A TEREX SOKKAL TÖBB ALVÁZAT. RENDEL 11. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. A Rába mint a Meritor beszállítópartnere

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TEREX SOKKAL TÖBB ALVÁZAT. RENDEL 11. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. A Rába mint a Meritor beszállítópartnere"

Átírás

1 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXVII. évfolyam 3. szám június A Rába mint a Meritor beszállítópartnere 2 3. oldal A MERITOR VÁLLALAT MÁR HOSSZÚ IDEJE A RÁBA MEGBÍZHATÓ PARTNERE. A KAPCSOLAT INDULÁSAKOR A RÁBA SZÉLES SKÁLÁJÚ TERMÉKKÖRT KÍNÁLT PART- NERE SZÁMÁRA: TÁNYÉR- ÉS KÚPKEREKEKET, INTEG- RÁLT ÉS NORMÁL TENGELY- CSUKLÓKAT, MELLSÔ TEN- GELYEKET EGYARÁNT SZÁL- LÍTOTT VEVÔJE MEGREN- DELÉSEI ALAPJÁN. Villámkérdések és -válaszok a minôségügyi körökrôl 6. oldal A TEREX SOKKAL TÖBB ALVÁZAT Idén is lesz Rába Családi Nap 15. oldal JÚLIUS 25-ÉN 10 ÉS 19 ÓRA KÖZÖTT RENDEZZÜK A RÁBA CSALÁDI NAPOT, AMELY MÁRA MÁR HAGYOMÁNYOS- NAK MONDHATÓ RENDEZVÉNY A CÉGCSOPORT ÉLETÉBEN. RENDEL 11. oldal

2 2 oldal 2 Holding A Rába mint a Meritor beszállítópartnere A Meritor vállalat már hosszú ideje a Rába megbízható partnere. A cég amerikai érdekeltségével 1989-ben létesítettünk elôször üzleti kapcsolatot, amely akkoriban még Rockwell néven volt ismert a piacon. A kapcsolat indulásakor a Rába széles skálájú termékkört kínált partnere számára: tányérés kúpkerekeket, integrált és normál tengelycsuklókat, mellsô tengelyeket egyaránt szállított vevôje megrendelései alapján. A termékportfólión belül utóbbi két tétel generálta a legnagyobb forgalmat. A mellsô tengelyek és tengelycsuklók a Rába számára ma is stratégiai fontosságú termékek. A vállalat több nagyobb mértékû fejlesztést is végrehajtott annak érdekében, hogy gyártásukat hatékonyabbá tegye és a vevôk megrendeléseit még rugalmasabban teljesítse. Ezeknek a beruházásoknak is köszönhetô, hogy az amerikai piac felvirágzásával párhuzamosan dinamikus növekedést sikerült elérnünk e két részegység eladási volumenében. A Meritor mint detroiti központú futómûgyártó cég ma a DANA céggel együtt az amerikai piac csaknem 90%-át fedi le. Futómûvek, fékek és felfüggesztések globális beszállítója. A Rába Meritor kapcsolatról elsô körben Polgár Szilárd kereskedelmi igazgatót kérdeztük. A két cég közti együttmûködésben a Rába kiemelt figyelmet fordít a logisztikára. Konszignációs raktárba szállítjuk az árucikkeket, így azok azonnal hozzáférhetôvé válnak a partner számára. A termékek köre folyamatosan bôvíthetô, ellenértékük pedig a fogyás függvényében kerül kiszámlázásra, ami mindkét fél számára kényelmes, az amerikai cég igényeihez igazodó megoldás. A két fél viszonyában ugyancsak hangsúlyos szerepet kap a kommunikáció. A vevôi kapcsolattartás sokszor proaktív hozzáállást igényel a munkatársaktól a minél magasabb szintû vevôkiszolgálás érdekében. Partnerünk hozzánk hasonlóan Oracle vállalatirányítási rendszert alkalmaz, így rendszerszinten is megteremthetô az összhang a két cég között: a folyamatok így jobban összeegyeztethetôk, és az egyes információk is könnyedén nyomon követhetôk. Mindemellett a Rába felsô vezetése évi két alkalommal személyes látogatást tesz a Meritornál, amikor is személyes konzultációra nyílik lehetôség. A szállítási teljesítmény folyamatos fenntartása, a határidôk és a minôségi elvárások betartása mellett a Rába kiemelt figyelmet fordít arra, hogy vevôje egyedi igényeinek is eleget tegyen. Partnerünk 2014-ben a szokásos megrendelések mellett egy váratlan, rövid átfutási idejû pótalkatrészigénnyel kereste fel a Rába értékesítô csapatát. A vállalat rugalmasan reagált a kérésre, és kiváló szolgáltatási színvonal mellett, határidôre, az elvárt minôségben szállította le a megjelölt alkatrészeket, az elôre megadott volumenben. A megrendelés hatékony teljesítésével a Rába kivívta az amerikai cég elismerését. Az elnyert díj is valószínûsíthetôen ennek a teljesítménynek a méltatása nyilatkozta Polgár Szilárd. A díjról Kocsis Sándor operációs és minôségügyi igazgatót is megkérdeztük. A vevô és a beszállító viszonyában alapvetôen három olyan kemény tényezôt tartunk nyilván, amelyek mérôszámokkal bármikor kifejezhetôek: minôség, szállítási pontosság, ár- költségszint alakulása. Ezek azok a szempontok, amelyek nemcsak a mi iparágunkban, hanem egyáltalán a szabadpiaci körülmények közt hûen tükrözik a gazdasági kapcsolatokat, illetve egy adott beszállító teljesítményét. Nemcsak objektívek, de viszonylag könnyen is mérhetôek. A minôségi és szállítási pontossági követelmények teljesülése elsôsorban a vevô számára kedvezô, hiszen az elvárt minôségben és megfelelô idôben rendelkezik a termékkel. A

3 3 oldal költségszint kedvezô alakulása mind a vevô, mind a beszállító számára fontos, hiszen mindketten a nyereség realizálására törekednek. A hard tényezôkön túl egy vevô-beszállító kapcsolatban mindig vannak úgynevezett soft elemek is, amelyeket viszonylag nehéz mérôszámokkal kifejezni, szubjektivitásuk ellenére mégis nagyon fontosak. Ilyen lehet a gyors reakcióképesség, a kommunikáció minôsége és nem ritka esetben a váratlan események kezelése. A váratlan események itt nem feltétlenül negatívak, nem minden esetben jelentenek hibát vagy beszállítói problémát. Sok esetben a szabadpiac váratlan mozgását fejezik ki. Az iparágunkat jellemzô rendkívüli verseny miatt ha valamelyik vevônk a piacon egy váratlan lehetôséget lát, azt szeretné megragadni. Ahhoz, hogy ez megtörténhessen, az ellátási láncának kellôen gyorsan és pozitívan kell reagálnia. A Meritortól elnyert díj megerôsíti számunkra néhány olyan tényezô fontosságát, amelyek jelentôsége eddig is ismert volt elôttünk. A stabil üzletmeneten kívül szükségesek egyéb plusztörekvések is, hogy a vevôk valóban partnerként tekinthessenek ránk. Így ha egy váratlan eseménnyel néznek szembe, akkor tudják, hogy ránk számíthatnak, mert gyorsan és megfelelô minôségben reagálunk a kérésükre. Munkatársaik tudatában pedig úgy rögzülünk, mint akikhez lehet fordulni ilyen helyzetekben. Ez a jövôbeli üzletek elnyerésénél is pozitív tényezô, illetve többletlehetôség, hiszen ha váratlan piaci lehetôségek adódnak, akkor vélhetôen az elsôk között fognak bennünket megkeresni. Az, hogy 2014-ben kezelni tudtuk a Meritor váratlan pótalkatrészigényét oly módon, hogy ezt a vevô egy díjjal is honorálta, házon belül is nagyon jó és kreatív munkát igényelt a kollégáktól. Bizonyos standard folyamatokat, mint pl. a nyersanyagbeszerzést fel kellett gyorsítaniuk, a váratlan munkák rugalmas programozását, a megfelelô gyártóberendezések rendelkezésre állását meg kellett oldaniuk. Ôk azok a jó képességû dolgozóink, akik megfelelô szakértelemmel kezelték ezt a váratlan vevôi igényt. A Rába Futómû Kft. erôssége, hogy bár méretét tekintve a közepes cégek közé tartozik, de rugalmasságát tekintve rendkívül versenyképes ebben a szegmensben nyilatkozta Kocsis Sándor. Érdemes tudni, hogy partnerünk 1998-ban részesítette elôször díjazásban vállalatunkat: elôzô évi teljesítménye alapján akkor preferred supplier -ként, azaz preferált beszállítóként pozicionálta a Rábát ben a supplier partner, azaz beszállító partneri státust érdemeltük ki, ami pozitív visszajelzés kiemelt vevônktôl, egyben bizonyíték arra, hogy jó úton járunk. Az idei évre vonatkozó elôrejelzések optimistán vetítik elôre az elkövetkezô idôszakot. Statisztikák és vevôi megrendelések alapján az amerikai tehergépjármû-piacon a évihez képest idén 12%-os növekedés várható. A Meritor mind a tengelycsukló, mind a mellsô tengely igényei tekintetében komoly növekedést jelzett elôre 2015-re, a változás mértéke a korábbi várakozásokat felülmúlva meghaladja az 50%-ot. Ezen kilátások ismeretében lehetôség nyílik arra, hogy kapcsolatunk az amerikai céggel még tovább erôsödjön 2015-ben. Holding A VEVÔ ÉS A BESZÁLLÍTÓ VISZONYÁBAN ALAPVETÔEN HÁROM OLYAN KEMÉNY TÉNYEZÔT TARTUNK NYIL- VÁN, AMELYEK MÉRÔSZÁ- MOKKAL BÁRMIKOR KIFEJEZ- HETÔEK: MINÔSÉG, SZÁLLÍ- TÁSI PONTOSSÁG, ÁR- KÖLTSÉGSZINT ALAKULÁSA. KOCSIS SÁNDOR OPERÁCIÓS ÉS MINÔSÉGÜGYI IGAZGATÓ 3

4 4 oldal 4 Holding Stabil eredményesség, rekordalacsony hitelállomány A társaság csoportszinten 13,9 milliárd forintos konszolidált árbevételt ért el 2015 I. negyedében, ami 17,6 százalékos forgalombôvülést jelez a tavalyi év hasonló idôszakához képest. Az idei elsô negyedévben valamenynyi üzletág megtartotta, illetve javította készpénztermelési hatékonyságát, a csoportszintû EBITDA értéke közel 1 milliárd forint volt. PINTÉR ISTVÁN ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓ Az árbevétel növekedéséhez erôteljes belföldi értékesítés járult hozzá: a Rába a hazai piacokon jelentôs, 77,7 százalékos bôvülést realizált a évi bázisidôszakhoz képest. Ennek hajtóerejét elsôsorban a jármû üzletág buszértékesítése jelentette. Az exportpiacok bizonytalan teljesítménye ellenére a társaság üzemi eredménye 2015 elsô három hónapjában 403 millió forintos nyereséget ért el úgy, hogy a cégcsoport mindhárom üzletága pozitív eredményt mutatott fel, ami jórészt a fix jellegû kiadások tekintetében elért drasztikus költségcsökkentésnek köszönhetô. A társaság idei elsô negyedévét az utóbbi évtized leghatékonyabb halmozott idôszaki költséggazdálkodása jellemezte. A Rába pénzügyi eredményét nyereségesre fordította, szemben a tavalyi év hasonló idôszakának veszteségével. Folytatva az eddigi trendet, a társaság ismét jelentôsen, 6,2 milliárd forintra csökkentette nettó hitelállományát, amely így alacsonyabb, mint az egy évvel ezelôtti 6,8 milliárdos, illetve a 2014-es év végi 8,6 milliárdos érték, egyben a Rába elmúlt évtizedének legalacsonyabb hitelállománya. A kiváló eredményt nyereséges mûködéssel és 670 millió forintos mûködôtôke-csökkentéssel sikerült elérni. A Rába bebizonyította, hogy a piaci környezet bizonytalansága ellen mind csoport-, mind üzletági szinten megfelelô eszköztárakkal rendelkezik: aktív üzletfejlesztéssel, új piacok elnyerésével és hatékony költséggazdálkodással folyamatosan nyereséges mûködést tud fenntartani gyorsan változó iparági környezetben is. Egyik legfontosabb célunk a csoport válságállóságának fokozása és új fejlôdési pálya megnyitása, amiben jelentôs szerepe van a hitelállomány további csökkentésének, mely az idei évben terveink szerint az EBITDA 150%-a alá mérséklôdhet mondta Pintér István, a Rába Jármûipari Holding Nyrt. elnök-vezérigazgatója.

5 5 oldal Futómû Kft. 5 Idén is megrendezték a Gépész- és Mechatronikai Mérnök Hallgatók Országos Konferenciáját ban az Európai Unió Phare-programjának támogatásával indult el a Practing gyakorlatorientált mérnökképzési program a Széchenyi István Egyetemen, melynek keretében az egyetem hallgatói egy tanulmányi félév idôtartamú gyakorlatot töltenek a programot támogató cégeknél. A képzés célja, hogy a fiatalok megismerjék az egyes vállalatok tevékenységét, és az oktatási intézményekben megszerzett elméleti tudásuk mellé gyakorlati tapasztalatokat is szerezzenek a projektek mûködésérôl, valamint az iparban használatos technológiákról. A Rába Jármûipari Holding Nyrt. is folyamatosan részt vesz a programban, több másik autó- és gépiparban érdekelt régiós vállalkozással együtt. A Practing alapítvány idén már kilencedik alkalommal rendezte meg a Gépész- és Mechatronikai Mérnök Hallgatók Országos Konferenciáját. A rendezvény célja az alapítvány tevékenységének elôsegítésén túl az innováció vállalati filozófiában betöltött szerepének hangsúlyozása és a cégek innovációs képességének bemutatása a részt vevô hallgatók számára. Jelenleg Magyarországon tizenhárom intézményben folyik gépészmérnöki és mechatronikai mérnöki képzés. Az elmúlt két évben már négy határon túli egyetemrôl érkeztek hallgatók a rendezvényre, név szerint a Pozsonyi Mûszaki Egyetem két karáról, a Nyitrai Mezôgazdasági Egyetem Mûszaki Karáról, az erdélyi Sapientia Egyetemrôl és az Újvidéki Egyetemrôl. IDÉN A RÁBÁS CSAPATOKNAK EGY MEGLEHETÔSEN NEHÉZ FELADATOT KELLETT MEGOLDANIUK: A KÍSÉRLETI ÜZEM EGYIK HAJTÁSLÁNCVIZSGÁLÓ BERENDEZÉSÉHEZ KELLETT HAJTÓMÛTERVEZETET KÉSZÍTENIÜK HOMLOKKE- REKES, ILLETVE BOLYGÓMÛVES KONCEPCIÓBAN. MIND- KÉT CSAPAT KIVÁLÓAN HELYTÁLLT. A résztvevôknek függetlenül a küldô intézményüktôl vegyes csapatokba osztva kell megoldaniuk a támogató cégek által kitûzött feladatokat, amelyek a diákok kreativitásán és szakmai tudásán túl a puha készségeiket mint a csapatmunkára való képesség vagy a kommunikációs készség is próbára teszik. Ezek azok a kompetenciák, amelyek a munkaerôpiacra kilépô frissdiplomásoknál ma a leginkább hiányoznak. A csoportok munkáját az adott problémát felvetô cég egy képviselôje moderálja. Az esettanulmányokat a találkozó utolsó napjára dolgozzák ki a hallgatók, az elért eredményeket pedig a cégképviselôk és az egyetemi oktatók elôtt prezentálják. Az elhangzottakat szakmai és megvalósíthatósági szempontból értékelik a zsûritagok. Idén a rábás csapatoknak egy meglehetôsen nehéz feladatot kellett megoldaniuk: a kísérleti üzem egyik hajtásláncvizsgáló berendezéséhez kellett hajtómûtervezetet készíteniük homlokkerekes, illetve bolygómûves koncepcióban. Mindkét csapat kiválóan helytállt. Ezúton is gratulálunk minden résztvevônek a kreatív tervekhez, az elért eredményekhez, illetve a szervezôknek a színvonalas lebonyolításhoz. GYALÓKAY SZABOLCS

6 6 oldal 6 Futómû Kft. Villámkérdések és -válaszok a minôségügyi körökrôl A közelmúltban (újra)indult kezdeményezésrôl, a minôségügyi körökrôl Laskai Nikolettet kérdeztük. Villáminterjúnkból remélhetôleg mindent megtudnak, amit ezzel kapcsolatban tudni érdemes. HÁNY KOLLÉGA VESZ RÉSZT A PROGRAM- BAN, S ÔK MELY TERÜLETEKRÔL JÖTTEK? Három minôségi kör indult a csarnok tengelycsukló teamjében, a Scania tengelycsuklósoron. Az elsô csapat tagjai Csóka Gergely, Sölét Kálmán, Kis Vámosi Imre, Szabó Csaba, Fehér Patrik és Fehér Bence. A második minôségi körben találjuk Kriegler Zsoltot, Takács Tamást, Perjési Bencét és Tóth Dávidot. A harmadikban pedig Tóth Mátét, Mikó Pétert, Vígh Zsoltot, Visi Norbertet és Nagy Sándort. A CSOPORTOK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNÁL MILYEN SZEMPONTOK DOMINÁLNAK: TAPASZTALAT, BEOSZTÁS, VÉGZETTSÉG...? Dolgozói szintû csoportokról van szó, ami vegyes. Vannak teljesen kezdô és hosszú évek óta a Rábában dolgozó tagok is. A végzettség és a beosztás nem volt szempont. AZ ÖTLET, HOGY KOLLÉGÁK BEVONÁSÁ- VAL PRÓBÁLJANAK EGY ÚJ MINÔSÉGFEJLESZ- TÉSI RENDSZERT, HONNAN ERED? VAN NEM- ZETKÖZI TAPASZTALAT ERRE? 1960-ban Kaoru Ishikawa dolgozta ki a módszert, azóta Japánban milliós nagyságrendû minôségi kört tartanak nyilván tôl az USA-ban is alkalmazzák ezt a módszert, a Rábában 2012-ben volt egy próbálkozás és most szeretnék újraéleszteni ezt az elvet. MENNYI IDÔT VESZ EL EZ A PROGRAM EGY KOLLÉGA MUNKAIDEJÉBÔL? Hetente egyszer fél óra, amikor csak ezzel foglalkozhatnak. Mivel azonban egy munkahelyen, egy mûszakban, egymás mellett dolgoznak a teamtagok, így akármikor tudnak konzultálni idôn túl is. EGY-EGY CSAPAT MEGBÍZÁSA MENNYI IDEIG TART? EGY HÉT, HÓNAP, ÉV VAGY FO- LYAMATOS...? Feladatuk a folyamatok és a termékek fejlesztése, céljuk a saját szinten fellépô problémák felismerése és alternatíva ajánlása a kiküszöbölésükre. Nincsen konkrétan meghatározva az, hogy mennyi ideig tartson egy-egy ötlet kidolgozása, sem az, hogy mivel foglalkozzon egy-egy minôségi kör. Reméljük, hogy folyamatos lesz és egyre több minôségi kör alakul. AZ ÁLTALUK JAVASOLT MÓDOSÍTÁSOK HOVÁ KERÜLNEK, EZEK MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL KIK DÖNTENEK? Minden esetben vezetôi segítség szükséges az ötletek megvalósításához. Bizonyos ötletek bevezetéséhez a menedzsment jóváhagyása is szükséges lehet a késôbbiekben. HA SIKERES A PROGRAM, MIKÉNT, MELY TERÜLETEKEN KÍVÁNJÁK FOLYTATNI? Mindenképpen sikeres maga az indítás is, mert azt jelenti, hogy a dolgozók nyitottak, foglalkoznak a problémákkal és a minôség fejlesztésével. A következô hetekben indul egy minôségi kör a hajtómûház teamben és egy a kovács üzemben. A jövôre nézve szeretnénk, ha minél több minôségi kör alakulna, akár önkéntes alapon. Jelentkezni bármikor lehet, szívesen segítünk az indulásnál. ÖTLETLÁDA OLVASHATÓ KARAKTEREK MELLÉ DATAMÁTRIX Tapasztalt kolléga kiváló javaslata Szütsné Rechner Éva 1980-ban, az akkor még fôiskolaként regnáló gyôri Széchenyirôl (ma Széchenyi István Egyetem) érkezett a Rábába. A fiatal mérnök a technológián kezdett, s ott is ragadt; elôbb a hôkezelô technológián, majd a forgácsolón. Mostani ötlete a Scania tengelycsuklókhoz kötôdik. Tudni kell, hogy a tengelyekre most is gravíroz a Rába olvasható karakterekkel számokat, egyedi azonosítót. Mindezek ellenére elôfordulhat, hogy csomagoláskor különbözô rajzszámú darabok kerülnek egymás mellé, ami reklamációt indukálhat. Erre keresett megoldást a tapasztalt mérnök. Szütsné Rechner Éva lépésrôl lépésre állította össze a rendszert. A datamátrix kód bevezetésével kezdte: ez az olvasható karakterek mellé ugyanúgy gravírozható. Ezeket a kódokat elôbb generálni kell, de úgy, hogy egy viszonylag egyszerû NC-program is alkalmazni tudja. Kollégánk megtalálta a megoldást erre, s közben azzal is számolt, hogy maga a gravírozás ne vegyen el sok idôt a gyártásból. Most fél perc alatt végez a gép ezzel, de lehet, az idô tovább szûkíthetô. Az új rendszerrel nem iktatható ki az emberi munkafázis a csomagolásnál, de egy kódleolvasóval a hiba szinte teljesen kiküszöbölhetô. A rendszer arra is alkalmas, hogy az adott tengelycsukló életét végig tudják követni a további hibák így szintén kiszûrhetôk, tetten érhetôk. SZÜTSNÉ RECHNER ÉVA

7 7 oldal Futómû Kft. 7 KAIZEN EGY KALODÁVAL TÖBB TENGELYTEST SZÁLLÍTHATÓ, IDÔ ÉS PÉNZ IS NYERHETÔ A Percvadászok emlékeztek a titánokra Ú jabb sikeres Kaizenen vagyunk túl: ezúttal a Percvadászok találták meg a felesleges munkával töltött perceket, amelyekért a vevô ez esetben a Scania nem fizet. A Scania utánfutótengely gyártási folyamatát nézte át alaposan Milkovits Gábor, Ôri Máté, Plesz János, Ferenczi Antal és Lanczendorfer Csaba, vagyis a Percvadászok csapata, akiket Laskai Nikolett segített a program ideje alatt. A feladat ugyanaz volt, mint minden Kaizennél: megtalálni azokat az eszközöket, módszereket, amelyekkel a leghatékonyabbá lehet tenni a termelési folyamatot. A szabad ötletek elôtt megnézték a Denzel Washington fôszereplésével forgatott, Emlékezz a titánokra! címû filmet, ami jó alaphangot adott a munkához állítják mindannyian. A csapatot technológus, karbantartó, minôségbiztosító, termelési elôadó és a termelésben részt vevô szakember alkotta, tehát biztosított volt, hogy az ötletek minden területrôl jöhetnek. Így is történt, a legmeglepôbb most mégis az volt, ami egy kaloda kialakítására vonatkozott. Az ilyenre mondják azt, hogy egyszerû és praktikus ötlet: korábban raklapon szállították a tengelytesteket, egy raklapra pedig négy fért. Ha azonban egy speciálisan erre a célra készített kalodába teszik, akkor egyszerre nyolcat lehet vinni. Idôt, pénzt egyaránt lehet nyerni ezzel az ötlettel. Az utóbbi éves szinten milliós nagyságrendet jelent. A csapat tagjai elmondták, hogy az öt napból az oktatást követô négy valóban csak a Kaizennel telt. S mivel más dolguk nem volt, így csak erre koncentráltak, ami nagy segítséget jelentett. Azok az ötletek, amelyeket elfogadtak, s azonnal megvalósíthatóak, már be is építették a termelésbe. Az öltöztetô hegesztôroboton a hegesztési sebesség növelésével, a mérés és varratkövetô szenzorrendszer racionalizálásával lehetett azonnal érvényesíthetô, a gépi fôidôben jelentkezô megtakarítást elérni. Az automata hosszvarrathegesztô berendezésen pedig a mellékidôk minimalizálásával és a kétsoros hegesztéstechnológia sebességmaximalizálásával sikerült konkrét veszteségpercet találni. A gyártás folyamatszemlélettel történô vizsgálata további hatékonyságnövelô, és azonnal bevezethetô például mûvelet-összevonásokra, részmûveletvégzésekre vonatkozó ötleteket eredményezett. Amelyekhez pedig tervezés és kivitelezés is szükséges, ott a folyamatot elindították, de ezeknek is lesz látható hatása akár már szeptemberben. A Kaizen folytatódik, a következô terület a felületkezelô team lesz új csapattal. Sikeres KIR- és MEBIR-audit a Rába Futómû Kft.-nél M egújító auditon vizsgázott az integrált Környezetközpontú Irányítási és Munkahelyi Egészségvédelem és Munkabiztonság Irányítási rendszer a Rába Futómû Kft.-ben. Öt teljes napig tartott a vizsgálat, súlyos eltérést nem találtak az auditorok. Ezúttal az elôkészítésrôl is szólni kell, mivel idén elôször integrált rendszerként került auditálásra a KIR és a MEBIR, vagyis az audit is közös volt, ami a ráfordított idôt nem csökkentette és az alaposságból sem vett el. Alasztics Gábor karbantartási menedzser elmondta: maga a mûködôképes rendszer átvizsgálása különösebb felkészülést nem igényelt volna, de amiatt, hogy közös utasításokat kellett kidolgozni az integrációnak köszönhetôen, az elôkészület is több munkát jelentett a megszokottnál. Szüts Lajos mûszaki igazgatóhelyettes hozzátette, az integráció során sem egységesítettek minden elemet, hiszen több eljárásnál csak külön értelmezhetô a szabvány. Ugyanakkor például a belsô auditoknál könnyebbséget jelent az összevonás. Ehhez kapcsolódóan Márkus Gergô rendszerfelügyeleti megbízott konkrét példaként említette, hogy a levegôvédelmi vagy a hulladékgazdálkodási eljárásutasítás elég speciális területet jelent a SZÜTS LAJOS ÉS ALASZTICS GÁBOR KIR-en belül, míg a MEBIR-nél az egyéni védôeszközök szabályozása vagy a munkavédelmi kockázat értékelése az, ami nem integrálható. Közös és összevonható viszont: a felkészülés és a reagálás a veszélyhelyzetekre. A márciusban elvégzett, ötnapos audit során Szemán Sándor és Drevenka Gábor, a DNV auditorai teljes mélységében átvizsgálták a mûködési rendszerhez kapcsolódó részeket, és kezdjük a jóval összesen 34 pozitív elemet emeltek ki, et mindegyik rendszerre vonatkozóan. Nyolc fejlesztési javaslatot tettek, egy híján mindet a MEBIR-re vonatkozóan, s leírtak 16 észrevételt is, amik fontosak a rendszer javítása szempontjából. Szüts Lajostól megtudtuk: súlyos eltérés nem volt, enyhe nem megfelelôségbôl kettôt állapítottak meg, amelyek elhárításáról még az audit során gondoskodtak a felelôsök. A végrehajtást az auditorok visszaellenôrizték és megfelelônek találták. A környezetirányítás területén megfogalmazott észrevételeket is megszívlelték. Márkus Gergô elmondta: az auditorok javaslata szerint gyakrabban kellene felszedni az olajos padlóra szórt felitató anyagot. A legfôbb pozitív meglátások között említhetjük például, hogy rendkívül részletes intézkedési terv készült az elôzô auditon feltárt hiányosságok javítására. Tudni kell, hogy ezeknél a terveknél az intézkedések legalább felerészt a saját megállapításokból tevôdnek össze, amit a Rába illetékesei fogalmaznak meg az auditorral közösen végzett szemle során. Ez hasonlóan zajlott az idei auditot követôen is hangsúlyozta Szüts Lajos. Pozitívum tudatta Alasztics Gábor, hogy az auditor szerint mintaszerû a villás targoncák emelôgépnaplójának vezetése mindegyik helyszínen. Logikus módon aktualizálják a környezeti tényezôk és hatások értékelését. Rendszeresek az üzembejárások és kiválóan mûködtetik a szelektív hulladékgyûjtést. Az integrált rendszer jövôre ellenôrzô auditon esik át, a certifikát három évre szól.

8 8 oldal 8 Alkatrész Kft., Mór Présterület-fejlesztés és hatékonyságnövelés Móron A magas rendelésállomány és a présterület gyári életben betöltött fontos szerepe igényelte, hogy fejlesszük folyamatainkat, növeljük a terület hatékonyságát és kapacitáskihasználtságát. A tavalyi évben 52%-os OEEmutatóval rendelkezett a munkaterület, ami a jelenlegi vevôi igények mellett nem lett volna elegendô a megrendelések teljesítéséhez. Az idei évben már elértük a 70%-os OEE-mutatót, amely 18%-os teljes géphatékonyság-növekedést, egyben 35%-os javulást jelent a bázisidôszakhoz képest. A présterületen három paraméterrel mérjük mûködésünk megfelelôségét: A=rendelkezésre állás, P=hatékonyság, Q=minôség; e három mérôszám szorzata adja az OEE-mutatót (OEE=általános berendezéshatékonyság). A fejlesztôcsapatot úgy állítottuk össze, hogy abban minden szakterület képviseltesse magát, a teamtagok közt szerepel termelési, mûszaki, minôségbiztosítási, logisztikai és karbantartási szakember egyaránt. Heti három alkalommal tartunk értekezletet, melyeken teljes részletességgel megvizsgáljuk a folyamatokat és az ezeket befolyásoló veszteségeket. Utóbbiak megszüntetése kiemelt feladatunk. Külön vizsgáltuk a területi anyagáramlást az alapanyag-bekéréstôl a késztermék-kibocsátásig. Meghatároztuk az anyagigénylések átfutási idejét, az igényelt mennyiségeket és présterületen történô elhelyezésüket. A termékek csomagolási egységeit vonalkódos azonosítással látjuk el, ami biztosítja az azonosíthatóságot és a nyomonkövethetôséget. Folyamatosan alkalmazzuk az 5S módszert, amely az egyes munkahelyek rendezettebb kialakítását eredményezi. Az OEE-mutatószám növekedésében az egyik legmeghatározóbb tényezô a gépek és szerszámok rendelkezésre állása. Nagy hangsúlyt fektettünk a megelôzô karbantartásra, mely során nagy sorozatokat indítottunk a gyártási programokban, ezekhez egy biztonságos készletszintet rendeltünk, amivel megbízhatóan el tudjuk végezni a karbantartásokat a szerszámokon és a gépeken. A gépek megfelelô üzemeltetéséhez jól képzett dolgozók is szükségesek, akiknek érdekük a minôségi termék elôállítása hatékony gyártási módszerek mellett. Munkatársainkat oktatásokkal folyamatosan fejlesztjük. A gépek kiesô idejét rendszeresen rögzítjük, ezeket elemzéseket követôen különbözô akciókkal szorítjuk az elfogadható szintre. Jelenleg SMADprogramot alkalmazunk a szerszámcserék és átállások idejének csökkentésére. Kamerarendszerrel vizsgáljuk az átállásokat és ezek elemzését követôen a veszteségek kiszûrésével egy rövidebb folyamatot fejlesztettünk ki. Minden szerszám számozott helylyel rendelkezik a tárolórendszerben, ami megkönnyíti a gyártás elôtti kikereshetôségüket. A tavalyi évben a présterületen még folyamatos három mûszakos munkarendben dolgoztak a rábás kollégák. Most a hatékonyságnövelés eredményeképpen munkatársaink a hétvégéket már biztosan a családjukkal tölthetik. Az elért eredményt azonban meg is kell tartani és még tovább kell fejleszteni, hogy a présterület igazán jól mûködjön Móron, amely a fémmegmunkáló szakterület alapköve is egyben. RIGÓ JÓZSEF TERMELÉSVEZETÔ

9 9 oldal Alkatrész Kft., Sárvár, Jármû Kft. 9 Javul a hatékonyság a kardánperemgyártásnál A korábbi kedvezô tapasztalok alapján indult Lean Kaizen-folyamat a Rába Jármûalkatrész Kft. sárvári gyárában tavasszal. A Lean japán gyártási filozófia, amelynek lényege a gyártási veszteségek kiküszöbölése: úgy kell ésszerûsíteni a termelést, ahogy az ember saját magának alakítaná ki. Pénzes László Lean-menedzser lapunknak elmondta, hogy a folyamat során a kardánperem gyártását vették górcsô alá. A kitûzött cél az volt, hogy csökkentsék a mûveletek számát, a ciklusidôt és a logisztikai utat, növeljék a hatékonyságot, valamint hogy minél egyszerûbb, áttekinthetôbb munkakörnyezetet alakítsanak ki a munkavégzéshez. A folyamat során felülvizsgálták az alapanyag méreteit. Jelenleg a kovácsdarab 15 milliméterrel hosszabb, mint a leghosszabb késztermék és 5 milliméterrel kisebb a furat, mint a legkisebb furatú késztermék. A jövôben a kovácsdarabok az optimális hossz- és furatátmérôvel érkeznek majd az új beszállítótól, ami 15 százalékos tömegcsökkenést eredményez. A Lean-projekt eredményeként más változtatásokra is sor kerül. Az alapanyag az üzembe nem ömlesztve, festetlenül fog érkezni a tárolókban, mert ez nehéz mozgatást tesz lehetôvé, hanem gurulós kocsikon, festve. Emellett módosították a gépek telepítését: kilenc olyat kivettek, amelyet a gyártósoron nem használtak, és az új folyamatnak megfelelô gépelrendezést alakítottak ki, amihez 15 gépet kellett áttelepíteni. Ugyancsak növeli a hatékonyságot, és könnyebb munkavégzést jelent a dolgozóknak, hogy az anyagért nem kell a földig hajolniuk és sokat fel- és lerakodni, hanem az ergonómiát figyelembe véve gurulós kocsikon áramlik a munkadarab a mûveletek között. Pénzes László még egy intézkedést említett: a mérôeszközöket eltolt szinten tárolják, és csak a szükséges eszközök vannak az asztalon. A gyártóterület csökkentésével, az egy mûszakban gyártott darabszám növelésével és azzal, hogy a gyártási folyamat kevesebb dolgozóval megoldható, a hatékonyság mintegy ötödével javul. A ciklusidô tizedével lett kevesebb. Mindez jelentôs anyagi megtakarítást eredményez, ami bôven fedezi a bevezetéskor a telepítéssel, a kocsik, öntôszerszámok, tábla vásárlásával felmerült költségeket. A reklamációkról azonnal és helyben beszélnek L élektani ereje is van az új minôségbiztosítási pontokon kihelyezett tábláknak: a felelôsök nap mint nap, rendszeresen elhaladnak a rájuk vonatkozó feladat és határidô mellett. A minôségbiztosítás hatékonyabb lesz, a reklamációkat a dolgozókkal egyeztetik. Kiss Árpád minôségbiztosító mérnök elmondta: minden cellában kihelyezték a minôségbiztosítási pont tábláját, aminek lényege, hogy a vevôi reklamációkra azonnal reagálhasson az illetékes gyártóhely. A vevôk és a Jármû közötti kapcsolatért felelôs vezetô szerint a minôségbiztosítási pontok egyik legfôbb elônye, hogy a javítás és a hosszú távra szóló helyesbítés folyamatába a dolgozókat is bevonják. A táblák fejlécén látható a határidô, a javításért felelôs neve, aki rendszerint a cellavezetô. Megkeresik a hibát, feltüntetik, milyen javító intézkedést tesznek a készlet tûzoltás jellegû átvizsgálására és meghatározzák, hogyan elôzhetô meg a hiba a jövôben. A lényeg a gyorsaság és a hatékonyság, a dolgozók bevonása mondja Kiss Árpád. Hét minôségpontot alakítottunk ki, reklamáció esetén azonnal ott vitatjuk meg a problémát, ahol az adott gyártás folyik: a forgácsolásnál, a vágás-hajlításnál, a festôüzemnél, a szereldénél vagy a három hegesztôcella valamelyikében. Miután a hibát kielemeztük, a helyesbítésre határidôt szabunk meg, s csak akkor tudjuk lezárni az ügyet, ha már visszaigazolható a helyesbítô tevékenység fejti ki az Angliában látott költség nélküli, mégis hasznos módszerrôl Kiss Árpád.

10 10 Futómû Kft. Pápai István: egy örök Rábás visszaemlékezései én lettem rábás dolgozó és ez csaknem 52 évig tartott. Kezdetben minôségellenôrnek vettek fel az Auto III-ba, mellette az ETO-ban kézilabdáztam. Hamarosan lengyel átadó lettem, mert a lengyel motorvonatok malomkerék nagyságú tányérkerekeit magam, segítség nélkül is fel tudtam rakni az ütésellenôrzô gépre. Késôbb kiköltöztünk a közúti jármûbe, mert kellett a hely a késôbbi motorgyárnak, melynek meghatározó szerepe lett az életemben. Közben a Rába know-how-t vásárolt az amerikai, International Harwestertôl (IH), hajtott hátsó futómûvek gyártására. A gyártási licenc mellett az összes mûszaki dokumentáció is átadásra került, és nagy számban érkeztek a rajzok, mûvelettervek, gyártási és ellenôrzési utasítások a vállalathoz. Mûszaki fordítót pedig akkoriban nehéz volt találni. Nekem akkor már volt egy mûszaki angollal bôvített államvizsgám, és egybôl jelentkeztem a dokumentumok fordítására. Fokozatosan bekapcsolódtam tolmácsként a tárgyalásokba is. Akkoriban az Auto III gyáregység vezetôjét nevezték ki a leendô Motorgyár vezetôjének, aki kiválogatta azokat a kollégákat, akiket aztán magával vitt a Motorgyárba. Én is bekerültem a csapatba. Egy csodálatos és izgalmas munkának lehettem részese, mely során sokszor este 9-kor még lelkesen, krétával rajzoltuk a betonra azoknak a gépeknek a helyét, amelyeket másnap telepítettünk. Végül a gépek beüzemelése, a próbagyártások és az június 17-i Motorgyár-avató ünnepség következett, melyre Kádár János és az ország teljes vezérkara felvonult. A megnyitó napján nagyon szeles, esôs idô volt. A Motorgyár bejárata egy kétszárnyú, vaslemezbôl készült, nehéz ajtó volt. Azért, hogy az erôs szél be ne csapja az ajtószárnyakat, engem és egy másik fiatal kollégát állítottak oda, hogy a sarkunkkal támasszuk ki az ajtószárnyakat. Mikor a kocsisor begördült, az elsônek kiszálló Kádár János egyenesen odajött hozzám, kezet nyújtott, bemutatkozott és sorra bemutatta az ország vezetôit. Én bal sarokkal az ajtót támasztva, jobb lábbal elôrelépve sorra kezet fogtam a teljes vezérkarral, majd ugyanez megismétlôdött a másik oldalon a kollégámnál, miközben a gyáregység vezetôje a párttitkárral várta, hogy ôk is sorra kerüljenek. A Motorgyár nagyon népszerû volt abban az idôben. Ott járt Fidel Castro és sok más ismert személyiség is. Amikor a sorozatgyártás beindult ben, technológus lettem és szinte minden fôegységnek voltam a technológusa. Ez aztán elônyt jelentett akkor, amikor 1985-ben Kuvaitba kerültem, ahol a Rába-fôegységek javításának megszervezése és a füstölés csökkentése volt a feladatom. Addig is történtek érdekes dolgok. A Rába kétéltû, páncélozott szállító harcjármûveket (PSZH) adott el Irakba és az NDK-ba. Engem és egy kollégámat jelöltek ki a vevôszolgálati teendôk ellátására. Engem Irakba, munkatársamat az NDK-ba készültek küldeni tartós külszolgálatra. Alapos kiképzést kaptunk. Részt vettünk a szerelésben, voltunk a Videotonban, ahol a rádiókat szerelték be, részt vettünk a gépágyúk belövésében, vezettük a jármûvet szárazföldön és vízen, hogy mindent részletét megismerjük. Az iraki kiküldetésnek az volt a feltétele, hogy a partnerek vásároljanak további jármûveket, de ez nem valósult meg. Kollégám kiment az NDK-ba, én pedig megmaradtam az akkori HR látókörében. A 70-es, 80-as években a Motorgyár szárnyalt. A 80-as évek elsô felében napi motor készült, emellett futómûveket is gyártottunk. Kuvaitba, Szíriába, Egyiptomba, Kínába, Jugoszláviába, az Emirátusokba és Líbiába is szállítottunk Rába-termékeket. Mindegyik országban volt Rába-képviselet. A gyár vezetése a motor és a futómû termékek mellé szeretett volna egy világszínvonalú sebességváltót is beszerezni. Bekerültem abba a csapatba, amelyik Indianapolisban tárgyalt sebváltólicenc megvásárlásáról. Ez volt az elsô utam az USA-ba. A licenc végül nem került a Rába tulajdonába. Ekkor nyílt meg a Rába chicagói irodája is. Amint megjöttünk az USA-ból, egybôl mentünk tovább Hollandiába a DAF-hoz, ugyanis a Rába-tehergépjármûvek akkoriban román és DAF fülkékkel készültek. Ezt követôen Kínába utaztunk, hogy egy bizonyos mennyiségû futómû megvásárlása fejében átadjuk a futómûvek ottani gyártási jogát. Több autógyárat is meglátogattunk. Voltunk Wuhanban és Dandongban. Ekkor született meg az az egyezmény, mely szerint kínai dolgozók jönnek a Rábához, az akkori létszámhiány enyhítésére. Nekik épült az Ipar út és a Puskás Tivadar utca sarkán egy paneltömb. Bár a D2156-os motor még nagy sorozatban készült, a Rába tárgyalásba kezdett a Cumminsszal egy korszerûbb motor vegyes vállalati formában történô gyártásáról. Többfordulós egyeztetés következett oda-vissza látogatásokkal, amelyben én is részt vettem. Menjünk kicsit vissza az idôben ben a Graz-i LIST intézettel megkezdtük egy új, korszerû motorcsalád kifejlesztését. Megalakult a motorfejlesztési fôosztály és a forgácsolótechnológia csoportvezetôje lettem. Késôbb Kuvaitba kerültem. A háborúból hazaérkezve, augusztusban itthon rendszerváltás és káosz fogadott. A Rábában 11 telephelyen 13 ezer ember dolgozott. Az új menedzsment divíziókba szervezte az egyes egységeket. Akkor éppen egy Rockwell- (késôbb Meritor-) delegáció tartózkodott a gyárban, akik azt kérték, hogy Rába nevezzen ki egy koordinátort, aki jól eligazodik a Rábában, képes összefogni az új termékek, mellsôtengely-alkatrészek, illetve komplett kétsebességes fôhajtómûvek gyártásának beindításához szükséges elemeket, és akivel tarthatják a kapcsolatot. A feladatot én kaptam meg. Munkám során Indiába is volt szerencsém eljutni. Tárgyaltunk a Kirloskar Cumminsszal futómûeladásokról, akivel egy szándéknyilatkozatot is aláírtunk egy közös vállalatról könnyû, közép- és nehéz kategóriás tehergépkocsik Indiában történô gyártásáról. Kinttartózkodásunk második felében csatlakoztunk a Göncz Árpád, akkori köztársasági elnök, vezette delegációhoz, akit állami vezetôk és üzletemberek is elkísértek ban kikerültem a Rába chicagói irodájába mint mûszaki összekötô ig láttam el ezt a feladatot, kezeltem a minôségi reklamációkat és mûszaki egyeztetéseket végeztem. Ez idô alatt többször jártam Brazíliában és Mexikóban reklamációkat intézni vagy új termékek mintáit jóváhagyatni ben hazajöttem és 2003-ig az értékesítésen dolgoztam, ahol a Meritor-alkatrészek tartoztak hozzám tól 2005-ig ismét az USA-ban voltam tartós kiküldetésben, Asheville-ben, mint a Meritorhoz delegált Rába-rezidens. Onnan hazatérve lettem a vevôtámogatási team vezetôje egészen év végi nyugdíjazásomig. A vevôtámogatásiteam-vezetôi munkát egy Isuzu minôségbiztosítási tanfolyammal kezdtem Japánban, 2005-ben. Az ezt követô idôszakról a cikk olvasói közül többeknek is lehetnek személyes élményei velem kapcsolatban, így ezt a részt nem részletezem. Hálás vagyok a sorsnak, hogy hosszú pályafutásom során mindig érdekes munkákat végezhettem. Munkám során nagyon értékes emberekkel, kollégákkal és fônökökkel dolgozhattam együtt. Minden rábás dolgozónak sok sikert kívánok. PÁPAI ISTVÁN

11 Jármû Kft. 11 A Terex sokkal több alvázat rendel Összességében kellemes problémával szembesült nemrégiben a Rába Jármû kft. A cég egyik legrégebbi vasszerkezeti vevôje, az angol Terex áprilistól jelentôsen növelte megrendeléseit. Azóta a korábbinál háromszor több dömper elsô és hátsó alvázat kell gyártani számára. Takács László gyártástechnológiai és gyártásvezetô lapunknak elmondta: számos változtatást kellett bevezetniük, hogy ki tudják elégíteni a brit vállalat igényeit. A hegesztôknél és az összeállítóknál folyamatos mûszakot vezettek be. További újdonság, hogy a hegesztés már nem egy, hanem két munkahelyen folyik, s ehhez a munkafázishoz egy forgatóberendezést állítottak üzembe. A szakember hozzátette: most zajlik egy Lean Manufacturingfolyamat a hatékonyság növelésére. (A Lean japán gyártási filozófia, amelynek lényege a gyártási veszteségek kiküszöbölése: úgy kell ésszerûsíteni a termelést, ahogy az ember saját magának alakítaná ki.) A projekt augusztus végéig befejezôdik, s eredményként azt várják, hogy az így meghatározott kisebb-nagyobb módosítások után heti ötnapos munkarendben is stabilan tudják majd teljesíteni a Terex megrendeléseit.

12 12 oldal 12 HR, Sport Nyugdíjpénztári tájékoztató A korábbi évekhez hasonlóan szeretnénk hasznos információkat megosz- pénztári vagyon is növekszik. eredmény realizálása úgy, hogy közben a tani és tájékoztatást adni pénztárunk mûködésével kapcsolatban. Pénztárunk május 5-én megtartotta szokásos évi küldöttközgyûlését. A közgyûlés az elôzetesen közzétett napirendi pontok szerint beszámolt az IT és az EB évi munkájáról. Határozat született a évi beszámolóról, a rövid és a hosszú távú tervek elfogadásáról, valamint a évi tiszteletdíjak változásáról. A pénztár költséghatékony mûködésének köszönhetôen a év pozitív mûködési eredménnyel zárult, mely összeg a küldöttközgyûlés határozata alapján tôketartalékba került ben lejárt a könyvvizsgálóval kötött szerzôdésünk, melynek aktualizálása a küldöttközgyûlés hatásköre. Egybehangzó szavazással a könyvvizsgálói tevékenységre a bizalmat a Jáborcsik és Társa Kft. nyerte el, a feladatot Hatosné Jáborcsik Éva könyvvizsgáló látja el az elkövetkezô öt évben. A küldöttközgyûlés további részében a vagyonkezelô nyújtott tájékoztatást az elért eredményekrôl, a várható kilátásokról, és válaszolt a feltett kérdésekre. Néhány összefoglaló gondolat az elhangzott tájékoztatóból: A negyedévrôl negyedévre építkezô, nyugodt, kiszámítható vagyonkezelés a pénztártagok érdeke, jelentôsebb ingadozások nélkül. MIÉRT JÓ VÁLASZTÁS AZ ABSZOLÚTHOZAM-STRATÉGIA? A pénz- és tôkepiacokon mindig van olyan terület, ahol a bankbetéteknél diszkontkincstárjegyeknél érdemben magasabb hozamot lehet elérni. Tudatosan felépített, rövid távon is kiszámítható stratégia, amely a nyereséges pozíciók kiválasztását célozza meg. Nincs túlzott kockázatvállalás: a részvények jellemzô aránya egy konzervatív portfólióhoz hasonlítható. Aktív, idôrôl idôre újragondolt devizapiaci stratégia: a forint mellett mérsékelt euró-, dollárkitettség, mely az aktuális várakozások függvényében fedezhetô. Az abszolúthozam-stratégia kényelmes, biztonságot nyújtva képes a kockázatos eszközosztályokkal versenyképes teljesítményre. Lépésrôl lépésre építkezve folyamatos A NYUGDÍJPÉNZTÁR PORTFÓLIÓJÁNAK FÔBB ADATAI: NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK ( ): FT. PORTFÓLIÓ HOZAMA A 10 HÓNAP ALATT: +7,62%. REFERENCIAINDEX HOZAMA A 10 HÓNAP ALATT: +2,18%. FELÜL- ALULTELJESÍTÉS MÉRTÉKE: +544 BÁZISPONT. A korábbi kedvezô döntések hozzájárultak a pénztári tagok vagyonának növekedéséhez. További jobbító szándékkal, a lehetôségek jobb kihasználásával újabb javaslatok kerültek kidolgozásra. A pénztár vezetése megvizsgálta az eseti befizetéseket terhelô költség csökkentésének lehetôségét, hogy ezzel is ösztönözze az egyéni befizetéseket, melyekbôl így több kerülhet a pénztári tagok számlájára. Ezt a költséget a korábbi 5%-ról lehetôségek szerint 3%-ra lehet változtatni, amit az alapszabály szerint a közgyûlésnek kell jóváhagynia. Emiatt, illetve az új törvényi szabályozások életbelépése következtében június 9-én órára újabb küldöttközgyûlés került kiírásra. Napirendi pontjai: alapszabály-módosítás, Ptk. szerinti mûködés meghatározása, az eseti befizetés költsége %-os mértékének csökkentése, a minimális tagdíj 3500 Ftra növelése és ezzel összefüggésben a rövid és hosszú távú terv módosítása. A közgyûlés alkalmával minderrôl határozat is született. Míg 10 év után a nyugdíjpénztári befizetések után csak a kamathoz, 20 év után a tôkéhez és a kamathoz is adómentesen férhetnek hozzá a pénztári tagok július hónaptól még kedvezôbbek az eseti befizetés kondíciói, gondolva arra, hogy a 20 éves tagságot elérô dolgozók tôkefelvételükkor élnek ennek lehetôségével is. Mint a korábbi tájékoztatóból is kiderült, a pénztár hozamteljesítménye nagyon kedvezô, amit érdemes kihasználni annak, aki megtakarítását a pénztár által elért hozamból történô részesedéssel és a törvényileg biztosított adókedvezménnyel is növelni szeretné. Egyéni tanácsadással a pénztár dolgozói továbbra is állnak a tagok rendelkezésére. Pénztártagjainkat megerôsítjük abban, hogy továbbra is érdemes eseti befizetéseket teljesíteniük saját számlájukra a jelenlegi kedvezô feltételek mellett. Az eseti befizetést több részletben is lehet teljesíteni, nem szükséges egyszeri, magas összegben. A saját befizetések után a pénztár igazolása alapján 20% adókedvezmény vehetô igénybe a levont adó erejéig, mely tovább gyarapítja a megtakarítást. Az év folyamán történt befizetésekrôl összesített igazolás készül az év végén. A befizetett összeg a befizetés napjától kezdve a pénztártag egyéni számláját növeli, aki a negyedévente felosztásra kerülô hozamból a befizetés nagyságával, idôpontjával arányosan így magasabb mértékben részesül. A hozam és az adókedvezmény mértéke jelentôsen meghaladja az egyes pénz-piaci megtakarításokkal jelenleg elérhetô nettó kamatot, és mindezt biztonságos portfólióval. A tagok számára kedvezô döntéssel szeretnénk megköszönni az elmúlt évek során rendszeresen befizetést teljesítôk bizalmát, valamint ösztönözni pénztári tagjainkat, hogy jöjjenek, keressék a pénztár dolgozóit telefonon, személyesen fogadóidôben és éljenek a lehetôséggel. ELÉRHETÔSÉGEK: IRODA: ES IRODAÉPÜLET, 2. EMELET, 220. SZOBA TELEFON: 24-35; FOGADÓÓRÁK: HÉTFÔ: 7 10; SZERDA: ; CSÜTÖRTÖK: ÓRÁIG. RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR OXXO versenyeredmények MÁJUS : Spielberg (Ausztria): négy futamgyôzelem MÁJUS : Misano (Olaszország): két gyôzelem és két harmadik hely JÚNIUS : Nogaro (Franciaország): két gyôzelemmel zárták a hétvégét. Gratulálunk!

13 13 oldal HR 13 HR-kontrolling elôadás a Rába Futómû Kft.-nél Á prilis végén a Széchenyi István Egyetem vezetés és szervezés mesterszakának nappali tagozatos hallgatói látogattak el a Rába Futómû Kft.-hez, hogy a gyakorlatban is megismerjék a HR-kontrolling- és -munkaügy szervezet mûködését. A HR-kontrolling legfontosabb tudnivalóiról, kialakulásáról, szervezetben betöltött helyérôl, feladatairól és egyéb érdekességekrôl mesélt Steszli Ádám HR- és kontrolling igazgató a hallgatóknak. A fiatalok nagy érdeklôdéssel és figyelemmel kísérték végig az elôadást, amelyet Steszli Ádám igazgató úr a vállalat életébôl hozott példákkal tett színesebbé és érdekesebbé. Az elméleti elôadást egy gyakorlati feladat követte, amelyet Mészáros Mónika humán kontrolling- és munkaügyi vezetô vezényelt le. Egy valós példát oldhattak meg a hallgatók, amelyben néhány megadott paraméter alapján kellett szabadságról, munkaidôkeretrôl és munkaidôrôl dönteniük, hogy a lehetô legjobb üzemi eredményt érjék el. A feladatot csoportokba rendezôdve kellett megoldaniuk, ezzel is felkészítve ôket a munkahelyi feladatmegoldásra. Nagyon ügyesen és talpraesetten álltak helyt a csapatok, végül helyes eredmények születtek. A hallgatók elmondásuk szerint sok értékes és hasznos információt kaptak a cégrôl és a HR-kontrollingról egyaránt. Az is bebizonyosodott, hogy az egyetemen tanultak lefedik az általunk bemutatott elméleti anyagokat, tehát összhangban áll a képzés a munkaerô-piaci igényekkel. A gyakorlati feladatot kifejezetten szerették a fiatalok, és a jövôben szívesen eljönnének hozzánk egyéb témaköröket érintôen is. FÛR KLAUDIA

14 14 oldal 14 HR Nyári leállások úliusban megkezdôdnek a nyári leállások a JRába Csoport tagvállalatainál. A Rába Futómû Kft.-nél és a holdingközpontban a kovácsüzem kivételével július 4. és 19., a kovácsüzemben július 13. és 19. között lesz üzemszünet. A leállás idôtartama alatt munkavégzés elrendelése csak az elôre egyeztetett területeken, valamint az adott területi és egyéni határidôs feladatoktól függôen lehetséges. A Rába Jármûalkatrész Kft. sárvári telephelye július 6. és 19., móri részlege augusztus 10. és 23. között áll le a termeléssel. A Rába Jármû Kft.-nél augusztus 3. és 16. között lesznek szabadságolások. A nyári leállások idejére mindenkinek jó pihenést kívánunk! KÉPÜNK ILLUSZTRÁCIÓ. Jubiláló dolgozóink 40 ÉVE A RÁBÁNÁL Fehér Gyôzô, Alkatrészgyártó Kft., Sárvár, marós László Zoltán, Alkatrészgyártó Kft., Sárvár, marós Bali József, Alkatrészgyártó Kft., Sárvár, NC-esztergályos Fehér Tibor, Alkatrészgyártó Kft., Sárvár, termelésirányító Németh Attila, Alkatrészgyártó Kft., Sárvár, szerszámkészítô Németh Béla, Alkatrészgyártó Kft., Sárvár, szerszámkészítô Fojtyik Barnabás, Rába Futómû Kft., forgácsoló Hegedüs Ferenc, Rába Futómû Kft., NC-forgácsoló 35 ÉVE A RÁBÁNÁL Szkok László, Alkatrészgyártó Kft., Mór, betanított hegesztô Kardos István, Alkatrészgyártó Kft., Sárvár, minôségellenôr Rozmán Zoltán, Alkatrészgyártó Kft., Sárvár, esztergályos Komáromi József, Alkatrészgyártó Kft., Sárvár, karbantartó lakatos Tendli Attila, Alkatrészgyártó Kft., Sárvár, NC-esztergályos Putz Béla, Rába Futómû Kft., cellavezetô 30 ÉVE A RÁBÁNÁL Bódis György, Rába Futómû Kft., kovács Miháczi Lajos, Alkatrészgyártó Kft., Sárvár, marós Turcsa Imre, Rába Futómû Kft., termelési elôadó 25 ÉVE A RÁBÁNÁL Bajkó Emese, Rába Futómû Kft., termeléskiszolgáló Borsos Mária, Rába Futómû Kft., forgácsoló Borsos Péter, Rába Futómû Kft., karbantartó Halász Csaba, Rába Futómû Kft., NC-forgácsoló Khell Erzsébet, Alkatrészgyártó Kft., Sárvár, technológus Khell László, Alkatrészgyártó Kft., Sárvár, beszerzô Lencse Imre, Rába Futómû Kft., karbantartó 20 ÉVE A RÁBÁNÁL Bóka Imre, Rába Jármû Kft., cellavezetô Faltusz Zoltán, Rába Futómû Kft., teamvezetô Gede Zoltán, Rába Futómû Kft., fémfelület-alakító Malachowsky Erika, Alkatrészgyártó Kft., Sárvár, vevôi kapcsolattartó Otoltics Zsolt, Rába Futómû Kft., felületkezelô 15 ÉVE A RÁBÁNÁL Csesznák Gyuláné, Alkatrészgyártó Kft., Mór, szabó-varró Fülöp Margit, Alkatrészgyártó Kft., Mór, szabó-varró Kisfaludi Sándor, Rába Futómû Kft., lakatos Kiss László József, Alkatrészgyártó Kft., Sárvár, esztergályos Kiss Dezsô, Rába Futómû Kft., kovács 10 ÉVE A RÁBÁNÁL Buriján József, Rába Futómû Kft., NC-forgácsoló Csapó Gyula, Rába Futómû Kft., karbantartó Hegyi Tibor, Rába Futómû Kft., forgácsoló Németh Tamás, Rába Futómû Kft., fémfelület-alakító Varga László, Rába Futómû Kft., hôkezelô-üzemeltetô Weisz Dániel, Rába Futómû Kft., üzemmérnök

15 15 oldal HR 15 Idén is lesz Rába Családi Nap FELVÉTELÜNK A TAVALYI CSALÁDI NAPON KÉSZÜLT. J úlius 25-én 10 és 19 óra között rendezzük a Rába Családi Napot, amely mára már hagyományosnak mondható rendezvény a cégcsoport életében. Különlegesség, hogy az idei évben az egész vállalatcsoport Gyôrben ünnepel. A Rába Családi Nap helyszíne a Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola udvara lesz, a mûsorvezetôi feladatokat Klausmann Viktor ismert médiaszemélyiség látja el. A futsalbajnokság már a reggeli órákban kezdetét veszi a PÁGISZ tornatermében. VASTAG CSABA VÁRHATÓ FÔPROGRAMOK A NAGYSZÍNPADON: Délelôtt: A Zabszalma gyermekzenekar mûsora. A futsalbajnokság résztvevôinek bemutatása, eredményhirdetés. A Bóbita zenekar élô, interaktív mûsora kicsiknek. Az ebéd alatti jó hangulatot a Balance Band szolgáltatja. 14 órától: Kelemen Kabátban élô koncert. Újdonság: Rába-kvíz izgalmas vetélkedô értékes ajándékokért Klausmann Viktor segítségével órától Vastag Csaba-koncert. A Rába Fúvószenekar fellépése. Eredményhirdetések és tombolasorsolás órától Sugarloaf Live Show (élô nagykoncert). Idén a felnôttek sem maradhatnak ki a játékból: szumó, célba rúgás, élô és óriáscsocsó várja a szórakozni vágyókat. A gyermekeket ugrálóvár, felfújható bébipark, lufihajtogató bohóc, kézmûves-foglalkozás, arcfestés, lengôteke, óriássakk és további izgalmas programok várják. RÁBA MAGAZIN A RÁBA JÁRMÛIPARI HOLDING LAPJA A MUNKATÁRSAK ÉS A PARTNEREK SZÁMÁRA. FELELÔS KIADÓ: ALASZTICS MELINDA A RÁBA NYRT. MEGBÍZÁSÁBÓL KIADJA A LAPCOM ZRT. (9021 GYÔR, ÚJLAK U. 4 A) FELELÔS SZERKESZTÔ: POMARANSKI LUCA TERVEZÔSZERKESZTÔ: SUDÁR ÉVA MUNKATÁRSAK: HANCZ GÁBOR, LACZÓ BALÁZS, SUDÁR ÁGNES FOTÓ: H. BARANYAI EDINA SZERKESZTÔSÉG: 9021 GYÔR, ÚJLAK U. 4 A TELEFON: , FAX: NYOMÁS: PALATIA NYOMDA ÉS KIADÓ KFT., GYÔR A RÁBA NYRT. KOMMU- NIKÁCIÓS SZERVEZETE: 9027 GYÔR, MARTIN U. 1. TELEFON:

16 16 oldal

Gyakornoki álláslehetőségek a Robert Bosch Elektronika Kft.-nél

Gyakornoki álláslehetőségek a Robert Bosch Elektronika Kft.-nél Gyakornoki álláslehetőségek a -nél A gyakorlat helye:, Hatvan (gépjármű elektronika üzletág) A gyakorlat időtartama: 2-6 hónap, vagy akár több Elméletbõl már felkészültél. Szeretnél gyakorlati tapasztalatot

Részletesebben

A Borsodi Műhely Kft. gépalkatrész gyártó középvállalat, győri telephelyére, Hőkezelő segédmunkás munkakörbe. munkatársat keres.

A Borsodi Műhely Kft. gépalkatrész gyártó középvállalat, győri telephelyére, Hőkezelő segédmunkás munkakörbe. munkatársat keres. A gépalkatrész gyártó középvállalat, győri Hőkezelő segédmunkás munkakörbe Hőkezelésre előkészített és már hőkezelt munkadarabok mozgatása, készülékekre helyezése A tevékenységhez előírt dokumentációs

Részletesebben

GEDIA Magyarország KVP terület bemutatása TRK

GEDIA Magyarország KVP terület bemutatása TRK GEDIA Magyarország KVP terület bemutatása TRK KVP terület felépítése és célja [A fejlesztési tevékenységeket kultúrává és állandóvá tenni] Napi problémák megoldása Gyorsan kivitelezhető fejlesztések Dolgozói

Részletesebben

SONIMA. Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén

SONIMA. Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén SONIMA Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén 1 Moduláris megoldások Manufacturing Gyártás Assembly Szerelés Industrial Ipari Cleaning tisztítás Warehousing Raktározás Logisztika Logistics

Részletesebben

A TAM CERT tanúsítási eljárás leírása MSZ EN ISO 9001 szerint

A TAM CERT tanúsítási eljárás leírása MSZ EN ISO 9001 szerint Tartalomjegyzék 1. Kérelmezés átvizsgálása, audit előkészítése...2 1.1 Előaudit...2 1.2 Kérdéskatalógus...2 1.3 Auditmegbízott...2 2 A kezdeti (tanúsító) audit...2 2.1 A kezdeti audit 1. szakasza:...2

Részletesebben

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap. Pioneer Magyar Állampapír Befektetések

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap. Pioneer Magyar Állampapír Befektetések EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap Pioneer Magyar Állampapír Befektetések Olyan befektetést keres, amely alacsony kockázatvállalás mellett, a normál 1 lekötött betétekkel versenyképes

Részletesebben

Autóbusz Klaszter Bemutatkozás

Autóbusz Klaszter Bemutatkozás Autóbuszgyártó Klaszter Budapest, 2010 augusztus 9. Autóbusz Klaszter Bemutatkozás Magyar Autóbuszgyártó Klaszter 2010 áprilisában 31 magyar vállalat és a Budapesti Műszaki Egyetem Járműgyártás tanszéke

Részletesebben

A HAZAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK KÖRÉBEN VÉGZETT KUTATÁS EREDMÉNYEI III

A HAZAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK KÖRÉBEN VÉGZETT KUTATÁS EREDMÉNYEI III A HAZAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK KÖRÉBEN VÉGZETT KUTATÁS EREDMÉNYEI III. RÉSZ A VÁLLALATOK ÁLTAL ALKALMAZOTT STRATÉGIÁVAL, A SZOLGÁLTATÁS- PORTFÓLIÓVAL ÉS IT-FEJLESZTÉSEKKEL KAPCSOLATOS MEGKÉRDEZÉS

Részletesebben

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata

Részletesebben

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés Pénzügy menedzsment Hosszú távú pénzügyi tervezés Egy vállalat egyszerűsített mérlege és eredménykimutatása 2007-ben és 2008-ban a következőképpen alakult: Egyszerűsített eredménykimutatás (2008) Értékesítés

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. Rába Járműipari Holding Nyrt.

ETIKAI KÓDEX. Rába Járműipari Holding Nyrt. Rába Járműipari Holding Nyrt. ETIKAI KÓDEX 9027 Győr, Martin u. 1. Postacím: 9002 Győr, Pf.: 50 Telefon: 06-96-622 600 Fax: 06-96-624 909 E-mail: raba@raba.hu www.raba.hu Tartalomjegyzék A kódex hatálya...3

Részletesebben

Független Szakértői Vélemény. Nyilvános Vételi Ajánlattal Kapcsolatban

Független Szakértői Vélemény. Nyilvános Vételi Ajánlattal Kapcsolatban Pintér István Vezérigazgató Rába Járműipari Holding Nyrt. 9027 Győr Martin út 1. Független Szakértői Vélemény Nyilvános Vételi Ajánlattal Kapcsolatban Tisztelt Igazgatóság! A megbízás háttere A Magyar

Részletesebben

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító INFORMATIKAI ÉS ÜZLETI TANÁCSADÁS RENDSZERINTEGRÁCIÓ HÁLÓZATI MEGOLDÁSOK RENDSZERTÁMOGATÁS OUTSOURCING VIRTUALIZÁCIÓ IP TELEFONRENDSZEREK A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító A-Net

Részletesebben

Make or Buy döntés filozófiája

Make or Buy döntés filozófiája Make or Buy döntés filozófiája Make or Buy döntés lehet: - egy konkét megrendelés esetére, - egy meghatározott időszakra, amíg a feltételek, adottságok nem változnak. A vásárlást kizáró esetek - A kívánt

Részletesebben

Fejlesztési projektjeink eredményei

Fejlesztési projektjeink eredményei Fejlesztési projektjeink eredményei 1 www.bosch.hu Fejlesztési projektjeink eredményei 2 Miskolc Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. A Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. 2003 nyarán alakult,

Részletesebben

innovációra és nemzetközi együttműködések

innovációra és nemzetközi együttműködések Tények és adatok Alapítás 1993 Tulajdonosok 100%-ban magyar tulajdonosi kör Éves forgalom 300 millió Forint C é g p r o fi l A 1993-ban alapított vállalkozás, fő profilja üzleti informatikai megoldások

Részletesebben

Hírlevél. Piaci aktualitások, hasznos információk, befektetési ajánlatok kizárólag Private Banking ügyfeleink részére. 2012. II.

Hírlevél. Piaci aktualitások, hasznos információk, befektetési ajánlatok kizárólag Private Banking ügyfeleink részére. 2012. II. Piaci aktualitások, hasznos információk, befektetési ajánlatok kizárólag Private Banking ügyfeleink részére 2012. II. negyedév Hírlevél Tartós Befektetési Számla nem csak forint alapon! Gyorsulnak a forint

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

Beruházások Magyarországon és a környező országokban. A Budapest Bank és a GE Capital kutatása. 2013. május 28.

Beruházások Magyarországon és a környező országokban. A Budapest Bank és a GE Capital kutatása. 2013. május 28. Beruházások Magyarországon és a környező országokban A Budapest Bank és a GE Capital kutatása 2013. május 28. A kutatásról A kutatás a GE Capital, a Budapest Bank anyavállalata és a Budapest Bank által

Részletesebben

A logisztikai szolgáltatóval szemben támasztott elvárások egyedi gyártás esetében

A logisztikai szolgáltatóval szemben támasztott elvárások egyedi gyártás esetében A logisztikai szolgáltatóval szemben támasztott elvárások egyedi gyártás esetében Stéger Tamás FRIMO Hungary Kft. Novotel Hotel Székesfehérvár 2014.09.23. Die Inhalte dieser Präsentation sind urheberrechtlich

Részletesebben

XXI. Magyar Minőség Hét 2012. Beszállítói Kiválóság Program Nyeste Zsolt Grundfos Magyarország gyártó kft.

XXI. Magyar Minőség Hét 2012. Beszállítói Kiválóság Program Nyeste Zsolt Grundfos Magyarország gyártó kft. XXI. Magyar Minőség Hét 2012 Beszállítói Kiválóság Program Nyeste Zsolt Grundfos Magyarország gyártó kft. Pár Gondolat magamról Nyeste Zsolt Gépészmérnök 4235 Napja dolgozom a Grundfosnál Közel 10 évet

Részletesebben

Alma CG: A #costconsulting európai piacvezetője

Alma CG: A #costconsulting európai piacvezetője Alma CG: A #costconsulting európai piacvezetője Küldetésünk Cost Consulting: megtakarítások az eredményre ható összes költséggel kapcsolatban A COST CONSULTING ALAPELVEI Megtakarítások azonosítása és realizálása

Részletesebben

A logisztika feladata, célja, területei

A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata: Anyagok és információk rendszereken belüli és rendszerek közötti áramlásának tervezése, irányítása és ellenőrzése, valamint a vizsgált rendszerben

Részletesebben

Beszállítás AR Gyártási folyamat KR

Beszállítás AR Gyártási folyamat KR 3. ELŐADÁS TERMELÉSI FOLYAMATOK STRUKTURÁLÓDÁSA 1. Megszakítás nélküli folyamatos gyártás A folyamatos gyártás lényege, hogy a termelési folyamat az első művelettől az utolsóig közvetlenül összekapcsolt,

Részletesebben

www.bet.hu www.kozzetetelek.hu www.appeninnholding.com

www.bet.hu www.kozzetetelek.hu www.appeninnholding.com Az Appeninn Nyrt. a Tpt. 53. által előírt kötelezettségének megfelelően az alábbiakban közzé teszi a 2013. üzleti évéről szóló Összefoglaló jelentését. KÖZZÉTETT INFORMÁCIÓK 2013. április 12-től a jelentés

Részletesebben

Üdvözöljük! Ing. Franz Jöbstl & Andreas Liska

Üdvözöljük! Ing. Franz Jöbstl & Andreas Liska Mechanikai CNC preciziós és hegesztett alkatrészek gyártójaként több, mint 17 éve vagyunk megbízható szállítója igényes mechanikai alkatrészeknek, emellett elektromos kapcsolószekrények előállításával

Részletesebben

GLOBALFX INVESTMENT ZRT. GFX ASSET

GLOBALFX INVESTMENT ZRT. GFX ASSET GLOBALFX INVESTMENT ZRT. GFX ASSET PROFESSZIONÁLIS VAGYONKEZELÉS, A SIKER ÉRDEKÉBEN A világgazdasági növekedés beindulása és az európai adósságválság kezelése körül pozitívumok és bizonytalanságok egyaránt

Részletesebben

Professio Fémipari és Szakképzési Klaszter bemutatása. 2015. április 22.

Professio Fémipari és Szakképzési Klaszter bemutatása. 2015. április 22. Professio Fémipari és Szakképzési Klaszter bemutatása 2015. április 22. Mi hozott össze bennünket? azonos tevékenység mindnyájan forgácsolással foglalkoztunk azonos probléma a szakemberek elfogytak - utánpótlás

Részletesebben

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében AJÁNLAT 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária

Részletesebben

PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt. Felelős Vállalatirányítás 2006.

PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt. Felelős Vállalatirányítás 2006. PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt. Felelős Vállalatirányítás 2006. 2007. március 23. 1 TARTALOM 1. A menedzsment munkájának értékelése és javadalmazása 2. A Társaság nyilvánosságra hozatalra vonatkozó alapelvei

Részletesebben

MINTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. FELMÉRÉS EREDMÉNYE

MINTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. FELMÉRÉS EREDMÉNYE MINTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. FELMÉRÉS EREDMÉNYE Jelen dokumentációban található bizalmas és szerzői jog által védett információk védelmében az anyag harmadik személy részére történő akár közvetlen

Részletesebben

Lakossági megtakarítások, és az ehhez kapcsolódó banki és befektetési termékek

Lakossági megtakarítások, és az ehhez kapcsolódó banki és befektetési termékek Lakossági megtakarítások, és az ehhez kapcsolódó banki és befektetési termékek NYITRAI GYŐZŐ Igazgató OTP Bank Nyrt. 1 Milyen célból takarítunk meg? Biztonság Vésztartalék Létbiztonság fenntartása Reálérték

Részletesebben

Választható portfóliók Januártól indul az Évgyűrűknél. A nyugdíj-megtakarítás befektetési pályája követi a tag életpályáját

Választható portfóliók Januártól indul az Évgyűrűknél. A nyugdíj-megtakarítás befektetési pályája követi a tag életpályáját SAJTÓKÖZLEMÉNY Választható portfóliók Januártól indul az Évgyűrűknél A nyugdíj-megtakarítás befektetési pályája követi a tag életpályáját Budapest 2007. október 31. Az Évgyűrűk Magánnyugdíjpénztár a kötelező

Részletesebben

Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete

Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete veszport.hu 2014.05.16.15:31 Új, korszerű 1332 négyzetméteres üzemcsarnokot avattak pénteken Veszprémben a Transmoduls Tervező és Gyártó Kft telephelyén. A gazdasági

Részletesebben

Szervezeti és működési audit

Szervezeti és működési audit Szervezeti és működési audit LARSKOL Tanácsadók 1165 BUDAPEST, FARKASFA U. 21. +3620 931 7979 +3620 329 2651 email: info@larskol.hu web: www.larskol.hu Szervezeti és működési audit A gazdasági környezet

Részletesebben

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv ÜZLETI TERV vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv 1 Rövid leírása a cégnek, a várható üzletmenet összefoglalása. Az üzleti terv céljai szerint készülhet: egy-egy ötlet

Részletesebben

Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR

Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR Budapest, 2009 Szerzők: Dr. Körmendi Lajos (1.-4. és 6. fejezetek) Dr. Pucsek József (5. fejezet) Lektorálta: Dr. Bíró Tibor ISBN 978 963 638 291

Részletesebben

a Bonafarm Csoportot!

a Bonafarm Csoportot! Bonafarm Vezetőképző Program Ismerd meg a Bonafarm Csoportot! Bonafarm Zrt. felelős a csoportszintű stratégia megalkotásáért és a hatékony együttműködés kialakításáért menedzseli azokat a funkciókat, ahol

Részletesebben

SZE-GYŐR Rólunk. A jövő Győrben épül! Képzések száma: 58 szak. Campus területe: 101.724 m 2. Képzési területek:

SZE-GYŐR Rólunk. A jövő Győrben épül! Képzések száma: 58 szak. Campus területe: 101.724 m 2. Képzési területek: SZE-GYŐR Rólunk A jövő Győrben épül! Képzések száma: 58 szak Campus területe: 101.724 m 2 Képzési területek: műszaki, informatikai, jogi, igazgatási, gazdasági, pedagógiai egészségügyi, szociális, zeneművészeti

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,657HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 7 625 768 268 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,638 HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 8 180 498 608 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium Alkalmazott standardok MSZ EN ISO 9000:2001 (EN ISO 9000: 2000) Minőségirányítási

Részletesebben

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Dr. Fekete István Budapesti Corvinus Egyetem tudományos munkatárs SzigmaSzervíz Kft. ügyvezető XXIII. Magyar

Részletesebben

Fenntartható Lean az Emberrel. 4. Lean Factory Workshop, 2010. október 12. National Instruments, Debrecen

Fenntartható Lean az Emberrel. 4. Lean Factory Workshop, 2010. október 12. National Instruments, Debrecen Fenntartható Lean az Emberrel 4. Lean Factory Workshop, 2010. október 12. National Instruments, Debrecen A Leonardo Group-ról Alapítás 1998 45 kollega (Ø 45 évesek) - A gyakorlatból a gyakorlat számára

Részletesebben

K és V Nemzetközi Fuvarozó Kft. ESETTANULMÁNY

K és V Nemzetközi Fuvarozó Kft. ESETTANULMÁNY K és V Nemzetközi Fuvarozó Kft. ESETTANULMÁNY Gördülékeny ügymenet Microsoft Dynamics NAV-val Átfogó vállalatirányítási rendszert vezetett be a K és V Nemzetközi Fuvarozó Kft.-nél az XAPT. A szállítmányozási

Részletesebben

Üzleti Jelentés Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2012. év

Üzleti Jelentés Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2012. év Teréz krt 42-44 Üzleti Jelentés Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2012. év 1. A pénztár általános jellemzői A Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár (rövidített nevén: Generali Egészségpénztár)

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓGYŰJTÉSHEZ

KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓGYŰJTÉSHEZ SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES

Részletesebben

MLBKT 17. éves kongresszusa Beszerzés/Szállítói kapcsolatok menedzsmentje Szekció

MLBKT 17. éves kongresszusa Beszerzés/Szállítói kapcsolatok menedzsmentje Szekció MLBKT 17. éves kongresszusa Beszerzés/Szállítói kapcsolatok menedzsmentje Szekció Előadás: A beszerzés központosítása és gyakorlati tapasztalatai a Bombardier Transportation MÁV Hungary Kft-nél Pécs László

Részletesebben

www.raba.hu Rába Járműalkatrész Gyártó és Kereskedelmi Kft.

www.raba.hu Rába Járműalkatrész Gyártó és Kereskedelmi Kft. Rába Járműipari Holding NyRt. Rába Járműipari Holding NyRt. H-9027 Győr, Martin u. 1., Hungary Levelezési cím: H-9002 Győr, Pf.:50. Tel.: 00 36 96 622 600; Fax: 00 36 96 624 069 E-mail: raba@raba.hu Rába

Részletesebben

Üzleti terv. Fogalma: A vállalkozás jövőbeni elképzeléseit foglalja össze írásban és a megvalósítási lehetőségeket elemzi.

Üzleti terv. Fogalma: A vállalkozás jövőbeni elképzeléseit foglalja össze írásban és a megvalósítási lehetőségeket elemzi. Üzleti terv Fogalma: A vállalkozás jövőbeni elképzeléseit foglalja össze írásban és a megvalósítási lehetőségeket elemzi. Felhasználói: Belső vagy külső használatra, Időtáv: rövid táv (egy év)vagy középtáv

Részletesebben

Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység

Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység Qualidat Kft. Együttműködésben az ÉMI TÜV SÜD-del Tartalomjegyzék Bevezetés A feladatok Projektmenedzsment

Részletesebben

Frekvencia Egyesület 4028, Debrecen, Damjanich u. 23. 2/9.

Frekvencia Egyesület 4028, Debrecen, Damjanich u. 23. 2/9. Adószám: 18997659-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs Pk. 60173/2007/4/I., 2007.12.14. szám: 4028, Debrecen, Damjanich u. 23. 2/9. 2008. Fordulónap: 2008. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Solingen 19. március 2013. Sikertörténet. Felhasználói jelentés. Üzemi eszközöket gyártó vállalkozás Acélról Alumíniumra vált

Solingen 19. március 2013. Sikertörténet. Felhasználói jelentés. Üzemi eszközöket gyártó vállalkozás Acélról Alumíniumra vált Solingen 19. március 2013 Sikertörténet Felhasználói jelentés Üzemi eszközöket gyártó vállalkozás Acélról Alumíniumra vált Görgősoros FiFo állvány a szereldében Üzemi eszközöket gyártó vállalkozás Acélról

Részletesebben

M M. www.metalcluster.hu MAGYAR METAL FÉMIPARI KLASZTER

M M. www.metalcluster.hu MAGYAR METAL FÉMIPARI KLASZTER M M www.metalcluster.hu MAGYAR METAL FÉMIPARI KLASZTER BEMUTATKOZUNK A Magyar Metál Fémipari Klaszter (MMF Klaszter) a magyarországi fémipar szereplőit kívánja közös érdekek mentén versenyelőnyökhöz juttatni,

Részletesebben

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások.

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások. CÉGBEMUTATÓ Emberközpontú üzleti megoldások. A Viapan Group tíz üzletágával Magyarország meghatározó humánerőforrás-szolgáltatója. Cégcsoportunk komplex és egyedülállóan innovatív szolgáltatás nyújt, amelynek

Részletesebben

VÁROSI KÖZGYŰLÉS KOMETA 99 Zrt. BESZÁMOLÓJA 2013. és 2014.Q1. Kaposvár, 2014. június 12.

VÁROSI KÖZGYŰLÉS KOMETA 99 Zrt. BESZÁMOLÓJA 2013. és 2014.Q1. Kaposvár, 2014. június 12. VÁROSI KÖZGYŰLÉS KOMETA 99 Zrt. BESZÁMOLÓJA 2013. és 2014.Q1 Kaposvár, 2014. június 12. NEGYEDÉVES TENDENCIÁK 2012-2013-2014TERV (MFT) 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 Árbevétel 2012 Árbevétel

Részletesebben

Webáruház elemzés. Miért hoztuk létre ezt a szolgáltatást?

Webáruház elemzés. Miért hoztuk létre ezt a szolgáltatást? Webáruház elemzés Miért hoztuk létre ezt a szolgáltatást? Tudatos e-kereskedelem (üzleti terv tervezés profi kivitelezés / mérés tesztelés elemzés optimalizálás) Internetes vásárlás támogatása, népszerűsítése,

Részletesebben

Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések

Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések Dr. Boda György Boda & Partners Kft partnere Budapesti Corvinus egyetem, egyetemi docens.. XXIII. Magyar

Részletesebben

Lajstromszám: AL-1017. F.ny.t.sz.: 01-0271-04 MAGYAR LOGISZTIKAI EGYESÜLET TRÉNING AJÁNLATAINK. Ahol nem csak papír szerezhető!

Lajstromszám: AL-1017. F.ny.t.sz.: 01-0271-04 MAGYAR LOGISZTIKAI EGYESÜLET TRÉNING AJÁNLATAINK. Ahol nem csak papír szerezhető! Lajstromszám: AL-1017 MAGYAR LOGISZTIKAI EGYESÜLET F.ny.t.sz.: 01-0271-04 TRÉNING AJÁNLATAINK Ahol nem csak papír szerezhető! MLE bemutatása A Magyar Logisztikai Egyesület tizenkilenc éves fennállása során

Részletesebben

szerda, 2014. április 2. Vezetői összefoglaló

szerda, 2014. április 2. Vezetői összefoglaló szerda, 2014. április 2. Vezetői összefoglaló A tegnap megjelent kedvező makrogazdasági adatok következtében pozitív hangulatú volt a kereskedés tegnap a vezető nemzetközi tőzsdéken. A forint árfolyama

Részletesebben

optimal investment for balanced performance balance abszolút hozam portfólió

optimal investment for balanced performance balance abszolút hozam portfólió 2015 optimal investment for balanced performance balance abszolút hozam portfólió GFX Balance Abszolút Hozamú Portfólió Intelligens vagyonkezelés A Balance Abszolút Hozamú Portfólió célja, hogy aktív befektetési

Részletesebben

AZ ÉMI-TÜV SÜD AKADÉMIA KÉPZÉSI KÍNÁLATA 2015. I. FÉLÉV

AZ ÉMI-TÜV SÜD AKADÉMIA KÉPZÉSI KÍNÁLATA 2015. I. FÉLÉV AZ ÉMI-TÜV SÜD AKADÉMIA KÉPZÉSI KÍNÁLATA 2015. I. FÉLÉV TARTALOMJEGYZÉK Az ÉMI-TÜV SÜD Akadémia bemutatása... 3 Kiemelt képzések... 4 Szakmai képzések hegesztett szerkezet gyártóknak 5 Minőségirányítás...

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA. ÉVES TERV A 2009. ÉVBEN VÉGZENDŐ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL (Elfogadva a Szenátus 2009. március 4-i ülésén)

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA. ÉVES TERV A 2009. ÉVBEN VÉGZENDŐ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL (Elfogadva a Szenátus 2009. március 4-i ülésén) ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ÉVES TERV A 2009. ÉVBEN VÉGZENDŐ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL (Elfogadva a Szenátus 2009. március 4-i ülésén) EGER, 2009 ÖSSZEÁLLÍTOTTA: az Intézményi Minőségbiztosítási

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014.

KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014. KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014. Pécs, 2015. március 26. Az Európai Parlament és Tanács 1606/2002. EK rendelet 4. cikke előírja, hogy a Tőzsdére bevezetett társaságok 2005. évtől kezdődően az összevont

Részletesebben

Tartalom. 2007-2. Programok 3. Projektek 4. Szolgáltatások. 5. Együttműködések

Tartalom. 2007-2. Programok 3. Projektek 4. Szolgáltatások. 5. Együttműködések Tartalom 2007-2. Programok 3. Projektek 4. Szolgáltatások 1. Benchmarking 2. Adatbázis 3. Megtakarítási Klub 4. Honlap 5. Marketing 5. Együttműködések Készítette: Kabács Zoltán 1. lap 2007.01.18. 2.1 Tréningek

Részletesebben

Elmer Kft. Cégbemutató

Elmer Kft. Cégbemutató Elmer Kft. Cégbemutató 2012 Elmer Kft. Cím: 1145 Budapest, Amerikai út 98. Tel: +36-1-445-1951 Fax: +36-1-445-1968 E-mail: elmer@ciklo-group.com Web: www.elmer.hu Küldetésünk: Magyarország egyik vezető

Részletesebben

KKV KÖRKÉP 2008. július A Figyelő MKIK GVI Volksbank közös kutatása

KKV KÖRKÉP 2008. július A Figyelő MKIK GVI Volksbank közös kutatása s o r s z á m Milyen telefonszámon érted el a válaszolót? / körzetszám / telefonszám Kérdezés kezdete: 2008.... hó... nap... óra... perc A kérdező aláírása:... igazolványszáma: KKV KÖRKÉP 2008. július

Részletesebben

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon.

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon. Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő

Részletesebben

SGS KÉPZÉSI NAPTÁR 2013 I. FÉLÉV

SGS KÉPZÉSI NAPTÁR 2013 I. FÉLÉV SGS KÉPZÉSI NAPTÁR 2013 I. FÉLÉV Ez már nem az a pillanat! így hangzik az SGS mottója. Napjainkban, mikor kiélezett verseny folyik azon vállalatok között, amelyek vezető pozícióra törekszenek, vagy csak

Részletesebben

Eseménynaptár. www.hook.hu, e-mail: info@hook.hu

Eseménynaptár. www.hook.hu, e-mail: info@hook.hu Eseménynaptár Időpont Helyszín Esemény 2015. március 3. Dunaújváros Gazdálkodási folyamatok feltérképezése a Dunaújvárosi Főiskolán Lenner Tamás 2015. március 5. Nyíregyháza Gazdálkodási folyamatok feltérképezése

Részletesebben

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben.

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben. Logisztikai szolgáltatók integrációja B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben Külső logisztikai szolgáltatók integrációja interdiszciplináris web-alapú platformon The logistic domai under the 6th Fram

Részletesebben

570. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard 2009. április Nemzetközi könyvvizsgálati standard A vállalkozás folytatása

570. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard 2009. április Nemzetközi könyvvizsgálati standard A vállalkozás folytatása 570. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard 2009. április Nemzetközi könyvvizsgálati standard A vállalkozás folytatása Célok 9. A könyvvizsgáló célja, hogy: (a) (b) elegendő és megfelelő könyvvizsgálati

Részletesebben

Dr. Zoboky Péter Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály

Dr. Zoboky Péter Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály A nagyvállalatok energetikai audit kötelezettsége Dr. Zoboky Péter Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály Az EU energiahatékonysági szabályozása 1. 2. 3. 2010/30/EU irányelv az energia címkézésről 2010/31/EU

Részletesebben

LEAN BESZERZÉS AZ ELMŰ-BEN. MLKBT 17. kongresszusa Balatonalmádi, 2009. november 12. Sámson Gergely

LEAN BESZERZÉS AZ ELMŰ-BEN. MLKBT 17. kongresszusa Balatonalmádi, 2009. november 12. Sámson Gergely LEAN BESZERZÉS AZ ELMŰ-BEN MLKBT 17. kongresszusa Balatonalmádi, 2009. november 12. Sámson Gergely Áttekintés ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport, Beszerzési Ig. ELMŰ beszerzés fejlődése Lean beszerzés Fejlesztési

Részletesebben

Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció

Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció Közösségért szervezett nap tippek a hatékony szervezéshez Előszó A Telenor felelős vállalatként fontosnak tartja, hogy a legkorszerűbb mobiltechnológiai szolgáltatások

Részletesebben

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés Sajtótájékoztató Budapest, 2009. október 29. Ez a dokumentum a sajtótájékoztatóra meghívott résztvevők használatára készült. A dokumentumban szereplő összes

Részletesebben

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATKOZÁS Iparágtól függetlenül három egymással szorosan összefüggő terület játszik komoly szerepet a vállalatok sikerességében:az

Részletesebben

XXXIX. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIÁJÁRA

XXXIX. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIÁJÁRA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KARÁNAK TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TANÁCSA tisztelettel meghívja Önt a XXXIX. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIÁJÁRA A konferencia időpontja: 2011. december 07. (szerda)

Részletesebben

ERP rendszer a gyakorlatban az Anda Present Kft-nél

ERP rendszer a gyakorlatban az Anda Present Kft-nél ERP rendszer a gyakorlatban az Anda Present Kft-nél Cégünkről Piacvezető üzleti- és reklámajándék tárgy nagykereskedelem 20 éve a piacon Központi iroda és raktár (6.000m 2 ) Budapesten Front office irodák

Részletesebben

A célok nem, csupán a célpontok és az eszközök változtak Az ezredfordulón (2000. évben) a

A célok nem, csupán a célpontok és az eszközök változtak Az ezredfordulón (2000. évben) a A célok nem, csupán a célpontok és az eszközök változtak Az ezredfordulón (2000. évben) a hazai informatikai piac legnagyobb szereplője a Synergon holding struktúra kialakítása keretében célul tűzte ki

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18997659-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs Pk. 60173/2007/4/I., 2007.12.14. szám: 4028, Debrecen, Damjanich u. 23. 2/9. 2009. Fordulónap: 2009. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

MAGYAR BESZÁLLÍTÓK A NEMZETKÖZI ÉRTÉKLÁNCBAN HOGYAN VÁLHAT AZ ÖN VÁLLALKOZÁSA IS SIKERES BESZÁLLÍTÓVÁ? VÁRADI METAL KFT. Váradi Metal Kft. Rövid története A cég 1993-ban alakult Váradi és Társai Kft.

Részletesebben

BEOSZTAS: rektor. tudományos rektorhelyettes, fakultásigazgató nemzetközi rektorhelyettes

BEOSZTAS: rektor. tudományos rektorhelyettes, fakultásigazgató nemzetközi rektorhelyettes Készült: Szolnok... GO'+. O-.r 2? " Jelenlévok: NEV: Dr. Törzsök Éva Dr. Vermes Pál Dr. Kacsirek László Dr. Székely Péter es rektor BEOSZTAS: általános rektor-helyettes, fakultásigazgató nemzetközi rektorhelyettes

Részletesebben

Generali Alapkezelő Privát Vagyonkezelés Befektetési szakértelem immáron 20 éve

Generali Alapkezelő Privát Vagyonkezelés Befektetési szakértelem immáron 20 éve Bemutatkozás Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége Budapest, 2015. szeptember 8. Generali Alapkezelő Zrt. Generali Alapkezelő Privát Vagyonkezelés Befektetési szakértelem immáron 20 éve Jogi személyiség

Részletesebben

Professio Klaszter bemutatása 2012.05.09. Miklósy Lajos elnök

Professio Klaszter bemutatása 2012.05.09. Miklósy Lajos elnök Professio Klaszter bemutatása 2012.05.09. Miklósy Lajos elnök Mi hozott össze bennünket? azonos tevékenység mindnyájan forgácsolással foglalkoztunk azonos probléma a szakemberek elfogytak - utánpótlás

Részletesebben

Életre keltjük épületét

Életre keltjük épületét Tégy bele csövet, szerelvényt! Hol kazán ontja melegét, a ház életre kél Közel 40 fő munkatársi létszám, közel 100 főt foglalkoztató alvállalkozói kör. 300 m2, XXI. századi technológiával épült iroda,

Részletesebben

2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21.

2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21. 2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött

Részletesebben

Az időtényező szerepe a cég logisztikai költségeiben

Az időtényező szerepe a cég logisztikai költségeiben Hogyan csökkentheti költségeit versenytársainál nagyobb mértékben? Dr. Szegedi Zoltán c. egyetemi tanár, Az MKT Logisztikai Szakosztályának elnöke Az időtényező szerepe a cég logisztikai költségeiben zoltan.szegedi@ameropa.hu

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

MAGYAR BESZÁLLÍTÓK A NEMZETKÖZI ÉRTÉKLÁNCBAN HOGYAN VÁLHAT AZ ÖN VÁLLALKOZÁSA IS SIKERES BESZÁLLÍTÓVÁ?

MAGYAR BESZÁLLÍTÓK A NEMZETKÖZI ÉRTÉKLÁNCBAN HOGYAN VÁLHAT AZ ÖN VÁLLALKOZÁSA IS SIKERES BESZÁLLÍTÓVÁ? MAGYAR BESZÁLLÍTÓK A NEMZETKÖZI ÉRTÉKLÁNCBAN HOGYAN VÁLHAT AZ ÖN VÁLLALKOZÁSA IS Nagyné Miske Margit ügyvezető igazgató NATURTEX Gyapjú- és Tollfeldolgozó Kft. RÖVID TARTALOM 1. Néhány mondat a NATURTEX

Részletesebben

KERESŐMARKETING SPECIALISTA KÉPZÉS

KERESŐMARKETING SPECIALISTA KÉPZÉS KERESŐMARKETING SPECIALISTA KÉPZÉS látogatószerzés költséghatékonyan Edutus Főiskola 2014 Keresőmarketing specialista képzés Az egyik legátfogóbb keresőmarketing képzés Magyarországon. Top ajánlat azoknak,

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

Optimistább jövőkép, de visszafogott beruházási szándék jellemzi a vállalkozásokat

Optimistább jövőkép, de visszafogott beruházási szándék jellemzi a vállalkozásokat Optimistább jövőkép, de visszafogott beruházási szándék jellemzi a vállalkozásokat 404 milliárd forinttól esett el a hazai kkv-szektor tavaly az elavult eszközök miatt Továbbra is visszafogott a magyar

Részletesebben

Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása. 2009 június

Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása. 2009 június Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása 2009 június Tartalom Elan SBI Capital Partners Tőkealapkezelő Zrt.- Bemutatása SBI European Tőkealap (Alap) - Bemutatása SBI European Tőkealap

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2363-06 Jogi-, kereskedelmi és vállalkozási ismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatok

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2363-06 Jogi-, kereskedelmi és vállalkozási ismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatok 1. feladat Barátja megkéri, adjon segítséget egyéni vállalkozása beindításához. Tájékoztassa barátját az egyéni vállalkozás beindításával kapcsolatos tudnivalókról! - az egyéni vállalkozásokra vonatkozó

Részletesebben

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei.

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági

Részletesebben

A M unkavéd édelem kihí kihívá i sa Gráfel Sándor

A M unkavéd édelem kihí kihívá i sa Gráfel Sándor AM Munkavédelem kihívásai i Gráfel Sándor A munkavédelem egyik fő kihívása a szabályozások, elvárások napi gyakorlatba történő bevezetése, azok betartatása Szabályozás 1993. Évi XCIII. Törvény a munkáltató

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Alapszabály

Belső Ellenőrzési Alapszabály Belső Ellenőrzési Alapszabály Az Ecomore Befektetési és Tanácsadó Kft. ügyvezetőjének utasítása a belső ellenőrzési rendszer szabályozásáról Az Ecomore Kft ellenőrzési funkciói a belső ellenőrzési rendszer

Részletesebben