Prof.Dr.habil. Haraszti György Publikációs jegyzék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Prof.Dr.habil. Haraszti György Publikációs jegyzék"

Átírás

1 Prof.Dr.habil. Haraszti György Publikációs jegyzék 1/ Haraszti György: A Budapesti II. kerületi Állami Rákóczi Ferenc Általános Gimnázium története in Haraszti György Vajda Róbert (szerk.): Húsz év (Budapest: II. kerületi Állami Rákóczi Ferenc Általános Gimnázium KISZ szervezete, 1965), / Cseh László - Haraszti György - Veress Éva: Térképdiagramok előállítása számítógéppel és az adatok tárolásának-feldolgozásának topográfiai módszere az agrártörténetben in Történelmi Szemle 15/3-4 (1972), / Cseh László - Haraszti György - Veress Éva: Számítógéppel készített munkatérképek a történeti Magyarország agrárstruktúrájának tanulmányozásához in Mezőgazdasági Múzeum közleményei (Budapest: 1976), / Haraszti György: A kataszteri felmérés néhány kiértékelési problémája in X (szerk.): A XII. statisztikai vándorgyűlés (Baja) anyagai (Budapest: 1980),?-?. 5/ Haraszti György: Schulhof Izsák Budai Krónikaja in Századok 1981/1 (vitairat), / Haraszti György - Kátay Sándor - Vancsura Zsolt: Számítógépek rendszertechnikája II, (Budapest: Tankönyvkiadó, ). 7 Haraszti György: Scheiberné Bernáth Lívia: A magyarországi zsidóság személyés családnevei II. József névadó rendeletéig (recenzió) in Századok 1983/3 (ISSN?), / Haraszti György - Kovács Ilona - Vancsura Zsolt: Számítógépek rendszertechnikája III, (Budapest: Tankönyvkiadó, ).

2 9/ Haraszti György: Buda Expugnata Levéltárismertetők a magyarországi török uralom felszámolásának forrásairól in Levéltári Szemle 1985/2, / Buda dicsőséges visszavívásának... leírása, (Budapest: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár kiadása, 1986), (Deák Farkas fordításának átjavítása, jegyzetek, szövegmagyarázatok) (ISBN X). 11/ 12 korabeli metszet Buda visszafoglalásáról (fordítás, bevezető) (Budapest: Fővárosi Szabó Ervin könyvtár, 1986). 12/ Haraszti György: Egy budai zsidó kihallgatási jegyzőkönyve a török kori Budáról és a város felszabadulásáról 1686 in Levéltári Szemle 1986/2 (ISSN?), (tanulmány + szövegközlés). 13/ Haraszti György: Jakab budai zsidó vallomása az ostromlott Buda belviszonyairól in Szakály Ferenc (szerk.), Buda visszafoglalásának emlékezete, 1686 (Budapest: Európa Könyvkiadó, 1986) (ISBN?), / Haraszti György: Zsidó ének a budai zsidóság ostrom alatti és utáni sorsáról in Szakály Ferenc (szerk.), Buda visszafoglalásának emlékezete, 1686 (Budapest: Európa Könyvkiadó, 1986) (ISBN?), / Bariska István - Haraszti György - Varga J. János (szerk.): Buda Expugnata - Europa et Hungaria A török kiűzésének európai levéltári forrásai (Budapest: Budapest Főváros Levéltárának kiadványa, 1986), (szöveggondozás, mutatók kronológia). 16/ Felhő Ibolya - Trócsányi Zsolt (szerk.): Buda Expugnata - Europa et Hungaria A török kiűzésének hazai levéltári forrásai (Budapest: Budapest Főváros Levéltárának kiadványa, 1987), (technikai szerkesztés, szöveggondozás, mutatók, kronológia).

3 17/ Haraszti György: A nagyvezír szeme a császár fogságában in História 1986/3-4, / Haraszti György: Sugár István: lehanyatlik a török félhold (recenzió) in Századok 1986/1, / Haraszti György: Szép új dal Budáról in: Keletkutatás 1987/1, / Haraszti György: A nagy zsidó gyülekezetről - egy XVII. századi pszeudo hungarico-judaica háttere és utóélete in Zombori István (szerk.), Az értelmiség Magyarországon a században (Szeged: a Csongrád Megyei Múzeumok kiadása, 1988), / Haraszti György: Zsidók a Kárpát-medencében in Glatz Ferenc (szerk.): Magyarok a Kárpát-medencében (Budapest: História Alapítvány, 1988), 53, 197, / Haraszti György? Lőw Lipót a Ben Chananja szerkesztője in Zombori István (szerk.): A szegedi zsidó polgárság emlékezete (Szeged: a Csongrád Megyei Múzeumok kiadása, 1988), / Haraszti György: Unknown and Unprocessed Archival Sources of the Hungarian Holocauast in Kapdebó Lóránt (ed.): The Holocaust in the Arts (Pécs: 1990),?-?. 24/ Haraszti György: Ain sajn nai lid fun Ojben in Jankovics József et al. (szerk.): A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében Die ungarische Sprache und Kultur im Donauraum I. [a II. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson (Bécs, szept. 1-5) elhangzott előadások] (Budapest-Bécs: 1991),?-?. 25/ Haraszti György: Szefárd zsidók Magyarországon a kezdetektől a török uralom megszűntéig in Deutsch Róbert - Landeszmann György (szerk,): Emlékkönyv dr.

4 Schweitzer József 70. születésnapjára (Budapest: MAZSIHISZ, 1992) (ISBN?), / Haraszti György: Magyar Zsidó Levéltári Repertórium I Hazai levéltárak 1-2, Hungaria Judaica 2 (Budapest: MTA Judaisztikai Kutatócsoport, 1993) (ISBN?). 27/ Haraszti György: Két világ határán Tradíció és modernitás: A Rumbach utcai zsinagóga és hívei in Múlt és Jövő UF., 1993/2, / Haraszti György: A Rumbach utcai zsinagóga és hívei in Ines Müller: A Rumbach Sebestyén utcai zsinagóga (Budapest-Bécs: MTA Judaisztikai Kutatócsoport - Löcker Verlag, 1993), / Haraszti György: Odesszától Baselig, Bécstől Jeruzsálemig, avagy a historiográfia diszkrét bája in Múlt és Jövő UF., 1993/4, / Haraszti György: Zsidó jótékonyság és mecenatúra a századforduló Budapestjén in X (szerk.): Partes populorum minores alienigenae 1994/1 (Szombathely: Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Történelem Tanszékének kiadása, 1994), / Haraszti György: Zsidó mecenatúra Magyarországon a polgárosodás időszakában in: X (szerk.): Komárom-Esztergom megyei Önkormányzat Levéltára Évkönyv 1995 (Esztergom, 1995), / Haraszti György: Vérvádak évadja in Múlt és Jövő UF., 1996/2, / Haraszti György: A zsidó történetírás nehézsége, avagy egy illúzió fogságában in Múlt és Jövő UF., 1997/2, / Haraszti György: Zsidónak lenni (egy lexikonban) in: Török Petra (szerk.): A határ és a határolt. Töprengések a magyar-zsidó irodalom létformáiról (Budapest:

5 Az Országos Rabbiképző Intézet Yahalom Művelődéstörténeti Kutatócsoportja, 1997), / Haraszti György: The Return of the Jews to Hungary in the XVIII century in Rivista di Studi Ungheresi, 12, (Róma: 1997 [1998]), / Hahn István: A próféták forradalma (összegyűjtött történeti és vallástörténeti tanulmányok I) (Budapest: Múlt és Jövő Könyvkiadó, 1998) - szerkesztés, utószó, bibliográfia. 37/ Haraszti György: Methodological Approaches and Sources in the New Hungarian-Jewish Historiography in Studia Judaica (Moshe Carmilly Center Yearbook) VII (edited by Ladslau Gyémánt) (Cluj-Napoca: Editura Sincron, 1998), / Andrew Sanders, Kedves Majmonidész (Budapest: Filum Kiadó, 1998) - fordítás, szerkesztés, függelék (a 613 parancsolat). 39/ Haraszti György: Két világ határán (Budapest: Múlt és Jövő Kiadó, 1999) (ISBN ) - válogatott tanulmányok a magyarországi zsidóság történetéből. 40/ Haraszti György: Jude zu sein (im Lexikon). Überlegungen eines Stichwortschreibers in Tamás Lichtmann (Hrsg.): Angezogen und abgestoßen (Frankfurt am Main: Peter Lang, 1999), / Haraszti György: A magyarországi zsidóság rövid története a kezdetektől a XIII. század végéig in Hamp Gábor Horányi Özséb Rábai László (szerk.) Magyar megfontolások a Soáról (Budapest: Balassi Kiadó, 1999) (ISBN ), / Jákov Katz: A végzetes szakadás (Budapest: Múlt s Jövő Kiadó, 1999) - szerkesztés, lektorálás, bibliográfia.

6 43/ Haraszti György: A szatmárnémeti zsidóság in Hans Gehl Viorel Cibotâ (coordinatori): Relaţii interetnice în zona de contact româno-maghiaro-ucraineană din secoul al XVIII-lea până în przent (A román, magyar és ukrán népcsoportok egymáshoz való viszonya a 18. századtól napjainkig) (ISBN ) (Satu Mare Tübingne: Editura muzeului Sătumărean [Tipografia Gedo, Cluj Napoca], 1999), / Haraszti György: Bemutatkozik a Mentsch alapítvány in Erec 2000/9, 3. 45/ Haraszti György: A tanítás az élet kapuja in Új Élet, április 15, 5. 46/ Haraszti György: Megszabadulástól rendszerváltásig ( ). A magyarországi zsidóság történetének vázlata a második világháború végétől napjainkig in Kultúra és Közösség 2001/IV-2002/I, / Haraszti György: Kulturelle Traditionen und Istitutionen der ungarischen Juden in Glatz Ferenc (szerk.): Hin zu neuen Zielen 2000 (Begegnungen Band 11) (Budapest: Europa Institut, 2001) (ISBN?), / a Haraszti György: Az egyik utolsó kiűzetés in Kaufmann Dávid: A zsidók utolsó kiűzése Bécsből és Alsó-Ausztriából (Budapest, Múlt és jövő Könyvkiadó, 2002) ((ISBN?), , b Haraszti György: Kaufmann Dávid in uo., / Haraszti György: Újszászi István az ÁVÓn in História 2002/8, / Haraszti György: A Brief History of the Jews of Hungary until the Fall of the Medieval Hungarian State in Anna Szalai (ed.): In the Land of Hagar. The Jews of Hungary: History, Society and Culture (Tel-Aviv: Beth Hatefutsoth, 2002) (ISBN?), / Haraszti György: A Short History of the Jews in Hungary: The Turkish Occupation and Resettlement ( ) in Anna Szalai (ed.): In the Land of

7 Hagar. The Jews of Hungary: History, Society and Culture (Tel-Aviv: Beth Hatefutsoth, 2002) (ISBN?), / Haraszti György: A Rumbach zsinagóga mesebeli története I-III in Új Kelet (Izrael) május 4, 11, / Meir Aharon Munk: Életem történetei (Budapest: Múlt és Jövő, 2003) (ISBN?), (szerkesztés, bibliográfia + 1. db. térkép). 54/ Haraszti György: Igenek és nemek. A zsidók jövője a diaszpórában in Gergely Judith Halmos Sándor (szerk.): Debrecen és határon túli testvérhitközségei V. nemzetközi tanácskozása Debreceni Hitközség kiadása, 2003) (ISBN?), / Haraszti György: Két szentély között in Naftali Kraus: Ezra, Nechmjá Az őscionizmus története (ISBN ) (Budapest: Polgart, 2003) (ISBN ), / Haraszti György: Két szentély között. (a zsidó nép története a sivát Cion korszakában) (az előbbi tanulmány kibővített változata - egy készülő ókori zsidó történelemkönyv részeként) in X (szerk.): ÉVKÖNYV 2003 (Budapest: OR-ZSE kiadása, 2003), / Haraszti György: 8 szócikk a Kőszeghy Péter (szerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon I. kötetéhez (Budapest: Balassi Kiadó, 2003). 58/ Haraszti György: A magyar zsidóság helyzete Trianon előtt és után (egy ismeretlen dokumentum a satus quo ante hitközségek történetéhez) in Szécsi József (szerk): Keresztény-Zsidó Teológiai Évkönyv 2003 (Budapest: Keresztény-Zsidó Társaság, 2004) (ISBN -), / Haraszti György: Magyar Zsidó irodalom in Jean-Christoph Attias Esther Benbassa: A zsidó Kultúra Lexikona (Budapest: Balassi Kiadó, 2004) (ISBN ), / Haraszti György: 5 szócikk a Kőszeghy Péter (szerk.): Művelődéstörténeti Lexikon II. kötetéhez (Budapest: Balassi Kiadó, 2004), 61/ Haraszti György: Zsidó síremlékek Budapesten (Budapest: PolgART Könyvkiadó, 2004) (ISBN ).

8 62/ Haraszti György: Kárpáti rapszódia in História 2004/2-3, / Haraszti György: Hős vagy áruló? in História 2004/2-3, / Haraszti György: Mauzóleum Pozsonyban. Chátám Szófér síremléke a föld alatti temetőben in História 2004/2-3, / Haraszti György: Krausz Tamás: Antiszemitizmus holokauszt államszocializmus, (Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 2004) (recenzió) in Budai Sófár 2004/12, 3. 66/ Haraszti György: Löw Immánuel in Nemzeti évfordulóink I. évfolyam, 2004/1 (Budapest: Nemezti Örökség Minisztériuma, 2004), / Haraszti György: A magyar zsidó kapcsolatok antinómiái az első világháború után in Lichtmann Tamás (szerk.): Magyar Zsidó Szemle Évkönyv UF., 2004 (ISSN ), / Haraszti György: A zsidóság visszatérése Magyarországra a 18. században in Faragó Tamás (szerk.): Magyarország társadalomtörténete a században (Budapest: Dico Kiadó Új Mandátum Kiadó, 2004), / Haraszti György: A magyarországi zsidóság rövid története a kezdetektől az ortodoxia és neológia szétválásáig, PhD disszertáció (Budapest: OR-ZSE honlap, 2004). 70/ Haraszti György: Az égő titok - az Auschwitzi jegyzőkönyv(ek) sorsa ben in Szécsi József (szerk.): Keresztény-Zsidó Teológiai Évkönyv 2004 (Budapest: Keresztény-Zsidó Társaság, 2004 [2005]) (ISBN?), / Haraszti György: Az Auschwitzi jegyzőkönyvek (Budapest: Múlt és Jövő Kiadó, 2005) (ISBN ). 72/ Haraszti György: A kivételezettek vonata in História 2005/3, / Haraszti György: Az igazi Fortunatus utószó in Molnár Ákos: A hitehagyott (Budapest: Múlt és Jövő Kiadó, 2005) (ISBN?), / Haraszti György: Az igazi Fortunatus - történelmi tanulmány in Történelmi Szemle sz Ua in Lichtmann Tamás (szerk): Magyar Zsidó Szemle 2, ÚF (2005) (ISSN ),

9 75/ Haraszti György: A magyar <Igazak fala> in Szécsi József (szerk.): Keresztény- Zsidó Teológiai Évkönyv 2005 (Budapest: Keresztény-Zsidó Társaság, 2005 [2006] (ISBN ),?-?. 76/ Haraszti György: A magyarországi zsidóság az 1956-os forradalom alatt in História 2006/1 (ISSN?), / Haraszti György: A magyarországi zsidóság a második világháború után és az 56-os forradalomban in Szécsi József (szerk.): Keresztény-Zsidó Teológiai Évkönyv 2006 (Budapest: Keresztény-Zsidó Társaság, 2006 [2007]) (ISBN?), / Haraszti György: Trapéz a lejtőn - a magyarországi zsidóság a második világháború után és a 56-os forradalomban in Confessio 2007/1 (ISSN?), / Haraszti György: Jesája, korunk tanítója in Naftali Kruas: A zsidó Jesájáhu (Budapest: Wesley János kiadó, 2007) (ISSN?), / Haraszti György: Vallomások a túlélésért. Az Ujszászy-feljegyzések keletkezéstörténete in: Haraszti György Kovács Zoltán András Szita Szabolcs (szerk.): Vallomások a holtak házából (Ujszászy István vezérőrnagynak, a VKF/2 vezetőjének az ÁVO fogságában írott feljegyzései) (Budapest: Corvina, 2007) (ISBN ), / Haraszti György: Lejtmenetben (A magyarországi zsidóság vészkorszak utáni eldső 12 éve) in Múlt és Jövő UF., 2007/4, / 18 szócikk (Acsády Ignác - Falk Miksa - Fenyő Miksa Fortunatus - Hazai Samu, báró -Magyarország Ignotus Hugó - Kohner Zsigmond - Marczali Henrik - Madarassy-Beck Nándor - Mezey [Mezei] Ferenc - Rényi Alfréd - Scheiber Sándor - Szabolcsi Lajos Szabolcsi Miksa Temesvár - Turán Pál - Vámbéri Ármin) a New York-i YIVO lexikon (Encyclopedia of Jews in Eastern Europe [New York: YIVO, 2008)] [ISSN?]) részére a magyar zsidóság történetéről. 83/ Haraszti György: A Kárpát-medencei zsidóság rövid története a kezdetektől a középkori magyar állam bukásáig in Szalai Anna (szerk.): Hágár országa. A magyarországi zsidóság történelem, közösség, kultúra (Budapest: Antall József Alapítvány Kossuth Kiadó, 2009) (ISSN?),

10 84/ Haraszti György: A magyarországi zsidóság rövid története a török hódoltság és az újratelepülés korában ( ) in Szalai Anna (szerk.): Hágár országa. A magyarországi zsidóság történelem, közösség, kultúra (Budapest: Antall József Alapítvány Kossuth Kiadó, 2009) (ISSN?), / Haraszti György: Lejtmenetben (A magyarországi zsidóság vészkorszak utáni első 12 éve) in Schőner Alfréd (főszerk.) Oláh János (szerk.): Ismét válaszúton, avagy a magyarországi zsidóság és az 56-os forradalom (Budapest: Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem, 2009) (ISBN ), / Haraszti György: Hágár országában. Hitközségtörténeti monográfiák, (nagyobb) helytörténeti tanulmányok és leírások a történeti Magyarország zsidó közösségeiről (Magyar Zsidó Szemle füzetek 1) (Budapest: MTA ORZSE Zsidó Kultúratudományi Kutatócsoport Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem, 2008 [2009] (ISSN ; ISBN ). 87/ Haraszti György: Méltatlan támadások in Népszava, / Haraszti György: Prefectus Iudaeorum in Kőszeghy Péter (szerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon IX (Budapest. Balassi Kiadó, 2009) (ISSN?), / Haraszti György: Feltárul(t) a múlt a budai várban Régi-új adatok a középkori zsidónegyedekről in Szécsi József (szerk.): Keresztény Zsidó Teológiai Évkönyv 2009 (Budapest: Gondolat Kiadó, 2009) (ISBN ), / Haraszti György: Moses Hess a szent balga, avagy a nagy eszmék koránjött lovagja magyar vonatkozásokkal in Moses Hess: Róma és Jeruzsálem (Budapest: Múlt és Jövő Kiadó, 2010) (ISSN?), / Haraszti György: A százkilencven éves óbudai zsinagóga és hívei in Múlt és Jövő UF. (ISSN ), 21/3 (2010), / Haraszti György: Moses Hess a szent balga, avagy a nagy eszmék koránjött lovagja javított, bővített, jegyzetelt tanulmány in Szécsi József (szerk.:) Keresztény- Zsidó Teológiai Évkönyv 2010 (Budapest: Keresztény-Zsidó Társaság, 2010 [2011] (ISBN ),

11 93/ Haraszti György: Fejezetek a pécsi zsidóság életéből: a fénykor első hitközségi elnöke, Engel Adolf és rabbijai (Kohut Sándor és Perls Ármin) in Erdős Zoltán Kindl Melinda (szerk.): Pécs az egyháztörténet tükrében (Pécs:Molnár Nyomda és Kiadó KFT, 2010 [2011]) (ISSN?), / Haraszti György: Egy epizód 1944/45 történetéből, Domonkos Miksa: az ember aki lelőtte Raul Wallenbereget in Lancz Tibor (szerk.): A Dohány utcai Zsinagóga 150 éve (Budapest: Dohány utcai Zsinagóga Alapítvány, 2010 [2011]) (ISSN?), / Haraszti György: Feltáruló árnyak, Buda középkori zsidósága in Gecsényi Lajos Izsák Lajos (szerk.): Magyar történettudomány az ezredfordulón. Glatz Ferenc 70. születésnapjára (Budapest: ELTE Eötvös Kiadó MTA Társadalomkutató Központ, 2011) (ISBN ) / Botos János Csató Mihály Haraszti György Huhák Heléna: A második világháború alatt sérelmet szenvedett zsidó származású magyar állampolgárok kárpótlásának folyamata Magyarországon (Budapest: Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény, 2011) (ISBN ). 97/ Botos János Csató Mihály Haraszti György Huhák Heléna: The Compensation Process for Hungarian Jews for Damages Suffered during World War II (Budapest: Holocaust Document and Memorial Center, 2011) (ISBN ). 98/ Haraszti György: Defensor et propagator tolerantiae in Moses Mendelssohn: Jeruzsálem avagy a vallási hatalom és a zsidó vallás (Budapest: Attraktor, 2011) (ISSN?), / Haraszti György: Ezékiel, a kortárs. A zsidó közösség politikai története a babilóniai hódoltságban (i.e ) in Naftali Kraus: Ezékiel: a harmadik szentély viziója, Az ősi forrás [20] (Budapest: Wesley János kiadó, 2011) (ISSN?), / Haraszti György: Tények és hipotézisek Dániel könyvében in Naftali Kraus: Dániel: Mikorra várjuk a Messiást, Az ősi forrás [21] (Budapest: Wesley János Lelkészképző Főiskola, 2011) (ISSN?), / Haraszti György: Situation of the Hungarian Speaking Jewry in Central-East Europe from the End of World War II to Comminist Takeover ( /49) in

12 Ladislau Gyémánt (ed.): Studia Judaica XIX (Cluj-Napoca: EFES [Editura Fundaţiei Pentru Studii Europene], 2011) (ISSN ), / Deutsch Gábor Haraszti György: Zörög a Haraszt/i/ in Deutsch Gábor virágzik, mint a pálma (Budapest: Gabbiano Print Nyomda és Kiadó Kft, 2012) (ISBN ), / Haraszti György: Máglyákkal, elkobzással, rágalmakkal a Talmud ellen in Naftali Kraus: Iránytűvel a Talmud tengerén Misna, Gemára, szóbeli tan, Az ősi forrás [22] (Budapest: Wesley János Lelkészképző Főiskola, 2012) (ISBN ), / Haraszti György: Talmud-hamisítók in Naftali Kraus: Iránytűvel a Talmud tengerén Misna, Gemára, szóbeli tan, Az ősi forrás [22] (Budapest: Wesley János Lelkészképző Főiskola, 2012) (ISBN ), / Haraszti György: Raoul Wallenberg in Estók János (főszerk.): Nemzeti évfordulóink 2012 (Budapest: Balassi Intézet Nemzeti Évfordulók Irodája, 2012), / Haraszti György: A holokauszt gyermekáldozatai in (Kassay Ildikó) Szakács Árpád (szerk.): A kommunizmus gyermekáldozatai A holokauszt gyermekáldozatai A diktatúrák egyházi áldozatai Alkotmányozás Magyarországon (Budapest: Zuglói Önkormányzat, , / Haraszti György: Vallási vagy nemzetiségi kisebbség a zsidóság? A zsidó körök és a kommunista hatalom dilemmái Magyarországon a második világháború után (lengyelül) in Tischler János (szerk.): A lengyel és magyar nemzetiségi politika dilemmái a 20. században (Katowice-Varsó: Katowicei Egyetem Varsói Magyar Kulturális Intézet, 2012),?-?. 108/ Haraszti György: Wertheimer Sámson, zsidó családi törvények, zsidó családnevek, zsidó esküvői szokások, zsidók, zsidó községek (Arad, Eperjes, Esztergom, Gyulafehérvár, Sopron, Temesvár), zsidókra vonatkozó jogalkotás in Kőszeghy Péter (szerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon XIII. kötet (Budapest.

13 Balassi Kiadó, 2012) (ISSN?), 38-39; ; ; ; ; ; szócikk 109/ Haraszti György: Magyarországi diákok külföldön. Kényszer-peregrináció az első világháború után in Rubicon 2013/1 (ISSN ), / Haraszti György: Kényszerperegrináció az első világháború után in BORSI- KÁLMÁN Béla (főszerk.): Homályzónák- Felvilágosodás és liberalizmus. Tanulmányok Kecskeméti Károly 80. születésnapjára (ISBN ) (Budapest: k.n., 2013), Hivatkozások 1/ MISKOLCZY Ambrus: A zsidók polgárositásáról a nemzetgyűlés által törvény alkottatott (Az 1849-i zsidóemancipációs törvény és ismeretlen iratai) in Múlt és Jövő 98/1 (1998) (ISSN ), 8-42; 40 hivatkozás a Zsidónak lenni (egy lexikonban) in TÖRÖK Petra (szerk.): A határ és a határolt. Töprengések a magyar-zsidó irodalom létformáiról (Budapest: Az Országos Rabbiképző Intézet Yahalom Művelődéstörténeti Kutatócsoportja, 1997) (ISBN?), / GYURGYÁK János: A zsidókérdés Magyarországon Politikai Eszmetörténet (Budapest: Osiris, 2001) (ISBN ), 26 hivatkozás A zsidóság visszatérése Magyarországra a XVIII. században in: HARASZTI György: Két világ határán (Budapest: Múlt és Jövő Kiadó, 1999) (ISBN ), / GYURGYÁK János: A zsidókérdés Magyarországon. Politikai eszmetörténet (Budapest: Osiris, 2001) (ISBN ), 28 hivatkozás Szefárd zsidók Magyarországon a kezdetektől a török uralom megszűntéig in: HARASZTI

14 György: Két világ határán (Budapest: Múlt és Jövő Kiadó, 1999) (ISBN ), / SPITZER, Shlomo J.: Zsidók és rabbinikus tudomány Magyarországon a középkorban és a török hódoltság idején in: SPITZER, Shlomo J. KOMORÓCZY Géza: Héber kútforrások Magyarország és a magyarországi zsidóság történetéhez a kezdetektől 1686-ig, (Budapest: MTA Judaisztikai Kutatócsoport - Osiris Kiadó, 2003) (ISBN ), 34 hivatkozás HARASZTI György: Magyar zsidó levéltári repertórium I: hazai levéltárak zsidó vonatkozású anyagának áttekintése a kiadott levéltári segédletek alapján (Hungarica Judaica 2) (Budapest: MTA Judaisztikai Kutatócsoport, 1993) (ISBN:?) 5/ SPITZER, Shlomo J.: Zsidók és rabbinikus tudomány Magyarországon a középkorban és a török hódoltság idején in: SPITZER, Shlomo J. KOMORÓCZY Géza: Héber kútforrások Magyarország és a magyarországi zsidóság történetéhez a kezdetektől 1686-ig, (Budapest: MTA Judaisztikai Kutatócsoport - Osiris Kiadó, 2003) (ISBN ), 43 hivatkozás HARASZTI György: Szefárd zsidók Magyarországon a kezdetektől a török uralom megszüntéig in DEUTSCH Róbert - LANDESZMANN György (szerk.): Hetven év. mlékkönyv dr. Schweitzer József születésnapjára (Budapest: MAZSIHISZ, 1992) (ISBN?), / SPITZER, Shlomo J. KOMORÓCZY Géza: Héber kútforrások Magyarország és a magyarországi zsidóság történetéhez a kezdetektől 1686-ig, (Budapest: MTA Judaisztikai Kutatócsoport - Osiris Kiadó, 2003) (ISBN ), 117 hivatkozás HARASZTI György: Két világ határán (Budapest: Múlt és Jövő Kiadó, 1999) (ISBN ) kötetére. 7/ SPITZER, Shlomo J. KOMORÓCZY Géza: Héber kútforrások Magyarország és a magyarországi zsidóság történetéhez a kezdetektől 1686-ig, (Budapest: MTA Judaisztikai Kutatócsoport - Osiris Kiadó, 2003) (ISBN ), 117

15 hivatkozás HARASZTI György: A zsidóság Közép-Kelet-Európában az első ezredfordulón in: PÜSPÖKI NAGY Péter (szerk.): 1100 éves együttélés a magyar és magyarországi zsidóság a haza és a fejlődés szolgálatában (Budapest: Magyarországi Holocaust Emlékalapítvány, 2001) (ISBN?), / SPITZER, Shlomo J. KOMORÓCZY Géza: Héber kútforrások Magyarország és a magyarországi zsidóság történetéhez a kezdetektől 1686-ig, (Budapest: MTA Judaisztikai Kutatócsoport - Osiris Kiadó, 2003) (ISBN ), 828 hivatkozás HARASZTI György recenziójára(in: Századok. 115 [198], Schulhof Izsák Budi Kónikájának Jólesz László által készített fordításának első kiadásáról. 9/ SPITZER, Shlomo J. KOMORÓCZY Géza: Héber kútforrások Magyarország és a magyarországi zsidóság történetéhez a kezdetektől 1686-ig, (Budapest: MTA Judaisztikai Kutatócsoport - Osiris Kiadó, 2003) (ISBN ), 847 hivatkozás HARASZTI György: Szép új dal Budáról in: Keletkutatás (Budapest: Kőrösi Csoma Társaság 1987 tavasz, / ZOMBORI István: A szegedi zsidó kórház emlékezete in: Zombori István (szerk.): A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve Történeti Tanulmányok Studia Historica 9 (Szeged: 2006), 13-22; 13, 20. old. hivatkozás az igazi Fortunatus című cikkre in Történelmi Szemle 2005/3-4, / TIBORI SZABÓ Zoltán: Auschwitz-jegyzőkönyvek: kikhez jutottak el és mikor? in: Randolph L. BRAHAM (szerk.): Tanulmányok a Holocaustról V. (ISBN ) (Budapest: Balassi Kiadó, 2011), , 191., 196., , 202. old hivatkozás a HARASZTI György által szerkesztett és bevezető tanulmánnyal ellátott az Auschwitzi jegyzőkönyv (Budapest: Múlt és Jövő, 2005) (ISBN ) című kiadványra.

16 12/ TIBORI SZABÓ Zoltán: 13/ UHRMAN Iván: Scheiber Sándor és az ún. kabar-zsidó elmélet in Hacofe 2 (Budapest: OR-ZSE,2011) = 12- es, 24-es, 126-os, es lábjegyzet hivatkozás A zsidóság közép-kelet- Európában az első ezredfordulón című cikkre in PÜSPÖKI NAGY Péter (szerk.): 1100 éves együttélés a magyar és magyarországi zsidóság a haza és a fejlődés szolgálatában (Budapest: Magyarországi Holocaust Emlékalapítvány, 2001) / KOMORÓCZY Géza: A zsidóság Története Magyarországon I. A középkortól 1849-ig (Pozsony: Kalligram Kiadó, 2012) (ISBN ), 18 hivatkozás A magyarországi zsidóság rövid története a kezdetektől az ortodoxia és neológia szétválásáig, Ph. D értekezés, kézirat (Budapest: OR-ZSE, 2004). 15/ KOMORÓCZY Géza: A zsidóság Története Magyarországon I. A középkortól 1849-ig (Pozsony: Kalligram Kiadó, 2012) (ISBN ), 19 hivatkozás HARASZTI György: A zsidóság visszatérése Magyarországra a XVIII. században in: HARASZTI György: Két világ határán (Budapest: Múlt és Jövő Kiadó, 1999) (ISBN ), / KOMORÓCZY Géza: A zsidóság Története Magyarországon I. A középkortól 1849-ig (Pozsony: Kalligram Kiadó, 2012) (ISBN ), 19 hivatkozás Szefárd zsidók Magyarországon a kezdetektől a török uralom megszűntéig in: HARASZTI György: Két világ határán (Budapest: Múlt és Jövő Kiadó, 1999) (ISBN ), / KOMORÓCZY Géza: A zsidóság Története Magyarországon I. A középkortól 1849-ig (Pozsony: Kalligram Kiadó, 2012) (ISBN ), 74 hivatkozás HARASZTI György: Feltárul(t) a múlt a budai várban - régi-új adatok a középkori zsidó negyedekről in: SZÉCSI József (szerk.): Keresztény-Zsidó Teológiai Évkönyv 2009 (Budapest: Gondolat Kiadó Keresztény-Zsidó Társaság, 2009 [2010]) (ISBN?),

17 18/ KOMORÓCZY Géza: A zsidóság Története Magyarországon I. A középkortól 1849-ig (Pozsony: Kalligram Kiadó, 2012) (ISBN ), 81 hivatkozás HARASZTI György: A zsidóság Közép-Kelet-Európában az első ezredfordulón in: HARASZTI György: Két világ határán (Budapest: Múlt és Jövő Kiadó, 1999) (ISBN ), / KOMORÓCZY Géza: A zsidóság Története Magyarországon I. A középkortól 1849-ig (Pozsony: Kalligram Kiadó, 2012) (ISBN ), 345 hivatkozás HARASZTI György: Az igazi Fortunatus in: Magyar Zsidó Szemle 2, ÚF (2005) (?), / KOMORÓCZY Géza: A zsidóság Története Magyarországon I. A középkortól 1849-ig (Pozsony: Kalligram Kiadó, 2012) (ISBN ), 369, 550 hivatkozás HARASZTI György: Jakab budai zsidó vallomása az ostromolt Buda belviszonyairól in: HARASZTI György: Két világ határán (Budapest: Múlt és Jövő Kiadó, 1999) (ISBN ), / KOMORÓCZY Géza: A zsidóság Története Magyarországon I. A középkortól 1849-ig (Pozsony: Kalligram Kiadó, 2012) (ISBN ), 506 hivatkozás HARASZTI György: A nagy zsidó zsinatról (egy XVI. századi pszeudo hungarica-judaika háttere és utóélete in: HARASZTI György: Két világ határán (Budapest: Múlt és Jövő Kiadó, 1999) (ISBN ), / KOMORÓCZY Géza: A zsidóság Története Magyarországon I. A középkortól 1849-ig (Pozsony: Kalligram Kiadó, 2012) (ISBN ), 534 hivatkozás HARASZTI György: A nagyvezír szeme a császár fogságában Portrévázlat a török hódoltság végnapjaiból) in: História 8 no. 3-4 (1986), / KOMORÓCZY Géza: A zsidóság Története Magyarországon I. A középkortól 1849-ig (Pozsony: Kalligram Kiadó, 2012) (ISBN ), hivatkozás HARASZTI György: Szép új dal Budáról in: SZAKÁLY Ferenc

18 (szerk.): Buda visszafoglalásának emlékezete, 1686 (Budapest: Európa Könyvkiadó, 1986) (ISBN?, 51?-?. 24/ FÉNYES Balázs: Őrizzétek meg őrizetemet Tanulmányok a rabbinikus hagyomány köréből (Budapest: Jószöveg műhely Kiadó, 2012) (ISBN ), hivatkozás HARASZTI György: A zsidó történetírás nehézsége, avagy egy illúzió fogságában in: HARASZTI György: Két világ határán (Budapest: Múlt és Jövő Kiadó, 1999) (ISBN ), / KOMORÓCZY Szonja Ráhel: 19. század előtti magyar vonatkozású jiddis irodalom. Annotált bibliográfia in KOLTAI Kornélia (szerk.): A szívnek van két rekesze Tanulmánykötet Prof. Dr. Schweitzer József tiszteletére, 90. születésnapja alkalmából (ISBN ) (Budapest: L Harmattan Magyar Hebraisztikai Társaság, 1912), hivatkozás HARASZTI György: Zsidó ének a budai zsidóság ostrom alatti és utáni sorsáról in HARASZTI György: Két világ határán (Budapest: Múlt és Jövő Kiadó, 1999) (ISBN ), / KŐBÁNYAI János: A magyar-zsidó irodalom története. Kivirágzás és kiszámtás (Budapest: Múlt és Jövő Kiadó, 2012) (ISBN ), 41 hivatkozás HARASZTI György: A zsidóság visszatérése Magyarországra a XVIII. században in: HARASZTI György: Két világ határán (Budapest: Múlt és Jövő Kiadó, 1999) (ISBN ), / NEGYELA László Márk: Újratervezés (Szabadka [Subotica]: Zsidó Hitközség, 2012) (ISBN ), 121 hivatkozás HARASZTI György: A magyarországi zsidóság rövid története a kezdetektől az ortodoxia és neológia szétválásáig, PhD disszertáció (Budapest: OR-ZSE, 2004). 28/ Dr. Fenyves Katalin Zsido polgariasodas a szazad fordulojanak Magyarorszagan:

19 a nyelvhasznalat es nők helyzetenek alakulasa (habilitációs értekezés (11. old.11-es jegyjzet (védés: 2013, fewbr, 14 ORZSE) - hivatkozás Haraszti Gyorgy: A magyarorszagi zsidosag rovid tortenete a kezdetektől az ortodoxia es neologia szetvalasaig. PhD-disszertacio. Budapest, Orszagos Rabbikepző Zsido Egyetem (http://www.or-zse.hu/phd/haraszti-doktori.pdf ) Utolso letoltes marcius / HANNY Erzsébet: A budai zsidók levele in MIKÓ Gábor PÉTERFI Bence VADAS András (szerk.): Tiszteletkör Tanulmányok Draskóczy István egyetemi tanár 60. születésnapjára (Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2012) (ISBN ), 607 hivatkozás HARASZTI György: A magyarországi zsidóság rövid története a kezdetektől a XVIII. század végéig in HAMP Gábor HORÁNYI Özséb RÁBAI László (szerk.): Magyar megfontolások a Soáról (Budapest - Pannonhalma: Balassi Kiadó, 1999) (ISBN ), / HANNY Erzsébet: A budai zsidók levele in MIKÓ Gábor PÉTERFI Bence VADAS András (szerk.): Tiszteletkör Tanulmányok Draskóczy István egyetemi tanár 60. születésnapjára (Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2012) (ISBN ), 607 hivatkozás HARASZTI György: Szefárd zsidók Magyarországon a kezdetektől a török uralom megszüntéig in DEUTSCH Róbert - LANDESZMANN György (szerk.): Hetven év. mlékkönyv dr. Schweitzer József születésnapjára (Budapest: MAZSIHISZ, 1992) (ISBN?), / HANNY Erzsébet: A budai zsidók levele in MIKÓ Gábor PÉTERFI Bence VADAS András (szerk.): Tiszteletkör Tanulmányok Draskóczy István egyetemi tanár 60. születésnapjára (Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2012) (ISBN ), 607 hivatkozás HARASZTI György: Feltárul(t) a múlt a budai várban Régi-új adatok a középkori zsidónegyedekről in SZÉCSI József

20 (szerk.): Keresztény Zsidó Teológiai Évkönyv 2009 (Budapest: Gondolat Kiadó, 2009) (ISBN?), / HANNY Erzsébet: A budai zsidók levele in MIKÓ Gábor PÉTERFI Bence VADAS András (szerk.): Tiszteletkör Tanulmányok Draskóczy István egyetemi tanár 60. születésnapjára (Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2012) (ISBN ), 609 hivatkozás HARASZTI György: Zsidó ének a budai zsidóság ostrom alatti és utáni sorsáról in SZAKÁLY Ferenc (szerk.), Buda visszafoglalásának emlékezete, 1686 (Budapest: Európa Könyvkiadó, 1986) (ISBN?), HANNY Erzsébet: A budai zsidók levele in MIKÓ Gábor PÉTERFI Bence VADAS András (szerk.): Tiszteletkör Tanulmányok Draskóczy István egyetemi tanár 60. születésnapjára (Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2012) (ISBN ), 612 hivatkozás HARASZTI György: Egy budai zsidó kihallgatási jegyzőkönyve a török kori Budáról és a város felszabadulásáról 1686 in Levéltári Szemle 1986/2 (ISSN?),

OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-)

OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-) OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-) 1 Szerkesztői megjegyzések: 1. A bibliográfia csak az egyetemi akkreditáció évétől (2000) használ bibliográfiai adatokat 2. A bibliográfia első 149 oldala tartalmazza az Egyetem

Részletesebben

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 Ez a bibliográfiai válogatás a magyar nyelvű kisebbségkutatás különböző területeinek, önálló kiadványokban,

Részletesebben

Bede Katalin. Békési Gábor

Bede Katalin. Békési Gábor arta nos Barta János (1940. június 27.) Elérhetőségek: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.; Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 48. Tel/Fax: 06-52-489 100-22 130 Iskolák, végzettség:

Részletesebben

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában 1 Botlik József Publikációs jegyzék Közléseimről, általában 1981-től látnak napvilágot történeti, irodalom- és művelődéstörténeti, kritikai írásaim, tanulmányaim, könyveim a határon túli magyarság helyzetéről,

Részletesebben

január 1-5. A Bné Akiva Debrecenben tartotta vezetőképző táborát.

január 1-5. A Bné Akiva Debrecenben tartotta vezetőképző táborát. Eseménytár Az 1991. év zsidó vonatkozású krónikája január hónap január 1. Egyéves izraeli munkavállalása miatt írásban lemondott Schőner Alfréd főrabbi a Dohány utcai templom rabbi székéről, valamint tagságáról

Részletesebben

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008)

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Akadémiai doktori értekezés Melléklet Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Előadások külföldi (nemzetközi) és hazai konferenciákon Külföldi és hazai tudományos munkák (doktori és kandidátusi

Részletesebben

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 363 -I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Bibliográfiák Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1993 = HBMLÉ XXI Db, 1994 303-322

Részletesebben

BÁRDI NÁNDOR PUBLIKÁCIÓK

BÁRDI NÁNDOR PUBLIKÁCIÓK BÁRDI NÁNDOR PUBLIKÁCIÓK Önálló kiadványok Tény és való. A budapesti kormányzatok és a határon túli magyarok kapcsolattörténete. Problémakatalógus. Kalligram, Pozsony, 2004, 272. Köztes-Európa 1763-1993,

Részletesebben

Nagy Péter Tibor. Rövid tudományos életrajz

Nagy Péter Tibor. Rövid tudományos életrajz Elérhetıség: nagy.peter.tibor@gmail.com Nagy Péter Tibor Rövid tudományos életrajz Személyes adatok: születés 1963. május 28. Fokozat: CSc, 1995, MTA, történelem DSc, 2005, MTA, neveléstudományok Tanulmányok:

Részletesebben

Zsidó polgáriasodás a 19 20. század fordulójának Magyarországán: a nyelvhasználat és nők helyzetének alakulása

Zsidó polgáriasodás a 19 20. század fordulójának Magyarországán: a nyelvhasználat és nők helyzetének alakulása Dr. Fenyves Katalin Zsidó polgáriasodás a 19 20. század fordulójának Magyarországán: a nyelvhasználat és nők helyzetének alakulása Habilitációs értekezés Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem Budapest, 2012

Részletesebben

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig)

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) I. ÖNÁLLÓ KIADVÁNYOK I. 1. TUDOMÁNYOS SZAKMUNKÁK, FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYVEK 1. A halmozás alakzata. Akadémiai Kiadó. Budapest. Nyelvtudományi

Részletesebben

Homályzónák: a zsidók közép-európai történetének néhány tisztázandó kérdése

Homályzónák: a zsidók közép-európai történetének néhány tisztázandó kérdése KECSKEMÉTI KÁROLY Homályzónák: a zsidók közép-európai történetének néhány tisztázandó kérdése (Vázlat) Háttér A 19. századi Haszkaláig az askenázi zsidóság etno-vallási tömbjét Hamburgtól Velencéig és

Részletesebben

Állománygyarapodás. 2015. január

Állománygyarapodás. 2015. január Állománygyarapodás 2015. január Ssz. Szerző, cím Megjelenési adatok Raktári 1. Hegyháti örökségtár : helytörténeti dolgozatok a Vasi-Hegyhátról. Szerk. Zágorhidi Vasvár : Vasi-Hegyhát Területfejlesztési

Részletesebben

GORDOSNÉ DR. SZABÓ ANNA

GORDOSNÉ DR. SZABÓ ANNA tanulmanyok_kepekkel_bibbel_jav2.qxp 2013.11.12. 21:36 Page 143 BIBLIOGRÁFIA GORDOSNÉ DR. SZABÓ ANNA A) VALAMENNYI PUBLIKÁCIÓ A MEGJELENÉS ÉVE SZERINT 1959 1. A Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola tudományos

Részletesebben

A POZSONYI ÁLLAMI LEVÉLTÁR VÁGSELLYEI FIÓKLEVÉTÁRÁNAK ÉVKÖNYVE

A POZSONYI ÁLLAMI LEVÉLTÁR VÁGSELLYEI FIÓKLEVÉTÁRÁNAK ÉVKÖNYVE A POZSONYI ÁLLAMI LEVÉLTÁR VÁGSELLYEI FIÓKLEVÉTÁRÁNAK ÉVKÖNYVE Összeállította és szerkesztette Gaucsík István Novák Veronika Galambos Sándor, Robert Hoza, Hudi József, Jakab Réka, Martin Korčok, Rudolf

Részletesebben

Személyi adatlap Személyes adatok Bánlaky Pál 1937. december 30.

Személyi adatlap Személyes adatok Bánlaky Pál 1937. december 30. név születési év intézmény neve doktori iskola Személyi adatlap Személyes adatok Bánlaky Pál 1937. december 30. Wesley János Lelkészképző Főiskola Most kezdeményezés alatt álló theológiai doktori iskola

Részletesebben

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája A/ Tanulmányok az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem és társszervezeteinek konferenciáin elhangzott és másutt nem publikált előadásokból Évkönyvek:

Részletesebben

A modern magyar történetírás

A modern magyar történetírás A modern magyar történetírás A modern vagyis professzionális magyar történetírás intézményrendszere és személyi feltételei a 19. század utolsó harmadában alakultak ki. A szervezeti keretek megteremtése

Részletesebben

Székesfehérvár urbanizációja

Székesfehérvár urbanizációja Székesfehérvár urbanizációja A városfejlődés a kiegyezés korában Az elütő aspirácziók mindig a városi polgárság inteligencziájának mértékét árulták el. S a kedvező pillanatokban tanusított szükkeblüség,

Részletesebben

NAGY FERENC VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA *

NAGY FERENC VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA * KOCSIS GYÖRGY: NAGY FERENC VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA * Önálló kötetek 1987. 1. Ibrány: egy rétközi település társadalomtörténete a XX. századig. Nyíregyháza, 127 p. 1995. 2. Dokumentumok a zsidóság üldöztetésének

Részletesebben

A VÉSZKORSZAK MAGYAR MUZSIKUS ÁLDOZATAI

A VÉSZKORSZAK MAGYAR MUZSIKUS ÁLDOZATAI BÁRSONY PÉTER A VÉSZKORSZAK MAGYAR MUZSIKUS ÁLDOZATAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS 2010 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődéstörténetitudományok besorolású doktori iskola A VÉSZKORSZAK

Részletesebben

XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK. Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye

XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK. Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye 1. doboz 1. Baranyai György: Baloldali szervezkedések Zala megyében az első világháború előtt. 2. Baranyai György: Tudósítás

Részletesebben

Összeállította GALAMBOS FERENC

Összeállította GALAMBOS FERENC A MÚLT ÉS JÖVŐ REPERTÓRIUMA 19-1944 Összeállította GALAMBOS FERENC BUDAPEST 19 7 4 Bevezetés 19-ben, Budapesten megjelent a Magyar Zsidó Almanach, 1912- ben pedig, II. évfolyam-jelzéssel megindulta Múlt

Részletesebben

IRÓI ÉS IRáSAI M A G Y A R BIBI,I Ü H 1 S Z EM LE.- K Ö N Y V B A R Á TOK LAPJA./ Összeállította 1955.

IRÓI ÉS IRáSAI M A G Y A R BIBI,I Ü H 1 S Z EM LE.- K Ö N Y V B A R Á TOK LAPJA./ Összeállította 1955. K I S E B B K Ö N Y V É S Z E T I F O L Y Ó I R A T A I N K IRÓI ÉS IRáSAI / I R O D A L M I É R T E S Í T Ő - M A G Y A R K Ö N Y V É - S Z E T - A Z I R O D A L O M - M U Z E U M I ÉS K Ö N Y V TÁRI

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés Kiállítás: 2014. március 20-án (csütörtökön), az árverés napján 12 től - 17 óráig, az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), Budapest,

Részletesebben

Publikációs jegyzék hivatkozásokkal

Publikációs jegyzék hivatkozásokkal Publikációs jegyzék hivatkozásokkal Könyv: Régi magyar nyelvemlékek. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006. 188 lap. Ismertetve: Kemény Gábor: Régi magyar nyelvemlékek. ÉdAny. 2007. 1. sz. 11. Balázs Géza: Tetten

Részletesebben

III. EGYES SZERZŐK. ÁCS Károly. ARANY János

III. EGYES SZERZŐK. ÁCS Károly. ARANY János III. EGYES SZERZŐK ÁCS Károly 2664. A szót, az igazit : emlékeztetőül nak / BORDÁS Győző. = HN, márc. 13., 10. sz., 16-17. p. ARANY János 2670. A két Arany : összehasonlító tanulmányok. Szerkesztette:

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RESZ 1. KÖNYV. KÖNYVKIADÁS. KÖNYVTERJESZTÉS. KÖNYVTÁRÜGY SAJTÓ. KÖNYV. Bibliográfia ISBN 86-323-0495-X * * * * * *

I. ÁLTALÁNOS RESZ 1. KÖNYV. KÖNYVKIADÁS. KÖNYVTERJESZTÉS. KÖNYVTÁRÜGY SAJTÓ. KÖNYV. Bibliográfia ISBN 86-323-0495-X * * * * * * I. ÁLTALÁNOS RESZ 1. KÖNYV. KÖNYVKIADÁS. KÖNYVTERJESZTÉS. KÖNYVTÁRÜGY SAJTÓ. KÖNYV Bibliográfia 1. Bibliografija knjiga u Vojvodini 1998 = Vajdasági könyvek bibliográfiája 1998 = Bibliográfia knih vo Voivodine

Részletesebben

Magyar alapszak Tantárgyi programok

Magyar alapszak Tantárgyi programok Tantárgy neve: Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Kredit: 2 Félév: 1 Heti óraszám: 2 Szeminárium i jegy Tantárgy leírása: A tantárgy bevezetést nyújt az európai filozófiai gondolkodás néhány kiemelkedően

Részletesebben

Vágó István. Kertész Ákos Mit tudunk magunkról? (2) Tarján Tamás F mint Ferdinandy, Forrás, Phelps. Murányi Gábor Kész regény

Vágó István. Kertész Ákos Mit tudunk magunkról? (2) Tarján Tamás F mint Ferdinandy, Forrás, Phelps. Murányi Gábor Kész regény KÖNYVES HAVILAP XIII. ÉVFOLYAM 15 16. SZÁM 2009. AUGUSZTUS ÁRA 440 FT ELÔFIZETÔKNEK 330 FT WWW.KONYV7.HU Kertész Ákos Mit tudunk magunkról? (2) Tarján Tamás F mint Ferdinandy, Forrás, Phelps Murányi Gábor

Részletesebben