ÜGYFÉLKAPCSOLATI ÉS TUDÁSMENEDZSMENT KÖZPONT ÜGYRENDJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÜGYFÉLKAPCSOLATI ÉS TUDÁSMENEDZSMENT KÖZPONT ÜGYRENDJE"

Átírás

1 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ÜGYFÉLKAPCSOLATI ÉS TUDÁSMENEDZSMENT KÖZPONT ÜGYRENDJE HATÁLYOS: MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015

2 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések Az Ügyfélkapcsolati és Tudásmenedzsment Központ adatai Az Ügyfélkapcsolati és Tudásmenedzsment Központ feladatai Az Ügyfélkapcsolati és Tudásmenedzsment Központ szervezeti felépítése Az Ügyfélkapcsolati és Tudásmenedzsment Központ vezetése A vezető helyettesítésének szabályai Záró rendelkezések sz melléklet: Nyugat-magyarországi Egyetem Ügyfélkapcsolati és Tudásmenedzsment Központ szervezeti felépítése sz. melléklet Az ÜTK működésének folyamatai

3 1. Általános rendelkezések (1) Az Ügyfélkapcsolati és Tudásmenedzsment Központ a Nyugat-magyarországi Egyetem Kancellári Hivatalának önálló szervezeti egysége, amely a nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény és az Egyetem SZMSZ-ben, valamint a jelen Ügyrendben rögzítettek szerint, a rendelkezésre bocsátott anyagi és tárgyi eszközökkel gazdálkodva működik az Egyetem feladatainak megvalósítása érdekében. (2) Az Ügyfélkapcsolati és Tudásmenedzsment Központ tevékenysége során az egyetem valamennyi szervezeti egységével együttműködik. (3) Az Ügyfélkapcsolati és Tudásmenedzsment Központ szakmai irányítását az általános rektorhelyettes, a gazdasági működését a kancellár felügyeli. (4) Az Ügyfélkapcsolati és Tudásmenedzsment Központ önálló témaszámokkal rendelkező szervezeti egység, a témaszámokkal az igazgató rendelkezik 2. Az Ügyfélkapcsolati és Tudásmenedzsment Központ adatai (1) Elnevezése: Nyugat-magyarországi Egyetem Ügyfélkapcsolati és Tudásmenedzsment Központ (rövidített név: NymE ÜTK) (2) Elnevezésének idegen nyelvű változatai: angol: Customer Service and Knowledge Management Center német: Kundenbeziehungs- und Wissensmanagement Zentrum (3) Címe: 9400 Sopron, Bajcsy-Zs.u Az Ügyfélkapcsolati és Tudásmenedzsment Központ feladatai (1) Kommunikáció a) közreműködik az Egyetem egységes arculatának kialakításában, felügyeli az arculati elemek Arculati Kézikönyben meghatározott szabályszerű használatát b) Szervezi, ellenőrzi és bonyolítja az Egyetem kommunikációját c) részt vesz az egyetemi kiadványok szerkesztésében (újság, évkönyv) d) Kapcsolatot tart a Nemzeti Kommunikációs Hivatallal (2) Ügyfélkapcsolat (CRM) a) kapcsolatot tart az Egyetem belső- (dolgozók, hallgatók), és külső ügyfeleivel; b) kezeli és működteti valamennyi kar vonatkozásában az ALUMNI-t; c) egységes egyetemi karrierirodát működtet; d) valamennyi karra kiterjedően szervezi és kezeli a marketing kampányokat; e) kezeli és keresi az értékesítési, üzleti lehetőségeket a gazdaság szereplőivel; f) szorosan együttműködik a Hallgatói Önkormányzattal. (3) Rendezvényszervezés a. a karokkal egyeztetve elősegíti az egyetem szabad teremkapacitásának jobb kihasználtságát; b. biztosítja az Egyetem arculatának megfelelő megjelenést c. közreműködik a diákrendezvények szervezésében d. részt vesz a pályázatokhoz kapcsolódó rendezvények szervezésében, lebonyolításában 3

4 e. A központi szervezésű rendezvények szervezésében, és lebonyolításában segítséget nyújt a rendezőknek (4) Pályázatok a. külső pályázati lehetőségek és a belső projektötletek feltárása b. tanácsadás pályázatíráshoz c. pályázati tudásbázis kialakítása d. pályázati anyagok összeállítása (5) Projektek a. menedzseli az Egyetemnél futó pályázatokat b. biztosítja a pályázati pénzek hatékony felhasználását c. koordinálja a projektben résztvevők összehangolt tevékenységét (6) Tudás transzfer a. kezeli az Egyetem szellemi tulajdonát, b. új szellemi tulajdon keletkezését katalizálja c. feltárja, nyilvántartja az Egyetem kompetenciáit, adatbázist épít és üzemeltet az Egyetem K+F+I portfóliójához d. a beérkező K+F+I szolgáltatási igényekhez feltárja a belső erőforrásokat e. az egyetem tulajdonában lévő Kft-kel együttműködve elősegíti a felhalmozott tudás hasznosítását, értékesítését (7) Az ÜTK működésének folyamatábrája (2. sz. melléklet) 4. Az Ügyfélkapcsolati és Tudásmenedzsment Központ szervezeti felépítése (1) Az ÜTK szervezeti felépítése (1. sz. melléklet) I. Ügyfélkapcsolati és Értékesítési Csoport Az Ügyfélkapcsolati és Értékesítési Csoport feladata az Egyetem kommunikációs tevékenységének szervezése, különféle fórumokon és csatornákon az Egyetem egységes megjelenésének, kommunikációjának biztosítása, az Egyetem által nyújtott képzési és K+F+I szolgáltatások promótálása, az egyetemi központi marketing és PR eszközök koordinációja, valamint a kari és egyéb önálló szervezeti egységekhez kapcsolódó aktivitások szakmai támogatása, az Egyetem saját bevételeinek növelése céljából. A Csoport feladata továbbá az egységes ügyfélkapcsolati adatbázis kialakítása, kezelése és a kapcsolatok egyetemi és kari kezelésének támogatása. A Csoport az Egyetem hallgatóinak és volt hallgatóinak nyújtott szolgáltatásaival és tevékenységével elősegíti azok munkaerőpiaci elhelyezkedését. Az Ügyfélkapcsolati és Értékesítési Csoport részletes feladatai, hatáskörei: 1) Ügyfélkapcsolatok kezelése: a. kapcsolattartás az Egyetem belső-, és külső ügyfeleivel, a kapcsolatrendszer nyilvántartása, kezelése és bővítése; b. egyetemi és kari szinten értékesítési, üzleti lehetőségek felkutatása és központi kezelése, koordinációja és menedzselése; c. képzési és kutatásfejlesztési kompetenciák és lehetőségek bemutatása; d. CRM-portál üzemeltetése. 4

5 2) Karrier iroda: a. egységes egyetemi karrieriroda működtetése; b. az egyetemi hallgatók pályaorientációjának támogatása, karriertervezésük, munkába állásuk és munkavállalásuk, elősegítése, életpálya kialakítása; c. az életpálya tanácsadás biztosítása; d. a hallgatói életútkövetés lebonyolítása; e. karrierfejlesztési kurzusok, tréningek megszervezése; f. a karrier- és pályaorientációs, illetve szimulációs tréningek lebonyolítása; g. egyetemi állásbörze szervezése, az állásbörze előkészítő programsorozatok megtartása; h. tanácsadó kiadványok kiadása; i. egyéni karrier tanácsadás; j. a hallgatók és az NymE Karrier Iroda adatbázisaiban regisztráltak folyamatos tájékoztatása az elhelyezkedésüket elősegítő információkkal és az NymE Karrier Iroda programjairól, tevékenységéről; k. megfelelő információs háttér és infrastruktúra kialakítása, a tehetséggondozás céljait szolgáló források feltérképezése és hasznosítása; l. komplex tehetséggondozási szolgáltatás-csomag nyújtása a hallgatók számára; m. a karok tehetséggondozási tevékenységének koordinációja. 3) Kommunikáció: a. az NymE alapértékeinek és céljainak közvetítése a munkatársak irányába, belső közösségformálás; b. az Egyetem által létrehozott értékek tudatosítása a külső környezet számára; c. az NymE-n keletkező (hírértékű) információk feltárása, összegyűjtése, feldolgozása és a célközönséghez történő eljuttatása; d. közreműködés az Egyetem egységes arculatának kialakításában, és segítséget nyújt az arculati elemek szabályszerű használatához; e. az egyetemi egységes PR, arculati, és marketing elemek kezelése; f. központi marketing kampányok kezelése; g. az egyetemi kommunikáció, kiadványok gondozása, a sajtókapcsolatok kezelése és koordinálása, az Egyetem sajtókapcsolatainak ápolása, Egyetem médiában történő megjelenésének koordinálása; h. kari és egyéb egységeknél a PR és marketingtevékenység szervezésének és végrehajtásának támogatása; i. kommunikációs tevékenység monitorozása, hatékonyságmérése a PR, és marketing(értékű) tevékenységeknél egyetemi, kari és egyéb szervezeti szinteken; j. kötelező nyilvánosság biztosítása pályázatok esetében; k. az egyetem központi honlapjának tartalmi gondozása, a honlap rendszer funkcióinak fejlesztése, az egységes honlap arculat kialakításának koordinálása; l. az egyetemről szóló sajtómegjelenések gyűjtése, sajtófigyelés, a megjelenések digitális archiválása; m. a kommunikációs feladatok hatékony ellátása érdekében együttműködés az Egyetem vezetőivel; 5

6 4) ALUMNI: a. Az egyetemi hallgatók, az Egyetem és jogelődei végzett hallgatóinak ideértve az egykori külföldi hallgatókat is tájékoztatása, kapcsolattartásuk elősegítése az Egyetemmel, e célból és az egyetemhez kötődés erősítése végett Alumni közösség létrehozása és gondozása; b. a végzettek életpályájának követése, folyamatos karrier tanácsadás, és mindezekkel az egyetem stratégiai céljai megvalósulásának elősegítése; c. az Alumni közösség működésével összefüggő stratégiai és szakmai feladatok meghatározása, a karrierstratégia, az Alumni stratégia végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése és a kari Alumni tevékenységek működésének szakmai ellenőrzése. 5) Rendezvények: a. gazdálkodás az egyetem szabad teremkapacitásaival a karokkal együttműködve; b. az Egyetem arculatának megfelelő megjelenés biztosítása; c. közreműködés a diákrendezvények szervezésében; d. a kommunikációs és rendezvényszervezői munka során hozzájárul az Egyetem hagyományainak ápolásához; e. széleskörű kapcsolatot tart mindazon szervezetekkel, amelyek tevékenysége segíti az Egyetem polgárai kulturális lehetőségeinek bővítését, programokat szervez, törekszik állandó kapcsolatok kiépítésére, illetve fenntartására; f. az Egyetem központi rendezvényeit szervezi, lebonyolítja, az ehhez kapcsolódó szakmai munkát irányítja, illetve koordinálja az Egyetem vezetői és szervezeti egységei közötti feladatellátást. 6) Tudás transzfer: a. a beérkező K+F szolgáltatási igényekhez a TTI vel együttműködve feltárja a belső erőforrásokat. b. Az Ügyfélkapcsolati és Értékesítési Csoport feladatai elvégzéséhez adatokat kér be a kari és egyéb szervezeti egységektől az ügyfélkapcsolati rendszer felállításához, közreműködik a kari kompetencia-térkép kialakításában. A Karokkal együttműködésben alakítja ki és az egységes központi stratégiához illeszkedve véleményezi és hagyja jóvá a kari marketinghez kapcsolódó tevékenységek tervezését, beleértve az előkészület alatt álló kommunikációt, rendezvényeket, sajtómegjelenéseket és üzleti kapcsolatok realizálását. A Karok a fentiekhez szakmai támogatást kapnak a Csoporttól, valamint azokkal kapcsolatban előre jelzik a részletes cselekvési tervet a Csoport munkatársainak. II. Pályázati Iroda A Pályázati Iroda tevékenysége alapvetően szolgáltatás, ami azt jelenti, hogy a projekt menedzserek/témavezetők munkáját segíti elő. Feladatukat az ÜTK igazgató felügyelete mellett végzik. a. folyamatosan figyeli a hazai és nemzetközi pályázati lehetőségeket, a belső projektötleteket, azokról az Egyetem stratégiai vezetését, a Karokat és azok intézeteit tájékoztatja. Gondoskodik az Intézményfejlesztési Terv szempontjából releváns program- és projektportfoliók nyilvántartásáról, a pályázati lehetőségek nyomon követéséről; b. nyilvántartja a pályázatok teljes körét és kezeli dokumentációjukat: Egységes Pályázati Szabályzat alapján nyilvántartást vezet az NymE-n folyó pályázati tevékenységről: a beadott összes (tehát nem csak a közvetlenül a Pályázati Iroda által koordinált) pályázati projekt vonatkozásában, informatikai adatbázis-rendszerrel támogatott, naprakész 6

7 nyilvántartást vezet, a dokumentumokat nyilvántartja és tárolja, és ez alapján folyamatos adatszolgáltatást nyújt az NymE stratégiai vezetése számára; c. koordinálja a hatáskörébe tartozó pályázati tevékenységet a pályázati elbírálásig terjedő szakaszban. Az Egyetemi infrastruktúra fejlesztésére szolgáló, az NymE stratégiai vezetése által kiemeltnek nyilvánított pályázatok esetében szorosan együttműködik a Kancellári Hivatalon belül a Műszaki Igazgatósággal és a Gazdasági Igazgatósággal; d. a különböző pályázati felhívások nyomon követése, hazai és nemzetközi támogatási források felkutatása,pályázati felhívások, információk továbbítása az érintettek felé; e. pályázati lehetőségek és igények egyeztetése a kari pályázati koordinátorokkal,értekezletek, egyeztetések és pályázati előkészítő megbeszélések szervezése,;projektötlet értékelése az Egyetem fejlesztési stratégiájának tükrében, intézményi rangsorolást igénylő pályázatok esetén, sorrendiségi javaslattétel az erre illetékes testület felé; f. benyújtásra alkalmas, formai és tartalmi követelményeknek megfelelő pályázati dokumentáció elkészítésének koordinálása, a szükséges, egyetemi szintű dokumentumok rendelkezésre bocsájtása; g. az intézmény egészét érintő pályázatok készítésének összefogása, kapcsolattartás a pályázatíró szervezettel, a támogatási szerződés megkötéséhez szakmai tanácsadás; h. a projektekhez kapcsolódó információk áramlásának kezelése, különös tekintettel a pénzügyi és közbeszerzési területekre; i. megvalósítási tapasztalatok, problémák és észrevételek összegyűjtése, feldolgozása, rendszerezése, az információk továbbítása az érintettek felé; j. pályázattal, projektekkel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások nyomon követése; k. szakértői segítségnyújtás a pályázatok elkészítése során, a szerződéskötés területén; projektmenedzsment tanácsadás, árajánlatok, közbeszerzési ügyletek bonyolítása során, átmeneti, illetve kiegészítő források felkutatása és rendelkezésre bocsátása; l. pályázati/kutatási/kapcsolattartó tevékenységek által igényelt kari, intézeti információk rendszeres gyűjtése, az információk összegzésére definiált adatbázisok karbantartása, frissítése; m. a kari (szervezeti) koordinátorokkal való együttműködés, az általuk megküldött munkaidő kimutatások továbbítása a Gazdasági Főigazgatóság Humánerőforrás Osztálya részére; n. kooperációs együttműködések kezdeményezése a régió vállalkozásaival, a társegyetemekkel, kamarákkal, önkormányzatokkal és a különféle szakhatóságokkal; o. A Pályázati Iroda nyilvántart minden az egyetem pályázati tevékenységét érintő adatot, információt, a fenntartási időszak végéig; p. a Pályázati Iroda pályázati bejelentők alapján nyilvántartja az egyetem által beadott pályázatokat; q. az iroda részére elektronikusan átadott Támogatási Szerződések (TSZ) alapján nyilvántartja az egyetem valamennyi egységén megvalósítás alatt álló pályázatok (projektek) főbb adatait; r. Az egyetem vezetése, ill. a Közreműködő Szervezetek kérésére adatot szolgáltat, kimutatást készít a megvalósítás alatt álló projektek pénzügyi/szakmai előrehaladását illetően; s. A Pályázati Iroda munkáját szoros együttműködésben végzi a kari pályázati koordinátorokkal. A kari pályázati koordinátorok pedig a karokhoz szakmailag kapcsolódó kutató egységek, egyetemi cégek, innovációs szervezetekkel (NRRC, NYME KKK Nonprofit Kft., NYME-ERFARET Nonprofit Kft., Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Nonprofit Kft., stb.) dolgoznak szorosan együttműködve; 7

8 t. az ÜTK Ügyfélkapcsolati és Értékesítési Csoporttal együttműködve támogatja az ipari/ágazati K+F kapcsolatok fejlesztésére felhasználható, az Egyetem vezetésével vagy közreműködésével kivitelezhető pályázatok bevonását. III. A Projekt Menedzsment Iroda Az ÜTK igazgatójának támogatásával, és az ÜTK más szervezeti egységeivel szorosan együttműködve végzi tevékenységét. A sikeres pályázati anyag összeállításához adatokat, információkat kérhet be más szervezeti egységektől. A projekt Menedzsment Iroda vezetője koordinálja az iroda tevékenységét. Összehangolja a kari pályázati koordinátorok munkáját, azokat feladatok elvégzésével bízhatja meg. A Projekt Menedzsment Iroda vezetője a Projekt menedzseri feladatokon túl koordinálja a porjektmenedzserek munkáját, önállóan szervezi az iroda tevékenységét. Beszámolási kötelezettsége van az ÜTK igazgatója felé. A projektmenedzsment tagokat a projektben ellátandó feladatok és a pályázati kiírás alapján kell meghatározni, egyetemi szintű pályázatok esetén általánosságban a lent meghatározott struktúra a javasolt. Kisebb pályázatok esetén az alábbi feladatok ellátására természetesen nem szükséges különkülön menedzsmenttagok kijelölése, a pályázat témavezetője is elláthatja azokat (vagy projektmenedzser és szakmai vezető közösen). A projektmenedzsment tagok esetleges változása esetén új személyek kijelöléséről, valamint a pályázati dokumentáció teljes körű átadásáról a munkáltatói jogkörű vezető gondoskodik. a. részt vesz a pályázatok előkészítésében, benyújtásában b. az elutasításra került pályázatok esetében részt vesz a Pályázati Iroda által történő értékelési folyamatban; c. a Pályázati Irodától átadásra került, nyertes pályázatok esetében a projektek megvalósítását önállóan koordinálja, a szerződéskötés/projektindítás, projektmegvalósítás, projektzárás és projektfenntartás szakaszában. d. projektmenedzsment tájékoztatókat tart a hatáskörébe nem tartozó egyetemi programok megvalósítói számára, tanácsadást ad a helyszíni és monitoring ellenőrzésekre való felkészüléshez; e. mind az általa kezelt, mind a Pályázati Iroda hatáskörébe nem utalt pályázatok esetében adatgyűjtést végez és formai/informatikai támogatást nyújt a projektek naprakész nyilvántartásához. Monitorozza az Egyetemen futó pályázatokat, a Pályazati csoporttal közösen kezelt, egységes informatikai rendszerre alapozva. Információkat szolgáltat az Egyetem stratégiai vezetése számára; f. kezeli a pályázati dokumentációkat, azokat a Közreműködő Szervezet és az Irányító Hatóságok által tartott helyszíni ellenőrzésekkor bemutatja, a projekt befejeztével archiválja. g. a projektmenedzsment tagok részére konzultációs lehetőség biztosítása a megvalósítás során felmerülő problémák megoldásához, h. több projektet átfogó projektmenedzsment megbeszélések, egyeztetések és szakmai találkozók szervezése, i. tanácsadás a projektekhez kapcsolódó helyszíni, illetve monitoring ellenőrzésre való felkészüléshez 8

9 Projekt Menedzsment Iroda dolgozóinak feladatai, és hatásköreik A projekt- és szakmai menedzsment tagjainak feladata és a felelősség megoszlása: A projektmenedzser feladata és felelőssége: a. A projektben résztvevő munkatársak és külső szakértők munkájának koordinálása, b. A szakmai ütemterv megvalósításának folyamatos figyelemmel kísérése, c. Közbeszerzési eljárások előkészítése, nyomon követése és ellenőrzése, d. Kapcsolattartás a Közreműködő Szervezettel, valamint az Irányító Hatósággal, e. A támogatási szerződés megkötésének adminisztratív menedzselése, f. A Támogatási Szerződésben vállalt kötelezettségeknek megfelelően a szakmai beszámoló, valamint a záró szakmai beszámoló összeállításának koordinálása, minőségbiztosítása, g. A támogatási szerződés és mellékleteinek továbbítása elektronikusan a Pályázati Iroda részére, az aláírást követően haladéktalanul, h. A projektben felmerülő határidők figyelemmel kísérése, betartása, i. A projekttel kapcsolatos változások kezelése, j. Értekezletet hív össze, tájékoztatást ad az aktuális tudnivalókról, beszámoltatja az alprojekt vezetőket, a szakmai vezetővel közösen értékeli az elvégzett munkát, meghatározza a soron következő feladatokat, k. Folyamatos projekt monitoring, a projekt indikátorok nyomon követése, és az ezzel kapcsolatos intézkedések megtétele, l. A projektmenedzsment tagok és a külső szolgáltatók teljesítésének ellenőrzése és igazolása, m. A projekt megvalósítása során felmerülő, a projekt céljainak megvalósulására, terjedelmére, ütemezésére és költségeire kiható kockázatok azonosítása, értékelése, n. A beszerzések során az ajánlatkérések szakmai részének kialakításának, a szakmai specifikáció elkészítésének koordinálása, valamint a beszerzési eljárások lebonyolításának irányítása, monitorozása, o. A projekt keretében a teljesítések igazolása és utalványozás, p. A projekt megvalósításba bevont szakmai partnerekkel, és szervezettel történő kapcsolattartás, q. Az érdekcsoportokkal való folyamatos kapcsolattartás, egyeztetés, r. A projekttel kapcsolatos mindennemű külső és belső kommunikáció minőségbiztosítása. s. A projektben lefolytatandó helyszíni ellenőrzések időpontjáról a Pályázati Irodát haladéktalanul értesíti, valamint egyezteti az ennek kapcsán felmerülő feladatokat, t. A projektben indított szabálytalansági eljárásokról haladéktalanul tájékoztatja a Pályázati Irodát, u. A projekt fizikai zárását követően a projekt megvalósítás dokumentációját (változásbejelentések, szerződésmódosítások, kifizetési kérelmek, beszámolók, szakmai megvalósítást alátámasztó dokumentáció, indikátor teljesítésének igazolása, tájékoztatás és nyilvánosság anyagai, közbeszerzési eljárások dokumentációja) elektronikusan a Pályázati Iroda részére átadja. 9

10 A szakmai vezető feladata és felelőssége: a. Koordinálja a projekt szakmai megvalósítását, b. Biztosítja a kutatási alprojektek, témák alapkoncepcióhoz való igazodását, c. Az alprojektek munkájának (projektütemtervek) teljesülésének nyomon követése, az előrehaladásról, időszaki változásokról jelentések begyűjtése és megküldése a Projektmenedzsernek, d. Segíti a projektmenedzser munkáját a kutatókkal, szakmai partnerekkel való együttműködésben, e. Részt vesz a projekt megvalósításához szükséges szakmai dokumentumok kidolgozásában, valamint a szakmai beszámolók összeállításához információt szolgáltat a Projektmenedzser részére, f. A projekt során keletkező dokumentumok szakmai minőségéért felel, g. Az alprojektek szakmai munkája során felmerülő, a projekt céljainak megvalósulására, terjedelmére, ütemezésére és költségeire kiható kockázatok azonosítása, azokról tájékoztatás a Projektmenedzser részére, h. Figyelemmel kíséri a pályázatban vállalt indikátorok megvalósulását, várható eltérés, probléma esetén tájékoztatja a projektmenedzsert, i. Ellátja ill. biztosítja a projekt szakmai képviseletét tudományos kommunikációját, j. Ellátja a projektmenedzser által rábízott a projekthez kapcsolódó egyéb feladatokat. b) Az alprojekt (téma) vezető feladata és felelőssége: a. az alprojektek tématerületeinek szakmai vezetése, b. a szakmai célkitűzések megvalósításának koordinálása, felügyelete, c. beszámoló készítése a szakmai vezető részére, az általa elvárt gyakorisággal, d. a projekt megvalósítás során szükségessé váló módosítási igények összegyűjtése, és projektmenedzser felé történő előterjesztése, e. a szakmai ütemtervnek való előrehaladás biztosítása, f. az alprojektekre lebontott költségvetés betartása, szükség szerint módosítási igény írásbeli jelzése a projektmenedzser felé. A pénzügyi menedzser feladata és felelőssége: a. Érvényesíti a projektmenedzser által utalványozott számlákat, b. A projekt pénzügyi lebonyolítása során kifizetési kérelmek összeállítása, a kifizetések nyomon követése, a támogatásból történő kifizetések adminisztratív és pénzügyi menedzselése, c. Együttműködés a Közreműködő Szervezet pénzügyi menedzserével, d. A projekt megvalósítás során szükségessé váló változás bejelentések és szerződésmódosítások pénzügyi tartalmának véglegesítése, jóváhagyás, e. A projekt hatályos pénzügyi és gazdasági jogszabályi, egyetemi és a pályázat pénzügyi eljárásrendjének betartása, felügyelete, f. A projektvezető részéről aláírt kötelezettségvállalások, teljesítésigazolások ellenjegyzése, g. A projekt költségtervének felügyelete, a költségek időbeli ütemezésének felülvizsgálata, a pénzügyi terv aktualizálása, h. A pénzügyi asszisztens munkájának irányítása és felügyelete, i. Kapcsolattartás a független könyvvizsgálóval. j. Értesíti a projektben benyújtásra kerülő kifizetési kérelmek adatairól (bér és járulék összege, számlák összege) a benyújtást megelőzően két héttel a Gazdasági Főigazgatóságot, illetve a Pályázati Irodát. 10

11 A projektasszisztens feladata és felelőssége: a. A projekt adminisztrációs és nyilvántartási rendszerének megtervezése és működtetése, b. Aktívan közreműködik a projekt operatív irányításában, támogatja a projektmenedzsert koordinációs, irányítási feladatok ellátásában, c. Projekt értekezletek megszervezése és megtartása, az adminisztráció biztosítása, d. Az iratkezelési és dokumentáció-menedzsmenthez kapcsolódó feladatok végrehajtása, a projekt-könyvtárstruktúra naprakészségének biztosítása, és a projekttagok szükséges mértékű informáltságának biztosítása a projektvezető iránymutatása alapján, e. A szakmai beszámoló, záró szakmai beszámoló és egyéb TSZ-ből származó külső jelentési kötelezettségek összeállításának támogatása, f. A Projektmenedzser részéről delegált egyéb adminisztrációs feladatok ellátása, g. A megvalósult rendezvények és a nyilvánosság dokumentumainak eredeti példányban való összegyűjtése és rendszerezése, h. A kifizetési kérelmek során elszámolni kívánt tételek alátámasztó szakmai dokumentumainak teljes körű beszerzése, i. A pályázat során megvalósított közbeszerzési dokumentumok eredeti, aláírt példányainak tárolása. A szakmai asszisztens feladata és felelőssége: a. A szakmai vezető munkájának segítése, b. A szakmai előrehaladás dokumentumainak begyűjtése és rendszerezése, c. A projekt megvalósítása során a cselekvési ütemtervben rögzített feladatok végrehajtásának dokumentálása d. Információ áramoltatás a szakmai vezető és az alprogram ill. témavezetők között, e. Részvétel tudományos konferenciák előkészítésében, f. Adatszolgáltatás a szakmai beszámoló kidolgozásához, g. Részvétel a szakmai beszámoló összeállításának adminisztratív feladataiban. A pénzügyi asszisztens feladata és felelőssége: a. A számlaösszesítő kidolgozása, egymást követő, megszakításmentes folyó sorszámozással, egyértelműen feltüntetve az abban szereplő számlák által lefedett elszámolási időszakot, valamint a projekt címét és számát, b. A projekt pénzügyi adminisztrációjának biztosítása, a pénzügyi asszisztens gondoskodik a projekt elkülönített nyilvántartásáról, közreműködik a pénzügyi elszámolásokban, c. A számlák azonosíthatósága érdekében a számlákon feltünteti a Projekt regisztrációs számát, és a támogatás elszámolására benyújtásra került szöveget, valamint a hatályos Támogatási Szerződésben szereplő költségvetés költségvetési sorának és oszlopának számát és pontos megnevezését, amely alapján az adott számlát elszámolni kívánjuk, d. A kifizetési kérelmek összeállításában közreműködés, e. A beérkező számlák és bizonylatok megfelelőségének ellenőrzése (számviteli és pályázati szempontból), f. Közreműködés a költségvetés és a költségvetés ütemezésének felülvizsgálatában, aktualizálásában 11

12 IV. A Technológia Transzfer iroda főbb feladatai TTI feladatait önállóan végzi az ÜTK igazgatójának felügyelete alatt, szoros együttműködésben az ÜTK többi szervezeti egységével. A Technológia Transzfer Iroda fő feladata a Nyugat-magyarországi Egyetemen keletkezett kutatásfejlesztési és innovációs eredmények gazdasági és társadalmi hasznosulásának elősegítése. A célok hatékony megvalósítása érdekében a Technológia Transzfer Iroda feladatkörei a következők: a. A Nyugat-magyarországi Egyetemen folyó tudományos kutatás elősegítése és támogatása iparjogvédelmi oktatási feladatok képzések, tanácsadás útján. b. az Egyetem belső eljárásrendjének kialakítása és működtetése a szellemi alkotások azonosításával, tulajdonviszonyaival, jogi védelmével és hasznosításával kapcsolatban; c. Szellemi tulajdonkezelési szabályzat megismertetés és érvényesítése d. a szellemi tulajdonkezelési folyamat menedzselése (újdonságkutatás, iparjogvédelmi oltalmazási eljárások végzése és koordinálása) e. szellemi alkotások megfelelő időben történő hatékony védelmének és kezelésnek biztosítása; az egyetemi szellemi termék portfólió kezelése; f. Az Egyetem képzési és K+F+I szolgáltatási portfólió nyilvántartásának elősegítése; g. az Egyetemen keletkezett hasznosítható szellemi termékek transzfere külső partnerek számára (licenciaszerződések, spin-off, start-up vállalkozások alapítása útján). Ezen tevékenysége során a TTI szorosan együttműködik az Ügyfélkapcsolati és Értékesítési csoporttal, valamint az Egyetem téma szerint illetékes hasznosító vállalkozásaival; h. a szellemi alkotások hasznosításából származó gazdasági haszon tisztességes és méltányos elosztásának biztosítása a feltalálók, az Egyetem, valamint a folyamatban részt vevő más partnerek között hozzájárulásuk figyelembevételével; i. iparjogvédelmi oktatás és tanácsadás kis és középvállalkozások számára; j. iparjogvédelmi adatbázis kutatás végzése és ennek menedzselése; k. K+F+I témájú pályázatok írásában tanácsadás, részvétel a pályázatok szakmai megvalósításában a pályázat írása fázisától kezdve. Ezen tevékenység végzése során az Iroda szorosan együttműködik a Pályázati Irodával; l. kapcsolatfelvétel és tartás hazai és nemzetközi szakmai szervezetekkel; m. döntések előkészítése, koordinálása, előterjesztése; licencia-szerződések bonyolítása; spin-of alapítások koordinálása); n. a Technológia Transzfer Iroda képviselete a magyar és nemzetközi szervezetek által rendezett K+F rendezvényeken, megbeszéléseken és a regionális szervezetek K+F munkacsoportjaiban; o. a kutatási eredmények hasznosítása érdekében a szellemi tulajdon hatékony védelme és a hasznosításhoz szükséges menedzseri szolgáltatások biztosítása; p. a tudás- és a technológia transzfer, a kutatói szolgáltatások ipari igénybevételének erősítése; q. az egyetemi kutatói kapcsolatok fejlesztése; r. a kutatási eredmények hasznosítása;. s. tanácsadás és részvétel az egyetemi K+F+I pályázatokban. t. kapcsolattartás az egyetem hasznosító szervezetivel a hasznosítási feladatkörök felosztásáról és ezek végrehajtásáról. u. külső szervezetekkel kötendő kutatási és hasznosítási szerződések készítése és véleményezése 12

13 v. a NymE szellemi vagyona értékelésben, hasznosítási-döntéselőkészítésben való részvétel; w. pilot-projektek megindításának, döntés-előkészítésének koordinálása, oltalmazhatósági kérdések vizsgálata; x. iparjogvédelmi eljárások koordinálása, kapcsolattartás a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és szabadalmi ügyvivő irodával; y. spin-off/start-up alapítás és működtetéshez jogi segítségnyújtás; z. kapcsolattartás az egyetem kutatóival, oktatóival és hallgatóival; aa. tanácsadás és részvétel az egyetemi K+F+I pályázatokban) 5. Az Ügyfélkapcsolati és Tudásmenedzsment Központ vezetése (1) Az ÜTK önálló szervezeti egység, vezetője a kancellár által nyilvános pályázat útján kinevezett igazgató. Az igazgató felett a munkáltatói jogot a kancellár gyakorolja. (2) Az igazgató az ÜTK munkatársaira vonatkozóan a kancellár által átruházott hatáskörben munkáltatói jogkörrel rendelkezik. (3) Az igazgató tanácskozási joggal tagja a Szenátusnak. (4) Az igazgató a jogszabályokban, az egyetemi SZMSZ-ben, valamint jelen Ügyrendben meghatározottak szerint vezeti az ÜTK-t, és felelősséggel tartozik annak egész működéséért. (5) Az igazgató feladatai: a. javaslatot tesz az ÜTK költségvetésére; b. elkészíti az ÜTK stratégiáját és azt évente felülvizsgálja; c. gondoskodik az ÜTK-ban megvalósuló feladatok méréséről, és negyedévente beszámolót készít a kancellár számára, amit megküld az általános rektorhelyettesnek is; d. hatáskörén belül biztosítja az ÜTK működéséhez szükséges feltételeket; e. kidolgozza és végrehajtja az ÜTK éves munkatervét és távlati fejlesztési tervét; f. az oktatást és a kutatási projekteket érintő, döntést igénylő ügyekben napi kapcsolatot tart az általános rektorhelyettessel; g. előmozdítja és támogatja az ÜTK munkatársainak szakmai képzését, továbbképzését; h. önállóan képviseli a szervezeti egységet, a szervezeti egység nevében aláírásra jogosult, i. társintézményekkel történő kapcsolatépítéssel, tapasztalatszerzéssel elősegíti az Egyetem tanulmányi adminisztrációjának fejlesztését, az Egyetem hazai és nemzetközi elismertségét, j. nyilvántartja a szervezeti egységen dolgozókkal kapcsolatos létszám, munkaügyi adatokat a Gazdálkodási Szabályzat rendelkezései szerint, k. felelős a szervezeti egységben használt bélyegzők naprakész nyilvántartásáért, 6. A vezető helyettesítésének szabályai Az ÜTK igazgatójának távollétében az ÜTK igazgatója az egyes ÜTK egységek személyi állományából megnevezheti azokat a személyeket, akik távollétében, és nevében a folyó ügyekben döntéseket hozhatnak a saját szakterületükön. Stratégiai döntések meghozatalára csak a Kancellár egyetértésével van lehetőségük. 13

14 7. Záró rendelkezések (1) Jelen ügyrendet a Szenátus a 83/2015. (V. 6.) sz. határozatával fogadta el. Az ügyrend május 6. napján lép hatályba. (2) Jelen ügyrend alapján az ÜTK szervezetében dolgozó munkatársak kinevezését, munkaköri leírását május 31. napjáig felül kell vizsgálni, és június 1. napjának hatályával ezen ügyrend szerint módosítani. Sopron, május 6. Dr. Dinnyés Álmos kancellár 14

15 1.sz melléklet: Nyugat-magyarországi Egyetem Ügyfélkapcsolati és Tudásmenedzsment Központ szervezeti felépítése Rektor Kancellár Általános Rektor helyettes ÜTK ÜTK igazgató Ügyfélkapcsolati és értékesítési csoport Pályázati iroda Projekt menedzsment iroda Technológia Transzfer iroda Kari karrier irodák Kari ALUMNI irodák Kari pályázati koordinátorok Kari projekt menedzserek 15

16 2. sz. melléklet Az ÜTK működésének folyamatai Munkakör Szint Folyamatok Végrehajtó Döntéshozó Közreműködő Informálandó ÜTK igazgató 1 Minden folyamat x x x Marketing szakértő 3 Kommunikáció x x Ügyfélkapcsolati szakértő Kommunikáció x x S. karrier tanácsadó 2 Karrier iroda x x x x Kiadványszerkesztő 3 kommunikáció x x x Pályázati szakértő 2 Pályázatírás x x x Jogi szakértő 3 iparjog védelem x x x x 16

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 2. A Műszaki Igazgatóság adatai... 3 3. A Műszaki Igazgatóság

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEMI TANULMÁNYI KÖZPONT ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEMI TANULMÁNYI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEMI TANULMÁNYI KÖZPONT ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. JÚLIUS 1. SOPRON 2015 1. Általános rendelkezések (1) Az Egyetemi Tanulmányi Központ a Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEMI INFORMATIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEMI INFORMATIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEMI INFORMATIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 1. Általános rendelkezések (1) Az Egyetemi Informatikai Központ a Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben

TÁMOP C-12/1/KONV

TÁMOP C-12/1/KONV szolgáltatások, valamint képzések fejlesztése a (Versenyképes Debreceni Egyetem) című projekt 1 Projektirányítási kézikönyve Debrecen, 2013. május 12. Bevezető A projekt azonosítója: A projekt címe: szolgáltatások,

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND 2015 Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás 2 (13). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 82-2014/2015. (2015.04.21.) sz. határozatával egységes szerkezetben

Részletesebben

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata A projektvezető szerepe és feladata Projektmenedzser A fejlesztési munkát a projekt vezetője irányítja, akinek feladata a projektterv elkészítés, a fejlesztés operatív feladatainak megszervezése, koordinálása

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Szervezeti és Működési Szabályzata SOPRON 2003 1. Az Egyetemi

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT (( SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 2. A NymE Egységes Kutatásszervezési és Innovációs Szervezete... 4 3. A projektmenedzsment

Részletesebben

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára TÁMOP-3.3.10.B-12-2013-0004 Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára 2013. szeptember 1. 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg a projekt megvalósításában részt vevők feladat-

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE. A projekt azonosító száma: ÁROP 1.A.2/A-2008-0090 Újfehértó, 2009. január 05. TARTALOM 1. A szervezet feladat- és hatásköre 3. 2. Szervezet

Részletesebben

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ Helyzetfelmérés Az elmúlt két hónap tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy erőforrás

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A Partiumi Tudáscentrum ügyrendje

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A Partiumi Tudáscentrum ügyrendje NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A Partiumi Tudáscentrum ügyrendje Elfogadva: 2013. július 23., hatályba lép: 2013. július 25-én Utolsó módosítás: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én A Partiumi Tudáscentrum

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 56. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG BUDAPEST,

Részletesebben

Pályázati és Innovációs Központ (PIK) Szent István Egyetem

Pályázati és Innovációs Központ (PIK) Szent István Egyetem Pályázati és Innovációs Központ (PIK) Szent István Egyetem PIK felépítése Pályázati és Projekt Csoport Egyetemi pályázatok és kutatási megbízások Technológia és Tudástranszfer Csoport Egyetemi eredmények

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM A TANULMÁNYI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Jóváhagyta a Szenátus 6/2016 (II. 10) számú határozatával... Felsmann Tamás általános rektorhelyettes 2016. február 10. 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TÜV RHEINLAND EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TÜV RHEINLAND EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 11. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TÜV RHEINLAND EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉSE REKTORI HIVATAL

KIEGÉSZÍTÉSE REKTORI HIVATAL 7. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 8. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REKTORI HIVATAL BUDAPEST,

Részletesebben

ERDÉSZETI ÉS FAIPARI KUTATÓKÖZPONT ÜGYRENDJE

ERDÉSZETI ÉS FAIPARI KUTATÓKÖZPONT ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDÉSZETI ÉS FAIPARI KUTATÓKÖZPONT ÜGYRENDJE SOPRON 2016 HATÁLYOS: 2016. 06. 15-TŐL TARTALOMJEGYZÉK Általános rendelkezések... 3 Az Erdészeti és Faipari Kutatóközpont vezetése...

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Műegyetemi Tudományos Műhelyek és Tehetséggondozás Iroda (MTMT) Szervezeti és Működési Szabályzat Elfogadta a BME VIK

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE BIO-TECH TUDÁSKÖZPONT

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE BIO-TECH TUDÁSKÖZPONT 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 57. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE BIO-TECH TUDÁSKÖZPONT BUDAPEST,

Részletesebben

A JÖVŐ INTERNET KUTATÁSKOORDINÁCIÓS KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A JÖVŐ INTERNET KUTATÁSKOORDINÁCIÓS KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A JÖVŐ INTERNET KUTATÁSKOORDINÁCIÓS KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debreceni Egyetem Jövő Internet Kutatáskoordinációs Központ 2015 PREAMBULUM A Debreceni Egyetem (DE), mint vezető konzorciumi

Részletesebben

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. január 28., hatályos: 2011. január 31. A Nemzetközi Kapcsolatok Iroda (a továbbiakban: NK Iroda) Ügyrendjét a Nyíregyházi Főiskola

Részletesebben

Debreceni Egyetem Pályázati Szabályzat

Debreceni Egyetem Pályázati Szabályzat Debreceni Egyetem Pályázati Szabályzat 2015. június 25. Hatályos: 2015. június 26. 1. Preambulum A sikeres pályázati tevékenység és a projektek hatékony megvalósítása alapvetően meghatározza a Debreceni

Részletesebben

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E Szervezeti és Működési Rend 11. melléklete: Üzleti Tudományok Intézete működési rendje 2012. Beosztás Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K S z a b á l y z a t Oldal: 2/8. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta oktatási

Részletesebben

1/2016. ( ) SZ. DÉKÁNI UTASÍTÁS

1/2016. ( ) SZ. DÉKÁNI UTASÍTÁS BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR 1/2016. (05. 30.) SZ. DÉKÁNI UTASÍTÁS A DÉKÁNHELYETTESEK ÉS A HIVATALVEZETŐ FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÉRŐL 1. Az oktatási dékánhelyettes feladat-

Részletesebben

Fax: Postai irányítószám: 3525 Telefon:

Fax: Postai irányítószám: 3525 Telefon: 1 8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Mezőkövesd

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE TARTALOM Az Operatív Program Jogszabályok Uniós intézményrendszer Közreműködő Szervezet feladatai TERÜLET-

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2014. 1.1.18. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI

Részletesebben

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens 1. Projektötlet, előkészítés 2. Megvalósítás Támogatás 3. Fenntartás Helyzetelemzés: igények, szükségletek, megoldandó probléma feltárása Célstruktúra:

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának feladatai 1.1. Szervezési Osztály 1. A Szervezési Osztály koordinációs feladatai

Részletesebben

O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft.

O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft. A projekt ütemezése Feladat Szerződött cég Kezdési időpont Befejezési időpont Megvalósíthatósági Tanulmány, költség-haszon elemzés Az MT+CBA készítőjének feladata: megvalósíthatósági tanulmány készítése

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI EGYETEM DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER (DPR) MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA

NYÍREGYHÁZI EGYETEM DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER (DPR) MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI EGYETEM DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER (DPR) MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA Elfogadva: 2016. szeptember 20, hatályba lép: 2016. szeptember 22-én A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény,

Részletesebben

Mintacím szerkesztése

Mintacím szerkesztése Mintacím szerkesztése Mintacím szerkesztése Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (OHÜ) bemutatása Budapest, 2012. május 16. Az Mintacím OHÜ külső szerkesztése működési modellje Nemzetgazdasági

Részletesebben

Gazdasági vezető. Nemzetközi projektmenedzser. Pénzügyi menedzser. Projektasszisztens

Gazdasági vezető. Nemzetközi projektmenedzser. Pénzügyi menedzser. Projektasszisztens A Regionális Innovációs Ügynökségként működő, innovációs fejlesztésekkel és projektek menedzsmentjével foglalkozó Pannon Novum Nonprofit Kft. pályázatot hirdet az alábbi munkakörök betöltésére: Gazdasági

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án A Képzési és Továbbképzési Intézet (a továbbiakban: KTI) ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Az Informatikai Főosztály feladatai

Az Informatikai Főosztály feladatai Az Informatikai Főosztály feladatai 1. Feladat- és hatáskörök A Kormányhivatal SzMSz-ében a Főosztály részére megállapított, jelen Ügyrendben részletezett feladat- és hatáskörök elosztása a következők

Részletesebben

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. A Balatoni Integrációs Kft. fő feladatai a régió jövőjét szolgáló fejlesztési dokumentumok elkészítése, megvalósulásukat segítő projektfejlesztési,

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tartalma 1. A kommunikációs terv célja 2. Hatókör 3. A kommunikáció felelősei 4. A kommunikáció

Részletesebben

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező Szerződő partner neve Immobi-Rat Kft. Zámbori Péter Kommunikációs és Stratégiai Tanácsadó Kft. Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő Szerződéses dátum a pályázati

Részletesebben

T U R I Z M U S, T E R Ü L E T F E J L E S Z T É S I É S I D E G E N N Y E L V I I N T É Z E T

T U R I Z M U S, T E R Ü L E T F E J L E S Z T É S I É S I D E G E N N Y E L V I I N T É Z E T Szervezeti és Működési Rend 10. melléklete: Turizmus, Területfejlesztési és Idegen Nyelvi Intézet működési rendje 2012. Beosztás T U R I Z M U S, S z a b á l y z a t Oldal: 2/7. Készítette Ellenőrizte

Részletesebben

A nyomonkövetési rendszer alapelvei

A nyomonkövetési rendszer alapelvei A NYOMONKÖVETÉSI RENDSZER ALAPELVEI Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében 1 KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A Tudományos Diákkör A Tudományos Diákköri munka Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács A kari Tudományos Diák

TARTALOMJEGYZÉK A Tudományos Diákkör A Tudományos Diákköri munka Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács A kari Tudományos Diák 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 12. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 8. sz. melléklete AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2012.

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola pályakövetési tevékenységének rendje (AR/DPR Szabályzat)

A Szolnoki Főiskola pályakövetési tevékenységének rendje (AR/DPR Szabályzat) A Szolnoki Főiskola pályakövetési tevékenységének rendje (AR/DPR Szabályzat) 2012 A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a rektor kezdeményezésére a Főiskola és jogelődjeinek képzésein

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata Pécs 2011. 2011. november 10. 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 21. (2)

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Miskolc, 2016 8.9. számú Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Készült 8 példányban 1. sorszámú, változás átvezetésére

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. sz. példány A SZAK- ÉS SZAKIRÁNYFELELŐS FELADAT- ÉS HATÁSKÖREINEK SZABÁLYZATA - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET Általános

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Kistérségi Komplex Szolgáltató Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzata TERVEZET 2011.

Szolnoki Főiskola Kistérségi Komplex Szolgáltató Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzata TERVEZET 2011. Szolnoki Főiskola Kistérségi Komplex Szolgáltató Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzata TERVEZET 2011. 1 Preambulum A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS IRÁNYÍTÁS KÉZIRAT

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS IRÁNYÍTÁS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK ÁROP SZERVEZETFEJLESZTÉSI PROJEKTEK TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK GŐRI MELINDA MINISZTERELNÖKSÉG IRÁNYÍTÓHATÓSÁG TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK Cél : Pályázatban foglalt tartalom megvalósítása

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA AMIRŐL SZÓ LESZ Általános alapelvek A megosztott irányítási rendszer jelentése A rendszer felépítése A szereplők kijelölésének menete Szereplők és feladataik

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE DIGITÁLIS KULTÚRA ÉS HUMÁN TECHNOLÓGIA TUDÁSKÖZPONT

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE DIGITÁLIS KULTÚRA ÉS HUMÁN TECHNOLÓGIA TUDÁSKÖZPONT 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 58. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE DIGITÁLIS KULTÚRA ÉS HUMÁN

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

PREAMBULUM. 2. A Fórum feladatai. 3. A Fórum kapcsolatai

PREAMBULUM. 2. A Fórum feladatai. 3. A Fórum kapcsolatai Kisújszállás Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának Szervezeti és Működési Szabályzata Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 113/2016. (IV. 28.) számú önkormányzati határozatával

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2007 Preambulum * A Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

Fax: Fax: (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható)

Fax: Fax: (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) 1 8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Mezőkövesd

Részletesebben

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Hatókör Folyamatos kiterjesztés földrajzi és tartalmi értelemben: Adott helyszíntől

Részletesebben

A SZÉCHENYI PROGRAMIRODA SZEREPE A TERÜLETFEJLESZTÉSBEN,

A SZÉCHENYI PROGRAMIRODA SZEREPE A TERÜLETFEJLESZTÉSBEN, SZÉCHENYI PROGRAMIRODA KÖFOP-3.3.3-15-2016-00001 A SZÉCHENYI PROGRAMIRODA SZEREPE A TERÜLETFEJLESZTÉSBEN, GAZDASÁGFEJLESZTÉSBEN BUZÁS LÁSZLÓ REGIONÁLIS IGAZGATÓ ELŐZMÉNYEK 2011-ben létrejött a Széchenyi

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Projekt Koordinációs Értekezlet

Projekt Koordinációs Értekezlet Interdiszciplináris kutatói teamek létrehozása és felkészítése a nemzetközi programokban való részvételre a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0017 Projekt Koordinációs

Részletesebben

Projektindító rendezvény

Projektindító rendezvény A GINOP 5.2.5-16-2016-00001 GYAKORNOKI PROGRAM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK CÍMŰ KIEMELT PROJEKT Projektindító rendezvény Készítette: Fodorné Nagy Katalin 2016. november 22. A GINOP-5.2.5-16 KIEMELT PROJEKT

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) Szabályzata

A Debreceni Egyetem Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) Szabályzata A Debreceni Egyetem Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) Szabályzata A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 19. (2) bekezdése rögzíti, hogy a felsőoktatási intézmények

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2012. évi célok

Részletesebben

Szerződésmódosítás: Szárazd, Keszőhidegkút, Udvari települések ivóvízminőség-javító pályázatához kapcsolódóan projektmenedzsment feladatok ellátása

Szerződésmódosítás: Szárazd, Keszőhidegkút, Udvari települések ivóvízminőség-javító pályázatához kapcsolódóan projektmenedzsment feladatok ellátása Szerződésmódosítás: Szárazd, Keszőhidegkút, Udvari települések ivóvízminőség-javító pályázatához kapcsolódóan projektmenedzsment feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/49 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófav favédelmi Igazgatóság A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Előadó: Heinfarth György tű. alezredes A KÖZBIZTONSÁGI REFERENS

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REKTORI HIVATAL

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REKTORI HIVATAL 2. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 8. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REKTORI HIVATAL BUDAPEST,

Részletesebben

Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról

Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról 2017.02.09. Előadók Köszöntő: Dr. Maruzsa Zoltán Oktatási Hivatal Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettes Brassói Sándor Egységes

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Budapest, 2013. december 17. Összeállította: Ellenjegyezte: Günthner Attila Irodavezető Ángyánné Kiss Zsuzsanna Ellenőrző Bizottság elnök Kovács András

Részletesebben

A projekt megvalósítása változó szabályozási környezetben

A projekt megvalósítása változó szabályozási környezetben TÁMOP 4.2.1/B projekt bemutatása Dr. Heil Bálint, egyetemi docens projektmenedzser A projekt megvalósítása változó szabályozási környezetben Az ember és élettere A mező-és erdőgazdálkodás, az ipar és az

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REKTORI HIVATAL

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REKTORI HIVATAL 5. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 8. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REKTORI

Részletesebben

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

F L E I S C H M A N N R U D O L F K U T A T Ó I N T É Z E T

F L E I S C H M A N N R U D O L F K U T A T Ó I N T É Z E T Szervezeti és Működési Rend 16. melléklete: Fleischmann Rudolf Kutatóintéze intézet működési rendje 2015 15. S z a b á l y z a t Oldal: 2/8. Beosztás Név Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta egyetemi docens

Részletesebben

Ellenőrzési tervjavaslat évi belső ellenőrzési terv

Ellenőrzési tervjavaslat évi belső ellenőrzési terv Makói Kistérség Többcélú Társulása Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja Ellenőrzési tervjavaslat 2014. évi belső ellenőrzési terv Ellenőrzési tervet megalapozó kockázat elemzés címe, időpontja:

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2007. április 12. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése...3 1. A HTE képviselete...3 2. Titkárság...3 3. Ügyvezető

Részletesebben

SE INNOVÁCIÓS KÖZPONT Információs rendezvény

SE INNOVÁCIÓS KÖZPONT Információs rendezvény Semmelweis Egyetem Kutató - Elitegyetem SE INNOVÁCIÓS KÖZPONT Információs rendezvény 2014 május 22. dr. med. Farkas Lilla MBA Szakmai program 9.30-10.00 Bemutatkozik az új Innovációs Központ dr. med. Farkas

Részletesebben

REGIONÁLIS FELNŐTTKÉPZÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSI RENDJE

REGIONÁLIS FELNŐTTKÉPZÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSI RENDJE REGIONÁLIS FELNŐTTKÉPZÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSI RENDJE (Jelen szabályzatot a Szenátus a 69/2016. (XI.16.) sz. határozatával elfogadta) 2016. Oldal 1 / 10 Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta Maczkó

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM. Szervezeti és Működési Szabályzat. I. kötet. Szervezeti és Működési Rend. 4.s. sz. melléklete

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM. Szervezeti és Működési Szabályzat. I. kötet. Szervezeti és Működési Rend. 4.s. sz. melléklete AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 4.s. sz. melléklete AZ ELTE TANÁRKÉPZŐ KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2014.

Részletesebben

KÖFOP A SZÉCHENYI PROGRAMIRODA NONPROFIT KFT. SZEREPE ÉS FELADATAI

KÖFOP A SZÉCHENYI PROGRAMIRODA NONPROFIT KFT. SZEREPE ÉS FELADATAI KÖFOP-3.3.3-15-2016-00001 A SZÉCHENYI PROGRAMIRODA NONPROFIT KFT. SZEREPE ÉS FELADATAI ELŐZMÉNYEK 2011-ben létrejött a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. a Promei Nonprofit Kft. jogutódjaként a Nemzeti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S Szálka község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. április 25.-ei ülésére ELŐTERJESZTŐ: AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A /2009.( ) Kgy.sz.határozat melléklete A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REKTORI HIVATAL

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REKTORI HIVATAL 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 8. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REKTORI HIVATAL BUDAPEST,

Részletesebben

A hivatal szervezeti egységeinek felépítése, feladatai

A hivatal szervezeti egységeinek felépítése, feladatai A hivatal szervezeti egységeinek felépítése, feladatai 1.) Jogi, Testületi és Területfejlesztési Főosztály 1.1. előkészíti, egyezteti, véleményezi a közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket, elvégzi a testületi

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Prof. Dr. Varga Mihály. Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C

Prof. Dr. Varga Mihály. Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C Prof. Dr. Varga Mihály Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C DUÁLIS KÉPZÉS A MŰSZAKI FELSŐOKTATÁSBAN szakmai fórum Felsőoktatási Centrum Zalaegerszeg,

Részletesebben

FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN. Budapest, december 6.

FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN. Budapest, december 6. FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN Budapest, 2012. december 6. Szereplők I. Belső ellenőrzés Pályázó/Kedvezményezett Külső ellenőrzések Szereplők II. - Hazai szervezetek Állami Számvevőszék

Részletesebben

Kialakítja és érvényre juttatja az egységes várospolitikai gyakorlatot és arculatot.

Kialakítja és érvényre juttatja az egységes várospolitikai gyakorlatot és arculatot. A FŐOSZTÁLYOK FELADATKÖREI 1.) A Tisztségviselői Kabinet főbb feladatai a.) Általános feladatok: Közreműködik az önkormányzat város stratégiai feladatainak kialakításában és megvalósításában. Kialakítja

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Az ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő megállapodásról 1. előterjesztés száma: 75 /2016 2. előterjesztést készítő személy neve: dr.

Részletesebben