Prof.Dr.habil. Haraszti György Publikációs jegyzék

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Prof.Dr.habil. Haraszti György Publikációs jegyzék"

Átírás

1 Prof.Dr.habil. Haraszti György Publikációs jegyzék 1/ Haraszti György: A Budapesti II. kerületi Állami Rákóczi Ferenc Általános Gimnázium története in Haraszti György Vajda Róbert (szerk.): Húsz év (Budapest: II. kerületi Állami Rákóczi Ferenc Általános Gimnázium KISZ szervezete, 1965), / Cseh László - Haraszti György - Veress Éva: Térképdiagramok előállítása számítógéppel és az adatok tárolásának-feldolgozásának topográfiai módszere az agrártörténetben in Történelmi Szemle 15/3-4 (1972), / Cseh László - Haraszti György - Veress Éva: Számítógéppel készített munkatérképek a történeti Magyarország agrárstruktúrájának tanulmányozásához in Mezőgazdasági Múzeum közleményei (Budapest: 1976), / Haraszti György: A kataszteri felmérés néhány kiértékelési problémája in X (szerk.): A XII. statisztikai vándorgyűlés (Baja) anyagai (Budapest: 1980),?-?. 5/ Haraszti György: Schulhof Izsák Budai Krónikaja in Századok 1981/1 (vitairat), / Haraszti György - Kátay Sándor - Vancsura Zsolt: Számítógépek rendszertechnikája II, (Budapest: Tankönyvkiadó, ). 7 Haraszti György: Scheiberné Bernáth Lívia: A magyarországi zsidóság személyés családnevei II. József névadó rendeletéig (recenzió) in Századok 1983/3 (ISSN?), / Haraszti György - Kovács Ilona - Vancsura Zsolt: Számítógépek rendszertechnikája III, (Budapest: Tankönyvkiadó, ).

2 9/ Haraszti György: Buda Expugnata Levéltárismertetők a magyarországi török uralom felszámolásának forrásairól in Levéltári Szemle 1985/2, / Buda dicsőséges visszavívásának... leírása, (Budapest: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár kiadása, 1986), (Deák Farkas fordításának átjavítása, jegyzetek, szövegmagyarázatok) (ISBN X). 11/ 12 korabeli metszet Buda visszafoglalásáról (fordítás, bevezető) (Budapest: Fővárosi Szabó Ervin könyvtár, 1986). 12/ Haraszti György: Egy budai zsidó kihallgatási jegyzőkönyve a török kori Budáról és a város felszabadulásáról 1686 in Levéltári Szemle 1986/2 (ISSN?), (tanulmány + szövegközlés). 13/ Haraszti György: Jakab budai zsidó vallomása az ostromlott Buda belviszonyairól in Szakály Ferenc (szerk.), Buda visszafoglalásának emlékezete, 1686 (Budapest: Európa Könyvkiadó, 1986) (ISBN?), / Haraszti György: Zsidó ének a budai zsidóság ostrom alatti és utáni sorsáról in Szakály Ferenc (szerk.), Buda visszafoglalásának emlékezete, 1686 (Budapest: Európa Könyvkiadó, 1986) (ISBN?), / Bariska István - Haraszti György - Varga J. János (szerk.): Buda Expugnata - Europa et Hungaria A török kiűzésének európai levéltári forrásai (Budapest: Budapest Főváros Levéltárának kiadványa, 1986), (szöveggondozás, mutatók kronológia). 16/ Felhő Ibolya - Trócsányi Zsolt (szerk.): Buda Expugnata - Europa et Hungaria A török kiűzésének hazai levéltári forrásai (Budapest: Budapest Főváros Levéltárának kiadványa, 1987), (technikai szerkesztés, szöveggondozás, mutatók, kronológia).

3 17/ Haraszti György: A nagyvezír szeme a császár fogságában in História 1986/3-4, / Haraszti György: Sugár István: lehanyatlik a török félhold (recenzió) in Századok 1986/1, / Haraszti György: Szép új dal Budáról in: Keletkutatás 1987/1, / Haraszti György: A nagy zsidó gyülekezetről - egy XVII. századi pszeudo hungarico-judaica háttere és utóélete in Zombori István (szerk.), Az értelmiség Magyarországon a században (Szeged: a Csongrád Megyei Múzeumok kiadása, 1988), / Haraszti György: Zsidók a Kárpát-medencében in Glatz Ferenc (szerk.): Magyarok a Kárpát-medencében (Budapest: História Alapítvány, 1988), 53, 197, / Haraszti György? Lőw Lipót a Ben Chananja szerkesztője in Zombori István (szerk.): A szegedi zsidó polgárság emlékezete (Szeged: a Csongrád Megyei Múzeumok kiadása, 1988), / Haraszti György: Unknown and Unprocessed Archival Sources of the Hungarian Holocauast in Kapdebó Lóránt (ed.): The Holocaust in the Arts (Pécs: 1990),?-?. 24/ Haraszti György: Ain sajn nai lid fun Ojben in Jankovics József et al. (szerk.): A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében Die ungarische Sprache und Kultur im Donauraum I. [a II. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson (Bécs, szept. 1-5) elhangzott előadások] (Budapest-Bécs: 1991),?-?. 25/ Haraszti György: Szefárd zsidók Magyarországon a kezdetektől a török uralom megszűntéig in Deutsch Róbert - Landeszmann György (szerk,): Emlékkönyv dr.

4 Schweitzer József 70. születésnapjára (Budapest: MAZSIHISZ, 1992) (ISBN?), / Haraszti György: Magyar Zsidó Levéltári Repertórium I Hazai levéltárak 1-2, Hungaria Judaica 2 (Budapest: MTA Judaisztikai Kutatócsoport, 1993) (ISBN?). 27/ Haraszti György: Két világ határán Tradíció és modernitás: A Rumbach utcai zsinagóga és hívei in Múlt és Jövő UF., 1993/2, / Haraszti György: A Rumbach utcai zsinagóga és hívei in Ines Müller: A Rumbach Sebestyén utcai zsinagóga (Budapest-Bécs: MTA Judaisztikai Kutatócsoport - Löcker Verlag, 1993), / Haraszti György: Odesszától Baselig, Bécstől Jeruzsálemig, avagy a historiográfia diszkrét bája in Múlt és Jövő UF., 1993/4, / Haraszti György: Zsidó jótékonyság és mecenatúra a századforduló Budapestjén in X (szerk.): Partes populorum minores alienigenae 1994/1 (Szombathely: Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Történelem Tanszékének kiadása, 1994), / Haraszti György: Zsidó mecenatúra Magyarországon a polgárosodás időszakában in: X (szerk.): Komárom-Esztergom megyei Önkormányzat Levéltára Évkönyv 1995 (Esztergom, 1995), / Haraszti György: Vérvádak évadja in Múlt és Jövő UF., 1996/2, / Haraszti György: A zsidó történetírás nehézsége, avagy egy illúzió fogságában in Múlt és Jövő UF., 1997/2, / Haraszti György: Zsidónak lenni (egy lexikonban) in: Török Petra (szerk.): A határ és a határolt. Töprengések a magyar-zsidó irodalom létformáiról (Budapest:

5 Az Országos Rabbiképző Intézet Yahalom Művelődéstörténeti Kutatócsoportja, 1997), / Haraszti György: The Return of the Jews to Hungary in the XVIII century in Rivista di Studi Ungheresi, 12, (Róma: 1997 [1998]), / Hahn István: A próféták forradalma (összegyűjtött történeti és vallástörténeti tanulmányok I) (Budapest: Múlt és Jövő Könyvkiadó, 1998) - szerkesztés, utószó, bibliográfia. 37/ Haraszti György: Methodological Approaches and Sources in the New Hungarian-Jewish Historiography in Studia Judaica (Moshe Carmilly Center Yearbook) VII (edited by Ladslau Gyémánt) (Cluj-Napoca: Editura Sincron, 1998), / Andrew Sanders, Kedves Majmonidész (Budapest: Filum Kiadó, 1998) - fordítás, szerkesztés, függelék (a 613 parancsolat). 39/ Haraszti György: Két világ határán (Budapest: Múlt és Jövő Kiadó, 1999) (ISBN ) - válogatott tanulmányok a magyarországi zsidóság történetéből. 40/ Haraszti György: Jude zu sein (im Lexikon). Überlegungen eines Stichwortschreibers in Tamás Lichtmann (Hrsg.): Angezogen und abgestoßen (Frankfurt am Main: Peter Lang, 1999), / Haraszti György: A magyarországi zsidóság rövid története a kezdetektől a XIII. század végéig in Hamp Gábor Horányi Özséb Rábai László (szerk.) Magyar megfontolások a Soáról (Budapest: Balassi Kiadó, 1999) (ISBN ), / Jákov Katz: A végzetes szakadás (Budapest: Múlt s Jövő Kiadó, 1999) - szerkesztés, lektorálás, bibliográfia.

6 43/ Haraszti György: A szatmárnémeti zsidóság in Hans Gehl Viorel Cibotâ (coordinatori): Relaţii interetnice în zona de contact româno-maghiaro-ucraineană din secoul al XVIII-lea până în przent (A román, magyar és ukrán népcsoportok egymáshoz való viszonya a 18. századtól napjainkig) (ISBN ) (Satu Mare Tübingne: Editura muzeului Sătumărean [Tipografia Gedo, Cluj Napoca], 1999), / Haraszti György: Bemutatkozik a Mentsch alapítvány in Erec 2000/9, 3. 45/ Haraszti György: A tanítás az élet kapuja in Új Élet, április 15, 5. 46/ Haraszti György: Megszabadulástól rendszerváltásig ( ). A magyarországi zsidóság történetének vázlata a második világháború végétől napjainkig in Kultúra és Közösség 2001/IV-2002/I, / Haraszti György: Kulturelle Traditionen und Istitutionen der ungarischen Juden in Glatz Ferenc (szerk.): Hin zu neuen Zielen 2000 (Begegnungen Band 11) (Budapest: Europa Institut, 2001) (ISBN?), / a Haraszti György: Az egyik utolsó kiűzetés in Kaufmann Dávid: A zsidók utolsó kiűzése Bécsből és Alsó-Ausztriából (Budapest, Múlt és jövő Könyvkiadó, 2002) ((ISBN?), , b Haraszti György: Kaufmann Dávid in uo., / Haraszti György: Újszászi István az ÁVÓn in História 2002/8, / Haraszti György: A Brief History of the Jews of Hungary until the Fall of the Medieval Hungarian State in Anna Szalai (ed.): In the Land of Hagar. The Jews of Hungary: History, Society and Culture (Tel-Aviv: Beth Hatefutsoth, 2002) (ISBN?), / Haraszti György: A Short History of the Jews in Hungary: The Turkish Occupation and Resettlement ( ) in Anna Szalai (ed.): In the Land of

7 Hagar. The Jews of Hungary: History, Society and Culture (Tel-Aviv: Beth Hatefutsoth, 2002) (ISBN?), / Haraszti György: A Rumbach zsinagóga mesebeli története I-III in Új Kelet (Izrael) május 4, 11, / Meir Aharon Munk: Életem történetei (Budapest: Múlt és Jövő, 2003) (ISBN?), (szerkesztés, bibliográfia + 1. db. térkép). 54/ Haraszti György: Igenek és nemek. A zsidók jövője a diaszpórában in Gergely Judith Halmos Sándor (szerk.): Debrecen és határon túli testvérhitközségei V. nemzetközi tanácskozása Debreceni Hitközség kiadása, 2003) (ISBN?), / Haraszti György: Két szentély között in Naftali Kraus: Ezra, Nechmjá Az őscionizmus története (ISBN ) (Budapest: Polgart, 2003) (ISBN ), / Haraszti György: Két szentély között. (a zsidó nép története a sivát Cion korszakában) (az előbbi tanulmány kibővített változata - egy készülő ókori zsidó történelemkönyv részeként) in X (szerk.): ÉVKÖNYV 2003 (Budapest: OR-ZSE kiadása, 2003), / Haraszti György: 8 szócikk a Kőszeghy Péter (szerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon I. kötetéhez (Budapest: Balassi Kiadó, 2003). 58/ Haraszti György: A magyar zsidóság helyzete Trianon előtt és után (egy ismeretlen dokumentum a satus quo ante hitközségek történetéhez) in Szécsi József (szerk): Keresztény-Zsidó Teológiai Évkönyv 2003 (Budapest: Keresztény-Zsidó Társaság, 2004) (ISBN -), / Haraszti György: Magyar Zsidó irodalom in Jean-Christoph Attias Esther Benbassa: A zsidó Kultúra Lexikona (Budapest: Balassi Kiadó, 2004) (ISBN ), / Haraszti György: 5 szócikk a Kőszeghy Péter (szerk.): Művelődéstörténeti Lexikon II. kötetéhez (Budapest: Balassi Kiadó, 2004), 61/ Haraszti György: Zsidó síremlékek Budapesten (Budapest: PolgART Könyvkiadó, 2004) (ISBN ).

8 62/ Haraszti György: Kárpáti rapszódia in História 2004/2-3, / Haraszti György: Hős vagy áruló? in História 2004/2-3, / Haraszti György: Mauzóleum Pozsonyban. Chátám Szófér síremléke a föld alatti temetőben in História 2004/2-3, / Haraszti György: Krausz Tamás: Antiszemitizmus holokauszt államszocializmus, (Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 2004) (recenzió) in Budai Sófár 2004/12, 3. 66/ Haraszti György: Löw Immánuel in Nemzeti évfordulóink I. évfolyam, 2004/1 (Budapest: Nemezti Örökség Minisztériuma, 2004), / Haraszti György: A magyar zsidó kapcsolatok antinómiái az első világháború után in Lichtmann Tamás (szerk.): Magyar Zsidó Szemle Évkönyv UF., 2004 (ISSN ), / Haraszti György: A zsidóság visszatérése Magyarországra a 18. században in Faragó Tamás (szerk.): Magyarország társadalomtörténete a században (Budapest: Dico Kiadó Új Mandátum Kiadó, 2004), / Haraszti György: A magyarországi zsidóság rövid története a kezdetektől az ortodoxia és neológia szétválásáig, PhD disszertáció (Budapest: OR-ZSE honlap, 2004). 70/ Haraszti György: Az égő titok - az Auschwitzi jegyzőkönyv(ek) sorsa ben in Szécsi József (szerk.): Keresztény-Zsidó Teológiai Évkönyv 2004 (Budapest: Keresztény-Zsidó Társaság, 2004 [2005]) (ISBN?), / Haraszti György: Az Auschwitzi jegyzőkönyvek (Budapest: Múlt és Jövő Kiadó, 2005) (ISBN ). 72/ Haraszti György: A kivételezettek vonata in História 2005/3, / Haraszti György: Az igazi Fortunatus utószó in Molnár Ákos: A hitehagyott (Budapest: Múlt és Jövő Kiadó, 2005) (ISBN?), / Haraszti György: Az igazi Fortunatus - történelmi tanulmány in Történelmi Szemle sz Ua in Lichtmann Tamás (szerk): Magyar Zsidó Szemle 2, ÚF (2005) (ISSN ),

9 75/ Haraszti György: A magyar <Igazak fala> in Szécsi József (szerk.): Keresztény- Zsidó Teológiai Évkönyv 2005 (Budapest: Keresztény-Zsidó Társaság, 2005 [2006] (ISBN ),?-?. 76/ Haraszti György: A magyarországi zsidóság az 1956-os forradalom alatt in História 2006/1 (ISSN?), / Haraszti György: A magyarországi zsidóság a második világháború után és az 56-os forradalomban in Szécsi József (szerk.): Keresztény-Zsidó Teológiai Évkönyv 2006 (Budapest: Keresztény-Zsidó Társaság, 2006 [2007]) (ISBN?), / Haraszti György: Trapéz a lejtőn - a magyarországi zsidóság a második világháború után és a 56-os forradalomban in Confessio 2007/1 (ISSN?), / Haraszti György: Jesája, korunk tanítója in Naftali Kruas: A zsidó Jesájáhu (Budapest: Wesley János kiadó, 2007) (ISSN?), / Haraszti György: Vallomások a túlélésért. Az Ujszászy-feljegyzések keletkezéstörténete in: Haraszti György Kovács Zoltán András Szita Szabolcs (szerk.): Vallomások a holtak házából (Ujszászy István vezérőrnagynak, a VKF/2 vezetőjének az ÁVO fogságában írott feljegyzései) (Budapest: Corvina, 2007) (ISBN ), / Haraszti György: Lejtmenetben (A magyarországi zsidóság vészkorszak utáni eldső 12 éve) in Múlt és Jövő UF., 2007/4, / 18 szócikk (Acsády Ignác - Falk Miksa - Fenyő Miksa Fortunatus - Hazai Samu, báró -Magyarország Ignotus Hugó - Kohner Zsigmond - Marczali Henrik - Madarassy-Beck Nándor - Mezey [Mezei] Ferenc - Rényi Alfréd - Scheiber Sándor - Szabolcsi Lajos Szabolcsi Miksa Temesvár - Turán Pál - Vámbéri Ármin) a New York-i YIVO lexikon (Encyclopedia of Jews in Eastern Europe [New York: YIVO, 2008)] [ISSN?]) részére a magyar zsidóság történetéről. 83/ Haraszti György: A Kárpát-medencei zsidóság rövid története a kezdetektől a középkori magyar állam bukásáig in Szalai Anna (szerk.): Hágár országa. A magyarországi zsidóság történelem, közösség, kultúra (Budapest: Antall József Alapítvány Kossuth Kiadó, 2009) (ISSN?),

10 84/ Haraszti György: A magyarországi zsidóság rövid története a török hódoltság és az újratelepülés korában ( ) in Szalai Anna (szerk.): Hágár országa. A magyarországi zsidóság történelem, közösség, kultúra (Budapest: Antall József Alapítvány Kossuth Kiadó, 2009) (ISSN?), / Haraszti György: Lejtmenetben (A magyarországi zsidóság vészkorszak utáni első 12 éve) in Schőner Alfréd (főszerk.) Oláh János (szerk.): Ismét válaszúton, avagy a magyarországi zsidóság és az 56-os forradalom (Budapest: Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem, 2009) (ISBN ), / Haraszti György: Hágár országában. Hitközségtörténeti monográfiák, (nagyobb) helytörténeti tanulmányok és leírások a történeti Magyarország zsidó közösségeiről (Magyar Zsidó Szemle füzetek 1) (Budapest: MTA ORZSE Zsidó Kultúratudományi Kutatócsoport Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem, 2008 [2009] (ISSN ; ISBN ). 87/ Haraszti György: Méltatlan támadások in Népszava, / Haraszti György: Prefectus Iudaeorum in Kőszeghy Péter (szerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon IX (Budapest. Balassi Kiadó, 2009) (ISSN?), / Haraszti György: Feltárul(t) a múlt a budai várban Régi-új adatok a középkori zsidónegyedekről in Szécsi József (szerk.): Keresztény Zsidó Teológiai Évkönyv 2009 (Budapest: Gondolat Kiadó, 2009) (ISBN ), / Haraszti György: Moses Hess a szent balga, avagy a nagy eszmék koránjött lovagja magyar vonatkozásokkal in Moses Hess: Róma és Jeruzsálem (Budapest: Múlt és Jövő Kiadó, 2010) (ISSN?), / Haraszti György: A százkilencven éves óbudai zsinagóga és hívei in Múlt és Jövő UF. (ISSN ), 21/3 (2010), / Haraszti György: Moses Hess a szent balga, avagy a nagy eszmék koránjött lovagja javított, bővített, jegyzetelt tanulmány in Szécsi József (szerk.:) Keresztény- Zsidó Teológiai Évkönyv 2010 (Budapest: Keresztény-Zsidó Társaság, 2010 [2011] (ISBN ),

11 93/ Haraszti György: Fejezetek a pécsi zsidóság életéből: a fénykor első hitközségi elnöke, Engel Adolf és rabbijai (Kohut Sándor és Perls Ármin) in Erdős Zoltán Kindl Melinda (szerk.): Pécs az egyháztörténet tükrében (Pécs:Molnár Nyomda és Kiadó KFT, 2010 [2011]) (ISSN?), / Haraszti György: Egy epizód 1944/45 történetéből, Domonkos Miksa: az ember aki lelőtte Raul Wallenbereget in Lancz Tibor (szerk.): A Dohány utcai Zsinagóga 150 éve (Budapest: Dohány utcai Zsinagóga Alapítvány, 2010 [2011]) (ISSN?), / Haraszti György: Feltáruló árnyak, Buda középkori zsidósága in Gecsényi Lajos Izsák Lajos (szerk.): Magyar történettudomány az ezredfordulón. Glatz Ferenc 70. születésnapjára (Budapest: ELTE Eötvös Kiadó MTA Társadalomkutató Központ, 2011) (ISBN ) / Botos János Csató Mihály Haraszti György Huhák Heléna: A második világháború alatt sérelmet szenvedett zsidó származású magyar állampolgárok kárpótlásának folyamata Magyarországon (Budapest: Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény, 2011) (ISBN ). 97/ Botos János Csató Mihály Haraszti György Huhák Heléna: The Compensation Process for Hungarian Jews for Damages Suffered during World War II (Budapest: Holocaust Document and Memorial Center, 2011) (ISBN ). 98/ Haraszti György: Defensor et propagator tolerantiae in Moses Mendelssohn: Jeruzsálem avagy a vallási hatalom és a zsidó vallás (Budapest: Attraktor, 2011) (ISSN?), / Haraszti György: Ezékiel, a kortárs. A zsidó közösség politikai története a babilóniai hódoltságban (i.e ) in Naftali Kraus: Ezékiel: a harmadik szentély viziója, Az ősi forrás [20] (Budapest: Wesley János kiadó, 2011) (ISSN?), / Haraszti György: Tények és hipotézisek Dániel könyvében in Naftali Kraus: Dániel: Mikorra várjuk a Messiást, Az ősi forrás [21] (Budapest: Wesley János Lelkészképző Főiskola, 2011) (ISSN?), / Haraszti György: Situation of the Hungarian Speaking Jewry in Central-East Europe from the End of World War II to Comminist Takeover ( /49) in

12 Ladislau Gyémánt (ed.): Studia Judaica XIX (Cluj-Napoca: EFES [Editura Fundaţiei Pentru Studii Europene], 2011) (ISSN ), / Deutsch Gábor Haraszti György: Zörög a Haraszt/i/ in Deutsch Gábor virágzik, mint a pálma (Budapest: Gabbiano Print Nyomda és Kiadó Kft, 2012) (ISBN ), / Haraszti György: Máglyákkal, elkobzással, rágalmakkal a Talmud ellen in Naftali Kraus: Iránytűvel a Talmud tengerén Misna, Gemára, szóbeli tan, Az ősi forrás [22] (Budapest: Wesley János Lelkészképző Főiskola, 2012) (ISBN ), / Haraszti György: Talmud-hamisítók in Naftali Kraus: Iránytűvel a Talmud tengerén Misna, Gemára, szóbeli tan, Az ősi forrás [22] (Budapest: Wesley János Lelkészképző Főiskola, 2012) (ISBN ), / Haraszti György: Raoul Wallenberg in Estók János (főszerk.): Nemzeti évfordulóink 2012 (Budapest: Balassi Intézet Nemzeti Évfordulók Irodája, 2012), / Haraszti György: A holokauszt gyermekáldozatai in (Kassay Ildikó) Szakács Árpád (szerk.): A kommunizmus gyermekáldozatai A holokauszt gyermekáldozatai A diktatúrák egyházi áldozatai Alkotmányozás Magyarországon (Budapest: Zuglói Önkormányzat, , / Haraszti György: Vallási vagy nemzetiségi kisebbség a zsidóság? A zsidó körök és a kommunista hatalom dilemmái Magyarországon a második világháború után (lengyelül) in Tischler János (szerk.): A lengyel és magyar nemzetiségi politika dilemmái a 20. században (Katowice-Varsó: Katowicei Egyetem Varsói Magyar Kulturális Intézet, 2012),?-?. 108/ Haraszti György: Wertheimer Sámson, zsidó családi törvények, zsidó családnevek, zsidó esküvői szokások, zsidók, zsidó községek (Arad, Eperjes, Esztergom, Gyulafehérvár, Sopron, Temesvár), zsidókra vonatkozó jogalkotás in Kőszeghy Péter (szerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon XIII. kötet (Budapest.

13 Balassi Kiadó, 2012) (ISSN?), 38-39; ; ; ; ; ; szócikk 109/ Haraszti György: Magyarországi diákok külföldön. Kényszer-peregrináció az első világháború után in Rubicon 2013/1 (ISSN ), / Haraszti György: Kényszerperegrináció az első világháború után in BORSI- KÁLMÁN Béla (főszerk.): Homályzónák- Felvilágosodás és liberalizmus. Tanulmányok Kecskeméti Károly 80. születésnapjára (ISBN ) (Budapest: k.n., 2013), Hivatkozások 1/ MISKOLCZY Ambrus: A zsidók polgárositásáról a nemzetgyűlés által törvény alkottatott (Az 1849-i zsidóemancipációs törvény és ismeretlen iratai) in Múlt és Jövő 98/1 (1998) (ISSN ), 8-42; 40 hivatkozás a Zsidónak lenni (egy lexikonban) in TÖRÖK Petra (szerk.): A határ és a határolt. Töprengések a magyar-zsidó irodalom létformáiról (Budapest: Az Országos Rabbiképző Intézet Yahalom Művelődéstörténeti Kutatócsoportja, 1997) (ISBN?), / GYURGYÁK János: A zsidókérdés Magyarországon Politikai Eszmetörténet (Budapest: Osiris, 2001) (ISBN ), 26 hivatkozás A zsidóság visszatérése Magyarországra a XVIII. században in: HARASZTI György: Két világ határán (Budapest: Múlt és Jövő Kiadó, 1999) (ISBN ), / GYURGYÁK János: A zsidókérdés Magyarországon. Politikai eszmetörténet (Budapest: Osiris, 2001) (ISBN ), 28 hivatkozás Szefárd zsidók Magyarországon a kezdetektől a török uralom megszűntéig in: HARASZTI

14 György: Két világ határán (Budapest: Múlt és Jövő Kiadó, 1999) (ISBN ), / SPITZER, Shlomo J.: Zsidók és rabbinikus tudomány Magyarországon a középkorban és a török hódoltság idején in: SPITZER, Shlomo J. KOMORÓCZY Géza: Héber kútforrások Magyarország és a magyarországi zsidóság történetéhez a kezdetektől 1686-ig, (Budapest: MTA Judaisztikai Kutatócsoport - Osiris Kiadó, 2003) (ISBN ), 34 hivatkozás HARASZTI György: Magyar zsidó levéltári repertórium I: hazai levéltárak zsidó vonatkozású anyagának áttekintése a kiadott levéltári segédletek alapján (Hungarica Judaica 2) (Budapest: MTA Judaisztikai Kutatócsoport, 1993) (ISBN:?) 5/ SPITZER, Shlomo J.: Zsidók és rabbinikus tudomány Magyarországon a középkorban és a török hódoltság idején in: SPITZER, Shlomo J. KOMORÓCZY Géza: Héber kútforrások Magyarország és a magyarországi zsidóság történetéhez a kezdetektől 1686-ig, (Budapest: MTA Judaisztikai Kutatócsoport - Osiris Kiadó, 2003) (ISBN ), 43 hivatkozás HARASZTI György: Szefárd zsidók Magyarországon a kezdetektől a török uralom megszüntéig in DEUTSCH Róbert - LANDESZMANN György (szerk.): Hetven év. mlékkönyv dr. Schweitzer József születésnapjára (Budapest: MAZSIHISZ, 1992) (ISBN?), / SPITZER, Shlomo J. KOMORÓCZY Géza: Héber kútforrások Magyarország és a magyarországi zsidóság történetéhez a kezdetektől 1686-ig, (Budapest: MTA Judaisztikai Kutatócsoport - Osiris Kiadó, 2003) (ISBN ), 117 hivatkozás HARASZTI György: Két világ határán (Budapest: Múlt és Jövő Kiadó, 1999) (ISBN ) kötetére. 7/ SPITZER, Shlomo J. KOMORÓCZY Géza: Héber kútforrások Magyarország és a magyarországi zsidóság történetéhez a kezdetektől 1686-ig, (Budapest: MTA Judaisztikai Kutatócsoport - Osiris Kiadó, 2003) (ISBN ), 117

15 hivatkozás HARASZTI György: A zsidóság Közép-Kelet-Európában az első ezredfordulón in: PÜSPÖKI NAGY Péter (szerk.): 1100 éves együttélés a magyar és magyarországi zsidóság a haza és a fejlődés szolgálatában (Budapest: Magyarországi Holocaust Emlékalapítvány, 2001) (ISBN?), / SPITZER, Shlomo J. KOMORÓCZY Géza: Héber kútforrások Magyarország és a magyarországi zsidóság történetéhez a kezdetektől 1686-ig, (Budapest: MTA Judaisztikai Kutatócsoport - Osiris Kiadó, 2003) (ISBN ), 828 hivatkozás HARASZTI György recenziójára(in: Századok. 115 [198], Schulhof Izsák Budi Kónikájának Jólesz László által készített fordításának első kiadásáról. 9/ SPITZER, Shlomo J. KOMORÓCZY Géza: Héber kútforrások Magyarország és a magyarországi zsidóság történetéhez a kezdetektől 1686-ig, (Budapest: MTA Judaisztikai Kutatócsoport - Osiris Kiadó, 2003) (ISBN ), 847 hivatkozás HARASZTI György: Szép új dal Budáról in: Keletkutatás (Budapest: Kőrösi Csoma Társaság 1987 tavasz, / ZOMBORI István: A szegedi zsidó kórház emlékezete in: Zombori István (szerk.): A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve Történeti Tanulmányok Studia Historica 9 (Szeged: 2006), 13-22; 13, 20. old. hivatkozás az igazi Fortunatus című cikkre in Történelmi Szemle 2005/3-4, / TIBORI SZABÓ Zoltán: Auschwitz-jegyzőkönyvek: kikhez jutottak el és mikor? in: Randolph L. BRAHAM (szerk.): Tanulmányok a Holocaustról V. (ISBN ) (Budapest: Balassi Kiadó, 2011), , 191., 196., , 202. old hivatkozás a HARASZTI György által szerkesztett és bevezető tanulmánnyal ellátott az Auschwitzi jegyzőkönyv (Budapest: Múlt és Jövő, 2005) (ISBN ) című kiadványra.

16 12/ TIBORI SZABÓ Zoltán: 13/ UHRMAN Iván: Scheiber Sándor és az ún. kabar-zsidó elmélet in Hacofe 2 (Budapest: OR-ZSE,2011) = 12- es, 24-es, 126-os, es lábjegyzet hivatkozás A zsidóság közép-kelet- Európában az első ezredfordulón című cikkre in PÜSPÖKI NAGY Péter (szerk.): 1100 éves együttélés a magyar és magyarországi zsidóság a haza és a fejlődés szolgálatában (Budapest: Magyarországi Holocaust Emlékalapítvány, 2001) / KOMORÓCZY Géza: A zsidóság Története Magyarországon I. A középkortól 1849-ig (Pozsony: Kalligram Kiadó, 2012) (ISBN ), 18 hivatkozás A magyarországi zsidóság rövid története a kezdetektől az ortodoxia és neológia szétválásáig, Ph. D értekezés, kézirat (Budapest: OR-ZSE, 2004). 15/ KOMORÓCZY Géza: A zsidóság Története Magyarországon I. A középkortól 1849-ig (Pozsony: Kalligram Kiadó, 2012) (ISBN ), 19 hivatkozás HARASZTI György: A zsidóság visszatérése Magyarországra a XVIII. században in: HARASZTI György: Két világ határán (Budapest: Múlt és Jövő Kiadó, 1999) (ISBN ), / KOMORÓCZY Géza: A zsidóság Története Magyarországon I. A középkortól 1849-ig (Pozsony: Kalligram Kiadó, 2012) (ISBN ), 19 hivatkozás Szefárd zsidók Magyarországon a kezdetektől a török uralom megszűntéig in: HARASZTI György: Két világ határán (Budapest: Múlt és Jövő Kiadó, 1999) (ISBN ), / KOMORÓCZY Géza: A zsidóság Története Magyarországon I. A középkortól 1849-ig (Pozsony: Kalligram Kiadó, 2012) (ISBN ), 74 hivatkozás HARASZTI György: Feltárul(t) a múlt a budai várban - régi-új adatok a középkori zsidó negyedekről in: SZÉCSI József (szerk.): Keresztény-Zsidó Teológiai Évkönyv 2009 (Budapest: Gondolat Kiadó Keresztény-Zsidó Társaság, 2009 [2010]) (ISBN?),

17 18/ KOMORÓCZY Géza: A zsidóság Története Magyarországon I. A középkortól 1849-ig (Pozsony: Kalligram Kiadó, 2012) (ISBN ), 81 hivatkozás HARASZTI György: A zsidóság Közép-Kelet-Európában az első ezredfordulón in: HARASZTI György: Két világ határán (Budapest: Múlt és Jövő Kiadó, 1999) (ISBN ), / KOMORÓCZY Géza: A zsidóság Története Magyarországon I. A középkortól 1849-ig (Pozsony: Kalligram Kiadó, 2012) (ISBN ), 345 hivatkozás HARASZTI György: Az igazi Fortunatus in: Magyar Zsidó Szemle 2, ÚF (2005) (?), / KOMORÓCZY Géza: A zsidóság Története Magyarországon I. A középkortól 1849-ig (Pozsony: Kalligram Kiadó, 2012) (ISBN ), 369, 550 hivatkozás HARASZTI György: Jakab budai zsidó vallomása az ostromolt Buda belviszonyairól in: HARASZTI György: Két világ határán (Budapest: Múlt és Jövő Kiadó, 1999) (ISBN ), / KOMORÓCZY Géza: A zsidóság Története Magyarországon I. A középkortól 1849-ig (Pozsony: Kalligram Kiadó, 2012) (ISBN ), 506 hivatkozás HARASZTI György: A nagy zsidó zsinatról (egy XVI. századi pszeudo hungarica-judaika háttere és utóélete in: HARASZTI György: Két világ határán (Budapest: Múlt és Jövő Kiadó, 1999) (ISBN ), / KOMORÓCZY Géza: A zsidóság Története Magyarországon I. A középkortól 1849-ig (Pozsony: Kalligram Kiadó, 2012) (ISBN ), 534 hivatkozás HARASZTI György: A nagyvezír szeme a császár fogságában Portrévázlat a török hódoltság végnapjaiból) in: História 8 no. 3-4 (1986), / KOMORÓCZY Géza: A zsidóság Története Magyarországon I. A középkortól 1849-ig (Pozsony: Kalligram Kiadó, 2012) (ISBN ), hivatkozás HARASZTI György: Szép új dal Budáról in: SZAKÁLY Ferenc

18 (szerk.): Buda visszafoglalásának emlékezete, 1686 (Budapest: Európa Könyvkiadó, 1986) (ISBN?, 51?-?. 24/ FÉNYES Balázs: Őrizzétek meg őrizetemet Tanulmányok a rabbinikus hagyomány köréből (Budapest: Jószöveg műhely Kiadó, 2012) (ISBN ), hivatkozás HARASZTI György: A zsidó történetírás nehézsége, avagy egy illúzió fogságában in: HARASZTI György: Két világ határán (Budapest: Múlt és Jövő Kiadó, 1999) (ISBN ), / KOMORÓCZY Szonja Ráhel: 19. század előtti magyar vonatkozású jiddis irodalom. Annotált bibliográfia in KOLTAI Kornélia (szerk.): A szívnek van két rekesze Tanulmánykötet Prof. Dr. Schweitzer József tiszteletére, 90. születésnapja alkalmából (ISBN ) (Budapest: L Harmattan Magyar Hebraisztikai Társaság, 1912), hivatkozás HARASZTI György: Zsidó ének a budai zsidóság ostrom alatti és utáni sorsáról in HARASZTI György: Két világ határán (Budapest: Múlt és Jövő Kiadó, 1999) (ISBN ), / KŐBÁNYAI János: A magyar-zsidó irodalom története. Kivirágzás és kiszámtás (Budapest: Múlt és Jövő Kiadó, 2012) (ISBN ), 41 hivatkozás HARASZTI György: A zsidóság visszatérése Magyarországra a XVIII. században in: HARASZTI György: Két világ határán (Budapest: Múlt és Jövő Kiadó, 1999) (ISBN ), / NEGYELA László Márk: Újratervezés (Szabadka [Subotica]: Zsidó Hitközség, 2012) (ISBN ), 121 hivatkozás HARASZTI György: A magyarországi zsidóság rövid története a kezdetektől az ortodoxia és neológia szétválásáig, PhD disszertáció (Budapest: OR-ZSE, 2004). 28/ Dr. Fenyves Katalin Zsido polgariasodas a szazad fordulojanak Magyarorszagan:

19 a nyelvhasznalat es nők helyzetenek alakulasa (habilitációs értekezés (11. old.11-es jegyjzet (védés: 2013, fewbr, 14 ORZSE) - hivatkozás Haraszti Gyorgy: A magyarorszagi zsidosag rovid tortenete a kezdetektől az ortodoxia es neologia szetvalasaig. PhD-disszertacio. Budapest, Orszagos Rabbikepző Zsido Egyetem (http://www.or-zse.hu/phd/haraszti-doktori.pdf ) Utolso letoltes marcius / HANNY Erzsébet: A budai zsidók levele in MIKÓ Gábor PÉTERFI Bence VADAS András (szerk.): Tiszteletkör Tanulmányok Draskóczy István egyetemi tanár 60. születésnapjára (Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2012) (ISBN ), 607 hivatkozás HARASZTI György: A magyarországi zsidóság rövid története a kezdetektől a XVIII. század végéig in HAMP Gábor HORÁNYI Özséb RÁBAI László (szerk.): Magyar megfontolások a Soáról (Budapest - Pannonhalma: Balassi Kiadó, 1999) (ISBN ), / HANNY Erzsébet: A budai zsidók levele in MIKÓ Gábor PÉTERFI Bence VADAS András (szerk.): Tiszteletkör Tanulmányok Draskóczy István egyetemi tanár 60. születésnapjára (Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2012) (ISBN ), 607 hivatkozás HARASZTI György: Szefárd zsidók Magyarországon a kezdetektől a török uralom megszüntéig in DEUTSCH Róbert - LANDESZMANN György (szerk.): Hetven év. mlékkönyv dr. Schweitzer József születésnapjára (Budapest: MAZSIHISZ, 1992) (ISBN?), / HANNY Erzsébet: A budai zsidók levele in MIKÓ Gábor PÉTERFI Bence VADAS András (szerk.): Tiszteletkör Tanulmányok Draskóczy István egyetemi tanár 60. születésnapjára (Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2012) (ISBN ), 607 hivatkozás HARASZTI György: Feltárul(t) a múlt a budai várban Régi-új adatok a középkori zsidónegyedekről in SZÉCSI József

20 (szerk.): Keresztény Zsidó Teológiai Évkönyv 2009 (Budapest: Gondolat Kiadó, 2009) (ISBN?), / HANNY Erzsébet: A budai zsidók levele in MIKÓ Gábor PÉTERFI Bence VADAS András (szerk.): Tiszteletkör Tanulmányok Draskóczy István egyetemi tanár 60. születésnapjára (Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2012) (ISBN ), 609 hivatkozás HARASZTI György: Zsidó ének a budai zsidóság ostrom alatti és utáni sorsáról in SZAKÁLY Ferenc (szerk.), Buda visszafoglalásának emlékezete, 1686 (Budapest: Európa Könyvkiadó, 1986) (ISBN?), HANNY Erzsébet: A budai zsidók levele in MIKÓ Gábor PÉTERFI Bence VADAS András (szerk.): Tiszteletkör Tanulmányok Draskóczy István egyetemi tanár 60. születésnapjára (Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2012) (ISBN ), 612 hivatkozás HARASZTI György: Egy budai zsidó kihallgatási jegyzőkönyve a török kori Budáról és a város felszabadulásáról 1686 in Levéltári Szemle 1986/2 (ISSN?),

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Toronyi Zsuzsanna. Iskolák: 1989-1991: Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Szombathely történelemkönyvtár

Szakmai önéletrajz. Toronyi Zsuzsanna. Iskolák: 1989-1991: Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Szombathely történelemkönyvtár Szakmai önéletrajz Toronyi Zsuzsanna Iskolák: 1989-1991: Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Szombathely történelemkönyvtár szak 1991- ELTE BTK levéltár (1998) hebraisztika, történelem (1993-tól) új-

Részletesebben

Önéletrajz. Novák Attila PhD. Telefon: Történész. Tanulmányok

Önéletrajz. Novák Attila PhD. Telefon: Történész. Tanulmányok Önéletrajz Novák Attila PhD anovak@t-email.hu Telefon: +36 70 9491 733 Történész Születési hely és idő: Budapest, 1967. május 17. Tanulmányok 1998 2002: PhD hallgató az Eötvös Loránd Tudományegyetemen

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Dr. Botos János publikációs és hivatkozási lista. Publikációs lista

Dr. Botos János publikációs és hivatkozási lista. Publikációs lista Dr. Botos János publikációs és hivatkozási lista Publikációs lista A holokauszt témakörben: Vöröskeresztes embermentők. A Wesselényi utcai szükségkórház és a gettókórházak helytállása 1944-1945. Budapest.

Részletesebben

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság Alapítás: 1991-2014: 23. év A Keresztény-Zsidó Társaság a Nemzetközi Keresztény-Zsidó Tanács tagszervezete 2014. november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest,

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA 2015 DR. PREPUK ANIKÓ

PUBLIKÁCIÓS LISTA 2015 DR. PREPUK ANIKÓ PUBLIKÁCIÓS LISTA 2015 DR. PREPUK ANIKÓ (A MAB-NAK A TÖRZSTAGSÁGRA VONATKOZÓ SZEMPONTRENDSZERE ALAPJÁN) Feltöltve a Magyar Tudományos Művek Tárába A) LEKTORÁLT/REFERÁLT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK: 33 I. Szakkönyv,

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

Megszállás és kollaboráció. Válogatott bibliográfia

Megszállás és kollaboráció. Válogatott bibliográfia Önálló kötetek Bethlen István emlékirata, 1944. Sajtó alá rend. és a jegyzeteket írta Romsics Ignác. Budapest, Zrínyi Kiadó, 1988. 174 p. Bokor Imre: Vitéz nagybányai Horthy Miklós. Budapest, Szenci M.

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 1. Gábor Gyáni -György Kövér -Tibor Valuch: Social History of Hungary from the Reform Era to the End of the Twentieth Century. Budapest-New

Részletesebben

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2012.november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC.

DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC. DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC. A TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYOK KANDIDÁTUSA, HABILITÁLT DOKTOR FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK: TÖBBPÁRTI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK TÖRTÉNETE ÉS VÁLASZTÁSI FÖLDRAJZA MAGYARORSZÁGON 1920-TÓL

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank szerepe a magyar gazdaságban változó történelmi korszakokban

A Magyar Nemzeti Bank szerepe a magyar gazdaságban változó történelmi korszakokban A Magyar Nemzeti Bank szerepe a magyar gazdaságban változó történelmi korszakokban A KÖTET SZERZŐI: Botos János történész, a Holokauszt Emlékközpont igazgatóhelyettese Domány Gyula közgazdász, az MNB igazgatóhelyettese

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Könyv, kézirat Molnár Béla - Palásti Béla (1990): Az abonyi amatőr színjátszás története a kezdetektől napjainkig. Pest Megyei Levéltár, Kézirat Molnár Béla (2000):

Részletesebben

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 2012. február 22. A félévi munka megbeszélése: tematika, ütemterv, követelmények. 2012. február 29. Tanítóképzők, tanítók

Részletesebben

Diákhitel Központ Zrt.

Diákhitel Központ Zrt. Diákhitel Központ Zrt. Éves kiadvány Statisztikai melléklet 2005/2006. tanév Statisztikai adatok az egyes intézményekben tanult, törlesztésre kötelezett ügyfelekről Budapest, 2006. augusztus 31. TARTALOM:

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BOGDÁNDI ZSOLT 407062 Szucság 244. sz. Románia Tel: 004-0729-39-65-64 e-mail: zsbogdandi@yahoo.com TANULMÁNYOK: 2011: doktori fokozat megszerzése a Debreceni Egyetemen, summa cum laude

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben?

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? Hol találjuk a 2009. évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? A hagyományoknak megfelelően közöljük, hogy a 2009. május júniusi történelem szóbeli érettségi

Részletesebben

Munkaerőpiaci tükör 2014

Munkaerőpiaci tükör 2014 Munkaerőpiaci tükör 2014 Munkaerőpiaci tükör Az évkönyvsorozat szerkesztőbizottsága Busch Irén főosztályvezető, Belügyminisztérium, Közfoglalkoztatási Statisztikai, Elemzési és Monitoring Főosztály Fazekas

Részletesebben

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1900-1994 Egyetemi tankönyv / Második, bővített kiadás Szerkesztők PÖLÖSKEI FERENC, GERGELY JENŐ, IZSÁK LAJOS Korona Kiadó, Budapest, 1997 TARTALOM I. A KIEGYEZÉS VÁLSÁGJELEI

Részletesebben

A pályázat legfontosabb célja az antik görög és latin nyelvű orvosi szövegekben a számok

A pályázat legfontosabb célja az antik görög és latin nyelvű orvosi szövegekben a számok A pályázat legfontosabb célja az antik görög és latin nyelvű orvosi szövegekben a számok szerepének vizsgálata volt. A megjelent kötetek kilenc eddig magyarul nem (vagy hibásan) publikált forrás szövegét

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kobzai önkormányzat Képviselő-testület ulese

Budapest Főváros X. kerület Kobzai önkormányzat Képviselő-testület ulese Budapest Főváros X. kerület Kobzai önkormányzat Képviselő-testület ulese Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinet Tárgy: Javaslat a Hagar országa" című

Részletesebben

- eredmények - 5. osztály

- eredmények - 5. osztály 5. osztály N o Név Felkészítı tanár 17. Keresztes Dániel Hatvani Márton 4. Kotormán Dóra Torma Evelin 12. Kollárik Kálmán Gábor Viktor 3. Szeles Dávid Szögi László 13. Sisák Tamás Kovács Dezdemona 11.

Részletesebben

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban 2 Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban konferencia Időpont: 2016. október 14-16. Helyszín: MTA Szegedi Területi Bizottság (6723 Szeged, Somogyi u. 7.)

Részletesebben

Helyszín: Főemelet 11.

Helyszín: Főemelet 11. NYUGAT-EURÓPAI SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÜLÉSE Elnök: Bihari Szabolcs KIM Nemzetpolitikai Államtitkárság munkatársai: Brendus Réka, Tóth László Helyszín: Főemelet 11. 1. Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek

Részletesebben

TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Ajánlott félév Felvétel típusa Meghirdető tanszék/intézet TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

Részletesebben

Dr. Oláh János Publikációs és hivatkozási lista. Publikációs lista

Dr. Oláh János Publikációs és hivatkozási lista. Publikációs lista Dr. Oláh János Publikációs és hivatkozási lista Publikációs lista 1. Mindennek rendelt ideje van I. (Lauder Javne Zsidó Közösségi Óvoda, Általános, Közép- és Szakiskola, 1998) 56 o. 2. Mindennek rendelt

Részletesebben

A katolikus sajtómozgalom. 1938 1945 A római katolikus egyház és a nemzetiszocialisták

A katolikus sajtómozgalom. 1938 1945 A római katolikus egyház és a nemzetiszocialisták A Közgyűjtemények Kollégiuma 2015. július 1. 2016. március 31. közötti időszakra kiírt Levéltári szakkönyvtárak állománygyarapítására. Magyarországi levéltárak magyar és idegen nyelvű kézikönyvek, módszertani

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. össz. 1. Szolnoki Lénárd Dóczy Gedeon Református Gimnázium, Debrecen Tófalusi Péter 6 20 20 20 66 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma

Részletesebben

Matematika 6.és 8. évfolyamon verseny eredménye. Tanuló neve Évfolyam Kategória Felkészítı pedagógus neve Iskola neve Helyezés

Matematika 6.és 8. évfolyamon verseny eredménye. Tanuló neve Évfolyam Kategória Felkészítı pedagógus neve Iskola neve Helyezés Várkonyi Zsombor 6 1 Veres Sándor Matematika 6.és 8. évfolyamon verseny eredménye Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvő Virág Levente 6 1 Szeıkéné Tanai Éva Óbudai Harrer Pál 2 1 Lengyel Balázs

Részletesebben

Máthé Áron PUBLIKÁCIÓS LISTA. Könyvek Magyar tragédia, 1944 1947. Többekkel. Szerk. Halmy Kund Schmidt Mária. Budapest, XX. Század Intézet, 2011.

Máthé Áron PUBLIKÁCIÓS LISTA. Könyvek Magyar tragédia, 1944 1947. Többekkel. Szerk. Halmy Kund Schmidt Mária. Budapest, XX. Század Intézet, 2011. Máthé Áron PUBLIKÁCIÓS LISTA Könyvek Magyar tragédia, 1944 1947. Többekkel. Szerk. Halmy Kund Schmidt Mária. Budapest, XX. Század Intézet, 2011. A zuglói nyilasok pere (1966 1967). Értelmezési lehetőségek.

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Eötvös József Koszorú

Eötvös József Koszorú Eötvös József Koszorú (1993-2011) 2011 Báldi Tamás, a földtudományok doktora, Fésüs László, az állatorvos-tudomány doktora Józan Péter, az orvostudomány doktora Lantos Béla, a műszaki tudományok doktora

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

Szimbólumok (jelentéseinek) vizsgálata: régen és ma

Szimbólumok (jelentéseinek) vizsgálata: régen és ma Szimbólumok (jelentéseinek) vizsgálata: régen és ma Könyvek: Biedermann, Hans: Szimbólumlexikon. Budapest: Corvina, 1996. (301 B 63) Dhanjal, Beryl: Jelek és jelképek : múlt és jelen. Budapest: Ventus

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK Jelölt: Bódán Zsolt Neptun kód: RELP6C Doktori Iskola: Történelemi és Néprajzi Doktori Iskola Iktatószám: DEENKÉTK/401/2014. Tételszám: Tárgy: PhD Publikációs Lista A PhD értekezés alapjául szolgáló közlemények

Részletesebben

5. számú melléklet BÓDI ZSUZSANNA

5. számú melléklet BÓDI ZSUZSANNA 5. számú melléklet A NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR MUNKATÁRSAINAK TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGE A 150/1992. (XI. 20.) KORM. RENDELET 12. (4) PONTJÁBAN MEGHATÁROZOTT IDŐTARTAM ALATT BÓDI ZSUZSANNA A tevékenység megnevezése:

Részletesebben

Mozgalomból örökség - nemzetközi konferencia Kolozsváron

Mozgalomból örökség - nemzetközi konferencia Kolozsváron Mozgalomból örökség - nemzetközi konferencia Kolozsváron 2016. 11. 10. NOVEMBER 17., CSÜTÖRTÖK A BBTE AULA MAGNA, FARKAS (KOGALNICEANU) UTCA 11. sz. II. Emelet 14.00 - Regisztráció 15.00-15.30 Köszöntések

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1 174 Vígh Zoltán - 01:34:30 00:00:00 2 139 Nagy Gyula Alföld KS 01:34:32 00:00:01 3 152 Vízer Barnabás Team Katay 01:36:57

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

Züricki Magyar Történelmi Egyesület Ungarisck Historiscker Vérein Zűriek MAGYAR TÖRTÉNELEM. Tízezer év ezer oldalról. SUB Göttingen 215 862 066

Züricki Magyar Történelmi Egyesület Ungarisck Historiscker Vérein Zűriek MAGYAR TÖRTÉNELEM. Tízezer év ezer oldalról. SUB Göttingen 215 862 066 Züricki Magyar Történelmi Egyesület Ungarisck Historiscker Vérein Zűriek MAGYAR TÖRTÉNELEM Tízezer év ezer oldalról SUB Göttingen 215 862 066 2003 A 5273 Oktatási segédkönyv Zűriek - Budapest 2002 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 1. Az MTA-DE Kutatócsoport munkájának keretében 2014-ben megjelent

Részletesebben

Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után

Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után -35 női egyéni toll labda 1. Szuchovszky Evelyn 30 pont 2. Vida Alexandra 22 pont 3. Jung Ágnes 16 pont -35 férfi egyéni toll labda 1. Tóth Richárd 106 pont 2.

Részletesebben

dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001.

dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001. A.) Monográfia, kommentár, kézikönyv dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001. A hírközlés joga, Dashöfer Kiadó, Bp,

Részletesebben

Október 19. a Horthy-korszak; Bethlen és Gömbös; Prohászka Ottokár; Klebelsberg Kunó; falukutatók, népi írók a népi-urbánus ellentét

Október 19. a Horthy-korszak; Bethlen és Gömbös; Prohászka Ottokár; Klebelsberg Kunó; falukutatók, népi írók a népi-urbánus ellentét Nappali csecsemő- és kisgyermekgondozó Magyarország a 20. században 2012. ősz Tematika és ajánlott irodalom Szeptember 28. A 20. század fogalma; Magyarország az Osztrák-Magyar Monarchiában; a századforduló

Részletesebben

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24,

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24, IV. korcsoport FIÚ EGYÉNI végeredmény Hely Név Szév 100 m p Távol p Kislabda p Súly p 800 m p Összpont 1. Zuigéber Ákos 2002 IV. Bene Ferenc Általános 12,22 209 5,28 164 61,79 177 10,41 139 02:22,59 187

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

^4 5zení György tér és környéke részlet J. Hauy helyszínrajza

^4 5zení György tér és környéke részlet J. Hauy helyszínrajza A SZENT GYÖRGY TÉR TOPOGRÁFIAI VÁLTOZÁSAI ^4 5zení György tér és környéke részlet J. Hauy helyszínrajza 1687-ben nyomán ;PíWS«fit......... f... /í Szén? György tér és környéke 1753-ban részlet a Hadtörténeti

Részletesebben

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Tantárgy: Történelem Osztály: 13/A, 13/B, 13/C Budapest, 2013. január Történelem érettségi szóbeli tételsor (középszint 13/A; 13/B; 13/C) 2012-2013 I./1. Gazdaság,

Részletesebben

Tanuló neve Évfolyam Felkészítı pedagógus neve Iskola neve Helyezés

Tanuló neve Évfolyam Felkészítı pedagógus neve Iskola neve Helyezés Kaán Károly Természetismereti Verseny Eredménye Tanuló neve Évfolyam Felkészítı pedagógus neve Iskola neve Helyezés Somogyi Zsófia 5. Bozókiné Havas Katalin Fodros 1 Sülyi Mátyás 5. Bozókiné Havas Katalin

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR 1 1986 és 2013 között 1411 középiskolás vett részt a magyar nyelv és magyar irodalom OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt: MAGYAR IRODALOM: 1986 1987

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest "Nyílt" kategória V-VI. korcsoport HALADÓ fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest Nyílt kategória V-VI. korcsoport HALADÓ fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 IX. Telepy Károly Testnev. Ált. Isk. és Gimn. 37,400 38,450 38,300 37,700 39,000 38,450 229,300 2 Kiskunhalas II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazd., Közgazd., Informatikai SzKI és

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2004/2005 tanév Pécs, április V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2004/2005 tanév Pécs, április V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Pécs, 2005. április 15-17. Hely. Cím Csapatnév 1 Makó Erdei Ferenc Szki. 47,700 47,750 47,250 47,250 47,600 46,400 283,950 2 Sárospatak Református Koll. és Gimn. 47,550 47,250 46,450 46,700 47,150 46,100

Részletesebben

2016. február 1. hétfő 9 óra Terem: N I. Bizottság

2016. február 1. hétfő 9 óra Terem: N I. Bizottság 2016. február 1. hétfő 9 óra Terem: N.2.225 I. Bizottság Horváth László főosztályvezető Dr. Michelberger Pál egyetemi docens Borbás László adjunktus Kérdező tanárok: Dr. Lazányi Kornélia Szakdolgozat Borbás

Részletesebben

2010. évi Budapesti Egyetemi Atlétikai Bajnokság jegyzőkönyve

2010. évi Budapesti Egyetemi Atlétikai Bajnokság jegyzőkönyve 2010. évi Budapesti Egyetemi Atlétikai Bajnokság jegyzőkönyve Időpont: 2010. április 24. Helyszín: BEAC- XI. Ker. Bogdánffy u. 10 Rendező: ELTE ADSK Résztvevő intézmények: Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban A konferencia helyszíne MTA Szegedi Területi Bizottsága (MTA SZAB, Szeged, Somogyi u. 7.) 2 Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban konferencia Időpont:

Részletesebben

Babics András tudományos munkássága

Babics András tudományos munkássága Babics András tudományos munkássága Ádámné Babics Anna bibliográfiájának felhasználásával szerkesztette Sziráki Zsuzsanna Monográfiák, önálló kiadványok BABICS ANDRÁS: A kamarai igazgatás Pécs városában

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

HATÁROZATOK TÁRA. A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének.

HATÁROZATOK TÁRA. A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének. Határozat száma 71/2016. 72/2016. 73/2016. 74/2016. 75/2016. Előterjesztő Gulyás Tibor Határozat tartalma A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének.

Részletesebben

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik)

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Csíki Tamás Cím, kód Paraszti társadalom az egyéni emlékezetekben

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/ , fax: 88/

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/ , fax: 88/ Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/426-088, fax: 88/426-287 e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat ZÁRÓVIZSGAI TÉTELEK A HITTANÁR-NEVELŐ SZAKON 2015. Teológiai tárgyak Nappali tagozat 1. Pál apostol élete (tételgazda: dr. Peres Imre) Irodalom: Saffrey, H.-D., Pál apostol története, 2001; Tarjányi Béla,

Részletesebben

Párbajtőr diákolimpia

Párbajtőr diákolimpia Párbajtőr diákolimpia Fiú párbajtőr egyéni, V-ös korcsoport Szolnok, 2015. április 11., szombat Főbíró: Galli Zsolt AVA Számítógépes főbíró: Nagy Zsolt SZTE-VK Versenyorvos: Hoffmann Péter Versenybírák:

Részletesebben

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN Főszervezők: BOD PÉTER Alapítvány Gyulafehérvár Bethlen Gábor Kollégium Nagyenyed Társszervezők: Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtár, Nagyenyed; Magyarigeni Református Egyházközség; Bod Péter Megyei Könyvtár,

Részletesebben

XII. FAZEKAS KUPA. Kiskunhalas, április 13. I-II. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

XII. FAZEKAS KUPA. Kiskunhalas, április 13. I-II. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Szeged Arany János Ált. Isk. 44,700 1 45,400 1 46,900 1 137,000 2 Bácsalmás Vörösmarty Ált. Isk. 44,500 3 44,800 2 45,200 2 134,500 3 Izsák Izsáki ÁMK Táncsics Mihály Ált. Iskolája

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: egyetemi adjunktus 1991-1994

Részletesebben

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv , Gábortelep telefonkönyv ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Mini ABC 5663 Széchenyi utca 39-68 425480 ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Vegyesbolt 5664 Gábortelep, Vasút utca 44-68 425482 Annus Imréné 5664

Részletesebben

Jelentkező neve Épület neve Épület címe

Jelentkező neve Épület neve Épület címe Csikja Dávid Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Dobos Dániel Dominik Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Fekete Richárd

Részletesebben

KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY

KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY * ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Teleki László Alapítvány 2002 A kötet a Teleki László Intézetben

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Középiskola 1988 1992 Táncsics Mihály Gimnázium, Kaposvár

Szakmai önéletrajz. Középiskola 1988 1992 Táncsics Mihály Gimnázium, Kaposvár Szakmai önéletrajz Személyes adatok Név: Dr. Müller Rolf Születési hely, idő: Kaposvár, 1974. június 1. Állampolgárság: magyar. Telefon: 1-413-23-57 E-mail: muller@abtl.hu Középiskola 1988 1992 Táncsics

Részletesebben

Oldal 1. Acél a cél eredménylista

Oldal 1. Acél a cél eredménylista U9 Unisex 1 Gy702 RÓNAY Bálint BIKE ZONE Gödöllő HUN20060330 00:08:42 00:00:00 00:08:41 2 Gy801 KISS Emma Lotti BIKE ZONE Gödöllő HUN20060809 00:09:14 00:00:31 00:09:11 3 Gy27 SZÜR Brendon 00:09:45 00:01:02

Részletesebben

JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK

JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK 2014/1-2. IX. évfolyam 1 2. szám 2014 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KAR Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, 3300 Rákóczi út 2) tel./fax: tel:36/ , fax:36/

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, 3300 Rákóczi út 2) tel./fax: tel:36/ , fax:36/ Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, 3300 Rákóczi út 2) tel./fax: tel:36/515-115, fax:36/515-116 Tisztelt Vizsgázó! Ezúton tájékoztatjuk, hogy a(z)

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Békés Megyei Ügyvédi Kamara. Kirendelhető ügyvédek

Békés Megyei Ügyvédi Kamara. Kirendelhető ügyvédek Békés Megyei Ügyvédi Kamara Kirendelhető ügyvédek Lezárva: 2015.06.03. Békéscsaba helységben: 1. Dr. Balázs Imre Tel.: 66/452-251 Dr. Balázs Imre Ügyvédi Irodája Mobil: 30/9255-126 5600 Békéscsaba, Deák

Részletesebben

SPORTSZAKOS HALLGATÓK 59. SPORTTALÁLKOZÓJÁNAK VERSENYEREDMÉNYEI

SPORTSZAKOS HALLGATÓK 59. SPORTTALÁLKOZÓJÁNAK VERSENYEREDMÉNYEI SPORTSZAKOS HALLGATÓK 59. SPORTTALÁLKOZÓJÁNAK VERSENYEREDMÉNYEI 2010. október 2-3. Nyíregyháza ATLÉTIKA Versenyszámok: Férfiak: 100 m Kása Tibor Szombathely I. hely (10,5) Lengyel Roland Szeged II. hely

Részletesebben

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR 2011. évi munkabeszámolója I. Az intézmény általános helyzete 2004. január 1-én jött létre a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Központi Levéltára a PTE Központi Könyvtár szervezeti egységeként.

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA MUNKATÁRSAINAK PUBLIKÁCIÓI. Balogh István 1993.

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA MUNKATÁRSAINAK PUBLIKÁCIÓI. Balogh István 1993. Czapárné Helmeczi Aliz A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA MUNKATÁRSAINAK PUBLIKÁCIÓI 1993-1995 Balogh István 1. Adalékok egy korszak történetírásához.= Debreceni Szemle, 1. sz. 119-134.

Részletesebben

JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK

JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK 2015/2 X. évfolyam 2. szám 2015 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KAR Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet JELENKORI

Részletesebben

2010. Képzelt asszimiláció? Négy zsidó értelmiségi nemzedék önképe. Corvina, Budapest, ISBN 978-963-13-5922-0

2010. Képzelt asszimiláció? Négy zsidó értelmiségi nemzedék önképe. Corvina, Budapest, ISBN 978-963-13-5922-0 Fenyves Katalin legfontosabb publikációi Könyv 2010. Képzelt asszimiláció? Négy zsidó értelmiségi nemzedék önképe. Corvina, Budapest, ISBN 978-963-13-5922-0 Cikkek, tanulmányok 2013 - A magyar zsidó nő

Részletesebben

THE Roadshow

THE Roadshow THE Roadshow 2011.11.08. ÁLLOMÁSOK PROGRAM (2011-2012. tanév-i. félév) Dátum Város Iskola Cím Október 24. Budapest Eötvös József Gimnázium 1053 Budapest, Reáltanoda utca 7. November 8. Budapest II. Rákóczi

Részletesebben

A gyógyító számok. Források és tanulmányok. a számok szerepéről

A gyógyító számok. Források és tanulmányok. a számok szerepéről A gyógyító számok Források és tanulmányok a számok szerepéről az antik gyógyászatban A gyógyító számok Források és tanulmányok a számok szerepéről az antik gyógyászatban szerkesztette Németh György Lectum

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2016/2017 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság. Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2016/2017 tanév Budapest I. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság. Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex 1 11 Szeged Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex Arany János Ált. Isk. Posta Zsombor 9,000 8,900 17,900 Deli Dominik 9,300 9,600 18,900 Márton Edvin 9,300 9,000 18,300 Gellén Zsombor 9,400 9,200 18,600 Ladányi

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI N - 53 kg 1. Lőrincz Dávid 1996 Tabi Fitness Klub SE 55,0-59 kg 1. Bácsi Dávid 1993 Bihari Szabadidő és 120,0 2. Fazekas Tibor 1996 Marvel Team, Vésztő 80,0 1. Gombos Attila 1993 Bihari Szabadidő és 120,0

Részletesebben

- A rendszerváltás és az uniós csatlakozás gazdálkodásra gyakorolt hatása a dél- bihari régióban. - Piaci túlélés kisüzemi lavírozás.

- A rendszerváltás és az uniós csatlakozás gazdálkodásra gyakorolt hatása a dél- bihari régióban. - Piaci túlélés kisüzemi lavírozás. Lovas Kiss Antal Publikációs lista Önálló könyv - A rendszerváltás és az uniós csatlakozás gazdálkodásra gyakorolt hatása a délbihari régióban. Doktori disszertáció 2003. 255. p. - Piaci túlélés kisüzemi

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány 1. kör

Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány 1. kör Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány 1. kör U9 Unisex 1 Gy702 RÓNAY Bálint BIKE ZONE Gödöllő 00:08:42 00:00:00 00:08:41 2 Gy801 KISS Emma Lotti BIKE ZONE Gödöllő 00:09:14 00:00:31 00:09:11 3 Gy27

Részletesebben