Térítési és szolgáltatási díjak (1. számú melléklet jelen Szabályzat 51. -ához) Hatályos: június 24. napjától

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Térítési és szolgáltatási díjak (1. számú melléklet jelen Szabályzat 51. -ához) Hatályos: június 24. napjától"

Átírás

1 SOR Adminisztratív kötelezettség elmulasztása, késedelmes teljesítése Leckekönyv késedelmes leadása 8 napon belül Ft 8 napon túl Ft + a 9. naptól 600 Ft/nap, de legfeljebb Ft 90 % hallgatói részönkormányzat, 10 % TO Igazolások késedelmes leadása 8 napon belül /TVSZ 55. (4), 57. (2)/ Ft 8 napon túl /TVSZ 55. (4), 57. (2)/ Ft + a 9. naptól 600 Ft./ nap, de legfeljebb Ft 90 % hallgatói részönkormányzat, 10 % TO Befizetési kötelezettség határidejének elmulasztása 5. Költségtérítési díj/önköltség befizetésének elmulasztása a Tjsz 52. (1)bekezdésének megfelelően a késedelemmel érintett költségtérítés részlet, illetve önköltség részlet 6 %-a Kollégiumi térítési díj késedelmes befizetése Évközi feladat késedelmes teljesítése 8 napon belül % Kollégium 8 napon túl Ft 100 % Kollégium Tanulmányi kötelezettség mulasztása, késedelmes teljesítése Amennyiben a TVSZ 40. (3) bekezdése szerinti tájékoztató lehetővé teszi a késedelmes teljesítést, de legfeljebb két hét Ft/hét 90 % hallgatói részönkormányzat, 10 % TO 9. Szakdolgozat késedelmes leadása TVSZ 59. (9) bekezdésében foglalt határidő megállapításokra tekintettel, de legfeljebb egy hét 1000 Ft/nap 90 % hallgatói részönkormányzat, 10 % TO 1

2 Tantárgyfelvételhez és vizsgákhoz kapcsolódó díjak Kurzus nem magyar nyelven történő oktatásának különbőzeti díja 10% feletti kurzusfelvételi díj Ugyanabból a tantervi egységből tett harmadik és további vizsga Szigorlat/komplex vizsga/alapvizsga díja Záróvizsga díja Vendéghallgatói jogviszonyban felvett kurzus Mesterképéssel párhuzamosan kötelezően teljesítendő kurzus Vizsgán való igazolatlan meg nem jelenés a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 49. (9) bekezdése alapján Adott tantervi egység második és további alkalommal történő felvétele Tantervben magyarul szereplő tantárgy esetében, a hallgató választása alapján. A Kar köteles az összeget nyilvánosságra hozni. Az adott szakon előírt összes kreditet 10%-kal meghaladó kreditértéken felül (hallgatói kérelemre) felvett tantárgyakért díjat kell fizetni. Nftv. 82. (2) bekezdése és a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) 53. (7) bekezdése alapján első két alkalommal ingyenes, ezt követően minden további vizsga adott szak vonatkozásában hallgatói jogviszonyban állók részére a záróvizsga ingyenes adott szak vonatkozásában hallgatói jogviszonnyal már nem rendelkezők részére minden vizsga költségtérítéses hallgató esetében a hallgató/államilag támogatott hallgató esetében a küldő intézmény téríti meg a KKK alapján a KÁB által a felvételi eljárás során előírt kurzusok esetében Amennyiben a hallgató nem jelenik meg azon a vizsgán, amelyikre bejelentkezett, és távolmaradását alapos ok megjelölésével, továbbá igazolásával nem mentette ki. a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) 42. (3) bekezdése alapján önköltség önköltség Ft. 100 % hallgatói részönkormányzat 2500 Ft. 100 % hallgatói részönkormányzat Ft/kredit 80%Kar 20% TO önköltség Ft 500 Ft/kredit, de tantervi egységenként legfeljebb Ft, és egy hallgató esetében félévente legfeljebb Ft Tanulmányokkal kapcsolatos iratok pótlása, fordítása és hitelesítése, igazolások Hallgatói jogviszonnyal rendelkezők részére Ft 100% Kar 45 % hallgatói részönkormányzat, 10 % EHÖK, 30 % sportcélú ingatlanok fejlesztése, 15 % TO 50 % hallgatói részönkormányzat, 50 % Kar 20. Sokszorosított segédletek Az intézmény eszközeivel előállított anyagok (Ftv (3) b)) önköltség 2

3 21. Képzéssel kapcsolatos okiratok kiállításához használt nyomtatványok Első alkalommal ingyenes (Ftv (1) f) pont) Karon hirdetményben közzéteendő Nyomtatvány ára /100-ra kerekítve felfele 100 % TO 22. Leckekönyv-fénymásolat hitelesítése 50 Ft /oldal 100 % TO 23. Leckekönyv-másodlat készítése magyar nyelven 500 Ft /oldal 100 % TO 3

4 Hallgatói jogviszonnyal NEM rendelkezők részére 24. Képzéssel kapcsolatos okiratok kiállításához használt nyomtatványok Első alkalommal ingyenes (Ftv (1) f) pont) Karon hirdetményben közzéteendő Nyomtatvány ára /100-ra kerekítve felfele 100 % TO Leckekönyv-fénymásolat hitelesítése 250 Ft /oldal 100 % TO Leckekönyv-másodlat készítése magyar nyelven Tanulmányi idő, hallgatói jogviszony igazolása magyar nyelven Tanulmányi idő, hallgatói jogviszony igazolása angol nyelven 500 Ft /oldal 100 % TO Ft / db 100 % TO Ft / db 100 % TO Oklevél fénymásolat hitelesítése Ft/db 100 % TO Oklevélmásodlat kiállítása 2000 Ft illeték az évi XCIII. tv. Mellékletének VIII. pontja szerint Ft + illeték 100 % TO Egyéb magyar nyelvű igazolás Ft / db 100 % TO Egyéb angol nyelvű igazolás Ft / db 100 % TO Egyes képzési elemek (tantárgyak, kurzusok, stb.) leírása magyar nyelven 500 Ft / oldalanként 100 % TO Idegennyelvű díszoklevél kiállítása Ft 100 % TO Oklevélmelléklet kiállítása magyarul, angolul Oklevélmelléklet kiállítása egyéb idegen nyelven Oklevélmellékelt kiállítása egyetemi képzésben vagy főiskolai képzésben részt vett személyek számára magyar nyelven első példány ingyenes Ft 100 % TO Ft 100 % TO első példány ingyenes 2500 Ft. 100 % TO 4

5 38. Oklevélmelléklet kiállítása egyetemi képzésben vagy főiskolai képzésben részt vett személyek számára idegen nyelven Ft. 100 % TO Egyéb szolgáltatások díjai 39. Oklevélátadó ünnepség részvételi díja (Valamennyi hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató, illetve volt hallgató részére) TVSZ 64. (2) bekezdés alapján /talár kölcsönzés, Ft egyéb/ 5

6 Az Általános Orvostudományi Kar hallgatóira vonatkozó eltérő rendelkezések 40. Kötelező tantárgy határidő utáni felvétele TVSZ ÁOK-ra vonatkozó külön rendelkezések, 2. sz. melléklet, 2/A. (2) 4900 Ft/tantárgy 100% TH Tanulmányokkal kapcsolatos űrlapok 41. késedelmes leadása a Tanulmányi 8 napon belül Ft 100% TH Hivatalban (pl. konzulensi nyilatkozat, gyakorlati 42. jelentkezési űrlapok, gyakorlatok Ft + a 9. naptól 600 Ft/nap, de 8 napon túl igazolásai) legfeljebb Ft 100% TH 43. Költségtérítési díj befizetésének elmulasztása a késedelemmel érintett költségtérítés részlet 6 %-a Az Általános Orvostudományi Kar Idegen Nyelvű Program hallgatóira vonatkozó eltérő rendelkezések Adminisztratív kötelezettség elmulasztása, késedelmes teljesítése Leckekönyv késedelmes leadása Tartozkodási engedély és lakcímkártya bemutatása a TH-n a 13. oktatási hét után Költségtérítés befizetését igazoló nyugta leadása A évi CCIV. törvény (Nftv.) 3. számú melléklete alapján nyilvántartott adatok határidőben történő közlésének elmulasztása 8 napon belül Ft 100% TH 8 napon túl Ft + a 9. naptól 600 Ft/nap, de legfeljebb Ft 100% TH Ft/megkezdett hét 100% TH 8 napon belül Ft 100% TH 8 napon túl Ft + a 9. naptól 600 Ft/nap, de legfeljebb Ft 100% TH Ft/ adat 100% TH 6

7 Tanulmányi kötelezettség mulasztása, késedelmes teljesítése 50. Évközi feladat késedelmes teljesítése Amennyiben a TVSZ 40. (3) bekezdése szerinti tájékoztató lehetővé teszi a késedelmes teljesítést, de legfeljebb két hét 4900 Ft/hét 100% TH 7

8 51. Szakdolgozat késedelmes leadása TVSZ 59. (9) bekezdésében foglalt határidő megállapításokra tekintettel, de legfeljebb egy hét Ft/nap 100% TH Tantárgyfelvételhez és vizsgákhoz kapcsolódó díjak Igazolatlan vizsgamulasztás Ft 100% TH Igazolatlan vizsgamulasztás szigorlat esetén Ugyanabból a tantárgyból tett harmadik és további vizsga Szigorlat/komplex vizsga/alapvizsga díja Záróvizsga díja első két alkalommal ingyenes, ezt követően minden további vizsga Ft 100% TH Ft 50 % EGSC - 50% TH Ft 50 % EGSC - 50% TH adott szak vonatkozásában hallgatói jogviszonnyal már nem rendelkezők részére (adott szak vonatkozásában hallgatói jogviszonyban állók részére a záróvizsga ingyenes) Ft 50 % EGSC - 50% TH Tanulmányokkal kapcsolatos iratok pótlása, fordítása és hitelesítése, igazolások Leckekönyv-másodlat készítése Forint 100 % TH Leckekönyvkivonat készítése a képzés nyelvén Hallgatói jogviszonnyal rendelkezők részére Az első igazolás ingyenes Ft / igazolandó félév 100 % TH Egyes képzési elemek (tantárgyak, kurzusok, stb.) leírása magyar nyelven Oklevélmelléklet kiállítása magyarul, angolul, német nyelven amennyiben nem található meg az Egyetem honlapján 1000 Ft / oldalanként (bruttó 1300 karakter) 100 % TH első példány ingyenes Ft 100 % TH 8

9 61. Kreditátviteli kérelem adminisztrációs eljárási díja, nem magyarországi felsőoktatási intézményben teljesített tanulmányok elismertetése esetében (kivéve a PTE ÁOK hallgatójaként vendéghallgatói jogviszony, Erasmus vagy más, az Egyetemmel, illetve a Karral kötött megállapodás keretein belül teljesített tanulmányok) Ft/ elismerendő tantárgy 50 % Kar, 50 % TH Hallgatói jogviszonnyal NEM rendelkezők részére 62. Leckekönyv-fénymásolat hitelesítése 250 Ft /oldal (de minimum Ft) 100 % TH 9

10 Leckekönyv-másodlat készítése a képzés nyelvén Tanulmányi idő, hallgatói jogviszony igazolása Leckekönyvkivonat készítése a képzés nyelvén Forint 100 % TH Ft / db 100 % TH Ft / igazolandó félév 100 % TH 66. Egyes képzési elemek (tantárgyak, kurzusok, stb.) leírása magyar nyelven amennyiben nem található meg az Egyetem honlapján 1000 Ft / oldalanként (bruttó 1300 karakter) 100 % TH 67. Oklevélmelléklet kiállítása magyarul, angolul, német nyelven első példány ingyenes Ft 100 % TH Átvételi kérelem elbírálása Ft Kreditátviteli kérelem adminisztrációs eljárási díja, nem magyarországi felsőoktatási intézményben teljesített tanulmányok elismertetése esetében (kivéve a PTE ÁOK hallgatójaként vendéghallgatói jogviszony, Erasmus vagy más, az Egyetemmel, illetve a Karral kötött megállapodás keretein belül teljesített tanulmányok) Ft/ elismerendő tantárgy A Művészeti Kar hallgatóira vonatkozó eltérő rendelkezések 50 % Kar, 50 % TH 70. ütőhangszereknél 800 Ft/ hó 71. egyéb hangszereknél 1700 Ft/ hó Zeneművészeti Intézet mágneskártya Ft belépő egyszeri megváltási díja A hangszerkölcsönzés díja Zeneművészeti Intézet mágneskártya belépő pótlásának díja A Közgazdaságtudományi Kar hallgatóira vonatkozó eltérő rendelkezések Ft 74. Tantárgy határidőn túli felvételének és leadásának külön eljárási díja, valamint a Kar által meghirdetett és sikeresen elnyert szakmai gyakorlati hely módosításának díja TVSZ KTK-ra vonatkozó külön rendelkezések, 7. sz. melléklet, Ft/tantárgy, illetve 4900 Ft/módosítás 50% hallgatói részönkormányzat, 50% TO 10

11 Szakmai gyakorlati beszámoló késedelmi díja Szakmai gyakorlattal és szakdolgozattal kapcsolatos formanyomtatványok késedelmes leadása (például mentori nyilatkozat, TVSZ KTK-ra vonatkozó külön rendelkezések, 7. sz. melléklet, 3/A Ft/nap 90% hallgatói részönkormányzat, 10% TO Ft/ forma-nyomtatvány 90% hallgatói részönkormányzat, 10% TO a TVSZ 64. (2) bekezdése alapján (talárkölcsönzés, CD költsége) 77. Oklevélátadó ünnepség részvételi díja A képzési időszak megkezdését követő bejelentkezés A képzési időszak megkezdését követő bejelentkezés Más intézményben teljesített tantárgyak előzetes kreditátvilágítása Ft a félév kezdetét követő 8 napon belül, TVSZ 38. (3) Ft 90 % hallgatói részönkormányzat, 10 % TO a félév kezdetét követő 9-21 nap között, TVSZ 38. (3) hallgatói jogviszonnyal nem rendelkező személyeknek is, kari döntés alapján Ft + a 9. naptól 600 Ft/nap, de legfeljebb Ft 500 Ft/tantárgy, de legfeljebb Ft 90 % hallgatói részönkormányzat, 10 % TO 100% Kar Leckekönyv-fénymásolat hitelesítése 250 Ft /oldal 100% Kar Kérvények beadása határidő után Mesterképzéssel párhuzamosan kötelezően teljesítendő kurzus A díjat a kari honlapról letölthető formanyomtatványon megjelölt határidőt követő beadás esetén kell megfizetni a KKK alapján a KÁB által a felvételi eljárás során előírt kurzusok esetében Ft/ kérvény alapképzés:6000 Ft/kredit, mesterképzés: Ft/kredit 84. Részismeretek megszerzése érdekében folytatott képzés TVSZ 21/A. alapképzés: 6000 Ft/kredit, mesterképzés: Ft/kredit Az Állam- és Jogtudományi Kar hallgatóira vonatkozó eltérő rendelkezések 85. Záróvizsga díja adott szak vonatkozásában hallgatói jogviszonyban állók részére a záróvizsga ingyenes Ft 100% Kar 11

12 86. Záróvizsga díja adott szak vonatkozásában hallgatói jogviszonnyal már Ft 100% Kar nem rendelkezők részére minden vizsga A Bölcsészettudományi Kar hallgatóira vonatkozó eltérő rendelkezések 87. Oklevélátadó ünnepség részvételi díja Ft 100% Kar 88. Belépő az oklevélátadó ünnepség vendégei részére 500 Ft/db 100% Kar 89. Sapkabojt és bojtgyűrű díja Ft 100% Kar A Gyógyszerésztudományi Kar hallgatóira vonatkozó eltérő rendelkezések 90. Kötelező tantárgy határidő utáni felvétele TVSZ GYTK-ra vonatkozó külön rendelkezések 2/A. (2) Ft/tantárgy 100% TCs Tanulmányokkal kapcsolatos űrlapok 91. késedelmes leadása a Tanulmányi 8 napon belül Ft 100% TCs Csoportnál 92. (pl. konzulensi nyilatkozat, gyakorlati jelentkezési űrlapok, gyakorlatok Ft + a 9. naptól 600 Ft/nap, de 8 napon túl igazolásai) legfeljebb Ft 100% TCs 93. Költségtérítési díj befizetésének elmulasztása a késedelemmel érintett költségtérítés részlet 6 %-a A Gyógyszerésztudományi Kar Angol Nyelvű Program hallgatóira vonatkozó eltérő rendelkezések Adminisztratív kötelezettség elmulasztása, késedelmes teljesítése napon belül Ft 100% TCs Leckekönyv késedelmes leadása napon túl Ft + a 9. naptól 600 Ft/nap, de legfeljebb Ft 100% TCs 12

13 96. Tartozkodási engedély és lakcímkártya bemutatása a Tanulmányi Csoportnál a 13. oktatási hét után Ft/megkezdett hét 100% TCs napon belül Ft 100% TCs Költségtérítés befizetését igazoló nyugta leadása napon túl Ft + a 9. naptól 600 Ft/nap, de legfeljebb Ft 100% TCs 99. A évi CCIV. törvény (Nftv.) 3. számú melléklete alapján nyilvántartott adatok határidőben történő közlésének elmulasztása Ft/adat 100% TCs Tanulmányi kötelezettség mulasztása, késedelmes teljesítése 100. Évközi feladat késedelmes teljesítése 101. Szakdolgozat késedelmes leadása Amennyiben lehetséges a késedelmes teljesítés, de legfeljebb két hét TVSZ 59. (10) bekezdésében foglalt határidő megállapításokra tekintettel, de legfeljebb egy hét Ft/hét 100% TCs Ft/nap 100% TCs Tantárgyfelvételhez és vizsgákhoz kapcsolódó díjak 102. Igazolatlan vizsgamulasztás Ft 100% TCs 103. Igazolatlan vizsgamulasztás szigorlat esetén Ft 100% TCs 104. Ugyanabból a tantárgyból tett harmadik és további vizsga Ft 100% Kar 105. Szigorlat/komplex vizsga/alapvizsga díja első két alkalommal ingyenes, ezt követően minden további vizsga Ft 100% Kar 13

14 106. Záróvizsga díja adott szak vonatkozásában hallgatói jogviszonnyal már nem rendelkezők részére (adott szak vonatkozásában hallgatói jogviszonyban állók részére a záróvizsga ingyenes) Ft 100% Kar Tanulmányokkal kapcsolatos iratok pótlása, fordítása és hitelesítése, igazolások Hallgatói jogviszonnyal rendelkezők részére 107. Leckekönyv-másodlat készítése Ft 100 % TCs 108. Leckekönyvkivonat készítése a képzés nyelvén Az első igazolás ingyenes Ft/igazolandó félév 100 % TCs 109. Egyes képzési elemek (tantárgyak, kurzusok, stb.) leírása magyar nyelven amennyiben nem található meg az Egyetem honlapján Ft /oldal (bruttó 1300 karakter) 100 % TCs 110. Oklevélmelléklet kiállítása magyarul, angol nyelven első példány ingyenes Ft 100 % TCs 111. Kreditátviteli kérelem adminisztrációs eljárási díja, nem magyarországi felsőoktatási intézményben teljesített tanulmányok elismertetése esetében (kivéve a PTE GYTK hallgatójaként vendéghallgatói jogviszony, Erasmus vagy más, az Egyetemmel, illetve a Karral kötött megállapodás keretein belül teljesített tanulmányok) Ft/elismerendő tantárgy 50 % Kar, 50 % TCs 14

15 Hallgatói jogviszonnyal NEM rendelkezők részére 112. Leckekönyv-fénymásolat hitelesítése 250 Ft/oldal (de minimum Ft) 100 % TCs 113. Leckekönyv-másodlat készítése a képzés nyelvén Ft 100 % TCs 114. Tanulmányi idő, hallgatói jogviszony igazolása Ft/db 100 % TCs 115. Leckekönyvkivonat készítése a képzés nyelvén Ft/igazolandó félév 100 % TCs 116. Egyes képzési elemek (tantárgyak, kurzusok, stb.) leírása magyar nyelven amennyiben nem található meg az Egyetem honlapján Ft/oldal (bruttó 1300 karakter) 100 % TCs 117. Oklevélmelléklet kiállítása magyarul, angol nyelven első példány ingyenes Ft 100 % TCs 118. Átvételi kérelem elbírálása Ft 15

16 119. Kreditátviteli kérelem adminisztrációs eljárási díja, nem magyarországi felsőoktatási intézményben teljesített tanulmányok elismertetése esetében (kivéve a PTE GYTK hallgatójaként vendéghallgatói jogviszony, Erasmus vagy más, az Egyetemmel, illetve a Karral kötött megállapodás keretein belül teljesített tanulmányok) Ft/elismerendő tantárgy 50 % Kar, 50 % TCs 16