TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ"

Átírás

1 TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ A HAZAI SZELLEMTANI IRODALOM LEGFONTOSABB MŰVEIRŐL

2 Tartalmi összefoglaló I TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ A HAZAI SPIRITISTA IRODALOM LEGFONTOSABB MŰVEIRŐL 1. Bevezető alapművek Kapcsolat Isten szellemvilágával (Johannes Greber) 1 Szellemek könyve (Allan Kardec). 2 Evangélium a spiritizmus megvilágításában (Allan Kardec). 3 Tanulmányok a spiritizmus köréből I.(Grünhut Adolf).. 8 Tanulmányok a spiritizmus köréből II.(Grünhut Adolf) Törvények és enciklopédikus művek Emánuel szellem nyilatkozatai. 12 Szellem, erő, anyag.. 16 Kegyelem törvényvilága Titkos tanítások I Titkos tanítások II Titkos tanítások III. 26 Mai kor vallása. 30 Duáltörvény. 30 Kárma és kegyelem.. 35 Szférák Átfogó nagy tanitások Utolsó óra munkásaihoz I.. 41 Utolsó óra munkásaihoz II.. 42 Utolsó óra munkásaihoz III.. 43 Utolsó óra munkásaihoz IV. 43 Névtelen szellem közleményei I. 44 Névtelen szellem közleményei II 46 Névtelen szellem közleményei III. 49 Ezoteriák I. 51 Ezoteriák II. 56 Evangéliumi spiritizmus I. 60 Evangéliumi spiritizmus II. 61 Evangéliumi spiritizmus III. 62 Manna a hit táplálására Kisebb tanítások Hit, remény, szeretet.. 63 Elszórt kalászok I.. 66 Elszórt kalászok II.. 69 Elszórt kalászok III. 71

3 Tartalmi összefoglaló II Mikor a lélek ünnepel. 72 Misztériumok.. 75 Médiumi élmények. 76 Elmélkedések könyve Egyéb művek A titkok megnyílnak (Balogh Dezső). 80 Az ember rendeltetése (Havas Andor) 80 II. MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ A KÖNYVEK TANULMÁNYOZÁSÁHOZ (Mit olvassak, hol kezdjem, hogy fogok eligazodni, a végére jutni? Egyáltalán: érdemes az időmet vesztegetnem?) 1. Szellemi tanítások= harmadik kijelentés A felsorolt művek felbecsülhetetlen értéket képeznek, egyedülállóan teljes és kimerítő választ adnak a fizikai lét-, és az örök élettel kapcsolatban felmerülő kérdésekre a hitükben őszinte keresőknek és elmélyülni kívánóknak. Mennyei ajándéknak tekinthetők, hiszen a szó szoros értelmében újkori kinyilatkoztatások, melyek szilárd alapot biztosítanak a mai ember számára, fényesen alátámasztva a szentírás hatalmas igazságait és a keresztény eszme páratlan nagyszerűségét és erejét. Áthidalják a hit és értelem közötti látszólagos szakadékot, a legteljesebb választ adva az eddigi filozófiák és bölcseletek által csak feszegetett, de megválaszolatlan kérdéseire (beleértve a lét és a megismerés alapkérdéseit is). Ugyanakkor fontos leszögeznünk, hogy A hit nem tanulható könyvekből, mivel a hit Isten ajándéka, kegyelmi eszköz, mely bennünk szunnyad mindaddig, míg a hívó szóra felébredünk, - felekezeti hovatartozásunktól függetlenül. Ez a felébredés a megtérés, mely nem köthető közvetlenül semmilyen vallási aktushoz, formai cselekedethez. Ha tehát nem hajt a belső vágy a hit megélésére, pusztán kíváncsisággal nem lehet eredményt elérni. Felekezethez tartozó testvéreink részére csak akkor ajánljuk e

4 Tartalmi összefoglaló III műveket, ha vágyat éreznek a mélyebb megismerésre, vagy éppenséggel kihullottak valamelyik kévéből. Hitük őszinte és teljes megélése esetén számukra szükségtelenek a fent említett könyvek, hiszen a szentírás minden fontos igazságot tartalmaz, melyeket megismerve és átemelve a hétköznapi életünkbe elegendő világossággal léphetünk a túlvilági életbe. A hit nem azonos meghatározott formaságok gépies betartásával. A hit maga átlépés az örök életbe, Krisztus megértése és követése a hétköznapi életben. Emlékezés Istenre és az Ő ígéreteire, boldog bizonyosság, a mennyország fényének kivetülése földi életünkre, a legteljesebb valóság és igazság. 2. Hogyan kezdjük el e művek tanulmányozását A felsorolt művek sokoldalúan tárják fel azokat a hatalmas igazságokat, melyek a mai kérdező és gondolkodó ember számára egységes egészet képeznek. Ennek ellenére hús-vér emberek megismerésén, tapasztalatain célszerű elindulni a magas szintű tanítások megértése érdekében. Az I. alatti bevezető alapművek közül Johannes Greber: Kapcsolat Isten szellemvilágával c. könyv elolvasása nélkülözhetetlen, mivel 1. Bemutatja, hogy milyen törvények szerint történtek a bibliai kinyilatkoztatások, mely törvények ma is érvényben vannak, 2. Személyes tapasztalatokkal alátámasztja az újkori kinyilatkoztatások lehetőségét és hitelességét 3. Érthetővé teszi az emberi lét ellentmondásosságát, valamint a szentírás jelentőségét E mű elolvasása azért is különösen fontos, mert segítséget nyújt a kereső ember döntéséhez a tekintetben, hogy haladhat e tovább ezen az úton, vagy sem. Saját tapasztalatom (és mások tapasztalata) szerint ugyanis hatalmas belső ujjongást és megvilágosodást érez az akinek ezen az úton kell haladni, míg akinek nem szól, aggodalmat érezve a megtévesztés szellemére gyanakodva fenntartással él és elveti a leírtakat. Számukra azt ajánlhatjuk, hogy őszinte szívvel és odaadással tartsanak ki szeretett felekezetük mellett, és éljenek az ott megismert igazság szerint. Ismét hangsúlyozzuk: Hitet, meggyőződést ember nem adhat, mivel az az Isten kegyelmi ajándéka. Ebből következően önmagában mit sem ér a legbriliánsabb logikai okfejtés, ha nem szólal meg a szív és a lelkiismeret és nem érezzük legbensőnkben a megtalált igazság fölötti örömöt és boldogságot.

5 Tartalmi összefoglaló IV 3. A következő lépés Johannes Greber könyvének elolvasása után már egyéni beállítottságunk határozza meg a folytatást, de érdemes még bizonyos időt a további bevezető művekre szentelni.(nem kötelezően) Allan Kardec: Szellemek könyve c. mű meghökkentően izgalmas kérdezzfelelek formában, ismeretterjesztő stílusban, könnyen olvashatóan pótol sok évszázados hézagot a hivő ember ismeretében a látható és láthatatlan világról. Grünhut Adolf: Tanulmányok a spiritizmus köréből c könyv lebilincselő történetiséggel vezet végig bennünket azon a csodán, amit az isteni vezetés tesz egy nagyon is világi, kissé öntörvényű orvossal kiképezve őt a múlt század második felében elindult egyedülálló szellemi kiáradás fogadására, szervezésére. Teljesen gyakorlati tapasztalatok alapján a szellemvilággal való kapcsolat lehetőségének és törvényszerűségének felismerésén (médiumitás, magnetizmus, gyógyítás stb.) keresztül válik egy világi orvos a magyarországi szellemi mozgalom alázatos és lelkes vezéralakjává, hiteles és tudományos képviselőjévé. Allan Kardec: Evangélium a spiritizmus megvilágításában c. könyv már jó izelítést ad arról a szellemi frissességről, ami kitárul az evangéliumok mélyebb megismeréséből. mint ahogy az új bor- új tömlő evangéliumi hasonlatban is megérinti lelkünket az örömhír nagyszerűsége. 4. És a folytatás A folytatás már teljesen egyéni ízlés kérdése. Ki-ki saját lelkülete, megismerési vágya és belső indíttatása által meríthet a kincsesbányából, mely pazar bőséggel, lenyűgöző gazdagsággal minden emberi képzeletet felülmúlóan- tanít, nevel, figyelmeztet, gyengéden biztatat vagy keményen ösztökél a megtérésre, Krisztus követésére, az isteni kegyelem és szeretet mérhetetlen jóságának felismerésére, befogadására és megélésére. Egy nagyszerű jövő, új világ és remény bontakozik ki az élő hit mentén, mely még hatalmasabbá és fényesebbé teszi a szentírás végtelen gazdagságát és örök ígéretét. Még világosabbá válik a mindenség és ezen belül a földi világ rendje és rendeltetése, valamint a keresztény eszme gyakorlati megértése és megélése. Letisztulnak fogalmaink az örök szerető Istenünkről, az életről, szenvedésről, kegyelemről, rendeltetésünkről és a láthatatlan világról. 10 év tapasztalata valóságos megélése annak az ígéretnek, hogy itt a földön már átmehetünk az örök életbe. Pécs, 2002.Karácsony Reiner Ágoston

6 Kapcsolat Isten szellemvilágával 1 KAPCSOLAT ISTEN SZELLEMVILÁGÁVAL Bevezető.... l I. Személyes élmények a szellemi kinyilatkozás területén Első lépésem a szellemvilággal való kapcsolat megteremtéséhez A döntés Az igazság bizonyítása II. A szellemek és az anyagi teremtmények kapcsolatának törvényei Előzetes megjegyzések Az óderő (életerő) törvénye Az óderő bibliai felhasználása a szellemi érintkezésben A médiumok A médiumok képzése Médiumok és médiumiskolák a Bibliában Isten megkérdezése a Szentírás jelentései szerint A holtak megkérdezésének bibliai értelmezése III. Szellemi kapcsolat az apostolok utáni időszakban és a mai időkben Előzetes megjegyzés Szellemi találkozások az apostolok utáni időben A szellemek hatása egy evangélikus és egy katolikus pap életében a 19. században A spiritizmus a mai tudomány fényében IV. A jó szellemvilág kinyilatkoztatásai vallási kérdésekről Előszó Isten Isten teremtményei és sorsuk Isten megváltási terve Krisztus élete és munkássága Krisztus tanítása és a mai kereszténység Zárszó

7 Szellemek könyve 1 SZELLEMEK KÖNYVE Szerző előszava 3 A kiadó előszava 6 Bevezetés I XVII. 11 ELSŐ KÖNYV. Az ősokok 58 I. fejezet. Isten 56 II. fejezet. A mindenség általános elemei.. 62 III. fejezet. A teremtés. 69 IV. fejezet. Az életerő. 79 MÁSODIK KÖNYV. A szellemek Világa 85 I. fejezet. A szellemek.. 85 II. fejezet. A szellemek testetöltése III. fejezet. A testi életből a szellemi életbe való visszatérés. 118 IV. fejezet A lét többsége 126 V. fejezet. Az ismétlődő földi életről 147 VI. fejezet. A szellemi élet VIL fejezet. A testi életbe való visszatérés 196 VIII. fejezet. A lélek felszabadulása. 220 IX. fejezet. Szellemi befolyás a testi világra 244 X. fejezet. A szellemek foglalkozása és küldetése. 279 XI. fejezet. A három ország HARMADIK KÖNYV. Erkölcsi törvények 302 I. fejezet. Az isteni vagy természeti törvény 302 II. fejezet Az imádás törvénye III. fejezet. A munka törvénye. 325 IV. fejezet. A nemzés törvénye 329 V. fejezet. Az önfenntartás törvény 334 VI. fejezet. A pusztítás törvénye. 343 VII. fejezet. A társadalom törvénye. 355 Vm. fejeset. A haladás törvénye IX. fejezet. Az egyenlőség törvénye. 372 X. fejezet. A szabadság törvénye 380 Sajtóhibák 493 XI. fejezet Az igazságosság, a szeretet és a könyörület törvénye. 399

8 Szellemek könyve/evangélium a spirit 2 XII. fejezet. Az erkölcsi tökéletesedés 407 NEGYEDIK KÖNYV. Remény és vigasztalás. 422 I. fejezet. Földi szenvedések és örömök 422 II. fejezet. Jövő fájdalmak és örömök. 440 Befejezés I IX. 473 AZ EVANGÉLIUM A SPIRITIZMUS MEGVILÁGITÁSÁBAN BEVEZETÉS. I. E mű célja 5 II. A spiritizmus nagy jelentősége. 8 III. Történelmi megjegyzések.. 17 IV. Sokrates és Platón a keresztény és a spiritista eszmék előfutárai, akik megkészítik az utat 23 I. FEJEZET. Nem jöttem eltörölni a törvényt.. 33 Mózes. Krisztus A spiritizmus. A tudomány és a vallás kapcsolata. Szellemnyilatkozat: Új korszak, II. FEJEZET Az én országom nem evilágból való A jövő élet. Jézus királysága. A szempont. Szellemnyilatkozat: Földi királyság, III. FEJEZET Az én Atyám házában sok hajlék van.. 49 A bolygó szellemek különböző állapotai. A lakott világok különböző osztályai. A föld rendeltetése. A földi nyomorúságok okai. Szellemnyilatkozatok: Felsőbb- és alsóbbrendű világok. A bűnhődés és megpróbáltatás világai. Az erkölcsi újjászületés világai. A világok fejlődése. IV. FEJEZET. Ha valaki újonnan nem születendik, nem láthatja az Istennek országát. 60 Feltámadás és reinkarnáció. A családi kapcsolatot a reinkarnáció elve megerősíti, az egyetlen élet elve pedig elszakítja. Szellemnyilatkozatok: A testet öltés határai. Büntetés-e a testet öltés?

9 Evangélium a spiritizmus megvilágítás 1 V. FEJEZET. Boldogok, akik sírnak.. 73 A csapások igazságossága. A csapások jelenlegi okai. A csapások régebbi okai. A múlt elfelejtése. A megnyugvás indokolt volta. Öngyilkosság és őrültség. Szellemnyilatkozatok: Hasznos és haszontalan szenvedés. A baj és orvossága. A boldogság nem e világból való. Szeretteink elvesztése. A korán elhunytak. Ha becsületes ember volna, elvesztette volna az életét. - Az önokozta kínok, A valódi szerencsétlenség. A búskomorság. Önként vállalt megpróbáltatások. Az igazi vezeklés. Vajon kell-e felebarátunk megpróbáltatásának véget vetni? Szabad-e megrövidíteni az életét oly betegnek, aki a felgyógyulás minden reménye nélkül szenved? Bűn-e a megunt életnek a csatamezőn való feláldozása? Aki feláldozza életét másért. A türelemmel elviselt szenvedések másoknak is hasznára vannak. VI. FEJEZET, Krisztus a vigasztaló A könnyű iga. A megígért vigasztaló. Szellemnyilatkozat: Az igazság szellemének szózata. VII. FEJEZET. Boldogok a lelki szegények Mit kell érteni lelki szegény" alatt? Aki magát felmagasztalja, megaláztatik. Az okosak és tudósok előtt elrejtett titkok. Szellemnyilatkozatok: Gőg és alázatosság. Az értelmiséghez tartozó ember hivatása a földön. VIII. FEJEZET. Boldogok a tisztaszívűek. 124 Engedjétek hozzám jönni a kisdedeket. Vétkezés gondolat által. Paráznaság. Igazi tisztaság. Meg nem mosott kezek. Botrányok. Ha a te jobb kezed megbotránkoztat téged, vágd le. Szellemnyilatkozatok: Engedjétek hozzám jönni a kisdedeket. Boldogok, akiknek szemei zárva vannak. IX. FEJEZET. Boldogok a szelídek és békességesek 137 Bántalmazás és erőszakosság. Szellemnyilatkozatok: A nyájasság és a szelídség. A türelem. Engedelmesség és lemondás. A harag. X. FEJEZET. Boldogok az irgalmasok. 144 Bocsássatok meg, hogy Isten is megbocsásson nektek. Légy jóakarója a te ellenségednek". Melyik a legkedvesebb

10 Evangélium a spiritizmus megvilágítás 2 áldozat Isten előtt. A szálka és a gerenda a szemekben. Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek." Aki tiközületek bűn nélkül való, az dobja rá az első követ." Szellemnyilatkozatok: A bántalmak megbocsátása. Az elnézés. Szabad-e mást rendre utasítani, más hibáit megfigyelni, mások hibáit föltárni XI. FEJEZET. Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat 158 A legfőbb parancsolat. Úgy cselekedjünk mással, ahogy mivelünk kivánnók, hogy cselekedjenek. A hitelező és adós parabolája. Adjátok meg a császárnak, ami a császáré. Szellemnyilatkozatok: A szeretet törvénye. Az önzés. A hit és a szeretet. Szeretet a bűnösök iránt. Szabad-e kockára tenni az életet egy gonosztevőért? XII. FEJEZET. Szeressétek ellenségeiteket Jót tegyetek a rosszért. Testnélküli ellenségek.ha valaki téged arcul üt jobbról fordítsad felé a másik orcádat is Szellemnyilatkozatok: A bosszú. A gyűlölet. A párbaj. XIII. FEJEZET. Ne tudja a te balkezed, hogy mit tesz a jobb kezed 186 Jót kell tenni.fitogtatás nélkül. A szegény szerencsétlenek. Az özvegy fillére. A szegények és nyomorékok mint meghívott vendégek. Szellemnyilatkozatok : Anyagi kegyesség és erkölcsi kegyesség. A jótékonyság. A könyörületesség. Az árvák. Hálátlansággal viszonzott jótettek. Legyünk jótékonyak személyválogatás nélkül. XIV. FEJEZET. Tiszteld atyádat és anyádat A szülők iránti kegyelet. Ki az én anyám és kik az én atyámfiai?" Testi és szellemi rokonság. Szellemnyilatkozat: A gyermek hálátlansága. XV, FEJEZET. Szeretet nélkül nincs üdvösség 221 Mi ment meg bennünket? A könyörületes szamaritánus. A legfőbb parancsolat. A szeretet szükségesség Pál apostol szerint. Az egyházon kívül nincs üdvösség. Igazság nélkül nincs üdvösség. Szellemnyilatkozat: Szeretet nélkül nincs üdvösség. XVI. FEJEZET. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak A gazdagok üdvözülése. Óvakodjunk a kapzsiságtól, Jézus Zacheusnál. A gonosz gazdag parabolája. A talentumok parabolája. A vagyon gondviselésszerű haszna. A gazdagság egyenlőtlensége. Szellemnyilatkozatok: Az igazi

11 Evangélium a spiritizmus megvilágítás 3 tulajdon. A vagyon felhasználása. -- A földi javaktól való függetlenség. A vagyon öröklése. XVII. FEJEZET. Legyetek tökéletesek A tökéletesség értelmezése. A jóravaló ember. A jó Spiritista. A magvetés parabolája. Szellemnyilatkozatok; A kötelesség. Az erény. -A feljebbvalók és az alárendeltek. Az ember a világban. A test és szellem gondozása. XVIII. JFEJEZET. Sokan vannak a hivatottak, de kevesen a választottak. 263 A mennyegző parabolája. A szoros kapu. Akik mondják: Uram, Uram! Sokat kívánnak attól, aki sokat kapott. Szellemnyilatkozatok: Akinek van, adatik annak. Tetteiből ismerni meg Krisztus követőjét. XIX. FEJEZET. A hit A hit hatalma. A vallásos hit. A rendíthetetlen hit föltétele. Az elszáradt fügefa parabolája. Szellemnyilatkozatok: A hit, mint a remény és szeretet anyja. Az isteni és az emberi hit. XX. FEJEZET. Az utolsó óra munkásai Szellemnyilatkozatok; Az utolsók lesznek elsőkké. A spiritisták hivatása. Az Úr munkásai. XXI. FEJEZET. Támadnak majd hamis Krisztusok és hamis próféták Gyümölcséről ismerni meg a fát. A próféták hivatása. A hamis próféták csodatettei. Ne higgyetek minden szellemnek. Szellemnyilatkozatok: A hamis próféták. Az igazi próféta jellemvonásai. A szellemvilág hamis prófétái. Jeremiás és a hamis próféták. XXII. FEJEZET. Ne válasszátok el, amit Isten egyesített A házasság feloldhatatlansága. XXIII. FEJEZET. Különös morál Aki meg nem gyűlöli atyját és anyját - Hagyd el atyádat anyádat és gyermekeidet.. Hadd temessék el a halottak az ő halottaikat. Nem azért jöttem, hogy békét hozzak; hanem meghasonlást. XXIV. FEJEZET Ne rejtsétek a gyertyát a véka alá A gyertya a véka alatt. Miért beszél Jézus parabolákban? Ne menjetek a pogányokhoz. Nem az egészségesek szűkölködnek orvos nélkül. A hit bátorsága. Viseld keresztedet. Aki meg

12 Evangélium a spiritizmus megvilágítás 4 akarja menteni az életét, elveszíti azt. XXV. FEJEZET Keressetek és találni fogtok. 327 Segíts magadon és Isten is megsegít. Tekintsétek az ég madarait. Ne szerezzetek aranyat. XXVI. FEJEZET Adjátok ingyen, amit ingyen kaptatok. 333 A gyógyítás adománya. Megfizetett imádságok. A templomból kiűzött árusok. A médiumitás ingyen adománya. XXVII. FEJEZET Kérjetek és megadatik nektek Az ima minősége. Az ima hatóképessége. Az ima hatása. Gondolatátvitel. Értelmi imádságok. A holtakért és a szenvedő szellemekért való ima. Szellemnyilatkozatok: Hogyan imádkozzunk? Az ima üdítő ereje. XXVIII. FEJEZET. Spiritista imák gyűjteménye. 355 Általános imák:. 357 Az Úr imája. Spiritista ülések. Ülés előtti ima. Ülés utáni ima. - A médiumokért. A médium imája. II. Imák önmagunkért: Az őrszellemhez. Ima rossz szellemek eltávolítására. Ima valamely hibánktól való megszabadulásért. - Ima erőért a kísértésben. Hálaadás a kísértésben kivívott győzelemért. Az élet küzdelmei között. Hálaadás kapott áldásért. Hódolat és önmegtagadás. Fenyegető veszedelemben. Hálaadás veszélyből való megmenekülésért. Elalvás előtt. Közeli halál megsejtésekor. III. Másokért való imák: A szenvedőkért. Hálaadás a mást ért kegyelemért. Hálaadás az ellenséget ért áldásért. A spiritizmus ellenségeiért. Születendő gyermekért. Haldoklóért. IV. Imák azokért, akik már eltávoztak a földről Meghaltért. Szeretett személyekért. Imádságot kérő szenvedő szellemekért. Elhunyt ellenségért. Bűnösért. Öngyilkosért. Bűnbánó szellemekért. A megátalkodott szellemekért, V. Betegekért és megszálltakért: Betegekért. A megszálltakért.

13 Tanulmányok a spiritizmus köréből - I. 5 TANULMÁNYOK A SPIRITIZMUS KÖRÉBŐL I. KÖTET A kiadók előszava 3 A szerző előszava 11 I. Rész MAGNETIZMUS. Bevezetés 17 Hogyan ismerkedtem meg a magnetizmussal A magnetizmusról általában.. 27 Tárgyak és növények delejezése 32 Távolból való delejezés Élősdiség. Elektrikus delej. Delejesség és villamosság A delejezés módja. A delejesség nemei 45 Hipnotizmus és szuggesztió 48 Ki és mikor hivatott delejezni 51 Zárszó II. Rész. SZOMNAMBULIZMUS, Előzmények. 61 Az én szomnambulám. 67 Első szomnambul jelenségek. Térbeli távolbalátás. 71 A szomnambulátólkapottutasítások 76 Első személyes észleleteim 80 A szellemi látás fejlődése. 85 A szomnambula jelleme.. 90 A szomnambula érzékenysége 92 A szomnambula szellemvilágbeli látományai 95 Időbeli távolbalátás A szomnambula gyógy rendelései 103 Bekövetkezendő dolgok előre meglátása A szomnambula felébresztése A szomnambula testi és lelki higiénéje A szomnambula őrszelleme. Determinatio 122 A jövőbelátás megdöbbentő esete 128 Hogyan jutott a szomnambula legelőször alva látó állapotba. 131 Epilog Tanulságok

14 Tanulmányok a spiritizmus köréből - I. 6 III. Rész. MÉDIUMIZMUS. I. Történeti előzmények Élményeim Budavár bevétele idejében A szőregi csatától a világosi fegyverletételig 152 A fogoly tisztek kálváriája 158 Szabadulásom a besoroztatás elől 162 A Gondviselés keze a szenvedésekben 167 II. Általános ismertetek A spiritizmus és a spiritisták A médiumizmusról általában 176 Kopogó médiumok Transzbeszélő médiumok. 185 író médiumok III. Szellemi felébredésem. Hogyan ismerkedtem meg a spiritizmussal 189 A Gondviselés céltudatos vezetése Önvallomások. Pálfordulásom. 199 Anyám szellemének utasításai 204 Új otthon alapítása IV. A munka megkezdése. Nyomozásom spiritisták után. 213 Dr. Daniely Prochaszka Antal Körünk gyarlóságai. Csalódásom Fordulópont A magas vezetők megalapítják az egyletet Fluidáris asszimiláció V. Tevékenységünk föllendülése. Új munkakedv. Johanna gyógymédiumitása Johanna delejezés módja Médiumitásának megszűnése Johanna krisztuslátományai 245 Antal és én Megszálltságok gyógyítása. Randolf és Fülöp Vakság gyógyítása. A Breitnerné esete VI. Friedmann Franciska médium. Hogyan lett Franciska médiummá 260 Franciska médiumitásának fejlődése Franciska működésének méltánylása Franciska megpróbáltatásai. Halála 270 Reflexiók

15 Tanulmányok a spiritizmus köréből - I./II. 7 VII. Karolina, Károly és Anna médiumok. Viszontagságaink 1871 nyarán Karolina médium Küzdelem Karolináért. Bukása. 283 Károly és Anna médiumok. 289 Károly rajzoló médiumitása. 292 A legfrappánsabb médiumi rajz Anna delejező médiumitása. Bukása VIII. Alajos médium. Alajos első kísérletei Sötét ülések Alajossal Az alantas szellemek munkája. 307 Az alantas szellemek sorsa. Ténybeli bizonyíték a szellem önálló létét illetőleg Alajos médiumitása. Szellemazonossági bizonyítékok 316 Alajos médiumitásának kiválósága Alajos bukása IX. Fischer Hanni megszálltsága. Leó és Mentor szellemek Petrus szellem. A megszálltság kifejlődése Térítő szeánszok Fischer Hanni felszabadulása A Fischer család drámája 343 X. Tévelygések. A propaganda veszedelme A sírok kultusza. A médiumi érintkezés túl hajtása A rajongás veszedelme A hiúság és önhittség katasztrofális következményei TANULMÁNYOK A SPIRITIZMUS KÖRÉBŐL II. KÖTET XI. Hogyan válik az ellentét munkája áldássá Isten kezében. Hírlapi támadás Ijedelmünk és megnyugvásunk 374 Sajtókampány Egyletünk hivatalos megszervezése. 379 XII. Szellemfényképezés. Első szenzációs eseteink Ellenőrző intézkedéseink. 387 A szellemfényképezés törvényszerűsége 390 Általános szenzáció Szellemfényképeink világhíre.. 400

16 Tanulmányok a spiritizmus köréből - II. 8 Szellemfénykép mint szellemnyilatkozat illusztrációja Szellemfényképezés médium nélkül Hogyan jönnek létre a tisztább szellemek fényképei XIII. Döntő bizonyítékok az animizmus teóriája ellen. Isten ujja Súlyos megszállottságnak pillanat alatt való feloldása Ellentétszellemek Ment Franciska médium XIV. Sajtóperem és következményei. Periodikus megszállottság Akrobata szelleme, mint megszálló. 446 Rágalmazó cikk A sajtóper és a nyilvánosság 451 Isten segedelme a nehéz időkben 456 XV. Egy kisfiú csodálatos látományai. A látományok előzménye. 460 A kis médium jellemzése. 462 A látományok A látományok magyarázata. 479 XVI. Vay Adelma. A Vay család Dr. Gárdos: Adelma magnetizőrje 482 Adelma médiumitásának kifejlődése 486 Adelma Mária hite. Animizmus és médiumizmus. 489 Adelmáék delejező médiumitása. Hipnotizmus és magnetizmus 493 Adelma szellemi vezetői A Szellem, erő, anyag" 502 A Studien über die Geisterwelt" 505 Adelma látományai a pohár vízben 509 Adelma egyéb művei Adelma küzdelmei; áttérése 516 XVII. Antal médium. Milyennek kell lennie a jó médiumnak Alázatosság és gőg Tévesztő szellemek A médiumok helyzete a körben 542 Antal médiumi szenzitivitása 546 Antal önvizsgálati iskolája. 551 A spiritizmus etikája Hogyan viselkedjünk szellemi környezetünkkel szemben Antal rendeltetése és halála. 568 Antal élettörténete 575

17 Tanulmányok..II./Emánuel szellem 9 XVIII. József médium Hogyan ismertem meg Józsefet 581 Emlékezet és monoideizmus 583 Relációk a szellem földi és túlvilági élete között Az én médiumitásom (írta József médium) Befejezés FÜGGELÉK, Csevegések a szellemvilágból. Béla irómédium útján. Ama nemes harcot én megharcoltam" 611 Új megismerések. 613 A testvéri szeretet ápolásának módja és szükségessége 618 A testi betegségek szellemi háttere. 625 A spiritizmus célja és feladata. 629 Intések a médiumoknak Túlvilági képek Kötelességeink szellemi környezetűnkkel szemben Óvakodjunk a túlemelkedettségtől Ti vagytok a világ sója" 650 Intés összetartásra A médiumi érintkezés mikéntje A szolidaritásról A lélek és test harmóniája 665 Búcsúzó Öt év múlva (József médium útján). 672 EMÁNUEL SZELLEM NYILATKOZATAI A kiadó előszava 3 Előszó a német eredetihez. 7 ELSŐ RÉSZ. I. A spirituális mozgalom. A) 1. A spirituális mozgalom törekvése és célja A szellemek és az emberek között való közlekedés Az emberiség összekötő tagot képez a magas és alacsony szellemek között A szellemnyilatkozatok célja Spirituális tünemények. A tudomány és vallás a. Spirituális tünemények, hipnózis szuggesztió és telepátia Fellépés a spiritizmus mellett. 25

18 Emánuel szellem nyilatkozatai 10 B) 7. A médiumitás Öntudat és sejtelem A médiumitás lelki tulajdonság A médium elfoglalása magas és alacsony szellem által A médium hivatása A szellem és médium között való viszony A médium lelki erői Távolbalátás térben és időben A kincsásásról Közlekedés a Mesterrel Atyamédiumok 45 II. A teremtés. 18. A teremtés rövid vázlata Az első szellembukás A mindenség A teremtés terve és célja Az előző nyilatkozat kifejtése Az anyag szellemülése A teremtés átváltozásai Az élet kifejlődése. Elemi szellem Életerő és komplement Életerő fokozatáig visszafejlődött szellem Az anyag fejlődése, állatemberek.. 79 III. A szellem. 29. A nem teremtett és a teremtett szellem Ősfény és teremtett fény A szellem egyénisége A szellem tisztasága és nagysága A szellem benső szabadsága A törvény és szabadság A tökéletességre emelkedett szellem egysége A szellem akarata és tette. Tér és idő A szellemi élet tevékenysége A védő szellem Isteni kinyilatkoztatások hordozói Szellemek összetartozása A szellem fejlődése. Kegyelem és saját munka Isten igazságossága és könyörületessége Minden szellemi haladás a szellem vívmánya Szellemi öröm Öröm az igazság felett 121

19 Emánuel szellem nyilatkozatai Az igazság megérzése Megpróbáltatások. A szellem érése Alom és ébredés a halál után A szellemek visszaemlékezése Szeretet IV. Szellem és anyag. 51. A testet öltés A test fölépítése, átöröklés Korán elhaló gyermekek Az újra testet öltés tana. Szellem és lélek Újra testet öltés Az újra testet öltés magyarázata Önzetlen szellemek újra testet öltése, vagy materializációja A gyógyító delejesség A valódi delejesség Villamosság és delejesség l A test szellemi gyógyítása Hipnózis és sugalmazás (szuggesztió) Szervezet vetítés (organprojekcion) A szellem és az anyag kölcsönös hatása az emberben A test, lélek és szellem az emberben Az asztráltest A lélek, mint életerő és az asztráltest Az anyag átszellemülése, vagy kivetkőzés az anyagból A halálbüntetés és az állatok ölése A két emlékezet az emberben Az ember gondolatvilága Az új gondolatok forrása A gondolat, gondolatolvasás A beszéd eredete A részvét Összeköttetés az isteni erővel Az emberiség fejlődési folyamata. 229 V. A kereszténység. 78. A megismert igazság Az igazság elismerése és megismerése Az evangéliumok Krisztus megváltó munkája A buddhizmus és a kereszténység Újjászületés Az ember újjászületése A keresztény misztika 267

20 Emánuel szellem nyilatkozatai A Szentlélek elleni bűn Krisztus alászállása a poklokra, feltámadása és mennybemenetele A kereszténység Az eredendő bűn és a keresztség Az Úrvacsora. 286 MÁSODIK RÉSZ. I. A Szeretet. 1. A szeretet az élet alapja A szeretet, mint legfőbb cél Istenhez való hasonlóságunk Istenség, szentháromság, teremtés A teremtő és teremtés közötti viszony. Duálok Éter és egyéniség Házasság és a nők emancipációja A testet öltő szellemek neme II. Az ige. 9. Az Ige A bűnök megtartása és megbocsátása 343 III. A hit. 11. Kereszténység, teozófia és spiritizmus A tekintélyen alapuló hit. Szellemi munkatársak Az igazság kinyilatkoztatása Ki az igazi spiritiszta? IV. Az alsóbb fokú élet erői. 16. Az állatvilág szenvedései Az állati lélek A fokozatos fejlődés menete 387 V. Vegyes közlemények. 20. Törvényes és ellenszegülő szellemek Az emberi műveltség igazi értéke Az ál-emánuelekről Átöröklés és a test fölépítése Szellemi függetlenség Egyéniség, idő, akaratszabadság 410 VI. Emánuel utolsó nyilatkozatai. 26. Az összhang Fejlődési erőközpontok Életáramok Küzdelem és üdvözülés Az örökkévaló igazság.. 422

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés megdobogtatja a legtöbbünk szívét! Azt hiszem azért, mert mindannyian,

Részletesebben

Az antropozofia keresztyén szemmel

Az antropozofia keresztyén szemmel Az antropozofia keresztyén szemmel Okkultizmus, antropozófia, Waldorf-pedagógia Dr. Lothar Gassmann Függelék A Waldorf-pedagógiáról Vándor Péter Az antropozófia - keresztyén szemmel Okkultizmus, antropozófia,

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3. A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL 2. rész BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A tanulmányokat összeállította: Hites Gábor (7 11.,

Részletesebben

Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma

Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma AZ IGAZSÁGOSSÁG ÉS BÉKE PÁPAI TANÁCSA Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma ŐSZENTSÉGE II. JÁNOS PÁL PÁPÁNAK A TÁRSADALMI TANÍTÁS TANÍTÓMESTERÉNEK, AZ IGAZSÁGOSSÁG ÉS A BÉKE EVANGÉLIUMA TANÚSÁGTEVŐJÉNEK

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3. A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL 1. rész BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A tanulmányokat összeállította: Hites Gábor TARTALOM

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

TELJES HITTAN KÉRDÉSEK A BÉRMÁLKOZÓKNAK

TELJES HITTAN KÉRDÉSEK A BÉRMÁLKOZÓKNAK TELJES HITTAN KÉRDÉSEK A BÉRMÁLKOZÓKNAK 1. Miért élünk a világon? Azért élünk a világon, hogy Istent és szeretetét megismerjük, ezt viszonozzuk, és eljussunk az örök életre. 2. Hogyan szerette Isten a

Részletesebben

MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8.

MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8. MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8. évfolyam Miskolc 2013 Római katolikus hitoktatás kerettanterve 1-8.

Részletesebben

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus PPEK 627 Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus Joseph Moore Így lesz barátom Jézus mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát.

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. www.communio.hu/luxchristi 2009. Húsvét X. évf. 1. szám (36) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. [Mt 26,18] Megváltó Krisztusunk!

Részletesebben

Az emberért 132, 133, 136 134 137 138. (a részletes tartalomjegyzék a hátsó borítón) 797 LUKÁCS LÁSZLÓ: JOSEPH RATZINGER:

Az emberért 132, 133, 136 134 137 138. (a részletes tartalomjegyzék a hátsó borítón) 797 LUKÁCS LÁSZLÓ: JOSEPH RATZINGER: LUKÁCS LÁSZLÓ: JOSEPH RATZINGER: ASZALÓS JÁNOS: SCHANDA BALÁZS: ANDORKA RUDOLF: CSEPELI GYÖRGY: Az emberért Az Evangélium és a Tóra a katekizmusban (Draskovits Imre fordítása) A Katolikus Egyház Katekizmusáról

Részletesebben

SZELLEM, ERŐ, ANYAG MÉD1UMILAG ÍRTA : VAY ÖDÖNNÉ SZ. WURMBRAND ADELMA NÉMETBŐL MÁSODIK KIADÁS KIADJA A SZELLEMI BÚVÁROK PESTI EGYLETE 1923

SZELLEM, ERŐ, ANYAG MÉD1UMILAG ÍRTA : VAY ÖDÖNNÉ SZ. WURMBRAND ADELMA NÉMETBŐL MÁSODIK KIADÁS KIADJA A SZELLEMI BÚVÁROK PESTI EGYLETE 1923 SZELLEM, ERŐ, ANYAG MÉD1UMILAG ÍRTA : VAY ÖDÖNNÉ SZ. WURMBRAND ADELMA NÉMETBŐL MÁSODIK KIADÁS KIADJA A SZELLEMI BÚVÁROK PESTI EGYLETE 1923 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 1 Előszó a médium szellemi vezetőitől 3

Részletesebben

1. évfolyam heti 1 óra

1. évfolyam heti 1 óra 1. évfolyam heti 1 óra Bevezető órák Órakeret 1 óra Személyes elképzelések az iskoláról, tanulásról, a hittanóra kisebb közösségéről. Oldjuk fel az iskolakezdéssel járó szorongást. Teremtsünk bizalmi légkört

Részletesebben

Barsi Balázs: Krisztus, a mi reménységünk

Barsi Balázs: Krisztus, a mi reménységünk PPEK 374 Barsi Balázs: Krisztus, a mi reménységünk Barsi Balázs Krisztus, a mi reménységünk mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb

Részletesebben

KIS FILOKÁLIA. A Keleti Egyház szerzetesatyáinak tanításai az imádságról 1978. Válogatta és fordította: Mathias Dietz. A bevezetőt írta: Igor Szmolics

KIS FILOKÁLIA. A Keleti Egyház szerzetesatyáinak tanításai az imádságról 1978. Válogatta és fordította: Mathias Dietz. A bevezetőt írta: Igor Szmolics KIS FILOKÁLIA A Keleti Egyház szerzetesatyáinak tanításai az imádságról Válogatta és fordította: Mathias Dietz A bevezetőt írta: Igor Szmolics 1978. Tartalom A FILOKÁLIA JELENTŐSÉGE AZ OROSZ VALLÁSI ÉLETBEN...

Részletesebben

ÁGOSTON SZELLEM VAY ADELMA

ÁGOSTON SZELLEM VAY ADELMA SZFÉRÁK A FÖLD ÉS A NAP KÖZÖTT KÖZLI ÁGOSTON SZELLEM VAY ADELMA MÉDIUM UTJÁN NÉMETBŐL BUDAPEST, 1925. KI AD JA A SZELLEMI BÚVÁROK PESTI EGYLETE 2 A kiadó előszava Kellemes szolgálatot vélünk testvéreinknek

Részletesebben

Szombati Bibliai Tanulmányok. Mint van megírva (II.) 2009. április - június

Szombati Bibliai Tanulmányok. Mint van megírva (II.) 2009. április - június Szombati Bibliai Tanulmányok Mint van megírva (II.) 2009. április - június Szombati Bibliai Tanulmányok Mint van megírva (II.) 2009. április - június Tartalom 1. Bűnbánat és megtérés 5 2. Keresztény tökéletesség

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok én megkönnyítelek

Részletesebben

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL...

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... Ha a fizikusok által elért eredményeket e kissé talán szokatlan gondolatmenettel párosítjuk, olyan világképet kapunk eredményül, ami nagymértékben

Részletesebben

Fedezd fel az Iszlámot!

Fedezd fel az Iszlámot! Fedezd fel az Iszlámot! Fedezd fel az Iszlámot! Iszlám Egyház Iszlám Egyház Fordító Iroda Budapest, 2005 / 1426 Tartalomjegyzék Mi az Iszlám? 7 Az Iszlám és az élet célja 13 Isten szolgálata az Iszlámban

Részletesebben

XVI. BENEDEK DEUS CARITAS EST

XVI. BENEDEK DEUS CARITAS EST XVI. BENEDEK DEUS CARITAS EST 1 PÁPAI MEGNYILATKOZÁSOK 42 Sorozatszerkesztô DIÓS ISTVÁN 2 XVI. BENEDEK PÁPA DEUS CARITAS EST KEZDETÛ ENCIKLIKÁJA A PÜSPÖKÖKNEK, A PAPOKNAK ÉS DIAKÓNUSOKNAK, AZ ISTENNEK

Részletesebben

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

HEIDELBERGI KÁTÉ A REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ HITVALLÁSA

HEIDELBERGI KÁTÉ A REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ HITVALLÁSA HEIDELBERGI KÁTÉ A REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ HITVALLÁSA E kiadás a Heidelbergi Káté megjelenésének 440. évfordulója alkalmából készült Kiadja az Erdélyi Református Egyházkerület Kolozsvár, 2003 Alapkiadás

Részletesebben

Barsi Balázs Telek Péter-Pál: Magasság és mélység Szent idők

Barsi Balázs Telek Péter-Pál: Magasság és mélység Szent idők PPEK 390 Barsi Balázs Telek Péter-Pál: Magasság és mélység Szent idők Barsi Balázs-Telek Péter-Pál Magasság és mélység Szent idők (Advent, Karácsony, Nagyböjt, Húsvét) Szentírási elmélkedések az egyházi

Részletesebben

A MAI KOR VALLÁSA NEGYEDIK KIADÁS BUDAPEST, 1940. NÉVTELEN SZELLEM URBÁNYI ISTVÁN KÖNYVNYOMDAI MŰINTÉZET ESZTER MÉDIUM ÁLTAL ÍRTA

A MAI KOR VALLÁSA NEGYEDIK KIADÁS BUDAPEST, 1940. NÉVTELEN SZELLEM URBÁNYI ISTVÁN KÖNYVNYOMDAI MŰINTÉZET ESZTER MÉDIUM ÁLTAL ÍRTA 1 A MAI KOR VALLÁSA ESZTER MÉDIUM ÁLTAL ÍRTA NÉVTELEN SZELLEM 1913 NEGYEDIK KIADÁS BUDAPEST, 1940. URBÁNYI ISTVÁN KÖNYVNYOMDAI MŰINTÉZET 2 Minden jog, a fordítás joga is fenntartva. Felelős kiadó: Böhm

Részletesebben

Kpoverello 2010. 09. 19. 2

Kpoverello 2010. 09. 19. 2 Ima 2 Kedves Testvérkék! Azt hiszem, azóta, hogy Jézustól megkérdezték: hogyan imádkozzunk, minket sem hagy nyugodni a dolog. Néha nehéz, néha könnyű imádkozni, néha fogalmunk sincs, hogy hogyan tegyük.

Részletesebben

Müller Lajos: Az első parancs

Müller Lajos: Az első parancs PPEK 733 Müller Lajos: Az első parancs Müller Lajos Az első parancs mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és

Részletesebben

Leo Jozef Suenens: Új Pünkösd?

Leo Jozef Suenens: Új Pünkösd? PPEK 521 Leo Jozef Suenens: Új Pünkösd? Leo Jozef Suenens Új Pünkösd? mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és

Részletesebben

SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET

SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET 2 Sávai János NEVELÉSELMÉLET Bevezetés a pedagógiába 2007 3 Sávai János Lektor: Katona Miklós 3. Átdolgozott kiadás Készült a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program támogatásával,

Részletesebben

Szüleimnek és gyermekeimnek. Amikor egy mítosz megérint bennünket, a mítosz igazán keresztül felfogunk egy igazságot, mely rólunk szól

Szüleimnek és gyermekeimnek. Amikor egy mítosz megérint bennünket, a mítosz igazán keresztül felfogunk egy igazságot, mely rólunk szól Szüleimnek és gyermekeimnek Amikor egy mítosz megérint bennünket, a mítosz igazán keresztül felfogunk egy igazságot, mely rólunk szól A téma felvezetése - bevezető gondolatok 1. Női szerep a nő szerepe

Részletesebben