Prof.Dr.habil. Haraszti György Publikációs jegyzék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Prof.Dr.habil. Haraszti György Publikációs jegyzék"

Átírás

1 Prof.Dr.habil. Haraszti György Publikációs jegyzék 1/ Haraszti György: A Budapesti II. kerületi Állami Rákóczi Ferenc Általános Gimnázium története in Haraszti György Vajda Róbert (szerk.): Húsz év (Budapest: II. kerületi Állami Rákóczi Ferenc Általános Gimnázium KISZ szervezete, 1965), / Cseh László - Haraszti György - Veress Éva: Térképdiagramok előállítása számítógéppel és az adatok tárolásának-feldolgozásának topográfiai módszere az agrártörténetben in Történelmi Szemle 15/3-4 (1972), / Cseh László - Haraszti György - Veress Éva: Számítógéppel készített munkatérképek a történeti Magyarország agrárstruktúrájának tanulmányozásához in Mezőgazdasági Múzeum közleményei (Budapest: 1976), / Haraszti György: A kataszteri felmérés néhány kiértékelési problémája in X (szerk.): A XII. statisztikai vándorgyűlés (Baja) anyagai (Budapest: 1980),?-?. 5/ Haraszti György: Schulhof Izsák Budai Krónikaja in Századok 1981/1 (vitairat), / Haraszti György - Kátay Sándor - Vancsura Zsolt: Számítógépek rendszertechnikája II, (Budapest: Tankönyvkiadó, ). 7 Haraszti György: Scheiberné Bernáth Lívia: A magyarországi zsidóság személyés családnevei II. József névadó rendeletéig (recenzió) in Századok 1983/3 (ISSN?), / Haraszti György - Kovács Ilona - Vancsura Zsolt: Számítógépek rendszertechnikája III, (Budapest: Tankönyvkiadó, ).

2 9/ Haraszti György: Buda Expugnata Levéltárismertetők a magyarországi török uralom felszámolásának forrásairól in Levéltári Szemle 1985/2, / Buda dicsőséges visszavívásának... leírása, (Budapest: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár kiadása, 1986), (Deák Farkas fordításának átjavítása, jegyzetek, szövegmagyarázatok) (ISBN X). 11/ 12 korabeli metszet Buda visszafoglalásáról (fordítás, bevezető) (Budapest: Fővárosi Szabó Ervin könyvtár, 1986). 12/ Haraszti György: Egy budai zsidó kihallgatási jegyzőkönyve a török kori Budáról és a város felszabadulásáról 1686 in Levéltári Szemle 1986/2 (ISSN?), (tanulmány + szövegközlés). 13/ Haraszti György: Jakab budai zsidó vallomása az ostromlott Buda belviszonyairól in Szakály Ferenc (szerk.), Buda visszafoglalásának emlékezete, 1686 (Budapest: Európa Könyvkiadó, 1986) (ISBN?), / Haraszti György: Zsidó ének a budai zsidóság ostrom alatti és utáni sorsáról in Szakály Ferenc (szerk.), Buda visszafoglalásának emlékezete, 1686 (Budapest: Európa Könyvkiadó, 1986) (ISBN?), / Bariska István - Haraszti György - Varga J. János (szerk.): Buda Expugnata - Europa et Hungaria A török kiűzésének európai levéltári forrásai (Budapest: Budapest Főváros Levéltárának kiadványa, 1986), (szöveggondozás, mutatók kronológia). 16/ Felhő Ibolya - Trócsányi Zsolt (szerk.): Buda Expugnata - Europa et Hungaria A török kiűzésének hazai levéltári forrásai (Budapest: Budapest Főváros Levéltárának kiadványa, 1987), (technikai szerkesztés, szöveggondozás, mutatók, kronológia).

3 17/ Haraszti György: A nagyvezír szeme a császár fogságában in História 1986/3-4, / Haraszti György: Sugár István: lehanyatlik a török félhold (recenzió) in Századok 1986/1, / Haraszti György: Szép új dal Budáról in: Keletkutatás 1987/1, / Haraszti György: A nagy zsidó gyülekezetről - egy XVII. századi pszeudo hungarico-judaica háttere és utóélete in Zombori István (szerk.), Az értelmiség Magyarországon a században (Szeged: a Csongrád Megyei Múzeumok kiadása, 1988), / Haraszti György: Zsidók a Kárpát-medencében in Glatz Ferenc (szerk.): Magyarok a Kárpát-medencében (Budapest: História Alapítvány, 1988), 53, 197, / Haraszti György? Lőw Lipót a Ben Chananja szerkesztője in Zombori István (szerk.): A szegedi zsidó polgárság emlékezete (Szeged: a Csongrád Megyei Múzeumok kiadása, 1988), / Haraszti György: Unknown and Unprocessed Archival Sources of the Hungarian Holocauast in Kapdebó Lóránt (ed.): The Holocaust in the Arts (Pécs: 1990),?-?. 24/ Haraszti György: Ain sajn nai lid fun Ojben in Jankovics József et al. (szerk.): A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében Die ungarische Sprache und Kultur im Donauraum I. [a II. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson (Bécs, szept. 1-5) elhangzott előadások] (Budapest-Bécs: 1991),?-?. 25/ Haraszti György: Szefárd zsidók Magyarországon a kezdetektől a török uralom megszűntéig in Deutsch Róbert - Landeszmann György (szerk,): Emlékkönyv dr.

4 Schweitzer József 70. születésnapjára (Budapest: MAZSIHISZ, 1992) (ISBN?), / Haraszti György: Magyar Zsidó Levéltári Repertórium I Hazai levéltárak 1-2, Hungaria Judaica 2 (Budapest: MTA Judaisztikai Kutatócsoport, 1993) (ISBN?). 27/ Haraszti György: Két világ határán Tradíció és modernitás: A Rumbach utcai zsinagóga és hívei in Múlt és Jövő UF., 1993/2, / Haraszti György: A Rumbach utcai zsinagóga és hívei in Ines Müller: A Rumbach Sebestyén utcai zsinagóga (Budapest-Bécs: MTA Judaisztikai Kutatócsoport - Löcker Verlag, 1993), / Haraszti György: Odesszától Baselig, Bécstől Jeruzsálemig, avagy a historiográfia diszkrét bája in Múlt és Jövő UF., 1993/4, / Haraszti György: Zsidó jótékonyság és mecenatúra a századforduló Budapestjén in X (szerk.): Partes populorum minores alienigenae 1994/1 (Szombathely: Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Történelem Tanszékének kiadása, 1994), / Haraszti György: Zsidó mecenatúra Magyarországon a polgárosodás időszakában in: X (szerk.): Komárom-Esztergom megyei Önkormányzat Levéltára Évkönyv 1995 (Esztergom, 1995), / Haraszti György: Vérvádak évadja in Múlt és Jövő UF., 1996/2, / Haraszti György: A zsidó történetírás nehézsége, avagy egy illúzió fogságában in Múlt és Jövő UF., 1997/2, / Haraszti György: Zsidónak lenni (egy lexikonban) in: Török Petra (szerk.): A határ és a határolt. Töprengések a magyar-zsidó irodalom létformáiról (Budapest:

5 Az Országos Rabbiképző Intézet Yahalom Művelődéstörténeti Kutatócsoportja, 1997), / Haraszti György: The Return of the Jews to Hungary in the XVIII century in Rivista di Studi Ungheresi, 12, (Róma: 1997 [1998]), / Hahn István: A próféták forradalma (összegyűjtött történeti és vallástörténeti tanulmányok I) (Budapest: Múlt és Jövő Könyvkiadó, 1998) - szerkesztés, utószó, bibliográfia. 37/ Haraszti György: Methodological Approaches and Sources in the New Hungarian-Jewish Historiography in Studia Judaica (Moshe Carmilly Center Yearbook) VII (edited by Ladslau Gyémánt) (Cluj-Napoca: Editura Sincron, 1998), / Andrew Sanders, Kedves Majmonidész (Budapest: Filum Kiadó, 1998) - fordítás, szerkesztés, függelék (a 613 parancsolat). 39/ Haraszti György: Két világ határán (Budapest: Múlt és Jövő Kiadó, 1999) (ISBN ) - válogatott tanulmányok a magyarországi zsidóság történetéből. 40/ Haraszti György: Jude zu sein (im Lexikon). Überlegungen eines Stichwortschreibers in Tamás Lichtmann (Hrsg.): Angezogen und abgestoßen (Frankfurt am Main: Peter Lang, 1999), / Haraszti György: A magyarországi zsidóság rövid története a kezdetektől a XIII. század végéig in Hamp Gábor Horányi Özséb Rábai László (szerk.) Magyar megfontolások a Soáról (Budapest: Balassi Kiadó, 1999) (ISBN ), / Jákov Katz: A végzetes szakadás (Budapest: Múlt s Jövő Kiadó, 1999) - szerkesztés, lektorálás, bibliográfia.

6 43/ Haraszti György: A szatmárnémeti zsidóság in Hans Gehl Viorel Cibotâ (coordinatori): Relaţii interetnice în zona de contact româno-maghiaro-ucraineană din secoul al XVIII-lea până în przent (A román, magyar és ukrán népcsoportok egymáshoz való viszonya a 18. századtól napjainkig) (ISBN ) (Satu Mare Tübingne: Editura muzeului Sătumărean [Tipografia Gedo, Cluj Napoca], 1999), / Haraszti György: Bemutatkozik a Mentsch alapítvány in Erec 2000/9, 3. 45/ Haraszti György: A tanítás az élet kapuja in Új Élet, április 15, 5. 46/ Haraszti György: Megszabadulástól rendszerváltásig ( ). A magyarországi zsidóság történetének vázlata a második világháború végétől napjainkig in Kultúra és Közösség 2001/IV-2002/I, / Haraszti György: Kulturelle Traditionen und Istitutionen der ungarischen Juden in Glatz Ferenc (szerk.): Hin zu neuen Zielen 2000 (Begegnungen Band 11) (Budapest: Europa Institut, 2001) (ISBN?), / a Haraszti György: Az egyik utolsó kiűzetés in Kaufmann Dávid: A zsidók utolsó kiűzése Bécsből és Alsó-Ausztriából (Budapest, Múlt és jövő Könyvkiadó, 2002) ((ISBN?), , b Haraszti György: Kaufmann Dávid in uo., / Haraszti György: Újszászi István az ÁVÓn in História 2002/8, / Haraszti György: A Brief History of the Jews of Hungary until the Fall of the Medieval Hungarian State in Anna Szalai (ed.): In the Land of Hagar. The Jews of Hungary: History, Society and Culture (Tel-Aviv: Beth Hatefutsoth, 2002) (ISBN?), / Haraszti György: A Short History of the Jews in Hungary: The Turkish Occupation and Resettlement ( ) in Anna Szalai (ed.): In the Land of

7 Hagar. The Jews of Hungary: History, Society and Culture (Tel-Aviv: Beth Hatefutsoth, 2002) (ISBN?), / Haraszti György: A Rumbach zsinagóga mesebeli története I-III in Új Kelet (Izrael) május 4, 11, / Meir Aharon Munk: Életem történetei (Budapest: Múlt és Jövő, 2003) (ISBN?), (szerkesztés, bibliográfia + 1. db. térkép). 54/ Haraszti György: Igenek és nemek. A zsidók jövője a diaszpórában in Gergely Judith Halmos Sándor (szerk.): Debrecen és határon túli testvérhitközségei V. nemzetközi tanácskozása Debreceni Hitközség kiadása, 2003) (ISBN?), / Haraszti György: Két szentély között in Naftali Kraus: Ezra, Nechmjá Az őscionizmus története (ISBN ) (Budapest: Polgart, 2003) (ISBN ), / Haraszti György: Két szentély között. (a zsidó nép története a sivát Cion korszakában) (az előbbi tanulmány kibővített változata - egy készülő ókori zsidó történelemkönyv részeként) in X (szerk.): ÉVKÖNYV 2003 (Budapest: OR-ZSE kiadása, 2003), / Haraszti György: 8 szócikk a Kőszeghy Péter (szerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon I. kötetéhez (Budapest: Balassi Kiadó, 2003). 58/ Haraszti György: A magyar zsidóság helyzete Trianon előtt és után (egy ismeretlen dokumentum a satus quo ante hitközségek történetéhez) in Szécsi József (szerk): Keresztény-Zsidó Teológiai Évkönyv 2003 (Budapest: Keresztény-Zsidó Társaság, 2004) (ISBN -), / Haraszti György: Magyar Zsidó irodalom in Jean-Christoph Attias Esther Benbassa: A zsidó Kultúra Lexikona (Budapest: Balassi Kiadó, 2004) (ISBN ), / Haraszti György: 5 szócikk a Kőszeghy Péter (szerk.): Művelődéstörténeti Lexikon II. kötetéhez (Budapest: Balassi Kiadó, 2004), 61/ Haraszti György: Zsidó síremlékek Budapesten (Budapest: PolgART Könyvkiadó, 2004) (ISBN ).

8 62/ Haraszti György: Kárpáti rapszódia in História 2004/2-3, / Haraszti György: Hős vagy áruló? in História 2004/2-3, / Haraszti György: Mauzóleum Pozsonyban. Chátám Szófér síremléke a föld alatti temetőben in História 2004/2-3, / Haraszti György: Krausz Tamás: Antiszemitizmus holokauszt államszocializmus, (Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 2004) (recenzió) in Budai Sófár 2004/12, 3. 66/ Haraszti György: Löw Immánuel in Nemzeti évfordulóink I. évfolyam, 2004/1 (Budapest: Nemezti Örökség Minisztériuma, 2004), / Haraszti György: A magyar zsidó kapcsolatok antinómiái az első világháború után in Lichtmann Tamás (szerk.): Magyar Zsidó Szemle Évkönyv UF., 2004 (ISSN ), / Haraszti György: A zsidóság visszatérése Magyarországra a 18. században in Faragó Tamás (szerk.): Magyarország társadalomtörténete a században (Budapest: Dico Kiadó Új Mandátum Kiadó, 2004), / Haraszti György: A magyarországi zsidóság rövid története a kezdetektől az ortodoxia és neológia szétválásáig, PhD disszertáció (Budapest: OR-ZSE honlap, 2004). 70/ Haraszti György: Az égő titok - az Auschwitzi jegyzőkönyv(ek) sorsa ben in Szécsi József (szerk.): Keresztény-Zsidó Teológiai Évkönyv 2004 (Budapest: Keresztény-Zsidó Társaság, 2004 [2005]) (ISBN?), / Haraszti György: Az Auschwitzi jegyzőkönyvek (Budapest: Múlt és Jövő Kiadó, 2005) (ISBN ). 72/ Haraszti György: A kivételezettek vonata in História 2005/3, / Haraszti György: Az igazi Fortunatus utószó in Molnár Ákos: A hitehagyott (Budapest: Múlt és Jövő Kiadó, 2005) (ISBN?), / Haraszti György: Az igazi Fortunatus - történelmi tanulmány in Történelmi Szemle sz Ua in Lichtmann Tamás (szerk): Magyar Zsidó Szemle 2, ÚF (2005) (ISSN ),

9 75/ Haraszti György: A magyar <Igazak fala> in Szécsi József (szerk.): Keresztény- Zsidó Teológiai Évkönyv 2005 (Budapest: Keresztény-Zsidó Társaság, 2005 [2006] (ISBN ),?-?. 76/ Haraszti György: A magyarországi zsidóság az 1956-os forradalom alatt in História 2006/1 (ISSN?), / Haraszti György: A magyarországi zsidóság a második világháború után és az 56-os forradalomban in Szécsi József (szerk.): Keresztény-Zsidó Teológiai Évkönyv 2006 (Budapest: Keresztény-Zsidó Társaság, 2006 [2007]) (ISBN?), / Haraszti György: Trapéz a lejtőn - a magyarországi zsidóság a második világháború után és a 56-os forradalomban in Confessio 2007/1 (ISSN?), / Haraszti György: Jesája, korunk tanítója in Naftali Kruas: A zsidó Jesájáhu (Budapest: Wesley János kiadó, 2007) (ISSN?), / Haraszti György: Vallomások a túlélésért. Az Ujszászy-feljegyzések keletkezéstörténete in: Haraszti György Kovács Zoltán András Szita Szabolcs (szerk.): Vallomások a holtak házából (Ujszászy István vezérőrnagynak, a VKF/2 vezetőjének az ÁVO fogságában írott feljegyzései) (Budapest: Corvina, 2007) (ISBN ), / Haraszti György: Lejtmenetben (A magyarországi zsidóság vészkorszak utáni eldső 12 éve) in Múlt és Jövő UF., 2007/4, / 18 szócikk (Acsády Ignác - Falk Miksa - Fenyő Miksa Fortunatus - Hazai Samu, báró -Magyarország Ignotus Hugó - Kohner Zsigmond - Marczali Henrik - Madarassy-Beck Nándor - Mezey [Mezei] Ferenc - Rényi Alfréd - Scheiber Sándor - Szabolcsi Lajos Szabolcsi Miksa Temesvár - Turán Pál - Vámbéri Ármin) a New York-i YIVO lexikon (Encyclopedia of Jews in Eastern Europe [New York: YIVO, 2008)] [ISSN?]) részére a magyar zsidóság történetéről. 83/ Haraszti György: A Kárpát-medencei zsidóság rövid története a kezdetektől a középkori magyar állam bukásáig in Szalai Anna (szerk.): Hágár országa. A magyarországi zsidóság történelem, közösség, kultúra (Budapest: Antall József Alapítvány Kossuth Kiadó, 2009) (ISSN?),

10 84/ Haraszti György: A magyarországi zsidóság rövid története a török hódoltság és az újratelepülés korában ( ) in Szalai Anna (szerk.): Hágár országa. A magyarországi zsidóság történelem, közösség, kultúra (Budapest: Antall József Alapítvány Kossuth Kiadó, 2009) (ISSN?), / Haraszti György: Lejtmenetben (A magyarországi zsidóság vészkorszak utáni első 12 éve) in Schőner Alfréd (főszerk.) Oláh János (szerk.): Ismét válaszúton, avagy a magyarországi zsidóság és az 56-os forradalom (Budapest: Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem, 2009) (ISBN ), / Haraszti György: Hágár országában. Hitközségtörténeti monográfiák, (nagyobb) helytörténeti tanulmányok és leírások a történeti Magyarország zsidó közösségeiről (Magyar Zsidó Szemle füzetek 1) (Budapest: MTA ORZSE Zsidó Kultúratudományi Kutatócsoport Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem, 2008 [2009] (ISSN ; ISBN ). 87/ Haraszti György: Méltatlan támadások in Népszava, / Haraszti György: Prefectus Iudaeorum in Kőszeghy Péter (szerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon IX (Budapest. Balassi Kiadó, 2009) (ISSN?), / Haraszti György: Feltárul(t) a múlt a budai várban Régi-új adatok a középkori zsidónegyedekről in Szécsi József (szerk.): Keresztény Zsidó Teológiai Évkönyv 2009 (Budapest: Gondolat Kiadó, 2009) (ISBN ), / Haraszti György: Moses Hess a szent balga, avagy a nagy eszmék koránjött lovagja magyar vonatkozásokkal in Moses Hess: Róma és Jeruzsálem (Budapest: Múlt és Jövő Kiadó, 2010) (ISSN?), / Haraszti György: A százkilencven éves óbudai zsinagóga és hívei in Múlt és Jövő UF. (ISSN ), 21/3 (2010), / Haraszti György: Moses Hess a szent balga, avagy a nagy eszmék koránjött lovagja javított, bővített, jegyzetelt tanulmány in Szécsi József (szerk.:) Keresztény- Zsidó Teológiai Évkönyv 2010 (Budapest: Keresztény-Zsidó Társaság, 2010 [2011] (ISBN ),

11 93/ Haraszti György: Fejezetek a pécsi zsidóság életéből: a fénykor első hitközségi elnöke, Engel Adolf és rabbijai (Kohut Sándor és Perls Ármin) in Erdős Zoltán Kindl Melinda (szerk.): Pécs az egyháztörténet tükrében (Pécs:Molnár Nyomda és Kiadó KFT, 2010 [2011]) (ISSN?), / Haraszti György: Egy epizód 1944/45 történetéből, Domonkos Miksa: az ember aki lelőtte Raul Wallenbereget in Lancz Tibor (szerk.): A Dohány utcai Zsinagóga 150 éve (Budapest: Dohány utcai Zsinagóga Alapítvány, 2010 [2011]) (ISSN?), / Haraszti György: Feltáruló árnyak, Buda középkori zsidósága in Gecsényi Lajos Izsák Lajos (szerk.): Magyar történettudomány az ezredfordulón. Glatz Ferenc 70. születésnapjára (Budapest: ELTE Eötvös Kiadó MTA Társadalomkutató Központ, 2011) (ISBN ) / Botos János Csató Mihály Haraszti György Huhák Heléna: A második világháború alatt sérelmet szenvedett zsidó származású magyar állampolgárok kárpótlásának folyamata Magyarországon (Budapest: Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény, 2011) (ISBN ). 97/ Botos János Csató Mihály Haraszti György Huhák Heléna: The Compensation Process for Hungarian Jews for Damages Suffered during World War II (Budapest: Holocaust Document and Memorial Center, 2011) (ISBN ). 98/ Haraszti György: Defensor et propagator tolerantiae in Moses Mendelssohn: Jeruzsálem avagy a vallási hatalom és a zsidó vallás (Budapest: Attraktor, 2011) (ISSN?), / Haraszti György: Ezékiel, a kortárs. A zsidó közösség politikai története a babilóniai hódoltságban (i.e ) in Naftali Kraus: Ezékiel: a harmadik szentély viziója, Az ősi forrás [20] (Budapest: Wesley János kiadó, 2011) (ISSN?), / Haraszti György: Tények és hipotézisek Dániel könyvében in Naftali Kraus: Dániel: Mikorra várjuk a Messiást, Az ősi forrás [21] (Budapest: Wesley János Lelkészképző Főiskola, 2011) (ISSN?), / Haraszti György: Situation of the Hungarian Speaking Jewry in Central-East Europe from the End of World War II to Comminist Takeover ( /49) in

12 Ladislau Gyémánt (ed.): Studia Judaica XIX (Cluj-Napoca: EFES [Editura Fundaţiei Pentru Studii Europene], 2011) (ISSN ), / Deutsch Gábor Haraszti György: Zörög a Haraszt/i/ in Deutsch Gábor virágzik, mint a pálma (Budapest: Gabbiano Print Nyomda és Kiadó Kft, 2012) (ISBN ), / Haraszti György: Máglyákkal, elkobzással, rágalmakkal a Talmud ellen in Naftali Kraus: Iránytűvel a Talmud tengerén Misna, Gemára, szóbeli tan, Az ősi forrás [22] (Budapest: Wesley János Lelkészképző Főiskola, 2012) (ISBN ), / Haraszti György: Talmud-hamisítók in Naftali Kraus: Iránytűvel a Talmud tengerén Misna, Gemára, szóbeli tan, Az ősi forrás [22] (Budapest: Wesley János Lelkészképző Főiskola, 2012) (ISBN ), / Haraszti György: Raoul Wallenberg in Estók János (főszerk.): Nemzeti évfordulóink 2012 (Budapest: Balassi Intézet Nemzeti Évfordulók Irodája, 2012), / Haraszti György: A holokauszt gyermekáldozatai in (Kassay Ildikó) Szakács Árpád (szerk.): A kommunizmus gyermekáldozatai A holokauszt gyermekáldozatai A diktatúrák egyházi áldozatai Alkotmányozás Magyarországon (Budapest: Zuglói Önkormányzat, , / Haraszti György: Vallási vagy nemzetiségi kisebbség a zsidóság? A zsidó körök és a kommunista hatalom dilemmái Magyarországon a második világháború után (lengyelül) in Tischler János (szerk.): A lengyel és magyar nemzetiségi politika dilemmái a 20. században (Katowice-Varsó: Katowicei Egyetem Varsói Magyar Kulturális Intézet, 2012),?-?. 108/ Haraszti György: Wertheimer Sámson, zsidó családi törvények, zsidó családnevek, zsidó esküvői szokások, zsidók, zsidó községek (Arad, Eperjes, Esztergom, Gyulafehérvár, Sopron, Temesvár), zsidókra vonatkozó jogalkotás in Kőszeghy Péter (szerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon XIII. kötet (Budapest.

13 Balassi Kiadó, 2012) (ISSN?), 38-39; ; ; ; ; ; szócikk 109/ Haraszti György: Magyarországi diákok külföldön. Kényszer-peregrináció az első világháború után in Rubicon 2013/1 (ISSN ), / Haraszti György: Kényszerperegrináció az első világháború után in BORSI- KÁLMÁN Béla (főszerk.): Homályzónák- Felvilágosodás és liberalizmus. Tanulmányok Kecskeméti Károly 80. születésnapjára (ISBN ) (Budapest: k.n., 2013), Hivatkozások 1/ MISKOLCZY Ambrus: A zsidók polgárositásáról a nemzetgyűlés által törvény alkottatott (Az 1849-i zsidóemancipációs törvény és ismeretlen iratai) in Múlt és Jövő 98/1 (1998) (ISSN ), 8-42; 40 hivatkozás a Zsidónak lenni (egy lexikonban) in TÖRÖK Petra (szerk.): A határ és a határolt. Töprengések a magyar-zsidó irodalom létformáiról (Budapest: Az Országos Rabbiképző Intézet Yahalom Művelődéstörténeti Kutatócsoportja, 1997) (ISBN?), / GYURGYÁK János: A zsidókérdés Magyarországon Politikai Eszmetörténet (Budapest: Osiris, 2001) (ISBN ), 26 hivatkozás A zsidóság visszatérése Magyarországra a XVIII. században in: HARASZTI György: Két világ határán (Budapest: Múlt és Jövő Kiadó, 1999) (ISBN ), / GYURGYÁK János: A zsidókérdés Magyarországon. Politikai eszmetörténet (Budapest: Osiris, 2001) (ISBN ), 28 hivatkozás Szefárd zsidók Magyarországon a kezdetektől a török uralom megszűntéig in: HARASZTI

14 György: Két világ határán (Budapest: Múlt és Jövő Kiadó, 1999) (ISBN ), / SPITZER, Shlomo J.: Zsidók és rabbinikus tudomány Magyarországon a középkorban és a török hódoltság idején in: SPITZER, Shlomo J. KOMORÓCZY Géza: Héber kútforrások Magyarország és a magyarországi zsidóság történetéhez a kezdetektől 1686-ig, (Budapest: MTA Judaisztikai Kutatócsoport - Osiris Kiadó, 2003) (ISBN ), 34 hivatkozás HARASZTI György: Magyar zsidó levéltári repertórium I: hazai levéltárak zsidó vonatkozású anyagának áttekintése a kiadott levéltári segédletek alapján (Hungarica Judaica 2) (Budapest: MTA Judaisztikai Kutatócsoport, 1993) (ISBN:?) 5/ SPITZER, Shlomo J.: Zsidók és rabbinikus tudomány Magyarországon a középkorban és a török hódoltság idején in: SPITZER, Shlomo J. KOMORÓCZY Géza: Héber kútforrások Magyarország és a magyarországi zsidóság történetéhez a kezdetektől 1686-ig, (Budapest: MTA Judaisztikai Kutatócsoport - Osiris Kiadó, 2003) (ISBN ), 43 hivatkozás HARASZTI György: Szefárd zsidók Magyarországon a kezdetektől a török uralom megszüntéig in DEUTSCH Róbert - LANDESZMANN György (szerk.): Hetven év. mlékkönyv dr. Schweitzer József születésnapjára (Budapest: MAZSIHISZ, 1992) (ISBN?), / SPITZER, Shlomo J. KOMORÓCZY Géza: Héber kútforrások Magyarország és a magyarországi zsidóság történetéhez a kezdetektől 1686-ig, (Budapest: MTA Judaisztikai Kutatócsoport - Osiris Kiadó, 2003) (ISBN ), 117 hivatkozás HARASZTI György: Két világ határán (Budapest: Múlt és Jövő Kiadó, 1999) (ISBN ) kötetére. 7/ SPITZER, Shlomo J. KOMORÓCZY Géza: Héber kútforrások Magyarország és a magyarországi zsidóság történetéhez a kezdetektől 1686-ig, (Budapest: MTA Judaisztikai Kutatócsoport - Osiris Kiadó, 2003) (ISBN ), 117

15 hivatkozás HARASZTI György: A zsidóság Közép-Kelet-Európában az első ezredfordulón in: PÜSPÖKI NAGY Péter (szerk.): 1100 éves együttélés a magyar és magyarországi zsidóság a haza és a fejlődés szolgálatában (Budapest: Magyarországi Holocaust Emlékalapítvány, 2001) (ISBN?), / SPITZER, Shlomo J. KOMORÓCZY Géza: Héber kútforrások Magyarország és a magyarországi zsidóság történetéhez a kezdetektől 1686-ig, (Budapest: MTA Judaisztikai Kutatócsoport - Osiris Kiadó, 2003) (ISBN ), 828 hivatkozás HARASZTI György recenziójára(in: Századok. 115 [198], Schulhof Izsák Budi Kónikájának Jólesz László által készített fordításának első kiadásáról. 9/ SPITZER, Shlomo J. KOMORÓCZY Géza: Héber kútforrások Magyarország és a magyarországi zsidóság történetéhez a kezdetektől 1686-ig, (Budapest: MTA Judaisztikai Kutatócsoport - Osiris Kiadó, 2003) (ISBN ), 847 hivatkozás HARASZTI György: Szép új dal Budáról in: Keletkutatás (Budapest: Kőrösi Csoma Társaság 1987 tavasz, / ZOMBORI István: A szegedi zsidó kórház emlékezete in: Zombori István (szerk.): A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve Történeti Tanulmányok Studia Historica 9 (Szeged: 2006), 13-22; 13, 20. old. hivatkozás az igazi Fortunatus című cikkre in Történelmi Szemle 2005/3-4, / TIBORI SZABÓ Zoltán: Auschwitz-jegyzőkönyvek: kikhez jutottak el és mikor? in: Randolph L. BRAHAM (szerk.): Tanulmányok a Holocaustról V. (ISBN ) (Budapest: Balassi Kiadó, 2011), , 191., 196., , 202. old hivatkozás a HARASZTI György által szerkesztett és bevezető tanulmánnyal ellátott az Auschwitzi jegyzőkönyv (Budapest: Múlt és Jövő, 2005) (ISBN ) című kiadványra.

16 12/ TIBORI SZABÓ Zoltán: 13/ UHRMAN Iván: Scheiber Sándor és az ún. kabar-zsidó elmélet in Hacofe 2 (Budapest: OR-ZSE,2011) = 12- es, 24-es, 126-os, es lábjegyzet hivatkozás A zsidóság közép-kelet- Európában az első ezredfordulón című cikkre in PÜSPÖKI NAGY Péter (szerk.): 1100 éves együttélés a magyar és magyarországi zsidóság a haza és a fejlődés szolgálatában (Budapest: Magyarországi Holocaust Emlékalapítvány, 2001) / KOMORÓCZY Géza: A zsidóság Története Magyarországon I. A középkortól 1849-ig (Pozsony: Kalligram Kiadó, 2012) (ISBN ), 18 hivatkozás A magyarországi zsidóság rövid története a kezdetektől az ortodoxia és neológia szétválásáig, Ph. D értekezés, kézirat (Budapest: OR-ZSE, 2004). 15/ KOMORÓCZY Géza: A zsidóság Története Magyarországon I. A középkortól 1849-ig (Pozsony: Kalligram Kiadó, 2012) (ISBN ), 19 hivatkozás HARASZTI György: A zsidóság visszatérése Magyarországra a XVIII. században in: HARASZTI György: Két világ határán (Budapest: Múlt és Jövő Kiadó, 1999) (ISBN ), / KOMORÓCZY Géza: A zsidóság Története Magyarországon I. A középkortól 1849-ig (Pozsony: Kalligram Kiadó, 2012) (ISBN ), 19 hivatkozás Szefárd zsidók Magyarországon a kezdetektől a török uralom megszűntéig in: HARASZTI György: Két világ határán (Budapest: Múlt és Jövő Kiadó, 1999) (ISBN ), / KOMORÓCZY Géza: A zsidóság Története Magyarországon I. A középkortól 1849-ig (Pozsony: Kalligram Kiadó, 2012) (ISBN ), 74 hivatkozás HARASZTI György: Feltárul(t) a múlt a budai várban - régi-új adatok a középkori zsidó negyedekről in: SZÉCSI József (szerk.): Keresztény-Zsidó Teológiai Évkönyv 2009 (Budapest: Gondolat Kiadó Keresztény-Zsidó Társaság, 2009 [2010]) (ISBN?),

17 18/ KOMORÓCZY Géza: A zsidóság Története Magyarországon I. A középkortól 1849-ig (Pozsony: Kalligram Kiadó, 2012) (ISBN ), 81 hivatkozás HARASZTI György: A zsidóság Közép-Kelet-Európában az első ezredfordulón in: HARASZTI György: Két világ határán (Budapest: Múlt és Jövő Kiadó, 1999) (ISBN ), / KOMORÓCZY Géza: A zsidóság Története Magyarországon I. A középkortól 1849-ig (Pozsony: Kalligram Kiadó, 2012) (ISBN ), 345 hivatkozás HARASZTI György: Az igazi Fortunatus in: Magyar Zsidó Szemle 2, ÚF (2005) (?), / KOMORÓCZY Géza: A zsidóság Története Magyarországon I. A középkortól 1849-ig (Pozsony: Kalligram Kiadó, 2012) (ISBN ), 369, 550 hivatkozás HARASZTI György: Jakab budai zsidó vallomása az ostromolt Buda belviszonyairól in: HARASZTI György: Két világ határán (Budapest: Múlt és Jövő Kiadó, 1999) (ISBN ), / KOMORÓCZY Géza: A zsidóság Története Magyarországon I. A középkortól 1849-ig (Pozsony: Kalligram Kiadó, 2012) (ISBN ), 506 hivatkozás HARASZTI György: A nagy zsidó zsinatról (egy XVI. századi pszeudo hungarica-judaika háttere és utóélete in: HARASZTI György: Két világ határán (Budapest: Múlt és Jövő Kiadó, 1999) (ISBN ), / KOMORÓCZY Géza: A zsidóság Története Magyarországon I. A középkortól 1849-ig (Pozsony: Kalligram Kiadó, 2012) (ISBN ), 534 hivatkozás HARASZTI György: A nagyvezír szeme a császár fogságában Portrévázlat a török hódoltság végnapjaiból) in: História 8 no. 3-4 (1986), / KOMORÓCZY Géza: A zsidóság Története Magyarországon I. A középkortól 1849-ig (Pozsony: Kalligram Kiadó, 2012) (ISBN ), hivatkozás HARASZTI György: Szép új dal Budáról in: SZAKÁLY Ferenc

18 (szerk.): Buda visszafoglalásának emlékezete, 1686 (Budapest: Európa Könyvkiadó, 1986) (ISBN?, 51?-?. 24/ FÉNYES Balázs: Őrizzétek meg őrizetemet Tanulmányok a rabbinikus hagyomány köréből (Budapest: Jószöveg műhely Kiadó, 2012) (ISBN ), hivatkozás HARASZTI György: A zsidó történetírás nehézsége, avagy egy illúzió fogságában in: HARASZTI György: Két világ határán (Budapest: Múlt és Jövő Kiadó, 1999) (ISBN ), / KOMORÓCZY Szonja Ráhel: 19. század előtti magyar vonatkozású jiddis irodalom. Annotált bibliográfia in KOLTAI Kornélia (szerk.): A szívnek van két rekesze Tanulmánykötet Prof. Dr. Schweitzer József tiszteletére, 90. születésnapja alkalmából (ISBN ) (Budapest: L Harmattan Magyar Hebraisztikai Társaság, 1912), hivatkozás HARASZTI György: Zsidó ének a budai zsidóság ostrom alatti és utáni sorsáról in HARASZTI György: Két világ határán (Budapest: Múlt és Jövő Kiadó, 1999) (ISBN ), / KŐBÁNYAI János: A magyar-zsidó irodalom története. Kivirágzás és kiszámtás (Budapest: Múlt és Jövő Kiadó, 2012) (ISBN ), 41 hivatkozás HARASZTI György: A zsidóság visszatérése Magyarországra a XVIII. században in: HARASZTI György: Két világ határán (Budapest: Múlt és Jövő Kiadó, 1999) (ISBN ), / NEGYELA László Márk: Újratervezés (Szabadka [Subotica]: Zsidó Hitközség, 2012) (ISBN ), 121 hivatkozás HARASZTI György: A magyarországi zsidóság rövid története a kezdetektől az ortodoxia és neológia szétválásáig, PhD disszertáció (Budapest: OR-ZSE, 2004). 28/ Dr. Fenyves Katalin Zsido polgariasodas a szazad fordulojanak Magyarorszagan:

19 a nyelvhasznalat es nők helyzetenek alakulasa (habilitációs értekezés (11. old.11-es jegyjzet (védés: 2013, fewbr, 14 ORZSE) - hivatkozás Haraszti Gyorgy: A magyarorszagi zsidosag rovid tortenete a kezdetektől az ortodoxia es neologia szetvalasaig. PhD-disszertacio. Budapest, Orszagos Rabbikepző Zsido Egyetem (http://www.or-zse.hu/phd/haraszti-doktori.pdf ) Utolso letoltes marcius / HANNY Erzsébet: A budai zsidók levele in MIKÓ Gábor PÉTERFI Bence VADAS András (szerk.): Tiszteletkör Tanulmányok Draskóczy István egyetemi tanár 60. születésnapjára (Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2012) (ISBN ), 607 hivatkozás HARASZTI György: A magyarországi zsidóság rövid története a kezdetektől a XVIII. század végéig in HAMP Gábor HORÁNYI Özséb RÁBAI László (szerk.): Magyar megfontolások a Soáról (Budapest - Pannonhalma: Balassi Kiadó, 1999) (ISBN ), / HANNY Erzsébet: A budai zsidók levele in MIKÓ Gábor PÉTERFI Bence VADAS András (szerk.): Tiszteletkör Tanulmányok Draskóczy István egyetemi tanár 60. születésnapjára (Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2012) (ISBN ), 607 hivatkozás HARASZTI György: Szefárd zsidók Magyarországon a kezdetektől a török uralom megszüntéig in DEUTSCH Róbert - LANDESZMANN György (szerk.): Hetven év. mlékkönyv dr. Schweitzer József születésnapjára (Budapest: MAZSIHISZ, 1992) (ISBN?), / HANNY Erzsébet: A budai zsidók levele in MIKÓ Gábor PÉTERFI Bence VADAS András (szerk.): Tiszteletkör Tanulmányok Draskóczy István egyetemi tanár 60. születésnapjára (Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2012) (ISBN ), 607 hivatkozás HARASZTI György: Feltárul(t) a múlt a budai várban Régi-új adatok a középkori zsidónegyedekről in SZÉCSI József

20 (szerk.): Keresztény Zsidó Teológiai Évkönyv 2009 (Budapest: Gondolat Kiadó, 2009) (ISBN?), / HANNY Erzsébet: A budai zsidók levele in MIKÓ Gábor PÉTERFI Bence VADAS András (szerk.): Tiszteletkör Tanulmányok Draskóczy István egyetemi tanár 60. születésnapjára (Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2012) (ISBN ), 609 hivatkozás HARASZTI György: Zsidó ének a budai zsidóság ostrom alatti és utáni sorsáról in SZAKÁLY Ferenc (szerk.), Buda visszafoglalásának emlékezete, 1686 (Budapest: Európa Könyvkiadó, 1986) (ISBN?), HANNY Erzsébet: A budai zsidók levele in MIKÓ Gábor PÉTERFI Bence VADAS András (szerk.): Tiszteletkör Tanulmányok Draskóczy István egyetemi tanár 60. születésnapjára (Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2012) (ISBN ), 612 hivatkozás HARASZTI György: Egy budai zsidó kihallgatási jegyzőkönyve a török kori Budáról és a város felszabadulásáról 1686 in Levéltári Szemle 1986/2 (ISSN?),

Szakmai önéletrajz. Toronyi Zsuzsanna. Iskolák: 1989-1991: Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Szombathely történelemkönyvtár

Szakmai önéletrajz. Toronyi Zsuzsanna. Iskolák: 1989-1991: Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Szombathely történelemkönyvtár Szakmai önéletrajz Toronyi Zsuzsanna Iskolák: 1989-1991: Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Szombathely történelemkönyvtár szak 1991- ELTE BTK levéltár (1998) hebraisztika, történelem (1993-tól) új-

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság Alapítás: 1991-2014: 23. év A Keresztény-Zsidó Társaság a Nemzetközi Keresztény-Zsidó Tanács tagszervezete 2014. november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest,

Részletesebben

Dr. Botos János publikációs és hivatkozási lista. Publikációs lista

Dr. Botos János publikációs és hivatkozási lista. Publikációs lista Dr. Botos János publikációs és hivatkozási lista Publikációs lista A holokauszt témakörben: Vöröskeresztes embermentők. A Wesselényi utcai szükségkórház és a gettókórházak helytállása 1944-1945. Budapest.

Részletesebben

Megszállás és kollaboráció. Válogatott bibliográfia

Megszállás és kollaboráció. Válogatott bibliográfia Önálló kötetek Bethlen István emlékirata, 1944. Sajtó alá rend. és a jegyzeteket írta Romsics Ignác. Budapest, Zrínyi Kiadó, 1988. 174 p. Bokor Imre: Vitéz nagybányai Horthy Miklós. Budapest, Szenci M.

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Könyv, kézirat Molnár Béla - Palásti Béla (1990): Az abonyi amatőr színjátszás története a kezdetektől napjainkig. Pest Megyei Levéltár, Kézirat Molnár Béla (2000):

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BOGDÁNDI ZSOLT 407062 Szucság 244. sz. Románia Tel: 004-0729-39-65-64 e-mail: zsbogdandi@yahoo.com TANULMÁNYOK: 2011: doktori fokozat megszerzése a Debreceni Egyetemen, summa cum laude

Részletesebben

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben

DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC.

DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC. DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC. A TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYOK KANDIDÁTUSA, HABILITÁLT DOKTOR FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK: TÖBBPÁRTI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK TÖRTÉNETE ÉS VÁLASZTÁSI FÖLDRAJZA MAGYARORSZÁGON 1920-TÓL

Részletesebben

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2012.november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

RICZU ZOLTÁN főiskolai tanár, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet

RICZU ZOLTÁN főiskolai tanár, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet PUBLIKÁCIÓS LISTA RICZU ZOLTÁN főiskolai tanár, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet I. Könyv, könyvrészlet, jegyzet 1. Riczu Z. (1992): Zsidó épületek és emlékek Nyíregyházán. MTC PRESS Kiadványszerkesztőség,

Részletesebben

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN Főszervezők: BOD PÉTER Alapítvány Gyulafehérvár Bethlen Gábor Kollégium Nagyenyed Társszervezők: Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtár, Nagyenyed; Magyarigeni Református Egyházközség; Bod Péter Megyei Könyvtár,

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Falak és választóvonalak a történelemben. Terminus Könyvek ⒈

Falak és választóvonalak a történelemben. Terminus Könyvek ⒈ Falak és választóvonalak a történelemben Terminus Könyvek ⒈ (A Nyíregyházi Főiskola Történettudományi és Filozófia Intézete Kiadványai) Sorozatszerkesztő: Kiss Lajos András falak és választóvonalak a

Részletesebben

Babics András tudományos munkássága

Babics András tudományos munkássága Babics András tudományos munkássága Ádámné Babics Anna bibliográfiájának felhasználásával szerkesztette Sziráki Zsuzsanna Monográfiák, önálló kiadványok BABICS ANDRÁS: A kamarai igazgatás Pécs városában

Részletesebben

Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 3508/01131

Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 3508/01131 SZAKMAI BESZÁMOLÓ A hagyaték. Konferencia a Nádasdy család mecénási tevékenységének eredményeiről Pályázati azonosító: 3508/01131 A sárvári Nádasdy Ferenc Múzeum pályázatot nyújtott be az NKA Közgyűjtemények

Részletesebben

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: dr. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA (lánykori név: Rausch Petra) Családi állapot: házas Születési hely, idő: Komló, 1984.03.04. Cím: 7300 Komló, Damjanich u. 13. Telefonszám:

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

Helyszín: Főemelet 11.

Helyszín: Főemelet 11. NYUGAT-EURÓPAI SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÜLÉSE Elnök: Bihari Szabolcs KIM Nemzetpolitikai Államtitkárság munkatársai: Brendus Réka, Tóth László Helyszín: Főemelet 11. 1. Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek

Részletesebben

Párbajtőr diákolimpia

Párbajtőr diákolimpia Párbajtőr diákolimpia Fiú párbajtőr egyéni, V-ös korcsoport Szolnok, 2015. április 11., szombat Főbíró: Galli Zsolt AVA Számítógépes főbíró: Nagy Zsolt SZTE-VK Versenyorvos: Hoffmann Péter Versenybírák:

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944 Családfa Apai nagyapa Lazarovits József 1860-as évek 1944 Apai nagyanya Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943 Anyai nagyapa Fülöp Jakab 1860-as évek 1939 Anyai nagyanya Fülöp Jakabné

Részletesebben

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat ZÁRÓVIZSGAI TÉTELEK A HITTANÁR-NEVELŐ SZAKON 2015. Teológiai tárgyak Nappali tagozat 1. Pál apostol élete (tételgazda: dr. Peres Imre) Irodalom: Saffrey, H.-D., Pál apostol története, 2001; Tarjányi Béla,

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Judo Eredménye. Kategória (súlycsoport) Tanuló neve. Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol Magyar Két Tanítási Nyelvő Általános Iskola

Judo Eredménye. Kategória (súlycsoport) Tanuló neve. Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol Magyar Két Tanítási Nyelvő Általános Iskola Judo Eredménye Tanuló neve Barczikay Eszter lány kg Burda Linett lány kg Szabó Krisztina lány 8 kg Dobrik Viktória lány 6 kg Fekete Henrietta lány kg Bálint Anna lány 6 kg Vanolik Szonja lány 6 kg Radnai

Részletesebben

I/2. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált kongresszusi kiadványokban/refereed Congressional Books

I/2. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált kongresszusi kiadványokban/refereed Congressional Books I/2. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált kongresszusi kiadványokban/refereed Congressional Books 1991-2011. közötti publikációk: Lentner Csaba: Agrárjövőnk dilemmái történelmi utunk tükrében

Részletesebben

1978-82 között az ELTE TTK Tudományos Szocializmus tanszékén tanársegédként

1978-82 között az ELTE TTK Tudományos Szocializmus tanszékén tanársegédként Dr. Simon Mária Szakmai önéletrajz Középiskolai tanulmányaimat Budapesten az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló iskolájában végeztem 1965-ben. Ebben az évben felvettek az ELTE Bölcsészettudományi Kar történelem-orosz

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT Debrecen, 2015. június 05-07. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola neve Település Testnevelő,

Részletesebben

PROGRAMOK. 2014. november december. Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ

PROGRAMOK. 2014. november december. Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ PROGRAMOK 2014. november december Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ ELŐZETES Január 3-án, szombaton 18 órakor a Kőrösiben Újévi gálakoncert a Tutta Forza zenekarral Január 24-én,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE ALKÖTETEKBÔL ÁLLÓ TÖBBKÖTETES KÖNYV 61/a Előzéklap homlokoldalán valamennyi kötet közös főcíme MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE 8. A közös adatok megállapításában segít a tipográfiai elrendezés: a többes címoldal

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. november

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. november Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A Bolyai Matematika Csapatverseny Pest megyei fordulójának eredményei: V.A osztály 7. hely, (220 induló csapat) csapattagok:

Részletesebben

Dr. Novákné Dr. Plesovszki Zsuzsanna. Magyarország 2750 Nagykőrös, Petőfi út 16. 0653348097 36205297228

Dr. Novákné Dr. Plesovszki Zsuzsanna. Magyarország 2750 Nagykőrös, Petőfi út 16. 0653348097 36205297228 SZEMÉLYI ADATOK Dr. Novákné Dr. Plesovszki Zsuzsanna Magyarország 2750 Nagykőrös, Petőfi út 16. 0653348097 36205297228 novaknezsuzsi@freemail.hu Nő 1961.03.05. Magyar SZAKMAI TAPASZTALAT Érettségi vizsgaelnök

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

Molnár Csilla: Health tourism in Hungary: history, its revaluation and tendencies Journal of Tourism Changes and Trends 3.2.2010. pp. 101-114.

Molnár Csilla: Health tourism in Hungary: history, its revaluation and tendencies Journal of Tourism Changes and Trends 3.2.2010. pp. 101-114. PUBLIKÁCIÓS LISTA I. FOLYÓIRATCIKK: I/1. Magyar nyelvű hazai lapban: Molnár, Cs. Tóth, G. Kincses, Á.: A fürdőfejlesztések hatásai Kelet-: Hajdúszoboszló, Mezőkövesd és Orosháza összehasonlítása. Turizmus

Részletesebben

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926 Családfa Apai nagyapa Kauders Dávid 1854 1926 Apai nagyanya Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Anyai nagyapa Freiberger Mór? 1904/05 Anyai nagyanya Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937

Részletesebben

Békés Megyei Ügyvédi Kamara. Kirendelhető ügyvédek

Békés Megyei Ügyvédi Kamara. Kirendelhető ügyvédek Békés Megyei Ügyvédi Kamara Kirendelhető ügyvédek Lezárva: 2015.06.03. Békéscsaba helységben: 1. Dr. Balázs Imre Tel.: 66/452-251 Dr. Balázs Imre Ügyvédi Irodája Mobil: 30/9255-126 5600 Békéscsaba, Deák

Részletesebben

Béke és háború. A nemzetközi békeszervezetek története. Napvilág Kiadó 1998. 448 pp.

Béke és háború. A nemzetközi békeszervezetek története. Napvilág Kiadó 1998. 448 pp. 1 Publikációk jegyzéke Székely Gábor Monográfiák Béke és háború. A nemzetközi békeszervezetek története. Napvilág Kiadó 1998. 448 Hitler hatalomra jutása. Kossuth Könyvkiadó 1983. 251 Profintern-krónika.

Részletesebben

Békéscsaba >> Auschwitz

Békéscsaba >> Auschwitz Békéscsaba >> Auschwitz Hirsch Gábor Gábor Hirsch 1 Békéscsabáról >> Auschwitzba Családi háttér Gyerekkorom Békéscsabán, Magyarország, zsidó törvények Zsidóházak, gettó, deportálás Auschwitzról, megérkezés

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

Gyorsított időutazás

Gyorsított időutazás Gyorsított időutazás Új kerettantervek Iskolatípusonként külön tanterv - 4 osztályos gimnázium és szakközépiskola - 8 osztályos gimnázium - 6 osztályos gimnázium Változatlan óraszámok (2 2 3 3) A korábbihoz

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

Családfa. Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin) Vágó (Weisz) Gyula. Wágner Henrik ? 1930. Apa.

Családfa. Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin) Vágó (Weisz) Gyula. Wágner Henrik ? 1930. Apa. Családfa Apai nagyapa Wágner Henrik? 1930 Apai nagyanya Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Anyai nagyapa Vágó (Weisz) Gyula?? Anyai nagyanya Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin)?? Apa Wágner Sándor

Részletesebben

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik)

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Csíki Tamás Cím, kód Paraszti társadalom az egyéni emlékezetekben

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

A SZOLGÁLTATÓ NEVE TELEPÜLÉS CÍME TELEFONSZÁM. Kecskemét 6000 Kossuth tér 2. Szeged 6725 Bécsi krt. 24. Szeged 6724 Bécsi krt. 7.

A SZOLGÁLTATÓ NEVE TELEPÜLÉS CÍME TELEFONSZÁM. Kecskemét 6000 Kossuth tér 2. Szeged 6725 Bécsi krt. 24. Szeged 6724 Bécsi krt. 7. A 42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendeletben foglaltak alapján végzendő megelőző-felvilágosító szolgáltatás (elterelés) területi ellátási kötelezettsége A SZOLGÁLTATÓ NEVE TELEPÜLÉS CÍME TELEFONSZÁM

Részletesebben

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179 JEGYZETEK Rövidítésjegyzék évf. = évfolyam fn = főnév in = -ban, -ben KFL = Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár köt. = kötet mn = melléknév MOL = Magyar Országos Levéltár, Budapest Nr. = néprajz sz. = szám,

Részletesebben

A zsidó anyakönyvezés Magyarországon. Toronyi Zsuzsanna, Magyar Zsidó Levéltár

A zsidó anyakönyvezés Magyarországon. Toronyi Zsuzsanna, Magyar Zsidó Levéltár A zsidó anyakönyvezés Magyarországon Toronyi Zsuzsanna, Magyar Zsidó Levéltár Pre-modern zsidó közösségek Communitas Judaeorum Autonóm közösségek, egy összegben fizetnek adót az államnak; Önálló belső

Részletesebben

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között Dimény Attila - Szakmai tevékenységek 1. Előadások 2012. július 11. Zabola, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet Csángó Néprajzi Múzeum, Fiatal Néprajzkutatók IX. Szemináriuma: Tér és társadalom

Részletesebben

PARTES POPULORUM MINORES ALIENIGENAE A BERZSENYI DÁNIEL ISKOLA F BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI MAJD A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR

PARTES POPULORUM MINORES ALIENIGENAE A BERZSENYI DÁNIEL ISKOLA F BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI MAJD A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR PARTES POPULORUM MINORES ALIENIGENAE A BERZSENYI DÁNIEL ISKOLA F BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI TÖRTÉNELEM KAR TANSZÉKÉNEK MAJD A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK

Részletesebben

Válogatás a tehetségfejlesztés irodalmából

Válogatás a tehetségfejlesztés irodalmából Válogatás a tehetségfejlesztés irodalmából A Könyvtár hírei 1. Balogh László (szerk.): Tehetség és iskola. Debrecen : Kossuth Egyetemi Kiadó, 2000. 2. Balogh László, Bóta Margit, Dávid Imre, Páskuné Kiss

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

2. térkép: Szatmár vármegye természetföldrajzi képe és közigazgatási beosztása 1889-ben. Forrás: Gönczy P. 1889.

2. térkép: Szatmár vármegye természetföldrajzi képe és közigazgatási beosztása 1889-ben. Forrás: Gönczy P. 1889. 1. térkép: A vizsgált terület települései. 1 = államhatár; 2 = megyehatár Romániában; 3 = folyó; 4 = településhatár; BH = Bihor/Bihar; SM = Satu Mare/Szatmár; MM = Maramureş/Máramaros. A települések számait

Részletesebben

Szakály Sándor. Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék 1088 Budapest Reviczky utca 4.

Szakály Sándor. Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék 1088 Budapest Reviczky utca 4. Szakály Sándor I. Személyi adatok Születési dátum: 1955. november 23. Munkahely: Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny Varga Judit, Erős Valentin, Pásztor Balázs, Szilágyi Gábor

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

2014. évi támogatások

2014. évi támogatások 2014. évi támogatások Sorsz. Támogatás kedvezményezettjének a neve Támogatás összege (Ft) Támogatás célja Támogatási program megvalósíátásnak helye 1. Kispályás Műfüves Nonprofit Kft. 1 640 000 Ft 2014.

Részletesebben

Dr. Domán István publikációs listája

Dr. Domán István publikációs listája 1 Dr. Domán István publikációs listája 1955 Földrajz a középiskolák 2. oszt. számára / [Domán István, Simon László]. Megjelenés: Budapest : Tankönyvkiadó, 1955 (Budapest : Áll. Ny.) Terj./Fiz. jell.: 158

Részletesebben

KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY

KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY * ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Teleki László Alapítvány 2002 A kötet a Teleki László Intézetben

Részletesebben

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18.

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18. 7. évfolyam Ksz Feladatok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. 4 Berezvai Anna Kiss Bálint Ref. Ált. Isk. Horváth József 7 2 2 4 9 9 22 4 4 3 9 75 I. 6 Székely Bendegúz Szentendrei Ref. Gimn. Dulai

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia Születési helye, ideje Budapest, 1965 Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium Egyetem 1985 1990 ELTE

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Vívó diákolimpia országos döntő Bucsy Balázs emlékverseny 2014. március 14-16. Balatonalmádi

Vívó diákolimpia országos döntő Bucsy Balázs emlékverseny 2014. március 14-16. Balatonalmádi Vívó diákolimpia országos döntő Bucsy Balázs emlékverseny 2014. március 14-16. Főbíró: Bódy István (BVSC), Kocsis Miklós (VDDSE) Számítógépes főbíró: Szlama Ákos (DVSZ) Orvos: Dr. Kisvarga Magdolna Versenybírák:

Részletesebben

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, 2015. június 14-16.

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, 2015. június 14-16. Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT Eger, 2015. június 14-16. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye

Részletesebben

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM Sa p ie n t ia Iuris 1 A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Egyházjog Tanszékének sorozata Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

Családfa. Schillinger Lipótné (szül. Keppich Róza) 1874 1944. Steinberger Dávidné (szül. Czinner Jozefa)? 1944. Schillinger Lipót 1864 1944

Családfa. Schillinger Lipótné (szül. Keppich Róza) 1874 1944. Steinberger Dávidné (szül. Czinner Jozefa)? 1944. Schillinger Lipót 1864 1944 Családfa Apai nagyapa Steinberger Dávid?? Apai nagyanya Steinberger Dávidné (szül. Czinner Jozefa)? 1944 Anyai nagyapa Schillinger Lipót 1864 1944 Anyai nagyanya Schillinger Lipótné (szül. Keppich Róza)

Részletesebben

Családfa. Neu Adolf 1830-as évek? Interjúalany. Kárpáti Áronné (korábban: Schächter Lászlóné) (szül. Grünberg Klára) 1920.

Családfa. Neu Adolf 1830-as évek? Interjúalany. Kárpáti Áronné (korábban: Schächter Lászlóné) (szül. Grünberg Klára) 1920. Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Grünberg?? 1920-as évek Grünberg?-né (szül. Grünberg Berta)? 1930 Neu Adolf 1830-as évek? Neu Adolfné (szül. Kraut Borbála) 1832 1922 Apa

Részletesebben

A szolgáltató neve Település Címe Telefonszám BÁCS-KISKUN. Kecskemét 6000 Kossuth tér 2. Szeged 6725 Bécsi krt. 24. Szeged 6724 Bécsi krt. 7.

A szolgáltató neve Település Címe Telefonszám BÁCS-KISKUN. Kecskemét 6000 Kossuth tér 2. Szeged 6725 Bécsi krt. 24. Szeged 6724 Bécsi krt. 7. A 42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendeletben foglaltak alapján végzendő megelőzőfelvilágosító szolgáltatás (elterelés) területi ellátási kötelezettsége A szolgáltató neve Település Címe Telefonszám

Részletesebben

Tudományos konferenciák és kiadványok - Reneszánsz év 2008

Tudományos konferenciák és kiadványok - Reneszánsz év 2008 Tudományos konferenciák és kiadványok - Reneszánsz év 2008 MTA Irodalomtudományi Intézet "Identitás és Kultúra a Török hódoltságban" c. konferencia 1 1118 Budapest, Ménesi út 11-13. 980 000 2 MTA Irodalomtudományi

Részletesebben

2008/1. Találkozások. A kiállítást dr. Schneider Márta kulturális szakállamtitkár nyitotta meg.

2008/1. Találkozások. A kiállítást dr. Schneider Márta kulturális szakállamtitkár nyitotta meg. Nápolytól délre 2008. január 21-én nyílt meg Nicola Giuseppe Smerilli fotókiállítása Nápolytól délre címmel. A fotókat Olaszország legdélibb részének tájai, illetve Dante Marianacci Odüsszeusz a szélben

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XV. évfolyam 11. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2014. OKTÓBER 31. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 162/2014. (X.24.) sz. hat. A polgármester illetményének és költségtérítésének

Részletesebben

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Művelődéstörténeti konferencia a jezsuita rend sárospataki

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

Úszott idő. Úszott idő

Úszott idő. Úszott idő Diákolimpia IV. korcsoport 100 m fiú gyors A Diákolimpia IV. korcsoport 100 m leány gyors A 1. 1,00,19 Novoszáth Noel 2000 Radnóti 1. 1,05,57 Bonecz Boglárka 2000 Karolina 2. 1,02,15 Molnár Bálint 1999

Részletesebben

FIÚ EREDMÉNY. 100 m fiú III. kcs. 1 ief. 100 m fiú III. kcs. 2 ief. 100 m fiú III. kcs. 3 ief.

FIÚ EREDMÉNY. 100 m fiú III. kcs. 1 ief. 100 m fiú III. kcs. 2 ief. 100 m fiú III. kcs. 3 ief. FIÚ EREDMÉNY 100 m fiú III. kcs. Döntő 1. Bayer Richárd 2001 Éltes Mátyás Ált. Isk. 13,1 2. Kovács Olivér 2001 Radó T. Ált. Isk. és EGYMI Győr 13,4 3. Rónavölgyi Sándor 2001 Meixner J. EGYMI, Mohács 13,5

Részletesebben

Bölcsészettudományi Konferencia

Bölcsészettudományi Konferencia Bölcsészettudományi Konferencia Móra Ferenc Szakkollégium 2014. december 1. PROGRAM 9.00 Megnyitó Szajbély Mihály (dékán, SZTE Bölcsészettudományi Kar) Kovács Attila (igazgató, SZTE Móra Ferenc Szakkollégium)

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

Dr. Kenyeres István. Születési hely, idő Budapest, 1972. június 26.

Dr. Kenyeres István. Születési hely, idő Budapest, 1972. június 26. Dr. Kenyeres István Születési hely, idő Budapest, 1972. június 26. Adatok Szem. ig. szerinti név: Dr. Kenyeres István Tibor Lakcím: 1078 Budapest, István u. 26. II. 14. Telefon: 06-309190388 E-mail: kenyeresi@bparchiv.hu

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM Bevezetés Ország János Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Orfű Az SZKBE története: 1993. kutatások kezdete 1995. József Attila Tudományegyetem Barlangkutató Csoportja

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGAI TÉTELSOR VALLÁSTANÁR SZAKON Bibliai teológia tárgyból

ZÁRÓVIZSGAI TÉTELSOR VALLÁSTANÁR SZAKON Bibliai teológia tárgyból Bibliai teológia tárgyból Ószövetségi bibliai teológia 1. A teremtés 2. Az ısatyák 3. A Mózes-tradíciók 4. A Sínai-szövetség 5. Izrael élete a királyság elıtti korban (az Ígéret Földjének birtokba vétele,

Részletesebben

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014.

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Lelkészképzésért Alapítvány Az 1999 őszétől bejegyzett

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

Családfa. Nincs adat. Nincs adat. Nincs adat. Nincs adat. Apa. Anya. Schwarz Lipót 1865 1929

Családfa. Nincs adat. Nincs adat. Nincs adat. Nincs adat. Apa. Anya. Schwarz Lipót 1865 1929 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Apa Schwarz Lipót 1865 1929 Anya Schwarz Lipótné (szül. Friedmann Regina) 1860-as évek 1944 Testvérek Schwarz Jenő 1891 1944 Markovics Ernőné

Részletesebben

2009-01-08 2010-01-08

2009-01-08 2010-01-08 2009-01-08 2010-01-08 Baja, Magyarország Mo. Németek ÁMK,6500, Duna u. 33. hetente folyamatosan / csütörtök 2009-01-05-2012-01-01, 07:00 PM - 08:30 PM Jan 8 - Kajtár Tamás Békéscsaba, Magyarország Ifjúsági

Részletesebben