Prof.Dr.habil. Haraszti György Publikációs jegyzék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Prof.Dr.habil. Haraszti György Publikációs jegyzék"

Átírás

1 Prof.Dr.habil. Haraszti György Publikációs jegyzék 1/ Haraszti György: A Budapesti II. kerületi Állami Rákóczi Ferenc Általános Gimnázium története in Haraszti György Vajda Róbert (szerk.): Húsz év (Budapest: II. kerületi Állami Rákóczi Ferenc Általános Gimnázium KISZ szervezete, 1965), / Cseh László - Haraszti György - Veress Éva: Térképdiagramok előállítása számítógéppel és az adatok tárolásának-feldolgozásának topográfiai módszere az agrártörténetben in Történelmi Szemle 15/3-4 (1972), / Cseh László - Haraszti György - Veress Éva: Számítógéppel készített munkatérképek a történeti Magyarország agrárstruktúrájának tanulmányozásához in Mezőgazdasági Múzeum közleményei (Budapest: 1976), / Haraszti György: A kataszteri felmérés néhány kiértékelési problémája in X (szerk.): A XII. statisztikai vándorgyűlés (Baja) anyagai (Budapest: 1980),?-?. 5/ Haraszti György: Schulhof Izsák Budai Krónikaja in Századok 1981/1 (vitairat), / Haraszti György - Kátay Sándor - Vancsura Zsolt: Számítógépek rendszertechnikája II, (Budapest: Tankönyvkiadó, ). 7 Haraszti György: Scheiberné Bernáth Lívia: A magyarországi zsidóság személyés családnevei II. József névadó rendeletéig (recenzió) in Századok 1983/3 (ISSN?), / Haraszti György - Kovács Ilona - Vancsura Zsolt: Számítógépek rendszertechnikája III, (Budapest: Tankönyvkiadó, ).

2 9/ Haraszti György: Buda Expugnata Levéltárismertetők a magyarországi török uralom felszámolásának forrásairól in Levéltári Szemle 1985/2, / Buda dicsőséges visszavívásának... leírása, (Budapest: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár kiadása, 1986), (Deák Farkas fordításának átjavítása, jegyzetek, szövegmagyarázatok) (ISBN X). 11/ 12 korabeli metszet Buda visszafoglalásáról (fordítás, bevezető) (Budapest: Fővárosi Szabó Ervin könyvtár, 1986). 12/ Haraszti György: Egy budai zsidó kihallgatási jegyzőkönyve a török kori Budáról és a város felszabadulásáról 1686 in Levéltári Szemle 1986/2 (ISSN?), (tanulmány + szövegközlés). 13/ Haraszti György: Jakab budai zsidó vallomása az ostromlott Buda belviszonyairól in Szakály Ferenc (szerk.), Buda visszafoglalásának emlékezete, 1686 (Budapest: Európa Könyvkiadó, 1986) (ISBN?), / Haraszti György: Zsidó ének a budai zsidóság ostrom alatti és utáni sorsáról in Szakály Ferenc (szerk.), Buda visszafoglalásának emlékezete, 1686 (Budapest: Európa Könyvkiadó, 1986) (ISBN?), / Bariska István - Haraszti György - Varga J. János (szerk.): Buda Expugnata - Europa et Hungaria A török kiűzésének európai levéltári forrásai (Budapest: Budapest Főváros Levéltárának kiadványa, 1986), (szöveggondozás, mutatók kronológia). 16/ Felhő Ibolya - Trócsányi Zsolt (szerk.): Buda Expugnata - Europa et Hungaria A török kiűzésének hazai levéltári forrásai (Budapest: Budapest Főváros Levéltárának kiadványa, 1987), (technikai szerkesztés, szöveggondozás, mutatók, kronológia).

3 17/ Haraszti György: A nagyvezír szeme a császár fogságában in História 1986/3-4, / Haraszti György: Sugár István: lehanyatlik a török félhold (recenzió) in Századok 1986/1, / Haraszti György: Szép új dal Budáról in: Keletkutatás 1987/1, / Haraszti György: A nagy zsidó gyülekezetről - egy XVII. századi pszeudo hungarico-judaica háttere és utóélete in Zombori István (szerk.), Az értelmiség Magyarországon a században (Szeged: a Csongrád Megyei Múzeumok kiadása, 1988), / Haraszti György: Zsidók a Kárpát-medencében in Glatz Ferenc (szerk.): Magyarok a Kárpát-medencében (Budapest: História Alapítvány, 1988), 53, 197, / Haraszti György? Lőw Lipót a Ben Chananja szerkesztője in Zombori István (szerk.): A szegedi zsidó polgárság emlékezete (Szeged: a Csongrád Megyei Múzeumok kiadása, 1988), / Haraszti György: Unknown and Unprocessed Archival Sources of the Hungarian Holocauast in Kapdebó Lóránt (ed.): The Holocaust in the Arts (Pécs: 1990),?-?. 24/ Haraszti György: Ain sajn nai lid fun Ojben in Jankovics József et al. (szerk.): A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében Die ungarische Sprache und Kultur im Donauraum I. [a II. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson (Bécs, szept. 1-5) elhangzott előadások] (Budapest-Bécs: 1991),?-?. 25/ Haraszti György: Szefárd zsidók Magyarországon a kezdetektől a török uralom megszűntéig in Deutsch Róbert - Landeszmann György (szerk,): Emlékkönyv dr.

4 Schweitzer József 70. születésnapjára (Budapest: MAZSIHISZ, 1992) (ISBN?), / Haraszti György: Magyar Zsidó Levéltári Repertórium I Hazai levéltárak 1-2, Hungaria Judaica 2 (Budapest: MTA Judaisztikai Kutatócsoport, 1993) (ISBN?). 27/ Haraszti György: Két világ határán Tradíció és modernitás: A Rumbach utcai zsinagóga és hívei in Múlt és Jövő UF., 1993/2, / Haraszti György: A Rumbach utcai zsinagóga és hívei in Ines Müller: A Rumbach Sebestyén utcai zsinagóga (Budapest-Bécs: MTA Judaisztikai Kutatócsoport - Löcker Verlag, 1993), / Haraszti György: Odesszától Baselig, Bécstől Jeruzsálemig, avagy a historiográfia diszkrét bája in Múlt és Jövő UF., 1993/4, / Haraszti György: Zsidó jótékonyság és mecenatúra a századforduló Budapestjén in X (szerk.): Partes populorum minores alienigenae 1994/1 (Szombathely: Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Történelem Tanszékének kiadása, 1994), / Haraszti György: Zsidó mecenatúra Magyarországon a polgárosodás időszakában in: X (szerk.): Komárom-Esztergom megyei Önkormányzat Levéltára Évkönyv 1995 (Esztergom, 1995), / Haraszti György: Vérvádak évadja in Múlt és Jövő UF., 1996/2, / Haraszti György: A zsidó történetírás nehézsége, avagy egy illúzió fogságában in Múlt és Jövő UF., 1997/2, / Haraszti György: Zsidónak lenni (egy lexikonban) in: Török Petra (szerk.): A határ és a határolt. Töprengések a magyar-zsidó irodalom létformáiról (Budapest:

5 Az Országos Rabbiképző Intézet Yahalom Művelődéstörténeti Kutatócsoportja, 1997), / Haraszti György: The Return of the Jews to Hungary in the XVIII century in Rivista di Studi Ungheresi, 12, (Róma: 1997 [1998]), / Hahn István: A próféták forradalma (összegyűjtött történeti és vallástörténeti tanulmányok I) (Budapest: Múlt és Jövő Könyvkiadó, 1998) - szerkesztés, utószó, bibliográfia. 37/ Haraszti György: Methodological Approaches and Sources in the New Hungarian-Jewish Historiography in Studia Judaica (Moshe Carmilly Center Yearbook) VII (edited by Ladslau Gyémánt) (Cluj-Napoca: Editura Sincron, 1998), / Andrew Sanders, Kedves Majmonidész (Budapest: Filum Kiadó, 1998) - fordítás, szerkesztés, függelék (a 613 parancsolat). 39/ Haraszti György: Két világ határán (Budapest: Múlt és Jövő Kiadó, 1999) (ISBN ) - válogatott tanulmányok a magyarországi zsidóság történetéből. 40/ Haraszti György: Jude zu sein (im Lexikon). Überlegungen eines Stichwortschreibers in Tamás Lichtmann (Hrsg.): Angezogen und abgestoßen (Frankfurt am Main: Peter Lang, 1999), / Haraszti György: A magyarországi zsidóság rövid története a kezdetektől a XIII. század végéig in Hamp Gábor Horányi Özséb Rábai László (szerk.) Magyar megfontolások a Soáról (Budapest: Balassi Kiadó, 1999) (ISBN ), / Jákov Katz: A végzetes szakadás (Budapest: Múlt s Jövő Kiadó, 1999) - szerkesztés, lektorálás, bibliográfia.

6 43/ Haraszti György: A szatmárnémeti zsidóság in Hans Gehl Viorel Cibotâ (coordinatori): Relaţii interetnice în zona de contact româno-maghiaro-ucraineană din secoul al XVIII-lea până în przent (A román, magyar és ukrán népcsoportok egymáshoz való viszonya a 18. századtól napjainkig) (ISBN ) (Satu Mare Tübingne: Editura muzeului Sătumărean [Tipografia Gedo, Cluj Napoca], 1999), / Haraszti György: Bemutatkozik a Mentsch alapítvány in Erec 2000/9, 3. 45/ Haraszti György: A tanítás az élet kapuja in Új Élet, április 15, 5. 46/ Haraszti György: Megszabadulástól rendszerváltásig ( ). A magyarországi zsidóság történetének vázlata a második világháború végétől napjainkig in Kultúra és Közösség 2001/IV-2002/I, / Haraszti György: Kulturelle Traditionen und Istitutionen der ungarischen Juden in Glatz Ferenc (szerk.): Hin zu neuen Zielen 2000 (Begegnungen Band 11) (Budapest: Europa Institut, 2001) (ISBN?), / a Haraszti György: Az egyik utolsó kiűzetés in Kaufmann Dávid: A zsidók utolsó kiűzése Bécsből és Alsó-Ausztriából (Budapest, Múlt és jövő Könyvkiadó, 2002) ((ISBN?), , b Haraszti György: Kaufmann Dávid in uo., / Haraszti György: Újszászi István az ÁVÓn in História 2002/8, / Haraszti György: A Brief History of the Jews of Hungary until the Fall of the Medieval Hungarian State in Anna Szalai (ed.): In the Land of Hagar. The Jews of Hungary: History, Society and Culture (Tel-Aviv: Beth Hatefutsoth, 2002) (ISBN?), / Haraszti György: A Short History of the Jews in Hungary: The Turkish Occupation and Resettlement ( ) in Anna Szalai (ed.): In the Land of

7 Hagar. The Jews of Hungary: History, Society and Culture (Tel-Aviv: Beth Hatefutsoth, 2002) (ISBN?), / Haraszti György: A Rumbach zsinagóga mesebeli története I-III in Új Kelet (Izrael) május 4, 11, / Meir Aharon Munk: Életem történetei (Budapest: Múlt és Jövő, 2003) (ISBN?), (szerkesztés, bibliográfia + 1. db. térkép). 54/ Haraszti György: Igenek és nemek. A zsidók jövője a diaszpórában in Gergely Judith Halmos Sándor (szerk.): Debrecen és határon túli testvérhitközségei V. nemzetközi tanácskozása Debreceni Hitközség kiadása, 2003) (ISBN?), / Haraszti György: Két szentély között in Naftali Kraus: Ezra, Nechmjá Az őscionizmus története (ISBN ) (Budapest: Polgart, 2003) (ISBN ), / Haraszti György: Két szentély között. (a zsidó nép története a sivát Cion korszakában) (az előbbi tanulmány kibővített változata - egy készülő ókori zsidó történelemkönyv részeként) in X (szerk.): ÉVKÖNYV 2003 (Budapest: OR-ZSE kiadása, 2003), / Haraszti György: 8 szócikk a Kőszeghy Péter (szerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon I. kötetéhez (Budapest: Balassi Kiadó, 2003). 58/ Haraszti György: A magyar zsidóság helyzete Trianon előtt és után (egy ismeretlen dokumentum a satus quo ante hitközségek történetéhez) in Szécsi József (szerk): Keresztény-Zsidó Teológiai Évkönyv 2003 (Budapest: Keresztény-Zsidó Társaság, 2004) (ISBN -), / Haraszti György: Magyar Zsidó irodalom in Jean-Christoph Attias Esther Benbassa: A zsidó Kultúra Lexikona (Budapest: Balassi Kiadó, 2004) (ISBN ), / Haraszti György: 5 szócikk a Kőszeghy Péter (szerk.): Művelődéstörténeti Lexikon II. kötetéhez (Budapest: Balassi Kiadó, 2004), 61/ Haraszti György: Zsidó síremlékek Budapesten (Budapest: PolgART Könyvkiadó, 2004) (ISBN ).

8 62/ Haraszti György: Kárpáti rapszódia in História 2004/2-3, / Haraszti György: Hős vagy áruló? in História 2004/2-3, / Haraszti György: Mauzóleum Pozsonyban. Chátám Szófér síremléke a föld alatti temetőben in História 2004/2-3, / Haraszti György: Krausz Tamás: Antiszemitizmus holokauszt államszocializmus, (Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 2004) (recenzió) in Budai Sófár 2004/12, 3. 66/ Haraszti György: Löw Immánuel in Nemzeti évfordulóink I. évfolyam, 2004/1 (Budapest: Nemezti Örökség Minisztériuma, 2004), / Haraszti György: A magyar zsidó kapcsolatok antinómiái az első világháború után in Lichtmann Tamás (szerk.): Magyar Zsidó Szemle Évkönyv UF., 2004 (ISSN ), / Haraszti György: A zsidóság visszatérése Magyarországra a 18. században in Faragó Tamás (szerk.): Magyarország társadalomtörténete a században (Budapest: Dico Kiadó Új Mandátum Kiadó, 2004), / Haraszti György: A magyarországi zsidóság rövid története a kezdetektől az ortodoxia és neológia szétválásáig, PhD disszertáció (Budapest: OR-ZSE honlap, 2004). 70/ Haraszti György: Az égő titok - az Auschwitzi jegyzőkönyv(ek) sorsa ben in Szécsi József (szerk.): Keresztény-Zsidó Teológiai Évkönyv 2004 (Budapest: Keresztény-Zsidó Társaság, 2004 [2005]) (ISBN?), / Haraszti György: Az Auschwitzi jegyzőkönyvek (Budapest: Múlt és Jövő Kiadó, 2005) (ISBN ). 72/ Haraszti György: A kivételezettek vonata in História 2005/3, / Haraszti György: Az igazi Fortunatus utószó in Molnár Ákos: A hitehagyott (Budapest: Múlt és Jövő Kiadó, 2005) (ISBN?), / Haraszti György: Az igazi Fortunatus - történelmi tanulmány in Történelmi Szemle sz Ua in Lichtmann Tamás (szerk): Magyar Zsidó Szemle 2, ÚF (2005) (ISSN ),

9 75/ Haraszti György: A magyar <Igazak fala> in Szécsi József (szerk.): Keresztény- Zsidó Teológiai Évkönyv 2005 (Budapest: Keresztény-Zsidó Társaság, 2005 [2006] (ISBN ),?-?. 76/ Haraszti György: A magyarországi zsidóság az 1956-os forradalom alatt in História 2006/1 (ISSN?), / Haraszti György: A magyarországi zsidóság a második világháború után és az 56-os forradalomban in Szécsi József (szerk.): Keresztény-Zsidó Teológiai Évkönyv 2006 (Budapest: Keresztény-Zsidó Társaság, 2006 [2007]) (ISBN?), / Haraszti György: Trapéz a lejtőn - a magyarországi zsidóság a második világháború után és a 56-os forradalomban in Confessio 2007/1 (ISSN?), / Haraszti György: Jesája, korunk tanítója in Naftali Kruas: A zsidó Jesájáhu (Budapest: Wesley János kiadó, 2007) (ISSN?), / Haraszti György: Vallomások a túlélésért. Az Ujszászy-feljegyzések keletkezéstörténete in: Haraszti György Kovács Zoltán András Szita Szabolcs (szerk.): Vallomások a holtak házából (Ujszászy István vezérőrnagynak, a VKF/2 vezetőjének az ÁVO fogságában írott feljegyzései) (Budapest: Corvina, 2007) (ISBN ), / Haraszti György: Lejtmenetben (A magyarországi zsidóság vészkorszak utáni eldső 12 éve) in Múlt és Jövő UF., 2007/4, / 18 szócikk (Acsády Ignác - Falk Miksa - Fenyő Miksa Fortunatus - Hazai Samu, báró -Magyarország Ignotus Hugó - Kohner Zsigmond - Marczali Henrik - Madarassy-Beck Nándor - Mezey [Mezei] Ferenc - Rényi Alfréd - Scheiber Sándor - Szabolcsi Lajos Szabolcsi Miksa Temesvár - Turán Pál - Vámbéri Ármin) a New York-i YIVO lexikon (Encyclopedia of Jews in Eastern Europe [New York: YIVO, 2008)] [ISSN?]) részére a magyar zsidóság történetéről. 83/ Haraszti György: A Kárpát-medencei zsidóság rövid története a kezdetektől a középkori magyar állam bukásáig in Szalai Anna (szerk.): Hágár országa. A magyarországi zsidóság történelem, közösség, kultúra (Budapest: Antall József Alapítvány Kossuth Kiadó, 2009) (ISSN?),

10 84/ Haraszti György: A magyarországi zsidóság rövid története a török hódoltság és az újratelepülés korában ( ) in Szalai Anna (szerk.): Hágár országa. A magyarországi zsidóság történelem, közösség, kultúra (Budapest: Antall József Alapítvány Kossuth Kiadó, 2009) (ISSN?), / Haraszti György: Lejtmenetben (A magyarországi zsidóság vészkorszak utáni első 12 éve) in Schőner Alfréd (főszerk.) Oláh János (szerk.): Ismét válaszúton, avagy a magyarországi zsidóság és az 56-os forradalom (Budapest: Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem, 2009) (ISBN ), / Haraszti György: Hágár országában. Hitközségtörténeti monográfiák, (nagyobb) helytörténeti tanulmányok és leírások a történeti Magyarország zsidó közösségeiről (Magyar Zsidó Szemle füzetek 1) (Budapest: MTA ORZSE Zsidó Kultúratudományi Kutatócsoport Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem, 2008 [2009] (ISSN ; ISBN ). 87/ Haraszti György: Méltatlan támadások in Népszava, / Haraszti György: Prefectus Iudaeorum in Kőszeghy Péter (szerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon IX (Budapest. Balassi Kiadó, 2009) (ISSN?), / Haraszti György: Feltárul(t) a múlt a budai várban Régi-új adatok a középkori zsidónegyedekről in Szécsi József (szerk.): Keresztény Zsidó Teológiai Évkönyv 2009 (Budapest: Gondolat Kiadó, 2009) (ISBN ), / Haraszti György: Moses Hess a szent balga, avagy a nagy eszmék koránjött lovagja magyar vonatkozásokkal in Moses Hess: Róma és Jeruzsálem (Budapest: Múlt és Jövő Kiadó, 2010) (ISSN?), / Haraszti György: A százkilencven éves óbudai zsinagóga és hívei in Múlt és Jövő UF. (ISSN ), 21/3 (2010), / Haraszti György: Moses Hess a szent balga, avagy a nagy eszmék koránjött lovagja javított, bővített, jegyzetelt tanulmány in Szécsi József (szerk.:) Keresztény- Zsidó Teológiai Évkönyv 2010 (Budapest: Keresztény-Zsidó Társaság, 2010 [2011] (ISBN ),

11 93/ Haraszti György: Fejezetek a pécsi zsidóság életéből: a fénykor első hitközségi elnöke, Engel Adolf és rabbijai (Kohut Sándor és Perls Ármin) in Erdős Zoltán Kindl Melinda (szerk.): Pécs az egyháztörténet tükrében (Pécs:Molnár Nyomda és Kiadó KFT, 2010 [2011]) (ISSN?), / Haraszti György: Egy epizód 1944/45 történetéből, Domonkos Miksa: az ember aki lelőtte Raul Wallenbereget in Lancz Tibor (szerk.): A Dohány utcai Zsinagóga 150 éve (Budapest: Dohány utcai Zsinagóga Alapítvány, 2010 [2011]) (ISSN?), / Haraszti György: Feltáruló árnyak, Buda középkori zsidósága in Gecsényi Lajos Izsák Lajos (szerk.): Magyar történettudomány az ezredfordulón. Glatz Ferenc 70. születésnapjára (Budapest: ELTE Eötvös Kiadó MTA Társadalomkutató Központ, 2011) (ISBN ) / Botos János Csató Mihály Haraszti György Huhák Heléna: A második világháború alatt sérelmet szenvedett zsidó származású magyar állampolgárok kárpótlásának folyamata Magyarországon (Budapest: Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény, 2011) (ISBN ). 97/ Botos János Csató Mihály Haraszti György Huhák Heléna: The Compensation Process for Hungarian Jews for Damages Suffered during World War II (Budapest: Holocaust Document and Memorial Center, 2011) (ISBN ). 98/ Haraszti György: Defensor et propagator tolerantiae in Moses Mendelssohn: Jeruzsálem avagy a vallási hatalom és a zsidó vallás (Budapest: Attraktor, 2011) (ISSN?), / Haraszti György: Ezékiel, a kortárs. A zsidó közösség politikai története a babilóniai hódoltságban (i.e ) in Naftali Kraus: Ezékiel: a harmadik szentély viziója, Az ősi forrás [20] (Budapest: Wesley János kiadó, 2011) (ISSN?), / Haraszti György: Tények és hipotézisek Dániel könyvében in Naftali Kraus: Dániel: Mikorra várjuk a Messiást, Az ősi forrás [21] (Budapest: Wesley János Lelkészképző Főiskola, 2011) (ISSN?), / Haraszti György: Situation of the Hungarian Speaking Jewry in Central-East Europe from the End of World War II to Comminist Takeover ( /49) in

12 Ladislau Gyémánt (ed.): Studia Judaica XIX (Cluj-Napoca: EFES [Editura Fundaţiei Pentru Studii Europene], 2011) (ISSN ), / Deutsch Gábor Haraszti György: Zörög a Haraszt/i/ in Deutsch Gábor virágzik, mint a pálma (Budapest: Gabbiano Print Nyomda és Kiadó Kft, 2012) (ISBN ), / Haraszti György: Máglyákkal, elkobzással, rágalmakkal a Talmud ellen in Naftali Kraus: Iránytűvel a Talmud tengerén Misna, Gemára, szóbeli tan, Az ősi forrás [22] (Budapest: Wesley János Lelkészképző Főiskola, 2012) (ISBN ), / Haraszti György: Talmud-hamisítók in Naftali Kraus: Iránytűvel a Talmud tengerén Misna, Gemára, szóbeli tan, Az ősi forrás [22] (Budapest: Wesley János Lelkészképző Főiskola, 2012) (ISBN ), / Haraszti György: Raoul Wallenberg in Estók János (főszerk.): Nemzeti évfordulóink 2012 (Budapest: Balassi Intézet Nemzeti Évfordulók Irodája, 2012), / Haraszti György: A holokauszt gyermekáldozatai in (Kassay Ildikó) Szakács Árpád (szerk.): A kommunizmus gyermekáldozatai A holokauszt gyermekáldozatai A diktatúrák egyházi áldozatai Alkotmányozás Magyarországon (Budapest: Zuglói Önkormányzat, , / Haraszti György: Vallási vagy nemzetiségi kisebbség a zsidóság? A zsidó körök és a kommunista hatalom dilemmái Magyarországon a második világháború után (lengyelül) in Tischler János (szerk.): A lengyel és magyar nemzetiségi politika dilemmái a 20. században (Katowice-Varsó: Katowicei Egyetem Varsói Magyar Kulturális Intézet, 2012),?-?. 108/ Haraszti György: Wertheimer Sámson, zsidó családi törvények, zsidó családnevek, zsidó esküvői szokások, zsidók, zsidó községek (Arad, Eperjes, Esztergom, Gyulafehérvár, Sopron, Temesvár), zsidókra vonatkozó jogalkotás in Kőszeghy Péter (szerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon XIII. kötet (Budapest.

13 Balassi Kiadó, 2012) (ISSN?), 38-39; ; ; ; ; ; szócikk 109/ Haraszti György: Magyarországi diákok külföldön. Kényszer-peregrináció az első világháború után in Rubicon 2013/1 (ISSN ), / Haraszti György: Kényszerperegrináció az első világháború után in BORSI- KÁLMÁN Béla (főszerk.): Homályzónák- Felvilágosodás és liberalizmus. Tanulmányok Kecskeméti Károly 80. születésnapjára (ISBN ) (Budapest: k.n., 2013), Hivatkozások 1/ MISKOLCZY Ambrus: A zsidók polgárositásáról a nemzetgyűlés által törvény alkottatott (Az 1849-i zsidóemancipációs törvény és ismeretlen iratai) in Múlt és Jövő 98/1 (1998) (ISSN ), 8-42; 40 hivatkozás a Zsidónak lenni (egy lexikonban) in TÖRÖK Petra (szerk.): A határ és a határolt. Töprengések a magyar-zsidó irodalom létformáiról (Budapest: Az Országos Rabbiképző Intézet Yahalom Művelődéstörténeti Kutatócsoportja, 1997) (ISBN?), / GYURGYÁK János: A zsidókérdés Magyarországon Politikai Eszmetörténet (Budapest: Osiris, 2001) (ISBN ), 26 hivatkozás A zsidóság visszatérése Magyarországra a XVIII. században in: HARASZTI György: Két világ határán (Budapest: Múlt és Jövő Kiadó, 1999) (ISBN ), / GYURGYÁK János: A zsidókérdés Magyarországon. Politikai eszmetörténet (Budapest: Osiris, 2001) (ISBN ), 28 hivatkozás Szefárd zsidók Magyarországon a kezdetektől a török uralom megszűntéig in: HARASZTI

14 György: Két világ határán (Budapest: Múlt és Jövő Kiadó, 1999) (ISBN ), / SPITZER, Shlomo J.: Zsidók és rabbinikus tudomány Magyarországon a középkorban és a török hódoltság idején in: SPITZER, Shlomo J. KOMORÓCZY Géza: Héber kútforrások Magyarország és a magyarországi zsidóság történetéhez a kezdetektől 1686-ig, (Budapest: MTA Judaisztikai Kutatócsoport - Osiris Kiadó, 2003) (ISBN ), 34 hivatkozás HARASZTI György: Magyar zsidó levéltári repertórium I: hazai levéltárak zsidó vonatkozású anyagának áttekintése a kiadott levéltári segédletek alapján (Hungarica Judaica 2) (Budapest: MTA Judaisztikai Kutatócsoport, 1993) (ISBN:?) 5/ SPITZER, Shlomo J.: Zsidók és rabbinikus tudomány Magyarországon a középkorban és a török hódoltság idején in: SPITZER, Shlomo J. KOMORÓCZY Géza: Héber kútforrások Magyarország és a magyarországi zsidóság történetéhez a kezdetektől 1686-ig, (Budapest: MTA Judaisztikai Kutatócsoport - Osiris Kiadó, 2003) (ISBN ), 43 hivatkozás HARASZTI György: Szefárd zsidók Magyarországon a kezdetektől a török uralom megszüntéig in DEUTSCH Róbert - LANDESZMANN György (szerk.): Hetven év. mlékkönyv dr. Schweitzer József születésnapjára (Budapest: MAZSIHISZ, 1992) (ISBN?), / SPITZER, Shlomo J. KOMORÓCZY Géza: Héber kútforrások Magyarország és a magyarországi zsidóság történetéhez a kezdetektől 1686-ig, (Budapest: MTA Judaisztikai Kutatócsoport - Osiris Kiadó, 2003) (ISBN ), 117 hivatkozás HARASZTI György: Két világ határán (Budapest: Múlt és Jövő Kiadó, 1999) (ISBN ) kötetére. 7/ SPITZER, Shlomo J. KOMORÓCZY Géza: Héber kútforrások Magyarország és a magyarországi zsidóság történetéhez a kezdetektől 1686-ig, (Budapest: MTA Judaisztikai Kutatócsoport - Osiris Kiadó, 2003) (ISBN ), 117

15 hivatkozás HARASZTI György: A zsidóság Közép-Kelet-Európában az első ezredfordulón in: PÜSPÖKI NAGY Péter (szerk.): 1100 éves együttélés a magyar és magyarországi zsidóság a haza és a fejlődés szolgálatában (Budapest: Magyarországi Holocaust Emlékalapítvány, 2001) (ISBN?), / SPITZER, Shlomo J. KOMORÓCZY Géza: Héber kútforrások Magyarország és a magyarországi zsidóság történetéhez a kezdetektől 1686-ig, (Budapest: MTA Judaisztikai Kutatócsoport - Osiris Kiadó, 2003) (ISBN ), 828 hivatkozás HARASZTI György recenziójára(in: Századok. 115 [198], Schulhof Izsák Budi Kónikájának Jólesz László által készített fordításának első kiadásáról. 9/ SPITZER, Shlomo J. KOMORÓCZY Géza: Héber kútforrások Magyarország és a magyarországi zsidóság történetéhez a kezdetektől 1686-ig, (Budapest: MTA Judaisztikai Kutatócsoport - Osiris Kiadó, 2003) (ISBN ), 847 hivatkozás HARASZTI György: Szép új dal Budáról in: Keletkutatás (Budapest: Kőrösi Csoma Társaság 1987 tavasz, / ZOMBORI István: A szegedi zsidó kórház emlékezete in: Zombori István (szerk.): A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve Történeti Tanulmányok Studia Historica 9 (Szeged: 2006), 13-22; 13, 20. old. hivatkozás az igazi Fortunatus című cikkre in Történelmi Szemle 2005/3-4, / TIBORI SZABÓ Zoltán: Auschwitz-jegyzőkönyvek: kikhez jutottak el és mikor? in: Randolph L. BRAHAM (szerk.): Tanulmányok a Holocaustról V. (ISBN ) (Budapest: Balassi Kiadó, 2011), , 191., 196., , 202. old hivatkozás a HARASZTI György által szerkesztett és bevezető tanulmánnyal ellátott az Auschwitzi jegyzőkönyv (Budapest: Múlt és Jövő, 2005) (ISBN ) című kiadványra.

16 12/ TIBORI SZABÓ Zoltán: 13/ UHRMAN Iván: Scheiber Sándor és az ún. kabar-zsidó elmélet in Hacofe 2 (Budapest: OR-ZSE,2011) = 12- es, 24-es, 126-os, es lábjegyzet hivatkozás A zsidóság közép-kelet- Európában az első ezredfordulón című cikkre in PÜSPÖKI NAGY Péter (szerk.): 1100 éves együttélés a magyar és magyarországi zsidóság a haza és a fejlődés szolgálatában (Budapest: Magyarországi Holocaust Emlékalapítvány, 2001) / KOMORÓCZY Géza: A zsidóság Története Magyarországon I. A középkortól 1849-ig (Pozsony: Kalligram Kiadó, 2012) (ISBN ), 18 hivatkozás A magyarországi zsidóság rövid története a kezdetektől az ortodoxia és neológia szétválásáig, Ph. D értekezés, kézirat (Budapest: OR-ZSE, 2004). 15/ KOMORÓCZY Géza: A zsidóság Története Magyarországon I. A középkortól 1849-ig (Pozsony: Kalligram Kiadó, 2012) (ISBN ), 19 hivatkozás HARASZTI György: A zsidóság visszatérése Magyarországra a XVIII. században in: HARASZTI György: Két világ határán (Budapest: Múlt és Jövő Kiadó, 1999) (ISBN ), / KOMORÓCZY Géza: A zsidóság Története Magyarországon I. A középkortól 1849-ig (Pozsony: Kalligram Kiadó, 2012) (ISBN ), 19 hivatkozás Szefárd zsidók Magyarországon a kezdetektől a török uralom megszűntéig in: HARASZTI György: Két világ határán (Budapest: Múlt és Jövő Kiadó, 1999) (ISBN ), / KOMORÓCZY Géza: A zsidóság Története Magyarországon I. A középkortól 1849-ig (Pozsony: Kalligram Kiadó, 2012) (ISBN ), 74 hivatkozás HARASZTI György: Feltárul(t) a múlt a budai várban - régi-új adatok a középkori zsidó negyedekről in: SZÉCSI József (szerk.): Keresztény-Zsidó Teológiai Évkönyv 2009 (Budapest: Gondolat Kiadó Keresztény-Zsidó Társaság, 2009 [2010]) (ISBN?),

17 18/ KOMORÓCZY Géza: A zsidóság Története Magyarországon I. A középkortól 1849-ig (Pozsony: Kalligram Kiadó, 2012) (ISBN ), 81 hivatkozás HARASZTI György: A zsidóság Közép-Kelet-Európában az első ezredfordulón in: HARASZTI György: Két világ határán (Budapest: Múlt és Jövő Kiadó, 1999) (ISBN ), / KOMORÓCZY Géza: A zsidóság Története Magyarországon I. A középkortól 1849-ig (Pozsony: Kalligram Kiadó, 2012) (ISBN ), 345 hivatkozás HARASZTI György: Az igazi Fortunatus in: Magyar Zsidó Szemle 2, ÚF (2005) (?), / KOMORÓCZY Géza: A zsidóság Története Magyarországon I. A középkortól 1849-ig (Pozsony: Kalligram Kiadó, 2012) (ISBN ), 369, 550 hivatkozás HARASZTI György: Jakab budai zsidó vallomása az ostromolt Buda belviszonyairól in: HARASZTI György: Két világ határán (Budapest: Múlt és Jövő Kiadó, 1999) (ISBN ), / KOMORÓCZY Géza: A zsidóság Története Magyarországon I. A középkortól 1849-ig (Pozsony: Kalligram Kiadó, 2012) (ISBN ), 506 hivatkozás HARASZTI György: A nagy zsidó zsinatról (egy XVI. századi pszeudo hungarica-judaika háttere és utóélete in: HARASZTI György: Két világ határán (Budapest: Múlt és Jövő Kiadó, 1999) (ISBN ), / KOMORÓCZY Géza: A zsidóság Története Magyarországon I. A középkortól 1849-ig (Pozsony: Kalligram Kiadó, 2012) (ISBN ), 534 hivatkozás HARASZTI György: A nagyvezír szeme a császár fogságában Portrévázlat a török hódoltság végnapjaiból) in: História 8 no. 3-4 (1986), / KOMORÓCZY Géza: A zsidóság Története Magyarországon I. A középkortól 1849-ig (Pozsony: Kalligram Kiadó, 2012) (ISBN ), hivatkozás HARASZTI György: Szép új dal Budáról in: SZAKÁLY Ferenc

18 (szerk.): Buda visszafoglalásának emlékezete, 1686 (Budapest: Európa Könyvkiadó, 1986) (ISBN?, 51?-?. 24/ FÉNYES Balázs: Őrizzétek meg őrizetemet Tanulmányok a rabbinikus hagyomány köréből (Budapest: Jószöveg műhely Kiadó, 2012) (ISBN ), hivatkozás HARASZTI György: A zsidó történetírás nehézsége, avagy egy illúzió fogságában in: HARASZTI György: Két világ határán (Budapest: Múlt és Jövő Kiadó, 1999) (ISBN ), / KOMORÓCZY Szonja Ráhel: 19. század előtti magyar vonatkozású jiddis irodalom. Annotált bibliográfia in KOLTAI Kornélia (szerk.): A szívnek van két rekesze Tanulmánykötet Prof. Dr. Schweitzer József tiszteletére, 90. születésnapja alkalmából (ISBN ) (Budapest: L Harmattan Magyar Hebraisztikai Társaság, 1912), hivatkozás HARASZTI György: Zsidó ének a budai zsidóság ostrom alatti és utáni sorsáról in HARASZTI György: Két világ határán (Budapest: Múlt és Jövő Kiadó, 1999) (ISBN ), / KŐBÁNYAI János: A magyar-zsidó irodalom története. Kivirágzás és kiszámtás (Budapest: Múlt és Jövő Kiadó, 2012) (ISBN ), 41 hivatkozás HARASZTI György: A zsidóság visszatérése Magyarországra a XVIII. században in: HARASZTI György: Két világ határán (Budapest: Múlt és Jövő Kiadó, 1999) (ISBN ), / NEGYELA László Márk: Újratervezés (Szabadka [Subotica]: Zsidó Hitközség, 2012) (ISBN ), 121 hivatkozás HARASZTI György: A magyarországi zsidóság rövid története a kezdetektől az ortodoxia és neológia szétválásáig, PhD disszertáció (Budapest: OR-ZSE, 2004). 28/ Dr. Fenyves Katalin Zsido polgariasodas a szazad fordulojanak Magyarorszagan:

19 a nyelvhasznalat es nők helyzetenek alakulasa (habilitációs értekezés (11. old.11-es jegyjzet (védés: 2013, fewbr, 14 ORZSE) - hivatkozás Haraszti Gyorgy: A magyarorszagi zsidosag rovid tortenete a kezdetektől az ortodoxia es neologia szetvalasaig. PhD-disszertacio. Budapest, Orszagos Rabbikepző Zsido Egyetem (http://www.or-zse.hu/phd/haraszti-doktori.pdf ) Utolso letoltes marcius / HANNY Erzsébet: A budai zsidók levele in MIKÓ Gábor PÉTERFI Bence VADAS András (szerk.): Tiszteletkör Tanulmányok Draskóczy István egyetemi tanár 60. születésnapjára (Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2012) (ISBN ), 607 hivatkozás HARASZTI György: A magyarországi zsidóság rövid története a kezdetektől a XVIII. század végéig in HAMP Gábor HORÁNYI Özséb RÁBAI László (szerk.): Magyar megfontolások a Soáról (Budapest - Pannonhalma: Balassi Kiadó, 1999) (ISBN ), / HANNY Erzsébet: A budai zsidók levele in MIKÓ Gábor PÉTERFI Bence VADAS András (szerk.): Tiszteletkör Tanulmányok Draskóczy István egyetemi tanár 60. születésnapjára (Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2012) (ISBN ), 607 hivatkozás HARASZTI György: Szefárd zsidók Magyarországon a kezdetektől a török uralom megszüntéig in DEUTSCH Róbert - LANDESZMANN György (szerk.): Hetven év. mlékkönyv dr. Schweitzer József születésnapjára (Budapest: MAZSIHISZ, 1992) (ISBN?), / HANNY Erzsébet: A budai zsidók levele in MIKÓ Gábor PÉTERFI Bence VADAS András (szerk.): Tiszteletkör Tanulmányok Draskóczy István egyetemi tanár 60. születésnapjára (Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2012) (ISBN ), 607 hivatkozás HARASZTI György: Feltárul(t) a múlt a budai várban Régi-új adatok a középkori zsidónegyedekről in SZÉCSI József

20 (szerk.): Keresztény Zsidó Teológiai Évkönyv 2009 (Budapest: Gondolat Kiadó, 2009) (ISBN?), / HANNY Erzsébet: A budai zsidók levele in MIKÓ Gábor PÉTERFI Bence VADAS András (szerk.): Tiszteletkör Tanulmányok Draskóczy István egyetemi tanár 60. születésnapjára (Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2012) (ISBN ), 609 hivatkozás HARASZTI György: Zsidó ének a budai zsidóság ostrom alatti és utáni sorsáról in SZAKÁLY Ferenc (szerk.), Buda visszafoglalásának emlékezete, 1686 (Budapest: Európa Könyvkiadó, 1986) (ISBN?), HANNY Erzsébet: A budai zsidók levele in MIKÓ Gábor PÉTERFI Bence VADAS András (szerk.): Tiszteletkör Tanulmányok Draskóczy István egyetemi tanár 60. születésnapjára (Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2012) (ISBN ), 612 hivatkozás HARASZTI György: Egy budai zsidó kihallgatási jegyzőkönyve a török kori Budáról és a város felszabadulásáról 1686 in Levéltári Szemle 1986/2 (ISSN?),

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Toronyi Zsuzsanna. Iskolák: 1989-1991: Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Szombathely történelemkönyvtár

Szakmai önéletrajz. Toronyi Zsuzsanna. Iskolák: 1989-1991: Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Szombathely történelemkönyvtár Szakmai önéletrajz Toronyi Zsuzsanna Iskolák: 1989-1991: Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Szombathely történelemkönyvtár szak 1991- ELTE BTK levéltár (1998) hebraisztika, történelem (1993-tól) új-

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Dr. Botos János publikációs és hivatkozási lista. Publikációs lista

Dr. Botos János publikációs és hivatkozási lista. Publikációs lista Dr. Botos János publikációs és hivatkozási lista Publikációs lista A holokauszt témakörben: Vöröskeresztes embermentők. A Wesselényi utcai szükségkórház és a gettókórházak helytállása 1944-1945. Budapest.

Részletesebben

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság Alapítás: 1991-2014: 23. év A Keresztény-Zsidó Társaság a Nemzetközi Keresztény-Zsidó Tanács tagszervezete 2014. november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest,

Részletesebben

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2012.november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

Megszállás és kollaboráció. Válogatott bibliográfia

Megszállás és kollaboráció. Válogatott bibliográfia Önálló kötetek Bethlen István emlékirata, 1944. Sajtó alá rend. és a jegyzeteket írta Romsics Ignác. Budapest, Zrínyi Kiadó, 1988. 174 p. Bokor Imre: Vitéz nagybányai Horthy Miklós. Budapest, Szenci M.

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 1. Gábor Gyáni -György Kövér -Tibor Valuch: Social History of Hungary from the Reform Era to the End of the Twentieth Century. Budapest-New

Részletesebben

DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC.

DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC. DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC. A TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYOK KANDIDÁTUSA, HABILITÁLT DOKTOR FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK: TÖBBPÁRTI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK TÖRTÉNETE ÉS VÁLASZTÁSI FÖLDRAJZA MAGYARORSZÁGON 1920-TÓL

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank szerepe a magyar gazdaságban változó történelmi korszakokban

A Magyar Nemzeti Bank szerepe a magyar gazdaságban változó történelmi korszakokban A Magyar Nemzeti Bank szerepe a magyar gazdaságban változó történelmi korszakokban A KÖTET SZERZŐI: Botos János történész, a Holokauszt Emlékközpont igazgatóhelyettese Domány Gyula közgazdász, az MNB igazgatóhelyettese

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Dr. Oláh János Publikációs és hivatkozási lista. Publikációs lista

Dr. Oláh János Publikációs és hivatkozási lista. Publikációs lista Dr. Oláh János Publikációs és hivatkozási lista Publikációs lista 1. Mindennek rendelt ideje van I. (Lauder Javne Zsidó Közösségi Óvoda, Általános, Közép- és Szakiskola, 1998) 56 o. 2. Mindennek rendelt

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Könyv, kézirat Molnár Béla - Palásti Béla (1990): Az abonyi amatőr színjátszás története a kezdetektől napjainkig. Pest Megyei Levéltár, Kézirat Molnár Béla (2000):

Részletesebben

Munkaerőpiaci tükör 2014

Munkaerőpiaci tükör 2014 Munkaerőpiaci tükör 2014 Munkaerőpiaci tükör Az évkönyvsorozat szerkesztőbizottsága Busch Irén főosztályvezető, Belügyminisztérium, Közfoglalkoztatási Statisztikai, Elemzési és Monitoring Főosztály Fazekas

Részletesebben

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BOGDÁNDI ZSOLT 407062 Szucság 244. sz. Románia Tel: 004-0729-39-65-64 e-mail: zsbogdandi@yahoo.com TANULMÁNYOK: 2011: doktori fokozat megszerzése a Debreceni Egyetemen, summa cum laude

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kobzai önkormányzat Képviselő-testület ulese

Budapest Főváros X. kerület Kobzai önkormányzat Képviselő-testület ulese Budapest Főváros X. kerület Kobzai önkormányzat Képviselő-testület ulese Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinet Tárgy: Javaslat a Hagar országa" című

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

A pályázat legfontosabb célja az antik görög és latin nyelvű orvosi szövegekben a számok

A pályázat legfontosabb célja az antik görög és latin nyelvű orvosi szövegekben a számok A pályázat legfontosabb célja az antik görög és latin nyelvű orvosi szövegekben a számok szerepének vizsgálata volt. A megjelent kötetek kilenc eddig magyarul nem (vagy hibásan) publikált forrás szövegét

Részletesebben

A katolikus sajtómozgalom. 1938 1945 A római katolikus egyház és a nemzetiszocialisták

A katolikus sajtómozgalom. 1938 1945 A római katolikus egyház és a nemzetiszocialisták A Közgyűjtemények Kollégiuma 2015. július 1. 2016. március 31. közötti időszakra kiírt Levéltári szakkönyvtárak állománygyarapítására. Magyarországi levéltárak magyar és idegen nyelvű kézikönyvek, módszertani

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

Helyszín: Főemelet 11.

Helyszín: Főemelet 11. NYUGAT-EURÓPAI SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÜLÉSE Elnök: Bihari Szabolcs KIM Nemzetpolitikai Államtitkárság munkatársai: Brendus Réka, Tóth László Helyszín: Főemelet 11. 1. Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR 1 1986 és 2013 között 1411 középiskolás vett részt a magyar nyelv és magyar irodalom OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt: MAGYAR IRODALOM: 1986 1987

Részletesebben

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat ZÁRÓVIZSGAI TÉTELEK A HITTANÁR-NEVELŐ SZAKON 2015. Teológiai tárgyak Nappali tagozat 1. Pál apostol élete (tételgazda: dr. Peres Imre) Irodalom: Saffrey, H.-D., Pál apostol története, 2001; Tarjányi Béla,

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK Jelölt: Bódán Zsolt Neptun kód: RELP6C Doktori Iskola: Történelemi és Néprajzi Doktori Iskola Iktatószám: DEENKÉTK/401/2014. Tételszám: Tárgy: PhD Publikációs Lista A PhD értekezés alapjául szolgáló közlemények

Részletesebben

Máthé Áron PUBLIKÁCIÓS LISTA. Könyvek Magyar tragédia, 1944 1947. Többekkel. Szerk. Halmy Kund Schmidt Mária. Budapest, XX. Század Intézet, 2011.

Máthé Áron PUBLIKÁCIÓS LISTA. Könyvek Magyar tragédia, 1944 1947. Többekkel. Szerk. Halmy Kund Schmidt Mária. Budapest, XX. Század Intézet, 2011. Máthé Áron PUBLIKÁCIÓS LISTA Könyvek Magyar tragédia, 1944 1947. Többekkel. Szerk. Halmy Kund Schmidt Mária. Budapest, XX. Század Intézet, 2011. A zuglói nyilasok pere (1966 1967). Értelmezési lehetőségek.

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1 174 Vígh Zoltán - 01:34:30 00:00:00 2 139 Nagy Gyula Alföld KS 01:34:32 00:00:01 3 152 Vízer Barnabás Team Katay 01:36:57

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

Züricki Magyar Történelmi Egyesület Ungarisck Historiscker Vérein Zűriek MAGYAR TÖRTÉNELEM. Tízezer év ezer oldalról. SUB Göttingen 215 862 066

Züricki Magyar Történelmi Egyesület Ungarisck Historiscker Vérein Zűriek MAGYAR TÖRTÉNELEM. Tízezer év ezer oldalról. SUB Göttingen 215 862 066 Züricki Magyar Történelmi Egyesület Ungarisck Historiscker Vérein Zűriek MAGYAR TÖRTÉNELEM Tízezer év ezer oldalról SUB Göttingen 215 862 066 2003 A 5273 Oktatási segédkönyv Zűriek - Budapest 2002 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik)

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Csíki Tamás Cím, kód Paraszti társadalom az egyéni emlékezetekben

Részletesebben

dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001.

dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001. A.) Monográfia, kommentár, kézikönyv dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001. A hírközlés joga, Dashöfer Kiadó, Bp,

Részletesebben

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24,

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24, IV. korcsoport FIÚ EGYÉNI végeredmény Hely Név Szév 100 m p Távol p Kislabda p Súly p 800 m p Összpont 1. Zuigéber Ákos 2002 IV. Bene Ferenc Általános 12,22 209 5,28 164 61,79 177 10,41 139 02:22,59 187

Részletesebben

Párbajtőr diákolimpia

Párbajtőr diákolimpia Párbajtőr diákolimpia Fiú párbajtőr egyéni, V-ös korcsoport Szolnok, 2015. április 11., szombat Főbíró: Galli Zsolt AVA Számítógépes főbíró: Nagy Zsolt SZTE-VK Versenyorvos: Hoffmann Péter Versenybírák:

Részletesebben

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Tantárgy: Történelem Osztály: 13/A, 13/B, 13/C Budapest, 2013. január Történelem érettségi szóbeli tételsor (középszint 13/A; 13/B; 13/C) 2012-2013 I./1. Gazdaság,

Részletesebben

JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK

JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK 2014/1-2. IX. évfolyam 1 2. szám 2014 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KAR Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Középiskola 1988 1992 Táncsics Mihály Gimnázium, Kaposvár

Szakmai önéletrajz. Középiskola 1988 1992 Táncsics Mihály Gimnázium, Kaposvár Szakmai önéletrajz Személyes adatok Név: Dr. Müller Rolf Születési hely, idő: Kaposvár, 1974. június 1. Állampolgárság: magyar. Telefon: 1-413-23-57 E-mail: muller@abtl.hu Középiskola 1988 1992 Táncsics

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

2010. évi Budapesti Egyetemi Atlétikai Bajnokság jegyzőkönyve

2010. évi Budapesti Egyetemi Atlétikai Bajnokság jegyzőkönyve 2010. évi Budapesti Egyetemi Atlétikai Bajnokság jegyzőkönyve Időpont: 2010. április 24. Helyszín: BEAC- XI. Ker. Bogdánffy u. 10 Rendező: ELTE ADSK Résztvevő intézmények: Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

Babics András tudományos munkássága

Babics András tudományos munkássága Babics András tudományos munkássága Ádámné Babics Anna bibliográfiájának felhasználásával szerkesztette Sziráki Zsuzsanna Monográfiák, önálló kiadványok BABICS ANDRÁS: A kamarai igazgatás Pécs városában

Részletesebben

A magyarországi közegészségügy története

A magyarországi közegészségügy története A magyarországi közegészségügy története 1770-1944 j Jogalkotás, közegészségügyi intézmények, szakirodalom A kötetet összeállította: KAPRONCZAY KÁROLY Az előszót írta: TOMPA ANNA Sajtó alá rendezte: GAZDA

Részletesebben

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Judo Eredménye. Kategória (súlycsoport) Tanuló neve. Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol Magyar Két Tanítási Nyelvő Általános Iskola

Judo Eredménye. Kategória (súlycsoport) Tanuló neve. Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol Magyar Két Tanítási Nyelvő Általános Iskola Judo Eredménye Tanuló neve Barczikay Eszter lány kg Burda Linett lány kg Szabó Krisztina lány 8 kg Dobrik Viktória lány 6 kg Fekete Henrietta lány kg Bálint Anna lány 6 kg Vanolik Szonja lány 6 kg Radnai

Részletesebben

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN Főszervezők: BOD PÉTER Alapítvány Gyulafehérvár Bethlen Gábor Kollégium Nagyenyed Társszervezők: Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtár, Nagyenyed; Magyarigeni Református Egyházközség; Bod Péter Megyei Könyvtár,

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: egyetemi adjunktus 1991-1994

Részletesebben

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv , Gábortelep telefonkönyv ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Mini ABC 5663 Széchenyi utca 39-68 425480 ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Vegyesbolt 5664 Gábortelep, Vasút utca 44-68 425482 Annus Imréné 5664

Részletesebben

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. szeptember

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. szeptember Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. szeptember Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

5. számú melléklet BÓDI ZSUZSANNA

5. számú melléklet BÓDI ZSUZSANNA 5. számú melléklet A NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR MUNKATÁRSAINAK TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGE A 150/1992. (XI. 20.) KORM. RENDELET 12. (4) PONTJÁBAN MEGHATÁROZOTT IDŐTARTAM ALATT BÓDI ZSUZSANNA A tevékenység megnevezése:

Részletesebben

Békés Megyei Ügyvédi Kamara. Kirendelhető ügyvédek

Békés Megyei Ügyvédi Kamara. Kirendelhető ügyvédek Békés Megyei Ügyvédi Kamara Kirendelhető ügyvédek Lezárva: 2015.06.03. Békéscsaba helységben: 1. Dr. Balázs Imre Tel.: 66/452-251 Dr. Balázs Imre Ügyvédi Irodája Mobil: 30/9255-126 5600 Békéscsaba, Deák

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

Kovács Máté szakirodalmi munkássága és a róla szóló irodalom 2007-től 2014-ig. Bibliográfia

Kovács Máté szakirodalmi munkássága és a róla szóló irodalom 2007-től 2014-ig. Bibliográfia Kovács Máté szakirodalmi munkássága és a róla szóló irodalom 2007-től 2014-ig Bibliográfia Összeállította: Balázsi Dorina Debreceni Egyetem Informatika Kar Tutor: Dr. Suppné dr. Tarnay Györgyi Kovács Máté

Részletesebben

2010. Képzelt asszimiláció? Négy zsidó értelmiségi nemzedék önképe. Corvina, Budapest, ISBN 978-963-13-5922-0

2010. Képzelt asszimiláció? Négy zsidó értelmiségi nemzedék önképe. Corvina, Budapest, ISBN 978-963-13-5922-0 Fenyves Katalin legfontosabb publikációi Könyv 2010. Képzelt asszimiláció? Négy zsidó értelmiségi nemzedék önképe. Corvina, Budapest, ISBN 978-963-13-5922-0 Cikkek, tanulmányok 2013 - A magyar zsidó nő

Részletesebben

KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY

KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY * ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Teleki László Alapítvány 2002 A kötet a Teleki László Intézetben

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI N - 53 kg 1. Lőrincz Dávid 1996 Tabi Fitness Klub SE 55,0-59 kg 1. Bácsi Dávid 1993 Bihari Szabadidő és 120,0 2. Fazekas Tibor 1996 Marvel Team, Vésztő 80,0 1. Gombos Attila 1993 Bihari Szabadidő és 120,0

Részletesebben

- A rendszerváltás és az uniós csatlakozás gazdálkodásra gyakorolt hatása a dél- bihari régióban. - Piaci túlélés kisüzemi lavírozás.

- A rendszerváltás és az uniós csatlakozás gazdálkodásra gyakorolt hatása a dél- bihari régióban. - Piaci túlélés kisüzemi lavírozás. Lovas Kiss Antal Publikációs lista Önálló könyv - A rendszerváltás és az uniós csatlakozás gazdálkodásra gyakorolt hatása a délbihari régióban. Doktori disszertáció 2003. 255. p. - Piaci túlélés kisüzemi

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A Bolyai Matematika Csapatverseny Pest megyei fordulójának eredményei: V.A osztály 7. hely, (220 induló csapat) csapattagok:

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

A 2016. évre vonatkozó könyvkiadási pályázaton támogatást nyert könyvek tudományos osztályonként

A 2016. évre vonatkozó könyvkiadási pályázaton támogatást nyert könyvek tudományos osztályonként A 2016. évre vonatkozó könyvkiadási pályázaton támogatást nyert könyvek tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Szerző/Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Jankovics József: Gyöngyösi

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó könyvkiadási pályázaton támogatást nyert könyvek tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó könyvkiadási pályázaton támogatást nyert könyvek tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó könyvkiadási pályázaton támogatást nyert könyvek tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Takács László: Kosztolányi Dezső: Szent Imre himnuszok Hárs Endre:

Részletesebben

Női Kard Egyéni. rang vezetéknév utónév

Női Kard Egyéni. rang vezetéknév utónév Női Kard Egyéni rang vezetéknév utónév 1. MEZEI Zsófia BME 2. SZÁNTÓ Beáta 3. SZABÓ Ági DEBRECEN 4. TÓTH Virág ELTE 5. RAB Eszter PEAC 6. KUJBUS Virág DEBRECEN 7. BARTALIS Ágnes PEAC 8. LUKÁTS Lilla PEAC

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

SZTE ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék. Szóbeli záróvizsga tételek

SZTE ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék. Szóbeli záróvizsga tételek SZTE ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Szóbeli záróvizsga tételek Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés szociális munka szakirány 2015-2016. tanévtől 1 Tartalom Társadalomismeret...

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

Családfa. Moskovits Zsigmond? 1921. Katz?-né?? Moskovits Zsigmondné (szül.? Braha)? 1930-as évek. Katz??? Apa. Anya. Katz Mózes 1890 körül 1944

Családfa. Moskovits Zsigmond? 1921. Katz?-né?? Moskovits Zsigmondné (szül.? Braha)? 1930-as évek. Katz??? Apa. Anya. Katz Mózes 1890 körül 1944 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Katz??? Katz?-né?? Moskovits Zsigmond? 1921 Moskovits Zsigmondné (szül.? Braha)? 1930-as évek Apa Katz Mózes 1890 körül 1944 Anya Katz Bella

Részletesebben

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Dr. Belyó Pál az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Bódiné Vajda Györgyi dr. a KSH Tájékoztatási főosztály,

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

PANNÓNIA SZDSE 248 HU Budapest Tóth Lajos 1956 Kovács Béla 1972 Németh László 1956 Bordás Emánuel 1968 Turbucz István 1975

PANNÓNIA SZDSE 248 HU Budapest Tóth Lajos 1956 Kovács Béla 1972 Németh László 1956 Bordás Emánuel 1968 Turbucz István 1975 rajtszám Csapatn kor ország település Tagok PANNÓNIA SZDSE 248 HU Budapest Tóth Lajos 1956 Kovács Béla 1972 Németh László 1956 Bordás Emánuel 1968 Turbucz István 1975 Marosmenti Mocorgók pasik 185 HU Makó

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19.

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19. PROGRAMTERVEZET 2010. november 18. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE A tudás szerepe a regionális fejlıdésben Debrecen, 2010. november 18 19. 3. körlevél 11.00 Közgyőlés A Magyar

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

5. Intersport Keszthelyi Kilométerek

5. Intersport Keszthelyi Kilométerek 1 2 3 4 5 6 Csapatnév: 1840 OXYGÉNMANÓK 02:32:33 Kategória: Férfi csapat Helyezés:1 Rsz. Név Sz.év idő 1 1841 GARAMI Árpád 1966 00:36:41 3:29 p/km 1 2 2 2 1842 KOLONICS Tamás 1971 00:38:04 3:37 p/km 2

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2010/2011-es tanév versenyeredményei Szorobán 2. évfolyam Nyíri Bence megyei 3. hely országos 7. hely Bartha Dorottya megyei 2. hely országos 7. hely Felkészítő tanár: Szegváriné Balpataki

Részletesebben

A MAGYAR PRIVATIZÁCIÓ ENCIKLOPÉDIÁJA

A MAGYAR PRIVATIZÁCIÓ ENCIKLOPÉDIÁJA MIHÁLYI PÉTER A MAGYAR PRIVATIZÁCIÓ ENCIKLOPÉDIÁJA 1. KÖTET PANNON EGYETEMI KÖNYVKIADÓ VESZPRÉM MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET BUDAPEST 2010 TARTALOMJEGYZÉK 1. kötet ELŐSZÓ 5 TARTALOMJEGYZÉK 7 BEVEZETÉS

Részletesebben

II. Kategória /12. évfolyam /: A verseny döntőjébe a mellékelt listán vastag betűvel kiemelt tanulók jutottak tovább. A verseny döntőjének

II. Kategória /12. évfolyam /: A verseny döntőjébe a mellékelt listán vastag betűvel kiemelt tanulók jutottak tovább. A verseny döntőjének VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM 8000 Prohászka Ottokár út 71. Telefon: 22/315-198 Tel./fax: 22/312-969 E-mail: iroda@vasvari-szfvar.sulinet.hu Honlap: www.vasvarigimn.hu A verseny döntőjébe a mellékelt listán vastag

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Budapest, 2008. július 8. ... Dr. Inzelt György. 1. A pályázók rangsorolásánál figyelembe vettük az ELTE TTK Doktori Szabályzata

Jegyzőkönyv. Budapest, 2008. július 8. ... Dr. Inzelt György. 1. A pályázók rangsorolásánál figyelembe vettük az ELTE TTK Doktori Szabályzata Jegyzőkönyv Felvétetett az ELTE TTK Kémia Doktori Iskolába jelentkezett pályázókkal tartott felvételi beszélgetések alkalmából. A felvételi beszélgetés időpontja: 2008. július 7. és 8. helye: ELTE TTK

Részletesebben

Női steel páros eredmény

Női steel páros eredmény Női steel páros eredmény 1 Harsányi Enikő - Mendelényi Linda WBSE - SZK 20 2 Takács Franciska - Maráczy Erzsébet Smile DC 16 3 Kovács Erika - Borbély Viktória WBSE - SZK 13 4 Kiskó Bernadett - Virág Zsuzsanna

Részletesebben

PROGRAMOK. 2014. november december. Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ

PROGRAMOK. 2014. november december. Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ PROGRAMOK 2014. november december Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ ELŐZETES Január 3-án, szombaton 18 órakor a Kőrösiben Újévi gálakoncert a Tutta Forza zenekarral Január 24-én,

Részletesebben

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny Varga Judit, Erős Valentin, Pásztor Balázs, Szilágyi Gábor

Részletesebben

Hitetek mellé tudást

Hitetek mellé tudást Stíluslap Tanulmánykötet: Tanulmánykötet esetében az idézett művekre így kell hivatkozni: első előforduláskor minden azonosító adatot és az idézett oldalszámot fel kell tüntetni lábjegyzetben, az idézett

Részletesebben

OKTATÓK ELÉRHETŐSÉGEI 2014/2015. tanév tavaszi félév. Gazdálkodás és Menedzsment Tanszék

OKTATÓK ELÉRHETŐSÉGEI 2014/2015. tanév tavaszi félév. Gazdálkodás és Menedzsment Tanszék Gazdálkodás és Menedzsment Tanszék BUDAPEST Oktató neve szoba-szám telefon e-mail Dr. Bartók István 309 06-1/450-2420/235 mellék bartok.istvan@edutus.hu Fabricius-Ferke György 06-1/450-2420/225 mellék

Részletesebben

RICZU ZOLTÁN főiskolai tanár, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet

RICZU ZOLTÁN főiskolai tanár, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet PUBLIKÁCIÓS LISTA RICZU ZOLTÁN főiskolai tanár, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet I. Könyv, könyvrészlet, jegyzet 1. Riczu Z. (1992): Zsidó épületek és emlékek Nyíregyházán. MTC PRESS Kiadványszerkesztőség,

Részletesebben

30. évfolyam 2015. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN

30. évfolyam 2015. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN 30. évfolyam 2015. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN Tartalom Tanulmányok TAKÁCS TIBOR A Weidemann-ügy, 1961. Sport, hatalom és állambiztonság a korai Kádár-korszakban...

Részletesebben

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók I. kategória: 3 fő sorszám név pontszám iskola felkészítő tanár 1 Fenyődi Anna Sophie 76 Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola,

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT Debrecen, 2015. június 05-07. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola neve Település Testnevelő,

Részletesebben

MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI

MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI Pécs 2015 PÉCSI HATÁRŐR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XVI. MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2015 PÉCSI HATÁRŐR

Részletesebben