ÜGYFÉLKAPCSOLATI ÉS TUDÁSMENEDZSMENT KÖZPONT ÜGYRENDJE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÜGYFÉLKAPCSOLATI ÉS TUDÁSMENEDZSMENT KÖZPONT ÜGYRENDJE"

Átírás

1 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ÜGYFÉLKAPCSOLATI ÉS TUDÁSMENEDZSMENT KÖZPONT ÜGYRENDJE HATÁLYOS: MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015

2 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések Az Ügyfélkapcsolati és Tudásmenedzsment Központ adatai Az Ügyfélkapcsolati és Tudásmenedzsment Központ feladatai Az Ügyfélkapcsolati és Tudásmenedzsment Központ szervezeti felépítése Az Ügyfélkapcsolati és Tudásmenedzsment Központ vezetése A vezető helyettesítésének szabályai Záró rendelkezések sz melléklet: Nyugat-magyarországi Egyetem Ügyfélkapcsolati és Tudásmenedzsment Központ szervezeti felépítése sz. melléklet Az ÜTK működésének folyamatai

3 1. Általános rendelkezések (1) Az Ügyfélkapcsolati és Tudásmenedzsment Központ a Nyugat-magyarországi Egyetem Kancellári Hivatalának önálló szervezeti egysége, amely a nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény és az Egyetem SZMSZ-ben, valamint a jelen Ügyrendben rögzítettek szerint, a rendelkezésre bocsátott anyagi és tárgyi eszközökkel gazdálkodva működik az Egyetem feladatainak megvalósítása érdekében. (2) Az Ügyfélkapcsolati és Tudásmenedzsment Központ tevékenysége során az egyetem valamennyi szervezeti egységével együttműködik. (3) Az Ügyfélkapcsolati és Tudásmenedzsment Központ szakmai irányítását az általános rektorhelyettes, a gazdasági működését a kancellár felügyeli. (4) Az Ügyfélkapcsolati és Tudásmenedzsment Központ önálló témaszámokkal rendelkező szervezeti egység, a témaszámokkal az igazgató rendelkezik 2. Az Ügyfélkapcsolati és Tudásmenedzsment Központ adatai (1) Elnevezése: Nyugat-magyarországi Egyetem Ügyfélkapcsolati és Tudásmenedzsment Központ (rövidített név: NymE ÜTK) (2) Elnevezésének idegen nyelvű változatai: angol: Customer Service and Knowledge Management Center német: Kundenbeziehungs- und Wissensmanagement Zentrum (3) Címe: 9400 Sopron, Bajcsy-Zs.u Az Ügyfélkapcsolati és Tudásmenedzsment Központ feladatai (1) Kommunikáció a) közreműködik az Egyetem egységes arculatának kialakításában, felügyeli az arculati elemek Arculati Kézikönyben meghatározott szabályszerű használatát b) Szervezi, ellenőrzi és bonyolítja az Egyetem kommunikációját c) részt vesz az egyetemi kiadványok szerkesztésében (újság, évkönyv) d) Kapcsolatot tart a Nemzeti Kommunikációs Hivatallal (2) Ügyfélkapcsolat (CRM) a) kapcsolatot tart az Egyetem belső- (dolgozók, hallgatók), és külső ügyfeleivel; b) kezeli és működteti valamennyi kar vonatkozásában az ALUMNI-t; c) egységes egyetemi karrierirodát működtet; d) valamennyi karra kiterjedően szervezi és kezeli a marketing kampányokat; e) kezeli és keresi az értékesítési, üzleti lehetőségeket a gazdaság szereplőivel; f) szorosan együttműködik a Hallgatói Önkormányzattal. (3) Rendezvényszervezés a. a karokkal egyeztetve elősegíti az egyetem szabad teremkapacitásának jobb kihasználtságát; b. biztosítja az Egyetem arculatának megfelelő megjelenést c. közreműködik a diákrendezvények szervezésében d. részt vesz a pályázatokhoz kapcsolódó rendezvények szervezésében, lebonyolításában 3

4 e. A központi szervezésű rendezvények szervezésében, és lebonyolításában segítséget nyújt a rendezőknek (4) Pályázatok a. külső pályázati lehetőségek és a belső projektötletek feltárása b. tanácsadás pályázatíráshoz c. pályázati tudásbázis kialakítása d. pályázati anyagok összeállítása (5) Projektek a. menedzseli az Egyetemnél futó pályázatokat b. biztosítja a pályázati pénzek hatékony felhasználását c. koordinálja a projektben résztvevők összehangolt tevékenységét (6) Tudás transzfer a. kezeli az Egyetem szellemi tulajdonát, b. új szellemi tulajdon keletkezését katalizálja c. feltárja, nyilvántartja az Egyetem kompetenciáit, adatbázist épít és üzemeltet az Egyetem K+F+I portfóliójához d. a beérkező K+F+I szolgáltatási igényekhez feltárja a belső erőforrásokat e. az egyetem tulajdonában lévő Kft-kel együttműködve elősegíti a felhalmozott tudás hasznosítását, értékesítését (7) Az ÜTK működésének folyamatábrája (2. sz. melléklet) 4. Az Ügyfélkapcsolati és Tudásmenedzsment Központ szervezeti felépítése (1) Az ÜTK szervezeti felépítése (1. sz. melléklet) I. Ügyfélkapcsolati és Értékesítési Csoport Az Ügyfélkapcsolati és Értékesítési Csoport feladata az Egyetem kommunikációs tevékenységének szervezése, különféle fórumokon és csatornákon az Egyetem egységes megjelenésének, kommunikációjának biztosítása, az Egyetem által nyújtott képzési és K+F+I szolgáltatások promótálása, az egyetemi központi marketing és PR eszközök koordinációja, valamint a kari és egyéb önálló szervezeti egységekhez kapcsolódó aktivitások szakmai támogatása, az Egyetem saját bevételeinek növelése céljából. A Csoport feladata továbbá az egységes ügyfélkapcsolati adatbázis kialakítása, kezelése és a kapcsolatok egyetemi és kari kezelésének támogatása. A Csoport az Egyetem hallgatóinak és volt hallgatóinak nyújtott szolgáltatásaival és tevékenységével elősegíti azok munkaerőpiaci elhelyezkedését. Az Ügyfélkapcsolati és Értékesítési Csoport részletes feladatai, hatáskörei: 1) Ügyfélkapcsolatok kezelése: a. kapcsolattartás az Egyetem belső-, és külső ügyfeleivel, a kapcsolatrendszer nyilvántartása, kezelése és bővítése; b. egyetemi és kari szinten értékesítési, üzleti lehetőségek felkutatása és központi kezelése, koordinációja és menedzselése; c. képzési és kutatásfejlesztési kompetenciák és lehetőségek bemutatása; d. CRM-portál üzemeltetése. 4

5 2) Karrier iroda: a. egységes egyetemi karrieriroda működtetése; b. az egyetemi hallgatók pályaorientációjának támogatása, karriertervezésük, munkába állásuk és munkavállalásuk, elősegítése, életpálya kialakítása; c. az életpálya tanácsadás biztosítása; d. a hallgatói életútkövetés lebonyolítása; e. karrierfejlesztési kurzusok, tréningek megszervezése; f. a karrier- és pályaorientációs, illetve szimulációs tréningek lebonyolítása; g. egyetemi állásbörze szervezése, az állásbörze előkészítő programsorozatok megtartása; h. tanácsadó kiadványok kiadása; i. egyéni karrier tanácsadás; j. a hallgatók és az NymE Karrier Iroda adatbázisaiban regisztráltak folyamatos tájékoztatása az elhelyezkedésüket elősegítő információkkal és az NymE Karrier Iroda programjairól, tevékenységéről; k. megfelelő információs háttér és infrastruktúra kialakítása, a tehetséggondozás céljait szolgáló források feltérképezése és hasznosítása; l. komplex tehetséggondozási szolgáltatás-csomag nyújtása a hallgatók számára; m. a karok tehetséggondozási tevékenységének koordinációja. 3) Kommunikáció: a. az NymE alapértékeinek és céljainak közvetítése a munkatársak irányába, belső közösségformálás; b. az Egyetem által létrehozott értékek tudatosítása a külső környezet számára; c. az NymE-n keletkező (hírértékű) információk feltárása, összegyűjtése, feldolgozása és a célközönséghez történő eljuttatása; d. közreműködés az Egyetem egységes arculatának kialakításában, és segítséget nyújt az arculati elemek szabályszerű használatához; e. az egyetemi egységes PR, arculati, és marketing elemek kezelése; f. központi marketing kampányok kezelése; g. az egyetemi kommunikáció, kiadványok gondozása, a sajtókapcsolatok kezelése és koordinálása, az Egyetem sajtókapcsolatainak ápolása, Egyetem médiában történő megjelenésének koordinálása; h. kari és egyéb egységeknél a PR és marketingtevékenység szervezésének és végrehajtásának támogatása; i. kommunikációs tevékenység monitorozása, hatékonyságmérése a PR, és marketing(értékű) tevékenységeknél egyetemi, kari és egyéb szervezeti szinteken; j. kötelező nyilvánosság biztosítása pályázatok esetében; k. az egyetem központi honlapjának tartalmi gondozása, a honlap rendszer funkcióinak fejlesztése, az egységes honlap arculat kialakításának koordinálása; l. az egyetemről szóló sajtómegjelenések gyűjtése, sajtófigyelés, a megjelenések digitális archiválása; m. a kommunikációs feladatok hatékony ellátása érdekében együttműködés az Egyetem vezetőivel; 5

6 4) ALUMNI: a. Az egyetemi hallgatók, az Egyetem és jogelődei végzett hallgatóinak ideértve az egykori külföldi hallgatókat is tájékoztatása, kapcsolattartásuk elősegítése az Egyetemmel, e célból és az egyetemhez kötődés erősítése végett Alumni közösség létrehozása és gondozása; b. a végzettek életpályájának követése, folyamatos karrier tanácsadás, és mindezekkel az egyetem stratégiai céljai megvalósulásának elősegítése; c. az Alumni közösség működésével összefüggő stratégiai és szakmai feladatok meghatározása, a karrierstratégia, az Alumni stratégia végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése és a kari Alumni tevékenységek működésének szakmai ellenőrzése. 5) Rendezvények: a. gazdálkodás az egyetem szabad teremkapacitásaival a karokkal együttműködve; b. az Egyetem arculatának megfelelő megjelenés biztosítása; c. közreműködés a diákrendezvények szervezésében; d. a kommunikációs és rendezvényszervezői munka során hozzájárul az Egyetem hagyományainak ápolásához; e. széleskörű kapcsolatot tart mindazon szervezetekkel, amelyek tevékenysége segíti az Egyetem polgárai kulturális lehetőségeinek bővítését, programokat szervez, törekszik állandó kapcsolatok kiépítésére, illetve fenntartására; f. az Egyetem központi rendezvényeit szervezi, lebonyolítja, az ehhez kapcsolódó szakmai munkát irányítja, illetve koordinálja az Egyetem vezetői és szervezeti egységei közötti feladatellátást. 6) Tudás transzfer: a. a beérkező K+F szolgáltatási igényekhez a TTI vel együttműködve feltárja a belső erőforrásokat. b. Az Ügyfélkapcsolati és Értékesítési Csoport feladatai elvégzéséhez adatokat kér be a kari és egyéb szervezeti egységektől az ügyfélkapcsolati rendszer felállításához, közreműködik a kari kompetencia-térkép kialakításában. A Karokkal együttműködésben alakítja ki és az egységes központi stratégiához illeszkedve véleményezi és hagyja jóvá a kari marketinghez kapcsolódó tevékenységek tervezését, beleértve az előkészület alatt álló kommunikációt, rendezvényeket, sajtómegjelenéseket és üzleti kapcsolatok realizálását. A Karok a fentiekhez szakmai támogatást kapnak a Csoporttól, valamint azokkal kapcsolatban előre jelzik a részletes cselekvési tervet a Csoport munkatársainak. II. Pályázati Iroda A Pályázati Iroda tevékenysége alapvetően szolgáltatás, ami azt jelenti, hogy a projekt menedzserek/témavezetők munkáját segíti elő. Feladatukat az ÜTK igazgató felügyelete mellett végzik. a. folyamatosan figyeli a hazai és nemzetközi pályázati lehetőségeket, a belső projektötleteket, azokról az Egyetem stratégiai vezetését, a Karokat és azok intézeteit tájékoztatja. Gondoskodik az Intézményfejlesztési Terv szempontjából releváns program- és projektportfoliók nyilvántartásáról, a pályázati lehetőségek nyomon követéséről; b. nyilvántartja a pályázatok teljes körét és kezeli dokumentációjukat: Egységes Pályázati Szabályzat alapján nyilvántartást vezet az NymE-n folyó pályázati tevékenységről: a beadott összes (tehát nem csak a közvetlenül a Pályázati Iroda által koordinált) pályázati projekt vonatkozásában, informatikai adatbázis-rendszerrel támogatott, naprakész 6

7 nyilvántartást vezet, a dokumentumokat nyilvántartja és tárolja, és ez alapján folyamatos adatszolgáltatást nyújt az NymE stratégiai vezetése számára; c. koordinálja a hatáskörébe tartozó pályázati tevékenységet a pályázati elbírálásig terjedő szakaszban. Az Egyetemi infrastruktúra fejlesztésére szolgáló, az NymE stratégiai vezetése által kiemeltnek nyilvánított pályázatok esetében szorosan együttműködik a Kancellári Hivatalon belül a Műszaki Igazgatósággal és a Gazdasági Igazgatósággal; d. a különböző pályázati felhívások nyomon követése, hazai és nemzetközi támogatási források felkutatása,pályázati felhívások, információk továbbítása az érintettek felé; e. pályázati lehetőségek és igények egyeztetése a kari pályázati koordinátorokkal,értekezletek, egyeztetések és pályázati előkészítő megbeszélések szervezése,;projektötlet értékelése az Egyetem fejlesztési stratégiájának tükrében, intézményi rangsorolást igénylő pályázatok esetén, sorrendiségi javaslattétel az erre illetékes testület felé; f. benyújtásra alkalmas, formai és tartalmi követelményeknek megfelelő pályázati dokumentáció elkészítésének koordinálása, a szükséges, egyetemi szintű dokumentumok rendelkezésre bocsájtása; g. az intézmény egészét érintő pályázatok készítésének összefogása, kapcsolattartás a pályázatíró szervezettel, a támogatási szerződés megkötéséhez szakmai tanácsadás; h. a projektekhez kapcsolódó információk áramlásának kezelése, különös tekintettel a pénzügyi és közbeszerzési területekre; i. megvalósítási tapasztalatok, problémák és észrevételek összegyűjtése, feldolgozása, rendszerezése, az információk továbbítása az érintettek felé; j. pályázattal, projektekkel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások nyomon követése; k. szakértői segítségnyújtás a pályázatok elkészítése során, a szerződéskötés területén; projektmenedzsment tanácsadás, árajánlatok, közbeszerzési ügyletek bonyolítása során, átmeneti, illetve kiegészítő források felkutatása és rendelkezésre bocsátása; l. pályázati/kutatási/kapcsolattartó tevékenységek által igényelt kari, intézeti információk rendszeres gyűjtése, az információk összegzésére definiált adatbázisok karbantartása, frissítése; m. a kari (szervezeti) koordinátorokkal való együttműködés, az általuk megküldött munkaidő kimutatások továbbítása a Gazdasági Főigazgatóság Humánerőforrás Osztálya részére; n. kooperációs együttműködések kezdeményezése a régió vállalkozásaival, a társegyetemekkel, kamarákkal, önkormányzatokkal és a különféle szakhatóságokkal; o. A Pályázati Iroda nyilvántart minden az egyetem pályázati tevékenységét érintő adatot, információt, a fenntartási időszak végéig; p. a Pályázati Iroda pályázati bejelentők alapján nyilvántartja az egyetem által beadott pályázatokat; q. az iroda részére elektronikusan átadott Támogatási Szerződések (TSZ) alapján nyilvántartja az egyetem valamennyi egységén megvalósítás alatt álló pályázatok (projektek) főbb adatait; r. Az egyetem vezetése, ill. a Közreműködő Szervezetek kérésére adatot szolgáltat, kimutatást készít a megvalósítás alatt álló projektek pénzügyi/szakmai előrehaladását illetően; s. A Pályázati Iroda munkáját szoros együttműködésben végzi a kari pályázati koordinátorokkal. A kari pályázati koordinátorok pedig a karokhoz szakmailag kapcsolódó kutató egységek, egyetemi cégek, innovációs szervezetekkel (NRRC, NYME KKK Nonprofit Kft., NYME-ERFARET Nonprofit Kft., Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Nonprofit Kft., stb.) dolgoznak szorosan együttműködve; 7

8 t. az ÜTK Ügyfélkapcsolati és Értékesítési Csoporttal együttműködve támogatja az ipari/ágazati K+F kapcsolatok fejlesztésére felhasználható, az Egyetem vezetésével vagy közreműködésével kivitelezhető pályázatok bevonását. III. A Projekt Menedzsment Iroda Az ÜTK igazgatójának támogatásával, és az ÜTK más szervezeti egységeivel szorosan együttműködve végzi tevékenységét. A sikeres pályázati anyag összeállításához adatokat, információkat kérhet be más szervezeti egységektől. A projekt Menedzsment Iroda vezetője koordinálja az iroda tevékenységét. Összehangolja a kari pályázati koordinátorok munkáját, azokat feladatok elvégzésével bízhatja meg. A Projekt Menedzsment Iroda vezetője a Projekt menedzseri feladatokon túl koordinálja a porjektmenedzserek munkáját, önállóan szervezi az iroda tevékenységét. Beszámolási kötelezettsége van az ÜTK igazgatója felé. A projektmenedzsment tagokat a projektben ellátandó feladatok és a pályázati kiírás alapján kell meghatározni, egyetemi szintű pályázatok esetén általánosságban a lent meghatározott struktúra a javasolt. Kisebb pályázatok esetén az alábbi feladatok ellátására természetesen nem szükséges különkülön menedzsmenttagok kijelölése, a pályázat témavezetője is elláthatja azokat (vagy projektmenedzser és szakmai vezető közösen). A projektmenedzsment tagok esetleges változása esetén új személyek kijelöléséről, valamint a pályázati dokumentáció teljes körű átadásáról a munkáltatói jogkörű vezető gondoskodik. a. részt vesz a pályázatok előkészítésében, benyújtásában b. az elutasításra került pályázatok esetében részt vesz a Pályázati Iroda által történő értékelési folyamatban; c. a Pályázati Irodától átadásra került, nyertes pályázatok esetében a projektek megvalósítását önállóan koordinálja, a szerződéskötés/projektindítás, projektmegvalósítás, projektzárás és projektfenntartás szakaszában. d. projektmenedzsment tájékoztatókat tart a hatáskörébe nem tartozó egyetemi programok megvalósítói számára, tanácsadást ad a helyszíni és monitoring ellenőrzésekre való felkészüléshez; e. mind az általa kezelt, mind a Pályázati Iroda hatáskörébe nem utalt pályázatok esetében adatgyűjtést végez és formai/informatikai támogatást nyújt a projektek naprakész nyilvántartásához. Monitorozza az Egyetemen futó pályázatokat, a Pályazati csoporttal közösen kezelt, egységes informatikai rendszerre alapozva. Információkat szolgáltat az Egyetem stratégiai vezetése számára; f. kezeli a pályázati dokumentációkat, azokat a Közreműködő Szervezet és az Irányító Hatóságok által tartott helyszíni ellenőrzésekkor bemutatja, a projekt befejeztével archiválja. g. a projektmenedzsment tagok részére konzultációs lehetőség biztosítása a megvalósítás során felmerülő problémák megoldásához, h. több projektet átfogó projektmenedzsment megbeszélések, egyeztetések és szakmai találkozók szervezése, i. tanácsadás a projektekhez kapcsolódó helyszíni, illetve monitoring ellenőrzésre való felkészüléshez 8

9 Projekt Menedzsment Iroda dolgozóinak feladatai, és hatásköreik A projekt- és szakmai menedzsment tagjainak feladata és a felelősség megoszlása: A projektmenedzser feladata és felelőssége: a. A projektben résztvevő munkatársak és külső szakértők munkájának koordinálása, b. A szakmai ütemterv megvalósításának folyamatos figyelemmel kísérése, c. Közbeszerzési eljárások előkészítése, nyomon követése és ellenőrzése, d. Kapcsolattartás a Közreműködő Szervezettel, valamint az Irányító Hatósággal, e. A támogatási szerződés megkötésének adminisztratív menedzselése, f. A Támogatási Szerződésben vállalt kötelezettségeknek megfelelően a szakmai beszámoló, valamint a záró szakmai beszámoló összeállításának koordinálása, minőségbiztosítása, g. A támogatási szerződés és mellékleteinek továbbítása elektronikusan a Pályázati Iroda részére, az aláírást követően haladéktalanul, h. A projektben felmerülő határidők figyelemmel kísérése, betartása, i. A projekttel kapcsolatos változások kezelése, j. Értekezletet hív össze, tájékoztatást ad az aktuális tudnivalókról, beszámoltatja az alprojekt vezetőket, a szakmai vezetővel közösen értékeli az elvégzett munkát, meghatározza a soron következő feladatokat, k. Folyamatos projekt monitoring, a projekt indikátorok nyomon követése, és az ezzel kapcsolatos intézkedések megtétele, l. A projektmenedzsment tagok és a külső szolgáltatók teljesítésének ellenőrzése és igazolása, m. A projekt megvalósítása során felmerülő, a projekt céljainak megvalósulására, terjedelmére, ütemezésére és költségeire kiható kockázatok azonosítása, értékelése, n. A beszerzések során az ajánlatkérések szakmai részének kialakításának, a szakmai specifikáció elkészítésének koordinálása, valamint a beszerzési eljárások lebonyolításának irányítása, monitorozása, o. A projekt keretében a teljesítések igazolása és utalványozás, p. A projekt megvalósításba bevont szakmai partnerekkel, és szervezettel történő kapcsolattartás, q. Az érdekcsoportokkal való folyamatos kapcsolattartás, egyeztetés, r. A projekttel kapcsolatos mindennemű külső és belső kommunikáció minőségbiztosítása. s. A projektben lefolytatandó helyszíni ellenőrzések időpontjáról a Pályázati Irodát haladéktalanul értesíti, valamint egyezteti az ennek kapcsán felmerülő feladatokat, t. A projektben indított szabálytalansági eljárásokról haladéktalanul tájékoztatja a Pályázati Irodát, u. A projekt fizikai zárását követően a projekt megvalósítás dokumentációját (változásbejelentések, szerződésmódosítások, kifizetési kérelmek, beszámolók, szakmai megvalósítást alátámasztó dokumentáció, indikátor teljesítésének igazolása, tájékoztatás és nyilvánosság anyagai, közbeszerzési eljárások dokumentációja) elektronikusan a Pályázati Iroda részére átadja. 9

10 A szakmai vezető feladata és felelőssége: a. Koordinálja a projekt szakmai megvalósítását, b. Biztosítja a kutatási alprojektek, témák alapkoncepcióhoz való igazodását, c. Az alprojektek munkájának (projektütemtervek) teljesülésének nyomon követése, az előrehaladásról, időszaki változásokról jelentések begyűjtése és megküldése a Projektmenedzsernek, d. Segíti a projektmenedzser munkáját a kutatókkal, szakmai partnerekkel való együttműködésben, e. Részt vesz a projekt megvalósításához szükséges szakmai dokumentumok kidolgozásában, valamint a szakmai beszámolók összeállításához információt szolgáltat a Projektmenedzser részére, f. A projekt során keletkező dokumentumok szakmai minőségéért felel, g. Az alprojektek szakmai munkája során felmerülő, a projekt céljainak megvalósulására, terjedelmére, ütemezésére és költségeire kiható kockázatok azonosítása, azokról tájékoztatás a Projektmenedzser részére, h. Figyelemmel kíséri a pályázatban vállalt indikátorok megvalósulását, várható eltérés, probléma esetén tájékoztatja a projektmenedzsert, i. Ellátja ill. biztosítja a projekt szakmai képviseletét tudományos kommunikációját, j. Ellátja a projektmenedzser által rábízott a projekthez kapcsolódó egyéb feladatokat. b) Az alprojekt (téma) vezető feladata és felelőssége: a. az alprojektek tématerületeinek szakmai vezetése, b. a szakmai célkitűzések megvalósításának koordinálása, felügyelete, c. beszámoló készítése a szakmai vezető részére, az általa elvárt gyakorisággal, d. a projekt megvalósítás során szükségessé váló módosítási igények összegyűjtése, és projektmenedzser felé történő előterjesztése, e. a szakmai ütemtervnek való előrehaladás biztosítása, f. az alprojektekre lebontott költségvetés betartása, szükség szerint módosítási igény írásbeli jelzése a projektmenedzser felé. A pénzügyi menedzser feladata és felelőssége: a. Érvényesíti a projektmenedzser által utalványozott számlákat, b. A projekt pénzügyi lebonyolítása során kifizetési kérelmek összeállítása, a kifizetések nyomon követése, a támogatásból történő kifizetések adminisztratív és pénzügyi menedzselése, c. Együttműködés a Közreműködő Szervezet pénzügyi menedzserével, d. A projekt megvalósítás során szükségessé váló változás bejelentések és szerződésmódosítások pénzügyi tartalmának véglegesítése, jóváhagyás, e. A projekt hatályos pénzügyi és gazdasági jogszabályi, egyetemi és a pályázat pénzügyi eljárásrendjének betartása, felügyelete, f. A projektvezető részéről aláírt kötelezettségvállalások, teljesítésigazolások ellenjegyzése, g. A projekt költségtervének felügyelete, a költségek időbeli ütemezésének felülvizsgálata, a pénzügyi terv aktualizálása, h. A pénzügyi asszisztens munkájának irányítása és felügyelete, i. Kapcsolattartás a független könyvvizsgálóval. j. Értesíti a projektben benyújtásra kerülő kifizetési kérelmek adatairól (bér és járulék összege, számlák összege) a benyújtást megelőzően két héttel a Gazdasági Főigazgatóságot, illetve a Pályázati Irodát. 10

11 A projektasszisztens feladata és felelőssége: a. A projekt adminisztrációs és nyilvántartási rendszerének megtervezése és működtetése, b. Aktívan közreműködik a projekt operatív irányításában, támogatja a projektmenedzsert koordinációs, irányítási feladatok ellátásában, c. Projekt értekezletek megszervezése és megtartása, az adminisztráció biztosítása, d. Az iratkezelési és dokumentáció-menedzsmenthez kapcsolódó feladatok végrehajtása, a projekt-könyvtárstruktúra naprakészségének biztosítása, és a projekttagok szükséges mértékű informáltságának biztosítása a projektvezető iránymutatása alapján, e. A szakmai beszámoló, záró szakmai beszámoló és egyéb TSZ-ből származó külső jelentési kötelezettségek összeállításának támogatása, f. A Projektmenedzser részéről delegált egyéb adminisztrációs feladatok ellátása, g. A megvalósult rendezvények és a nyilvánosság dokumentumainak eredeti példányban való összegyűjtése és rendszerezése, h. A kifizetési kérelmek során elszámolni kívánt tételek alátámasztó szakmai dokumentumainak teljes körű beszerzése, i. A pályázat során megvalósított közbeszerzési dokumentumok eredeti, aláírt példányainak tárolása. A szakmai asszisztens feladata és felelőssége: a. A szakmai vezető munkájának segítése, b. A szakmai előrehaladás dokumentumainak begyűjtése és rendszerezése, c. A projekt megvalósítása során a cselekvési ütemtervben rögzített feladatok végrehajtásának dokumentálása d. Információ áramoltatás a szakmai vezető és az alprogram ill. témavezetők között, e. Részvétel tudományos konferenciák előkészítésében, f. Adatszolgáltatás a szakmai beszámoló kidolgozásához, g. Részvétel a szakmai beszámoló összeállításának adminisztratív feladataiban. A pénzügyi asszisztens feladata és felelőssége: a. A számlaösszesítő kidolgozása, egymást követő, megszakításmentes folyó sorszámozással, egyértelműen feltüntetve az abban szereplő számlák által lefedett elszámolási időszakot, valamint a projekt címét és számát, b. A projekt pénzügyi adminisztrációjának biztosítása, a pénzügyi asszisztens gondoskodik a projekt elkülönített nyilvántartásáról, közreműködik a pénzügyi elszámolásokban, c. A számlák azonosíthatósága érdekében a számlákon feltünteti a Projekt regisztrációs számát, és a támogatás elszámolására benyújtásra került szöveget, valamint a hatályos Támogatási Szerződésben szereplő költségvetés költségvetési sorának és oszlopának számát és pontos megnevezését, amely alapján az adott számlát elszámolni kívánjuk, d. A kifizetési kérelmek összeállításában közreműködés, e. A beérkező számlák és bizonylatok megfelelőségének ellenőrzése (számviteli és pályázati szempontból), f. Közreműködés a költségvetés és a költségvetés ütemezésének felülvizsgálatában, aktualizálásában 11

12 IV. A Technológia Transzfer iroda főbb feladatai TTI feladatait önállóan végzi az ÜTK igazgatójának felügyelete alatt, szoros együttműködésben az ÜTK többi szervezeti egységével. A Technológia Transzfer Iroda fő feladata a Nyugat-magyarországi Egyetemen keletkezett kutatásfejlesztési és innovációs eredmények gazdasági és társadalmi hasznosulásának elősegítése. A célok hatékony megvalósítása érdekében a Technológia Transzfer Iroda feladatkörei a következők: a. A Nyugat-magyarországi Egyetemen folyó tudományos kutatás elősegítése és támogatása iparjogvédelmi oktatási feladatok képzések, tanácsadás útján. b. az Egyetem belső eljárásrendjének kialakítása és működtetése a szellemi alkotások azonosításával, tulajdonviszonyaival, jogi védelmével és hasznosításával kapcsolatban; c. Szellemi tulajdonkezelési szabályzat megismertetés és érvényesítése d. a szellemi tulajdonkezelési folyamat menedzselése (újdonságkutatás, iparjogvédelmi oltalmazási eljárások végzése és koordinálása) e. szellemi alkotások megfelelő időben történő hatékony védelmének és kezelésnek biztosítása; az egyetemi szellemi termék portfólió kezelése; f. Az Egyetem képzési és K+F+I szolgáltatási portfólió nyilvántartásának elősegítése; g. az Egyetemen keletkezett hasznosítható szellemi termékek transzfere külső partnerek számára (licenciaszerződések, spin-off, start-up vállalkozások alapítása útján). Ezen tevékenysége során a TTI szorosan együttműködik az Ügyfélkapcsolati és Értékesítési csoporttal, valamint az Egyetem téma szerint illetékes hasznosító vállalkozásaival; h. a szellemi alkotások hasznosításából származó gazdasági haszon tisztességes és méltányos elosztásának biztosítása a feltalálók, az Egyetem, valamint a folyamatban részt vevő más partnerek között hozzájárulásuk figyelembevételével; i. iparjogvédelmi oktatás és tanácsadás kis és középvállalkozások számára; j. iparjogvédelmi adatbázis kutatás végzése és ennek menedzselése; k. K+F+I témájú pályázatok írásában tanácsadás, részvétel a pályázatok szakmai megvalósításában a pályázat írása fázisától kezdve. Ezen tevékenység végzése során az Iroda szorosan együttműködik a Pályázati Irodával; l. kapcsolatfelvétel és tartás hazai és nemzetközi szakmai szervezetekkel; m. döntések előkészítése, koordinálása, előterjesztése; licencia-szerződések bonyolítása; spin-of alapítások koordinálása); n. a Technológia Transzfer Iroda képviselete a magyar és nemzetközi szervezetek által rendezett K+F rendezvényeken, megbeszéléseken és a regionális szervezetek K+F munkacsoportjaiban; o. a kutatási eredmények hasznosítása érdekében a szellemi tulajdon hatékony védelme és a hasznosításhoz szükséges menedzseri szolgáltatások biztosítása; p. a tudás- és a technológia transzfer, a kutatói szolgáltatások ipari igénybevételének erősítése; q. az egyetemi kutatói kapcsolatok fejlesztése; r. a kutatási eredmények hasznosítása;. s. tanácsadás és részvétel az egyetemi K+F+I pályázatokban. t. kapcsolattartás az egyetem hasznosító szervezetivel a hasznosítási feladatkörök felosztásáról és ezek végrehajtásáról. u. külső szervezetekkel kötendő kutatási és hasznosítási szerződések készítése és véleményezése 12

13 v. a NymE szellemi vagyona értékelésben, hasznosítási-döntéselőkészítésben való részvétel; w. pilot-projektek megindításának, döntés-előkészítésének koordinálása, oltalmazhatósági kérdések vizsgálata; x. iparjogvédelmi eljárások koordinálása, kapcsolattartás a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és szabadalmi ügyvivő irodával; y. spin-off/start-up alapítás és működtetéshez jogi segítségnyújtás; z. kapcsolattartás az egyetem kutatóival, oktatóival és hallgatóival; aa. tanácsadás és részvétel az egyetemi K+F+I pályázatokban) 5. Az Ügyfélkapcsolati és Tudásmenedzsment Központ vezetése (1) Az ÜTK önálló szervezeti egység, vezetője a kancellár által nyilvános pályázat útján kinevezett igazgató. Az igazgató felett a munkáltatói jogot a kancellár gyakorolja. (2) Az igazgató az ÜTK munkatársaira vonatkozóan a kancellár által átruházott hatáskörben munkáltatói jogkörrel rendelkezik. (3) Az igazgató tanácskozási joggal tagja a Szenátusnak. (4) Az igazgató a jogszabályokban, az egyetemi SZMSZ-ben, valamint jelen Ügyrendben meghatározottak szerint vezeti az ÜTK-t, és felelősséggel tartozik annak egész működéséért. (5) Az igazgató feladatai: a. javaslatot tesz az ÜTK költségvetésére; b. elkészíti az ÜTK stratégiáját és azt évente felülvizsgálja; c. gondoskodik az ÜTK-ban megvalósuló feladatok méréséről, és negyedévente beszámolót készít a kancellár számára, amit megküld az általános rektorhelyettesnek is; d. hatáskörén belül biztosítja az ÜTK működéséhez szükséges feltételeket; e. kidolgozza és végrehajtja az ÜTK éves munkatervét és távlati fejlesztési tervét; f. az oktatást és a kutatási projekteket érintő, döntést igénylő ügyekben napi kapcsolatot tart az általános rektorhelyettessel; g. előmozdítja és támogatja az ÜTK munkatársainak szakmai képzését, továbbképzését; h. önállóan képviseli a szervezeti egységet, a szervezeti egység nevében aláírásra jogosult, i. társintézményekkel történő kapcsolatépítéssel, tapasztalatszerzéssel elősegíti az Egyetem tanulmányi adminisztrációjának fejlesztését, az Egyetem hazai és nemzetközi elismertségét, j. nyilvántartja a szervezeti egységen dolgozókkal kapcsolatos létszám, munkaügyi adatokat a Gazdálkodási Szabályzat rendelkezései szerint, k. felelős a szervezeti egységben használt bélyegzők naprakész nyilvántartásáért, 6. A vezető helyettesítésének szabályai Az ÜTK igazgatójának távollétében az ÜTK igazgatója az egyes ÜTK egységek személyi állományából megnevezheti azokat a személyeket, akik távollétében, és nevében a folyó ügyekben döntéseket hozhatnak a saját szakterületükön. Stratégiai döntések meghozatalára csak a Kancellár egyetértésével van lehetőségük. 13

14 7. Záró rendelkezések (1) Jelen ügyrendet a Szenátus a 83/2015. (V. 6.) sz. határozatával fogadta el. Az ügyrend május 6. napján lép hatályba. (2) Jelen ügyrend alapján az ÜTK szervezetében dolgozó munkatársak kinevezését, munkaköri leírását május 31. napjáig felül kell vizsgálni, és június 1. napjának hatályával ezen ügyrend szerint módosítani. Sopron, május 6. Dr. Dinnyés Álmos kancellár 14

15 1.sz melléklet: Nyugat-magyarországi Egyetem Ügyfélkapcsolati és Tudásmenedzsment Központ szervezeti felépítése Rektor Kancellár Általános Rektor helyettes ÜTK ÜTK igazgató Ügyfélkapcsolati és értékesítési csoport Pályázati iroda Projekt menedzsment iroda Technológia Transzfer iroda Kari karrier irodák Kari ALUMNI irodák Kari pályázati koordinátorok Kari projekt menedzserek 15

16 2. sz. melléklet Az ÜTK működésének folyamatai Munkakör Szint Folyamatok Végrehajtó Döntéshozó Közreműködő Informálandó ÜTK igazgató 1 Minden folyamat x x x Marketing szakértő 3 Kommunikáció x x Ügyfélkapcsolati szakértő Kommunikáció x x S. karrier tanácsadó 2 Karrier iroda x x x x Kiadványszerkesztő 3 kommunikáció x x x Pályázati szakértő 2 Pályázatírás x x x Jogi szakértő 3 iparjog védelem x x x x 16

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 2. A Műszaki Igazgatóság adatai... 3 3. A Műszaki Igazgatóság

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEMI TANULMÁNYI KÖZPONT ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEMI TANULMÁNYI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEMI TANULMÁNYI KÖZPONT ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. JÚLIUS 1. SOPRON 2015 1. Általános rendelkezések (1) Az Egyetemi Tanulmányi Központ a Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEMI INFORMATIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEMI INFORMATIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEMI INFORMATIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 1. Általános rendelkezések (1) Az Egyetemi Informatikai Központ a Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT (( SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 2. A NymE Egységes Kutatásszervezési és Innovációs Szervezete... 4 3. A projektmenedzsment

Részletesebben

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata A projektvezető szerepe és feladata Projektmenedzser A fejlesztési munkát a projekt vezetője irányítja, akinek feladata a projektterv elkészítés, a fejlesztés operatív feladatainak megszervezése, koordinálása

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE. A projekt azonosító száma: ÁROP 1.A.2/A-2008-0090 Újfehértó, 2009. január 05. TARTALOM 1. A szervezet feladat- és hatásköre 3. 2. Szervezet

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft.

O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft. A projekt ütemezése Feladat Szerződött cég Kezdési időpont Befejezési időpont Megvalósíthatósági Tanulmány, költség-haszon elemzés Az MT+CBA készítőjének feladata: megvalósíthatósági tanulmány készítése

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 56. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG BUDAPEST,

Részletesebben

Pályázati és Innovációs Központ (PIK) Szent István Egyetem

Pályázati és Innovációs Központ (PIK) Szent István Egyetem Pályázati és Innovációs Központ (PIK) Szent István Egyetem PIK felépítése Pályázati és Projekt Csoport Egyetemi pályázatok és kutatási megbízások Technológia és Tudástranszfer Csoport Egyetemi eredmények

Részletesebben

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

Kialakítja és érvényre juttatja az egységes várospolitikai gyakorlatot és arculatot.

Kialakítja és érvényre juttatja az egységes várospolitikai gyakorlatot és arculatot. A FŐOSZTÁLYOK FELADATKÖREI 1.) A Tisztségviselői Kabinet főbb feladatai a.) Általános feladatok: Közreműködik az önkormányzat város stratégiai feladatainak kialakításában és megvalósításában. Kialakítja

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2014. 1.1.18. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE BIO-TECH TUDÁSKÖZPONT

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE BIO-TECH TUDÁSKÖZPONT 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 57. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE BIO-TECH TUDÁSKÖZPONT BUDAPEST,

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) Szabályzata

A Debreceni Egyetem Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) Szabályzata A Debreceni Egyetem Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) Szabályzata A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 19. (2) bekezdése rögzíti, hogy a felsőoktatási intézmények

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

SE INNOVÁCIÓS KÖZPONT Információs rendezvény

SE INNOVÁCIÓS KÖZPONT Információs rendezvény Semmelweis Egyetem Kutató - Elitegyetem SE INNOVÁCIÓS KÖZPONT Információs rendezvény 2014 május 22. dr. med. Farkas Lilla MBA Szakmai program 9.30-10.00 Bemutatkozik az új Innovációs Központ dr. med. Farkas

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REKTORI HIVATAL

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REKTORI HIVATAL 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 8. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REKTORI HIVATAL BUDAPEST,

Részletesebben

Kitöltő/készítő Megőrzési hely Megőrzési Másolatot kap megnevezés Belső szabályzat Ügyvezető,

Kitöltő/készítő Megőrzési hely Megőrzési Másolatot kap megnevezés Belső szabályzat Ügyvezető, BELSŐ SZABÁLYZATOK A tevékenységhez tartozó feladatkörök részletezése: Ügyvezető: Menedzser asszisztens: felel a belső szabályzatok, továbbá a Kft. működését segítő egyéb szabályzatok, rendelkezések elkészítéséért,

Részletesebben

SZABÁLYZAT. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati rendjéről 2015.

SZABÁLYZAT. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati rendjéről 2015. SZABÁLYZAT Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati rendjéről 2015. 1 Szám: /2015. Az önkormányzat által ellátandó feladatok, különösen a fejlesztések megvalósításához jelentős kiegészítő anyagi

Részletesebben

A NAKVI és az MNVH feladata és lehetőségei. Amiről szó lesz

A NAKVI és az MNVH feladata és lehetőségei. Amiről szó lesz A NAKVI és az MNVH feladata és lehetőségei Vágó Ilona mb. osztályvezető MNVH Hálózati és Projektkoordinációs Igazgatóság Karcag, 2012. November 9. Amiről szó lesz 1. Röviden a Nemzeti Agrárszaktanácsadási,

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

22/2004. (VI. 8.) FMM-OM együttes rendelet

22/2004. (VI. 8.) FMM-OM együttes rendelet 22/2004. (VI. 8.) FMM-OM együttes rendelet az Oktatási Minisztérium Alapkezelési Igazgatósága és az Európai Szociális Alap Nemzeti Programiroda Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság közreműködő szervezetté

Részletesebben

VI. Közös Technikai Titkárságok (KTT) (Joint Technical Secretariat)

VI. Közös Technikai Titkárságok (KTT) (Joint Technical Secretariat) VI. Közös Technikai Titkárságok (KTT) (Joint Technical Secretariat) Az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006 Európai Tanácsi rendelet alapján az egyes Európai Területi Együttműködési Programok

Részletesebben

Beszámoló a Kispest Városfejlesztési és Üzemeltetési Kft működéséről (2009. június 23-2009. december 31.)

Beszámoló a Kispest Városfejlesztési és Üzemeltetési Kft működéséről (2009. június 23-2009. december 31.) Beszámoló a Kispest Városfejlesztési és Üzemeltetési Kft működéséről (2009. június 23-2009. december 31.) 1. A társaság megalakulása Társaságunkat a Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának

Részletesebben

Paks Város Önkormányzatának. Pályázati Szabályzata* Paks, 2011.

Paks Város Önkormányzatának. Pályázati Szabályzata* Paks, 2011. Paks Város Önkormányzatának Pályázati Szabályzata* Paks, 2011. Tartalomjegyzék I. Bevezetés.. 3 II. Általános rendelkezések 3 A Szabályzat hatálya.. 3 A pályázati tevékenység fogalma... 4 Hatásköri szabályok...

Részletesebben

3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT 3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

I. A Helyi Obszervatórium Szervezeti és Működési Szabályzata

I. A Helyi Obszervatórium Szervezeti és Működési Szabályzata I. A Helyi Obszervatórium Szervezeti és Működési Szabályzata A Helyi Obszervatórium Szervezeti Működési Szabályzata rögzíti a Helyi Obszervatórium belső működési rendjét, szabályozza a Tudományos Stratégiai

Részletesebben

Gazdasági vezető. Nemzetközi projektmenedzser. Pénzügyi menedzser. Projektasszisztens

Gazdasági vezető. Nemzetközi projektmenedzser. Pénzügyi menedzser. Projektasszisztens A Regionális Innovációs Ügynökségként működő, innovációs fejlesztésekkel és projektek menedzsmentjével foglalkozó Pannon Novum Nonprofit Kft. pályázatot hirdet az alábbi munkakörök betöltésére: Gazdasági

Részletesebben

Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap I. A célok meghatározása, felsorolása Az Alap a kutatás-fejlesztés és a technológiai innováció állami támogatását biztosító, az államháztartásról

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA. ÉVES TERV A 2009. ÉVBEN VÉGZENDŐ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL (Elfogadva a Szenátus 2009. március 4-i ülésén)

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA. ÉVES TERV A 2009. ÉVBEN VÉGZENDŐ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL (Elfogadva a Szenátus 2009. március 4-i ülésén) ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ÉVES TERV A 2009. ÉVBEN VÉGZENDŐ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL (Elfogadva a Szenátus 2009. március 4-i ülésén) EGER, 2009 ÖSSZEÁLLÍTOTTA: az Intézményi Minőségbiztosítási

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ INNOVATÍV FEJLESZTÉS TÁMOGATÁSA C. BELSŐ PÁLYÁZAT

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ INNOVATÍV FEJLESZTÉS TÁMOGATÁSA C. BELSŐ PÁLYÁZAT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ INNOVATÍV FEJLESZTÉS TÁMOGATÁSA C. BELSŐ PÁLYÁZAT A./ ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELTÉTELEK A Pécsi Tudományegyetem célja, hogy az oktatás, tudományos tevékenység mellett a régió, az ország

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA

TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA Készítette: Varsányi Nóra Bársony Zsolt közreműködésével TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA LAKHATÁSI TÁMOGATÁS BELSŐ MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI (ÉRTÉKELÉSI) RENDSZERE Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci

Részletesebben

A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás

A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás Operatív programok keretösszegek 2007-2013 2007-2013 (rendelkezésre álló keret 6.875,27 Mrd Ft) Operatív programok: Gazdaságfejlesztési, Közlekedésfejlesztési,

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

VEZETÉS Az Egyetemi irányítási rendszer

VEZETÉS Az Egyetemi irányítási rendszer VEZETÉS Az Egyetemi irányítási rendszer MÚLT: Fokozatos struktúraváltás (szervezeti struktúra és a képzési terület bővítése, főiskola egyetemmé válása) Centralizált intézményi irányítás Főként a műszaki

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0206 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2009.05.31.-2010.08.31. Az SzMSz a projekt mellékletét

Részletesebben

Technológia Transzfer Iroda a Nyugat-magyarországi egyetemen a vállalkozások szolgálatában. Dr. Walter Katalin

Technológia Transzfer Iroda a Nyugat-magyarországi egyetemen a vállalkozások szolgálatában. Dr. Walter Katalin Technológia Transzfer Iroda a Nyugat-magyarországi egyetemen a vállalkozások szolgálatában Dr. Walter Katalin TTI története 2005 Innovációs törvény Magyarországon = Felsőoktatási intézmények megszerezhetik

Részletesebben

10/2011. számú Rektori Utasítás a Pécsi Tudományegyetem pályázati rendjéről

10/2011. számú Rektori Utasítás a Pécsi Tudományegyetem pályázati rendjéről 10/2011. számú Rektori Utasítás a Pécsi Tudományegyetem pályázati rendjéről A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) kiemelten fontosnak tartja a pályázati aktivitás fokozását, a pályázati tevékenységek

Részletesebben

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztály Feladat- és hatásköri jegyzék

Részletesebben

V. Területi Együttműködési Üzletág (Territorial Co-operation Division)

V. Területi Együttműködési Üzletág (Territorial Co-operation Division) V. Területi Együttműködési Üzletág (Territorial Co-operation Division) A Területi Együttműködési Üzletág (TEÜ) feladata a Társaság nemzetközi programokkal kapcsolatos menedzsment és hitelesítési feladatainak

Részletesebben

IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet

IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet 13. (1) Az Elnöki Kabinetvezető vezetése és irányítása alá tartozik: a) az Ügyviteli és

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE

DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE VIAD ORO K ÖZIGAZGATÁSFEJLESZTÉSI T ANÁCSADÓ ÉS S ZOLGÁLTATÓ KFT. 8230 B ALATONFÜRED, V AJDA J. U. 33. +36 (30) 555-9096 AROP. PALYAZAT@ YAHOO. COM DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. december 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. december 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. december 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat az Európai Uniós, valamint hazai pályázati források, támogatások

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Budapest, 2006. szeptember

Budapest, 2006. szeptember SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 2458-2/2006. TERVEZET M i n i s z t e r i r e n d e l e t a helyi önkormányzatok részére gyermek- és ifjúsági feladatok ellátása céljából nyújtandó támogatás igénylésének,

Részletesebben

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Előkészítés az egyes feladatok tartalmi leírása njegyzés 1. Pályázat figyelés vezetői döntések előkészítése

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tartalma 1. A kommunikációs terv célja 2. Hatókör 3. A kommunikáció felelősei 4. A kommunikáció

Részletesebben

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén Pályázati lehetőségek az IT területén Előadó: Nagy Tamás tanácsadó 2012. október 2. 1 AGENDA 00 Az Equinox Consulting bemutatása 01 Az Európai Unió által támogatott pályázati lehetőségek 02 Pályázatírással

Részletesebben

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV 1. Célok A referencia-intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM A GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE

DEBRECENI EGYETEM A GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE DEBRECENI EGYETEM A GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE Készítette: Gazdasági Főigazgatóság Hatályos: 2014. február 17. 1 Tartalom I. A Szabályzat célja... 4 II. A Gazdasági Főigazgatóság jogállása, feladatköre,

Részletesebben

ÜGYVITELI UTASÍTÁS BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL A

ÜGYVITELI UTASÍTÁS BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL A Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnottkepzes@bkf.hu ÜGYVITELI UTASÍTÁS BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL

Részletesebben

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének A BÉKÉS MEGYEI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Fórum adatai A Fórum neve: A Fórum rövidített neve: Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A Széchenyi Programiroda tevékenysége, vállalkozásfejlesztés A Széchenyi Programiroda feladatai Az Új Széchenyi Terv célkitűzése: hatékony pályázati rendszer működtetése a kis- és középvállalkozások versenyképességének

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BESSENYEI HOTEL ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2011. március 22.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BESSENYEI HOTEL ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2011. március 22. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BESSENYEI HOTEL ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. március 22. A Bessenyei Hotel Ügyrendjét (a továbbiakban: Ügyrend) a Nyíregyházi Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a szálláshely-szolgáltatási

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE 1. STÁTUSZ, CÉL ÉS SZEREP 1.1. A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÁRPÁT-MEDENCEI ONLINE OKTATÁSI CENTRUM

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÁRPÁT-MEDENCEI ONLINE OKTATÁSI CENTRUM 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 48. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÁRPÁT-MEDENCEI ONLINE OKTATÁSI

Részletesebben

A köznevelési intézmények projektjei a megvalósításhoz kapcsolódó feladatok és tapasztalatok a fenntartóváltást követően

A köznevelési intézmények projektjei a megvalósításhoz kapcsolódó feladatok és tapasztalatok a fenntartóváltást követően A köznevelési intézmények projektjei a megvalósításhoz kapcsolódó feladatok és tapasztalatok a fenntartóváltást követően Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Klebelsberg

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján Közművel velődési, idegen nyelvű pályázatíró, projektmenedzser eupalyazatiportal.hu Budapesti Művelődési Központ. Jelentkezési határidő: 2013. március 29. Budapesti Művelődési Központ a Közalkalmazottak

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht. A Kontakt Kht. pályázatot hirdet tanácsadó munkakörre zalaegerszegi, zalaszentgróti-keszthelyi telephelyre várhatóan 2008. június 1. 2010. július 31-ig terjedı idıtartamra. Az alkalmazás a Munka Törvénykönyve

Részletesebben

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE 8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE A Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

Prof. Dr. Varga Mihály. Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C

Prof. Dr. Varga Mihály. Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C Prof. Dr. Varga Mihály Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C DUÁLIS KÉPZÉS A MŰSZAKI FELSŐOKTATÁSBAN szakmai fórum Felsőoktatási Centrum Zalaegerszeg,

Részletesebben

Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja

Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Szeretjük a kihívásokat! TANÁCSADÁS FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁS KÖZVETÍTÉS PÁLYÁZATÍRÁS PROJEKTMENEDZSMENT

Részletesebben

A Támogatói Okirat módosítása, változások bejelentése

A Támogatói Okirat módosítása, változások bejelentése A Támogatói Okirat módosítása, változások bejelentése ÁROP-1.2.11/A Pályázói információs nap Előadó: Benkucs László MAG Zrt. Közép-magyarországi ov.h. 2013. november 11. Jogszabályi háttér, eljárásrendek

Részletesebben

A közlekedés fejlesztéssel összefüggő további operatív programok

A közlekedés fejlesztéssel összefüggő további operatív programok A közlekedés fejlesztéssel összefüggő további operatív programok Balatonföldvár, 2008. május 14. Új Magyarország Fejlesztési Terv Regionális Operatív Program A Magyar Közút Kht., mint az útfelújítási projektek

Részletesebben

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2010. 2/8 Tivadar Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások

Részletesebben

Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Vállalkozói pályázati lehetőségek Zalaszentgrót, 2015. május 21. Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara A Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 1995. január 9-én

Részletesebben

Madarász Imre Egyesített Óvoda

Madarász Imre Egyesített Óvoda Madarász Imre Egyesített Óvoda 5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 202329 Madarász Imre Egyesített Óvoda Gyakornoki Szabályzata Intézmény OM azonosítója:

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

Intézményfejlesztési projektek eredményes tervezése és megvalósítása a közszférában

Intézményfejlesztési projektek eredményes tervezése és megvalósítása a közszférában 1996 PROMEI Modernizációs és Euroatlanti Integrációs Projekt Iroda Közhasznú Társaság 2009 PROMEI Nonprofit Kft. Az Európai Uniós csatlakozás hazai intézményrendszerének részeként feladatai: modernizációs

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A TISZA RÉSZVÍZGYŰJTŐ VÍZGAZDÁLKODÁSI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések 1. A Tisza Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács (továbbiakban: Tanács) a vízgazdálkodásról szóló

Részletesebben

1/2015. (II.05.) számú REKTORI UTASÍTÁS. A demonstrátori munkavégzés szabályairól

1/2015. (II.05.) számú REKTORI UTASÍTÁS. A demonstrátori munkavégzés szabályairól 1/2015. (II.05.) számú REKTORI UTASÍTÁS A demonstrátori munkavégzés szabályairól A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint az EKF Szervezeti és Működési Szabályzata 178. (6) bekezdése

Részletesebben

25/2012. (II. 28. ) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása

25/2012. (II. 28. ) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása 25/2012. (II. 28. ) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát

Részletesebben

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is.

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is. Bodrogkisfalud Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének,

Részletesebben

A bizottságok feladat- és hatáskörének jegyzéke VALAMENNYI BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

A bizottságok feladat- és hatáskörének jegyzéke VALAMENNYI BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 6. sz. melléklet A bizottságok feladat- és hatáskörének jegyzéke VALAMENNYI BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 1. Feladatkörükben előkészítik a közgyűlés döntéseit, véleményezik a döntés-tervezeteket, szervezik

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hejőkürt Község Önkormányzata mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának belső felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont

Részletesebben

North Hungarian Automotive Cluster

North Hungarian Automotive Cluster North Hungarian Automotive Cluster Alapítók Miskolci Egyetem Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Pannon Autóipari Klaszter 2 Az ImKKK

Részletesebben

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ Tartalom Határidők a projekt megvalósításában Záró elszámolási csomag benyújtása Záró elszámolási csomag ellenőrzése Kötelező tevékenységek

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében 5. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása ernyőszervezeteken keresztül című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es Az emberi erőforrás Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es felmérésének eredménye: a cégek pénzügyi

Részletesebben

ÁROP-1.A.2/B. Döntésünk alapján a pályázat sikeres megvalósításával

ÁROP-1.A.2/B. Döntésünk alapján a pályázat sikeres megvalósításával ÁROP-1.A.2/B Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 2008. júliusában már a legelső szakaszban benyújtotta projektjavaslatát az ÁROP-1.A.2/B kódszámú A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című EU-s

Részletesebben

AZ EGRI CSALÁDSEGÍTŐ INTÉZET MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT MUNKATERVÉNEK BEMUTATÁSA. Készítette: Pappné Kormos Zsuzsanna

AZ EGRI CSALÁDSEGÍTŐ INTÉZET MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT MUNKATERVÉNEK BEMUTATÁSA. Készítette: Pappné Kormos Zsuzsanna AZ EGRI CSALÁDSEGÍTŐ INTÉZET MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT MUNKATERVÉNEK BEMUTATÁSA Készítette: Pappné Kormos Zsuzsanna Módszertani Gyermekjóléti Központként célunk a megyében működő gyermekjóléti

Részletesebben

Döntés-előkészítő javaslat kidolgozása a kerékpározással kapcsolatos feladatok koordinációját ellátó központi szervezet létrehozására

Döntés-előkészítő javaslat kidolgozása a kerékpározással kapcsolatos feladatok koordinációját ellátó központi szervezet létrehozására Döntés-előkészítő javaslat kidolgozása a kerékpározással kapcsolatos feladatok koordinációját ellátó központi szervezet létrehozására Tóth Judit, TRENECON COWI Kovács László. IFUA Horvath &Partners Célkitűzés

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM PÁLYÁZATKEZELÉS ELJÁRÁSI RENDJE. Készítette: Gazdasági Főigazgatóság Hatályos: 2007. május 24. napjától

DEBRECENI EGYETEM PÁLYÁZATKEZELÉS ELJÁRÁSI RENDJE. Készítette: Gazdasági Főigazgatóság Hatályos: 2007. május 24. napjától DEBRECENI EGYETEM PÁLYÁZATKEZELÉS ELJÁRÁSI RENDJE Készítette: Gazdasági Főigazgatóság Hatályos: 2007. május 24. napjától Tartalomjegyzék I. RÉSZ...3 1. Értelmező rendelkezések...3 2. A szabályzat hatálya...4

Részletesebben