TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ"

Átírás

1 TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ A HAZAI SZELLEMTANI IRODALOM LEGFONTOSABB MŰVEIRŐL

2 Tartalmi összefoglaló I TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ A HAZAI SPIRITISTA IRODALOM LEGFONTOSABB MŰVEIRŐL 1. Bevezető alapművek Kapcsolat Isten szellemvilágával (Johannes Greber) 1 Szellemek könyve (Allan Kardec). 2 Evangélium a spiritizmus megvilágításában (Allan Kardec). 3 Tanulmányok a spiritizmus köréből I.(Grünhut Adolf).. 8 Tanulmányok a spiritizmus köréből II.(Grünhut Adolf) Törvények és enciklopédikus művek Emánuel szellem nyilatkozatai. 12 Szellem, erő, anyag.. 16 Kegyelem törvényvilága Titkos tanítások I Titkos tanítások II Titkos tanítások III. 26 Mai kor vallása. 30 Duáltörvény. 30 Kárma és kegyelem.. 35 Szférák Átfogó nagy tanitások Utolsó óra munkásaihoz I.. 41 Utolsó óra munkásaihoz II.. 42 Utolsó óra munkásaihoz III.. 43 Utolsó óra munkásaihoz IV. 43 Névtelen szellem közleményei I. 44 Névtelen szellem közleményei II 46 Névtelen szellem közleményei III. 49 Ezoteriák I. 51 Ezoteriák II. 56 Evangéliumi spiritizmus I. 60 Evangéliumi spiritizmus II. 61 Evangéliumi spiritizmus III. 62 Manna a hit táplálására Kisebb tanítások Hit, remény, szeretet.. 63 Elszórt kalászok I.. 66 Elszórt kalászok II.. 69 Elszórt kalászok III. 71

3 Tartalmi összefoglaló II Mikor a lélek ünnepel. 72 Misztériumok.. 75 Médiumi élmények. 76 Elmélkedések könyve Egyéb művek A titkok megnyílnak (Balogh Dezső). 80 Az ember rendeltetése (Havas Andor) 80 II. MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ A KÖNYVEK TANULMÁNYOZÁSÁHOZ (Mit olvassak, hol kezdjem, hogy fogok eligazodni, a végére jutni? Egyáltalán: érdemes az időmet vesztegetnem?) 1. Szellemi tanítások= harmadik kijelentés A felsorolt művek felbecsülhetetlen értéket képeznek, egyedülállóan teljes és kimerítő választ adnak a fizikai lét-, és az örök élettel kapcsolatban felmerülő kérdésekre a hitükben őszinte keresőknek és elmélyülni kívánóknak. Mennyei ajándéknak tekinthetők, hiszen a szó szoros értelmében újkori kinyilatkoztatások, melyek szilárd alapot biztosítanak a mai ember számára, fényesen alátámasztva a szentírás hatalmas igazságait és a keresztény eszme páratlan nagyszerűségét és erejét. Áthidalják a hit és értelem közötti látszólagos szakadékot, a legteljesebb választ adva az eddigi filozófiák és bölcseletek által csak feszegetett, de megválaszolatlan kérdéseire (beleértve a lét és a megismerés alapkérdéseit is). Ugyanakkor fontos leszögeznünk, hogy A hit nem tanulható könyvekből, mivel a hit Isten ajándéka, kegyelmi eszköz, mely bennünk szunnyad mindaddig, míg a hívó szóra felébredünk, - felekezeti hovatartozásunktól függetlenül. Ez a felébredés a megtérés, mely nem köthető közvetlenül semmilyen vallási aktushoz, formai cselekedethez. Ha tehát nem hajt a belső vágy a hit megélésére, pusztán kíváncsisággal nem lehet eredményt elérni. Felekezethez tartozó testvéreink részére csak akkor ajánljuk e

4 Tartalmi összefoglaló III műveket, ha vágyat éreznek a mélyebb megismerésre, vagy éppenséggel kihullottak valamelyik kévéből. Hitük őszinte és teljes megélése esetén számukra szükségtelenek a fent említett könyvek, hiszen a szentírás minden fontos igazságot tartalmaz, melyeket megismerve és átemelve a hétköznapi életünkbe elegendő világossággal léphetünk a túlvilági életbe. A hit nem azonos meghatározott formaságok gépies betartásával. A hit maga átlépés az örök életbe, Krisztus megértése és követése a hétköznapi életben. Emlékezés Istenre és az Ő ígéreteire, boldog bizonyosság, a mennyország fényének kivetülése földi életünkre, a legteljesebb valóság és igazság. 2. Hogyan kezdjük el e művek tanulmányozását A felsorolt művek sokoldalúan tárják fel azokat a hatalmas igazságokat, melyek a mai kérdező és gondolkodó ember számára egységes egészet képeznek. Ennek ellenére hús-vér emberek megismerésén, tapasztalatain célszerű elindulni a magas szintű tanítások megértése érdekében. Az I. alatti bevezető alapművek közül Johannes Greber: Kapcsolat Isten szellemvilágával c. könyv elolvasása nélkülözhetetlen, mivel 1. Bemutatja, hogy milyen törvények szerint történtek a bibliai kinyilatkoztatások, mely törvények ma is érvényben vannak, 2. Személyes tapasztalatokkal alátámasztja az újkori kinyilatkoztatások lehetőségét és hitelességét 3. Érthetővé teszi az emberi lét ellentmondásosságát, valamint a szentírás jelentőségét E mű elolvasása azért is különösen fontos, mert segítséget nyújt a kereső ember döntéséhez a tekintetben, hogy haladhat e tovább ezen az úton, vagy sem. Saját tapasztalatom (és mások tapasztalata) szerint ugyanis hatalmas belső ujjongást és megvilágosodást érez az akinek ezen az úton kell haladni, míg akinek nem szól, aggodalmat érezve a megtévesztés szellemére gyanakodva fenntartással él és elveti a leírtakat. Számukra azt ajánlhatjuk, hogy őszinte szívvel és odaadással tartsanak ki szeretett felekezetük mellett, és éljenek az ott megismert igazság szerint. Ismét hangsúlyozzuk: Hitet, meggyőződést ember nem adhat, mivel az az Isten kegyelmi ajándéka. Ebből következően önmagában mit sem ér a legbriliánsabb logikai okfejtés, ha nem szólal meg a szív és a lelkiismeret és nem érezzük legbensőnkben a megtalált igazság fölötti örömöt és boldogságot.

5 Tartalmi összefoglaló IV 3. A következő lépés Johannes Greber könyvének elolvasása után már egyéni beállítottságunk határozza meg a folytatást, de érdemes még bizonyos időt a további bevezető művekre szentelni.(nem kötelezően) Allan Kardec: Szellemek könyve c. mű meghökkentően izgalmas kérdezzfelelek formában, ismeretterjesztő stílusban, könnyen olvashatóan pótol sok évszázados hézagot a hivő ember ismeretében a látható és láthatatlan világról. Grünhut Adolf: Tanulmányok a spiritizmus köréből c könyv lebilincselő történetiséggel vezet végig bennünket azon a csodán, amit az isteni vezetés tesz egy nagyon is világi, kissé öntörvényű orvossal kiképezve őt a múlt század második felében elindult egyedülálló szellemi kiáradás fogadására, szervezésére. Teljesen gyakorlati tapasztalatok alapján a szellemvilággal való kapcsolat lehetőségének és törvényszerűségének felismerésén (médiumitás, magnetizmus, gyógyítás stb.) keresztül válik egy világi orvos a magyarországi szellemi mozgalom alázatos és lelkes vezéralakjává, hiteles és tudományos képviselőjévé. Allan Kardec: Evangélium a spiritizmus megvilágításában c. könyv már jó izelítést ad arról a szellemi frissességről, ami kitárul az evangéliumok mélyebb megismeréséből. mint ahogy az új bor- új tömlő evangéliumi hasonlatban is megérinti lelkünket az örömhír nagyszerűsége. 4. És a folytatás A folytatás már teljesen egyéni ízlés kérdése. Ki-ki saját lelkülete, megismerési vágya és belső indíttatása által meríthet a kincsesbányából, mely pazar bőséggel, lenyűgöző gazdagsággal minden emberi képzeletet felülmúlóan- tanít, nevel, figyelmeztet, gyengéden biztatat vagy keményen ösztökél a megtérésre, Krisztus követésére, az isteni kegyelem és szeretet mérhetetlen jóságának felismerésére, befogadására és megélésére. Egy nagyszerű jövő, új világ és remény bontakozik ki az élő hit mentén, mely még hatalmasabbá és fényesebbé teszi a szentírás végtelen gazdagságát és örök ígéretét. Még világosabbá válik a mindenség és ezen belül a földi világ rendje és rendeltetése, valamint a keresztény eszme gyakorlati megértése és megélése. Letisztulnak fogalmaink az örök szerető Istenünkről, az életről, szenvedésről, kegyelemről, rendeltetésünkről és a láthatatlan világról. 10 év tapasztalata valóságos megélése annak az ígéretnek, hogy itt a földön már átmehetünk az örök életbe. Pécs, 2002.Karácsony Reiner Ágoston

6 Kapcsolat Isten szellemvilágával 1 KAPCSOLAT ISTEN SZELLEMVILÁGÁVAL Bevezető.... l I. Személyes élmények a szellemi kinyilatkozás területén Első lépésem a szellemvilággal való kapcsolat megteremtéséhez A döntés Az igazság bizonyítása II. A szellemek és az anyagi teremtmények kapcsolatának törvényei Előzetes megjegyzések Az óderő (életerő) törvénye Az óderő bibliai felhasználása a szellemi érintkezésben A médiumok A médiumok képzése Médiumok és médiumiskolák a Bibliában Isten megkérdezése a Szentírás jelentései szerint A holtak megkérdezésének bibliai értelmezése III. Szellemi kapcsolat az apostolok utáni időszakban és a mai időkben Előzetes megjegyzés Szellemi találkozások az apostolok utáni időben A szellemek hatása egy evangélikus és egy katolikus pap életében a 19. században A spiritizmus a mai tudomány fényében IV. A jó szellemvilág kinyilatkoztatásai vallási kérdésekről Előszó Isten Isten teremtményei és sorsuk Isten megváltási terve Krisztus élete és munkássága Krisztus tanítása és a mai kereszténység Zárszó

7 Szellemek könyve 1 SZELLEMEK KÖNYVE Szerző előszava 3 A kiadó előszava 6 Bevezetés I XVII. 11 ELSŐ KÖNYV. Az ősokok 58 I. fejezet. Isten 56 II. fejezet. A mindenség általános elemei.. 62 III. fejezet. A teremtés. 69 IV. fejezet. Az életerő. 79 MÁSODIK KÖNYV. A szellemek Világa 85 I. fejezet. A szellemek.. 85 II. fejezet. A szellemek testetöltése III. fejezet. A testi életből a szellemi életbe való visszatérés. 118 IV. fejezet A lét többsége 126 V. fejezet. Az ismétlődő földi életről 147 VI. fejezet. A szellemi élet VIL fejezet. A testi életbe való visszatérés 196 VIII. fejezet. A lélek felszabadulása. 220 IX. fejezet. Szellemi befolyás a testi világra 244 X. fejezet. A szellemek foglalkozása és küldetése. 279 XI. fejezet. A három ország HARMADIK KÖNYV. Erkölcsi törvények 302 I. fejezet. Az isteni vagy természeti törvény 302 II. fejezet Az imádás törvénye III. fejezet. A munka törvénye. 325 IV. fejezet. A nemzés törvénye 329 V. fejezet. Az önfenntartás törvény 334 VI. fejezet. A pusztítás törvénye. 343 VII. fejezet. A társadalom törvénye. 355 Vm. fejeset. A haladás törvénye IX. fejezet. Az egyenlőség törvénye. 372 X. fejezet. A szabadság törvénye 380 Sajtóhibák 493 XI. fejezet Az igazságosság, a szeretet és a könyörület törvénye. 399

8 Szellemek könyve/evangélium a spirit 2 XII. fejezet. Az erkölcsi tökéletesedés 407 NEGYEDIK KÖNYV. Remény és vigasztalás. 422 I. fejezet. Földi szenvedések és örömök 422 II. fejezet. Jövő fájdalmak és örömök. 440 Befejezés I IX. 473 AZ EVANGÉLIUM A SPIRITIZMUS MEGVILÁGITÁSÁBAN BEVEZETÉS. I. E mű célja 5 II. A spiritizmus nagy jelentősége. 8 III. Történelmi megjegyzések.. 17 IV. Sokrates és Platón a keresztény és a spiritista eszmék előfutárai, akik megkészítik az utat 23 I. FEJEZET. Nem jöttem eltörölni a törvényt.. 33 Mózes. Krisztus A spiritizmus. A tudomány és a vallás kapcsolata. Szellemnyilatkozat: Új korszak, II. FEJEZET Az én országom nem evilágból való A jövő élet. Jézus királysága. A szempont. Szellemnyilatkozat: Földi királyság, III. FEJEZET Az én Atyám házában sok hajlék van.. 49 A bolygó szellemek különböző állapotai. A lakott világok különböző osztályai. A föld rendeltetése. A földi nyomorúságok okai. Szellemnyilatkozatok: Felsőbb- és alsóbbrendű világok. A bűnhődés és megpróbáltatás világai. Az erkölcsi újjászületés világai. A világok fejlődése. IV. FEJEZET. Ha valaki újonnan nem születendik, nem láthatja az Istennek országát. 60 Feltámadás és reinkarnáció. A családi kapcsolatot a reinkarnáció elve megerősíti, az egyetlen élet elve pedig elszakítja. Szellemnyilatkozatok: A testet öltés határai. Büntetés-e a testet öltés?

9 Evangélium a spiritizmus megvilágítás 1 V. FEJEZET. Boldogok, akik sírnak.. 73 A csapások igazságossága. A csapások jelenlegi okai. A csapások régebbi okai. A múlt elfelejtése. A megnyugvás indokolt volta. Öngyilkosság és őrültség. Szellemnyilatkozatok: Hasznos és haszontalan szenvedés. A baj és orvossága. A boldogság nem e világból való. Szeretteink elvesztése. A korán elhunytak. Ha becsületes ember volna, elvesztette volna az életét. - Az önokozta kínok, A valódi szerencsétlenség. A búskomorság. Önként vállalt megpróbáltatások. Az igazi vezeklés. Vajon kell-e felebarátunk megpróbáltatásának véget vetni? Szabad-e megrövidíteni az életét oly betegnek, aki a felgyógyulás minden reménye nélkül szenved? Bűn-e a megunt életnek a csatamezőn való feláldozása? Aki feláldozza életét másért. A türelemmel elviselt szenvedések másoknak is hasznára vannak. VI. FEJEZET, Krisztus a vigasztaló A könnyű iga. A megígért vigasztaló. Szellemnyilatkozat: Az igazság szellemének szózata. VII. FEJEZET. Boldogok a lelki szegények Mit kell érteni lelki szegény" alatt? Aki magát felmagasztalja, megaláztatik. Az okosak és tudósok előtt elrejtett titkok. Szellemnyilatkozatok: Gőg és alázatosság. Az értelmiséghez tartozó ember hivatása a földön. VIII. FEJEZET. Boldogok a tisztaszívűek. 124 Engedjétek hozzám jönni a kisdedeket. Vétkezés gondolat által. Paráznaság. Igazi tisztaság. Meg nem mosott kezek. Botrányok. Ha a te jobb kezed megbotránkoztat téged, vágd le. Szellemnyilatkozatok: Engedjétek hozzám jönni a kisdedeket. Boldogok, akiknek szemei zárva vannak. IX. FEJEZET. Boldogok a szelídek és békességesek 137 Bántalmazás és erőszakosság. Szellemnyilatkozatok: A nyájasság és a szelídség. A türelem. Engedelmesség és lemondás. A harag. X. FEJEZET. Boldogok az irgalmasok. 144 Bocsássatok meg, hogy Isten is megbocsásson nektek. Légy jóakarója a te ellenségednek". Melyik a legkedvesebb

10 Evangélium a spiritizmus megvilágítás 2 áldozat Isten előtt. A szálka és a gerenda a szemekben. Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek." Aki tiközületek bűn nélkül való, az dobja rá az első követ." Szellemnyilatkozatok: A bántalmak megbocsátása. Az elnézés. Szabad-e mást rendre utasítani, más hibáit megfigyelni, mások hibáit föltárni XI. FEJEZET. Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat 158 A legfőbb parancsolat. Úgy cselekedjünk mással, ahogy mivelünk kivánnók, hogy cselekedjenek. A hitelező és adós parabolája. Adjátok meg a császárnak, ami a császáré. Szellemnyilatkozatok: A szeretet törvénye. Az önzés. A hit és a szeretet. Szeretet a bűnösök iránt. Szabad-e kockára tenni az életet egy gonosztevőért? XII. FEJEZET. Szeressétek ellenségeiteket Jót tegyetek a rosszért. Testnélküli ellenségek.ha valaki téged arcul üt jobbról fordítsad felé a másik orcádat is Szellemnyilatkozatok: A bosszú. A gyűlölet. A párbaj. XIII. FEJEZET. Ne tudja a te balkezed, hogy mit tesz a jobb kezed 186 Jót kell tenni.fitogtatás nélkül. A szegény szerencsétlenek. Az özvegy fillére. A szegények és nyomorékok mint meghívott vendégek. Szellemnyilatkozatok : Anyagi kegyesség és erkölcsi kegyesség. A jótékonyság. A könyörületesség. Az árvák. Hálátlansággal viszonzott jótettek. Legyünk jótékonyak személyválogatás nélkül. XIV. FEJEZET. Tiszteld atyádat és anyádat A szülők iránti kegyelet. Ki az én anyám és kik az én atyámfiai?" Testi és szellemi rokonság. Szellemnyilatkozat: A gyermek hálátlansága. XV, FEJEZET. Szeretet nélkül nincs üdvösség 221 Mi ment meg bennünket? A könyörületes szamaritánus. A legfőbb parancsolat. A szeretet szükségesség Pál apostol szerint. Az egyházon kívül nincs üdvösség. Igazság nélkül nincs üdvösség. Szellemnyilatkozat: Szeretet nélkül nincs üdvösség. XVI. FEJEZET. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak A gazdagok üdvözülése. Óvakodjunk a kapzsiságtól, Jézus Zacheusnál. A gonosz gazdag parabolája. A talentumok parabolája. A vagyon gondviselésszerű haszna. A gazdagság egyenlőtlensége. Szellemnyilatkozatok: Az igazi

11 Evangélium a spiritizmus megvilágítás 3 tulajdon. A vagyon felhasználása. -- A földi javaktól való függetlenség. A vagyon öröklése. XVII. FEJEZET. Legyetek tökéletesek A tökéletesség értelmezése. A jóravaló ember. A jó Spiritista. A magvetés parabolája. Szellemnyilatkozatok; A kötelesség. Az erény. -A feljebbvalók és az alárendeltek. Az ember a világban. A test és szellem gondozása. XVIII. JFEJEZET. Sokan vannak a hivatottak, de kevesen a választottak. 263 A mennyegző parabolája. A szoros kapu. Akik mondják: Uram, Uram! Sokat kívánnak attól, aki sokat kapott. Szellemnyilatkozatok: Akinek van, adatik annak. Tetteiből ismerni meg Krisztus követőjét. XIX. FEJEZET. A hit A hit hatalma. A vallásos hit. A rendíthetetlen hit föltétele. Az elszáradt fügefa parabolája. Szellemnyilatkozatok: A hit, mint a remény és szeretet anyja. Az isteni és az emberi hit. XX. FEJEZET. Az utolsó óra munkásai Szellemnyilatkozatok; Az utolsók lesznek elsőkké. A spiritisták hivatása. Az Úr munkásai. XXI. FEJEZET. Támadnak majd hamis Krisztusok és hamis próféták Gyümölcséről ismerni meg a fát. A próféták hivatása. A hamis próféták csodatettei. Ne higgyetek minden szellemnek. Szellemnyilatkozatok: A hamis próféták. Az igazi próféta jellemvonásai. A szellemvilág hamis prófétái. Jeremiás és a hamis próféták. XXII. FEJEZET. Ne válasszátok el, amit Isten egyesített A házasság feloldhatatlansága. XXIII. FEJEZET. Különös morál Aki meg nem gyűlöli atyját és anyját - Hagyd el atyádat anyádat és gyermekeidet.. Hadd temessék el a halottak az ő halottaikat. Nem azért jöttem, hogy békét hozzak; hanem meghasonlást. XXIV. FEJEZET Ne rejtsétek a gyertyát a véka alá A gyertya a véka alatt. Miért beszél Jézus parabolákban? Ne menjetek a pogányokhoz. Nem az egészségesek szűkölködnek orvos nélkül. A hit bátorsága. Viseld keresztedet. Aki meg

12 Evangélium a spiritizmus megvilágítás 4 akarja menteni az életét, elveszíti azt. XXV. FEJEZET Keressetek és találni fogtok. 327 Segíts magadon és Isten is megsegít. Tekintsétek az ég madarait. Ne szerezzetek aranyat. XXVI. FEJEZET Adjátok ingyen, amit ingyen kaptatok. 333 A gyógyítás adománya. Megfizetett imádságok. A templomból kiűzött árusok. A médiumitás ingyen adománya. XXVII. FEJEZET Kérjetek és megadatik nektek Az ima minősége. Az ima hatóképessége. Az ima hatása. Gondolatátvitel. Értelmi imádságok. A holtakért és a szenvedő szellemekért való ima. Szellemnyilatkozatok: Hogyan imádkozzunk? Az ima üdítő ereje. XXVIII. FEJEZET. Spiritista imák gyűjteménye. 355 Általános imák:. 357 Az Úr imája. Spiritista ülések. Ülés előtti ima. Ülés utáni ima. - A médiumokért. A médium imája. II. Imák önmagunkért: Az őrszellemhez. Ima rossz szellemek eltávolítására. Ima valamely hibánktól való megszabadulásért. - Ima erőért a kísértésben. Hálaadás a kísértésben kivívott győzelemért. Az élet küzdelmei között. Hálaadás kapott áldásért. Hódolat és önmegtagadás. Fenyegető veszedelemben. Hálaadás veszélyből való megmenekülésért. Elalvás előtt. Közeli halál megsejtésekor. III. Másokért való imák: A szenvedőkért. Hálaadás a mást ért kegyelemért. Hálaadás az ellenséget ért áldásért. A spiritizmus ellenségeiért. Születendő gyermekért. Haldoklóért. IV. Imák azokért, akik már eltávoztak a földről Meghaltért. Szeretett személyekért. Imádságot kérő szenvedő szellemekért. Elhunyt ellenségért. Bűnösért. Öngyilkosért. Bűnbánó szellemekért. A megátalkodott szellemekért, V. Betegekért és megszálltakért: Betegekért. A megszálltakért.

13 Tanulmányok a spiritizmus köréből - I. 5 TANULMÁNYOK A SPIRITIZMUS KÖRÉBŐL I. KÖTET A kiadók előszava 3 A szerző előszava 11 I. Rész MAGNETIZMUS. Bevezetés 17 Hogyan ismerkedtem meg a magnetizmussal A magnetizmusról általában.. 27 Tárgyak és növények delejezése 32 Távolból való delejezés Élősdiség. Elektrikus delej. Delejesség és villamosság A delejezés módja. A delejesség nemei 45 Hipnotizmus és szuggesztió 48 Ki és mikor hivatott delejezni 51 Zárszó II. Rész. SZOMNAMBULIZMUS, Előzmények. 61 Az én szomnambulám. 67 Első szomnambul jelenségek. Térbeli távolbalátás. 71 A szomnambulátólkapottutasítások 76 Első személyes észleleteim 80 A szellemi látás fejlődése. 85 A szomnambula jelleme.. 90 A szomnambula érzékenysége 92 A szomnambula szellemvilágbeli látományai 95 Időbeli távolbalátás A szomnambula gyógy rendelései 103 Bekövetkezendő dolgok előre meglátása A szomnambula felébresztése A szomnambula testi és lelki higiénéje A szomnambula őrszelleme. Determinatio 122 A jövőbelátás megdöbbentő esete 128 Hogyan jutott a szomnambula legelőször alva látó állapotba. 131 Epilog Tanulságok

14 Tanulmányok a spiritizmus köréből - I. 6 III. Rész. MÉDIUMIZMUS. I. Történeti előzmények Élményeim Budavár bevétele idejében A szőregi csatától a világosi fegyverletételig 152 A fogoly tisztek kálváriája 158 Szabadulásom a besoroztatás elől 162 A Gondviselés keze a szenvedésekben 167 II. Általános ismertetek A spiritizmus és a spiritisták A médiumizmusról általában 176 Kopogó médiumok Transzbeszélő médiumok. 185 író médiumok III. Szellemi felébredésem. Hogyan ismerkedtem meg a spiritizmussal 189 A Gondviselés céltudatos vezetése Önvallomások. Pálfordulásom. 199 Anyám szellemének utasításai 204 Új otthon alapítása IV. A munka megkezdése. Nyomozásom spiritisták után. 213 Dr. Daniely Prochaszka Antal Körünk gyarlóságai. Csalódásom Fordulópont A magas vezetők megalapítják az egyletet Fluidáris asszimiláció V. Tevékenységünk föllendülése. Új munkakedv. Johanna gyógymédiumitása Johanna delejezés módja Médiumitásának megszűnése Johanna krisztuslátományai 245 Antal és én Megszálltságok gyógyítása. Randolf és Fülöp Vakság gyógyítása. A Breitnerné esete VI. Friedmann Franciska médium. Hogyan lett Franciska médiummá 260 Franciska médiumitásának fejlődése Franciska működésének méltánylása Franciska megpróbáltatásai. Halála 270 Reflexiók

15 Tanulmányok a spiritizmus köréből - I./II. 7 VII. Karolina, Károly és Anna médiumok. Viszontagságaink 1871 nyarán Karolina médium Küzdelem Karolináért. Bukása. 283 Károly és Anna médiumok. 289 Károly rajzoló médiumitása. 292 A legfrappánsabb médiumi rajz Anna delejező médiumitása. Bukása VIII. Alajos médium. Alajos első kísérletei Sötét ülések Alajossal Az alantas szellemek munkája. 307 Az alantas szellemek sorsa. Ténybeli bizonyíték a szellem önálló létét illetőleg Alajos médiumitása. Szellemazonossági bizonyítékok 316 Alajos médiumitásának kiválósága Alajos bukása IX. Fischer Hanni megszálltsága. Leó és Mentor szellemek Petrus szellem. A megszálltság kifejlődése Térítő szeánszok Fischer Hanni felszabadulása A Fischer család drámája 343 X. Tévelygések. A propaganda veszedelme A sírok kultusza. A médiumi érintkezés túl hajtása A rajongás veszedelme A hiúság és önhittség katasztrofális következményei TANULMÁNYOK A SPIRITIZMUS KÖRÉBŐL II. KÖTET XI. Hogyan válik az ellentét munkája áldássá Isten kezében. Hírlapi támadás Ijedelmünk és megnyugvásunk 374 Sajtókampány Egyletünk hivatalos megszervezése. 379 XII. Szellemfényképezés. Első szenzációs eseteink Ellenőrző intézkedéseink. 387 A szellemfényképezés törvényszerűsége 390 Általános szenzáció Szellemfényképeink világhíre.. 400

16 Tanulmányok a spiritizmus köréből - II. 8 Szellemfénykép mint szellemnyilatkozat illusztrációja Szellemfényképezés médium nélkül Hogyan jönnek létre a tisztább szellemek fényképei XIII. Döntő bizonyítékok az animizmus teóriája ellen. Isten ujja Súlyos megszállottságnak pillanat alatt való feloldása Ellentétszellemek Ment Franciska médium XIV. Sajtóperem és következményei. Periodikus megszállottság Akrobata szelleme, mint megszálló. 446 Rágalmazó cikk A sajtóper és a nyilvánosság 451 Isten segedelme a nehéz időkben 456 XV. Egy kisfiú csodálatos látományai. A látományok előzménye. 460 A kis médium jellemzése. 462 A látományok A látományok magyarázata. 479 XVI. Vay Adelma. A Vay család Dr. Gárdos: Adelma magnetizőrje 482 Adelma médiumitásának kifejlődése 486 Adelma Mária hite. Animizmus és médiumizmus. 489 Adelmáék delejező médiumitása. Hipnotizmus és magnetizmus 493 Adelma szellemi vezetői A Szellem, erő, anyag" 502 A Studien über die Geisterwelt" 505 Adelma látományai a pohár vízben 509 Adelma egyéb művei Adelma küzdelmei; áttérése 516 XVII. Antal médium. Milyennek kell lennie a jó médiumnak Alázatosság és gőg Tévesztő szellemek A médiumok helyzete a körben 542 Antal médiumi szenzitivitása 546 Antal önvizsgálati iskolája. 551 A spiritizmus etikája Hogyan viselkedjünk szellemi környezetünkkel szemben Antal rendeltetése és halála. 568 Antal élettörténete 575

17 Tanulmányok..II./Emánuel szellem 9 XVIII. József médium Hogyan ismertem meg Józsefet 581 Emlékezet és monoideizmus 583 Relációk a szellem földi és túlvilági élete között Az én médiumitásom (írta József médium) Befejezés FÜGGELÉK, Csevegések a szellemvilágból. Béla irómédium útján. Ama nemes harcot én megharcoltam" 611 Új megismerések. 613 A testvéri szeretet ápolásának módja és szükségessége 618 A testi betegségek szellemi háttere. 625 A spiritizmus célja és feladata. 629 Intések a médiumoknak Túlvilági képek Kötelességeink szellemi környezetűnkkel szemben Óvakodjunk a túlemelkedettségtől Ti vagytok a világ sója" 650 Intés összetartásra A médiumi érintkezés mikéntje A szolidaritásról A lélek és test harmóniája 665 Búcsúzó Öt év múlva (József médium útján). 672 EMÁNUEL SZELLEM NYILATKOZATAI A kiadó előszava 3 Előszó a német eredetihez. 7 ELSŐ RÉSZ. I. A spirituális mozgalom. A) 1. A spirituális mozgalom törekvése és célja A szellemek és az emberek között való közlekedés Az emberiség összekötő tagot képez a magas és alacsony szellemek között A szellemnyilatkozatok célja Spirituális tünemények. A tudomány és vallás a. Spirituális tünemények, hipnózis szuggesztió és telepátia Fellépés a spiritizmus mellett. 25

18 Emánuel szellem nyilatkozatai 10 B) 7. A médiumitás Öntudat és sejtelem A médiumitás lelki tulajdonság A médium elfoglalása magas és alacsony szellem által A médium hivatása A szellem és médium között való viszony A médium lelki erői Távolbalátás térben és időben A kincsásásról Közlekedés a Mesterrel Atyamédiumok 45 II. A teremtés. 18. A teremtés rövid vázlata Az első szellembukás A mindenség A teremtés terve és célja Az előző nyilatkozat kifejtése Az anyag szellemülése A teremtés átváltozásai Az élet kifejlődése. Elemi szellem Életerő és komplement Életerő fokozatáig visszafejlődött szellem Az anyag fejlődése, állatemberek.. 79 III. A szellem. 29. A nem teremtett és a teremtett szellem Ősfény és teremtett fény A szellem egyénisége A szellem tisztasága és nagysága A szellem benső szabadsága A törvény és szabadság A tökéletességre emelkedett szellem egysége A szellem akarata és tette. Tér és idő A szellemi élet tevékenysége A védő szellem Isteni kinyilatkoztatások hordozói Szellemek összetartozása A szellem fejlődése. Kegyelem és saját munka Isten igazságossága és könyörületessége Minden szellemi haladás a szellem vívmánya Szellemi öröm Öröm az igazság felett 121

19 Emánuel szellem nyilatkozatai Az igazság megérzése Megpróbáltatások. A szellem érése Alom és ébredés a halál után A szellemek visszaemlékezése Szeretet IV. Szellem és anyag. 51. A testet öltés A test fölépítése, átöröklés Korán elhaló gyermekek Az újra testet öltés tana. Szellem és lélek Újra testet öltés Az újra testet öltés magyarázata Önzetlen szellemek újra testet öltése, vagy materializációja A gyógyító delejesség A valódi delejesség Villamosság és delejesség l A test szellemi gyógyítása Hipnózis és sugalmazás (szuggesztió) Szervezet vetítés (organprojekcion) A szellem és az anyag kölcsönös hatása az emberben A test, lélek és szellem az emberben Az asztráltest A lélek, mint életerő és az asztráltest Az anyag átszellemülése, vagy kivetkőzés az anyagból A halálbüntetés és az állatok ölése A két emlékezet az emberben Az ember gondolatvilága Az új gondolatok forrása A gondolat, gondolatolvasás A beszéd eredete A részvét Összeköttetés az isteni erővel Az emberiség fejlődési folyamata. 229 V. A kereszténység. 78. A megismert igazság Az igazság elismerése és megismerése Az evangéliumok Krisztus megváltó munkája A buddhizmus és a kereszténység Újjászületés Az ember újjászületése A keresztény misztika 267

20 Emánuel szellem nyilatkozatai A Szentlélek elleni bűn Krisztus alászállása a poklokra, feltámadása és mennybemenetele A kereszténység Az eredendő bűn és a keresztség Az Úrvacsora. 286 MÁSODIK RÉSZ. I. A Szeretet. 1. A szeretet az élet alapja A szeretet, mint legfőbb cél Istenhez való hasonlóságunk Istenség, szentháromság, teremtés A teremtő és teremtés közötti viszony. Duálok Éter és egyéniség Házasság és a nők emancipációja A testet öltő szellemek neme II. Az ige. 9. Az Ige A bűnök megtartása és megbocsátása 343 III. A hit. 11. Kereszténység, teozófia és spiritizmus A tekintélyen alapuló hit. Szellemi munkatársak Az igazság kinyilatkoztatása Ki az igazi spiritiszta? IV. Az alsóbb fokú élet erői. 16. Az állatvilág szenvedései Az állati lélek A fokozatos fejlődés menete 387 V. Vegyes közlemények. 20. Törvényes és ellenszegülő szellemek Az emberi műveltség igazi értéke Az ál-emánuelekről Átöröklés és a test fölépítése Szellemi függetlenség Egyéniség, idő, akaratszabadság 410 VI. Emánuel utolsó nyilatkozatai. 26. Az összhang Fejlődési erőközpontok Életáramok Küzdelem és üdvözülés Az örökkévaló igazság.. 422

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

MIT OLVASSAK? Az ember érdeklődése sokféle, ideje véges, ezért érdemes figyelmet fordítani az olvasmányok kiválasztására a bőséges irodalomból.

MIT OLVASSAK? Az ember érdeklődése sokféle, ideje véges, ezért érdemes figyelmet fordítani az olvasmányok kiválasztására a bőséges irodalomból. 1 MIT OLVASSAK? Az ember érdeklődése sokféle, ideje véges, ezért érdemes figyelmet fordítani az olvasmányok kiválasztására a bőséges irodalomból. Honlapunk célja a nem hívő de kereső emberek hitre jutásának

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 A tanulmányokat összeállította: Fürjné Simon Edina, Horváth Sándorné, Korbeák Sándorné, Szabó Attila Tartalom Bevezetés....................................................................................

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat.

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Francis Frangipane: hogy..szabadon bocsássa a foglyokat.. Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Ennek a korszaknak az utolsó óráiban hatalmas hadsereg áll fel; sok olyan emberből

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar Láma Csöpel A REJTETT ARC A Belső Ösvény pecsétjei Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar TARTALOM Előszó 7 A Belső Ösvény és a pecsétek 9 A rejtett arc

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A KIADÓ MEGJEGYZÉSE KARÁCSONYI TANFOLYAM. ELSŐ ELŐADÁS, Dornach, 1924. január 2.

TARTALOMJEGYZÉK A KIADÓ MEGJEGYZÉSE KARÁCSONYI TANFOLYAM. ELSŐ ELŐADÁS, Dornach, 1924. január 2. TARTALOMJEGYZÉK A KIADÓ MEGJEGYZÉSE 13 KARÁCSONYI TANFOLYAM ELSŐ ELŐADÁS, Dornach, 1924. január 2. A körvonalazottan elképzelt emberkép illúziója. A fizikailag körvonalazott ember. A folyadékember, amelybe

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

1 TULAJDONJOG ÉS SZERENCSE (Részlet a Névtelen szellem közleményei-iii. c. műből)

1 TULAJDONJOG ÉS SZERENCSE (Részlet a Névtelen szellem közleményei-iii. c. műből) 1 TULAJDONJOG ÉS SZERENCSE (Részlet a Névtelen szellem közleményei-iii. c. műből) A tulajdonjog fogalma, az a vágy, hogy az ember rendelkezhessék valami felett, benne van a lélek legelrejtettebb mélyében,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Az olvasóhoz

TARTALOMJEGYZÉK. Az olvasóhoz TARTALOMJEGYZÉK Az olvasóhoz 1. Lásd és csodáld Isten dicsőségét: Jézus Krisztus végső célja 2. Jézus, Isten dicsősége: Jézus Krisztus isteni volta 3. Az oroszlán és a bárány: Jézus Krisztus kiválósága

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

A NÉVTELEN SZELLEM BÖLCSÉSZETE TITKOS TANÍTÁSOK A NÉVTELEN SZELLEM ' KINYILATKOZTATÁSAI ESZTER MÉDIUM ÚTJÁN. II. kötet. KIADJA:

A NÉVTELEN SZELLEM BÖLCSÉSZETE TITKOS TANÍTÁSOK A NÉVTELEN SZELLEM ' KINYILATKOZTATÁSAI ESZTER MÉDIUM ÚTJÁN. II. kötet. KIADJA: 1 A NÉVTELEN SZELLEM BÖLCSÉSZETE TITKOS TANÍTÁSOK A NÉVTELEN SZELLEM ' KINYILATKOZTATÁSAI ESZTER MÉDIUM ÚTJÁN II. kötet. KIADJA: A SZELLEMI BÚVÁROK PESTI EGYLETE BUDAPEST, 1936. 2 A II. KÖTET TARTALMA:

Részletesebben

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12.

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12. Hó órasz Iskolai Plébániai Megjegyzés IX. 1. 2. 3. 4. X. 5. 6. 7. 8. Cím: Szervezési feladatok, ismerkedés könyvvel Nevelési cél: Egymásra figyelve, együtt lesz a közös munkánk eredményes Oktatási cél:

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA. 2012 a Regula éve

A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA. 2012 a Regula éve A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA 2012 a Regula éve Ferences Világi Rend Szent Maximilian Kolbe Régió 2012 ... részére Tanulmányozzátok, szeressétek és éljétek a Ferences Világi Rend reguláját. (II. János Pál pápa)

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

HÁZUNK NÉPE. A bibliai házassággondozás és gyermeknevelés körvonalai. Pálhegyi Ferenc

HÁZUNK NÉPE. A bibliai házassággondozás és gyermeknevelés körvonalai. Pálhegyi Ferenc HÁZUNK NÉPE A bibliai házassággondozás és gyermeknevelés körvonalai Pálhegyi Ferenc TARTALOMJEGYZÉK Prológus 11 A pszichoterápia tüneteket kezel, Isten Igéje gyógyít 13 Tudomány-e a pszichológia? 13 A

Részletesebben

nulmányokat olvasni sokan semmibe sem vesznek nagyon lényeges

nulmányokat olvasni sokan semmibe sem vesznek nagyon lényeges . 1 I - Ebbe a kis füzetbe azokra az alapvető kérdésekre adtam nehány szóban feleletet melyeket világosan és tisztán kell lásson minden olyan ember kinek a vallás jelent valamit az életben. Tudom. hogy

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv

Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv INTROITUS - Bevezetés Egyedül vagyok, állj mellém, egyedül vagyok, állj mellém, egyedül vagyok, állj mellém, légy velem! Nem mondja senki, hogy mit

Részletesebben

A katolikus egyház azt tanítja, hogy Mária a közvetítő Isten és ember között Jézussal együtt. Ez szintén nem igaz Isten Igéje szerint!

A katolikus egyház azt tanítja, hogy Mária a közvetítő Isten és ember között Jézussal együtt. Ez szintén nem igaz Isten Igéje szerint! Kedves Olvasó! Ez az írás nem a katolikus emberek bántására született. Az Isten mentő szeretete hozta létre. Jézusnak fáj, hogy Máriát követő milliók nem ismerik az Isten valódi beszédét, a bibliát. Fáj

Részletesebben

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet Tartalom Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet 1. fejezet: Egy új szemlélet Minden vágyad meghallgatásra talál, és

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Katolikus hittan emelt szint 0802 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 22. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után.

Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után. Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után. Jóga Nidra 1. Streszoldó relaxáció CD Időtartam: 43 perc A mélylazítás hatásos jógatechnikája során a gyakorló elsajátíthatja

Részletesebben

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL MBS051 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalom BEVEZETÉS I. ISTEN ATYASÁGA A. A Messiás Atyja 1. Az Atya

Részletesebben

Vezetés, jellem, hatalom

Vezetés, jellem, hatalom CENTRÁL KÁVÉZÓ - Imareggeli, 2014.07.05. Vezetés, jellem, hatalom Heizer Tamás ht.bcsop@gmail.com www.barnabascsoport.hu Kérdések Releváns-e nem egyházi kontextusban, amit a Biblia tanít a vezetésről?

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

Az Óbudai Szentháromság Plébánián - 1032 Bp. Vörösvári u. 110. - Bérmálás - 2005.

Az Óbudai Szentháromság Plébánián - 1032 Bp. Vörösvári u. 110. - Bérmálás - 2005. Atya - Teremtő - Gondviselő. Az Óbudai Szentháromság Plébánián - 1032 Bp. Vörösvári u. 110. - Bérmálás - 2005. Kezdetben teremtette Isten az eget és a Földet. /Ter 1 1./ Két igazságot állít, Isten az aki

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt.

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. A kis Kételkedő ezt kérdezte: Tényleg hiszel abban, hogy van élet a születés után? A kis Hívő így válaszolt:

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 624 EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 7. ÉVFOLYAM

EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 624 EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 7. ÉVFOLYAM EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 624 EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 7. ÉVFOLYAM EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 625 CÉLOK ÉS FELADATOK A társadalomismeret ahhoz segít hozzá, hogy tájékozódni tudjunk

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

The Holy See. Üzenet a hivatások 39. világnapjára

The Holy See. Üzenet a hivatások 39. világnapjára The Holy See Üzenet a hivatások 39. világnapjára II. János Pál pápa 2002. április 21. Téma: Az életszentségre szóló meghívás Tisztelendő Püspöktestvéreim, kedves Testvéreim! 1. Mindnyájatoknak, akiket

Részletesebben

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás Igazságban járni: 1. előadás 1 1. lépés: Nevezd meg a problémát Bűn Bizonytalanság 2 Az ember öt dimenziója Szellemi Erkölcsi Társadalmi Pszichológi ai Biológiai 3 A teremtek sorrend Lélek (lelki) Jellem

Részletesebben

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja.

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. HIMNUSZ (H 299) Föld vigadása, ég új ragyogása, Nap hajnalfénye, Alkotód szülője, ments meg a mélytől,

Részletesebben

A teremtés a Bibliában

A teremtés a Bibliában 4. tanulmány A teremtés a Bibliában január 19 25. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 2; Jób 38:1-21; 42:1-6; Zsoltár 8; Ézsaiás 45:18; Máté 19:4-6; Apostolok cselekedetei 17:22-31 És láték más

Részletesebben

ETIKA Tankönyv a középiskolák 11. évfolyama számára című tankönyvéhez

ETIKA Tankönyv a középiskolák 11. évfolyama számára című tankönyvéhez 1 ÚTMUTATÓ ÉS TANANYAGBEOSZTÁS Lányi András Jakab György ETIKA Tankönyv a középiskolák 11. évfolyama számára című tankönyvéhez Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2 A tankönyvről A tankönyv ismeretanyaga

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL TERÉZ ANYA SAJÁT SZAVAIVAL Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. Teréz Anya saját példáján tanított meg minket, mit jelent valójában élni az evangéliumot. Azt gondolom, hogy a

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

RÓMAI KATOLIKUS HITTANTANMENET TANÉV: 2013/ 2014

RÓMAI KATOLIKUS HITTANTANMENET TANÉV: 2013/ 2014 RÓMAI KATOLIKUS HITTANTANMENET TANÉV: 2013/ 2014 HITOKTATÓ NEVE: Kóródiné Mikes Mónika PLÉBÁNIA: Eger Fájdalmas Anya Plébánia KOROSZTÁLY: 1. osztály AZ ÉVES CÉL: Fedezze fel a gyermek, hogy élete Isten

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21.

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Önkéntesség és tapasztalatok az egyházi ifjúsági szervezetekben Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Gábor Miklós, Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány MKPK Ifjúsági

Részletesebben

The Holy See AD TUENDAM FIDEM

The Holy See AD TUENDAM FIDEM The Holy See AD TUENDAM FIDEM II. János Pál pápa Ad tuendam fidem motu proprioja mellyel néhány szabállyal kiegészíti Az Egyházi Törvénykönyvet (CIC) és a Keleti Egyházak Törvénykönyvét (CCEO) A Katolikus

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

Kacsó András: Érdemes igent mondani.

Kacsó András: Érdemes igent mondani. Kacsó András: Érdemes igent mondani. Az úgynevezett tanúságtételek több veszéllyel és félreértéssel járnak. A tanúságtevő minden igyekezete ellenére gyakran úgy tűnik, mintha egyéni hőstettről lenne szó,

Részletesebben

A NÉVTELEN SZELLEM BÖLCSÉSZETE TITKOS TANÍTÁSOK A NÉVTELEN SZELLEM ' KINYILATKOZTATÁSAI ESZTER MÉDIUM ÚTJÁN. I. kötet. KIADJA:

A NÉVTELEN SZELLEM BÖLCSÉSZETE TITKOS TANÍTÁSOK A NÉVTELEN SZELLEM ' KINYILATKOZTATÁSAI ESZTER MÉDIUM ÚTJÁN. I. kötet. KIADJA: 1 A NÉVTELEN SZELLEM BÖLCSÉSZETE TITKOS TANÍTÁSOK A NÉVTELEN SZELLEM ' KINYILATKOZTATÁSAI ESZTER MÉDIUM ÚTJÁN I. kötet. KIADJA: A SZELLEMI BÚVÁROK PESTI EGYLETE BUDAPEST, 1936. 2 TARTALOM. Bevezetés..

Részletesebben

Drága megváltott Gyülekezet!

Drága megváltott Gyülekezet! 2015. április 3. Nyíregyháza, Mandabokor Nagypénteki Istentisztelet 14 Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; 15 és azért

Részletesebben

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Pásztorlevél a Szent Cirill ereklye Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Krisztusban drága testvéreim, a mai vasárnap evangéliumának bevezető mondatai Jézus tanításának fontosságára és

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák tematikája református hittan tantárgyból 9-12. évfolyam

Az osztályozó vizsgák tematikája református hittan tantárgyból 9-12. évfolyam Az osztályozó vizsgák tematikája református hittan tantárgyból 9-12. évfolyam Református hittanból a tanulónak szóbeli osztályozó vizsgán kell részt vennie. A szóbeli vizsga időtartama 20 perc. A vizsgázónak.

Részletesebben

Milyen test támad majd fel?

Milyen test támad majd fel? Milyen test támad majd fel? ((1 Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok. 2 Általa üdvözültök is, ha megtartjátok

Részletesebben

Székely János: Bibliaismeret

Székely János: Bibliaismeret Székely János: Bibliaismeret Hittankönyv a középiskolák 9. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Mi a Biblia? Vedd, és olvasd! A Biblia isteni eredetének jelei Sugalmazás 02. A Szentírás Isten szava,

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Katolikus hittan emelt szint 0804 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 28. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

Tanmenetek 2014/2015-ös tanév

Tanmenetek 2014/2015-ös tanév Tanmenetek 2014/2015-ös tanév Tanév: 2014/2015 Tantárgy: katolikus hit- és erkölcstan Tanár: Hunyadi László hitoktató Intézmény: Kiliti, Ságvár iskolák Osztályok: 1-8. évfolyamok Hitoktató Plébános 1 Általános

Részletesebben

Imre Vallyon előadása az Új Földről Budapest, 2009. szeptember 5.

Imre Vallyon előadása az Új Földről Budapest, 2009. szeptember 5. Imre Vallyon előadása az Új Földről Budapest, 2009. szeptember 5. (Jegyzet) 1. A Vízöntő Korszak 1875. óta a Vízöntő korszakát éljük, melynek elsődleges jellemzője az intellektualitás uralma, a gondolatközpontúság.

Részletesebben

KORÁN ELHUNYT GYERMEKEK

KORÁN ELHUNYT GYERMEKEK 1 KORÁN ELHUNYT GYERMEKEK Kérdés: Tanításaidból tudjuk, hogy a szellemeket különböző okok indítják vagy kényszerítik az anyaggal való összeköttetésre; tudjuk, hogy a testet öltés előtt áttekinthetik ennek

Részletesebben

A MESSIÁS MENNYBEMENTELE

A MESSIÁS MENNYBEMENTELE MBS076 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK A MESSIÁS MENNYBEMENTELE Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalomjegyzék BEVEZETÉS I. A MENNYBEMENETEL TÖRTÉNELME

Részletesebben

istvan@katoistvan.hu +36 (20) 5192822 petya1962 A skype konferenciák ezen túl

istvan@katoistvan.hu +36 (20) 5192822 petya1962 A skype konferenciák ezen túl A Felkent helyett járunk tehát követségben, mintha Isten kérlelne titeket rajtunk keresztül, a Felkent helyett kérlelünk titeket: Béküljetek ki Istennel! 2Kor 5:19-20 BÉKÉLTETŐ HÍRLEVÉL 2012.november 4

Részletesebben

Isten szeretet Keresztények Honlap E-mail: keresztenyek@keresztenyek.hu www.keresztenyek.hu. Isten szeretet

Isten szeretet Keresztények Honlap E-mail: keresztenyek@keresztenyek.hu www.keresztenyek.hu. Isten szeretet Isten szeretet 1 Isten a szeretet forrása Az Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is őbenne. (1 János levél 4:16) Az állítás, hogy Isten szeretet, kifejezi a legmélyebb

Részletesebben

Hippocampus Intezet. ÖT-ELEMTAN képzés Budapesten

Hippocampus Intezet. ÖT-ELEMTAN képzés Budapesten Hippocampus Intezet ÖT-ELEMTAN képzés Budapesten Idõpont: 2008. április 11-12-13. Részvételi díj: 15. 000 Ft/ nap; az elsõ nap ingyenes /konzultáció/ A tanfolyam célja A bioenergetikai folyamatok szisztematikus

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

A BÚCSÚJÁRÓK ÉNEKEI 267

A BÚCSÚJÁRÓK ÉNEKEI 267 A BÚCSÚJÁRÓK ÉNEKEI 267 268 Induláskor 161 BOLDOG SZŰZ MÁRIA 2. Ma, buzgó híveid, útra indulunk, Fáradsággal hozzád szívből sóhajtunk. 3. Te vagy, kit választott Isten anyjának, Te vagy szent szülője mi

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Református hittan Évfolyam: 1. _ Heti óraszámú csoport Vizsga típusa: írásbeli Követelmények, témakörök: a szóbeli vizsga tananyaga

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12

Tartalomjegyzék. Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12 Tartalomjegyzék Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12 1. Az alapok: Hogyan látja Isten a gyülekezetet? 17 A tanuló gyülekezet 19 A gondoskodó gyülekezet 22 Az istentiszteletre összegyűlt

Részletesebben

AZ ANGYALOK BESOROLÁSA és FELADATAIK

AZ ANGYALOK BESOROLÁSA és FELADATAIK AZ ANGYALOK BESOROLÁSA és FELADATAIK Az előző fejezetekben már szó volt Isten Tervéről, az Angyalok eredetéről, és mind az Ó- és az Újtestamentumban, mind pedig a Jelenések Könyvében, vagyis, mintegy háromféle

Részletesebben

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál Magyarország nem volt, hanem lesz POLITIKO-ROMANTIKA 1887 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. ELŐSZÓ Isten haza és a király! Ezen tárgyakról fog könyvem

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

49» Szeiitháromgág utáni tizenkilencedik vagámapt Jubileumi alap vagámap.ia«az ISTEN JO, KEDYES ÉS TÖKÉLETES AKARATA.

49» Szeiitháromgág utáni tizenkilencedik vagámapt Jubileumi alap vagámap.ia«az ISTEN JO, KEDYES ÉS TÖKÉLETES AKARATA. 209 49» Szeiitháromgág utáni tizenkilencedik vagámapt Jubileumi alap vagámap.ia«az ISTEN JO, KEDYES ÉS TÖKÉLETES AKARATA. Róma 12,1-2 Róma 12,1-21 Az Isten irgalmaseágára utalás felidézi mindazt, ami az

Részletesebben

KÉZ A KÉZBEN ÖNKÉNTESEK A HOSPICE-BAN

KÉZ A KÉZBEN ÖNKÉNTESEK A HOSPICE-BAN KÉZ A KÉZBEN ÖNKÉNTESEK A HOSPICE-BAN NINCS EMBEREM......CSUPÁN EGY IGAZI ÖRÖM VAN A FÖLDÖN: MÁSOKNAK ÉLNI. LEV TOLSZTOJ BETEG VOLTAM ÉS MEGLÁTOGATTATOK... Az önkéntességről általában Fogalma, meghatározása,

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Római Katolikus Teológia Kar 1.3 Intézet Didaktikai Teológia Intézet 1.4 Szakterület Római

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben