A TEREX SOKKAL TÖBB ALVÁZAT. RENDEL 11. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. A Rába mint a Meritor beszállítópartnere

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TEREX SOKKAL TÖBB ALVÁZAT. RENDEL 11. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. A Rába mint a Meritor beszállítópartnere"

Átírás

1 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXVII. évfolyam 3. szám június A Rába mint a Meritor beszállítópartnere 2 3. oldal A MERITOR VÁLLALAT MÁR HOSSZÚ IDEJE A RÁBA MEGBÍZHATÓ PARTNERE. A KAPCSOLAT INDULÁSAKOR A RÁBA SZÉLES SKÁLÁJÚ TERMÉKKÖRT KÍNÁLT PART- NERE SZÁMÁRA: TÁNYÉR- ÉS KÚPKEREKEKET, INTEG- RÁLT ÉS NORMÁL TENGELY- CSUKLÓKAT, MELLSÔ TEN- GELYEKET EGYARÁNT SZÁL- LÍTOTT VEVÔJE MEGREN- DELÉSEI ALAPJÁN. Villámkérdések és -válaszok a minôségügyi körökrôl 6. oldal A TEREX SOKKAL TÖBB ALVÁZAT Idén is lesz Rába Családi Nap 15. oldal JÚLIUS 25-ÉN 10 ÉS 19 ÓRA KÖZÖTT RENDEZZÜK A RÁBA CSALÁDI NAPOT, AMELY MÁRA MÁR HAGYOMÁNYOS- NAK MONDHATÓ RENDEZVÉNY A CÉGCSOPORT ÉLETÉBEN. RENDEL 11. oldal

2 2 oldal 2 Holding A Rába mint a Meritor beszállítópartnere A Meritor vállalat már hosszú ideje a Rába megbízható partnere. A cég amerikai érdekeltségével 1989-ben létesítettünk elôször üzleti kapcsolatot, amely akkoriban még Rockwell néven volt ismert a piacon. A kapcsolat indulásakor a Rába széles skálájú termékkört kínált partnere számára: tányérés kúpkerekeket, integrált és normál tengelycsuklókat, mellsô tengelyeket egyaránt szállított vevôje megrendelései alapján. A termékportfólión belül utóbbi két tétel generálta a legnagyobb forgalmat. A mellsô tengelyek és tengelycsuklók a Rába számára ma is stratégiai fontosságú termékek. A vállalat több nagyobb mértékû fejlesztést is végrehajtott annak érdekében, hogy gyártásukat hatékonyabbá tegye és a vevôk megrendeléseit még rugalmasabban teljesítse. Ezeknek a beruházásoknak is köszönhetô, hogy az amerikai piac felvirágzásával párhuzamosan dinamikus növekedést sikerült elérnünk e két részegység eladási volumenében. A Meritor mint detroiti központú futómûgyártó cég ma a DANA céggel együtt az amerikai piac csaknem 90%-át fedi le. Futómûvek, fékek és felfüggesztések globális beszállítója. A Rába Meritor kapcsolatról elsô körben Polgár Szilárd kereskedelmi igazgatót kérdeztük. A két cég közti együttmûködésben a Rába kiemelt figyelmet fordít a logisztikára. Konszignációs raktárba szállítjuk az árucikkeket, így azok azonnal hozzáférhetôvé válnak a partner számára. A termékek köre folyamatosan bôvíthetô, ellenértékük pedig a fogyás függvényében kerül kiszámlázásra, ami mindkét fél számára kényelmes, az amerikai cég igényeihez igazodó megoldás. A két fél viszonyában ugyancsak hangsúlyos szerepet kap a kommunikáció. A vevôi kapcsolattartás sokszor proaktív hozzáállást igényel a munkatársaktól a minél magasabb szintû vevôkiszolgálás érdekében. Partnerünk hozzánk hasonlóan Oracle vállalatirányítási rendszert alkalmaz, így rendszerszinten is megteremthetô az összhang a két cég között: a folyamatok így jobban összeegyeztethetôk, és az egyes információk is könnyedén nyomon követhetôk. Mindemellett a Rába felsô vezetése évi két alkalommal személyes látogatást tesz a Meritornál, amikor is személyes konzultációra nyílik lehetôség. A szállítási teljesítmény folyamatos fenntartása, a határidôk és a minôségi elvárások betartása mellett a Rába kiemelt figyelmet fordít arra, hogy vevôje egyedi igényeinek is eleget tegyen. Partnerünk 2014-ben a szokásos megrendelések mellett egy váratlan, rövid átfutási idejû pótalkatrészigénnyel kereste fel a Rába értékesítô csapatát. A vállalat rugalmasan reagált a kérésre, és kiváló szolgáltatási színvonal mellett, határidôre, az elvárt minôségben szállította le a megjelölt alkatrészeket, az elôre megadott volumenben. A megrendelés hatékony teljesítésével a Rába kivívta az amerikai cég elismerését. Az elnyert díj is valószínûsíthetôen ennek a teljesítménynek a méltatása nyilatkozta Polgár Szilárd. A díjról Kocsis Sándor operációs és minôségügyi igazgatót is megkérdeztük. A vevô és a beszállító viszonyában alapvetôen három olyan kemény tényezôt tartunk nyilván, amelyek mérôszámokkal bármikor kifejezhetôek: minôség, szállítási pontosság, ár- költségszint alakulása. Ezek azok a szempontok, amelyek nemcsak a mi iparágunkban, hanem egyáltalán a szabadpiaci körülmények közt hûen tükrözik a gazdasági kapcsolatokat, illetve egy adott beszállító teljesítményét. Nemcsak objektívek, de viszonylag könnyen is mérhetôek. A minôségi és szállítási pontossági követelmények teljesülése elsôsorban a vevô számára kedvezô, hiszen az elvárt minôségben és megfelelô idôben rendelkezik a termékkel. A

3 3 oldal költségszint kedvezô alakulása mind a vevô, mind a beszállító számára fontos, hiszen mindketten a nyereség realizálására törekednek. A hard tényezôkön túl egy vevô-beszállító kapcsolatban mindig vannak úgynevezett soft elemek is, amelyeket viszonylag nehéz mérôszámokkal kifejezni, szubjektivitásuk ellenére mégis nagyon fontosak. Ilyen lehet a gyors reakcióképesség, a kommunikáció minôsége és nem ritka esetben a váratlan események kezelése. A váratlan események itt nem feltétlenül negatívak, nem minden esetben jelentenek hibát vagy beszállítói problémát. Sok esetben a szabadpiac váratlan mozgását fejezik ki. Az iparágunkat jellemzô rendkívüli verseny miatt ha valamelyik vevônk a piacon egy váratlan lehetôséget lát, azt szeretné megragadni. Ahhoz, hogy ez megtörténhessen, az ellátási láncának kellôen gyorsan és pozitívan kell reagálnia. A Meritortól elnyert díj megerôsíti számunkra néhány olyan tényezô fontosságát, amelyek jelentôsége eddig is ismert volt elôttünk. A stabil üzletmeneten kívül szükségesek egyéb plusztörekvések is, hogy a vevôk valóban partnerként tekinthessenek ránk. Így ha egy váratlan eseménnyel néznek szembe, akkor tudják, hogy ránk számíthatnak, mert gyorsan és megfelelô minôségben reagálunk a kérésükre. Munkatársaik tudatában pedig úgy rögzülünk, mint akikhez lehet fordulni ilyen helyzetekben. Ez a jövôbeli üzletek elnyerésénél is pozitív tényezô, illetve többletlehetôség, hiszen ha váratlan piaci lehetôségek adódnak, akkor vélhetôen az elsôk között fognak bennünket megkeresni. Az, hogy 2014-ben kezelni tudtuk a Meritor váratlan pótalkatrészigényét oly módon, hogy ezt a vevô egy díjjal is honorálta, házon belül is nagyon jó és kreatív munkát igényelt a kollégáktól. Bizonyos standard folyamatokat, mint pl. a nyersanyagbeszerzést fel kellett gyorsítaniuk, a váratlan munkák rugalmas programozását, a megfelelô gyártóberendezések rendelkezésre állását meg kellett oldaniuk. Ôk azok a jó képességû dolgozóink, akik megfelelô szakértelemmel kezelték ezt a váratlan vevôi igényt. A Rába Futómû Kft. erôssége, hogy bár méretét tekintve a közepes cégek közé tartozik, de rugalmasságát tekintve rendkívül versenyképes ebben a szegmensben nyilatkozta Kocsis Sándor. Érdemes tudni, hogy partnerünk 1998-ban részesítette elôször díjazásban vállalatunkat: elôzô évi teljesítménye alapján akkor preferred supplier -ként, azaz preferált beszállítóként pozicionálta a Rábát ben a supplier partner, azaz beszállító partneri státust érdemeltük ki, ami pozitív visszajelzés kiemelt vevônktôl, egyben bizonyíték arra, hogy jó úton járunk. Az idei évre vonatkozó elôrejelzések optimistán vetítik elôre az elkövetkezô idôszakot. Statisztikák és vevôi megrendelések alapján az amerikai tehergépjármû-piacon a évihez képest idén 12%-os növekedés várható. A Meritor mind a tengelycsukló, mind a mellsô tengely igényei tekintetében komoly növekedést jelzett elôre 2015-re, a változás mértéke a korábbi várakozásokat felülmúlva meghaladja az 50%-ot. Ezen kilátások ismeretében lehetôség nyílik arra, hogy kapcsolatunk az amerikai céggel még tovább erôsödjön 2015-ben. Holding A VEVÔ ÉS A BESZÁLLÍTÓ VISZONYÁBAN ALAPVETÔEN HÁROM OLYAN KEMÉNY TÉNYEZÔT TARTUNK NYIL- VÁN, AMELYEK MÉRÔSZÁ- MOKKAL BÁRMIKOR KIFEJEZ- HETÔEK: MINÔSÉG, SZÁLLÍ- TÁSI PONTOSSÁG, ÁR- KÖLTSÉGSZINT ALAKULÁSA. KOCSIS SÁNDOR OPERÁCIÓS ÉS MINÔSÉGÜGYI IGAZGATÓ 3

4 4 oldal 4 Holding Stabil eredményesség, rekordalacsony hitelállomány A társaság csoportszinten 13,9 milliárd forintos konszolidált árbevételt ért el 2015 I. negyedében, ami 17,6 százalékos forgalombôvülést jelez a tavalyi év hasonló idôszakához képest. Az idei elsô negyedévben valamenynyi üzletág megtartotta, illetve javította készpénztermelési hatékonyságát, a csoportszintû EBITDA értéke közel 1 milliárd forint volt. PINTÉR ISTVÁN ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓ Az árbevétel növekedéséhez erôteljes belföldi értékesítés járult hozzá: a Rába a hazai piacokon jelentôs, 77,7 százalékos bôvülést realizált a évi bázisidôszakhoz képest. Ennek hajtóerejét elsôsorban a jármû üzletág buszértékesítése jelentette. Az exportpiacok bizonytalan teljesítménye ellenére a társaság üzemi eredménye 2015 elsô három hónapjában 403 millió forintos nyereséget ért el úgy, hogy a cégcsoport mindhárom üzletága pozitív eredményt mutatott fel, ami jórészt a fix jellegû kiadások tekintetében elért drasztikus költségcsökkentésnek köszönhetô. A társaság idei elsô negyedévét az utóbbi évtized leghatékonyabb halmozott idôszaki költséggazdálkodása jellemezte. A Rába pénzügyi eredményét nyereségesre fordította, szemben a tavalyi év hasonló idôszakának veszteségével. Folytatva az eddigi trendet, a társaság ismét jelentôsen, 6,2 milliárd forintra csökkentette nettó hitelállományát, amely így alacsonyabb, mint az egy évvel ezelôtti 6,8 milliárdos, illetve a 2014-es év végi 8,6 milliárdos érték, egyben a Rába elmúlt évtizedének legalacsonyabb hitelállománya. A kiváló eredményt nyereséges mûködéssel és 670 millió forintos mûködôtôke-csökkentéssel sikerült elérni. A Rába bebizonyította, hogy a piaci környezet bizonytalansága ellen mind csoport-, mind üzletági szinten megfelelô eszköztárakkal rendelkezik: aktív üzletfejlesztéssel, új piacok elnyerésével és hatékony költséggazdálkodással folyamatosan nyereséges mûködést tud fenntartani gyorsan változó iparági környezetben is. Egyik legfontosabb célunk a csoport válságállóságának fokozása és új fejlôdési pálya megnyitása, amiben jelentôs szerepe van a hitelállomány további csökkentésének, mely az idei évben terveink szerint az EBITDA 150%-a alá mérséklôdhet mondta Pintér István, a Rába Jármûipari Holding Nyrt. elnök-vezérigazgatója.

5 5 oldal Futómû Kft. 5 Idén is megrendezték a Gépész- és Mechatronikai Mérnök Hallgatók Országos Konferenciáját ban az Európai Unió Phare-programjának támogatásával indult el a Practing gyakorlatorientált mérnökképzési program a Széchenyi István Egyetemen, melynek keretében az egyetem hallgatói egy tanulmányi félév idôtartamú gyakorlatot töltenek a programot támogató cégeknél. A képzés célja, hogy a fiatalok megismerjék az egyes vállalatok tevékenységét, és az oktatási intézményekben megszerzett elméleti tudásuk mellé gyakorlati tapasztalatokat is szerezzenek a projektek mûködésérôl, valamint az iparban használatos technológiákról. A Rába Jármûipari Holding Nyrt. is folyamatosan részt vesz a programban, több másik autó- és gépiparban érdekelt régiós vállalkozással együtt. A Practing alapítvány idén már kilencedik alkalommal rendezte meg a Gépész- és Mechatronikai Mérnök Hallgatók Országos Konferenciáját. A rendezvény célja az alapítvány tevékenységének elôsegítésén túl az innováció vállalati filozófiában betöltött szerepének hangsúlyozása és a cégek innovációs képességének bemutatása a részt vevô hallgatók számára. Jelenleg Magyarországon tizenhárom intézményben folyik gépészmérnöki és mechatronikai mérnöki képzés. Az elmúlt két évben már négy határon túli egyetemrôl érkeztek hallgatók a rendezvényre, név szerint a Pozsonyi Mûszaki Egyetem két karáról, a Nyitrai Mezôgazdasági Egyetem Mûszaki Karáról, az erdélyi Sapientia Egyetemrôl és az Újvidéki Egyetemrôl. IDÉN A RÁBÁS CSAPATOKNAK EGY MEGLEHETÔSEN NEHÉZ FELADATOT KELLETT MEGOLDANIUK: A KÍSÉRLETI ÜZEM EGYIK HAJTÁSLÁNCVIZSGÁLÓ BERENDEZÉSÉHEZ KELLETT HAJTÓMÛTERVEZETET KÉSZÍTENIÜK HOMLOKKE- REKES, ILLETVE BOLYGÓMÛVES KONCEPCIÓBAN. MIND- KÉT CSAPAT KIVÁLÓAN HELYTÁLLT. A résztvevôknek függetlenül a küldô intézményüktôl vegyes csapatokba osztva kell megoldaniuk a támogató cégek által kitûzött feladatokat, amelyek a diákok kreativitásán és szakmai tudásán túl a puha készségeiket mint a csapatmunkára való képesség vagy a kommunikációs készség is próbára teszik. Ezek azok a kompetenciák, amelyek a munkaerôpiacra kilépô frissdiplomásoknál ma a leginkább hiányoznak. A csoportok munkáját az adott problémát felvetô cég egy képviselôje moderálja. Az esettanulmányokat a találkozó utolsó napjára dolgozzák ki a hallgatók, az elért eredményeket pedig a cégképviselôk és az egyetemi oktatók elôtt prezentálják. Az elhangzottakat szakmai és megvalósíthatósági szempontból értékelik a zsûritagok. Idén a rábás csapatoknak egy meglehetôsen nehéz feladatot kellett megoldaniuk: a kísérleti üzem egyik hajtásláncvizsgáló berendezéséhez kellett hajtómûtervezetet készíteniük homlokkerekes, illetve bolygómûves koncepcióban. Mindkét csapat kiválóan helytállt. Ezúton is gratulálunk minden résztvevônek a kreatív tervekhez, az elért eredményekhez, illetve a szervezôknek a színvonalas lebonyolításhoz. GYALÓKAY SZABOLCS

6 6 oldal 6 Futómû Kft. Villámkérdések és -válaszok a minôségügyi körökrôl A közelmúltban (újra)indult kezdeményezésrôl, a minôségügyi körökrôl Laskai Nikolettet kérdeztük. Villáminterjúnkból remélhetôleg mindent megtudnak, amit ezzel kapcsolatban tudni érdemes. HÁNY KOLLÉGA VESZ RÉSZT A PROGRAM- BAN, S ÔK MELY TERÜLETEKRÔL JÖTTEK? Három minôségi kör indult a csarnok tengelycsukló teamjében, a Scania tengelycsuklósoron. Az elsô csapat tagjai Csóka Gergely, Sölét Kálmán, Kis Vámosi Imre, Szabó Csaba, Fehér Patrik és Fehér Bence. A második minôségi körben találjuk Kriegler Zsoltot, Takács Tamást, Perjési Bencét és Tóth Dávidot. A harmadikban pedig Tóth Mátét, Mikó Pétert, Vígh Zsoltot, Visi Norbertet és Nagy Sándort. A CSOPORTOK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNÁL MILYEN SZEMPONTOK DOMINÁLNAK: TAPASZTALAT, BEOSZTÁS, VÉGZETTSÉG...? Dolgozói szintû csoportokról van szó, ami vegyes. Vannak teljesen kezdô és hosszú évek óta a Rábában dolgozó tagok is. A végzettség és a beosztás nem volt szempont. AZ ÖTLET, HOGY KOLLÉGÁK BEVONÁSÁ- VAL PRÓBÁLJANAK EGY ÚJ MINÔSÉGFEJLESZ- TÉSI RENDSZERT, HONNAN ERED? VAN NEM- ZETKÖZI TAPASZTALAT ERRE? 1960-ban Kaoru Ishikawa dolgozta ki a módszert, azóta Japánban milliós nagyságrendû minôségi kört tartanak nyilván tôl az USA-ban is alkalmazzák ezt a módszert, a Rábában 2012-ben volt egy próbálkozás és most szeretnék újraéleszteni ezt az elvet. MENNYI IDÔT VESZ EL EZ A PROGRAM EGY KOLLÉGA MUNKAIDEJÉBÔL? Hetente egyszer fél óra, amikor csak ezzel foglalkozhatnak. Mivel azonban egy munkahelyen, egy mûszakban, egymás mellett dolgoznak a teamtagok, így akármikor tudnak konzultálni idôn túl is. EGY-EGY CSAPAT MEGBÍZÁSA MENNYI IDEIG TART? EGY HÉT, HÓNAP, ÉV VAGY FO- LYAMATOS...? Feladatuk a folyamatok és a termékek fejlesztése, céljuk a saját szinten fellépô problémák felismerése és alternatíva ajánlása a kiküszöbölésükre. Nincsen konkrétan meghatározva az, hogy mennyi ideig tartson egy-egy ötlet kidolgozása, sem az, hogy mivel foglalkozzon egy-egy minôségi kör. Reméljük, hogy folyamatos lesz és egyre több minôségi kör alakul. AZ ÁLTALUK JAVASOLT MÓDOSÍTÁSOK HOVÁ KERÜLNEK, EZEK MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL KIK DÖNTENEK? Minden esetben vezetôi segítség szükséges az ötletek megvalósításához. Bizonyos ötletek bevezetéséhez a menedzsment jóváhagyása is szükséges lehet a késôbbiekben. HA SIKERES A PROGRAM, MIKÉNT, MELY TERÜLETEKEN KÍVÁNJÁK FOLYTATNI? Mindenképpen sikeres maga az indítás is, mert azt jelenti, hogy a dolgozók nyitottak, foglalkoznak a problémákkal és a minôség fejlesztésével. A következô hetekben indul egy minôségi kör a hajtómûház teamben és egy a kovács üzemben. A jövôre nézve szeretnénk, ha minél több minôségi kör alakulna, akár önkéntes alapon. Jelentkezni bármikor lehet, szívesen segítünk az indulásnál. ÖTLETLÁDA OLVASHATÓ KARAKTEREK MELLÉ DATAMÁTRIX Tapasztalt kolléga kiváló javaslata Szütsné Rechner Éva 1980-ban, az akkor még fôiskolaként regnáló gyôri Széchenyirôl (ma Széchenyi István Egyetem) érkezett a Rábába. A fiatal mérnök a technológián kezdett, s ott is ragadt; elôbb a hôkezelô technológián, majd a forgácsolón. Mostani ötlete a Scania tengelycsuklókhoz kötôdik. Tudni kell, hogy a tengelyekre most is gravíroz a Rába olvasható karakterekkel számokat, egyedi azonosítót. Mindezek ellenére elôfordulhat, hogy csomagoláskor különbözô rajzszámú darabok kerülnek egymás mellé, ami reklamációt indukálhat. Erre keresett megoldást a tapasztalt mérnök. Szütsné Rechner Éva lépésrôl lépésre állította össze a rendszert. A datamátrix kód bevezetésével kezdte: ez az olvasható karakterek mellé ugyanúgy gravírozható. Ezeket a kódokat elôbb generálni kell, de úgy, hogy egy viszonylag egyszerû NC-program is alkalmazni tudja. Kollégánk megtalálta a megoldást erre, s közben azzal is számolt, hogy maga a gravírozás ne vegyen el sok idôt a gyártásból. Most fél perc alatt végez a gép ezzel, de lehet, az idô tovább szûkíthetô. Az új rendszerrel nem iktatható ki az emberi munkafázis a csomagolásnál, de egy kódleolvasóval a hiba szinte teljesen kiküszöbölhetô. A rendszer arra is alkalmas, hogy az adott tengelycsukló életét végig tudják követni a további hibák így szintén kiszûrhetôk, tetten érhetôk. SZÜTSNÉ RECHNER ÉVA

7 7 oldal Futómû Kft. 7 KAIZEN EGY KALODÁVAL TÖBB TENGELYTEST SZÁLLÍTHATÓ, IDÔ ÉS PÉNZ IS NYERHETÔ A Percvadászok emlékeztek a titánokra Ú jabb sikeres Kaizenen vagyunk túl: ezúttal a Percvadászok találták meg a felesleges munkával töltött perceket, amelyekért a vevô ez esetben a Scania nem fizet. A Scania utánfutótengely gyártási folyamatát nézte át alaposan Milkovits Gábor, Ôri Máté, Plesz János, Ferenczi Antal és Lanczendorfer Csaba, vagyis a Percvadászok csapata, akiket Laskai Nikolett segített a program ideje alatt. A feladat ugyanaz volt, mint minden Kaizennél: megtalálni azokat az eszközöket, módszereket, amelyekkel a leghatékonyabbá lehet tenni a termelési folyamatot. A szabad ötletek elôtt megnézték a Denzel Washington fôszereplésével forgatott, Emlékezz a titánokra! címû filmet, ami jó alaphangot adott a munkához állítják mindannyian. A csapatot technológus, karbantartó, minôségbiztosító, termelési elôadó és a termelésben részt vevô szakember alkotta, tehát biztosított volt, hogy az ötletek minden területrôl jöhetnek. Így is történt, a legmeglepôbb most mégis az volt, ami egy kaloda kialakítására vonatkozott. Az ilyenre mondják azt, hogy egyszerû és praktikus ötlet: korábban raklapon szállították a tengelytesteket, egy raklapra pedig négy fért. Ha azonban egy speciálisan erre a célra készített kalodába teszik, akkor egyszerre nyolcat lehet vinni. Idôt, pénzt egyaránt lehet nyerni ezzel az ötlettel. Az utóbbi éves szinten milliós nagyságrendet jelent. A csapat tagjai elmondták, hogy az öt napból az oktatást követô négy valóban csak a Kaizennel telt. S mivel más dolguk nem volt, így csak erre koncentráltak, ami nagy segítséget jelentett. Azok az ötletek, amelyeket elfogadtak, s azonnal megvalósíthatóak, már be is építették a termelésbe. Az öltöztetô hegesztôroboton a hegesztési sebesség növelésével, a mérés és varratkövetô szenzorrendszer racionalizálásával lehetett azonnal érvényesíthetô, a gépi fôidôben jelentkezô megtakarítást elérni. Az automata hosszvarrathegesztô berendezésen pedig a mellékidôk minimalizálásával és a kétsoros hegesztéstechnológia sebességmaximalizálásával sikerült konkrét veszteségpercet találni. A gyártás folyamatszemlélettel történô vizsgálata további hatékonyságnövelô, és azonnal bevezethetô például mûvelet-összevonásokra, részmûveletvégzésekre vonatkozó ötleteket eredményezett. Amelyekhez pedig tervezés és kivitelezés is szükséges, ott a folyamatot elindították, de ezeknek is lesz látható hatása akár már szeptemberben. A Kaizen folytatódik, a következô terület a felületkezelô team lesz új csapattal. Sikeres KIR- és MEBIR-audit a Rába Futómû Kft.-nél M egújító auditon vizsgázott az integrált Környezetközpontú Irányítási és Munkahelyi Egészségvédelem és Munkabiztonság Irányítási rendszer a Rába Futómû Kft.-ben. Öt teljes napig tartott a vizsgálat, súlyos eltérést nem találtak az auditorok. Ezúttal az elôkészítésrôl is szólni kell, mivel idén elôször integrált rendszerként került auditálásra a KIR és a MEBIR, vagyis az audit is közös volt, ami a ráfordított idôt nem csökkentette és az alaposságból sem vett el. Alasztics Gábor karbantartási menedzser elmondta: maga a mûködôképes rendszer átvizsgálása különösebb felkészülést nem igényelt volna, de amiatt, hogy közös utasításokat kellett kidolgozni az integrációnak köszönhetôen, az elôkészület is több munkát jelentett a megszokottnál. Szüts Lajos mûszaki igazgatóhelyettes hozzátette, az integráció során sem egységesítettek minden elemet, hiszen több eljárásnál csak külön értelmezhetô a szabvány. Ugyanakkor például a belsô auditoknál könnyebbséget jelent az összevonás. Ehhez kapcsolódóan Márkus Gergô rendszerfelügyeleti megbízott konkrét példaként említette, hogy a levegôvédelmi vagy a hulladékgazdálkodási eljárásutasítás elég speciális területet jelent a SZÜTS LAJOS ÉS ALASZTICS GÁBOR KIR-en belül, míg a MEBIR-nél az egyéni védôeszközök szabályozása vagy a munkavédelmi kockázat értékelése az, ami nem integrálható. Közös és összevonható viszont: a felkészülés és a reagálás a veszélyhelyzetekre. A márciusban elvégzett, ötnapos audit során Szemán Sándor és Drevenka Gábor, a DNV auditorai teljes mélységében átvizsgálták a mûködési rendszerhez kapcsolódó részeket, és kezdjük a jóval összesen 34 pozitív elemet emeltek ki, et mindegyik rendszerre vonatkozóan. Nyolc fejlesztési javaslatot tettek, egy híján mindet a MEBIR-re vonatkozóan, s leírtak 16 észrevételt is, amik fontosak a rendszer javítása szempontjából. Szüts Lajostól megtudtuk: súlyos eltérés nem volt, enyhe nem megfelelôségbôl kettôt állapítottak meg, amelyek elhárításáról még az audit során gondoskodtak a felelôsök. A végrehajtást az auditorok visszaellenôrizték és megfelelônek találták. A környezetirányítás területén megfogalmazott észrevételeket is megszívlelték. Márkus Gergô elmondta: az auditorok javaslata szerint gyakrabban kellene felszedni az olajos padlóra szórt felitató anyagot. A legfôbb pozitív meglátások között említhetjük például, hogy rendkívül részletes intézkedési terv készült az elôzô auditon feltárt hiányosságok javítására. Tudni kell, hogy ezeknél a terveknél az intézkedések legalább felerészt a saját megállapításokból tevôdnek össze, amit a Rába illetékesei fogalmaznak meg az auditorral közösen végzett szemle során. Ez hasonlóan zajlott az idei auditot követôen is hangsúlyozta Szüts Lajos. Pozitívum tudatta Alasztics Gábor, hogy az auditor szerint mintaszerû a villás targoncák emelôgépnaplójának vezetése mindegyik helyszínen. Logikus módon aktualizálják a környezeti tényezôk és hatások értékelését. Rendszeresek az üzembejárások és kiválóan mûködtetik a szelektív hulladékgyûjtést. Az integrált rendszer jövôre ellenôrzô auditon esik át, a certifikát három évre szól.

8 8 oldal 8 Alkatrész Kft., Mór Présterület-fejlesztés és hatékonyságnövelés Móron A magas rendelésállomány és a présterület gyári életben betöltött fontos szerepe igényelte, hogy fejlesszük folyamatainkat, növeljük a terület hatékonyságát és kapacitáskihasználtságát. A tavalyi évben 52%-os OEEmutatóval rendelkezett a munkaterület, ami a jelenlegi vevôi igények mellett nem lett volna elegendô a megrendelések teljesítéséhez. Az idei évben már elértük a 70%-os OEE-mutatót, amely 18%-os teljes géphatékonyság-növekedést, egyben 35%-os javulást jelent a bázisidôszakhoz képest. A présterületen három paraméterrel mérjük mûködésünk megfelelôségét: A=rendelkezésre állás, P=hatékonyság, Q=minôség; e három mérôszám szorzata adja az OEE-mutatót (OEE=általános berendezéshatékonyság). A fejlesztôcsapatot úgy állítottuk össze, hogy abban minden szakterület képviseltesse magát, a teamtagok közt szerepel termelési, mûszaki, minôségbiztosítási, logisztikai és karbantartási szakember egyaránt. Heti három alkalommal tartunk értekezletet, melyeken teljes részletességgel megvizsgáljuk a folyamatokat és az ezeket befolyásoló veszteségeket. Utóbbiak megszüntetése kiemelt feladatunk. Külön vizsgáltuk a területi anyagáramlást az alapanyag-bekéréstôl a késztermék-kibocsátásig. Meghatároztuk az anyagigénylések átfutási idejét, az igényelt mennyiségeket és présterületen történô elhelyezésüket. A termékek csomagolási egységeit vonalkódos azonosítással látjuk el, ami biztosítja az azonosíthatóságot és a nyomonkövethetôséget. Folyamatosan alkalmazzuk az 5S módszert, amely az egyes munkahelyek rendezettebb kialakítását eredményezi. Az OEE-mutatószám növekedésében az egyik legmeghatározóbb tényezô a gépek és szerszámok rendelkezésre állása. Nagy hangsúlyt fektettünk a megelôzô karbantartásra, mely során nagy sorozatokat indítottunk a gyártási programokban, ezekhez egy biztonságos készletszintet rendeltünk, amivel megbízhatóan el tudjuk végezni a karbantartásokat a szerszámokon és a gépeken. A gépek megfelelô üzemeltetéséhez jól képzett dolgozók is szükségesek, akiknek érdekük a minôségi termék elôállítása hatékony gyártási módszerek mellett. Munkatársainkat oktatásokkal folyamatosan fejlesztjük. A gépek kiesô idejét rendszeresen rögzítjük, ezeket elemzéseket követôen különbözô akciókkal szorítjuk az elfogadható szintre. Jelenleg SMADprogramot alkalmazunk a szerszámcserék és átállások idejének csökkentésére. Kamerarendszerrel vizsgáljuk az átállásokat és ezek elemzését követôen a veszteségek kiszûrésével egy rövidebb folyamatot fejlesztettünk ki. Minden szerszám számozott helylyel rendelkezik a tárolórendszerben, ami megkönnyíti a gyártás elôtti kikereshetôségüket. A tavalyi évben a présterületen még folyamatos három mûszakos munkarendben dolgoztak a rábás kollégák. Most a hatékonyságnövelés eredményeképpen munkatársaink a hétvégéket már biztosan a családjukkal tölthetik. Az elért eredményt azonban meg is kell tartani és még tovább kell fejleszteni, hogy a présterület igazán jól mûködjön Móron, amely a fémmegmunkáló szakterület alapköve is egyben. RIGÓ JÓZSEF TERMELÉSVEZETÔ

9 9 oldal Alkatrész Kft., Sárvár, Jármû Kft. 9 Javul a hatékonyság a kardánperemgyártásnál A korábbi kedvezô tapasztalok alapján indult Lean Kaizen-folyamat a Rába Jármûalkatrész Kft. sárvári gyárában tavasszal. A Lean japán gyártási filozófia, amelynek lényege a gyártási veszteségek kiküszöbölése: úgy kell ésszerûsíteni a termelést, ahogy az ember saját magának alakítaná ki. Pénzes László Lean-menedzser lapunknak elmondta, hogy a folyamat során a kardánperem gyártását vették górcsô alá. A kitûzött cél az volt, hogy csökkentsék a mûveletek számát, a ciklusidôt és a logisztikai utat, növeljék a hatékonyságot, valamint hogy minél egyszerûbb, áttekinthetôbb munkakörnyezetet alakítsanak ki a munkavégzéshez. A folyamat során felülvizsgálták az alapanyag méreteit. Jelenleg a kovácsdarab 15 milliméterrel hosszabb, mint a leghosszabb késztermék és 5 milliméterrel kisebb a furat, mint a legkisebb furatú késztermék. A jövôben a kovácsdarabok az optimális hossz- és furatátmérôvel érkeznek majd az új beszállítótól, ami 15 százalékos tömegcsökkenést eredményez. A Lean-projekt eredményeként más változtatásokra is sor kerül. Az alapanyag az üzembe nem ömlesztve, festetlenül fog érkezni a tárolókban, mert ez nehéz mozgatást tesz lehetôvé, hanem gurulós kocsikon, festve. Emellett módosították a gépek telepítését: kilenc olyat kivettek, amelyet a gyártósoron nem használtak, és az új folyamatnak megfelelô gépelrendezést alakítottak ki, amihez 15 gépet kellett áttelepíteni. Ugyancsak növeli a hatékonyságot, és könnyebb munkavégzést jelent a dolgozóknak, hogy az anyagért nem kell a földig hajolniuk és sokat fel- és lerakodni, hanem az ergonómiát figyelembe véve gurulós kocsikon áramlik a munkadarab a mûveletek között. Pénzes László még egy intézkedést említett: a mérôeszközöket eltolt szinten tárolják, és csak a szükséges eszközök vannak az asztalon. A gyártóterület csökkentésével, az egy mûszakban gyártott darabszám növelésével és azzal, hogy a gyártási folyamat kevesebb dolgozóval megoldható, a hatékonyság mintegy ötödével javul. A ciklusidô tizedével lett kevesebb. Mindez jelentôs anyagi megtakarítást eredményez, ami bôven fedezi a bevezetéskor a telepítéssel, a kocsik, öntôszerszámok, tábla vásárlásával felmerült költségeket. A reklamációkról azonnal és helyben beszélnek L élektani ereje is van az új minôségbiztosítási pontokon kihelyezett tábláknak: a felelôsök nap mint nap, rendszeresen elhaladnak a rájuk vonatkozó feladat és határidô mellett. A minôségbiztosítás hatékonyabb lesz, a reklamációkat a dolgozókkal egyeztetik. Kiss Árpád minôségbiztosító mérnök elmondta: minden cellában kihelyezték a minôségbiztosítási pont tábláját, aminek lényege, hogy a vevôi reklamációkra azonnal reagálhasson az illetékes gyártóhely. A vevôk és a Jármû közötti kapcsolatért felelôs vezetô szerint a minôségbiztosítási pontok egyik legfôbb elônye, hogy a javítás és a hosszú távra szóló helyesbítés folyamatába a dolgozókat is bevonják. A táblák fejlécén látható a határidô, a javításért felelôs neve, aki rendszerint a cellavezetô. Megkeresik a hibát, feltüntetik, milyen javító intézkedést tesznek a készlet tûzoltás jellegû átvizsgálására és meghatározzák, hogyan elôzhetô meg a hiba a jövôben. A lényeg a gyorsaság és a hatékonyság, a dolgozók bevonása mondja Kiss Árpád. Hét minôségpontot alakítottunk ki, reklamáció esetén azonnal ott vitatjuk meg a problémát, ahol az adott gyártás folyik: a forgácsolásnál, a vágás-hajlításnál, a festôüzemnél, a szereldénél vagy a három hegesztôcella valamelyikében. Miután a hibát kielemeztük, a helyesbítésre határidôt szabunk meg, s csak akkor tudjuk lezárni az ügyet, ha már visszaigazolható a helyesbítô tevékenység fejti ki az Angliában látott költség nélküli, mégis hasznos módszerrôl Kiss Árpád.

10 10 Futómû Kft. Pápai István: egy örök Rábás visszaemlékezései én lettem rábás dolgozó és ez csaknem 52 évig tartott. Kezdetben minôségellenôrnek vettek fel az Auto III-ba, mellette az ETO-ban kézilabdáztam. Hamarosan lengyel átadó lettem, mert a lengyel motorvonatok malomkerék nagyságú tányérkerekeit magam, segítség nélkül is fel tudtam rakni az ütésellenôrzô gépre. Késôbb kiköltöztünk a közúti jármûbe, mert kellett a hely a késôbbi motorgyárnak, melynek meghatározó szerepe lett az életemben. Közben a Rába know-how-t vásárolt az amerikai, International Harwestertôl (IH), hajtott hátsó futómûvek gyártására. A gyártási licenc mellett az összes mûszaki dokumentáció is átadásra került, és nagy számban érkeztek a rajzok, mûvelettervek, gyártási és ellenôrzési utasítások a vállalathoz. Mûszaki fordítót pedig akkoriban nehéz volt találni. Nekem akkor már volt egy mûszaki angollal bôvített államvizsgám, és egybôl jelentkeztem a dokumentumok fordítására. Fokozatosan bekapcsolódtam tolmácsként a tárgyalásokba is. Akkoriban az Auto III gyáregység vezetôjét nevezték ki a leendô Motorgyár vezetôjének, aki kiválogatta azokat a kollégákat, akiket aztán magával vitt a Motorgyárba. Én is bekerültem a csapatba. Egy csodálatos és izgalmas munkának lehettem részese, mely során sokszor este 9-kor még lelkesen, krétával rajzoltuk a betonra azoknak a gépeknek a helyét, amelyeket másnap telepítettünk. Végül a gépek beüzemelése, a próbagyártások és az június 17-i Motorgyár-avató ünnepség következett, melyre Kádár János és az ország teljes vezérkara felvonult. A megnyitó napján nagyon szeles, esôs idô volt. A Motorgyár bejárata egy kétszárnyú, vaslemezbôl készült, nehéz ajtó volt. Azért, hogy az erôs szél be ne csapja az ajtószárnyakat, engem és egy másik fiatal kollégát állítottak oda, hogy a sarkunkkal támasszuk ki az ajtószárnyakat. Mikor a kocsisor begördült, az elsônek kiszálló Kádár János egyenesen odajött hozzám, kezet nyújtott, bemutatkozott és sorra bemutatta az ország vezetôit. Én bal sarokkal az ajtót támasztva, jobb lábbal elôrelépve sorra kezet fogtam a teljes vezérkarral, majd ugyanez megismétlôdött a másik oldalon a kollégámnál, miközben a gyáregység vezetôje a párttitkárral várta, hogy ôk is sorra kerüljenek. A Motorgyár nagyon népszerû volt abban az idôben. Ott járt Fidel Castro és sok más ismert személyiség is. Amikor a sorozatgyártás beindult ben, technológus lettem és szinte minden fôegységnek voltam a technológusa. Ez aztán elônyt jelentett akkor, amikor 1985-ben Kuvaitba kerültem, ahol a Rába-fôegységek javításának megszervezése és a füstölés csökkentése volt a feladatom. Addig is történtek érdekes dolgok. A Rába kétéltû, páncélozott szállító harcjármûveket (PSZH) adott el Irakba és az NDK-ba. Engem és egy kollégámat jelöltek ki a vevôszolgálati teendôk ellátására. Engem Irakba, munkatársamat az NDK-ba készültek küldeni tartós külszolgálatra. Alapos kiképzést kaptunk. Részt vettünk a szerelésben, voltunk a Videotonban, ahol a rádiókat szerelték be, részt vettünk a gépágyúk belövésében, vezettük a jármûvet szárazföldön és vízen, hogy mindent részletét megismerjük. Az iraki kiküldetésnek az volt a feltétele, hogy a partnerek vásároljanak további jármûveket, de ez nem valósult meg. Kollégám kiment az NDK-ba, én pedig megmaradtam az akkori HR látókörében. A 70-es, 80-as években a Motorgyár szárnyalt. A 80-as évek elsô felében napi motor készült, emellett futómûveket is gyártottunk. Kuvaitba, Szíriába, Egyiptomba, Kínába, Jugoszláviába, az Emirátusokba és Líbiába is szállítottunk Rába-termékeket. Mindegyik országban volt Rába-képviselet. A gyár vezetése a motor és a futómû termékek mellé szeretett volna egy világszínvonalú sebességváltót is beszerezni. Bekerültem abba a csapatba, amelyik Indianapolisban tárgyalt sebváltólicenc megvásárlásáról. Ez volt az elsô utam az USA-ba. A licenc végül nem került a Rába tulajdonába. Ekkor nyílt meg a Rába chicagói irodája is. Amint megjöttünk az USA-ból, egybôl mentünk tovább Hollandiába a DAF-hoz, ugyanis a Rába-tehergépjármûvek akkoriban román és DAF fülkékkel készültek. Ezt követôen Kínába utaztunk, hogy egy bizonyos mennyiségû futómû megvásárlása fejében átadjuk a futómûvek ottani gyártási jogát. Több autógyárat is meglátogattunk. Voltunk Wuhanban és Dandongban. Ekkor született meg az az egyezmény, mely szerint kínai dolgozók jönnek a Rábához, az akkori létszámhiány enyhítésére. Nekik épült az Ipar út és a Puskás Tivadar utca sarkán egy paneltömb. Bár a D2156-os motor még nagy sorozatban készült, a Rába tárgyalásba kezdett a Cumminsszal egy korszerûbb motor vegyes vállalati formában történô gyártásáról. Többfordulós egyeztetés következett oda-vissza látogatásokkal, amelyben én is részt vettem. Menjünk kicsit vissza az idôben ben a Graz-i LIST intézettel megkezdtük egy új, korszerû motorcsalád kifejlesztését. Megalakult a motorfejlesztési fôosztály és a forgácsolótechnológia csoportvezetôje lettem. Késôbb Kuvaitba kerültem. A háborúból hazaérkezve, augusztusban itthon rendszerváltás és káosz fogadott. A Rábában 11 telephelyen 13 ezer ember dolgozott. Az új menedzsment divíziókba szervezte az egyes egységeket. Akkor éppen egy Rockwell- (késôbb Meritor-) delegáció tartózkodott a gyárban, akik azt kérték, hogy Rába nevezzen ki egy koordinátort, aki jól eligazodik a Rábában, képes összefogni az új termékek, mellsôtengely-alkatrészek, illetve komplett kétsebességes fôhajtómûvek gyártásának beindításához szükséges elemeket, és akivel tarthatják a kapcsolatot. A feladatot én kaptam meg. Munkám során Indiába is volt szerencsém eljutni. Tárgyaltunk a Kirloskar Cumminsszal futómûeladásokról, akivel egy szándéknyilatkozatot is aláírtunk egy közös vállalatról könnyû, közép- és nehéz kategóriás tehergépkocsik Indiában történô gyártásáról. Kinttartózkodásunk második felében csatlakoztunk a Göncz Árpád, akkori köztársasági elnök, vezette delegációhoz, akit állami vezetôk és üzletemberek is elkísértek ban kikerültem a Rába chicagói irodájába mint mûszaki összekötô ig láttam el ezt a feladatot, kezeltem a minôségi reklamációkat és mûszaki egyeztetéseket végeztem. Ez idô alatt többször jártam Brazíliában és Mexikóban reklamációkat intézni vagy új termékek mintáit jóváhagyatni ben hazajöttem és 2003-ig az értékesítésen dolgoztam, ahol a Meritor-alkatrészek tartoztak hozzám tól 2005-ig ismét az USA-ban voltam tartós kiküldetésben, Asheville-ben, mint a Meritorhoz delegált Rába-rezidens. Onnan hazatérve lettem a vevôtámogatási team vezetôje egészen év végi nyugdíjazásomig. A vevôtámogatásiteam-vezetôi munkát egy Isuzu minôségbiztosítási tanfolyammal kezdtem Japánban, 2005-ben. Az ezt követô idôszakról a cikk olvasói közül többeknek is lehetnek személyes élményei velem kapcsolatban, így ezt a részt nem részletezem. Hálás vagyok a sorsnak, hogy hosszú pályafutásom során mindig érdekes munkákat végezhettem. Munkám során nagyon értékes emberekkel, kollégákkal és fônökökkel dolgozhattam együtt. Minden rábás dolgozónak sok sikert kívánok. PÁPAI ISTVÁN

11 Jármû Kft. 11 A Terex sokkal több alvázat rendel Összességében kellemes problémával szembesült nemrégiben a Rába Jármû kft. A cég egyik legrégebbi vasszerkezeti vevôje, az angol Terex áprilistól jelentôsen növelte megrendeléseit. Azóta a korábbinál háromszor több dömper elsô és hátsó alvázat kell gyártani számára. Takács László gyártástechnológiai és gyártásvezetô lapunknak elmondta: számos változtatást kellett bevezetniük, hogy ki tudják elégíteni a brit vállalat igényeit. A hegesztôknél és az összeállítóknál folyamatos mûszakot vezettek be. További újdonság, hogy a hegesztés már nem egy, hanem két munkahelyen folyik, s ehhez a munkafázishoz egy forgatóberendezést állítottak üzembe. A szakember hozzátette: most zajlik egy Lean Manufacturingfolyamat a hatékonyság növelésére. (A Lean japán gyártási filozófia, amelynek lényege a gyártási veszteségek kiküszöbölése: úgy kell ésszerûsíteni a termelést, ahogy az ember saját magának alakítaná ki.) A projekt augusztus végéig befejezôdik, s eredményként azt várják, hogy az így meghatározott kisebb-nagyobb módosítások után heti ötnapos munkarendben is stabilan tudják majd teljesíteni a Terex megrendeléseit.

12 12 oldal 12 HR, Sport Nyugdíjpénztári tájékoztató A korábbi évekhez hasonlóan szeretnénk hasznos információkat megosz- pénztári vagyon is növekszik. eredmény realizálása úgy, hogy közben a tani és tájékoztatást adni pénztárunk mûködésével kapcsolatban. Pénztárunk május 5-én megtartotta szokásos évi küldöttközgyûlését. A közgyûlés az elôzetesen közzétett napirendi pontok szerint beszámolt az IT és az EB évi munkájáról. Határozat született a évi beszámolóról, a rövid és a hosszú távú tervek elfogadásáról, valamint a évi tiszteletdíjak változásáról. A pénztár költséghatékony mûködésének köszönhetôen a év pozitív mûködési eredménnyel zárult, mely összeg a küldöttközgyûlés határozata alapján tôketartalékba került ben lejárt a könyvvizsgálóval kötött szerzôdésünk, melynek aktualizálása a küldöttközgyûlés hatásköre. Egybehangzó szavazással a könyvvizsgálói tevékenységre a bizalmat a Jáborcsik és Társa Kft. nyerte el, a feladatot Hatosné Jáborcsik Éva könyvvizsgáló látja el az elkövetkezô öt évben. A küldöttközgyûlés további részében a vagyonkezelô nyújtott tájékoztatást az elért eredményekrôl, a várható kilátásokról, és válaszolt a feltett kérdésekre. Néhány összefoglaló gondolat az elhangzott tájékoztatóból: A negyedévrôl negyedévre építkezô, nyugodt, kiszámítható vagyonkezelés a pénztártagok érdeke, jelentôsebb ingadozások nélkül. MIÉRT JÓ VÁLASZTÁS AZ ABSZOLÚTHOZAM-STRATÉGIA? A pénz- és tôkepiacokon mindig van olyan terület, ahol a bankbetéteknél diszkontkincstárjegyeknél érdemben magasabb hozamot lehet elérni. Tudatosan felépített, rövid távon is kiszámítható stratégia, amely a nyereséges pozíciók kiválasztását célozza meg. Nincs túlzott kockázatvállalás: a részvények jellemzô aránya egy konzervatív portfólióhoz hasonlítható. Aktív, idôrôl idôre újragondolt devizapiaci stratégia: a forint mellett mérsékelt euró-, dollárkitettség, mely az aktuális várakozások függvényében fedezhetô. Az abszolúthozam-stratégia kényelmes, biztonságot nyújtva képes a kockázatos eszközosztályokkal versenyképes teljesítményre. Lépésrôl lépésre építkezve folyamatos A NYUGDÍJPÉNZTÁR PORTFÓLIÓJÁNAK FÔBB ADATAI: NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK ( ): FT. PORTFÓLIÓ HOZAMA A 10 HÓNAP ALATT: +7,62%. REFERENCIAINDEX HOZAMA A 10 HÓNAP ALATT: +2,18%. FELÜL- ALULTELJESÍTÉS MÉRTÉKE: +544 BÁZISPONT. A korábbi kedvezô döntések hozzájárultak a pénztári tagok vagyonának növekedéséhez. További jobbító szándékkal, a lehetôségek jobb kihasználásával újabb javaslatok kerültek kidolgozásra. A pénztár vezetése megvizsgálta az eseti befizetéseket terhelô költség csökkentésének lehetôségét, hogy ezzel is ösztönözze az egyéni befizetéseket, melyekbôl így több kerülhet a pénztári tagok számlájára. Ezt a költséget a korábbi 5%-ról lehetôségek szerint 3%-ra lehet változtatni, amit az alapszabály szerint a közgyûlésnek kell jóváhagynia. Emiatt, illetve az új törvényi szabályozások életbelépése következtében június 9-én órára újabb küldöttközgyûlés került kiírásra. Napirendi pontjai: alapszabály-módosítás, Ptk. szerinti mûködés meghatározása, az eseti befizetés költsége %-os mértékének csökkentése, a minimális tagdíj 3500 Ftra növelése és ezzel összefüggésben a rövid és hosszú távú terv módosítása. A közgyûlés alkalmával minderrôl határozat is született. Míg 10 év után a nyugdíjpénztári befizetések után csak a kamathoz, 20 év után a tôkéhez és a kamathoz is adómentesen férhetnek hozzá a pénztári tagok július hónaptól még kedvezôbbek az eseti befizetés kondíciói, gondolva arra, hogy a 20 éves tagságot elérô dolgozók tôkefelvételükkor élnek ennek lehetôségével is. Mint a korábbi tájékoztatóból is kiderült, a pénztár hozamteljesítménye nagyon kedvezô, amit érdemes kihasználni annak, aki megtakarítását a pénztár által elért hozamból történô részesedéssel és a törvényileg biztosított adókedvezménnyel is növelni szeretné. Egyéni tanácsadással a pénztár dolgozói továbbra is állnak a tagok rendelkezésére. Pénztártagjainkat megerôsítjük abban, hogy továbbra is érdemes eseti befizetéseket teljesíteniük saját számlájukra a jelenlegi kedvezô feltételek mellett. Az eseti befizetést több részletben is lehet teljesíteni, nem szükséges egyszeri, magas összegben. A saját befizetések után a pénztár igazolása alapján 20% adókedvezmény vehetô igénybe a levont adó erejéig, mely tovább gyarapítja a megtakarítást. Az év folyamán történt befizetésekrôl összesített igazolás készül az év végén. A befizetett összeg a befizetés napjától kezdve a pénztártag egyéni számláját növeli, aki a negyedévente felosztásra kerülô hozamból a befizetés nagyságával, idôpontjával arányosan így magasabb mértékben részesül. A hozam és az adókedvezmény mértéke jelentôsen meghaladja az egyes pénz-piaci megtakarításokkal jelenleg elérhetô nettó kamatot, és mindezt biztonságos portfólióval. A tagok számára kedvezô döntéssel szeretnénk megköszönni az elmúlt évek során rendszeresen befizetést teljesítôk bizalmát, valamint ösztönözni pénztári tagjainkat, hogy jöjjenek, keressék a pénztár dolgozóit telefonon, személyesen fogadóidôben és éljenek a lehetôséggel. ELÉRHETÔSÉGEK: IRODA: ES IRODAÉPÜLET, 2. EMELET, 220. SZOBA TELEFON: 24-35; FOGADÓÓRÁK: HÉTFÔ: 7 10; SZERDA: ; CSÜTÖRTÖK: ÓRÁIG. RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR OXXO versenyeredmények MÁJUS : Spielberg (Ausztria): négy futamgyôzelem MÁJUS : Misano (Olaszország): két gyôzelem és két harmadik hely JÚNIUS : Nogaro (Franciaország): két gyôzelemmel zárták a hétvégét. Gratulálunk!

13 13 oldal HR 13 HR-kontrolling elôadás a Rába Futómû Kft.-nél Á prilis végén a Széchenyi István Egyetem vezetés és szervezés mesterszakának nappali tagozatos hallgatói látogattak el a Rába Futómû Kft.-hez, hogy a gyakorlatban is megismerjék a HR-kontrolling- és -munkaügy szervezet mûködését. A HR-kontrolling legfontosabb tudnivalóiról, kialakulásáról, szervezetben betöltött helyérôl, feladatairól és egyéb érdekességekrôl mesélt Steszli Ádám HR- és kontrolling igazgató a hallgatóknak. A fiatalok nagy érdeklôdéssel és figyelemmel kísérték végig az elôadást, amelyet Steszli Ádám igazgató úr a vállalat életébôl hozott példákkal tett színesebbé és érdekesebbé. Az elméleti elôadást egy gyakorlati feladat követte, amelyet Mészáros Mónika humán kontrolling- és munkaügyi vezetô vezényelt le. Egy valós példát oldhattak meg a hallgatók, amelyben néhány megadott paraméter alapján kellett szabadságról, munkaidôkeretrôl és munkaidôrôl dönteniük, hogy a lehetô legjobb üzemi eredményt érjék el. A feladatot csoportokba rendezôdve kellett megoldaniuk, ezzel is felkészítve ôket a munkahelyi feladatmegoldásra. Nagyon ügyesen és talpraesetten álltak helyt a csapatok, végül helyes eredmények születtek. A hallgatók elmondásuk szerint sok értékes és hasznos információt kaptak a cégrôl és a HR-kontrollingról egyaránt. Az is bebizonyosodott, hogy az egyetemen tanultak lefedik az általunk bemutatott elméleti anyagokat, tehát összhangban áll a képzés a munkaerô-piaci igényekkel. A gyakorlati feladatot kifejezetten szerették a fiatalok, és a jövôben szívesen eljönnének hozzánk egyéb témaköröket érintôen is. FÛR KLAUDIA

14 14 oldal 14 HR Nyári leállások úliusban megkezdôdnek a nyári leállások a JRába Csoport tagvállalatainál. A Rába Futómû Kft.-nél és a holdingközpontban a kovácsüzem kivételével július 4. és 19., a kovácsüzemben július 13. és 19. között lesz üzemszünet. A leállás idôtartama alatt munkavégzés elrendelése csak az elôre egyeztetett területeken, valamint az adott területi és egyéni határidôs feladatoktól függôen lehetséges. A Rába Jármûalkatrész Kft. sárvári telephelye július 6. és 19., móri részlege augusztus 10. és 23. között áll le a termeléssel. A Rába Jármû Kft.-nél augusztus 3. és 16. között lesznek szabadságolások. A nyári leállások idejére mindenkinek jó pihenést kívánunk! KÉPÜNK ILLUSZTRÁCIÓ. Jubiláló dolgozóink 40 ÉVE A RÁBÁNÁL Fehér Gyôzô, Alkatrészgyártó Kft., Sárvár, marós László Zoltán, Alkatrészgyártó Kft., Sárvár, marós Bali József, Alkatrészgyártó Kft., Sárvár, NC-esztergályos Fehér Tibor, Alkatrészgyártó Kft., Sárvár, termelésirányító Németh Attila, Alkatrészgyártó Kft., Sárvár, szerszámkészítô Németh Béla, Alkatrészgyártó Kft., Sárvár, szerszámkészítô Fojtyik Barnabás, Rába Futómû Kft., forgácsoló Hegedüs Ferenc, Rába Futómû Kft., NC-forgácsoló 35 ÉVE A RÁBÁNÁL Szkok László, Alkatrészgyártó Kft., Mór, betanított hegesztô Kardos István, Alkatrészgyártó Kft., Sárvár, minôségellenôr Rozmán Zoltán, Alkatrészgyártó Kft., Sárvár, esztergályos Komáromi József, Alkatrészgyártó Kft., Sárvár, karbantartó lakatos Tendli Attila, Alkatrészgyártó Kft., Sárvár, NC-esztergályos Putz Béla, Rába Futómû Kft., cellavezetô 30 ÉVE A RÁBÁNÁL Bódis György, Rába Futómû Kft., kovács Miháczi Lajos, Alkatrészgyártó Kft., Sárvár, marós Turcsa Imre, Rába Futómû Kft., termelési elôadó 25 ÉVE A RÁBÁNÁL Bajkó Emese, Rába Futómû Kft., termeléskiszolgáló Borsos Mária, Rába Futómû Kft., forgácsoló Borsos Péter, Rába Futómû Kft., karbantartó Halász Csaba, Rába Futómû Kft., NC-forgácsoló Khell Erzsébet, Alkatrészgyártó Kft., Sárvár, technológus Khell László, Alkatrészgyártó Kft., Sárvár, beszerzô Lencse Imre, Rába Futómû Kft., karbantartó 20 ÉVE A RÁBÁNÁL Bóka Imre, Rába Jármû Kft., cellavezetô Faltusz Zoltán, Rába Futómû Kft., teamvezetô Gede Zoltán, Rába Futómû Kft., fémfelület-alakító Malachowsky Erika, Alkatrészgyártó Kft., Sárvár, vevôi kapcsolattartó Otoltics Zsolt, Rába Futómû Kft., felületkezelô 15 ÉVE A RÁBÁNÁL Csesznák Gyuláné, Alkatrészgyártó Kft., Mór, szabó-varró Fülöp Margit, Alkatrészgyártó Kft., Mór, szabó-varró Kisfaludi Sándor, Rába Futómû Kft., lakatos Kiss László József, Alkatrészgyártó Kft., Sárvár, esztergályos Kiss Dezsô, Rába Futómû Kft., kovács 10 ÉVE A RÁBÁNÁL Buriján József, Rába Futómû Kft., NC-forgácsoló Csapó Gyula, Rába Futómû Kft., karbantartó Hegyi Tibor, Rába Futómû Kft., forgácsoló Németh Tamás, Rába Futómû Kft., fémfelület-alakító Varga László, Rába Futómû Kft., hôkezelô-üzemeltetô Weisz Dániel, Rába Futómû Kft., üzemmérnök

15 15 oldal HR 15 Idén is lesz Rába Családi Nap FELVÉTELÜNK A TAVALYI CSALÁDI NAPON KÉSZÜLT. J úlius 25-én 10 és 19 óra között rendezzük a Rába Családi Napot, amely mára már hagyományosnak mondható rendezvény a cégcsoport életében. Különlegesség, hogy az idei évben az egész vállalatcsoport Gyôrben ünnepel. A Rába Családi Nap helyszíne a Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola udvara lesz, a mûsorvezetôi feladatokat Klausmann Viktor ismert médiaszemélyiség látja el. A futsalbajnokság már a reggeli órákban kezdetét veszi a PÁGISZ tornatermében. VASTAG CSABA VÁRHATÓ FÔPROGRAMOK A NAGYSZÍNPADON: Délelôtt: A Zabszalma gyermekzenekar mûsora. A futsalbajnokság résztvevôinek bemutatása, eredményhirdetés. A Bóbita zenekar élô, interaktív mûsora kicsiknek. Az ebéd alatti jó hangulatot a Balance Band szolgáltatja. 14 órától: Kelemen Kabátban élô koncert. Újdonság: Rába-kvíz izgalmas vetélkedô értékes ajándékokért Klausmann Viktor segítségével órától Vastag Csaba-koncert. A Rába Fúvószenekar fellépése. Eredményhirdetések és tombolasorsolás órától Sugarloaf Live Show (élô nagykoncert). Idén a felnôttek sem maradhatnak ki a játékból: szumó, célba rúgás, élô és óriáscsocsó várja a szórakozni vágyókat. A gyermekeket ugrálóvár, felfújható bébipark, lufihajtogató bohóc, kézmûves-foglalkozás, arcfestés, lengôteke, óriássakk és további izgalmas programok várják. RÁBA MAGAZIN A RÁBA JÁRMÛIPARI HOLDING LAPJA A MUNKATÁRSAK ÉS A PARTNEREK SZÁMÁRA. FELELÔS KIADÓ: ALASZTICS MELINDA A RÁBA NYRT. MEGBÍZÁSÁBÓL KIADJA A LAPCOM ZRT. (9021 GYÔR, ÚJLAK U. 4 A) FELELÔS SZERKESZTÔ: POMARANSKI LUCA TERVEZÔSZERKESZTÔ: SUDÁR ÉVA MUNKATÁRSAK: HANCZ GÁBOR, LACZÓ BALÁZS, SUDÁR ÁGNES FOTÓ: H. BARANYAI EDINA SZERKESZTÔSÉG: 9021 GYÔR, ÚJLAK U. 4 A TELEFON: , FAX: NYOMÁS: PALATIA NYOMDA ÉS KIADÓ KFT., GYÔR A RÁBA NYRT. KOMMU- NIKÁCIÓS SZERVEZETE: 9027 GYÔR, MARTIN U. 1. TELEFON:

16 16 oldal

MÉG NAGYOBB HANGSÚLYT KAP A KUTATÁS-FEJLESZTÉS. 4 5. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Az elmúlt évtized legjobb év eleji eredménye a Rábánál

MÉG NAGYOBB HANGSÚLYT KAP A KUTATÁS-FEJLESZTÉS. 4 5. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Az elmúlt évtized legjobb év eleji eredménye a Rábánál 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXV. évfolyam 4. szám 2013. július www.raba.hu MÉG NAGYOBB HANGSÚLYT KAP A KUTATÁS-FEJLESZTÉS 4 5. oldal Az elmúlt évtized legjobb év eleji eredménye a Rábánál 2.

Részletesebben

Tovább javuló üzemi eredmények

Tovább javuló üzemi eredmények 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVIII. LVI. évfolyam 10. 8. szám 2006. 2004. augusztus október VESZTESÉGES ÉVEK UTÁN POZITÍV NEGYEDÉVEK Tovább javuló üzemi eredmények A Rába-csoport működését 2006 második

Részletesebben

Év végi hajrá. a szereldében. 1 oldal. 10. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Rába: Fenntartott üzemi szintû nyereség az év elsô

Év végi hajrá. a szereldében. 1 oldal. 10. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Rába: Fenntartott üzemi szintû nyereség az év elsô 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXI. évfolyam 8. szám 2009. november-december www.raba.hu Rába: Fenntartott üzemi szintû nyereség az év elsô 9 hónapjában 2. oldal A jármûiparban észlelhetô lassú

Részletesebben

Új szegmensben ért el sikert a Rába a FÁK-piacon. 4. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. HAMM: Tovább erôsôdô partnerkapcsolat 10.

Új szegmensben ért el sikert a Rába a FÁK-piacon. 4. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. HAMM: Tovább erôsôdô partnerkapcsolat 10. 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXII. évfolyam 7. szám 2010. szeptember-október www.raba.hu KÉPEK: WWW.URALAZ.RU HAMM: Tovább erôsôdô partnerkapcsolat 10. oldal A HAMM ÚTHENGER- GYÁRTÓ CÉGGELVALÓ

Részletesebben

Új generációs Rába-termékek

Új generációs Rába-termékek 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXIII. évfolyam 1. szám 2011. január www.raba.hu Új generációs Rába-termékek 2. oldal Hosszú távú stratégiai együttmûködés született 4. oldal 5 ÉVRE SZÓLÓ STRATÉGIAI

Részletesebben

Philippe Gorjux. Spedexpo Aradon. Biztató évkezdet. Malév Air Cargo. szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika. 8. oldal. 24.

Philippe Gorjux. Spedexpo Aradon. Biztató évkezdet. Malév Air Cargo. szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika. 8. oldal. 24. szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika XIV.ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2006. JÚNIUS Spedexpo Aradon 8. oldal Biztató évkezdet 24. oldal Malév Air Cargo 30. oldal Philippe Gorjux 140. szám Ára: 560 Ft

Részletesebben

várható technológiai változásait, amelyek szerinte akár már 5 10 év múlva jelentõs hatással lehetnek a gázrendszerek tervezésére és szerelésére.

várható technológiai változásait, amelyek szerinte akár már 5 10 év múlva jelentõs hatással lehetnek a gázrendszerek tervezésére és szerelésére. Hírlevél 2011. december XII. évfolyam 2. szám Kedves Kollégák! Most, amikor az év vége közeledtével számvetést készítünk az eltelt idõszakról, jólesõ érzéssel állapíthatjuk meg, a partnerkapcsolatok újraszervezését

Részletesebben

Lean Termelési Rendszer a Toyota tükrében avagy a túlélés lehetősége válsághelyzetben

Lean Termelési Rendszer a Toyota tükrében avagy a túlélés lehetősége válsághelyzetben Budapesti Műszaki Főiskola Lean Termelési Rendszer a Toyota tükrében avagy a túlélés lehetősége válsághelyzetben Szakdolgozat Készítette: Tóka Norbert Műszaki menedzser Belső konzulens: Kőszeghy Béla Külső

Részletesebben

Vegyipari. Ez történt 2014-ben. dolgozó

Vegyipari. Ez történt 2014-ben. dolgozó Vegyipari dolgozó Alapítva: 1906-ban LVIII. évfolyam 2015. február Ez történt 2014-ben érdekvédelem aktuális ülésterem Bridgestone, ahogy a szakszervezet látja A Bridgestone-nál működő szakszervezet bízik

Részletesebben

TANÁCSADÁSI ESET GYAKORLATOK

TANÁCSADÁSI ESET GYAKORLATOK TANÁCSADÁSI ESET GYAKORLATOK Dr. Poór József Budapest-Gödöllő 2013-2014. Ez a dokumentum kizárólag a Szent István Egyetem vezetés-szervezés tanácsadási szakirány oktatásban résztvevő hallgatók számára

Részletesebben

PALYA KARRIER NAP. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VI. ÉVFOLYAM 2011. ÁPRILIS

PALYA KARRIER NAP. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VI. ÉVFOLYAM 2011. ÁPRILIS PALYA Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VI. ÉVFOLYAM 2011. ÁPRILIS MÁJUS KARRIER NAP ÉS ÁLLÁSBÖRZE 2011 Tartalom A KOMPETENCIA- VIZSGÁLAT LEHETŐSÉGEI A kompetenciák olyan viselkedésformák, amelyek segítségével

Részletesebben

VÁLLALKOZNI JÓ! Sikeres magyar vállalkozók történetei

VÁLLALKOZNI JÓ! Sikeres magyar vállalkozók történetei VÁLLALKOZNI JÓ! Sikeres magyar vállalkozók történetei VÁLLALKOZNI JÓ! Sikeres magyar vállalkozók történetei AZ AMERIKAI KERESKEDELMI KAMARA KIADVÁNYA The American Chamber of Commerce in Hungary 1051 Budapest,

Részletesebben

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA AZ MTM AUTÓSISKOLA

Részletesebben

INFORMÁCIÓK A MEZŐGAZDASÁGBAN DOLGOZÓKNAK. Ami 19%-kal kevesebb, az bizony TÖBB

INFORMÁCIÓK A MEZŐGAZDASÁGBAN DOLGOZÓKNAK. Ami 19%-kal kevesebb, az bizony TÖBB INFORMÁCIÓK A MEZŐGAZDASÁGBAN DOLGOZÓKNAK 2014. JÚNIUS A CLAAS ÉS AZ AXIÁL KFT. KÖZÖS MEZŐGAZDASÁGI MAGAZINJA A jövő mezőgépészei CLAAS TUCANO-n tanulnak 8. oldal Ami 19%-kal kevesebb, az bizony TÖBB A

Részletesebben

Lean Management. A Lean alkalmazható kis-, közepes- és nagyméretû szervezeteknél, a legkülönfélébb iparágakban és szolgáltatási területeken egyaránt.

Lean Management. A Lean alkalmazható kis-, közepes- és nagyméretû szervezeteknél, a legkülönfélébb iparágakban és szolgáltatási területeken egyaránt. 2008/4 A Hat Szigma és egy pohár sör A Lean Menedzsment és a Hat Szigma evolúciója A Hat Szigma alkalmazása a kis- és középvállalatoknál Változtatások az egészségügyben, a minõség szempontjai Átadták a

Részletesebben

INDULJ EL! Irányjelző vállalkozni szándékozó fiataloknak

INDULJ EL! Irányjelző vállalkozni szándékozó fiataloknak INDULJ EL! Irányjelző vállalkozni szándékozó fiataloknak Indulj el! Irányjelző vállalkozni szándékozó fiataloknak Köszöntő Mindenkinek van egy álma vagy legalábbis ötlete, elképzelése arra vonatkozóan,

Részletesebben

A fenntartható működés nem opció, hanem üzleti cél

A fenntartható működés nem opció, hanem üzleti cél Stratégiai megközelítés Felelős vállalatirányítás Etikus működés Alapértékek tisztelete Környezeti felelősségvállalás Partnerség az érintett és érdekelt felekkel Átlátható működés A fenntartható működés

Részletesebben

AZ ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. JUBILEUMI KIADVÁNYA EMLÉK ÉS MUNÍCIÓ

AZ ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. JUBILEUMI KIADVÁNYA EMLÉK ÉS MUNÍCIÓ Megjelenik 3.500 példányban AZ ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. JUBILEUMI KIADVÁNYA EMLÉK ÉS MUNÍCIÓ Össze lehet-e foglalni néhány oldalnyi, képekkel illusztrált újságban ötven év történéseit? Át lehet-e

Részletesebben

Az új városvezetés. a rend és a fejlődés szolgálatában az első 10 hónap eredményei. 2011. augusztus

Az új városvezetés. a rend és a fejlődés szolgálatában az első 10 hónap eredményei. 2011. augusztus Az új városvezetés a rend és a fejlődés szolgálatában az első 10 hónap eredményei 2011. augusztus Kiadja: Budapest Főváros Önkormányzata Felelős kiadó: Tarlós István Felelős szerkesztő: dr. György István

Részletesebben

Atomerőmû. Ismét nagy érdeklődés mutatkozott a Paksi Atomerőmű iránt. Elismerést adott át Pakson a miniszter. Az ötödik vietnami delegáció Pakson

Atomerőmû. Ismét nagy érdeklődés mutatkozott a Paksi Atomerőmű iránt. Elismerést adott át Pakson a miniszter. Az ötödik vietnami delegáció Pakson Atomerőmû fotó: Bodajki Ákos XXXVII. évfolyam, 10. szám Ismét nagy érdeklődés mutatkozott a Paksi Atomerőmű iránt Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. az idei évben 15. alkalommal rendezte meg Nyílt Napját és 14.

Részletesebben

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Pannon Autóipari Klaszter Divízió, Győr 2007 Dr. Grosz András Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

Bár nőként kétszer annyit kell dolgoznia, hogy elfogadtassa magát, nagyon szereti

Bár nőként kétszer annyit kell dolgoznia, hogy elfogadtassa magát, nagyon szereti Bár nőként kétszer annyit kell dolgoznia, hogy elfogadtassa magát, nagyon szereti a munkáját és igyekszik megfelelni a rábízott feladatoknak vallja Tell Edit, Paks alpolgármestere. 6. oldal Paksi Hírnök

Részletesebben

Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára

Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára A tagszövetségei Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára 1 Készült Magyarországon, 2010 júniusában. A kiadvány az Ageing Workforce 2 Ensuring

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON Scharle Ágota Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Kutatási jelentés (javított változat) 2011. április A kutatás megvalósulását az OFA/K-9843/0005/2010.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Szent István tér 11.) 2011. április 18-án megtartott évi rendes közgyűlésén helye: Hotel

Részletesebben

Több, mint 200 új munkahely Lentiben

Több, mint 200 új munkahely Lentiben Az elmúlt hónapokban folyamatosan élénkülõ hazai gazdaságról szólnak a hírek, amit az utóbbi negyedév 3,9%-os, az Európai Unióban kiugróan jónak mondható magyar GDP növekedési ütem is jelez és ez pozitív

Részletesebben

Foci-EB Józsefvárosban is Teljes az egyet nem értés a szurkolók között

Foci-EB Józsefvárosban is Teljes az egyet nem értés a szurkolók között XX. évfolyam 12. szám 2012. június 26. Megjelenik: kéthetente Foci-EB Józsefvárosban is Teljes az egyet nem értés a szurkolók között ÖNKORMÁNYZAT Összefognak Szorosabb együttmûködés a rendvédelmi szervek

Részletesebben

Magazin LAFARGE. Egészség és Biztonság Hónap a Királyegyházi Cementgyárban 12. oldal CEMENT

Magazin LAFARGE. Egészség és Biztonság Hónap a Királyegyházi Cementgyárban 12. oldal CEMENT LAFARGE Magazin CEMENT A LAFARGE CEMENT MAGYARORSZÁG KFT. MAGAZINJA I. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM, 2012. JÚNIUS Egy csapat vagyunk interjú Aubet Frédéric ügyvezetővel 4. oldal Több mint környezetvédelem másodlagos

Részletesebben