozására egy új típusú intézményre lenne szükség. Csak egy ilyen intézmény biztosíthatná, hogy a piac ezen a területen is optimálisan működjön. A modern ipari civilizáció keretei között alapvető érdekellentét van a természeti erőforrásokat felhasználó és a természetet szennyező társadalmi funkciók, illetve ágazatok között. A környezetszennyezések mögött ez az érdekellentét is megtalálható: a források felvételében érdekelt szereplők számára fontos a természet minősége, míg a hulladék leadásában érintettek számára nem. A modernitás szerint a természeti javak, így a víz is korlátlanul rendelkezésre áll, ezért szabadon felhasználható erőforrások (szabad javak). A természeti erőforrások (pl. édesvíz) valójában azonban szűkös jószágok, s a lehető legrosszabb szemlélet, ha ezt figyelmen kívül hagyva szabad jószágnak tekintjük őket. (x) Következésképpen a természeti erőforrások társadalmi kisajátítását korlátozni kell. A technika kiteljesedésével párhuzamosan növekszik az előre nem látható kockázatok, károk és veszélyek száma. (xi) Az ebből származó problémákat csak egy teljesen új típusú gondolkodás kialakításával lehetne mérsékelni, amely a rendszerszemléletű és az alkalmazott filozófiai megközelítéseket is érvényesnek tekinti.

8 A technika megítélésének dilemmája abban áll, hogy a szakértők elfogultak, az elfogulatlanok pedig laikusok, következésképpen a modern technika megítélésére mindkét fél alkalmatlan. (xii) Kétes esetekben az elővigyázatosság elvét kellene alkalmazni, amely kétségkívül lassítaná a technikai és gazdasági növekedést, viszont növelné a biztonságot. A modern technikában olyan problémák jelentek meg (pl. ciánlúgozás), amelyeket a hagyományos erkölcs nem minősített sem bűnnek, sem erénynek. (xiii) A modern technológia hatalmának és felelősségének a tudata a 21. század gondolkodásának központi elemét kell, hogy jelentse. Minél fejlettebb egy társadalom, annál bonyolultabb és szövevényesebb kapcsolatrendszerben áll a természettel. Ellentétben a modernitás koncepciójával, a társadalom fejlődésével párhuzamosan a természeti tényezők egyre fontosabb szerepet kapnak. A vízügy hagyományosan arra törekszik, hogy a folyók vizét a lehető legszűkebb mederben tartsa és a lehető leggyorsabban levezesse. Hosszú távon ez a gyakorlat is felelős az olyan súlyos problémákért, mint az árvíz, a belvíz, az aszály, a környezetszennyezés stb. (xiv) Az ökologikus gondolkodás szerint nagyobb teret kell adni a folyóknak. A Tisza esetében egyedülálló lehetőség lenne a hagyományos ártéri gazdálkodás korszerűsített formában történő felelevenítésére. A vidék számára a természeti erőforrások szennyeződése, pusztulása súlyos problémát jelent, ezzel szemben a város kevésbé van kiszolgáltatva a természeti erőforrásoknak. A köztük levő különbség globális méretekben is érvényes, amit a periféria és centrum fogalmában ragadhatunk meg. A globalizmus és a természetpusztítás között szükségszerű összefüggés van, amelynek mozgatórugója, hogy a centrum a saját ökológiai lehetőségeinél nagyobb környezeti igényekkel lép fel, amelyet a periféria kizsákmányolásával próbál kielégíteni. (xv) A perifériának védekeznie kell a centrum ezen törekvéseivel szemben. A jelenlegi gazdálkodási rendszer képtelen különbséget tenni a rablógazdálkodás és a fenntartható gazdálkodás között. (xvi) Olyan gazdasági struktúrát kell kialakítani, amelyben azonnal nyilvánvalóvá válik a nem fenntartható (rablógazdálkodás) és a fenntartható (ökologikus) gazdálkodás közötti különbség. A nemzetközi tőke behatolása a perifériára megosztja a helyi elitet. Ily módon kialakulhat egy komprádor réteg, amely a saját egzisztenciáját a külföldi tőke gátlástalan kiszolgálására alapozza. (xvii) A periféria nemzeteinek szembe kell nézni e problémával, s ez nem tekinthető nacionalizmusnak.

9 A környezetszennyezés problémája megoldhatatlan a nemzetállami szuverenitás hagyományos (modern) keretei között. (xviii) A környezeti válság megoldásához a nemzetállami szuverenitás korlátozására és egy ökológiai szempontokat is figyelembe vevő új típusú nemzetközi együttműködésre lenne szükség. A természet feletti uralom és a természettel való megbékélés (fenntartható fejlődés) egyaránt urbánus eszmerendszer, de az előbbi (korai) modern, míg az utóbbi posztmodern sajátosság. Ezért paradox módon a periféria premodern régiói a centrum posztmodern városaitól kaphatnak ideológiai segítséget a természet pusztító modernitással szemben. A modernitásnak a természethez való viszonyát elsősorban a kartéziánus filozófia és a liberális közgazdaságtan határozza meg. Ez a természetfelfogás két kulcsfogalommal jellemezhető: antropocentrizmus és dualizmus. A környezetvédők ezt a gondolkodást két oldalról, az ökocentrizmus és a monizmus felől is támadják. Az ökologikus gondolkodás a modernitás értékeivel szemben határozza meg magát. A környezetszennyezés a károkozás olyan formája, amelyet nem a károkozás szándékával követnek el. Az önvédelem alapvető jogából következik, hogy nemcsak a direkt, hanem az indirekt fenyegetésekkel szemben is jogosultak védekezni az emberi közösségek. A környezetszennyezés szorosan kapcsolódik a cél-eszköz viselkedés szükségszerűen létező másodlagos, harmadlagos stb. következményeihez. Sajnos a modernitás éppen arra ösztönzi a döntéshozókat, hogy tekintsenek el viselkedésük másodlagos, harmadlagos stb. hatásaitól. (xix) Tehát olyan döntéshozói modellekre van szükség, amely a szándékok mellett nagyobb teret ad a lehetséges következmények figyelembevételére. A nagybányai szennyezés a késői modernitás tipikus eseménye, amely a fejlődő világban rendszeresen bekövetkezik. E mögött a hibás társadalmi-gazdasági gyakorlat mögött olyan szerteágazó okok húzódnak meg, mint az egyéni gondatlanság, a vezetői felelőtlenség, a ciánlúgos technológia szabályozatlansága, Kelet-Európa alacsony környezeti tudatossága, a külföldi befektetők kapzsisága, a nemzetközi gazdasági és jogi rendszer hiányosságai, az indusztrializmus, a neoliberalizmus, a globalizmus, vagyis a (késő) modernitás értékrendje. (xx) Ezért a gondolkodásban és a gazdálkodásban egyaránt fordulatra van szükség. Nemcsak Romániának, hanem minden országnak gondoskodnia kell arról, hogy területén hasonló szennyeződések ne következhessenek be. A KÖNYV BESZEREZHETŐ: A terjesztőtől illetve a szerzőtől Szegedi Tudományegyetem (JGYTF Kar) Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó

10 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. Tel/Fax: (62) Tel: (62) Virtuális könyvesbolt: A szerző a könyvvel kapcsolatban örömmel fogad minden kritikát és véleményt. Kérem értesítsen, ha idézi a kötetet. Tóth I. János (Fil. Tsz., SZTE) A könyv elkészítését és megjelenését OTKA T 37538; KAC ; FKFP 0488/2000 és CSEMETE támogatta:

Globális világproblémák. Dr. Hajnal Klára

Globális világproblémák. Dr. Hajnal Klára Globális világproblémák Dr. Hajnal Klára 1. A problémarendszer megjelenése Történelmi fejlődésünk a XX. század utolsó évtizedeire létrehozta a termelőerők fejlettségének olyan szintjét, amely a munkamegosztás

Részletesebben

Környezetvédelem és EU-csatlakozás

Környezetvédelem és EU-csatlakozás E ENG M IS ÉRINT Környezetvédelem és EU-csatlakozás Budapest 2002 Szerzõk: ÕRI ISTVÁN (I IV.), BARTHA PÉTER (V VII.) KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS EU-CSATLAKOZÁS E ENG M IS ÉRINT Felelôs kiadó: A Magyar Köztársaság

Részletesebben

KÖRNYEZETJOG Bándi, Gyula

KÖRNYEZETJOG Bándi, Gyula KÖRNYEZETJOG Bándi, Gyula KÖRNYEZETJOG Bándi, Gyula Szerzői jog 2011 Szent István Társulat ISBN 978 963 277 254 7 Felelős kiadó: Dr. Rózsa Huba alelnök Felelős kiadóvezető: Farkas Olivér igazgató Tartalom

Részletesebben

A környezetfilozófiáról *

A környezetfilozófiáról * Tóth I. János A környezetfilozófiáról * A környezeti válság tünetei közismertek: globális felmelegedés, ózonpajzs vékonyodása, fajok kihalása, biodiverzitás csökkenése, erdőirtás, savas esők, környezetszennyezés

Részletesebben

2008. 10. 22. NYF MMFK. Barna Sándor főiskolai tanársegéd

2008. 10. 22. NYF MMFK. Barna Sándor főiskolai tanársegéd 2008. 10. 22. NYF MMFK TÁJ- ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS ELŐADÁS VÁZLATOK 3. ÉVES SZAKIIRÁNYOS HALLGATÓK RÉSZÉRE Barna Sándor főiskolai tanársegéd Oldal:2 Az 1972. évi Stockholmi Környezetvédelmi Konferencia

Részletesebben

Társadalmi részvétel a környezetpolitikai döntéshozatalban (döntéstámogató eszközök és értékelési eljárások alkalmazása)

Társadalmi részvétel a környezetpolitikai döntéshozatalban (döntéstámogató eszközök és értékelési eljárások alkalmazása) Bela Györgyi Pataki György Valené Kelemen Ágnes Társadalmi részvétel a környezetpolitikai döntéshozatalban (döntéstámogató eszközök és értékelési eljárások alkalmazása) 20. szám Budapest, 2003. május ISBN

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETPOLITIKÁJA ÉS A MAGYAR CSATLAKOZÁS

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETPOLITIKÁJA ÉS A MAGYAR CSATLAKOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETPOLITIKÁJA ÉS A MAGYAR CSATLAKOZÁS Dr. Damjanovich Imre KKEKF Intézet tudományos igazgató Az EU környezetpolitikája a nemzeti politikáktól független sajátságokkal rendelkezik.

Részletesebben

A SZENNYEZÕ FIZET ELVE A KÖRNYEZET VÉDELMÉBEN. SZILÁGYI SZILVIA doktorandusz

A SZENNYEZÕ FIZET ELVE A KÖRNYEZET VÉDELMÉBEN. SZILÁGYI SZILVIA doktorandusz Iustum Aequum Salutare III. 2007/3. 215 224. Jog és felelõsség szimpózium a PPKE JÁK Jog- és Államtudományi Doktori Iskolájában (2006. november) A SZENNYEZÕ FIZET ELVE A KÖRNYEZET VÉDELMÉBEN doktorandusz

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA

KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Farkasné Fekete Mária Molnár József KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0

Részletesebben

Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus

Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus Tartalom Bevezetés... 3 A világ, amiben élünk... 4 Globális válaszok a problémákra... 7 Miért

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Kovács Antal

DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Kovács Antal DOKTORI ÉRTEKEZÉS Kovács Antal Pécs, 2010 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA Kovács Antal Kommunikáció a társadalommal, mint atomenergiafogyasztóval

Részletesebben

Környezeti Nevelési és Kommunikációs Programiroda 2003. 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21. Tel.: 251 5647 www.konkomp.hu

Környezeti Nevelési és Kommunikációs Programiroda 2003. 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21. Tel.: 251 5647 www.konkomp.hu Fôszerkesztô: Czippán Katalin Szerkesztôk: Juhász Nagy Ágnes, Sapsál Júlia Lektor: Székely Mózes Kiadó: Professzorok Háza Borító terv: RDS Design Nyomda: Eurotronik Tördelés: Eurotronik Környezeti Nevelési

Részletesebben

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA H/4582. számú országgyűlési határozati javaslat a 2015 2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest,

Részletesebben

A GLOBÁLIS PROBLÉMÁK BIZTONSÁGI DIMENZIÓI

A GLOBÁLIS PROBLÉMÁK BIZTONSÁGI DIMENZIÓI TIT HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A GLOBÁLIS PROBLÉMÁK BIZTONSÁGI DIMENZIÓI Tudományos konferencia Budapest, ZMNE, 2007. november 9. 2008 2 A GLOBÁLIS PROBLÉMÁK BIZTONSÁGI DIMENZIÓI

Részletesebben

DR. GELLÉRTHEGYI ISTVÁN A KÖRNYEZETVÉDELEM NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE *

DR. GELLÉRTHEGYI ISTVÁN A KÖRNYEZETVÉDELEM NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 DR. GELLÉRTHEGYI ISTVÁN A KÖRNYEZETVÉDELEM NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE * Napjainkra a környezetszennyezés

Részletesebben

Összefoglaló az EMLA 2014. december 8-án tartott ünnepi közgyűléséről. A magyar környezetvédelmi jog 20 éve

Összefoglaló az EMLA 2014. december 8-án tartott ünnepi közgyűléséről. A magyar környezetvédelmi jog 20 éve Összefoglaló az EMLA 2014. december 8-án tartott ünnepi közgyűléséről A magyar környezetvédelmi jog 20 éve KÖRNYEZETI MANAGEMENT ÉS JOG EGYESÜLET BUDAPEST, 2015 JANUÁR SZERKESZTŐK: dr. Gajdics Ágnes Gabriella,

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Zöld gazdaság kialakítása

Zöld gazdaság kialakítása Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Iszak Noémi, Dr. Lükő István, Dr. Pánovics Attila Információs és oktató öko-központ kis- és középvállalkozások támogatására hálózatok

Részletesebben

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Tanulmány 2009. szeptember Állami Számvevőszék Kutató Intézete Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI.

Részletesebben

A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON

A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON ZÖLD GAZDASÁG A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON Készült az NFGM megbízásából Budapest, 2010. április 19. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1. BEVEZETŐ GONDOLATOK... 3 2. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 6

Részletesebben

Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz

Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Közgazdász-gazdálkodási Szak Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz Kontrolling a környezettudatosság

Részletesebben

Környezetgazdálkodás

Környezetgazdálkodás Készült a HEFOP 3.3.1-P.-2004-0900152/1.0 azonosítójú A Felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése című pályázat keretében. Konzorciumvezető: Pannon Egyetem Környezetmérnöki Tudástár Sorozat szerkesztő:

Részletesebben

Pánovics Attila: Környezetvédelem az új Alkotmányban

Pánovics Attila: Környezetvédelem az új Alkotmányban VIII. évfolyam 2011/1-2. TANULMÁNY Pánovics Attila: A nemzetközi jogban és különösen az Európai Unió jogában is megfigyelhető, hogy a környezet állapotának javítására irányuló erőfeszítések sikertelensége

Részletesebben

A gazdasági társaságok társadalmi felelősségvállalása

A gazdasági társaságok társadalmi felelősségvállalása Dr. Szuchy Róbert A gazdasági társaságok társadalmi felelősségvállalása A CSR egy olyan megközelítés, amely szerint a vállalatok önkéntes alapon környezeti és társadalmi szempontokat építenek be üzleti

Részletesebben

HuMuSz (Hulladék Munkaszövetség 1117, Budapest, Karinthy F. út 7., Tel.: 386-2648 humusz@humusz.hu www.humusz.hu

HuMuSz (Hulladék Munkaszövetség 1117, Budapest, Karinthy F. út 7., Tel.: 386-2648 humusz@humusz.hu www.humusz.hu A füzet az alábbi szervezetek közös kiadványa: Energia Klub 1059 Budapest, Szerb utca 17-19. Tel: 411-3520, Fax: 411-3515 level@energiaklub.hu www.energiaklub.hu ETK (Egyetemes Létezés Természetvédelmi

Részletesebben

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT. A környezeti adók hatása és a környezeti számvitel kiemelt kérdései

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT. A környezeti adók hatása és a környezeti számvitel kiemelt kérdései Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pénzügyek Tanszék Műszaki menedzsment PhD Program TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT A környezeti adók hatása és a környezeti

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK AZ ÉLELMISZERKERESKEDELEMBEN

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK AZ ÉLELMISZERKERESKEDELEMBEN DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŰSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR ÉLELMISZERTUDOMÁNYI, MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ÉS MIKROBIOLÓGIA INTÉZET HANKÓCZY JENŐ NÖVÉNYTERMESZTÉSI-, KERTÉSZETI ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI

Részletesebben

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban Az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottsága A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban Tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér Budapest, 2013 A bevezetés, a kortörténeti összeállítás

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS FEJLESZTÉSÉRE*

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS FEJLESZTÉSÉRE* Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 GELLÉRTHEGYI ISTVÁN AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN Harmadik Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia London, 1999. június 16-18. Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Iroda Cselekvés partnerségben EUR/ICP/EHCO 02 02 05/12 038279 1999. április

Részletesebben